Page 1

Zuid.

Jaargang 2 Nummer 5

amsterdam.nl

10|03|11 Verschijnt iedere twee weken

Zuid beweegt!

In dit nummer

Profiteer van een gratis proefles.

2 Gratis taal- of inburgeringscursus Art Tweets

■ ■

3

Bewegen is gezond, maar vaak komt het er niet van. Stadsdeel Zuid geeft u graag een duwtje in de rug via de actie ‘Zuid beweegt!’. Elke week staan er in de stadsdeelkrant tot de zomer een aantal bonnen die u bij een sportaanbieder in de buurt kunt inleveren voor een gratis proefles. Iedereen mag per sportaanbieder één keer gebruik maken van deze regeling.

Nieuws uit de stadsdeelraad Initiatiefvoorstel: wat is het, hoe het werkt? Maak kennis met... Paul Guldemond

4 Servicepagina ■

Station Amsterdam Zuid: een nieuw visitekaartje

Het aanbod van deze week: ■ hardlopen onder begeleiding ■ hockey voor kinderen ■ persoonlijke begeleiding bij het afvallen Voorschoolpeuterspeelzaal Balibar in De Pijp: Kinderen dansen vrolijk op muziek (foto: LT)

Gratis proefles Goed voor één proefles bij

AMVJ Hockey Leeftijd: 5 tot 7 jaar Locatie: Sportpark Het Loopveld (Tussen Amstel en Uilenstede) ■ Aanloop 2 ■ Tijden: woensdag v.a. 14.00 uur, zaterdag v.a. 10.00 uur E-mail: jeugd@hcamvj.nl www.hcamvj.nl ■ ■

Loopgroep 40+ ■ ■ ■

■ ■

Leeftijd: 40+ Locatie: Sportpark Arsenal Tijden: Woensdagochtend 9.00-10.00 uur. E-mail: heemstra17@zonnet.nl Contactpersoon: Willem Heemstra of trainer Bing

Steps To Fit Fitness en voeding ■ Leeftijd: 18 tot 65 jaar ■ Locatie: bij u thuis ■ Tijden: op afspraak ■ E-mail: info@stepstofit.nl ■ tel. 06 1769 6592 ■ Contactpersoon: Sabela Geene www.stepstofit.nl ■

Alleen geldig op vertoon van deze bon. Per persoon één gratis proefles. Deze actie geldt tot 1 juli 2011.

Zuid beweegt

De voorschool in 5 vragen Onlangs was de Dag van de Voorschool. Op deze drukbezochte dag konden ouders vragen stellen over de voorschool. Is de voorschool een apart soort school? Nee, de voorschool is een gericht educatief programma dat wordt aangeboden binnen het geheel van vroeg- en voorschoolse educatie. Het accent ligt op taalontwikkeling, sociale vaardigheden en samen spelen. De voorschool is er toch alleen voor kinderen met een taalachterstand? Nee, een voorschoolprogramma stimuleert alle kinderen in hun taalontwikkeling. Stadsdeel Zuid maakt daarom het programma voor alle kinderen toegankelijk. Wil de voorschool effectief

zijn, moeten kinderen minimaal twee dagdelen per week aanwezig zijn. Kan ik als ouder ook een actieve bijdrage leveren? Jazeker. Ouders spelen op de voorschool een belangrijke rol. Op sommige scholen zijn speciale ouderkamers en oudercontactpersonen. In de ouderkamers kunt u andere ouders ontmoeten, praten over uw kind of opvoedcursussen volgen. De oudercontactpersoon kan u wegwijs maken in de voorschool en helpt u verder als u vragen heeft over opvoeding en onderwijs, op school of in de buurt. Kan mijn kind direct terecht op de voorschool naar keuze? Door de enorme belangstelling is er voor sommige locaties een wachtlijst. Door uitbreiding van het aantal voorschoolloca-

ties (waaronder kinderdagverblijven) en het spreidingsbeleid onder de loep te nemen, hoopt het stadsdeel deze wachtlijst op de korte termijn aan te pakken. Zijn er kosten aan verbonden? Stadsdeel Zuid is bijzonder verheugd dat met ingang van 2011 het voorschoolprogramma op peuterspeelzalen gratis is voor alle kinderen uit het stadsdeel. Voor het voorschoolprogramma op een kinderdagverblijf betaalt u de kosten die gelden voor het kinderdagverblijf. U kunt hiervoor via de belastingdienst een tegemoetkoming kinderopvang krijgen.

Meer informatie staat op www.zuid.amsterdam.nl > jeugd en onderwijs > Voorschool

Kruispunt Ceintuurbaan / F. Bolstraat dicht vanaf 21 maart Vanaf maandag 21 maart tot eind april is de kruising Ceintuurbaan / Ferdinand Bolstraat afgesloten door werkzaamheden. Automobilisten en fietsers worden omgeleid. Voetgangers worden langs de werkzaamheden geleid.

Werkzaamheden in het kort ■ Het GVB werkt tot eind april aan de vervanging van de tramrails. Vanaf mei is de Ferdinand Bolstraat weer open voor fietsers en voetgangers.

Informatie en contact GVB: Sjerp van Dijk, tel. 020 460 6871 of www.gvb.nl Dienst Noord/Zuidlijn: Informatiepunt, tel. 020 470 4070 Liander: Technisch Service Centrum, tel. 088 542 6323

Dienst Noord/Zuidlijn werkt tot medio augustus aan de sloop van de bank op de hoek van de Ceintuurbaan. Liander vernieuwt de leidingen op het traject van de Noord/Zuidlijn en de zijstraten.

