Page 1

Nieuw-West www.nieuwwest.amsterdam.nl

Dit keer met bijlage over Taal

Jaargang 3 #11 12/12/13 2

Eén loket op één locatie Vanaf 2 januari 2014 vindt u álle Loketten Burgerzaken, Vergunningen, Cition en Sociaal Loket van NieuwWest onder één dak: Osdorpplein 1000, het voormalige stadsdeelkantoor Osdorp. Openingstijden De loketten op het Osdorpplein 1000 zijn op de volgende tijden geopend: Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.30 - 15.00 uur (inloop). En tot 16.00 uur op afspraak. Donderdag: 13.00 - 19.00 uur inloop, tot 20.00 uur op afspraak. Wilt u een afspraak maken voor een van de Loketten? Bel 14 020 of ga naar www.amsterdam.nl/afspraak. Gesloten Per 2 januari 2014 zijn de volgende loketten definitief gesloten: ■ Pieter Calandlaan 1 (Burgerzaken en Cition) ■ Plein ‘40- ‘45 1 (Burgerzaken) ■ Van Suchtelen van de Haarestraat 14 (Sociaal Loket en Vergunningen) ■ Het Sociaal Loket op Pieter Calandlaan 7 is al per 23 december 2013 gesloten. Let op! Jongerenservicepunt, Ondernemershuis, Werkpunt en Meldpunt Zorg & Overlast verhuizen niet mee. Zij blijven op de huidige locaties.

Voorkom woninginbraak

4-5

Literair Nieuw-West

6

Duurzaam wonen

7

Grey vibes

8

‘Echt contact geeft het leven betekenis’ December is voor veel mensen een tijd van lekker samen eten, cadeautjes, samen proosten op het nieuwe jaar. Er zijn ook mensen die zich in deze periode juist eenzaam voelen. Het beeld dat de meesten van ons hebben van eenzaamheid is ouderen of zieke mensen in een sociaal isolement. Onze rondgang door Nieuw-West laat echter zien: Eenzaamheid is overal. Wat kunt u er zelf tegen doen, hoe kunt u helpen en wat doet het stadsdeel? Tobias Ebbers is coördinator van het Jongerenservicepunt NieuwWest (JSP). “Eenzaamheid zit vaak verborgen in problemen waarmee jongeren naar het JSP komen. Bijvoorbeeld jongeren die veel helpen in het gezin of mantelzorger zijn. Dat zijn vooral meiden. Ze hebben vaak weinig tijd voor zichzelf en missen iemand om hun zorgen mee te delen. Dat maakt iemand eenzaam. Door positieve verhalen van vriendinnen komen zij hier om hulp vragen.” Eenzame jongens gedragen zich anders volgens Ebbers “Eenzame jongens die ‘erbij willen horen’, houden zich groot, gedragen zich stoer, troeven anderen af met dure spullen. Soms krijgen ze schulden of gaan het criminele

pad op en komen dan in aanraking met de politie. De Top600 zien zij als de Quote 500: stoer als je erin staat. Diep van binnen zijn het eenzame jongens die moeilijk om hulp vragen.” Zorgt veel achter je computer zitten ook niet voor vereenzaming? Ebbers “Er zijn vast jongeren die daardoor minder sociaal zijn in de echte wereld. Maar vaker is het omgekeerd en hoor ik dat jongeren via sociale media lotgenoten treffen, erachter komen dat ze niet alleen zijn en elkaar helpen. Zo leidt een contact via facebook soms tot hechte vriendschappen.”

uit Osdorp. “Als kind was ik een einzelgänger. Vooral tijdens de scheiding van mijn ouders zonderde ik me verder af. Mijn leraren bemoeiden zich weinig met me, want mijn cijfers waren goed en ik gedroeg me braaf. Ook later ging alles goed: een goede baan, veel sociale contacten. Maar ik voelde me met niemand echt verbonden. Ik dacht dat dit mijn eigen tekortkoming was, mijn lot. Pas toen ik door omstandigheden werkloos raakte, werd ik depressief, maakte schulden en wist aan niemand hulp te vragen. Het gaat nu beter met mij. Ik besef achteraf dat ik mij pas echt beter begon te voelen toen ik voor mezelf onderkende dat ik eenzaam was en dat ik daar iets aan kon doen. Daarna ben ik erover gaan praten, met hulpverleners en een goede vriend. Zo leerde ik nieuwe, echte contacten op te bouwen.”

Jong en succesvol Ook succesvolle mensen kunnen zich eenzaam voelen. Michael (35)

Lees verder op pag. 2

Tips voor mantelzorgers

Welke onderwerpen moeten volgens u een plaats krijgen in de

StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam? Kijk op pagina 5 van de Amsterdambijlage.

Na het stadsdeelnieuws

Achterin deze krant

Kerstboominzameling Tijdens de kerstdagen staat hij mooi in de huiskamer, maar na de feestdagen is het al snel een sta in de weg. Hoe komt u van uw kerstboom af? Geef uw boom aan kinderen die kerstbomen inzamelen! Net als voorgaande jaren wordt een kerstbomeninzamelingsactie gehouden. U kunt uw oude boom ook aanbieden met het grofvuil. Let u wel op de juiste aanbieddag, -tijd en -plek. Prijzen winnen? Kids kunnen supercoole prijzen winnen! Verzamel op zaterdag 4 januari of woensdag 8 januari zo veel mogelijk oude kerstbomen en lever deze in tussen 13.00 en 16.00 uur. Op maar liefst 7 plekken kun je kerstbomen inleveren. Kijk op www.nieuwwest.amsterdam.nl voor de precieze locaties. Elke ingeleverde boom is € 0,50 cent waard, ook ontvang je voor elke boom een lot. Met deze loten zijn mooie prijzen te winnen.

Let op: gewijzigde dagen afvalinzameling! Tijdens de feestdagen wordt er geen afval ingezameld. Kijk op www.nieuwwest. amsterdam.nl voor meer informatie. Michael (35): “Als kind was ik een einzelgänger. Vooral tijdens de scheiding van mijn ouders zonderde ik me verder af."

De volgende stadsdeelkrant komt uit op 23 januari.


2 ▼

www.nieuwwest.amsterdam.nl 12 december 2013 Vervolg pag. 1

Op stap met...

