Page 1

Zuid. amsterdam.nl

m Sp Vri ecial jwi llig ers

Jaargang 3 Nummer 22

01|11|12 Verschijnt iedere twee weken

Lees ook… 2

Opknapbeurt voor heemtuin Amstelpark

■ ■

De heemtuin is een bijzonder deel van het Amstelpark, met een rijkdom aan planten, vogels, vlinders en insecten. Daardoor is het populair bij natuurliefhebbers en rustzoekers.

3

Ieder jaar is er onderhoud aan de heemtuin. Dat zorgt ervoor dat planten en dieren goed blijven gedijen. Dit najaar ligt de nadruk op het kappen van bomen. Daardoor komt er meer licht en lucht in de tuin en ontstaat er een bloem- en besrijke begroeiing. Het stadsdeel kapt vooral schaduwgevende boomsoorten, zoals de beuk en hazelaar.

Nieuws uit de deelraad ■ Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid in Zuid

4 ■ ■

Van links naar rechts: Paul Slettenhaar, Jiske Griffioen, Suzan Verduijn, Marlou van Rhijn, Wim Crouwel en Marc de Hond voor de muurschildering. (foto: RvD)

Paralympiërs gehuldigd Stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar heeft op zaterdag 20 oktober de paralympische sporters gehuldigd die zijn afgebeeld op de muurschildering aan de Amstelveenseweg. De atletes Marlou van Rhijn, Suzan Verduijn en rolstoeltennisster Jiske Griffioen waren aanwezig bij deze huldiging. Zij waren ook getuige van het 'live' bijschilderen van de gewonnen medailles, door graffiti-kunstenaars Stein en Wessel Koning. Ook Marc de Hond, rolstoelbasketballer en initiatiefnemer van de muurschildering, was aanwezig.

Vrijwillige inburgering succesvol

Stadsdeelkrant ook digitaal Alle nummers van stadsdeelkrant Zuid staan op: www.zuid.amsterdam.nl. Volg ons op twitter: @stadsdeelzuid

Vind ons leuk op: Facebook/ZuidAmsterdamNL De officiële bekendmakingen van Stadsdeel Zuid, zoals vergunningen en besluiten van het dagelijks bestuur, kunt u inzien op internet: www.zuid.amsterdam.nl/publicaties. Heeft u geen internet dan kunt u aan de balie van de stadsdeelkantoren op verzoek een print laten maken.

Bekendmakingen Column Zuidas - Klaas de Boer

Ouders: meld u aan voor het digitale panel

Met de opknapbeurt wordt de heemtuin aantrekkelijker voor flora en fauna, én voor bezoekers.

In de heemtuin leven vele soorten planten, vogels, vlinders en insecten. (foto: SZ)

Wmo-activiteitenladder Dag van de mantelzorg Meer geld naar kunst

Bewoners van Zuid die de Nederlandse taal niet voldoende spreken, kunnen zich aanmelden voor een vrijwilligere inburgeringcursus. Deze is gratis. Afgelopen zomer rondde de eerste groep inburgeraars de cursus af. De deelnemers zijn zeer positief over de cursus: een aantal vond een baan, sommigen startten een eigen onderneming. Bijvoorbeeld de Franse Eleonore Delettre. Van december 2011 tot mei 2012 volgde zij de inburgeringcursus en sinds mei 2012 is zij eigenaresse van A Table. Een Franse delicatessenzaak op de Kinkerstraat. Eleonore:” Dankzij de cursus leerde ik niet alleen Nederlands spreken en schrijven, maar begrijp ik de Nederlandse cultuur ook beter. Daar heb ik iedere dag profijt van. Ik kan de inburgeringcursus aanraden aan iedereen die de taal niet goed machtig is en een duidelijk doel voor ogen heeft.”

Dit najaar start Stadsdeel Zuid met een digitaal panel. Via dit panel kunnen bewoners hun mening laten horen over allerhande onderwerpen. Het panel start met vragen voor ouders. Stadsdeel Zuid wil weten tegen welke knelpunten ouders aanlopen en wil daarmee aan de slag gaan. Alle ouders met kinderen tot 23 jaar, die in Zuid wonen, kunnen zich aanmelden. Kijk voor meer informatie op www.zuid.amsterdam.nl. U kunt zich rechtstreeks aanmelden via www.onderzoekenstatistiek.nl/digipanelzuid. Digipanel Via korte digitale enquêtes vraagt het stadsdeel uw mening over allerlei jeugdgerelateerde zaken. Meedoen kost niet meer dan 10 minuten per keer. Vier keer per jaar ontvangt u via e-mail het verzoek mee te doen aan een kort digitaal onderzoek. In 20122013 richten wij ons op ouders en hun ervaringen met de jeugdvoorzieningen in Zuid. Na afloop van elk onderzoek worden de belangrijkste resultaten op de website van het stadsdeel gepubliceerd.

Eleonore Delettre is een van de vrijwillige inburgeraars in Zuid, die dankzij de cursus makkelijker aan het werk ging. (foto: JvdW)

Ook vrijwillig inburgeren? De cursus wordt aangeboden door De Taalwijzer. Is uw interesse gewekt? Wees er dan snel bij!

Meld u nu aan bij de Taalwijzer! In 2013 is de laatste mogelijkheid om gratis het inburgeringtraject te volgen.

