Page 1

PROGRAM 2014 PROGRAMME 2014 ____


SYMBOLFORKLARING

/ EXPLANATION OF SYMBOLS Åpning Opening Familiearrangement Family events Kafé Café Butikk Shop


STAVANGER KUNSTMUSEUM 44 Faste utstillinger/arrangement STAVANGER ART MUSEUM Permanent exhibitions/regular events

INNHOLD / CONTENT

STAVANGER MUSEUM 48 Faste utstillinger STAVANGER MUSEUM Permanent exhibitions Velkommen / Welcome 4 JANUAR / JANUARY

6

NORSK BARNEMUSEUM 50 Faste utstillinger THE NORWEGIAN CHILDREN’S MUSEUM Permanent exhibitions

FEBRUAR / FEBRUARY

10

MARS / MARCH

14

APRIL / APRIL

18

MAI / MAY

22

JUNI / JUNE

24

JULI / JULY

26

AUGUST / AUGUST

28

SEPTEMBER / SEPTEMBER

32

OKTOBER / OCTOBER

36

NORSK GRAFISK MUSEUM 60 THE NORWEGIAN PRINTING MUSEUM

NOVEMBER / NOVEMBER

40

STAVANGER SKOLEMUSEUM 61 STAVANGER SCHOOL MUSEUM

DESEMBER / DECEMBER

42

Kart / Map

STAVANGER MARITIME MUSEUM 52 Faste utstillinger STAVANGER MARITIME MUSEUM Permanent exhibitions NORSK HERMETIKKMUSEUM 54 Faste utstillinger/arrangement THE NORWEGIAN CANNING MUSEUM Permanent exhibitions/regular events UTSTEIN KLOSTER UTSTEIN MONASTERY

56

LEDAAL / LEDAAL

58

BREIDABLIKK / BREIDABLIKK

59

63


EMILE ASHLEY/MUSEUM STAVANGER

KJÆRE PUBLIKUM Årets MUST-program er som alltid fylt av muligheter til å oppleve, lære, se og bli overrasket. I tillegg vil du merke godt at det er – nettopp - 2014. Grunnlovsjubileet er med på å sette søkelys på museets rolle som aktiv samfunnsaktør. I det tverrfaglige prosjektet Hvem eier historien? Makt, kunst og demokrati ser for eksempel flere kunstnere på museets rolle i demokratiets historie. Ellers gleder vi oss til den nye utstillingen Fugletrekkets gåter, som markerer 100-års jubileet for merking av fugl i Norge. I månedens MUST plukker vi frem et spesielt arrangement eller en utstilling du ikke bør gå glipp av, som de unike utstillingene med kinesisk fotografi. Sommermarked, museumsnatt og andre populære fellesarrangement gleder vi oss også til. Velkommen! Siri Aavitsland, administrerende direktør

Siri Aavitsland

DEAR VISITOR MUST’s annual program is as always filled with possibilities for experiencing, learning, seeing and being surprised. In addition, you will notice that it is indeed 2014. The bicentennial celebration of Norway’s constitution helps spotlight the museum’s role as an active participant in society. In the cross-disciplinary project Who Owns History? Art, Power and Democracy, several artists study the museum’s role in the

history of democracy. We are also excited about the new exhibition The Mysteries of Bird Migration, which marks the centennial for the ringing of birds in Norway. In the monthly MUST, we highlight a special event or exhibition you simply shouldn’t miss, for instance the unique exhibitions of Chinese photography. The Summer Market, Museum Night and other popular events are also worth anticipating. Welcome! Siri Aavitsland, CEO ____


GRUNNLOVSJUBILEET FEIRES PÅ MUST!

CONSTITUTION ANNIVERSARY CELEBRATED AT MUST!

I 2014 feirer vi at Norge for 200 år siden fikk sin egen grunnlov. Jubileet skal formidle kunnskap om Grunnloven og betydningen for det norske folkestyret.

2014 marks 200 years since Norway received its own constitution. The bicentennial celebration offers opportunities to learn about the constitution and its significance for Norwegian democracy.

MUSTs utstillingsprosjekt Hvem eier historien? Makt, kunst og demokrati og den kulturhistoriske utstillingen Nablus – en okkupert by inngår i det offisielle programmet for grunnlovsjubileet.

MUST’s exhibition Who Owns History? Power, Art and Democracy, and the cultural-history exhibition Nablus – An Occupied City, are part of the official anniversary program.

I prosjektet Hvem eier historien? Makt, kunst og demokrati inviteres flere uavhengige kunstnere inn i museets samlinger for å tolke dem og stille spørsmål ved MUSTs definisjonsmakt. Kunstnernes respons vil bli vist i perioden 6. mars - 15. juni 2014.

For Who Owns History? Power, Art and Democracy, we invite several independent artists to explore MUST’s various collections, interpreting them from the perspective of how the museum exercises definitional power. The artists’ responses will be on show from 6 March – 15 June 2014.

Utstillingen Nablus – en okkupert by åpner på Stavanger museum 7. november 2014. Nablus er Stavangers palestinske vennskapsby. Utstillingen viser både byens historiske utvikling med dens kulturminner, arkitektur og byggeskikk, samt livet i Nablus i dag under israelsk okkupasjon. I tillegg til dette vil MUST også invitere til en rekke med foredrag, debatter og ulike arrangement gjennom hele jubileumsåret.

Nablus – An Occupied City opens at Stavanger Museum on 7 November 2014. Nablus is one of Stavanger’s sister cities. The exhibition presents the city’s historical development with its cultural heritage sites, architecture and building styles, as well as contemporary life in Nablus under Israeli occupation. ____


MÅNEDENS THIS MONTH’S

EMILE ASHLEY/MUSEUM STAVANGER

JANUAR / JANUARY

DET VAR EN GANG EN TRESKO ... LEKENE FRA ÅSMUND S. LÆRDAL ONCE UPON A TIME THERE WAS A CLOG ... TOYS BY ÅSMUND S. LÆRDAL ____


JANUAR / JANUARY

NY, FAST UTSTILLING! DET VAR EN GANG EN TRESKO ... LEKENE FRA ÅSMUND S. LÆRDAL NORSK BARNEMUSEUM

12. SEPT 2013 – 26. JAN 2014 SOPHIE CALLE: TAKE CARE OF YOURSELF STAVANGER KUNSTMUSEUM

Et leketøyeventyr fra 1940 til 1978 hvor barneglede står i sentrum. Utstillingen forteller historien om lekene fra Åsmund S. Lærdal, barnebokforlaget, leketøyfabrikken og dens unike plass i leketøyhistorien.

I over 30 år har kunstneren Sophie Calle utforsket forholdet mellom tekst og fotografi, det private og det offentlige, sannhet og fiksjon. Hennes konseptuelt innrettede verk skaper virkelighetsnære fiksjoner som krysser grenser for hva som er sannhet og hva som er fiksjon. Hovedverket i utstillingen Take Care of Yourself var et av høydepunktene på Veneziabiennalen i 2007.

NEW PERMANENT EXHIBITION! ONCE UPON A TIME THERE WAS A CLOG … TOYS BY ÅSMUND S. LÆRDAL THE NORWEGIAN CHILDREN’S MUSEUM A ‘fairytale of toys’ from 1940-1978, centring on children’s enjoyment. The exhibition tells about Åsmund S. Lærdal, a children’s book publisher and toy factory, and the company’s unique place in the history of toys. ____ Faste utstillinger og arrangement se side 44-61 / Permanent exhibitions and events on page 44-61. ____

12 SEPT 2013 – 26 JAN 2014 SOPHIE CALLE: TAKE CARE OF YOURSELF STAVANGER ART MUSEUM For over 30 years, Sophie Calle has investigated the relation between text, photography, truth, fiction and the spheres of private and public life. In her conceptually-focused artistic practice, she creates realistic stories that cross the boundary between truth and fiction. The key work featured in the exhibition Take Care of Yourself was a highlight of the 2007 Venice Biennale. ____

7


JANUAR / JANUARY

18. SEPT 2013 – 30. MARS 2014 LIVET I HAVET STAVANGER MUSEUM Utstillingen gjør et dypdykk på utsiden av Rogalands kyst og viser hva som finnes under havets overflate. I samme periode vises også utstillingen Metopa om tanglopper som er utlånt fra Polarmuseet i Tromsø. 18 SEPT 2013 – 30 MARCH LIFE IN THE SEA STAVANGER MUSEUM The exhibition does a deep dive off Rogaland’s coast, showing what can be found under the ocean’s surface. At the same time we present Metopa, an exhibition exploring the world of Arctic crustaceans (amphipods) (on loan from the Polar Museum in Tromsø). ____

8

19. JAN KL. 12.00 – 14.00 FISKEKONKURRANSE I VÅGEN STAVANGER MARITIME MUSEUM STAVANGER MUSEUM Hiv ut snøret i Vågen! Stavanger maritime museum stiller med enkle fiskestenger og godt agn. En biolog hjelper deg å se på spennende ting inni og utenpå fisken. Kanskje finner vi ut hva fisken har spist? Det blir diplom til alle og premie hvis du får fangst. Arrangementet er for fiskere i alle aldre og er helt gratis. 19 JAN 12 – 2 PM FISHING COMPETION AT THE HARBOUR STAVANGER MARITIME MUSEUM STAVANGER MUSEUM Stavanger Maritime Museum provides simple fishing rods and good bait. A biologist helps you discover exciting things about fish, both internally and externally. Maybe we can discover what the fish has eaten? All participants will receive a diploma, and anyone who catches a fish wins a prize. This free event is for fishers of all ages. ____


JANUAR / JANUARY Take care of yourself. Siste dag 26. januar. / Take Care of Yourself. Last day 26 January.

