Page 1

Zuid.

Jaargang 3 Nummer 4

amsterdam.nl

23|02|12 Verschijnt iedere twee weken

Zuid beweegt!

Profiteer van een gratis proefles Bewegen is gezond, maar vaak komt het er niet van. Stadsdeel Zuid geeft u graag een duwtje in de rug met een gratis proefles. Iedere maand staan er in deze krant vouchers die u bij een sportaanbieder in de buurt kunt inleveren voor een gratis proefles. U mag per sportaanbieder één keer gebruik maken van de proefles.

Achterin deze krant

Deze maand: Nordic Walking, Roeien en Fitness (ladies only).

Stadspas

Gratis proefles

Stadspas: Kijk verderop in deze krant.

Goed voor één proefles bij Nordic Walking, Sportwandelschool ■ Leeftijd: 18 jaar en ouder ■ Iedere dinsdag 10.00 uur, Amsterdamse Bos, grand café De Bosbaan. Iedere vrijdag 10.30 uur, Vondelpark, ingang Vondeltuin ■ Contact: telefoon 0229 239 447 (Jan Tonneman) / info@sportwandelschool.nl. Graag even e-mailen of bellen voor een bevestiging. www.beweeg-mee.nl ✁ Roeien, De Amstel ■ Hobbemakade 122 ■ Leeftijd: 6 jaar en ouder ■ Tijden in overleg ■ Contact: info@amstelroei.nl Graag even e-mailen voor een afspraak. Er wordt dan een aparte beginnersles georganiseerd. www.amstelroei.nl ✁ Fitness, Health City Ladies ■ Rijnstraat 170 ■ Leeftijd: 15 jaar en ouder ■ Tijden: dagelijks ■ Contact: telefoon 020 771 3315 www.healthcity.nl

Alleen geldig op vertoon van deze bon. Per persoon één gratis proefles. Deze actie geldt tot 31 maart 2012.

Bent u zelf sportaanbieder en vindt u het leuk om een sportvoucher aan te bieden? Stuur een e-mail sturen naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Zuid beweegt De officiële bekendmakingen van Stadsdeel Zuid, zoals vergunningen en besluiten van het dagelijks bestuur, kunt u inzien op internet: www.zuid.amsterdam.nl/publicaties. Heeft u geen internet dan kunt u aan de balie van de stadsdeelkantoren op verzoek een print laten maken.

2012

In dit nummer 2 Nieuwe openingstijden loketten Nieuwe Amstelveenlijn gunstig voor Zuid

■ ■

(foto:KM)

Nieuwe openingstijden loketten Vanaf maandag 5 maart veranderen de openingstijden voor alle loketten Burgerzaken en Vergunningen in Amsterdam, dus ook in stadsdeel

Zuid. De invoering van uniforme openingstijden is een stap op weg naar meer eenduidigheid en helderheid voor alle Amsterdammers.

De programmacoördinator Huis van de Wijk Binnenhof

Een nieuwe kijk op welzijn Begin dit jaar openen de vijf Huizen van de Wijk hun deuren. Het zijn plekken waar bewoners elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren. Elk Huis van de Wijk heeft een programmacoördinator, die de bewoners gaat ondersteunen. In de stadsdeelkrant stellen zij zich de komende tijd voor. Deze week Rachelle Meijer, sinds 1 februari 2012 programmacoördinator van het Huis van de Wijk Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. Hoe zie je je rol als programmacoördinator? Ik zie veel mogelijkheden binnen het Huis van de Wijk Binnenhof, maar zeker ook daarbuiten, in Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt. Mijn doel is dat iedere wijkbewoner het Huis van de Wijk kent en daar zelf mooie activiteiten organiseert. Activiteiten waar behoefte aan is, voor en door bewoners. Ik ondersteun, faciliteer en verbind de wijkbewoners daarin.

Rachelle Meijer (foto:RM)

Zie pagina 2 voor het overzicht van de nieuwe openingstijden.

Nieuws uit de deelraad ■ Presentatie garage Boerenwetering ■ Aandacht voor Vernieuwd welzijn

Ereteken van Verdienste voor inwoonster stadsdeel De tachtigjarige Jannie Smit geeft al veertig jaar onbetaald gymnastiekles aan zestig-plussers. En daarom kreeg ze op 9 februari uit handen van locoburgemeester en wethouder Eric van der Burg het Ereteken van Verdienste van de gemeente Amsterdam. Ze kreeg deze mooie onderscheiding in het bijzijn van familie en vrienden. Mevrouw Smit geeft de gymnastieklessen in het Buurtservicecentrum in de Jekerstraat vanuit de organisatie ‘Meer Bewegen voor Ouderen’. Wij feliciteren mevrouw Smit van harte!

Wat vind je interessant aan deze baan? De omgang met bewoners, omdat iedere bewoner een andere kijk heeft op de wijk. Zodra je bewoners vraagt wat ze willen doen, voel je het enthousiasme toenemen. Ook bewoners die door omstandigheden veel thuis zitten, komen met steun van de omgeving toch de deur uit om hun interesses met anderen te delen. Daar word ik vrolijk van.

