Page 1

ScholengidsVO2010-omslag8.0 04-11-10 16:15 Pagina 4

Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2011 Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2011


ScholengidsVO2010-omslag8.0 04-11-10 16:14 Pagina 1


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 1

Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2011

Tip Koop een hele stevige tas!

ZoĂŤ Duives Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 2010


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 2

COLOFON Uitgave

: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 2010

Eindredactie

: Marije Schoonen, DMO

Fotografie

: Ingrid de Groot (portretten), Edwin van Eis, Jur Engelchor en Katrien Mulder

Vormgeving

: Cas de Vries, Dvada, Utrecht

Druk

: Van Noort Printing

Productie

: Movement (Willemijn van der Kolk), Amsterdam

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Druk- en zetfouten voorbehouden.


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 3

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is een belangrijke stap: een nieuwe school, nieuwe klasgenoten, leraren en vakken. Amsterdam heeft meer dan zeventig scholen voor voortgezet onderwijs. Hoe kies je als leerling hieruit de school die het beste bij je past? En hoe vindt u als ouder of verzorger de school die aansluit bij uw ideeën over goed onderwijs? Deze keuzegids helpt daarbij. In de gids staan alle Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. De scholenpagina’s geven praktische informatie over bijvoorbeeld kosten, open dagen, huiswerk, bijzondere vakken, veiligheid en mogelijkheden voor extra begeleiding. En ze vertellen iets over hun uitgangspunten en manier van lesgeven. In de gids vind je ook andere informatie: bijvoorbeeld op wat voor scholen je kunt aanmelden, hoe de aanmeldingsprocedure is geregeld, en wat je moet doen als je bent uitgeloot. De gids is een belangrijk hulpmiddel bij het kiezen van een school. Maar ik raad ouders en leerlingen aan om vooral ook een aantal scholen te bezoeken. Bekijk het gebouw, proef de sfeer en praat met leerlingen en docenten. Hoe beter een leerling zich thuis voelt op school, hoe groter de kans dat die leerling ook een diploma haalt. En een afgeronde opleiding geeft meer kans op werk, maar het legt ook een stevige basis voor verdere ontwikkeling. Onderwijs biedt leerlingen immers de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Onderwijs is geen garantie voor succes, maar het helpt wel. De gemeente vindt het belangrijk dat onderwijs geen onbetaalbare luxe is. Daarom kunnen ouders met een laag inkomen een extra financiële vergoeding krijgen als hun kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Bijvoorbeeld voor het kopen van een computer of voor reiskosten. Wilt u meer weten over deze vergoeding, bel dan met de Dienst Werk en Inkomen: 020 346 3684. Hopelijk vindt u in de keuzegids voldoende informatie om een begin te maken met uw keuze. Ik wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het maken van deze gids. De kinderen en hun ouders wens ik veel succes bij het kiezen van een passende school. Lodewijk Asscher Wethouder Onderwijs


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 4

Inhoudsopgave Leeswijzer

6

1

Hoe kies je een school?

2

Afspraken over de overstap

3 4

7

Stap 1: Het basisschooladvies Stap 2: Een paar scholen uitzoeken Stap 3: Kijk en vergelijk: open dagen Stap 4: Aanmelden op een school Stap 5: Behandeling en besluit over plaatsing Stap 6: Kennismakings(mid)dag

20

De kernprocedure Gaat uw kind naar praktijkonderwijs of naar vmbo met lwoo? Kinderen met een rugzakje De cito-eindtoets Het onderwijskundig document Elektronisch Loket Kernprocedure: ELKK

Wat is het VO?

23

Praktijkonderwijs Vmbo Havo Vwo

Scholen voortgezet onderwijs Alle Amsterdamse VO-scholen van A tot Z

4

30


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 5

5

Scholen voortgezet speciaal onderwijs

6

Bijzondere onderwijsvoorzieningen

97

106

Particuliere scholen Scholen rond Amsterdam Internationaal onderwijs Kopklas

7

Leerplicht, schoolkosten en overheid

8

Schoolbesturen

114

9

Telefoonnummers en websites

116

10

Plattegrond van Amsterdam met alle scholen

118

111

Wettelijke leerplicht Klachten Landelijke tegemoetkoming schoolkosten

Belangrijke data schooljaar 2010-2011

5

128


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 6

Leeswijzer Binnenkort ga je naar het voortgezet onderwijs. Weet je al naar welke school je het liefst wil? Weet je al wel wat je later graag wilt worden? Maar je weet nog niet welke school voor voortgezet onderwijs daar het beste bij past? Of heb je er nog helemaal niet over nagedacht? Deze gids helpt jou en je ouders of verzorgers bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. Alle Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs staan erin. Iedere school heeft een eigen pagina met informatie over de school, over de open dagen en over hoe je je kunt aanmelden.

In de gids staat ook allerlei informatie over het Nederlandse onderwijs, over leerplicht, schoolvakanties en over financiële zaken. Het is niet nodig de gids helemaal van begin tot eind te lezen. Maar lees in ieder geval H. 1. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd wat er allemaal komt kijken bij je schoolkeuze. Op de laatste pagina staan ook nog eens alle belangrijke data die te maken hebben met de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Als je je gaat aanmelden op een nieuwe school zijn drie dingen heel belangrijk: 1. Je moet je aanmelden van 28 februari t/m 11 maart 2011

Wie doet wat dit schooljaar?

2. Je kunt je maar op één school aanmelden 3. De school moet het onderwijs van je basisschooladvies hebben

De basisschool informeert je ouders of verzorgers over de belangrijkste momenten bij de overstap. De basisschool heeft de taak iedere basisschoolleerling een passend basisschooladvies te geven en daarover te praten met de ouders of verzorgers. De basisschool moet ook zorgen dat de juiste informatie wordt doorgegeven aan de school waar jij je hebt aangemeld. De VO-school moet jou en je ouders goed informeren over de aanmeldingsprocedure. De school moet zich bij de toelating houden aan de afspraken die alle Amsterdamse scholen hierover gemaakt hebben in de kernprocedure: zie H. 3. De VO-school moet je ouders ook duidelijk vertellen of je wel of niet geplaatst wordt. Als je niet wordt geplaatst moet de school goed uitleggen waarom niet. De VO-school betaalt ook je schoolboeken. Die zijn voor jou gratis. Je ouders of verzorgers moeten met de basisschool praten over het onderwijs na de basisschool voor jou. Ook moeten ze samen met jou bekijken wat een goede VO-school zou zijn. En je ouders moeten je tussen 28 februari en 11 maart 2011 aanmelden bij een VO-school.

Tip Luister naar je ouders, maar niet te veel. Denk zelf goed na.

Lola van Roy

6


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 7

1

Hoe kies je een school?

De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs verloopt in stappen. In dit hoofdstuk leggen we die uit. stap

1 stap

2 stap

3 stap

4 stap

5 stap

6

Het basisschooladvies Een paar scholen uitzoeken Kijk en vergelijk: open dagen Aanmelden op een school Behandeling en besluit over plaatsing Kennismakings(mid)dag

Om te beginnen krijg je in december je basisschooladvies. Dan weet je naar welke scholen je zou kunnen. Je kiest een paar scholen uit die je wel wat lijken. Vervolgens ga je in januari en februari naar de open dagen van de scholen van jouw voorkeur. Van 28 februari t/m 11 maart 2011 kun je je aanmelden. Als je bent uitgeloot of afgewezen moet je je in de 2e ronde opnieuw aanmelden. Tot slot, ga je in juni naar de kennismakings(mid)dag van je nieuwe school.

7


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 8

stap

1

uiterlijk eind december 2010 De basisschool kan de volgende adviezen geven: • praktijkonderwijs • vmbo-basis + lwoo • vmbo-basis/kader + lwoo • vmbo-kader + lwoo • vmbo-gemengd + lwoo • vmbo-theoretisch + lwoo • vmbo-basis • vmbo-basis/kader • vmbo-kader • vmbo-gemengd • vmbo-theoretisch • vmbo-theoretisch/havo • havo • havo/vwo • vwo • kopklas lwoo = leerwegondersteunend onderwijs vwo = atheneum en gymnasium

Het basisschooladvies De juf of meester van je basisschool geeft je een advies over welk soort onderwijs voor jou het meest geschikt is. Dat advies krijg je uiterlijk in december 2010. De leerkrachten van de basisschool weten wat je wel en niet goed kunt, waar je plezier in hebt en of je bijvoorbeeld gauw afgeleid bent of juist niet. Zij hebben dat ook met je ouders besproken. Je kunt een advies krijgen voor één soort onderwijs (voorbeeld: vmbo-basis) of voor twee soorten (voorbeeld: havo/vwo). Als je een ‘dubbeladvies’ krijgt dan moet in de brugklas blijken wat voor onderwijs het meest geschikt is voor jou. In groep 7 en 8 heeft u met de juf of meester vooral van uw kind één of meer gesprekken over het voor s vervolgonderwijs van uw kind. U praat met ouder elkaar over de schoolloopbaan van uw kind. Wat gaat goed en wat gaat met moeite? Welke scores heeft uw kind gehaald bij de schooltoetsen? Hoe zijn de motivatie en de werkhouding van uw kind? Hoe zit het met huiswerk maken? Misschien heeft u al eerder besproken dat uw kind zich op een aantal punten nog verder zou kunnen ontwikkelen. Hoe heeft de school daaraan gewerkt met uw kind? En heeft dit tot resultaat geleid? Wat vindt de leerkracht over de opleidingsmogelijkheden van uw kind? En hoe denkt u daar zelf over? Al deze informatie gebruikt de leerkracht voor het advies dat hij of zij uw kind geeft. In het advies staat welk soort voortgezet onderwijs geschikt is voor uw kind. U kunt uw kind alleen aanmelden op een school die de onderwijssoort aanbiedt die in het basisschooladvies staat.

Een voorbeeld: heeft uw kind een advies voor vmbo-theoretisch/havo, dan kunt u uw kind alleen aanmelden op een school die én vmbo-theoretisch én havo in huis heeft. Op p. 30 en 31 van deze gids staat een lijst met alle scholen en het onderwijs dat zij geven.

Leerwegondersteunend onderwijs is geen

apart onderwijs, maar betekent extra begeleiding in het vmbo. De kinderen volgen hetzelfde programma als de andere kinderen in het vmbo en krijgen ook hetzelfde diploma. De kopklas is een extra jaar basisonderwijs dat gegeven wordt op een VO-school. Het is voor kinderen van wie het Nederlands nog wat bijgespijkerd moet worden om een hogere onderwijsvorm te kunnen halen. Na de kopklas gaan ze naar vmbo-t, havo of vwo. Zie p. 68 voor meer informatie.

Scholengemeenschap of categoriale school Het is belangrijk of u kiest voor een school met vooral maar één schoolsoort, een zogenaamde voor s ouder categoriale school, of een scholengemeenschap met meer onderwijssoorten. Twijfelt u aan het basisschooladvies? Of denkt u dat uw kind zich verder kan ontwikkelen? Dan kan het verstandig zijn te kiezen voor een school met meer onderwijssoorten. In de brugklas kan nog eens worden gekeken welke opleiding het meest geschikt is voor uw kind. Nog een voordeel van een scholengemeenschap is dat uw kind gemakkelijker van de ene schoolsoort naar de andere kan doorstromen, zonder dat hij/zij moet overstappen naar een andere school. Vraag op de school van uw keuze hoe dat is geregeld.

8


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 9

stap

2

december 2010

Een paar scholen uitzoeken Waar let je op bij het uitzoeken van de scholen? Belangrijk is dat de school het onderwijs van jouw schooladvies aanbiedt.

Als je het basisschooladvies hebt, kun je op zoek gaan naar scholen die je leuk lijken. Kijk op p. 30 en 31 welke scholen het onderwijs geven dat aan jou is geadviseerd. Op de scholenpagina’s van deze gids (H. 4) vind je meer informatie over de school. Je kunt ook andere bronnen gebruiken, zoals: • De websites van de scholen (adressen vind je in deze gids) • De Parool Scholengids. In december brengt Het Parool samen met de Onderwijs Consumenten Organisatie Amsterdam een overzicht uit met alle VO-scholen in Amsterdam: met wat er op de scholen allemaal te beleven is, welke bijzondere vakken worden gegeven en wat het gemiddelde slagingspercentage is. • Dagblad Trouw publiceert ieder jaar in december een bijlage ‘Schoolprestaties’ met een ranglijst van alle middelbare scholen in Nederland (www.trouwcommunities.nl/onderwijs/schoolprestaties.html) • Gegevens van de onderwijsinspectie over de kwaliteit van de scholen (www.onderwijsinspectie.nl) • Andere handige websites (kijk op p. 10).

Daarnaast kun je letten op: • De onderwijsmethode: bijvoorbeeld Montessori, Dalton of klassikaal. • De richting van de school: bijvoorbeeld christelijk, openbaar of rooms katholiek. • Biedt de school extra vakken, bijvoorbeeld extra taal, techniek of sport? • De schoolresultaten: wat zijn de slagingspercentages? • Hoe begeleidt de school de leerlingen? • Hoe groot is de school? • Hoe ver weg is de school? En is die goed bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer? • Wat voor leerlingen zitten er op de school?

Tip Een kleine school met weinig leerlingen is het best volgens mij.

Souhail Zarchid

9


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 10

stap

3

januari - februari 2011

Kijk en vergelijk: open dagen Handige websites

Nu wil je natuurlijk zoveel mogelijk weten van de scholen die je wel wat lijken. Maar hoe doe je dat? Om te beginnen kun je naar de open dagen van een paar van die scholen gaan. Deze worden in januari en februari georganiseerd door de VOscholen. Op p. 12-13 staan alle open dagen van alle Amsterdamse scholen op een rijtje. Snap je iets niet? Mis je nog informatie? Vraag het en laat je uitleggen hoe het allemaal in zijn werk gaat op die school. Elke school heeft ook een schoolgids met daarin de uitgangspunten van de school, de lestijden, speciale programma’s, kosten en nog veel meer. Lijkt een van de scholen je het leukst? Ga dan na de open dag nog eens kijken. Dan krijg je een indruk van de sfeer en van de leerlingen. Ken je leerlingen die er al op zitten, bijvoorbeeld oudere broers of zussen van je klasgenoten, of buurkinderen? Vraag ze naar hun ervaringen.

In H. 9 staan organisaties die zich met onderwijs bezig houden. Hieronder staan een aantal websites waar ook veel informatie te vinden is. • www.naardebrugklas.kennisnet.nl:

website met filmpjes en nog veel meer over de wereld na de basisschool • www.onderwijs.amsterdam.nl :

website van de gemeente Amsterdam over het Amsterdamse onderwijs • www.onderwijsconsument.nl: website van het OCO. Dit is een Amsterdamse organisatie die ouders en kinderen wil helpen als zij vragen of klachten hebben over het onderwijs • www.swvadam.nl:

website van de gezamenlijke Amsterdamse VOscholen. Hier staat informatie over leerlingenzorg in het Amsterdamse voortgezet onderwijs, over praktijkonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs, speciaal onderwijs en het rugzakje • www.onderwijsinspectie.nl:

de onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Op deze website staan de Toezichtkaarten van de scholen. Hierin leest u hoe goed of slecht een school het doet volgens de onderwijsinspectie • www.minocw.nl:

website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hier staat wet- en regelgeving over het onderwijs en informatie speciaal voor ouders

Tip Vraag leerlingen van de school die je bezoekt wat zij ervan vinden en waarom zij voor de school hebben gekozen.

• www.50tien.nl:

website van het landelijk informatiecentrum over het onderwijs Met de vragenlijst op de volgende pagina kun je ontdekken welke onderwerpen voor jouw belangrijk zijn. Tip: Je kunt de lijst meenemen als checklist voor vragen als je de open dagen bezoekt.

Tessa Veenstra

10


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 11

Wat is belangrijk?

?

Het onderwijs op school • Welke onderwijssoorten zijn er op school? • Heeft de school maar één onderwijssoort? • Of heeft de school meer dan één onderwijssoort? • Welke leerwegen en welke profielen biedt de school aan? • Hoe stelt men de eerste klassen samen? • Hoe lang duurt de brugperiode? • Kunnen leerlingen doorstromen naar een hogere onderwijssoort? Zo ja, hoe werkt dat dan? • Hoeveel tijd besteden de meeste kinderen aan hun huiswerk? • Heeft de school speciale onderwijsvoorzieningen, zoals een aparte muziekklas of sportklas? • Gelden hiervoor speciale toelatingseisen? • Moet hiervoor extra betaald worden? • Kunnen leerlingen blijven zitten? Wat zijn de regels hierbij en wanneer horen ouders dat? • Hoe is de opvang geregeld als er lessen uitvallen? Tot en met welk leerjaar is dit geregeld? Contact met ouders • Hoe vaak worden ouders over de prestaties van hun kind geïnformeerd? • Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd als hun kind misschien blijft zitten of van school moet? • Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd bij verzuim, pesten, slechte leerresultaten? • Gebruikt de school hulp van ouders? Loten en voorrang • Heeft de school vorig jaar geloot? En voor welke onderwijssoorten? • Hoeveel kinderen zijn toen uitgeloot? • Verwacht de school dat zij dit jaar moet loten? • Hebben bepaalde kinderen voorrang bij de plaatsing?

De sfeer op school • Wat is er bijzonder aan deze school, of waarin is deze school anders dan andere scholen? • Wat wordt er op school gedaan aan geloofs- of levensovertuiging? • Wat wordt er gedaan tegen pesten? En spijbelen? Extra begeleiding • Is er extra begeleiding voor achterblijvers? • En voor leerlingen met dyslexie? Wat houdt deze begeleiding concreet in? • Is er huiswerkbegeleiding? Hoe ziet die begeleiding eruit en zijn er kosten aan verbonden? Kosten • Hoe hoog is de vrijwillige ouderbijdrage? • Welke activiteiten zijn er buiten schooltijd en wat zijn de kosten daarvan? • Welke kosten zijn er nog meer voor ouders behalve ouderfonds? • Wat zijn de kosten in de volgende leerjaren?

11


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 12

Open dagen van de Amsterdamse VO-scholen Kijk voor de exacte invulling op de scholenpagina’s in H.4. Alle data zijn in 2011, tenzij anders vermeld.

pagina:

pagina:

32 4e Gymnasium

20 januari 22 januari 26 januari

42 Bredero Lyceum / Bredero

19.00 - 22.00 10.00 - 13.00 13.30 - 15.30

33 Amstellyceum

2 februari 3 februari 5 februari 10 februari

14.30 19.00 11.00 14.30

-

16.00 21.00 14.00 16.00

34 Amsterdams Lyceum

25 januari 26 januari 29 januari

19.00 - 22.00 19.00 - 22.00 10.00 - 13.00

Mavo - VOvA 24 t/m 29 januari hele week 25 januari 19.30 - 21.30 27 januari 19.30 - 21.30 29 januari 10.00 - 13.30 2 maart 13.00 - 16.30 43 Calandlyceum

10 januari 11 januari 26 januari 14 februari

23 nov. ‘10 19.30 - 21.00 19 januari 16.00 - 19.00

13.30 - 17.00 13.30 - 17.00

16.00 - 19.00 17.00 - 20.00

51 Cosmicus Montessori Lyceum

21 januari 22 januari 5 februari

09.00 - 16.00 11.00 - 15.00 11.00 - 14.00

52 Cygnus Gymnasium

12 januari 12 januari 27 januari 27 januari

14.00 - 16.00 19.30 - 21.30 14.00 - 16.00 19.30 - 21.30

53 Damstede

21 januari 26 januari 5 februari

19.15 - 22.00 13.30 - 16.00 10.00 - 12.30

54 De Dreef

26 januari

09.00 - 12.00

45 Cartesius Lyceum

20 januari 22 januari

36 Atlant

19.00 - 21.00 19.00 - 21.00 19.00 - 21.00 19.00 - 21.00

44 Calvijn met Junior College

26 januari 7 maart

35 Apollo

19 januari 2 februari

pagina:

17.00 - 21.00 10.00 - 13.00

46 Cheider

Informatie op afspraak

55 Fons Vitae Lyceum

26 januari 5 februari 2 maart 9 maart

15.00 - 17.30 10.30 - 13.00 13.30 - 16.30 13.30 - 16.30

37 Augustinus College

15 januari

12.00 - 17.00

38 Barlaeus Gymnasium

29 januari 9 februari

10.00 - 13.00 14.00 - 16.00

47 Christelijke Scholengemeen-

schap Buitenveldert 18 januari 19.00 - 21.30 27 januari 19.00 - 21.30 16 februari 13.30 - 16.00 3 maart 18.30 - 20.30

39 Berkhoff - VOvA

29 januari 1 maart 13 april

11.00 - 14.00 17.30 - 19.30 15.00 - 17.00

40 Berlage Lyceum

13 januari 15 januari

19.00 - 22.00 10.00 - 13.00

41 Bredero Beroepscollege -

VOvA 24 t/m 29 januari hele week 29 januari 10.00 - 13.30 2 maart 13.00 - 16.30

56 Geert Groote College

22 januari

09.30 - 13.00

57 Gerrit van der Veen College

18 januari 19.00 - 21.30 10 februari 19.00 - 21.30 16 februari 13.45 - 15.30

48 Clusius College

28 januari 29 januari

18.30 - 21.00 10.00 - 13.00

49 College De Meer

22 januari 17 februari 8 maart 13 april

10.00 - 13.00 16.00 - 20.00 18.30 - 21.00 13.00 - 16.00

50 Comenius Lyceum

18 januari 18.30 - 21.00 10 februari 18.30 - 21.00

12

58 Hervormd Lyceum West

6 januari 12 januari 29 januari

19.30 - 21.30 19.30 - 21.30 10.30 - 12.30

59 Hervormd Lyceum Zuid

17 januari 8 februari

18.45 - 22.00 18.45 - 22.00

60 Hogelant

Individueel gesprek


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 13

pagina:

pagina:

61 Hubertus Vakschool - VOvA

27 januari 1 maart 12 april

17.00 - 20.00 17.00 - 20.00 14.30 - 17.00

62 Huygens College

19 januari 19 januari 1 februari

15.00 - 17.30 19.00 - 21.00 19.00 - 21.00

63 Iedersland College

pagina:

73 Montessori College Oost

19 januari 29 januari 2 maart 3 maart 8 maart

19.00 - 21.30 11.00 - 14.00 17.00 - 20.00 17.00 - 20.00 17.00 - 20.00

Amsterdam (MLA) 29 januari 10.00 - 14.00 14.45 - 16.30 14 juni 75 NOVA College

14 januari 19 januari 21 januari

19.30 - 22.00 14.00 - 16.00 19.30 - 22.00

65 IJburg College

9 februari 18.30 - 21.00 16 februari 18.30 - 21.00

22 januari 11.00 - 15.00 16 februari 13.30 - 15.00 76 Open Schoolgemeens. Bijlmer

25 januari 29 januari 2 februari

09.00 - 15.00 10.00 - 14.00 18.00 - 21.00

77 Over-Y College 66 IVKO

29 januari 9 februari 10 februari 15 februari 16 februari

11.00 - 14.00 15.00 - 16.30 19.00 - 21.30 15.00 - 16.30 15.00 - 16.30

67 Kolom praktijk College Noord

13 januari 3 februari

13.15 - 14.45 13.15 - 14.45

68 Kopklas

6 januari 12 januari 13 januari 26 januari 29 januari

19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.30 - 21.30 19.30 - 21.30 10.00 - 13.00

69 Joodse Sg Maimonides

19 januari 3 februari

13.00 - 15.15 19.00 - 21.30

70 Marcanti College

20 januari 22 januari

16.00 - 20.30 10.00 - 13.00

71 Mediacollege

19 januari 15.00 - 21.00 12 februari 14.00 - 17.00

14 januari 19.30 - 21.30 16 februari 14.00 - 15.30 5 maart 10.00 - 12.00

13 januari 3 maart

17.00 - 20.30 17.00 - 20.30

19.00 - 21.00 10.00 - 12.00

85 Sint-Nicolaas Lyceum

26 januari 27 januari

14.00 - 16.30 19.00 - 21.30

86 Spinoza Lyceum

18 januari 5 februari 9 februari 16 februari

19.00 - 21.30 10.00 - 13.00 15.30 - 18.00 15.30 - 18.00

87 Stelle College - VOvA

29 januari 1 maart 11 april

11.00 - 14.00 16.30 - 19.30 17.30 - 19.00

88 Sweelinck College

15 januari 11.00 - 14.00 9 februari 14.00 - 16.00 16 februari 14.00 - 16.00 89 Tobiasschool VOvA

26 januari

13.00 - 15.00

78 Panta Rhei

21 januari 10.00 - 14.00 22 januari 17.00 - 20.00 16 februari 14.00 - 16.30

90 Vossius Gymnasium

13 januari 19.00 - 22.00 15 januari 10.00 - 13.00 16 februari 14.00 - 15.30

79 De Passie

22 januari 10.00 - 14.00 2 februari 17.00 - 20.00 16 februari 13.30 - 15.30 80 Pieter Nieuwland College

13 januari 13 januari 26 januari 26 januari

14.00 - 16.00 19.30 - 21.30 14.00 - 16.00 19.30 - 21.30

81 Praktijkcollege Het Plein

19 januari 14.00 - 16.00 16 februari 14.00 - 16.00 82 Praktijkonderwijs LUCA - VOvA

27 januari 2 maart 9 maart

17.00 - 20.00 13.15 - 15.15 13.15 - 15.15

83 Scholengemeens. Reigersbos 72 Meridiaan College

27 januari 29 januari

74 Montessori Lyceum

Informatie op afspraak 64 Ignatiusgymnasium

84 Rosa Beroepscollege

18 januari 09.00 - 16.00 22 januari 10.30 - 13.30 28 februari 09.00 - 21.00

13

91 Waterlant Beroepsopleidingen

IJdoorn 26 januari

19.30 - 21.00

92 Wellantcollege Linnaeus

19 januari 22 januari

15.00 - 21.00 10.00 - 13.30

93 Wellantcollege VMBO Sloten

26 januari 26 januari

14.30 - 17.00 18.30 - 21.00

94 Westburg College - VOvA

29 januari 1 maart

11.00 - 14.00 17.30 - 19.30

95 De Wissel

Informatie op afspraak 96 Zuiderlicht College

28 januari 29 januari

19.30 - 21.30 10.30 - 12.30


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 14

stap

4

28 februari t/m 11 maart 2011

Aanmelden op een school De 1e aanmeldingsronde is van 28 februari t/m 11 maart 2011. Je hebt twee weken de tijd om je aan te melden bij een school. Het maakt niet uit of je je eerder of later in de twee weken aanmeldt. Alle leerlingen die zich in de 1e ronde aanmelden worden behandeld als gelijktijdig aangemeld. Vroege aanmeldingen hebben geen voorrang op late aanmeldingen. Je kunt je maar op één school aanmelden en alleen met het officiële aanmeldingsformulier. Je kunt wachten met het aanmelden op een school tot je cito-score bekend is, maar dat hoeft niet.

Loten Sommige scholen zijn zo populair dat ze meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen zijn. In dat geval gaan ze loten. Heeft de school meer onderwijssoorten en is er alleen overaanmelding voor een bepaalde onderwijssoort, dan kan het zijn dat de school alleen voor die ene onderwijssoort gaat loten. Als je je aanmeldt voor zo’n school loop je dus het risico dat je wordt uitgeloot. Op de scholenpagina’s staat bij elke school of er vorig jaar geloot is of niet, maar dit kan per jaar verschillen. Het is ook niet altijd te voorspellen of een school moet gaan loten. Vraag op de informatiedagen of de school dit jaar verwacht te moeten loten. Ook kun je voor de sluiting van de aanmeldingsperiode aan de school vragen of zich meer kinderen hebben aangemeld dan zij kunnen plaatsen. Je kunt dan het risico van uitloting nemen of je aanmelding terugtrekken en je op een andere school aanmelden. Dat kan tot uiterlijk 11 maart, maar wacht hiermee niet tot de laatste dag. Je kunt de school vragen hoe ze zullen loten en hoe je ouders of de basisschool de loting kunnen controleren, ook achteraf.

Het aanmeldingsformulier Het aanmeldingsformulier krijg je vóór de voorjaarsvakantie van je eigen basisschool. Een school moet elke aanmelding zorgvuldig en volgens de afspraken van de kernprocedure behandelen (zie H. 2). Dat kan alleen als de school zeker weet dat elke aanmelding een serieuze aanmelding is. Daarom is afgesproken dat elke leerling zich maar op één Amsterdamse school mag aanmelden. Ook kinderen van buiten Amsterdam kunnen zich maar bij één school in Amsterdam aanmelden.

Cito-eindtoets In het schema hiernaast zie je een overzicht van de Amsterdamse scholen die vorig jaar hebben geloot en voor welk advies.

In de eerste week van de aanmelding is de uitslag van de cito-eindtoets bekend. De meeste leerlingen in groep 8 maken de cito-toets. Kinderen met een advies voor praktijkonderwijs of vmbo met lwoo (leerwegondersteuning) doen een andere test (zie p. 20). Op je cito-eindtoets kun je een score halen tussen de 500 en 550 punten. Als je cito-score binnen is, kun je kijken of je citoscore overeenkomt met je basisschooladvies. De cito-bandbreedtes die hiervoor gelden zijn vastgelegd in de kernprocedure, de afspraken die voor alle scholen gelden. Het kan zijn dat je citoscore afwijkt van het schooladvies. Dan overlegt de VO-school met de basisschool voordat ze beslissen of ze je toelaten. Als de cito-score erg afwijkt, dan zal de school je nog een toets afnemen (zie de tabel op p. 17).

Voorrang Op sommige scholen worden bij plaatsgebrek bepaalde kinderen met voorrang ingeschreven. Bijvoorbeeld kinderen die al een broertje of zusje op school hebben. Dit mag alleen als deze voorrangsregel in deze gids vermeld staat op de pagina van de school. Met ingang van dit jaar heeft een aantal VO-scholen, waaronder het 4e Gymnasium, het Amsterdams Lyceum, het Barlaeus Gymnasium, het Ignatiusgymnasium en het Vossius Gymnasium, hun voorrangsregels afgeschaft. Er geldt echter een overgangsrecht voor zittende leerlingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat aankomende leerlingen die nu een broer of zus op de

14

voora voor oude


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 15

Amsterdamse VO-scholen die in 2010 hebben geloot per basisschooladvies 1e Ronde VO-scholen waar leerlingen zijn uitgeloot

basisschooladvies vmbo-b/k

vmbo-t

vmbo-t/havo

havo

havo/vwo

vwo

Het 4e Gymnasium

l

Het Amsterdams Lyceum

l

Barlaeus Gymnasium

l l

Calandlyceum

l

Damstede Fons Vitae Lyceum

l

l

l

l

l

Geert Groote Gerrit van der Veen

l

Ignatiusgymnasium IJburg College

l

l l

IVKO Montessori Lyceum (MLA)

l

Pieter Nieuwland College

l l

l

vmbo-t

vmbo-t/havo

Spinoza Lyceum

l

l

l

2e Ronde VO-scholen waar leerlingen zijn uitgeloot

basisschooladvies vmbo-b/k

havo

havo/vwo

vwo l

Cygnus Gymnasium l

Hervormd Lyceum Zuid l

Sint-Nicolaas Lyceum Vossius Gymnasium

betreffende school hebben nog voorrang kunnen krijgen. Meer weten? Kijk bij de scholenpagina’s en vraag de VO-school om meer informatie. Speciale sociale of medische omstandigheden Een school met plaatstekort mag een klein aantal l kinderen met voorrang toelaten op basis van a r o vo voor s zwaarwegende sociale of medische omstandigouder heden. Als u denkt dat uw kind daarvoor in aanmerking komt, dan moet u dit direct bij aanmelding bespreken met de VO-school. Dit moet ook als u of de school geen overaanmelding verwacht. De school beslist of uw kind voorrang krijgt of niet.

Tip Veel scholen bekijken en je eigen keuze maken, niet die van je vrienden of ouders.

Luca Hendriks

15

l l l


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 16

stap

5

plaatsingsbesluit 1e ronde: 7 april 2011

Behandeling en besluit over plaatsing Na de 1e aanmeldingsronde gaan de VO-scholen de aanmeldingen behandelen. Zodra je je op een school hebt aangemeld, krijgt deze school via het elektronisch loket onderwijskundige informatie. Zoals de uitslag van de cito-eindtoets of van een andere toets en informatie over je schoolloopbaan.

door. Als u niet begrijpt waarom uw kind niet wordt toegelaten, of u bent het er niet mee eens, bespreek dit dan met de VO-school en met de leerkracht van de basisschool. Vindt u dat uw kind onterecht wordt afgewezen, of dat de school zich niet aan de kernprocedure heeft gehouden, dan kunt u dit melden aan het informatiepunt van de kernprocedure:

Heeft uw kind een advies voor praktijkonderwijs vooral of lwoo, dan speelt de cito-score geen rol bij de voor s toelating. Zie bij Gaat uw kind naar praktijkouder onderwijs of vmbo met lwoo? op p. 20. Bij de andere kinderen beoordeelt de nieuwe school het basisschooladvies in combinatie met de citoscore.

kernprocedure@dmo.amsterdam.nl.

De VO-school wordt zo nodig ter verantwoording geroepen. 9 april Informatiemarkt 2e ronde Op zaterdag 9 april organiseren de VO-scholen die nog plek hebben een informatiemarkt voor leerlingen. Meer informatie hierover vind je tegen die tijd op www.onderwijs.amsterdam.nl.

Als je een advies hebt voor vmbo, havo of vwo bepaalt de cito-score hoe de school je aanmelding in behandeling neemt: je bent automatisch toelaatbaar (Let op! Dit wil nog niet zeggen dat je ook wordt geplaatst), er is overleg met de basisschool nodig, of je krijgt een aanvullend onderzoek. De cito-bandbreedtes staan op de volgende pagina.

Aanmelden in de 2e ronde Maandag 11 t/m vrijdag 15 april is de 2e aanmeld-

ronde. Alle leerlingen die zich in die week aanmelden gelden als gelijktijdig aangemeld. Uiterlijk donderdag 21 april krijg je bericht over plaatsing. Het kan zijn dat dit jaar de aanmelding in de 2e ronde anders wordt geregeld dan in de 1e ronde. Mocht dit het geval zijn dan hoor je dit via de school.

Bericht over plaatsing Op donderdag 7 april 2011 hoor je of je bent toegelaten op de school waar je je in de 1e ronde hebt aangemeld.

Vanaf donderdag 19 mei behandelt de school de

aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Het is vanaf dan belangrijk om je snel aan te melden.

Hebt u na donderdag 8 april nog niets gehoord vooral over plaatsing? Neem dan contact op met de voor s VO-school of basisschool. ouder

Als je na 28 mei 2011 nog niets hebt gehoord, dan moeten je ouders contact opnemen met de school waar je je hebt aangemeld of met de basisschool. Het aanmelden en behandelen wordt vanaf nu per kind geregeld.

Uitgeloot of afgewezen? Als je bent uitgeloot of afgewezen, moet je je opnieuw aanmelden op VO-school die nog plaats heeft. Een overzicht van scholen die nog plaats hebben staat vanaf vrijdag 8 april 2011 op www.onderwijs.amsterdam.nl. Het is belangrijk Ook voor de basisschool is het belangrijk dat uw voor jou en je ouders dat je weet waarom je door vooral kind op een VO-school wordt ingeschreven. Dus voor s vraag de basisschool om u te helpen bij het de eerste school bent afgewezen. Deze informader o tie kun je gebruiken bij het kiezen van een tweede u vinden van een geschikte school! Er is altijd een school. school in Amsterdam waar uw kind geplaatst kan worden. Alle VO-scholen hebben namelijk samen Als uw kind niet wordt toegelaten, dan geeft de plicht om te zorgen dat alle aangemelde vooral kinderen een passende plaats krijgen aanvoor s de school dit aan u en aan de basisschool geboden. ouder

16


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 17

De Cito-bandbreedtes Basisschooladvies

overleg met basisschool2

aanvullend onderzoek1

praktijkonderwijs

citoscore telt niet

vmbo met lwoo

citoscore telt niet

automatisch toelaatbaar3

vmbo-basis

514 en lager

515 t/m 520

521 en hoger

vmbo-basis/kader

517 en lager

518 t/m 522

523 en hoger

vmbo-kader

520 en lager

521 t/m 528

529 en hoger

vmbo-gemengd

526 en lager

527 t/m 533

534 en hoger

vmbo-theoretisch

526 en lager

527 t/m 533

534 en hoger

vmbo-theoretisch/havo

528 en lager

529 t/m 535

536 en hoger

havo

531 en lager

532 t/m 537

538 en hoger

havo / vwo

535 en lager

536 t/m 540

541 en hoger

vwo

539 en lager

540 t/m 544

545 en hoger

kopklas

citoscore telt niet

1

Aanvullend onderzoek Heeft een leerling een basisschooladvies met een cito-score in deze kolom, dan wijkt de cito-score erg af van het advies. De leerling krijgt dan een aanvullend onderzoek. Dit onderzoek moet een door Cotan erkend onderzoek zijn. Vaak gebruiken de scholen hiervoor de Nio-toets. De ouders moeten de uitslag van dit onderzoek krijgen. Op basis van de uitslag van het onderzoek en het overleg met de basisschool, besluit de nieuwe school of zij de leerling plaatst of niet. 2

Overleg met de basisschool Heeft de leerling een basisschooladvies met een cito-score in deze kolom, dan gaat de VO-school eerst overleggen met de basisschool om meer informatie te krijgen. Na dit overleg besluit de VO-school of het kind geplaatst wordt of niet. Het kan zijn dat de school vindt dat de basisschool het advies niet voldoende kan onderbouwen en dat er meer informatie nodig is. De VO-school kan dan besluiten tot het afnemen van een aanvullend onderzoek. Dit kan echter niet als de leerling met zijn of haar cito-score bovenin het overleggebied valt. Dit zijn de bovenste twee punten, bijvoorbeeld in het geval van havo: een cito-score van 536 en 537. Als de VO-school besluit (bij een lagere score) tot een aanvullend onderzoek, moet zij dit wel eerst tegen de ouders en de basisschool zeggen. Op basis van de uitslag van de aanvullende toets, in combinatie met het basisschooladvies, de cito-score en het overleg met de basisschool besluit de VO-school of de leerling toelaatbaar is. 3

Automatisch toelaatbaar Leerlingen met een basisschooladvies en een cito-score in deze kolom zijn automatisch toelaatbaar voor de opleiding. Als een leerling automatisch toelaatbaar is, wil dit nog niet zeggen dat hij/zij ook automatisch wordt ingeschreven! Dit hangt ervan af of de school voldoende plaatsen heeft voor alle ‘toelaatbare’ kinderen. Heeft de school niet genoeg plaatsen, dan kan het zijn dat een aantal kinderen voorrang krijgt. Vervolgens gaat de school loten onder alle overige toelaatbare kinderen. De automatisch toelaatbare kinderen doen ook mee aan deze loting.

17


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 18

Informatiepunt kernprocedure Als u ook na de 2e ronde geen goede school kunt vinden die uw kind wil plaatsen, dan kunt u bellen naar



Informatiepunt kernprocedure, tel. 020 251 8151 of naar Frits Otto van SWV-VO, tel. 020 480 1702.

Hebt u nog vragen over de overstap? Of wilt u een klacht melden die te maken heeft met de overstap naar het VO? Bel of e-mail dan naar de gemeente Amsterdam: Informatiepunt kernprocedure: tel. 020 251 8151 e-mail: kernprocedure@dmo.amsterdam.nl

18

voora voo oude


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 19

stap

6

14 of 15 juni

Kenningsmakings(mid)dag kind op basis hiervan misschien voorrang kan krijgen. • Heeft u nog andere vragen, vraag dan een gesprek aan met de school. • Elke school heeft een schoolgids voor ouders. Daarin staan de uitgangspunten van de school, de lestijden, speciale programma’s, kosten en nog veel meer informatie. Op de laatste pagina van de gids staan alle data die belangrijk zijn bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Houd die data dus in de gaten, dan komt u niet voor verrassingen te staan.

Alle VO-scholen organiseren op dinsdag 14 juni of woensdag 15 juni 2011 een kennismakingsmiddag voor nieuwe leerlingen. Je krijgt daarvoor een uitnodiging van de nieuwe school. Het is belangrijk dat je dan aanwezig bent. Die dag is de eerste echte kennismaking met je nieuwe school. Je leert je toekomstige klasgenootjes kennen en er wordt informatie gegeven over het eerste schooljaar. Heeft uw kind van de VO-school geen uitnodiging ontvangen, vraag er dan naar. Kan uw kind echt vooral niet op de kennismakingsmiddag komen? Vraag voor s ouder dan bij de school of er een kennismakingsmiddag wordt georganiseerd voor de kinderen die verhinderd zijn. Tips voor ouders Voor veel ouders en kinderen blijft het een lastige klus, die schoolkeuze. Daarom nog een paar tips die kunnen helpen: • De belangrijkste tip voor ouders is: ga naar de meester of juf van uw kind als u iets niet begrijpt. Weet die het ook niet? Vraag dan of hij/zij het voor u kan uitzoeken. Ook als u het ergens niet mee eens bent kunt u dat bespreken met de leerkracht van uw kind. • Ga samen met uw kind een aantal scholen bekijken. Stel vragen en laat u uitleggen hoe zaken op de school geregeld zijn. Op p. 11 staat een vragenlijst die u hierbij kan helpen. • Kent u ouders met kinderen die al op de school zitten waar uw kind ook graag heen wil? Vraag wat ze van de school vinden. • Twijfelt u over het advies dat de basisschool heeft gegeven? Of denkt u dat uw kind zich verder kan ontwikkelen? Kies dan voor een brede scholengemeenschap. In de brugklas kan dan worden gekeken welke opleiding het beste past bij uw kind. • Heeft u uw kind aangemeld bij een school? Vertel die school dan ook belangrijke bijzonderheden over uw kind, bijvoorbeeld dat uw kind een dyslexieverklaring heeft. Heeft uw kind (leer)problemen of heeft u zelf onderzoek laten doen? Ook dat wil de VO-school graag weten! • Zijn er speciale medische of sociale omstandigheden? Bespreek dit direct bij de aanmelding van uw kind. De VO-school kan u vertellen of uw

Leukst? Ik had gelijk vrienden en er wordt niet gepest.

Chanel de Zwart

19


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 20

2

Afspraken over de overstap

vooral voor s ouder Bij de overstap naar een VO-school is de volgende informatie van belang: • het advies van de basisschool (zie H. 1) • de cito-score of de uitslag van een andere test over leerresultaten • aanvullende onderwijskundige informatie (over de schoolloopbaan, intelligentie, gedrag of houding en gegevens uit het leerlingvolgsysteem).

Om de overstap naar een VO-school soepel te laten verlopen hebben scholen en gemeente afspraken gemaakt, die staan in de kernprocedure. In dit hoofdstuk leest u over de Amsterdamse afspraken en landelijke regels.

Al deze gegevens komen in het onderwijskundig document (het oki-doc). De school waar u uw kind aanmeldt gebruikt deze informatie om te beslissen of uw kind wordt toegelaten.

De kernprocedure In Amsterdam gaan elk jaar ongeveer 7000 kinderen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Ze komen van ruim 200 basisscholen en verspreiden zich over ongeveer 70 VO-scholen. Dat is een hele operatie. Het is belangrijk dat die overstap soepel verloopt en dat alle kinderen op de school terechtkomen die bij hen past. Daarom hebben de Amsterdamse scholen en de gemeente afspraken gemaakt over de aanmelding en toelating. Deze afspraken staan in de zogenaamde ‘kernprocedure’.

Gaat uw kind naar praktijkonderwijs of naar vmbo met lwoo? Bij deze vormen van onderwijs krijgt uw kind extra zorg en begeleiding. Als de basisschool uw kind een advies geeft voor praktijkonderwijs of lwoo hoeft uw kind niet verplicht mee te doen aan de cito-eindtoets. Wel geldt een aantal landelijke toelatingsregels: • uw kind moet worden getest op het gebied van leerresultaten, intelligentie en eventueel sociaalemotioneel functioneren. Deze onderzoeken worden bij uw kind afgenomen tussen september en januari. • de school waar u uw kind aanmeldt, legt de testgegevens van uw kind voor aan de Regionale Verwijzingscommissie (RVC).

Een school moet elke aanmelding zorgvuldig en volgens de afspraken van de kernprocedure behandelen. Een voorbeeld van die van de afspraken is dat elke leerling zich maar op één Amsterdamse school mag aanmelden. Wilt u meer informatie over de Kernprocedure? Kijk op www.amsterdam.nl/onderwijs.

20


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 21

De RVC is een onafhankelijke commissie. De RVC beoordeelt aan de hand van landelijke regels of uw kind in aanmerking komt voor praktijkonderwijs of lwoo. Als dat zo is dan krijgt de nieuwe school geld om uw kind extra zorg en begeleiding te bieden.

verplicht mee aan de cito-eindtoets. Deze leerlingen worden in plaats hiervan getest op het gebied van leerresultaten en intelligentie. Alle leerlingen die meedoen aan de cito-eindtoets krijgen dezelfde toets. De uitslag van de cito-eindtoets is een score tussen 500 en 550. Als de uitslag van uw kind bekend is, bespreekt de leerkracht van de basisschool die uitslag met u. Daarbij legt hij de cito-score naast het basisschooladvies. Hij bespreekt met u hoe de nieuwe school de aanmelding van uw kind zal behandelen: wordt uw kind automatisch toegelaten, is er overleg nodig met de basisschool, of krijgt uw kind een aanvullend onderzoek? Zie het schema op p. 17.

Meer hierover kunt u lezen op de website van de samenwerkende Amsterdamse VO-scholen: www.swvadam.nl. U vindt hier informatie over leerlingenzorg in het Amsterdamse voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, lwoo, het rugzakje en het speciaal onderwijs. Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met: Frits Otto, tel. 020 480 1702

Het onderwijskundig document De basisschool geeft belangrijke informatie door aan de VO-school waar uw kind zich heeft aangemeld: het basisschooladvies en het 2e toetsgegeven (meestal de cito-score). Ook geeft de basis-

Kinderen met een rugzakje Niet alle kinderen met een handicap hoeven naar een speciale school. Met extra begeleiding kan het kind misschien ook naar een gewone school. In de wet staat dat ouders met een kind voor het speciaal onderwijs zelf kunnen kiezen welk onderwijs hen het beste lijkt voor hun kind: een school voor speciaal onderwijs of een ‘gewone’ school. Gaat uw kind naar een gewone school, dan krijgt die school extra geld voor meer leerkrachten, extra hulpmiddelen of ambulante begeleiding. Uw kind krijgt zogezegd ‘een rugzakje mee’. Heeft uw kind een rugzakje en wilt u hem/haar aanmelden op een gewone school, dan kan dat alleen als uw kind van de basisschool een advies heeft gekregen voor die opleiding. De school waar u uw kind aanmeldt beoordeelt dan of ze uw kind kunnen plaatsen en of zij uw kind de zorg en begeleiding kunnen bieden die uw kind nodig heeft. Als de school vindt dat ze niet de passende zorg kunnen bieden, dan moeten ze dit goed onderbouwen en aan de ouders laten weten. Voor meer informatie over het speciaal onderwijs: zie H. 5. Hebt u vragen dan kunt u bellen met Frits Otto: zie kader hierboven.

Leukst? Ik voelde me meteen thuis.

Maarten Veldhuis

De cito-eindtoets In Amsterdam is afgesproken dat in principe alle kinderen in groep 8 deelnemen aan de cito-eindtoets. Alleen de kinderen met een basisschooladvies voor praktijkonderwijs of vmbo + lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) nemen niet

21


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 22

school aanvullende onderwijskundige informatie, bijvoorbeeld over de schoolloopbaan van uw kind, over de intelligentie of gegevens uit het leerlingvolgsysteem. De nieuwe school heeft deze informatie nodig om te kunnen beslissen over de toelating van uw kind. De basisschool zet al deze informatie in het onderwijskundige document: het oki-doc. Een voorbeeld van het oki-doc kunt u vinden op: www.onderwijs.amsterdam.nl, klikken op alles over schoolkeuze ‘ een school voor voortgezet onderwijs kiezen ‘ Basisschooladvies en onderwijskundige informatie. De basisschool is wettelijk verplicht dit onderwijskundige document aan ouders te geven. Dit betekent niet dat de ouders het helemaal eens moeten zijn met wat er in dit rapport staat. De school kan wel aangeven wat de ouders vinden van dit rapport of een onderdeel, zoals het basisschooladvies.

aanmelding in het elektronisch loket en vanaf dat moment kan geen andere school uw kind meer aanmelden in het loket.

Met ingang van dit jaar registreren alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Amstelveen, Uithoorn, Mijdrecht en Aalsmeer hun leerlingen in ELKK. Dit betekent dat ook leerlingen uit die regio zich per ronde maar op één school kunnen aanmelden, bijvoorbeeld in Amsterdam of Amstelveen.

Aanmelding betekent niet automatisch toelating Als uw kind is aangemeld bij een VO-school, betekent dat nog niet dat het ook is toegelaten. Daarover besluit de toelatingscommissie van de VOschool.

Hebt u zelf aanvullende informatie over uw kind, zoals een dyslexieverklaring, een rugzakje of onderzoeken die u zelf hebt laten afnemen? Laat het de nieuwe school weten.

U kunt binnen zes weken schriftelijk tegen het afwijzingsbesluit in beroep gaan bij het schoolbestuur van de VO-school. Dit schoolbestuur moet dan binnen vier weken een nieuwe beslissing nemen. Voorwaarde hierbij is dat u de kans krijgt om het schoolbestuur uw mening te vertellen, en dat het schoolbestuur alle gegevens heeft gezien die zijn gebruikt bij de beslissing.

Elektronisch Loket Kernprocedure: ELKK Voor het doorgeven van informatie over uw kind aan de volgende school, gebruiken de scholen een elektronisch loket, het ELKK. Dit loket is beveiligd en alleen te gebruiken door scholen. In ELKK vult de basisschool het onderwijskundige document van uw kind in. De VO-school waar uw kind zich aanmeldt, kan dit oki-doc via ELKK bij de basisschool opvragen. Omdat in ELKK informatie van individuele leerlingen wordt opgeslagen, valt het onder de wet bescherming persoonsgegevens. ELKK is dan ook aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het aanmeldingsformulier wordt ook door de basisschool geprint vanuit ELKK. Hierop staat de naam van uw kind, het basisschooladvies en een leerlingnummer. Bij aanmelding levert u dit formulier in bij de school van je keuze. Deze school zet het leerlingnummer in het elektronisch loket. Hierdoor ziet uw basisschool waar uw kind is aangemeld.

Leerlingen van buiten Amsterdam Werkt de basisschool niet met het Amsterdamse aanmeldingsformulier, dan kan een leerling zich zonder formulier aanmelden. De school zet uw

22

3


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 23

3

Wat is het VO?

VO-school = school voor voortgezet onderwijs lwoo = leerwegondersteunend onderwijs

Het voortgezet onderwijs duurt vier, vijf of zes jaar. Dat hangt af van de onderwijssoort: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Uitleg over de verschillende soorten onderwijs vindt u in dit hoofdstuk.

een 2e moderne vreemde taal: Frans, Duits, Arabisch of Turks • aan het einde van de onderbouw vmbo kun je nog alle sectoren kiezen • in de onderbouw van havo en vwo krijg je Engels en 2 moderne vreemde talen: Frans en Duits, of in plaats van één daarvan Spaans, Russisch, Italiaans, Arabisch of Turks • als je havo of vwo doet, kun je aan het einde van de onderbouw alle profielen kiezen • in de eerste 3 leerjaren van het gymnasium zijn Latijn, Grieks en letterkunde verplicht

De brugperiode De eerste jaren van het voortgezet onderwijs heten de brugperiode. Sommige scholen kijken in de brugperiode welke onderwijssoort het best bij je past. Op andere scholen kom je meteen al in de brugklas van een bepaalde onderwijssoort, maar krijg je wel de kans naar een andere onderwijssoort over te stappen.

