Page 1

Zuid.

Jaargang 4 Nummer 20

amsterdam.nl

31|10|13 Verschijnt iedere twee weken

In dit nummer: 2

Ervaar de verhalen en geluiden van de Amsterdamse School

Meelopen? De geluidswandeling gaat 15 november feestelijk van start met verschillende groepswandelingen waarvoor u zich kunt inschrijven. Daarna is de wandeling te downloaden via: www.soundtrackcity.nl. De Dageraad heeft ook opgeladen geluidspelers met koptelefoons beschikbaar.

Vernieuwde Hygiëaplein geopend

parkeerduurbeperking in Buitenveldert-Noord

De geluidswandeling ‘Steenklank’ is een muzikale interpretatie van architectuur, gekoppeld aan buurtstemmen en straatgeluiden van de Nieuwe Pijp. Via de koptelefoon wijzen kinderstemmen u speels op allerlei bijzonderheden onderweg: rare uitstulpingen, nutteloze rondingen, blinde muren, geheime doorkijkjes. Theatermaker Anne Rooschüz en geluidskunstenaar Robert van Heumen nemen u mee op ontdekkingsreis langs de huizen en gebouwen. Jongere en oudere buurtbewoners hebben aan de wandeling meegeholpen. De geluidswandeling is gratis en duurt 45 minuten. Startpunt is Bezoekerscentrum De Dageraad, Burgemeester Tellegenstraat 128.

geldGROENwassen in Zuid

Eet u mee?

3 Nieuws uit de deelraad ■

Programmabegroting 2014

Inspreken in een

Emilie Faïf’s textielinstallatie in de wassalon in de Zeilstraat. (Foto: GJvR)

Ontdek de kunst in Zuid Kunstmanifestatie ‘Kunst aan de Schinkel’ De tweede editie van de kunstmanifestatie ‘Kunst aan de Schinkel’ (KadS) in de Schinkelbuurt is nog te bezoeken tot en met 17 november. Negen hedendaagse, internationale kunstenaars hebben hier nieuw werk gemaakt voor in de openbare ruimte. In de eerste editie van KadS stonden schoonheid en historie centraal. Dit jaar ligt de nadruk op het commerciële en chaotische centrum van de Schinkelbuurt: de Zeilstraat en het Hoofddorpplein.

Ontdek Berlage Berlage's ‘plan Zuid’, het stedenInteractie met publiek en buurt bouwkundige plan voor de uitbreiInteractie met het publiek is een ding van Amsterdam, is 100 jaar belangrijk onderdeel van de manioud. Dat wordt gevierd met de manifestatie Ontdek Berlage. De geluidswandeling ‘Steenklank’ is onderdeel van Ontdek Berlage. Stadsdeel Zuid pakt het bedrijvenKijk voor meer informatie op terrein Schinkel aan op het gebied www.soundtrackcity.nl en van leefbaarheid en veiligheid. www.ontdekberlage.nl/ geluidswandeling. Het bedrijventerrein Schinkel ligt tussen de Schinkel en de ringweg A10. Op het terrein zijn ruim 260 bedrijven gevestigd. Het stadsdeel heeft in mei en juni een inventarisatie gemaakt van de aard en omvang van de veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Deze inventarisatie is gehouden omdat de stadsdeelraad, ondernemers en omwonenden hier aandacht voor hebben gevraagd. Op dit moment is het stadsdeel bezig met het uitvoeren van de verbeteringen die uit deze inventarisatie kwamen.

festatie. Zo installeerde Sarah van Sonsbeeck voor het project ‘Municipality of Silence’ een gemeentebankje in de Zeilstraat, bedekt met 22 karaats bladgoud. Het gouden bankje staat voor een goud inkoopwinkel. Voorbijgangers kunnen een boodschap in het bankje krassen. De textielinstallatie van Emilie Faïf bevindt zich in een wassalon. Een plek die je gewoonlijk niet in verband brengt met kunst en mode. Stoffen ‘kruipen’ uit een wasmachine en vormen een zwevende ruimtelijke sculptuur, die de dynamiek van de stad verbindt met dromen. KadS roept op tot creatief gebruik

van de publieke ruimte en wil hedendaagse kunst toegankelijk maken voor een breed publiek.

commissievergadering

4 ■

Bekendmakingen

Zuidas: een groen dak, maar dan anders

Bezoek KadS De manifestatie is dagelijks te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur. Ook ’s avonds zijn er kunstwerken te bezichtigen. U kunt zich nog opgeven voor een rondleiding op zaterdag 9 november om 14.00 uur. Ook bent u welkom bij de feestelijke Vanaf december is heel stadsdeel Zuid ‘Onder de Pannen’ en staat afsluiting, met speciale perforhet stadsdeel in het teken van mance, op zondag 17 november. samen eten. Voor meer informatie hierover en Eten is een sociale bezigheid, of het aanmelden op www.kads.nl of mail artfoundation@soledad.nl. nu thuis is, bij de buren of gezellig buiten de deur. Eten verbindt en het zorgt voor nieuwe contacten in uw wijk. Stadsdeel Zuid vindt dat iedereen op een makkelijke manier Ondernemers en bewoners wordt samen zou moeten kunnen eten. verzocht nu al goed te letten op het Echter is dat niet voor iedereen aanbieden van huisvuil en het niet vanzelfsprekend. onbeheerd achterlaten van containers. Samen eten Graffiti aanpakken Vanaf december kunt u op verschillende plekken terecht om samen te Het stadsdeel is ook bezig met een zeer voordelig plan om graffiti aan te eten voor een betaalbare prijs. Maar pakken. Met een kleine bijdrage van wat denkt u ervan om gezellig bij de buren aan te schuiven? Of zelf iets ondernemers wordt graffiti dit jaar volledig verwijderd en drie jaar lang lekkers klaar te maken voor de buurt? bijgehouden. Wilt u hieraan meedoen? Neem dan contact op met Op 20 december zijn er grote kerstFarzad Ghaus, projectleider inventa- diners op verschillende locaties in Zuid. Wij dagen u uit om de meest risatie Schinkel: 06 1966 6519 of originele, meest ludieke of langste f.ghaus@advieszaken.nl. aanschuiftafel te organiseren voor uw buurt!

