Page 1

Zuid.

Jaargang 4 Nummer 4

amsterdam.nl

21|02|13 Verschijnt iedere twee weken

In dit mummer: 2

Actie ‘Pin & Win!’ in Zuiderbad

Onderscheiding voor Vrijwilligers van

het Jaar Sporten, spelen en ontspannen in

het Sarphatipark Voorkom woninginbraak

3 Nieuws uit de deelraad Deelraad vergadert op 27 februari

4 Tot en met 30 juni kunt u in het Zuiderbad meedoen aan de actie ‘Pin en win!’

Bekendmakingen

Subsidie voor tijdelijke kunstprojecten

Gaat u zwemmen in het Zuiderbad? Reken dan aan de kassa van het bad af met uw pin-pas. Schrijf uw naam, adres en telefoonnummer op de pinbon, en doe hem in de melkbus bij de kassa.

Buitenveldert krijgt blauwe zones

Iedere speelmaand trekken wij 2 winnende pinbonnen uit de melkbus. Deze winnaars stellen wij persoonlijk op de hoogte en zij ontvangen hun prijs bij een volgend bezoek aan het Zuiderbad. U kunt zo vaak meedoen als u wilt!

Basisscholen in Zuid werken samen om nieuwe leerlingen in hun buurt op school te plaatsen.

Het volgende pakket kunt u winnen: 1x gratis entree Zuiderbad ■ 1x gratis onder de zonnebank ■ 1x gratis bubbelen ■ 1x gratis meedoen aan Aquasportles

In de buurt naar school

Basisscholen in stadsdeel Zuid gaan samenwerken in het aannemen en plaatsen van kleuters. Hiervoor ondertekenden bijna alle basisschool-besturen in Zuid het convenant ‘In de buurt naar school’. Met het ondertekenen verbinden de scholen zich aan de uitgangspunten van het project ‘In de buurt naar school’.

Stadsdeelkrant ook digitaal Alle nummers van stadsdeelkrant Zuid staan op: www.zuid.amsterdam.nl.

Wat houdt ‘In de buurt naar school’ in? ■ Openbare en bijzondere scholen in een buurt werken samen bij het aanmelden en plaatsen van kinderen. ■ Kinderen wonend in de buurt van

■ ■

een school krijgen voorrang. Aanmelden kan vanaf 2 jaar.  Scholen plaatsen kleuters op drie vaste momenten in het jaar.

Voor ouders is het belangrijk te weten op welke scholen hun kind terecht kan, en dat er rechtsgelijkheid is. Overigens staat het ouders vrij om hun kind op een school buiten hun eigen buurt aan te melden. Verantwoordelijk stadsdeelwethouder Simone Kukenheim: “Ik ben verheugd dat bijna alle scholen zich committeren aan het project ‘In de buurt naar School’. Het stadsdeel krijgt inzicht in het aantal kinderen dat een plek zoekt

op een school. Hiermee kunnen we eerder anticiperen op eventuele overaanmelding op scholen.” Samenwerken Scholen in de wijken Rivierenbuurt, De Pijp en Buitenveldert werkten al samen. Nu gaan bijna alle scholen in de rest van Zuid ook samenwerken. Betrokken scholen bepalen samen met welke scholen in hun buurt zij gaan samenwerken en hoe hun ‘voedingsgebied’ eruit gaat zien. Meer informatie is te vinden op de websites van de scholen. Kijk voor meer informatie over de scholen in Zuid op www.zuid.amsterdam.nl/ jeugd_en_onderwijs.

Volg ons op twitter: @stadsdeelzuid

Vind ons leuk op: Facebook/ZuidAmsterdamNL

De officiële bekendmakingen van Stadsdeel Zuid, zoals vergunningen en besluiten van het dagelijks bestuur, kunt u inzien op internet: www.zuid.amsterdam.nl/publicaties. Heeft u geen internet dan kunt u aan de balie van de stadsdeelkantoren op verzoek een print laten maken.

KVO-ster voor Van Woustraat

Boerenmarkt bij Albert Cuypmarkt De Vereniging Boerenmarkt Albert Cuyp heeft bij het stadsdeel het verzoek ingediend om de Albert Cuypmarkt uit te breiden met een wekelijkse boerenmarkt. De boerenmarkt iedere woensdag in de 1e Sweelinckstraat, tussen de Albert Heijn en de Albert Cuypstraat. De boerenmarkt krijgt dan dezelfde openingstijden als de Albert Cuypmarkt. De Boerenmarkt wordt voor een proefperiode van 1 jaar ingesteld en biedt een breed aanbod van

(biologische) verse producten. Na een jaar wordt de markt geëvalueerd. Ter inzage U kunt uw mening geven over het instellingsbesluit voor de Boerenmarkt. Het besluit ligt van 8 februari tot en met 22 maart ter inzage op het marktkantoor (Albert Cuypstraat 261-263) en de stadsdeelkantoren van Zuid. U kunt het besluit ook digitaal bekijken via www.zuid.amsterdam.nl, onder ‘Snel naar’ bij ‘Ter inzage’.

