Page 1

KARÁCSONYI ORGONAKONCERT

Daniel Zaretzky és a Szentpétervári Koncertkórus

Ortodox karácsony

2019. december 10. Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

mupa.hu


2

10 December 2019 Béla Bartók National Concert Hall

CHRISTMAS ORGAN CONCERT Daniel Zaretsky and the Saint Petersburg Concert Choir Orthodox Christmas Conductor: Vladimir Begletsov Rachmaninoff: Liturgy of Saint John Chrysostom, Op. 31 – excerpts Mushel: Toccata Kushnaryov: Passacaglia Russian and Ukrainian Christmas songs Gruber: Silent Night Shchedryk – Ukrainian Christmas carol Gavrilin: Chimes – Evening music from the Choral Symphony Old Russian romance arranged by F. Kozlov: I Met You Along the Petersburg Road – Russian folk song Gretchaninov: Tu es Petrus, Op. 155, No. 4 J. S. Bach: Organ Concerto No. 1 in G major, BWV 592 Gigout: Minuetto and Toccata Dubois: Toccata Gretchaninov: Missa Festiva for Choir and Organ The English summary is on page 11.


3

2019. december 10. Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

KARÁCSONYI ORGONAKONCERT Daniel Zaretzky és a Szentpétervári Koncertkórus Ortodox karácsony Vezényel: Vlagyimir Beglecov Rahmanyinov: Aranyszájú Szent János liturgiája, op. 31 – részletek Musel: Toccata Kusnarjov: Passacaglia Orosz és ukrán karácsonyi énekek Gruber: Csendes éj Scsedrik – ukrán karácsonyi ének Gavrilin: Harangjáték – Esti zene a Kórusszimfóniából Régi orosz románc (F. Kozlov feldolgozásában): Találkoztam önnel Lefelé a pétervári úton – orosz népdal Grecsanyinov: Tu es Petrus, op. 155, No. 4 J. S. Bach: G-dúr concerto, BWV 592 Gigout: Minuetto és Toccata Dubois: Toccata Grecsanyinov: Ünnepi mise kórusra és orgonára


4

Noha az ortodox karácsony – melynek dátuma a julián és a gregorián naptár eltérése miatt január 6. – még viszonylag messze van, és még mi is csak a második gyertyát gyújtottuk meg az adventi koszorún, talán mégsem időszerűtlen egy kicsit kilépni abból a lelkiállapotból, amit a 21. század embere számára jelent az adventi készület, melynek valójában kevés köze van a valódi készülethez. És talán kevés alkalmasabb lehetőségünk lehet erre, mint egy kristálytiszta hangzású, sodró lendületű orosz énekkar hangversenye Oroszország egyik elismert művésze, Vlagyimir Beglecov ihletett vezényletével, Daniel Zaretzky orgonajátékával ellenpontozva, illetve kiegészítve. A ma esti koncert repertoárját a művészek szándékosan nem kizárólag az orosz ortodoxia remekműveiből válogatták össze, de természetesen ezek sem maradhattak ki a műsorból. Így az is talál kedvére valót a programban, aki inkább az európai klasszikusokat szereti, és az is, aki kifejezetten a fantáziadús orgonamuzsika rajongója vagy az orosz romantika kedvelője. A Szentpétervári Koncertkórus hangversenyének alaphangulatát egy válogatás teremti meg Szergej Rahmanyinov Aranyszájú Szent János liturgiája című művének tételeiből. Rahmanyinov 1910-ben írta ezt a kíséret nélküli kórusművet, amelynek alapja az ortodox és görög katolikus egyház által használt miseszertartás. Már hosszú idő óta foglalkoztatta a téma, és végül amerikai látogatása után fogott bele a komponálásba. Egyre jobban lenyűgözte az anyag, éjt nappallá téve dolgozott rajta, és nagyon hamar befejezte. „Hosszú ideje semmit sem írtam ilyen örömmel” – vallotta a munkáról. A liturgia hangjai után két különleges orgonaművel mutatkozik be az est szólistája, Daniel Zaretzky, mindkettő 20. századi orosz zeneszerző tollából származik. Előbb a klasszikus zenei koncerteket Üzbegisztánban meghonosító Georgij Musel Toccatája hangzik el, majd a Passacaglia Krisztofor Kusnarjovtól. A bizánci rítusú kereszténység körében mindig nagy szerepe volt a kántálásnak, a görögök például nemcsak karácsonykor kántálnak, hanem húsvétkor is. Karácsony estéjén, főleg faluhelyen még mindig szokás egymáshoz átjárni, együtt elénekelni néhány mindenki által ismert éneket, forralt bort vagy teát inni, megkóstolni a süteményeket. Most ezt a hangulatot idézi meg néhány koljádka, azaz kántálóének, illetve ezek nyugati párja, a híres Csendes éj, Franz Gruber falusi zenetanár és orgonista kompozíciója, mely igen kalandos utat járt be, hogy aztán az egyik legnépszerűbb karácsonyi ének váljon belőle. Szövegét egy fiatal osztrák pap írta, majd átvitte Gruberhez, hogy nem komponálna-e hozzá dallamot és gitárkíséretet, mivel a templomi orgonát tönkretette egy áradás. Amikor a hangszert megjavítani érkező orgonaépítő mester meghallotta az elkészült művet a karácsony esti szentmisén, elkérte a kottáját, hogy magával vihesse szülőhazájába, Tirolba. Ott két utazó népi együttesnek köszönhetően annyira


