Page 1

Special Veiligheid 31|10|13 Stadsdeel zet in op preventie, sámen met bewoners en ondernemers

Blijvende focus op veiligheid

Prettig wonen In alle buurten investeert het stadsdeel in een schone en veilige omgeving. Een aantal buurten in Zuidoost krijgt daarbij extra aan-

Wijkagent Patrick Struiken in gesprek met een bewoner

dacht (de zogeheten focuswijken). Een schone wijk waar het prettig wonen is én waar mensen elkaar kennen, volgens cijfers van de politie is een schone wijk waar mensen elkaar kennen het minst vatbaar voor overlast en criminaliteit. Het is dan ook belangrijk dat bewoners niet de andere kant op kijken. Ongewenst gedrag, hoe klein ook, mag niemand accepteren.

Kijk voor meer cijfers uit Zuidoost op www.eenveiligamsterdam.nl Meer informatie over veiligheid en aanpak buurten en focuswijken www.zuidoost.amsterdam.nl > wonen > leefomgeving > veiligheid www.zuidoost.amsterdam.nl/buurten

Een beetje politie zijn we allemaal In de veiligheidsweek wordt extra aandacht besteed aan wat bewoners en ondernemers zelf kunnen doen om hun veiligheid en die van anderen te vergroten. Zo bezoekt een ‘mystery guest’ een bedrijventerrein om de bedrijven te bezoeken en door te lichten op inbraakgevoeligheid waarna voorlichting wordt gegeven. Winkeliers kunnen hun winkel doorlichten op diefstalpreventie en we starten een campagne om meer bewoners te laten deelnemen aan Burgernet. Ik heb mezelf uiteraard hiervoor ook aangemeld, ‘practise what you preach’. Over burgernet leest u meer in deze veiligheidsbijlage. Meer en meer wordt een beroep op bewoners gedaan om mee te helpen aan de veiligheid. Op TV bijvoorbeeld via het populaire programma Opsporing Verzocht of Bel M 0800-7000, waarbij bewoners anoniem tips kunnen doorgeven over soms ernstige misdaden die in veel gevallen ook tot aanhoudingen hebben geleid. Met deze extra ogen en oren is het ook in Zuidoost gelukt de veiligheid sterk te verbeteren. De techniek helpt ons gelukkig ook een handje. Wie heeft tegenwoordig geen smartphone op zak waarmee met foto of video snel extra beelden beschikbaar zijn voor opsporing en vervolging. Maar het kan ook gaan om vermissing zoals laatst bij een demente vrouw. De bewoner van Zuidoost die haar vond via Burgernet beschouwde het als een gewone zaak om mee te doen: “Dat is toch mijn burgerplicht?” en zo is het. Een beetje politie zijn we allemaal. Tjeerd Herrema, stadsdeelvoorzitter

Diefstal = aangifte Bedrijfsleider Edith Hooijman-Wonodikromo van H&M is bestuurslid van winkeliersvereniging Amsterdamse Poort en één van de drijvende krachten achter het traject Keurmerk Veilig Ondernemen. Ondernemers in de Amsterdamse Poort zetten zich actief in voor een veilig winkelgebied. Ze hebben de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald en zijn op weg naar de tweede. Nagenoeg alle winkeliers lieten onlangs een veiligheidsscan uitvoeren om de veiligheid in en om hun winkel te vergroten. Ondernemers en hun personeel volgden ook een training over wat zij zélf kunnen doen om een diefstal te voorkomen. Eén van de drijvende krachten achter deze intensieve aanpak is Edith HooijmanWonodikromo van het filiaal H&M. Het beleid van de modeketen is helder: van elke diefstal wordt aangifte gedaan, ook als het om een elastiekje van twee euro gaat. Volgens de bedrijfsleider van H&M is het belangrijk dat ondernemers elke diefstal melden. “We bespreken met de politie hoe we sneller aangifte kunnen doen, zonder alle rompslomp die