Lees verder op pagina 2

3

4 ■ ■ ■ ■

Bekendmakingen Spreekuur dagelijks bestuur Contact en openingstijden Zuidas - Column Klaas de Boer

Stadsdeelkrant ook digitaal Alle nummers van stadsdeelkrant Zuid staan op: www.zuid.amsterdam.nl. Volg ons op twitter: @stadsdeelzuid

Krant niet ontvangen?

Jannie Smit geeft al veertig jaar onbetaald gymnastiekles aan zestig-plussers. (foto: JB)

De stadsdeelkrant verschijnt iedere twee weken. Krant niet ontvangen? Bel de verspreider TNT Post, tel: 0900 0990 (10 ct per minuut) of kijk op www.tntpost.nl > Klantenservice


2

www.zuid.amsterdam.nl

Een nieuwe kijk op welzijn Wat ga je doen om de bewoners te betrekken bij het Huis van de Wijk? Mijn vraag aan iedere bewoner is om iedereen die je in je buurt kent, te vertellen over het Huis van de Wijk en de mogelijkheid om zelf iets te doen. Laten we onze kennis en kunde delen en er voor elkaar zijn! Ieder mens kan iets betekenen voor een ander.

(vervolg van pagina 1)

Het zou mooi zijn als actieve bewoners de wijk uiteindelijk blijven informeren over activiteiten, bijvoorbeeld via Facebook. En kom vooral eens langs! Wat ga je als eerste doen? Een overzicht maken van de huidige activiteiten. En vooral veel contact met wijkbewoners zoeken. Welke behoeften leven er?

Welke actieve wijkbewoners willen een belangrijke rol spelen door in het bewonerspanel plaats te nemen? Met dit panel gaan we de uiteindelijke vraag naar activiteiten in kaart brengen. Ook inventariseer ik welke (welzijns)organisaties en instanties er al in het gebouw zijn, om gezamenlijk goed te kunnen blijven aansluiten bij de behoeften van bewoners.

Vervolg van pagina 1

Openingstijden loketten vanaf 5 maart Stadsdeelkantoor Zuid, President Kennedylaan 923 maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Informatiebalie inloop

08.00-17.00 uur

08.00-17.00 uur

08.00-17.00 uur

08.00-20.00 uur

08.00-17.00 uur

Burgerzaken* inloop

08.30-16.00 uur

08.30-16.00 uur

08.30-16.00 uur

13.00-20.00 uur

08.30-16.00 uur

08.30-16.00 uur

08.30-16.00 uur

08.30-16.00 uur

08.30-16.00 uur 16.00-20.00 uur

08.30-16.00 uur

Loket Zorg en Samenleven Inloop 08.30-12.00 uur op afspraak

08.30-12.00 uur

08.30-12.00 uur

Burgerlijke stand** inloop op afspraak

08.30-12.00 uur 13.00- 20.00 uur

Loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301 maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Informatiebalie inloop

08.00-17.00 uur

08.00-17.00 uur

08.00-17.00 uur

08.00-20.00 uur

08.00-17.00 uur

Burgerzaken* Inloop en op afspraak:

08.30-16.00 uur

08.30-16.00 uur

08.30-16.00 uur

13.00-20.00 uur

08.30-16.00 uur

08.30-16.00 uur

08.30-16.00 uur

08.30-16.00 uur

13.00-16.00 uur 16.00-20.00 uur

08.30-16.00 uur

Vergunningen inloop op afspraak

08.30-12.00 uur 12.00-16.00 uur

08.30-12.00 uur 12.00-16.00 uur

08.30-12.00 uur 08.30-12.00 uur

13.00-20.00 uur

08.30-12.00 uur 12.00-16.00 uur

Inzage Bouwarchief op afspraak

08.00-16.00 uur

08.00-16.00 uur

08.00-16.00 uur

08.00-16.00 uur

08.00-16.00 uur

Parkeren/Cition inloop

08.30-16.00 uur

08.30-16.00 uur

08.30-16.00 uur

13.00-20.00 uur

08.30-16.00 uur

Burgerlijke stand** inloop en op afspraak op afspraak:

Kijk voor meer informatie over de openingstijden en het maken van een afspraak op www.amsterdam.nl/openingstijden of bel met 14 020. * Burgerzaken : Aanvragen paspoort, rijbewijs, verklaring van gedrag, attestatie de vita en diverse afschriften, (uittreksels) van de Gemeentelijke Basis Administratie. Pasfotoautomaat aanwezig. ** Burgerlijke stand: Aangifte doen van geboorte en overlijden, voltrekken van huwelijken of geregistreerd partnerschap. N.B.: voor ondertrouw moet u een afspraak maken (telefonisch of via www.zuid.amsterdam.nl).

Zwemmen in Zuid Stadsdeel Zuid heeft twee prachtige zwembaden: het Zuiderbad en het De Mirandabad. De Mirandabad ■ Vrijdag 24 februari discozwemmen van 19.00 - 21.00 uur voor iedereen tot 16 jaar. Iedere laatste vrijdag van de maand, met muziek van onze huis dj. Entree € 3,80 inclusief consumptie en leuke gadget. ■ Woensdag 29 februari van 14.00 tot 17.00 uur: carnavalsmiddag voor kinderen van 4 tot 16 jaar. Kinderen mogen verkleed komen. Er is o.a. disco met carnavalsmuziek en je kunt je laten schminken vanaf 16.30 uur in restaurant The Wave. Entree € 3,80 inclusief een traktatie (drankje en lekkernij). Zuiderbad Deze maand geen speciale activiteiten.