‘Onder de Pannen’ in Zuid

Zuid pakt bedrijventerrein Schinkel aan

ontdek BE GE

RLA

Zichtbaarheid Eén van de actiepunten is het parkeerterrein aan de Anthony Fokkerweg, vanwege de autokraken. Daar is

inmiddels flink gesnoeid rond het parkeerterrein, waardoor de zichtbaarheid van het parkeerterrein is verbeterd. Dat zorgt voor meer veiligheid. Ook de verlichting wordt meer dan verdubbeld. Er komt dit jaar nog extra verlichting op andere donkere plekken. Verder zijn er op het hele bedrijventerrein veel fietsenrekken bijgeplaatst, zodat fietsen niet meer los op de stoep hoeven te staan. Het groen wordt waar nodig gesnoeid en onderhouden. Ook zwerfafval wordt aangepakt: begin november gaat het stadsdeel meer handhaven.

"De situatie vóór (links) en ná het onderhoud (rechts). Het groen is al weg en de stoep herbestraat. De volgende stap is het verwijderen van graffiti. (Foto: JB)

Bent u een goede kok en zou u graag uw kookkunsten willen laten zien? Laat het ons weten! Ga naar www.zuid.amsterdam.nl/onderdepannen en meld u aan!


2

www.zuid.amsterdam.nl

Vernieuwde Hygiëaplein geopend Het Hygiëaplein (Stadionbuurt) is opgeknapt. Bewoners, ouders en scholen maakten samen het nieuw ontwerp voor het plein. Het vernieuwde plein werd op 11 oktober geopend. In september 2012 organiseerde een aantal ouders van de Geert Groote School 1 en de Europaschool het project ‘Het plein op een lijn’. Tijdens dit project droegen kinderen en buurtbewoners ideeën aan voor een nieuwe inrichting van het plein. Deze ideeën zijn door een aantal buurtbewoners en ouders van de twee scholen verwerkt in een plan met minder asfalt, nieuwe speelmogelijkheden en meer natuur. Schoolpleinen opknappen Stadsdeel Zuid adviseerde hen en stelde budget beschikbaar. Het Hygiëaplein is een van de openbare schoolpleinen in Zuid die worden opgeknapt. Stadsdeel Zuid heeft voor het opknappen van schoolpleinen € 375.000,- uitgetrokken. Deze zomer heeft het stadsdeel het plan voor het Hygiëaplein uitgevoerd. Ontworpen door ouders In het ontwerp zijn de wensen en ideeën van de buurt verwerkt.

31 oktober 2013

‘Eet U Mee?’ Zorgt voor meer binding in de buurt Het initiatief ‘Eet U Mee?’ won vorige week de Nationale Eenzaamheid Prijs, tijdens de aftrap van de Week tegen Eenzaamheid.

Het Hygiëaplein heeft nu minder asfalt, meer speelmogelijkheden en meer groen. (foto: AvdV)

Sommige ouders werken in hun dagelijks leven als architect of beeldend kunstenaar: zij hebben hun expertise ingezet bij het ontwerpen van het plein. De Marathonweg verdeelt het plein in tweeën, maar daardoor konden beide helften juist een eigen accent krijgen. De noordelijke helft is ontworpen door Floor Keijzer (architect), Erik Hehenkamp (architect) en Anet van de Elzen (beeldend kunstenaar) met ondersteuning van Lieke Hobus (directeur Geert Groote School 1). De zuidelijke helft is ontworpen door Mike Korth en Gus Tielens

(Korth Tielens architecten b.v.) en Esther Damen met ondersteuning van Channah Nieuwenhuis (directeur Europaschool). Wat is er vernieuwd? Op het Hygiëaplein is nu minder asfalt, meer natuur, en zijn er meer speelmogelijkheden. Veel asfalt is vervangen door een zachtere (valdempende) ondergrond. Er zijn klimbomen, klimlijnen en speel- en zitobjecten. Dankzij meer en gevarieerder groen, nieuwe banken en nieuwe plantenbakken heeft het plein een prachtige uitstraling gekregen.

Experiment: parkeerduurbeperking in Buitenveldert-Noord

De Nationale Eenzaamheid Prijs is een oproep aan iedereen om mee te denken hoe we samen eenzaamheid kunnen aanpakken. De prijs gaat naar diegene met het beste idee: creatief en positief, maar ook haalbaar en met verwacht resultaat. Het winnende initiatief komt van Klaartje Vreeken en Fabienne Brunet (beiden 31). Het idee erachter is simpel: vraag buurtgenoten ‘die extra gezelligheid kunnen gebruiken’ te eten. “We willen hiermee meer binding in de buurt creëren”, vertelt Klaartje Vreeken.

Eet ú mee? Vreeken en Brunet willen de sociaal bewogen etentjes eerst in hun eigen buurten op de kaart zetten. Op dit moment kunt u al mee koken en eten in Amsterdam en Haarlem. Geef u op via www.eetumee.nl en zie waar de etentjes gepland staan op www.facebook.com/eetumee.

