Page 1

Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 2011


2

Mika: Naar welke school wil jij eigenlijk gaan, Fleur?

Fleur: Tsja, precies weet ik het nog niet, ik wil graag naar een school waar ik veel aan sport kan doen. Ik denk dat ik een vmbo-t advies krijg. Ga jij met je vrienden naar dezelfde school?

Nadenken over een nieuwe school


Kernprocedure I - PO/VO 2010-2011

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is een belangrijke stap: een nieuwe school, nieuwe klasgenoten, leraren en vakken. Amsterdam heeft meer dan zeventig scholen voor voortgezet onderwijs. Hoe kies je als leerling hieruit de school die het beste bij je past? Hoe vindt u als ouder of verzorger de school die aansluit bij uw ideeën over goed onderwijs? En hoe gaat het aanmelden in zijn werk? Deze keuzegids helpt daarbij. In de gids staan alle Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. De scholenpagina’s geven praktische informatie over bijvoorbeeld kosten, open dagen, huiswerk, bijzondere vakken, veiligheid en mogelijkheden voor extra begeleiding. En ze vertellen iets over hun uitgangspunten en manier van lesgeven. In de gids vind je ook andere informatie: bijvoorbeeld op wat voor scholen je je kunt aanmelden, hoe de aanmeldingsprocedure is geregeld, en wat je moet doen als je bent uitgeloot. De gids is een belangrijk hulpmiddel bij het kiezen van een school. Maar ik raad ouders en leerlingen aan om vooral ook een aantal scholen te bezoeken. Bekijk het gebouw, proef de sfeer en praat met leerlingen en docenten. Hoe beter een leerling zich thuis voelt op school, hoe groter de kans dat die leerling ook een diploma haalt. En een afgeronde opleiding geeft meer kans op werk, maar het legt ook een stevige basis voor verdere ontwikkeling. Onderwijs biedt leerlingen immers de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Onderwijs is geen garantie voor succes, maar het helpt wel. De gemeente vindt het belangrijk dat onderwijs geen onbetaalbare luxe is. Daarom kunnen ouders met een laag inkomen een extra financiële vergoeding krijgen als hun kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Bijvoorbeeld voor het kopen van een computer of voor reiskosten. Wilt u meer weten over deze vergoeding, bel dan met de Dienst Werk en Inkomen: 020 346 3684. Hopelijk vindt u in de keuzegids voldoende informatie om een begin te maken met uw keuze. Ik wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het maken van deze gids. De kinderen en hun ouders wens ik veel succes bij het kiezen en vinden van een passende school.

Lodewijk Asscher Wethouder Onderwijs

3


4

Colofon Uitgave Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 2011 Eindredactie Marije Schoonen, DMO Fotografie Jur Engelchor (beeldverhaal) Vormgeving Lone Aarup Poulsen Visual Communication, Amsterdam Druk Roto Smeets, Utrecht Productie Movement communicatie | advies | producties, Amsterdam Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Druk- en zetfouten voorbehouden.

QR-codes In deze gids kom je zogenaamde QR-codes tegen. Met behulp van een smartphone met internetverbinding kun je de QR-code scannen. Door het scannen kom je op de webpagina waarnaar de QR-code verwijst. Om de QR-codes met je telefoon te kunnen lezen heb je een QR-reader nodig. Die kun je eenvoudig van internet downloaden en installeren. Op de site W www.qtag.nl vind je een overzicht van QR-readers die passen bij verschillende smartphones. Gebruik van QR-codes is gratis.

Wanneer je een QR-reader op je toestel hebt, kun je met de camera de QR-code scannen. Houd je camera ongeveer 15 centimeter boven de code. Veel toestellen geven een signaal als de code is gelezen. Door het scannen van de code kom je vanzelf op de webpagina waarnaar de code verwijst. www.onderwijs.amsterdam.nl


Kernprocedure I - PO/VO 2010-2011

Inhoudsopgave

1

Hoe kies je een school? ..................................................... 8

2

Wat is het voortgezet onderwijs? .................................... 32

3

Scholen voortgezet onderwijs ......................................... 42

4

Scholen voortgezet speciaal onderwijs ..........................112

5

Bijzondere voorzieningen .................................................122

6

Belangrijke adressen ......................................................... 128

Stap 1: Het basisschooladvies Stap 2: Scholen uitzoeken Stap 3: Kijk en vergelijk: open dagen Stap 4: Aanmelden op een school Stap 5: Behandeling en besluit over plaatsing Stap 6: Kennismakingsdag Belangrijke data schooljaar 2011-2012

Praktijkonderwijs Vmbo Havo Vwo Het Nederlandse onderwijssysteem

Alle Amsterdamse VO-scholen van A tot Z

Alle Amsterdamse VSO-scholen van A tot Z

Kopklas Extra taalonderwijs Internationaal onderwijs Leerplicht en schoolkosten Particuliere scholen Scholen rondom Amsterdam

Schoolbesturen Amsterdam, overheid en organisaties Plattegrond van Amsterdam met alle scholen

5


6

Mika: Het is leuk als ik met Bart, mijn beste vriend, naar dezelfde school kan. Maar hij wil graag talen leren en ik heb meer met cijfers. Ook biologie lijkt me leuk.

Fleur: Ja, het lijkt me best lastig om te kiezen. Ik denk dat ik bij veel scholen ga kijken.

Allerlei overwegingen


Kernprocedure I - PO/VO 2010-2011

Leeswijzer Binnenkort ga je naar het voortgezet onderwijs. Weet je al naar welke school je het liefst wil? Weet je al wel wat je later graag wilt worden? Maar je weet nog niet welke school voor voortgezet onderwijs daar het beste bij past? Of heb je er nog helemaal niet over nagedacht?

Deze gids helpt jou en je ouders of verzorgers bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. Alle Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs staan erin. Iedere school heeft een eigen pagina met informatie over de school, over de open dagen en over hoe je je kunt aanmelden.

Belangrijk! Als je je gaat aanmelden op een nieuwe school zijn drie dingen heel belangrijk: 1. Je moet je aanmelden van 5 t/m 16 maart 2012 2. Je kunt je maar op één school aanmelden 3. De school moet het onderwijs van je basisschooladvies hebben

In de gids staat ook allerlei informatie over het Nederlandse onderwijs, over leerplicht, schoolvakanties en over financiële zaken. Het is niet nodig de gids helemaal van begin tot eind te lezen. Maar lees in ieder geval hoofdstuk 1. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd wat er allemaal komt kijken bij je schoolkeuze. Op pagina 30 staan nog eens alle belangrijke data die te maken hebben met de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Kernprocedure In Amsterdam gaan elk jaar ongeveer 7000 kinderen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Ze komen van ruim 200 basisscholen en verspreiden zich over ongeveer 70 VOscholen. Dat is een hele operatie. Het is belangrijk dat die overstap soepel verloopt en dat alle kinderen op de school terechtkomen die bij hen past. Daarom hebben de Amsterdamse scholen en de gemeente afspraken gemaakt over de

aanmelding en toelating. Deze afspraken staan in de zogenaamde ‘kernprocedure’. Een school moet elke aanmelding zorgvuldig en volgens de afspraken van de kernprocedure behandelen. Wil je meer informatie over de Kernprocedure? Kijk op W www.onderwijs.amsterdam.nl.

Wie doet wat dit schooljaar? De basisschool informeert je ouders of verzorgers over de belangrijkste momenten bij de overstap. De basisschool heeft de taak iedere basisschoolleerling een passend basisschooladvies te geven en daarover te praten met de ouders of verzorgers. De basisschool moet ook zorgen dat de juiste informatie wordt doorgegeven aan de school waar jij je hebt aangemeld. De VO-school informeert jou en je ouders over de aanmeldingsprocedure. De school moet zich bij de toelating houden aan de afspraken die alle Amsterdamse scholen hierover gemaakt hebben in de kernprocedure. De VO-school moet je ouders ook duidelijk vertellen of je wel of niet geplaatst wordt. Als je niet wordt geplaatst moet de school goed uitleggen waarom niet. De VO-school betaalt ook je schoolboeken. Die zijn voor jou gratis. Je ouders of verzorgers praten met de basisschool over het onderwijs na de basisschool voor jou. Ook bekijken ze samen met jou wat een goede VO-school zou zijn. En je ouders moeten je in de periode van 5 t/m 16 maart 2012 aanmelden bij een VO-school.

7


8

1

Hoe kies je een school?

Juf Linda: Op school kan Fleur goed meekomen en zij is in veel onderwerpen ge誰nteresseerd. Rekenen gaat ook steeds beter. Vmbo-t kan Fleur beslist aan, dat wordt ook ons advies. Misschien zit de havo er ook wel in.

Advies van school


De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs verloopt in stappen. In dit hoofdstuk leggen we die uit.

1

Hoe kies je een school?

1

Het basisschooladvies

2

Scholen uitzoeken

3

Kijk en vergelijk: open dagen

4

Aanmelden op een school

5

Behandeling en besluit over plaatsing

6

Kennismakingsdag

Om te beginnen krijg je in december je basisschooladvies. Dan weet je naar welke scholen je zou kunnen. Je kiest een paar scholen uit die je wel wat lijken. Vervolgens ga je in januari en februari naar de open dagen van de scholen van jouw voorkeur. Van 5 t/m 16 maart 2012 meld je je aan bij een VO-school. Als je bent uitgeloot of afgewezen moet je je in de 2e ronde opnieuw aanmelden. Tot slot, op 19 of 20 juni 2012 ga je naar de kennismakings(mid)dag van je nieuwe school.


10

1

Hoe kies je een school? Stap

1

2

3

4

5

6

Het basisschooladvies Uiterlijk eind december 2011

De juf of meester van je basisschool geeft je een advies over welk soort onderwijs voor jou het meest geschikt is. Dat advies krijg je uiterlijk in december 2011. Het gesprek over het basisschooladvies begint al in groep 7. De leerkrachten van de basisschool weten wat je wel en niet goed kunt, waar je plezier in hebt en of je bijvoorbeeld snel afgeleid bent of juist niet. Zij hebben hierover ook met je ouders gesproken. Je kunt een advies krijgen voor één soort onderwijs (voorbeeld: vmbo-basis) of voor twee soorten (voorbeeld: havo/vwo). Als je een ‘dubbeladvies’ krijgt dan moet in de brugklas blijken wat voor onderwijs het meest geschikt is voor jou. In groep 7 en 8 heeft u met de juf of meester van uw kind één of meer gesprekken over het vervolgonderwijs van uw kind. U praat met elkaar over de schoolloopbaan van uw kind. Wat gaat goed en wat gaat met moeite? Welke scores heeft uw kind gehaald bij de schooltoetsen? Hoe zijn de motivatie en de werkhouding van uw kind? Hoe zit het met huiswerk maken? Misschien heeft u al Vooral voor ouders

eerder besproken dat uw kind zich op een aantal punten nog verder zou kunnen ontwikkelen. Hoe heeft de school daaraan gewerkt met uw kind? En heeft dit tot resultaat geleid? Wat vindt de leerkracht over de opleidingsmogelijkheden van uw kind? En hoe denkt u daar zelf over? Al deze informatie gebruikt de leerkracht voor het advies dat hij of zij uw kind geeft. Geef het aan als u een andere mening hebt. In het advies staat welk soort voortgezet onderwijs geschikt is voor uw kind. U kunt uw kind alleen aanmelden op een school die het onderwijs geeft van het basisschooladvies. Dat advies staat vermeld op het aanmeldingsformulier. Een voorbeeld: heeft uw kind een advies voor vmbo-theoretisch/havo, dan kunt u uw kind alleen aanmelden op een school die én vmbotheoretisch én havo in huis heeft. Op p. 42 en 43 van deze gids staat een lijst met alle scholen en het onderwijs dat zij geven. Het basisschooladvies bepaalt dus op welke school je terecht kan. Daarnaast is elke school verplicht om nog een onafhankelijke toets af te

Basisschooladviezen van de kernprocedure De basisschool kan de volgende adviezen geven: ■ praktijkonderwijs

■ vmbo-basis

■ havo

■ vmbo-basis/kader

■ havo/vwo

■ vmbo-kader

■ vwo

■ vmbo-gemengd

■ kopklas

■ ■ ■ ■

vmbo-basis + lwoo vmbo-basis/kader + lwoo vmbo-kader + lwoo vmbo-gemengd + lwoo vmbo-theoretisch + lwoo

■ vmbo-theoretisch ■ vmbo-theoretisch/havo

lwoo = leerwegondersteunend onderwijs

vwo = atheneum en gymnasium

Leerwegondersteunend onderwijs is geen apart onderwijs, maar betekent extra begeleiding in het vmbo. De kinderen volgen hetzelfde programma als de andere kinderen in het vmbo en krijgen ook hetzelfde diploma. De kopklas is een extra jaar basisonderwijs dat gegeven wordt op een VO-school. Het is voor kinderen van wie het Nederlands nog wat bijgespijkerd moet worden om een hogere onderwijsvorm te kunnen halen. Na de kopklas gaan ze naar vmbo-t, havo of vwo. Zie p. 82 voor meer informatie.


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

nemen. Voor leerlingen met een vmbo-advies met lwoo of praktijkonderwijs advies is dat een IQ-test. Voor leerlingen met een advies voor vmbo, havo of vwo is dat de cito-toets. Als de cito erg afwijkt, kan het zijn dat het basisschooladvies wordt bijgesteld. Hierover lees je meer op p. 22 bij Uitslag cito-eindtoets en op p. 27 bij Gebruik cito-bandbreedtes.

Gaat uw kind naar het praktijkonderwijs of vmbo met lwoo? Vooral voor ouders Bij deze vormen van onderwijs krijgt uw kind extra zorg en begeleiding. Als de basisschool uw kind een advies geeft voor praktijkonderwijs of lwoo hoeft uw kind niet verplicht mee te doen aan de cito-eindtoets.

Wel geldt een aantal landelijke toelatingsregels: kind moet worden getest op het gebied van leerresultaten, intelligentie en eventueel sociaal-emotioneel functioneren. Deze onderzoeken worden bij uw kind afgenomen tussen september en januari. ■ De school waar u uw kind aanmeldt, legt de testgegevens van uw kind voor aan de Regionale Verwijzingscommissie (RVC).

Scholengemeenschap of categorale school Vooral voor ouders Het is belangrijk of u kiest voor een school met maar één schoolsoort, een zogenaamde categorale school, of een scholengemeenschap met meer onderwijssoorten. Twijfelt u aan het basisschooladvies? Of denkt u dat uw kind zich verder kan ontwikkelen? Dan kan het verstandig zijn te kiezen voor een school met meer onderwijssoorten. In de brugklas kan nog eens worden gekeken welke opleiding het meest geschikt is voor uw kind. Nog een voordeel van een scholengemeenschap is dat uw kind gemakkelijker van het ene onderwijstype naar het andere kan doorstromen, zonder over te hoeven stappen naar een andere school. Vraag op de school van uw keuze hoe dat is geregeld.

Kinderen met een rugzakje

■ Uw

De RVC is een onafhankelijke commissie. De RVC beoordeelt aan de hand van landelijke regels of uw kind in aanmerking komt voor praktijkonderwijs of lwoo. Als dat zo is dan krijgt de nieuwe school geld om uw kind extra zorg en begeleiding te bieden. Meer hierover kunt u lezen op de website van de samenwerkende Amsterdamse VO-scholen: W www.swvadam.nl. U vindt hier informatie over leerlingenzorg in het Amsterdamse voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, lwoo, het rugzakje en het speciaal onderwijs. Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met: Frits Otto, tel. 020 480 1702.

Vooral voor ouders Een aantal kinderen hebben extra zorg nodig, bijvoorbeeld vanwege een handicap. Niet al deze kinderen hoeven naar een speciale school. Met extra begeleiding kan het kind misschien ook naar een gewone school. In de wet staat dat ouders met een kind voor het speciaal onderwijs zelf kunnen kiezen welk onderwijs hen het beste lijkt voor hun kind: een school voor speciaal onderwijs of een ‘gewone’ school. Gaat uw kind naar een gewone school, dan krijgt die school extra geld voor meer leerkrachten, extra hulpmiddelen of ambulante begeleiding. Uw kind krijgt zogezegd een rugzakje mee (zie hoofdstuk 4).

11


12

1

Hoe kies je een school? Stap

1

2

3

4

5

6

Scholen uitzoeken Vanaf december 2011

Informatie over scholen

Waar let je op?

Als je het basisschooladvies hebt, kun je op zoek gaan naar scholen die je wel wat lijken. Zoals gezegd moet dit een school zijn die het onderwijs biedt dat overeenkomt met je basisschooladvies. Op p. 42 en 43 kun je zien welke scholen het onderwijs geven dat aan jou is geadviseerd. Op de scholenpagina’s van deze gids in hoofdstuk 3 vind je meer informatie over de school. Hier vind je het adres en de website van de school en hoe de school te bereiken is. Ook vind je hier informatie over de aanmeldingsprocedure, het aantal leerlingen, hoeveel brugklassen de school heeft en wat de kosten zijn voor het 1e leerjaar en nog veel meer belangrijke informatie.

Belangrijk is dat de school het onderwijs van jouw basisschooladvies aanbiedt.

Je kunt ook andere bronnen gebruiken bij je zoektocht, zoals: ■

De websites van de scholen De Parool Scholengids. In december brengt het Parool samen met de Onderwijs Consu menten Organisatie Amsterdam een scholengids uit. Hierin vind je o.a. een over zicht van VO-scholen met informatie per school en artikelen met interviews over de overstap. ■ Dagblad Trouw publiceert ieder jaar in december de bijlage ‘Schoolprestaties’ met een ranglijst van alle middelbare scholen in Nederland W www.trouwcommunities. nl/onderwijs/school -prestaties.html. ■ De onderwijsinspectie verzamelt gegevens over de kwaliteit van de scholen. Hiervoor kun je terecht op de website van de inspectie W www.onderwijsinspectie.nl. ■ Nog meer handige websites vind je op p. 15 en 16. ■

Daarnaast kun je letten op: ■

De onderwijsmethode. Op een Montessori school bijvoorbeeld, wordt anders les gegeven dan op een Daltonschool of een klassikale school. ■ De richting van de school: bijvoorbeeld chris telijk, openbaar of rooms katholiek. ■ Is de school een brede schoolgemeenschap, met meer onderwijssoorten bij elkaar? Op zo’n school kan je makkelijker doorstromen. Dit kan handig zijn als je denkt dat je je nog verder kunt ontwikkelen of als je start in een brugklas. Of kies je liever voor een catego rale school, met één onderwijssoort? ■ Biedt de school extra vakken, bijvoorbeeld extra taal, techniek of sport? ■ De schoolresultaten: wat zegt de onderwijs inspectie? ■ Hoe begeleidt de school de leerlingen? ■ Hoeveel leerlingen telt de school? ■ Hoe ver weg is de school? En is die goed bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer?


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Fleur: HĂŠ naar die school gaan Aisha en Diederik, daar wil ik graag gaan kijken.

Moeder: Dat doen we, maar een school met een havo-afdeling is ook de moeite waard, wat vind jij?

Bespreken thuis

13


14

1

Hoe kies je een school?

?

Wat is belangrijk?

Het onderwijs op school ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Welke onderwijssoorten zijn er op de school? Heeft de school maar één onderwijssoort? Of heeft de school meer dan één onderwijssoort? Welke leerwegen en welke profielen biedt de school aan? Hoe stelt men de eerste klassen samen? Hoe lang duurt de brugperiode? Kunnen leerlingen doorstromen naar een hogere onderwijssoort? Zo ja, hoe werkt dat dan? Hoeveel tijd besteden de meeste kinderen aan hun huiswerk? Heeft de school speciale onderwijsvoorzieningen, zoals een aparte muziekklas of sportklas? Gelden hiervoor speciale toelatingseisen? Moet hiervoor extra betaald worden? Kunnen leerlingen blijven zitten? Wat zijn de regels hierbij en wanneer horen ouders dat? Hoe is de opvang geregeld als er lessen uitvallen? Tot en met welk leerjaar is dit geregeld? Wat is het opbrengstenoordeel van de onderwijsinspectie? Is deze voldoende?

Contact met ouders ■

Hoe vaak worden ouders over de prestaties van hun kind geïnformeerd? Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd als hun kind misschien blijft zitten of van school moet? ■ Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd bij verzuim, pesten, slechte leerresultaten? ■ Gebruikt de school hulp van ouders? ■

Loten en voorrang ■

Heeft de school vorig jaar geloot? En voor welke onderwijssoorten? Hoeveel kinderen zijn toen uitgeloot? ■ Verwacht de school dat zij dit jaar moet loten? ■ Hebben bepaalde kinderen voorrang bij de plaatsing? ■

De sfeer op school ■

Wat is er bijzonder aan deze school of waarin is deze school anders dan andere scholen? Wat wordt er op school gedaan aan geloofs- of levensovertuiging? ■ Wat wordt er gedaan tegen pesten? En spijbelen? ■

Extra begeleiding ■

Is er extra begeleiding voor achterblijvers? En voor leerlingen met dyslexie? Wat houdt deze begeleiding concreet in? ■ Is er huiswerkbegeleiding? Hoe ziet die begeleiding eruit en zijn er kosten aan verbonden? ■

Kosten ■

Hoe hoog is de vrijwillige ouderbijdrage? ■ Welke activiteiten zijn er buiten schooltijd en wat zijn de kosten daarvan? ■ Welke kosten zijn er nog meer voor ouders behalve ouderfonds? ■ Wat zijn de kosten in de volgende leerjaren?


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Stap

1

2

3

4

5

6

Kijk en vergelijk: open dagen Januari - februari 2012

Nu wil je natuurlijk zoveel mogelijk weten van de scholen die je wel wat lijken. Maar hoe doe je dat? Om te beginnen kun je naar de open dagen van een paar van die scholen gaan. Deze worden in januari en februari georganiseerd door de VO-scholen. Op p. 18 en 19 staan alle open dagen van alle Amsterdamse scholen op een rijtje.

Handige websites

Snap je iets niet? Mis je nog informatie? Vraag het en laat je uitleggen hoe het allemaal in zijn werk gaat op die school. Elke school heeft ook een schoolgids met daarin de uitgangspunten van de school, de lestijden, speciale programma’s, kosten en nog veel meer.

In hoofdstuk 6 staan organisaties die zich met onderwijs bezig houden. Hieronder staan een aantal websites waar ook veel informatie te vinden is.

www.onderwijs.amsterdam.nl Website van de gemeente Amsterdam over het Amsterdamse onderwijs.

Lijkt een van de scholen je het leukst? Ga dan na de open dag nog eens kijken. Dan krijg je een indruk van de sfeer en van de leerlingen. Ken je leerlingen die er al op zitten, bijvoorbeeld oudere broers of zussen van je klasgenoten, of kinderen uit de buurt? Vraag ze naar hun ervaringen.

www.onderwijsconsument.nl Website van het OCO. Dit is een Amsterdamse organisatie die ouders en kinderen helpt als zij vragen of klachten hebben over het onderwijs.

Met de vragenlijst op de vorige pagina kun je ontdekken welke onderwerpen voor jouw belangrijk zijn. Tip: Je kunt de lijst meenemen als checklist voor als je de open dagen bezoekt.

■ www.onderwijsinspectie.nl De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Op deze website staan de Opbrengstenkaarten van alle scholen. Hier lees je hoe goed of slecht een school het doet volgens de onderwijs inspectie.

15


16

1

Hoe kies je een school?

www.schoolvo.nl Op deze website vind je schoolinformatie van elke VO-school die meedoet aan Vensters voor Verantwoording. In het kader van Vensters voor Verantwoording wordt allerlei cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs verzameld en voor iedereen in beeld gebracht. Op de scholenpagina’s vind je de QR-code die direct toegang geeft tot het venster van de betreffende school.

www.swvadam.nl Website van de gezamenlijke Amsterdamse VO-scholen. Hier staat informatie over leerlingenzorg in het Amsterdamse voortgezet onderwijs, over praktijkonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs, speciaal onderwijs en het rugzakje.

www.minocw.nl Website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hier staat wet- en regelgeving over het onderwijs en informatie speciaal voor ouders.

www.schoolkompas.nl In december start deze nieuwe site die ouders en leerlingen uit groep 8 helpt bij het zoeken naar een VO-school. De informatie in Schoolkompas is gebaseerd op de gegevens uit het project Vensters voor Verantwoording, die staan op de website schoolvo.nl. Schoolkompas is specifiek gericht op ouders en leerlingen. Op de site kun je bijvoorbeeld VO-scholen met elkaar vergelijken op basis van criteria die bij het kiezen belangrijk zijn.

www.50tien.nl Website van het landelijk informatiecentrum over onderwijs. Bij dit informatiepunt kunnen ouders terecht met vragen over onderwijs.


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Mika: Pfoeh..

De cito-eindtoets

17


18

1

Hoe kies je een school?

Open dagen van de Amsterdamse VO-scholen 44

4e Gymnasium 19 januari 19.00 – 22.00 21 januari 10.00 – 13.00 25 januari 13.30 – 15.30

45

Amstellyceum 1 februari 13.30 – 15.00 2 februari 19.00 – 21.00 4 februari 11.00 – 14.00 9 februari 13.00 – 14.30

46

Het Amsterdams Lyceum 24 januari 19.00 – 22.00 25 januari 19.00 – 22.00 28 januari 10.00 – 13.00

55

Bredero Mavo 14 februari 19.30 – 21.30 18 februari 11.00 – 14.00 6 maart 18.30 – 20.30 10 april 14.00 – 18.00

56

Calandlyceum 16 januari 19.00 – 21.00 17 januari 19.00 – 21.00 1 februari 19.00 – 21.00 11 februari 10.00 – 14.00

57

66

Damstede 20 januari 19.00 – 22.00 1 februari 14.00 – 15.30 11 februari 10.00 – 12.30

67

De Dreef 22 februari 09.00 – 12.00

68

Fons Vitae Lyceum 1 februari 15.00 – 17.30 11 februari 10.30 – 13.00 22 februari 13.30 – 16.00 7 maart 13.30 – 16.00 14 maart 13.30 – 16.00

69

Geert Groote College 21 januari 10.00 – 13.00 7 februari 19.30 – 21.30

70

Gerrit van der Veen College 17 januari 19.00 – 21.30 9 februari 19.00 – 21.30 15 februari 13.45 – 15.45

Calvijn met Junior College 25 januari 16.00 – 19.00 12 maart 17.00 – 20.00

47

Apollo 17 nov. 2011 19.30 – 21.00 18 januari 15.30 – 18.30

58

Cartesius Lyceum 26 januari 17.00 – 21.00 28 januari 10.00 – 13.00

48

Atlant 25 januari 14.00 – 17.00 15 februari 14.00 – 17.00

59

Cheider Informatie op afspraak

60

Chr. Sg Buitenveldert 17 januari 19.00 – 21.30 26 januari 19.00 – 21.30 15 februari 13.30 – 16.00 8 maart 18.30 – 20.30

71

Hervormd Lyceum West 14 dec. 2011 19.30 – 21.00 12 januari 19.30 – 21.30 25 januari19.30 – 21.30

Clusius College Amsterdam 27 januari 18.30 – 21.00 28 januari 10.00 – 13.00

72

Hervormd Lyceum Zuid 16 januari 19.00 – 22.00 14 februari 19.00 – 22.00

73

Hogelant Individueel gesprek

74

Hubertus Vakschool 26 januari 17.00 – 20.00 6 maart 18.30 – 20.30 10 april 15.00 – 18.00

75

Huygens College 18 januari 15.00 – 17.30 18 januari 19.00 – 21.00 15 februari 15.00 – 17.30 15 februari 19.00 – 21.00

76

Hyperion 2 februari 19.30 – 21.30 4 februari 10.00 – 14.00 15 februari 14.00 – 16.00 6 maart 16.00 – 20.00 12 april 16.00 – 20.00

49

50

51

52

53

54

Barlaeus Gymnasium 28 januari 10.00 – 13.00 1 februari 14.00 – 16.00 Berkhoff 28 januari 11.00 – 14.00 6 maart 18.30 – 20.30 10 april 14.00 – 17.00 Berlage Lyceum 28 januari 10.00 – 13.00 15 februari 15.30 – 18.00 22 februari 20.00 – 21.30 Bindelmeer College 14 januari 12.00 – 17.00 13 maart 18.00 – 20.00 Bredero Beroepscollege 16 t/m 20 jan. hele week 18 februari 11.00 – 14.00 6 maart 18.30 – 20.30 10 april 14.00 – 18.00 Bredero Lyceum 16 februari 19.30 – 21.30 18 februari 11.00 – 14.00 6 maart 18.30 – 20.30 10 april 14.00 – 18.00

61

62

63

College De Meer 21 januari 10.00 – 13.00 16 februari 16.00 – 20.00 6 maart 18.30 – 21.00 11 april 13.00 – 16.00 Comenius Lyceum Amsterdam 17 januari 18.30 – 21.00 9 februari 18.30 – 21.00

64

Cosmicus Montessori Lyceum 27 januari 10.00 – 15.00 28 januari 11.00 – 15.00 11 februari 11.00 – 14.00

65

Cygnus Gymnasium 18 januari 14.00 – 16.00 18 januari 19.30 – 21.30 2 februari 14.00 – 16.00 2 februari 19.30 – 21.30


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Kijk voor de exacte omschrijving op de scholenpagina’s in hoofdstuk 3. Alle data zijn in 2012, tenzij anders vermeld. 00 = paginanummer.

77

Iedersland College Informatie op afspraak

78

Ignatiusgymnasium 20 januari 19.30 – 22.00 27 januari 19.30 – 22.00 15 februari 14.00 – 16.00

79

80

81

IJburg College 15 februari 18.30 – 21.00 22 februari 18.30 – 21.00 IVKO 28 januari 11.00 – 14.00 1 februari 15.00 – 16.30 8 februari 15.00 – 16.30 9 februari 19.00 – 21.30 15 februari 15.00 – 16.30 Kolom praktijkcollege Noord 17 januari 13.15 – 14.45 2 februari 13.15 – 14.45

82

Kopklas Zie scholenpagina

83

Joodse Sg Maimonides 18 januari 13.00 – 15.15 2 februari 19.00 – 21.30

84

89

Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) 28 januari 10.00 – 14.00 19 juni 15.15 – 16.15

90

NOVA College 21 januari 11.00 – 15.00 14 maart 13.00 – 16.00

91

92

93

86

87

95

Pieter Nieuwland College 19 januari 19.30 – 21.30 19 januari 14.00 – 16.00 1 februari 14.00 – 16.00 1 februari 19.30 – 21.30

88

Maritiem College Velsen Zie scholenpagina

Meridiaan College 12 januari 17.00 – 20.30 8 maart 17.00 – 20.30 Montessori College Oost 18 januari 19.00 – 21.30 3 februari 18.00 – 21.00 4 februari 11.00 – 14.00 13 maart 13.00 – 15.30

Panta Rhei 20 januari 18.00 – 21.00 21 januari 11.00 – 14.00 15 februari 14.00 – 16.30 De Passie 21 januari 10.00 – 14.00 1 februari 17.00 – 21.00 15 februari 14.00 – 16.00

Marcanti College 19 januari 16.00 – 20.30 21 januari 10.00 – 13.00 7 maart 14.00 – 19.30 14 maart 14.00 – 19.30

Mediacollege Amsterdam 25 januari 15.00 – 21.00 18 februari 10.00 – 14.00

Over–Y College 13 januari 19.30 – 21.30 15 februari 14.00 – 15.30 10 maart 10.00 – 12.00

94

96 85

Open Sg Bijlmer 17 januari 09.00 – 15.00 21 januari 10.00 – 14.00 14 februari 18.00 – 21.00

97

98

99

100

Spinoza Lyceum 17 januari 19.00 – 21.30 1 februari 15.30 – 18.00 4 februari 10.00 – 13.00 15 februari 15.30 – 18.00

101

St. Nicolaaslyceum 17 januari 19.00 – 21.30 18 januari 14.00 – 17.00

102

Stelle College 28 januari 11.00 – 14.00 6 maart 18.30 – 20.30 10 april 14.00 – 18.00

103

Sweelinck College 21 januari 11.00 – 14.00 21 februari 19.00 – 21.00 7 maart 14.00 – 16.00

104

Tobiasschool 25 januari 13.00 – 15.00

105

Vossius Gymnasium 2 februari 19.00 – 22.00 4 februari 10.00 – 13.00 8 februari 13.45 – 15.30

106

Waterlant Beroepsopleidingen IJdoorn 25 januari 19.30 – 21.00

107

Wellantcollege Linnaeus 25 januari 14.00 – 17.00 25 januari 19.00 – 21.00 15 februari 14.00 – 17.00 15 februari 19.00 – 21.00 7 maart 18.30 – 20.30

108

Wellantcollege VMBO Sloten 25 januari 14.30 – 21.00

109

Westburg College 28 januari 11.00 – 14.00 6 maart 18.30 – 20.30 10 april 14.00 – 18.00

110

De Wissel 21 januari 11.00 – 15.00 14 maart 13.00 – 16.00

111

Zuiderlicht College 27 januari 19.00 – 22.00 18 februari 10.30 – 13.30

Praktijkcolege Het Plein 18 januari 14.00 – 16.00 15 februari 14.00 – 16.00 Praktijkonderwijs LUCA 26 januari 17.00 – 20.00 7 maart 13.15 – 15.15 14 maart 13.15 – 15.15 Sg Reigersbos 24 januari 09.00 – 16.00 28 januari 10.30 – 13.30 5 maart 09.00 – 21.00 Rosa Beroepscollege 1 februari 14.00 – 16.00 2 februari 19.00 – 21.00 17 februari 19.00 – 21.00

19


20

1

Hoe kies je een school?

Fleur: Daar ga ik heen, is het te fietsen?

Mika: He, kijk Fleur, bij deze school kun je naar een sportklas, er is vmbo-t ĂŠn havo. Volgende week is er een open dag.

Raadpleeg de keuzegids


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Stap

1

2

3

44

5

6

Aanmelden op een school 5 t/m 16 maart 2012

De 1e aanmeldingsronde is van 5 t/m 16 maart 2012. Je hebt twee weken de tijd om je aan te melden bij een school. Het maakt niet uit of je je eerder of later in de twee weken aanmeldt. Alle leerlingen die zich in de 1e ronde aanmelden worden behandeld als gelijktijdig aangemeld. Vroege aanmeldingen hebben geen voorrang op late aanmeldingen. Je kunt je maar op één school aanmelden en alleen met het officiële aanmeldingsformulier. Je kunt wachten met het aanmelden op een school tot je cito-score bekend is, maar dat hoeft niet.

Het aanmeldingsformulier Het aanmeldingsformulier krijg je vóór de voorjaarsvakantie van je eigen basisschool. Het aanmeldingsformulier wordt door de basisschool geprint vanuit het Elektronisch Loket Kernprocedure & Keuzegids (ELKK). Op het formulier staat je naam, je basisschooladvies en een leerlingnummer. Bij aanmelding lever je dit formulier in bij de school van je keuze. Deze school zet het leerlingnummer in ELKK. Hierdoor kan de basisschool zien waar een leerling is aangemeld. Een school moet elke aanmelding zorgvuldig en volgens de afspraken van de kernprocedure behandelen. Dat kan alleen als de school zeker weet dat elke aanmelding een serieuze aanmelding is. Daarom is afgesproken dat elke leerling zich maar op één Amsterdamse school mag aanmelden. Ook leerlingen buiten Amsterdam kunnen zich maar op één school in Amsterdam aanmelden, omdat elke aanmelding wordt geregistreerd. Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Amstelveen, Uithoorn, Mijdrecht en Aalsmeer registreren hun leerlingen in ELKK, hierdoor is dubbel aanmelden in deze regio onmogelijk.

Het onderwijskundig document Vooral voor ouders De basisschool geeft belangrijke informatie door aan de VO-school waar uw kind zich aanmeldt, zoals het basisschooladvies en het 2e toetsgegeven (meestal de citoscore). Ook geeft de basisschool aanvullende onderwijskundige informatie, bijvoorbeeld over de schoolloopbaan van uw kind of gegevens uit het leerlingvolgsysteem. De nieuwe school heeft deze informatie nodig om te kunnen beslissen over de toelating van uw kind. De basisschool zet al deze informatie in het onderwijskundige document: het oki-doc.

Voor het doorgeven van deze informatie over een leerling aan de volgende school, gebruiken de scholen het elektronisch loket. Dit loket is beveiligd en alleen te gebruiken door scholen. In ELKK vult de basisschool het onderwijskundige document van elke leerling in. De VOschool waar de leerling zich aanmeldt, kan dit oki-doc via ELKK bij de basisschool opvragen. Omdat in ELKK informatie van individuele leerlingen wordt opgeslagen, valt het onder de wet bescherming persoonsgegevens. ELKK is dan ook aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Een voorbeeld van het oki-doc kunt u vinden op W www.onderwijs.amsterdam.nl. De basisschool is wettelijk verplicht dit onderwijskundige document aan ouders te geven. Dit betekent niet dat de ouders het helemaal eens moeten zijn met wat er in dit rapport staat. De school kan wel aangeven wat de ouders vinden van dit rapport of een onderdeel, zoals het basisschooladvies. Heeft u aanvullende informatie over uw kind, zoals een dyslexieverklaring, een rugzakje of onderzoeken die u zelf hebt laten afnemen? Laat het de nieuwe school weten.

21


22

1

Hoe kies je een school?

Uitslag cito-eindtoets In de eerste week van de aanmeldingsronde is de uitslag van de cito-eindtoets bekend. Kinderen met een advies voor praktijkonderwijs of vmbo met lwoo (leerwegondersteuning) doen een andere test (zie p. 11). Wel maken ze de cito vaak vrijwillig. De meeste leerlingen in groep 8 doen echter verplicht de cito-eindtoets. Op je cito-toets kun je een score halen tussen de 500 en 550 punten. Als je cito-score bekend is, kun je kijken of je cito-score overeenkomt met je basisschooladvies. De cito-bandbreedtes die voor alle scholen gelden zijn vastgelegd in de kernprocedure. Het kan zijn dat je cito-score afwijkt van het basisschooladvies. Als de cito-score lager is dan overlegt de VO-school met de basisschool voordat ze beslissen of ze je toelaten. Soms besluit de school om na het overleg een aanvullend onderzoek af te nemen. Als de cito veel lager is, dan neemt de VO-school verplicht een aanvullend onderzoek af. Als de cito-score veel hoger is dan moet de basisschool overleggen met je ouders. Het kan zijn dat de school besluit het advies aan te passen. Als ze dit niet doen moeten ze uitleggen waarom. Dit moet wel op tijd gebeuren, zodat je je nog op tijd kunt aanmelden (zie Belangrijke data op p. 30). Vooral voor ouders Heeft uw kind een veel hogere cito-score gehaald dan passend bij zijn of haar basisschooladvies? De scholen en de gemeente hebben hierover een nieuwe afspraak gemaakt. Als een leerling een cito-score behaalt in de cito-bandbreedte automatisch toelaatbaar van twee of meer adviezen hoger, dan neemt de basisschool het initiatief om met de ouders te bespreken of het advies wordt aangepast. U kunt in de tabel cito-bandbreedtes op p. 27 zien of dit aan de hand is. Een voorbeeld: uw kind heeft een vmbo-t/havo advies gekregen van de basisschool, maar een cito-score behaalt van 541 (die score valt in de cito-bandbreedte automatisch toelaatbaar voor havo/vwo). De basisschool is niet verplicht om het advies aan te passen, maar moet hierover wel het gesprek aangaan en in alle redelijkheid komen tot een juiste afweging in het belang van het kind. Als de basisschool het advies niet aanpast, dan moet de basisschool dit onderbouwen ten overstaan van de ouders en de VO-school en hiervan melding maken in het oki-doc. Ook als

de cito-score van uw kind overeenkomt met de citobandbreedte automatisch toelaatbaar voor één advies hoger, raden we de basisscholen aan om met de ouders te overleggen. Mocht de basisschool het advies inderdaad bijstellen, dan doet de school dit binnen de aanmeldingsperiode.

Afwijkende cito-score Heeft u vragen over de cito-score van uw kind en het basisschooladvies? Is er volgens u sprake van onderadvisering? Heeft uw kind een cito-score die valt in de cito-bandbreedte automatisch toelaatbaar van een hoger advies? De basisschool neemt in dit geval contact met u op, maar houdt u ook zelf een vinger aan de pols. De periode om een en ander te regelen is kort. Voor vragen kunt u contact opnemen met: Onderwijsconsumentenorganisatie OCO tel. 020 330 6320 e-mail: info@onderwijsconsument.nl of Meldpunt Onderadvisering tel. 020 251 8151 e-mail: kernprocedure@dmo.amsterdam.nl

Loten Sommige scholen zijn zo populair dat ze meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen zijn. In dat geval gaan ze loten. Heeft de school meer onderwijssoorten en is er alleen overaanmelding voor een bepaalde onderwijssoort, dan kan het zijn dat de school alleen voor die ene onderwijssoort gaat loten. Als je je aanmeldt voor zo’n school loop je dus het risico dat je wordt uitgeloot. Op de scholenpagina’s staat bij elke school of er vorig jaar geloot is of niet, maar dit kan per jaar verschillen. Het is ook niet altijd te voorspellen of een school moet gaan loten. Vraag op de informatiedagen of de school dit jaar verwacht te moeten loten. Ook kun je voor de sluiting van de aanmeldingsperiode aan de school vragen of zich meer kinderen hebben aangemeld dan zij kunnen plaatsen. Je kunt dan het risico van uitloting nemen of je aanmelding terugtrekken en je op een andere school aanmelden. Dat kan tot


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Amsterdamse VO-scholen die in 2011 hebben geloot per basisschooladvies VO-scholen waar leerlingen zijn uitgeloot

vmbo-b/k vmbo-t

vmbo-t/ havo havo

havo/ vwo

vwo

1e Ronde Het 4e Gymnasium Het Amsterdams Lyceum Barlaeus Gymnasium Calandlyceum Fons Vitae Lyceum

Geert Groote

Gerrit van der Veen

Hervormd Lyceum Zuid Ignatiusgymnasium IJburg College

IVKO Pieter Nieuwland College Spinoza Lyceum

St. Nicolaaslyceum

Vossius Gymnasium Wellantcollege Sloten

e

2 Ronde St. Nicolaaslyceum Spinoza Lyceum

uiterlijk 16 maart, maar wacht hiermee niet tot de laatste dag. Je kunt de school vragen hoe ze zullen loten en hoe je ouders of de basisschool de loting kunnen controleren, ook achteraf. In 2011 werden in totaal 455 leerlingen uitgeloot in de 1e ronde en 12 leerlingen in de 2e ronde. In het schema hierboven zie je welke Amsterdamse scholen vorig jaar hebben geloot en voor welk advies.

