Page 1

Nieuw-West www.nieuwwest.amsterdam.nl

Jaargang 1 #6 30/06/11 Milieucoach 8

Amsterdam.nl U vindt Amsterdam.nl in deze krant. Lees verder na het stadsdeelnieuws.

Stadspas

Stadspas

2011

eld rbeeld be Voo vr. V.or V.MeVo traat 1 Voorbeeldseld-eldstad beVoorbe Vo 4 AA 123or straat 1

kijk voor de Stadspasaanbiedingen verderop in dit nummer.

Gezond gewicht én lekker in je vel Heel wat kinderen in Nieuw-West zijn te dik. Ze snoepen te veel en bewegen te weinig. Ook hun ouders kunnen soms wel wat meer beweging gebruiken en gezonder eten. Zo kom je op een gezond gewicht en zit je lekkerder in je vel. Overgewicht is een landelijk probleem en echt iets van deze tijd. We eten kant-en-klaarvoedsel, zitten lang achter computer of tv en gaan te weinig op de fiets naar school, werk of de winkels. Ook in Nieuw-West speelt dit, en zelfs nog meer dan het landelijk gemiddelde. In sommige buurten is wel vier op de tien kinderen te dik. En acht procent van de kinderen heeft te maken met obesitas: zij zijn zo dik dat dit echt ongezond is.

In dit nummer: Burgerjaarverslag 2010

Inbraken voorkomen 4 & 5

Risico Is dik zijn zo erg? Ja, zegt Judith de Meij van de GGD. “Overgewicht brengt allerlei andere kwalen met zich mee. Mensen die te dik zijn, hebben grotere kans op diabetes type II en hoge bloeddruk, krijgen last van hun gewrichten en kunnen huidproblemen krijgen. Dikke kinderen hebben soms ook sociale problemen. Ze worden vaker gepest, ze kunnen niet goed

meedoen als hun klasgenootjes buitenspelen en krijgen door de teleurstellingen een negatief zelfbeeld.” Alle reden dus om overgewicht zo jong mogelijk aan te pakken. In het Slotervaart Ziekenhuis en het LucasAndreas zijn speciale en drukbezette spreekuren voor kinderen met extreem overgewicht. Maar met allerlei gezonde activiteiten in de buurt en op school is ook al veel te bereiken. JUMP-in Zeventien basisscholen in NieuwWest doen mee met JUMP-in, een project om kinderen meer te laten bewegen en gezonder te laten eten. Per school is de invulling anders, afgestemd op de behoeften van die school en die buurt. Beweegmanager Joshua Broek en gezondheidscoach Laura Kemp coördineren dit vanuit het stadsdeel. Joshua: “We bieden op de scholen allerlei spor-

ten aan. Die worden verzorgd in samenwerking met sportverenigingen in de buurt. Het is namelijk de bedoeling dat de kinderen zo gemotiveerd raken dat ze via die verenigingen door gaan met de sport van hun keuze. Door ze er eerst op school kennis mee te laten maken, wordt die stap iets kleiner.” JUMP-in is meer dan sportief bezig zijn. Scholen stimuleren ook gezonde traktaties, om tien uur een stukje rauwkost of fruit en een gezonde lunch. Kinderen worden extra gemeten en gewogen zodat ze passende hulp kunnen krijgen als dat nodig is. Want een gezond gewicht, daar gaat het uiteindelijk om. Zoethoudertje Ook het Ouder- en kindcentrum (OKC) is alert op overgewicht. Aan een OKC zijn diëtisten verbonden die een eetspreekuur houden. Samen met pedagogisch medewerkers verzorgen zij themabijeenkomsten en trainingen. Daar leren ouders hoe ze hun kinderen kunnen aanwennen om gezond te eten. En dat is

Staalmanpark op 6 juli Op woensdag 6 juli is het feest in het Staalmanpark, ook Beer de Staalman wordt dan onthuld. Dit gloednieuwe buurtpark wordt dan officieel in gebruik genomen. In het nieuwe Staalmanpark staan veel speeltoestellen die kinderen uitdagen tot beweging. Op die dag gaat ook het project Jongeren op Gezond Gewicht (zie lang artikel) officieel van start. Na de ondertekening (tussen 12.00 en 13.00 uur) van een intentieverklaring is er een gezonde picknick voor kinderen van de twee scholen in de buurt: Einstein Community Center en St. Jan de Doperschool. Daarna zijn er allerlei (gezonde) activiteiten voor jong en oud. nog niet zo gemakkelijk. Ouders vinden het soms moeilijk om nee te zeggen en grenzen te stellen. Snoep Lees verder op pag. 2

Voor een tentoonstelling over Nieuw-West tussen 1950 en 1970 is het Stadsarchief op zoek naar úw filmpjes. In de collectie is al prachtig materiaal uit de beginjaren van Slotermeer, Geuzenveld, Slotervaart, Osdorp en Overtoomse Veld. Wat nog ontbreekt zijn de persoonlijke herinneringen van de bewoners zelf in de vorm van (amateur)filmpjes. Wellicht zijn er beelden van spelende kinderen op het nog opgespoten land, de huttenbouwers onder en boven het maaiveld, het vlotje varen, de Sloterplas, sleeën vanaf de dijk, een schoolfeest. Heeft u dit soort filmpjes in huis, neem dan contact op met het Stadsarchief. De leukste en meest bijzondere fragmenten worden vertoond op de tentoonstelling. Stuur vóór 15 juli een email naar filmsnieuwwest@stadsarchief.am sterdam.nl of schrijf naar Films Nieuw-West, Stadsarchief Amsterdam, Postbus 51140, 1007 EC Amsterdam. De tentoonstelling ‘Nieuw-West ’50-‘60’ is te zien vanaf 8 september 2011 t/m 8 januari 2012.

Echt Nieuw-West! 3

ts ats aa a laa lla plaa pla p pl uw er uw iie hier hie hi h o tto oto ot sfo sf asf as a pasf pa p

Uw film van Nieuw-West

Hogere hotelschool 3

Foto: Ivonne Wierink

Minister op bezoek 2

Heeft u een klacht? www.tntpost.nl > Klantenservice> Krant niet ontvangen? Of bel 0900 0990 (10 cent p.m.)


