Page 1

Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 2013


2

Tim: Weet jij al naar welke school je wilt?

Nabila: Dat weet ik nog niet precies. Ik denk dat ik vwo advies krijg. Wiskunde lijkt me echt leuk en ik heb ook zin om nieuwe talen te leren.

Nadenken over een nieuwe school


Kernprocedure I - PO/VO 2010-2011

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is een belangrijke stap: een nieuwe school, nieuwe klasgenoten, leraren en vakken. Amsterdam heeft meer dan zeventig scholen voor voortgezet onderwijs. Hoe kies je als leerling de school die het beste bij je past? En hoe gaat het aanmelden in zijn werk? Deze keuzegids helpt daarbij. In de gids staan alle Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. De scholenpagina’s geven praktische informatie over bijvoorbeeld open dagen, de aanmeldprocedure, huiswerk, bijzondere vakken, veiligheid, kosten en mogelijkheden voor extra begeleiding. En ze vertellen iets over de uitgangspunten en manier van lesgeven. In de gids vind je ook andere informatie: bijvoorbeeld op wat voor scholen je je kunt aanmelden, hoe de aanmeldingsprocedure is geregeld, en wat je moet doen als je bent uitgeloot. De gids is een belangrijk hulpmiddel bij het kiezen van een school. Maar ik raad leerlingen en ouders aan om vooral ook meerdere scholen te bezoeken. Bekijk het gebouw, proef de sfeer en praat met leerlingen en docenten. Hoe beter een leerling zich thuis voelt op school, hoe groter de kans dat die leerling ook een diploma haalt. En een afgeronde opleiding geeft meer kans op werk en legt een stevige basis voor verdere ontwikkeling. Onderwijs biedt leerlingen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Onderwijs is geen garantie voor succes, maar het helpt wel. De gemeente vindt het belangrijk dat onderwijs geen onbetaalbare luxe is. Daarom kunnen ouders met een laag inkomen een extra financiÍle vergoeding krijgen als hun kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Bijvoorbeeld voor het kopen van een computer of voor reiskosten. Wilt u meer weten over deze vergoeding, bel dan met de Dienst Werk en Inkomen: 020 346 3684. Hopelijk vindt u in de keuzegids voldoende informatie om een begin te maken met uw keuze. Ik wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het maken van deze gids. De kinderen en hun ouders wens ik succes bij het kiezen en vinden van een passende school.

Met vriendelijke groet,

Pieter Hilhorst Wethouder Onderwijs

3


4

Colofon Uitgave Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 2013 Eindredactie Marije Schoonen, DMO Fotografie Katrien Mulder (beeldverhaal) Vormgeving Lone Aarup Poulsen Visual Communication, Amsterdam Druk Damen, Werkendam Productie Movement communicatie | advies | producties, Amsterdam Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Druk- en zetfouten voorbehouden.

QR-codes In deze gids kom je zogenaamde QR-codes tegen. Met behulp van een smartphone met internetverbinding kun je de QR-code scannen. Door het scannen kom je op de webpagina waarnaar de QR-code verwijst. Om de QR-codes met je telefoon te kunnen lezen heb je een QR-reader nodig. Die kun je eenvoudig van internet downloaden en installeren. Op de site W www.qtag.nl/qr-software vind je een overzicht van QR-readers die passen bij verschillende smartphones. Gebruik van QR-codes is gratis.

Wanneer je een QR-reader op je toestel hebt, kun je met de camera de QR-code scannen. Houd je camera ongeveer 15 centimeter boven de code. Veel toestellen geven een signaal als de code is gelezen. Door het scannen van de code kom je vanzelf op de webpagina waarnaar de code verwijst. www.amsterdam.nl/naardebrugklas


5

Inhoudsopgave

1

Hoe kies je een school? ..................................................... 9

2

Wat is het voortgezet onderwijs? .................................... 34

3

Scholen voortgezet onderwijs ......................................... 44

4

Scholen voortgezet speciaal onderwijs ..........................114

5

Bijzondere voorzieningen .................................................124

6

Belangrijke adressen .........................................................130

Stap 1: Het basisschooladvies Stap 2: Scholen uitzoeken Stap 3: Kijk en vergelijk: open dagen Stap 4: Aanmelden op een school Stap 5: Behandeling en besluit over plaatsing Stap 6: Kennismakingsdag Belangrijke data schooljaar 2013-2014

Praktijkonderwijs Vmbo Havo Vwo Het Nederlandse onderwijssysteem

Alle Amsterdamse VO-scholen van A tot Z

Alle Amsterdamse VSO-scholen van A tot Z

Kopklas Extra taalonderwijs Internationaal onderwijs Leerplicht en schoolkosten Particuliere scholen Scholen rondom Amsterdam

Schoolbesturen Amsterdam, overheid en organisaties Plattegrond van Amsterdam met alle scholen


6

Tim: De school van mijn neef lijkt me echt leuk. Het is lekker dichtbij en je krijgt een iPad.

Nabila: Ja, dat past echt bij je. Ik vind een mooi gebouw en een leuke sfeer belangrijk.

Laura: Ik wil graag examen doen in muziek.

Allerlei overwegingen...


7

Leeswijzer Binnenkort ga je naar het voortgezet onderwijs. Weet je al naar welke school je het liefst wil? Weet je al wel wat je later graag wilt worden? Maar je weet nog niet welke school voor voortgezet onderwijs daar het beste bij past? Of heb je er nog helemaal niet over nagedacht?

Deze gids helpt jou en je ouders of verzorgers bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. Alle Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs staan erin. Iedere school heeft een eigen pagina met informatie over de school, over de open dagen en over hoe je je kunt aanmelden.

Belangrijk! Als je je gaat aanmelden op een nieuwe school zijn drie dingen heel belangrijk: 1. Je moet je aanmelden van 10 t/m 21 maart 2014 2. Je kunt je maar op één school aanmelden 3. De school moet het onderwijs van je basisschooladvies hebben

In de gids staat ook allerlei informatie over het Nederlandse onderwijs, over leerplicht, schoolvakanties en over financiële zaken. Het is niet nodig de gids helemaal van begin tot eind te lezen. Maar lees in ieder geval hoofdstuk 1. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd wat er allemaal komt kijken bij je schoolkeuze. Op pagina 32 staan nog eens alle belangrijke data die te maken hebben met de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Kernprocedure In Amsterdam gaan elk jaar ongeveer 7000 kinderen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Ze komen van ruim 200 basisscholen en verspreiden zich over ongeveer 70 VOscholen. Dat is een hele operatie. Het is belangrijk dat die overstap soepel verloopt en dat alle kinderen op de school terechtkomen die bij hen past. Daarom hebben de Amsterdamse scholen en de gemeente afspraken gemaakt over de

aanmelding en toelating. Deze afspraken staan in de zogenaamde ‘kernprocedure’. Een school moet elke aanmelding zorgvuldig en volgens de afspraken van de kernprocedure behandelen. Wil je meer informatie over de Kernprocedure? Kijk op W amsterdam.nl/naardebrugklas.

Wie doet wat dit schooljaar? De basisschool informeert je ouders of verzorgers over de belangrijkste momenten bij de overstap. De basisschool heeft de taak iedere basisschoolleerling een passend basisschooladvies te geven en daarover te praten met de ouders of verzorgers. De basisschool moet ook zorgen dat de juiste informatie wordt doorgegeven aan de school waar jij je hebt aangemeld. De VO-school informeert jou en je ouders over de aanmeldingsprocedure. De school moet zich bij de toelating houden aan de afspraken die alle Amsterdamse scholen hierover gemaakt hebben in de kernprocedure. De VO-school moet je ouders ook duidelijk vertellen of je wel of niet geplaatst wordt. Als je niet wordt geplaatst moet de school goed uitleggen waarom niet. De VO-school betaalt ook je schoolboeken. Die zijn voor jou gratis. Je ouders of verzorgers praten met de basisschool over het onderwijs na de basisschool voor jou. Ook bekijken ze samen met jou wat een goede VO-school zou zijn. Je ouders moeten je bovenal in de periode van 10 t/m 21 maart 2014 aanmelden bij een VO-school.


8

1

Hoe kies je een school?

Tim: Dus ik heb een vmbo-kader advies?

Meester Jorrit: Je bent goed vooruitgegaan. Je werkt meer zelfstandig en hebt veel technisch inzicht. Er zijn verschillende scholen die daar goed bij passen.

Advies van school


De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs verloopt in stappen. In dit hoofdstuk leggen we die uit.

1

Hoe kies je een school?

1

Het basisschooladvies

2

Scholen uitzoeken

3

Kijk en vergelijk: open dagen

4

Aanmelden op een school

5

Behandeling en besluit over plaatsing

6

Kennismakingsdag

Om te beginnen krijg je in december je basisschooladvies. Dan weet je naar welke scholen je zou kunnen. Je kiest een paar scholen uit die je wel wat lijken. Vervolgens ga je in januari en februari naar de open dagen van de scholen van jouw voorkeur. Van 10 t/m 21 maart 2014 meld je je aan bij een VO-school. Als je bent uitgeloot of afgewezen moet je je in de 2e ronde opnieuw aanmelden. Tot slot, op 10 of 11 juni 2014 ga je naar de kennismakings(mid)dag van je nieuwe school.


10

1

Hoe kies je een school? Stap

1

2

3

4

5

6

Het basisschooladvies Uiterlijk eind december 2013

De juf of meester van je basisschool geeft je een advies over welk soort onderwijs voor jou het meest geschikt is. Dat advies krijg je uiterlijk in december 2013. Het gesprek over het basisschooladvies begint al in groep 7. De leerkrachten van de basisschool weten wat je wel en niet goed kunt, waar je plezier in hebt en of je bijvoorbeeld snel afgeleid bent of juist niet. Zij hebben hierover ook met je ouders gesproken. Je kunt een advies krijgen voor één soort onderwijs (bijvoorbeeld: vmbo-basis) of voor twee soorten (bijvoorbeeld: havo/vwo). Als je een ‘dubbeladvies’ krijgt dan moet in de brugklas blijken wat voor onderwijs het meest geschikt is voor jou.

eerder besproken dat uw kind zich op een aantal punten nog verder zou kunnen ontwikkelen. Hoe heeft de school daaraan gewerkt met uw kind? En heeft dit tot resultaat geleid? Wat vindt de leerkracht over de opleidingsmogelijkheden van uw kind? En hoe denkt u daar zelf over?

Vooral voor ouders In groep 7 en 8 heeft u met de juf of meester van uw kind één of meer gesprekken over het vervolgonderwijs van uw kind. U praat met elkaar over de schoolloopbaan van uw kind. Wat gaat goed en wat gaat met moeite? Welke scores heeft uw kind gehaald bij de schooltoetsen? Hoe zijn de motivatie en de werkhouding van uw kind? Hoe zit het met huiswerk maken? Misschien heeft u al

Een voorbeeld: heeft uw kind een advies voor vmbo-theoretisch/havo, dan is het advies om uw kind aan te melden op een school die én vmbo-theoretisch én havo in huis heeft. Op pagina 44 en 45 van deze gids staat een lijst met alle scholen en het onderwijs dat zij geven.

Al deze informatie gebruikt de leerkracht voor het advies dat hij of zij uw kind geeft. Geef het aan als u een andere mening hebt. In het advies staat welk soort voortgezet onderwijs geschikt is voor uw kind. U kunt uw kind alleen aanmelden op een school die het onderwijs geeft van het basisschooladvies. Dat advies staat vermeld op het aanmeldingsformulier.

Het basisschooladvies bepaalt dus op welke school je terecht kan. Daarnaast is elke school

Basisschooladviezen van de kernprocedure De basisschool kan de volgende adviezen geven: ■ praktijkonderwijs

■ vmbo-basis

■ havo

■ vmbo-basis/kader

■ havo/vwo

■ vmbo-kader

■ vwo

■ vmbo-gemengd

■ kopklas

■ ■ ■ ■

vmbo-basis + lwoo vmbo-basis/kader + lwoo vmbo-kader + lwoo vmbo-gemengd + lwoo vmbo-theoretisch + lwoo

■ vmbo-theoretisch ■ vmbo-theoretisch/havo

lwoo = leerwegondersteunend onderwijs

vwo = atheneum en gymnasium

Leerwegondersteunend onderwijs is geen apart onderwijs, maar betekent extra begeleiding in het vmbo. De kinderen volgen hetzelfde programma als de andere kinderen in het vmbo en krijgen ook hetzelfde diploma. De kopklas is een voorbereidend jaar op het voortgezet onderwijs. Het is voor kinderen van wie het Nederlands nog wat bijgespijkerd moet worden om een hogere onderwijsvorm te kunnen halen. Na de kopklas gaan ze naar vmbo-t, havo of vwo. Zie p. 123 voor meer informatie.


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

verplicht om nog een onafhankelijke toets af te nemen. Voor leerlingen met een vmbo-advies met lwoo of praktijkonderwijs advies is dat een IQ-test. Voor leerlingen met een advies voor vmbo, havo of vwo is dat de cito-toets. Als de cito erg afwijkt, kan het zijn dat het basisschooladvies wordt bijgesteld. Hierover lees je meer op p. 24 bij Uitslag cito-eindtoets en op p. 29 bij Gebruik cito-bandbreedtes.

Scholengemeenschap of categorale school

Vooral voor ouders Bij deze vormen van onderwijs krijgt uw kind extra zorg en begeleiding. Als de basisschool uw kind een advies geeft voor praktijkonderwijs hoeft uw kind niet verplicht mee te doen aan de cito-eindtoets.

Vooral voor ouders Het is belangrijk of u kiest voor een school met maar één schoolsoort, een zogenaamde categorale school, of een scholengemeenschap met meer onderwijssoorten. Twijfelt u aan het basisschooladvies? Of denkt u dat uw kind zich verder kan ontwikkelen? Dan kan het verstandig zijn te kiezen voor een school met meer onderwijssoorten. In de brugklas kan nog eens worden gekeken welke opleiding het meest geschikt is voor uw kind. Nog een voordeel van een scholengemeenschap is dat uw kind gemakkelijker van het ene onderwijstype naar het andere kan doorstromen, zonder over te hoeven stappen naar een andere school. Vraag op de school van uw keuze hoe dat is geregeld.

Wel geldt een aantal landelijke toelatingsregels:

Kinderen met een rugzakje

Gaat uw kind naar het praktijkonderwijs of vmbo met lwoo?

Uw kind moet worden getest op het gebied van leerresultaten, intelligentie en eventueel sociaal-emotioneel functioneren. Deze onderzoeken worden bij uw kind afgenomen tussen september en januari. ■ De school waar u uw kind aanmeldt, legt de testgegevens van uw kind voor aan de Regionale Verwijzingscommissie (RVC).

De RVC is een onafhankelijke commissie. De RVC beoordeelt aan de hand van landelijke regels of uw kind in aanmerking komt voor praktijkonderwijs of lwoo. Als dat zo is dan krijgt de nieuwe school geld om uw kind extra zorg en begeleiding te bieden. Meer hierover kunt u lezen op de website van de samenwerkende Amsterdamse VO-scholen: W www.swvadam.nl. U vindt hier informatie over leerlingenzorg in het Amsterdamse voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, lwoo, het rugzakje en het speciaal onderwijs. Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met het Samenwerkingsverband van Voortgezet Onderwijs in Amsterdam: T 020 811 99 21.

Vooral voor ouders Een aantal kinderen heeft extra zorg nodig, bijvoorbeeld vanwege een handicap en beperking. Niet al deze kinderen hoeven naar een speciale school. Met extra begeleiding kan het kind misschien ook naar een gewone school. In de wet staat dat ouders met een kind voor het speciaal onderwijs zelf kunnen kiezen welk onderwijs hen het beste lijkt voor hun kind: een school voor speciaal onderwijs of een ‘gewone’ school. Gaat uw kind naar een gewone school, dan krijgt die school extra geld voor meer leerkrachten, extra hulpmiddelen of ambulante begeleiding. Uw kind krijgt zogezegd een rugzakje mee (zie hoofdstuk 4).

Dit is het laatste jaar dat er een indicatie kan worden aangevraagd. Deze indicatie geldt nog twee jaar in het voortgezet speciaal onderwijs. De rugzak verdwijnt volgend schooljaar.

11


12

1

Hoe kies je een school? Stap

1

2

3

4

5

6

Scholen uitzoeken Vanaf december 2013

Informatie over scholen

Waar let je op?

Als je het basisschooladvies hebt, kun je op zoek gaan naar scholen die je wel wat lijken. Zoals gezegd moet dit een school zijn die het onderwijs biedt dat overeenkomt met je basisschooladvies. Op p. 44 en 45 kun je zien welke scholen het onderwijs geven dat aan jou is geadviseerd. Op de scholenpagina’s van deze gids in hoofdstuk 3 vind je meer informatie over de scholen. Hier vind je het adres en de website van de school en hoe de school te bereiken is. Ook vind je hier informatie over de aanmeldingsprocedure, het aantal leerlingen, hoeveel brugklassen de school heeft en wat de kosten zijn voor het 1e leerjaar en nog veel meer belangrijke informatie. Je kunt ook andere bronnen gebruiken bij je zoektocht, zoals:

Belangrijk is dat de school het onderwijs van jouw basisschooladvies aanbiedt.

De websites van de scholen ■ De Parool Scholengids. In december brengt het Parool samen met de Onderwijs Consu menten Organisatie Amsterdam een scholengids uit. Hierin vind je een overzicht van VO-scholen met informatie per school en artikelen met interviews over de overstap. ■ De Volkskrant publiceert in december een ranglijst van alle middelbare scholen in Nederland W www.volkskrant.nl/scholen. ■ De onderwijsinspectie verzamelt gegevens over de kwaliteit van de scholen. Hiervoor kun je terecht op de website van de inspectie W www.onderwijsinspectie.nl. ■ Nog meer handige websites vind je op p. 15 en 16.

Daarnaast kun je letten op: ■

De onderwijsmethode. Op een montessorischool bijvoorbeeld, wordt anders les gegeven dan op een daltonschool of een klassikale school. ■ De richting van de school: bijvoorbeeld chris telijk, openbaar of rooms katholiek. ■ Is de school een brede schoolgemeenschap, met meer onderwijssoorten bij elkaar? Op zo’n school kan je makkelijker door stromen. Dit kan handig zijn als je denkt dat je je nog verder kunt ontwikkelen of als je start in een brugklas. Of kies je liever voor een categorale school, met één onderwijs soort? ■ Biedt de school extra vakken, bijvoorbeeld extra taal, techniek of sport? ■ Kun je eindexamen doen in bijzondere vakken? ■ Hoe zijn de brugklassen samengesteld? ■ De schoolresultaten: wat zegt de onderwijs inspectie? ■ Hoe begeleidt de school de leerlingen? ■ Hoeveel leerlingen telt de school? ■ Hoe is het schoolgebouw? Is de huisvesting permanent of tijdelijk? ■ Hoe ver weg is de school? En is die goed bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer? ■ Gebruikt de school tijdens de lessen com puters, laptops of Ipads? In hoeverre maakt de school hiervan gebruik? Moeten leer lingen verplicht een laptop of Ipad aan schaffen?


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

13

Jesse: Dat ziet er chill uit. Zal ik met je meegaan naar de open dag?

Tim: De meester zegt dat deze school wat voor me is. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik ga wel kijken.

Raadpleeg de Keuzegids


14

1

Hoe kies je een school?

?

Wat is belangrijk?

Het onderwijs op school ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Welke onderwijssoorten zijn er op de school? Heeft de school maar één onderwijssoort, of meer dan één? Welke leerwegen en welke profielen biedt de school aan? Hoe stelt men de eerste klassen samen? Hoe lang duurt de brugperiode? Kunnen leerlingen doorstromen naar een hogere of lagere onderwijssoort? Biedt de school vakken als beeldende vorming en muziek? En kun je hier eindexamen in doen? Hoeveel tijd besteden de meeste kinderen aan hun huiswerk? Heeft de school speciale onderwijsvoorzieningen, zoals een aparte muziekklas of sportklas? Gelden hiervoor speciale toelatingseisen? Moet hiervoor extra worden betaald? Kunnen leerlingen blijven zitten? Wat zijn de regels hierbij en wanneer horen ouders dat? Hoe is de opvang geregeld als er lessen uitvallen? Tot en met welk leerjaar is dit geregeld? Wat is het opbrengstenoordeel van de onderwijsinspectie? Is deze voldoende? Maakt de school gebruik van laptops of Ipad tijdens de lessen? En heeft dit invloed op het onderwijs?

Contact met ouders ■

Hoe vaak worden ouders over de prestaties van hun kind geïnformeerd? Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd als hun kind misschien blijft zitten of van school moet? ■ Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd bij verzuim, pesten, slechte leerresultaten? ■ Gebruikt de school hulp van ouders? ■

Loten en voorrang ■

Heeft de school vorig jaar geloot? En voor welke onderwijssoorten? Hoeveel kinderen zijn toen uitgeloot? ■ Verwacht de school dat zij dit jaar moet loten? ■ Hebben bepaalde kinderen voorrang bij de plaatsing? ■

De sfeer op school ■

Wat is er bijzonder aan deze school of waarin is deze school anders dan andere scholen? Wat wordt er op school gedaan aan geloofs- of levensovertuiging? ■ Wat wordt er gedaan tegen pesten? En spijbelen? ■

Extra begeleiding ■

Is er extra begeleiding voor achterblijvers? En voor leerlingen met dyslexie? Wat houdt deze begeleiding concreet in? ■ Is er huiswerkbegeleiding? Hoe ziet die begeleiding eruit en zijn er kosten aan verbonden? ■

Kosten ■

Hoe hoog is de vrijwillige ouderbijdrage? Welke activiteiten zijn er buiten schooltijd en wat zijn de kosten daarvan? ■ Welke kosten zijn er nog meer voor ouders? ■ Wat zijn de kosten in de volgende leerjaren? ■


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

Stap

1

2

3

4

5

6

Kijk en vergelijk: open dagen Januari - april 2014

Nu wil je natuurlijk zoveel mogelijk weten van de scholen die je wel wat lijken. Maar hoe doe je dat? Om te beginnen kun je naar de open dagen van een paar van die scholen gaan. Deze worden in januari en februari georganiseerd door de VO-scholen. Op p. 18 t/m 21 staan alle open dagen gerangschikt op datum. Zo kun je op naam van de school of het soort onderwijs kijken wanneer er een open dag of activiteit wordt georganiseerd. Het kan zijn dat een school voor verschillende basisschooladviezen een aparte dag of tijd heeft gereserveerd. Snap je iets niet? Mis je nog informatie? Vraag het op de open dag en laat je uitleggen hoe het allemaal in zijn werk gaat op die school. Elke school heeft ook een schoolgids met daarin de uitgangspunten van de school, de lestijden, speciale programma’s, kosten en nog veel meer. Lijkt een van de scholen je het leukst? Ga dan na de open dag nog eens kijken. Dan krijg je een indruk van de sfeer en van de leerlingen. Ken je leerlingen die er al op zitten, bijvoorbeeld oudere broers of zussen van je klasgenoten, of kinderen uit de buurt? Vraag ze naar hun ervaringen.

www.amsterdam.nl/schoolwijzer Website van de gemeente Amsterdam waar je alle Amsterdamse scholen vindt met hun informatie, zoals schoolgegevens, een zoekfunctie op de kaart en kwaliteitsgegevens.

www.onderwijsconsument.nl Website van het OCO. Dit is een Amsterdamse organisatie die ouders en kinderen helpt als zij vragen of klachten hebben over het onderwijs.

Met de vragenlijst op de vorige pagina kun je ontdekken welke onderwerpen voor jouw belangrijk zijn. Tip: Je kunt de lijst meenemen als checklist voor als je de open dagen bezoekt.

Handige websites In hoofdstuk 6 staan organisaties die zich met onderwijs bezig houden. Hieronder staan een aantal websites waar ook veel informatie te vinden is.

www.amsterdam.nl/naardebrugklas Website van de gemeente Amsterdam over het voortgezet onderwijs en de overstap naar de brugklas. Hier vind je informatie over de afspraken rondom de overstap en actualiteiten. Hier vind je ook belangrijke links, zoals die naar de Schoolwijzer.

■ www.onderwijsinspectie.nl De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Op deze website staan de Opbrengstenkaarten van alle scholen. Hier lees je hoe goed of slecht een school het doet volgens de onderwijs inspectie.

15


16

1

Hoe kies je een school?

www.schoolvo.nl Hier vind je schoolinformatie van elke VOschool die meedoet aan Vensters voor Verantwoording. Allerlei informatie over scholen voor voortgezet onderwijs is verzameld en in beeld gebracht. Op de scholenpagina’s vind je de QR-code die direct toegang geeft tot het venster van de betreffende school. ■

www.swvadam.nl Website van de gezamenlijke Amsterdamse VO-scholen. Hier staat informatie over leerlingenzorg in het Amsterdamse voortgezet onderwijs, over praktijkonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs, speciaal onderwijs en het rugzakje.

www.minocw.nl Website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hier staat wet- en regelgeving over het onderwijs en informatie speciaal voor ouders.

■ www.schoolkompas.nl Deze site helpt ouders en leerlingen uit groep 8 bij het zoeken naar een VO-school. De informatie is gebaseerd op de gegevens uit het project Vensters voor Verantwoor ding, die staan op de website schoolvo.nl. Je kunt bijvoorbeeld VO-scholen met elkaar vergelijken.

www.50tien.nl Website van het landelijk informatiecentrum over onderwijs. Bij dit informatiepunt kunnen ouders terecht met vragen over onderwijs.

www.fietsersbond.nl/fietsrouteplanner Wil je weten wat de handigste fietsroute is van huis naar school? Deze fietsrouteplanner helpt je de kortste of de meest autoluwe route te bepalen.

www.routecraft.com Ook op deze site kun je je fietsroute plannen en vind je bovendien alle ‘black spots’: de gevaarlijke kruispunten in Amsterdam. Voor deze website moet je je eerst aanmelden voor je kunt inloggen.


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

Nabila: Best wel veel die tweehonderd vragen.

De cito-eindtoets

17


Hoe kies je een school?

vwo-atheneum

19.30 – 22.00 Ignatiusgymnasium

vmbo-t

19.30 – 21.30 Over-Y College

vmbo-g

10 januari (vr)

vmbo-k

9 januari (do) 19.30 – 21.30 Hervormd Lyceum West

Datum Tijd School

vmbo-b

havo

vwo-gymnasium

Open dagen van de Amsterdamse VO-scholen

lwoo

1

praktijkonderwijs

18

11 januari (za) 10.00 –13.00 Calandlyceum 2

WEEK 3 13 januari (ma) 19.00 – 21.30 Calandlyceum 1

14 januari (di) 09.00 –15.30 Open Sgm. Bijlmer

13.15 –14.45 Kolom praktijkcollege Noord

17.00 – 20.30 Meridiaan College

18.30 – 21.00 Comenius Lyceum Amsterdam

19.00 – 21.30 Chr. Sgm. Buitenveldert

19.00 – 21.30 Calandlyceum 1

19.00 – 21.30 Gerrit van der Veen College

15 januari (wo) 14.00 –16.00 Cygnus Gymnasium

14.00 –16.00 Ignatiusgymnasium

15.00 – 21.00 Mediacollege Amsterdam

19.00 – 21.00 Montessori College Oost

19.30 – 21.30 Cygnus Gymnasium

16 januari (do) 14.00 –16.00 Pieter Nieuwland College 1

16.00 – 20.30 Marcanti College

17.00 – 21.00 Cartesius Lyceum

19.00 – 21.30 Vossius Gymnasium

19.30 – 21.30 Hyperion Lyceum

19.30 – 21.30 Pieter Nieuwland College 1

17 januari (vr) 18.00 – 21.00 Panta Rhei (Amstelveen)

19.30 – 22.00 Ignatiusgymnasium

18 januari (za) 10.00 –13.00 Cartesius Lyceum

10.00 –13.00 College De Meer

10.00 –13.00 Marcanti College

10.00 –13.00 Mundus College

10.00 –13.00 Vossius Gymnasium

10.00 –14.00 Hyperion Lyceum

10.00 –14.00 Open Sgm. Bijlmer

11.00 –14.00 Cosmicus Mont. Lyc. Avo

11.00 –14.00 Cosmicus Mont. Lyc. Havo/Vwo

11.00 –14.00 Panta Rhei (Amstelveen)

11.00 –14.00 Kolom praktijkcollege de Dreef

WEEK 4 20 januari (ma) 17.00 – 20.00 Calvijn met Junior College

19.00 – 21.30 Hervormd Lyceum Zuid

21 januari (di) 09.00 – 15.00 Exellius

09.00 – 15.00 Sgm. Reigersbos

16.00 –18.30 De Apollo

19.00 – 21.30 Spinoza Lyceum

19.00 – 22.00 Het Amsterdams Lyceum

22 januari (wo) 13.00 –15.00 Tobiasschool

13.30 –15.00 Pieter Nieuwland College 2

13.30 –17.00 Kolom praktijkcollege De Atlant


19

Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

vwo-gymnasium

vwo-atheneum

havo

vmbo-t

vmbo-g

vmbo-k

vmbo-b

lwoo

Datum Tijd School

praktijkonderwijs

Kijk voor de exacte omschrijving op de scholenpagina’s in hoofdstuk 3.

22 januari (wo) 14.00 –15.35 Vossius Gymnasium

14.00 –16.00 Kolom praktijkcollege Het Plein

14.40 – 21.00 Wellantcollege VMBO Sloten

15.00 –17.30 Waterlant Beroepsopl. IJdoorn

15.00 –18.00 Berlage Lyceum

16.00 –19.00 Iederland College

18.30 – 21.00 Wellantcollege VMBO Sloten

19.00 – 21.00 Waterlant Beroepsopl. IJdoorn

19.00 – 22.00 Het Amsterdams Lyceum

19.30 – 21.30 Hervormd Lyceum West

23 januari (do) 17.00 – 20.00 LUCA Praktijkschool

18.00 – 20.30 Hubertus Vakschool

19.00 – 21.30 Chr. Sgm. Buitenveldert

19.00 – 22.00 Het 4e Gymnasium

24 januari (vr) 18.30 – 21.00 Clusius College Amsterdam

19.00 – 21.30 IVKO

25 januari (za) 10.00 –13.00 Het 4e Gymnasium

10.00 –13.00 Het Amsterdams Lyceum

10.00 –13.00 Clusius College Amsterdam

10.30 –13.30 Exellius

10.30 –13.30 Sgm. Reigersbos

11.00 –14.00 De Berkhoff

11.00 –14.00 IVKO

11.00 –14.00 Stelle College

11.00 –14.00 Sweelinck College

15.00 – 21.00 Mediacollege Amsterdam

WEEK 5 28 januari (di) 19.00 – 21.00 St. Nicolaaslyceum

29 januari (wo) 13.00 –15.15 Joodse Sgm. Maimonides

14.00 –16.00 Het 4e Gymnasium

14.00 –16.00 Pieter Nieuwland College 1

14.00 –16.00 Rosa Beroepscollege

14.00 –17.00 St. Nicolaaslyceum

14.00 –17.00 Wellantcollege Linnaeus

15.00 –17.30 Fons Vitae Lyceum

15.00 –17.30 Spinoza Lyceum 18.30 – 21.00 Wellantcollege Linnaeus

19.30 – 21.30 Pieter Nieuwland College 1

30 januari (do) 13.15 –14.45 Kolom praktijkcollege Noord

14.00 –16.00 Cygnus Gymnasium

19.00 – 21.00 Cosmicus Mont. Lyc. Avo

19.00 – 21.00 Cosmicus Mont. Lyc. Havo/Vwo

19.00 – 21.00 Pieter Nieuwland College 2

19.00 – 21.00 Rosa Beroepscollege

19.30 – 21.30 Cygnus Gymnasium

31 januari (vr) 19.00 – 22.00 Damstede

19.30 – 22.00 Zuiderlicht College

1 februari (za) 10.00 –13.00 Barlaeus Gymnasium


Hoe kies je een school?

vwo-gymnasium

vwo-atheneum

havo

vmbo-t

vmbo-g

1 februari (za) 10.00 –13.00 Bredero Beroepscollege

vmbo-k

Datum Tijd School

vmbo-b

Open dagen van de Amsterdamse VO-scholen

lwoo

1

praktijkonderwijs

20

10.00 –13.00 Spinoza Lyceum

10.00 –14.00 Montessori Lyceum Amsterdam

11.00 –15.00 Bindelmeer College

12.00 –14.30 Pieter Nieuwland College 2

WEEK 6 4 februari (di) 18.00 – 21.00 Open Sgm. Bijlmer

19.00 – 21.00 Hogelant

5 februari (wo) 13.00 –16.00 Hogelant

13.30 –16.00 Rosa Beroepscollege

13.30 –16.00 Sweelinck College

13.30 –16.30 Panta Rhei (Amstelveen)

13.45 –15.45 Gerrit van der Veen College

14.00 –15.30 Damstede

14.00 – 16.00 Barlaeus Gymnasium

15.00 –16.30 IVKO

15.00 –17.30 Huygens College

18.30 – 21.30 IJburg College 1+2

19.00 – 21.00 Calandlyceum 2

19.00 – 21.00 Huygens College

6 februari (do) 16.00 – 20.00 College De Meer

17.00 – 20.00 Iederland College

18.30 – 21.00 Comenius Lyceum Amsterdam

19.00 – 21.00 De nieuwe Havo

19.00 – 21.30 Gerrit van der Veen College

19.00 – 21.30 Joodse Sgm. Maimonides

7 februari (vr) 18.00 – 21.00 Montessori College Oost

18.30 – 20.30 Bredero Mavo

8 februari (za) 10.00 –12.00 Meridiaan College

10.00 –12.30 Fons Vitae Lyceum

10.00 –13.00 Calandlyceum 1

11.00 –14.00 Bredero Mavo

11.00 –14.00 Montessori College Oost

11.00 –14.00 De nieuwe Havo

WEEK 7 12 februari (wo) 13.30 –16.00 Rosa Beroepscollege

13.30 –17.00 Kolom praktijkcollege De Atlant

14.00 –15.30 Over-Y College

14.00 –16.00 Hyperion Lyceum

15.00 –16.30 IVKO

15.00 –18.00 Berlage Lyceum

13 februari (do) 18.30 – 21.00 Wellantcollege Linnaeus

15 februari (za) 10.00 –12.30 Damstede

20.00 – 21.30 Berlage Lyceum

10.00 –13.00 Geert Grote College

10.30 –13.00 Zuiderlicht College

WEEK 8 17 februari (ma) 19.30 – 21.00 De Apollo


21

Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

19.00 – 21.30 Hervormd Lyceum Zuid

19.30 – 21.30 Hervormd Lyceum West

19 februari (wo) 13.30 –16.00 Chr. Sgm. Buitenveldert

vwo-gymnasium

vwo-atheneum

havo

15.00 – 21.00 Huygens College

vmbo-t

vmbo-b

vmbo-g

lwoo

18 februari (di) 13.45 –15.30 Montessori College Oost

Datum Tijd School

vmbo-k

praktijkonderwijs

Kijk voor de exacte omschrijving op de scholenpagina’s in hoofdstuk 3.

14.00 –15.45 St. Nicolaaslyceum

14.00 –16.00 Berlage Lyceum

14.00 –16.00 Kolom praktijkcollege Het Plein

14.00 –16.00 Sweelinck College

15.00 –16.30 IVKO

16.00 –18.00 Geert Grote College

18.30 – 21.30 IJburg College 1+2

20 februari (do) 19.00 – 21.00 Rosa Beroepscollege

WEEK 10 5 maart (wo) 13.30 –16.00 Fons Vitae Lyceum

14.00 –15.45 St. Nicolaaslyceum

18.30 – 21.00 Wellantcollege Linnaeus

6 maart (do)

17.00 – 20.30 Meridiaan College

8 maart (za) 10.00 –12.00 Over-Y College

e

10 t/m 21 maart: 1 aanmeldronde WEEK 11 11 maart (di)

18.30 – 21.00 College De Meer

12 maart (wo) 13.30 –16.00 Fons Vitae Lyceum

16.00 –19.00 Calvijn met Junior College

13 maart (do) 13.30 –17.00 De nieuwe Havo

18.30 – 21.00 Wellantcollege Linnaeus

15 maart (za) 11.00 –13.00 Bredero Mavo

WEEK 12 18 maart (di)

18.00 – 20.00 Bindelmeer College

18.00 – 20.30 Hubertus Vakschool

18.30 – 20.30 De Berkhoff

18.30 – 20.30 Stelle College

19 maart (wo) 13.15 –15.15

LUCA Praktijkschool

13.30 –16.00 Fons Vitae Lyceum

14.00 –16.00 Mundus College

20 maart (do)

18.30 – 20.30 Bredero Beroepscollege

WEEK 13 26 maart (wo) 13.15 –15.15

LUCA Praktijkschool

15.00 – 21.00 Waterlant Beroepsopl. IJdoorn

7 t/m 11 april: 2e aanmeldronde WEEK 15 8 april (di)

14.00 –17.00 Hubertus Vakschool

17.00 – 20.30 Stelle College

9 april (wo)

13.00 –16.00 College De Meer

13.30 –17.00 De nieuwe Havo

14.00 –16.00 De Berkhoff

14.00 –17.00 Bredero Beroepscollege

14.00 –17.00 Waterlant Beroepsopl. IJdoorn


22

1

Hoe kies je een school?

Moeder Samira: Wat vond je van deze school? Zou je hier naartoe willen?

Nabila: Misschien wel. De leraren zijn heel aardig, maar het gebouw vind ik een beetje suf.

Ga naar de open dagen


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

Stap

1

2

3

44

5

6

Aanmelden op een school 10 t/m 21 maart 2014

De 1e aanmeldingsronde is van 10 t/m 21 maart 2014. Je hebt twee weken de tijd om je aan te melden bij een school. Het maakt niet uit of je je eerder of later in de twee weken aanmeldt. Alle leerlingen die zich in de 1e ronde aanmelden worden behandeld als gelijktijdig aangemeld. Vroege aanmeldingen hebben geen voorrang op late aanmeldingen. Je kunt je maar op één school aanmelden en alleen met het officiële aanmeldingsformulier. Je kunt wachten met het aanmelden op een school tot je cito-score bekend is, maar dat hoeft niet.

Het aanmeldingsformulier

Het onderwijskundig document Vooral voor ouders De basisschool geeft belangrijke informatie door aan de VO-school waar uw kind zich aanmeldt, zoals het basisschooladvies en het 2e toetsgegeven (meestal de citoscore). Ook geeft de basisschool aanvullende onderwijskundige informatie over de schoolloopbaan van uw kind en gegevens uit het leerlingvolgsysteem. De nieuwe school heeft deze informatie nodig om te kunnen beslissen over de toelating van uw kind. De basisschool zet al deze informatie in het onderwijskundige document: het oki-doc.

Het aanmeldingsformulier krijg je vóór de voorjaarsvakantie van je eigen basisschool. Het formulier wordt door de basisschool geprint vanuit het Elektronisch Loket Kernprocedure & Keuzegids (ELKK). Op het aanmeldingsformulier staat je naam, je basisschooladvies en een leerlingnummer. Bij aanmelding lever je dit formulier in bij de school van je keuze. Deze school zet het leerlingnummer in ELKK. Hierdoor kan de basisschool zien waar een leerling is aangemeld.

Voor het doorgeven van deze informatie over een leerling aan de volgende school, gebruiken de scholen het elektronisch loket. Dit loket is beveiligd en alleen te gebruiken door scholen. In ELKK vult de basisschool het onderwijskundige document van elke leerling in. De VOschool waar de leerling zich aanmeldt, kan dit oki-doc via ELKK bij de basisschool opvragen. Omdat in ELKK informatie van individuele leerlingen wordt opgeslagen, valt het onder de wet bescherming persoonsgegevens. ELKK is dan ook aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Een school moet elke aanmelding zorgvuldig en volgens de afspraken van de kernprocdure behandelen. Dat kan alleen als de school zeker weet dat elke aanmelding een serieuze aanmelding is. Daarom is afgesproken dat elke leerling zich maar op één Amsterdamse school mag aanmelden. Elke aanmelding in Amsterdam wordt geregistreerd, zodat dubbel aanmelden in Amsterdam niet mogelijk is. Leerlingen van buiten Amsterdam die zich aanmelden op een Amsterdamse VO-school vullen bovendien een verklaring in waarin staat dat ze zich maar op één school hebben aangemeld.

De basisschool is wettelijk verplicht dit onderwijskundige document aan ouders te geven. Dit betekent niet dat de ouders het helemaal eens moeten zijn met wat er in dit rapport staat. De school kan wel in het oki-doc aangeven wat de ouders vinden van dit rapport of een onderdeel, zoals het basisschooladvies. Heeft u aanvullende informatie over uw kind, zoals een dyslexieverklaring, een rugzakje of onderzoeken die u zelf heeft laten afnemen? Laat het de nieuwe school weten.

23


24

1

Hoe kies je een school?

Uitslag cito-eindtoets In de eerste week van de eerste aanmeldingsronde is de uitslag van de cito-eindtoets bekend. Kinderen met een advies voor praktijkonderwijs of vmbo met lwoo (leerwegondersteuning) doen een andere test (zie p.11). Wel maken ze de cito vaak vrijwillig. De meeste leerlingen in groep 8 doen echter verplicht de cito-eindtoets. Op je cito-toets kun je een score halen tussen de 500 en 550 punten. Als je citoscore bekend is, kun je kijken of je cito-score overeenkomt met je basisschooladvies. De citobandbreedtes die voor alle scholen gelden zijn vastgelegd in de kernprocedure. Het kan zijn dat je cito-score afwijkt van het basisschooladvies. Als de cito-score lager is dan overlegt de VO-school met de basisschool voordat ze beslissen of ze je toelaten. Soms besluit de school om na het overleg een aanvullend onderzoek af te nemen. Als de cito veel lager is, dan neemt de VO-school verplicht een aanvullend onderzoek af. Als de cito-score veel hoger is dan moet de basisschool overleggen met je ouders. Het kan zijn dat de school besluit het advies aan te passen. Als ze dit niet doen moeten ze uitleggen waarom. Dit moet wel op tijd gebeuren, zodat je je nog op tijd kunt aanmelden (zie Belangrijke data op p. 32). Vooral voor ouders Heeft uw kind een veel hogere cito-score gehaald dan passend bij zijn of haar basisschooladvies? De scholen en de gemeente hebben hier de volgende afspraak over gemaakt. Als een leerling een cito-score behaalt die overeenkomt met de vereiste citoscore voor automatische toelaatbaarheid in een volgende cito-bandbreedte, dan bespreekt de basisschool met de ouders of het advies wordt aangepast. U kunt in de tabel citobandbreedtes op p. 29 zien of dit aan de hand is. Een voorbeeld: uw kind heeft een vmbo-t advies gekregen van de basisschool, maar een cito-score behaalt van 538 (die score valt in de cito-bandbreedte automatisch toelaatbaar voor havo).

De basisschool is niet verplicht om het advies aan te passen, maar moet hierover wel het gesprek aangaan en in alle redelijkheid een juiste afweging maken in het belang van het kind. Als de basisschool het advies niet aanpast, dan moet de basisschool dit onderbouwen ten

overstaan van de ouders en de VO-school en hiervan melding maken in het oki-doc. Mocht de basisschool het advies inderdaad bijstellen, dan doet de school dit binnen de aanmeldingsperiode.

Afwijkende cito-score Heeft u vragen over de cito-score van uw kind en het basisschooladvies? Is er volgens u sprake van onderadvisering? Heeft uw kind een cito-score die valt in de cito-bandbreedte automatisch toelaatbaar van een hoger advies? De basisschool neemt in dit geval contact met u op, maar houdt u ook zelf een vinger aan de pols. De periode om een en ander te regelen is kort. Voor vragen kunt u contact opnemen met: Onderwijsconsumentenorganisatie OCO T 020 330 63 20 E info@onderwijsconsument.nl of Meldpunt Onderadvisering T 020 251 81 51 E kernprocedure@amsterdam.nl

Loten Sommige scholen zijn zo populair dat ze meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen zijn. In dat geval gaan ze loten. Heeft de school meer onderwijssoorten en is er alleen overaanmelding voor een bepaalde onderwijssoort, dan kan het zijn dat de school alleen voor die ene onderwijssoort gaat loten. Als je je aanmeldt voor zo’n school loop je dus het risico dat je wordt uitgeloot. Op de scholenpagina’s staat bij elke school of er vorig jaar geloot is of niet, maar dit kan per jaar verschillen. Het is ook niet altijd te voorspellen of een school moet gaan loten. Vraag op de informatiedagen of de school dit jaar verwacht te moeten loten. Ook kun je aan het eind van de aanmeldperiode aan de school vragen of zich meer kinderen hebben aangemeld dan zij kunnen plaatsen. Je kunt dan het risico van uitloting nemen of je aanmelding terugtrekken en je op een andere school aanmelden. Dat kan tot uiterlijk 21 maart, maar wacht hiermee niet tot de laatste dag.


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

Amsterdamse VO-scholen die in 2013 hebben geloot per basisschooladvies VO-scholen waar leerlingen zijn uitgeloot

vmbo-b/k vmbo-t

vmbo-t/ havo havo

havo/ vwo

vwo

1e Ronde Barlaeus Gymnasium Cartesius Lyceum Fons Vitae Lyceum

Het Amsterdams Lyceum Ignatiusgymnasium IJburg College

Mediacollege Amsterdam Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Pieter Nieuwland College St. Nicolaas Lyceum

Spinoza Lyceum

Het kan ook zijn dat een school extra klassen maakt. Soms weet de school dit al, maar vaak weet de school dit pas na sluiting van de aanmelding. Dat maakt het tot een lastige afweging. Je kunt de school vragen hoe ze zullen loten en hoe je ouders of de basisschool de loting kunnen controleren, ook achteraf. Houd dus tijdens de aanmeldperiode de websites van je favoriete scholen in de gaten. Schroom niet om de school om meer informatie te vragen. In 2013 werden in totaal 402 leerlingen uitgeloot in de 1e ronde. Het jaar daarvoor werden er 433 leerlingen uitgeloot. In de afgelopen twee jaar is in de 2e ronde niet geloot. In het schema hierboven zie je welke Amsterdamse scholen vorig schooljaar leerlingen hebben uitgeloot en voor welk advies.

Voorrang Op sommige scholen worden bij plaatsgebrek bepaalde kinderen met voorrang ingeschreven. Bijvoorbeeld kinderen die al een broertje of zusje op school hebben. Dit mag alleen als deze voorrangsregel in deze gids vermeld staat op de pagina van de school. Er zijn ook scholen die de voorrangsregels hebben afgeschaft, maar die een overgangsregeling hanteren voor broertjes en zusjes of kinderen van personeel die al eer-

der op de VO-school zaten. Meer weten? Kijk bij de scholenpagina en vraag de VO-school om meer informatie.

Voorrang beperkt geldig Voor alle scholen geldt dat voorrangsregels uitsluitend gelden bij aanmelding in de eerste helft van de 1e aanmeldingsronde van de kernprocedure (dat is 10 t/m uiterlijk maandag 17 maart 2014).

Vooral voor ouders Een school met plaatstekort mag een klein aantal kinderen met voorrang toelaten op basis van zwaarwegende sociale of medische omstandigheden. Als u denkt dat uw kind daarvoor in aanmerking komt, dan moet u dit direct bij aanmelding bespreken met de VO-school. Dit moet ook als u of de school geen overaanmelding verwacht. De school beslist of uw kind voorrang krijgt of niet.

25


26

1

Hoe kies je een school?

Nabila: Eigenlijk zijn er wel vier scholen die ik leuk vind. Welke moet ik nu kiezen?

Vader Nahib: Laten we het samen eens bedenken. Wat is voor jou het belangrijkste?

Bespreken thuis


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

Stap

1

2

3

4

5

5 6

Plaatsingsbesluit 1e ronde 3 april 2014

Na de 1e aanmeldingsronde gaan de VO-scholen de aanmeldingen behandelen. Zodra je je op een school hebt aangemeld, krijgt deze school via het elektronisch loket onderwijskundige informatie. Zoals informatie over je schoolloopbaan, de uitslag van cito-toetsen, de cito-eindtoets of een andere toets. Vooral voor ouders Heeft uw kind een advies voor praktijkonderwijs of lwoo, dan speelt de cito-score geen rol bij de toelating (zie p.11). Bij de andere leerlingen beoordeelt de nieuwe school het basisschooladvies in combinatie met de cito-score.

Als je een advies hebt voor vmbo, havo of vwo bepaalt de cito-score hoe de school je aanmelding in behandeling neemt. Je bent ofwel automatisch toelaatbaar (Let op! Dit wil nog niet zeggen dat je ook wordt geplaatst), of er is overleg met de basisschool nodig of je krijgt een aanvullend onderzoek. De cito-bandbreedtes staan op pagina 29.

Bericht over plaatsing Op woensdag 2 april 2014 hoor je of je bent toegelaten op de school waar je je in de 1e ronde hebt aangemeld. Vooral voor ouders Heeft u na woensdag 2 april nog niets gehoord over plaatsing? Neem dan contact op met de VO-school of de basisschool.

Uitgeloot of afgewezen? Als je bent uitgeloot of afgewezen, moet je je opnieuw aanmelden op een VO-school die nog plaats heeft. Een overzicht van scholen die nog plaats hebben staat vanaf vrijdag 4 april 2014 op W www.amsterdam.nl/naardebrugklas. Het is belangrijk voor jou en je ouders dat je weet waarom je door de eerste school bent afgewezen. Deze informatie kun je gebruiken bij het kiezen van een andere school.

Vooral voor ouders Als uw kind niet wordt toegelaten, dan geeft de school dit aan u en aan de basisschool door. Als u niet begrijpt waarom uw kind niet wordt toegelaten of u bent het er niet mee eens, bespreek dit dan met de VO-school en met de leerkracht van de basisschool. Vindt u dat uw kind onterecht wordt afgewezen, of dat de school zich niet aan de kernprocedure heeft gehouden, dan kunt u dit melden aan het Informatiepunt Kernprocedure. De VO-school wordt zo nodig hierop aangesproken. Als uw kind is aangemeld bij een VO-school, betekent dat nog niet dat het ook is toegelaten. Daarover besluit de toelatingscommissie van de VO-school. U kunt binnen zes weken schriftelijk tegen het afwijzingsbesluit in beroep gaan bij het schoolbestuur van de VO-school. Dit schoolbestuur moet dan binnen vier weken een nieuwe beslissing nemen. Voorwaarde hierbij is dat u de kans krijgt om het schoolbestuur uw mening te vertellen, en dat het schoolbestuur alle gegevens heeft gezien die zijn gebruikt bij de beslissing.

Informatiemarkt 2e ronde op 5 april Op zaterdag 5 april organiseren de VO-scholen die nog plek hebben een informatiemarkt voor leerlingen. Meer informatie hierover vind je tegen die tijd op W www.amsterdam.nl/naardebrugklas.

Vragen over de overstap? Kijk op W www.amsterdam.nl/ naardebrugklas Of bel of mail naar het Informatiepunt kernprocedure: T 020 251 81 51 E kernprocedure@amsterdam.nl

27


28

1

Hoe kies je een school?

Aanmelden in de 2e ronde

Hoge cito-score?

Maandag 7 t/m vrijdag 11 april is de 2e aanmeldronde. Alle leerlingen die zich in die week aanmelden gelden als gelijktijdig aangemeld. Uiterlijk woensdag 16 april krijg je bericht over plaatsing. Mochten er leerlingen zijn die na de 2e ronde nog geen plek hebben gevonden, dan geldt dat leerlingen zich vanaf maandag 12 mei opnieuw kunnen aanmelden.

Als een leerling een cito-score heeft die past bij de automatische toelaatbaarheid van een volgend advies, dan neemt de basisschool het initiatief om met de ouders/leerling te bespreken of het basisschooladvies wordt aangepast. Let op! Dit dient te gebeuren voor de aanmelding. Indien de basisschool niet overgaat tot aanpassing, dan onderbouwt de basisschool dit ter overstaan van de ouders en de VO-school.

Vanaf maandag 12 mei behandelt de school de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Het is vanaf dan belangrijk om je snel aan te melden. Mochten er onverhoopt leerlingen zijn die twee keer zijn uitgeloot, dan geldt voor die leerlingen dat ze gewoon de tijd krijgen om een school te vinden. Als dit voor jou aan de hand is, krijg je van je basisschool hierover meer informatie. Als je na 2 juni 2014 nog niets hebt gehoord, dan moeten je ouders contact opnemen met de school waar je je hebt aangemeld of met de basisschool. Het aanmelden en behandelen wordt vanaf nu per kind geregeld. Vooral voor ouders Ook voor de basisschool is het belangrijk dat uw kind op een VO-school wordt ingeschreven. Dus vraag de basisschool om u te helpen bij het vinden van een geschikte school. Er is altijd een school in Amsterdam waar uw kind geplaatst kan worden. Alle VOscholen hebben namelijk samen de plicht om te zorgen dat alle aangemelde kinderen een passende plaats krijgen aangeboden.

Adviescommissie Kernprocedure Heeft u een klacht die te maken heeft met de overstap? Bijvoorbeeld over het basisschooladvies of de behandeling van een aanmelding? U kunt dit om te beginnen melden aan de klachtencommissie van de betreffende school. Ook kunt u contact opnemen met de Adviescommissie Kernprocedure: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling T 020 251 81 51 E kernprocedure@amsterdam.nl

Nog geen school na de 2e ronde? Dan kunt u bellen naar: Samenwerkingsverband-VO T 020 811 99 21 of naar het Informatiepunt kernprocedure T 020 251 81 51


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

Gebruik cito-bandbreedtes* Aanvullend onderzoek verplicht1

Overleg met basisschool Automatisch verplicht 2 toelaatbaar 3

VMBO-basis VMBO-basis/kader

514 en lager

515 t/m 518

519 en 520

521 en hoger

VMBO-kader

520 en lager

521 t/m 526

527 en 528

529 en hoger

VMBO-gemengd

526 en lager

527 t/m 531

532 en 533

534 en hoger

VMBO-theoretisch VMBO-theoretisch / HAVO

526 en lager

527 t/m 531

532 en 533

534 en hoger

HAVO HAVO / VWO

531 en lager

532 t/m 535

536 en 537

538 en hoger

VWO

539 en lager

Basisschooladvies

540 t/m 544

545 en hoger

* De cito-bandbreedtes zijn niet van toepassing bij Praktijkonderwijs, Leerwegondersteunend onderwijs en de Kopklas.