Het aangeboden vakkenpakket kan dus per school verschillen. Vraag hiernaar tijdens de open dagen!

Begeleiding van leerlingen: mentoren en decanen VO-scholen geven individuele begeleiding aan leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school doet dat op zijn eigen manier. De meeste scholen wijzen mentoren aan. Dat zijn docenten die niet alleen lesgeven maar ook leerlingen ‘coachen’. Ze hebben veel contact met de andere leraren en weten daardoor in grote lijnen wat leerlingen presteren in de verschillende vakken. Voor jou en je ouders zijn de mentoren dan ook het eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Daarnaast zijn er decanen. Zij kunnen je helpen bij hoe je moet studeren en zij weten veel over studie- en beroepsmogelijkheden. Sommige scholen hebben leerling- of studiebegeleiders. Zij werken met leerlingen die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Ook zijn er soms speciale huiswerkbegeleiders. Verder heeft elke VO-school een zorgbreedtecommissie. Hierin zitten specia-

De onderbouw Officieel heten de eerste jaren van de middelbare school ‘de onderbouw’. In vmbo zijn dit de eerste 2 leerjaren, in havo en vwo meestal de eerste 3 leerjaren. In de onderbouw hebben de scholen veel ruimte om zelf te beslissen welke vakken ze geven. Wel heeft de landelijke overheid aangegeven wat je aan het eind van de onderbouw moeten kunnen: de kerndoelen. Deze kerndoelen zijn er voor de leergebieden Nederlands, Engels, Rekenen en Wiskunde, Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, Kunst en Cultuur en Bewegen en Sport. Iedere school bepaalt zelf hoe ze de kerndoelen verwerken in vakken en projecten. Daarnaast geldt er een aantal afspraken: • in de onderbouw van vmbo krijg je Engels en

23


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 24

Vmbo

listen, zoals een schoolarts of verpleegkundige, een leerplichtambtenaar, een onderwijshulpverlener en medewerkers van de school. Samen maken zij afspraken over de hulpverlening aan leerlingen.

Ongeveer de helft van de leerlingen gaat na de basisschool naar het vmbo, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. vmbo duurt vier jaar. Vanuit vmbo kun je naar mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Sommige leerlingen kunnen doorstromen naar havo. De eerste twee leerjaren krijg je de vakken van de onderbouw. Deze vakken kunnen per school erg verschillen. Aan het eind van de 2e klas kies je een sector. Elke sector heeft eigen vakken.

Wil je weten hoe de school de begeleiding van leerlingen aanpakt? Vraag ernaar tijdens de informatiedagen.

De onderwijssoorten van het voortgezet onderwijs zijn: • praktijkonderwijs • vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs • vmbo met lwoo - leerwegondersteunend onderwijs • havo - hoger algemeen voortgezet onderwijs • vwo - voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Vier leerwegen Vmbo heeft 4 leerwegen. Een leerweg is een manier van leren. Sommige leerlingen hebben weinig moeite met studeren uit boeken, andere leren het liefst door te werken en te leren in de praktijk. Het is de bedoeling dat je een leerweg volgt die goed past bij je mogelijkheden en wensen. De leerwegen sluiten aan op mbo.

Praktijkonderwijs Je kunt kiezen uit 4 leerwegen: Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die wel een vak kunnen leren, maar voor wie vmbo te zwaar is, ook als ze extra hulp krijgen. In het praktijkonderwijs gaat het vooral om de praktische kanten van het leren. Verder is er aandacht voor het ontwikkelen van je persoonlijkheid en het aanleren van sociale vaardigheden. De school kijkt wat je kan en past het onderwijsprogramma daarop aan. De leerlingen zitten in kleine groepen en krijgen extra hulp en begeleiding om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Je leert wat je mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt en hoe het is om in een bedrijf te werken. Dit onderwijs loopt meestal door tot het vinden van passend werk. Een aantal leerlingen krijgt de mogelijkheid om een mboopleiding op niveau 1 te doen. Dat gebeurt in samenwerking met het ROC. De toelating tot het praktijkonderwijs is wettelijk geregeld. Om hiervoor in aanmerking te komen hoef je niet deel te nemen aan de cito-eindoets. Wel krijg je een test op het gebied van leerresultaten en intelligentie. Gaat uw kind naar praktijkonderwijs of naar vmbo met lwoo? Voor meer informatie: zie p. 20.

• vmbo-b: basisberoepsgerichte leerweg • vmbo-k: kaderberoepsgerichte leerweg • vmbo-g: gemengde leerweg • vmbo-t: theoretische leerweg

• vmbo-b In de basisberoepsgerichte leerweg krijg je ten minste 12 uur per week praktijkvakken. Deze vakken zijn gericht op een bepaald beroep, bijvoorbeeld uiterlijke verzorging of installatietechniek. Daarnaast krijg je een aantal algemene vakken, zoals Nederlands en Engels. Binnen vmbo-b kun je ook het leerwerktraject volgen. Dit is een manier van leren met meer ruimte voor stage of werk. Na vmbo-b kun je doorstromen naar mbo-1 en mbo-2. • vmbo-k In de kaderberoepsgerichte leerweg krijg je algemene vakken en gemiddeld 12 uur per week praktijkvakken die zijn gericht op één beroep. Het verschil met vmbo-b is dat je na vmbo-k kunt doorstromen naar mbo-3 en soms mbo-4. • vmbo-g In de gemengde leerweg krijg je vooral algemene vakken. Daarnaast krijg je gemiddeld 4 uur per week praktijkvakken die zijn gericht op één

24


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 25

beroep. Na vmbo-g kun je doorstromen naar mbo-3 en mbo-4.

De meeste scholen bieden niet alle mogelijkheden aan: let daarop bij de schoolkeuze! De vakken die je krijgt verschillen per sector en afdeling. Scholen kunnen ook combinaties van sectoren aanbieden (intrasectorale programma’s). Sommige

• vmbo-t/mavo In de theoretische leerweg kies je nog niet voor één bepaald beroep. Je krijgt alleen algemene vakken en daaruit kies je je examenpakket. Dit pakket bestaat uit theoretische vakken die bij een bepaalde sector (zie hieronder) horen. Na vmbo-t kun je doorstromen naar mbo-3 en mbo-4, of naar de havo. Sommige VO-scholen spreken liever over mavo dan over vmbo-t. Soms doen zij dit om te benadrukken dat het een algemene opleiding is (net als havo en vwo) en geen beroepsopleiding. Sommige scholen gebruiken mavo om aan te geven dat doorstroom naar havo goed mogelijk is. Wilt u hierover meer weten: vraag het op de open dagen! Belangrijk om te weten is dat mavo hetzelfde is als vmbo-t en dat uw kind met vmbo-tadvies dus terecht kan op de mavo.

scholen bieden speciale programma’s aan, bijvoorbeeld beveiliging, sport en ict. Vraag hiernaar

tijdens de informatiedagen! In de 2e klas vmbo zijn er speciale lessen die je helpen bij het kiezen van een sector en een afdeling. Het Nieuwe Leren Op de meeste vmbo-scholen is de koppeling tussen de praktijk en de lesstof belangrijker dan vroeger. Je leert nu bijvoorbeeld veel meer aan de hand van praktijkopdrachten. De docent is daarbij meer een soort coach. Ook is er meer aandacht voor de verschillende leerstijlen die leerlingen vhebben. Je krijgt de ruimte om op je eigen manier te leren. Die manier van onderwijs sluit aan bij het onderwijs op mbo.

Beroepsrichting: een sector Als je kiest voor vmbo-b, vmbo-k of vmbo-g, dan moet je ook een beroepsrichting kiezen: een sector. Er zijn vier sectoren. Binnen de meeste sectoren kunnen leerlingen kiezen voor een afdeling.

Stages Omdat de koppeling tussen lesstof en praktijk heel belangrijk is, bieden veel scholen de mogelijkheid om op stage te gaan zodat je kennis kunt

De 4 sectoren met hun afdelingen zijn: Techniek

• bouwtechniek • elektrotechniek • grafische techniek • installatietechniek • metaaltechniek • scheepvaart • voertuigentechniek • transport & logistiek

Leukst? De schriftelijke overhoringen, daar krijg je een cijfer voor!

Economie

• administratie • horeca & toerisme • handel & verkoop • handel & administratie • mode & commercie Landbouw

• landbouw & natuurlijke omgeving • levensmiddelentechnologie Zorg en Welzijn

• uiterlijke verzorging • verzorging

Isabelle Frank

25


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 26

maken met de beroepspraktijk. Dat gebeurt meestal in het laatste leerjaar.

Vanuit vmbo-b kun je naar mbo-1 en mbo-2. Vanuit de andere drie leerwegen kun je naar mbo3 of mbo-4. Met een vmbo-t-diploma kun je ook naar de havo. En met een mbo-4-diploma kun je naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Zie het schema van het Nederlandse onderwijs-

Extra activiteiten Veel vmbo-scholen hebben extra voorzieningen of activiteiten. Een voorbeeld hiervan is het Meeting Point. Een Meeting Point is een soort bedrijfje binnen de school. Ondernemers en soms ook buurtbewoners komen daar met stageplaatsen of opdrachten voor leerlingen. Er zijn scholen die speciale voorbereidingsprogramma’s voor mbo hebben, zoals bijvoorbeeld de ‘technoroute’ voor de sector techniek. Ook kun je op sommige vmbo-scholen een mbo-diploma halen.

systeem voorin de gids

Welk beroep kun je uitoefenen met welk mbodiploma? Hieronder staan een aantal voorbeelden: mbo-1: assistent-bakker, bouwplaatsassistent, zorghulp, horeca-assistent mbo-2: receptionist, beveiliger, jongerenwerker, autotechnicus mbo-3: kapper, medewerker beheer ICT, zelfstandig werkende kok, juridisch secretaresse mbo-4: trainer/coach (sport), filiaalmanager, verpleegkundige, onderwijsassistent

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) Kun je wel een vmbo-diploma halen, maar heb je daarbij extra ondersteuning nodig? Dan kun je het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen. Lwoo is geen apart onderwijs. Het betekent extra begeleiding in vmbo. Ongeveer een derde deel van alle vmbo-leerlingen maakt gebruik van lwoo. Je volgt hetzelfde programma als de andere leerlingen, maar met extra hulp en begeleiding. En je krijgt hetzelfde diploma. Sommige vmbo-scholen hebben een aparte afdeling voor lwoo. Daar krijg je bijvoorbeeld les in kleinere groepen en kun je meer je eigen tempo volgen.

Alle mbo-opleidingen worden aangeboden door het regionaal opleidingencentrum (ROC). Ook zijn er agrarische opleidingencentra (AOC’s), vakscholen en een paar andere instellingen die mbo-opleidingen aanbieden. Op de volgende websites vind je meer informatie over mbo-opleidingen in Amsterdam: www.hmcollege.nl: Hout- en Meubileringscollege www.ma-web.nl: Mediacollege www.rocasa.nl: ROC ASA www.rocva.nl: ROC van Amsterdam www.wellantmbo.nl: Wellantcollege Linnaeus www.clusius.nl: Clusius College

Mbo Het diploma van vmbo is nog niet voldoende om aan het werk te kunnen. Daarvoor is een ‘startkwalificatie’ nodig. Een diploma op mbo-niveau 2 of hoger is een ‘startkwalificatie’. Als je dat diploma hebt, ben je klaar voor de arbeidsmarkt, vindt de overheid. Ook een havo- of vwo-diploma is een startkwalificatie.

Havo Havo is een vorm van algemeen voortgezet onderwijs en duurt 5 jaar. Je krijgt er vakken als Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, geschiedenis, natuurkunde, economie en tekenen. havo is een goede voorbereiding op een hogere beroepsopleiding (hbo) aan een hogeschool. Kinderen die naar havo gaan, willen meestal graag verder leren. Havo is zwaarder dan de theoretische leerweg van vmbo. Je krijgt meer leerstof, het tempo ligt hoger en van de leerlingen wordt een grotere zelfstandigheid verwacht. Bovendien moet je meer huiswerk maken. In Amsterdam zijn een paar scholen die tweetalig havo aanbieden. Vanaf de brugklas wordt dan ongeveer de helft van de vakken in het Engels gegeven. Op de scholenpagina’s in deze gids zie je welke scholen tweetalig havo aanbieden. Met een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo kun je naar mbo. In de eerste 3 jaar van havo krijg je de vakken van de

Mbo heeft opleidingen op 4 niveaus: mbo-1: assistentenopleiding - ½ tot 1 jaar hiermee kun je eenvoudige uitvoerende werkzaamheden doen mbo-2: de basisberoepsopleiding - 2 tot 3 jaar hiermee kun je uitvoerende werkzaamheden doen mbo-3: de vakopleiding - 2 tot 4 jaar hiermee kun je helemaal zelfstandig werkzaamheden uitvoeren mbo-4: de middenkaderopleiding - 3 tot 4 jaar, en de specialistenopleiding – kopstudie 1 tot 2 jaar hiermee kun je helemaal zelfstandig werkzaamheden uitvoeren, op verschillende gebieden, of juist op één gebied waarop je je hebt gespecialiseerd

26


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 27

onderbouw. De vakken kunnen per school verschillen. In de 3e klas kies je een profiel: zie

leerjaren vwo krijg je de vakken van de onderbouw. Het vakkenpakket kan per school verschillen. In de derde klas kies je een profiel: zie Profiel

Profiel en studiehuis.

en studiehuis.

Wat kun je met het havo-diploma? Met een havo-diploma kun je naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) aan een hogeschool. Ook veel vwo-leerlingen kiezen na hun examen voor een vervolgstudie in het hbo. Maar je kunt niet met elk havo- of vwo-diploma naar elke hbo-opleiding. Voor veel opleidingen moet je in bepaalde vakken eindexamen hebben gedaan. Soms kun je na havo naar de tweede fase van vwo. Dat hangt af van je profiel. Je kunt ook naar mbo. De opleidingen in het hbo leiden op voor hogere functies in allerlei beroepssectoren. Er zijn opleidingen voor beroepen in: • techniek (bouwkunde, weg- en waterbouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, enz.) • onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) • zeevaart en luchtvaart • gezondheidszorg (verpleegkunde, fysiotherapie, diëtiek, verloskunde, enz.) • informatica • communicatie en publiciteit (bibliotheekbeheer, journalistiek, vertaalkunde, enz.) • land- en tuinbouw, groenverzorging en milieuzorg • horeca en de huishoudelijke organisatie • sociaalagogische beroepen (maatschappelijk werk, jeugdwerk, creatieve therapie, beroepskeuzewerk, enz.) • kunst (toneel, dans, muziek, film, beeldende kunst) • handel, administratie en bedrijfsorganisatie

Wat kun je met het vwo-diploma? Met een vwo-diploma kun je naar een hogeschool (hoger beroepsonderwijs) en naar de universiteit (wetenschappelijk onderwijs). Tweetalige vwoleerlingen kunnen met een IB Language A2 Certificaat én een vwo-diploma naar vrijwel elke Engelstalige universiteit in de wereld. Er zijn veel studierichtingen op de universiteit, teveel om hier op te noemen. Een vwo-diploma geeft niet automatisch toegang tot iedere studierichting. Voor veel studierichtingen moet je in bepaalde vakken eindexamen hebben gedaan.

Tip Ga kijken op een normale werkdag en niet alleen bij een open dag. Dan zie je hoe het echt is.

Vwo Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het is een vorm van algemeen voortgezet onderwijs en duurt zes jaar. De meeste vwo’ers doen atheneum. Daarnaast zijn er twee bijzondere vormen van vwo: het gymnasium en het tweetalig vwo. Die zijn bedoeld voor leerlingen met genoeg capaciteiten en inzet om naast het vwoprogramma nog iets extra’s te doen. Op het gymnasium krijg je als extra vakken Latijn, Grieks en klassieke culturele vorming. In het tweetalig vwo krijg je vanaf de brugklas ongeveer de helft van de vakken in het Engels. Op de scholenpagina’s in deze gids zie je welke scholen tweetalig vwo aanbieden. Met een overgangsbewijs van 3 naar 4 vwo kun je naar het mbo. In de eerste drie

Luka Bokan

27


ScholengidsVO2011-hfdst1-38.0 04-11-10 16:15 Pagina 28

Profiel en studiehuis

Het studiehuis Vanaf de vierde klas van havo en vwo verandert de manier van lesgeven. Je komt dan in het studiehuis. Het studiehuis houdt in dat je steeds meer je eigen studie leert plannen en meer zelfstandig en in groepjes opdrachten leert uitvoeren. Je hebt meer mogelijkheden om je eigen interesses te volgen, zaken op je eigen manier aan te pakken en in je eigen tempo te werken.

Een profiel is een samenhangend pakket examenvakken, dat aansluit op bepaalde vervolgopleidingen. In de derde klas kun je kiezen uit de volgende profielen voor het vervolg in havo of vwo: • cultuur en maatschappij • economie en maatschappij • natuur en gezondheid • natuur en techniek Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel, dat voor alle profielen gelijk is. Daarnaast heeft elk profiel een aantal verplichte vakken die kenmerkend zijn voor dat bepaalde profiel. Verder is er een vrij deel, waarin je vakken uit een ander profiel volgt.

28


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 29

Leukst? Kennismaken met de docenten in zo’n hele grote school. Je kan na schooltijd naar het Museumplein of als je met de tram gaat kun je naar de Kalverstraat en de bios.

Dida Stolk

29


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 30

4

Scholen voortgezet onderwijs

lwoo

praktijkonderwijs

vmbo-k

vmbo-b

vwoatheneum

vmbo-t

vmbo-g

vwogymnasium

havo

regio

VO-school 4e

Gymnasium Amstellyceum Amsterdams Lyceum Apollo Atlant Augustinus College Barlaeus Gymnasium Berkhoff - VOvA Berlage Lyceum Bredero Beroepscollege - VOvA Bredero College Lyceum / Bredero Mavo - VOvA Calandlyceum Calvijn met Junior College Cartesius Lyceum Cheider Chr SG Buitenveldert Clusius College Amsterdam College De Meer Comenius Lyceum Cosmicus Montessori Lyceum Cygnus Gymnasium Damstede Dreef Fons Vitae Lyceum Geert Groote College Gerrit van der Veen College Hervormd Lyceum West Hervormd Lyceum Zuid Hogelant Hubertus Vakschool - VOvA Huygens College Iedersland College Ignatiusgymnasium

l l

l

l

l

l l

l

l l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

30

centrum oost zuid zuid zuid zuidoost centrum oost zuid noord noord west west centrum zuid zuid noord oost west oost oost noord zuidoost zuid zuid zuid west zuid noord west west west zuid

pag. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 31

 Kijk ook op ‘Vind een school’ op www.onderwijs.amsterdam.nl. In deze digitale scholengids van de gemeente kun je zoeken op onderwijssoort en stadsdeel. Hier vind je informatie en websites van de scholen in Amsterdam.

lwoo

praktijkonderwijs

vmbo-k

vmbo-b

vwoatheneum

vmbo-t

vmbo-g

vwogymnasium

havo

regio

VO-school (vervolg) IJburg College IVKO Kolom praktijkCollege Noord Kopklas Maimonides, Joodse SG Marcanti College Mediacollege Amsterdam Meridiaan College Montessori College Oost Montessori Lyceum A'dam NOVA College Amsterdam, Open SG Bijlmer Over-Y College Panta Rhei (Amstelveen) Passie Amsterdam Pieter Nieuwland College Plein Praktijkonderwijs LUCA - VOvA Reigersbos, SG Rosa Beroepscollege Sint-Nicolaas Lyceum Spinoza Lyceum Stelle College - VOvA Sweelinck College Tobiasschool - VOvA Vossius Gymnasium Waterlant Beroepsopleidingen IJdoorn Wellantcollege Linnaeus Wellantcollege VMBO Sloten Westburg College - VOvA Wissel Zuiderlicht College

l

l

l

l

l

l

l

l

oost zuid noord

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

zuid centrum zuid west oost zuid west zuidoost noord A'veen centrum oost west oost zuidoost noord zuid zuid oost zuid zuid zuid noord oost west west west zuid

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

l

centrum zuid zuid centrum

106 106 106 106

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l l l

l l l

l

l

l l

l l

l

l

l

l

l l

l l l l

l

l

l

l l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Particuliere VO-school De Amsterdamsche School Luzac Lyceum Amsterdam Stebo Junior College Stichting de Nieuwe School

31

l

l

l

pag.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 32

Het 4e Gymnasium

A Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Rector Coordinator onderbouw Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid krijgen broertjes en zusjes van op 1 augustus 2010 zittende leerlingen voorrang. Deze voorrangsregel wordt afgebouwd en geldt niet voor overige toekomstige leerlingen. Bij overaanmelding wordt geloot. De school heeft vorig jaar geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas wordt begeleid door een mentor, ondersteund door twee juniorbegeleiders (bovenbouwleerlingen). De mentor onderhoudt contact met de leerlingen, ouders en docenten. De mentor speelt ook een centrale rol bij het creëren van een goede sfeer in de klas en een veilige omgeving. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval krijgen de klassen inval- of verrijkingslessen.

Extra begeleiding Bijles Extra vakhulp en bijles van oudere leerlingen. Huiswerkbegeleiding Er is een Remedial Teacher en een naschoolse huiswerkklas. Begeleiding bij dyslexie Dyslexiekaart, extra tijd en vergrote toetsen. Extra taalondersteuning Extra ondersteuning voor tweetalige leerlingen. Samen met de andere gymnasia organiseren wij een Huiskamer voor wie thuis niet rustig kan werken en een Spitsklas voor achtste groepers die wat extra taalhulp kunnen gebruiken.

Kosten 1e leerjaar € 125 : ouderbijdrage € 60 : reizen

gymnasium

Bij een tegenvallend resultaat bestaat de mogelijkheid om, zonder klassieke talen, door te stromen naar het Cartesius.

aantal klassen 5

aantal leerlingen 27

Open dagen donderdag 20 januari 2011 van 19.00 tot 22.00 uur zaterdag 22 januari 2011 van 10.00 tot 13.00 uur l woensdag 26 januari 2011 van 13.30 tot 15.30 uur: Open lesmiddag l l

Bijzonderheden Huisvesting Het 4e Gymnasium is gehuisvest in een mooi nieuw gebouw aan het IJ. De school is gebouwd rondom een binnenhof en beschikt over veel buitenruimte. Veiligheid Het 4e Gymnasium biedt een veilige omgeving, waar iedereen elkaar kent. Computers In alle lokalen bestaan uitgebreide faciliteiten: smartboards en beamers. In de mediatheek kan er zelfstandig gewerkt worden. Daarnaast is er een computerlokaal dat frequent gebruikt wordt. Buitenschoolse activiteiten Diverse sporttoernooien, Open Podium, leerlingenraad, schoolkrant, schoolfeesten, bezoeken aan musea, toneel- en muziek-

voorstellingen en debating. Speciale aandacht voor film en architectuur. Reizen Voor ieder leerjaar culturele en/of sportieve (meerdaagse)excursies. Vierde klas: Londen. Vijfde klas: Rome. Ouderbetrokkenheid Ouders spelen een actieve rol, onder meer bij projecten en buitenschoolse activiteiten. Verder Alle eerste klassen hebben de beschikking over hun eigen lokaal, dat door de leerlingen wordt beschilderd en ingericht. Bijzondere vakken vanaf de eerste klas: zowel Latijn als Grieks, Filosofie, Sterrenkunde, Drama, Muziek en Audiovisueel. Voor de andere klassen: Culturele Vorming.

Zittenblijven

Soorten onderwijs Brugklassen

Stavangerweg 902 1013 AX Amsterdam West 020 584 9010 info@het4egymnasium.nl www.het4egymnasium.nl Onderwijsstichting Esprit dhr. dr. J.H. Verhage mw. P. de Ruiter algemeen bijzonder 647 bus 22 en 48 (o.a. naar Amsterdam CS) Er vaart een pont vanuit Noord naar de kop van de Houthaven

aantal brugjaren -

Aa

O re Bij de vo - le m -b z Bij ad ge

Br

M Sp is he on m wo do ho wi na ele

Schoolprofiel

S

Het 4e Gymnasium is een nieuw, klein gymnasium, opgericht door het Barlaeus, Vossius en Ignatius in samenwerking met het Cartesius Lyceum. Met een ervaren docententeam voorziet het 4e Gymnasium in de behoefte aan hoogstaand onderwijs in een veilige leef- en leeromgeving. De zorg voor en begeleiding van leerlingen staan centraal. Wij hebben een breed aanbod aan excursies en meerdaagse projecten (film en architectuur). We werken vast samen met de UvA. Er worden regelmatig gastcolleges verzorgd. Het 4e Gymnasium heeft een samenwerkingsverband met het Barlaeus, Vossius en het Ignatius.

B

Fast Lane English Er is een aparte klas Fast Lane English met extra lessen Engels, Engelstalige themamiddagen en een jaarlijkse uitwisseling met Engeland. De leerlingen worden voorbereid op het Cambridge examen.

32

m

O


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 33

Amstellyceum Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Contactpersoon brugklas Richting Onderwijskundig principe Aantal leerlingen Bereikbaar met

m

n

e e.

,

t.

e,

:

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen die nu op een montessori-basisschool zitten - broertjes en zusjes van zittende leerlingen Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Spil in onze leerlingbegeleiding is de mentor. Elke stamklas heeft twee mentoren. Deze onderhouden intensief contact met de ouders. De ouders worden door de mentor en de docenten altijd goed op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast kunnen ouders zich via de elektronische leeromgeving op

de hoogte stellen van de werktaken en de vorderingen van hun kind. Decanaat De decaan begeleidt leerlingen bij de profiel-, studie en beroepskeuze. De decaan regelt ook stages en sollicitatietrainingen. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden de leerlingen opgevangen door een docent. Extra begeleiding Bijles Verwijzing naar Remedial Teacher indien nodig. Huiswerkbegeleiding Na afloop van de lessen begeleidingslessen en vakondersteuning. Studiewijzers voor alle vakken op Internet. Begeleiding bij dyslexie Screening op dyslexie en begrijpend lezen. Er is een protocol dyslexie. Extra taalondersteuning

Extra taallessen in het rooster afhankelijk van diagnostische toetsen. Begeleiding bij faalangst Faalangstreductie trainingen. Anders - In alle klassen zijn er vier keuze-uren per week met vakken als science, gezondheid en een kunstklas. - We hebben ‘Special Classes’ voor leerlingen met aan autisme verwante stoornissen op havo-niveau. De indicering vindt plaats in samenwerking met het Altra College Amsterdam.

Kosten 1e leerjaar € 160 : ouderbijdrage

Zittenblijven In de eerste twee jaar blijven leerlingen niet zitten.

Mauritskade 58 1092 AD Amsterdam Oost 020 597 9300 adm@al.msa.nl www.amstellyceum.nl Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam dhr. drs. P. van Dijk mw. F. Weaver algemeen bijzonder montessori 470 tram 3, 6, 9, 10, 14, bus 22, 37, 136, 138 en metro: alle lijnen vanaf CS

Bijzonderheden Huisvesting Mooi traditioneel gebouw met eigen binnenterrein. Veiligheid We hebben een kleine school met een gemengde populatie, waarin iedereen elkaar kent en waar wederzijds respect een standaardwaarde is. Computers Er zijn 5 met computers uitgeruste ruimtes. In de bovenbouw-havo is informatica een keuze-examenvak. Buitenschoolse activiteiten Veel vakken ondernemen activiteiten buiten het leslokaal. Reizen Er zijn in onder- en bovenbouw meerdaagse excursies en werkweken in binnen- en buitenland (Antwerpen, Londen, Praag, Parijs). Ouderbetrokkenheid Er is een zeer actieve ouderraad.

Soorten onderwijs Brugklassen mavo (vmbo-t) / havo

aantal klassen 4

aantal leerlingen 25

aantal brugjaren 2

Schoolprofiel Het Amstellyceum start in 2011 een uniek concept met de zogenaamde Montessori-avo-klassen. Leerlingen krijgen modern Montessori-onderwijs in speciaal voor de school ontwikkelde vaste eigen ‘stamlokalen’. Leerlingen krijgen daar in een rustige en vertrouwde omgeving gelegenheid hun eigen specifieke talenten te ontwikkelen. Pas aan het eind van het tweede jaar wordt een passend niveau gekozen. Er is een drempelloze doorstroom mogelijk naar de mavo- en havo bovenbouw. Ook zijn er trajecten, die een overstap naar een vwo-afdeling op één van de MSA-deelscholen mogelijk maken: het CML en het MLA. Leerlingen kunnen in alle sectoren en profielen diploma’s halen. Op de open dagen is een model-stamlokaal ingericht.

Open dagen l woensdag

2 februari 2011 van 14.30 tot 16.00 uur: Open lesmiddag l donderdag 3 februari 2011 van 19.00 tot 21.00 uur: Open avond l zaterdag 5 februari 2011 van 11.00 tot 14.00 uur: Open dag l donderdag 10 februari 2011 van 14.30 tot 16.00 uur: Open lesmiddag

33


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 34

Het Amsterdams Lyceum

D Adres

Valeriusplein 15 1075 BJ Amsterdam Stadsdeel Zuid Telefoon 020 574 7744 E-mail het@amsterdamslyceum.nl Internetadres www.amsterdamslyceum.nl Bestuur Het Amsterdams Lyceum Rector dhr. drs. R. Schoonveld Contactpersoon brugperiode mw. drs. H.A. Andriessen Richting algemeen bijzonder Aantal leerlingen 1060 Bereikbaar met tram 2, 16 bus 15, 145, 170, 172

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid krijgen broertjes en zusjes van op 1 augustus 2010 zittende leerlingen voorrang evenals kinderen van personeelsleden die op 1 augustus 2010 in dienst waren. Deze voorrangsregel wordt afgebouwd en geldt niet voor overige toekomstige leerlingen. In onze folder is hier meer informatie over te vinden. Bij overaanmelding wordt geloot. De school heeft vorig jaar geloot.

Brugperiode Mentoraat In de eerste en tweede klas is intensieve begeleiding door de mentor. Er worden mentorlessen gegeven. In de derde

klas en hoger zijn er meer mentoren per klas. Decanaat Er is een decaan onderbouw en een decaan bovenbouw. Samen met de mentor begeleiden zij het keuzeproces. Opvang bij lesuitval In de eerste en tweede klas wordt gezorgd voor opvang, onder andere door middel van jeugdliteratuur. In de andere klassen vindt verschuiving plaats of kan gewerkt worden in de mediatheek. Extra begeleiding Bijles Nederlands, spelling, begrijpend lezen en rekenen. Inloopspreekuren voor een aantal vakken. Huiswerkbegeleiding Maandag tot en met vrijdag. Begeleiding bij dyslexie Ondersteuning en een dyslexiebeleid.

Soorten onderwijs Brugklassen atheneum / gymnasium vwo + versterkt Engels vwo + versterkt Spaans vwo + versterkt Italiaans

aantal aantal klassen leerlingen 3 28 1 28 1 28 1 28

aantal brugjaren 1 1 1 1

Begeleiding bij faalangst Training zelfvertrouwen en individuele begeleiding. Anders Leerlingencontactcommissie. Begeleiding op maat via zorgcoördinator.

Kosten 1e leerjaar € 148 : ouderbijdrage € 134 : werkweek 1e jaar

Zittenblijven Zittenblijven wordt tot een minimum beperkt. Per leerling wordt bekeken wat de beste oplossing is. Dat kan in een enkel geval ook betekenen dat het beter is naar een andere school te gaan. Alles gaat in goed overleg met de leerling, de ouders, de mentor en de schooldecaan.

Bijzonderheden Huisvesting Gerenoveerd monument met prachtige gymnastiekzalen. Veiligheid Toezicht door onder andere conciërges, oud-leerlingen en docenten. Computers Eén computer per acht leerlingen.

Buitenschoolse activiteiten Clubs op vrijdagmiddag: muziekensemble, videoclub, fotoclub, etsclub, roeiclub en de schoolkrant. Verder kunnen leerlingen deelnemen aan de theater- en dansklassen aan het eind van de middag. We doen mee aan de sportinterlyceale en de artistieke interlyceale. Jaarlijks is er een toernooi voor de eerste klassen, zijn er aulavoorstellingen, een pop en poëzie avond, verschillende muziekdagen en -avonden en toneelvoorstellingen. Reizen Buitenhuis Wolkenland vanaf eerste klas; Trier voor gymnasium drie, Granada voor Trayecto Español vwo vier; Londen voor Fast Lane English vwo vier; Florence voor Corso Italiano vwo vier, Rome voor vwo vijf, New York, Sevilla, Tel Aviv, Sint Petersburg, IJsland, Praag of Venetië voor vwo zes. Ouderbetrokkenheid Een ouderraad, een oudervereniging, een medezeggenschapsraad. Het bestuur bestaat grotendeels uit ouders.

Schoolprofiel

Aa

O re Er ee pl co sin be lee sc wi lee ee

Br

M De pr em lee ka he de De De ad ov bo do

S

B

v h

Open dagen l dinsdag

25 januari 2011 van 19.00 tot 22.00 uur: Informatieavond voor ouders en leerlingen l woensdag 26 januari 2011 van 19.00 tot 22.00 uur: Informatieavond voor ouders en leerlingen l zaterdag 29 januari 2011 van 10.00 tot 13.00 uur: Open dag voor ouders en leerlingen

We bieden zowel voor gymnasium- als voor atheneumleerlingen versterkt taalonderwijs aan (Spaans, Engels en Italiaans) voor wie dat kan en wil. Alle leerlingen in de eerste klas hebben het vak Basisnatuurwetenschappen. We hebben vakoverstijgende projecten, een eigen schoolbuitenhuis, buitenschoolse activiteiten, toneel en dans, buitenlandse reizen en uitwisselingen. Er wordt veel tijd besteed aan begeleiding en aan sociale ontwikkeling.

34

O


n

et n

or

h

.

-

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 35

De Apollo Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Locatiemanager Contactpersoon brugklas secretariaat Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Er vindt een intakegesprek en een toelatingsonderzoek plaats, waarna de toelatingscommissie beslist over plaatsing. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats op onze school aangeboden of spannen wij ons tot het uiterste in de leerling te bemiddelen naar een andere school.

Brugperiode Mentoraat De mentor bewaakt het leerproces, maar ook de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerling. De mentor traint klassikaal sociale en studievaardigheden. Tussen de middag eet de klas met de mentor. Decanaat De decaan onderbouw adviseert leerlingen en ouders over het keuzepakket in de bovenbouw en adviseert bij de doorstroom naar een andere

school. In de lessen loopbaanoriëntatie wordt dit voorbereid. Er is aandacht voor de competenties van de leerling. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval tijdens het 2e t/m 6e uur vangen we leerlingen op in een lokaal of in de aula. Extra begeleiding Bijles Er worden verschillende trainingen gegeven op sociaalemotioneel gebied. Intensieve begeleiding door de mentor. Remedial teaching voor de leervakken. Begeleiding van het zorgteam. Huiswerkbegeleiding Er is huiswerkbegeleiding. Leerlingen kunnen verplicht worden daar aan deel te nemen. Begeleiding bij dyslexie We werken met dyslexiekaarten. Extra faciliteiten zijn mogelijk. Dyslectische leerlingen kunnen Kurzweil gebruiken. Extra taalondersteuning Leerlingen krijgen taalondersteuning als remedial teaching

Soorten onderwijs Brugklassen vmbo-t + lwoo/rugzak havo + lwoo/rugzak

aantal klassen 2 1

aantal leerlingen 16 16

aantal brugjaren 1 1

Open dagen l dinsdag

23 november 2010 van 19.30 tot 21.00 uur: Informatieavond voor ouders/verzorgers l woensdag 19 januari 2011 van 16.00 tot 19.00 uur: Open huis voor ouders en leerlingen

35

en extra Nederlands. Begeleiding bij faalangst Alle docenten zijn toegerust om leerlingen met faalangst te begeleiden. Anders Extra sociale vaardigheidstrainingen, agressie regulatie trainingen en weerbaarheidstrainingen.

Kosten 1e leerjaar € 150 : ouderbijdrage € 125 : werkweek 1e jaar

Zittenblijven In principe blijven leerlingen niet zitten.

Bijzonderheden Huisvesting De school ligt in een rustige groene buurt in Buitenveldert. Het gebouw uit 1985 is op veel plaatsen gemoderniseerd. Er is een groot schoolplein met verschillende sportvelden.

Oudaen 6 1081 BZ Amsterdam Zuid 020 644 8357 apollo@deapollo.nl www.deapollo.nl Amarantis Onderwijsgroep mw. A. Dee dhr. drs. R. Prins mw. A. Zwaan interconfessioneel 225 tram 5, 51 en bus 66, 170, 171

Veiligheid Veiligheid is zeer belangrijk. Er zijn duidelijke schoolregels. In de lessen besteden we aandacht aan het omgaan met elkaar. We letten extra op het voorkomen van pestgedrag. Pedagogisch medewerker surveilleert in pauzes. Buitenschoolse activiteiten Er zijn veel buitenschoolse activiteiten op cultureel en sportief gebied. Leerlingen kunnen deelnemen aan de Topscoresportactiviteiten. Elk leerjaar gaan de leerlingen met elkaar op werkweek. Dit is een verplicht onderdeel van het lesprogramma. Reizen Werkweek voor leerjaar 1 t/m 3. Ouderbetrokkenheid Samenwerking met ouders is essentieel. Er zijn ouderklankbordgroepen.

Schoolprofiel De Apollo is een kleine vmbo-t met een havo onderbouw voor leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. De leerlingen hebben een lwoo-indicatie of een Leerling gebonden financiering (rugzakje). De school heeft ongeveer 230 leerlingen. Er wordt gewerkt in klassen van maximaal zestien leerlingen. Leerlingen krijgen op De Apollo veel persoonlijke begeleiding, waardoor ze hun achterstand kunnen inhalen of leren omgaan met hun problemen. Hiervoor is een zorgteam aanwezig bestaande uit remedial teachers, psycholoog, orthopedagoog, schoolarts, schoolmaatschappelijkwerker en ambulant begeleiders. Voor leerlingen met capaciteiten voor vmbo-t biedt de Apollo een twee- en driejarige onderbouw aan. In de havo krijgen de leerlingen het programma van de havo onderbouw. Na leerjaar drie stromen zij uit naar een reguliere of speciale havo bovenbouw. De sfeer in de school kenmerkt zich door veiligheid, aandacht voor elkaar en een heldere structuur.


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 36

De Atlant

A Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Ouders maken voor een kennismakingsgesprek een afspraak met de adjunct-directeur.

Brugperiode Mentoraat Iedere groep heeft, naast de praktijkdocenten, zijn vaste leerkracht Algemeen Vormend Onderwijs (AVO). Deze AVOleerkracht is tevens mentor van zijn of haar groep en eerste aanspreekpunt voor de leerling en zijn ouders/verzorgers. Decanaat Binnen het praktijkonderwijs kennen wij geen decanaat, maar stagebegeleiders. Praktijkonderwijs leidt toe naar arbeid. In een aantal gevallen kunnen er ook branche-opleidingen verzorgd worden middels ROC-trajecten. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden leerlingen opgevangen door leerkrachten, die op dat moment geen groep hebben. Indien deze er niet zijn, worden groepen verdeeld over de andere leerkrachten.

Mocht er geen andere mogelijkheid zijn, dan worden leerlingen naar huis gestuurd. Zij krijgen dan altijd een briefje mee en kunnen als zij dat willen naar huis bellen. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Leerlingen kunnen op eigen verzoek huiswerk meekrijgen. Daarnaast voeren wij de methode Promotie in, die huiswerkopdrachten mogelijk maakt. Begeleiding bij dyslexie Binnen ons praktijkonderwijs is standaard aandacht voor individuele leervragen. Extra taalondersteuning Onze jongeren kunnen binnen de mentorgroepen extra taalondersteuning krijgen. Bovendien kunnen onze leerlingen gebruik maken van logopedie. Begeleiding bij faalangst De ontwikkeling van een positief zelfbeeld staat centraal binnen ons onderwijs. Anders Dit schooljaar hebben wij een dojo, waarin wij kleine groepen leerlingen begeleiden bij hun sociaal emotionele ontwikke-

ling. Daarbij kan gedacht worden aan: faalangsttraining, therapie om te zorgen dat je goed in je vel zit (PMT) en training om goed met je boosheid om te gaan (ART).

Kosten 1e leerjaar â‚Ź 125 : ouderbijdrage

Zittenblijven De mogelijkheden van de jongeren zijn de maat. Wij kennen geen systeem van zittenblijven.

Bijzonderheden Huisvesting De Atlant is een goed uitgeruste school in een mooi gebouw. Wij kiezen bewust voor een kleinschalige school van rond de tweehonderd leerlingen. Wij hebben een jaar verbouwing achter de rug, maar beschikken sinds februari 2009 over een flink uitgebreid gebouw met meer praktijkvakken, een kantine en mooie gymzaal. Veiligheid Veiligheid krijgt een centrale

Teilingen 4 1082 JS Amsterdam Zuid 020 644 7290 info@de-atlant.nl www.de-atlant.nl Stichting Kolom dhr. R. van der Vaart oecumenisch 189 tram 5, 51 en bus 59, 158, 175

plaats door de beperkte grootte van onze school. Computers De school heeft een modern computernetwerk. Buitenschoolse activiteiten Onze lessen spelen zich ook voor een belangrijk deel af buiten het schoolgebouw. Hierbij kan gedacht worden aan leerwerkplaatsen, arbeidstrainingen, stages, lessen vrijetijdsbesteding en lessen culturele vorming. Reizen De school organiseert regelmatig excursies in het kader van arbeidstoeleiding en vrije tijdsbesteding, maar ook voor vakken als creatieve en kunstzinnige vorming. Ouderbetrokkenheid De Atlant vindt het van groot belang dat ouders/verzorgers betrokken zijn bij het leerproces van hun kind/pupil.

Schoolprofiel Soorten onderwijs Brugklassen praktijkonderwijs

aantal klassen 5

aantal leerlingen 16

aantal brugjaren -

Aa

O re Bij ad ge

Br

M Le en va ho de on ou va De De or O Do bij ko Ex Bij Er gr lez va

S

B

De Atlant is een zelfstandige en kleinschalige school voor praktijkonderwijs. Door middel van veel praktijkvakken en stage begeleiden wij onze leerlingen naar arbeid. Daarnaast geeft de school veel sociaal-emotionele begeleiding om leerlingen een zelfstandig leven te laten opbouwen. Onze school hecht groot belang aan goede leerlingenzorg.

v v v

Samenvattend: Wij willen kleinschalige zorg in betekenisvolle leersituaties bieden, waarbinnen leerlingen zelf verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen ontwikkeling.

O

v

Open dagen l woensdag l woensdag

19 januari 2011 van 13.30 tot 17.00 uur 2 februari 2011 van 13.30 tot 17.00 uur

36


an

s-

an s-

es

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 37

Augustinus College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Teammanager onderbouw Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Leerlingen krijgen begeleiding en les in een of meer vakken van de mentor. De mentor houdt de resultaten bij, helpt de leerling waar nodig en onderhoudt contact met de ouders. Er is extra begeleiding van leerlingbegeleiders. Decanaat De decaan verzorgt loopbaanoriëntatie en begeleiding. Opvang bij lesuitval Docenten worden vervangen bij uitval. Roosterwijzigingen komen op internet. Extra begeleiding Bijles Er is begeleidingsles in kleine groepjes (Nederlands, rekenen, lezen), extra hulp bij andere vakken kan in studiebegelei-

dingsuren. Huiswerkbegeleiding Voor huiswerkbegeleiding zijn vaste tijden ingeroosterd. Begeleiding bij dyslexie Er is extra ondersteuning van een Remedial Teacher. Extra taalondersteuning In de onderbouw is extra aandacht voor begrijpend lezen. Begeleiding bij faalangst Leerlingen met faalangst kunnen apart of in groepjes een training krijgen. Dat kan zowel tijdens als na schooltijd. Anders In het zorg-adviesteam zitten o.a. de leerlingbegeleiders, schoolmaatschappelijk werker, leerplichtambtenaar, buurtregisseur en schoolarts.

Kosten 1e leerjaar € 115 : werkweek 1e jaar € 53 : overig € 24 : buitenschoolse activiteiten

Zittenblijven

aantal klassen vmbo-b-k met en zonder lwoo 4 vmbo-k-g met en zonder lwoo 1 vmbo-t met en zonder lwoo 1

Bijzonderheden Huisvesting Het Augustinus College heeft veel ruimte en rust in het gebouw, eigen gymzalen en het schoolgebouw wordt dit jaar verbouwd. Veiligheid We streven een veilige omgeving na door intensieve persoonlijke begeleiding en goede omgangsregels. Verder is er toezicht in de buurt en we hebben goede afspraken met de buurtregisseur. Computers Bij alle vakken werken de leerlingen met computers.

Buitenschoolse activiteiten Na schooltijd is er o.a. dans, muziek, theater, fitness, internet en sport. Er zijn dertig verschillende clubs. Ook zijn er theatervoorstellingen of concerten waarvoor leerlingen de stad in gaan en zijn er regelmatig workshops met kunstenaars. Reizen Alle klassen maken excursies en schoolreizen. Ouderbetrokkenheid Er is een ouderraad in oprichting. Verder Onze school is op weg naar een nieuw beroepscollege in Zuidoost. Leerlingen met een beroepsgerichte opleiding kunnen hier in een versneld traject een mbo-startkwalificatie halen.

Schoolprofiel

aantal leerlingen 16 18 18

aantal brugjaren 2 2 2

vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn

Open dagen l zaterdag

vaak voor. Als het nodig is kan een leerling in dezelfde (of een volgende) klas geplaatst worden en op eigen niveau verder werken. Deze leerling hoeft dan niet alles over te doen.

Zittenblijven komt bij ons niet

Soorten onderwijs Brugklassen

Dubbelink 1 1102 AL Amsterdam Zuidoost Zuidoost 020 699 0221 augustinus@augustinus-college.nl www.augustinus-college.nl Amarantis Onderwijsgroep dhr. E. Dasburg interconfessioneel 386 bus 41, 60, 61, 177, metro 53 (Venserpolder) of 50, 54 (Strandvliet)

15 januari 2011 van 12.00 tot 17.00 uur

37

Het Augustinus College is een overzichtelijke, gestructureerde en veilige vmbo-school met een prettig pedagogisch klimaat voor de leerlingen. Voor elke leerling is er een goede afwisseling van leer- en doevakken. Onze school heeft oog voor talent. Op het gebied van sport hebben we een speciale sportklas in de onderbouw. Leerlingen komen in het tweede leerjaar al in aanraking met verschillende beroepen. Maar ook leerlingen die na het behalen van het vmbo-diploma door willen leren op een havo of mbo school krijgen de juiste aandacht. Leerlingen waarvan de ouders of de school vinden dat extra begeleiding goed voor ze is krijgen dat ook. Ons onderwijs wordt geleid door de principes leren leren, leren lezen en leren kiezen. Het lukt onze leerlingen bijna allemaal (95,9% in 2009) om een diploma te behalen. De lessen zijn meestal om 15.30 uur afgelopen. Daarna kunnen leerlingen meedoen aan buitenschoolse activiteiten zoals sport, dans, muziek en show.


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 38

Barlaeus Gymnasium

D Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Rector Conrector Conrector Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid krijgen broertjes en zusjes van op 1 augustus zittende leerlingen voorrang evenals kinderen van personeelsleden die op 1 augustus 2010 in dienst waren. Deze voorrangsregel wordt afgebouwd en geldt niet voor overige toekomstige leerlingen. Zie de schoolgids van het Barlaeus voor meer informatie. Bij overaanmelding wordt geloot. De school heeft vorig jaar geloot.

Brugperiode Mentoraat Klassenmentor. Wekelijks mentor/studielesuur. Wekelijks mentorenoverleg. Per klas zes vijfdeklas hulpmentoren. Twee

klassikale en twee individuele ouderavonden per jaar. Decanaat Profielkeuzedecaan en studiekeuzedecaan. Opvang bij lesuitval Tussenuren worden waar mogelijk weggeroosterd. Anders opvang door andere docent. Extra begeleiding Bijles Bijlessysteem via oudere leerlingen. Huiswerkbegeleiding Gerichte pluslessen in diverse vakken en vaardigheden. Volledig begeleide Huiskamer op andere locatie voor leerlingen die thuis ondersteuning of ruimte missen. Extra rekenen en taal bij aanvang schooljaar n.a.v. test. Begeleiding bij dyslexie Dyslexiekaart, begeleiding en testen door Remedial Teacher.

Soorten onderwijs Brugklassen gymnasium

aantal klassen 5

aantal leerlingen 27

aantal brugjaren 0

Open dagen l zaterdag

29 januari 2011 van 10.00 tot 13.00 uur: Open markt tot 11.30; daarna drie lesrondes voor ouders en kinderen. Geen centraal informatiemoment! l woensdag 9 februari 2011 van 14.00 tot 16.00 uur: Algemene informatiebijeenkomst voor ouders; aansluitend Open markt in de Mediatheek. l woensdag 9 februari 2011 van 14.00 tot 16.00 uur: Lesjesmiddag voor 8e groepers. Inschrijven niet nodig, aanwezig uiterlijk 13.50

Weteringschans 29 -31 1017 RV Amsterdam Centrum 020 626 3396 m.bosman@barlaeus.nl www.barlaeus.nl Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia dhr. drs. M.F. Elkerbout mw. drs. M.P.J. Bosman mw. drs. Z. Kwint openbaar 823 tram 1,2,5,6,7,10 en diverse bussen

Extra taalondersteuning Naar aanleiding van test (grammatica, spelling, taalachterstand). Begeleiding bij faalangst Faalangstcursus tweede klas. Anders Extra begeleiding doubleurs; begeleiding studie in het buitenland. Delf/Goethe/Cambridge en AP-examens.

Kosten 1e leerjaar € 430 : gemiddelde van zes jaar om uitschieters te voorkomen (bv. reis Rome in klas 5)

Zittenblijven Niet in de eerste klas, niet twee keer binnen drie jaar.

Bijzonderheden Huisvesting Het gebouw is volledig gemoderniseerd met behoud van de traditionele sfeer. Ruime kantine, goed uitgeruste mediatheek en schitterende sportzalen. Veiligheid Veiligheidscoördinator, contacten bij politie, incidentregistratiesysteem. Computers Ruim tachtig leerlingpc’s met internet. Alle lokalen hebben

beamers, dvd en internet. Buitenschoolse activiteiten Grote muziektheaterproductie, koor, orkest, grime, dans, eerste klasmusical, eerste klasgala, schoolkrant, klassentoernooi, sportmiddagen, buitenschoolse sporttoernooien, skireis, actieve leerlingenraad, diverse debatwedstrijden, Dam tot Damloop en Europees Jeugdparlement. Reizen 1e klas kamperen, 3e klas survivalkamp, 4e klas kunstreis, 5e klas Rome, 6e klasdagen. Diverse vakexcursies. Ouderbetrokkenheid Ouders in de MR, actieve oudervereniging, huiswerkbegeleiders, mediatheekouders. Cursussen (bv Latijn) voor ouders door Stichting Vrienden van het Barlaeus. Sporten voor ouders onder begeleiding van docent L.O. Verder Geld mag een schoolkeuze nooit beinvloeden; het Barlaeus heeft een fonds waar ouders aanspraak op kunnen maken voor (een bijdrage in) de kosten voor schoolreizen etc. Het Barlaeus werkt nauw samen met het Vossius, Ignatius en 4e Gymnasium.

H

Aa

O re Bij de vo -b z Bij ad ge

Br

M Ied O na De De lin wi str na

S

B

v

v

Schoolprofiel

O Het Barlaeus is een traditioneel gymnasium, waar respect, gelijkwaardigheid, goede begeleiding en uitstekende resultaten kenmerkende factoren zijn. Kunst en cultuur hebben ook een belangrijke plaats in ons curriculum: gelegen in het hart van Amsterdam profiteren we dan ook volop van alle voordelen die de stad met zich meebrengt! En niet onbelangrijk: de school staat bekend om een prettig en veilig klimaat.

38


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 39

De Berkhoff - VOvA Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Opleidingsmanager Opleidingsmanager Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Horeca, Brood & Banket

e, te

se ve p .

