Page 1

Nicolae Bogdan

Pax Vobis 5

Orgelstemme

Foto: Terje Doksrød

D EM O

Meditasjonsmusikk for fiolin og orgel


Alfabetisk innholdsfortegnelse A Whiter Shade of Pale – K. Reid og G. Brooker . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Adagio cantabile – Giuseppe Tartini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Bergrosa – Sven Nyhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Blå salme – E. Bye/H. Sommerro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Caro mio ben – Tommaso Giordani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

D EM O

Cinema Paradiso (Love Theme) – Ennio Morricone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Divertimento – Rolf Løvland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Gamle mor – E. Grieg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Hildringstimen – Erik Bye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Lascia chio pianga – G. F. Händel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Liten fuggel – Ø. Staveland og I. Hovland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Men går jag över ängarne – Nils Ferlin/Leif Strand . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Mustaleinen – Ungarsk folketone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Nabucco – Giuseppe Verdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Romanse Op. 78, Nr. 2 – Jean Sibelius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Sinfonia fra Kantata 156 (F dur) – J. S. Bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Sinfonia fra Kantata 156 (G dur) – J. S. Bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Sonata No. 8 “Pathétique” (Ass dur) – L. van Beethoven . . . . . . . . . . . . . . 21 Sonata No. 8 “Pathétique” (C dur) – L. van Beethoven . . . . . . . . . . . . . . . 24

Song For A Stormy Night – Rolf Løvland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Eternally (fra “Limelight”) – Charlie Chaplin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

The water is wide – Irsk folketone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Tjønneblomen – Gjermund Haugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

We’ll meet again – Ross Parker and Hughie Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 You’ll Never Walk Alone – R. Rodgers/O. Hammerstein II . . . . . . . . . . . . . 61


3

Lascia ch'io pianga Aria fra "Rinaldo" Largo h = 60

Fiolin

≥ & 32 ˙ p

& 32 ˙ ˙˙ p ?3 ˙ 2 C

˙˙ ˙ ˙

Œ

˙ D m7

˙˙ ˙

œœ œ

˙

Œ œ

˙

Ó

˙˙ ˙

Œ œ œ œ

˙

≤ Œ œ

˙

˙ G sus4

G

˙

˙

Œ œ œœ

G7

˙ ˙˙˙ ˙˙

Œ œ

œ ˙

Ó

œ˙ œ ˙˙ ˙ ˙

Ó

œ C sus4-3

Œ œ

˙

œ œ œ œ

D EM O

Orgel

˙

≤ Œ œ

G. F. Händel Arr.: Nicolae Bogdan

5

& ˙

F

& ˙˙ ˙ ?

˙

10

& #œ

D

& # ˙˙ ˙ ? ˙

˙

œ œ œ

˙˙ ˙

Œ œ œœ

˙

œ

˙˙ ˙ ˙

Ó

Ó

Ó

˙

œ œ ˙

G/F

C/E

Ó

F

˙

˙

Ó

˙

˙

œ

œ #œ

˙˙ ˙

Œ œ

˙

˙

≥ Œ œ

˙˙ ˙

≥ ˙

˙.

D

B nm

˙

˙.

# ˙˙ ˙

˙˙˙ .. .

C/G G 7

œ˙ œ ˙˙ ˙

œœœ œ

œ œ

œ˙ œ ˙ ˙

,

w.

,

C

ww .. w. ˙

˙

≥4 œ

˙

Œ

Em

C

˙

˙

Œ œ œ

˙˙ ˙

Dette arrangement Copyright © 2016 by Musikk-Husets Forlag AS, Oslo. ISMN 979-0-2610-2326-9 «Pax Vobis 5» M-H 3639

M-H 3639

˙˙ ˙

A

Œ œ

C

˙˙ ˙ P ˙

˙

œ

œ

G/D

˙w w ˙

≤ ˙ P

˙.

Am

˙˙ ... ˙ ˙.

˙

œ

˙

D7

œ

œœ œ œ

œ

# ˙œ œ œ

w

Musikk-Husets Forlag A/S


4

,

14

& w.

,

G

& ww .. w. ?

œ nœ œ œ

˙ œ

18

˙

Ó

œ˙ œ ˙˙ ˙ ˙

Ó

2

˙≤

˙

p

C

≥œ

Œ

˙˙ ˙ π ˙

˙˙ ˙

˙≤

˙

Œ

˙ D m7

˙˙ ˙

œœœ

œ œ œ

Ó

˙

˙2

˙≤

˙

G sus4

G

˙

˙

Ó

˙˙ ˙

˙

Œ œ

˙

˙

˙˙˙

Ó

˙

Œ

3

≥œ

œ

œ

&

C sus4-3

?

˙

,

& w.

C

C

27

&

˙≤

P D

& # ˙˙ p ? ˙

«Pax Vobis 5»

˙˙ ˙

œ œ œ œ

22

& . ww . w. ? ˙

F

≥˙ F

˙˙ ˙ ˙

˙

œ

˙.

Am

˙

˙

œ

D/C

˙˙

w

œ

œ

˙˙

œ

œ

B nm

1

˙

˙

˙˙

˙˙ ˙

˙ # ˙˙

˙.

˙

Em

˙

œ˙ # œ ˙˙ ˙ ˙

Ó

E

œ

C/E

#œ #œ ˙

œœ

˙˙ ˙ .. ˙ P ˙ ˙.

Ó

G/F

Œ

1

˙ ˙˙

Ó

˙˙˙

Œ œ œœ

˙

œ3 .

Ó

œ œ œ

ϲ

œ1

œ2

Ó

˙

˙

Am

F

˙ ˙ ˙

˙˙ ˙

Ÿ w

Ó

Am

Ó

˙

˙

M-H3639 3639 M-H

C/G

˙.

C

˙˙

Ó

F

≥˙

2

G7

Œ œ

˙˙

Dm

˙˙

D

# ˙˙ ˙

˙˙ ˙

˙

œœ

œ

#œ 1

˙

Ó

˙˙

Ó

˙

Ó

w

G G (# 5) C

œ˙ # œ ˙˙˙ ˙

œœ œ ˙

œ œ ˙

Am

œ J

G7

œ˙˙ œ ˙˙

œ

≥œ

Œ

D EM O

&

œ

B

˙

Ó

Œ œ

Musikk-Husets Forlag A/S


5

œ

31

&

f

œ œ3

Am

≥˙

˙

Œ

E m/G B n 7

˙˙ ˙

Ó œ≤

Œ

˙

3

ϲ

F

Œ #œ œ

# ˙˙ #˙

˙œ œ ˙w œ œ ˙

Ó

˙˙ ˙

Œ œ œ œ

≥˙

˙

G sus4

G

˙

˙

ww w

œ nœ œ œ

˙

≥œ

œ

Ó

Ó

Em

˙ Œ

poco rit.

w2

r œ

0

E m A m B n sus4-3

Œ #œ

˙

Ÿ w

œ #œ

œ

˙

Ó

D EM O

&

˙

a tempo

2

˙2

œ

Ó

˙˙ ˙

& ˙˙ ˙ F ? ˙ D

œ #œ

p

C

& ˙ ˙˙ p ? ˙

39

&

˙≤

F

& ˙˙ ˙ ?

44

&

˙

D

& # ˙˙ ˙ ? ˙

«Pax Vobis 5»

Œ

˙˙ ˙

˙˙ ˙

œœ œ

˙

Œ œ

˙

˙

œ œ œ

˙˙ ˙

Œ œ œœ

˙

œ

D m7

˙

Ó

˙˙ ˙

Ó

˙

˙

˙

Ó

Œ œ

Œ

œ

œ œ ˙

G/F

C/E

Ó

F

˙

˙

Ó

˙

˙

œ

œ2 # œ

˙˙ ˙

Œ œ

˙

˙˙˙

˙˙ ˙

˙≤

˙.

D

B nm

1

F

# ˙˙ ˙ F ˙

˙˙˙ .. . ˙.

œ

˙ ˙˙

œ œ

œ˙ œ ˙ ˙

˙

Em

C

˙

˙

˙˙ ˙

M-H3639 3639 M-H

œ˙ œ ˙˙ ˙ ˙

˙˙˙

˙

œ œ œ œ

,

w.

E

,

C

ww .. w. ˙

Œ

˙

3

Ó

C sus4-3

Œ œ

C/G G 7

œ˙˙ œ ˙˙

œœœ

Œ œ œœ

G7

≥œ

Œ œ œ Œ œ

˙

œ

œ

G/D

˙ww ˙

≥2 ˙

˙.

C

Am

P

˙˙ ˙ P ˙

˙˙˙ ... ˙.

˙

œ

˙

D7

w

œ

œœœ œ œ

# ˙œ œ œ

Musikk-Husets Forlag A/S


6 48

&

w.

,

G

,

& ww .. w. ? 52

œ ˙

Ó

˙≤

˙

P C

˙˙ ˙ P ˙ ˙≤

˙˙ ˙ ˙

˙

œ œ œ

˙˙ ˙

Ó

ϲ

Œ

Œ

˙ D m7

˙˙ ˙

œœœ

˙

Ó

˙ Œ

3

≥œ

≥˙

˙

G sus4

G

˙

˙

Ó

˙˙ ˙

˙

Œ œ ˙2

˙

˙˙˙

Ó œ œ ˙

rit.

œ3 . œ J

˙˙ ˙

&

?

C sus4-3

œ˙ œ ˙˙ ˙ ˙ ˙

«Pax Vobis 5»

Ó

1

F

˙˙ ˙

œ œ œ œ ˙

˙

Ó

G/F C/E

˙˙ ˙ ˙

˙ ˙˙ ˙

M-H3639 3639 M-H

Ó Ó

F

C/G G 7

œ˙ œ ˙˙ ˙˙

˙

˙˙ ˙ ˙

≥œ

Œ

G 7/B n

Œ œ œ œ Œ œ

w.

D EM O

&

2

œ nœ œ œ

˙ œ

F

C

ww ..

w˙ . ˙

˙

Musikk-Husets Forlag A/S


7

Hildringstimen Erik Bye/Finn Ludt Arr.: Nicolae Bogdan q = 180

Fiolin

& 43

Orgel

& 43 ˙ . œ ˙ œ. Œ ? 3 ˙ . œœ œœ 4

˙˙ .

œ . œ ˙˙ .

C6

Œ œ œ œ œ ˙.

..

œ . œ ˙˙

œ . œ .. ˙ . œ œ. ˙ œ. Œ œ œ Œ œ œ .. ˙ . œœ œœ ˙.

C

Œ œ œ ˙. œ œ

C

˙˙ .

C6

7

&

& ˙˙ .

2. gang 8-va

œ . œ ˙˙ . C

Œ ? ˙ . œœ œœ

13

& ˙.

D9

˙

œ

Œ

˙.

œ.

Œ œ œ ˙. #œ œ

œ

˙

œ

˙ œ ˙. Œ œ œ œ œ ˙.

˙˙ œ . Œ œ œ ˙. œ œ

Œ œ œ œ œ ˙.

œ. œ ˙

˙

œ

C

˙.

? Œ # œœ œœ ˙.

«Pax Vobis 5»

≤ œ

Ó

œ.

Œ œ œ ˙. #œ œ

œ

M-H 3639

M-H 3639

˙

Œ

≤ œ

œ

Œ œ œ ˙. #œ œ

˙

œ

œ. œ

Œ œ œ œ œ ˙.

D EM O

C

A A1

˙

œ

œ ˙˙ . Œ œ œ ˙. œ œ

˙˙ œ Œ œ œ œ œ ˙.

˙

˙

G7

œ

˙ œ ˙. Œ œ œ ˙. œ œ

œ

œ ˙˙ . Œ œ œ ˙. œ œ

Musikk-Husets Forlag A/S


8 19

& ˙

& ˙˙ .

œ

˙

œ

˙. ˙.

œ

˙

? Œ˙ . œœ œœ

˙.

˙.

C6

œ . œ ˙˙ .

˙˙ .

Œ œ œ ˙. œ œ

Œ œ œ ˙. œ œ

B B1

œ

œ . œ ˙˙ .

Œ œ œ œ œ ˙.

œ

˙

˙

œ

Œ

Œ

C

˙ œ ˙. Œ œ œ œ œ ˙.

& ˙˙ œ . Œ ? ˙ . œœ œœ

31

Œ

& ˙.

& ˙˙ .

œ.

? ˙Œ . # œœ œœ

37

& ˙

≥ œ

œ & ˙˙ . ˙. ? Œ # œœ œœ ˙.

œ

œ ˙˙ . Œ œ œ ˙. œ œ

≤ œ

Œ

˙˙

˙

œ

˙˙ ˙.

Œ # œœ œœ ˙.

˙

œ

Am

˙.

#œ ˙˙ . Œ œ œ œ œ ˙.

œ ˙. Œ œ œ œ œ ˙.

Œ # œœ œœ ˙.

˙

˙˙ œ Œ œ œ œ œ ˙.

Œ œ œ ˙. œ œ

œ

Œ œ œ œ œ ˙.

˙.

˙.

E7

˙˙ .

œ.

˙

œ

A m/D

˙˙ .

œ.

Œ ˙ . # œœ œœ

œ

˙.

œ ˙˙˙ . . Œ œ œ ˙. œ œ

G maj7/F #

G

œ

Œ # œœ œœ ˙.

˙.

œ

œ. œ ˙

D EM O

& ˙

œ

# ˙˙˙ .. . Œ # œœ œœ ˙. D7

Œ

Œ

≤ œ

G/F

œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ #˙ œ n ˙ . œ ˙. ˙. ˙. ˙. Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ ˙. œ œ #˙. n˙. M-H 3639

«Pax Vobis 5»

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


9

C C1

& b˙

œ

G m7

& b ˙˙˙ ..

˙

œ

˙˙˙ ..

? Œ œœ œœ ˙.

œ

œ

C7

Œ œ œ ˙. œ œ

49

Œ

Œ

˙

b ˙˙ œ ˙ .. Œ œ œ ˙. œ œ

˙

# ˙˙˙ ..

˙.

œ

˙˙ ˙

F

˙˙ .

œ . œ ˙˙ . œ. œ Œ œ œ Œ œœ œœ ˙. œ œ ˙.

œ

Œ œ œ ˙. œ œ œ

œ

˙

˙.

˙

œ

˙

n ˙˙˙ ..

œ

˙˙ .. ˙.

œ

˙

œ

œ

˙ ˙.

œ

D EM O

& ˙.

œ

F maj7/E

Dm

& ˙˙ .

œ . œ ˙˙ .

Œ œœ œœ ? ˙.

Œ œœ œœ ˙.

55

& ˙.

C maj7

& ˙˙ .

& ˙

œ. œ ˙ ˙.

Œ œ œ ˙. #œ œ

œ

œ . œ ˙˙ .

Œ œ œ œ œ ˙.

˙

˙ .. ˙

œ

Œ œ œ #œ œ ˙.

Œ œ œ œ œ ˙.

Œ

˙.

˙ ˙.

Œ

D D1

˙

˙ ˙.

Œ œ œ œ œ ˙.

˙.

œ œœ ˙ ˙.

Œ #œ œ ˙. œ œ

œ

Œ œ œ ˙. œ œ

C

œ . œ ˙˙ . .

Œ œ œ ˙. œ œ

E 7/B n

G7

˙˙ .. ˙.

C6

œ & ˙ ˙. ? Œ˙ . œœ œœ

«Pax Vobis 5»

œ

˙.

? Œ˙ . œœ œœ

61

D7

M-H 3639

˙.

() œ . œ b ˙˙ .

Œ #œ œ ˙. œ œ

M-H 3639

Œ œ œ ˙. œ œ

E 7 b5 /B b

œ

Œ œ œ ˙. œ œ

Œ œ œ œ œ ˙. Œ

Œ

≤ œ

œ. œ ˙ œœ #˙ Œ #œ œ Œ œ œ œ œ b˙. ˙. œ œ A7

Musikk-Husets Forlag A/S


10 67

& ˙ Dm

& ˙˙ .

œ

œ

? Œ˙ . œœ œœ 73

œ

˙

˙˙ .

œ

Œ œ œ ˙. œ œ

˙

œ

˙.

˙

œ-

G7

œ

˙˙ .. ˙.

˙˙ ˙.

œ

˙˙˙

Œ œ œ ˙. œ œ

˙.

˙.

& ˙˙ .

˙. œ. œ ˙

œ . œ ˙˙ .

1.

Œ œ ˙. œ ..

2.

œ

˙˙ .

œ

Œ œ œ ˙. œ œ

œœ rit.

D EM O

& ˙.

Œ œ œ ˙. œ œ

˙

C

? Œ˙ . œœ œœ

«Pax Vobis 5»

C6

Œ œ œ œ œ ˙.

œ . œ ˙˙ C

Œ œ œ ˙. œ œ

M-H 3639

M-H 3639

œ . œ .. ˙ œ. ˙

Œ œ œ œ œ ˙.

C

œ

Œ œ Œ œ .. ˙ œ

U

˙˙ .. ˙.

U

˙.

Musikk-Husets Forlag A/S


11

Tjønneblomen Gjermund Haugen Arr.: Nicolae Bogdan

q = 100

Fiolin

r œ

# 3 Em & 4 ˙. ˙. π ? # 3 ˙˙ .. 4

mœ .

˙.

A m/E

˙˙ ..

˙˙ ..

m œ œ œ œ

Em

E m7

E m6

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

œ œ œ

˙.

œ œ J

˙˙ ..

˙

œ

C/E

# ˙˙ ..

n ˙˙ .. ˙˙ ..

D EM O

Orgel

≥ # & 43 œ œ œ p

Man.

8

&

&

# ˙.

#

Em

˙˙ ..

? # ˙˙ ..

17

&

œ œ œ

˙˙ ..

n

? # ˙ .. ˙

˙˙ ..

A

˙˙˙ .. .

˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

# ˙.

#Bm & ˙˙ .. ˙.

r œ

,

≥ œ œ P Em

˙˙ . p ˙. ˙. œ œ œ ˙ .

Ped.

mœ . œ œ J

A m/E

˙˙ ..

œ

œ

Em

B nm

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

r œ

˙˙ ..

mœ .

˙.

˙. ˙.

œ œœ œ

œ œ œ

˙.

œ œ J

Em

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

œ œ ˙. œ

˙˙ .. ˙˙ . .

˙˙ ..

˙.

˙.

C maj7

˙˙ ..

Am

˙. ˙.

˙.

œ œ œ

E m/D

˙˙ .. ˙. ˙.

˙˙ . .

œ œ mœ œ

C maj7

˙˙ .. ˙. ˙.

© Copyright opphavsmannen. Trykt med tillatelse «Pax Vobis 5»

M-H 3639

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


12 25

&

# ˙

œ

˙.

# A m7 D 7 G & ˙˙ œœ ˙˙ ..

C

˙˙ .

# ˙.

,

# Em & ˙˙ ..

,

≥œ .

œ œ J

F

˙

mœ .

G

Am

œ

B nsus4

B nm

œ . œj œ ˙˙ . . ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.

˙. ˙.

œ.

˙. ˙. œ

B n m/E

C maj7

œ

˙.

B n7

E sus4

˙. ˙.

˙. ˙.

œ # œ˙ . œ œ ˙˙ ..

˙˙ .

˙.

œ œ J

œ œ œ œ

œ œ œ

˙.

œ œ J

œ

œ

œ œ

˙

D EM O

&

B

˙.

˙˙ ..

œ

˙. ˙.

. ? # ˙ œ ˙. ˙ ˙. 34

r œ

œ œ œ

? # ˙. ˙.

42

&

&

˙˙ .. P ˙˙ . .

œ.

#

&

j . œ œ œ œœ œœ œ ˙ . œ

# Em & ˙. ˙. ? # ˙. ˙.

«Pax Vobis 5»

œ œ J

Em

˙˙ . .

œ≥ œ œ

C

˙˙ ..

˙˙ . .

˙.

# ˙.

Em

# ˙˙ ..

#

? # ˙˙ . .

50

B n/E

Em

P

˙

˙˙ . .