Extra controle hondenbeleid Van 14 tot en met 20 maart gaat Stadsdeel Zuid extra controleren op de naleving van het hondenbeleid. Medewerkers van het stadsdeel gaan niet alleen in de parken intensiever controleren, maar ook in de woongebieden. Zij lopen dagelijks tussen 7.00 -00.00 uur rond, ook in het weekend. Nog even de regels op een rij: ■ Het is verboden honden los te laten lopen behalve op de daartoe aangewezen uitlaatplekken; ■ Honden mogen niet op kinderspeelplaatsen komen, ook al zijn ze aangelijnd; ■ U bent verplicht een opruimmiddel bij u te hebben en de uitwerpselen op te ruimen; ■ Bij constatering van een overtreding schrijven onze medewerkers een boete uit.

Elektrische auto van Stadsdeel Zuid bij NEMO Stadsdeel Zuid was met een elektrische vrachtauto aanwezig bij de opening van de tentoonstelling ‘Iedereen Elektrisch’ in wetenschapsmuseum NEMO. De elektrische vrachtauto, die normaal gesproken uw oude elektrische apparaten ophaalt, is een van de elektrische vervoermiddelen die Stadsdeel Zuid inzet om het milieu te sparen. Geluidshinder en CO2-uitstoot worden immers beperkt. De tentoonstelling ‘Iedereen elektrisch’ werpt een blik op een duurzame toekomst met elektrisch vervoer en schone energieopwekking. Het hele jaar te zien in NEMO. Kijk voor meer informatie op www.e-nemo.nl.

Krant niet ontvangen? De stadsdeelkrant verschijnt iedere twee weken. Krant niet ontvangen? Bel de verspreider TNT Post, tel: 0900 0990 (10 ct per minuut) of kijk op www.tntpost.nl > Klantenservice

Stadsdeelkrant ook digitaal

(Foto RS)

Alle nummers van stadsdeelkrant Zuid staan ook op www.zuid.amsterdam.nl. Volg ons ook op twitter: @stadsdeelzuid


2

www.zuid.amsterdam.nl

Meedoen: alles over maatschappelijke ondersteuning en het loket Zorg en Samenleven

Zo lang mogelijk in je eigen vertrouwde omgeving wonen, ook als je niet meer alles kan. Dat is de wens van veel ouderen en mensen met beperkingen. Soms lukt dat niet op eigen kracht. Vaak kunnen familie, vrienden en buren dan helpen. Ook de gemeente kan hulp bieden. Bijvoorbeeld bij het huishouden, met maaltijdservice of met een rolstoel, zodat iedereen prettig, veilig en zelfstandig kan blijven wonen en meedoen in de samenleving. Bij het Loket Zorg en Samenleven kunt u terecht met vragen over voorzieningen, zorg en welzijn. De medewerkers geven vrijblijvend advies en helpen u bijvoorbeeld bij het aanvragen van woningaanpassingen en hulp bij het huishouden. Zie voor adressen pagina 4. Kijk ook op: www.zorgensamenleven.amsterdam.nl

10 maart 2011

Gratis taal- of inburgeringscursus Wilt u de Nederlandse taal (beter) leren of kent u iemand die dat wil? Bij de Taalwijzer Zuid kunt u zich aanmelden voor een gratis Nederlandse taal- en/of inburgeringscursus. De lesuren variëren van 6 tot 12 uur per week, en zijn overdag of ‘s avonds op verschillen-

de locaties in de buurt. Nieuwe cursussen starten regelmatig.

Voorwaarden: ■ u heeft geen uitkering van de Dienst Werk en Inkomen (DWI); ■ u staat officieel ingeschreven op een adres in stadsdeel Zuid; ■

Topsport in Zuid

u bent in het bezit van een Nederlands paspoort, een paspoort van een land uit de Europese Unie of u bent partner van een EU-onderdaan. Als u een verblijfsvergunning heeft met een permanent verblijfsdoel (geen studie of arbeid), kunt u zich ook bij ons aanmelden; mensen die een uitkering ontvangen kunnen niet naar de Taalwijzer. Zij kunnen voor deze cursussen terecht bij hun klantmanager van DWI.

Informatie Taalwijzer Zuid, Lutmastraat 81 Tel. 020 470 9122 of e-mail: taalwijzer@combiwel.nl

In ieder mens schuilt een vrijwilliger

NL DOET, doet u mee? Art Tweets

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven.

Art Tweets zijn korte berichten over kunst- en cultuuruitingen in stadsdeel Zuid. In maximaal 140 tekens (net als in een bericht van Twitter) worden ze geplaatst. Soms cryptisch, maar daardoor ook spannend. Bij iedere Art Tweet staat een link naar meer informatie.

Vrijdag 18 en zaterdag 19 maart stimuleert de landelijke actie NL DOET iedereen de handen uit de mouwen te steken. De bestuurders van stadsdeel Zuid gaan met een groep oudere vrijwilligers een middag op stap als blijk van waardering. Doet u ook mee met een of twee dagen vrijwilligerswerk? Hoe doet u mee aan NL DOET? Wilt u de handen uit de mouwen steken, kijk dan op www.nldoet.nl voor een klus in de buurt. Er zijn ook klussen voor twintig of meer

Vorige maand stonden de Sporthallen Zuid in het teken van de Europese Kampioenschappen Badminton. Maar bij dit ene EK blijft het niet.

personen voor groepen en bedrijven. ■

www.nldoet.nl

www.amsterdam.nl/vrijwillig

2011: Europees jaar van het vrijwilligerswerk

In 2012 vindt het EK Handboogschieten plaats en Amsterdam maakt zich sterk voor het binnenhalen van het EK Atletiek 2016, beide in het Olympisch Stadion.

