Page 1

Centrum.

Gemeente Amsterdam

Jaargang 7 nummer 4

amsterdam.nl

24| 02|11 Let op! Kandidatenlijsten en stemlocaties voor de Provinciale Statenverkiezingen: zie achterin deze krant. Stadspas

ts ats aa a laa lla plaa pla p pl uw er uw iie hier hie hi h o tto oto ot sfo sf asf as a pasf pa p

Stadspas

2011

eld rbeeld be Voo vr. V.or V.MeVo traat 1 Voorbeeldseld-eldstad beVoorbe Vo 4 AA 123or 1 t straa

kijk voor de Stadspasaanbiedingen verderop in dit nummer.

Inhoud 2 Bekendmakingen

Foto Wim Salis

4 Informatiemarkt herinrichting Leidseplein Bestemmingsplan raambordelen 1012

Trouwen in de binnenstad Stadsdeel Centrum stond de afgelopen weken in het teken van trouwen en liefde. Op zondag 13 februari, een dag voor Valentijnsdag, vond in de Posthoornkerk in de Haarlemmerstraat de ‘Wed and Walk’ plaats. Stadsherstel, eigenaar van meer dan 500 panden waaronder de Posthoornkerk, bood stellen de kans om zich voor één dag in de echt te laten verbinden, met alle voorzieningen en ingrediënten die nodig zijn voor een geslaagde en op en top romantische dag. Het werd een groot succes met vele liefdeskussen (zie foto). En nog meer leuk trouwnieuws: stadsdeel Centrum heeft vier nieuwe locaties in de binnenstad aangewezen als officiële trouwlocatie. Daaronder een wel heel spannende! Trouwen in de binnenstad wordt steeds leuker. Zie het artikel op pagina 6.

Ongebruikte fietsen zijn fietsen die langdurig geparkeerd staan op straat en vaak herkenbaar zijn aan ontbrekende en kapotte onderdelen en een

verwaarloosd uiterlijk. Ondanks dat de gemeente jaarlijks maar liefst duizenden ongebruikte fietsen verwijdert, blijft het probleem bestaan. Met

Wist u dat… ■

de overlast van ongebruikte fietsen het grootst is bij het Centraal Station? 61% van de Amsterdammers noemt deze plek het eerst. de omgeving van de eigen woning een goede tweede is (51%), gevolgd door winkelgebieden (34%) en uitgaansgebieden (19%)? ruim zeven van de tien Amsterdammers vinden dat de gemeente (heel) streng moet optreden tegen ongebruikte fietsen? de meerderheid van de Amsterdammers van mening is dat een verwaarloosde fiets na een waarschuwingssticker van straat kan worden verwijderd?

een campagne doet het stadsdeel een oproep aan bewoners en ondernemers om hun ongebruikte fietsen gratis te laten ophalen. Maandag 28 februari start de campagne 'In de weg'. Hiermee wil het stadsdeel zijn inwoners aansporen eigen ongebruikte fietsen op te ruimen om meer fietsparkeerruimte te creëren. Even bellen Bewoners van de binnenstad die hun ongebruikte fietsen willen laten ver-

De overige loketten (Voorlichtingsloket, Marktzaken en Vergunningen Openbare Ruimte) zijn wel normaal geopend.

Werkzaamheden Stadhouderskade - Leidseplein Voortgang brug Elandsgracht Speeltuin Jonas Daniël Meijerplein

wijderen kunnen de Reinigingsdienst van stadsdeel Centrum bellen via telefoonnummer 020 551 9555. De fiets wordt dan gratis opgehaald.

■ ■

7 Volg de raadscommissies

Win een fiets! Onder de mensen die hun fiets laten ophalen, worden tussen 24 februari en 23 maart twee speciale Van Moof-fietsen verloot. Lees verder op pagina 4 van deze krant of kijk op amsterdam.nl/fiets voor meer informatie.

8 ■

Vragen en voorstellen van de raad

www.amsterdam.nl/fiets

Krant niet ontvangen? www.tntpost.nl > Klantenservice > 'Heeft u een klacht' Of bel: tel. 0900 0990 (€ 0,10/pm). Beeld Trazar 3D Visualisatie

Woensdag 2 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Op die dag is het loket Burgerzaken van stadsdeel Centrum de gehele dag gesloten.

Inspraak herprofilering Leidsestraatjes Informatieavond walmuurvernieuwing Oudezijds Achterburgwal Collectief toegangsverbod parkeergarages

(Bron: ongebruikte fietsen in stadsdeel Centrum, januari 2011)

Verkiezingen 2 maart: Burgerzaken gesloten

5

6

Waar staat jouw oude fiets? Ongebruikte fietsen veroorzaken veel overlast. Uit onderzoek van stadsdeel Centrum blijkt dat veel mensen zich ernstig storen aan het gebrek aan plek in het rek, doordat deze wordt bezet door ongebruikte fietsen. De campagne 'In de weg' probeert daar wat aan te doen.

Deze hippe fiets gratis en voor niets? Doe mee met de actie rond ongebruikte fietsen en maak kans op deze Van Moof-fiets! Zie pagina 4 van deze krant.

Krant ook op internet Dit nummer en alle eerder verschenen edities (inclusief specials) kunt u vinden op www.centrum.amsterdam.nl.


2

centrum.amsterdam.nl

24 februari 2011

Bekendmakingen Op woensdag 2 maart is het loket Burgerzaken van stadsdeel Centrum de gehele dag gesloten.

KENNISGEVING EVALUATIE TERRASSENBELEID Op 15 februari 2011 heeft het dagelijks bestuur de Conceptevaluatie Terrassenbeleid 2008 en het Concept-Terrassenbeleid 2011 vrijgegeven voor inspraak. De Terrassennota 2008 is vastgesteld op 27 maart 2008 en op 1 april 2008 in werking getreden. Daarbij is vastgesteld dat deze nota na drie jaar geëvalueerd zou worden. Om te kijken op welke punten aanpassingen van de terrassennota 2008 gewenst zijn is een evaluatie gehouden. De evaluatie is gestoeld op twee pijlers: 1. Extern, ervaringen van bewoners, horecaondernemers en belangenorganisatie van het stadsdeel; 2. Intern, informatie uit de ambtelijke organisatie van het stadsdeel. Het doel van deze evaluatie is het versoepelen of aanscherpen van de beleidsregels uit 2008, daar waar dat nodig is. Uit de evaluatie is gebleken dat de basisregels, de kern van het beleid uit 2008, niet gewijzigd hoeven

Informatie Adres: Amstel 1, 1011 PN Amsterdam tel. 14 020 • fax 020 552 4433 e-mail stadsdeel@centrum.amsterdam.nl Postadres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam Openingstijden: ■ Burgerzaken: ma t/m vr 8.30 - 15.30 uur, do 12.00 - 19.00 uur ■ Voorlichtingsloket (inzien van bouwplannen, raadsstukken e.d.): ma t/m vr 8.30 - 16.00 uur ■ Bouwloket: Alleen op afspraak:* ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur ■ Horecaloket: Alleen op afspraak:* ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur Het stadsdeel is 24 uur per dag digitaal bereikbaar, zie www.loket.amsterdam.nl

te worden. Wel zijn een aantal kleinere verbeteringen voor beleidsregels naar voren gekomen. Voor een aantal specifieke gebieden zijn gerichte aanpassingen voorgesteld. Uit de evaluatie is gebleken dat de basisregels, de kern van het beleid uit 2008, niet gewijzigd hoeven te worden. Uit de evaluatie zijn een aantal kleinere verbeteringen voor beleidsregels naar voren gekomen en een aantal specifieke gebieden waarvoor gerichte aanpassingen worden voorgesteld. Alle aangedragen aanpassingen en verbeterpunten hebben uiteindelijk geleid tot een aantal voorstellen om de Terrassennota 2008 aan te passen en te verwerken in een nieuwe nota: Terrassenbeleid 2011. De stukken zijn te raadplegen op de website van stadsdeel Centrum: www.centrum.amsterdam.nl, en liggen vanaf 25 februari 2011 gedurende zes weken ter inzage bij: ■

het Voorlichtingsloket in het Stadhuis, Amstel 1, geopend maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur.

Op 30 maart 2011 zal in Akantes, Nieuwe Herengracht 95 een inspraakbijeenkomst worden gehouden. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Tijdens deze inspraakbijeenkomst krijgt u de gelegenheid uw mening te geven over de voorstellen naar aanleiding van de evaluatie. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom en is er koffie. Uw zienswijze kunt u van vrijdag 25 februari tot en met vrijdag 8 april 2011 sturen naar: het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, t.a.v. Dhr. L. Appelman, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. De voorzitter van stadsdeel Centrum, Jeanine van Pinxteren

EVENEMENTENVERGUNNING Lijst van aanvragen evenementen Koninginnedag 2011 De termijn voor het aanvragen van een evenementenvergunning, een tapontheffing of een staanplaats op de vergunningenmarkt (Rokin/ Damrak) op Koninginnenacht of- dag in stadsdeel Centrum is inmiddels gesloten. De ingediende aanvragen worden nu beoordeeld. De lijst met aangevraagde evenementen ligt ter inzage bij de wijkcentra in het stadsdeel en bij het Voorlichtingsloket. U kunt de lijst ook inzien op www.centrum.amsterdam.nl > Sport, recreatie en cultuur > Koninginnedag 2011 > Evenementen.

* Een afspraak kan tot twee werkdagen

van tevoren worden gemaakt. Bel hiervoor met het gemeentelijke informatienummer 14 020 of stuur een e-mail aan: vergunningenbouw@centrum.amsterdam.nl, resp. horecavergunningen@centrum.amsterdam.nl. Meldnummers: ■ Reiniging, bestrating en groenvoorziening, tel. 020 551 9555 (7.00 - 18.00 uur) ■ Horeca-overlast, tel. 020 421 4567 (24 uur per dag) ■ Overlast te water, tel. 0900 9394 (24 uur per dag) ■ Zorg en Overlast, tel. 020 552 4442 (9.00 - 17.00 uur)

Bestuur Jeanine van Pinxteren, voorzitter (GroenLinks) Boudewijn Oranje (D66) Roeland Rengelink (PvdA) Stadsdeelsecretaris: Anneke Eurelings, tel. 14 020 Spreekuur dagelijks bestuur: Maandag 17.30 - 18.30 uur. Aanmelden bij het Voorlichtingsloket, tel. 14 020. e-mail: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl

Colofon Uitgave en redactie: afdeling Communicatie van stadsdeel Centrum Realisatie: Movement Vormgeving: Floppy Design Druk: Drukkerij Dijkman Verspreiding: TNT Post Oplage: 65.500 Suggesties, tips of andere reacties: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl of via: stadsdeel Centrum, t.a.v. redactie stadsdeelkrant Centrum, Stadhuis, kamer 3346, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Stadsdeelkrant gemist? Alle verschenen edities vindt u op: www.centrum.amsterdam.nl/stadsdeelkrant.

De voorzitter van stadsdeel Centrum stelt belanghebbenden in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. Zij kunnen dit - bij voorkeur schriftelijk doen vóór 1 maart 2011 t.a.v. afdeling Vergunningen en Evenementen, stadsdeel Centrum, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Wie er moeite mee heeft in de Nederlandse taal zijn zienswijze op papier te zetten, kan mondeling reageren tussen 09.00 uur en 10.00 uur bij loket Vergunningen Openbare Ruimte, achter Burgerzaken van het Stadhuis. Het naar voren brengen van een zienswijze heeft vooral zin, als men van mening is dat wettelijke regels of het beleid zich tegen vergunningverlening verzetten.

