Page 1

Zuid. amsterdam.nl

Jaargang 3 Nummer 18

Verk ie

zing

kand sspecial met idate lijste n n

06|09|12 Verschijnt iedere twee weken

In dit nummer 2

Beperkte dienstverlening tijdens verkiezingen

van HVO-Querido Straetenburgh

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september is de dienstverlening van Stadsdeel Zuid beperkt. De loketten Burgerzaken en Burgerlijke Stand zijn die dag op beide locaties (President Kennedylaan 923 en Burgerweeshuispad 301) gesloten voor reguliere werkzaamheden. Tussen 08.30 en 16.00 uur kunt u bij Burgerzaken alleen terecht voor het afhalen van eerder aangevraagde identiteitsdocumenten (paspoort/identiteitskaart/rijbewijs) en spoedaanvragen. Bij Burgerlijke Stand kunt u tussen 08.30 en 16.00 uur alleen terecht voor het doen van geboorteaangifte, overlijdensaangifte en bij noodgevallen. Donderdag 13 september staan wij op beide locaties van 13.00 tot 20.00 uur weer volledig voor u klaar. Meer informatie over de Tweede Kamerverkiezingen vindt u op www.zuid.amsterdam.nl en in de verkiezingsbijlage bij deze krant.

Voor wie doet u de deur open? De politie van het wijkteam Van Leijenberghlaan organiseert in samenwerking met Stadsdeel Zuid en Dynamo een bijeenkomst over veiligheid voor senioren. Tijdens deze voorlichtingsmiddag worden waargebeurde situaties nagespeeld en besproken. Ook kunt u uw eigen ervaringen delen en vragen stellen. Wilt u weten hoe u uw eigen veiligheid kunt verbeteren? Kom dan naar de bijeenkomst! ■ ■ ■

Donderdag 13 september 15.00 - 16.30 uur Gerrit van der Veencollege, Gerrit van der Veenstraat 99

De officiële bekendmakingen van Stadsdeel Zuid, zoals vergunningen en besluiten van het dagelijks bestuur, kunt u inzien op internet: www.zuid.amsterdam.nl/publicaties. Heeft u geen internet dan kunt u aan de balie van de stadsdeelkantoren op verzoek een print laten maken.

Interview met Annelieke ter Heege

Subsidie promotie winkelgebieden

Zuid verbetert verkeersveiligheid

Wmo activiteitenladder

3 Nieuws uit de deelraad Raadscommissies geven advies

4 ■

Bekendmakingen

Hondenzwemmen in het De Mirandabad

Op woensdag 12 september zijn er Tweede Kamer-verkiezingen. In de special bij deze krant vindt u informatie over hoe en waar u kunt stemmen. (Foto: WvdK)

Column Zuidas

Spreekuur dagelijks bestuur

Contact en openingstijden

Van groen tot monumenten

Open Monumentendag 2012

Zuid op zoek naar winkeliers die langer open willen

De 26e editie van de Open Monumentendag vindt in het weekend van 8 en 9 september plaats. Dan openen 65 monumenten in Amsterdam, waarvan 10 in Zuid, hun deuren, hekken en poorten. Het thema dit jaar is ‘Groen van toen’.

Het college van B&W heeft Stadsdeel Zuid aangeboden een proef te houden met extra late openingstijden voor winkels. Dit betekent dat winkels ook in de nachtelijke uren (na 22.00 uur) open mogen zijn met een maximum van 24 uur per dag. Horeca mag geen gebruik maken van deze proef! Winkeliers die mee willen doen aan deze proef kunnen contact opnemen met de adviseur Economische Zaken van Stadsdeel Zuid, telefoon 020 252 4375 of 020 252 1252, e-mail j.prins@zuid.amsterdam.nl.

Hiermee wordt stilgestaan bij de rol, het belang en de betekenis van groen bij monumenten. Denk bijvoorbeeld aan architectuur, landschapschilderingen, stadsparken, begraafplaatsen of hofjes. Groen in kaart Veel monumentale en beschermde bomen, ook uit Stadsdeel Zuid, staan nu op een stadsbrede digitale kaart. Deze kaart vindt u op www.amsterdam.nl/groen, onder ‘Groen in kaart’. Op de kaart staan ook de groene rijks- en gemeentelijke monumenten, zoals het Vondelpark en het Beatrixpark. Activiteiten Tijdens de Open Monumentendag kunt u behalve het bekijken van de monumenten, ook deelnemen aan diverse activiteiten, zoals rondleidingen, fietsroutes en muziekvoorstellingen. Maar ook theater, ontdekkingstochten, varen en programma’s voor jongeren. Daarbij leiden speciaal opgeleide jongerengidsen hun leef-

Het Amsterdams Lyceum neemt deel aan de Open Monumentendag. (Foto: OB)

tijdsgenoten rond. Nieuw dit jaar zijn rondleidingen in de Nederlandse Gebarentaal. Ook staan er Duitse en Engelse rondleidingen op het programma. Open Monumentendag 2012 ■ 8 en 9 september ■ 10.00-17.00 uur ■ 65 monumenten door de hele stad ■ Toegang gratis Meer informatie: www.amsterdam.nl/ openmonumentendag

Let wel: bij sommige monumenten of programma’s is reserveren noodzakelijk!