De Mirandabad, De Mirandalaan 9 ■ Zuiderbad, Hobbemakade 26 Kijk voor meer informatie en openingstijden op www.zuid.amsterdam.nl > Vrije tijd en sport ■

23 februari 2012

Nieuwe plannen voor de Amstelveenlijn gunstig voor Zuid Begin februari is bekend geworden dat het Rijk, de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen gezamenlijk meer dan € 300 miljoen investeren in de nieuwe Amstelveenlijn. De plannen zijn bekend gemaakt vanwege de aanleg van het ZuidasDok, waarin de A10 ondergronds wordt gebracht en het Zuidas gebied verder ontwikkeld wordt. De nieuwe Amstelveenlijn wordt betrouwbaarder, sneller en comfortabeler dan de huidige lijn 51. Bovendien moeten de verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid per saldo verbeteren. De plannen voor de hoogwaardige tram worden voor de zomer in meer detail gepresenteerd. Portefeuillehouder Marco Kreuger: “Voor stadsdeel Zuid zijn de nieuwe plannen een gunstige ontwikkeling. Door het nieuw soort voertuigen, die meer lijken op de bestaande trams, zal de verkeersveiligheid verbeteren. En met de ontwikkeling van het nieuwe station Zuid, krijgen de Zuidas en stadsdeel Zuid een openbaar vervoers(OV) knooppunt dat bij een dergelijke gebied past. “ Meer verbindingsmogelijkheden De nieuwe Amstelveenlijn wordt onderdeel van het stadstramnet van Amsterdam. Hierdoor ontstaan meer verbindingsmogelijkheden . Ook wordt een tramverbinding naar het Gelderlandplein onderzocht. Het ver-

keer op de kruispunten in Buitenveldert zal door de komst van de nieuwe Amstelveenlijn beter kunnen doorstromen. Ingrijpende maatregelen als ongelijkvloerse kruisingen zijn dan niet nodig. Besluitvorming in stroomversnelling De besluitvorming over de Amstelveenlijn is door de ontwikkelingen rond ZuidasDok in een stroomversnelling gekomen. Het was belangrijk om over beide projecten één afgewogen besluit te nemen. Door de nieuwe Amstelveenlijn wordt het mogelijk om op het nieuwe station Zuid makkelijk over te stappen op bus, metro en trein. Het nieuwe OV-station met de nieuwe haltes voor de Amstelveenlijn komt te liggen op de nieuwe Schönberglaan, bovenop de ondergrondse A10. Het huidige tunneltje waarmee de huidige Amstelveenlijn de treinsporen kruist, kan hiermee komen te vervallen. Zie ook de column van Klaas de Boer op pagina 4.

Nieuwe afspraken vergunningen RAI

(Foto: Beeldbank RAI)

RAI, Stadsdeel Zuid en de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) hebben een convenant gesloten. In dit convenant 2012-2017 staan afspraken over vergunningprocedures. RAI kan nu zelf toestemming aan haar klanten en zichzelf verlenen voor vergunningplichtige activiteiten in en om de RAI. Ook krijgt de RAI een grotere controlerende rol. Voorheen werden vergunningen verleend en gecontroleerd door Stadsdeel Zuid en de DMB. Het convenant komt voort uit een proef. Deze proef was een samenwerking tussen RAI, voormalig Stadsdeel Zuideramstel en de DMB. Doel hiervan was de vergunningprocedures eenvoudiger en sneller te laten verlopen, zodat RAI de bedrijfsvoering en de dienstverlening aan haar klanten kan verbeteren. De RAI werd vergunninghouder van een zogenaamde paraplubeschikking. Op grond daarvan verleende RAI toestemming aan haar klanten en zichzelf voor een aantal activiteiten waar een vergunning voor nodig is. Het gaat dan bijvoorbeeld om toestemming voor het houden van evenementen en het plaatsen van objecten. Uitzonderingen zijn toestemmingen voor evenementen met groot risico en evenementen op StrandZuid. Voortzetting nieuwe werkwijze Uit de evaluatie van de proef is gebleken dat de gestelde doelen zijn bereikt en dat de nieuwe werkwijze op een verantwoorde manier wordt uitgevoerd. Daarom is besloten de nieuwe werkwijze voort te zetten voor een

periode van vijf jaar. Dit is vastgelegd in het convenant 2012-2017. Bezwaar maken De paraplubeschikking 2012 – 2017, het RAI-convenant 2012 – 2017 en het evaluatieverslag van de proef liggen vanaf 10 februari gedurende zes weken ter inzage op beide stadsdeelkantoren. Gedurende die periode kan bezwaar worden gemaakt, eventueel in combinatie met een voorlopige voorziening. De mogelijkheden tot rechtsbescherming zijn in het convenant genoemd. Ombudsman De Gemeentelijke Ombudsman heeft in het rapport Rechtsbescherming schiet tekort bij activiteiten RAI een aantal aanbevelingen over de nieuwe werkwijze gedaan. Deze aanbevelingen zijn betrokken bij de evaluatie van de proef. Meer informatie Voor het aanvragen van toestemmingen of andere informatie kunt u terecht bij de Vergunningendesk van RAI via email: vergunningen@rai.nl.