2011 is Europees jaar van het vrijwilligerswerk. Doel is de vele vernieuwende, leuke en interessante manieren van vrijwilligerswerk te laten zien. Amsterdam doet mee met een eigen campagne om vrijwilligers te waarderen en te werven en Stadsdeel Zuid haakt hierbij aan.

EK Badminton In totaal streden in Sporthallen Zuid 32 badmintonteams om de Europese titel, om zo regerend Europees kampi-

oen Denemarken op te volgen. Het EK gemengde landenteams badminton bestaat uit een aantal onderdelen: een mannenenkel, vrouwenenkel, mannendubbel, vrouwendubbel en een gemengd dubbel. Na de finale op zondag 20 februari deelde stadsdeelwethouder Paul Slettenhaar brons uit aan het Engelse landenteam. Denemarken won de finale van Duitsland.

Light of Day Annemarie Vink (1984) exposeert tot 14 maart in Retort Art Space kleine, intieme schilderijen. www.retortproject.nl ‘The observer is the observed’ en ‘science and hope’. Fotokunstwerken van Jacek Rajewski en Elena Kravtchenko in tijdelijke galerie in de Marathonbuurt. www.verborgenparels.nl

DynaMove: Jongeren maken kennis met vier sporten

Oriëntatiebijeenkomst Vrijwilligerswerk De Vrijwilligers Centrale Amsterdam organiseert iedere maand een oriëntatiebijeenkomst voor mensen met interesse in vrijwilligerswerk. Samen met u bekijken we actuele vacatures in de buurt en praten we over wensen en verwachtingen van ontwikkelingswerk. Deelname is gratis. ■

Aanmelden via www.vca.nu/zuid of via het Loket Zorg en Samenleven, tel. 020 252 42 55.

Vrijdag 25 maart, 15:00 – 17:00 uur

Bibliotheek Cinétol

Tolstraat 160

Programma Alzheimer Café Toegang gratis, aanmelden niet nodig. Inloop vanaf 19.00 uur met koffie en thee. ■

Dinsdag 1 maart

Onderwerp: Palliatieve (terminale) zorg

Buurtcentrum Olympus, Hygiëaplein 8-10, 19.30 - 21.30 uur.

Informatie: Sabien Metselaar, tel. 020 572 0833 en www.alzheimer-

DynaMove is een nieuw sportproject in Zuid. Jongeren tussen 12 en 15 jaar maken kennis met vier sporten: Basketball, Moderne dans, Rugby 7’s en Squash. Elke blok van acht lessen wordt afgesloten met een bezoek aan een (top)sportevenement. Zo kunnen ze hun passie voor een sport ontdekken. DynaMove is vooral bedoeld voor jongeren uit de Rivierenbuurt en Buitenveldert, maar alle scholieren die in Zuid op een middelbare school zitten zijn welkom. De activiteiten zijn na schooltijd en in de buurt van de middelbare scholen. In de training maken de deelnemers kennis met een

sport en krijgen ze informatie over sportverenigingen in Amsterdam. Meedoen kost € 10.

Winkeliers Museumkwartier gaan zwerfafval te lijf

Informatie Geïnteresseerd? Kijk op www.dynamo-amsterdam.nl > DynaMove. Hier vind je een overzicht van de activiteiten, de tijden en het inschrijfformulier. DynaMove is ook te vinden op Facebook, Twitter en Hyves. Zoek daarvoor naar ‘DynaMove’ op de betreffende site. DynaMove is een project van Dynamo in samenwerking met Stadsdeel Zuid.

nederland.nl ■

Woensdag 23 maart

Onderwerp: samen op vakantie, wat is mogelijk?

Servaes Noutsstraat 3-99, 19.30 - 21.30 uur.

Informatie: Adinda de Baat, tel. 06 4152 1617, email a.debaat@combiwel.nl

Informatie voor de agenda kunt u sturen naar: stadsdeelkrant@zuid.amsterdam.nl www.zuid.amsterdam> Loket Zorg en Samenleven

De cursus wordt afgesloten met een bezoek aan een groot (top)sportevenement. Zo bezoekt de basketball groep een play-off wedstrijd van de Nederlandse basketballeredivisie (Dutch Basketball League) en gaan de Rugbyers naar het Nederlands Kampioenschap Rugby voor 7’s.

Bij het startschot van een actie in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen neemt Kim Zuidema, assistent supermarktmanager van Albert Heijn (Museumplein), een bezem in ontvangst van Stijntje de Boer, adviseur aanpak winkelcriminaliteit (Hoofdbedrijfschap Detailhandel). Meer informatie over het Keurmerk Veilig Ondernemen vindt u op www.hetccv.nl.


www.zuid.amsterdam.nl

Fracties stadsdeelraad Zuid

www.vvd.amsterdam.nl/zuid

Dhr. J. (Jeroen) Van Wijngaarden 020 676 9555 fractievoorzitter jvanwijngaarden@zuid.vvdamsterdam.nl Mw. A.R. (Rosalien) van Dolder 06 4726 4966 rvandolder@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. J.H.J. (John) van Doorn 020 644 0059 jvandoorn@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. J.P. (Jaïr) Eisenmann 020 344 4846 jeisenmann@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. A. (Arjen) de Heus 06 2188 4369 jacdeheus@zuid.vvdamsterdam.nl Mw. L.P. (Petra) Tiel 020 776 7386 p.tiel@vvdamsterdam.nl Dhr. C.T. (Richard) Valkering 06 5243 3817 rvalkering@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. J.G. (Jan-Willem) van der Wal 085 878 4265 jwvdwal@zuid.vvdamsterdam.nl