Voorrang Op sommige scholen worden bij plaatsgebrek bepaalde kinderen met voorrang ingeschreven. Bijvoorbeeld kinderen die al een broertje of zusje op school hebben. Dit mag alleen als deze voorrangsregel in deze gids vermeld staat op de pagina van de school. Er zijn ook scholen die de voorrangsregels hebben afgeschaft, maar die

een overgangsregeling hanteren voor broertjes en zusjes of kinderen van personeel die al eerder op de VO-school zaten. Meer weten? Kijk bij de scholenpagina en vraag de VO-school om meer informatie.

Een school met plaatstekort mag een klein aantal kinderen met voorrang toelaten op basis van zwaarwegende sociale of medische omstandigheden. Als u denkt dat uw kind daarvoor in aanmerking komt, dan moet u dit direct bij aanmelding bespreken met de VO-school. Dit moet ook als u of de school geen overaanmelding verwacht. De school beslist of uw kind voorrang krijgt of niet. Vooral voor ouders

23


24

1

Hoe kies je een school?

Moeder van Mika: En, wat vond je ervan?

Mika: Deze school lijkt mij heel leuk. Het ziet er gezellig uit en ik vond het leuk om door leerlingen van de school rondgeleid te worden. Die natuurkundeles was heel interessant. Proefjes doen is gaaf.

Ga naar de open dagen


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Stap

1

2

3

4

5

5 6

Plaatsingsbesluit 1e ronde 4 april 2012

Na de 1e aanmeldingsronde gaan de VO-scholen de aanmeldingen behandelen. Zodra je je op een school hebt aangemeld, krijgt deze school via het elektronisch loket onderwijskundige informatie. Zoals informatie over je schoolloopbaan, de uitslag van de cito-eindtoets of een andere toets.

Als je een advies hebt voor vmbo, havo of vwo bepaalt de cito-score hoe de school je aanmelding in behandeling neemt. Je bent ofwel automatisch toelaatbaar (Let op! Dit wil nog niet zeggen dat je ook wordt geplaatst), of er is overleg met de basisschool nodig of je krijgt een aanvullend onderzoek. De citobandbreedtes staan op pagina 27.

Vooral voor ouders Als uw kind niet wordt toegelaten, dan geeft de school dit aan u en aan de basisschool door. Als u niet begrijpt waarom uw kind niet wordt toegelaten of u bent het er niet mee eens, bespreek dit dan met de VOschool en met de leerkracht van de basisschool. Vindt u dat uw kind onterecht wordt afgewezen, of dat de school zich niet aan de kernprocedure heeft gehouden, dan kunt u dit melden aan het Informatiepunt Kernprocedure. De VO-school wordt zo nodig hierop aangesproken. Als uw kind is aangemeld bij een VO-school, betekent dat nog niet dat het ook is toegelaten. Daarover besluit de toelatingscommissie van de VO-school. U kunt binnen zes weken schriftelijk tegen het afwijzingsbesluit in beroep gaan bij het schoolbestuur van de VO-school. Dit schoolbestuur moet dan binnen vier weken een nieuwe beslissing nemen. Voorwaarde hierbij is dat u de kans krijgt om het schoolbestuur uw mening te vertellen, en dat het schoolbestuur alle gegevens heeft gezien die zijn gebruikt bij de beslissing.

Bericht over plaatsing

Informatiemarkt 2e ronde op 11 april

Op woensdag 4 april 2012 hoor je of je bent toegelaten op de school waar je je in de 1e ronde hebt aangemeld.

Op woensdag 11 april organiseren de VO-scholen die nog plek hebben een informatiemarkt voor leerlingen. Meer informatie hierover vind je tegen die tijd op W www.onderwijs.amsterdam.nl.

Vooral voor ouders Heeft uw kind een advies voor praktijkonderwijs of lwoo, dan speelt de cito-score geen rol bij de toelating (zie p.11). Bij de andere leerlingen beoordeelt de nieuwe school het basisschooladvies in combinatie met de cito-score.

Vooral voor ouders Heeft u na woensdag 4 april nog niets gehoord over plaatsing? Neem dan contact op met de VO-school of de basisschool.

Uitgeloot of afgewezen? Als je bent uitgeloot of afgewezen, moet je je opnieuw aanmelden op een VO-school die nog plaats heeft. Een overzicht van scholen die nog plaats hebben staat vanaf vrijdag 6 april 2012 op W www.onderwijs.amsterdam.nl. Het is belangrijk voor jou en je ouders dat je weet waarom je door de eerste school bent afgewezen. Deze informatie kun je gebruiken bij het kiezen van een andere school.

Vragen over de overstap? Bel of e-mail dan naar het Informatiepunt kernprocedure: tel. 020 251 8151 e-mail: kernprocedure@dmo.amsterdam.nl

25


26

1

Hoe kies je een school?

Aanmelden in de 2e ronde

Hoge cito-score?

Dinsdag 10 t/m vrijdag 13 april is de 2e aanmeldronde. Alle leerlingen die zich in die week aanmelden gelden als gelijktijdig aangemeld. Uiterlijk woensdag 18 april krijg je bericht over plaatsing. Mochten er leerlingen zijn die na de 2e ronde nog geen plek hebben gevonden, dan geldt dat leerlingen zich vanaf maandag 23 april opnieuw kunnen aanmelden.

Als een leerling met zijn of haar cito-score valt in de cito-bandbreedte automatisch toelaatbaar voor twee adviezen hoger, dan neemt de basisschool het initiatief om met de ouders/leerling te bespreken of het basisschooladvies wordt aangepast. Let op! Dit dient te gebeuren voor de aanmelding. Indien de basisschool niet overgaat tot aanpassing, dan onderbouwt de basisschool dit ter overstaan van de ouders en de VO-school. Deze handelswijze verdient ook aanbeveling bij een cito-score met automatische toelaatbaarheid voor ĂŠĂŠn basisschooladvies hoger.

Vanaf maandag 23 april behandelt de school de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Het is vanaf dan belangrijk om je snel aan te melden. Mochten er onverhoopt echter leerlingen zijn die twee keer zijn uitgeloot, dan geldt voor die leerlingen dat ze gewoon de tijd krijgen om een school te vinden. Als dit voor jou aan de hand is, krijg je van je basisschool hierover tegen die tijd meer informatie. Als je na 4 juni 2012 nog niets hebt gehoord, dan moeten je ouders contact opnemen met de school waar je je hebt aangemeld of met de basisschool. Het aanmelden en behandelen wordt vanaf nu per kind geregeld. Vooral voor ouders Ook voor de basisschool is het belangrijk dat uw kind op een VO-school wordt ingeschreven. Dus vraag de basisschool om u te helpen bij het vinden van een geschikte school. Er is altijd een school in Amsterdam waar uw kind geplaatst kan worden. Alle VOscholen hebben namelijk samen de plicht om te zorgen dat alle aangemelde kinderen een passende plaats krijgen aangeboden.

Adviescommissie Kernprocedure Heeft u een klacht die te maken heeft met de overstap? Bijvoorbeeld over het basisschooladvies of de behandeling van een aanmelding? U kunt dit om te beginnen melden aan de klachtencommissie van de betreffende school. Ook kunt u contact opnemen met de Adviescommissie Kernprocedure: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling tel. 020 251 8151 e-mail: kernprocedure@dmo.amsterdam.nl

Nog geen school na de 2e ronde? Dan kunt u bellen naar: Samenwerkingsverband-VO tel. 020 480 1702 of naar het Informatiepunt kernprocedure tel. 020 251 8151


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Gebruik cito-bandbreedtes* Aanvullend onderzoek verplicht1

Overleg met Automatisch basisschool verplicht 2 toelaatbaar 3

VMBO-basis

514 en lager

515 t/m 518 519 en 520

521 en hoger

VMBO-basis/kader

517 en lager

518 t/m 520

521 en 522

523 en hoger

VMBO-kader

520 en lager

521 t/m 526

527 en 528

529 en hoger

Basisschooladvies

VMBO-gemengd

526 en lager

527 t/m 531

532 en 533

534 en hoger

VMBO-theoretisch

526 en lager

527 t/m 531

532 en 533

534 en hoger

VMBO-theoretisch / HAVO

528 en lager

529 t/m 533

534 en 535

536 en hoger

HAVO

531 en lager

532 t/m 535

536 en 537

538 en hoger

HAVO / VWO

535 en lager

536 t/m 538

539 en 540

541 en hoger

VWO

539 en lager

540 t/m 544

545 en hoger

* De cito-bandbreedtes zijn niet van toepassing bij Praktijkonderwijs, Leerwegondersteunend onderwijs en de Kopklas.

Hoe werkt de cito-tabel? Aanvullend onderzoek verplicht Heeft een leerling een basisschooladvies met een cito-score in deze kolom, dan wijkt de citoscore erg af van het advies. De leerling krijgt dan een aanvullend onderzoek. Dit onderzoek moet een door Cotan erkend onderzoek zijn. Vaak gebruiken de scholen hiervoor de Niotoets. De ouders moeten de uitslag van dit onderzoek krijgen. Op basis van de uitslag van het onderzoek en het overleg met de basisschool, besluit de nieuwe school of zij de leerling plaatst of niet.

1

Overleg met de basisschool verplicht Heeft de leerling een basisschooladvies met een cito-score in deze kolom, dan gaat de VOschool eerst overleggen met de basisschool om meer informatie te krijgen. Na dit overleg besluit de VO-school of het kind geplaatst wordt of niet. Het kan zijn dat de school vindt dat de basisschool het advies niet voldoende kan onderbouwen en dat er meer informatie nodig is. De VO-school kan dan besluiten tot het afnemen van een aanvullend onderzoek. Dit kan echter niet als de leerling met zijn of haar citoscore bovenin het overleggebied valt. Dit zijn de bovenste twee punten, bijvoorbeeld in het geval van havo: een cito-score van 536 en 537.

2

Voor leerlingen met een VWO-advies geldt dat een VO-school wel op voorhand kan besluiten om leerlingen in het overleggebied vanaf een bepaalde cito-score te toetsen. Hierover moet de VO-school dan wel van tevoren informeren in deze gids. Meer weten? Kijk op de scholenpagina van de betreffende VO-school. Als de VO-school besluit (bij een lagere score) tot een aanvullend onderzoek, moet zij dit wel eerst tegen de ouders en de basisschool zeggen. Op basis van de uitslag van de aanvullende toets, in combinatie met het basisschooladvies, de cito-score en het overleg met de basisschool besluit de VO-school of de leerling toelaatbaar is.

Automatisch toelaatbaar Leerlingen met een basisschooladvies en een cito-score in deze kolom zijn automatisch toelaatbaar voor de opleiding. Let op! Als een leerling automatisch toelaatbaar is, wil dit nog niet zeggen dat hij/zij ook automatisch wordt geplaatst. Dat hangt af van het aantal plaatsen voor alle ‘toelaatbare’ kinderen. Heeft de school niet genoeg plaatsen, dan kan het zijn dat een aantal kinderen voorrang krijgt. Vervolgens gaat de school loten onder alle overige toelaatbare kinderen. De automatisch toelaatbare kinderen doen ook mee aan deze loting.

3

27


28

1

Hoe kies je een school?

Fleur: HÊ Mika en je had je cito toch zo slecht gemaakt‌

De cito-uitslag


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Stap

1

2

3

4

5

6

Kenningsmakingsdag 19 of 20 juni 2012

Alle VO-scholen organiseren op dinsdag 19 juni of woensdag 20 juni 2012 een kennismakingsmiddag voor nieuwe leerlingen. Je krijgt daarvoor een uitnodiging van je nieuwe school. Het is belangrijk dat je dan aanwezig bent. Die dag is de eerste echte kennismaking met je nieuwe school. Je leert je toekomstige klasgenootjes kennen en er wordt informatie gegeven over het eerste schooljaar.

Vooral voor ouders Heeft uw kind van de VOschool geen uitnodiging ontvangen, vraag er dan naar. Kan uw kind echt niet op de kennismakingsmiddag komen? Vraag dan bij de school of er een kennismakingsmiddag wordt georganiseerd voor kinderen die verhinderd zijn.

Tips voor ouders Voor veel ouders en kinderen blijft het een lastige klus, die schoolkeuze. Hier een paar tips: ■

De belangrijkste tip voor ouders is: ga naar de meester of juf van uw kind als u iets niet begrijpt. Weet die het ook niet? Vraag dan of hij/zij het voor u kan uitzoeken. Ook als u het ergens niet mee eens bent kunt u dat bespreken met de leerkracht van uw kind. ■ Ga samen met uw kind een aantal scholen bekijken. Stel vragen en laat u uitleggen hoe zaken op de school geregeld zijn. Op p.14 staat een vragenlijst die u hierbij kan helpen. ■ Kent u ouders met kinderen die al op de school zitten waar uw kind ook graag heen wil? Vraag wat ze van de school vinden. ■ Twijfelt u over het advies dat de basisschool heeft gegeven? Of denkt u dat uw kind zich verder kan ontwikkelen? Kies dan voor een brede scholengemeenschap. In de brugklas kan dan worden gekeken welke opleiding het beste past bij uw kind. ■ Heeft u uw kind aangemeld bij een school? Vertel die school dan ook belangrijke bijzonder heden over uw kind, bijvoorbeeld dat uw kind een dyslexieverklaring heeft. Heeft uw kind (leer)problemen of heeft u zelf onderzoek laten doen? Ook dat wil de VO-school graag weten! ■ Zijn er speciale medische of sociale omstandigheden? Bespreek dit direct bij de aanmelding van uw kind. De VO-school kan u vertellen of uw kind op basis hiervan misschien voorrang kan krijgen. ■ Heeft u nog andere vragen, vraag dan een gesprek aan met de school. ■ Elke VO-school heeft een schoolgids voor ouders. Daarin staan de uitgangspunten van de school, de lestijden, speciale programma’s, kosten en nog veel meer informatie. ■ Op de volgende pagina staan alle data die belangrijk zijn bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Houd die data dus in de gaten, dan komt u niet voor verrassingen te staan.

29


30

1

Hoe kies je een school?

Belangrijke data schooljaar 2011-2012

Ga naar de open dagen!

Vanaf 9 januari

De cito-eindtoets. Als je naar praktijkonderwijs of lwoo gaat hoef je de cito-toets niet te maken (het mag wel)

7, 8 en 9 februari

Je krijgt van de basisschool je aanmeldingsformulier. Dit heb je nodig om je aan te melden. Je kunt je maar op één school aanmelden

20 – 24 februari

1e Ronde Je krijgt de uitslag van de cito-toets

5 – 9 maart

AANMELDEN

5 – 16 maart

BEHANDELEN

19 maart – 5 april

■ ■

Bij teveel aanmeldingen gaat de school loten Je hoort of je bent toegelaten of niet

Uiterlijk 4 april

Ben je niet geplaatst in de 1e Ronde? Dan moet je je opnieuw aanmelden in de 2e Ronde. Kijk vanaf 6 april voor de nog beschikbare plaatsen op W www.onderwijs.amsterdam.nl

2e Ronde AANMELDEN

10 – 13 april

BEHANDELEN

16 – 19 april

■ ■

Bij teveel aanmeldingen gaat de school loten Je hoort of je bent toegelaten of niet

Uiterlijk 18 april

Ben je niet geplaatst? Dan moet je je opnieuw aanmelden. Kijk vanaf 20 april voor de nog beschikbare plaatsen op W www.onderwijs.amsterdam.nl

AANMELDEN / BEHANDELEN

Vanaf 23 april

Als er is geloot, hoor je van je basisschool wat er is afgesproken

Vanaf 23 april

De school behandelt je aanmelding op volgorde van binnenkomst (behalve als je twee keer bent uitgeloot)

Vanaf 23 april

Je nieuwe school organiseert een kennismakings(mid)dag voor alle nieuwe leerlingen

19 of 20 juni


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

31

Mika: Alstublieft, volgens mij hebben we alles ingevuld. Wanneer hoor ik of ik ben toegelaten?

Aanmelden op een nieuwe school


Het voortgezet onderwijs duurt vier, vijf of zes jaar. Dat hangt af van de onderwijssoort: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Uitleg over de verschillende soorten onderwijs vindt u in dit hoofdstuk.

2

Wat is het voortgezet onderwijs? VO-school = school voor voortgezet onderwijs

lwoo = leerwegondersteunend onderwijs

De brugperiode

De onderbouw

De eerste jaren van het voortgezet onderwijs heten de brugperiode. Sommige scholen kijken in de brugperiode welke onderwijssoort het best bij je past. Op andere scholen kom je meteen al in de brugklas van een bepaalde onderwijssoort, maar krijg je wel de kans naar een andere onderwijssoort over te stappen.

Officieel heten de eerste jaren van de middelbare school ‘de onderbouw’. In vmbo zijn dit de eerste 2 leerjaren, in havo en vwo meestal de eerste 3 leerjaren. In de onderbouw hebben de scholen veel ruimte om zelf te beslissen welke vakken ze geven. Wel heeft de landelijke overheid aangegeven wat je aan het eind van de onderbouw moeten kunnen: de kerndoelen. Deze kerndoelen zijn er voor de leergebieden Nederlands, Engels, Rekenen en Wiskunde, Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, Kunst en Cultuur en Bewegen en Sport. Iedere school bepaalt zelf hoe ze de kerndoelen verwerken in vakken en projecten. Daarnaast geldt er een aantal afspraken: ■ In de onderbouw van vmbo krijg je Engels en een 2e moderne vreemde taal: Frans, Duits, Arabisch of Turks ■ Aan het einde van de onderbouw vmbo kun je nog alle sectoren kiezen ■ In de onderbouw van havo en vwo krijg je Engels en 2 moderne vreemde talen: Frans en Duits, of in plaats van één daarvan Spaans, Russisch, Italiaans, Arabisch of Turks ■ Als je havo of vwo doet, kun je aan het einde van de onderbouw alle profielen kiezen ■ In de eerste 3 leerjaren van het gymnasium zijn Latijn, Grieks en letterkunde verplicht Het aangeboden vakkenpakket kan dus per school verschillen. Vraag hiernaar tijdens de open dagen!


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Open Universiteit

Het Nederlands onderwijssysteem UNIVERSITEIT

HBO

Wetenschappelijk Onderwijs 4 jaar

Hoger Beroepsonderwijs 4 jaar

MBO-4 Middenkader opleiding 3-4 jaar

MBO-3 Vakopleiding 2-4 jaar

MBO-4 Specialisten opleiding 1-2 jaar

MBO-2 Basisberoepsopleiding 2-3 jaar

MBO-1 Ass. opl. 0,5-1 jaar

VWO

Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 6 jaar

HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 5 jaar

VMBO-T

VMBO-G

VMBO-K

VMBO-B

Theoretische leerweg

Gemengde leerweg

Kader beroepsgerichte leerweg

Basisberoepsgerichte leerweg

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 4 jaar

Onderbouw

Basisonderwijs en Speciaal Basisonderwijs 8 jaar

Praktijkonderwijs 6 jaar

33


34

2

Wat is het voortgezet onderwijs?

Begeleiding van leerlingen: mentoren en decanen VO-scholen geven individuele begeleiding aan leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school doet dat op zijn eigen manier. De meeste scholen wijzen mentoren aan. Dat zijn docenten die niet alleen lesgeven maar ook leerlingen ‘coachen’. Ze hebben veel contact met de andere leraren en weten daardoor in grote lijnen wat leerlingen presteren in de verschillende vakken. Voor jou en je ouders zijn de mentoren dan ook het eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Daarnaast zijn er decanen. Zij kunnen je helpen bij hoe je moet studeren en zij weten veel over studie- en beroepsmogelijkheden. Sommige scholen hebben leerling- of studiebegeleiders. Zij werken met leerlingen die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Ook zijn er soms speciale huiswerkbegeleiders. Verder heeft elke VO-school een zorgbreedtecommissie. Hierin zitten specialisten, zoals een schoolarts of verpleegkundige, een leerplichtambtenaar, een onderwijshulpverlener en medewerkers van de school. Samen maken zij afspraken over de hulpverlening aan leerlingen. Wil je weten hoe de school de begeleiding van leerlingen aanpakt? Vraag ernaar tijdens de open dagen!

Onderwijssoorten praktijkonderwijs vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) ■ vmbo met lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) ■ havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) ■ vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) ■ ■

Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die wel een vak kunnen leren, maar voor wie vmbo te zwaar is, ook als ze extra hulp krijgen. In het praktijkonderwijs gaat het vooral om de praktische kanten van het leren. Verder is er aandacht voor het ontwikkelen van je persoonlijkheid en het aanleren van sociale vaardigheden. De school kijkt wat je kan en past het onderwijsprogramma daarop aan. De leerlingen zitten in kleine groepen en krijgen extra hulp en begeleiding om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Je leert wat je mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt en hoe het is om in een bedrijf te werken. Dit onderwijs loopt meestal door tot het vinden van passend werk. Een aantal leerlingen krijgt de mogelijkheid om een mboopleiding op niveau 1 te doen. Dat gebeurt in samenwerking met het ROC. De toelating tot het praktijkonderwijs is wettelijk geregeld. Om hiervoor in aanmerking te komen hoef je niet deel te nemen aan de cito-eindoets. Wel krijg je een test op het gebied van leerresultaten en intelligentie. Gaat uw kind naar praktijkonderwijs of naar vmbo met lwoo? Voor meer informatie: zie p. 11.


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Vmbo Ongeveer de helft van de leerlingen gaat na de basisschool naar het vmbo, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. vmbo duurt vier jaar. Vanuit vmbo kun je naar mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Sommige leerlingen kunnen doorstromen naar havo. De eerste twee leerjaren krijg je de vakken van de onderbouw. Deze vakken kunnen per school erg verschillen. Aan het eind van de 2e klas kies je een sector. Elke sector heeft eigen vakken.

In de kaderberoepsgerichte leerweg krijg je algemene vakken en gemiddeld 12 uur per week praktijkvakken die zijn gericht op één beroep. Het verschil met vmbo-b is dat je na vmbo-k kunt doorstromen naar mbo-3 en soms mbo-4. ■

Je kunt kiezen uit 4 leerwegen vmbo-b: basisberoepsgerichte leerweg vmbo-k: kaderberoepsgerichte leerweg ■ vmbo-g: gemengde leerweg ■ vmbo-t: theoretische leerweg ■ ■

vmbo-b In de basisberoepsgerichte leerweg krijg je ten minste 12 uur per week praktijkvakken. Deze vakken zijn gericht op een bepaald beroep, bijvoorbeeld uiterlijke verzorging of installatietechniek. Daarnaast krijg je een aantal algemene vakken, zoals Nederlands en Engels. Binnen vmbo-b kun je ook het leerwerktraject volgen. Dit is een manier van leren met meer ruimte voor stage of werk. Na vmbo-b kun je doorstromen naar mbo-1 en mbo-2.

vmbo-g In de gemengde leerweg krijg je vooral algemene vakken. Daarnaast krijg je gemiddeld 4 uur per week praktijkvakken die zijn gericht op één beroep Na vmbo-g kun je doorstromen naar mbo-3 en mbo-4.

Vier leerwegen Vmbo heeft 4 leerwegen. Een leerweg is een manier van leren. Sommige leerlingen hebben weinig moeite met studeren uit boeken, andere leren het liefst door te werken en te leren in de praktijk. Het is de bedoeling dat je een leerweg volgt die goed past bij je mogelijkheden en wensen. De leerwegen sluiten aan op mbo.

vmbo-k

vmbo-t/mavo In de theoretische leerweg kies je nog niet voor één bepaald beroep. Je krijgt alleen algemene vakken en daaruit kies je je examenpakket. Dit pakket bestaat uit theoretische vakken die bij een bepaalde sector (zie hiernaast) horen. Na vmbo-t kun je doorstromen naar mbo-3 en mbo-4, of naar de havo. Sommige VO-scholen spreken liever over mavo dan over vmbo-t. Soms doen zij dit om te benadrukken dat het een algemene opleiding is (net als havo en vwo) en geen beroepsopleiding. Belangrijk om te weten is dat mavo hetzelfde is als vmbo-t en dat uw kind met vmbo-t advies dus terecht kan op de mavo. Sommige scholen gebruiken mavo om aan te geven dat doorstroom naar havo goed mogelijk is. Wilt u hierover meer weten: vraag het op de open dagen!

35


36

2

Wat is het voortgezet onderwijs?

Fleur: Waardeloos, ik ben uitgeloot. Moet ik weer opnieuw kiezen, terwijl deze school mega-leuk is.

Begin april...


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Beroepsrichting: een sector

Het Nieuwe Leren

Als je kiest voor vmbo-b, vmbo-k of vmbo-g, dan moet je ook een beroepsrichting kiezen: een sector. Er zijn vier sectoren. Binnen de meeste sectoren kunnen leerlingen kiezen voor een afdeling.

Op de meeste vmbo-scholen is de koppeling tussen de praktijk en de lesstof belangrijker dan vroeger. Je leert nu bijvoorbeeld veel meer aan de hand van praktijkopdrachten. De docent is daarbij meer een soort coach. Ook is er meer aandacht voor de verschillende leerstijlen die leerlingen hebben. Je krijgt de ruimte om op je eigen manier te leren. Die manier van onderwijs sluit aan bij het onderwijs op mbo.

De 4 sectoren met hun afdelingen Techniek ■ bouwtechniek ■ elektrotechniek ■ grafische techniek ■ installatietechniek ■ metaaltechniek ■ scheepvaart ■ voertuigentechniek ■ transport & logistiek Economie ■ administratie ■ horeca & toerisme ■ handel & verkoop ■ handel & administratie ■ mode & commercie Landbouw ■ landbouw & natuurlijke omgeving ■ levensmiddelentechnologie Zorg en Welzijn ■ uiterlijke verzorging ■ verzorging

De meeste scholen bieden niet alle mogelijkheden aan: let daarop bij de schoolkeuze! De vakken die je krijgt verschillen per sector en afdeling. Scholen kunnen ook combinaties van sectoren aanbieden (intrasectorale programma’s). In de 2e klas vmbo zijn er speciale lessen die je helpen bij het kiezen van een sector en een afdeling. Sommige scholen bieden speciale programma’s aan, bijvoorbeeld beveiliging, sport en ict. Vraag hiernaar tijdens de open dagen!

Stages Omdat de koppeling tussen lesstof en praktijk heel belangrijk is, bieden veel scholen de mogelijkheid om op stage te gaan zodat je kennis kunt maken met de beroepspraktijk. Dat gebeurt meestal in het laatste leerjaar.

Extra activiteiten Veel vmbo-scholen hebben extra voorzieningen of activiteiten. Een voorbeeld hiervan is het Meeting Point. Een Meeting Point is een soort bedrijfje binnen de school. Ondernemers en soms ook buurtbewoners komen daar met stageplaatsen of opdrachten voor leerlingen. Er zijn scholen die speciale voorbereidingsprogramma’s voor mbo hebben, zoals bijvoorbeeld de ‘technoroute’ voor de sector techniek. Ook kun je op sommige vmbo-scholen een mbo-diploma halen.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) Kun je wel een vmbo-diploma halen, maar heb je daarbij extra ondersteuning nodig? Dan kun je het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen. Lwoo is geen apart onderwijs. Het betekent extra begeleiding in vmbo. Ongeveer een derde deel van alle vmbo-leerlingen maakt gebruik van lwoo. Je volgt hetzelfde programma als de andere leerlingen, maar met extra hulp en begeleiding. En je krijgt hetzelfde diploma. Sommige vmbo-scholen hebben een aparte afdeling voor lwoo. Daar krijg je bijvoorbeeld les in kleinere groepen en kun je meer je eigen tempo volgen.

37


38

2

Wat is het voortgezet onderwijs?

Mbo Het diploma van vmbo is nog niet voldoende om goed aan het werk te kunnen. Daarvoor is een ‘startkwalificatie’ nodig. Een diploma op mbo-niveau 2 of hoger is een ‘startkwalificatie’. Als je dat diploma hebt, ben je echt klaar voor de arbeidsmarkt, vindt de overheid. Ook een havo- of vwo-diploma is een startkwalificatie, maar ook dan is doorleren verstandig.

Mbo heeft opleidingen op 4 niveaus mbo-1: assistentenopleiding, ½ tot 1 jaar, hiermee kun je eenvoudige uitvoerende werkzaam heden doen. ■ mbo-2: de basisberoepsopleiding, 2 tot 3 jaar, hiermee kun je uitvoerende werkzaamheden doen. ■ mbo-3: de vakopleiding, 2 tot 4 jaar, hiermee kun je helemaal zelfstandig werkzaamheden uitvoeren. ■ mbo-4: de middenkaderopleiding, 3 tot 4 jaar, en de specialistenopleiding, kopstudie 1 tot 2 jaar, hiermee kun je helemaal zelfstandig werkzaamheden uitvoeren op verschillende gebieden of juist op één gebied waarop je je hebt gespecialiseerd. ■

Welk beroep kun je uitoefenen met welk mbo-diploma? Hieronder staan een aantal voorbeelden: ■ mbo-1: assistent-bakker, bouwplaats assistent, zorghulp, horeca-assistent. ■ mbo-2: receptionist, beveiliger, jongeren werker, autotechnicus. ■ mbo-3: kapper, medewerker beheer ICT, zelfstandig werkende kok, juridisch secre taresse. ■ mbo-4: trainer/coach (sport), filiaalmanager, verpleegkundige, onderwijsassistent. Alle mbo-opleidingen worden aangeboden door het regionaal opleidingencentrum (ROC). Ook zijn er agrarische opleidingencentra (AOC’s), vakscholen en een paar andere instellingen die mbo-opleidingen aanbieden. Op de volgende websites vind je meer informatie over mbo-opleidingen in Amsterdam: ■

Vanuit vmbo-b kun je naar mbo-1 en mbo-2. Vanuit de andere drie leerwegen kun je naar mbo- 3 of mbo-4. Met een vmbo-t-diploma kun je ook naar de havo. En met een mbo-4-diploma kun je naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Zie het schema van het Nederlandse onderwijssysteem op p. 39.

Hout- en Meubileringscollege W www.hmcollege.nl Mediacollege W www.ma-web.nl ROC ASA W www.rocasa.nl ROC van Amsterdam W www.rocva.nl Wellantcollege Linnaeus W www.wellantmbo.nl Clusius College W www.clusius.nl


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Havo Havo is een vorm van algemeen voortgezet onderwijs en duurt 5 jaar. Je krijgt er vakken als Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, geschiedenis, natuurkunde, economie en tekenen. Havo is een goede voorbereiding op een hogere beroepsopleiding (hbo) aan een hogeschool. Kinderen die naar havo gaan, willen meestal graag verder leren. Havo is zwaarder dan de theoretische leerweg van vmbo. Je krijgt meer leerstof, het tempo ligt hoger en van de leerlingen wordt een grotere zelfstandigheid verwacht. Bovendien moet je meer huiswerk maken. In Amsterdam zijn een paar scholen die tweetalig havo aanbieden. Vanaf de brugklas wordt dan ongeveer de helft van de vakken in het Engels gegeven. Op de scholenpagina’s in deze gids zie je welke scholen tweetalig havo aanbieden. Met een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo kun je naar mbo. In de eerste 3 jaar van havo krijg je de vakken van de onderbouw. De vakken kunnen per school verschillen. In de 3e klas kies je een profiel: zie ‘Profiel en studiehuis’ op p. 38.

Wat kun je met het havo-diploma? Met een havo-diploma kun je naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) aan een hogeschool. Ook veel vwo-leerlingen kiezen na hun examen voor een vervolgstudie in het hbo. Maar je kunt niet met elk havo- of vwo-diploma naar elke hbo-opleiding. Voor veel opleidingen moet je in bepaalde vakken eindexamen hebben gedaan. Soms kun je na havo naar de tweede fase van vwo. Dat hangt af van je profiel. Je kunt ook naar mbo. De opleidingen in het hbo leiden op voor hogere functies in allerlei beroepssectoren.

Er zijn opleidingen voor beroepen in: ■

Techniek (bouwkunde, weg- en waterbouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, enz.) ■ Onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) ■ Zeevaart en luchtvaart. ■ Gezondheidszorg (verpleegkunde, fysio therapie, diëtiek, verloskunde, enz.) ■ Informatica ■ Communicatie en publiciteit (bibliotheek beheer, journalistiek, vertaalkunde, enz.) ■ Land- en tuinbouw, groenverzorging en milieuzorg ■ horeca en de huishoudelijke organisatie ■ Sociaalagogische beroepen (maatschappelijk werk, jeugdwerk, creatieve therapie, beroepskeuzewerk, enz.) ■ Kunst (toneel, dans, muziek, film, beeldende kunst) ■ Handel, administratie en bedrijfsorganisatie

39


40

2

Wat is het voortgezet onderwijs?

Vwo

Profiel en studiehuis

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het is een vorm van algemeen voortgezet onderwijs en duurt zes jaar. De meeste vwo’ers doen atheneum. Daarnaast zijn er twee bijzondere vormen van vwo: het gymnasium en het tweetalig vwo. Die zijn bedoeld voor leerlingen met genoeg capaciteiten en inzet om naast het vwo-programma nog iets extra’s te doen. Op het gymnasium krijg je als extra vakken Latijn, Grieks en klassieke culturele vorming. In het tweetalig vwo krijg je vanaf de brugklas ongeveer de helft van de vakken in het Engels. Op de scholenpagina’s in deze gids zie je welke scholen tweetalig vwo aanbieden. Met een overgangsbewijs van 3 naar 4 vwo kun je naar het mbo. In de eerste drie leerjaren vwo krijg je de vakken van de onderbouw. Het vakkenpakket kan per school verschillen. In de derde klas kies je een profiel: zie ‘Profiel en studiehuis’.

Een profiel is een samenhangend pakket examenvakken, dat aansluit op bepaalde vervolgopleidingen. In de derde klas kun je kiezen uit de volgende profielen voor het vervolg in havo of vwo:

Wat kun je met het vwo-diploma? Met een vwo-diploma kun je naar de universiteit (wetenschappelijk onderwijs) en naar een hogeschool (hoger beroepsonderwijs). Tweetalige vwo-leerlingen kunnen met een IB Language A2 Certificaat én een vwo-diploma naar vrijwel elke Engelstalige universiteit in de wereld. Er zijn veel studierichtingen op de universiteit, teveel om hier op te noemen. Een vwo-diploma geeft niet automatisch toegang tot iedere studierichting. Voor veel studierichtingen moet je in bepaalde vakken eindexamen hebben gedaan.

Cultuur en maatschappij ■ Economie en maatschappij ■ Natuur en gezondheid ■ Natuur en techniek Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel, dat voor alle profielen gelijk is. Daarnaast heeft elk profiel een aantal verplichte vakken die kenmerkend zijn voor dat bepaalde profiel. Verder is er een vrij deel, waarin je vakken uit een ander profiel volgt.

Het studiehuis Vanaf de vierde klas van havo en vwo verandert de manier van lesgeven. Je komt dan in het studiehuis. Het studiehuis houdt in dat je steeds meer je eigen studie leert plannen en meer zelfstandig en in groepjes opdrachten leert uitvoeren. Je hebt meer mogelijkheden om je eigen interesses te volgen, zaken op je eigen manier aan te pakken en in je eigen tempo te werken.


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Fleur: Lief dat je bent meegegaan Mika. Het was vet moeilijk om weer te moeten kiezen. Ik baal er nog steeds van dat ik ben uitgeloot. Maar het viel me niet tegen deze school.

Mika: Er zitten wel leuke kinderen op, vind ik.

Twee weken later

41


Elke Amsterdamse school voor voortgezet onderwijs heeft in dit hoofdstuk haar eigen pagina waarop je alles leest over de school. Welke onderwijssoorten zijn er? Waar is de school? Hoe is de aanmeldingsprocedure?

vwo-gymnasium

vwo-atheneum

havo

vmbo-t

vmbo-g

vmbo-k

vmbo-b

VO-school

lwoo

Scholen voortgezet onderwijs

praktijkonderwijs

3

regio

pag.

4e Gymnasium centrum 44 Amstellyceum oost 45 Amsterdams Lyceum Apollo Atlant

zuid

zuid 48

Barlaeus Gymnasium Berkhoff - VOvA

46

zuid 47

centrum

49

oost 50

Berlage Lyceum

zuid

51

Bindelmeer College

zuid 52

Bredero Beroepscollege - VOvA

noord 53

Bredero Lyceum - VOvA Bredero Mavo - VOvA

Calandlyceum Calvijn met Junior College

noord 54

noord 55

west

56

west 57

Cartesius Lyceum

Cheider

zuid 59

centrum

58

Chr SG Buitenveldert

zuid 60

Clusius College Amsterdam

noord 61

College De Meer

oost 62

Comenius Lyceum

west 63

Cosmicus Montessori Lyceum

oost 64

Cygnus Gymnasium oost

65

Damstede

66

De Dreef

noord

zuidoost 67

Fons Vitae Lyceum

Geert Groote College

zuid 69

zuid

68

Gerrit van der Veen College

zuid 70

Hervormd Lyceum West

west

71

Hervormd Lyceum Zuid

zuid

72

noord 73 Hogelant Hubertus Vakschool - VOvA

west 74

Huygens College

west 75

Hyperion

noord 76


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Iedersland College

vwo-gymnasium

vwo-atheneum

havo

vmbo-t

vmbo-g

vmbo-b

vmbo-k

lwoo

VO-school (vervolg)

praktijkonderwijs

QR-codes op de scholenpagina’s De QR-codes verwijzen naar de website van de school en naar het ‘Venster van Verantwoording’ van de school. Veel scholen hebben namelijk informatie over hun school geplaatst op de site W www.schoolvo.nl. Als er geen tweede QR-code staat heeft de school (nog) geen venster.

IVKO

zuid

78

oost

79

zuid

80

noord

Kolom praktijkCollege Noord

Maimonides, Joodse SG

zuid

Marcanti College

centrum

Maritiem College Velsen

Mediacollege Amsterdam

zuid

Meridiaan College

Montessori College Oost

velsen

Open SG Bijlmer

83 84 85 86

west

87 88

zuid

89

west

90

zuidoost

Over-Y College noord Panta Rhei (Amstelveen)

81

oost

Montessori Lyceum A’dam NOVA College Amsterdam

pag.

west 77

Ignatiusgymnasium IJburg College

regio

A’veen

Passie Amsterdam

Pieter Nieuwland College

centrum

91 92 93 94

oost

95

Plein

west

96

Praktijkonderwijs LUCA - VOvA

oost

97

Reigersbos - Exellion, SG

Rosa Beroepscollege

zuidoost

noord

Spinoza Lyceum

98 99

zuid

St. Nicolaaslyceum

zuid

101

oost

102

100

Stelle College - VOvA

Sweelinck College

zuid

103

Tobiasschool - VOvA

104

zuid

Vossius Gymnasium Waterlant Beroepsopleidingen IJdoorn

zuid

noord

105 106

oost

107

Wellantcollege VMBO Sloten

west

108

Westburg College - VOvA

west

109

Wissel

west

110

Zuiderlicht College

111

Wellantcollege Linnaeus

zuid

Particuliere VO-school De Amsterdamsche School

centrum

126

Luzac Lyceum Amsterdam

zuid

126

Stebo Junior College

zuid

126

Stichting de Nieuwe School

centrum

126

43


44

3

Scholen voortgezet onderwijs

Het 4e Gymnasium Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Stavangerweg 902, 1013 AX Amsterdam West 020 584 9010 info@het4egymnasium.nl www.het4egymnasium.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als overgangsregeling voor de afschaf van voorrangsregels geldt dat bij gelijke geschiktheid uitsluitend broertjes en zusjes van op 1 augustus 2010 zittende leerlingen voorrang krijgen. Bij een Cito-score in het overleggebied van 540 t/m 544 wordt aanvullend getoetst. Bij overaanmelding wordt geloot. De school heeft vorig jaar geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas wordt begeleid

door een mentor, ondersteund door twee juniorbegeleiders (bovenbouwleerlingen). De mentor onderhoudt contact met de leerlingen, ouders en docenten. De mentor speelt ook een centrale rol bij het creëren van een goede sfeer in de klas en een veilige omgeving. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval krijgen de klassen inval- of verrijkingslessen Extra begeleiding Bijles Extra vakhulp en bijles van oudere leerlingen. Huiswerkbegeleiding Er is een taalcoördinator en

Schoolprofiel

Bestuur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

een naschoolse huiswerkklas. Begeleiding bij dyslexie Dyslexiekaart, extra tijd en vergrote toetsen. Extra taalondersteuning Extra ondersteuning voor tweetalige leerlingen. Samen met de andere gymnasia organiseren wij een Huiskamer voor wie thuis niet rustig kan werken en een Spitsklas voor achtste groepers die wat extra taalhulp kunnen gebruiken.

Kosten 1e leerjaar € 130 : ouderbijdrage € 50 : werkweek 1e jaar

Zittenblijven Bij een tegenvallend resultaat bestaat de mogelijkheid om, zonder klassieke talen, door te stromen naar het Cartesius.

Bijzonderheden

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het 4e Gymnasium is een nieuw, klein gymnasium, opgericht door het Barlaeus, Vossius en Ignatius in samenwerking met het Cartesius Lyceum. Met een ervaren docententeam voorziet het 4e Gymnasium in de behoefte aan hoogstaand onderwijs in een veilige leef- en leeromgeving. De zorg voor en begeleiding van leerlingen staan centraal. Wij hebben een breed aanbod aan excursies en meerdaagse projecten (film en architectuur). Het 4e Gymnasium heeft een samenwerkingsverband met het Barlaeus, Vossius en het Ignatius. Fast Lane English Er is een aparte klas Fast Lane English met extra lessen Engels, Engelstalige themamiddagen en een jaarlijkse uitwisseling met Engeland. De leerlingen worden voorbereid op het Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) of voor het Cambridge Certificate Proficiency English (CPE).

Huisvesting Het 4e Gymnasium is gehuisvest in een mooi nieuw gebouw aan het IJ. De school is gebouwd rondom een binnenhof en beschikt over veel buitenruimte. Veiligheid Het 4e Gymnasium biedt een veilige omgeving, waar iedereen elkaar kent.