www.zuid.amsterdam.nl

Fracties deelraad Zuid

Aandacht voor Vernieuwd welzijn

www.vvd.amsterdam.nl/zuid

Dhr. J. (Jeroen) Van Wijngaarden 020 676 9555 fractievoorzitter jvanwijngaarden@zuid.vvdamsterdam.nl Mw. A.R. (Rosalien) van Dolder 06 4726 4966 rvandolder@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. J.H.J. (John) van Doorn 020 644 0059 jvandoorn@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. J.P. (Jaïr) Eisenmann 020 344 4846 jeisenmann@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. A. (Arjen) de Heus 06 2188 4369 jacdeheus@zuid.vvdamsterdam.nl Mw. L.P. (Petra) Tiel 020 776 7386 p.tiel@vvdamsterdam.nl Dhr. C.T. (Richard) Valkering 06 5243 3817 rvalkering@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. J.G. (Jan-Willem) van der Wal 085 878 4265 jwvdwal@zuid.vvdamsterdam.nl

D66 www.d66amsterdamzuid.nl ■

Dhr. A.S.P. (Alexander) Scholtes fractievoorzitter a.scholtes@d66.nl Dhr. E. (Ed) Berkhout edfberkhout@hotmail.com Dhr. P.V. (Paul) Guldemond paulguldemond@hotmail.com Mw. H.E.A. (Cintha) van Heeswijck-Veeger cintha@upcmail.nl Dhr. E.P. (Eelco) Huizinga eelco.huizinga@planet.nl Dhr. H.F.L. (Herman) Wals hermanwals@dds.nl

06 1418 3583

06 5374 4844 06 1224 1387 06 1368 6449

06 5479 3607 06 4621 5244

PvdA www.amsterdam.pvda.nl/zuid fractie: 06 5091 6166 ■

Dhr. W.M. (Marijn) van Ballegooijen, 06 1880 9839 fractievoorzitter vanballegooijen@gmail.com Dhr. B. (Brahim) Abid 06 2467 0101 brahim.abid@gmail.com Dhr. E.M. (Eddy) Linthorst 020 679 5052 eddy@eddylinthorst.nl Mw. T. (Tanja) van Nieuwenhoven 06 1633 8258 tanja.v.nieuwenhoven@planet.nl Mw. F.S. (Femke) Roos-Meijer, 020 671 6203 / raadsvoorzitter 06 5371 8563 femroos@chello.nl Dhr. A.J.M. (Toon) Weerts 020 675 5571 kerst833@planet.nl

GroenLinks www.amsterdamzuid.groenlinks.nl ■

Dhr. P.J.J. (Paul) van Grieken, fractievoorzitter paul.van.grieken@xs4all.nl Mw. W. (Wanda) Pelt wandazon@zonnet.nl Dhr. J.B. (Jan) Kok janbkok@janbkok.nl Mw. J.H.A. (Angela) Nijland angela@groenlinks-zuid.nl

085 878 5639

06 2465 1873 020 679 1828 06 4467 3002

SP www.amsterdam.sp.nl/kerngroepen/zuid ■

Mw. R. (Roya) Moayyed, fractievoorzitter roya.moayyed@hetnet.nl Dhr. M.A. (Marcel) Koldewijn marcelkoldewijn@gmail.com

06 1410 9114

06 5060 8548

CDA

Dhr. H.J.W. (Henk) Boes, fractievoorzitter henk.boes@gmail.com

Vereniging Ons Zuid www.stemvoz.nl ■

Mw. D. (Daphna) Brekveld, fractievoorzitter info@stemvoz.nl

020 679 5076

Zuid- en Pijpbelangen www.zpbelangen.org ■

Dhr. T.F.I.M. (Theo) Keijser, 020 664 3282 / fractievoorzitter 675 7025 stem_zpbelangen@hotmail.com

Griffie Secretariaat griffie@zuid.amsterdam.nl

Het welzijnswerk in ons stadsdeel zit in een overgangsfase en wordt onder meer geconcentreerd in vijf Huizen van de Wijk. De raadscommissie Samenleving kwam bijeen om de knelpunten bij die overgang in beeld te krijgen. Sinds de implementatie van het Vernieuwd welzijn is bij bewoners, gebruikers en personeel van welzijnsvoorzieningen onduidelijkheid en daardoor onrust ontstaan over de overgangsfase tussen het oude en nieuwe beleid. Dit blijkt onder meer uit een item van AT5 met de titel ‘Onzekere tijden voor welzijnswerkers’. Voor een aantal fracties was niet duidelijk wie in deze tijdelijke overgangsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de positie van het personeel, dat door 'Vernieuwd Welzijn' al dan niet tijdelijk, geen of een andere functie heeft. GroenLinks, SP en PvdA plaatsten het onderwerp op de agenda. Het doel van de beraadslaging was drieledig. Zij wilden dat de commissieleden goed geïnformeerd werden over de fase waarin de overgang naar Vernieuwd welzijn zich nu bevindt. Verder wilden zij inzicht krijgen in de verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van de geleverde 'welzijnsproducten', het beheer van de Huizen van de Wijk en de positie van het personeel in deze overgangsfase. Dit alles zodat de commissieleden zich een gedegen oordeel kunnen vormen over de huidige stand van zaken. Betrokken buurtbewoners Het onderwerp bracht een grote groep bewoners naar de commissievergadering om te luisteren en om in te spre-