Taalwijzer Zuid Huis van de wijk de Pijp, Tweede van der Helststraat 66 Open: Maandag t/m vrijdag van 09.30-17.00 uur. Dinsdagavond van 18.00-19.30 uur. Tel. 020 470 9122

De onderzoeken worden uitgevoerd door Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam.

Krant niet ontvangen? De stadsdeelkrant verschijnt iedere twee weken. Krant niet ontvangen? Bel de verspreider PostNL, tel: 0900 0990 (10 ct per minuut) of kijk op www.postnl.nl > Klantenservice


2

www.zuid.amsterdam.nl

1 november 2012

Dag van de Mantelzorg op 10 november De zorg voor een familielid, buur of vriend met een ziekte of beperking heet ook wel ‘mantelzorg’. Dit is een belangrijke taak waar veel bij komt kijken. En waar ook veel van afhangt. In stadsdeel Zuid zijn 11.416 mantelzorgers actief. Dit zijn voor het grootste deel vrouwen van 55 jaar en ouder. Eén op de vijf mantelzorgers verleent minimaal 16 uur per week aan mantelzorg.

Wmo-activiteitenladder Het Alzheimer Café Interessante thema’s, deskundige gasten, en volop ruimte voor vragen en ervaringen (toegang gratis).

“Dit zijn belangwekkende gegevens”, stelt Marco Kreuger, verantwoordelijke portefeuillehouder. “De ondersteuning van mantelzorgers is dan ook een belangrijk speerpunt. Ons doel is te voorkomen dat deze groep overbelast raakt. Mantelzorgers zelf hebben vaak ook een steuntje in de rug nodig (maar vragen daar niet altijd om) en waardering voor het zware werk dat zij belangeloos en zonder klagen doen.”

■ ■

Van harte uitgenodigd Daarnaast doet Stadsdeel Zuid ook graag mee met de Dag van de Mantelzorg op 10 november. Bent u mantelzorger en woont u in Zuid? Dan bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een culinair en creatief middagprogramma op Stadsdeelkantoor Zuid. De adviseurs van Loket Zorg en Samenleven zijn aanwezig om met mantelzorgers in gesprek te gaan voor advies en ondersteuning.

■ ■ ■

Zaterdag 10 november 2012, van 13.00 tot 17.00 uur ■ Stadsdeelkantoor Zuid, President Kennedylaan 923 Amsterdam Meldt u aan voor de Dag van de Mantelzorg via www.zuid.amsterdam.nl, of bij het loket Zorg en Samenleven, 020 252 4255. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met uw toegangsbewijs. ■

Meer geld naar kunst in Zuid Acht culturele instellingen in Zuid krijgen subsidie. Dat heeft het dagelijks bestuur besloten.

Buurtkamerkoffie Buurtbewoners ontmoeten elkaar in het Huis van de Wijk De Binnenhof en bespreken nieuwe plannen voor activiteiten met elkaar. Medewerkers van Dynamo bieden ondersteuning bij het uitwerken van die plannen. ■ Elke maandag, 08.30-11.00 uur. ■ Huis van de Wijk De Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. ■ Onbeperkt koffie en thee tussen 9.00 en 10.30 uur voor € 1. ■ Geen inschrijving nodig.

Mobiliteit Wijkpost de Pijp ondersteunt ouderen en mensen met een beperking, bij het aanvragen van diverse vervoersvoorzieningen. Bijvoorbeeld: parkeren met kraskaart, de aanvraag van invalidenparkeerplaats, mantelzorgvergoeding of Amsterdams Openbaar Vervoer. ■ Wijkpost de Pijp ■ Ferdinand Bolstraat 321 ■ 1072 MA Amsterdam ■ Telefoon: 020 470 4850 ■ E-mail: wijkpost.zuid@combiwel.nl De Diamantfabriek (hier met de voorstelling The Open Road) is één van de acht instellingen in Zuid die subsidie krijgt. (foto: RB)

ren is er voor ieder wat wils, van muziek tot theater en van film tot beeldende kunst. Met dit aanbod bedienen wij ook alle wijken van het stadsdeel. We hebben goede plannen, met een duidelijke visie, beloond."

Instellingen die subsidie krijgen ■ Filmhuis Rialto ■ Vondelpark Openluchttheater

Meer informatie vindt u op www.zuid.amsterdam.nl, onder ‘Kunst en cultuur’ > ‘Meerjarige subsidie’.

■ ■ ■ ■ ■

De Diamantfabriek Kunstverein OCCII Stichting ArtZuid Stichting ICU23 (Amstelpark) Teatro Munganga.

Parkeergarage Boerenwetering

Onderzoek naar exploitatie en bouw garage

Het stadsdeel wil een parkeergarage onder de Boerenwetering aanleggen om de parkeerdruk in de Oude Pijp te verlagen en ruimte op straat te creëren. Grote projecten in stedelijk gebied,

De Alzheimer Café's in Zuid worden georganiseerd in samenwerking met Dynamo (www.dynamo-amsterdam.nl) en Stichting Alzheimer Nederland (www.alzheimer-nederland.nl).

Gymnastiek 60+ Gymnastiek voor bewoners van 60 jaar en ouder. ■ Elke maandag, van 12.30-15.15 uur. ■ jongerencentrum ’t Plein.