“Wat fijn dat u dat vraagt” Fabiënne Brunet zette deze zomer de eerste stap door in haar buurt - de Hoofddorppleinbuurt - buurtgenoten uit te nodigen voor het avondeten. “Ik heb bij een paar buren aangebeld en een oudere man in de supermarkt uitgenodigd. Die was helemaal verbaasd dat ik hem te eten vroeg. Toen mijn vriend hem die avond vroeg of hij nog een kopje

De voorzitter Coalitie Erbij Leo Wijnbelt (links) overhandigt de prijs aan winnaars Fabienne Brunet en Klaartje Vreeken, samen met Katja Schuurman. (foto: NV)

Stadsdeel Zuid organiseert op woensdag 13 november voor bewoners een inloopavond over de nieuw te bouwen Boerenweteringgarage.

■ ■ ■

De buurten waar de parkeerduurbeperking gaat plaatsvinden. ■

Bij de ingangen van de vier buurten komen borden te staan die de maximale parkeerduur van 3 uur weergeven. Voor de vergunninghouders, de bezoekersregeling en de digitale kraskaart verandert er niets!

deel ook of parkeerders uitwijken naar andere buurten.

Meer informatie Een overzicht van de betrokken buurten vindt u in het nieuwsoverzicht op onze website. Voor Sinds het invoeren van betaald vragen kunt u contact opnemen met parkeren in Buitenveldert-Zuid, is de Hoe gaat het verder in 2014? het informatienummer van de parkeerdruk toegenomen in de buurten tegen de Zuidas. Omdat het Het stadsdeel gaat onderzoeken of de gemeente Amsterdam, 14 020, van parkeerduurbeperking het gewenste maandag t/m vrijdag tussen 08.00 voor bewoners steeds moeilijker effect heeft. Daarbij kijkt het stadsen 18.00. wordt om een parkeerplaats te vinden, stelt het stadsdeel een parkeerduurbeperking in voor een deel van Buitenveldert-Noord. ■

koffie wilde, zei hij: ‘Wat fijn dat u dat vraagt. Al heel lang heeft niemand mij meer gevraagd of ik nog koffie wilde’. Dat was een heel bijzonder moment.”

Informatieavond Boerenweteringgarage Deze avond zal de beoogde aannemerscombinatie, Stadlander, de eerste ontwerpschetsen toelichten.

Met een parkeerduurbeperking wil Stadsdeel Zuid bereiken dat bewoners van BuitenveldertNoord hun auto goed kunnen parkeren in hun eigen buurt.

Woensdag 13 november Tussen 19.30 en 21.30 uur. Kantine van het Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de Hoochstraat 59.

drijven Max Bögl en VBK) geselecteerd om de garage te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden. Inmiddels zijn ook de eerste schetsontwerpen gemaakt. Stadlander licht de ontwerpen toe tijdens de avond. Naar verwachting wordt eind dit jaar de definitieve opdracht verstrekt.

Stadsdeel Zuid legt de parkeergarage onder de Boerenwetering aan om de parkeerdruk in de buurt te verlagen én om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Met name in de Frans Halsbuurt. Er komen zo’n 600 parkeerplaatsen in de garage. Zodra de Boerenweteringgarage klaar is, verdwijnen er 300 parkeerplaatsen op straat. Zo komt er extra ruimte vrij voor onder meer groen, voetgangers en fietsers.

Bestemmingsplan Tijdens de avond kunt u ook vragen stellen over het gewijzigde bestemmingplan dat de deelraad op 25 september heeft vastgesteld. Dit plan ligt vanaf 31 oktober 6 weken ter inzage (zie ook de officiële bekendmakingen in deze krant). Na onder meer het project- en het investeringsbesluit, beide in 2012, is de Boerenweteringgarage met dit nieuwe bestemmingsplan weer een belangrijke stap dichterbij gekomen.

Ontwerp Eerder dit jaar is Stadlander (een samenwerking van de bouwbe-

Kijk voor meer informatie op www.zuid.amsterdam.nl/ boerenwetering.

geldGROENwassen in Zuid

3 uur parkeren Vanaf 4 november geldt in vier buurten in Buitenveldert-Noord een parkeerduurbeperking van 3 uur (zie de kaart). ■ Na 3 uur lang parkeren, is het 2 uur lang niet mogelijk om voor hetzelfde kenteken parkeergeld te betalen via de automaat of mobiele telefoon. Dagkaarten zijn hier ook niet meer te koop.

Met geldGROENwassen helpt u uw favoriete ondernemers of instellingen uit de buurt om te vergroenen. En u haalt er zelf ook voordeel uit. Hoe werkt geldGROENwassen? Stel: de groenteboer bij u om de hoek kan veel energie besparen door een energiezuinige koeling aan te schaffen. Om dit te bekostigen kan hij naar de bank gaan, maar hij kan het ook van zijn klanten 'lenen' via geld-

GROENwassen. U betaalt de groenteboer bijvoorbeeld € 100,- en krijgt hiervoor 6 waardebonnen van € 20,-, dus uw investering groeit direct! Deze waardebonnen kunt u in 3 jaar tijd bij de groenteboer inwisselen. Wanneer 60 klanten meedoen, kan

de groenteboer de energie-investering doen en flink besparen op zijn energierekening! De groenteboer betaalt u gedurende drie jaar tijd 'in natura' terug. Zo heeft iedereen winst: het milieu, de buurt, de groenteboer én u. geldGROENwassen doet iedere maand een ander stadsdeel aan, in oktober zijn zij in Zuid, in Broedplaats OldSkool

(www.facebook.com/OldschoolAm sterdam). Maar u kunt ook na oktober nog aansluiten! Bettina Bakt, de biologische taartenbakker in de Van Woustraat, is de eerste ondernemer in Zuid die meedoet met geldGROENwassen. Kijk voor meer informatie op www.geldgroenwassen.nu.