Foto: Jaap Wals

stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud

Onlangs gaf ik een gastles op het Comenius Lyceum over vooroordelen en discriminatie. We speelden het spel Identity Match. Dit spel toont foto’s van 16 verschillende bewoners uit NieuwWest en daagt leerlingen uit hun vooroordelen over deze mensen te toetsen door vragen te beantwoorden als ‘Wie van deze mensen is religieus?’ en ‘Wie van deze personen voelt zich weleens gediscrimineerd?’. Soms wisten leerlingen deze vragen goed te beantwoorden, maar vaker schatten ze dingen verkeerd in. Dat de leerlingen - zoals ieder mens - vooroordelen hebben werd ook bevestigd toen ik zei dat ik een trotse Nederlander ben. ‘Huh, een Nederlander?’ reageerde de klas. De leerlingen stopten mij in het hokje ‘Marokkaan’. Maar ik verenig beide culturen in mijzelf en hoef niet voor één van de twee te kiezen. We voerden hierover een interessant gesprek. Na het Comenius Lyceum ging ik naar Garage Notweg voor een certificaatuitreiking aan tien deelnemers van een vaardigheidstraining solliciteren van de Kandidatenmarkt. Het is inspirerend om ondernemers te spreken die geen drempels zien en voor talent gaan. Ik daag meer bedrijven uit om te investeren in jong en oud, wit en zwart, man en vrouw. Diversiteit komt een bedrijf ten goede. Het is belangrijk dat jongeren actief naar een baan zoeken, maar kansen moeten ook gecreëerd worden.

Geen symptoom, maar oorzaak Jeannette Rijks van de website www.eenzaamheid.info: “Eenzaamheid is net als pijn; het is moeilijk te herkennen door anderen. Ook artsen en therapeuten zien het vaak als symptoom van iets anders en schrijven antidepressiva voor. Het is vaak precies andersom: eenzaamheid is juist de oorzaak van problemen zoals angst, verslaving, stress en depressie.” Wat is eenzaamheid dan? “Bij eenzaamheid is de verbinding met anderen verbroken. En echt contact geeft het leven betekenis. Het overlijden van een partner, het verlies van een baan, een verhuizing kunnen aanleiding zijn. Het zijn momenten dat een vast patroon in het leven wordt verstoord. Soms is het structureler, begint het al in de jeugd. Voor een deel is het aanleg: de één maakt gemakkelijker contact dan de ander.” Vriendenkringen Individualisering, sociale media, verstedelijking en minder hechte fami-

Tips tegen eenzaamheid Jeannette Rijks van www.eenzaamheid.info: “Er is niets mis met je als je eenzaam bent; het is simpelweg een signaal dat je behoefte aan contact niet wordt vervuld, of niet op de juiste manier. Laat je leven niet verpesten door eenzaamheid, erken het en doe er iets aan!” Zoek informatie over wat een-

liebanden worden vaak genoemd als oorzaken van eenzaamheid. Dat is dus niet altijd het geval. Toch maken factoren, zoals ouderdom of een beperking de kans op eenzaam worden wel groter. Heike Schmidt van MEE Amstel en Zaan: “Voor jongeren en volwassenen met een beperking is het altijd wat lastiger om contact te maken. Wij kunnen helpen en begeleiden om contacten die zij zelf al hebben te versterken. Ook kunnen zij nieuwe contacten opdoen bij organisaties zoals de Vriendenkringen, Samen in Amsterdam en er zijn nog veel

Mantelzorgers: zorg ook goed voor jezelf

zaamheid is en wat het met je doet, hoe het werkt. Praat er in openheid over, zonder (voor)oordelen. Neem het probleem serieus en zoek indien nodig deskundige hulp. Kent u mensen die eenzaam zijn? Praat er in openheid over, zonder (voor)oordelen.

meer initiatieven. Schmidt: “Willem, een bewoner uit NieuwWest heeft via Vriendenkringen een vriend ontmoet. Beiden hebben ze een lichte vorm van autisme. Ze gaan nu samen naar musea. Voor een vrouw van 52 met een lichte lichamelijke en verstandelijke beperking werkte het maatjes-project van Markant heel goed. Hoe je situatie ook is: het helpt altijd enorm om iemand te ontmoeten die in dezelfde situatie zit, en om erover te praten.” Stadsdeelwethouder (Zorg en Welzijn) Jesse Bos: “Armoede is vaak een factor. Door geldgebrek ‘niet mee kunnen doen’ geeft een

Luister zonder meteen tips te geven, maar vraag wat de ander nodig heeft. Dwing iemand niet ‘er eens vaker op uit te gaan, de kroeg in te duiken’. Juist in die situaties voelt iemand zich eenzaam. Maak het contact voor beiden leuk en verwacht niet teveel: je kunt eenzaamheid niet voor de ander oplossen, wel helpen.

gevoel van uitsluiting. Ook wonen er in het stadsdeel relatief veel mensen met psychische problemen zoals depressie. Stapeling van dit soort problemen maakt de situatie soms uitzichtloos. Door samen te werken met huisartsen, ontmoetingscentra en initiatieven als Samen Doen willen we dit voorkomen. Maar we doen ook een beroep op bewoners: maak eens een praatje met iemand die lijkt te vereenzamen. En meldt het als u zich zorgen maakt over uw buren. Onze wijkteams kunnen hen helpen.”

Michael en Willem wilden niet met hun echte naam in de krant.

In Nieuw-West Sociaal Loket: www.nieuwwest.amsterdam.nl/sociaalloket of 020 253 8666 Jongerenservicepunt: www.nieuwwest.amsterdam.nl/jsp Huizen van de Wijk: www.nieuwwest.amsterdam.nl/huisvandewijk Heeft u grote zorgen over een buur? meldpuntzorgenoverlast@nieuwwest.amsterdam.nl of 020 253 8699 Meer tips en doorverwijzingen op www.nieuwwest.amsterdam.nl/eenzaam

'Kiss en Ride'- zone bij De Mijlpaal

In november stonden de mantelzorgers in Nieuw-West in het zonnetje. Dit jaar bood het stadsdeelbestuur hen een feestelijke lunch aan in Coco’s Kitchen. Het was een ontroerend moment toen een mevrouw haar mantelzorgers bedankte voor alle goede zorgen. Stadsdeelwethouder Jesse Bos (Zorg en Welzijn) deed het welkomstwoord en bedankte de aanwezigen voor hun enorme inzet. “Zorg ook goed voor jezelf!” drukte ze de mantelzorgers op het hart. Ook gaf ze hen daarbij een aantal praktische tips. De ruim zestig mantelzorgers konden deze middag verder genieten van een korte massage, een bezoek aan de kapper of de manicure. De dialyse-afdeling van het Lucas Andreas Ziekenhuis had een verwenmiddag georganiseerd voor de mantelzorgers van dialysepatiënten. Het was een gezellige middag met theater, massages, creatieve activiteiten en lekkere hapjes.

