Page 1

Jaargang 2 Nummer 8

amsterdam.nl

19|04|12

Uitneembare Special Buurthuizen in het hart van deze krant

Verschijnt twee keer per maand

Column MET EEN TELEVISIEPLOEG VAN MTNL Full Colour wandelde ik op 21 maart langs De Kameleon. Het was er druk. Intussen hebben al veel klanten die de overstap maakten vanuit het oude winkelcentrum Kraaiennest hun weg gevonden naar het nieuwe winkelcentrum. Nergens is de geweldige verbetering van Zuidoost op het ogenblik beter te zien dan op deze plek. Met alle in fo over Konin rmatie ginnedag

Stadspas

Foto's Auke VanderHoek en Floriade 2012

Het interview was naar aanleiding van het rapport ‘De staat van de Integratie’, dat veel stof heeft doen opwaaien. De suggestie werd gewekt dat buitenwijken van de grote steden het risico lopen om no-go-area’s te worden. Oftewel een gebied waar de misdaad heerst en waar de politie eigenlijk geen controle meer heeft. Zuidoosters hebben verontwaardigd gereageerd op het noemen van hun wijk als voorbeeld van zo’n gebied op de rand van afglijden. Zij ervaren juist dat hun stadsdeel, met name wat de veiligheid betreft, geweldige stappen voorwaarts heeft gemaakt.

Stadspas: Kijk verderop in deze krant.

Inhoud 2

Stadsdeelwethouder Emile Jaench

Tijdens het interview raakte ik toevallig in gesprek met Chujke en Paul, twee studenten stedenbouw uit Manchester die de Bijlmer bestuderen. Zij hadden bewondering voor de ontwikkelingen, vergeleken met sommige buurten in hun eigen stad. En zij zagen niks van de veronderstelde no-go-area in wording. Ik gaf aan dat wij trots zijn op de vernieuwing, maar zei er wel bij dat sommige problemen van armoede, eenzaamheid en opvoeding niet altijd zichtbaar zijn. En dat vraagt blijvende waakzaamheid van burgers en overheid samen. En vervolgens werd er op zondagavond 25 maart en op maandagmiddag 26 maart geschoten in ons stadsdeel. De schrik zat er meteen bij iedereen goed in. Mensen waren boos en ontzet. Er werden vragen gesteld. Is het gedaan met de rust van de afgelopen twee jaar? Falen onze veiligheidsmaatregelen? Stellen wij de ontwikkelingen te rooskleurig voor? Drie avonden achtereen heb ik deze vragen besproken met vele tientallen bewoners in de drie getroffen wijken. De algemene conclusie was: wij zijn vastbesloten ons hoofd niet te buigen voor dit soort geweld en blijven geloven in de toekomst van Zuidoost. Maar wij sluiten onze ogen er niet voor dat er nog altijd problemen op te lossen zijn. Wij zullen er alles aan doen om de verworvenheden van de afgelopen jaren te behouden. Ook in de reacties op straat klonk de vastberadenheid om van Zuidoost een nog mooiere samenleving te maken. Chujke en Paul vertrokken zondagochtend terug naar Manchester. Ze hebben helaas gemist hoe Zuidoosters zondagmiddag 1 april op het Anton de Komplein luidkeels protesteerden tegen geweld. Marcel La Rose stadsdeelvoorzitter

2012

Stedelingen kunnen boeren

Door Auke VanderHoek

In Venlo is nu de Floriade 2012 te bezoeken. De Wereldtentoonstelling voor de tuinbouw duurt van april tot en met oktober en trekt een miljoenenpubliek uit binnen- en buitenland. De gemeente Amsterdam is samen met Stadsdeel Zuidoost nog steeds in de race om de Floriade van 2022 te mogen organiseren. Met als thema duurzaamheid en stadstuinbouw: het kweken van groenten in de stad Na een wereldtentoonstelling blijven er vaak prachtige gebouwen over die als monument gaan dienen. Zo kwam Parijs door de Wereldtentoonstelling van 1889 aan de Eiffeltoren. De Floriade is een wereldtentoonstelling voor de tuinbouw die om de tien jaar en altijd in Nederland wordt gehouden. Alle landen laten zien wat ze kunnen en te bieden hebben. Voor de Floriade van 1960 werd in Rotterdam de Euromast gebouwd. Wat overbleef van de eerste Floriade in Amsterdam in 1972 was het Amstelpark met de doolhof, het glazen huis en het Amsteltreintje. Dit keer beter doen Van de tweede keer, in 1982, is alleen een Gaasperpark overgebleven en het

gebouw van het Planetarium. Het planetarium zelf (een bioscoop waarin het universum op een ronde koepel wordt geprojecteerd) is naar Artis verhuisd. Emile Jaensch: “Dat moeten we dit keer beter doen dan vorige keer. Als het doorgaat, houden we een overkapte A9 over, dus meer publieke ruimte en een grote tropische kas. En daar wil ik dan ook de schooltuinen bij betrekken zodat de kinderen het hele jaar door in de tuinen bezig kunnen zijn.” Eten van de grond Biologe Drs Tet Roetman woont in Nellestein, naast het voormalige en mogelijk toekomstige Floriade terrein. Ze heeft een boek uitgebracht, ‘Bloemen in Amsterdam Zuidoost’ (zie pagina 3 in deze krant). Hierin

Banenmarkt Woensdag 25 april 2012 organiseert stadsdeel Zuidoost van 13.30 tot 17.00 uur in samenwerking met de Dienst Werk en Inkomen en het UWV de tweede Banenmarkt Zuidoost op het Anton de Komplein. U bent van harte welkom om u te laten informeren over leren en werken in

Zuidoost en kennis te maken met werkgevers, uitzendbureaus en scholen en opleidingen. De Banenmarkt is gratis. Neem gerust uw kinderen mee. Voor hen zijn er sport- en spelactiviteiten. Het programma van de Banenmarkt en meer informatie vind u op www.zuidoost.amsterdam.nl.

omschrijft ze 555 plantensoorten. Ze merkt op: “Veel jongeren in de stad weten helemaal niet meer dat we van de grond eten. Wat je ook doet in het leven en waar je ook woont, ons eten komt uit de grond. Het groeit en leeft niet in de supermarkt.”

■ ■

3 ■ ■ ■

Lawaaiprotest om de stilte te doorbreken De geheimen van de natuur Nieuws uit het DB

4 ■ ■ ■

Agrarische industrie Naast de huidige schooltuinen komt er een grote tropische kas. De snelweg A9 wordt overkapt met een park er bovenop. En het Floriadeterrein loopt dan vanaf de A9 ononderbroken van het Bijlmerpark naar de ArenA Poort en het kantorenpark Amstel III. Leegstaande kantoorpanden worden omgebouwd tot plekken waar groenten en fruit worden gekweekt, echte kantoortuinen. Een Floriade betekent veel werkgelegenheid voor het stadsdeel. Met het gekozen thema van duurzaamheid en stadstuinbouw kan het een stimulans zijn voor het ontwikkelen van urbanfarming en eco-city’s: een agrarische industrie midden in de stad.

Bekendmakingen Vieringen Koninginnedag en 4 en 5 mei Windmolens in Zuidoost Bhagavad Gita Word evenementenorganisator

Mama kon niet fietsen De magie van Zumba Programma SportBuurtWerk

5 ■

Canon van Zuidoost: Installatie stadsdeelraad

6 ■

Ik was boos, luidruchtig en rebels

7 ■ ■ ■

De brandweer in huis Asscher deelt boeken uit Evenementenkalender

8 Nieuws uit de raad ■ Jongerencentrum NoLIMIT blijft bestaan


2

www.zuidoost.amsterdam.nl ■

Bekendmakingen

■ ■

Dit is een samenvatting van de bekendmakingen van maandag 2 april t/m vrijdag 13 april 2012. De volledige bekendmakingen worden digitaal gepubliceerd op de website van stadsdeel Zuidoost: http://www.zuidoost.amsterdam.nl/actualiteiten_uit/bekendmakingen_0/

■ ■ ■ ■ ■

Algemeen Stadsdeel Zuidoost heeft een eigen welstandscommissie die adviseert over bouwplannen. De voltallige commissie adviseert elke vier weken. Een gemandateerd lid van de commissie adviseert elke twee weken over de zogenoemde kleine bouwplannen. De vergaderingen van de commissie en het gemandateerde lid zijn openbaar. Informatie over de agenda of het bezoeken van de vergadering is te krijgen op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur, via telefoonnummer 020 252 5333.