Onderwijsstichting Esprit algemeen bijzonder 706 bus 22 en 48 (o.a. naar Amsterdam CS). Er vaart een pont vanuit Noord naar de kop van de Houthaven

Computers In alle lokalen bestaan uitgebreide faciliteiten: smartboards en beamers. In de mediatheek kan er zelfstandig gewerkt worden. Daarnaast is er een computerlokaal dat frequent gebruikt wordt. Buitenschoolse activiteiten Diverse sporttoernooien, Open Podium, leerlingenraad, schoolkrant, schoolfeesten, bezoeken aan musea, toneel- en muziekvoorstellingen en debating. Speciale aandacht voor film en architectuur. Reizen Voor ieder leerjaar culturele en/of sportieve (meerdaagse) excursies. Vierde klas: Londen. Vijfde klas: Rome. Ouderbetrokkenheid Ouders spelen een actieve rol, onder meer bij projecten en buitenschoolse activiteiten. Verder Alle eerste klassen hebben de beschikking over hun eigen lokaal, dat door de leerlingen wordt beschilderd en ingericht. Bijzondere vakken vanaf de eerste klas: zowel Latijn als Grieks, Filosofie, Sterrenkunde, Drama, Muziek en Audiovsueel. Voor de andere klassen: Culturele Vorming.

Open dagen ■ ■ ■

Donderdag 19 januari 2012 van 19.00 tot 22.00 uur Zaterdag 21 januari 2012 van 10.00 tot 13.00 uur Woensdag 25 januari 2012 van 13.30 tot 15.30 uur: Open lesmiddag

Soorten onderwijs Brugklassen

gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

5 27 –


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

45

Amstellyceum Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Mauritskade 58, 1092 AD Amsterdam Oost 020 597 9300 adm@al.msa.nl www.amstellyceum.nl Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke avo-klas heeft twee mentoren. Deze onderhouden contact met ouders. De ouders worden elke periode door de mentoren op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind via een voortgangsgesprek. Daarnaast kunnen ouders zich via de elektronische leeromgeving op de hoogte stellen van de werktaken en de vorderingen van hun kind.

Decanaat De decaan begeleidt leerlingen bij de profiel-, studie en beroepskeuze. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden de leerlingen opgevangen door een docent. Er zijn geen tussenuren. Extra begeleiding Bijles Tijdens Keuzewerktijd bieden docenten extra training van leerstof en vaardigheden aan ter ondersteuning. Huiswerkbegeleiding Na afloop van de lessen begeleidingslessen en vakondersteuning.

Schoolprofiel

Directeur Contactpersoon brugklas Richting Onderwijskundig principe Aantal leerlingen Bereikbaar met

Begeleiding bij dyslexie Screening op dyslexie en begrijpend lezen. Er is een protocol dyslexie. Extra taalondersteuning De brugklassen starten elke dag met het leeskwartier om leesvaardigheid en leesplezier te bevorderen. Begeleiding bij faalangst Faalangstreductie trainingen. Anders – In alle klassen zijn er drie keuze-uren per week. Er zijn uren om te werken aan zaken waar je al goed in bent en er zijn uren waarbij je ondersteuning krijgt. – We hebben ‘Special Classes’ voor leerlingen met aan autisme verwante stoornissen op havo-niveau. De indicering vindt plaats in samenwerking met het Altra College Amsterdam.

Kosten 1e leerjaar € 160 : ouderbijdrage € 110 : werkweek 1e jaar € 220 : laptop

Zittenblijven In de eerste twee jaar blijven leerlingen niet zitten.

Bijzonderheden Veiligheid We hebben een kleine school met een gemengde populatie, waarin iedereen elkaar kent en waar wederzijds respect een standaardwaarde is. Computers Alle leerlingen werken met een eigen laptop met digitaal lesmateriaal. Laptops kunnen geleasd of gekocht worden. Buitenschoolse activiteiten Veel vakken ondernemen activiteiten buiten het leslokaal. Reizen In het eerste leerjaar en het voorexamenjaar gaan de leerlingen op werkweek. Ouderbetrokkenheid Er is een zeer actieve ouderraad.

Open dagen

schoolwebsite

schoolvo.nl

dhr. P. van Dijk dhr. A. van Steenis algemeen bijzonder Montessori 375 tram 3, 7, 9, 10, 14, bus 22, 37, 51, 136, 138

Het Amstellyceum werkt met een uniek concept. De Montessori-avo-klassen. Leerlingen krijgen modern Montessori-onderwijs in speciaal voor de school ontwikkelde vaste eigen ‘stamlokalen’. Leerlingen krijgen daar in een rustige en vertrouwde omgeving gelegenheid hun eigen specifieke talenten te ontwikkelen. De leerlingen werken in kleine teams. Daarbij helpen ze elkaar en leren samen. Pas aan het eind van het tweede jaar wordt een passend niveau gekozen. Samen met de leerling en de ouders bespreekt de mentor elke periode de voortgang van het kind. Er is een drempelloze doorstroom mogelijk naar de mavo- en havo bovenbouw. Een overstap naar een vwo-afdeling binnen de Montessori Scholengemeenschap is mogelijk. Leerlingen kunnen in alle sectoren en profielen diploma’s halen. Op de open dagen kunt u zien hoe er in de stamlokalen gewerkt wordt.

■ ■ ■ ■

Woensdag 1 februari 2012 van 13.30 tot 15.00 uur: Open lesmiddag groep 7 en 8 Donderdag 2 februari 2012 van 19.00 tot 21.00 uur: Open avond Zaterdag 4 februari 2012 van 11.00 tot 14.00 uur: Open dag Donderdag 9 februari 2012 van 13.00 tot 14.30 uur: Open lesmiddag groep 7 en 8

Soorten onderwijs Brugklassen

mavo (vmbo-t)/havo

Klassen Leerlingen Brugjaren

4

24

2


46

3

Scholen voortgezet onderwijs

Het Amsterdams Lyceum Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur Rector

Valeriusplein 15, 1075 BJ Amsterdam Zuid 020 574 7744 het@amsterdamslyceum.nl www.amsterdamslyceum.nl Het Amsterdams Lyceum dhr. drs. R. Schoonveld

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als overgangsregeling geldt dat bij gelijke geschiktheid uitsluitend broertjes en zusjes van op 1 augustus 2010 zittende leerlingen voorrang krijgen evenals kinderen van personeelsleden die op 1 augustus 2010 in dienst waren. Bij een cito-score in het overleggebied van 540 t/m 544 wordt aanvullend getoetst. De omvang van de hardheidsclausule is maximaal 4% van de beschikbare plaatsen. Bij overaanmelding wordt geloot. De school heeft vorig jaar geloot.

Brugperiode Mentoraat In de eerste en tweede klas is intensieve begeleiding door de mentor. Er worden mentorlessen gegeven. In de derde klas en hoger zijn er meer mentoren per klas.

Decanaat Er is een decaan onderbouw en een decaan bovenbouw. Samen met de mentor begeleiden zij het keuzeproces. Opvang bij lesuitval In de eerste en tweede klas wordt gezorgd voor opvang, onder andere door middel van jeugdliteratuur. In de andere klassen vindt verschuiving plaats of kan gewerkt worden in de mediatheek. Extra begeleiding Bijles Nederlands, spelling, begrijpend lezen en rekenen. Inloopspreekuren. Huiswerkbegeleiding Maandag tot en met vrijdag huiswerk onder toezicht. Begeleiding bij dyslexie Ondersteuning en een dyslexiebeleid. Begeleiding bij faalangst Training zelfvertrouwen en individuele begeleiding.

Contactpersoon brugperiode mw. drs. H.A. Andriessen Richting algemeen bijzonder Aantal leerlingen 1060 Bereikbaar met tram 2, 16, bus 15, 145, 170, 172

Anders Begeleiding op maat via zorgcoördinator. Leerlingencontactcommissie.

Kosten 1e leerjaar € 151 : ouderbijdrage € 139 : werkweek 1e jaar

Zittenblijven Zittenblijven wordt tot een minimum beperkt. Per leerling wordt bekeken wat de beste oplossing is. Dat kan in een enkel geval ook betekenen dat het beter is naar een andere school te gaan. Alles gaat in goed overleg met de leerling, de ouders, de mentor en de schooldecaan.

Bijzonderheden Huisvesting Gerenoveerd monument met prachtige gymnastiekzalen. Veiligheid Toezicht door onder andere conciërges en docenten. Computers Eén computer per vijf leerlingen.

Schoolprofiel

Buitenschoolse activiteiten Muziekensemble, videoclub, fotoclub, etsclub, roeiclub en de schoolkrant. Verder kunnen leerlingen deelnemen aan de theater- en dansklassen aan het eind van de middag. We doen mee aan de sportinterlyceale en de artistieke interlyceale. Jaarlijks is er een toernooi voor de eerste klassen, zijn er aulavoorstellingen, een pop en poëzie avond, verschillende muziekavonden en toneelvoorstellingen. Reizen Buitenhuis Wolkenland vanaf eerste klas; Trier voor gymnasium drie, Granada, Londen, Florence voor de vierde klassers die een versterkte taal hebben, Rome voor klas vijf, New York, Sevilla, Tel Aviv, Sint Petersburg, IJsland, Praag of Venetië voor klas zes. Ouderbetrokkenheid Een ouderraad, een oudervereniging, een medezeggenschapsraad. Het bestuur bestaat grotendeels uit ouders.

Open dagen schoolwebsite ■ ■ ■

schoolvo.nl

We bieden zowel voor gymnasium- als voor atheneumleerlingen versterkt taalonderwijs aan (Spaans, Engels en Italiaans) voor wie dat kan en wil. Alle leerlingen in de eerste klas hebben het vak Basisnatuurwetenschappen. We hebben vakoverstijgende projecten, een eigen schoolbuitenhuis, buitenschoolse activiteiten, toneel en dans, buitenlandse reizen en uitwisselingen. Er wordt veel tijd besteed aan begeleiding en aan sociale ontwikkeling.

Dinsdag 24 januari 2012 van 19.00 tot 22.00 uur: Informatieavond voor ouders en leerlingen Woensdag 25 januari 2012 van 19.00 tot 22.00 uur: Informatieavond voor ouders en leerlingen Zaterdag 28 januari 2012 van 10.00 tot 13.00 uur: Open dag voor ouders en leerlingen

Soorten onderwijs Brugklassen

atheneum/gymnasium vwo + versterkt Engels vwo + versterkt Spaans vwo + versterkt Italiaans

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 28 1 1 28 1 1 28 1 1 28 1


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

47

De Apollo Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Oudaen 6, 1081 BZ Amsterdam Zuid 020 644 8357 apollo@deapollo.nl www.deapollo.nl

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Er vindt een intakegesprek en eventueel een toelatingsonderzoek plaats, waarna de toelatingscommissie beslist over plaatsing. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats op onze school aangeboden of spannen wij ons tot het uiterste in de leerling te bemiddelen naar een andere school.

Mentoraat De mentor bewaakt het leerproces, maar ook de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerling ondersteund door de zorgcoördinator. Training sociale en studievaardigheden maakt onderdeel uit van de mentorlessen. Tussen de middag eet de klas met de mentor. Decanaat In alle leerjaren worden onder supervisie van de decaan lessen Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding gegeven waarin leerlingen zich bewust worden van hun kwaliteiten en loopbaanwensen.

Schoolprofiel

Bestuur Contactpersoon brugklas Zorgcoördinator Secretariaat Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Opvang bij lesuitval Bij lesuitval tijdens het 2e t/m 6e uur vangen we leerlingen op in een lokaal of in de aula. Er zijn geen vrije tussenuren Extra begeleiding Bijles Er wordt remedial teaching en steunles gegeven indien nodig. Huiswerkbegeleiding Er is huiswerkbegeleiding. Leerlingen kunnen verplicht worden daar aan deel te nemen. Begeleiding bij dyslexie Begeleiding van dyslectische leerlingen volgens het dyslexie protocol. Dyslectische leerlingen kunnen Kurzweil gebruiken. Begeleiding bij faalangst Alle docenten zijn toegerust om leerlingen met faalangst te begeleiden. Anders Extra sociale vaardigheidstrainingen, agressie regulatie trainingen en weerbaarheidstrainingen.

Kosten 1e leerjaar € 60 : ouderbijdrage € 135 : werkweek 1e jaar € 80 : overig

Amarantis Onderwijsgroep mw. A Groot mw. A Hammerstein mw. A. Zwaan interconfessioneel 230 tram 5, 51 en bus 66, 170, 171

Zittenblijven In principe blijven leerlingen niet zitten.

Bijzonderheden Huisvesting De school ligt in een rustige groene buurt in Buitenveldert. Het gebouw uit 1985 is op veel plaatsen gemoderniseerd. Er is een groot schoolplein met verschillende sportvelden. Veiligheid Veiligheid is zeer belangrijk. Er zijn duidelijke schoolregels. In de lessen besteden we aandacht aan het omgaan met elkaar. We letten extra op het voorkomen van pestgedrag. Pedagogisch medewerker surveilleert in pauzes. Buitenschoolse activiteiten Er zijn veel buitenschoolse activiteiten op cultureel en sportief gebied. Leerlingen kunnen deelnemen aan de Topscore-sportactiviteiten. Werkweken vormen een verplicht onderdeel van het lesprogramma. Reizen Werkweek voor leerjaar 1 t/m 3. Ouderbetrokkenheid Samenwerking met ouders is essentieel. Er is een ouderraad.

schoolwebsite

schoolvo.nl

De Apollo is een kleine vmbo-t met een havo onderbouw voor leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. De leerlingen hebben een lwoo-indicatie of een Leerling Gebonden Financiering (rugzakje). De school heeft ongeveer 230 leerlingen. Er wordt gewerkt in klassen van maximaal zestien leerlingen. Leerlingen krijgen op De Apollo veel persoonlijke begeleiding, waardoor ze hun achterstand kunnen inhalen of leren omgaan met hun problemen. Hiervoor is een zorgteam aanwezig bestaande uit orthopedagoog, schoolarts, schoolmaatschappelijkwerker en leerlingbegeleiders. Voor leerlingen met capaciteiten voor vmbo-t biedt de Apollo eindonderwijs aan. In de havo krijgen de leerlingen het programma van de havo onderbouw. Na leerjaar drie stromen zij uit naar een reguliere of speciale havo bovenbouw. De sfeer in de school kenmerkt zich door veiligheid, aandacht voor elkaar en een heldere structuur.

Open dagen ■ ■

Donderdag 17 november 2011 van 19.30 tot 21.00 uur: Informatieavond voor ouders Woensdag 18 januari 2012 van 15.30 tot 18.30 uur: Open huis voor ouders en leerlingen

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-t + lwoo/rugzak havo + lwoo/rugzak

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 1

16 16

1 1


48

3

Scholen voortgezet onderwijs

De Atlant Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Teilingen 4, 1082 JS Amsterdam Zuid 020 644 7290 info@de-atlant.nl www.de-atlant.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats aangeboden op onze school of spannen wij ons tot het uiterste in om te bemiddelen naar een andere school. Ouders en leerlingen maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de adjunct-directeur. Daarnaast krijgen de ouders en de leerling een individuele rondleiding door onze school.

Brugperiode Mentoraat Iedere groep heeft, naast de praktijkdocenten, zijn vaste leerkracht Algemeen Vormend Onderwijs (AVO). Deze AVO-leerkracht is tevens mentor van zijn of haar groep en eerste aanspreekpunt voor de leerling en zijn ouders/verzorgers.

Decanaat Binnen het praktijkonderwijs kennen wij geen decanaat, maar stagebegeleiders. Praktijkonderwijs leidt toe naar arbeid. In een aantal gevallen kunnen er ook branche-opleidingen verzorgd worden middels ROC-trajecten. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden leerlingen opgevangen door leerkrachten, die op dat moment geen groep hebben. Indien deze er niet zijn, worden groepen verdeeld over de andere leerkrachten. Mocht er geen andere mogelijkheid zijn, dan worden leerlingen naar huis gestuurd. Zij krijgen dan altijd een briefje mee en kunnen als zij dat willen naar huis bellen. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Leerlingen kunnen op eigen verzoek huiswerk meekrijgen. Daarnaast voeren wij de methode Promotie in, die huiswerkopdrachten mogelijk maakt.

Schoolprofiel

Bestuur Directeur Adjunct directeur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Begeleiding bij dyslexie Binnen ons praktijkonderwijs is standaard aandacht voor individuele leervragen. Extra taalondersteuning Onze jongeren kunnen binnen de mentorgroepen extra taalondersteuning krijgen. Bovendien kunnen onze leerlingen gebruik maken van logopedie. Begeleiding bij faalangst De ontwikkeling van een positief zelfbeeld staat centraal binnen ons onderwijs. Anders Wij hebben een dojo, waarin wij kleine groepen leerlingen begeleiden bij hun sociaal emotionele ontwikkeling. Daarbij kan gedacht worden aan: faalangsttraining, therapie om te zorgen dat je goed in je vel zit (PMT) en training om met boosheid om te gaan (ART).

Kosten 1e leerjaar € 125 : ouderbijdrage

Zittenblijven De mogelijkheden van de jongeren zijn de maat. Wij kennen geen systeem van zittenblijven.

Bijzonderheden Huisvesting De Atlant is een goed uitgeruste school in een mooi gebouw. Wij kiezen bewust voor een kleinschalige school

schoolwebsite

Stichting Kolom dhr. R. van der Vaart dhr. P. Altena oecumenisch 193 tram 5, 51 en bus 59, 158, 175

van rond de tweehonderd leerlingen. Wij beschikken over een gebouw met praktijkvakken in de richting techniek, zorg/welzijn, magazijn/ winkel en groen, een kantine en mooie gymzaal. Veiligheid Veiligheid krijgt een centrale plaats door de beperkte grootte van onze school. Computers De school heeft een modern computernetwerk. Buitenschoolse activiteiten Onze lessen spelen zich ook voor een belangrijk deel af buiten het schoolgebouw. Hierbij kan gedacht worden aan leerwerkplaatsen, arbeidstrainingen, stages, lessen vrijetijdsbesteding en lessen culturele vorming. Reizen De school organiseert regelmatig excursies in het kader van arbeidstoeleiding en vrije tijdsbesteding, maar ook voor vakken als creatieve en kunstzinnige vorming. Ouderbetrokkenheid De Atlant vindt het van groot belang dat ouders/ verzorgers betrokken zijn bij het leerproces van hun kind/ pupil. Verder Jongeren kunnen uitstromen in één van de volgende drie richtingen: ROCtraject, Arbeidstraject en Speciaaltraject.

Open dagen ■ Woensdag 25 januari 2012 van 14.00 tot 17.00 uur ■ Woensdag 15 februari 2012 van 14.00 tot 17.00 uur schoolvo.nl De Atlant is een zelfstandige en kleinschalige school voor praktijkonderwijs. Door middel van veel praktijkvakken en stage begeleiden wij onze leerlingen naar arbeid. Daarnaast geeft de school veel sociaal-emotionele begeleiding om leerlingen een zelfstandig leven te laten opbouwen. Onze school hecht groot belang aan goede leerlingenzorg.

Soorten onderwijs Brugklassen

praktijkonderwijs

Klassen Leerlingen Brugjaren

5 16 –


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

49

Barlaeus Gymnasium Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur Rector

Weteringschans 29 -31, 1017 RV Amsterdam Centrum 020 626 3396 mbosman@barlaeus.nl www.barlaeus.nl Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia dhr. drs. M.F. Elkerbout

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als overgangsregeling voor de afschaf van voorrangsregels geldt dat bij gelijke geschiktheid uitsluitend broertjes en zusjes van op 1 augustus 2010 zittende leerlingen voorrang krijgen evenals kinderen van personeelsleden die op 1 augustus 2010 in dienst waren (zie schoolgids Barlaeus). Bij een cito-score in het overleggebied van 540 t/m 544 wordt aanvullend getoetst. Bij overaanmelding wordt geloot. De school heeft vorig jaar geloot.

Brugperiode Mentoraat Klassenmentor. Wekelijks mentor/studielesuur. Wekelijks mentorenoverleg. Per klas zes vijfdeklas hulpmentoren. Twee klassikale en twee individuele ouderavonden per jaar.

Decanaat Profielkeuzedecaan en studiekeuzedecaan. Opvang bij lesuitval Tussenuren worden waar mogelijk weggeroosterd. Anders opvang door andere docent. Extra begeleiding Bijles Bijlessysteem via oudere leerlingen. Huiswerkbegeleiding Gerichte pluslessen in diverse vakken en vaardigheden. Volledig begeleide Huiskamer op andere locatie voor leerlingen die thuis ondersteuning of ruimte missen. Extra rekenen en taal bij aanvang schooljaar n.a.v. test. Begeleiding bij dyslexie Dyslexiekaart, begeleiding en testen door remedial teacher. Extra taalondersteuning Naar aanleiding van test(grammatica, spelling, taalachterstand).

Schoolprofiel

Conrector Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Begeleiding bij faalangst Faalangstcursus tweede klas. Anders Extra begeleiding doubleurs; begeleiding studie in het buitenland. Delf/Goethe/ Cambridge en AP-examens.

Kosten 1e leerjaar € 430 : gemiddelde van 6 jaar om uitschieters (bijv. Romereis in klas 5) te voorkomen.

Zittenblijven Niet in de eerste klas, niet twee keer binnen drie jaar.

Bijzonderheden Huisvesting Het traditionele gebouw is volledig gemoderniseerd. Ruime kantine, goed uitgeruste mediatheek en schitterende sportzalen. Veiligheid Veiligheidscoördinator, contacten bij politie, incidentregistratiesysteem. Computers Honderd leerlingpc’s met internet. Lokalen: smartboards of beamers.

mw. drs. M.P.J. Bosman, mw. drs. I. Krul openbaar 812 tram 1, 2, 5, 6, 7, 10 en div. bussen

Buitenschoolse activiteiten Muziektheaterproductie, koor, orkest, grime, dans, schoolkrant, 1e klasmusical, 1e klasgala, klassentoernooi, skireis, sport- en knutselclub, sporttoernooien, actieve leerlingenraad, debat, Dam tot Damloop, Europees Jeugdparlement. Reizen 1e klaskamp, 3e klas survival, 4e klas kunstreis, 5e klas Rome, 6e klasdagen. Diverse vakexcursies. Ouderbetrokkenheid Ouders in MR, mediatheekouders, actieve oudervereniging. Cursussen (bv Latijn) voor ouders door Stichting Vrienden van het Barlaeus. Sporten voor ouders onder begeleiding van docent L.O. Verder Geld mag een schoolkeuze nooit beinvloeden; het Barlaeus heeft een fonds waar ouders aanspraak op kunnen maken voor (een bijdrage in) de kosten van schoolreizen etc. Het Barlaeus werkt nauw samen met het Vossius, Ignatius en 4e Gymnasium.

Open dagen schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Barlaeus is een traditioneel gymnasium, waar respect, gelijkwaardigheid, goede begeleiding en uitstekende resultaten kenmerkende factoren zijn. Kunst en cultuur hebben ook een belangrijke plaats in ons curriculum: gelegen in het hart van Amsterdam profiteren we dan ook volop van alle voordelen die de stad met zich meebrengt! En niet onbelangrijk: de school staat bekend om een prettig en veilig klimaat.

■ ■ ■

Zaterdag 28 januari 2012 van 10.00 tot 13.00 uur: Open markt tot 11.30; daarna 3 lesrondes voor ouders en kinderen. Geen centraal informatiemoment. Woensdag 1 februari 2012 van 14.00 tot 16.00 uur: Informatiebijeenkomst met aansluitend open markt voor ouders Woensdag 1 februari 2012 van 14.00 tot 16.00 uur: Lesjesmiddag voor 8e groepers. Inschrijven niet nodig, 13.50 uiterlijk aanwezig.

Soorten onderwijs Brugklassen

gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

5 27 –


50

3

Scholen voortgezet onderwijs

De Berkhoff – VOvA Adres Wibautstraat 220, 1097 DN Amsterdam Stadsdeel Oost Telefoon 020 579 7272 E-mail vmbo-horeca-oost@rocva.nl Website www.checkdeberkhoff.nl www.berkhoffschool.nl Bestuur Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)

Horeca, Brood & Banket

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Iedere klas heeft een mentor. Ook is er een brugklascoördinator.

Decanaat De decaan begeleidt de leerlingen naar het vervolgonderwijs. Van onze leerlingen stroomt 95% rechtstreeks door naar de Hotelschool van het ROC van Amsterdam (mbo). Opvang bij lesuitval De lessen worden door andere docenten overgenomen. Extra begeleiding Begeleiding bij dyslexie Hier wordt rekening mee gehouden.

Schoolprofiel

Schoolleiding Schoolleiding Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

dhr. J.C. Bregman dhr. R.J. Ruijzenaars mw. A. Kap algemeen bijzonder 250 tram 12, bus 15, 37, 51, 136, 157, metro en trein

Begeleiding bij faalangst Faalangstreductietraining behoort tot de mogelijkheden. Anders Steunuur: hierin wordt extra ondersteuning gegeven in taal en rekenen. De klas wordt dan in tweeën gesplitst om nog meer persoonlijke aandacht te kunnen geven aan de leerlingen.

Kosten 1e leerjaar

€ 60 : werkweek 1e jaar € 40 : overig € 125 : Beroepskleding en -materiaal, festiviteiten en excursies

Zittenblijven Leerlingen blijven in principe niet zitten.

Bijzonderheden

schoolwebsite

schoolvo.nl

Wil je graag in een bakkerij of een restaurant werken? Dan is De Berkhoff de vmbo-school die je zoekt. De Berkhoff heeft namelijk een lange traditie als leverancier van de beste (banket)bakkers en koks. In het eerste schooljaar wordt al een begin gemaakt met praktisch onderwijs in bakken en koken. Onze kleine school ligt vlakbij het Amstelstation en biedt een veilige leeromgeving voor het voorbereidend beroepsonderwijs. Docenten geven meerdere vakken dus er is weinig wisseling van docenten. De nadruk binnen onze school ligt op gedrag, inzet en motivatie. Er zijn duidelijke regels. Daardoor komt iedereen tot zijn recht. Er is veel individuele aandacht. Iedereen voelt zich dan ook snel op zijn gemak en niemand valt buiten de boot. Als er problemen zijn, dan helpt een professioneel zorgteam om oplossingen te zoeken. De Berkhoff is in het verleden uitgeroepen tot beste vmbo-school van Nederland. We streven ernaar om dat weer te worden. Met de examenresultaten en slagingspercentages van 2011 zijn we op de goede weg! De Berkhoff maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

Huisvesting Er zijn goed uitgeruste praktijklokalen, moderne theorielokalen en er is een gezellige aula. Veiligheid De school is klein en daardoor overzichtelijk. Iedereen kent iedereen, dat geeft een veilig gevoel.

Buitenschoolse activiteiten Schoolkampen, schoolfeest, zwemmen, schaatsen, bowlen, golfen en een galafeest. Reizen De eerste klas gaat drie dagen op reis naar Blaricum en een dag langlaufen; de tweede klas bezoekt een pretpark; de derde klas gaat vier dagen op survival en de vierde klas gaat op bakkersreis naar België. Verder Een belangrijk onderdeel op De Berkhoff zijn de stages in klas 2, 3 en 4. In klas 2 loop je een week maatschappelijke stage, in klas 3 en 4 loop je twee weken bedrijfsstage in de horeca- of bakkerijbranche. Om letterlijk en figuurlijk de sfeer te proeven van De Berkhoff kun je in ons lesrestaurant terecht voor een warme lunch (ma t/m do om 12.15 uur) of een diner (do om 18.00 uur), door onze eigen leerlingen bereid en geserveerd. Een echte aanrader! Wel graag even van tevoren reserveren.

Open dagen ■ ■ ■

Zaterdag 28 januari 2012 van 11.00 tot 14.00 uur Dinsdag 6 maart 2012 van 18.30 tot 20.30 uur Dinsdag 10 april 2012 van 14.00 tot 17.00 uur: Inloopmiddag. Voor inlopen op andere tijden kunt u een afspraak maken.

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k met en zonder lwoo vmbo-sector: economie

Klassen Leerlingen Brugjaren

3

17

2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

51

Berlage Lyceum Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

P L Takstraat 33, 1073 KJ Amsterdam Zuid 020 572 1200 c.deadelharttoorop@berlagelyceum.eu www.berlagelyceum.eu

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Aanmelden voor het Berlage Lyceum betekent extra motivatie voor tweetalig onderwijs. Alle leerlingen die zich aanmelden krijgen daarom een toets: een schooleigen schriftelijke toets op leerlingniveau waarin wij taalvaardigheid en inzicht testen. Een toelatingsgesprek kan volgen op basis van je schriftelijke toets. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De klassenmentor waakt over het wel en wee van de leerlingen en houdt de leerprestaties in de gaten. Om

de overstap naar het VO nog beter te begeleiden helpen leerlingen uit de vierde klas als hulpmentor. Decanaat Decanen begeleiden bij het kiezen van een beroep of een opleiding. Opvang bij lesuitval In principe kennen wij geen lesuitval. Onder de noemer ‘Berlage Leest’ werken wij tijdens deze uren aan de lees/taalvaardigheid en het leesplezier van de leerlingen. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Het Berlage Lyceum werkt samen met Moll Huiswerkbegeleiding. Deze begeleiding vindt op school plaats, aansluitend op de lessen. Leerlingen van het Berlage kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief.

Schoolprofiel

Bestuur Onderwijsstichting Esprit Rector dhr. L.J. Veldhuyzen Conrector mw. C. de Adelhart Toorop Richting algemeen bijzonder Aantal leerlingen 1200 Bereikbaar met tram 4, 12, 25 en bus 15, 69, 169

Begeleiding bij dyslexie Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen daarvoor de benodigde faciliteiten. Begeleiding bij faalangst Voor faalangstige leerlingen is er de mogelijkheid tot het volgen van een faalangstreductietraining.

Kosten 1e leerjaar € 95 : ouderbijdrage € 150 : werkweek 1e jaar

Zittenblijven Zittenblijven in de brugklas is in principe niet mogelijk. De leerling stroomt door naar het tweede leerjaar van het meest passende onderwijstype.

Bijzonderheden Huisvesting Het Berlage Lyceum is gehuisvest in een prachtig monumentaal gebouw in de stijl van de Amsterdamse School. Veiligheid Er is videobewaking en er zijn kluisjes. Er is veel aandacht voor een prettig en veilig schoolklimaat.

Computers Computerlokalen met pc’s en Apple-macs. iPad klassen, dus geen boeken en schriften maar iPads. Buitenschoolse activiteiten Sport: Topscore met basketbal, volleybal, voetbal en cheerleaden. Cultuur: Open Podium, Musical, Jeugtheaterschool. Reizen Brugklaskamp, tto buitenlandreizen. In de bovenbouw zijn er Europese stedenreizen. Ouderbetrokkenheid Het Berlage heeft een actieve ouderraad waarin ouders van leerlingen uit alle afdelingen vertegenwoordigd zijn. Twee leden van de ouderraad hebben zitting in de Medezeggenschapsraad.

Open dagen schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Berlage Lyceum is een echte Amsterdamse school voor tweetalig onderwijs van mavo tot en met gymnasium, naast Nederlands is Engels de voertaal. Het Berlage Lyceum is een school van en voor wereldburgers. We hebben ruim 70 nationaliteiten in huis en daar zijn wij trots op. We stellen ons ten doel leerlingen een actieve en verantwoordelijke rol te laten spelen in een sterk internationaal georiënteerde samenleving. Dit doel proberen wij op verschillende manieren te bereiken. Het tweetalig onderwijs leidt leerlingen op voor mavo, havo en vwo examens. Daarnaast kunnen leerlingen op het vwo examen doen in verschillende vakken van het International Baccalaureate (IB). Hiermee hebben leerlingen direct toegang tot buitenlandse universiteiten.

■ ■ ■

Zaterdag 28 januari 2012 van 10.00 tot 13.00 uur: Open dag voor leerlingen van groep 8 en ouders. Woensdag 15 februari 2012 van 15.30 tot 18.00 uur: Open middag voor leerlingen van groep 8 en ouders Woensdag 22 februari 2012 van 20.00 tot 21.30 uur: Informatieavond speciaal voor ouders waar dieper ingegaan wordt op onderwijsconcept en schoolvisie

Soorten onderwijs Brugklassen

tweetalig mavo (vmbo-t) tweetalig havo tweetalig atheneum/gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 2 4

24 28 28

1 1 1


52

3

Scholen voortgezet onderwijs

Bindelmeer College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur Directeur

Dubbelink 1, 1102 AL Amsterdam ZO Zuidoost 020 699 0221 bindelmeer@bindelmeercollege.nl www.bindelmeercollege.nl Amarantis Onderwijsgroep dhr. B. Van den Berg

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Leerlingen krijgen begeleiding en les in een of meer vakken van de mentor. De mentor houdt de resultaten bij, helpt de leerling waar nodig en onderhoudt contact met de ouders. Er is extra begeleiding van leerlingbegeleiders.

Decanaat De decaan verzorgt loopbaanoriëntatie en begeleiding. Opvang bij lesuitval Docenten worden vervangen bij uitval. Roosterwijzigingen komen op internet. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Tijdens de les geeft de vakdocent 15 minuten extra hulp en huiswerkbegeleiding. Begeleiding bij dyslexie Er is extra ondersteuning van een remedial teacher. Extra taalondersteuning In de onderbouw is extra aandacht voor begrijpend lezen.

Schoolprofiel

Teammanager onderbouw Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Begeleiding bij faalangst Leerlingen met faalangst kunnen apart of in groepjes een training krijgen. Dat kan zowel tijdens als na schooltijd. Anders In het zorg-adviesteam zitten o.a. de leerlingbegeleiders, schoolmaatschappelijk werker, leerplichtambtenaar, buurtregisseur en schoolarts.

Kosten 1e leerjaar

€ 115 : werkweek 1e jaar

Zittenblijven Zittenblijven komt bij ons niet vaak voor. Als het nodig is kan een leerling in dezelfde (of een volgende) klas geplaatst worden en op eigen niveau verder werken. Deze leerling hoeft dan niet alles over te doen.

Bijzonderheden Huisvesting Het Bindelmeer College heeft veel ruimte en rust in het gebouw, eigen gymzalen en het schoolgebouw wordt dit jaar verbouwd. Veiligheid We streven een veilige omgeving na door intensieve persoonlijke begeleiding en goede omgangsregels.

schoolvo.nl

Het Bindelmeer College is een overzichtelijke, gestructureerde en veilige vmbo-school met een prettig pedagogisch klimaat voor de leerlingen. Voor elke leerling is er een goede afwisseling van leer- en doevakken. Onze school heeft oog voor talent. Op het gebied van sport hebben we een speciale sportklas in de onderbouw. Leerlingen komen in het tweede leerjaar al in aanraking met verschillende beroepen. Maar ook leerlingen die na het behalen van het vmbo-diploma door willen leren op een havo of mbo school krijgen de juiste aandacht. Leerlingen waarvan de ouders of de school vinden dat extra begeleiding goed voor ze is krijgen dat ook. Ons onderwijs wordt geleid door de principes leren leren, leren lezen en leren kiezen. Het lukt onze leerlingen bijna allemaal (98% in 2010) om een diploma te behalen. De lessen zijn meestal om 15.30 uur afgelopen. Daarna kunnen leerlingen meedoen aan buitenschoolse activiteiten zoals sport, dans, muziek en show.

dhr. E. Dasburg interconfessioneel 362 bus 41, 60, 61, 177, metro 53 (Venserpolder) of 50, 54 (Strandvliet)

Verder is er toezicht in de buurt en we hebben goede afspraken met de buurtregisseur. Computers Bij alle vakken werken de leerlingen met computers. Buitenschoolse activiteiten Na schooltijd is er o.a. dans, muziek, theater, fitness, internet en sport. Er zijn dertig verschillende clubs. Ook zijn er theatervoorstellingen of concerten waarvoor leerlingen de stad in gaan en zijn er regelmatig workshops met kunstenaars. Reizen Alle klassen maken excursies en schoolreizen. Ouderbetrokkenheid De ouderraad doet voorstellen ter verbetering van leeren leefklimaat en verleent medewerking aan activiteiten van de school. De ouderraad is bereikbaar via: ouderraad@bindelmeercollege.nl. Verder Onze school is een nieuw beroepscollege in Zuid-oost. Leerlingen met een beroepsgerichte opleiding kunnen hier in een versneld traject een mbo-startkwalificatie halen.

Open dagen ■ Zaterdag 14 januari 2012 van 12.00 tot 17.00 uur ■ Dinsdag 13 maart 2012 van 18.00 tot 20.00 uur

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k-g-t + lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren

5

vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn

16


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

53

Bredero Beroepscollege – VOvA Adres Meeuwenlaan 132 -136, 1022 AM Amsterdam Stadsdeel Noord Telefoon 020 579 7200 E-mail vmbobk@brederocollege.nl Website www.checkhetbrederoberoepscollege.nl www.brederoberoepscollege.nl

Horeca, Toerisme & Voeding, Metalektro, Instalektro, Voertuigentechniek, Elektrotechniek, Bouwen, wonen en interieur, Handel en Administratie, Handel en Verkoop

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor geeft veel les aan zijn eigen klas en ziet de leerlingen dus regelmatig. Decanaat De decaan helpt bij de sectorkeuze en een mbovervolgopleiding. Opvang bij lesuitval Aanwezige docenten vangen zoveel mogelijk lesuitval op. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Binnen lessen is veel aandacht voor huiswerk. De mentor leert ‘hoe huiswerk te maken’.

Schoolprofiel

Bestuur Schoolleider Teamleider onderbouw Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) dhr. R. van Bever mw. A. el Kharrim openbaar 430 bus 32, 33, 38, 105 en 109

Begeleiding bij dyslexie Alle leerlingen worden in de brugklas getest op leerproblemen. Er is remedial teaching en een compensatieregeling. Extra taalondersteuning Taalbegrip en -verwerving staan centraal in alle lessen. Anders Plusles: alle leerlingen in de onderbouw krijgen extra taalen rekenen, afgestemd op individueel niveau. Zorg: de zorg voor leerlingen waarborgen we door nauwe samenwerking van mentoren. Er zijn een zorgcoördinator en orthopedagoog, beide gespecialiseerd in leer- en emotionele problemen en een Zorg Advies Team met externe deskundigen, zoals Bureau Jeugdzorg.

Kosten 1e leerjaar

€ 95 : werkweek 1e jaar € 62 : sportkleding en -activiteiten en excursies

Zittenblijven Door een goede begeleiding en interne doorverwijzing

binnen de Bredero-scholen komt dit zelden voor.

Bijzonderheden Huisvesting De school heeft goed ingerichte praktijklokalen. Veiligheid Er is permanent toezicht door conciërges, docentsurveillances en camera’s. Er is een veiligheidscoördinator. De toegang loopt via de conciërges. Computers Vaklokalen beschikken over computers. ICT maakt deel uit van het beroepsprogramma. Buitenschoolse activiteiten Wij doen veel aan sport in en na schooltijd, wij organiseren workshops, bezoeken musea, bedrijven en evenementen. We gaan ca. 2 keer per jaar op excursie. Ouderbetrokkenheid Er zijn informatieavonden. Ouders halen met hun kind het rapport op bij de mentor. Tevens hebben we een ouderplatform.

Open dagen schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Bredero Beroepscollege is een openbare school gevestigd op de Meeuwenlaan waar je de opleidingen vmbo basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg kunt volgen. Het Bredero Beroepscollege is een veilige school met een prettige omgeving om te leren én te leven. Wij vinden het belangrijk dat jij plezier hebt in leren. Binnen de sectoren Economie en Techniek kun je na het tweede jaar kiezen voor verschillende opleidingen. Je leert dan in een echt restaurant, bouwplaats of kantoor te werken. Verder hebben wij extra aandacht en zorg voor je in de vorm van lesbegeleiding en sociale trainingen. Er worden veel leuke culturele en sportieve activiteiten georganiseerd. Wij stemmen ons onderwijs af op de eisen van de vervolgopleidingen, zodat je je nog beter kunt voorbereiden op je verdere schoolloopbaan. Het Bredero Beroepscollege maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

■ ■ ■ ■

Zaterdag 18 februari 2012 van 11.00 tot 14.00 uur Dinsdag 6 maart 2012 van 18.30 tot 20.30 uur Dinsdag 10 april 2012 van 14.00 tot 18.00 uur: Inloopmiddag. Voor inlopen op andere tijden kunt u een afspraak maken. De week van Bredero, 16 t/m 20 januari: diverse activiteiten voor groep 8-leerlingen onder schooltijd

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k met en zonder lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren

6

vmbo-sectoren: economie en techniek

17

2


54

3

Scholen voortgezet onderwijs

Bredero Lyceum – VOvA Adres Buiksloterweg 85, 1031 CG Amsterdam Stadsdeel Noord Telefoon 020 579 7210 E-mail administratie@brederocollege.nl Website www.checkhetbrederolyceum.nl www.brederolyceum.nl Bestuur Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)

Schoolleider Teamleider leerjaar 1 en 2 Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure

Anders Er zijn een zorgcoördinator en een pedagogisch medewerker. Leerlingen die extra aandacht nodig hebben, worden in het Zorg Advies Team (ZAT) besproken. In dit ZAT zitten ook externe deskundigen.

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Wekelijks twee mentorlessen. De mentor houdt contact met de ouders en leerlingen en informeert hen over de vorderingen. Opvang bij lesuitval Docenten vangen zoveel mogelijk lesuitval op.

Extra begeleiding Bijles Extra steunlessen van een vakdocent. Huiswerkbegeleiding Huiswerk maken na schooltijd onder deskundige begeleiding. Hieraan zijn kosten verbonden. Begeleiding bij dyslexie Compensatieregeling en aandachtspas. Extra taalondersteuning Een succesvol taalproject om het lezen te bevorderen. Begeleiding bij faalangst Faalangsttraining met aandacht voor sociale weerbaarheid.

Kosten 1e leerjaar € 115 : excursies (incl. wen-dagen) € 140 : atlas, woordenboeken en sportkleding

Zittenblijven Door een goede begeleiding en interne doorverwijzing binnen de Bredero-scholen komt dit zelden voor.

Schoolprofiel

dhr. drs. P.L.C. van Hameren mw. drs. M.D. Fabel-Sprenger openbaar 580 de pont Buiksloterveer (vanaf Amsterdam CS) en bus 38, 105 en 109

Bijzonderheden Huisvesting Een eigen gebouw met ruime en goed geoutilleerde lokalen; een ruime aula met toezicht van conciërges en docenten. Veiligheid De veiligheidscoördinator houdt contact met de wijkregisseur. Er is permanent toezicht. Computers ICT aanwezig in mediatheek, vak- en computerlokalen. Buitenschoolse activiteiten Sportproject Topscore, Game-events, muziekfestivals en theater. Reizen Brugklas: wendagen in Nederland; tweede leerjaar: Lille; vierde leerjaar: Londen/ Berlijn; vijfde leerjaar vwo: Rome. Dagexcursies. Ouderbetrokkenheid Actieve ouderraad, ouderbetrokkenheid bij de MR en mediatheek. Verder De week van Bredero, 16 t/m 20 januari: diverse activiteiten voor groep 8-leerlingen onder schooltijd.