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig én onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis.

Drie tips voor mantelzorgers 1 Plek voor jezelf. Bedenk een plek voor jezelf waar je je regelmatig kunt terugtrekken: een rustige kamer of buiten. 2 Zeg eens ‘nee’. Je hoeft echt niet alles zelf te doen. Vraag eens of iemand anders de zorg van je kan overnemen. 3 Rekken en strekken: neem de tijd om een paar minuten rustig te bewegen. Doe wat simpele yoga- of rekoefeningen of zwaai met de armen en je krijgt weer nieuwe energie.

Bij basisschool De Mijlpaal komt een 'kiss & ride'- zone, ook wel 'zoen en zoef'- zone genoemd. Dit zijn parkeerstroken om de schoolkinderen uit de auto te laten of om hen op te halen en meteen weer verder te rijden. De maatregel is bedoeld om de verkeersveiligheid bij de school te verbeteren en de doorstroming van het verkeer te bevorderen. De zes parkeerplaatsen voor de ingang van de school komen parallel aan de rijbaan te liggen en de toegang op het

Westmallepad wordt gesloten voor motorvoertuigen. Deze kunnen alleen nog via de Overpeltstraat en de westzijde van het Westmallepad bij de school komen. De maatregelen waren nodig omdat veel ouders hun kinderen met de auto halen en brengen en de vele draai- en keerbewegingen van de auto’s tot onveilige verkeerssituaties leidden. Beide maatregelen zijn vanaf 6 januari 2014 van kracht op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 09.00 uur, 12.00 en 13.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur.

Wijkverzorgers van start in vijf wijken In de Wildemanbuurt is het inmiddels al een bekende verschijning: de wijkverzorger van stadsdeel Nieuw-West. Begin 2014 krijgen ook de Bakema- en Dudokbuurt, de Lodewijk van Deysselbuurt, de Dobbebuurt, het Delflandplein en Overtoomse Veld Noord allemaal een eigen wijkverzorger. De wijkverzorgers gaan in deze wijken, samen met bewoners, woningcorporaties en buurtbeheerders, werken aan een betere leefomgeving. De wijkverzorger helpt bewoners

met het schoonhouden van hun eigen buurt. Maar hij kan ook bewoners aanspreken als het ergens níet schoon gehouden wordt. In deze vijf wijken ligt nu meer troep en afval op straat dan elders in het stadsdeel. Het doel van de wijkverzorger is om er samen voor te zorgen dat het hier net zo schoon wordt als in de rest van het stadsdeel. Dat is wel zo prettig wonen! Voorjaar 2014 wordt bekeken of er nog meer buurten een wijkverzorger krijgen.


3

www.nieuwwest.amsterdam.nl 12 december 2013

Wijzigingen ontheffing blauwe zone De legeskosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag ontheffing blauwe zone veranderen per 1 januari 2014. Vanaf die datum bedragen de legeskosten € 96,-. euro. De geldigheidsduur van de ontheffing wordt twee jaar. De ontheffing is kentekengebonden. Bij verandering van kenteken moet u een nieuwe aanvraag indienen en hiervoor het geldende legestarief betalen. Bij verlies of diefstal van de ontheffing kunt u tegen betaling van € 17,50 een kopie opvragen. Foto: Jaap Wals

Info over blauwe zone: www.nieuwwest.amsterdam.nl/ wonen

Sporter van het jaar

Warm en veilig de winter door Het is koud en dan gaat in onze huizen de verwarming aan. Stook veilig en voorkom het ontstaan van schadelijke stoffen zoals koolmonoxide. Het ontstaan van koolmonoxide (CO) kunt u met de volgende maatregelen voorkomen: ■ Laat uw gasapparaten jaarlijks controleren en onderhouden door de verhuurder van uw woning of de installateur. ■ Laat uw schoorsteen/rookgasafvoerkanaal jaarlijks controleren en onderhouden. ■ Zorg voor voldoende ventilatie en dus voor aanvoer van frisse lucht. ■ Een koolmonoxide-melder, te koop bij doe-het-zelf zaken, geeft extra veiligheid.

Bouw het lekker zelf! De uitgifte van zelfbouwkavels in Nieuw-West loopt goed. Mensen denken vaak dat je als zelfbouwer aan de slag moet met bakstenen en een betonmolen. Of dat je minstens architect of aannemer moet zijn. Maar zelfbouw kent vele vormen. Naast individueel of

met een groep een kavel bebouwen, zijn er ook kluswoningen in portiekflats (in Nieuw-West: www.klarenstraat.nl). En voor het zelf bebouwen van een kavel, hoeft u niet persé zelf het wiel uit te vinden. Er zijn tal van bedrijfjes die een (online) stappenplan bie-

den om een betaalbare woning op maat te ontwerpen. Kijk op www.nieuwwest.amsterdam.nl/ zelfbouw voor het actuele aanbod voor en informatie over zelfbouw in Nieuw-West.

Kent u iemand die in aanmerking komt voor de eervolle titel sportman, sportvrouw of sportploeg van Nieuw-West? Ook wordt gezocht naar de meest talentvolle sporter, de beste coach en de sportvrijwilliger van Nieuw-West. U kunt iemand nomineren tot en met 6 januari. De Sportadviesraad Nieuw-West organiseert namens het stadsdeel deze Sportverkiezing van NieuwWest. Op vrijdag 31 januari 2014 om 19.00 uur worden in Sportcentrum Ookmeer de winnaars bekend gemaakt. Info over aanmelden: www.nieuwwest.amsterdam.nl/sportverkiezing

Wees er snel bij!

