Motoristi-lehti 1/2023

Page 1

Motoristi

Kontion

Moottoripyöräkerho 69 ry. 53. vuosikerta maaliskuu 2023
VUOSIKOKOUS 23.4.2023 HONKAJOELLA
kontrolli –
missä?
arvaatko

MOOTTORIPYÖRÄKERHO 69 R.Y.

TAVOITTEET 2019-2029 PERUSTETTU 1969

SUOMEN YHTEISÖLLISIN MOOTTORIPYÖRÄKERHO 2029

PARAS KAIKKIEN KERHO!

1967 Kontiolahti

Ukot, akat, nuoret, vanhat, pyörät kuin pyörät

Motoristihenki

Kerhomme on lungi jengi, johon mahtuu vaikka minkämoista motoristia ja motoristihenkistä jäsentä. Kaveria ei jätetä ja mukaan mahtuu.

Vastuullisuus

Emme pelkää ottaa kantaa vaan vaikutamme niin kotimaassa kuin ulkomailla. Yhteistyö eri tahojen kanssa ja vastuullinen ajaminen ovat meille kunnia-asia.

Lungi jengi!

Avoimuus

Innostumme uusista asioista ja erilaisista ihmisistä.

YHDESSÄ LEVITÄMME AJAMISEN ILOA

JA KEHITÄMME LIIKENNEKULTTUURIA.

MOTORISTI 1/2023 psssst. Kirjoita juttu Motoristiin!

?

Miten?

KAUTTO.NET

2

HALLITUS 2022 - 2023

Puheenjohtaja

Veera Tossavainen

040 5304772, veera.tossavainen@mp69.fi

Varapuheenjohtaja, nuorisovastaava

Laura Liimatta

040 595 7946, laura.liimatta@mp69.fi

Kassanhoitaja

Tero Laine tero.laine@mp69.fi

Kansainväliset asiat

Markku Ahlsten

050 67155, markku.ahlsten@mp69.fi

Sihteeri / Jäsenvastaava

Pasi Vornanen

040 5902749, pasi.vornanen@mp69.fi

Koulutusvastaava / Jäsenvastaava

Jarmo Iivari

050 5367875, jarmo.iivari@mp69.fi

Tapahtumavastaava

Jukka Laitala jukka.laitala@mp69.fi

Päätoimittaja

Mika Laitinen motoristi@mp69.fi, mika.laitinen@mp69.fi

Toimihenkilöt

Juha Räsänen, kerhotavarat juha.rasanen@mp69.fi

Maija Pispa, oikolukija

MOTORISTI 1/2023

Moikka kerholaiset!

Olen viime vuosina ollut Motoristilehden taustajoukoissa ainoastaan taittajan roolissa. Sitä olen tehnyt 2016 vuodesta lähtien ja välillä piipahdin päätoimittajan roolissa parisen vuotta. Nyt poikkeuksellisesti jeesaamassa.

Tällä kertaa keskitytään pitkälti käytännön asioihin – tärkeimpänä lähestyvä

vuosikokous tietenkin. Tämä tiivis paketti valmistelee meidät alkaneeseen vuoteen. Saatan hieman olla päätoimittajuuden suhteen ruosteessa, mutta eiköhän tässä koko kerhon tuella onnistuta.

On ollut ilahduttavaa huomata, miten tähänkin lehteen oli jo useampi tarinallinen juttu tulossa. Siinä on jotain ainutlaatuista, kun pysähdytään kirjoittamaan kokemus auki – jakamaan se muillekin. Luodaan mahdollisuus hetki kurkistaa, miltä se jonkun toisen motoristin matka tuntuikaan.

Kevään seuraava lehti (Motoristi 2/2023) tuleekin painottumaan seikkailuihin ja muistoihin. joita on onneksi jo saapunutkin kivasti. Lisää saa lähettää!

Tiedottaminen on aina tarpeen, mutta tarinat ovat ne, jotka jäävät elämään.

Lämpimän aurinkoisin terveisin, Selina

psssst. Liity hallitukseen! 1/2023 MOTORISTI 3
Vuosikokouskutsu
Puheenjohtajan palsta 12 Talouskatsaus
Kevät ja koulutukset 15 Kontioralli 2023
Jäsenmaksu
Motoristi 50v sitten TÄMÄN LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA: SELINA KUSTULA
4
11
14
16
17

Tervetuloa Moottoripyöräkerho 69 ry:n

sääntömääräiseen vuosikokoukseen!

Kokous on sunnuntaina 23.4.2023

Kokouspaikkana Pesämäen moottoriurheilukeskus Vanha maantie 237, 38950 Honkajoki

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Linkki julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla Kerhon nettisivuilla jäsenosiossa. Aloitamme kello 12:00 ruokailulla ja kokous alkaa klo 13:00.

Ruokailu on ilmainen paikalle tuleville kokoukseen osallistuville jäsenille.

Hallitus esittää vuosikokoukselle sääntömuutoksista, jotka on eritelty esityslistan liitteenä.

