Page 1

Nieuw-West www.nieuwwest.amsterdam.nl

Special Centrum Nieuw-West

Jaargang 2 # 11 15/11/12

Boom van Verdienste Kent u een bewoner in dit stadsdeel met een groot hart voor de buurt? Een ‘stille kracht’ die altijd klaar staat? Of een kanjer voor wie bijna niets te veel is? Zo’n persoon verdient een boom! Geef hem of haar snel door aan de deelraad van Nieuw-West. Aanmelden kan tot 3 december. De winnaar krijgt als waardering een eigen boom in het Sloterpark. Prijsuitreiking De prijsuitreiking vindt plaats op 30 januari 2013 in het stadsdeelkantoor, Pieter Calandlaan 1. Kijk op www.raadsinformatienieuwwest.nl voor het aanmeldformulier en meer informatie. Of kom langs bij één van de zeven Huizen van de Wijk.

Buurthelden

3

Week zonder geweld

4-5

Blauwe zone

Een sterk staaltje samenwerking tussen bewoners en verschillende veiligheidsdiensten. Dat is precies waarvoor de buurtveiligheidsteams zijn opgericht. Een team bestaat uit een buurtregisseur, een extra politieagent, twee handhavers van het stadsdeel en een toezichthouder. Sinds 1 september lopen er vijf teams door Nieuw-West in de buurten Oostoever, Delflandpleinbuurt, Osdorp Midden-Noord, Slotermeer Noordoost en Slotermeer Zuidwest. [subkop] Bewonerspanel Vincent Alberts en Rob Beekman zijn als buurtregisseur verbonden aan politiebureau August Allebéplein. Ze voeren samen een buurtveiligheidsteam aan op het Delflandplein, het Andreas Ensemble en het Koningin Wilhelminaplein. Alberts: “Bijzonder aan de buurtveiligheidsteams is de intensieve samenwerking tussen ver-

schillende partijen, met name de politie en het stadsdeel. Ook hebben we korte lijnen met andere partners, zoals de corporaties Ymere en De Alliantie.” Beekman: “We werken nauw samen met de buurt. Bewoners geven aan wat we moeten aanpakken.” Alle wijken beschikken over een bewonerspanel. Het panel komt eens in de zes weken samen. De bewoners vertellen wat er speelt in de buurt. Het buurtveiligheidsteam zet uiteen welke mogelijkheden het heeft om het probleem aan te pakken. Op de volgende bijeenkomst koppelen we terug wat er sindsdien is gedaan.” [subkop] Afval ergernis nummer één De top drie ergernissen van bewoners in Nieuw-West zijn de speerpunten voor de buurtveiligheidsteams. Afval op nummer één. Nummer twee is jeugdoverlast, nummer drie ver-

keer. Milieuhandhaver Edwin Reesink vertelt hoe het werk van het team in de praktijk verloopt. “Samen met een toezichthouder en een agent loop ik over straat om overtredingen te signaleren. Op het Delflandplein wonen bijvoorbeeld wat oudere mensen. Die voelen zich niet prettig als er op het plein alcohol of drugs wordt gebruikt. Wij houden het leefbaar, ook door te zorgen dat mensen niet op het plein fietsen.” Korte lijnen De buurtveiligheidsteams hebben veel vrijheid om op een creatieve manier oplossingen te bereiken. Voor de buurtregisseurs is dat misschien wel het grootste pluspunt. Beekman: “Neem het probleem van zwerfvuil. Doordat we veel op straat zijn en

Lees verder op pag. 2

Achterin deze krant Stadspas

2012

Stadspas: Kijk verderop in deze krant.

Friday Night Run

Ren op 23 november om 18.30 uur mee met de maandelijkse Friday Night Run Nieuw-West. Doe mee met de groep van beginnende hardlopers (30 minuten) of gevorderden (60 minuten). Elke laatste vrijdag van de maand organiseert atletiekvereniging AAC samen met stadsdeel Nieuw-West een hardlooproute door Nieuw-West. Iedere keer een andere route onder professionele begeleiding.

Foto: Menno Herstel

www.twitter.com/NieuwWest

Krant niet ontvangen?

8

‘Gewapende overvallers razendsnel aangehouden’ is de kop van een nieuwsbericht op 17 oktober. Drie mannen overvallen een medewerker van een geldtransport op de Burgemeester de Vlugtlaan. Een buurtveiligheidsteam dat in de wijk aanwezig is, zet de achtervolging op één van de verdachten in. Op aanwijzing van een oplettende schilder kan hij worden aangehouden.

Nieuw-West op

Bel PostNL op 0900 0990 (10 cent p.m.)

Doğan Oorthuis

"Bewoners geven aan wat we moeten aanpakken"

Volg het nieuws over

De volgende stadsdeelkrant komt uit op 13 december.

7

Foto: Jeroen Alberts

2

Participatiemarkt

Het Buurtveiligheidsteam: een samenwerkingsverband tussen stadsdeel Nieuw-West, politie, toezichthouders, woningcorporaties Ymere en De Alliantie en bewoners.

Gratis Deelname is gratis en bij slecht weer is er een alternatief programma, met trainingstips of krachttraining. Locatie: atletiekvereniging AAC op sportpark Ookmeer, Willinklaan 7. Aanmelden is niet nodig. Meer weten? Mail dan naar info@nieuwwest.amsterdam.nl.


2 ▼

www.nieuwwest.amsterdam.nl 15 november 2012

Vervolg pag. 1

Foto: Jaap Wals

stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud

De eerste dag van de jaarlijkse veiligheidsweek in Nieuw-West liep ik mee met agenten van bureau August Allebéplein tijdens hun politiedienst. In een kort tijdsbestek werd ik geconfronteerd met een overval, huiselijk geweld, een poging tot zelfmoord en het op heterdaad betrappen van mogelijke autokrakers. Het was indrukwekkend om de inzet, aanpassingsvermogen en alertheid van de agenten van dichtbij mee te maken. Deze unieke ervaring heeft mijn waardering voor politiewerk alleen maar vergroot. Wonen en werken in een veilige omgeving, dat wil iedereen. Veiligheid is niet alleen van de gemeente of politie. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de veiligheid in onze directe omgeving, dat geldt voor ouders, jongeren, buren, scholieren en ondernemers. De politie kan niet overal tegelijk zijn en op elke hoek van de straat staan. De politie heeft u nodig, de ogen en oren op straat. Hierdoor kan ze snel reageren en haar werk doen. Zo kunt u zich aanmelden voor Burgernet. Aanmelden is gratis: ga naar www.burgernet.nl of bel met 020 559 6084. De stadsdeelvoorzitter vindt u deze maand ook nog bij: ■ Opening Hotel Ramada ■ Ontvangst Sinterklaas Sloterplas