Open dagen schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Bredero Lyceum is een openbare school voor havo en havo/atheneum. In de havo-atheneum klas kun je een aangepast programma krijgen om door te kunnen stromen naar 2-atheneum. We zijn een veilige school met een prettige omgeving om te leren én te leven. Je krijgt de kans jouw talenten te ontwikkelen en het diploma te halen wat het beste past. Uitgangspunten zijn zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Bij het unieke vak Villa Bredero leer je vaardigheden zoals plannen, organiseren en presenteren. Er zijn veel leuke culturele activiteiten (popmuziekfestival, theaterweek, game-events). Het Bredero Lyceum maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

■ Donderdag 16 februari 2012 van 19.30 tot 21.30 uur: Informatieavond ■ Zaterdag 18 februari 2012 van 11.00 tot 14.00 uur: Open dag: sfeer proeven, informatie en proeflessen ■ Dinsdag 6 maart 2012 van 18.30 tot 20.30 uur ■ Dinsdag 10 april 2012 van 14.00 tot 18.00 uur: Inloopmiddag. Voor inlopen op andere tijden kunt u een afspraak maken.

Soorten onderwijs Brugklassen

havo havo/atheneum

Klassen Leerlingen Brugjaren

2 26 2 1 26 1


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

55

Bredero Mavo – VOvA Adres Buiksloterweg 85 (m.i.v. aug 2012: Gare du Nord 5), 1031 CG Amsterdam Stadsdeel Noord Telefoon 020 579 7210 E-mail vmbot@brederocollege.nl Website www.checkdebrederomavo.nl www.brederomavo.nl

Bestuur Schoolleider Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure

Begeleiding bij faalangst Faalangsttraining met aandacht voor sociale weerbaarheid individueel of in groepsverband. Anders De zorg voor leerlingen waarborgen we door nauwe samenwerking van mentoren. Er is een zorgcoördinator, er is een pedagogisch medewerker en er zijn enkele RT-docenten. Er wordt samengewerkt met externe deskundigen binnen het ZorgAdviesTeam.

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Wekelijks twee mentorlessen. De mentor houdt contact met de ouders en informeert hen over de vorderingen.

Opvang bij lesuitval Aanwezige docenten vangen zoveel mogelijk lesuitval op. Extra begeleiding Bijles Keuzewerktijd In de brugklas testen we alle leerlingen op capaciteiten en leerproblemen. Indien nodig worden de leerlingen ingedeeld voor keuzewerktijd onder begeleiding van de vakdocent. Huiswerkbegeleiding Binnen de lessen is veel aandacht voor huiswerk. De mentor leert ‘hoe huiswerk te maken’. Extra taalondersteuning Taalbegrip en -verwerving staan centraal in alle lessen.

Schoolprofiel

Kosten 1e leerjaar € 120 : excursies en werkweek

Zittenblijven Door een goede begeleiding en interne doorverwijzing binnen de Bredero-scholen komt zittenblijven in de brugklas zelden voor.

Bijzonderheden

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) dhr. drs. R. Volder mw. J. Noordberger openbaar 360 Veel verschillende buslijnen

Veiligheid De veiligheidscoördinator houdt contact met de politie. Er is permanent toezicht. Computers Er zijn 3 computerlokalen en een ict-lab. Buitenschoolse activiteiten Wij doen veel aan sport in en na schooltijd (Sportproject Topscore), wij organiseren workshops, bezoeken musea, bedrijven en evenementen. Reizen Wendagen in Nederland (klas 1), Ardennen (klas 3), Berlijn (klas 4) en ski-reis (facultatief in klas 3 en klas 4). Ouderbetrokkenheid Er zijn informatieavonden, ouders halen met hun kind het rapport op bij de mentor, er is een ouderraad en er is ouderbetrokkenheid bij de MR. Verder De week van Bredero, 16 t/m 20 januari: diverse activiteiten voor groep 8-leerlingen.

Huisvesting Nieuw schoolgebouw met moderne onderwijsfaciliteiten.

Open dagen

schoolwebsite

schoolvo.nl

De Bredero Mavo is een openbare school voor vmbo-t met een havo-kansklas. Vanaf augustus 2012 is de school gevestigd in een nieuw schoolgebouw in het centrum van Amsterdam Noord (CAN-gebied). Bij de Bredero Mavo kun je de vmbo theoretische leerweg volgen. In het eerste jaar kun je via de havo-kansklas doorstromen naar de havo. We werken intensief samen met het Bredero Lyceum en het Bredero Beroepscollege. De Bredero Mavo is een veilige school met een prettige omgeving om te leren én te leven. Wij doen veel aan ICT en in het vak informatiekunde kun je bij ons ook examen doen. Er worden veel culturele en sportieve activiteiten georganiseerd. Wij stemmen ons onderwijs af op de eisen van de mbo-vervolgopleidingen en de doorstroom naar havo klas 4. De Bredero Mavo maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

■ Dinsdag 14 februari 2012 van 19.30 tot 21.30 uur: Informatieavond ■ Zaterdag 18 februari 2012 van 11.00 tot 14.00 uur ■ Dinsdag 6 maart 2012 van 18.30 tot 20.30 uur ■ Dinsdag 10 april 2012 van 14.00 tot 18.00 uur: Inloopmiddag. Voor inlopen op andere tijden kunt u een afspraak maken

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-t havo-kansklas

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 22 1 1 25 1


56

3

Scholen voortgezet onderwijs

Calandlyceum Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Pieter Calandlaan 182, 1068 NT Amsterdam Nieuw-West 020 667 5355 info@calandlyceum.nl www.calandlyceum.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij aanmelding voor de sportklas wordt een sporttest afgenomen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor vmbo-t en vmbo-t/havo.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft zijn eigen mentor. Deze is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Drie keer per jaar is er tijdens de rapportuitreiking een gesprek tussen mentor, ouders en leerling. Decanaat Elke afdeling heeft een studieleider die verantwoorde-

lijk is voor de leerlingenzorg en resultaatbegeleiding. Opvang bij lesuitval In het eerste en tweede leerjaar worden de lessen zoveel mogelijk vervangen. Extra begeleiding Bijles Voor Engels en wiskunde zijn er speciale bijlesuren. Huiswerkbegeleiding Vier middagen per week is er een gratis huiswerkklas. Begeleiding bij dyslexie Leerlingen worden gescreend op dyslexie en op basis daarvan worden er afspraken gemaakt met de docenten. Extra taalondersteuning Op het rooster staat het vak taal/rekenen.

Schoolprofiel

Bestuur Directeur en bestuurder Algemeen directeur Coördinator leerlingzaken Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Stichting Calandlyceum dhr. drs. E. Weiss dhr. K.H. Gorter dhr. H. Alting openbaar 1760 tram 1, 17 en bus 19, 23, 192

Begeleiding bij faalangst Leerlingen kunnen door de studieleiding getest worden op faalangst en daarin worden begeleid.

Kosten 1e leerjaar € 125 : voor kluisje, gymshirt, excursies en kennismakingskamp € 160 : extra voor sportleerlingen € 100 : extra voor kunstklasleerlingen

Zittenblijven Bij hoge uitzondering kan een leerling in de onderbouw blijven zitten.

Bijzonderheden Veiligheid Het persoonlijk welzijn van de leerling is prioriteit. Er is bv. veel aandacht voor het voorkomen van pesten en videocontrole op belangrijke plaatsen.

Reizen De eerste klassen hebben een kennismakingskamp, de sportklassen een sportkamp. Ouderbetrokkenheid De ouderraad is vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Verder Technasiumklas: Het technasium is voor vwo-leerlingen die houden van onderzoeken en ontwerpen, gebruikmakend van de moderne technologie. Kunstklassen: De niveaus zijn afhankelijk van de belangstelling. Deze klas is bedoeld voor leerlingen met bijzondere belangstelling voor kunst en cultuur. Sportklassen: Op alle niveaus is er een sportklas met leerlingen die veel aan sport doen in clubverband. Topsport Talentschool: Voor leerlingen die topsport beoefenen zijn er speciale faciliteiten.

Open dagen

schoolwebsite

schoolvo.nl

Onze school wil een tweede thuis zijn voor leerlingen: waar je leert ontdekken wie je bent en wat je kunt. Het ontdekken en daarmee leren omgaan is het allerbelangrijkste voor je eigen ontwikkeling en voor je plek in de samenleving. Wij prikkelen nieuwsgierigheid. Daarom bieden wij verschillende opleidingsmogelijkheden en is er speciale aandacht voor leerlingen die houden van onderzoeken, die creatief of sportief zijn. In 2009 zijn we het technasium voor vwo-leerlingen gestart. Voor creatieve leerlingen is er de kunst- en cultuurklas, voor sportieve leerlingen de sportklassen. Voor sporttalenten zijn er speciale faciliteiten. Het Calandlyceum is een Topsport Talentschool-school. Onze school is een veilige plek, want er zijn duidelijke afspraken. Kwaliteit en resultaat tellen. Het Caland is de plek waar je ontdekt wat jij kunt bereiken!

■ Maandag 16 januari 2012 van 19.00 tot 21.00 uur: voor vwo (gymnasium, atheneum en technasium) en havo ■ Dinsdag 17 januari 2012 van 19.00 tot 21.00 uur: voor mavo/vmbo-t en vmbo-t/havo (kansklas) ■ Woensdag 1 februari 2012 van 19.00 tot 21.00 uur: voor vwo (gymnasium, atheneum en technasium), havo en mavo/vmbo-t ■ Zaterdag 11 februari 2012 van 10.00 tot 14.00 uur: masterclasses

Soorten onderwijs Brugklassen

mavo (vmbo-t) mavo (vmbo-t)/havo-kansklas havo/atheneum atheneum gymnasium technasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 26 2 4 26 1 4 24 1 1 25 2 1 26 2 1 26 2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

57

Calvijn met Junior College Adres Schipluidenlaan 12, 1062 HE Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Telefoon 020 615 3409 E-mail c.salomons@calvijnmjc.nl Website www.calvijnmetjuniorcollege.nl Bestuur Amarantis Onderwijsgroep Intakecoördinator mw. C. Salomons

Directeur Leerlingadministratie Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure

Extra taalondersteuning Bij ons op school krijgen leerlingen extra les in de Nederlandse taal. Ook komen er wekelijks Engels sprekende mensen (native speakers) op bezoek om leerlingen te helpen met de Engelse taal. Anders Onze school heeft een studieloopbaancentrum ingericht. Hier komen alle expertises samen: schoolmaatschappelijk werk, decaan en remedial teaching. Als een leerling tijdelijk extra aandacht nodig heeft kan hij/zij in een time-out klas geplaatst worden.

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke leerling heeft een studieloopbaanbegeleider die de leerling op school en op stage begeleidt.

Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Drie keer per week kunnen leerlingen huiswerkbegeleiding krijgen. Begeleiding bij dyslexie Onze remedial teachers ondersteunen leerlingen met dyslexie/dyscalculie. Ook kunnen zij externe ondersteuning aanvragen.

Schoolprofiel

mw. J Hogewind mw. F van Zutphent-Smidt interconfessioneel 600 tram 1 en 17, bus 19, 23, 195 en metro 50. De school ligt naast Station Lelylaan

Kosten 1e leerjaar € 75 : ouderbijdrage

Zittenblijven Een leerling mag in principe niet twee opeenvolgende jaren doubleren.

Bijzonderheden

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Calvijn met Junior College is een school voor leerlingen met een advies voor vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. Wij vinden het belangrijk dat een leerling de begeleiding krijgt die hij/zij nodig heeft. Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg worden competentiegericht opgeleid tot aan de startkwalificatie (mbo niveau 2). Leren door te doen en daarop te reflecteren staat centraal. Leerlingen worden stapsgewijs begeleid naar zelfstandigheid en komen al snel in contact met de beroepspraktijk. In samenwerking met externe partners biedt de school de leerlingen de mogelijkheid om een brede kijk op de maatschappij en de beroepspraktijk te krijgen. Het moment dat een leerling zijn diploma haalt is afhankelijk van zijn ontwikkeling. Om het mogelijk te maken dat leerlingen sneller, bijvoorbeeld in 5 jaar, een mbo niveau 2 diploma halen is er geen vmbo-examen meer voor de basisberoepsgerichte leerweg. Daarnaast heeft het Calvijn met Junior College een reguliere vmbo-kader opleiding waarin het vmbo-examen behouden is. Ook hierin willen wij echter zo veel mogelijk de praktijk betrekken. Dit houdt in dat deze leerlingen in klas 3 en klas 4 ook een dag in de week stage lopen.

Huisvesting In 2014 verhuist onze school naar een nieuw schoolgebouw. Dit ligt naast station Lelylaan en het stadsdeelkantoor.

Veiligheid Wij gaan ervan uit dat je veiligheid creëert door elkaar te kennen en op een positieve manier met elkaar om te gaan. We besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden en het creeren van een positief en veilig leerklimaat Buitenschoolse activiteiten Buiten lestijd bieden we talentenmiddag aan met dagelijkse activiteiten. Zoals elke dag van 15.15 tot 17.00 uur sport, mozaiek, banketbakken, een kunstwerk maken of theaterles. Een leerling volgt dit programma minstens één middag per week. Ouderbetrokkenheid Wij vinden een goed contact met de ouders belangrijk. De studieloopbaanbegeleider van de leerling komt elk jaar op huisbezoek, ouders komen mee met de rapportuitreiking en we organiseren bijeenkomsten voor ouders. Ook kunnen zij op de website resultaten en aanwezigheid volgen.

Open dagen ■ Woensdag 25 januari 2012 van 16.00 tot 19.00 uur ■ Maandag 12 maart 2012 van 17.00 tot 20.00 uur

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b met en zonder lwoo vmbo-b-k met en zonder lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren

4 4

vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn

18 18

1 1


58

3

Scholen voortgezet onderwijs

Cartesius Lyceum Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Frederik Hendrikplantsoen 7 A 1052 XN Amsterdam West 020 584 9676 n.devries@cartesius.espritscholen.nl www.cartesiuslyceum.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas wordt begeleid door een mentor. De mentor onderhoudt contact met de leerlingen en hun ouders.

Tijdens de mentorles komen studievaardigheden en het maken van huiswerk aan de orde. Opvang bij lesuitval Lesuitval wordt beperkt; lessen worden waargenomen door andere docenten. Extra begeleiding Bijles Op het gebied van exacte vakken, talen en zaakvakken worden op niveau bijlessen verzorgd. Huiswerkbegeleiding In de onderbouw staat voor iedere leerling een uur huiswerkbegeleiding op het rooster.

Schoolprofiel

Bestuur Rector Schoolleider onderbouw Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Begeleiding bij dyslexie Deze begeleiding wordt verzorgd door onze remedial teacher. Extra taalondersteuning De school biedt remedial teaching en een gedifferentieerd taal-/spellingsaanbod aan. Anders De school beschikt over deskundigen op het gebied van zorg en schoolmaatschappelijk werk.

Kosten 1e leerjaar € 125 : ouderbijdrage € 10 : kluisjes (excl. 10,- borg)

Zittenblijven Niet in de eerste klas en niet twee keer binnen drie jaar.

Bijzonderheden Huisvesting Het fraaie negentiende eeuwse schoolgebouw is ingrijpend verbouwd tot een moderne school voorzien van een krachtige leeromgeving.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Cartesius Lyceum is vanaf het schooljaar 2011-2012 weer gehuisvest in het prachtig vernieuwde gebouw aan het Frederik Hendrikplantsoen. Het Cartesius Lyceum is een moderne overzichtelijke school met een plezierige leeromgeving. In onze onderwijskundige visie speelt leerlingenparticipatie een centrale rol. De school profileert zich daarnaast op het gebied van Bèta-onderwijs (natuur-, scheikunde en biologie) én kunst- en cultuureducatie (muziek, drama en audiovisuele vorming). Klassieke talen worden aangeboden binnen de gymnasiumopleiding, maar ook in het eerste jaar aan leerlingen met een atheneum-advies. Bij bevordering naar klas twee staat voor deze leerlingen de weg naar gymnasiaal onderwijs open. Samenwerkingsprojecten met een aantal instellingen voor hoger onderwijs (o.a. de HvA, UvA en TU) stellen de leerlingen in staat zich te oriënteren op hun verdere studie. In de Tweede Fase (bovenbouw) bieden wij o.m. de vakken informatica, Spaans, maatschappijwetenschappen en wiskunde D aan.

Onderwijsstichting Esprit mw. A. Sloan dhr. N.G.E.M. de Vries algemeen bijzonder 683 bus 18 en 21, tramlijn 3 en 10

Veiligheid Leerlingen geven in enquêtes en in gesprekken aan Cartesius een veilige school te vinden. Computers Elk lokaal is voorzien van een smartboard en een computer. Daarnaast zijn er een aantal modern uitgeruste computerlokalen. In de altijd voor leerlingen toegankelijke studieruimtes staan computers om zelfstandig op te werken. De school biedt leerlingen de mogelijkheid om het digitale rijbewijs te behalen. Buitenschoolse activiteiten Kennismakingsdagen, Open Podium, schoolfeesten, TopScore (diverse sporten), schoolband, toneel en vele andere culturele en educatieve projecten. Reizen In de tweede klas is er een binnenlandse werkweek. Vanaf klas drie gaan we naar het buitenland o.a. naar Rome, Praag, Berlijn en Parijs. Ouderbetrokkenheid Ouders hebben een actieve rol in de school via de ouderraad en de MR.

Open dagen ■ Donderdag 26 januari 2012 van 17.00 tot 21.00 uur ■ Zaterdag 28 januari 2012 van 10.00 tot 13.00 uur: Voor kennismaking en info: www.cartesiuslyceum.nl

Soorten onderwijs Brugklassen

havo havo/atheneum atheneum + latijn gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

1 28 – 1 28 – 2 28 – 1 28 –


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

59

Cheider Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Zeelandstraat 11, 1082 BV Amsterdam Zuid 020 646 5564 cheider@xs4all.nl www.cheider.nl Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider Amsterdam

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Iedere klas heeft een mentor. Decanaat Er is een decaan. Opvang bij lesuitval Door roosterwijzigingen, stipuren en een telefoonketen. Extra begeleiding Bijles Er is een remedial teacher aan onze school verbonden die de ondersteuning die nodig is aanbiedt. Huiswerkbegeleiding Mogelijk indien nodig. Begeleiding bij dyslexie Er is begeleiding bij dyslexie aanwezig.

Extra taalondersteuning Leerlingen met taalachterstand krijgen individuele begeleiding. Begeleiding bij faalangst Wij hebben geen speciale faalangst trainer. Wel heeft de remedial teacher expertise op dit gebied. Anders Studievaardigheden komen aan bod bij studielessen en begeleiding door mentoren. Voor de sociale vaardigheden is externe begeleiding mogelijk.

Directielid Joods Directielid Profaan Ambtelijk Secretaris Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

dhr. Rabbijn H.A. Groenewoudt dhr. Rabbijn L.B. van de Kamp dhr. A. Pels joods 50 sneltram 51, tram 5 en bus 62

Kosten 1e leerjaar

Bijzonderheden

â‚Ź 55 : overig

Huisvesting In het schoolgebouw is ook een basisschool en peuterspeelzaal gevestigd. Het Cheider heeft een eigen gymzaal. Veiligheid Er is continue bewaking. Computers Voor het onderwijs staan computers ter beschikking. Voor het gebruik is een protocol geldig. Buitenschoolse activiteiten Leerlingen volgen een Maatschappelijke Stage. Reizen Soms excursies. Ouderbetrokkenheid De school kent een Medezeggenschapsraad.

Zittenblijven Aan het eind van het schooljaar beslist de docentenvergadering of een leerling bevorderd kan worden en zo ja, naar welk schooltype. Vanzelfsprekend wordt bij de beoordeling van een leerling ook naar andere zaken dan cijfers alleen gekeken. Doubleren is in principe toegestaan. Hierbij geldt dat de leerling hoogstens eenmaal in de onderbouw en eenmaal in de bovenbouw mag doubleren. Het doubleren op een andere school wordt daarbij meegerekend. De vmobo-t opleiding mag ten hoogste vijf jaar duren.

Schoolprofiel

schoolwebsite

Open dagen â– Op verzoek is het Cheider altijd bereid om bezoek te ontvangen schoolvo.nl

Joods orthodoxe school met kleine klassen. Jongens en meisjes krijgen gescheiden les. Veel individuele aandacht. De leerlingen krijgen een volledig profaan programma aangeboden. Bovendien volgen zij een uitgebreid joods programma. Aan het einde van het curriculum wordt naast het reguliere examen een joods examen afgelegd. Daarmee wordt het onderwijsprogramma volledig afgerond.

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-t/havo/atheneum

Klassen Leerlingen Brugjaren

2 16 2


60

3

Scholen voortgezet onderwijs

Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

De Cuserstraat 3, 1081 CK Amsterdam Zuid 020 642 3902 administratie@csb-amsterdam.nl www.csb-amsterdam.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Iedere klas heeft een eigen mentor die de leerlingen begeleidt. Decanaat De decaan begeleidt de leerlingen bij hun studiekeuze. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden leerlingen opgevangen.

Extra begeleiding Bijles Extra lessen voor leerlingen die tijdelijk hulp nodig hebben bij Nederlands en/of wiskunde. Begeleiding bij dyslexie Alle brugklasleerlingen worden op dyslexie en op rekenvaardigheid getest. Zo nodig krijgen leerlingen begeleiding van een remedial teacher of extra hulplessen rekenen. Begeleiding bij faalangst Faalangstreductietraining voor leerlingen die dat nodig hebben.

Schoolprofiel

Bestuur Rector Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Anders Onze zorgbreedtecommissie is er voor leerlingen die bijzondere zorg nodig hebben.

Kosten 1e leerjaar € 140 : ouderbijdrage € 155 : werkweek 1e jaar € 80 : overig

Zittenblijven Doubleren in de brugklas is in principe niet mogelijk.

Bijzonderheden Huisvesting Het gebouw is open en licht, voorzien van een ruime aula, studiepleinen, 3 LO-zalen (waarvan één voorzien van een aparte fitness-ruimte), nieuwe, moderne lokalen voor muziek, beeldende vorming, biologie en natuurkunde.

Stichting Ceder Groep dhr. drs. H.J.M. Ligthart dhr. V. Renooy protestants christelijk 755 tram 5, metro 51 en bus 62, 65, 165

Veiligheid Uit onderzoek is gebleken dat wij een zorgzame en veilige leeromgeving bieden en veel aandacht besteden aan sociale vaardigheden. Buitenschoolse activiteiten Na schooltijd bieden wij kunstactiviteiten aan, kan er gesport worden met Topscore, of kun je sterren kijken vanuit onze sterrenkoepel. Reizen Voor de brugklassers is er een zeilkamp en elke leerling krijgt één keer in zijn/haar schoolcarrière de gelegenheid mee te gaan met een buitenlandse reis. Ouderbetrokkenheid Via de ouderraad en medezeggenschapsraad. Er zijn diverse ouderavonden en voorlichtingsbijeenkomsten.

Open dagen schoolwebsite

schoolvo.nl

De CSB is een in het oog springende, middelgrote school in het groene Buitenveldert op de grens van Amsterdam en Amstelveen. Ons schoolgebouw is een modern monument, volledig aangepast aan de eisen die het hedendaagse onderwijs stelt. Voor de gemotiveerde mavo-leerling bestaat de mogelijkheid de opleiding versneld (namelijk in drie jaar) af te ronden en zo door te stromen naar de havo. Alle medewerkers van de CSB vinden het belangrijk om bij te dragen aan de vorming van leerlingen tot zelfbewuste, zelfstandige mensen die weten wat ze kunnen, die doordachte keuzes maken en die uiteindelijk verantwoordelijkheid nemen voor hun studie en hun eigen toekomst. De CSB is van oorsprong een christelijke school. Dit komt tot uiting tijdens de viering van de christelijke feestdagen, maar vooral in de manier waarop iedereen met elkaar omgaat. Alle kinderen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zijn dan ook meer dan welkom.

■ Dinsdag 17 januari 2012 van 19.00 tot 21.30 uur: Open avond voor leerlingen en ouders ■ Donderdag 26 januari 2012 van 19.00 tot 21.30 uur: Open avond voor leerlingen en ouders ■ Woensdag 15 februari 2012 van 13.30 tot 16.00 uur: Lesmiddag voor leerlingen. ■ Donderdag 8 maart 2012 van 18.30 tot 20.30 uur: Inschrijfavond

Soorten onderwijs Brugklassen

mavo (vmbo-t) versnelde mavo (vmbo-t) havo atheneum

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 28 1 1 24 1 2 28 1 2 28 1


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

61

Clusius College Amsterdam Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Rode Kruisstraat 40, 1025 KN Amsterdam Noord 020 636 3636 amsterdam@clusius.nl www.clusius.nl

Landbouw

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor is het aanspreekpunt voor de leerling en de ouders. In de mentoruren wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden, huiswerkbegeleiding en voorbereiding op de stage.

Decanaat De decaan en de mentoren van de bovenbouw ondersteunen bij de beroepskeuze en vervolgopleiding. Opvang bij lesuitval Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht streeft het Clusius College ernaar de lessen te vervangen. Roosterwijzigingen zijn te vinden op: www.clusius.nl. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Binnen de mentorlessen wordt aandacht besteed aan het huiswerk. Tevens doet de school dit schooljaar een proef met huiswerkbegeleiding na schooltijd. De voorbereiding op het examen vindt plaats tijdens de vaklessen in de bovenbouw.

Schoolprofiel

Bestuur Directeur Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Agrarisch Opleidingen Centrum Clusius College dhr. F. Klijzing dhr. P. van Keeken algemeen bijzonder 240 bus 32, 105 en 109

Begeleiding bij dyslexie Voor leerlingen met een dyslexieverklaring biedt de school passende faciliteiten. Extra taalondersteuning Binnen het vak Nederlands wordt extra aandacht besteed aan spelling en begrijpend lezen. Anders Aan onze school zijn een onderwijshulpverlener en een schoolmaatschappelijk werker verbonden. Zij voeren gesprekken binnen school met leerlingen die extra zorg nodig hebben. Indien nodig wordt, in samenspraak met de ouders, een externe hulpinstantie ingeschakeld.

Kosten 1e leerjaar € 70 : ouderbijdrage € 200 : werkweek 1e jaar

Zittenblijven Op onze website kunt u actuele informatie vinden over de overgangsregeling.

Bijzonderheden Huisvesting De school heeft verschillende praktijkvoorzieningen waaronder een tuin, een plantenkas, professionele dierenverblijven en een kooklokaal.

Veiligheid De school is kleinschalig, overzichtelijk met veel toezicht. Er zijn schoolregels opgesteld, deze zijn terug te vinden op de website. Het Clusius College besteedt aandacht aan het aanleren van positief gedrag. Tevens voeren wij een schoolveiligheidsbeleid, waarin een convenant met de politie is opgenomen. Zo mogen de leerlingen van leerjaar 1 en 2 niet van het schoolterrein af. Computers Naast een vast computerlokaal is er in elk lokaal een digitale werkruimte, waar een aantal computers beschikbaar is voor leerlingen. Buitenschoolse activiteiten Na schooltijd kunnen de leerlingen via Topscore kosteloos deelnemen aan sportactiviteiten. Reizen Klas 1 gaat op werkweek naar Friesland. Binnen de andere leerjaren wordt op verschillende manieren vorm gegeven aan excursies. Ouderbetrokkenheid Via onze ouderraad kunt u als ouder meedenken en raad of advies geven over schoolzaken.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Clusius College is een sfeervolle en kleinschalige groenschool waar iedereen elkaar kent. Op onze school krijgen leerlingen naast de theorievakken ook praktijkvakken aangeboden. Hier leer je werken met dieren en planten. Daarnaast leer je gerechten te bereiden met producten van het land. Je leert hier op school en in de directe omgeving van de school. Op het eigen schoolterrein hebben we een tuin, een plantenkas en professionele dierenverblijven. Daarnaast hebben we ons eigen natuurpad in het Vliegenbos en is het Noorderpark onze vaste praktijk plek. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, heeft de school daar verschillende mogelijkheden toe. Je behaalt op het Clusius College een volwaardig vmbo diploma, waarna je in het MBO nog alle richtingen op kan. Op het Clusius College leer je in een groene omgeving!

Open dagen ■ ■

Vrijdag 27 januari 2012 van 18.30 tot 21.00 uur: Open avond Zaterdag 28 januari 2012 van 10.00 tot 13.00 uur: Open dag

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k met en zonder lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren

3

19

2


62

3

Scholen voortgezet onderwijs

College De Meer Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Radioweg 56, 1098 NJ Amsterdam Oost 020 694 5203 demeer@demeer.org www.demeer.org Amarantis Onderwijsgroep

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - kinderen van personeel. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een mentor die een centrale rol heeft in de begeleiding, via groepsen individuele gesprekken, oudercontacten en bij keuzebegeleiding. Decanaat De decaan besteedt in de onderbouw aandacht aan de sectorkeuze. In de boven-

bouw begeleidt de decaan de leerlingen bij de keuze voor de vervolgopleiding. Opvang bij lesuitval Behalve bij het eerste en het laatste uur, worden docenten bij afwezigheid vervangen. Extra begeleiding Bijles Vakdocenten verzorgen extra lessen aan kleine groepen leerlingen met achterstanden. Huiswerkbegeleiding Drie keer per week wordt er huiswerkbegeleiding op College De Meer verzorgd. Begeleiding bij dyslexie Er worden passende maatregelen getroffen. Extra taalondersteuning In de onderbouw krijgen leerlingen extra taal- en rekenlessen.

Directeur dhr. R. van Gennip Adjunct directeur dhr. J. Elzendoorn Contactpersoon onderbouw dhr. J. Elzendoorn Richting interconfessioneel Aantal leerlingen 440 Bereikbaar met Tram 9, bus 40 en 65, nabij Jaap Edenhal

Begeleiding bij faalangst SVT/FRT training wordt aangeboden wanneer het sociaal-emotionele functioneren van de leerling daartoe aanleiding geeft.

Kosten 1e leerjaar € 0 : ouderbijdrage € 125 : werkweek 1e jaar € 0 : overig € 52 : Schoolbijdrage

Zittenblijven In het eerste leerjaar wordt in principe niet gedoubleerd, tenzij er sprake is van gewichtige omstandigheden.

Bijzonderheden Huisvesting Sinds oktober 2010 krijgen de leerlingen van leerjaar 1 en 2 les in het gerenoveerde gebouw aan de Radioweg.

Schoolprofiel

Veiligheid De school heeft een veiligheidscoördinator aangesteld en beschikt over een veiligheidsplan. Computers Alle vaklokalen beschikken over een smartboard, 5 leerlingcomputers en 1 docentencomputer. Buitenschoolse activiteiten Tweemaal per jaar is er sportdag en een schoolfeest. Ook zijn er excursies naar theaters en musea. Reizen Alle eerste klassen gaan in oktober drie dagen naar Heino waar ze een kennismakingsprogramma aangeboden krijgen. Ouderbetrokkenheid De mentor onderhoudt contacten met de ouders. Het rapport wordt door de mentor aan hen uitgereikt en met hen besproken. Tevens wordt er een ouderraad geformeerd.

Open dagen

schoolwebsite

schoolvo.nl

College De Meer is een kleinschalige school met veel aandacht voor zorg en begeleiding. Dit komt de persoonlijke sfeer ten goede. Nieuwe leerlingen voelen zich dan ook snel thuis.Op twee locaties wordt het onderwijs op verschillende niveau’s aangeboden: de theoretische leerweg en bovenbouw beroepsgericht op de Lavoisierstraat en de onderbouw op de Radioweg. De school hanteert duidelijke regels en afspraken om een goede leeromgeving te waarborgen. Er wordt gewerkt met studiewijzers en PTA’s. In vakoverstijgende projecten wordt de samenhang tussen de vakken verduidelijkt. Leerlingen met lwoo-indicatie krijgen extra begeleiding van het zorgteam.

■ ■ ■ ■

Zaterdag 21 januari 2012 van 10.00 tot 13.00 uur: De open dag zal in beide gebouwen van College De Meer plaatsvinden. Donderdag 16 februari 2012 van 16.00 tot 20.00 uur: De open dag zal in beide gebouwen van College De Meer plaatsvinden. Aanmelding is mogelijk. Dinsdag 6 maart 2012 van 18.30 tot 21.00 uur: De open dag zal in beide gebouwen van College De Meer plaatsvinden. Aanmelding is mogelijk. Woensdag 11 april 2012 van 13.00 tot 16.00 uur: Inschrijfmiddag op de administratie van College De Meer plaatsvinden. Radioweg 56.

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k met en zonder lwoo vmbo-t met en zonder lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren

6 1

vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn

20 20

2 2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

63

Comenius Lyceum Amsterdam Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Derkinderenstraat 44, 1062 BJ Amsterdam Nieuw-West 020 614 0305 n.fikkers@comeniuslyceum.nl www.comeniuslyceum.nl Amarantis Onderwijsgroep

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een mentor, die de leerlingen gedurende het schooljaar intensief begeleidt en het contact met de ouders onderhoudt. De mentor houdt toezicht op de huiswerkbegeleiding en op de deelname aan de keuzeworkshops. In de mentorlessen wordt veel aandacht besteed aan studievaardigheden. Opvang bij lesuitval Bij ziekte of afwezigheid van een docent in klas 1, 2 en 3, neemt een collega de les over.

Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Het Comenius Lyceum is voor de onderbouw een ‘thuiswerkvrije school’. De leerlingen maken elke middag hun huiswerk op school onder deskundige begeleiding. Zij doen dat aan de hand van studiewijzers (bij elk vak) en van weekplanners. Eén middag per week besteedt de leerling aan een workshop naar keuze. Hierdoor zijn de schooldagen wat langer. Begeleiding bij dyslexie Alle leerlingen worden getest op mogelijke leesproblemen en op dyslexie. We hanteren een dyslexie-protocol en bieden passende begeleiding. Extra taalondersteuning In de brugperiode krijgen de leerlingen extra lessen rekenvaardigheid, taalontwikkeling en wereldoriëntatie.

Schoolprofiel

Contactpersoon brugklas Rector Conrector Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Begeleiding bij faalangst In het tweede brugjaar worden de leerlingen getest op faalangst. Wie dat nodig heeft, krijgt faalangstreductietraining

Kosten 1e leerjaar € 135 : ouderbijdrage

Zittenblijven Een leerling mag niet twee keer in hetzelfde leerjaar of in twee opeenvolgende leerjaren blijven zitten. De docentenvergadering beslist hierover.

Bijzonderheden Huisvesting Vanwege de groei van de school is het gebouw ingrijpend uitgebreid en gemoderniseerd. Veiligheid De school besteedt veel aandacht aan het tegengaan van pestgedrag. Alle leerlingen volgen anti-pestworkshops. Computers Alle lokalen zijn uitgerust met een smartboard, beamer en computer. Het hele gebouw beschikt over laptops met draadloze internetaansluiting.

dhr. N. Fikkers dhr. drs. B.D. Meijer dhr. H.P.W. Ootes interconfessioneel 618 tram 1, 17, metro 50, bus 64 en 164

Buitenschoolse activiteiten Bezoeken aan theater, musea, excursies, sportdagen, schoolfeesten, uitstapjes met de klas, etc. Reizen In klas twee gaan de leerlingen drie dagen op schoolkamp naar Texel voor natuuronderzoek. De leerlingen van klas 4 gaan een week op studiereis naar Barcelona. Ouderbetrokkenheid Er zijn thema-avonden voor ouders. Na elk rapport kunnen ouders gesprekken aanvragen met vakdocenten en met de mentor. In de brugperiode gaan mentoren op huisbezoek. Vier maal per jaar ontvangen ouders de ‘Nieuwsbrief’ met belangrijke informatie over de school en de leerlingen. In de ouderraad praten ouders mee over het schoolbeleid. De school werkt hierbij samen met het Ouder Kind Centrum.

schoolwebsite

Open dagen ■ ■

schoolvo.nl

Het Comenius Lyceum Amsterdam is een kleine, overzichtelijke en vooral veilige school voor havo en vwo in een geheel gerenoveerd en modern gebouw. Alle lokalen zijn voorzien van smartboard, beamer en computer. Naast de aula is een prachtige tuin aangelegd, waar leerlingen in de pauze kunnen verblijven. Het CLA biedt voor leerlingen in klas één en twee, naast de gewone lessen, dagelijks verplichte huiswerkbegeleiding en tal van interessante workshops op het gebied van sport, kunst en cultuur.

Dinsdag 17 januari 2012 van 18.30 tot 21.00 uur Donderdag 9 februari 2012 van 18.30 tot 21.00 uur: Algemene informatie in de aula gevolgd door rondleidingen en kennismakingslessen

Soorten onderwijs Brugklassen

havo havo/atheneum atheneum

Klassen Leerlingen Brugjaren

2 25 2 2 25 2 2 25 2


64

3

Scholen voortgezet onderwijs

Cosmicus Montessori Lyceum Adres Polderweg 1, 1093 KL Amsterdam Stadsdeel Oost Telefoon 020 597 9804 E-mail info@cml.msa.nl Website www.hetcml.nl Bestuur Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

Contactpersoon brugklas Richting Onderwijskundig principe Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. De school heeft vorig jaar een extra brugklas opgericht. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - leerlingen die nu op een Montessori-basisschool zitten. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Mentoraat De mentor volgt de ontwikkeling van iedere leerling en zorgt voor begeleiding en ondersteuning op maat. De mentor gaat op huisbezoek en onderhoudt het contact met de ouders. Opvang bij lesuitval Op het CML is geen sprake van lesuitval. Alle lessen worden vervangen.

Extra begeleiding Bijles Het CML biedt voor vrijwel alle vakken extra ondersteuning.Leerlingen kunnen zich hier apart voor aanmelden. Begeleiding bij dyslexie Voor extra begeleiding schakelen wij gespecialiseerde begeleiders in (binnen en buiten school). We werken met Kurzweil en alle leerlingen hebben een laptop.

Schoolprofiel

Kosten 1e leerjaar € 550 : ouderbijdrage alle activiteiten, evenementen, werkweken en laptop inbegrepen.

Zittenblijven Wanneer een leerling blijft zitten met een advies voor een lager schooltype dan het CML aanbiedt, dan kan het CML ondersteunen bij het vinden van een alternatief binnen de Montessori scholengemeenschap Amsterdam (MSA).

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Cosmicus Montessori Lyceum (CML) is een nieuwe Montessorischool in Amsterdam-Oost met een sterke profilering op wereldburgerschap, digischool, excellentie en binnen- en buiten leren. Het CML is een kleine, veilige (Unesco) school. Leerlingen worden bij alle vakken uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast maakt de school gebruik van de meest actuele digitale onderwijsondersteuning: laptops, smartboards en een elektronische leeromgeving. Het CML werkt met de concepten excellentie en ondersteuning. Excellentie betekent dat we de leerlingen mogelijkheden bieden om hun talenten te ontwikkelen. Jaarlijks doen we mee aan het wetenschapsfestival, ontwikkelen we leuke projecten in samenwerking met universiteiten en hogescholen en doen we mee aan diverse (wetenschappelijke) olympiades. We hechten aan een goed samenwerkingsverband tussen leerlingen, docenten en ouders. Binnen deze driehoek ontwikkelt de leerling zich verder in een stimulerende en veilige schoolomgeving met een open laagdrempelige sfeer, waarin kinderen kunnen uitgroeien tot wereldburgers.

mw. J. de Grand algemeen bijzonder Montessori 347 tram 3, 7, 9, 14 en bus 15, 22, 37 (vlakbij Muiderpoortstation)

Bijzonderheden Computers Alle leerlingen hebben een laptop. Buitenschoolse activiteiten Het CML werkt binnen en buiten de school met gastdocenten en projecten. Daarnaast organiseren wij schoolkamp in Nederland en in het buitenland. Er is voor de liefhebbers een jaarlijks wiskundekamp. Ook bieden wij filosofie aan in de onderbouw en bezoeken musea, voorstellingen en tentoonstellingen. Verder: Robotica Spel&Games, drama en muziek. Aan het einde van het schooljaar is er een toneelvoorstelling die wordt uitgevoerd door de leerlingen in een theater.

Open dagen ■ ■ ■

Vrijdag 27 januari 2012 van 10.00 tot 15.00 uur: Open dag/Wetenschapsfestival Zaterdag 28 januari 2012 van 11.00 tot 15.00 uur: Open dag/Wetenschapsfestival Zaterdag 11 februari 2012 van 11.00 tot 14.00 uur: Open dag

Soorten onderwijs Brugklassen

havo/atheneum atheneum

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 25 2 1 25 1


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

65

Cygnus Gymnasium Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Linnaeushof 48, 1098 KM Amsterdam Oost 020 468 8880 th.peters@cygnusgymnasium.nl www.cygnusgymnasium.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij een cito-score in het overleggebied van 540 t/m 544 wordt aanvullend getoetst. Bij overaanmelding wordt geloot.

Brugperiode Mentoraat Iedere klas heeft een mentor en twee leerlingmentoren. Zij begeleiden de klassen bij activiteiten en treden op als mediator. Er is veel aandacht

voor het trainen van de studievaardigheden. Er is een uitgebreide introductieen gewenningsperiode. Opvang bij lesuitval Bij ziekte nemen andere docenten de lessen over. Eerste en laatste uren kunnen vervallen. Extra begeleiding Bijles Vakdocenten en bovenbouwleerlingen bieden ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben.

Schoolprofiel

Bestuur Rector Afdelingsleider jaar 1 2 Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Huiswerkbegeleiding Op drie middagen biedt de school huiswerkbegeleiding. Begeleiding bij dyslexie Een remedial teacher begeleidt de leerlingen. Vakdocenten houden rekening met de afspraken op de dyslexiekaart. Begeleiding bij faalangst Er zijn trainingen om beter om te gaan met faalangst.

Kosten 1e leerjaar € 790 : gemiddelde van zes jaar, inclusief alle een- en meerdaagse excursies en huurkoop laptop

Zittenblijven In het eerste leerjaar kan niet worden gedoubleerd. Een leerling mag niet twee opeenvolgende jaren doubleren.