Hoe werkt de cito-tabel? Aanvullend onderzoek verplicht Heeft een leerling een basisschooladvies met een cito-score in deze kolom, dan wijkt de citoscore erg af van het advies. De leerling krijgt dan een aanvullend onderzoek. Dit onderzoek moet een door Cotan erkend onderzoek zijn. Vaak gebruiken de scholen hiervoor de Niotoets. De ouders moeten de uitslag van dit onderzoek krijgen. Op basis van de uitslag van het onderzoek en het overleg met de basisschool, besluit de nieuwe school of zij de leerling plaatst of niet.

1

Overleg met de basisschool verplicht Heeft de leerling een basisschooladvies met een cito-score in deze kolom, dan gaat de VOschool eerst overleggen met de basisschool om meer informatie te krijgen. Na dit overleg besluit de VO-school of het kind geplaatst wordt of niet. Het kan zijn dat de school vindt dat de basisschool het advies niet voldoende kan onderbouwen en dat er meer informatie nodig is. De VO-school kan dan besluiten tot het afnemen van een aanvullend onderzoek. Dit kan echter niet als de leerling met zijn of haar citoscore bovenin het overleggebied valt. Dit zijn de bovenste twee punten, bijvoorbeeld in het geval van havo: een cito-score van 536 en 537.

Voor leerlingen met een vwo-advies geldt dat een VO-school wel op voorhand kan besluiten om leerlingen in het overleggebied vanaf een bepaalde cito-score te toetsen. Hierover moet de VO-school dan wel van tevoren informeren in deze gids. Meer weten? Kijk op de scholenpagina van de betreffende VO-school. Als de VO-school besluit (bij een lagere score) tot een aanvullend onderzoek, moet zij dit wel eerst tegen de ouders en de basisschool zeggen. Op basis van de uitslag van de aanvullende toets, in combinatie met het basisschooladvies, de citoscore en het overleg met de basisschool besluit de VO-school of de leerling toelaatbaar is.

2

Automatisch toelaatbaar Leerlingen met een basisschooladvies en een cito-score in deze kolom zijn automatisch toelaatbaar voor de opleiding. Let op! Als een leerling automatisch toelaatbaar is, wil dit nog niet zeggen dat hij/zij ook automatisch wordt geplaatst. Dat hangt af van het aantal plaatsen voor alle ‘toelaatbare’ kinderen. Heeft de school niet genoeg plaatsen, dan kan het zijn dat een aantal kinderen voorrang krijgt. Vervolgens gaat de school loten onder alle overige toelaatbare kinderen. De automatisch toelaatbare kinderen doen ook mee aan deze loting.

3

29


30

1

Hoe kies je een school?

Tim: Taal heb ik goed gedaan, maar rekenen is een stuk minder.

Mathijs: Wow moet je kijken! Bij studievaardigheden heb ik maar vier fout.

De cito-uitslag


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

Stap

1

2

3

4

5

6

Kennismakingsdag 10 of 11 juni 2014

Alle VO-scholen organiseren op dinsdag 10 juni of woensdag 11 juni 2014 een kennismakingsmiddag voor nieuwe leerlingen. Je krijgt daarvoor een uitnodiging van je nieuwe school. Het is belangrijk dat je dan aanwezig bent. Die dag is de eerste echte kennismaking met je nieuwe school. Je ziet je toekomstige klasgenootjes en krijgt informatie over het eerste schooljaar.

Vooral voor ouders Heeft uw kind van de VOschool geen uitnodiging ontvangen, vraag er dan naar. Kan uw kind echt niet op de kennismakingsmiddag komen? Vraag dan bij de school of er een kennismakingsmiddag wordt georganiseerd voor kinderen die verhinderd zijn.

Tips voor ouders Voor veel ouders en kinderen blijft het een lastige klus, die schoolkeuze. Hier een paar tips: ■

■ ■

De belangrijkste tip voor ouders is: ga naar de meester of juf van uw kind als u iets niet begrijpt. Weet die het ook niet? Vraag dan of hij/zij het voor u kan uitzoeken. Ook als u het ergens niet mee eens bent kunt u dat bespreken met de leerkracht van uw kind. Ga samen met uw kind een aantal scholen bekijken. Stel vragen en laat u uitleggen hoe zaken op de school geregeld zijn. Op p.14 staat een vragenlijst die u hierbij kan helpen. Kent u ouders met kinderen die al op de school zitten waar uw kind ook graag heen wil? Vraag wat ze van de school vinden. Twijfelt u over het advies dat de basisschool heeft gegeven? Heeft uw kind een dubbeladvies? Of denkt u dat uw kind zich verder kan ontwikkelen? Kies dan voor een brede scholengemeenschap. In de brugklas kan dan worden gekeken welke opleiding het beste past bij uw kind. Heeft u uw kind aangemeld bij een school? Vertel die school dan ook belangrijke bijzonderheden over uw kind, bijvoorbeeld dat uw kind een dyslexieverklaring heeft. Heeft uw kind (leer)problemen of heeft u zelf onderzoek laten doen? Ook dat wil de VO-school graag weten! Zijn er speciale medische of sociale omstandigheden? Bespreek dit direct bij de aanmelding van uw kind. De VO-school kan u vertellen of uw kind op basis hiervan misschien voorrang kan krijgen. Heeft u nog andere vragen, vraag dan een gesprek aan met de school. Elke VO-school heeft een schoolgids voor ouders. Daarin staan de uitgangspunten van de school, de lestijden, speciale programma’s, kosten en nog veel meer informatie. Op de volgende pagina staan alle data die belangrijk zijn bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Houd die data dus in de gaten, dan komt u niet voor verrassingen te staan.

31


32

1

Hoe kies je een school?

Belangrijke data schooljaar 2013-2014

Ga naar de open dagen!

Vanaf 6 januari

De cito-eindtoets. Als je naar praktijkonderwijs gaat hoef je de cito-toets niet te maken (het mag wel)

11, 12 en 13 februari

Je krijgt van de basisschool je aanmeldingsformulier. Dit heb je nodig om je aan te melden. Je kunt je maar op één school aanmelden

3 – 7 maart

1e Ronde Je krijgt de uitslag van de cito-toets

10 – 14 maart

AANMELDEN

10 – 21 maart

BEHANDELEN

24 maart – 4 april

■ ■

Bij teveel aanmeldingen gaat de school loten Je hoort of je bent toegelaten of niet

Uiterlijk 3 april

Ben je niet geplaatst in de 1e Ronde? Dan moet je je opnieuw aanmelden in de 2e Ronde. Kijk vanaf 4 april voor de nog beschikbare plaatsen op W www.amsterdam.nl/naardebrugklas

2e Ronde AANMELDEN

7 – 11 april

BEHANDELEN

14 – 17 april

■ ■

Bij teveel aanmeldingen gaat de school loten Je hoort of je bent toegelaten of niet

Uiterlijk 17 april

Ben je niet geplaatst? Dan moet je je opnieuw aanmelden. Kijk vanaf 18 april voor de nog beschikbare plaatsen op W www.amsterdam.nl/naardebrugklas

AANMELDEN / BEHANDELEN

Vanaf 12 mei

Als er in de 2e Ronde is geloot, hoor je van je basisschool wat er is afgesproken

Vanaf 12 mei

De school behandelt je aanmelding op volgorde van binnenkomst

Vanaf 12 mei

Je nieuwe school organiseert een kennismakings(mid)dag voor alle nieuwe leerlingen

10 of 11 juni


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

33

Brugklasleider Frans: Best wel. Op onze website kun je zien hoeveel aanmeldingen er zijn. Heb je het aanmeldingsformulier met het advies van de basisschool bij je?

Nabila: Zijn er al veel aanmeldingen?

Aanmelden op een nieuwe school


Het voortgezet onderwijs duurt vier, vijf of zes jaar. Dat hangt af van de onderwijssoort: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Uitleg over de verschillende soorten onderwijs vindt u in dit hoofdstuk.

2

Wat is het voortgezet onderwijs? VO-school = school voor voortgezet onderwijs

lwoo = leerwegondersteunend onderwijs

De brugperiode

De onderbouw

De eerste jaren van het voortgezet onderwijs heten de brugperiode. Sommige scholen kijken in de brugperiode welke onderwijssoort het best bij je past. Op andere scholen kom je meteen al in de brugklas van een bepaalde onderwijssoort, maar krijg je wel de kans naar een andere onderwijssoort over te stappen.

Officieel heten de eerste jaren van de middelbare school ‘de onderbouw’. In vmbo zijn dit de eerste 2 leerjaren, in havo en vwo meestal de eerste 3 leerjaren. In de onderbouw hebben de scholen veel ruimte om zelf te beslissen welke vakken ze geven. Wel heeft de landelijke overheid aangegeven wat je aan het eind van de onderbouw moeten kunnen: de kerndoelen. Deze kerndoelen zijn er voor de leergebieden Nederlands, Engels, Rekenen en Wiskunde, Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, Kunst en Cultuur en Bewegen en Sport. Iedere school bepaalt zelf hoe ze de kerndoelen verwerken in vakken en projecten. Daarnaast geldt er een aantal afspraken: ■

In de onderbouw van vmbo krijg je Engels en een 2e moderne vreemde taal: Frans, Duits, Arabisch of Turks. Aan het einde van de onderbouw vmbo kun je nog alle sectoren kiezen. In de onderbouw van havo en vwo krijg je Engels en 2 moderne vreemde talen: Frans en Duits, of in plaats van één daarvan Spaans, Russisch, Italiaans, Arabisch of Turks. Als je havo of vwo doet, kun je aan het einde van de onderbouw alle profielen kiezen. In de eerste 3 leerjaren van het gymnasium zijn Latijn, Grieks en letterkunde verplicht.

Het aangeboden vakkenpakket kan dus per school verschillen. Vraag hiernaar tijdens de open dagen!


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

Open Universiteit

Het Nederlands onderwijssysteem UNIVERSITEIT

HBO

Wetenschappelijk Onderwijs 4 jaar

Hoger Beroepsonderwijs 4 jaar

MBO-4 Middenkader opleiding 3-4 jaar

MBO-3 Vakopleiding 2-4 jaar

MBO-4 Specialisten opleiding 1-2 jaar

MBO-2 Basisberoepsopleiding 2-3 jaar

MBO-1 Ass. opl. 0,5-1 jaar

VWO

Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 6 jaar

HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 5 jaar

VMBO-T

VMBO-G

VMBO-K

VMBO-B

Theoretische leerweg

Gemengde leerweg

Kader beroepsgerichte leerweg

Basisberoepsgerichte leerweg

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 4 jaar

Onderbouw

Basisonderwijs en Speciaal Basisonderwijs 8 jaar

Praktijkonderwijs 6 jaar

35


36

2

Wat is het voortgezet onderwijs?

Begeleiding van leerlingen: mentoren en decanen VO-scholen geven individuele begeleiding aan leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school doet dat op zijn eigen manier. De meeste scholen wijzen mentoren aan. Dat zijn docenten die niet alleen lesgeven maar ook leerlingen ‘coachen’. Ze hebben veel contact met de andere leraren en weten daardoor in grote lijnen wat leerlingen presteren in de verschillende vakken. Voor jou en je ouders zijn de mentoren dan ook het eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Daarnaast zijn er decanen. Zij kunnen je helpen bij hoe je moet studeren en zij weten veel over studie- en beroepsmogelijkheden. Sommige scholen hebben leerling- of studiebegeleiders. Zij werken met leerlingen die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Ook zijn er soms speciale huiswerkbegeleiders. Verder heeft elke VO-school een zorgbreedtecommissie. Hierin zitten specialisten, zoals een schoolarts of verpleegkundige, een leerplichtambtenaar, een onderwijshulpverlener en medewerkers van de school. Samen maken zij afspraken over de hulpverlening aan leerlingen. Wil je weten hoe de school de begeleiding van leerlingen aanpakt? Vraag ernaar tijdens de open dagen!

Onderwijssoorten praktijkonderwijs vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) ■ vmbo met lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) ■ havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) ■ vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) ■ ■

Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die wel een vak kunnen leren, maar voor wie vmbo te zwaar is, ook als ze extra hulp krijgen. In het praktijkonderwijs gaat het vooral om de praktische kanten van het leren. Verder is er aandacht voor het ontwikkelen van je persoonlijkheid en het aanleren van sociale vaardigheden. De school kijkt wat je kan en past het onderwijsprogramma daarop aan. De leerlingen zitten in kleine groepen en krijgen extra hulp en begeleiding om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Je leert wat je mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt en hoe het is om in een bedrijf te werken. Dit onderwijs loopt meestal door tot het vinden van passend werk. Een aantal leerlingen krijgt de mogelijkheid om een mbo-opleiding op niveau 1 te doen. Dat gebeurt in samenwerking met het ROC. De toelating tot het praktijkonderwijs is wettelijk geregeld. Om hiervoor in aanmerking te komen hoef je niet deel te nemen aan de citoeindoets. Wel krijg je een test op het gebied van leerresultaten en intelligentie. Gaat uw kind naar praktijkonderwijs of naar vmbo met lwoo? Voor meer informatie: zie p. 11.


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

Vmbo Ongeveer de helft van de leerlingen gaat na de basisschool naar het vmbo, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. vmbo duurt vier jaar. Vanuit vmbo kun je naar mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Sommige leerlingen kunnen doorstromen naar havo. De eerste twee leerjaren krijg je de vakken van de onderbouw. Deze vakken kunnen per school erg verschillen. Aan het eind van de 2e klas kies je een sector. Elke sector heeft eigen vakken.

In de kaderberoepsgerichte leerweg krijg je algemene vakken en gemiddeld 12 uur per week praktijkvakken die zijn gericht op één beroep. Het verschil met vmbo-b is dat je na vmbo-k kunt doorstromen naar mbo-3 en soms mbo-4. ■

Je kunt kiezen uit 4 leerwegen vmbo-b: basisberoepsgerichte leerweg vmbo-k: kaderberoepsgerichte leerweg ■ vmbo-g: gemengde leerweg ■ vmbo-t: theoretische leerweg ■ ■

vmbo-b In de basisberoepsgerichte leerweg krijg je ten minste 12 uur per week praktijkvakken. Deze vakken zijn gericht op een bepaald beroep, bijvoorbeeld uiterlijke verzorging of installatietechniek. Daarnaast krijg je een aantal algemene vakken, zoals Nederlands en Engels. Binnen vmbo-b kun je ook het leerwerktraject volgen. Dit is een manier van leren met meer ruimte voor stage of werk. Na vmbo-b kun je doorstromen naar mbo-1 en mbo-2.

vmbo-g In de gemengde leerweg krijg je vooral algemene vakken. Daarnaast krijg je gemiddeld 4 uur per week praktijkvakken die zijn gericht op één beroep. Na vmbo-g kun je doorstromen naar mbo-3 en mbo-4.

Vier leerwegen Vmbo heeft 4 leerwegen. Een leerweg is een manier van leren. Sommige leerlingen hebben weinig moeite met studeren uit boeken, andere leren het liefst door te werken en te leren in de praktijk. Het is de bedoeling dat je een leerweg volgt die goed past bij je mogelijkheden en wensen. De leerwegen sluiten aan op mbo.

vmbo-k

vmbo-t/mavo In de theoretische leerweg kies je nog niet voor één bepaald beroep. Je krijgt alleen algemene vakken en daaruit kies je je examenpakket. Dit pakket bestaat uit theoretische vakken die bij een bepaalde sector (zie hiernaast) horen. Na vmbo-t kun je doorstromen naar mbo-3 en mbo-4, of naar de havo. Sommige VO-scholen spreken liever over mavo dan over vmbo-t. Soms doen zij dit om te benadrukken dat het een algemene opleiding is (net als havo en vwo) en geen beroepsopleiding. Belangrijk om te weten is dat mavo hetzelfde is als vmbo-t en dat uw kind met vmbo-t advies dus terecht kan op de mavo. Sommige scholen gebruiken mavo om aan te geven dat doorstroom naar havo goed mogelijk is. Wilt u hierover meer weten: vraag het op de open dagen!

37


38

2

Wat is het voortgezet onderwijs?

Tim: Moet er geloot worden op mijn nieuwe school?

Moeder Evelien: We zullen vanavond op de website van de school kijken. Daar staat hoeveel plekken er nog zijn en of er geloot moet worden.

In afwachting...


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

Beroepsrichting: een sector

Het Nieuwe Leren

Als je kiest voor vmbo-b, vmbo-k of vmbo-g, dan moet je ook een beroepsrichting kiezen: een sector. Er zijn vier sectoren. Binnen de meeste sectoren kunnen leerlingen kiezen voor een afdeling.

Op de meeste vmbo-scholen is de koppeling tussen de praktijk en de lesstof belangrijker dan vroeger. Je leert nu bijvoorbeeld veel meer aan de hand van praktijkopdrachten. De docent is daarbij meer een soort coach. Ook is er meer aandacht voor de verschillende leerstijlen die leerlingen hebben. Je krijgt de ruimte om op je eigen manier te leren. Die manier van onderwijs sluit aan bij het onderwijs op mbo.

De 4 sectoren met hun afdelingen Techniek ■ bouwtechniek ■ elektrotechniek ■ grafische techniek ■ installatietechniek ■ metaaltechniek ■ scheepvaart ■ voertuigentechniek ■ transport & logistiek Economie ■ administratie ■ horeca & toerisme ■ handel & verkoop ■ handel & administratie ■ mode & commercie Landbouw ■ landbouw & natuurlijke omgeving ■ levensmiddelentechnologie Zorg en Welzijn ■ uiterlijke verzorging ■ verzorging

De meeste scholen bieden niet alle mogelijkheden aan: let daarop bij de schoolkeuze! De vakken die je krijgt verschillen per sector en afdeling. Scholen kunnen ook combinaties van sectoren aanbieden (intrasectorale programma’s). In de 2e klas vmbo zijn er speciale lessen die je helpen bij het kiezen van een sector en een afdeling. Sommige scholen bieden speciale programma’s aan, bijvoorbeeld beveiliging, sport en ict. Vraag hiernaar tijdens de open dagen!

Stages Omdat de koppeling tussen lesstof en praktijk heel belangrijk is, bieden veel scholen de mogelijkheid om op stage te gaan zodat je kennis kunt maken met de beroepspraktijk. Dat gebeurt meestal in het laatste leerjaar. Veel vmboscholen hebben extra voorzieningen of activiteiten. Een voorbeeld hiervan is het Meeting Point. Een Meeting Point is een soort bedrijfje binnen de school. Ondernemers en soms ook buurtbewoners komen daar met stageplaatsen of opdrachten voor leerlingen.

Kiezen voor Techniek Techniek is overal in Amsterdam, denk aan de bruggen, trams en bussen, maar ook aan smartphones, 3D-printers, ziekenhuisapparatuur en snelle hybride auto’s. Een aantal vmbo scholen biedt daarom nieuwe trajecten aan naar mbo en hbo, namelijk de ‘vakmanschaps- en technologieroute’. Scholen die dit aanbieden zijn bijvoorbeeld het Bredero Beroepscollege, het Montessori College Oost en het NOVA College. Je kunt voor deze trajecten kiezen vanaf het derde jaar vmbo en zo makkelijker doorstromen naar het mbo of hbo. Veel leerlingen en ouders denken dat techniek moeilijk is of dat je er vieze handen van krijgt. Tegenwoordig zijn juist ‘creativiteit en teamwork’ heel belangrijk voor het werken in de techniek. Ook zijn er straks in Amsterdam veel banen beschikbaar in de technische sector.

39


40

2

Wat is het voortgezet onderwijs?

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) Kun je wel een vmbo-diploma halen, maar heb je daarbij extra ondersteuning nodig? Dan kun je het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen. Lwoo is geen apart onderwijs. Het betekent extra begeleiding in vmbo. Ongeveer een derde deel van alle vmbo-leerlingen maakt gebruik van lwoo. Je volgt hetzelfde programma als de andere leerlingen, maar met extra hulp en begeleiding. En je krijgt hetzelfde diploma. Sommige vmbo-scholen hebben een aparte afdeling voor lwoo. Daar krijg je bijvoorbeeld les in kleinere groepen en kun je meer je eigen tempo volgen.

Mbo Het diploma van vmbo is nog niet voldoende om goed aan het werk te kunnen. Daarvoor is een ‘startkwalificatie’ nodig. Een diploma op mbo-niveau 2 of hoger is een ‘startkwalificatie’. Als je dat diploma hebt, ben je echt klaar voor de arbeidsmarkt, vindt de overheid. Ook een havo- of vwo-diploma is een startkwalificatie, maar ook dan is doorleren verstandig.

Mbo heeft opleidingen op 4 niveaus mbo-1: assistentenopleiding, ½ tot 1 jaar, hiermee kun je eenvoudige uitvoerende werkzaam heden doen. ■ mbo-2: de basisberoepsopleiding, 2 tot 3 jaar, hiermee kun je uitvoerende werk zaamheden doen. ■ mbo-3: de vakopleiding, 2 tot 4 jaar, hiermee kun je helemaal zelfstandig werkzaamheden uitvoeren. ■ mbo-4: de middenkaderopleiding, 3 tot 4 jaar, en de specialistenopleiding, kopstudie 1 tot 2 jaar, hiermee kun je helemaal zelfstandig werkzaamheden uitvoeren op verschillende gebieden of juist op één gebied waarop je je hebt gespecialiseerd. ■

Vanuit vmbo-b kun je naar mbo-1 en mbo-2. Vanuit de andere drie leerwegen kun je naar mbo-3 of mbo-4. Met een vmbo-t-diploma kun je ook naar de havo. En met een mbo-4-diploma kun je naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Zie het schema van het Nederlandse onderwijssysteem op p. 35.

Welk beroep kun je uitoefenen met welk mbo-diploma? Hieronder staan een aantal voorbeelden: ■ mbo-1: assistent-bakker, bouwplaats assistent, zorghulp, horeca-assistent. ■ mbo-2: receptionist, beveiliger, jongeren werker, autotechnicus. ■ mbo-3: kapper, medewerker beheer ICT, zelfstandig werkende kok, juridisch secreta resse. ■ mbo-4: trainer/coach (sport), filiaalmanager, verpleegkundige, onderwijsassistent. Alle mbo-opleidingen worden aangeboden door het regionaal opleidingencentrum (ROC). Ook zijn er agrarische opleidingencentra (AOC’s), vakscholen en een paar andere instellingen die mbo-opleidingen aanbieden. Op de volgende websites vind je meer informatie over mbo-opleidingen in Amsterdam: ■

Hout- en Meubileringscollege W www.hmcollege.nl Mediacollege W www.ma-web.nl ROC TOP W www.roctop.nl ROC van Amsterdam W www.rocva.nl Wellantcollege Linnaeus W www.wellantmbo.nl Clusius College W www.clusius.nl


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

Havo Havo is een vorm van algemeen voortgezet onderwijs en duurt 5 jaar. Je krijgt er vakken als Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, geschiedenis, natuurkunde, economie en tekenen. Havo is een goede voorbereiding op een hogere beroepsopleiding (hbo) aan een hogeschool. Kinderen die naar havo gaan, willen meestal graag verder leren. Havo is zwaarder dan de theoretische leerweg van vmbo. Je krijgt meer leerstof, het tempo ligt hoger en van de leerlingen wordt een grotere zelfstandigheid verwacht. Bovendien moet je meer huiswerk maken. In Amsterdam zijn een paar scholen die tweetalig havo aanbieden. Vanaf de brugklas wordt dan ongeveer de helft van de vakken in het Engels gegeven. Op de scholenpagina’s in deze gids zie je welke scholen tweetalig havo aanbieden. Met een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo kun je naar mbo. In de eerste 3 jaar van havo krijg je de vakken van de onderbouw. De vakken kunnen per school verschillen. In de 3e klas kies je een profiel: zie ‘Profiel en studiehuis’ op p. 42.

Wat kun je met het havo-diploma? Met een havo-diploma kun je naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) aan een hogeschool. Ook veel vwo-leerlingen kiezen na hun examen voor een vervolgstudie in het hbo. Maar je kunt niet met elk havo- of vwo-diploma naar elke hbo-opleiding. Voor veel opleidingen moet je in bepaalde vakken eindexamen hebben gedaan. Soms kun je na havo naar de tweede fase van vwo. Dat hangt af van je profiel. Je kunt ook naar mbo. De opleidingen in het hbo leiden op voor hogere functies in allerlei beroepssectoren.

Er zijn opleidingen voor beroepen in: ■

Techniek (bouwkunde, weg- en waterbouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, enz.) ■ Onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) ■ Zeevaart en luchtvaart. ■ Gezondheidszorg (verpleegkunde, fysio therapie, diëtiek, verloskunde, enz.) ■ Informatica ■ Communicatie en publiciteit (bibliotheek beheer, journalistiek, vertaalkunde, enz.) ■ Land- en tuinbouw, groenverzorging en milieuzorg ■ Horeca en de huishoudelijke organisatie ■ Sociaalagogische beroepen (maatschappelijk werk, jeugdwerk, creatieve therapie, beroepskeuzewerk, enz.) ■ Kunst (toneel, dans, muziek, film, beeldende kunst) ■ Handel, administratie en bedrijfsorganisatie

41


42

2

Wat is het voortgezet onderwijs?

Vwo

Profiel en studiehuis

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het is een vorm van algemeen voortgezet onderwijs en duurt zes jaar. De meeste vwo’ers doen atheneum. Daarnaast zijn er enkele bijzondere vormen van vwo: het gymnasium, het tweetalig vwo en vwo+. Die zijn bedoeld voor leerlingen met genoeg capaciteiten en inzet om naast het vwo-programma nog iets extra’s te doen. Op het gymnasium krijg je als extra vakken Latijn, Grieks en klassieke culturele vorming. Op het tweetalig vwo krijg je vanaf de brugklas ongeveer de helft van de vakken in het Engels. Het vwo+ biedt extra vakken, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap of kunst. Op de scholenpagina’s in deze gids zie je welke scholen een speciaal vwo profiel bieden.

Een profiel is een samenhangend pakket examenvakken, dat aansluit op bepaalde vervolgopleidingen. In de derde klas kun je kiezen uit de volgende profielen voor het vervolg in havo of vwo:

Met een overgangsbewijs van 3 naar 4 vwo kun je naar het mbo. In de eerste drie leerjaren vwo krijg je de vakken van de onderbouw. Het vakkenpakket kan per school verschillen. In de derde klas kies je een profiel: zie ‘Profiel en studiehuis’.

Wat kun je met het vwo-diploma? Met een vwo-diploma kun je naar de universiteit (wetenschappelijk onderwijs) en naar een hogeschool (hoger beroepsonderwijs). Tweetalige vwo-leerlingen kunnen met een IB Language A2 Certificaat én een vwo-diploma naar vrijwel elke Engelstalige universiteit in de wereld. Er zijn veel studierichtingen op de universiteit, teveel om hier op te noemen. Een vwo-diploma geeft niet automatisch toegang tot iedere studierichting. Voor veel studierichtingen moet je in bepaalde vakken eindexamen hebben gedaan.

Cultuur en maatschappij ■ Economie en maatschappij ■ Natuur en gezondheid ■ Natuur en techniek Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel, dat voor alle profielen gelijk is. Daarnaast heeft elk profiel een aantal verplichte vakken die kenmerkend zijn voor dat bepaalde profiel. Verder is er een vrij deel, waarin je vakken uit een ander profiel volgt.

Het studiehuis Vanaf de vierde klas van havo en vwo verandert de manier van lesgeven. Je komt dan in het studiehuis. Het studiehuis houdt in dat je steeds meer je eigen studie leert plannen en meer zelfstandig en in groepjes opdrachten leert uitvoeren. Je hebt meer mogelijkheden om je eigen interesses te volgen, zaken op je eigen manier aan te pakken en in je eigen tempo te werken.


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

43

Tim: Ik weet nog niet of er geloot moet worden. Misschien gaan ze een extra klas maken.

Nabila: Ik moest een aanvullend onderzoek doen, maar dat heb ik wel goed gedaan.

Een paar dagen later


Elke Amsterdamse school voor voortgezet onderwijs heeft in dit hoofdstuk haar eigen pagina waarop je alles leest over de school. Welke onderwijssoorten zijn er? Waar is de school? Hoe is de aanmeldingsprocedure?

vwo-gymnasium

vwo-atheneum

havo

vmbo-t

vmbo-g

vmbo-k

vmbo-b

VO-school

lwoo

Scholen voortgezet onderwijs

praktijkonderwijs

3

regio

pag.

4e Gymnasium

centrum 46

Het Amsterdams Lyceum

zuid 47

Barlaeus Gymnasium

centrum 49

De Apollo De Berkhoff – VOvA

zuid

oost

Berlage Lyceum Bindelmeer College

Bredero Beroepscollege – VOvA

48 50

zuid 51

zuidoost 52

Bredero Mavo – VOvA

noord 53 noord 54

Calandlyceum 1

Calandlyceum 2

nieuw-west 56

Calvijn met Junior College

nieuw-west 55

nieuw-west 57

Cartesius Lyceum

west

58

Cheider

zuid

59

Christelijke Scholengem. Buitenveldert

zuid

60

Clusius College Amsterdam

noord 61

College De Meer

oost

Comenius Lyceum Amsterdam

62

nieuw-west 63

Cosmicus Montessori Lyceum Avo

oost

64

Cosmicus Montessori Lyceum Havo/Vwo

zuid

65

Cygnus Gymnasium oost

66

Damstede

67

noord

zuidoost 68 Exellius Fons Vitae Lyceum

Geert Groote College Amsterdam

zuid

zuid 69 70

Gerrit van der Veen College

zuid 71

Hervormd Lyceum West

Hervormd Lyceum Zuid

zuid

west 72 73

noord 74 Hogelant Hubertus Vakschool – VOvA

west

75

Huygens College

west

76

Hyperion Lyceum Iedersland College

noord 77

west 78


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

vwo-gymnasium

vwo-atheneum

havo

vmbo-t

vmbo-g

vmbo-k

vmbo-b

lwoo

VO-school

praktijkonderwijs

QR-codes op de scholenpagina’s De QR-codes verwijzen naar de website van de school en naar het ‘Venster van Verantwoording’ van de school. Veel scholen hebben namelijk informatie over hun school geplaatst op de site W www.schoolvo.nl. Als er geen tweede QR-code staat heeft de school (nog) geen venster.

Ignatiusgymnasium

IJburg College 1

regio

pag.

zuid 79

oost 80

IJburg College 2

oost 81

IVKO

zuid 82

Kolom praktijkcollege De Atlant

zuid 83

Kolom praktijkcollege Het Plein

nieuw-west 84

Kolom praktijkcollege De Dreef

zuidoost 85

Kolom praktijkcollege Noord

noord 86

LUCA Praktijkschool – VOvA

oost 88

Joodse Scholengemeenschap Maimonides

Marcanti College

Mediacollege Amsterdam

Montessori College Oost

nieuw-west 92

oost 93

Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) Mundus College Amsterdam

zuid 89

centrum 90

zuid 91

Meridiaan College

zuid

94

nieuw-west 95

noord 96 De nieuwe Havo – VOvA

Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Over-Y College

Panta Rhei (Amstelveen)

zuidoost 97

noord 98

A’veen 99

Pieter Nieuwland College 1

oost 100

oost 101 Pieter Nieuwland College 2 Scholengemeenschap Reigersbos

Rosa Beroepscollege

zuidoost 102

zuid 103

zuid 104

St. Nicolaaslyceum

Spinoza Lyceum

zuid 105

Stelle College – VOvA

Sweelinck College

Tobiasschool –- VOvA

oost 106 zuid 107

zuid 108

Vossius Gymnasium Waterlant Beroepsopleidingen IJdoorn

zuid 109

noord 110

Wellantcollege Linnaeus

Wellantcollege VMBO Sloten

zuid 113

Zuiderlicht College

oost 111 nieuw-west 112

Particuliere VO-school De Amsterdamsche School

centrum

128

Luzac Lyceum Amsterdam

zuid

129

Stebo Junior College

zuid

129

Stichting de Nieuwe School

centrum

129

45


46

3

Scholen voortgezet onderwijs

Het 4e Gymnasium Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur Rector

Stavangerweg 902, 1013 AX Amsterdam West 020 584 90 10 info@het4egymnasium.nl www.het4egymnasium.nl Onderwijsstichting Esprit Hans Verhage

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als overgangsregeling voor de afschaf van voorrangsregels geldt dat bij gelijke geschiktheid uitsluitend broertjes en zusjes van op 1 augustus 2010 zittende leerlingen voorrang krijgen. Bij een cito-score van 540 t/m 544 in het overleggebied wordt aanvullend getoetst. Bij overaanmelding wordt geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas wordt begeleid door een mentor, ondersteund door twee juniorbegeleiders (bovenbouwleerlingen). De mentor

onderhoudt contact met de leerlingen, ouders en docenten. De mentor speelt ook een centrale rol bij het creëren van een goede sfeer in de klas en een veilige omgeving. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval in de onderbouw worden de lessen overgenomen. Extra begeleiding Bijles Extra vakhulp en bijles van oudere leerlingen. Huiswerkbegeleiding Er is een taalcoördinator en een naschoolse huiswerkklas. Begeleiding bij dyslexie Dyslexiekaart, extra tijd en vergrote toetsen. Extra taalondersteuning Extra ondersteuning voor

Schoolprofiel

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het 4e Gymnasium is een jong en klein gymnasium, met een ervaren docententeam. Het 4e Gymnasium voorziet in de behoefte aan hoogstaand onderwijs in een veilige leef- en leeromgeving. De zorg voor en begeleiding van leerlingen staan centraal. Wij hebben een breed aanbod aan excursies en meerdaagse projecten. Film speelt een belangrijke rol. Het 4e Gymnasium heeft een samenwerkingsverband met de Amsterdamse gymnasia en het Cartesius Lyceum. Fast Lane English Er is een aparte klas Fast Lane English met extra lessen Engels, Engelstalige themamiddagen en een jaarlijkse reis naar Engeland. De leerlingen worden voorbereid op het Cambridge examen.

Coördinator onderbouw Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Pauline de Ruiter algemeen bijzonder 738 bus 22 en 48 (o.a. naar Amsterdam CS). Er vaart een pont vanuit Noord naar de kop van de Houthaven.

tweetalige leerlingen. Wij organiseren een Huiskamer voor wie thuis niet rustig kan werken en een Spitsklas voor achtste groepers die wat extra taalhulp kunnen gebruiken. Begeleiding bij faalangst Er zijn trainingen om beter om te gaan met faalangst.

beamers. In de mediatheek kan er zelfstandig gewerkt worden. Daarnaast is er een computerlokaal. Buitenschoolse activiteiten Diverse sporttoernooien, Open Podium, leerlingenraad, schoolkrant, schoolfeesten, bezoeken aan musea, toneel- en muziekvoorstellingen en debating. Reizen Voor ieder leerjaar culturele en/of sportieve (meerdaagse) excursies. Tweede klas: zomerkamp aan het begin van het schooljaar. Vierde klas: Londen, Parijs of Berlijn. Vijfde klas: Rome. Ouderbetrokkenheid Ouders spelen een actieve rol, onder meer bij projecten en buitenschoolse activiteiten. Verder Alle eerste klassen beschikken over een eigen lokaal, dat door de leerlingen wordt beschilderd en ingericht. Bijzondere vakken vanaf de eerste klas: Latijn, Grieks, filosofie, sterrenkunde, drama en film. Bij film maken leerlingen zelf films. Er is veel aandacht voor de geschiedenis en analyse van speelfilm en documentaire. Film en drama zijn keuzevakken waarin leerlingen eindexamen kunnen doen.

Kosten 1e leerjaar € 130: ouderbijdrage € 50: werkweek 1e jaar

Zittenblijven Bij een tegenvallend resultaat bestaat de mogelijkheid om, zonder klassieke talen, door te stromen naar het Cartesius.

Bijzonderheden Huisvesting Het 4e Gymnasium is gehuisvest in een mooi gebouw aan het IJ. De school is gebouwd rondom een binnenhof en beschikt over veel buitenruimte. In het schooljaar 2016/2017 verhuizen we naar een nieuw gebouw, vlakbij de Houthaven. Veiligheid Het 4e Gymnasium biedt een veilige omgeving, waar iedereen elkaar kent. Computers In alle lokalen zijn uitgebreide faciliteiten: smartboards en

Open dagen ■ ■ ■

Donderdag 23 januari 2014 van 19.00 tot 22.00 uur Zaterdag 25 januari 2014 van 10.00 tot 13.00 uur Woensdag 29 januari 2014 van 14.00 tot 16.00 uur: Open lesmiddag

Soorten onderwijs Brugklassen

gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

5 28 –


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

47

Het Amsterdams Lyceum Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur Rector

Valeriusplein 15, 1075 BJ Amsterdam Zuid 020 574 77 44 het@amsterdamslyceum.nl www.amsterdamslyceum.nl Het Amsterdams Lyceum dhr. drs. R. Schoonveld

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als overgangsregeling geldt dat bij gelijke geschiktheid uitsluitend broertjes en zusjes van op 1 augustus 2010 zittende leerlingen voorrang krijgen evenals kinderen van personeelsleden die op 1 augustus 2010 in dienst waren. Bij een cito-score in het overleggebied van 540 t/m 544 wordt aanvullend getoetst. De vereiste NIO-score is in dat geval 118. Bij overaanmelding wordt geloot. De school heeft vorig jaar geloot.

Brugperiode Mentoraat In de eerste en tweede klas is er intensieve begeleiding door de mentor. Er worden mentorlessen gegeven. In de derde klas en hoger zijn er meer mentoren per klas.

Decanaat Er is een decaan onderbouw en een decaan bovenbouw. Samen met de mentor begeleiden zij het keuzeproces. Opvang bij lesuitval In de eerste en tweede klas wordt gezorgd voor opvang, onder andere door middel van jeugdliteratuur. In de andere klassen wordt voor opvang gezorgd, vindt verschuiving plaats of kan gewerkt worden in de mediatheek. Extra begeleiding Bijles Nederlands, spelling, begrijpend lezen en rekenen. Inloopspreekuren. Huiswerkbegeleiding Maandag tot en met vrijdag huiswerk onder toezicht. Begeleiding bij dyslexie Ondersteuning en een dyslexiebeleid. Begeleiding bij faalangst Training zelfvertrouwen en individuele begeleiding.

Schoolprofiel

Contactpersoon mw. drs. H.A. Andriessen brugperiode algemeen bijzonder Richting Aantal leerlingen 1083 Bereikbaar met tram 2, 16 en bus 15, 145, 170, 172

Anders Leerlingen contact commissie, waarvan twee leerlingen gekoppeld zijn aan elke eerste en tweede klas. Begeleiding op maat via zorgcoördinator.

Kosten 1e leerjaar € 175: ouderbijdrage € 153: werkweek 1e jaar

Zittenblijven Zittenblijven wordt tot een minimum beperkt. Per leerling wordt bekeken wat de beste oplossing is. Dat kan in een enkel geval ook betekenen dat het beter is naar een andere school te gaan. Alles gaat in goed overleg met de leerling, de ouders, de mentor en de schooldecaan.

Bijzonderheden Huisvesting Gerenoveerd monument met prachtige gymnastiekzalen. Veiligheid Toezicht door onder andere conciërges en docenten. Computers Eén computer per vijf leerlingen.

Buitenschoolse activiteiten Muziekensemble, videoclub, fotoclub, etsclub, roeiclub, debatclub en de schoolkrant. Verder kunnen leerlingen deelnemen aan de theateren dansklassen aan het eind van de middag. We doen mee aan de sportinterlyceale en de artistieke interlyceale. Jaarlijks is er een toernooi voor de eerste klassen, zijn er aulavoorstellingen, een popen poëzieavond, verschillende muziekavonden en toneelvoorstellingen. Reizen Buitenhuis Wolkenland vanaf eerste klas; Trier voor gymnasium drie, Granada, Londen, Florence voor de vierde klassers die een versterkte taal hebben, Rome voor klas vijf, uitwisselingen met New York, Sevilla, Tel Aviv, Sint Petersburg, IJsland, Singapore, Praag of Venetië voor klas zes. Ouderbetrokkenheid Een ouderraad, een oudervereniging, een medezeggenschapsraad. Het bestuur bestaat grotendeels uit ouders.

schoolwebsite

Open dagen

schoolvo.nl

We bieden zowel voor gymnasium- als voor atheneumleerlingen versterkt taalonderwijs aan (Spaans, Engels en Italiaans) voor wie dat kan en wil. Alle leerlingen in de eerste klas hebben het vak basisnatuurwetenschappen. We hebben vakoverstijgende projecten, een eigen schoolbuitenhuis, buitenschoolse activiteiten, toneel en dans, buitenlandse reizen en uitwisselingen. Er wordt veel tijd besteed aan begeleiding en aan sociale ontwikkeling.

■ ■ ■

Dinsdag 21 januari 2014 van 19.00 tot 22.00 uur: Informatieavond voor ouders en leerlingen Woensdag 22 januari 2014 van 19.00 tot 22.00 uur: Informatieavond voor ouders en leerlingen Zaterdag 25 januari 2014 van 10.00 tot 13.00 uur: Open dag voor ouders en leerlingen

Soorten onderwijs Brugklassen

atheneum/gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

6 28 1


48

3

Scholen voortgezet onderwijs

De Apollo Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Oudaen 6, 1081 BZ Amsterdam Zuid 020 644 83 57 apollo@deapollo.nl www.deapollo.nl Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Er vindt een intakegesprek plaats en er wordt informatie ingewonnen bij de vorige school. De toelatingscommissie beslist over plaatsing. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats op onze school aangeboden of spannen wij ons tot het uiterste in om de leerling te bemiddelen naar een andere school.

Brugperiode Mentoraat De mentor bewaakt het leerproces, maar ook de sociaalemotionele ontwikkeling

van de leerling ondersteund door de klassencoach en de zorgcoördinator. Training sociale- en studievaardigheden maakt onderdeel uit van de mentorlessen. Tussen de middag eet de klas met de mentor. Decanaat In alle leerjaren worden onder supervisie van de decaan lessen Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding gegeven waarin leerlingen zich bewust worden van hun kwaliteiten en loopbaanwensen. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval tijdens het 2e t/m 6e uur vangen we leerlingen op in een lokaal of in de aula. Er zijn geen vrije tussenuren.

Schoolprofiel

Contactpersoon brugklas Zorgcoördinator Directeur Secretariaat Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Extra begeleiding Bijles Er wordt remedial teaching en steunles gegeven indien nodig. Alle klassen hebben een klassencoach. Deze begeleidt indien nodig ook leerlingen individueel bij sociale en emotionele problematiek. Begeleiding bij dyslexie Begeleiding van dyslectische leerlingen gebeurt volgens het dyslexie protocol. Dyslectische leerlingen kunnen Kurzweil gebruiken. Begeleiding bij faalangst Alle docenten zijn toegerust om leerlingen met faalangst te begeleiden. Anders Extra sociale vaardigheidstrainingen, agressie regulatie trainingen en weerbaarheidstrainingen.

Kosten 1e leerjaar € 70: ouderbijdrage € 135: werkweek 1e jaar € 65: overig

Zittenblijven Zitten blijven is een uitzondering en gebeurt alleen wanneer de leerling wel de benodigde capaciteiten

schoolwebsite

schoolvo.nl

De Apollo is een kleine vmbo-t met een havo onderbouw voor leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. De leerlingen hebben een aantoonbare behoefte aan extra ondersteuning op het gebied van de sociaal/emotionele ontwikkeling of op het gebied van het leren. De school heeft ongeveer 240 leerlingen. Er wordt gewerkt in klassen van maximaal zestien leerlingen. Leerlingen krijgen op De Apollo veel persoonlijke begeleiding, waardoor ze hun achterstand inhalen of leren omgaan met hun problemen. Het zorgteam bestaat uit een orthopedagoog, schoolarts, schoolmaatschappelijk werker en leerlingbegeleiders. Leerlingen met vmbo-t capaciteiten kunnen op De Apollo hun vmbo-t examen doen. Op de havo krijgen de leerlingen het programma van de havo onderbouw. Na leerjaar drie stromen zij uit naar een reguliere of speciale havo bovenbouw.

mw. A Groot mw. A Hammerstein mw. A. Dee mw. A. Zwaan interconfessioneel 240 tram 5, 51 en bus 66, 170, 171

heeft, maar meer ondersteuning nodig heeft.

Bijzonderheden Huisvesting De school ligt in een rustige groene buurt in Buitenveldert. Het gebouw uit 1985 is op veel plaatsen gemoderniseerd. Veiligheid Veiligheid is zeer belangrijk. Er zijn duidelijke schoolregels. In de lessen besteden we aandacht aan het omgaan met elkaar. We letten extra op het voorkomen van pestgedrag. Pedagogisch medewerker en docenten surveilleren in pauzes. Buitenschoolse activiteiten Er zijn veel buitenschoolse activiteiten op cultureel en sportief gebied. Leerlingen kunnen deelnemen aan de Topscore-sportactiviteiten. Werkweken vormen een verplicht onderdeel van het lesprogramma. Reizen Schoolkampen in leerjaar 1 en 2. Buitenlandse reis in leerjaar 3. Ouderbetrokkenheid Samenwerking met ouders is essentieel. Er is een ouderraad.

Open dagen ■ ■ ■

Dinsdag 19 november 2013 van 19.30 tot 21.00 uur: Voorlichtingsavond voor ouders Dinsdag 21 januari 2014 van 16.00 tot 18.30 uur: Open middag voor ouders en leerlingen Maandag 17 februari 2014 van 19.30 tot 21.00 uur: Voorlichtingsavond voor ouders

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-t + lwoo/rugzak havo + lwoo/rugzak

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 1

16 1 16 1


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

49

Barlaeus Gymnasium Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur Conrector

Weteringschans 29-31, 1017 RV Amsterdam Centrum 020 626 33 96 mbosman@barlaeus.nl www.barlaeus.nl Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia mw. drs. M.P.J. Bosman

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als overgangsregeling voor de afschaf van de voorrangsregels geldt dat uitsluitend broertjes en zusjes en kinderen van personeel, die op de op 1 augustus 2010 vastgelegde lijst staan, voorrang krijgen. Bij een Cito-score in het overleggebied van 540 t/m 544 wordt aanvullend getoetst. Bij overaanmelding wordt geloot. De school heeft vorig jaar geloot.

Brugperiode Mentoraat Plusmentor (zorg, absenties, disciplinair). Wekelijks mentor/studielesuur. Wekelijks mentorenoverleg. Per klas zes hulpmentoren uit de 5e klas. Twee klassikale en twee

individuele ouderavonden per jaar. Decanaat Profielkeuzedecaan en studiekeuzedecaan. Opvang bij lesuitval Tussenuren worden waar mogelijk weggeroosterd. Anders opvang door docent. Extra begeleiding Bijles Bijlessysteem oudere leerlingen. Huiswerkbegeleiding Plusles wiskunde, Nederlands en studievaardigheden. Begeleide Huiskamer op andere locatie voor leerlingen die thuis ondersteuning of ruimte missen. Extra rekenen en taal bij aanvang schooljaar naar aanleiding van test. Begeleiding bij dyslexie Dyslexiekaart, begeleiding en testen door remedial teacher.

Schoolprofiel

Rector Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Extra taalondersteuning Naar aanleiding van test (grammatica, spelling, taalachterstand). Begeleiding bij faalangst Faalangstcursus 1e en 2e klas. Anders Begeleiding doubleurs; begeleiding buitenlandstudie. Delft/Goethe/Cambridge/AP-examens.

Kosten 1e leerjaar € 430: gemiddelde van zes jaar om uitschieters (bv Romereis in klas 5) te voorkomen.

Zittenblijven

Niet in de 1e klas, niet twee keer binnen drie jaar.

Bijzonderheden Huisvesting Het traditionele gebouw is volledig gemoderniseerd. Ruime kantine, goed uitgeruste mediatheek en schitterende sportzalen. Veiligheid Veiligheidscoördinator, politiecontact, incidentregistratie Computers 125 leerling-PC’s met internet.

dhr. drs. M.F. Elkerbout openbaar 810 tram 1, 2, 5, 6, 7, 10 en diverse bussen

Buitenschoolse activiteiten Muziektheaterproductie, schoolkrant, 1e klassenmusical, 1e klassengala, klassentoernooi, sporttoernooien, actieve leerlingenraad, diverse hardloopevenementen, debat- en schaakclub, Europees & Barlaeus Youth Parliament, Scholierenfilmfestival Reizen 1e klassenkamp, 3e klas survival, 4e klas kunstreis, 5e klas Rome, 6e klassendagen. Diverse vakexcursies. Ouderbetrokkenheid Drie ouders in MR, mediatheekouders, actieve oudervereniging. Cursussen (bv Latijn) voor ouders door Stichting Vrienden van het Barlaeus. Verder Geld mag een schoolkeuze nooit beïnvloeden; het Barlaeus heeft een fonds waar ouders aanspraak op kunnen maken voor een bijdrage in de kosten van schoolreizen etc. Het Barlaeus werkt nauw samen met de andere gymnasia.

Open dagen schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Barlaeus gymnasium is het oudste categorale gymnasium van Amsterdam, gevestigd in een prachtig gebouw in het centrum. Het Barlaeus biedt een uitdagend gymnasiumprogramma met veel keuzemogelijkheden en allerlei extra activiteiten. De klassieke talen zijn hier een belangrijk onderdeel van. Alle vakken hebben al jaren uitstekende onderwijsresultaten. De school staat bekend om een prettig en veilig schoolklimaat, prima begeleiding en een bruisend schoolleven. Er is veel aandacht voor kunst en cultuur, waarbij we gebruik maken van alle mogelijkheden die onze centrale ligging in de cultuurstad Amsterdam met zich meebrengt.

■ ■ ■

Zaterdag 1 februari 2014 van 10.00 tot 13.00 uur: Open markt tot 11.30 uur, daarna proeflessen voor ouders en kinderen. Geen centraal informatiemoment Woensdag 5 februari 2014 van 14.00 tot 16.00 uur: Informatiemiddag voor ouders; ouders en kinderen worden bij de deur al gesplitst Woensdag 5 februari 2014 van 14.00 tot 16.00 uur: Lesjesmiddag voor 8e groepers. Inschrijven is niet nodig, 13.50 uur uiterlijk aanwezig

Soorten onderwijs Brugklassen

gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

5 28 –


50

3

Scholen voortgezet onderwijs

De Berkhoff – VOvA Wibautstraat 220, 1097 DN Amsterdam Adres Oost Stadsdeel Telefoon 020 579 72 72 E-mail info@deberkhoff.vova.nl Website www.checkdeberkhoff.nl www.berkhoffschool.nl Bestuur Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)

Horeca, Brood & Banket

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Iedere klas heeft een mentor. Ook is er een brugklascoördinator. Decanaat De decaan begeleidt de leerlingen naar het vervolgonderwijs. Van onze leerlingen stroomt 95% rechtstreeks door naar de Hotelschool van het ROC van Amsterdam (mbo).

Opvang bij lesuitval De lessen worden door andere docenten overgenomen. Extra begeleiding Begeleiding bij dyslexie Hier wordt rekening mee gehouden. Begeleiding bij faalangst Faalangst reductietraining behoort tot de mogelijkheden. Anders Steunuur: hierin wordt extra ondersteuning gegeven in taal en rekenen. De klas wordt dan in tweeën gesplitst om nog meer persoonlijke aandacht te kunnen geven aan de leerlingen.

Schoolprofiel

dhr. J.C. Bregman dhr. R.J. Ruijzenaars algemeen bijzonder 250 tram 12, bus 15, 37, 51, 136, 157, metro en trein

Kosten 1e leerjaar

€ 60: werkweek 1e jaar € 95: Beroepskleding en materiaal, festiviteiten en excursies

Zittenblijven Leerlingen blijven niet zitten.

Bijzonderheden Huisvesting Er zijn goed uitgeruste praktijklokalen, moderne theorielokalen en er is een gezellige aula. Veiligheid De school is klein en daardoor overzichtelijk. Iedereen kent iedereen, dat geeft een veilig gevoel. Buitenschoolse activiteiten Schoolkampen, schoolfeest, zwemmen, schaatsen, bowlen, golfen en een galafeest. Reizen De eerste klas gaat drie dagen op reis naar Blaricum en een dag langlaufen; de tweede klas bezoekt een pretpark; de derde klas gaat vier dagen op survival en de vierde klas gaat op bakkersof horecareis naar België.

Verder Een belangrijk onderdeel op De Berkhoff zijn de stages in klas 2, 3 en 4. In klas 2 loop je een week maatschappelijke stage, in klas 3 en 4 loop je twee weken bedrijfsstage in de horeca- of bakkerijbranche. Om letterlijk en figuurlijk de sfeer te proeven van De Berkhoff kun je in ons lesrestaurant terecht voor een warme lunch (ma. t/m vr. om 12.15 uur) of een diner (do. om 18.00 uur), door onze eigen leerlingen bereid en geserveerd. Een echte aanrader! Wel graag even van tevoren reserveren.