œ

B n 7/D #

œ . Jœ œ

# ˙˙ ..

˙. n˙.

œ

œ

œ œ œ

˙.

r œ

œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ mœ # œ # œ œ œ œœ œœœ œ

p . ˙˙ .

Man.

˙˙ ..

˙˙ ..

M-H 3639 M-H 3639

˙˙ ..

˙. ˙.

˙. ˙.

œ œ œ

E m7/B n

˙˙ ..

n˙. ˙.

n ˙˙ ..

E m(omit3)

r œ

C maj7

#˙. # ˙.

B nm

œ˙ . œ œ

˙. ˙.

F # 7/C #

˙˙ ..

˙. #˙.

œ

˙˙ . .

E m7/D

˙˙ ..

˙˙ ..

n ˙˙ ..

A m7

˙

r œ

œ

œ

˙˙ ..

˙.

Am

n ˙˙ ..

˙. œ œ œ

œ œ œ

œ

œœœ œ nœ œ œ œ œ œ œ m ˙˙ .. ˙˙ .. ∑ ∑ Musikk-Husets Forlag A/S


13 56

&

# œ

œ œ

œ

˙

œ

D

≥ œ

˙

œ≤ œ œ

œ

œ

# œ mœ # œ # œ œœœœ j n œ œ œ œ œ œ & œ œ œ œ. œ œ œ m ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ?# ˙. ∑ ∑ ∑ # ˙

œ

œ

œ

œ

r œ

œ

˙.

E m/C

˙˙ .. n˙. ˙.

˙˙ .. ˙.

E

,

≥œ œ œ F

œ œ œ

D EM O

&

œ œ œ

œ œ œ œ

œ

E m/D

Ped.

r œ

r œ

œ mœ n œ n œ œœ œœœ œ

Em

62

œ

E m/B n

E m/F #

# œœ œ œ œ œ mœ # œ # œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ & œ œœœ m m ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ?# ˙ ˙. . ˙. ˙.

69

&

#

#

œ œ

E m/A

r œ

œ

E

œ

# œ œ. &

77

n

B nsus4

˙˙ .. ˙. ˙.

j œ œ

n ˙˙ ..

˙. ˙.

j œ ˙

œ.

E m/B n

˙˙ ..

? # ˙˙ .

? # ˙. ˙.

œ

Am

& # ˙˙ ..

# E m/B & ˙˙ ..

˙

E m/G

˙. ˙.

œ œ

œ œ œ

C maj7

˙˙ .. ˙. ˙.

œ œ œ

˙.

C

G

˙. ˙.

˙. ˙.

˙˙ ..

œ œ œ

Em

˙. ˙˙ ..

E

# ˙˙ .

˙.

˙.

œ œ œ

j œ˙ .. œ œ ˙˙ ..

Em

˙˙ .

˙. œ œ ˙. ˙. œ

B n m7

˙.

E sus

Em

˙. ˙.

˙˙ .

˙˙ ..

œ

œ

˙. œ œ #œ

˙.

n ˙˙ ..

,

˙˙ .. ˙˙ ..

œ

Am

œ˙ ˙ . ˙. ˙.

œ œ œ

Am

œ œ œ ˙. ˙. ˙.

F

,

,

œ œ œ œ P

˙

˙˙ .. P ˙œ

˙˙ .

Em

A 7/C # D

œ ˙˙ . # œ œ

œ

œ œ

M-H 3639 «Pax Vobis 5»

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


14 85

&

#

j œ œ

œ.

˙.

# Em A7 & ˙œ .. œ J #œ œ ? # ˙˙ œ 93

# œ.

E m/G

˙˙ ..

˙˙ .

˙.

œ œ J

˙˙ ..

œ

˙.

˙˙ . .

Em

œ

œ

œ

˙.

œ œ œ

˙

C

G

C

G

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

D7

˙˙

˙. ˙

œ

œ

œ

œ

˙˙ ..

œœ

˙. n˙

œ

œ

œ œ œ

œ

˙.

˙.

E sus

Em

˙˙ ..

˙. ˙.

˙˙ ..

,

˙˙ ..

G poco meno mosso

œ œ p

œ

˙ π ˙˙ . .

œ

r œ

˙.

D EM O

&

D

j œ œ œ

œ.

œ œ œ

# A m/F & ˙˙ ..

#

B nsus4-3

˙˙ . # œ

. ?# ˙ ˙.

# mœ . &

101

# mœ . &

&

œ œ J

Am

˙˙ . .

? # ˙. œ œ

˙. n˙.

˙. ˙.

œ œ mœ œ

C/E

˙˙ . .

˙. ˙.

#˙. ˙.

n˙. ˙.

œ œ œ

˙.

˙.

œ

B nsus4-3

˙. ˙

rit.

E m B n7 E m

Am

˙. œ œ œ

œ œ

M-H 3639

œ

œ˙

˙.

œ

œ œ ˙

˙˙ . . ∑

r œ

G/B n

n ˙˙ ..

˙. ˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

Ped.

U ˙.

˙.

˙˙ ..

˙.

C maj7

E m/B n B n 7 E sus

œ # œœ

˙.

œ œ œ

Em

˙˙ . .

Em

Man.

˙.

œ œ œ

œ

œ œ œ œ #œ œ

œ

˙

M-H 3639

«Pax Vobis 5»

œ

E6

,

˙˙ ..

˙

E7

˙œ . # ˙

œ

˙˙ ..

Em

˙.

B nm

n ˙˙ ..

œ œ œ

˙.

œ œ J

109

#

˙˙ ..

˙. ˙.

# A m/E j & œ. œ œ ? # ˙˙ ..

C maj7

U

Em

œ˙ . œ œ

˙˙ ..

U

˙. ˙.

Musikk-Husets Forlag A/S


15

Bergrosa The Mountain Rose q = ca. 150

Fiolin

≤ b & b 43 œ

.. œ .

j œ œ #œ

m

b & b 43 Œ .. ˙˙ .. ˙.

Gm

r œ

˙˙ .. ˙. ˙

˙.

œ œ J

Eb

Gm

# ˙˙˙ .. .

˙.

œ.

œ

˙

D7

œ˙ . # œ œ ˙.

? b b 3 Œ .. 4 ˙.

˙

˙˙ .. ˙.

˙.

D EM O

Orgel

œ

œ

œ

Sven Nyhus Arr.: Nicolae Bogdan

6

b & b

bb

Bb

&

œ

œ

A m7

n ˙˙˙ ..

˙˙˙ .. .

? bb ˙ .

b & b ˙

12

&

bb

Gm

˙˙ ˙

? b ˙. b

œ.

œ œ J

œ

œ

œ.

œ J œ

œ˙ . ˙

j œ œœ œ

œ œ

œ

œ.

D7

#˙œ˙ . n œ œ .

œ

˙˙ .. ˙.

mœ .

œ˙ # œ œ œ

Gm

œ

D7

˙.

˙˙ ˙

œ œ

œ

œ

m

œ

r œ

œœ œ œ

1.

˙

˙˙ ˙ ˙

#˙œ˙ . œ œ .

˙.

œ œ J

˙

D7

œ˙ . # œ œ ˙.

˙.

œ

#mœ

j œ œ #œ

Gm

˙.

˙.

œ

œ

œ nœ #œ

˙

≥œ

Œ .. ˙ ˙˙

Œ

œ

..

2.

Œ .. ˙

Œ

© Copyright Musikk-Husets Forlag AS, Oslo «Pax Vobis 5»

M-H 3639

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


16

œ

A

b & b ..

œ

˙

b & b .. ˙ . ˙ Œ ˙ Gm

œ œ œ Œ ˙˙

? b .. b ˙. m

b & b œ

œ

Ÿ œ.

œ

˙ ˙ œ Œ ˙

˙.

œ

œ

œ.

œ

˙

œ

œœ

˙˙ .

˙.

œ œ J

œ

œ

˙. ˙ Œ ˙

˙.

˙

j œ œ

˙. Ÿ #œ.

nœ œ J

m

˙

œ

Cm

œ˙ . œ œ œ œ œ m˙

D EM O

24

œ

œ

&

bb

F7

œ˙˙ . œ œ .

? bb ˙ .

&

œ bb

&

bb

30

? bb

œ

œ

œ

˙˙ ˙

# œœœ

˙

œ

œ

# .G & . ˙. œ œ Œ Nœ œ . . ? # .. Œ ˙

Ÿ Nœ

r #œ

˙ Œ œ

˙ œ Œ œ . ˙

œ œœ . Œ

˙

j œ œ œ œ

œ. œ.

Gm

œ œ œ œ

œœ . œ

. œœ œ . œ

œ

˙

˙ œ œœ Œ œ œ . . Œ ˙

M-H 3639 «Pax Vobis 5»

n˙. Œ # ˙˙

M-H 3639

˙. ˙ Œ ˙

D7

Gm

˙.

˙.

˙.

œ

#˙. ˙ Œ n˙ A7

˙.

#˙. ˙ Œ ˙

˙.

# . . œ &

˙. ˙ Œ ˙

D 7/A G m

D7

˙. ˙ Œ ˙

B

Bb

ϳ

1.

˙ ˙

Œ

˙˙ ˙

Œ

˙

˙. œ œ Œ œ œ . . œ œ œ

œ

˙

C

œ

˙

.. ˙ ˙ 2.

.. ˙

˙. œ œ Œ œ. œ. Œ ˙

nn#

Œ

nn#

Œ

nn

œ œ

.. ˙ ˙˙

œ

œ

œ

#

œ

œ œ œ œ. œ. ˙

Œ

Musikk-Husets Forlag A/S


17

# m œ œ œ œ œ œ &

41

#

G

& ˙. Œ œœ . ?# ˙

œ

˙

œ D7

# œ≤ œ œ œ & œ œ

œ œ œ œ

r œ

œ

œ œ œ œ. œ.

(rit.)

j œ œ œ œ

mœ .

œ œ J

˙. œ œ Œ œ œ . . Œ ˙

G

r œ

˙

ϳ

˙. œ œ Œ œ œ . . œ œ œ

˙ ˙

. œ œ . ˙˙

˙˙ ˙

Œ

1.

2.

D EM O

47

œ

œ œ œ ˙˙ ..

˙ . œœ œœ Œ . . ˙ Œ

œ œœ. œœ. œ œ œ

œœ . Œ

Ÿ œ

œ œ œ

# & ˙. Œ ?#

˙

œœ .

œœ . Œ

D7

˙. Œ ˙

œœ .

œœ . Œ

G

˙ Œ œ

œœ . œ

. œœ œ . œ

˙

Œ

.. ˙ ˙˙ .. ˙

M-H 3639 «Pax Vobis 5»

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


18

Blå salme q = 70

j 2 œ œ œ œ œ œ 4 œ œ œ œ ‰ ˙ Œ ˙ 2 ‰ ˙˙ œ œ 4

# 4 j j & 4 œ œ˙ œ œ œ œœ . œ œj œ˙ œ œ œ œœ .. ‰ P ˙ œœ .. ˙˙ œœ .. ? # 4 ‰ ˙˙ . œ ‰ ˙ œ. 4

Orgel

# & 42

A m7/D

44

D7

poco rit.

Em

C

Ó

A m7

Œ

D EM O

4

E. Bye/H. Sommerro Arr.: Nicolae Bogdan

#

# 2 D A/C 4 D 7 & 4 œ œ œ œ 4 ˙˙ ? # 42 ˙œ

A

&

&

#

#

œ œ œ œ œ

G

C

w˙ p ?# ˙ ˙

12

&

#

˙

? # ˙˙

œ œ

Am

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

# Em & wœ

j œœ œ œœ œ J ‰ j ˙ œ œ 44 n œ œ ‰ œ œ J

œ

C

˙ ˙ ˙

œ œ

A m/D

œ

œ

D sus4

˙w

˙

w ˙. œ

D sus4

˙ .. ˙

œ

D

œ

œ

œ

œ œ œ œ

/C

G/B n

C

œ

w ˙

œ

œ œ œ œ

© Copyright Blåmann musikkforlag. Trykt med tillatelse «Pax Vobis 5»

œ. ˙ ‰ œ œ œ œ œ w

œ œ œ œ

D

j C/G D/G G œ œœ œœ ˙˙ ..

G

D/C

œ œœ

M-H 3639

M-H 3639

˙˙

œ

G/B n

w ˙

˙˙

œ

C

œ œ

˙. ˙.

D sus4

œ

˙˙ .

A m7

œ œ

Œ ‰

˙.

A m7

œ œ œ œ

Œ

˙˙ ..

D

˙˙ .

˙ .. ˙

≤ j œ

Œ

œ Œ ‰

˙.

D sus4

≤ j œ P

≤ j œ

D

œ Œ Œ

Musikk-Husets Forlag A/S


19

B

&

#

œ œ œ œ œ œ ‰

# A m/D & ˙ w

œ

œ

œ

D7

≤ œ

˙

œ

Em

C

A m7

˙w

œ

œ

˙ ˙

rit.

œJ

œ. 1

œ

˙˙

œ

œ

˙.

A/C #

# 2 D & 4 œœ

œ

? # 42 ˙œ

C

# œ œ œ œ œ

# G˙ & ˙ P ?# w ˙

27

&

&

˙ ˙

C A m7

œ œ

# œ œ œ œ œ

#

E m7

œ ˙

?# ˙ œ «Pax Vobis 5»

1 œ œ

C

1 œ œ

A m7

j œœ ‰ œœ j œ ‰ œ œ œ

A m/D

44 n ˙œ

a tempo

&

44 ˙˙

D7

œ

œ

œ

D sus4

D

G/B n

œœ œ œ

˙. œ œ œ

D sus4

œ

D

œ œ œ˙ œ œ œœ œœ œœ œ˙

œ

œ œ œ œ

˙w

D # dim

œ

œ #œ

œ

˙ ˙.

œ

œ œ œ œ

Em

M-H 3639

M-H 3639

œ ˙. ˙ ˙ ˙ ˙ œ ˙

D sus4

˙˙ .

Am

ϲ J P1

Œ

˙.

A m7

œ

œ œ1 œ œ

˙. ˙.

œ œ œ œ

C

Œ

˙˙ ..

œ

œ

œ

G

œœ

œœ

˙ w

œ

/C

C/G D/G

˙ ˙

œ œ0 œ œ

œw œ œ

œ

G

42 2 4

D EM O

44

42

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙˙

w w

poco rit.

j œ

D7

˙w

# & 42 œ œ œ œ - -

œ

œ

A m/D

˙

? # ww 19

j œ

≤ ‰ 1 œJ

D7

œw œ œ ˙

œ œ œ œ

˙.

C6

D sus4

œ œ

˙˙ .

D

≤ ‰ 1 Jœ (2

œ œ œ œ œ œ œ Œ œ ˙ . œ

˙. œ œ œ œ

œ

Œ

Musikk-Husets Forlag A/S


20

œ œ œ2 œ # œ œ J &

D

2

&

#

1

A m/D

˙w

œ

? # www # œ1 œ œ- œ& 42 poco rit.

2

A m/D

ww ˙.

˙

D # dim

œ ˙œ œ œ

˙˙

œ œ

44

D7

œ3 ‰ J

#œ ‰

œ 3

œ

œ

œ.

œ

œ

œ4

œ

œ

œ œ

Em

C

œw

œ nœ œ œ œ

œw œ œ

œ- rit. J œ œ

˙

œ

Am

42

42 2 4

˙.

D EM O

34

œ œ œ œ2 œ 1)

œ1 J

# 2 D & 4 œœ ? # 42 ˙œ

A/C #

œœ

44 ˙˙

D7

44 n ˙œ

œ

j œœ ‰ œœ j œ ‰ œœ œ

G

C/G D/G

G

˙ w

œ œ

˙. ˙.

‰ œ ˙œœ œœ ˙ œ œ

˙˙ ..

M-H 3639 «Pax Vobis 5»

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


21

Sonate nr. 8 "Pathétique" Adagio cantabile q = 55

Fiolin

bb & b b 44

˙ p

˙.

œ

Ludwig van Beethoven Arr.: Nicolae Bogdan

œ

œ

œ

œ

˙.

A E /G F m B /F E nœ œ œ œ œ œ œ ? bb 4 œ œœœœœ œ œ œ œ œœœœœœ œ œœœœœœœœ bb 4 sempre legato p ? bb 4 œ ˙ ˙ ˙ bb 4 ˙ œ ˙ œ œ ˙ Ab

E b/D b

A b/C

E b/G

b

b

b

b

D EM O

Orgel

˙

Opus 13, 2. sats (Ass-dur)

5

bb & bb

˙

œ.

E b/D b

œœ ˙

? bb b œ œ œ œ œ œ œ œ b ? bb b b

˙

A

bb & bb

˙

Ab

A b/C

œ- œ- œ œ - -

B bm

E b7

œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ ˙

˙

˙

˙

˙.

E b/D b

˙

A b/C

F7

œ

E b/G

œ

Ab

œ

œ

E b/G F m

E b 7/A b

œ

œ œ- œ- -

Ab

˙œ œ œ œ œœ Œ

˙

˙

˙

˙

3

˙.

œ

˙.

B b/F

Eb

œ

˙

&

Œ nœ

bb œ œ œœœœœœœœ &bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ˙ œ œ˙ œ w ˙ ˙ œ œ ? bb b b ˙

˙

sempre legato

˙

œ

˙

œ

œ

˙

Dette arrangement Copyright © 2016 by Musikk-Husets Forlag AS, Oslo «Pax Vobis 5»

M-H 3639

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


22

˙

bb & bb

13

&

bbbb

œœ ˙

œ.

E b/D b

A b/C

œœœœœœœœ w

? bb b b ˙ bb & bb ˙

B bm

F7

˙ ˙

œ œ œ

˙

E b7

˙

˙ œ œ œ œ

E b 7/A b

œ

Ab

Œ

˙. œ œ œ

‰ j œ P

Œ œ˙ œ œ œ œœ

˙

˙

œ

œ

œ

T œ. œ

D EM O

œ

œ- œ- œ- œ -

œœœœœ œ œ œ ˙ n˙ œ œ w œ œ ˙

˙

B

˙

F m/A b

B b7sus4 B b 7 B n dim

b œ œ œ œ œœ œ œ œ & b bb ‰ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ P ˙˙ ˙˙ ˙ n˙ ˙˙ ˙˙ ? bb n ∑ bb F m)

(C

C/E

Fm

C 7/G

Man.

˙

bb & bb

21

&

bbbb

œ.

C

œ œ œ œ nœ œ œ nœ œ œ bœ œœ œœ œ œ Œ F

A b6

Cm

œ˙ œ œ œ œ œ œ

? bb b ˙ b

b & b bb

25

˙

B b7

‰ œœ œ œ ‰ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œœ ‰ ‰ œ œ œ Ped.

Ó

Œ

≤ œ. œ œ nœ œ œ œ bœ œ œ

F

w

B b7

Eb

P j ‰ œ œœœœ w ? bb œ ˙ bb œ Œ Ó

ww w

b & b bb

Eb

Eb

«Pax Vobis 5»

œ

Œ

Ó

w

Eb

Ó

B b7

‰œ œ œ J œ œ œ œ nœ œ œ p cresc. - œœ œœ œ Œ Ó w w

œ œ nœ œ bœ - œœ œœ

poco rit.

œ bœ œ œ œ nœ œ œ œ bœ œ œ œ nœ œ bœ

˙ M-H 3639 M-H 3639

ww w

Musikk-Husets Forlag A/S


23

D

bb & bb

b & b bb

≥˙ P

a tempo

˙.

˙

Ab

E b/D b

œ

A b/C

E b/G

Ab

œ

œ

œ

œ

E b/G F m

˙.

B b/F

Eb

œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sempre legato P ? bb œ ˙ ˙ ˙ bb ˙ œ ˙ œ œ ˙ ˙

bb & bb

œ.

œœ ˙

poco rit.