Bijzonderheden Huisvesting Het Cygnus Gymnasium verhuist in 2012 naar Het Schip, een prachtig Rijksmonument in Oost/Watergraafsmeer.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Cygnus is een jong gymnasium met prachtige resultaten. Dit schooljaar bestaat de school uit tweeëntwintig klassen. We bieden heel goed onderwijs met moderne hulpmiddelen en een uitdagend programma. We zijn een kleinschalige en gezellige school met veel aandacht voor de leerlingen. De leerlingen leren actief: onderzoekend, samenwerkend en met eigentijdse voorzieningen. We werken vanuit een elektronische leeromgeving. Iedere leerling beschikt over een laptop. De docent gebruikt een smartboard. We dagen de leerlingen uit te excelleren: in de lessen, in vakoverstijgende projecten, in keuzemodules en tijdens buitenschoolse activiteiten. Cygnusleerlingen maken keuzes. In de onderbouw kiezen de leerlingen keuzemodules (anderhalf uur per week): Chinees, psychologie, robotica, Spaans, fotografie, kunstgeschiedenis, filosofie etc. De blokken worden gegeven door universitair docenten en door andere professionals. In de bovenbouw werken we samen met universiteiten, bijvoorbeeld het AUC. Er is een Fast Lane English. We hebben maatschappelijke, bedrijfs- en onderzoeksstages. Examenvakken zijn o.a. kunst beeldend, muziek, informatica en filosofie. We zijn een enthousiaste school midden in de samenleving.

Amarantis Onderwijsgroep dhr. drs. E. van Rijn dhr. drs. T. Peters interconfessioneel 555 bus, tram en metro

Veiligheid Er is een veilig schoolklimaat. De school voert een actief antipestbeleid. Er zijn vertrouwenspersonen. Computers De laptop wordt na vier jaar eigendom van de leerling. Buitenschoolse activiteiten Na schooltijd zijn er leuke activiteiten; tekenen, toneel, feesten, muziekavonden, cultuurworkshops en veel sportactiviteiten. Reizen De leerlingen bezoeken opgravingsterreinen, voorstellingen, tentoonstellingen, etc. We bezoeken regelmatig buitenlandse steden: o.a. Xanten, Lille, York, Keulen, Trier, Berlijn en Rome. Verder zijn er uitwisselingsprojecten met buitenlandse partnerscholen. Ouderbetrokkenheid Er is een actieve ouderraad (en leerlingenraad). Daarnaast zijn er algemene ouderavonden en mentoravonden. Ouderparticipatie kent bij ons vele vormen.

Open dagen ■ ■ ■ ■

Woensdag 18 januari 2012 van 14.00 tot 16.00 uur: Open lesmiddag Woensdag 18 januari 2012 van 19.30 tot 21.30 uur: Open avond Donderdag 2 februari 2012 van 14.00 tot 16.00 uur: Open lesmiddag Donderdag 2 februari 2012 van 19.30 tot 21.30 uur: Open avond

Soorten onderwijs Brugklassen

gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

5 27 –


66

3

Scholen voortgezet onderwijs

Damstede Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Rode Kruisstraat 83, 1025 KM Amsterdam Noord 020 635 2360 damstede@damstede.net www.damstede.net Amarantis Onderwijsgroep

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - kinderen van personeel - leerlingen die hun keuze baseren op de christelijke identiteit van de school. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.

Decanaat De decanen adviseren bij het kiezen van een profiel en bij beroeps- en studiekeuze. Opvang bij lesuitval Lesuitval wordt voorkomen door het inzetten van vervangende leraren. Extra begeleiding Bijles Nederlands, Engels, Frans en wiskunde. Huiswerkbegeleiding Twee keer per week huiswerkklas onder deskundige begeleiding. Daarnaast geven bovenbouwleerlingen voor een klein bedrag bijlessen.

Contactpersoon brugklas Contactpersoon brugklas Rector Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

dhr. drs. B. Amenchar dhr. drs. G. Creyghton dhr. drs. R. Kuiken oecumenisch 1024 bus 32, 33, 38, 105, 109, 611 en 693

Begeleiding bij dyslexie De coördinator dyslexie zorgt er voor dat dyslectische leerlingen na een test een dyslexiekaart krijgen met extra faciliteiten. Extra taalondersteuning Extra taallessen in verschillende leerjaren om hiaten weg te werken. Begeleiding bij faalangst Cursussen sociale vaardigheden en faalangstreductie. Anders De school werkt met een Zorg Advies Team (ZAT), voor de juiste zorg aan leerlingen met extra hulpvragen.

Kosten 1e leerjaar € 55 : ouderbijdrage € 130 : overig

Zittenblijven

Schoolprofiel

Door zorgvuldige plaatsing proberen we dit te voorkomen.

Bijzonderheden Huisvesting Damstede heeft een modern gebouw. Onderbouw en bovenbouw hebben een eigen aula, garderobe en kluisjes.

Open dagen

schoolwebsite

schoolvo.nl

Veiligheid Er is een veiligheidscoördinator en er is videobewaking. Damstede heeft een veiligheidsconvenant met de politie. Computers Er zijn meerdere computerlokalen. Bovenbouwleerlingen hebben een eigen werkplek met computer in de mediatheek. Buitenschoolse activiteiten Sporttoernooien, theaterproductie, muziekavond, talentenjacht, vrijdagmiddagclubs, klassenuitjes en schoolfeesten. Reizen Voor elk leerjaar worden excursies georganiseerd naar diverse musea. Het gymnasium gaat naar Leiden, Xanten, Trier en Rome. De bovenbouw heeft een internationale week met reizen naar o.a. Boedapest, Berlijn of Salamanca. Ouderbetrokkenheid Er is een ouderraad en er is een ouderklankbordgroep voor iedere afdeling. Ouders zijn ook vertegenwoordigd in de MR.

Op Damstede kun je een gymnasium-, een atheneum- of een havodiploma halen. We hebben een aparte gymnasiumopleiding met een eigen programma en excursies. Damstede biedt een prettige leeromgeving, gericht op resultaat, met veel persoonlijke aandacht voor de leerlingen. In de onder- en bovenbouw krijgen kunst, sport en de exacte vakken een extra accent. We hebben diverse kunstprojecten en elk jaar een theatervoorstelling. We zijn een “Sportactieve School” met prima mogelijkheden voor topsporters. Damstede is al vele jaren sterk in de exacte vakken en doet mee aan het landelijke bèta-excellent-programma. In de bovenbouw is er veel ruimte voor diversiteit en individuele talenten: een groot aanbod van keuzevakken, met onder meer Spaans, wiskunde-D en informatica.

■ Vrijdag 20 januari 2012 van 19.00 tot 22.00 uur: Voorlichtingsavond. Start programma: 19.30 uur ■ Woensdag 1 februari 2012 van 14.00 tot 15.30 uur: Gymnasiummiddag ■ Zaterdag 11 februari 2012 van 10.00 tot 12.30 uur: Open huis

Soorten onderwijs Brugklassen

havo/atheneum atheneum/gymnasium gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

4 28 1 1 28 1 1 28 –


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

67

De Dreef Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Dubbelink 3, 1102 AL Amsterdam ZO Zuidoost 020 519 5070 febis@dedreef.net www.dedreef.net

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats op onze school aangeboden of spannen wij ons in de leer-

ling te bemiddelen naar een andere school.

Brugperiode Mentoraat Alle leerlingen op onze school hebben een vaste mentor. De dag start en

Schoolprofiel

schoolwebsite

schoolvo.nl

Leerlingen krijgen op de Dreef vakken als techniek – verzorging – horeca – winkel en facilitair. Ook is er veel aandacht voor creatieve vorming, bewegingsonderwijs (gym) en ICT-onderwijs. De nadruk ligt in het 1e en 2e leerjaar op het ontwikkelen van de schoolse vaardigheden, zoals taal, lezen en rekenen. Vanaf het 2e leerjaar beginnen de interne stages waarbij het leren van alledaagse, maar noodzakelijke vaardigheden geoefend worden. Leren om je eigen (gezonde) maaltijd te koken is het ontwikkelen van je zelfredzaamheid. Een goed voorbeeld is de schoonmaak en het onderhoud als interne stage. Beroepenoriëntatie: De leerlingen maken in deze periode kennis met allerlei vormen van verschillende beroepen. Belangrijk is ook het ontdekken van de eigen vaardigheden en competenties. In het 2e leerjaar (de onderbouw) kiest een leerling voor een beroepsrichting (interne stage in school). Vanaf het 3e leerjaar volgt de leerling praktijkvakken die bij deze beroepsrichting (sector) passen. In het 2e leerjaar wordt er een oriëntatietest afgenomen en in het 3e leerjaar de beroepskeuzetest. Door de invoering van KPC-voortrajecten die afgesloten worden met een extern examen, zijn de doorstroommogelijkheden voor onze leerlingen enorm toegenomen. In het 4e leerjaar kunnen de leerlingen het VCA (Veiligheid -Certificaat – Algemeen) behalen. De voorbereiding VCA start in het 3e leerjaar. Er stromen nu meer leerlingen door naar het ROC niveau 1 onder de verantwoordelijkheid van De Dreef. Ze behalen daarbij een erkend diploma en worden begeleid door een deskundig stageteam.

Bestuur Adjunct directeur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

eindigt in de mentorgroep. De mentor is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Opvang bij lesuitval Bij ziekte worden de lessen zoveel mogelijk overgenomen of wordt een andere oplossing binnen de school gezocht. Extra begeleiding Bijles Wij geven onderwijs op maat. Indien hier wel behoefte aan is dan wordt dit zoveel mogelijk onder schooltijd gedaan. Huiswerkbegeleiding Bijna al het werk wordt op school gedaan. Bij het incidenteel meegeven van huiswerk kunnen de leerlingen een beroep doen op de mentor en/of andere begeleiding. Begeleiding bij dyslexie Indien nodig is er externe begeleiding. Extra taalondersteuning In het lesprogramma zijn onderdelen opgenomen voor extra taalondersteuning. Begeleiding bij faalangst De mentoren besteden dagelijks in hun lesprogramma aandacht aan leefstijl (sociale vaardigheidslessen)

Stichting Kolom mw. J. Febis algemeen bijzonder maximaal 16 per klas metro 50, 53, 54 (10 minuten lopen) en bus 44, 45, 175 (2 minuten lopen)

Kosten 1e leerjaar € 25 : ouderbijdrage € 75 : werkweek 1e jaar € 6 : overig

Zittenblijven Dit komt niet voor op De Dreef doordat de leerlingen onderwijs op maat krijgen.

Bijzonderheden Huisvesting Nieuwbouw plannen voor de school zijn in volle gang. Veiligheid De school heeft een veiligheidscoördinator die de veiligheid in en om de school bewaakt. Computers De leerlingen krijgen les in computervaardigheden. Buitenschoolse activiteiten Leerlingen hebben de mogelijkheid deel te nemen aan o.a. Topscore (sportactiviteit). Honkbal is historisch verweven met onze school. De Dreef is hard op weg dé sport-praktijkschool van Nederland te worden. Ouderbetrokkenheid Ouderbetrokkenheid wordt door de school zeer op prijs gesteld. Dit schooljaar start de school met de tienercursus voor ouders.De school heeft een Medezeggenschapsraad en een ouderraad.

Open dagen ■ Woensdag 22 februari 2012 van 09.00 tot 12.00 uur: Er komt een 2e open dag, datum volgt.

Soorten onderwijs Brugklassen

praktijkonderwijs

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 16 –


68

3

Scholen voortgezet onderwijs

Fons Vitae Lyceum Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Reijnier Vinkeleskade 53, 1071 SW Amsterdam Zuid 020 571 2412 vandenberg@fonsvitae.nl www.fonsvitae.nl Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen. De groep leerlingen met een havo/vwo advies is over de jaren het grootst. Deze leerlingen willen we een evenredige kans op plaatsing bieden. Bij de aanname houden we daar rekening mee. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor havo en havo/vwo.

Mentoraat Per brugklas hebben we twee mentoren die ervoor zorgen dat de leerlingen zich snel thuis voelen op onze school. Opvang bij lesuitval In principe vallen er geen lessen uit, uitgezonderd het laatste lesuur. Extra begeleiding Bijles Tijdens mentoruren wordt er extra hulp geboden voor de verschillende vakken. Huiswerkbegeleiding Middels tutoring. Begeleiding bij dyslexie Alle brugklasleerlingen worden getest op taalvaardigheid. Bij taalachterstand wordt de juiste interne of

Schoolprofiel

Rector Afdelingsleider brugklas 1 Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

externe begeleiding gezocht. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. Begeleiding bij faalangst Tegen een kleine vergoeding is er faalangstbegeleiding. Anders Er is een vaste orthopedagoog.

Kosten 1e leerjaar € 100 : ouderbijdrage € 90 : werkweek 1e jaar € 60 : overig

Zittenblijven Er is in principe geen mogelijkheid de eerste klas te doubleren.

Bijzonderheden Huisvesting De school is gevestigd in een gebouw uit 1922. Het gevoel van traditie gecombineerd met up-to-date voorzieningen als digitale borden en de nieuwe moderne Beta-vleugel maken de school uniek.

mw. drs. T.M. Holtrust dhr. drs. P.A. van den Berg rooms katholiek 975 tram 2, 3, 5, 12, 16, 24, bus 1, 63, 179 en mover 311

Veiligheid We dragen zorg voor een veilige (leer)omgeving. Computers De school is ruim voorzien van computers. Buitenschoolse activiteiten Voor de eerste drie leerjaren zijn er in het jaarprogramma alternatieve lesweken opgenomen. Na schooltijd is er extra gelegenheid om te sporten. Er zijn sportdagen, een schaaktoernooi, een culturele avond, een theaterproductie en soos-avonden. Reizen Aan het begin van het schooljaar gaat elke brugklas met de twee mentoren op kamp. Verder zijn er reizen in vrijwel elk leerjaar. Ouderbetrokkenheid Op de eerste schooldag maken de ouders meteen kennis met de mentor van hun kind. Daarnaast bestaat de mogelijkheid docenten te spreken op de 10-minuten ouderavonden. Er is een betrokken ouderraad.

Open dagen

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Fons Vitae Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium, waar veel waarde wordt gehecht aan een veilig leerklimaat, zodat leerlingen een plezierige en doelgerichte schooltijd hebben. In onze begeleiding geven we dat onder meer vorm door twee mentoren per brugklas. We zijn een school waar leerlingen gestimuleerd worden hun talenten te ontwikkelen. Daartoe bieden we een breed aanbod van vakken. Zo wordt in de eerste klas het vak Antieke Cultuur gegeven, naast Toneel en Techniek. Van de Romeinen en Grieken via drama naar meten is weten. Het Fons Vitae Lyceum heeft een tweejarige brugperiode. Wanneer echter al na een jaar duidelijk is welke richting bij een leerling past, dan wordt deze leerling in plaats van naar het tweede brugjaar naar twee gymnasium of naar twee havo bevorderd.

■ Woensdag 1 februari 2012 van 15.00 tot 17.30 uur: Open middag voor toekomstige brugklassers en hun ouders ■ Zaterdag 11 februari 2012 van 10.30 tot 13.00 uur: Open dag voor toekomstige brugklassers en hun ouders ■ Woensdag 22 februari 2012 van 13.30 tot 16.00 uur: Open lesmiddag aanstaande brugklassers na tele fonische opgave (020 5712410) ■ Woensdag 7 maart 2012 van 13.30 tot 16.00 uur: Inschrijfmiddag ■ Woensdag 14 maart 2012 van 13.30 tot 16.00 uur: Inschrijfmiddag

Soorten onderwijs Brugklassen

Klassen Leerlingen Brugjaren

havo/atheneum/gymnasium 7 28 2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

69

Geert Groote College Amsterdam Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Fred. Roeskestraat 84, 1076 ED Amsterdam Zuid 020 574 5831 info@ggca.nl www.ggca.nl Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - kinderen van personeel - leerlingen van een vrijeschool. Bij overaanmelding wordt geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor havo en vwo.

Mentoraat De vmbo-t-, havo- en vwobrugklasperiode duurt twee jaar. In deze twee brugjaren heeft elke klas een vaste mentor die in meerdere vakken les geeft. Na het tweede jaar neemt een bovenbouwmentor de klas over die de leerlingen tot het eind van de schoolloopbaan toe blijft begeleiden.

Schoolprofiel

Contactpersoon brugklas Richting Onderwijskundig principe Aantal leerlingen Bereikbaar met

Decanaat Er is een vmbo-t-decaan en een Tweede Fase-decaan. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden de vaklessen in de eerste twee leerjaren opgevangen; de eerste twee lesuren (periodeonderwijs) en randuren vervallen. Extra begeleiding Begeleiding bij dyslexie Er is een dyslexiecoach. Begeleiding bij faalangst Er is een faalangst reductietraining binnen school. Er is een schoolpsycholoog, schoolarts, maatschappelijkewerker en deskundige die evt. leerlingen begeleidt in hun rouwproces.

Kosten 1e leerjaar

mw. A Thurga algemeen bijzonder vrije school 700 Tram 16, 24, metro 50, 51 en bus 23, 62, 171

Bijzonderheden Huisvesting Wij zijn gevestigd in een onder architectuur gebouwde school met oog voor natuurlijke materialen. Veiligheid Wij hebben een veilige en zorgzame leeromgeving. Computers Er zijn meerdere computerlokalen. Reizen Jaarlijks een thema gerichte werkweek. Van boerderij week in de eerste klas tot een kunstreis in de examenklas. Ouderbetrokkenheid Elke klas heeft een of meerdere contactouders die een brugfunctie vervullen tussen de klassenleraar en de ouders.

€ 325 : ouderbijdrage € 140 : werkweek 1e jaar € 75 : Borg voor schoolboeken

Zittenblijven

schoolwebsite

schoolvo.nl

’Worden wie je bent’. In de Vrije School staat het unieke van iedere persoon voorop. Onze kleinschalige school heeft een veilig en vertrouwd leerklimaat. Ervaren mentoren begeleiden hun klassen meerdere jaren en hebben hierbij oog voor de individuele ontwikkeling van hun leerlingen. Binnen een tweejarige brugklasperiode combineren wij de vereiste kennis en vaardigheden met kunstzinnige, muzikale en dramatische vorming. De eerste twee lesuren van elke dag is er periode onderwijs: driewekelijks roulerende vakblokken, die leiden tot meer persoonlijke verbinding met en verdieping van de lesstof. Ook de kunstvakken nemen een belangrijke plaats in ons onderwijs. Deze vakken bieden voor elk kind bij uitstek de gelegenheid om zich op persoonlijke en originele wijze te uiten; ze dienen daarmee de individuele ontwikkeling. Naast veel aandacht voor kunstgeschiedenis gaat het hier om vakken als: etsen, hout- en metaalbewerking, textiele werkvormen, linosnijden, boetseren, toneel, boekbinden, maar ook videokunst. De school beschikt over goede ICT-faciliteiten. Binnen het hechte klassenverband ligt de nadruk op de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Voor wie meer aandacht en begeleiding nodig heeft, de rugzakleerling bijvoorbeeld, is er de structurele zorg.

Onze pedagogie is vooral leeftijdgericht, daarbij is zittenblijven in principe niet mogelijk.

Open dagen ■ ■

Zaterdag 21 januari 2012 van 10.00 tot 13.00 uur: Introductie lessen en rondleiding door het gebouw Dinsdag 7 februari 2012 van 19.30 tot 21.30 uur: Open informatieavond

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-t havo atheneum

Klassen Leerlingen Brugjaren

1 25 2 2 30 2 2 30 2


70

3

Scholen voortgezet onderwijs

Gerrit van der Veen College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Gerrit v. d. Veenstraat 99, 1077 DT Amsterdam Zuid 020 679 9905 info@gerritvdveen.nl www.gerritvdveen.nl Amarantis Onderwijsgroep

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen van de kunst- vooropleidingen van AHK, Lucia Marthas en Conservatorium A’dam - broertjes en zusjes van zittende leerlingen. De school streeft naar een 50% verhouding tussen havo- en vwo- leerlingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor havo.

Brugperiode Mentoraat De mentor speelt een centrale rol in de begeleiding en verzorgt de mentorles waarin studie- en sociale vaardigheden aan bod komen. Decanaat Vanaf de derde klas speelt de decaan een belangrijke rol in de keuze- en loopbaanbegeleiding.

Opvang bij lesuitval Bij lesuitval in klas één en twee wordt de les zoveel mogelijk door een collegadocent overgenomen. Extra begeleiding Bijles Er worden steunlessen gegeven bij taal- en rekenachterstand. Huiswerkbegeleiding Wanneer een leerling huiswerkhulp nodig heeft kan dit gegeven worden door het Huiswerk Instituut Amsterdam (HIA). Het HIA heeft voor onze leerlingen een dependance op onze school. Begeleiding bij dyslexie Bij leerproblemen zoals dyslexie kan beperkte ondersteuning worden geboden. Er is een dyslexiebeleid. Begeleiding bij faalangst De school verzorgt een faalangstreductie- en een examenvreestraining. Anders Vijftien geselecteerde en opgeleide leerling-coaches (vierde klas) begeleiden de brugklasleerlingen.

Schoolprofiel

Rector Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Kosten 1e leerjaar € 103 : ouderbijdrage € 132 : werkweek 1e jaar € 65 : bijdrage leermiddelen

Zittenblijven In leerjaar één mag niet gedoubleerd worden, tenzij zwaarwegende redenen, bv. van medische aard, dit noodzakelijk maken. Doubleren in twee opeenvolgende leerjaren is niet toegestaan.

Bijzonderheden Huisvesting De school is gehuisvest in een prachtig, historisch, gerenoveerd gebouw. Er is een mediatheek, een computerlokaal, een aula met de modernste theatervoorzieningen, mooie vaklokalen en muziekstudio’s. Veiligheid Leerlingen voelen zich veilig op onze school. Door de kleinschaligheid voelen zij zich snel op hun gemak. Leerlingen worden vanaf het begin goed begeleid. Leerlingparticipatie wordt gestimuleerd en pesten zeer nadrukkelijk bestreden. Computers Alle lokalen hebben smartboards.

mw. A.D.J. van Rijnbach dhr. M. Velu interconfessioneel 842 tram 3, 5, 12, 24, bus 15 en metro (Zuid WTC op 10 minuten loopafstand)

Buitenschoolse activiteiten Alle leerlingen nemen deel aan kunstweken, presentaties, theater- en concertbezoek en excursies. Deze vormen een integraal onderdeel van het reguliere lesprogramma. Er is een theatervoorstelling, culturele- en open podiumavonden. Er zijn clubs zoals ‘licht & geluid’, de schoolkrantredactie, ‘Topscore’ (sport), en een actieve leerlingenraad. Reizen Alle leerlingen gaan in leerjaar één, drie en vijf op een meerdaagse (studie)reis. Ouderbetrokkenheid Er is een actieve ouderraad. Verder De eerste indrukken van de huidige brugklassers na drie weken ervaring. Pelle: “Deze school past goed bij mij, al moest ik wel even wennen.” Emily: “De school is relaxed maar ook streng.” Melissa en Minke: “Iedereen is anders en dat wordt geaccepteerd. Dat is leuk.” Siem: “Ik dacht dat bruggers gepest zouden worden, maar dat is niet zo.” Allen: “Kom zelf eens kijken!”

schoolwebsite

Open dagen ■ ■ ■

Dinsdag 17 januari 2012 van 19.00 tot 21.30 uur Donderdag 9 februari 2012 van 19.00 tot 21.30 uur Woensdag 15 februari 2012 van 13.45 tot 15.45 uur: Open lesmiddag; er kunnen vier korte lessen worden bezocht, zonder afspraak te maken

schoolvo.nl

Het Gerrit van der Veen College is een aantrekkelijke school waar aandacht is voor elkaar en voor de omgeving. Een goede sfeer, leerlingparticipatie, kunsteducatie en creatieve ontwikkeling spelen er een belangrijke rol.

Soorten onderwijs Brugklassen

havo/atheneum

Klassen Leerlingen Brugjaren

5 28 1


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

71

Hervormd Lyceum West Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur Rector

Hemsterhuisstraat 79, 1065 JX Amsterdam Nieuw-West 020 346 3456 school@hlw.nl www.hlw.nl Stichting Ceder Groep mw. drs. C.L.C. Neijts

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Voor de afdelingen gymnasium, atheneum en havo zal niet worden geloot. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - Broertjes en zusjes van zittende leerlingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Mentoraat De mentor is de spil van onze leerlingbegeleiding. In de brugklas bezoekt de mentor de leerlingen en ouders thuis. Gedurende het schooljaar bespreekt de mentor de resultaten van de leerling met de ouders. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval in de onderbouw wordt onder begeleiding jeugdliteratuur gelezen.

Schoolprofiel

Connector dhr. P.A.R. Teillers Richting protestants christelijk Aantal leerlingen 900 Bereikbaar met tram 1, 17, bus 18, 63 en metro 50 (station Lelylaan of Postjesweg)

Extra begeleiding Bijles Er zijn steunlessen voor verschillende vakken voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Huiswerkbegeleiding Leerlingen kunnen op school onder begeleiding hun huiswerk maken. Begeleiding bij dyslexie Alle leerlingen worden getest op dyslexie. Indien nodig krijgen leerlingen hierbij begeleiding. Extra taalondersteuning Er is extra taal en rekenen. De leerlingen worden geregeld getoetst op hun vorderingen.

Kosten 1e leerjaar € 95 : ouderbijdrage € 97 : werkweek 1e jaar € 15 : kluishuur

Zittenblijven Doubleren in de brugklas is in principe niet toegestaan

schoolwebsite

schoolvo.nl

Met 900 leerlingen en honderd personeelsleden vormen we een middelgrote school waar iedereen elkaar kent. Naast het bevorderen van goede leerprestaties hechten wij belang aan vorming, cultuur en sport. Dat alles in een sfeer met respect voor elkaar zodat de leerling met plezier het HLW bezoekt. We eisen veel van de leerlingen, maar stellen daar een goede begeleiding tegenover. De school staat bekend om haar prettig pedagogisch klimaat en veilige omgeving. Het HLW heeft twee kansklassen: een vwo en een havokansklas. Deze klassen geven leerlingen met een advies voor havo of vmbot, kans op onderwijs op een hogere afdeling. Het HLW heeft van oudsher een gymnasium die in een aparte vleugel van de school is geplaatst. Door de kleinschaligheid is de kwaliteit van ons gymnasium gewaarborgd. Het HLW is erkend als TTO Junior School. Het is mogelijk Tweetalig Onderwijs (TTO) te volgen in de onderbouw van het vwo. Minimaal de helft van de vakken wordt in het Engels gegeven. TTO op het vwo is bedoeld voor slimme leerlingen die het leuk vinden zich extra in te spannen en erover denken zich na hun schoolopleiding internationaal te oriënteren. TTO wordt afgesloten met het Europees erkend Anglia certificaat.

Bijzonderheden Huisvesting Het Hervormd Lyceum West beschikt over een modern en kleurrijk schoolgebouw gelegen aan de Sloterplas. Veiligheid De pedagogische conciërge ziet toe op orde en aanwezigheid en neemt indien nodig direct contact op met de ouders. Computers De school beschikt over een mediatheek/open leercentrum en drie computerlokalen. Eén computer per vijf leerlingen. Elk lokaal beschikt over een beamer, een aantal lokalen over smartboards. Alle klassen werken met behulp van een Electronische Leeromgeving (ELO). Buitenschoolse activiteiten Er worden excursies, schoolfeesten, culturele activiteiten en (buitenlandse) reizen voor alle leerjaren georganiseerd.

Open dagen ■ ■ ■

Woensdag 14 december 2011 van 19.30 tot 21.00 uur: Speciale informatieavond voor gymnasium en Tweetalig Onderwijs (TTO) Donderdag 12 januari 2012 van 19.30 tot 21.30 uur: Algemene informatieavond Woensdag 25 januari 2012 van 19.30 tot 21.30 uur: Algemene informatieavond

Soorten onderwijs Brugklassen

mavo (vmbo-t) havo-kansklas havo vwo-kansklas atheneum/gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

2 1 2 1 1

26 26 26 26 26

1 1 1 1 1


72

3

Scholen voortgezet onderwijs

Hervormd Lyceum Zuid Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam Zuid 020 662 7983 info@hlz.nl www.hlz.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - kinderen van personeel - leerlingen die hun keuze baseren op de christelijke identiteit van de school. Onder voorrangsregel broertjes en zusjes verstaan wij ook broertjes en zusjes van oud-leerlingen, die de school met diploma verlieten. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor havo.

Brugperiode Mentoraat De mentor is het eerste contact tussen ouders en school.

Ouderejaars spelen als brugklascoach een belangrijke rol. Aan het begin van het jaar gaan de brugklassers, coaches en mentoren drie dagen naar de jeugdherberg te Egmond. Decanaat Intensieve begeleiding van de studie- en beroepskeuze. Opvang bij lesuitval In leerjaar één en twee is er opvang door een docent. In leerjaar drie en hoger, zelfstudie in de studieruimte. Extra begeleiding Bijles Voor een laag tarief is er bijles op school. Huiswerkbegeleiding Huiswerkbegeleiding op school is er tegen een gereduceerd tarief. Begeleiding bij dyslexie Basisprogramma op maat. Als speciale begeleiding

Schoolprofiel

Bestuur Rector Afdelingsleidster brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

nodig is, zoals het inspreken van toetsen, dan wordt dat in rekening gebracht. Extra taalondersteuning Test van het taalniveau in de brugklas. Zo nodig organiseren wij tijdelijk extra ondersteuning via het vak Nederlands. Begeleiding bij faalangst Zo nodig faalangstreductie training. Anders Het gehele jaar door worden per week twee lesuren aan studie- en sociale vaardigheden besteed. De rest van de tekst blijft zoals hij er nu staat.

Kosten 1e leerjaar € 134 : ouderbijdrage € 156 : werkweek 1e jaar € 170 : overig

Zittenblijven Zittenblijven is in het eerste leerjaar niet toegestaan.

Bijzonderheden Huisvesting Monumentaal gebouw uit 1934. De goed geoutilleerde sportaccommodatie ligt onder de tuin van de school. Veiligheid Geregeld overleg door leerlingen met de veiligheidscoördinatoren. Het HLZ is een veilige, sociale school.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Hervormd Lyceum Zuid is een kleine, veilige en overzichtelijke school in een karakteristiek, monumentaal gebouw. Ouderejaars leerlingen begeleiden als brugklascoaches (vijf per klas) de brugklasleerlingen. Dit past binnen onze opvatting over een veilige school waarin samenwerken en samenleven centraal staan. In ons onderwijs, de benadering van de kinderen en van elkaar, proberen we inhoud te geven aan de driehoek: hoofd-harthanden, gerelateerd aan: denken-beleven-doen. Ontwikkelen, ontplooien, ontdekken zijn onze cognitieve en sociale doelstellingen. Culturele en sociale vorming krijgt veel aandacht, te beginnen in de brugklas.

Stichting Ceder Groep dhr. drs. R.M.A. Camphuijsen mw. C. Blom protestants christelijk 845 tram 5, 24, bus 65 en schoolbus 512 Abcoude

Dat betekent prettige omgangsvormen, zorg en aandacht voor elkaar, leerlingcoaches, actieve (mede) organisatie voor het goede doel, maatschappelijke stage en sociaal portfolio.Leerlingen leveren per leerjaar een actieve bijdrage aan een goed doel. Computers 30 computers in het computerlokaal en 62 in de mediatheek. Het Betalab heeft 12 computers en het aardrijkskundelokaal en het talenpracticum ieder 8. Elk klaslokaal heeft één of meer computers. Buitenschoolse activiteiten Film, presentaties maken, dramatische expressie en debatteren. In het voorexamenjaar proefstuderen op het HBO en de universiteit en verschillende projecten waaronder Mondiale bewustwording en duurzaamheid. Reizen Naar Berlijn, Parijs, Londen, Rome en Barcelona. Internationale uitwisselingen met scholen in Frankrijk en Duitsland. Ouderbetrokkenheid Actieve ouderraad per leerjaar. Kennismakingsavonden voor ouders en twee maal per jaar rapportavonden.

Open dagen ■ Maandag 16 januari 2012 van 19.00 tot 22.00 uur ■ Dinsdag 14 februari 2012 van 19.00 tot 22.00 uur

Soorten onderwijs Brugklassen

Klassen Leerlingen Brugjaren

havo/atheneum/gymnasium 6 28 1


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

73

Hogelant Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Duinluststraat 20, 1024 VK Amsterdam Noord 020 634 4737 info@hogelant.nl www.hogelant.nl Amarantis Onderwijsgroep dhr. G. Braaksma, mw. A. Krikke

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats op onze school aangeboden of spannen wij ons tot het uiterste in om de leerling te bemiddelen naar een andere school.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een mentor. Deze is het eerste aanspreekpunt. De mentor verwijst zonodig door naar de leerlingenbegeleider of de directie. Decanaat Hogelant heeft een schoolloopbaanbegeleider. Deze helpt bij het zoeken naar de geschiktste vervolgopleiding Opvang bij lesuitval Het lesrooster heeft geen tussenuren. Bij ziekte wordt

het rooster aangepast. Eventuele vrije uren komen aan het begin en het eind van de dag. Zo nodig worden lessen overgenomen. Extra begeleiding Bijles Hogelant is een zorgschool. De lessen zijn aangepast aan het niveau van de individuele leerling. Extra hulp is mogelijk in en buiten de les. Huiswerkbegeleiding Tijdens de mentorlessen komt de ‘kunst’ van het huiswerk leren en maken aan de orde. Leerlingen kunnen op school blijven om huiswerk te maken. Hogelant biedt in het rooster een studielesuur aan Begeleiding bij dyslexie Hogelant begeleidt leerlingen met dyslexie. Zij worden getraind in het voorkomen van taalfouten en kunnen bij repetities extra tijd krijgen. Hogelant heeft het LCN

Schoolprofiel

Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

(LeesCentrum Noord). Met de hier aangeboden leesmethode kunnen leerlingen hun leesniveau verhogen. Extra taalondersteuning Leerlingen die moeite hebben met het Nederlands kunnen tijdens en buiten de les ondersteuning krijgen. Begeleiding bij faalangst Een docent geeft faalangstreductietraining. Anders Hogelant geeft extra aandacht aan het rekenonderwijs. Verder wordt zonodig in kleine groepjes training gegeven in sociale vaardigheden.

Kosten 1e leerjaar € 60 : ouderbijdrage

Zittenblijven Leerlingen blijven op Hogelant in de regel niet zitten. Is het niveau na een leerjaar te laag dan wordt, samen met de ouders, een passende vervolgschool gezocht.

Bijzonderheden Huisvesting De school is gehuisvest in een gebouw dat vroeger is gebruikt voor de opnames van de tv-serie Spangas. Er heeft inmiddels een grondige renovatie plaatsgevonden. Er is een technieklokaal

schoolwebsite

schoolvo.nl

Hogelant is een kleine, gezellige en overzichtelijke vmbo ZORGschool voor leerlingen met leerachterstand en verbaal corrigeerbare gedragsproblemen. De leerlingen krijgen les in kleine groepen op het niveau van klas 1 en 2 van het vmbo. Binnen en buiten de klas is er hulp bij het leren. Na maximaal 2 jaar worden de leerlingen ‘geschakeld’ met scholen waar ze hun opleiding vervolgen en hun diploma kunnen halen. Er is een 3e klas voor leerlingen die verder willen in de handel en verkoop. Verder hebben wij een AKA mbo niveau 1 klas in huis. Wij organiseren de STOP klas voor Noord.

interconfessioneel 125 Bus 33 en 37 halte Dijkmanshuizenlaan en bijna autovrij via de fietspaden van Noord

en er zijn twee computerlokalen. Veiligheid Hogelant is een kleine overzichtelijke en dus veilige school. Tijdens de pauzes zijn de docenten bij de leerlingen. Iedereen blijft, ook tijdens de pauzes, op het schoolterrein. Computers Hogelant heeft twee computerlokalen waar naast ICT les de vakken Nederlands en wiskunde digitaal worden gegeven. Buitenschoolse activiteiten De school besteedt veel aandacht aan cultuur. We bezoeken voorstellingen en tentoonstellingen. Ook op school worden speciale kunstprojecten aangeboden. Verschillende middagen kunnen leerlingen sporten bij Topscore. Aan het begin en het einde van het schooljaar zijn er verschillende activiteiten. Ouderbetrokkenheid Er is wekelijks een rapportage naar de ouders. Verder vinden er vier maal per jaar gesprekken plaats naar aanleiding van de rapporten. Individuele afspraken kunnen altijd gemaakt worden.

Open dagen Hogelant kent geen aparte “open dagen”. Je kunt altijd een afspraak maken om de school te bezoeken.

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-schakel + lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren

3

15

2


74

3

Scholen voortgezet onderwijs

Hubertus Vakschool – VOvA Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Twitter Website Bestuur

Reinaert de Vosstraat 27, 1055 CL Amsterdam West 020 579 7190 chu.buskermolen@rocva.nl @LekkersteSchool www.checkdehubertusvakschool.nl Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)

Horeca, toerisme, brood & banket, tweetalig onderwijs (TTO), VM2

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Per leerjaar een eigen mentor, wekelijks mentoruur op rooster. De mentor draagt zorg voor het aanleren van sociale en studievaardigheden en huiswerkstrategie.

Decanaat De school heeft een decaan voor de keuzebegeleiding van leerjaar twee naar drie: basis of kader, horeca, bakkerij of toerisme. De decaan verzorgt ook de doorstroming naar het mbo: 98% van onze leerlingen stroomt rechtstreeks door. Opvang bij lesuitval Zoveel mogelijk worden de lesroosters ingekort of worden lessen overgenomen. Extra begeleiding Bijles Leerlingen kunnen bijles of remedial teaching krijgen.

Schoolprofiel

schoolwebsite

schoolvo.nl

De Hubertus Vakschool is ‘De lekkerste school van Nederland’ en heeft een jarenlange traditie als leerschool voor de horeca, bakkerij en toerisme. Wij bieden kleinschalig onderwijs met veel individuele aandacht. De eersteklassers hebben een eigen lokaal en afdeling. De kook- en baklessen zijn gericht op zelfstandig functioneren en ouderwets vakmanschap. Na leerjaar drie kunnen leerlingen kiezen tussen horeca, brood & banket en toerisme. Verder zijn ze verantwoordelijkheid voor onze eigen bakkerswinkel, ons restaurant en onze keuken, de informatiebalie en het magazijn. In 2006 is onze school als een van de eerste scholen in Nederland gestart met tweetalig onderwijs voor de kaderberoepsgerichte leerweg. De voertaal bij een aantal vakken is Engels. Verder bieden we het VM2-traject. Dit betekent dat de leerling na het 4e jaar op onze school verder leert voor gastvrouw/gastheer, kok of brood- en banketbakker op mbo niveau 2. Onze school maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

Schoolleiding Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

dhr. G.S. Bosch, dhr. R. Versteeg dhr. C.H.U. Buskermolen algemeen bijzonder 250 tram 12, 14, bus 15, 64, 18, trein (Sloterdijk)

Huiswerkbegeleiding Er is 2x per week na schooltijd een huiswerkklas en er is aandacht voor het maken van huiswerk. Dat gebeurt zoveel mogelijk in de les. Anders Steunles: extra ondersteuning voor taal en rekenen.

Kosten 1e leerjaar

€ 90 : werkweek 1e jaar € 95 : beroepskleding en activiteitenpakket

Zittenblijven Leerlingen blijven in principe niet in de eerste klas zitten.

Bijzonderheden Huisvesting Wij zijn gevestigd in een sfeervol en professioneel ingericht gebouw. Veiligheid Wij hebben videobewaking. Computers Leerlingen hebben en onderhouden een eigen site: www.hubertusvakschool.nl.

Buitenschoolse activiteiten o.a. sportdagen, techniekweek, theaterdag, vakwedstrijden. Bezoeken: o.a. kaasboerderij, Hanos, La Place en musea. Reizen De eerstejaars gaan op werkweek. De vierdejaars gaan naar België, Londen of Parijs. Ouderbetrokkenheid Actieve oudercommissie die het schoolklimaat helpt optimaliseren. Ouderpanels TTO voorzien de Engelstalige klassen van input. Drie klankbordavonden voor alle ouders, leerlingen en docenten. Er is een leerlingenraad. Verder Tweede klassen lopen 2 weken maatschappelijke stage, derde klassen lopen 3 weken vakgerichte stage. Sfeer proeven? In ons lesrestaurant kunt u terecht voor een lunch of diner.

Open dagen ■ ■ ■

Donderdag 26 januari 2012 van 17.00 tot 20.00 uur Dinsdag 6 maart 2012 van 18.30 tot 20.30 uur Dinsdag 10 april 2012 van 15.00 tot 18.00 uur: Inloopmiddag. Voor inlopen op andere tijden kunt u een afspraak maken

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k met en zonder lwoo tweetalig vmbo-k + evt. lwoo vmbo-b-k vmbo-sector: economie

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 15 2 1 18 2 4 16 2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

75

Huygens College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

2e C. Huygensstraat 31, 1054 NN Amsterdam West 020 788 0880 huygens@huygens-college.nl www.huygens-college.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Een intakegesprek maakt deel uit van de aanmeldingsprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De mentor (kerndocent) geeft meerdere vakken aan een klas en heeft extra tijd om de klas te begeleiden.

Decanaat Er is een decaan. In leerjaar twee krijgen de leerlingen speciale keuzebegeleidingslessen i.v.m. het kiezen van een sector. Opvang bij lesuitval Zo veel als mogelijk is er vervanging door een andere docent. Extra begeleiding Bijles Enkele docenten geven extra bijles. Met verschillende buitenschoolse instanties voor

Schoolprofiel

Bestuur Directeur Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Amarantis Onderwijsgroep dhr. R. d’Ancona dhr. P. Schütt interconfessioneel 650 tram 1, 3, 12, 7, 17

o.a. huiswerkbegeleiding, wordt samengewerkt. Huiswerkbegeleiding Alle leerlingen hebben verplicht een huiswerkuur. Extra taalondersteuning De uren Nederlands zijn uitgebreid om extra taalondersteuning te geven. Vanuit het taalbeleid wordt er aandacht aan taal besteed binnen alle vakken. Begeleiding bij faalangst Bij faalangst wordt faalangstreductietraining aangeboden. Anders Door uitbreiding van de wiskunde-uren wordt er meer ondersteuning gegeven in rekenen. Alle leerlingen krijgen door projecten ook sociale vaardigheidstraining.