PERFORMANCE ARTIST. MARIE COOL (DETAIL) TAKE CARE OF YOURSELF, SOPHIE CALLE, 2007 © ADAGP COURTESY GALERIE EMMANUEL PERROTIN

9


MÅNEDENS THIS MONTH’S

OLE NESVIK, VINDU I SKY, 1988 (UTSNITT) © NASJONALMUSEET FOR KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN FOTO: BØRRE HØSTLAND

FEBRUAR / FEBRUARY

OLE NESVIK ____


FEBRUAR / FEBRUARY

7. FEB - 20. APRIL OLE NESVIK STAVANGER KUNSTMUSEUM Ole Nesvik (1941-1995) er kanskje en av Stavangers mest kontroversielle og omdiskuterte kunstnere. Nesviks rike produksjon omfatter både maleri, tegning og grafikk. Hans tidlige malerier var lett surrealistiske eller nonfigurative, senere ble de realistiske med stadig mer romantiske trekk. Nesvik har utmerket seg som portrettmaler og malt en rekke kjente personer. Utstillingen viser arbeider fra alle sjangre.

Faste utstillinger og arrangement se side 44-61 / Permanent exhibitions and events on page 44-61. ____

18. SEPT 2013 – 30. MARS LIVET I HAVET STAVANGER MUSEUM Les mer på side 8.

18 SEPT 2013 – 30 MARCH LIFE IN THE SEA STAVANGER MUSEUM Read more on page 8. ____

7 FEB - 20 APRIL OLE NESVIK STAVANGER ART MUSEUM Ole Nesvik (1941-1995) is perhaps one of Stavanger’s most controversial and discussed artists. His rich oeuvre includes paintings, drawings and prints, and while his early paintings are somewhat surreal or nonfigurative, his later works are more realistic and include an increasing number of romantic features. Nesvik distinguished himself as a portraitist and painted a number of well-known people. The exhibition presents works from all three genres.

11


FEBRUAR / FEBRUARY

2. FEB KL. 11.00 – 16.00 HERMETIKKBOKSDAGEN NORSK HERMETIKKMUSEUM Se Amundsens hermetikkboks fra 1911, smak brisling som har ligget mer enn 50 år på boks, om du tør! Vi fyrer opp røykeovnene og du får smake varm, nyrøykt brisling rett fra ovnen. Aktiviteter og omvisning. 2 FEB 11 AM – 4 PM TIN CAN DAY THE NORWEGIAN CANNING MUSEUM See Roald Amundsen’s hermetically sealed can from 1911, taste brisling that has been in a can for more than 50 years – if you dare! We light the smoking ovens, and you can sample freshly-smoked brisling straight from the ovens. Activities and guided tour. ____

12

24. – 28. FEB KJEKT I VINTERFERIEN I hele vinterferien tilbyr vi spennende aktiviteter for dem som tilbringer ferien i stavangerregionen. Les mer på museumstavanger.no. 24. – 28. FEB FUN IN WINTER VACATION Throughout winter vacation we offer exciting activities for those who spend the week in the Stavanger region. See museumstavanger.no for information. ____


FEBRUAR / FEBRUARY

Krinakrabbe, Galathea strigosa. Livet i havet p책 Stavanger museum. Squat Lobster, Galathea strigosa. Life in the Sea at Stavanger Museum.

ERLING SVENDSEN/UWPHOTO

13


MÅNEDENS THIS MONTH’S

FOTO: PER CHRISTIAN BROWN - STILLS FRA VIDEO LEVITAS 2013

MARS / MARCH

HVEM EIER HISTORIEN? MAKT, KUNST OG DEMOKRATI WHO OWNS HISTORY? POWER, ART AND DEMOCRACY ____


MARS / MARCH

6. MARS – 15. JUNI HVEM EIER HISTORIEN? MAKT, KUNST OG DEMOKRATI STAVANGER MUSEUM STAVANGER MARITIME MUSEUM BREIDABLIKK STAVANGER KUNSTMUSEUM Hvem bestemmer hvordan historien skal huskes? Hvordan fungerer museet som vår kollektive hukommelse? 200 år etter at Norge fikk sin grunnlov, inviterer vi til en utstilling som utforsker museets rolle i utviklingen av demokratiet. Flere kunstnere med lokal tilknytning har undersøkt samlingene i MUST og produsert hvert sitt arbeid med utgangspunkt i denne tematikken. Utstillingen er et samarbeid med Rogaland kunstsenter. Mer på museumstavanger.no.

18. SEPT 2013 – 30. MARS LIVET I HAVET STAVANGER MUSEUM Les mer på side 8.

6 MARCH – 15 JUNE WHO OWNS HISTORY? POWER, ART AND DEMOCRACY STAVANGER MUSEUM STAVANGER MARITIME MUSEUM BREIDABLIKK & STAVANGER ART MUSEUM Who decides how history should be remembered? How do museums function as our collective memory? 200 years after Norway’s constitution was written, we invite you to experience an exhibition exploring the roles museums play in the development of democracy. Several artists with local affiliation have explored MUST’s collections, and each has produced a work based on the theme. The exhibition is a collaboration with Rogaland Art Centre. Visit museumstavanger.no for more info. ____

Faste utstillinger og arrangement se side 44-61 / Permanent exhibitions and events on page 44-61. ____

18 SEPT 2013 – 30 MARCH LIFE IN THE SEA STAVANGER MUSEUM More on page 8. ____ 15


MARS / MARCH

7. FEB - 20. APRIL OLE NESVIK STAVANGER KUNSTMUSEUM Mer på side 11. 7 FEB - 20 APRIL OLE NESVIK STAVANGER ART MUSEUM See page 11 for info. ____

2. MARS KL. 11.00 – 16.00 KIPPERSDAG NORSK HERMETIKKMUSEUM Røyking av kippers, saltet sild og smaksprøver rett fra ovnen! Aktivitetsløype for barn og omvisning på norsk og engelsk kl. 13.00 og 14.30 2 MARCH 11 AM - 4 PM KIPPER DAY THE NORWEGIAN CANNING MUSEUM Smoking of kippers, salted sardines and taste-testing straight from the oven! Quiz trail for children and guided tours in Norwegian and English, 1pm and 2:30pm. ____

16

2. MARS KL. 13.00 SØNDAG PÅ BARNEMUSEET NORSK BARNEMUSEUM Flere søndager gjennom året vil det være ulike aktiviteter som leketøyverksted, lesestund og musikkinnslag på Norsk barnemuseum. Følg med på museumstavanger.no. 2 MARCH 1 PM SUNDAY AT THE CHILDREN’S MUSEUM THE NORWEGIAN CHILDREN’S MUSEUM Several Sundays throughout the year, the Norwegian Children’s Museum offers various activities. See museumstavanger.no for information. ____

16. MARS KL. 13.00 KONSERT MED SONAROPHON STAVANGER MUSEUM Sonarophon består av Alf Terje Hana og Line Horneland. Denne spennende duoen vil spille fra albumet Naked Arrow (2013). 16 MARCH 1 PM CONCERT WITH SONAROPHON STAVANGER MUSEUM The exciting duo Sonarophon (Alf Terje Hana and Line Horneland) play songs from their album Naked Arrow (2013). ____


MARS / MARCH

16. MARS KL. 11.00 – 16.00 KÅRING AV VINNERNE AV KING OSCAR CUP 2014 OG RØYKESØNDAG NORSK HERMETIKKMUSEUM Oppskriftskonkurransen King Oscar Cup har utfordret fylkets VG1 og VG2-elever i matfag i å lage den beste retten med brisling som råvare. Nå skal vinnerne kåres! Denne søndagen kan du også se alle bidragene fra designkonkurransen IDDIS 2014. 16 MARCH 11 AM – 4 PM CROWNING THE 2014 KING OSCAR CUP-WINNER, AND BRISLINGSMOKING SUNDAY, THE NORWEGIAN CANNING MUSEUM The King Oscar Cup competition challenges Rogaland’s secondary-school students to invent the best brisling recipe. Now the winner will be crowned! This Sunday you can also see the contributions to the canning-label design competition IDDIS 2014. ____

23. MARS KL. 13.00 SØNDAG PÅ BARNEMUSEET NORSK BARNEMUSEUM Mer på side 16.

23 MARCH 1 PM SUNDAY AT THE CHILDREN’S MUSEUM THE NORWEGIAN CHILDREN’S MUSEUM More on page 16. ____

30. MARS KL. 13.00 KONSERT MED SONAROPHON STAVANGER MARITIME MUSEUM Mer på side 16.

30. MARCH 1 AM CONCERT WITH SONAROPHON STAVANGER MARITIME MUSEUM More on page 16. ____

17


MÅNEDENS THIS MONTH’S

ALF TORE MJØS/MUSEUM STAVANGER

APRIL / APRIL

FUGLETREKKETS GÅTER THE MYSTERIES OF BIRD MIGRATION ____


APRIL / APRIL

29. APRIL – 12. OKT FUGLETREKKETS GÅTER STAVANGER MUSEUM Det store gjennombruddet i vår forståelse av fugletrekket kom med oppfinnelsen av små ringer med inskripsjon som kunne festes rundt fuglenes bein. Utstillingen markerer at det er 100 år siden den første fuglen ble merket i Norge. 29 APRIL – 12 OCT THE MYSTERIES OF BIRD MIGRATION STAVANGER MUSEUM The big breakthrough in our understanding of bird migration came about through the invention of small inscribed rings that could be attached to bird legs. The exhibition marks the centennial for bird ringing in Norway.