˙

a tempo

œœœœœ œ œ 3

Œ

Œ

D EM O

33

E b/D b

A b/C

3

B bm

E b7

Ab

bb &bb œœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœ ˙ w ? bb b b

E

˙

˙

&

bbbb

œ

&

bbbb

E b7

F7

˙

˙

˙

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. 3

3

3

2

œ

3

3

3

Ab

3

3

œ≤ . n œ œ

F

3

3

E b7

3

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œœ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. w œ ? bb b w Œ Ó b

&

bbbb

œ

Ab

Œ

≥ r œ

œ œ œ œ œ œ œ 3

E b7

b & b bb œ Œ ˙ œ p ˙ œ ? bb Œ bb

3

Ab

Œ

≥ r œ

œ nœ œ œ œ œ 3

3

E b7

Ab

œ Œ ˙

œ

œ Œ ˙

Œ

Œ

œ Œ M-H 3639

«Pax Vobis 5»

M-H 3639

r œ

3

3

3

3 2 œ bœ œ œ œ œ œ œ œ 3

3

3

˙ ˙

dim.

˙

Ped.

3

3

rit.

3

œ nœ œ œ œ œ

E b7

3

3

3

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. w w

Man.

40

P

œœ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. p œ Œ Ó

˙

Œ

œ

3

œ≤ . n œ

dim.

U

j‰ j‰ bœ œ ˙ Ab

j‰ œœ π j œ‰

U

j‰ œœ ˙˙ j U œœ ‰ ˙˙

Musikk-Husets Forlag A/S


24

Sonate nr. 8 "Pathétique" Adagio cantabile q = 55

Fiolin

? 44

˙

˙.

œœœœœœœœ œœœœ

C

G/F

p

C/E

œ

œ

œ

œ

œ œœ C

œ

œ

œ

œ

˙

œ

˙.

G/B n A m

D/A G œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

sempre legato

˙

? 44 ˙

G/B n

Ludwig van Beethoven Arr.: Nicolae Bogdan

œ

˙

D EM O

Orgel

& 44 ˙ p

Opus 13, 2. sats (C-dur)

5

& ˙

œ.

œœ ˙

œ œ ?œ œ œœœœ G/F

?

A

&

˙ ˙

P C

˙

œ

œ

œ- œ- œ œ - -

œœ œœ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ

C/E

˙

˙

˙

˙.

G/F

˙

C/E

A7

Dm

œ

œ

C

œ

œ

G/B n A m

œœ œ œ œ- œ-

œ

D/A

3

3

˙

˙œ œ œ œ œ œ

Œ

˙.

Œ

G 7/C

˙

˙

˙

G/B n

G7

˙

˙.

C

&

G

œ œ œ œ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œw œ œ œ ˙ ˙ œ ˙ sempre legato P œ ˙ ˙ ? ˙ ˙ œ ˙ œ œ ˙

Dette arrangement Copyright © 2016 by Musikk-Husets Forlag AS, Oslo «Pax Vobis 5»

M-H 3639

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


25 13

&

˙

œœ ˙

œ.

G/F

C/E

& œw œ œ œ œ œ œ œ ? B

œ

(E

A m)

Dm

G7

˙

˙

˙ œ œ œ œ

G 7/C

œ

C

E/G #

E 7/B n

Am

‰ œj P

Œ œ˙ œ œ œ œœ

Œ

˙.

˙

˙

œ

œ œ œ

œ

T œ

D EM O

&

˙

œ œ œ

˙

A7

˙

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ #˙ œ œ w œ œ ˙

˙

˙

œ- œ- œ- œ-

˙

A m/C

œ. œ

D 7sus4 D 7 D # dim

& ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œœ œ # œœ œ P ˙˙ ˙˙ ˙ #˙ ˙˙ ˙ # ˙ ? ∑ Man.

21

&

˙

œ.

Em

C6

˙

˙

œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ nœ œœ œœ œ œ Œ C

& œ˙ œ œ œ œ œ œ

G

?

D7

‰ œœ œœ œœ ‰ # œ œ œ œ œ œ œ œœ

‰ œ œ œ

Ó

œ œ œ ‰ J œ œ œ œ #œ œ p cresc. œœ œ Œ Ó w

G

D7

œ œ œ bœ - œœ œœ

œœ œœ

Ped.

25

& Ó

Œ

œ≤ . œ œ # œ œ œ œ b œ œ œ

F

&œ Œ Ó P j œ œ œ œ œ ‰ œ ? œ Œ Ó G

«Pax Vobis 5»

w

D7

G

w ˙

ww w

w

w

poco rit.

œ bœ œ œ œ #œ œ œ œ bœ œ œ œ #œ œ nœ

˙

ww w

M-H 3639 M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


26

D

&

≥˙

a tempo

˙.

˙

P

œ G/B n

œ

œ

œ

œ

˙.

G/B n A m

D/A G # œ œ &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ P sempre legato œ ˙ ?˙ ˙ ˙ œ ˙ œ œ ˙ C

33

˙

œ.

C/E

œœ ˙

C

poco rit.

˙

a tempo

œ œ œ œ œ œ

œ

Œ

Œ

D EM O

&

G/F

œ œ & œ œ œœœœ G/F

?

E

&

˙

˙

œ

G7

3

œœœœœ œ œœœœ ˙ œ œ w

C/E

A7

˙

Dm

œ

œ.

3

G7

˙

˙

œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

3

C

P

œœ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. p œ Œ Ó

˙

ϲ .

Œ

œ

C

œ≤ . # œ

œ

F

3

3

3

œ nœ œ œ œ œ œ œ œ 3

G7

3

3

3

& œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œœ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. w w œ w w ? Œ Ó 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Man.

40

& œ

Œ

C

≥ r œ

œ œ œ œ œ œ

P

G7

& œœ Œ ˙ p˙ ? œ Œ

3

3

œ

Œ

≥ r œ

œ #œ œ œ œ œ 3

3

œ Œ ˙ ˙ œ Œ ˙

C

G7

C

Œ

rit.

œ #œ œ œ œ œ 3

M-H 3639

3

dim.

G7

œ Œ ˙˙ dim. œ Œ ˙

M-H 3639 «Pax Vobis 5»

≥ r œ

Ped.

U

j ‰ j‰ nœ œ ˙

j œœ ‰ π j œ ‰ C

U

j œœ ‰ ˙˙

œ ‰ U˙ œ ˙ J

Musikk-Husets Forlag A/S


27

Adagio Cantabile Giuseppe Tartini Arr.: Nicolae Bogdan Adagio e = ca. 70

Fiolin

# 4 1 ϲ & 4 p

œ

# 4 & 4 ˙ ˙ p ?# 4 4 œ

œ œ œ œ œ2 œ œ

G

D7

œœ

≤ œ

œ 1 œ œ œ œ œ œ.

G

˙˙

œœ

œ

œ

≥ œ

œ œœ œœ

œœ

œ

œ

D

˙

œ

D EM O

Orgel

A m7

œ J

3

&

&

#

#

≤ œ

F # dim7

&

&

#

#

Em

œ˙

?# œ

œ œ

œœœ œ

œ

≤ œ P

œ

D 7/F #

œœ

?#

5

œ

2

œ

œ

œ

œ

œ2

œ œ œ œ

œ

G

œ

œ

B n7

œ

œ #œ.

œ

œ

œ 1

Ÿ œ.

œ

œ

C

G

C

D sus4

œ œ

œ

œ

œ

j œœ

œœ .. œ.

Ÿ œ #œ œ œ

A m/C

œ4 œ

œ

œ 0

œœ . œ œ

ϲ J

œ

Em

œ J

œ #œ

œœ œ œ

œ

r œ 3

œ

2

Œ

œ

j œ œ œ. œ œ

œ

D/F #

œ œœ œ

D7 G

œ

œ œ œ #œ

œ

œ

r œ

Ÿ œ

B n 7/F #

œ

j œ œ. ˙˙

œ

œ

œ J

œ

œ

G

œ

œ

Dette arrangement Copyright © 2016 by Musikk-Husets Forlag AS, Oslo «Pax Vobis 5»

M-H 3639

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


28 7

&

&

#

#

œ

œ

œ

Em

œ

œ

œ

r œ

œ J

œ

œ

œ

œœ

œœ

œ

œ

œ

# œ-

B n m/D E/D

œœ

r Ÿ œ1 œ œ œ .

œ4

D

œœ #œ

œ

œ

Ÿ œ.

A 7sus4 A 7

œœ

n œ-

œ J

œ

G/B n

œœ

œ #œ

# œ-

œ œœ œ

D

œ4

œ J

œ ˙

..

A7 D

..

D EM O

&

#

œ

A 7/C #

œ # œœ

œ

œ2 J

#œ. A

œœ

œœ ˙

?# œ 9

œ

j œ

&

#

A/C # G/B n C #/B n

œœ

n œœ # # œœ

? # #œ

11

&

&

#

≤ 1 œ

#

G # dim

?#

13

&

&

œ

œ nœ

œ

F

œ

#œ.

œ-

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

2

œ˙ ˙

ϲ J

œ œ œ œ

j ˙ # œ œ. œ ˙

ϲ

œ-

œ

œ M-H 3639 M-H 3639

..

œ

ϲ J p

4

1

1

D

œ

G

œ

œ

œ

˙˙ ˙

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ

B n m7

˙˙

œ œ

0 œ œ œ3 œ œ œ œ

œ

D/F #

œ nœ

œ

˙œ ˙.

œ

2

œœ

œ˙

j œ

œ J

œ

A sus4

œ œ œ œ œ

œ

œ

Am

A m/F #

˙˙

«Pax Vobis 5»

œ J

j œ œ œ

A/G D

œœ ..

œ œ0 œ œ œ œ œ

C

?# œ

j œœ

E 7/G #

n œ˙ ˙

# ϲ

#

F # m/A E m/G

E m7

œ

œ˙˙ . œ

ϲ J

œ œ œ œ œ

Musikk-Husets Forlag A/S


29 15

&

&

≤ œ

#

#

œ-

œ4

œ

1

f

A m7

˙ ˙

?#

œ

œ

j œ 2

# œ œ œ1 &

j œ

˙œ˙ .

œ

œ œ p

G sus4

G

œ œ

# œ-

œ

œ J

B n7

œ

œ

Em

œ J

# œ-

&

#

C

19

&

&

#

#

D sus4

œ

1

œ

G

œœ

œ

«Pax Vobis 5»

œ

œ

D/C

?# œ

D7 G

E m A 7/G

œœ . œ œ œ œœ œœ œ

œœ

?# œ

2

œ

œ

œ

Ÿ œ.

œ

D sus4

D7

rit.

œ

œ ‰ œ J œ

r œ

œœ . œ

œ œ

œ

D/F # C/E

œœ

œ

F #/E

œœ # œœ œ

B nm

œ J

œ J F

G/B n

j œ nœ J ‰ œj

j œ œ #œ œ J ‰ Jœ œ ‰

œ

œ

œ œ

œ œ

Ÿ œ œ .

œ

n œ-

D EM O

17

œ

œ J

D7

œ

œ

œ1 .

j œœ œ . œ.

j œ

A m/C

œ nœ

œ

U

˙

U G

˙˙

U

˙

M-H 3639

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


30

Romance Opus 78, nr. 2 Andante

& b 44

Fiolin

&b Orgel

œ

œ

≥œ

P

œ.

C 7/G j F j ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œ œ œ

G m/B b

˙˙

j œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ˙ ∑

˙

œ

j F/A B b j F œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœj œ œ œ œ œ

F/C

˙˙

œ œ

D EM O

?

44 ˙ ˙ P 4 ˙˙ 4

F/A

Jean Sibelius Arr.: Nicolae Bogdan

5

& b œ

b

œ

j œ

j & b ‰ œœ œœ ‰ b œœ œ œ œ F 7/A

?

9

b ˙

& b œ

œ.

œ

œ

˙

œ. œ œ

˙

?b ˙

C7

˙

œ.

œ œ

œ

œ

œ

˙

F

w

G m/F

F

œ F

Am

˙

˙

˙

j‰ œ b ‰ œ œ & œœ œœ œœ œœœ œœœ ‰ œœ œœj œœj œœ .. œ œ œ œ. F/C

œ

œ

œ

˙

œ-

D 7/A G m/B b G 7/B n j B b œ œjD 7/A j G m j j ‰ œ œj ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ œ œœ œœ # œœ œœ œœ œ œ œœ œ œ # œœœ œœœ

˙

œ

˙

œ œ

œ

œ

˙

œ

œœ

‰ œ œ œ œœ œœ œœ P ∑

œ.

œ

œ.

3

nœ œ œ ˙

j j œœ œœ œœ œœ œ œ #œ œ E 7/A

w

j œœœ

42

j 2 œœ œœ 4 œ œ

Am

2 4

Copyright © 1922 Edition Wilhelm Hansen AS, København All Rights Reserved. International Copyright Secured. Trykt med tillatelse «Pax Vobis 5»

M-H 3639

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


31 13

& b 42

œ.

& b 42 œœj œœ œ œ ?b 2 4 17

4 4 œ

œ

œ

œ

œœ

œ.

œ

D dim7/A b C/G

j 44 j œœ œœ œœ œ œ œ

œ

œ

œ

œ œ

œ.

G7

˙

œ. œ #œ

œœ

42 ˙

œ

44

j œœœ ‰ œœ . œœ œœ ˙ œ œ 42 œ œ œ œ nœ ‰ b œ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ 2 4 ˙ ˙ ˙

œœœ œœœ

œ-

œ

œ

≥ œ œ œ œ

œ

dolce

œ

œœ

œ

œœ

œ

21

& b œ

cresc.

œ

œ

œ. œ #œ

œ

C 7/G j A dim j & b ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ b # œœœ œ œ œ œ F

?b

25

cresc.

poco accel.

& b œ œ œ œ œ œ œ œ Gm

& b ‰ œœ œ ?

b ˙

œ

G m/B b

˙

˙

œ

˙

œ œ œ œ

j œœ ‰ # œœ œjœ ‰ œœ œ œ œ œ D 7/A

˙

jG m/B b œœ ‰ œœ œ œ

˙

˙

˙

˙

˙

˙

4 4 œ

jG m/B b j Bjbmaj7 B bm6 j jC 7 œœ ‰ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œjœ œ œ œ

C 7/G j A dim j 4 & b 4 ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ b # œœœ F

? b 44 ˙

44

C7

D EM O

& b 44

44 ≤ œ

œ.

f

œ œ œ œ œ J

œ.

˙

œ œ œ œ œ J

e largamente

j C/B b œ F/A œ C 7/G œ œœF dim œœ ‰ œ œ œ ‰ œ œœ œ ‰ œœ œ œ ‰ b œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ f e largamente #

˙

rall.

œœ

˙

˙

œ œ œœ-

G 7/B n

˙

a tempo

œ p dolce

œ

˙

œ

œœ b œœœ œ

œ. œ œ

œ

˙

j ‰ j ‰ œ œj ‰ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œj œj œœ .. œ nœ œ œ œ œœ œœ œ . p ˙ n˙ w ˙ F/C

C7

F

G m/F

F

M-H 3639

«Pax Vobis 5»

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


32 29

& b

ϲ

F

œ

œ.

œ œ

œ œ

42

œ

œ

œ œ

œ.

G7

& b ‰ œœ . œœ œœ nœ ?b

36

& b

˙

C7

˙ b œœ ‰ ˙

œ

œ

œ

jG m/B b & b ‰ b # œœœ œœœ ‰ œœœ A dim

?b

˙

˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ b &

39

poco accel.

Gm

& b ‰ œœ œ ?

b ˙

œ Jœ

2 4

j j œ œ 4 0

j œœ œ

1

œ.

œ

œ

œ

˙

w

j œ

œJ

j œ

œ œ œ œ

œ.

˙

˙

‰ œœ œ

G 7/B n

cresc.

œJ

œ

dolce

œ

j œœ œ

˙

˙

j bœ œ

œ

f

œ œ

œ

F # dim

˙

a tempo

j œœ ‰ œœ œ œ C 7/G

C 7/G

˙

rall. - œ œ œ œ œ œ œ œ œ

cresc.

F

œ.

œ

‰ œœ œœœ œœœ ‰ b œœ œœœ b œœœ œ

F/A

œ

œ. œ œ

œ

˙

j j j œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœœ œœ œœ ‰ œ œj œj œ .. œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ . œ nœ œ F/C

˙

M-H 3639 «Pax Vobis 5»

j œ œ

‰ œ œ œœœ ‰ œ œœ œœ œ œœ œ œ œ

G m/B b

j œœ œ

4 4 œ bœ ˙

œ œ œ œ œ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ

C/B b

j œœ ‰ # œœ œjœ ‰ œœ œ œ œ œ D 7/A

œ˙ œ Jœ œ

œ.

j œ

œ

D dim7/A b C/G

œ.

œ

Am

w

œ œ

44

ϲ

j 42 j j 44 j œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ

j j œœ œœ œœ œœ œ œ #œ œ

œ.

œ.

D EM O

& b

nœ œ œ ˙ E 7/A

&b ‰ œ œ œ œœ œœ œœ P ? ∑ b œ-

œ.

3

Am

33

œ

M-H 3639

C7

˙

F

G m/F

F

w Musikk-Husets Forlag A/S


33

≤ & b œ

43

j œ

œ

œ.

mezzo e dolce

œœ

œ-

˙.

œ

œ

j bœ

œ.

w

œ.

œ ‰ œ-

j œœ œ

‰ œœ œœ œœ œœj œ œ œ œ

F

w

w œ-

œ-

j œ

œ

œ

œ

œ.

˙.

œ œ

poco rit.

œ

˙

D EM O

& b Œ

≤ n œ-

œ

B b/F B b dim/F j ‰ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ b n œœ œœ œœ œ

& b ‰ œœœ œœœ œœœ P ?b w 47

œ

dolcissimo

F/C C7 j j j j & b ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ œœ nœ œ œ œ œ G 7/D

?b ˙

«Pax Vobis 5»

G7

˙

w

Ó

M-H 3639

M-H 3639

˙

F

G m/F

F

‰ œ j j œ. œœ œœœ œœœ œœ .. w

Musikk-Husets Forlag A/S


34

Mustaleinen Zigeunerweisen

Orgel

j A œ. œ œ œ œ. #œ. ‰ œJ ‰ œœJ

& b 42 œ # œœ # ‰œ œœœ ‰ J P J ? 2 b 4 œ œ A

A/G

≥ b œ œ & 2 p molto espress.

A

Gm

D m/F

j œ

œ

œ

œ

œ œ.

œ œ.

œœ

œ œ

œ nœ

œ œ

˙˙

# œœ

˙œ ≤ œ

˙

,

Dm

œ œ

D EM O

œ.

Ungarsk folketone Arr.: Nicolae Bogdan

Dm

& b œœ p ? b ˙œ

A 7/E

?

15

˙ b œ

& b

œ œ.

C7

& b n œœ˙ ? b n ˙œ

œ J

G m/B b

œ œ

œ œ

A sus4

nœ #œ

˙ ˙

œ

F

A 7/E

œœ œœ

˙œ

˙

œ œ

≤ œ p

œ

œ

œ

œ

1

F

A 7/E D m

˙œ

œ œ

œœ

œ # œ œœ

A7

# œœ p ˙ œ

Dette arrangement Copyright © 2016 by Musikk-Husets Forlag AS,3639 Oslo M-H «Pax Vobis 5»

Dm

# œœ œœ

œœ

sul D

œ œ.

˙œ

˙

œ œ

œ˙

G # dim

œ œ

œ œ.

C7

r œ

C 7/E

œ˙

œ

œ œ.

œ

Gm

œ

˙œ

œ

œ. & b

& b œœ˙

Dm

œ˙

# œœ

10

G m7

D m/F

2

M-H 3639

# œ3

œ P

A/C #

œ

˙ #œ

Dm

œ˙

˙ œ

œ

œ œ

œ ˙

œ œ

œ.

A7

Dm

Bb

œ œ

œ œ

œ˙ ˙

œ # œœ

œ.

D m/F

D m/F

œ

œ

A 7/G

œœœ

A

œ J 3

œ œ œ

Gm

œ œ. 3

A sus4

œœ œ ˙

œ J

œ

œ œ.