Open dagen

schoolwebsite

schoolvo.nl

Schoolleiding Schoolleiding Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Wil je graag in een bakkerij of een restaurant werken? Dan is De Berkhoff de vmbo-school die je zoekt. De Berkhoff heeft namelijk een lange traditie als leverancier van de beste (banket)bakkers en koks. In het eerste schooljaar wordt al een begin gemaakt met praktisch onderwijs in bakken en koken. Onze school ligt vlakbij het Amstelstation en biedt een veilige leeromgeving. De nadruk binnen onze school ligt op gedrag, inzet en motivatie. Er zijn duidelijke regels. Daardoor komt iedereen tot zijn recht. Er is veel individuele aandacht. Iedereen voelt zich dan ook snel op zijn gemak en niemand valt buiten de boot. De Berkhoff is in het verleden uitgeroepen tot beste vmbo-school van Nederland. We streven ernaar om dat weer te worden. Met de examenresultaten van 2013 zijn we op de goede weg! De Berkhoff maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

■ Zaterdag 25 januari 2014 van 11.00 tot 14.00 uur: Open dag ■ Dinsdag 18 maart 2014 van 18.30 tot 20.30 uur: Open avond ■ Woensdag 9 april 2014 van 14.00 tot 16.00 uur: Inloopmiddag

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k met en zonder lwoo vmbo-sector: economie

Klassen Leerlingen Brugjaren

3

18

2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

51

Berlage Lyceum Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

P L Takstraat 33, 1073 KJ Amsterdam Zuid 020 572 12 00 t.hagenbeek@berlagelyceum.eu www.berlagelyceum.eu

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Aanmelden voor het Berlage lyceum betekent een extra motivatie voor tweetalig onderwijs. Het LVS en de ontwikkeling van taalvaardigheid, samen met een toelatingsgesprek zijn onderdeel van de plaatsingsprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De mentor waakt over het wel en wee van de leerlingen en houdt de leerprestaties in de gaten. Voor een soepele overstap zijn er leerlingen uit de vierde klas als hulpmentor.

Decanaat Decanen begeleiden bij het kiezen van een beroep of een opleiding. Opvang bij lesuitval In principe kennen wij geen lesuitval. Tijdens invallessen is er aandacht voor rekenen en lezen. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Het Berlage Lyceum werkt samen met Moll Huiswerkbegeleiding. Begeleiding bij dyslexie Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen daarvoor de benodigde faciliteiten. Begeleiding bij faalangst Voor faalangstige leerlingen is er de mogelijkheid tot het volgen van een faalangstreductietraining.

Schoolprofiel

Bestuur Onderwijsstichting Esprit Conrector mw. C. de Adelhart Toorop Rector dhr. L.J. Veldhuyzen Richting algemeen bijzonder Aantal leerlingen 1279 Bereikbaar met tram 4, 12, 25 en bus 15, 69, 169

Kosten 1e leerjaar € 115: ouderbijdrage € 200: werkweek 1e jaar € 100: overig € 400: de kosten van een iPad

Zittenblijven

Zittenblijven in de brugklas is niet mogelijk. De leerling stroomt door naar het tweede leerjaar van het meest passende onderwijstype.

Bijzonderheden Huisvesting Het Berlage Lyceum is gehuisvest in twee prachtige monumentale panden in Amsterdamse School stijl. Veiligheid Onze leerlingen zitten verdeeld over twee gebouwen. Zo kunnen wij onze veilige, goede en open sfeer handhaven en waarborgen. Ook is er videobewaking en zijn er kluisjes. Computers In de lessen op het Berlage Lyceum maken wij gebruik van iPads.

Buitenschoolse activiteiten Sport: Topscore met basketbal, volleybal en voetbal. Cultuur: open podium, creatieve dag en debatclubs. De leerlingen zijn betrokken bij het onderwijs en het schoolleven. Er is een actieve leerlingenraad, die de schoolleiding scherp houdt en meehelpt met het organiseren van feesten en toernooien. Reizen Brugklasintroductiedag, tto werkweken in binnen- en buitenland. Onze internationale gerichtheid komt tot uiting in projecten en excursies. Onze excursies zijn een verplicht onderdeel van ons curriculum. Ouderbetrokkenheid Het Berlage heeft een actieve ouderraad. Ook hebben ouders zitting in de Medezeggenschapsraad.

Open dagen schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Berlage Lyceum is een echte Amsterdamse school voor tweetalig onderwijs van mavo tot en met gymnasium, naast Nederlands is Engels de voertaal. Het Berlage Lyceum is een school van en voor wereldburgers. We stellen ons ten doel leerlingen een actieve en verantwoordelijke rol te laten spelen in een sterk internationaal georiënteerde samenleving. Het tweetalig onderwijs leidt leerlingen op voor mavo, havo en vwo examens. Daarnaast doen de leerlingen op de verschillende niveaus naast hun reguliere examen een extra examen Engels. Voor vwo is dat het International Baccalaureate (IB) English, voor havo IELTS en voor mavo Anglia.

■ Woensdag 22 januari 2014 van 15.00 tot 18.00 uur: Open huis voor leerlingen groep acht en hun ouders ■ Woensdag 12 februari 2014 van 15.00 tot 18.00 uur: Open huis voor leerlingen groep acht en hun ouders ■ Donderdag 13 februari 2014 van 20.00 tot 21.30 uur: Informatieavond alleen voor ouders; informatie over onderwijsconcept ■ Woensdag 19 februari 2014 van 14.00 tot 16.00 uur: Open lesmiddag voor leerlingen groep acht

Soorten onderwijs Brugklassen

tweetalig mavo (vmbo-t) tweetalig havo tweetalig atheneum/gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 2 3

24 28 28

1 1 1


52

3

Scholen voortgezet onderwijs

Bindelmeer College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Dubbelink 1, 1102 AL Amsterdam ZO Zuidoost 020 699 02 21 bindelmeer@bindelmeercollege.nl www.bindelmeercollege.nl Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De mentor let op de studieresultaten, maar ook op de persoonlijke ontwikkeling, het welzijn van leerlingen en

onderhoudt contact met de ouders. Decanaat De decaan verzorgt loopbaanoriëntatie en begeleiding. Opvang bij lesuitval Docenten worden vervangen bij uitval. Roosterwijzigingen komen op het internet. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Na schooltijd is er extra huiswerkbegeleiding voor

Schoolprofiel

Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

leerlingen die bij vakken onvoldoende staan en hiervoor extra hulp en uitleg nodig hebben. Begeleiding bij dyslexie Er is extra ondersteuning van een remedial teacher. Extra taalondersteuning In de onderbouw is extra aandacht voor begrijpend lezen. Begeleiding bij faalangst Leerlingen met faalangst kunnen apart of in groepjes een training krijgen. Dat kan zowel tijdens als na schooltijd.

Kosten 1e leerjaar € 115: schoolreis

Zittenblijven Zittenblijven komt bij ons niet vaak voor. Als het nodig is kan een leerling in dezelfde (of een andere) klas geplaatst worden en op eigen niveau verder werken. Deze leerling hoeft dan niet alles over te doen.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Bindelmeer College is een brede vmbo-school, waarbij talentontwikkeling voorop staat. In de onderbouw wordt hier naast de reguliere lessen één dagdeel per week aan besteed. In deze zogenaamde Carrousels worden creatieve en sportieve activiteiten voor de leerlingen georganiseerd. In de bovenbouw van de basisberoepsgerichte leerweg, wordt in het derde en vierde jaar naast de reguliere vakken, het onderwijs in leefwerelden vorm gegeven. Voorbeelden hiervan zijn: Mens&Medisch, Mooi&Modieus, Uitzinnig Uit en Goud Geld. In school zijn hiervoor simulatieruimtes gecreëerd om de praktijk zo goed mogelijk te evenaren. Leerlingen werken hierbij ook aan een eigen portfolio in Peppels (Elektronische Leeromgeving). Ter afsluiting van elk project binnen de Leefwerelden wordt er een eindpresentatie voor ouders en buurtbewoners gegeven. Nieuw profiel TL-Dance Academy Het Bindelmeer College start met een TL-Dance Academy. Heb je talent in moderne dans, hip hop, popping, breakdance etc,… Start dan bij ons een nieuwe vmbo route dans. Gedurende de gehele opleiding kom je in aanraking met allerlei moderne dansvariaties. Deze opleiding doet het Bindelmeer College in samenwerking met 5 o ‘clock van de theaterschool Amsterdam.

Bijzonderheden Huisvesting Het Bindelmeer College is het afgelopen jaar verbouwd. Het schoolgebouw is ruimtelijk ingericht en heeft op de begane grond mooie leeromgevingen gekregen.

interconfessioneel 496 bus 41 (halte Dolingadreef), 45, 47 (halte Daalwijk), metro 53 (Venserpolder) of 50, 54 (Strandvliet)

Veiligheid We streven een veilige omgeving na, door intensieve persoonlijke begeleiding en goede omgangsregels. Verder is er toezicht in de buurt en hebben we goede afspraken met de buurtregisseur. Computers Er zijn computerlokalen en een OLC/Mediatheek om zelfstandig of onder begeleiding te werken. Buitenschoolse activiteiten Na schooltijd worden er verschillende activiteiten georganiseerd o.a. dans, muziek, theater, fitness, multimedia en sport. Ook zijn er theater voorstellingen en concerten, waarvoor leerlingen de stad in gaan. Er zijn regelmatig workshops met kunstenaars. Reizen Alle klassen maken excursies en schoolreizen. Ouderbetrokkenheid De ouderraad doet voorstellen ter verbetering van het leer- en leefklimaat en verleent medewerking aan activiteiten van de school. De ouderraad is bereikbaar via: ouderraad@bindelmeercollege.nl.

Open dagen ■ Zaterdag 1 februari 2014 van 11.00 tot 15.00 uur ■ Dinsdag 18 maart 2014 van 18.00 tot 20.00 uur

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k-g-t + lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren

10

17

vmbo-sectoren: commercie en dienstverlening

2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

53

Bredero Beroepscollege – VOvA Meeuwenlaan 132 , Adres 1022 AM Amsterdam Stadsdeel Noord Telefoon 020 579 72 00 E-mail info@brederoberoepscollege.vova.nl Website www.checkhetbrederoberoepscollege.nl www.brederoberoepscollege.nl

Bestuur Schoolleider Teamleider onderbouw Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Economie en Techniek

Begeleiding bij dyslexie Alle leerlingen worden in de brugklas getest op leerproblemen. Er is remedial teaching en een compensatieregeling, de leerlingen krijgen meer tijd bij toetsen en testen. Extra taalondersteuning Taalbegrip en -verwerving staan centraal in alle lessen. Anders Plusles: alle leerlingen in de onderbouw krijgen extra taalen rekenen, afgestemd op individueel niveau. De zorg waarborgen we door nauwe samenwerking van mentoren. Er is een zorgcoördinator die gespecialiseerd is in leer- en emotionele problemen. Ook is er het Zorg Advies Team met externe deskundigen, zoals Bureau Jeugdzorg.

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor geeft veel les aan zijn eigen klas en

ziet de leerlingen regelmatig. De mentor onderhoudt contact met de ouders. Decanaat De decaan helpt bij de sectorkeuze en een mbovervolgopleiding. Opvang bij lesuitval Aanwezige docenten vangen zoveel mogelijk lesuitval op. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Binnen de lessen is er aandacht voor huiswerk. De mentor leert ‘hoe huiswerk te maken’. Huiswerkklas na schooltijd.

Schoolprofiel

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) dhr. R. Porck mw. A. El Kharrim openbaar 400 bus 32, 33, 38, 105, 109

Kosten 1e leerjaar

€ 105: werkweek 1e jaar € 54: activiteiten en excursies

Zittenblijven Door een goede begeleiding en interne doorverwijzing binnen de Bredero-scholen komt dit zelden voor.

Bijzonderheden Huisvesting Goed ingerichte praktijklokalen. Veiligheid Leerlingen in de onderbouw pauzeren op het speelveld op de binnenplaats van de school. Er is permanent toezicht door conciërges, docentsurveillances en camera’s. Er is een veiligheidscoördinator. De toegang loopt via de conciërges. Buitenschoolse activiteiten Wij doen veel aan sport in en na schooltijd, wij organiseren workshops, bezoeken musea, bedrijven en evenementen. We gaan ook op excursie. Ouderbetrokkenheid Er zijn informatieavonden. Ouders halen met hun kind het rapport op bij de mentor. Ook is er een ouderplatform.

Open dagen schoolwebsite

schoolvo.nl

Leer jij ook graag door te doen? Dan voel jij je vast thuis op het Bredero Beroepscollege. Het is een veilige school met een prettige omgeving om te leren én te leven. Maak kennis met de verschillende beroepen voordat je een keuze voor een bepaalde richting maakt. Wij vinden het belangrijk dat jij plezier hebt in leren. Binnen de sectoren Economie en Techniek kun je na het tweede jaar kiezen welk diploma je bij ons gaat behalen. Wij doen mee met het masterplan techniek; je leert techniek in een echte werkplaats. Als je kiest voor de sector economie leer je werken in een echt restaurant, winkel en kantoor. Bij ons krijg je dus de kans om alle beroepen te beleven voordat je een keuze maakt. Er is extra aandacht en zorg voor je, bijvoorbeeld door pluslessen, huiswerkbegeleiding en sociale trainingen. Er zijn leuke culturele en sportieve activiteiten. Ons onderwijs past bij de eisen van de vervolgopleidingen, zodat je je nog beter kunt voorbereiden op je verdere schoolloopbaan. Het Bredero Beroepscollege maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

■ 20 t/m 24 januari (behalve woensdag 22 januari): Bezoekmiddagen voor groep 8-leerlingen in Amsterdam-Noord (aanmelden via je school) ■ Zaterdag 1 februari 2014 van 10.00 tot 13.00 uur: Open dag ■ Donderdag 20 maart 2014 van 18.30 tot 20.30 uur: Open avond ■ Woensdag 9 april 2014 van 14.00 tot 17.00 uur: Inloopmiddag

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k met en zonder lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren

5

vmbo-sectoren: economie en techniek

17

2


54

3

Scholen voortgezet onderwijs

Bredero Mavo – VOvA Gare du Nord 5, 1022 LD Amsterdam Adres Noord Stadsdeel Telefoon 020 579 72 30 E-mail info@brederomavo.vova.nl www.checkdebrederomavo.nl Website www.brederomavo.nl Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) Bestuur

Ondernemend leren, aandacht voor IT, sportieve en culturele activiteiten (vmbo filmschool)

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. We overleggen met de basisschool. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Wekelijks twee mentorlessen. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders en informeert hen over de vorderingen.

Opvang bij lesuitval Docenten vangen zoveel mogelijk lesuitval op met stipuren. Extra begeleiding Bijles Steunles: in de eerste klas brengen we van alle leerlingen de capaciteiten en eventuele achterstanden in kaart. Indien nodig wordt de leerling ingedeeld voor steunlessen of RT. Huiswerkbegeleiding Op school is er ruimte en tijd om huiswerk te maken. Extra taalondersteuning Taalbegrip en -verwerving staan centraal in alle lessen.

Schoolprofiel

Schoolleider Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Anders Rekenen krijgt bij onze school extra aandacht. De begeleiding van leerlingen waarborgen we door nauwe samenwerking van mentoren en docenten. De sfeer bij ons op school is prettig en gezellig.

Kosten 1e leerjaar € 35: ouderbijdrage € 95: werkweek

Zittenblijven Komt zelden voor.

Bijzonderheden Huisvesting Nieuw schoolgebouw met mooie en nieuwe onderwijsfaciliteiten. Veiligheid Er is toezicht van docenten, ook tijdens de pauzes. We hebben een pestprotocol en er is aandacht voor pesten tijdens de (mentor)lessen.

dhr. drs. R. Volder mw. J. Noordberger openbaar 325 Veel verschillende buslijnen vanaf CS en uit Waterland. Halte Buikslotermeerplein.

Computers Er zijn drie computerlokalen en een IT-lab. Wifi is aanwezig. In de lessen maken we gebruik van digitale middelen. Buitenschoolse activiteiten Topscore, workshops, bezoek aan musea, bedrijven en evenementen. Reizen Klas 1: werkweek. Klas 3: Ardennen survival. Klas 4: Berlijn studiereis. Klas 3+4: ski reis (facultatief). Ouderbetrokkenheid Er zijn informatieavonden. Ouders halen met hun kind het rapport op. Er is een klankbordgroep van ouders en ouders zijn betrokken bij de MR. Verder Cultuur: tekenen als examenvak en filmschool. Sport: onze school heeft extra uren gym op het rooster en LO2 als examenvak.

Open dagen schoolwebsite

schoolvo.nl

De school heeft een nieuw schoolgebouw in het centrum van Amsterdam Noord. Op de Bredero Mavo kun je de vmbo theoretische leerweg volgen. Na het eerste jaar kun je doorstromen naar de havo van ‘De Nieuwe Havo’. De Bredero Mavo is een veilige school met een eigen af te sluiten schoolplein. IT speelt een belangrijke rol in ons onderwijs, we hebben bijvoorbeeld een IT-lab en maken gebruik van een draadloos netwerk. Onze school is de enige in Noord-Holland die het vak Informatietechnologie (IT) als examenvak aanbiedt. Er worden ook veel culturele en sportieve activiteiten georganiseerd (je kunt zelfs examen doen in sport LO2 en tekenen!). Wij stemmen ons onderwijs af op de eisen van de MBO vervolgopleidingen en de doorstroom naar leerjaar vier van de havo. De Bredero Mavo maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

■ ■ ■ ■

20 t/m 24 januari (behalve woensdag 22 januari): Bezoekmiddagen voor groep 8-leerlingen in Amsterdam-Noord (aanmelden via je school) Vrijdag 7 februari 2014 van 18.30 tot 20.30 uur: Open avond Zaterdag 8 februari 2014 van 11.00 tot 14.00 uur: Open dag Zaterdag 15 maart 2014 van 11.00 tot 13.00 uur: Open dag

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-t havo-kansklas

Klassen Leerlingen Brugjaren

4 22 1 1 25 1


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

55

Calandlyceum 1 Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Pieter Calandlaan 182, 1068 NT Amsterdam Nieuw-West 020 667 53 55 info@calandlyceum.nl www.calandlyceum.nl

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij aanmelding voor de sport- kunst- of technasiumklas wordt een test afgenomen. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - kinderen van personeel - topsportleerlingen met een LOOT-status. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Mentoraat Elke klas heeft zijn eigen mentor. Brugklassen hebben ook leerlingmentoren: bovenbouwleerlingen die brugklassers helpen. Decanaat Elke opleiding heeft een studieleider voor studie- en keuzebegeleiding, leerlingenzorg en ondersteuning van de mentoren. De studieleider is ook een vertrouwenspersoon. Opvang bij lesuitval In het eerste en tweede leerjaar worden uitgevallen lessen vervangen.

Schoolprofiel

Bestuur Adjunct directeur Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Stichting Calandlyceum dhr. drs. J.M. Heinemeijer dhr. H. Alting openbaar 1893 tram 1, 17 en bus 61 en 69

Extra begeleiding Bijles Voor Engels en wiskunde zijn er bijlesuren. Huiswerkbegeleiding Vier middagen per week is er een gratis huiswerkklas. Begeleiding bij dyslexie Leerlingen worden gescreend. Voor dyslexie is veel aandacht en begeleiding. Extra taalondersteuning Op basis van een test kan taalondersteuning worden gegeven. Begeleiding bij faalangst Er zijn faalangsttrainingen beschikbaar.

Bijzonderheden

Kosten 1e leerjaar € 135: ouderbijdrage € 150: extra voor sportklas, kunstklas & technasium

Zittenblijven Bij zeer hoge uitzondering kan een leerling in de onderbouw blijven zitten.

Huisvesting Het Calandlyceum beschikt over een modern gebouw, inclusief theaterzaal. Brugklassers hebben een eigen verblijfsruimte, schoolplein en kluisjesruimte. Veiligheid Persoonlijk welzijn van leerlingen staat voorop! Er is veel aandacht voor het voorkomen van pesten en er is videocontrole op belangrijke plaatsen. Computers Steeds meer lespakketten worden elektronisch aangeboden. Het gebouw beschikt over (gratis) wifi. Buitenschoolse activiteiten Leerlingen doen veel buiten de school, drie keer per jaar zijn er ook activiteitenweken. Reizen Alle eerste klassen gaan op kennismakingskamp. Ouderbetrokkenheid De ouderraad is vertegenwoordigd in de MR.

Open dagen

schoolwebsite

schoolvo.nl

‘Ontdek wat jij kunt bereiken’ is het motto van het Calandlyceum. Leerlingen worden volop gestimuleerd om te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen – we bieden ze daartoe veiligheid en mogelijkheden. Het Calandlyceum koestert elke leerling en elke ambitie. Passies krijgen ruim baan, bijvoorbeeld via de sportklassen, de kunst- en cultuurklas, het technasium of het gymnasium. Het technasium is er voor vwo-leerlingen die van onderzoeken & ontwerpen houden. Op het kleinschalige gymnasium is er veel persoonlijke aandacht. Het Calandlyceum is de enige Topsport Talentschool in Amsterdam. De school herbergt bijna 200 topsporttalenten met een LOOT-status. Het streven is om in 2014-2015 met een brugklas voor topsportleerlingen te starten. Basketball- en judotalenten kunnen via school extra trainingen volgen. Als cultuurprofielschool brengen we al onze leerlingen in contact met alle vormen van kunst en cultuur. De school beschikt over een eigen theaterzaal en tal van moderne faciliteiten. Het Calandlyceum is een WON-school en bereidt vwo-leerlingen vroegtijdig voor op wetenschappelijk onderzoek.

■ Maandag 13 januari 2014 van 19.00 tot 21.30 uur: Voor vmbo-t, havo, vwo, gymnasium, technasium ■ Dinsdag 14 januari 2014 van 19.00 tot 21.30 uur: Voor vmbo-t, havo, vwo, gymnasium, technasium ■ Zaterdag 8 februari 2014 van 10.00 tot 13.00 uur: Proeflesjes & masterclasses cultuur, technasium, gymnasium

Soorten onderwijs Brugklassen

mavo (vmbo-t) mavo (vmbo-t) / havo havo havo/atheneum atheneum technasium gymnasium LOOT-brugklas

Klassen Leerlingen Brugjaren

2 26 1 3 28 1 1 28 1 2 28 1 1 28 1 2 28 1 1 28 1 1 28 2


56

3

Scholen voortgezet onderwijs

Calandlyceum 2 Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Anderlechtlaan 3, 1066 HK Amsterdam Nieuw-West 020 667 53 53 info@calandlyceum.nl www.calandtwee.nl

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - kinderen van personeel. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Mentoraat Elke klas heeft een mentor. De mentor draagt, samen met de docenten van de klas, zorg voor een goed functioneren van de groep en van de individuele leerling. Elke brugklasleerling krijgt een leerlingmentor. Dit zijn leerlingen uit een hoger leerjaar die de brugklasser op weg helpen in onze school.

Schoolprofiel

schoolwebsite

schoolvo.nl

Caland 2 is een nieuwe school met een eigen onderwijsconcept, waarbij de ontwikkeling en het leren van de leerling centraal staat. Wij doen dat door de lessen in dagdelen (een halve dag) te roosteren. Daardoor heeft de leraar meer tijd om de lesstof op diverse manieren uit te leggen en de opdrachten zo gevarieerd mogelijk te maken. Leerlingen hebben veel tijd om aan hun opdrachten te werken. Voor leerlingen die meer aan kunnen, zijn er opdrachten op een hoger niveau. Zo krijgt elke leerling het onderwijs dat het best bij hem past en aansluit bij zijn eigen leerstijl. De iPad is daar een hulpmiddel bij. Daar staan de schoolboeken op en de docenten plaatsen hun extra uitleg en verwerkingsopdrachten in de elektronische leeromgeving. Door te verwijzen naar diverse websites blijft de lesstof altijd actueel. Dat onze leerlingen op een goede manier met de mogelijkheden van internet leren omgaan, is vanzelfsprekend. Een goede taalbeheersing en vergroting van de woordenschat is belangrijk. Elk dagdeel wordt er ruimte gemaakt om te lezen en in elke les is er aandacht voor vergroting van de woordenschat.

Adjunct directeur Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Decanaat De mentor is degene die het decanaat (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) samen met de leerling vorm geeft. Het portfolio in onze elektronische leeromgeving Peppels is daarbij een belangrijk instrument. Opvang bij lesuitval Bij afwezigheid van een docent gaan de lessen door, indien nodig met aanpassing van het lesrooster. Er zijn in de onderbouw geen lesvrije tussenuren. Extra begeleiding Bijles Individuele ondersteuning van de leerling is altijd mogelijk. Huiswerkbegeleiding Huiswerkbegeleiding is gratis. Leerlingen kunnen na schooltijd huiswerkbegeleiding krijgen. Anders Alle leerlingen worden intensief begeleid door de mentor. Als de leerling extra ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld bij faalangst of dyslexie, kan de mentor in overleg met de leerling, de ouders en de collegadocenten, het onderwijs aanpassen.

dhr. S. Dönmez dhr. H. Zantingh openbaar 252 tram 2, halte Kasterleepark, stadsbus 61 en 69, halte Hageland

Kosten 1e leerjaar € 135: ouderbijdrage € 150: overig

Zittenblijven Bij hoge uitzondering kan een leerling in de onderbouw blijven zitten.

Bijzonderheden Computers Elke leerling werkt op een door de school in bruikleen gegeven iPad. De hele school is voorzien van een draadloos netwerk. Buitenschoolse activiteiten Er worden diverse activiteiten buiten school georganiseerd. Ouderbetrokkenheid Naast de algemene ouderavond is er intensief contact, vooral via de mentor, met de ouders. Elke ouder is aanwezig bij de uitreiking van het rapport. Er is een actieve ouderraad.

Open dagen ■ Zaterdag 11 januari 2014 van 10.00 tot 13.00 uur ■ Woensdag 5 februari 2014 van 19.00 tot 21.00 uur: Zie voor meer informatie de website calandtwee.nl

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-t vmbo-t/havo havo/atheneum atheneum

Klassen Leerlingen Brugjaren

1 26 2 1 28 2 1 28 2 1 28 2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

57

Calvijn met Junior College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Schipluidenlaan 12, 1062 HE Amsterdam Nieuw-West 020 615 34 09 e.alariachi@calvijnmjc.nl www.calvijnmetjuniorcollege.nl Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke leerling heeft een studieloopbaanbegeleider die de leerling op school en op stage begeleidt. Decanaat Er is een uitgebreid programma rond keuze begeleiding in leerjaar 2 en 4 kader. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden andere docenten ingezet.

Extra begeleiding Bijles Examentraining in de kaderklassen. Huiswerkbegeleiding Naschoolse studieondersteuning. De studieloopbaan begeleider bespreekt met de ouders en de leerling bij welk vak ondersteuning nodig is. Begeleiding bij dyslexie Remedial teachers voor leerlingen met dyslexie/ dyscalculie. Zo nodig externe ondersteuning.

Directeur Contactpersoon brugklas Leerlingadministratie Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Extra taalondersteuning Extra les in Nederlands. Hulp door Engels sprekende mensen (native speakers) bij Engels. Zowel bij Nederlands als bij Engels wordt in kleine groepjes gewerkt. Begeleiding bij faalangst Er is faalangsttraining. Anders Studieloopbaancentrum met alle expertises: schoolmaatschappelijk werk, decaan en remedial teaching. Als er tijdelijk extra aandacht nodig is, kan een leerling naar een time-out klas.

Kosten 1e leerjaar € 50: ouderbijdrage

Zittenblijven

Schoolprofiel

Een leerling mag in principe niet twee opeenvolgende jaren doubleren.

Bijzonderheden Huisvesting Zomer 2015 gaan we naar een nieuw schoolgebouw naast station Lelylaan en het stadsdeelkantoor. Daar zijn een grote sporthal en een voetbalkooi.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Onze school biedt vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. Je krijgt de begeleiding die je nodig hebt. Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg worden competentiegericht opgeleid tot aan een startkwalificatie (mbo niveau 2). Leren door te doen en daarover nadenken staan centraal. Leerlingen begeleiden we stapsgewijs naar zelfstandigheid. Ze komen snel in contact met de beroepspraktijk. Samen met externe partners biedt de school de mogelijkheid om een brede kijk op de maatschappij en de beroepspraktijk te krijgen. Het moment dat een leerling zijn diploma haalt, hangt af van zijn/haar ontwikkeling. Om het mogelijk te maken dat leerlingen sneller, bijvoorbeeld in 5 jaar, een mbo niveau 2 diploma halen, is er geen vmbo-examen meer voor de basisberoepsgerichte leerweg. Ook heeft de school een reguliere vmbo-kader opleiding met vmbo-examen, ook hierin veel praktijk. Zo is er in klas 3 en klas 4 een dag in de week stage.

mw. J. Hogewind mw. E. Alariachi mw. F. van Zutphent-Smidt interconfessioneel 540 tram 1, 17, bus 19, 23, 195 en metro 50

Veiligheid Veiligheid creëer je door elkaar te kennen en op een positieve manier met elkaar om te gaan. Er is veel aandacht voor sociale vaardigheden. Computers De lokalen hebben één of meer computers en smartboards. Er zijn vijf computerlokalen. Buitenschoolse activiteiten Buiten lestijd bieden we talentenmiddagen. Elke dag van 15.45 tot 17.15 uur zijn er sport, koken, zang, een kunstwerk maken of theaterles. Een leerling doet minstens één middag per week mee. Alle leerlingen uit klas 1 en 2 krijgen een coach uit het bedrijfsleven. Reizen Schoolreis, veel uitstapjes en sporttoernooien. Ouderbetrokkenheid Goed contact met de ouders is belangrijk. De studieloopbaanbegeleider komt elk jaar op huisbezoek. Ouders halen rapporten op en er zijn bijeenkomsten voor ouders. Op de website kunnen zij de resultaten volgen.

Open dagen ■ Maandag 20 januari 2014 van 17.00 tot 20.00 uur ■ Woensdag 12 maart 2014 van 16.00 tot 19.00 uur

Soorten onderwijs Brugklassen

Klassen Leerlingen Brugjaren

vmbo-b met en zonder lwoo 4 18 2 vmbo-k met en zonder lwoo 3 18 2 vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn


58

3

Scholen voortgezet onderwijs

Cartesius Lyceum Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Frederik Hendrikplantsoen 7 A, 1052 XN Amsterdam West 020 584 96 76 n.devries@cartesius.espritscholen.nl www.cartesiuslyceum.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor havo/vwo.

Brugperiode Mentoraat Elke klas wordt begeleid door een mentor. De mentor

onderhoudt contact met de leerlingen en hun ouders. Tijdens de mentorles komen studievaardigheden en huiswerk maken aan de orde. Opvang bij lesuitval Lesuitval wordt beperkt, lessen worden waargenomen door andere docenten. Extra begeleiding Bijles Op het gebied van exacte vakken (wiskunde, scheikunde, natuurkunde en biologie), talen en zaakvakken (aardrijkskunde en

Schoolprofiel

Bestuur Schoolleider onderbouw Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

geschiedenis) worden op niveau extra lessen verzorgd. Huiswerkbegeleiding In de onderbouw is er in leerjaar één aandacht voor hoe maak je huiswerk en wat is voor jou de beste manier van leren. Voor leerjaar twee staat voor iedere leerling een uur huiswerkbegeleiding in het rooster. Begeleiding bij dyslexie Leerlingen met dyslexie & dyscalculie worden begeleid door onze remedial teacher. Extra taalondersteuning De school biedt remedial teaching en een gedifferentieerd taal-, spellings- en woordenschatuitbreidings aanbod aan. Begeleiding bij faalangst Voor leerlingen die dat nodig hebben, hebben we een Faalangst Reductie Training.

Kosten 1e leerjaar € 125: ouderbijdrage € 10: kluisje (excl. € 10 borg)

Zittenblijven Niet in de eerste klas en niet twee keer binnen drie jaar.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Cartesius Lyceum is gehuisvest in het prachtig vernieuwde gebouw aan het Frederik Hendrikplantsoen. Het Cartesius Lyceum is een moderne overzichtelijke school met een plezierige leeromgeving. In onze onderwijskundige visie speelt leerlingenparticipatie een centrale rol. De school profileert zich daarnaast op het gebied van Bèta-onderwijs (natuur-, scheikunde en biologie) én kunst- en cultuureducatie (muziek, drama en audiovisuele vorming). Daarnaast kennen we een breed aanbod aan moderne vreemde talen. In de gymnasiumklassen wordt een geïntegreerd programma van Klassieke Culturele Vorming (KCV) en Latijn en Grieks aangeboden. In de atheneum brugklassen wordt facultatief Latijn en Grieks aangeboden. Als leerlingen hiermee in de tweede klas willen doorgaan, volgen zij het gymnasiumcurriculum. Samenwerkingsprojecten met een aantal instellingen voor hoger onderwijs (o.a. de HvA, UvA en TU) stellen de leerlingen in staat zich te oriënteren op hun verdere studie. In de Tweede Fase (bovenbouw) bieden wij o.m. de vakken informatica, Spaans en maatschappijwetenschappen aan. De klassenformatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Bijzonderheden Huisvesting Het fraaie negentiende eeuwse schoolgebouw is

Onderwijsstichting Esprit dhr. N.G.E.M. de Vries algemeen bijzonder 750 bus 18 en 21, tramlijn 3 en 10

ingrijpend verbouwd tot een moderne school voorzien van een digitale leeromgeving. Veiligheid Leerlingen geven in enquêtes en in gesprekken aan Cartesius een veilige school te vinden waar veel geleerd wordt. Computers Elk lokaal is voorzien van een smartboard en een computer. Daarnaast zijn er een aantal modern uitgeruste computerlokalen. In de studieruimtes staan computers om zelfstandig te werken. De school biedt leerlingen de mogelijkheid om het digitale rijbewijs te behalen. Buitenschoolse activiteiten Kennismakingsdagen, Open Podium, schoolfeesten, schoolband en andere culturele en educatieve projecten. Reizen In de tweede klas is er een binnenlandse werkweek. Vanaf klas drie gaan we naar het buitenland: Berlijn, Parijs, Praag en Rome. In 2013 hadden we een uitwisseling met een school in Moskou. Ouderbetrokkenheid Ouders hebben een actieve rol in de school via de ouderraad en de medezeggenschapsraad.

Open dagen ■ Donderdag 16 januari 2014 van 17.00 tot 21.00 uur ■ Zaterdag 18 januari 2014 van 10.00 tot 13.00 uur

Soorten onderwijs Brugklassen

havo havo/atheneum atheneum gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

1 28 1 2 28 1 1 28 1 1 28 1


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

59

Cheider Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Zeelandstraat 11, 1082 BV Amsterdam Zuid 020 646 55 64 cheider@xs4all.nl www.cheider.nl Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider Amsterdam

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Iedere klas heeft een mentor. Decanaat Er is een decaan. Opvang bij lesuitval Door roosterwijzigingen, stipuren en een telefoonketen. Extra begeleiding Bijles Er is een remedial teacher aan onze school verbonden, die de nodige ondersteuning aanbiedt. Huiswerkbegeleiding Mogelijk indien nodig. Begeleiding bij dyslexie Aanwezig.

Extra taalondersteuning Leerlingen met taalachterstand krijgen individuele begeleiding. Begeleiding bij faalangst Wij hebben geen speciale faalangst trainer. Wel heeft de remedial teacher expertise op dit gebied. Anders Studievaardigheden komen aan bod bij studielessen en begeleiding door mentoren. Voor de sociale vaardigheden is externe begeleiding mogelijk.

Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

joods 40 sneltram 51, tram 5 en bus 62

Kosten 1e leerjaar

Bijzonderheden

â‚Ź 55: overig

Huisvesting In het schoolgebouw is ook een basisschool en peuterspeelzaal gevestigd. Het Cheider heeft een eigen gymzaal. Veiligheid Er is continue bewaking. Computers Voor het onderwijs staan computers ter beschikking. Voor het gebruik is een protocol geldig. Buitenschoolse activiteiten Leerlingen volgen een Maatschappelijke Stage. Reizen Soms excursies. Ouderbetrokkenheid De school kent een Medezeggenschapsraad.

Zittenblijven Aan het eind van het schooljaar beslist de docentenvergadering of een leerling bevorderd kan worden en zo ja, naar welk schooltype. Vanzelfsprekend wordt bij de beoordeling van een leerling ook naar andere zaken dan cijfers alleen gekeken. Doubleren is in principe toegestaan. Hierbij geldt dat de leerling hoogstens eenmaal in de onderbouw en eenmaal in de bovenbouw mag doubleren. Het doubleren op een andere school wordt daarbij meegerekend. De vmobo-t opleiding mag ten hoogste vijf jaar duren.

Schoolprofiel

schoolwebsite

Open dagen â– Op verzoek is het Cheider altijd bereid om bezoek te ontvangen schoolvo.nl

Joods orthodoxe school met kleine klassen. Jongens en meisjes krijgen gescheiden les. Veel individuele aandacht. De leerlingen krijgen een volledig profaan programma aangeboden. Bovendien volgen zij een uitgebreid joods programma. Aan het einde van het curriculum wordt naast het reguliere examen een joods examen afgelegd. Daarmee wordt het onderwijsprogramma volledig afgerond.

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-t/havo/atheneum

Klassen Leerlingen Brugjaren

2 16 2


60

3

Scholen voortgezet onderwijs

Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

De Cuserstraat 3, 1081 CK Amsterdam Zuid 020 642 39 02 administratie@csb-amsterdam.nl www.csb-amsterdam.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Iedere klas heeft een eigen mentor die de leerlingen begeleidt. Decanaat De decaan begeleidt de leerlingen door middel van een uitgebreid studie/loopbaantraject.

Opvang bij lesuitval In het eerste en tweede leerjaar worden de uitgevallen lessen zo veel mogelijk opgevangen. Extra begeleiding Bijles Extra lessen voor leerlingen die tijdelijk hulp nodig hebben bij Nederlands en/of wiskunde. Huiswerkbegeleiding Tijdens de studielessen leren de leerlingen hoe ze hun huiswerk moeten aanpakken en hoe ze moeten plannen.

Schoolprofiel

Bestuur Rector Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Huiswerkbegeleiding wordt door instituut Moll op school aangeboden tegen een gereduceerd tarief. Begeleiding bij dyslexie Alle brugklasleerlingen worden op dyslexie en op rekenvaardigheid getest. Zo nodig krijgen leerlingen begeleiding van een remedial teacher of extra hulplessen rekenen. Begeleiding bij faalangst Faalangstreductietraining voor leerlingen die dat nodig hebben. Anders Onze zorgbreedtecommissie is er voor leerlingen die bijzondere zorg nodig hebben.

Kosten 1e leerjaar € 80: ouderbijdrage € 160: werkweek 1e jaar € 85: overig

Zittenblijven Doubleren in de brugklas is in principe niet mogelijk.

Bijzonderheden

schoolwebsite

schoolvo.nl

De CSB is een middelgrote school op een bijzondere locatie aan het water. De school verzorgt de opleidingen atheneum, havo, mavo en voor de gemotiveerde mavoleerling bestaat de mogelijkheid de mavo én havo in vijf jaar af te ronden. Als VECON-gecertificeerde businessschool bieden wij ondernemingsgericht onderwijs aan onder de noemer Havo-Top. Door middel van een breed onderwijsaanbod krijgen leerlingen volop kansen hun talenten te leren kennen en deze ook volledig te ontplooien. Alle medewerkers van de CSB vinden het belangrijk om bij te dragen aan de vorming van leerlingen tot zelfbewuste, zelfstandige mensen die weten wat ze kunnen, die doordachte keuzes maken en die uiteindelijk verantwoordelijkheid nemen voor hun studie en hun eigen toekomst. De CSB is van oorsprong een christelijke school. Dit komt vooral tot uiting in de manier waarop iedereen met elkaar omgaat. Alle kinderen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zijn dan ook meer dan welkom. Afhankelijk van het basisschooladvies, de behaalde cito-score en eventueel overleg met de basisschool, starten leerlingen in een havo-brugklas, een versnelde mavo-brugklas of in een gewone mavo-brugklas.

Huisvesting Het gebouw is open en licht, voorzien van een ruime aula, studiepleinen, drie LO-zalen (waarvan één voorzien van

Stichting Ceder Groep dhr. drs. H.J.M. Ligthart dhr. V. Renooy protestants christelijk 790 tram 5, metro 51 en bus 62, 65, 165

een aparte fitnessruimte), nieuwe moderne lokalen voor muziek, beeldende vorming, biologie en natuurkunde. Veiligheid Uit onderzoek is gebleken dat wij een zorgzame en veilige leeromgeving bieden en veel aandacht besteden aan sociale vaardigheden. Buitenschoolse activiteiten Na schooltijd bieden wij kunstactiviteiten aan, kan er gesport worden met Topscore, of kun je lid worden van de sterrenkundeclub. Bovendien starten wij een lessencyclus Webdesign. Reizen Voor de brugklassers is er een introductiekamp en elke leerling krijgt één keer in zijn/haar schoolcarrière de gelegenheid om mee te gaan met een buitenlandse reis. Ouderbetrokkenheid Via de ouderraad en medezeggenschapsraad. Er zijn diverse ouderavonden en voorlichtingsbijeenkomsten. Twee keer per jaar, na het rapport, hebben ouders de mogelijkheid om met vakdocenten te praten.

Open dagen ■ ■ ■

Dinsdag 14 januari 2014 van 19.00 tot 21.30 uur: Open avond voor leerlingen en ouders Donderdag 23 januari 2014 van 19.00 tot 21.30 uur: Open avond voor leerlingen en ouders Woensdag 19 februari 2014 van 13.30 tot 16.00 uur: Lesmiddag voor leerlingen

Soorten onderwijs Brugklassen

mavo (vmbo-t) versnelde mavo (vmbo-t) havo

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 28 1 1 25 1 3 28 1


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

61

Clusius College Amsterdam Rode Kruisstraat 40, 1025 KN Amsterdam Adres Noord Stadsdeel Telefoon 020 636 36 36 E-mail amsterdam@clusius.nl www.clusius.nl Website Bestuur Agrarisch Opleidingen Centrum Clusius College

Directeur Contactpersoon brugklas Teamleider Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure

Extra taalondersteuning Binnen het vak Nederlands wordt extra aandacht besteed aan spelling en begrijpend lezen. Begeleiding bij faalangst Het Clusius College is ervaren in het aanbieden van verschillende trainingen, waaronder faalangst reductie training. Anders Aan onze school is een ouderen kindadviseur (OKA)verbonden, welke deelneemt aan het Zorg Advies Team. De OKA begeleidt leerlingen en ouders. Hij voert preventieve taken uit, geeft zorg, coördineert zorg en onderhoudt contacten met externe hulpinstanties.

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De mentor is het aanspreekpunt voor de leerling en de ouders/verzorgers. In de mentoruren wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden, huiswerk en stagevoorbereiding. Decanaat De decaan en de mentoren van de bovenbouw ondersteunen bij de beroepskeuze en vervolgopleiding.

Opvang bij lesuitval Bij ziekte of afwezigheid van een docent streeft het Clusius College ernaar de lessen te vervangen. Roosterwijzigingen zijn te vinden op de website. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan het huiswerk. Tevens verzorgt het Clusius College ondersteunende lessen voor diverse vakgebieden. De voorbereiding op het examen vindt plaats tijdens de vaklessen in de bovenbouw. Begeleiding bij dyslexie Voor leerlingen met een dyslexieverklaring biedt de school passende faciliteiten.

dhr. P. Roelofs dhr. P. van Keeken mw. M. van Prooijen algemeen bijzonder 245 bus 32, 34

Kosten 1e leerjaar

Schoolprofiel

€ 70: ouderbijdrage € 200: werkweek 1e jaar

Zittenblijven Op onze website kunt u actuele informatie vinden over de overgangsregeling.

Bijzonderheden Huisvesting De school heeft verschillende praktijkvoorzieningen waaronder een tuin, een planten

kas, professionele dierenverblijven en een kooklokaal. Veiligheid De school voert een actief beleid op het gebied van veiligheid, verantwoordelijkheid en respect. Er wordt aandacht besteed aan het creëren van een veilige, positieve leeromgeving door te werken volgens de principes van ‘positive behavior support’. Computers Naast twee vaste computerlokalen is er in verschillende theorielokalen een digitale werkplek. De school beschikt over meerdere digi-borden. Buitenschoolse activiteiten Na schooltijd kunnen de leerlingen via Topscore kosteloos deelnemen aan sportactiviteiten. Reizen Klas 1 gaat op werkweek. Binnen de andere leerjaren wordt op verschillende manieren vorm gegeven aan excursies. Ouderbetrokkenheid Wij hechten aan een goede relatie met ouders. Via onze klankbordgroep kunt u als ouder ook meedenken over schoolzaken.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Clusius College is een sfeervolle en kleinschalige groenschool waar iedereen elkaar kent. Op onze school krijgen leerlingen een brede opleiding met theorievakken en praktijkvakken aangeboden. Hier leer je werken met dieren en planten en krijg je vakken als voeding, economie en techniek. Je leert op school en in de directe omgeving van de school. Op het eigen schoolterrein hebben we een tuin, plantenkas en professionele dierenverblijven. Daarnaast werken we samen met het Vliegenbos en het Noorderpark. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, biedt de school verschillende mogelijkheden. Je behaalt op het Clusius College een volwaardig vmbo diploma, waarna je in het mbo nog alle richtingen op kan. Op het Clusius College leer je in een groene omgeving!

Open dagen ■ ■

Vrijdag 24 januari 2014 van 18.30 tot 21.00 uur: Open avond Zaterdag 25 januari 2014 van 10.00 tot 13.00 uur: Open dag

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k met en zonder lwoo vmbo-sector: landbouw

Klassen Leerlingen Brugjaren

4

19

2


62

3

Scholen voortgezet onderwijs

College De Meer Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Radioweg 56, 1098 NJ Amsterdam Oost 020 694 52 03 demeer@demeer.org www.demeer.org Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - kinderen van personeel - broertjes en zusjes van zittende leerlingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een mentor die een centrale rol heeft in de begeleiding, via groepsen individuele gesprekken, oudercontacten en bij keuzebegeleiding.

Decanaat De decaan besteedt in de onderbouw aandacht aan de sectorkeuze. In de bovenbouw begeleidt de decaan de leerlingen bij de keuze voor de vervolgopleiding. Opvang bij lesuitval Behalve bij het eerste en het laatste uur, worden docenten bij afwezigheid vervangen. Extra begeleiding Bijles Vakdocenten verzorgen extra lessen aan kleine groepen leerlingen met achterstanden. Huiswerkbegeleiding Drie keer per week wordt er huiswerkbegeleiding op College De Meer verzorgd.

Schoolprofiel

dhr. R. van Gennip Directeur Adjunct directeur dhr. J. Elzendoorn Contactpersoon onderbouw dhr. J. Elzendoorn Richting interconfessioneel 450 Aantal leerlingen Bereikbaar met Tram 9, bus 40 en 65, nabij Jaap Edenhal

Begeleiding bij dyslexie Er worden passende maatregelen getroffen. Extra taalondersteuning In de onderbouw krijgen leerlingen extra taal- en rekenlessen. Begeleiding bij faalangst SVT/FRT training wordt aangeboden wanneer het sociaal-emotionele functioneren van de leerling daartoe aanleiding geeft.

Kosten 1e leerjaar € 40: ouderbijdrage € 135: werkweek 1e jaar € 12: overig € 187: totaal schoolbijdrage

Zittenblijven In het eerste leerjaar wordt in principe niet gedoubleerd, tenzij er sprake is van gewichtige omstandigheden.

Bijzonderheden Huisvesting In twee moderne schoolgebouwen. Leerjaar 1 en 2: Radioweg 56. Leerjaar 3 en 4: Lavoisierstraat 2.

Veiligheid De school heeft een veiligheidscoördinator aangesteld en beschikt over een veiligheidsplan. Computers Alle vaklokalen beschikken over een smartboard, vijf leerlingcomputers en een docentencomputer. Buitenschoolse activiteiten Elk jaar is er een sportdag en een schoolfeest. Ook zijn er excursies naar theaters en musea. Reizen Alle eerste klassen gaan in oktober drie dagen naar Heino waar ze een kennismakingsprogramma aangeboden krijgen. Ouderbetrokkenheid De mentor onderhoudt contact met de ouders. Het rapport wordt door de mentor aan hen uitgereikt en met hen besproken. Tevens wordt er een ouderraad geformeerd.

Open dagen schoolwebsite

schoolvo.nl

College De Meer is een kleinschalige school met veel aandacht voor zorg en begeleiding. Dit komt de persoonlijke sfeer ten goede. Nieuwe leerlingen voelen zich dan ook snel thuis. Op twee locaties wordt het onderwijs op verschillende niveaus aangeboden: de theoretische leerweg en bovenbouw beroepsgericht op de Lavoisierstraat en de onderbouw op de Radioweg. Vanaf het schooljaar 2013/2014 bieden we op de bovenbouw het ‘Intersectorale Programma’ Dienstverlening en Commercie. We benaderen het onderwijs vanuit negen beroepsbeelden. Alle leerlingen van het derde leerjaar maken kennis met deze negen beroepsbeelden in de oriëntatiefase. De school hanteert duidelijke regels en afspraken om een goede leeromgeving te waarborgen. In vakoverstijgende projecten wordt de samenhang tussen de vakken verduidelijkt.

■ Zaterdag 18 januari 2014 van 10.00 tot 13.00 uur: Open dag ■ Donderdag 6 februari 2014 van 16.00 tot 20.00 uur: Open dag en avond ■ Dinsdag 11 maart 2014 van 18.30 tot 21.00 uur: Open dag en avond ■ Woensdag 9 april 2014 van 13.00 tot 16.00 uur: Inschrijfmiddag

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k met en zonder lwoo vmbo-t + lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren

6 1

vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn

20 20

2 2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

63

Comenius Lyceum Amsterdam Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Derkinderenstraat 44, 1062 BJ Amsterdam Nieuw-West 020 614 03 05 n.fikkers@comeniuslyceum.nl www.comeniuslyceum.nl Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een mentor, die de leerlingen gedurende het schooljaar intensief begeleidt en het contact met de ouders onderhoudt. De mentor houdt toezicht op de huiswerkbegeleiding. In de mentorlessen wordt veel aandacht besteed aan studievaardigheden. Opvang bij lesuitval Bij ziekte of afwezigheid van een docent in klas 1, 2 en 3, neemt een collega de les over. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Het Comenius Lyceum maakt veel werk van de ontwikkeling van studievaardigheden

tijdens huiswerk begeleidingsuren. De leerlingen maken elke dag hun huiswerk voor een groot deel op school onder deskundige begeleiding. Veel aandacht is er voor het werken in de elektronische leeromgeving. Begeleiding bij dyslexie Alle leerlingen worden getest op mogelijke leesproblemen en op dyslexie. We hanteren een dyslexie-protocol en bieden passende begeleiding. Extra taalondersteuning In de onderbouw krijgen de leerlingen extra lessen rekenvaardigheid en taalontwikkeling. Uitbreiding van de woordenschat en verbetering van de leesvaardigheid krijgen extra aandacht. Begeleiding bij faalangst In het tweede brugjaar worden de leerlingen getest op faalangst. Wie dat nodig heeft, krijgt faalangst reductietraining.

Schoolprofiel

Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Kosten 1e leerjaar € 150: ouderbijdrage

Zittenblijven Zitten blijven is alleen toegestaan met instemming van de docentenvergadering.

Bijzonderheden Huisvesting Vanwege de groei van de school is het gebouw ingrijpend uitgebreid en gemoderniseerd. De mediatheek is vernieuwd. Veiligheid De school besteedt veel aandacht aan het tegengaan van pestgedrag. Alle leerlingen volgen anti-pestworkshops. Er wordt strak de hand gehouden aan het pestprotocol. Bij het oplossen van incidenten worden de ouders altijd betrokken. Computers Alle lokalen zijn uitgerust met een smartboard, beamer en computer. In het hele gebouw is wifi beschikbaar. In de studiezaal zijn laptops beschikbaar voor leerlingen om mee te werken.

dhr. N. Fikkers interconfessioneel 701 tram 1, 17, metro 50 en bus 64, 164

Buitenschoolse activiteiten Bezoeken aan theater, musea, excursies, sportdagen, schoolfeesten, uitstapjes met de klas, etc. Reizen In de tweede klas gaan de leerlingen drie dagen op schoolkamp naar Texel voor natuuronderzoek. De leerlingen van klas 4 gaan een week op studiereis naar Barcelona. Deze reizen maken deel uit van het lesprogramma van de school. Deelname is verplicht. Ouderbetrokkenheid Na elk rapport kunnen ouders gesprekken aanvragen met vakdocenten en met de mentor. Ouders hebben inzage in het huiswerk en de prestaties van hun kind door in te loggen op Magister. Vier maal per jaar ontvangen ouders de ‘Nieuwsbrief’ met belangrijke informatie over de school en de leerlingen. In de ouderraad praten ouders mee over het schoolbeleid. De school werkt samen met het Ouder Kind Centrum.

schoolwebsite

Open dagen ■ ■

schoolvo.nl

Het Comenius Lyceum Amsterdam is een kleine, overzichtelijke en vooral veilige school voor havo en vwo in een geheel gerenoveerd en modern gebouw. Alle lokalen zijn voorzien van een smartboard, beamer en computer. Naast de aula is een prachtige tuin aangelegd, waar leerlingen pauze kunnen houden. Het CLA biedt voor leerlingen in klas één en twee, naast de gewone lessen, dagelijks verplichte huiswerkbegeleiding. Aan culturele vorming wordt extra aandacht besteed.

Dinsdag 14 januari 2014 van 18.30 tot 21.00 uur Donderdag 6 februari 2014 van 18.30 tot 21.00 uur: Algemene informatie in de aula gevolgd door rondleidingen en kennismakingslessen

Soorten onderwijs Brugklassen

havo havo/atheneum atheneum

Klassen Leerlingen Brugjaren

2 25 2 2 25 2 2 25 2


64

3

Scholen voortgezet onderwijs

Cosmicus Montessori Lyceum Avo Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Voorm. Stadstimmertuin 2, 1018 ET Amsterdam Oost 020 597 98 04 info@cml.msa.nl www.hetcml.nl Stichting Montessori Scholengemeen-

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen die nu op een montessori-basisschool zitten. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De avo-klassen hebben een vast lokaal en twee mentoren. Dat betekent rust, aandacht en volle concentratie op het leren. De mentor gaat op huisbezoek en onderhoudt het contact met de ouders.