Faste utstillinger og arrangement se side 44-61 / Permanent exhibitions and events on page 44-61. ____

7. FEB - 20. APRIL OLE NESVIK STAVANGER KUNSTMUSEUM Mer på side 11. 7 FEB - 20 APRIL OLE NESVIK STAVANGER ART MUSEUM More on page 11. ____

6. MARS – 15. JUNI HVEM EIER HISTORIEN? MAKT, KUNST OG DEMOKRATI STAVANGER MUSEUM STAVANGER MARITIME MUSEUM BREIDABLIKK STAVANGER KUNSTMUSEUM Mer på side 15.

6 MARCH – 15 JUNE WHO OWNS HISTORY? POWER, ART AND DEMOCRACY STAVANGER MUSEUM STAVANGER MARITIME MUSEUM BREIDABLIKK & STAVANGER ART MUSEUM More on page 15. ____ 19


APRIL / APRIL

3. APRIL KL. 13.00 IDDIS 2014 PÅ TOU SCENE NORSK HERMETIKKMUSEUM Vinnerne av designkonkurransen IDDIS 2014 kåres under arrangementet IDDIS GRAND PRIX på Tou Scene kl. 13.00. Beatpoperen John Derek Bishop underholder. Åpent for alle. Gratis inngang. 3 APRIL 1 PM IDDIS 2014 AT TOU SCENE THE NORWEGIAN CANNING MUSEUM The winner of the canning-label design competition IDDIS 2014 will be announced during the IDDIS GRAND PRIX, Tou Scene, 1pm. Beat-pop artist John Derek Bishop provides entertainment. Open to everyone. Free entrance. ____

20

6. APRIL KL. 13.00 KONSERT MED SONAROPHON STAVANGER KUNSTMUSEUM Mer på side 16.

6. APRIL 1 AM CONCERT WITH SONAROPHON STAVANGER ART MUSEUM More on page 16. ____


APRIL / APRIL

3. april feirer vi årets fineste iddis. 3 April we celebrate the year’s finest canninglabel design. EMILE ASHLEY/MUSEUM STAVANGER

21


MÅNEDENS THIS MONTH’S

BYARKIVET I STAVANGER

MAI / MAY

HERMETIKKHOVEDSTADEN STAVANGER CANNING CAPITAL STAVANGER ____


MAI / MAY

30. MAI KL 13.00 NY, FAST UTSTILLING! HERMETIKKHOVEDSTADEN STAVANGER NORSK HERMETIKKMUSEUM Ny og spennende digital utstilling i hermetikkmuseets foajé om Stavanger som hermetikkby. Les mer på museumstavanger.no 30 MAY 1 PM NEW PERMANENT EXHIBITION! CANNING CAPITAL STAVANGER THE NORWEGIAN CANNING MUSEUM The new, exciting digital exhibition in the Norwegian Canning Museum’s foyer tells the story of the city’s canning industry. See museumstavanger.no for more information.

Faste utstillinger og arrangement se side 44-61 / Permanent exhibitions and events on page 44-61. ____

6. MARS – 15. JUNI HVEM EIER HISTORIEN? MAKT, KUNST OG DEMOKRATI STAVANGER MUSEUM STAVANGER MARITIME MUSEUM BREIDABLIKK STAVANGER KUNSTMUSEUM Mer på side 15.

6 MARCH – 15 JUNE WHO OWNS HISTORY? POWER, ART AND DEMOCRACY STAVANGER MUSEUM STAVANGER MARITIME MUSEUM BREIDABLIKK & STAVANGER ART MUSEUM More on page 15. ____

29. APRIL – 12. OKT FUGLETREKKETS GÅTER STAVANGER MUSEUM Mer på side 19. 29 APRIL – 12 OCT THE MYSTERIES OF BIRD MIGRATION STAVANGER MUSEUM More on page 19. ____ 23


MÅNEDENS THIS MONTH’S

ELISABETH TØNNESSEN/MUSEUM STAVANGER

JUNI / JUNE

SOMMERMARKED I GAMLE STAVANGER SUMMER MARKET IN OLD STAVANGER ____


JUNI / JUNE

1. JUNI KL. 11.00 – 16.00 SOMMERMARKED I GAMLE STAVANGER NORSK HERMETIKKMUSEUM STAVANGER MARITIME MUSEUM Omvisninger på Norsk hermetikkmuseum. Røyking av laks med smaksprøver rett fra røykeovnen. Se program på museumstavanger.no. 1 JUNE 11 AM – 4 PM SUMMER MARKET IN OLD STAVANGER THE NORWEGIAN CANNING MUSEUM STAVANGER MARITIME MUSEUM Guided tours of the Norwegian Canning Museum. Salmon smoking and sampling straight from the ovens. For the program see museumstavanger.no. ____

6. MARS – 15. JUNI HVEM EIER HISTORIEN? MAKT, KUNST OG DEMOKRATI MUST Mer på side 15.

6 MARCH – 15 JUNE WHO OWNS HISTORY? POWER, ART AND DEMOCRACY MUST More on page 15. ____

29. APRIL – 12. OKT FUGLETREKKETS GÅTER, STAVANGER MUSEUM Mer på side 19. 29 APRIL – 12 OCT, THE MYSTERIES OF BIRD MIGRATION, STAVANGER MUSEUM More on page 19. ____

8. JUNI KL. 13.00 KONSERT MED SONAROPHON NORSK HERMETIKKMUSEUM Mer på side 16.

8. JUNE 1 AM, CONCERT WITH SONAROPHON, THE NORWEGIAN CANNING MUSEUM More on page 16. ____

12. JUNI KL. 14.00 VAAR SJÆBNE ER ENDT ... STAVANGER MARITIME MUSEUM Om forlis og redningshistorie 1677-2014. Samarbeid med En kjede av fyr. Les mer på museumstavanger.no. 12 JUNE 2 PM OUR DESTINY IS SEALED… STAVANGER MARITIME MUSEUM Discover the history of shipwrecks and rescue operations from 1677-2014. See museumstavanger.no for information. ____ 25


MÅNEDENS THIS MONTH’S

ATLE FISKÅ/MUSEUM STAVANGER

JULI / JULY

SOMMERMARKED PÅ UTSTEIN KLOSTER SUMMER MARKET AT UTSTEIN MONASTERY ____


JULI / JULY

13. JULI SOMMERMARKED PÅ UTSTEIN KLOSTER Salg av urter, grønnsaker, kjøtt fra angus, spekemat, saft og syltetøy, hjemmelaget iskrem, skinn av villsau og angus m.m. fra lokale produsenter. Strikkede klær, heklede duker, vesker og artikler av fiskeskinn og pyntegjenstander fra lokal husflid. Ta med kontanter. 13 JULI SOMMER MARKET AT UTSTEIN MONASTERY Sale of herbs, vegetables, angus beef, cured meats, juice, jam, homemade ice cream, skins of wild sheep and angus cattle, all from local farms. Knitwear, crocheted tablecloths, handbags and articles made of fish leather, decorative objects and local handicrafts. Please bring cash. ____ Faste utstillinger og arrangement se side 44-61 / Permanent exhibitions and events on page 44-61. ____

29. APRIL – 12. OKT FUGLETREKKETS GÅTER STAVANGER MUSEUM Mer på side 19. 29 APRIL – 12 OCT THE MYSTERIES OF BIRD MIGRATION STAVANGER MUSEUM More on page 19. ____

13. JULI KL. 13.00 SØNDAG PÅ BARNEMUSEET NORSK BARNEMUSEUM Flere søndager gjennom året vil det være ulike aktiviteter som leketøyverksted, lesestund og musikkinnslag på Norsk barnemuseum. Følg med på museumstavanger.no 23 MARCH 1 PM SUNDAY AT THE CHILDREN’S MUSEUM THE NORWEGIAN CHILDREN’S MUSEUM Several Sundays throughout the year, the Norwegian Children’s Museum offers activities such as toy workshops, reading sessions and music. For the full program see museumstavanger.no. ____

27


LIANG SHITAI (CHINESE, ACTIVE IN HONG KONG, SHANGHAI AND TIANJIN 1870S-1880S) PORTRAIT OF LI HONGZHANG, TIANJIN, 1878, THE GETTY RESEARCH INSTITUTE, LOS ANGELES, CALIFORNIA (2006.R.1)

AUGUST / AUGUST

MÅNEDENS THIS MONTH’S

BRUSH AND SHUTTER: EARLY PHOTOGRAPHY IN CHINA

BRUSH AND SHUTTER: EARLY PHOTOGRAPHY IN CHINA ____


AUGUST / AUGUST

15. AUG – 16. NOV BRUSH AND SHUTTER: EARLY PHOTOGRAPHY IN CHINA STAVANGER KUNSTMUSEUM Utstillingen fokuserer på introduksjonen av fotografiet i Kina, samt skjæringspunktet mellom tradisjonelle kunstneriske medier og tidlige fotografiske bilder. Tidsmessig spenner utstillingen fra omkring 18931911. Utstillingen er produsert av the Getty Research Institute i Los Angeles, og er første del av Stavanger kunstmuseums satsing på visning av kunst fra Kina. 15 AUG – 16 NOV BRUSH AND SHUTTER: EARLY PHOTOGRAPHY IN CHINA STAVANGER ART MUSEUM The exhibition deals with the introduction of photography in China, and the interface between traditional artistic media and early photographs. The time period of these works is from 1893-1911. The exhibition is produced by the Getty Research Institute in Los Angeles and is the first part of Stavanger Art Museum’s focus on Chinese art.