Kort nieuws Binnenkort valt de Afvalwijzer bij u op de mat. Wist u al dat er speciale aanbiedplekken zijn voor uw grofvuil? En wist u al dat u ook frituurvet beter kunt scheiden? Al deze info vindt u straks in de Afvalwijzer. Ook digitaal te bekijken op: www.nieuwwest.amsterdam.nl/ afval Vrijdag 13 december dragen stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud en stadsdeelwethouder Jesse Bos (Welzijn) de voormalige Ru Paréschool in Overtoomse Veld over aan de Stichting Samen Ondernemen. Vanaf 16 december biedt het voormalige schoolgebouw onderdak aan het Huis van de Wijk De Buurtzaak en aan maatschappelijk betrokken ondernemers, instellingen en bewonersorganisaties. In de Tuinen van West komen begin 2014 zes kavels vrij voor horeca- en recreatieondernemers. Maandag 9 december begon het donkere-dagen-offensief, de campagne tegen woninginbraken. Buurtvoorlichters bezoeken 27.500 huishoudens in tien gebieden in Nieuw-West met advies over hoe zij woninginbraak kunnen voorkomen. Om veiligheidsredenen is de Blauwe populier die sinds 2010 op de hoek van Burgemeester Roëllstraat gekapt. Tot 6 januari kunt u sporters nomineren voor de titel Sportman, - vrouw, - ploeg van Nieuw-West. Ook de beste vrijwilliger of coach maakt kans op een prijs. Meer info: www.nieuwwest.amsterdam.nl Met onze nieuwsbrief bent u wekelijks als eerste op de hoogte. Ook een abonnement? www.nieuwwest.amsterdam.nl/ nieuwsbrief

Gelukkig Nieuwjaar! Het dagelijks bestuur en de medewerkers van stadsdeel Nieuw-West wensen u fijne feestdagen en een goed 2014! U bent welkom bij het uitspreken van de nieuwjaarstoespraak door stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud voorafgaand aan de commissievergadering op 8 januari 2013, om 19.00 uur. Zelfbouw is voor iedereen. Ook voor mensen met twee linkerhanden of een beperkt budget.


4

www.nieuwwest.amsterdam.nl 12 december 2013

Actie tegen woninginbraken Woensdag 27 november is de negende woninginbraakpreventietour van start gegaan in Overtoomse Veld Noord en omgeving Rembrandtpark. Elke laatste woensdagavond van de maand geven buurtvoorlichters samen met slachtoffers van een woninginbraak huisaan-huis tips om woninginbraak te voorkomen. De slachtoffers vertellen hun buren uit eigen ervaring wat de impact is van een inbraak en welke maatregelen zij nemen om hun woning te beveiligen. In de laatste periode van het oude jaar en in de eerste weken van het nieuwe jaar is er in de voorgaande jaren een aanzienlijke stijging van het aantal inbraken gesignaleerd.

Donkere Dagen Offensief In specifieke wijken van stadsdelen Noord, West en de gemeente Amstelveen wordt de woninginbraakpreventietour ook georganiseerd en zullen er extra touren plaatsvinden in Nieuw-West naast de reguliere woninginbraakpreventietour. Tijdens dit 'Donkere Dagen Offensief' is het alle hens aan dek. Voorkom inbraak U kunt zelf bijdragen om de kans op woninginbraak tijdens de ‘donkere dagen’ te verlagen. Hieronder de belangrijkste tips:

Vraag tijdens uw afwezigheid de buren om uw huis in de gaten te houden en geef aan waar en hoe u te bereiken bent. ■ Geef uw woning een bewoonde indruk, bijvoorbeeld door het licht aan te laten. ■ Zorg voor goede verlichting aan de vooren achterkant van uw woning. Inbrekers houden niet van licht. ■ Sluit uw tuin en schuur goed af. ■ Laat geen onbekenden meelopen in het trappenhuis. ■ Zorg tijdens het afsteken van vuurwerk dat niemand uw huis kan binnenglippen. ■

Uit informatie van de politie blijken de volgende methodes het meest gebruikt door inbrekers in Nieuw-West: ■ Openbreken van een raam aan de voorof achterzijde, door middel van een breekvoorwerp. ■ Openboren van een cilinderslot. ■ Vernieling van een ruit Kijk voor specifieke maatregelen tegen bovenstaande methodes en nog meer preventietips op www.politiekeurmerk.nl

Stadsbank van Lening en stadsdeel Nieuw-West gaan door met ‘Sieraad in bewaring’ De Stadsbank van Lening aan het Osdorpplein gaat door met het beschikbaar stellen van kluisruimte aan burgers die hun sieraden veilig willen opbergen. Het pilot project heeft zijn nut bewezen en levert hiermee een bijdrage aan het bestrijden van woninginbraak. Voor alle Amsterdammers De pilot kwam tot stand door initiatief van stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud die veel signalen kreeg van bewoners die hun sieraden niet meer thuis durfden te laten en ze zelfs meenamen tijdens het boodschappen doen. Na gesprekken met de Stadsbank van Lening kwam het project 'Sieraad in bewaring' tot stand. ‘Sieraad in bewaring’ wordt nu een vaste service van de Stadsbank van Lening en is vanaf heden beschikbaar voor alle Amsterdammers. Voorlopig is deze mogelijkheid alleen beschik-

Vraag van de Straat

Jeroen Mirck (deelraadslid D66) “Er is momenteel een speerpuntbeleid van het bestuur, waarbij extra aandacht is voor inbraak. Zo worden vanuit het stadsdeel bewonersavonden georganiseerd waar mensen worden geïnformeerd over hoe ze om moeten gaan met babbeltrucs etcetera. Mensen die de meterstand op komen nemen of enquêtes willen afnemen moeten zich bijvoorbeeld kunnen identificeren. En er gaat extra aandacht naar buurtveiligheidsteams en politie. Meer patrouilleren is een belangrijk punt. Straatcoaches die vaker door straten fietsen waar veel inbraak voorkomt kunnen net even een paar inbrekers afschrikken. Alle beetjes helpen, maar een wereld zonder inbraak bestaat helaas niet.”

baar bij het filiaal van de Stadsbank van Lening aan het Osdorpplein. Veilige bruidsschat In de proefperiode hebben 300 klanten in totaal 348 bewaarcontracten afgesloten voor zes maanden. Ruim 120 daarvan hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om het contract te verlengen. Uit de praktijk blijkt dat 80% van de klanten voor het huren van kluisruimte van Turkse of Marokkaanse afkomst is. Voor hen is deze service bij uitstek geschikt, omdat men vaak in het bezit is een bruidsschat met veel sieraden. Heeft u nog vragen? De medewerkers van de Stadsbank van Lening helpen u graag verder op het Osdorpplein 516-518, Amsterdam. U kunt ook een email sturen naar info@sbl.nl of bellen met 14 020.

Wat doet u om inbraken te voorkomen?

