Advertisement
The user logo

Museum voor Vlaanderen

Het VOS Digitaal Museum voor Vlaanderen heeft als doel om het erfgoed van de Vlaamse Beweging tijdens WOI (2017-2020), het erfgoed van de Vlaamse Beweging in het algemeen, en de geschiedenis van Vlaanderen (2021-2025) op digitale wijze te verspreiden. Het Museum bestaat uit drie deelprojecten -een Facebookpagina, het filmproject Echo’s van Helden en een wikipedia-project - die worden gecentraliseerd op een aparte webstek. Het Museum wordt ondersteund door authentieke documenten op issuu.

Publications