Deze acht instellingen voldoen aan de nieuwe criteria die het stadsdeel stelde. Namelijk: artistieke kwaliteit, professionaliteit en binding met de buurt. Omdat het dagelijks bestuur kunst belangrijk vindt, verhoogt zij het jaarlijkse subsidiebedrag voor kunst- en cultuurinstellingen van €300.000 per jaar, naar €723.000 per jaar. Daarnaast krijgen instellingen vanaf 2013 subsidie voor vier jaar, in plaats van één jaar.

Stadsdeel Zuid heeft onderzoek laten doen naar een passende bouwmethode en naar de exploitatiemogelijkheden, voor de parkeergarage aan de Boerenwetering.

Odensehuis, Hygiëastraat 4 Iedere eerste dinsdag van de maand, van 19.00 tot 21.30 uur. Meer weten over het programma? Bekijk de onderwerpen op www.puurzuid.nl. Meer informatie Imme de Winter, PuurZuid Ouderenwerk Telefoon: 020 575 4622

Ook als u zich als vrijwilliger voor het Alzheimer Café wilt opgeven kunt u bellen met bovenstaande telefoonnummers.

Informatie Dag van de Mantelzorg

In totaal vroegen 23 instellingen subsidie aan. Alle subsidieaanvragen zijn ter beoordeling voorgelegd aan de onafhankelijke Adviescommissie voor de Kunst Zuid (ACK). Simone Kukenheim, portefeuillehouder Kunst en cultuur: “Ik ben blij verrast door de veelzijdigheid aan plannen van kunst- en cultuurinstellingen in Zuid. De creativiteit en professionaliteit geven een flinke impuls aan het culturele klimaat in Zuid. Met de instellingen die we nu gaan subsidië-

Woon- en zorgcentrum Torendael, Veluwelaan 21 Iedere derde woensdag van de maand, van 19.00 tot 21.30 uur. Bekijk de onderwerpen op www.puurzuid.nl. Meer informatie Karin Simon, ouderenwerker E-mail: ksimon@dynamo-amsterdam.nl Telefoon: 020 462 8440

zoals de bouw van een parkeergarage, brengen (bouw)risico’s met zich mee. Met een juiste uitvoeringsmethode kun je deze risico’s goed beheersen. Daarnaast moet van tevoren zijn nagedacht over de mogelijkheden voor exploitatie van de garage. De deelraad heeft bij vaststelling van het Projectbesluit het dagelijks bestuur verzocht om een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar deze

aspecten. De resultaten van dit onderzoek worden op donderdag 8 november gepresenteerd aan de commissie Leefomgeving. Presentatie U bent van harte welkom om deze presentatie bij te wonen. Inspreken is daarbij echter niet mogelijk. De avond is op 8 november in de raadzaal van het stadsdeelkantoor, President Kennedylaan 923, en begint om 20.00 uur.

Vrijwillige hulpdienst De vrijwillige hulpdienst is er voor alle ouderen en mensen met een beperking uit de Pijp. Vrijwilligers helpen bij alledaagse zaken zoals het doen van boodschappen, wandelen, begeleiding naar ziekenhuis of een koffiebezoek. ■ Telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur ■ 020 679 4441 Amsterdamse Participatiemarkt Deze informatiemarkt is voor mensen die graag actief mee willen doen, maar moeite hebben om passende activiteiten te vinden. Op de markt staan organisaties op het gebied van welzijn, vrijwilligerswerk, re-integratie, scholing en recreatie. Dit jaar is er special aandacht voor jongeren. ■ 22 november 2012 in de Meervaart (Amsterdam Osdorp). ■ www.participatiemarkt.nl Dinsdag 6 november, Film: Riding Alone for Thousands of Miles China, een vader maakt een lange reis om zijn stervende zoon terug te winnen. Met nagesprek, een avond voor ouderen. ■ 19.00 uur. Vrijwillige bijdrage. ■ Plaats: Maarten Luther Kerk, Dintelstraat 134. Donderdag 29 november, Wat hebben de sterren ons te zeggen? – John Sussenbach Over de rol van de sterrenhemel in de Bijbel. ■ 19.30 uur. Vrijwillige bijdrage. ■ Plaats: Torendael, Veluwelaan 21

Voor meer informatie: www.zuid.amsterdam.nl > Zorg en Welzijn > Loket Zorg en Samenleven


www.zuid.amsterdam.nl

Fracties deelraad Zuid

De commissie- en

Eenzaamheid uit de verborgenheid

www.vvd.amsterdam.nl/zuid

Agenda Vergaderingen oktober

Nieuws uit de deelraad

VVD

3

1 november 2012

De vergaderingen beginnen

Dhr. J. (Jeroen) Van Wijngaarden 020 676 9555 fractievoorzitter jvanwijngaarden@zuid.vvdamsterdam.nl Mw. A.R. (Rosalien) van Dolder 06 4726 4966 rvandolder@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. J.H.J. (John) van Doorn 020 644 0059 jvandoorn@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. J.P. (Jaïr) Eisenmann 020 344 4846 jeisenmann@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. A. (Arjen) de Heus 06 2188 4369 jacdeheus@zuid.vvdamsterdam.nl Mw. L.P. (Petra) Tiel 020 776 7386 p.tiel@vvdamsterdam.nl Dhr. C.T. (Richard) Valkering 06 5243 3817 rvalkering@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. J.G. (Jan-Willem) van der Wal 085 878 4265 jwvdwal@zuid.vvdamsterdam.nl

Ruim 100 mensen namen deel aan de raadsbijeenkomst Eenzaamheid in Zuid op 26 september. De bijeenkomst vond plaats in Huis van de Wijk Binnenhof in Buitenveldert. Een prima plek voor eerstelijnszorg, welzijn, betrokkenen en politici om elkaar beter te leren kennen, van naam en gezicht. In drie werkgroepen: Signalering en samenwerken, Risicofactoren van eenzaamheid en Versterken van de eigen kracht, is gesproken over oplossingen die bijdragen aan preventie en aanpak van eenzaamheid. De ouderen zelf hadden hierin een actieve inbreng.