Debbie Hobbel “Eerlijk gezegd ben ik niet zo heel actief op dit gebied. Maak mij er eigenlijk niet zo’n zorgen om. Ik zou wel sloten op mijn ramen willen hebben, maar daar ben ik simpelweg nog niet aan toegekomen. Ik leg wel altijd mijn waardevolle spullen en mijn sleutels uit het zicht. En ik probeer mijn postvak regelmatig te legen, zodat het niet zichtbaar is als ik in het buitenland ben. Ook geef ik niet op Facebook aan dat ik op vakantie ben. Als mensen aan de deur komen zeg ik altijd netjes dat ik geen interesse heb, maar ik zou ze nooit binnen laten.”

Fred Siegel (deelraadslid VVD) “Ons beleid richt zich vooral op de inzet van de Buurtveiligheidsteams (BVT-teams). Die zijn herkenbaar aan de gele hesjes, die opgeleid zijn om de wijk veilig te houden. En we zijn bezig met het Gastherenproject. Verder worden winkeliers erop gewezen de klanten zoveel mogelijk te laten pinnen in plaats van contant te betalen. Ten slotte ben ik als VVD-er ervan overtuigd dat een schoon en opgeruimde straat uiteindelijk leidt tot een veiliger gevoel bij iedereen.”

Thea Schaafsma “‘Ik heb een tijdklok aan mijn lampen aangesloten, zodat deze op aangepaste tijden aan en uit gaan. Verder heb ik onlangs een extra slot op de deur laten zetten. Ook heb ik dichte scharnieren in de deuren laten aanbrengen en schuifsloten. Als er wordt aangebeld, en ik verwacht geen bezoek, dan doe ik de deur niet open. Bekenden vraag ik altijd even te bellen van tevoren. Ik heb een keer een inbraak meegemaakt, en dat maakt toch indruk. Vandaar dat ik heel alert ben nu, maar bang ben ik gelukkig niet. In deze tijden kun je nooit te voorzichtig zijn, denk ik.”


5

www.nieuwwest.amsterdam.nl 12 december 2013

‘Ik had het idee dat dit het werk was van een professional’ Joke (54) was slachtoffer van een inbraak. Zij deed in haar eigen buurt mee met een van de woninginbraakpreventietour die stadsdeel, Slachtofferhulp en politie organiseren. Joke: “Wij waren in Den Haag geweest en kwamen thuis rond een uur of acht. Het was op een vrijdag, wanneer ik vrijwel altijd weg ben. Het tijdstip leek dus strate-

gisch gepland. Nu was ik toevallig wat eerder thuis dan gewoonlijk. Alle laden en kasten waren opengetrokken. Eerst dacht ik dat mijn kinderen thuis waren geweest, maar al snel zag ik dat het inbraak was: een klein raampje, aan de kant van de tuin, stond nog open. Het is jammer dat dat raampje er zit, want vanaf de tuin gezien is het een donkere hoek waar je makkelijk je gang kunt gaan. Ik heb daar-

na meteen een beter slot op het raam laten zetten, dus nu wordt het een stuk lastiger.” Wat was de schade? Joke: “Niets kostbaars was weg, mijn fototoestel had ik mee. De computer is oud en niet veel geld waard. De gouden sieraden hadden ze gelukkig over het hoofd gezien. Het zou kunnen dat ze nog in huis waren

toen we thuis kwamen en toen te gehaast waren om echt goed rond te kijken. De politie is de volgende ochtend langs gekomen. Ze hebben nog even naar de voetstappen gekeken, die bleken afkomstig van Nike schoenen, maar dat heeft niet veel opgeleverd. Ik had wel het idee dat dit het werk was van een professional: precies de juiste laden waren geopend, verder waren er helemaal geen sporen, geen rotzooi, niets. Bij de buren is dat er helaas heel anders aan toe gegaan. Die werden overvallen in hun eigen woning door een jongen die een pakje langs kwam brengen. Dat lijkt mij afschuwelijk en traumatisch om mee te maken. Wat er bij mij is gebeurd vergeet ik natuurlijk ook nooit meer. Ik ben daardoor ook wel alerter in kleine dingen zoals de deur goed op slot doen en beter opletten of er niets vreemds in de tuin gebeurt. Maar echt bang ben ik er niet van geworden. Misschien ben ik daar ook gewoon te nuchter voor. Ik was ook een keer aan de beurt en er zijn meerdere buren geweest die de dupe zijn geworden.” Joke woont aan een rustige kade aan het water. Weliswaar vlakbij een autoweg, maar niet bepaald een plek waar het leven zich op straat afspeelt. ’s Avonds kan het er behoorlijk stil zijn. Moeten buren elkaar een beetje in de gaten houden? Joke: “Ik vind dat een lastig punt. Ik weet wel dat het hier vaker voorkomt, en als ik iets vreemds zie dan zeg ik daar iets van, maar ik heb eerlijk gezegd echt geen idee van wat zich hier naast mij allemaal afspeelt. Ik heb na de inbraak wel meegedaan aan een rondgang door de wijk, om mensen te adviseren wat ze tegen inbraak zouden kunnen doen. We hadden folders bij ons met tips, zoals: Bij vreemden aan de deur direct naar identificatie vragen, buren waarschuwen als je op vakantie bent, dat soort zaken. Tips die logisch klinken, maar die in de praktijk toch niet altijd worden gerealiseerd. Er stond ook informatie in over hoe je kostbare spullen bij een Stadsbank van lening kunt achterlaten. De bruidsschatten die mensen in hun huis hebben liggen schijnen vaak gestolen te worden bijvoorbeeld. De mensen die werden benaderd zijn buurtbewoners en vonden het heel prettig om dit soort informatie te krijgen en konden zo ook meteen even hun verhaal kwijt. Ik merkte dat veel mensen vooral dat aspect heel fijn vonden.”

Joke: "Ik heb na de inbraak meegedaan aan een rondgang door de wijk, om mensen te adviseren wat ze tegen inbraak zouden kunnen doen."

Joke wilde alleen met haar voornaam in de krant.


6

www.nieuwwest.amsterdam.nl 12 december 2013

Vrij Agenda

Ik ben in een stad, bomvol criminelen Het is donker en het regent

Hele maand: Kerstshow tuincentrum

Grijze wolkenkrabbers, smalle straatjes

Osdorp Spectaculaire kerstshow met

Ik loop alleen met een geweer in mijn hand

miniatuurdorp, treintje en natuurlijk veel kerstballen.