Stadsdeel Zuid maakt parkeren gebruiksvriendelijker in Buitenveldert. Hier vervangen wij het € 0,10-tarief door blauwe parkeerzones. De parkeerautomaten gaan weg en er komen nieuwe verkeersborden. Deze borden zijn nu nog afgedekt, maar zodra de blauwe strepen langs de stoepranden liggen, worden de borden zichtbaar. Tot die tijd hoeft u nog niet te betalen op deze locaties. De aanleg van de blauwe zones is afhankelijk van het weer. Bij vorst en sneeuw kan er niet gewerkt worden. Het kan ook zijn dat wanneer u dit leest, de blauwe zones al klaar zijn. De blauwe zones komen rond het Gelderlandplein, langs de A.J. Ernststraat, bij Groot Essenburg en langs de Amstelveenseweg vlakbij de kruising met de Nieuwe Kalfjeslaan. Parkeerduur De blauwe zones gelden van maandag t/m vrijdag, van 9.00-19.00 uur, met een maximale parkeertijd van 1 uur. Alleen in de blauwe zone bij het winkelcentrum Gelderlandplein mag u maximaal 1,5 uur parkeren.

Krant niet ontvangen? De stadsdeelkrant verschijnt iedere twee weken. Krant niet ontvangen? Bel de verspreider PostNL, tel: 0900 0990 (10 ct per minuut) of kijk op www.postnl.nl > Klantenservice


2

www.zuid.amsterdam.nl

21 februari 2013

Sporten, spelen en ontspannen in het Sarphatipark

Ondanks veel bezoekers, zijn er ook rustige plekjes. (Foto: RM)

Jaarlijks bezoeken miljoenen mensen het Sarphatipark. Deze vele bezoekers, op het kleine oppervlakte van dit park, maken van het Sarphatipark in verhouding een van de meest druk bezochte parken van Nederland! Dan komt er veel bij kijken om het park in vorm te houden. Vele mensen bezoeken het park om te sporten, spelen, picknicken of te wandelen. Om ervoor te zorgen dat iedereen van het park kan blijven genieten, heeft Stadsdeel Zuid – samen met veel vrijwilligers – in 2012

Picknickkleedjes die je gelijk kunt gebruiken als vuilniszak. (Foto: RM)

veel gedaan om het park in vorm te houden. Recreatie Voor de jongste bezoekers heeft het stadsdeel in de speeltuin de zandbak gevuld met nieuw zand en de oude speeltoestellen vervangen. De zuidoosthoek van het park is recreatief ingericht voor alle leeftijden.

Groen In 2012 zijn de vijvers uitgebaggerd. De grasvelden zijn opnieuw ingezaaid zodat ze er in de zomer mooi bij lagen. Ook is er groot onderhoud gepleegd aan de bomen in het park. Zo is de zuid-oosthoek van het park weer ingericht als bomenplein, zoals het was bedoeld in het oorspronkelijke parkontwerp.

Zwerfvuil Om rondzwervend afval te verminderen, deelden wij in de zomer van 2012 picknickkleedjes uit. Wanneer picknickende bezoekers waren uitgegeten, konden ze het kleedje dichtvouwen en gebruiken als afvalzak. Dit werkte erg goed! Er was hierdoor veel minder zwerfvuil. Komend jaar doen wij dit weer.

Daar is het basketbalveld opgeknapt, en zijn twee panna(voetbal)veldjes aangelegd voor jeugd van 6 tot 18 jaar. De fitnesshoek is uitgebreid met fitnesstoestellen voor 50-plussers.

Waterafvoer blijft lastig in een oud park als het Sarphatipark. In 2012 was er regelmatig wateroverlast. Met kleine gerichte ingrepen proberen wij wateroverlast te verminderen.

Groen Gemaal Het monument is schoongemaakt en het Groen Gemaal is opgeknapt. Advies nodig voor uw (gevel)tuin? Kom dan langs bij de vrijwilligers van

‘Onderscheiding van de stad Amsterdam’ voor Vrijwilligers van het Jaar Voor het eerst reikte Stadsdeel Zuid een ‘Onderscheiding van de stad Amsterdam’ uit aan twee bijzondere vrijwilligers.