ONTHEFFING GELUIDSHINDER Gezien het verzoek van aannemersbedrijf Combinatie Strukton Hollandia verleent het dagelijks bestuur een ontheffing in het kader van het bepaalde in artikel 5.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het uitvoeren van werkzaamheden, bestaande uit het bouwen van een overkapping over het busstation aan de IJ-zijde van het Amsterdam Centraal Station, gelegen in stadsdeel Centrum te Amsterdam, op 1 april t/m 14 juli 2011 van 20.00 uur – 05.30 uur en op 15 juli t/m 31 oktober 2011 van 01.00 uur – 05.30 uur. Onder de voorwaarde dat: de verplichtingen uit de wet Milieu Beheer en dan met name de bepalingen betreffende het veroorzaken van geluidshinder en het afvoeren van bouw- en sloopafval, onverminderd van kracht zullen blijven. De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, sector Middelen, Stadhuis, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In spoedeisende gevallen kan bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening worden gevraagd. Hieraan zijn griffierechten verbonden. Verzoeken tot voorlopige voorziening dienen, na het indienen van een bezwaarschrift, te worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

ONTHEFFING NACHTWERKZAAMHEDEN Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum; Gezien het verzoek van het GVB om ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 5.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening, teneinde nachtwerkzaamheden uit te voeren ten behoeve van de werkzaamheden op de Plantage Middenlaan tussen Alexanderplein en Plantage Westermanlaan in de periode van: 04 april 2011 tot en met 20 juni 2011 van 01.00 tot 06.00 uur. Overwegende; ■ dat door het uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden (geluids)hinder zal worden veroorzaakt gedurende de avond en nacht in genoemde periode; ■ dat het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum op

grond van artikel 5.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening, ontheffing kan verlenen voor het veroorzaken van hinder. besluit: aan het GVB de gevraagde ontheffing, behoudens rechten van derden, te verlenen, voor het uitvoeren van werkzaamheden, op de Plantage Middenlaan tussen Alexanderplein en Plantage Westermanlaan; ■ de verplichtingen uit de wet Milieu Beheer en dan met name de bepalingen betreffende het veroorzaken van geluidshinder en het afvoeren van bouwen sloopafval, onverminderd van kracht zullen blijven. ■

Amsterdam, stadsdeel Centrum, 16 februari 2011. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, namens deze: R.Lagendijk, Rayonmanager Openbare Ruimte rayon Oost. De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, sector Middelen, Stadhuis, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In spoedeisende gevallen kan bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening worden gevraagd. Hieraan zijn griffierechten verbonden. Verzoeken tot voorlopige voorziening dienen, na het indienen van een bezwaarschrift, te worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

VERKEERSBESLUITEN Verkeersbesluit Sint Antoniesbreestraat Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum. Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, en gelet op het mandaatbesluit van het dagelijks bestuur van 24 mei 2005, nr. 05/4473. Overwegende: ■ dat de rijrichting van de Sint Antoniesbreestraat is omgedraaid; ■ dat hierdoor de verkeersstromen zijn gewijzigd; ■ dat dit leidt tot conflicten tussen het doorgaande verkeer en het kruisende fiets- en voetgangersverkeer op de kruising Sint Antoniesbreestraat/ Nieuwe Hoogstraat en de Snoekjessteeg; ■ dat de wegsituatie er toe bijdraagt, dat weggebruikers op de Sint Antoniesbreestraat, gezien het algemeen verwachtingspatroon, in de mening verkeren dat zij voorrang hebben op het verkeer komende uit de Nieuwe Hoogstraat en de Snoekjesgracht, hetgeen herhaaldelijk leidt tot verkeersgevaarlijke situaties; ■ dat deze situaties kunnen worden voorkomen door deze kruising aan te wijzen als voorrangskruispunt, waarbij het verkeer rijdende op de Sint Antoniesbreestraat voorrang heeft; ■ dat in verband met de grote verkeersdrukte alsmede ter regulering van het voetgangersverkeer, op de Snoekjessteeg een voetgangersoversteekplaats zal worden aangelegd; ■ dat een voetgangersoversteekplaats voor de voetganger een herkenbare aanduiding is waar hij het beste kan oversteken en waar hij recht heeft op ongehinderde doorgang; ■ dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de Dienst Controle, Infrastructuur, Verkeer, afdeling Verkeer, die is gemandateerd namens de korpschef van het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland; ■ dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregelen genomen worden: - om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren; - ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers; - om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen; ■ dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen stadsdeel Centrum; Besluiten: 1. door het plaatsen van verkeersborden conform model B3 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan te wijzen als voorrangskruispunt: - de Sint Antoniesbreestraat met de kruising van de Nieuwe Hoogstraat en de Snoekjessteeg, waarbij het verkeer rijdende op de Sint Antoniesbreestraat voorrang heeft; 2. door het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats zoals bedoeld in artikel 49 lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens: - de Snoekjessteeg, ter hoogte van de kruising met de Sint Antoniesbreestraat; De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, sector Middelen BJZ, Stadhuis, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In spoedeisende gevallen kan bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening worden gevraagd. Hieraan zijn griffierechten verbonden. Verzoeken tot voorlopige voorzie¬ning dienen, na het indienen van een bezwaarschrift, te worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

VERKEERSBESLUIT INSTELLEN LAAD- EN LOSHAVEN KISS&RIDE Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum. Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het mandaatsbesluit van het dagelijks bestuur van 24 mei 2005, nr. 05/4473. Overwegende; ■ dat op de Roetersstraat ter hoogte van perceel 2B dient te worden geladen en gelost in verband met aldaar gevestige horeca; ■ dat ter hoogte van Roetersstraat 10 ook de entree is gelegen van de Dr. Boekmanschool en dat daar ‘s ochtends en ‘s middags kinderen worden afgeleverd en opgehaald, voornamelijk met de auto; ■ dat hiertoe de gelegenheid dient te worden geboden om zo stremming van het verkeer op het weggedeelte te voorkomen; ■ dat daarom is besloten van de al aanwezige laad- en losgelegenheid de bloktijden aan te passen; ■ dat overleg met de afdeling DCIV(verkeerspolitie) heeft plaatsgevonden, waarbij de politie akkoord gaat met onderstaand besluit; ■ dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990; ■ dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen stadsdeel Centrum; Besluiten: door het plaatsen van de borden E7 opnieuw in te stellen de laad- en loshaven Roetersstraat, voor perceel 2B, geldende van 08.30 – 16.00 uur van maandag tot en met vrijdag. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, namens deze, R. Lagendijk, manager rayon Centrum/Oost van de sector Openbare Ruimte, stadsdeel Centrum. Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze. De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, sector Algemene Zaken, Stadhuis, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In spoedeisende gevallen kan bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening worden gevraagd. Hieraan zijn griffierechten verbonden. Verzoeken tot voorlopige voorziening dienen, na het indienen van een bezwaarschrift, te worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

KENNISGEVINGEN Vaststelling 3e wijziging bestemmingsplan Burgwallen (hotel Nes 47-49). Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum maakt bekend, dat het bij besluit van 15 februari 2011 de 3e wijziging van het bestemmingsplan Burgwallen heeft vastgesteld. De aanleiding voor het opstellen van de 3e wijziging van het bestemmingsplan Burgwallen is een particulier initiatief voor de realisatie van een hotel in het pand Nes 47-49. Het betreft een hotel met 40 kamers (3 en 4 sterren) en 3 multifunctionele oefenruimten. Het wijzigingsbesluit, de toelichting, de regels en de plankaart liggen van 25 februari 2011 tot en met 7 april 2011 ter inzage in: ■ het Voorlichtingsloket van het Stadhuis, Amstel 1, Bel voor openingstijden 14 020 of kijk onder ‘contact’ op www.centrum.amsterdam.nl; ■ het wijzigingsplan is te raadplegen via internet op www.centrum.amsterdam.nl. Zij die tijdig een zienswijze bij het dagelijks bestuur hebben ingediend, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur kenbaar te maken, kunnen gedurende de termijn van terinzageligging tegen het besluit tot vaststelling van de derde wijziging van het bestemmingsplan Burgwallen schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het wijzigingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Indien echter bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het wijzigingsbesluit pas in werking wanneer op het verzoek is beslist. Amsterdam, 24 februari 2011 het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum.

WIJZIGINGSPLAN 5E WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN WESTELIJKE GRACHTENGORDEL 2000 Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum maakt bekend, dat het bij besluit van 8 februari 2011 de vijfde wijziging van het bestemmingsplan Westelijke Grachtengordel 2000 heeft vastgesteld. Het betreft hier een wijziging van de bestemming ‘Maatschappelijke doeleinden’ in de bestemming ‘Gemengde doeleinden’ met als doel in het bestaande pand kantoren te vestigen. Het wijzigingsbesluit, de toelichting, de regels en de plankaart liggen van 25 februari 2011 tot en met 7 april 2011 ter inzage in: ■ het Voorlichtingsloket van het Stadhuis, Amstel 1, bel voor openingstijden 14 020 of kijk onder ‘contact’ op www.centrum.amsterdam.nl; ■ het wijzigingsplan is te raadplegen via internet op www.centrum.amsterdam.nl.

hebben ingediend, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur kenbaar te maken, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het besluit tot vaststelling van de vijfde wijziging van het bestemmingsplan Westelijke Grachtengordel 2000 schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het wijzigingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Indien echter bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het wijzigingsbesluit pas in werking wanneer op het verzoek is beslist. Amsterdam, 24 februari 2011 het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum.

UITNODIGING INSPRAAKBIJEENKOMST OVER HET CONCEPT-ONTWERPPROJECTBESLUIT ‘SARPHATISTRAAT 370’. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum maakt ingevolge het bepaalde in art. 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat het voornemens is een projectbesluit voor te bereiden voor de locatie Sarphatistraat 370. Het projectbesluit maakt een verdiepte fietsenstalling met daarboven een vijver mogelijk tussen de gebouwen Sarphatistraat 370 en 410. De geplande fietsenstalling ligt op eigen terrein en wordt gebouwd ten behoeve van de gebruikers van de twee kantoorpanden. Het eerste moment waarop de gelegenheid wordt geboden tot het indienen van zienswijzen zal zijn in het kader van de terinzageligging van het ontwerpprojectbesluit. Het stadsdeel nodigt u uit voor een inspraakbijeenkomst over het concept-ontwepprojectbesluit ‘Sarphatistraat 370’. Deze vindt plaats op: Woensdag 15 maart 2011 om 16.00 uur, locatie: Stadhuis, Amstel 1, zaal 0232 (‘Esther Theeboomzaal’). Op deze inspraakbijeenkomst zult u nader worden ingelicht over de inhoud van het plan en de procedure. U krijgt op deze bijeenkomst de gelegenheid om uw mening te geven over het plan. Het concept-ontwerpprojectbesluit ‘Sarphatistraat 370’ ligt vanaf 25 februari 2011 ter inzage bij: ■ het Voorlichtingsloket van het Stadhuis, Amstel 1. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk onder ‘contact’ op www.centrum.amsterdam.nl; ■ en is digitaal beschikbaar via www.centrum.amsterdam.nl. Amsterdam, 24 februari 2011 Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum.