A7

# œœ œ œ

Musikk-Husets Forlag A/S


35 20

& b ˙

∑ G m/B b

Dm

A

A/G

# œ œœ œ & b œœ .. œ œ œ œ ‰ # œ ‰ œJ #œ œ J j œ ? œœ .. b œ œ œ J B

œ.

œ

œ J

j œ. œ œ œ œ œ .. #œ ‰ Jœ ‰ œ J Gm

D m/F

œ

œ

œ

œ œ.

A

œ œ.

bb

bb

Dm

œœ

œ œ

˙˙

œ œ # œœ œ nœ

˙œ

œ œ

ϲ

˙

bb

D EM O

&

≥ bb œ1

F

b & b

30

D 7/A

œ.

G m/B b

Gm

œ

œ

œ œ.

œ1 œ œ .

œ2 J

Cm

œ

r

j b œ. b œ & ‰ œœ ‰ œœ œ‰ œœ œœœ œœœ J J J ? bb œ œ œ œ œ C m7

b & b

35

&b

b

F7

œ œ.

F7

œ ‰

? b b nœ «Pax Vobis 5»

œ1 œ œ . r

œœ J

œ

Bb

œ ‰ œ

D7

œ

Bb

D 7/A G m

œ

œ œ

œ œ #œ œ ‰ Jœ œœ œœ

D 7/A

œœ #œœœ J œ

Gm

œœ œ œ

M-H 3639 M-H 3639

ϲ p

D7

Gm

œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œ J œ œ

# œ œœ œ‰ œœœ ‰ J J nœ #œ œ

˙

˙

œ œœ ‰ œJ œ

A 7/C #

j œ. œ ‰ œœJ ‰ œœ ˙‰ œœ ‰ n œœ J J J

b & b ‰œ œœ œ‰ # œœ J J F ? bb œ œ Gm

# œ œœ ‰ J p œ

D 7/F #

œ

œ.

D7

Gm

Eb

œ

œ

œ œ œ œ ‰ œJ ‰ Jœ

œ #œ œ œ ‰ œ ‰ œJ F J #œ

œ

D 7/F #

œ œ ‰ œ J

œ2 J

œ.

œ J

j œ. œ œ ‰ œ ‰ œœ J J

Gm

œ

C m7

œ

Musikk-Husets Forlag A/S


36

b & b

39

&

bb

œ œ. D7

? b ‰œ b 42

œ œ.

œ.

3

Gm

œœ œœ j #œ œ œ

œœ

œœ ..

œ

œ

œ œ œ

bb œ .

#œ œ œ œ œ

œ

œ

F

œ

œ.

1

œ

œ

œ œœ œ œ # œ n œ œ œ œœ ‰ ‰ J J F #œ œ

œ

œ

œ

# œ œ1 n œ # œ

D 7/F #

œ œ œ œ œ

œ2

œ.

œ

œ

D7

rit.

U ˙

œ

D EM O

&

r œ

C

b œ &b ‰

Gm

? bb œ

45

&

bb

≥œ

œ œ œ œ œœ ‰ J

œœ œ J

meno mosso

p

b & b # œ˙ p ? b b ˙œ D

/C

œ

Cm

F7

œ

œ

œ ‰

œ

œ.

G m/B b

˙œ ˙ œ

œ J

C m7

œ œ

œ œ œœ œ ‰ œJ

œœ J

molto rit.

œ.

D

# œœ œ œ .

r œ

œ

G m/E

bœ œ .

œ ‰ œ

œ

œ

œ

œ

Bb

œœ

n œœ .

"

U"

Gm

D7

œœ # œœœ J œ

œœ œ

U

œ

U

œ.

D 7/F #

œ

# œœ .

˙

U

Gm

˙˙ ˙œ

U

œ

M-H 3639 «Pax Vobis 5»

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


37

Caro mio ben Larghetto q = 50 Bb

b & b 44 œœ P ? b 4 ˙œ b 4

Orgel

≥œ

b & b Ó

B b/D

œœ . œ ˙˙

œ.

œ

F

œœ

œœ

œœ

˙˙

œ

Eb

˙

Gm

œœ . œ ˙˙

œ

œ.

Eb

F

˙

œ

Cm

œœ œ œ

˙

œ

Gm

Cm

F

œ œœ œ œ˙ œ œ œœ œœ

œ œ œœ œ œ

˙

œœ . œ

œ

œ œ

œ œ œ œ œ

D EM O

4

F 7/C

Tommaso Giordani Arr.: Nicolae Bogdan B b/D E b B b/F F 7

&b

b

P

Bb

˙

p

? b b ˙˙

8

b œ & b

b & b ˙œ

œ

F sus4-3

? b œ b ˙

b & b ˙

12

b &b

Bb

œ œ

œ œ

œœ . œ ˙˙

˙œ

Ó

Bb

œ œ

˙œ

œ œ Ó œ

˙˙

œ

Ó

B b/D

F 7/C

œœ . œ ˙˙

Ó

B b/D

˙ œ

Eb

œ . œ ˙˙ œ Ó ˙ œ

ϲ

œ.

Eb

F

œ œ

œ œ

œœ

˙˙

œ

œ œ œ œ œœ œ

? b b ˙˙

B b/D

F 7/C

F

F#

œ ˙

Gm

œœ . œ ˙˙ ˙ ˙

o

G m C m B b/F

œœ # œ œ œ n œœ

Dette arrangement Copyright © 2016 by Musikk-Husets Forlag AS,3639 Oslo M-H «Pax Vobis 5»

œ œ

œ

Cm

œœ œ œ

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ

œœ

M-H 3639

B b/D

F

œœ œ ˙˙

n ˙˙

œœ œ ˙ ˙

œ œ

œœ œ œ˙ œ œ œœ

Bb

˙ ˙

œ œ œ œ œ

B b/D

F

Ó

F7

C 7/G

Eb

œ. œ

B b/F F 7

œ

œ œ

œ œ

œ ˙

ϲ

P

œ

œœ œ

œ

F

œ. œ œ ˙œ œ œ œ ˙œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ œ œ œ Musikk-Husets Forlag A/S


38

&

˙ bb

&

bb

15

C sus4-3

œ

1

C

&

˙ bb

&

bb

œ

F

œœ œ n œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

? b ˙ b

œ œ

œ4 n œ

œ

F/A

C

C

F

F

œ

œ

œ.

B b F/C

F

ϲ

œ.

Cm

F/A

Bb

œ

˙

˙ œ œ œ œ œ œ p ? bb œ ˙

21

&

U ˙ bb

œ

œ

˙

œ

œ

Bb

˙˙ ˙

&

œ bb

&

bb

24

π

U ˙

B b/D

œœ . .

? b œœ .. b «Pax Vobis 5»

œ

≤ œ

œ

œ

˙ œ

˙œ

œ

C m B b/F

j œœ œœ j œ œ œ J

œ

˙˙

œ

œ.

F7

œœ œ œ

œ

cresc.

cresc.

œ.

Eb

F

C7

œ

rit.

Z

2

œœ

œ

P

Gm

Cm

œœ œœ œœ œœ œ˙ p œ ˙˙ œ

œ.

F/A

œ œ œ

œ ˙œ ˙ ˙

œ

˙

Bb

ten.

n ˙˙˙

œ

œ

œ

œ

œ

Gm

Cm

F/E b

œ

œœ

Bb

œœ œ œ œœ œ

œœ

œ

œ.

Cm

F/A

≤ œœ

π

œ œ œ œ˙ π œ ˙ œ ˙ œ˙

œ

C7

œ

˙

o

œ œ #œ

œœ

˙

F # G sus

œœ .

œ œ

˙

œ

F

œœ

œ nœ

œ

œœ

B b/F

o

œœ œœ

œ

˙

B b/D

œœ

œœ

≥œ

œ

F 7/C

Cm E

œ œ œœ œ œ œ

œœ

œ.

π

F U b &b ˙

? bb

ϲ

a tempo

œ

˙œ œ œ œ œœ œ n œœ œœ n œœ ˙œ œ œ œ œœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œÓ œ œ œ œ œ œ œ

œ

p

œ

D EM O

18

œ œ

œ

œ

œ œ œ

M-H 3639 M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


39 27

&

bb ˙

bb

Bb

œ

œ

F

b & b ˙

œ œœ J

œ œ

œ œ

˙

U " C m/E b

B b/D

˙˙

œœ U π œ œœ œ œ

˙˙ ˙

œ.

B b/F

œœ

a tempo e meno mosso

Ó

meno mosso

œ J

F 7sus4-3

˙˙

˙œ

˙

rit.

molto rit.

˙ ˙ 42

œ

D EM O

30

U œ œ n œ œ œ " b ≤œ p

œ

D m Eb

Gm

œ œ˙ œ œ œ œ . F ˙œ ? b ˙ b ˙ œ &

œ

Bb

œ œ œ œ œœ œ ˙ ? bb ˙ œ ˙ b &b

«Pax Vobis 5»

Eb

œ. œ œ

F

Bb

Eb

B b/F

œ œ œ œ œ œ œ. œ œ J œœ œ ˙œ œ œ

M-H 3639

M-H 3639

F 7sus4-3

œ. œ

œ œ œ

Bb

U

œ 42 ˙ ˙

24 U˙ ˙

Musikk-Husets Forlag A/S


40

Sinfonia

fra Kantate nr. 156

Adagio e= 58

≥ 4 b & 4 œ

Fiolin

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

1

& b 44 ‰ œœœ œœœ F

Orgel

? b 44 œ

J. S. Bach Arr.: Nicolae Bogdan

"Ich steh' mit einem Fuß im Grabe" (F-dur)

œ J

œ

œ1

Dm

œ J

œ

B b/D

‰ œ œœ

C7

œœ ‰ ‰ œ

‰ œ œ J

œœ ‰ œ ‰ œj

œœœ

D EM O

‰ œœ œœœ œ

C/E

Ÿ œ œ œ œ œ œ œ

œ4 œ 1 œ

3

& b œ 4

œ œ Œ

F

& b œ

œœ ‰ ‰ œœ œœœ œ œ ‰ œJ œ

& b ‰ œ œœ œœ œ ?b ‰ œ

& b œ

Œ

G 7/B n

j œ nœ b ≥œ

A dim

1

œ nœ œ œ

C

j œ

œ œ œ œ

œ

D

j œ

‰ # œœ œ œ

Dette arrangement Copyright © 2016 by Musikk-Husets Forlag AS, Oslo «Pax Vobis 5»

œ n œœœ œœ

j œ

M-H 3639

M-H 3639

G/C

œœ œ

œ œ2 œ œ

C

‰ œ œ œœ œœ

j œ

œ

œ Ÿ œ œ œ œ.

nœ œ œ œ œ

n œœœ œœœ

& b ‰ œ œœ ‰ ‰ b œœœ # œœ œœ œ œ ? œ ‰ b œj œ ‰ b C

j œ

œ œ œ nœ œ

œ

G/B n

œ œ œ œ œ

F/A

7

œ œ œ œ

Dm

&b ‰ œ œœ ?b œ

5

≥œ3

C

F

D m7

œœ ‰ ‰

G7

œœ œœ ‰ œ nœ œ œ œ

‰ Jœ œ

œ bœ #œ œ œ œ œ œ œ

œœ œ

œ J

D 7/F #

œ

œœ

œ

œœœ ‰

j œ

Musikk-Husets Forlag A/S


41 9

& b œ

œ

œ œ

Gm

G m/F

&b ‰ œ œœ ?b œ 11

œœ ‰ ‰ œ

‰ œJ n œ ≥3 œ

Œ

œœ ‰ œ

œ œœ

œœ œœ œ

œ œ.

œ œ nœ bœ œ œ œ œ #œ .

‰ œJ

C m/E b

E b dim

# œœ œ

œœ

œ J

1 bœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ

G m/D C m7

œ

D

‰ œœ # œ ‰ bœ œ œ œ

œ œ

œ

≥ 3 3 3 œ œ ≈ 1 œ 3 œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2

D EM O

& b

œ

œ œ œ œ #œ œ

Gm

& b ‰ œ œœ œœ œ ?b œ ‰

C 7/E

2

B b/D

F

F7

≥ œ

3 œ œ 2 œ œ œ b œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ &

&b ‰ ?b

œ

F

D m Bb

œœ œ ‰ ‰ œœ œ ‰ œœ œ œœ ‰

j œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ & b œ œ œ

17

C7

F

‰ & b ‰ œ œœ ‰ ‰ œ œœ œ œœ œœ j œ ? œ ‰ ‰ j œ b œ

«Pax Vobis 5»

Bb

G m6

‰ ‰ œœ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ b œ ‰ ‰ œ œœ ‰ ‰ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ n œ ‰ œj œ ‰ b œ œ ‰ Jœ œ ‰ œj J J œ

14

C 7/E

1

‰ œ ‰ ‰ œœ œœœ ‰ œ n œœ œœœ œ ‰ Jœ œ ‰ Jœ

G 7/C

F

G m6/B b

œ

œ œ

M-H 3639 M-H 3639

B n dim

œ

Dm

œœ ‰ ‰ bœ ‰ n œj œ

Bb

‰ Jœ œ

Ÿ œ œ œ œ œ.

F/C

j œ

‰ œ œœœ ‰ ‰ œ œœ ‰ œœ œœ œ

C/E

rit.

œ nœ œ œ œ

œ4 œ 1 1 œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

2

œœœ n œœ œ

B b6

C7

œ

j œ œ

œ

‰ œ J

U

w

U F

œœ œ œ œ

ww w

U

w

Musikk-Husets Forlag A/S


42

Sinfonia

fra Kantate nr. 156

Adagio e= 58

# 4 ≥ 4 œ

&

Fiolin

œ œ œ œ œ

# & 44 ‰ œœ œœœ œ G

? # 44 œ

D/F #

‰ œ œœ œœ œ œ ‰

œ J

œ œ œ œ

œ œ œ2

œ1

Em

œ J

œ

œ œ œ œŸ œ œ

œ

C/E

D7

œœ ‰ ‰ œ

‰ œœ œ

‰ œ œ J

œœ ‰ œ

œœ œ

‰ œ J

D EM O

Orgel

J. S. Bach Arr.: Nicolae Bogdan

"Ich steh' mit einem Fuß im Grabe" (G-dur)

3

&

#

œ

# G‰ &

&

#

?# œ

7

&

# œ

#

œœ ‰ ‰ œœ œœœ œ œ ‰ œJ œ

n

œ œœœ œœ ‰ Œ

j œ #œ n ≥œ3

B n dim

‰ œ œœ ‰ ‰ n œœœ œœ œ ?# œ ‰ n œj œ &

D

‰ œ œ # œœ œœ

œ J

œ œ œ œ

# œœœ ‰

D

j œ

œ

E

œ J

œ

‰ # œœ œ

Dette arrangement Copyright © 2016 by Musikk-Husets Forlag AS, Oslo «Pax Vobis 5»

j œ

M-H 3639

M-H 3639

A/D

œ œ œ œ

D

‰ œ œœ œœ œ

œ

D

G

E m7

œœ ‰ ‰

œœ œ

œ Ÿ œ œ œ œ.

#œ œ œ œ œ

œ # œœœ œœ

œ # œ2 œ œ

A 7/C #

œ œ œ œ #œ

œ

A/C #

œ œ œ œ œ

œ

# G/B & ‰

œ œ œ œ

Em

œœ œ

?# œ

5

≥œ4

œ œ Œ

3

A7

œ œ œ nœ #œ œ œ œ œ 0

E 7/G #

j œ #œ

œ

œ ‰ œœ # œœœ œ œ œ

‰ œJ œ

œœ œ

œ J

œœ

œ

œœœ ‰ ‰

j œ

Musikk-Husets Forlag A/S


9

&

# œ

&

# A‰m

?# 11

œ œ

A m/G

œœ ‰ ‰ œ

œœ œ

œ

# œ

œ œ4 œ œ # œ œ

‰ Jœ n œ ≥2 œ

Œ

œœ ‰ œ

œœ œ

œ œ œœ œ

Ÿ œ œ.

œ nœ nœ œ œ1 . œ œ œ #œ D m/F

‰ œJ

F dim

œ J

# œœ œ

œœ

œ 1 œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ

A m/E D m7

D 7/F #

# A‰m

œ ‰ ‰ œœœ œœ ‰ œœœ œœ œ œ #œ ‰ œ ?# œ ‰ J J &

‰ n œœ # œ ‰ œ œœ

œ œ

œ

C/E

G7

# œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ3 œ œ œ Œ œ œ œ œ &

≥1 œ

14

3

#

G Em C # D 7/F œ & ‰ œœ œœ ‰ ‰ œœ œœ ‰ œ œ

?#

œ

j œ œ œ œ œ

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ &

17

#

D7

G

‰ œ œœ ‰ ‰ œ œœ ‰ œœ œ œœ œ ?# œ ‰ œj ‰ œ œ J &

«Pax Vobis 5»

2

A 7/D

C

‰ œœ œ ‰ ‰ œ œœ ‰ # œ œœ œœ œ œ ‰ Jœ œ ‰ œJ

A m6/C

œ

œ œ

M-H 3639 M-H 3639

C # dim

A m6

œ œ œ œ œ

G

œ #œ œ œ œ

œ

3 3 3 œ œ ≈ ≥0 œ œ 3 œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

‰ ‰ œ n œœ ‰ ‰ œœ œœ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œœœ œœ œ ‰ nœ œ ‰ œJ œ ‰ œj œ J

G

œ

E

D EM O

&

œ3

43

œ4 œ 2 1 œ œ œ œ œ œ

D/F #

‰ œ œœ ‰ ‰ œœ œœœ ‰ œœ œ œ œ

Em

‰ œJ œ

Ÿ œ œ œ œ œ.

œœ ‰ ‰ bœ ‰ # œj œ

j œ

rit.

G/D

œœ # œ œ œœ

j œœ

C6

œ

D7

œœ œ œ

C

‰ œ J

U

w

G

œ

œ

ww w w

Musikk-Husets Forlag A/S


44

Nabucco Slavekoret "Va pensiero, sull'ali dorate" Fiolin

Largo q (q.) = 50

Ó

≤ œ. p

Œ

œ

3

# 12 G & 8 ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ p . . . . . . . . ‰ ‰ ‰ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ? # 12 œœ œœ 8 œ J ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰

œ

œ.

œ œ

œ.

0

3

&

#

œ

œ œ 3

œ

≤ œ.

Œ

œ.

2

œ

œœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ œJ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰

5

&

#

œ

œ

Œ

œ. 3

œ

D # A≈7/D & #œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ . . . . . . . . œ œ œ œ ? # ‰œ # œœ œœ ‰œ œ œ ‰œ œ œ ‰œ n œœ œœ J ‰ ‰ J ‰ ‰ J ‰ ‰ J ‰ ‰

œ.

G/B n

# D 7/A & ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ?# œ œ œ œ œ œ œ œœ œJ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰

œ

sempre legato

D EM O

Orgel

# & 44

Giuseppe Verdi Arr.: Nicolae Bogdan

œ œ.

œ œ.

A m/C

œ

A7

≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ œ œ œ œ œ œ #œ œ . . . . . . . . ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ # œœ œœ œJ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ œ J ‰ ‰

œ

0

œ.

œ œ

œ.

œ

G

œœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ œJ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰

Dette arrangement Copyright © 2016 by Musikk-Husets Forlag AS, Oslo «Pax Vobis 5»

M-H 3639

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


45 7

&

#

œ

œ œ

3

œ

≤ œ.

Œ

œ.

2

œ

≤ œ. P

Œ

˙

3

œ.

œ

C

œ 1

œ œ

3

3

G/D

œœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ œJ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œJ #œ

œ

œ œ

œ

œ

œ 3

D EM O

&

#

œ œ

3

G/B n

# D 7/A & ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . ‰ ‰ ‰ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ?# œJ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ 9

œ

œ œ

3

# G≈ &

œœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ?# œ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ J

11

&

#

œ.