Marius Singels Sinds vijf jaar is Marius Singels coördinator van de Voedselbank Zuid. Dankzij Singels associeert men de Voedselbank Zuid tegenwoordig niet alleen met ‘armoede’ en ‘hulp’, maar ook met eigen kracht, initiatief en creativiteit. De Voedselbank helpt 140 gezinnen uit Zuid. Maar dankzij Singels helpt de voedsel-

bank deze mensen niet alleen, maar activeert de voedselbank hen ook om zelf iets aan hun leefomstandigheden te verbeteren. Bijvoorbeeld door trainingen te geven als ‘Op eigen kracht’, waarin mensen leren budgetteren en administreren. Onder Singels leiding werd de voedselbank uitgebreid met ‘supermarktacties’, een kapper en kleding. Singels zocht ook actief samenwerking met het bedrijfsleven. Zo houdt advocatenkantoor Nauta Dutilh regelmatig inzamelingsacties voor de voedselbank, en ondersteunt de ‘Green Business Club’ (een groep Zuidasbedrijven die zich samen inzet voor

een duurzame wereld) de voedselbank met inzamelingsacties en workshops. Als verrassing kregen beide vrijwilligers een diner aangeboden door Lounge Vandaag. Daarna kregen de twee ‘Vrijwilligers van het Jaar’ hun onderscheidingen opgespeld door stadsdeelwethouders Kreuger en De Vries. Marco Kreuger: “Eigenlijk verdienen alle 40.000 vrijwilligers uit Zuid een onderscheiding. Wij waarderen alle vrijwilligers enorm. Deze onderscheiding dient als blijk van onze waardering, als aanmoediging en dank voor al die inzet van vrijwilligers zoals jullie, die onmisbaar zijn geworden voor ons stadsdeel.”

Vrijwilligers In het Sarphatipark zijn nog meer vrijwilligers actief die het park helpen beheren. Ook in 2012 hielpen zij mee. Onder meer met het zaaien, planten en snoeien van het groen. Maar ook met het opruimen van vuil. Ook u kunt eenvoudig helpen! Houd het park schoon wanneer u het bezoekt. Gooi afval in de afvalbak. Zo kan iedereen blijven genieten van dit park.

Een woninginbraak kan iedereen in de stad mee te maken krijgen. Vaak gaat het om een simpele inbraak, bij mensen die éven de deur uit zijn. Zij gooien in alle haast de deur dicht of doen ‘m op een enkel slot. Daar maakt een handige dief gebruik van.

Anti-inbraaktips ■ Gaat u de deur uit? Sluit alle sloten en ramen. ■ Zet geen ladder, trappen of containers dicht bij uw huis. Inbrekers gebruiken die graag. ■ Laat geen sleutels aan de binnenzijde in het slot zitten. ■ Bewaar geen sleutels buiten onder de mat of plantenbak. ■ Zorg voor goed hang- en sluitwerk.

Vrijwilligers Marius Singels en Alie Klein krijgen de onderscheiding uitgereikt. (foto: MB)

het Groen Gemaal. Zij hebben ook vele planten, zaden en stekjes beschikbaar.

Voorkom woninginbraak!

Stadsdeel Zuid en de politie werken er hard aan om woninginbraken terug te dringen. Maar wat kunt u zelf al doen? Met aan aantal simpele tips voorkomt u onveilige situaties:

Twee ‘vrijwilligers van het jaar 2012’: Marius Singels (Voedselbank Zuid) en Alie Klein (PuurZuid), kregen de onderscheiding opgespeld door stadsdeelwethouders Marco Kreuger en Egbert de Vries. Alie Klein Alie Klein doet al meer dan 25 jaar lang vrijwilligerswerk bij PuurZuid, Torendael en het Alzheimer Café. Ze begeleidt oudere mensen, is gastvrouw in het Alzheimer Café, en helpt onder meer bij de kerstmarkt, bloemschikken en sjoelavonden. Haar man Leffert Klein was ook een zeer gedreven vrijwilliger in het stadsdeel. Hij richtte de ‘Algemene Hulpdienst’ op: een vrijwilligersorganisatie in Zuid die klussen deed bij hulpbehoevende mensen. Leffert Klein zou in 2011 een lintje krijgen, maar overleed plotseling voordat hij het lintje mocht ontvangen. Zijn vrouw Alie Klein draagt haar onderscheiding op aan haar man.

Een van de nieuwe pannaveldjes in het park. (Foto: WS)

■ ■

Zorg voor voldoende buitenverlichting. Hang geen adreslabel aan uw sleutelbos. Versnipper dozen van luxe artikelen, waaraan inbrekers kunnen zien wat er binnen te halen valt. Leg waardevolle spullen uit het zicht, en het liefst in een kluis. Bewaar geen grote hoeveelheden geld in uw huis. Fotografeer uw kostbare bezittingen. Graveer of markeer uw kostbare eigendommen.

Kijk voor meer tips op www.politiekeurmerk.nl.


www.zuid.amsterdam.nl

Fracties deelraad Zuid

De deelraad vergadert op 27 februari

www.vvd.amsterdam.nl/zuid

Dhr. J. (Jeroen) Van Wijngaarden 020 676 9555 fractievoorzitter jvanwijngaarden@zuid.vvdamsterdam.nl Mw. A.R. (Rosalien) van Dolder 06 4726 4966 rvandolder@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. J.H.J. (John) van Doorn 020 644 0059 jvandoorn@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. J.P. (Jaïr) Eisenmann 020 344 4846 jeisenmann@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. A. (Arjen) de Heus 06 2188 4369 jacdeheus@zuid.vvdamsterdam.nl Mw. L.P. (Petra) Tiel 020 776 7386 p.tiel@vvdamsterdam.nl Dhr. C.T. (Richard) Valkering 06 5243 3817 rvalkering@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. J.G. (Jan-Willem) van der Wal 085 878 4265 jwvdwal@zuid.vvdamsterdam.nl

D66 www.d66amsterdamzuid.nl ■

Dhr. A.S.P. (Alexander) Scholtes fractievoorzitter a.scholtes@d66.nl Dhr. E. (Ed) Berkhout edfberkhout@hotmail.com Mw. T.M. (Thirza) Bronner thirza@gmail.com Dhr. P.V. (Paul) Guldemond paulguldemond@hotmail.com Dhr. E.P. (Eelco) Huizinga eelco.huizinga@planet.nl Dhr. H.F.L. (Herman) Wals hermanwals@dds.nl

06 1418 3583

06 5374 4844 06 1808 0284 06 1224 1387 06 5479 3607 06 4621 5244

PvdA www.amsterdam.pvda.nl/zuid fractie: 06 5091 6166 ■

Dhr. W.M. (Marijn) van Ballegooijen, 06 1880 9839 fractievoorzitter vanballegooijen@gmail.com Dhr. B. (Brahim) Abid 06 2467 0101 brahim.abid@gmail.com Dhr. M.B. (Marc) den Hertog 06 2467 3683 mbdenhertog@gmail.com Dhr. E.M. (Eddy) Linthorst 020 679 5052 eddy@eddylinthorst.nl Mw. T. (Tanja) van Nieuwenhoven 06 5376 4945 tanja.v.nieuwenhoven@planet.nl Mw. F.S. (Femke) Roos-Meijer, 020 671 6203 / raadsvoorzitter 06 5371 8563 femroos@chello.nl

GroenLinks www.amsterdamzuid.groenlinks.nl ■

Dhr. P.J.J. (Paul) van Grieken, fractievoorzitter paul.van.grieken@xs4all.nl Dhr. M.A. (Arend) Hamstra arend@arendhamstra.nl Dhr. J.B. (Jan) Kok janbkok@janbkok.nl Mw. W. (Wanda) Pelt wandazon@zonnet.nl

085 878 5639

Grondexploitatie Warmeloplanno 206.08 Nr.BD2012-00453 Deze financiële paragraaf behoort bij het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Warmelo (SPvE), dat in juni 2012 door de deelraad Zuid is vastgesteld. Het plan Warmelo betreft het voornemen tot de ontwikkeling van twee zelfbouw villakavels aan Warmelo. De Grondexploitatie geeft een overzicht van investeringen (o.a. kosten voor bouwrijp maken, herinrichting van de openbare ruimte) en opbrengsten (grondopbrengsten) en het financiële resultaat van het plan Warmelo met plancode 206.08. De deelraad wordt gevraagd in te stemmen met de financiële toelichting op het SPvE en de begroting grondexploitatie Warmelo (206.08), inhoudende de ontwikkeling van twee villakavels aan Warmelo. Daarnaast wordt de deelraad gevraagd een krediet van € 780.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoeringswerkzaamheden van deze grondexploitatie. Krediet voor renovatie natuurgrasvelden Sportpark Het Loopveld Na extern onderzoek door ingenieursbureau Oranjewoud is vastgesteld dat twee natuurgrasvelden op Sportpark Het Loopveld aan renovatie toe zijn. Reden: grasmatten en pitch zijn versleten en vlakte en afwatering/ drainage zijn onvoldoende. Het gaat om velden van voetbalvereniging AMVJ en cricketvereniging ACC.

06 2465 1873

06 1410 9114

06 2537 4291

www.CDAZuid.nl Dhr. H.J.W. (Henk) Boes, fractievoorzitter henk.boes@gmail.com

Vereniging Ons Zuid www.stemvoz.nl ■

Mw. D. (Daphna) Brekveld, fractievoorzitter info@stemvoz.nl

020 679 5076

Zuid- en Pijpbelangen www.zpbelangen.org ■

Dhr. T.F.I.M. (Theo) Keijser, 020 664 3282 / fractievoorzitter 675 7025 stem_zpbelangen@hotmail.com

Griffie Secretariaat griffie@zuid.amsterdam.nl

20.00-22.30 uur: vergadering deelraad

Dinsdag 5 maart 20.00-22.30 uur: raadscommissie Samenleving Komt te vervallen. Promotie elektrisch vervoer: Electric Avenue op het Marie Heinekenplein (Foto JvdE)

Woensdag 6 maart Door de renovatie worden de velden weer optimaal en veilig bespeelbaar. De deelraad wordt gevraagd € 190.000,beschikbaar te stellen voor de renovatie van de twee natuurvelden. Milieujaarprogramma 2013 & Milieujaarverslag 2012 Dit is het derde jaarprogramma behorend bij het Milieubeleidsplan 2011-2014. Het is de eerste keer dat beide documenten gecombineerd worden, omdat het milieuprogramma van een bepaald jaar nauw afhangt van de resultaten van het jaar daarvoor. Waar het jaarverslag terugblikt op alle uitgevoerde projecten in 2012, geeft het milieuprogramma een overzicht van de projecten voor het nieuwe jaar. Deze projecten zijn op het gebied van geluid, klimaat, lucht, wettelijke taken, groen en water, en duurzaam consumeren. Voorbeelden van acties per gebied: Lucht: o.a. faciliteren elektrisch vervoer, labellen nieuwe wagens.

De griffie ontvangt dagelijks post van bewoners en organisaties, bestemd voor de deelraad. Om deze brieven door de juiste mensen en op een goede manier te laten afhandelen, wordt onderscheid gemaakt in het soort post.

CDA

Woensdag 27 februari

Geluid: o.a. geluidsreductie bij herprofilering en groot onderhoud, bijzondere subsidieverordening isolatie woningen tegen geluidsoverlast door horeca. Klimaat: o.a. subsidie groene daken, stimuleren zonne-energie, inpandige fietsenstalling, keurmerk zorginstellingen, duurzame ondernemersprijs. Duurzaam consumeren: o.a. duurzaam inkopen en aanbesteden, biologische catering in kantines Stadsdeel Zuid, convenant FSC-hout. Groen en water: o.a. subsidies aan twee natuur- en milieuteams, subsidie aan vereniging natuurtuin Cinetol. Aan de deelraad wordt gevraagd het gecombineerde Milieujaarprogramma 2013 en Milieujaarverslag 2012 vast te stellen. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer: 020 252 1345 of mailen naar griffie@zuid.amsterdam.nl

Raadspost versus raadsadres Wij onderscheiden raadspost en raadsadres. Waar deze termen voor staan leest u hieronder.

020 252 1345

Raadspost Van raadspost is sprake bij post gericht aan de deelraad, waarvan de raad alleen kennis moet nemen, en niet over hoeft te beslissen. U kunt hierbij denken aan brieven die gaan over een losliggende stoeptegel of een

De commissie- en raadsvergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen beginnen doorgaans om 20.00 uur en vinden plaats in de raadzaal van het stadsdeelkantoor, President Kennedylaan 923.

Deze planning kan tussentijds wijzigen. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de website van het stadsdeel.

020 679 1828

www.amsterdam.sp.nl/kerngroepen/zuid Mw. R. (Roya) Moayyed, fractievoorzitter roya.moayyed@hetnet.nl Dhr. F.J. (Fred) Gersteling fred.gersteling@gmail.com

De volgende vergadering van de deelraad vindt plaats op woensdag 27 februari vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het stadsdeelkantoor op de President Kennedylaan 923. De volgende onderwerpen staan, onder voorbehoud, op de agenda.

06 2474 7546

SP

Agenda Vergaderingen februari/maart

Nieuws uit de deelraad

VVD

3

21 februari 2013

bouwwerk zonder vergunning. Uw brief wordt ter kennisgeving doorgestuurd naar de raadsleden én naar de stadsdeelorganisatie voor beantwoording. In sommige gevallen wordt een afweging gemaakt om een afschrift van de brief aan de commissieleden te sturen omdat het onderwerp net is besproken of op korte termijn wordt besproken in een raadscommissie.

Raadsadres Als post gericht aan de deelraad een duidelijke inhoudelijke vraag of voorstel aan de raad bevat waarover de raad een beslissing kan/mag nemen, noemen wij het een raadsadres. Meestal geeft de raad opdracht aan het dagelijks bestuur (DB) om een (concept) antwoord te schrijven. Het antwoord van het DB gaat altijd naar de raad én naar de indiener van het raadsadres. Betreft het raadsadres een onderwerp over niet vastgesteld beleid, dan kan de raad beslissen om het (concept)antwoord van het DB in een raadscommissie te brespreken. Hoe dan ook worden indieners altijd schriftelijk op de hoogte gesteld van de procedure en over de verdere afhandeling. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer: 020 252 1345 of mailen naar griffie@zuid.amsterdam.nl

20.00-22.30 uur: raadscommissie Ruimte & Wonen

Dinsdag 12 maart 20.00-22.30 uur: raadscommissie Leefomgeving

Woensdag 13 maart 20.00-22.30 uur: raadscommissie Dienstverlening, Financiën & Veiligheid

Woensdag 20 maart 20.00-22.30 uur: vergadering deelraad

Vergaderstukken U vindt de volledige agenda’s en bijbehorende vergaderstukken en het volledige vergaderschema op onze website: www.zuid.amsterdam.nl > Bestuur en organisatie > deelraad. Vanaf deze pagina van de deelraad kunt u doorklikken naar Raadsinformatie. Papieren versies liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij de balies van het stadsdeelkantoor, President Kennedylaan 923 en Loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301. De openingstijden staan op pagina 4.

Wilt u inspreken/de raad toespreken? Meldt u zich dan van te voren bij de griffie aan. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de betreffende vergaderdag op telefoon 020 252 1345 of via het aanmeldformulier voor insprekers op de website. Insprekers/toesprekers worden verzocht zich voor aanvang van de vergadering te melden bij de aanwezige griffiemedewerker.


4 Officiële bekendmakingen Rectificatie: Definitief aanwijzingsbesluit en Nota van Beantwoording Apollobuurt. In de stadsdeelkrant van 7 februari 2013 is de bekendmaking gepubliceerd van het bovengenoemde besluit van 22 januari 2013. Bij besluit van 5 februari 2013 heeft er een ambtshalve wijziging van dit besluit plaatsgevonden ten behoeve van locatie 25-7. In de publicatie had dan ook in plaats van ‘22 januari 2013’ moeten staan: ’22 januari 2013 en 5 februari 2013’. Zowel het besluit van 22 januari 2013 als dat van 5 februari 2013 zijn met ingang van 8 februari 2013 ter inzage gelegd. Zoals aangekondigd in de publicatie van 7 februari 2013 liggen de stukken tot en met het einde van de beroepstermijn ter inzage bij het stadsdeel op de volgende locaties:

Spreekuren dagelijks bestuur De vijf stadsdeelbestuurders houden spreekuur voor bewoners. Een afspraak maken is niet nodig, u kunt gewoon langsgaan. In principe is er iedere twee weken spreekuur. De eerstkomende spreekuren zijn: Paul Slettenhaar (VVD), voorzitter Eerstvolgende spreekuur: vrijdag 22 februari, 10.30-11.30 uur Huis van de Wijk Buitenveldert A.J. Ernststraat 112 buurten: Buitenveldert, Prinses Irenebuurt en Zuidas onderwerpen: onder andere dienstverlening, communicatie, veiligheid, handhaving, sport

www.zuid.amsterdam.nl ■

Stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923. Stadsdeelkantoor Burgerweeshuispad 301.

U kunt de stukken ook inzien op www.zuid.amsterdam.nl/projectoais.

Definitief aanwijzingsbesluit en Nota van Beantwoording Stadionbuurt Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid heeft op 5 februari 2013 een aanwijzingsbesluit genomen over de locaties van de ondergrondse restafvalcontainers in de wijk Stadionbuurt. Met dit aanwijzingsbesluit zijn de locaties voor de plaatsing van containers definitief bepaald. Beroep en inwerkingtreding Gedurende de termijn van terinzageligging kan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld tegen het aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainers in de wijk Stadionbuurt door: ■ een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht; ■ een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijze niet in staat is geweest tijdig zienswijzen in te dienen; ■ een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift dient in tweevoud te

worden gezonden aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, ‘s-Gravenhage. Het aanwijzingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA, ‘s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het aanwijzingsbesluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Ter inzage Het aanwijzingsbesluit en de Nota van Beantwoording worden met ingang van 22 februari 2013 ter inzage gelegd. Met ingang van 23 februari 2013 start de beroepstermijn van zes weken. Gedurende deze termijn liggen de stukken ter inzage bij het stadsdeel op de volgende locaties: ■ Stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923 ■ Stadsdeelkantoor Burgerweeshuispad 301 U kunt de stukken ook inzien op de website: www.zuid.amsterdam.nl/projectoais.

Subsidie voor tijdelijke kunstprojecten Stadsdeel Zuid en Dienst Zuidas stimuleren een vernieuwend en veelzijdig kunstklimaat en willen kunstenaars en kunstinstellingen hiervoor de ruimte bieden. Met behulp van subsidies kunt u overal in het stadsdeel tijdelijke kunstprojecten realiseren.

21 februari 2013

Contact en openingstijden Algemeen nummer: 14 020 Inspecteurs Bouw- en Woningtoezicht: 14 020 (09.00-10.00 uur) Meldingen openbare ruimte: 14 020 Bedrijfsafval: 020 252 1111 Horeca Overlast: 020 421 4567 Meldpunt Zorg en Overlast: 020 252 1670 Loket Zorg en Samenleven: 020 252 4255 e-mail: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl website: www.zuid.amsterdam.nl postadres: Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

De projecten moeten zich onderscheiden door hun artistiek-kunstzinnige kwaliteit. Het kan gaan om unieke projecten, buiten de gebaande paden, die nieuwsgierigheid van omwonenden en voorbijgangers opwekken. Projecten op onalledaagse locaties of in samenwerking met bijzondere verbanden. Liefst met internationale uitstraling. Twee keer per jaar beoordeelt de Adviescommissie voor de Kunst Zuid de projectvoorstellen. ■ Het project vindt plaats in/op een publiek toegankelijke locatie in stadsdeel Zuid; ■ Kunstinstellingen die aanvragen, zijn gevestigd in stadsdeel Zuid; ■ De subsidieaanvraag geeft inzicht in het artistieke concept en resultaat, het beoogde publiek, de artistieke kwaliteit van eerder werk, de projectorganisatie en financiering.

President Kennedylaan 923 Informatiebalie: maandag-vrijdag, 08.00-17.00 uur, behalve donderdag tot 20.00 uur

Sluitingsdatum en aanvraagformulier 31 maart is de sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen. U kunt het aanvraagformulier downloaden via www.zuid.amsterdam.nl/kunst_en_cul tuur/subsidie_tijdelijke.

Do

Per jaar stellen Stadsdeel Zuid en Dienst Zuidas € 140.000,- beschikbaar voor tijdelijke kunstprojecten.

Derde KVO-ster voor Van Woustraat

Egbert de Vries (PvdA), vice-voorzitter Eerstvolgende spreekuur: maandag 25 februari, 16.00-17.00 uur Huis van de Wijk Rivierenbuurt Rijnstraat 115 buurten: IJselbuurt, Rijnbuurt en Scheldebuurt onderwerpen: onder andere wonen, welstand en monumenten, werk en inkomen, armoedebeleid, inburgering, ruimtelijke ordening. Joep Blaas (D66) Eerstvolgende spreekuur: dinsdag 26 februari, 16.00-17.00 uur Huis van de Wijk Coenen-Lydia Roelof Hartplein 2a buurten: Museumkwartier, Duivelseiland, Willemsparkbuurt en Schinkelbuurt onderwerpen: onder andere openbare ruimte, groen, reiniging, afvalinzameling, milieu.

Burgerzaken* Ma, di, wo, vr Do Burgerlijke Stand** Ma, di, wo, vr Do

Inloop: 08.30-16.00 uur Inloop: 13.00-20.00 uur Inloop en op afspraak: 08.30-16.00 uur Inloop en op afspraak: 13.00-16.00 uur Op afspraak: 16.00-20.00 uur

U kunt een afspraak maken via telefoon 14 020 of via www.amsterdam.nl/openingstijden. Loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301 Informatiebalie: maandag-vrijdag, 08.00-17.00 uur, behalve donderdag tot 20.00 uur Burgerzaken* Ma, di, wo, vr Do Burgerlijke Stand** Ma, di, wo, vr

Inloop en op afspraak: 08.30-16.00 uur Inloop en op afspraak: 13.00-20.00 uur Inloop en op afspraak: 08.30-16.00 uur Inloop en op afspraak: 13.00-16.00 uur Op afspraak: 16.00-20.00 uur

