Museu de l'Hospitalet

L'Hospitalet de Llobregat, ES

Volem compartir les històries i formes de vida a través d’experiències innovadores i participatives al voltant del patrimoni, la memòria i l’art contribuint a posar en valor el diàleg i la diversitat. Aquí trobareu documents de les activitats: llibrets, catàlegs, fulletons, punts de llibre... Queremos compartir las historia y formas de vida a través de experiencias innovadoras y participativas alrededor del patrimonio, la memoria y el arte, contribuyendo a poner en valor el diálogo y la diversidad. Aquí encontraréis documentos de las actividades: libretos, catálogos, folletos, puntos de libro ... We want to share stories and lifestyles through innovative and participatory experiences about heritage, memory and art contribute to strengthening dialogue and diversity. Here's documents the activities booklets, catalogs, brochures, bookmarks ...

http://www.museul-h.cat

Publications