veel bewoners spreken, krijgen we vaak een goed beeld van de oorzaak van de vervuiling. Voldoet de hoeveelheid afvalbakken niet? Hebben de reinigers het afval wel opgehaald? Ligt het aan het gedrag van bewoners? Misschien is een school in de omgeving de veroorzaker?” Alberts: “We hebben nu wat meer instrumenten tot onze beschikking. De lijnen zijn kort. Als we de milieuhandhaver inschakelen, geeft hij direct lik op stuk. Veroorzaakt een huurder veelvuldig troep of overlast in de buurt, dan spreekt de door ons geïnformeerde corporatie deze huurder hier direct op aan. Ook kunnen we snel de hulp van een klussenteam inschakelen, bijvoorbeeld voor het

opruimen van een kleine vuildumping.” Beekman: “Vuil trekt vuil aan. Een omgeving die schoon en veilig is, nodigt minder uit tot criminaliteit dan een verloederde omgeving. Om de zwerfvuilproblematiek op te lossen, steken we er tijdelijk extra energie in, maar uiteindelijk moet er een structurele oplossing komen. Als dat lukt, moet je ook durven stoppen met het team op die plek, om het daar waar nodig is voort te zetten.” Waarom nu? In Nieuw-West krijgen de teams twee jaar om zichzelf te bewijzen. Bewoners op straat zijn benieuwd naar de gevolgen voor hun buurt.

Doe mee!

Op het Delflandplein zegt Louise van den Berg: “Dat er intensiever wordt samengewerkt, kan alleen maar goed zijn. Ik snap niet helemaal waarom dat voorheen niet kon.” Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud (Veiligheid) stelt dat er nu meer gedeelde verantwoordelijkheid is doordat alle disciplines in één team zijn ondergebracht. “Met de buurtveiligheidsteams hebben we nu extra oren en ogen op straat die samen met de bewoners de grootste ergernissen op verschillende fronten snel en tegelijkertijd aanpakken. Staat er nu bijvoorbeeld gedumpt afval naast een kapotte ondergrondse container, dan sporen ze de vervuilers op, laten het afval direct weggehalen en zorgen dat de container wordt gerepareerd.” Direct bereikbaar De buurtveiligheidsteams zijn verantwoordelijk voor een wijk, maar ze

richten zich met name op een specifiek deel ervan, bijvoorbeeld de Dobbebuurt of het Delflandplein. In hun gele jassen zijn de teamleden goed zichtbaar en makkelijk aanspreekbaar op straat. Edwin Reesink ziet al resultaten van het werk in zijn buurt, zoals een vermindering van het zwerfafval. “Klachten behandelen we meteen en bewoners voelen zich daardoor erg geholpen.” Voor het stadsdeel is het buurtveiligheidsteam geslaagd wanneer de bewoners hun buurt een beter rapportcijfer geven. Baâdoud: “In veel buurten laten de objectieve veiligheidscijfers zien dat het er steeds veiliger wordt. Toch voelen mensen zich nog steeds onveilig. Met de buurtveiligheidsteams hopen we die punten aan te pakken die ervoor zorgen dat mensen zich weer prettig voelen in hun buurt.” Kijk voor meer informatie op www.nieuwwest.amsterdam.nl/pakhetaan

In de komende twee jaar doen stagiaires van de ROC-opleiding medewerker/handhaver Toezicht en Veiligheid hun werkstage als toezichthouder bij een van de vijf buurtveiligheidsteams. Ook bewoners die een opleiding volgen via WerkPunt, het initiatief van het stadsdeel om werklozen op weg te helpen naar werk, doen in de gebieden waar de buurtveiligheidsteams actief zijn werkervaring op, bijvoorbeeld als verkeersregelaar of preventiemedewerker veilige woning.

Kinderen ontwerpen speelplaats Op donderdag 22 november vindt in De Meervaart de Amsterdamse Participatiemarkt plaats. Hier kunt u terecht als u graag actief mee wilt doen, maar moeite hebt om passende activiteiten te vinden. Kom en ontdek het aanbod op het gebied van

leren, werken en doen op een interactieve manier, waaronder meedoen aan diverse workshops. Dit jaar is er speciale aandacht voor jongeren. Toegang: gratis. Meer informatie: www.participatiemarkt.nl.

Studenten strijken neer in NW

Foto: Karin Borst

Op stap met...

Tekenen, schilderen, maquettes bouwen. Deze maand ontwierpen kinderen van B.S.O. ‘s De Groeister, Het Groeiveld en Het Groeipaleis hun favoriete versie van een (natuur)speelplaats voor kinderen van 2 tot 14 jaar in Tuinen van West.

Steeds meer studenten zoeken hun onderkomen in Nieuw-West. Waarom? Omdat het relatief goedkoop is, het centrum van de stad is makkelijk bereikbaar en er komen meer leuke voorzieningen. Denk alleen maar aan het oude ACTA gebouw, waar 460 studenten wonen. Eén van hen is Fleur Eymann. Deze 21-jarige studente Nederlandse Taal & Cultuur woont met plezier in Nieuw-West, al moest ze in het begin wel even wennen. “Het is

toch anders dan in het centrum, maar Nieuw-West wordt wel wat levendiger heb ik het idee.” Samen met 16 anderen deelt ze de keuken en eten ze geregeld samen. Wie denkt dat de studenten direct hun kamers konden betrekken heeft het mis. “Voordat we erin konden, hebben we nog flink geklust aan de woningen. Samen met de aannemer hebben we echt hard gewerkt om er wat van te maken. Maar daar staat een huurverlaging tegenover, dus we deden het wel ergens voor.”

De speelplek komt in het zogenaamde ‘Middengebied’ in Tuinen van West, tussen twee hoge dijken. De kinderen maken het basisontwerp, want wie weet er nou beter dan de kinderen waar, hoe en met welke toestellen ze willen spelen?

Presentatie Op 13 december zijn de ontwerpen en maquettes van 17.30 - 19.30 uur te bewonderen. Het is de bedoeling dat straks zo veel mogelijk kinderen op de (natuur)speelplaats komen spelen. Daarom zijn álle kinderen uit Nieuw-West en hun ouders van harte welkom om op deze avond hun favoriete ontwerp uit te kiezen. Het winnende ontwerp wordt als input gebruikt voor het officiële ontwerp van de (natuur)speelplaats. Meer informatie: www.nieuwwest.amsterdam.nl/tuinenvanwest.