Sääntömuutokset koskevat pääasiassa hallituksen kokoa ja päätösvaltaisuutta. Näitä sääntömuutoksia ehdotetaan, jotta myös tulevaisuudessa kerhon toiminta olisi mahdollista, mikäli vuosikokouksessa ei nykyisen vaatima minimimäärä (7) hallituksen jäseniä ei täyttyisi. Samalla haetaan joustavuutta hallitusjäsenten välisiin työnjakoihin joita nykyiset säännöt ohjaavat melko tiukasti. Tämä sääntömuutos

ei muuta sitä tosiasiaa, että kerhon menestys edellyttää mukaan lukuisia vapaaehtoisia hallitustyöskentelyyn. Huomattavasti nykyistä määrää useampia hallitusjäseniä toivottaisiin mukaan toimintaan. Sääntömuutoksella kuitenkin mahdollistettaisiin myös se, että osa nykyisistä hallituksen tehtävistä voidaan tarvittaessa ulkoistaa, mikäli vapaaehtoisia tekijöitä ei löydy (olettaen, että kerhon talous antaa tilanteessa myötä).

Myös sääntöjen viimeiseen kohtaan ehdotetaan muutosta. Yhdistyslain mukaisesti säännöissä tulee määritellä,

1/2023 psssst. Kirjoita juttu Motoristiin!

miten kerhon varat käytetään, jos yhdistys lopettaa toimintansa. Nykyisellään säännöissä on mainittu, että mahdolliset varat lankeavat moottoripyörämuseolle tai jos sellaista ei kerhon lopettamishetkellä Suomessa ole, teknilliselle museolle. Uusi muotoiluehdotus säännöissä antaisi paremmat mahdollisuudet päättää varojen lahjoittamisesta moottoripyöräilyä tukevalle ja muutoin sopivalle taholle, jos kerhon toiminta päätettäisiin lopettaa.

4 MOTORISTI
Sääntömuutosehdotus

Virallisen tilinpäätöksen, kirjanpitäjän lausunnon sekä toimintakertomuksen ja -suunnitelman voi lukea kokonaisuudessaan jäsenintrasta osoitteesta www.mp69.fi/jasenille.

MOOTTORIPYÖRÄKERHO 69 RY VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen aloitus

Kerhon puheenjohtaja Veera Tossavainen avaa kokouksen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan. Kokous on laillinen, mikäli kokouskutsu on julkaistu kerholehti Motoristissa vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

4. Esityslistan hyväksyminen

Katsotaan esityslista

5. Ilmoitusasiat

Käsitellään mahdolliset ilmoitusasiat

6. Kauden 2022 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunnon hyväksyminen

Käsitellään kauden 2022 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään niiden hyväksymisestä

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle kauden 2022 tileistä tilintarkastajan/ toiminnantarkastajan lausunnon perusteella, tai muista toimenpiteistä, joihin lausunto antaa aihetta.

8. Kerhon sääntöjen päivitys

Käsitellään hallituksen esittämien sääntökohtien muuttamista

-Ehdotus liitteessä

9. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali Valitaan kerholle puheenjohtaja sekä hallitus

10. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien ja heidän varamiesten vaali Valitaan tilintarkastajat/toiminnantarkastajat ja heille varamiehet

11. Kontiokarhujen jakoperusteet ja kutsuvieraat Päätetään, millä perusteella Kontiokarhut jaetaan sekä kutsuvieraslistan perusteista

12. Jäsenmaksu vuodelle 2024 Päätetään vuoden 2024 jäsenmaksusta.

13. Kauden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvion hyväksyminen Päätetään vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarviosta.

14. Kunniajäsenten kutsuminen Kutsutaan kerhon kunniajäseniksi hallituksen ehdottamat jäsenet

15. Muut mahdolliset asiat Käsitellään muut esille tulevat asiat, jotka kokous haluaa ottaa käsiteltäväkseen.

16. Kokouksen päättäminen Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Moottoripyöräkerho 69 ry:n hallitus

psssst. Liity hallitukseen! 1/2023 MOTORISTI 5

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS

1.

Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

2.

Kerhon kotipaikka on Helsinki.

3.

Kerhon tarkoituksena ja toimintamuotoina ovat:

Kasvattaa jäsenissä rehtiä moottoripyöräilijähenkeä.

Opettaa jäsenille vastuuntuntoa liikenteessä.

Edesauttaa jäseniä omaksumaan oikea ajotapa sekä perustaa hyvät suhteet moottoripyöräilijöiden ja yleisön välille ja ylläpitää niitä.

Suoda jäsenille mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä moottoripyöriä ja moottoripyöräilyä koskevissa asioissa järjestämällä illanviettoja, kerhoajeluja, retkiä ja ralleja.

Antaa neuvoja ja auttaa jäseniä moottoripyörien käytössä ja huollossa.

Julkaista kerholehteä.

Ylläpitää yhteyttä ulkomaisiin moottoripyöräkerhoihin sekä yleensä tiedottaa jäsenille moottoripyörämaailman tapahtumista.