népszerű lett, hogy egy évvel később már egy olyan koncerten is elénekelték, melyen I. Ferenc osztrák császár és I. Sándor orosz cár is jelen volt. Az évek során háborúk és a sok másolás közepette az eredeti kézirat elveszett, és bár többen tudni vélték, hogy a zenét Gruber írta, makacsul tartotta magát az elképzelés, hogy valójában egy jelentős komponista alkotása. Egy véletlen folytán azonban 1995-ben előkerült egy, a szövegírótól származó kézirat, amely egyértelműen bizonyítja, hogy a mű zenéjét valóban Franz Gruber szerezte. A Csendes éjt egy újabb világhírű ének követi a szláv világból: a Scsedrik, amely karácsonyi dalként vált ismertté – nagyrészt a Reszkessetek, betörők! című filmnek köszönhetően, melyben Carol of the Bells (A csengők éneke) címmel, angol szöveggel hangzik el. Talán nem csoda, ha sokak lelkét megérinti ez a dallam, amely az emberiség zenéjének egyik legősibb fennmaradt motívuma, egyes tudósok több mint négyezer évvel ezelőttre teszik keletkezését. És ezzel még nem ért véget a – zenei és egyéb természetű – különlegességek sora: a következő szerző, Valerij Gavrilin nevét egy aszteroida is viseli. Gavrilin számára küzdelmes gyermekkor jutott osztályrészül: apját Leningrád ostrománál veszítette el, édesanyját bebörtönözték, őt magát árvaházba küldték. Később azonban sikerült bejutnia a leningrádi konzervatóriumba, melynek először diákja, majd tanára lett. Zeneszerzőként különleges hangzásvilágú vokális művei tették ismertté. Érdeklődése középpontjában az emberi hang állt, ezért is komponálta meg Perezvoni (Harangjáték) című kórusszimfóniáját, melyből most az Esti zene című tétel hangzik el. Utána a Találkoztam önnel című orosz románc, majd egy orosz népdal – Lefelé a pétervári úton – átirata csendül fel. Egy műdal vagy népdal átírása ilyen nagy apparátusra (és főleg énekhangokra) mindig komoly próbatétel elé állítja az átirat készítőjét: ha túl kevés eszközt használ az énekesek arzenáljából, akkor könnyen unalmassá válhat a sokszor strófikus szerkezetű zene, ha viszont túl sokat, akkor éppen a lényeg, a jó értelemben vett egyszerűség vész el. Ebben a népdalban külön kihívást jelentett, hogy a folyamatosan gyorsuló tempó mellett a kíséret sűrűsége ne menjen az érthetőség rovására. Rimszkij-Korszakov tanítványa, Alekszandr Grecsanyinov számos Aranyszájú Szent János-liturgiát komponált, sőt egy ökumenikus misét is, de érdeklődése kiterjedt a nyugati egyház miséjére is, főként azután, hogy élete alkonyán először Párizsba, majd New Yorkba emigrált. „Te Péter vagy, azaz kőszikla, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta” – mondja Jézus, és ez a mondat sok híres egyházzeneszerzőt ihletett meg. Grecsanyinov szólistákra, kórusra és orgonára írott darabjával zárul a koncert első része.