Foto Suzanne Blanchard

Voor iedereen die zich inzet voor een veilige wijk is het klip en klaar: veiligheid gaat iedereen aan, niet alleen het stadsdeel en de politie. Daarnaast dragen ook woningcorporaties, welzijnstellingen, scholen én bewoners en ondernemers hun steentje bij. In Zuidoost leveren die gezamenlijke inspanningen resultaten op. Uit de cijfers blijkt dat het stadsdeel op de goede weg is. Uit de Amsterdamse Veiligheidsindex (over de periode mei 2012 tot april 2013) komt Zuidoost als één van de meest veilige stadsdelen uit de bus, na Zuid dat op nummer één staat. In vergelijking met andere stadsdelen zijn er in Zuidoost weinig inbraken, verkeersongelukken en drugsincidenten. En er is relatief weinig sprake van overlast en vandalisme. Om de cijfers te verbeteren, zet het stadsdeel nog meer in op preventie. Bewoners en ondernemers kunnen hierin een actieve rol spelen. Zo organiseert het stadsdeel bijeenkomsten over het gebruik van Meld Misdaad Anoniem (zie pagina 3) en workshops Beter Buren over conflictbemiddeling (zie ook pagina 3). Verder kunnen bewoners politietips opvolgen om woninginbraak te voorkomen (zie pagina 2).

Foto Suzanne Blanchard

Zuidoost is de afgelopen jaren veiliger geworden. Maar dat niet alleen: bewoners en ondernemers vóelen zich ook veiliger. Het stadsdeel juicht de positieve cijfers toe, maar stelt tegelijkertijd dat een veilig Zuidoost om blijvende aandacht vraagt.

Edith Hooijman-Wonodikromo van H&M: “Groet elke klant, een dief is graag anoniem.”

er bij komt kijken.” Het uiteindelijk doel is om het gevoel van veiligheid te vergroten. “Dat moeten we samen doen, met de politie en het stadsdeel. Of je nu een kleine zaak hebt of onderdeel bent van een grote keten, een veilig winkelgebied gaat ons allemaal aan. Met kleine maatregelen die niets of weinig kosten kan je al veel bereiken. Groet bijvoorbeeld elke klant, een dief is graag anoniem. Wees alert. En laat klanten pinnen in plaats van contant betalen.” Zie ook pagina 4 voor een artikel over het KVO-traject in winkelcentrum Reigersbos.

Extra ogen en oren Het is fijn winkelen in de Amsterdamse Poort. De winkeliers zijn tevreden over het cameratoezicht en het flexibel toezichtteam. Toch zijn meer ogen en oren op straat altijd welkom. Daarom is een bijzonder project gestart: bijna veertig tweedejaarsleerlingen van de opleiding ‘Handhaver Toezicht en Veiligheid’ van het ROC Amsterdam starten deze week met hun stage in de Amsterdamse Poort. In kleine groepjes lopen zij de ene dag mee met handhavers van het stadsdeel, de andere dag met beveiligers van Trigion en af en toe met de politie. De stagiaires wijzen mensen de weg, spreken ze aan op zwerfvuil en vragen fietsers af te stappen. Grotere problemen leren ze te signaleren en over te dragen aan de professionals.

Alle nummers op een rij Op pagina 4 vindt u een overzicht van belangrijke nummers. Om uit te knippen en op te hangen.


2

www.zuidoost.amsterdam.nl

31 oktober 2013

Politie geeft tips om woninginbraak te voorkomen

‘We willen de bewoners wakker schudden’ Bewoners kunnen zelf veel doen om een woninginbraak te voorkomen. Dat is de boodschap van projectleider Veilig Wonen Hans Kluijtmans van wijkteam Remmerdenplein. Met de donkere maanden in aantocht slaan de dieven weer toe. In de wintermaanden worden meer woninginbraken gepleegd dan in de rest van het jaar. Volgens projectleider Veilig Wonen Hans Kluijtmans van wijkteam Remmerdenplein moeten bewoners juist in deze dagen alert zijn. “Ongeveer 85 procent van alle inbraken wordt gepleegd door gelegenheidsdieven die kans zien snel binnen te komen. Lang niet iedereen heeft ramen en deuren goed afgesloten. Wij zouden de mensen wakker willen schudden; geef dieven geen kans!” Het stadsdeel organiseert samen met de politie veel activiteiten om bewoners en ondernemers goed voor te lichten. Zo is onlangs een Veiligheidsmarkt gehouden in het winkelcentrum Reigersbos. Bezoekers

kregen onder meer informatie over Burgernet en over Buren-Alert. Iedereen die zich aanmeldt voor Burgernet kan een SMS ontvangen met een melding om uit te kijken naar een verdacht persoon in de buurt. Via Buren-Alert worden bewoners die zich hebben aangemeld ook ingeseind als zich een verdachte situatie voordoet. Volgens Kluijtmans doet de politie altijd onderzoek ná een woninginbraak. En agenten surveilleren regelmatig door de wijken. De politie heeft echter niet alles in de hand. “Als we met een auto door de wijk rijden, kunnen we niet alle woningen goed zien. We kunnen de hulp van oplettende bewoners daarom goed gebruiken. Vooral hondenbezitters kunnen tijdens het uitlaten een oogje in het zeil houden. We vragen iedereen verdachte zaken of personen te melden.”