Vaikuttaa moottoripyöräalan lainsäädäntöön, vakuutussäädöksiin ja eri sidosryhmiin tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja moottoripyöräilyä koskevista asioista.

Kerho voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

4.

Kerhon varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä moottoripyöräilyn harrastajat. Kerhon jäseniä ovat varsinainen jäsen, nuorisojäsen, ainaisjäsen sekä kunniajäsen.

Varsinais-, nuoriso-, sekä ainaisjäsenmaksu määrätään vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa ja jäsenyys kestää ainaisjäsenyyttä lukuun ottamatta vuoden kerrallaan. Ainaisjäsenyys on elinikäinen. Nuorisojäseniksi katsotaan alle 25-vuotiaat. Nuorisojäsenyys muuttuu automaattisesti varsinaiseksi jäsenyydeksi sitä seuraavalle kalenterivuodelle kun jäsen täyttää 25 vuotta.

Kullakin 16 vuotta täyttäneellä jäsenellä on oikeus äänestää kerhon kokouksissa yhdellä äänellä.

Kerholla voi olla myös kannatusjäseniä. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea kerhon toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta kerhon kokouksissa.

Jäsenellä on oikeus erota kerhosta välittömästi. Tällöin ei jo suoritettua jäsenmaksua tai sen osaa palauteta. Jos jäsen aiheuttaa vahinkoa kerholle tai

6 MOTORISTI
1/2023 psssst. Kirjoita juttu Motoristiin!

sen toiminnalle tai muuten toimii kerhon sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti, voi kerhon hallitus ehdottaa hänen erottamistaan vuosikokoukselle, joka lopullisesti päättää erottamisesta.

Mikäli jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta, voi kerhon hallitus erottaa hänet varoituksen jälkeen.

Hallitus voi ehdottaa erityisesti ansioituneiden henkilöiden kutsumista kerhon kunniajäseneksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää vuosikokous. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5.

Kerhon hallitus valitaan vuosikokouksessa. Hallituksen jäseneksi voidaan valita kerhon varsinainen jäsen, joka on nuhteeton Suomen kansalainen kuitenkin niin, että vähintään kaksi hallituksen jäsentä, joista toinen on hallituksen puheenjohtaja, ovat täysi-ikäisiä.

kassanhoitaja kirjoittaa kerhon nimen yksin. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja seitsemästä (7) kymmeneen (10) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten vastuualueet ovat seuraavat:

Puheenjohtaja vastaa oikeasta menettelystä hallituksen kokouksissa ja hallituksen päätösten toimeenpanosta.

Sihteeri vastaa pöytäkirjan pitämisestä kerhon ja hallituksen kokouksissa ja hoitaa kerhon kirjeenvaihdon.

Tapahtumavastaava vastaa illanviettojen, kerhoretkien, rallien ja muiden kerhotapahtumien järjestämisestä.

Päätoimittaja vastaa kerhon lehden toimituksesta.

Kassanhoitaja vastaa kerhon ja kerholehden raha-asioista, hoitaa kerhon kirjanpitoa ja pankkitilejä.

Vanha versio:

Hallituksen jäsenet ovat virassaan vuoden, jonka jälkeen heidät voidaan valita uudelleen. Hallituksen tulee kokoontua vähintään neljä kertaa vuodessa. Hallitus on päätäntävaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä jäsentä ovat läsnä. Kerhon nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Pankki-, posti- yms. juoksevissa raha-asioissa voi

Koulutusvastaava vastaa kerhon koulutusasioista.

Kansainvälisistä asioista vastaava hoitaa kerhon kansainvälisiä yhteyksiä.

Jäsenasioista vastaava vastaa kerhon jäsenrekisterin ylläpidosta ja lisäksi jäsenmaksujen suoritusten tarkkailemisesta.

Muiden mahdollisten hallituksen jäsenten toimenkuvat päättää hallitus niin, että se kykenee suorittamaan kaikki kerhon säännönmukaiset ja tavoitetta edistävät

Liity hallitukseen! 1/2023 MOTORISTI 7
psssst.

tehtävät. Hallitus voi kutsua avukseen tarpeellisen määrän toimihenkilöitä. Kerholla voi olla rekisteröimättömiä aluekohtaisia alajaoksia.

tai toiminnantarkastajalle viimeistään seuraavan maaliskuun loppuun mennessä.

7.

Uusi versio:

Hallituksen jäsenet ovat virassaan vuoden, jonka jälkeen heidät voidaan valita uudelleen. Hallituksen tulee kokoontua vähintään neljä kertaa vuodessa. Hallitus on päätäntävaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi hallituksen jäsentä ovat läsnä. Kerhon nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi valtuuttaa pankki-, posti- ja muiden juoksevien asioiden hoitoon henkilön tai yhteisön.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kolmesta (3) kymmeneen (10) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimenkuvat päättää hallitus niin, että se kykenee suorittamaan kaikki kerhon säännönmukaiset ja tavoitetta edistävät tehtävät. Hallitus voi kutsua avukseen tarpeellisen määrän toimihenkilöitä. Kerholla voi olla rekisteröimättömiä aluekohtaisia alajaoksia.