www.zuid.amsterdam.nl

Fracties deelraad Zuid

Nieuws uit de deelraad

VVD

Programmabegroting 2014

www.vvd.amsterdam.nl/zuid ■

Dhr. J. (Jeroen) Van Wijngaarden 06 2375 5814 fractievoorzitter jvanwijngaarden@zuid.vvdamsterdam.nl Mw. A.R. (Rosalien) van Dolder 06 4726 4966 rvandolder@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. J.H.J. (John) van Doorn 020 644 0059 jvandoorn@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. J.P. (Jaïr) Eisenmann 020 344 4846 jeisenmann@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. A. (Arjen) de Heus 06 2188 4369 jacdeheus@zuid.vvdamsterdam.nl Mw. L.P. (Petra) Tiel 020 776 7386 p.tiel@vvdamsterdam.nl Dhr. C.T. (Richard) Valkering 06 5243 3817 rvalkering@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. J.G. (Jan-Willem) van der Wal 085 878 4265 jwvdwal@zuid.vvdamsterdam.nl

Traditiegetrouw buigen de raadscommissies zich in november over de stadsdeelbegroting. De komende begrotingsbehandeling is bijzonder, omdat dit de laatste programmabegroting is in deze bestuursperiode én ook de laatste in deze vorm vanwege de herziening van het bestuurlijk stelsel in 2014. De programmabegroting geeft aan welke keuzes het dagelijks bestuur (DB) maakt met betrekking tot de maatschappelijke doelstellingen, inzet van middelen en beschikbare budgetten. In de programmabegroting 2014 staan, aan de hand van dertien programma’s (politieke thema’s), de concrete plannen voor het volgende jaar.

D66 www.d66amsterdamzuid.nl ■

Dhr. A.S.P. (Alexander) Scholtes fractievoorzitter a.scholtes@d66.nl Dhr. E. (Ed) Berkhout edfberkhout@hotmail.com Mw. T.M. (Thirza) Bronner thirza@gmail.com Dhr. P.V. (Paul) Guldemond paulguldemond@hotmail.com Dhr. E.P. (Eelco) Huizinga eelco.huizinga@planet.nl Dhr. H.F.L. (Herman) Wals hermanwals@dds.nl

06 1418 3583

06 5374 4844 06 1808 0284 06 1224 1387 06 5479 3607 06 4621 5244

PvdA www.amsterdam.pvda.nl/zuid fractie: 06 5091 6166 ■

Dhr. W.M. (Marijn) van Ballegooijen, fractievoorzitter vanballegooijen@gmail.com Dhr. B. (Brahim) Abid brahim.abid@gmail.com Dhr. M.B. (Marc) den Hertog mbdenhertog@gmail.com Dhr. E.M. (Eddy) Linthorst eddy@eddylinthorst.nl Mw. T. (Tanja) van Nieuwenhoven tanja.v.nieuwenhoven@planet.nl Mw. F.S. (Femke) Roos-Meijer, raadsvoorzitter femroos@chello.nl

06 1880 9839

06 2467 0101 06 2467 3683 020 679 5052 06 5376 4945 020 671 6203 / 06 5371 8563

GroenLinks www.amsterdamzuid.groenlinks.nl ■

Dhr. P.J.J. (Paul) van Grieken, fractievoorzitter paul.van.grieken@xs4all.nl Dhr. M.A. (Arend) Hamstra arend@arendhamstra.nl Dhr. J.B. (Jan) Kok janbkok@janbkok.nl Mw. W. (Wanda) Pelt wandazon@zonnet.nl

085 878 5639

06 2474 7546 020 679 1828

Voordat de deelraad op 27 en 28 november beslist over de begroting, bespreken de raadscommissies die programma’s die op hen van toepassing zijn. Tijdens die commissievergaderingen kunnen commissieleden aangeven wat zij anders willen dan het DB. Het DB kan een advies van een commissie- of raadslid overnemen en de begroting aanpassen alvorens die naar de deelraad wordt gestuurd voor besluitvorming. Overigens kunnen fracties tijdens de raadsvergadering ook nog verzoeken (moties) of wijzigingsvoorstellen (amendementen) indienen. De deelraad stemt dan over de moties, amendementen en de programmabegroting. Die worden aangenomen bij meerderheid van stemmen. Wat kunt u doen? Zoals eerder gezegd, geven de commissieleden tijdens hun vergadering aan wat, en hoe zij het anders willen dan het DB. Dat is ook het moment dat u, als bewoner van Zuid, de commissie kunt laten weten wat u van de voorstellen vindt. Als u dus vindt dat een specifiek project, instelling, stichting, club of dienst meer of minder budget moet krijgen, kunt u dit aangeven bij de commissie die dat onderwerp behandelt, door in te spreken. Onderaan deze pagina leest u de procedure van het inspreken.

06 1410 9114

06 2663 9268

Bij een commissievergadering kunt u alléén inspreken over punten die op de agenda van die avond staan. De commissieleden kunnen uw argumenten meenemen in hun meningsvorming. De commissie adviseert vervolgens of het onderwerp op de agenda van de raad moet komen.

CDA www.CDAZuid.nl ■

Dhr. H.J.W. (Henk) Boes, fractievoorzitter henk.boes@gmail.com

Vereniging Ons Zuid www.stemvoz.nl ■

Mw. D. (Daphna) Brekveld, fractievoorzitter info@stemvoz.nl

020 679 5076

Zuid- en Pijpbelangen www.zpbelangen.org ■

Dhr. T.F.I.M. (Theo) Keijser, fractievoorzitter stem_zpbelangen@hotmail.com

020 664 3282 / 675 7025

Griffie Secretariaat griffie@zuid.amsterdam.nl

Dinsdag 5 november 20.00-22.30 uur: raadscommissie Samenleving

De programmabegroting 2014 is te vinden op de raadsinformatiepagina: www.zuid.amsterdam > Bestuur en organisatie > deelraad. Vergaderen over de begroting Hieronder een overzicht welke begrotingsprogramma's in welke commissies behandeld worden. Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 27 én 28 november. Commissie Samenleving (SL) ■ Dinsdag 5 november ■ Programma 4, 5, 6, 7 en 8 (Werk, inkomen en economie, Onderwijs en jeugd, Welzijn en zorg, Sport en recreatie, Kunst en cultuur)

