Page 1

P A T I B A Z T A N

Hi col¡laboren:

Facebook: https://www.facebook.com/MuseuLH Twitter: @MuseuLH


Earth skin. Pati Baztán  

Amb aquesta exposició l'artista apel·la a les emocions de l'espectador a través d'una tècnica pictòrica de creació pròpia, d'aparença setina...

Earth skin. Pati Baztán  

Amb aquesta exposició l'artista apel·la a les emocions de l'espectador a través d'una tècnica pictòrica de creació pròpia, d'aparença setina...

Advertisement