Arjen de Heus: “Ik denk dat het belangrijk is om meer bekendheid te geven aan het fenomeen eenzaamheid, er bestaat nu nog te veel verborgen eenzaamheid. In die aanpak is het belangrijk dat de mensen in het veld actiever betrokken gaan worden bij het bestrijden van eenzaamheid. Misschien kunnen we samen een systeem bedenken, waardoor er altijd een achtervang is voor risicogroepen. Bijvoorbeeld een senioren buddy; in ieder geval een menselijke back up. Wat ik erg belangrijk vind voor mensen om te weten over eenzaamheid is dat het niet per definitie blijvend is.”

06 1418 3583

Eén van de drie drukbezochte werkgroepen: Signalering en samenwerken 06 4621 5244

De bijeenkomst kwam tot stand naar aanleiding van een motie van PvdA, VVD en D66 en had tot doel de politiek meer inzicht te verschaffen in aard en omvang van eenzaamheid in het stadsdeel. De partijen gaven een reactie bij monde van de raadsleden Van Ballegooijen (PvdA), De Heus (VVD) en Bronner (D66). Initiatiefnemer Marijn van Ballegooijen: “We willen een gezamenlijke aanpak, maar dat is in de praktijk wel erg lastig; omdat er zoveel oorzaken zijn van eenzaamheid. Het komt onder alle groepen in de samenleving voor. Wat het oplossen vooral bemoeilijkt is dat er een maatschappelijk taboe rust op eenzaamheid. Mensen geven het niet snel aan zichzelf toe, dat ze eenzaam zijn. Zij staan advies en bemoeienis van buitenaf dan ook niet altijd toe. De meeste mensen beleven hun eenzaamheid dus ook echt in eenzaamheid.”

085 878 5639

06 2474 7546 020 679 1828 06 2465 1873

SP

Mw. R. (Roya) Moayyed, fractievoorzitter roya.moayyed@hetnet.nl Dhr. F.J. (Fred) Gersteling fred.gersteling@gmail.com

Thirza Bronner: “Binnen ons stadsdeel is er een grote groep 75+ers. Deze groep is erg kwetsbaar. Ik vind het belangrijk dat er dan ook een verdiepingslag plaats gaat vinden binnen het thema. Wij zijn nu bezig met een startnotitie ‘Zorg voor zuid’. Deze gaat onder meer over de zorgvraag, het tegengaan van eenzaamheid. Ik vind het belangrijk dat we ons grondig laten informeren voor we overgaan tot het uitvoeringsbesluit. Zelf ben ik net een maand actief als raadslid. Ik ben woordvoerder op dit thema dus het heeft zeker mijn aandacht.” Terugkoppeling Tijdens de gezamenlijke terugkoppeling kwamen onder meer de volgende punten/aanbevelingen aan de orde: ■ Binnen zorg en welzijn is er voldoende aanbod. Echter dit is niet altijd bekend en de afstemming kan beter. ■ Verbeteren van bereikbaarheid en deskundigheid Loket Zorg en Samenleven. ■ Bevorder dat ouderen zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis kunnen blijven wonen en zelf de regie kunnen voeren. Faciliteer initiatieven als Stadsdorp Zuid, waarin modern nabuurschap wordt vorm gegeven en bemiddeld wordt bij dienstverlening. Een werkgroep gaat aan de slag om concrete uitvoering te geven aan deze punten, daarnaast zal er in 2013 een vervolg worden gegeven aan de wijkconferentie Zorg en welzijn. Daarbij blijft de behoefte van het stadsdeel om met de bewoners verder van gedachten te wisselen. Het volledige (visuele) verslag van de bijeenkomst komt beschikbaar via: www.zuid.amsterdam.nl > Bestuur en organisatie > Deelraad.

www.amsterdam.sp.nl/kerngroepen/zuid ■

06 1410 9114

www.CDAZuid.nl Dhr. H.J.W. (Henk) Boes, fractievoorzitter henk.boes@gmail.com

Vereniging Ons Zuid www.stemvoz.nl ■

Mw. D. (Daphna) Brekveld, fractievoorzitter info@stemvoz.nl

020 679 5076

Zuid- en Pijpbelangen www.zpbelangen.org ■

Dhr. T.F.I.M. (Theo) Keijser, 020 664 3282 / fractievoorzitter 675 7025 stem_zpbelangen@hotmail.com

Griffie Secretariaat griffie@zuid.amsterdam.nl

020 252 1345

20.00-22.30 uur: raadscommissie Leefomgeving Woensdag 14 november 20.00-22.30 uur: raadscommissie Dienstverlening, Financiën & Veiligheid Wo 28 én do 29 november 20.00-22.30 uur: vergadering deelraad Vergaderstukken U vindt de volledige agenda’s en bijbehorende vergaderstukken en het volledige vergaderschema op onze website: www.zuid.amsterdam.nl > Bestuur en organisatie > deelraad. Vanaf deze pagina van de deelraad kunt u doorklikken naar Raadsinformatie. Papieren versies liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij de balies van het stadsdeelkantoor, President Kennedylaan 923 en Loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301. De openingstijden staan op pagina 4.