Faste utstillinger og arrangement se side 44-61 / Permanent exhibitions and events on page 44-61. ____

29. APRIL – 12. OKT FUGLETREKKETS GÅTER STAVANGER MUSEUM Mer på side 19. 29 APRIL – 12 OCT THE MYSTERIES OF BIRD MIGRATION STAVANGER MUSEUM More on page 19. ____

24. AUG KL. 18.00 ROMEO & JULIE UTSTEIN KLOSTER Det klassiske stykket Romeo og Julie er en romantisk tragedie skrevet av den engelske skuespillerforfatteren og poeten William Shakespeare. Stykket fremføres på engelsk av The American Drama Group Europe. 24 AUG 6 PM ROMEO & JULIET UTSTEIN MONASTERY Romeo and Juliet is a romantic tragedy by William Shakespeare. The classic play is performed in English by The American Drama Group Europe. ____

29


AUGUST / AUGUST

29. AUG KL. 13.00 SØNDAG PÅ BARNEMUSEET NORSK BARNEMUSEUM

30

31. AUG KL. 11.00 – 16.00 ÅPEN DAG PÅ REVTANGEN

Flere søndager gjennom året vil det være ulike aktiviteter som leketøyverksted, lesestund og musikkinnslag på Norsk barnemuseum. Følg med på museumstavanger.no

På Revtangen ornitologiske stasjon ved Orrestranden jobber vi med fangst og ringmerking av fugler. I dag kan det oppleves på nært hold. Aktiviteten er spesielt velegnet for barn i alle aldre. Arrangementet er med værforbehold.

29 AUG 1 PM SUNDAY AT THE CHILDREN’S MUSEUM THE NORWEGIAN CHILDREN’S MUSEUM Several Sundays throughout the year, the Norwegian Children’s Museum offers activities such as toy workshops, reading sessions and music. For the full program see museumstavanger.no. ____

31 AUGUST 11 AM – 4 PM OPEN DAY AT REVTANGEN BIRD OBSERVATORY At Revtangen Bird Observatory nearby Orre beach, we capture and ring-mark birds. Today you can experience this firsthand. The event is suited for children of all ages, but also contingent on the weather. ____


AUGUST / AUGUST

En dvergfluesnapper, Ficedula parva, innom Revtangen for å få ring på foten. A Red-breasted flycatcher, Ficedula parva, is ringed at Revtangen.

LENE BERGE FØRLAND/MUSEUM STAVANGER

31


SEPTEMBER / SEPTEMBER

REN SHULIN, SEPTEMBER 1985, BEIJING NO. 171 VIDEREGÅENDE SKOLE, KLASSEROM. (1985)

MÅNEDENS THIS MONTH’S

FORESTILLINGER - FOTO FRA KINA 1911-2014 PERFORMANCE AND IMAGINATION: CHINESE PHOTOGRAPHY 1911 - 2014 ____


SEPTEMBER / SEPTEMBER

19. SEPT – 25. JAN 2015 FORESTILLINGER - FOTO FRA KINA 1911-2014 STAVANGER KUNSTMUSEUM For første gang i Europa vises foto av kinesiske kunstnere fra alle 1900-tallets tiår sammenstilt med foto fra de siste fem år av ti samtidskunstnere. En omfattende utstilling med glimt fra en rik fototradisjon. 19 SEPT – 25 JAN 2015 PERFORMANCE AND IMAGINATION: CHINESE PHOTOGRAPHY 1911 – 2014 STAVANGER ART MUSEUM Works by Chinese photo artists from every decade of the 20th century are juxtaposed with works from the last five years by ten contemporary photo artists. This extensive exhibition makes its European debut in Stavanger and offers a glimpse into a rich photographic tradition.

Faste utstillinger og arrangement se side 44-61 / Permanent exhibitions and events on page 44-61. ____

29. APRIL – 12. OKT FUGLETREKKETS GÅTER STAVANGER MUSEUM Mer på side 19. 29 APRIL – 12 OCT THE MYSTERIES OF BIRD MIGRATION STAVANGER MUSEUM More on page 19. ____

15. AUG – 16. NOV BRUSH AND SHUTTER: EARLY PHOTOGRAPHY IN CHINA STAVANGER KUNSTMUSEUM Mer på side 29. 15 AUG – 16 NOV BRUSH AND SHUTTER: EARLY PHOTOGRAPHY IN CHINA STAVANGER ART MUSEUM More on page 29. ____

33


SEPTEMBER / SEPTEMBER

7. SEPT KL. 11.00 – 16.00 SAMLER- OG RØYKESØNDAG NORSK HERMETIKKMUSEUM Museets røyker inviterer publikum til å smake varm, nyrøykt brisling rett fra ovnen. Iddisklubben Norway Brand er også til stede og du kan bytte iddisar med dem. I kafeen i arbeiderboligen kan du kjøpe vafler, is og varm drikke. 7 SEPT 11 AM – 4 PM A SUNDAY FOR BRISLING SMOKING AND COLLECTING THE NORWEGIAN CANNING MUSEUM Our fish-smoker invites you to sample freshly-smoked brisling, straight from the oven. Gamle Stavanger Preservation Society is on hand, interested in swapping canning labels with you. The café in the Worker’s Cottage sells waffles, ice cream and hot beverages. ____

34

28. SEPT KL. 12.00 – 15.00 SJØRØVERFEST STAVANGER MARITIME MUSEUM Stig i land på Stavanger maritime museum som pirat eller sjørøverprinsesse. Besøk havnekneipa, skaff deg en tatovering, løs rebusen, sikre deg skatten og hør røverhistoriene. Salg av sjørøverkost i museets kafé. Aktiviteter gjennom hele arrangementet, forestilling kl. 13.00 og kl. 14.00. Alle som kommer utkledd som sjørøvere kommer gratis inn! PIRATE PARTY 28 SEPT 12 – 3 PM STAVANGER MARITIME MUSEUM Step ashore at Stavanger Maritime Museum – as a pirate or pirate princess. Visit a Havana watering hole, get tattooed, solve a puzzle, grab treasure and hear pirate yarns. The museum café sells pirate victuals. Activities throughout the entire event. Live shows at 1pm and 2pm. All who come dressed as pirates gain free entrance! ____


SEPTEMBER / SEPTEMBER

Hvem m책 g책 planken? Who must walk the plank?

EMILE ASHLEY/MUSEUM STAVANGER

35


MÅNEDENS THIS MONTH’S

TEIGENS FOTOATELIER/TEKNISK MUSEUM

OKTOBER / OCTOBER

TRIO TRIO ____


OKTOBER / OCTOBER

5. OKT KL. 11.00 NY, FAST UTSTILLING! TRIO NORSK HERMETIKKMUSEUM Åpning av utstillingen Trio hvor vi viser maskintegninger, bøker og vareprøver fra Trio Fabrikker A/S De forenede norske Laase- og Beslagfabriker. Dette er også røykesøndag, der museets røyker inviterer publikum til å smake varm, nyrøykt brisling rett fra ovnen. 5 OCT 11 AM NEW PERMANENT EXHIBITION! TRIO THE NORWEGIAN CANNING MUSEUM The exhibition Trio opens, featuring machine drawings, books and product samples from Trio Fabrikker A/S De forenede norske Laase- og Beslagfabriker (‘Trio Factories Ltd. United Norwegian Lock- and Metal-Fixture Factories’). This is also Smoking Sunday, and our fish smoker also invites you to sample freshlysmoked brisling, straight from the oven.