BOUWVERGUNNINGEN (PUBLICATIEDATUM 17 FEBRUARI) De hier gepubliceerde aanvragen en ontwerpbesluiten zijn ter inzage gelegd op het Voorlichtingsloket van stadsdeel Centrum, Stadhuis, Amstel 1, geopend op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. I Aanvragen Bouwaanvragen De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 18 februari 2011 tot en met 3 maart 2011: ■ Amstelstraat 26/28/30 - aanvraag 85-10-0069 voor het aanbrengen van een gevelreclame en uithangbord aan het gebouwgedeelte Amstelstraat 26/28/30 ten behoeve van een café-restaurant. Bouwaanvragen, tevens verzoek ontheffing bestemmingsplan (art. 3.6 wro). ■ Haarlemmerstraat 138 - aanvraag 81-10-0383 voor het vernieuwen, veranderen en vergroten van het gebouw met behoud van bestemming tot bedrijfsruimte en woning. II Ontwerpbesluiten Rijksmonumenten De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 18 februari 2011 tot en met 31 maart 2011: - Blauwburgwal 8 - aanvraag 03-10-0380 - voor het vergroten van de kapverdieping van het achterhuis van het gebouw. - Bloemstraat 61 - aanvraag 03-10-0226 - voor het veranderen en restaureren van het gebouw Bloemstraat 61. - Damrak 49/50/51 - aanvraag 03-10-0136 - voor het veranderen van de gebouwen Damrak 49/50/51. - Keizersgracht 146 - aanvraag 03-10-0251 - voor het veranderen van het gebouw. - Prins Hendrikkade 124 - aanvraag 03-10-0074 voor het veranderen van de indeling van het gebouw met bestemming daarvan tot zeven woningen. - Prinsengracht 199 - aanvraag 03-10-0212 - voor het bouwen in afwijking van de beschikking BWT 81-080146 van 4 maart 2009 waarbij de afwijking bestaat uit het samenvoegen tot 3 woningen. - Singel 174 A-D - aanvraag 03-10-0376 - voor het maken van twee glazen dakpanvlakken op het dak van het gebouw Singel 174 A-D. - Tuinstraat 203 t/m 217 - aanvraag 03-10-0288 voor het veranderen van de gebouwen Tuinstraat 203 t/m 217. - Warmoesstraat 66 / Beursstraat 1 - aanvraag 0310-0229 - voor het veranderen van het gebouw ten behoeve van horeca. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen

Zij die tijdig een zienswijze bij het dagelijks bestuur


centrum.amsterdam.nl

3

24 februari 2011

Nieuws en ontwerpbesluiten kan eenieder, binnen de termijn van ter inzage legging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, te richten aan: stadsdeel Centrum, sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Met het oog op correspondentie hierover, duidelijk uw naam en adres vermelden, bij voorkeur in blokletters. II Besluiten Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde (verleende) vergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Rijksmonumenten Op 3 februari 2011 is verleend: - Keizersgracht 760 - aanvraag 03-10-0399 - voor het maken van een dakterras op de achteruitbouw ter hoogte van de bel-etage van het gebouw Keizersgracht 760. Op 4 februari 2011 is verleend: - Kloveniersburgwal 117 - aanvraag 03-09-0542 voor het gedeeltelijk veranderen en vergroten van het gebouw Kloveniersburgwal 117. Op 3 februari 2011 is geweigerd: - Leliegracht 16 - aanvraag 03-10-0304 - voor het veranderen en vergroten van de achteruitbouw van het gebouw Leliegracht 16. Op 4 februari 2011 is verleend: - Nieuwe Achtergracht 100 - aanvraag 03-10-0379 voor het veranderen van de vijfde verdieping van het gebouwgedeelte Nieuwe Achtergracht 100 en het wijzigen van de luchtbehandelingsinstallaties op het dak. Op 8 februari 2011 is verleend: - Warmoesstraat 66 / Beursstraat 1 - aanvraag 0310-0229 - voor het veranderen van het gebouw ten behoeve van horeca. Op 9 februari 2011 is geweigerd: - Tuinstraat 121 / 123 - aanvraag 03-10-0318 - voor het veranderen van de begane grond van het gebouw Tuinstraat 121 / 123. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde verleende of geweigerde vergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit beroep instellen bij de Rechtbank te Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AM Amsterdam. IV Overige bekendmakingen Rijksmonumenten Tegen de volgende ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend: - Bloemstraat 61 - aanvraag 03-10-0226 - voor het veranderen en restaureren van het gebouw Bloemstraat 61. - Haarlemmerdijk 184 - aanvraag 03-10-0404 - voor het uitvoeren van funderingsherstel aan het gebouw Haarlemmerdijk 184 en tevens aan de gemeenschappelijke bouwmuur Haarlemmerdijk 186 zijnde een rijksmonument. - Keizersgracht 324 - aanvraag 03-10-0278 - voor het vernieuwen van het ventilatiesysteem van het gebouw Keizersgracht 324. - Nieuwe Achtergracht 100 - aanvraag 03-10-0379 voor het veranderen van de vijfde verdieping van het gebouwgedeelte Nieuwe Achtergracht 100 en het wijzigen van de luchtbehandelinginstallaties op het dak. - Rozenstraat 252-254 - aanvraag 03-10-0052 - voor het intern veranderen van de begane grond van het gebouwgedeelte Rozenstraat 252-254. - Tuinstraat 121 / 123 - aanvraag 03-10-0318 - voor het veranderen van de begane grond van het gebouw Tuinstraat 121/123. - Warmoesstraat 66 / Beursstraat 1 - aanvraag 0310-0229 - voor het veranderen van het gebouw ten behoeve van horeca. Omgevingsvergunningen (Wabo) Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving in werking getreden. Hiermee is de wijze van publicatie ook iets anders geworden: bouwvergunningen, monumentenvergunningen, sloopvergunningen enz. zitten nu als deelaspecten onder één vergunning, de omgevingsvergunning. Onderstaande nieuwe aanvragen, kennisgevingen en mededelingen zijn van de na 1 oktober 2010 ingediende omgevingsvergunningen. Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning, kennisgeving van de ontwerpbesluiten en mededelingen van de besluiten zijn ter inzage gelegd op het Voorlichtingsloket van stadsdeel Centrum, Amstel 1, geopend op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. Nieuw ingediende aanvragen Omgevingsvergunningen (Wabo) De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 18 februari 2011 tot en met 3 maart 2011: - Amstel 7 - aanvraag 39479 - kapvergunning. - Czaar Peterstraat 171 A en B - aanvraag 39350 - veranderen van de begane grondverdiepingen met bestemming daarvan tot (alcoholvrije) horeca. - Egelantiersstraat 172 - aanvraag 16965 - veranderen van het gebouw Egelantiersstraat 172 met behoud van bestemming daarvan tot twee woningen. - Goudsbloemstraat 18 - aanvraag 70099 - aanvraag gevelwijziging Goudsbloemstraat 18 Amsterdam. - Lauriergracht 73 - aanvraag 58371 - verbouwing eerste verdieping. - Nieuwendijk 219 - aanvraag 53154 - reclame. - Rapenburgerplein 8 - aanvraag 64449 - bouwen in afwijking van de eerder verleende bouwvergunning (BWT 81-07-0209) van het gebouw Rapenburgerplein 8, waarbij de afwijking bestaat uit het vergroten en het veranderen van het gebouw met de bestemming daarvan tot drie woningen. - Rokin 75 - aanvraag 55230 - maken van ramen in de

zijgevel op de vierde en vijfde verdieping van het gebouw Rokin 75 met behoud van bestemming daarvan tot appartementen. - Sarphatistraat 89 - aanvraag 57890 - sloopwerkzaamheden. - Stadstimmertuin 81 - aanvraag 70929 - kapvergunning. - Vierwindenstraat 70 - aanvraag 66458 - het veranderen van de begane grond van het gebouw, met bestemming daarvan tot woning. - Westerstraat 180 - aanvraag 71878 - het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het gebouw Westerstraat 180. - Zeedijk 4 - aanvraag 62549 - aanvraag gebruiksvergunning Zeedijk 4-6. Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunningen (Wabo) Aanvragen, uitgebreide procedure De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 18 februari 2011 tot en met 31 maart 2011: - Amstel 300 - aanvraag 15923 - voor het maken van ramensparingen in het souterrain en aanpassen van de raveling. - Keizersgracht 90 - aanvraag 4085 - voor het vervangen van een kozijn op de derde verdieping van het pand Keizersgracht 90. - Laurierstraat 46 - aanvraag 37744 - voor het bouwen in afwijking van de eerder verleende bouw- en monumentenvergunning (BWT 81-07-0729 en 03-070461) van het gebouw Laurierstraat 46, waarbij de afwijking bestaat uit het plaatsen van een trap en het plaatsen van een drietal lichtkoepels en het maken van een scheepsluik in het dak met behoud van de bestemming daarvan tot wonen. - Lijnbaansgracht 45 - aanvraag 21890 - voor het intern wijzigen van het hotel op het adres Lijnbaansgracht 45. - Nieuwe Keizersgracht 35 - aanvraag 25122 - voor plaatsen van dakramen in het dakvlak van het gebouw Nieuwe Keizersgracht 35. - Raamstraat 9 - aanvraag 29401 - voor het bouwen in afwijking van eerder verleende bouw- en monumentenvergunning (BWT 81-09-0479 en 03-09-0336) van het gebouw Raamstraat 9 A-D. - Singel 250 - aanvraag 37096 - voor veranderen van de gevelreclame aan het gebouw Singel 250. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen en kennisgevingen van de ontwerpbesluiten kan een belanghebbende, binnen de termijn van ter inzage legging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, te richten aan: stadsdeel Centrum, sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres in blokletters en dit duidelijk vermelden in verband met correspondentie over uw ingediende zienswijze. Kennisgeving verlengen beslistermijn (Wabo) De volgende aanvragen zijn verlengd met een beslistermijn van 6 weken: - Lindenstraat 72 - aanvraag 43699 – voor het bouwen in afwijking van de eerder verleende vergunning BWT 81-09-0094 d.d. 2 juli 2009 waarbij de afwijking bestaat uit het vervallen van de kelder en het wijzigen van de constructievloer. - Prins Hendrikkade 83 - aanvraag 28633 - het herstellen van de fundering op het adres Prins Hendrikkade 83. De hierboven genoemde kennisgeving(en) van verlengen beslistermijn is/zijn uitsluitend bedoeld ter kennisneming voor belanghebbende(n). Er kan geen bezwaar worden ingediend. Mededeling besluiten Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure (Wabo) De volgende besluiten zijn in te zien van 18 februari 2011 tot en met 31 maart 2011: Op 28 januari 2011 is verleend: - Herengracht 339 - aanvraag 65447 - voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het gebouw Herengracht 339. Op 3 februari 2011 is verleend: - Marnixstraat 237 - aanvraag 16567 - voor het maken van twee koekoeken aan de voorzijde van het gebouw Marnixstraat 237, en één koekoek aan de achterzijde (Westerkade 12). Op 7 februari 2011 is verleend: - Oudezijds Voorburgwal 185-187 - aanvraag 63854 - voor sloopwerkzaamheden behorende bij de eerder verleende bouwvergunning onder BWT 81-10-0325 voor het gebouw Oudezijds Voorburgwal 185-187. Op 7 februari 2011 is verleend: - Marnixkade 113 - aanvraag 7753 - voor het aanbrengen van een dakterras op het gebouw Marnixkade 113. Op 7 februari 2011 is verleend: - Herengracht 597 - aanvraag 55134 - voor het aanbrengen van reclame. Op 7 februari 2011 is verleend: - Warmoesstraat 45 - aanvraag 41558 - voor het aanbrengen van reclame. Op 7 februari 2011 is verleend: - Lange Niezel 20 - aanvraag 41587 - voor het aanbrengen van reclame. Op 9 februari 2011 is verleend: - Keizersgracht 140 - aanvraag 18325 - voor het aanvraag van funderingsherstel Keizersgracht 140. Geweigerde omgevingsvergunningen, reguliere procedure (Wabo) De volgende besluiten zijn in te zien van 18 februari 2011 tot en met 31 maart 2011: - Damrak 59 - aanvraag 17602 - voor het veranderen van de voorgevelpui en zijgevelpui van het gebouw Damrak 59 met behoud van bestemming tot restaurant. Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen De volgende besluiten zijn in te zien van 18 februari 2011 tot en met 31 maart 2011:

Op 10 februari 2011 is verleend: Bloemstraat 61 - aanvraag 03-10-0226 - voor het veranderen en restaureren van het gebouw Bloemstraat 61. Ten aanzien van de hierboven genoemde mededelingen van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Graag uw naam en adres in blokletters en dit duidelijk vermelden in verband met correspondentie over uw ingediende bezwaar.