Wilt u inspreken/de raad toespreken?

06 2537 4291

Programmabegroting 2013

Meldt u zich dan van te voren bij de

Traditiegetrouw buigen de commissies zich in november over de begroting van Stadsdeel Zuid, waarin aan de hand van dertien programma’s de concrete plannen voor het volgende jaar staan vermeld. Hieronder een overzicht welke programma’s in welke commissies behandeld worden. Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering op 28 én 29 november.

op de betreffende vergaderdag op

CDA

het stadsdeel.

Dinsdag 13 november Eén op de drie Amsterdammers is eenzaam.

06 5479 3607

www.amsterdamzuid.groenlinks.nl

verwijzen wij u naar de website van

raadscommissie Ruimte & Wonen

06 1224 1387

Dhr. W.M. (Marijn) van Ballegooijen, 06 1880 9839 fractievoorzitter vanballegooijen@gmail.com Dhr. B. (Brahim) Abid 06 2467 0101 brahim.abid@gmail.com Dhr. M.B. (Marc) den Hertog 06 2467 3683 mbdenhertog@gmail.com Dhr. E.M. (Eddy) Linthorst 020 679 5052 eddy@eddylinthorst.nl Mw. T. (Tanja) van Nieuwenhoven 06 1633 8258 tanja.v.nieuwenhoven@planet.nl Mw. F.S. (Femke) Roos-Meijer, 020 671 6203 / raadsvoorzitter 06 5371 8563 femroos@chello.nl

Dhr. P.J.J. (Paul) van Grieken, fractievoorzitter paul.van.grieken@xs4all.nl Dhr. M.A. (Arend) Hamstra arend@arendhamstra.nl Dhr. J.B. (Jan) Kok janbkok@janbkok.nl Mw. W. (Wanda) Pelt wandazon@zonnet.nl

Deze planning kan tussentijds wijzigen. Voor actuele informatie

20.00-22.30 uur:

06 1808 0284

GroenLinks

Kennedylaan 923.

Woensdag 7 november

06 5374 4844

www.amsterdam.pvda.nl/zuid fractie: 06 5091 6166

stadsdeelkantoor, President

raadscommissie Samenleving

PvdA

plaats in de raadzaal van het

20.00-22.30 uur:

www.d66amsterdamzuid.nl Dhr. A.S.P. (Alexander) Scholtes fractievoorzitter a.scholtes@d66.nl Dhr. E. (Ed) Berkhout edfberkhout@hotmail.com Mw. T.M. (Thirza) Bronner thirza@gmail.com Dhr. P.V. (Paul) Guldemond paulguldemond@hotmail.com Dhr. E.P. (Eelco) Huizinga eelco.huizinga@planet.nl Dhr. H.F.L. (Herman) Wals hermanwals@dds.nl

doorgaans om 20.00 uur en vinden

Dinsdag 6 november

D66

raadsvergaderingen zijn openbaar.

Commissie Samenleving (SL) op dinsdag 6 november: Programma 4, 5, 6, 7 en 8 (Werk, inkomen en economie, Onderwijs en jeugd, Welzijn en zorg, Sport en recreatie, Kunst en cultuur) Commissie Ruimte & Wonen (R&W) op woensdag 7 november: Programma 8 (Monumentenzorg) en 11 (Stedelijke ontwikkeling) Commissie Leefomgeving (LO) op dinsdag 13 november: Programma 3, 9, en 10 (Verkeer en infrastructuur,

Openbare ruimte en groen, programma 10 § 2.1 en 2,10B parkeerfonds)

griffie aan. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur telefoon 020 252 1345 of via het aanmeldformulier voor insprekers op de website. Insprekers/toesprekers worden verzocht zich voor aanvang van de vergadering te melden bij de aanwezige griffiemedewerker.

Commissie Dienstverlening, Financiën & Veiligheid (DFV) op woensdag 14 november: Programma 1, 2, 12, 13 en overige (Dienstverlening, Openbare orde en veiligheid, Bestuur en ondersteuning, Middelen).

Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer: 020 252 1345 of mailen naar griffie@zuid.amsterdam.nl