œ œ

# D≈ &

Œ

≤ œ1 .

D/F #

œœ . ‰ œœ œJ ‰

G

&

#

#

2

œ.

D

œ ˙

≤ poco rit. œ. œ

D7

A 7/E

≈ œ ≈ ≈ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . ‰ ‰ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œJ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰

œ

#œ.

D/A

œœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . ‰ ‰ ? # œ œœ œœ œ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ J ‰ ‰ J ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰

13

œ

3

œ

3 œ- œ-

œ- # œ -

3

œ-

A

A7

œ œ

œ.

≥ œ- n œ -

3

≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œ ≈ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ # œœ œœ ‰ œœ œœ œJ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ J J J

a tempo

œ F

œ.

œ

G

≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . F . . . . . . . . œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ n œœ œœ ‰ œœ œ ‰ œœ œ ‰ œœ œ ‰ œœ œ ‰ œ œ œ œ ?# œ œ œ œ J ‰ ‰ J ‰ ‰ J ‰ ‰ J ‰ ‰ œJ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ &

M-H 3639

«Pax Vobis 5»

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


46 15

&

#

œ

3

œ

œ

œ

≤ œ.

Œ

œ.

G/B n

#

Œ

˙

ϲ . f

œ 3

œ

œ

œ

œ 3

# G≈ &

œœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ?# œJ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰

# # œ2 &

19

≤ ‰ 2œ œ - p

> >œ >œ œ œ

3

3

D # A≈7 ≈ ≈ ≈ & œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœ . . πœ . . œ . . . . œ œ ? # ‰ # œœ œœ ‰ œœ œœ ‰œ œ œ ‰œ œœ œœ œ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ J œJ ‰ ‰ J ‰ ‰

21

&

#

#

œ

G/D

C

G/D

>œ .

D7

>œ >œ

>œ >œ >œ

D

Œ

≈œœœœœ≈œœœœœ≈œœœœœ≈œœœœœ . . . . . . f . . ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ œ œ œ œ œJ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ J ‰ ‰

D

≈ œ œj -

œ

œ

≈ œ -

A7

≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ œ #œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ . . . . . . . . ‰ # œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ œ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ J

œ-

M-H 3639

«Pax Vobis 5»

3

j œ

œœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . œ œ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ œ ? # œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ‰œ œ œ J ‰ ‰ J ‰ ‰ J ‰ ‰ J ‰ ‰ &

œ

≤ œ. f

œ

≈ œœœ ≈œœœœ ≈ œœœ ≈ œœœ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ œJ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ

œ-

1

œ

D EM O

&

œ

œ

# D 7/A & ≈œœœœœ≈œœœœœ≈œœœœœ≈œœœœœ . . . . . . . . ? # ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ œJ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ 17

œ

3

M-H 3639

>œ3

>œ .

>œ >œ

>œ >œ >œ 3

≈œœœœœ≈œœœœœ≈œœœœœ≈œœœœœ . . . . . . f . . ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ œ œ œ œ J ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ œJ Jœ Jœ

D

Musikk-Husets Forlag A/S


47

# # œ2 &

23

#

> >œ >œ œ œ

3

A7

j œ

œ- œp 3

2

D

25

#

Œ

˙

≤ 0 œ. P

1

œ œ

3

œ

œœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . . ‰ # œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ œJ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ œ.

œ4

œ.

œ. b œ

œ.

D EM O

&

œ

≈ œ œj -

A7

≈œœœœ ≈œœœœ ≈ œœœ ≈ œ œ œ œ œ œœ œœ . . . . . . π . . œ œ ? # ‰ # œœ œœ ‰ œœ œœ ‰œ œ œ ‰œ œœ œœ œJ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ œ ‰ ‰ J ‰ ‰ J &

1

# D≈ ≈ œ Ó. œ & œœ œœ œœ œœ . . . . ‰ œ œ ‰ œ œ Ó. ? # œ œ œ œ œ œ œ. J ‰ ‰ J ‰ ‰ Œ.

27

&

#

j ‰ œ

˙

0

ϲ . 1

G m/D œ. b œJ . œ. œJ . œ œ ‰ ‰ ≈ . œ. b œ ≈ œ œ. . ‰ ‰ œ œ. . p ˙˙ .. b ˙˙ .. w.

D7

œ.

. # D≈ œ œ. œ. . œ. œ. . œ. . ‰ Œ. œ œ. œ œ œ. & œ ? # ˙˙˙ ...

29

&

≤ # œ

œ.

œ

œ. b œ

œ.

≥ œ.

G m/D . œ. b œJ œ. œJ . œ œ ‰ ‰ ≈ . œ. b œ ≈ œ œ. . ‰ ‰ œ œ. . p ˙˙ .. b ˙˙ .. w.

D7

œœ ‰ Œ . œ

˙

œ.

poco rit.

nœ.

œ-

a tempo

f

œ

œ1 .

œ œ

œ.

œ

G sempre legato . . . . . n œ # œ œ œ œ . # œ œ œ œ œœœ œœ ≈œœ œœ œ œ œ œ œ œ # œ # œ œ œ ≈ ≈ ≈ # œ œ . # œ œ nœ b œ. n œ. œ. # œ. œ. b œ. œ. # œ. n œ. . # œ. . . . . . F . . . . . . . . . œ ‰ ‰ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ . œœ .. œ ? # ˙˙˙ ... œ. œ. œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ. J J J J

# D≈ &

D7

M-H 3639

«Pax Vobis 5»

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


48 31

&

# œ

œ œ

œ 3

Œ

≥1 œ.

œ.

œ

œ

œ œ

œ œ œ2

œ œ

3

3

œ

3

n

# œ # œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ G/Bœ # œ œ n œ œ C œ # œ œ œ œG/Dn œ œ œ œ œ D 7œ œ œ b œ œ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ & ≈ . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ ?# œ œJ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ J ‰ ‰ J ‰ ‰ J ‰ ‰ œ ‰ ‰ J D/A

# œJ &

# œ J &

2

ϲ .

œ. œ

˙4

œ.

œ1 .

œ- œ- œ2 œ

œ

D EM O

33

f

3

œ3

3

D7 œ œ œ œ œ C≈ œ # œ œ œ Cœ ≈dimœ œ œ œ œG/D # G≈ œ # œ œ n œ œB≈/F# œ n œ # œ œ œE≈mœ œ œ n œ œG≈7/D œ œ œ œ ≈ #œ ≈ œ œ œ bœ œ & . . . . . . . . . . F . . . . . . ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ b œœ œœ ‰ n œœ œœ ‰ œœ œœ ?# œ œ œ œ œJ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œœ ‰ ‰ ## œœ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ J J J J J J J

35

n #

2

≥œ .

œ. œ

˙4

œ.

œ1 .

#

f

œ- œ- œ2 œ

œ

3

œ3

3

G 7/D G B /F Em C C dim G/D D7 # ≈œ #œ œ nœ œ ≈#œ nœ #œ œ œ ≈ œ œ œ nœ œ ≈œ œ œ œ œ ≈œ #œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈œ #œ œ œ œ ≈ œ œ œ bœ œ & P . . . . . . . . . . F . . . . . . ? # ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰œ œœ œœ ‰œ œœ œœ ‰œ œœ œœ # ‰œ b œœ œœ ‰œ n œœ œœ ‰œ œœ œœ œJ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ # œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ J J J J J J J

n #

# œ J &

37

ϲ .

p

œ. œ

œ.

poco rit.

œ.

# G œ #œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ ≈ ≈ & ≈ œ #œ œ œ œ p . . . . . . . . ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ?# œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ J J J J

#

Œ

Ó

w

œ

j j œ. ‰ ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ ‰ œœ œœ œœ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. ∏ morendo e rit. w. w.

j j œœ ‰ ‰ œœ ‰ ‰ œœ .. Œ . œ œ œ. ˙. ˙.

œ. Œ. œ.

M-H 3639

«Pax Vobis 5»

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


49

Men går jag över ängarne N. Ferlin/L. Strand Arr.: Nicolae Bogdan q = 90

Fiolin

# 3 & 4

G

Œ

A

≤ Œ œ œ P

œ J

œ

G

p ? # 3 ‰ œj œ œ 4 ˙.

œ.

œ

˙˙ .. ‰ jœ œ œ ˙.

‰ jœ œ œ ˙.

sempre legato

œ

œ

œ

œ œ

œ

C

˙˙ .. ‰ œj œ œ ˙.

˙˙ .. ‰ jœ œ œ ˙.

D EM O

Orgel

# & 43

6

&

&

# ˙.

#

˙

G

˙˙ .. ‰ ? # œj œ œ ˙.

12

&

# œ

œ.

œ

# ˙. & ˙. G

#

˙˙ .

œ

œ

œ˙ œ œ ˙ ‰ jœ ?# œ ˙

18

&

&

#

œ

G

œ

œ

œ

œ

œ

œ

C

œ œ

˙

C

D

G

œ œ

œ

˙˙ ˙ œ

© Copyright opphavsmannen, Trykt med tillatelse. «Pax Vobis 5»

D7

œ˙ ˙ ..

‰ œj œ œ ˙. ,

œ œ œ

œ

G

C

˙˙ ˙

œœ ˙˙ ‰ jœ œ ˙ œ œ

‰ jœ œ œ ˙.

œœ œ

œ œ

œ œ

œ

œ œ

œ

Am

˙˙ .. ‰ jœ œ ˙. œ

œ J

? # ‰ œj œ œ ˙.

œ

œ œ

˙ œœ œ œ œ

˙.

D

G

œ œ ˙˙ ˙ ‰ jœ œ ˙. œ

œ œ œ

˙˙ .. ˙.

‰ jœ œ œ ˙. B

œ

œ œ 0

œ

Am

˙˙ ˙

œ œ D 7/F #

œ œ ˙˙˙ . œœ ‰ jœ œ ‰ jœ œ œ œ ˙ ˙. œ œ

œ œ

œ˙ œ œ # œœ œ ˙˙ œ œ ˙˙ ˙ œ Œ ˙ Œ ˙ œœ ˙ ˙. #˙. ˙

œ œ

˙

œ

B n 7/F #

œ

˙

˙

G

≤ œ œ

˙

œœ ˙˙˙ œ

œœ

,

œ

M-H 3639

M-H 3639

œ2

Em

œ

#œ œ

œ

B n 7/D #

Musikk-Husets Forlag A/S


50 23

&

œ

#

# ˙ & œ C

˙. ? # nœ 28

œ

˙.

D/F #

œ n œœ œ

œ

G

˙˙ .. ˙. ‰ jœ œ œ ˙.

˙.

,

˙

˙

,

˙˙ . œ œ ˙. ‰ jœ œ œ ˙. œ2

œ

œ

œ œ

œ

œ

Am

#œ œ

D7

G

œ

C

œ œœ

œ˙ œ œ ˙ ‰ jœ œ ˙

˙˙ œœœ ˙ ‰ j˙ ˙ œ œ œ

œ

1 œ œ œ

œ œ

œ

œ œ

œ œ

œ

D EM O

&

#

œ

&

#

D

˙˙œ.. œ œ

? # ˙. ˙.

œ

# ˙. &

33

#

38

&

#

#

œ.

«Pax Vobis 5»

,

˙˙

œ

j œ œ œ

œ0

œ

œ œ 0

A 7/G

œ

œ #œ

œ œ

Œ ˙ ˙. ˙.

œ

˙˙ Œ

œ

œ œ

D7

œ

C

œ œœ # œ œ œ œ

œ # œœ ‰ j œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ J

M-H 3639

M-H 3639

## œ

F

C

œ œ

˙

#˙.

˙˙ œœ ˙. ‰ j˙ œ œ ˙ œ

œ0

B n 7/D #

#˙ .

Am

˙˙ . œ œ ˙. ‰ jœ œ œ ˙.

G

˙˙ .. ˙. ‰ jœ ?# ˙. œ &

˙˙ # œœœ ˙ ‰ jœ œ œ ˙ œ

˙

G

˙˙ .. ˙. ? # ‰ œj œ ˙. &

B n 7/F # E m

G

œ

2

C

D

œ J

œ

D7

˙œ . œ œ œ ˙˙ . . ˙.

˙. œ œ œ œ œ œ.

œ

˙.

œ˙ œ œ œœ

G

# # D˙ . ˙. F jœ ‰ ## ˙ . œ ˙.

œ n œœ

˙.

œ

D/F #

˙ œ

1 œ œ œ

œ

œ

˙ ˙.

œ

‰ œj œ ˙. ˙.

œ œ

œ œ œ

Musikk-Husets Forlag A/S


51

œ

˙.

# œ & # œ˙ . œ jœ œ ‰ œ ? ## ˙.

D

42

&

œ

## œ G

48

,

˙. ˙.

œ3 œ

œ

j ˙ œ œ œ ˙.

œ J

1 œ œ œ œ

A

D

œ˙ œ œ œœ œ

œ

j ‰ œ ˙ ˙ œ ˙

‰ œj ˙ ˙. ˙.

œ.

œ œ

œ

Em

œ. ˙.

‰ œj œ œ ˙. ˙.

œ

œ œ

œ

œ œ

œ1

G

˙ œ œ œ œ œ œ

˙.

œœ œœ

D

œ

˙

˙

A

D

œ

œ

œ2

˙

A7 D

œ œœ ˙˙˙

œ ˙ œ œ œ

D EM O

&

## ˙

˙

D ## œ ˙. œ œ œ œ ˙. œ œ & œ

? # # ˙˙ . ˙

53

&

&

œ

## ˙

##

œ0 œ

&

2 ## œ

B nm

# ˙ & # ˙˙ .

œ

œ

œ œ œ œ

#œ œ

œ œ

œ

œ œ

œ œ œ

A

D

œ

F #/A #

˙˙ ˙.

œ

œ

œ˙ œ œ œœ

G

œœ ˙ œ ˙˙

˙ œ œ œ œ œ

œ œ

œ

œ œ

G

Œ œ #œ #˙.

‰ œj œ œ ˙.

‰ œj œ œ ˙. ˙.

‰ œj ˙ ˙ œ ˙

Œ ? ## ˙ œ œ . «Pax Vobis 5»

œ

œ œ ˙˙˙ .

j˙ ‰ œ ? ## ˙ . ˙.

D

‰ œj œ œ ˙. ˙.

Em

˙˙ .

˙˙ ˙.

G

˙˙ ˙

n˙ nœ

œ

œ

A/C #

œ n œœ

nœ œ œ

M-H3639 3639 M-H

œ ˙œ œ œ

˙.

œ œ œ œœ

œ˙ .

‰ œj ˙ ˙. ˙.

œ

F # 7/C #

œœ œ œ œ œ #œœœ œ Ó ˙ œ

œ

˙

,

#œ œ

œ œ

D

˙˙ .. œ.

˙˙ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ‰ œj ˙ ‰ œj ˙ ˙. ˙. Musikk-Husets Forlag A/S


52 63

&

## œ

œ

Em

# & # ˙˙ .

œ œ œ

A

œ˙ œ œ œœ

œ

j˙ ‰ œ ? ## ˙ œ ˙ 68

œ

D

G

‰ œj ˙ ˙ œ

œ

œ œ

˙.

˙

A

D

œ2

œ

œ

#œ œ

F # 7/C # B n m

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ # œœ œ œ˙ . œ œ œ œ œ ˙ ˙ ‰ j˙ ‰ jœ œ ˙ # œ ˙ œ ˙. œ ˙. œ œ

œ

˙.

≤œ

U ˙ "

rit.

D EM O

&

œ

##

œ

œ œ

F #/A #

F#

# & # œ˙ . œ œ œ # œ # œ j ? ## ‰ œ # ˙ #˙

72

&

## œ

œ

«Pax Vobis 5»

œ ˙

n˙ nœ

œ œ

1 œ œ œ

œ

A

D

G

œ œ

˙œ œ œ

œ œ

meno mosso

# # E m7 & ˙˙ p ? # # ˙˙

œ

G

œœ

œ˙ . œ œ

œ

œ œ

˙.

A 7/C #

n œœœ œ œ

rit.

A7

˙˙ ..

˙œ .

˙˙

œ œ œ œ

U

‰ œj ˙ ˙.

"

Œ

˙˙ "

Œ

˙.

U ˙.

D

U

˙œ .

œ

œ œ œ œ ‰ œj ˙ œ œ ˙. ˙.

M-H3639 3639 M-H

U

D

P

œ

œ

˙˙ ..

U

˙. ˙.

Musikk-Husets Forlag A/S


53

Gamle mor Edvard Grieg Arr.: Nicolae Bogdan Allegretto espressivo

Fiolin

b & b 68

E b maj7

Œ

j œ

Bb

b & b 68 œœ . œ œ b œœ . œ œ n œœ .

j j j œ œ n œœ n œ b œ œœ n œ b œ œœ . # œ œœœ .. . .

œœ œ

Cm

G m/D

œ œ bœ œ. œ. œ.

? b 6 ˙˙ .. b 8

D sus4 D

Gm

œ.

œ˙ . .

D EM O

Orgel

E b7

Œ.

A A1

b & b .. œ

œ J

œ

b & b .. œœ .. Gm

œœ

? b .. œ . b ˙.

B B1

b & b œ

&

bb

Bb

œœ ..

? bb œ . ˙.

œ

œ J

œ

œœ œ

j œ

œ

j œ œ

j œœ œœ . . j œ œ. œ.

F/G G m

j œ

œ

F 7/B b B b

j œœ œœ .

j œ ˙˙ . .

œœ œ œ

j œ œ

œ œœ .. J

œ.

œ

j ‰ œ

j œ

œ

j œ œ

j œ

œ.

Cm

D

Cm D

Cm

j œ

D

œœ ..

œœ

œ

œ

j œ- œ

j œ

j œ œœ j œœ œœ J

œœ

j œœ # œœ J

j œ-

œ

E b maj7

œ˙ .. ˙. ˙.

œ

œ

œ

E b7

bœ.

j œœ # œœ . œœ œ J J

œ

Bb

n œœ .

œ. œ.

Fm

œ b œœ J œœ .

j œ

j œ œ j n œœ J

F/C

j œ

j œœ J j œ

Cm

Dette arrangement Copyright © 2016 by Musikk-Husets Forlag AS, Oslo «Pax Vobis 5»

M-H 3639

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


54

b & b œ

j œ œ

j #œ

œ.

œ

D E b maj7

E b7

‰ Bb

b j &b œ œ œœ . # œj œœ . œ œ b œœ . œ œ n œœ . œ nœ bœ G m/D

? b b œ˙ ..

œ.

˙˙ . .

(Fine)

œ J

Œ

Cm

j œ œœ n œ b œ .

œ œ bœ œ. œ. œ.

j j œ œ # œ œœ n œ b œ œ .

G m/D

œ˙ . .

D sus4

(rit.)

D

œ.

..

D EM O

b & b Œ.

D sus4

&

bb

? bb

Gm

œœ .. œ.

œœ œ

œ.

œ

(Fine)

.. ..

M-H 3639 «Pax Vobis 5»

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


55

The Water is Wide Irsk folketone Arr.: Nicolae Bogdan

# & 44

Fiolin

# 4 & 4

G

42

D 7sus4

42

œ œ œ œ P ?# 4 w 4 ˙

˙

44 œ ˙˙ .. œ œ œ

G

D 7sus4

2 ˙ 4 ˙

A

G

Œ

4 ˙˙ .. 4

˙

w˙ p ˙w

Œ

œ œ œ œ C/G

˙ ˙

D EM O

Orgel

œœ .. œ œ

≤ ‰ œ œ œ P

44 Ó

5

&

&

#

#

˙

œ œ œ /F #

G

ww

? # w˙ .

10

&

#

˙

œ

œ œ œ œ

˙

œ œ œ œ

Em

D 7sus4 D 7

ww

2 4

w

G

D 7sus4

?# œ œ ˙ ˙ ˙

w ˙

˙

˙

D m7

˙

w w

ww

n

# B m7 A m7 & ˙ œ œ ˙˙

‰ œ œ œ

˙

n w˙

œ œœœ œ

C maj7 C 6

˙

˙

4 Ó 4

2 44 œ 4 œ ˙˙ .. œ œ œ œœ .. œ œ œ œ œ G

˙ 42 ˙

D 7sus4

44 ˙˙ ..