BOUWVERGUNNINGEN (PUBLICATIEDATUM 24 FEBRUARI) De hier gepubliceerde ontwerpbesluiten en verzoeken om ontheffing van het bestemmingsplan zijn ter inzage gelegd op het Voorlichtingsloket van stadsdeel Centrum, Stadhuis, Amstel 1, geopend op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. I Aanvragen Splitsingsaanvragen De volgende aanvragen zijn in te zien van 24 februari 2011 tot en met 9 maart 2011: - Marnixstraat 188 - aanvraag 07-10-0049 - voor het splitsen van het recht op het gebouw in 4 appartementsrechten, waarvan 4 de bevoegdheid omvatten tot het gebruik van een deel van het gebouw als afzonderlijke woning. II Ontwerpbesluiten Bouwaanvragen, die mede zijn aangemerkt als een verzoek om ontheffing van het bestemmingsplan (art. 3.23 Wro) Falckstraat 47-D en 49 - aanvraag 81-10-0276 - voor het aanbrengen van wijzigingen aan de dakverdieping van het gebouwgedeelte met bestemming daarvan tot wonen. Rijksmonumenten De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 24 februari 2011 tot en met 6 april 2011: - Blauwburgwal 8 - aanvraag 03-10-0380 - voor het vergroten van de kapverdieping van het achterhuis van het gebouw. - Dam 9 / Warmoesstraat 167/169/171/ Pijlsteeg 1 - aanvraag 03-10-0401 - voor het renoveren van het gebouwgedeelte Sint Janstraat. - Leidseplein 20/22 - aanvraag 03-10-0167 - voor het uitvoeren van funderingsherstel aan de gebouwen. - Prinsengracht 199 - aanvraag 03-10-0212 - voor het bouwen in afwijking van de beschikking BWT 81-080146 van 4 maart 2009 waarbij de afwijking bestaat uit het samenvoegen tot 3 woningen. - Prinsengracht 838 - aanvraag 03-10-0313 - voor het vernieuwen van de fundering . Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen en ontwerpbesluiten kan eenieder, binnen de termijn van ter inzage legging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, te richten aan: stadsdeel Centrum, sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Met het oog op correspondentie hierover, duidelijk uw naam en adres vermelden, bij voorkeur in blokletters. III Besluiten Bouwaanvragen, die mede zijn aangemerkt als een verzoek om ontheffing van het bestemmingsplan (art. 3.6 Wro) Op 11 februari 2011 is verleend: - Vierwindendwarsstraat 9-17 - aanvraag 81-100428 - voor het maken van balkons aan de achterzijde van het gebouw Vierwindendwarsstraat 7/9/11/13/ 15/17 ten behoeve van de woningen op de eerste en tweede verdieping. Vrijstelling van het bestemmingsplan (art. 19, lid 2 WRO) Op 15 februari 2011 is verleend: - Plantage Middenlaan 46 - 48/ Plantage Westermanlaan 15 en 17 - aanvraag 80-08-0025 - voor: a. het vernieuwen en vergroten van het gebouw Plantage Middenlaan 46 met bestemming daarvan tot hotel met 33 kamers; b. het maken van een verbindingsgang op de begane grond met nummer 48; c. het plaatsen van airco’s aan de achterzijde. Ten aanzien van de hier boven gepubliceerde (verleende) vergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Rijksmonumenten Op 11 februari 2011 is verleend: - Eerste Rozendwarsstraat 15 - aanvraag 03-10-0347 - voor het vernieuwen van de fundering van het gebouw. Op 11 februari 2011 is verleend: - Bloemstraat 61 - aanvraag 03-10-0226 - voor het veranderen en restaureren van het gebouw Bloemstraat 61. Op 11 februari 2011 is verleend: - Keizersgracht 164 - aanvraag 03-10-0257 - voor het veranderen van het gebouw. Op 11 februari 2011 is verleend: - Eerste Tuindwarsstraat 17 - aanvraag 03-10-0179 voor het intern veranderen van het gebouw. Op 14 februari 2011 is verleend: - Tuinstraat 203 t/m 217 - aanvraag 03-10-0288 voor het veranderen van de gebouwen Tuinstraat 203 t/m 217. Op 15 februari 2011 is verleend:

- Kromme Waal 14 - aanvraag 03-10-0316 - voor het veranderen en vergroten van het gebouw Kromme Waal 14. Op 15 februari 2011 is verleend: - Rokin 107 - aanvraag 03-10-0244 - voor het uitvoeren van funderingsherstel van het gebouw Rokin 107. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde verleende of geweigerde vergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit beroep instellen bij de Rechtbank te Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AM Amsterdam. IV Overige bekendmakingen Rijksmonumenten Tegen de volgende ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend: - Brouwersgracht 288 - aanvraag 03-10-0390 - voor het veranderen van de kap van het gebouw Brouwersgracht 288. - Eerste Tuindwarsstraat 17 - aanvraag 03-10-0179 voor het intern veranderen van het gebouw. - Keizersgracht 207 - aanvraag 03-10-0015 - voor het veranderen van de kap op het achterhuis en het aanbrengen van dakkapellen op het dak van het gebouw Keizersgracht 207. - Kromme Waal 14 - aanvraag 03-10-0316 - voor het veranderen en vergroten van het gebouw Kromme Waal 14. - Prins Hendrikkade 171 - aanvraag 03-10-0349 voor het veranderen van de eerste, tweede, en derde verdieping van het achterhuis van het gebouw Prins Hendrikkade 171. - Roetersstraat 2 - aanvraag 03-10-0397 - voor het herstellen van het voegwerk en natuursteenwerk van het gebouw Roetersstraat 2. - Tuinstraat 203 t/m 217 - aanvraag 03-10-0288 voor het veranderen van de gebouwen Tuinstraat 203 t/m 217. Omgevingsvergunningen Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving in werking getreden. Hiermee is de wijze van publicatie ook iets anders geworden: bouwvergunningen, monumentenvergunningen, sloopvergunningen enz. zitten nu als deelaspecten onder één vergunning, de omgevingsvergunning. Onderstaande nieuwe aanvragen, kennisgevingen en mededelingen zijn van de na 1 oktober 2010 ingediende omgevingsvergunningen. Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning, kennisgeving van de ontwerpbesluiten en mededelingen van de besluiten zijn ter inzage gelegd op het Voorlichtingsloket van stadsdeel Centrum, Amstel 1, geopend op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur.

RECTIFICATIE Aanvraag omgevingsvergunning, aanvraag 66458, betreft het veranderen van de begane grond tot woning van Vierwindenstraat 72 (en niet zoals abusievelijk vermeld nr 70). Nieuw ingediende aanvragen Omgevingsvergunningen (Wabo) De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 24 februari 2011 tot en met 9 maart 2011: - Egelantiersgracht 197-A - aanvraag 19300 - veranderen van het souterrain en de bel-etage van het gebouw Egelantiersstraat 197 en het maken van een dakterras. - gebouwgedeelte Damstraat 25 - aanvraag 70955 reclame aanbrengen aan het gebouwgedeelte Damstraat 25. - Goudsbloemstraat 42 - aanvraag 72398 - het uitvoeren van sloopwerkzaamheden behorende bij de bouwvergunning met kenmerk BWT 81-10-0114. - Herengracht 59 - aanvraag 75843 - asbestverwijdering. - Lange Leidsedwarsstraat 51 - aanvraag 45846 voor het aanbrengen van reclame aan de voorgevel van het gebouw Lange Leidsedwarsstraat 51. - Lijnbaansgracht 132 / Rozenstraat 262 - aanvraag 53765 - verbouwing zolder tot woonruimte. - Oudeschans 30 - aanvraag 72415 - sloopwerkzaamheden behorende bij aanvraag BWT 82-10-0056. - Rapenburgerstraat 103 A - aanvraag 71856 - kappen van een boom. - Roetersstraat 2 B - aanvraag 67107 - veranderen van het gebouw Roetersstraat 2 B met behoud van de bestemming daarvan tot twee woningen. - Sarphatistraat 101 - aanvraag 6897 - voor het veranderen van het gebouw Sarphatistraat 101 met bestemming ervan tot twee woningen. - Spuistraat 318 - aanvraag 39569 - voor het aanbrengen van reclame aan de voorgevel van het gebouw Spuistraat 318. - Weteringschans 81 - aanvraag 67903 - gebruik van de bedrijfsgarage gelegen in de tweede kelderverdieping van het gebouw Weteringschans 81 (17 parkeerplaatsen). - Weteringschans t/o 179 - aanvraag 72538 - boomhuttencombinatie. - Willemsstraat 2-4 - aanvraag 52899 - het oprichten van een gebouw op het adres Willemsstraat 2-4. - Zwanenburgwal 260 t/m 270 - aanvraag 72525 bouwen in afwijking van de verleende vergunning BWT 81-09-0373 waarbij de afwijking bestaat uit het totaal vernieuwen van de voorgevel. Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunningen (Wabo) Aanvragen, uitgebreide procedure De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 24 februari 2011 tot en met 6 april 2011: - Lauriergracht 116 - aanvraag 6781 - voor het veranderen en vergroten van de 4e en 5e verdieping van de rechterzijvleugel van het gebouwencomplex Lauriergracht 116, met behoud van bestemming tot kantoor. - Plantage Middenlaan 2A-B - aanvraag 25685 - voor

het veranderen van het gebouw Plantage Middenlaan 2A-B met behoud van bestemming tot winkel. - Singel 250 - aanvraag 37096 - voor het veranderen van de gevelreclame aan het gebouw Singel 250. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen en kennisgevingen van de ontwerpbesluiten kan een belanghebbende, binnen de termijn van ter inzage legging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, te richten aan: stadsdeel Centrum, sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres in blokletters en dit duidelijk vermelden in verband met correspondentie over uw ingediende zienswijze. Kennisgeving verlengen beslistermijn (Wabo) De volgende aanvragen zijn verlengd met een beslistermijn van 6 weken: - Anjeliersstraat 31 D - aanvraag 50908 - aanvraag dakterras Anjelierstraat 31D. - Blankenstraat 95 - aanvraag 51854 - verbouwing Blankenstraat 95 met bestemming daarvan tot twee woningen en een kantoorruimte. De hierboven genoemde kennisgeving(en) van verlengen beslistermijn is/zijn uitsluitend bedoeld ter kennisneming voor belanghebbende(n). Er kan geen bezwaar worden ingediend. Mededeling besluiten Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure (Wabo) De volgende besluiten zijn in te zien van 24 februari 2011 tot en met 6 april 2011: Op 21 januari 2011 is verleend: - Weteringschans 187 - aanvraag 30378 - voor het veranderen van de indeling van het gebouw Weteringschans 187 met behoud van bestemming daarvan tot woning. Op 28 januari 2011 is verleend: - Passeerdersstraat 47-D - aanvraag 38392 - voor aanvraag voor vergunning voor sloopwerkzaamheden in verband met uitvoering bouwvergunning BWT 8110-0309. Op 03 februari 2011 is verleend: - Westerstraat 176 - aanvraag 40071 - voor het veranderen van het gebouw Westerstraat 176 met bestemming daarvan tot tandartspraktijk. Op 10 februari 2011 is verleend: - Rapenburgerplein 57 - aanvraag 24763 - voor het plaatsen van zonnepanelen op het platte dak van het gebouwgedeelte Rapenburgerplein 57. Op 15 februari 2011 is verleend: - Waterlooplein 175 - aanvraag 15424 - voor aanvraag dakterras Waterlooplein 175 te Amsterdam. Op 15 februari 2011 is verleend: - Singel 356 - aanvraag 39991 - voor het veranderen van het gebouw Singel 356, met behoud van de bestemming daarvan tot bedrijfsruimte, kantoor en één woning. Op 16 februari 2011 is verleend: - Lindengracht 168 - aanvraag 22566 - voor het verbouwen en het wijzigen van het gebruik van de begane grondverdieping van het gebouw Lindengracht 168 van winkel naar woning. Op 16 februari 2011 is verleend: - Haarlemmerdijk 152 - aanvraag 20927 - voor het veranderen van de eerste en tweede verdieping van het gebouw Haarlemmerdijk 152 met behoud van bestemming daarvan tot woning. Geweigerde omgevingsvergunningen, reguliere procedure (Wabo) De volgende besluiten zijn in te zien van 24 februari 2011 tot en met 6 april 2011: Op 10 februari 2011 is geweigerd: - Prinsengracht 894 - aanvraag 31123 - voor het plaatsen van een trap naar de woonark op Prinsengracht 894. Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (Wabo) De volgende besluiten zijn in te zien van 24 februari 2011 tot en met 6 april 2011: Op 2 februari 2011 is verleend: - Tuinstraat 203 t/m 217 - aanvraag 03-10-0288 voor het veranderen van de gebouwen Tuinstraat 203 t/m 217. Ten aanzien van de hierboven genoemde mededelingen van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Graag uw naam en adres in blokletters en dit duidelijk vermelden in verband met correspondentie over uw ingediende bezwaar.