020 252 1345

Woensdag 6 november 20.00-22.30 uur: raadscommissie Ruimte & Wonen

Dinsdag 12 november 20.00-22.30 uur: raadscommissie Leefomgeving

Woensdag 13 november 20.00-22.30 uur: raadscommissie Dienstverlening, Financiën & Veiligheid

Wo 27 en do 28 november Commissie Ruimte & Wonen (R&W) ■ Woensdag 6 november ■ Programma 8 (Monumentenzorg) en programma 11 (Stedelijke ontwikkeling) Commissie Leefomgeving (LO) ■ Dinsdag 12 november ■ Programma 3, 9, en 10 (Verkeer en infrastructuur, Openbare ruimte en groen, Milieu en water) Commissie Dienstverlening, Financiën & Veiligheid (DFV) ■ Woensdag 13 november ■ Programma 1, 2, 12, 13 en overige (Dienstverlening, Openbare orde en veiligheid, Bestuur en ondersteuning, Middelen) Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer: 020 252 1345 of mailen naar griffie@zuid.amsterdam.nl

Spelregels ■ U kunt niet inspreken over: - een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan; - benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; - een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. ■ Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffie. ■ Elke spreker krijgt maximaal drie minuten het woord. De voorzitter verdeelt de tijd evenredig over de sprekers als de totaal beschikbare tijd daartoe aanleiding geeft. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd. Naar oordeel van de voorzitter kan per onderwerp de spreektijd per persoon worden gelimiteerd.

De commissie- en raadsvergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen beginnen doorgaans om 20.00 uur en vinden plaats in de raadzaal van het stadsdeelkantoor, President Kennedylaan 923.

van het stadsdeel.

Inspreken in een commissievergadering

www.amsterdam.sp.nl/kerngroepen/zuid Mw. R. (Roya) Moayyed, fractievoorzitter roya.moayyed@hetnet.nl Dhr. G. (Gosse) van Woudenberg vanwougosse@live.nl

Speerpunten De speerpunten voor 2014 zijn: ■ Veiligheid en verkeersveiligheid ■ Dienstverlening ■ Ondernemersklimaat ■ Zelfredzaamheid en participatie ■ Onderwijs, kunst en cultuur ■ Sportdeelname en – accommodaties ■ Woningbouw, inpassing ZuidAs en Noord-Zuidlijn

Agenda Vergaderingen November

Deze planning kan tussentijds wijzigen. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de website

06 2465 1873

SP

3

31 oktober 2013

Sprekers onthouden zich van beledigende of onbehoorlijke uitingen of uitlatingen. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang van de orde van de vergadering is. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter kan de deelnemers aan de vergadering toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.

Wilt u inspreken, maar weet u niet goed hoe of wanneer? Neem dan contact op met de griffie. Een commissiegriffier zal u aangeven welke commissie voor u het meest relevant is. Misschien dacht u zelf aan inspreken, maar is het schrijven van een brief effectiever in uw specifieke geval. De griffie adviseert u wat de beste manier is om uw mening voor het voetlicht te brengen. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer: 020 252 1345 of mailen naar griffie@zuid.amsterdam.nl

20.00-22.30 uur: vergadering deelraad

Vergaderstukken U vindt de volledige agenda’s en bijbehorende vergaderstukken en het volledige vergaderschema op onze website: www.zuid.amsterdam.nl > Bestuur en organisatie > deelraad. Vanaf deze pagina van de deelraad kunt u doorklikken naar Raadsinformatie. Papieren versies liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij de balies van het stadsdeelkantoor, President Kennedylaan 923 en Loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301. De openingstijden staan op pagina 4.

Wilt u inspreken/de raad toespreken? Meldt u zich dan van te voren bij de griffie aan. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de betreffende vergaderdag op telefoon 020 252 1345 of via het aanmeldformulier voor insprekers op de website. Insprekers/toesprekers worden verzocht zich voor aanvang van de vergadering te melden bij de aanwezige griffiemedewerker.


4 Officiële bekendmakingen Kennisgeving instellen fietsparkeerduurbeperking in bepaalde straten in stadsdeel Zuid Kennisgeving ontwerpbesluit artikel 4.27 lid 2 sub a van de APV Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid maakt bekend dat zij, op grond van artikel 4.27 lid 2 sub a van de APV, voornemens zijn een fietsparkeerduurbeperking in te stellen in voorzieningen in de openbare ruimte in bepaalde straten in stadsdeel Zuid. Terinzagelegging Het ontwerpbesluit op grond van de APV ligt met ingang van 1 november tot en met 21 november tijdens de openingstijden ter inzage bij ons informatiecentrum op het stadsdeelkantoor Burgerweeshuispad 301, geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Bovendien is de informatiebalie op donderdagavond tot 20.00 uur open. Het ontwerpbesluit kan tevens bekeken worden via onze internetsite www.zuid.amsterdam.nl/publicaties, onder ‘Stukken ter inzage’. Zienswijze Gedurende genoemde periode kan een ieder een zienswijze met betrekking tot dit ontwerpbesluit indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Kennisgeving tijdelijke verplaatsing van de Stadionpleinmarkt Het dagelijks bestuur heeft op 22 oktober 2013 besloten tot de tijdelijke verplaatsing van de Stadionpleinmarkt naar de Marathonweg tussen Olympiakade en Olympiaweg, met ingang van 9 november 2013. Op 4 november 2013 wordt gestart met bouwrijp maken op het Stadionplein. Medio 2016 is de oplevering van de nieuwbouw gepland. In 2016 keert de kleine zaterdagmarkt terug naar het Stadionplein. Tegelijkertijd met het besluit tijdelijke verplaatsing is een