Faste utstillinger og arrangement se side 44-61 / Permanent exhibitions and events on page 44-61. ____

29. APRIL – 12. OKT FUGLETREKKETS GÅTER STAVANGER MUSEUM Mer på side 19. 29 APRIL – 12 OCT THE MYSTERIES OF BIRD MIGRATION STAVANGER MUSEUM More on page 19. ____

15. AUG – 16. NOV BRUSH AND SHUTTER: EARLY PHOTOGRAPHY IN CHINA STAVANGER KUNSTMUSEUM Mer på side 29. 15 AUG – 16 NOV BRUSH AND SHUTTER: EARLY PHOTOGRAPHY IN CHINA STAVANGER ART MUSEUM More on page 29. ____

37


OKTOBER / OCTOBER

19. SEPT – 25. JAN 2015 FORESTILLINGER - FOTO FRA KINA 1911-2014 STAVANGER KUNSTMUSEUM Mer på side 33. 19 SEPT – 25 JAN 2015 PERFORMANCE AND IMAGINATION: CHINESE PHOTOGRAPHY 1911 – 2014 STAVANGER ART MUSEUM More on page 33. ____

6. – 10. OKT KJEKT I HØSTFERIEN Spennende aktiviteter hele uken for deg som tilbringer ferien i stavangerregionen. Les mer på museumstavanger.no. 6 – 10 OCT FUN IN FALL VACATION Exciting activities await those who spend their vacation in the Stavanger region. See museumstavanger.no for information. ____

12. OKT KL. 13.00 SØNDAG PÅ BARNEMUSEET NORSK BARNEMUSEUM Flere søndager gjennom året vil det være ulike aktiviteter som leketøyverksted, lesestund og musikkinnslag på Norsk barnemuseum. Følg med på museumstavanger.no 23 MARCH 1 PM SUNDAY AT THE CHILDREN’S MUSEUM THE NORWEGIAN CHILDREN’S MUSEUM Several Sundays throughout the year, the Norwegian Children’s Museum offers various activities. ____

17. OKT MUSEUMSNATT STAVANGER MUSEUM Spennende ting til langt på natt på Stavanger museum og Arkeologisk museum. Se museumstavanger.no for mer informasjon. 17 OCT MUSEUM NIGHT STAVANGER MUSEUM Exciting things are planned for well into the night at Stavanger Museum and Museum of Archaeology. ____

38


OKTOBER / OCTOBER

Museumsnatt og stjernekikking p책 taket. Museum Night and stargazing on the roof. EMILE ASHLEY/MUSEUM STAVANGER

39


MÅNEDENS THIS MONTH’S

EIRIK MOE

NOVEMBER / NOVEMBER

NABLUS – EN OKKUPERT BY NABLUS – AN OCCUPIED CITY ____


NOVEMBER / NOVEMBER

7. NOV - 31. AUG 2015 NABLUS – EN OKKUPERT BY STAVANGER MUSEUM Nablus er Stavangers palestinske vennskapsby. Utstillingen viser både byens historiske utvikling, samt livet i Nablus i dag under israelsk okkupasjon. Utstillingen inngår i det offisielle programmet for grunnlovsjubileet. 7 NOV - 31. AUG 2015 NABLUS – AN OCCUPIED CITY STAVANGER MUSEUM Nablus is Stavanger’s Palestinian sister city. The exhibition presents the city’s historical development, as well as life in Nablus today, as the city is under Israeli occupation. The exhibition is part of the official program celebrating Norway’s constitution.

15. AUG – 16. NOV BRUSH AND SHUTTER: EARLY PHOTOGRAPHY IN CHINA STAVANGER KUNSTMUSEUM Mer på side 29. 15 AUG – 16 NOV, BRUSH AND SHUTTER: EARLY PHOTOGRAPHY IN CHINA STAVANGER ART MUSEUM More on page 29. ____

19. SEPT – 25. JAN 2015 FORESTILLINGER - FOTO FRA KINA 1911-2014 STAVANGER KUNSTMUSEUM Mer på side 33. 19 SEPT – 25 JAN 2015 PERFORMANCE AND IMAGINATION: CHINESE PHOTOGRAPHY 1911 – 2014 STAVANGER ART MUSEUM More on page 33. ____

30. NOV KL. 11.00 – 16.00 JULEMARKED I GAMLE STAVANGER NORSK HERMETIKKMUSEUM STAVANGER MARITIME MUSEUM Juletreet på hermetikkmuseet er pyntet med gullsardiner og verkstedene og museene i Gamle Stavanger er åpne. Salg av julehermetikk og julegaver. 30 NOV 11 AM – 4 PM CHRISTMAS MARKET IN OLD STAVANGER THE NORWEGIAN CANNING MUSEUM STAVANGER MARITIME MUSEUM The Canning Museum’s Christmas tree is decorated with gold sardines, and the workshops and other museums in Old Stavanger are open. Canned goods and gift items are on sale. ____ 41


MÅNEDENS THIS MONTH’S

SOLVEIG EILERTSEN/MUSEUM STAVANGER

DESEMBER / DECEMBER

JUL PÅ BREIDABLIKK CHRISTMAS AT BREIDABLIKK ____


DESEMBER / DECEMBER

14. DES KL. 11.00 – 16.00 JUL PÅ BREIDABLIKK BREIDABLIKK Vi inviterer til god gammeldags julestemning med aktiviteter i Berentsenfamiliens praktfulle villa fra 1881. Dyr, skuespill og julemat på låven. 14 DEC 11 AM – 4 PM CHRISTMAS AT BREIDABLIKK BREIDABLIKK Experience good old-fashioned Christmas spirit and activities at the Berentsen family’s magnificent villa built in 1881. Animals, a play and Christmas food in the barn. ____ Faste utstillinger og arrangement se side 44-61 / Permanent exhibitions and events on page 44-61. ____

19. SEPT – 25. JAN 2015 FORESTILLINGER - FOTO FRA KINA 1911-2014 STAVANGER KUNSTMUSEUM Mer på side 33.

19 SEPT – 25 JAN 2015 PERFORMANCE AND IMAGINATION: CHINESE PHOTOGRAPHY 1911 – 2014 STAVANGER ART MUSEUM More on page 33. ____

7. NOV - 31. AUG 2015 NABLUS – EN OKKUPERT BY STAVANGER MUSEUM Mer på side 41. 7 NOV - 31. AUG 2015 NABLUS – AN OCCUPIED CITY STAVANGER MUSEUM More on page 41. ____

13. DES KL. 13.00 JUL PÅ BARNEMUSEET NORSK BARNEMUSEUM Denne søndagen blir det julekonsert og juleverksted på barnemuseet. Følg med på museumstavanger.no 13 DEC 1 PM CHRISTMAS AT THE CHILDREN’S MUSEUM THE NORWEGIAN CHILDREN’S MUSEUM Christmas concert and workshop at the museum. See museumstavanger.no for information. ____ 43


STAVANGER KUNSTMUSEUM

For åpningstider besøk museumstavanger.no eller ring 51 84 27 00 / 932 13 715

Henrik Ibsensgate 55 Stavanger

For opening hours, consult museumstavanger.no or call 51 84 27 00 / 932 13 715

STAVANGER ART MUSEUM

På Stavanger kunstmuseum kan du oppleve kunst fra museets egne samlinger og skiftende utstillinger med norsk og internasjonal kunst. Samlingene består av nærmere 2500 kunstverk, fra 1800-tallet og frem til i dag. Museet har landets største samling av verk av Lars Hertervig, samt en voksende samling av norsk og internasjonal samtidskunst. I tillegg huser museet Jan Groth og Steingrim Laursens samling, og en betydelig samling av Jan Groths arbeider på papir.

44

At Stavanger Art Museum you can experience art from the museum’s own collection and temporary exhibitions of Norwegian and international art. The permanent collections consist of almost 2,500 artworks, created from 1800 to today. This includes Norway’s largest collection of works by Lars Hertervig as well as a growing body of Norwegian and international contemporary art. The Jan Groth and Steingrim Laursen Collections are also housed in the museum, as are a significant number of Groth’s works on paper. ____


ELISABETH TØNNESSEN/MUSEUM STAVANGER

FASTE UTSTILLINGER PERMANENT EXHIBITIONS LARS HERTERVIG (1830-1902) Den enestående Hertervigsamlingen, med over 70 kunstverk, er et tyngdepunkt i museets faste samling LARS HERTERVIG (1830 – 1902) The unparalleled Hertervig Collection, with over 70 artworks, is a focal point in the museum’s permanent collections. ____

TRISTAN’S ASCENSION The Sound of a Mountain under a Waterfall, 2005. Naturlovene oppheves i dette verket av videokunstens mester Bill Viola. Tristan’s Ascension aktiverer betrakterens kropp og sinn med teaterets virkemidler og avansert teknologi. Vises en gang i timen, første visning kl. 11.30. Varighet: 11 minutt. TRISTAN’S ASCENSION Video installation by the contemporary American artist Bill Viola. ____

SE OG BLI SETT! VANDRING I NORSK 1800-TALLSMALERI Et utvalg verker fra museets samling av norsk landskaps- og portrettkunst fra siste halvdel av 1800-tallet. Spesielt tilrettelagt for undervisning til barn og unge. SEE AND BE SEEN! A WALK THROUGH NORWEGIAN 19TH CENTURY PAINTING A selection of works from the museum’s collection of Norwegian landscapes and portraits from the late 1800s. Specially adapted for school classes. ____

45


STAVANGER KUNSTMUSEUM

STAVANGER ART MUSEUM

FASTE ARRANGEMENT REGULAR EVENTS MUSEUMSVERKSTED I museets ubemannede verksted finnes tegneutstyr, puslespill og kunstbøker for barn. Verkstedet er åpent for barn i alle aldre i følge med voksne, i museets åpningstid. MUSEUM WORKSHOP Drawing tools, puzzles and children’s art books. The workshop is available to children of all ages when accompanied by an adult. Open during regular museum hours. ____ 46

SØNDAGSOMVISNING Hver søndag kl. 14.00 holder en av våre formidlere en åpen omvisning i aktuell utstilling. SUNDAY GUIDED TOUR Every Sunday at 2pm, a museum educator conducts a guided tour of a selected exhibition. Free with entrance ticket. ____ BARNAS KUNSTTIME Søndager kl. 12.00 holder en av våre kunstformidlere en egen omvisning for barn. Etter omvisningen tegner vi i museets kunstverksted.