Amstelpark 40 jaar Dit jaar bestaat het Amstelpark 40 jaar. Op zondag 9 september wordt dit gevierd. Er gaat dan ook aandacht uit naar ‘Groen van toen’ en een kunstwerk van Alicia Framis wordt onthuld. Kijk voor het programma van het 40-jarige bestaan op www.zuid.amsterdam.nl.

Alle nummers van stadsdeelkrant Zuid staan op: www.zuid.amsterdam.nl. Volg ons op twitter: @stadsdeelzuid

Vind ons leuk op: Facebook/ZuidAmsterdamNL

Autodelen In Nederland wordt de auto veel gedeeld. 60.000 particulieren in Nederland delen hun auto met vrienden of buren. Sommigen doen dat op vertrouwen, anderen verhu-

Stadsdeelkrant ook digitaal

Krant niet ontvangen? ren hun auto. Autodelen via een organisatie of bedrijf is ook erg populair in Amsterdam. Hier in stadsdeel Zuid, zijn 200 van de 2649 Nederlandse autodeelplaatsen.

Eén autodate-auto maakt drie privé auto's overbodig en dat bespaart parkeerruimte. De gemiddelde uitLees verder op pagina 2.

De stadsdeelkrant verschijnt iedere twee weken. Krant niet ontvangen? Bel de verspreider PostNL, tel: 0900 0990 (10 ct per minuut) of kijk op www.postnl.nl > Klantenservice


2

www.zuid.amsterdam.nl

6 september 2012

Vervolg van pagina 1. stoot is lager, dus ook beter voor de luchtkwaliteit. Voor de autodeler is het een zorgenvrije manier om te kunnen autorijden en je betaalt alleen wanneer je de auto gebruikt. In Amsterdam staan meer deelauto’s dan in alle grote steden samen. Iedereen kent de grote aanbieders van autodelen, zoals ConnectCar en Greenwheels. Beide bedrijven bieden verschillende typen auto’s aan. Greenwheels heeft bijvoorbeeld zeven elektrische auto’s in Amsterdam rondrijden, waarvan twee in Zuid. ConnectCar heeft ook grotere auto’s, tot zeven personen. Nieuwe ontwikkelingen Nieuwe ontwikkelingen zijn het

Wmo-activiteitenladder (Foto: MB)

‘Peer2peer carsharing’ en ’Onewaycarsharing’. Bij Peer2peer carsharing verhuurt een autobezitter de auto aan anderen. Organisaties als Snappcar, WeGo of MyWheels helpen autobezitters hiermee bijvoorbeeld op het gebied van verzekeringen. Een bekend voorbeeld van

Onewaycarsharing is Car2go. De 300 elektrische Smarts kunnen na een ritje op de bestemming worden achtergelaten.

Voor een greep uit de autodeelinitiatieven en -bedrijven verwijzen wij u naar de website van Stadsdeel Zuid.

Interview met Annelieke ter Heege van HVO-Querido Straetenburgh

Bewoners van Straetenburgh hoeven niet te bedelen In de Rijnstraat wordt het winkelend publiek regelmatig geconfronteerd met bedelaars. Het gaat hier veelal om bewoners van de woonvoorziening HVO-Querido Straetenburgh in de Vechtstraat. De bedelaars wekken de indruk dat zij afhankelijk zijn van giften. Niets is minder waar. Annelieke ter Heege, leidinggevende van Straetenburgh legt uit hoe het zit. Wie wonen er op Straetenburgh? “Op Straetenburgh wonen 55 voormalig dakloze mensen (mannen en vrouwen) die een dubbele diagnose hebben. Dat betekent dat zij een psychiatrische diagnose hebben en veelal verslaafd zijn aan alcohol of drugs of beide. Bij psychiatrische stoornissen moet je denken aan bijvoorbeeld schizofrenie, psychotisch en manisch depressief. Een enkeling komt uit Stadsdeel Zuid, de meesten zijn van elders uit de stad of het land. De opvang van deze groep mensen is verdeeld over heel Amsterdam. HVO-Querido heeft in elk stadsdeel wel een voorziening.”

Wilt u - samen met andere ondernemers - meer bekendheid creëren voor uw winkelgebied of uw winkelgebied beter profileren? Het stadsdeel ondersteunt u hier graag bij! Via deze subsidieregeling biedt het stadsdeel de winkelgebieden de moge-

Programma ■ 15.30-16.00 uur inloop, ontvangst ■ 16.00 uur ontvangst en uitreiking eerste Maatjes-coupon-boekje: “Samen Uit In Zuid" door wethouder Marco Kreuger ■ 16.45 uur eerste ronde workshops: van speels (Comedia dell 'Arte) tot serieus (eenzaamheid), van ademworkshop tot spiritueel (levenspad) etc. ■ 17.45 uur tweede ronde workshops ■ 18.30 uur diner We doen hierbij mee aan de actie: De langste eettafel van de Sociale Alliantie. Tijdens het diner is de uitreiking van attenties aan vrijwilligers van het jaar 2012. ■ 20.00 uur afsluiting Aanmelden noodzakelijk! Aanmelden: via het formulier op de website www.zuid.amsterdam.nl/zorg_en_welzijn/vrijwilligerswerk/ of via de organisatie waar u als vrijwilliger bij bent aangesloten.