Spreekuren dagelijks bestuur De vijf stadsdeelbestuurders houden spreekuur voor bewoners. Een afspraak maken is niet nodig, u kunt gewoon langsgaan. In principe is er iedere twee weken spreekuur. De eerstkomende spreekuren zijn: Paul Slettenhaar (VVD), voorzitter Eerstvolgende spreekuur: vrijdag 1 november, 10.30-11.30 uur Huis van de Wijk Buitenveldert A.J. Ernststraat 112 buurten: Buitenveldert, Prinses Irenebuurt en Zuidas onderwerpen: onder andere dienstverlening, communicatie, veiligheid, handhaving, sport Egbert de Vries (PvdA), vice-voorzitter Eerstvolgende spreekuur: maandag 4 november, 16.00-17.00 uur Huis van de Wijk Rivierenbuurt Rijnstraat 115 buurten: IJselbuurt, Rijnbuurt en Scheldebuurt onderwerpen: onder andere wonen, welstand en monumenten, werk en inkomen, armoedebeleid, inburgering, ruimtelijke ordening. Joep Blaas (D66) Eerstvolgende spreekuur: dinsdag 5 november, 16.00-17.00 uur Huis van de Wijk Coenen-Lydia Roelof Hartplein 2a buurten: Museumkwartier, Duivelseiland, Willemsparkbuurt en Schinkelbuurt onderwerpen: onder andere openbare ruimte, groen, reiniging, afvalinzameling, milieu. Marco Kreuger (VVD) Eerstvolgende spreekuur: dinsdag 12 november, 16.00-17.00 uur Huis van de Wijk Olympus Hygiëaplein 10 buurten: Hoofddorppleinbuurt, Stadionbuurt en Apollobuurt onderwerpen: onder andere verkeer en vervoer, parkeren, welzijn, ouderen, Wet maatschappelijke ondersteuning. Simone Kukenheim (D66) Eerstvolgende spreekuur: donderdag 7 november, 16.00-17.00 uur. Huis van de Wijk De Pijp Tweede van der Helststraat 66 buurten: Oude en Nieuwe Pijp (incl. Diamantbuurt) onderwerpen: onder andere economische zaken, ondernemers, markt horeca, kinderopvang, kunst en cultuur, onderwijs en jeugd

www.zuid.amsterdam.nl verkeersbesluit genomen, omdat de Marathonweg tussen Olympiakade en Olympiaweg op zaterdagen van 06.00 tot 18.00 uur afgesloten wordt voor alle verkeer. Dit verkeersbesluit wordt op donderdag 31 oktober gepubliceerd in de Staatscourant. Deze publicatie kunt u hier vinden: www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/op_organisatie/deelgemeente/amsterdam_-_zuid.

schriftelijk of mondeling. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Stadsdeel Zuid, afdeling Vergunningen, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Voor uw mondelinge reactie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Vergunningen van Stadsdeel Zuid, via het informatienummer van de Gemeente Amsterdam 14 020.

Bezwaar tegen tijdelijke verplaatsing markt U kunt bezwaar maken tegen het besluit tijdelijke verplaatsing. Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes weken na de datum van publicatie in deze stadsdeelkrant een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

Kennisgeving ontwerpbeschikking Van Heenvlietlaat 220 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan de indiener van het bezwaarschrift om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. Op grond van artikel 7:1a. lid 1 Awb kan de indiener in het bezwaarschrift het bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Kennisgeving ontwerpbeschikking Wabo: Woestduinstraat 18 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure) Het uitvoeren van de volgende werkzaamheden op het adres Woestduinstraat 18, met nevenadressen Leiduinstraat 11 en 13 en Woestduinstraat 16: ■ het oprichten van een gebouw met een ondergrondse parkeergarage, bestaande uit eenentwintig appartementen, waarvan twaalf vrije sector koopwoningen en negen sociale huurwoningen, tweeëntwintig bergingen en negentien parkeerplaatsen met op de begane grond maatschappelijk gebruik ten behoeve van onderwijs en één (openbaar) buitenspeelplein en boven de begane grond vier woonlagen; ■ het realiseren van een in- en uitrit gelegen aan de Leiduinstraat. het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend dat zij hiervoor, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten: ■ het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo); ■ het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met planologische regeling (artikel 2.1, lid 1, onder c, Wabo); ■ een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen (artikel 2.2, lid 1, onder e, Wabo). Terinzagelegging De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 november 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij ons informatiecentrum op het stadsdeelkantoor Burgerweeshuispad 301. U dient hiervoor een afspraak te maken. Dit kan telefonisch via het informatienummer van de Gemeente Amsterdam 14 020 of via onze website www.zuid.amsterdam.nl/bekendmakingen, onder ’het digitaal loket’. De ontwerpbeschikking kan tevens bekeken worden via onze internetsite www.zuid.amsterdam.nl/publicaties, onder ’Stukken ter inzage’. Zienswijze Gedurende genoemde periode kan een ieder een zienswijze kenbaar maken met betrekking tot deze aanvraag