Maatje gezocht Martina, 45 jaar, eenzaam. Na een periode van lichamelijke pijn, angst, paniek en depressie is Martina wel weer toe om onder de mensen zijn. Ze zoekt een rustig maatje waar ze mee kan praten en ontspannen, gewoon even een rondje lopen of een kop koffie drinken. Word jij het maatje waar zij op kan bouwen? De Regenboog Groep heeft naast Martina nog meer dan 400 kwetsbare Amsterdammers die wachten op een maatje of een coach! Word vrijwilliger en vecht mee tegen eenzaamheid. Mail naar vrijwilligerswerk@deregenboog.org of kijk op www.deregenboog.org.


3

www.nieuwwest.amsterdam.nl 15 november 2012

Gratis training Kort dialoogtafel nieuws Hoe moeten mensen vanuit diverse culturen met elkaar samenleven in een stad als Amsterdam? Het lijkt soms wel of de verschillende bevolkingsgroepen naast elkaar leven in plaats van met elkaar. Daarom organiseert Dialoog in Actie met steun van het stadsdeel dialogen in Nieuw-West.

Foto: Dik Nicolai

Maar wat is een dialoog en hoe verloopt zo'n gesprek? Dat leert u tijdens de gratis training op 21 november van 17.30 - 21.30 uur in De Buurtzaak, Huis van de Wijk, Marius Bauerstraat 30. De training is voor vrijwilligers die een dialoogtafel willen leiden; aan interculturele gesprekken willen deelnemen; die ontmoetingen mogelijk willen maken en dialogen willen helpen organiseren.

Waterguerilla in Nieuw-West Dinsdag 9 oktober bestookten tientallen kinderen van zes tot tien jaar Nieuw-West met… water. De start en finish waren bij het nieuwe gebouw van Brede school Fiep Westendorp. De groep skatende, steppende, rennende en skeelerende kinderen begonnen vanaf het Staalmanplein met hun waterguerilla. Een gerichte actie om de hele buurt van DrinkWater te voorzien. De waterguerilla is mede georganiseerd door JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht), dat water drinken gemakkelijk en aantrekkelijk wil maken. Water drinken moet weer gewoon worden. Bestaande kranen, waterkoelers, watertappunten en waterflesjes worden zichtbaar en toegankelijk gemaakt.

Voor meer informatie en het programma kunt u contact opnemen met Joke Jongejan, 020 535 3700 / 06 1378 5908, email: j.jongejan@dialooginactie.nl of kijk op www.dialooginactie.nl.

Ter voorbereiding op de EK kwalificatie is er van 27 t/m 30 december in Sportcentrum Ookmeer het internationale 4 Nations Volleybal Tournament. De toegang is gratis. Veiligheid na overstromingen, ecologisch waterbeheer en schoon water. Deze onderwerpen staan centraal in het Waterplan Nieuw-West. Ter inzage tot 12 december. Creatievelingen kunnen tot 1 december meedoen aan de ontwerpwedstrijd voor het markeren van Podium Amsterdam. Deelnemers maken kans op een iPad mini. Buurtvoorlichters gaan de straat op om bewoners te werven die via het Werkpunt aan het werk willen. Het gaat om werkzoekenden met of zonder uitkering, van alle leeftijden, mannen en vrouwen. Enige voorwaarde: Nederlandse taal beheersen.

Buurthelden expositie

Meer dan tweehonderd bewoners hebben gebruik gemaakt van het juridisch en maatschappelijk spreekuur van de BOOT-studenten. En meer dan honderd kinderen uit Geuzenveld en Slotermeer kregen begeleiding van deze studenten bij hun schoolwerk. Foto: Anne Ruijter

In de Staalmanpleinbuurt zijn enkele bewoners vereeuwigd in grote houten gravures. In januari dit jaar hebben bewoners een fotografieworkshop gevolgd bij broedplaats OH3 met kunstenaar Reinier Bosch en zijn collega's. Samen werkten zij aan een serie portretten van Buurthelden. Het resultaat is geëxposeerd in de kelder van Coffeemania. Tijdens de expositie stemden bezoekers op hun favoriete foto's. Van de mooiste portretten zijn manshoge gravures gemaakt, die u kunt tegenkomen in de W. Druckerstraat naast het Staalmanpark. Ook zijn er enkele foto's uitvergroot opgehangen aan de gevel van de U.J. Klarenstraat. Een aantal afdrukken van deze gravures krijgen straks een plek in de nieuwbouw.

Het Jongerenservicepunt aan de Hoekenes gaat per 17 december dicht. Vanaf 1 januari is er één Jongerenservicepunt: op de Slotermeerlaan 81.

Danu's Surinaams Afhaal Toko krijgt een kansenzonesubsidie van € 29.000,- euro. Danu investeert ruim € 56.000,- aan onder andere de verbouwing van het restaurant.

Begroting 2013 Om de begroting voor 2013 sluitend te krijgen, staat het stadsdeel in 2013 voor een financiële opgave van 6,1 miljoen. Voor een deel zijn dit de eerder in 2010 afgesproken bezuinigingen, een ander deel (2,3 miljoen) gaat over de extra besparing van de grootscheepse bezuinigingsoperatie ‘Eén stad, één opgave'. Stad en stadsdelen werken plannen uit om dubbel werk en beleid weg te snijden. In de komende jaren levert dit een bezuiniging op van 120 miljoen, waarvan 30 miljoen in 2013. Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud (Financiën): "Ondanks de sombere voorspellingen hebben we in deze moeilijke tijd ons huishoudboekje op orde. Nieuw-

Samen lezen? West moet veel bezuinigen en staat voor een grote opgave." Geld voor kwetsbare wijken Ondanks de sobere begroting voor 2013 investeert het Dagelijks Bestuur tijdelijk geld in de kwetsbare wijken van het stadsdeel. Ook is er geld vrijgemaakt voor de buurtveiligheidsteams en het project ‘Samen doen'. Hierdoor kunnen de problemen en ergernissen van bewoners met lichte inspanningen doeltreffend worden aangepakt. Daarnaast wil het bestuur investeren in werkgelegenheid (het WerkPunt) en het bevorderen van maatschappelijke participatie (Participatiecentrum). De deelraad beslist 21 november over de begroting.

VoorleesExpress Amsterdam zoekt vrijwilligers! Ben je toe aan een mooie ervaring en wil je bijdragen aan de taalontwikkeling van kinderen? Meld je dan nu aan. De VoorleesExpress is een project waarbij kinderen met een taalachterstand 20 weken lang, één uur per week thuis worden voorgelezen door een vrijwilliger die het Nederlands goed beheerst. Taalontwikkeling Het samen (voor)lezen zorgt voor plezier in het gezin en bevordert de taalontwikkeling. Daarnaast biedt het project vrijwilligers en gezinnen de kans om stadsgenoten met een andere sociaalculturele achtergrond te leren kennen. Meer informatie: www.voorleesexpress.nl. E-mail: amsterdam@voorleesexpress.nl.