‰ œ œ œ

D6

ww

˙

ww

≤ œ œ ‰ œ F

Œ Œ

B

˙

œ œ œ œ

‰ œœ˙ ˙ Óœ P ˙ ˙ ˙ ˙ G

C

Dette arrangement Copyright © 2016 by Musikk-Husets Forlag AS, Oslo «Pax Vobis 5»

M-H 3639

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


56

œ œ ‰ œ

# ˙ &

15

&

#

G

wœ œ œ œ œ

? # ˙. ˙. 19

/F #

Em

œ œ

C/D

D

˙

˙˙ .

˙

w ˙

/C

œ œ œ œ œœ ˙

˙

œ œ œ œ

w

G/B n

C/D

G

D 7sus4

w ˙

œ

Œ

œ2 œ ˙ œ ‰

˙

œ œ œ

A m7

˙ wœ œ œ œ

œ

œ3 œ œ ‰

˙

œœ œ

œ œ œ œ œ

B n m7 D m7

˙˙ n œœ ˙ œ

œ

˙

œ

&

#

C maj7 A m7

˙˙ . ˙

?# ˙

C

&

##

˙˙

œ

≤ œ œ ‰ œ œ P

# ˙ & # ˙. D

&

##

œ œ œ œ œ

F # dim7

# # n ˙˙ . &

G/A

œ

œ

D7

œ œ œ œ œ

D

‰ œœ œ œ ˙.

G maj7

nœ œ

˙ œ

œ œ

##

A/C # B n m

G

œœ œ œœ œ ˙w Em

‰ œ œ œ œ œ œœ

œ œ

≤ ≥œ œ œ ‰ œ 0

D/F #

E m7

A7

G/A

œ œ œ œ œ œ œ œ

G

œ œœ œ ˙˙

œ œ œ ˙ œ

œ œœœ ˙ œœ œ

œœœ ‰ œ ? ## œ œ œ «Pax Vobis 5»

œ

œ œ œ œ œ ˙˙ .

œ ˙ ? # # ˙‰ . œ œ ˙.

27

œ

œœ œ

œœ œ # # j œ œ œ œ # œœ ‰ œ œ œ œœ .. œ œ œ˙ œ J F j œ w ˙ œ ## ˙ ‰ œ œ œ œ œ J ˙

œ œ ˙ ˙ ˙

˙

G7

œ

D EM O

&

# ˙

œ œ1 œ œ

˙

A sus4

‰ œ œœ ˙ ˙.

œ œ

œ2

‰ œ œœ

A7

˙

≤ œ œ 3 œ ‰ f

‰œœ œ ˙ œ œ œ ˙œ œ œ œ ˙œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ ˙ ˙ œ˙œ œœ n œœ œ œœ ˙ . ˙ œ œ ˙ œ

Em

A7

D

D7

œ

G/D A m/D

n#

n# n#

M-H 3639

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


57

# ˙

œ œ œ œ

#

G

C

?# w ˙

˙

D

&

&

35

˙

#

G sus4

œ

D/F #

G

œ œœ œœ ‰ œ œ

œ

œ œ œ

œ

E m7

œœ

˙

˙

œ œ œ

D/C

D 7sus4-3

A m7

˙œ œ œ œ˙ œ œ œ œœ œ œœ ˙. œ ˙ ˙ w ˙. ˙ ˙

œ œ

˙. ˙.

œ œ1 œ œ

˙

œ3

œ

œ

˙

œ

œœœ œ

&

#

G/B n

œœ ˙

? # w˙

38

&

&

D m7/A

œ

&

&

œ˙ œ œ œ œœ œ ˙ ˙. ˙ ˙

œ

# w

#

#

œ œ œ œ œœ ..

#

C maj7

˙˙ .

? # ˙˙ ..

C6

œ

Œ

Œ

U

œ

U œ

Ó

œ œ œ œ œœ

˙

‰ œ œ œ

G

rit.

˙

œ œ œ œ

B n m7 B b 7 A m7

# œ˙ n œ ˙˙ œ bœ ˙ ˙ œ

œœ œ

Ó

œ œ œ œ œ ˙ ˙

œ

œ

E meno mosso

˙

œ

D m7

G7

n w˙ p ˙ ˙

œ

œ

œ

œ

œ œ œ

D 7sus4

œ

˙ ˙ ˙

rit.

w

G

œ

˙

˙˙ .

a tempo

/D

A m7/D

G 7sus4-3/D

œ œ

≤ ‰ œ P

Ó

D 7sus4

A m7

œ

U

G

˙

G/B n

C maj7

œœ œ

œ n œœœ

?# w ˙

41

G7

œ

œ

œ

D EM O

&

œ˙ œ œ œ œ˙ ˙

œ œ ‰ œ

˙

U

C/D

œ œ œ œÓ œ œ œœ œ œœ w œ ˙ œ

U

G

ww w

U

w w

M-H 3639 «Pax Vobis 5»

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


58

Liten fuggel q = 100

Orgel

C

&

C7

A

Œ

C

Œ œ œ ˙. œ œ

œœ

≥ ‰ œj mœ . .. œ . œ P

j œ œ. œ œ.

j œ œ. œ . œ

j œ œ. œ

Œ œ œ ˙. œ œ œ

œ j œ œ. œ

D EM O

6

mœ . œ F œ.

j œ & 43 œj œ . œ œ . œ œ . œ œ . œj œ . œ œ Pm Œ œ œ Œ œ œ Œ œœ ? 3 Œ. ˙. œ œ œ œ ˙. 4 ˙.

Ø. Staveland og I. Hovland Arr.: Nicolae Bogdan

F C m œ . & œ . Jœ œ œJ œœ .. œœ .. œ ˙˙ .. Œ œœ œœ Œ œ Œ Œ œ œ œ œ œ ? ˙. ˙. ˙ œ G

& œ.

≥j œ œ. œ œ.

F

C

13

Œ

& ˙. ˙ Œ ˙ ? ˙.

B

& œ. C

&˙ Œ œœ F ? ˙.

˙.

˙˙ ˙

œ œ . œ œJ œ J

œœ œ

˙. œ Œ œ ˙.

Œ

˙.

C

Œ

˙

˙.

F

œœ

œ. œ ˙.

Œ ˙ ˙˙

œ œ. œ œ. J

˙. œ Œ œ

œ œ . œ mœ œ œ J

œœ

˙.

˙˙ ˙

œ

C7

œ˙ . œ œ

˙˙ ˙

œ œ œ

œ

2. ≥ ‰ œj mœ . .. œ œ

˙˙ ˙

Œ .. ˙ ˙˙

≤ ‰ œj œ

œ

œ

œ.

Am

˙ œœ œ Œ œ œ

F

˙.

˙

˙.

˙.

˙. œ œ Œ œ œ

M-H 3639

≤ ‰ œj œ . œ F

Œ .. ˙

˙

G

© Copyright Majorforlaget. Trykt med tillatelse av Norsk Musikforlag AS, Oslo M-H 3639 «Pax Vobis 5»

Œ

1.

F

˙˙ ˙

.. Œ ˙˙ P˙ .. ˙ .

œ Œ Œ œ

≤ ≥ j j œ œ. œ œ œ.

j œ œ. œ œ. G

œ Œ Œ œ

C

œ. œ

œ

˙. œ Œ œ

Œ Œ

œ œ. œ J

œœ

Musikk-Husets Forlag A/S


59

m & œ œ ˙

26

œ

G sus4

G7

& ˙ . œœ œœ Œ ?

≥ ‰ j m. œ œ œ P

Œ

˙˙ ˙

˙.

& œ.

≥j œ œ. œ œ.

F

C

œ œ.

C

Œ

Œ

˙.

˙.

≤ ≥ j j œ œ. œ œ œ.

j œ œ. œ œ.

j œ œ.

œ

œ.

œ˙ . œ

œ

œ œ C7

˙˙ ˙

œ. œ ˙.

Œ

& ˙. ˙ Œ ˙ ? ˙.

D

&

##

œ.

˙.

# & # œj œ.

43

&

? ##

œ œ ˙.

«Pax Vobis 5»

˙˙ ˙

˙.

˙.

œ

œ œ

˙. œ Œ œ ˙

œ

Œ

˙

˙.

≥ # ‰ # œj m œ. œ # F

œ

˙˙ ˙

œœ Œ œ œ Œ

œ

mœ . œ œ.

≥ œ. œ œ œ. J

j œ œ. œ œ.

œ˙ . œ œ

G

D

A

œ œ œ

˙.

œ

œ

œœ

C

Œ ˙ ˙˙

D7

Œ œ œœ œœ œ

D

F

˙˙ ˙

œ j œ œ. œ

œ. œ ˙.

G

œ

Œ

j œ œ. œ œ .

# # DŒ & œœ œœœ œ F ? ## ˙.

##

G

˙ œ œ Œ œ œœ

≤j ‰ œ œ. œ P

˙˙ ˙ ˙

M-H3639 3639 M-H

Œ Œ

E

œ.

D

˙˙ .. p ˙.

œ

œ

œ

œ

D EM O

31

j œ œ.

œ.

˙˙ P ˙

Œ

˙

C

Œ

##

Œ

##

≤ m j œ œ. œ

˙. œ œ Œ œ œ

˙. œ œ Œ œ œ ˙.

˙.

œ œ . œ œJ œ J

œ œ. œ J

˙˙ .. ˙.

Man.

Musikk-Husets Forlag A/S


60

&

##

&

##

48

? ##

œ.

mœ m J œ. œ œ œ œ

G

≤ ‰ œj œ

˙.

œ

œ œ . œ mœ œ ˙ J

œ.

A7

B n m7

G

A sus4

˙.

˙.

˙.

˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ ..

œ

˙˙ .. ˙.

œ A7

˙˙˙ .. .

˙˙ ˙

≤ ‰ œj œ . œ F

Œ Œ

˙ œ œ

œ

Ped.

F

&

##

œ œ . œ œJ œ J

≤ ‰ œj œ

mœ m J œ. œ œ œ œ

œ œ.

œ œ. J

œ

œ

œœ

œ œœ

D EM O

&

## œ .

? ##

D

˙.

˙.

# . & # œ

œ œ . œ mœ œ ˙ J

# # G˙ . & œ œ Œ œ œ ? ##

65

&

˙.

## œ .

## G. & ˙Œ ˙˙ ? ## ˙ .

«Pax Vobis 5»

œœ . œ ˙ . œœ Œ œ

œ œ œ œ œœœ . œœ Œ

˙ œ Œ œ F

59

G

œ

A7

˙.

˙

˙. œ œ Œ œ œ

D/F #

˙ Œ ˙˙ ˙.

˙ Œ

œœ

≥ ‰ œj m œ. œ œ. P G

Œ ˙ ˙˙ P ˙.

Œ

j œ œ. œ œ.

≤ m j œ œ. œ œ

A

G

œ

˙. œ Œ œ ˙.

œœ

M-H3639 3639 M-H

A # dim

˙ Œ ˙

œ j œ œ. œ

œ. œ ˙.

˙˙ .. ˙.

œ

œ. œ

œ œ œ U

rit.

œ.

U

D

œ

œ

œ˙ . œ œ

˙.

œ

D7

Œ ˙ ˙˙

˙˙ .. ˙. œ

B nm

œœ œ

j œ œ. œ œ.

D

Œ

˙˙ ˙

œœ

˙

˙.

A sus4

≥ œ. œ œ œ. J

A

˙

œ

œœ .. œ. œ.

Musikk-Husets Forlag A/S


61

You'll Never Walk Alone

R. Rodgers/O. Hammerstein II Arr.: Nicolae Bogdan q = 100

Fiolin

& 44

Orgel

4 &4 w œ œ Œ œ P ?4 w 4

C

Ó

F/C

C

G/C

w

w

˙

w Œ œ œ œ

≤ œp

..

œ-

˙

œ

œ

.. w œ œ Œ œ p .. w C

Ó

˙˙

2. g. 8-va

Ó

D EM O

w œ œ Œ œ

A A1

&

œ

˙

œ

& w œ œ Œ œ ? w

&

˙

,

˙

G/B n

˙

w œ œ œ Œ

w

˙.

œ

w œ œ œ Œ

w

B B1

œ œ

Gm

˙

œ œ

D m/F

œ œ

˙

Bb

˙

œ œ

C/G

G

w

w

w

w Œ œ œ œ

˙

˙

& w b œ œ œ œ wŒ œ œ œ wŒ œ b œ œ wŒ œ œ œ ? bw w w w

&

˙

G m/B b

œ

F/A

œ

& ˙ œ ˙ œ bœ œ ? b˙

˙

w

E/G #

w nœ œ Œ #œ

#w

˙

C 7/G

C C1

˙ P

wœ b ˙˙ nœ

nw

w

F/A

F

,

œ œ

˙

˙

F

œ œ

w œ œ Œ œ P w

Tekst: Oscar Hammerstein II Musikk: Richard Rodgers © Williamson Music M-H 3639 Trykt med tillatelse av Notfabriken Music Publishing AB. «Pax Vobis 5» M-H 3639

w œ œ Œ œ

œ œ

˙

w œ œ œ Œ

Dm

œ œ

B b/D

A m/C

˙

˙

˙

œ œ

b˙ œ ˙ w œ œ œ œ Œ Œ œ w

N˙.

œ

F dim7

C/E

w

w

w n œœ œ Œ bœ

w œœ œ Œ œ

Musikk-Husets Forlag A/S


62

&

˙

œ œ

F m6

& bw œ Œ bœ œ œ ?

˙

˙

C/G

˙.

w œ Œ œ œ œ

F

w w œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ w

w

˙

˙

œ œ

˙

œ œ

˙

˙

˙ G 7/F

F

cresc.

C/E

˙œ ˙œœ œ œ œ F w

˙

˙

˙

wœ œ œ œœ œ cresc.

w

˙

w

D EM O

œ

w

˙

Em

w

w

&

˙

E+

F

D/F #

wœ w œ œ œœ œ # œœ œ œœ œ

n w˙w # ˙

w

w

#w

˙

& # wœœ œ #œ œ œ ?

&

˙

D D1

˙

˙

f

C/E

& wœœ ˙ œ ˙ ˙

& Ó

G/C

& ˙ ˙ ? ˙

«Pax Vobis 5»

œ-≤

p

Ó Ó

œ-

..

˙

1.

E+

˙˙ f w w

G/F

?

˙

F

˙˙

# ˙˙

˙

2.

.. ˙˙ F

˙ .. ˙

˙ ˙

E+

F maj7 F # dim7

E m/G

w œ œ œœ œ

ww w ˙

˙

w

#˙ Ó

˙

w

˙

G9

C

F/C

C

w

w

dim.

dim.

˙˙ ˙ ˙

˙

w

G9

C

˙ ˙

w ˙

˙˙ ˙

C/G

˙ w

w œ œ Œ œ P w ˙

w Œ œ œ œ

rit.

F

F/G

˙

˙ ˙

˙ ˙

M-H 3639 M-H 3639

˙˙

U

Ó

E+

w œ œ Œ œ

˙˙

U C

ww

U w

w

Musikk-Husets Forlag A/S


63

Song for a Stormy Night Secret Garden Moderato q. = 60

Fiolin

b & b 12 8

Ó.

b & b 12 8 ‰ œ œ œ œ œ ˙. p ? b 12 w . b 8 Gm

A

≥ 3 Œ j œ œ p

Œ.

‰ w.

j j œ œ œ œ œ œ

Gm

D m/F

˙.

˙.

˙. w.

œœœ ˙. œœ

œ

Man.

4

b & b œ

j œ œ œ œ œ.

3

&

E b Maj7

bb

˙œ ..

? b ˙. b

B

b & b

œ

b &b ‰

Gm

P ? b b ˙˙ ..

Eb6

œ.

Bb9

œ

Bb

˙œ . œ . . ˙.

œ œ œ œ J œ J œ

œ. œ œ œ.

≥ j œ œ

j j œ œ œ œ œ œ

C m7

˙œ ..

œ.

˙.

≤ œ 1œ J

C m6

œ4

G m/B b

˙œ . . ˙.

œ œ œ œ œ. J

D m/F

E b Maj7

Bb

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

œ œ œ œ ..

œ. œ œ œ.

œ.

œ.

œ ≥œ1 J

œ. œ œJ œ .

A b Maj7

Gm

b˙.

˙.

œ

œ œ œ œ œ œ J J

˙˙ .. ˙.

Cm

˙.

œ. œ œ œ.

0

≥3 œ œ J P

j œ œ œ œ œ.

œ

≤ j œ

˙.

D EM O

Orgel

Rolf Løvland Arr.: Nicolae Bogdan

œœ œœ œœ ..

G m/B b

˙.

œ œ≤ 6 J 8

œ. œ œ œ.

6 8 6 8

© 2007 UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, A Division of UNIVERSAL MUSIC AS and PEERMUSIC (Ireland) LTD. Exclusive Worldwide Print Rights for ROLF LØVLAND Administered by ALFRED MUSIC This Arrangement © 2016 UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, All Rights Reserved Used by Permission of ALFRED MUSIC «Pax Vobis 5»

M-H 3639

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


64

b 6 œ b & 8

10

b & b 68 ‰

Cm

? b 6 ˙. b 8

œ œ œ œ J

˙. 12 8

C

≥ ≤ . 1 Œ œj œ œ œ œ œ œ œ F

œ.

Bb j œ œ œ œ. 12 8 ‰ œ œ œ œ œ œ œ J œ œ w. F . Œ 12 œ . ˙. 8 . ˙. Œ. œ. Ó F (omit3)

œ. œ œ œ.

b . & b œ œ œ œ œ œ œ

ϲ J

œ

œ œ œ œ œ œ. J

œ.

œ.

2

œ œ œ œ œ œ

Dm

˙.

&

bb

Eb

œ. w.

? bb ˙ .

Bb

Cm

œ œ2 œ œ .

Ab

j œœ œœ n œœ œj œ œœ œœ œ œ œ œ

˙.

˙.

œ œ œ œ œ œ œ˙ . .

œ.

1 œ. b ≤ ≥œ & b œ œ œ œ œ

16

Bb

b & b wœ .. ? bb ˙ .

œ b & b 68

19

b & b 68 œœ ... œ Cm

? b 68 ˙ . b

œ 2

Dm

Eb

˙.

˙.

œ œ œ J œ

œœ .. œ.

œ.

œ

˙. 12 8

œ

ϲ J

Gm

Cm

˙.

˙.

œ.

œ.

œ œ œ œ œ œ. J

œ œ œ œœ œœ œ œ˙ . œ. œ .

œ.

F7

b œ Jœ Jœ œ

˙.

j œ- œ œ œ œ œ œ œ .

œ œ œ œ œ œ œ. ˙.

œ.

j œ œ b œœœ œœ œ œ œ œ ˙.

Gm

Œ.

≥j œ

œ œ J

D EM O

13

F7

j œ-

œ

œ.

œ.

œ

œ- 6 J 8

6 œœœœœœ 8 ˙.

Gm

˙.

68

œ . œ œœ œœ œœ œ œ œ œ . ˙. ‰ œ p Œ. œ œ œ œ. œ œ 12 œ. œ œ w. 8 ˙. J Œ 12 8 ˙˙ .. Dm

j œœ .. œœ Œ

Gm

M-H 3639

«Pax Vobis 5»

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


65

b & b Ó.

22

D

≥ Œ Jœ P

Œ.

œ. œ ‰ b œ. œ œ œ b œ œ & œ œ œ. œ ‰ œ

Gm

œ. œ œ œ.

œ4

œ.

E b Maj7

Bb

˙.

˙.

˙.

œ œ œœ ..

œ œ œ œ œ. J

œ

≤ œ3 J F

œ. œ œ œ.

œ

œ

b &b ‰

Cm

? bb ˙ .

œ. œ œ œ.