(Foto: JW)

Waarom is zo’n opvang nodig? “Zowel voor de bewoners van Straetenburgh als voor de maatschappij is het belangrijk dat er opvang is. Veel van onze bewoners hebben langdurig op straat geleefd en zijn daar erg achteruit gegaan. Op Straetenburgh worden mensen begeleid en behandeld om zo hun situatie te stabiliseren en zo mogelijk te verbeteren. Het is bekend dat daklozen nogal eens voor overlast zorgen. Door ze een dak boven het hoofd te bieden, hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van overlast op straat.”

Subsidieregeling promotie winkelgebieden Stadsdeel Zuid verstrekt ook dit jaar subsidies aan ondernemersverenigingen ter promotie van hun winkelgebied.

De dag van de vrijwilliger Op deze dag wil Stadsdeel Zuid zijn waardering tonen voor het fantastische werk van de vrijwilligers in Zuid. ■ 28 september ■ 15.30 uur - 20.00 uur ■ Torendael, Veluwelaan 21, 1079 PX Amsterdam

lijkheid om zichzelf te behouden en te versterken. Subsidieaanvraag Wilt u meedoen? Dien dan uw aanvraag vóór 30 september 2012 in bij Stadsdeel Zuid! Om voor subsidie in aanmerking te komen moet u wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Wilt u meer lezen over de voorwaarden en informatie over deze regeling kijk op: www.zuid.amsterdam.nl bij Ondernemen.

Is bedelen een noodzaak? “Integendeel, onze bewoners krijgen alle basiszaken zoals voeding, verzorging, onderdak en zakgeld. Daarnaast bieden wij de bewoners dagbesteding en werk. Zij krijgen daar een vergoeding voor. Het is belangrijk dat zij een zo normaal mogelijk dagritme hebben. Wat we helaas zien is dat bewoners gaan bedelen in de Rijnstraat, en met succes. Het winkelend publiek geeft gul, zonder zich te realiseren dat hun gift juist averechts werkt op het welzijn van de bewoners van Straetenburgh. Het effect is namelijk dat bewoners niet meer meedoen aan de dagbesteding en de inkomsten uit het bedelen gebruiken voor het kopen van drank en drugs. Dit is natuurlijk niet goed voor deze mensen zelf, maar ook heel demotiverend voor bewoners die wel meedoen aan de dagbestedingtrajecten. De vergoeding die zij hiervoor krijgen staat niet in verhouding tot de inkomsten uit een paar uurtjes bedelen.” “Kortom, ik doe een dringend beroep op het winkelend publiek om geen geld aan bedelaars in de Rijnstraat te geven. U hoeft zich daarover niet schuldig te voelen!”

Buurthulp ■ Locatie: Wijkpost de Pijp, Ferdinand Bolstraat 321 ■ Telefoon: 020 679 4441 ■ Telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en vrijdag, 10.00-12.00 uur ■ Voor ouderen en mensen met een beperking wonend in De Pijp. ■ ■

■ ■

Locatie: MFC De Binnenhof, A.J. Ernststraat 112 www.hulpdienstbuitenveldert.nl/ Vondelparkbuurt, Concertgebouwbuurt, Apollobuurt, Stadionbuurt, Schinkelbuurt, Hoofddorppleinbuurt (PuurZuid) Locatie: Olympiaweg 29/31 Telefoon: 020 676 7849 (maandag, woensdag en vrijdag, 10.0012.00 uur)

Computerbegeleiding Computerbegeleiding 55+ ■ Rijnstraat 115, Huiskamer (kamer 13) ■ Maandag, dinsdag en woensdag, 10.00-12.00 uur Computer inloopspreekuur ■ Rijnstraat 115, Huiskamer (kamer 13) ■ Elke 4de donderdag, 13.00-15.00 uur Vrijwilligerswerk Maatje worden Op vrijdag 21 september houdt de Vrijwilligers Centrale Amsterdam een oriëntatiebijeenkomst over alle mogelijkheden om als vrijwillig maatje aan de slag te gaan. Als maatje word je 1-op-1 gekoppeld aan iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan: taalcoach, jongerenmentor, ondersteuning (ex-) daklozen etc. ■ ■ ■

Openbare Bibliotheek Olympisch Kwartier, Laan der Hesperiden 18 15.00 – 16.30 uur Meer informatie en aanmelden via www.vca.nu/zuid

Zuid verbetert verkeersveiligheid

Vier het leven ■ Zondagochtendconcert, Het Concertgebouw, 16 september, 11.00 uur ■ Ik, Driss (try out), De Meervaart, 22 september, 20.15 uur ■ Saskia en Serge – Sterker dan ooit, Bijlmerparktheater, 23 september, 15.00 uur ■ Bijlmer Klassiek – Passión Latina, 30 september, 11.00 uur

Stadsdeel Zuid verbetert de verkeersveiligheid. We leggen drempels en fietsstroken aan en nemen andere preventieve maatregelen.