4 Officiële bekendmakingen Ontwerp-aanwijzingsbesluit ondergrondse afvalinzameling Willemsparkbuurt Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid heeft op 23 oktober 2012 een ontwerp aanwijzingsbesluit genomen over de locaties van de ondergrondse restafvalcontainers in de Willemsparkbuurt. Bewoners van de Willemsparkbuurt krijgen zes weken de gelegenheid om een eventuele zienswijze in te dienen. Dit kan door een zienswijzenformulier in te vullen. Zienswijzenperiode Een zienswijzenformulier kunt u downloaden via de website, of u kunt een formulier krijgen op het stadsdeelkantoor of tijdens de inloopavond in uw buurt. De zienswijzenperiode voor de Willemsparkbuurt start op 1 november en eindigt op 13 december 2012. Bewoners ontvangen een uitnodigingsbrief en een folder met de locaties en verdere uitleg. U kunt de brief en folder ook lezen op de website: www.zuid.amsterdam.nl/projectOAIS. De overige wijken in het voormalige gebied OudZuid waar ook ondergrondse afvalinzamelingsystemen komen, volgen in een later stadium. De start van de zienswijzenperiode voor deze wijken worden ook via de stadsdeelkrant aangekondigd. Meer informatie is te vinden op de website: www.zuid.amsterdam.nl/projectOAIS. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Stadion- en Beethovenbuurt 2012 Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend, overeenkomstig artikel 3.8 leden 3 en 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), dat de deelraad van Stadsdeel Zuid op 27 september 2012 het bestemmingsplan Stadion- en Beethovenbuurt 2012 gewijzigd heeft vastgesteld.

Spreekuren dagelijks bestuur De vijf stadsdeelbestuurders houden spreekuur voor bewoners. Een afspraak maken is niet nodig, u kunt gewoon langsgaan. In principe is er iedere twee weken spreekuur. De eerstkomende spreekuren zijn: Paul Slettenhaar (VVD), voorzitter Eerstvolgende spreekuur: vrijdag, 9 november Let op, aangepaste tijd: 11.30-12.30 uur Loket Zorg en Samenleven A.J. Ernststraat 112 buurten: Buitenveldert, Prinses Irenebuurt en Zuidas onderwerpen: onder andere dienstverlening, communicatie, veiligheid, handhaving, sport Egbert de Vries (PvdA), vice-voorzitter Eerstvolgende spreekuur: maandag 5 november, 16.00-17.00 uur Let op! andere locatie: Stadsdeelkantoor Zuid, Spreekkamer 02 President Kennedylaan 923 buurten: IJselbuurt, Rijnbuurt en Scheldebuurt onderwerpen: onder andere wonen, welstand en monumenten, werk en inkomen, armoedebeleid, inburgering, ruimtelijke ordening. Joep Blaas (D66) Het spreekuur van dinsdag 6 november vervalt. Eerstvolgende spreekuur: dinsdag 20 november, 16.00-17.00 uur Dienstencentrum Cordaan Amstelveenseweg 308 buurten: Museumkwartier, Duivelseiland, Willemsparkbuurt en Schinkelbuurt onderwerpen: onder andere openbare ruimte, groen, reiniging, afvalinzameling, milieu. Marco Kreuger (VVD) Eerstvolgende spreekuur: dinsdag 13 november, 16.00-17.00 uur Dienstencentrum Cordaan Amstelveenseweg 308 buurten: Hoofddorppleinbuurt, Stadionbuurt en Apollobuurt onderwerpen: onder andere verkeer en vervoer, parkeren, welzijn, ouderen, Wet maatschappelijke ondersteuning. Simone Kukenheim (D66) Eerstvolgende spreekuur: woensdag 7 november, 16.00-17.00 uur Huis van de Wijk De Pijp Tweede van der Helststraat 66 buurten: Oude en Nieuwe Pijp (incl. Diamantbuurt) onderwerpen: onder andere economische zaken, ondernemers, markt horeca, kinderopvang, kunst en cultuur, onderwijs en jeugd

www.zuid.amsterdam.nl De deelraad heeft daarnaast besloten om geen exploitatieplan vast te stellen, als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening. Beschrijving plangebied Het plangebied van het bestemmingsplan Stadion- en Beethovenbuurt 2012 heeft de volgende grenzen: ■ Noordzijde: de Cornelis Krusemanstraat, de Hendrik Jacobszstraat en het Noorder Amstelkanaal. ■ Oostgrens: door de Boerenwetering. ■ Zuidzijde: langs de achtertuinen van de bebouwing langs de zuidzijde van de Diepenbrockstraat en door het Zuider Amstelkanaal. ■ Westzijde: hier volgt de plangrens van het bestemmingsplan Stadionplein, de Laan der Hesperiden, de Stadiongracht, de Karperstraat en de Amstelveenseweg. Achtergrond In het plangebied gelden op dit moment bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar. Op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening moeten deze bestemmingsplannen worden herzien. Met dit bestemmingsplan wordt aan deze verplichting voldaan. Ook wordt hiermee een actueel toetsingskader geboden voor ruimtelijke en functionele ontwikkelingen in het gebied. Geen bezwaar hogere instanties Op grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening is het vaststellingsbesluit van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan toegezonden aan de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastruc tuur en Milieu (IenM), het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), Rijkswaterstaat Dienst Noord-Holland en Gedeputeerde Staten van de Provincie NoordHolland (GS). Al deze instanties hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, aangezien het bestemmingsplan geen nationale dan wel provinciale belangen raakt. Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Het bestemmingsplan Stadion- en Beethovenbuurt 2012 is, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, gewijzigd vastgesteld. Daarnaast is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd in de planregels, de verbeelding en de plantoelichting. Gezien de beperkte ruimte in deze stadsdeelkrant, verwijzen wij u voor de wijzigingen door naar de stukken die wij onder ‘Terinzagelegging’ noemen, en naar de kennisgeving in de Staatscourant. De verantwoording voor de wijzigingen is terug te vinden in de Nota van wijzigingen ontwerpbe-