6.

Kerhon tilikausi on 1.1.-31.12. Hallituksen on annettava kertomus toimikaudeltaan ja lopulliset tilit vastaavalta tilikaudelta vuosikokouksen valitsemalle tilintarkastajalle

Kerhon vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä kerhon hallituksen määräämässä paikassa ja kutsu siihen on julkaistava kerhon lehdessä viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Vuosikokoukseen voi osallistua etäyhteydellä kokouskutsussa määritellyllä tavalla.

Vuosikokouksessa:

Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Valitaan pöytäkirjan pitäjä ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Hyväksytään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta sekä päätetään tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai päätetään muista toimenpiteistä, joihin tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan kertomus ehkä antaa aihetta.

Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali.

Valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varahenkilö. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan toimikausi on yksi vuosi.

Päätetään varsinaisen-, nuoriso-, sekä ainaisjäsenmaksun suuruudesta. Ainaisjäsenmaksun on oltava vähintään 15-kertainen varsinaiseen jäsenmaksuun verrattuna.

8 MOTORISTI
1/2023 psssst. Kirjoita juttu Motoristiin!

Päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

Käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

Kerhon vuosikokouksessa ei saa äänestää valtakirjalla.

8.

Kerho kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai jos vähintään kymmenesosa kerhon jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouskutsu ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava samoin kuin vuosikokouskutsu. Kerhon ylimääräisessä kokouksessa ei saa äänestää valtakirjalla. Ylimääräiseen kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä kokouskutsussa määritetyllä tavalla.

9.

Näihin sääntöihin älköön tehtäkö muutoksia tai yhdistystä purettako, ellei vähintään 3/4 kerhon kokouksessa annetuista äänistä kannata tällaista esitystä. Sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

10.

Vanha versio:

Jos kerho purkautuu, lankeavat mahdolliset kerhon varat moottoripyörämuseolle, jos sellainen kerhon lopettamishetkellä on Suomessa, muussa tapauksessa teknilliselle museolle.

Uusi versio:

Jos kerho purkautuu, lankeavat mahdolliset kerhon varat vuosikokouksen päätöksen mukaisesti moottoripyöräilyä tukevalle taholle tai tahoille.

Liity hallitukseen! 1/2023 MOTORISTI 9
psssst.

Kiitos ja kumarrus

PUHEENJOHTAJAN PALSTA: VEERA TOSSAVAINEN

KUVA: MIKKO VAHANIITTY

Vuosikokous häämöttää jo lähellä. Kuten muinakin vuosina, toivomme, että jäsenet osallistuisivat aktiivisesti kerhon vuosikokoukseen – se on paikka vaikuttaa ja olla määrittelemässä kerhon tulevaisuuden suuntaa. Virallisen kokouskutsun ja esityslistan löydät tästä lehdestä ja verkkosivujemme jäsenintrasta löytyy syvemmin materiaaleja halukkaille tutustuttavaksi.

Kuten jo useampana edellisenä vuonna, on tänäkin vuonna myös etäosallistuminen vuosikokoukseen mahdollista. Verkkosivujemme jäsenintra-osioon ilmestyy kokousta ennen linkki, josta pääsee etäyhteydellä osallistumaan vuosikokoukseen. Jos siis matkasi ei tuo sunnuntaina 23. huhtikuuta Pesämäelle, löytyisikö sunnuntailta aikaa etäosallistumiseen?

MP69-taipaleeni alkuaikoina hallitus toimi pääasiassa Pirkanmaalla, jolloin myös kasvokkain tapahtuvat kokoukset olivat arkipäivää. Nykyään etäyhteydet ovat mahdollistaneet sen, että myös hallituksen kokouksia ollaan järjestetty etäyhteyksin –se on tuonut mukanaan sen, että pienemmällä kynnyksellä hallituksessa on jäseniä eri puolilta Suomea. Myös kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset ovat tärkeitä ja niis-

sä olemme keskittyneet intensiivisemmin miettimään, miten laajemmassa kuvassa kerhon toimintaa voisi kehittää.

Asuitpa siis missä päin Suomea tahansa, suosittelen hallitukseen mukaan lähtemistä. Jos siltä tuntuu, voi mukaan lähteä useammaksi vuodeksi, mutta samalla lailla myös vuodeksi tai kahdeksi mukaan lähteminen on arvokasta.

Oma taipaleeni kerhon hallituksessa on kestänyt jo kymmenisen vuotta. Näihin vuosiin mahtuu useampi eri vastuutehtävä. Maailma ympärillä muuttuu jatkuvasti ja myös kerhon toimintojen ja palvelujen täytyy kehittyä mukana – nyt ja tulevaisuudessa. Koskaan ei tule täysin valmista, ja vaikka välillä muutokset olisivat hitaampia, toivon, että myös jatkossa löytyy tekijöitä, jotta kerhomme viestintä ja intra kehittyisivät sekä tapahtumat ja koulutukset säilyisivät elinvoimaisina.