-

n r n

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Iedere klas heeft een mentor. Ook is er een brugklascoördinator. Decanaat De decaan begeleidt de leerlingen naar het vervolgonderwijs. Van onze leerlingen stroomt 95% rechtstreeks door naar de Hotelschool van het

us

en -

m-

ROC van Amsterdam (mbo). Opvang bij lesuitval De lessen worden door andere docenten overgenomen. Extra begeleiding Begeleiding bij dyslexie Hier wordt rekening mee gehouden. Begeleiding bij faalangst Faalangstreductietraining behoort tot de mogelijkheden. Anders Steunuur: hierin wordt extra ondersteuning gegeven in taal en rekenen. De klas wordt dan in tweeën gesplitst om nog meer persoonlijke aandacht te kunnen geven aan de leerlingen. Door de kleinschaligheid staat de persoonlijke begeleiding centraal.

Kosten 1e leerjaar € 60 : werkweek 1e jaar € 40 : overig € 125 : Beroepskleding en materiaal, festiviteiten/excursies

aantal klassen vmbo-b-k met en zonder lwoo 3

aantal leerlingen 16

Zittenblijven Leerlingen blijven in principe niet zitten.

Bijzonderheden Huisvesting Er zijn goed uitgeruste praktijklokalen, moderne theorielokalen en er is een gezellige aula. Veiligheid De school is klein en daardoor overzichtelijk. Iedereen kent iedereen, dat geeft een veilig gevoel. Buitenschoolse activiteiten Schoolkampen, schoolfeest, zwemmen, schaatsen, bowlen, golfen en een gala-feest. Reizen De eerste klas gaat drie dagen op reis naar Blaricum en een dag langlaufen; de tweede klas bezoekt een pretpark; de derde klas gaat vier dagen op survival

en de vierde klas gaat op bakkersreis naar België. Verder Om letterlijk en figuurlijk de sfeer te proeven van De Berkhoff kunnen bezoekers een warme lunch nuttigen in ons lesrestaurant. Deze lunch is echt een aanrader en wordt door onze eigen leerlingen bereid en geserveerd. Dit is iedere lesdag mogelijk, maar graag even reserveren.

Schoolprofiel

Soorten onderwijs Brugklassen

Wibautstraat 220 1097 DN Amsterdam Oost 020 579 7272 vmbo-horeca-oost@rocva.nl www.opendagenvova.nl Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) dhr. J.C. Bregman dhr. R.J. Ruijzenaars mw. A. Kap algemeen bijzonder 260 tram 12, bus 15, 37, 51, 136, 157, metro en trein

aantal brugjaren 2

vmbo-sector: economie

Open dagen l zaterdag

29 januari 2011 van 11.00 tot 14.00 uur: Open dag l dinsdag 1 maart 2011 van 17.30 tot 19.30 uur: Open (inschrijf)avond l woensdag 13 april 2011 van 15.00 tot 17.00 uur: Inschrijfmiddag

39

Wil je graag in een bakkerij of een restaurant werken? Dan is De Berkhoff de vmbo-school die je zoekt. De Berkhoff heeft namelijk een lange traditie als leverancier van de beste (banket)bakkers en koks. In het eerste schooljaar wordt al een begin gemaakt met praktisch onderwijs in bakken en koken. Onze kleine school ligt vlakbij het Amstelstation en biedt een veilige leeromgeving voor het voorbereidend beroepsonderwijs. Docenten geven meerdere vakken dus er is weinig wisseling van docenten. De nadruk binnen onze school ligt op gedrag, inzet en motivatie. Er zijn duidelijke regels. Daardoor komt iedereen tot zijn recht. Er is veel individuele aandacht. Iedereen voelt zich dan ook snel op zijn gemak en niemand valt buiten de boot. Als er problemen zijn, dan helpt een professioneel zorgteam om oplossingen te zoeken. De Berkhoff is in 2005 uitgeroepen tot beste vmbo-b school van Nederland. De Berkhoff maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 40

Berlage Lyceum

B Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Contactpersoon brugklas contactpersoon TTO Conrector Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Leerlingen die hun voorkeur uitspreken voor plaatsing in het Tweetalige Onderwijs krijgen hiervoor een toelatingsgesprek en eventueel een aanvullende test. Voor TTO is altijd minimaal havo/vwo-advies nodig. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De klassenmentor waakt over het wel en wee van de leerlingen en houdt de leerprestaties in de gaten. Om de overstap naar het VO nog beter te begeleiden helpen leerlingen uit de vierde klas als hulpmentor.

Decanaat Decanen begeleiden bij het kiezen van een beroep of een opleiding. In de brugklassen voorbereiding op de keuze tussen Frans, Duits en Spaans. Opvang bij lesuitval In principe kennen wij geen lesuitval. Onder de noemer ‘Berlage Leest’ werken wij tijdens deze uren aan de lees/taalvaardigheid en het leesplezier van de leerlingen. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Het Berlage Lyceum werkt samen met Moll Huiswerkbegeleiding. Deze begeleiding vindt op school plaats, aansluitend op de lessen. Leerlingen van het Berlage kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief. Begeleiding bij dyslexie Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen daarvoor de

Soorten onderwijs Brugklassen

aantal klassen mavo (vmbo-t) 2 havo 2 atheneum 1 tweetalig atheneum / gymnasium 4

aantal leerlingen 26 28 28 28

vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn

Open dagen l donderdag

13 januari 2011 van 19.00 tot 22.00 uur: Open avond voor leerlingen en ouders van groep 8 l zaterdag 15 januari 2011 van 10.00 tot 13.00 uur: Open dag voor leerlingen en ouders van groep 8

aantal brugjaren 1 1 1 1

P L Takstraat 33 1073 KJ Amsterdam Zuid 020 572 1200 b.sirach@berlagelyceum.eu www.berlagelyceum.eu Onderwijsstichting Esprit mw. B. Sirach mw. C. de Adelhart Toorop dhr. L.J. Veldhuyzen algemeen bijzonder 1140 tram 4, 12, 25 en bus 15, 69, 169

benodigde faciliteiten. Extra taalondersteuning Onder de noemer Berlage Leest is iedere docent een taalbewust docent. Zo is iedere les op het Berlage een taalles. Begeleiding bij faalangst Voor faalangstige leerlingen is er de mogelijkheid tot het volgen van een faalangstreductietraining.

Kosten 1e leerjaar € 95 : ouderbijdrage € 160 : werkweek 1e jaar € 450 : buitenlandreis (alleen Tweetalig onderwijs)

Zittenblijven Zittenblijven in de brugklas is in principe niet mogelijk. De leerling stroomt door naar het tweede leerjaar van het meest passende onderwijstype.

Veiligheid Er is videobewaking en er zijn kluisjes. Verder is er veel aandacht voor een prettig en veilig schoolklimaat. Buitenschoolse activiteiten Topscore (sportproject met basketbal, volleybal, voetbal en cheerleaden), Toneelgroep Amsterdam en het Fijnhouttheater. Reizen Brugklaskamp, TTO buitenlandreizen. In de bovenbouw zijn er Europese stedenreizen. Ouderbetrokkenheid Het Berlage heeft een actieve ouderraad waarin in principe ouders van leerlingen uit alle afdelingen van de school vertegenwoordigd zijn. Twee leden van de ouderraad vormen de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van het Berlage Lyceum.

Bijzonderheden Huisvesting Het Berlage Lyceum is gehuisvest in twee prachtige monumentale gebouwen in de stijl van de Amsterdamse School.

H V I t B A

Aa

O re Bij de vo -b z Bij ad ge

Br

M El m m va

S

B

Schoolprofiel Het Berlage Lyceum is een echte Amsterdamse school met diverse opleidingen van mavo tot en met Tweetalig Gymnasium. Op onze school lopen alle culturen die je in Amsterdam tegenkomt rond en dat maakt het Berlage tot een kansrijke en veilige school met uitdagend onderwijs. Het Berlage bereidt elke leerling zo goed mogelijk voor op zijn/haar plaats binnen de samenleving. Het Berlage is op elk niveau een kwaliteitsschool die zorg draagt voor een goede opleiding met maximale kansen op het behalen van een diploma, het verkrijgen van een plaats op een vervolgopleiding of het vinden van werk.

40

v

v

O


g

as-

der

e-

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 41

Bredero Beroepscollege - VOvA Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Deelschoolleider Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Horeca, Toerisme & Voeding / Metalektro, Instalektro, Voertuigentechniek, Elektrotechniek, Bouwtechniek / Handel, Administratie & Verkoop

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een eigen mentor. We gebruiken de methode ‘Leefstijl’ om sociale vaardigheden te trainen.

Decanaat De decaan helpt bij sectorkeuze en een mbo-vervolgopleiding. Opvang bij lesuitval Aanwezige docenten vangen zoveel mogelijk lesuitval op. Extra begeleiding Bijles Bij ons heet dit Plusles. Indien nodig geven onze leraren binnen alle lessen extra bijles of speciale zorg. Huiswerkbegeleiding Binnen lessen is veel aandacht voor huiswerk. De mentor leert ‘hoe huiswerk te maken’. Begeleiding bij dyslexie Alle leerlingen worden in de brugklas getest op leerproblemen. Er is Remedial Teaching en een compensatieregeling. Extra taalondersteuning Taalbegrip en -verwerving staan centraal in alle lessen. Anders De zorg voor leerlingen waarborgen we door nauwe samenwerking van mentoren. Er is een

Soorten onderwijs Brugklassen

aantal klassen vmbo-b-k met en zonder lwoo 7

aantal leerlingen 18

aantal brugjaren 2

vmbo-sectoren: economie en techniek

Open dagen l zaterdag

29 januari 2011 van 10.00 tot 13.30 uur: Open dag vmbo-b/k: informatie, proeflessen en sfeer proeven l woensdag 2 maart 2011 van 13.00 tot 16.30 uur: Open (inschrijf)middag De week van Bredero, 24 t/m 29 januari 2011: hele week lesjes, activiteiten en rondleidingen.

41

Meeuwenlaan 132 -136 1022 AM Amsterdam Noord 020 579 7200 vmbobk@brederocollege.nl www.opendagenvova.nl Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) dhr. R. van Bever openbaar 500 bus 32, 33, 38, 105 en 109

zorgcoördinator en orthopedagoog, beide gespecialiseerd in leer- en emotionele problemen en een Zorg Advies Team met externe deskundigen, zoals Bureau Jeugdzorg.

Kosten 1e leerjaar € 95 : werkweek 1e jaar € 80 : beroepsmateriaal, sportkleding en festiviteiten

Zittenblijven Door een goede begeleiding en interne doorverwijzing komt dit zelden voor.

Bijzonderheden Huisvesting De school is overzichtelijk, ruimtelijk en beschikt over twee panden. Veiligheid Er is permanent toezicht door

conciërges, docent-surveillances en camera’s. Er is een veiligheidscoördinator die goed contact met politie onderhoudt. De toegang loopt via de conciërges. Computers Vaklokalen beschikken over computers. ICT maakt deel uit van het beroepsprogramma in bovenbouw. Er is een moderne mediatheek. Buitenschoolse activiteiten Wij doen veel aan sport in en na schooltijd, wij organiseren workshops, bezoeken musea, bedrijven en evenementen. Reizen We organiseren ‘wendagen’ en excursies in alle leerjaren. Ouderbetrokkenheid Er zijn informatieavonden. Ouders halen met hun kind het rapport op bij de mentor.

Schoolprofiel Het Bredero College is een openbare school gevestigd op twee locaties. Op de Meeuwenlaan is de deelschool Bredero Beroepscollege gevestigd waar je de opleidingen vmbo basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg kunt volgen. Het Bredero College is een veilige school met een prettige omgeving om te leren én te leven. Wij vinden het belangrijk dat jij plezier hebt in leren. Je krijgt de kans jouw talenten te ontwikkelen en een diploma te behalen dat het beste daarbij past. Binnen de sectoren Economie en Techniek kun je na het tweede jaar kiezen voor de opleidingen Handel, Administratie & Verkoop; Horeca, Toerisme & Voeding; Bouwtechniek, Voertuigentechniek, Elektrotechniek, Metalektro & Instalektro. Je leert dan in een echt restaurant, bouwplaats of kantoor te werken. Verder hebben wij extra aandacht en zorg voor je in de vorm van lesbegeleiding en sociale trainingen. Er worden veel leuke culturele en sportieve activiteiten georganiseerd. Wij stemmen ons onderwijs af op de eisen van de vervolgopleidingen, zodat je je nog beter kunt voorbereiden op je verdere schoolloopbaan. Bredero Beroepscollege maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 42

Bredero Lyceum / Bredero Mavo - VOvA Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Deelschoolleider Lyceum Deelschoolleider Mavo Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

vmbo theoretische leerweg, havo, atheneum, gymnasium

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Wekelijks twee mentorlessen.

De mentor houdt contact met de ouders en informeert hen over de vorderingen. Decanaat Decanen adviseren over studieen beroepskeuze. Opvang bij lesuitval Docenten vangen zoveel mogelijk lesuitval op. Extra begeleiding Bijles Steunlessen van een vakdocent. Huiswerkbegeleiding Huiswerk maken na schooltijd onder deskundige begeleiding. Begeleiding bij dyslexie In de brugklas testen we alle leerlingen op capaciteiten en leerproblemen. Remedial teaching en een compensatie-

Soorten onderwijs Brugklassen vmbo-t havo-kansklas havo havo / atheneum gymnasium

aantal klassen 3 1 2 1 1

aantal leerlingen 25 25 25 25 25

aantal brugjaren 1 1 1 2 1

Open dagen l dinsdag

25 januari 2011 van 19.30 tot 21.30 uur: Informatieavond Bredero Mavo l donderdag 27 januari 2011 van 19.30 tot 21.30 uur: Informatieavond Bredero Lyceum l zaterdag 29 januari 2011 van 10.00 tot 13.30 uur: Open dag beide scholen: sfeer proeven, informatie en proeflessen l woensdag 2 maart 2011 van 13.00 tot 16.30 uur: Open (inschrijf)middag De week van Bredero, 24 t/m 29 januari 2011: de hele week lesjes, activiteiten en rondleiding

Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam Noord 020 579 7210 administratie@brederocollege.nl www.opendagenvova.nl Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) dhr. drs. P.L.C. van Hameren dhr. drs. R. Volder openbaar 1045 bus 38, 105 en 109 en de pont Buiksloterveer

regeling. Extra taalondersteuning Aandacht voor taalvaardigheid bij alle vakken. Begeleiding bij faalangst Faalangsttraining met aandacht voor sociale weerbaarheid individueel of in groepsverband. Anders Het Zorg Advies Team (ZAT) bespreekt leerlingen die extra aandacht nodig hebben.

Kosten 1e leerjaar € 115 : excursies, incl. werkweek (+ € 95 woordenboeken/atlas voor Lyceum)

Zittenblijven Door een goede begeleiding en interne doorverwijzing komt dit zelden voor.

Bijzonderheden

Aa

Huisvesting Twee panden met een eigen aula, conciërges en kluisjes. Januari 2012 verhuist de mavo naar nieuwbouw in het CANgebied. Veiligheid De veiligheidscoördinator houdt contact met de politie. Er is permanent toezicht. Computers ICT aanwezig in mediatheek, vak- en computerlokalen. Buitenschoolse activiteiten Sportproject Topscore, Gameevents, muziekfestivals en theater. Reizen Rome, Parijs, Lille, Ardennen, Tjechië en dagexcursies. Ouderbetrokkenheid Actieve ouderraad, ouderbetrokkenheid bij de MR en mediatheek.

O re Bij ad ge De ge

Schoolprofiel Het Bredero College is een openbare school. Op de Buiksloterweg zijn twee deelscholen: Bredero Lyceum en Bredero Mavo. Op het Bredero Lyceum kun je havo, atheneum en gymnasium volgen. Bij Bredero Mavo kun je de vmbo theoretische leerweg volgen. In het eerste jaar kun je altijd via kansklassen doorstromen naar het juiste niveau. Het Bredero College is een veilige school met een prettige omgeving om te leren én te leven. Je krijgt de kans jouw talenten te ontwikkelen en een diploma te halen dat het beste past. Uitgangspunten zijn zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Bij het unieke vak Villa Bredero, leer je vaardigheden zoals plannen, organiseren en presenteren. Bij Bredero Mavo is ICT belangrijk. Regel en organiseer jij graag? Dan is onze leerlingenraad of de Bredero Events Group vast iets voor jou. Er zijn veel leuke culturele activiteiten (popmuziekfestival, theaterweek, game-events). Wij stemmen ons onderwijs af op de eisen van de vervolgopleidingen, zodat je je nog beter kunt voorbereiden op je verdere schoolloopbaan. Bredero Lyceum en Bredero Mavo maken onderdeel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

42

C

Br

M El m sp ou jaa cij tu lin

S

B

m m h a g t

O


o

Er

-

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 43

Calandlyceum Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor vmbo-t.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft zijn eigen mentor. Deze is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Minimaal drie keer per jaar is er aan de hand van een cijferrapport een gesprek tussen mentor, ouders en leerling.

Decanaat Elke afdeling heeft een studieleider die verantwoordelijk is voor de leerlingenzorg en resultaatbegeleiding. Opvang bij lesuitval In het eerste en tweede leerjaar worden de lessen zoveel mogelijk vervangen. Extra begeleiding Bijles Voor Engels en wiskunde zijn er speciale bijlesuren. Huiswerkbegeleiding Vier middagen per week is er een gratis huiswerkklas. Begeleiding bij dyslexie Leerlingen worden gescreend op dyslexie en op basis daarvan worden er afspraken gemaakt met de docenten.

Soorten onderwijs

Extra taalondersteuning Op het rooster staat het vak taal/rekenen. Begeleiding bij faalangst Leerlingen kunnen door de studieleiding getest worden op faalangst en daarin worden begeleid.

Kosten 1e leerjaar € 125 : voor kluisje, gymshirt, excursies en kennismakingskamp € 160 : extra voor sportleerlingen € 100 : extra voor kunstklasleerlingen

Zittenblijven Bij hoge uitzondering kan een leerling in de onderbouw blijven zitten.

Bijzonderheden Brugklassen

aantal klassen mavo (vmbo-t) 3 mavo (vmbo-t) / havo-kansklas 3 havo / atheneum 4 atheneum 1 gymnasium 1 technasium 1

aantal leerlingen 25 27 28 28 28 28

aantal brugjaren 0 1 1 0 0 0

Pieter Calandlaan 182 1068 NT Amsterdam Nieuw-West 020 667 5353 info@calandlyceum.nl www.calandlyceum.nl Stichting Calandlyceum dhr. K.H. Gorter mw. M.M. Kaster openbaar 1760 tram 1, 17 en bus 19, 23, 192

Veiligheid Het persoonlijk welzijn van de leerling is prioriteit. Er is bijvoorbeeld veel aandacht voor het voorkomen van pesten en videocontrole op belangrijke

plaatsen. Reizen De eerste klassen hebben een kennismakingskamp, de sportklassen een sportkamp. Ouderbetrokkenheid De ouderraad is vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Verder Technasiumklas: In 2009 is gestart met het technasium voor vwo-leerlingen die houden van onderzoeken en ontwerpen, gebruik makend van de moderne technologie. Kunstklassen: De niveaus zijn afhankelijk van de belangstelling. Deze klas is bedoeld voor leerlingen met bijzondere belangstelling voor kunst en cultuur. Sportklassen: Op alle niveaus is er een sportklas met leerlingen die veel aan sport doen in clubverband. LOOT: Voor leerlingen die topsport beoefenen zijn er speciale faciliteiten.

Schoolprofiel Onze school wil een tweede thuis zijn voor leerlingen: waar je leert ontdekken wie je bent en wat je kunt. Het ontdekken en daarmee leren omgaan is het allerbelangrijkste voor je eigen ontwikkeling en voor je plek in de samenleving. Wij prikkelen nieuwsgierigheid. Daarom bieden wij verschillende opleidingsmogelijkheden en is er speciale aandacht voor leerlingen die houden van onderzoeken, die creatief of sportief zijn. In 2009 zijn we het technasium voor vwo-leerlingen gestart. Voor creatieve leerlingen is er de kunst- en cultuurklas, voor sportieve leerlingen de sportklassen. Voor sporttalenten zijn er speciale faciliteiten. Het Calandlyceum is een LOOT-school. Onze school is een veilige plek, want er zijn duidelijke afspraken. Kwaliteit en resultaat tellen. Het Caland is de plek waar je ontdekt wat jij kunt betekenen!

Open dagen l maandag

10 januari 2011 van 19.00 tot 21.00 uur: Voor vwo (gymnasium, atheneum en technasium)en havo l dinsdag 11 januari 2011 van 19.00 tot 21.00 uur: Voor mavo/vmbo-t en vmbo-t/havo (kansklas) l woensdag 26 januari 2011 van 19.00 tot 21.00 uur: Voor vwo (gymnasium,atheneum en technasium), havo en mavo/vmbo-t l maandag 14 februari 2011 van 19.00 tot 21.00 uur: Voor vwo (gymnasium,atheneum en technasium), havo en mavo/vmbo-t

43


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 44

Calvijn met Junior College

C

Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Intakecoördinator Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij de aanmelding kijken wij of de begeleiding die deze school biedt aansluit bij de behoefte van de leerling. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke leerling heeft een studieloopbaanbegeleider die de leerling op school en op stage begeleidt. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Twee keer per week kunnen leerlingen huiswerkbegeleiding krijgen. Begeleiding bij dyslexie Onze remedial teachers ondersteunen leerlingen met dyslexie/dyscalculie. Ook kunnen zij externe ondersteuning aanvragen. Extra taalondersteuning Bij ons op school krijgen leerlingen extra les in de Neder-

landse taal. Ook komen er wekelijks Engels sprekende mensen (native speakers) op bezoek om leerlingen te helpen met de Engelse taal. Anders Onze school heeft een studieloopbaancentrum ingericht. Hier komen alle expertises samen: school-maatschappelijk werk, decaan en remedial teaching. Als een leerling tijdelijk extra aandacht nodig heeft kan hij/zij in de time-out klas geplaatst worden.

Kosten 1e leerjaar € 40 : ouderbijdrage € 70 : schoolmaterialen en projecten

Zittenblijven Leerlingen die de kaderberoepsgerichte leerweg volgen kunnen bij onvoldoende inzet en lage resultaten blijven zitten. Leerlingen die basisberoepsgericht starten en doorgaan t/m hun mbo-2 diploma doen dit in hun eigen tempo en kunnen dus niet

Soorten onderwijs Brugklassen

aantal klassen vmbo-b-k met en zonder lwoo 7

aantal leerlingen 18

vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn

Open dagen l woensdag l maandag

26 januari 2011 van 16.00 tot 19.00 uur 7 maart 2011 van 17.00 tot 20.00 uur

aantal brugjaren 1

Schipluidenlaan 12 1062 HE Amsterdam Nieuw-West 020 615 3409 s.colak@calvijnmjc.nl www.calvijnmetjuniorcollege.nl Amarantis Onderwijsgroep mw. S. Colak interconfessioneel 525 tram 1, 17, bus 19, 23, 195 en metro 50. De school ligt naast station Lelylaan.

blijven zitten.

Bijzonderheden Huisvesting In 2014 verhuist onze school naar een nieuw schoolgebouw. Dit ligt naast station Lelylaan en het stadsdeelkantoor. Veiligheid Wij gaan ervan uit dat je veiligheid creëert door elkaar te kennen en op een positieve manier met elkaar om te gaan. Onze medewerkers worden hierbij bijgestaan door een schoolveiligheidsteam. Dit zijn medewerkers van bureau Leerplicht en een politieagent. Buitenschoolse activiteiten Wij zijn een brede school: buiten lestijd bieden we allerlei activiteiten aan. Zoals elke dag

van 15.15 tot 17.15 uur sport, websites maken, workshop camerajournalistiek, een kunstwerk maken of theaterles. Een leerling volgt dit programma minstens één middag per week. Ouderbetrokkenheid Wij vinden een goed contact met de ouders belangrijk hebben. De studieloopbaanbegeleider van de leerling komt elk jaar op huisbezoek, ouders komen mee met de rapportuitreiking en we organiseren bijeenkomsten voor ouders. Ook kunnen zij op de website resultaten en aanwezigheid volgen.

Schoolprofiel Het Calvijn met Junior College is een school voor leerlingen met een advies voor vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. Wij vinden het belangrijk dat een leerling de begeleiding krijgt die hij/zij nodig heeft. Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg worden competentiegericht opgeleid tot aan de startkwalificatie(mbo niveau 2). Leren door te doen en daarop te reflecteren staat centraal. Leerlingen worden stapsgewijs begeleid naar zelfstandigheid en komen al snel in contact met de beroepspraktijk. In samenwerking met externe partners biedt de school de leerlingen de mogelijkheid om een brede kijk op de maatschappij en de beroepspraktijk te krijgen. Het moment dat een leerling zijn diploma haalt is afhankelijk van zijn ontwikkeling. Om het mogelijk te maken dat leerlingen sneller, bijvoorbeeld in 5 jaar, een mbo niveau 2 diploma halen is er geen vmbo-examen meer voor de basisberoepsgerichte leerweg. Daarnaast heeft het Calvijn met Junior College een reguliere vmbo-kader opleiding waarin het vmbo-examen behouden is. Ook hierin willen wij echter zo veel mogelijk de praktijk betrekken. Dit houdt in dat deze leerlingen in klas 3 en klas 4 ook een dag in de week stage lopen.

44

Aa

O re Bij de vo -b z Bij ad ge

Br

M El ee ho lin de va va O Le wo an Ex Bij O va

S

B

h h a g

O


t-

ek.

e-

s t-

k .

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 45

Cartesius Lyceum Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur schoolleider onderbouw rector Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas wordt begeleid door een mentor. De mentor onderhoudt contact met de leerlingen en hun ouders. Tijdens de mentorles komen studievaardigheden en het maken van huiswerk aan de orde. Opvang bij lesuitval Lesuitval wordt beperkt; lessen worden waargenomen door andere docenten. Extra begeleiding Bijles Op het gebied van exacte vakken, talen en zaakvakken

worden op niveau extra lessen verzorgd. Huiswerkbegeleiding In de onderbouw staat voor iedere leerling een uur huiswerkbegeleiding op het rooster. Begeleiding bij dyslexie Deze begeleiding wordt verzorgd door een remedial teacher. Extra taalondersteuning De school biedt RT en een gedifferentieerd taal/spellingsaanbod. Begeleiding bij faalangst Faalangstige leerlingen bieden we, na onderzoek, faalangstreductietraining aan. Anders De school beschikt over specialisten op het gebied van zorg en schoolmaatschappelijk werk.

havo havo / atheneum atheneum + latijn gymnasium

Zittenblijven Niet in de eerste klas en niet twee keer binnen drie jaar.

Bijzonderheden Huisvesting Het fraaie negentiende eeuwse schoolgebouw wordt momenteel intern verbouwd en gemoderniseerd. De onderbouw zit tijdelijk op de Stavangerweg 904 en de bovenbouw aan de E. Wolffstraat 50. Veiligheid Leerlingen geven in enquêtes aan Cartesius een veilige school te vinden. Computers Er zijn twee modern uitgeruste computerlokalen. De mediatheek in de bovenbouw wordt ook voor stille werkzaamheden na school opengesteld. De mogelijkheid van het halen van

het digitale rijbewijs is aanwezig. Buitenschoolse activiteiten Kennismakingsdagen, Open Podium, schoolfeesten, culturele en educatieve projecten, TopScore (diverse sporten), schoolband, toneel,... Reizen In de tweede klas is er een binnenlandse werkweek. Vanaf klas drie gaan we naar het buitenland. Ouderbetrokkenheid Ouders spelen op veel fronten een actieve rol. Verder In de 2de klas wordt uit Duits, Frans en Spaans een keuze van twee gemaakt. In de 3de klas lopen alle leerlingen een maatschappelijke stage. We gymmen o.a. in sportcomplex Marnix

Kosten 1e leerjaar € 125 : ouderbijdrage € 10 : kluisje (excl. €10 borg)

Soorten onderwijs Brugklassen

Stavangerweg 904 1013 AX Amsterdam West 020 584 9676 n.devries@cartesiuslyceum.nl http://cartesius.espritscholen.nl/ Onderwijsstichting Esprit dhr. N.G.E.M. de Vries mw. A. Sloan algemeen bijzonder 612 bus 22 en 46 (tijdelijk adres)

aantal klassen 1 2 1 1

aantal leerlingen 28 28 28 28

aantal brugjaren -

Open dagen l donderdag

20 januari 2011 van 17.00 tot 21.00 uur 22 januari 2011 van 10.00 tot 13.00 uur: Voor kennismaking en info: www.cartesius.espritscholen.nl

l zaterdag

45

Schoolprofiel Op de foto het gebouw aan het Frederik Hendrikplantsoen waar het Cartesius Lyceum na grondige verbouwing en modernisering vanaf zomer 2011 weer gehuisvest zal zijn. Het Cartesius Lyceum is een kleine school met een veilige leeromgeving. De school profileert zich op het gebied van Bètaonderwijs (natuur-, scheikunde en biologie) én kunst- en cultuureducatie (muziek,drama en audiovisueel). Leerlingen uit de eerste en tweede klas maken kennis met drama en muziek. In samenwerking met verschillende kunstinstellingen participeren we in een uitgebreid programma van kunstactiviteiten. Klassieke talen worden aangeboden in het eerste jaar aan leerlingen met vwo advies. Bij bevordering naar klas twee staat voor deze leerlingen de weg naar gymnasiaal onderwijs open. Samenwerkingsprojecten met twee universiteiten (de UvA en TU) stellen de leerlingen in staat zich te oriënteren op hun verdere studie. In de Tweede Fase (bovenbouw) geven wij de vakken informatica, management en organisatie en oriëntatie op studie en beroep.


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:16 Pagina 46

C

Cheider (vo) Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Richting Bereikbaar met

Zeelandstraat 11 1082 BV Amsterdam Zuid 020 646 5564 h.groenewoudt@cheider.nl www.cheider.nl Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider Amsterdam joods sneltram 51 en bus 169

Aanmeldingsprocedure

Bijzonderheden

Aa

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure.

Veiligheid Er is continue bewaking. Computers Er zijn nieuwe computers aangeschaft.

O re Bij ad ge

Brugperiode Mentoraat Iedere klas heeft een mentor. Decanaat Er is een decaan. Opvang bij lesuitval Door roosterwijzigingen, stipuren en een telefoonketen. Extra begeleiding Bijles Er is een Remedial Teacher aan onze school verbonden die alle ondersteuning die nodig is aanbiedt. Huiswerkbegeleiding Mogelijk indien nodig. Begeleiding bij dyslexie Aanwezig. Extra taalondersteuning Leerlingen met taalachterstand krijgen individuele begeleiding. Begeleiding bij faalangst Wij hebben geen speciale faalangst trainer. Wel heeft de remedial teacher expertise op dit gebied. Anders Studievaardigheden komen aan bod bij studielessen en begeleiding door mentoren. Voor de sociale vaardigheden is externe begeleiding mogelijk.

Zittenblijven School heeft hierover geen informatie gegeven.

Open dagen Neem voor meer informatie contact op met de school.

Br

M Ied m lei De De lin O Bij op Ex Bij Ex tijd Ne

S

B

m v h a

O Schoolprofiel Joods orthodoxe school met kleine klassen. Jongens en meisjes krijgen gescheiden les. Veel individuele aandacht. De leerlingen krijgen een volledig profaan programma aangeboden. Bovendien volgen zij een uitgebreid joods programma. Aan het einde van het curriculum wordt naast het reguliere examen een joods examen afgelegd. Daarmee wordt het onderwijsprogramma volledig afgerond.

46


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 47

Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Iedere klas heeft een eigen mentor die de leerlingen begeleidt. Decanaat De decaan begeleidt de leerlingen bij hun studiekeuze. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden leerlingen opgevangen. Extra begeleiding Bijles Extra lessen voor leerlingen die tijdelijk hulp nodig hebben bij Nederlands en/of wiskunde.

Begeleiding bij dyslexie Alle brugklasleerlingen worden op dyslexie en op rekenvaardigheid getest. Zo nodig krijgen leerlingen begeleiding van een remedial teacher of extra hulplessen rekenen. Begeleiding bij faalangst Faalangstreductietraining voor leerlingen die dat nodig hebben. Anders Onze zorgbreedtecommissie is er voor leerlingen die bijzondere zorg nodig hebben.

Kosten 1e leerjaar € 120 : ouderbijdrage € 150 : werkweek 1e jaar € 80 : overig

mavo (vmbo-t) versnelde mavo (vmbo-t) havo atheneum

Bijzonderheden Huisvesting Het gebouw is open en licht, voorzien van een ruime aula, studiepleinen, 3 LO-zalen (waarvan één voorzien van een aparte fitness-ruimte), moderne lokalen voor muziek, beeldende vorming, biologie en natuurkunde. Veiligheid Uit onderzoek is gebleken dat wij een zorgzame en veilige leeromgeving bieden en veel aandacht besteden aan sociale vaardigheden. Buitenschoolse activiteiten Na schooltijd bieden wij kunstactiviteiten aan, kan er gesport

worden met Topscore, of kun je sterren kijken vanuit onze sterrenkoepel. Reizen Voor de brugklassers is er een zeilkamp en elke leerling krijgt één keer in zijn/haar schoolcarrière de gelegenheid mee te gaan met een buitenlandse reis. Ouderbetrokkenheid Via de ouderraad en medezeggenschapsraad. Er zijn diverse ouderavonden en voorlichtingsbijeenkomsten

Schoolprofiel Zittenblijven Doubleren in de brugklas is in principe niet mogelijk.

Soorten onderwijs Brugklassen

De Cuserstraat 3 1081 CK Amsterdam Zuid 020 642 3902 administratie@csb-amsterdam.nl www.csb-amsterdam.nl Stichting Ceder Groep protestants christelijk 662 tram 5, metro 51 en bus 62, 65, 165

aantal klassen 3 1 2 2

aantal leerlingen 25 24 25 25

aantal brugjaren 1 1 1 1

Open dagen l dinsdag

18 januari 2011 van 19.00 tot 21.30 uur: Open avond voor leerlingen en ouders l donderdag 27 januari 2011 van 19.00 tot 21.30 uur: Open avond voor leerlingen en ouders l woensdag 16 februari 2011 van 13.30 tot 16.00 uur: Lesmiddag voor leerlingen. Maak kennis met de CSB! l donderdag 3 maart 2011 van 18.30 tot 20.30 uur: Inschrijfavond

47

De CSB is een in het oog springende, middelgrote school in het groene Buitenveldert op de grens van Amsterdam en Amstelveen. Ons schoolgebouw is een modern monument, volledig aangepast aan de eisen die het hedendaagse onderwijs stelt. De school verzorgt de opleidingen, atheneum, havo, mavo en de versnelde mavo. Afhankelijk van het basisschooladvies en de behaalde citoscore starten leerlingen in een atheneumbrugklas, havobrugklas of in een mavobrugklas. Voor de gemotiveerde mavoleerling bestaat de mogelijkheid de opleiding versneld (namelijk in drie jaar) af te ronden en zo door te stromen naar de havo. Door middel van een breed (onderwijs) aanbod krijgen leerlingen volop kansen hun talenten te leren kennen en deze ook volledig te ontplooien. Alle medewerkers aan de CSB vinden het belangrijk om bij te dragen aan de vorming van leerlingen tot zelfbewuste, zelfstandige mensen die weten wat ze kunnen, die doordachte keuzes maken en die uiteindelijk verantwoordelijkheid nemen voor hun studie en hun eigen toekomst. De CSB is een christelijke school. Dit komt tot uiting tijdens de viering van de christelijke feestdagen, maar vooral in de manier waarop iedereen met elkaar omgaat. Alle kinderen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zijn dan ook meer dan welkom.


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 48

C

Clusius College Amsterdam Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor is het aanspreekpunt voor de leerling en de ouders. In de mentoruren wordt in de onderbouw aandacht besteed aan sociale vaardigheden, huiswerkbegeleiding en voorbereiding op de maatschappelijke stage. In de bovenbouw wordt aandacht besteed aan huiswerkbegeleiding en competenties gericht op de stage. Decanaat De mentoren van de bovenbouw organiseren bezoeken aan het mbo en helpen bij de beroepskeuze en vervolgopleiding.

Opvang bij lesuitval Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht streeft het Clusius College ernaar de lessen te vervangen. Roosterwijzigingen zijn te vinden op: www.clusius.nl. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Binnen de mentorlessen wordt aandacht besteed aan het huiswerk. De voorbereiding op het examen vindt plaats tijdens de vaklessen in de bovenbouw. Begeleiding bij dyslexie Bij toetsen krijgen leerlingen met dyslexie extra tijd en eventueel de opgaven op A3-formaat. Bij sommige toetsen is het mogelijk dat de toets op de computer gemaakt wordt, al dan niet met gebruik van een spraakmodule. Anders Aan onze school zijn een aantal specialisten verbonden, zoals een onderwijshulpverlener van bureau jeugdzorg en een

Soorten onderwijs Brugklassen

aantal klassen vmbo-b met en zonder lwoo 2 vmbo-b-k met en zonder lwoo 1

aantal leerlingen 18 18

vmbo-sector: landbouw

Open dagen l vrijdag

28 januari 2011 van 18.30 tot 21.00 uur: Open avond l zaterdag 29 januari 2011 van 10.00 tot 13.00 uur: Open dag

aantal brugjaren 2 2

Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Noord 020 636 3636 amsterdam@clusius.nl www.clusius.nl Agrarisch Opleidingen Centrum Clusius College dhr. F. Klijzing dhr. P. van Keeken algemeen bijzonder 240 32, 105, 109

schoolmaatschappelijk werker. Zij voeren gesprekken binnen school met leerlingen die extra zorg nodig hebben. Indien nodig wordt in samenspraak met de ouders een externe hulpinstantie ingeschakeld.

Kosten 1e leerjaar € 70 : ouderbijdrage € 200 : werkweek 1e jaar

Zittenblijven Op de internetsite: www.clusius.nl kunt u de schoolgids vinden. In de schoolgids is de overgangsregeling opgenomen.

Bijzonderheden Huisvesting Veel praktijkvoorzieningen, waaronder een tuin, een groot kooklokaal en een lokaal voor dierverzorging. Binnen de praktijkuren wordt ook regelmatig aandacht besteed aan ondernemend handelen. Veiligheid De school is kleinschalig, overzichtelijk met veel toezicht. Er

zijn schoolregels opgesteld, deze zijn terug te vinden in de schoolgids. De leerlingen van leerjaar 1 en 2 mogen niet van het schoolterrein af. Tevens voeren wij een schoolveiligheidsbeleid. Computers Naast een vast computerlokaal is er in elk lokaal een digitale werkruimte, waar een aantal computers beschikbaar is voor leerlingen. Buitenschoolse activiteiten Na schooltijd kunnen de leerlingen via Topscore kosteloos deelnemen aan sportactiviteiten. Reizen Klas 1 gaat op werkweek naar Friesland. Binnen de andere leerjaren wordt op verschillende manieren vorm gegeven aan internationalisering. Ouderbetrokkenheid Via onze ouderraad kunt u als ouder meedenken en raad of advies geven over schoolzaken

Aa

O re Bij ad ge

Br

M El ee be ind co di De De he de is de bo op

S

B

v v

Schoolprofiel

v

Het Clusius College is een sfeervolle groenschool. Hier leer je hoe je dieren moet verzorgen, maar ook hoe je bloemen kweekt en planten verzorgt. Daarnaast leer je lekkere gerechten te bereiden. Naast de verschillende praktijkvakken worden ook theorievakken aangeboden. Op deze school besluiten we veel samen en initiëren we tal van (buitenschoolse) projecten. Leren doen we hier door zo veel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Wanneer extra ondersteuning nodig is, heeft de school daar verschillende mogelijkheden toe. Het Clusius College is een kleinschalige en veilige school. Studeren in groen moet je zeker doen!

O

48


al

r

n

n

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 49

College De Meer Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Adjunct directeur Contactpersoon onderbouw Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een mentor die een centrale rol heeft in de begeleiding, via groeps- en individuele gesprekken, oudercontact en bij keuzebegeleiding. Decanaat De onder- en bovenbouw hebben ieder een eigen decaan. De decaan onderbouw is er voor de begeleiding van de sectorkeuze, de decaan bovenbouw begeleidt vervolgopleidingkeuze. College De

Meer vindt toekomst, daarom wordt wekelijks gewerkt aan loopbaanoriëntatie. Opvang bij lesuitval Er wordt onder begeleiding m.b.v. studiewijzers doorgewerkt. Extra begeleiding Bijles Er worden Pluslessen ingezet om leerlingen extra te helpen. Huiswerkbegeleiding Op advies van docent of mentor wordt stapsgewijs begeleid naar zelfstandig leren. Begeleiding bij dyslexie Er worden passende maatregelen getroffen. Extra taalondersteuning In de onderbouw krijgen leerlingen extra taal- en rekenlessen. Begeleiding bij faalangst

Soorten onderwijs Brugklassen

aantal klassen vmbo-b-k met en zonder lwoo 3 vmbo-t / havo-kansklas 1

aantal leerlingen 18 22

aantal brugjaren 2 2

Radioweg 56 1098 NJ Amsterdam Oost 020 694 5203 demeer@demeer.org www.demeer.org Amarantis Onderwijsgroep dhr. R. van Gennip dhr. J. Elzendoorn dhr. J. Elzendoorn interconfessioneel 476 tram 9, bus 40 en 65, nabij Jaap Edenhal.

SVT/FRT training wordt aangeboden wanneer het sociaalemotionele functioneren van de leerling daartoe aanleiding geeft.

Kosten 1e leerjaar € 40 : ouderbijdrage € 95 : werkweek 1e jaar € 135 : overig € 230 : eindtotaal schoolkosten (ouderbijdrage niet verplicht)

Zittenblijven In het eerste leerjaar wordt in principe niet gedoubleerd, tenzij er sprake is van gewichtige omstandigheden en/of als daardoor de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling worden vergroot. Een leerling doubleert in het tweede leerjaar als de jaareindcijfers in totaal meer dan 7 minpunten tellen. TL-leerlingen zijn vanaf 2 minpunten bij hun jaareindcijfer bespreekgeval; KB-BB leerlingen zijn dat vanaf 4 minpunten.

Bijzonderheden Veiligheid De veiligheidscoördinator onderhoudt contact met de buurtregisseur en omwonenden. Computers In veel lokalen staan computers en er is een open leercentrum. Buitenschoolse activiteiten Tweemaal per jaar is er sportdag en een schoolfeest. Ook zijn er excursies naar theaters en musea. Reizen Excursies naar Heino, Balk, introductiedagen in Overasselt en een stedentrip. Ouderbetrokkenheid De mentor onderhoudt het contact met ouders. Ouder- en voorlichtingsavonden en rapportages zijn op vaste momenten gepland.

Schoolprofiel

vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn College De Meer is een kleinschalige school met veel aandacht voor zorg en begeleiding, afgestemd op de mogelijkheden van elke leerling. Op twee locaties wordt het onderwijs op verschillende niveau’s aangeboden: de theoretische leerweg en bovenbouw beroepsrichting op de Lavoisierstraat en de onderbouw op de Radioweg. Dit komt de persoonlijke sfeer ten goede. Nieuwe leerlingen voelen zich dan ook snel thuis. De school hanteert duidelijke regels en afspraken om een goede leeromgeving te waarborgen. Het actief, samenwerkend en zelfstandig leren wordt gestimuleerd. Er wordt gewerkt met studiewijzers en PTA’s. In vakoverstijgende projecten wordt de samenhang tussen de vakken verduidelijkt. Leerlingen met lwoo-indicatie krijgen extra begeleiding van het zorgteam.

Open dagen l zaterdag

22 januari 2011 van 10.00 tot 13.00 uur: Locatie onderbouwgebouw: Radioweg 56 l donderdag 17 februari 2011 van 16.00 tot 20.00 uur: Locatie onderbouwgebouw: Radioweg 56 l dinsdag 8 maart 2011 van 18.30 tot 21.00 uur: Locatie bovenbouwgebouw: Lavoisierstraat 2 l woensdag 13 april 2011 van 13.00 tot 16.00 uur: Inschrijfmiddag nieuwe leerlingen. Locatie onderbouwgebouw: Radioweg 56

49


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 50

C

Comenius Lyceum Amsterdam Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Contactpersoon brugklas Conrector Rector Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een mentor, die de leerlingen gedurende het schooljaar intensief begeleidt en het contact met de ouders onderhoudt. De mentor houdt toezicht op de huiswerkbegeleiding en op de deelname aan de keuzevakken. In de mentorlessen wordt veel aandacht besteed aan studievaardigheden. Opvang bij lesuitval Bij ziekte of afwezigheid van een docent in klas één, twee en drie, neemt een collega de les over. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Het Comenius is voor de onderbouw een ‘thuiswerkvrije

school’. De leerlingen maken in de middag hun huiswerk op school onder deskundige begeleiding en tekenen in op de keuzevakken. Hierdoor zijn de schooldagen wat langer. In vaste groepen van tien werken zij zelfstandig en in stilte aan hun schoolwerk. Zij doen dat aan de hand van studiewijzers (bij elk vak) en van weekplanners. Begeleiding bij dyslexie Alle leerlingen worden getest op mogelijke leesproblemen en op dyslexie. We hanteren een dyslexie-protocol en bieden passende begeleiding. Extra taalondersteuning In de brugperiode krijgen de leerlingen extra lessen rekenen, taal en wereldoriëntatie. Begeleiding bij faalangst In het tweede brugjaar worden de leerlingen getest op faalangst. Indien nodig trainen wij hen in zelfvertrouwen.

Soorten onderwijs Brugklassen havo havo / atheneum atheneum

aantal klassen 2 2 2

aantal leerlingen 25 25 25

aantal brugjaren 2 2 2

Open dagen l dinsdag

18 januari 2011 van 18.30 tot 21.00 uur 10 februari 2011 van 18.30 tot 21.00 uur: Algemene informatie in de aula gevolgd door rondleidingen en kennismakingslessen

l donderdag

Derkinderenstraat 44 1062 BJ Amsterdam Nieuw-West 020 614 0305 n.fikkers@comeniuslyceum.nl www.comeniuslyceum.nl Amarantis Onderwijsgroep dhr. N. Fikkers dhr. H.P.W. Ootes dhr. drs. B.D. Meijer interconfessioneel 503 tram 1, 17, metro 50, bus 64 en 164

Kosten 1e leerjaar € 130 : ouderbijdrage

Zittenblijven Een leerling mag niet twee keer in het zelfde leerjaar of in twee opeenvolgende leerjaren blijven zitten. De docentenvergadering beslist hierover.

Bijzonderheden Huisvesting De school is ingrijpend gerenoveerd en gemoderniseerd. Veiligheid De school is actief in het tegengaan van pestgedrag. Alle leerlingen volgen anti-pestworkshops. Computers Alle lokalen zijn uitgerust met een smartboard, beamer en computer. Het hele gebouw beschikt over laptops met draadloze internetaansluiting. Buitenschoolse activiteiten Bezoeken aan theater, musea, excursies, sportdagen, schoolfeesten, uitstapjes met de klas, etc. Reizen In klas twee gaan de leerlingen drie dagen op schoolkamp naar Texel voor natuuronderzoek.

De leerlingen van klas vier gaan een week op studiereis naar Barcelona. Ouderbetrokkenheid Er zijn thema-avonden voor ouders. Na elk rapport kunnen ouders gesprekken aanvragen met vakdocenten en met de mentor. In de brugperiode gaan mentoren op huisbezoek. Vier maal per jaar ontvangen ouders de ‘Nieuwsbrief’ met belangrijke informatie over de school en de leerlingen. In de ouderraad praten ouders mee over het schoolbeleid. De school werk hierbij samen met het Ouder Kind Centrum.

Aa

O re Bij de vo - le m -b z -k Bij ad ge

Br

M De lin vo nin op he Sa zo pr kla

S

B

Schoolprofiel

h

Het Comenius Lyceum Amsterdam is een kleine, overzichtelijke en vooral veilige school voor havo en vwo in een geheel gerenoveerd en modern gebouw. Alle lokalen zijn voorzien van smartboard, beamer en computer. Naast de aula is een prachtige tuin aangelegd, waar leerlingen in de pauze kunnen verblijven. Het CLA is voor leerlingen in klas één en twee een thuiswerkvrije school met tal van interessante keuzevakken naast de gewone schoolvakken.

O

50


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 51

Cosmicus Montessori Lyceum Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Contactpersoon brugklas Richting Onderwijskundig principe Aantal leerlingen Bereikbaar met

64

an

n n

k.

s e t

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen die nu op een montessori-basisschool zitten - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - kinderen van personeel Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De mentor volgt de ontwikkeling van iedere leerling en zorgt voor begeleiding en ondersteuning op maat. De mentor gaat op huisbezoek en onderhoudt het contact met de ouders. Samen met de leerlingen zorgen de mentoren voor een prettig leer- en leefklimaat in de klas en binnen de school.

Opvang bij lesuitval Op het CML is geen sprake van lesuitval. Extra begeleiding Bijles In ‘blokken na de bel’ bieden wij voor vrijwel alle vakken, onder begeleiding van docenten, extra onderwijs en huiswerkbegeleiding aan. Leerlingen kunnen zich hier apart voor inschrijven. Begeleiding bij dyslexie Voor extra begeleiding schakelen wij gespecialiseerde begeleiders in, van binnen of buiten school.

Kosten 1e leerjaar € 550 : alle activiteiten, evenementen, werkweken en laptop inbegrepen

Zittenblijven Wanneer een leerling blijft zitten met een advies voor een lager schooltype dan het CML aanbiedt, dan wordt gezocht naar een alternatief binnen de

Soorten onderwijs Brugklassen havo / atheneum

aantal klassen 3

aantal leerlingen 25

aantal brugjaren 2

Open dagen l vrijdag

21 januari 2011 van 09.00 tot 16.00 uur: Open dag/Wetenschapsfestival l zaterdag 22 januari 2011 van 11.00 tot 15.00 uur: Open dag/Wetenschapsfestival l zaterdag 5 februari 2011 van 11.00 tot 14.00 uur: Open dag

51

Polderweg 1 1093 KL Amsterdam Oost 020 597 9804 info@cml.msa.nl www.hetcml.nl Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam dhr. drs. H. Asma mw. J. de Grand algemeen bijzonder montessori 325 tram 3, 7, 9, 14 en bus 15, 22, 37, (vlakbij Muiderpoortstation)

Montessori scholengemeenschap Amsterdam (MSA).

Bijzonderheden Computers Alle leerlingen hebben een laptop. Buitenschoolse activiteiten Het CML biedt plaats- en tijdsonafhankelijk onderwijs. Net als Maria Montessori zijn wij van

mening dat leren plaats vindt binnen en buiten de school. Daarom haalt het CML gastdocenten en projecten binnen de school. Daarnaast organiseren wij buitenschoolse activiteiten (museabezoek, schoolkamp etc.) en geven we leerlingen al vanaf de onderbouw de kans om korte. maatschappelijke stages te lopen.

Schoolprofiel Het Cosmicus Montessori Lyceum (CML) is een nieuwe montessorischool in Amsterdam-Oost met een sterke profilering op wereldburgerschap, digischool, excellentie en binnen- en buiten leren. Het CML is een kleine, veilige school en groeit de komende jaren tot een school met maximaal 600 leerlingen. Wereldburgerschap komt terug in alle facetten van het onderwijs. Leerlingen worden bij alle vakken uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast maakt de school gebruik van de meest actuele digitale onderwijsondersteuning: laptops, smartboards en een elektronische leeromgeving. Het CML werkt met de concepten excellentie en ondersteuning. Excellentie betekent dat we de leerlingen mogelijkheden bieden om hun talenten te ontwikkelen. Zo doen we jaarlijks mee aan het wetenschapsfestival, ontwikkelen we leuke projecten in samenwerking met universiteiten en hogescholen en doen we mee aan diverse (wetenschappelijke) olympiades. Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben krijgen extra (huiswerk)begeleiding op maat. Onderwijs aan het CML is een reis. We nemen onze leerlingen mee op weg naar persoonlijke ontwikkeling, wereldburgerschap en zelfstandigheid. De leeringen zullen de komende jaren uitgroeien tot persoonlijkheden met vele talenten. Maar tot die tijd is het nog zoeken. Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe zal mijn toekomst eruit zien? Iedereen doorloopt die weg. Een stimulerende omgeving, met mensen bij wie je altijd terecht kunt, helpt daarbij. Dit is een belangrijke taak van het CML: er zijn voor elkaar, goede begeleiding geven en werken aan schoolsucces. Deze taak wordt vervuld door leerlingen, docenten en ouders. Binnen deze driehoek ontwikkelt de school zich verder tot een stimulerende en veilige schoolomgeving met een open laagdrempelige sfeer, waarin kinderen kunnen uitgroeien tot wereldburgers.