Decanaat In de tweejarige avo brugklas krijg je volop de gelegenheid om te wennen aan het voortgezet onderwijs. Pas na twee jaar wordt de keuze voor mavo of havo gemaakt. Vanaf klas 3 stroom je door naar het CML havo/vwo, of je maakt de mavo af op het MCO op de Polderweg en stroomt dan door voor je havodiploma. Je kunt ook kiezen voor een vmbo-t ROC traject na het 2de leerjaar. Heb je een havo of vwo advies? Kijk dan op de pagina van het CML havo/vwo.

Schoolprofiel

Contactpersoon brugklas Richting Onderwijskundig principe Aantal leerlingen Bereikbaar met

Kosten 1e leerjaar € 350: ouderbijdrage Je neemt je eigen laptop of tablet mee.

Zittenblijven Wanneer een leerling blijft zitten met een advies voor een ander schooltype dan het CML biedt, dan kan het CML ondersteunen bij het vinden van een alternatief binnen de Montessori scholengemeenschap Amsterdam (MSA).

Bijzonderheden Huisvesting Vanaf 1 januari 2014 zit de avo-afdeling op een tijdelijke locatie aan de Voormalige Stadstimmertuin nr. 2. Hier is een rustige, overzichtelijke leeromgeving. Het gebouw beschikt over prima faciliteiten zoals draadloze internetverbinding in elk lokaal en een kantine.

schap Amsterdam dhr. A. van Steenis algemeen bijzonder Montessori 160 tram 7 en 10, vlakbij metrostation Weesperplein

Computers Het CML maakt gebruik van de meest actuele digitale onderwijsondersteuning: laptops/Ipads, smartboards en een elektronische leeromgeving. Buitenschoolse activiteiten In veel lessen gaan we met de klas naar buiten of halen we de wereld van buiten naar binnen. We nodigen gastdocenten uit of we gaan op excursie naar een museum, ziekenhuis, of bedrijf in de buurt. Leren van experts of in een andere omgeving levert extra inzicht en inspiratie op.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Heb jij een vmbo-t of vmbo-t/havo advies en wil je helemaal voor havo gaan? Dan zijn de montessori ­avo ­brugklassen van het Cosmicus Montessori Lyceum (CML) misschien iets voor jou. In je eigen stamgroep werk je actief samen met een team van klasgenoten om je gewenste niveau te behalen. Het CML is een jonge, ambitieuze school in Amsterdam Oost. Wij stimuleren kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Op jouw niveau en met jouw interesses en talenten. Naast de gewone vakken bieden wij veel vakoverstijgende projecten en clubactiviteiten aan. Als jij het CML verlaat, heb je meer dan een diploma op zak. Je hebt een eigen kijk ontwikkeld en weet waar je talenten liggen. Je staat midden in de samenleving. Onze pijlers zijn: excellentie, binnen en buiten leren, wereldburgerschap en een digischool zijn. In een veilige en begeleide leeromgeving helpen wij je op weg naar je einddoel.

Open dagen ■ Zaterdag 18 januari 2014 van 11.00 tot 14.00 uur: Open dag ■ Donderdag 30 januari 2014 van 19.00 tot 21.00 uur: Gecombineerde open lesavond voor leerlingen van groep 7 en 8 en voorlichtingsavond voor ouders

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-t/havo

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 26 2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

65

Cosmicus Montessori Lyceum Havo/Vwo Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Mauritskade 58, 1092 AD Amsterdam Oost 020 597 93 00 info@cml.msa.nl www.hetcml.nl Stichting Montessori Scholen- gemeenschap Amsterdam

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Leerlingen met een havo, havo/vwo of vwoadvies kunnen zich aanmelden voor het CML. Bij gelijke geschiktheid hebben de

volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen die nu op een montessori-basisschool zitten. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Contactpersoon brugklas mw. T. Mulder en mw. A.Volgers algemeen bijzonder Richting Onderwijskundig principe Montessori Aantal leerlingen 562 Bereikbaar met tram 3, 7, 9, 10, 14, bus 37 en metrostation Weesperplein

Brugperiode

Bijzonderheden

Mentoraat De mentor zorgt samen met de leerlingen voor een positief leer- en leefklimaat. Hij/zij onderhoudt het contact met de ouders en is de centrale persoon in de begeleiding.

Huisvesting De havo/vwo afdeling zit in een prachtig, gerenoveerd gebouw aan de Mauritskade, pal naast het Oosterpark. Buitenschoolse activiteiten Het CML haalt gastdocenten en projecten binnen. Ook zijn er activiteiten buiten de school, zoals korte stages en excursies. We doen mee met debatwedstrijden en filmprojecten. Immers: leren in een andere omgeving verdiept en inspireert! Ouderbetrokkenheid Het CML organiseert diverse activiteiten zoals ouderexcursies en informatieavonden. We hechten veel waarde aan samenwerking tussen leerlingen, docenten en ouders. Zo ontwikkelt de leerling zich in een stimulerende en veilige schoolomgeving met een open laagdrempelige sfeer.

Kosten 1e leerjaar

Schoolprofiel

€ 350: ouderbijdrage Je neemt je eigen laptop of tablet mee.

Zittenblijven Wanneer een leerling blijft zitten met een advies voor een lager schooltype dan het CML aanbiedt, dan kan het CML ondersteunen bij het vinden van een alternatief binnen de Montessori scholengemeenschap Amsterdam (MSA).

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het CML is een deelschool van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam. Op onze jonge, ambitieuze school in Amsterdam Oost leer je om het beste uit jezelf te halen, op je eigen niveau en met jouw interesses en talenten. Naast de gewone vakken worden veel vakoverstijgende projecten en clubactiviteiten aangeboden. Je ontwikkelt hierdoor je eigen kijk en ontdekt waar je talenten liggen. Het CML is op vier pijlers gebouwd: excellentie (bijvoorbeeld Chinees en robotica), wereldburgerschap, binnenen buitenschools leren (denk aan gastlessen en excursies) en de Digischool (werken met I-pads/laptop). Je hoeft niet per se van een montessori-basisschool te komen om op onze school goed te kunnen functioneren. Zelfstandig leren is een essentieel onderdeel van onze aanpak, maar daar begeleiden we je goed bij. Daarnaast leer je bij ons hoe je het best kunt leren en besteden we veel aandacht aan van elkaar leren en leren samenwerken. Wij helpen je het beste uit jezelf te halen. Soms betekent dit dat we je de extra steun bieden die je bij het leren nodig hebt. Vaak betekent het dat we je juist extra uitdaging bieden. Je krijgt dan de kansen en begeleiding om de lat nog wat hoger te leggen. Dit maatwerk in begeleiding is wat wij onder excellentie verstaan. Op het CML bereiden we je goed voor op het vervolgonderwijs. Hiervoor werken we samen met hoge scholen en universiteiten. Zo zul je als tweedejaars leerling al workshops aan de VU (Vrije Universiteit) volgen en neem je deel aan verschillende sciencelabs van de UvA (Universiteit van Amsterdam) en VU. Een betere voorbereiding op je toekomst kun je je niet wensen!

Open dagen ■ Zaterdag 18 januari 2014 van 11.00 tot 14.00 uur: Open dag gecombineerd met Wetenschapsfestival en Wereldplein ■ Donderdag 30 januari 2014 van 19.00 tot 21.00 uur: Gecombineerde open lesavond voor leerlingen van groep 7 en 8 en voorlichtingsavond voor ouders

Soorten onderwijs Brugklassen

havo/atheneum atheneum

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 28 2 1 28 1


66

3

Scholen voortgezet onderwijs

Cygnus Gymnasium Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Vrolikstraat 8, 1091 VG Amsterdam Oost 020 468 88 80 th.peters@cygnusgymnasium.nl www.cygnusgymnasium.nl Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij een Cito-score van 540 t/m 544 in het overleggebied wordt aanvullend getoetst. Bij overaanmelding wordt geloot.

Mentoraat Iedere klas heeft een mentor en twee leerlingmentoren. Zij begeleiden de klassen bij activiteiten en treden op als mediator. Er is een uitgebreide introductieperiode met o.a. aandacht voor de studievaardigheden. Opvang bij lesuitval Bij ziekte nemen andere docenten de lessen over.

Schoolprofiel

Rector Afdelingsleider jaar 1 2 Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Extra begeleiding Bijles Vakdocenten en bovenbouwleerlingen bieden ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Huiswerkbegeleiding Op drie middagen biedt de school huiswerkbegeleiding. Begeleiding bij dyslexie Een remedial teacher begeleidt de leerlingen. Vakdocenten houden rekening met de afspraken op de dyslexiekaart. Begeleiding bij faalangst We geven trainingen om beter om te gaan met faalangst.

Kosten 1e leerjaar € 500: gemiddelde van zes jaar, inclusief alle een- en meerdaagse excursies.

Zittenblijven In het eerste leerjaar kan niet worden gedoubleerd.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Cygnus Gymnasium is een jong gymnasium in een prachtig gebouw. We bieden heel goed onderwijs met moderne hulpmiddelen en een uitdagend programma. Onze examenresultaten zijn uitstekend, de sfeer is gezellig en we zijn heel actief. Er is veel aandacht voor de leerlingen. Leren vinden we leuk en dat doen we onderzoekend, samenwerkend en met eigentijdse voorzieningen. We werken vanuit een elektronische leeromgeving. Iedere leerling beschikt over een laptop. De docent gebruikt een smartboard. We dagen de leerlingen uit te excelleren: in de lessen, in vakoverstijgende projecten, in keuzemodules en tijdens buitenschoolse activiteiten. We hebben veel excursies in binnen- en buitenland. Cygnianen hebben veel te kiezen. In de onderbouw kiezen de leerlingen op donderdagmiddag keuzemodules: Chinees, psychologie, robotica, Spaans, fotografie, kunstgeschiedenis, filosofie, science olympiade etc. In de bovenbouw bieden we veel examenvakken aan, o.a. kunst beeldend, muziek, informatica en filosofie. We werken samen met universiteiten, bijvoorbeeld het AUC. Leerlingen kunnen Fast Lane English kiezen. We hebben maatschappelijke, bedrijfs- en onderzoeksstages. Het Cygnus Gymnasium is een enthousiaste school midden in de samenleving.

dhr. drs. E. van Rijn dhr. drs. T. Peters interconfessioneel 685 bus, tram, trein en metro

Bijzonderheden Huisvesting Het Cygnus Gymnasium is gehuisvest in een prachtig rijksmonument met fantastische voorzieningen als een theaterzaal, fitness en laboratoria. Veiligheid Er is een veilig schoolklimaat. De school voert een actief anti-pestbeleid. Er zijn vertrouwenspersonen. Computers Elke leerling werkt met een eigen laptop. In alle lokalen hangen smartboards. Buitenschoolse activiteiten Na schooltijd zijn er leuke activiteiten: toneel, feesten, muziekavonden, cultuurworkshops en sportactiviteiten. Reizen We bezoeken regelmatig buitenlandse steden: Xanten, Lille, York, Keulen, Trier, Berlijn, Londen en Rome. Er zijn uitwisselingsprojecten met buitenlandse partnerscholen. Ouderbetrokkenheid Een actieve ouderraad en ouders in de MR. Algemene ouder- en mentoravonden.

Open dagen ■ ■ ■ ■

Woensdag 15 januari 2014 van 14.00 tot 16.00 uur: Open lesmiddag (voor leerlingen) Woensdag 15 januari 2014 van 19.30 tot 21.30 uur: Open avond (voor leerlingen en ouders) Donderdag 30 januari 2014 van 14.00 tot 16.00 uur: Open lesmiddag (voor leerlingen) Donderdag 30 januari 2014 van 19.30 tot 21.30 uur: Open avond (voor leerlingen en ouders)

Soorten onderwijs Brugklassen

gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

5 29 –


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

67

Damstede Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Rode Kruisstraat 83, 1025 KM Amsterdam Noord 020 635 23 60 damstede@damstede.net www.damstede.mwp.nl Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - kinderen van personeel - leerlingen die hun keuze baseren op de christelijke identiteit van de school. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.

Decanaat De decanen adviseren bij het kiezen van een profiel en bij de beroeps- en studiekeuze. Opvang bij lesuitval Lesuitval wordt voorkomen door het inzetten van vervangende leraren. Extra begeleiding Bijles Nederlands, wiskunde en Engels. Huiswerkbegeleiding Twee keer per week huiswerkklas onder deskundige begeleiding. Daarnaast geven bovenbouwleerlingen voor een klein bedrag bijlessen. Begeleiding bij dyslexie Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring krijgen extra faciliteiten.

Schoolprofiel

Begeleiding bij faalangst Cursussen sociale vaardigheden en faalangstreductie.

Kosten 1e leerjaar € 55: ouderbijdrage € 95: overig

Zittenblijven Door zorgvuldige plaatsing proberen we dit te voorkomen.

Bijzonderheden Huisvesting Damstede heeft een sfeervol gebouw. Onderbouw en bovenbouw hebben een eigen aula, garderobe en kluisjes. Veiligheid Er is een veiligheidscoördinator en er is videobewaking. Damstede heeft een veiligheidsconvenant met de politie. Computers Er zijn meerdere computerlokalen. Voor de bovenbouwleerlingen zijn er werkplekken met computer in de mediatheek.

dhr. drs. B. Amenchar en dhr. drs. G. K. Gumbmann dhr. drs. M. van Dijk oecumenisch 1050 bus 32, 33, 38, 105, 109, 611 en 693

Buitenschoolse activiteiten Sporttoernooien, theaterproductie, muziekavond, talentenjacht, vrijdagmiddagactiviteiten, klassenuitjes en schoolfeesten. Reizen Voor elk leerjaar worden excursies georganiseerd. Het gymnasium gaat naar Leiden, Xanten, Trier en Rome. De bovenbouw heeft een internationale week met reizen naar o.a. Vogezen, Berlijn of Salamanca. Ouderbetrokkenheid Er is een ouderraad en er is een ouderklankbordgroep voor iedere afdeling. Ouders zijn ook vertegenwoordigd in de MR. Verder In het schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met keuzemodules Science, Kunst en Sport. We bieden leerlingen keuzemogelijkheden in het onderwijsprogramma, in aansluiting op hun specifieke interesses en talenten.

Open dagen

schoolwebsite

schoolvo.nl

Contactpersoon brugklas Rector Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Op Damstede kun je een gymnasium-, een atheneumof een havo-diploma halen. In de havo/atheneumklas plaatsen wij leerlingen met een havo of havo/vwo-advies. We hebben een aparte gymnasiumopleiding met een eigen programma en excursies. Damstede biedt een prettige leeromgeving, gericht op resultaat met persoonlijke aandacht voor de leerlingen. In de onder- en bovenbouw krijgen kunst, sport en de exacte vakken een extra accent. We hebben elk jaar een theatervoorstelling. We zijn een ‘Sportactieve School’ met prima mogelijkheden voor topsporters. We hebben diverse bèta-activiteiten zoals de Eco-marathon en Robotica. Damstede is al vele jaren sterk in de exacte vakken en doet mee aan het landelijke excellentprogramma.

■ ■ ■

Vrijdag 31 januari 2014 van 19.00 tot 22.00 uur: Voorlichtingsavond, start programma om 19.30 uur Woensdag 5 februari 2014 van 14.00 tot 15.30 uur: Gymnasiummiddag, aanmelden hiervoor verplicht Zaterdag 15 februari 2014 van 10.00 tot 12.30 uur: Open huis

Soorten onderwijs Brugklassen

havo/atheneum atheneum gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

4 28 1 1 28 1 1 28 1


68

3

Scholen voortgezet onderwijs

Exellius Ravenswaaipad 3, 1106 AW Amsterdam ZO Adres Zuidoost Stadsdeel Telefoon 020 563 30 69 E-mail info@exellius.nl Website www.exellius.nl Openbare Stichting Scholengemeenschap Bestuur Reigersbos

Voorzitter CvB Lid CvB Afdelingsleider Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure

Zittenblijven

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding wordt geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een eigen mentor. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders, geeft individuele en groepsbegeleiding en schakelt het zorgteam in voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden de lessen in de onderbouw vervangen door andere docenten.

Extra begeleiding Bijles Leerlingen kunnen bijlessen krijgen op het gebied van: Nederlands, Engels, Frans en wiskunde. Alle leerlingen krijgen lessen studievaardigheden en sociale vaardigheden. Huiswerkbegeleiding Er is een huiswerkklas. Begeleiding bij dyslexie Er zijn dyslexiespecialisten voor begeleiding aanwezig. Begeleiding bij faalangst De school biedt faalangsttrainingen aan.

Kosten 1e leerjaar

€ 100: werkweek 1e jaar € 65: gymshirt, huur kluisje, extra leermiddelen, vervoerskosten excursies

Schoolprofiel

schoolwebsite

Exellius is een speciale vwo-opleiding binnen scholengemeenschap Reigersbos. Exellius werkt samen met de Universiteit van Amsterdam, het Amsterdams University College, het Amsterdams Medisch Centrum en het Amsterdams Lyceum. Exellius kenmerkt zich door veel extra’s, zoals verdiepingsprogramma’s, waardoor talentvolle vwoleerlingen zich maximaal kunnen ontplooien. Exellius is een officieel erkende WON-school. WON staat voor wetenschapsoriëntatie Nederland. Het onderwijs richt zich met name op succesvol vervolgonderwijs aan een universiteit of hogeschool. Meer informatie over scholengemeenschap Reigersbos kunt u vinden op de betreffende schoolpagina.

Doubleren wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Bijzonderheden Huisvesting Exellius is gehuisvest in het gebouw van scholengemeenschap Reigersbos en beschikt over eigen lokalen, een computerlokaal en een collegezaal. Veiligheid De sfeer op school is open en gemoedelijk. Er is een actief beleid op gebied van orde, rust en veiligheid. Computers ICT is sterk ontwikkeld met digitale schoolborden in alle lokalen, vier ruime computerlokalen en een informatie studiecentrum met 120 moderne computerwerkplekken. Buitenschoolse activiteiten Exellius organiseert sportieve en culturele activiteiten, excursies en werkweken.

dhr. drs. M. Schoon mw. drs. E.W.M. van Nieuwenhuizen mw. drs. A. Kloeze openbaar 40 metro 54 en bus 47

Ouderbetrokkenheid Exellius heeft ouderklankbordgroepen en communiceert regelmatig met ouders. De school heeft een helder beleid ten aanzien van te laat komen en verzuim en een goede communicatie hierover met de ouders. Verder Het onderwijsprogramma van Exellius onderscheidt zich van het reguliere vwo op de volgende onderdelen: 1. Uitbreiding van het aantal vakken met filosofie en logica, wetenschapsoriëntatie en science. 2. Verdieping van de aangeboden lesstof met aandacht voor oorzaak en gevolg, actualiteit en historische ontwikkeling, plaatsing van de lesstof in een brede context. 3. Het aanleren van academische vaardigheden en begrippen. 4. Vakoverstijgende projecten met afsluitende presentaties in de collegezaal.

Open dagen ■ ■

Dinsdag 21 januari 2014 van 09.00 tot 15.00 uur: Groep 8 introductiedag Zaterdag 25 januari 2014 van 10.30 tot 13.30 uur: Open dag

Soorten onderwijs Brugklassen

atheneum

Klassen Leerlingen Brugjaren

2 25 1


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

69

Fons Vitae Lyceum Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Reijnier Vinkeleskade 53, 1071 SW Amsterdam Zuid 020 571 24 12 vandenberg@fonsvitae.nl www.fonsvitae.nl Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. Wij streven naar een adviesverdeling van havo en vwo van 2:3. De school heeft vorig jaar geloot voor havo en havo/vwo.

Brugperiode Mentoraat Per brugklas hebben we twee mentoren die ervoor

zorgen dat de leerlingen zich snel thuis voelen op onze school. Opvang bij lesuitval In principe vallen er geen lessen uit in de brugklassen, uitgezonderd het laatste lesuur. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Middels tutoring. Begeleiding bij dyslexie Bij taalachterstand wordt de juiste interne of externe begeleiding gezocht. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. Begeleiding bij faalangst Tegen een kleine vergoeding is er faalangstbegeleiding.

Schoolprofiel

Rector Afdelingsleider brugklas 1 Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Anders Er is een vaste orthopedagoog.

Kosten 1e leerjaar € 120: ouderbijdrage € 105: werkweek 1e jaar € 60: overig

Zittenblijven Er is in principe geen mogelijkheid om in de eerste klas te doubleren.

Bijzonderheden Huisvesting De school is gevestigd in een gebouw uit 1922. Het gevoel van traditie gecombineerd met de moderne Beta-vleugel uit 2007, en de gymzalen en het muzieklokaal uit 2014 maken de school uniek. Veiligheid We dragen zorg voor een veilige (leer)omgeving. Computers Dit jaar maken alle leerlingen in de brugklas gebruik van een iPad in de lessen.

dhr. drs. D.A. Asser dhr. drs. P.A. van den Berg rooms katholiek 990 tram 3, 5, 12, 24 en schoolbus 612

Buitenschoolse activiteiten Voor de eerste drie leerjaren zijn er in het jaarprogramma alternatieve lesweken opgenomen, waaronder een poëzieproject. Er zijn sportdagen, een schaaktoernooi, een culturele avond, een theaterproductie en soosavonden. Reizen Elke brugklas start het jaar met een kennismakingskamp. Verder zijn er reizen in vrijwel elk leerjaar. Ouderbetrokkenheid Samenwerking tussen leerling, ouders en school is cruciaal. Op de eerste schooldag maken de ouders meteen kennis met de mentor van hun kind. Daarnaast bestaat de mogelijkheid docenten te spreken op de 10-minuten ouderavonden. Er is een betrokken ouderraad. In samenspraak met de ouderraad is er een samenwerkingsovereenkomst tussen leerling, school en ouders opgesteld.

Open dagen schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Fons Vitae lyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium, waar veel waarde wordt gehecht aan een veilig leerklimaat, zodat leerlingen een fijne en doelgerichte schooltijd hebben. In onze begeleiding geven we dat onder meer vorm, door twee mentoren per brugklas. Wij zijn een school waar leerlingen gestimuleerd worden hun talenten te ontwikkelen. Daartoe bieden we een breed aanbod aan vakken, dat zich in de brugklas vertaalt naar de vakken Antieke Cultuur, toneel en techniek. Bovenbouwleerlingen bieden we veel ruimte in het samenstellen van een gewenst vakkenpakket. Daarnaast is er oog voor de bijzonder getalenteerde leerling. Wij bieden deze doelgroep vraaggestuurd onderwijs in de resource room en het scienceproject in de tweede klas aan. Het Fons Vitae lyceum heeft een tweejarige H/V-brugperiode, waarbij de mogelijkheid bestaat om, wanneer de resultaten daarom vragen, de leerling aan het einde van de brugklas al naar twee gymnasium te bevorderen.

■ Woensdag 29 januari 2014 van 15.00 tot 17.30 uur: Open middag ■ Zaterdag 8 februari 2014 van 10.00 tot 12.30 uur: Open dag ■ Woensdag 5 maart 2014 van 13.30 tot 16.00 uur: Lesjesmiddag na opgave (tel. 020 571 24 10) ■ Woensdag 12 maart 2014 van 13.30 tot 16.00 uur: Inschrijfmiddag ■ Woensdag 19 maart 2014 van 13.30 tot 16.00 uur: Inschrijfmiddag

Soorten onderwijs Brugklassen

Klassen Leerlingen Brugjaren

havo/atheneum/gymnasium 6 28 2


70

3

Scholen voortgezet onderwijs

Geert Groote College Amsterdam Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Fred. Roeskestraat 84, 1076 ED Amsterdam Zuid 020 574 58 31 info@ggca.nl www.ggca.nl Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen van een vrijeschool. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Mentoraat De vmbo-t-, havo- en vwobrugklasperiode duurt twee jaar. In deze twee brugjaren heeft elke klas een vaste mentor die in meerdere vakken les geeft. Na het tweede jaar neemt een bovenbouwmentor de klas over, die de leerlingen tot het eind van de schoolloopbaan blijft begeleiden.

Schoolprofiel

Rector Contactpersoon brugklas Richting Onderwijskundig principe Aantal leerlingen Bereikbaar met

Decanaat Er is een vmbo-t-decaan en een Tweede Fase-decaan. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden de vaklessen in de eerste twee leerjaren opgevangen; de eerste twee lesuren (periodeonderwijs) en randuren vervallen. Extra begeleiding Begeleiding bij dyslexie Er is een dyslexiecoach. Extra taalondersteuning De leerlingen worden gevolgd met behulp van Diataal. Begeleiding bij faalangst Er is een faalangst reductietraining binnen school. Er zijn een schoolpsycholoog, schoolarts, maatschappelijk werker en een deskundige die eventueel leerlingen begeleidt in hun rouwproces. Anders Sociale vaardigheidstrainingen worden aangeboden.

Kosten 1e leerjaar

schoolwebsite

schoolvo.nl

‘Worden wie je bent’. In de Vrijeschool staat het unieke van iedere persoon voorop. Onze kleinschalige school heeft een veilig en vertrouwd leerklimaat. Ervaren mentoren begeleiden hun klassen meerdere jaren en hebben hierbij oog voor de individuele ontwikkeling van hun leerlingen. Binnen een tweejarige brugklasperiode combineren wij de vereiste kennis en vaardigheden met kunstzinnige, muzikale en dramatische vorming. De eerste twee lesuren van elke dag is er periode onderwijs: driewekelijks roulerende vakblokken, die leiden tot meer persoonlijke verbinding met en verdieping van de lesstof. Ook de kunstvakken nemen een belangrijke plaats in ons onderwijs. Deze vakken bieden voor elk kind bij uitstek de gelegenheid om zich op persoonlijke en originele wijze te uiten; ze dienen daarmee de individuele ontwikkeling. Naast veel aandacht voor kunstgeschiedenis gaat het hier om vakken als: etsen, hout- en metaalbewerking, textiele werkvormen, linosnijden, boetseren, toneel, boekbinden, maar ook videokunst en techniek. De school beschikt over goede ICT-faciliteiten. Binnen het hechte klassenverband ligt de nadruk op de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Voor wie meer aandacht en begeleiding nodig heeft, de rugzakleerling bijvoorbeeld, is er de structurele zorg.

€ 470: ouderbijdrage € 150: werkweek 1e jaar € 75: borg voor schoolboeken

mw. M. Prins mw. B. Asselbergs algemeen bijzonder vrije school 750 tram 16, 24, metro 50, 51, bus 23 en een aantal streekbusen

Zittenblijven Onze pedagogie is vooral leeftijdgericht, daarbij is zittenblijven in principe niet mogelijk.

Bijzonderheden Huisvesting Wij zijn gevestigd in een onder architectuur gebouwde school met oog voor natuurlijke materialen. We zijn gestart met de uitbreiding van 19 lokalen de oplevering is medio 2014. Veiligheid Wij hebben een veilige en zorgzame leeromgeving. Computers Er zijn meerdere computerlokalen. Reizen Jaarlijks een thema gerichte werkweek. Van boerderij week in de eerste klas tot een kunstreis in de examenklas. Ouderbetrokkenheid Elke klas heeft een of meerdere contactouders die een brugfunctie vervullen tussen de klassenleraar en de ouders.

Open dagen ■ Zaterdag 15 februari 2014 van 10.00 tot 13.00 uur: Introductielessen en informatie ■ Woensdag 19 februari 2014 van 16.00 tot 18.00 uur: Informatie

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-t havo atheneum

Klassen Leerlingen Brugjaren

2 25 2 2 30 2 2 30 2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

71

Gerrit van der Veen College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Gerrit v. d. Veenstraat 99, 1077 DT Amsterdam Zuid 020 679 99 05 info@gerritvdveen.nl www.gerritvdveen.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - leerlingen van de kunstvooropleidingen van Nationaal Ballet, Lucia Marthas en Conservatorium A’dam. De school streeft naar een 50% verhouding tussen havo en vwo leerlingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De mentor speelt een centrale rol in de begeleiding en verzorgt de mentorles waarin studie- en sociale vaardigheden aan bod komen. Decanaat Vanaf de derde klas speelt de decaan een belangrijke rol in de keuze- en loopbaanbegeleiding.

Opvang bij lesuitval Bij lesuitval in klas één en twee wordt de les zoveel mogelijk door een collegadocent overgenomen. Extra begeleiding Bijles Er zijn steunlessen voor taal indien dit nodig blijkt. Alle leerlingen krijgen een half jaar een uur rekenen. Huiswerkbegeleiding Huiswerkhulp wordt geboden door het Huiswerk Instituut Amsterdam (HIA), waar de school intensief mee samen werkt. Begeleiding bij dyslexie Met leerproblemen zoals dyslexie wordt rekening gehouden. Er is een dyslexiebeleid. Begeleiding bij faalangst Er wordt een faalangstreductie- en een examenvreestraining aangeboden na screening. Anders Vijftien geselecteerde en opgeleide leerling-coaches (vierde jaars) begeleiden de brugklasleerlingen.

Bestuur Rector Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Kosten 1e leerjaar € 133: ouderbijdrage € 130: werkweek 1e jaar € 65: eigen bijdrage leermiddelen

Zittenblijven In leerjaar één mag niet gedoubleerd worden, tenzij zwaarwegende redenen, bv. van medische aard, dit noodzakelijk maken. Doubleren in twee opeenvolgende leerjaren is niet toegestaan.

Bijzonderheden Huisvesting De school is gehuisvest in een prachtig, historisch, gerenoveerd gebouw. Er is een mediatheek, een computerlokaal, een aula met theatervoorzieningen, mooie vaklokalen en muziekstudio’s. Veiligheid Leerlingen voelen zich veilig op onze school. Door de kleinschaligheid zijn zij snel op hun gemak. Leerlingen worden vanaf het begin goed begeleid. Leerlingparticipatie wordt gestimuleerd en pesten zeer nadrukkelijk bestreden.

Schoolprofiel

Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs mw. drs E. Veenemans dhr. M. Velu interconfessioneel 842 tram 3, 5, 12, 24, bus 15, metro

Computers Alle lokalen hebben smartboards. Buitenschoolse activiteiten Alle leerlingen nemen deel aan kunstweken, presentaties, theater- en concertbezoek en excursies. Deze vormen een integraal onderdeel van het reguliere lesprogramma. Er zijn theatervoorstellingen, culturele- en open podiumavonden. Er zijn clubs als ‘licht & geluid’, ‘voices of Gerrit’, de schoolkrantredactie, ‘Topscore’ (sport), en een actieve leerlingenraad. Reizen Alle leerlingen gaan in leerjaar één, drie en vijf op een meerdaagse (studie)reis. Ouderbetrokkenheid Er is een actieve ouderraad en iedere klas heeft klassenouders. Verder Indrukken van brugklassers: Tobias: “Het is best zwaar maar superleuk”. Kaoutar: “In de gangen zie je alleen maar vriendelijke gezichten”. Rosa en Flavia: “Je kan jezelf zijn, zonder gepest te worden”. Frandy: “Ik heb nu al veel vrienden, cool!”.

schoolwebsite

Open dagen ■ ■ ■

Dinsdag 14 januari 2014 van 19.00 tot 21.30 uur Woensdag 5 februari 2014 van 13.45 tot 15.45 uur: Open lesmiddag, leerlingen zijn welkom zonder afspraak Donderdag 6 februari 2014 van 19.00 tot 21.30 uur

schoolvo.nl Het Gerrit van der Veen College is een Cultuurprofielschool. Een aantrekkelijke school met leuke leerlingen. Er is aandacht voor elkaar en voor de omgeving. Een goede sfeer, leerlingparticipatie, kunsteducatie en creatieve ontwikkeling zijn belangrijk.

Soorten onderwijs Brugklassen

havo/atheneum havo/atheneum (dansklas)

Klassen Leerlingen Brugjaren

4 29 1 1 29 1


72

3

Scholen voortgezet onderwijs

Hervormd Lyceum West Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur Rector

Hemsterhuisstraat 79, 1065 JX Amsterdam Nieuw-West 020 346 34 56 school@hlw.nl www.hlw.nl Stichting Ceder Groep mw. drs. C.L.C. Neijts

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De mentor is de spil van onze leerlingbegeleiding. In de brugklas bezoekt de mentor de leerlingen en ouders thuis. Gedurende het schooljaar bespreekt de mentor de resultaten van de leerling met de ouders. Daarnaast krijgt elke brugklas begeleiding van twee bovenbouwleerlingen.

Opvang bij lesuitval Bij lesuitval in de onderbouw wordt onder begeleiding jeugdliteratuur gelezen. Extra begeleiding Bijles Er zijn steunlessen voor verschillende vakken voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Huiswerkbegeleiding Leerlingen kunnen op school onder begeleiding hun huiswerk maken. Begeleiding bij dyslexie Alle leerlingen worden getest op dyslexie. Indien nodig krijgen leerlingen hierbij begeleiding van onze Remedial Teacher. Extra taalondersteuning Er is extra taal en rekenen. De leerlingen worden geregeld getoetst op hun vorderingen.

Schoolprofiel

Richting protestants christelijk Aantal leerlingen 850 Bereikbaar met tram 1, 17, bus 18, 63 en metro 50 (station Lelylaan of Postjesweg)

Kosten 1e leerjaar € 125: ouderbijdrage € 100: werkweek 1e jaar € 18: overig € 150: tweetalig vwo

Zittenblijven Doubleren in de brugklas is in principe niet toegestaan.

Bijzonderheden Huisvesting Het Hervormd Lyceum West beschikt over een modern en kleurrijk schoolgebouw gelegen aan het Sloterpark. Veiligheid De pedagogisch conciërge ziet toe op orde en aanwezigheid en neemt indien nodig direct contact op met de ouders. Computers De school beschikt over een mediatheek/open leercentrum en drie computerlokalen. De lokalen zijn voorzien van een beamer en/of smartboard.

Buitenschoolse activiteiten Er zijn excursies, culturele en sportactiviteiten (w.o. Topscore), schoolfeesten en (buitenlandse) reizen voor alle leerjaren. Ouderbetrokkenheid Het HLW heeft een actieve ouderraad met vertegenwoordiging in de MR. Verder TTO: Het HLW is een erkende TTO Junior School. Minimaal de helft van de lessen op het Tweetalig vwo wordt in het Engels gegeven. TTO wordt afgesloten met een Europees erkend certificaat. VBS: Het HLW is een Vecon Business School. Leerlingen in de havo kunnen lessen volgen gericht op bedrijfskunde en ondernemerschap. Er wordt hiervoor intensief samengewerkt met het hbo. Chinees: Op het HLW kan Chinese les worden gevolgd. Daarnaast zijn er verrijkingslessen: schaken, science, mediawijsheid, robotica.

Open dagen ■ ■ ■

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Hervormd Lyceum West is een christelijke school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. Op onze school heerst een prettige sfeer waar docenten en leerlingen elkaar kennen en respecteren. We werken met een beproefd onderwijsconcept waarbij we veel eisen van de leerlingen maar ook veel extra’s bieden. Onze school daagt leerlingen uit om meer uit zichzelf te halen en hun grenzen te verleggen. Dit doen we door het bieden van persoonlijke begeleiding, kansklassen, extra opleidingen (tweetaling vwo en Vecon Business School) en extra vakken zoals Chinees en verrijkingslessen. Wij streven ernaar voor iedere leerling een zo hoog mogelijk niveau te bereiken.

Donderdag 9 januari 2014 van 19.30 tot 21.30 uur: Algemene informatieavond Woensdag 22 januari 2014 van 19.30 tot 21.30 uur: Algemene informatieavond Dinsdag 18 februari 2014 van 19.30 tot 21.30 uur: Extra informatieavond

Soorten onderwijs Brugklassen

mavo (vmbo-t) havo-kansklas havo vwo-kansklas atheneum/gymnasium tweetalig atheneum/gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

2 28 1 1 28 1 2 28 1 1 28 1 1 28 1 1 24 1


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

73

Hervormd Lyceum Zuid Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam Zuid 020 662 79 83 burgklas@hlz.nl www.hlz.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - kinderen van personeel - leerlingen die hun keuze baseren op de christelijke identiteit van de school. Wij streven naar de volgende verdeling van adviezen: 46 havo, 66 havo/vwo en 56 vwo. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De mentor is het eerste contact tussen ouders en school. Ouderejaars leerlingen spelen als brugklascoach een

belangrijke rol. Kennismakingproject drie dagen naar de jeugdherberg te Egmond. Decanaat Intensieve begeleiding van de studie- en beroepskeuze. Opvang bij lesuitval In leerjaar 1, 2 en 3 is er bij lesuitval opvang door een docent. In de hogere leerjaren zelfstudie via de elektronische leeromgeving. Extra begeleiding Bijles Voor een laag tarief is er bijles op school. Huiswerkbegeleiding Voor wie dat nodig heeft, is er een stilteklas. Begeleiding bij dyslexie Het HLZ werkt vanuit het beleidsplan dyslexie. Er is een basisprogramma op maat.

Schoolprofiel

Bestuur Rector Afdelingsleidster brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Extra taalondersteuning Test van het taalniveau in de brugklas. Zo nodig in niveaugroepen extra ondersteuning. Begeleiding bij faalangst Zo nodig faalangstreductie training. Anders In klas 1 zijn er het gehele jaar door twee lesuren per week voor studie- en sociale vaardigheden. In de andere jaarlagen is er één mentorles per week. Bedrijfsstage voor vwo 5 en havo 4. In vwo 4 en havo 3 maatschappelijke stages. Het HLZ is deelnemer aan The International Award For Young People. Dit is een karaktervormend sociaal en sportief programma voor leerlingen van klas 3 en hoger.

Kosten 1e leerjaar € 149: ouderbijdrage € 147: werkweek 1e jaar € 100: overig

Zittenblijven Zittenblijven is in het eerste leerjaar niet toegestaan.

Bijzonderheden

Veiligheid Het HLZ is een veilige, sociale school. Dat betekent prettige omgangsvormen, zorg en aandacht voor elkaar. Leerlingen leveren per leerjaar een actieve bijdrage aan een goed doel. Zij beheren hun sociaal portfolio. Computers Computerlokaal, mediatheek en diverse vaklokalen met voldoende computers. Buitenschoolse activiteiten Film maken, “Grenzeloos Lekker” kookwedstrijd in de Kookfabriek. V5 Waddenmilieuproject op Texel. In het derde leerjaar en hoger: De International Award For Young People. In alle leerjaren diverse culturele activiteiten. Reizen Naar Berlijn, Parijs, Londen, Rome, Barcelona en Avignon. Internationale uitwisselingen met scholen in Frankrijk, Duitsland en Polen. Ouderbetrokkenheid Actieve ouderraad. Ouderchatavonden, thema-avond. In de bovenbouw driehoeksgesprekken tussen mentor, leerling en ouder.

Huisvesting Monumentaal gebouw uit 1934. De goed geoutilleerde sportaccommodatie ligt onder de tuin van de school.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Stichting Ceder Groep dhr. drs. R.M.A. Camphuijsen mw. C. Blom protestants christelijk 928 tram 5, 24, bus 65 en schoolbus 512 Abcoude

Het Hervormd Lyceum Zuid is een kleine, veilige en overzichtelijke school in een karakteristiek, monumentaal gebouw. Ouderejaars leerlingen begeleiden als brugklascoaches de brugklasleerlingen. Dit past binnen onze opvatting over een veilige school, waarin samenwerken en samenleven met prettige omgangsvormen centraal staan. Wie meer kan, krijgt meer. We bieden ruime verrijkingslessen: Chinees, Spaans, Latijn, filosofie, schaken, toneel, film. Op het gymnasium hebben we in elke jaarlaag speciale projecten met in klas 3 een reis naar Avignon en in klas 5 een reis naar Rome. HLZ biedt een veilige leeromgeving met plezierige klasgenoten en betrokken medewerkers. Een school waar je mag zijn, wie je bent.

Open dagen ■ Maandag 20 januari 2014 van 19.00 tot 21.30 uur ■ Dinsdag 18 februari 2014 van 19.00 tot 21.30 uur

Soorten onderwijs Brugklassen

havo/atheneum gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

5 28 1 1 28 –


74

3

Scholen voortgezet onderwijs

Hogelant Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Duinluststraat 20, 1024 VK Amsterdam Noord 020 634 47 37 info@hogelant.nl www.hogelant.nl Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs en dhr. G. Braaksma

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats aangeboden of spannen wij ons tot het uiterste in om de leerling te bemiddelen naar een andere school.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een mentor, het eerste aanspreekpunt, ook voor ouders. Decanaat Een schoolloopbaanbegeleider helpt bij het schakelen met en het zoeken naar de meest geschikte vervolgopleiding.

Opvang bij lesuitval Het lesrooster heeft geen tussenuren. Bij ziekte worden de lessen overgenomen. Zo nodig wordt het rooster aangepast met een vrij uur aan het begin of einde van de dag. Extra begeleiding Bijles Hogelant is een zorgschool. De lessen zijn aangepast aan het niveau van de individuele leerling. Extra hulp is mogelijk in en buiten de les. Huiswerkbegeleiding Tijdens de mentorlessen komt de ‘kunst’ van het huiswerk leren en maken aan de orde. Leerlingen kunnen op school blijven om huiswerk te maken. Hogelant geeft studiehulp uren.

Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Begeleiding bij dyslexie Hogelant begeleidt leerlingen met dyslexie. Zij worden getraind in het voorkomen van taalfouten en kunnen bij repetities extra tijd krijgen. Hogelant heeft het LCN (Lees Centrum Noord). Met de hier aangeboden leesmethode kunnen leerlingen hun leesniveau verhogen. Begeleiding bij faalangst Onder schooltijd wordt, indien nodig, faalangst reductietraining gegeven. Anders Er is extra aandacht voor het rekenonderwijs en begrijpend lezen. Verder wordt zo nodig in kleine groepjes training gegeven in sociale vaardigheden.

Kosten 1e leerjaar € 75: ouderbijdrage

Schoolprofiel

Zittenblijven Leerlingen blijven op Hogelant in de regel niet zitten. Is het niveau na een leerjaar te laag dan wordt samen met de ouders naar een passende oplossing gezocht.

Bijzonderheden Huisvesting De school heeft een grondig gerenoveerd gebouw. Er is

interconfessioneel 100 Bus 33 en 37 halte Dijkmanshuizenlaan en bijna autovrij via de fietspaden van Noord

een technieklokaal, een grote gymzaal en er zijn twee computerlokalen. Veiligheid Hogelant is een kleine overzichtelijke en dus veilige school. Tijdens de pauzes zijn de docenten bij de leerlingen. Iedereen blijft, ook tijdens de pauzes, op het schoolterrein. Computers Er zijn digiborden, twee computerlokalen waar ICT lessen worden gegeven en de vakken Nederlands, rekenen en wiskunde digitaal worden ondersteund. Buitenschoolse activiteiten Er is veel aandacht voor cultuur. We bezoeken voorstellingen en tentoonstellingen. Ook op school worden kunstprojecten aangeboden. Verschillende middagen kunnen leerlingen sporten bij Topscore. Vier maal per jaar zijn er weken met extra activiteiten. Ouderbetrokkenheid Ouders kunnen in het leerlingvolgsysteem dagelijks de vordering van hun kind bijhouden. Naast themaavonden worden ouders vier maal per jaar uitgenodigd om over de vorderingen van hun kind te praten.

schoolwebsite

Open dagen

schoolvo.nl

Hogelant is een kleine, gezellige en overzichtelijke vmbo ZORGschool voor leerlingen met een leerachterstand en verbaal corrigeerbare gedragsproblemen. De leerlingen krijgen les in kleine groepen op het niveau van klas 1 en 2 van het vmbo. Binnen en buiten de klas is er hulp bij het leren. Na maximaal 2 jaar worden de leerlingen ‘geschakeld’ met scholen waar ze hun opleiding vervolgen en hun diploma kunnen halen. Er is een PLUS klas voor leerlingen die verder willen maar het vmbo niveau niet halen. Verder hebben wij een AKA mbo niveau 1 klas in huis. Hogelant heeft een goede gymzaal en een kantine. Wij organiseren de STOP klas voor Noord. Ons moderne gebouw is aangepast aan het onderwijs van vandaag.

■ ■

Dinsdag 4 februari 2014 van 19.00 tot 21.00 uur: Open avond met informatie en demonstraties Woensdag 5 februari 2014 van 13.00 tot 16.00 uur: Open lesmiddag met uitleg over onze mogelijkheden en werkwijze

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-schakel + lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren

2

15

2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

75

Hubertus Vakschool – VOvA Reinaert de Vosstraat 27, 1055 CL Amsterdam Adres West Stadsdeel Telefoon 020 579 71 90 info@hubertusvakschool.nl E-mail Website www.checkdehubertusvakschool.nl www.hubertusvakschool.nl Bestuur Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)

Schoolleiding Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Horeca, Toerisme, Brood & Banket, Tweetalig onderwijs (TTO)

Extra begeleiding Bijles Er is bijles of remedial teaching. Huiswerkbegeleiding Tweemaal per week na schooltijd is er een huiswerkklas. In de les is er aandacht voor het maken van huiswerk, dat gebeurt zoveel mogelijk in de les. Anders Steunlessen voor taal, rekenen en ‘rots en water’ (weerbaarheidstraining).

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Er is wekelijks een mentoruur. De mentor zorgt voor het aanleren van sociale

en studievaardigheden en huiswerkstrategie. Decanaat Er is een decaan voor de keuzebegeleiding van leerjaar twee naar drie: basis of kader en horeca, bakkerij of toerisme. De decaan verzorgt ook de doorstroming naar het mbo: 98% van onze leerlingen gaat rechtstreeks naar de Hotelschool van het ROC van Amsterdam. Opvang bij lesuitval Zoveel mogelijk worden de lesroosters ingekort of worden lessen overgenomen.

Schoolprofiel

dhr. G.S. Bosch, dhr. R. Versteeg dhr. C.H.U. Buskermolen algemeen bijzonder 290 tram 12, 14, bus 15, 64, 18 en trein (Sloterdijk)

Kosten 1e leerjaar

€ 90: werkweek 1e jaar € 120: kleding en activiteiten

Zittenblijven Leerlingen blijven niet in de 1e klas zitten.

Bijzonderheden Huisvesting Sfeervol en professioneel ingericht gebouw. Veiligheid Wij letten op elkaar.

schoolwebsite

schoolvo.nl

De Hubertus Vakschool heeft een lange traditie als leerschool voor de horeca, bakkerij en toerisme. We noemen ons ‘De lekkerste school van Nederland’! Vanaf het eerste leerjaar zijn de kook, bak- en serveerlessen gericht op zelfstandig functioneren en ouderwets vakmanschap. Belangrijk is een dienstverlenende werkhouding en er is veel aandacht voor omgangsvormen en sociale vaardigheden. We doen mee met culinaire wedstrijden. We hebben al een aantal Nederlandse hoofdprijzen binnen gesleept. Ook is er een top-kook-klas en een top-patisserie-klas met masterclasses door mensen uit het bedrijfsleven. Na leerjaar drie kiezen leerlingen tussen horeca, brood & banket en toerisme. Ze zijn verantwoordelijk voor onze eigen bakkerswinkel, restaurant, keuken, de informatiebalie en het magazijn. Voor de kaderberoepsgerichte leerweg is er Tweetalig onderwijs (TTO). De voertaal bij een aantal vakken is Engels. In de derde klas doen de leerlingen een internationaal Engelstalig Anglia examen. In het bedrijfsleven staat de school hoog aangeschreven. De Hubertus Vakschool maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

Computers Leerlingen onderhouden een eigen site: www. hubertusvakschool.nl. De school heeft wifi en leerlingen gebruiken in bepaalde lessen tablets. Buitenschoolse activiteiten Sportdagen, techniekweek, theaterdag, vakwedstrijden. Bezoeken: Hanos, Artis, La Place en musea. Reizen Werkweek voor eerstejaars. Vierdejaars gaan naar België en Londen. Ouderbetrokkenheid Actieve oudercommissie. Drie inspraakavonden voor ouders, leerlingen en docenten. Leerlingenraad. Verder Maatschappelijke stage voor 2e klassen. Derde klassen lopen drie weken vakgerichte stage. Sfeerproeven? In ons lesrestaurant kun je terecht voor een lunch of diner. Wij bieden workshops voor ouders. Twitter: @LekkersteSchool. Facebook: delekkersteschool.

Open dagen ■ Donderdag 23 januari 2014 van 18.00 tot 20.30 uur: Open avond ■ Dinsdag 18 maart 2014 van 18.00 tot 20.30 uur: Open avond ■ Dinsdag 8 april 2014 van 14.00 tot 17.00 uur: Inloopmiddag

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k met en zonder lwoo tweetalig vmbo-k vmbo-b-k vmbo-sector: economie

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 17 2 1 20 2 4 17 2


76

3

Scholen voortgezet onderwijs

Huygens College Adres 2e C. Huygensstraat 31, 1054 NN Amsterdam Stadsdeel West Telefoon 020 788 08 80 E-mail huygens@huygens-college.nl Website www.huygens-college.nl

Bestuur Directeur Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure

Extra begeleiding Bijles Enkele docenten geven extra bijles. Er wordt samengewerkt met verschillende buitenschoolse instanties voor o.a. huiswerkbegeleiding. Huiswerkbegeleiding Alle leerlingen volgen wekelijks een huiswerkuur. Extra taalondersteuning De uren Nederlands zijn uitgebreid om extra taalondersteuning te geven. Vanuit het taalbeleid wordt er aandacht aan taal besteed binnen alle vakken. Begeleiding bij faalangst Bij faalangst wordt faalangst reductietraining aangeboden. Anders Er wordt extra ondersteuning gegeven in rekenen. Alle leerlingen krijgen projecten die te maken hebben met sociale vaardigheden

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De mentor (kerndocent) geeft in de onderbouw meerdere vakken aan een klas en heeft extra tijd om de klas te begeleiden.

Decanaat Er zijn twee decanen die hulp geven bij het kiezen van een sector. In leerjaar 1 en 2 krijgen de leerlingen ook lessen in keuzebegeleiding waarin ze kennismaken met verschillende beroepen Opvang bij lesuitval Er is zoveel mogelijk vervanging door een andere docent.

Schoolprofiel

Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs dhr. R. de Haan dhr. P. Schütt interconfessioneel 545 tram 1, 3, 12, 7, 17

Kosten 1e leerjaar € 107: ouderbijdrage € 120: werkweek 1e jaar

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Huygens College is een kleine vmbo-school met de sector economie voor alle leerwegen. Zorg & Welzijn wordt ook aangeboden in de theoretische leerweg. De school werkt aan de vernieuwingen in het vmbo en zorgt ervoor dat leerlingen kunnen kiezen uit een breed, interessant en uitdagend onderwijsaanbod waarin ook aspecten uit diverse sectoren aan bod komen. Naast het onderwijsaanbod wordt veel aandacht besteed aan het gevoel van veiligheid door het aanbod van diverse projecten op het gebied van sociale vaardigheden. Elk schooljaar krijgen meerdere leerlingen met een kaderadvies van de basisschool, van ons de kans om toch vmbo-t te volgen. Dat gebeurt halverwege leerjaar 1 of bij de overgang naar leerjaar 2. Goede eindexamenresultaten (96% geslaagd in 2013) laten zien dat onze leerlingen succesvol hun schoolloopbaan hebben doorlopen. Naast de aandacht voor leervakken en de leerlingbegeleiding, spelen sport en kunsteducatie een belangrijke rol. Leerlingen kunnen naast het gewone lesprogramma in alle leerjaren ook kiezen voor de sportklas. Leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leerweg kunnen in de bovenbouw ook kiezen voor de vmbo-ICT-route. De school is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

Zittenblijven Alleen bij hoge uitzondering en indien er sprake is van bijzondere omstandigheden,

kan in leerjaar 1 gedoubleerd worden.

Bijzonderheden Huisvesting Het Huygens is gevestigd in een modern en overzichtelijk gebouw. Veiligheid We zijn een veilige school met duidelijke regels en voldoende toezicht. Computers Er zijn meerdere computerlokalen. Buitenschoolse activiteiten Er zijn veel buitenschoolse activiteiten. Op sport- en kunstgebied worden diverse projecten aangeboden naast sport- en kunstdagen. De leerlingenraad organiseert de schooldisco. Reizen Leerjaar 1 gaat naar Overasselt en leerjaar 2 gaat naar Zuid-Limburg voor de werkdagen. Leerjaar 4 kan bij voldoende belangstelling kiezen voor een reis naar een van de Europese hoofdsteden. Ouderbetrokkenheid Er is een ouderraad die ook betrokken is bij diverse schoolactiviteiten.

Open dagen ■ ■ ■ ■

Woensdag 5 februari 2014 van 15.00 tot 17.30 uur Woensdag 5 februari 2014 van 19.00 tot 21.00 uur Dinsdag 18 februari 2014 van 15.00 tot 17.30 uur Dinsdag 18 februari 2014 van 19.00 tot 21.00 uur

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b + lwoo vmbo-b-k met en zonder lwoo vmbo-t met en zonder lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren

1 5 2

vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn

16 18 18

2 2 2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

77

Hyperion Lyceum – VOvA Tolhuisweg 6, 1031 CL Amsterdam Adres Stadsdeel Noord Telefoon 020 579 72 20 E-mail info@hyperionlyceum.vova.nl Website www.checkhethyperionlyceum.nl www.hyperionlyceum.nl Bestuur Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)

Schoolleider Coördinator eerste klas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Leerlingen met een vwo-advies en een cito-score van 545 of hoger of een NIOscore van 118 of hoger zijn automatisch toelaatbaar. Bij een cito-score in het overleggebied van 540 t/m 544 wordt aanvullend getoetst. Bij overaanmelding wordt geloot.