D66 www.d66amsterdamzuid.nl ■

Dhr. A.S.P. (Alexander) Scholtes fractievoorzitter a.scholtes@d66.nl Dhr. E. (Ed) Berkhout e.berkhout@zonnet.nl Dhr. P.V. (Paul) Guldemond paulguldemond@hotmail.com Mw. H.E.A. (Cintha) van Heeswijck-Veeger cintha@upcmail.nl Dhr. E.P. (Eelco) Huizinga eelco.huizinga@planet.nl Dhr. H.F.L. (Herman) Wals hermanwals@dds.nl

06 1418 3583

06 5374 4844 06 1224 1387

Ieder raadslid heeft het recht voorstellen aan de stadsdeelraad te doen. Een initiatiefvoorstel geeft aan de raadsleden de mogelijkheid om signalen die uit de samenleving worden opgevangen, te vertalen in concrete voorstellen voor beleid. Hoe werkt het? Wanneer het initiatiefvoorstel gereed is, biedt het raadslid dit aan de raadsvoorzitter aan. In eerste instantie wordt het voorstel eerst in een raadscommissie besproken. Bedoeling hiervan is om te peilen of er draagvlak is voor het voorstel vanuit de verschillende fracties. Als uit de behandeling in de

06 5479 3607

Maak dit keer kennis met Paul Guldemond (D66)

06 4621 5244

Dhr. W.M. (Marijn) van Ballegooijen, 06 1880 9839 fractievoorzitter vanballegooijen@gmail.com Dhr. B. (Brahim) Abid 06 2467 0101 brahim.abid@gmail.com Dhr. E.M. (Eddy) Linthorst 020 679 5052 eddy.linthorst@planet.nl Mw. T. (Tanja) van Nieuwenhoven 06 1633 8258 tanja.v.nieuwenhoven@planet.nl Mw. F.S. (Femke) Roos-Meijer, 020 671 6203 / raadsvoorzitter 06 5371 8563 femroos@chello.nl Dhr. A.J.M. (Toon) Weerts 020 675 5571 kerst833@planet.nl

Dhr. P.J.J. (Paul) van Grieken, fractievoorzitter paul.van.grieken@xs4all.nl Dhr. S. (Sam) Franklin sam@discordant.nl Dhr. J.B. (Jan) Kok janbkok@janbkok.nl Mw. J.H.A. (Angela) Nijland angela@groenlinks-zuid.nl

085 878 5639

020 618 0278 020 679 1828 06 4467 3002

SP www.amsterdam.sp.nl/kerngroepen/zuid ■

Mw. R. (Roya) Moayyed, fractievoorzitter roya.moayyed@hetnet.nl Dhr. M.A. (Marcel) Koldewijn marcelkoldewijn@gmail.com

06 1410 9114

06 5060 8548

CDA www.CDAZuid.nl ■

Dhr. H.J.W. (Henk) Boes, fractievoorzitter henk.boes@gmail.com

Vereniging Ons Zuid www.stemvoz.nl ■

Mw. D. (Daphna) Brekveld, fractievoorzitter info@stemvoz.com

020 679 5076

Zuid- en Pijpbelangen www.zpbelangen.org ■

Dhr. T.F.I.M. (Theo) Keijser, 020 664 3282 / fractievoorzitter 675 7025 stem_zpbelangen@hotmail.com

Griffie Secretariaat Mw. Khadija Mgabar Dhr. Hugo Vlugt griffie@zuid.amsterdam.nl ■ ■

020 252 1345

Mw. Josine Spier (raadsgriffier) Mw. Maria Hoogendoorn (loco-griffier/commissiegriffier Dienstverlening Financiën &Veiligheid) Mw. Marie-José Oosterbaan (commissiegriffier Samenleving) Mw. Filiz Alkan (commissiegriffier Ruimte & Wonen en Leefomgeving) Mw. Delana ’t Zand (communicatieadviseur)

De commissie- en raadsvergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen begin-

commissie blijkt dat de meerderheid voorstander is, krijgt het dagelijks bestuur (DB) de opdracht om een préadvies op te stellen. In dit préadvies moet naar voren komen, hoe het DB over het initiatief denkt en of het uitvoerbaar is. Hierna komt het initiatiefvoorstel, voorzien van het préadvies van het DB, weer aan de orde in de commissie. Die bepaalt of het voorstel aan de deelrad wordt aangeboden voor besluitvorming. De uitkomst kan zijn dat de commissie de indiener verzoekt het voorstel aan te passen naar aanleiding van het préadvies van het dagelijks bestuur. Het is aan de indiener om de besluitpunten te formuleren die aan de deelraad worden voorgelegd. Op verzoek wordt de indiener hierbij ondersteund door de griffier.

nen doorgaans om 20.00 uur en vinden

Meer informatie Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 252 1345 of griffie@zuid.amsterdam.nl.

Financiën & Veiligheid

plaats in de raadzaal van het stadsdeelkantoor Pres. Kennedylaan 923. Dinsdag 15 maart 20.00–22.30 uur: raadscommissie Leefomgeving Woensdag 16 maart 20.00–22.30 uur: raadscommissie Dienstverlening,

Donderdag 17 maart

In het kader van Jeugd en Veiligheid leggen deelraadsleden en commissieleden een werkbezoek af aan verscheidene instellingen in het stadsdeel, waaronder: Combiwel, Dynamo en

Paul Guldemond is deelraadslid voor D66 en woont aan de Amstelveenseweg in de Schinkelbuurt. ‘Ik woon daar met mijn verloofde, aanstaande juni gaan we trouwen. We hebben ons appartement grondig verbouwd. Het is daardoor echt helemaal ons huis geworden, ik wil er nooit meer weg.’