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 52

Cygnus Gymnasium

D Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Rector Afdelingsleider jaar 1 2 Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding wordt geloot. De school heeft vorig jaar geloot in de tweede ronde.

Brugperiode Mentoraat Iedere klas heeft een mentor en twee leerlingmentoren. Zij begeleiden de klassen bij activiteiten en treden op als mediator. Er is veel aandacht voor het trainen van de studievaardigheden. Er is een uitgebreide introductie- en gewenningsperiode. Opvang bij lesuitval Bij ziekte nemen andere docenten de lessen over. Eerste en laatste uren kunnen vervallen. Extra begeleiding Bijles Vakdocenten en bovenbouw-

leerlingen bieden ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Huiswerkbegeleiding Op drie middagen biedt de school huiswerkbegeleiding. Begeleiding bij dyslexie Een Remedial Teacher begeleidt de leerlingen. Vakdocenten houden rekening met de afspraken op de dyslexiekaart. Begeleiding bij faalangst Er zijn trainingen om beter om te gaan met faalangst.

Kosten 1e leerjaar â‚Ź 790 : gemiddelde van zes jaar, inclusief alle een- en meerdaagse excursies, huurkoop laptop e.d.

Zittenblijven Een leerling mag niet twee opeenvolgende jaren doubleren.

Soorten onderwijs Brugklassen gymnasium

aantal klassen 5

aantal leerlingen 27

Open dagen l woensdag

12 januari 2011 van 14.00 tot 16.00 uur: Open lesmiddag l woensdag 12 januari 2011 van 19.30 tot 21.30 uur: Open avond l donderdag 27 januari 2011 van 14.00 tot 16.00 uur: Open lesmiddag l donderdag 27 januari 2011 van 19.30 tot 21.30 uur: Open avond

aantal brugjaren 0

Bijzonderheden Huisvesting Het Cygnus Gymnasium verhuist in 2011 naar Het Schip, een Rijksmonument in Oost. Veiligheid Er is een veilig schoolklimaat. De school voert een actief antipestbeleid. Er zijn vertrouwenspersonen. Computers De laptop wordt na vier jaar eigendom van de leerling. Buitenschoolse activiteiten Na schooltijd zijn er leuke activiteiten; tekenen, toneel, feesten, muziekavonden, cultuurworkshops en veel sportactiviteiten. Reizen De leerlingen bezoeken opgravingsterreinen, voorstellingen,

Linnaeushof 48 1098 KM Amsterdam Oost 020 468 8880 th.peters@cygnusgymnasium.nl www.cygnusgymnasium.nl Amarantis Onderwijsgroep dhr. drs. E. van Rijn dhr. drs. T. Peters interconfessioneel 467 bus, tram en metro

tentoonstellingen, etc. We bezoeken regelmatig buitenlandse steden: o.a. Xanten, Lille, Londen, Keulen, Trier, Berlijn en Rome. Verder zijn er uitwisselingsprojecten met buitenlandse partnerscholen. Ouderbetrokkenheid Er is een actieve ouderraad (en leerlingenraad). Daarnaast zijn er algemene ouderavonden en mentoravonden. Ouderparticipatie kent bij ons vele vormen. Verder In de loop van leerjaar 1 kunnen leerlingen zich opgeven voor Fast Lane English.

Schoolprofiel Het Cygnus is een jong gymnasium. Dit schooljaar bestaat de school uit achttien klassen. We bieden heel goed onderwijs met moderne hulpmiddelen en een uitdagend programma. We zijn een kleinschalige en gezellige school met veel aandacht voor de leerlingen. De leerlingen leren actief: onderzoekend, samenwerkend en met eigentijdse voorzieningen. We werken vanuit een elektronische leeromgeving. Iedere leerling beschikt over een laptop. De docent gebruikt een smartboard. We dagen de leerlingen uit te excelleren: in de lessen, in vakoverstijgende projecten, in keuzemodules en tijdens buitenschoolse activiteiten. Cygnusleerlingen maken keuzes. In de onderbouw kiezen de leerlingen keuzemodules (anderhalf uur per week): Chinees, psychologie, robotica, Spaans, astronomie, fotografie, kunstgeschiedenis, filosofie etc. De blokken worden gegeven door universitair docenten en door andere professionals. In de bovenbouw werken we samen met universiteiten, o.a. het AUC. We hebben maatschappelijke, bedrijfs- en onderzoeksstages. Examenvakken zijn o.a. kunst beeldend, muziek, informatica en filosofie. We zijn een school midden in de samenleving.

52

Aa

O re Bij de vo -b z -k - le b id Bij ad ge De ge

Br

M De pu ou sc De De bij

S

B

h a g

O


, r-

n n n

en

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 53

Damstede Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Contactpersoon brugklas Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - kinderen van personeel - leerlingen die hun keuze baseren op de christelijke identiteit van de school Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor havo/vwo.

Brugperiode Mentoraat De mentor is het aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders bij problemen en schoolse zaken. Decanaat De decanen helpen mentoren bij de begeleiding van hun leer-

lingen in het kiezen van hun profiel en bij beroeps- en studiekeuze. Opvang bij lesuitval Lesuitval wordt zoveel mogelijk vermeden door het inzetten van vervangende leraren. Extra begeleiding Bijles Nederlands, Engels, Frans, wiskunde. Pluslessen voor leerlingen die deze steun niet nodig hebben. Huiswerkbegeleiding Twee keer per week huiswerkklas onder deskundige begeleiding. Daarnaast geven bovenbouwleerlingen voor een klein bedrag bijlessen. Begeleiding bij dyslexie De coördinator dyslexie is aanspreekpunt. Dyslectische leerlingen ontvangen na een test een dyslexiekaart. Extra taalondersteuning Extra taallessen in verschillende leerjaren om hiaten weg te

Soorten onderwijs Brugklassen havo / atheneum atheneum / gymnasium gymnasium

aantal klassen 4 1 1

aantal leerlingen 28 28 28

aantal brugjaren 1 1 1

Rode Kruisstraat 83 1025 KM Amsterdam Noord 020 635 2360 damstede@damstede.net www.damstede.net Amarantis Onderwijsgroep dhr. drs. R. Kuiken dhr. drs. B. Amenchar mw. drs. J. van Willigen oecumenisch 977 bus 32, 33, 38, 105, 111, 610 en mover 310

werken. Begeleiding bij faalangst Cursussen sociale vaardigheden en faalangstreductie. Anders Er zijn vertrouwensdocenten en andere hulpverleners voor leerlingen met ernstige problemen. Zij hebben contacten met gespecialiseerde hulp buiten school.

Kosten 1e leerjaar € 55 : ouderbijdrage € 128 : excursies, kluishuur, foto, leer- en hulpmiddelen

Zittenblijven Als iemand uit leerjaar 1 t/m 3 niet bevorderd kan worden, geeft de lerarenvergadering een bindend advies over het vervolg van de opleiding.

Bijzonderheden Huisvesting Damstede heeft een goed uitgerust gebouw met zowel voor de onder- als de bovenbouw een eigen aula, garderobe en kluisjes.

Veiligheid Er is een veiligheidscoördinator die wordt geraadpleegd bij conflictsituaties en contact onderhoudt met o.a. de politie. Zoals alle scholen in Noord heeft Damstede een veiligheidsconvenant. Computers Computerlokalen voor ICT- en vaklessen. Bovenbouwleerlingen hebben een eigen werkplek met computer in de mediatheek. Buitenschoolse activiteiten Introductiedagen, sportdag. Op vrijdagmiddag: theaterproductie, muziek, sport, robotica, EHBO en nog veel meer. Reizen Voor elk leerjaar worden excursies georganiseerd naar diverse musea. Het gymnasium gaat naar Leiden, Xanten, Trier en Rome. De bovenbouw heeft een internationale week met reizen naar o.a. de Vogezen, Boedapest en Barcelona. Ouderbetrokkenheid Er is een ouderraad, een ouderklankbordgroep voor iedere afdeling en een actieve leerlingenraad.

Schoolprofiel Damstede biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Verwante vaksecties werken nauw samen bij het aanleren van vaardigheden en bij de behandeling van overlappende onderwerpen. Damstede denkt vanuit de leerling. Leraren en leerlingen leren van en met elkaar en helpen elkaar. Personeel en leerlingen voelen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hun omgeving, zodat een veilige leer- en leefwereld ontstaat. Naast atheneum en havo heeft Damstede een volwaardig gymnasium.

Open dagen l vrijdag

21 januari 2011 van 19.15 tot 22.00 uur: Informatieavond l woensdag 26 januari 2011 van 13.30 tot 16.00 uur: Gymnasiummiddag l zaterdag 5 februari 2011 van 10.00 tot 12.30 uur: Open huis

53


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 54

De Dreef

F Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Adjunct directeur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats op onze school aangeboden of spannen wij ons in de leerling te bemiddelen naar een andere school.

Brugperiode Mentoraat Alle leerlingen op onze school hebben een vaste mentor. De dag start en eindigt in de mentorgroep. De mentor is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Opvang bij lesuitval Bij ziekte worden de lessen zoveel mogelijk overgenomen of wordt een andere oplossing binnen de school gezocht. Extra begeleiding Bijles Wij geven onderwijs op maat. Indien hier wel behoefte aan is dan wordt dit zoveel mogelijk onder schooltijd gedaan. Huiswerkbegeleiding Bijna al het werk wordt op school gedaan. Bij het inciden-

teel meegeven van huiswerk kunnen de leerlingen een beroep doen op de mentor en/of andere begeleiding. Begeleiding bij dyslexie Indien nodig is er externe begeleiding. Extra taalondersteuning In het lesprogramma zijn onderdelen opgenomen voor extra taalondersteuning. Begeleiding bij faalangst De mentoren besteden dagelijks in hun lesprogramma aandacht aan sociale vaardigheden (Sova lessen)

Kosten 1e leerjaar € 25 : ouderbijdrage € 75 : werkweek 1e jaar € 6 : werkkleding

Zittenblijven Dit komt niet voor op De Dreef doordat de leerlingen onderwijs op maat krijgen.

Bijzonderheden Huisvesting Nieuwbouw plannen voor de school zijn in volle gang.

Soorten onderwijs Brugklassen praktijkonderwijs

aantal klassen 3

aantal leerlingen 16

aantal brugjaren -

Open dagen l woensdag

26 januari 2011 van 09.00 tot 12.00 uur: Tijdens de open dag geven we ook informatie over onze werkwijze op onze school.

Veiligheid De school heeft een veiligheidscoördinator die de veiligheid in en om de school bewaakt. Computers De leerlingen krijgen les in computervaardigheden. Buitenschoolse activiteiten Leerlingen hebben de mogelijkheid deel te nemen aan o.a. Topscore (sportactiviteit). Honkbal is historisch verweven

Dubbelink 3 1102 AL Amsterdam Zuidoost Zuidoost 020 519 5070 febis@dedreef.net www.dedreef.net Stichting Kolom dhr. A. van Deventer mw. J. Febis algemeen bijzonder 162 metro 50, 53, 54 (10 minuten lopen) en bus 44, 45, 175 (2 minuten lopen)

met onze school. De Dreef is hard op weg dé sport-praktijkschool van Nederland te worden. Ouderbetrokkenheid Ouderbetrokkenheid wordt door de school zeer op prijs gesteld. Dit schooljaar start de school met de cursus BOMP (Beter Omgaan Met Pubers). De school heeft een Medezeggenschapsraad.

Aa

O re Bij de vo -b z -k Bij ad ge De ge

Schoolprofiel

Br De Dreef is een school voor praktijkonderwijs. Leerlingen krijgen vakken als techniek - verzorging - horeca - winkel - facilitair en haarverzorging. Ook is er veel aandacht voor creatieve vorming, bewegingsonderwijs (gym) en ICT-onderwijs. De Dreef biedt onderwijs op maat. Onze groepen bestaan uit maximaal zestien leerlingen om de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen optimaal te benutten. De nadruk ligt in het 1e en 2e leerjaar op het ontwikkelen van de schoolse vaardigheden, zoals taal, lezen en rekenen. Vanaf het 2e leerjaar beginnen de interne stages waarbij het leren van alledaagse, maar noodzakelijke vaardigheden geoefend worden. Leren om je eigen (gezonde) maaltijd te koken is het ontwikkelen van je zelfredzaamheid. Een goed voorbeeld is de schoonmaak en onderhoud als interne stage. Beroepenoriëntatie: De leerlingen maken in deze periode kennis met allerlei vormen van verschillende beroepen. Belangrijk is ook het ontdekken van de eigen vaardigheden en competenties. In het 2e leerjaar (de onderbouw) kiest een leerling voor een beroepsrichting (interne stage in school). Vanaf het 3e leerjaar volgt de leerling praktijkvakken die bij deze beroepsrichting (sector) passen.In het 2e leerjaar wordt er een orientatietest afgenomen en in het 3e leerjaar de beroepskeuzetest. Door de invoering van KPC-voortrajecten die afgesloten worden met een extern examen, zijn de doorstroommogelijkheden voor onze leerlingen enorm toegenomen. In het 4e leerjaar kunnen de leerlingen het VCA (Veiligheid -Certificaat - Algemeen) behalen. De voorbereiding VCA start in het 3e leerjaar. Er stromen nu meer leerlingen door naar het ROC niveau 1 onder de verantwoordelijkheid van De Dreef. Ze behalen daarbij een erkend diploma en worden begeleid door een deskundig stageteam.

54

M Pe m de vo ou be O In les

S

B

h

O


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 55

Fons Vitae Lyceum Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Rector afdelingsleider brugklas 1 Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

n)

-

n-

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - kinderen van personeel Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor havo en havo/vwo.

Brugperiode Mentoraat Per brugklas hebben we twee mentoren die ervoor zorgen dat de leerlingen zich snel thuis voelen op onze school. Voor de ouders is de mentor het belangrijkste aanspreekpunt. Opvang bij lesuitval In principe vallen er geen lessen uit. De docenten worden

vervangen. Extra begeleiding Bijles Tijdens mentoruren wordt er extra hulp geboden voor verschillende vakken. Huiswerkbegeleiding Middels tutoring. Begeleiding bij dyslexie Alle leerlingen in de brugklas worden getest op taalvaardigheid. Extra taalondersteuning Er is een extra uur om taalachterstand weg te werken. Begeleiding bij faalangst Er is een faalangstbegeleider. Anders Er is een vaste orthopedagoog en remedial teacher.

Kosten 1e leerjaar € 80 : ouderbijdrage € 85 : werkweek 1e jaar € 60 : overige schoolkosten

Soorten onderwijs Brugklassen

aantal klassen havo / atheneum / gymnasium 6

aantal leerlingen 28

aantal brugjaren 2

Zittenblijven Voor leerlingen die niet bevorderd kunnen worden naar het tweede leerjaar, bestaat er in principe geen mogelijkheid om te doubleren.

Bijzonderheden Huisvesting De school is gevestigd in een gebouw uit 1922. Het gevoel van traditie gecombineerd met up-to-date voorzieningen als digitale borden en de nieuwe moderne Beta-vleugel maken de school uniek. Veiligheid We dragen zorg voor een veilige (leer)omgeving. Computers De school is ruim voorzien van computers. Buitenschoolse activiteiten Voor de eerste drie leerjaren zijn er in het jaarprogramma alternatieve lesweken opgenomen, waarin leerlingen op een andere manier met lessen

Reijnier Vinkeleskade 53 1071 SW Amsterdam Zuid 020 571 2412 vandenberg@fonsvitae.nl www.fonsvitae.nl Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid mw. drs. T.M. Holtrust dhr. drs. P.A. van den Berg rooms katholiek 980 tram 2, 3, 5, 12, 16, 24, bus 1, 63, 179 en mover 311

en vakken bezig zijn. Na schooltijd is er extra gelegenheid om te sporten. Er zijn sportdagen, een schaaktoernooi, een culturele avond, een theaterproductie en vier soos-avonden. Reizen Aan het begin van het schooljaar gaat elke brugklas met de twee mentoren op kamp. Verder zijn er reizen in elk leerjaar. Ouderbetrokkenheid Op de eerste schooldag maken de ouders meteen kennis met de mentor van hun kind. Daarnaast bestaat de mogelijkheid docenten te spreken op de 10minuten ouderavonden.

Schoolprofiel Het Fons Vitae Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium, waar veel waarde wordt gehecht aan een veilig leerklimaat, zodat leerlingen een plezierige en doelgerichte schooltijd hebben. In onze begeleiding geven we dat onder meer vorm door twee mentoren per klas. We zijn een school waar leerlingen gestimuleerd worden hun talenten te ontwikkelen. Daartoe bieden we een breed aanbod van vakken. Zo wordt in de eerste klas het vak Antieke Cultuur gegeven, naast Toneel en Techniek. Van de Romeinen en Grieken via drama naar meten is weten. Het Fons Vitae Lyceum heeft een tweejarige brugperiode. Wanneer echter na een jaar duidelijk is welke richting bij een leerling past, wordt deze leerling in het tweede jaar in een havo- of gymnasiumklas geplaatst.

Open dagen l woensdag

26 januari 2011 van 15.00 tot 17.30 uur: Open middag voor toekomstige brugklassers en hun ouders. l zaterdag 5 februari 2011 van 10.30 tot 13.00 uur: Open dag voor toekomstige brugklassers en hun ouders. l woensdag 2 maart 2011 van 13.30 tot 16.30 uur: Open lesmiddag aanstaande brugklassers na telefonische opgave (tel. 020-5712410) en Inschrijfmiddag l woensdag 9 maart 2011 van 13.30 tot 16.30 uur: Inschrijfmiddag

55


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 56

Geert Groote College Amsterdam Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Contactpersoon brugklas Directeur Richting Onderwijskundig principe Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen van een vrije-school - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - kinderen van personeel Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor vmbo-t.

Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden de vaklessen in de eerste twee leerjaren opgevangen; de eerste twee lesuren (periode-onderwijs) en randuren vervallen. Extra begeleiding Begeleiding bij dyslexie Er is een dyslexiecoach. Begeleiding bij faalangst Er is een faalangst reductietraining binnen school. Er is een schoolpsycholoog, schoolarts en deskundige die eventueel leerlingen begeleidt in hun rouwproces.

G Fred. Roeskestraat 84 1076 ED Amsterdam Zuid 020 574 5831 info@ggca.nl www.ggca.nl Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland mw. A. Thurga dhr. M. Roest Crollius algemeen bijzonder vrije school 650 tram 16, 24, metro 50, 51 en bus 23, 62, 171

Veiligheid Wij hebben een veilige en zorgzame leeromgeving. Computers Er zijn meerdere computerlokalen. Reizen Jaarlijks een thema gerichte werkweek. Van boerderij week in de eerste klas tot een kunstreis in de examenklas. Ouderbetrokkenheid Elke klas heeft een of meerdere contactouders die een brugfunctie vervullen tussen de klassenleraar en de ouders.

€ 325 : ouderbijdrage € 135 : werkweek 1e jaar

O re Bij de vo - le v L C -b z De ve vw Bij ad ge De ge

Zittenblijven

Br

Brugperiode Mentoraat De vmbo-t-, havo- en vwobrugklasperiode duurt twee jaar. In deze twee brugjaren heeft elke klas een vaste mentor die in meerdere vakken les geeft. Na het tweede jaar neemt een bovenbouwmentor de klas over die de leerlingen tot het eind van de schoolloopbaan toe blijft begeleiden. Decanaat Er is een vmbo-t-decaan en een Tweede Fase-decaan.

Kosten 1e leerjaar

Onze pedagogie is vooral leeftijdgericht, daarbij is zittenblijven in principe niet mogelijk.

Bijzonderheden Huisvesting Wij zijn gevestigd in een onder architectuur gebouwde school met oog voor natuurlijke materialen.

Soorten onderwijs Brugklassen vmbo-t vmbo-t / havo atheneum

aantal klassen 1 2 1

aantal leerlingen 25 30 30

Open dagen l zaterdag

Aa

22 januari 2011 van 09.30 tot 13.00 uur: Introductie lessen en rondleiding door het gebouw

aantal brugjaren 2 2 2

Schoolprofiel ‘Worden wie je bent’. In de Vrije School staat het unieke van iedere persoon voorop. Onze kleinschalige school heeft een veilig en vertrouwd leerklimaat. Ervaren mentoren begeleiden hun klassen meerdere jaren en hebben hierbij oog voor de individuele ontwikkeling van hun leerlingen. Binnen een tweejarige brugklasperiode combineren wij de vereiste kennis en vaardigheden met kunstzinnige, muzikale en dramatische vorming. De eerste twee lesuren van elke dag is er periode onderwijs: driewekelijks roulerende vakblokken, die leiden tot meer persoonlijke verbinding met en verdieping van de lesstof. Ook de kunstvakken nemen een belangrijke plaats in in ons onderwijs. Deze vakken bieden voor elk kind bij uitstek de gelegenheid om zich op persoonlijke en originele wijze te uiten; ze dienen daarmee de individuele ontwikkeling. Naast veel aandacht voor kunstgeschiedenis gaat het hier om vakken als: etsen, hout- en metaalbewerking, textiele werkvormen, linosnijden, boetseren, toneel, boekbinden, maar ook videokunst. De school beschikt over goede ICT-faciliteiten. Binnen het hechte klassenverband ligt de nadruk op de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Voor wie meer aandacht en begeleiding nodig heeft, de rugzakleerling bijvoorbeeld, is er de structurele zorg.

56

M De ro zo stu aa De Va

S

B

h

O


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 57

Gerrit van der Veen College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Rector Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

t

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen van de kunstvooropleidingen van AHK, Lucia Marthas en Conservatorium A’dam - broertjes en zusjes van zittende leerlingen De school streeft naar een 50% verhouding tussen havo- en vwo-leerlingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor havo en havo/vwo.

Brugperiode Mentoraat De mentor speelt een centrale rol in de begeleiding en verzorgt de mentorles waarin studie- en sociale vaardigheden aan bod komen. Decanaat Vanaf de derde klas speelt de

decaan een belangrijke rol in de keuze- en loopbaanbegeleiding. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval in klas één en twee wordt de les zoveel mogelijk door een collega-docent overgenomen. Extra begeleiding Bijles Er is ondersteuning bij taal- en rekenachterstand. Huiswerkbegeleiding Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft kan dit gegeven worden door het Huiswerk Instituut Amsterdam (HIA). Het HIA heeft voor onze leerlingen een dependance op onze school. Begeleiding bij dyslexie Bij achterstanden of leerproblemen, zoals dyslexie, kan beperkte ondersteuning worden geboden. Er is een dyslexiebeleid. Begeleiding bij faalangst De school verzorgt een faalangstreductie- en een examenvreestraining.

Soorten onderwijs Brugklassen havo / atheneum

aantal klassen 5

aantal leerlingen 30

aantal brugjaren 1

Gerrit v. d. Veenstraat 99 1077 DT Amsterdam Zuid 020 679 9905 info@gerritvdveen.nl www.gerritvdveen.nl Amarantis Onderwijsgroep mw. A.D.J. van Rijnbach M. Velu interconfessioneel 808 tram 3, 5, 12, 24, bus 15 en metro (Zuid WTC op tien minuten loopafstand)

Anders Vijftien geselecteerde en opgeleide leerling-coaches (vierde klas) begeleiden de brugklasleerlingen.

Kosten 1e leerjaar € 90 : ouderbijdrage € 135 : werkweek 1e jaar € 60 : bijdrage leermiddelen

Zittenblijven In leerjaar één mag niet gedoubleerd worden, tenzij zwaarwegende redenen, bv. van medische aard, dit noodzakelijk maken. Doubleren in twee opeenvolgende leerjaren is niet toegestaan.

Bijzonderheden Huisvesting De school is gehuisvest in een prachtig, historisch, gerenoveerd gebouw. Er is een mediatheek, een computerlokaal, een aula met de modernste theatervoorzieningen, mooie vaklokalen en muziekstudio’s. Veiligheid Leerlingen voelen zich veilig op onze school. Door de kleinschaligheid voelen zij zich snel op hun gemak. Leerlingen worden vanaf het begin goed begeleid. Leerlingparticipatie wordt gestimuleerd en pesten

nadrukkelijk bestreden. Computers Alle lokalen hebben smartboards. Buitenschoolse activiteiten Alle leerlingen nemen deel aan kunstweken, presentaties, theater- en concertbezoek en excursies. Deze vormen een integraal onderdeel van het reguliere lesprogramma. Er is een theatervoorstelling, culturele- en open podiumavonden. Er zijn clubs zoals Licht & Geluid, de schoolkrantredactie, ‘Topscore’ (sport), en een actieve leerlingenraad. Reizen Alle leerlingen gaan in leerjaar één, drie en vijf op een meerdaagse (studie)reis. Ouderbetrokkenheid Er is een actieve ouderraad. Verder De eerste indruk van de huidige brugklassers: Jikkie: Iedereen is hier gelijk, dat is juist het leuke. Isabel: In mijn vorige klas waren kliekjes maar hier helemaal niet. Jesse: Je kan gewoon lekker werken. August: De docenten leggen alles goed uit en de lokalen zijn makkelijk te vinden. Nihed: In de klas hangt een gezellige sfeer. Arthur: Onze school is klein maar fijn!

Open dagen Schoolprofiel l dinsdag

18 januari 2011 van 19.00 tot 21.30 uur 10 februari 2011 van 19.00 tot 21.30 uur l woensdag 16 februari 2011 van 13.45 tot 15.30 uur: Open lesmiddag; er kunnen vier korte lessen worden bijgewoond zonder afspraak l donderdag

Het Gerrit van der Veen College is een aantrekkelijke school waar aandacht is voor elkaar en voor de omgeving. Een goede sfeer, leerlingparticipatie, kunsteducatie en creatieve ontwikkeling spelen er een belangrijke rol.

57


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 58

Hervormd Lyceum West

H Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Rector conrector Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Opvang bij lesuitval Bij lesuitval in de onderbouw wordt onder begeleiding jeugdliteratuur gelezen. Extra begeleiding Bijles Er zijn steunlessen voor verschillende vakken voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Huiswerkbegeleiding

Leerlingen kunnen op school onder begeleiding hun huiswerk maken. Begeleiding bij dyslexie Alle leerlingen worden getest op dyslexie. Indien nodig krijgen leerlingen hierbij begeleiding.

Kosten 1e leerjaar € 50 : ouderbijdrage € 95 : werkweek 1e jaar € 60 : overig € 150 : tweetalig onderwijs

Zittenblijven Doubleren in de brugklas is in principe niet toegestaan

Buitenschoolse activiteiten Er worden excursies, schoolfeesten, culturele activiteiten en (buitenlandse) reizen voor alle leerjaren georganiseerd.

Schoolprofiel

aantal leerlingen 26 26 26 26 26 26

Aa

O re Bij de vo -b z -k - le b id Bij ad ge De ge tw

Br

Huisvesting Sinds de nieuwbouw beschikt het HLW over een modern en kleurrijk schoolgebouw

aantal klassen mavo (vmbo-t) 2 havo-kansklas 1 havo 2 vwo-kansklas 1 atheneum / gymnasium 2 tweetalig atheneum / gymnasium 1

aantal brugjaren 1 1 1 1 1 1

Open dagen l donderdag

gelegen aan de Sloterplas. Veiligheid De pedagogische conciërge ziet toe op orde en aanwezigheid en neemt indien nodig direct contact op met de ouders. Computers De school beschikt over een mediatheek/open leercentrum en drie computerlokalen. Eén computer per vijf leerlingen. Elk lokaal beschikt over een beamer. Alle klassen werken met behulp van een Electronische Leeromgeving (ELO)

Bijzonderheden

Soorten onderwijs Brugklassen

Hemsterhuisstraat 79 1065 JX Amsterdam Nieuw-West 020 346 3456 school@hlw.nl www.hlw.nl Stichting Ceder Groep mw. drs. C.L.C. Neijts dhr. P.A.R. Teillers protestants christelijk 902 tram 1, 17, bus 18, 63 en metro 50 (station Lelylaan of Postjesweg)

6 januari 2011 van 19.30 tot 21.30 uur: Informatieavond l woensdag 12 januari 2011 van 19.30 tot 21.30 uur: Informatieavond l zaterdag 29 januari 2011 van 10.30 tot 12.30 uur: Informatiedag gymnasium, tweetalig onderwijs en sportaccent

Met 902 leerlingen en honderd personeelsleden vormen we een middelgrote school waar iedereen elkaar kent. Naast het bevorderen van goede leerprestaties hechten wij belang aan cultuur en sport. Dat alles in een sfeer met respect voor elkaar zodat de leerling met plezier het HLW bezoekt. We eisen veel van de leerlingen, maar stellen daar een goede begeleiding tegenover. De school staat bekend om haar prettig pedagogisch klimaat en veilige omgeving. Het HLW heeft twee kansklassen: een vwo- en een havo-kansklas. Deze klassen geven leerlingen met een advies voor havo of vmbo-t, kans op onderwijs op een hogere afdeling. Het HLW heeft van oudsher een gymnasium die in een aparte vleugel van de school is geplaatst. Door de kleinschaligheid is de kwaliteit van ons gymnasium gewaarborgd. Het HLW is erkend als TTO Junior School. Het is mogelijk Tweetalig Onderwijs (TTO) te volgen in de onderbouw van het vwo. Minimaal de helft van de vakken wordt in het Engels gegeven. TTO op het vwo is bedoeld voor slimme leerlingen die het leuk vinden zich extra in te spannen en erover denken zich na hun schoolopleiding internationaal te oriënteren. TTO wordt afgesloten met het Europees erkend Anglia certificaat.

M De tu rej co Di jaa de da Eg De Int stu

S

B

h g

O Brugklasleerlingen op de mavo kunnen er voor kiezen om op school en daarbuiten met sport bezig te zijn in de SportAccentklas. De SportAccentleerlingen krijgen extra sportlessen en nemen deel aan clinics.

58


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 59

Hervormd Lyceum Zuid Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Rector Afdelingsleidster brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

0

en

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - kinderen van personeel - leerlingen die hun keuze baseren op de christelijke identiteit van de school Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor havo/vwo in de tweede ronde.

Brugperiode Mentoraat De mentor is het eerste contact tussen ouders en school. Ouderejaars spelen als brugklascoach een belangrijke rol. Direct aan het begin van het jaar gaan de brugklassers met de coaches en mentoren drie dagen naar de jeugdherberg te Egmond. Decanaat Intensieve begeleiding van de studie- en beroepskeuze.

Opvang bij lesuitval In leerjaar één en twee is er opvang door een docent. In leerjaar drie en hoger, zelfstudie in de studieruimte. Extra begeleiding Bijles Voor een laag tarief is bijles op school mogelijk. Huiswerkbegeleiding Stiltelokaal waar onder toezicht huiswerk wordt gemaakt. Begeleiding bij dyslexie Basisprogramma op maat voor dyslectici. Als speciale begeleiding nodig is, zoals het inspreken van toetsen, dan wordt deze in rekening gebracht. Extra taalondersteuning Test van het taalniveau in de brugklas. Zo nodig is er tijdelijk extra ondersteuning via het vak Nederlands. Begeleiding bij faalangst Zo nodig faalangstreductie training. Anders Vóór de kerstvakantie zijn er twee lesuren per week voor studie- en sociale vaardigheden, daarna één keer per week.

Soorten onderwijs Brugklassen havo / atheneum gymnasium

aantal klassen 5 1

aantal leerlingen 28 28

aantal brugjaren 1 -

Open dagen l maandag l dinsdag

17 januari 2011 van 18.45 tot 22.00 uur 8 februari 2011 van 18.45 tot 22.00 uur

59

Brahmsstraat 7 1077 HE Amsterdam Zuid 020 662 7983 info@hlz.nl www.hlz.nl Stichting Ceder Groep dhr. drs. R.M.A. Camphuijsen mw. C. Blom protestants christelijk 916 tram 5, 24, bus 15 en schoolbus Abcoude

Bedrijfsstage voor vwo vijf en havo vier (LOB-stage). In vwo vier maatschappelijke stages.

Kosten 1e leerjaar € 134 : ouderbijdrage € 145 : werkweek 1e jaar € 76 : overig

Zittenblijven Zittenblijven is niet toegestaan.

Bijzonderheden Huisvesting Monumentaal gebouw uit 1934. De nieuwe sportaccommodatie ligt onder de tuin van de school. Veiligheid Regelmatig overleg over veiligheid door leerlingen met de veiligheids-coördinatoren. Het HLZ is een veilige, sociale school. Dat betekent prettige omgangsvormen, zorg en aandacht voor elkaar, leerlingcoaches, actieve (mede)organisatie voor het goede doel, maatschappelijke stage en sociaal portfolio.

Computers 30 computers in het computerlokaal en 42 computers in de mediatheek. Het Betalab heeft 12 computers en het Aardrijkskundelokaal 8. Elk klaslokaal heeft één of meerdere computers. Buitenschoolse activiteiten Film, presentaties maken, dramatische expressie en debatteren. In het voorexamenjaar proefstuderen op het HBO en de universiteit en verschillende projecten waaronder Mondiale bewustwording en duurzaamheid. Reizen Naar Berlijn, Parijs, Londen, Rome en Barcelona. Internationale uitwisselingen met scholen in Frankrijk en Duitsland. Ouderbetrokkenheid Actieve ouderraad per leerjaar. Kennismakingsavonden voor ouders en twee maal per jaar rapportspreekavonden.

Schoolprofiel Het Hervormd Lyceum Zuid is een kleine, veilige en overzichtelijke school in een karakteristiek, monumentaal gebouw. Oudere jaars begeleiden als brugklascoaches (vijf per klas) de brugklasleerlingen. Dit past binnen onze opvatting over een veilige school waarin samenwerken en samenleven centraal staan. In ons onderwijs, de benadering van de kinderen en van elkaar, proberen we inhoud te geven aan de driehoek: hoofdhart-handen, gerelateerd aan: denken-beleven-doen. Ontwikkelen, ontplooien, ontdekken zijn onze cognitieve en sociale doelstellingen. Culturele en sociale vorming krijgt veel aandacht, te beginnen in de brugklas.


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 60

H

Hogelant Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur

Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats op onze school aangeboden of spannen wij ons tot het uiterste in de leerling te bemiddelen naar een andere school.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een mentor. Deze is het eerste aanspreekpunt, ook voor ouders. De mentor verwijst zonodig door naar de leerlingenbegeleider of de directie. Hij begeleidt ook de overstap naar een vervolgschool. Opvang bij lesuitval Het lesrooster heeft geen tussenuren. Bij ziekte wordt het rooster aangepast. Eventuele vrije uren komen aan het begin en het eind van de dag. Zonodig worden lessen overgenomen. Extra begeleiding Bijles Hogelant is een zorgschool. De lessen zijn aangepast aan het

niveau van de individuele leerling. Extra hulp is mogelijk in en buiten de les. Huiswerkbegeleiding Tijdens de mentorlessen komt de ‘kunst’ van het huiswerk leren en maken aan de orde. Leerlingen kunnen op school blijven om huiswerk te maken. Hogelant biedt in het rooster een studielesuur aan Begeleiding bij dyslexie Op school werkt een docent gespecialiseerd in begeleiding van leerlingen met dyslexie. Leerlingen worden getraind in het voorkomen van taalfouten en kunnen bij repetities extra tijd krijgen. Hogelant heeft het LCN (LeesCentrum Noord). Met de hier aangeboden leesmethode kunnen leerlingen hun leesniveau verhogen. Extra taalondersteuning Leerlingen die moeite hebben met het Nederlands kunnen tijdens en buiten de les ondersteuning krijgen. Begeleiding bij faalangst Een docent kan onder schooltijd faalangstreductietraining geven aan leerlingen die dat nodig hebben.

Duinluststraat 20 1034 XZ Amsterdam Noord 020 634 4737 info@hogelant.nl www.hogelant.nl Amarantis Onderwijsgroep dhr. G. Braaksma mw. A. Krikke interconfessioneel 125 bus 33 en 37 halte Dijkmanshuizenlaan en bijna autovrij via de fietspaden van Noord.

Anders Er is, naast de lessen wiskunde, extra aandacht voor het rekenonderwijs. Verder wordt zonodig in kleine groepjes training gegeven in sociale vaardigheden.

Kosten 1e leerjaar € 50 : ouderbijdrage

Zittenblijven Leerlingen blijven op Hogelant in de regel niet zitten. Is het niveau na een leerjaar te laag dan wordt een passende vervolgschool gezorgd.

Bijzonderheden Huisvesting De school is gehuisvest in een gebouw dat vroeger is gebruikt voor de opnames van de tvserie Spangas. Er heeft inmiddels een grondige renovatie plaatsgevonden. Er is een technieklokaal en een computerlokaal. Veiligheid Hogelant is een kleine overzichtelijke en dus veilige school. Tijdens de pauzes zijn de docenten bij de leerlingen.

Iedereen blijft, ook tijdens de pauzes, op het schoolterrein. Computers Computerles wordt gegeven in ons vaklokaal. Daarnaast beschikt elk leslokaal over een computer. De computer wordt gebruikt ter ondersteuning van meerdere vakken. Buitenschoolse activiteiten De school besteedt veel aandacht aan cultuur. We bezoeken onder en na schooltijd voorstellingen en tentoonstellingen. Ook op school worden speciale kunstprojecten aangeboden. Verschillende middagen kunnen leerlingen sporten bij Topscore. Aan het begin en het einde van het schooljaar zijn er verschillende activiteiten. Ouderbetrokkenheid Er is wekelijks een rapportage naar de ouders. Verder vinden er vier maal per jaar gesprekken plaats naar aanleiding van de rapporten. Individuele afspraken kunnen altijd gemaakt worden.

Schoolprofiel Soorten onderwijs Brugklassen vmbo-schakel + lwoo

aantal klassen 3

aantal leerlingen 15

aantal brugjaren 2

Open dagen l Hogelant

nodigt leerlingen en hun ouders onder schooltijd uit voor een individueel gesprek.

Hogelant is een kleine, gezellige en overzichtelijke vmbo ZORGschool voor leerlingen met leerachterstand en verbaal corrigeerbare gedragsproblemen. De leerlingen krijgen les in kleine groepen op het niveau van klas 1 en 2 van het vmbo. Binnen en buiten de klas is er hulp bij het leren. Na maximaal 2 jaar worden de leerlingen ‘geschakeld’ met scholen waar ze hun opleiding vervolgen en hun diploma kunnen halen. Er is een 3e klas voor leerlingen die verder willen in de handel en verkoop. Verder hebben wij een AKA mbo niveau 1 klas. Hogelant heeft een goede gymzaal en een kantine. Wij organiseren de STOP klas voor Noord.

60

H & o

Aa

O re Bij de vo -b z Bij ad ge

Br

M Pe we De aa he hu

S

B

v t

v

O


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 61

Hubertus Vakschool - VOvA Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Opleidingsmanager Opleidingsmanager Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

n-

n

n t n

en el-

le

et r

en

Horeca, Toerisme, Brood & Banket, tweetalig onderwijs, VM-2

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Per leerjaar een eigen mentor, wekelijks mentoruur op rooster. De mentor draagt zorg voor het aanleren van sociale vaardigheden, studievaardigheden en huiswerkstrategie.

Decanaat De school heeft een decaan voor de keuzebegeleiding van leerjaar twee naar drie: basis of kader, horeca, bakkerij of toerisme. De decaan verzorgt ook de doorstroming naar het mbo: 98% van onze leerlingen stroomt rechtstreeks door. Opvang bij lesuitval Zoveel mogelijk worden de lesroosters ingekort of worden lessen overgenomen. Extra begeleiding Bijles Leerlingen kunnen bijles of Remedial Teaching krijgen. Huiswerkbegeleiding Er is aantal keer per week na schooltijd een huiswerkklas en er is aandacht voor het maken van huiswerk. Dat gebeurt zoveel mogelijk in de les. Begeleiding bij dyslexie Indien noodzakelijk zal de

Remedial Teaching docent begeleiding geven. Anders Taal en rekenondersteuning via ingeroosterde steunlessen.

Kosten 1e leerjaar € 90 : werkweek 1e jaar € 119 : beroepskleding, activiteitenpakket, lunches

Zittenblijven Leerlingen blijven in principe niet in de eerste klas zitten.

Bijzonderheden Huisvesting Wij zijn gevestigd in een warm en professioneel gebouw. Veiligheid Wij hebben videobewaking. Computers Leerlingen hebben en onder-

Reinaert de Vosstraat 27 1055 CL Amsterdam West 020 579 7190 chu.buskermolen@rocva.nl www.hubertusvakschool.nl / www.opendagenvova.nl Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) dhr. G.S. Bosch dhr. R. Versteeg dhr. C.H.U. Buskermolen algemeen bijzonder 245 tram 12, 14, bus 15, 64, 18, trein (Sloterdijk) houden een eigen site: www.hubertusvakschool.nl. Buitenschoolse activiteiten Sportdagen, techniekweek, theaterdag, vakwedstrijden. Bezoeken: kaasboerderij, Hanos, La Place en musea. Reizen De eersteklassers gaan op werkweek. De vierdejaars gaan naar België, Londen of Parijs. Ouderbetrokkenheid Actieve oudercommissie die het schoolklimaat helpt optimaliseren. Ouderpanels voorzien de Engelstalige klassen van input. Er is een leerlingenraad. Verder Tweede klassen lopen twee weken maatschappelijke stage, derde klassen lopen twee weken vakgerichte stage.

Schoolprofiel

Soorten onderwijs Brugklassen

aantal klassen vmbo-b-k met en zonder lwoo 4 tweetalig vmbo-k + evt. lwoo 2

aantal leerlingen 16 18

aantal brugjaren 2 2

vmbo-sector: economie

Open dagen l donderdag

27 januari 2011 van 17.00 tot 20.00 uur: Open dag l dinsdag 1 maart 2011 van 17.00 tot 20.00 uur: Open (inschrijf)avond l dinsdag 12 april 2011 van 14.30 tot 17.00 uur: Inloopmiddag l Inloopmiddagen zijn ook mogelijk op afspraak.

61

De Hubertus Vakschool is ‘De lekkerste school van Nederland’ en heeft een jarenlange traditie als leerschool voor de horeca, bakkerij en toerisme. Wij bieden kleinschalig onderwijs met veel individuele aandacht. Belangrijk is het aanleren van een dienstverlenende werkhouding en omgangsvormen en sociale vaardigheden. De eerste klassen hebben een eigen lokaal en afdeling. De kook- en baklessen zijn gericht op zelfstandig functioneren en ouderwets vakmanschap. Na leerjaar drie kunnen leerlingen kiezen tussen Horeca, Brood & Banket en Toerisme. Zij krijgen de zorg en de verantwoording voor een eigen bakkerswinkel, restaurant, informatiebalie en magazijn. In 2006 is de Hubertus als een van de eerste scholen in Nederland gestart met Tweetalig Onderwijs voor de kaderberoepsgerichte leerweg. De voertaal bij een aantal vakken is Engels, met de nadruk goede spreek- en luistervaardigheid. Sinds vorig jaar bieden wij ook de opleiding VM-2. Na het 4e jaar kan de leerling op onze school verder voor Gastvrouw/Gastheer, Kok, Brood en Banketbakker op mbo niveau 2. Onze school maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 62

I

Huygens College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De mentor (kerndocent) geeft meerdere vakken aan een klas en heeft extra tijd om leerlingen individueel te begeleiden. Decanaat Er is een decaan. In leerjaar twee krijgen de leerlingen speciale keuzebegeleidingslessen i.v.m. het kiezen van een sector. Opvang bij lesuitval Zo veel als mogelijk is er vervanging door een andere docent. Extra begeleiding Bijles Enkele docenten geven extra bijles. Met verschillende buitenschoolse instanties voor o.a. huiswerkbegeleiding, wordt samengewerkt.

Huiswerkbegeleiding Alle leerlingen hebben verplicht een huiswerkuur Extra taalondersteuning Tijdens de pluslessen wordt taalondersteuning gegeven. Vanuit het taalbeleid wordt er exta aandacht aan taal besteed binnen alle vakken. Begeleiding bij faalangst Bij faalangst wordt faalangstreductietraining aangeboden. Anders Ook geven we extra ondersteuning in rekenen. Alle leerlingen krijgen door projecten ook sociale vaardigheidstraining.

Kosten 1e leerjaar € 75 : ouderbijdrage € 120 : werkweek 1e jaar

In de eerste klas kan in principe niet gedoubleerd worden.

Bijzonderheden Huisvesting Het Huygens is gevestigd in een modern en overzichtelijk gebouw.

aantal klassen vmbo-b-k met en zonder lwoo 8 vmbo-t met en zonder lwoo 3

aantal leerlingen 18 18

vmbo-sector: economie

Open dagen l woensdag

19 januari 2011 van 15.00 tot 17.30 uur 19 januari 2011 van 19.00 tot 21.00 uur l dinsdag 1 februari 2011 van 19.00 tot 21.00 uur l woensdag

genraad die interessante activiteiten organiseert. Een paar keer per jaar organiseren we disco’s. Reizen Leerjaar één gaat naar Gelderland, leerjaar twee naar Limburg, leerjaar drie volgt een speciaal programma en leerjaar vier gaat naar Parijs, Londen of Barcelona. In het kader van internationalisering zijn er door eerste en tweedejaars leerlingen reizen gemaakt naar o.a. Bulgarije, Amerika en Brazilië. Ouderbetrokkenheid Er is een ouderraad die ook betrokken is bij diverse schoolactiviteiten.

Schoolprofiel

Zittenblijven

Soorten onderwijs Brugklassen

Het gebouw biedt extra ruimte aan sport- en kunstactiviteiten. Veiligheid We zijn een kleine, veilige school met duidelijke regels. Computers Er zijn veel lokalen waarin met behulp van smartboards en computers wordt lesgegeven. Buitenschoolse activiteiten Er zijn veel buitenschoolse activiteiten. Op sport- en kunstgebied worden diverse projecten aangeboden. Streetdance, voetbal- en basketbalworkshops, excursies en het werken aan de schoolkrant, zijn populaire activiteiten. Er is een enthousiaste leerlin-

2e C . Huygensstraat 31 1054 NN Amsterdam West 020 788 0880 huygens@huygens-college.nl www.huygens-college.nl Amarantis Onderwijsgroep dhr. R. d’Ancona dhr. P. Schütt interconfessioneel 655 tram 1, 3, 12, 7, 17

aantal brugjaren 2 2

Het Huygens College is een kleine en veilige vmbo-school met de sector economie, dichtbij het centrum van de stad. In vergelijking met andere sectoren ben je in de sector economie meer theoretisch bezig. We hebben veel aandacht voor iedere leerling. Lwoo-leerlingen volgen samen met leerlingen zonder lwoo, lessen in klassen van ongeveer achttien leerlingen. Afgelopen schooljaren hebben na leerjaar één, meerdere leerlingen met een basis- of kaderadvies van de basisschool, van ons het advies gekregen om vmbo-t te volgen. Naast veel aandacht voor studie, zorg en diverse projecten, spelen sport- en kunsteducatie en internationalisering een belangrijke rol. In de onderbouw kunnen leerlingen naast het reguliere lesprogramma ook kiezen voor de sportklas. In de bovenbouw maken leerlingen naast de economievakken, ook kennis met vakken uit de diverse vervolgopleidingen zoals de leerdomeinen toerisme, zorg en welzijn, sport en mediavormgeving. Leerlingen kunnen één leerdomein kiezen in leerjaar vier. Na afsluiting kunnen zij ook instromen bij een vervolgopleiding in het domein dat ze in leerjaar 4 hebben gevolgd Binnen de sector economie kan in de bovenbouw ook gekozen worden voor de vmbo-ICT-route, VM2 voor de basisleerlingen en sport en beweging voor de kaderleerlingen.

62

Aa

O re Al be de tijd int Bij de vo -b z Bij ad ge

Br

M El m sp ou no zo De De lin pa

S

B

v v

v

O


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 63

Iedersland College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur zorgcoördinator teamleider Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

i-

-

ar f

or

a.

-

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, dan wordt de leerling uitvoerig besproken tijdens het overleg met de intakecommissie. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft zijn eigen mentor. Deze is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor verwijst zo nodig door naar de teamleider, zorgcoördinator of directeur. Decanaat De decaan adviseert de leerlingen en de ouders over de pakket- en beroepskeuze en

organiseert voorlichtingsbijeenkomsten. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval wordt er voor vervanging van de docent gezorgd. Leerlingen worden in principe niet naar huis gestuurd. Extra begeleiding Bijles Extra leerlingenzorg is er altijd binnen de klas. Op maandag het 1e uur krijgen de leerlingen extra zorg en ondersteuning. Huiswerkbegeleiding Op maandag-, donderdag- en vrijdagmiddag wordt er huiswerkbegeleiding gegeven. Begeleiding bij dyslexie Voor leerlingen met dyslexie volgen wij het protocol voor VO. Leerlingen met ernstige leesproblemen krijgen een aangepast programma met eventueel extra hulp en extra tijd. Vanzelfsprekend wordt deze informatie door de mentor met

Soorten onderwijs Brugklassen vmbo-b met en zonder lwoo vmbo-k + lwoo/rugzak

aantal klassen 3 1

aantal leerlingen 15 15

aantal brugjaren 2 2

vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn

Open dagen l Wij

hebben geen open dagen. U kunt een afspraak maken met de directeur.

63

de ouders van de leerling besproken. Begeleiding bij faalangst De begeleiding bij faalangst vindt voor een groot deel plaats binnen de klas en indien noodzakelijk kan er ook individuele begeleiding plaatsvinden. Anders Verder geven we op school weerbaarheidstraining en motorische Remedial Teaching.

Kosten 1e leerjaar € 105 : ouderbijdrage € 100 : werkweek 1e jaar

Dr.Jan van Breemenstraat 1 1056 AB Amsterdam West 020 408 1204 iedersland@iederslandco-llege.nl www.iederslandcollege.nl Amarantis Onderwijsgroep mw. E. A. Thuis-Lefrandt mw. M. Kleverlaan mw. S. Ciurca interconfessioneel 160 metro 50, tram 13 en bus 18

Bijzonderheden Veiligheid De school biedt een veilige omgeving. Door haar kleinschaligheid zijn de leerlingen niet anoniem. Er is veel toezicht. Computers In elk lokaal hebben we extra computers voor hulp en/of voor dyslecten. In elk lokaal hebben we een smartbord om de leerlingen visueel te ondersteunen. Buitenschoolse activiteiten Introductiedag, bioscoopbezoek, sportdagen, sporten na schooltijd, feestavond, kamp en schoolreisje.

Zittenblijven In principe blijven leerlingen niet zitten.

Schoolprofiel Onze school biedt een plek aan vmbo-leerlingen die het elders (nog) niet redden. Het is onze taak om door onze werkwijze en ons aanbod de leerlingen te laten doorstromen naar vervolgonderwijs. Wij houden rekening met de individuele verschillen en steunen leerlingen in hun basisbehoeften: competentie, relatie en autonomie. We gaan hierbij uit van de mogelijkheden die elke leerling bezit, maar waar het om allerlei redenen niet optimaal gebruik van kan maken. Wij willen leerlingen succeservaringen laten opdoen voor een positief zelfbeeld. Veiligheid en vertrouwen tussen leraar en leerling zijn essentieel voor persoonlijke ontwikkeling. Iedersland College werkt planmatig aan het vergroten van het zelfvertrouwen van leerlingen en het herstel van motivatie om te leren. Wij betrekken de leerlingen hierbij. Hiervoor zijn het pedagogische klimaat en het op niveau aanbieden van de leerstof van grote betekenis.