Twintig jongeren kunnen met een leer-werktraject aan het werk als hovenier. Het stadsdeel krijgt hiervoor € 55.000,- Europese subsidie. Vrijdag 2 november werd de nieuwe locatie van de Hotelschool The Hague aan de Jan Evertsenstraat feestelijk geopend.

Met onze nieuwsbrief bent u wekelijks als eerste op de hoogte. Ook een abonnement? www.nieuwwest.amsterdam.nl/ nieuwsbrief


4

www.nieuwwest.amsterdam.nl 15 november 2012

Huiselijk geweld? Maak Over huiselijk geweld praten we liever niet. Als slachtoffer schaam je je, ben je bang of wil je de ander niet in problemen brengen. En als pleger ben je bang voor de gevolgen als je hulp zoekt. Maar huiselijk geweld stopt nooit vanzelf. Een eerste stap naar een oplossing is erover praten met bijvoorbeeld een vriend(in) of het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam.

Vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik of financiële uitbuiting. Huiselijk geweld is veel meer dan alleen lichamelijke mishandeling. Ook in Nieuw-West Ieder jaar zijn er in Nederland 200.000 slachtoffers van ernstig (huiselijk) geweld. Geen enkele andere vorm van geweld komt zó vaak voor. De maatschappelijke en persoonlijke

gevolgen zijn enorm. Ook voor kinderen: zij zijn vaak de (stille) getuigen. In 2011 waren in Nieuw-West 1044 incidenten en 341 aangiften bij de politie, voornamelijk door vrouwen. Er werd 55 keer melding gemaakt van kindermishandeling en er zijn 36 tijdelijke huisverboden opgelegd. Fysiek geweld, gevolgd door psychische mishandeling is meestal de aard van de melding. Nieuw-West Thuis Best activiteiten In de Week zonder Geweld zijn er verschillende activiteiten op scholen, in de Huizen van de Wijk en in de jongerencentra om het onderwerp huiselijk geweld onder de aandacht te brengen van jongeren. Stadsdeelwethouder Jesse Bos opent de campagne op vmbo-school Het Plein. Leerlingen spreken met elkaar over huiselijk geweld aan de hand van films en activiteiten. In de lesuren komt het thema uitgebreid aan bod in verschillende klassen van ‘Het Plein’. De Geweld Verhalen Karavaan (een audiovideo installatie) trekt langs verschillende Huizen van de Wijk. In elf telefooncabines kunnen bezoekers luisteren en kijken naar elf levensverhalen. Elk portret bestaat uit een monoloog van een dader of slachtoffer en drie korte fragmenten van zonen, dochters, buren, wijkagenten en hulpverleners die hun kijk op het gebeurde weergeven. De installatie is onder meer te zien in de Huizen van de Wijk van Slotermeer West, De Aker,

Slotervaart Noord, jongerencentrum The Hood en meidengroep Calvijn. Meer informatie over de Geweld Verhalen Karavaan: www.zinaplatform.nl/geweldverhalen. Stichting Dock organiseert in Het Pluspunt een interactief theater van stichting STUK. De jongeren spelen korte scènes over waargebeurde verhalen uit hun leven over kindermishandeling en huiselijk geweld. Hoe kan de hoofdrolspeler beter voor haar of zijn veiligheid zorgen? Kunnen de mensen er omheen daar wat aan doen? De jongeren spelen de scène daarna nog een keer en nu mag het publiek STOP roepen. Kijk voor het definitieve activiteitenprogramma van de Week Zonder Geweld, op de website van Nieuw-West of informeer bij uw Huis van de Wijk. Vraag om hulp Huiselijk geweld gaat nooit zomaar over. Als het eenmaal is begonnen, wordt het vaak erger. Daarom is het belangrijk om al in een vroeg stadium hulp te vragen. Slachtoffers, plegers, familieleden, buren of vrienden kunnen eenvoudig de eerste stap naar hulp zetten door anoniem het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam te bellen of te surfen naar hun website. Als u belt, geven zij direct telefonisch advies. Soms is dat al voldoende om zelf verder te kunnen. Maar soms is advies alleen niet voldoende. Bijvoorbeeld bij acute dreiging.

Vraag van de straat

foto's en tekst: Marjolein van Trigt

Van 25 november tot en met 1 december, tijdens de landelijke Week Zonder Geweld, start de voorlichtingscampagne 'Nieuw-West, Thuis Best’. Een campagne tegen huiselijk geweld en kindermishandeling, waarvan bewustwording het voornaamste doel is. Stadsdeelwethouder Jesse Bos (Zorg en Welzijn): "Huiselijk geweld is niet normaal. Dit besef moet bij iedereen aanwezig zijn. Bewoners horen voor zichzelf en voor anderen op te komen."

“Als iemand op straat wordt geslagen, zou ik zeker ingrijpen. Eerst 112 bellen en daarna proberen om netjes op ze in te praten. Bij een gezin waarin geweld wordt gebruikt zou ik aanbellen en kijken of ze voor reden vatbaar zijn. Zo niet, dan zou ik instanties waarschuwen. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn.” Roel de Jonge

“Ik zou gelijk naar de politie gaan. Als het om een goede vriendin ging, zou ik naar het Advies en Meldpunt Kindermishandeling bellen om advies te vragen. Zij kunnen vast vertellen hoe je dit het beste kunt aanpakken.” Coos Nayoan

“Het hangt er van af. Als het om een volwassene ging, zou ik eerst proberen om met diegene te praten. Volgens mij moeten mensen uiteindelijk zelf bereid zijn om aangifte te doen. Als ik het heel zeker wist, zou ik misschien contact zoeken met een meldpunt. Je moet wel voorzichtig zijn, want je kunt dingen ook verkeerd interpreteren.” Marleen en Robin


5

www.nieuwwest.amsterdam.nl 15 november 2012

het bespreekbaar! Plan van aanpak huiselijk geweld De voorlichtingscampagne 'Nieuw-West Thuis Best' is onderdeel van het plan van aanpak om huiselijk geweld in Nieuw-West tegen te gaan. Doel is dat in 2014 alle bewoners weten dat huiselijk geweld niet normaal is en strafbaar. Zij moeten weten waar zij terecht kunnen voor hulp, informatie en advies. Trainingen Professionals en vrijwilligers volgen trainingen om huiselijk geweld vroegtijdig te herkennen, bespreekbaar te maken en door te verwijzen. Een medewerker van het Jongerenservicepunt krijgt een training om jongeren weerbaarheidstrainingen te geven. In alle Huizen van de Wijk worden medewerkers opgeleid tot trainer 'Werken met een Meldcode'.

Foto: Mutsaert Stichting

Besluit De raad besluit in december over het plan. Meer informatie hierover leest u op: www.nieuwwest.amsterdam.nl/huiselijkgeweld.