Streetcornerwork. Woensdag 30 maart 20.00-22.30 uur: vergadering deelraad

Werk naast het raadswerk ‘In het dagelijks leven ben ik beleidsadviseur bij de provincie Noord-Holland, waar ik beleid maak op het gebied van duurzame energie. Dat vind ik ontzettend interessant, want hoewel iedereen het er over eens is dat we meer duurzame energie moeten produceren, blijkt het vaak toch lastig om projecten van de grond te krijgen. Geld is helaas vaak schaars.’

Vergaderingen t/m juni 2011 Komt tijd komt raad Hieronder een overzicht van data waarop de raad in het eerste half jaar van 2011 vergadert: ■ Woensdag 30 maart ■ Donderdag 21 april ■ Woensdag 25 mei ■ Woensdag 29 juni en donderdag 30 juni

GroenLinks www.amsterdamzuid.groenlinks.nl

Activiteiten maart

Werkbezoek

Maak kennis met...

www.amsterdam.pvda.nl/zuid fractie: 06 5091 6166

De raadsleden van Zuid beschikken over een aantal instrumenten om hun controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol goed te kunnen uitoefenen. In een reeks leggen wij uit welke instrumenten het zijn en hoe zij werken. Deze week bespreken we: het initiatiefvoorstel.

06 1368 6449

PvdA

Nieuws uit de stadsdeelraad

Instrumenten van de raad – Initiatiefvoorstel

VVD

3

10 maart 2011

Interesses ‘Van “huis uit” ben ik politicoloog, ik heb gestudeerd in Nijmegen. Daar ben ik in 2000 politiek actief geworden voor D66 en na de verhuizing naar Amsterdam in 2004 ben ik actief gebleven, toen in de afdeling D66 Amsterdam Zuid. Politiek vind ik vooral boeiend, omdat het gaat om het wegen van belangen. Vooral op stadsdeelniveau is dat heel concreet. Hoger bouwen om meer woningen te creëren, gaat ten koste van het uitzicht van een ander; meer groen betekent minder parkeerplaatsen. Het zoeken naar een balans daarin vind ik een echte uitdaging. Buiten het raadswerk probeer ik af en toe wat te fotograferen en met mijn vriendin volg ik stijldansles.’ De politiek… ‘Politiek gaat over de vraag hoe we de gemeenschappelijke lusten en lasten verdelen. Dat thema komt op alle bestuurlijke niveaus terug, dus ook in het stadsdeel. In Zuid gaat het dan bijvoorbeeld over de vraag of we ons geld inzetten om de straat goed te laten vegen of om pleinen extra allure te geven. Uiteraard draagt het beide bij aan een prettig stadsdeel, maar in tijden van bezuinigingen vind ik dat je in ieder geval de basis op orde moet hebben. Dus eerst een schone straat en als we dan nog geld over hebben, kunnen we nieuwe dingen doen.’ …en de deelraad in het bijzonder? ‘In de D66-fractie ben ik woordvoerder op de beleidsterreinen financiën en dienstverlening. Financiën is een heel belangrijk onderwerp, zeker in tijden dat er bezuinigd moet worden, maar voor de gemiddelde bewoner niet zo zichtbaar. Als het stadsdeel de financiën goed op orde heeft, dan merkt niemand dat. Pas als er financiële problemen zijn, moeten er drastische maatregelen worden genomen en die doen vaak pijn. Daarom doe ik mijn best de financiën “uit de kranten te houden”...’ Dienstverlening is wel een heel zichtbaar onderwerp; veel mensen hebben immers regelmatig te maken met het stadsdeel. Dat gaat veel verder dan het ophalen van een paspoort of het aanvragen van een vergunning. Ook het aanvragen van Wmo-voorzieningen of het melden van losliggende stoeptegels moet gemakkelijk zijn. Ik ben ervan

Vergaderstukken U vindt de volledige agenda’s en bijbehorende vergaderstukken op onze website: www.zuid.amsterdam.nl > Bestuur en organisatie > deelraad. Vanaf deze pagina van de stadsdeelraad kunt u doorklikken naar de pagina Raadsinformatie.

overtuigd dat moderne communicatiemiddelen de dienstverlening nog verder kunnen verbeteren. Gelukkig gebeurt er al veel, maar het stadsdeel moet zich blijven afvragen hoe zij haar inwoners beter kan bedienen.’ Waarvoor kunnen de mensen uit Zuid bij u terecht? ‘Als voorzitter van de commissie Ruimte & Wonen word ik regelmatig benaderd over (ver)bouwplannen. Ons stadsdeel is zo dicht bebouwd dat ruimtelijke procedures vaak complex zijn. De procedures zijn soms bijna niet meer te begrijpen en dat maakt mensen boos. Ze hebben het gevoel dat ze niet serieus worden genomen, of dat plannen toch al vast liggen. Ik weet zeker dat dat niet waar is, maar het laat wel zien dat we als stadsdeel (politiek) transparanter moeten zijn; beter laten zien welke afweging we maken. Dat geldt in het bijzonder als we mensen moeten teleurstellen. Soms is het nu eenmaal niet mogelijk om het iedereen geheel naar de zin te maken. Ik ben er echter van overtuigd dat mensen dat best begrijpen, als je maar bereid bent om het uit te leggen.’ Ik zou wel eens een drankje willen drinken met…? ‘Met iedereen die een goed idee heeft over wat er beter kan in het stadsdeel, maar niet goed weet hoe het onder de aandacht te brengen. Die mensen wil ik graag verder helpen. Onze inwoners zitten vol met goede ideeën voor hun eigen buurt en weten vaak ook wat het beste werkt. Daar moeten we als stadsdeel gebruik van maken. Samen maken we immers de stad! Mijn contactgegevens staan elders in deze krant, dus ik kijk uit naar de reacties…’

Wilt u inspreken/ de raad toespreken? Meldt u zich dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de betreffende vergadering aan. Dat kan op tel. 020 252 1345 of via het aanmeldformulier voor insprekers op de website. Insprekers/toesprekers worden verzocht zich vóór aanvang van de vergadering te melden bij de aanwezige griffiemedewerker.