Mentoraat Iedere klas heeft een mentor en krijgt mentorlessen. Alle eerste klassen krijgen een +Mentor. Deze mentor heeft veel tijd om de klas goed te kunnen begeleiden. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval zijn er invallessen of worden de tussenuren omgeroosterd. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Er is een ouder-initiatief gestart voor huiswerkbegeleiding op school.

Begeleiding bij dyslexie Dyslexiekaart, extra tijd en toetsen in Arial 12.

Schoolprofiel

schoolwebsite

schoolvo.nl

‘Nihil volentibus arduum’: voor wie wil is niets te moeilijk! Het Hyperion Lyceum is een school voor vwo+, met een gymnasium- en een atheneumopleiding. De school heeft een prachtige locatie vlakbij het IJ en is gemakkelijk te bereiken vanuit Noord en vanaf het Centraal Station met de pont. Het eerste jaar is een brugperiode. In de tweede klas kiezen leerlingen voor atheneum+ of gymnasium. Ons onderwijs geeft leerlingen de intellectuele bagage om een kritisch burger te worden met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Het is een kleine school waar leerlingen zich snel thuis voelen. Alle leerlingen werken elke periode aan een groot vakoverstijgend project ingericht volgens de richtlijnen van Project Based Learning. Het Hyperion biedt een open, toegankelijke en veilige sfeer waarin creatief en vakoverstijgend onderwijs wordt aangeboden. De school heeft leuke tradities zoals de Hyperion lezingen, Saint Patrick’s day en het verkleed naar school komen tijdens Halloween. We zijn een gezonde school met één keer in de maand Stoute Vrijdag. Hyperion Lyceum maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

Kosten 1e leerjaar € 240: ouderbijdrage

Zittenblijven Op het Hyperion Lyceum mag je niet in de eerste klas en niet twee keer binnen drie jaar blijven zitten.

Bijzonderheden Huisvesting Wij hebben een tijdelijk gebouw op Overhoeks. Komend jaar zullen we gaan uitbreiden. Veiligheid Het Hyperion Lyceum is een kleine school waar iedereen elkaar kent en zich veilig kan voelen. Wij voeren een actief anti-pest beleid en er heerst een informele sfeer tussen leerlingen en docenten. Computers Alle lokalen hebben uitgebreide faciliteiten, zoals smartboards en wifi. Er zijn laptops beschikbaar voor de lessen en wij bieden het vak Lifestyle Informatics aan.

mw. drs. I.E. Klink dhr. drs. H. Schoonheim openbaar 351 bus 38 en de pont Buiksloterveer

Buitenschoolse activiteiten Sporttoernooien, schoolkoor, theaterproductie en een schoolkrant. Ieder jaar organiseren we voor leerlingen een symposium, zijn er speciaal op bètavakken gerichte excursies en ook theater en musea worden bezocht. Reizen In de eerste klas ga je op kamp. Tijdens het schooljaar vinden er diverse vakexcursies plaats en in de toekomst bezoeken we Rome, Berlijn of Londen. Ouderbetrokkenheid Er is een betrokken klankbordgroep van ouders die overlegt met de schoolleider. Verder Wij werken samen met vier zelfstandige gymnasia van Amsterdam en het Amsterdams Lyceum. Wij bieden drie nieuwe vakken aan: Logica en Argumentatieleer, Lifestyle Informatics en Grote Denkers. Er wordt bij de moderne vreemde talen gewerkt met examens die een internationaal erkend certificaat opleveren; Delf, Cervantes, Goethe en Cambridge.

Open dagen ■ 20 t/m 24 januari (behalve woensdag 22 januari) Bezoekmiddagen voor groep 8-leerlingen in Amsterdam-Noord (aanmelden via je school) ■ Donderdag 16 januari 2014 van 19.30 tot 21.30 uur: Open avond ■ Zaterdag 18 januari 2014 van 10.00 tot 14.00 uur: Open dag ■ Woensdag 12 februari 2014 van 14.00 tot 16.00 uur: Lesjesmiddag

Soorten onderwijs Brugklassen

atheneum+/gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

5 27 1


78

3

Scholen voortgezet onderwijs

Iedersland College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Dr. Jan van Breemenstraat 1, 1056 AB Amsterdam West 020 408 12 04 iedersland@iederslandcollege.nl www.iederslandcollege.nl Stichting ZAAM, Interconfessioneel

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft zijn eigen mentor. Deze is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor verwijst zo nodig door naar de afdelingsleider, zorgcoördinator of directeur.

Decanaat De decaan adviseert de leerlingen en de ouders over de pakket- en beroepskeuze en organiseert voorlichtingsbijeenkomsten. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval wordt er voor vervanging van de docent gezorgd. Leerlingen worden in principe niet naar huis gestuurd. Extra begeleiding Bijles Extra leerlingenzorg is er altijd binnen de klas. Op donderdag het 1e uur krijgen de leerlingen van de onderbouw extra zorg en ondersteuning.

Schoolprofiel

Voortgezet Onderwijs Directeur mw. E. A. Lefrandt Afdelingsleider onderbouw mw. M. Kleverlaan Afdelingsleider bovenbouw mw. S. Ciurca interconfessioneel Richting Aantal leerlingen 245 Bereikbaar met metro 50, tram 13 en bus 18

Huiswerkbegeleiding Op maandag- en donderdagmiddag wordt er huiswerkbegeleiding gegeven. Begeleiding bij dyslexie Voor leerlingen met dyslexie volgen wij het protocol voor VO. Leerlingen met ernstige leesproblemen krijgen een aangepast programma met eventueel extra hulp en extra tijd. Vanzelfsprekend wordt deze informatie door de mentor met de ouders van de leerling besproken. Op school is ook een orthopedagoog werkzaam. Begeleiding bij faalangst In leerjaar 1 wordt aan iedere klas faalangsttraining aangeboden. Anders Verder geven we op school weerbaarheidstraining en motorische remedial teaching. Drie dagen per week is de schoolmaatschappelijk werker aanwezig om leerlingen te begeleiden.

Bijzonderheden Veiligheid De school biedt een veilige omgeving. Door haar kleinschaligheid zijn de leerlingen niet anoniem. Er is veel toezicht. Computers In elk lokaal hebben we computers voor hulp en/of voor dyslecten. Ook is er in elk lokaal een smartbord om de leerlingen visueel te ondersteunen. Buitenschoolse activiteiten Introductiedag, Topscore, sportdagen, schoolfeest, cultuureducatie, kamp en schoolreisje. Reizen Leerjaar 1: drie dagen Texel. Leerjaar 2: één dag Walibi. Leerjaar 3: drie dagen Ardennen. Leerjaar 4: drie dagen Parijs. Ouderbetrokkenheid Er is een ouderraad.

Kosten 1e leerjaar € 50: ouderbijdrage € 120: werkweek 1e jaar

Zittenblijven Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen leerlingen blijven zitten. schoolwebsite

schoolvo.nl

Iedersland College is een kleine vmbo-school met 245 leerlingen. Leerlingen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben kunnen bij ons terecht. Iedersland College biedt veel extra ruimte voor de persoonlijke begeleiding. Wij houden rekening met de individuele verschillen en steunen leerlingen in hun basisbehoeften: competentie, relatie en autonomie. We gaan hierbij uit van de mogelijkheden die elke leerling bezit, maar waar het om allerlei redenen niet optimaal gebruik van kan maken. Wij willen leerlingen succeservaringen laten opdoen voor een positief zelfbeeld. Veiligheid en vertrouwen tussen leraar en leerling zijn essentieel voor persoonlijke ontwikkeling. Iedersland College werkt planmatig aan het vergroten van het zelfvertrouwen van leerlingen en het herstel van motivatie om te leren. Hiervoor zijn het pedagogische klimaat en het op niveau aanbieden van de leerstof van grote betekenis.

Open dagen ■ Woensdag 22 januari 2014 van 16.00 tot 19.00 uur ■ Donderdag 6 februari 2014 van 17.00 tot 20.00 uur

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b + lwoo vmbo-k + lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren

4 1

vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn

16 16

2 2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

79

Ignatiusgymnasium Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Jan van Eijckstraat 47, 1077 LH Amsterdam Zuid 020 676 38 68 info@ignatiusgymnasium.nl www.ignatiusgymnasium.nl Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als overgangsregeling voor de afschaffing van voorrangsregels geldt dat bij gelijke geschiktheid uitsluitend broertjes en zusjes van op 1 augustus 2010 zittende leerlingen voorrang krijgen. Bij een Cito-score in het overleggebied van 540 t/m 544 wordt aanvullend getoetst. Bij overaanmelding wordt geloot. De school heeft vorig jaar geloot.

Mentoraat Elke klas wordt begeleid door een mentor, ondersteund door twee co-mentoren (bovenbouw-leerlingen). Voor ouders is er in elke jaarlaag een informatieavond en twee keer per jaar een avond met tienminuten gesprekken. Opvang bij lesuitval Tussenuren worden overgenomen door een andere docent.

Schoolprofiel

Rector Conrector Afdelingsleider klas 1 Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding In de vakles en in de mentorles is aandacht voor studievaardigheden. Bovenbouwleerlingen geven bijles aan leerlingen die dit nodig hebben. Begeleiding bij dyslexie Faciliteiten bij toetsen.

Kosten 1e leerjaar € 135: ouderbijdrage € 135: werkweek 1e jaar € 98: overig

Zittenblijven Een leerling mag niet tweemaal in het hetzelfde leerjaar of in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Doubleren in klas 1 kan alleen in geval van bijzondere omstandigheden.

Bijzonderheden Huisvesting We werken in een prachtig vernieuwd gebouw op een fijne plek in Amsterdam. In dit gebouw hebben we onze visie op onderwijs ook ruimtelijk vorm kunnen geven.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het St.Ignatiusgymnasium is een relatief kleine school voor leerlingen die plezier hebben in leren. Wij bieden een uitdagend onderwijsprogramma met ruimte om te excelleren. De lessen van zeventig minuten maken het mogelijk om actief met de stof aan de slag te gaan. Samenwerken, onderzoek doen en het presenteren van resultaten heeft bij veel vakken een belangrijke rol. ICT-faciliteiten bieden hierbij ondersteuning. In de onderbouw bieden we als extra vak X8 aan, gebaseerd op onderwerpen uit de bètavakken met de nadruk op onderzoeken en ontwerpen. De klassieke talen en de klassieke cultuur bieden bij verschillende onderdelen een verrijkend perspectief. De moderne vreemde talen hebben een hoog niveau. In de bovenbouw bieden we veel verschillende keuzevakken aan. Een inspirerend leerklimaat, een veilige sfeer met ruimte en aandacht voor verschillen tussen leerlingen zijn al jaren de basis voor zeer goede resultaten.

mw. A.M. Swenneker mw. drs. A.C.C. Konings mw. S. Padding rooms katholiek 802 tram 5, 24, bus 15, 65 en de schoolbus uit Abcoude

Computers De school heeft goede ICT faciliteiten: een draadloos netwerk in de hele school, ca. 300 computers en in alle lokalen een Smartbord. Buitenschoolse activiteiten Culturele en sportieve activiteiten zien wij als een belangrijk onderdeel van ons onderwijsprogramma. We organiseren culturele uitstapjes, sportmiddagen, podiumavonden en een jaarlijkse schoolstrijd. Leerlingen kunnen buiten de les meedoen aan het koor, het orkest, de debatclub, de toneelproductie of aan de lessen Spaans en Chinees. Leerlingen met bijzondere ambitie worden uitgedaagd om in de bovenbouw met het Honours-programma mee te doen. Reizen Excursies naar: Bergen aan Zee (1), Wadden (2) Ardennen (4), Italië/Griekenland (5) en Parijs/Berlijn (6). Ouderbetrokkenheid Het Ignatius heeft een actieve oudervereniging met klankbordgroepen per jaarlaag. Twee ouders hebben zitting in de medezeggenschapsraad.

Open dagen ■ Vrijdag 10 januari 2014 van 19.30 tot 22.00 uur: Open avond voor leerlingen en ouders ■ Woensdag 15 januari 2014 van 14.00 tot 16.00 uur: Proeflessen voor leerlingen en vakpresentaties voor ouders ■ Vrijdag 17 januari 2014 van 19.30 tot 22.00 uur: Open avond voor leerlingen en ouders

Soorten onderwijs Brugklassen

gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

5 29 –


80

3

Scholen voortgezet onderwijs

IJburg College 1 Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Pampuslaan 1, 1087 HP Amsterdam Oost 020 344 30 00 info@ijburgcollege.nl www.ijburgcollege.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij aanmelding voeren wij met elke leerling en ouder een kennismakingsgesprek dat mede bepaalt of wij de geschikte school zijn. We nemen voor elke leerroute evenveel leerlingen aan. Dus 50 vmbo-bk, 50 vmbo-gt, 50 havo en 50 vwo. Kinderen en hun ouders kiezen bewust voor onze leergemeenschap en vernieuwend onderwijs. Bij gelijke geschiktheid hebben

de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen van (traditionele) vernieuwingsscholen (jenaplan, dalton, montessori, ontwikkelingsgericht en natuurlijk leren). Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot door een notaris. Onze school heeft vorig jaar geloot voor vmbo-b/k, vmbo-gt, vmbo-t/h. Leerlingen melden zich aan voor het IJburg College. Zij kunnen een voorkeur aangeven voor IJburg College 1 of IJburg College 2.

Schoolprofiel

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het IJburg College is een leergemeenschap met twee vestigingen en één visie: alle leerlingen zoveel mogelijk laten leren over zichzelf en de wereld om hen heen. Wij dagen alle leerlingen uit om op hun eigen niveau het beste uit zichzelf te halen. Iedere leerling heeft eigen leervoorkeuren en in ons onderwijsconcept houden wij rekening met deze individuele verschillen. Op het IJburg College leren leerlingen van en met elkaar en leren zij zoveel mogelijk in échte situaties. Elke leerling krijgt de aandacht die hij nodig heeft. De thuisbasis van elke leerling en het vertrekpunt voor het leerproces is de veilige leeromgeving van de stamgroep en de deelschool. Wij besteden speciale aandacht aan taal en rekenen, maar ook aan talentontwikkeling en brede vorming. Daarom leiden wij onze leerlingen op met een zo breed mogelijk uitstroomprofiel en bieden wij hen veel keuzemogelijkheden op het gebied van kunst & cultuur, maatschappelijke oriëntatie, technologie en duurzaamheid. Brugperiode: In de onderbouw zitten de leerlingen twee jaar in een deelschool van maximaal 200 leerlingen. Daar hebben zij afwisselend les op hun eigen niveau en in gemixte lesgroepen.

Bestuur Directeur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Brugperiode Mentoraat Leerlingen werken in stamgroepen van ongeveer vijftien leerlingen. De mentor komt op huisbezoek om kennis te maken. Minstens twee keer per jaar voeren de leerling, mentor en ouders een ontwikkelingsgesprek. Decanaat Vanuit onze opvatting over leren in de werkelijkheid maken de leerlingen vanaf het begin kennis met beroepen en vervolgopleidingen. Wij gaan veel naar buiten en halen experts naar binnen. Leerlingen doen bijna elk jaar een stage. Opvang bij lesuitval De lessen gaan altijd door. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Onderbouwleerlingen kunnen drie keer per week na schooltijd in hun deelschool onder begeleiding aan opdrachten werken. Anders Alle leerlingen worden intensief begeleid door hun mentor. Leerlingen die extra uitdaging aan kunnen krijgen verdiepingsopdrachten. Bij minder makkelijk lerende

SSvABVOIJ dhr. Lou Brouwers algemeen bijzonder 1135 fiets, tram 26 en bus 66

kinderen (bijvoorbeeld bij faalangst, dyslexie) kan de mentor in overleg met ouders en leerling het onderwijs aanpassen.

Kosten 1e leerjaar € 450: ouderbijdrage

Zittenblijven In principe doen leerlingen het schooljaar niet over.

Bijzonderheden Huisvesting We zitten in ons fantastische nieuwe gebouw aan het Theo van Goghpark. Veiligheid Veiligheid staat in onze leergemeenschap centraal. Computers Het IJburg College is een digitale school. Elke leerling werkt met een laptop of tablet. Reizen Elk jaar (meerdaagse) excursies en buitenlandse reizen. Ouderbetrokkenheid Betrokkenheid van ouders/ verzorgers is vanzelfsprekend. De contacten van school met ouders/verzorgers lopen via de mail.

Open dagen ■ Woensdag 5 februari 2014 van 18.30 tot 21.30 uur: Voor leerlingen met een havo/vwo advies ■ Woensdag 19 februari 2014 van 18.30 tot 21.30 uur: Voor leerlingen met een vmbo advies

Soorten onderwijs Brugklassen

Klassen Leerlingen Brugjaren

vmbo-b-k-g-t/havo/atheneum 8 25 2 vmbo-sectoren: intersectoraal, economie, landbouw, techniek, en zorg & welzijn


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

81

IJburg College 2 Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Locatie op Zeeburgereiland Oost 020 344 30 00 info@ijburgcollege.nl www.ijburgcollege.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij aanmelding voeren wij met elke leerling en ouder een kennismakingsgesprek dat mede bepaalt of wij de geschikte school zijn. We nemen voor elke leerroute evenveel leerlingen aan. Dus 50 vmbo-t, 50 vmbo-t/havo, 50 havo en 50 havo/vwo. Kinderen en hun ouders kiezen bewust voor onze leergemeenschap en vernieuwend onderwijs. Bij gelijke geschiktheid heb-

ben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen van (traditionele) vernieuwingsscholen (jenaplan, dalton, montessori, ontwikkelingsgericht en natuurlijk leren). Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot door een notaris. Onze school heeft vorig jaar geloot voor vmbo-g/t, vmbot/h. Leerlingen melden zich aan voor het IJburg College, zij kunnen wel een voorkeur aangeven voor IJburg College 1 of IJburg College 2.

Schoolprofiel

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het IJburg College is een leergemeenschap met twee vestigingen en één visie: alle leerlingen zoveel mogelijk laten leren over zichzelf en de wereld om hen heen. Wij dagen alle leerlingen uit om op hun eigen niveau het beste uit zichzelf te halen. Iedere leerling heeft eigen leervoorkeuren en in ons onderwijsconcept houden wij rekening met deze individuele verschillen. Op het IJburg College leren leerlingen van en met elkaar en leren zij zoveel mogelijk in échte situaties. Elke leerling krijgt de aandacht die hij nodig heeft. De thuisbasis van elke leerling en het vertrekpunt voor het leerproces is de veilige leeromgeving van de stamgroep en de deelschool. We besteden speciale aandacht aan taal en rekenen, maar ook aan talentontwikkeling en brede vorming. Daarom leiden wij onze leerlingen op met een zo breed mogelijk uitstroomprofiel en bieden wij hen veel keuzemogelijkheden op het gebied van kunst & cultuur, maatschappelijke oriëntatie, technologie en duurzaamheid. Brugperiode: In onze onderbouw zitten de leerlingen twee jaar lang in een deelschool van maximaal 200 leerlingen. Daar hebben zij afwisselend les op hun eigen niveau en in gemixte lesgroepen.

Bestuur Directeur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Brugperiode Mentoraat Leerlingen werken in stamgroepen van ongeveer vijftien leerlingen. De mentor komt op huisbezoek om kennis te maken. Minstens twee keer per jaar voeren de leerling, mentor en ouders een ontwikkelingsgesprek. Decanaat Vanuit onze opvatting over leren in de werkelijkheid maken de leerlingen vanaf het begin kennis met beroepen en vervolgopleidingen. Wij gaan veel naar buiten en halen experts naar binnen. Leerlingen doen bijna elk jaar een stage. Opvang bij lesuitval De lessen gaan altijd door. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Onderbouwleerlingen kunnen drie keer per week na schooltijd in hun deelschool onder begeleiding aan opdrachten werken. Anders Alle leerlingen worden intensief begeleid door hun mentor. Leerlingen die extra uitdaging aan kunnen krijgen verdiepingsopdrachten. Bij

SSvABVOIJ dhr. Lou Brouwers algemeen bijzonder 550 tram 26 en bus 37

minder makkelijk lerende kinderen kan de mentor in overleg met ouders en leerling het onderwijs aanpassen.

Kosten 1e leerjaar € 450: ouderbijdrage

Zittenblijven In principe doen leerlingen het schooljaar niet over.

Bijzonderheden Huisvesting Tijdelijk gebouw op het Zeeburgereiland. In 2014 start de bouw van de nieuwe school. Veiligheid Veiligheid staat in onze leergemeenschap centraal. Computers Het IJburg College is een digitale school. Elke leerling werkt met een tablet. Reizen Elk jaar (meerdaagse) excursies en buitenlandse reizen. Ouderbetrokkenheid Betrokkenheid van ouders/ verzorgers is voor ons vanzelfsprekend. Contacten van school met ouders/verzorgers lopen via de mail.

Open dagen ■ Woensdag 5 februari 2014 van 18.30 tot 21.30 uur Voor leerlingen met een havo/vwo advies. Locatie open avond: IJburg 1, Pampuslaan 1, Amsterdam ■ Woensdag 19 februari 2014 van 18.30 tot 21.30 uur: Voor leerlingen met een vmbo advies. Locatie open avond: IJburg 1, Pampuslaan 1, Amsterdam

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-t/havo

Klassen Leerlingen Brugjaren

8 25 2

vmbo-sectoren: economie, landbouw, techniek en zorg & welzijn


82

3

Scholen voortgezet onderwijs

IVKO Rustenburgerstraat 15, 1074 EP Amsterdam Adres Zuid Stadsdeel Telefoon 020 597 93 60 E-mail info@ivko.msa.nl Website www.ivko.nl Stichting Montessori Scholengemeenschap Bestuur Amsterdam

Directeur Contactpersoon brugklas Richting Onderwijskundig principe Aantal leerlingen Bereikbaar met

dhr. Jules Jansen mw. Sylvia Ruisendaal algemeen bijzonder Montessori 475 Vanaf CS: tram 4, 25 halte Ceintuurbaan/Van Woustraat

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen die nu op een montessori-basisschool zitten - leerlingen van een jenaplanbasisschool - leerlingen die nu op een kunstmagneetschool zitten. Wij verwachten van onze leerlingen interesse in meerdere kunstvakken, geschiktheid voor het montessorionderwijs en geconcentreerd kunnen werken in grotere leerdomeinen. Wij streven naar een gelijke verdeling van vmbo-t en havo-leerlingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Mentoraat De mentor is de eerste contactpersoon voor leerlingen en ouders. Wekelijks besteedt de groepsmentor aandacht aan studievaardigheden, zelfstandig werken, voortgang studie en sociale ontwikkeling. De mentor wordt hierin bijgestaan door een individuele mentor. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden lessen zoveel mogelijk opgevangen. Daarnaast kunnen leerlingen, onder begeleiding, zelfstandig werken in een domein. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Op school wordt via instituut ‘Studiekring’ betaald huiswerkbegeleiding aangeboden. Verder wordt huiswerk gemaakt tijdens keuzewerktijd (KWT). Tijdens KWT kun-

nen leerlingen extra uitleg en begeleiding krijgen van een docent. Ook kan een leerling gemiste lesstof inhalen of een toets maken. Begeleiding bij dyslexie Door het montessori systeem krijgen leerlingen veel individuele aandacht. Al onze docenten zijn in staat om onze dyslectische leerlingen te begeleiden (elke docent is een taaldocent). Docenten krijgen hiervoor extra ondersteuning. Extra taalondersteuning Aan het begin van het schooljaar worden al onze eersteklassers gescreend op begrijpend lezen en woordenschat Nederlands. Leerlingen die zwak scoren op één of beide onderdelen krijgen extra hulp tijdens de Taalklas.

mogen leerlingen soms de eerste of tweede klas overdoen.

Schoolprofiel

Kosten 1e leerjaar € 225: ouderbijdrage € 175: werkweek 1e jaar

Zittenblijven Zitten blijven in de onderbouw wordt zoveel mogelijk beperkt. In speciale gevallen

Bijzonderheden Huisvesting We zitten in een nieuw schoolgebouw vlakbij de Amstel. Dit pand heeft grote leerdomeinen met instructieruimtes waar leerlingen aan het werk kunnen in een inspirerende werkomgeving. Daarnaast zijn er veel aparte kunstlokalen. Veiligheid Het IVKO is een kleine, vriendelijke school en dat willen we graag blijven. Buitenschoolse activiteiten IVKO-leerlingen gaan veel op pad naar tentoonstellingen, festivals, voorstellingen en andere kunstzinnige activiteiten. Ouderbetrokkenheid Een actieve betrokkenheid van ouders stellen we zeer op prijs! Onze ouders zijn actief in de DMR en de ouderresponsgroep.

Open dagen schoolwebsite

schoolvo.nl

Het IVKO is een montessorischool met een sterk kunstprofiel. Leerlingen halen bij ons een mavo- en/of een havodiploma. De school biedt naast de reguliere vakken veel kunstvakken aan zoals drama, film, fotografie, mime, dans, mode & textiel, muziek, theatervormgeving, tekenen en handvaardigheid. De school werkt aan de hand van een montessorididactiek. Leerlingen en docenten gaan op gelijkwaardige wijze met elkaar om. Het IVKO is nu al een paar jaar een landelijk erkende CultuurProfielschool. Veel kunst en cultuur op het IVKO dus met de klemtoon op zelf maken en doen!

■ ■ ■ ■ ■

Vrijdag 24 januari 2014 van 19.00 tot 21.30 uur: Open avond Zaterdag 25 januari 2014 van 11.00 tot 14.00 uur: Open dag Woensdag 5 februari 2014 van 15.00 tot 16.30 uur: Open lesmiddag Woensdag 12 februari 2014 van 15.00 tot 16.30 uur: Open lesmiddag Woensdag 19 februari 2014 van 15.00 tot 16.30 uur: Open lesmiddag

Soorten onderwijs Brugklassen

mavo (vmbo-t)/havo

Klassen Leerlingen Brugjaren

4 28 2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

83

Kolom praktijkcollege De Atlant Teilingen 4, 1082 JS Amsterdam Adres Stadsdeel Zuid 020 644 72 90 Telefoon E-mail info@de-atlant.nl Website www.de-atlant.nl Bestuur Stichting Kolom

Directeur Adjunct directeur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure

Begeleiding bij faalangst De ontwikkeling van een positief zelfbeeld staat centraal binnen ons onderwijs. Anders Wij hebben een dojo, waarin wij kleine groepen leerlingen begeleiden bij hun sociaal emotionele ontwikkeling. Wij werken op dit gebied onder andere samen met Circus Elleboog.

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats aangeboden op onze school of spannen wij ons tot het uiterste in om te bemiddelen naar een andere school.

Brugperiode Mentoraat Iedere groep heeft, naast de praktijkdocenten, zijn vaste leerkracht Algemeen Vormend Onderwijs (AVO). Deze AVO-leerkracht is tevens mentor van zijn of haar groep en eerste aanspreekpunt voor de leerling en zijn ouders/verzorgers. Decanaat Binnen het praktijkonderwijs kennen wij geen decanaat, maar stagebegeleiders. Praktijkonderwijs leidt toe naar arbeid. In een aantal gevallen kunnen er ook branche-opleidingen ver-

zorgd worden middels ROCtrajecten. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden leerlingen opgevangen door leerkrachten, die op dat moment geen groep hebben. Indien deze er niet zijn, worden groepen verdeeld over de andere leerkrachten. Mocht er geen andere mogelijkheid zijn, dan worden leerlingen naar huis gestuurd. Zij krijgen dan altijd een briefje mee en kunnen, als zij dat willen, naar huis bellen. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Leerlingen krijgen na overleg tussen ouders en mentor huiswerk mee. Begeleiding bij dyslexie Binnen ons praktijkonderwijs is standaard aandacht voor individuele leervragen. Extra taalondersteuning Onze jongeren kunnen binnen en buiten de mentorgroepen extra taalondersteuning krijgen.

Schoolprofiel

Kosten 1e leerjaar € 125: ouderbijdrage

Zittenblijven De mogelijkheden van de jongeren zijn de maat. Wij kennen geen systeem van zittenblijven.

Bijzonderheden Huisvesting De Atlant is een goed uitgeruste school in een mooi gebouw. Wij kiezen bewust voor een kleinschalige school van rond de tweehonderd leerlingen. Wij beschikken over een gebouw met praktijkvakken in de richting techniek, zorg/welzijn, magazijn/ winkel en groen, een kantine en een mooie gymzaal.

dhr. R. van der Vaart dhr. P. Altena oecumenisch 201 tram 5, 51 en bus 59, 62,158, 175

Veiligheid Veiligheid krijgt een centrale plaats door de beperkte grootte van onze school. Computers De school heeft een modern computernetwerk. Buitenschoolse activiteiten Onze lessen spelen zich ook voor een belangrijk deel af buiten het schoolgebouw. Hierbij kan gedacht worden aan leerwerkplaatsen, arbeidstrainingen, stages, lessen vrijetijdsbesteding en lessen culturele vorming. Reizen De school organiseert regelmatig excursies in het kader van arbeidstoeleiding en vrije tijdsbesteding, maar ook voor vakken als creatieve en kunstzinnige vorming. Ouderbetrokkenheid De Atlant vindt het van groot belang dat ouders/ verzorgers betrokken zijn bij het leerproces van hun kind/ pupil.

schoolwebsite

Open dagen

schoolvo.nl

Kolom Praktijkcollege de Atlant is een zelfstandige en kleinschalige school voor praktijkonderwijs. Door middel van veel praktijkvakken en stage begeleiding, bereiden wij onze leerlingen voor op, arbeid en vervolgonderwijs. De Atlant biedt veel sociaal-emotionele begeleiding aan leerlingen met als doel een zelfstandig bestaan op te bouwen. Bovendien hecht onze school veel belang aan een goede leerlingenzorg.

■ ■

Woensdag 22 januari 2014 van 13.30 tot 17.00 uur: Ouders en verzorgers kunnen de school bekijken, meedoen aan workshops en voorlopig aanmelden Woensdag 12 februari 2014 van 13.30 tot 17.00 uur: Ouders en verzorgers kunnen de school bekijken, meedoen aan workshops en voorlopig aanmelden

Soorten onderwijs Brugklassen

praktijkonderwijs

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 17 –


84

3

Scholen voortgezet onderwijs

Kolom praktijkcollege Het Plein Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Jan de Louterpad 5, 1063 ME Amsterdam Nieuw-West 020 480 10 48 school@het-plein.net www.het-plein.net Stichting Kolom

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats aangeboden op onze school of spannen wij ons tot het uiterste in om te bemiddelen naar een andere school.

Mentoraat Minimaal twee uur per dag les van de eigen mentor en intensieve begeleiding. Opvang bij lesuitval Er is vervanging en opvang in andere groepen. In een uiterst geval is er een roosteraanpassing. Extra begeleiding Bijles Een onderwijsprogramma dat is afgestemd op individuele leerbehoeften.

Schoolprofiel

Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Huiswerkbegeleiding In alle leerjaren wordt zo nodig door de mentor huiswerkbegeleiding geboden. Begeleiding bij dyslexie Met computerprogramma’s kunnen leerlingen met een dyslexieverklaring of leeszwakke leerlingen, extra getraind worden in hun lees- en spellingsvaardigheden. Extra taalondersteuning Er wordt taalondersteuning aangeboden bij de leerstof van de praktijkvakken. Anders Het Plein biedt: faalangsttraining, sociale vaardigheidstraining en weerbaarheidstraining. Daarnaast jeugd EHBO, bromfietsrijbewijs en rijvaardigheidstraining voor de auto bij voldoende animo.

Kosten 1e leerjaar € 25: ouderbijdrage € 15: kluis en kopieën € 95: schoolreis

Zittenblijven

schoolwebsite

schoolvo.nl

Praktijkcollege Het Plein is een prettige, kleinschalige en goed gestructureerde school voor Praktijkonderwijs in Amsterdam (Geuzenveld). De leerlingen krijgen op deze school volop de aandacht en zorg die zij nodig hebben. Iedere leerling werkt op zijn/haar eigen niveau, waardoor hij/zij alle kansen krijgt voor een volgende stap in zijn/haar ontwikkeling. Het maatwerkprogramma voor de bovenbouw is daar een voorbeeld van. Theorie en praktijk zijn op de school in goed evenwicht: de lessen kennen veel variatie en ook buiten het lesprogramma zijn er veel activiteiten. Op het Plein werkt een hecht, flexibel en professioneel team van onderwijzend en ondersteunend personeel goed samen. De veelzijdigheid en diversiteit in het team komen ook de leerlingen ten goede. De resultaten van de leerlingen van Het Plein zijn prachtig: driekwart van de leerlingen rondt de schoolperiode af met een Kwaliteit1-certificaat. Ook een optimale nazorg hoort hierbij. Door nauwe samenwerking met vervolgopleidingen, zoals op het ROC, vervolgen veel leerlingen hun opleiding en vergroten daarmee hun kansen in de samenleving.

Op Het Plein volgen alle leerlingen een onderwijsprogramma op maat, afgestemd op de individuele leerbehoeften van de leerling. Hierdoor is zittenblijven niet aan de orde.

algemeen bijzonder 200 tram 13, 14, 7 en bus 19, 64

Bijzonderheden Huisvesting De school is gehuisvest in een modern hoofdgebouw en een dependance op zeer korte loopafstand. Veiligheid Leerlingen dienen zich veilig te voelen. Daar wordt zeer veel aandacht aan besteed. Mentoren en directie staan open voor vragen en bieden hulp waar nodig. Onze gebouwen en inrichting voldoen aan de laatste veiligheidseisen. Computers Alle theorielokalen zijn voorzien van digitale schoolborden. Wij beschikken over laptops voor leerlingen en een draadloos netwerk. Bij de vakgebieden Nederlands, Engels en rekenen wordt gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving. Buitenschoolse activiteiten Werksimulatie in bedrijven en instellingen en culturele activiteiten. Reizen Voor de onderbouw in Nederland en voor de bovenbouw naar het buitenland, bij voldoende deelname. Ouderbetrokkenheid Eenmaal per jaar een algemene ouderavond. Daarnaast drie maal contact met ouders over het rapport en ontwikkelplan.

Open dagen ■ Woensdag 22 januari 2014 van 14.00 tot 16.00 uur ■ Woensdag 19 februari 2014 van 14.00 tot 16.00 uur

Soorten onderwijs Brugklassen

praktijkonderwijs

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 12 –


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

85

Kolom praktijkcollege De Dreef Dubbelink 3, 1102 AL Amsterdam Zuidoost Adres Stadsdeel Zuidoost 020 519 50 70 Telefoon E-mail admindedreef@kolom.net Website www.dedreef.net Stichting Kolom Bestuur

Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats aangeboden op onze school of spannen wij ons tot het uiterste in om te bemiddelen naar een andere school.

Mentoraat Alle leerlingen op onze school hebben een vaste mentor. De dag start en eindigt in de mentorgroep. De mentor is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.

Opvang bij lesuitval Bij ziekte worden de lessen zoveel mogelijk overgenomen of er wordt een andere oplossing binnen de school gezocht. Extra begeleiding Bijles Wij geven onderwijs op maat. Indien er wel behoefte aan begeleiding is dan wordt dit zoveel mogelijk onder schooltijd gedaan. Huiswerkbegeleiding Bijna al het werk wordt op school gedaan. Bij het incidenteel meegeven van huiswerk kunnen de leerlingen een beroep doen op de mentor en/of andere begeleiding. Begeleiding bij dyslexie Indien nodig is er externe begeleiding. Extra taalondersteuning In het lesprogramma zijn onderdelen opgenomen voor extra taalondersteuning. Begeleiding bij faalangst De mentoren besteden dagelijks in hun lesprogramma aandacht aan leefstijl (sociale vaardigheidslessen)

Schoolprofiel

schoolwebsite

schoolvo.nl

De Dreef is een school voor leerlingen die graag met hun handen werken en die beter leren in de praktijk, dan in theorie. Als een leerling onze school verlaat heeft hij of zij geleerd om een goede werknemer te zijn. Met de schoolcertificaten en het portfolio kunnen ze aan de slag bij een bedrijf om daar het vak verder te leren. In enkele gevallen is er de mogelijkheid om na 4 leerjaren al door te stromen naar een vervolgopleiding. Ons onderwijs is gebaseerd op de Big Picture Learning filosofie. Dit is een sterk geïndividualiseerde vorm van onderwijs die leidt tot minder verzuim, een veiligere leeromgeving en een betere doorstroming naar de arbeidsmarkt. Het gaat om onderwijs waarin de begrippen relatie, relevantie en resultaten van belang zijn. De interesse van de leerling wordt middels maatschappij en onderwijsproces gestimuleerd en uitgebouwd. Onze praktijkvakken bestaan uit; Techniek (hout, mechanisch en bouw) Verzorging (koken, kinderopvang en haarverzorging) en Horeca. Bij de stages wordt uitgegaan van de behoefte en interesse van de leerling zelf, zij worden gestimuleerd zelf een stageplek te vinden. Op De Dreef is een intern zorgteam aanwezig met deskundigen op het gebied van onderzoek, advisering en begeleiding. Eventuele zorgvragen worden besproken. Het team biedt ondersteuning op het gebied van toelating, intelligentie, gedragsproblemen, sociaal emotioneel functioneren leerachterstanden etc.

Kosten 1e leerjaar € 25: ouderbijdrage € 75: werkweek 1e jaar

algemeen bijzonder 165 metro 50, 53, 54 (10 minuten lopen) en bus 44, 45, 175 (2 minuten lopen)

Zittenblijven Dit komt niet voor op De Dreef doordat de leerlingen onderwijs op maat krijgen.

Bijzonderheden Huisvesting In februari 2014 verhuizen wij naar een nieuw gebouw aan de Alexander Dumalaan 3. Veiligheid De school heeft een veiligheidscoördinator die de veiligheid in en om de school bewaakt. Computers De leerlingen krijgen les in computervaardigheden. Buitenschoolse activiteiten Leerlingen hebben de mogelijkheid deel te nemen aan o.a. Topscore (sportactiviteit). Honkbal is historisch verweven met onze school. De Dreef is hard op weg dé sport-praktijkschool van Nederland te worden. Reizen Het eerste jaar gaan de leerlingen drie dagen op schoolkamp. Ouderbetrokkenheid Wij geven les volgens de ‘Big Picture Learning’ methode waarbij ouderbetrokkenheid van groot belang is. de school heeft een medezeggenschapsraad en een ouderraad.

Open dagen ■ Zaterdag 18 januari 2014 van 11.00 tot 14.00 uur ■ Woensdag 12 maart 2014 van 13.00 tot 18.00 uur: Locatie; nieuw schoolgebouw

Soorten onderwijs Brugklassen

praktijkonderwijs

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 14 –


86

3

Scholen voortgezet onderwijs

Kolom praktijkcollege Noord Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Oostzanerdijk 139, 1035 EX Amsterdam Noord 020 630 11 99 administratie@kpcn.nl www.kpcn.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats aangeboden op onze school of spannen wij ons tot het uiterste in om te bemiddelen naar een andere school.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft zijn eigen mentor en co-mentor. Met name in de onderbouw hebben de leerlingen zo veel mogelijk les van hun mentor.

Decanaat De stagebegeleiders van de school zoeken stageplekken in het bedrijfsleven en begeleiden de leerlingen hierbij. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden de leerlingen verdeeld of wordt een andere oplossing binnen de school gezocht. Extra begeleiding Begeleiding bij faalangst Dat een leerling een positief zelfbeeld heeft is erg belangrijk, dit staat centraal binnen ons onderwijs. Het pedagogisch klimaat van de school werkt hier sterk aan mee. Wij geven ook sociale vaardigheidstrainingen.

Schoolprofiel

Bestuur Stichting Kolom Directeur dhr. S. de Ridder Adjunct directeur dhr. D. Goktekin oecumenisch Richting Aantal leerlingen 199 Bereikbaar met bus 35, 36 en 37 (halte Oost zanerdijk)

Anders We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. In de school werkt een zorgcoördinator, orthopedagoog, Ouder-Kind-Adviseur (OKA), gedragsdeskundige en een jeugdarts. Wij werken met de leefstijl-methode, alle medewerkers zijn hiervoor getraind.

Kosten 1e leerjaar € 25: ouderbijdrage € 125: overig € 20: borg kluisje

Zittenblijven Leerlingen volgen een individueel leertraject waarbij zittenblijven in principe niet voorkomt.

Bijzonderheden Huisvesting Een prettig, ruim en nieuw gebouw aan de rand van Amsterdam Noord, goed bereikbaar met OV. Het straalt veiligheid en een aangename sfeer uit. Veiligheid Er is een samenwerkingsafspraak met de politie in Amsterdam-Noord. Wij

schoolwebsite

schoolvo.nl

De leerling ontwikkelt zich in een prettige en veilige sfeer met respect voor elkaar. In het mooie, nieuwe schoolgebouw is de veilige en gemoedelijke sfeer te herkennen. Iedere leerling heeft een individueel ontwikkelingsplan. De resultaten worden iedere 12 weken besproken met de ouders en leerling. Dan wordt er voor de nieuwe periode samen een nieuw plan gemaakt. Het lesprogramma is gericht op zelfredzaamheid, arbeid en ‘vrije tijd’. Daarnaast is ‘leren door doen’ een belangrijk uitgangspunt. In de onderbouw zijn er praktijkvakken zoals techniek, ICT, groen, beeldende vorming en verzorging. In de onder- en bovenbouw zijn er interne stages o.a. horeca, sport en facilitaire dienst. In de bovenbouw zijn er stages in het bedrijfsleven. De begeleiding van leerlingen is direct, mentorgericht. De belangrijkste opdracht van onze school is om leerlingen, na een aangename en zinvolle schoolperiode, een passend vervolg te bieden: verder leren en/ of werken.

hechten veel waarde aan het veiligheidsgevoel van leerlingen en leerkrachten. De leraren kennen alle leerlingen. Computers Er zijn één of meer computers per lokaal, er zijn twee ICT-lokalen en ieder AVOlokaal heeft een digibord. Buitenschoolse activiteiten Sportdagen, voetbal- en basketbaltoernooi en wekelijks activiteiten als streetdance, voetbal, basketbal, kickboksen, badminton, percussie en zwemmen. Reizen In alle leerjaren zijn er excursies en schoolreizen. Ouderbetrokkenheid Oudercontacten vinden wij heel belangrijk. Elk schooljaar is er een kennismakingsavond en iedere twaalf weken zijn er gesprekken met ouders en leerling over het individuele ontwikkelingsplan. Verder In het 4e jaar kunnen de leerlingen verschillende cursussen volgen en certificaten behalen zoals VCA (Veiligheid ), SVH (horeca) en een bromfiets-rijbewijs.

Open dagen ■ ■

Dinsdag 14 januari 2014 van 13.15 tot 14.45 uur: Rondleiding door een leerling, informatie en bezoek aan praktijklessen Donderdag 30 januari 2014 van 13.15 tot 14.45 uur: Rondleiding door een leerling, informatie en bezoek aan praktijklessen

Soorten onderwijs Brugklassen

praktijkonderwijs

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 16 –


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

87

Kopklas Contactadres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur Contactpers.

Baden Powellweg 305j, 1069 LH Amsterdam Noord, West, Oost, Zuidoost 06 2095 6777 info@kopklasamsterdam.nl www.kopklasamsterdam.nl Stichting AMOS mw. M. Keuning

Schoolprofiel

Wat is de kopklas? De kopklas is een extra jaar onderwijs voor leerlingen die aan het eind van groep 8 nog achterstanden hebben bij Nederlandse taal. Door deze achterstand kunnen de leerlingen nog niet uitstromen naar MAVO, HAVO of VWO, terwijl ze daar wel de capaciteiten, inzet en motivatie voor hebben. Door in het kopklasjaar vooral veel aandacht te besteden aan de Nederlandse taal, maken leerlingen een veel betere start. Voor wie? De Kopklas is bedoeld voor meertalige leerlingen en onder bepaalse voorwaarden ook voor autochtone kinderen met een taalachterstand, bijvoorbeeld door verblijf in het buitenland. Motivatie en een goede studiehouding zijn zeer belangrijk. Wat biedt de Kopklas? – grotere kansen op een goede schoolopleiding – les in een kleine groep gemotiveerde leerlingen – werken aan een stevige basis van de Nederlandse taal – minder risico van schooluitval. Wat zijn de toelatingscriteria? – de leerling heeft cognitieve mogelijkheden voor mavo, havo of vwo – een sterke motivatie om te leren – meertalige leerling (de meeste leerlingen zijn gewoon in Nederland geboren) – er is een achterstand op taal, de rekenvaardigheden zijn goed – toets resultaten wijzen uit dat de leerling vooral op het gebied van de Nederlandse taal achterstand heeft – laag schoolverzuim en de ouders zijn betrokken – de leerling heeft geen problemen op sociaal-emotioneel gebied, dyslexie of andersoortige problemen – leerling is geboren na 1 augustus 2000.

schoolwebsite

Belangstelling? Als u op grond van het kopklasprofiel denkt dat uw kind een kopklasleerling is, ga dan zo snel mogelijk het gesprek aan met de leerkracht van uw kind.

De kopklas heeft zes locaties: – De Nieuwe HAVO (voorheen Bredero) – Hervormd Lyceum West – IJburg College 1 – IJburg College 2 – Pieter Nieuwland College – Scholengemeenschap Reigersbos

Aanmeldingsprocedure Het aanmelden voor de kopklas gebeurt door de basisschool. De basisschool meldt de leerling aan door het aanmeldingsformulier (zie website) te mailen naar info@kopklasamsterdam.nl. Dit kan al vanaf 1 oktober. Na aanmelding wordt de leerling uitgenodigd voor de toetsronde. Heeft de leerling de toetsronde met positief resultaat doorlopen, dan volgt een gesprek met de basisschool over o.a. de toets resultaten, motivatie en gedrag. Tenslotte beslist de toelatingscommissie of de leerling wordt toegelaten. Leerlingen die voor 31 januari aangemeld zijn, krijgen uiterlijk 10 maart te horen of ze toelaatbaar zijn. Per klas worden maximaal 15 leerlingen geplaatst. Er wordt gestreefd naar plaatsing op locatie in de buurt van het woonadres. Voor elke toe-

laatbare leerling is in principe een plek. Mogelijk wordt de kopklas in schooljaar 20142015 uitgebreid met een extra locatie.

Kosten 1e leerjaar € 100: ouderbijdrage

Zittenblijven De kopklas duurt één jaar. Zittenblijven is niet mogelijk in de kopklas. Na de Kopklas gaat de leerling naar de Brugklas.

Bijzonderheden Ouderbetrokkenheid Tussen 12 mei en 20 juni 2014 worden de ouders en leerling uitgenodigd voor kennismaking met de leerkracht en de definitieve inschrijving. Wij verwachten van ouders dat zij de leerling thuis ondersteunen en dat zij betrokken zijn bij de schoolontwikkeling van de leerling.

Open dagen De Nieuwe HAVO (voorheen Bredero) ■ Zie pagina 96 Hervormd Lyceum West ■ Zie pagina 72 IJburg College ■ Zie pagina 80 Pieter Nieuwland College ■ Zie pagina 100 Scholengemeenschap Reigersbos ■ Zie pagina 102

Soorten onderwijs Brugklassen

kopklas (jaar 2013-2014)

Klassen Leerlingen Brugjaren

6

15


88

3

Scholen voortgezet onderwijs

LUCA Praktijkschool – VOvA Javaplantsoen 24, 1095 CS Amsterdam Adres Oost Stadsdeel Telefoon 020 579 71 50 info@lucapraktijkschool.vova.nl E-mail Website www.checkdelucapraktijkschool.nl www.lucapraktijkschool.nl Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) Bestuur

Praktijkonderwijs en NT2 voor pro

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, bieden wij de leerling een plaats aan op onze school of spannen ons tot het uiterste in de leerling te bemiddelen naar een andere school.

Brugperiode Mentoraat De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor geeft zoveel mogelijk les in de eigen klas. De mentor neemt contact op met thuis als dat nodig is. Opvang bij lesuitval Zoveel mogelijk worden de lesroosters ingekort of worden lessen overgenomen.

mw. T. Jegen Schoolleider mw. A. Joosen Zorgcoördinator algemeen bijzonder Richting Aantal leerlingen 160 Bereikbaar met tram 7, 14, bus 37 (halte Soembawastraat)

Extra begeleiding Anders Leerlingen worden intensief begeleid door het zorgteam. Regelmatig hebben de leerlingen een individueel gesprek met hun mentor. Periodiek overleg met het Zorg Advies Team over leerlingen die extra zorg behoeven. En verder: SOVAtraining, extra taalondersteuning en begeleiding bij faalangst.

Kosten 1e leerjaar

Schoolprofiel

€ 95: Introductieweek, excursies, schoolreis en activiteiten.

Zittenblijven Leerlingen blijven in principe niet zitten.

Bijzonderheden

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het LUCA is een kleine school voor praktijkonderwijs. Er is veel aandacht voor de individuele leerling. We volgen de leerlingen in hun interesses en mogelijkheden. Het LUCA biedt zoveel mogelijk praktijkvakken aan. Het schoolgebouw in Amsterdam Oost is net helemaal verbouwd en sluit goed aan bij ons onderwijs. Zo geeft het LUCA koken, techniek, zorg en een interne stage. We brengen leerlingen sociale vaardigheden bij, maar ook vaardigheden als werk voorbereiden, problemen oplossen, veilig of milieubewust werken, en het aannemen van de juiste houding in een team. Ook hun oriëntatie op de (arbeids)toekomst gaat het best op een praktische manier. Daarom is er veel aandacht voor de beroepsrichtingen: werken in de keuken, in een winkel, in de zorg en in een technisch beroep. Het praktijkonderwijs leidt toe naar de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding in het mbo (niveau 1). In leerjaar drie begint de arbeidstraining. Er wordt stage gelopen in een bedrijf onder begeleiding van een docent. In het vierde leerjaar lopen de leerlingen twee dagen per week stage. Het onderwijs van het LUCA wordt mede gefinancierd door het Europees sociaal fonds. LUCA Praktijkschool maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

Huisvesting Sinds 2012 is de school gevestigd aan het Javaplantsoen. De school is geheel vernieuwd en sluit aan bij de eisen van het onderwijs. Veiligheid De school is klein en overzichtelijk. ‘Iedereen kent iedereen’.

Buitenschoolse activiteiten Er zijn excursies en sportdagen. Het LUCA is een sportactieve school en doet mee aan Topscore: Vier dagen per week kan er na schooltijd worden gesport, o.a. basketbal, voetbal, roeien en (kick)boksen. Ouderbetrokkenheid Drie keer per jaar is er met ouders een bespreking over het portfolio van het kind. Er zijn ouderavonden o.a. over de keuze van een beroepsrichting. Aan het begin van het schooljaar is er voor nieuwe ouders een kennismakingsavond. Er is een actieve leerlingraad. Verder Het praktijkonderwijs is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die van de basisschool het advies hebben gekregen deze opleiding te volgen. Het programma duurt vier tot vijf jaar. Je leert een beroep en je leert hoe je goed voor jezelf kunt zorgen. Samen met je docenten bekijk je waar je kunt werken. De school helpt bij het vinden van een baan. De groepsgrootte is gemiddeld zestien leerlingen.

Open dagen ■ ■ ■

Donderdag 23 januari 2014 van 17.00 tot 20.00 uur: Open dag Woensdag 19 maart 2014 van 13.15 tot 15.15 uur: Doemiddag, aanmelden via school Woensdag 26 maart 2014 van 13.15 tot 15.15 uur: Doemiddag, aanmelden via school

Soorten onderwijs Brugklassen

praktijkonderwijs

Klassen Leerlingen Brugjaren

2 16 –


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

89

Joodse Scholengemeenschap Maimonides Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur Rector

Noordbrabantstraat 17, 1083 BE Amsterdam Zuid 020 642 61 61 info@jsgmaimonides.nl www.jsgmaimonides.nl Stichting Joodse SGM J B O dhr. J.C.J. Couwenberg

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Op basis van de statuten van de school worden alleen “halachisch” joodse leerlingen aangenomen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Iedere brugklas heeft een mentor, die tijdens de mentor- of studieles aandacht besteedt aan studie en sociale vaardigheden. De mentor heeft frequent contact met de leerling en de ouders.

Decanaat De decaan begeleidt de leerlingen bij hun studie- en beroepskeuze. Er zijn beroepskeuzelessen in leerjaar twee en drie ingeroosterd. Daarnaast hebben de leerlingen individuele gesprekken met de decaan. Voor de ouders van leerlingen in klas 2 mavo en 3 havo/vwo is een informatieve avond over de keuzemogelijkheden. Opvang bij lesuitval Er zijn geen tussenuren in het brugklasrooster. In de onderbouw wordt bij afwezigheid van een docent het lesrooster aangepast of de klas wordt opgevangen door een andere docent.

Contactpersoon brugperiode Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Extra begeleiding Begeleiding bij dyslexie In september worden alle leerlingen van de brugklas op mogelijke dyslexie getoetst. Dyslectische leerlingen krijgen gedurende hun schoolloopbaan extra faciliteiten. Extra taalondersteuning Anderstalige leerlingen krijgen extra lessen Nederlands. Anders Door de doorgaans kleine groepen krijgen de leerlingen veel aandacht in de les. Er is een zorgadviesteam dat adviseert welke extra hulp een leerling eventueel nodig heeft. Ook kunnen leden uit dit team specifieke hulp bieden.