In de verte zie ik licht, een lichtstraal

Zaterdag 14 december Fietsen langs heilige huisjes

Ik leg mijn geweer op de grond en loop er naar toe

Fietsexcursie langs kerken, Van Eesterenmuseum. Start: 14.00 uur. Info: www.vaneesterenmu-

Mijn benen doen pijn

seum.nl

Pijn van het lopen Zondag 15 december

Ik kom dichterbij het licht

Matinee in Sloterkerk Met het Hermitagekoor.

Vogels fluiten en ik zie gras, bomen

Aanvang 15.00 uur. Info: www.sloterkerk.nl

en de zon die in een riviertje schijnt

Maandag 16 december Young Nieuw-West

Een regenboog verschijnt tussen de wolken

Young Nieuw-West Got Talent. Bijeenkomst met onder andere

Ik lach

Abdelkader Benali. Comeniuslyceum, aanvang

Ik voel me vrij

18.30 uur.

Ja Maar Kersthow Omdenk-show. Aanvang 20.15 uur. Info: www.meervaart.nl Zaterdag 21 december Zwemdisco Zwemdisco in het

Foto: Patricia Wolf

Vrijdag 20 december

Zeven jaar geleden organiseerden buurtbewoners voor de eerste keer de Nieuwjaarsduik in de Sloterplas. Inmiddels is het een traditie. Met vorig jaar 150 deelnemers en elk jaar neemt het aantal enthousiastelingen toe. Ook een frisse duik? Op 1 januari klokslag 13.00 uur klinkt het startschot.

Dit gedicht is geschreven door Aleyna Demir, leerling van klas 2T2 van het Calandlyceum. Zij won de eerste prijs tijdens de PoëzieRevue op haar school. Uitgangspunt bij de PoëzieRevue was een ‘herinnering die in mij woont’.

Sloterparkbad, t/m 12 jaar. 19.00 - 21.00 uur. Info: sloterparkbad.nl

Tot op de bodem Column van Hugo Hoes

Zondag 29 december Winterse middag Tuinstadliefhebber Erik Swierstra vertelt over strenge winters, met mooie foto’s. Info; www.vaneesterenmuseum.nl Woensdag 1 januari Nieuwjaarsduik De traditionele Nieuwjaarsduik in de Sloterplas, strandje Varkensbaai, ter hoogte Noorderhof. Tijdstip duik: 13.00 uur. Woensdag 8 januari Nieuwjaarstoespraak Voorafgaand aan de eerste deelraadvergadering spreekt stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud de nieuwjaarstoespraak uit. Stadsdeelkantoor Pieter Calandlaan 1, 19.00 uur.

Op deze plek de komende tijd elke maand literair talent uit Nieuw-West. Op een dag wordt de Sloterplas wereldnieuws. Dat zal zijn wanneer een langwerpig object als een raket uit het algvrije water schiet, en verdwijnt in de dampkring. Tientallen dikke rapporten zullen over dit wonder van NieuwWest worden geschreven. De oorsprong van dit mysterie ligt vijftien jaar terug. Toen verhuisde ik naar Slotermeer. Al snel opperde een buurman het plan om samen een bootje aan te schaffen. Ik had niets met bootjes. De gedachte echter, dat je af en toe nonchalant kon laten vallen dat je een jacht in het haventje had liggen, sprak zeer tot de verbeelding. Meer buren haakten aan en als snel lag er een IJwaardig stalen kajuitjacht met vier eigenaren in onze blauwe

voortuin. Het had slaapplaatsen, toilet, een keukentje en was voor landrotten eigenlijk te groot om ontspannen mee te varen. Staal roest razendsnel dus moest de Pyrus regelmatig voor onderhoud het water uit. De laatste keer werd daar een externe klusser voor ingeschakeld. Zijn optimistische begroting en planning veranderden constant en namen Noordzuidlijn-achtige proporties aan. Het duurde en duurde, en werd steeds duurder. Voorjaar 2011 was de drijvende caravan weer klaar en op Eerste Pinksterdag ging junior varen met vriendjes. Een beetje spelen, surfplankje met touw er achter hangen en rondjes maken op de plas. Niets bijzonders. Totdat de surfplank rechtop in het water bleef staan, het touw verstrakte en de boot werd omgetrokken. Net voor het kapseizen kon iedereen van

boord springen. Vanwege het mooie weer was het druk op de plas en redding snel nabij. Maar niet voor de pasjes, sleutelbossen, smartphones en de rest van de hedendaagse puberoutfits. En evenmin voor de Pyrus, al leek het daar wel even op. Want een luchtbel hield het gevaarte lang drijvende terwijl een toegesnelde boot het richting Varkensbaai begon te slepen. Dat ging goed totdat waterscouts te hulp schoten, de luchtbel uit de boot verdween en ons jacht zonk. Wat nu? Verzekering gebeld. Die zei dat het gemeld moest worden bij de gemeente. Daar hoorden we dat bergen verplicht was, dus werden gespecialiseerde duikers ingeschakeld. Aan de hand van getuigenverklaringen zochten zij twee dagen rond de plek des onheils maar vonden niets. Te diep en te donker. Het statussymbool lag op

Hugo Hoes (1963) is redacteur bij de VPRO Gids. Sinds 1998 woont hij in Slotermeer. Vorig jaar verscheen zijn debuut Fijne familie. Deze tragikomische verhalenbundel over opgroeien in een groot gezin kreeg vier sterren in de Volkskrant en kent inmiddels een vierde druk.

de bodem van de Sloterplas. Ooit is het touw waar de surfplank mee vastzit verweerd en zal het loslaten. Wie natuurkunde heeft gehad weet wat er dan gebeurt met zo’n plank.


7

www.nieuwwest.amsterdam.nl 12 december 2013

Geld besparen? Pak uw huis aan! De donkere en koude dagen zijn weer aangebroken. Dat betekent lang de verlichting en de verwarming aan. Maar u wilt natuurlijk behaaglijk de winter doorkomen, zonder dat uw energierekening de pan uitrijst. Op deze pagina enkele tips om prettig te wonen met oog voor uw portemonnee en het milieu.