Verleende omgevingsvergunningen ■ ■ ■

Bijlmerplein 724, plaatsing reclame Niftrikhof 1, kapvergunning Tondenpad 25, kapvergunning

Geweigerde omgevingsvergunningen ■

Kraaiennest 126, uitbreiding Taibah Moskee

De volledige besluiten zijn ter inzage gelegd in het informatiecentrum in het stadsdeelkantoor op het Anton de Komplein en staan op de website van het stadsdeel: www.zuidoost.amsterdam.nl

Gevraagde omgevingsvergunningen ■

Anatole Francesingel 40, kapvergunning Daalwijk 100, kapvergunning Hendrik Hosstraat 33, realisering uitbouw zijgevel Hoekenrode 1, verbouwing kantoorpand naar hotel Hoekenrode 8, gevelaanpassing Kantershof 128, asbestverwijdering Leerdamhof 398, kapvergunning Mijehof 142, kapvergunning Spakenburgstraat 104, kapvergunning

Albert Camuslaan 35, gevelwijziging

Kennisgeving Verkeersbesluit voetgangersgebied en parkeervakken Anton de Komplein Abusievelijk is op 14 maart 2012 een verkeersbesluit gepubliceerd waarin is vermeld dat de marktdagen op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag zullen worden gehouden. Dit moet zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Om dit te herstellen heeft de afdelingsmanager Beheer van het stadsdeel Zuidoost in mandaat op 17 april 2012 een nieuw verkeersbesluit genomen. Het marktterrein aan het Anton de Komplein aan te wijzen als voetgangersgebied G7(zone) Het aanwijzen van de daartoe ingerichte parkeervakken voor marktkooplieden in het bezit van een ontheffing.

Kennisgeving Verkeersbesluit t.b.v. vernieuwing metrospoorlijn Geinlijn De afdelingsmanager Beheer van het stadsdeel Zuidoost heeft in mandaat op 17 april 2012 een tijdelijk verkeersbesluit genomen. Een geslotenverklaring in te stellen voor het Tjepkemapad, gelegen tussen de spoorlijn Amsterdam – Utrecht en het Abcouderpad, gedurende de periode van 4 juni 2012 tot 31 december 2012. Een laad- en losplaats in te stellen op de Westbroekstraat en hiervoor parkeerplaatsen aan de Westbroekstraat uit het verkeer te halen, in de periode 16 juli 2012 tot 3 september 2012, gedurende een tweetal dagen.

Kennisgeving straatnaamgeving Dennenrodepad

Koninginnedag en 4 en 5 mei

Het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Zuidoost heeft op 17 april 2012 besloten om het aan te leggen fiets- bromfietspad aan het Strandvlietpad in de wijk Dennenrode de straatnaam Dennenrodepad te geven. Inzage De stukken met betrekking tot de verkeersbesluiten en de naamgeving liggen vanaf 19 april 2012, gedurende zes weken, ter inzage bij het informatiecentrum van het stadsdeelkantoor.

Foto Auke VanderHoek

Bezwaar Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift bij het dagelijks bestuur indienen binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Tevens kan de belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, en die meent een spoedeisend belang te hebben, aan de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoekschrift dient te worden gericht aan de rechtbank Amsterdam, Sector bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

Windmolens in Zuidoost

Herdenkingsprogramma Holendrecht op 4 mei ■ Vanaf 14.30 uur ontvangst van bloemen en kransen in de Drecht, Niftrikhof 1 ■ Vanaf 19.00 uur vertrek naar de metrohalte Holendrecht Noord waar om 19.10 de stille tocht begint. Om 20.04 uur begint de bloem- en kranslegging bij het monument. De herdenking wordt om 20.25 uur afgesloten met koffie en thee in de Drecht.

Vrijheidsviering 5 mei ■ Om 11.00 uur begint de estafette-

vuurloop op het Anton de Komplein. De HVO-band zorgt voor muziek. Van 13.00 tot 14.00 uur is er in de Bibliotheek in de Frankemaheerd 2 de tentoonstelling ‘Wie kan ik nog vertrouwen’, gewijd aan de vervolging en het verzet van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen onder de nazi’s en de Duitse bezetting. Daarna begint om 14.00 uur de vierde Maduro-lezing door mevrouw drs. Ramona Pikeur, bestuurslid OCAN, coach en schrijfster. Toegang € 5, en gratis voor pashouders OBA. Vrijheidsmaaltijd voor genodigden in het Bijlmer Parktheater van 17.00 tot 19.00 uur. ’Ga maar rustig slapen’, een avondvullende theatervoorstelling in woord en muziek over de periode kort voor, tijdens en vlak na de tweede wereldoorlog in Nederland. Met Dorine van der Klei en Dick van der Stoep (piano). Van 20.00 tot 22.00 uur. Toegang € 7,50 (met korting € 5).

De vraag naar elektriciteit blijft groeien, terwijl olie, kolen en gas alsmaar duurder worden en de levering onzekerder. De gemeente Amsterdam zoekt daarom naar mogelijkheden om in de eigen energiebehoefte te voorzien en de CO2 uitstoot te beperken. Door windmolens kan efficiënt en duurzaam energie worden opgewekt. In de concept Windvisie van de gemeente Amsterdam/Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling (DRO) worden gebieden aangewezen waar windmolens geplaatst zouden kunnen worden om een derde van de Amsterdamse huishoudens van duurzaam opgewekte elektriciteit te voorzien. Voor Zuidoost zijn de locaties het Amstel III-gebied, de Hoge Dijk, het Diemerbos en de noord- en oostzijde van de Gaasperplas aangewezen. Heeft u vragen over de concept Windvisie of wilt u hierop reageren? Bewoners en ondernemers worden uitgenodigd om een reactie op de concept Windvisie te geven. Op dinsdag 24 april 2012 organiseert de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam van 16.00 tot

Foto: Edwin van Eis

Koninginnedag in Amsterdam Zuidoost Bewoners en ondernemers organiseren allerlei activiteiten voor jong en oud. Vooral in de winkelcentra Amsterdamse Poort en Reigersbos kunnen bezoekers zich vermaken en natuurlijk lekker eten. Een alternatieve Koninginnedag is te vieren in Pand 14 aan de Meerkerkdreef 14 (zie ook de Evenementenkalender).

21.30 uur een inloopbijeenkomst in het Informatiecentrum van het stadsdeelkantoor, Anton de Komplein 150. www.amsterdam.nl/windenergie

Bhagavad Gita Overhandiging aan stadsdeelvoorzitter en raadsvoorzitter

Ben je creatief, oplossingsgericht en houd je van regelen? Maak dan van evenementen organiseren je beroep. Meld je aan voor het Productiebureau Zuidoost, waar je van professionals de theorie en praktijk van het vak leert. Je moet vanaf 15 mei tenminste een jaar parttime beschikbaar zijn. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

De heer Kishna uit Zuidoost overhandigde op 4 april zijn Nederlandse vertaling van de heilige Hindoestaanse geschriften Bhagavad Gita aan raadsvoorzitter Mala Eckhardt en stadsdeelvoorzitter Marcel La Rose. Bhagavad Gita is een lang gedicht dat al vertaald is is in verschillende andere talen zoals Engels en Urdu.

donna@zocultuur.nl, met een korte motiviatie en cv, of bel voor meer informatie tijdens kantooruren: (020) 451 1840.