œ4

b & b

28

G m/B b

˙.

œ œ œœ ..

œ œ œ œ œ. J

b

bb E Maj7 & œ œ œ. œ ? bb ˙ . ˙.

b 12 & b 8

31

˙.

Cm

œ œ œ œ œ J œ J

˙.

œ

Bb

œ œ œ œ.

˙. ˙.

œ.

b 12 œ &b 8 œ œ œ œ œ œ F (omit3)

? b 12 ˙ . b 8 «Pax Vobis 5»

F7

œ.

≤ œ1 J

‰ œ œ œ œ œ. œœœ œ œ ˙. ˙. ˙.

D m7

œ. œ œ œ.

œ œ œ œ œ œ J J

œ

œ œ œ œ.

œ œ œ œ.

w˙ . . Œ

œ œ Jœ œ

˙.

E

3

j œ œ

œ œ œ

œ

G m/B b

Cm

œ≤ œ J F

Gm

ϲ J

68 œ

≥ œ œ1 J

D m/F

œ œ œ œ. ˙. ˙.

œ1 œ œ œ J

12 8

68 12 œ œ œ œ œ œ 8 Cm

68 ˙˙ ..

œ4 œ œ œ œ1 œ2 œ4 . . œ œ œ œ œ œ œ

Bb

≥1 œ J

œ. œ Jœ œ .

D EM O

œ

œ œ œ œ œ. J

D m/F

Man.

œ œ œ œ œ œ J J

b œ & b

≤ œ œ1 J

œ œ œ œ J œ J œ

P œ. œ ‰ ˙.

? b ˙. b 25

ϲ

œ3

E strg.

œ

12 8

œœ J

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w. F j œ. œ œ ˙. Dm

M-H 3639

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


66 1 œ œ. œ œ bb œ œ œœ œ œœ œ œ . & œ

œ

33

&

bb

Eb

œ

≥3 œ J

Bb

œ2 œ œ œ œ œ œ .

œ1 .

œ œ2 œ . œ

Ab

jœ F œœ œ n œœ œ œœ œœ œœ œ œ œœ

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œœ ˙. œ œ w. ˙.

? b œ. b

œ œ ˙. J

4 œ œ œ œ œ1 œ2 œ . b œ œ œ œ œ œ œ. & b

œ3

E strg.

œ

Gm

œ.

j œ œ ˙.

œ œ

œ

œ.

2 œ œ œ œ œ œ œ.

ϲ J

Bb

Eb

3

3

7

bœ œ. œ œ bœ J J

œ œ œ œ œ1 œ œ . . œ œ œ œ œ œ

œœ J

œ

œJ

œ

D EM O

36

Cm

œ≤ œ J

œ Jœ

b œ œ œ & b œw .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó . œ œ œœ œœ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ . ˙. ? bb œ .

39

&

bb

œ4

Dm

j œ œ ˙.

œ3 œ œ œ œ . J

œ.

œ ≤ œ3 J f

b . & b œ˙ œ œ œ œ œ œ˙ . œ œ œ . Cm

? bb œ .

D m(omit3)

j œ œ ˙.

4 ≥œ œ œ 1 œ3 œ . œ œ œ. # œ œ œ œ œ œ &

42

F

œ

Gm

Cm

Gm

j œ ˙.

œ.

j œ œ ˙.

1 nœ œ œ œ œ œ œ.

nn#

B nm

j . n n # œ˙ . œ œ œ œ œ˙ . G

œ

œ.

C

2 œ œ œ œ œ. J

œ≤ œ J

œ

G j œ œ œ œ œ ˙. ˙. ˙.

‰ œ œ ‰ œ œ ‰œœœœœ‰ œ œ œ œ œ ˙.œ œ œ ˙. ˙. ˙.œ œ œ

nn#

œ3 . œ.

A strg.

4

œ≤ œ

Em F j œ œ œ œ œ. œ. œ. ‰ œ œ œ œ œ œœ . ?# ‰ œ œ œ œ œ Ó ˙. nœ ˙.

# œ & œ. Am

M-H 3639

«Pax Vobis 5»

œ1 .

M-H 3639

œ œ

œ œ

œ œ

j j n œ œ œœ œ œ j j œ œ nœ

œ œ J

œ. œ.

œ œ

≥3 œ J

D7

# œ œ œ œœ œœ œœ œ œ.

œ. Musikk-Husets Forlag A/S


67 44

&

1 ≤ œ. # œ œ œ œ œ œ

B nm

# œ œj œ œ œ œ . ˙. & ˙. G

œ.

?# ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ˙. ˙. 47

3

# œ

œ œj œ œ œ œ œ. œ. œJ œ Œ ‰ œ œ . œ œ œœ œ œœ œ˙ .. J C

œ2 œ1 œ œ ˙ . œ œ œ œ ˙. J

Em

˙. ˙.

rit.

œ

2 œ œ œ œ J

2 œ œ œ œ œ œ œ

≥ œ J

j œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ ˙. ˙. Œ œ œ œ ‰ œ œ œ. ‰ œ œ. œ. œ œJ œ œ œ œ . J Am

G

U

" nbb

Ó.

Em

b ≥œ œ œ œ œ œ J œ J P meno mosso

D EM O

&

œ

œ œ œ œ œ œ œ.

œ1 .

U

n

Bm G # œ œj œ œ ˙ . n b . " œ. œ # œ ˙˙ . b A˙. œ & ˙. œ œ œ . w. ‰ œ #œ œ œ #œ œ p . ‰ œ œ. Ó ?# œ nbb ˙ . . ˙ w ˙. . Am

&

&

œ4 bb

E b Maj7

bb

˙œ ..

? bb ˙ .

œ œ œ œ œ. J Eb6

œ.

Bb9

œ

Bb

˙œ . œ . . ˙.

≤ œ J

œ

C m7

˙œ ..

˙.

œ œ œ œ œ œ J J C m6

œ.

G m/B b

˙. ˙.

œ.

˙œ . . ˙.

≤ œ œ œ œ

molto rit.

A b Maj7

œ.

˙˙ .. ˙.

b˙.

≥ œ1 J

D m/F

m

u

50

œ

U œ ˙. J

U

G 7sus4 G

œœ .. œœ ..

U

˙.

œœ .. n œœ ..

M-H 3639 «Pax Vobis 5»

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


68

Divertimento Secret Garden Moderato Bb

Orgel

&

bb

E b/G

D m/A

Eb

C 7/E

œ œ œ ‰ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ J ‰ J ‰ j j j j œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ nœ ‰ œ œ œ nœ J J J J

b œ & b 42 œ œ œ. œ. œ. œ. f j j œœ œœ ? b 2 ‰ b 4 œ ‰ œ ‰ J J ∑

B b/F

Œ

≥ % ‰ œ œ œ œ œ œ F

F/E b

F

œ œ. œ ‰ œ . j j œ œ œ ‰ bœ ‰ œ bœ J J

≥ œ œœ ‰ œœ

D EM O

5

q = 90

Rolf Løvland Arr.: Nicolae Bogdan

&b

b

? b b

B b/D E b

œ. . œJ ‰œ j œ œ ‰ œ J

œœœœ œ J ‰ j œ œ ‰ œ J

Eb

C 7/E

. œœ. œ œ œ œ œ J ‰ Œ j œ œœj œ ‰ ‰ œ œJ J

F

Gm

b œœœœœœœ & b œ œ œ

11

b j j & b œ ‰ œœ ‰ œ

b & b œ

Bb

œ

œ

F/A

œœœœœ œ œJ ‰ . . œ ‰ J j j œ œ œ ‰ ‰ œ œ J J

œ. œ.

Bb

œ

œ œ j œ ‰ œ ‰ J J

B b/D E b

≥ œ œ œ ‰ œ œ

E b/G

B b/F

j ‰ j‰ œœ œœ

D m/A

œ ‰ œ ‰ J J

Man.

B b/F

F

Gm

œ œ œ œ œ œ œ œ

Eb

C 7/E

j ‰ œ œ œ œ œ nœ œœ œœ œ œ j j j œ j œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ nœ ‰ œ œ œ nœ J J

œ œ F

M-H 3639

B b/D E b

j ‰ œj ‰ œ œ œ

œ ‰ œ ‰ J J ‰

F/E b

≥œ œ

œ œœœœœœ œœj œj ‰ bœ ‰ œ bœ J J

© 1999 UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, A Division of UNIVERSAL MUSIC AS All Rights Administered by UNIVERSAL-POLYGRAM INTERNATIONAL PUBLISHING, INC. Exclusive Worldwide Print Rights Administered by ALFRED MUSIC This Arrangement © 2016 UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, All Rights Reserved M-H 3639 Used by Permission of ALFRED MUSIC

«Pax Vobis 5»

E b/G

j j œœ ‰ œœ ‰ F œ J ‰ Jœ ‰

j‰ j‰ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ . œ œ œœ. œ ‰ b œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ J J J J J

b j & b œj ‰ œœ ‰ œ ? b b œœ ‰ œj ‰ œ J Ped.

Bb

F 4-3

≥ ‰ œœ œ œ œœœ œ œ œœœœœœ œ œ œœ œ œ œ œ

F/E b

F

? bb œ ‰ n œ ‰ J J

A

Eb

≥ œœ

F

œ

œ œœœœœœ œ. œ‰ j‰ J œ

B b/D

œ

œ. œ. œj œ ‰ œ J

œ œ œ œ

Eb

œœœœ œ œj œ ‰ œ J

Musikk-Husets Forlag A/S


69

œ b & b œ

22

œ œ œ œ

b & b œ œ œ œœ œ. . j j ? b œœ ‰ œ ‰ b œ œ J J F

Gm

≥ bb œ œ œ œ œ œ & P

œ

Eb

Bb

F

B

œ

œ œ œ4 œ

œ œ

Œ

Eb

F

F/E b

œ

B b/D

œ œ œ œ œ. œ œ œ œ j ‰ œ œ œ œ œ œ. œ. . œ F j j j j œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ Œ œ œ œ œ J J J J œ

œ≤ œ œ

f

œ

œœ œ j œœ ‰ œ J

œœœœ œ j œœ ‰ J

B b/D

Eb

b j j & b œ ‰ œœ ‰ œ p ? b b œœ ‰ œœ ‰ J J

b & b œ

32

≥œ œ

Bb

F

œœ œ œ œœ œ. . œœ ‰ j ‰ J œ œ

œ

B b/D

b & b œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. j œ ? bb œ ‰ Œ œ ‰ œJ œ J

C

b & b œ

&

bb

Gm

œœ œ. p ? b œ b J

Man.

œ

œ #œ

D 7/G

œ œ

Eb

F

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ

Eb

F 4-3

Bb

≤ œ œ œ

œ œ #œ œ œ œ œ œ

œœ # œœœ œœœ œ. . . ‰ Jœ ‰

œœ œ. œ J

œ œ

Eb

F

œœœœ œ œœœ œœ œ j j j œ œœ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ œ œ J J J

œœ œ. ‰ œ

œ œœ.

œ œ œ œ œ œœ œ. . F œœ ‰ œj ‰ J œ

œ œ œ œ

≥ ‰ œ œ œ #œ œ

Gm

Bb

œœ œ. œ

Gm

œ œ œ œ œ œ #œ œ

C m/E b

œ œœ . œ J

œ œœ . ‰ œJ

œœ œ.

M-H 3639 «Pax Vobis 5»

œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ

To Coda

œ œ œ œ œ œ

D EM O

27

œ œ œ œ œ œ

≤ œ œ ≈ œ f

M-H 3639

œœœ .

Eb

Gm

F

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. j j j j œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ ≈

≤ œ œ #œ P

Œ œ œ œ œ œ œ. œœ . j j œ œœ œ ‰ œ œ œj ‰ ‰ œ œ J ‰ J J J

#œ œ D7

# œœ œ.

œœ œ.

œœ œ.

œœœ .

œ ‰ œ ‰ J J

Gm

œœ œ.

D sus4/A

œœ œœœ œœœ œ. . .

j ‰ œj ‰ œ

Musikk-Husets Forlag A/S


70

œ œ œ œ b œ & b œ #œ œ

42

&

bb

G m/B b

œœ œ. ? b j b œ

Cm

œœ œ. ‰ œj

œœ œ.

œ œ œ œ œ œ C m6/E b

D

œœ œ.

# œœ œ.

œ œœ.

œ œœ .

b & b œ œ #œ œ œ œ œ œ

47

œ

j # œœ ‰ Œ œ. œ. œ œ œ œ D

œœ œ.

œ ‰ œJ ‰ J

≤ ≈ œ œ œ

œ

œ #œ œ

G m/B b

œœ œ. j œœ œ

œ œ nœ bœ œ œ F

œ

œ œ œ

Cm

œœ œ. ‰ œj

œœ œ.

œ

œœ œ. ‰

Œ

œ

œ #œ œ œ œ œ œ

G m/B b

œœ œ. j œ

D sus4/A

œœ œœœ œœœ œ. . . ‰ œj ‰

≥œ œ œ œ œ œ p

D EM O

œ #œ œ nœ œ œ œ œ

D

b & b œœ œ.

Gm

œœ œ.

C m/E b

œœ œ.

D7

œœ œ.

# œœ œœ œœ œœ œ. œ. œ. œ.

? bb j ‰ j ‰ œ œ

b & b

52

œ

b & b # œœj ‰ . D

j ‰ œ œ œ

≤ 0 #œ ≈ œ nœ F

Gm

Œ

Ped.

fi Coda

b & b œ

Bb

≤ œ œ ≈ œ f

œ

B b/D

œ

Cm

œœœ . j œ

œœœ. ‰

œ œ œ œ

Eb

b & b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. . fj j œ œ j ? b œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ b œ œ J œ J J

«Pax Vobis 5»

œœ œœ œ. œ. F j œ ‰

œ œ b œ4 œ œ œ

œœ œœ œ. œ. F ? b b œ. œ œ œ œ œ œ œj ‰

57

G m/B b C m

œœœ . j œ

œœœ. ‰

œ œ œ œ œ œ

D7

# œœ œ.

œœ œ.

Eb

œœ œ.

œœ œ.

œ ‰ Jœ ‰ J

œ œ

F

œ œ œ œ

Gm

œœ œ œ œ œ œ œ œœj œj ‰ ‰ œ œ J J

M-H 3639 M-H 3639

j # œœ ‰ Œ . D

G m/B b C m

œœ œœ . . p œ. œ œ œ œ œ œ œj ‰

œ œ œ œ œ #œ

Cm

œœœ . j œ

D 4-3

rit.

œ œ œ œ œ œ

Eb

F 4-3

œœœœ œ œ. œ . j j œ œ ‰ œ ‰ œ œ J J

j œ ‰

œ

≤ ≈ nœ œ œ

Gm

D.S. al Coda

D.S. al Coda

œœœ œœœ # œœœ œœ . . . œ ‰ œ ‰ J

œœ œœ . .

Œ

œ œ j ‰ œ

œ.

Bb

œœ .. œœ ..

Musikk-Husets Forlag A/S


71

Cinema Paradiso Love Theme

Ennio Morricone Arr.: Nicolae Bogdan B b9

Moderato q = 66

F B b9 œ œ œœœœ˙ bb 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ & 4 P ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ? b 4 ˙ œ ˙ ˙ ˙ ˙ b 4 ˙

Orgel

&

bb

a tempo

poco rit.

œ. P 3

3 œ œ œ œ œ 2

j œ œ œ œ œ 3

œ

≥ 42 ‰ œj œ œ 2

44

42 ˙ ˙

44

D EM O

4

&b

b

? bb

8

D7

A m7(b5)

œ œœœœ˙ #˙ Œ œ ‰ œj œ œ œ œ #œ ˙ ˙

2 4 b . 2 & b 44 œ œ œ œ œ

b & b 44 w˙

G m7

&

bb

&

bb

œ œ

Eb

E dim

wœ œ œ # ˙

? b b w˙

1

w œ

˙

œ

˙˙

n ww w

24 œ

˙˙

≤ œ4 œ œ œ œ3 œ œ ‰

œ ˙

D 7/F #

A m7(b5)/G

œ œ œ œ ˙ w

˙

A

#œ œ œ œ. n œ œ œ œ œ 3

M-H 3639

Gm

j œ œ0 œ 3 œ œ

44

D m/F

œ œ nœ

˙w

˙˙ ..

œ

n œœ

3 œ œ œ œ œ 2

œ

42

Gm

C m7

F7

Bb

w ˙

˙

˙ ˙

˙œ œ 42 . J

# ˙˙

˙

B b/A

3 œ- œ œ œ œ J 1

œ.

2

˙

Tekst och musikk: Ennio Morricone/Andrea Morricone M-HAB 3639 © EMI General Music SRL / EMI Music Publishing Scandinavia Trykt med tillatelse av Sony/ATV Music Publishing Scandinavia/Notfabriken Music Publishing AB. «Pax Vobis 5»

0

œœ œœ

˙˙

˙

A dim7/D D 7

˙˙

Bb

F7

˙

C m7

˙w

˙˙

C m7

w˙ p w˙

Eb

˙

˙.

Gm

œ #œ œ 3

D m/F

? b 44 ˙˙ b

12

œ J

0

œ˙ ˙ .

œœ

42

Musikk-Husets Forlag A/S


72

≤ b & b 42 ‰ œj œ œ 2

44 œ œ œ œ2 œ4 .

b & b 42 ˙˙

44 œ œ œ ˙ w #œ

16

0

Bb

? b 2 ˙œ b 4

B b/A

4 ˙˙ 4

œ

b & b œ.

G m7

3 œ- œ œ œ œ J 1

œ #œ œ 1

3

D m/F

Eb

n ˙˙

w œ

˙w

œ œ

˙.

œ4 œ œ œ œ3 2≤ œ ‰ œ

œ ˙ C m7

A m7(b5)

D 7(b9)

˙

˙ ˙

˙˙

œ œ œ œ ˙w w

œ ˙.

œ

˙

œ

Œ

D EM O

20

œ J

&

bb

Gm

D m/F

˙w

&

bb

œ2 .

œ œ J

F

b & b w˙˙ F ? b b ‰ œj œ ˙

b œ #œ œ & b sul A 3

Eb

b & b œw w ? b wœ b

«Pax Vobis 5»

w ˙

˙ n˙

Gm

28

? bb ˙ ˙

B

E b maj7

2

C m7

‰ œj œ ˙

œœœœœ œ ˙ ˙ œ

œ

Bb

‰ j œ œ ˙

‰ œj œ ˙

œ œ

˙ ˙

œ.

D 7(b9)

Gm

#˙ ˙

˙˙

˙ ˙

42 ˙œ

≤œ œ4 œ œ œ œ3 œ

œœ œ

n b ˙˙

42 ˙˙

œ œ

1

F 7/B b

F7

w˙ .

24 ‰ œ≤ œ œ J

œ

F

F/A

œ

˙ ˙

œ œ œ œ ˙w

C m7

œ1 œ œ3 œ œ

œ œ3 œ

œ4 ˙

B b/F

E dim

B b/A

M-H 3639 M-H 3639

œœœ œœ œ œ œ œ

œ œ œ1 œ1 œ3 . 44 G m7

œ

œ- œ œ œ3 œ J F6

œ œ nœ

œ J

D m/F

44 œ œ œ œ ˙ ww 44 ‰ œj œ ˙

œ œ œœ œœ œœ ˙œ œ n œ œ ˙. ˙

Bb

‰ jœ œ ˙

˙.

Eb

œ˙ .

œ œ

E dim

j œ œœ œ œ œ #œ

‰ j ‰ j œ œ œ nœ ˙ n˙

Musikk-Husets Forlag A/S


73

b ˙ b &

1 nœ #œ œ œ œ œ œ œ bœ #œ œ œ

poco ten.

32

&

bb

C a tempo

œ.

6

f

6

A dim7/D

D7

˙˙

# œœ

? b ‰˙ œ n œ œ ˙˙œ b ˙

n œœ

poco ten.