4 Spreekuur dagelijks bestuur De vijf stadsdeelbestuurders houden spreekuur voor bewoners. Een afspraak maken is niet nodig, u kunt gewoon langsgaan. In principe is er iedere twee weken spreekuur. De eerstkomende spreekuren zijn: Paul Slettenhaar, voorzitter Vrijdag 18 maart, 10.30-11.30 uur Loket Zorg en Samenleven A.J. Ernststraat 112 buurten: Buitenveldert, Prinses Irenebuurt en Zuidas onderwerpen: o.a. dienstverlening, communicatie, veiligheid, handhaving en sport Egbert de Vries, vice-voorzitter Maandag 14 maart, 16.00-17.00 uur Dienstencentrum Berlage Lekstraat 13A buurten: IJsselbuurt, Rijnbuurt en Scheldebuurt onderwerpen: o.a. werk en inkomen, armoedebeleid, inburgering, wonen, welstand en monumenten, ruimtelijke ordening en Wet maatschappelijke ondersteuning Joep Blaas Dinsdag 22 maart, 16.00-17.00 uur Dienstencentrum Cordaan Amstelveenseweg 308 buurten: Museumkwartier, Duivelseiland, Willemsparkbuurt en Schinkelbuurt onderwerpen: o.a. openbare ruimte, groen, reiniging, afvalinzameling en milieu Marco Kreuger Woensdag 16 maart, 16.00-17.00 uur Dienstencentrum Cordaan Amstelveenseweg 308 buurten: Hoofddorppleinbuurt, Stadionbuurt en Apollobuurt onderwerpen: o.a. verkeer en vervoer, parkeren, welzijn, ouderen en integratie Simone Kukenheim Donderdag 17 maart, 16.00-17.00 uur De Edelsteen Smaragdplein 3-5 buurten: Oude en Nieuwe Pijp (incl. Diamantbuurt) onderwerpen: o.a. economische zaken, kunst en cultuur, onderwijs en jeugd

Informatieavond

15 maart: MER Zuidas Flanken In opdracht van de Dienst Zuidas is een milieueffectrapportage (MER) voor Zuidas Amsterdam Flanken opgesteld. Het gaat om de grootschalige ontwikkeling van kantoren, woningen en voorzieningen in de zogenoemde flanken van de Zuidas, gelegen aan weerszijden van de A10. In dit MER Zuidas Flanken zijn de effecten van de ontwikkeling op het milieu onderzocht. Het milieueffectrapport Zuidas Flanken is per 2 maart jl. ter visie gelegd. Over de formele ter inzage legging is op 2 maart jl. informatie verstrekt in de Staatscourant, het Parool en alle edities van het Stadsblad. Dit kunt u ook nalezen op www.amsterdam.nl/kennisgevingen. Op dinsdag 15 maart 19.30-21.30 organiseert Dienst Zuidas een informatieavond over het m.e.r. Zuidas Flanken. Tijdens deze bijeenkomst kunt u vragen stellen over de inhoud en conclusies van het m.e.r. Zuidas Flanken. De informatieavond vindt plaats in: Conference Center in WTC gebouw, Strawinskylaan 77 (1077 XW Amsterdam), Toren A, zaal Potsdammerplatz – meetingroom 6. Aanmelden Wij horen graag of u aanwezig kunt zijn op de informatieavond 15 maart. U kunt zich aanmelden via het mailadres infomerflanken@zuidas.nl

www.zuid.amsterdam.nl Officiële bekendmakingen Regeling bezwaren Op dinsdag 15 februari 2011 heeft het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid besloten: ■ de Regeling behandeling bezwaren stadsdeel Oud-Zuid mede van toepassing te verklaren op bezwaren gericht tegen besluiten tot het verlenen, intrekken of weigeren van belanghebbendenvergunningen en autodeelvergunningen; ■ dit besluit, met terugwerkende kracht, in werking te laten treden op 1 oktober 2010. Op grond van artikel 12 van de Bijzondere verordening op de stadsdeelherinrichting 2010, geldt de Regeling behandeling bezwaren Stadsdeel Oud-Zuid per 1 mei 2010 voor Stadsdeel Zuid. De Regeling behandeling bezwaren Oud-Zuid kunt u nalezen in het Amsterdams Regelgeving Register, via www.regelgeving.amsterdam.nl. Vooraankondiging Bestemmingsplan De Vondeltuin, artikel 1.3.1 Bro Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maakt het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid bekend dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor: De Vondeltuin Voor het westelijk deel van het Vondelpark, aan de kant van de Amstelveenseweg, wordt een