Kosten 1e leerjaar € 78 : ouderbijdrage € 120 : werkweek 1e jaar

Zittenblijven

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Huygens College is een kleine en veilige vmbo-school met de sector economie, dichtbij het centrum van de stad. In vergelijking met andere sectoren ben je in de sector economie meer theoretisch bezig. We hebben veel aandacht voor iedere leerling. Lwoo-leerlingen volgen samen met leerlingen zonder lwoo, lessen in klassen van ongeveer achttien leerlingen. Afgelopen schooljaren hebben na leerjaar één, meerdere leerlingen met een basis- of kaderadvies van de basisschool, van ons het advies gekregen om vmbo-t te volgen. Naast veel aandacht voor studie, zorg en diverse projecten, spelen sport- en kunsteducatie en internationalisering een belangrijke rol. Leerlingen kunnen naast het reguliere lesprogramma ook kiezen voor de sportklas. In de bovenbouw maken leerlingen naast de economievakken, ook kennis met vakken uit de diverse vervolgopleidingen zoals de leerdomeinen toerisme, zorg en welzijn, sport en mediavormgeving. Leerlingen kunnen één leerdomein kiezen in leerjaar vier. Na afsluiting kunnen zij ook instromen bij een vervolgopleiding in het domein dat ze in leerjaar 4 hebben gevolgd. Binnen de sector economie kan in de bovenbouw ook gekozen worden voor de vmbo-ICT-route en sport en beweging voor de kaderleerlingen.

In de eerste klas kan in principe niet gedoubleerd worden. Alleen bij hoge uitzondering en indien er sprake is van bijzondere omstandigheden, kan hiervan worden afgeweken.

Bijzonderheden Huisvesting Het Huygens is gevestigd in een modern en overzichtelijk gebouw. Het gebouw biedt extra ruimte aan sport- en kunstactiviteiten. Veiligheid We zijn een kleine, veilige school met duidelijke regels. Computers Er zijn veel lokalen waarin met behulp van smartboards en computers wordt lesgegeven. Buitenschoolse activiteiten Er zijn veel buitenschoolse activiteiten. Op sport- en kunstgebied worden diverse projecten aangeboden naast sport- en kunstdagen. Een paar keer per jaar organiseren we schooldisco’s. Reizen Naast de werkdagen zijn er zijn er door eerste en tweedejaars leerlingen reizen gemaakt naar o.a. Bulgarije, Amerika en Brazilië. Nieuwe projecten internationalisering worden ontwikkeld. Ouderbetrokkenheid Er is een ouderraad die ook betrokken is bij diverse schoolactiviteiten.

Open dagen ■ ■ ■ ■

Woensdag 18 januari 2012 van 15.00 tot 17.30 uur Woensdag 18 januari 2012 van 19.00 tot 21.00 uur Woensdag 15 februari 2012 van 15.00 tot 17.30 uur Woensdag 15 februari 2012 van 19.00 tot 21.00 uur

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k met en zonder lwoo vmbo-t met en zonder lwoo vmbo-sector: economie

Klassen Leerlingen Brugjaren

8 2

18 20

2 2


76

3

Scholen voortgezet onderwijs

Hyperion Adres Buiksloterweg 85 (tijdelijke adres), 1031 CG Amsterdam Stadsdeel Noord Telefoon 020 579 7220 E-mail info@hyperion-klas.nl Website www.checkhethyperion.nl www.hyperion-klas.nl

Bestuur Teamleider Contactpersoon 1e klas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure

Bijzonderheden

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. We zijn een nieuwe school met atheneum en gymnasium onderwijs in Amsterdam-Noord. Op onze school kunnen het komend jaar 135 leerlingen geplaatst worden.

Brugperiode Mentoraat Iedere klas heeft een klassenmentor. In het 1e jaarworden mentorlessen gegeven. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval krijgen de klassen invallessen of worden de tussenuren waar mogelijk omgeroosterd. Extra begeleiding Bijles Vanwege de kleinschalig-

heid van de school is er veel ruimte voor individuele begeleiding. Huiswerkbegeleiding Hyperion heeft een pedagogisch medewerker en er is veel persoonlijke aandacht voor de leerlingen. Begeleiding bij dyslexie Dyslexiekaart, extra tijd en vergrote toetsen. Extra taalondersteuning In de toekomst bieden wij extra taallessen voor leerlingen met een taalachterstand in het Nederlands. Begeleiding bij faalangst Wij bieden faalangstreductietrainingen aan.

Kosten 1e leerjaar € 165 : ouderbijdrage € 60 : reizen en excursies

Zittenblijven Op Hyperion mag je niet in de eerste klas en niet twee keer binnen drie jaar blijven zitten.

Schoolprofiel

Huisvesting Hyperion is te gast in het gebouw van het Bredero Lyceum aan de Buiksloterweg. Vanaf 2012 zullen wij ons eigen, gloednieuwe, complete schoolgebouw net naast het IJ, op Overhoeks hebben. Veiligheid Hyperion is een kleine school waar iedereen elkaar kent en waar iedereen zich veilig kan voelen. Wij voeren een actief anti-pest beleid en er heerst een laagdrempelige sfeer tussen leerlingen en docenten. Computers Alle lokalen hebben uitgebreide faciliteiten, zoals beamers en wifi. Er zijn laptops beschikbaar voor de lessen en wij bieden ook het nieuwe vak Lifestyle Informatics aan. Buitenschoolse activiteiten Wij doen mee aan sporttoernooien, hebben een debatclub en een schoolkrant. Ieder jaar organiseren leerlingen een symposium, vinden er speciaal op bèta-

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) mw. drs. I.E. Klink mw. drs. D. van Manen openbaar 40 bus 38, 105 en 109 en de pont

vakken gerichte excursies plaats en ook theater en musea worden bezocht. Reizen In de eerste klas is er een kennismakingskamp. Tijdens het schooljaar vinden er diverse vakexcursies plaats en in de toekomst bezoeken we Rome, Berlijn of Londen. Ouderbetrokkenheid Wij hebben een betrokken klankbordgroep van ouders die regelmatig overlegt met de teamleider. Verder Wij zetten een stevige gymnasium/VWO+ school neer en werken samen met de vier zelfstandige gymnasia van Amsterdam en het Amsterdams lyceum. Wij bieden drie nieuwe vakken aan: Logica en Argumentatieleer, Lifestyle Informatics en Grote Denkers. Op Hyperion wordt bij de moderne vreemde talen gewerkt met examens die een internationaal erkend certificaat opleveren; Delf, Cervantes, Goethe en Cambridge.

Open dagen ■ Donderdag 2 februari 2012 van 19.30 tot 21.30 uur: Informatieavond voor ouders ■ Zaterdag 4 februari 2012 van 10.00 tot 14.00 uur: Open dag voor ouders en kinderen ■ Woensdag 15 februari 2012 van 14.00 tot 16.00 uur: Lesjesmiddag voor leerlingen van groep 8 ■ Dinsdag 6 maart 2012 van 16.00 tot 20.00 uur: Open avond voor ouders en kinderen ■ Donderdag 12 april 2012 van 16.00 tot 20.00 uur: Inloopmiddag schoolvo.nl

Hyperion is een school voor vwo+, met een gymnasium- en een atheneumopleiding. In beide richtingen ligt de nadruk op het ontwikkelen van academisch denkniveau. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen begrijpen dat de normen en waarden van een mens samenhangen met zijn sociale context en de tijd waarin hij leeft. Ons onderwijs geeft leerlingen de intellectuele bagage mee om een kritisch burger te worden met een grote maatschappelijke betrokkenheid.

Soorten onderwijs Brugklassen

atheneum gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

2 27 – 2 27 –


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

77

Iedersland College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Dr. Jan van Breemenstraat 1, 1056 AB Amsterdam West 020 408 1204 iedersland@iederslandco-llege.nl www.iederslandcollege.nl

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, dan wordt de leerling uitvoerig besproken tijdens het overleg met de intakecommissie. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Mentoraat Elke klas heeft zijn eigen mentor. Deze is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor verwijst zo nodig door naar de teamleider, zorgcoördinator of directeur. Decanaat De decaan adviseert de leerlingen en de ouders over de pakket- en beroepskeuze en organiseert voorlichtingsbijeenkomsten. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval wordt er voor vervanging van de docent gezorgd. Leerlingen worden in principe niet naar huis gestuurd.

Schoolprofiel

schoolwebsite

schoolvo.nl

Iedersland College is een kleine VMBO school met ongeveer 190 leerlingen. Leerlingen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben, kunnen bij ons terecht. Iedersland College biedt veel extra ruimte voor de persoonlijke begeleiding. Wij houden rekening met de individuele verschillen en steunen leerlingen in hun basisbehoeften: competentie, relatie en autonomie. We gaan hierbij uit van de mogelijkheden die elke leerling bezit, maar waar het om allerlei redenen niet optimaal gebruik van kan maken. Wij willen leerlingen succeservaringen laten opdoen voor een positief zelfbeeld. Veiligheid en vertrouwen tussen leraar en leerling zijn essentieel voor persoonlijke ontwikkeling. Iedersland College werkt planmatig aan het vergroten van het zelfvertrouwen van leerlingen en het herstel van motivatie om te leren.Hiervoor zijn het pedagogische klimaat en het op niveau aanbieden van de leerstof van grote betekenis.

Bestuur Directeur Zorgcoördinator Teamleider Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Extra begeleiding Bijles Extra leerlingenzorg is er altijd binnen de klas. Op maandag het 1e uur krijgen de leerlingen extra zorg en ondersteuning. Huiswerkbegeleiding Op maandag-, donderdagen vrijdagmiddag wordt er huiswerkbegeleiding gegeven. Begeleiding bij dyslexie Voor leerlingen met dyslexie volgen wij het protocol voor VO. Leerlingen met ernstige leesproblemen krijgen een aangepast programma met eventueel extra hulp en extra tijd. Vanzelfsprekend wordt deze informatie door de mentor met de ouders van de leerling besproken. Begeleiding bij faalangst In leerjaar 1 wordt aan iedere klas faalangsttraining aangeboden. Anders Verder geven we op school weerbaarheidstraining, motorische remedial teaching en mindfulnesstraining.

Amarantis Onderwijsgroep mw. E. A. Thuis-Lefrandt mw. M. Kleverlaan mw. S. Ciurca interconfessioneel 187 metro 50, tram 13 en bus 18

Kosten 1e leerjaar € 50 : ouderbijdrage € 100 : werkweek 1e jaar

Zittenblijven Leerlingen kunnen in pricipe niet blijven zitten

Bijzonderheden Veiligheid De school biedt een veilige omgeving. Door haar kleinschaligheid zijn de leerlingen niet anoniem. Er is veel personele toezicht. Computers In elk lokaal hebben we extra computers voor hulp en/of voor dyslecten. In elk lokaal hebben we een smartbord om de leerlingen visueel te ondersteunen. Buitenschoolse activiteiten Introductiedag, Topscore, sportdagen, sporten na schooltijd, schoolfeest, kamp en schoolreisje. Verder Op vrijdagmiddagmiddag hebben de eerste en tweede jaars leerlingen een mentoren studieles. Tijdens deze lessen hebben de leerlingen regelmatig een culturele workshop.

Open dagen We hebben geen open dagen. U kunt een afspraak maken met de directeur.

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b + lwoo vmbo-k + lwoo basis/kader lwoo/rugzak

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 1

16 16

vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn, zakelijke dienstverlening en commercie

2 2


78

3

Scholen voortgezet onderwijs

Ignatiusgymnasium Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Jan van Eijckstraat 47, 1077 LH Amsterdam Zuid 020 676 3868 info@ignatiusgymnasium.nl www.ignatiusgymnasium.nl Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als overgangsregeling voor de afschaf van voorrangsregels geldt dat bij gelijke geschiktheid uitsluitend broertjes en zusjes van op 1 augustus 2010 zittende leerlingen voorrang krijgen. Bij een Cito-score in het overleggebied van 540 t/m 544 wordt aanvullend getoetst. Bij overaanmelding wordt geloot. De school heeft vorig jaar geloot.

Mentoraat Elke klas wordt begeleid door een mentor, ondersteund door twee co-mentoren (bovenbouw-leerlingen). Voor elke jaarlaag is er voor ouders een informatieavond en twee keer per jaar een avond met tienminutengesprekken. Opvang bij lesuitval Tussenuren worden overgenomen door een andere docent. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding In de mentorles is aandacht voor studievaardigheden.

Schoolprofiel

Rector Conrector Afdelingsleider klas 1 Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Docenten geven bijlessen en bovenbouwleerlingen worden ingezet bij individuele huiswerkbegeleiding. Drie keer per week is er een huiswerkklas. Samen met de andere gymnasia organiseren we een ‘Huiskamer’ voor wie thuis niet rustig kan werken en een ‘Spitsklas’ voor achtste groepers die wat extra taalhulp kunnen gebruiken.

Kosten 1e leerjaar € 130 : ouderbijdrage € 140 : werkweek 1e jaar € 90 : Aanvullende leermiddelen

Zittenblijven Een leerling mag niet tweemaal in het hetzelfde leerjaar of in twee opeenvolgende leerjaren doubleren.

Bijzonderheden Huisvesting Vanaf dit schooljaar zijn we weer terug in ons prachtige vernieuwde gebouw in de Jan van Eijckstraat. In dit gebouw hebben we onze visie op leren ook ruimtelijk vorm kunnen geven.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het St.Ignatiusgymnasium is een relatief kleine school voor leerlingen die het leuk vinden om te leren. Wij bieden een uitdagend onderwijsprogramma. De lessen van zeventig minuten maken het mogelijk om actief met de stof aan de slag te gaan. Samenwerken, onderzoek doen en het presenteren van resultaten heeft bij veel vakken een belangrijke rol. ICT-faciliteiten bieden hierbij een belangrijke ondersteuning. In de onderbouw bieden we als extra vak X8 aan, gebaseerd op onderwerpen uit de bètavakken met de nadruk op onderzoeken en ontwerpen.De klassieke talen en de klassieke cultuur bieden bij verschillende onderdelen een verrijkend perspectief.De moderne vreemde talen hebben een hoog niveau. In de bovenbouw bieden we veel verschillende keuzevakken aan. Dit alles vindt plaats in een veilige sfeer met ruimte en aandacht voor verschillen tussen leerlingen. Het Ignatius heeft een samenwerkingsverband met het Barlaeus, Vossius en het 4e Gymnasium.

mw. A.M. Swenneker mw. drs. A.C.C. Konings mw. S. Padding rooms katholiek 796 tram 5, 24, bus 15, 65 en de schoolbus uit Abcoude

Computers De school heeft goede ICT faciliteiten: een draadloos netwerk in de hele school, ca 300 computers en in alle lokalen een Smartbord. Buitenschoolse activiteiten In klas één tot en met vier cultuurdagen en een jaarlijkse schoolstrijd. Buiten de les kun je meedoen aan het koor, het orkest, de debatclub of aan de toneelproductie. Er zijn muziekavonden en twee keer per jaar een Groot Podium met diverse optredens. Leerlingen spelen bij de organisatie van dit alles een belangrijke rol. Reizen Excursies naar: Bergen aan Zee (1), Wadden (2), Ardennen (4), Italië/ Griekenland (5) en Parijs (6). Ouderbetrokkenheid Het Ignatius heeft een actieve oudervereniging met klankbordgroepen per jaarlaag; twee ouders hebben zitting in de medezeggenschapsraad.

Open dagen ■ Vrijdag 20 januari 2012 van 19.30 tot 22.00 uur: Open avond voor leerlingen en ouders ■ Vrijdag 27 januari 2012 van 19.30 tot 22.00 uur: Open avond voor leerlingen en ouders ■ Woensdag 15 februari 2012 van 14.00 tot 16.00 uur: Proeflessen voor leerlingen en vakpresentaties voor ouders

Soorten onderwijs Brugklassen

gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

5 28 –


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

79

IJburg College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Pampuslaan 1, 1087 HP Amsterdam Oost 020 344 3000 info@ijburgcollege.nl www.ijburgcollege.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij aanmelding voeren wij met elke leerling een kennismakingsgesprek om te beoordelen of wij de geschikte school voor de leerling zijn. In nader overleg met de basisschool en de ouders of verzorgers van de leerling wordt vervolgens de afweging gemaakt of de leerling toelaatbaar is. Voor elke leerroute nemen wij evenveel leerlingen aan. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen. Het IJburg College is een school voor vernieuwend onderwijs. Leerlingen en hun

ouders/verzorgers moeten daar bewust voor kiezen. Daarom krijgen leerlingen van basisscholen met dalton, jenaplan en ontwikkelingsgericht onderwijs voorrang. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor voor vmbob/k en vmbo-t/havo.

Brugperiode Mentoraat Leerlingen werken in stamgroepen van ongeveer vijftien leerlingen. De mentor komt op huisbezoek om kennis te maken. Minstens twee keer per jaar voeren de leerling, mentor en ouders een ontwikkelingsgesprek. Decanaat Vanaf het eerste schooljaar is

Schoolprofiel

Bestuur Directeur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

SSvABVOIJ dhr. Lou Brouwers algemeen bijzonder 530 fiets, tram 26 & bus 66

er kennismaking met vervolgopleidingen en beroepen, met elk schooljaar een stage. Zo krijgen ze een helder beeld van het vervolg op hun schoolloopbaan. Opvang bij lesuitval Er is geen lesuitval. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Huiswerkbegeleiding is gratis. Onderbouwleerlingen kunnen na schooltijd drie keer per week huiswerkbegeleiding krijgen. Anders Alle leerlingen worden intensief begeleid door hun mentor. Leerlingen die extra uitdaging aan kunnen krijgen verdiepingsopdrachten. Bij minder makkelijk lerende kinderen (bijvoorbeeld bij faalangst, dyslexie) kan de mentor in overleg met ouders en leerling het onderwijs aanpassen. Bijvoorbeeld door een eigen programma, extra begeleiding of aangepast materiaal.

Kosten 1e leerjaar € 450 : schoolkosten

Zittenblijven In principe doen leerlingen het schooljaar niet over. schoolwebsite

schoolvo.nl

Bijzonderheden Huisvesting Sinds het schooljaar 20112012 zitten wij in ons fantastische nieuwe gebouw aan het Theo van Goghpark op Pampuslaan 1. Veiligheid Veiligheid staat in onze leergemeenschap centraal. Daarom maken wij elk schooljaar afspraken over hoe wij samen een veilige leeromgeving kunnen garanderen. Reizen Vanuit onze opvatting over leren in de werkelijkheid zijn er voor alle leerlingen excursies en buitenlandse reizen. Ouderbetrokkenheid Voor onze aanpak is de driehoek leerling, ouder/verzorger en mentor het startpunt voor een succesvolle schoolloopbaan. Betrokkenheid van ouders en verzorgers bij de school is voor ons vanzelfsprekend. Verder Voor meer informatie over ons onderwijsconcept, het werk van onze leerlingen, onze sportaccentschool en cultuurschool, het themaleren en taalexpertisecentrum: kijk op onze website.

Open dagen Onze missie is om alle leerlingen in een leergemeenschap zoveel mogelijk te laten leren over zichzelf en de wereld om hen heen. Wij dagen alle leerlingen uit om op hun eigen niveau het beste uit zichzelf te halen. Iedere leerling heeft een eigen leerstijl. Ons onderwijsconcept houdt rekening met individuele verschillen. Leerlingen leren van en met elkaar en ze leren zoveel mogelijk in echte situaties. Dagelijks zijn er afwisselende leeractiviteiten, waardoor ze meer geconcentreerd kunnen werken en leren. Er is een vast dagritme en elke dag begint en eindigt in de stamgroep bij de mentor. Wij zijn een school waar ook hoogbegaafde leerlingen terecht kunnen. Er is speciale aandacht voor taal en bij de moderne vreemde talen werken wij met versterkt talenonderwijs.

■ ■

Woensdag 15 februari 2012 van 18.30 tot 21.00 uur: Voor leerlingen met vmbo advies Woensdag 22 februari 2012 van 18.30 tot 21.00 uur: Voor leerlingen met een havo- en/of vwo-advies

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo/havo/atheneum

Klassen Leerlingen Brugjaren

8 25 2

vmbo-sectoren: intersectoraal, economie, landbouw, techniek en zorg & welzijn


80

3

Scholen voortgezet onderwijs

IVKO Adres Rustenburgerstraat 15, 1074 EP Amsterdam Stadsdeel Zuid Telefoon 020 597 9360 E-mail info@ivko.msa.nl Website www.ivko.nl Bestuur Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

Directeur Contactpersoon brugklas Richting Onderwijskundig principe Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen die nu op een Montessori-basisschool zitten. Als overgangsregeling voor de afschaf van voorrangsregels geldt dat bij gelijke geschiktheid er uitsluitend voorrang is voor broertjes en zusjes van zittende leerlingen die in het schooljaar 20102011 of eerder ingeschreven stonden, evenals kinderen van personeelsleden die in het schooljaar 2010-2011 in dienst waren. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor vmbo-t, vmbo-t/ havo en havo.

Mentoraat De mentor is de eerste contactpersoon voor leerlingen en ouders. Wekelijks besteedt de mentor aandacht aan studievaardigheden, zelfstandig werken, voortgang studie en sociale ontwikkeling. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden lessen zoveel mogelijk opgevangen. Daarnaast kunnen leerlingen, onder begeleiding, zelfstandig werken. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding De IVKO heeft geen aparte huiswerkbegeleiding. Huiswerk kan gemaakt worden tijdens keuzewerktijd (KWT). Tijdens KWT kunnen leerlingen extra uitleg en begeleiding krijgen van een docent.

Tevens kan een leerling gemiste lesstof inhalen of een toets maken. Begeleiding bij dyslexie Door het Montessorisysteem krijgen onze leerlingen relatief veel individuele aandacht. Al onze docenten zijn in staat om onze dyslectische leerlingen te begeleiden (elke docent is een taaldocent). Docenten krijgen hiervoor extra ondersteuning. Extra taalondersteuning Aan het begin van het schooljaar worden al onze eersteklassers gescreend op begrijpend lezen en woordenschat Nederlands. Leerlingen die zwak scoren op één of beide onderdelen krijgen extra hulp tijdens Taalklas.

Schoolprofiel

Kosten 1e leerjaar € 225 : ouderbijdrage € 175 : werkweek 1e jaar

Zittenblijven

dhr. J. Jansen Sylvia Ruisendaal algemeen bijzonder Montessori 463 Vanaf CS: tram 4, 25 halte Ceintuurbaan/Van Woustraat

klas overdoen.

Bijzonderheden Huisvesting Met ingang van 1 januari 2011 zijn we verhuisd naar een nieuw gebouw vlakbij de Amstel. Dit pand heeft een aantal grote leerdomeinen met instructieruimtes waar leerlingen aan het werk kunnen in een inspirerende werkomgeving. Daarnaast zijn er veel aparte kunstlokalen. Veiligheid De IVKO is een kleine, vriendelijke school en dat willen we graag blijven. Buitenschoolse activiteiten IVKO-leerlingen gaan veel op pad naar tentoonstellingen, festivals, voorstellingen en tal van andere kunstzinnige activiteiten. Ouderbetrokkenheid De IVKO stelt een actieve betrokkenheid van ouders zeer op prijs! Onze ouders zijn actief in de MR en de ouderresponsgroep.

Zitten blijven in de onderbouw wordt zoveel mogelijk voorkomen. In speciale gevallen mogen leerlingen soms de eerste of tweede

Open dagen schoolwebsite

schoolvo.nl

De IVKO is een Montessorischool met een sterk kunstprofiel. Leerlingen halen bij ons een vmbo-t-diploma en/ of een havo-diploma. De school biedt naast de reguliere vakken een groot aantal kunstvakken aan zoals drama, film, fotografie, mime, dans, mode & textiel, muziek, theatertechniek, tekenen en handvaardigheid. De school werkt aan de hand van een Montessori-didactiek. Een zelfstandige werkwijze levert volgens ons de beste resultaten. Leerlingen en docenten gaan op een gelijkwaardige wijze met elkaar om. De IVKO is nu al een paar jaar een landelijk erkende CultuurProfielschool. Veel cultuur op de IVKO dus met de klemtoon op zelf maken en doen!

■ ■ ■ ■ ■

Zaterdag 28 januari 2012 van 11.00 tot 14.00 uur Woensdag 1 februari 2012 van 15.00 tot 16.30 uur: Open lesmiddag Woensdag 8 februari 2012 van 15.00 tot 16.30 uur: Open lesmiddag Donderdag 9 februari 2012 van 19.00 tot 21.30 uur: Open avond Woensdag 15 februari 2012 van 15.00 tot 16.30 uur: Open lesmiddag

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-t/havo

Klassen Leerlingen Brugjaren

4 27 2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

81

Kolom praktijkcollege Noord Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Oostzanerdijk 139, 1035 EX Amsterdam Noord 020 630 1199 administratie@kpcn.nl www.kpcn.nl

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats op onze school aangeboden of spannen wij ons tot het uiterste in de leerling te bemiddelen naar een andere school. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen.

Mentoraat Elke klas heeft zijn eigen mentor en co-mentor. Met name in de onderbouw hebben de leerlingen veel lessen van hun mentor. Vanaf het 3e leerjaar is de mentor ook de ‘coach’ van de leerling. Decanaat De stagebegeleiders van de school zoeken stageplekken in het bedrijfsleven en begeleiden de leerlingen hierbij. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden de leerlingen verdeeld of hebben een tussenuur.

Schoolprofiel

Bestuur Stichting Kolom Directeur dhr. R. Drupsteen Adjunct directeur dhr. D. Göktekin Richting oecumenisch Aantal leerlingen 200 Bereikbaar met bus 35, 36 en 37 (halte Oost zanerdijk)

Extra begeleiding Extra taalondersteuning Actief taalgebruik wordt onder andere gestimuleerd door Samenwerkend Leren. Begeleiding bij faalangst Dat een leerling een positief zelfbeeld heeft is erg belangrijk, dit staat centraal binnen ons onderwijs. Het pedagogisch klimaat van de school werkt hier sterk aan mee. Wij geven ook sociale vaardigheidstrainingen. Anders We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. In de school werken twee zorgcoördinatoren, een psycholoog, onderwijshulpverlener en schoolarts. Wij werken met de Leefstijlmethode. Alle medewerkers zijn hiervoor getraind.

Kosten 1e leerjaar € 25 : ouderbijdrage € 125 : schoolreizen, excursies

Zittenblijven Leerlingen volgen een individueel leertraject waarbij zittenblijven in principe niet voorkomt.

schoolwebsite

schoolvo.nl

De leerling ontwikkelt zich in een prettige en veilige sfeer, met respect voor elkaar. In het prachtige, nieuwe schoolgebouw is de veilige en gemoedelijke sfeer te herkennen. Iedere leerling heeft een individueel ontwikkelingsplan. De resultaten worden iedere 12 weken besproken met de ouders en leerling. Dan wordt er samen ook een nieuw plan gemaakt. Het lesprogramma is gericht op zelfredzaamheid, arbeid en ‘vrije tijd’. Daarnaast is ‘leren door doen’ een belangrijk uitgangspunt. In de onderbouw zijn er praktijkvakken zoals techniek, ICT, crea, verzorging en groen. In de bovenbouw zijn er interne stages (horeca, tuin en facilitaire dienst) en stages in het bedrijfsleven. De begeleiding van leerlingen is direct, mentorgericht. De belangrijkste opdracht van onze school is om leerlingen, na een aangename en zinvolle schoolperiode, een passend vervolg te bieden: verder leren, werken of werken én leren.

Bijzonderheden Huisvesting Een prachtig, ruim en nieuw gebouw aan de rand van Amsterdam Noord, goed bereikbaar met OV. Het straalt veiligheid en een aangename sfeer uit. Veiligheid Er is een samenwerkingsafspraak met de politie in Amsterdam-Noord. Wij hechten veel waarde aan het veiligheidsgevoel van leerlingen en leerkrachten. De leraren kennen alle leerlingen. Computers Er zijn één of meer computers per lokaal, er zijn twee ICT-lokalen en ieder AVOlokaal heeft een digibord. Buitenschoolse activiteiten Sportdagen, voetbal- en basketbaltoernooi en wekelijks (verlengde schooldag) activiteiten als streetdance, meisjesvoetbal, percussie en zwemmen. Reizen In alle leerjaren zijn er excursies en schoolreizen. Ouderbetrokkenheid Oudercontacten vinden wij heel belangrijk. Elk schooljaar is er een kennismakingsavond en iedere 12 weken zijn er gesprekken met ouders en leerling over het individuele ontwikkelingsplan.

Open dagen ■ ■

Dinsdag 17 januari 2012 van 13.15 tot 14.45 uur: Rondleiding, informatie en bezoek aan praktijklessen Donderdag 2 februari 2012 van 13.15 tot 14.45 uur: Rondleiding, informatie en bezoek aan praktijklessen

Soorten onderwijs Brugklassen

praktijkonderwijs

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 16 –


82

3

Scholen voortgezet onderwijs

Kopklas Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

President Brandstraat 29, 1091 XD Amsterdam Noord, Nieuw-West, Oost en Zuidoost 06 2095 6777 info@kopklasamsterdam.nl www.kopklasamsterdam.nl Stichting AMOS 1

Schoolprofiel

Wat is de kopklas? De kopklas is een extra jaar onderwijs voor leerlingen die aan het eind van groep 8 nog achterstanden hebben bij Nederlandse taal. Daardoor kunnen ze het theoretisch voortgezet onderwijs (mavo, havo- of vwo-niveau) nog niet volgen, terwijl ze daar wel de capaciteiten, inzet en motivatie voor hebben. Door in het kopklasjaar vooral veel aandacht te besteden aan Nederlands kunnen leerlingen een veel betere start maken op een school voor theoretisch voortgezet onderwijs. Voor wie? De kopklas is bedoeld voor meertalige leerlingen. Het kunnen kinderen zijn die in Nederland zijn geboren en de hele basisschool in Nederland hebben gevolgd. Het kunnen ook kinderen zijn die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen en eerst naar een opvangschool zijn gegaan. Motivatie en een goede studiehouding zijn zeer belangrijk. Na een jaar kopklas stromen de leerlingen door naar de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Doorstromen naar een kopklas betekent een jaar verlenging van de basisschool. Dit is een belangrijk winstpunt voor leerlingen, want door de kopklas verliezen ze geen schooljaar in het voortgezet onderwijs door zittenblijven of afstroom, en mogen ze net zo lang over havo of vwo doen als alle andere leerlingen. Wat biedt de kopklas? – de kansen op een goede schoolopleiding worden vergroot – minder risico van schooluitval – les in een kleine groep – een groep gelijkgestemde en gemotiveerde leerlingen – in elk vak veel aandacht voor de Nederlandse taal

schoolwebsite

Wat zijn de toelatingscriteria? – meertalige leerling – toetsresultaten wijzen uit dat de leerling vooral op het gebied van de Nederlandse taal achterstand heeft, maar dat de cognitieve mogelijkheden voor mavo, havo of vwo aanwezig zijn – een sterke motivatie om te leren – laag schoolverzuim – betrokkenheid van de ouders – de leerling heeft geen problemen op sociaal-emotioneel gebied of andersoortige problemen

Contactpersoon

mw. M Keuning

De kopklas heeft vier locaties: – Bredero Lyceum Buiksloterweg – Hervorm Lyceum West – Pieter Nieuwland College – Scholengemeenschap Reigersbos

Aanmeldingsprocedure

Kosten 1e leerjaar

Het aanmelden voor de kopklas kan vanaf 1 oktober via de website. De basisschool meldt de leerling aan. Na aanmelding volgt een gesprek met de basisschool over o.a. de toetsresultaten (entreetoets, Cito-eindtoets, LVS, capaciteitentoets) en de leer- en werkhouding van de leerling. Hierop volgt een gesprek met de leerling over zijn/haar motivatie voor de kopklas. De leerling wordt getoetst en geobserveerd door de toetscommissie van de kopklas. Tenslotte beslist de toelatingscommissie of de leerling wordt toegelaten. Per klas worden maximaal 15 leerlingen geplaatst. Bij overaanmelding op een bepaalde locatie wordt de leerling doorverwezen naar een andere locatie van de kopklas Amsterdam.

€ 90 : ouderbijdrage

Zittenblijven De kopklas duurt één jaar. Zittenblijven is niet mogelijk in de kopklas.

Bijzonderheden Ouderbetrokkenheid Tenminste twee keer per schooljaar worden ouders uitgenodigd om samen het rapport te bespreken. Tussentijds contact met de leerkracht is altijd mogelijk.

Open dagen Bredero Lyceum ■ Zaterdag 18 februari 2012 van 11.00 tot 14.00 uur ■ Dinsdag 6 maart 2012 van 18.30 to 20.30 uur Hervormd Lyceum West ■ Donderdag 12 januari 2012 van 19.30 tot 21.30 uur ■ Woensdag 25 januari 2012 van 19.30 tot 21.30 uur Pieter Nieuwland College ■ Donderdag 19 januari 2012 van 19.30 tot 21.30 uur ■ Woensdag 1 februari 2012 van 19.30 tot 21.30 uur Scholengemeenschap Reigersbos ■ Zaterdag 28 januari 2012 van 10.30 tot 13.30 uur

Soorten onderwijs Brugklassen

kopklas (jaar 2011-2012)

Klassen Leerlingen Brugjaren

5

15


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

83

Joodse Scholengemeenschap Maimonides Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur Rector

Noordbrabantstraat 17, 1083 BE Amsterdam Zuid 020 642 6161 info@jsgmaimonides.nl www.jsgmaimonides.nl Stichting Joodse SGM J B O dhr. J.C.J. Couwenberg

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Op basis van de statuten van de school worden alleen “halachisch” joodse leerlingen aangenomen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Iedere brugklas heeft een mentor, die tijdens de mentor- of studieles aandacht besteedt aan studie en sociale vaardigheden. De mentor heeft een frequent contact met de leerling en de ouders.

Decanaat De decaan begeleidt de leerlingen bij hun studie- en beroepskeuze. Er zijn beroepskeuzelessen in leerjaar twee en drie ingeroosterd. Daarnaast hebben de leerlingen individuele gesprekken met de decaan. Voor de ouders van leerlingen in klas 2 mavo en 3 havo/vwo is een informatieve avond over de keuzemogelijkheden. Opvang bij lesuitval Er zijn geen tussenuren in het brugklasrooster. In de onderbouw wordt bij afwezigheid van een docent het lesrooster aangepast of de klas wordt opgevangen door een andere docent.

Contactpersoon Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Extra begeleiding Begeleiding bij dyslexie In september worden alle leerlingen van de brugklas op mogelijke dyslexie getoetst. Dyslectische leerlingen krijgen gedurende hun schoolloopbaan extra faciliteiten. Extra taalondersteuning Anderstalige leerlingen krijgen extra lessen Nederlands. Anders Door de doorgaans kleine groepen krijgen de leerlingen veel aandacht in de les. Er is een zorgadviesteam dat adviseert welke extra hulp een leerling eventueel nodig heeft. Ook kunnen leden uit dit team specifieke hulp bieden.

Kosten 1e leerjaar

Schoolprofiel

€ 1200 : ouderbijdrage € 20 : werkweek 1e jaar € 35 : overig € 15 : lockerhuur

Zittenblijven Het streven is dat leerlingen onvertraagd een diploma behalen.

mw. drs D.M. Janssen joods 156 tram 5, metro 51 en bij halte van Boshuizenstraat overstappen op bus 62

Bijzonderheden Huisvesting De school is gevestigd in een nieuw gebouw (geopend in 2009) dat volkomen is toegespitst op het onderwijs van vandaag. In elk lokaal is een digitaal bord aanwezig. Veiligheid Door voldoende toezicht, afspraken en intensieve zorg is het Maimonides een veilige school waar leerlingen zich meteen thuis voelen. Daarnaast is bewaking aanwezig. Computers De multifunctionele ruimte bestaat uit een computer- en leerplein en de mediatheek. Hier kunnen de leerlingen gedurende de hele schooldag zelfstandig werken. Buitenschoolse activiteiten Leerlingentoneel, culturele avonden, excursies, schoolfeesten, sporttoernooien, lezingen (politiek, joodse feestdagen). Reizen Leerjaar twee: driedaagse survival in de Ardennen. Leerjaar vier en vijf: werkweek naar Israël. Ouderbetrokkenheid Er is een actieve ouderraad en medezeggeschapsraad.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Maimonides beoogt de leerlingen die ontwikkelingen, kennis, inzichten en vaardigheden bij te brengen die overeenkomen met hun begaafdheden en bijdragen aan een harmonieuze ontwikkeling van hun persoonlijkheid. De school streeft ernaar alle leerlingen zonder vertraging een diploma te laten behalen. Het Maimonides wil een zorgzame en veilige school zijn. Het begrip ‘normen en waarden’ heeft in onze school vorm en inhoud. Het onderwijs in de Joodse vakken is een onlosmakelijk deel van het totale onderwijsaanbod. Leerlingen kunnen een door de overheid erkend examen modern en klassiek Hebreeuws afleggen. Het is het belangrijkste instrument om de eigen identiteit in de maatschappij te behouden en te versterken, ook om aansluiting in internationaal Joods verband te vereenvoudigen.

Open dagen ■ ■

Woensdag 18 januari 2012 van 13.00 tot 15.15 uur: Lesjesmiddag voor leerlingen Donderdag 2 februari 2012 van 19.00 tot 21.30 uur: Open avond voor ouders en leerlingen

Soorten onderwijs Brugklassen

mavo (vmbo-t)/havo/atheneum

Klassen Leerlingen Brugjaren

2

20

1


84

3

Scholen voortgezet onderwijs

Marcanti College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur Directeur

Jan van Galenstraat 31, 1051 KM Amsterdam West 020 606 9000 info@marcanti.espritscholen.nl www.marcanti.espritscholen.nl Onderwijsstichting Esprit dhr. P.J.A. Henry

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een mentor, die naast de vaklessen ook nog studieles en een uur thematisch onderwijs geeft. De mentoren hebben tijd om buiten de lessen om leerlingen op individuele basis te begeleiden. Decanaat De school heeft twee decanen, waarvan één speciaal voor de begeleiding van de onderbouw.

Opvang bij lesuitval Bij lesuitval gaan de leerlingen naar het leerplein, waar leerlingen onder deskundige begeleiding doorwerken aan hun programma. Ook zijn er vaste invaldocenten, of wordt het rooster zo gewijzigd dat er geen tussenuren ontstaan. Extra begeleiding Bijles Leerachterstanden worden aangepakt tijdens het zogenaamde kansuur. Het kansuur is voor iedereen verplicht. Zijn er geen leerachterstanden, dan kunnen de leerlingen tijdens dit uur hun talenten uitbouwen. Huiswerkbegeleiding In de onderbouw hebben alle leerlingen een uur studievaardigheden. Ook worden door vaste docenten vakgerichte steunlessen gegeven.

Contactpersoon brugperiode Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

mw. J. van Rees algemeen bijzonder 705 tram 3, 10, 12, 14, bus 15, 18, 80, 82, 89, spitslijn 247

Extra taalondersteuning In de eerste klas krijgen alle leerlingen één uur extra Nederlands en rekenen. Begeleiding bij faalangst De school organiseert faalangst reductie trainingen. Anders Op school is ondersteuning mogelijk van counselors, schoolmaatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg.

Kosten 1e leerjaar € 15 : ouderbijdrage € 145 : overig € 75 : Borg schoolboeken

Zittenblijven

Bijzonderheden Computers Voor leerlingen ruim 300 computers mét internet. Buitenschoolse activiteiten De school kent een uitgebreid activiteitenprogramma. Bijvoorbeeld: muziek, sport, theater, schoolfeesten en sporttoernooien. Reizen Ieder jaar is er in alle leerjaren een schoolreis. Ouderbetrokkenheid We hebben een actieve ouderraad en een oudergeleding in de medezeggenschapsraad.

In principe blijven leerlingen niet zitten. Opstromen aan het eind van het 1e leerjaar is mogelijk. Bij voldoende resultaat beslist het docententeam over de overstap van basis/kader naar de mavo of van de mavo naar de havokansklas.

Schoolprofiel Open dagen ■ Donderdag 19 januari 2012 van 16.00 tot 20.30 uur: Open dag ■ Zaterdag 21 januari 2012 van 10.00 tot 13.00 uur: Open dag ■ Woensdag 7 maart 2012 van 14.00 tot 19.30 uur: Inschrijfmiddag ■ Woensdag 14 maart 2012 van 14.00 tot 19.30 uur: Inschrijfmiddag

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Marcanti College is een overzichtelijke kleine school. De nadruk ligt duidelijk op prestaties. Ons mooie gebouw is aangepast aan de laatste onderwijskundige inzichten. Er zijn individuele werkplekken voor leerlingen en de lokalen zijn allemaal voorzien van internet. We hebben veel aandacht voor iedere leerling. Intensieve contacten met vervolgopleidingen zorgen voor een goede aansluiting naar het middelbaar beroepsonderwijs. Tevens hebben wij een havo-kansklas. Dit is een heterogene vmbo-t/havobrugklas van maximaal 24 leerlingen.

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b met en zonder lwoo vmbo-k met en zonder lwoo mavo (vmbo-t) havo-kansklas

Klassen Leerlingen Brugjaren

2 18 2 4 18 2 1 24 2 1 24 2

vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

85

Maritiem College Velsen Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur Directeur

Briniostraat 10 -12, 1971 HM IJmuiden Buiten Amsterdam 0255 54 6910 informatie@maritiemcoll-egevelsen.nl www.maritiemcollegevelsen.nl Stichting Dunamare Onderwijsgroep dhr. R. Porck

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke leerling heeft een mentor. De leerling heeft regelmatig gesprekken met hem. Decanaat Alle zaken die te maken hebben met keuzes van studie, scholen en dergelijke komen terecht bij de decaan. Opvang bij lesuitval Door de wijze waarop ons leren is georganiseerd, komt lesuitval als gevolg van onverwachte omstandigheden, zoals ziekte van docenten, vrijwel niet voor.

Extra begeleiding Bijles De leerlingen die daar behoefte aan hebben kunnen extra aandacht en ondersteuning krijgen. Huiswerkbegeleiding Indien nodig wordt er ruimte geboden aan leerlingen voor huiswerkbegeleiding. Begeleiding bij dyslexie Er zijn veel faciliteiten om leerlingen te ondersteunen bij dyslexie. Er is een speciaal computerprogramma voor de dyslecten. Groot schrift en extra tijd spreekt bij ons voor zich. Begeleiding bij faalangst De school heeft een uitgebreid zorgteam. Deze wordt snel in gezet bij leerlingen die dit nodig hebben. Dit betreft niet alleen faalangst.