stemmingsplan Stadion- en Beethovenbuurt 2012, de Wijzigingsnotitie bestemmingsplan Stadion- en Beethovenbuurt 2012 en de Notitie Massagesalons bestemmingsplan Stadion- en Beethovenbuurt 2012. Deze notities zijn te vinden op www.zuid.amsterdam.nl/bestemmingsplannen, onder ’74 Stadion- en Beethovenbuurt 2012’. Terinzagelegging Het gewijzigd vastgestelde plan ligt voor een ieder ter inzage van 5 november tot en met 17 december 2012. De stukken kunt u inzien bij onze informatiecentra op de stadsdeelkantoren President Kennedylaan 923 en Burgerweeshuispad 301, geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op de donderdag tot 20.00 uur. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan tevens bekeken worden via onze internetsite www.zuid.amsterdam.nl/bestemmingsplannen, onder ’74 Stadion- en Beethovenbuurt 2012’. Ook kunt u het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan digitaal raadplegen op zowel www.ruimtelijkeplannen.nl als www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl, waar het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is te vinden onder het planidentificatienummer NL.IMRO.0363.K1202BPSTD-VG01. Beroep Tegen het vaststellingsbesluit kan binnen de termijn van tervisielegging beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20091, 2500 EA te Den Haag. Meer informatie staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl. Beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld: ■ Door belanghebbenden die tijdig zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan bij de deelraad kenbaar hebben gemaakt, dan wel door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan bij de deelraad kenbaar te hebben gemaakt; ■ Door een ieder als het gaat om een de wijzigingen die de deelraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het besluit van de deelraad treedt in werking daags na afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de Raad van State. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Besluit vaststelling Beschikking Hogere waarden Wet Geluidhinder bestemmingsplan Stadion- en Beethovenbuurt 2012 Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend, op grond van het bepaalde in artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht, dat hogere grenswaarden zijn vastgesteld als bedoeld in de Wet geluidhinder voor de geluidsbelasting op de gevels van panden. Het betreffen panden, gelegen binnen het plangebied van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Stadion- en Beethovenbuurt 2012, waarbij een omzetting naar een geluidsgevoelige functie mogelijk wordt gemaakt. Afwijkende termijn Het besluit van het dagelijks bestuur gaat gepaard met de vaststelling van een bestemmingsplan. Daarom begint de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen het besluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder, in afwijking van artikel 6:8 van de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan; zijnde 5 november 2012. De beroepstermijn duurt zes weken en eindigt daarom op 17 december 2012. Het besluit (met bijbehorende onderbouwing) kunt u tijdens de terinzagelegging inzien bij onze informatiecentra op de stadsdeelkantoren President Kennedylaan 923 en Burgerweeshuispad 301, geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Bovendien zijn beide informatiebalies op donderdagavond tot 20.00 uur geopend. Beroep Op grond van artikel 146 van de Wet geluidhinder, hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer en in samenhang met artikel 6:8 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht, kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet u in tweevoud versturen aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een belanghebbende gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking totdat op dit verzoek is beslist. Amsterdam, 1 november 2012 Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid H.J.M. Wink, stadsdeelsecretaris P.P.J. Slettenhaar, stadsdeelvoorzitter

Zuidas-column Klaas de Boer

Het is een probleem waarmee alle zakenlocaties in Nederland kampen, dus ook Zuidas: kantoren en andere gebouwen die niet meer worden gebruikt. Gelukkig is dat probleem bij ons, met een leegstand van rond 10% niet zo groot. Maar niettemin: het blijft een probleem.

FestivalKunstvlaai Toch laten we dat niet zomaar gebeuren. Het Sint Nicolaas Lyceum krijgt nog een jaar uitstel. Het festival Kunstvlaai strijkt binnenkort neer in de verlaten gangen en klaslokalen. Onder de noemer ‘Inextactly This’ tonen zo’n zeventig vernieuwende kunstenaars hun werk, onder regie van curator Fleur van Muiswinkel. Live optredens, films, lezingen en workshops – u kunt er van 23 november tot 2 december volop van genieten. Zaalvoetbal Maar er is meer. BL46, het voormalige universitair sportcentrum aan de

1 november 2012

Contact en openingstijden Algemeen nummer: 14 020 Inspecteurs Bouw- en Woningtoezicht: 14 020 (09.00-10.00 uur) Meldingen openbare ruimte: 14 020 Bedrijfsafval: 020 252 1111 Horeca Overlast: 020 421 4567 Meldpunt Zorg en Overlast: 020 252 1670 Loket Zorg en Samenleven: 020 252 4255 e-mail: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl website: www.zuid.amsterdam.nl postadres: Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam President Kennedylaan 923 Informatiebalie: maandag-vrijdag, 08.00-17.00 uur, behalve donderdag tot 20.00 uur Burgerzaken* Ma, di, wo, vr Do Burgerlijke Stand** Ma, di, wo, vr Do

Inloop: 08.30 - 16.00 uur Inloop: 13.00 - 20.00 uur Inloop en op afspraak: 08.30 - 16.00 uur Inloop en op afspraak: 13.00 - 16.00 uur Op afspraak: 16.00 - 20.00 uur