U wordt opgehaald en thuisgebracht. Het kaartje is gereserveerd. Senioren kunnen op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bellen, telefoon 035 524 5156. Meer informatie: www.4hetleven.nl.

Stadsdeel plaatst snelheidsdisplays langs de Van Boshuizenstraat

In de Van Boshuizenstraat rijden mensen regelmatig te hard. Hier zijn veel scholen in de buurt en met overstekende kinderen zorgt dit voor gevaarlijke situaties. Er zijn inmiddels verschillende maatregelen getroffen om de weggebruikers bewuster te maken van de gereden snelheid. Om de weggebruikers nog bewuster te maken plaatst het stadsdeel snelheidsdisplays zodat de weggebruiker extra gewezen wordt op de gereden snelheid.

De WMO-activiteitenladder komt eens per vier weken uit. Stuur uw bijdragen naar r.schimmelpennink@zuid.amsterdam.nl.

Voor meer informatie: www.zuid.amsterdam.nl > Zorg en Welzijn > Loket Zorg en Samenleven Snelheidsdisplays op de Van Boshuizenstraat. (Foto: KV)


www.zuid.amsterdam.nl

Fracties deelraad Zuid

De deelraad is met zomerreces

www.vvd.amsterdam.nl/zuid

Agenda Vergaderingen september

Nieuws uit de deelraad

VVD

3

6 september 2012

Dhr. J. (Jeroen) Van Wijngaarden 020 676 9555 fractievoorzitter jvanwijngaarden@zuid.vvdamsterdam.nl Mw. A.R. (Rosalien) van Dolder 06 4726 4966 rvandolder@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. J.H.J. (John) van Doorn 020 644 0059 jvandoorn@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. J.P. (Jaïr) Eisenmann 020 344 4846 jeisenmann@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. A. (Arjen) de Heus 06 2188 4369 jacdeheus@zuid.vvdamsterdam.nl Mw. L.P. (Petra) Tiel 020 776 7386 p.tiel@vvdamsterdam.nl Dhr. C.T. (Richard) Valkering 06 5243 3817 rvalkering@zuid.vvdamsterdam.nl Dhr. J.G. (Jan-Willem) van der Wal 085 878 4265 jwvdwal@zuid.vvdamsterdam.nl

D66

De raadsleden van Zuid zijn met zomerreces tot 3 september. Tijdens het reces zijn er geen vergaderingen. Daarom treft u deze keer hier géén agenda’s van commissie- en raadsvergaderingen en geen besluitenlijsten aan. Dit geeft ons ruimte voor andere zaken zoals een overzicht van de raadscommissies. U ziet welke raadsleden aan welke commissies deelnemen. In de linkerkolom staan hun contactgegevens.

Raadscommissies geven advies Ter voorbereiding van de raadsvergadering zijn er iedere maand commissievergaderingen: SL en R&W op dinsdagavond en LO en DF&V op woensdagavond. Voorstellen die de raad bespreekt worden eerst in een commissie behandeld. Tijdens die behandeling geeft een aantal gespecialiseerde raadsleden advies. De commissie adviseert uiteindelijk of een onderwerp voor besluitvorming naar de deelraad gaat. De commissies bestaan uit raadsleden én door de fracties voorgedragen niet-raadsleden: buitengewoon commissieleden (Bgc-lid). De commissieleden en commissievoorzitters worden door de deelraad benoemd.

De commissie- en raadsvergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen beginnen doorgaans om 20.00 uur en vinden plaats in de raadzaal van het stadsdeelkantoor, President Kennedylaan 923.

Deze planning kan tussentijds wijzigen. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de website van het stadsdeel.

De deelraad is met zomerreces tot 3 september. Tijdens het reces zijn er geen vergaderingen. De eerstvolgende vergaderingen zijn gepland op: Dinsdag 4 september

www.d66amsterdamzuid.nl ■

Dhr. A.S.P. (Alexander) Scholtes fractievoorzitter a.scholtes@d66.nl Dhr. E. (Ed) Berkhout edfberkhout@hotmail.com Dhr. P.V. (Paul) Guldemond paulguldemond@hotmail.com Mw. H.E.A. (Cintha) van Heeswijck-Veeger cintha@upcmail.nl Dhr. E.P. (Eelco) Huizinga eelco.huizinga@planet.nl Dhr. H.F.L. (Herman) Wals hermanwals@dds.nl

06 1418 3583

06 5374 4844 06 1224 1387 06 1368 6449

06 5479 3607 06 4621 5244

PvdA www.amsterdam.pvda.nl/zuid fractie: 06 5091 6166 ■

Dhr. W.M. (Marijn) van Ballegooijen, 06 1880 9839 fractievoorzitter vanballegooijen@gmail.com Dhr. B. (Brahim) Abid 06 2467 0101 brahim.abid@gmail.com Dhr. E.M. (Eddy) Linthorst 020 679 5052 eddy@eddylinthorst.nl Dhr. M.B. (Marc) den Hertog 06 2467 3683 mbdenhertog@gmail.com Mw. T. (Tanja) van Nieuwenhoven 06 1633 8258 tanja.v.nieuwenhoven@planet.nl Mw. F.S. (Femke) Roos-Meijer, 020 671 6203 / raadsvoorzitter 06 5371 8563 femroos@chello.nl