Meer informatie www.burgernet.nl www.burenalert.nl

Wat kunt u doen? Zorg voor goed hang- en sluitwerk (met een keurmerk) Zorg voor een bewoonde indruk en goede verlichting ■ Plaats waardevolle spullen uit het zicht ■ Zorg dat naar boven klimmen niet kan, haal ladders en vuilcontainers weg ■ Bel de politie als u iets verdachts ziet (112) Kijk voor meer tips op www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak ■ ■

Buurtregisseur Monique Joldersma gaat regelmatig op huisbezoek

Meer hulpverlener dan agent

Foto Suzanne Blanchard

Monique Joldersma werkt drie jaar als buurtregisseur in de oude H-buurt. Ze houdt onder anderen jonge bewoners (van 8 tot 23 jaar) in de gaten die in de criminaliteit (dreigen te) belanden.

Monique Joldersma bij één van de flats in haar werkgebied, de oude H-buurt.

Vlak achter het politiebureau dat uitkijkt op het Anton de Komplein ligt het werkgebied van buurtregisseur Monique Joldersma. In hoge galerijflats wonen veel (éénouder)gezinnen die het zelfstandig niet altijd redden. Joldersma gaat regelmatig bij een jongere uit zo’n gezin op huisbezoek die het verkeerde op pad gaat óf dreigt te gaan. Het zijn vaak geen lieverdjes waar ze mee te maken heeft. Door de gezinssituatie te leren kennen en meer te horen over de inzet op school, hoopt ze meer grip te krijgen op een jongere. Als ze het nodig vindt, schakelt ze (extra) hulp in via het GGD Vangnet Jeugd. “Ik ben soms meer hulpverlener dan agent”, vertelt ze. Toch is ze realistisch over wat ze kan bereiken. “Ik denk niet in oplossingen, maar in beheersbaarheid.” Op jonge leeftijd halen kinderen al streken uit. En het gaat soms van kwaad tot erger.

Maar er zijn voorbeelden dat een jongere na een misstap tot inkeer komt. “Een jongere die een straatroof had gepleegd, mocht in afwachting van de zitting naar huis. Wel moest hij zich onder meer houden aan de avondklok. Bij elke controle was hij thuis. Omdat hij zich keurig aan de afspraken hield, mocht hij op vrijdagavond onder begeleiding naar voetbaltraining.”

len, dan breng ik dat in het overleg in. Zo’n jongere toont in ieder geval zijn goede wil. Dat kan meespelen in het bepalen van de strafmaat.”

de jongere zich aan moet houden. Zo mag hij geen overlast op straat veroorzaken. “Als een wijkagent vervolgens ziet dat hij met verkeerde vrienden optrekt, dan belt hij mij. We kunnen dan bijvoorbeeld regelen dat hij gaat sporten om van die vriendenkring weg te blijven.” Wat de bewoners uit Zuidoost van deze aanpak merken? Van Schijndel: “Door die extra aandacht willen we voorkomen dat jongeren weer met de politie in aanraking komen. Dat maakt de buurt uiteindelijk veiliger.”

Joldersma onderhoudt hierin nauwe contacten met het Veiligheidshuis (zie artikel op deze pagina). De jongeren die daar zijn aangemeld blijft zij volgen, bijvoorbeeld als ze met verplichte begeleiding en onder strenge voorwaarden naar huis mogen. Volgens Joldersma is niet iedereen gebaat bij een hulptraject. “Een jongen die meer dan 20 inbraken op zijn naam heeft staan, hoort vast te zitten. Dat geeft de buurt rust.”