19 april 2012

Informatie in één oogopslag Anton de Komplein 150 1102 CW Amsterdam Zuidoost Postbus 12491 1100 AL Amsterdam Zuidoost tel.: 14 020 fax: 020 691 2015 e-mail: info@zuidoost.amsterdam.nl internet: www.zuidoost.amsterdam.nl Het stadsdeelkantoor is te bereiken met trein en metro (50 en 54) halte station Amsterdam Bijlmer ArenA en bus (41, 44, 45, 46, 47, 102, 158 en 175). Voor alle informatie over stadsdeel Zuidoost en vragen over bijvoorbeeld een vergunning, openingstijden of bouwzaken kunt u bellen met 14 020. De openingstijden van de loketten Burgerzaken, Vergunningen en het Informatiecentrum zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.30 tot 15.00 uur, op donderdag van 13.00 tot 19.00 uur. Het meldpunt Zorg en Overlast is van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur te bereiken op 020 252 5555. Informatiecentrum In het stadsdeelkantoor is het Informatiecentrum gevestigd. Iedereen kan hier terecht voor informatie over wonen, ondernemen en voorzieningen in Zuidoost. Als er nieuw beleid wordt voorgesteld, liggen hier de stukken ter inzage. Ook zijn er regelmatig tentoonstellingen (gratis toegankelijk) en is er een maquette van Zuidoost te bezichtigen. E-mail: Info@zuidoost.amsterdam.nl Ondernemersloket Voor alle vragen die te maken hebben met ondernemen kunnen MKB-ondernemers via het Informatiecentrum een afspraak maken met een bedrijfsadviseur van Ondernemershuis Zuidoost. Via het Ondernemershuis kunnen ondernemers met financiële en verzekeringsvragen ook bij het tweewekelijks bankenspreekuur terecht. ■ DWI Team zelfstandigen. Elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur bij het Informatiecentrum ■ Spreekuur bij de banken, iedere donderdag van 09.00 – 12.00 uur: in de even weken bij de Rabobank (Bijlmerplein 518) en in de oneven weken bij de ABN AMRO (Bijlmerplein 207) Contact met het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost bestaat uit: Marcel La Rose (voorzitter), Emile Jaensch (vicevoorzitter), Muriël Dalgliesh en Urwin Vyent. Chris de Graaf is interim-stadsdeelsecretaris, directeur van de ambtelijke organisatie. U kunt op verschillende manieren met hen in contact komen: ■ Spreekuur: Elke eerste maandag van de maand is er een spreekuur van 16.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het stadsdeel. Iedereen kan zonder afspraak binnenlopen voor een gesprek. ■ Een brief schrijven naar: stadsdeel Zuidoost, t.a.v. het dagelijks bestuur, postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Zuidoost ■ Een e-mail sturen naar info@zuidoost.amsterdam.nl ■ Bellen voor een afspraak via 14 020 en vragen naar het bestuurssecretariaat Zuidoost. Stichting Dorpsraad Driemond Driemond is met 1.500 inwoners het kleinste en oudste woongebied van Zuidoost. Driemond heeft een eigen dorpsraad die opkomt voor de belangen van dit ‘dorp in de stad’.

Foto Auke VanderHoek

Geef je zo snel mogelijk, maar tot uiterlijk 15 mei, op bij ZO! cultuur via: gordoncruden@zocultuur.nl of

Foto: ZO! cultuur

Word evenementenorganisator!

Stichting Dorpsraad Driemond Stammerlandweg 10 1109 BR Driemond telefoon: 0294 414 883 e-mail:dorpsraaddriemond@hetnet.nl internet: www.driemond.info Geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 12.00 uur.


www.zuidoost.amsterdam.nl

3

19 april 2012

Lawaaiprotest om de stilte te doorbreken Door Auke VanderHoek Dat komt hard aan: Met dodelijk geweld geconfronteerd worden op plekken waar jij en je kinderen dagelijks zijn. Iedereen was stil van de schrik. Een week later werd de stilte doorbroken. Een kleine maar belangrijke groep mensen liet op het Anton de Komplein weten dat zij als bewoners genoeg hebben van het geweld. Ze doorbraken het zwijgen met het lawaaiprotest ‘Wij Voor Ons!’ Ruim een week eerder stond hetzelfde plein vol met mensen. Ze huldigden hun stadsdeelgenoot en zanger Bryan B. ‘Goed nieuws! Kan de buitenwereld ook eens zien wat voor moois Zuidoost te bieden heeft’, was een vaak gehoorde uitspraak. Het slechte nieuws kwam de volgende dag, een man doodgeschoten op het Vreelandplein. Twee dagen later werd de eigenaar van café Brandhoek in de drukke Amsterdamse Poort neergeschoten. De verdachte leverde nog twee vuurgevechten met de politie voordat hij zelf uitgeschakeld werd.

Verantwoordelijkheid nemen Kno’Ledge Cesare sprak ook op het protest. Cesare: “Zuidoost is één grote familie en iedere keer dat we een familielid door geweld moeten verliezen, doet dat veel pijn. Wij moeten onze verantwoordelijkheden nemen, aangeven dat wij geweld verafschuwen.” In een eerder interview voor deze krant vertelde hij dat hij zelf eens woedend met een vuurwapen in zijn handen heeft gestaan. Hij zei toen in het interview “Ik zag toen de gevolgen van wat ik wilde doen… Hoe boos ik

Van ons laten horen Initiatiefnemer van het lawaaiprotest Angelo Bromet legt uit: “Omdat ik de stilte zat ben! Iedereen is het geweld en het slechte imago zat. Maar dat zie je niet terug, waardoor het lijkt of we allemaal stilzwijgend akkoord gaan.

Foto Auke VanderHoek

Dat doe ik niet, ik zeg er wel wat van. Hoe meer mensen meedoen, hoe zichtbaarder wij zijn. Het moet ook een beweging vanuit de samenleving zijn. Wij als bewoners moeten van ons laten horen zodat het een andere houding afdwingt in de samenleving, media en de politiek.”

Angelo Bromet is het geweld zat

ook was, al dat verdriet dat ik zou aanrichten was het niet waard.” En ook nu zegt Cesare: “Mensen die ander-

mans leven nemen, hebben geen zelfrespect en dus geen respect voor het leven. Ik ben tegen elke vorm van

geweld. We moeten proberen boven de ander te staan die ons onrecht heeft aangedaan. Stop the violence!”

De geheimen van de natuur Biologe uit Nellestein toont plantenrijkdom in groengebieden schoonheid en veelheid van planten laten zien en ze daarvan laten genieten, dat is ook het uitgangspunt van mijn boek”, legt ze uit.

Ga met biologe Tet Roetman op pad langs de Gaasperplas en onkruid bestaat niet meer. Zelfs het onooglijkste sprietje blijkt een naam te hebben, een beschermde plantensoort te zijn of goed tegen een kwaal. Een plant waar je tot nu zonder meer aan voorbij liep, blijkt een ‘ouderwetse groente’ te zijn, zoals de wortel van Pastinaak of het naar spinazie smakende Zevenblad. Haar kennis over wat er in ons stadsdeel groeit en bloeit, stopte Tet in een boek.

Door Paul Hazebroek

Met loep en meetlint Vier jaar werkte Tet aan het boek. Ze struinde er tien groengebieden voor af, behalve met een camera ook gewa-

pend met loep en meetlint. Want als bioloog houdt ze van een gedegen aanpak: “Waar het mij om gaat is dat we de waarde inzien van wat de natuur

ons biedt en daar meer kennis over vergaren. Want de natuur heeft nog altijd geheimen voor ons, ook hier in Amsterdam-Zuidoost.” De kleur van pinksterbloemen De zuidoever van de Gaasperplas ligt haar het meest na aan het hart. En ook het Natuurterrein Klarenbeek achter het AMC, waar de open weides en moerassen met bosjes haar herinneren aan het ‘oer-Hollandse’ laagveengebied uit haar jeugd. Van de 555 plantensoorten die ze in het boek noemt en met foto’s illustreert, spreekt haar allereerst de pinksterbloem aan: “De kleur van die bloem vind ik zo mooi en hij bloeide altijd als ik als kind eind april naar buiten ging.” Als wapenfeit noemt ze de Rietorchis: “Die bloeit in mei en ik heb bij het Groengebied Amstelland gedaan gekregen dat er dan om die paarse orchidee wordt heen gemaaid”.

Foto Auke VanderHoek

Al bijna 25 jaar woont Tet in Nellestein, “met de rust en schoonheid van de natuur maar met vlakbij ook de voordelen van de grote stad”. Of nou de mussen van het dak vallen van de hitte of dat het vriest dat het kraakt, er bestaat een grote kans dat je haar ook in die natuur tegenkomt. Zich verwonderen over ‘de wilde planten’, over hun vormen en kleuren en over hun nut, doet Tet al sinds haar jeugd, waarin ze opgroeide op een boerderij in Overijssel. “Aan mensen de

'Ieder plantje heeft een naam', vertelt Tet Roetman aan Paul Hazebroek

Voor meer informatie over het boek “Bloemen in Amsterdam-Zuidoost” (204 blz.), mail naar: e.roetman@planet.nl

Nieuws uit het DB Tijdelijke inrichting E-buurt Sinds de sloop van de koppen van de flats Eeftink en Egeldonk ligt er in de E-buurt een groot stuk terrein braak. Samen met bewonersvereniging Evergreen, DE Brede School, bewoners, Rochdale en kinderdagverblijf Partou is een plan gemaakt voor de tijdelijke invulling van dat gebied. Er komt een natuurlijke speeltuin, moestuin, fiets crossbaan en sportveld. Het dagelijks bestuur stemt in met de notitie ‘Tijdelijke inrichting E-buurt’ en met de aanleg

daarvan. Tussen het stadsdeel en de bewonersvereniging Evergreen wordt een gebruiksovereenkomst gesloten voor het beheer van de moestuin, die onderhouden wordt door leerlingen van DE Brede School. Seksuele diversiteit De stadsdeelraad heeft het dagelijks bestuur gevraagd een uitvoeringsnotitie voor te leggen over homo-emancipatie op basis van het vastgestelde diversiteitsbeleid ‘Verbindende