Voorlichtingsloket Het Voorlichtingsloket vindt u in de binnenstraat van het Stadhuis, Amstel 1. Geopend maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur. Telefoon 14 020.

Alle bekendmakingen staan op www.centrum.amsterdam.nl > Bekendmakingen vergunningen.


4

centrum.amsterdam.nl

24 februari 2011

Nieuws

Informatiemarkt herinrichting Leidseplein Stadsdeel Centrum is druk bezig met de voorbereidingen van de herinrichting van het Leidseplein. Er komt een nieuw, mooi en (verkeers)veilig plein, waar de voetganger centraal staat. Op woensdag 16 maart organiseert stadsdeel Centrum hierover een informatiemarkt. De Leidsebuurt is een van de parels van de binnenstad. Door de vele bezoekers, de drukte van tram- en busreizigers, toeristen, dagjesmensen en uitgaanspubliek vormt het vrijwel dag en nacht een van de meest levendige plekken in de stad. Vooral het gebied rond het Leidseplein functioneert niet optimaal. Het plein wordt gebruikt door voetgangers, fietsers, auto’s, taxi’s en openbaar vervoer. Vooral de voetganger heeft er onvoldoende ruimte en het plein oogt rommelig. Verder hebben een aantal toonaangevende culturele instellingen, zoals de Stadsschouwburg, de Melkweg, de Citybioscoop en het DeLaMar Theater flink geïnvesteerd. Bij deze ontwikkelingen past een mooi heringericht plein met allure. Voetganger centraal Belangrijkste doelstelling van de herinrichting van het Leidseplein is het vergroten en verbeteren van de voetgangersruimte in een mooi, bereikbaar en (verkeers)veilig plein, waar de voetganger centraal staat. Dat houdt in dat het plein autovrij wordt gemaakt en de taxistandplaats naar de rand van het plein (Leidsebrug) wordt verplaatst. Onderdeel van de plannen is de renovatie van de Leidsebrug en de aanleg van een ondergrondse fietsenstalling. Stadsdeel Centrum voert de herinrichting van het Leidseplein en nabije omgeving uit. De Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (DIVV) van de centrale stad is verantwoordelijk voor de aanleg van de fietsenstalling en de renovatie van de Leidsebrug.

Foto Ron Zwagemaker

Hoe staat het er nu voor? Na de inspraakperiode van juni t/m september 2009 hebben de stadsdeelraad Centrum en de gemeenteraad op 28 januari respectievelijk 17 februari 2010 de Nota van Uitgangspunten (NvU) voor de herinrichting van het Leidseplein vastgesteld. Daarbij zijn

Verkeersstromen op het Leidseplein, juni 2010.

twee amendementen door de gemeenteraad en één amendement door de stadsdeelraad aangenomen, waarbij is gevraagd de verplaatsing van de taxistandplaats en de tramhalte nader te onderzoeken. De onderzoeksresultaten en conclusies zijn begin februari 2011 door het stadsdeelbestuur en College van B&W vrijgegeven voor maatschappelijke presentatie en consultatie. Naar verwachting kunnen de stadsdeelraad en gemeenteraad nog voor de zomer van 2011 de NvU definitief gaan vaststellen. Informatiemarkt De informatiemarkt wordt op woensdag 16 maart gehouden in De Balie en is bedoeld voor bewoners en ondernemers op en rond het Leidsplein en overige belanghebbenden om hen te informeren over de laatste ontwikkelingen en de onderzoeksresultaten rond de tramhalte en taxistandplaats. Het programma is als volgt: ■ 19.30 uur: Start inloop. ■ 19.50 uur: Welkomstwoord en korte presentatie door Boudewijn Oranje, portefeuillehouder Aanpak Leidsebuurt van stadsdeel Centrum. ■ 20.00 uur: Start informatiemarkt. ■ 21.30 uur: Einde. U kunt de hele avond in- en uitlopen en u laten informeren over de toekomstige herinrichting, de ondergrondse fietsenstalling, het verplaatsen van de taxistandplaats, fietsparkeren en veiligheid. Woensdag 16 maart, 19.30 – 21.30 uur, De Balie (Kleine Gartmanplantsoen 10). Kijk voor meer informatie over de planvorming en besluitvorming over de herinrichting van het Leidseplein op www.centrum.amsterdam.nl > Grote projecten > Leidsebuurt. Of neem contact op met Bernard Kroeger, projectsecretaris Leidseplein en omgeving, telefoon 020 552 4124 of e-mail stadsdeel@centrum.amsterdam.nl t.a.v. Bernard Kroeger.

Ongebruikte fiets gratis opgehaald Het parkeren van je fiets in de Amsterdamse binnenstad is door de overvolle rekken vaak een probleem. De fiets is mateloos populair als vervoermiddel in de hele stad en het aantal fietsen in Amsterdam neemt nog altijd toe. Het gebruik van de fiets is handig en brengt je snel naar je bestemming. Maar parkeren bij de bestemming wordt steeds lastiger doordat fietsrekken overvol staan met ongebruikte fietsen. De onnodige bezetting van fietsparkeerplaatsen en de vervuiling van het straatbeeld worden door Amsterdammers als grote ergernis ervaren. Simpele oplossing Een belangrijke oorzaak voor de overvolle rekken is het grote aantal ongebruikte fietsen. Om allerlei redenen laten veel bewoners en bezoekers van de binnenstad ergens een fiets achter die nooit meer wordt gebruikt. Amsterdammers bezitten gemiddeld anderhalve fiets per persoon. Het aantal verloren plekken in het rek loopt in de tienduizenden. De problematiek is groot, terwijl de oplossing erg simpel is. Het stadsdeel haalt eigen ongebruikte fietsen gratis op, bij u voor de deur. Bezitters van een ongebruikte fiets kunnen bellen naar de Reiniging (tel. 020 551 9555) om hun fiets aan te melden als grofvuil. Het stadsdeel komt de fiets dan vaak al de volgende dag voor de deur ophalen. De fiets kan de volgende ochtend tussen 6.00 en 7.30 uur op straat worden gezet. De fiets moet bij de

stoeprand worden geplaatst, zodat de grijper van een vrachtwagen er goed bij kan. De fiets mag niet op slot staan; het slot moet onbruikbaar worden gemaakt door de sleutel om te buigen of af te breken. Win een hippe fiets In de periode van 24 februari tot 23 maart besteedt het stadsdeel extra aandacht aan de overlast van ongebruikte fietsen. Bewoners en ondernemers van de binnenstad worden opgeroepen om zo veel mogelijk zelf bij te dragen aan de oplossing van het probleem door de eigen ongebruikte fietsen aan te melden. In de actiemaand worden onder de aanmelders van ongebruikte fietsen twee hippe Van Moof-fietsen verloot (zie ook de voorpagina van deze krant). Amsterdam, en zeker stadsdeel Centrum, ‘houdt’ van fietsen en draagt het fietsen een warm hart toe. In de actiemaand gaat de aandacht van het stadsdeel uit naar ongebruikte, vaak kapotte fietsen die het fietsplezier en de parkeerruimte belemmeren. Door deze Van Moof-fietsen aan te bieden wil het stadsdeel duidelijk maken dat fietsen welkom zijn en blijven! Duizenden Naast de eigen verantwoordelijkheid voor ongebruikte fietsen van burgers

draagt ook het stadsdeel bij aan de oplossing van het tekort aan plek in het rek. Sinds 2004 zijn er in het centrum al zo’n 37.000 fietswrakken afgevoerd. Dit is bijna gelijk aan het aantal fietsvoorzieningen die op dit moment op straat staan. De binnenstad kent gelukkig vele fietsparkeerplekken. Op dit moment zijn er meer dan 36.000 openbare fietsparkeervoorzieningen op straat daarbij hebben we het nog niet eens over de vele bruggen en lantaarnpalen die veelvuldig als parkeerplek worden gebruikt. Ook de 7.600 gratis stallingsplaatsen op het Stationseiland zijn hier niet in meegeteld. Kijk voor meer informatie op amsterdam.nl/fiets.

Bestemmingsplan raambordelen 1012 Op 8 februari 2011 is de procedure voor het bestemmingsplan raambordelen van start gegaan. Hiermee gaat het project 1012 een nieuwe fase in. Met het bestemmingsplan heeft de gemeente straks een instrument in handen om de beoogde reductie van het aantal raambordelen in het 1012-gebied te realiseren. Als gevolg van de vastgestelde zonering zal circa 40% van de raambordelen in het gebied de bestemming prostitutie verliezen, waardoor er buiten de prostitutiezones geen raambordelen meer kunnen worden geëxploiteerd. 62 panden Het bestemmingsplan omvat 52 panden in het middeleeuwse stadshart en 10 panden in het aangrenzende deel van de westelijke grachtengordel. Op dit moment zijn 30 van de in totaal 62 panden verworven door corporaties en NV’s. In deze panden is al geen raamprostitutie meer. Van de oorspronkelijke 477 bordeelramen zullen er 293 overblijven.

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum heeft kennis genomen van het concept-ontwerp bestemmingsplan Herbestemmen Raambordelen Binnenstad en vraagt advies aan het college van B&W voor de vrijgave voor inspraak en overleg. De gemeenteraad draagt de financiële verantwoordelijkheid voor de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Daarnaast wordt het concept-ontwerp bestemmingsplan besproken in de commissievergadering Bouwen en Wonen. Volgens planning zal het dagelijks bestuur op 24 mei 2011 beslissen over vrijgave voor inspraak. Beter woon- en leefklimaat In de zomer van 2009 hebben de gemeenteraad en stadsdeelraad de Strategienota Coalitieproject 1012, Hart van Amsterdam, vastgesteld. De hoofddoelstelling van project 1012 is het doorbreken van de criminele infrastructuur door het verminderen van de omvang en concentratie van criminogene en economisch laagwaardige functies in het stadshart van Amsterdam. Het streven is een herstel van de

functiebalans, meer diversiteit aan functies en een verbetering van het woon- en leefklimaat in het gebied. Twee prostitutiezones Een belangrijk middel om deze doelstelling te bereiken is het verminderen van het aantal raambordelen. Met project 1012 kiest de gemeente voor zonering van de raamprostitutie in twee overzichtelijke gebieden: rondom de Oude Nieuwstraat en directe omgeving, en op de Oudezijds Achterburgwal en aanliggende stegen, met als effect een vermindering van 40% van het huidige aantal raambordelen in de binnenstad. De uitvoering van het plan, door minnelijke verwerving dan wel door middel van onteigening, gebeurt gefaseerd. Voor het overige deel van postcodegebied 1012 wordt inmiddels door stadsdeel Centrum het bestemmingsplan postcodegebied 1012 voorbereid. Beide plannen doorlopen een eigen procedure en planning. Meer informatie: www.1012.amsterdam.nl.


centrum.amsterdam.nl

5

24 februari 2011

Nieuws

Inspraak Leidsestraatjes 10 maart Stadsdeel Centrum wil binnenkort de Korte Leidsedwars-, Lange Leidsedwars- en Leidsekruisstraat én de Leidsegracht (oneven zijde, tussen de Lijnbaansgracht en Prinsengracht) voorzien van nieuwe bestrating (herprofilering). Op 10 maart wordt over

100 jaar jong! Voorlichtingsloket in het Stadhuis en is te downloaden via www.centrum. amsterdam.nl > Projecten > Projecten Openbare Ruimte > Leidsebuurt: herprofilering Leidsedwarsstraatjes en gedeelte Leidsegracht.

deze plannen een inspraakavond georganiseerd in De Balie (aanvang 20.00 uur). Meer hierover kon u lezen in de vorige krant (nr 3). Het Voorlopig Ontwerp ligt van 9 februari t/m 25 maart ter inzage op het

Di. 1 maart: gebied 2 Wo. 2 maart: gebied 3 Do. 3 maart: gebied 4 Vr. 4 maart: gebied 5

De komende twee weken komt de chemokar langs in de Jordaan en de oostelijke binnenstad. Klein chemisch afval kunt u hier afgeven.

Jordaan: inzameldagen ■ Ma. 28 februari: gebied 1

Centrum Oost: inzameldagen ■ Ma. 7 maart: gebied 1

■ ■ ■

■ ■ ■

Di. 8 maart: gebied 2 Wo. 9 maart: gebied 3 Do. 10 maart: gebied 4

De rest van het jaar kunt u uw klein chemisch afval afgeven bij een van de Afvalpunten in de stad én iedere donderdag op de vaste plaatsen van de chemokar. Kijk voor meer informatie op www.centrum.amsterdam.nl > Afval en reiniging. Of bel: 020 551 9555.

Foto Klaas Fopma

Chemokar in Jordaan en Oostelijke binnenstad

Honderd jaar jong, nog steeds in goede gezondheid verkeren én zelfstandig kunnen wonen. De heer Van Sitteren wordt oud zoals we dat allemaal wel zouden willen. Wat is zijn geheim? Op 10 februari werd de heer Van Sitteren 100 jaar. Dagelijks bestuurder Boudewijn Oranje bracht de jarige een bezoek en overhandigde hem namens stadsdeel Centrum een bloemetje, speldje en feestelijke oorkonde. Positieve levenshouding De heer Van Sitteren werd op 10 februari 1911 geboren in Amsterdam en heeft hier in de stad het grootste deel van zijn leven doorgebracht. Hij begon zijn loopbaan na drie jaar HBS op een effectenkantoor bij de Amsterdamse beurs, waar hij beursbediende werd. Na de oorlog begon hij een kunststof lasbedrijf. Deze onderneming heeft hij tot zijn tachtigste gerund in het pand aan de gracht waar hij nu nog woont. Het geheime recept voor oud worden

Informatieavond walmuurvernieuwing Oudezijds Achterburgwal Binnenkort start stadsdeel Centrum met het vernieuwen van de walmuur van een deel van de Oudezijds Achterburgwal. Het project heeft ingrijpende gevolgen voor de omgeving en daarom organiseert het stadsdeel op 9 maart een informatieavond. Het gaat om het deel van de Oudezijds Achterburgwal aan de oneven zijde, huisnummers 41 t/m 149 (tussen de Oude Hoogstraat en de Molensteeg). De daadwerkelijke vernieuwing van de walmuur aan dit deel van de Oudezijds Achterburgwal zal binnen afzienbare termijn starten. Deze werkzaamheden hebben voor de omgeving ingrijpende gevolgen en zullen naar schatting zo’n

twee jaar in beslag nemen. Voorafgaand aan de start van deze werkzaamheden wil stadsdeel Centrum u informeren over de gevolgen voor wat betreft zaken als bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Voor deze informatieavond, op woensdag 9 maart in het Bethaniënklooster, bent u van harte uitgenodigd.

Om de veiligheid in parkeergarages in het centrum van Amsterdam verder te verbeteren is een collectief toegangsverbod ontwikkeld. De eigenaren van negen parkeergarages, politie Amsterdam-Amstelland, stadsdeel Centrum en het Openbaar Ministerie tekenden hiertoe een convenant en stelden een protocol op.

Woensdag 9 maart, 19.30 uur (inloop 19.15 uur), Bethaniënklooster, Barndesteeg 6B. Meer informatie: www.centrum.amsterdam.nl > Projecten > Alle projecten > Oudezijds Achterburgwal, walmuurvernieuwing en herinrichting. Wilt u meer weten over de informatieavond dan kunt u bellen met de heer Fred Rietkerk, tel. 020 552 4297.

Het toegangsverbod maakt het mogelijk dat een persoon voor een bepaalde

periode (maximaal 12 maanden) de toegang tot de negen aangesloten parkeergarages kan worden ontzegd. De deelnemende parkeergarages zijn te herkennen aan een speciaal ontwikkeld logo dat onder andere bij iedere in- en uitgang is geplaatst. Het toegangsverbod wordt opgelegd aan personen die overlast veroorzaken of strafbare feiten plegen in parkeergarages. Het protocol is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Overlast Parkeergarages in het centrum van Amsterdam zijn soms het doelwit van overlast of criminaliteit. Hierbij valt te denken aan inbraak in auto’s, diefstal van auto’s, maar ook belediging of mishandeling van personeel of andere gebruikers van de garages. Bij overlast gaat het bijvoorbeeld om wildplassen, geluidsoverlast of samenscholing. De negen aangesloten parkeergarages in Amsterdam willen de veiligheid voor hun klanten verder optimaliseren door middel van dit collectief toegangsverbod. Bij positief resultaat zal dit instrument ook in andere delen van de stad worden ingevoerd. Meer informatie over veiligheid in de binnenstad van Amsterdam vindt u op www.centrum.amsterdam.nl > Wonen en leefomgeving > Veiligheid.

Foto Edwin Oppedijk

De werkzaamheden vinden plaats van half februari tot en met vrijdag 4 maart tussen 7.00 en 16.00 uur. De rijweg is tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk voor auto’s en fietsers. Na

16.00 uur kan het verkeer weer gebruikmaken van de rijweg. Kuilen en hobbels Het onderhoud is nodig omdat de rijweg en parkeervakken in slechte staat verkeren. De bestrating wordt opnieuw rechtgelegd waardoor kuilen en hobbels verdwijnen. De inrichting van de straat verandert niet. Borden geven aan welke parkeervakken vrijgehouden dienen te worden.

Achterkleinkinderen De heer Van Sitteren is redelijk gezond en ging tot een jaar geleden nog zelf met de trein op reis. De honderdjarige heeft vier zoons en een dochter, allemaal in de AOW-gerechtigde leeftijd, vele kleinkinderen en inmiddels ook achterkleinkinderen.

Collectief toegangsverbod parkeergarages

Werkzaamheden deel Geldersekade Stadsdeel Centrum gaat onderhoud verrichten aan de rijweg en parkeervakken van de Geldersekade (even zijde) tussen de Stormsteeg en de Nieuwmarkt (huisnummers 84-132).

heeft de heer Van Sitteren niet. “Veel melk drinken en weinig alcohol, misschien was dat het.” Ook het werken met jonge mensen en een positieve levenshouding hebben hem tot zijn eeuwfeest gebracht. “Ik zal nooit zeggen dat het vroeger beter was”, aldus de binnenstadbewoner. “En ik voel me goed in Amsterdam, waar iedereen zo vrij en gelijk kan zijn.” “Fantastisch hoe iemand van die leeftijd nog zelfstandig op de Wallen woont”, aldus Boudewijn Oranje, die Van Sitteren nog kende van zijn activiteiten bij D66. De honderdjarige is al lid sinds het oprichtingsjaar van deze partij en Van Sitteren was zelfs enkele jaren actief in het Amsterdamse hoofdbestuur.

Op 9 februari werd het convenant ondertekend. Op de foto v.l.n.r. Piet Zwagerman (Inspecteur / buurtregisseur wijkteam IJ-Tunnel; politie Amsterdam-Amstelland), Boudewijn Oranje (portefeuillehouder parkeergarages stadsdeel Centrum) en Erik Meeuwisse (chef-agent wijkzorg; politie Haaglanden).


6

centrum.amsterdam.nl

24 februari 2011

Nieuws

Nieuwe trouwlocaties in stadsdeel Centrum

Agenda

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum heeft deze week vier nieuwe trouwlocaties aangewezen. Het gaat om het NH Carlton Hotel Amsterdam, Walls Gallery, La Cuisine Française en het Baantjer Museum.

Er gebeurt nog meer in de binnenstad.

In stadsdeel Centrum zijn op dit moment meer dan 60 locaties aangewezen waar u kunt trouwen. Dat varieert van hotel The Grand waar van oudsher een trouwzaal aanwezig is, tot bijvoorbeeld Odeon aan het Spui. Ieder stel kan op een van deze aangewezen locaties een huwelijk laten sluiten door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Crimineel trouwen Het Baantjer Museum in de Warmoesstraat is een van de vier

Kamermuziekensemble ■ Zaterdag 26 februari ■ 20.15 uur ■ Felix Meritis (Keizersgracht 324) In de concertserie ‘Felix & Muziek’ spelen winnaars van de prestigieuze Kersjesprijs voor klassieke muziek in de Concertzaal van Felix Meritis. Ditmaal het EnsembleCaméléon, een kamermuziekensemble van jonge bevlogen strijkers. Zij spelen stukken van Rossini, Menselssohn en Korngold. Kaarten € 20. Meer informatie: www.felix.meritis.nl.

Appie Baantjer en directeur Raoul Serrée van het Baantjermuseum.

nieuwe trouwlocaties en de meest opvallende. De trouwceremonie kan net dat extra beetje spanning krijgen door te trouwen in de kelder van het Baantjermuseum. Maar u kunt natuurlijk ook kiezen voor de kunst van het trouwen in Walls Gallery aan de Prinsengracht, of een van de zestig

andere, vaak zeer romantische plekken in de binnenstad. Alle trouwlocaties staan op: www.centrum.amsterdam.nl > Dienst verlening > Trouwen in Centrum. Uiteraard staat hier nog veel meer informatie over trouwen in stadsdeel Centrum.

Werkzaamheden Stadhouderskade – Leidseplein Het kruispunt Stadhouderskade Leidseplein is een gevaarlijke kruising, een zogenaamde ‘black spot’, wat inhoudt dat er relatief veel ongelukken gebeuren. De gemeente Amsterdam neemt een aantal maatregelen om het kruispunt veiliger te maken. Zo worden de bestaande markeringen op het wegdek vernieuwd, krijgt de fietsoversteekplaats langs de Stadhouderskade rood asfalt en worden de zebrapaden ook op de fietspaden aan-

Werkzaamheden Matrozenhof Op 14 februari is stadsdeel Centrum gestart met werkzaamheden aan het Matrozenhof. Het werk zal tot medio maart duren. Het gaat om het binnenterrein en de groenvakken. Zoals in het vastgestelde plan staat, worden twee nieuwe speeltoestellen geplaatst. De oude speeltoestellen worden elders in de stad opnieuw gebruikt. Er komt een nieuwe rubberen gietvloer rondom en onder de speeltoestellen. Verder worden er twee bankjes aan de zonzijde geplaatst en de rozenvakken rondom het binnenterrein krijgen nieuwe, goed te onderhouden, vaste beplanting. Ook het plantvak bij het talud krijgt vaste beplanting. De bestrating wordt daar waar nodig herstraat. Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de toezichthouder van het werk, de heer Leo Barto, tel. 06 5392 8192. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Timmerman, bereikbaar op maandag, dinsdag of donderdag via tel. 020 552 4728. Ook kunt u kijken op www.centrum.amsterdam.nl > Projecten > Projecten openbare ruimte > Matrozenhof.

gebracht. Deze werkzaamheden duren drie nachten en starten op zondagavond 27 februari. Op woensdagochtend 2 maart is het werk gereed. Er wordt gewerkt van 21.00 tot 05.30 uur. Bereikbaarheid Alleen in de tweede nacht, de nacht van maandag 28 februari op dinsdag 1 maart, is een afsluiting van de kruising Stadhouderskade – Leidseplein noodzakelijk. Dit om de werkzaamheden veilig en efficiënt uit te kunnen voeren. De kruising is dan afgesloten voor al het verkeer: het autoverkeer op het Leidseplein kan de Stadhouderskade niet oprijden en vice versa. Het verkeer wordt omgeleid via de Kinkerstraat - Marnixstraat (richting het Leidseplein) en via het Kleine Gartmanplantsoen - Spiegelgracht (vanaf het Leidseplein). Via een tijdelijke afslag kan het autoverkeer uit de Marnixstraat richting het Kleine

Gartmanplantsoen rijden. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer. Autoverkeer dat de Leidsekade uitrijdt richting het Leidseplein keert over de trambaan en kan vervolgens via het Kleine Gartmanplantsoen verder rijden. De parkeergarage op de Leidsekade blijft bereikbaar. Door de afsluiting van de kruising halteren de bussen tijdelijk niet op het Leidseplein. Het busverkeer rijdt via de Stadhouderskade en/of de Nassaukade. Er worden drie tijdelijke bushaltes gecreëerd, voor en tegenover het NH-hotel op de Nassaukade en ter hoogte van het Leidsebosje. Ook wordt gebruik gemaakt van de halte van tramlijn 1 op het Leidsebosje. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met directievoerder Willem Swart van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (Gemeente Amsterdam), tel. 020 251 1312.