CHILDREN’S ART HOUR On Sundays at noon, a museum educator conducts a special guided tour for children. After the tour, we draw in the museum’s art workshop. ____ FAMILIEVERKSTED Første søndag i hver måned bytter vi ut Barnas kunsttime med drop in-familieverksted 12.00 - 14.00. Verkstedene ledes av profesjonelle kunstnere i samarbeid med museets formidlere. Mer på museumstavanger.no


ELISABETH TØNNESSEN/MUSEUM STAVANGER

FAMILY DAY The first Sunday of every month, we exchange the Children’s Art Hour for a drop-in family workshop from 12-2pm. The workshop is led by a professional artist, in collaboration with the museum’s educators. See museumstavanger.no for information. ____ BABYOMVISNING Tilrettelagt for små og store i barselpermisjon. Utlån av bæreseler og gratis kaffe etter omvisningen. Kl. 11.00 første torsdag i måneden (ikke januar, juli og august).

BABY TOURS Adapted for children and adults on maternity leave. Baby carriers on loan; free coffee after the tour. 11am, the first Thursday of the month (not January, July and August). ____ KUNSTLUNSJ Lunsj og spesialomvisning i aktuell utstilling for medlemmer i kunstmuseets venneforening. Kl. 11.30 første fredag i hver måned (ikke juli og august). Program annonseres løpende på museumstavanger.no. Spørsmål og påmelding rettes til kunst.venneforeningen@ museumstavanger.no.

ART LUNCH Lunch and special guided tours of selected exhibitions are offered to members of Stavanger Art Museum’s Society of Friends. 11:30am, the first Friday of every month (except July and August). See museumstavanger.no for information. ____

47


ELISABETH TØNNESSEN/MUSEUM STAVANGER

STAVANGER MUSEUM STAVANGER MUSEUM Muségata 16 Stavanger

Stavanger museum er det eldste museet i Stavanger, etablert i 1877. Bygningen fra 1893 befinner seg fem minutter fra sentrum like ved Rogaland Teater. Museet inneholder både kultur- og naturhistoriske utstillinger. Established in 1877, Stavanger Museum is the city’s oldest museum. The present building, which opened in 1893, is a five minute walk from city centre, next to Rogaland Theatre. The museum contains cultural and natural-historical exhibitions. ____

48

FASTE UTSTILLINGER STAVANGER MUSEUM NATURHISTORIE PERMANENT EXHIBITIONS STAVANGER MUSEUM NATURAL HISTORY SKEIVE DYR OG SMILENDE SKJELETTER I museets kjeller finner man et utvalg av de eldste og mest spesielle objektene. Både prakteksemplarer fra norsk natur og spesielle dyr fra den store og spennende verden der ute. Hvaler, fugler, pattedyr, en mumie og en høne med fire bein, for eksempel.

TWISTED ANIMALS AND SMILING SKELETONS In the museum’s basement you can find some of our oldest and most treasured objects. The display includes magnificent specimens from Norwegian nature and the wider world, for instance whales, birds, mammals, a mummy, and even a chicken with four legs. ____ FUGLENE VÅRE Utstillingen viser primært fugler fra Norge, men også store og små fugler fra resten av verden.


ELISABETH TØNNESSEN/MUSEUM STAVANGER

For åpningstider besøk museumstavanger.no eller ring 51 84 27 00 For opening hours, consult museumstavanger.no or call 51 84 27 00.

OUR BIRDS The exhibition primarily presents birds from Norway, but also large and small birds from the wider world. ____ FASTE UTSTILLINGER STAVANGER MUSEUM KULTURHISTORIE PERMANENT EXHIBITIONS STAVANGER MUSEUM CULTURAL HISTORY FRA OLDTIDSLANDSKAP TIL OLJEBY Stavangers historie fra grunnleggelsen i 1120 frem til i dag.

FROM ANCIENT LANDSCAPE TO OIL TOWN Stavanger’s history from its founding in 1120 to today. ____ ET BYHISTORISK TEATER. GLIMT FRA STAVANGERS HISTORIE 1600 – 1900 Tidsriktig kledte dukker i menneskestørrelse i scenografiske tablåer fra hverdagsliv, håndverk, barnelek, skolestell. Kielland er en av dem du møter på veien.

A TOWN HISTORY TABLEAU GLIMPSES INTO THE HISTORY OF STAVANGER FROM 1600 TO 1900 Full-size mannequins dressed in period costumes are featured in tableaus of everyday life, handcrafts, children’s play and school life. The author Alexander Kielland is also featured. ____ LIVETS UNDER En utstilling om graviditet, fødsel og jordmortjeneste. THE MIRACLE OF LIFE An exhibition on pregnancy, birth and midwifery. ____ 49


ELISABETH TØNNESSEN/MUSEUM STAVANGER

NORSK BARNEMUSEUM THE NORWEGIAN CHILDREN’S MUSEUM Muségata 16 Stavanger

Norsk barnemuseum er et kulturhistorisk museum om barnekultur og barndomshistorie. Museet åpnet i 2001 etter initiativ fra Per Inge Torkelsen. I 2011 flyttet det inn i Stavanger museum, Muségata 16. Her kan du lære om barnevennen Lars H. Lende og om barnearbeid i dag, oppleve barndom på 1960-tallet, høre folkeeventyr og prøve historiske leker og spill i den kulturhistoriske lekeparken. Utstillinger for voksne og barn.

50

The Norwegian Children’s Museum is devoted to children’s culture and the history of childhood. It opened in 2001, through an initiative of Per Inge Torkelsen. In 2011 it moved to purpose-built premises at Stavanger Museum, Muségata 16. Here you can learn about the ‘friend of children’ Lars H. Lende and about child labour today, experience childhood in the 1960s, listen to folktales and play historical games in the cultural-historical playground. The exhibition is for adults and children. ____

FASTE UTSTILLINGER PERMANENT EXHIBITIONS LEKETØY FORTELLER I første halvdel av 1900-tallet fantes flere titalls leketøysfabrikker bare i Rogaland. Bli med inn i fabrikkene og butikkene, de har alle en historie å fortelle. LEKETØY FORTELLER In the early 1900s, Rogaland was home to numerous toy factories. Enter the factories and shops; they all have stories to tell. ____


BERNT-ERIK ROSSAVIK/MUSEUM STAVANGER

For åpningstider besøk museumstavanger.no eller ring 51 84 27 00 For opening hours, consult museumstavanger.no or call 51 84 27 00.

DET VAR EN GANG EN TRESKO ... LEKENE FRA ÅSMUND S. LÆRDAL Et leketøyeventyr fra 1940 til 1978 hvor barneglede og leketøy står i sentrum. Utstillingen forteller historien om lekene fra Åsmund S. Lærdal, barnebokforlaget, leketøyfabrikken og dens unike plass i leketøyhistorien. ONCE UPON A TIME THERE WAS A CLOG ... THE TOYS FROM ÅSMUND S. LÆRDAL A ‘fairytale of toys’ from 1940 to 1978, centring on children’s enjoyment. The exhibition tells about the company and its unique place in the history of toys. ____

DEN KULTURHISTORISKE LEKEPARKEN Lek og spill med fysiske utfordringer, og bord- og brettspill i storformat. De eldste lekene kan spores tilbake til steinalderen, mens andre leker vil være velkjente for de som var barn på 1950-tallet. Lekene er tilgjengelige i museets åpningstider fra 2. mai til 12. oktober. Tilbudet er gratis og passer for alle.

be well-known to those who were children in the 1950s. The games can be played during the museum’s opening hours from 2 May – 12 October. They are free and suitable for all ages. ____

THE HISTORICAL GAMES PARK Fun and games with physical challenges, and table and board games in large format. The oldest games can be traced back to the Stone Age, but other games will 51


KRISTIN VESTRHEIM CRANNER /MUSEUM STAVANGER

STAVANGER MARITIME MUSEUM STAVANGER MARITIME MUSEUM Strandkaien 22 Stavanger

Stavanger maritime museum holder til i to hundre år gamle kjøpmannsgårder på Strandkaien, i sentrum av Stavanger. Museet gir innblikk i byens sjøfartshistorie, men også glimt inn i håndverkshistorie, handelsvirksomhet og generell byhistorie gjennom utstillinger, autentiske miljøer og aktivitetsutstillingen Sjauing på kaien for barn.

and authentic environments, you can also gain glimpses into the history of craft, international trade and general city history. The quay-side activity-exhibition Working at the docks is designed especially for children. ____

Stavanger Maritime Museum is located in 200-year old merchant buildings on Strandkaien, in Stavanger’s central wharf area. The museum offers insight into the city’s maritime history. Through the exhibitions

FRA SILD TIL OLJE To hundre viktige år for byen: Fra byens rike sildefiskerier på 1800-tallet til starten på historien om landets oljehovedstad.