Kracht van Diversiteit (2009)’. Doel van de uitvoeringsnotitie is het vergroten van de acceptatie van seksuele diversiteit en emancipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Het dagelijks bestuur stemt in met de notitie en biedt die aan de stadsdeelraad aan. Feestzaal initiatieven De laatste jaren is de vraag naar laagdrempelige feestaccommodatie in Zuidoost toegenomen. In 2010 is onderzoek gedaan naar de bestaande

wensen en hoe deze wensen in een haalbaar scenario kunnen worden omgezet. Daarbij is uitgewerkt wat de aard van een zalencentrum moet zijn, de randvoorwaarden, het programma en de locatiecriteria. In de notitie ‘Stand van zaken feestzaalinitiatieven’ wordt de raad ingelicht over de activiteiten die het stadsdeel heeft verricht om het zalencentrum mogelijk te maken. De officiële besluitenlijsten zijn te vinden op www.zuidoost.amsterdam.nl


4

www.zuidoost.amsterdam.nl

19 april 2012

Mama kon niet fietsen “Er zijn zo’n dertig deelnemers,” zegt Roos Stor van de stichting Blik op Talent, die in samenwerking met SportBuurtWerk de fietscursus organiseert. “Iedere zaterdag geven we drie uur achter elkaar les. We willen niet meer dan tien deelnemers per groep, zodat we ze alle aandacht kunnen geven. In stadsdeel West was de fietscursus ook een succes. Daar heb ik de Reis Wijzer West-prijs gewonnen met mijn fietsproject waarin we ook fietsen opknappen. Zoiets zou ook in Zuidoost kunnen, zodat de deelnemers goedkoop een veilige tweedehands fiets kunnen aanschaffen.”

“Ik moest tegen mijn kinderen zeggen: ‘mama kan niet fietsen’. Dat vonden ze erg, want ze wilden graag met me fietsen. En ze lachten me uit,” vertelt Margo. Daarom besloot ze op fietsles te gaan. Ze is niet de enige. Op een zonnige zaterdag zijn de cursisten, met gele hesjes aan en op rode fietsen die MacBike gratis beschikbaar stelt, in Gein druk in de weer om het fietsen onder de knie te krijgen.

Angst om te vallen Habiba en Wazna zijn de ‘fietsjuffen’ die de deelnemers met raad en daad bijstaan. Habiba heeft zelf ook in Nederland fietsles gehad. “Als ik ergens heen wilde, moest ik elke keer met de bus of de tram. Nu kan ik overal op de fiets naar toe. Ik vind het heerlijk. Het geeft vrijheid, is snel, gezond en zuinig voor je portemonnee. Nu maak ik me geen zorgen meer over de tijd als ik ergens een afspraak heb,

Wazna doet voor hoe je moet steppen

SportBuurtWerk

want ik weet precies hoe lang ik onderweg ben.” Habiba denkt dat het goed is dat allochtone vrouwen de fietsles geven. “Een Nederlandse vrouw begrijpt vaak niet de angst die een allochtone vrouw kan hebben om te vallen of de fiets te breken.” Zadelpijn Inmiddels geeft Habiba al vijf jaar les. Ze heeft een methode bedacht om het fietsen aan te leren. Ze bouwt haar lessen rustig op. Eerst gewoon lopen met de fiets, daarna steppen met één voet op de trapper. Voor sommigen valt het niet mee om de fiets rechtop te houden. De enige mannelijke deelnemer, Samuël, maakt tijdens het steppen vaart. Na tien minuten heeft hij het door en rijdt hij rondjes. Een deelneemster lacht dat ze nu weet wat zadelpijn is. Een ander roept: “Ik vind dit echt hartstikke leuk!” www.blikoptalent.nl Blik op Talent is op zoek naar tweedehands fietsen om op te knappen. Heeft u een oude fiets die u niet meer gebruikt? Mail dan naar r.stor@blikoptalent.nl.

De magie van Zumba

Periode april tot en met juli 2012

Iedere vrijdag zijn ze present in BuurtHuis Gein: Joan, Claudia, Rozana, Dimphie, Marjan en nog zo’n tien andere vrouwen. Ze kunnen niet meer zonder de wekelijkse Zumba Gold-les van docente Bettina Krentzien. Dimphie: “Ik kijk er de hele week naar uit.”

Cursusactiviteiten Wijk

Waar

Wat

Dag

Tijd

Holendrecht

Cruyff Court Holendrechtplein

Honkbal cursus 8-12 jaar

Vrijdag

17.00 – 18.00 € 1 per les

Amsterdamse Poort

Speeltuin Bijlmerpark

Skateboard cursus 8-12 jaar

Woensdag

15.00 – 16.30 € 2 per les

Gein

Cruyff Court Gein Vreeswijkpad

Fietscursus 18+ Zaterdag

Amsterdamse Poort

Bijlmersportcentrum aquafit 16+

Zwemmen en

Vrijdag

H, G en K-buurt

Hoptille, Gooioord, Kraaiennest

Beweegadvies

Op afspraak Op afspraak

Amsterdamse Poort

Bijlmerparktheater cursus 16+

Tai Chi (stadspas € 3)

Maandag

Zumba is een soort van aerobics op Zuid-Amerikaanse muziek. Joan: “Het is een ‘total body workout’. Ik merk dat ik veel conditie opbouw. Ik heb veel meer energie.” Rozana: “Je gebruikt alles van je lichaam, armen, benen, alle spieren. Je merkt niet dat dit gebeurt. Dat komt door de muziek. Maar als je intensief meedoet, val je ook behoorlijk af.” Dimphie: “De combinatie van muziek en bewegen maakt dat je meer doet dan je denkt.” Marjan: “Je gaat je er heel ontspannen door voelen. De vrolijkheid van de muziek vind ik heel leuk.” Claudia: “Ik ga als vanzelf bewegen.”

Kosten

12.00 – 13.00 € 2 per les 11.00 – 12.00 € 2 per les Gratis

10.00 – 11.00 € 5 per les

Niet teveel nadenken “De lessen zijn laagdrempelig”, vertelt Bettina. “Zumba Gold is een ‘rustige’ variant van de reguliere Zumba, niet zo intensief. Daarom is het ook heel geschikt voor de wat oudere vrouwen. Ik leg niet teveel uit, maar we gaan meteen steps doen. Deze manier werkt goed. Niet teveel nadenken, maar doe je best, geniet ervan. Bij ieder ritme, doe ik andere bewegingen. Je merkt niet dat je bezig bent met fitness, maar opeens zie

Sportinstuif voor 4 - 14 jaar (sport en spel) Wijk

Waar

Dag

Tijd

Amsterdamse Poort

Speeltuin Bijlmerpark

Woensdag

14.00 – 17.00

Amsterdamse Poort

Speeltuin Bijlmerpark

Zaterdag

14.00 – 16.00

E-buurt

Cruyff Court Egoli

Woensdag

14.00 – 16.00

F-buurt

Raphael Lemkinstraat, bij rotonde Bijlmerdreef

Zaterdag

14.00 – 16.00

G-buurt

Grasveld Grubbehoeve, achter CEC-gebouw

Woensdag

17.00 – 19.00

G-buurt

Speeltuin Gerenstein, E. Sutherlandstraat

Zaterdag

15.00 – 17.00

Gein

Westbroekplein

Woensdag

14.00 – 16.00

H-buurt

Hoptilleplein

Zaterdag

14.00 – 16.00

Holendrecht

Cruyff Court Sulejmani, Holendrechtplein

Woensdag

18.00 – 20.00

K-buurt

Kraaiennest, achter buurthuis Bonte Kraai

Woensdag

15.00 – 17.00

Reigersbos

Voor Gezondheidscentrum Reigersbos

Woensdag

14.00 – 16.00

Venserpolder

Speeltuin B. Shawsingel Woensdag

14.00 – 16.00

Gein

Voor gymzaal De Meent, Vreeswijkpad 8

Donderdag

17.00 – 19.00

Holendrecht

Cruyff Court Sulejmani, Holendrechtplein

Vrijdag

17.00 – 19.00

je dat je houding beter is. Je wordt losser, vrolijker. Dat is de magie van Zumba. Als ik naar de gezichten van de vrouwen kijk, dan zegt dat alles voor mij.” Het klikt met iedereen “We zijn niet het soort vrouwen dat gemakkelijk naar een sportzaal gaat”, vindt Claudia. Rozana: “Hier hoef ik niet met anderen te wedijveren of me uit te sloven.” Joan: “Het is heel gezellig met de vrouwen die meedoen. Het klikt met iedereen.” Claudia: “En het tijdstip is ook perfect, van 13.00 tot 14.00 uur.” Marjan: “Handig dat het overdag is. Daarna heb ik zoveel energie, dat ik door het huis ren.” De ZumbaGold-les wordt georganiseerd door het SportBuurtWerk. Begin januari begon het met drie vrouwen. De groep breidde zich snel uit omdat de deelneemsters familieleden, vrienden en kennissen enthousiast maakten. Eind april zou het zijn afgelopen, maar wegens het grote succes worden er nog twee maanden aan vastgeplakt tot begin juli. Joan: “We gaan ervoor vechten dat we ook na de zomervakantie kunnen doorgaan.”