ken. Veel bewoners maken zich zorgen over de kwaliteit en kwantiteit van het welzijnsaanbod dat overblijft in het stadsdeel. Sommige personeelsleden voelen onzekerheid over hun situatie, ze weten niet wat er gaat gebeuren met hun salaris of uitkering. Een vakbondsbestuurder riep op om, mede in overleg met andere stadsdelen, een strategie te ontwikkelen en zo de werknemersbelangen en in het verlengde daarvan die van de buurtbewoners beter te behartigen. Activiteitengroep Briljant maakt zich zorgen over de aangekondigde bezuinigingen. De groep heeft een door bewoners zelf ontwikkeld alternatief bedacht. Zij noemen het Plan C. Het plan is verspreid onder de raadsleden. Het dagelijks bestuur zal hierop een preadvies geven, waarna het voor bespreking op de agenda van de commissievergadering komt. Hoe verder? Het dagelijks bestuur erkende tijdens de vergadering dat er nog veel moet gebeuren voordat het vernieuwde welzijnsbeleid de uitwerking heeft gekregen die is beoogd. Er is geconstateerd dat er problemen zijn die tot een oplossing moeten komen. Daarvoor is echter nog tijd, aangezien pas één van de hiervoor uitgetrokken drie maanden voorbij is. Het DB kondigde aan dat in zijn rapportage op basis van de overgangsfase, nader wordt ingegaan op een groot aantal van de knelpunten waar insprekers en commissieleden de aandacht voor vragen. Naar verwachting wordt de rapportage voor de zomer aan de deelraad aangeboden. Huizen van de Wijk Stadsdeel Zuid telt vijf Huizen van de Wijk. De huizen van de wijk zijn plek-

Donderdag 23 februari

Dinsdag 6 maart 20.00-22.30 uur: raadscommissie Samenleving

Woensdag 7 maart 20.00-22.30 uur: raadscommissie Ruimte & Wonen

ken waar bewoners van ons stadsdeel elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren. Locaties Huizen van de Wijk: ■ Huis van de Wijk De Pijp: 2e Van der Helststraat 66 Telefoon 020 570 9640 ■

Huis van de Wijk Coenen-Lydia: Roelof Hartplein 2a Telefoon 020 662 9497 Huis van de Wijk Olympus: Hygiëaplein 8-10 Telefoon 020 679 6825

Huis van de Wijk Rivierenbuurt: Rijnstraat 115 (kamer 14) Telefoon 020 301 0030

Huis van de Wijk Binnenhof: A.J Ernststraat 112 Telefoon 020 644 9936

Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 020 252 1345 of via e-mail: griffie@zuid.amsterdam.nl

Presentatie garage Boerenwetering Op 8 maart is er een presentatie gepland over een mogelijke parkeergarage in de Boerenwetering. Het dagelijks bestuur (DB) doet de deelraad een voorstel voor een parkeergarage in de Boerenwetering met als doel verlaging van de parkeerdruk in de Oude Pijp. Mogelijke garagevarianten staan beschreven in een Nota van Uitgangs-

punten (NvU). De planning is dat de NvU op dinsdag 13 maart wordt besproken in de commissie Leefomgeving en dat de deelraad op woensdag 28 maart een besluit neemt over het voorstel. Na dit besluit over de gekozen variant worden de onderzoeksgegevens nader uitgewerkt in een aanbestedings- en contract-

voorstel. Naar verwachting neemt de deelraad eind 2012 het investeringsbesluit daarover. De presentatie vindt plaats in Stadsdeelkantoor Zuid. U bent van harte welkom. Mocht de presentatie niet doorgaan, melden wij dat op tijd via de stadsdeelwebsite.

020 252 1345

Subsidieregeling Woningonttrekking De voorzitter van de stadsdeelraad en de griffier van Stadsdeel Zuid maken ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet bekend dat de stadsdeelraad in zijn vergadering van 25 januari 2012 heeft vastgesteld: Nadere subsidieregeling Woningonttrekking. Woningonttrekking wordt als instrument ingezet om bij te dragen aan één van de prioriteiten van het stadsdeel, namelijk het beschikbaar maken en houden van woningen voor lage en middeninkomens. Het DB kan eenmalig subsidie verlenen voor het realiseren van doelgroepenwoningen die door de markt niet vanzelfsprekend worden gerealiseerd, met name:

het bouwen van (zorg)woningen voor ouderen, huisvesting voor mindervaliden, huisvesting voor grotere gezinnen, jongeren- en studentenhuisvesting; het omzetten en realiseren van woonruimte in bestaande bouw. De leegstand van niet-woongebouwen is hoog. Eigenaren van deze gebouwen hebben belang bij de mogelijkheid die deze regeling biedt om vastgoed om te zetten in woningen.