Besparen met de Buren Woont u in Slotermeer? Let dan goed op! Kortgeleden is hier Besparen met de Buren gestart. Samen met mensen uit uw eigen buurt kunt u besparen op uw energierekening. Hoe? Door bijvoorbeeld Slotermeer op de Koffie! Tijdens deze bijeenkomsten leren buurtbewoners elkaar hoe ze hun energierekening zo laag mogelijk maken. Dertien Slotermeerders zijn al opgeleid tot BespaarCoach. Ook het Slotermeer BespaarBespreekuur in de Honingraat op de

Slotermeerlaan 103 geeft antwoord op vragen als ‘Waarom is mijn energierekening zo hoog?’ en ‘Hoe kan ik besparen?’. Onlangs is ook Slotermeer Klust! gestart. GroeneKlussers doen gratis klussen bij hun buren, zoals het aanbrengen van waterbespaarders, brievenbusborstels en radiatorfolie. Meer info, en de agenda van de bijeenkomsten, vind u op www.besparenmetdebureninslotermeer.nl.

Tips van het Duurzaam Bouwloket Stadsdeel Nieuw-West is een samenwerking aangegaan met de onafhankelijke website www.duurzaambouwloket.nl. Waarom? Omdat op die website allerlei informatie en adviezen staan waar u als bewoners wat aan heeft. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing- en opwekking. De meeste van deze tips zijn eenvoudig uit te voeren. Een greep uit de voorbeelden: ■

Zon XL: vraag samen subsidie aan voor zonnepanelen ■

Sinds 2 december kunnen eigenaar/bewoners van bestaande woningen in Nieuw-West (gezamenlijk) een subsidie aanvragen voor zonnepanelen. Dit kan bijvoorbeeld met uw Vereniging van Eigenaren maar het kan ook individueel. Met de zonnepanelen is het mogelijk om uw eigen energie op te wekken en tegelijkertijd geld te besparen. Aanvragen kan tot en met 2 maart 2014. De subsidie Zon XL bedraagt maximaal 15% van de gemaakte kosten voor de aanschaf van de zonnepanelen. Na 2 maart wordt de subsidie

verleend. Aanvragen worden van groot naar klein behandeld, de grootste aanvraag maakt dus de meeste kans op subsidie. Informatie en het aanvraagformulier vindt u www.amsterdam.nl/zonxl In januari komen er bijeenkomsten waar u in gesprek kunt gaan met ervaringsdeskundigen uit uw buurt of ontmoet u misschien wel een medebewoner die ook interesse in panelen heeft. Eigenaren van koopwoningen krijgen hiervoor een uitnodiging. Houd daarvoor ook de Facebookpagina van het stadsdeel in de gaten.

Reinig regelmatig uw ventilatieroosters/-filters. Door het regelmatig reinigen van de ventilatieroosters of de filters krijgt u een betere toevoer van droge lucht. Dit zorgt er voor dat de lucht beter opwarmt dan de vochtige lucht. Maak de achterkant van uw koelkast circa één keer per jaar goed schoon. Als er veel stof aan de achterkant van uw koelkast zit, kan de warmte niet goed weg. Dit kost veel energie. Als u de thermostaat één graad lager zet, dan bespaart u

gemiddeld 7% op uw energieverbruik voor de verwarming. Bedenk goed of u een diepvriezer echt nodig heeft. Deze kost u al gauw € 0,30 per dag en dus € 105,- per jaar! Zet de temperatuur niet lager dan -– 18 graden en zorg dat de ijslaag niet dikker wordt dan een halve centimeter. Ondanks deze maatregelen kost een vriezer per dag zo’n 1,5 kWh aan stroom. Een douche van tien minuten scheelt ruim 30 liter water ten opzichte van het nemen van een bad. Wist u dat een nieuwe energiezuinige wasmachine gemiddeld

€ 0,25 cent per wasbeurt goedkoper is ten opzichte van een oude wasmachine? Bij 100 wasbeurten scheelt dit al gauw € 25,- . Zo ziet u maar, met deze trucjes kunt u zelf al een heleboel doen aan het milieu én uw eigen portemonnee. Twee vliegen in één klap.

Verlenging subsidie woningisolatie Is uw koopwoning vóór 2002 opgeleverd? Dan kunt u tot eind 2014 subsidie aanvragen voor woningisolatie. In de septembereditie van deze krant berichtten we u dat de aanvraag tot en met 16 december 2013 ingediend kon worden. Dat is dus maar liefst met een jaar verlengd. Veel warmte ont-

snapt via ramen, muren, dak en vloer. Door het aanbrengen van isolatie als dubbelglas, vloerisolatie en spouwmuurisolatie kunt u besparen op energiekosten en uitstoot van CO2 voorkomen. Er is € 105.578,- ter beschikking. De subsidie is maximaal 15% van het totaalbedrag dat bewoners besteden aan isolatiemaatregelen

en is per eigenaar minimaal € 500,- en maximaal € 5.000,-. Een vereniging van eigenaren (VvE) kan collectief subsidie aanvragen. Toekenning van de subsidie gaat op volgorde van binnenkomst van de digitale aanvragen. Kijk op www.nieuwwest.amsterdam.nl voor meer informatie.


8

www.nieuwwest.amsterdam.nl 12 december 2013

Voor de buurt

Wilt u ook iets doen voor uw buurt? Bij het Huis van de Wijk kunt u geld aanvragen voor een bewonersinitiatief. Voor initiatieven en activiteiten die het wonen in de buurt leuker, schoner of veiliger maken. Zoals Grey Vibes, de theaterwerkplaats voor 55-plussers van Marianne Barendse.

Osdorp

Grey Vibes: theaterwerkplaats van 55+ tot 100+

Marianne Barendse is initiatiefnemer en coördinator van Grey Vibes: "Grey Vibes is begonnen als experiment bij Theater de Engelenbak in de Nes en inmiddels uitgegroeid tot levendige theaterbroedplaats. In de workshops gaat het vooral om het plezier van het theatermaken en het ontdekken van talenten. Daarnaast kan iedereen meedoen aan de theaterproductiegroep. Onder leiding van theatermaakster Loes Hegger wordt in twintig weken toegewerkt naar de voorstelling Smaken Verschillen die in De Meervaart wordt opgevoerd.” Energie De workshops voorzien in een behoefte. Barendse: “Theatermaken, zingen en dan-

Foto: Rufus de Vries

Houdt u van theater en wilt u zelf op de planken? Altijd al willen zingen, maar is een koor een stap te ver? Voelt u meer voor dansen dan voor fitness? Verhalen genoeg, maar krijgt u ze niet op papier? Bij Grey Vibes kunt u onder professionele begeleiding verschillende workshops (10 lessen) volgen of meespelen in een theaterproductie. Deelnemers kunnen kiezen uit dans, zang, toneel en schrijven. Grey Vibes is een theaterwerkplaats voor ouderen van 55 tot 100+. In september zijn de workshops van start gegaan in het Talentenhuis, in samenwerking met De Meervaart.

sen, samen iets met elkaar maken geeft enorm veel energie. Het theatermaken heeft ook een sociale functie. Een deelneemster na een zware periode vertelde: ‘Ik zie weer toekomst’. Ouderen hebben weer het gevoel mee te tellen. De deelnemers hebben ongelooflijk veel pret met elkaar. Alle deelnemers zijn ook heel trouw. Grey Vibes werkt als een magneet. De zang-

groep heeft al opgetreden bij de opening van multifunctioneel centrum De Honingraat en op de Dag van de Mantelzorg. En we worden nu al benaderd voor optredens en figuranten voor grote producties. Ik hoop dat meer mensen het plezier van theatermaken gaan ervaren, want je bent nooit te oud om te doen en het is nooit te laat om te leren!”