Vaikka kerhon hallituksessa matkani päättyy tältä erää tähän kevääseen, tulee moottoripyöräharrastus pysymään elämässä myös tulevaisuudessa. Merkityksellisintä itselleni kerhotoiminnassa mukana ollessa ovat olleet kohtaamiset toisten ihmisten

kanssa. Toivon, että myös tulevaisuus on täynnä mukavia tapahtumia, turvallisia kilometrejä ja merkityksellisiä kohtaamisia.

Kiitoksiin on hyvä päättää kirjoitukset, joten niin myös tällä kertaa: Kiitos nykyisille, aikaisemmille ja tuleville kerhomme jäsenille. Kiitos teille, jotka osallistumisellanne mahdollistatte kerhomme järjestämät tapahtumat ja koulutukset. Kiitos teille, jotka olette tehneet tai tulette tekemään töitä kerhon olemassaolon eteen. Kiitos myös luottamuksestanne ja siitä, että olen saanut toimia nämä vuodet kerhomme hallituksessa.

Hyvää kevättä ja turvallisia ajokilometrejä!

Vielä hetken nykyinen kerhon puheenjohtaja, Veera

psssst. On tää vaan aika

1/2023 MOTORISTI 11
lungi jengi.

TALOUSKATSAUS

Kurkistetaanpa vähän tarkemmin kerhomme talouteen. Tässä yhteenvetoa vuoden 2022 tuloista ja menoista, innokkaimmille kerromme toki vuosikokouksessa lisää. Kassanhoitajalle saa toki lähettää kysymyksiä sähköpostitse ennen sitäkin.

Jäsenmaksutulot pysyivät lähes edellisen vuoden tasalla. Vaikka vanhojen jäsenten poistuminen onkin jonkin verran kiihtynyt, on koulutus onnistunut tuomaan mukaan uusia jäseniä entistä enemmän. Koulutustapahtumien tuotoista on siis kirjattu tälle momentille jäsenmaksujen osuus tapauksissa, joissa koulutettava on liittynyt samalla kerhoomme.

Koulutukseen panostettiin entistä enemmän kauden aikana. Mukaan saatiin muutamia uusia kouluttajia ja sen lisäksi panostettiin entistä enemmän markkinointiin. Otatimme muun muassa ammattimaiset valokuvat koulutustapahtumassa joita käytettiin jo kauden aikana mainonnan yhteydessä mutta jotka palvelevat tulevinakin vuosina. Sen lisäksi panostettiin ensimmäistä kertaa enemmän somekanavien maksettuihin ja kohdennettuihin mainoksiin (Facebook & google). Näiden panostusten myötä vuoden ´tulos´ puhtaasti taloudelliselta näkökulmalta siis painui pakkaselle mutta panostukset näkyvät po-

Vuoden suurimmasta yllätyksestä vastasi tällä kertaa kerhotavarakauppa. Taikka yllätyksiä oli itse asiassa useampikin. Ensimmäinen oli se, että nettikaupan teknisen alustan toimittaja päätti lopettaa yhteistyön ja meiltä katosi siis nettikauppa alta pois. Vuoden aikana emme saaneet aikaiseksi uutta alustaa joten kaupan tuotot kertyivät pääosin kontioshopin myynneistä. Tilinpäätöksen teon aikoihin sitten seurasi vielä uusi yllätys: vuosilaattojen toimittaja ilmoitti, etteivät he ole koskaan laskuttaneet meiltä näitä laattoja. Rästissä siis on maksettavaa vuodesta 2016 lähtien. Tilinpäätökseen on siis tehty pyöreästi kymmenen tuhannen euron varaus näitä kuluja varten joista menneelle vuodelle kuuluu ainoastaan puolitoista tonnia ja loput aiemmille vuosille. Tämä on hyvä pitää mielessä tarkasteltaessa koko vuoden tulosta.

Motoristin osalta ei juuri yllätyksiin päästy, lehden juttumäärien ollessa kohtuullisen pienet kertyi säästöä painatus sekä erityisesti postituskuluissa. Samoin siirtyminen sähköiseen lehteen halukkaiden tilaajien osalta mahdollistaa erityisesti tulevaisuudessa edullisemman tiedon jakelun.

Myöskin edunvalvonta eteni odotetulla polullaan, osallistumiset FEMAn kokouksiin hoidettiin tänäkin vuonna täysin etänä eikä matkakuluja kertynyt.

Helsingin messujen peruunnuttua olimme mukana Jyväskylässä järjestetyillä messuilla.

Kerhopesäähän meillä ei varsinaisesti enää ole, tämän momentin kulut ovat varastopaikan vuokra Tampereella, jossa säilytämme kerhon irtaimistoa, arkistoja sekä jonkin verran kerhotavaroita.

Tapahtumien osalta Kontio pääsi ilahduttavasti plussalle muiden tuodessa totutusti pientä miinusta.