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 64

I

Ignatiusgymnasium Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Rector conrector afdelingsleider klas 1 Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid krijgen broertjes en zusjes van op 1 augustus 2010 zittende leerlingen voorrang. Deze voorrangsregel wordt afgebouwd en geldt niet voor overige toekomstige leerlingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas wordt begeleid door een mentor, ondersteund door twee co-mentoren (bovenbouwleerlingen). Voor elke jaarlaag is er voor ouders een informatieavond en twee keer per jaar een avond met tienminutengesprekken.

Opvang bij lesuitval Tussenuren worden overgenomen door een andere docent. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding In de mentorles is aandacht voor studievaardigheden. Docenten geven bijlessen en bovenbouwleerlingen worden ingezet bij individuele huiswerkbegeleiding. Vier keer per week is er een huiswerkklas. Samen met de andere gymnasia organiseren we een ‘Huiskamer’ voor wie thuis niet rustig kan werken en een ‘Spitsklas’ voor achtste groepers die wat extra taalhulp kunnen gebruiken.

Kosten 1e leerjaar € 120 : ouderbijdrage € 135 : werkweek 1e jaar € 58 : overig

aantal klassen 5

aantal leerlingen 27

aantal brugjaren 0

Open dagen l vrijdag

Huisvesting Ons gebouw aan de Jan van Eijckstraat wordt verbouwd. In augustus 2011 keren wij terug naar een prachtig gebouw met ruime, goed ingerichte vaklokalen, veel studieplekken, een grote aula en een nieuwe gymzaal. Op dit moment verblijven wij op de Klencke, vlak bij Station Rai, in een tijdelijk, maar volledig ingericht schoolgebouw. Computers De school heeft goede ICT faciliteiten. Smartborden, beamers en ongeveer honderd computers met internet. Buitenschoolse activiteiten In klas één tot en met drie cultuurdagen met activiteiten binnen en buiten school en een

jaarlijkse schoolstrijd. Buiten de les kun je meedoen aan het koor, het orkest, de Big band, de debatclub of aan de toneelproductie. Er zijn muziekavonden en twee keer per jaar een Groot Podium met diverse optredens. Leerlingen spelen bij de organisatie van dit alles een belangrijke rol. Reizen Excursies naar: Bergen aan Zee (1), Wadden (2) Ardennen (4), Italië/Griekenland (5) en Parijs (6). Ouderbetrokkenheid Het Ignatius heeft een actieve oudervereniging met klankbordgroepen per jaarlaag; twee ouders hebben zitting in de medezeggenschapsraad.

Schoolprofiel

Soorten onderwijs

gymnasium

Bijzonderheden

Zittenblijven Een leerling mag niet tweemaal in het hetzelfde leerjaar of in twee opeenvolgende leerjaren doubleren.

Brugklassen

de Klencke 4 1083 HH Amsterdam Zuid 020 676 3868 info@ig.nl www.ignatiusgymnasium.nl Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid mw. A.M. Swenneker mw. drs. A.C.C. Konings mw. S. Padding rooms katholiek 799 tram 4, bus 62, metro 50, 51 en schoolbus Abcoude

14 januari 2011 van 19.30 tot 22.00 uur: Open avond voor leerlingen en ouders l woensdag 19 januari 2011 van 14.00 tot 16.00 uur: Proeflessen voor leerlingen en vakpresentaties voor ouders l vrijdag 21 januari 2011 van 19.30 tot 22.00 uur: Open avond voor leerlingen en ouders

Het St.Ignatiusgymnasium is een relatief kleine school voor leerlingen die het leuk vinden om te leren. Wij bieden een uitdagend onderwijsprogramma. De lessen van zeventig minuten maken het mogelijk om actief met de stof aan de slag te gaan. Samenwerken, onderzoek doen en het presenteren van resultaten heeft bij veel vakken een belangrijke rol. ICT-faciliteiten bieden hierbij een belangrijke ondersteuning. In de onderbouw bieden we als extra vak X8 aan, gebaseerd op onderwerpen uit de wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek, met de nadruk op onderzoeken en ontwerpen. De moderne vreemde talen hebben een hoog niveau. De klassieke talen en de klassieke cultuur bieden bij verschillende onderdelen een verrijkend perspectief. In de bovenbouw bieden we veel verschillende keuzevakken aan. Dit alles vindt plaats in een veilige sfeer met ruimte en aandacht voor verschillen tussen leerlingen. Het Ignatius heeft een samenwerkingsverband met het Barlaeus, Vossius en het 4e Gymnasium.

64

Aa

O re Bij de vo -b z -k Bij elk m de vo ov de lee afw lin lee lee Bij ad ge De ge

S

B

v

v z

O


de

l-

r e

2) nd

ee

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 65

IJburg College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur directeur deelschoolleider onderbouw Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - kinderen van personeel Bij aanmelding voeren wij met elke leerling een kennismakingsgesprek om te beoordelen of wij de geschikte school voor de leerling zijn. In nader overleg met de basisschool en de ouders of verzorgers van de leerling wordt vervolgens de afweging gemaakt of de leerling toelaatbaar is. Voor elke leerroute nemen wij evenveel leerlingen aan. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor vmbo-b, -k en -t.

Mentoraat Leerlingen werken in stamgroepen van ongeveer vijftien leerlingen. De mentor komt op huisbezoek om kennis te maken. Minstens twee keer per jaar voeren de leerling, mentor en ouders een ontwikkelingsgesprek. Decanaat Vanaf het eerste schooljaar is er kennismaking met vervolgopleidingen en beroepen, met elk schooljaar een week stage. Zo krijgen de leerlingen een helder beeld van het vervolg op hun schoolloopbaan. Opvang bij lesuitval Er is geen lesuitval. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Huiswerkbegeleiding is gratis. Onderbouwleerlingen kunnen na schooltijd drie keer per week huiswerkbegeleiding krijgen. Anders Alle leerlingen worden intensief begeleid door hun mentor.

aantal klassen vmbo-b-k-g-t / havo / atheneum 8

Leerlingen die extra uitdaging aan kunnen krijgen verdiepingsopdrachten. Bij minder makkelijk lerende kinderen (bijvoorbeeld bij faalangst, dyslexie) kan de mentor in overleg met ouders en leerling het onderwijs aanpassen. Bijvoorbeeld door een eigen programma, extra begeleiding of aangepast materiaal.

Kosten 1e leerjaar â‚Ź 450 : schoolkosten

Zittenblijven In principe doen leerlingen het schooljaar niet over.

Bijzonderheden Huisvesting Voor de start van het schooljaar 2011/2012 verhuizen wij naar ons fantastische nieuwe gebouw aan het Theo van Gogh-park op Pampuslaan 1. Veiligheid Veiligheid staat in onze leergemeenschap centraal. Daarom

maken wij elk schooljaar afspraken over hoe wij samen een veilige leeromgeving kunnen garanderen. Reizen Vanuit onze opvatting over leren in de werkelijkheid zijn er voor alle leerlingen excursies en buitenlandse reizen. Ouderbetrokkenheid Voor onze aanpak is de driehoek leerling, ouder/verzorger en mentor het startpunt voor een succesvolle schoolloopbaan. Betrokkenheid van ouders en verzorgers bij de school is voor ons vanzelfsprekend. Verder Voor meer informatie over ons onderwijsconcept, het werk van onze leerlingen, onze sportaccentschool en cultuurschool, het themaleren en taalexpertisecentrum: kijk op onze website.

Schoolprofiel

Soorten onderwijs Brugklassen

Frans Zieglerstraat 201 1087 HN Amsterdam Oost 020 344 3000 info@ijburgcollege.nl www.ijburgcollege.nl SSvABVOIJ dhr. Lou Brouwers dhr. Freek Wevers algemeen bijzonder 355 fiets, tram 26 & bus 66

aantal leerlingen 25

aantal brugjaren 2

vmbo-sectoren: intersectoraal, economie, landbouw, techniek en zorg & welzijn

Open dagen l woensdag

9 februari 2011 van 18.30 tot 21.00 uur: Voor leerlingen met vmbo advies. l woensdag 16 februari 2011 van 18.30 tot 21.00 uur: Voor leerlingen met een havo- en/of vwo-advies.

65

Onze missie is om alle leerlingen in een leergemeenschap zoveel mogelijk te laten leren over zichzelf en de wereld om hen heen. Wij dagen alle leerlingen uit om op hun eigen niveau het beste uit zichzelf te halen. Iedere leerling heeft een eigen leerstijl. Ons onderwijsconcept houdt rekening met individuele verschillen. Leerlingen leren van en met elkaar en ze leren zoveel mogelijk in echte situaties. Dagelijks zijn er afwisselende leeractiviteiten, waardoor ze meer geconcentreerd kunnen werken en leren. Er is een vast dagritme en elke dag begint en eindigt in de stamgroep bij de mentor. Wij zijn een begaafdheidsprofielschool in ontwikkeling: hoogbegaafde leerlingen kunnen ook bij ons terecht. Er is speciale aandacht voor taal. We zijn een vernieuwende school met versterkt talenonderwijs voor de moderne vreemde talen.


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 66

K

IVKO Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Contactpersoon brugklas Richting Onderwijskundig principe Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Een aannamegesprek maakt onderdeel uit van de aannameprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - leerlingen die nu op een montessori-basisschool zitten - kinderen van personeel Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor vmbo-t/havo.

Mentoraat De mentor is de eerste contactpersoon voor leerlingen en ouders. Wekelijks besteedt de mentor aandacht aan studievaardigheden, zelfstandig werken, voortgang studie en sociale ontwikkeling. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden lessen zoveel mogelijk opgevangen. Daarnaast kunnen leerlingen, onder begeleiding, zelfstandig werken in de mediatheek. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding De IVKO heeft geen aparte huiswerkbegeleiding. Huiswerk kan gemaakt worden tijdens keuzewerktijd (KWT). Tijdens

Soorten onderwijs

KWT kunnen leerlingen extra uitleg en begleiding krijgen van een docent. Tevens kan een leerling gemiste lesstof inhalen of een toets maken. Begeleiding bij dyslexie Door het montessori-systeem krijgen onze leerlingen relatief veel individuele aandacht. Al onze docenten zijn in staat om onze dyslectische leerlingen te begeleiden (elke docent is een taaldocent). Docenten krijgen hiervoor extra ondersteuning. Extra taalondersteuning Aan het begin van het schooljaar worden al onze eersteklassers gescreend op begrijpend lezen en woordenschat Nederlands. Leerlingen die zwak scoren op één of beide onderdelen krijgen extra hulp tijdens Taalklas.

Kosten 1e leerjaar Brugklassen vmbo-t / havo

aantal klassen 4

aantal leerlingen 26

aantal brugjaren 2

€ 200 : ouderbijdrage € 175 : werkweek 1e jaar

Zittenblijven

Open dagen l zaterdag

29 januari 2011 van 11.00 tot 14.00 uur: Open dag l woensdag 9 februari 2011 van 15.00 tot 16.30 uur: Open lesmiddag l donderdag 10 februari 2011 van 19.00 tot 21.30 uur: Open avond l dinsdag 15 februari 2011 van 15.00 tot 16.30 uur: Open lesmiddag l woensdag 16 februari 2011 van 15.00 tot 16.30 uur: Open lesmiddag Let op: zit je in groep 8 en wil je naar de brugklas van de IVKO? Meld je dan van te voren aan voor één van onze open lesmiddagen via info@ivko.msa.nl.

Rustenburgerstraat 15 1074 EP Amsterdam Zuid 020 597 9360 info@ivko.msa.nl www.ivko.nl Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam dhr. drs. C.A. Pedroli Sylvia Ruisendaal algemeen bijzonder montessori 429 vanaf Centraal Station: tram 4, halte Ceintuurbaan/Van Woustraat

Zitten blijven in de onderbouw wordt zoveel mogelijk voorkomen. In speciale gevallen

mogen leerlingen soms de eerste of tweede klas overdoen.

Bijzonderheden Huisvesting Met ingang van 1 januari 2011 zijn we verhuisd naar een nieuw gebouw vlakbij de Amstel. Dit pand heeft een aantal grote leerdomeinen met instructieruimtes waar leerlingen aan het werk kunnen in een inspirerende werkomgeving. Daarnaast zijn er veel aparte kunstlokalen. Veiligheid De IVKO is een kleine, vriendelijke school en dat willen we graag blijven. Buitenschoolse activiteiten IVKO-leerlingen gaan veel op pad naar tentoonstellingen, festivals, voorstellingen en tal van andere kunstzinnige activiteiten. Ouderbetrokkenheid De IVKO stelt een actieve betrokkenheid van ouders zeer op prijs! Onze ouders zijn actief in de MR en de ouderresponsgroep.

Aa

O re Bij de vo -b z Al be lee sc wi lee ee

Br

M El m na de hu jaa va De Vie sta lev lin

S Schoolprofiel

B De IVKO is een montessorischool met een sterk kunstprofiel. Leerlingen halen bij ons een vmbo-t-diploma en/of een havodiploma. De school biedt naast de reguliere vakken een groot aantal kunstvakken aan zoals drama, film, fotografie, mime, dans, mode & textiel, muziek, theatertechniek, tekenen en handvaardigheid. De school werkt aan de hand van een montessori-didactiek. Een zelfstandige werkwijze levert volgens ons de beste resultaten. Leerlingen en docenten gaan op een gelijkwaardige wijze met elkaar om. De IVKO is nu al een paar jaar een landelijk erkende CultuurProfielschool. Veel cultuur op de IVKO dus met de klemtoon op zelf maken en doen!

66

p

O


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 67

Kolom praktijkCollege Noord Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Oostzanerdijk 139 1035 EX Amsterdam Noord 020 630 1199 administratie@kpcn.nl www.kpcn.nl Stichting Kolom dhr. R. Drupsteen oecumenisch 195 bus 35, 36 en 37 (halte Oostzanerdijk)

t

Aanmeldingsprocedure n.

w

et

-

e-

esn

er ef -

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats op onze school aangeboden of spannen wij ons tot het uiterste in de leerling te bemiddelen naar een andere school.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft zijn eigen mentor en co-mentor. Met name in de onderbouw hebben de leerlingen veel lessen van hun mentor. Vanaf het 3e leerjaar is de mentor ook de ‘coach’ van de leerling. Decanaat Vier stagebegeleiders zoeken stageplekken in het bedrijfsleven en begeleiden de leerlingen hierbij.

Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden de leerlingen verdeeld of hebben een tussenuur. Extra begeleiding Extra taalondersteuning Actief taalgebruik wordt onder andere gestimuleerd door Samenwerkend Leren. Begeleiding bij faalangst Dat een leerling een positief zelfbeeld heeft is erg belangrijk, dit staat centraal binnen ons onderwijs. Het pedagogisch klimaat van de school werkt hier sterk aan mee. Wij geven ook sociale vaardigheidstrainingen. Anders We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. In de school werken twee zorgcoördinatoren, een psycholoog, onderwijshulpverlener en schoolarts. Wij werken met de Leefstijl-methode. Alle medewerkers zijn hiervoor getraind.

Soorten onderwijs Brugklassen praktijkonderwijs

aantal klassen 4

aantal leerlingen 12

aantal brugjaren -

Open dagen l donderdag

13 januari 2011 van 13.15 tot 14.45 uur: Rondleiding, informatie en een bezoek van praktijklessen l donderdag 3 februari 2011 van 13.15 tot 14.45 uur: Rondleiding, informatie en een bezoek van praktijklessen.

67

Kosten 1e leerjaar € 25 : ouderbijdrage € 25 : overig € 100 : schoolreizen/excursies

Zittenblijven Leerlingen volgen een individueel leertraject waarbij zittenblijven in principe niet voorkomt.

Bijzonderheden Huisvesting Een prachtig, ruim en nieuw gebouw aan de rand van Amsterdam Noord, goed bereikbaar met OV. Het straalt veiligheid en een aangename sfeer uit. Veiligheid Er is een samenwerkingsafspraak met de politie in Noord. Wij hechten veel waarde aan het veiligheidsgevoel van leerlingen en leerkrachten. Alle leraren kennen alle leerlingen.

Computers Er zijn één of meer computers per klas, een ICT-lokaal met zestien computers en ieder AVO-lokaal heeft een digibord. Buitenschoolse activiteiten Sportdagen, voetbal- en basketbaltoernooi en wekelijks (verlengde schooldag)activiteiten als streetdance, meisjesvoetbal, percussie en zwemmen. Reizen In alle klassen zijn er excursies en schoolreizen. Ouderbetrokkenheid Oudercontacten vinden wij heel belangrijk. De driehoek kindouders-school moet elkaar aanvullen. Elk schooljaar is er een kennismakingsavond en elke 12 weken gesprekken met ouders en leerling over het individuele ontwikkelingsplan.

Schoolprofiel De leerling ontwikkelt zich in een prettige en veilige sfeer, met respect voor elkaar. In het nieuwe, prachtige schoolgebouw is de veilige en gemoedelijke sfeer te herkennen. Iedere leerling heeft een individueel ontwikkelingsplan. De resultaten worden elke 12 weken besproken met de ouders en leerling. Dan wordt er samen ook een nieuw plan gemaakt. Het lesprogramma is gericht op zelfredzaamheid, arbeid en recreëren. Daarnaast is ‘leren door doen’ een belangrijk uitgangspunt. In de onderbouw zijn eerste praktijkvakken, zoals techniek, ICT, crea, verzorging en ‘groen’. In de bovenbouw zijn er interne stages (zoals horeca, tuin en facilitaire dienst) en stages in het bedrijfsleven. De begeleiding van leerlingen is direct, mentorgericht. De school waarborgt een veilig leef- en werkklimaat en straalt dit ook uit. Ter voorbereiding voor stage en arbeid heeft de school een hout-leerwerkplaats aan de Metaalbewerkerweg 19C, 1032 KW Amsterdam, tel. 020 636 1532. Wij zijn een kleine school waar de leraren alle leerlingen kennen.


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 68

Kopklas

J Adres

Nobelweg 6 1097 AR Amsterdam Stadsdeel Oost, Noord, Nieuw-West en Zuidoost Telefoon 06 209 567 77 E-mail info@kopklasamsterdam.nl Internetadres www.kopklasamsterdam.nl Bestuur Stichting AMOS 1 contactpersoon mw. M. Keuning Aantal leerlingen 65 De kopklas heeft vier locaties: - Pieter Nieuwland College - Bredero Lyceum Buiksloterweg - Hervormd Lyceum West - Scholengemeenschap Reigersbos

Aanmeldingsprocedure Aanmelden kan vanaf 1 oktober via de website. Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Per klas worden maximaal vijftien leerlingen geplaatst. Bij overaanmelding op een bepaalde locatie wordt de leerling doorverwezen naar een andere locatie/stadsdeel van de kopklas Amsterdam. Als in totaal 75 leerlingen zijn aangemeld en aangenomen stopt de aanmeldingsprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen die naar school gaan of woonachtig zijn in het postcodegebied AmstellandMeerlanden Na aanmelding door de basisschool volgt een gesprek over o.a de toetsresultaten (Citotoetsen, capaciteitentoets) en leer- en werkhouding van de

leerling. Hierop volgt een gesprek met de aangemelde leerling over zijn/haar motivatie voor de kopklas. De leerling wordt getoetst en geobserveerd door de toetscommissie van de kopklas. Tenslotte beslist de toelatingscommissie of de leerling wordt toegelaten.

Kosten 1e leerjaar € 90 : ouderbijdrage

Zittenblijven De kopklas duurt één jaar. Zittenblijven is niet mogelijk in de kopklas.

Bijzonderheden Ouderbetrokkenheid Tenminste twee keer per schooljaar worden ouders uitgenodigd om samen het rapport te bespreken. Tussentijds contact met de leerkracht is altijd mogelijk.

Soorten onderwijs Brugklassen Kopklas

aantal klassen 5

aantal leerlingen 15

Open dagen Bredero Lyceum Buiksloterweg l zaterdag 29 januari 2011 van 10.00 tot 13.30 uur Hervormd Lyceum West l donderdag 6 januari 2011 van 19.00 tot 21.30 uur l woensdag 12 januari 2011 van 19.00 tot 21.30 uur Pieter Nieuwland College l donderdag 13 januari 2011 van 19.30 tot 21.30 uur l woensdag 26 januari 2011 van 19.30 tot 21.30 uur Scholengemeenschap Reigersbos l zaterdag 22 januari 2011 van 10.30 uur tot 13.30 uur

Verder De kopklas Amsterdam is een initiatief van AMOS en stadsdeel Oost. De huisvesting wordt verzorgd door:

Amarantis Onderwijsgroep, Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA), Stichting Cedergroep, Openbare Scholengemeenschap Reigersbos.

Schoolprofiel Wat is de kopklas? De kopklas is een extra jaar onderwijs voor leerlingen die aan het eind van groep 8 nog achterstanden hebben bij Nederlandse taal. Daardoor kunnen ze het theoretisch voortgezet onderwijs (mavo, havo- of vwo-niveau) nog niet volgen, terwijl ze daar wel de capaciteiten, inzet en motivatie voor hebben. Door in het kopklasjaar vooral veel aandacht te besteden aan Nederlands kunnen leerlingen een veel betere start maken op een school voor theoretisch voortgezet onderwijs. Voor wie? De kopklas is bedoeld voor meertalige leerlingen. Het kunnen kinderen zijn die in Nederland zijn geboren en de hele basisschool in Nederland hebben gevolgd. Het kunnen ook kinderen zijn die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen en eerst naar een opvangschool zijn gegaan. Motivatie en een goede studiehouding zijn zeer belangrijk. Na een jaar kopklas stromen de leerlingen door naar de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Doorstromen naar een kopklas betekent een jaar verlenging van de basisschool. Dit is een belangrijk winstpunt voor leerlingen, want door de kopklas verliezen ze geen schooljaar in het voortgezet onderwijs door zittenblijven of afstroom, en mogen ze net zo lang over havo of vwo doen als alle andere leerlingen. Wat biedt de kopklas? - de kansen op een goede schoolopleiding worden vergroot - minder risico van schooluitval - les in een kleine groep - een groep gelijkgestemde en gemotiveerde leerlingen - in elk vak veel aandacht voor de Nederlandse taal Wat zijn de toelatingscriteria? - meertalige leerling - toetsresultaten wijzen uit dat de leerling vooral op het gebied van de Nederlandse taal achterstand heeft, maar dat de cognitieve mogelijkheden voor mavo, havo of vwo aanwezig zijn - een sterke motivatie om te leren - laag schoolverzuim - betrokkenheid van de ouders - de leerling heeft geen problemen op sociaal-emotioneel gebied of andersoortige problemen

68

Aa

O re O de ‘ha aa Bij ad ge

Br

M Ied m of aa he fre lin De De lin be ke dr he du de Vo in

S

B

m

O


-

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 69

Joodse Scholengemeenschap Maimonides Adres

Noordbrabantstraat 17 1083 BE Amsterdam Stadsdeel Zuid Telefoon 020 642 6161 E-mail info@jsgmaimonides.nl Internetadres www.jsgmaimonides.nl Bestuur Stichting Joodse SGM J B O Rector dhr. J.C.J. Couwenberg Contactpersoon brugperiode mw. drs D.M. Janssen Richting joods Aantal leerlingen 156 Bereikbaar met tram 5, metro 51 en bij halte van Boshuizenstraat overstappen op bus 62

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Op basis van de statuten van de school worden alleen ‘halachisch’ joodse leerlingen aangenomen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Iedere brugklas heeft een mentor, die tijdens de mentorof studieles aandacht besteedt aan studie en sociale vaardigheden. De mentor heeft een frequent contact met de leerling en de ouders. Decanaat De decaan begeleidt de leerlingen bij hun studie- en beroepskeuze. Er zijn beroepskeuzelessen in leerjaar twee en drie ingeroosterd. Daarnaast hebben de leerlingen individuele gesprekken met de decaan. Voor de ouders van leerlingen in klas twee mavo en drie

havo/vwo is een informatieve avond over de keuzemogelijkheden. Opvang bij lesuitval Er zijn geen tussenuren in het brugklasrooster. In de onderbouw wordt bij afwezigheid van een docent het lesrooster aangepast of de klas wordt opgevangen door een andere docent. Extra begeleiding Begeleiding bij dyslexie In september worden alle leerlingen van de brugklas op mogelijke dyslexie getoetst. Dyslectische leerlingen krijgen gedurende hun schoolloopbaan extra faciliteiten. Extra taalondersteuning Anderstalige leerlingen krijgen extra lessen Nederlands. Anders Door de doorgaans kleine groepen krijgen de leerlingen veel aandacht in de les. Er is een zorgadviesteam dat adviseert welke extra hulp een leerling eventueel nodig heeft. Ook kunnen leden uit dit team specifieke hulp bieden.

Soorten onderwijs Brugklassen

aantal klassen mavo (vmbo-t)/havo/atheneum 2

aantal leerlingen 20

aantal brugjaren 1

Open dagen l woensdag

19 januari 2011 van 13.00 tot 15.15 uur: Lesjesmiddag voor leerlingen l donderdag 3 februari 2011 van 19.00 tot 21.30 uur: Open avond voor ouders en leerlingen

69

Kosten 1e leerjaar € 800 : ouderbijdrage € 20 : werkweek 1e jaar € 35 : overig € 15 : lockerhuur

Zittenblijven Het streven is dat leerlingen onvertraagd een diploma behalen.

Bijzonderheden Huisvesting De school is gevestigd in een nieuw gebouw (geopend in 2009) dat volkomen is toegespitst op het onderwijs van vandaag. In elk lokaal is een digitaal bord aanwezig. Veiligheid Door voldoende toezicht, afspraken en intensieve zorg is het Maimonides een veilige school waar leerlingen zich meteen thuis voelen. Daarnaast is bewaking aanwezig.

Computers De multifunctionele ruimte bestaat uit een computer- en leerplein en de mediatheek. Hier kunnen de leerlingen gedurende de hele schooldag zelfstandig werken. Buitenschoolse activiteiten Leerlingentoneel, culturele avonden, excursies, schoolfeesten, sporttoernooien, lezingen (politiek, joodse feestdagen). Reizen Leerjaar twee: driedaagse survival in de Ardennen. Leerjaar vier en vijf: werkweek naar Israël. Ouderbetrokkenheid Er is een actieve ouderraad en medezeggeschapsraad. Verder In 2010 is op alle afdelingen 100% geslaagd.

Schoolprofiel Het Maimonides beoogt de leerlingen die ontwikkelingen, kennis, inzichten en vaardigheden bij te brengen die overeenkomen met hun begaafdheden en bijdragen aan een harmonieuze ontwikkeling van hun persoonlijkheid. De school streeft ernaar alle leerlingen zonder vertraging een diploma te laten behalen. Het Maimonides wil een zorgzame en veilige school zijn. Het begrip ‘normen en waarden’ heeft in onze school vorm en inhoud. Het onderwijs in de Joodse vakken is een onlosmakelijk deel van het totale onderwijsaanbod. Leerlingen kunnen een door de overheid erkend examen modern en klassiek Hebreeuws afleggen. Het is het belangrijkste instrument om de eigen identiteit in de maatschappij te behouden en te versterken, ook om aansluiting in internationaal Joods verband te vereenvoudigen.


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 70

M

Marcanti College Adres

Jan van Galenstraat 31 1051 KM Amsterdam Stadsdeel West Telefoon 020 606 9000 E-mail info@marcanti.esprit-sg.nl Internetadres www.marcanti.espritscholen.nl Bestuur Onderwijsstichting Esprit Directeur dhr. P.J.A. Henry Contactpersoon brugperiode mw. J. van Rees Richting algemeen bijzonder Aantal leerlingen 695 Bereikbaar met tram 3, 10, 12, 14, bus 15, 18, 80, 82, 89 en spitslijn 247

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een mentor, die naast de vaklessen ook nog studieles en een uur thematisch onderwijs geeft. De mentoren hebben tijd om buiten de lessen om leerlingen op individuele basis te begeleiden. Decanaat De school heeft twee decanen, waarvan één speciaal voor de begeleiding van de onderbouw. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval gaan de leerlingen

naar het leerplein, waar leerlingen onder deskundige begeleiding doorwerken aan hun programma. Ook zijn er vaste invaldocenten, of wordt het rooster zo gewijzigd dat er geen tussenuren ontstaan. Extra begeleiding Bijles Leerachterstanden worden aangepakt tijdens het zogenaamde kansuur. Het kansuur maakt deel uit van de reguliere lesweek en is voor iedereen verplicht. Zijn er geen leerachterstanden, dan kunnen de leerlingen tijdens dit uur hun talenten uitbouwen. Huiswerkbegeleiding In de onderbouw hebben alle leerlingen twee uur huiswerkbegeleiding. Ook worden door vaste docenten vakgerichte steunlessen gegeven. Extra taalondersteuning In de eerste klas krijgen alle leerlingen één uur extra Nederlands en rekenen.

Begeleiding bij faalangst Leerlingen die daar behoefte aan hebben kunnen deelnemen aan binnen de school georganiseerde trainingen. Anders Op school is ondersteuning mogelijk van counselors,schoolmaatschappelijk werk,Bureau Jeugdzorg en een psycholoog.

Kosten 1e leerjaar € 15 : ouderbijdrage € 145 : overig € 75 : Borg schoolboeken

Zittenblijven

Bijzonderheden

Aa

Computers Voor leerlingen ruim driehonderd computers mét internet. Buitenschoolse activiteiten De school kent een uitgebreid activiteitenprogramma. Bijvoorbeeld: muziek, sport, theater, schoolfeesten en sporttoernooien. Reizen Ieder jaar is er in alle leerjaren een schoolreis. Ouderbetrokkenheid We hebben een actieve ouderraad en een oudergeleding in de medezeggenschapsraad.

O re Bij de ra -

Op het Marcanti College is zittenblijven in principe niet mogelijk. Als een leerling het aangeboden niveau niet aan kan, volgt een aanpassing van het niveau of uitplaatsing.

De ad ge ee on wa Bij ad ge

Br

M De sp ou on lin en ge en

Soorten onderwijs

S Brugklassen vmbo-b met en zonder lwoo vmbo-k met en zonder lwoo vmbo-t met en zonder lwoo vmbo-t / havo-kansklas

aantal klassen 2 4 1 2

aantal leerlingen 18 18 24 24

vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn

Open dagen l donderdag l zaterdag

20 januari 2011 van 16.00 tot 20.30 uur 22 januari 2011 van 10.00 tot 13.00 uur

aantal brugjaren 2 2 2 2

Schoolprofiel Het Marcanti College is een overzichtelijke kleine school. De nadruk ligt duidelijk op prestaties. Ons mooie gebouw is aangepast aan de laatste onderwijskundige inzichten. Er zijn individuele werkplekken voor leerlingen en de lokalen zijn allemaal voorzien van internetaansluitingen. We hebben veel aandacht voor iedere leerling. Intensieve contacten met vervolgopleidingen zorgen voor een goede aansluiting naar het middelbaar beroepsonderwijs. Tevens hebben wij een havo-kansklas. Dit is een heterogene vmbo-t/havo-brugklas van maximaal 24 leerlingen. Kijk voor meer informatie op: www.marcanti.espritscholen.nl.

70

B

v v v

v

O


d or-

r-

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 71

Mediacollege Amsterdam Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Unit directeur Teamleider Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen met scholing op het gebied van kunst De leerlingen met een lwooadvies krijgen allemaal een gesprek op school waarbij wij een inschatting maken of ons onderwijsconcept aansluit bij wat de leerling nodig heeft. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor houdt de ontwikkeling van zijn/haar leerlingen zorgvuldig in de gaten en heeft hierover regelmatig gesprekken met leerlingen en/of ouders.

Decanaat De decaan helpt leerlingen bij het kiezen van hun opleiding en beroep. Opvang bij lesuitval Als een docent ziek is wordt de les door een andere docent overgenomen. Extra begeleiding Bijles Als een leerling onvoldoende staat voor een vak, krijgt de leerling één keer in de week bijles van de vakleerkracht. Extra taalondersteuning Bij taalonderwijs is er specifiek aandacht voor spreekvaardigheid en begrijpend lezen. Begeleiding bij faalangst Het zorgteam verzorgt twee keer per jaar een uitgebreide faalangstreductietraining en tevens twee keer per jaar een sociale vaardigheidstraining voor de leerlingen die daar bij gebaat zijn. Anders Het zorgteam wordt twee dagen per week ondersteund

Soorten onderwijs Brugklassen

aantal klassen vmbo-b-k met en zonder lwoo 1 vmbo-k met en zonder lwoo 1 vmbo-g met en zonder lwoo 1

aantal leerlingen 26 26 26

aantal brugjaren 2 2 2

vmbo-sector: techniek

Open dagen l woensdag l zaterdag

19 januari 2011 van 15.00 tot 21.00 uur 12 februari 2011 van 14.00 tot 17.00 uur

71

door een schoolmaatschappelijkwerker van Spirit.

Kosten 1e leerjaar € € € €

15 : ouderbijdrage 70 : werkweek 1e jaar 85 : overig 75 : grafimediamaterialen

Zittenblijven Zittenblijven is geen recht en je mag bij ons maar één keer blijven zitten.

Bijzonderheden Huisvesting Ons gebouw is een mooi historisch pand in de Rivierenbuurt, met ruime lokalen waar je prettig kunt werken. Veiligheid De veiligheidscoördinator

Dintelstraat 15 1078 VN Amsterdam Zuid 020 850 9690 info@ma-web.nl www.ma-web.nl Stichting Media Amsterdam dhr. P. Pranger dhr. M. van Genderen algemeen bijzonder 330 tram 4, 12, 25 en bus 15 (nabij de RAI)

onderhoudt directe contacten met de buurtregisseur. Iedere leerling krijgt de beschikking over een kluisje. Computers Er zijn tweehonderd computers voor ruim driehonderd leerlingen. Buitenschoolse activiteiten Drie sportdagen per jaar, museumbezoek, theater- en filmbezoek en verschillende excursies. Reizen Het eerste leerjaar gaat op kamp binnen Nederland. Ouderbetrokkenheid De medewerking van ouders wordt zeer op prijs gesteld.

Schoolprofiel Het Mediacollege is een kleine school die uw kind de kans geeft om op een veilige en prettige manier goede schoolresultaten te behalen. Uw kind wordt zorgvuldig begeleid. Twee keer per week hebben de eerstejaars mentorles. Het Mediacollege is een school voor Grafimedia. Hier draait het om tekst, beeld en geluid. In het vmbo Grafimedia houden we ons bezig met geluid en licht van theatershows, de wereld van radio en TV, film, video, internet, multimediagames, reclameontwerpen en alles wat gedrukt moet worden (zoals kranten, flyers etc.). In onze tweejarige brugperiode gaan we samen met uw kind op zoek naar zijn/haar creativiteit tijdens de praktijkvakken. Regelmatig zijn er activiteiten buiten de school. De leerlingen gaan iets gezelligs doen met de eigen klas en mentor, buiten tekenen of fotograferen, musea of tentoonstellingen bezoeken, een dag met elkaar sporten, naar een pretpark of op schoolreisje. We vinden ‘samen op stap gaan’ leerzaam en een leuke manier om elkaar (nog) beter te leren kennen. Tot slot doen we er van alles aan om uw kind boeiende en leerzame lessen aan te bieden. We doen steeds ons best om onszelf te verbeteren, zodat onze school een plek is waar uw kind zich thuis voelt en waar hij/zij goed kan leren.


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 72

Meridiaan College

M Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Coördinator leerlingzorg Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Alle klassen hebben een eigen mentor of mentrix. Decanaat De decaan begeleidt de leerlingen bij het maken van hun keuzes van vervolgopleidingen. Opvang bij lesuitval Aangepast rooster, invallessen/studiezaallessen. Extra begeleiding Bijles Er is een vakhulples per week in het normale rooster opgenomen, tevens een studielesuur voor het trainen van diverse vaardigheden. Begeleiding bij dyslexie Middels een dyslexietest

worden leerlingen aangemeld voor remedial teaching. Dat wordt in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte gegeven. Er zijn RT-lessen voor taal en rekenen. Extra taalondersteuning Voor de school is taalbeleid één van de hoofdpunten. Er wordt veel aandacht besteed aan leesstrategieën en het opbouwen van een ruime woordenschat. Begeleiding bij faalangst De schoolmaatschappelijk werkster geeft faalangstreductietraining en sociale vaardigheidstraining. Anders Er is een uitgebreid team van zorgmedewerkers. Ter versterking van het team is tevens een leerlingbegeleidster aangesteld.

Kosten 1e leerjaar € 78 : ouderbijdrage

vmbo-g vmbo-g-t vmbo-t / havo-kansklas

aantal klassen 1 2 1

aantal leerlingen 25 25 25

aantal brugjaren 25 25 25

vmbo-sectoren: economie, landbouw, techniek en zorg & welzijn

Open dagen l donderdag

Zittenblijven In de onderbouw kan in principe niet worden gedoubleerd. Alleen bij hoge uitzondering en indien er van bijzondere omstandigheden sprake is kan hiervan worden afgeweken. Ouders dienen er rekening mee te houden dat de maximale verblijfsduur op het vmbo vijf jaar bedraagt.

Bijzonderheden Huisvesting Het Meridiaan College is gehuisvest aan de Van de Sande Bakhuijzenstraat 4, op de onderste drie verdiepingen van een gebouw waarin ook de ICT-Academie van ROC-ASA is gevestigd. Het Meridiaan College heeft een eigen ingang. Veiligheid Een speciaal aangestelde functionaris is belast met coördinatie van alle zaken die met veiligheid te maken hebben.

Computers Er is een volledig uitgerust computerlokaal voor lessen informatiekunde. In het technologielokaal bevinden zich nog dertig leerlingcomputers voor de lessen technologie. Buitenschoolse activiteiten Op gezette tijden worden door de school festiviteiten voor de leerlingen georganiseerd, zowel binnen als buiten de school. Tijdens het schooljaar worden diverse externe excursies georganiseerd.

Schoolprofiel

Soorten onderwijs Brugklassen

Vd Sande Bakhuijzenstr. 4 1061 AG Amsterdam Nieuw-West 020 617 6426 meridiaan@meridiaancoll-ege.nl www.meridiaancollege.nl Amarantis Onderwijsgroep dhr. W.F. Burtner interconfessioneel 240 metro 50, halte Jan van Galenstraat en tram 13, halte metrostation

13 januari 2011 van 17.00 tot 20.30 uur: Open huis l donderdag 3 maart 2011 van 17.00 tot 20.30 uur: Open huis

Het Meridiaan College is een zelfstandige locatie voor vmbo gemengde en theoretische leerweg met in het eerste jaar een havo-kanstraject voor potentiële havo-leerlingen. Duidelijke afspraken met andere Amarantis-VO-scholen maakt eventuele doorstroming naar deze scholen gemakkelijk. Speerpunten zijn goed onderwijs, kleinschaligheid, veiligheid, duidelijkheid en rechtvaardigheid, leerlingenzorg en studiebegeleiding, met veel aandacht voor de doorlopende leerlijn. Moderne hulpmiddelen, goed ingerichte lokalen, een goed op elkaar ingespeeld docententeam, duidelijke schoolregels en een uitgebreid zorg- en begeleidingsapparaat zorgen ervoor dat we deze speerpunten realiseren. Uniek voor Amsterdam-West is het aanbieden van het vak technologie in het derde jaar als beroepsgericht vak voor de gemengde leerweg, of als zevende examenvak voor de theoretische leerweg.

72

Aa

O re Bij ad Bij de vo -b z - le m -k Bij ad ge

Br

M El m

S

B

v v m

v A

O


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 73

Montessori College Oost Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Contactpersoon brugklas Administratrice Richting Onderwijskundig principe Aantal leerlingen Bereikbaar met

at

-

or e

-

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt geloot. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - leerlingen die nu op een montessori-basisschool zitten - kinderen van personeel Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een eigen mentor die intensief contact

heeft met leerlingen en ouders. In de mentorles is aandacht voor studie- en sociale vaardigheden. Decanaat Vanaf de 2e klas is er hulp van de school bij studie- en beroepskeuze. Opvang bij lesuitval Bij ziekte of afwezigheid van een docent neemt een collega in principe de lessen over. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Leerlingen die extra begeleiding of toezicht nodig hebben kunnen ondersteuning krijgen in de huiswerkklas. Begeleiding bij dyslexie Begeleiding door Remedial Teacher. Leerlingen met een

taal- of rekenachterstand krijgen extra hulp. Extra taalondersteuning Schakelleerlingen met en zonder lwoo krijgen extra ondersteuning. Begeleiding bij faalangst Indien nodig krijgen leerlingen een faalangstreductietraining. Anders Er is een Zorg en Advies Team om leerlingen te bespreken die extra hulp nodig hebben bij het leren. Er is een verzuimcoördinator.

Kosten 1e leerjaar € 170 : incl. ouderbijdrage, activiteiten, schoolpasje en mediatheekgebruik

Zittenblijven De school streeft ernaar dat leerlingen onvertraagd een vmbo/mbo diploma halen.

Soorten onderwijs Brugklassen vmbo-b vmbo-k mavo (vmbo-t)

aantal klassen 5 4 2

aantal leerlingen 20 22 24

aantal brugjaren 2 2 2

vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn Alle opleidingen worden ook met lwoo aangeboden.

Polderweg 3 1093 KL Amsterdam Oost 020 597 9899 mco@msa.nl www.montessori-college-oost.nl Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam dhr. T. Jaspers mw. M. Bosselaar mw. M. Boekstaaf algemeen bijzonder montessori 750 tram 3, 7, 9; bus 22, 37, 41 en treinstation Muiderpoort

Bijzonderheden Huisvesting Het Montessori College Oost heeft een modern, licht en kleurig schoolgebouw met

overzichtelijke werkplekken en een groot binnenplein. Veiligheid Er is toezicht bij binnenkomst, surveillance door docenten, aanwezigheid van een veiligheidscoördinator. Computers De school heeft ICT-lokalen met smartboards en een algemeen toegankelijke mediatheek. Buitenschoolse activiteiten Excursies, schoolkamp, topscore activiteiten en brede school. Reizen Onderbouw dagexcursies en kamp, bovenbouw een buitenlandse reis bv. Barcelona en Berlijn. Ouderbetrokkenheid Twee maal per jaar organiseert de school een ouderavond. Ouders halen drie keer zelf het rapport van hun kind en spreken met de mentor. De school heeft een ouderraad.

Schoolprofiel

Open dagen

Het Montessori College Oost is een vmbo-school voor leerlingen met advies: mavo, gemengde leerweg, de kader- en basisberoepsgerichte leerweg. Er zijn drie sectoren: economie, techniek en zorg en welzijn. De school hecht aan een goede band tussen leerlingen, docenten en ouders en biedt een duidelijk gestructureerde leeromgeving, waarin aandacht voor leerlingen centraal staat. Er zijn duidelijke regels en afspraken: Duidelijk met Aandacht. Er heerst een prettige, rustige sfeer. In de brugperiode wordt les gegeven door een vaste groep docenten. Er is een goede persoonlijke begeleiding. De school stimuleert leerlingen om hun eigen talenten te ontplooien.

l woensdag

19 januari 2011 van 19.00 tot 21.30 uur: Informatie avond voor ouders toekomstige leerlingen l zaterdag 29 januari 2011 van 11.00 tot 14.00 uur: Open dag l woensdag 2 maart 2011 van 17.00 tot 20.00 uur: Inschrijfavond l donderdag 3 maart 2011 van 17.00 tot 20.00 uur: Inschrijfavond l dinsdag 8 maart 2011 van 17.00 tot 20.00 uur: Inschrijfavond

73


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 74

Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Rector Conrector Richting Onderwijskundig principe Aantal leerlingen Bereikbaar met

N

Pieter de Hoochstraat 59 1071 ED Amsterdam Zuid 020 676 7855 info@mla.msa.nl www.montessorilyceumamsterdam.nl Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam dhr. drs. W.J. Brouwer dhr. drs. P.A. Romein algemeen bijzonder montessori 1560 tram 3, 5, 7, 10, 12, 16 en 24

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Kosten 1e leerjaar

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij aanmelding wordt gekeken naar geschiktheid voor montessori-onderwijs. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen die nu op een montessori-basisschool zitten - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - kinderen van personeel De voorrangsregels gelden alléén indien deze kinderen uiterlijk 7 maart 2011 zijn aangemeld. Onder de overige leerlingen wordt bij overaanmelding geloot. Mocht er sprake zijn van overaanmelding binnen de voorrangscategorieën, dan zal ook daar geloot worden. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor havo/vwo (havo/atheneum/gymnasium).

Mentoraat Elke klas heeft een eigen mentor. Decanaat Begeleiding bij belangrijke keuzemomenten. Opvang bij lesuitval Lessen worden zoveel mogelijk vervangen. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Beperkt na schooltijd tegen een kleine vergoeding. Begeleiding bij dyslexie Beperkte begeleiding in de onderbouw. Anders Het zorg- en adviesteam bestaat uit de zorgcoördinator, schoolarts, leerplichtambtenaar, toegangsmedewerker van Bureau Jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werker en schoolpsycholoog.

€ 95 : ouderbijdrage (vast bedrag) + bedrag naar draagkracht.

Zittenblijven De school streeft ernaar dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Bijzonderheden Huisvesting Het complex bestaat uit vier gebouwen rond een grote, besloten binnenplaats. De mavo-afdeling heeft een eigen gebouw daar tegenover. Veiligheid Veiligheidscoördinator, bedrijfshulpverleners, mediacoaches, camera’s. Computers Moderne ICT-voorzieningen en -toepassingen. Buitenschoolse activiteiten Excursies. Bezoek voorstellingen en tentoonstellingen. Diverse cursussen. Eigen toneel- en muziekuitvoeringen, samenwerking met Toneelgroep Amsterdam.

Reizen Werkweken in de tweede klas, vierde klas havo en vwo, derde klas mavo. Rome-reis voor gymnasiasten in de vijfde klas. Uitwisseling met scholen in het buitenland. Ouderbetrokkenheid OuderNetwerk, bestaande uit klassenouders. Verder Er zijn één of meer keuzemomenten per dag om zelfstandig te werken. In alle eerste klassen van de mavo-afdeling wordt er zowel op vmbo-t- als op havo-niveau gewerkt. Binnen de havo/vwo/gymnasium-afdeling in de onderbouw is er een kunstklas, een ontwerpklas en een sportklas. In de bovenbouw is het mogelijk versterkt taalonderwijs te volgen met externe examens (Cambridge, DELF scolaire, Goethe). Tekenen (mavo, havo en vwo) en drama (havo en vwo) worden aangeboden als examenvak.

Soorten onderwijs Brugklassen

aantal klassen mavo (vmbo-t) 2 mavo (vmbo-t) / havo 1 havo / atheneum / gymnasium 9

aantal leerlingen 25 25 27

aantal brugjaren 2 2 2

Open dagen l zaterdag

29 januari 2011 van 10.00 tot 14.00 uur: Voor mavo/havo/vwo/gymnasium (ouders en leerlingen) l dinsdag 14 juni 2011 van 14.45 tot 16.30 uur: Introductiemiddag voor toegelaten leerlingen

Schoolprofiel

Aa

O re Bij ad ge

Br

M Ied co ta de co pu Vo lei be ov ne on

S

B

p v v v m i i v

v Montessori-werkwijze, waarbinnen de leerlingen zowel individueel als in groepen werken. Er zijn leereenheden van zeventig minuten. Iedere leerling volgt onderwijs in een kleine eenheid, de ‘deelschool’. Elke deelschool heeft een eigen plek in het gebouw. Dat waarborgt een persoonlijke benadering in een vertrouwde, veilige omgeving. Persoonlijkheidsvorming krijgt grote aandacht. Daarnaast ligt de nadruk op kennis- en cultuuroverdracht. Het MLA vormt samen met de UvA en de HvA een academische opleidingsschool.

74

O


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 75

NOVA College Amsterdam Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Kerndirectie Kerndirectie Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

nl

Aanmeldingsprocedure

, e mt

te

w

de

o o)

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Iedere klas heeft een vaste coach. Tijdens meerdere contacturen in de week begeleidt deze coach zijn of haar klas. De coach is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Voor leerlingen die extra begeleiding en zorg nodig hebben, beschikt het NOVA College over een team van professionele zorgcoördinatoren en onderwijshulpverleners.

Decanaat Vanaf het eerste leerjaar worden de leerlingen door onze decanen begeleid bij het maken van hun keuze voor een verdere schoolloopbaan of bij het vinden van werk. Opvang bij lesuitval Wij doen ons uiterste best om alle lessen te laten doorgaan. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Op dinsdag- en donderdagmiddag is er huiswerkbegeleiding. Begeleiding bij dyslexie Beperkte ondersteuning o.a. met het programma Muiswerk. Extra taalondersteuning Extra ondersteuning bij lezen en taal met de Ralphi methode.

Soorten onderwijs Brugklassen

aantal aantal klassen leerlingen praktijkonderwijs 4 14 vmbo-schakel + lwoo 1 16 vmbo-b met en zonder lwoo 2 18 vmbo-b-k met en zonder lwoo 1 18 mavo (vmbo-t) / havo-kansklas 1 18 internationale schakelklas vmbo 1 16 internationale schakelklas vmbo-t/havo/ath 1 18

aantal brugjaren 2 2 2 3 2 2

vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn

Open dagen l zaterdag

22 januari 2011 van 11.00 tot 15.00 uur: Alle richtingen in de Burg. Hogguerstraat 2 l woensdag 16 februari 2011 van 13.30 tot 15.00 uur: Vmbo - Herm. Poortstraat 17 / Praktijkonderwijs & ISK Piet Mondriaanstraat 140 l woensdag 16 februari 2011 van 13.30 tot 15.00 uur: Havo - Vakcollege en Bovenbouw Burg. Hogguerstraat 2

75

Burgemeester Hogguerstr. 2 1064 EB Amsterdam Nieuw-West 020 585 4854 info@nova.esprit-sg.nl www.nova.esprit-sg.nl Onderwijsstichting Esprit dhr. R. Hanson mw. A.A.C.M. Brummelhuis dhr. D. Spee algemeen bijzonder 1200 tram 13, bus 64 en metro 50

Begeleiding bij faalangst Faalangst reductietraining wordt indien nodig aangeboden.

Kosten 1e leerjaar € 75 : boekenfonds

Zittenblijven Wij laten leerlingen zo min mogelijk zitten. Omdat wij maatwerk leveren, kunnen leerlingen hun carrière altijd voortzetten op het niveau dat bij hen past.

Bijzonderheden Huisvesting De verschillende onderbouwonderwijstypen hebben een eigen gebouw: vmbo in de Herman Poortstraat 17. PrO- en ISK-klassen op de Piet Mondriaanstraat 140. De mavo/havo en bovenbouw van alle schooltypen op de Burg. Hogguerstraat 2.

Veiligheid We besteden veel aandacht aan veiligheid. Mediation (conflictbemiddeling) door leerlingen is hierbij een succesvol instrument. Computers Er zijn vijfhonderd computers en laptops voor het onderwijs. Ook kunnen de leerlingen gebruikmaken van onze twee moderne mediatheken. Buitenschoolse activiteiten Zoals: judo, voetbal, zwemmen, skaten, kickboksen en basketbal. Maar ook gitaarspelen, brood- en banketbakken en streetdance behoren tot de mogelijkheden. Ouderbetrokkenheid De school beschikt over een goed functionerende en enthousiaste ouderraad. Verder Voor PDD-NOS leerlingen verwijzen wij u naar onze zorglocatie De Wissel, elders in deze gids.

Schoolprofiel Op het NOVA College Amsterdam werken wij met de vernieuwde onderbouw voor havo/vmbo/praktijkonderwijs. De leerstof wordt aangeboden in samenhangende delen. Persoonlijke ontwikkeling, kennis en vaardigheden komen hierdoor als een geheel aanbod. Leerlingen worden uitgedaagd om actief te leren en samen te werken. Vaardigheden en kennis die niet binnen de leeropdrachten aan de orde komen, worden apart in workshops aangeboden. Een vaste groep docenten (kernteam) begeleidt de leerlingen bij het maken van hun opdrachten. Het NOVA College hecht veel belang aan doorlopende leeren ontwikkelingslijnen, van basisschool tot de beroepsopleiding. De leerlingen en docenten houden de groei op deze lijnen bij in een persoonlijk portfolio. Leerlingen van het NOVA College verlaten de school met een diploma, certificaat of werk.