Aanpak jeugdcriminaliteit in Veiligheidshuis met straf én zorg

Niet opnieuw de fout in In het Veiligheidshuis werken politie, justitie én zorgpartners samen. Jongeren tot 18 jaar die met de politie in aanraking zijn gekomen, krijgen mogelijk een tweede kans. Doel is om te voorkomen dat jongeren nogmaals de fout ingaan én om de veiligheid in de buurt te vergroten. Wekelijks komen zo’n zes meldingen binnen bij het Veiligheidshuis over jongeren uit Zuidoost die niet ouder zijn dan achttien jaar. De één is bijvoorbeeld aangehouden voor winkeldiefstal, de ander voor straatroof. In overleg met politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Raad voor de Kinderbescherming wordt, mede op basis van de ernst van het delict, beslist wat er met de jongere gebeurt.

In het Veiligheidshuis kijken de samenwerkende partners niet alleen naar een mogelijke straf, maar ook naar de zorg die de jongere nodig heeft. Els van Schijndel, in dienst van het stadsdeel, werkt als zorgcoördinator in het Veiligheidshuis. Zij kent de verhalen uit de praktijk. “Vooral jongeren die uit een gezin komen waar al veel problemen spelen, hebben die extra aandacht nodig.” Als spin in het web heeft Van Schijndel veel contacten in het stadsdeel, bijvoorbeeld met de wijkagenten en de scholen. “Ik ben een soort informatiemakelaar”, vertelt ze. “Het is belangrijk dat alle informatie over een jongere beschikbaar is en dat partijen niet langs elkaar heen werken. Als ik hoor dat een jongere op school een spreekbeurt over diefstal houdt, nadat hij een mobieltje heeft gesto-

Ouders Als de strafzaak van een jongere voor de rechter wordt geschorst, krijgt hij verplichte begeleidng en moet hij zich direct met zijn ouder(s) melden in het Veiligheidshuis. In een gesprek met politie, hulpverlening en stadsdeel worden de regels besproken waar

Het Veiligheidshuis Amsterdam Oost is een samenwerkingsverband van verschillende partijen zoals Openbaar Ministerie, politie, Raad voor de Kinderbescherming, de gemeente en het stadsdeel. Kijk voor meer informatie op www.vha-a.nl


www.zuidoost.amsterdam.nl

3

31 oktober 2013

Handhavers patrouilleren rond wedstrijd Nederlands elftal en optreden Gerard Joling

Op de avond dat het Nederlands elftal speelt én Gerard Joling tegelijkertijd optreedt, stroomt het Arenagebied vol met duizenden fans. Handhavers Ron Peters en Ramon Sibbald hebben samen met twee collega’s van het stadsdeel dienst om - op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening - de orde te bewaken. In zwarte kleding en met muts op zijn de handhavers van het stadsdeel nauwelijks als zodanig te herkennen. Ron Peters en Ramon Sibbald patrouilleren tussen zo’n 50.000 voetbalfans die in de ArenA naar de interland Nederland Hongarije gaan kijken en zo’n 17.000 fans die Gerard Joling in Ziggo Dome zien optreden. “We lopen expres onopvallend rond, zodat overtreders ons minder snel in de gaten hebben.” De medewerkers van het stadsdeel handhaven deze avond op illegale kaartverkoop, illegale venters, wildplassers, parkeerovertredingen, de verordening op de straat-

handel en milieudelicten. Voor Peters en zijn collega zijn de diensten tijdens grote evenementen extra leuk. “Je komt met een heel ander publiek in aanraking en werkt samen met de politie. Je weet niet wat je kan verwachten. Dat houdt je scherp. Een doordeweekse controle op huisvuil is ook belangrijk, maar veel meer standaard.” Rond 19.00 uur stroomt het Arenagebied echt vol met fans die een feestje willen vieren. Het is al donker en het regent onophoudelijk. De fans laten hun stemming echter niet bederven. Vooral de Hongaren, tegenstanders van Oranje, zingen en klappen luid. Op een speciaal ingericht Oranjeplein klinkt luide muziek. Verspreid over het gebied staan busjes van de Mobiele Eenheid klaar. De begeleidingspolitie is herkenbaar aan de felgele jassen. Scherp Het blijft lange tijd rustig. Totdat Peters en Sibbald plotseling weg-

Foto Suzanne Blanchard

‘We leggen uit waaróm we die boete geven’