Vuoden tulos oli siis pari tonnia miinuksella mutta huomioiden tuo edellisvuosille kuuluva merkittävä osuus kuluista niin vuotta voi pitää taloudellisesti onnistuneena. Kerho on tilanteessa, missä sillä on kaikki taloudelliset edellytykset toteuttaa jäsentensä eteen tekemää työtä jatkossakin. Vain tekijöitä vaille valmista.

12 MOTORISTI
1/2023 psssst. Kirjoita juttu Motoristiin! sitiivisesti tulevallakin kaudella.
TERO LAINE KUVA: HARRI KUOKKANEN
KASSANHOITAJAN TERVEHDYS:
psssst. Liity hallitukseen! 1/2023 MOTORISTI 13 MP69 ry Tero Laine Jäsenmaksut kplayht kplayht kplayht Uusia jäseniä 51351785 1035350 63352205 Jäseniä 12643037920 13303039900 12093036270 Nuorisojäseniä 2415360 2515375 2015300 Muut tuotot 423 105 40488 40625 38880 Koulutusmyynti 15289 15500 14944-4418 Muille kerhoille 6590 5286 Survit 8699 9658 Koulutuksen kulut -13811 -15000 -19362 matkakulut -5254 -6000 -5456 koulutuskulut -8375 -8000 -10522 muut kulut -182 -1000 -3384 Kerhotavaramyynti 1384 7500 5715-7337 kulut -6708 -6000 -13052 Motoristi -15032 -15820 -14095 postitus -5713 -6400 -5313 painatus -6839 -6800 -6302 taitto -2480 -2480 -2480 Edunvalvonta -2800,5 -3405 -2879 suomen hostellijärjestö -235 -235 -235 FEMA -2445,5 -2450 -2524 Liikenneturva -100 -100 -100 Helsingin liikenneturva -20 -20 -20 Matka ja muut kulut 0 -600 0 Messutoiminta Omat markkinointikanavat0 MP2021 -2000 MP2022 muut messut -1500 muut messut -2036 Hallinto -3760,5 -7000 -5148 Kirjanpito ja tarkastus -2008,5 -2000 -632 Hallituskulut -620 -2000 -1603 ATK-laite ja ohjelmakulut -75 -500 -202 Vuosikokous -411 -1000 -727 Muut kulut -646 -1500 -1984 Jäsenistö -3625 -3860 -3927 Flomembers + paytrail -1900 -1800 jäsenkortit ja postitus -1660 -2127 Muut kulut -300 0 Kerhopesä -4942 -870 -770 vuokrat -3715 -870 -770 muuttokulut -695 sähkö -532 Tapahtumat -1803 -2800 -447 kontioralli 141 0 1116 pystymettät -1164 -800 -1335 talviralli -696 -1000 0 pikkujoulut -84 -1000 -228 Tilikauden voitto/tappio 4680 5370 -2177 Toteuma 2022 Toteuma 2021 Budjetti 2022

KEVÄT JA KOULUTUKSET

KOULUTUSVASTAAVAN TERVEHDYS:

JARMO IIVARI

KUVA: JARMO IIVARI

MP23-messut järjestettiin 3–5.2 2023 Helsingin Messukeskuksessa kolmen vuoden tauon jälkeen. Kävijöitä oli viikonlopun aikana yli 50 000. Messuväkeä liikkui hyvin kerhomme osaston ympärillä. Kiinnostusta oli motoristien yhteisiin tapahtumiin ja ajokoulutuksiin. Messuilla julkistettiin tuleva kesän Motoristi Survival -koulutuspäivät ja paikkakunnat.

Motoristi Survival -kouluttajat aloittavat ajokauden huhtikuussa 21.4. perinteisellä ruosteenpoisto-/koulutuspäivillä. Yhdessä notkistellaan talven aikana jäykistyneet nivelet ja niskat, ajetaan ja harjoitellaan uusia tehtäviä ja harjoituksia. Tulevan kesän tapahtumien ohjelmat, kouluttajien resurssointi ja hienosäätö tehdään tässä vaiheessa. Motoristi Survival -koulutuksia on tarjolla Vantaalta pohjoiseen Rovaniemelle asti.

Pohjoisen motoristit aloittavat kautensa toukokuun lopussa viikonlopun tapahtumassa 27.-28.5. Lauantaina järjestetään Rovaniemellä Survival Tour -ajokoulutuspäivä. Päivän päätteeksi ajetaan yhdessä Kieringin lomakylään (Kontiorallin kontrolli v. 2022) yhteiseen illanviettoon. Luvassa on illanviettoa mukavassa seurassa, herkullinen illallinen, sauna ja tarinoita ainakin moottoripyöräilystä. Adventure-

motoristien kanssa ajetaan ”suoraan” sorateitä Rovaniemeltä Kierinkiin. Katumotoristeille suunniteltu reitti on vähemmän haastava. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä BMW Moottoripyöräkerhon kanssa.