bestemmingsplan gemaakt voor de Vondeltuin. Het plangebied beslaat de speelplaats en de horecazaak. Ten behoeve van een hernieuwde planologische regeling heeft de stadsdeelraad van het toenmalige Oud-Zuid op 27 januari 2010 een keuzenotitie vastgesteld. De stadsdeelraad heeft toen gekozen voor het ‘conserverende model 2a’. De bestaande bebouwing wordt positief bestemd; de bebouwing en het gebruik mag worden voortgezet. Het doel is om op termijn over te gaan tot vernieuwing van de bebouwing en de rommelige ruimtelijke structuur te verbeteren. Indien mogelijk wordt een deel van de bebouwing ondergronds gebracht en ruimtelijke kwaliteiten hersteld dan wel versterkt. Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro melden wij hier dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen over deze voornemens naar voren te brengen, er geen stukken betreffende deze voornemens ter inzage worden gelegd en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over deze voornemens. Voordat de ontwerpbestemmingsplannen voor deze locaties ter inzage worden gelegd, zal de kennisgeving daarvan worden gepubliceerd in de stadsdeelkrant, Staatscourant en langs elektronische weg (internetsite stadsdeel). Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u

contact opnemen met het team Stedelijke Ontwikkeling van Stadsdeel Zuid, telefoonnummer 14 020. Subsidies Tijdelijke Kunstprojecten 1e tranche 2011 Stadsdeel Zuid nodigt kunstenaars en kunstinstellingen uit plannen in te dienen voor tijdelijke kunstprojecten. Projecten die buiten de gebaande paden gaan hebben de voorkeur. De voorstellen worden beoordeeld door de Adviescommissie voor de Kunst / Zuid. Voorwaarden: ■ Het project moet plaatsvinden in een publiek toegankelijke locatie in Stadsdeel Zuid. ■ Kunstinstellingen die aanvragen, dienen gevestigd te zijn in Stadsdeel Zuid. ■ De subsidieaanvraag moet inzicht geven in het artistieke concept en resultaat, het beoogde publiek, de artistieke kwaliteit van eerder werk, de projectorganisatie en financiering. 31 maart is de sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen. U dient gebruik te maken van het aanvraagformulier. U kunt het downloaden via www.zuid.amsterdam.nl

Mijn Zuid

Leen Schaap begon in 1985 als politieman in de Warmoesstraat. Sinds 2009 is hij districtchef van district Zuid. Hij is verantwoordelijk voor een rechercheafdeling en acht politiebureaus, waarvan vier in Stadsdeel Zuid. Hij heeft de stad in 25 jaar zien veranderen: “Criminaliteit is toegenomen en verhard, maar maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de samenleving. Voor een deel is het idealisme waarom ik dit werk doe. Ik heb een hekel aan onrecht, in het bijzonder discriminatie en geweld. Ik wil graag een bijdrage leveren aan een veiliger Amsterdam.” Veiligheid “Zuid is een van de veiligste gebieden in Amsterdam. Natuurlijk komen hier woninginbraken voor, net als in de rest van Nederland. Maar veiligheid begint bij jezelf, het is niet alleen taak van de politie. Je woont in een grote stad, wees alert en bewust van het feit

dat criminaliteit altijd en overal kan opduiken. Let op elkaar, help elkaar en durf in te grijpen als er iets gebeurt.” Hufterigheid “Ik merk dat er steeds meer sprake is van verharding in de samenleving; asociaal gedrag en hufterigheid. Er is een maatschappij ontstaan waarbij het individu het belangrijkste is; dat gaat ten koste van anderen. Ook zie ik een afnemend gevoel voor autoriteit. Ik ben er een voorstander van om hier wat kracht terug te winnen.“ Favoriete buurt “De Diamantbuurt in de Pijp is een van mijn favoriete plekken. Het is architectonisch een prachtige buurt, haast een dorp. En het Museumplein, daar speelt het stadse leven zich af, met evenementen en demonstraties. Maar midden op het plein staat het monument voor de vrouwen van Ravensbrück 1940-1945 die in een concentratiekamp zijn omgekomen. De tekst op het monument ‘voor haar die tot het uiterste neen bleven zeggen tegen het fascisme’, raakt mij in elke vezel. De strijd tegen discriminatie, ongelijkwaardigheid en alles wat daar-

Veel mensen gebruiken Amsterdam Zuid dus om er in, uit of over te stappen. Daarmee is het station niet alleen een kloppend hart, maar ook de entree, het visitekaartje van Zuidas. Maar zoals gezegd: dat ervaar je niet zo als je er bent. Het visitekaartje is een beetje smoezelig, alsof het door teveel handen is gegaan. Daar gaan we dus iets aan doen.

Deze maatregelen zijn niet voor de eeuwigheid, want het aantal reizigers blijft groeien. De komende twintig jaar naar verwachting tot 225.000 per dag - net zoveel als Amsterdam Centraal nu. Zuidas is dan een OVknooppunt van de eerste orde, met dank aan de Noord/Zuidlijn, de lightrailverbinding met Schiphol en Almere en de HSL.

Algemeen nummer: 14 020 Inspecteurs Bouw- en Woningtoezicht: (9.00-10.00 uur)

14 020

Meldingen openbare ruimte:

14 020

Bedrijfsafval:

020 252 1111

Meldpunt Zorg en Overlast:

020 252 1670

Loket Zorg en Samenleven:

020 252 4255

e-mail: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl website: www.zuid.amsterdam.nl postadres: Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam President Kennedylaan 923 Burgerzaken* Ma, do, vr: Inloopspreekuur: Op afspraak: Di: Inloopspreekuur: Wo: Inloopspreekuur:

09.00 - 14.00 uur 14.00 - 16.00 uur 09.00 - 14.00 uur 09.00 - 19.00 uur

Burgerlijke Stand** Ma, do, vr: Inloopspreekuur: 09.00 - 14.00 uur Op afspraak: 14.00 - 16.00 uur Di: Inloopspreekuur: 09.00 - 14.00 uur Wo: Inloopspreekuur: 09.00 - 16.00 uur Op afspraak: 16.00 - 19.00 uur U kunt ook digitaal een afspraak maken op www.zuid.amsterdam.nl.