Raadscommissie Samenleving (SL) ■ Commissievoorzitter: Eddy Linthorst (PvdA) Wilt u iets melden/vragen over onder meer: onderwijs, welzijn, kunst & cultuur, ouderenbeleid, jongerenbeleid, werk & inkomen, participatie & inburgering, sport, economische zaken en dierenwelzijn, dan kunt u contact opnemen met: GroenLinks: Paul van Grieken (plv. voorzitter), Angela Nijland, Wanda Pelt VVD: Arjen de Heus, Jan-Willem van der Wal, Jeroen Van Wijngaarden D66: Cintha van Heeswijck-Veeger, Eelco Huizinga, Albert van Marwijk Kooy (Bgclid), Alexander Scholtes, Reinout de Vries (Bgc-lid) PvdA: Marijn van Ballegooijen, Flora Breemer (Bgc-lid), Tanja van Nieuwenhoven, Femke Roos, Daniël Sajet (Bgc-lid) SP: Roya Moayyed CDA: Anja van Andel (Bgc-lid), Henk Boes, Erik van Geijn (Bgc-lid) VOZ: Daphna Brekveld, Tea van den Hazel (Bgclid), Frits Koppers (Bgc-lid) Raadscommissie Ruimte & Wonen (R&W) ■ Commissievoorzitter: Paul Guldemond (D66)

GroenLinks www.amsterdamzuid.groenlinks.nl ■

Dhr. P.J.J. (Paul) van Grieken, fractievoorzitter paul.van.grieken@xs4all.nl Mw. W. (Wanda) Pelt wandazon@zonnet.nl Dhr. J.B. (Jan) Kok janbkok@janbkok.nl Dhr. M.A. (Arend) Hamstra arend@arendhamstra.nl

085 878 5639

06 2465 1873 020 679 1828 06 2474 7546

SP www.amsterdam.sp.nl/kerngroepen/zuid ■

Mw. R. (Roya) Moayyed, fractievoorzitter roya.moayyed@hetnet.nl Dhr. F.J. (Fred) Gersteling fred.gersteling@gmail.com

06 1410 9114

06 2537 4291

Wilt u iets melden/vragen over onder meer: grondzaken, bouwen & wonen, grote projecten & gebiedsontwikkeling, woonboten, stedelijke vernieuwing, dan kunt u contact opnemen met: D66: Alexander Scholtes (plv. voorzitter), Ed Berkhout, Herman Wals VVD: Rosalien van Dolder, Jaïr Eisenmann, Petra Tiel PvdA: Brahim Abid, Marc den Hertog, Eddy Linthorst GroenLinks: Jan Kok, Noor Wieringa (Bgc-lid) SP: Fred Gersteling CDA: Henk Boes, Erik van Geijn (Bgc-lid) VOZ: Daphna Brekveld, Vivian Kleyn (Bgc-lid), Frits Koppers (Bgc-lid) ZPB: Theo Keijser Raadscommissie Leefomgeving (LO) ■ Commissievoorzitter: Rosalien van Dolder (VVD)

CDA www.CDAZuid.nl ■

Dhr. H.J.W. (Henk) Boes, fractievoorzitter henk.boes@gmail.com

Vereniging Ons Zuid www.stemvoz.nl ■

Mw. D. (Daphna) Brekveld, fractievoorzitter info@stemvoz.nl

020 679 5076

Zuid- en Pijpbelangen www.zpbelangen.org ■

Dhr. T.F.I.M. (Theo) Keijser, 020 664 3282 / fractievoorzitter 675 7025 stem_zpbelangen@hotmail.com

Griffie Secretariaat griffie@zuid.amsterdam.nl

020 252 1345

Wilt u iets melden/vragen over onder meer: buurtgericht werken, reiniging, verkeer & vervoer, parkeren, openbare ruimte, parken & groen, milieu en Zuidas, dan kunt u contact opnemen met: VVD: Richard Valkering (plv. voorzitter), John van Doorn, Arjen de Heus D66: Ed Berkhout, Eelco Huizinga, Freek van der Meer (Bgc-lid), Herman Wals PvdA: Marc den Hertog, Eddy Linthorst, Tanja van Nieuwenhoven GroenLinks: Paul van Grieken, Jan Kok, Arend Hamstra (Bgc-lid) SP: Fred Gersteling CDA: Henk Boes, Erik van Geijn (Bgc-lid), Jeroen Baardemans (Bgc-lid) VOZ: Daphna Brekveld, Tea van den Hazel (Bgclid), Vivian Kleyn (Bgc-lid) ZPB: Theo Keijser