Sunnuntaina ajetaan ja harjoitellaan Adventure moottoripyörillä Kieringin poluilla ja teillä. Viikonlopun ohjelmaan voi osallistua erikseen lauantain tai sunnuntain koulutuksiin tai molempiin. Pelkästään illanviettoon voi myös osallistua. Lisätietoja tapahtumasta nettisivuilta koulutusosiosta. Touko- ja kesäkuussa järjestetään yhteistyökerhoille päivän kestäviä koulutustapahtumia. Meidän oma Motoristi Survival Kaarre-ajokoulutuspäivä järjestetään 10.6. Ahvenistolla.

Sokerina pohjalla on elokuun alussa toteutettava seikkailuhenkinen viikonloppu Adventure moottoripyöräilijöille. Viikonlopun aikana ajetaan sopivan haastavilla reiteillä, samalla harjoitellaan motoristin keskeisimpiä ajotaitoja. Tiedossa on mukavaa yhdessä tekemistä hyvässä porukassa ja oppimista koko viikonlopun ajan. Perinteinen Motoristi Survival -viikonloppu katumotoristeille järjestetään samanaikaisesti samassa paikassa. Harjoittelualueina käytetään katumoottoripyörille sopivia teitä ja alueita.

14 MOTORISTI
1/2023 psssst. Hallituspestejä vapautumassa.
Tutustu ajokoulutustarjontaan ja iIlmoittaudu Survival-kursseillemme osoitteessa www.mp69.fi

KONTIORALLI 2023

MIKÄ ON KONTIORALLI?

Kontioralli on vuosittain heinäkuun alussa järjestettävä moottoripyörien kokoontumisajo.

Erikoisen tapahtumasta tekee se, että rallipaikka vaihtelee vuosittain ja sitä ei paljasteta rallivieraille etukäteen –Ralliosallistujat saapuvat ensin kontrollipaikalle, missä selviää varsinaisen rallipaikan sijainti. Matkaa rallipaikalle on kontrollipaikalta yleensä alle 100 km. Näin ollen jännitys säilyy aina viime hetkille asti.

Vuoden odotetuin tapahtuma järjestetään perinteiseen ajankohtaan eli heinäkuun ensimmäinen kokonainen viikonloppu (7.-9.7.).

Kontrolli on auki 7.7. klo 10 aina lauantaihin 8.7. klo 18 asti:

Hotelli Samperin Savotta, Samperintie 34 98800 SAVUKOSKI

KONTIORALLIN SISÄMAJOITUS

Rallipaikan majoitus Kontioralli-viikonloppuun aukeaa torstaina 4.5.2023 klo 18.00 osoitteessa www.mp69.fi

HUOMIO! Sisämajoitusta tarjolla rajoitetusti ja paikat myydään ostojärjestyksessä.

KONTIORALLIIN ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN

Ennakkoilmoittautuminen avataan toukokuussa, jolloin julkaistaan myös lippujen hinnat.

Osallistumismaksu on aina edullisempi MP69 jäsenille. Osallistumismaksu on edullisempi ilmoittautuessa ennakkoon.

hallitukseen! 1/2023 MOTORISTI 15
psssst. Liity
www.mp69.fi
SAVUKOSKI

JÄSENVASTAAVA TIEDOTTAA

JÄSENMAKSU 2023

Jos olet ilmoittanut jäsentietoihisi sähköpostiosoitteen, saat jäsenmaksu laskun suoraan sähköpostiisi. MP69 suosittelee sähköpostilaskua!

Tee nyt pieni ekoteko kerhon kuluja ja ympäristöä säästääksesi. Voit vaihtaa paperilaskun sähköpostilaskuksi itse jäsenintran kautta:

www.mp69.fi

→ Jäsenille

→ Kirjaudu jäsenintraan

→ Päivitä yhteystietosi tästä

→ Henkilötiedot-otsikon alla alareunassa löytyy Laskutus

→ Sähköposti

→ TALLENNA

MUISTUTUKSENA JÄSENJÄRJESTELMÄSTÄ

Jäsenjärjestelmässä voit muun muassa päivittää omat tietosi, ilmoittautua kerhon tapahtumiin ja tarkistaa jäsenmaksusi tilanteen!

Maksa jäsenmaksu ainoastaan laskulla näkyvällä viitteellä. Jokainen perheenjäsen saa oman laskunsa omalla viitenumerolla ja ne tulisi maksaa erikseen oikeita tietoja käyttäen.

Mikäli et halua jatkaa kerhon jäsenenä, ilmoita siitä jäsenvastaava Jarmolle (ensisijaisesti sähköpostilla jarmo.iivari@mp69.fi). Näin vältytään turhilta karhukirjeitä.

16 MOTORISTI 1/2023
KUVA: COTTONBRO STUDIO

Motoristi 50v sitten

50 vuotta sitten lehdessä puhuttivat Kontiorallin uudet säännöt, liikenneturvallisuus sekä mahdolliset edessä olevat lakimuutokset ajoneuvokohtaisista nopeusrajoituksista. Vuoden 1973 ensimmäisessä numerossa esiteltiin myös jäsenistöä ja kerrattiin paikallisjaostojen kuulumisia - oli mukana myös muutama moottoripyöräesittelykin.