Praat erover Bent u slachtoffer of pleger van huiselijk geweld, kindermishandeling of geweld tegen ouderen? Heeft u een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling in uw omgeving? Onderneem dan actie en bel het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam 020 611 6022 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar). Bij een acute levensbedreigende situatie: bel altijd direct het alarmnummer 112. Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam: www.shg-amsterdam.nl. Advies en Meldpunt Kindermishandeling: www.amk-amsterdam.nl.

Het zijn voornamelijk vrouwen die aangifte doen van huiselijk geweld. Maar iedereen kan er mee te maken krijgen. Wij gingen de straat op en vroegen: wat zou u doen als u weet dat iemand wordt mishandeld?

“Normaal zeg ik er wat van maar je moet ook aan je veiligheid denken. Bovendien zijn niet alle opvoedingen hetzelfde. Ook een overweging: als je er iets van zegt, worden de ouders misschien nog kwader op het kind.” René van Gils

“Hier in Nederland weet ik niet welke kanalen er zijn om huiselijk geweld te melden. De politie? De sociale dienst? Als ik met zoiets te maken had, zou ik hulp vragen op een internet forum voor expats waar ik bij ben aangesloten. Ik vertrouw op het advies dat zij geven.” Luciana Blair

“Ik zou praten met degene die wordt mishandeld. Als hij of zij niet durft om aangifte te doen, zou ik zelf naar de politie stappen. Of ik zou advies vragen aan een docent. Natuurlijk is het vervelend om je erin te mengen, maar ik vind dat je wel de plicht hebt om iets te doen.” Amarildo Goumare

“Ik zou meteen de politie bellen en om hulp vragen. Het is heel erg als zoiets gebeurt. Ik heb geen last van angst om me ermee te bemoeien. Als het om een buurvrouw ging, zou ik eerst met haar praten.” Mevrouw Zainab (De kinderen van mevrouw Zainab wilden heel graag in haar plaats op de foto)


6

www.nwopen.nl / twitter: @nwopen / facebook: nwopen

Thomas Heere en Petra van Velzen

Slotermeer Plein ’40-’45 Op 7 oktober 2012 werd 60 jaar geleden NieuwWest geboren, het stadsdeel dat Cornelis van Eesteren ontwierp als een wijk voor de toekomst. Tijdens het programma Nieuw-West Open, 60 jaar toekomst staan we hier op een feestelijke manier bij stil. We kijken samen terug, we kijken vooruit, maar vooral om ons heen.

World Wide Nieuw West De hele wereld is te vinden aan de Osdorper Ban. Voor World Wide Nieuw West portretteerde beeldend kunstenaar Marjolijn Boterenbrood een rijtje ondernemers van deze winkelstraat als ‘multinationals’. Niet alleen de ondernemers zelf, maar ook hun producten en de landen waar hun producten vandaan komen zet ze op de kaart. De reportages in Nieuw-West zijn gemaakt door Buurttelevisie Nieuw-West. Correspon-

denten van TV-programma Metropolis filmden in het buitenland. De opening is op 6 december aan de Osdorper Ban. De interviews zijn te zien in een route langs de winkels, en op straat hangt de wereldkaart. In de volgende stadsdeelkrant een uitgebreide special over deze bijzondere verbindingen tussen het lokale en globale. Meer informatie: www.worldwidenieuwwest.nl.

In november 60 weken lang, van september 2012 tot en met november 2013, reist Nieuw-West Open door het stadsdeel. Iedere maand brengen we een deel van Nieuw-West onder de aandacht. In november staat het gebied rondom Plein 40-45 centraal. In de vorige stadsdeelkrant besteedden we al aandacht aan dit gebied. In december verhuizen we naar Osdorp West en De Aker. Lees op deze pagina welke activiteiten er in december zijn en kom langs!

Nieuw-West: In The Picture ‘Ik ken de Nederlandse geschiedenis beter dan de Nederlanders zelf’ Tiong Hwa Kho 67 jaar, met pensioen “Ik ben een Papoea uit Nieuw Guinea. Als kind vluchtte ik naar Nederland, waar ik

Foto: Thomas Heere en Petra van Velzen

terecht kwam in een hotel in de Beethovenstraat. Daarna werd ik opgevoed door Nederlanders in Osdorp. We werden streng opgevoed en leerden veel over historie. Ik denk dat ik de Nederlandse geschiedenis beter ken dan de Nederlanders zelf,” lacht Tiong Hwa Kho die inmiddels al 50 jaar in Nieuw-West woont. “Ik voel me een Nieuw-Wester en een Amsterdammer, al heb ik tussendoor een paar jaar in Australië gewoond waar ik mijn Zuid-Koreaanse vrouw ontmoette.” Kho is van plan om voor altijd in Nieuw-West te blijven wonen. “Ik vind het hier fantastisch. Het is een mooi gebied en wij wonen tussen mensen van diverse afkomst, dat is harstikke leuk!” Tiong Hwa Kho is een van de geportretteerden in het project Nieuw-West: in the Picture. Naast Kho zijn ruim 250 mensen die wonen en werken in Nieuw-West, in anderhalf jaar tijd door fotografen Thomas Heere en Petra van Velzen geportretteerd. Dorèndel Overmars vroeg hen hoe zij het leven in dit stadsdeel ervaren. Portretten en interviews samen geven een uniek en eerlijk

Wereldkaart met het graan dat de Turkse bakker gebruikt om zijn brood te bakken.

beeld van het Nieuw-West van nu. De openingsexpositie is onderdeel van NieuwWest Open en is van 15 december tot 12 januari te zien bij Galerie 244 (SBK) aan de Pieter Calandlaan. Daarna reist de expositie langs stadsdeelkantoren, Huizen van de Wijk en bibliotheken. Donateurs gezocht Om de tentoonstelling op zoveel mogelijk plekken te kunnen laten zien worden nog donateurs gezocht. Via de website www.voordekunst.nl kunt u een bijdrage storten aan deze inspirerende verzameling gezichten en verhalen uit Nieuw-

West. Er is ook een filmpje over Nieuw-West: in the Picture, dat laat zien hoe de tentoonstelling er uit komt te zien. Bedrijven en particulieren kunnen via een donatie hun naam aan het project verbinden en zelfs een fotoshoot cadeau krijgen. Naast het stadsdeel dragen Woningcorporaties Eigen Haard en De Key bij aan het project. Bewoners die in december de tentoonstelling bezoeken maken kans op een portret in de studio. Expliciet worden alle bewoners van het eerste uur hiertoe uitgenodigd. Bent u of kent u iemand die hier sinds de jaren ’50 of ’60 woont? Aanmelden kan via: nieuwwestopen@nieuwwestexpress.nl.

Agenda Op verschillende locaties – elke week op vrijdag en zaterdag, soms zondag – gebeurt er iets. Vaste onderdelen zijn: een reizend informatiepunt met terras, verhalen en gesprekken op locatie, bijzondere excursies en een aantal spectaculaire kunstprojecten. Wees welkom bij ons reizende informatiepunt en terras om uw ervaringen over Nieuw-West met ons te delen. Ook is het mogelijk om zelf iets te organiseren. Meer info: nieuwwestopen@nieuwwestexpress.nl. ZATERDAG 17 NOVEMBER | Rondleiding kunst en architectuur in Slotermeer. Startlocatie: Van Eesterenmuseum. Kosten € 5 (incl. koffie/thee). 13.00-15.00 uur.

MAANDAG 19 NOVEMBER | Literaire avond t.g.v. 60 jaar Nieuw-West in OBA Bibliotheek Plein ’40-’45. Met o.a. de schrijvers Asis Aynan en Cathelijn Schilder. Gespreksleider: bewoner en trendwatcher Vincent Everts. Entree gratis. 20.00-22.00 uur. Aanmelden: nieuwwestopen@nieuwwestexpress.nl. Vrijdag 23 november | Open Huis in de Lodewijk van Deysselstraat, o.a. bedrijfsruimtes in De Kleine Verfdoos en buurtmoestuin Social Garden, Lodewijk van Deysselstraat 61, met hapjes, drankjes en muziek. 13.00-18.00 uur. ZONDAG 25 NOVEMBER | Hoe willen wij wonen, toen en nu? Talkshow/lounge met ouderen en jongeren over 60 jaar Nieuw-West. Locatie: Broedplaats De Vlugt o.l.v. Public Cinema. Entree

gratis. 14.00-16.00 uur. Aanmelden: nieuwwestopen@nieuwwestexpress.nl. VRIJDAG 30 NOVEMBER | Voorlichtingsmiddag over het Nieuw Multifunctioneel Centrum aan de Slotermeerlaan. Toekomstige gebruikers en horecaondernemers presenteren zich met een hapje en een drankje. 16.00 uur: presentatie van het ontwerp door architect Dick van Gameren. Locatie: de Raadzaal, Plein ’40-’45 nr.1, entree gratis. 13.00-18.00 uur. Aanmelden: nieuwwestopen@nieuwwestexpress.nl. DONDERDAG 6 DECEMBER T/M ZATERDAG 22 DECEMBER | World Wide Nieuw-West van Marjolijn Boterenbrood aan de Osdorper Ban (tijdens winkelopeningstijden)

ZONDAG 9 EN ZONDAG 16 DECEMBER | Nieuw-West Open rondleidingen en activiteiten in en om Theehuis De Akermolen, Zwarte Pad 30. 13.00-17.00 uur ZATERDAG 15 DECEMBER T/M ZATERDAG 12 JANUARI | tentoonstelling Nieuw-West: In the Picture en Nieuw-West Open terrasje bij SBK Galerie 244, Pieter Calandlaan 244 16 NOVEMBER T/M 30 NOVEMBER | vrijdag en zaterdag 11.00-16.00 uur. Nieuw-West Open terras en tentoonstelling in de hal van het Tuinstadhuis www.nwopen.nl


7

www.nieuwwest.amsterdam.nl 15 november 2012

VOORSTANDER - TEGENSTANDER In Nieuw-West zijn meerdere blauwe zones. In een blauwe zone - bedoeld om langdurig vreemd parkeren tegen te gaan – mag maximaal twee uur gratis worden geparkeerd. In sommige gebieden waar het nog vrij parkeren is, is de parkeerdruk groot. Bewoners zijn blij als een blauwe zone ook in hun buurt wordt ingesteld. Of niet? Norbert Pütz (42) Woont sinds zijn geboorte in Nieuw-West, sinds 1987 in Osdorp

Stelling ‘Hoera een blauwe zone!?’

“Het verspreidt zich als een olievlek vanuit de binnenstad. Overal waar betaald parkeren of een blauwe zone wordt ingevoerd, krijgen de aangrenzende gebieden waar het nog vrij parkeren is overlast. Dat gebeurde ook in mijn buurt, aan de Pieter Calandlaan, tussen de Piet Wiedijkstraat en de Buziaustraat. Daar was voldoende parkeergelegenheid. De parkeerdruk werd gigantisch toen in Slotervaart enkele jaren geleden betaald parkeren werd ingevoerd.”

Vreemdparkeerders “De straten liepen vol met auto’s van vreemdparkeerders: mensen die werken in Slotervaart of op Schiphol, eigenaren van bedrijfsbusjes, van caravans, campers of sloopauto’s. Bewoners voelden zich onveilig. Kruisingen werden onoverzichtelijk door de vele auto’s, vreemdparkeerders zonder binding met de buurt vervuilden de straat, containers waar auto’s voor geparkeerd stonden, werden niet geleegd. De buurt verloederde. Dat kwam bovenop de onvrede dat je de eigen auto niet meer voor de deur kwijt kon. Het was duidelijk: er moest een blauwe zone komen!” Halvering parkeergelegenheid “Ruim honderdvijftig handtekeningen haalden mijn buurvrouw en ik vorig jaar in de wijk op. We hebben het met een begeleidende brief aangeboden bij het stadsdeel. Dat leverde een blauwe zone op. Vreemd is wel dat we per juli een vergunning betalen, de strepen in september zijn getrokken en dat het beleid pas sinds november is ingegaan. En er is meer vreemds. De streep langs de Pieter Calandlaan is aan de verkeerde kant getrokken én de helft van de wijk heeft maar aan één kant een blauwe streep. Aan de kant zonder streep, pal voor de woningen, geldt nu een parkeerverbod. Vreemd, want de bedoeling was dat we nu voor onze deur zouden kunnen parkeren en niet halvering van de parkeergelegenheid. Overigens zijn het veelal slordige strepen. Over putdeksels, plantjes en mos. Het ziet er verbrokkeld en amateuristisch uit.” Veel onduidelijkheid “Ik heb het stadsdeel mijn ongenoegen laten weten, maar heb nog geen concrete reactie ontvangen. Ze zeggen dat er meer blauwe strepen komen, maar wanneer? Dit was van oudsher een rustige buurt, maar vanwege het parkeerbeleid is er veel onrust onder bewoners. Er is minder parkeerplek en ook: waar moet je een eventuele tweede auto, een camper, caravan of aanhanger laten? Elders parkeren? Dan krijg je een stoelendans en zadel je een andere buurt op met parkeerdruk. Zo gaat het maar door.” Overal vrij parkeren “Feitelijk ben je tegen een blauwe zone. Maar je slikt zo’n blauwe streep, want het alternatief is verloedering van de buurt en nooit een plekje voor de deur. Als het nou gewoon overal vrij parkeren zou zijn buiten de binnenstad, met meer parkeergelegenheid en garages die goedkopere plekken bieden dan op straat. En met gratis openbaar vervoer. Het zou een boel oplossen. De blauwe zone is slechts symptoombestrijding; nu is er de angst dat het op een dag betaald parkeren wordt. Dat zie je ook in andere wijken gebeuren.”

Rietje van Ankeren (78) Woont drieëntwintig jaar in Slotermeer

“Vroeger kon je hier overal parkeren. Ik had zelfs een vast plekje bij het water. De ellende begon enkele jaren geleden. Eerst kwam er betaald parkeren bij de Johan Huizingalaan en schoof de parkeerdruk op naar de Oostoever. Sinds het daar werd ingevoerd, staan ze allemaal in de Louis Couperusstraat en Burgemeester van de Pollstraat. Hoera, dachten we, toen we hoorden dat dit een blauwe zonegebied zou worden. Er wonen hier veel oude mensen, sommigen zijn slecht ter been. Voor de boodschappen moet je een stuk de buurt uit, dan is een parkeerplek dichtbij huis een uitkomst.” Last van blauwe zone “Blij zijn we inmiddels allang niet meer. Precies het stukje van de huurwoningen aan de Burgemeester van de Pollstraat sloegen ze bij het strepen trekken over. We hebben meteen aan de bel getrokken. Ik heb een handtekeningenlijst gemaakt en ben langs alle 141 deuren gegaan. Iedereen had last van die blauwe zone naast de deur. Door vreemdparkeerders is de druk enorm. Die zetten hun tweede auto hier neer. Of gaan na het parkeren per fiets of openbaar vervoer verder. Ik snap dat wel, maar wij hebben er last van.” Niet overtuigd “Alle politieke partijen heb ik aangeschreven, een aantal raadsleden kwam langs, net als Ronald Mauer, stadsdeelwethouder Verkeer. Betaald parkeren is voor ons geen optie. Een ontheffing daarvoor is twee keer duurder dan bij een blauwe zone. Nee dus. Visite komt dan helemaal niet meer langs. Nu kunnen ze nog twee uur gratis bij je op bezoek.” Evaluatie “Uitkristalliseren. Dat moet het hier, zei men. Pas dan gaan ze evalueren, in februari. Wat valt er uit te kristalliseren? Als je rondkijkt, zie je dat er nu overlast is. De PvdA kwam kijken, beloofde veel goeds, maar stemde - samen met een meerderheid in de raad - tegen een motie van het CDA, de VVD en de SP om nog dit jaar te evalueren. Staan ze hier ‘oh, oh, oh’ voor je deur te roepen en dan krijg je toch geen steun. Het kan zo wel een jaar duren voordat hier dan ook een blauwe streep zal komen.” Burencontact “We hebben een buurtwebsite, ik spreek de buren nu meer dan ooit. Ja, voor het burencontact is zoiets wel goed. Maar de keerzijde is enorm. Alle actie heeft nog niets opgeleverd. Hoe moet dat in de winter? Je durft gewoon niet meer weg met de auto. Het voelt machteloos. Ik dacht dat de politiek er voor de bewoners was. Fouten kun je maken, maar ook herroepen. Dit plan moet worden aangepast en de blauwe streep doorgetrokken.”

Foto’s: Jeroen Alberts

Wat zijn de regels? In straten met een blauwe zone geldt een parkeerverbod. Behalve op de parkeerplaatsen die zijn aangeduid met een bord Parkeren of plaatsen die voorzien zijn van een blauwe streep. De blauwe zonegebieden worden aangegeven met speciale verkeersborden die gelden voor de hele zone. Deze borden worden niet bij elke straat herhaald. Ontbreekt de blauwe markering dan mag er niet worden geparkeerd. Het parkeerverbod geldt ook voor de uren buiten de tijden van de blauwe zone. Automobilisten kunnen maximaal 2 uur parkeren met een blauwe parkeerschijf achter de voorruit. Bewoners en bedrijven uit het gebied met een blauwe zone kunnen ontheffing aanvragen om zonder parkeerschijf onbeperkt langs de blauw strepen te mogen parkeren. Meer informatie via www.nieuwwest.amsterdam.nl/parkeren.


8

www.nieuwwest.amsterdam.nl 15 november 2012

Doğan Oorthuis is wijkcoördinator van Slotermeer West. Deze wijk

In uw wijk

bestaat uit de buurten: Wijsgerenbuurt, Lodewijk van Deysselbuurt, Jan de Louterbuurt en de Brettenzone.

Uitstel stedelijke vernieuwing Wijkcoördinator Doğan Oorthuis is samen met gebiedsnetwerker Gino Hart goed op de hoogte van wat er speelt in de wijk en de verschillende buurten. Doğan Oorthuis: “de stedelijke vernieuwing in bijvoorbeeld de Lodewijk van Deijsselbuurt is uitgesteld. Je ziet veel zwerfvuil in de straten, vieze trapportalen en verwilderde struiken in het groen. Veel bewoners zijn ook niet meer betrokken bij hun buurt, komen niet meer naar bewonersavonden en doen niet meer mee aan buurtactiviteiten. Toch kunnen bewoners het leuk maken in hun buurt.” Ontdek uw buurt “Ik raad bewoners vaak aan gewoon in hun wijk rond te lopen. Om de buurt goed te leren kennen, te ontdekken wat er te doen is, en waar zij hun buurt kunnen verbeteren. Zo zijn er veel sportfaciliteiten in de buurt zoals in Spieringhorn, in het Sloterpark of het Sloterparkbad. In het wilde gebied het Ruige Riet kunnen bewoners nog echte natuur zien. De natuurspeeltuin de Natureluur is een ideaal speelterrein voor kinderen. Bewoners kunnen hier veel meer gebruik van maken.”

Wat gaat goed in de wijk? “In de buurten waar de stedelijke vernieuwing is uitgesteld ligt armoede en verloedering op de loer. Bewoners van de Willem Molengraafbuurt trokken aan de bel. Zij zagen hun buurt achteruitgaan: veel zwerfafval in de straat, afval naast de container in plaats van erin, onderhuur en bewoners die zich niets aantrokken van hun omgeving. De buurt vervreemdde. Met een groepje bewoners zijn we een aantal keren om de tafel gaan zitten om de problemen maar ook kansen te bespreken. We hebben vier keer een zwerfvuil-prikactie georganiseerd met de kinderen en de buurtbewoners.” Actieve bewoners Op burendag deden er wel vijfentwintig bewoners mee aan de schoonmaak-actie. De buren hadden onderling contact en de actie was voor hen een goede aanleiding om met de politie en medewerkers van het stadsdeel en de woningbouwvereniging over de buurt te spreken. “Actieve bewoners, bewoners die iets willen met hun buurt kunnen altijd bij ons terecht. Ik vraag ook altijd wat bewoners zelf kunnen betekenen om mee te helpen, we moe-

Foto: Thomas Heere

Slotermeer West

Doğan Oorthuis: Er is veel moois te ontdekken in de eigen buurt. In de Willem Molengraaffstraat (Haarlemmerweg 701) staat bijvoorbeeld het historische monument van Slotermeer, poldermolen De 1200 Roede.

ten het samen doen. Als bewoners iets aan hun buurt willen doen, gaan we samen met hen aan de slag.” Wat kan beter? "Zwerfvuil is nu echt een probleem. De buurten kunnen veel schoner. Mensen gooien heel makkelijk zomaar dingen op straat. Een mooie

buurt begint bij de mensen zelf. Bewoners moeten elkaar durven aanspreken. We maken bewoners bewust met de schoonmaakacties en de 'schoonmaakhelden'.” Slotermeer West In Slotermeer West werken: Doğan Oorthuis (Wijkcoördinator) en Gino

Hart (gebeidsnetwerker). Bewoners kunnen hen vinden op Immanuel Kanthof 11 en in het Huis van de Wijk aan de Jan de Louterstraat 19. Of bereik ze online via: Twitter: @Wijkco_SlotWest, Facebook: Wijkcoordinator Slotermeer-West of volg de pagina Slotermeer-West.

Werk aan de weg Hieronder vindt u een overzicht van geplande wegwerkzaamheden. Meer wegwerkzaamheden vindt u op www.amsterdam.nl/wegwerkzaamheden. Sloten en Nieuw-Sloten Eind oktober starten wegwerkzaamheden tussen de Laan van Vlaanderen, Bocholtstraat,

Hamontstraat en de Eisdenstraat. Om de buurt bereikbaar te houden wordt er in fases gewerkt. Tijdens het werk geldt er een parkeerverbod. De invalidenparkeerplaatsen voor minder validen blijven wel bereikbaar. Slotervaart Zuid Eind oktober zijn er wegwerkzaam-

hedenheden gestart aan de Aaf Bouberstraat en de Jan Muschstraat. De straat, het trottoir en de parkeervakken worden opnieuw aangelegd. Ook worden bomen gekapt en nieuwe bomen aangeplant, waaronder berken. Tijdens het werk vervangen nutsbedrijven kabels en (riool)leidingen. Mei 2013 is de nieuwe inrichting klaar.

Contactinformatie Stadsdeel Nieuw-West Stadsdeel Nieuw-West heeft 3 kantoren ■ ■ ■

Pieter Calandlaan 1 Osdorpplein 1000 Plein ’40-’45 nr. 1

Openingstijden Burgerzaken (3 locaties) en Vergunningen (Osdorpplein) Inloop ma di wo vr: 08.30 – 15.00 uur do: 13.00 – 19.00 uur Op afspraak ma di wo vr: 08.30 – 16.00 uur do: 13.00 – 20.00 uur Openingstijden van de drie kantoren Inloop ma di wo vr: 08.30 – 17.00 uur do: 08.30 – 20.00 uur Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam www.nieuwwest.amsterdam.nl info@nieuwwest.amsterdam.nl

1 telefoonnummer Voor inlichtingen, meldingen en vragen kunt u bellen met: Tel 14 020 (5 cijfers) Bereikbaar: ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur

Afval Afvalpunt Seineweg 1 Afvalpunt Henk Sneevlietweg 22 Geopend: ma t/m za 08.00 - 17.00 uur www.nieuwwest.amsterdam.nl/afval

Digitaal Loket Vergunningen aanvragen, afschrift uit de burgerlijke stand, een verhuizing doorgeven? Dat, en veel meer, kan via het Digitaal Loket op onze website: www.nieuwwest.amsterdam.nl/loket

Loketten Zorg en Samenleven T: 020 253 8666 (do. tot 19.00 uur) Email: loketzorgensamenleven@ nieuwwest.amsterdam.nl Pieter Calandlaan 7 ma t/m do: 13.30 – 16.30 uur Van Suchtelen van de Haarestraat 14-16 ma t/m vr: 09.00 – 12.00 uur ma t/m vr: 13.00 – 15.00 uur Plein ’40-’45 nr. 1 ma do vr: 09.00 – 12.00 uur di: 13.30 – 16.30 uur

Wekelijkse nieuwsbrief Het laatste nieuws in uw mailbox? Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief via www.nieuwwest.amsterdam.nl/nieuwsbrief Bekendmakingen Bekendmakingen vindt u op onze website en via de nieuwsbrief: www.nieuwwest.amsterdam.nl/bekendmakingen. Op papier ontvangen kan, stuur ons een brief of email met uw naam en adres.

Meldpunt Zorg en Overlast T: 020 253 8699 ma t/m vr van 09.00 - 17.00 uur

Ouder- en Kindcentra ■ Regio Osdorp Evertsweertplantsoen 3A T: 020 555 5867 (kies 2) ■ Regio Geuzenveld-Slotermeer Opvoedsteunpunt Bernhard Loderstraat 47 T: 020 411 7194 ■ Regio Slotervaart Jan Tooropstraat 5 T: 020 555 5870 (kies 2) Jongerenservicepunt ■ Hoekenes 25 1068 ML Amsterdam T: 020 667 1836 ■ Slotermeerlaan 81 1064 HA Amsterdam T: 020 506 12 10 Ondernemershuis & WerkPunt ma t/m do van 09.00 tot 17.00 uur Osdorpplein 519-521 T: 020 253 8111 E: ondernemersadviseur@nieuwwwest.amsterdam.nl

Online Dit nummer en alle eerder verschenen stadsdeelkranten kunt u vinden op www.nieuwwest.amsterdam.nl/stadsdeelkrant. Volg uw stadsdeel ook op Twitter: @NieuwWest of via facebook.com/NieuwWest

Colofon November 2012, uitgave van stadsdeel Nieuw-West, afdeling Communicatie. Eindredactie en redactie: Radoua el Azzouzi, Janna Koops en Ingrid Breed. Tekst Pagina 1-2: Marjolein van Trigt. Pagina 7: Shirley Brandeis. Tekst pagina 6: Nieuw-West Open. Email: info@nieuwwest.amsterdam.nl (tav redactie stadsdeelkrant). Basisvormgeving: Fanny Morriën, Amsterdam. Opmaak: Floppy Design. Productie: Movement, Amsterdam. Drukkerij: Dijkman. Oplage: 69.000.

Stadsdeelkrant Nieuw-West  

Stadsdeelkrant Nieuw-West van 15 november

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you