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 76

Open Schoolgemeenschap Bijlmer

O

Adres

Gulden Kruis 5 1103 BE Amsterdam Zuidoost Stadsdeel Zuidoost Telefoon 020 690 9050 E-mail info@openschoolgemeenschapbijlmer.nl Internetadres www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl Bestuur Open Schoolgemeenschap Bijlmer Contactpersoon brugklas mw. W. Hoedemaker Richting openbaar Aantal leerlingen 1625 Bereikbaar met bus 41, 47 en 66 stoppen naast de deur, metro- en treinstation Bijlmer en Ganzenhoef op loopafstand

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - kinderen van personeel Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De mentor is er voor de begeleiding van de klas en de individuele leerling. Hij is het aanspreekpunt voor leerlingen, docenten en ouders. De mentor blijft twee jaar lang bij de klas. Opvang bij lesuitval Op de OSB krijgen leerlingen geen tussenuren. Als docenten afwezig zijn, worden lesuren

vervangen. Lesuitval op het eerste of laatste uur wordt vrijgegeven. Leerlingen kunnen dan in de studiezaal terecht! Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Drie keer per week organiseren we een huiswerkklas. Leerlingen worden daar begeleid bij het maken, plannen en leren van hun schoolwerk. Begeleiding bij dyslexie In klas één worden alle leerlingen gescreend op dyslexie. Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiepasje. Extra taalondersteuning Naast de gewone lessen bieden we taalondersteuning in het OSBuur.

Kosten 1e leerjaar € 75 : ouderbijdrage € 125 : werkweek 1e jaar

Zittenblijven Op de OSB blijven leerlingen niet zitten. Elke leerling stroomt door naar het schooltype dat bij hem past.

Bijzonderheden Huisvesting We beschikken over een groot, modern en functioneel gebouw dat voldoet aan de eisen van vernieuwend onderwijs. Met onder andere een grote sporthal, meerdere studiezalen, ruime lokalen, een science lab en theaterzaal, bieden wij een uitdagende leeromgeving. Veiligheid Op verschillende manieren wordt gezorgd voor een veilige en prettige sfeer in de school. Een goede communicatie en respect voor elkaar staan daarbij centraal.

Computers In ons gebouw staan ruim 500 computers. Deze worden door de leerlingen gebruikt voor hun lessen, opdrachten en presentaties. Buitenschoolse activiteiten Theater, dans, sport, ICT, spel en muziek. In het OSB breedproject kunnen leerlingen na schooltijd meedoen aan verschillende clubs. Ouderbetrokkenheid De school vindt goede oudercontacten zeer belangrijk. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de leerlingen op onze school.

Soorten onderwijs Schoolprofiel Brugklassen

aantal klassen vmbo-b-k-g-t / havo / atheneum 13

aantal leerlingen 26

aantal brugjaren 2

vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn

Open dagen l dinsdag

25 januari 2011 van 09.00 tot 15.00 uur: Kennismakingslessen voor leerlingen uit groep 8. l zaterdag 29 januari 2011 van 10.00 tot 14.00 uur: Open dag met rondleidingen, exposities en presentaties. l woensdag 2 februari 2011 van 18.00 tot 21.00 uur: Open avond voor leerlingen groep 8 met voorlichting voor ouders.

Op de OSB werk je anders! In de eerste twee klassen zitten leerlingen met verschillende talenten samen in de mentorklas. Binnen die klas zorgen je leraren voor lesaanbod op jouw niveau en je wordt uitgedaagd tot het maximale. We gaan ervan uit dat je wilt leren, en dat je het leuk vindt om te laten zien wat je kunt. Met de hele klas krijg je een breed aanbod van vakken. Daarnaast kan je op een aantal momenten kiezen voor extra ondersteuning of verdieping. Er is veel aandacht voor taal, exact en creativiteit. Je werkt bij ons dus niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart en je handen. Je werkt ook niet altijd zelfstandig, maar moet ook kunnen samenwerken. Elk lesuur begin je in de kring. Na de kring ga je aan het werk in je tafelgroep. Alle lessen duren 60 minuten en er zijn gelijke schooltijden voor alle leerlingen in de onderbouw. Na schooltijd kan je meedoen aan een breed aanbod van sportieve, culturele of creatieve clubs.

76

Aa

O re Vo lin m Bij ad ge

Br

M Ied to jaa ge ke ge O In de Ex Bij In lin ta Hu Na m we

S

B

v h

O


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 77

Over-Y College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur l ocatie manager contactpersoon leerjaar 1 Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

.nl nl

r un -

eie

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Voor de sportklas worden leerlingen geselecteerd door middel van een sporttest. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Iedere klas krijgt een mentor toegewezen. Er is twee keer per jaar een verplicht tienminutengesprek. En er is ook nog een keer per jaar een tienminutengesprek op afroep. Opvang bij lesuitval In het eerste leerjaar hebben de leerlingen geen tussenuren. Extra begeleiding Bijles In de brugklas krijgen alle leerlingen extra rekenen en extra taal. Bijles op afspraak. Huiswerkbegeleiding Na de herfstvakantie starten we met drie keer in de week huiswerkbegeleiding.

Begeleiding bij dyslexie Onze dyslexiedeskundige stelt, naast onderzoek en begeleiding, per leerling een ‘faciliteitenkaart’ op. Extra taalondersteuning Alle brugklasleerlingen worden aan het begin van het schooljaar getest om te kijken of er knelpunten zijn waardoor er hulplessen op maat aangeboden kunnen worden. Begeleiding bij faalangst Tijdens het tweede leerjaar kunnen leerlingen met faalangst een cursus faalangstreductie volgen. Anders Via ons uitgebreide zorgnetwerk kan hulp op maat gerealiseerd worden waaronder b.v. een sociale vaardigheidstraining.

vmbo-t havo-kansklas

In principe niet in leerjaar één.

Bijzonderheden Huisvesting Op het Over-Y werken we aan een ‘schone omgeving’. Docenten en leerlingen zijn overeengekomen dat het binnen en buiten de school schoon moet zijn. Veiligheid Het Over-Y is een school waar we met elkaar verantwoordelijk zijn voor vertrouwen en veiligheid. Iedereen wordt daarop, als dat nodig is, aangesproken en gecorrigeerd! Computers Circa zestig computers voor leerlingen.

Buitenschoolse activiteiten De eerste drie schooldagen staan in het teken van wennen aan de nieuwe school en de nieuwe klasgenoten. Op het programma staan o.a. een sportdag, een dagje Beekse Bergen en een ‘dansdag’ TopScore: leerlingen kunnen deelnemen aan tal van sporten na schooltijd. Reizen In het eerste leerjaar is er een schoolkamp, in jaar twee de ‘erop uit-dagen’, het jaar daarna langlaufen en in het vierde jaar een buitenlandreis. Ouderbetrokkenheid Ouderraad.

Schoolprofiel

Kosten 1e leerjaar € € € €

75 : ouderbijdrage 85 : werkweek 1e jaar 50 : overig 55 : wendagen

Soorten onderwijs Brugklassen

Zittenblijven

Floraweg 170 1032 ZG Amsterdam Noord 020 435 0999 n.breugem@over-y.nl www.over-y.nl Amarantis Onderwijsgroep dhr. R. de Haan mw. N. Breugem interconfessioneel 516 bus 34, 35, 37, 38, 91, 92, 94 en 172

aantal klassen 4 3

aantal leerlingen 23 23

aantal brugjaren 1 1

Open dagen l vrijdag

14 januari 2011 van 19.30 tot 21.30 uur: Voorlichtingsavond l woensdag 16 februari 2011 van 14.00 tot 15.30 uur: Open lesmiddag l zaterdag 5 maart 2011 van 10.00 tot 12.00 uur: Open huis

77

Zoek je een goede, moderne vmbo-t school? Kom dan langs op het Over-Y college. Leerlingen en docenten trekken veel met elkaar op en de begeleiding en zorg is goed. En met ons onderwijsprogramma sluiten we mooi aan bij de basisschool. Als je ervoor in aanmerking komt, kun je starten in de havokansklas. Die duurt een jaar. Houd je van sport, kies dan voor de sportklas. Je krijgt geen drie, maar zes uur in de week sport. Die sporten worden vaak gegeven door deskundige sporters van buiten de school. Houd je van alles wat met theater te maken heeft dan kun je je opgeven voor de theaterklas. Je krijgt drie uur theaterles in de week. Dat betekent: zang-, dans-, acteer- en/of filmles. We werken aan opvoeding, structuur, waarden en normen. Alles in het kader van sociale bewustwording en het groeien in verantwoordelijkheid. Zo leer jij je eigen studietijd te plannen en houd jij je eigen cijfers bij en controleert ze. Wij investeren in een goede relatie met je ouder(s) zodat school en thuis op één lijn zitten. In de bovenbouw werk je via modules voor een vmbo-t diploma. Daarna stroom je door naar havo of mbo niveau 4. Kortom, de Over-Y biedt een gevarieerd, compleet en up-to-date programma; het is aan jou om te SCOREN!


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 78

Panta Rhei (Amstelveen)

D Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Algemeen directeur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor vmbo-b + lwoo in de tweede ronde.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een mentor bij wie leerlingen en ouders altijd terecht kunnen met vragen en problemen. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval wordt de les indien mogelijk overgenomen. Voortijdig schoolverlaten en absentie zijn speerpunten.

Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Onze onderbouw is huiswerkluw. Maakwerk gebeurt onder begeleiding van docenten tijdens de zogenoemde KeuzeWerkTijd. Leerwerk gebeurt veelal thuis. Extra taalondersteuning Wij hebben een taalaccentklas, een remedial teacher en extra ondersteuningslessen. Anders Onze leerlingbegeleiding is bovengemiddeld.

Kosten 1e leerjaar € 100 : ouderbijdrage € 50 : per jaar voor sport- of expressieklas

Pandora 1 -2 1183 KK Amstelveen Buiten Amsterdam 020 503 2121 info@sgpantarhei.nl www.sgpantarhei.nl Stichting Voortgezet Onderwijs Amstelveen dhr. H.A.C. de Weerd algemeen bijzonder 685 bus/tram 5, 51, 165, 175, 275 en 300

geen zittenblijven. Elke leerling stroomt door naar het schooltype dat bij hem of haar past.

Bijzonderheden Veiligheid Panta Rhei biedt de leerlingen veel veiligheid. Door lessen ‘Leefstijl’ weten onze leerlingen hoe wij in de school met veiligheid om (willen) gaan. Computers Panta Rhei heeft gemiddeld voor elke twee leerlingen een computer beschikbaar. Elke leerling heeft een eigen e-mailadres. Leerlingen en ouders kunnen in hun eigen webportaal ondermeer de roosters, absentie en de cijfers raadplegen.

Ouderbetrokkenheid Wij hechten aan een goede relatie met de ouders. Dit doen wij onder meer door ouders vaak te informeren over de gang van zaken op school en hun zoon/dochter in het bijzonder. Daarnaast spreekt de directie regelmatig met de ouderraad. Verder We hebben docenten van diverse leeftijden en met diverse achtergronden. Elke afdeling krijgt les van een vaste groep docenten. Zo houden we het aantal verschillende docenten per klas beperkt.

Zittenblijven Panta Rhei kent in principe

Soorten onderwijs Brugklassen

aantal klassen vmbo-b met en zonder lwoo 3 vmbo-b-k met en zonder lwoo 1 vmbo-b-k-g-t met en zonder lwoo 2 vmbo-k-g met en zonder lwoo 2

Schoolprofiel aantal leerlingen 18 18 24 24

aantal brugjaren 2 2 2 2

vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn

Open dagen l vrijdag

21 januari 2011 van 18.00 tot 21.00 uur: Open dag, locatie Pandora 1-2 te Amstelveen l zaterdag 22 januari 2011 van 11.00 tot 14.00 uur: Open dag, locatie Pandora 1-2 te Amstelveen l woensdag 16 februari 2011 van 14.00 tot 16.30 uur: Lesjesmiddag voor basisschoolleerlingen, locatie Pandora 12 te Amstelveen

Panta Rhei is een middelgrote en sterke vmbo-school met een breed aanbod. Kernteams zorgen voor een veilig leef-/werkklimaat. Naast vmbo-b/k/g hebben wij leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo), een taalaccentklas, een expressieklas en een sportklas in de onderbouw. Wij bieden de opleidingen mavo, Techniek Breed, Zorg & Welzijn Breed, Handel & Administratie en Sport, Dienstverlening & Veiligheid. Vanaf herfst 2010 is heel Panta Rhei op één locatie gevestigd: in twee moderne nieuwe gebouwen aan de Pandora. Wij vinden het van belang om samen met de leerlingen hun kansen te ontdekken en te benutten. Leerlingen met meer mogelijkheden kunnen in het derde leerjaar in onze aparte mavoklas geplaatst worden. In deze klas volgen de leerlingen een speciaal programma, waardoor de leerlingen veel mogelijkheden hebben in het vervolgonderwijs. Panta Rhei heeft veel contacten met bedrijven en instellingen. Daardoor krijgen de leerlingen spelenderwijs meer vaardigheden die in de maatschappij van belang zijn.

78

Aa

O re Na on op de wo ge we Bij ad ge

Br

M El De pu ee O In W m aa ur

S

B

v v h a

O


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 79

De Passie Amsterdam Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure n

e we

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Naast het niveau wordt onderzocht of er een match is op basis van de identiteit van de school. Met elke leerling wordt een kennismakingsgesprek gevoerd over wederzijdse verwachtingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke groep heeft een mentor. Deze mentor is het aanspreekpunt voor alle begeleiding die een leerling nodig heeft. Opvang bij lesuitval In principe is er geen uitval. Wanneer vervanging niet mogelijk is wordt het rooster zo aangepast dat er geen tussenuren zijn.

Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding De onderbouwklassen hebben studie-uren waarin de leerlingen onder begeleiding huiswerk maken. Begeleiding bij dyslexie Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiekaart. Hierop staan aanwijzingen waar de docenten met les en toetsen rekening mee horen te houden. Daar waar nodig is kan RT ingezet worden. Extra taalondersteuning Eén lesuur extra Nederlands voor begrijpend lezen. Begeleiding bij faalangst Bij voldoende aanmeldingen bieden we faalangstreductietraining en sova training aan. Anders Het uitgangspunt is dat alle personeelsleden bezig zijn met leerlingenbegeleiding: van conciërge tot en met de directeur.

Soorten onderwijs Brugklassen vmbo-t vmbo-t / havo havo / atheneum atheneum + latijn

aantal klassen 1 1 1 1

aantal leerlingen 25 25 28 28

aantal brugjaren 2 2 2 2

Contactweg 150 1014 BW Amsterdam Centrum/Westelijk Havengebied 088 - 337 2760 amsterdam@passie.net www.passie.net Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs dhr. J.C. Wisse dhr. R. de Cock evangelisch 241 metro 50 (halte Isolatorweg) of bus 36 (uit A’dam Noord), kijk op de site voor een routebeschrijving

De aard van de begeleiding verschilt natuurlijk per situatie en per leerling. Alle leerlingen hebben een mentor, maar bij specifieke problematiek ziet het zorgteam, onder leiding van de zorgcoördinator, erop toe dat elke leerling de juiste begeleiding krijgt.

Kosten 1e leerjaar € 30 : ouderbijdrage € 40 : overig € 60 : introductiekamp

Zittenblijven In de onderbouw blijft in principe niemand zitten, maar stroomt door naar een passend vervolg.

Bijzonderheden Huisvesting Begin 2011 verhuizen we naar Zekeringstraat 38-40: een mooier en degelijker gebouw. Veiligheid De school is overzichtelijk. Vanaf de eerste schooldag is er twee weken reisbegeleiding vanaf station Sloterdijk naar De Passie. Computers Er is 1 computer voor elke zeven leerlingen.

Buitenschoolse activiteiten Gedurende het schooljaar: excursies, vieringen en sporttoernooien. Deelname aan de schoolband en daarnaast kun je je eigen initiatieven ontplooien. Reizen In het eerste leerjaar is er een introductiekamp. In leerjaar drie (havo en vwo) gaan we naar het buitenland. De leerlingen van vmbo-t drie starten met een survivalkamp. In het vijfde leerjaar wordt een culturele reis naar een Europese hoofdstad georganiseerd. Ouderbetrokkenheid We organiseren ouderavonden, ronde tafel sessies en gebedsavonden. Maandelijks sturen we een digitale nieuwsbrief, de iPassie. Er is naast de MR een oudernetwerk.

Schoolprofiel Open dagen De Passie verzorgt Evangelisch en Bijbelgetrouw onderwijs. We zijn een school voor jongeren die op school willen leven en leren vanuit hun christelijke geloof. Dit uit zich niet alleen in de naam en in activiteiten als Bijbellezen en gebed, maar ook in de Bijbelse opvattingen in de lesstof. Wij zijn een gezellige, goede en veilige school voor leerlingen en willen graag opleiden en vormen voor het leven.

l zaterdag

22 januari 2011 van 10.00 tot 14.00 uur: Open dag l woensdag 2 februari 2011 van 17.00 tot 20.00 uur: Open avond l woensdag 16 februari 2011 van 13.30 tot 15.30 uur: Open lesmiddag - vooraf opgeven svp

79


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 80

Pieter Nieuwland College

P Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor havo.

Brugperiode Mentoraat Iedere klas heeft een mentor en twee leerlingmentoren. Zij zijn de spil in de leerlingbegeleiding. De mentor is het belangrijkste aanspreekpunt voor ouders. Leerlingmentoren treden op als mediator. Er is een uitgebreide introductie- en gewenningsperiode.

Iedere leerling krijgt de PNCagenda met weekplanner, cijferkaarten en tips om te leren leren. We besteden veel aandacht aan studievaardigheden. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval geven andere docenten les. Eerste en laatste uren kunnen vervallen. Extra begeleiding Bijles Er zijn steunlessen voor o.a. Nederlands, wiskunde en moderne vreemde talen. Huiswerkbegeleiding Vier keer per week, aandacht voor leren leren. Begeleiding bij dyslexie De remedial teacher begeleidt dyslectische leerlingen. Extra taalondersteuning Alle leerlingen testen we op tekstbegrip en woordenschat. In steunlessen pakken we taalproblemen aan.

Soorten onderwijs Brugklassen havo havo / atheneum atheneum

aantal aantal klassen leerlingen 1 25 4 28 2 28

aantal brugjaren 2 -

Nobelweg 6 1097 AR Amsterdam Oost 020 665 4730 l.wynans@pieternieuwland.nl www.pieternieuwland.nl Amarantis Onderwijsgroep dhr. drs. W.J.M. Raeven mw. drs. L. Wynans interconfessioneel 872 bus, tram en metro (Amstelstation)

Begeleiding bij faalangst Er is een training om beter om te gaan met stress. Anders Voor extra ondersteuning zijn er leerlingbegeleiders.

Kosten 1e leerjaar € 50 : ouderbijdrage € 160 : werkweek 1e jaar € 155 : overig € 450 : netbook, bedrag kan in tien maandelijkse termijnen betaald worden

Zittenblijven Eersteklassers die niet bevorderd zijn naar het tweede leerjaar, kunnen in principe niet doubleren.

Bijzonderheden Huisvesting In het voorjaar van 2011 is het schoolgebouw geheel gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw. Er is een nieuw sciencelaboratorium en een groot auditorium dat tot theaterzaal kan worden uitgebreid. Veiligheid We bieden alle leerlingen een veilig schoolklimaat. Op onze school is ruimte om jezelf te

zijn. Ieder uur is er aanwezigheidscontrole. De school voert een actief anti-pestbeleid. Er zijn twee vertrouwenspersonen. Computers Iedere leerling werkt met een eigen netbook in een elektronische leeromgeving. Buitenschoolse activiteiten Muziekavonden, toneel en cultuurworkshops. Sportactiviteiten (Topscore) zoals badminton, streetdance, basketbal en voetbal. Reizen Brugklaskamp naar Texel, werkweken naar o.a. Parijs, Londen, Malmedy en de Ardennen. Ouderbetrokkenheid Er is een actieve ouderraad, algemene ouderavonden, thema-avonden en mentorgesprekken. Verder Het Pieter Nieuwland College werkt nauw samen met het Cygnus Gymnasium.

Schoolprofiel

Aa

On reg Als be lee aa in ee

Br

M M va sie O Er an ge sin Ex Bij Ee afg be Hu In do lei Be M

S

B

Open dagen

p l donderdag

13 januari 2011 van 14.00 tot 16.00 uur: Open lesmiddag voor de kinderen l donderdag 13 januari 2011 van 19.30 tot 21.30 uur: Open avond voor de kinderen en hun ouders l woensdag 26 januari 2011 van 14.00 tot 16.00 uur: Open lesmiddag voor de kinderen l woensdag 26 januari 2011 van 19.30 tot 21.30 uur: Open avond voor de kinderen en hun ouders

Bij het Pieter Nieuwland College voelt iedere leerling zich snel thuis. Dat komt door de kleinschalige en zorgzame omgeving met aandacht voor iedere leerling. Ook is er goede begeleiding, afgestemd op wat de leerling nodig heeft. Onderzoekend leren is belangrijk op onze school: iedere leerling werkt met een eigen netbook in een elektronische leeromgeving en docenten gebruiken digitale schoolborden. Zowel na brugklas één als na brugklas twee kan een leerling overstappen naar het atheneum of de havo.

80

O


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 81

Praktijkcollege Het Plein Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Zorgcoördinator Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

n)

Aanmeldingsprocedure

t

n.

i-

kn,

-

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats op onze school aangeboden of we spannen ons in de leerling te bemiddelen naar een andere school.

Brugperiode Mentoraat Minimaal twee uur per dag les van de eigen mentor en intensieve begeleiding. Opvang bij lesuitval Er is vervanging en opvang in andere groepen. In een uiterst geval is er een roosteraanpassing. Extra begeleiding Bijles Een onderwijsprogramma dat is afgestemd op individuele leerbehoeften. Huiswerkbegeleiding In alle leerjaren wordt zo nodig door de mentor huiswerkbegeleiding geboden. Begeleiding bij dyslexie Met computerprogramma’s

kunnen leerlingen met een dyslexieverklaring of leeszwakke leerlingen, extra getraind worden in hun lees- en spellingsvaardigheden. Extra taalondersteuning Er wordt taalondersteuning aangeboden bij de leerstof van de praktijkvakken. Anders Het Plein biedt: faalangsttraining, sociale vaardigheidstraining en weerbaarheidstraining.

praktijkonderwijs

voelen, mentoren en directie staan open voor vragen en bieden hulp waar nodig. Onze gebouwen en inrichting voldoen aan de laatste veiligheidseisen. Computers Digitale schoolborden en laptops voor leerlingen in een draadloos netwerk. Buitenschoolse activiteiten Werksimulatie in bedrijven en instellingen en culturele activiteiten. Reizen

Voor de onderbouw in Nederland en voor de bovenbouw naar het buitenland. Ouderbetrokkenheid Tweemaal per jaar een ouderavond. Daarnaast contact met ouders als dat wenselijk is. Verder Praktische diploma’s, als jeugdEHBO, veiligheidscertificaat VCA, bromfietsrijbewijs. Lessen individuele ontwikkeling en Portfolio.

Kosten 1e leerjaar € 25 : ouderbijdrage € 85 : werkweek 1e jaar € 25 : overig

Schoolprofiel

Zittenblijven Op Het Plein volgen alle leerlingen een onderwijsprogramma op maat, afgestemd op de individuele leerbehoeften van de leerling. Hierdoor is zittenblijven niet aan de orde.

Bijzonderheden Huisvesting De school is goed bereikbaar. Veiligheid Leerlingen dienen zich veilig te

Soorten onderwijs Brugklassen

Jan de Louterpad 5 1063 ME Amsterdam Nieuw-West 020 480 1048 k.amar@het-plein.net www.het-plein.net Stichting Kolom dhr. M. Marzguioui mw. M.J.M van der Kolk algemeen bijzonder 209 tram 13, 14, 7 en bus 19 en 64

aantal klassen 2

aantal leerlingen 16

aantal brugjaren -

Open dagen l woensdag

19 januari 2011 van 14.00 tot 16.00 uur: Gelegenheid voor rondleiding, bezoek informatiestands en lesbezoek. l woensdag 16 februari 2011 van 14.00 tot 16.00 uur: Gelegenheid voor rondleiding, bezoek informatiestands en lesbezoek.

81

Praktijkcollege Het Plein is een prettige, kleinschalige en goed gestructureerde school voor Praktijkonderwijs in Amsterdam (Geuzenveld). De leerlingen krijgen op deze school volop de aandacht en zorg die zij nodig hebben. Innoverend onderwijs en pedagogische ondersteuning richten zich op de versterking van de talenten en kwaliteiten van de leerlingen en stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid. Leerlingen van Het Plein zijn daarmee in staat zich te ontwikkelen tot zelfbewuste jongvolwassenen met een goede toekomst. Iedere leerling werkt op zijn/haar eigen niveau, waardoor hij/zij alle kansen krijgt voor een volgende stap in zijn/haar ontwikkeling. Het maatwerkprogramma voor de bovenbouw is daar een voorbeeld van. Theorie en praktijk zijn op de school in goed evenwicht: de lessen kennen veel variatie, en ook buiten het lesprogramma zijn er veel activiteiten. Op Het Plein werkt een hecht, flexibel en professioneel team van onderwijzend en ondersteunend personeel goed samen. De veelzijdigheid en diversiteit in het team komen ook de leerlingen ten goede. De resultaten van de leerlingen van Het Plein zijn prachtig: driekwart van de leerlingen rondt de schoolperiode af met een Kwaliteit-1-certificaat. Ook een optimale nazorg hoort hierbij. Door nauwe samenwerking met vervolgopleidingen, zoals op het ROC, vervolgen veel leerlingen hun opleiding en vergroten daarmee hun kansen in de samenleving. Het Plein is met dit alles een aangename school, waar leerlingen naar eigen kunnen opgeleid worden tot kansrijke jongvolwassenen.


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 82

S

Praktijkonderwijs LUCA - VOvA Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Opleidingsmanager Zorgcoördinator Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, bieden wij de leerling een plaats aan op onze school of spannen ons tot het uiterste in de leerling te bemiddelen naar een andere school.

gesprek met hun mentor. Periodiek overleg met het Zorg Advies Team over leerlingen die extra zorg behoeven. Op school zijn leerling-coaches actief: leerlingen die ervoor zorgen dat kinderen in de brugklas met probleempjes op school worden geholpen.

Kosten 1e leerjaar Brugperiode Mentoraat Iedere klas heeft een mentor die dagelijks les geeft aan de leerlingen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De dag begint en eindigt bij de mentor. Opvang bij lesuitval Zoveel mogelijk worden de lesroosters ingekort of worden lessen overgenomen. Extra begeleiding Anders Leerlingen worden intensief begeleid door het zorgteam. Twee keer per week hebben de leerlingen een individueel

€ 30 : diverse activiteiten (dagje uit e.d.)

Zittenblijven Leerlingen blijven in principe niet zitten.

Bijzonderheden Huisvesting De school heeft mooie lokalen die goed zijn ingericht voor de verschillende vakken. In de keuken, het technieklokaal en het lokaal voor de kunstvakken zijn de leerlingen met veel plezier aan het werk. Verder is er een Repro-ruimte waar leerlingen (ook van andere scholen)

Soorten onderwijs Brugklassen praktijkonderwijs

aantal klassen 2

aantal leerlingen 15

aantal brugjaren -

Open dagen l donderdag

27 januari 2011 van 17.00 tot 20.00 uur: Open dag l woensdag 2 maart 2011 van 13.15 tot 15.15 uur: Doemiddag, aanmelden hiervoor verplicht: tel. 020 579 7150 l woensdag 9 maart 2011 van 13.15 tot 15.15 uur: Doemiddag, aanmelden hiervoor verplicht: tel. 020 579 7150

Javaplantsoen 24 1095 CS Amsterdam Oost 020 579 7150 vmbo-amsterdam@rocva.nl www.opendagenvova.nl Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) dhr. R. van Bever dhr. R. Schneiders algemeen bijzonder 100 tram 7, 14 en bus 37 (halte Soembawastraat)

leren om boekjes, t-shirts en drukwerk te maken. Veiligheid De school is klein en overzichtelijk. ‘Iedereen kent iedereen’. Buitenschoolse activiteiten De school organiseert geregeld excursies en sportdagen. Het LUCA is een sportactieve school en doet mee aan Topscore: vier dagen per week kan na schooltijd worden gesport, o.a. basketbal, voetbal, roeien en (kick)boksen. Ouderbetrokkenheid Twee keer per jaar worden ouders uitgenodigd voor een bespreking over het portfolio van het kind. Eenmaal per jaar

is er een algemene ouderavond. De school heeft een actieve leerlingenraad. Verder Het praktijkonderwijs is voor leerlingen van twaalf tot zestien jaar die van de basisschool het advies hebben gekregen deze opleiding te volgen. Het programma duurt vier tot vijf jaar. Je leert een beroep en je leert hoe je goed voor jezelf kunt zorgen. Samen met je docenten bekijk je waar je kunt werken. De school helpt bij het vinden van een betaalde baan. De groepsgrootte is gemiddeld vijftien leerlingen.

Schoolprofiel Het LUCA is een kleine school voor leerlingen met een indicatie voor praktijkonderwijs. Er is veel aandacht voor de individuele leerling. We volgen de leerlingen in hun interesses en mogelijkheden. Het LUCA streeft ernaar zoveel mogelijk praktijkvakken aan te bieden. We brengen leerlingen sociale vaardigheden bij (communiceren en samenwerken bijvoorbeeld), maar ook vaardigheden als werk voorbereiden, problemen oplossen, veilig of milieubewust werken, en het aannemen van de juiste houding in een team. In een portfolio is terug te vinden welke vorderingen de leerling heeft gemaakt. Het praktijkonderwijs leidt toe naar de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding in mbo niveau 1. In leerjaar drie begint de arbeidstraining. Er wordt stage gelopen in een bedrijf onder begeleiding van een docent. In het vierde leerjaar lopen de leerlingen twee dagen per week stage. De school is met ingang van dit schooljaar gevestigd op een nieuwe, tijdelijke locatie op het Javaplantsoen. We zijn in afwachting van nieuwbouw op het Zeeburgereiland. Het onderwijs van het LUCA wordt mede gefinancierd door gelden ter beschikking gesteld door het Europees sociaal fonds. LUCA maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

82

Aa

O re Bij ad ge

Br

M El m ee lin ind di in no O Bij de an Ex Bij Le

S

B

v v h k t

v

O


en t e

n f

nt et . ld

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 83

Scholengemeenschap Reigersbos Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Algemeen Directeur Directeur Onderwijs Teamleider Brugklas 1 Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een eigen mentor. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders, geeft individuele en groepsbegeleiding en schakelt het zorgteam in voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden de lessen in de onderbouw vervangen door andere docenten. Extra begeleiding Bijles Leerlingen kunnen bijlessen

krijgen op het gebied van: Nederlands, Engels, Frans en wiskunde. Alle leerlingen krijgen lessen studievaardigheden en sociale vaardigheden. Huiswerkbegeleiding Er is een huiswerkklas. Begeleiding bij dyslexie Er zijn dyslexiespecialisten voor de begeleiding aanwezig. Begeleiding bij faalangst De school biedt faalangstreductietrainingen aan.

Kosten 1e leerjaar € 90 : werkweek 1e jaar € 80 : gymkleding, huur kluisje, excursies, extra leermiddelen.

Zittenblijven Doubleren wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Soorten onderwijs Brugklassen vmbo-k-t vmbo-t / havo havo / atheneum kopklas tweetalig havo / atheneum

aantal klassen 3 4 1 1 2

aantal leerlingen 25 25 25 15 25

aantal brugjaren 1 1 2 2

vmbo-sector: economie

Open dagen l dinsdag

18 januari 2011 van 09.00 tot 16.00 uur: Groep 8 introductiedag l zaterdag 22 januari 2011 van 10.30 tot 13.30 uur: Open dag l maandag 28 februari 2011 van 09.00 tot 21.00 uur: Start 1e aanmeldingsronde

83

Ravenswaaipad 3 1106 AW Amsterdam Zuidoost Zuidoost 020 563 3050 info@sgreigersbos.nl www.sgreigersbos.nl Openbare Stichting Scholengemeenschap Reigersbos dhr. R.T.G. Spierings mw. E.W.M. van Nieuwenhuizen dhr. E.J. Baaijens openbaar 850 metro 54 (halte Reigersbos) en bus 47

Bijzonderheden Huisvesting De leerlingen van het eerste leerjaar volgen het merendeel van de lessen in een aparte vleugel, zodat zij door de overzichtelijkheid en de persoonlijke benadering zich sneller thuis voelen en zo goed mogelijk kunnen presteren. Ons schoolgebouw is modern en ruim van opzet, rustig gelegen, goed bereikbaar, schoon, veilig en kent een hoog voorzieningenniveau. Veiligheid SGR heeft een open gemoedelijke sfeer, een actief beleid op gebied van orde, rust en veiligheid. Computers ICT is sterk ontwikkeld met digitale schoolborden in alle lokalen, vier ruime computerlokalen en een studiecentrum met 120 computerwerkplekken. Buitenschoolse activiteiten SGR organiseert sportieve en

culturele activiteiten, excursies en stedenreizen. We stimuleren leerlingen deel te nemen aan: de leerlingenraad, Topscore, Pop’s Cool (een project in samenwerking met de Muziekschool) en de danstalentklas. SGR is gecertificeerd als Sport Actieve School. Ouderbetrokkenheid SGR heeft ouderklankbordgroepen en communiceert zeer regelmatig met ouders. SGR heeft een helder beleid ten aanzien van te laat en verzuim en een goede communicatie hierover met ouders.

Schoolprofiel Op SGR worden de leerlingen geplaatst in homogene niveaugroepen om zo snel mogelijk onderwijs op het juiste niveau te kunnen aanbieden. De school biedt de leerlingen alle mogelijkheden om door te stromen. Naast aandacht voor het behalen van goede studieresultaten kunnen talenten zich verder ontwikkelen. In dit opzicht zijn bijzonder: - de TTO-klas (tweetalig onderwijs), een havo/vwo-klas waarin de leerlingen de helft van de vakken aangeboden krijgen in het Engels en extra lessen Engels volgen. - de sportklas en de kunst&cultuurklas - alle leerlingen hebben het vak dans verzorgd door Dansacademie Lucia Marthas. - de havo/vwo-klas met een plusprogramma dat bestaat uit extra Spaans en sciencelessen.


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 84

Rosa Beroepscollege

S Adres

Schoenerstraat 7 1034 XZ Amsterdam Stadsdeel Noord Telefoon 020 631 6711 E-mail rosa@derosa.nl Internetadres www.derosa.nl Bestuur Amarantis Onderwijsgroep Directeur dhr. P.F.M. Brugman Contactpersoon brugperiode mw. J.W. de Jong Administratie mw. V. van der Heijden Richting interconfessioneel Aantal leerlingen 245 Bereikbaar met bus 34, 35, 36, 37, 38, 92 en 94

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Iedere klas heeft een mentor, die de leerlingen begeleidt, de ouder(s)/verzorger(s) informeert, adviseert en op de hoogte houdt van het functioneren van hun kind op school. In de studie- en mentorlessen wordt aandacht besteed aan studie- en sociaal-emotionele vaardigheden, met behulp van de Leefstijl-methode. Decanaat De decaan adviseert de leerlingen over de pakket- en beroepskeuze en organiseert voorlichtingsbijeenkomsten. Ze verzorgt in de tweede klassen

de lessen beroepenoriëntatie en een sociale vaardigheidstraining. Opvang bij lesuitval Tussenuren worden indien mogelijk opgevangen binnen de school. Eerste en laatste uren vervallen. Extra begeleiding Bijles Eventuele achterstanden worden grotendeels weggewerkt. Huiswerkbegeleiding De vakdocent en de mentor begeleiden de leerlingen individueel met hun huiswerk. Begeleiding bij dyslexie Begeleidingsplan op maat. Mogelijkheid om hulplessen te volgen en compenserende middelen te gebruiken. Extra taalondersteuning Leerlingen krijgen één lesuur in de week taalondersteuning afgestemd op de individuele

leerling. Begeleiding bij faalangst Cursus ‘opkomen voor jezelf’ om sociaal-emotioneel sterker te worden. Anders Leerlingen krijgen één lesuur in de week rekenlessen afgestemd op de individuele leerling. Op school zijn allochtone medewerkers aanwezig om allochtone leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) indien nodig te begeleiden.

Kosten 1e leerjaar € 50 : ouderbijdrage € 50 : overig

Zittenblijven Leerlingen blijven in principe niet zitten.

Bijzonderheden

Aa

Veiligheid Er is cameratoezicht en er zijn kluisjes voor alle leerlingen. De school heeft goed contact met de politie en neemt deel aan het project ‘criminaliteit, pas er voor op’. Computers Er zijn twee ICT-lokaal met 24 computers. In diverse lokalen zijn er ook computers en laptops aanwezig. Buitenschoolse activiteiten Er worden Topscore-ativiteiten aangeboden. Bij verschillende vakken worden activiteiten georganiseerd. Reizen De tweede klas gaat naar Parijs en bezoekt Disneyland. Ouderbetrokkenheid Er is een oudercomité dat een aantal activiteiten organiseert.

O re Bij de vo -

Bij ad ge De ge tw

Br

M El tw m de uu di wo aa om

Schoolprofiel Soorten onderwijs Brugklassen

aantal klassen vmbo-b + lwoo 1 vmbo-b met en zonder lwoo 1 vmbo-b-k met en zonder lwoo 1 vmbo-k met en zonder lwoo 1

S aantal leerlingen 14 16 16 20

aantal brugjaren 2 2 2 2

vmbo-sector: zorg & welzijn

Open dagen l donderdag

27 januari 2011 van 19.00 tot 21.00 uur 29 januari 2011 van 10.00 tot 12.00 uur Beide dagen rondleiding door de school en mogelijkheid om mee te doen aan workshops.

l zaterdag

De Rosa is een kleine, gezellige en overzichtelijke school. Er is aandacht voor iedereen en hulp/begeleiding is mogelijk op allerlei gebied. Bijzondere vakken in de brugklas zijn: - Praktijkblok, bestaande uit: verteltheater, koken, beeldende vorming en creatief met textiel en groen. - Krant in de klas: leesvaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid. - Drama: communicatieve vaardigheden en algemene ontwikkeling. In de nieuwe onderbouw worden de leergebieden Kunst & Cultuur, Mens en Maatschappij en diverse vakoverstijgende projecten aangeboden. In de bovenbouw wordt ook het vak Uiterlijke Verzorging gegeven. In leerjaar vier is er een klas met LeerWerkTraject, waarbij de leerlingen twee dagen per week stage lopen. Er is een doorlopende leerlijn naar het middelbaar beroepsonderwijs zodat leerlingen een jaar korter over hun mbo-studie

84

B

h h a g

O


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 85

Sint-Nicolaas Lyceum Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Rector Conrector onderbouw Brugklascoördinator Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor havo en vwo in de tweede ronde.

n e

s

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een mentor en twee juniormentoren. De mentor ziet de klas behalve tijdens de vakles ook nog twee uur per week voor mentor-/studieles. Tijdens deze lessen wordt veel aandacht besteed aan studievaardigheden en omgangsvormen. De mentor

volgt de leerlingen qua cijfers, absentie en sociaal welbevinden. Voor leerlingen en ouders is de mentor het belangrijkste aanspreekpunt. Opvang bij lesuitval Er zijn geen tussenuren in de onderbouw en bij lesuitval is er vervanging. Extra begeleiding Bijles In de brugklas zijn extra lessen voor wiskunde, Nederlands en Engels. Huiswerkbegeleiding In de mediatheek kun je in een prettige, rustige omgeving je huiswerk maken. De mediatheek is geopend van 8.30 tot 16.30 uur. Begeleiding bij dyslexie Na extern onderzoek en vaststelling begeleidt onze remedial teacher hier op school. Extra taalondersteuning Extra les Nederlands of Engels

Soorten onderwijs Brugklassen

havo havo / atheneum atheneum gymnasium

aantal klassen

aantal leerlingen

aantal brugjaren

2 3 2 1

28 28 28 28

1 2 1 1

Prinses Irenestraat 21 1077 WT Amsterdam Zuid 020 644 5151 sint@nicolaas.nl www.nicolaas.nl Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid dhr. drs. H.J. van Rooijen mw. M. Lodeweges mw. G.S. Keijner rooms katholiek 1021 metro, bus, tram en trein

na beoordeling docent. Begeleiding bij faalangst Na intakegesprek en invulling schoolvragenlijst zijn er groepsbijeenkomsten voor de brugklas. Na dit jaar volgt er individuele begeleiding. Ook bieden wij een SOVA-training aan. Anders Het zorgadviesteam bestaat o.a. uit een schoolpedagoog en schoolmaatschappelijk werkster.

Kosten 1e leerjaar € 75 : ouderbijdrage € 80 : werkweek 1e jaar € 60 : overig € 240 : Sportplusklas en cultuurplusklas.

Zittenblijven In de brugklas bevorderen wij naar een passende afdeling.

Bijzonderheden Huisvesting Voor de brugklas is er een eigen kantine, fietsenstalling en kluisjesruimte. Verder hebben wij een buitenplein met picknicktafels, voetbalkooi en een plein waar je kunt basketballen. In 2012 betrekt de school een nieuw gebouw op honderd

meter van de huidige locatie. Veiligheid Wij besteden veel aandacht aan veiligheid en omgangsvormen. Er is surveillance tijdens de pauzes en cameratoezicht. Computers Wij hebben drie moderne computerlokalen en 15 multi-media leslokalen. Buitenschoolse activiteiten In de brugklas zijn er introductiedagen om het gebouw en je klasgenoten goed te leren kennen, een barbecue, een buitenschoolse wendag en enkele excursies. Ook is er vier keer per jaar een Soos. Twee keer per week zijn er sportactiviteiten na school. Reizen In het eerste en tweede leerjaar zijn er dagexcursies. Vanaf het derde leerjaar zijn er meerdaagse buitenlandse reizen. Ouderbetrokkenheid De ouders zijn vertegenwoordigd in ouderjaargroepen, de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Jaarlijks wordt er een thema-avond georganiseerd.

Schoolprofiel Het St. Nicolaas is een school aan de Zuidas, midden in het groen met een prettige sfeer waar leerlingen zich snel thuis voelen. Er zijn duidelijke afspraken en regels. We hebben havo, havo/atheneum, atheneum en gymnasium brugklassen. Ook is er een sportplusklas (A) en een cultuurplusklas (HV). De school is volop in beweging en bouwt enthousiast aan goed onderwijs met als perspectief een nieuw gebouw op de hoek van de straat in 2012

Open dagen l woensdag

26 januari 2011 van 14.00 tot 16.30 uur: Open middag: presentaties en proeflesjes l donderdag 27 januari 2011 van 19.00 tot 21.30 uur: Open avond: presentaties en proeflesjes. Schrijf je in voor de lesjesmiddag op 9 of 16 februari.

85


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 86

S

Spinoza Lyceum Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Rector afdelingsleider vwo afdelingsleider havo afdelingsleider mavo Richting Onderwijskundig principe Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Voor de mavo-, mavo/havokunstklassen en de muziekplusklas hebben we een toelatingsprocedure waarin interesse en/of aanleg voor de kunstvakken getoetst wordt. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen van een dalton-basisschool mits aanmelding heeft plaatsgevonden voor 5 maart 2011. Daltononderwijs vraagt een actieve leerhouding en zelfstandigheid. Daarom kijken we goed of onze school bij uw kind past. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

De school heeft vorig jaar geloot voor mavo, mavo/havo en havo/atheneum.

Brugperiode Mentoraat De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en de ouders. Daarnaast heeft elke brugklas twee mini-mentoren (leerlingen uit de bovenbouw). Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden lessen in de 1e en 2e klassen met voorrang vervangen. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding In de studielessen leren de leerlingen hoe ze hun huiswerk moeten aanpakken en hoe ze moeten plannen. In de daltonuren krijgen de leerlingen extra hulp en uitleg.

Soorten onderwijs Brugklassen mavo (vmbo-t) mavo (vmbo-t) / havo havo / atheneum gymnasium

aantal klassen 1 1 4 2

aantal leerlingen 26 27 28 28

aantal brugjaren 1 1 1 1

Open dagen l dinsdag

18 januari 2011 van 19.00 tot 21.30 uur: voorlichtingsavond havo, atheneum en gymnasium l zaterdag 5 februari 2011 van 10.00 tot 13.00 uur: voorlichtingsochtend havo, atheneum en gymnasium l woensdag 9 februari 2011 van 15.30 tot 18.00 uur: voorlichtingsmiddag mavo en mavo/havo l woensdag 16 februari 2011 van 15.30 tot 18.00 uur: lesjesmiddag (inschrijven tijdens de voorlichtingsdagen)

Begeleiding bij dyslexie Spreekuur, extra tijd en bijzondere hulpmiddelen. Begeleiding bij faalangst Faalangstreductietrainingen. Anders Alle leerlingen in de 1e en 2e klassen krijgen extra uren Nederlands en wiskunde.

Kosten 1e leerjaar € 60 : ouderbijdrage € 135 : werkweek 1e jaar € 75 : leer- en hulpmiddelen

Zittenblijven In de brugklas komt zittenblijven zelden voor.

Bijzonderheden Huisvesting De school beschikt over een moderne sportaccommodatie, bètavleugel, leerlingenlab, een goed uitgeruste mediatheek, een professioneel theater, acht muziekstudio’s en twee mooie, gezellige leerlingkantines. In

Peter van Anrooystraat 8 1076 BH Amsterdam Zuid 020 577 7444 brugklas@spinozalyceum.nl www.spinozalyceum.nl Stichting Spinozalyceum Amsterdam dhr. J. Catau mw. drs. C. Hueting dhr. drs. E. Weernekers mw. drs. A.B.I.M. Stephen openbaar dalton 1168 metro, tram, trein en bus juni 2011 is de nieuw- en verbouw voltooid. Veiligheid De school voert een actief veiligheidsbeleid. Computers De school heeft fors geïnvesteerd in ICT en beschikt over circa driehonderd computers, beamers en smartboards, ELO (Elektronische LeerOmgeving) en Europees Taalportfolio. Buitenschoolse activiteiten De school heeft een orkest, koor, grote musical- en dansproducties, een onderbouwmusical, een open podium en sportevenementen. Reizen Voor de derde klassen en de bovenbouw organiseren we buitenlandse studiereizen en uitwisselingen. Ouderbetrokkenheid Het Spinoza Lyceum heeft een actieve ouderraad, leerlingenraad en medezeggenschapsraad.

H H S V V

Aa

O re Le aa uit aa Bij ad ge

Br

M El m Tij vo he afs ac co

Schoolprofiel

S

Het Spinoza Lyceum is een daltonschool voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. Daltononderwijs is zeer geschikt om zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen te ontwikkelen. Het Spinoza Lyceum is een veilige en overzichtelijke school, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn, maar ook een school met duidelijke regels, goede leerlingenzorg en mooie examenresultaten. De school biedt een uitgebreid kunst- en cultuurprogramma, aparte kunstklassen voor mavo en mavo/havo, muziekplusklassen voor getalenteerde leerlingen, musical- en dansproducties en een breed talenaanbod (waaronder Spaans). Daarnaast staat het Spinoza Lyceum voor uitstekend en modern bèta-onderwijs. Het Spinoza Lyceum heeft een bloeiende gymnasiumafdeling (100% geslaagd in 2008, 2009 en 2010).

B

86

v

v

O


-

O )

u-

n -

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 87

Stelle College - VOvA Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Opleidingsmanager Opleidingsmanager Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Handel & Verkoop, Handel & Administratie, Sport, Dienstverlening & Veiligheid, Uiterlijke Verzorging, ICT, VM-2

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Leerlingen die zich hebben aangemeld, krijgen een uitnodiging om mee te doen aan een kennismakingsmiddag. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft zijn eigen mentor met een mentoruur. Tijdens dat uur is er aandacht voor studie- en sociale vaardigheden, maken en nakomen van afspraken, voorbereiding van activiteiten of persoonlijke coaching.

Decanaat Tijdens de lessen LOB (loopbaanbegeleiding) wordt de leerling begeleid in het maken van keuzes voor een studierichting. De mentor en de zorgcoördinator regelen de begeleiding en de zorg rondom leerlingen. Opvang bij lesuitval Wordt zoveel mogelijk door andere docenten opgevangen. Daarnaast wordt d.m.v. roosteraanpassing geprobeerd een aaneengesloten rooster te bewerkstelligen. Extra begeleiding Bijles In de onderbouw zijn er steunlessen voor wiskunde en Nederlands. In de bovenbouw voor economie, wiskunde, Nederlands en Engels. Huiswerkbegeleiding Indien mogelijk geven wij voor leerjaar één en twee huiswerkbegeleiding. Extra taalondersteuning Nederlands, Engels en Frans. Begeleiding bij faalangst

Mr. Treublaan 1 -3 1097 DP Amsterdam Oost 020 579 7130 e.hollanders@rocva.nl www.opendagenvova.nl Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) dhr. I.L. Oostvriesland dhr. F. Snippe mw. I. In het Veld algemeen bijzonder 317 tram 12, metro 51, 53, 54, bus 8, 10, 15, 47, 105 en 106

Voor leerlingen die dit nodig hebben is er faalangstreductietraining.

Kosten 1e leerjaar € 40 : werkweek 1e jaar € 70 : festiviteiten, excursies, agenda

Zittenblijven Leerlingen blijven in principe niet zitten.

Bijzonderheden Huisvesting De school is ingericht voor het geven van modern en boeiend onderwijs. Veiligheid Wij vinden een veilig school-klimaat belangrijk. Zorg voor leerlingen staat bij ons voorop. Computers Er zijn goede computerfaciliteiten gekoppeld aan een snel netwerk.

Buitenschoolse activiteiten De school organiseert sport en culturele activiteiten en schoolfeesten. De sportopleiding heeft een outdoorkamp en vele buitenschoolse activiteiten. Reizen De eerste klassers gaan in het begin van het schooljaar drie dagen op kamp. Ook organiseren de klassen jaarlijks een schoolreisje. Ouderbetrokkenheid Per jaar zijn er 4 bijeenkomsten van de ouderraad. Ook zijn er ouder- en thema-avonden. Er is een leerlingenraad. Verder We bieden de volgende opleidingsrichtingen aan: Sport, Dienstverlening & Veiligheid, Handel, Administratie & Verkoop, Uiterlijke Verzorging, ICT en VM-2. We zijn sportgecertificeerd. Leerlingen die aan topsport doen, kunnen bij ons terecht.