Meer informatie, actuele wijzigingen en het volledige programma van Sportbuurtwerk: www.sportbuurtwerkzuidoost.nl, sportloket@zuidoost.amsterdam.nl of volg ons via

Foto: George Maas/Fotonova

Meidenactiviteiten

'Je gaat als vanzelf bewegen'


www.zuidoost.amsterdam.nl

>˜œ˜

Û>˜

<Ո`œœÃÌ

5

19 april 2012

In een Dafje door de kloof Door Patrick Meershoek

De enige verrassing bij de installatie van de eerste deelraad in de Bijlmermeer, blikte een krant de volgende dag wel erg zuinig terug, was de hindoe-wijding van Krish Kanhai geweest. De nieuwbakken politicus van de PvdA legde de zuiveringseed af volgens de riten van zijn Indiase achtergrond, wat er op neerkwam dat hij eerst luidkeels werd toegezongen door drie in witte toga's gehulde geloofsgenoten en vervolgens met anjerbloemen bestrooid. Helemaal niet slecht: de vierendertig andere raadsleden moesten het op die 28e april 1987 doen met een eenvoudige handdruk van burgemeester Ed van Thijn. In zijn installatierede had Van Thijn, voormalig bewoner van de Bijlmer, juist met de van hem bekende geestdrift gewezen op het historische belang van de bijeenkomst. Nadat in 1981 Noord en Osdorp bij wijze van experiment waren voorgegaan, was het nu de beurt aan Zuidoost om bestuurlijk op eigen benen te staan. Natuurlijk, de komst van een stadsdeelbestuur zou niet van het ene op het andere moment alle problemen oplossen, maar Van Thijn had alle vertrouwen in een zonnige toekomst: "Zuidoost met zijn pioniersgeest heeft de potentie om in elk opzicht de modelstad van Nederland te worden."

Ook D66, toen nog geschreven als D'66, toonde zich teleurgesteld. Waar een linkse coalitie voor het oprapen lag, had de PvdA voor het veilige midden gekozen. Fractievoorzitter Carla Spruijtenburg noemde het onbegrijpelijk dat VVD en CPN - in de gemeenteraad vurige tegenstanders van de oprichting van stadsdelen - nu op het pluche waren beland. Spruijtenburg kreeg bijval van Wies Bulterman van de PSP. "De keuze voor rechts van de PvdA is voor ons onaanvaardbaar. Het is zuur voor de bevolking van Zuidoost, waarvan een groot gedeelte zich voor een progressief bestuur heeft uitgesproken." Het politieke spel was begonnen en zou nooit meer ophouden.

Optimistische visie Na deze inleidende beschietingen was het tijd om een dagelijks bestuur te formeren. Jaap Ruijgers kreeg als eerste stadsdeelvoorzitter de hamer in handen, daarna werden namens de PvdA Ronald Janssen en Chas Warning, namens de CPN Berry Groen en namens de VVD Peter Maij als bestuurders voorgedragen en verkozen. In zijn dankwoord sprak Ruijgers de burgemeester na met een optimistische visie op de toekomst van Zuidoost: "De mensen in deze wijk maken onze inzet de moeite waard. Ondanks de landelijke negatieve beeldvorming is dit stadsdeel enorm vitaal. Over een aantal jaren zal dat worden bewezen." Klein terzijde: Ruijgers zou enkele maanden later meteen fors in de

Actievoerder Terug naar de installatievergadering in Zuidoost, want die werd afgesloten met een bijzondere bijdrage. Namens enkele bewonersorganisaties nam Ruud de Rooi het woord, de latere oprichter van Leefbaar Zuidoost. De Rooi stak een gepeperde rede af, waarbij hij met gevoel voor humor opmerkte dat Zuidoost was overgestapt van de kofferbak van de oude Chevrolet van Van Thijn naar de

Roept dit verhaal herinneringen bij u op aan andere bijzondere gebeurtenissen in Zuidoost? Kent u iemand die hierover een verhaal heeft? Schrijf het op en mail het naar communicatie@zuidoost.amster-

achterbank van het oude Dafje van Ruijgers. Van de regen in de drup, wilde De Rooi maar zeggen, alle goede voornemens en mooie beloften ten spijt. De stadsdeelraad die de burgers dichterbij het bestuur moest brengen, zou volgens de actievoerder alleen maar nieuwe regenten voortbrengen. De bestuurlijke vernieuwing, vervolgde De Rooi zijn sombere analyse, moet het voortbestaan verzekeren van een bestuurlijke elite die wordt veiliggesteld door het monopolie van de partijpolitiek, het afschermen van economische belangen, de controle van informatiestromen en de geheimtaal van het openbaar bestuur. Harde, cynische, rake woorden, die de feestelijke stemming in de deelraad ongetwijfeld moeten hebben gedrukt. De leden van de stadsdeelraad, enkele uren geleden nog betrokken burgers van Zuidoost, waren nu plotseling handlangers van de macht geworden en dus meteen een dankbare schietschijf voor kritische volgers langs de zijlijn. En niet eens een Chevrolet tot hun beschikking om de kloof tussen burgers en bestuur te dichten, nee, alleen maar een oude Daf.

dam.nl of naar stadsdeel Zuidoost, afdeling Communicatie / canon, postbus 12491, 1100 AL Amsterdam. De verhalen worden gebruikt voor de geschiedschrijving van Zuidoost.

Volgende venster: De Kandelaar

Foto met dank aan het Bijlmermuseum

Politiek spel Lang bleef dit schitterende visioen niet in de lucht hangen. Nadat stadsdeelvoorzitter Jaap Ruijgers had uitgelegd hoe de coalitie van PvdA, VVD en de combinatie van CPN, PPR en Migrantenblok uit de bus was komen rollen, was het aan de afgewezen partijen om hun gal te spuwen. CDA-fractievoorzitter Frits Tamminga wees erop dat bij de verkiezingen voor de deelraad

slechts 46 procent van de inwoners de moeite had genomen om een stem uit te brengen. Tamminga sprak van een 'historische regiefout van de PvdA' en voorspelde een periode van langdurige bestuurlijke duisternis in het nieuwe stadsdeel: "Meneer de voorzitter, dan dooft het democratisch licht."

politieke problemen raken na een reis met zijn medebestuurder Warning naar Suriname, waar zij op uitnodiging van het militaire bewind als waarnemers de eerste democratische verkiezingen sinds de staatsgreep van 1980 bijwoonden. Vooral de tegenstanders van het regime vonden het onverteerbaar dat de bestuurders zich hadden laten fêteren door Desi Bouterse en de zijnen. De kwestie liep met een sisser af, mogelijk ook omdat de verkiezingen uitliepen op een smadelijke nederlaag voor de militairen.

Burgemeester Ed van Thijn installeert het eerste stadsdeelbestuur


6

www.zuidoost.amsterdam.nl

19 april 2012

’Ik was boos, luidruchtig en rebels’ Door Roshnie Phoelsingh De prijzenregen in Zuidoost houdt maar niet op! Naast zanger Bryan B. en homoactivist Marlon Reina, zijn het nu twee studenten in het hoger onderwijs die een prijs winnen: de ECHO Award. Twee jonge mensen die met hun bijzondere levensverhaal de jury hebben overtuigd van hun doorzettingsvermogen. Een portret van de talentvolle en ondernemende Dellali Segbedzi en Mitchell Esajas.