20.00-22.30 uur: raadscommissie Samenleving Woensdag 5 september 20.00-22.30 uur: raadscommissie Ruimte & Wonen Dinsdag 11 september 20.00-22.30 uur: raadscommissie Leefomgeving Woensdag 13 september 20.00-22.30 uur: raadscommissie Dienstverlening, Financiën & Veiligheid Donderdag 27 september Raadscommissie Dienstverlening, Financiën & Veiligheid (DF&V) ■ Commissievoorzitter: Wanda Pelt (GroenLinks) Wilt u iets melden/vragen over onder meer: algemene zaken, bestuurlijke aangelegenheden, facilitaire zaken, publiekszaken & dienstverlening, communicatie, personeel & organisatie, ICT, financiën, huisvesting stadsdeel, veiligheid & openbare orde, handhaving, dan kunt u contact opnemen met: PvdA: Brahim Abid (plv. voorzitter), Marijn van Ballegooijen, Daniël Sajet (Bgc-lid) VVD: John van Doorn, Jan-Willem van der Wal, Jeroen Van Wijngaarden D66: Paul Guldemond, Cintha van HeeswijckVeeger, Alexander Scholtes GroenLinks: Paul van Grieken, Jan Kok, Angela Nijland SP: Roya Moayyed CDA: Henk Boes, Erik van Geijn (Bgc-lid) VOZ: Daphna Brekveld, Frits Koppers (Bgc-lid) Rekeningencommissie ■ Commissievoorzitter: Jan Kok (Groenlinks) Deze commissie onderzoekt of het dagelijks bestuur het financieel beleid en beheer juist en volgens de regels heeft uitgevoerd. Daarnaast kan de Rekeningencommissie nog andere onderzoeken uitvoeren. De deelraad heeft immers een controlerende functie. In tegenstelling tot de maandelijkse raadscommissievergaderingen, komt deze commissie een paar keer per jaar bijeen. Leden: VVD: John van Doorn ( plv. voorzitter) D66: Paul Guldemond PvdA: Brahim Abid SP: Fred Gersteling CDA: Erik van Geijn VOZ: Frits Koppers

Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer: 020 252 1345 of mailen naar griffie@zuid.amsterdam.nl

20.00-22.30 uur: vergadering deelraad

Vergaderstukken U vindt de volledige agenda’s en bijbehorende vergaderstukken en het volledige vergaderschema op onze website: www.zuid.amsterdam.nl > Bestuur en organisatie > deelraad. Vanaf deze pagina van de deelraad kunt u doorklikken naar Raadsinformatie. Papieren versies liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij de balies van het stadsdeelkantoor, President Kennedylaan 923 en Loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301. De openingstijden staan op pagina 4.

Wilt u inspreken/de raad toespreken? Meldt u zich dan van te voren bij de griffie aan. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de betreffende vergaderdag op telefoon 020 252 1345 of via het aanmeldformulier voor insprekers op de website. Insprekers/toesprekers worden verzocht zich voor aanvang van de vergadering te melden bij de aanwezige griffiemedewerker.


4 Officiële bekendmakingen Nieuwe subsidieregeling Armoede Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend dat het, ingevolge artikel 2 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Stadsdeel Zuid, in zijn vergadering van 7 juni 2012 besloten heeft, de nadere regel voor de subsidieregeling Armoede eenmalig vast te stellen. Deze regeling is met terugwerkende kracht in werking getreden per 1 januari 2012. Het dagelijks bestuur wil met deze regeling (gevestigde en vernieuwende) projecten stimuleren die een bijdrage kunnen leveren aan armoedebestrijding en/of -preventie.

www.zuid.amsterdam.nl Het besluit ligt voor een ieder ter inzage bij de informatiebalies van Stadsdeel Zuid. Bezwaar De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de WVW 1994 in beroep. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, afdeling

Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van spoed kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk

6 september 2012

verzoek dient te worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzieningen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Algemeen nummer: 14 020

Een belanghebbende kan alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als deze een bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft gestuurd. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover meer informatie geven.

Inspecteurs Bouw- en Woningtoezicht: 14 020 (09.00-10.00 uur) Meldingen openbare ruimte: 14 020 Bedrijfsafval: 020 252 1111 Horeca Overlast: 020 421 4567 Meldpunt Zorg en Overlast: 020 252 1670 Loket Zorg en Samenleven: 020 252 4255 e-mail: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl website: www.zuid.amsterdam.nl postadres: Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Hondenzwemmen in het De Mirandabad

Contact en openingstijden

President Kennedylaan 923 Informatiebalie: maandag-vrijdag, 08.00-17.00 uur, behalve donderdag tot 20.00 uur Burgerzaken* Ma, di, wo, vr Do Burgerlijke Stand** Ma, di, wo, vr

Verkeersbesluit ■ Doddendaal, hoek A.J. Ernststraat 599: aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats, door het plaatsen van verkeersborden conform model E06 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en gelet op art. 26 van het RVV 1990. Met als onderbord: ‘Uitsluitend bezoekers Medisch Centrum Gelderlandplein, van ma t/m vr van 07.30-18.00 uur’.