ORTODOX KARÁCSONY

5


6

A második rész Bach-művel kezdődik, amely azonban valójában nem Bach szerzeménye. Johann Sebastian Bach weimari udvari orgonistaként átiratokat készített Johann Ernst számára – egyfelől a herceg zenei gyűjteményének darabjaiból, melyek közt szép számmal akadtak például Vivaldi- és Telemann-művek, másfelől a herceg saját szerzeményeiből. Daniel Zaretzky előadásában a weimari átiratok közül a G-dúr concertót hallgathatjuk meg, amely Johann Ernst egyik kompozíciójából készült. Ezt Eugène Gigout Minuettója és Toccatája követi, utóbbi egyike a szerző legismertebb darabjainak. Gigout Saint-Saëns tanítványa, neves orgonavirtuóz és rögtönző volt, később pedig saját improvizációs iskolát alapított, melyet csaknem harminc éven át vezetett. Ahogy kortársai közül sokakat, Gigout-t is lenyűgözte és erősen foglalkoztatta a gregorián ének, amely a 19. század derekától kezdve – többek közt a solesmes-i szerzetesek kutatómunkájának köszönhetően – újra a figyelem előterébe került. Egy újabb virtuóz Toccata következik, ezúttal Théodore Dubois tollából. Orgonaművei mellett Dubois sikeres operaszerzőnek is számított, legismertebbé mégsem ez, sőt, valójában nem is saját zenéje tette. Dubois zenetörténeti szempontból „negatív hős”: 1896-tól 1905-ig ő volt a párizsi Conservatoire igazgatója, aki azt a rigorózusan konzervatív irányzatot képviselte a zeneoktatás terén, melynek alapján a francia zeneirodalomból csak Auber, Halévy és Meyerbeer zenéjét tekintették elfogadhatónak, és sem olyan klasszikusokat, mint Rameau, sem a moderneket, mint például Wagner, nem voltak hajlandóak a tananyag részévé tenni. Dubois azt is szigorúan megtiltotta növendékeinek, hogy részt vegyenek Debussy korszakalkotó Pelléas és Mélisande-jának bemutatóján. A nonkonform Ravellel is határozottan ellenséges volt, és végül az igazgatóságról is lemondani kényszerült, mert belebukott abba a közfelháborodást keltő ügybe, amelynek során 1905-ben a Conservatoire vezetése megpróbálta megakadályozni, hogy Ravel nyerje meg a híres Római Díjat. Alekszandr Grecsanyinovtól már hallottunk ma darabot, de továbbra sem ortodox egyházzenéjét hallgathatjuk, hanem egy csodálatos, kórusra és orgonára írott missa festivát, azaz ünnepi misét. Vlagyimir Beglecov így fogalmazott: „Ortodox szertartásokon sosem lehet orgonamuzsikát hallani, mert az ortodoxia szerint Istenhez csak olyan hangszerrel lehet imádkozni, amelynek van lelke. Így soha senki nem fog ortodox liturgián hangszerekkel találkozni, ennek köszönhető viszont, hogy a professzionális kórusok képzése Oroszországban ennyire magas színvonalú. Ugyanakkor sok orosz zeneszerzőt inspiráltak európai remekművek, Grecsanyinov miséi is így születtek.”


A Szentpétervári Koncertkórus először lép fel Magyarországon, és mint vezetőjük írta, „mi a magyarokat és Magyarországot elsősorban a nagy magyar zeneszerzők, Liszt, Bartók és Kodály zenéjén keresztül ismerjük. Ezek a zenék összetettek, temperamentumosak és tiszták. Énekünkkel ezért szeretnénk mindazok szívét megérinteni, akik jelen lesznek koncertünkön, és ezáltal bemutatni a több mint ötszáz éves orosz énekes hagyományt.” Írta: Bubnó Tamás

ORTODOX KARÁCSONY

7


8

Fotó © DF

A leningrádi születésű Daniel Zaretzky városa zeneakadémiáján tanult és szerzett 1989-ben előadói diplomát, a posztgraduális képzést – ugyancsak orgona és zongora szakon – Kazanyban végezte. 1993-ban a helsinki Sibelius Akadémián is diplomát szerzett, mellette pedig számtalan nyugat-európai mesterkurzuson csiszolta tovább tudását. 1988 óta rendszeres fellépője a volt Szovjetunió jelentős koncerttermeinek, katedrálisainak, de vendégszerepel Európában, Dél-Amerikában, Izraelben, Ausztráliában és az Egyesült Államokban is. Versenygyőzelmei közül kiemelkedik az 1991-es orosz Nemzeti Orgonaversenyen szerzett első és a Speyeri Nemzetközi Orgonaversenyen elért harmadik helyezése. Több CD-je is megjelent, az orosz, a lett, a svájci, a német és a dán rádió számára is készített felvételeket. Orgonaszakértőként gyakran kérik tanácsát régi hangszerek restaurálásánál, illetve újak építésénél, és rendszeresen hívják nemzetközi orgonaversenyek zsűrijébe Oroszországban és külföldön egyaránt. A Szentpétervári Filharmónia orgonistája volt, 2011 óta a Szentpétervári Állami Rimszkij-Korszakov Konzervatórium orgonafakultását vezeti. Az Oroszország Megbecsült Művésze díj tulajdonosa. Az Oroszország Megbecsült Művésze díjjal kitüntetett Vlagyimir Beglecov zongora, kórusvezetés és karmester szakon is elvégezte a Szentpétervári Főiskolát, majd csaknem húsz évig vezette a Szentpétervári Állami Akadémiai Glinka Énekkart. Emellett dolgozott a Szentpétervári Állami Szimfonikusokkal, az Ermitázs Zenekarral és számos külföldi együttessel is, a Szentpétervári Koncertkórust 2004 óta vezeti. Beglecov interpretációit – műfajtól, zenei korszaktól függetlenül – az idővel való bensőséges viszonya teszi oly meggyőzővé, s a virtuóz tempók, a dinamika és a dallamkezelés mellett ebből fakad együttese igazi eredetisége is. A karnagy képes olvasni a kottasorok között, és nem tart a felvetődő interpretációs kérdésektől.


ORTODOX KARÁCSONY

9

Az 1991-ben alapított Szentpétervári Koncertkórus (mely néhány évvel ezelőttig a Szmolnij katedrális Kórusa nevet viselte) mára Szentpétervár egyik legismertebb énekegyüttesévé vált. A kórus hangzásának modernségét az adja, ahogyan a nyugateurópai vokális könnyedséget és áttetszőséget ötvözi a testes orosz hangszínnel. Tagjai fiatal, szólistakvalitású énekesek, a szentpétervári konzervatórium volt és jelenlegi hallgatói, többen közülük rangos európai versenyek díjazottjai. Szerteágazó repertoárjuk a nyugat-európai klasszikusoktól az orosz romantikán át 20–21. századi művekig terjed. Előszeretettel adják elő kortárs komponisták jelentős felkészültséget igénylő darabjait, számos ma élő zeneszerző bízta rájuk új műve premierjét. Ők mutatták be többek között Georgij Szviridov egyik kantátáját, illetve Krzysztof Penderecki Lengyel Requiemjét is. A kórus virtuozitása, előadói képességei és kreativitása eredeti műsorok összeállítását teszi lehetővé, melyek a kórushangzás határait feszegetik. Korábbi vezetői Sztanyiszlav Legkov, Andrej Petrenko és Eduard Krotman voltak, jelenleg Vlagyimir Beglecov áll az együttes élén, de olyan karmesterekkel is együttműködtek, mint Gennagyij Rozsgyesztvenszkij, Jurij Tyemirkanov, Valerij Gergijev vagy Saulius Sondeckis.


MÜPA

PODCAST

Autóban, buszon, otthon vagy futás közben? Válogasson a Spotifyon és iTuneson is meghallgatható felvételeink közül, ahol olyan vendégek mesélnek Náray Erikának a kedvenceikről, mint Szinetár Miklós, Nádasdy Ádám, Gundel Takács Gábor, Vámos Miklós vagy éppen Nagy Ervin. A tartalom megnyitásához olvassa be az alábbi QR-kódot:

mupa.hu


Summary Although Orthodox Christmas, celebrated on 6 January, is still relatively far off, and we in Hungary have only lit the second candle on our Advent wreaths, it still might not be untimely to take a short break from the mindset that 21st-century people think of as preparing for Advent, even though it has very little to do with actual preparation. And there are few opportunities more suited to this than a concert featuring the crystalclear sound and sweeping power of the Saint Petersburg Concert Choir under the inspired baton of distinguished Russian conductor Vladimir Begletsov and counterpointed by the organ playing of Daniel Zaretsky. The artists have purposely avoided compiling the concert programme exclusively from Russian Orthodox masterpieces, this way everyone – fans of Western European classics, imaginative organ music and Russian Romanticism alike – will find something that suits them. Setting the mood for the concert will be a selection of movements from Sergei Rachmaninoff’s unaccompanied 1910 choral work Liturgy of Saint John Chrysostom, which is used in masses by both the Orthodox and Greek Catholic churches. After the choral liturgy, Daniel Zaretsky will take the stage as soloist for the night with two unique solo works, both of them by 20th-century Russian composers: the Toccata written by Georgi Mushel, the musician who introduced the practice of performing classical music concerts to Uzbekistan, followed by Kristofor Kushnaryov’s Passacaglia. Evoking the Christmas feeling will be a few chanted Christmas carols called kolyadki, performed together with their Western counterpart, the famous Stille Nacht, followed by a world-renowned song from the Slavic world titled Shchedryk, which gained popularity in the West under the name Carol of the Bells. Valery Gavrilin made his name with his unique-sounding vocal works. Being played tonight is the Evening Music movement from his choral symphony Chimes. This will be followed by a Russian romance and a folk song arranged for choir and vocal soloist, before the first part of the concert concludes with Tu es Petrus, a piece written for choir, soloists and organ by Alexander Gretchaninov, a student of Rimsky-Korsakov’s. The second part opens with organ pieces, starting with Johann Sebastian Bach’s organ concerto in G major, a transcription of one of Prince Johann Ernst’s own compositions written when Bach was serving at the Weimar court. Then come works by the renowned organ virtuoso and improviser Eugène Gigout and by Théodore Dubois, who was forced to resign from his position as director of the Conservatoire de Paris after getting into conflicts with both Debussy and Ravel. Crowning the concert is Gretchaninov’s marvellous Missa Festiva for choir and organ.

SUMMARY

11


KARÁCSONYI HANGVERSENY

A Drezdai Kamarakórus és a Le Concert Lorrain

Közreműködik: Mary Bevan – szoprán, Tim Mead – férfialt, Guy Cutting – tenor, Tobias Berndt – basszus Vezényel: Marcus Creed

2019. december 19. Guy Cutting Fotó © Ben McKee

Magyar Állami Népi Együttes: Csodaváró betlehemes

Rendező-koreográfus: Mihályi Gábor

2019. december 21., 22.

Fotó © Nagy Attila, Müpa

ÚJÉVI HANGVERSENY

Haydn: A teremtés

Közreműködik: Baráth Emőke – szoprán, Szigetvári Dávid – tenor, Thomas E. Bauer– bariton, Purcell Kórus (karigazgató: Vashegyi György), Concentus Musicus Wien Vezényel: Fischer Ádám

2020. január 1. Fischer Ádám Fotó © Csibi Szilvia, Müpa


Bellini: Az alvajáró

Szereplők: Mirco Palazzi, Zuzana Marková, Anton Roszickij, Kriszta Kinga, Kun Ágnes Anna, Dobák Attila Közreműködik: Kodály Kórus Debrecen (karigazgató: Szabó Sipos Máté), Pannon Filharmonikusok Vezényel: Riccardo Frizza

2020. február 9., 11.

Zuzana Marková Fotó © Henry Fair

Bine Bryndorf

2020. február 25.

Wayne Marshall

2020. március 23.

Iveta Apkalna Fotó Nils Vilnis Fotó ©© Charles Best

előzetes,

AJÁNLÓ


GUIDE T O

BUDAPE ST

GUIDE T O

BUDAPE ST

®

OCTOB ER 2019

®

NOVEM BER 20 19 RECOM MEND ED

BY YOU R CON CIERGE

RECOM MEND ED

BY YOU R CON CIERGE

EXPL

ORE HAVE Y OUR C AKE AND E AT IT T OO AT BUDAP EST’S O LD WORLD CAFES EXP

LORE TAKE A L ATE-A UTUMN HIKE IN THE PE ACEFU L BUDA HILLS

W W W.W

HERET RAVELE R.COM

where

ctober_20

19.indd

3

BUY

W W W.W

HERET RAVELE R.COM

cover_

novem

ber_20

19.indd

BRING HOME DISTIN A CTIVE SOUVE ORGA NIR: NIC HU N GARIA SKINC N ARE PR ODUC TS

3

A 25 ÉVES WHERE BUDAPEST KÖSZÖNTI AZ OLVASÓKAT! 2019. 09.

22. 19: 43

2019. 10.

24. 15: 13

A Where Budapest az egyetlen olyan külföldi látogatóknak szóló magazin, amit a szállodai szobákba előre bekészítenek, már 25 éve.

M A G A Z I N E


PONTOK, KEDVEZMÉNYEK, EXTRA ÉLMÉNYEK

Csatlakozzon Ön is!

mupa.hu/husegprogram


MÜPA KULTÚR KÜLTÉR

Végtelen téli élmények jégpálya–újcirkusz–koncertek

mupa.hu


AZT AKARJUK, HOGY ÉREZD!

K I N YO M TAT T U K ! roadster.hu/elofizetes

• INMEDIO

• RELAY

• BORTÁRSASÁG

• LIBRI

• MÜPA


ÉLMÉNY MARAD Ajándékozzon Müpa-jegyet vagy -utalványt karácsonyra!

Mario BIONDI Rio de Janeiro Blue

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Müpa hangszobor-kiállítása

Hallgassa meg!

Müpa Zászlótér, 2019. december 4. – 2020. január 5.

mupa.hu

Közreműködő: BADITZ Gyula szobrászművész

Asztalosműhely • Tiszabura


Stratégiai partnerünk: Stratégiai médiapartnerünk: A Müpa támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Kiadta a Müpa Budapest Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Káel Csaba vezérigazgató Szerkesztette: Magyarszéky Dóra Címlapfotó: Nagy Attila, Müpa A szerkesztés lezárult: 2019. december 2. A programok rendezői a szereplő-, műsor- és árváltoztatás jogát fenntartják!

Profile for Müpa Budapest

Müpa Műsorfüzet - Daniel Zaretzky és a Szentpétervári Koncertkórus (2019. december 10.)  

Müpa Műsorfüzet - Daniel Zaretzky és a Szentpétervári Koncertkórus (2019. december 10.)