Vergunningen Ma, di, wo, vr 08.30-12.00 uur (inloop) Ma, di, wo, vr 12.00-16.00 uur (op afspraak) Do 13.00 - 20.00 uur (op afspraak) * Burgerzaken Aanvragen paspoort, rijbewijs, verklaring van gedrag, attestatie de vita en diverse afschriften (uittreksels) van de Gemeentelijke Basis Administratie. Pasfotoautomaat aanwezig. ** Burgerlijke stand Aangifte doen van geboorte en overlijden, voltrekken van huwelijken of geregistreerd partnerschap. N.B.: voor ondertrouw moet u een afspraak maken (telefonisch of via www.zuid.amsterdam.nl). Loket Zorg en Samenleven Voor informatie en advies over Wmo-voorzieningen, zorg en welzijn. e-mail: loketzorgensamenleven@zuid.amsterdam.nl telefoon: 020 252 4255 ■ Stadsdeelkantoor Zuid * President Kennedylaan 923, 1079 MZ A’dam Inloopspreekuur: ma, di, wo en vrij 08.30-12.00 uur Op afspraak: do 13.00-20.00 uur Voor een afspraak op donderdag kunt u tot woensdag 12.00 uur bellen met het loket. ■ Dienstencentrum De Berlage * Lekstraat 13a, 1079 EK A’dam Inloopspreekuur: ma, vr 13.30-16.30 uur wo 09.00-12.00 uur ■ Huis van de Wijk Buitenveldert * (voorheen MFC Binnenhof) A.J. Ernststraat 112, 1082 LP A’dam Inloopspreekuur: ma, di en do 13.30-16.30 uur ■ Huis van de Wijk de Pijp 2e van de Helststraat 66, 1072 PG A’dam Inloopspreekuur: di en vr 09.00-12.00 uur, wo 13.30-16.30 uur ■ Huis van de Wijk Olympus Hygiëaplein 10, 1076 RT A’dam Inloopspreekuur: ma, wo en vrij 09.00-12.00 uur * Gehandicaptenparkeerplaats aanwezig

Colofon Stadsdeelkrant Zuid wordt tweewekelijks huis-aan-huis verspreid.

Marco Kreuger (VVD) Eerstvolgende spreekuur: dinsdag 5 maart, 16.00-17.00 uur Huis van de Wijk Olympus Hygiëaplein 10 buurten: Hoofddorppleinbuurt, Stadionbuurt en Apollobuurt onderwerpen: onder andere verkeer en vervoer, parkeren, welzijn, ouderen, Wet maatschappelijke ondersteuning. foto: SD

Simone Kukenheim (D66) Eerstvolgende spreekuur: woensdag 27 februari, 16.00-17.00 uur Huis van de Wijk De Pijp Tweede van der Helststraat 66 buurten: Oude en Nieuwe Pijp (incl. Diamantbuurt) onderwerpen: onder andere economische zaken, ondernemers, markt horeca, kinderopvang, kunst en cultuur, onderwijs en jeugd

Ondernemers, Stadsdeel Zuid, politie en brandweer werken samen om de Van Woustraat ‘Schoon, Heel en Veilig’ te maken. Dit is nu bekroont met de derde KVOster (Keurmerk Veilig Ondernemen). Dinsdag 5 februari ontvingen stadsdeelwethouder Simone Kukenheim, politie Amsterdam-Amstelland en ondernemers van de Van Woustraat de derde KVO-ster uit handen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Deze ster bekroont

6 jaar samenwerken tussen de ondernemers, Stadsdeel Zuid, politie en brandweer. Samen hebben zij afspraken gemaakt om de Van Woustraat ‘Schoon, Heel en Veilig’ te maken. Keurmerk Veilig Ondernemen Bij KVO is ‘samenwerking’ het sleutelwoord. Alle lokale partijen doen actief mee en verbinden zich aan afspraken om de veiligheid van een winkelgebied te vergroten voor de lange termijn.

Jaargang 4, nummer 4 Oplage: 90.000 Uitgave: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid Hoofdredactie: Winfried Lindeman Eindredactie: Serpil Senel, Delana ‘t Zand (raadsgriffie pagina 3) Productie: Movement Vormgeving: Floppy Design Druk: Dijkman, Diemen Fotografie: Riny Meijer (RM), Wim Salis (WS), Minka Bos (MB), Stadsdeel Zuid (SD) Verspreiding: PostNL. Klachten over de bezorging? Tel: 0900 0990 of kijk op www.postnl.nl > Klantenservice > Klachten Stadsdeel Zuid, dan wel de met het stadsdeel samenwerkende derden, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van de inhoud van Stadsdeelkrant Zuid. Suggesties, tips of reacties? e-mail: stadsdeelkrant@zuid.amsterdam.nl post: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

zuid-21-02_def  

stadsdeelkrant Zuid

zuid-21-02_def  

stadsdeelkrant Zuid