52

FASTE UTSTILLINGER PERMANENT EXHIBITIONS

FROM HERRING TO OIL Two hundred important years for the city: From rich herring fisheries in the 1800s to the start of becoming Norway’s oil capital. ____ SKIPSBYGGINGSBYEN Historien om stavangerverftene, skipsbygging- og håndverkstradisjoner. SHIPBUILDING CITY The story of Stavanger’s shipyards and traditions of shipbuilding and handcraft. ____


ANNE TOVE AUSTBØ/MUSEUM STAVANGER

For åpningstider besøk museumstavanger.no eller ring 51 84 27 00 / 407 69 679 For opening hours, consult museumstavanger.no or call 51 84 27 00 / 407 69 679

SJAUING PÅ KAIEN Reis med fjordabåten slik folk gjorde når de skulle inn til Stavanger før i tiden og handle på Torjå. Jobb på pakkhuset, posthuset eller i butikken. Kle deg ut og ta del i «gamle dager»! Aktivitetsutstilling for barn.

MARITIME PEOPLE Gjennom digitale bilder i stort format reflekteres mangfoldet i kystbefolkningens hverdag og arbeidsliv. Utstillingen er produsert av Association of North Sea Cities (ANSC), som består av en rekke sjøfartsmuseer rundt Nordsjølandene.

WORKING AT THE DOCKS Travel by fjord boat like people used to do when they came to Stavanger to shop and trade on the town square. Work in the warehouse, post office or store. Dress up and take part in ‘the old days’! Activity exhibition for children. ____

MARITIME PEOPLE Large-format digital pictures reflect the diversity of the coastal population’s everyday life and work. The exhibition is produced by the Association of North Sea Cities (ANSC), the members of which are maritime museums from countries around the North Sea. ____

AUTENTISKE MILJØER Stavanger maritime museum har flere autentiske miljøer som del av sine faste utstillinger. Velkommen inn i kramboden, kjøpmannsleiligheten, seilloftet og reder Monsens kontorer. AUTHENTIC ENVIRONMENTS Stavanger Maritime Museum’s permanent exhibitions include several authentic environments. Welcome to the general store, the merchant’s apartment, the sail loft and the offices of ship-owner Monsen. ____

53


SOLVEIG EILERTSEN/MUSEUM STAVANGER

NORSK HERMETIKKMUSEUM

THE NORWEGIAN CANNING MUSEUM Øvre Strandgate 88 Stavanger

Norsk hermetikkmuseum ligger i en tidligere hermetikkfabrikk i Gamle Stavanger. Her vises produksjonsgangen ved fremstilling av brislinghermetikk og fiskeboller, og du får et innblikk i hvordan miljøet og arbeidet på fabrikkene artet seg. Andre etasje er viet hermetikkboksetiketter. The Norwegian Canning Museum is housed in a former canning factory in Old Stavanger. Follow the production processes of canning brisling (sprats) and fish-balls, and gain insight into the factory’s working environment and social conditions. ____ 54

FASTE UTSTILLINGER PERMANENT EXHIBITIONS

FASTE ARRANGEMENT REGULAR EVENTS

HERMETISERTE FISKEBOLLER OG BRISLINGSARDINER – HVORDAN BLE DE PRODUSERT? Se hvordan maten ble laget og studer maskinene som gikk for fullt i Stavanger for hundre år siden.

SØNDAGSOMVISNING Omvisning i den gamle hermetikkfabrikken på norsk eller engelsk, etter behov, hver søndag kl. 13.00 og 14.30. Aktivitetsløype for barn med mablis (klinkekulespill) og bretting av pillefygert (papirfly).

CANNED FISHBALLS AND BRISLING SARDINES: HOW WERE THEY PRODUCED? See how these foods were made and study the machinery that ran at full speed a century ago. ____

SUNDAY GUIDED TOURS Guided tours of the old canning factory are available in Norwegian or English, according to need, every Sunday at 1pm and 2:30pm. Quiz trail for children. ____


ELISABETH TØNNESSEN/MUSEUM STAVANGER

For åpningstider besøk museumstavanger.no eller ring 51 84 27 00 / 407 28 470 For opening hours, consult museumstavanger.no or call 51 84 27 00 / 407 28 470

RØYKESØNDAG Den første søndagen i måneden fyrer vi opp og du inviteres til å smake varm, nyrøykt brisling rett fra ovnen. Iddisklubben Norway Brand er klare for å bytte iddisar. I kafeen kan du kjøpe vafler, is og varm drikke. Aktivitetsløype for barn og søndagsomvisning i den gamle hermetikkfabrikken. 15. juni 1. september fyres det i tillegg opp i røykeovnene hver tirsdag og torsdag. Mer på museumstavanger.no

FISH SMOKING SUNDAY Join us the first Sunday of every month as we fire up the wood ovens. Sample newly-smoked brisling straight from the ovens. The canning-label club ‘Norway Brand’ will be on hand to swap canning labels with you. We sell waffles, ice cream and hot beverages in the café. Quiz trail for children and guided tours of the old factory. From 15 June – 1 September, the ovens will also be lit on Tuesdays and Thursdays. See museumstavanger.no for information. ____

ARBEIDERBOLIGEN Huset i Øvre Strandgate 90 er bygget i empirens stilspråk, og er et glimrende eksempel på hvordan et hus av denne størrelsen så ut i begynnelsen av forrige århundre. WORKER’S COTTAGE The house at Øvre Strandgate 90 is built in the Empire style and is an excellent example of how houses of this size looked in the early 20th century. ____

55


SIGBJØRN SIGBJØRNSEN/MUSEUM STAVANGER

UTSTEIN KLOSTER

UTSTEIN MONASTERY Mosterøy Rennesøy

Utstein kloster er Norges eneste bevarte middelalderkloster og drives i dag som museum, konferansested og selskapslokaler. Publikum har adgang til klosterkirken, sakristiet, klostergården, refektoriet (munkenes spisesal), munkekjøkkenet samt herregårdsstuene. I tillegg er den vakre klosterhagen med 250 år gamle bøketrær åpen for besøkende. Klosteret ligger i idylliske omgivelser på Mosterøy i Rennesøy kommune, en halvtimes kjøretur fra Stavanger.

56

Utstein Monastery is Norway’s only preserved mediaeval monastery. Today it is a museum, conference centre and venue for private parties. The public can experience the Augustinian canons’ church, sacristy, garden, refectory and kitchens, as well as the later manor-house rooms. The garden features 250-year old beech trees. The monastery lies in idyllic surroundings on Mosterøy in Rennesøy municipality, a half-hour drive from Stavanger. ____

ABBEDENS HUS Utstein Kloster ble gjenåpnet etter restaurering i 1965, men grunnmuren vest for anlegget ble stående igjen som en ruin. Bakgrunnen for denne bygningsdelen er ikke kjent, men en antar at det kan ha vært abbedens hus. For omtrent ti år siden startet arbeidet med rekonstruksjon og gjenreisning av bygget som ble ferdigstilt sommeren 2013. Abbedens hus brukes som utstillingslokale og som et særegent lokale for kurs, konferanser og selskap. Bygget er tilgjengelig for publikum i klosterets åpningstider.


ELISABETH TØNNESSEN/MUSEUM STAVANGER

For åpningstider besøk museumstavanger.no eller ring 51 84 27 00 / 51 72 00 50 For opening hours, consult museumstavanger.no or call 51 84 27 00 / 51 72 00 50

THE ABBOT’S HOUSE Utstein Monastery reopened after restoration in 1965, but the foundation to the west of the building remained a ruin. The function of this part of the building is uncertain, but it could have been the abbot’s house. About ten years ago reconstruction of the building commenced, and it was finished in 2013. While used for exhibitions, the abbot’s house is also a unique location for holding seminars, conferences and private parties. It is open to the public during the monastery’s opening hours. ____

FASTE ARRANGEMENT REGULAR EVENTS SØNDAGSOMVISNING Hver søndag kl. 13.00 arrangeres fast omvisning i klosteret. Varighet ca. 45 min. Ellers i åpningstiden er det fortløpende omvisninger tilpasset publikumsbesøket. SUNDAY GUIDED TOURS Every Sunday at 1pm we offer a guided tour of the monastery. 45 min. duration. Other tours during opening hours will be adapted to visitor’s needs. ____

57


LEDAAL

Eiganesveien 45 Stavanger

Ledaal ble bygget i årene fra 1799 til 1803 som herregård og lyststed for Kiellandfamilien. Hovedbygningen gir et godt innblikk i datidens stil og smak og livet til den sosiale overklasse i første halvdel av 1800–tallet. Interiøret er rikt utstyrt med møbler og annet inventar i rokokko, Louis XVI, empire og biedermeier. Ledaal er også kongebolig og representasjonslokale for Stavanger kommune. Anlegget med bygninger og park er fredet.

58

For åpningstider besøk museumstavanger.no eller ring 51 84 27 00 For opening hours, consult museumstavanger.no or call 51 84 27 00.