œœ

œ

œ

œ

Gm

b œ≤ œ œ & b 42 ‰ J

C m7

w˙ ˙ f j ‰ œ œ ˙

œ œ œ1 œ1 œ3 . 44

œ J

œ œ œ œ

œ œ œ œ œw

‰ œj œ ˙

œ #œ œ

sul A 3

Bb

F

2

42

œ œ

42

‰ œj œ ˙

‰ jœ œ ˙

œ4 ˙

œ

B b/A

b & b 42 ˙˙ ? b b 42 ˙œ

39

&

bb

G m7

≤œ œ4 œ œ œ œ3 œ

‰ 44 œj œ ˙

œ- œ œ œ3 œ J

b & b œœ œœ œœ œ˙ œ n œ Gm

F6

œ n œœ

? bb ˙ . ˙

43

&

bb

b œ b &

E b maj7

ww œ

‰ jœ œ ˙

œ1 œ

˙.

˙.

poco rit.

w ˙

œ

˙ ˙

œ œ

#˙ ˙

˙

a tempo

˙

œœœœ

B b9

œw œ œ œ

p ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ˙ ˙

œ

œœœœœ

œ

D

≤ œ4 œ ‰ P 2

œœœœ˙

‰ œ œ ‰ œ œ ˙ œ ˙

œ. ˙˙

œ œ

œ

jD 7 œ œœ ˙

F

œœœœ˙ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ ˙ ww E dim7

œ ? b ‰ œ b ˙

œ œ ˙˙

A m7(b5)

C m7

œw

44 œ œ œ œ ˙ ww

œ

œ.

Eb

D m/F

œ Œ

A dim7

2 4

1

D EM O

35

œ1 œ œ3 œ œ

œ œ3 œ

œ œ J

œ

œ œ œ3 œ

œœœœ˙ œ œ

‰ œ œ ‰ œj œ ˙ œ ˙

D7

˙ ˙

M-H 3639 «Pax Vobis 5»

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


74

b & b œ.

46

&

bb

3 œJ

œ

Gm

˙w

b & b ˙

œ

œ

1

D m/F

? b ˙˙ b

n ˙˙

E b maj7

E dim

w ˙

ritardando

œ

œ

˙.

œ

B b/F

n wœ œ œ

œ˙

œ

F7

b ˙˙

œ œ ˙

œ

U

˙

˙.

D EM O

49

œ

F 7/B b

b & b œœ .. ? bb

Bb

j œ œœ œ œ œ

‰ j ˙. œ w

U

w w

ww π U ww

w w

M-H 3639 «Pax Vobis 5»

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


75

We'll Meet Again Ross Parker/Hughie Charles Arr.: Nicolae Bogdan Medium swing q = 90

# 4 4

&

Orgel

# 4 G & 4 ˙ # ˙ # œœ P ? # 44 w w

∑ C m/A

b ˙w

œœ

˙ ˙

A m/D

nœ œ ˙˙

G

Cm

G

œ œ œ œ b˙ œ œ œ ˙ 3

w ˙

˙˙ ..

3

œ˙ . œ

D EM O

Fiolin

# ≥ 3 & œ œ P

A

#

œ

G

& ˙ P ? # ˙w

# ≥ & œ

œ 1

œ #œ

œ

C

C dim

G

E m7

˙

3

œ b # œœ ˙

˙w.

œ

œ #œ

œ

G

C

Cm

G

?# w ˙

˙

&

#

˙˙

3

œ

œ

œ˙

3

b œœ

œ

œ

œ œ œ œ

œ #œ œ bœ

wœ n œ ˙ w ˙.

œ œ

E m7

œ

˙

œ

˙

3

˙

A m7

D 7(b9)

G

˙ ˙

˙˙

˙w

œ

A7

œ œ

# œw n œ w w

Ó

3

˙. ˙

œ

˙

Œ

A m7

D

œ˙ n œ œ œ˙ œ

˙

œ

œ œ œ

˙.

Œ

D7

D 7(b9)

n œw œ œ b œ œ ˙ ˙

˙

œ

Copyright © 1939 Chester Music Limited trading as Dash Music Co. All Rights Reserved. International Copyright Secured. Trykt med tillatelse af Edition Wilhelm Hansen AS, København «Pax Vobis 5»

M-H 3639

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


76

B B1

&

# . ≥ . ˙ 2 F

2. gang 8-va

# .G & . ˙ ˙

#

œ

G dim

G

B n7

j œ œ

B n dim B n 7

E7

E dim

E7

œ Œ

#˙ œ

œ

3

#œ Œ œ œ

œ

œ

˙˙

# ww

œœ

# # œœ

w œ œ nœ

nœ #œ œ Œ Œ

œ

w

œ

C m6

œ œ

œ Ó

˙

D EM O

œ.

œ

nœ #œ

˙ œ

Œ

œ

1

# ˙w

˙.

˙

2

œœ

# # œœ

? # .. w œ Œ &

&

#

?#

&

&

#

#

?#

&

&

#

#

?#

A7

n˙ # ˙w

œ

Œ

œ

œ

˙

œ

G

G dim

G

w˙ ˙

Œ

œ

œ

A7

nœ # œw w œ

«Pax Vobis 5»

œ

˙

Œ

w œ

œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

˙˙ . ˙ œ

œ

œ

œ

n˙ ˙ œ

œ œ

Œ

œ

œ

E7

E dim

E7

˙ œ

#œ œ

œ Œ

œ #œ #nœ œ

w

G

w˙ ˙

œ nœ w

G dim

b b œœ

œœ

œ œ

œ bœ

C m6

œœ

œ bœ

œ œ

œ œ

˙.

Œ

œw œ

Œ

˙

# ˙˙

Œ

D7

œ

b wœ

n n œœ # # œœ

œ

˙ nw

Œ

B n dim B n 7

# ˙˙

œ

œ

B n7

Œ

œ

œ

œœ

# # œœ

w œ Œ

Œ

œ

œ

˙w

D7

œ œ

ww

w œ œ nœ

œ

œ

œ-

œ-

G

Œ

Ó

œœ

Œ

Ó

œ œœ

# œ-

M-H 3639 M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


77

C C1

&

#

#

œ. œ œ œ œ G7

& n œœ œ?#

œœ œœ œ- œ-

Œ

œ

# #œ.

n œœœ -

Œ

œ

œ

œ œ œ œ

œ.

œ

D m7 G 75#

Œ

#œ.

C maj7

œœ œœ œ- œ-

œœ œ-

œ

œ. œ œ œ ˙

œ. #œ

œœ œ-

œ #œ œ œ œ œ

œ œ

œœ œœ -

Œ

œ #œ

C6

œœ œ-

Œ

œ

œœ œœ -

œ Œ

˙

D7

A m7

œ. œ

Œ

C

œœ .. œ œœœ œœœ œœœ Œ . œœ

Œ

œ œ

˙.

œ œ

D EM O

&

D m7 G 7

œœ œ-

œ. œ œ œ œ

œ. œ

#

A7

& # œœœœ ?#

œ

E m7

œœ œœ-

œœœ œ-

Œ

œ

A7

œœœ œ-

œœ # œœ-

Œ

E m7 A 7

œœ œœ-

œœœ œ-

Œ

œ

&

#

#

˙

œ

G

G dim

G

˙˙

?# w œ Œ

&

&

#

#

?#

# # œœ

œœ

œ

Œ

j œ œ

œ.

A7

n˙ # ˙w w œ

«Pax Vobis 5»

œ

Œ

œ

B n7

B n dim B n 7

# ˙w

nœ #œ

˙œ

œ

œ Œ

œ

˙ œ

œ

Œ

œ

E7

E dim

E7

˙ œ

# # œœ

#˙ œ

œ

D7

˙˙ .

˙˙

œ Œ

#œ Œ œ

œ

˙

œ Œ

M-H 3639

M-H 3639

œœ ˙ œœ œ ˙ œœ , ˙ . œ œ œ

œ Œ ˙˙

œ œ

D D1

&

D7

œ Œ ˙˙ n œœ n˙

œœ œœ-

˙.

w œ œ nœ

1.

w

œ

Cm

w œ bœ œ ˙ œ

œ

œ œ

# ww

œœ

nœ #œ œ Œ Œ

G

,

Œ

G

œ

œœ b œœ

œœ

,

œ

Œ

Ó

..

œœ

œ bœ

..

œœ , ˙˙ .. ˙ Œ ˙

..

Musikk-Husets Forlag A/S


78

&

#

2.

w

˙

n

# B dim7. & ˙œ œ n œ ? # n˙ œ

Œ

˙œ œ 44 w

E7

œ œ J

A7

# www

w œ œ

œ.

n˙ # ˙w

œ

w œ Œ

œ

œ

rit.

œ

œ

œ

œ

Œ

œ

˙˙ ˙ ˙

œ

œ

˙˙ n˙

œ D7

˙˙

42

42 2 4

U

Œ Ó

D EM O

˙ # & 42

œœ œ

œ

œ

# & 42

? # 42

B n m7

44 œœ œ p 44 œ Ó

B b m7

b n b œœœ bœ

A m7

˙œ œ ˙ Œ

D 7(b9)

b # œœ œ

U

G maj7

ww w

U w

w

M-H 3639 «Pax Vobis 5»

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


79

Eternally (The Terry Theme fra "Limelight") Andante q = 60

Fiolin

& b 44

œ œ

1

œ bœ P

œ.

3

1

1

B b dim

Œ

rubato

?b 4 4

œ bœ œ #œ - -

4

œ-

b˙.

2

nœ œ

3

b www P w w

Œ

1

œ bœ

bœ œ œ œ œ - - 2

œ.

3

1

B bm

Fm

w b ˙˙

www w w

1

b ˙˙ ˙

˙

D EM O

Orgel

4 & b 4

Melodi: Charles Chaplin Tekst: Geoffrey Parsons

4

& b

˙.

nœ œ

Fm

bœ œ

F m6/A b

C 7/G F m

& b

œ b œ œ- # œ-1 œ-2 3

& b

&b ?

b

F m6/A b

b˙ n ww. w bw

nœ œ 1

œ bœ

www

œ

œ

w ˙

˙

œ- # œ3

3

œ

œ-

n˙.

˙˙ ..

U ˙.

w w

Œ

˙.

Œ

˙2 .

nœ œ

b œ œ œ-3 œ- œ-

Fm

b ˙˙ ˙

B bm

˙ b ˙˙

F m C 7/G F m

˙

˙

bœ œ ˙

˙. 1

G7

w n ww w w

M-H 3639

4

œ.

© Copyright by Bourne Co. Copyright renewed. All rights reserved. International copyright secured. M-H 3639 Trykt med tillatelse av Bourne Co. «Pax Vobis 5»

≤ 2 œ œ œ bœ

U

C U

n www

B b dim

w b w

˙.

G7

b ˙3 .

& b b www

12

1

bw bw

B b m6

?

3

www

? bœ œ ˙ b bœ œ ˙ œ1 .

œ

2

& b œw œ ˙

A

œ bœ œ #œ œ - - 3 3

3

poco rit.

bœ œ

œœ œ b ˙ w œ ˙

nU w

U

C7

w b ww

U w

w

Musikk-Husets Forlag A/S


80

& b

œ≤ œ œ œ œ

a tempo

B

1

F

œ

œ œ

œ œ2 œ

œ0 œ œ œ œ

w

F

C7

& b ww w P ?b w ˙.

ww w 3 Œ œœœ w ˙

œ

≤ œ2 Uœ ≈ œ≤ œ œ œ œ œ & b œ œ œ œ œ 3 0 P

œ œ1 œ

w F

ww w Œ

˙.

œœ

˙

≈ œ œ œ 2

œ œœ

œ

ww w 3 Œ œœ œ˙ w

U ≤ ≈ œ œ œ œ œ œ. #œ œ -1 rit.

D EM O

19

œ

& b ˙˙ ˙

œœ œ

b ˙

œ

?

≥ 3 2 b & œœœœœ F

C

a tempo

& b ww œ F ?b œ. F

œœœœ

Uj

G m7/C

œœ œœ ‰ œ œ œœ Uœœ ‰ J

w

F sus

F

C7

˙

œ

j œ ˙

www 3 Œ œœœ w ˙

≤ œ2 Uœ ≈ œ≤ œ œ œ œ œ & b œ œ œ œ œ 3 0 P

26

& b ˙˙˙

œ œœ

˙

œ

?b

«Pax Vobis 5»

Œ

˙˙ ... ˙ p ˙. ˙.

Uj

G m7/C

œœ œœ ‰ œ œ œœ Uœœ ‰ J

˙.

C

˙˙˙ ... p ˙. ˙.

M-H3639 3639 M-H

Œ

Œ

˙˙

˙w.

œ œœœ œ œ

œ

˙

2 ≈ œ œ œ

Œ

C

˙˙˙

Œ

w˙w.

U

G m7/C

≤ œ œ œ œ œ

1

œ œ

C7

œ

œœ

œ

G m7/C

˙˙˙ . ˙˙ . .

C (#5)

U

w

F

ww w 3 Œ œœ œ˙ w

≈ œ œ œ œœœ

C7

œœ

1 ‰ # œj

Œ Œ

Musikk-Husets Forlag A/S


≥ ‰ n œj œ

œ & b

29

C 7(#5)

≤ ‰ j 42 ˙ œ

poco rit. 1

G m/C

Œ

&b Œ œ œ ? Œ # œœ b

œœ

Œ n œœ

œ≤ œ œ œ œ & b

œ

œœ

42 Œ œ œ

44 F 4 4

C7

œ 2 4 Œ œ œ œ1 œ

œ

a tempo

F

G m/F

œœ œ

œœ

œ œ.

œ

≥ œ œ

81

œ

w

œ œ

F

C7

œ œ œœ œœœ œœ œœ œw œ œ ˙ 3

w˙ .

œ ˙ J

œ

≤ œ2 ten. œ ≈ œ3 ˙ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ

w

2 ≈ œ œ œ

D EM O

33

œ œ œ 44 œ œ f

D

0

& b œ˙ . ˙. ?

w b œ.

37

& b

&b ?

œœ

œ

F

œ œ œ œ œ œœœ œœ w ˙ œ˙ J

≈ œ œ œ œ œ œ. #œ -1

U C

˙˙˙ ˙. w

40

& b Œ

˙˙

?b w œ.

«Pax Vobis 5»

F

Œ

3

œ œœ œœ ‰ ˙œ .. Œ œ œ œ J J

≥1 ˙ ‰ Jœ F

G m/F

w œ.

M-H 3639

œ

3

œ≤ œ œ ˙ 3

C7

ww

w œ.

œ œ J

œ

U 2 œ œ ≈ œ3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 0

3

M-H 3639

F

˙

œ≤ œ œ ˙

œ œ J

Œ

œ œ œ œ œ œ œ

F

ww

Œ

ten.

œœ œ œ œ œœ U f œ #œ œ ˙.

œœ œ œœ œ

œ ˙ J

Œ

C (#5)

≥1 ˙ ‰ œJ

& b œ˙ œ œ œ œœ .

œ

C7

œœ œœœ œœœ ‰ ˙˙ .. œ ˙.

˙ ˙

E a tempo

U œ

G m7/C

˙˙ ˙

3

w ˙.

G m7/C

b

0

œ

˙˙ ˙ F ˙ ˙

U

G m7/C

œœ œœ œœ ‰ œ œ œ U

œ œœ œœ ‰ œ J Musikk-Husets Forlag A/S


82

˙. & b

43

C7

& b ˙˙ ... ˙

Œ

? b ˙˙ ..

œ

œ

œ

œ

œ

P

œ0

4 nœ œ ‰ J

rit.

2

≥2 ‰ œJ

œ œ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ œ œ

G m7/C

˙˙ ˙. P ˙˙ . .

42

U ˙

œ

#œ J

sul E 2

œ

C7

Œ

œœ

Œ

œ2 œ œ œ 44 ‰ ≤ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ molto rit. e dim.

U w w

D EM O

& b

≤œ

Œ

4

45

2

&b Œ

C 7(#5)

b œœ

p ? Œ # œœ b

«Pax Vobis 5»

Œ

G m/C

œœ

Œ n œœ

42

U

42

U

44 Ó

F

44 Πw

M-H3639 3639 M-H

œ

Œ ˙ ˙

œ

U

ww w w w

Musikk-Husets Forlag A/S


83

A Whiter Shade of Pale K. Reid og G. Brooker Arr.: Nicolae Bogdan

q = 70

C/B n

& 44 ww C

? 4 wœ . 4

C/G

F

F/E

œœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ww. w ˙

œ J ˙

˙

œ ˙ J

œ.

œ œ œ œ. wœ Dm

D m/C

w ˙

˙

œ œ

D EM O

Orgel

C/A

5

&

?

˙w. w

G

G/F

œ ˙ J œ.

A

& Œ

C

F

G

F

G7

˙

˙ œ

˙ ˙

˙ ˙

œ œ

œ œ

C/B n

& ww

? wœ .

& Œ

G 7/D

≤ ‰ œj œ œ œ œ œ

C

13

œ œ œ œ. wœ Em

Am

˙w

w œ.

œ ˙ J

‰ œ œ œ œ J

G

& ww

?w œ.

G/F

œ J

œ œ. J

˙

j œ

j œ œ.

Em

w œ.

œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œœ œ ˙ œ œ œ œ œ œ

Ó

‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ . J

Œ

A m/G

F

F/E

œ œ œ œ ww

œ ˙ J

w œ.

Ó

Œ

G7

C

œ œ œ œ ww

œ œ J

œ

w œ.

Dm

D m/C

œ œ œ œ

˙w

w œ.

œ ˙ J

‰ œj Jœ œ

œ œ

C/B n

œ J ˙

Ó

œ ˙ J

˙

Am

w œ.

Ó

œ œ

A m/G

œ ˙ J

© Onward Music/ TRO Essex Music Ltd./ Musikförlaget Essex AB Trykt med tillatelse av BMG Rights Management (Scandinavia) AB /Notfabriken Music Publishing AB. «Pax Vobis 5»

M-H 3639

M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S


84 17

& Œ

≥ ‰ œJ œ œ œ œ œ

F

F/E

& ww

? w œ. 21

Ó

Dm

œ.

œ œ

wœ . œ œ œ œ œ œ. J

œ œ

j j œ œ œ.

Ó

Em

G7

G/F

œœ œ œ œ ww

w ˙

≤ œ œ ‰ œ œ J

ΠG

˙˙

œ ˙ J

≥j ‰ œ œ œ J

œ œ œ œ

w œ.

œ ˙ J

œ œ J

≤ ‰ œJ œ œ œ œ œ

Œ

œ œ J

œ

≥ œ ‰ œ œ

D EM O

& Œ

œ œ. J

C/B n

C

& ww

w ? œ.

B

&

œ œ. J

C/B n

& www C

& ww ?

œ J

w œ.

«Pax Vobis 5»

G/F

œ J ˙

F

œ œ œ ˙˙ œ

œ œ ˙

Œ

F/E

ww w

œ.

Œ

˙˙ w

C/G

œ.

j œ œ.

Em

w œ.

Œ

G7

˙

œ œ J œ

˙˙

˙ œ.

œ ˙ J

œœœ œ

œ œ

œ. œ œ

C

F

F/G

C

˙˙

w œ œ œ œœ

œ œ. J

D m7

œ

˙˙

E m/G

œœ œœ œœœ œ œ

˙

F/E

w œ.

≤ œ œ

˙˙˙

≥ ‰ œ œ œ œ œ œ

F

j œ ˙

Dm

œ ˙ J

œœ œ œ œ w w

Am

≤ ‰ œ œ œ. œ œ œ

G

E m/G

j œ. œ ˙

j œ ˙

? œ.

& Œ

˙˙ ˙

œ ˙ J

œ.

29

Am

˙˙ ˙ œ

Ó

3

3

3

œ œ œ

Ó

œ œœ œœ œœ œ ˙ œ œ œ J ..

œœ œœ œ œ .. œ œ ww w (rit.) ˙ .. w œœ˙ G

C

M-H 3639 M-H 3639

Musikk-Husets Forlag A/S

Pax vobis 5 orgelstemme  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you