Burgerzaken Ma: Inloopspreekuur: 09.00 - 19.00 uur Di: Inloopspreekuur: 09.00 - 14.00 uur Wo, do, vr: Inloopspreekuur: 09.00 - 16.00 uur

(foto: NH)

uit voortvloeit daar doe ik het voor, dat is de kern van mijn werk.” Samenwerking “Ik ben heel tevreden over de samenwerking met Stadsdeel Zuid. Het ‘nieuwe’ stadsdeel is nog meer gefocust op veiligheid. Er is een nieuw begin, nieuw elan en dat helpt ons enorm om Zuid nog veiliger te maken. Je hebt elkaar hard nodig, niet alleen in de vorm van overleggen op het gebied van veiligheid, maar vooral bij de uitvoering. Wanneer we optreden als één overheid, wordt het echt veiliger.”

Station Amsterdam Zuid: een nieuw visitekaartje Sterker: we zijn al bezig. Een eerste aanzet wordt gegeven door het Mahlerplein bij ABN Amro te vergroten. Daardoor ontstaat ruimte voor een aantal winkels, zoals een HEMA en een AH to go. Ook komt er een flinke overkapping, zodat je bij regen comfortabel je boodschappen kunt doen. Dit alles met ons belangrijkste doel voor ogen: een wijk die meer te bieden heeft dan werken alleen.

Contact en openingstijden

Loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301

Zuidas

NS-station Amsterdam Zuid is het kloppend hart van Zuidas, maar eerlijk gezegd zie je dat er nog niet helemaal aan af. Dat ligt niet aan het aantal gebruikers. Met 60.000 reizigers per dag is het even groot als station Arnhem. Binnenkort, met Koninginnedag, verwachten we zelfs 200.000 bezoekers die via ‘ons’ station de stad in gaan.

10 februari 2011

Loket Zorg en Samenleven Voor informatie en advies over Wmo-voorzieningen, zorg en welzijn. ■ Pres. Kennedylaan 923 ma t/m vr: 09.00 - 12.00 uur. wo ook: 16.00 - 19.00 uur. ■ Stadhouderskade 89 di 09.00 - 12.00 uur ■ A.J. Ernststraat 112 ma, di en do 13.00 - 16.00 uur ■ Lekstraat 13A ma, wo, do en vrij 9.00 - 12.00 uur ■ Amstelveenseweg 308 di en wo 13.00 - 16.00 uur

Leen Schaap, districtchef politie In de rubriek Mijn Zuid maakt u kennis met bekende en minder bekende personen die in Zuid wonen of werken.

Burgerlijke Stand Ma: Inloopspreekuur: Op afspraak: Di: Inloopspreekuur: Wo, do, vr: Inloopspreekuur: Vergunningen Ma. t/m vr: Maandag: Dinsdag: Wo, do en vr:

09.00 - 16.00 uur 16.00 - 19.00 uur 09.00 - 14.00 uur 09.00 - 16.00 uur

09.00 - 12.00 uur (inloop). 12.00 - 19.00 uur (op afspraak) 12.00 - 14.00 uur (op afspraak) 12.00 - 16.00 uur (op afspraak)

* Burgerzaken Aanvragen paspoort, rijbewijs, verklaring van gedrag, attestatie de vita en diverse afschriften (uittreksels) van de Gemeentelijke Basis Administratie. ** Burgerlijke stand Aangifte doen van geboorte en overlijden, voltrekken van huwelijken of geregistreerd partnerschap. NB: voor ondertrouw moet u een afspraak maken (telefonisch of via www.zuid.amsterdam.nl). U vindt hier de belangrijkste openingstijden. Kijk op onze website voor meer informatie. Digitaal Loket Zuid Steeds meer zaken kunt u regelen via www.loket.amsterdam.nl.

Colofon Stadsdeelkrant Zuid wordt tweewekelijks huis-aan-huis verspreid. Jaargang 2, nummer 5 Oplage: 90.000 Uitgave: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid

(foto: DK)

Tegen die tijd zal het station niet meer vergelijkbaar zijn met het huidige gebouw. Ik zie ernaar uit. Maar voorlopig ben ik al tevreden met de vernieuwingen die we dit jaar realiseren. Misschien komt u er al regelmatig, maar zo niet: van harte welkom! Klaas de Boer Directeur Zuidas Amsterdam

Hoofdredactie: Hans Henrotte Eindredactie: Nickele Jonker, Delana ‘t Zand (raadsgriffie pagina 3) Productie: Movement Vormgeving: Floppy Design Druk: Dijkman, Diemen Fotografie: Doriann Kransberg (DK), Nick Hogeveen (NH) Rogier Scheepen (RS), Lee-Roy Toren (LT) Verspreiding: TNT Post. Klachten over de bezorging? Tel: 0900 0990 of kijk op www.tntpost.nl > Klantenservice Stadsdeel Zuid, dan wel de met het stadsdeel samenwerkende derden, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van de inhoud van Stadsdeelkrant Zuid. Suggesties, tips of reacties? e-mail: stadsdeelkrant@zuid.amsterdam.nl post: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Stadsdeel Zuid  

Stadsdeel Zuid 10/03

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you