Schoolprofiel

Coördinator Onderwijs Coördinator Huisvesting Contactpersoon Aantal leerlingen Bereikbaar met

Kosten 1e leerjaar € 20 : ouderbijdrage € 33 : overig € 45 : 3x excursie

Zittenblijven School heeft hierover geen informatie gegeven.

Bijzonderheden Huisvesting De huisvesting speelt een cruciale rol. De leerlingen van het MCV wonen in principe intern. Veiligheid Binnen de school wordt er heel veel aandacht besteed aan veiligheid. Persoonlijk welbevinden is heel belangrijk. Leerlingen moeten zich veilig voelen. Computers Computers nemen een zeer belangrijke rol in in het onderwijs. Leerlingen werken in TeleTop, een electronische leeromgeving. De leerlingen mogen werken met hun een eigen laptop of een iPad of soort gelijk tablet.

dhr. L v.d. Valk dhr. T. Scholts dhr. A. Zandbergen 100 vanaf Amsterdam CS: bus 82 of de fastferry van Connexion

Buitenschoolse activiteiten Er wordt veel aan sport gedaan, o.a. Roeien, sloep roeien, fitness, lopen (Run to be Fit). Daarnaast gaan de leerlingen drie keer per jaar op excursie. Deze excursies zijn soms vakgericht, soms cultureel gericht. Reizen Met ons opleidingsschip maken leerlingen vaartochten. In de derde klas ook naar Belgie, in de vierde klas naar Duitsland. Dit is een onderdeel van de opleiding. Ouderbetrokkenheid Deze wordt zeer op prijs gesteld. Er is een actieve Ouderraad.

Open dagen ■ Zaterdag 26 november 2011 van 10.00 tot 13.00 uur: De maritieme opleiding ■ Woensdag 8 februari 2012 van 20.00 tot 22.00 uur: Infoavond ■ Vrijdag 10 februari 2012 van 19.00 tot 21.00 uur ■ Zaterdag 11 februari 2012 van 10.00 tot 14.00 uur: De maritieme opleiding

schoolwebsite

Het Maritiem College Velsen is een school voor waterratten en zeebonken. Voor avontuurlijke jonge mannen en vrouwen die graag de wind in de haren voelen en altijd in de buurt van water en schepen willen zijn. Op deze school kun je terecht voor een beroepsopleiding in de binnenvaart en word je opgeleid tot matroos. De meeste vakken staan daarom in het teken van varen en alles wat daarbij hoort. Je woont in het moderne scholierenhuis. Met een diploma van deze school ben je verzekerd van een goede baan in het bedrijfsleven of ben je klaar om gericht door te leren.

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k-g-t + lwoo vmbo-b-k-g-t vmbo-sector: techniek

Klassen Leerlingen Brugjaren

1 20 1 1 25 1


86

3

Scholen voortgezet onderwijs

Mediacollege Amsterdam Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Dintelstraat 15, 1078 VN Amsterdam Zuid 020 850 9690 info@ma-web.nl www.ma-web.nl Stichting Media Amsterdam

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen met scholing en talent op het gebied van kunst. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Mentoraat De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor houdt de ontwikkeling van zijn/ haar leerlingen zorgvuldig in de gaten en heeft hierover regelmatig gesprekken met leerlingen en/of ouders. Decanaat De decaan helpt leerlingen bij het kiezen van hun opleiding en beroep. Ook verzorgt hij de procedure voor leerlingen die nieuw bij ons op school komen.

Schoolprofiel

Unit directeur Teamleider Decaan Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

dhr. P. Pranger dhr. M. van Genderen dhr. P. Nass algemeen bijzonder 313 tram 4, 12, 25 en bus 15, 65 (nabij de RAI)

Opvang bij lesuitval Als een docent ziek is wordt de les door een andere docent overgenomen. Extra begeleiding Bijles Als een leerling onvoldoende staat voor een vak, krijgt de leerling één keer in de week bijles van de vakleerkracht. Extra taalondersteuning Er is specifiek aandacht voor spreekvaardigheid en begrijpend lezen. Tevens bieden wij remedial teaching. Begeleiding bij faalangst Het zorgteam verzorgt twee keer per jaar een faalangst reductie training en een sociale vaardigheids training voor de leerlingen die daar bij gebaat zijn. Anders Het zorgteam wordt twee dagen per week ondersteund door een schoolmaatschappelijk werker van Spirit.

Kosten 1e leerjaar

Bijzonderheden Huisvesting Ons gebouw is een mooi historisch pand in de Rivierenbuurt, met ruime lokalen waar je prettig kunt werken. Veiligheid De veiligheidscoördinator onderhoudt directe contacten met de buurtregisseur. Iedere leerling krijgt de beschikking over een kluisje. Computers Er zijn tweehonderd computers beschikbaar. Buitenschoolse activiteiten Drie sportdagen per jaar, museumbezoek, theater- en filmbezoek en verschillende excursies. Reizen Ieder leerjaar gaat op kamp. Het eerste leerjaar gaat op kamp binnen Nederland. Ouderbetrokkenheid De medewerking van ouders wordt zeer op prijs gesteld. Tevens heeft onze school een ouderraad.

€ 125 : ouderbijdrage € 120 : werkweek 1e jaar € 75 : borg boeken

Zittenblijven

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Mediacollege is een kleine school die uw kind de kans geeft om op een veilige en prettige manier goede schoolresultaten te behalen. Uw kind wordt zorgvuldig begeleid. De leerlingen hebben anderhalf uur in de week mentorles. Het Mediacollege is een school voor Grafimedia. Hier draait het om tekst, beeld en geluid. In het vmbo Grafimedia houden we ons vooral bezig met film, video, internet, multimediagames, reclame-ontwerpen en alles wat gedrukt moet worden (zoals kranten, flyers etc.). In onze tweejarige brugperiode gaan we samen met uw kind op zoek naar zijn/haar creativiteit tijdens de praktijkvakken. Regelmatig zijn er activiteiten buiten de school. De leerlingen gaan iets gezelligs doen met de eigen klas en mentor, buiten tekenen of fotograferen, musea of tentoonstellingen bezoeken, een dag met elkaar sporten, naar een pretpark of op schoolreisje. We vinden ‘samen op stap gaan’ leerzaam en een leuke manier om elkaar beter te leren kennen. Tot slot doen we er van alles aan om uw kind boeiende en leerzame lessen aan te bieden. We willen onszelf steeds verbeteren, zodat onze school een plek is waar uw kind zich thuis voelt en waar hij/zij goed kan leren.

Zittenblijven is geen recht en een leerling mag bij ons maar één keer blijven zitten.

Open dagen ■ Woensdag 25 januari 2012 van 15.00 tot 21.00 uur ■ Zaterdag 18 februari 2012 van 10.00 tot 14.00 uur

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b met en zonder lwoo vmbo-k met en zonder lwoo vmbo-g met en zonder lwoo vmbo-sector: techniek

Klassen Leerlingen Brugjaren

1 1 1

25 25 30

2 2 2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

87

Meridiaan College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Vd Sande Bakhuijzenst 4, 1061 AG Amsterdam Nieuw-West 020 617 6426 meridiaan@meridiaancollege.nl www.meridiaancollege.nl Amarantis Onderwijsgroep

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Alle klassen hebben een eigen mentor of mentrix. Decanaat De decaan begeleidt de leerlingen bij het maken van hun keuzes van vervolgopleidingen.

Opvang bij lesuitval Aangepast dagrooster, invallessen/studiezaallessen indien mogelijk. Extra begeleiding Bijles Er is één vakhulples per week in het normale rooster opgenomen, tevens één studielesuur voor het trainen van diverse vaardigheden. Begeleiding bij dyslexie Middels een dyslexietest worden leerlingen aangemeld voor remedial teaching. Dat wordt in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte gegeven. Er zijn RT-lessen voor taal en rekenen.

Schoolprofiel

Directeur Coördinator LZ Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

dhr. M. Strang dhr. W.F. Burtner interconfessioneel 304 metro 50, halte Jan van Galenstraat; tram 13 en bus 64, beide halte metrostation

Extra taalondersteuning Voor de school is taalbeleid één van de hoofdpunten. Er wordt veel aandacht besteed aan leesstrategieën en het opbouwen van een ruime woordenschat.Voor hen die dat nodig hebben zijn er extra taallessen in een kleinere setting. Begeleiding bij faalangst De schoolmaatschappelijk werkster geeft faalangstreductietraining waar nodig. Anders Er is een uitgebreid team van zorgmedewerkers. Ter versterking van het team is tevens een leerlingbegeleidster aangesteld.

Kosten 1e leerjaar € 88 : ouderbijdrage

Zittenblijven In de onderbouw kan in principe niet worden gedoubleerd. Alleen bij hoge uitzondering en indien er van bijzondere omstandigheden sprake is kan hiervan worden afgeweken.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Meridiaan College is een zelfstandige locatie voor vmbo gemengde en theoretische leerweg met in het eerste jaar een havo-kanstraject voor potentiële havoleerlingen. Duidelijke afspraken met andere AmarantisVO-scholen maakt eventuele doorstroming naar deze scholen gemakkelijk. Speerpunten zijn goed onderwijs, kleinschaligheid, veiligheid, duidelijkheid en rechtvaardigheid, leerlingenzorg en studiebegeleiding, met veel aandacht voor de doorlopende leerlijn. Moderne hulpmiddelen, goed ingerichte lokalen, een goed op elkaar ingespeeld docententeam, duidelijke schoolregels en een uitgebreid zorg- en begeleidingsapparaat zorgen ervoor dat we deze speerpunten realiseren. Uniek voor Amsterdam-West is het aanbieden van het vak technologie in het derde jaar als beroepsgericht vak voor de gemengde leerweg, of als zevende examenvak voor de theoretische leerweg. Het Meridiaan College kan bogen op zeer goede eindexamenresultaten.

Bijzonderheden Huisvesting Het Meridiaan College is gehuisvest aan de Van de Sande Bakhuijzenstraat 4, op de onderste drie verdiepingen van een gebouw waarin ook de ICT-Academie van ROC-ASA is gevestigd. Het Meridiaan College heeft een eigen ingang. Veiligheid Een speciaal aangestelde functionaris is belast met coördinatie van alle zaken die met veiligheid te maken hebben. Computers Er is een volledig uitgerust computerlokaal voor lessen informatiekunde. In het technologielokaal bevinden zich nog dertig leerlingcomputers voor de lessen technologie. De studiezaal is voorzien van computers voor individueel gebruik. Buitenschoolse activiteiten Op gezette tijden worden door de school festiviteiten voor de leerlingen georganiseerd, zowel binnen als buiten de school. Tijdens het schooljaar worden diverse externe excursies georganiseerd.

Open dagen ■ Donderdag 12 januari 2012 van 17.00 tot 20.30 uur ■ Donderdag 8 maart 2012 van 17.00 tot 20.30 uur

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-g-t vmbo-t/havo-kansklas

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 25 1 1 25 1

vmbo-sectoren: economie, landbouw, techniek en zorg & welzijn


88

3

Scholen voortgezet onderwijs

Montessori College Oost Adres Polderweg 3, 1093 KL Amsterdam Stadsdeel Oost Telefoon 020 597 9899 E-mail mco@msa.nl Website www.montessori-college-oost.nl Bestuur Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

Directeur Contactpersoon brugklas Administratrice Richting Onderwijskundig principe Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure

Begeleiding bij faalangst Indien nodig krijgen leerlingen een faalangstreductietraining. Anders Er is een Zorg en Advies Team om leerlingen te bespreken die extra hulp nodig hebben bij het leren. Er is een verzuimcoördinator.

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen die nu op een Montessori-basisschool zitten. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een eigen mentor die intensief contact heeft met leerlingen en ouders. In de mentorles is aandacht voor studie- en sociale vaardigheden.

Decanaat Vanaf de 2e klas is er hulp van de school bij studie- en beroepskeuze. Opvang bij lesuitval Bij ziekte of afwezigheid van een docent neemt een collega in principe de lessen over. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Leerlingen die extra begeleiding of toezicht nodig hebben kunnen ondersteuning krijgen in de huiswerkklas. Begeleiding bij dyslexie Begeleiding door remedial teacher. Leerlingen met een taal- of rekenachterstand krijgen extra hulp. Extra taalondersteuning Schakelleerlingen met en zonder lwoo krijgen extra ondersteuning.

Schoolprofiel

Kosten 1e leerjaar Afhankelijk van het gekozen pakket. Zie modelovereenkomst op onze website.

Zittenblijven De school streeft ernaar dat leerlingen onvertraagd een vmbo/mbo diploma halen.

Bijzonderheden Huisvesting Het Montessori College Oost heeft een modern, licht en kleurig schoolgebouw met overzichtelijke werkplekken en een groot binnenplein.

dhr. T. Jaspers mw. J. Raadschilders mw. M. Boekstaaf algemeen bijzonder Montessori 825 tram 3, 7, 9, bus 22, 37, 41, trein

Veiligheid Er is toezicht bij binnenkomst, surveillance door docenten, aanwezigheid van een veiligheidscoördinator. Computers De school heeft ICT-lokalen met smartboards en een algemeen toegankelijke mediatheek. Buitenschoolse activiteiten Excursies, schoolkamp, topscore activiteiten en brede school. Reizen Onderbouw dagexcursies en kamp, bovenbouw buitenlandse reizen Barcelona,Berlijn en Parijs. Ouderbetrokkenheid Twee maal per jaar organiseert de school een ouderavond. Ouders halen drie keer zelf het rapport van hun kind en spreken met de mentor. De school heeft een ouderraad.

Open dagen ■ Woensdag 18 januari 2012 van 19.00 tot 21.30 uur: Informatie avond voor ouders van toekomstige leerlingen ■ Vrijdag 3 februari 2012 van 18.00 tot 21.00 uur: Open avond ■ Zaterdag 4 februari 2012 van 11.00 tot 14.00 uur: Open dag ■ Dinsdag 13 maart 2012 van 13.00 tot 15.30 uur: Lesjesmiddag voor leerlingen

schoolwebsite

schoolvo.nl

Montessori College Oost is een vmbo-school voor leerlingen met advies: mavo, gemengde leerweg, de kader- en basisberoepsgerichte leerweg. Er zijn drie sectoren: economie, techniek en zorg en welzijn. De school hecht aan een goede band tussen leerlingen, docenten en ouders en biedt een duidelijk gestructureerde leeromgeving, waarin aandacht voor leerlingen centraal staat. Er zijn duidelijke regels en afspraken: Duidelijk met Aandacht. Er heerst een prettige, rustige sfeer. In de brugperiode wordt les gegeven door een vaste groep docenten. Er is een goede persoonlijke begeleiding. De school stimuleert leerlingen om hun eigen talenten te ontplooien.

Soorten onderwijs Brugklassen

Klassen Leerlingen Brugjaren

vmbo-b 5 19 2 vmbo-k 4 21 2 mavo (vmbo-t) 2 23 2 Alle opleidingen worden ook met lwoo aangeboden. vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

89

Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) Adres Pieter de Hoochstr. 59, 1071 ED Amsterdam Stadsdeel Zuid Telefoon 020 676 7855 E-mail info@mla.msa.nl Website www.montessorilyceumamsterdam.nl Bestuur Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

Rector Conrector Richting Onderwijskundig principe Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure

Anders Het zorg- en adviesteam bestaat uit zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werker, leerplichtambtenaar, schoolarts en medewerker aansluiting van Bureau Jeugdzorg.

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij aanmelding wordt gekeken naar geschiktheid voor Montessori-onderwijs. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen die nu op een Montessori-basisschool zitten. De voorrangsregels gelden alleen indien deze kinderen uiterlijk maandag 12 maart 2012 zijn aangemeld. Als overgangsregeling geldt dat er ook voorrang is voor broertjes en zusjes van zittende leerlingen die in het schooljaar 2010-2011 of eerder ingeschreven stonden evenals kinderen van personeelsleden die in het schooljaar 2009-2010 of eerder in dienst zijn gekomen bij de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam.

Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. Mocht er sprake zijn van overaanmelding binnen de voorrangscategorieën, dan zal ook daar geloot worden.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een eigen mentor. Decanaat Begeleiding bij belangrijke keuzemomenten. Opvang bij lesuitval Lessen worden zoveel mogelijk vervangen. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Beperkt na schooltijd tegen een kleine vergoeding. Begeleiding bij dyslexie Beperkte begeleiding in de onderbouw.

Schoolprofiel

schoolwebsite

schoolvo.nl

Kosten 1e leerjaar € 100 : ouderbijdrage (vast bedrag) + bedrag naar draagkracht.

Zittenblijven De school streeft ernaar dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Bijzonderheden Huisvesting Het complex bestaat uit vier gebouwen rond een grote, besloten binnenplaats. De mavo-afdeling heeft een eigen gebouw daar tegenover. Veiligheid Veiligheidscoördinator, bedrijfshulpverleners, mediacoaches, camera’s. Computers Moderne ICT-voorzieningen en -toepassingen.

dhr. drs. W.J. Brouwer dhr. drs. P.A. Romein algemeen bijzonder Montessori 1584 tram 3, 5, 7, 10, 12, 16, 24

Buitenschoolse activiteiten Excursies. Bezoek voorstellingen en tentoonstellingen. Diverse cursussen. Eigen toneel- en muziekuitvoeringen, samenwerking met Toneelgroep Amsterdam. Reizen Werkweken in de tweede klas, vierde klas havo en vwo, derde klas mavo. Rome-reis voor gymnasiasten in de vijfde klas. Uitwisseling met scholen in het buitenland. Ouderbetrokkenheid OuderNetwerk, bestaande uit klassenouders. Verder Er zijn één of meer keuzemomenten per dag om zelfstandig te werken. In alle eerste klassen van de mavoafdeling wordt er zowel op vmbo-t- als op havo-niveau gewerkt. Binnen de havo/ atheneum/gymnasiumafdeling in de onderbouw is er een kunstklas, een onwerpklas en een sportklas. In de bovenbouw is het mogelijk versterkt taalonderwijs te volgen met externe examens (Cambridge, DELF Scolaire, Goethe). Tekenen (mavo, havo en vwo) en drama (havo en vwo) worden aangeboden als examenvak.

Open dagen

Montessori-werkwijze, waarbinnen de leerlingen zowel individueel als in groepen werken. Er zijn leereenheden van zeventig minuten. Iedere leerling volgt onderwijs in een kleine eenheid, de ‘deelschool’. Elke deelschool heeft een eigen plek in het gebouw. Dat waarborgt een persoonlijke benadering in een vertrouwde, veilige omgeving. Persoonlijkheidsvorming krijgt grote aandacht. Daarnaast ligt de nadruk op kennis- en cultuuroverdracht. Het MLA vormt samen met de UvA en de HvA een academische opleidingsschool.

■ Zaterdag 28 januari 2012 van 10.00 tot 14.00 uur: Voor mavo/havo/atheneum/gymnasium (ouders en leerlingen) ■ Dinsdag 19 juni 2012 van 15.15 tot 16.15 uur: Kennismaking voor toegelaten leerlingen

Soorten onderwijs Brugklassen

Klassen Leerlingen Brugjaren

mavo (vmbo-t) 1 28 2 mavo (vmbo-t)/havo 1 28 1 havo/atheneum/gymnasium 9 28 2


90

3

Scholen voortgezet onderwijs

NOVA College Amsterdam Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Burgemeester Hogguerstr 2, 1064 EB Amsterdam Nieuw-West 020 585 4854 info@nova.espritscholen.nl www.nova.espritscholen.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Iedere klas heeft een vaste coach. Tijdens meerdere contacturen in de week begeleidt deze coach zijn of haar klas. De coach is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Voor leerlingen die extra begeleiding en zorg nodig hebben, beschikt het NOVA College over een team van professionele zorgcoördinatoren en onderwijshulpverleners.

Decanaat Vanaf het eerste leerjaar worden de leerlingen door onze decanen begeleid bij het maken van hun keuze voor een verdere schoolloopbaan of bij het vinden van werk. Opvang bij lesuitval Wij doen ons uiterste best om alle lessen te laten doorgaan. Extra begeleiding Begeleiding bij dyslexie Beperkte ondersteuning onder andere met het programma Muiswerk. Extra taalondersteuning Extra ondersteuning bij lezen en taal met de Ralphi methode.

Schoolprofiel

Bestuur Kerndirectie Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Begeleiding bij faalangst Faalangst reductietraining wordt indien nodig aangeboden.

Kosten 1e leerjaar € 75 : boekenfonds

Zittenblijven Wij laten leerlingen zo min mogelijk zitten. Omdat wij maatwerk leveren, kunnen leerlingen hun carrière altijd voortzetten op het niveau dat bij hen past.

Bijzonderheden Huisvesting De verschillende onderbouwonderwijstypen hebben een eigen gebouw: vmbo in de Herman Poortstraat 17. PrOen ISK-klassen op de Piet Mondriaanstraat 140. De mavo/havo en bovenbouw alle schooltypen Burgemeester Hogguerstraat 2.

Onderwijsstichting Esprit mw. A.A.C.M. Brummelhuis algemeen bijzonder 1150 tram 13, bus 64 en metro 50

Veiligheid We besteden veel aandacht veiligheid. Mediation (conflictbemiddeling) door leerlingen is hierbij een succesvol instrument. Computers Leerlingen maken gebruik van onze twee moderne mediatheken. Buitenschoolse activiteiten Zoals: judo, voetbal, zwemmen, skaten, kickboksen en basketbal. Maar ook gitaarspelen, brood- en banketbakken en streetdance behoren tot de mogelijkheden. Ouderbetrokkenheid Op het Nova College Amsterdam is een ouderraad actief.

Open dagen ■ ■

Zaterdag 21 januari 2012 van 11.00 tot 15.00 uur: Alle richtingen in de Burg. Hogguerstraat 2 Woensdag 14 maart 2012 van 13.00 tot 16.00 uur: Bovenbouw in Burg. Hogguerstraat 2 Vmbo & ass. in Herm. Poortstraat 17 PrO & isk in Piet Mondriaanstraat 1

schoolwebsite

schoolvo.nl

Op het NOVA College Amsterdam werken wij met de vernieuwde onderbouw voor havo/vmbo/praktijkonderwijs. De leerstof wordt aangeboden in samenhangende delen. Persoonlijke ontwikkeling, kennis en vaardigheden komen hierdoor als een geheel aanbod. Leerlingen worden uitgedaagd om actief te leren en samen te werken. Vaardigheden en kennis die niet binnen de leeropdrachten aan de orde komen, worden apart in workshops aangeboden. Een vaste groep docenten (kernteam) begeleidt de leerlingen bij het maken van hun opdrachten. Het NOVA College hecht veel belang aan doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen, van basisschool tot de beroepsopleiding. De leerlingen en docenten houden de groei op deze lijnen bij in een persoonlijk portfolio. Leerlingen van het NOVA College verlaten de school met een diploma, certificaat of werk.

Soorten onderwijs Brugklassen

praktijkonderwijs vmbo-schakel + lwoo vmbo-b met en zonder lwoo vmbo-b-k met en zonder lwoo mavo (vmbo-t)/havo-kansklas internationale schakelklas vmbo internationale schakelklas vmbo-t/havo/atheneum

Klassen Leerlingen Brugjaren

4 14 – 1 16 2 2 18 2 1 18 2 1 18 3 1 16 2

1

18

vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn

2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

91

Open Schoolgemeenschap Bijlmer Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Gulden Kruis 5, 1103 BE Amsterdam ZO Zuidoost 020 690 9050 info@openschoolgemeensc-hapbijlmer.nl www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - kinderen van personeel. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De mentor is er voor de begeleiding van de klas en de individuele leerling. Hij is het aanspreekpunt voor leerlin

gen, docenten en ouders. De mentor blijft twee jaar lang bij de klas. Opvang bij lesuitval Op de OSB krijgen leerlingen geen tussenuren, maar worden lessen van zieke docenten vervangen. Bij lesuitval op het eerste of laatste uur kunnen onze leerlingen terecht in de studiezaal. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Drie keer per week organiseren we een huiswerkklas. Leerlingen worden daar begeleid bij het maken, plannen en leren van hun schoolwerk.

Schoolprofiel

schoolwebsite

schoolvo.nl

Op de OSB werk je anders! In de eerste twee klassen zitten leerlingen met verschillende talenten samen in de mentorklas. Binnen die klas zorgen je leraren voor lesaanbod op jouw niveau en je wordt uitgedaagd tot het maximale. We gaan ervan uit dat je wilt leren, en dat je het leuk vindt om te laten zien wat je kunt. Met de hele klas krijg je een breed aanbod van vakken. Daarnaast kan je op een aantal momenten kiezen voor extra ondersteuning of verdieping. Er is veel aandacht voor taal, exact, en creativiteit. Je werkt bij ons dus niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart en je handen. Je werkt ook niet altijd zelfstandig, maar moet ook kunnen samenwerken. Elk lesuur begin je in de kring. Na de kring ga je aan het werk in je tafelgroep. Alle lessen duren 60 minuten en er zijn gelijke schooltijden voor alle leerlingen in de onderbouw. Na schooltijd kan je meedoen aan een breed aanbod van sportieve, culturele of creatieve clubs.

Contactpersoon brugklas mw. W. Hoedemaker Richting openbaar Aantal leerlingen 1600 Bereikbaar met bus 41, 47 en 66 stoppen naast de deur. Metro- en treinstation Bijlmer en Ganzenhoef op loopafstand

Begeleiding bij dyslexie In klas één worden alle leerlingen gescreend op dyslexie. Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiepasje. Extra taalondersteuning Naast de gewone lessen bieden we taalondersteuning in het OSBuur en is er leestraining met leescoaches.

Kosten 1e leerjaar € 75 : ouderbijdrage € 125 : werkweek 1e jaar

Zittenblijven Op de OSB blijven leerlingen niet zitten. Elke leerling stroomt door naar het schooltype dat bij hem past.

Bijzonderheden Huisvesting Ons gebouw is groot, modern en functioneel. Het voldoet aan de eisen van vernieuwend onderwijs. Met onder andere een grote sporthal, meerdere studiezalen, ruime lokalen, een science lab en theaterzaal, bieden wij een uitdagende leeromgeving.

Veiligheid Op verschillende manieren zorgen wij voor een veilige en prettige sfeer in de school. Brugklassers hebben hun eigen deel in het gebouw, met hun eigen docenten en eigen pauzeruimte. Computers In onze school staan ruim 500 computers. Deze worden door de leerlingen gebruikt voor hun lessen, opdrachten en presentaties. Verder zijn bijna alle lokalen voorzien van een smartboard. Buitenschoolse activiteiten Theater, dans, sport, ICT, spel en muziek. In het OSB breed-project kunnen leerlingen na schooltijd meedoen aan verschillende clubs. Ouderbetrokkenheid De school vindt goede oudercontacten zeer belangrijk.

Open dagen ■ ■ ■

Dinsdag 17 januari 2012 van 09.00 tot 15.00 uur: Kennismakingslessen voor leerlingen uit groep 8 Zaterdag 21 januari 2012 van 10.00 tot 14.00 uur: Open dag Dinsdag 14 februari 2012 van 18.00 tot 21.00 uur: Open avond met voorlichting voor ouders en kennismakingslessen voor groep 8 leerlingen

Soorten onderwijs Brugklassen

Klassen Leerlingen Brugjaren

vmbo-b-k-g-t/havo/atheneum 13 26 2


92

3

Scholen voortgezet onderwijs

Over-Y College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Floraweg 170, 1032 ZG Amsterdam Noord 020 435 0999 n.breugem@over-y.nl www.over-y.nl

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Voor de sportklas worden leerlingen geselecteerd door middel van een sporttest. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Mentoraat Iedere klas krijgt een mentor toegewezen. Er is twee keer per jaar een verplicht 10minuten gesprek. En er is ook nog een keer per jaar een 10-minuten gesprek op afroep. Opvang bij lesuitval In het eerste leerjaar hebben de leerlingen geen tussenuren.

Schoolprofiel

schoolwebsite

schoolvo.nl

Zoek je een goede, moderne vmbo-t school? Kom dan langs op het Over-Y college. Leerlingen en docenten trekken veel met elkaar op en de begeleiding en zorg is goed. Met ons onderwijsprogramma sluiten we goed aan op de basisschool. Als je ervoor in aanmerking komt, kun je starten in de havo-kansklas. Die duurt één jaar. Houd je van sport, kies dan voor de sportklas. Je krijgt geen drie, maar zes uur in de week sport. Die sporten worden vaak gegeven door deskundige sporters van buiten de school. Houd je van alles wat met theater te maken heeft dan kun je je opgeven voor de theaterklas. Je krijgt drie uur theaterles in de week. Dat betekent: zang-, dans-, acteer- en/of filmles. Houd je van techniek? Dan kun je bij ons meedoen aan een groot techniek project. We houden nog even geheim wat dat precies is. We werken aan opvoeding, structuur, waarden en normen. Alles in het kader van sociale bewustwording en het groeien in verantwoordelijkheid. Zo leer jij je eigen studietijd te plannen en houd jij je eigen cijfers bij en controleert ze. Wij investeren in een goede relatie met je ouder(s) zodat school en thuis op één lijn zitten. In de bovenbouw word je voorbereid op de vervolgopleiding die bij jou past. Dat kan zijn de havo of een mbo niveau 4 opleiding. Kortom, de Over-Y biedt een gevarieerd, compleet en up-to-date programma; het is aan jou om te SCOREN!

Bestuur Directeur Contactpersoon leerjaar 1 Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Extra begeleiding Bijles In de brugklas krijgen alle leerlingen extra rekenen en extra taal. Bijles op afspraak. Huiswerkbegeleiding Na de herfstvakantie starten we met twee keer in de week huiswerkbegeleiding. Begeleiding bij dyslexie Onze dyslexiedeskundige stelt, naast onderzoek en begeleiding, per leerling een ‘faciliteitenkaart’ op. Extra taalondersteuning Alle brugklasleerlingen worden aan het begin van het schooljaar getest om te kijken of er knelpunten zijn waardoor er hulplessen op maat aangeboden kunnen worden. Begeleiding bij faalangst Tijdens het tweede leerjaar kunnen leerlingen met faalangst een cursus ‘faalangstreductie’ volgen. Anders Via ons uitgebreide zorgnetwerk kan hulp op maat gerealiseerd worden waaronder b.v. een sociale vaardigheidstraining.

Kosten 1e leerjaar € 125 : ouderbijdrage

Amarantis Onderwijsgroep dhr. R. de Haan mw. N. Breugem interconfessioneel 592 bus 34, 35, 36, 37, 91, 94, 693

€ 85 : werkweek 1e jaar € 60 : Wendagen

Zittenblijven In principe niet in leerjaar één.

Bijzonderheden Huisvesting Op het Over-Y college werken we aan een ‘schone omgeving’. Docenten en leerlingen zijn overeengekomen dat het binnen en buiten de school schoon moet zijn. Veiligheid Het Over-Y college is een school waar we met elkaar verantwoordelijk zijn voor vertrouwen en veiligheid. Buitenschoolse activiteiten De eerste week staat in het teken van wennen aan de nieuwe school en de nieuwe klasgenoten. Op het programma staan o.a. een sportdag, een dagje Beekse Bergen en een ‘dansdag’. Reizen In het eerste leerjaar is er een schoolkamp, in jaar twee de ‘erop uit-dagen’ en in het vierde jaar een buitenlandreis. Ouderbetrokkenheid Ouderraad.

Open dagen ■ Vrijdag 13 januari 2012 van 19.30 tot 21.30 uur: Voorlichtingsavond ■ Woensdag 15 februari 2012 van 14.00 tot 15.30 uur: Open Lesmiddag ■ Zaterdag 10 maart 2012 van 10.00 tot 12.00 uur: Open Huis

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-t havo-kansklas

Klassen Leerlingen Brugjaren

4 25 1 2 25 1


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

93

Panta Rhei (Amstelveen) Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Pandora 1 -2, 1183 KK Amstelveen Buiten Amsterdam 020 503 2121 info@sgpantarhei.nl www.sgpantarhei.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor vmbo-k/g/t in de tweede ronde.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een mentor bij wie leerlingen en ouders altijd terecht kunnen met vragen en problemen.

Opvang bij lesuitval Bij lesuitval wordt de les indien mogelijk overgenomen. Voortijdig schoolverlaten en absentie zijn speerpunten. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Onze onderbouw is huiswerk-luw. Maakwerk gebeurt onder begeleiding van docenten tijdens het leerpleinuur. Leerwerk gebeurt veelal thuis.

Schoolprofiel

Bestuur Algemeen directeur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Stichting Voortgezet Onderwijs Amstelveen dhr. H.A.C. de Weerd algemeen bijzonder 710 bus/tram 5, 51, 165, 171, 175

Extra taalondersteuning Wij hebben een taalaccentklas, een remedial teacher en extra ondersteuningslessen. Anders Onze leerlingbegeleiding is bovengemiddeld.

Kosten 1e leerjaar € 100 : ouderbijdrage € 50 : per jaar (klas 1 en 2) voor sport- of expressieklas

Zittenblijven Panta Rhei kent in principe geen zittenblijven. Elke leerling stroomt door naar het schooltype dat bij hem of haar past.

Bijzonderheden Veiligheid Panta Rhei biedt de leerlingen veel veiligheid. Door lessen ‘Leefstijl’ weten onze leerlingen hoe wij in de school met veiligheid omgaan.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Panta Rhei is een middelgrote en sterke vmbo-school met een breed aanbod. Kernteams zorgen voor een veilig leefen werkklimaat. Wij bieden vmbo-b/k/g, met binnen deze opleidingen leerweg ondersteuning (lwoo) voor leerlingen die dit nodig hebben. In de onderbouw hebben wij een taalaccentklas, een expressieklas en een sportklas. Wij bieden de opleidingen mavo, Techniek Breed, Zorg & Welzijn Breed, Handel & Administratie en Sport, Dienstverlening & Veiligheid. Vanaf herfst 2010 is heel Panta Rhei op één locatie gevestigd: in twee moderne nieuwe gebouwen aan de Pandora. Wij vinden het van belang om samen met de leerlingen hun kansen te ontdekken en te benutten. Leerlingen met meer mogelijkheden kunnen in de tweede helft van het derde leerjaar in onze aparte mavoklas geplaatst worden. In deze klas volgen de leerlingen een speciaal programma, waardoor de leerlingen veel mogelijkheden hebben in het vervolgonderwijs. Panta Rhei heeft veel contacten met bedrijven en instellingen. Daardoor krijgen de leerlingen spelenderwijs meer vaardigheden die in de maatschappij van belang zijn.

Computers Panta Rhei heeft gemiddeld voor elke twee leerlingen een computer beschikbaar. Elke leerling heeft een eigen e-mailadres. Leerlingen en ouders kunnen in hun eigen webportaal ondermeer de roosters, absentie en de cijfers raadplegen. Ouderbetrokkenheid Wij hechten aan een goede relatie met de ouders. Dit doen wij onder meer door ouders vaak te informeren over de gang van zaken op school en hun zoon/dochter in het bijzonder. Daarnaast spreekt de directie regelmatig met de ouderraad. Verder Docententeam Panta Rhei heeft docenten met diverse leeftijden en met diverse achtergronden. Elke afdeling krijgt les van een vaste groep docenten. Zo houden we het aantal verschillende docenten per klas beperkt.

Open dagen ■ ■ ■

Vrijdag 20 januari 2012 van 18.00 tot 21.00 uur Zaterdag 21 januari 2012 van 11.00 tot 14.00 uur Woensdag 15 februari 2012 van 14.00 tot 16.30 uur: Lesjesmiddag, locatie onderbouw Pandora 1

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b met en zonder lwoo vmbo-b-k met en zonder lwoo vmbo-b-k-g-t + lwoo vmbo-k met en zonder lwoo vmbo-k-g met en zonder lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 1 1 1 3

18 21 24 21 24

vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn

2 2 2 2 2


94

3

Scholen voortgezet onderwijs

De Passie Amsterdam Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Zekeringstraat 40, 1014 BT Amsterdam Centrum 088 337 2760 amsterdam@passie.net www.passie.net Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen die hun keuze baseren op de christelijke identiteit van de school. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke groep heeft een mentor. Deze mentor is het aanspreekpunt voor alle begeleiding die een leerling nodig heeft. Opvang bij lesuitval We hebben vaste lestijden. De lessen zijn verdeeld in instructielessen en keuzelessen. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Tijdens de keuzelessen maken de leerlingen hun huiswerk onder begeleiding.

Begeleiding bij dyslexie Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiekaart. Hierop staan aanwijzingen waar de docenten met les en toetsen rekening mee horen te houden. Daar waar nodig is kan remedial teaching ingezet worden. Extra taalondersteuning Eén lesuur extra Nederlands voor begrijpend lezen. Deelname aan ‘de brugklas leest’. Begeleiding bij faalangst Bij voldoende aanmeldingen bieden we faalangstreductietraining en sovatraining aan. Anders Het uitgangspunt is dat alle personeelsleden bezig zijn met leerlingenbegeleiding: van conciërge tot en met de directeur. Alle leerlingen hebben een mentor, maar bij specifieke problematiek ziet het zorgteam, onder leiding van de zorgcoördinator, erop toe dat elke leerling de juiste begeleiding krijgt. We hebben een schoolmaatschappelijk werker in de school.

Schoolprofiel

Directeur dhr. J.C. Wisse Contactpersoon brugklas dhr. R. de Cock Contactpersoon vmbo dhr. H Veen Contactpersoon bovenbouw dhr. D van Veelen Richting evangelisch Aantal leerlingen 286 Bereikbaar met metro 50 of bus 36

Kosten 1e leerjaar € 50 : introductiekamp

Zittenblijven In de onderbouw blijft in principe niemand zitten, maar stromen leerlingen door naar een passend vervolg.

Bijzonderheden Huisvesting We hebben een nieuw schoolgebouw dat helemaal naar onze wensen is ingericht. Veiligheid Aanwezigheid van een veiligheidscoördinator. We bieden reisbegeleiding aan. Computers Er is één computer voor elke vijf leerlingen. Buitenschoolse activiteiten Gedurende het schooljaar: excursies, vieringen en sporttoernooien. Deelname aan de schoolband en daarnaast kun je je eigen initiatieven ontplooien.

Open dagen ■ ■ ■

schoolwebsite

Reizen In het eerste leerjaar is er een introductiekamp. In leerjaar drie (havo en vwo) gaan we naar het buitenland. De leerlingen van vmbo-t 3 starten met een survivalkamp. In het vijfde leerjaar wordt een culturele reis naar een Europese hoofdstad georganiseerd. Ouderbetrokkenheid We organiseren ouderavonden, ronde tafel sessies en gebedsavonden. Maandelijks sturen we een digitale nieuwsbrief, de i-Passie. Er is naast de MR een oudernetwerk.

Zaterdag 21 januari 2012 van 10.00 tot 14.00 uur Woensdag 1 februari 2012 van 17.00 tot 21.00 uur Woensdag 15 februari 2012 van 14.00 tot 16.00 uur: Open lesmiddag. Meld je aan door een mail te sturen naar rco@passie.net

Soorten onderwijs Brugklassen

schoolvo.nl De Passie verzorgt Evangelisch en Bijbelgetrouw onderwijs. We zijn een school voor jongeren die op school willen leven en leren vanuit hun christelijke geloof. De Passie helpt leerlingen in het ontwikkelen van hun talenten en het vinden van hun bestemming.

vmbo-t vmbo-t/havo havo havo/atheneum havo/atheneum + latijn atheneum

Klassen Leerlingen Brugjaren

1 25 2 1 25 2 1 25 2 1 25 2 1 25 2 1 25 2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

95

Pieter Nieuwland College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Nobelweg 6, 1097 AR Amsterdam Oost 020 665 4730 l.wynans@pieternieuwland.nl www.pieternieuwland.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor havo.

Brugperiode Mentoraat Alle eerste klassen hebben een mentor en twee leerlingmentoren. Zij zijn de spil in de leerlingbegeleiding. De mentor is het belangrijkste aanspreekpunt voor ouders. Er is een uitgebreide introductie- en gewenningsperiode. Iedere leerling krijgt de PNC-agenda met

weekplanner, cijferkaarten en tips om te leren leren. Aan studievaardigheden besteden we veel aandacht. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval geven andere docenten les. Eerste en laatste uren kunnen vervallen. Extra begeleiding Bijles Er zijn steunlessen voor o.a. Nederlands, wiskunde, Engels en Frans. Huiswerkbegeleiding Drie à vier keer per week, aandacht voor leren leren. Begeleiding bij dyslexie De remedial teacher begeleidt dyslectische leerlingen. Extra taalondersteuning Alle leerlingen testen we op tekstbegrip en woordenschat. In steunlessen pakken we taalproblemen aan.

Schoolprofiel

Bestuur Amarantis Onderwijsgroep Contactpersoon brugklas mw. drs. L. Wynans Richting interconfessioneel Aantal leerlingen 930 Bereikbaar met bus, tram en metro (Amstelstation)

Begeleiding bij faalangst Er is een training om beter om te gaan met stress en faalangst. Anders Voor extra ondersteuning zijn er leerlingbegeleiders.

Kosten 1e leerjaar

€ 160 : werkweek 1e jaar € 145 : overig € 450 : netbook

Zittenblijven Eersteklassers die niet bevorderd zijn naar het tweede leerjaar, kunnen in principe niet doubleren.

Bijzonderheden Huisvesting Het schoolgebouw is helemaal vernieuwd en uitgebreid met een laboratorium, dat is een onderzoeksruimte voor natuur- en scheikunde, biologie en aardrijkskunde. Ook is er een auditorium dat wordt gebruikt als collegezaal en kan worden omgebouwd tot theater voor optredens.

Veiligheid We bieden álle leerlingen een veilig schoolklimaat. Dit doen we door een omgeving te bieden waarin niet wordt gepest en waarin iedereen zich gewaardeerd en veilig voelt. Ieder uur is er aanwezigheidscontrole. Er zijn twee vertrouwenspersonen. Computers Iedere leerling werkt met een eigen netbook in een elektronische leeromgeving. Buitenschoolse activiteiten Muziekavonden, toneel en cultuurworkshops. Sportactiviteiten (Topscore) zoals badminton, streetdance, basketbal en voetbal. Reizen Brugklaskamp naar Texel, werkweken naar Parijs, Londen, Praag, Bretagne (windsurfen) en Malmedy. Ouderbetrokkenheid Er is een actieve ouderraad, algemene ouderavonden, thema-avonden (o.a. over huiswerk) en mentorgesprekken.