Dellali Segbedzi Nog maar 22 jaartjes jong en nu al uitblinkend in alles wat ze doet: studeren, ondernemen, zorgen voor haar 4-jarig kind en zorgen voor haar zieke moeder. Met haar studieresultaten behoort ze tot de besten bij de opleiding HBO rechten aan de Hogeschool van Amsterdam. Dellali Segbedzi, geboren in Amsterdam uit een Ghanese vader en een Curaçaose moeder, overtuigde de jury met haar bijzondere levensverhaal. “Als kind bevestigde mijn gedrag alle vooroordelen over de Afro-Nederlandse vrouw. Ik was boos, luidruchtig en rebels. En ik werd tienermoeder en

verliet vroegtijdig school. Maar dit alles kwam voort uit onzekerheid over mezelf. Ik wist dat ik meer kon.” Ze besluit dan te gaan werken om haar alleenstaande moeder en diens pleegkinderen te ondersteunen. “Ik merkte in mijn werkomgeving dat ik geen goede aansluiting kon vinden bij mijn collega’s. Ik voelde me nergens thuis.” Uiteindelijk besloot Dellali zich verder te verdiepen in de mogelijke oorzaken van haar problemen. Het bleek dat zij hoogbegaafd was. Tijdens haar jurypresentatie benadrukte Dellali het belang van oog voor talent: “Wanneer talent niet wordt herkend, zal dat talent verloren gaan.” Doorzetten blijft het motto. Haar leven neemt een andere wending wanneer Dellali’s moeder ziek wordt. Ze verliest haar haren en is dan genoodzaakt een pruik op te doen. Maar de meeste pruiken waren blond en stijl, dus niet geschikt voor donkere vrouwen. Dellali opent een winkel die pruiken voor donkere mensen verkoopt en wordt ondernemer. Alsof ze het niet druk genoeg heeft, ondersteunt ze ook de club Scoobiedoen, een club van mensen met een scootmobiel in Zuidoost. Ondanks de grote

Foto: Bashir Jawad

Voor de tiende keer werd de award voor excellente allochtone studenten uitgereikt door Echo, het expertisecentrum voor diversiteitsbeleid in Utrecht. Er viel in vijf categorieën iets te winnen voor de studenten: HBO, Zorg, Techniek en Media Award. Iedere winnaar krijgt een volledig betaalde summercourse aan UCLA, the University of California Los Angeles in de Verenigde Staten. De Award richt zich op de successen van niet-westerse allochtonen in het hoger onderwijs.

Doorzetster Dellali Segbedzi

uitdagingen in haar leven vindt Dellali toch de weg naar het hoger onderwijs waar ze hoopt haar droom waar te maken: kinderrechter worden! Maar

waar haalt ze de tijd vandaan? Dellali: “Soms verveel ik me, want dan heb ik nog wel vrije tijd over.” Het winnen van de ECHO Award betekent voor Dellali een kans om anderen te inspireren. “Je achtergrond of omgeving hoeft niet te bepalen wie jij bent. Ik wil met mijn levensverhaal laten zien dat vooroordelen jou niet kunnen definiëren, maar dat jij dat zelf doet. Ik wil uitdragen dat je ondanks tegenslagen en worstelingen nog steeds kunt excelleren en jezelf kunt ontwikkelen.”

Foto: Bashir Jawad

Mitchell Esajas De 23-jarige Mitchell Esajas uit Bullewijk won de ECHO Award in de categorie Wetenschappelijk Onderwijs. De doortastende jongeman maakte indruk op de jury door zijn leiderschapskwaliteiten en zijn visie voor de toekomst. “Ik wil het bedrijfsleven verbinden met de sociale behoeften. Daarom doe ik bewust twee studies, Business Administration en Antropologie, zodat ik zowel onderlegd ben in het managen van een organisatie en strategisch denken en kennis vergaar over menselijke relaties en sociale behoeften.”

Mitchell Esajas heeft visie voor de toekomst

Mitchell’s jeugd was de voornaamste leidraad in zijn leven. “Mijn moeder heeft haar eigen dromen opgegeven om mij een toekomst te geven. Mijn vader verliet ons toen ik zes jaar was. Ik ben dus zonder vader opgegroeid en

heb op jonge leeftijd al moeten leren mijn lot in eigen handen te nemen. Ik heb vijftig neven en nichten, maar ben de eerste die naar de universiteit gaat. Ik had geen rolmodellen en had moeite om mijn plek te vinden in een academische omgeving. Maar ik besefte dat ik deel uitmaak van een grotere gemeenschap en dat ik als voorbeeld kan dienen voor anderen.” Die voorbeeldfunctie zet hij om in verschillende daden. Zo begint Mitchell aan het mentorenproject om de citoscores van Zuidoost omhoog te halen. “Ik vind het een schande dat de citoscores hier zo laag zijn. Dat ligt natuurlijk aan twee kanten, enerzijds ouders die hun kind niet voldoende helpen met schoolwerk en anderzijds leraren die te snel opgeven en niet alles uit een kind halen.” Omdat hij vond dat het beter kon, besloot Mitchell medestudenten van zijn studentennetwerk New Urban Collective te koppelen aan basisschoolleerlingen. “De energie en het enthousiasme van de kinderen die deelnamen, gaven mij veel voldoening. Het is leuk om te zien hoe zij groeien in hun zelfvertrouwen, motivatie en aspiraties.” Met het winnen van de ECHO Award wil Mitchell meegeven dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt om succes te behalen: “Ongeacht je achtergrond, als je een visie hebt en doelen voor jezelf stelt, er hard voor werkt en er voor de volle honderd procent voor gaat, kun je alles bereiken.”


7

19 april 2012

De brandweer in huis

Evenementenkalender APRIL

19

Rita van Voorst had nooit gedacht dat ze met haar telefoontje naar de brandweer opeens een huis vol mensen zou krijgen. “Ik kreeg een brief van de brandweer waarin ze aanboden om mijn huis op brandveiligheid te controleren. Het leek me wel verstandig om te bellen voor een afspraak.” Niet alleen twee brandweermannen, maar ook brandweercommandant Elie van Strien en stadsdeelvoorzitter Marcel La Rose kwamen langs.

Life in beauty Tentoonstelling van de twee zussen Anja en Jeanine de Hek van zelfontworpen sieraden en fine art schilderijen. Tot en met 17 mei 2012 te zien. ■ Plaats/tijd: Informatiecentrum, Anton de Komplein 150, gedurende openingstijden ■ www.beautifulart.nl, www.beautifulart-jewelry.nl

20 Open dag cricket Cricket spelen op de velden van het Bijlmer Sportpark. Kinderen van 6 tot 16 jaar zijn van harte welkom om op de open dag kennis te maken met deze bijzondere sport. ■ Plaats/tijd: Bijlmer Sportpark, 18.00 - 20.00 uur

Waarom ging Rita van Voorst op het aanbod van de brandweer in? “Omdat ik alleen woon. Mijn man hield alles bij, maar negen maanden geleden is hij overleden. Hij vernieuwde de rubberen slang van het gasstel één keer in de vijf jaar. En zo zijn er nog een paar dingen waar wel eens naar gekeken kan worden.” Dat wordt bij het woningbezoek dan ook grondig gedaan aan de hand van een vragenlijst die de brandweer gebruikt. Is het huisnummer goed zichtbaar, de weg naar de voordeur vrij van obstakels, waar liggen de huissleutels, heeft mevrouw een frituurpan, zijn er kaarsen in huis? “De enige kaars staat bij het portret van mijn overleden man.”

21 Klein Leerorkest Een speciaal concert, gepresenteerd door Jeritza Toney. ■ Plaats/tijd: Winkelcentrum Reigersbos, 13.30 – 15.30 uur

22 Vogelexcursie Het is voorjaar. Welke vogels hebben hun nest al klaar? Vanaf 09.00 uur is er koffie. Ook zijn er nieuwe verrekijkers te leen. ■ Plaats/tijd: De Ruige Hof, Abcouderstraatweg 77, vanaf 09.00 uur ■ www.deruigehof.nl

Foto: Hans Niekus

Rookmelder Ook de rookmelder wordt getest. Rita van Voorst: “Die had ik in 2006 van de brandweer gekregen. Hij is eens afgegaan toen we spek aan het bakken waren. Ik heb er pas weer nieuwe batterijen in gedaan.” Bij het testen van de rookmelder doet papegaai Coco prompt het geluid na. “Ik heb ook twee blaffende honden”, lacht Rita van

25

Foto: George Maas/Fotonova

www.zuidoost.amsterdam.nl

Hoe brandveilig is haar woning?