Kosten 1e leerjaar

Schoolprofiel

€ 1200: ouderbijdrage € 20: werkweek 1e jaar € 35: overig € 15: lockerhuur

Zittenblijven Het streven is dat leerlingen onvertraagd een diploma behalen.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Maimonides beoogt de leerlingen die ontwikkelingen, kennis, inzichten en vaardigheden bij te brengen die overeenkomen met hun begaafdheden en bijdragen aan een harmonieuze ontwikkeling van hun persoonlijkheid. De school streeft ernaar alle leerlingen zonder vertraging een diploma te laten behalen. Het Maimonides wil een zorgzame en veilige school zijn. Het begrip ‘normen en waarden’ heeft in onze school vorm en inhoud. Het onderwijs in de Joodse vakken is een onlosmakelijk deel van het totale onderwijsaanbod. Leerlingen kunnen een door de overheid erkend examen modern en klassiek Hebreeuws afleggen. Het is het belangrijkste instrument om de eigen identiteit in de maatschappij te behouden en te versterken, ook om aansluiting in internationaal Joods verband te vereenvoudigen.

mw. drs D.M. Janssen joods 163 tram 5, metro 51 en bij halte van Boshuizenstraat overstappen op bus 62

Bijzonderheden Huisvesting De school is gevestigd in een nieuw gebouw (geopend in 2009) dat volkomen is toegespitst op het onderwijs van vandaag. In elk lokaal is een digitaal bord aanwezig. Veiligheid Door voldoende toezicht, afspraken en intensieve zorg is het Maimonides een veilige school waar leerlingen zich meteen thuis voelen. Daarnaast is bewaking aanwezig. Computers De multifunctionele ruimte bestaat uit een computer-, leerplein en de mediatheek. Hier kunnen de leerlingen gedurende de hele schooldag zelfstandig werken. Buitenschoolse activiteiten Leerlingentoneel, excursies, schoolfeesten, sporttoernooien, lezingen (politiek, joodse feestdagen). Reizen Leerjaar twee: driedaagse survival in de Ardennen. Leerjaar vier en vijf: werkweek naar Israël. Ouderbetrokkenheid Er is een actieve ouderraad en medezeggenschapsraad. Verder Mogelijkheid tot het behalen van een certificaat Cambridge English.

Open dagen ■ ■

Woensdag 29 januari 2014 van 13.00 tot 15.15 uur: Lesjesmiddag voor leerlingen Donderdag 6 februari 2014 van 19.00 tot 21.30 uur: Open avond voor leerlingen en hun ouders

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-t/havo/atheneum

Klassen Leerlingen Brugjaren

2 20 1


90

3

Scholen voortgezet onderwijs

Marcanti College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur Directeur

Jan van Galenstraat 31, 1051 KM Amsterdam West 020 606 90 00 info@marcanti.espritscholen.nl www.marcanti.espritscholen.nl Onderwijsstichting Esprit dhr. P.J.A. Henry

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Mentoraat Elke klas heeft een schoolloopbaanbegeleider, die de leerling begeleidt tijdens zijn studie. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval gaan de leerlingen naar het invallokaal, waar zij onder deskundige begeleiding doorwerken aan hun programma.

Schoolprofiel

Adjunct directeur Contactpersoon brugperiode Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

dhr. M. Verhulst mw. J. van Rees algemeen bijzonder 710 tram 3, 10, 12, 14, bus 18, 80, 82, 89, spitslijn 247

Extra begeleiding Begeleiding bij dyslexie Voor leerlingen met speciale leerproblemen zijn gediplomeerde remedial teachers beschikbaar. Extra taalondersteuning In het eerste leerjaar wordt bij het vak Nederlands aandacht besteed aan taalachterstanden. Alle leerlingen krijgen extra uren Nederlands. Rekenondersteuning: In alle leerjaren wordt aandacht besteed aan het vak rekenen. Begeleiding bij faalangst De school organiseert diverse trainingen.

Kosten 1e leerjaar € 160: ouderbijdrage € 55: werkweek 1e jaar

Bijzonderheden Veiligheid Onze school is er op gericht een prettig en veilig klimaat te scheppen voor iedereen. Computers We beschikken over uitstekende ICT-voorzieningen en WIFI. Buitenschoolse activiteiten We hebben de ambitie om een vitale, gezonde en sportieve school te zijn. In dit kader vinden vele buitenschoolse activiteiten plaats. Reizen Ieder jaar is er in alle leerjaren een schoolreis. Ouderbetrokkenheid We hebben een actieve ouderraad en een oudergeleding in de MR.

Zittenblijven

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Marcanti College biedt drie richtingen aan: - Vmbo kader met een intersectoraal programma; Dienstverlening & Commercie: Dit programma combineert kennis en vaardigheden uit de beroepsrichtingen die je op het mbo kunt kiezen. - HTL-route: Alle TL leerlingen doen na 4 jaar examen. Hierna kunnen ze intern doorstromen naar de havo. - Havo: Leerlingen met havo-advies, kunnen op het Marcanti College hun havo diploma halen. In leerjaar 2 vindt een beoordeling plaats, leerlingen die meer tijd nodig hebben voor het havo diploma, kunnen overstappen naar de HTL-route om alsnog het havo diploma te behalen. Samenwerking scholen Amsterdam-West Met ingang van schooljaar 2013/2014 werken het Marcanti College, Mundus College (voormalig Nova College) en het Calvijn met Junior College samen. Het gezamenlijke aanbod van deze scholen is breed. Van praktijkonderwijs tot en met havo. Voordeel van deze samenwerking is dat leerlingen zonder oponthoud drempelloos kunnen doorstromen naar een opleiding die past bij hun keuze of capaciteit. Opstroom naar havo is mogelijk.

Opstromen aan het eind van het 1e leerjaar is mogelijk. Bij voldoende resultaat beslist, het team over de overstap van kader naar HTL of van de HTL naar de havo. In principe blijven leerlingen niet zitten.

Open dagen ■ Donderdag 16 januari 2014 van 16.00 tot 20.30 uur ■ Zaterdag 18 januari 2014 van 10.00 tot 13.00 uur

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-k met en zonder lwoo vmbo-k mavo (vmbo-t) havo

Klassen Leerlingen Brugjaren

2 18 2 2 20 2 2 24 2 2 24 3

vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

91

Mediacollege Amsterdam Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Dintelstraat 15, 1078 VN Amsterdam Zuid 020 850 96 90 info@ma-web.nl www.ma-web.nl Stichting Media Amsterdam

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen met scholing op het gebied van kunst. Het Mediacollege Amsterdam selecteert op creatief talent en affiniteit met het vakgebied. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor vmbo basis en vmbo kader.

Mentoraat De mentor is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor houdt de ontwikkeling van zijn/ haar leerlingen zorgvuldig in de gaten en heeft hierover regelmatig gesprekken met leerlingen en/of ouders. Decanaat De decaan helpt leerlingen bij het kiezen van hun opleiding en beroep. Ook verzorgt hij de procedure voor leerlingen die nieuw bij ons op school komen.

Schoolprofiel

Unit directeur Teamleider Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Opvang bij lesuitval Als een docent ziek is wordt de les door een andere docent overgenomen. Extra begeleiding Bijles Als een leerling onvoldoende staat voor een vak, krijgt de leerling één keer in de week bijles. Extra taalondersteuning Er is specifiek aandacht voor spreekvaardigheid en begrijpend lezen. Tevens bieden wij remedial teaching. Begeleiding bij faalangst Het zorgteam verzorgt een faalangst reductie training en een sociale vaardigheids training voor de leerlingen die daarbij gebaat zijn.

Kosten 1e leerjaar

€ 120: werkweek 1e jaar € 75: overig € 90: borg boeken/kluisje

Zittenblijven Zittenblijven is geen recht en een leerling mag bij ons maar één keer blijven zitten.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Mediacollege is een kleine school die uw kind de kans geeft om op een veilige en prettige manier goede schoolresultaten te behalen. Uw kind wordt zorgvuldig begeleid. De leerlingen hebben anderhalf uur in de week mentorles. Het Mediacollege is een school voor Grafimedia. Hier draait het om tekst, beeld en geluid. In het vmbo Grafimedia houden we ons vooral bezig met film, video, internet, multimediagames, reclame-ontwerpen en alles wat gedrukt moet worden (zoals kranten, flyers etc.). In onze tweejarige brugperiode gaan we samen met uw kind op zoek naar zijn/haar creativiteit tijdens de praktijkvakken. Regelmatig zijn er activiteiten buiten de school. De leerlingen gaan iets gezelligs doen met de eigen klas en mentor, buiten tekenen of fotograferen, musea of tentoonstellingen bezoeken, een dag met elkaar sporten, naar een pretpark of op schoolreisje. We vinden ‘samen op stap gaan’ leerzaam en een leuke manier om elkaar beter te leren kennen. Tot slot doen we er van alles aan om uw kind boeiende en leerzame lessen aan te bieden. We willen onszelf steeds verbeteren, zodat onze school een plek is waar uw kind zich thuis voelt en waar hij/zij goed kan leren.

dhr. P. Pranger dhr. M. van Genderen algemeen bijzonder 298 tram 4, 12, 25 en bus 15, 65 (nabij de RAI)

Bijzonderheden Huisvesting Ons gebouw is een mooi historisch pand in de Rivierenbuurt, met ruime lokalen waar je prettig kunt werken. Veiligheid De veiligheidscoördinator onderhoudt direct contact met de buurtregisseur. Iedere leerling krijgt de beschikking over een kluisje. Computers Er zijn tweehonderd computers beschikbaar. Buitenschoolse activiteiten Drie sportdagen per jaar, museumbezoek, theater- en filmbezoek en verschillende excursies. Reizen In ieder leerjaar wordt, bij voldoende deelname, een schoolkamp georganiseerd. Het eerste leerjaar gaat op kamp binnen Nederland. Ouderbetrokkenheid De medewerking van ouders wordt zeer op prijs gesteld. Tevens heeft onze school een ouderraad.

Open dagen ■ Woensdag 15 januari 2014 van 15.00 tot 21.00 uur ■ Woensdag 5 februari 2014 van 15.00 tot 21.00 uur

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b vmbo-k vmbo-g vmbo-sector: techniek

Klassen Leerlingen Brugjaren

1 23 2 1 25 2 1 27 2


92

3

Scholen voortgezet onderwijs

Meridiaan College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Karel Klinkenbergstraat 1 -3, 1061 AH Amsterdam Nieuw-West 020 617 64 26 meridiaan@meridiaancollege.nl www.meridiaancollege.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Alle klassen hebben een eigen mentor en een vast mentoruur. In de mentorlessen is aandacht voor studievaardigheden en pesten.

Decanaat De decaan begeleidt de leerlingen bij het maken van hun keuzes voor vervolgopleidingen. Opvang bij lesuitval Tussenuren worden zoveel mogelijk voorkomen, door inval of door aanpassing van het rooster. Extra begeleiding Bijles Er zijn steunlessen voor diverse vakken en in alle leerjaren.

Schoolprofiel

Bestuur Directeur Teammanager onderbouw Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs mw. J. Jensen dhr. W.F. Burtner interconfessioneel 361 metro 50, tram 13 en bus 64, 18

Begeleiding bij dyslexie Wij doen een dyslexietest. Leerlingen met dyslexie krijgen Remedial Teaching. Extra taalondersteuning Taalbeleid is één van de hoofdpunten van de school. Er wordt veel aandacht besteed aan leesstrategieën en het opbouwen van een ruime woordenschat. Voor hen die dat nodig hebben zijn er extra taallessen (RT) in een kleinere setting. Begeleiding bij faalangst De schoolmaatschappelijk werkster geeft faalangst reductietraining.

Kosten 1e leerjaar € 78: ouderbijdrage en excursies/schoolreizen

Zittenblijven Blijven zitten in leerjaar 1 kan alleen in uitzonderlijke gevallen.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Zoek je een kleinschalige, veilige en overzichtelijke school en heb je een vmbo-t, vmbo-gl of havo-kans advies? Dan is het Meridiaan College de school voor jou! Het Meridiaan College is een zelfstandige school voor vmbo gemengde en theoretische leerweg, met in het eerste jaar een havokanstraject voor potentiële havo-leerlingen. Het Meridiaan College werkt in het havo-kanstraject samen met het Comenius Lyceum. De speerpunten van het Meridiaan College zijn goed onderwijs, kleinschaligheid, veiligheid, duidelijkheid en rechtvaardigheid. Wij bieden veel ondersteuning aan: Remedial Teaching (RT), steunlessen voor diverse vakken, goede leerlingenzorg en studiebegeleiding. Wij besteden veel tijd aan taal en rekenen en doen ook mee aan het buitenschoolse sportprogramma Topscore! Ook bieden we een bijzonder vak aan: Technologie. Dit vak volgen alle leerlingen in leerjaar 3 en als je examen doet in de gemengde leerweg, of je kiest het als zevende examenvak voor de theoretische leerweg, ook in leerjaar 4. Bij Technologie leer je verschillende bedrijfstakken kennen en word je optimaal voorbereid op het mbo.

Bijzonderheden Huisvesting Het Meridiaan College zit sinds 2012 aan de Karel Klinkenbergstraat, hoek Jan Tooropstraat. Veiligheid Wij zijn een veilige school met duidelijke schoolregels. Computers Er zijn twee computerlokalen voor lessen informatiekunde en technologie. In de studiezaal staan computers voor individueel gebruik. Buitenschoolse activiteiten Er worden diverse excursies en sportactiviteiten georganiseerd. Reizen In de bovenbouw gaan we naar Aken of Brussel. Ouderbetrokkenheid In 2013 is de ouderraad gestart. Ouders worden uitgenodigd om mee te praten over schoolzaken.

Open dagen ■ ■ ■

Dinsdag 14 januari 2014 van 17.00 tot 20.30 uur: Open huis Zaterdag 8 februari 2014 van 10.00 tot 12.00 uur: Open huis Donderdag 6 maart 2014 van 17.00 tot 20.30 uur: Open huis en inschrijving

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-g-t + lwoo vmbo-g-t met en zonder lwoo vmbo-t/havo-kansklas

Klassen Leerlingen Brugjaren

1 22 1 2 26 1 1 26 1

vmbo-sectoren: economie, landbouw, techniek en zorg & welzijn


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

93

Montessori College Oost Polderweg 3, 1093 KL Amsterdam Adres Stadsdeel Oost Telefoon 020 597 98 99 E-mail mco@msa.nl Website www.montessori-college-oost.nl Bestuur Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

Contactpersoon brugklas Administratrice Richting Onderwijskundig principe Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure

Begeleiding bij faalangst Leerlingen krijgen indien nodig een faalangst reductietraining. Overige trainingen: Sociale vaardigheidstraining, Kanjertraining. Anders Er is een Zorg en -Adviesteam. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er ondersteuning ingezet. De school heeft een verzuimcoördinator.

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen die nu op een montessori-basisschool zitten. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een eigen mentor die intensief contact heeft met leerlingen en ouders. In de mentorles is aandacht voor studie- en sociale vaardigheden. Decanaat Vanaf de 2e klas is er hulp van de school bij studie- en beroepskeuze.

Opvang bij lesuitval Bij ziekte of afwezigheid van een docent neemt een collega in principe de lessen over. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Leerlingen die extra begeleiding of toezicht nodig hebben kunnen ondersteuning krijgen in de huiswerkklas. Begeleiding bij dyslexie Er is extra ondersteuning voor dyslectische leerlingen. Remedial teaching: Leerlingen met een taal- of rekenachterstand krijgen extra hulp. Extra taalondersteuning Leerlingen die kort in Nederland zijn, komen in een schakelklas. Ze volgen hier een speciaal traject om Nederlands te leren.

Schoolprofiel

mw. J. Raadschilders mw. M. Boekstaaf algemeen bijzonder Montessori 1020 tram 3, 7, 9, bus 22, 37, 41 en treinstation Muiderpoort

Kosten 1e leerjaar Afhankelijk van het gekozen pakket. Zie modelovereenkomst op onze website.

Zittenblijven De school streeft ernaar dat leerlingen onvertraagd een vmbo/mbo diploma halen.

Bijzonderheden Huisvesting De school heeft een modern, licht en kleurig gebouw met

overzichtelijke werkplekken en een groot binnenplein. Veiligheid Er is toezicht bij binnenkomst, surveillance door docenten en een veiligheidscoördinator. Computers De school heeft ICT-lokalen. Alle lokalen hebben een digitaal lesbord. Er is een mediatheek. Buitenschoolse activiteiten Excursies, topscore activiteiten en brede school. Reizen Onderbouw: verschillende dagexcursies. Bovenbouw: Barcelona, Berlijn en Parijs. Ouderbetrokkenheid Twee maal per jaar een ouderavond. Ouders halen drie keer zelf het rapport van hun kind op en spreken met de mentor. Verder De school heeft een sportklas.

Open dagen

schoolwebsite

schoolvo.nl

Montessori College Oost is een vmbo-school voor leerlingen met advies: mavo, gemengde leerweg, de kaderen basisberoepsgerichte leerweg. Er zijn drie sectoren: economie, techniek en zorg en welzijn. Wij hebben ook een ISK-afdeling (Internationale Schakelklassen). De school hecht aan een goede band tussen leerlingen, docenten en ouders en biedt een duidelijk gestructureerde leeromgeving, waarin aandacht voor leerlingen centraal staat. Er zijn duidelijke regels en afspraken: duidelijk met aandacht. Er heerst een prettige, rustige sfeer. In de brugperiode wordt les gegeven door een vaste groep docenten. Er is goede persoonlijke begeleiding. De school stimuleert leerlingen om hun eigen talenten te ontplooien.

■ ■ ■ ■

Woensdag 15 januari 2014 van 19.00 tot 21.00 uur: Algemene informatieavond Vrijdag 7 februari 2014 van 18.00 tot 21.00 uur: Open avond Zaterdag 8 februari 2014 van 11.00 tot 14.00 uur: Open dag Dinsdag 18 februari 2014 van 13.45 tot 15.30 uur: Lesjesmiddag voor leerlingen uit groep 8

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-schakel + lwoo vmbo-b met en zonder lwoo vmbo-k met en zonder lwoo vmbo-t met en zonder lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren

4 5 4 2

18 20 22 24

vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn

2 2 2 2


94

3

Scholen voortgezet onderwijs

Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) Pieter de Hoochstr. 59, 1071 ED Amsterdam Adres Zuid Stadsdeel Telefoon 020 676 78 55 E-mail info@mla.msa.nl Website www.montessorilyceumamsterdam.nl Stichting Montessori Scholengemeenschap Bestuur Amsterdam

Rector Conrector Richting Onderwijskundig principe Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure

Kosten 1e leerjaar

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij aanmelding wordt gekeken naar geschiktheid voor montessori-onderwijs. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen die nu op een montessori-basisschool zitten. Als overgangsregel geldt dat er ook voorrang is voor broertjes en zusjes van zittende leerlingen, die in het schooljaar 2010-2011 of eerder ingeschreven stonden, evenals kinderen van personeelsleden die in het schooljaar 2009-2010 of eerder in dienst zijn gekomen bij de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam. Mocht er sprake zijn van overaanmelding binnen de voorrangscategorieën, dan zal ook daar geloot worden.

Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een eigen mentor. Decanaat Begeleiding vanaf de derde klas. Opvang bij lesuitval Lessen worden zoveel mogelijk vervangen. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Indien nodig, na schooltijd tegen een kleine vergoeding. Begeleiding bij dyslexie Beperkte begeleiding in de eerste klas. Anders Het zorg- en adviesteam bestaat uit zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werker, leerplichtambtenaar, jeugdgezondheidsarts GGD en aansluitmedewerker van Bureau Jeugdzorg.

Schoolprofiel

schoolwebsite

€ 98: ouderbijdrage (vast bedrag) + bedrag naar draagkracht.

Zittenblijven De school streeft ernaar dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Bijzonderheden Huisvesting Het complex bestaat uit vier gebouwen rond een besloten binnenplaats. De mavo-deelschool verhuist in januari 2014 naar de Van Ostadestraat 103. Veiligheid Veiligheidscoördinator, bedrijfshulpverleners, mediacoaches en camera’s. Computers Moderne ICT-voorzieningen en -toepassingen. Wifi in alle gebouwen. Buitenschoolse activiteiten Excursies. Bezoek voorstellingen en tentoonstellingen. Diverse cursussen. Eigen toneel- en muziekuitvoeringen, samenwerking met Toneelgroep Amsterdam.

Reizen Werkweken in de tweede klas havo/vwo, derde klas mavo, vierde klas havo en vwo. Rome-reis voor gymnasiasten in de vijfde klas. Uitwisseling met scholen in het buitenland. Ouderbetrokkenheid Oudernetwerk, bestaande uit klassenouders. Verder Er zijn een of meer keuzemomenten per dag om zelfstandig te werken. Zowel leerlingen met een vmbo-t advies als met een vmbo-t/havo advies krijgen binnen de mavo de kans havo-niveau te laten zien. In de onderbouw havo/vwo kan gekozen worden voor Latijn en Grieks, kunstklas, ontwerpklas of sportklas. In de bovenbouw is het mogelijk versterkt talenonderwijs te volgen (DELF Scolaire, Goethe, Cambridge). Bijzondere examenvakken: tekenen, drama, filosofie en wiskunde D.

Open dagen ■ ■

schoolvo.nl

dhr. drs. W.J. Brouwer dhr. drs. P.A. Romein algemeen bijzonder montessori 1690 tram 16, 24, 3, 5, 12, 7 en 10

Montessori-werkwijze, waarbinnen de leerlingen zowel individueel als in groepen werken. Er zijn lesuren van zestig minuten. Iedere leerling volgt onderwijs in een kleine eenheid, de ‘deelschool’. Dat waarborgt een persoonlijke benadering in een vertrouwde, veilige omgeving. Persoonlijkheidsvorming krijgt grote aandacht. Daarnaast ligt de nadruk op kennis- en cultuuroverdracht. Het MLA is cultuurprofielschool en vormt samen met de UvA en de HvA een erkende academische opleidingsschool.

Zaterdag 1 februari 2014 van 10.00 tot 14.00 uur: Voor gymnasium, atheneum, havo (locatie Pieter de Hoochstraat 59) Zaterdag 1 februari 2014 van 10.00 tot 14.00 uur: Voor mavo (locatie Van Ostadestraat 103)

Soorten onderwijs Brugklassen

mavo (vmbo-t) havo/atheneum atheneum/gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

5 28 1 5 28 2 4 28 1


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

95

Mundus College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Burgemeester Hogguerstraat 2, 1064 EB Amsterdam Nieuw-West 020 585 48 54 info@mundus.espritscholen.nl www.mundus.espritscholen.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Iedere leerling heeft een vaste loopbaancoach. Op meerdere momenten in de week begeleidt deze coach zijn of haar leerlingen. De coach is

de spil bij de inzet van specialisten zoals de leerlingbegeleider, de zorgcoördinator of de orthopedagoog. Decanaat De basis voor de toekomstige keuzes voor de verdere schoolloopbaan wordt gelegd in de lessen talentontwikkeling. Het decanaat vervult hierbij een sleutelrol. Opvang bij lesuitval Ons uitgangspunt is dat er geen lessen uitvallen.

Schoolprofiel

Bestuur Directeur Teamleider Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Onderwijsstichting Esprit mw. A.A.C.M. Brummelhuis mw. M.A.J. Brokx en dhr. G.S. Schotanus algemeen bijzonder 1180 tram 13, bus 64 en metro 50

Opvang van zieke collega’s wordt sluitend op dagniveau geregeld. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Wij verzorgen twee keer per week na schooltijd tot 17.00 uur studie-/huiswerkbegeleiding. Wij doen dit in samenwerking met de Weekend Academie. Leerlingen van de leerjaren 1 en 2 kunnen hier op zondagmiddag ook gebruik van maken. Begeleiding bij dyslexie Beperkte ondersteuning onder andere met het programma Muiswerk. Extra taalondersteuning Extra taalondersteuning wordt op individueel niveau verzorgd met inzet van de goed uitgeruste mediatheek.

Kosten 1e leerjaar

€ 65: werkweek 1e jaar

Zittenblijven

schoolwebsite

schoolvo.nl

Wij zijn een breed georiënteerde, internationale school voor praktijk- voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam West. Wij hebben leerlingen met een diverse internationale achtergrond en met een grote culturele verscheidenheid. Wij ervaren het als onze verantwoordelijkheid om onze leerlingen breed tot ontwikkelingen te stimuleren. Juist in deze leeftijdsfase gaat het om ‘meer dan goed onderwijs alleen’. Wij leren ze hun talenten te herkennen en brengen hen de houding bij om deze talenten ook tot ontwikkeling te brengen. Een houding waarmee zij zich ook leren te verbinden met de samenleving en begrijpen wat de maatschappij van hen verwacht. Wij bouwen samen met hen aan een fundament voor hun leven. Minimaal door uitstekend onderwijs te geven dat leidt tot een passend diploma of uitstroom naar werk. Met ingang van het schooljaar 2013-2014 werken het Marcanti College, het Calvijn met Junior en het Mundus College samen. Het gezamenlijk aanbod van deze scholen is breed. Het begint bij praktijkonderwijs en gaat door tot en met het havo onderwijs. Een van de sterke punten van deze samenwerking is dat leerlingen zonder oponthoud drempelloos kunnen doorstromen naar een opleiding die past bij hun keuze of capaciteit. Opstroom naar de havo behoort ook tot de mogelijkheden.

Zittenblijven is een uitzondering. Ons onderwijs wordt zo veel mogelijk afgestemd op de individuele leerling.

Bijzonderheden Huisvesting De onderbouw van het praktijkonderwijs en de afdeling voor leerlingen met autisme krijgen onderwijs in de Herman Poortstraat 17. Al het overige onderwijs wordt verzorgd aan de Burgemeester Hogguerstraat 2. Veiligheid Binnen de school wordt veel aandacht besteed aan de manier van omgaan met elkaar. We creëren hiermee een ook door leerlingen als veilig ervaren schoolcultuur. Buitenschoolse activiteiten Wij bieden 5 dagen per week activiteiten aan tot 17.00 uur. Dit gaat om sportactiviteiten, dansen, muziek maken, workshops koken, lassen, zelf kleding maken. Reizen Alle 1e klassers gaan mee op het ‘kennismakingskamp’. Ouderbetrokkenheid Ouders worden actief betrokken bij de school. Er is wekelijks ouderkamer en een klankbordgroep waar de ontwikkelingen van de school worden besproken.

Open dagen ■ Zaterdag 18 januari 2014 van 10.00 tot 13.00 uur: Alle ouders en leerlingen worden verwacht op de hoofdlocatie en worden van daaruit rondgeleid ■ Woensdag 19 maart 2014 van 14.00 tot 16.00 uur: Inloopmiddag

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-schakel + lwoo praktijkonderwijs vmbo-b met en zonder lwoo vmbo-k met en zonder lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren

1 16 2 4 15 6 18 2 1 20 2

vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn


96

3

Scholen voortgezet onderwijs

De nieuwe Havo – VOvA Buiksloterweg 85,1031 CG Amsterdam Adres Noord Stadsdeel Telefoon 020 579 71 77 E-mail info@denieuwehavo.vova.nl Website www.checkdenieuwehavo.nl www.denieuwehavo.nl Voortgezet Onderwijs van Bestuur

Zelfstandige havo met voorbereidend hbo

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De mentor is de spil in het contact tussen ouders, leerlingen en docenten. Wekelijks twee mentorlessen waarin sociale en studievaardigheden centraal staan. Opvang bij lesuitval Docenten vangen lesuitval op.

Schoolleider Teamleider leerjaar 1 en 2 Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Extra begeleiding Bijles Er zijn extra steunlessen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde van een vakdocent. Wij bieden: - huiswerkbegeleiding - begeleiding bij dyslexie - begeleiding bij faalangst - zorgadviesteam.

Kosten 1e leerjaar € 140: ouderbijdrage € 155: excursies, ontdekkingsdagen en festiviteiten

Zittenblijven

Schoolprofiel

Bij uitzondering blijven leerlingen in het eerste jaar zitten.

Bijzonderheden Huisvesting Overzichtelijk schoolgebouw met ruime aula en binnenplaats als schoolplein. De klassen van het eerste leerjaar hebben een eigen stamlokaal.

Amsterdam (VOvA) dhr. drs. P.L.C. van Hameren dhr. R. van Bever openbaar 100 pont vanaf CS of Buiksloterveer, bus 38, 105 en 109

Veiligheid Er is een veiligheidscoördinator. Tijdens de pauzes surveilleren docenten in de aula en op het schoolplein. Computers De leerlingen werken in het Cloudlokaal met Google chromebooks regelmatig aan projecten. Het vak Lifestyle Informatics ondersteunt ze hierbij. Leerlingen werken vaak op laptops. Buitenschoolse activiteiten Sportproject Topscore, game-events, schrijversavonden, muziekfestivals, de jonge jury, columnfestival, theater en thema-avonden. Reizen Dagexcursies. Brugklas: ontdekkingsdagen in Nederland; tweede leerjaar: Lille; bovenbouw nog onbekend. Ouderbetrokkenheid De ouderklankbordgroep komt maandelijks bij elkaar om met ouders, mentoren en teamleiders van gedachten te wisselen over schoolzaken.

Open dagen

schoolwebsite

In 2012 is De nieuwe Havo als enige categorale havo in Amsterdam gestart. Het is een zelfstandige havo dat voorbereidt op het hbo. Het onderwijs kenmerkt zich door een ondernemende mentaliteit. Die mentaliteit is leren door te doen, initiatief nemen en samenwerken. Hier hoort ook ambitie bij: het beste uit jezelf willen halen en je talenten ontdekken. Ook bereiden we je voor op de wereld van morgen door voorop te lopen in de toepassing van moderne technologie met onder andere het vak ‘Lifestyle Informatics’. Wij werken in projectvormen en hebben jaarlijks twee speciale projectweken. Pluslessen zijn keuzevakken die er zijn om je eigen talenten te ontdekken en te versterken. Je kunt kiezen uit sportplus, scienceplus en cultuurplus. Wij bieden onderwijs aan dat gericht is op de échte havist. Met een innovatief onderwijsprogramma ontwikkelen wij competenties waarmee de leerling zich uitstekend kan voorbereiden op het hbo. De nieuwe Havo maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

■ 20 t/m 24 januari (behalve woensdag 22 januari): Bezoekmiddagen voor groep 8-leerlingen in Amsterdam-Noord (aanmelden via je school) ■ Donderdag 6 februari 2014 van 19.00 tot 21.00 uur: Open avond ■ Zaterdag 8 februari 2014 van 11.00 tot 14.00 uur: Open dag ■ Donderdag 13 maart 2014 van 13.30 tot 17.00 uur: Inschrijfmiddag ■ Woensdag 9 april 2014 van 13.30 tot 17.00 uur: Inschrijfmiddag

Soorten onderwijs Brugklassen

havo vwo-kansklas

Klassen Leerlingen Brugjaren

2 27 1 1 27 1


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

97

Open Schoolgemeenschap Bijlmer Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur Directeur

Gulden Kruis 5, 1103 BE Amsterdam ZO Zuidoost 020 690 90 50 info@openschoolgemeenschapbijlmer.nl www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl Open Schoolgemeenschap Bijlmer mw. Dr. S. Grotenhuis

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. We streven naar een verdeling: 30/30/40 (vmbob/-k, vmbo-t en havo/vwo). Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - kinderen van personeel. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor vmbo-b, en -k.

Mentoraat De mentor is er voor de begeleiding van de klas en de individuele leerling. De mentor is twee jaar het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Opvang bij lesuitval Op de OSB worden lessen van zieke docenten overgenomen om tussenuren te voorkomen. Bij lesuitval op het eerste of laatste uur kunnen leerlingen terecht in de studiezaal.

Contactpersoon brugklas dhr. J. van Loo Richting openbaar Aantal leerlingen 1600 Bereikbaar met bus 41, 47 en 66 stoppen naast de deur. Metro- en treinstation Bijlmer en Ganzenhoef op loopafstand

Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Drie keer per week is er een huiswerkklas. Leerlingen worden daar begeleid bij het maken, plannen en leren van hun schoolwerk. Begeleiding bij dyslexie In leerjaar één worden alle leerlingen gescreend op dyslexie en krijgen zo nodig een dyslexiepasje. Extra taalondersteuning Alle leerlingen worden jaarlijks getest op hun taalniveau. We bieden leestraining, leescoaches en projecten met taal in de hoofdrol.

Kosten 1e leerjaar

Schoolprofiel

€ 75: ouderbijdrage € 125: werkweek 1e jaar

Zittenblijven

Bijzonderheden Huisvesting Er zijn vier sportzalen (een klimmuur), meerdere studiezalen, een sciencelab, een theaterzaal en goed uitgeruste lokalen voor praktische vakken, zoals beeldende vorming en techniek. Veiligheid De OSB staat bekend om de open en prettige sfeer. De school is opgedeeld in zes deelscholen met eigen lokalen en docententeams en een aparte pauzeruimte voor de onderbouw. Buitenschoolse activiteiten OSBbreed biedt extra activiteiten zoals sport, dans, theater en muziek. Ouderbetrokkenheid Er is een actief platform van betrokken ouders.

In de onderbouw blijven leerlingen niet zitten, maar ze stromen door naar een passend schooltype. Op de OSB gaan beoordelen en begeleiden samen. Rapporten geven leerlingen inzicht in hun prestaties met feedback.

Open dagen schoolwebsite

schoolvo.nl

De OSB laat al 40 jaar talent groeien! Leerlingen discussiëren met elkaar in de kring en ze werken samen in een tafelgroep. In klas 1 zitten leerlingen met verschillende adviezen en talenten samen in de mentorklas. In klas 2 worden vijf vakken in drie niveaugroepen (bk/th/hv) aangeboden: Nederlands, Engels, Frans, Duits en wiskunde. De leraren zorgen voor een gericht aanbod op de verschillende niveaus met voor elke leerling uitdaging tot meer. Zo krijgen alle leerlingen de kans om te laten zien wat zij kunnen. Er is veel aandacht voor taal en rekenen en ook voor ontdekkend leren in ons Sciencelab. Sport en creativiteit nemen een belangrijke plaats in. Leerlingen werken zo afwisselend met hun hoofd, hart en handen. Deze eigen OSB-werkwijze zorgt voor afwisseling in de werkvormen, wat het leren stimuleert. Dit laat leerlingen zelf ontdekken hoe ze het beste leren, waar hun talenten liggen en wat verder ontwikkeld kan worden. Op de OSB leer je voor de wereld van morgen.

■ ■ ■

Dinsdag 14 januari 2014 van 09.00 tot 15.30 uur: Proeflessen voor leerlingen groep 8. Vooraf aanmelden via de basisschool Zaterdag 18 januari 2014 van 10.00 tot 14.00 uur: Open dag Dinsdag 4 februari 2014 van 18.00 tot 21.00 uur: Voorlichting voor ouders en kennismakingslessen voor leerlingen groep 8

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k-g-t / havo/atheneum

Klassen Leerlingen Brugjaren

13

28

vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn

2


98

3

Scholen voortgezet onderwijs

Over-Y College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Floraweg 170, 1032 ZG Amsterdam Noord 020 435 09 99 over-y@over-y.nl www.over-y.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Iedere klas krijgt een mentor toegewezen. Er is twee keer per jaar een verplicht 10minuten gesprek. Er is ook

één keer per jaar een 10minuten gesprek op afroep. Opvang bij lesuitval In het eerste leerjaar hebben de leerlingen geen tussenuren. Extra begeleiding Bijles In de brugklas krijgen alle leerlingen extra rekenen en extra taal. Bijles op afspraak. Huiswerkbegeleiding Na de herfstvakantie: twee keer in de week huiswerkklas.

Schoolprofiel

Bestuur Directeur Contactpersoon leerjaar 1 Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Begeleiding bij dyslexie Onze dyslexiedeskundige stelt, naast onderzoek en begeleiding, per leerling een ‘faciliteitenkaart’ op. Extra taalondersteuning Alle brugklasleerlingen worden aan het begin van het schooljaar getest om te kijken of er knelpunten zijn waardoor hulplessen op maat aangeboden kunnen worden. Begeleiding bij faalangst Tijdens het tweede leerjaar kunnen leerlingen met faalangst een cursus ‘faalangstreductie’ volgen. Anders Via ons uitgebreide zorgnetwerk kan hulp op maat gerealiseerd worden, o.a.: een sociale vaardigheidstraining.

Kosten 1e leerjaar € 130: ouderbijdrage € 60: introductiedagen

Zittenblijven

schoolwebsite

schoolvo.nl

Zoek je een goede, moderne vmbo-t school? Kom dan langs op het Over-Y college. Leerlingen en docenten trekken veel met elkaar op en de begeleiding en zorg zijn goed. Met ons onderwijsprogramma sluiten we goed aan op de basisschool. Als je ervoor in aanmerking komt, kun je starten in de havo-kansklas. Die duurt één jaar. Houd je van sport, kies dan voor de sportklas. Je krijgt geen drie, maar zes uur in de week sport. Die sporten worden vaak gegeven door deskundige sporters van buiten de school. Houd je van alles wat met theater te maken heeft dan kun je je opgeven voor de theaterklas. Je krijgt drie uur theaterles in de week. Dat betekent: zang-, dans-, acteer- en/of filmles. Houd je van techniek? Dan kun je bij ons meedoen aan een groot techniek project. We houden nog even geheim wat dat precies is. We werken aan opvoeding, structuur, waarden en normen. Alles in het kader van sociale bewustwording en het groeien in verantwoordelijkheid. Zo leer jij je eigen studietijd te plannen en houd jij je eigen cijfers bij en controleert ze. Wij investeren in een goede relatie met je ouder(s), zodat school en thuis op één lijn zitten. In de bovenbouw word je voorbereid op de vervolgopleiding die bij jou past. Dat kan zijn de havo of een mbo niveau 4 opleiding. Kortom, het Over-Y college biedt een gevarieerd, compleet en up-to-date programma; het is aan jou om te SCOREN!

In principe niet in leerjaar één.

Bijzonderheden Huisvesting Op het Over-Y college werken we aan een ‘schone

Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs mw. E.J. Veenker mw. N. Breugem interconfessioneel 613 bus 34, 35, 36, 37, 91, 94, 693

omgeving’. Docenten en leerlingen zijn overeengekomen dat het binnen en buiten de school schoon moet zijn. Veiligheid Het Over-Y college is een school waar we met elkaar verantwoordelijk zijn voor vertrouwen en veiligheid. Iedereen wordt daarop, als dat nodig is, aangesproken en gecorrigeerd. Computers Circa zestig computers voor leerlingen. Buitenschoolse activiteiten De eerste week staat in het teken van wennen aan de nieuwe school en de nieuwe klasgenoten. Op het programma staan o.a. een sportdag, een dagje Texel en een ‘dansdag’. Reizen In het eerste leerjaar is er een schoolkamp, in jaar twee de ‘erop uit-dagen’ en in het vierde jaar een buitenlandreis. Ouderbetrokkenheid Wij werken met ouders als vrijwilligers en ouders worden uitgenodigd op thema-avonden. Er is een ouderraad.

Open dagen ■ Vrijdag 10 januari 2014 van 19.30 tot 21.30 uur: Voorlichtingsavond ■ Woensdag 12 februari 2014 van 14.00 tot 15.30 uur: Open lesmiddag ■ Zaterdag 8 maart 2014 van 10.00 tot 12.00 uur: Open Huis

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-t havo-kansklas

Klassen Leerlingen Brugjaren

4 25 1 2 25 1


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

99

Panta Rhei (Amstelveen) Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Pandora 1 - 2, 1183 KK Amstelveen Buiten Amsterdam 020 503 21 21 info@sgpantarhei.nl www.sgpantarhei.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een mentor bij wie leerlingen en ouders altijd terecht kunnen met vragen en problemen.

Opvang bij lesuitval Bij lesuitval wordt de les indien mogelijk overgenomen. Voortijdig schoolverlaten en absentie zijn speerpunten. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding In de onderbouw begeleiden docenten de leerlingen tijdens het dagelijkse leerpleinuur met hun weektaak. Dit betekent niet dat de leerlingen thuis geen huiswerk meer hebben.

Bestuur Algemeen directeur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Stichting Voortgezet Onderwijs Amstelveen dhr. H.A.C. de Weerd algemeen bijzonder 793 bus 171, 175, 187 en tram 5, 51

Extra taalondersteuning Wij hebben een taalaccentklas en een remedial teacher. Alle klassen hebben aparte taal- en rekenlessen in hun rooster staan. Anders Onze leerlingbegeleiding is bovengemiddeld.

Kosten 1e leerjaar € 100: ouderbijdrage € 100: werkweek 1e jaar € 50: per jaar (klas 1 en 2) voor sport- of media & entertainmentklas

Zittenblijven

Schoolprofiel

Panta Rhei kent in principe geen zittenblijven. Elke leerling stroomt door naar het schooltype dat bij hem of haar past.

Bijzonderheden Veiligheid Panta Rhei biedt de leerlingen veel veiligheid. Door lessen ‘Leefstijl’ weten onze leerlingen hoe wij in de school met veiligheid omgaan.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Panta Rhei is een middelgrote en sterke vmbo-school met een breed aanbod. Kernteams zorgen voor een veilig leef- en werkklimaat. Wij bieden vmbo-b/k/g, met binnen deze opleidingen leerwegondersteuning (lwoo) voor leerlingen die dit nodig hebben. In de onderbouw hebben wij een taalaccentklas, een media & entertainmentklas en sportklassen. Wij bieden de opleidingen mavo, Techniek Breed, Zorg & Welzijn Breed, Handel & Administratie en Sport, Dienstverlening & Veiligheid. Panta Rhei is op één locatie gevestigd: in twee moderne nieuwe gebouwen aan de Pandora. Wij vinden het van belang om samen met de leerlingen hun kansen te ontdekken en te benutten. Leerlingen met meer mogelijkheden kunnen in de tweede helft van het derde leerjaar in onze aparte mavoklas geplaatst worden. In deze klas volgen de leerlingen een speciaal programma, waardoor zij veel mogelijkheden hebben in het vervolgonderwijs. Panta Rhei heeft veel contacten met bedrijven en instellingen. Daardoor krijgen de leerlingen spelenderwijs meer vaardigheden die in de maatschappij van belang zijn.

Computers Panta Rhei heeft gemiddeld voor elke twee leerlingen een computer beschikbaar. Elke leerling heeft een eigen e-mailadres. Leerlingen en ouders kunnen in hun eigen webportal de roosters, absentie en de cijfers raadplegen. Ouderbetrokkenheid Wij hechten aan een goede relatie met de ouders. Dit doen wij onder meer door ouders vaak te informeren over de gang van zaken op school en hun zoon/dochter in het bijzonder. Daarnaast spreekt de directie regelmatig met de ouderraad. Verder Panta Rhei heeft docenten van verschillende leeftijden en met diverse achtergronden. Elke afdeling krijgt les van een vaste groep docenten. Zo houden we het aantal verschillende docenten per klas beperkt.

Open dagen ■ ■ ■

Vrijdag 17 januari 2014 van 18.00 tot 21.00 uur Zaterdag 18 januari 2014 van 11.00 tot 14.00 uur Woensdag 5 februari 2014 van 13.30 tot 16.30 uur: Lesjesmiddag voor 8e-groepers, locatie onderbouw Pandora 1 (programma start om 14.00 uur)

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b met en zonder lwoo vmbo-b-k met en zonder lwoo vmbo-k met en zonder lwoo vmbo-k-g met en zonder lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren

2 3 1 3

18 21 25 25

vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn

2 2 2 2


100

3

Scholen voortgezet onderwijs

Pieter Nieuwland College 1 Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Nobelweg 6, 1097 AR Amsterdam Oost 020 665 47 30 l.wynans@pieternieuwland.nl www.pieternieuwland.nl Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor havo.

Brugperiode Mentoraat Eersteklassers hebben een mentor en twee leerlingmentoren. Zij zijn de spil in de leerlingbegeleiding. De mentor is het belangrijkste aanspreekpunt voor ouders. Er is een uitgebreide introductie- en gewenningsperiode. Iedere leerling krijgt de PNC-agenda met een weekplanner en tips om te leren leren. Aan studievaardig

heden besteden we veel aandacht. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval geven andere docenten les. Eerste en laatste uren kunnen vervallen. Extra begeleiding Bijles Er zijn steunlessen voor Nederlands, Engels en wiskunde. Huiswerkbegeleiding Huiswerkbegeleiding (gratis), drie keer per week, aandacht voor leren leren. Begeleiding bij dyslexie Er is dyslexiebegeleiding. Extra taalondersteuning Alle leerlingen testen we op taal, rekenen en Engels. In steunlessen pakken we taal- en rekenproblemen aan. Begeleiding bij faalangst Er is een training om beter om te gaan met stress en faalangst.

Schoolprofiel

Directeur Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

dhr. drs. W.J.M. Raeven mw. drs. L. Wynans interconfessioneel 960 bus, tram en metro via Amstelstation

Kosten 1e leerjaar

€ 160: werkweek 1e jaar € 155: overig € 185: extra kosten voor vwo+

Zittenblijven Eersteklassers kunnen in principe niet doubleren.

Bijzonderheden Huisvesting Het gebouw is geheel vernieuwd en heeft een sciencelab om onderzoek te doen voor natuur- en scheikunde en biologie. Ook is er een theaterruimte voor musical, toneel en filmfestival. Veiligheid We bieden álle leerlingen een veilige omgeving. Dit doen we door duidelijke afspraken te maken. Iedereen moet zich thuis voelen en gewaardeerd. Met elkaar maken we een omgangscontract over niet-pesten en respect hebben voor elkaar. Ieder uur is er aanwezigheidscontrole. Er zijn twee vertrouwensdocenten.

Computers Iedere leerling koopt zijn eigen iPad/tablet om ermee te werken in de elektronische leeromgeving. Buitenschoolse activiteiten Musical, filmfestival, muziekavonden en cultuurworkshops. Onze school doet mee aan Topscore, na schooltijd kunnen leerlingen kiezen uit o.a. badminton, basketbal, voetbal, roeien. Reizen Werkweken naar Texel, Berlijn, Ardennen en Bretagne (windsurfen). Ouderbetrokkenheid Er is een actieve ouderraad, ook zijn er thema-avonden voor ouders over huiswerk en overstap naar de tweede klas. Regelmatig zijn er mentorgesprekken.

Open dagen schoolwebsite

schoolvo.nl

Op het Pieter Nieuwland College voel je je snel thuis. We zijn een kleine school met een prettige en veilige sfeer en aandacht voor iedere leerling. Onze vernieuwde school heeft een grote mediatheek en een prachtig Wubbo Ockelslab. Hou je van uitdaging, onderzoek doen en ontdekken, dan is vwo+science/art iets voor jou. Naast robotica, technisch design, theater en cultuur kun je kiezen uit Spaans, Chinees en filosofie. Na brugklas één kun je al overstappen naar atheneum 2 of havo 2. Overal op school kun je met je iPad/tablet werken aan je opdrachten. We hebben veel extra sport- en cultuuractiviteiten.

■ ■ ■ ■

Donderdag 16 januari 2014 van 14.00 tot 16.00 uur: Open lesmiddag voor de kinderen Donderdag 16 januari 2014 van 19.30 tot 21.30 uur: Open avond voor de kinderen en hun ouders Woensdag 29 januari 2014 van 14.00 tot 16.00 uur: Open lesmiddag voor de kinderen Woensdag 29 januari 2014 van 19.30 tot 21.30 uur: Open avond voor de kinderen en hun ouders

Soorten onderwijs Brugklassen

havo/atheneum atheneum vwo/vwo+science/art

Klassen Leerlingen Brugjaren

4 28 2 1 28 – 2 28 –


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

101

Pieter Nieuwland College 2 Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Linnaeushof 48, 1098 KM Amsterdam Oost 020 893 80 00 ma.kok@pieternieuwland.nl www.pieternieuwland.nl Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen. Bij overaanmelding wordt geloot.

Mentoraat De mentor helpt bij het ontdekken van leerstijlen en het aanleren van studievaardigheden. Veel zorg voor sociaal emotionele ontwikkeling. Uw kind ontvangt een agenda met weekplanner en leertips. Decanaat Vanaf het eerste jaar goede profielkeuze- en studiekeuzebegeleiding (bezoeken aan hbo’s en bedrijven).

Schoolprofiel

Directeur Schoolleider Contactpersoon Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Opvang bij lesuitval Er is opvang bij lesuitval; eerste en laatste uren kunnen vervallen. Extra begeleiding Bijles Vanaf klas één steunlessen voor examenvakken. Huiswerkbegeleiding Vanaf periode twee mogelijk huiswerkklas. Begeleiding bij dyslexie Door een remedial teacher. Extra taalondersteuning Bij taalproblemen wordt er steunles gegeven. Begeleiding bij faalangst Trainingen om te leren omgaat met stress en faalangst. Anders Er is volop sociaal-emotionele ondersteuning o.a. sociale vaardigheidstraining.

Kosten 1e leerjaar

€ 160: werkweek 1e jaar € 155: overig € 85: versterkt havo programma

Zittenblijven

dhr. drs. W.J.M. Raeven dhr. drs. M.J. Kok dhr. drs. M.J. Kok interconfessioneel 83 tram 9 en bus 65, Amstelstation (15 min lopen)

Bijzonderheden Huisvesting Sfeervol, kleinschalig gebouw met moderne voorzieningen en keuken voor de kinderen. Veiligheid Iedereen is verantwoordelijk voor de veiligheid. Computers In de lessen wordt gewerkt met tablets in de elektronische leeromgeving. In de mediatheek zijn er vaste computers. Buitenschoolse activiteiten Sportclinics, feesten, creatieve workshops. Bezoeken aan: musea, theater, film, bedrijven. Overleg met vervolgopleidingen en uitwisselingsprojecten. Reizen In jaar één gaan we naar Texel. Vanaf klas twee zijn er verschillende werkweken. Ouderbetrokkenheid Een actieve klankbordgroep, algemene ouderavonden, thema-avonden over puberbrein en het helpen bij huiswerk.

Leerlingen kunnen in principe niet doubleren.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Pieter Nieuwland College 2 is een categorale havo gevestigd in een zeer sfeervol schoolpand in de Watergraafsmeer. Als kleinschalige school in een grote stad bieden wij leerlingen aandacht, rust en structuur die nodig zijn om zichzelf te kunnen ontwikkelen. We richten ons op de kennis en vaardigheden die leerlingen goed voorbereiden op een vervolgstudie in het hoger beroepsonderwijs. Ook willen we onze kinderen leren om op een goede manier voor zichzelf en anderen op te komen en om hulp te vragen als iets niet lukt. Want: leren is hard werken, maar fouten maken mag! In de lessen wordt rekening gehouden met de karakteristieken van havisten. Het zijn vaak sterk sociaal bewogen, creatieve en vindingrijke doeners met een bovengemiddelde intelligentie. Naast de reguliere vaklessen krijgt elke leerling extra lessen in Sport & Gezondheid, waar men tijdens sport clinics deelneemt aan verschillende sporten en lessen krijgt over gezonde voeding. Tijdens de lessen Ondernemerschap ervaren leerlingen wat er zoal komt kijken bij het bedenken, maken en verkopen van een eigen product. De leerlingen starten een eigen bedrijf en bezoeken bedrijven ter inspiratie. Bij de module Creativiteit & Cultuur is er ruimte voor lessen patisserie, fotografie en film.

Open dagen ■ Woensdag 22 januari 2014 van 13.30 tot 15.00 uur: Lesjesmiddag en optredens voor groep 8 leerlingen ■ Donderdag 30 januari 2014 van 19.00 tot 21.00 uur: Open avond voor kinderen, ouders en basisschool leerkrachten ■ Zaterdag 1 februari 2014 van 12.00 tot 14.30 uur: Open middag voor de kinderen, ouders en basisschoolleerkrachten

Soorten onderwijs Brugklassen

havo

Klassen Leerlingen Brugjaren

4 27 –


102

3

Scholen voortgezet onderwijs

Scholengemeenschap Reigersbos Ravenswaaipad 3, 1106 AW Amsterdam ZO Adres Zuidoost Stadsdeel Telefoon 020 563 30 50 E-mail info@sgreigersbos.nl Website www.sgreigersbos.nl Bestuur Openbare Stichting Scholengemeenschap Reigersbos

Voorzitter CvB Lid CvB Afdelingsleider Brugklas 1 Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure

Zittenblijven

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een eigen mentor. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders, geeft individuele begeleiding en groepsbegeleiding en schakelt het zorgteam in voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden de lessen in de onderbouw vervangen door andere docenten.

Extra begeleiding Bijles Leerlingen kunnen bijlessen krijgen op het gebied van: Nederlands, Engels, Frans en wiskunde. Alle leerlingen krijgen lessen studievaardigheden en sociale vaardigheden. Huiswerkbegeleiding Er is een huiswerkklas. Begeleiding bij dyslexie Er zijn dyslexiespecialisten voor de begeleiding aanwezig. Begeleiding bij faalangst De school biedt faalangst reductietrainingen aan.

Kosten 1e leerjaar

€ 100: werkweek 1e jaar € 65: gymshirt, huur kluisje, extra leermiddelen, vervoerskosten excursies

Schoolprofiel

Doubleren wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Bijzonderheden Huisvesting Ons schoolgebouw is modern en ruim van opzet en kent een hoog voorzieningen niveau. De leerlingen van het eerste leerjaar volgen het merendeel van de lessen in een aparte vleugel. Veiligheid SGR heeft een open gemoedelijke sfeer, een actief beleid op gebied van orde, rust en veiligheid. Computers ICT is sterk ontwikkeld met digitale schoolborden in alle lokalen, vier ruime computerlokalen en een studiecentrum met 120 computerwerkplekken. Buitenschoolse activiteiten SGR organiseert sportieve en culturele activiteiten, excursies en stedenreizen. SGR is gecertificeerd als Sport Actieve School.

dhr. drs. M. Schoon mw. drs. E.W.M. van Nieuwenhuizen dhr. E.J. Baaijens openbaar 850 metro 54 en bus 47

Ouderbetrokkenheid SGR heeft ouderklankbordgroepen en communiceert regelmatig met ouders. SGR heeft een helder beleid ten aanzien van te laat komen en verzuim en een goede communicatie hierover met de ouders. Verder De speciale vwo-opleiding Exellius is onderdeel van SGR. Er is een samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA), het Amsterdam University College (AUC), het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het Amsterdams Lyceum. Meer informatie over Exellius kunt u vinden op de aparte schoolpagina Exellius.