Meer weten? www.greyvibes.nl Kosten: één lesblok van tien lessen kost € 135 euro, stadspashouders betalen € 62,50. 17 januari start het nieuwe lesblok van tien weken voor de workshops Dans, Zang, Spel, Schrijven in het Talentenhuis. Contact: info@greyvibes.nl Marianne Barendsen 06-40308900

Werk aan de weg Hier vindt u een overzicht van geplande werkzaamheden. Vervanging brug Osdorperweg De brug aan de Osdorperweg ter hoogte van Halfweg wordt momenteel vervangen. Als gevolg daarvan is de Osdorperweg onge-

veer vier maanden afgesloten. De staat van de brug is dermate slecht dat deze geheel vervangen moet worden. Alle verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. Eind februari 2014 gaat de brug weer open en vervallen de omleidingsroutes.

De gevolgen voor de bereikbaarheid Het autoverkeer wordt omgeleid via de route Osdorperweg Haarlemmerweg - Willem Schermerhoornstraat - Ruys de Berenbrouckstraat Aalbersestraat - De Savorin

Lohmanstraat - Troelstralaan Ookmeerweg - Osdorperweg. Het fietsverkeer wordt omgeleid via de dijk langs de brug.

Contactinformatie Stadsdeel Nieuw-West Let op: Vanaf 2 januari 2014 vindt u álle Loketten Burgerzaken, Vergunningen, Cition en Sociaal Loket van Nieuw-West onder één dak: Osdorpplein 1000. De andere locaties zijn dan gesloten. Loketten: ■ Pieter Calandlaan 1 ■ Plein ’40-’45 nr. 1 Vergunningenloket: Van Suchtelen van de Haarestraat 14 Openingstijden loketten: ma di wo vr: 08.30 – 15.00 uur do: 13.00 – 19.00 uur Op afspraak ma di wo vr: 08.30 – 16.00 uur do: 13.00 – 20.00 uur Openingstijden kantoren: ma di wo vr: 08.30 – 17.00 uur do: 08.30 – 20.00 uur Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam www.nieuwwest.amsterdam.nl info@nieuwwest.amsterdam.nl

1 telefoonnummer Voor inlichtingen, meldingen en vragen kunt u bellen met: Tel 14 020 (5 cijfers) Bereikbaar: ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur Loket Vergunningen aanvragen, afschrift uit de burgerlijke stand, een verhuizing doorgeven? Dat, en veel meer, kan via het Loket op onze website: www.nieuwwest.amsterdam.nl/loket Wekelijkse nieuwsbrief Het laatste nieuws in uw mailbox? Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief via www.nieuwwest.amsterdam.nl/nieuwsbrief Bekendmakingen Bekendmakingen vindt u op onze website en via de nieuwsbrief: www.nieuwwest.amsterdam.nl/bekendmakingen. Op papier ontvangen kan, stuur ons een brief of email met uw naam en adres.

Afval Afvalpunt Seineweg 1 Afvalpunt Henk Sneevlietweg 22 Geopend: ma t/m za 08.00 - 17.00 uur www.nieuwwest.amsterdam.nl/afval Sociaal Loket T: 020 253 8666 (do. tot 19.00 uur) Email: sociaalloket@nieuwwest.amsterdam.nl www.nieuwwest.amsterdam.nl/sociaalloket ■

Pieter Calandlaan 7 ma-, di-, wo- en vrijdag: 09.00 - 12.00 uur donderdagochtend: gesloten Van Suchtelen van de Haarestraat 14-16 ma-, di-, wo- en vrijdag: 08.30 - 16.00 uur donderdag: 13.00 - 16.00 uur

Meldpunt Zorg en Overlast T: 020 253 8699 ma t/m vr van 09.00 - 17.00 uur www.nieuwwest.amsterdam.nl/ zorgenoverlast

Ouder- en Kindcentra www.amsterdam.nl/okc ■ Regio Osdorp Evertsweertplantsoen 3A T: 020 555 5867 (kies 2) ■ Regio Geuzenveld-Slotermeer Bernhard Loderstraat 47 T: 020 411 7194 ■ Regio Slotervaart Jan Tooropstraat 5 T: 020 555 5870 Jongerenservicepunt Slotermeerlaan 81, 1064 HA Amsterdam T: 020 506 12 10 www.nieuwwest.amsterdam.nl/jsp Ondernemershuis ma t/m do van 09.00 tot 17.00 uur WerkPunt ma t/m do van 09.00 tot 15.00 uur Osdorpplein 519-521 T: 020 253 8111 E: ondernemersadviseur@nieuwwwest.amsterdam.nl www.nieuwwest.amsterdam.nl/ondernemershuis

Online Dit nummer en alle eerder verschenen stadsdeelkranten kunt u vinden op www.nieuwwest.amsterdam.nl/stadsdeelkrant. Volg uw stadsdeel ook op Twitter: @NieuwWest of via facebook.com/NieuwWest

Colofon December 2013, uitgave van stadsdeel Nieuw-West, afdeling Communicatie. Eindredactie en redactie: Sami el Ghalbzouri, Janna Koops en Ingrid Breed. Artikel p1-2: Bas Timmermans. P4-5: Lilian Bense Email: info@nieuwwest.amsterdam.nl (tav redactie stadsdeelkrant). Basisvormgeving: Fanny Morriën, Amsterdam. Opmaak: Floppy Design. Productie: Movement, Amsterdam. Drukkerij: Vorsselmans. Oplage: 69.000.

Nw 12 december  
Nw 12 december