Voorst, “want hij doet ook altijd mijn hond Chico na.” De rookmelder hangt echter niet op de goede plek. “Mevrouw, wij vervangen hem door een rookmelder die tien jaar meegaat”, zegt de brandweerman. Marcel La Rose mag de rookmelder met een plopper aan het plafond bevestigen. Voorkomen is beter dan blussen Zuidoost is het eerste stadsdeel waar de brandweer is gestart met controles op brandveiligheid. Per wijk krijgen bewoners een brief toegestuurd en kunnen ze vrijblijvend een afspraak maken. Inmiddels zijn er al zo’n vijftienhonderd woning-

bezoeken geweest. Van Strien: “Soms zijn we in twintig minuten klaar. Andere keren gaan mensen op hun praatstoel zitten en dan ben je zomaar een uur bezig. Bij mevrouw Van Voorst is alles prima in orde. Als alle bewoners zo veiligheidsbewust zijn, hebben wij het rustig. Wij kunnen als brandweer veel doen, maar wij kunnen geen brand voorkomen. Dat kunnen alleen de bewoners zelf.” Wie een afspraak voor woningbezoek wil maken, kan contact opnemen met de brandweer, tel. 020 555 6000 of via de website www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland.

Achtste groepers huilen niet Een muziektheatervoorstelling over de hoogte- en dieptepunten van groep 8. ■ Plaats/tijd: Bijlmer Parktheater, 14.30 uur ■ Toegang € 6, met korting € 4 ■ www.bijlmerparktheater.nl

Asscher deelt boeken uit

29 Bijlmer Klassiek

“Kunnen jullie al een beetje goed lezen?” vraagt wethouder Asscher aan de 125 kinderen van basisschool de Knotwilg. “Jaa, jaa, jaa”, roepen ze luid. “Dat is mooi, want jullie krijgen zo meteen allemaal dit boek waarin je zelf de hoofdrol speelt!” De wethouder houdt het boek ‘Gezond zijn is fijn’ omhoog. Wild schieten de armen van de kinderen in de lucht. “Ik, ik, ik”, roepen ze allemaal tegelijk.

Klassieke en moderne werken uitgevoerd door een blaaskwintet van het Koninklijk Concertgebouworkest en pianiste Lauretta Bloomer. ■ Plaats/tijd: Bijlmer Parktheater, 11.00 uur ■ Toegang € 12,50, 65+ € 10, kinderen € 5 ■ www.bijlmerparktheater.nl

Op 29 maart kwam wethouder Lodewijk Asscher van onderwijs naar de Knotwilg om aan elke leerling het vierde boek van het

29 Vreugdezang Groot gemengd koor met Nederlandstalig repertoire waarbij meegezongen kan worden. Een feestelijke opmaat voor Koninginnedag! ■ Plaats/tijd: Eben Haezer, Wisseloord 219, 15.00 – 17.00 uur ■ Toegang € 5

buurtproject ‘Ieder Kind Een Eigen Boek’ te geven. Hij prijst de voorzitter van de stichting, Gé Ruijfrok, voor haar initiatief.

30 Republiek 14 Geen zin om met Koninginnedag door het centrum van Amsterdam te zwalken? Geniet dan in en rondom Pand 14 van het zestien uur lange creatieve festival Republiek 14 met meer dan veertig artiesten. ■ Plaats/tijd: Pand 14, Muntbergweg 14, vanaf 12.00 – 20.00 uur free party ■ Toegang vanaf 20.00 uur: € 5 (het avondprogramma is voor maximaal 400 personen toegankelijk) ■ www.p14.nl

5 Nationale Straatvoetbaldag

evenementenkalender op www.zuidoost.amsterdam.nl

AGENDA

Foto: Ieder Kind Een Eigen Boek

Proliving organiseert op nationale Bevrijdingsdag in samenwerking met Rochdale en Ymere voor de tweede keer de nationale straatvoetbaldag voor jongens en meisjes, jong en oud, autochtoon en allochtoon. Er kan door meisjes en jongens gevoetbald worden in de categorieën 6 t/m 9 jaar, 10 t/m 12 jaar en 13 t/m 15 jaar. ■ Plaats/tijd: Amsterdamse Poort/Anton de Komplein, 11.00 – 18.00 uur

www.zuidoost.nl en op de

Hoe hard kan een ambulanceauto? ‘Gezond zijn is fijn’ gaat over hoe belangrijk het is om gezond te zijn. Twee ambulancebroeders zijn met de ambulance en allemaal apparatuur naar de school gekomen. De kinderen stellen hen scherpe vragen. “Wat gebeurt er als jullie zien dat het te laat is om te opereren? Hoeveel volt geven jullie tijdens de reanimatie? Hoe hard kan een ambulanceauto rijden?” Genome vraagt wat er zo bijzonder aan is om ambulancebroeder te zijn. “Het is ontzettend leuk werk, want we kunnen mensen in nood helpen om zich weer beter te voelen.” Daar staat mijn naam Asscher deelt de eerste boeken uit. Samen met een paar kinderen leest hij het boek voor. Het is muisstil in de zaal. Daarna krijgt ieder kind zijn of haar eigen boek. Niemand wordt overgeslagen. “Daar staat mijn naam”, zegt een leerling glunderend. “Meestal gaan boeken over andere kinderen of over andere mensen”, zegt Asscher. “Maar een boek over jezelf en jouw vriendjes, dat is heel cool.” Gé Ruijfrok merkt op: “Als ik het zelfvertrouwen van kinderen omhoog zie schieten door het zien van hun eigen afgedrukte naam, dan geeft mij dat steeds weer een werelds gevoel.”

MEI

Meer evenementen op

“Het benadrukt bij kinderen en hun ouders hoe belangrijk het is om te lezen. En ik vind het superleuk dat de kinderen allemaal een eigen boek krijgen. Daar mag wel een applaus voor komen.”

Samen voorlezen

www.geefeenkinderboek.nl


8

www.zuidoost.amsterdam.nl

19 april 2012

Jongerencentrum NoLIMIT blijft bestaan ■

Stadsdeelraad Dinsdag 24 april 2012, 20.00 uur

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) Dinsdag 8 mei 2012, 20.00 uur

Commissie Middelen en Veiligheid (M&V) Donderdag 10 mei 2012, 20.00 uur

Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en Beheer (ROVB) Dinsdag 15 mei 2012, 20.00 uur

U kunt alle informatie over de stadsdeelraad en de vergaderingen verkrijgen op de griffie: 020 252 5020 of 020 2525 024.

Inspreken, hoe werkt dat? Elke inwoner van Zuidoost kan in een vergadering van de raadscommissie zijn of haar mening geven over een agendapunt. De agenda’s van de commissies zijn te vinden op de website van het stadsdeel, op de pagina stadsdeelraad en in de stadsdeelkrant. Mensen die willen inspreken, moeten dit wel 24 uur van te voren aan de griffie melden. Zo kan de griffier ervoor zorgen dat iedereen aan de beurt komt. Wilt u inspreken? Bel dan naar 020 252 5023 voor de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en Beheer en de commissie Middelen en Veiligheid. Voor de commissie Middelen en Veiligheid belt u naar 020 252 5025.

Onlangs heeft de deelraad met een meerderheid van stemmen besloten dat het jongerencultuurhuis NoLIMIT jongerenactiviteiten kan blijven organiseren op de huidige locatie aan het Geldershoofd. Uit de vier verschillende scenario’s die het dagelijks bestuur had voorgelegd, vonden de meeste raadsleden deze optie – waarin het stadsdeel eigenaar blijft van het pand en een productiebedrijf wordt aangetrokken voor de exploitatie – het meest wenselijk. De toekomst van NoLIMIT stond ter discussie omdat het centrum al geruime tijd met verlies draait. Vier fracties (VVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie) geven hun standpunten. Eddy Meijer (VVD) ”Wat is belangrijker: de activiteiten of het gebouw?” “De VVD vindt het genomen raadsbesluit over NoLIMIT niet verantwoord. Los van de 400.000 euro die bestemd is voor de jongerenactiviteiten, komt er nu nog 300.000 euro aan exploitatiekosten bij. Wij willen geen geld investeren op een manier die niet zinvol is. Er zullen wel wat commerciële activiteiten (zaalverhuur, horeca) in het gebouw worden ontplooid, maar de overheid is niet de aangewezen partij om voor ondernemer te gaan spelen. Een echte ondernemer heeft ook beslist een meerwaarde voor de buurt. Het voorzieningenniveau wordt daarmee op een hoger plan getild. Het moet ons vooral gaan om de activiteiten. Die kun je heel goed ergens anders ontplooien; in bestaande buurthuizen, waar ze het stadsdeel veel minder of niets extra kosten. Die gebouwen staan er immers al. We hebben gehoord dat verschillende creatieve ondernemers graag jongerenactiviteiten zouden faciliteren. Zo ontstaan ook meteen contacten met de professionele creatieve industrie! Een laatste argument tegen is dat als de stadsdelen in 2014 worden opgeheven, de gemeente Amsterdam dit gebouw beslist zal sluiten. De investeringen zijn dan voor niets geweest.”