Open dagen ■ ■

schoolwebsite

schoolvo.nl

SGR richt zich op het behalen van goede studieresultaten en daarnaast kunnen talenten zich op SGR verder ontwikkelen. In dit opzicht zijn bijzonder: – EXELLIUS, een aparte vwo-opleiding met vele verdiepingsprogramma’s; – TTO, tweetalig onderwijs op havo/vwo-niveau t/m het 3e leerjaar; de leerlingen krijgen de helft van de vakken aangeboden in het Engels en volgen extra lessen Engels; – de sportklas en de kunst- en cultuurgroep in de onder bouw.

Dinsdag 21 januari 2014 van 09.00 tot 15.00 uur: Groep 8 introductiedag Zaterdag 25 januari 2014 van 10.30 tot 13.30 uur: Open dag

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-k-t vmbo-t/havo havo/atheneum kopklas tweetalig havo/atheneum vmbo-sector: economie

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 25 1 4 25 1 1 25 1 1 15 – 2 25 1


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

103

Rosa Beroepscollege Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Schoenerstraat 7, 1034 XZ Amsterdam Noord 020 631 67 11 rosa@derosa.nl www.derosa.nl Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Iedere klas heeft een mentor, die de leerlingen begeleidt, de ouder(s)/verzorger(s) informeert, adviseert en op de hoogte houdt van het functioneren van hun kind op school. Decanaat De decaan biedt ondersteuning aan leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) bij het maken van keuzes voor de toekomst. Leerlingen werken met een digitaal portfolio van Peppels.

Opvang bij lesuitval Tussenuren worden indien mogelijk opgevangen binnen de school. Extra begeleiding Bijles Er is bijles beschikbaar. Huiswerkbegeleiding De vakdocenten begeleiden de leerlingen individueel met hun huiswerk. Ook is het mogelijk om naar de huiswerkklas te gaan. Begeleiding bij dyslexie Begeleidingsplan op maat. Mogelijkheid om hulplessen te volgen en compenserende middelen te gebruiken. Extra taalondersteuning Leerlingen krijgen één lesuur in de week taalondersteuning afgestemd op de individuele leerling.

Directeur Contactpers. brugperiode Administratie Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

mw. U.T. Op ‘t Land mw. J.W. de Jong mw. V. van der Heijden interconfessioneel 250 bus 34, 35, 36, 37 en 38

Begeleiding bij faalangst Cursus ‘opkomen voor jezelf’ om sociaal-emotioneel sterker te worden. Anders Leerlingen krijgen twee rekenlessen in de week afgestemd op de individuele leerling.

Kosten 1e leerjaar € 115: ouderbijdrage

Zittenblijven Leerlingen blijven bij voldoende aanwezigheid niet zitten.

Bijzonderheden Veiligheid De school heeft goed contact met de politie en doet aan preventie d.m.v. Halt-, First-ID-, social media-, maatjes-, Elance- en pestproject.

Computers De school werkt met Magister en Peppels. Buitenschoolse activiteiten Er zijn extra activiteiten als excursies, theaterbezoeken, TopScore met streetdance, handbal, voetbal en basketbal. Reizen De tweede klas gaat naar Parijs en bezoekt Euro Disney. Ouderbetrokkenheid De school werkt samen met de ouders, heeft regelmatig contact om zo samen de ontwikkeling van de leerling te bevorderen. Verder De school doet veel aan het ontdekken en ontwikkelen van talenten van leerlingen.

Schoolprofiel

Open dagen

schoolwebsite

schoolvo.nl

De Rosa is een kleine, gezellige en overzichtelijke school. Er is aandacht voor iedereen en hulp/begeleiding is mogelijk op allerlei gebied. Bijzondere vakken in de brugklas zijn: ■ Praktijkblok, bestaande uit: weblog maken, koken, uiterlijke verzorging, creatief blok; ■ Nieuwsbegrip: lees- en schrijfvaardigheid; ■ Spaans voor kaderleerlingen. In de onderbouw worden de leergebieden Kunst & Cultuur, Mens en Maatschappij en vakoverstijgende projecten aangeboden. In de bovenbouw wordt ook het vak Uiterlijke Verzorging gegeven. Leerlingen kunnen een 5e leerjaar volgen en in dit jaar hun mbo niveau 2 diploma behalen.

■ Woensdag 29 januari 2014 van 14.00 tot 16.00 uur: Open dag met workshops ■ Donderdag 30 januari 2014 van 19.00 tot 21.00 uur: Open dag met workshops ■ Woensdag 5 februari 2014 van 13.30 tot 16.00 uur: Lesjesmiddag ■ Woensdag 12 februari 2014 van 13.30 tot 16.00 uur: Lesjesmiddag ■ Donderdag 20 februari 2014 van 19.00 tot 21.00 uur: Open dag met workshops

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b + lwoo vmbo-b met en zonder lwoo vmbo-b-k + lwoo vmbo-k met en zonder lwoo vmbo-sector: zorg & welzijn

Klassen Leerlingen Brugjaren

1 1 1 1

16 18 18 22

2 2 2 2


104

3

Scholen voortgezet onderwijs

Spinoza Lyceum Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur Rector

Peter van Anrooystraat 8, 1076 BH Amsterdam Zuid 020 577 74 44 brugklas@spinozalyceum.nl www.spinozalyceum.nl Stichting Spinozalyceum Amsterdam dhr. J. Catau

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen van een daltonbasisschool. Voorrang geldt alleen bij aanmelding t/m vrijdag 14 maart 2014. Voor de kunstklassen mavo en mavo/havo en voor het muziekplus programma geldt een aanvullende toelatingsprocedure. Het Spinoza Lyceum streeft naar een evenwichtige verdeling van leerlingen met een mavo-, havo- en vwo-advies. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig

jaar geloot voor mavo-, mavo/havo- en havo-advies.

Brugperiode Mentoraat De mentor is het eerste aanspreekpunt. Twee enthousiaste mini-mentoren helpen de mentor en de leerlingen. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden lessen in de eerste en tweede klassen met voorrang vervangen. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding In de studielessen leren de leerlingen hoe ze hun huiswerk moeten aanpakken en hoe ze moeten plannen. In de dalton uren krijgen de leerlingen extra hulp en uitleg.

Schoolprofiel

Afdelingsleider vwo Afdelingsleider havo Afdelingsleider mavo Richting Onderwijskundig principe Aantal leerlingen Bereikbaar met

Begeleiding bij dyslexie Spreekuur, extra tijd en bijzondere hulpmiddelen. Begeleiding bij faalangst Faalangst reductietrainingen.

Kosten 1e leerjaar € 75: ouderbijdrage € 145: werkweek 1e jaar € 85: overig Via de school kan een iPad met korting besteld worden.

Zittenblijven In de brugklas komt zittenblijven zelden voor.

Bijzonderheden Huisvesting De school is ingrijpend gemoderniseerd en beschikt over een fraaie sportaccommodatie, bètavleugel, leerlingenlab, een mediatheek, een theater, acht muziekstudio’s en twee leerlingkantines. Veiligheid De school voert een actief veiligheidsbeleid.

mw. drs. C. Hueting dhr. drs. E. Weernekers mw. drs. A. Stephen openbaar dalton 1231 metro, tram, trein en bus

Computers De school heeft fors geïnvesteerd in ICT. In 2014-2015 werken we in de eerste en tweede klassen met iPads. Buitenschoolse activiteiten Orkest, koor, grote musicalen dansproducties, een onderbouwmusical, een open podium en sportevenementen. Reizen In de derde klassen en de bovenbouw buitenlandse studiereizen en uitwisselingen. Ouderbetrokkenheid Actieve ouderraad, leerlingenraad en medezeggenschapsraad. Verder Het Spinoza neemt deel aan Topscore, een door de gemeente gesubsidieerd sportaanbod.

Open dagen schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Spinoza Lyceum is een uitdagende en ambitieuze daltonschool voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. Daltononderwijs is zeer geschikt om zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen te ontwikkelen. Het werken met iPads is daarbij een uitstekend hulpmiddel. Het Spinoza Lyceum is een veilige en overzichtelijke school, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn, maar ook een school met duidelijke regels, goede leerlingenzorg en mooie examenresultaten. De school biedt een uitgebreid kunst- en cultuurprogramma, aparte kunstklassen voor mavo en mavo/havo, het muziekplus programma voor getalenteerde leerlingen, musical- en dansproducties en een breed talenaanbod (waaronder Spaans). Daarnaast staat het Spinoza Lyceum voor uitstekend en modern bètaonderwijs. Het Spinoza Lyceum heeft een bloeiende gymnasiumafdeling (100% is geslaagd in de afgelopen jaren).

■ ■ ■

Dinsdag 21 januari 2014 van 19.00 tot 21.30 uur: Open avond havo, atheneum en gymnasium Woensdag 29 januari 2014 van 15.00 tot 17.30 uur: Open middag mavo en mavo/havo Zaterdag 1 februari 2014 van 10.00 tot 13.00 uur: Open ochtend havo, atheneum en gymnasium

Soorten onderwijs Brugklassen

mavo (vmbo-t) mavo (vmbo-t) / havo havo/atheneum gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

1 28 1 1 28 1 4 29 1 2 29 1


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

105

St. Nicolaaslyceum Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Beethovenplein 2, 1077 WM Amsterdam Zuid 020 644 51 51 sint@nicolaas.nl www.nicolaas.nl Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Binnen onze vwoafdeling hebben wij +klassen. Hiervoor gelden aanvullende criteria. Voor het tweetalig atheneum en gymnasium volgt een motivatiegesprek. Voor de Sport+klas vragen we extra informatie van de basisschool en een sporten spelmiddag. Voor de Cultuur+klas extra informatie van de basisschool en een motivatiegesprek. Bij het tweetalig atheneum en gymnasium wordt bij een citoscore van 540 t/m 544 aanvullend getoetst. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor alle afdelingen.

Mentoraat Elke klas heeft een mentor en twee juniormentoren uit de vierde klas. De mentor ziet de klas vaak en volgt de leerlingen qua cijfers en welbevinden en onderhoudt contacten met de ouders. Voor leerlingen en ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. Opvang bij lesuitval Er is geen lesuitval, want lessen worden vervangen. Roosterwijzigingen staan op internet. Zie ook www. nicolaas.nl. Extra begeleiding Bijles In de brugklas zijn er, zo nodig, steunlessen voor wiskunde, Nederlands en Engels van een vakdocent.

Schoolprofiel

Brugklascoördinator Conrector onderbouw Rector Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Huiswerkbegeleiding In de mediatheek kun je prettig werken. Huiswerkbegeleiding van “Studielokaal” is in school mogelijk. Begeleiding bij dyslexie Leerlingen met dyslexie krijgen een faciliteitenkaart. Begeleiding bij faalangst De schoolvragenlijst en mentorgesprekken kunnen aanleiding geven voor onze training, Bewust Omgaan met Faalangst.

Kosten 1e leerjaar € 75: ouderbijdrage € 75: overig € 80: activiteiten Aan de tweetalige en de +klassen zijn extra kosten verbonden.

Zittenblijven Zittenblijven is in de brugklas niet mogelijk. De leerling stroomt door naar het meest passende onderwijstype.

mw. R. Dahlhaus mw. M. Lodeweges dhr. drs. H.J. van Rooijen rooms katholiek 1100 metro, bus, tram, trein

Bijzonderheden Huisvesting In ons nieuwe gebouw met moderne leslokalen zijn rustige werkplekken, twee theaters, studio’s, drie sportzalen en een eigen fitnessruimte. Veiligheid Er is surveillance tijdens de pauzes. Bovendien heeft iedere leerling een eigen kluisje. Buitenschoolse activiteiten In de brugklas hebben wij verschillende activiteiten zoals: een wendag, barbecue, projectweek met veel excursies, Topscore, film- en theaterbezoek en natuurlijk de Nicolaasdag. Reizen In klas 1 en 2 zijn er dagexcursies. Vanaf de 3e klas zijn er buitenlandse reizen. Voor het tweetalig onderwijs hebben we internationale projecten. Ouderbetrokkenheid De ouders zijn vertegenwoordigd in jaargroepen, de ouderraad, MR en de RvT. Elk jaar is er een thema-avond.

Open dagen

schoolwebsite

schoolvo.nl

Dit schooljaar start het Nicolaas met tweetalig atheneum en gymnasium. Tweetalig onderwijs wil leerlingen goed voorbereiden op de internationale samenleving. Goed Engels is daarvoor onmisbaar, maar ook kennis van Europa en ervaring met de landen om ons heen. Het Nicolaas is een Amsterdamse school, gelegen aan de Zuidas, met aandacht voor sport en cultuur. We vinden het belangrijk dat er op onze school een prettige sfeer heerst waarin goed geleerd kan worden. In de HV-brugklassen krijg je een havo- én een vwo-rapport. Na 2 jaar stroom je door naar 3 havo of 3 atheneum. Het Nicolaas biedt met haar Sport+klas en Cultuur+klas vele mogelijkheden om talenten te ontplooien. Kijk vooral eens op www.nicolaas.nl en kom langs!

■ Dinsdag 28 januari 2014 van 19.00 tot 21.00 uur: Open avond ■ Woensdag 29 januari 2014 van 14.00 tot 17.00 uur: Open middag ■ Woensdag 19 februari 2014 van 14.00 tot 15.45 uur: Lesjesmiddag ■ Woensdag 5 maart 2014 van 14.00 tot 15.45 uur: Lesjesmiddag

Soorten onderwijs Brugklassen

havo/atheneum atheneum atheneum (sport+klas) atheneum (cultuur+klas) tweetalig atheneum/gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

2 28 2 1 28 – 1 28 – 1 28 – 2 28 –


106

3

Scholen voortgezet onderwijs

Stelle College – VOvA Mr. Treublaan 1 -3, 1097 DP Amsterdam Adres Oost Stadsdeel Telefoon 020 579 71 30 info@stellecollege.vova.nl E-mail Website www.checkhetstellecollege.nl www.stellecollege.nl Bestuur Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)

Schoolleiding Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Ondernemen, Activiteiten, Wellness, Evenementen, Planning & Controle, Service ICT, Communicatie & Presentatie, Technische Verkoop & Advies, Toerisme en Sport

Extra begeleiding Bijles In de onderbouw zijn er steunlessen voor wiskunde en Nederlands. In de bovenbouw voor economie, wiskunde, Nederlands en Engels. Huiswerkbegeleiding Indien mogelijk geven wij voor leerjaar één en twee huiswerkbegeleiding. Extra taalondersteuning Nederlands, Engels en Frans. Begeleiding bij faalangst Indien nodig bieden we faalangst reductietraining. Anders We zijn sportgecertificeerd. Leerlingen die aan topsport doen, kunnen bij ons terecht en krijgen een aangepast programma. Ook hebben we in de brugklassen speciale sportklassen. Dan heb je meer uren sport per week.

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een eigen mentor en een mentoruur op het rooster. De mentor is jouw loopbaanbegeleider en helpt en coacht je bij het maken van keuzes die belangrijk zijn voor je schoolloopbaan

en je toekomstige beroepspraktijk. Decanaat Het onderwijs staat helemaal in het teken van Leertaken en Loopbaan Leren. Deze leertaken hebben allemaal een duidelijk doel, je weet wat er van je wordt verwacht, je weet hoelang je er over mag doen en wat het voor jou oplevert. Daarna wordt de taak met je besproken en geëvalueerd. Zo begeleiden we jouw schoolloopbaan en helpen je te kiezen voor de juiste vervolgopleiding. Opvang bij lesuitval Wordt zoveel mogelijk door andere docenten opgevangen. Daarnaast wordt door roosteraanpassing geprobeerd een aaneengesloten rooster te maken.

Schoolprofiel

dhr. I.L. Oostvriesland dhr. F. Snippe mw. I. In het Veld algemeen bijzonder 314 tram 12, metro 51, 53, 54, bus 8, 10, 15, 47, 105, 106

Kosten 1e leerjaar

€ 40: werkweek 1e jaar € 70: overig € 65: sportklas (kleding)

Zittenblijven Leerlingen blijven niet zitten.

Bijzonderheden Huisvesting De school is ingericht voor het geven van modern en boeiend onderwijs.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Stelle College is een kleine vmbo-school, praktisch gelegen bij het Amstelstation. Door de kleinschaligheid kent iedereen elkaar. De school biedt een zorgzame, veilige leeromgeving en heeft moderne leermiddelen. Schooljaar 2014-2015 starten we met een unieke methode: Leertaken en Loopbaan Leren. We bereiden de leerlingen in een reële beroepsomgeving voor op de keuze voor een vervolgopleiding. Het unieke van dit systeem is dat de keuze voor een vervolgopleiding pas wordt gemaakt als de leerling er aan toe is. Dat kan zelfs pas in leerjaar 4. Als je een snelle kiezer bent, begin je in leerjaar 4 alvast aan het mbo programma. Geen tijd te verliezen dus! Ook hebben we een Sportklas in de onderbouw. Stelle College maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

Veiligheid Wij vinden een veilig schoolklimaat belangrijk. Zorg voor leerlingen staat bij ons voorop. Computers Er zijn goede computerfaciliteiten en een snel netwerk. Buitenschoolse activiteiten Er zijn sport- en culturele activiteiten en schoolfeesten. De sportopleiding heeft een outdoorkamp en vele buitenschoolse activiteiten. Reizen De eerste klassers gaan aan het begin van het schooljaar drie dagen op kamp. Ook organiseren de klassen jaarlijks een schoolreisje. Ouderbetrokkenheid Per jaar zijn er 4 bijeenkomsten van de ouderraad. Ook zijn er ouder- en themaavonden. Er is een leerlingenraad. Verder Wat onze school bijzonder maakt is dat we werken met een intensieve begeleiding en een uniek keuzeproces waarbij de leerling pas een definitieve keuze hoeft te maken voor een beroepsrichting als hij er echt aan toe is. Soms is dat pas ergens in het vierde leerjaar. Daarom noemen we onze school ‘Het Keuze College’.

Open dagen ■ Zaterdag 25 januari 2014 van 11.00 tot 14.00 uur ■ Dinsdag 18 maart 2014 van 18.30 tot 20.30 uur ■ Dinsdag 8 april 2014 van 17.00 tot 20.30 uur

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k met en zonder lwoo vmbo-sector: intersectoraal

Klassen Leerlingen Brugjaren

4

18

2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

107

Sweelinck College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Moreelsestraat 21, 1071 BJ Amsterdam Zuid 020 572 11 50 info@sweelinckcollege.nl www.sweelinckcollege.nl Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. In het begin van het jaar maken alle ouders persoonlijk kennis met de mentor. Decanaat De decaan zorgt ervoor dat de leerlingen een goede keuze maken voor hun toekomst. Hij bepreekt met de leerlingen wat ze willen worden en welke opleiding daar voor nodig is.

Opvang bij lesuitval De leerlingen worden opgevangen in de vaklokalen, de mediatheek of de aula. Extra begeleiding Bijles Extra taal- en rekenles door vakdocenten en steunlessen waarbij de LWOO-leerlingen voorrang hebben. Huiswerkbegeleiding Professionele huiswerkbegeleiding door huiswerkinstituut ORBIT op het Sweelinck; voor onze leerlingen tegen een gereduceerd tarief. Begeleiding bij dyslexie Er wordt met een protocol en dyslexiekaarten gewerkt. Waar nodig bieden wij ook RT aan.

Directeur Contactpersoon brugtijd Zorgcoördinator Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Extra taalondersteuning Dit jaar is voor klas één, twee en drie een volledig extra uur Nederlands op het rooster gezet. Begeleiding bij faalangst Faalangstreductietraining en Sociale Vaardigheidstraining, voor wie dit nodig heeft. Anders Goede zorgstructuur: we signaleren snel en ondernemen actie. We zijn klaar voor passend onderwijs en er wordt handelingsgericht gewerkt in de klas.

Kosten 1e leerjaar € 50: ouderbijdrage € 135: werkweek 1e jaar € 100: overig € 15: kluishuur

Zittenblijven In klas 1 kan een leerling in principe niet blijven zitten.

Schoolprofiel

Bijzonderheden Huisvesting Wij horen vaak: “Oh wat een prachtig gebouw! En: “Wat is het hier rustig en schoon!”

schoolwebsite

schoolvo.nl

mw. M.C. Uleman mw. G. C. Janssen-Bruijne mw. A. Marees interconfessioneel 571 tram 2, 3, 5, 12, 16, 24 en bus 145, 170, 197

Veiligheid In de pauzes blijven de leerlingen op het schoolplein of in een van de aula’s. Computers Wij hebben smartborden in alle lokalen. In de mediatheek mag iedereen op de computer werken en er zijn drie grote computerlokalen. Buitenschoolse activiteiten Projectdagen met: CKV, dans, muziek, tekenen, podiumkunsten, theater- en filmbezoek, schoolfeesten, schaatsen en zwemmen, klimmen en boksen. Reizen De eerste klas heeft twee dagen introductiekamp in Duinrell. Klas 2 en 3 gaan ook op kamp. Ouderbetrokkenheid We hebben een zeer actieve ouderraad die met ons meedenkt en ons van advies dient. Verder We hebben twee pauzeruimtes waarvan één de zogenaamde stille aula. Hier kunnen de leerlingen rustig zitten en leren.

Open dagen Het Sweelinck College in Oud-Zuid is een kleine vriendelijke mavo met duidelijke regels. In klas 1 bieden wij extra sportoriëntatie, muziek, CKV of dans (Lucia Marthas). Leren in veiligheid, geborgenheid en met respect voor elkaar is voor ons allemaal erg belangrijk. In klas 1 testen wij al onze leerlingen op achterstanden, hierdoor kunnen wij de leerlingen de nodige ondersteuning bieden. Er is ook een havo-kansklas, die mogelijk toegang geeft tot de tweede klas van de havo (meestal Gerrit van der Veen College). Onze enthousiaste docenten en moderne leeromgeving maar ook onze persoonlijke aandacht, zorgen voor een sociale sfeer waar iedereen zich prettig voelt. Streng maar lief is ons motto!

■ ■ ■

Zaterdag 25 januari 2014 van 11.00 tot 14.00 uur Woensdag 5 februari 2014 van 13.30 tot 16.00 uur Woensdag 19 februari 2014 van 14.00 tot 16.00 uur: Opgave lesmiddag

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-t met en zonder lwoo mavo (vmbo-t) / havo

Klassen Leerlingen Brugjaren

5 2

22 26

vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn

2 1


108

3

Scholen voortgezet onderwijs

Tobiasschool – VOvA Poeldijkstraat 255 (tijdelijke huisvesting), Adres 1059 VL Amsterdam Zuid Stadsdeel Telefoon 020 579 72 95 E-mail info@tobiasschool.vova.nl Website www.checkdetobiasschool.nl www.tobiasschool.nl

Bestuur Schoolleider Contactpers. brugperiode Richting Onderwijskundig principe Aantal leerlingen Bereikbaar met

Nevenvestiging zorg

Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats op onze school aangeboden of spannen wij ons tot het uiterste in om de leerling te bemiddelen naar een andere school.

en remedial teaching.

Brugperiode

Huisvesting Er is een tijdelijke huisvesting (op 300 meter) i.v.m. (ver-)nieuwbouw gebouw Rietwijkerstraat. Mogelijke oplevering 2015. Veiligheid Kleinschalige nevenvestiging zorg, gecombineerd met de SBO Tobiasschool, met gerichte aanpak om de veiligheid te waarborgen. Buitenschoolse activiteiten Kennismakingsdagen, sportdagen, klassenavond, museumbezoek en andere culturele activiteiten. Reizen Werkweek. Ouderbetrokkenheid Ouderavonden en individuele oudergesprekken. Ook hebben we een ouderraad en leerlingenraad. “Ik zag school niet zitten. Dat veranderde snel. Ik zat in een ‘topklas’ en mijn leraar was een soort vriend.”

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Leerlingen moeten een indicatie voor lwoo en behoefte aan zorg hebben.

Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - leerlingen van een vrijeschool.

Schoolprofiel

schoolwebsite

schoolvo.nl

De Tobiasschool is een kleine en veilige school met 152 leerlingen, allen met lwoo indicatie en of REC indicatie. Er is onderwijs in kleine groepen. Iedereen kent elkaar en dat geeft een veilig gevoel. De sfeer is prettig. Pesten of vechten staan we niet toe. We werken vanuit de pedagogie van de Vrijeschool. Naast de theoretische vakken werken we veel aan praktische vakken en kunstzinnige vorming. Vakken die uitgebreid aan bod komen zijn: dierkunde en mineralogie, geschiedenis, moderne kunst en sterrenkunde. Ook werken de leerlingen veel met hun handen, zoals bij beeldende vorming, grafische technieken, koken, textiele werkvormen, hout- en metaalbewerking. Niet de kennis, maar de kenner, de leerling zelf, staat centraal. De Tobiasleraar draagt bij aan de zoektocht naar de eigen identiteit. Een brede ontwikkeling staat centraal. Er is aandacht voor faalangst, concentratie en sociaal-emotionele problematiek, bijles en een huiswerkklas. We gaan niet uit van moeilijkheden, maar van mogelijkheden van leerlingen. Aan het einde van de vierde klas kun je de Tobiasschool afsluiten met: 1) Het AKA-diploma (met vmbo-certificaten voor Nederlands, Engels en wiskunde op vmbo basis- of kaderberoepsgericht niveau) of met het diploma vmbo basis intersectoraal of vmbo kader intersectoraal 2) Een portfoliodossier 3) Het Vrijeschool eindgetuigschrift Dit hele pakket is de basis voor een goede overstap naar het mbo, waardoor je naar het juiste niveau (2,3 of 4) kunt doorstromen. De Tobiasschool maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

Mentoraat De mentor begeleidt meerdere jaren dezelfde groep en geeft veel les in de eigen groep. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden de leerlingen zoveel mogelijk binnen school opgevangen of wordt het rooster gewijzigd. Extra begeleiding Bijles Enkele dagen per week voor Nederlands, Engels, wiskunde en economie. Huiswerkbegeleiding Voor huiswerk wordt veel ruimte gemaakt in de lessen en er is een aantal dagen een huiswerkklas. Begeleiding bij dyslexie Er is begeleiding vanuit een zorgteam. Een remedial teacher is aan school verbonden. Anders Studievaardigheden, sociale vaardigheden, faalangstreductietraining, kunstzinnige therapie, euritmietherapie

Voort. Ond. van A’dam (VOvA) dhr. F. Bronkhorst mw. A. Dekker algemeen bijzonder vrijeschool 152 tram 2, bus 23, 15 en metro 50

Kosten 1e leerjaar

€ 125: werkweek 1e jaar

Zittenblijven Leerlingen blijven in principe niet zitten.

Bijzonderheden

Open dagen ■ Woensdag 22 januari 2014 van 13.00 tot 15.00 uur

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k + lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren

3

14

vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn

2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

109

Vossius Gymnasium Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur Rector

Messchaertstraat 1, 1077 WS Amsterdam Zuid 020 662 09 34 vossius@vossius.nl www.vossius.nl Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia dhr. drs J.W.H. van Muilekom

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als overgangsregeling voor de afschaf van voorrangsregels geldt dat bij gelijke geschiktheid uitsluitend broertjes en zusjes van op 1 augustus 2010 zittende leerlingen voorrang krijgen. Bij een cito-score in het overleggebied van 540 t/m 544 wordt aanvullend getoetst. Bij overaanmelding wordt geloot.

Brugperiode Mentoraat In de eerste klas is de mentor degene die de leerlingen wegwijs maakt in de school en met het leven op de middelbare school. Hij/zij wordt bijgestaan door twee juniorbegeleiders per klas. Dat zijn leerlingen uit de vierde klas.

Opvang bij lesuitval Bij lesuitval krijgen leerlingen een aangepast aaneengesloten dagrooster. Extra begeleiding Bijles Hulplessen (klassieke) talen en wiskunde, bijles door ouderejaars. Huiswerkbegeleiding Mentorlessen waarin leerlingen de gymnasiale vaardigheden leren. Een huiswerkklas met gerichte begeleiding om de huiswerkattitude te verbeteren. Extra taalondersteuning Uitgebreide screening op taalvaardigheid (diataaltoetsen) met begeleiding op maat op basis van de resultaten. Anders Individuele coaching voor het verbeteren van schoolresultaten en Remedial Teaching.

Schoolprofiel

Conrector Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Kosten 1e leerjaar € 435: Deze bijdrage is vrijwillig en bestaat uit het spaarbedrag voor de jaarlijkse excursies.

Zittenblijven Leerlingen kunnen niet doubleren in de eerste klas.

Bijzonderheden Huisvesting Sfeervol knus gebouw, door leerlingen ontworpen schoolplein en eigen muziekstudio’s. De aula is professioneel ingericht voor muziek- en theaterproducties. Computers De school heeft wifi en Google opslagruimte voor alle leerlingen, smart boards en laptops voor elk lokaal. Daarnaast zijn er twee computerlokalen en een mediatheek met pc’s. Buitenschoolse activiteiten Vele culturele, sportieve en politieke activiteiten zoals Café Chantant, toneel, band, orkest en het Vossius Parlement. De leerlingenvereniging organiseert veel activiteiten en spetterende schoolfeesten.

mw. drs S.S.S. Remesar openbaar 780 tram 4, 5, 12, 24, 25, metro 50, 51, bus 65 en 612

Reizen Ieder leerjaar gaat op kamp. In jaar 1 t/m 3 blijven we in Nederland. In jaar 4 gaan we naar Trier, Lille en York en in jaar 5 naar Rome. Ouderbetrokkenheid Ouders worden actief betrokken bij veel schoolactiviteiten en het schoolbeleid. Verder Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich bij ons welkom voelen. Ons schoolfonds zorgt ervoor dat er geen financiële bezwaren in de weg kunnen staan. Op het Vossius kun je ook examen doen in muziek, kunst beeldend en filosofie.

schoolwebsite

Open dagen

schoolvo.nl

Nieuwsgierigheid, ambitie en creativiteit krijgen op het Vossius alle ruimte. Dat kan alleen in een veilig en stimulerend leerklimaat waarin docenten en leerlingen zich betrokken voelen bij elkaar en elkaar respecteren. Leerlingen zelf verantwoordelijkheid geven draagt bij aan een dergelijk klimaat. Bevlogen, kundige en inlevende docenten bieden meer dan alleen de lesstof. Samen zoeken we uit hoe je topprestaties en creativiteit kunt combineren. Het Vossius is geen school van half negen tot half drie. Het is een school voor het leven.

■ ■ ■

Donderdag 16 januari 2014 van 19.00 tot 21.30 uur: Open avond voor ouders en leerlingen Zaterdag 18 januari 2014 van 10.00 tot 13.00 uur: Open dag voor ouders en leerlingen Woensdag 22 januari 2014 van 14.00 tot 15.35 uur: Open lesmiddag voor leerlingen

Soorten onderwijs Brugklassen

gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

5 28 –


110

3

Scholen voortgezet onderwijs

Waterlant Beroepsopleidingen IJdoorn Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Rode Kruisstraat 14, 1025 KN Amsterdam Noord 020 636 95 91 info@waterlant.nl www.waterlant.nl Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding. De mentor houdt contact met de ouders. Alle rapporten halen de ouders verplicht af bij de mentor. Decanaat De decaan begeleidt de leerlingen naar vervolg/ander onderwijs. In de onderbouw wordt het vak persoonlijke ontwikkeling en het vak beroepenoriëntatie gegeven.

Opvang bij lesuitval Tussenuren worden waar mogelijk opgevuld. De school heeft een invalrooster. Extra begeleiding Bijles Onderbouwklassen krijgen een training in studievaardigheden. In de bovenbouw is er zonodig bijles. Huiswerkbegeleiding In de onderbouw is er huiswerkbegeleiding van de docenten. Begeleiding bij dyslexie De school biedt extra ondersteuning bij dyslexie. Extra taalondersteuning Alle klassen krijgen extra lessen Nederlands. Taalbeleid is door de vakgroep uitgewerkt. Ook bij andere vakken wordt er aandacht

Schoolprofiel

dhr. RH d’Ancona mw. M.E. Hansen interconfessioneel 335 bus 336, 32, 33, 37, 38,105, en 109

aan Nederlands geschonken. Om de kinderen aan het lezen te krijgen werken wij nauw samen met de bibliotheken in Amsterdam Noord. Ook de school zelf heeft leesboeken. Begeleiding bij faalangst Voor faalangstige leerlingen maken we een handelingsplan. Er is faalangsttraining. Anders Sociale vaardigheden en het functioneren in een groep zijn belangrijk. De leerlingen worden hier in geoefend.

Kosten 1e leerjaar € 75: ouderbijdrage

Zittenblijven We helpen elk kind zijn mogelijkheden optimaal te benutten. Bij elk vak krijgt de leerling een cijfer voor prestatie, inzet en gedrag. De school geeft hulp op maat om de leerling de schoolloopbaan te laten vervolgen.

Bijzonderheden Huisvesting De school zal januari 2016 een nieuw gebouw betrekken. Veiligheid Veiligheid voor leerlingen en personeel staan hoog in ons vaandel. Een goede en leuke sfeer is ook belangrijk. De school neemt deel aan het convenant Veilig in en om de school. Computers Alle lokalen hebben computers. Er is een computerlokaal voor lessen tekstverwerken en ICT. De school heeft een Open Leercentrum waar leerlingen onder toezicht kunnen werken. Buitenschoolse activiteiten Er is een introductieweek in de brugklas, excursies naar musea, sportactiviteiten en aan het eind van het schooljaar een dagje pretpark voor de onderbouw. Ouderbetrokkenheid Ouders vragen we te assisteren bij de organisatie van activiteiten. Er is een locatiedeelraad waarin personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn.

Open dagen

schoolwebsite

schoolvo.nl

Directeur Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

De school is klein en overzichtelijk. In de onderbouw ligt het accent op LEREN leren, het vergroten van de zelfwerkzaamheid en sociale vaardigheden. In de bovenbouw ligt de nadruk op beroepscompetenties. De brugklassen krijgen les van een klein team van docenten. Alle leerlingen krijgen extra taal- en rekenlessen. Er is begeleiding op het gebied van sociaal-emotionele- of gedragsproblematiek. Er is regelmatig onderwijs in projectvorm. De school gebruikt in de Brugperiode het CITO LeerlingVolgSysteem. Wij beschikken over een zorgcoördinator, orthopedagoog en remedial teacher. De school is een van de weinige scholen in Amsterdam met het predikaat ‘Sportactieve school’. In samenwerking met Topscore kunnen leerlingen deelnemen aan allerlei sportactiviteiten binnen en buiten de school. Ook organiseert de school veel culturele activiteiten.

■ ■ ■ ■ ■

Woensdag 22 januari 2014 van 15.00 tot 17.30 uur Woensdag 22 januari 2014 van 19.00 tot 21.00 uur Woensdag 26 maart 2014 van 15.00 tot 17.30 uur Woensdag 26 maart 2014 van 19.00 tot 21.00 uur Woensdag 9 april 2014 van 14.00 tot 17.00 uur: Extra inschrijfronde

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k met en zonder lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren

5

vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn

18

2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

111

Wellantcollege Linnaeus Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Archimedesplantsoen 87, 1098 JZ Amsterdam Oost 020 692 90 60 linnaeus@wellant.nl www.wellant.nl Stichting Wellant

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke groep heeft zijn eigen mentor. Die houdt samen met de leerling in de gaten of de studie goed verloopt. De leerling spreekt hem of haar regelmatig. Met vragen of problemen kun je bij de mentor terecht. Tijdens de mentorlessen is er naast persoonlijke aandacht ook tijd voor studievaardigheden. De mentor is de eerste contactpersoon voor ouders. Opvang bij lesuitval Waar mogelijk voorkomen we lesuitval met invaldocenten.

Extra begeleiding Bijles Motorische remedial teaching helpt kinderen als dat nodig is bij hun lichamelijke ontwikkeling. Huiswerkbegeleiding Op vmbo kun je steunlessen krijgen in alle vakken. Begeleiding bij dyslexie De school heeft een dyslexieprotocol. Extra taalondersteuning Extra ondersteuning bij lezen en taal met de Ralfi-methode en bij het aanleren van de schooltaalwoorden. Begeleiding bij faalangst Via de schoolmaatschappelijk werker en andere vormen van directe hulp. Wij geven ook extra trainingen voor sociale vaardigheden aan leerlingen die het nodig hebben.

Schoolprofiel

Directeur dhr. L.S.P. Admiraal Zorgcoördinator mw. B. Roepert algemeen bijzonder Richting Aantal leerlingen 316 Bereikbaar met bus 15, 40, 41, 136, 152, 157, tram 9, trein station Science park

Anders Voor leerlingen met een te grote leerachterstand om in het reguliere vmbo te starten of voor leerlingen die hoog scoren binnen het niveau van praktijkonderwijs bestaat de kans om een vmbo diploma te halen.

Kosten 1e leerjaar € 70: ouderbijdrage € 125: werkweek 1e jaar

Zittenblijven Er zijn doorlopende leerlijnen. Daardoor is zittenblijven een hoge uitzondering.

Bijzonderheden Huisvesting Het gebouw is overzichtelijk. Een deel is aangepast aan de huidige norm van ons onderwijs en is opnieuw ingericht. Veiligheid Wellantcollege Linnaeus is een kleine en veilige school. De leerlingen blijven de hele lesdag op het besloten terrein van de school. De

school doet actief mee aan projecten. Het team reguleert het gedrag met SWPBS, een methode waarbij we een positieve en veilige (leer-) omgeving ontwikkelen. Computers Er zijn drie computerlokalen. Er wordt gewerkt met smartboards. Buitenschoolse activiteiten Er is samenwerking met TopScore (sportproject). Leerlingen kunnen binnen en buiten de school op vrijwillige basis meedoen aan tal van sporten. Leerlingen gaan naar theater, film of musea. Er is veel aandacht voor kunst en cultuur. Reizen De eerste klas heeft een kennismakingsweek. Ouderbetrokkenheid Er is een actieve ouderraad. Ouders worden gevraagd om mee te helpen op school.

Open dagen ■ Woensdag 29 januari 2014 van 14.00 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 21.00 uur ■ Donderdag 13 februari 2014 van 18.30 tot 21.00 uur ■ Woensdag 5 maart 2014 van 18.30 tot 21.00 uur: Inloop/inschrijving ■ Donderdag 13 maart 2014 van 18.30 tot 21.00 uur: Inloop/inschrijving

schoolwebsite

schoolvo.nl

Wellantcollege Linnaeus is een kleine en overzichtelijke school met 316 leerlingen op het vmbo en praktijkonderwijs. Daarnaast hebben wij een kansklas voor leerlingen die tussen deze niveaus in zitten. Zij krijgen extra ondersteuning bij taal en rekenen in het vak waar de achterstand het grootst is. Net als bij andere vmbo-en praktijkonderwijsscholen kunnen leerlingen na deze school alle kanten op zoals naar het ROC economie, techniek of verzorging of een groene opleiding bij een AOC. Veel leerlingen vinden het prettig op het Wellantcollege, omdat ze actief zijn en al doende leren. In de onderbouw ligt de nadruk op persoonlijke vorming. Je leert om zo actief en zelfstandig mogelijk te leren.

Soorten onderwijs Brugklassen

praktijkonderwijs vmbo-b + lwoo vmbo-b met en zonder lwoo vmbo-b-k met en zonder lwoo vmbo-b-k vmbo-sector: landbouw

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 14 – 1 18 3 1 18 2 1 20 2 1 20 2


112

3

Scholen voortgezet onderwijs

Wellantcollege VMBO Sloten Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Jan van Zutphenstraat 60, 1069 RS Amsterdam Nieuw-West 020 619 02 55 sloten@wellant.nl www.wellant.nl

Landbouw

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De leerlingbegeleiding door docenten en mentoren. De mentor is het aanspreekpunt voor ouders en leerling. Decanaat Er is een programma voor loopbaanoriëntatie van klas 1 t/m 4.

Opvang bij lesuitval Lesuitval is minimaal. Lessen van zieke docenten worden zoveel mogelijk opgevangen. Extra begeleiding Bijles Tijdens de bijlesuren krijgt een leerling hulp bij de vakken die hij of zij moeilijk vindt. Begeleiding bij dyslexie Kinderen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiepas. Docenten begeleiden deze leerlingen in hun lessen. Hierbij krijgen ze coaching van een remedial teacher.

Schoolprofiel

Bestuur Teamleider Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Extra taalondersteuning Extra lessen taal en rekenen in het rooster voor alle BB en BK klassen. Anders Lessen sociale vaardigheden. Voor leerlingen die meer nodig hebben, verzorgt Altra weerbaarheidstrainingen. Leerlingbegeleiding kan de mentor of de leerling ondersteunen, als dat nodig is.

Kosten 1e leerjaar € 51: ouderbijdrage € 155: werkweek 1e jaar € 25: overig € 100: Themaklassen Overige kosten: borg gebruik kluis voor 4 jaar.

Zittenblijven Leerlingen worden gestimuleerd om onvoldoendes om te zetten naar voldoendes. School en ouders werken samen, met als gevolg dat leerlingen de resultaten halen die nodig zijn om over te gaan naar het volgende leerjaar.

Bijzonderheden Huisvesting Modern gebouw met goede faciliteiten.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Leren doe je het beste als je bezig bent met dingen die je leuk vindt. Bij ons doe je veel met voeding, natuur, creativiteit, techniek, handel en dieren. We hebben zelfs aparte themaklassen, namelijk de Kookklas, de Kunstklas en de Tecklas. Duurzaamheid is steeds belangrijker. Daarom leren we jou ‘groen’ te denken. Dan kun jij ook je steentje bijdragen. We bereiden je voor om later goed te kunnen meedoen in de maatschappij. Kennis van zaken is een vereiste, maar wat we net zo belangrijk vinden is dat je veel vaardigheden leert waardoor je in het vervolgonderwijs en bij werkgevers met een goed visitekaartje binnenkomt. Voor onze school kies je als je van de basisschool een BB-, KB- of GL-advies hebt gekregen. Wij zijn een veilige, gezonde, actieve en duurzame school: ‘Werken aan een gezonde en leefbare toekomst door uit te blinken in groen onderwijs.’ We proberen steeds eigentijds en vernieuwend te zijn. Ons doel is om de leerlingen binnen enkele jaren boven het landelijk gemiddelde te laten presteren. Het motto is dat we morgen beter willen presteren dan vandaag.

Stichting Wellant mw. A. Liefhebber algemeen bijzonder 417 tram 1 en bus 192

Veiligheid Het kernwoord is: respect. De school heeft duidelijke school-en leefregels. Er zijn vertrouwenspersonen en er is een anti-pest-beleid. Computers Je leert in alle lessen werken met computers. Buitenschoolse activiteiten Voor projecten en opdrachten naar bijvoorbeeld Artis, het Concertgebouw en een theater. Verschillende sporten. Reizen Werkweek voor klas 1 en 3. De afgelopen jaren zijn we gaan zeilen of op ponykamp geweest. Ouderbetrokkenheid Samenwerking met ouders is noodzakelijk. Met ouders wordt altijd het rapport besproken. De school organiseert thema- en ouderavonden. Er is een actieve ouderraad en een nieuwsbrief. Verder Bij de themaklassen is deelname voor 4 jaar verplicht. Door selectiegesprekken worden alleen leerlingen met een specifieke interesse voor voeding, kunst of techniek geplaatst.

Open dagen ■ Woensdag 22 januari 2014 van 14.30 tot 21.00 uur: Let op! De school is tussen 17.00 en 18.30 uur gesloten

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b + lwoo vmbo-b-k + lwoo vmbo-b-k vmbo-k-g vmbo-sector: landbouw

Klassen Leerlingen Brugjaren

2 14 2 1 16 2 2 19 2 1 19 2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

113

Zuiderlicht College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Karel du Jardinstraat 54, 1073 TC Amsterdam Zuid 020 662 00 11 zuiderlicht@zuiderlicht.org www.zuiderlicht.org

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - leerlingen van de kunstvooropleidingen van AHK, Lucia Marthas en Conservatorium A’dam. Voor plaatsing in een dansklas wordt auditie gedaan. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een klassenmentor, die extra zorg biedt, contact onderhoudt met de ouders en wekelijks twee mentorlessen geeft, waarin in leerjaar 1 en 2 gewerkt wordt met de methode Leefstijl.

Decanaat De mentoren geven samen met de decaan in de tweede klassen voorlichting over de sectoren binnen het vmbo, adviseren leerlingen bij de sectorkeuze en begeleiden leerlingen naar de bovenbouw. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval is er zoveel mogelijk opvang door een andere docent. Extra begeleiding Bijles In de lessen Nederlands en rekenen komt er een onderwijsassistent in de klas om leerlingen te ondersteunen bij hun leerachterstanden. Huiswerkbegeleiding Op school is er de gelegenheid om begeleiding te krijgen bij het leerproces om zodoende achterstanden weg te werken.

Schoolprofiel

Bestuur Directeur Contactpersoon brugtijd Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs dhr. C.P. Dol mw. A.M.C. Stevens interconfessioneel 395 tram 3, 4, 12, 16, 24, 25

Begeleiding bij dyslexie Alle leerlingen in de eerste klas worden gescreend; we werken met een dyslexieprotocol. Begeleiding bij faalangst De school verzorgt faalangstreductietrainingen en sociale vaardigheidstrainingen voor leerlingen die dat nodig hebben.

Kosten 1e leerjaar € 135: ouderbijdrage € 130: werkweek 1e jaar

Zittenblijven In de eerste klas wordt niet gedoubleerd, met uitzondering van zeer bijzondere omstandigheden.

Bijzonderheden Huisvesting De school is gevestigd in twee gebouwen: klas 1 + 2 in ons gerenoveerde gebouw in de Karel du Jardinstraat 54 en klas 3 + 4 in ons nieuwe gebouw met prachtige praktijklokalen in de Rustenburgerstraat 438.

Veiligheid Er is een veiligheidscoördinator, camerabewaking, voldoende toezicht in de hele school en een goed contact met de politie. Er worden veiligheidsprojecten – bijvoorbeeld een pestproject – in de klas uitgevoerd. Computers De meeste lokalen hebben vier tot zes pc’s, met internetaansluiting en een smartboard. Buitenschoolse activiteiten De school besteedt veel aandacht aan kunst (theater, museum, fotoproject) en sport (bowlen, schaatsen, zwemmen). Ook organiseren we spetterende schoolfeesten! Reizen Brugklassers en examenklassen gaan op schoolkamp. Ouderbetrokkenheid Ouders kunnen zitting nemen in de ouderraad van de school en in de deelraad. Verder Voor zeer talentvolle leerlingen op dansgebied is er een apart traject op kader- en theoretisch niveau. Hiervoor moet auditie gedaan worden.

Open dagen

schoolwebsite

■ Vrijdag 31 januari 2014 van 19.30 tot 22.00 uur ■ Zaterdag 15 februari 2014 van 10.30 tot 13.00 uur: Open huis met demonstratielessen

schoolvo.nl

Het Zuiderlicht College is een kleine, veilige school waar iedereen elkaar kent. We besteden veel aandacht aan zorg, kunst en cultuur en natuurlijk aan goed en modern onderwijs. We hebben een speciale dansklas (extra danslessen), maar ook de andere leerlingen krijgen dansles, die worden gegeven door de Dansacademie Lucia Marthas. Vanaf augustus 2009 zijn we gestart met een vmbo-k/t klas met een uitgebreid dans- en kunstprogramma, waar leerlingen voorbereid worden op mbo-dans. In de bovenbouw volgen de leerlingen het intrasectorale programma zorg & welzijn breed.

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k + lwoo vmbo-b-k met en zonder lwoo vmbo-k-t met en zonder lwoo* vmbo-sector: zorg & welzijn *dansklas, zie schoolprofiel

Klassen Leerlingen Brugjaren

1 3 1

16 22 22

2 2 2


114

4

Scholen voortgezet speciaal onderwijs

Tim: Balen. Er wordt toch geloot.

Een tegenvaller


In dit hoofdstuk staan alle Amsterdamse scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen zijn gespecialiseerd in het les geven aan kinderen met een bepaalde handicap.

4

Scholen voortgezet speciaal onderwijs

School voortgezet speciaal onderwijs

REC 1

REC 2

REC 3

Alphons Laudyschool VSO

REC 4

O.G. Heldringschool

Orion College Noord en Zuidoost

centrum 118 nieuw-west 119 noord + z.o. 120

Orion College Zuid Visio Onderwijs Amsterdam

pag.

zuid 117

Altra College

Orion College West

regio

nieuw-west 121 zuid

122

nieuw-west 123

Voortgezet speciaal onderwijs In deze keuzegids zijn alle Amsterdamse scholen voor voortgezet speciaal onderwijs opgenomen. Speciaal onderwijs is voor kinderen met een handicap (lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk) of een stoornis. Een school voor speciaal onderwijs heeft alle voorzieningen en deskundigheid in huis om uw kind goed op te vangen en te begeleiden. Er zijn ook nadelen: uw kind mist het contact met niet-gehandicapte leeftijdgenoten en bovendien moet uw kind naar alle waarschijnlijkheid extra reizen van en naar school. Meer hierover kunt u lezen op de website van de samenwerkende Amsterdamse VO-scholen: W www.swvadam.nl. U vindt hier informatie over leerlingenzorg in het Amsterdamse voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, lwoo, het rugzakje en het speciaal onderwijs. Hebt u nog vragen dan kunt u bellen met T 020 480 17 02.

Speciaal onderwijs of extra hulp: het rugzakje In de wet staat dat ouders met een kind voor het speciaal onderwijs zelf kunnen kiezen welk onderwijs hen het beste lijkt voor hun kind: een school voor speciaal onderwijs of een gewone school. Als een kind wordt toegelaten op een gewone school, dan krijgt die school extra geld voor meer leerkrachten, extra hulpmiddelen of ambulante begeleiding. Dit kind krijgt zogezegd ‘een rugzakje mee’. Heeft uw kind een rugzakje en wilt u hem/haar aanmelden op een gewone school dan kan dat alleen als uw kind van de basisschool een advies heeft gekregen voor die opleiding. De school waar u uw kind aanmeldt beoordeelt dan of uw kind plaatsbaar is op de opleiding en of ze uw kind de zorg en begeleiding kunnen bieden die uw kind nodig heeft.


116

4

Scholen voortgezet speciaal onderwijs

Eerst een indicatie

In beide gevallen (speciaal onderwijs of ‘een rugzakje’) moet wel eerst bekeken worden of uw kind in aanmerking komt voor het gekozen onderwijs. Ouders moeten hiervoor een toelatingsbeslissing (indicatie) aanvragen bij een onafhankelijke Commissie voor Indicatiestelling (CvI). Deze commissie beoordeelt aan de hand van landelijke regels of uw kind een indicatie krijgt. De scholen voor speciaal onderwijs zijn verdeeld in vier clusters, de Regionale Expertise Centra (REC’s). Elk REC heeft een Commissie voor Indicatiestelling. Daar moet u dus zijn voor het aanvragen van een indicatie. De gegevens van de REC’s ziet u hieronder:

REC Noord-Holland T 020 346 06 63 W www.recnoordholland.nl

Regionale Expertise Centra (REC’s) ■

REC 1 Visueel gehandicapte kinderen Visio Onderwijs Amsterdam T 035 577 33 00 W www.visio.org

REC 2 Dove en slechthorende kinderen en kinderen met spraak- en/of taalproblemen REC Noord-Holland en Flevoland T 020 346 06 62 W www.rec2holland-flevoland.nl

REC 3 Lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke kinderen

REC 4 Leerlingen met ernstige ontwikkelings-, gedrags- of psychiatrische stoornissen REC BovenAmstel T 020 555 83 33 W www.recbovenamstel.nl


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

117

Alphons Laudyschool VSO Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Van Nijenrodeweg 648, 1082 HZ Amsterdam Zuid 020 644 56 84 nijenrode@alphonslaudy.nl www.alphonslaudy.nl Stichting Kolom

Aanmeldingsprocedure Voor meer informatie over aanmelding op het voortgezet speciaal onderwijs kunt

u terecht bij het betreffende REC­cluster (p. 114 -115).

Schoolprofiel

Directeur Locatiedirecteur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Mentoraat

Kosten per jaar

Iedere groep heeft een mentor, de groepsleerkracht. Daarnaast is er voor iedere groep een co­mentor, dit is een vakleerkracht of leraarondersteuner.

€ 40: ouderbijdrage € 60: werkweek 1e jaar

Opvang bij lesuitval Bij afwezigheid of ziekte van een leerkracht wordt deze vervangen door vaste invallers. Mocht dit niet lukken, dan wordt het rooster voor die dag aangepast en zijn vakleerkrachten inzetbaar op de hele groep.

Extra begeleiding

De school heeft twee locaties: één voor speciaal onderwijs in Osdorp en één voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in Buitenveldert. Speerpunten binnen de VSOlocatie zijn zelfredzaamheid en arbeidstoeleiding (middels interne en externe stage). De school heeft een gestructureerd lesaanbod. Voor de cognitieve vakken wordt gebruik gemaakt van nieuwe leerlijnen die binnen de hele school ingevoerd zijn. De nadruk ligt op de uitstroomrichtingen: Koken, Tuin en dier, Huishouding en verzorging en Kunst. Iedere groep heeft een groepsleerkracht (tevens mentor) en een comentor. De groepsleerkracht geeft de algemeen vormende vakken zoals rekenen, lezen en schrijven, wereldoriëntatie en lichaamsverzorging. Daarnaast geven vakdocenten les in verschillende vakken als koken, keramiek, tekenen en handvaardigheid, techniek, tuin en textiel.

schoolwebsite

Op de VSOlocatie krijgen 178 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar onderwijs. Opbouw van het onderwijs: onderbouw (12 t/m 14 jaar), middenbouw (15 t/m 17 jaar) en bovenbouw (18 t/m 20 jaar). In de onderbouw krijgen de leerlingen een breed pakket aan vakken aangeboden. In de middenbouw richt het onderwijs zich op meer specifieke vakken. De leerlingen in de middenbouw lopen interne en externe groepsstages. Het onderwijs in de bovenbouw richt zich meer op de individuele leerling en bestaat voor een groot deel uit het lopen van externe stage. De stagecoördinator is binnen de school verantwoordelijk voor de contacten met de stageadressen en zorgt ervoor dat iedere leerling op een voor hem of haar passende stageplaats terecht komt. De docenten begeleiden de leerlingen tijdens de stages. Er zijn jaarlijks kunstprojecten. Hierin wordt samengewerkt met verschillende kunstenaars.

mw. F. Knol dhr. B. Vloedbeld oecumenisch 178 tram 51 (richting Amstelveen Westwijk, uitstappen bij de Van Boshuizenstraat)

Aan de school zijn een logopedist, een psycholoog, schoolmaatschappelijk werker en een schoolarts verbonden.