Handhavers Ramon Sibbald en Ron Peters van het stadsdeel in gesprek met fans. ‘Tachtig procent is communicatie.’

schieten. Ze betrappen twee jongens op wildplassen tegen de muur van Heineken Music Hall. Boete: € 130,- per persoon. De handhavers nemen de tijd om de dronken jongens te woord staan,

maar de boete staat. “80 procent is communicatie. We leggen uit wáárom we een bon schrijven”, licht Sibbald even later toe. “Ze gaven toe dat ze fout zaten, maar schrokken wel van de hoge

boete.” Voor de twee overtreders is het een duur avondje voetbal geworden. Wellicht één troost: Nederland won met 8-1 van Hongarije.

Workshops Beterburen om conflicten te voorkomen

Bijeenkomsten Meld misdaad anoniem

Last van buren? Wees er snel bij!

Aangifte doen helpt

Foto Beterburen

Het stadsdeel organiseert samen met de politie en Bel M bijeenkomsten over hoe bewoners en ondernemers anoniem een misdrijf kunnen melden. Die meldingen dragen bij aan een veiligere buurt.

Voorkomen is beter dan genezen. Bewoners die last hebben van hun buren kunnen dat beter op tijd bespreekbaar maken. Maar hoe doe je dat? Op verzoek van het stadsdeel geeft Beterburen speciale workshops over hoe om te gaan met conflicten. Buren die het niet goed met elkaar kunnen vinden, irritaties over en weer, het komt in elke buurt voor. Beterburen organiseert in het stadsdeel workshops om buren te leren conflicten te voorkomen en/of op te lossen. “Het is belangrijk om er op tijd bij te zijn, anders neemt de kans toe dat een conflict escaleert”, vertelt directeur Bente Thé van Beterburen. “De eerste stap is om er zelf met de buren uit te komen. Maar niet iedereen weet hoe je dat het beste kan aanpakken.” De meest voorkomende ergernis in Amsterdam is geluidsoverlast. In Zuidoost klagen bewoners ook over buren die afval op straat gooien. Aan de hand van deze situaties gaan bewoners in de workshop aan

de slag. Acteurs spelen buren die geïrriteerd op elkaar reageren. Daarna zijn de bewoners aan zet. Thé: “Ons advies is heel simpel. Stap niet naar de buurman als het stoom uit je oren komt. Vraag op een rustig moment of hij de overlast die jij ervaart herkent en zoek samen naar een oplossing.” Geen vrienden Volgens Bente Thé is het vooral belangrijk dat buren elkaar kennen. Dat kan een hoop ergernis voorkomen. “Je hoeft geen vrienden te worden. Maar als je meer over de ander weet, heb je meer begrip voor elkaar. Als de buurman na zijn nachtdienst overdag slaapt, dan is het begrijpelijk dat hij last kan hebben

van een kind dat door het huis holt.” Judy James (61) van Buurvrouwennetwerk Gaasperdam heeft dit jaar de workshop Beterburen gevolgd. Lastige buren heeft ze niet, maar ze heeft veel van de gesprekstechniek opgestoken. “Na de workshop ben ik aangereden. De passagier van de andere auto werd heel boos. Ik bleef rustig en zei ‘Jij praat en ik luister, dan praat ik en luister jij’. Ik liet mij niet overdonderen. Ik heb er dus zeker profijt van gehad.” Meer informatie Buren die behoefte hebben aan advies of buurtbemiddeling kunnen contact opnemen met Beterburen. Wilt u als organisatie of netwerk in het stadsdeel ook een workshop van Beterburen organiseren, mail dan naar info@beterburen.nl. Kijk voor meer informatie op www.beterburen.nl of volg @Beterburen

Lang niet alle bewoners stappen naar de politie om een verdachte situatie of een misdrijf – klein of groot - in hun buurt te melden. Daarvoor hebben ze verschillende motieven, vertelt projectleider Bas Bastiaans van stichting M. “Het zal zo’n vaart wel niet lopen, denken sommigen. Of het is te klein om te melden en de politie doet er toch niets mee. Ook angst kan een rol spelen wanneer een verdacht persoon een bekende is uit de buurt.” Om bewoners over de drempel te helpen om het voorval wel te melden, is het meldpunt misdaad anoniem opgericht. Bij Bel M (0800-7000, een gratis nummer) kan iedereen zonder zijn of haar naam op te geven een melding doen. Anonimiteit is gegarandeerd, Bel M is géén politie. Het werkt, zo blijkt uit de cijfers. Het afgelopen jaar zijn er landelijk 15.000 meldingen binnengekomen, waarvan 90 procent bruik-