Speeltuin Jonas Daniël Meijerplein De speelplaats aan het Jonas Daniël Meijerplein wordt uitgebreid. Op maandag 28 februari organiseert stadsdeel Centrum hierover een informatieavond waar de plannen worden gepresenteerd. De presentatie is een vervolg op de bijeenkomst van 1 november 2010. Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende opmerkingen en aanpassingen naar voren gebracht, waarmee in de komende presentatie rekening wordt gehouden. Zo kwam uit het indertijd gepresenteerde actieplan naar voren dat er voor de oudere jeugd (12 tot 18 jaar) te weinig speelruimte (toestellen) is. Tijdens de bijeenkomst in november bleek echter bijna niemand voorstander te zijn van speelmogelijkheden die deze groep aan-

trekt. In het nieuwe ontwerp zijn dan ook geen faciliteiten voor deze leeftijdsgroep opgenomen. Welkom Tijdens de presentatie op 28 februari wordt het nieuwe plan rond de uitbreiding van de speelplaats aan het Jonas Daniël Meijerplein uitgebreid toegelicht. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Stadsdeel Centrum hoopt de vernieuwde speelplaats vóór 15 april dit jaar te kunnen opleveren. Maandag 28 februari, 19.30 – 21.00 uur, De Mirandazaal (0235), Stadhuis. Meer informatie: de heer R. Kaatee, hoofd gebiedsbeheer Openbare Ruimte, tel. 020 552 4749 of e-mail: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl, t.a.v. dhr. R. Kaatee o.v.v. speelplaats.

Muzikale wandelingen ■ Zondag 27 februari ■ 15.00 uur ■ Stadsarchief (Vijzelstraat 32), Koningszaal ‘Amsterdam, een muzikale wandeling’ is een vijf kwartier durend liedjesprogramma over Amsterdam, uitgevoerd door de jonge zangeres Jetta Starreveld, de oude rot in het vak Fred Florusse (ex- Don Quishocking) en de befaamde pianist Eelco Menkveld. Zij zingen allerlei bekende en minder bekende nummers van troubadours die onze prachtige stad hebben bezongen. Nog viermaal tweewekelijks op zondagmiddag: 27 februari, 13 en 27 maart en 10 april, in de prachtige Koningszaal van het Stadsarchief. Kaarten € 12 (€ 10 voor 65+, Vrienden van het Stadsarchief, Stadspas en CJP). Meer informatie en kaartverkoop: tel. 020 251 1511 of www.stadsarchief.amsterdam.nl. Verse maaltijd voor senioren ■ Dinsdag 1 maart ■ 14.00 uur ■ Sportpark Parkschouwburg (Plantage Parklaan) SamSam Amsterdam vraagt in de week van 28 februari t/m 6 maart aandacht voor verse maaltijden voor oudere Amsterdammers. Teveel van hen eten alleen nog kant-en-klaarmaaltijden. Op diverse plekken in de stad verzorgen vrijwilligers tijdens deze ‘7 Days of Inspiration’ gratis een lekkere, gezonde en gezellige maaltijd voor senioren. In het centrum heeft Stichting SpACe haar sportlocatie aan de Plantage Parklaan beschikbaar gesteld. Aanmelden kan via www.samsamamsterdam.org, of bel 020 707 7889. 50+ roze beweegweekenden ■ Zaterdag 5, 12 en 19 maart ■ 17.30 – 19.30 uur ■ Sportschool Fit2Fit (Bakkerstraat 23; zijstraat Rembrandtplein) In opdracht van stadsdeel Centrum organiseert SCIANDRI sportmanagement beweegweekenden voor roze 50-plussers. Het sporten is op ieders eigen niveau en de deelnemers mogen twee introducés meenemen. Ook niet-roze ouderen zijn van harte welkom. Deelname voor de drie zaterdagen is gratis en na het sporten is er een borrel. Aanmelden voor één of alle beweegweekenden kan via suzan@sciandri.com, of bel 023 532 7044.

Informatieavond voortgang brug Elandsgracht De brug die via de Elandsgracht toegang geeft tot de Zuid-Jordaan, ‘brug 107’, wordt in zijn geheel vernieuwd. Op woensdag 2 maart is er een informatieavond over de voortgang van het werk. De voorbereidende fasen 1 en 2 zijn voorspoedig verlopen en deze maand afgerond. Vanaf 2 maart start fase 3: de sloop en herbouw van de brug. Op het water wordt een platform gebouwd. Uitvoering van werkzaamheden en opslag vindt op het platform plaats, terwijl aan- en afvoer zoveel mogelijk via het water gebeurt. Er wordt gewerkt vanaf 7.00 tot 16.00 uur. Als het nodig is, wordt er gewerkt tot 22.00 uur. Als het weer het toelaat en het werk voorspoedig verloopt, is de renovatie van de brug voor december 2011 voltooid. Bereikbaarheid Om de buurt en de bedrijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar te houden, is in december een voet- en fietsbrug aangebracht in het verlengde van de Lijnbaansstraat over de

Lijnbaansgracht. Autoverkeer wordt omgeleid via de Rozengracht. Kennismaking Stadsdeel Centrum nodigt omwonenden graag uit voor een kennismaking met de ‘gezichten’ van de uitvoering. De directievoerder, opzichter en aannemer die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden zullen uitleg geven wat u van hen mag verwachten. Op deze avond is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen over werk en planning. Woensdag 2 maart, 19.00 – 20.00 uur, ‘Ons Genoegen’ (Elandsstraat t/o 101). Voor informatie over het project kunt u contact opnemen met Jeroen Oentrich, projectmanager, sector Openbare Ruimte van stadsdeel Centrum, tel. 020 552 4157. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u bij vragen tijdens kantooruren contact opnemen met de opzichter, de heer F. Blüm, tel. 06 5571 7786. Kijk ook op www.centrum.amsterdam.nl > Projecten > Brug Lijnbaansgracht bij Elandsgracht.


centrum.amsterdam.nl

7

24 februari 2011

Raadspagina

Stadsdeelraad De stadsdeelraad (29 raadsleden) en het dagelijks bestuur (stadsdeelvoorzitter en twee stadsdeelwethouders) hebben ieder eigen taken. De raad stelt beleid vast en het dagelijks bestuur voert dit uit. De raad controleert vervolgens de uitvoering door het dagelijks bestuur en stuurt eventueel bij. Dit gebeurt in de commissies en in de raadsvergaderingen. Op deze en de volgende pagina staat wat uw raad zoal bezighoudt.

Volg de raadscommissies De afgelopen weken waren er de gebruikelijke maandelijkse vergaderingen van de raadscommissies. Op dinsdag 1 februari de commissies: Openbare Ruimte en Welzijn en Onderwijs en op dinsdag 8 februari de commissies: Algemene Zaken en Bouwen en Wonen. Hieronder een beknopt verslag van een aantal onderwerpen van deze vergaderingen.

gen van een aantal bomen was nog enige discussie met de buurt. De commissie kon zich vinden in het huidige plan: een compromis waarbij onder meer een aantal bomen wordt gekapt en wordt vervangen door nieuwe kleine sier-/bloesembomen. De SP vroeg zich af of de bomen die gekapt moeten worden niet verplaatst konden worden, maar dat bleek in dit geval uiterst complex en kostbaar te zijn.

Op de agenda van Openbare Ruimte stonden onder andere de volgende onderwerpen: herinrichting van de Palmgracht, Matrozenhof en Terlingenterrein, handhaving (brom)fietsparkeren Stationseiland en de bierfiets.

Herinrichting Palmgracht Herinrichting Terlingenterrein

In 2005 is in overleg met de buurt besloten dat het middenterrein van de Palmgracht een ontmoetingsplek wordt voor jong en oud, waarbij de huidige bomenrij blijft behouden. Belangrijke punten uit de inspraak waren: de vermindering van het aantal parkeerplaatsen, het te gebruiken materiaal en het aantal en soorten speeltoestellen. In het Definitief Ontwerp is een aantal van deze punten verwerkt. Het dagelijks bestuur vroeg hierover de mening van de commissie. GroenLinks kon zich helemaal in het ontwerp vinden. De PvdA was nog niet helemaal tevreden en wil dat zaken zoals (verkeers)veiligheid, speelgelegenheden en eventuele hinder door hangjongeren nog nader onderzocht worden. De SP had, uit kostenbesparing, liever alleen herbestrating gezien. Daarnaast is zij bezorgd over de veiligheid voor kinderen. D66 en de VVD betreuren het verdwijnen van parkeerplaatsen en vrezen toename van ‘zoek’verkeer en de veiligheid van kinderen. Een meerderheid van de commissie (D66, VVD en SP) verzocht het dagelijks bestuur weer met de buurt in gesprek te gaan en met een aangepast ontwerp te komen. Dagelijks bestuurder Jeanine van Pinxteren zegde dit toe.

Ook het herinrichtingsplan van het Terlingenterrein, dat is opgesteld in samenwerking met de klankbordgroep, is in de commissie besproken. In het plan is rekening gehouden met de wens van de bewoners om het terrein in te richten als groenplek. Hiertoe is aan de randen extra groen geplaatst.Tijdens de behandeling liet de commissie weten dat zij de suggestie van een inspreker en lid van de klankbordgroep overneemt om de brede stoep te behouden. Verder sprak de commissie haar waardering uit over het behoud van het groen. Dagelijks bestuurder Van Pinxteren stelde wel dat het breder maken van de stoep zal leiden tot iets minder ruimte voor fietsnietjes.

Bierfiets Het dagelijks bestuur is voornemens om géén ontheffing te verlenen voor de bierfiets in het stadsdeel. De bierfiets staat op gespannen voet met de belangen die ten grondslag liggen aan de Wegenverkeerswet (WvW) en de Regeling Voertuigen: het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, alsmede het verzekeren van de veiligheid op de weg. De weigering van de ontheffing houdt in dat eenzelfde benodigde ontheffing voor de sightseeing-fiets (alcoholloos) ook

Aan de commissie werd ook gevraagd haar mening te geven over de herinrichting van de Matrozenhof. Vanaf 2008 is er overleg met de bewoners over de herinrichting van de openbare binnentuin. De tuin ligt tussen de Nieuwe Vaart, Buiten Kadijken, Hoogte Kadijk en het Matrozenhof. Een aantal in de inspraak naar voren gebrachte punten zijn verwerkt in een plan dat in twee fasen wordt uitgevoerd. Over de werkzaamheden in de eerste fase, het middenterrein, bestaat brede overeenstemming met de buurt. Over de tweede fase, de aanpak van de randen en in het bijzonder het vervan-

Foto Edwin van Eis

Herinrichting Matrozenhof

afgewezen dient te worden. Omdat de handhaving van de Regeling Voertuigen bij de politie ligt, wordt de politie verzocht om handhavend op te treden tegen het gebruik van deze fietsen, die zonder vereiste ontheffing op de openbare weg verschijnen. Een meerderheid van de commissie (PvdA, GroenLinks en SP) kon zich vinden in dit voornemen. D66 en VVD zijn van mening dat onder strikte voorwaarden en betere handhaving wel een vergunning verleend kan worden.

Handhaving fietsrekken Stationsplein In de vergadering stelde het dagelijks bestuur de leden van de commissie op de hoogte over het besluit om het Stationseiland aan te wijzen als een gebied waar het verboden is om (brom)fietsen langer dan veertien dagen zonder onderbreking te parkeren in de daartoe bestemde voorzieningen. Verder is het Stationseiland aangewezen als gebied waarin (brom)fietsen uitsluitend in deze voorzieningen mogen parkeren.