Bijzonderheden Huisvesting De nieuwbouw van de school aan de Van Nijenrodeweg is voltooid en de school is begin dit schooljaar in gebruik genomen. Buitenschoolse activiteiten Op zes vrijdagavonden worden activiteiten voor de leerlingen georganiseerd waaronder disco’s. Ook zijn er kampweken. Ouderbetrokkenheid Voor ouders worden er diverse cursussen aangeboden en jaarlijks ook een aantal oudercafés georganiseerd, waarbij ouders elkaar in ontspannen omgeving kunnen ontmoeten. Op deze avonden wordt een thema besproken.

Kennismaken Wanneer u meer informatie wilt over de school of een nadere kennismaking, dan kunt u hiervoor de school bellen en met één van de directieleden een afspraak maken.

Soorten onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs REC 3 Aanvullende informatie De Alphons Laudyschool is een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen in Amsterdam: kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling en moeilijkheden met leren. Naast de reguliere groepen zijn er twee groepen voor leerlingen met een intensieve zorg­ en/of onderwijsvraag. In samenwerking met praktijkschool De Atlant is er een groep voor leerlingen die waarschijnlijk de mogelijkheid hebben om door te stromen naar het praktijkonderwijs.


118

4

Scholen voortgezet speciaal onderwijs

Altra College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Rode Kruisstraat 32, 1025 KN Amsterdam Noord 020 555 83 33 directie@altracollege.nl www.altracollege.nl

Aanmeldingsprocedure Voor meer informatie over aanmelding op het voortge-

zet speciaal onderwijs kunt u terecht bij het betreffende REC-cluster (p. 114 -115).

Schoolprofiel

Bestuur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Mentoraat Altra College werkt in kleine groepen, waardoor de leerkrachten veel persoonlijke aandacht aan de leerlingen kunnen geven. Iedere leerling heeft een vaste mentor.

Opvang bij lesuitval Bij lesuitval blijven de leerlingen op school.

Extra begeleiding Indien gewenst kunnen ouders ondersteuning bij de opvoeding krijgen. De leerlingen kunnen extra begeleiding op school krijgen, bijvoorbeeld een training sociale vaardigheden. Het Altra College is een school voor kinderen die door gedrags- en/of psychiatrische problemen niet kunnen deelnemen aan het gewone voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen die op het Altra College zitten hebben eerder op een andere school gezeten. Op het Altra College krijgen ze een nieuwe kans, zodat ze weer terug kunnen naar de school die het beste past bij hun mogelijkheden. Als dat niet lukt, proberen we hen voor te bereiden op een baan. Er wordt gewerkt in kleine groepen (zeven tot veertien leerlingen) waardoor veel individuele aandacht kan worden gegeven. Net als in het gewone voortgezet onderwijs krijgen de leerlingen les in zowel therorie- als in praktijkvakken. Ongeveer 40% haalt jaarlijks ÈÈn of meerdere deelcertificaten op vmbo-niveau. Ook zijn er leerlingen die een IVIO-deelcertificaat behalen (individueel onderwijs). Het Altra College is onderdeel van de Stichting Altra, een instelling voor jeugdzorg en speciaal onderwijs.

schoolwebsite

Het Altra College heeft vijf afdelingen in Amsterdam: ■ Centrum, Konijnenstraat 7, T 020 788 22 11: mavo ■ Noord, Purmerweg 116, T 020 632 80 90: onderbouw vmbo, bovenbouw entree mbo en bovenbouw entree arbeid* ■ Zuidoost, Kortvoort 60, T 020 690 66 29: onderbouw vmbo, bovenbouw entree mbo en bovenbouw entree arbeid* ■ West, Louis Couperusstraat 131, T 020 611 70 87: onderbouw vmbo, bovenbouw entree mbo en bovenbouw entree arbeid* ■ Altra Bleichrodt (voorheen Bascule Extern), Tafelbergweg 23, T 020 563 28 00: havo/vwo * Bovenbouwleerlingen entree mbo stromen uit naar mbo 2, entree arbeid stroomt uit naar het arbeidsproces en mavoleerlingen gaan na de onderbouw naar afdeling Centrum.

Ambulante begeleiding Leerlingen ontvangen na hun vertrek naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs of MBO (ROC) minimaal een jaar ambulante begeleiding.

Bijzonderheden Huisvesting We vinden het belangrijk dat leerlingen dicht bij huis, in eigen buurt of wijk, naar school kunnen gaan. Daarom

Stichting Altra algemeen bijzonder 800 openbaar vervoer

heeft het Altra College afdelingen in alle delen van de stad. Bijna al deze afdelingen zijn gehuisvest in nieuwe of onlangs vernieuwde schoolgebouwen. De adressen van de afdelingen staan onder Schoolprofiel op deze pagina. Veiligheid De kleinschalige aanpak van het onderwijs zorgt voor een persoonlijke en veilige sfeer op school. Daarnaast gelden strenge regels om de veiligheid van leerlingen te waarborgen. Computers Altra College heeft één computer per vier leerlingen beschikbaar. Buitenschoolse activiteiten Altra College organiseert buitenschoolse activiteiten met name gericht op arbeidstoeleiding. Ouderbetrokkenheid Goed contact met ouders of verzorgers is voor het Altra College erg belangrijk. We houden ouders zo goed mogelijk op de hoogte van wat er op school gebeurt en van de vorderingen die de leerlingen maken.

Kennismaken Ouders en leerlingen kunnen kennismaken met de school door telefonisch een afspraak te maken met de teamleider van de betreffende afdeling. Zie voor adressen en telefoonnummers onder Schoolprofiel.

Soorten onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs REC 4 vmbo-basis vmbo-kader vmbo-gemengd vmbo-theoretisch of mavo havo atheneum


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

119

O.G. Heldringschool Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Burgemeester Eliasstraat 20, 1063 EW Amsterdam Nieuw-West 020 447 35 83 info@deheldringschool.nl www.deheldringschool.nl

Bestuur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Stichting Kolom oecumenisch 156 tram 7, 14 en bus 21, 64 en 80

Aanmeldingsprocedure

Mentoraat

Opvang bij lesuitval

Ambulante begeleiding

Voor meer informatie over aanmelding op het voortgezet speciaal onderwijs kunt u terecht bij het betreffende REC-cluster (p. 114 -115).

Alle leerlingen zijn ingedeeld in een groep met een klassenonderwijzer.

In de meeste gevallen worden de leerlingen opgevangen en verdeeld over de andere groepen.

De school biedt ambulante begeleiding aan leerlingen met een verstandelijke handicap in het reguliere en voortgezet onderwijs. De begeleiding is gericht op ondersteuning en advisering van de leerkracht, het schoolteam en de ouders, zodat de leerling een verantwoorde, geïntegreerde plaats in de schoolgemeenschap heeft. De ambulant begeleiders van de school werken samen met collega’s van andere cluster 3 scholen in de dienst ambulante begeleiding van het REC.

Schoolprofiel

Extra begeleiding Creatieve therapie: de doelstellingen voor creatieve therapie hebben meestal te maken met het vergroten van het zelfvertrouwen, het versterken van de identiteit, het verminderen van angst en het leren omgaan met gevoelens. Logopedie: de communicatieve vaardigheden van de leerling en het niveau van de spraak/ taalontwikkeling worden bekeken.

Het onderwijs op de Heldringschool is voornamelijk toekomstgericht. Dat wil zeggen dat de leergebieden anticiperen op de situatie van de leerlingen na de schooltijd. De centrale thema’s zijn wonen, werken en vrije tijd. Het onderhouden en ontwikkelen van taal en rekenen blijven vanzelfsprekend onderdelen van het leergebied.

schoolwebsite

Stage Vanaf zeventien jaar lopen alle leerlingen stage. Rond het vijftiende jaar wordt bij elke leerling een assessment afgenomen. Binnen de school zijn er mogelijkheden om een opleiding te volgen. Leerlingen kunnen deelnemen aan de volgende opleidingen: Schoonmaak in de Groothuishouding, Groenvoorziening, Horeca, Detailhandel, Textiel, Magazijn en Werken in de Kinderopvang. Er kan een officieel certificaat behaald worden voor alle opleidingen. De WRA-groep (Werkvoorziening Regio Amsterdam) heeft ook diverse mogelijkheden: in kassen werken, post verwerken, schilder- en timmerklussen en op de werkplaats Pantar met uitvoerend werk (inpakwerk, uitzendwerk en werkzaamheden in drukkerij en magazijn). Verder kunnen leerlingen stage lopen in het vrije bedrijf. Het creatieve zijde-atelier Zij aan Zij (van Stichting Philadelphia) biedt ook stageplekken. Leerlingen kunnen verschillende stages lopen om een zo breed mogelijke werkervaring op te doen. We werken met stagecontracten en maken een evaluatie. Op deze manier bereiden wij de leerlingen goed voor op een toekomst met al dan niet betaald werk.

Kennismaken Na een telefonische afspraak bent u welkom om de school te bezoeken.

Soorten onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs REC 3 Aanvullende informatie De Heldringschool is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk).


120

4

Scholen voortgezet speciaal onderwijs

Orion College Noord en Zuidoost Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Beijerlandstraat 2, 1025 NN Amsterdam Noord en Zuidoost 020 636 24 87 orioncollegenoord@orion-college.nl www.orioncollegeamsterdam.nl

Bestuur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Stichting Orion openbaar 300 zie onze website

Aanmeldingsprocedure

Mentoraat

Extra begeleiding

Bijzonderheden

Voor meer informatie over aanmelding op het voortgezet speciaal onderwijs kunt u terecht bij het betreffende REC-cluster (p. 114 -115).

In de onderbouw hebben de leerlingen een vaste leerkracht. In de bovenbouw hebben de leerlingen een vaste mentor. Het stagebureau ondersteunt bij stages en verdere arbeidstoeleiding.

Er is op elke locatie een zorgstructuur. De zorgcoördinator werkt samen met de orthopedagoog,de psycholoog, de schoolarts t.b.v. de begeleiding van leerlingen en docenten. Er wordt intensief samengewerkt met de Bascule en Cordaan.

Veiligheid Het schoolteam heeft agressieregulatietraining gevolgd. Voor de leerlingen worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd (Loverboys, drugsgebruik, e.d.). Computers De school hanteert een leerlingvolgsysteem. Er zijn computers en digiborden op alle locaties. Ouderbetrokkenheid Ouders zijn belangrijke gesprekspartners voor ons. Er is een ouderraad die het beheer voert over de ouderbijdragen. Enkele ouders zitten in de medezeggenschapsraad.

Ambulante begeleiding De Ambulante begeleiding wordt uitgevoerd door de dienst AB cluster 3 Amsterdam, Zekeringstraat 45, 1014 BP Amsterdam.

Schoolprofiel

Kennismaken

Het Orion College biedt op de locaties Noord en Zuidoost onderwijs waarbij het accent ligt op de praktische vorming. We stemmen het onderwijs optimaal af op de individuele leerling. We richten ons daarbij op het begeleiden van de leerlingen naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de toekomst. Veel van onze vakken zijn dan ook direct gericht op het aanleren van vaardigheden die in de dagelijkse praktijk toepasbaar zijn. Er is een groot netwerk van stagebedrijven waar leerlingen groepsgewijs en individueel, vanaf hun 16e jaar, werkervaring opdoen. Daarnaast participeert de school in een aantal leerwerkbedrijven. Het is het streven om jongeren op hun 12e jaar vast te pakken en pas los te laten op het moment dat zij een plek op de arbeidsmarkt hebben gevonden. schoolwebsite

Gegevens locaties: ■ Orion College Noord Beijerlandstraat 2, 1025 NN Amsterdam, T 020 636 2487 ■ Orion College Noord Wognumerplantsoen 2_4, 1023 EP Amsterdam, T 020 636 3393 ■ Orion College Zuidoost, Frankemaheerd 12, 1102 AN Amsterdam, T 020 368 1071

Voor een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met: ■ Orion College Noord, Beijerlandstraat, Dhr. H.Verheijen, T 020 636 24 87 ■ Orion College Noord, Wognumerplantsoen, Dhr. J. van Grieken, T 020 636 33 93 ■ Orion College Zuidoost, Mw.I.Brul, T 020 368 10 71

Soorten onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs REC 3 Aanvullende informatie Het Orion College is een openbare school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Op de locaties Noord en Zuidoost wordt onderwijs gegeven aan moeilijk lerende kinderen. Zij hebben een achterstand in hun ontwikkeling en moeilijkheden met leren. Er zitten ongeveer 250 leerlingen in totaal op de drie scholen in de leeftijd van twaalf tot twintig jaar. Ze zijn afkomstig uit Amsterdam en omgeving. De school kent ook een aantal groepen voor leerlingen die naast hun verstandelijke beperking gedragsproblemen hebben.


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

121

Orion College West Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Burgemeester Eliasstraat 76, 1014 BP Amsterdam Nieuw-West 020 611 12 13 agbell@orion.nl www.agbell.nl

Aanmeldingsprocedure

Opvang bij lesuitval

Voor het aanmelden van een leerling kunt u contact opnemen met de trajectbegeleider cluster 2 of de trajectbegeleider cluster 3/4 via het telefoonnummer van de school. Voor meer informatie over aanmelding op het voortgezet speciaal onderwijs kunt u terecht bij het betreffende REC-cluster (p. 114 -115).

Bij ziekte van een docent worden leerlingen verdeeld.

Mentoraat Iedere klas heeft een mentor. Deze is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor houdt de voortgang van de leerlingen in de gaten en houdt zich ook bezig met de keuzebegeleiding.

Extra begeleiding Het zorgteam van het Orion College West bestaat uit intern begeleiders, fysiotherapeuten, psychologen, ortho-pedagogen, maatschappelijk werkers en indien nodig een (revalidatie)arts. Bij de begeleiding van de leerlingen zijn verder de mentor, de logopedist, een akoepedist en een taalkundige betrokken. De school verzorgt sociale vaardigheidstrainingen. Ook is er een huiswerkklas.

Ambulante begeleiding Het Orion College West biedt ambulante begeleiding voor leerlingen die op

Schoolprofiel

Bestuur Locatiedirecteur Richting

reguliere scholen hun lessen volgen. Hiervoor is ook een beschikking (clusterindicatie) nodig.

Kosten per jaar € 30: ouderbijdrage

Bijzonderheden Huisvesting Het Orion College West heeft twee locaties. Op beide locaties is klassenaparatuur ten behoeve van de leerlingen met een auditieve beperking aanwezig. Verder hebben de meeste lokalen de beschikking over Vocalight-apparatuur (deze apparatuur versterkt de stem van de docent in geringe mate met een heel rustgevend effect) en een Smartboard. In beide locaties zijn liften. Veiligheid Het Orion College West heeft een veiligheidsbeleid,

Stichting Orion dhr. R. Hoogervorst openbaar

er is een werkgroep die permanent aan de slag is om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. De school heeft een convenant met de politie, regelmatig worden kluiscontroles uitgevoerd. Computers In alle lokalen zijn computers. Buitenschoolse activiteiten Excursies, cursussen na schooltijd , activiteiten in samenwerking met andere scholen en sportdagen. Reizen Indien nodig kan speciaal vervoer (taxi) geregeld worden. De gemeente van herkomst vergoedt over het algemeen de kosten voor openbaar vervoer. Ouderbetrokkenheid Er is een ouderraad en een medezeggenschapsraad. Verder Het Orion College West participeert in Mocca, het expertisenetwerk cultuureducatie.

Kennismaken U kunt bellen voor een afspraak. Verder is er in januari 2013 een open dag, zie de website van de school.

Soorten onderwijs

schoolwebsite

De school heeft twee locaties, in de Burg. Eliasstraat zijn de schakelafdeling en de onderbouw VMBO/HAVO gevestigd, op de Zekeringstraat de praktijkschool en de bovenbouw VMBO/HAVO. De visie van de school is leerlingen met een beperking ‘normale’ leerstromen te bieden in een speciale setting, waardoor zij naar wens en aanleg een opleiding kunnen volgen en zo volwaardig en zelfstandig mogelijk hun plaats in de maatschappij kunnen vinden. De missie van het Orion College is ‘Onderwijs op maat’. De school heeft een uitgebreide zorgstructuur. Het Orion College West heeft een dienst Ambulante Begeleiding. De medewerkers verzorgen begeleiding voor leerlingen van de doelgroep die het regulier onderwijs bezoeken.

Voortgezet speciaal onderwijs REC 2 praktijkonderwijs vmbo-basis vmbo-kader vmbo-theoretisch of mavo havo vmbo-sectoren: economie, landbouw, techniek en zorg & welzijn Aanvullende informatie Voortgezet (speciaal) onderwijs aan leerlingen met een auditieve beperking, een ernstige taal-spraakstoornis, een langdurige ziekte, een lichamelijke beperking of een (niet externaliserende) gedragsproblematiek.


122

4

Scholen voortgezet speciaal onderwijs

Orion College Zuid Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Gaasterlandstraat 7, 1079 RH Amsterdam Zuid 020 644 22 32 orioncollegezuid@orion.nl www.orioncollegeamsterdam.nl

Aanmeldingsprocedure

Opvang bij lesuitval

Voor meer informatie over aanmelding op het voortgezet speciaal onderwijs kunt u terecht bij het betreffende REC-cluster (p. 114 -115).

Het streven is om lesuitval op onze school tot een minimum te beperken. Bij ziekte van de groepsleerkracht wordt de groep overgenomen. Schoolverzuim wordt strikt geregistreerd en er wordt direct contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

Mentoraat De sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerontwikkeling van de leerlingen worden nauwlettend gevolgd. Stappen in deze ontwikkeling worden beschreven in de individuele handelingsplanning (IHP). Het IHP wordt twee maal per jaar besproken op een leerlingbespreking.

Extra begeleiding De school werkt met een gedegen zorgstructuur. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan: een onderwijs- & zorgcoördinator, een schoolmaatschappelijk werker, twee bouwcoördinatoren, een orthopedagoog, onderwijsassistenten en verschillende vakleerkrachten. Het doel van deze zorgstructuur is om leerlingen optimaal te laten profiteren van ons onderwijsaanbod.

Schoolprofiel

Bestuur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Daarnaast bieden wij tijdelijk onderwijs aan niet geïndiceerde leerlingen via het onderwijs-schakelloket.

Ambulante begeleiding Leerlingen die via ons een andere vorm van onderwijs gaan volgen, houden regelmatig contact met een ambulante begeleider.

Kosten per jaar € 75: vrijwillige ouderbijdrage

Bijzonderheden Huisvesting We hebben praktijklokalen voor techniek, ICT, koken en verzorging. Veiligheid Wij streven er naar om op een eigentijdse en uitdagende wijze te zorgen voor rust, zekerheid en veiligheid zodanig dat de leerlingen adequaat en op hun eigen niveau op vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt worden voorbereid.

Stichting Orion openbaar 135 tram 4, bus 8, 15, 173 en metro 50, 51

Computers De school beschikt over een goed uitgerust computerlokaal. Buitenschoolse activiteiten De school organiseert jaarlijks een activiteitenweek en een sportdag. Op vrijdagmiddag zijn er culturele en sportieve activiteiten. Reizen Via school kunnen de leerlingen die in Amsterdam wonen een abonnement voor het openbaar vervoer aanvragen. Ouderbetrokkenheid Er worden diverse ouderavonden georganiseerd en een aantal ouders hebben zitting in de medezeggenschapsraad.

Kennismaken Kennismaken kan het gehele schooljaar door middel van een persoonlijke afspraak.

Soorten onderwijs

schoolwebsite

Het Orion College Zuid biedt onderwijs aan leerlingen van 12 -18 jaar die meer ondersteuning nodig hebben op het gebied van leren en gedrag. De school onderscheidt zich door: 1. Een krachtig pedagogisch klimaat. 2. Een leeraanbod dat is afgestemd op individuele leerlingen. 3. Een zorgaanbod dat leerlingen optimaal laat profiteren van ons onderwijs.

Voortgezet speciaal onderwijs REC 4 praktijkonderwijs vmbo + lwoo vmbo-basis vmbo-kader vmbo-theoretisch of mavo vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn Aanvullende informatie Onze school is bestemd voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die een cluster 4 indicatie hebben en onderwijs op maat behoeven.


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

123

Visio Onderwijs Amsterdam Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Slotermeerlaan 103, 1063 JN Amsterdam Nieuw-West 088 585 60 00 onderwijsamsterdam@visi-o.org www.visio.org

Bestuur Visio Landelijke Stichting Onderwijs Slechtzienden Blinden algemeen bijzonder Richting Aantal leerlingen 50 Bereikbaar met bus 19, tram 7 en 14 halte Lodewijk van Deysselstraat

Aanmeldingsprocedure

Opvang bij lesuitval

Ambulante begeleiding

Bijzonderheden

Aanmelden kan het hele jaar door. Voor meer informatie over aanmelding op het voortgezet speciaal onderwijs kunt u terecht bij het betreffende REC-cluster (p. 114 -115).

Lesuitval wordt zo veel mogelijk opgevangen door de leerlingen over de andere docenten te verdelen of een invaller de lessen te laten overnemen.

Mentoraat

Extra hulp bij problemen met de Nederlandse taal wordt geboden. Aan de school zijn ergotherapeuten, fysiotherapeuten en een logopedist verbonden.

Leerlingen met een visuele beperking in het reguliere onderwijs kunnen een beroep doen op ambulante begeleiding. Zij kunnen speciale training krijgen bij zaken die verband houden met hun beperking. De docenten kunnen voorlichting krijgen over de aard van de beperking en de gevolgen daarvan. Oplossingen worden waar mogelijk geboden.

Veiligheid De school is aangesloten bij het VIOS. Computers Er wordt computerles gegeven als dat nodig is. Veel lessen volgen leerlingen met behulp van een computer, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van vergrotingen, spraak en brailleleesregel. Reizen In de onderbouw worden leerlingen met busjes vervoerd. In de bovenbouw worden lessen aangeboden om leerlingen zelfstandig te leren reizen met OV.

Iedere leerling heeft een mentor. In alle leerjaren worden mentorlessen gegeven.

Extra begeleiding

Kosten per jaar â‚Ź 40: ouderbijdrage

Schoolprofiel

Kennismaken Kennismaken is het hele jaar door mogelijk. Het is verstandig telefonisch een afspraak te maken.

Soorten onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs REC 1 vmbo-basis vmbo-kader vmbo-gemengd vmbo-theoretisch of mavo havo schoolwebsite

Het onderwijs is geheel individueel bepaald. Het lesrooster wordt aangepast aan de individuele behoefte van een leerling. Indien nodig worden bijvoorbeeld lessen mobiliteit of lessen sociale vaardigheden toegevoegd aan de normale vakken van het vmbo. De groepen zijn klein, gemiddeld ongeveer zes leerlingen. Dit geeft de mogelijkheid om optimale resultaten te behalen.

vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn Aanvullende informatie Voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen met een visuele beperking. Aangeboden wordt vmbo op meerdere niveaus en havo.


124

5

Bijzondere voorzieningen

Nabila: Veel plezier!

Tim: Yes, ingeloot! Ik heb echt zin in mijn kennismakingsdag.

En dan in juni‌


Sommige kinderen gaan naar een particuliere school, een internationale school of een school buiten Amsterdam. Voor leerlingen die het Nederlands nog niet goed beheersen is er de Kopklas. Verder leest u in dit hoofdstuk meer over de wettelijke leerplicht, schoolvakanties en schoolgeld.

5

Bijzondere voorzieningen

Kopklas

Scholen met een kopklas ■

Kan uw kind eigenlijk naar het vmbo-theoretisch, havo of vwo, maar is het Nederlands daarvoor nog niet helemaal voldoende? Dan is de kopklas wellicht de juiste plek voor uw kind. Kopklas is een schakeljaar tussen groep 8 en de brugklas. De kopklas zit in het gebouw van een VO-school, maar de leerling wordt administratief ondergebracht bij het basisonderwijs. Een leerling zit gedurende één jaar in de kopklas. Binnen thema’s wordt gewerkt aan alle vakgebieden, maar het versterken van de Nederlandse taal is het belangrijkste in de kopklas. Het rekenen moet bij aanvang van de kopklas op niveau zijn en zal worden onderhouden. Het voorbereidende jaar heeft als effect dat het schooladvies van de leerlingen stijgt, waardoor zij na een jaar kopklas vaak kunnen uitstromen naar het VO-niveau dat op grond van hun capaciteiten verwacht mag worden. Het doel van de kopklas is uitstroom naar vmbo-t, havo of vwo. De leerlingen volgen het dagrooster van de VOschool. Ze hebben tegelijk met de leerlingen van deze school pauze, kunnen gebruik maken van de mediatheek en ze volgen er gymnastieklessen. Aanmelding voor de kopklas wordt gedaan via de basisschool.

De Nieuwe Havo Hervormd Lyceum West ■ IJburg College ■ Pieter Nieuwland College ■ Scholengemeenschap Reigersbos 
 Meer informatie kunt u lezen op de scholenpagina van de Kopklas. ■

Opvangklas voor nieuwkomers Is een kind net in Nederland en heeft hij of zij nog geen Nederlands onderwijs gevolgd, of alleen een klein beetje? Dan kan hij naar een speciale opvangklas voor nieuwkomers. Die is er op het Berlage Lyceum, Montessori College Oost en Nova College. Afhankelijk van de opleiding in het land waar iemand vandaan komt en zijn/haar mogelijkheden, wordt hij/ zij op een van deze scholen geplaatst. Na de opvangklas kan hij/zij door naar het gewone onderwijs. Voor meer informatie over de opvangklassen voor nieuwkomers kunt u het beste even bellen naar deze scholen.


126

5

Bijzondere voorzieningen

Extra taalonderwijs Tweetalig onderwijs (tto) Tweetalig onderwijs (tto) houdt in dat bij zaakvakken als bijvoorbeeld geschiedenis en biologie een andere taal dan het Nederlands wordt gebruikt als instructie- en communicatietaal. In een tweetalige klas spreken docenten en leerlingen in principe dus geen Nederlands, maar de vreemde taal. Tto heeft twee belangrijke doelen: het vergroten van de taalbeheersing van leerlingen en het verkrijgen van een internationale oriëntatie. In Nederland bestaat deze onderwijsvorm sinds 1989 en gaat het meestal om tweetalig EngelsNederlands. De Inspectie voor het Onderwijs en het Ministerie van OCW hebben formele criteria opgesteld voor tweetalig onderwijs. Er is een maximum gesteld aan het totaal aantal lessen dat in het Engels mag worden gegeven. Verder moet het Nederlandse lesprogramma worden gevolgd en mag het niet ten koste gaan van de ontwikkeling van taalvaardigheid Nederlands. Het Europees Platform heeft in samenwerking met de scholen een standaard voor tweetalig onderwijs opgesteld, waar elke school zijn eigen invulling aan geeft. Kinderen die tweetalig onderwijs hebben gevolgd, doen Nederlandstalig eindexamen en krijgen een regulier vwo-, havo- of vmbo-diploma. Voor het Engels kunnen aanvullende certificaten worden behaald. U kunt ook kijken op de website W www.tweetaligonderwijs.nl. Informatie over tweetalig onderwijs kunt u bij de school zelf opvragen.

Scholen met tweetalig onderwijs ■

Het Berlage Lyceum Hervormd Lyceum West ■ Hubertus Vakschool ■ Scholengemeenschap Reigersbos ■ St. Nicolaaslyceum ■

Versterkt talenonderwijs (vto) Versterkt talenonderwijs betekent dat er extra lesuren taalonderwijs bovenop de verplichte aantal uren komen. Er is geen koppeling van

talen aan andere vakken zoals bij tweetalig onderwijs. Onder meer het 4e Gymnasium, Het Amsterdams Lyceum en IJburg College bieden versterkt talenonderwijs aan. Meer informatie kunt u krijgen bij de scholen zelf.

Internationaal onderwijs In Amsterdam wordt op een aantal scholen internationaal onderwijs gegeven. De vorm waarin dit wordt gegeven verschilt: op sommige scholen worden alle zaakvakken in het Engels gegeven (tweetalig onderwijs); andere scholen hebben het normale lesprogramma en bieden daarnaast meer dan het verplichte aantal uren taalonderwijs (versterkt taalonderwijs). En op andere scholen is het hele lesprogramma internationaal georiënteerd (internationaal onderwijs). Internationaal onderwijs heeft een ander lesprogramma dan Nederlandse scholen: het basisonderwijs heeft het International Primary Curriculum (IPC), het voortgezet onderwijs heeft het International Baccalaureat (IB) programma. Het Internationaal Baccalaureaat (IB-diploma) geeft toegang tot hogescholen en universiteiten in alle werelddelen. Internationaal onderwijs richt zich vooral op kinderen van expatriates (expats), niet-Nederlanders die tijdelijk in Nederland wonen, en op kinderen van Nederlanders die uit het buitenland zijn teruggekeerd (impats). Amsterdam heeft vijf internationale scholen. Vier van deze scholen zijn particuliere scholen. Eén ervan wordt door de overheid betaald: de openbare Amsterdam International Community School (AICS).

Amsterdam International Community School (AICS) De AICS is gestart in 2003. De school biedt een internationaal georiënteerd onderwijsprogramma voor leerlingen van 4 tot 18 jaar. Het onderwijs op de AICS wordt geheel in het Engels gegeven, volgens het curriculum van het Internationaal Baccalaureaat. Daarnaast is voor alle leerlingen het vak Nederlands verplicht. Internationaal onderwijs is kostbaar. Dat komt onder andere door de kleine klassen, de hogere personele kosten (vanwege werving en scholing


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

in het buitenland) en de examen- en licentiekosten van de IB-organisatie. Het is daarom normaal dat voor internationale scholen een ‘schoolfee’ gevraagd wordt. De AICS is een van de negen Dutch International Schools die door het Ministerie van OCW zijn aangewezen (en extra gesubsidieerd) om internationaal onderwijs te bieden. Voor de AICS was de ‘schoolfee’ voor het IB Diploma Programme € 6.100 voor het schooljaar 2012- 2013. Hier komen nog kosten bij voor excursies e.d. De hoogte van het schoolgeld voor aankomend schooljaar moet nog worden vastgesteld, maar het schoolgeld wordt waarschijnlijk verhoogd. Voor de ongesubsidieerde internationale scholen liggen de ‘fees’ tussen de € 15.000 en de € 20.000 per jaar. Om het IB-Diploma programma voor meer Amsterdamse leerlingen bereikbaar te maken is een fonds opgericht die afhankelijk van het inkomen 50% van de kosten vergoed. De AICS wil nadrukkelijk een ‘community school’ zijn voor alle Amsterdamse leerlingen die de ambitie hebben internationaal onderwijs te volgen. Met ingang van het schooljaar 2008-2009 mag de AICS (als een van vijf scholen in Nederland) ook twintig gewone (niet-expat) Nederlandse leerlingen toelaten tot het Diploma Programme van het IB. De AICS gaat dit onderwijsaanbod integreren in de bovenbouw. Om het IB-Diploma Programme ook echt voor alle Amsterdamse leerlingen bereikbaar te maken, onderzoekt het AICS de mogelijkheden om een fonds in te stellen waaruit op basis van draagkracht studiebeurzen kunnen worden gefinancierd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de school zelf: ■

Amsterdam International Community School (AICS) Prinses Irenestraat 59 1077 WV Amsterdam T 020 577 12 40 E info@aics.espritscholen.nl W www.aics.espritscholen.nl

Amsterdam heeft vier particuliere internationale scholen ■

British School of Amsterdam Anthonie van Dijckstraat 1 1077 ME Amsterdam T 020 679 78 40 W www.britams.nl

Franse School Uiterwaardenstraat 60a 1079 CB Amsterdam T 020 644 65 07 W www.lyceevangogh.nl

Japanese School of Amsterdam Karel Klinkenbergstraat 137 1061 AL Amsterdam T 020 611 81 36 E amsterdam@jsa.nl W www.jsa.nl

International School of Amsterdam Sportlaan 45 1185 TB Amstelveen T 020 347 11 11 E info@isa.nl W www.isa.nl

Leerplicht en schoolkosten Alle jongens en meisjes van 5 -16 jaar moeten volgens de Nederlandse wettelijke leerplicht naar school. Maar welke regels gelden er nog meer? En wie controleert of iedereen zich aan de regels houdt? Hoe zit het met schoolvakanties en schoolgeld?

Wettelijke leerplicht In Nederland is er een wettelijke leerplicht. Dit houdt in dat alle jongens en meisjes van 5 tot en met 16 jaar naar school moeten. Als uw kind op zijn/haar 16e verjaardag nog geen diploma heeft voor mbo-2, mbo-3 of mbo-4, of voor havo of vwo, dan moet hij/zij doorleren tot zijn/haar 16e verjaardag. Het is belangrijk om een diploma te halen, want zonder afgeronde opleiding is de kans op werk klein. U als ouder moet ervoor zorgen dat uw kinderen naar school gaan. De school stelt elk jaar de lestijden vast. Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kind dan op school is. Ouders die kinderen thuishouden zijn strafbaar. Bij de stadsdelen in Amsterdam werken leerplichtambtenaren. Zij letten erop dat alle leerplichtige kinderen naar school gaan. Als een leerling niet naar school gaat, geeft de school

127


128

5

Bijzondere voorzieningen

dat door aan de leerplichtambtenaar. Die onderzoekt waarom de leerling niet naar school gaat en bekijkt wat er nodig is om de leerling weer naar school te laten gaan. Als er sprake is van onwil kunnen leerplichtambtenaren een procesverbaal opmaken. Op W www.amsterdam.nl/leerplicht vindt u meer informatie over leerplicht.

Schoolvakanties In het voortgezet onderwijs heeft elk schooljaar maximaal zestig vakantiedagen. De minister van OCW stelt elk jaar de data voor de zomervakantie vast. De andere vakanties, zoals de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie, mogen de scholen zelf vaststellen. De minister geeft daar wel een advies over. Die adviesdata zijn zo gekozen, dat leerlingen meestal na zeven of acht weken les weer een week vakantie krijgen. Op W www.rijksoverheid.nl/schoolvakanties staan de vakantiedata.

Invloed van ouders en leerlingen op de school Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Hierin zitten ouders/leerlingen en mensen van de school. In de medezeggenschapsraad kunnen ouders advies geven en meebeslissen over belangrijke zaken op school. Elke medezeggenschapsraad heeft een reglement. Hierin staat wat de raad kan en mag doen. Naast een medezeggenschapsraad hebben de meeste scholen een ouderraad en een leerlingenraad. Deze raden brengen advies uit aan de medezeggenschapsraad of aan de schooldirectie.

voortgezet onderwijs, of bij het Servicekantoor Studiefinanciering, Ottho Heldringstraat 5, in Amsterdam. Ook kunt u het formulier bestellen via T 050 599 77 55, of via de website van de Informatie Beheer Groep W www.ib-groep.nl. Zijn jongeren eenmaal 18 jaar of ouder, dan hebben zij recht op studiefinanciering.

Amsterdamse tegemoetkoming schoolkosten Woont u in Amsterdam en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u via de Dienst Werk en Inkomen (DWI) misschien een gratis computer en een scholierenvergoeding krijgen. Moet uw kind drie of meer zones met het openbaar vervoer reizen om op school te komen, dan kunt u ook een extra reiskostenvergoeding aanvragen. Informatie DWI: T 020 346 36 84 W www.amsterdam.nl/werk-inkomen

Particuliere scholen Bijna alle kinderen gaan naar een school die geld krijgt van de overheid. Maar je kunt ook naar een school die niet door de overheid wordt betaald: een particuliere school. Het onderwijs op deze scholen is wel veel duurder dan op andere scholen. Ook een particuliere school moet zich houden aan de wetten en regels van de overheid. Sommige particuliere scholen geven een versnelde opleiding of zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met leerproblemen. Hier volgen vier particuliere VO-scholen in Amsterdam. â–

Landelijke tegemoetkoming schoolkosten De overheid betaalt het onderwijs. Ouders betalen ook geen schoolboeken. Andere schoolkosten moeten ouders zelf betalen. U kunt hiervoor een tegemoetkoming schoolkosten aanvragen. Deze landelijke regeling geldt voor kinderen tot 18 jaar. Of u de tegemoetkoming ontvangt, hangt af van de hoogte van uw inkomen. U kunt het aanvraagformulier tegemoetkoming ouders halen bij elke school voor

De Amsterdamsche School Vmbo-t, havo, vwo Kosten eerste leerjaar: ongeveer â‚Ź 18.500 Nieuwezijds Voorburgwal 68-70 1012 SE Amsterdam T 020 625 46 90 E info@amsterdamscheschool.nl W www.amsterdamscheschool.nl


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

Luzac Lyceum Amsterdam Vmbo-t, havo, vwo Kosten eerste leerjaar: ongeveer € 13.000 Uiterwaardenstraat 263 1079 CR Amsterdam T 020 671 40 04 W www.luzac.nl

Stebo Junior College Vmbo-t, havo, vwo Kosten eerste leerjaar: vanaf ongeveer € 23.800 Speerstraat 6 1076 XN Amsterdam T 020 573 60 20 E info@stebo-amsterdam.nl W www.stebo.nl

Stichting de Nieuwe School Alleen staatsexamen vmbo-t, havo, vwo Herengracht 274 1016 BW Amsterdam T 020 623 48 09 E info@denieuweschool.com W www.denieuweschool.com

Waterland ■ Bernard Nieuwentijt College Monnickendam Mavo, havo, vwo T 029 965 83 83 E info@bernardnieuwentijt.nl W www.bn-college.nl

Weesp ■

Casparuscollege Vmbo-beroeps (basis en kader) T 029 446 02 00 E info@cc.gsf.nl W www.casparuscollege.nl

Vechtstede College Vmbo-t, havo, vwo, tweetalig vwo T 029 441 07 96 E info@vsc.gsf.nl W www.vechtstedecollege.nl

Scholen rondom Amsterdam Sommige Amsterdamse kinderen gaan naar een VO-school buiten Amsterdam. Hieronder staan er een paar:

Zaanstad ■

Pascal College / Pascal Zuid Vmbo, havo, vwo, gymnasium T 075 616 73 55 / 075 616 79 00 E infopascalstraat@pascalcollege.org W www.pascalcollege.nl W www.pascalzuid.nl

Het Zaanlands Lyceum Havo, vwo, gymnasium T 075 617 00 55 E infozl@zaanlands.nl W www.zaanlands.nl

Amstelveen ■

Amstelveen College Vmbo-t, havo, vwo, gymnasium T 020 503 22 66 / 020 503 22 99 E info@amstelveencollege.nl W www.amstelveencollege.nl Hermann Wesselink College Vmbo-t, havo, vwo, tweetalig vwo, gymnasium T 020 645 97 51 E school@hermannwesselinkcollege.nl W www.hermannwesselinkcollege.nl

Keizer Karel College Havo, vwo, technasium, gymnasium T 020 641 57 00 E kkc@keizerkarelcollege.nl W www.keizerkarelcollege.nl

129


130

6

Belangrijke adressen

Thomas: Jammer dat ik niet bij je op school kom, maar we zien elkaar nog bij judo.

Nabila: Ik ga je echt wel missen!

Afscheid van je oude klas


Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs zijn behalve de scholen ook allerlei andere organisaties betrokken. In dit hoofdstuk vind je alle belangrijke adressen en plattegronden met alle VO en VSO-scholen.

6

Belangrijke adressen

Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs ■

Agrarisch Opleidingen Centrum Clusius College T 072 514 76 66 Clusius College Amsterdam

AMOS 1, Stichting T 020 410 68 10 W www.amosonderwijs.nl Kopklas

Amsterdams Lyceum, Het T 020 574 77 44 W www.amsterdamslyceum.nl Het Amsterdams Lyceum

Calandlyceum, Stichting T 020 667 53 53 W www.calandlyceum.nl Calandlyceum

Ceder Groep, Stichting T 020 545 69 10 W www.cedergroep.nl Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert – Hervormd Lyceum West – Hervormd Lyceum Zuid

Joodse Kindergemeenschap Cheider Amsterdam, Stichting T 020 646 55 64 W www.cheider.nl Cheider

■ Joodse Scholengemeenschap JBO, Stichting T 020 644 41 91 W www.jbo.nl Joodse Scholengemeenschap Maimonides ■

Kolom, Stichting T 020 514 80 80 W www.kolom.net Kolom praktijkcollege De Atlant – Kolom praktijkcollege De Dreef – Kolom praktijkcollege Noord – Kolom praktijkcollege Het Plein

Media Amsterdam, Stichting T 020 850 95 00 W www.ma-web.nl Mediacollege Amsterdam

Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, Stichting T 020 597 98 88 W www.msa.nl Cosmicus Montessori Lyceum – IVKO – Montessori College Oost – Montessori Lyceum Amsterdam (MLA)

Onderwijsstichting Esprit T 020 585 48 11 W www.esprit-sg.nl Het 4e Gymnasium – Amsterdam International Community School – Berlage Lyceum – Cartesius Lyceum – Marcanti College – Mundus College


132

6

Belangrijke adressen

Vervolg Schoolbesturen

Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia T 023 551 71 47 W www.gymnasia.nl Barlaeus Gymnasium – Vossius Gymnasium ■

Wellant, Stichting T 030 634 51 00 W www.wellant.nl Wellantcollege Linnaeus – Wellantcollege VMBO Sloten

ZAAM, Stichting T 020 699 02 21 W www.zaam.nl De Apollo – Bindelmeer College – Calvijn met Junior College – College De Meer – Comenius Lyceum Amsterdam – Cygnus Gymnasium – Damstede – Gerrit van der Veen College – Hogelant – Huygens College – Iedersland College – Meridiaan College – Over-Y College – Pieter Nieuwland College – Rosa Beroepscollege – Sweelinck College – Waterlant Beroepsopleidingen IJdoorn – Zuiderlicht College

Open Schoolgemeenschap Bijlmer T 020 690 90 50 W www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) T 020 579 71 00 W www.rocva.nl/vmbo De Berkhoff – Bredero Beroepscollege – Bredero Lyceum / Bredero mavo – Hubertus Vakschool – Hyperion – Praktijkonderwijs LUCA – Stelle College – Tobiasschool – Westburg College ■

Scholengemeenschap Reigersbos, Openbare Stichting T 020 563 30 50 W www.sgreigersbos.nl Scholengemeenschap Reigersbos – Exellius

Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland, Stichting T 020 671 47 53 W www.ggca.nl Geert Groote College Amsterdam

Voortgezet Speciaal Onderwijs

Spinozalyceum Amsterdam, Stichting T 020 577 74 44 W www.spinozalyceum.nl Spinoza Lyceum

Altra, Stichting T 020 555 83 33 W www.altra.nl Altra College

SSvABVOIJ T 020 344 30 00 W www.ijburgcollege.nl IJburg College

Kolom, Stichting T 020 514 80 80 W www.kolom.net Alphons Laudyschool VSO – Heldringschool

Orion, Stichting T 020 346 03 40 W www.orion.nl Orion College Noord, West, Zuid, Zuidoost

Visio Landelijke Stichting Onderwijs Slechtzienden Blinden T 088 585 60 00 W www.visio.org Visio Onderwijs Amsterdam

■ Voortgezet Onderwijs Amstelveen, Stichting T 020 503 21 21 W www.sgpantarhei.nl Panta Rhei ■

Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid, Stichting T 020 673 55 91 Fons Vitae Lyceum – Ignatiusgymnasium – St. Nicolaaslyceum


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

Amsterdam, overheid en organisaties

Tegemoetkoming schoolkosten ■

Dienst Werk en Inkomen T 020 346 36 84 W www.dwi.amsterdam.nl

Dienst Uitvoering Onderwijs T 050 599 77 55 W www.duo.nl

Amsterdam ■

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), afdeling onderwijs Postbus 1840 1000 BV Amsterdam T 020 251 80 30 W www.onderwijs.amsterdam.nl

Advies en informatie ■

Informatiepunt & Adviescommissie Kernprocedure (DMO) maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag T 020 251 81 51 kernprocedure@amsterdam.nl

Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) T 020 330 63 20 W www.onderwijsconsument.nl ■

Gemeente Amsterdam Antwoord één nummer voor al uw vragen T 14 020

■ Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Informatie over zorg in het voortgezet onderwijs in Amsterdam T 020 811 99 21 E info@swvadam.nl W www.swvadam.nl ■

Het ABC Advies en begeleiding basisonderwijs T 020 799 00 10 W www.hetabc.nl

ABC Atlas Onderzoek, advies en begeleiding Voortgezet- en Beroepsonderwijs T 020 625 75 86 W www.hetabc.nl

Kennisnet, internetorganisatie voor het onderwijs Informatie over schoolkeuze, leerlingzorg en ouders in de school W www.ouders.kennisnet.nl

Landelijke overheid ■

Landelijk Informatiecentrum onderwijs T 0800 5010 (gratis) 10.00 – 15.00 uur W www.50tien.nl

■ Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T 0800 8051 (Postbus 51, gratis) 8.00 – 20.00 uur W www.rijksoverheid.nl/ocw ■

Onderwijsinspectie T 0800 8051 (Postbus 51, gratis) W www.onderwijsinspectie.nl

■ Centraal meldpunt vertrouwens inspecteurs Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig lichamelijk of geestelijk geweld, discriminatie, extremisme en pesten T 0900 111 3111 (lokaal tarief)

Cito Informatie over o.a. de eindtoets basisonderwijs T 026 352 11 11 W www.cito.nl

Pestweb Informatie en advies bij pesten en geweld T 0800 282 8280 (gratis) met mobiel: 0900 282 8280 (lokaal tarief) 13.00 – 17.00 uur W www.pestweb.nl

133


134

6

Belangrijke adressen

Balans Informatie over leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen T 0900 2020 065 (25 ct p/min.) 9.30 – 13.00 uur bij dyslexie: T 0800 5010 (gratis) 10.00 – 15.00 uur W www.balansdigitaal.nl

Meer informatie over het onderwijs ■

Dalton Vereniging, Nederlandse Bezuidenhoutseweg 251-253 2594 AM Den Haag T 070 331 52 81 W www.dalton.nl

Montessori Vereniging, Nederlandse Bezuidenhoutseweg 251-253 2594 AM Den Haag T 070 331 52 82 W www.montessori.nl

Turks Onderwijscentrum STOC Johan Huizingalaan 80 1065 JD Amsterdam T 020 669 90 79 / 06 5539 46 98 W www.turksonderwijscentrum.nl Vrijescholen, vereniging van Hoofdstraat 14-b 3972 LA Driebergen T 034 353 60 60 W www.vrijescholen.nl

Landelijke ouderorganisaties ■

Algemeen bijzonder onderwijs Landelijke vereniging LOBO Laan van N.O. Indië 277-b 2593 BS Den Haag T 070 385 08 66 W www.lobo.nl

Katholiek onderwijs Landelijke vereniging NKO Postbus 97805 2509 GE Den Haag T 070 328 28 82 W www.nko.nl

Openbaar onderwijs Landelijke vereniging VOO Postbus 60182 1320 AE Almere T 036 533 15 00 W www.voo.nl

Jeugdzorg ■

Bureau Jeugdzorg Amsterdam (BJAA) Advies, informatie en aanmelding T 0900 200 3004 (lokaal tarief) W www.bjaa.nl

Platform Allochtone Ouders en Onderwijs Forum Informatie voor allochtone ouders over het onderwijs Postbus 201 3500 AE Utrecht T 030 297 43 21 W www.forum.nl

Mentrum Gespecialiseerde ambulante jeugdpsychiatrie informatie dagelijks, 10.00 – 11.30 uur Postbus 75848 1070 AV Amsterdam T 020 590 50 00 W www.mentrum.nl

Altra Jeugdzorg en onderwijs Stationsplein 63 1012 AB, Amsterdam T 020 555 83 33 W www.altrajeugdzorg.nl

Protestants-christelijk onderwijs Landelijke vereniging OUDERS & COO Postbus 125 3970 AC Driebergen T 034 351 34 34 W www.ouders.net


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

Plattegronden Voortgezet onderwijs Centrum ...................................................................... p. 136 Noord ......................................................................... p. 137 Oost ............................................................................ p. 138 West ............................................................................ p. 139 Zuid ............................................................................. p. 140 Zuidoost ..................................................................... p. 141 Voortgezet speciaal onderwijs .............................. p. 142

Noord

Centrum West

Oost

Zuid

Zuidoost

135


7

6

5

4

3

2

1

Voortgezet Onderwijs

e p. 46 4 Gymnasium p. 49 Barlaeus Gymnasium Cartesius Lyceum p. 58 Cosmicus Montessori Lyceum Avo p. 64 De Amsterdamsche School p. 128 p. 90 Marcanti College Stichting de Nieuwe School p. 129

6

= voortgezet onderwijs = particulier onderwijs

Centrum

136

Belangrijke adressen


Bredero Beroepscollege Bredero Mavo 3 Clusius College Amsterdam 4 Damstede 5 De nieuwe Havo 6 Hogelant 7 Hyperion Lyceum 8 Kolom praktijkcollege Noord 9 Over-Y College 10 Rosa Beroepscollege 11 Waterlant Beroepsopleidingen IJdoorn 2

1

p. 110

p. 53 p. 54 p. 61 p. 67 p. 96 p. 74 p. 77 p. 86 p. 98 p. 103

Voortgezet Onderwijs

= voortgezet onderwijs

Noord

Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014 137


De Berkhoff College De Meer 3 Cosmicus Montessori Lyceum Havo/Vwo 4 Cygnus Gymnasium 5 IJburg College 1 6 IJburg College 2 7 Montessori College Oost 8 Pieter Nieuwland College 1 9 Pieter Nieuwland College 2 10 LUCA Praktijkschool 11 Stelle College 12 Wellantcollege Linnaeus 2

1

p. 65 p. 66 p. 80 p. 81 p. 93 p. 100 p. 101 p. 88 p. 106 p. 111

p. 50 p. 62

Voortgezet Onderwijs

6

= voortgezet onderwijs

Oost

138

Belangrijke adressen


Calandlyceum 1 Calandlyceum 2 3 Calvijn met Junior College 4 Comenius Lyceum Amsterdam 5 Hervormd Lyceum West 6 Hubertus Vakschool 7 Huygens College 8 Iedersland College 9 Kolom Praktijkcollege Het Plein 10 Meridiaan College 11 Mundus College 12 Wellantcollege VMBO Sloten 2

1

p. 55 p. 56 p. 57 p. 63 p. 72 p. 75 p. 76 p. 78 p. 84 p. 92 p. 95 p. 112

Voortgezet Onderwijs

= voortgezet onderwijs

West

© 2013 © 2007 D

Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014 139


Voortgezet Onderwijs

1

Amsterdam International Community School (AICS) p. 125 2 Het Amsterdams Lyceum p. 47 3 De Apollo p. 48 4 Berlage Lyceum p. 51 5 Cheider p. 59 6 Christelijke Scholengemeen- schap Buitenveldert p. 60 8 Fons Vitae Lyceum p. 69 9 Geert Groote College Amsterdam p. 70 10 Gerrit van der Veen College p. 71 11 Hervormd Lyceum Zuid p. 73 12 Ignatiusgymnasium p. 79 13 IVKO p. 82 14 Joodse Scholengemeenschap Maimonides p. 89 15 Kolom praktijkcollege De Atlant p. 83 16 Luzac Lyceum Amsterdam p. 128 17 Mediacollege Amsterdam p. 91 18 Montessori Lyceum Amsterdam p. 94 19 St. Nicolaas Lyceum p. 105 20 Spinoza Lyceum p. 104 21 Stebo Junior College p. 129 22 Sweelinck College p. 107 23 Tobiasschool p. 108 24 Vossius Gymnasium p. 109 25 Zuiderlicht College p. 113

6

= voortgezet onderwijs = particulier onderwijs = internationaal onderwijs

Zuid

140

Belangrijke adressen


5

4

3

2

1

Bindelmeer College Kolom praktijkcollege De Dreef Exellius Open Schoolgemeenschap Bijlmer Schoolgemeenschap Reigersbos

p. 97 p. 102

p. 52 p. 85 p. 68

Voortgezet Onderwijs

= voortgezet onderwijs

Zuidoost

© 2013 © 2007 DBI, Geo-registr

Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014 141


2

1

p. 117 p. 118 p. 118 p. 118 p. 118 p. 118 p. 118 p. 119 p. 120 p. 120 p. 121 p. 122 p. 123

6

Alphons Laudyschool VSO Altra College A Altra College havo-vwo B Altra College Noord C Altra College West D Altra College Zuidoost E Altra College Zuidoost 3 O.G. Heldringschool 4 Orion College Noord F Orion College Zuidoost G Orion College West H Orion College Zuid 5 Visio Comeniusschool

Voortgezet speciaal onderwijs

142

Belangrijke adressen


© 2013 © 2007 DBI, Geo-

Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2014

Nabila: Weet jij waar het biologielokaal is?

Medescholier Chelsea: Ja hoor, ik heb les in het lokaal ernaast. Ik loop wel met je mee.

Eerste dag van het nieuwe schooljaar

143


144

Succes op je nieuwe school!


www.amsterdam.nl/naardebrugklas

VO Gids 2014  
VO Gids 2014