De commissie- en raadsvergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen beginnen doorgaans om 20.00 uur en vinden plaats in de raadzaal van het stadsdeelkantoor, President Kennedylaan 923. Deze planning kan tussentijds wijzigen. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de website van het stadsdeel.

20.00-22.30 uur: EXTRA raadscommissie Samenleving Deze vergadering gaat niet door!

Kennisgeving

www.CDAZuid.nl ■

Agenda Vergaderingen februari/maart

Nieuws uit de deelraad

VVD

3

23 februari 2012

Het is het stadsdeel toegestaan om deze financiële compensatie van woningonttrekking in te zetten, zodat het stadsdeel in staat is meer woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. De verordening treedt in werking één dag na de verschijningsdatum van deze stadsdeelkrant. De subsidieregeling is integraal te lezen op onze website. Papieren versies liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij de balies van stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923 en Loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301.

Donderdag 8 maart 20.00-22.30 uur: Presentatie over garage Boerenwetering

Dinsdag 13 maart 20.00-22.30 uur: raadscommissie Leefomgeving

Woensdag 14 maart 20.00-22.30 uur: raadscommissie Dienstverlening, Financiën & Veiligheid

Woensdag 28 maart 20.00-22.30 uur: vergadering deelraad

Vergaderstukken U vindt de volledige agenda’s en bijbehorende vergaderstukken en het volledige vergaderschema op onze website: www.zuid.amsterdam.nl > Bestuur en organisatie > deelraad. Vanaf deze pagina van de stadsdeelraad kunt u doorklikken naar Raadsinformatie. Papieren versies liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij de balies van het stadsdeelkantoor, President Kennedylaan 923 en Loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301. De openingstijden staan op pagina 4.

Wilt u inspreken/de raad toespreken? Meldt u zich dan van te voren bij de griffie aan. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de betreffende vergaderdag op telefoon 020 252 1345 of via het aanmeldformulier voor insprekers op de website. Insprekers/toesprekers worden verzocht zich voor aanvang van de vergadering te melden bij de aanwezige griffiemedewerker.


4

Bekendmakingen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure) Het gebruiken van de tuin aan de achterzijde als Kinderspeelruimte ten behoeve van de toekomstige kinderopvang in het gebouw Quellijnstraat 62-66. Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten, inzake het gebruiken van de tuin aan de achterzijde als Kinderspeelruimte ten behoeve van de toekomstige kinderopvang in het gebouw Quellijnstraat 62-66: Het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo); Terinzagelegging De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 februari 2012 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra op het stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923 en Burgerweeshuispad 301, geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Bovendien is de informatie balie van ons kantoor aan de Burgerweeshuispad 301 op maandagavond tot 19.30 uur geopend en de informatiebalie van ons kantoor aan de President Kennedylaan 923 op woensdag tot 19.30 uur De ontwerpbeschikking kan tevens bekeken worden via onze internetsite www.zuid.amsterdam.nl, onder “Bestuur en Organisatie bij officiële bekentmaking. Zienswijze Gedurende genoemde periode kunt een ieder zienswijze met betrekking tot deze aanvraag schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Voor uw mondelinge reactie kunt

Spreekuur dagelijks bestuur De vijf stadsdeelbestuurders houden spreekuur voor bewoners. Een afspraak maken is niet nodig, u kunt gewoon langsgaan. In principe is er iedere twee weken spreekuur. De eerstkomende spreekuren zijn: Paul Slettenhaar (VVD), voorzitter Het spreekuur van 2 maart vervalt, eerstvolgende spreekuur Vrijdag 16 maart, 10.30 - 11.30 uur Loket Zorg en Samenleven A.J. Ernststraat 112 buurten: Buitenveldert, Prinses Irenebuurt en Zuidas onderwerpen: onder andere economie (ondernemers, markt, horeca), dienstverlening, communicatie, veiligheid, handhaving, sport Egbert de Vries (PvdA), vice-voorzitter Maandag 27 februari, 16.00-17.00 uur Dienstencentrum Berlage Lekstraat 13A buurten: IJselbuurt, Rijnbuurt en Scheldebuurt onderwerpen: onder andere wonen, welstand en monumenten, werk en inkomen, armoedebeleid, inburgering, kinderopvang, ruimtelijke ordening, Wet maatschappelijke ondersteuning. Joep Blaas (D66) Dinsdag 6 maart, 16.00-17.00 uur Dienstencentrum Cordaan Amstelveenseweg 308 buurten: Museumkwartier, Duivelseiland, Willemsparkbuurt en Schinkelbuurt onderwerpen: onder andere kunst en cultuur, onderwijs, openbare ruimte, groen, reiniging, afvalinzameling, milieu Marco Kreuger (VVD) Woensdag 7 maart, 16.00-17.00 uur Dienstencentrum Cordaan Amstelveenseweg 308 buurten: Hoofddorppleinbuurt, Stadionbuurt en Apollobuurt onderwerpen: onder andere verkeer en vervoer, parkeren, welzijn, jeugd, ouderen Simone Kukenheim (D66) is met zwangerschapsverlof. Haar onderwerpen zijn verdeeld over de spreekuren van de andere bestuurders.

www.zuid.amsterdam.nl

u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Vergunningen. Amsterdam,23 februari 2012 Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid,

Het Uitwerkingsbesluit ligt vanaf 23 februari gedurende vier weken ter inzage bij de balies van de stadsdeelkantoren en is in te zien op de website van het stadsdeel www.zuid.amsterdam.nl

P.P.J. Slettenhaar, stadsdeelvoorzitter H.J.M. Wink, stadsdeelsecretaris

Eenmalige Subsidieregelingen Participatie, Inburgering, Herdenkingen en Sportstimulering Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend dat het ingevolge artikel 2, lid 3 van de Algemene Subsidieverordening Stadsdeel Zuid in haar vergadering van 24 januari 2012 besloten heeft, de volgende subsidieregelingen

Uitwerkingsbesluit Parkeren 2012 Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend dat hij op 22 november 2011 het Uitwerkingsbesluit Parkeren 2012 heeft vastgesteld.

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Subsidies Tijdelijke Kunstprojecten 1e tranche 2012 Stadsdeel Zuid nodigt kunstenaars en kunstinstellingen uit plannen in te dienen voor tijdelijke kunstprojecten. Projecten die buiten de gebaande paden gaan hebben de voorkeur. De voorstellen worden beoordeeld door de Adviescommissie voor de Kunst / Zuid. Voorwaarden: ■ Het project moet plaatsvinden in een publiek toegankelijke locatie in stadsdeel Zuid. ■ Kunstinstellingen die aanvragen, dienen gevestigd te zijn in stadsdeel Zuid. ■ De subsidieaanvraag moet inzicht geven in het artistieke concept en resultaat, het beoogde publiek, de artistieke kwaliteit van eerder werk, de projectorganisatie en financiering.

voor eenmalige subsidie vast te stellen: ■ Subsidieregeling Participatie ■ Subsidieregeling Inburgering ■ Subsidieregeling Herdenkingen ■ Subsidieregeling Sportstimulering De nadere regelingen treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2012. De nadere subsidieregelingen liggen ter inzage op de balies van de stadsdeelkantoren en kunnen worden geraadpleegd via www.zuid.amsterdam.nl/subsidies

De chemokar rijdt in 2012 een andere route dan u gewend bent. De chemokar staat op de volgende locaties: 1e zaterdag van de maand 10.00-12.00 Gelderlandplein; ingang Van Leijenberglaan 12.30-14.30 Van Baerlestraat 33, bij Albert Heijn 15.00-17.00 Van Woustraat 150, bij Albert Heijn 2e zaterdag van de maand 10.00-12.00 Kastelenstraat 70, bij C1000 12.30-14.30 Rijnstraat 122, bij Albert Heijn 15.00-17.00 Gerrit van der Veenstraat 57, bij AH 3e zaterdag van de maand 10.00-12.00 Stadionweg 159, bij Albert Heijn 12.30-14.30 Cornelis Troostplein 11, bij Albert Heijn 15.00-17.00 Buitenveldertselaan 184, bij Jumbo 4e zaterdag van de maand 10.00-12.00 Marie Heinekenplein 25, bij Dirk van den Broek 12.30-14.30 Niersstraat 16, bij Albert Heijn 15.00-17.00 Amstelveenseweg 186, bij Albert Heijn

De sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen is 31 maart.

23 februari 2012

Contact en openingstijden Algemeen nummer: 14 020 Inspecteurs Bouw- en Woningtoezicht: (09.00-10.00 uur)

14 020

Meldingen openbare ruimte:

14 020

Bedrijfsafval:

020 252 1111

Horeca Overlast:

020 421 4567

Meldpunt Zorg en Overlast:

020 252 1670

Loket Zorg en Samenleven:

020 252 4255

e-mail: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl website: www.zuid.amsterdam.nl postadres: Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam President Kennedylaan 923 Let op. Vanaf 5 maart nieuwe openingstijden loketten! Zie pagina 3. Burgerzaken* Ma, do, vr: Inloopspreekuur: Op afspraak: Di: Inloopspreekuur: Wo: Inloopspreekuur:

Burgerlijke Stand** Ma, do, vr: Inloopspreekuur: 09.00 - 14.00 uur Op afspraak: 14.00 - 16.00 uur Di: Inloopspreekuur: 09.00 - 14.00 uur Wo: Inloopspreekuur: 09.00 - 16.00 uur Op afspraak: 16.00 - 19.00 uur U kunt ook digitaal een afspraak maken op www.zuid.amsterdam.nl. Loket Zorg en Samenleven Voor informatie en advies over Wmo-voorzieningen, zorg en welzijn. ■ Pres. Kennedylaan 923 ma t/m vr: 09.00 - 12.00 uur. wo ook: 16.00 - 19.00 uur. ■ A.J. Ernststraat 112 ma, di en do 13.00 - 16.00 uur ■ Lekstraat 13A ma, wo, do en vrij 09.00 - 12.00 uur Loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301 Burgerzaken* Ma: Inloopspreekuur: 09.00 - 19.00 uur Di: Inloopspreekuur: 09.00 - 14.00 uur Wo, do, vr: Inloopspreekuur: 09.00 - 16.00 uur Burgerlijke Stand** Ma: Inloopspreekuur: Op afspraak: Di: Inloopspreekuur: Wo, do, vr: Inloopspreekuur:

U dient gebruik te maken van het aanvraagformulier. U kunt het downloaden via www.zuid.amsterdam.nl onder kunst en cultuur.

Vergunningen Ma t/m vr: Ma: Di: Wo, do en vr:

Zuidas Column Klaas de Boer

Het verkeer blijft razen, maar onder de grond Eindelijk is het zover: de A10 bij Zuidas gaat ondergronds, en station Zuid wordt uitgebreid. Ik ben heel tevreden dat het er van komt, want hoewel het plan 1,4 miljard kost, is dat juist in deze economisch moeilijke tijd een verstandige investering. In Zuidas verdienen we een flink deel van ons nationaal inkomen, en als Nederland sterker uit de crisis wil komen, dan is het verstandig het gebied aantrekkelijker te maken. Voor bedrijven én voor bewoners.

09.00 - 14.00 uur 14.00 - 16.00 uur 09.00 - 14.00 uur 09.00 - 19.00 uur

09.00 - 16.00 uur 16.00 - 19.00 uur 09.00 - 14.00 uur 09.00 - 16.00 uur

09.00 - 12.00 uur (inloop) 12.00 - 19.00 uur (op afspraak) 12.00 - 14.00 uur (op afspraak) 12.00 - 16.00 uur (op afspraak)

* Burgerzaken Aanvragen paspoort, rijbewijs, verklaring van gedrag, attestatie de vita en diverse afschriften (uittreksels) van de Gemeentelijke Basis Administratie. Pasfotoautomaat aanwezig. ** Burgerlijke stand Aangifte doen van geboorte en overlijden, voltrekken van huwelijken of geregistreerd partnerschap. N.B.: voor ondertrouw moet u een afspraak maken (telefonisch of via www.zuid.amsterdam.nl). Wi-Fi in publieksruimtes Er is gratis Wi-Fi voor bezoekers in beide stadsdeelkantoren. Aan de balie haalt u een bon met daarop uw wachtwoord. Geen laptop, smartphone of tablet? Dan staat er een vaste computer tot uw beschikking. Kijk op onze website voor meer informatie. Digitaal Loket Zuid Steeds meer zaken kunt u regelen via www.loket.amsterdam.nl.

Colofon Stadsdeelkrant Zuid wordt tweewekelijks huis-aan-huis verspreid.

Wat gaat er precies gebeuren? De A10 wordt breder, van twee keer vier naar twee keer zes rijbanen, over een lengte van 1,2 kilometer, grofweg van de rechtbank tot aan het gebouw van Ernst & Young. Op het tunneldak komen een nieuw bus- en tramstation, die een veel betere aansluiting op de treinen mogelijk maken. NS-station Amsterdam Zuid wordt ingrijpend vernieuwd, met onder meer bredere perrons en verbeterde toegangen. Bovendien komen er 11000 nieuwe parkeerplekken voor fietsen, deels in een grote stalling onder het Mahlerplein.

Klaas de Boer en minister Schulz bij de maquette van de Zuidas. (foto: BU)

Beter leefklimaat De voordelen zijn duidelijk: Zuidas wordt beter bereikbaar, per auto, per fiets en met het openbaar vervoer, terwijl de geluidsoverlast en het fijnstof afnemen. Het verkeer raast straks op tien meter afstand van het gebouw van ABN Amro onder de grond, zonder dat iemand er iets van merkt. Er kunnen meer woningen in Zuidas worden gebouwd en ook in de omliggende wijken wordt het leefklimaat hier beter van. Als alles volgens planning verloopt gaat op 1 januari 2015 de eerste

schop in de grond. Uiteraard zal dit af en toe overlast veroorzaken, maar ik beloof u daarvan goed op de hoogte te houden, en altijd te zorgen voor een alternatieve route als er eens een weg of een fietspad is afgesloten. Ook zult u met enige regelmaat worden uitgenodigd voor een kijkje op de bouw. Zodat ik u met eigen ogen kan laten zien wat een bijzonder project we hier gaan uitvoeren.

Klaas de Boer Directeur Dienst Zuidas

Jaargang 3, nummer 2 Oplage: 90.000 Uitgave: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid Hoofdredactie: Hans Henrotte Eindredactie: Nickele Jonker, Delana ‘t Zand (raadsgriffie pagina 3) Productie: Movement Vormgeving: Floppy Design Druk: Dijkman, Diemen Fotografie: Johan Braber (JB), Katrien Mulder (KM), Rachelle Meijer(RM) Bas Uterwijk (BU) Verspreiding: PostNL. Klachten over de bezorging? Tel: 0900 0990 of kijk op www.postnl.nl > Klantenservice > Klachten Stadsdeel Zuid, dan wel de met het stadsdeel samenwerkende derden, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van de inhoud van Stadsdeelkrant Zuid. Suggesties, tips of reacties? e-mail: stadsdeelkrant@zuid.amsterdam.nl post: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

zuid-12-04 internet  

De programmacoördinator Huis van de Wijk Binnenhof Wat vind je interessant aan deze baan? De omgang met bewoners, omdat iedere bewoner een a...