Het gedeeltelijk veranderen van de indeling, en het wijzigen van het gebruik, van het kantoorgebouw gelegen op het adres Van Heenvlietlaan 220, met bestemming daarvan tot 354 zelfstandige woonstudio's met 55 parkeerplaatsen in de kelder, en het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het gebouw; Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten, inzake: ■ het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo); ■ het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met planologische regeling, (artikel 2.1, lid 1, onder c, Wabo). Terinzagelegging De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 november 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra op het stadsdeelkantoor Burgerweeshuispad 301, geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Bovendien is de informatiebalie van ons kantoor aan het Burgerweeshuispad 301 op donderdagavond tot 20.00 uur open. De ontwerpbeschikking kan tevens bekeken worden via onze internetsite www.zuid.amsterdam.nl/publicaties, onder ‘Stukken ter inzage’. Zienswijze Gedurende genoemde periode kan een ieder een zienswijze met betrekking tot deze aanvraag schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Voor uw mondelinge reactie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Vergunningen. Bel daarvoor met het gemeentelijke informatienummer 14 020, en vraag naar het secretariaat van afdeling Vergunningen Stadsdeel Zuid. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Boerenweteringgarage Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend, overeenkomstig artikel 3.8 leden 3 en 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), dat de deelraad van Stadsdeel Zuid op 25 september 2013 het bestemmingsplan Boerenweteringgarage gewijzigd heeft vastgesteld. De deelraad heeft daarnaast besloten om geen exploitatieplan vast te stellen, als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening. Beschrijving plangebied De Boerenwetering loopt vanaf de Singelgracht, langs de Hobbemakade/Ruysdaelkade naar het Beatrixpark. De toekomstige garage is geprojecteerd onder de watergang Boerenwetering noordelijk van de Diamantbrug (brug 137, in het verlengde van de Albert Cuypstraat) en zuidelijk van de Brandweerbrug (brug 79, in het verlengde van de Eerste Jacob van Campenstraat). Achtergrond Op 19 december 2012 heeft de deelraad het

Investeringsbesluit genomen voor de realisatie van de parkeergarage onder de Boerenwetering. In de garage komen 600 parkeerplekken, voor vergunninghouders en bezoekers. Stadsdeel Zuid wil de parkeergarage aanleggen om de parkeerdruk in de Oude Pijp te verlagen en om ruimte op straat te creëren voor andere functies. Nadat de garage is aangelegd verdwijnen 300 parkeerplaatsen uit het straatbeeld. Deze vrijkomende ruimte wordt benut om de kwaliteit van de openbare ruimte in de Frans Halsbuurt te verbeteren. Op dit moment gelden voor het plangebied meerdere bestemmingsplannen waarin nog geen rekening is gehouden met de parkeergarage. Het plangebied bevindt zich nu binnen de bestemmingsplannen De Pijp 2005, Museumkwartier en Valeriusbuurt 2010 en Water in De Pijp. Het specifiek voor de Boerenweteringgarage opgestelde bestemmingsplan biedt het juridisch-planologisch kader, op grond waarvan later de omgevingsvergunning voor de realisatie van de garage kan worden aangevraagd. Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Het bestemmingsplan Boerenweteringgarage is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld naar aanleiding van een aantal zienswijzen. Tevens is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Voor het overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar de stukken die wij onder ‘Terinzagelegging’ noemen. Terinzagelegging Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt voor een ieder zes weken ter inzage met ingang van vrijdag 1 november 2013. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Boerenweteringgarage 2013 is digitaal raadpleegbaar en beschikbaar op zowel www.ruimtelijkeplannen.nl als www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl, waar het ontwerpbestemmingsplan is te vinden onder het planidentificatienummer NL.IMRO.0363.K1301BPSTD-VG01. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kunt u tevens (in pdf) bekijken via onze internetsite www.zuid.amsterdam.nl/bestemmingsplannen, onder ’81 Boerenweteringgarage’. De stukken kunt u ook inzien bij de stadsdeelkantoren aan de President Kennedylaan 923 en het Burgerweeshuispad 301, geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur. Beroep Tegen het vaststellingsbesluit kan met ingang van de dag nadat de terinzagelegging is gestart gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Meer informatie staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl. Beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld: ■ Door belanghebbenden die tijdig zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan bij de deelraad kenbaar hebben gemaakt, dan wel door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan bij de deelraad kenbaar te hebben gemaakt; ■ Door een ieder als het gaat om de wijzigingen die de deelraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het besluit van de deelraad treedt in werking daags na afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van bovengenoemde Afdeling van de Raad van State. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Amsterdam, 31 oktober 2013 Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, P.P.J. Slettenhaar, stadsdeelvoorzitter H.J.M. Wink, stadsdeelsecretaris

Zuidas

Een groen dak, maar dan anders Je ziet het steeds vaker: groene daken die het leefklimaat een impuls geven. Ook in Zuidas. Maar op het dak van restaurant Old School gebeurt iets nieuws. Daar klimt de kok binnenkort naar boven om een takje basilicum te plukken of een maaltje bonen te oogsten. Overal waar je kijkt ligt sedum (een soort vetplantjes), en aan de randen groeien enkele grassen en andere planten. Dit is het ‘Polderdak Zuidas’, op het dak van het voormalige ROC aan de Gaasterlandstraat. In dit pand, schuin tegenover de RAI, zijn recent architectenbureau Inbo en broedplaats/restaurant Old School gevestigd. En op dat dak staat Sacha Stolp, projectleider bij de Green Business Club Zuidas. Het Polderdak Zuidas is iets nieuws, legt Sacha uit: “Aan de randen van het dak hebben we een dijk gebouwd met een klepconstructie. Binnen die dijk zijn speciale plastic kratten geplaatst, die regenwater kunnen opvangen. Bovenop dat bassin groeien planten. Nu is dat nog sedum, maar straks, in het voorjaar, heeft de kok van restaurant Old School