Do

Loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301 Informatiebalie: maandag-vrijdag, 08.00-17.00 uur, behalve donderdag tot 20.00 uur Burgerzaken* Ma, di, wo, vr Do

Paul Slettenhaar (VVD), voorzitter Eerstvolgende spreekuur: vrijdag 14 september, 10.30-11.30 uur Loket Zorg en Samenleven A.J. Ernststraat 112 buurten: Buitenveldert, Prinses Irenebuurt en Zuidas onderwerpen: onder andere dienstverlening, communicatie, veiligheid, handhaving, sport Egbert de Vries (PvdA), vice-voorzitter Spreekuur van 10 september vervalt. Eerstvolgende spreekuur: maandag 24 september, 16.00-17.00 uur buurten: IJselbuurt, Rijnbuurt en Scheldebuurt onderwerpen: onder andere wonen, welstand en monumenten, werk en inkomen, armoedebeleid, inburgering, ruimtelijke ordening. Joep Blaas (D66) Spreekuur van 11 september vervalt. Eerstvolgende spreekuur: dinsdag 25 september, 16.00-17.00 uur Dienstencentrum Cordaan Amstelveenseweg 308 buurten: Museumkwartier, Duivelseiland, Willemsparkbuurt en Schinkelbuurt onderwerpen: onder andere openbare ruimte, groen, reiniging, afvalinzameling, milieu. Marco Kreuger (VVD) Eerstvolgende spreekuur: dinsdag 18 september, 16.00-17.00 uur Dienstencentrum Cordaan Amstelveenseweg 308 buurten: Hoofddorppleinbuurt, Stadionbuurt en Apollobuurt onderwerpen: onder andere verkeer en vervoer, parkeren, welzijn, ouderen, Wet maatschappelijke ondersteuning. Simone Kukenheim (D66) Eerstvolgende spreekuur: Woensdag 12 september, 16.00-17.00 uur Huis van de Wijk De Pijp Tweede van der Helststraat 66 buurten: Oude en Nieuwe Pijp (incl. Diamantbuurt) onderwerpen: onder andere economische zaken, ondernemers, markt horeca, kinderopvang, kunst en cultuur, onderwijs en jeugd

Inloop en op afspraak: 08.30 - 16.00 uur Inloop en op afspraak: 13.00 - 16.00 uur Op afspraak: 16.00 - 20.00 uur

U kunt een afspraak maken via telefoon 14 020 of via www.amsterdam.nl/openingstijden.

Spreekuur dagelijks bestuur De vijf stadsdeelbestuurders houden spreekuur voor bewoners. Een afspraak maken is niet nodig, u kunt gewoon langsgaan. In principe is er iedere twee weken spreekuur. De eerstkomende spreekuren zijn:

Inloop: 08.30 - 16.00 uur Inloop: 13.00 - 20.00 uur

Burgerlijke Stand** Ma, di, wo, vr Do (Foto: AN)

Op donderdag 13 september van 15.00 - 17.00 uur mogen honden zwemmen in het ondiepe buitenbadbad (de zeskant) van het De Mirandabad. Het hondenzwemmen bestaat al enkele jaren en is inmiddels een goed bezochte (gemiddeld zo’n 50 honden ) jaarlijkse activiteit in het bad. Traditioneel wordt hiermee het buiten zwemseizoen afgesloten. Een allerlaatste duik in het buitenbad is gereserveerd voor de honden en even-

tueel hun bazen. De entree voor het hondenzwemmen vindt u aan de rechterkant van de hoofdingang van het zwembad (ijzeren hek). De toegang voor honden en hun begeleiders is gratis. Speciaal voor deze gelegenheid bevat het zwemwater geen chloor. Uiteraard wordt het bad grondig gereinigd voordat bezoekers er het volgende buitenseizoen weer gebruik van maken. Adres: De Mirandalaan 9, 1079 PA Amsterdam, telefoon: 020 252 4444 www.zuid.amsterdam.nl > Vrije tijd en sport > De Mirandabad

Afsluiting buitenbadseizoen 2012 Vanaf maandag 3 september sluit onze buitenbadaccommodatie. Speciaal voor de banenzwemmers blijft het 50-meter buitenbad, alleen voor banenzwemmen, geopend van maandag 3 september tot en met vrijdag 14 september van 07.00 tot 10.00 uur. Daarna zal ook dit bad geheel sluiten. Mei 2013 start het nieuwe buitenbadseizoen weer.

Zuidas-column Klaas de Boer

Een afscheid in stijl Het is nog maar een paar maanden in gebruik, en dan is het afgelopen. Het oude St. Nicolaaslyceum in het Beatrixpark wordt in de herfstvakantie verlaten voor de nieuwbouw aan de Beethovenstraat tegenover het WTC. Wat achterblijft, is een opmerkelijk gebouw. Licht en open, maar te klein en niet meer geschikt voor de eisen van deze tijd. Het is jammer, maar het moet worden afgebroken, om plaats te maken voor meer groen – dat dan gelukkig weer wel. Maar de sloop gebeurt niet ongemerkt, deze vindt plaats in stijl. Eind november is er een bijzondere expositie te zien, het tweejaarlijkse ‘festival of independents’ Kunstvlaai, dat voorheen in de Westergasfabriek was te zien en waar ongetwijfeld weer de meest fantastische installaties zijn te bewonderen. Krasnojarsk Maar bijzonderder nog, is wat er daarna gebeurt. Dan begint de sloop van het oude St. Nicolaaslyceum pas echt, en tegelijkertijd neemt kunstenares Marjan Teeuwen er haar intrek. Opbouw en verwoesting zijn haar thema’s, en waar kun je daar beter