Ledaal was built in the years between 1799 and 1803 as a manor and retreat for the Kielland family. The main building gives a good impression of the style and taste of the elite class of the early nineteenth century. The interior is richly decorated with furniture and decorations in rococo, Louis XVI, empire and Biedermeier. Ledaal is also Stavanger’s royal residence and entertainment facility. The buildings and park on the property are listed. ____

ELISABETH TØNNESSEN/MUSEUM STAVANGER

LEDAAL


BREIDABLIKK

Eiganesveien 40a Stavanger

Breidablikk ble bygget i 1881 av rederfamilien Berentsen. Bygningen gir et levende innblikk i borgerskapets levesett på slutten av 1800-tallet. Eksteriøret er bygd i sveitserstil med nyromanske og gotiske stiltrekk. Interiøret er et av våre rikeste og best bevarte eksempler på historismens stiltrekk. Parken er i engelsk stil, med buede grusganger og eksotiske trær.

MUSEUM STAVANGER

BREIDABLIKK

For åpningstider besøk museumstavanger.no eller ring 51 84 27 00 For opening hours, consult museumstavanger.no or call 51 84 27 00.

Breidablikk was built in 1881 by the Berentsens, a shipowning family. The building gives a vivid impression of the local bourgeois lifestyle of the late nineteenth century. The exterior is built in a Swiss style with NeoRomantic and Gothic features. The interior is one of our richest and best-preserved examples of the historicist style. The park’s style is English, with arched gravel paths and exotic trees. ____

59


THE NORWEGIAN PRINTING MUSEUM

Norsk grafisk museum viser utstillinger om trykkekunst og grafisk produksjon fra Gutenberg til vår tid. På aktivitetsdager demonstrerer museets venneforening setting av tekst i blyskrift og trykking på håndpresser eller hurtigpresser. Norsk grafisk museum flytter og er derfor stengt gjennom hele 2014. Vi gleder oss til å kunne ønske deg velkommen til et nytt grafisk museum.

60

Stengt i 2014 Closed in 2014

The Norwegian Printing Museum has exhibits on the art of printing and graphic production from the age of Gutenberg to the present day. On activity days, the museum’s Venneforening (Friends of the Norwegian Printing Museum) will demonstrate typesetting in lead type and printing with hand presses and high-speed presses. The Norwegian printing museum is on the move and is therefore closed throughout 2014. We look forward to welcoming you to a new printing museum. ____

SOLVEIG EILERTSEN/MUSEUM STAVANGER

NORSK GRAFISK MUSEUM


STAVANGER SCHOOL MUSEUM Hillevågsveien 82 Stavanger

Stavanger skolemuseum ble etablert i 1925 under navnet Vestlandske Skolemuseum. I dag er det lokalisert i gamle Kvaleberg skole. Museet er et spesialmuseum for skolehistorie i Rogaland. Det tilbys undervisningsopplegg med rollespill og utkledning i skolehistoriske miljøer. Stavanger skolemuseum er det eldste skolemuseet i landet som fortsatt er i drift. Museet er åpent etter avtale for grupper. Skolemuseet består av ulike miljøutstillinger. Her kan du oppleve klasserom fra 1920-tallet og 1960/70-tallet, en omgangskolestue, et formingsrom med

ELISABETH TØNNESSEN/MUSEUM STAVANGER

STAVANGER SKOLEMUSEUM

Stavanger skolemuseum har åpent for grupper ved bestilling på telefon 51 84 27 00 / 407 28 397 Group tours of Stavanger School Museum can be booked by telephone on 51 84 27 00 / 407 28 397

gjenstander og elevarbeid fra sløyd, håndarbeid og tegning. Museet har også en rikholdig boksamling. Stavanger School Museum was established in 1925 and initially called Vestlandske School Museum. Today it is housed in the old Kvaleberg school. The museum specializes in the history of schools in Rogaland. We offer educational programs including role-play and dress-up in historic classrooms. Stavanger School Museum is the oldest museum of its type still in operation. It is open for group visits by appointment.

The museum offers several classroom exhibitions. You can experience classrooms from the 1920s and the 1960s-70s, a classroom for an itinerant teacher, plus an arts-and-crafts room with examples of students’ drawings and objects made in wood and needlework. The museum also has a large book collection. ____

61


MUST PÅ NETT / MUST ONLINE Programmet er alltid oppdatert på nett! The program is always updated online! museumstavanger.no facebook.com/museumstavanger @museumstavanger #museumstavanger ____

BESØKSADRESSE ADMINISTRASJON / VISITING ADDRESS FOR ADMINISTRATION Muségata 16 Stavanger T +47 51 84 27 00 ____

62

REDAKSJONEN / THE EDITORS Siri Aavitsland, Lene Berge Førland Camilla Bjerk Olsen, Kine Oaland, May Johannessen og Kristin Vestrheim Cranner ____ Redaksjonen avsluttet januar 2014 Med forbehold om endringer Editing completed January 2014 Subject to change ____


N

BJERGSTED

ILL.: KEVIN PAUL SCARROTT

NATVIGS MINDE

TA

ØSTRE HAVN

N K

E

SV

AN

VÅGEN DS

GA

TE

BADEDAMMEN

AG EN KA

S TAVA N G E R SENTRUM

IE

IEN

KA N

V

STAVANGER MARITIME SIGBJØRN BYPARKEN MUSEUM OBSTFELDERS PLASS

EV

KA

KK

OK

ND

EIE

ST

ØVRE STRANDGATE 88, 0,5 KM FRA SENTRUM THE NORWEGIAN CANNING MUSEUM ØVRE STRANDGATE 88, 0,5 KM FROM CITY CENTRE

N EIE

RA

UTSTEIN KLOSTER MOSTERØY, 24 KM FROM CITY CENTRE

LITLE STOKKAVATN

GAMLE STAVANGER

ST

NORSK HERMETIKKMUSEUM

MOSTERØY, 24 KM FRA SENTRUM

SK

UTSTEIN KLOSTER

IL

N

STRANDKAIEN 22, LIGGER I SENTRUM BREIAVATNET

STAVANGER MARITIME MUSEUM STRANDKAIEN 22, IN CITY CENTRE

LEDAAL EIGANESVEIEN 45, 1,3 KM FRA SENTRUM LEDAAL EIGANESVEIEN45, 1,3 KM FROM CITY CENTRE

EI

G

A

N

ES

V

EIGANES VE

IE

N

STAVANGER MUSEUM LA

LA

ELM

RD

PARADIS

HJ

TA

M

BREIDABLIKK EIGANESVEIEN 40A, 1,3 KM FROM CITY CENTRE

AD

GA

I E EIGANESVEIEN 40A V E 1,3 KM FRA SENTRUM

SE

G

STORHAUG

MU

EI

AN

EN

LAGÅRD GRAVLUND

BREIDABLIKK N ES

EI

SV

ELA

NORSK BARNEMUSEUM

I VE ST

EI

EN

MA

D

VÅLAND E39

GVE ER IN YTR

SV

MUSÉGATA 16 1,2 KM FRA SENTRUM

N

A

NE

AT

GA

EIE

SG

EN

ND

EI

EI

V LA

STAVANGER MUSEUM / THE NORWEGIAN CHILDREN´S MUSEUM MUSÉGATA 16, 1,2 KM FROM CITY CENTRE HILLEVÅGSVATNET CON SUL

M O S V A T N E T

SIG

VÅLANDSHAUGEN

VA

L

BE

RG

NR IK

IBS

EN S GA

HENRIK IBSENS GATE 55 3,8 KM FRA SENTRUM

STAVANGER SCHOOL MUSEUM

HILLEVÅGSVEIEN 82, VEI H A N SE N S A R M A U E R3,1 KM FROM CITY CENTRE

Paradis Stasjon

G SV

E IEN

STAVANGER ART MUSEUM HENRIK IBSENS GATE 55, 3,8 KM FROM CITY CENTRE

E39

T

E

HILLEVÅGSVEIEN 82, 3,1 KM FRA SENTRUM

S

H ILLEVÅ

STAVANGER KUNSTMUSEUM

EN

HE

STAVANGER SKOLEMUSEUM

ES

TJENSVOLLKRYSSET

VE

I

GO


Stavanger kunstmuseum Stavanger museum Norsk barnemuseum Stavanger maritime museum Norsk hermetikkmuseum Utstein kloster Ledaal Breidablikk Norsk grafisk museum Stavanger skolemuseum

museumstavanger.no

Stavanger Art Museum Stavanger Museum The Norwegian Children’s Museum Stavanger Maritime Museum The Norwegian Canning Museum Utstein Monastery Ledaal Breidablikk The Norwegian Printing Museum Stavanger School Museum ____

Aldente

OMSLAG / COVER FORESTILLINGER - FOTO FRA KINA 1911-2014. FOTO: REN SHULIN: SEPTEMBER 1985, BEIJING NO. 171 VIDEREGÅENDE SKOLE, KLASSEROM. (1985) (UTSNITT) PERFORMANCE AND IMAGINATION: CHINESE PHOTOGRAPHY 1911 - 2014. FOTO: REN SHULIN: SEPTEMBER 1985, BEIJING NO. 171 HIGH SCHOOL, CLASSROOM. (1985) (CROP)

MUST Program 2014  

Museum Stavanger's program for 2014. A complete overview of exhibitions and events at our ten unique museums in the Stavanger region.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you