Commissie Welzijn en Onderwijs Op de agenda van de commissie Welzijn en Onderwijs stonden onder meer: Eenzaamheidsbestrijding en het Voorstel Huis van de Buurt Oost.

Aanpak eenzaamheidsbestrijding In het rapport ‘Eenzaam of Alleen’ uit 2008 staat dat er in het centrum veel kwetsbare groepen wonen die vatbaar zijn voor eenzaamheid of in een sociaal isolement leven. Uit een conferentie in 2010 met professionals en vrijwilligers blijkt dat eenzaamheid

Foto Doriann Kransberg

Commissie Openbare Ruimte

wel gesignaleerd wordt, maar er rust een taboe op. Dat maakt het onderwerp moeilijk bespreekbaar. Een van de aanbevelingen uit de conferentie is het aantrekken van een projectcoördinator. Die moet ervoor zorgen dat er een netwerk rond de bestrijding van eenzaamheid komt. Dagelijks bestuurder Roeland Rengelink heeft bij de begrotingsbehandelingen naar aanleiding van een (ingetrokken) motie van de SP toegezegd om eenzaamheidsbestrijding in de commissie te behandelen. Voorafgaand aan de bespreking was er een presentatie door medewerkers van het Huis van de Buurt. De SP vond de presentatie erg verhelderend, maar had liever gezien dat de hierin geopperde voorstellen eerst met de commissie waren besproken. Ook GroenLinks onderstreepte het belang van het onderwerp en vroeg de dagelijks bestuurder zo snel mogelijk met een concreet voorstel te komen. D66 was het grotendeels met de SP eens; ook zij wil snel van start met eenzaamheidsbestrijding, maar pas als er een concreet voorstel op tafel ligt. De VVD is voorstander van een campagne op kleine schaal, bijvoorbeeld via de lokale radio. De PvdA vindt dat eenzaamheidsbestrijding ook gericht moet zijn op emotionele en niet alleen op sociale eenzaamheid. Alle fracties konden zich vinden in de toezegging van bestuurder Rengelink om binnen twee maanden met een bestedingsvoorstel te komen.

Voorstel Huis van de Buurt – Oost/Witte Boei De raad heeft in 2010 ingestemd met de sluiting van basisschool De Parel in juli 2011. Nu het Parelgebouw grotendeels vrijkomt wil dagelijks bestuurder Rengelink alle (kinder)ac tiveiten uit De Witte Boei in het Parelgebouw huisvesten. Het Huis van de Buurt kan dan in het huidige gebouw De Witte Boei worden ondergebracht. Een aantal van de activiteiten die in het Huis van de Buurt komen, bijvoorbeeld het wijkcentrum, zijn nu nog gevestigd in de Oosterkerk. Deze komt dan vrij voor een andere invulling.

Commissie Algemene Zaken In de commissievergadering Algemene Zaken van 8 februari kwamen onder meer de onderwerpen Overlast en Marktzaken aan de orde.

Overlast Op verzoek van de SP is in de commissie de beantwoording van het raadsadres (brief aan de raad) over het alcoholverbod op de Korte Prinsengracht besproken. Met name de vraag hoe het stadsdeel omgaat met hangjongeren, overlastgevende daklozen en alcoholverslaafden stond hierbij centraal. De Lees verder op pagina 8.


8

centrum.amsterdam.nl

Per januari 2011 is een aantal markten in de binnenstad opnieuw ingedeeld. Toewijzing geschiedt conform de marktverordening die sinds begin dit jaar strikt wordt toegepast. De herindeling was voor de SP aanleiding om dit onderwerp op de agenda te zetten.

Zij vroeg zich af of de nieuwe regeling ‘corruptie-proof’ is, of dat de verordening moet worden aangepast. Volgens D66 hoeft er geen nieuw beleid te worden gemaakt; het bestaande beleid voldoet. GroenLinks vindt dat een marktcommissie een goede afspiegeling moet zijn van ‘vaste’ ondernemers en ‘lotelingen’ (marktkooplieden zonder vaste plek). De PvdA verbaasde zich dat marktkooplieden die al jaren op de markt staan, geen vaste plaats hebben. De VVD sloot zich aan bij D66 en GroenLinks. Dagelijks bestuurder Boudewijn Oranje streeft naar een scheiding van betalingen, toezicht en handhaving om corruptie te voorkomen. Hij zegde toe om in gesprek te treden met de marktkooplieden en inzicht te geven in de anciënniteit (rangorde in jaren) en te onderzoeken of lotelingen meer zekerheid kunnen krijgen over een plaats op de markt.

Commissie Bouwen en Wonen Dezelfde avond was er ook een bijeenkomst van de commissie Bouwen en Wonen. Deze commissie besprak onder meer de onderwerpen Lichtreclame en de wijziging van het bestemmingsplan Jordaan (Bernardus).

Lichtreclame/LED-schermen

Fracties raad GroenLinks (GL) T: 020 552 4532 E: groenlinks@centrum.amsterdam.nl D66 T: 020 552 4726 E: d66@centrum.amsterdam.nl VVD T: 020 552 4560 E: vvd@centrum.amsterdam.nl PvdA T: 020 552 4564 E: pvda@centrum.amsterdam.nl

Dit onderwerp was op verzoek van de VVD en de SP op de agenda geplaatst. Aanleiding hiervoor was dat ‘er in toenemende mate lichtreclames/LEDschermen worden geplaatst in de binnenstad. Om precedentwerking en wildgroei tegen te gaan wilden de SP en de VVD de reclamerichtlijnen over

(bewegende) lichtreclame tegen het licht houden. Ook om te voorkomen dat de LED-schermen echt een kwestie gaan worden’. Meerdere partijen vinden dat de huidige Beleidsregels Gevelreclame geen LED-schermen toestaan. Dagelijks bestuurder Boudewijn Oranje legde uit dat dit op basis van de in de regels opgenomen ‘Hardheidsclausule’ (uitzonderingsclausule) gebeurt. De partijen vrezen voor precedentwerking en dringen aan om de regels strikt toe te passen en terughoudend te zijn met het toepassen van de ‘Hardheidsclausule’. Dagelijks bestuurder Oranje liet weten alleen in bijzondere gevallen (en met een positief advies van de welstandscommissie) bepaalde schermen toe te willen staan.

Op verzoek van GroenLinks en de SP werd er gesproken over de plannen voor de parkeergarage onder de nieuw-

Volg vergaderingen op uw computer

Vragen en voorstellen van de raad Regelmatig doen raadsleden voorstellen om zaken aan te pakken. Ook worden er schriftelijke vragen ingediend bij het dagelijks bestuur. Welke voorstellen en vragen waren er de afgelopen weken? Voorstellen ■ Van de PvdA en de VVD over Amsterdam als ‘World Leading Gay Capital’. ■ Van de SP over ‘Visie Welzijn’.

Griffie

Zowel de voorstellen als de schriftelijke vragen en de antwoorden hierop zijn te vinden op www.centrum.amsterdam.nl/raad.

Stukken en besluiten vindt u op www.centrum.amsterdam.nl/raad; ook liggen ze ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadsdeel. Het loket vindt u in het Stadhuis, Amstel 1. Geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

overige 70%. Dagelijks bestuurder Oranje herinnerde de commissie er aan dat een ‘brede’ discussie over ouderenhuisvesting in de binnenstad op de agenda staat van de commissie Welzijn en Onderwijs, waarbij de commissie Bouwen en Wonen wordt uitgenodigd.

Wijziging bestemmingsplan Jordaan (Bernardus)

SP T: 020 552 4584 E: sp@centrum.amsterdam.nl

De raadsgriffie en raadsleden werken mee aan deze raadspagina. De hoofdredactie van de krant berust bij de afdeling Communicatie. Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering, of heeft u vragen over de raad, de commissies of een artikel op de raadspagina's, dan kunt u de griffie bellen via het gemeentelijk informatienummer 14 020. Of mail naar: raadsgriffie@centrum.amsterdam.nl.

bouw van Bernardus. De discussie ging met name over het hiertoe wijzigen van het bestemmingsplan. Een meerderheid (VVD, D66, PvdA, GroenLinks) kon zich in het plan vinden. Tijdens de discussie werd ook gesproken over de geplande 30% sociale huur en de hogere prijzen van de

Foto Wim Salis

Marktzaken

De stadsdeelraad (29 raadsleden) en het dagelijks bestuur (stadsdeelvoorzitter en twee stadsdeelwethouders) hebben ieder eigen taken. De raad stelt beleid vast en het dagelijks bestuur voert dit uit. De raad controleert vervolgens de uitvoering door het dagelijks bestuur en stuurt eventueel bij. Dit gebeurt in de commissies en in de raadsvergaderingen. Op deze en de vorige pagina staat wat uw raad zoal bezighoudt.

Foto Henk Rougoor

VVD wilde de overlast van (vooral) hangjongeren op het Singel bespreken. Volgens de SP is een alcoholverbod geen oplossing voor de overlast, zij ziet liever een structurele verbetering van de hulpverlening. De VVD stelde voor om in het weekend de controle op het Singel te verscherpen. GroenLinks wil het begrip overlast objectiveren en samen met de Centrale Stad tot een definitie komen, zodat duidelijk is waar de grenzen liggen. D66 onderschrijft dit en vindt dat de buurt hierbij betrokken moet worden. Een alcoholverbod vonden zij ook een te zwaar middel. De PvdA ziet het liefst maatwerk: ‘nee’ tegen overlast, maar ‘ja’ voor enige tolerantie - omdat het ook een beetje bij een ‘grote stad’ hoort. Dagelijks bestuurder Van Pinxteren vroeg de commissie mee te denken over de definitie van overlast. Zij ziet een alcoholverbod als laatste redmiddel. Verder zal ze onderzoeken of de controle op het Singel in het weekend kan worden verscherpt.

24 februari 2011

Stadsdeelraad

Raadspagina Vervolg van pagina 7.

Vergaderingen die plaatsvinden in de raadzaal, de De Rooszaal (0239) en de De Mirandazaal (0235) op het Stadhuis, kunt u vanaf 20.00 uur direct volgen op internet. U kunt ook de vergaderingen op een later moment bekijken. De commissie Openbare Ruimte en de commissie Welzijn en Onderwijs vergaderen op de 1e dinsdag van de maand. De commissie Bouwen en Wonen en de commissie Algemene Zaken vergaderen op de 2e dinsdag van de maand. Op de 4e dinsdag van de maand vergadert de raad. Voor meer informatie www.centrum.amsterdam.nl/raad > Raad in Beeld.

Commissie- en raadsvergaderingen Vergadering

Datum en tijd

Locatie

Reces

Van 21 t/m 27 februari zijn er geen vergaderingen.

Raad

Dinsdag 1 maart, 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur

Stadhuis, Raadzaal

Op de agenda onder andere

- Bestemmingsplan Huidekoperstraat 13-17 - LED-schermen

Zowel de raads- als de commissievergaderingen zijn op de dinsdagen en beginnen met een INLOOP. Tussen 19.45 en 20.00 uur bent u welkom om informeel met de raadsleden of aanwezige ambtenaren van gedachten te wisselen. Om 20.00 uur begint de reguliere vergadering, met in de commissies 45 minuten voor insprekers. De pauzes voor de commissievergaderingen zijn gelijk: van 21.15 tot 21.30 uur. Voor zover de vergaderingen plaatsvinden in de raadzaal, de De Rooszaal (0239) en de De Mirandazaal (0235) op het Stadhuis kunt u deze zowel live als achteraf bekijken via de website: www.centrum.amsterdam.nl/raad > Raad in Beeld. Meer informatie, zoals vergaderdata, agenda’s, stukken en adresgegevens vindt u op: www.centrum.amsterdam.nl/raad. Ook kunt u contact opnemen met de raadsgriffie op tel. 020 552 4366 of via e-mail: raadsgriffie@centrum.amsterdam.nl.

Stadsdeelkrant Centrum  

Stadsdeelkrant Centrum 24/02/11

Stadsdeelkrant Centrum  

Stadsdeelkrant Centrum 24/02/11