baar was. Dankzij deze anonieme meldingen heeft de politie zeker 1500 aanhoudingen verricht. Het stadsdeel organiseert workshops over Meld misdaad anoniem voor verschillende netwerken in de buurt. Zo zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor de Ghanese kerkgemeenschap of op een school. Bastiaans: “Wat vaak opvalt, is dat mensen niet goed weten wat ze kunnen doen. Ze hebben een impuls nodig om tóch te bellen. Tijdens de workshop leren we deelnemers hoe ze kunnen bijdragen aan een veiligere buurt. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.” Wilt u als organisatie of netwerk in het stadsdeel ook een workshop organiseren, neem dan voor meer informatie contact op met de veiligheidscoördinator van het stadsdeel via 14 020.

Kijk ook op www.meldmisdaadanoniem.nl


4

www.zuidoost.amsterdam.nl

31 oktober 2013

Vierde KVO ster voor winkelcentrum Reigersbos

Overvallen Reigersbos drastisch omlaag

In zijn Woon- en Doe Het Zelfzaak in winkelcentrum Reigersbos hangt het certificaat van de vierde ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen op een prominente plek. Voorzitter Hans Visser van de winkeliersvereniging is er trots op. Samen met het stadsdeel, de politie, de brandweer en de eigenaar van het winkelcentrum hebben de ondernemers echt wat bereikt. “Het aantal overvallen is drastisch afgenomen, tot één keer in de drie jaar. Bezoekers voelen zich veilig, dat is het belangrijkste.” Achttien jaar geleden begon Visser zijn onderneming in Reigersbos. Een jaar daarvoor was de Rabobank daar maar liefst 27 keer overvallen. Dat was tóen. Een grootscheepse verbouwing van het winkelcentrum, zo’n tien jaar geleden, was een belangrijke stap vooruit: de open trappenhuizen waar verdachte personen zich schuil konden houden, verdwenen. Zes jaar geleden sloten alle partners van het Keurmerk Veilig Ondernemen een convenant om het winkelcentrum nog veiliger te maken. Die samenwerking bestaat nog steeds. Tijdens een jaarlijkse schouw worden onveilige hoekjes of situaties gespot. Mede op basis van deze rondgang voeren alle partijen maatregelen uit waar alle partijen zich

Foto Suzanne Blanchard

Winkelcentrum Reigersbos heeft dit jaar de vierde ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. Het winkelgebied is aanzienlijk veiliger geworden en bezoekers komen er graag winkelen. “Op naar de vijfde ster”, lacht voorzitter Hans Visser van de winkeliersvereniging.

Ondernemer Hans Visser en wijkagent Martin Prosetiko lopen over de markt in winkelcentrum Reigersbos

aan verbinden. Visser: “Goede verlichting, aanpak vervuiling, cameratoezicht, verwijdering graffiti, alle partners van het KVOtraject hebben taken met doelstellingen. Elk kwartaal hebben we overleg en moet iedereen laten zien wat hij heeft bereikt.” Korte lijnen Die stok achter de deur werkt goed, stelt Visser. Ondernemers – en andere partners kunnen niet achterover leunen. “Veiligheid

vraagt continu om aandacht. Als het maar even dreigt te verslappen, bijvoorbeeld als er meer vuil op straat ligt, moeten we bijsturen.” Dat gaat goed, omdat de lijnen kort zijn en partijen elkaar snel weten te vinden. Wijkagent Martin Prosetiko is het daarmee eens. “Een winkelier die iets verdacht ziet of last heeft van jongeren, meldt dat direct. Als politie zitten we er dan bovenop om te voorkomen dat het escaleert.”

Belangrijke telefoonnummers In dit overzicht ziet u bij welke instanties u terecht kunt met welk soort meldingen of vragen op het gebied van veiligheid. ■

Keurmerk Veilig Ondernemen Kijk voor meer informatie over het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op de website www.hbd.nl Zoekterm: Veilig winkelgebied.