Schoolprofiel

Soorten onderwijs Brugklassen

aantal klassen vmbo-b-k met en zonder lwoo 4

aantal leerlingen 17

aantal brugjaren 2

vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn

Open dagen l zaterdag

29 januari 2011 van 11.00 tot 14.00 uur: Open dag l dinsdag 1 maart 2011 van 16.30 tot 19.30 uur: Open (inschrijf)avond l maandag 11 april 2011 van 17.30 tot 19.00 uur: Inschrijfmiddag

87

Het Stelle College is een kleine vmbo-school, praktisch gelegen bij het Amstelstation. Door de kleinschaligheid kent iedereen elkaar. De school biedt een zorgzame, veilige leeromgeving en heeft moderne leermiddelen. Voor leerlingen die daar behoefte aan hebben is er speciale aandacht en begeleiding. Beroepenoriëntatie en keuzebegeleiding staan centraal in de basisvorming, waar ‘leren door doen’ steeds meer ons uitgangspunt wordt. Verder biedt de school een gevarieerd lessenpakket van kunst en cultuur met gastdocenten. Respect, sociale vaardigheden, leer- en werkhouding, ondernemend en zelfredzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten. Bij ons kan ook de opleiding VM-2 worden gevolgd. De (vmbo-b) leerling blijft na het 4e jaar op onze school en kan in 1 of 2 jaar zijn schooltijd bij ons afsluiten met een mbo-opleiding Verkoper op niveau 2. Stelle College maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 88

Sweelinck College

T Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Contactpersoon brugtijd Contactpersoon basisschool contactpersoon bovenbouw Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - kinderen van personeel - leerlingen die hun keuze baseren op de christelijke identiteit van de school Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Decanaat Ondersteuning bij het maken van keuzes voor de toekomst. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden de klassen

opgevangen in de mediatheek, vaklokalen of aula. Extra begeleiding Bijles Wij bieden: steunlessen in diverse vakken en voor het vak Nederlands, Taal en Rekenen een extra lesuur. Huiswerkbegeleiding Drie dagen per week huiswerkklas! Begeleiding bij dyslexie Dyslexie is onderdeel van het taalbeleid. Er wordt met een protocol en dyslexiekaarten gewerkt. Extra taalondersteuning Extra lessen Nederlands en taal. Begeleiding bij faalangst In oktober start de eerste faalangstreductietraining voor leerlingen uit de brugklassen. Anders Het Sweelinck College werkt met een zorgcoördinator, leer-

Moreelsestraat 21 1071 BJ Amsterdam Zuid 020 572 1150 info@sweelinckcollege.nl www.sweelinckcollege.nl Amarantis Onderwijsgroep mw. J. Zeldenthuis mw. G. Bruijne mw. G. Bruijne mw. M. Uleman interconfessioneel 456 tram 2, 3, 5, 12, 16, 24 en bus 145, 170 en 197

jaarcoördinatoren, zorgmentoren, een schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar, BJAA en de schoolarts.

Kosten 1e leerjaar € 60 : ouderbijdrage € 135 : werkweek 1e jaar € 80 : LOB, kluis, sportactiviteiten, feesten, kunstdagen en vieringen

Zittenblijven In het eerste leerjaar kan in principe niet gedoubleerd worden. Daarna mag een leerling één keer een klas over doen.

Bijzonderheden Huisvesting Wij horen vaak: “Oh wat een prachtig gebouw, en dat in het hartje van de stad!.” Veiligheid Onze kleinschaligheid zorgt voor een veilige, prettige

school, waar iedereen zich thuis voelt. Iedereen werkt mee aan onderling vertrouwen. Computers Alle docenten maken gebruik van smartborden en er zijn honderd pc’s voor leerlingen. In de moderne mediatheek mag iedereen werken. Buitenschoolse activiteiten We bieden een cultureel programma aan: projecten met tekenen, muziek, CKV en podiumkunsten. Reizen De eerste klas heeft een introductiekamp van twee dagen, ook andere leerjaren gaan op kamp. Ouderbetrokkenheid Het Sweelinck College heeft een actieve ouderraad.

Soorten onderwijs Schoolprofiel Brugklassen vmbo-t met en zonder lwoo havo-kansklas

aantal klassen 4 1

aantal leerlingen 22 26

vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn

Open dagen l zaterdag

15 januari 2011 van 11.00 tot 14.00 uur: Open dag l woensdag 9 februari 2011 van 14.00 tot 16.00 uur: Open dag l woensdag 16 februari 2011 van 14.00 tot 16.00 uur: Open lesmiddag

aantal brugjaren 2 1

Het Sweelinck College in Zuid is een kleine vriendelijke mavo met duidelijke regels. In klas 1 krijg je extra Sportoriëntatie, Muziek of Podiumkunsten (Lucia Marthas). Leren in veiligheid, geborgenheid en met respect voor elkaar is ons belangijkste motto. Wij halen cognitief en sociaal het maximale uit onze leerlingen. In klas 1 testen wij al onze leerlingen op achterstanden, hierdoor kunnen wij de leerlingen de nodige ondersteuning bieden en aansturen op doorstroming naar de havo. Wij bereiden leerlingen voor op de maatschappij door aandacht te besteden aan, verdraagzaamheid, gevoel van veiligheid, cultuur en individuele ontplooiing. Er is ook een havokansklas, die mogelijk toegang geeft tot de tweede klas van de havo (meestal Gerrit vd Veen). Onze enthousiate docenten en moderne leeromgeving maar ook onze persoonlijke aandacht, zorgen voor een eindexamenresultaat om trots op te zijn!

88

N

Aa

O re Le ind aa he Al be lee sc wi be sc Bij de vo -b z - le Bij ge

Br

M De jar ve

S

B

v

v

O


is n

ne

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 89

Tobiasschool - VOvA Adres

Rietwijkerstraat 55 1059 VX Amsterdam Stadsdeel Zuid Telefoon 020 579 7295 E-mail vmbo-amsterdam@rocva.nl Internetadres www.opendagenvova.nl Bestuur Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) Opleidingsmanager dhr. F. Bronkhorst Contactpersoon brugperiode mw. A. Dekker Richting algemeen bijzonder Onderwijskundig principe vrije school Aantal leerlingen 136 Bereikbaar met tram 2, bus 23, 15 en metro 50

Nevenvestiging zorg

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Leerlingen moeten een indicatie voor lwoo en behoefte aan een nevenvestiging zorg hebben. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats op onze school aangeboden of spannen wij ons in de leerling te bemiddelen naar een andere school. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - leerlingen van een vrije-school Bij overaanmelding wordt geloot.

Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden de leerlingen zoveel mogelijk binnen school opgevangen of wordt het rooster gewijzigd. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Voor huiswerk wordt veel ruimte gemaakt in de lessen. Begeleiding bij dyslexie Er is begeleiding vanuit een zorgteam. Een remedial teacher is aan school verbonden. Anders Studievaardigheden, sociale vaardigheden, kunstzinnige therapie, euritmietherapie, remedial teaching.

€ 125 : werkweek 1e jaar

Zittenblijven Leerlingen blijven in principe niet zitten.

Bijzonderheden

Mentoraat De mentor begeleidt meerdere jaren dezelfde groep en geeft veel les in de eigen groep.

Huisvesting Inpandig speelterrein met toezicht. Veiligheid Kleinschalige nevenvestiging

Soorten onderwijs

vmbo-b-k + lwoo

aantal klassen 2

aantal leerlingen 16

aantal brugjaren 2

vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn

Open dagen l woensdag

Verder Enkele citaten van oud-leerlingen: “Ik zag school dus niet zitten. De school vond ik in het begin ook niet leuk. Dat veranderde snel. Ik zat in een ‘topklas’ en mijn leraar was een soort vriend.” “Een preek was eigenlijk altijd motiverend. Van de manier waarop je met elkaar omging heb ik veel geleerd. Ik denk dat ik nu sociaal vaardiger ben dan mijn mbo-klasgenoten.”

Schoolprofiel

Kosten 1e leerjaar

Brugperiode

Brugklassen

zorg, 136 leerlingen, gecombineerd met speciaal basisonderwijs, met gerichte aanpak om de veiligheid te waarborgen. Buitenschoolse activiteiten Kennismakingsdagen, sportdag, museumbezoek en dergelijke. Reizen Werkweek. Ouderbetrokkenheid Ouderavonden en individuele oudergesprekken.

26 januari 2011 van 13.00 tot 15.00 uur

89

De Tobiasschool is een kleine en veilige school met zo’n 136 leerlingen, allen LWOO geïndiceerd. Het onderwijs vindt plaats in kleine groepen. Iedereen kent elkaar en dat geeft een veilig gevoel. Leerlingen lopen er nooit verloren rond en niemand valt buiten de boot. De sfeer is prettig. Onze leraren proberen iedereen op zijn gemak te stellen. Pesten of vechten staan we niet toe. Daar doen we echt wat aan. Onze school werkt vanuit de pedagogie van de Vrijeschool, waar naast aan de theoretische vakken veel aan praktische vakken en kunstzinnige vorming wordt gewerkt. De brede ontwikkeling staat centraal: de Tobiasschool wil dat leerlingen zichzelf kunnen zijn in hun leven en in hun beroep. Door het kleinschalige karakter van onze school is er aandacht voor faalangst, concentratie- en sociaal-emotionele problematiek. We gaan niet uit van moeilijkheden maar van mogelijkheden van leerlingen. In de bovenbouw volgen de leerlingen de AKA-opleiding. Aan het einde van hun opleiding krijgen de leerlingen een Vrijeschool eindgetuigschrift, een portfolio/competentiedossier en eigen VMBO-certificaten voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Ook ontvangen zij het diploma Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent. Dit pakket is een goede basis om, middels warme overdracht, door te stromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (niveau 2, 3 of 4). De Tobiasschool maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 90

Vossius Gymnasium

W Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Rector conrector contactpersoon eerste klas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben broertjes en zusjes van op 1 augustus 2010 zittende leerlingen voorrang. Deze voorrangsregel wordt afgebouwd en geldt niet voor overige toekomstige leerlingen. Bij overaanmelding wordt geloot. De school heeft vorig jaar geloot in de tweede ronde.

Brugperiode Mentoraat In samenspraak met het team en de ouders zorgt de mentor voor passende begeleiding, bijgestaan door 2 juniorbegeleiders (4e klassers). De mentor is de spil in het contact met ouders en school en wordt ondersteund door de jaarcoördinator en de zorgcoördinator. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval zijn er inval- of verbredingslessen zoals een les

Drama of Chinakunde. Extra begeleiding Bijles Hulplessen (Klassieke) Talen en Wiskunde, bijles door ouderejaars. Huiswerkbegeleiding Studievaardigheidslessen. Een Huiskamer voor wie deze ruimte nodig heeft en huiswerkbegeleiding om de huiswerkattitude te verbeteren. Begeleiding bij dyslexie Faciliteiten bij toetsen en intervisiebijeenkomsten met de zorgcoördinator. Begeleiding bij faalangst Faalangstreductietraining en psychologische ondersteuning. Anders Individueel gerichte cursussen na inventarisatie van onder meer het taal- en rekenniveau.

Kosten 1e leerjaar € 330 : inclusief het spaarbedrag voor de jaarlijkse meerdaagse excursies

Soorten onderwijs Brugklassen gymnasium

aantal klassen 5

aantal leerlingen 27

Open dagen l donderdag

13 januari 2011 van 19.00 tot 22.00 uur: Open avond voor leerlingen en ouders l zaterdag 15 januari 2011 van 10.00 tot 13.00 uur: Open dag voor leerlingen en ouders l woensdag 16 februari 2011 van 14.00 tot 15.30 uur: Open lesmiddag voor leerlingen

aantal brugjaren 1

Messchaertstraat 1 1077 WS Amsterdam Zuid 020 662 0934 vossius@vossius.nl www.vossius.nl Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia dhr. drs J.W.H. van Muilekom mw. drs S.S.S. Remesar mw. drs E. van der Linden openbaar 767 tram 4, 5, metro 50, 51, bus 15, 62, 65, 165, 166, 171, 176, 199, 310 en spitslijn 245

Zittenblijven Doubleren in het eerste jaar, tweemaal doubleren in de onder- of bovenbouw of twee opeenvolgende leerjaren doubleren is niet toegestaan.

Bijzonderheden Huisvesting Sfeervol gebouw, door leerlingen ontworpen schoolplein en eigen muziekstudio’s. De aula is professioneel ingericht voor muziek- en theaterproducties. Computers Elk lokaal heeft een beamer of smartboard en beschikking over laptops. Twee grote computerlokalen en een mediatheek die frequent gebruikt worden. In het hele gebouw is er wifi beschikbaar. Buitenschoolse activiteiten Vele culturele, sportieve en politieke activiteiten als Café Chantant, Paastoernooi en het Vossius Parlement. Er is een leerlingenvereniging die actief betrokken is bij het schoolbeleid, een club theatertechniek en een schoolkrantredactie. Talencursussen Italiaans,

Spaans, Russisch en Chinees, ook voor ouders. Reizen Meerdaagse excursies in ieder leerjaar zoals het zeilen in de derde, de talenreizen in de vierde naar York, Trier of Lille en als bekroning de Romereis in de vijfde klas. Ouderbetrokkenheid Ouders hebben een actieve en betrokken vereniging die meehelpt bij veel schoolactiviteiten. Verder Wij vinden het belangrijk dat leerlingen uit heel Amsterdam en omstreken zich bij ons welkom voelen. Dankzij ons schoolfonds hoeven er geen financiële argumenten te zijn die aanmelding bij het Vossius in de weg staan

Aa

O re Bij ad ge

Br

M De de tw ve De De vo bo de bo O Tu lijk be ge br he Ex Bij In

S

B

Schoolprofiel Wij geven klassiek onderwijs aan ambitieuze leerlingen die het leuk vinden om meer te leren. Deze ambitie wordt waargemaakt in een warme omgeving waar leerlingen zich gezien, gekend en begrepen voelen. Op het Vossius krijgt je creativiteit de kans door het enorme aanbod van activiteiten naast het reguliere curriculum. Met een uitgebreid vangnet van begeleidings-programma’s houden wij rekening met de verschillende stadia in de ontwikkeling van onze leerlingen. Het Vossius Gymnasium werkt samen met het Ignatius, het 4e Gymnasium en het Barlaeus.

90

v v v v

v

O


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 91

Waterlant Beroepsopleidingen IJdoorn Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Locatiemanager Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Noord 020 630 1900 info@waterlant.nl www.waterlant.nl Amarantis Onderwijsgroep dhr. G. Willems interconfessioneel 280 bus 336, 32, 33, 37, 38, Arriva bus 105 en 109

2, n

r

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

en

n n.

m

s

Brugperiode Mentoraat De mentor houdt contact met de ouders. Het eerste en tweede rapport halen de ouders verplicht af bij de mentor. Decanaat De decaan begeleidt de keuze voor een afdeling in de bovenbouw. Daarnaast begeleidt zij de leerlingen van de bovenbouw naar vervolgonderwijs. Opvang bij lesuitval Tussenuren worden waar mogelijk opgevuld. De school beschikt over een volledig vrijgeroosterde invaldocent. De brugklassen hebben prioriteit bij het inzetten van deze docent. Extra begeleiding Bijles In de onderbouw minstens één

uur in de week training in studievaardigheden en een zorguur. In de bovenbouw wordt zonodig bijles gegeven. Huiswerkbegeleiding In de onderbouw is er huiswerkbegeleiding van de mentor. Begeleiding bij dyslexie Dyslexiehandelingsplan. Extra taalondersteuning Extra lessen Nederlands voor alle klassen. Aan het begin van klas één doen alle leerlingen het PI-dictee. Aan de hand hiervan worden de spellingsproblemen per individuele leerling in kaart gebracht. Dit is het startpunt van waaruit de taalcoach zijn werk begint. Begeleiding bij faalangst Voor faalangstige leerlingen wordt een handelingsplan opgesteld. Een externe instantie geeft faalangsttraining. Anders Alle leerlingen krijgen (elk jaar) training in sociale vaardigheden vanuit de Kanjertraining-methode.

Kosten 1e leerjaar € 35 : reiskosten excursies en activiteitendagen

Zittenblijven De school helpt elk kind zijn mogelijkheden optimaal te benutten. De leerlingen krijgen bij elk vak een cijfer voor prestatie, een voor inzet en een voor gedrag. De school levert hulp op maat om de leerling de schoolloopbaan te laten vervolgen.

Bijzonderheden Huisvesting Waterlant Beroepsopleidingen het vmbo was voorheen bekend als IJdoorn - biedt opleidingen van vmbo t/m mbo. Door onze speciale aanpak is de totale studieduur van vmbo en mbo te verkorten. Veiligheid Het vmbo heeft een eigen gedeelte van het gebouw met een eigen ingang. Er is regelmatig kluisjescontrole. De school neemt deel aan het con-

venant Veilig in en om de school. Computers Alle lokalen beschikken over computers. Er is een computerlokaal voor lessen tekstverwerken en ICT. Buitenschoolse activiteiten Wenweek in de brugklas, excursies, sportactiviteiten en aan het eind van het schooljaar een dag pretpark. Ouderbetrokkenheid Het eerste en tweede rapport worden (verplicht) uitgereikt aan ouders en leerlingen. Bij voldoende belangstelling is er een cursus voor ouders ‘omgaan met pubers’. Ouders worden aan het begin van het schooljaar uitgenodigd te assisteren bij de organisatie van bijzondere activiteiten. Verder In alle klassen van alle leerjaren wordt er elke week een apart lesuur besteed aan Rekenonderwijs

Soorten onderwijs Schoolprofiel Brugklassen vmbo-b met en zonder lwoo vmbo-k met en zonder lwoo vmbo-b-k vmbo-k

aantal klassen 1 1 1 1

aantal leerlingen 20 20 20 20

aantal brugjaren 2 2 2 2

vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn

Open dagen l woensdag

26 januari 2011 van 19.30 tot 21.00 uur: Kinderen en ouders maken via een rondleiding kennis met de school en de manier waarop wij werken.

91

De school is klein en overzichtelijk. In de onderbouw ligt het accent op LEREN leren, het vergroten van de zelfwerkzaamheid en sociale vaardigheden. In de bovenbouw ligt de nadruk op beroepscompetenties. De meeste brugklassen krijgen les van een klein team van docenten. Leerlingen krijgen hulp bij taal en rekenen. Er is begeleiding op het gebied van sociaalemotionele- of gedragsproblematiek. Er is regelmatig onderwijs in projectvorm. De school biedt VM2: leerlingen met een diploma in de basisberoepsgerichte leerweg kunnen in één jaar een beroepskwalificatie op mbo niveau 2 halen. De school gebruikt in de Brugperiode het CITO LeerlingVolgSysteem. Wij beschikken over een interne begeleider en een verzuimcoördinator.


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 92

Wellantcollege Linnaeus

W Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor praktijkonderwijs.

Brugperiode Mentoraat Elke groep heeft zijn eigen mentor. Die houdt samen met de leerling in de gaten of de studie goed verloopt. De leerling spreekt hem of haar regelmatig. Met vragen of problemen kun je bij de mentor terecht. Tijdens de mentorlessen is er naast persoonlijke aandacht ook tijd voor studievaardigheden. De mentor is de eerste contactpersoon voor ouders. Opvang bij lesuitval Waar mogelijk voorkomen we lesuitval door een schaduwrooster met invaldocenten.

Extra begeleiding Bijles Motorische remedial teaching helpt kinderen als dat nodig is bij hun lichamelijke ontwikkeling. Huiswerkbegeleiding Op vmbo steunlessen Nederlands, Engels en rekenen. Aan het eind van iedere schooldag huiswerkbegeleiding. Begeleiding bij dyslexie Leerlingen met een dyslexieverklaring ontwikkelen bij de remedial teacher een dyslexiekaart. Er is zorg op maat. Bijvoorbeeld extra tijd, groot letters of de tekst via een koptelefoon. Bij twijfel of een leerling dyslexie heeft, kan de remedial teacher onderzoek doen. De school heeft een dyslexieprotocol. Extra taalondersteuning De school gebruikt RT-programma’s bij taalonderwijs, zoals Ambrasoft. Begeleiding bij faalangst Trainingen via de schoolmaat-

Soorten onderwijs Brugklassen praktijkonderwijs vmbo-b-k + lwoo vmbo-b-k

aantal aantal klassen leerlingen 3 12 3 16 2 20

vmbo-sector: landbouw

Open dagen l woensdag

19 januari 2011 van 15.00 tot 21.00 uur: Gesloten van 17.00 uur tot 19.00 uur. l zaterdag 22 januari 2011 van 10.00 tot 13.30 uur

aantal brugjaren -

Archimedesplantsoen 87 1098 JZ Amsterdam Oost 020 692 9060 linnaeus@wellant.nl www.wellant.nl Stichting Wellant algemeen bijzonder 310 bus 15, 40, 41, 136, 152, 157, tram lijn 9 en trein: station Sciencepark

schappelijkwerker en ook andere vormen van directe hulp. Anders ‘Wentoren’ zijn ouderejaars die eersteklassers helpen wennen aan de nieuwe school. De docenten hanteren klassenmanagement. De eerstejaars leren door een pestproject elkaar te respecteren. De school heeft een pestprotocol.

Kosten 1e leerjaar € 95 : werkweek 1e jaar € 75 : overig

Zittenblijven Er zijn doorlopende leerlijnen.

Bijzonderheden Huisvesting Het gebouw is overzichtelijk. Een deel is aangepast aan de huidige norm van ons onderwijs en is opnieuw ingericht. Veiligheid Wellantcollege Linnaeus is een kleine en veilige school. De leerlingen blijven de hele lesdag op het besloten terrein van de school. De school doet

actief mee aan veiligheidsprojecten. Mentoren en vakdocenten werken aan een prettig klassenklimaat. Computers Er is een open leercentrum en een computerlokaal. Er wordt gewerkt met smartboards en de lokalen hebben computers. Buitenschoolse activiteiten Er is samenwerking met TopScore (sportproject). Leerlingen kunnen binnen en buiten de school op vrijwillige basis meedoen aan tal van sporten. Leerlingen gaan naar theater, film of musea. Er is veel aandacht voor kunst en cultuur. Reizen De eerste klas heeft een kennismakingsweek in Noorden. De derde klas gaat een week naar de Ardennen. De vierde klas gaat langlaufen in het Sauerland. Ouderbetrokkenheid Er is een actieve ouderraad. Drie keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief voor ouders. Eén keer per jaar is er een thematische ouderavond.

Aa

O re O aa op op lee do na gr ee ad

Br

M De ha to aa ou De Er ge O Do te m

S

B

Schoolprofiel Het Wellantcollege Linnaeus is een kleine en overzichtelijke school met 300 leerlingen op het vmbo en praktijkonderwijs. De school is gericht op de groene sector. Niet alle leerlingen worden dierenverzorger, hovenier of bloemist. Net als bij andere vmbo-en praktijkonderwijsscholen kunnen leerlingen na deze school alle kanten op zoals naar het ROC economie, techniek of verzorging of een groene opleiding bij een AOC. Veel leerlingen vinden het prettig op het Wellantcollege, omdat ze actief zijn en al doende leren. In de onderbouw ligt de nadruk op persoonlijke vorming. Je leert om zo actief en zelfstandig mogelijk te leren. Je kunt vanaf schooljaar 20112012 kiezen voor de kookklas.

92

v

v

O


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 93

Wellantcollege VMBO Sloten Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Contactpersoon brugklas Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

m

-

n-

de

en

erof or

s-

r

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Ouders kunnen hun kind aanmelden na bezoek van de open dag of een rondleiding op een woensdagmiddag. Alle leerlingen nemen deel aan de doe-dag, waar gekeken wordt naar de interesse voor vmbogroen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De leerlingbegeleiding is in handen van docenten en mentoren. De mentor is het centrale aanspreekpunt voor zowel de ouders als de leerling. Decanaat Er zijn lessen voor loopbaanbegeleiding in alle leerjaren. Opvang bij lesuitval Door het werken met kernteams van docenten is er minimale lesuitval.

Extra begeleiding Bijles Op de steunlesuren kan de leerling hulp krijgen bij de vakken die hij moeilijk vindt. Begeleiding bij dyslexie Kinderen met een officiële dyslexieverklaring ontvangen een dyslexiepas. Hierop staan tips en richtlijnen. Docenten zijn toegerust om deze leerlingen te begeleiden in hun lessen. Extra taalondersteuning Onze Remedial Teacher coacht docenten in het begeleiden van dyslectische leerlingen. Begeleiding bij faalangst De zorgcoördinatoren organiseren een weerbaarheidstraining voor faalangstige leerlingen. Anders Mentoren verzorgen de lessen in sociale vaardigheden.

€ 53 : ouderbijdrage € 140 : werkweek 1e jaar

Soorten onderwijs Brugklassen vmbo-b-k-g + lwoo

aantal klassen 6

aantal leerlingen 18

Zittenblijven Beleid is dat leerlingen niet blijven zitten. School, leerling en ouders zetten zich hiervoor in.

Bijzonderheden Huisvesting Leren op het Wellantcollege Sloten gebeurt in een modern gebouw met goede faciliteiten. Veiligheid Het kernwoord van onze school is: respect. De school heeft duidelijke school- en leefregels. Ook hebben wij vertrouwenspersonen en er is een anti-pestbeleid. Computers Op het Wellantcollege Sloten leer je in alle lessen werken met computers.

Buitenschoolse activiteiten Leerlingen gaan voor projecten en opdrachten bijvoorbeeld naar Artis, het Concertgebouw en het theater. Ook maken zij kennis met verschillende sporten. Reizen Klassen 1 en 3 gaan op werkweek. In de afgelopen jaren zijn de leerlingen naar Heino, Texel of de Ardennen geweest of op ponykamp. Ouderbetrokkenheid Samenwerking met ouders is noodzakelijk. Met ouders wordt altijd op school het rapport besproken. De school organiseert ouderavonden en themaavonden. Er is een actieve ouderraad.

Schoolprofiel

Kosten 1e leerjaar

en

-

Jan van Zutphenstraat 60 1069 RS Amsterdam Nieuw-West 020 619 0255 sloten@wellant.nl www.welly.nl Stichting Wellant dhr. C.A. van Egmond mw. K. Verbruggen mw. R. de Waal algemeen bijzonder 400 tram 1, bus 68 en 192

aantal brugjaren 2

vmbo-sector: landbouw

Open dagen l woensdag

26 januari 2011 van 14.30 tot 21.00 uur: De school is gesloten tussen 17.00 uur en 18.30 uur. l Tijdens de aanmeldingsperiode zijn er vier rondleidingen op woensdag. Telefonisch aanmelden gewenst. l Bezoek de website voor data van de woensdagmiddagrondleidingen.

93

Het onderwijs op het Wellantcollege vmbo Sloten biedt een veilige leeromgeving waar je op een actieve manier bezig bent met: het verwerven van kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van competenties. Door regelmatig terug te kijken op het geleerde kom je erachter wat je wel en wat je nog niet kan. Dat is leren als reflectieproces. Het is een kleine school in een modern gebouw met veel aandacht voor iedere leerling. Het onderwijs op het Wellantcollege zorgt ervoor dat leerlingen goed voorbereid zijn op vervolgonderwijs en hun een plaats in de samenleving. Op onze school werk je van leerjaar 1 t/m 4 aan je portfolio. In je portfolio verzamel je allerlei bewijzen van dingen die je geleerd hebt, zoals foto’s of resultaten van toetsen. De competenties zeggen iets over je kwaliteiten (zelfstandigheid, zelfvertrouwen, omgaan met anderen, plannen, organiseren enz.) Je krijgt drie keer per jaar een rapport. Op je rapport staan vorderingen van je portfolio. Aan het eind van leerjaar 4 doe je hetzelfde eindexamen als alle andere vmbo-ers in Nederland. En je voert een afrondend panelgesprek over je portfolio


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 94

Westburg College - VOvA

D Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Opleidingsmanager Contactpersoon brugklas Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Ondernemen & Administratie, Sport & Veiligheid, Media & Cultuur

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft zijn eigen mentor en mentoruren met aandacht voor studievaardigheden, het maken en nakomen van afspraken en voorbereiden van activiteiten. Decanaat De docenten Loopbaanoriëntatie (LOB) helpen de leerling bij het kiezen van een studierichting. De doorstroom-coördinator doet dat voor vierdejaars bij het kiezen van een vervolgopleiding.

Opvang bij lesuitval Bij lesuitval vangt een collega de groep op. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Wij bieden huiswerkbegeleiding aan. Soms zal de mentor advies geven om op huiswerkbegeleiding te gaan. De lessen zijn op school en gratis. Begeleiding bij faalangst De school biedt faalangstreductietrainingen aan. Alle eerstejaars krijgen een training sociale vaardigheden. Anders Maatwerk: taal en rekenen zijn erg belangrijk. Veel leerlingen vinden taal en/of rekenen juist moeilijk. Daarom krijgen brugklasleerlingen bij ons extra taalof rekenles. Wij noemen dat Maatwerk. Voorkomen van verzuim is een van onze aandachtspunten.

€ 50 : Introductiedagen, festiviteiten en uitstapjes

aantal klassen vmbo-b-k met en zonder lwoo 3

aantal leerlingen 15

vmbo-sector: economie

Open dagen l zaterdag

Zittenblijven Leerlingen blijven in principe niet zitten.

Bijzonderheden Veiligheid We onderschrijven de code van de veilige school. Onze medewerkers hebben de zorg voor leerlingen voorop staan. Uit de leerlingenenquête van 2010 bleek dat de leerlingen onze school als veilig ervaren. Buitenschoolse activiteiten Excursies zoals museabezoek en film, sportproject TopScore, schoolfeesten, sportdagen en het multifeest. We zijn uitgeroepen tot sportactieve school. Reizen Derdejaars gaan op kamp, vierdejaars maken een culturele reis naar het buitenland.

Verder Bij ons kun je kiezen uit drie profielen: Ondernemen & Administratie, Sport & Veiligheid en Media & Cultuur. Een aantal uren per week worden verschillende thema’s behandeld. Hierbij wordt er niet alleen op gelet of een leerling goed kan leren, maar vooral ook wat een leerling kan: welke competenties hij heeft. Kun je bijvoorbeeld goed organiseren? Ben je klantvriendelijk? Kun je goed samenwerken? Dit zijn kwaliteiten die straks op het mbo en tijdens je stages en werk heel belangrijk zijn.

Schoolprofiel

Kosten 1e leerjaar

Soorten onderwijs Brugklassen

Schipluidenlaan 14 1062 HE Amsterdam Nieuw-West 020 579 7250 vmbo-amsterdam@rocva.nl www.opendagenvova.nl Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) mw. B. Smits mw. H. Filius mw. J.A. del Prado algemeen bijzonder 230 tram 1, bus 17 en metro 50, naast station Lelylaan

29 januari 2011 van 11.00 tot 14.00 uur: Open dag l dinsdag 1 maart 2011 van 17.30 tot 19.30 uur: Open (inschrijf)avond

aantal brugjaren 2

Wij bieden een veilige, zorgzame en stimulerende leeromgeving. Er wordt veel aandacht besteed aan: het opdoen van de noodzakelijke basiskennis, het leren samenwerken, zelfstandig werken, organiseren en plannen, presenteren en loopbaanoriëntatie. Ons moderne onderwijs sluit aan op de mogelijkheden van de leerlingen. Dit bereiken we door een sfeer te creëren van onderling vertrouwen en respect voor ieders meningen. Wij hechten sterk aan omgangsvormen en duidelijke regels. Wij stimuleren ouders om met ons mee te denken in de opvoeding van hun kind. Daarom is er regelmatig contact met thuis. Ons docententeam is - net als de leerlingen - multicultureel. Met het introduceren van het intersectorale programma (schooljaar 2010-2011) waarbij alle leerlingen het diploma Commercie & Dienstverlening krijgen, bieden wij een nog betere mogelijkheid tot doorstroming naar het mbo én kansen voor de toekomst. Doorstroom naar mbo-opleidingen van het ROCvA is gegarandeerd. Het Westburg College maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

94

Aa

O re Al be lee sc wi be sc Bij ge jaa

Br

M De ee di les O De va be on nie er Ex Bij Er (re Be Er lin Ex

S

B

v

O


k

et

ke

it et

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 95

De Wissel Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Kerndirectie Kerndirectie zorgcoördinator Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats op onze school aangeboden of spannen wij ons tot het uiterste in te bemiddelen naar een andere school. Bij overaanmelding wordt geloot. De school heeft vorig jaar geloot.

Er is intensieve begeleiding op het gebied van taalverwerving en spelling. Anders Naast de schoolse vaardigheden wordt er veel aandacht gegeven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit gebeurt door middel van trainingen.

Kosten 1e leerjaar

Zittenblijven

Mentoraat De mentor speelt op De Wissel een centrale rol bij de begeleiding en geeft zoveel mogelijk les aan de groep. Opvang bij lesuitval De leerlingen worden opgevangen bij lesuitval door bekende docenten of een ondersteuner van de groep. Bij niet vervangbare lesuitval wordt er naar huis gebeld. Extra begeleiding Bijles Er worden hulplessen gegeven (remediale hulp). Begeleiding bij dyslexie Er is veel aandacht voor leerlingen met dyslexie. Extra taalondersteuning

Wij laten leerlingen zo min mogelijk zitten.

De Wissel is een onderdeel van het Nova College Amsterdam.

Bijzonderheden Huisvesting De ASS-afdeling is gevestigd in een modern gebouw met alle voorzieningen. Veiligheid Er is veel aandacht voor een veilige leeromgeving. Computers Binnen ons lesmodel zijn de computers volledig geïntegreerd. Per klas staan vijf werkstations en onze school beschikt over een modern informaticalokaal. Buitenschoolse activiteiten Er zijn veel en uiteenlopende

Soorten onderwijs

vmbo-schakel + lwoo

aantal klassen 1

aantal leerlingen 10

aantal brugjaren 2

Open dagen l Op

Verder Voor plaatsing is een RECbeschikking (rugzakje) noodzakelijk. Waar mogelijk leiden we op voor een diploma. Als dat niet mogelijk is werken we naar een afsluitend programma toe. Stagebegeleiding om tot passend werk te komen is daarbij heel belangrijk.

Schoolprofiel

€ 75 : boekenfonds

Brugperiode

Brugklassen

activiteiten. Neem eens een kijkje op de website van het NOVA College Amsterdam en klik op ‘A.S.S.’ Ouderbetrokkenheid Ouders worden betrokken bij de opleiding van hun kind en de school heeft een goede en enthousiaste ouderraad.

Herman Poortstraat 17 1064 BR Amsterdam West 020 585 4854 info@nova.espritscholen.nl www.nova.espritscholen.nl Onderwijsstichting Esprit dhr. R. Hanson mw. A.A.C.M. Brummelhuis dhr. D. Spee mw. M. Berg algemeen bijzonder 55 tram 13, metro 50 en bus 64

afspraak via de zorgcoördinator mw. Berg, tel. 020 589 3030

95

De Wissel kent een uitgebreide zorgstructuur. De school en behandelaars stellen samen een handelingsplan op dat regelmatig wordt besproken binnen Het Zorg Advies Team, bestaande uit de zorgcoördinator, ambulant begeleider, schoolpsycholoog en een medewerker van de Bascule. De leerlingen worden gekenmerkt door een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), te denken aan PDD.NOS, Asperger en een co-morbiditeit met een gedragsstoornis, bijv. ODD, MCDD, etc. Op dit moment wordt op onze nieuwe locatie aan vijf groepen onderwijs aangeboden, voor kwetsbare leerlingen met een Cluster 4 beschikking. In de groepen zitten maximaal tien leerlingen. Voor een bezoek aan deze afdeling maakt u een afspraak met de zorgcoördinator mw. Berg. tel. 020 589 3030. De Wissel biedt onderwijs aan in het onderwijstype vmbo (ook met lwoo). De leerstof wordt aangeboden in samenhangende delen. Persoonlijke ontwikkeling, kennis en vaardigheden komen hierdoor als een geheel aan bod. Leerlingen worden voor zover mogelijk uitgedaagd om actief te leren en samen te werken. Vaardigheden en kennis die niet binnen de leeropdracht aan de orde komen worden apart in workshops aangeboden. Een vaste groep docenten (kernteam) begeleidt de leerlingen bij het maken van hun opdrachten. Onze school hecht veel belang aan doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen, van basisschool tot vervolgopleiding. Ons doel is de leerlingen toe te leiden naar een vervolgopleiding of naar passend werk. Heeft uw kind een ander advies dan vmbo dat past in het profiel van De Wissel, neem dan contant op met mevrouw Berg.


ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 96

Zuiderlicht College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Contactpersoon brugtijd Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen Voor plaatsing in een dansklas wordt auditie gedaan; leerlingen die al les hebben bij de Dansacademie Lucia Marthas hebben hierbij voorrang. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een klassenmentor, die extra zorg biedt, contact onderhoudt met de ouders en wekelijks mentorles geeft, waarin gewerkt wordt met de methode Leefstijl. Decanaat De schooldecaan geeft in de

tweede klassen, samen met de mentoren, voorlichting over de sectoren binnen het vmbo, adviseert leerlingen bij de sectorkeuze en begeleidt leerlingen naar de bovenbouw. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval is er in de onderbouw opvang door een andere docent, in de bovenbouw zoveel mogelijk. Extra begeleiding Bijles In de lessen Nederlands en wiskunde komt er een onderwijsassistent in de klas om leerlingen te ondersteunen bij hun leerachterstanden. Huiswerkbegeleiding Op school is wekelijks de gelegenheid om huiswerk te maken. Begeleiding bij dyslexie Alle leerlingen in de eerste klas worden gescreend; we werken met een dyslexieprotocol. Begeleiding bij faalangst De school verzorgt faalangstre-

Soorten onderwijs Brugklassen

aantal klassen vmbo-b-k + lwoo 1 vmbo-b-k met en zonder lwoo 3 vmbo-k-t 1

aantal leerlingen 15 21 19

vmbo-sector: zorg & welzijn

Open dagen l vrijdag

28 januari 2011 van 19.30 tot 21.30 uur: Open huis met demonstratielessen l zaterdag 29 januari 2011 van 10.30 tot 12.30 uur: Open huis met demonstratielessen.

aantal brugjaren 2 2 2

Rustenburgerstraat 436 1072 HK Amsterdam Zuid 020 662 0011 zuiderlicht@zuiderlicht-.org www.zuiderlicht.org Amarantis Onderwijsgroep dhr. C.P. Dol mw. A.M.C. Stevens interconfessioneel 340 tram 3, 4, 12, 16,24 en 25

ductietrainingen en sociale vaardigheidstrainingen voor leerlingen die dat nodig hebben.

Kosten 1e leerjaar € 120 : ouderbijdrage € 125 : werkweek 1e jaar

Zittenblijven In de eerste klas wordt niet gedoubleerd, m.u.v. zeer bijzondere omstandigheden.

Bijzonderheden Huisvesting De school is gevestigd in twee gebouwen: klas 3+4 in de Rustenburgerstraat 436, klas 1+2 in de Karel du Jardinstraat 54. Het gebouw in de Karel du Jardinstraat wordt gerenoveerd en krijgt een eigen gymzaal. De renovatie zal in het voorjaar van 2011 gereed zijn. Veiligheid Er is een veiligheidscoördinator, camerabewaking, voldoende toezicht in de hele school en een goed contact met de politie. Er worden veiligheidsprojecten - bijvoorbeeld pest-

project - in de klas uitgevoerd. Computers De meeste lokalen hebben vier tot zes pc’s, met internetaansluiting. Buitenschoolse activiteiten De school besteedt veel aandacht aan kunst (theater, museum, fotoproject), sport (wandklimmen, inlineskaten, zwemmen). Ook organiseren we spetterende schoolfeesten! Reizen De brugklassen gaan in het voorjaar een week op schoolkamp, de vierde klassen in het najaar. Ouderbetrokkenheid Ouders kunnen zitting nemen in de ouderraad van de school. Verder Sinds augustus 2009 bestaat er een talentendansklas i.s.m. Lucia Marthas voor bijzondere talenten. Voor plaatsing in deze klas (op kader- en theoretisch niveau) moet auditie gedaan worden.

Schoolprofiel Het Zuiderlicht College is een kleine, veilige school waar iedereen elkaar kent. We besteden veel aandacht aan zorg, kunst en cultuur en natuurlijk aan goed en modern onderwijs. We hebben een speciale dansklas (extra danslessen), maar ook de andere leerlingen krijgen dansles, die worden gegeven door de Dansacademie Lucia Marthas (DALM). Vanaf augustus 2009 zijn we gestart met een vmbo-k/t klas met een uitgebreid dans- en kunstprogramma, waar leerlingen voorbereid worden op mbo-dans. In de bovenbouw volgen de leerlingen het intrasectorale programma zorg & welzijn breed.

96


ScholengidsVO2011-hfdst5-InlVSO8.0 04-11-10 16:20 Pagina 97

5

Scholen voortgezet speciaal onderwijs

Meer hierover kunt u lezen op de website van de samenwerkende Amsterdamse voscholen: www.swvadam.nl. U vindt hier informatie over leerlingenzorg in het Amsterdamse voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, lwoo, het rugzakje en het speciaal onderwijs.

Voortgezet speciaal onderwijs In deze keuzegids zijn alle Amsterdamse scholen voor voortgezet speciaal onderwijs opgenomen. Speciaal onderwijs is voor kinderen met een handicap (lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk) of een stoornis. Een school voor speciaal onderwijs heeft alle voorzieningen en deskundigheid in huis om uw kind goed op te vangen en te begeleiden. Er zijn ook nadelen: uw kind mist het contact met niet-gehandicapte leeftijdgenoten en bovendien moet uw kind naar alle waarschijnlijkheid extra reizen van en naar school.

Hebt u nog vragen dan kunt u bellen met de coördinator: Frits Otto, tel. 020 480 1702.

Eerst een indicatie Speciaal onderwijs of extra hulp: het rugzakje

In beide gevallen (speciaal onderwijs of ‘een rugzakje’) moet wel eerst bekeken worden of uw kind in aanmerking komt voor het gekozen onderwijs. Ouders moeten hiervoor een toelatingsbeslissing (indicatie) aanvragen bij een onafhankelijke Commissie voor Indicatiestelling (CvI). Deze commissie beoordeelt aan de hand van landelijke regels of uw kind een indicatie krijgt. De scholen voor speciaal onderwijs zijn verdeeld in vier clusters, de Regionale Expertise Centra (REC’s). Elk REC heeft een Commissie voor Indicatiestelling. Daar moet u dus zijn voor het aanvragen van een indicatie. De gegevens van de REC’s ziet u op de volgende pagina:

In de wet staat dat ouders met een kind voor het speciaal onderwijs zelf kunnen kiezen welk onderwijs hen het beste lijkt voor hun kind: een school voor speciaal onderwijs of een gewone school. Als een kind wordt toegelaten op een gewone school, dan krijgt die school extra geld voor meer leerkrachten, extra hulpmiddelen of ambulante begeleiding. Dit kind krijgt zogezegd ‘een rugzakje mee’. Heeft uw kind een rugzakje en wilt u hem/haar aanmelden op een gewone school dan kan dat alleen als uw kind van de basisschool een advies heeft gekregen voor die opleiding. De school waar u uw kind aanmeldt beoordeelt dan of uw kind plaatsbaar is op de opleiding en of ze uw kind de zorg en begeleiding kunnen bieden die uw kind nodig heeft.

97


ScholengidsVO2011-hfdst5-InlVSO8.0 04-11-10 16:20 Pagina 98

Regionale Expertise Centra (REC’s) REC 1: blinde en slechtziende kinderen

tel. 035 577 3300 www.visioweb.org REC 2: dove en slechthorende kinderen en

kinderen met spraak- en/of taalproblemen REC Noord-Holland en Flevoland tel. 020 346 0662 www.rec2holland-flevoland.nl REC 3: kinderen met een verstandelijke en/of

lichamelijke handicap en langdurig zieke kinderen REC Noord-Holland tel. 020 346 0663 www.recnoordholland.nl REC 4: kinderen met ernstige gedrags-

problemen en/of psychiatrische problemen REC BovenAmstel tel. 020 555 8333 www.recbovenamstel.nl

Tip Ga niet naar een school waar al je vrienden naar toe gaan als je het niet leuk vindt.

Youri Niessen

98


ScholengidsVO2011-hfdst5-vsoScholen8.0 04-11-10 16:20 Pagina 99

Alexander Graham Bellschool Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Richting

Aanmeldingsprocedure Voor meer informatie over aanmelding op het voortgezet speciaal onderwijs kunt u terecht bij het betreffende REC-cluster (zie p. 98).

Er is een aparte sociale vaardigheidstraining voor leerlingen die dit nodig hebben.

tijd , activiteiten in samenwerking met andere scholen en sportdagen.

Ambulante begeleiding

Reizen Indien nodig kan speciaal vervoer (taxi) geregeld worden. De gemeente van herkomst vergoedt over het algemeen de kosten voor openbaar vervoer.

Bij ziekte van een docent vangt een andere docent de leerlingen op.

De A.G. Bell biedt ambulante begeleiding voor leerlingen met problematiek op het gebied van gehoor en taal, met een communicatieve of auditieve hulpvraag, die op reguliere scholen hun lessen volgen. Hiervoor is ook een beschikking nodig.

Extra begeleiding

Bijzonderheden

Er is een huiswerkklas en een bibliotheek. Bijna alle leerlingen krijgen logopedie. Het zorgteam bestaat uit een afdelings coĂśrdinator, psycholoog, maatschappelijk werker en een interne begeleider. Ook kan een schoolarts worden ingeschakeld. Bij de begeleiding van de leerlingen zijn verder de mentor, logopediste, akoepediste, psycholinguĂŻste en fysiotherapeute betrokken.

Huisvesting Een groot aantal lokalen is voorzien van speciaal voor slechthorenden aangebrachte apparatuur (solo apparatuur, vocalight).

Mentoraat Iedere klas heeft een mentor.

Opvang bij lesuitval

Burgemeester Eliasstraat 76 1063 EX Amsterdam Nieuw-West 020 - 611 1213 info@agbell.nl www.agbell.nl Stichting Orion openbaar

Ouderbetrokkenheid Via ouderraad en medezeggenschapsraad.

Computers In elk lokaal is minstens een computer aanwezig. Buitenschoolse activiteiten Excursies, cursussen na school-

Soorten onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs REC 2 Aanvullende informatie Voortgezet onderwijs aan leerlingen met hoor-, taal- en/of spraakproblemen. Leerlingen met een auditieve en communicatieve hulpvraag.

Kennismaken

Schoolprofiel De missie van de A.G. Bell Scholengemeenschap: De opgroeiende dove of slechthorende leerling en de leerling met ernstige spraak/taalmoeilijkheden in zijn/haar groei naar volwassenheid die vorm van aangepast onderwijs te bieden waarop zij volgens aanleg en wens recht hebben, zodat zij zo volwaardig en zelfstandig mogelijk hun plaats in de maatschappij kunnen vinden.

Schoolprofiel

De visie van de A.G. Bell Scholengemeenschap: Leerlingen die tot de doelgroep van de school behoren, hebben recht op een opleiding die optimaal bij hun cognitieve niveau past, met andere woorden de handicap op zich mag geen belemmering vormen voor de gewenste leerroute. Lessen worden, waar nodig, gegeven in het Nederlands ondersteund door gebaren.

Kennismaking en informatie verloopt via de interne begeleider.

99


ScholengidsVO2011-hfdst5-vsoScholen8.0 04-11-10 16:20 Pagina 100

A

Alphons Laudyschool VSO Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Adjunct directeur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure

Kosten per jaar

Voor meer informatie over aanmelding op het voortgezet speciaal onderwijs kunt u terecht bij het betreffende REC-cluster (zie p. 98).

€ 40 : ouderbijdrage € 55 : werkweek 1e jaar

Mentoraat Iedere groep heeft een mentor, de groepsleerkracht. Daarnaast is er voor iedere groep een comentor, dit is een vakleerkracht of leraarondersteuner.

Opvang bij lesuitval Bij afwezigheid of ziekte van een leerkracht wordt deze vervangen door vaste invallers. Mocht dit niet lukken, dan wordt het rooster voor die dag aangepast en zijn vakleerkrachten inzetbaar op de hele groep.

Bijzonderheden Huisvesting Er zijn vergevorderde plannen voor nieuwbouw op hetzelfde terrein. In afwachting daarvan is een deel van de leerlingen gehuisvest in een porto-cabin. Buitenschoolse activiteiten Op zes vrijdagavonden worden activiteiten voor de leerlingen georganiseerd waaronder disco’s. Ook zijn er kampweken. Aanvullende informatie De Alphons Laudyschool is een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen in Amsterdam: kinderen

Soorten onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs REC 3 Aanvullende informatie De Alphons Laudyschool is een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen in Amsterdam: kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling en moeilijkheden met leren. Naast de reguliere groepen zijn er twee groepen voor leerlingen met een intensieve zorg- en/of onderwijsvraag. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de stages. Leerlingen lopen vanaf hun vijftiende jaar zowel groepsgewijs als individueel stage. In de lessen wordt toegewerkt naar de landelijk genormeerde KPC-certificaten.

Kennismaken Wanneer u meer informatie wilt over de school of een nadere kennismaking, dan kunt u hiervoor de school bellen en met een van de directieleden een afspraak maken.

met een achterstand in hun ontwikkeling en moeilijkheden met leren. Naast de reguliere groepen zijn er twee groepen voor leerlingen met een intensieve zorg- en/of onderwijsvraag. Bijzondere aandacht wordt

Van Nijenrodeweg 648 1082 HZ Amsterdam Zuid 020 - 644 5684 nijenrode@alphonslaudy.nl www.alphonslaudy.nl Stichting Kolom mw. F. Knol dhr. B. Vloedbeld oecumenisch 159 tram 51 (richting Amstelveen Westwijk) uitstappen bij van Boshuizenstraat, dan 5 minuten lopen

gegeven aan de stages. Leerlingen lopen vanaf hun vijftiende jaar zowel groepsgewijs als individueel stage. In de lessen wordt toegewerkt naar de landelijk genormeerde KPCcertificaten.

Schoolprofiel De school heeft twee locaties: een voor speciaal onderwijs in Osdorp en een voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) in Buitenveldert. Speerpunten binnen de vso-locatie zijn zelfredzaamheid en arbeidstoeleiding (middels interne en externe stage). De school is bezig met een veranderings- en vernieuwingsproces waarin het opzetten van meer gestructureerd lesaanbod centraal staat. Voor de cognitieve vakken wordt gebruik gemaakt van nieuwe leerlijnen die binnen de hele school ingevoerd zijn. De nadruk ligt op de uitstroomrichtingen: Koken, Tuin en dier, Huishouding en verzorging en Kunst. Iedere groep heeft een groepsleerkracht (tevens mentor) en een co-mentor. De groepsleerkracht geeft de algemeen vormende vakken zoals rekenen, lezen en schrijven, wereldoriÎntatie en lichaamsverzorging. Daarnaast geven vakdocenten les in verschillende vakken als koken, keramiek, tekenen en handvaardigheid, techniek en fietstechniek, tuin en textiel. Op de vso-locatie krijgen ongeveer 159 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar onderwijs. Opbouw van het onderwijs: onderbouw (12 t/m 14 jaar), middenbouw (15 t/m 17 jaar) en bovenbouw (18 t/m 20 jaar). In de onderbouw krijgen de leerlingen een breed pakket aan vakken aangeboden. In de middenbouw richt het onderwijs zich op meer specifieke vakken. De leerlingen in de middenbouw lopen interne en externe groepsstages. Het onderwijs in de bovenbouw richt zich meer op de individuele leerling en bestaat voor een groot deel uit het lopen van externe stage. De stage coördinator is binnen de school verantwoordelijk voor de contacten met de stageadressen en zorgt ervoor dat iedere leerling op een voor hem of haar passende stageplaats terecht komt. De docenten begeleiden de leerlingen tijdens de stages. Sinds schooljaar 2006-2007 zijn er kunstprojecten. Hierin wordt samengewerkt met verschillende kunstenaars.

100

Aa

Vo aa sp te RE

M

Al gr kra da ge ee

O

Bij lin

Ex

Ind on di ku sc ee he

S

V

A V p

K


ScholengidsVO2011-hfdst5-vsoScholen8.0 04-11-10 16:20 Pagina 101

Altra College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Stationsplein 63 1012 AB Amsterdam Centrum 020 - 555 8333 directie@altracollege.nl www.altracollege.nl Stichting Altra algemeen bijzonder 800 openbaar vervoer

n

s

C-

Aanmeldingsprocedure

Ambulante begeleiding

Voor meer informatie over aanmelding op het voortgezet speciaal onderwijs kunt u terecht bij het betreffende REC-cluster (zie p. 98).

Leerlingen ontvangen na hun vertrek naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs of MBO (ROC) minimaal een jaar ambulante begeleiding.

strenge regels om de veiligheid van leerlingen te waarborgen. Computers Altra College heeft één computer per vier leerlingen beschikbaar.

Mentoraat Altra College werkt in kleine groepen, waardoor de leerkrachten veel persoonlijke aandacht aan de leerlingen kunnen geven. Iedere leerling heeft een vaste mentor.