Foto: Hans Mooren

Raadsagenda

Heero Viel (GroenLinks) ”NoLIMIT is een echt jongerencultuurhuis” “GroenLinks vindt het heel belangrijk dat er voor de vele jongeren in Zuidoost voldoende faciliteiten zijn om zich op cultureel vlak ten volle te kunnen ontplooien. NoLIMIT biedt die mogelijkheid. NoLIMIT is niet zo maar een jongerencentrum, maar een echt jongerencultuurhuis, dat zich onderscheidt door culturele activiteiten van

NoLIMIT aan het Geldershoofd

hoog niveau. We zien graag dat NoLIMIT (nog) meer gaat fungeren als springplank voor beroemde muziekpodia als Paradiso en de Melkweg. Met een verruiming van de vergunning kunnen er activiteiten worden georganiseerd voor veel meer jongeren dan het maximale aantal van driehonderd nu. De organisatie moet zoveel mogelijk in de handen van de jongeren zelf liggen, dat is onderdeel van het concept. Er kan bijvoorbeeld een raad van commissarissen uit prominenten worden gevormd als overkoepelend orgaan. Om er zeker van te zijn dat er voldoende accommodatie blijft voor jongeren, kan de overheid en niet een private ondernemer het beste eigenaar zijn van het pand. In onze visie bestaat de doelgroep uit iets oudere jongeren, tot 28/29 jaar, dan nu het geval is. Niet alleen mannen, maar ook vrouwen: het aanbod moet ook op hen worden afgestemd.”

ten in het huidige gebouw structureel financieel ondersteunen met 400.000 euro, maar een particuliere ondernemer neemt het gebouw over. Dat is voor het stadsdeel een betere, goedkopere oplossing. In de huidige constructie, waarbij het stadsdeel eigenaar blijft van het gebouw en een productiebedrijf wordt aangetrokken om NoLIMIT te runnen, gaan we financieel het schip in. NoLIMIT heeft nu al jaren lang financiële problemen. Er moet steeds weer geld bij, het is een bodemloze put. De teerling is met dit besluit nu geworpen, maar wij hebben er absoluut geen vertrouwen in. Er is nog steeds veel ongedekt geld, waar halen we dat vandaan? Bovendien is het doel niet SMART geformuleerd, namelijk wat we precies willen bereiken. Wij zeggen: maak er een Jumbo van en verbouw kinderboerderij Ganzenhoef aan de overkant, waar geen kip komt, tot een parkeerplaats.”

Henk de Boer (CDA) “Maak er een Jumbo van!” “Het CDA gelooft niet in het openhouden van NoLIMIT, althans niet op deze manier. Wij zijn voorstander van afstoting van het gebouw NoLIMIT. We zien heel graag jongerenactiviteiten in Zuidoost, maar die kunnen ook worden opgenomen in de programma’s in bestaande buurthuizen. Of we blijven de jongerenactivitei-

John Olsen (ChristenUnie) "NoLIMIT, de uitdaging" “Een belangrijke overweging is in hoeverre jongerencentrum NoLIMIT eigen huisvesting behoeft. En daarmee samenhangend de vraag of we moeten investeren in een functie dan wel in een gebouw. De ChristenUnie vindt het goed dat jongeren een plek en een platform hebben als NoLIMIT waar ze zichzelf ten volle kunnen ontplooien en waarmee ze zich kunnen identificeren. Zodoende hebben we ingestemd met het nieuwe reddingsplan voor NoLIMIT. We hebben ons tot nu toe voornamelijk beziggehouden met (structureel) beleid, maar de ultieme uitdaging is natuurlijk om een programmering in te richten die jongeren ook in grotere getale aantrekt. Dat is tot nu jammer genoeg nog niet echt gelukt. Deze doelstelling – het bereiken van jongeren – is waar het werkelijk om draait. Ik hoop van harte dat we daarin slagen. Zonder het bestaande concept direct de das om te draaien, zijn we wel zo reëel om een grens te trekken; op vastgestelde evaluatiemomenten moet de nieuw ingezette koers worden getoetst en indien nodig bijgestuurd. Blijken de gestelde doelstellingen niet haalbaar, dan zal NoLIMIT op een andere manier of mogelijk zelfs op een andere locatie in Zuidoost moeten worden voortgezet."

Stadsdeelraad Zuidoost Raadsvoorzitter Mevr. W. Eckhardt-Angna Putterplantsoen 43 1102 SN Amsterdam Zuidoost tel: 020 691 4613 / 06 1093 9593 e-mail: malaeckhardt@chello.nl PARTIJ VAN DE ARBEID (PVDA), 12 ZETELS Dhr. L.N. Parsan (fractievoorzitter) Geerdinkhof 162 1103 PV Amsterdam Zuidoost tel: 020 669 6791 / 06 2263 7952 e-mail: geerdink162@hotmail.com DEMOCRATEN 66-ONAFHANKELIJKE PARTIJ ZUIDOOST (D66-OZO), 5 ZETELS Dhr. M.H.G.M. van de Wiel (fractievoorzitter) Jacob Krüsestraat 51

1106 ZK Amsterdam Zuidoost tel: 020 409 0395 / 06 4177 2234 e-mail: martvandewiel@planet.nl VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE (VVD), 4 ZETELS Dhr. E. Meyer (fractievoorzitter) Leusdenhof 321 1108 DR Amsterdam Zuidoost tel: 020 697 4675 / 06 5336 5819 e-mail: meyer12311@planet.nl GROENLINKS (GL), 4 ZETELS Dhr. I.W. Leeuwin (fractievoorzitter) Maarsenhof 201 1106 PA Amsterdam Zuidoost tel: 06 5136 7547 e-mail: iwan.leeuwin@gmail.com

FRACTIE BISSESAR, 1 ZETEL

CHRISTENUNIE (CU), 1 ZETEL

Dhr. R. Bissesar (fractievoorzitter) Kikkenstein 3349 1104 TR Amsterdam Zuidoost tel: 020 776 3777 / 06 2345 0956 e-mail: randjan.bissesar@mentrum.nl

Dhr. J.H. Olsen (fractievoorzitter) Veldhuizenstraat 65 1106 DG Amsterdam Zuidoost tel: 020 789 0054 / 06 2471 7734 e-mail: info@olsen.nl

CHRISTEN DEMOCRATISCH APPÈL (CDA), 1 ZETEL

NIEUWE STIJL SOCIALISME (NSS), 1 ZETEL

Dhr. H.W. de Boer (fractievoorzitter) Tienraaikade 27 1107 SG Amsterdam Zuidoost tel: 020 696 9805 / 06 2369 0821 e-mail: hewol@dds.nl / deboer_henk@yahoo.com

Mevr. A. Saranjam (fractievoorzitter) Dalsteindreef 380 1102 XA Amsterdam Zuidoost tel: 020 778 7474 / 06 5099 2424 e-mail: noush_05@yahoo.com

Colofon Zuidoost.amsterdam.nl is een uitgave van stadsdeel Zuidoost en de gemeente Amsterdam en wordt huis aan huis verspreid in Zuidoost. De krant verschijnt twee keer per maand en heeft een oplage van 42.800 exemplaren. Tekstbijdragen: stadsdeel Zuidoost, Paul Hazebroek, Patricia Kersbergen, Patrick Meershoek, Roshnie Phoelsingh, Auke VanderHoek Foto’s: stadsdeel Zuidoost, gemeente Amsterdam, Floriade 2012, Edwin van Eis, Bijlmermuseum/Henno Eggenkamp, Ieder Kind Een Eigen Boek, Bashir Jawad, George Maas/Fotonova,

Hans Mooren, Roshnie Phoelsingh, Auke VanderHoek Productie: Movement • Vormgeving: Floppy Design Druk: Dijkman Offset Redactieadres: stadsdeel Zuidoost, afdeling communicatie, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam, communicatie@zuidoost.amsterdam.nl.

Bewoners en ondernemers kunnen raadsleden zelf benaderen. De adressen en telefoonnummers van de politieke fracties staan op deze pagina en op de website www.zuidoost.amsterdam.nl. Zaken waar u aandacht voor vraagt, worden soms door de raadsleden tijdens commissievergaderingen besproken, of voor een volgende keer op de agenda gezet.

zuid-oost-12-08 internet  
zuid-oost-12-08 internet  

Zuidoost en kennis te maken met werkgevers, uitzendbureaus en scho- len en opleidingen. De Banenmarkt is gratis. Neem gerust uw kinderen mee...