Bewoners aan het woord ■

Jozef Badal, voorzitter bewonerscommissie Venserpolder “Er is een positieve ontwikkeling gaande als het gaat om veiligheid, maar we moeten niet te vroeg juichen. Qua infrastructuur is het stadsdeel een stuk veiliger geworden. Aan de andere kant staat dat sommige ouders het nog steeds angstig vinden om hun kinderen buiten te laten spelen. Als aanjager bouw ik aan duurzame contacten in de buurt. Betrokkenheid van en intensieve communicatie met verschillende partijen verbetert de veiligheid. De houding zou moeten zijn dat iedereen zich betrokken voelt bij zijn/haar omgeving. Wat echt beter moet, is het onderhoud en schoonhouden van de openbare ruimte. Bossages bijvoorbeeld die een unheimisch gevoel geven, moeten worden weggehaald. Als een buurt er netjes en overzichtelijk bij ligt, geeft dat een gevoel van veiligheid.”

Kofi Kwarteng Yeboah, voorzitter bewonerscommissie Kokoko én Buurtambassadeur “Ik merk dat het veel veiliger is geworden. Het beste voorbeeld is metrostation Bijlmer ArenA, waar ook vrouwen tot ’s avonds laat veilig op of uit de metro kunnen stappen. Ook opvallend vind ik dat de politie veel zichtbaarder is op straat, met een positievere en vriendelijker uitstraling. Als je als bewoner iets ziet dat niet deugt, stel jezelf dan de vraag: Wat kan ik hier zelf aan doen? Blijf niet klagen en wijzen naar een ander. Iedereen wil toch in een veilige en schone buurt wonen? Het stadsdeel zou er nog meer aan moeten doen om kansrijke bewoners aan te trekken. Ook zouden onze beleidsmakers met het toenemende aantal studenten in gesprek kunnen gaan om te kijken wat hun wensen zijn.”

Tom Witkamp, voorzitter Dorpsraad Driemond “Alle 26 jaar die ik nu in Driemond woon, voel ik me er veilig. Jarenlang fietste ik vanuit Driemond naar de Amsterdamse Poort, waar ik werkte. Fietsen in het donker door het Gaasperpark was soms eng, maar er is nooit wat gebeurd. De Bijlmer is opener geworden en het voelt prettiger dan pakweg 20 jaar geleden. Zelf loop ik regelmatig door de Amsterdamse Poort en voel me daar prima op mijn gemak. Het ziet er ook goed en schoon uit en dat is belangrijk. Veiligheid betekent voor mij dat er structuren zijn die veiligheid bewaken. Buren, mensen met wie je in een vereniging zit, je kinderen die in de buurt wonen. Maar ook instanties waar je terecht kan als de veiligheid in het geding is: politie, stadsdeel, dorpsraad, zorginstellingen. Die moeten dan wel optreden als dat nodig is. Vaak is het moeilijk om echt naar elkaar te luisteren. Toch moeten we onveiligheid met elkaar oplossen, soms met wat hulp.”

Meldpunt Zorg en Overlast Burenoverlast of bezorgdheid over buren: (020) 253 5033 SPOED Politie, brandweer, GGD: 112 Politie Politie Algemeen: 0900 - 8844 (lokaal tarief) Wijkagent: 0900 - 8844 (lokaal tarief), www.politie.nl/wijkagenten Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000, www.meldmisdaadanoniem.nl Roze in Blauw (homogerelateerd geweld): (020) 559 5385 (aangifte via het algemene nummer 0900 - 8844 mag ook); rozeinblauw@amsterdam.politie.nl Burgernet Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Met Burgernet kunt u zelf een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van u en van anderen. Aanmelden voor deelname Burgernet: www.burgernet.nl Meldingen over openbare ruimte (zwerfvuil, losse stoeptegels e.d.) 14 020 (vijfcijferig telefoonnummer) Advies- & Meldpunt Kindermishandeling 0900 - 123 1230 www.amk-nederland.nl Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam (020) 611 6022 www.shg-amsterdam.nl

Colofon Tekst Lisette Vos @Eengoedverhaal, Stadsdeel Zuidoost Foto’s Stadsdeel Zuidoost, Beterburen, Suzanne Blanchard, George Maas/Fotonova Eindredactie Stadsdeel Zuidoost Productie Movement Vormgeving Floppy Design Drukwerk Vorsselmans

Special veiligheid  
Special veiligheid