Löytyisikö nykyisistä jäsenistämme tarinankertojia, moottoripyörä-esittelyiden kirjoittajia tai muuta materiaalia lehteen toimittamaan? Olethan yhteydessä motoristi@mp69.fi ja mietitään yhdessä, millaista sisältöä voisit lehteen tuottaa!

Vanhoja Motoristeja voi tutkia osoitteessa https://arkisto.mp69. fi/ (koonneet Kari K ja KH).

4/2022 MOTORISTI 17

Motoristi 2022

Motoristi on Moottoripyöräkerho 69 r.y.:n neljästi vuodessa ilmestyvä kerholehti. Lehti jaetaan yli 2 000 osoitteeseen kerhon jäsenille ja yhteistyökumppaneille.

TOIMITUS

motoristi@mp69.fi

Oikoluku: Maija Pispa

Taitto: Selina Kustula TMI, selina.kustula@gmail.com

Motoristi ottaa mielellään vastaan lukijoiden lähettämää materiaalia. Toimituksella on kuitenkin oikeus m(u)okata sille lähetettyä materiaalia.

Lähetä tekstit ja kuvat osoitteeseen motoristi@mp69.fi

JULKAISIJA

Moottoripyöräkerho 69 r.y. PL 769, 33101 Tampere mp69@mp69.fi

OSOITTEENMUUTOKSET: jarmo.iivari@mp69.fi

TEKNISET TIEDOT

Painopinta-ala:

215,9 x 279,4 mm leikkausvara 3 mm

Nelivärinen

Painomenetelmä: offset, rasteritiheys 70 linjaa, CMYK

PAINOPAIKKA

PunaMusta

Takakansi

215,9 x 249,4 mm

450,00 €

Koko sivu

215,9 x 279,4 mm

tai 169 x 264 mm

400,00 €

1/2 sivu vaaka tai pysty

215,9 x 138 mm

tai 108 x 279,4 mm

250,00 €

1/4 sivu vaaka tai pysty

138 x 108 mm

tai 108 x 138 mm

150,00 €

1/8 sivu vaaka

108 x 69 mm

90,00 €

Ilmoitusmateriaali painovalmiina pdf -tiedostona.

18 MOTORISTI 1/2023
ILMOITUSKOOT JA HINNAT

Jäsenkortti toimitetaan automaattisesti tiedoissasi olevaan sähköpostiosoitteeseen jäsenmaksulaskun maksamisen jälkeen. Jos avaat linkin älypuhelimessasi, voit tallentaa kortin pikakuvakkeen laitteesi aloitusnäytölle.

HUOM: Sähköposti tulee Flomembersin osoitteesta (lähettäjänimi Moottoripyöräkerho 69 ry ja lähetysosoite flomembers@floapps.com), voit uudelleenlähettää sen itsellesi jäsenintramme kautta (Päivitä yhteystietosi > Omat tiedot > Lähetä sähköinen jäsenkortti).

JÄSENKORTTI SAAPUU SÄHKÖPOSTIISI

4/2022 MOTORISTI 19
Seuraavan lehden aineistopäivä 2.5.2023

Seuraavalle hallituskaudelle etsitään:

Puheenjohtajaa

Johtaa hallituksen kokouksia sekä huolehtii hallituksen työnjaosta tukien hallituslaisten työtä. Edustaa yhdistystä kerhon yhdessä sovittuja arvoja ajaen.

Kassanhoitajaa

Huolehtii kerhon rahaliikenteeseen liittyviä asioita ja huolehtii mm. budjetin tilanteen ajantasaisuudesta.

Motoristin päätoimittajaa

Huolehtii Motoristi-lehden julkaisuun liittyvistä asioista. Oman mielenkiinnon mukaan voi tuottaa myös sisältöä, mutta päätehtävänä kokonaisuuden organisointi.

Koulutusvastaavaa

Vastaa kerhon ajokoulutustapahtumista. Organisoi toimintaa yhdessä muiden kouluttaja-aktiivien kanssa.

Lisäksi kaipaamme joukkoomme aktiiveja, jotka voisivat ottaa seuraavia tehtäviä hoitaakseen:

Web- ja/tai somevastaavaa

Henkilöä/henkilöitä, jotka ottaisivat vastuulleen nettisivujen päivittämisen (Wordpress-alusta) ja/tai sisällöntuoton kerhon somekanaviin (mm. Instagram, Facebook).

Kerhotavarakauppavastaavaa

Henkilöä, joka ottaa hoitaakseen kerhotavarakaupasta tehtyjen tilausten lähettämisen asiakkaille. Myös kerhotavarakaupan sisältöjen kehittäminen yhteistyössä hallituksen kanssa mahdollisuus.

Päätoimittajalle apulaisia hoitamaan sisällöntuotantoa lehteen Tavoitteellisesti yhden tai useamman tekstien tai haastatteluiden sisällöntuotto Motoristi-kerholehteemme (ilmestyy neljä kertaa vuodessa).

Jos kiinnostuit, ole yhteydessä hallitus@mp69.fi tai puhelimitse nykyiseen puheenjohtajaan (Veera, p. 0405304772).

Photo by Rachel Claire

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.