U kunt een afspraak maken via telefoon 14 020 of via www.amsterdam.nl/openingstijden. Loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301 Informatiebalie: maandag-vrijdag, 08.00-17.00 uur, behalve donderdag tot 20.00 uur Burgerzaken* Ma, di, wo, vr Do Burgerlijke Stand** Ma, di, wo, vr Do

Inloop en op afspraak: 08.30 - 16.00 uur Inloop en op afspraak: 13.00 - 20.00 uur Inloop en op afspraak: 08.30 - 16.00 uur Inloop en op afspraak: 13.00 - 16.00 uur Op afspraak: 16.00 - 20.00 uur

Vergunningen Ma, di, wo, vr 08.30 - 12.00 uur (inloop) Ma, di, wo, vr 12.00 - 16.00 uur (op afspraak) Do 13.00 - 20.00 uur (op afspraak) * Burgerzaken Aanvragen paspoort, rijbewijs, verklaring van gedrag, attestatie de vita en diverse afschriften (uittreksels) van de Gemeentelijke Basis Administratie. Pasfotoautomaat aanwezig. ** Burgerlijke stand Aangifte doen van geboorte en overlijden, voltrekken van huwelijken of geregistreerd partnerschap. N.B.: voor ondertrouw moet u een afspraak maken (telefonisch of via www.zuid.amsterdam.nl).

Een tweede leven voor lege gebouwen

Het oude Sint Nicolaas Lyceum in het Beatrixpark is daar een voorbeeld van: jarenlang volgden middelbare scholieren hier hun opleiding, maar inmiddels is er een nieuwe huisvesting verrezen bij het WTC, en moet het oude schoolgebouw worden gesloopt.

Loket Zorg en Samenleven Voor informatie en advies over Wmo-voorzieningen, zorg en welzijn. ■ Stadsdeelkantoor Zuid * President Kennedylaan 923, 1079 MZ A’dam Inloopspreekuur: ma, di, wo en vrij 08.30 12.00 uur Alleen op afspraak: do 13.00-20.00 uur ■ Dienstencentrum De Berlage * Lekstraat 13a, 1079 EK A’dam Inloopspreekuur: ma 13.00 -16.00 uur, wo en do 09.00 - 12.00 uur ■ Huis van de Wijk Binnenhof * (voorheen MFC Binnenhof) A.J. Ernststraat 112, 1082 LP A’dam Inloopspreekuur: ma, di en do 13.00 - 16.00 uur ■ Huis van de Wijk de Pijp 2e van de Helststraat 66, 1072 PG A’dam Inloopspreekuur: di 09.00 – 12.00 uur, wo 13.00 – 16.00 uur, en vr 09.00-12.00 uur ■ Huis van de Wijk Olympus Hygiëaplein 8-10, 1076 RT A’dam Inloopspreekuur: ma, wo en vrij 09.00 - 12.00 uur * Gehandicaptenparkeerplaats aanwezig

Dansende scholieren in BL46, voorheen in gebruik als Universitair Sportcentrum. (foto: DK)

De Boelelaan, heeft ook een nieuwe bestemming gekregen. Overdag maken scholen uit de omgeving gebruik van de acht zalen van het complex. ‘s Avonds en in het weekend kunnen clubs, bedrijven en particulieren BL46 huren voor zaalvoetbal, basketbal, handbal of een andere sport. Theaterschool Tot slot is er het oude ROC in ‘Kop Zuidas’. Ook dit gebouw staat al enige tijd leeg. Gelukkig hebben we recent een nieuwe gebruiker gevonden: een architectenbureau trekt er in. Maar daarmee zijn we er nog niet, en dus denken we na over aanvullende gebruiksmogelijkheden. Kunstenaars, een theaterschool, en

deelnemers aan het Kenniscentrum Zuidas: allemaal komen ze in aanmerking voor een plekje in dit bijzondere gebouw. Binnenkort besluiten we wie de gelukkigen zijn. Ideeën Leegstand is voor ons dus geen vanzelfsprekendheid. Integendeel! Elk gebouw in Zuidas krijgt een bestemming, en pas als er echt niets anders mogelijk is, dan wordt het gesloopt. Ruimte voor het onverwachte, dat is daarbij het uitgangspunt. Als u zelf ideeën heeft, dan verwelkomen we die graag. U kunt ze me altijd sturen via info@zuidas.nl.

Klaas de Boer Directeur Dienst Zuidas

Colofon Stadsdeelkrant Zuid wordt tweewekelijks huis-aan-huis verspreid. Jaargang 3, nummer 22 Oplage: 90.000 Uitgave: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid Hoofdredactie: Winfried Lindeman Eindredactie: Adam Cetindag, Delana ‘t Zand (raadsgriffie pagina 3) Productie: Movement Vormgeving: Floppy Design Druk: Dijkman, Diemen Fotografie: Stadsdeel Zuid (SZ), Rob van Dugteren (RvD), Josine van der Willik (JvdW), Robert Benschop (RB), Doriann Kransberg (DK). Verspreiding: PostNL. Klachten over de bezorging? Tel: 0900 0990 of kijk op www.postnl.nl > Klantenservice > Klachten Stadsdeel Zuid, dan wel de met het stadsdeel samenwerkende derden, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van de inhoud van Stadsdeelkrant Zuid. Suggesties, tips of reacties? e-mail: stadsdeelkrant@zuid.amsterdam.nl post: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Stadsdeelkrant Zuid  

Stadsdeelkrant Zuid 1 november