Opvang bij lesuitval Bij lesuitval blijven de leerlingen op school.

Extra begeleiding Indien gewenst kunnen ouders ondersteuning bij de opvoeding krijgen. De leerlingen kunnen extra begeleiding op school krijgen, bijvoorbeeld een training sociale vaardigheden.

Bijzonderheden Huisvesting We vinden het belangrijk dat leerlingen dicht bij huis, in eigen buurt of wijk, naar school kunnen gaan. Daarom heeft het Altra College afdelingen in alle delen van de stad. Bijna al deze afdelingen zijn gehuisvest in nieuwe of onlangs vernieuwde schoolgebouwen. De adressen van de afdelingen staan onder Schoolprofiel op deze pagina. Veiligheid De kleinschalige aanpak van het onderwijs zorgt voor een persoonlijke en veilige sfeer op school. Daarnaast gelden

Soorten onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs REC 4 Aanvullende informatie Voortgezet onderwijs aan leerlingen met gedrags- en/of psychiatrische problemen.

Kennismaken Ouders en leerlingen kunnen kennismaken met de school door telefonisch een afspraak te maken met de teamleider van de betreffende afdeling. Zie voor adressen en telefoonnummers onder Schoolprofiel.

101

Buitenschoolse activiteiten Altra College organiseert buitenschoolse activiteiten met name gericht op arbeidstoeleiding.

lege erg belangrijk. Als we de problemen goed willen aanpakken, hebben we elkaar immers hard nodig. We houden ouders dan ook zo goed mogelijk op de hoogte van wat er op school gebeurt en van de vorderingen die de leerlingen maken. Daarom voeren we jaarlijks een aantal gesprekken met de ouders.

Ouderbetrokkenheid Goed contact met ouders of verzorgers is voor het Altra Col-

Schoolprofiel Het Altra College is een school voor kinderen die door gedrags- en/of psychiatrische problemen niet kunnen deelnemen aan het gewone voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen die op het Altra College zitten hebben eerder op een andere school gezeten. Op het Altra College krijgen ze een nieuwe kans, zodat ze weer terug kunnen naar de school die het beste past bij hun mogelijkheden. Als dat niet lukt, proberen we hen voor te bereiden op een baan. Er wordt gewerkt in kleine groepen (zeven tot veertien leerlingen) waardoor veel individuele aandacht kan worden gegeven. Net als in het gewone voortgezet onderwijs krijgen de leerlingen les in zowel therorie- als in praktijkvakken. Ongeveer 40% haalt jaarlijks ÈÈn of meerdere deelcertificaten op vmbo-niveau. Ook zijn er leerlingen die een IVIO-deelcertificaat behalen (individueel onderwijs). Het Altra College is onderdeel van de Stichting Altra, een instelling voor jeugdzorg en speciaal onderwijs. Het Altra College heeft vijf afdelingen in Amsterdam: - Centrum/Oud-West, Konijnenstraat 7, tel. 020 788 22 11 - Noord, Purmerweg 116, tel. 020 632 80 90 - Zuidoost, Kortvoort 60, tel. 020 690 66 29 - West, Louis Couperusstraat 131, tel. 020 611 70 87 - Bascule Extern (havo/vwo), Stadhouderskade 60, tel. 020 627 77 21


ScholengidsVO2011-hfdst5-vsoScholen8.0 04-11-10 16:20 Pagina 102

K

Heldringschool Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure De ouders kunnen telefonisch contact opnemen met de school en een afspraak maken voor een kennismakingsbezoek. Voor plaatsing is een geldige indicatie nodig. Voor meer informatie over aanmelding op het voortgezet speciaal onderwijs kunt u terecht bij het betreffende REC-cluster (zie p. 98).

Mentoraat Alle leerlingen zijn ingedeeld in een groep met een klassenonderwijzer.

Opvang bij lesuitval In de meeste gevallen worden de leerlingen opgevangen en verdeeld over de andere groepen.

Extra begeleiding Creatieve therapie: de doelstellingen voor creatieve therapie hebben meestal te maken met het vergroten van het zelfvertrouwen, het versterken van de identiteit, het verminderen van

Burgemeester Eliasstraat 20 1063 EW Amsterdam Nieuw-West 020 - 447 3583 info@deheldringschool.nl www.deheldringschool.nl Stichting Kolom oecumenisch 156 tram 7, 14 en bus 21, 64 en 80

Aa

angst en het leren omgaan met gevoelens. Logopedie: de communicatieve vaardigheden van de leerling en het niveau van de spraak/taalontwikkeling worden bekeken.

Vo aa sp te RE

M Ambulante begeleiding De school biedt ambulante begeleiding aan leerlingen met een verstandelijke handicap in het reguliere en voortgezet onderwijs. De begeleiding is gericht op ondersteuning en advisering van de leerkracht, het schoolteam en de ouders, zodat de leerling een verantwoorde, geïntegreerde plaats in de schoolgemeenschap heeft. De ambulant begeleiders van de school werken samen met collega’s van andere cluster 3 scholen in de dienst ambulante begeleiding van het REC.

Kosten per jaar € 40 : ouderbijdrage € 110 : werkweek 1e jaar

Soorten onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs REC 3 Aanvullende informatie De Heldringschool is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk).

Kennismaken Na een telefonische afspraak bent u welkom om de school te bezoeken.

Schoolprofiel Het onderwijs op de Heldringschool is voornamelijk toekomstgericht. Dat wil zeggen dat de leergebieden anticiperen op de situatie van de leerlingen na de schooltijd. De centrale thema’s zijn wonen, werken en vrije tijd. Het onderhouden en ontwikkelen van taal en rekenen blijven vanzelfsprekend onderdelen van het leergebied. Stage Vanaf zeventien jaar lopen alle leerlingen stage. Rond het vijftiende jaar wordt bij elke leerling een assessment afgenomen. Binnen de school zijn er mogelijkheden om een opleiding te volgen. Leerlingen kunnen deelnemen aan de volgende opleidingen: Schoonmaak in de Groothuishouding, Groenvoorziening, Horeca, Detailhandel, Textiel, Magazijn en Werken in de Kinderopvang. Er kan een officieel certificaat behaald worden voor alle opleidingen. De WRA-groep (Werkvoorziening Regio Amsterdam) heeft ook diverse mogelijkheden: in kassen werken, post verwerken, schilder- en timmerklussen en op de werkplaats Pantar met uitvoerend werk (inpakwerk, uitzendwerk en werkzaamheden in drukkerij en magazijn). Verder kunnen leerlingen stage lopen in het vrije bedrijf. Het creatieve zijde-atelier Zij aan Zij (van Stichting Philadelphia) biedt ook stageplekken. Leerlingen kunnen verschillende stages lopen om een zo breed mogelijke werkervaring op te doen. We werken met stagecontracten en maken een evaluatie. Op deze manier bereiden wij de leerlingen goed voor op een toekomst met al dan niet betaald werk.

102

In lee In lee sta sta to

O

Vo ro ee lin de an bo ge

S

V

A D c D m 3 a a b

K


ScholengidsVO2011-hfdst5-vsoScholen8.0 04-11-10 16:20 Pagina 103

Kingmaschool Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Voor meer informatie over aanmelding op het voortgezet speciaal onderwijs kunt u terecht bij het betreffende REC-cluster (zie p. 98).

Mentoraat In de onderbouw hebben de leerlingen een vaste leerkracht. In de bovenbouw krijgen de leerlingen een mentor. Het stagebureau ondersteunt bij stages en verdere arbeidstoeleiding.

Opvang bij lesuitval Voorziene uitval is in het jaarrooster ingepland. Bij uitval van een leerkracht worden de leerlingen in de onderbouw verdeeld en ondergebracht in andere klassen. In de bovenbouw worden alleen in uiterste gevallen de leerlingen naar huis

gestuurd. Dit na overleg met de ouders.

Extra begeleiding De school kent een zorgcoรถrdinator die ouders kan adviseren rond 1:1-begeleiding in de groep. De school ondersteunt leerlingen met zwaardere problematiek, met drama- en creatieve therapie. Er is een zorgklas waarin intensief wordt samengewerkt met de Bascule en Cordaan. In deze groep zitten maximaal 7 leerlingen met meervoudige problematiek.

Beijerlandstraat 2 1025 NN Amsterdam Noord 020 - 636 2487 info@kingmaschool.nl www.kingmaschool.nl Stichting Orion openbaar 300 zie onze website

Bijzonderheden Huisvesting De Kingmaschool is op drie lokaties gevestigd en is voorzien van alle benodigheden voor praktijkopleidigen.

Ouderbetrokkenheid Betrokkenheid van ouders staat voorop. Er is een ouderraad die het beheer voert over de ouderbijdrage. Enkele ouders zitten in de medezeggenschapsraad.

Veiligheid Het schoolteam heeft agressieregulatietraining gevolgd. Voor de leerlingen zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd (Loverboys, drugsgebruik, e.d.). Computers De school hanteert een leerlingvolgsysteen. Er zijn computers op iedere lokatie.

Ambulante begeleiding De school beschikt over een Ambulante Begeleidingsdienst. Wij bieden geindiceerde AB met een indicatiestelling voor Leerling Gebonden Financiering (het Rugzakje).

Buitenschoolse activiteiten De Kingmaschool kent schoolreizen, schoolkampen en educatieve activiteiten in musea en theaters.

Schoolprofiel Soorten onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs REC 3 Aanvullende informatie De Kingmaschool is een openbare school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (vso-zmlk). Deze kinderen hebben een achterstand in hun ontwikkeling en moeilijkheden met leren. Er zitten bij ons op school ongeveer 300 leerlingen in de leeftijd van twaalf tot twintig jaar. Ze zijn afkomstig uit Amsterdam en omgeving. De school kent ook een aantal groepen voor leerlingen die naast hun verstandelijke beperking ook ernstige gedragsproblemen hebben.

Kennismaken

De Kingmaschool biedt onderwijs waarbij het accent ligt op de praktische vorming. We stemmen het onderwijs optimaal af op de individuele leerling. We richten ons daarbij op het begeleiden van de leerlingen naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de toekomst. Veel van onze vakken zijn dan ook direct gericht op het aanleren van vaardigheden die in de dagelijkse praktijk toepasbaar zijn. De Kingmaschool heeft een groot netwerk van stagebedrijven waar leerlingen groepsgewijs en individueel, vanaf hun 16de jaar, werkervaring opdoen. Daarnaast participeert de school in een aantal leerwerkbedrijven. Het is het streven van de Kingmaschool om jongeren op hun 12de jaar vast te pakken en pas los te laten op het moment dat zij een plek op de arbeidsmarkt hebben gevonden. Dependance Zuidoost De Kingmaschool heeft een dependance in Zuidoost, voor kinderen die in de buurt van Zuidoost wonen: Dubbelink 1, tel. 368 1071.

Na een telefonische afspraak met de adjunct directeur, kunt u komen kennismaken op de Kingmaschool.

103


ScholengidsVO2011-hfdst5-vsoScholen8.0 04-11-10 16:20 Pagina 104

Koninklijke Visio Onderwijs Adres Stadsdeel Telefoon Bestuur Richting

Aanmeldingsprocedure Voor meer informatie over aanmelding op het voortgezet speciaal onderwijs kunt u terecht bij het betreffende REC-cluster (zie p. 98).

Mentoraat Iedere leerling heeft een mentor. In de eerste twee leerjaren zijn mentoruren ingeroosterd.

Opvang bij lesuitval Lesuitval wordt zo veel mogelijk opgevangen door de leerlingen over de andere docenten te verdelen of een invaller de lessen te laten overnemen.

D Slotermeerlaan 103 1063 JN Amsterdam Nieuw-West 020 - 613 1176 Visio Landelijke Stichting Onderwijs Slechtzienden Blinden algemeen bijzonder

Aa

ning krijgen bij zaken die verband houden met hun beperking. De docenten kunnen voorlichting krijgen over de aard van de beperking en de gevolgen daarvan. Oplossingen worden waar mogelijk geboden.

Vo aa sp te RE

M

De vin kla lee lee jaa be ha

Bijzonderheden Computers Er wordt computerles gegeven als dat nodig is en veel van de lessen worden met behulp van een computer gegeven, waarbij vergrotingen, spraak en een brailleleesregel tot de mogelijkheden behoren.

O

Le sp de gr ve tre ta ou

Extra begeleiding Extra hulp bij problemen met de Nederlandse taal wordt geboden.

Ambulante begeleiding Leerlingen met een visuele beperking in het reguliere onderwijs kunnen een beroep doen op ambulante begeleiding. Zij kunnen speciale trai-

Ex

De cia ho

Soorten onderwijs

S

Voortgezet speciaal onderwijs REC 1

V

Aanvullende informatie Voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen met een visuele beperking. Aangeboden wordt vmbo op meerdere niveaus.

Kennismaken Kennismaken is het hele jaar door mogelijk. Het is verstandig telefonisch een afspraak te maken.

Schoolprofiel Het onderwijs is geheel individueel bepaald. Het lesrooster wordt aangepast aan de individuele behoefte van een leerling. Indien nodig worden bijvoorbeeld lessen mobiliteit of lessen sociale vaardigheden toegevoegd aan de normale vakken van het vmbo. De groepen zijn klein, gemiddeld ongeveer zes leerlingen. Dit geeft de mogelijkheid om optimale resultaten te behalen.

104

A O g

K


ScholengidsVO2011-hfdst5-vsoScholen8.0 04-11-10 16:20 Pagina 105

De Wetering Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

ijs

Aanmeldingsprocedure Voor meer informatie over aanmelding op het voortgezet speciaal onderwijs kunt u terecht bij het betreffende REC-cluster (zie p. 98).

Mentoraat De extra zorg op onze school vind je terug in de kleine klassen met een vaste leerkracht/mentor. Het leerniveau wordt twee keer per jaar getest. Op basis van die bevindingen wordt het handelingsplan opgesteld.

opleiding, deze leiden op tot landelijk erkende certificaten. Via het I.V.I.O. halen leerlingen tal van erkende deeldiploma’s. Voor Nederlands, Engels en boekhouden. Daarnaast bieden wij tijdelijk onderwijs aan niet geÏndiceerde leerlingen via het onderwijs-schakel-loket.

Opvang bij lesuitval

Bijzonderheden

Lesuitval komt op onze school sporadisch voor. Bij ziekte van de groepsleerkracht wordt de groep overgenomen. Schoolverzuim wordt strikt geregistreerd en er wordt direct contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

Huisvesting We hebben praktijklokalen voor techniek, koken en verzorging. Aan nieuwbouw wordt gewerkt. Er wordt samengewerkt met andere scholen binnen het REC.

Extra begeleiding De school verzorgt tevens specialisaties voor verzorging, houtbewerking en de kwikfit

voor rust, zekerheid en veiligheid zodanig dat de leerlingen adequaat en op hun eigen niveau op vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt worden voorbereid. Computers De school beschikt over een goed uitgerust computerlokaal.

Ambulante begeleiding Leerlingen die via ons een andere vorm van onderwijs gaan volgen, houden regelmatig contact met een ambulante begeleider.

Veiligheid De school participeert in het overleg Veiligheid. Wij streven er naar om op een eigentijdse en uitdagende wijze te zorgen

Soorten onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs REC 4 Aanvullende informatie Onze school is bestemd voor leerlingen van 11 tot 18 jaar die geïndiceerd zijn voor REC 4 en praktijk onderwijs behoeven.

Kennismaken Kennismaken kan het gehele schooljaar door middel van een persoonlijke afspraak.

105

Gaasterlandstraat 7 1079 RH Amsterdam Zuid 020 - 644 2232 vsodewetering@hetnet.nl www.vsodewetering.nl Stichting Orion openbaar 120 tram 4, bus 8, 15, 173 en metro 50, 51

Buitenschoolse activiteiten De school organiseert jaarlijks een activiteitenweek en een sportdag. Op vrijdagmiddag

zijn er culturele en sportieve activiteiten. Reizen Via school kunnen de leerlingen die in Amsterdam wonen een abonnement voor het openbaar vervoer krijgen. Ouderbetrokkenheid Ouderavonden worden georganiseerd en er is een geleding ouders in de medezeggenschapsraad.

Schoolprofiel Een krachtig schoolklimaat is de basis voor het onderwijskundig maatwerk dat wij willen leveren. Kernwaarden daarbij zijn: wederzijds respect, veiligheid en vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen. Het onderwijs sluit aan op wat onze leerlingen al kunnen en kennen en het sluit aan op wat onze leerlingen nog moeten leren, in wonen, in werken en in vrijetijdsbesteding. Het onderwijskundig aanbod wordt uitgewerkt in geïntegreerde leerlijnen zelfredzaamheid en arbeidstoeleiding. Jongeren worden op hun toekomst praktisch voorbereid door middel van de stage. Met veel bedrijven hebben wij een jarenlange relatie. De (stage)leerkracht zoekt naar passende stageplekken, begeleidt de leerlingen bij het solliciteren en onderhoudt contact met de bedrijven waar de leerlingen tijdens deze periode verblijven. De stages in het kader van de opleidingen voor het diploma Restaurantmedewerker 1 staan in het teken van het verwerven van specifieke vakkennis. Stages in een grootwinkelbedrijf ondersteunen de opleiding voor detailmedewerker 1 in de praktijks. Deze cursussen worden afgerond met een landelijk erkend diploma. Vanuit onze school stromen leerlingen uit naar vmbo-scholen, ROC’s waar zij hun opleiding voortzetten in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg. Leerlingen die vast gaan werken, worden begeleid door een Job Coach. Naast ouderavonden houdt de klassenleerkracht middels frequente huisbezoeken contact met de ouders.


ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 106

6

Bijzondere onderwijsvoorzieningen

Sommige kinderen gaan naar een particuliere school, of een school buiten Amsterdam. Ook zijn er scholen die internationaal onderwijs bieden of extra taal. Voor leerlingen die het Nederlands nog niet goed beheersen is er de Kopklas. In dit hoofdstuk vindt u meer informatie en de scholen op een rij.

Particuliere scholen Bijna alle kinderen gaan naar een school die geld krijgt van de overheid. Maar je kunt ook naar een school die niet door de overheid wordt betaald: een particuliere school. Het onderwijs op deze scholen is wel veel duurder dan op andere scholen. Ook een particuliere school moet zich houden aan de wetten en regels van de overheid. Sommige particuliere scholen geven een versnelde opleiding of zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met leerproblemen. Hier volgen vier particuliere VO-scholen in Amsterdam.

Luzac Lyceum Amsterdam vmbo-t, havo, vwo Kosten eerste leerjaar: ongeveer € 13.000 Uiterwaardenstraat 263 1079 CR Amsterdam tel. 020 671 4004 www.luzac.nl

Stebo Junior College vmbo-t, havo, vwo Kosten eerste leerjaar: vanaf ongeveer € 18.500 J.J. Viottastraat 38 1071 JS Amsterdam tel. 020 573 6020 info@stebo-amsterdam.nl

De Amsterdamsche School vmbo-t, havo, vwo Kosten eerste leerjaar: ongeveer € 18.500 Nieuwezijds Voorburgwal 68-70 1012 SE Amsterdam tel. 020 625 4690 info@amsterdamscheschool.nl

www.stebo.nl

Stichting de Nieuwe School alleen staatsexamen vmbo-t, havo, vwo Herengracht 274 1016 BW Amsterdam tel. 020 623 4809 info@denieuweschool.com

www.amsterdamscheschool.nl

www.denieuweschool.com

106


ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 107

Scholen rond Amsterdam Sommige Amsterdamse kinderen gaan naar een vo-school buiten Amsterdam. Hieronder staan er een paar: Amstelveen Amstelveen College vmbo-t, havo, vwo, gymnasium tel. 020 503 2266 / 503 2299 info@amstelveencollege.nl www.amstelveencollege.nl

Hermann Wesselink College vmbo-t, havo, vwo, tweetalig vwo, gymnasium tel. 020 645 9751 school@hermannwesselinkcollege.nl www.hermannwesselinkcollege.nl

Keizer Karel College havo, vwo, technasium, gymnasium tel. 020 641 5700 kkc@keizerkarelcollege.nl www.keizerkarelcollege.nl

Waterland Bernard Nieuwentijt College Monnickendam mavo, havo, vwo tel. 0299 658 383 info@bernardnieuwentijt.nl www.bn-college.nl

Weesp Casparuscollege vmbo-beroeps (basis en kader) tel. 0294 460 200 info@cc.gsf.nl

Tip

www.casparuscollege.nl

Je bent opeens heel zelfstandig. Minder vind ik het sjouwen met alle boeken.

Vechtstede College vmbo-t, havo, vwo, tweetalig vwo tel. 0294 410 796 info@vsc.gsf.nl www.vechtstedecollege.nl

Zaanstad Pascal College / Pascal Zuid vmbo, havo, vwo, gymnasium tel. 075 616 7355 / 616 7900 infopascalstraat@pascalcollege.org www.pascalcollege.nl

Maia Friend

www.pascalzuid.nl

Het Zaanlands Lyceum havo, vwo, gymnasium tel. 075 617 0055 infozl@zaanlands.nl www.zaanlands.nl

107


ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 108

Internationaal onderwijs Engels is de belangrijkste internationale taal. Het is vaak de voertaal in populaire muziek, films en tv-series. Maar ook in het bedrijfsleven en in de wetenschap speelt Engels een belangrijke rol. Veel studies in het hoger beroepsonderwijs en op de universiteiten worden geheel of gedeeltelijk in het Engels gegeven en de meeste studieboeken zijn Engelstalig.

men en krijgen een regulier vwo-, havo- of vmbodiploma. Voor het Engels kunnen aanvullende certificaten worden behaald. U kunt ook kijken op de website www.tweetaligonderwijs.nl

Deze scholen hebben tweetalig onderwijs: Het Berlage Lyceum, Hervormd Lyceum West, Hubertus Vakschool en Scholengemeenschap Reigersbos. Informatie over tweetalig onderwijs kunt u bij de school zelf opvragen.

In Amsterdam wordt op een aantal scholen internationaal onderwijs gegeven. De vorm waarin dit wordt gegeven verschilt: op sommige scholen worden alle zaakvakken in het Engels gegeven (tweetalig onderwijs); andere scholen hebben het normale lesprogramma en bieden daarnaast meer dan het verplichte aantal uren taalonderwijs (versterkt taalonderwijs). En op andere scholen is het hele lesprogramma internationaal georiënteerd (internationaal onderwijs).

Versterkt talenonderwijs (vto) Versterkt talenonderwijs betekent dat er extra lesuren taalonderwijs bovenop de verplichte aantal uren komen. Er is geen koppeling van talen aan andere vakken zoals bij tweetalig onderwijs. Onder meer Het 4e Gymnasium, Het Amsterdams Lyceum en IJburg College bieden versterkt talenonderwijs aan. Meer informatie kunt u krijgen bij de scholen zelf.

Tweetalig onderwijs (tto) Internationaal onderwijs

Tweetalig onderwijs (tto) houdt in dat bij zaakvakken als bijvoorbeeld geschiedenis en biologie een andere taal dan het Nederlands wordt gebruikt als instructie- en communicatietaal. In een tweetalige klas spreken docenten en leerlingen in principe dus geen Nederlands, maar de vreemde taal.

Internationaal onderwijs heeft een ander lesprogramma dan Nederlandse scholen: het basisonderwijs heeft het International Primary Curriculum (IPC), het voortgezet onderwijs heeft het International Baccalaureat (IB) programma. Het Internationaal Baccalaureaat (IB-diploma) geeft toegang tot hogescholen en universiteiten in alle werelddelen. Internationaal onderwijs richt zich vooral op kinderen van expatriates (expats), nietNederlanders die tijdelijk in Nederland wonen, en op kinderen van Nederlanders die uit het buitenland zijn teruggekeerd (impats). Amsterdam heeft vijf internationale scholen. Vier van deze scholen zijn particuliere scholen. Eén ervan wordt door de overheid betaald: de openbare Amsterdam International Community School (AICS).

Tto heeft twee belangrijke doelen: het vergroten van de taalbeheersing van leerlingen en het verkrijgen van een internationale oriëntatie. In Nederland bestaat deze onderwijsvorm sinds 1989 en gaat het meestal om tweetalig EngelsNederlands. De Inspectie voor het Onderwijs en het Ministerie van OCW hebben formele criteria opgesteld voor tweetalig onderwijs. Er is een maximum gesteld aan het totaal aantal lessen dat in het Engels mag worden gegeven. Verder moet het Nederlandse lesprogramma worden gevolgd en mag het niet ten koste gaan van de ontwikkeling van taalvaardigheid Nederlands. Het Europees Platform heeft in samenwerking met de scholen een standaard voor tweetalig onderwijs opgesteld, waar elke school zijn eigen invulling aan geeft. Kinderen die tweetalig onderwijs hebben gevolgd, doen Nederlandstalig eindexa-

Amsterdam International Community School (AICS) De AICS is gestart in 2003. De school biedt een internationaal georiënteerd onderwijsprogramma voor leerlingen van 4 tot 18 jaar. Het onderwijs op de AICS wordt geheel in het Engels gegeven, volgens het curriculum van het Internationaal

108


ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 109

Baccalaureaat. Daarnaast is voor alle leerlingen het vak Nederlands verplicht. Internationaal onderwijs is kostbaar. Dat komt onder andere door de kleine klassen, de hogere personele kosten (vanwege werving en scholing in het buitenland) en de examen- en licentiekosten van de IB-organisatie. Het is daarom normaal dat voor internationale scholen een ‘schoolfee’ gevraagd wordt. De AICS is een van de negen Dutch International Schools die door het Ministerie van OCW zijn aangewezen (en extra gesubsidieerd) om internationaal onderwijs te bieden. Voor de AICS bedraagt de ‘schoolfee’ voor het IB Diploma Programme (all in) € 5.800 per jaar. Voor de ongesubsidieerde internationale scholen liggen die ‘fees’ tussen de € 15.000 en de € 20.000 per jaar. Om het IB-Diploma programma voor meer Amsterdamse leerlingen bereikbaar te maken is een fonds opgericht die afhankelijk van het inkomen 50% van de kosten vergoed.

Franse School Uiterwaardenstraat 60a 1079 CB Amsterdam tel. 020 644 6507 www.lyceevangogh.nl

Japanese School of Amsterdam Karel Klinkenbergstraat 137 1061 AL Amsterdam tel. 020 611 8136 amsterdam@jsa.nl www.jsa.nl

International School of Amsterdam Sportlaan 45 1185 TB Amstelveen tel. 020 347 1111 info@isa.nl www.isa.nl

De AICS wil nadrukkelijk een ‘community school’ zijn voor alle Amsterdamse leerlingen die de ambitie hebben internationaal onderwijs te volgen. Met ingang van het schooljaar 2008-2009 mag de AICS (als een van vijf scholen in Nederland) ook twintig gewone (niet-expat) Nederlandse leerlingen toelaten tot het Diploma Programme van het IB. De AICS gaat dit onderwijsaanbod integreren in de bovenbouw. Om het IB-Diploma Programme ook echt voor alle Amsterdamse leerlingen bereikbaar te maken, onderzoekt het AICS de mogelijkheden om een fonds in te stellen waaruit op basis van draagkracht studiebeurzen kunnen worden gefinancierd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de school zelf:

Leukst?

Amsterdam International Community School (AICS) Prinses Irenestraat 59 1077 WV Amsterdam tel. 020 577 1240 info@aics.eu

Ik heb de leukste mentor die er is.

www.aics.eu

Amsterdam heeft vier particuliere internationale scholen British School of Amsterdam Anthonie van Dijckstraat 1 1077 ME Amsterdam tel. 020 679 7840

Amber Delil

www.britams.nl

109


ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 110

Kopklas In de kopklas is Nederlands het belangrijkste vak. Hier krijgen leerlingen extra taalonderwijs, omdat ze (nog) niet naar de school kunnen waar ze wel slim genoeg voor zijn. Een aantal Amsterdamse scholen geeft extra taalonderwijs. Dit is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met het Nederlands. Ook hebben sommige scholen een speciale opvangklas voor nieuwkomers.

Deze scholen hebben een kopklas: • het Bredero College • Hervormd Lyceum West • Pieter Nieuwland College • Scholengemeenschap Reigersbos. Meer informatie kunt u lezen op de scholenpagina van de Kopklas.

Scholen met extra taalonderwijs Een paar scholen hebben van de gemeente extra geld gekregen om bij alle vakken veel aandacht te besteden aan taal. Op deze scholen volg je geen extra jaar met veel taalonderwijs zoals bij de kopklas. Hier gebeurt het gewoon in de klas of met een groepje apart. En sommige scholen hebben een aparte taalklas gemaakt.

Kan uw kind eigenlijk naar het vmbo-theoretisch, havo of vwo, maar is het Nederlands daarvoor nog niet helemaal voldoende? Dan kan hij naar een kopklas. Dat is een extra jaar basisonderwijs voor meertalige kinderen. De kopklas zit in het gebouw van een VO-school. Het duurt één jaar en het belangrijkste vak is de Nederlandse taal. De andere vakken van groep 8 worden bijgehouden. Als je de kopklas goed hebt doorlopen, krijg je daarna een advies voor vmbo-t, havo of vwo.

Deze scholen hebben van de gemeente extra taal-geld gekregen: • Amstellyceum • Berlage Lyceum, Calandlyceum • Geert Groote College, Hervormd Lyceum West, IVKO • Nova College • Pieter Nieuwland College. Meer informatie kunt u opvragen bij de scholen zelf.

Opvangklas voor nieuwkomers Is een kind net in Nederland en heeft hij of zij nog geen Nederlands onderwijs gevolgd, of alleen een klein beetje? Dan kan hij naar een speciale opvangklas voor nieuwkomers. Die is er op het

Tip

Berlage Lyceum, LUCA Praktijkschool, Montessori College Oost en Nova College. Afhankelijk van de

Zorg dat je nog een keus hebt en kies niet voordat je de uitslag van de citotoets hebt gekregen.

opleiding in het land waar iemand vandaan komt en zijn/haar mogelijkheden, wordt hij op een van deze scholen geplaatst. Na de opvangklas kan hij door naar het gewone onderwijs. Voor meer informatie over de opvangklassen voor nieuwkomers kunt u het beste even bellen naar deze scholen.

Vladimir de Groot

110

7


ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 111

7

Leerplicht , schoolkosten en overheid

vooral voor s ouder Alle jongens en meisjes van 5-16 jaar moeten volgens de Nederlandse wettelijke leerplicht naar school. Maar welke regels gelden er nog meer? En wie controleert of iedereen zich aan de regels houdt? Hoe zit het met schoolvakanties en schoolgeld?

Vrijheid van onderwijs Het onderwijs is vrij in Nederland. Door de vrijheid van godsdienst is iedereen in Nederland vrij een school op te richten en onderwijs te geven dat gebaseerd is op een religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging. Dat betekent dat ouders kunnen kiezen tussen een openbare school en een school met een religieuze of levensbeschouwelijke visie: een bijzondere school. Vrijheid van onderwijs betekent niet dat ouders kunnen eisen dat hun kind op iedere school wordt aangenomen.

Wettelijke leerplicht In Nederland is er een wettelijke leerplicht. Dit houdt in dat alle jongens en meisjes van 5 tot en met 16 jaar naar school moeten. Als uw kind op zijn/haar 16e verjaardag nog geen diploma heeft voor mbo-2, mbo-3 of mbo-4, of voor havo of vwo, dan moet hij/zij doorleren tot zijn/haar 18e verjaardag. Het is belangrijk om een diploma te halen, want zonder afgeronde opleiding is de kans op werk klein. U als ouder moet ervoor zorgen dat uw kinderen naar school gaan. De school stelt elk jaar de lestijden vast. Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kind dan op school is. Ouders die kinderen thuishouden zijn strafbaar. Bij de stadsdelen in Amsterdam werken leerplichtambtenaren. Zij letten erop dat alle leerplichtige kinderen naar school gaan. Als een leerling niet naar school gaat, onderzoekt de leerplichtambtenaar waarom dat zo is, en wat er nodig is om de leerling weer naar school te laten gaan. Als er sprake is van onwil kunnen leerplichtambtenaren een procesverbaal opmaken.

In H. 9 vindt u telefoonnummers en websites waar u met alle vragen over het onderwijs terecht kunt.

Openbare en bijzondere scholen Openbare en bijzondere scholen worden door de overheid betaald. Al deze scholen moeten zich houden aan de wetten en regels van de overheid. Bijzondere scholen geven les vanuit een religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging. Zij worden bestuurd door een vereniging of een stichting. Openbare scholen staan open voor alle leerlingen, van welke godsdienst of levensovertuiging dan ook. Zij hebben als bestuur het gemeentebestuur, een stadsdeelbestuur of een bestuurscommissie die de gemeente heeft ingesteld. Het is niet zo dat openbare scholen verplicht zijn alle leerlingen toe te laten. Het schoolbestuur beslist over de

Op: www.leerplichtplus.amsterdam.nl vindt u meer informatie over leerplicht.

111


ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 112

toelating van een leerling. Een bestuur kan beslissen dat de school vol is en daarom een leerling niet toelaten.

Klachten Elke school heeft een klachtencommissie waar ouders, leerlingen en personeel een klacht kunnen indienen over de school. In de schoolgids staat hoe de klachtencommissie werkt: waar kunt u de klacht indienen, wie neemt de klacht in behandeling, binnen hoeveel tijd krijgt u antwoord en wat kunt u doen als u niet tevreden bent met het antwoord. Veel scholen hebben een vertrouwenspersoon, bij wie u kunt vragen hoe de klachtenprocedure werkt. De naam van deze vertrouwenspersoon staat in de schoolgids. Het is niet altijd nodig om een officiĂŤle klacht in te dienen. Een gesprek met de persoon die direct bij de klacht betrokken is, kan vaak al veel oplossen. De directie van de school kan hierbij bemiddelen.

De onderwijsinspectie controleert of de scholen zich houden aan de wetten en regels van de overheid. De inspectie beoordeelt tevens de kwaliteit van de school. De resultaten van dit onderzoek zet zij in de Toezichtkaart van de school. U kunt de Toezichtkaarten van scholen bekijken op de website van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl

Gaat de klacht over de directie, dan kunt u zich wenden tot het schoolbestuur. In H. 8 staan alle schoolbesturen van de Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Heeft u ook daar geen bevredigende reactie gekregen, dan kunt u een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie waarbij elke school is aangesloten. Het adres van deze commissie kunt u bij de school opvragen. Wilt u een klacht indienen of wilt u advies hierbij dan kunt u ook contact opnemen met het OCO. Dit is een organisatie die met financiĂŤle hulp van de gemeente Amsterdam is opgezet. U kunt hier terecht voor informatie, advies en klachten over het onderwijs: tel. 020 330 6320 e-mail info@onderwijsconsument.nl

Sofi-nummer Vanwege de Wet op het Onderwijsnummer moeten scholen het onderwijsnummer van de leerlingen opnemen in de schooladministratie. Het onderwijsnummer van de leerling is hetzelfde als het sofinummer of het Burger Service Nummer. Als een kind wordt ingeschreven bij een school, zal die school vragen naar het sofinummer van het kind.

Schoolvakanties In het voortgezet onderwijs heeft elk schooljaar maximaal zestig vakantiedagen. De minister van OCW stelt elk jaar de data voor de zomervakantie vast. De andere vakanties, zoals de herfst-, kerst, voorjaars- en meivakantie, mogen de scholen zelf vaststellen. De minister geeft daar wel een advies over. Die adviesdata zijn zo gekozen, dat leerlingen meestal na zeven of acht weken les weer een week vakantie krijgen. Op www.onderwijs.amsterdam.nl staan de vakanties van de Amsterdamse scholen.

www.onderwijsconsument.nl

Landelijke tegemoetkoming schoolkosten De overheid betaalt het onderwijs. Sinds vorig schooljaar hoeven ouders ook geen schoolboeken meer te betalen. Andere schoolkosten moeten ouders zelf betalen. U kunt hiervoor een tegemoetkoming schoolkosten aanvragen. Deze landelijke regeling geldt voor kinderen tot 18 jaar. Of u de tegemoetkoming ontvangt, hangt af van de hoogte van uw inkomen. U kunt het aanvraagformulier tegemoetkoming ouders halen bij elke school voor voortgezet onderwijs, of bij het Servicekantoor Studiefinanciering, Ottho Heldringstraat 5, in Amsterdam. Ook kunt u het formulier bestellen via tel. 050 599 7755, of via de website van de Informatie Beheer Groep: www.ib-groep.nl. Zijn jongeren eenmaal 18 jaar of ouder, dan hebben zij recht op studiefinanciering.

Invloed van ouders en leerlingen op de school Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Hierin zitten ouders/leerlingen en mensen van de school. In de medezeggenschapsraad kunnen ouders advies geven en meebeslissen over belangrijke zaken op school. Elke medezeggenschapsraad heeft een reglement. Hierin staat wat de raad kan en mag doen. Naast een medezeggenschapsraad hebben de meeste scholen een ouderraad en een leerlingenraad. Deze raden brengen advies uit aan de medezeggenschapsraad of aan de schooldirectie.

112


ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 113

Amsterdamse tegemoetkoming schoolkosten Woont u in Amsterdam en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u via de Dienst Werk en Inkomen (DWI) misschien een gratis computer en een scholierenvergoeding krijgen. Moet uw kind drie of meer zones met het openbaar vervoer reizen om op school te komen, dan kunt u ook een extra reiskostenvergoeding aanvragen. Als u denkt dat u hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met DWI: tel. 020 346 3684, www.dwi.amsterdam.nl

Rami Al-Balawneh

Leukst? Er is nog nooit iemand geweest die brugpieper tegen mij zei.

113


ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 114

8

Schoolbesturen

Voortgezet onderwijs Agrarisch Opleidingen Centrum Clusius College tel. 072 514 7666 Clusius College Amsterdam

Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs, Stichting tel. 088 337 2727 www.passie.net

AMOS 1, Stichting tel. 020 410 6810

De Passie Amsterdam

www.amosonderwijs.nl

Islamitisch Voortgezet Onderwijs Amsterdam en Omstreken (IVO), Stichting tel. 020 511 0522 www.islamitischcollegeamsterdam.nl Islamitisch College Amsterdam

Kopklas Amarantis Onderwijsgroep tel. 020 504 2400 www.amarantis.nl

Joodse Kindergemeenschap Cheider Amsterdam, Stichting tel. 020 646 5564

De Apollo - Augustinus College - Calvijn met Junior College - College De Meer - Comenius Lyceum Amsterdam - Cygnus Gymnasium Damstede - Gerrit van der Veen College - Hogelant - Huygens College - Iedersland College Meridiaan College - Over-Y College - Pieter Nieuwland College - Rosa Beroepscollege Sweelinck College - Waterlant Beroepsopleidingen IJdoorn - Zuiderlicht College

www.cheider.nl

Cheider (vo) Joodse Scholengemeenschap JBO, Stichting tel. 020 644 4191 www.jbo.nl

Joodse Scholengemeenschap Maimonides Amsterdams Lyceum, Het tel. 020 574 7744 www.amsterdamslyceum.nl

Kolom, Stichting tel. 020 514 8080

Het Amsterdams Lyceum

www.kolom.net

De Atlant - De Dreef - Kolom praktijkCollege Noord - Praktijkcollege Het Plein

Calandlyceum, Stichting tel. 020 667 5353

Media Amsterdam, Stichting tel. 020 850 9500

www.calandlyceum.nl

Calandlyceum

www.gla.nl

Ceder Groep, Stichting tel. 020 545 6910 Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert Hervormd Lyceum West - Hervormd Lyceum Zuid

Mediacollege Amsterdam

www.cedergroep.nl

114


ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 115

Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, Stichting tel. 020 597 9888

Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs NoordHolland, Stichting tel. 020 671 4753

www.msa.nl

www.ggca.nl

Amstellyceum - Cosmicus Montessori Lyceum IVKO - Montessori College Oost - Montessori Lyceum Amsterdam (MLA)

Geert Groote College Amsterdam

Onderwijsstichting Esprit tel. 020 585 4811

www.wellant.nl

Wellant, Stichting tel. 030 634 5100 Wellantcollege Linnaeus - Wellantcollege VMBO Sloten

www.esprit-sg.nl

Het 4e Gymnasium - Amsterdam International Community School - Berlage Lyceum - Cartesius Lyceum - Marcanti College - NOVA College Amsterdam - De Wissel

Voortgezet Speciaal Onderwijs Altra, Stichting tel. 020 555 8333

Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia tel. 023 551 7147 Barlaeus Gymnasium - Vossius Gymnasium

www.altra.nl

Altra College

Open Schoolgemeenschap Bijlmer tel. 020 690 9050

Kolom, Stichting tel. 020 514 8080

www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl

www.kolom.net

Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Alphons Laudyschool VSO - Heldringschool

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) tel. 020 579 7100

Orion, Stichting tel. 020 346 0340

www.rocva.nl/vmbo

www.orion.nl

De Berkhoff - Bredero Beroepscollege - Bredero Lyceum / Bredero mavo - Hubertus Vakschool Praktijkonderwijs LUCA - Stelle College - Tobiasschool - Westburg College

Alexander Graham Bellschool - Kingmaschool - De Wetering Visio Landelijke Stichting Onderwijs Slechtzienden Blinden tel. 035 698 5711

Scholengemeenschap Reigersbos, Openbare Stichting tel. 020 563 3050

www.visio.org

Visio Comeniusschool

www.sgreigersbos.nl

Scholengemeenschap Reigersbos Spinozalyceum Amsterdam, Stichting tel. 020 577 7444 www.spinozalyceum.nl

Spinoza Lyceum SSvABVOIJ tel. 020 597 9888

Leukst?

www.ijburgcollege.nl

De nieuwe vakken die je krijgt!

IJburg College Voortgezet Onderwijs Amstelveen, Stichting tel. 020 503 2121 www.sgpantarhei.nl

Panta Rhei

Elianne Huibers

Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid, Stichting tel. 020 673 5591 Fons Vitae Lyceum - Ignatiusgymnasium Sint-Nicolaas Lyceum

115


ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 116

9

Telefoonnummers en websites

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig lichamelijk of geestelijk geweld, discriminatie, extremisme en pesten tel. 0900 111 3111 (lokaal tarief)

Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) afdeling onderwijs Postbus 1840 1000 BV Amsterdam tel. 020 251 8030

Tegemoetkoming schoolkosten

www.onderwijs.amsterdam.nl

Dienst Werk en Inkomen tel. 020 346 3684

DMO, Informatiepunt Kernprocedure maandag, dinsdag, woensdag, donderdag tel. 020 251 8151

www.dwi.amsterdam.nl

kernprocedure@dmo.amsterdam.nl

Informatie Beheer Groep tel. 050 599 7755

Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) tel. 020 330 6320

www.ib-groep.nl

www.onderwijsconsument.nl

Advies en informatie

Gemeente Amsterdam Antwoord ĂŠĂŠn nummer voor al uw vragen tel. 14 020

Cito informatie over o.a. de eindtoets basisonderwijs tel. 026 352 1111 www.cito.nl

Landelijke overheid

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs informatie over zorg in het voortgezet onderwijs in Amsterdam tel. 020 480 1702 info@swvadam.nl

Landelijk Informatiecentrum onderwijs tel. 0800 5010 (gratis) 10.00 - 15.00 uur www.50tien.nl

www.swvadam.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tel. 0800 8051 (Postbus 51, gratis) 8.00 - 20.00 uur

Het ABC advies en begeleiding basisonderwijs tel. 020 799 0010

www.rijksoverheid.nl/ocw

www.hetabc.nl

Onderwijsinspectie tel. 0800 8051 (Postbus 51, gratis) www.onderwijsinspectie.nl

116


ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 117

ABC Atlas advies en begeleiding Voortgezet- en Beroepsonderwijs tel. 020 625 7586

Protestants-christelijk onderwijs Landelijke vereniging OUDERS & COO Postbus 125 3970 AC Driebergen tel. 0343 513 434

www.atlasoag.nl

www.ouders.net

Kennisnet, internetorganisatie voor het onderwijs informatie over schoolkeuze, leerlingzorg en ouders in de school

Meer informatie over het onderwijs Dalton Vereniging, Nederlandse Bezuidenhoutseweg 251 - 253 2594 AM Den Haag tel. 070 331 5281

www.ouders.kennisnet.nl

Pestweb informatie en advies bij pesten en geweld tel. 0800 282 8280 (gratis) met mobiel: 0900 282 8280 (lokaal tarief) 13.00 - 17.00 uur

www.dalton.nl

Montessori Vereniging, Nederlandse Bezuidenhoutseweg 251 - 253 2594 AM Den Haag tel. 070 331 5282

www.pestweb.nl

Balans informatie over leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen tel. 0900 2020 065 (25 ct p/min.) 9.30 - 13.00 uur bij dyslexie: tel. 0800 5010 (gratis) 10.00 - 15.00 uur

www.montessori.nl

www.balansdigitaal.nl

www.turksonderwijscentrum.nl

Landelijke ouderorganisaties

Vrijescholen, vereniging van Hoofdstraat 14-b 3972 LA Driebergen tel. 0343 536 060

Turks Onderwijscentrum STOC Johan Huizingalaan 80 1065 JD Amsterdam tel. 020 669 9079 / 06 5539 4698

Algemeen bijzonder onderwijs Landelijke vereniging LOBO Laan van N.O. IndiĂŤ 277-b 2593 BS Den Haag tel. 070 385 0866

www.vrijescholen.nl

Jeugdzorg

www.lobo.nl

Bureau Jeugdzorg Amsterdam (BJAA) advies, informatie en aanmelding tel. 0900 200 3004 (lokaal tarief)

Katholiek onderwijs Landelijke vereniging NKO Postbus 97805 2509 GE Den Haag tel. 070 328 2882

www.bjaa.nl

Mentrum gespecialiseerde ambulante jeugdpsychiatrie informatie dagelijks, 10.00 - 11.30 uur Postbus 75848 1070 AV Amsterdam tel. 020 590 5000

www.nko.nl

Openbaar onderwijs Landelijke vereniging VOO Postbus 60182, 1320 AE Almere tel. 036 533 1500

www.mentrum.nl

www.voo.nl

Altra jeugdzorg en onderwijs Stationsplein 63 1012 AB, Amsterdam tel. 020 555 8333

Platform Allochtone Ouders en Onderwijs Forum informatie voor allochtone ouders over het onderwijs Postbus 201 3500 AE Utrecht tel. 030 297 4321

www.altrajeugdzorg.nl

www.forum.nl

117


ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 118

10

Plattegrond van Amsterdam met alle scholen

Overzicht van de kaarten pagina Voortgezet onderwijs: Centrum Noord Oost West Zuid Zuidoost Voortgezet speciaal onderwijs

119 120 121 122 123 124 125

118


7

6

5

4

3

2

1

45 106 79 32 70 106 38

pagina Cartesius Lyceum De Amsterdamsche School De Passie Amsterdam Het 4e Gymnasium Marcanti College Stichting de Nieuwe School Barlaeus Gymnasium

= voortgezet onderwijs = particulier onderwijs

Centrum

VOORTGEZET ONDERWIJS

ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 119

119


9

9

8

7

6

5

4

3

2

1

91 60

41 42 48 53 67 68 77 84

pagina Bredero Beroepsollege-VOvA Bredero Lyceum / mavo-VOvA Clusius College Amsterdam Damstede Kolom praktijkCollege Noord Kopklas Over-Y College Rosa Beroepscollege Waterlant Beroepsopleidingen IJdoorn Hogelant

Noord

VOORTGEZET ONDERWIJS

ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 120

120


12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

pagina De Berkhoff VOvA 39 Amstellyceum 33 College De Meer 49 Cosmicus Montessori Lyceum 51 Cygnus Gymnasium 52 IJburg College 65 Kopklas 68 Montessori College Oost 73 Pieter Nieuwland College 80 Praktijkonderwijs LUCA-VOvA 82 Stelle College-VOvA 87 Wellantcollege Linnaeus 92

Oost

VOORTGEZET ONDERWIJS

ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 121

121


14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

43 44 50 94 95 58 61 62 63 68 72 75 81 93

pagina Calandlyceum Calvijn met Junior College Comenius Lyceum Amsterdam Westburg College-VOvA De Wissel Hervormd Lyceum West Hubertus Vakschool-VOvA Huygens College Iedersland College Kopklas Meridiaan College NOVA College Amsterdam Praktijkcollege Het Plein Wellantcollege VMBO Sloten

West

VOORTGEZET ONDERWIJS

ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 122

122


123

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

IVKO 66 Amsterdam International Community School (AICS) 108 Berlage Lyceum 40 Cheider (vo) 46 Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert 47 De Apollo 35 De Atlant 36 Fons Vitae Lyceum 55 Geert Groote College Amsterdam 56 Gerrit van der Veen College 57 Hervormd Lyceum Zuid 59 Het Amsterdams Lyceum 34 Ignatiusgymnasium 64 Joodse Scholengemeenschap Maimonides 69 Luzac Lyceum Amsterdam 106 Mediacollege Amsterdam 71 Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) 74 Sint-Nicolaas Lyceum 85 Spinoza Lyceum 86 Stebo Junior College 106 Sweelinck College 88 Tobiasschool-VOvA 89 Vossius Gymnasium 90 Zuiderlicht College 96

pagina

= voortgezet onderwijs = particulier onderwijs = internationaal onderwijs

Zuid

VOORTGEZET ONDERWIJS

ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 123


5

4

3

2

1

83

76

37 54 68

pagina Augustinus College De Dreef Kopklas Open Schoolgemeenschap Bijlmer Scholengemeenschap Reigersbos

Zuidoost

VOORTGEZET ONDERWIJS

ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 124

124


7

6

5

4

3

2

1

pagina Alexander Graham Bellschool 99 Alphons Laudyschool VSO 100 Altra College 101 A Altra College havo-vwo B Altra College Zuidoost C Altra College Noord D Altra College West Heldringschool 102 Kingmaschool 103 E Kingmaschool, dependance Dubbelink Koninklijke Visio Onderwijs 104 De Wetering 105

Amsterdam

VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 125

125


ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 126


ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 127

Leukst Iedereen is erg behulpzaam, een top school.

Nikita Mulders


ScholengidsVO2011-hfdst6-108.0 04-11-10 16:24 Pagina 128

Belangrijke data schooljaar 2010/2011 Vanaf 3 januari Ga naar de open dagen! 1, 2 en 3 februari De cito-eindtoets. Als je naar praktijkonderwijs of lwoo gaat hoef je de cito-toets niet te maken (het mag wel).

1e Ronde AANMELDEN 28 februari - 11 maart

14-18 februari Je krijgt van de basisschool je aanmeldingsformulier. Dit heb je nodig om je aan te melden. Je kunt je maar op één school aanmelden.

BEHANDELEN 14 maart - 8 april

28 februari – 4 maart Je krijgt de uitslag van de cito-toets.

Uiterlijk 7 april • Bij teveel aanmeldingen gaat. de school loten • Je hoort of je bent toegelaten of niet.

Ben je niet geplaatst in de 1e Ronde? Dan moet je je opnieuw aanmelden in de 2e Ronde. Kijk voor een overzicht van de nog beschikbare plaatsen op ww.onderwijs.amsterdam.nl

2e Ronde

AANMELDEN 11 -15 april

BEHANDELEN 18 - 21 april

Uiterlijk 21 april • Bij teveel aanmeldingen gaat. de school loten • Je hoort of je bent toegelaten of niet.

Ben je niet geplaatst? Dan moet je je opnieuw aanmelden. Kijk voor een overzicht van de nog beschikbare plaatsen op www.onderwijs.amsterdam.nl

AANMELDEN / BEHANDELEN 19 mei - 30 mei

Vanaf 19 mei behandelt de school je aanmelding op volgorde van binnenkomst. Uiterlijk 30 mei hoor je of je wordt geplaatst of niet.

14 of 15 juni: Je nieuwe school organiseert een kennismakings(mid)dag voor alle nieuwe leerlingen 128


ScholengidsVO2010-omslag8.0 04-11-10 16:14 Pagina 2


ScholengidsVO2010-omslag8.0 04-11-10 16:14 Pagina 3

Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2011

Schoolkeuze gids VO 2011  
Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen