Page 1

Nieuw-West www.nieuwwest.amsterdam.nl

Jaargang 2 # 3 22/03/12

Nieuw-West werkt! Op donderdag 29 maart opent het WerkPunt haar deuren in het Ondernemershuis. Het WerkPunt helpt werkzoekenden op weg naar werk door te adviseren over opleidingen, trainingen, cursussen en stageplekken. En is er voor iedereen die graag aan de slag wil. Alle werkzoekenden uit Nieuw-West, jong en oud met of zonder uitkering, kunnen zich aanmelden. De medewerkers van het WerkPunt bepalen samen met de werkzoekende de meest passende route naar werk. Bij het WerkPunt zijn ook Ymere, Zone3, Wonen en Werken in de Wijk, Streetcornerwork en Implacement betrokken. Opening Op 29 maart bent u, tussen 17.00 en 19.00 uur, welkom bij het WerkPunt in het Ondernemershuis aan het Osdorpplein 519-521.

Wijksafari 3

BOOT 4-5

Zondag 6

Karsu Dönmez 8

‘Bedankt voor de troep buurman!’ Zwerfvuil is een van de grootste ergernissen van bewoners. “Die lieve fotootjes van netjes dichtgeknoopte vuilniszakken in de stadsdeelkrant en de Westerpost, dat interesseert geen hond,” zegt Hans van Os. “Het zijn allemaal losse projectjes. Je moet samenwerken: scholen meekrijgen, de ouders erbij betrekken, de winkeliers en de imams. Je hebt een mentaliteitsverandering nodig in deze buurt." Van Os woont sinds mei vorig jaar in de Dr. Colijnstraat (Geuzenveld) in een appartementencomplex. Hij is een van de bewoners die zich ergert aan zwerfvuil en er zelf wat aan doet. “Ik woonde eerst in Zaanstad. Toen ik hier kwam wonen stond ik versteld van de grote hoeveelheid troep in de buurt. Hele inboedels worden bij de container gedumpt. Ik vond de nonchalance waarmee jongeren over de troep heen stappen uitzonderlijk. Alsof het er niet ligt. Ik heb bij de verhuurder om een prikstok gevraagd en maak geregeld schoon.” Zijn buren reageren verschillend. “Sommigen zien mij met de prikker naar beneden gaan en roepen: ‘Nou je hebt er zin in’. Een ander reageert: ‘Dat moet de gemeente doen’. Maar ook eentje zegt: ‘Kom een kopje koffie drinken als je klaar bent’.” Nu zijn er ook buren die meehelpen. “Ik hoop een vast clubje bij elkaar te krijgen om de buurt schoon te houden.”

In 2014 schoonste stadsdeel? “In 2014 is Nieuw-West het schoonste stadsdeel van Amsterdam,” is de ambitie van stadsdeelwethouder Els Verdonk (Reiniging en Handhaving) bij de start van de campagne Nieuw-West Schoon Heel Gewoon. Verdonk: “Zwerfvuil is al jaren één van de grootste ergernissen. Met opruimen alleen los je het probleem niet op. We gaan de komende jaren de bron aanpakken – de mens dus – met voorlichting, acties en handhaving.” Of de campagne een succes is, gaat blijken uit de Leefbaarheidsmonitor, een stadsbreed onderzoek dat om het jaar verschijnt. Afval als boodschap “Het stadsdeel is op zoek naar nieuwe ideeën om zwerfvuil aan te pakken. We passen onze werkwijze daar ook op aan,” zegt Verdonk. “Een van de ideeën is om slecht gedrag zichtbaar te maken. Een bankstel

dat bij een ondergrondse container wordt gedumpt halen we niet meer direct op. Het blijft een week staan. Er komt een lint omheen met daarop een boodschap aan de vervuiler en de andere buurtbewoners, iets als, ‘Bedankt voor de troep buurman!’ Een signaal dat de illegale dump is opgemerkt maar niet wordt beloond door het bankstel direct mee te nemen. Handhavers informeren dan in de buurt of iemand heeft gezien wie het bankstel heeft gedumpt.” ‘Het wordt toch wel opgeruimd’ Zestig leerlingen van het Caland Lyceum debatteerden op 9 maart aan de hand van stellingen over zwerfvuil. Met elkaar, met handhavers en met de stadsdeelwethouder. De leerlingen geven massaal toe dat ze wel eens iets op straat gooien. Slechts twee leerlingen gooien

Lees verder op pag. 2

Tuinen van West 2

Achterin deze krant Stadspas

2012

Stadspas: Kijk verderop in deze krant.

Atelier Allebé: informatiepunt voor bewoners Het wijkinformatiepunt Atelier Allebé zit in de Albert Heijn op het August Allebéplein. Het atelier is een speciaal ingerichte hoek, dat van uiterlijk gaat veranderen zodat bewoners het makkelijker herkennen. Weten hoe dit eruit gaat zien? Kom dan op woensdag 4 april, tussen 14.00 en 15.00 uur, naar het wijkinformatiepunt. De gebiedsnetwerker in deze wijk is Kenneth Nelson. U vindt hem elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur en elke woensdag van 13.00 tot 15.00 uur in het wijkinformatiepunt Atelier Allebé.

Krant niet ontvangen? Bel PostNL op 0900 0990 (10 cent p.m.)

Foto: Menno Herstel

Volg het nieuws over Nieuw-West op www.twitter.com/NieuwWest

Jongeren hielpen mee met een van de prikacties in Slotermeer.

De volgende stadsdeelkrant komt uit op 19 april.


2 ▼

www.nieuwwest.amsterdam.nl 22 maart 2012

Vervolg pag. 1

stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud

niets op straat. Twee jongens. De gespreksleider vraagt hen waarom niet? ‘Zo ben ik niet opgevoed’, antwoord een van hen. De meeste leerlingen zien het echter niet als een probleem dat ze vuil laten vallen. Want ‘het wordt toch wel opgeruimd’.

In februari was ik aanwezig bij een diploma-uitreiking aan 36 vrouwen in de Garage Notweg. Deze vrouwen hebben, via Studio Notweg, een mbo-opleiding Helpende Zorg en Welzijn of de empowermenttraining ‘Op weg naar werk’ gevolgd. Een diploma op zak vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Eerste stap Jaarlijks doen ongeveer 75 vrouwen uit Nieuw-West mee aan trainingen van Studio Notweg. De trainingen bieden een opstap richting werk en/of een opleiding. De 36 vrouwen die een diploma ontvingen, hebben een eerste stap gezet richting werk. De werkloosheid in Nieuw-West is vorig jaar met ruim 2% gedaald. Onder de allochtone bewoners zelfs van 13% naar 9,1%. WerkPunt We pakken door: de aansluiting tussen de arbeidsvraag van bedrijven en het aanbod onder bewoners in Nieuw-West moet nog beter. Met de opening van het WerkPunt op 29 maart willen we die aansluiting daadwerkelijk maken. We helpen hier de werkzoekende direct op weg naar werk. U leest hier meer over op de eerste pagina van deze krant. De stadsdeelvoorzitter vindt u deze maand ook nog bij: ■ Opening Terre des Hommes Amsterdam. ■ Opening WerkPunt; Nieuw-West werkt! ■ Thema-avond 'Ben ik hier thuis'.

Boete van 120 euro Peter Smit legt de leerlingen uit dat door wind en water het plastic wordt meegevoerd en dat de giftige stoffen via de oceanen in ons eten terecht komen. Hij vertelt over een kleine groene zeeschildpad met 317 stukken plastic in zijn maag. “Hoezo?” vragen de leerlingen zich af, “je maakt de vis toch schoon voordat je hem opeet. Dat plastic haal je er toch uit.” Dat zware metalen, zoals kwik, niet zichtbaar in het vlees van de vis worden opgenomen, is moeilijk te bevatten voor de jongeren. De scholieren ergeren zich niet aan afval op straat, ieder met een eigen reden: ‘je kan er

Ipads winnen met filmpjes Jongeren tot en met 21 jaar kunnen een van de drie IPads winnen. Maak een filmpje waarin je laat zien dat het cool is om je afval in een bak te gooien. Een rap, animatie, toneel, cabaret of documentaire, alles kan. Plaats voor 28 mei het filmpje op YouTube met als titel: 'NieuwWest Schoon Heel Gewoon'. Het filmpje met de meeste ‘likes’ wint een Ipad. Een jury kiest het beste en het grappigste filmpje. Ook deze twee winnen een Ipad. De filmpjes mogen maximaal drie minuten zijn en worden beoordeeld door een jury. Meedoen kan als je woont in NieuwWest of hier op school zit. Zet in de beschrijving je naam en e-mailadres, zodat het stadsdeel contact met je kan opnemen. langs lopen’, ‘ik heb er niets mee te maken’, ‘opruimen is de taak van de gemeente’, ‘ik ga niet iemand anders’ afval opruimen’. Eén van de jongens heeft ooit een boete gehad van 120 euro. Dat heeft, zo zegt hij zelf, geholpen. Hij gooit niets meer op straat. Oneerlijk vindt hij het wel. “Zoveel mensen doen het en alleen ík krijg een boete.”

Alle informatie over de afvalinzameling vindt u vanaf nu handig op een digitale kaart op onze website: www.nieuwwest.amsterdam.nl/afval

Huizen van de Wijk open De afgelopen twee maanden zijn alle Huizen van de Wijk in Nieuw-West officieel geopend. Bij elke opening hebben bewoners kennis gemaakt met de medewerkers van het Huis van de Wijk en verschillende activiteiten, zoals aerobics en schaaklessen. En onder het genot van muziek, een hapje en een drankje bespraken zij hun ideeën voor de buurt met andere buurtbewoners, medewerkers van het Huis van de Wijk, het stadsdeel en netwerkpartners.

Recreatie, natuur en stadslandbouw Tuinen van West is volop in ontwikkeling! Samen met de gemeente Amsterdam werken we nu aan het gebied tussen Sportpark de Eendracht, Haarlemmerweg, Westrandweg en Osdorperweg. Recreatieterrein De eerste contouren van het dagrecreatieterrein - waar u heerlijk in het gras kunt picknicken of een balletje trappen - zijn inmiddels zichtbaar: een hoge zandberg wordt de ‘dijk’ op het dagrecreatieterrein. U ziet nu al de bruggen en de zandlaag van het fietspad dat binnenkort de Osdorperweg met de Haarlemmerweg verbindt. Langs de Nico Broekhuysenweg komt ook een fietspad. En bij de Westrandweg een nieuw bos: het Fluisterbos. Deze projecten zijn in 2012 klaar. Daarnaast worden

in 2013 een aantal kavels vrijgegeven voor stadslandbouw, recreatie en een nieuwe vorm van volkstuinieren. Verkeersomleiding Tijdens de werkzaamheden zijn de Baron Schimmelpenninck van der Oyeweg, de Tom Schreursweg en de Nico Broekhuysenweg regelmatig afgesloten voor verkeer. Alternatieve routes worden aangegeven. Meer informatie Tuinen van West ligt tussen de Ookmeerweg, het Ma Braunpad, de Haarlemmerweg, Halfweg en de ringvaart Haarlemmermeer. We ontwikkelen hier een veelzijdig, groen recreatiegebied. Kijk voor meer informatie op: www.nieuwwest.amsterdam.nl/ tuinenvanwest.

Openingstijden 3 locaties Nieuw-West Burgerzaken 3 locaties en Vergunningen Osdorpplein ma di wo

8.30

inloop

8.30

afspraak

8.30

inloop

8.30

afspraak

8.30

inloop

8.30

afspraak

do vr

8.30

inloop

8.30

afspraak

Informatiebalie 3 locaties

Foto Mariette Carstens

Foto: Jaap Wals

KLEAN Fotograaf Peter Smit vertelt de leerlingen over zijn KLEAN-initiatief: Klagen Loont Echt Absoluut Niet. Ook hij gaat zijn buurt met een vuilprikker te lijf. “Eerst deed ik het stiekem. Om mij heen kijken of niemand ziet dat je iets oppakt. Nu doe ik het op de fiets met de grijper in de aanslag.” Het vuil verzamelt hij in een bak op zijn bagagerek. “In mijn eentje ruim ik per dag op wat tien mensen weggooien,” schat

Peter. “Het voelt heel lekker. Mijn doel is nu dat het gewoon wordt om vuil op te pakken."

Foto’s: Cees Fisser

Op stap met...

15.00 16.00 15.00 16.00 15.00 16.00 13.00

inloop

13.00

afspraak

19.00 20.00

15.00 16.00

Afspraak niet mogelijk

ma

8.30

inloop

17.00

di

8.30

inloop

17.00

wo

8.30

inloop

17.00

do

8.30

inloop

vr

8.30

inloop

20.00 17.00

Afspraak maken? Bel 14020. www.nieuwwest.amsterdam.nl/openingstijden


3

www.nieuwwest.amsterdam.nl 22 maart 2012

In de etalage

Foto: Juul Dekker

Elke maand staat een creatief talent in stadsdeel Nieuw-West in de etalage. Dit keer Jeannette Dekeukeleire.

WijkSafari Slotermeer Wat doen toch die felroze teksten op de gevels in Slotermeer? Het is de opmaat naar een theatervoorstelling van Adelheid Roosen

en Zina: de WijkSafari Slotermeer. De teksten zijn van wijkbewoners die meedoen aan de voorstelling en hun huis openstellen voor de

theatermakers en het publiek. De voorstellingen zijn van 2 mei t/m 9 juni. Meer weten? Kijk op: www.tga.nl of scan de qr-code.

Jeannette Dekeukeleire is kunsthistorica en cultureel ondernemer. Zij is eigenaar van ArtKitchen Gallery/de Cult Club, een ruimte voor Nederlandse en internationale hedendaagse kunst. Dekeukeleire organiseert minstens 12 tentoonstellingen per jaar in haar galerie op cultureel bedrijventerrein 1800 Roeden. Dit terrein aan de Joris van den Berghweg - een voormalig munitiedepot van Defensie - is voor elke kunst- en cultuurliefhebber 'de omweg waard'. Dekeukeleire is zeer actief met projecten en kunstbeurzen in binnen- en buitenland. Elke laatste vrijdag van de maand organiseert zij de Cult Club, het cultureel cafe voor alle liefhebbers van kunst, design en cultuur. Mensen bij elkaar

brengen die geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur om educatieve informatie te bieden en uit te wisselen. Dit zijn de drijfveren van Dekeukeleire. Sfeer: spontaan, toegankelijk niveau met hoge kwaliteit. Elke Cult Club staat in het teken van een actueel onderwerp van internationaal, nationaal of lokaal karakter. Tijdens de avonden zijn er lezingen, performances, cultfilms, muziekoptredens en een volledig verzorgd buffet. De Cult Club van 30 maart staat in het teken van de Stencil King Hugo Kaagman, die momenteel exposeert in het Centraal Museum en het Spoorwegmuseum.

Aanmelden via info@decultclub.nl. Meer informatie: www.decultclub.nl.

Amsterdam Diving Cup meter plank springen (incl. synchroonspringen) én vanaf de toren! Vrij onbekende sport Kom tijdens het toernooi eens kijken en laat u verrassen door deze vrij onbekende sport. Wie weet zweeft u of een van uw kinderen volgend jaar wel van de toren! Meer informatie: www.amsterdamdivingcup.com.

Foto: Jeannette Dekeukeleire

De Amsterdam Diving Cup, nu een Open NK voor schoonspringers, staat voor de deur van 19 t/m 22 april. Dit is het tweede toernooi, na de Swim Cup, uit een reeks van zes, van de Nieuw-West Topsport Series. Nationale en internationale teams kwalificeren zich hier voor aankomende EK’s en WK’s. Er komen zo’n 120 springers die van de een en drie

Oren en ogen in uw wijk Sinds vorig jaar werkt stadsdeel Nieuw-West met een indeling van negen wijken met wijkcoördinatoren en gebiedsnetwerkers. Zij werken daar waar extra inzet nodig is en zijn daar de ogen en oren van het stadsdeel. Hieronder leest u hoe u contact met ze op kunt nemen. Wijk

Wijkcoördinator

Gebiedsnetwerker

Slotervaart Zuid

Verna Blackman, 020 253 8709, v.blackman@nieuwwest.amsterdam.nl.

Andre Ormskerk, 020 253 8725, a.ormskerk@nieuwwest.amsterdam.nl.

Slotervaart Noord

Bart van Ballegooijen, 020 253 8706, b.van.ballegooijen@nieuwwest.amsterdam.nl.

Kenneth Nelson, 020 253 8733, k.nelson@nieuwwest.amsterdam.nl.

Assistent wijkcoördinator Joke van der Blom, 020 253 8712, j.van.der.blom@nieuwwest.amsterdam.nl. Slotermeer Oost

Pedro Veldhuis, 06 8364 0484, p.veldhuis@nieuwwest.amsterdam.nl.

Shirley Elgin, 06 3332 3100, s.elgin@nieuwwest.amsterdam.nl.

Slotermeer West

Dogan Oorthuis, 06 8364 0483, d.oorthuis@nieuwwest.amsterdam.nl.

Gino Hart, 06 1307 3650, g.hart@nieuwwest.amsterdam.nl.

Geuzenveld

Jeroen Bouman, 06 1301 6576, j.bouman@nieuwwest.amsterdam.nl.

Rajen Koebeer, 06 2262 6601, r.koebeer@nieuwwest.amsterdam.nl.

Nieuw-West Midden

Houyam Adlani, 020 253 8715, h.adlani@nieuwwest.amsterdam.nl.

Ires Rodriguez, 020 253 8728, i.rodriguez@nieuwwest.amsterdam.nl.

Osdorp West

Zakariya Lyousoufi, 020 253 8507, z.lyousoufi@nieuwwest.amsterdam.nl.

Dennis Kaljan, 020 253 8722, d.kaljan@nieuwwest.amsterdam.nl.

De Aker /

Germaine van Haard, 06 5147 8785, g.van.haard@nieuwwest.amsterdam.nl.

Richard Salis, 06 1307 3037, r.salis@nieuwwest.amsterdam.nl

Sloten en Nieuw-Sloten


4

www.nieuwwest.amsterdam.nl 22 maart 2012

Studenten die werken en leren in de wijk Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling.

De studenten doen dit allemaal onder begeleiding van docenten en professionals. De buurtwinkel heeft vier vaste programma-onderdelen: Algemeen Maatschappelijk Spreekuur, Het Juridisch Spreekuur, Schoolwerkondersteuning voor kinderen en Atelier Stedelijke Vernieuwing. Algemeen Maatschappelijk Spreekuur In het Algemeen Maatschappelijk Spreekuur helpen studenten van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening bij het oplossen van problemen. Bewoners kunnen hier gratis vragen stellen over persoonlijke ontwikkeling, thuissituatie, opvoeding, wonen, administratie, financiën, werk en/of opleiding. Daarna helpen zij de bewoners om in contact te komen met de juiste persoon of organisatie. Op deze

Foto Menno Herstel

BOOT is een buurtwinkel waar studenten van de Hogeschool van Amsterdam voeren projecten uit en geven adviezen aan bewoners en organisaties in Nieuw-West. BOOT staat voor Buurtwinkel voor onderwijs, onderzoek en talentontwikkeling. Het is de vierde BOOT in Amsterdam en een samenwerking tussen stadsdeel NieuwWest en de Hogeschool van Amsterdam.

manier komen ze samen dichterbij een oplossing. Het Juridisch Spreekuur Het Juridisch Spreekuur is een studentenadviesbureau, waar studenten hbo-Recht of SociaalJuridische Dienstverlening bewoners gratis advies of juridische ondersteuning geven. Tijdens dit

spreekuur beantwoorden studenten vragen over wonen, contracten, aankopen, inkomen en werk. Schoolwerkondersteuning Kinderen uit groep 3, 4, 5 en 6 van het basisonderwijs kunnen één middag per week bij de BOOT terecht. Studenten begeleiden kinderen dan met schoolwerk. Ze hebben hierbij

extra aandacht voor taal, rekenen en sociale vaardigheden. Dit doen zij in groepjes van 30 kinderen. Schoolwerkondersteuning is erg populair. Direct na de start was er al een wachtlijst. Atelier Stedelijke Vernieuwing In het Atelier Stedelijke Vernieuwing voeren studenten projecten uit rond stedenbouwkundige vraagstukken.

Opening BOOT

Vijf studenten die werkzaam zijn bij het Algemeen Maatschappelijk Spreekuur en het Juridisch Spreekuur geven antwoord op de vraag: waarmee heb jij een klant van BOOT kunnen helpen?

Foto Menno Herstel

Op 26 januari waren stadsdeelwethouder Jesse Bos (welzijn, zorg en jeugd) en lid van College van Bestuur en rector van de hogeschool Jet Bussemaker beiden aanwezig om de officiële sleutel voor het eerst in het slot te steken. Jesse Bos vindt BOOT belangrijk voor Nieuw-West. “Het mes snijdt niet aan twee, maar zelfs aan drie kanten. Ten eerste kunnen onze bewoners hier terecht met allerlei vragen en problemen. Tijdens de gratis spreekuren krijgen zij advies en ondersteuning. Kinderen kunnen gratis schoolwerkondersteuning krijgen. BOOT moet aansluiten bij diensten aan bewoners die we al hebben. Ten tweede doen de studenten van de Hogeschool van Amsterdam hier werkervaring op. Dat hebben zij nodig om later goed aan de slag te kunnen. Ten derde is de Hogeschool van Amsterdam hier nu ook zichtbaar aanwezig in het stadsdeel. Ik hoop dat daardoor meer jongeren in Nieuw-West nieuwsgierig worden naar het volgen van een hbo-opleiding. Dat is heel belangrijk want geen talent mag onbenut blijven in dit stadsdeel.”

Met als doel om tot concrete oplossingen op het gebied van vastgoed en gebiedsontwikkeling te komen en de leefbaarheid in wijken te verbeteren. Deze studenten volgen een technische of economische opleiding. Zij voeren de projecten uit voor opdrachtgevers, zoals stadsdelen, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Stadsdeelwethouder Jesse Bos en Rector van de Hogeschool van Amsterdam openen officieel de Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling.


5

www.nieuwwest.amsterdam.nl 22 maart 2012

’Wat wij doen, helpt de mensen echt’

Meer weten? ■

Coördinatoren Sander Bliekendaal en Simone Klooster nemen BOOT in het Tuinstadhuis onder hun hoede. Sinds de opening draait BOOT op volle toeren met het vaste programma en een aantal specifieke Nieuw-West projecten. Wij spraken hierover met Sander.

Hoe verlopen de eerste weken? “Vanaf de eerste week wordt BOOT al druk bezocht. Veel bewoners weten ons te vinden voor de spreekuren. Door de drukte hebben we de spreekuren uitgebreid en kunnen zij nu ook op de dinsdagochtend bij ons terecht met maatschappelijke en juridische vragen. Ook bleek er veel interesse te zijn voor de schoolwerkondersteuning aan basisschoolleerlingen. Al snel hadden we een lange wachtlijst hiervoor.”

■ ■ ■

Inloopspreekuren Iedereen is zonder afspraak welkom op het Algemeen Maatschappelijk Spreekuur en het Juridisch Spreekuur.

Wat voor vragen stellen de bewoners? “Toen ik net startte bij BOOT viel mij direct op dat de spreekuren die wij aanbieden meteen bekend waren. Veel bewoners komen met vragen of problemen over woonruimte, werk of financiën. Ik zie door de drukte dat wat wij doen echt van betekenis is voor de wijk.”

Algemeen Maatschappelijk Spreekuur: dinsdag van 09.00 13.00 uur en donderdag van 11.00 - 15.00 uur.

Hoe gaan de studenten te werk? “De studenten lezen nauwkeurig de brieven die worden meegenomen naar het spreekuur. Daarna nemen ze contact op met betrokken instanties, helpen bij het opstellen van reacties en ondersteunen bij aanvragen. De studenten overleggen eerst met docenten en andere professionals voordat zij een advies naar de bewoner uitbrengen.”

Juridisch Spreekuur: dinsdag van 09.30 - 13.30 uur en donderdag van 11.00 - 15.00 uur.

Foto Sander Bliekendaal

Wat kunnen we in de toekomst nog meer verwachten? “We werken de komende tijd aan de samenwerking met organisaties uit de buurt. In de toekomst gaan we ook nieuwe activiteiten toevoegen aan ons programma. We denken nu bijvoorbeeld samen met de opleiding Voeding en Ergotherapie na over de ontwikkeling van nieuwe activiteiten rond het onderwerp gezondheid.”

BOOT Nieuw-West is gevestigd in het Tuinstadhuis aan Plein ‘40-‘45 op de tweede verdieping. De openingstijden zijn van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur. Coördinatoren: Sander Bliekendaal en Simone Klooster Telefoon: 020 411 4880 Email: bootnieuwwest@hva.nl. Website: www.boot-hva.nl.

Foto’s Sander Bliekendaal

Uit het spreekuur

“Ik heb een klant kunnen helpen bij het zoeken van een woning. Hij moest zijn huis uit en kwam op straat terecht. Met beperkte kennis van de Nederlandse taal was het moeilijk voor hem om uit te zoeken wat hij moest doen. We hebben samen een inschrijfformulier ingevuld en gereageerd op woningen. Hij mag binnenkort zijn nieuwe woning in.” Polina, Algemeen Maatschappelijk Spreekuur

“Er kwam een klant langs op het spreekuur die vertelde dat er op dit moment veel gebeurde in zijn leven. Hierdoor was hij het overzicht kwijt. Samen konden we weer wat orde scheppen. We hebben gekeken naar welke problemen hij kon gaan oplossen en hoe hij dit kon doen.” Irene, Algemeen Maatschappelijk Spreekuur

“Een cliënt had een wortelkanaalbehandeling bij de tandarts ondergaan. De tandarts had echter een verkeerde tand behandeld. Ik ben nu aan het onderzoeken of het mogelijk is om de tandarts aansprakelijk te stellen voor de schade.” Fariesha, Juridisch Spreekuur

“Er kwam een alleenstaande moeder langs. Haar ex-partner bedreigde haar dagelijks. Ik heb haar geholpen bij het vinden van een tijdelijke verblijfplaats waar zij en haar kinderen veilig zijn.” Pamela, Algemeen Maatschappelijk Spreekuur

“Een cliënt had een energiejaarrekening ontvangen en moest betalen voor oververbruik. De cliënt ging wachten op de eindafrekening en had daarom het bedrag nog niet betaald. Hierdoor kwam er een incassobedrag bij. Ik heb contact opgenomen met de energiemaatschappij en met hen overlegd. De cliënt hoeft het incassobedrag nu niet te betalen.” Sabrina, Juridisch Spreekuur


6

www.nieuwwest.amsterdam.nl 22 maart 2012

Zondag Wat is er te doen? t/m 6 juni Route 1066 De expositie Route 1066 laat werk zien van een groot aantal kunstenaars uit Nieuw-West. ‘Route 1066’: 10 exposanten - 66 kunstenaars/ontwerpers. Bezoeken? U bent van harte welkom in het Dutch Design Hotel Artemis, John M. Keynesplein 2, 1066 EP Amsterdam.

Foto: Patricia Wolf Fotografie

24 maart Busexcursie: Slotermeer Aalsmeer Vanaf het Van Eesterenmuseum (eerst een korte wandeling langs de zogenaamde Aireywoningen) gaat u per bus via het Sloterhof in Amsterdam Slotervaart naar Aalsmeer. Hier komt u langs het werk van architect Berghoef. Tijd: 12.30 - 17.30 uur. Kosten: € 15. Aanmelden via: excursie@vaneesterenmuseum.nl.

Toegewijd geeft de 11-jarige Rumeysa antwoord aan de juf. Rumeysa woont met haar ouders, twee broertjes en een zus in Osdorp. Op zondag gaat ze altijd naar de moskee Haci Bayram Camii in Osdorp om daar koranles te volgen. Deze les begint om tien uur en duurt tot half een. “Dat je leert over ons geloof”, vindt Rumeysa leuk aan deze les. In deze rubriek fotografeert fotografe Patricia Wolf maandelijks een kind op zondag in Nieuw-West. Kent u een kind dat ook in de krant wil? Neem dan contact op met de redactie van de stadsdeelkrant via info@nieuwwest.amsterdam.nl.

1215 zonnepanelen

Mooi Nieuw-West

Alleen al in februari zijn er in NieuwWest 1215 zonnepanelen op daken van woningen van woningcorporaties Stadgenoot en de Key geplaatst. De zonnepanelen wekken per jaar in totaal 237.500 kWh op.

Dit is voldoende om ongeveer 70 woningen een jaar lang van elektriciteit te voorzien. Het stadsdeel wil de CO2-uitstoot verminderen om zo de effecten van het broeikaseffect tegen te gaan.

Elke maand een foto van West Side Stories. Het fotografieproject van Foam Fotografiemuseum Amsterdam samen met Ymere. Vanuit Confuciusplein nummer 14 zijn er fotografieworkshops, tentoonstellingen en andere activiteiten. Meedoen? Zie: www.foam.org/westsidestories.

2 mei t/m 9 juni Wijksafari Slotermeer Acht gezinnen in Slotermeer heten u welkom in hun leven en stellen hun huis open. Enkele dagen vóór de voorstelling ontvangt u als bezoeker het adres waar zij op u wachten. Meer informatie en kaartverkoop: www.podiummozaiek.nl.

www.nieuwwest.amsterdam.nl/ watisertedoen voor meer activiteiten. U kunt hier ook een eigen bericht in de agenda aanmaken.

Nieuw-West Topsport Series

Werk aan de weg

19 en 20 mei Rugby Sevens Nationaal Rugby Centrum, Sportpark de Eendracht

Saskia van Uilenburgkade Aan de Saskia van Uilenburgkade komt een fiets- en voetpad én twee langzaamverkeerbruggen. De twee nieuwe bruggen komen aan de zuidzijde van het Andreas Ensemble. De werkzaamheden starten in april en duren tot het voorjaar van 2014.

Foto FOAM

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande wegwerkzaamheden. Meer wegwerkzaamheden vindt u op www.amsterdam.nl/ wegwerkzaamheden. Descartesstraat In februari zijn we begonnen met de herinrichting van de Descartesstraat, tussen de George Berkeleystraat en de Schopenhauerhof. De nieuwbouwwoningen worden aangesloten op ondergrondse kabels en leidingen. De werkzaamheden duren tot mei 2012.

Elke woensdag en vrijdag West Side Stories Club Dit is een club voor kinderen van 6 t/m 12 jaar die willen leren hoe je een bijzondere foto maakt. Elke woensdagmiddag van 14.00 16.00 uur en vrijdagmiddag van 16.00 - 18.00 uur. Locatie: Confuciusplein 14, Amsterdam.

Deze foto is gemaakt door Yasmine, 9 jaar, tijdens de workshop Mini-me. In de workshop Mini-me fotograferen kinderen zichzelf en ontdekken de wijk vanuit een nieuw perspectief. West Side Stories heeft een speciale club voor kinderen. Twee keer per week worden er workshops gegeven waaraan kinderen tot en met 12 jaar mee kunnen doen.

17 juni NK Triatlon Kade Sloterplas 16 en 17 juni EK Dames Rugby Sevens Nationaal Rugby Centrum, Sportpark de Eendracht 16 t/m 21 oktober WielerZesdaagse van Amsterdam Velodrome, Sportpark Sloten


7

www.nieuwwest.amsterdam.nl 22 maart 2012

VOORSTANDER TEGENSTANDER Het stadsdeel maakt nieuw bomenbeleid. Hierin staat ondermeer een nieuwe ‘vervangingsregeling bomen’. Het huidige ‘één boom kappen, één boom planten’ beleid komt hiermee te vervallen. Het bestuur neemt eind maart een besluit over de Groenvisie en het Bomenbeleidsplan. Daarna volgt inspraak en wordt het voorstel aan de deelraad voorgelegd.

Wim ten Brink

Paulus de Wilt Stadsdeelwethouder met onder andere de portefeuille groen.

Gepensioneerd. Woont in Slotermeer. “Ik vind het heel jammer dat het stadsdeel het boom-voor-boom beleid wil afschaffen. Het huidige beleid is heel duidelijk. Een boom kappen, een nieuwe boom er voor terug planten. Dat is te controleren voor bewoners. Van de nieuwe plannen is dat veel onduidelijker. Bomen worden teruggeplant in de buurt, of op een plek waar ze beter tot hun recht komen. Dit met ingewikkelde berekeningen van hoeveel ze waard zijn of hoeveel bladkruin ze hebben. Voor bewoners is dit niet te controleren.”

“Het huidige boom voor boom beleid schiet zijn doel voorbij. De Roëllstraat is een goed voorbeeld. Voor elke gekapte boom is daar nu een nieuwe stam geplant. Precies zoals is afgesproken. Maar de vraag is of het planten van al die jonge bomen hier de beste oplossing was. Het huidige compensatiebeleid maakt dat iedereen nu druk is met stammen tellen, terwijl elke plek en elke boom weer anders is. Bomenplanten is maatwerk.”

Kale boel “Bij mij in de buurt zijn twee jaar geleden de bomen gekapt. Op de hele Roëllstraat is het nu een kale boel. Er zijn wel bomen voor teruggeplant maar die zijn heel erg klein. Het gaat jaren duren voor er weer mooie bomen staan. Ik zou het veel beter vinden als op dit soort plekken, in gezichtsbepalende doorgaande straten, dan direct wat grotere bomen worden teruggeplant.”

Kwarrende bomen “Wat uiteindelijk belangrijk is aan een boom, is het bladoppervlak. Het probleem is dat er bij de aanleg van de Tuinsteden heel veel kleine bomen dicht op elkaar zijn gezet. De enorme kale vlaktes moesten zo snel mogelijk worden gevuld met groen. Het was de bedoeling om later uit te dunnen, maar dat is nooit gebeurd. Het gevolg is dat we veel ‘kwarrende’ bomen hebben. Dat zijn bomen die niet uitgroeien maar klein en smal blijven bij gebrek aan ruimte boven en onder de grond.”

Stelling

‘Eén boom kappen één boom planten’ moet blijven.

Fijnstof “Ik heb het gevoel dat bomen veel te snel worden gekapt, bijvoorbeeld uit oogpunt van veiligheid. Dit argument wordt te snel gebruikt naar mijn gevoel. Er wordt te weinig bij stil gestaan hoe nuttig bomen zijn voor ons welzijn. Zo verminderen bomen het fijnstof in de omgeving en brengen extra zuurstof. Het is dus heel gezond om veel bomen om je heen te hebben, ook voor je humeur trouwens.” Smoes “Paulus de Wilt is een GroenLinks wethouder dus ik vertrouw erop dat hij een groen hart heeft. Toch maak ik mij over dit plan wel echte zorgen. Wordt het niet als een smoes gebruikt om gewoon hun gang te kunnen gaan? Het lijkt voor gewone bewoners zoals ik zo ondoorzichtig. De bomen die gekapt worden in een straat kunnen straks met het nieuwe beleid op een andere plek terugkomen, dat kan een plek zijn waar de bewoners van de straat weinig aan hebben bij hebben.”

Foto’s: Jeroen Alberts

Vruchten en noten “Wat ik een heel goed idee vind is het plan om meer vrucht- en notenbomen te planten. Zodat er wat te plukken valt. Het maakt misschien dat bewoners bomen meer gaan waarderen.”

4.100 slechte bomen “In Nieuw-West staan 4.100 bomen die slecht zijn en eigenlijk gekapt moeten worden. Dat is heel veel! Het gaat miljoenen kosten om deze slechte bomen te vervangen. Dus dat zal geleidelijk moeten gebeuren. Uitdunnen is geen optie. De bomen die klein zijn gebleven gaan niet alsnog groeien als je ze nu de ruimte geeft. Je kan beter nieuwe bomen neerzetten en die wel de mogelijkheid geven om volledig uit te groeien. Uitgegroeide bomen zijn zoveel mooier en leveren zoveel meer op dan al die kleine boompjes.” Boomwaarde “We willen nu een compensatieregeling invoeren met een rekenmethode die wijdverbreid wordt gebruikt. Wat aan ‘boomwaarde’ gekapt wordt moet minimaal voor dezelfde waarde teruggeplant worden, liefst in dezelfde buurt. Ik denk dat het groener wordt omdat het totale bladvolume zeker niet zal afnemen.” Vertrouw op groen “Het 1-op-1-beleid was duidelijk voor bewoners, dat geef ik toe, iedereen kan stammen tellen. Maar het aantal stammen is uiteindelijk niet het beste voor het groen. Mijnheer ten Brink kan gerust zijn. We willen juist het karakter van de Tuinstad, met die enorme hoeveelheid groen, behouden en versterken. Ik wil groene daken en groene gevels toevoegen. Als we de verpieterende bomen vervangen door bomen die kunnen uitgroeien, dan hebben we uiteindelijk meer groen.”


8

www.nieuwwest.amsterdam.nl 22 maart 2012

‘Het is allemaal begonnen hier in Nieuw-West’

gast bij Pauw & Witteman en De Wereld Draait Door. Haar eerste cd is een live registratie van een uitverkocht concert in Muziekgebouw aan ‘t IJ. Het ene hoogtepunt volgt het andere op: Mojo Concerts organiseert haar huidige theatertour én heeft al ingetekend voor volgend jaar. In het najaar staat een grote tour in Duitsland op het programma, een jazzfestival in Turkije en optredens in Indonesië. Wat bevalt je aan Nieuw-West? “Multi-culti! En dan bedoel ik het lekkere eten. Ik houd van lekker eten. Dat zit in mijn familie. Als ik trek heb in Surinaams, Turks of Marokkaans eten is het hier altijd te krijgen. Ik mis nog wel een grand café. Een leuke plek waar je ’s avonds nog een kop koffie kunt drinken.”

Foto Thomas Heere Fotografie

Wat wil je voor Nieuw-West betekenen? “Misschien inspiratiebron zijn voor andere jongeren in Nieuw-West? Ook als je niet in Oud-Zuid bent geboren kun je ver komen. Er zijn hier veel mogelijkheden en mijn ouders hebben hier heel goed gebruik van gemaakt. Ik mocht al jong op muziekles.”

Portret van Karsu Dönmez. Zij begon met piano spelen in het restaurant van haar vader. Inmiddels heeft ze twee optredens in de Carnegie Hall in New York achter de rug.

De 21-jarige Karsu Dönmez is een aanstormend multitalent. De Amsterdamse van Turkse afkomst is niet alleen zangeres, maar ook pianiste, componiste, arrangeur en tekstschrijver. Karsu schrijft haar eigen nummers, waarin jazz, blues, funk en talloze etnische stijlen samenvloeien. Karsu is een beroemdheid aan het worden in binnenen buitenland, en geboren en getogen in thuisbasis Nieuw-West. Nieuw-West Karsu, vernoemd naar het dorpje in Turkije waar haar ouders vandaan komen, is geboren en getogen in Nieuw-West. Om precies te zijn: ze woont in Osdorp, is geboren in het Slotervaartziekenhuis en naar school geweest op het Calandlyceum. Karsu: "Het is allemaal begonnen hier in Nieuw-West, toen ik zeven jaar was en een instrument mocht kiezen op de Muziekschool naast De Meervaart. Ik koos piano. Na een jaar was het voor mijn ouders

duidelijk dat dit geen bevlieging was en ze hebben toen hun 5000 gulden spaargeld, voor een nieuwe auto, gebruikt voor een piano voor mij. Op mijn veertiende deed ik mee aan het open podium van het Calandlyceum waar ik op zat. Ik won de prijs en had mijn eerste optreden als zangeres in De Meervaart." Carnegie Hall De carrière van Karsu lijkt een fantastische droom. Haar optredens zijn begonnen achter de piano in

het restaurant van haar vader in De Pijp, waar ze een paar dagen per week werkte als serveerster. Na haar ontdekking, tijdens een concert voor de Amerikaanse ambassade, ging het snel. Twee keer al trad ze op in het prestigieuze Carnegie Hall in New York. De eerste keer in 2007 en twee jaar later tijdens de viering van 400 jaar Amsterdam - New York. Er volgen optredens op podia in binnen- en buitenland, waaronder het Concertgebouw en op het North Sea Jazz Festival. Ze was te

Turkse volksmuziek Op dit moment is Karsu bezig met de opname van haar tweede cd. Het wordt een studio-opname van eigen songs die een mix zijn van jazz, blues, funk en etnische invloeden. Inspiratie haalt ze uit verschillende muziekstijlen waaronder de Turkse volksmuziek waar ze mee is opgegroeid. En ze laat zich leiden door wat ze om zich heen ziet en hoort. Haar favoriete genre ontdekte Karsu tijdens haar verblijf in New York in de jazzclubs. “Jazz is heel vrij. Je kunt er veel in improviseren en allerlei stijlen in samenbrengen zoals blues, funk en Arabische invloeden.” Op Youtube is te horen hoe Karsu in het tv-programma Vrije Geluiden moeiteloos Chopin mengt met een Turks liefdeslied. Jazzliefhebbers opgelet: Zondag 6 mei is Karsu weer even terug in het theater waar ze ooit haar eerste optreden had als vijftienjarige: De Meervaart. Kijk op www.karsu.nl voor meer informatie.

Elke maand is er een portret van een bijzondere bewoner. Kent u zo’n bewoner? Mail dit naar de redactie onder vermelding van ‘stadsdeelkrant’: info@nieuwwest.amsterdam.nl.

Colofon Maart 2012, uitgave van stadsdeel Nieuw-West, afdeling Communicatie. Eindredactie en redactie: Radoua el Azzouzi, Janna Koops, Ingrid Breed, Ralph Janssen Daalen en p 4-5 Juanne Rours. Email: info@nieuwwest.amsterdam.nl (ter attentie van redactie stadsdeelkrant). Basisvormgeving: Fanny Morriën, Amsterdam. Opmaak: Floppy Design. Productie: Movement, Amsterdam. Drukkerij: Dijkman. Oplage: 69.000.

Stadsdeel Nieuw-West Stadsdeel Nieuw-West heeft 3 kantoren ■ Pieter Calandlaan 1 ■ Osdorpplein 1000 ■ Plein ’40-’45 nr. 1 Openingstijden Burgerzaken en Vergunningen Osdorpplein Inloop ma., di., wo., vr.,: 08.30 - 15.00 uur donderdag: 13.00 - 19.00 uur Op afspraak ma., di., wo., vr.,: 08.30 - 16.00 uur donderdag: 13.00 - 20.00 uur Openingstijden informatiebalies Inloop ma., di., wo., vr.,: 08.30 - 17.00 uur donderdag: 08.30 - 20.00 uur Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam www.nieuwwest.amsterdam.nl info@nieuwwest.amsterdam.nl 3 locaties, 1 telefoonnummer Voor inlichtingen, meldingen en vragen kunt u bellen met: Tel 14 020 (5 cijfers) Bereikbaar: ma. t/m vrij. 08.00-18.00 uur Digitaal Loket Vergunningen aanvragen, afschrift uit de burgerlijke stand, een verhuizing doorgeven? Dat, en veel meer, kan via het Digitaal Loket op onze website: www.nieuwwest.amsterdam.nl/loket Digitale nieuwsbrief Ontvangt u graag wekelijks informatie over het stadsdeel? Abonneer u dan op onze digitale nieuwsbrief via www.nieuwwest.amsterdam.nl/ nieuwsbrief Afval Afvalpunt Seineweg 1 Afvalpunt Henk Sneevlietweg 22 Geopend: ma. t/m za. 08.00 - 17.00 uur Loketten Zorg en Samenleven Tel 020 253 8666 (do. tot 19.00 uur) Email: loketzorgensamenleven@nieuwwest.amsterdam.nl ■ Pieter Calandlaan 1 Geopend: ma. t/m do. 13.30 – 16.30 uur ■ Van Suchtelen van de Haarestraat 14-16 Geopend: ma. t/m vrij. 09.00 – 12.00 uur ma. t/m vr. 13.00 – 15.00 uur ■ Plein ’40-’45 nr. 1 Geopend: ma., do., vr. 09.00 – 12.00 uur Di. 13.30 – 16.30 uur Meldpunt Zorg en Overlast Tel 020- 253 8699 Geopend: ma. t/m vrij. van 09.00 - 17.00 uur Krant op internet Dit nummer en alle eerder verschenen nummers, kunt u vinden op www.nieuwwest.amsterdam.nl/ stadsdeelkrant. Volg stadsdeel Nieuw-West ook op Twitter: @NieuwWest of op Facebook.

Nieuw-West 12-03 internet versie 2  

Stadsdeekrant Nieuw-West 12-03

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you