Projectleider Sacha Stolp op het nieuwe Polderdak Zuidas. Op de achtergrond het plateau waar iedereen welkom is om het Polderdak zélf te komen bekijken. (Foto: MP)

hier een geweldige moestuin tot zijn beschikking.” Noodzaak Dit bijzondere plan heeft een harde noodzaak, vervolgt Sacha Stolp. ”Ook in een dichtbebouwde wijk als Zuidas moet overtallig water weg kunnen stromen, anders komen de straten blank te staan. En als het te hard regent om al het water in één keer kwijt te raken, dan heb je een tijdelijke opvang nodig.” Die tijdelijke opvang biedt het Polderdak Zuidas. Via een ingenieus systeem kan de eigenaar de opvang straks feilloos regelen. “Als er een regenbui wordt voorspeld, zetten we ruim van te voren de

kleppen in de dijk wijd open, zodat de kratten leeg zijn. Daarna mag het gaan plenzen, want het dak kan 70.000 liter water opvangen. Het dak kan door zijn speciale constructie een groot gewicht dragen. Als het weer droog is, stroomt het water langzaam weg.” Het Polderdak Zuidas is een bijzonder initiatief, omdat het bedrijfsleven en de overheid intensief hebben samengewerkt, vertelt Sacha. ”Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om dit doel te bereiken. Wij hopen dan ook dat er straks veel meer polderdaken verschijnen, in Zuidas en daarbuiten. Ik werk er in elk geval graag aan mee.”

31 oktober 2013

Contact en openingstijden Algemeen nummer: 14 020 Inspecteurs Bouw- en Woningtoezicht: 14 020 (09.00-10.00 uur) Meldingen openbare ruimte: 14 020 Bedrijfsafval: 020 252 1111 Horeca Overlast: 020 421 4567 Meldpunt Zorg en Overlast: 020 252 1670 Loket Zorg en Samenleven: 020 252 4255 e-mail: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl website: www.zuid.amsterdam.nl postadres: Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam President Kennedylaan 923 Informatiebalie: maandag-vrijdag, 08.00-17.00 uur, behalve donderdag tot 20.00 uur Burgerzaken* Ma, di, wo, vr Do Burgerlijke Stand** Ma, di, wo, vr Do

Inloop: 08.30-16.00 uur Inloop: 13.00-20.00 uur Inloop en op afspraak: 08.30-16.00 uur Inloop en op afspraak: 13.00-16.00 uur Op afspraak: 16.00-20.00 uur

U kunt een afspraak maken via telefoon 14 020 of via www.amsterdam.nl/openingstijden. Loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301 Informatiebalie: maandag-vrijdag, 08.00-17.00 uur, behalve donderdag tot 20.00 uur Burgerzaken* Ma, di, wo, vr Do Burgerlijke Stand** Ma, di, wo, vr Do

Inloop en op afspraak: 08.30-16.00 uur Inloop en op afspraak: 13.00-20.00 uur Inloop en op afspraak: 08.30-16.00 uur Inloop en op afspraak: 13.00-16.00 uur Op afspraak: 16.00-20.00 uur

Vergunningen Ma, di, wo, vr 08.30-12.00 uur (inloop) Ma, di, wo, vr 12.00-16.00 uur (op afspraak) Do 13.00 - 20.00 uur (op afspraak) * Burgerzaken Aanvragen paspoort, rijbewijs, verklaring van gedrag, attestatie de vita en diverse afschriften (uittreksels) van de Gemeentelijke Basis Administratie. Pasfotoautomaat aanwezig. ** Burgerlijke stand Aangifte doen van geboorte en overlijden, voltrekken van huwelijken of geregistreerd partnerschap. N.B.: voor ondertrouw moet u een afspraak maken (telefonisch of via www.zuid.amsterdam.nl). Loket Zorg en Samenleven Voor informatie en advies over Wmo-voorzieningen, zorg en welzijn. e-mail: loketzorgensamenleven@zuid.amsterdam.nl telefoon: 020 252 4255 ■ Stadsdeelkantoor Zuid * President Kennedylaan 923, 1079 MZ A’dam Inloopspreekuur: ma, di, wo en vrij 08.30-12.00 uur Op afspraak: do 13.00-20.00 uur Voor een afspraak op donderdag kunt u tot woensdag 12.00 uur bellen met het loket. ■ Dienstencentrum De Berlage * Lekstraat 13a, 1079 EK A’dam Inloopspreekuur: ma, vr 13.30-16.30 uur wo 09.00-12.00 uur De maandag en vrijdag spreekuur is tot nader order verplaatst naar het stadsdeelkantoor, President Kennedylaan 923 ■ Huis van de Wijk Buitenveldert * (voorheen MFC Binnenhof) A.J. Ernststraat 112, 1082 LP A’dam Inloopspreekuur: ma, di en do 13.30-16.30 uur ■ Huis van de Wijk de Pijp 2e van de Helststraat 66, 1072 PG A’dam Inloopspreekuur: di en vr 09.00-12.00 uur, wo 13.30-16.30 uur ■ Huis van de Wijk Olympus Hygiëaplein 10, 1076 RT A’dam Inloopspreekuur: ma, wo en vrij 09.00-12.00 uur * Gehandicaptenparkeerplaats aanwezig

Colofon Stadsdeelkrant Zuid wordt tweewekelijks huis-aan-huis verspreid. Jaargang 4, nummer 20 Oplage: 90.000 Uitgave: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid Hoofdredactie: Wolfgang Hövelmann Eindredactie: Serpil Senel, Stefan Baas, Delana ‘t Zand (raadsgriffie pagina 3) Productie: Movement Vormgeving: Floppy Design Druk: Drukkerij Vorsselmans Fotografie: Gert Jan van Rooij (GJvR), Anet van de Velzen (AvdV), Niels Vreeken (NV), Marjolijn Pokorny (MP), Johan Braber (JB). Tekst: Vrijwilliger van de Maand: Minka Bos Verspreiding: PostNL. Klachten over de bezorging? Tel: 0900 0990 of kijk op www.postnl.nl > Klantenservice > Klachten Stadsdeel Zuid, dan wel de met het stadsdeel samenwerkende derden, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van de inhoud van Stadsdeelkrant Zuid. Suggesties, tips of reacties? e-mail: stadsdeelkrant@zuid.amsterdam.nl post: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Zuid 13 20  
Zuid 13 20