Inloop en op afspraak: 08.30 - 16.00 uur Inloop en op afspraak: 13.00 - 20.00 uur Inloop en op afspraak: 08.30 - 16.00 uur Inloop en op afspraak: 13.00 - 16.00 uur Op afspraak: 16.00 - 20.00 uur

Vergunningen Ma, di, wo, vr 08.30 - 12.00 uur (inloop) Ma, di, wo, vr 12.00 - 16.00 uur (op afspraak) Do 13.00 - 20.00 uur (op afspraak) * Burgerzaken Aanvragen paspoort, rijbewijs, verklaring van gedrag, attestatie de vita en diverse afschriften (uittreksels) van de Gemeentelijke Basis Administratie. Pasfotoautomaat aanwezig. ** Burgerlijke stand Aangifte doen van geboorte en overlijden, voltrekken van huwelijken of geregistreerd partnerschap. N.B.: voor ondertrouw moet u een afspraak maken (telefonisch of via www.zuid.amsterdam.nl). Loket Zorg en Samenleven Voor informatie en advies over Wmo-voorzieningen, zorg en welzijn. ■ Stadsdeelkantoor Zuid * President Kennedylaan 923, 1079 MZ A’dam Inloopspreekuur: ma, di, wo en vrij 08.30 12.00 uur Alleen op afspraak: do 13.00-20.00 uur ■ Dienstencentrum De Berlage * Lekstraat 13a, 1079 EK A’dam Inloopspreekuur: ma 13.00 -16.00 uur, wo en do 09.00 - 12.00 uur ■ Huis van de Wijk Binnenhof * (voorheen MFC Binnenhof) A.J. Ernststraat 112, 1082 LP A’dam Inloopspreekuur: ma, di en do 13.00 - 16.00 uur ■ Huis van de Wijk de Pijp 2e van de Helststraat 66, 1072 PG A’dam Inloopspreekuur: di 09.00 – 12.00 uur, wo 13.00 – 16.00 uur, en vr 09.00-12.00 uur ■ Huis van de Wijk Olympus Hygiëaplein 8-10, 1076 RT A’dam Inloopspreekuur: ma, wo en vrij 09.00 - 12.00 uur * Gehandicaptenparkeerplaats aanwezig

Colofon Het huidige St. Nicolaaslyceum in het Beatrixpark. (Foto: DK)

uitdrukking aan geven dan in een groot gebouw dat aan het eind van zijn levenscyclus is gekomen? In de Siberische stad Krasnojarsk gaf Marjan Teeuwen een sloophuis al eerder een nieuw uiterlijk, onder meer door wanden, plafonds en vloeren in stukken te zagen en die opnieuw te rangschikken in de verschillende kamers. Hoe ze dat in de St. Nicolaaslyceum gaat doen, weet ik nog niet precies, maar het wordt ongetwijfeld heel speciaal. Open your doors De plannen met het St. Nicolaaslyceum passen in een bredere kijk die

Stadsdeelkrant Zuid wordt tweewekelijks huis-aan-huis verspreid.

we in Zuidas hebben op kunst. Er moet iets te zien zijn, er moet iets te doen zijn, dat is ons streven. Kunst en leven op straat gaan hand in hand. In dat kader wil ik u ook attent maken op een nieuw initiatief: Open your doors. Op 26, 27 en 28 oktober openen diverse bedrijven in Zuidas hun deuren om bezoekers kunst te tonen uit de eigen collectie, zoals van Akzo Nobel, of van anderen, zoals in de ‘schoen’ van ING. Ook dit project kan ik van harte aanbevelen. Meer informatie vindt u op www.zuidas.nl.

Jaargang 3, nummer 18 Oplage: 90.000 Uitgave: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid Hoofdredactie: Wolfgang Hövelmann Eindredactie: Adam Cetindag, Delana ‘t Zand (raadsgriffie pagina 3) Productie: Movement Vormgeving: Floppy Design Druk: Dijkman, Diemen Fotografie: Marion Bloem (MB), Klaas Verduin (KV), Oscar Bierman (OB), Josiene van der Willik (JW), Alphons Nieuwenhuis (AN), Doriann Kransberg (DK), Willemijn van der Kolk (WvdK) Verspreiding: PostNL. Klachten over de bezorging? Tel: 0900 0990 of kijk op www.postnl.nl > Klantenservice > Klachten

Klaas de Boer Directeur Dienst Zuidas

Suggesties, tips of reacties? e-mail: stadsdeelkrant@zuid.amsterdam.nl post: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Stadsdeel Zuid, dan wel de met het stadsdeel samenwerkende derden, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van de inhoud van Stadsdeelkrant Zuid.

Stadsdeelkrant Zuid nr 18  
Stadsdeelkrant Zuid nr 18  

Stadsdeelkrant nr 18 van 6 september 2012