2 Vervolg pag. 1

Foto: Jaap Wals

stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud

Heeft u een vraag aan de stadsdeelvoorzitter? Mail deze naar: info@nieuwwest.amsterdam.nl of naar ons postadres en wie weet wordt uw vraag in een volgend nummer beantwoord. Mijn ouders zijn binnenkort vijftig jaar getrouwd, zij vinden het leuk als er een stadsdeelwethouder langs komt, kan dat? "Natuurlijk! Als uw ouders daar prijs op stellen komt één van de stadsdeelbestuurders graag op bezoek. Zij bezoeken natuurlijk ook echtparen die zestig of wie weet zelfs zeventig jaar zijn getrouwd. En bewoners die honderd worden. Neem contact op met het stadsdeel via telefoonnummer 14 020 of mail naar info@nieuwwest.amsterdam.nl en één van de bestuurders komt bij uw ouders langs." Hoe staat het met de plannen voor een hotel aan de Oostoever van de Sloterplas? "De locatie van café Oostoever valt binnen de hoofdgroenstructuur. Dat betekent dat er voor de noordoever van de Sloterplas eerst een gebiedsvisie moet worden opgesteld als basis voor de herontwikkeling van café Oostoever. Het stadsdeel wil deze gebiedsvisie dit jaar opstellen.

is dan letterlijk een zoethoudertje. Ritha van Duin, beleidsmedewerker Jeugd en gezin van stadsdeel Nieuw-West. “Het is zorgelijk dat de ouders zich soms weinig zorgen maken over het overgewicht van hun kinderen. Vooral ouders die zelf in hun jeugd niet veel te eten hebben gekregen, zien het als een teken van welvaart als ze hun kind wel allerlei tussendoortjes kunnen geven.” Tijdens de trainingen leren ouders wat gezond is voor opgroeiende kinderen. En dat dat niet altijd duur hoeft te zijn. Ritha van Duin: “Helaas worden de trainingen nog niet goed genoeg bezocht. Er zijn ouders die een keer komen, maar de hele cursus volhouden blijkt lastig. We moeten dus zoeken naar andere manieren om de ouders te bereiken.” JOGG Bij alles wat er de afgelopen jaren is opgebouwd in Nieuw-West sluit de

De Buurt in beweging Sporten als manier om een stapje verder te komen in de maatschappij. Dat is het uitgangspunt van het project De Buurt in Beweging in buurt 5 in Slotermeer. Woningcorporatie Ymere heeft hier samen met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, stadsdeel, GGD en de Hogeschool van Amsterdam twee projecten opgezet. Jongeren kunnen twee keer per week sporten én onder begeleiding huiswerk maken. Voor allochtone vrouwen zijn er zeer laagdrempelige wandel-, fiets- en gymactiviteiten.

Kitty Burer van Ymere: “In buurt 5 ligt de gezondheid en de sociaal-economische situatie van bewoners onder het Amsterdamse gemiddelde. Sport is een goede manier om contact te leggen en je grenzen te verleggen. Het is een middel voor maatschappelijke participatie en dat is ook belangrijk voor de leefbaarheid in de buurt.” De sport-en-huiswerkclub voor jongeren is een groot succes en zit vol. Voor het vrouwenproject is nog plek. Aanmelden kan via k.burer@ymere.nl.

Meer weten over JUMP-in: www.jumpin.nl over JOGG: www.amsterdam.nl/jogg over de Staalmanpleinbuurt: www.staalmanplein.nl

Huttenbouwen! Vanaf maandag 25 juli tot en met vrijdag 12 augustus 2011 kunnen kinderen uit Nieuw-West van 6 tot en met 14 jaar drie weken lang bouwen aan hun eigen hut op de Timmerweide op sportpark Ookmeer. Er vallen ook prijzen te winnen in de categorieën: grappigste hut; stevigste hut en mooiste hut. De Huttenbouwweken maken dat kinderen lekker bezig zijn in de vakantie. Door het bouwen van hutten leren kin-

deren met allerlei bouwmaterialen te werken en de ‘bouwproblemen’ die zij tegen komen creatief op te lossen. De hutten worden gebouwd in groepjes, dus de kinderen moeten samenwerken onder het motto: ‘samen kun je beter bouwen dan alleen’. Heb je interesse? Wil je ook je eigen hut bouwen? Ouders kunnen hun kinderen opgeven bij Hans van Deelen, telefoon: 020 610 4060 of email: hans.vandeelen@impuls.nl.

Foto: Jaap Wals

Uw vraag aan...

nieuwe aanpak JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) goed aan. JOGG vraagt bijvoorbeeld aandacht voor de openbare ruimte: genoeg speelplekken die kinderen stimuleren tot beweging en veilige wandel- en fietspaden. JOGG zet ook in op gezonder eten. Bijvoorbeeld door samenwerking met supermarkten, die ervoor kunnen zorgen dat ongezonde dingen niet meer op ooghoogte liggen van grijpgrage kinderhanden. Ook is er een interactief, humoristisch theater in de maak, om ouders aan het denken te zetten. Door deze aanpak moet de gezonde keuze de makkelijke keuze worden. JOGG begint in de Staalmanplein- en de Delflandpleinbuurt en wordt later verder uitgebreid.

Foto: Jaap Wals

www.nieuwwest.amsterdam.nl 30 juni 2011

Voor de locatie is al wel een ontwerp. In 2009 werd een ontwerpprijsvraag gehouden. Het bestuur van Geuzenveld-Slotermeer heeft toen het plan voor een hotel, een grand café & restaurant en twee multifunctionele zalen uitgekozen."

Minister Opstelten bezoekt Nieuw-West Woensdag 8 juni bezocht minister Opstelten stadsdeel Nieuw-West. Samen met stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud fietste de minister onder andere naar het August Allebéplein. Op straat sprak de minister met bewoners en voorbijgangers. Veiligheid was het meest besproken onderwerp: het flexibel cameratoezicht, terugkeer van veroordeelden in de buurt en het opschorten van de privacywetgeving voor draaideurcriminelen. Dat laatste onderwerp ligt Baâdoud aan het hart. “De draaideurcrimineel kan nu nog steeds tussen de

mazen van de wet door. Als verdachten terugkeren in de buurt, moeten zij vaak op weg geholpen worden. We moeten informatie kunnen delen, dus ook met de hulpverleningsinstanties.” Minister Opstelten was enthousiast en verrast over de veiligheidsaanpak in Nieuw-West en begreep de zorg van de stadsdeelvoorzitter. De minister prees de gele hesjes. Medewerkers van Wijkzaken van het stadsdeel dragen een geel hesje en zijn zo direct aanspreekbaar voor de bewoners. De minister stapte dan ook in een geel hesje op de fiets.

Elektrische apparaten en spaarlampen niet in de vuilniszak

Zomerkamp de Eendracht Kinderen tussen de 6 en 13 jaar zijn van 25 t/m 29 juli van harte welkom op het zomerkamp op sportpark de Eendracht. Elke dag kunnen zij meedoen aan sporten als voetbal, handbal, beachvolleybal, boogschieten en kanovaren. Ook is er ‘Nieuw-West got Talent´ en kunnen kinderen zelf brood bakken. Kinderen kunnen zich alleen inschrijven voor de hele week. Dat kost 75 euro per kind. Met stadspas is het 35 euro. Het zomerkamp wordt georganiseerd samen met Impuls kinderopvang, Albert Heijn, het stadsdeel en de combinatiefunctionarissen van sportservice Amsterdam. Voor meer informatie kunt en inschrijven kunt u terecht op de website van sportpark de Eendracht: www.sportparkdeeendracht.nl.

Amsterdammers gooien kleine elektrische apparaten nog te vaak bij het gewone huisvuil. Ook oude spaarlampen worden nog weinig gescheiden ingeleverd. Dat moet juist wel, omdat spaarlampen een kleine hoeveelheid kwik bevatten. Dit is schadelijk voor het milieu. Kleine elektrische apparaten bevatten waardevolle onderdelen die bijna volledig hergebruikt kunnen worden. Twee kilo Jaarlijks belandt per Amsterdammer gemiddeld twee kilo aan kleine elek-

trische apparaten bij het huisvuil. Mobieltjes, opladers, iPods, broodroosters, haardrogers en ga zo maar door. In totaal wordt per jaar 1,5 miljoen kilo aan materiaal weggegooid dat vaak nog bruikbaar is, maar soms ook schadelijk voor het milieu. Terug naar winkel Lever uw bijdrage aan het milieu en breng een kapot apparaat terug naar de winkel waar u een nieuwe koopt. Ook kunt u uw apparaten en spaarlampen kwijt bij een van de zes Afvalpunten.


3

www.nieuwwest.amsterdam.nl 30 juni 2011

Hotelschool in Nieuw-West

Winnend symbool

Hotelschool Den Haag opent in Nieuw-West een vestiging voor 1200 studenten. De HBOinstelling trekt volgend jaar in een deel van het voormalige Getronicsgebouw bij de A10 aan de Jan Evertsenstraat/hoek Staalmeesterslaan. 128 studentenkamers Er komt ook een campus voor eerstejaars. In het gebouw aan het Rembrandtpark komen 128 studentenkamers, twintig hotelkamers en twee restaurants. De metamorfose van het gebouwencomplex uit 1972 moet in de zomer van 2012 klaar zijn. De Hotelschool Den Haag heeft sinds 2002 een vestiging in Amsterdam op twee locaties. De locatie aan de Zuidas wordt volgend jaar verlaten.

In de etalage Elke maand staat een creatief talent in stadsdeel Nieuw-West in de etalage. Dit keer beeldhouwster Mari Shields. Natuur is kunst Mari Shields is beeldhouwer en maakt installaties in de openbare ruimte. Shields, van oorsprong Amerikaanse, woont en werkt bijna veertig jaar in Nederland. Shields werkt met bomen. De natuur heeft de kunst al in zich, zegt zij. Wie door de Burgemeester Röellstraat rijdt,

Moestuin, speelplaats en fietsen dankzij bewonersinitiatieven Tuinieren, een speelplaats en gerepareerde fietsen in de Wildemanbuurt. Dat zijn drie van de bijna dertig bewonersinitiatieven die vorig jaar zijn ingediend voor de Wildemanbuurt. Dankzij het initiatief van Marleen Meijer is een stuk dichtgegroeid en vervuild openbaar groen bij de Sonderbuur veranderd in een moestuin. Zestien buurtbewoners zijn sinds kort begonnen met zaaien en planten. Een tuincommissie regelt het beheer en onderhoud van de moestuin. Fietsreparatieles In de werkplaats van de Kraemerschool gaan de fietsreparatielessen voor kinderen van start. Dit is een initiatief van Thea Michel, directeur van de Kraemerschool, Darius Zurek (Stadgenoot) en buurtbewoners Ali

Koyak en Hasan Kaya (eigenaar fietsenzaak Tegendraads). Na reparatie bieden zij de fietsen te koop aan via een garage van Stadgenoot. Om de hoek van de moestuin kunnen kinderen weer veilig spelen. Dankzij het initiatief van de buurtmoeders Latifah Duich en Margriet Bosch is de speelplaats opgeknapt en voorzien van speeltoestellen en rubberen tegels. Het Amsterdams Steunpunt Wonen begeleidt en ondersteunt de initiatieven.

ziet wat Shields bedoelt. Op de hoek met de Burgemeester van Leeuwenlaan staat een monumentale blauwe boom. ‘’Die boom stond er al,’’ zegt Shields “hij is zelf het kunstwerk.” Drie jaar geleden moesten de populieren aan de Van Leeuwenlaan weg. Populieren worden ongeveer vijftig jaar oud en leveren daarna

In de allereerste stadsdeelkrant, in januari, vroegen we om úw symbool voor Nieuw-West. Dit symbool wordt toegevoegd aan de symbolenreeks die u in steeds meer uitingen van het stadsdeel tegenkomt. Ruim vijftig creatieve ideeën kwamen binnen: een scooter, een schotel, de banpaal van Sloten, het carillon op Plein ’40’45, de ring A10, de H-school, theater De Meervaart, station Lelylaan, een karper en veel meer. De jury koos uit de inzendingen het winnende symbool. Het werd de schoonspringster. Bedacht, en ook alvast maar ontworpen, door Iwan Daniels, zelf ontwerper en een van de drijvende krachten achter Nice Nieuw West. Daniels: “De schoonspringster staat niet alleen voor het Sloterparkbad, maar ook voor de vrijheid en het lef dat je hier in NieuwWest vindt.”

gevaar op door onder andere vallende takken. De ene populier op de hoek mocht nog even blijven staan omdat hij nog geen gevaar opleverde. Buurtbewoners waren erg gehecht aan de bomen die zij groot hadden zien worden. Hoe kon deze boom behouden blijven? Een bewonerscommissie kwam bij Mari Shields terecht. Shields heeft de hele boom gestript van zijn bast en haalde een aantal grote takken weg. Wat overbleef was de kale vorm van de boom. De subtiele blauwe kleur is op de lucht gekozen. Shields: “De boom omhelst de hemel. Overdag is de boom helblauw, en tegen een heldere blauwe lucht is hij soms lichter, soms donkerder dan de lucht eromheen. Tot eind van de zomer is van Mari Shields kunst te zien op Art Zuid, de beeldenroute langs de Apollolaan en de Minervalaan. Hiervoor heeft ze twee essen uit Osdorp (Botteskerkpark) gebruikt.

Volg het nieuws over Nieuw-West op www.twitter.com/NieuwWest


4

www.nieuwwest.amsterdam.nl 30 juni 2011

Anti-inbraak tips van een professional Evert Jansen was ooit inbreker van beroep. Tegenwoordig schudt hij met zijn presentaties mensen wakker over de beveiliging van hun huis. Ook in Nieuw-West.

Waarom werd je inbreker? “ik was twaalf, had moeilijk contact met mijn ouders, met vrienden, eigenlijk met de hele maatschappij. Ik begon met softdrugs en met alcohol maar al snel ging het de verkeerde kant op. Ik gebruikte drugs om mijn

Evert Jansen geeft zijn presentaties namens de Stichting Veiligheid en Preventie. Meer informatie: www.veiligheid-preventie.nl

Bijeenkomst 1 juli Dus toen werd het inbreken? “Ja, toen ging ik inbreken. Ik was toen negentien, twintig. Het was heel gemakkelijk. Ik stal ‘s ochtends, ‘s middags of ‘s nachts. Het eerste waar een inbreker naar zoekt is geld en sieraden, dat is gemakkelijk meenemen. Als dat er niet is neem je apparatuur mee.” Hoe zoekt een inbreker zijn doelwit? “Je loopt rond en gaat kijken waar een kans is. Waar zijn de zwakke plekken? Waar kan ik gemakkelijk naar binnen, waar ziet niemand mij? Ik ben binnen een minuut binnen, binnen vijf minuten ben ik weer weg. Mensen maken hun tuin heel privé. Daar kan je goed je slag slaan. Achterpaden en ook achtertuinen zijn vaak slecht verlicht. Inbrekers zijn dol op donker.” Ben je wel eens gepakt? “Zeker wel, een paar keer zelfs. In totaal heb ik drie, vier jaar in de gevangenis gezeten. Dat is heel eenzaam. Je ziet je familie lang niet. Niemand praat echt met elkaar, iedereen heeft een muurtje om zich heen. Uiteindelijk ben ik door therapie gestopt met zowel drugs als inbreken. Ik heb geleerd wie

Ex-inbreker Evert Jansen gaf samen met de politie van wijkteam August Allebéplein de afgelopen tijd al drie voorlichtingsbijeenkomsten. Bewoners van het Overtoomse Veld, Koningin Wilhelminapleinbuurt en het Andreascomplex zijn morgen, vrijdag 1 juli welkom bij de voorlichtingbijeenkomst. Zij hebben hier een brief over gekregen. Locatie: stadsdeelkantoor Pieter Calandlaan 1. Aanvang: 20.00 uur.

Evert Jansen: “Ik ben binnen een minuut binnen, binnen vijf minuten ben ik weer weg.”

Van de straat

Paul van der Vliet “Voor de veiligheid heb ik een hond genomen. Nee hoor, grapje! Bowie is gewoon gezellig. Eigenlijk voelde ik me al veilig in mijn huis, maar ik heb onlangs wel als extra beveiliging een stang in de rail van de schuifpui gelegd. Dat is toch het zwakste punt in de woning. Een paar jaar geleden zijn ze zo bij mijn buren binnengekomen. Bij ons in Sloten let iedereen op elkaar en dat geeft een gevoel van veiligheid. Mijn kinderen heb ik altijd geleerd om eerst te kijken wie er voor de deur staat voordat ze opendoen.

Marjolein van Trigt

In de achtertuin “En wat mij het meest is opgevallen, zeg maar gerust tegengevallen, is dat niemand mij aanspreekt. Ik ga voorafgaand aan de presentatie de buurten in, loop rond, maak foto’s. Best opvallend. Ik sta zelfs in de achtertuinen van mensen. En niemand die mij aanspreekt of even de politie belt. Dat is mijn belangrijkste tip aan de bewoners: weet wie er in je buurt woont. Zie je verdachte figuren lopen? Spreek ze aan! Durf je dat niet, zeg dan gewoon hallo. Zo weten ze in elk geval dat ze gezien zijn. en houd elkaar in de gaten: Zie je dat een raampje open staat, meld dat bij je buren. Denk ook niet dat een raampje boven wel open kan. Er is altijd wel iets in de buurt om op te klimmen. Echt, je moet het inbrekers wel moeilijk maken.“

gevoelens te verdoven. Natuurlijk kreeg ik zo snel geldproblemen. Ik begon met winkeldiefstal. Maar al snel was ik bekend in de stad waar ik toen woonde. Ik kwam geen winkel meer binnen zonder in de gaten gehouden te worden.”

Foto’s Clementine Vrooland

“Wat mij in Nieuw-West opvalt is dat het hang en sluitwerk bij veel huizen oud is. Veel mensen hebben klepraampjes die niet op slot zitten. Ik zie achterdeuren zonder anti-inbraakstrip en sloten die gemakkelijk te forceren zijn. Dikwijls is er geen verlichting achter het huis.“

ik zelf ben, ik ben dat muurtje gaan afbreken. Ik ben lessen op school gaan geven, en nu geef ik deze presentaties. Ik zie dat ik mensen echt wakker schud, en dat is precies de bedoeling.”

Dirk van der Linden “Of ik me veilig voel in mijn eigen huis? Laat me eerst eens mijn harinkje opeten. Ja, ik voel me wel veilig thuis, extra beveiliging heb ik zeker niet nodig. Bang ben ik niet. Kijk hier eens naar mijn handen; dat zijn toch beste klauwen. Ik heb jaren in de scheepsbouw gezeten, dan moet je wel sterk zijn met al dat zware werk. Als het moet, sta ik mijn mannetje wel. Maar bij ons in de flat in Osdorp let iedereen wel op, hoor. We houden elkaar goed in de gaten.”

Kaoutar (12), Ikram (13) en Dalal (12) Kaoutar: “Bij ons in de straat is er een paar weken geleden ingebroken en hebben de inbrekers met de politie gevochten. Toch ben ik niet geschrokken. We wonen dichtbij het politiekantoor, dat vind ik wel fijn.” Ikram: “In onze flat kan je niet zomaar binnenkomen, want als je aanbelt ben je zichtbaar op de camera’s. Maar ik doe ook nooit zomaar open als mensen gewoon op onze deur kloppen.” Dalal: “In onze wijk wonen veel opa’s en oma’s; ik voel me eigenlijk nooit onveilig. Ik vind het wel raar dat de politie soms zonder alarmsignalen door rood rijdt; dat is toch ook onveilig?”


5

www.nieuwwest.amsterdam.nl 30 juni 2011

‘Kijk eens kritisch naar je woning’ Vincent Alberts is buurtregisseur in de Sloterparkwijk, verbonden aan wijkteam August Allebéplein. Hij werkt vijf jaar in deze wijk en werkt sinds twaalf jaar in Nieuw-West. Wat ziet hij als het beste dat bewoners kunnen doen in de strijd tegen inbraak? “Je huis beveiligen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen is echt een aanrader. Het brengt de kans op een inbraak terug met negentig procent. Als je huis helemaal voldoet krijg je het certificaat Veilige Woning en daarmee soms ook korting op je verzekering. Maar ik besef ook dat het voor veel mensen best een investering is. Er is ook winst te halen met kleine aanpassingen aan het huis. Bijvoorbeeld het

aanbrengen van anti-inbraakstrips op deuren en een goed slot op de voordeur. En natuurlijk met gewoon goed opletten en de gewone dingen doen: geen ramen open laten staan bijvoorbeeld. Want echt, het kleinste raampje biedt een dief al mogelijkheid. Kijk dus af en toe kritisch naar je eigen huis.“ Glas water Wat doet de politie als er toch ingebroken is? “Als je een inbreker op heterdaad betrapt

bel je natuurlijk 112. Anders bel je 0900 8844. Ons team noodhulp komt zo snel mogelijk de schade opnemen. Zij kijken wat er moet gebeuren. Tegenwoordig is er altijd iemand bij die direct de aangifte opneemt. Zaken waar de technische recherche nog naar moet kijken omdat er sporen op kunnen zitten stellen zij veilig. De technische recherche komt ook altijd langs, binnen een, twee dagen na de inbraak. Zij doen een buurtonderzoek en bekijken de sporen. Onlangs is er nog een inbreker

opgepakt die een slok water had gedronken. Het DNA op het glas gaf een match.“ Buurtregisseur “Twee à drie weken later komt meestal de buurtregisseur even langs. Om te kijken hoe het met je is. En wie weet is er toch nog een buurman die iets heeft gezien. Slachtofferhulp bieden we overigens altijd aan. Je wordt, als je dat wilt, op de hoogte gehouden van het verloop van het onderzoek.”

Politiekeurmerk In ons stadsdeel is de preventiespecialist van het Politie Keurmerk Veilig Wonen doe het zelf speciaalzaak Enorm Jan van den Broek, Burgemeester de Vlugtlaan 29-31. Zij geven gratis preventieadvies, verkopen en monteren het benodigde hang- en sluitwerk en kunnen het certificaat Veilige Woning. Op de website www.politiekeurmerk.nl vindt u ook andere bedrijven die gecertificeerd zijn om het Politie Keurmerk Veilig Wonen uit te geven. Bovendien vindt u hier het handboek Veilige Woning waarin u precies kunt nalezen hoe u uw woning beter kunt beveiligen.

Mailalert Via www.politie-amsterdam-amstelland.nl kunt u zich opgeven voor mailalerts waarmee de politie bewoners om hulp vraagt bij de opsporing. Sommige politiebureaus geven ook een nieuwsbrief uit. In Nieuw-West is dat politiebureau August Allebéplein. Hiervoor kunt u zich ook opgeven op bovenstaande site.

Vincent’s vakantietips ■

Marjolein van Trigt

Tuncay Sevincer, raadslid D66 “Een jaar of vier geleden is er bij ons ingebroken. Alles in huis was goed beveiligd, behalve een openstaand keukenraampje. Als ze willen, komen ze wel binnen; het kan iedereen overkomen. Toch heeft mijn vrouw hier veel last van gehad, meer dan ik. Daarom hebben we een alarminstallatie genomen. Maar wil je je laten belemmeren in je vrijheid? Ik heb het idee dat we vooraf ‘gecheckt’ zijn door iemand die bij ons en de buren aanbelde met rare vragen. Na de inbraak hebben we meteen de buurt geïnformeerd; we zijn allen alerter geworden. In principe voel ik me veilig thuis, maar het raakt je wel.”

Sandra en dochter Gaby (13) Sandra: “Mwa, ja, ik voel me redelijk veilig thuis. Er is wel pas om de hoek ingebroken en ik let er nu bijvoorbeeld wel beter op dat ik de tuindeur dichtdoe als ik naar boven loop. Ik heb me wel eens laten informeren over een alarm, maar ik wil geen gevangenis van mijn huis maken. De woningbouw heeft trouwens ook goede sloten geregeld.” Gaby: “Als ik met mijn vrienden buiten ben en het is tijd om weer naar huis te gaan, ga ik gewoon boven zitten computeren tot mijn moeder thuis komt. Ik voel me ook als ik alleen thuis ben wel veilig.”

Mevrouw Singerling “We hebben hier gelukkig goede buren en we letten erg op elkaar. We wonen ook in een straat waar veel mensen langslopen, op weg naar het Osdorpplein. Als het naast je stiller is, dan kan er nog wel eens wat gebeuren. Toen we hier zes jaar geleden kwamen wonen, kregen we dievenklauwen en extra sloten. Wat ik eigenlijk veel enger vind, zijn de scooters en fietsers die hier van die brug af rijden. Die razen maar voorbij. De ramp is niet te overzien als er wat gebeurt! Daar ben ik nou heel bang voor. Verder zijn we fijn tevreden; het is hier best gezellig!”

Piet van Grol, raadslid VVD “Je hoort hier wel eens over inbraken, maar -en dan zal ik het even afkloppen- bij ons is er gelukkig nooit wat gebeurd. Wij wonen in een nieuwbouwhuis in De Aker met een veiligheidscertificaat van de politie en ik moet zeggen dat ik me thuis zeer veilig voel. Wel kijk ik ’s avonds eerst door het raampje voordat ik opendoe, en dat hebben we onze kinderen ook geleerd. De buren kennen we na zes jaar steeds beter en zo is er al wat sociale controle. Als we op vakantie gaan, nemen we ook altijd onze maatregelen. Dan leggen we een enorme Boa constrictor voor de deur, haha!”

Breng buren/kennissen op de hoogte zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden. Geef aan waar en hoe u te bereiken bent. Of nog beter: regel een huisoppas. Zorg er voor dat uw buren in geval van nood uw woning in kunnen (reservesleutel). Laat uw post achter de deur weghalen en uit het zicht leggen. Zorg voor een bewoonde indruk. Houd gordijnen open, maar laat ze ’s avonds sluiten als u dit normaal ook doet. Laat planten op vensterbank en balkon staan en net als de tuin verzorgen. Inbrekers houden niet van verlichting. Zorg voor voldoende buitenverlichting; vaak wordt ingebroken aan de achterzijde. Denk bijvoorbeeld aan een lamp met een schemerschakelaar of een bewegingsmelder. Gebruik een tijdschakelaar voor de verlichting op iedere verdieping van uw woning. Vermeld niet op internet (twitter, hyves, facebook, blogs) dat u afwezig bent. Inbrekers kijken niet alleen door het raam of bewoners thuis zijn. Internet is een belangrijke informatiebron om te checken wie er met vakantie is. Houd de boodschap op uw voicemail of antwoordapparaat neutraal. Spreek niet over uw (langdurige) afwezigheid.


6

www.nieuwwest.amsterdam.nl 30 juni 2011

Omgaan met klimaatverandering

Het landelijke unieke klimaatadapatie actieplan Nieuw-West geeft stedenbouwkundige ontwerpers een eerste inzicht in de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Het actieplan beschrijft hoe ontwerpers van stad of wijk in hun plannen rekening kunnen houden met de verwachte hevige regenval, lange perioden van droogte en hoge temperaturen. En hoe zij maatregelen kunnen treffen zoals het aanleggen van groene daken.

Groen Nieuw-West Het vele groen, de negen parken, de Sloterplas en de Oeverlanden zijn belangrijk om het stadsdeel klimaatbestendig te houden. Dit moet daarom zoveel mogelijk behouden blijven, staat in het actieplan. Nieuw-West is sinds 2009 een van de deelnemers aan de Europese kennisuitwisseling over klimaatadaptatie: GRaBS (Green and Blue Space adaptation for Urban areas and Eco Towns). Veertien partners uit acht verschillende lidstaten hebben een klimaat-adaptatie actieplan ontwikkeld. Meer info: Judith van Laarhoven, beleidsadviseur Milieu en Duurzaamheid via 14 020.

Mooi Nieuw-West Heeft u mooie foto’s van Nieuw-West en wilt u die met anderen delen? Plaats ze op de Flickrsite Mooi Nieuw-West: www.flickr.com/groups/nieuwwest/ of mail ze naar de redactie van de stadsdeelkrant info@nieuwwest.amsterdam.nl. Vermeld naam en locatie. Elke maand plaatsen we drie foto’s. Foto: JArnold Paalvast

Hoe gaan we om met klimaatverandering en wat betekent dit voor gemeentelijke plannen?

Geheugen van West

Ria van Bergen haalt oude herinneringen op en heeft nog steeds alles op het netvlies staan; de winkeltjes van vroeger, de winkelende mensen en de ruimte in het stadsdeel. Op het Lambertus Zijlplein en op de Sam van Houtenstraat. “De hele straat, van begin tot eind, was één lange lint van winkeltjes. Daar is eigenlijk niets meer van over.” De wijk is sowieso bijna onherkenbaar veranderd. Zo vertelt Ria dat er een dijk dwars door Geuzenveld liep. En dus had je: vóór de dijk en áchter de dijk. Vroeger werd er gedanst bij Daniëls en er was Kinderkermis. Of Koninginnedag, dat werd uitgebreid gevierd op het Lambertus Zijlplein. Ook kwam er in de jaren zeventig een jeugdhonk, tegenover het woonwagenkamp. In het begin was dat nog wel gezellig, maar naarmate de jaren vorderden, werd de sfeer daar steeds grimmiger. Van-

Lambertus Zijlplein, vanaf de Leenhofstraat. Halverwege de jaren zestig.

dalisme nam toe, wat uiteindelijk leidde tot sluiting van de soos. Te veel ruimte Ja, alles is anders geworden, maar dat betekent geenszins dat Ria met weemoed terugkijkt op het verleden. “In het begin vond ik het hier helemaal niets, veel te veel ruimte en zo rustig op straat. Ik was het centrum van Amsterdam gewend, de drukte. Inmiddels is er in Nieuw-West veel veranderd. Er zijn toko’s, moskeeën en allerlei culturen die door elkaar heen leven. In mijn flat ben ik met nog één autochtone Nederlander overgebleven, de rest is van Turkse en Marokkaanse komaf. Of van Surinaamse of van Antilliaanse. Bijna allemaal schatten van mensen. ”

Verteld door Ria van Bergen en opgeschreven door Maarten Zonhoven gepubliceerd op 5 juli 2004.

Hetzelfde uitzicht, in juli 2004.

Foto: Paul Berkholst

Waar zijn al die winkels gebleven?

Arnold Paalvast: Deze foto is genomen op de buurtcamping Slotermeer op 28 en29 mei. Sinds 2004 organiseert een groepje actieve bewoners uit Slotermeer activiteiten, in 2006 de eerste buurtcamping. Ondanks de regen was het ook dit jaar een succes.

6 juli Opening Staalmanpark Feest in het park met de nu al beroemde Beer de Staalman. 8 juli Heemtuin Excursie De tocht laat u zien wat er groeit en bloeit in dit speciale stuk natuur. 9 juli Festival Amuse Smaakmarkt, kookworkshops en dineren aan de zuidwestoever van de Sloterplas. Start: 16.00 uur. 22 juli Vaarexcursie Sloterplas Struintocht Ruige Riet Vertrekpunt voor beide excursies is NME-centrum De Drijfijs, President Allendelaan 4, tegenover eindhalte tramlijnen 7 en 14, in het Sloterpark. Start: 16.00 uur. Kijk voor meer evenementen op www.nieuwwest.amsterdam.nl/ watisertedoen

Zet alvast in uw agenda!

West Beach Filmfestival 26 augustus t/m 17 september

Paul Berkholst: Veld vol klaprozen, zo niet-Amsterdams, dit lijkt meer op Frankrijk, maar het is de Lutkemeer polder.

Foto: Loes Hekkens

Op de website van Het Geheugen van West staan allemaal verhalen en foto’s van Amsterdam (Nieuw) West. Verhalen van en over gewone mensen, verhalen van heel vroeger en van niet zo lang geleden. Neem een kijkje op: www.geheugenvanwest.nl

Wat is er te doen?

Loes Hekkens: De Weekendacademie is de leukste school van Nieuw West!

Kom films kijken in de open lucht aan de Sloterplas! Komt een vrouw bij de dokter, Precious, Ma vie en rose, Escaping Tel Aviv en andere mooie films. Het voorprogramma start om 20.30 uur, de hoofdfilm om 21.00 uur. Kijk op www.westbeachfilmfestival.nl voor meer informatie.


7

www.nieuwwest.amsterdam.nl 30 juni 2011

VOORSTANDER TEGENSTANDER In Nieuw-West zijn op straat ruim tweehonderd kunstwerken te vinden. Van grote opvallende objecten zoals het ‘Groot-Landschap’ in het Sloterpark tot kleine ingetogen standbeelden. Op de website van het stadsdeel is precies te vinden welke kunstwerken waar staan. De nieuwste aanwinst in de kunstcollectie van Nieuw-West is ‘De Staalman’. Deze enorme beer wordt 6 juli

aanstaande feestelijk welkom geheten. Kunst in de openbare ruimte heeft verschillende functies: het fleurt de buurt op, vertelt iets over de geschiedenis, zet aan tot nadenken en kan een herkenningspunt zijn. Het voegt in ieder geval iets toe aan de openbare ruimte. Althans, dat is de bedoeling.

Dinny Meijer

Annick van Ommeren-Marquer

Woont vlakbij bij het Delflandplein

Woont vlakbij Plein ‘40 ’45

“Kunst in de openbare ruimte; en óf het geldverspilling is! Vooral in deze tijden, waarin we moeten bezuinigen. Het geld dat in een kunstwerk wordt gestoken, kun je beter besteden aan andere zaken. Bijvoorbeeld aan mensen die het echt hard nodig hebben. Prioriteiten stellen noemen we dat.”

Stelling Kunst in de openbare ruimte is geldverspilling.

Opfleuren kan goedkoper “Wat me nog het meeste stoort – en ik ben niet de enige die er zo over denkt - is dat je vaak aan zo’n kunstwerk niet eens kunt zien dat het zoveel geld heeft gekost. Vaak denk ik: is dit nou tienduizenden euro’s waard? Als je dan toch kunst in de openbare ruimte moet plaatsen, doe het dan goed. Zet er iets neer wat bij de buurt past, waar bewoners over mee hebben kunnen denken en maak duidelijk wat het is waarom het er staat. Natuurlijk vind ik het wel belangrijk dat buurten er mooi en fleurig uitzien. Maar opfleuren, dat kan veel goedkoper zonder originele kunst.”

Foto’s: Meijer en van Ommeren

Kitsch “Hier op het Delflandplein staat ook een kunstwerk. De zwanen heet het geloof ik. Aanvankelijk zaten er lampjes in. Nou die hebben het twee dagen gedaan. En een geld dat het heeft gekost! Of hier verderop in de straat, daar hingen kunstdoeken op de bouwhekken. Gemaakt door kinderen uit de buurt. Het idee vind ik leuk, maar ze waren al heel snel kapot. En dan ziet het er al snel lelijk uit. Eigenlijk ben ik gewoon meer een liefhebber van groen. Dus je maakt me veel blijer met een rij bomen of een bloemenperk. Of ik thuis kunst heb? Nee, wat er hangt is kitsch! Mooie kitsch. En oude spullen, petroleumstelletjes van vroeger, keteltjes, dat soort dingen, waar herinneringen aan zitten, dat vind ik nou mooi. Bordjes Volgens mij wordt de veiligheid ook nog wel eens vergeten. Kinderen spelen vaak op kunstwerken. Dat weet je gewoon. Dus zorg dat er een ondergrond komt waarop ze zacht vallen. En ontwerp het zo, dat het niet vandalismegevoelig is. Is toch zonde? Nog een laatste tip: plaats alsjeblieft bordjes bij de kunstwerken. Soms weet niemand wat het is, van wie het is en waarom het op een bepaalde plaats staat. Kijk nou maar eens naar de Beer in het Staalmanpark. Waarom een beer? Was de heer of mevrouw Staalman een beer van een mens soms? Dus nogmaals: als je het doet, doe het dan goed.”

“Ik vind dat we niet genoeg kunst op straat hebben. Kunst vrolijkt de buurt op. En ik vind het vooral belangrijk om op deze manier jongeren in contact te brengen met kunst. Als ze door ouders of school tegen hun zin meegenomen worden naar een museum, kunnen ze weerzin krijgen tegen kunst. Dat gebeurt niet als ze het in hun eigen buurt op straat tegenkomen. Dan is de kunst er gewoon, het is onderdeel van hun omgeving en ze kunnen ze er geleidelijk aan wennen.”

Mozaïek “Een goed voorbeeld is de kunst van Hoshyar Rasheed in het Gerbrandypark bij het pierenbadje. Hij heeft de kinderen uit de buurt laten meewerken aan dit mozaïekwerk. Of de panelen rond een bouwterrein in Geuzenveld. Die zijn door schoolkinderen geschilderd. Toen ik daar was, hoorde ik een kind tegen andere kinderen zeggen: ‘Je moet er af blijven, want mijn broertje heeft dit gemaakt’. Zo betrek je ze dus bij hun omgeving.” Niet beter een speeltuin Sommige mensen zeggen dat je voor kinderen beter een speeltuintje kunt maken in plaats van een kunstwerk. Maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Een kunstwerk op straat prikkelt de fantasie van kinderen. Neem tien kinderen tussen vier en tien jaar en laat ze over een kunstwerk praten: waar lijkt het op, wat zie je er in? Dat vinden ze fantastisch. Het zijn volwassenen die zeggen dat kinderen er niets in zien. Kinderen hebben geen speeltuinen nodig. Ze kunnen heel goed hun fantasie gebruiken met dingen die ze in hun omgeving tegenkomen. Als ik naar die grote beer in de Staalmanpleinbuurt kijk, dan zie ik een beer die over de hele buurt waakt. Je kunt er hele verhalen bij verzinnen, erover dromen dat je met de beer op reis gaat.” Zetje Kunst op straat maakt de buurt minder guur en gesloten en zorgt voor contacten tussen mensen. Bovendien is kunst in de openbare ruimte ook goed voor kunstenaars zelf. Beginnende kunstenaars kunnen zo dat zetje krijgen waardoor ze opvallen bij een groter publiek. Van mij mag er meer kunst in de buurt. En dan moet het stadsdeel ook beter laten zien wat er is. Veel kunstwerken zijn ‘verstopt’ en staan niet goed aangegeven. We hebben zoveel mooie dingen in het stadsdeel die mensen nooit gezien hebben. We zouden in Nieuw-West een kunstroute moeten maken.”


8

www.nieuwwest.amsterdam.nl 30 juni 2011

In de schijnwerper:

Milieucoach Beppie van Houten

langs bij Pluspunt op het Lambertus Zijlplein en bij Impuls.” Hoe ziet de cursus eruit? “De cursus valt uiteen in twee delen. Eerst geef je een cursus budgetteren. Hierin geef ik tips en richtlijnen hoe je dit kunt doen en waar je op moet letten. Budgetteren is vooruitzien. Denk niet alleen aan vandaag, maar ook aan morgen. Wat zijn je inkomsten, wat zijn je uitgaven. Wat zijn de vaste kosten. Kijk daarna wat je overhoudt voor de leuke dingen zoals vakantie, kleding en uitgaan. Soms raad ik mensen aan op te schrijven wat ze per dag uitgeven. De andere bijeenkomsten gaan over gebruik van water, gas en licht in het huishouden. Soms verspillen mensen energie uit onwetendheid. Bij de schuldhulp was iemand die 1.200 euro moest bijbetalen voor gas en licht. Het bleek dat ze in huis de verwarming dag en nacht lieten branden, zomer en winter. Als het te warm was, deden ze de ramen open. Het was hen niet duidelijk dat dat wel betaald moet worden.”

Menno Herstel

Weetjes “Soms strooi ik dus met weetjes en tips. Een gemiddelde douchebeurt kost zestig liter water, een bad vol laten lopen twee keer zoveel. Kook met deksel op de pan, dan verbruik je minder gas. Zet de kleine pan op de kleine gaspit, en niet op de grote, dan verdwijnt de warmte erlangs. Gebruik een fluitketel en geen waterkoker. De fluitketel is dertig keer goedkoper!”

Beppie van Houten (64) woont in Osdorp en is milieucoach. Een energieke vrouw die enthousiast vertelt over haar werk als milieucoach. Hoe word je milieu-budgetcoach? “Vorig jaar las ik in de Westerpost een oproep. Bewoners konden zich aanmelden om opgeleid te worden voor milieubudgetcoach. Dat leek me wel wat. Zelf ben ik zuinig met energie en met geld en vind het leuk om hierover te vertellen. Met eenvoudige tips leer ik mensen hoe zij veel geld kunnen besparen. De cursus is eigenlijk opgezet om te voorkomen dat mensen in de schulden komen. Het blijkt dat veel mensen in de schuldsanering enorme bedragen betalen aan gas, elektriciteit en water. Ik heb de cursus gevolgd met negen anderen in stadsdeelkantoor Plein ‘40 -’45. In de cursus van vijf bijeenkomsten leer je praktische tips en trucs waarmee je geld, gas, elektriciteit en water kunt besparen. Als

geslaagde cursist ben ik nu zelf coach en geef mijn kennis door aan nieuwe cursisten.” Heeft u handige tips opgedaan? “Over zuinig omgaan met energie en geld hoefden ze mij niets meer te leren. Ik heb vooral geleerd hoe je de bijeenkomsten op een leuke manier kunt organiseren en informatie kunt presenteren. Hoe je het gezellig kunt maken met koffie, thee en een voorstelrondje.” Wat motiveert u om dit werk te doen? “Ik vind het leuk om te vertellen en kennis over te dragen. Als mensen daar nog iets aan hebben is dat gewoon heel erg leuk. Soms zeggen de cursisten dat ze er wat aan heb-

ben. Of ze de tips werkelijk gebruiken weet ik niet echt. Ik vertel de cursisten dat zij honderd euro per jaar kunnen sparen door de verwarming ‘s avonds een graadje lager te zetten. En het is toch fijn als je geen schulden hoeft te maken om eens iets extra’s te doen?” Wat is het moeilijkste? “De taal is wel een probleem. Ik heb inmiddels vijf cursussen gegeven. De laatste was aan nieuwkomers, een internationale groep met onder anderen een Serviër, een Kroaat, een Pakistaanse, een Marokkaan en nog een aantal nationaliteiten. Het is dan best lastig om in eenvoudige taal soms praktische zaken uit te leggen. Het wordt steeds moeilijker om aan nieuwe cursisten te komen. Ik ga wel

“Soms gaat het om opvoeding. Vrouwen vertellen dat de kinderen niet onder de douche uit willen komen of de lichten aanlaten. Ik vertel dan hoe ik dit heb gedaan met mijn dochters toen ze klein waren. Als ze buiten speelden riep ik ze boven en liet ze zien dat ze het licht hadden laten branden. Als ze het lichtknopje weer hadden uitgeschakeld konden ze weer naar buiten. Dan gebeurde het echt geen tweede keer hoor. Water kost geld. En dat mogen kinderen ook weten. In de energiebox die cursisten krijgen aan het eind van de cursus zit een handig hulpmiddel: een douche-eend met tijdschakelaar.” Elke maand staat een bijzondere bewoner van het stadsdeel in de schijnwerper. Heeft u een tip? Mail de redactie onder vermelding van stadsdeelkrant: info@nieuwwest.amsterdam.nl.

Wilt u ook een milieubudgetcursus volgen? Neem dan contact op via info@nieuwwest.amsterdam.nl

Colofon Juni 2011, uitgave van stadsdeel Nieuw-West, afdeling Communicatie. Eindredactie en redactie: Janna Koops, Ingrid Breed, Faouzia Daddah. Email: info@nieuwwest.amsterdam.nl (ter attentie van redactie stadsdeelkrant). Artikel p.1-2: Christine van Eerdt. Interviews en foto’s Van de Straat: Clementine Vrooland. Basisvormgeving: Fanny Morriën, Amsterdam. Opmaak: Floppy Design. Productie: Movement, Amsterdam. Drukkerij: Dijkman. Oplage: 69.000.

Stadsdeel Nieuw-West Stadsdeel Nieuw-West heeft 3 kantoren Locatie Pieter Calandlaan 1 Locatie Osdorpplein 1000 Locatie Plein ’40-’45 nr. 1 Openingstijden van de drie kantoren: ma. t/m vrij. 08.30 – 17.30 uur. Loketten Burgerzaken zijn open van 8.30-15.00 uur. Langer open (15.00 -19.00 uur): Dinsdag: Pieter Calandlaan Woensdag: Plein '40-'45 Donderdag: Osdorpplein Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam www.nieuwwest.amsterdam.nl info@nieuwwest.amsterdam.nl 3 locaties, 1 telefoonnummer Voor inlichtingen, meldingen en vragen kunt u bellen met: Tel 14 020 (5 cijfers) Bereikbaar: ma. t/m vrij. 08.00 - 18.00 uur Digitaal Loket Vergunningen aanvragen, afschrift uit de burgerlijke stand, een verhuizing doorgeven? Dat, en nog veel meer, kan via het Digitaal Loket op onze website: www.nieuwwest.amsterdam.nl/loket Digitale Nieuwsbrief Ontvangt u graag wekelijks informatie over het stadsdeel? Abonneer u dan op onze digitale nieuwsbrief via www.nieuwwest.amsterdam.nl/ nieuwsbrief Afval Afvalpunt Seineweg 1 Afvalpunt Henk Sneevlietweg 22 Tel 14 020 (5 cijfers) Geopend: ma. t/m za. 08.00 - 17.00 uur Loket Vergunningen Osdorpplein 1000 Tel 14 020 (5 cijfers) Geopend: ma. t/m vr. 09.00 - 15.00 uur Loketten Zorg en Samenleven Tel 020 253 8666 loketzorgensamenleven@ nieuwwest.amsterdam.nl - Pieter Calandlaan 1 Geopend: ma. t/m do. 13.30 – 16.30 uur - Van Suchtelen van de Haarestraat 14-16 Geopend: ma. t/m vr. 09.00 – 12.00 uur ma. t/m vr. 13.00 – 15.00 uur - Plein ’40-’45 nr. 1 Geopend: ma., do., vr. 09.00 – 12.00 uur Di. 13.30 – 16.30 uur Krant ook op internet Dit nummer en alle eerder verschenen nummers, kunt u vinden op www.nieuwwest.amsterdam.nl/stadsdeelkrant

Stadsdeelkrant Nieuw-West 30/06  

Stadsdeelkrant Nieuw-West Amsterdam