Open dagen schoolwebsite

schoolvo.nl

Op het Pieter Nieuwland College voelt iedere leerling zich snel thuis. Dat komt doordat we niet zo groot zijn, door de prettige én veilige sfeer en door aandacht voor iedere leerling. Onze school is helemaal vernieuwd, met een grote mediatheek, een sciencelaboratorium en een auditorium. In de hele school is draadloos netwerk zodat iedere leerling met zijn eigen netbook in én buiten de klas aan opdrachten kan werken. Onderzoekend leren vinden wij belangrijk. Ook is er goede begeleiding en hulp als een kind dat nodig heeft.Zowel na brugklas één als na brugklas twee is een overstap mogelijk naar het atheneum of de havo. Het Pieter Nieuwland werkt nauw samen met het Cygnus Gymnasium.

■ ■ ■ ■

Donderdag 19 januari 2012 van 14.00 tot 16.00 uur: Open lesmiddag voor de kinderen Donderdag 19 januari 2012 van 19.30 tot 21.30 uur: Open avond voor de kinderen en hun ouders Woensdag 1 februari 2012 van 14.00 tot 16.00 uur: Open lesmiddag voor de kinderen Woensdag 1 februari 2012 van 19.30 tot 21.30 uur: Open avond voor de kinderen en hun ouders

Soorten onderwijs Brugklassen

havo havo/atheneum atheneum

Klassen Leerlingen Brugjaren

1 25 – 3 28 2 2 28 –


96

3

Scholen voortgezet onderwijs

Praktijkcollege Het Plein Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Jan de Louterpad 5, 1063 ME Amsterdam Nieuw-West 020 480 1048 k.amar@het-plein.net www.het-plein.net

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats op onze school aangeboden of wij spannen ons tot het uiterste in de leerling te bemiddelen naar een andere school.

Mentoraat Minimaal twee uur per dag les van de eigen mentor en intensieve begeleiding. Opvang bij lesuitval Er is vervanging en opvang in andere groepen. In een uiterst geval is er een roosteraanpassing. Extra begeleiding Bijles Een onderwijsprogramma dat is afgestemd op individuele leerbehoeften. Huiswerkbegeleiding In alle leerjaren wordt zo nodig door de mentor huiswerkbegeleiding geboden.

Schoolprofiel

schoolwebsite

schoolvo.nl

Praktijkcollege Het Plein is een prettige, kleinschalige en goed gestructureerde school voor Praktijkonderwijs in Amsterdam (Geuzenveld). De leerlingen krijgen op deze school volop de aandacht en zorg die zij nodig hebben. Theorie en praktijk zijn op de school in goed evenwicht: de lessen kennen veel variatie, en ook buiten het lesprogramma zijn er veel activiteiten. Op het Plein werkt een hecht, flexibel en professioneel team van onderwijzend en ondersteunend personeel goed samen. De veelzijdigheid en diversiteit in het team komen ook de leerlingen ten goede. De resultaten van de leerlingen van Het Plein zijn prachtig: driekwart van de leerlingen rondt de schoolperiode af met een Kwaliteit-1-certificaat. Ook een optimale nazorg hoort hierbij. Door nauwe samenwerking met vervolgopleidingen, zoals op het ROC, vervolgen veel leerlingen hun opleiding en vergroten daarmee hun kansen in de samenleving.

Bestuur Directeur Adjunct directeur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Begeleiding bij dyslexie Met computerprogramma’s kunnen leerlingen met een dyslexieverklaring of leeszwakke leerlingen, extra getraind worden in hun leesen spellingsvaardigheden. Extra taalondersteuning Er wordt taalondersteuning aangeboden bij de leerstof van de praktijkvakken. Anders Het Plein biedt: faalangsttraining, sociale vaardigheidstraining en weerbaarheidstraining.

Kosten 1e leerjaar € 25 : ouderbijdrage € 85 : werkweek 1e jaar € 15 : overig

Zittenblijven Op Het Plein volgen alle leerlingen een onderwijsprogramma op maat, afgestemd op de individuele leerbehoeften van de leerling. Hierdoor is zittenblijven niet aan de orde.

Stichting Kolom dhr. M. Marzguioui dhr. J.T. Meijer algemeen bijzonder 16 per klas tram 13, 14, 7 en bus 19, 64

Bijzonderheden Huisvesting De school is goed bereikbaar. Veiligheid Leerlingen dienen zich veilig te voelen, mentoren en directie staan open voor vragen en bieden hulp waar nodig. Onze gebouwen en inrichting voldoen aan de laatste veiligheidseisen. Computers Digitale schoolborden en laptops voor leerlingen in een draadloos netwerk. Buitenschoolse activiteiten Werksimulatie in bedrijven en instellingen en culturele activiteiten. Reizen Voor de onderbouw in Nederland en voor de bovenbouw naar het buitenland. Ouderbetrokkenheid Tweemaal per jaar een ouderavond. Daarnaast contact met ouders als dat wenselijk is.

Open dagen ■ Woensdag 18 januari 2012 van 14.00 tot 16.00 uur ■ Woensdag 15 februari 2012 van 14.00 tot 16.00 uur

Soorten onderwijs Brugklassen

praktijkonderwijs

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 16 –


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

97

Praktijkonderwijs LUCA – VOvA Adres Javaplantsoen 24, 1095 CS Amsterdam Stadsdeel Oost Telefoon 020 579 7150 E-mail vmbo-amsterdam@rocva.nl Website www.checkdelucapraktijkschool.nl www.praktijkschoolluca.nl Bestuur Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)

Schoolleider mw. T. Jegen Zorgcoördinator dhr. R. Schneiders Richting algemeen bijzonder Aantal leerlingen 130 Bereikbaar met tram 7, 14, bus 37 (halte Soembawastraat)

Aanmeldingsprocedure

Kosten 1e leerjaar

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, bieden wij de leerling een plaats aan op onze school of spannen ons tot het uiterste in de leerling te bemiddelen naar een andere school.

Brugperiode Mentoraat Iedere klas heeft een mentor die dagelijks les geeft aan de leerlingen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De dag begint en eindigt bij de mentor.

Opvang bij lesuitval Zoveel mogelijk worden de lesroosters ingekort of worden lessen overgenomen. Extra begeleiding Anders Leerlingen worden intensief begeleid door het zorgteam. Regelmatig hebben de leerlingen een individueel gesprek met hun mentor. Periodiek overleg met het Zorg Advies Team over leerlingen die extra zorg behoeven. En verder: SOVAtraining, extra taalondersteuning en begeleiding bij faalangst.

Schoolprofiel

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het LUCA is een kleine school voor leerlingen met een indicatie voor praktijkonderwijs. Er is veel aandacht voor de individuele leerling. We volgen de leerlingen in hun interesses en mogelijkheden. Het LUCA streeft ernaar zoveel mogelijk praktijkvakken aan te bieden. We brengen leerlingen sociale vaardigheden bij, maar ook vaardigheden als werk voorbereiden, problemen oplossen, veilig of milieubewust werken, en het aannemen van de juiste houding in een team. Het praktijkonderwijs leidt toe naar de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding in mbo niveau 1. In leerjaar drie begint de arbeidstraining. Er wordt stage gelopen in een bedrijf onder begeleiding van een docent. In het vierde leerjaar lopen de leerlingen twee dagen per week stage. Het onderwijs van het LUCA wordt mede gefinancierd door gelden ter beschikking gesteld door het Europees sociaal fonds. LUCA maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

€ 45 : excursies, vieringen en schoolreis

Zittenblijven Leerlingen blijven in principe niet zitten.

Bijzonderheden Huisvesting De school heeft mooie lokalen die goed zijn ingericht voor de verschillende vakken. In de keuken, het technieklokaal en het lokaal voor de kunstvakken zijn de leerlingen met veel plezier aan het werk. Verder is er een Repro-ruimte waar leerlingen (ook van andere scholen) leren om boekjes, t-shirts en drukwerk te maken. Veiligheid De school is klein en overzichtelijk. ‘Iedereen kent iedereen’. Buitenschoolse activiteiten De school organiseert geregeld excursies en sportdagen. Het LUCA is een sportactieve school en doet mee aan Topscore: vier dagen per week kan na

schooltijd worden gesport, o.a. basketbal, voetbal, roeien en (kick)boksen. Ouderbetrokkenheid Drie keer per jaar worden ouders uitgenodigd voor een bespreking over het portfolio van het kind. Ook organiseren we regelmatig ouderavonden o.a. over de keuze van een beroepsrichting. Aan het begin van het schooljaar is er voor nieuwe ouders een kennismakingsavond. De school heeft een actieve leerlingraad. Verder Het praktijkonderwijs is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die van de basisschool het advies hebben gekregen deze opleiding te volgen. Het programma duurt vier tot vijf jaar. Je leert een beroep en je leert hoe je goed voor jezelf kunt zorgen. Samen met je docenten bekijk je waar je kunt werken. De school helpt bij het vinden van een betaalde baan. De groepsgroote is gemiddeld vijftien leerlingen.

Open dagen ■ ■ ■ ■

Donderdag 26 januari 2012 van 17.00 tot 20.00 uur Woensdag 7 maart 2012 van 13.15 tot 15.15 uur: Doemiddag, aanmelden hiervoor verplicht: tel. 020 579 71 50 Woensdag 14 maart 2012 van 13.15 tot 15.15 uur: Doemiddag, aanmelden hiervoor verplicht: tel. 020 579 71 50 Inloopmiddagen zijn ook mogelijk op afspraak

Soorten onderwijs Brugklassen

praktijkonderwijs

Klassen Leerlingen Brugjaren

2 15 –


98

3

Scholen voortgezet onderwijs

Scholengemeenschap Reigersbos – Exellius Adres Ravenswaaipad 3, 1106 AW Amsterdam ZO Stadsdeel Zuidoost Telefoon 020 563 3050 E-mail info@sgreigersbos.nl Website www.sgreigersbos.nl Bestuur Openbare Stichting Scholengemeenschap Reigersbos

Algemeen Directeur Directeur Onderwijs Teamleider Brugklas 1 Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure

Zittenblijven

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een eigen mentor. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders, geeft individuele en groepsbegeleiding en schakelt het zorgteam in voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden de lessen in de onderbouw vervangen door andere docenten.

Extra begeleiding Bijles Leerlingen kunnen bijlessen krijgen op het gebied van: Nederlands, Engels, Frans en wiskunde. Alle leerlingen krijgen lessen studievaardigheden en sociale vaardigheden. Huiswerkbegeleiding Er is een huiswerkklas. Begeleiding bij dyslexie Er zijn dyslexiespecialisten voor de begeleiding aanwezig. Begeleiding bij faalangst De school biedt faalangstreductietrainingen aan.

Kosten 1e leerjaar

€ 100 : werkweek 1e jaar € 60 : gymshirt, huur kluisje, extra leermiddelen, excursies

Schoolprofiel

Doubleren wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Bijzonderheden Huisvesting Ons schoolgebouw is modern en ruim van opzet en kent een hoog voorzieningenniveau.De leerlingen van het eerste leerjaar volgen het merendeel van de lessen in een aparte vleugel. Veiligheid SGR heeft een open gemoedelijke sfeer, een actief beleid op gebied van orde, rust en veiligheid. Computers ICT is sterk ontwikkeld met digitale schoolborden in alle lokalen, vier ruime computerlokalen en een studiecentrum met 120 computerwerkplekken. Buitenschoolse activiteiten SGR organiseert sportieve en culturele activiteiten, excursies en stedenreizen. SGR is gecertificeerd als Sport Actieve School.

dhr. R.T.G. Spierings mw. E.W.M. van Nieuwenhuizen dhr. E.J. Baaijens openbaar 850 metro 54 (halte Reigersbos) en bus 47

Ouderbetrokkenheid SGR heeft ouderklankbordgroepen en communiceert zeer regelmatig met ouders. SGR heeft een helder beleid ten aanzien van te laat komen en verzuim en een goede communicatie hierover met de ouders. Verder EXELLIUS Met ingang van schooljaar 2012-2013 start SGR met een speciale vwoopleiding in een aparte vleugel van de school in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, het AMC en het Amsterdams Lyceum. EXELLIUS kenmerkt zich door vele extra’s, zoals verdiepingsprogramma’s, waardoor talentvolle vwo-leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien. Het onderwijs richt zich met name op succesvol vervolgonderwijs op universiteit of hogeschool.

Open dagen ■ ■ ■

schoolwebsite

schoolvo.nl

Naast aandacht voor het behalen van goede studieresultaten kunnen talenten zich op SGR verder ontwikkelen. In dit opzicht zijn bijzonder: – EXELLIUS, een aparte vwo-opleiding met vele verdiepingsprogramma’s – TTO, tweetalig onderwijs op havo/vwo-niveau, waarin de leerlingen de helft van de vakken aangeboden krijgen in het Engels en extra lessen Engels volgen. – de sportklas en de kunst&cultuurklas – dansonderwijs verzorgd door docenten van dansacademie Lucia Marthas – de havo/vwo-klas met een plusprogramma dat bestaat uit extra Spaans en sciencelessen.

Dinsdag 24 januari 2012 van 09.00 tot 16.00 uur: Groep 8 introductiedag Zaterdag 28 januari 2012 van 10.30 tot 13.30 uur Maandag 5 maart 2012 van 09.00 tot 21.00 uur: Start 1e aanmeldingsronde

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-k-t vmbo-t/havo havo/atheneum kopklas tweetalig havo/atheneum atheneum vmbo-sector: economie

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 25 1 4 25 1 1 25 2 1 15 – 2 25 2 1 25 2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

99

Rosa Beroepscollege Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Schoenerstraat 7, 1034 XZ Amsterdam Noord 020 631 6711 rosa@derosa.nl www.derosa.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Iedere klas heeft een mentor, die de leerlingen begeleidt, de ouder(s)/verzorger(s) informeert, adviseert en op de hoogte houdt van het functioneren van hun kind op school. In de studie- en mentorlessen wordt aandacht besteed aan studie- en

sociaal-emotionele vaardigheden, met behulp van de Leefstijl-methode. Decanaat De decaan adviseert de leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s) over de pakketen beroepskeuze en organiseert voorlichtingsbijeenkomsten. Ze verzorgt in de tweede klassen de lessen beroepenoriëntatie en een sociale vaardigheidstraining. Opvang bij lesuitval Tussenuren worden indien mogelijk opgevangen binnen de school. Eerste en laatste uren vervallen.

Schoolprofiel

schoolwebsite

schoolvo.nl

De Rosa is een kleine, gezellige en overzichtelijke school. Er is aandacht voor iedereen en hulp/begeleiding is mogelijk op allerlei gebied. Bijzondere vakken in de brugklas zijn: ■ Praktijkblok, bestaande uit: verteltheater, koken, beeldende vorming en creatief met textiel en groen ■ Krant in de klas: leesvaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid ■ Drama: communicatieve vaardigheden en algemene ontwikkeling In de nieuwe onderbouw worden de leergebieden Kunst & Cultuur, Mens en Maatschappij en diverse vakoverstijgende projecten aangeboden. In de bovenbouw wordt ook het vak Uiterlijke Verzorging gegeven. In leerjaar vier is er een klas met LeerWerkTraject, waarbij de leerlingen twee dagen per week stage lopen. Er is een doorlopende leerlijn naar het middelbaar beroepsonderwijs zodat leerlingen een jaar korter over hun mbo-studie doen.

Bestuur Directeur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Amarantis Onderwijsgroep mw. U.T. Op ‘t Land interconfessioneel 240 bus 34, 35, 36, 37, 38, 92 en 94

Extra begeleiding Bijles Eventuele achterstanden worden grotendeels weggewerkt. Huiswerkbegeleiding De vakdocent en de mentor begeleiden de leerlingen individueel met hun huiswerk. Ook is het mogelijk om naar de huiswerkklas te gaan. Begeleiding bij dyslexie Begeleidingsplan op maat. Mogelijkheid om hulplessen te volgen en compenserende middelen te gebruiken. Extra taalondersteuning Leerlingen krijgen één lesuur in de week taalondersteuning afgestemd op de individuele leerling. Begeleiding bij faalangst Cursus ‘opkomen voor jezelf’ om sociaal-emotioneel sterker te worden. Anders Leerlingen krijgen één lesuur in de week rekenlessen afgestemd op de individuele leerling. Op school zijn allochtone medewerkers aanwezig om allochtone leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) indien nodig te begeleiden.

Kosten 1e leerjaar € 50 : ouderbijdrage € 50 : overig

Zittenblijven Leerlingen blijven in principe niet zitten.

Bijzonderheden Veiligheid Er is cameratoezicht en er zijn kluisjes voor alle leerlingen. De school heeft goed contact met de politie en neemt deel aan het project ‘criminaliteit, pas er voor op’. Computers Er zijn twee ICT-lokaal met 24 computers. In diverse lokalen zijn er ook computers, laptops en smartboards aanwezig. Buitenschoolse activiteiten Er worden Topscoreativiteiten aangeboden. Bij verschillende vakken worden activiteiten georganiseerd. Reizen De tweede klas gaat naar Parijs en bezoekt Disneyland. Ouderbetrokkenheid Er is een oudercomité dat een aantal activiteiten organiseert.

Open dagen ■ Woensdag 1 februari 2012 van 14.00 tot 16.00 uur ■ Donderdag 2 februari 2012 van 19.00 tot 21.00 uur ■ Vrijdag 17 februari 2012 van 19.00 tot 21.00 uur

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b + lwoo vmbo-b met en zonder lwoo vmbo-b-k met en zonder lwoo vmbo-k met en zonder lwoo vmbo-sector: zorg & welzijn

Klassen Leerlingen Brugjaren

1 1 1 1

16 16 18 22

2 2 2 2


100

3

Scholen voortgezet onderwijs

Spinoza Lyceum Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur Rector

Peter van Anrooystraat 8, 1076 BH Amsterdam Zuid 020 577 7444 brugklas@spinozalyceum.nl www.spinozalyceum.nl Stichting Spinozalyceum Amsterdam dhr. J. Catau

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Voor de kunstklassen mavo en mavo/havo en voor het muziekplusprogramma hebben we een toelatingsprocedure waarin kunstzinnige aanleg en muzikale scholing getoetst worden. Deze procedure start na de eerste aanmeldingsronde. Er is plaats voor 40 havo/ atheneum en gymnasiumleerlingen bij muziek-plus. Naast het reguliere programma volg je een muziekplusprogramma. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - leerlingen van een daltonbasisschool.

Deze voorrangsregeling geldt mits aanmelding heeft plaatsgevonden in de week van 5 t/m 9 maart 2012. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor mavo, mavo/ havo, havo/atheneum in de 1e ronde en voor gymnasium in de 2e ronde.

Brugperiode Mentoraat De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en de ouders. Daarnaast heeft elke brugklas twee mini-mentoren (leerlingen uit de bovenbouw). Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden lessen in de 1e en 2e klassen met voorrang vervangen.

Schoolprofiel

Afdelingsleider vwo Afdelingsleider havo Afdelingsleider mavo Richting Onderwijskundig principe Aantal leerlingen Bereikbaar met

Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding In de studielessen leren de leerlingen hoe ze hun huiswerk moeten aanpakken en hoe ze moeten plannen. In de daltonuren krijgen de leerlingen extra hulp en uitleg. Begeleiding bij dyslexie Spreekuur, extra tijd en bijzondere hulpmiddelen. Begeleiding bij faalangst Faalangstreductietrainingen.

Kosten 1e leerjaar € 60 : ouderbijdrage € 135 : werkweek 1e jaar € 75 : leer- en hulpmiddelen

Zittenblijven In de brugklas komt zittenblijven zelden voor.

Bijzonderheden Huisvesting De school beschikt over een moderne sportaccommodatie, bètavleugel, leerlingenlab, een goed uitgeruste mediatheek, een professioneel theater, acht muziekstudio’s en twee mooie,

mw. drs. C. Hueting dhr. drs. E. Weernekers mw. drs. A.B.I.M. Stephen openbaar dalton 1210 metro, tram, trein en bus

gezellige leerlingkantines. In juni 2011 is de nieuw- en verbouw voltooid. Veiligheid De school voert een actief veiligheidsbeleid. Computers De school heeft fors geïnvesteerd in ICT en beschikt over circa driehonderd computers, beamers en smartboards, ELO (Elektronische LeerOmgeving) en Europees Taalportfolio. Buitenschoolse activiteiten De school heeft een orkest, koor, grote musical- en dansproducties, een onderbouwmusical, een open podium en sportevenementen. Reizen Voor de derde klassen en de bovenbouw organiseren we buitenlandse studiereizen en uitwisselingen. Ouderbetrokkenheid Het Spinoza Lyceum heeft een actieve ouderraad, leerlingenraad en medezeggenschapsraad.

Open dagen schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Spinoza Lyceum is een daltonschool voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. Daltononderwijs is zeer geschikt om zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen te ontwikkelen. Het Spinoza Lyceum is een veilige en overzichtelijke school, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn, maar ook een school met duidelijke regels, goede leerlingenzorg en mooie examenresultaten. De school biedt een uitgebreid kunst- en cultuurprogramma, aparte kunstklassen voor mavo en mavo/havo, het muziekplusprogramma voor getalenteerde leerlingen, musicalen dansproducties en een breed talenaanbod (waaronder Spaans). Daarnaast staat het Spinoza Lyceum voor uitstekend en modern bèta-onderwijs. Het Spinoza Lyceum heeft een bloeiende gymnasiumafdeling (100% geslaagd in de afgelopen jaren).

■ Dinsdag 17 januari 2012 van 19.00 tot 21.30 uur: Voorlichtingsavond havo, atheneum en gymnasium ■ Woensdag 1 februari 2012 van 15.30 tot 18.00 uur: Voorlichtingsmiddag mavo en mavo/havo ■ Zaterdag 4 februari 2012 van 10.00 tot 13.00 uur: Voorlichtingsochtend havo, atheneum en gymnasium ■ Woensdag 15 februari 2012 van 15.30 tot 18.00 uur: Lesjesmiddag (inschrijven tijdens de voorlichtings dagen)

Soorten onderwijs Brugklassen

mavo (vmbo-t) mavo (vmbo-t)/havo havo/atheneum gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

1 27 1 1 28 1 4 29 1 2 29 1


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

101

St. Nicolaaslyceum Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Prinses Irenestraat 21, 1077 WT Amsterdam Zuid 020 644 5151 sint@nicolaas.nl www.nicolaas.nl Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Voor de plusklassen geldt een extra selectie. Voor de sportplus klas is dit een vragenlijst voor de leerkracht groep 8 en een bewegingvaardighedentoets. Voor cultuurplus vragen wij een vragenlijst voor de leerkracht, een motivatiebrief en een gesprek. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor havo, havo/vwo en vwo.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een mentor en twee juniormentoren. De mentor ziet de klas behalve tijdens de vakles ook bij de mentor/studieles. Tijdens deze lessen wordt veel aandacht besteed aan studievaardigheden en omgangsvormen. De mentor volgt de

leerlingen qua cijfers, absentie en sociaal welbevinden. Voor leerlingen en ouders is de mentor het belangrijkste aanspreekpunt. Opvang bij lesuitval Er zijn geen tussenuren in de onderbouw en bij lesuitval is er vervanging. Extra begeleiding Bijles In de brugklas zijn extra lessen voor wiskunde, Nederlands en Engels voor leerlingen die dat nodig hebben. Huiswerkbegeleiding In de mediatheek kun je in een prettige, rustige omgeving je huiswerk maken. De mediatheek is geopend van 08.30 tot 16.30 uur. Huiswerkbegeleiding van “Studielokaal” is in school mogelijk. Begeleiding bij dyslexie Na extern onderzoek en vaststelling begeleidt onze remedial teacher hier op school.

Schoolprofiel

schoolwebsite

Brugklascoördinator Conrector onderbouw Rector Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Extra taalondersteuning Extra les Nederlands of Engels na beoordeling docent. Begeleiding bij faalangst Na intakegesprek en invulling schoolvragenlijst zijn er groepsbijeenkomsten voor de brugklas. Na dit jaar volgt er individuele begeleiding. Ook bieden wij een SOVAtraining aan. Anders Het zorgadviesteam bestaat o.a. uit een schoolpedagoog en schoolmaatschappelijk werkster.

Kosten 1e leerjaar € 75 : ouderbijdrage € 80 : werkweek 1e jaar € 60 : overig € 240 : Sportplusklas en Cultuurplusklas

Zittenblijven In de onderbouw bevorderen wij naar een passende afdeling.

Bijzonderheden Huisvesting In september 2012 starten we in een nieuw gebouw in dezelfde straat. De school

heeft dan meer faciliteiten voor sport, cultuur en veel werkplekken. Zie voor een impressie: www.nicolaas.nl Veiligheid Wij besteden veel aandacht aan veiligheid en omgangsvormen. Er is surveillance tijdens de pauzes en cameratoezicht. Computers Het nieuwe gebouw is voorzien van diverse moderne ICT faciliteiten. Buitenschoolse activiteiten In de brugklas doen wij veel brugactiviteiten: startdagen, BBQ, sociale wendag, sportdagen, topscore clinics en projecten rondom samen (veilig) leven. Reizen In het eerste en tweede leerjaar zijn er dagexcursies. Vanaf het derde leerjaar zijn er meerdaagse buitenlandse reizen. Ouderbetrokkenheid De ouders zijn vertegenwoordigd in ouderjaargroepen, de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Jaarlijks wordt er een themaavond georganiseerd.

Open dagen ■ ■

schoolvo.nl

mw. G.S. Keijner mw. M. Lodeweges dhr. drs. H.J. van Rooijen rooms katholiek 1050 metro, bus, tram, trein

Het St.Nicolaas is een school aan de Zuidas, midden in het groen met een prettige sfeer waar leerlingen zich snel thuis voelen. Er zijn duidelijke afspraken en regels. We hebben havo/atheneum, atheneum en gymnasium brugklassen. Ook is er een sportplusklas en een cultuurplusklas. De school is volop in beweging en bouwt enthousiast aan goed onderwijs met als perspectief een nieuw gebouw op de hoek van de straat in augustus 2012.

Dinsdag 17 januari 2012 van 19.00 tot 21.30 uur: Open avond: presentaties en proeflesjes. Woensdag 18 januari 2012 van 14.00 tot 17.00 uur: Open middag: presentaties en proeflesjes. Schrijf je in voor de lesjesmiddag op 15 of 22 februari

Soorten onderwijs Brugklassen

havo/atheneum atheneum gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

5 28 2 2 28 1 1 28 1


102

3

Scholen voortgezet onderwijs

Stelle College – VOvA Adres Mr. Treublaan 1 -3, 1097 DP Amsterdam Stadsdeel Oost Telefoon 020 579 7130 E-mail e.hollanders@rocva.nl Website www.checkhetstellecollege.nl www.stellecollege.nl Bestuur Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)

Handel & Verkoop, Handel & Administratie, Sport, Dienstverlening & Veiligheid, Uiterlijke Verzorging, ICT, VM-2

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft zijn eigen mentor met een mentoruur. Tijdens dat uur is er aandacht voor studie- en sociale vaardigheden, maken en nakomen van afspraken, voorbereiding van activiteiten of persoonlijke coaching.

Decanaat Tijdens de lessen LOB (loopbaanbegeleiding) wordt de leerling begeleid in het maken van keuzes voor een studierichting. De mentor en de zorgcoördinator regelen de begeleiding en de zorg rondom leerlingen. Opvang bij lesuitval Wordt zoveel mogelijk door andere docenten opgevangen. Daarnaast wordt d.m.v. roosteraanpassing geprobeerd een aaneengesloten rooster te bewerkstelligen. Extra begeleiding Bijles In de onderbouw zijn er steunlessen voor wiskunde en Nederlands. In de bovenbouw voor economie, wiskunde, Nederlands en Engels.

Schoolprofiel

schoolwebsite

schoolvo.nl

Schoolleiding Schoolleiding Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

dhr. I.L. Oostvriesland dhr. F. Snippe mw. I. In het Veld algemeen bijzonder 317 tram 12, metro 51, 53, 54, bus 8, 10, 15, 47, 105, 106

Huiswerkbegeleiding Indien mogelijk geven wij voor leerjaar één en twee huiswerkbegeleiding. Extra taalondersteuning Nederlands, Engels en Frans. Begeleiding bij faalangst Indien nodig bieden we faalangstreductietraining.

Kosten 1e leerjaar

€ 40 : werkweek 1e jaar € 70 : o.a. excursies, agenda. Sportklas: € 65 (kleding).

Zittenblijven Leerlingen blijven in principe niet zitten.

Bijzonderheden Huisvesting De school is ingericht voor het geven van modern en boeiend onderwijs. Veiligheid Wij vinden een veilig schoolklimaat belangrijk. Zorg voor leerlingen staat bij ons voorop. Computers Er zijn goede computerfaciliteiten gekoppeld aan een snel netwerk.

Buitenschoolse activiteiten De school organiseert sporten culturele activiteiten en schoolfeesten. De sportopleiding heeft een outdoorkamp en vele buitenschoolse activiteiten. Reizen De eerste klassers gaan aan het begin van het schooljaar drie dagen op kamp. Ook organiseren de klassen jaarlijks een schoolreisje. Ouderbetrokkenheid Per jaar zijn er vier bijeenkomsten van de ouderraad. Ook zijn er ouder- en themaavonden. Er is een leerlingenraad. Verder We zijn sportgecertificeerd. Leerlingen die aan topsport doen, kunnen bij ons terecht.

Open dagen Het Stelle College is een kleine vmbo-school, praktisch gelegen bij het Amstelstation. Door de kleinschaligheid kent iedereen elkaar. De school biedt een zorgzame, veilige leeromgeving en heeft moderne leermiddelen. Beroepenoriëntatie en keuzebegeleiding staan centraal in de basisvorming. Respect, sociale vaardigheden, leeren werkhouding, ondernemend en zelfredzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten. We hebben in de onderbouw een Sportklas. Bij ons kan ook de opleiding VM-2 worden gevolgd. De (vmbo-b) leerling blijft na het 4e jaar op onze school en kan in 1 of 2 jaar zijn schooltijd bij ons afsluiten met een mbo-opleiding Verkoper op niveau 2. Stelle College maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

■ ■ ■

Zaterdag 28 januari 2012 van 11.00 tot 14.00 uur Dinsdag 6 maart 2012 van 18.30 tot 20.30 uur Dinsdag 10 april 2012 van 14.00 tot 18.00 uur: Inloopmiddag. Voor inlopen op een ander moment kunt u een afspraak maken.

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k met en zonder lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren

4

vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn

17

2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

103

Sweelinck College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur Directeur

Moreelsestraat 21, 1071 BJ Amsterdam Zuid 020 572 1150 info@sweelinckcollege.nl www.sweelinckcollege.nl Amarantis Onderwijsgroep mw. J. Zeldenthuis

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - kinderen van personeel. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.

Decanaat Ondersteuning bij het maken van keuzes voor de toekomst. LOB, Maatschappelijke- en Beroepsstages. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden de klassen opgevangen in de vaklokalen, mediatheek of aula. Extra begeleiding Bijles Steunlessen in diverse vakken, een extra leesuur en een lesuur Taal/Rekenen. Huiswerkbegeleiding Drie dagen per week huiswerkklas. Begeleiding bij dyslexie Er wordt met een protocol en dyslexiekaarten gewerkt.

Schoolprofiel

Contactpersoon brugtijd mw. G. Bruijne Zorgcoördinator mw. A. Marees Contactpersoon bovenbouw mw. M. Uleman Richting interconfessioneel Aantal leerlingen 476 Bereikbaar met tram 2, 3, 5, 12, 16, 24 en bus 145, 170, 197

Extra taalondersteuning Extra lessen Nederlands en taal. Begeleiding bij faalangst Faalangstreductietraining voor alle leerlingen. Sociale vaardigheidstraining voor bovenbouw. Anders Alle medewerkers, maar m.n. de zorgcoördinator, zijn betrokken bij de zorg voor onze leerlingen!

Kosten 1e leerjaar € 60 : ouderbijdrage € 135 : werkweek 1e jaar € 63 : overig € 25 : schoolpas, kluishuur, LOB, sportactiviteiten, feesten, kunstprojecten, vieringen einde jaarsuitjes.

Zittenblijven In het eerste leerjaar kan in principe niet gedoubleerd worden. Daarna mag een leerling één keer een klas over doen.

Bijzonderheden Huisvesting Wij horen vaak: “Oh wat een prachtig gebouw, en dat in het hartje van de stad!” Veiligheid Veiligheid staat voorop. Iedereen wordt, als dat nodig is, aangesproken en gecorrigeerd. Computers Wij hebben smartborden in alle lokalen! In de mediatheek mag iedereen werken. Buitenschoolse activiteiten Diverse activiteiten en projectdagen met CKV, dans, muziek, tekenen en podiumkunsten. Theater- en filmbezoek. Diverse schoolfeesten. Reizen De eerste klas heeft een introductiekamp van twee dagen, naar Duinrell, ook andere leerjaren gaan op kamp. Ouderbetrokkenheid Het Sweelinck College heeft een meedenkende, actieve ouderraad.

Open dagen schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Sweelinck College in Oud-Zuid is een kleine vriendelijke mavo met duidelijke regels. In klas 1 krijg je extra sportoriëntatie, muziek, CKV (theater) of dans (Lucia Marthas). Leren in veiligheid, geborgenheid en met respect voor elkaar is ons belangijkste motto. In klas 1 testen wij al onze leerlingen op achterstanden, hierdoor kunnen wij de leerlingen de nodige ondersteuning bieden en aansturen op doorstroming naar de havo of MBO. Wij bereiden leerlingen voor op de maatschappij door aandacht te besteden aan verdraagzaamheid, gevoel van veiligheid, cultuur en individuele ontplooiing. Er is ook een havo-kansklas, die mogelijk toegang geeft tot de tweede klas van de havo (meestal Gerrit van der Veen College). Onze enthousiaste docenten en moderne leeromgeving maar ook onze persoonlijke aandacht, zorgen voor een uitstekend sfeer op school en een eindexamenresultaat om trots op te zijn!

■ ■ ■

Zaterdag 21 januari 2012 van 11.00 tot 14.00 uur: Open dag: informatie, leerlingen en leraren ontmoeten, vaklokalen open en sfeer proeven Dinsdag 21 februari 2012 van 19.00 tot 21.00 uur: Open avond: zie hierboven Woensdag 7 maart 2012 van 14.00 tot 16.00 uur: Toekomstige leerlingen mogen een aantal lessen komen volgen

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-t met en zonder lwoo havo-kansklas

Klassen Leerlingen Brugjaren

5 22 2 1 26 1

vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn


104

3

Scholen voortgezet onderwijs

Tobiasschool – VOvA Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur Schoolleider

Rietwijkerstraat 55, 1059 VX Amsterdam Zuid 020 579 7295 vmbo-amsterdam@rocva.nl www.checkdetobiasschool.nl Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) dhr. F. Bronkhorst

Nevenvestiging zorg

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Leerlingen moeten een indicatie voor lwoo en behoefte aan een nevenvestiging zorg hebben. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats op onze school aangeboden of spannen

wij ons tot het uiterste in de leerling te bemiddelen naar een andere school. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen - leerlingen van een vrijeschool. Bij overaanmelding wordt geloot.

Schoolprofiel

Contactpersoon brugperiode Richting Onderwijskundig principe Aantal leerlingen Bereikbaar met

Brugperiode

Bijzonderheden

Mentoraat De mentor begeleidt meerdere jaren dezelfde groep en geeft veel les in de eigen groep. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval worden de leerlingen zoveel mogelijk binnen school opgevangen of wordt het rooster gewijzigd. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Voor huiswerk wordt veel ruimte gemaakt in de lessen. Begeleiding bij dyslexie Er is begeleiding vanuit een zorgteam. Een remedial teacher is aan school verbonden. Anders Studievaardigheden, sociale vaardigheden, kunstzinnige therapie, euritmietherapie, remedial teaching.

Huisvesting Inpandig speelterrein met toezicht. Veiligheid Kleinschalige nevenvestiging zorg, 136 leerlingen, gecombineerd met speciaal basisonderwijs, met gerichte aanpak om de veiligheid te waarborgen. Buitenschoolse activiteiten Kennismakingsdagen, sportdag, museumbezoek en dergelijke. Reizen Werkweek. Ouderbetrokkenheid Ouderavonden en individuele oudergesprekken. Ook hebben we een ouderraad. Verder Op onze school hebben we een leerlingenraad. Enkele citaten van oud-leerlingen: “Ik zag school dus niet zitten. De school vond ik in het begin ook niet leuk. Dat veranderde snel. Ik zat in een ‘topklas’ en mijn leraar was een soort vriend.” “Een preek was eigenlijk altijd motiverend. Van de manier waarop je met elkaar omging heb ik veel geleerd. Ik denk dat ik nu sociaal vaardiger ben dan mijn mbo-klasgenoten.”

Kosten 1e leerjaar

€ 125 : werkweek 1e jaar

Zittenblijven

schoolwebsite

schoolvo.nl

De Tobiasschool is een kleine en veilige school met zo’n 136 leerlingen, allen LWOO geïndiceerd. Het onderwijs vindt plaats in kleine groepen. Iedereen kent elkaar en dat geeft een veilig gevoel. Leerlingen lopen er nooit verloren rond en niemand valt buiten de boot. De sfeer is prettig. Pesten of vechten staan we niet toe. Onze school werkt vanuit de pedagogie van de vrije-school, waar naast aan de theoretische vakken veel aan praktische vakken en kunstzinnige vorming wordt gewerkt. De brede ontwikkeling staat centraal. Door het kleinschalige karakter van onze school is er aandacht voor faalangst, concentratie- en sociaal-emotionele problematiek. We gaan niet uit van moeilijkheden maar van mogelijkheden van leerlingen. Aan het einde van de vierde klas kun je de Tobiasschool afsluiten met: 1) het AKA-diploma (met vmbo-certificaten voor Nederlands, Engels en wiskunde op vmbo basis- of kaderberoepsgericht niveau) of Vmbo basis Intersectoraal of Vmbo kader Intersectoraal. 2) een portfoliodossier 3) het Vrijeschool eindgetuigschrift. Dit hele pakket is de basis voor een goede overdracht naar het mbo, waardoor je naar het juiste niveau (2, 3 of 4) kunt doorstromen.

mw. A. Dekker algemeen bijzonder vrije school 136 tram 2, bus 23, 15, metro 50

Leerlingen blijven in principe niet zitten.

Open dagen ■ Woensdag 25 januari 2012 van 13.00 tot 15.00 uur

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k + lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren

2

16

vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn

2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

105

Vossius Gymnasium Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur Rector

Messchaertstraat 1, 1077 WS Amsterdam Zuid 020 662 0934 vossius@vossius.nl www.vossius.nl Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia dhr. drs J.W.H. van Muilekom

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als overgangsregeling voor de afschaf van voorrangsregels geldt dat bij gelijke geschiktheid uitsluitend broertjes en zusjes van op 1 augustus 2010 zittende leerlingen voorrang krijgen. Bij een Cito-score in het overleggebied van 540 t/m 544 wordt aanvullend getoetst. Bij overaanmelding wordt geloot. De school heeft vorig jaar geloot.

Brugperiode Mentoraat De mentor is de centrale persoon in de begeleiding van de leerling. In de eerste klas is de mentor degene die de leerlingen wegwijs maakt in de school en met het leven op de middelbare school. De

eerstejaarsmentoren worden bijgestaan door twee juniorbegeleiders per klas. Dat zijn leerlingen uit de vierde klas. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval zijn er inval- of verbredingslessen zoals een les Drama of New York Art. Extra begeleiding Bijles Hulplessen (Klassieke) Talen en Wiskunde, bijles door ouderejaars. Huiswerkbegeleiding Mentorlessen waar leerlingen de gymnasiale vaardigheden leren. Een Huiskamer voor wie deze ruimte nodig heeft en een huiswerkklas met gerichte begeleiding om de huiswerkattitude te verbeteren. Begeleiding bij dyslexie Faciliteiten bij toetsen en intervisiebijeenkomsten met de zorgcoördinator.

Schoolprofiel

Conrector Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Extra taalondersteuning Screening op taalvaardigheid en aanbod van cursus taalondersteuning. Begeleiding bij faalangst Faalangstreductietraining, presentatietraining en psychologische ondersteuning. Anders Individueel gerichte cursussen na inventarisatie van onder meer het rekenniveau.

Kosten 1e leerjaar € 365 : Deze bijdrage is vrijwillig en is inclusief het spaarbedrag voor de jaarlijkse excursies.

Zittenblijven Wij weten uit ervaring dat leerlingen die het eerste jaar niet overgaan naar de tweede klas, een groot risico lopen de school niet af te maken. Daarom kiezen wij ervoor leerlingen in het eerste jaar niet te laten doubleren.

Bijzonderheden Huisvesting Sfeervol gebouw, door leerlingen ontworpen schoolplein en eigen muziekstudio’s. De aula is professioneel ingericht voor muzieken theaterproducties.

mw. drs S.S.S. Remesar openbaar 754 tram 4, 12, 25, metro 50, 51, bus 62, 65 en spitslijn 245

Computers De school heeft wifi met ictborden en laptops voor elk lokaal. Daarnaast zijn er twee computerlokalen en een mediatheek. Buitenschoolse activiteiten Vele culturele, sportieve en politieke activiteiten als Café Chantant, Paastoernooi en het Vossius Parlement. Er is een leerlingenvereniging die actief betrokken is bij het schoolbeleid, een club theatertechniek en een schoolkrantredactie. Reizen Meerdaagse excursies in ieder leerjaar zoals zeilen in de derde, talenreizen in de vierde naar Engeland, Duitsland of Frankrijk en als bekroning de Romereis in de vijfde klas. Ouderbetrokkenheid Ouders hebben een actieve en betrokken vereniging die helpt bij veel schoolactiviteiten. Verder Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen met gymnasiummogelijkheden zich bij ons welkom voelen. Ons schoolfonds zorgt ervoor dat er geen financiële argumenten in de weg staan.

schoolwebsite

Open dagen

schoolvo.nl

Nieuwsgierigheid, ambitie en saamhorigheid krijgen op het Vossius alle ruimte. Dat kan alleen in een veilig en stimulerend leerklimaat waarin docenten en leerlingen zich betrokken voelen bij elkaar en elkaar respecteren. Leerlingen zelf verantwoordelijkheid geven draagt bij aan een dergelijk klimaat. Al meer dan tachtig jaar wordt hier veel en op hoog niveau geleerd met daarnaast volop ruimte voor sport, theater, muziek, feesten etc. Onze leerlingen voelen zich thuis in ons knusse en sfeervolle gebouw. Het Vossius is geen school van half negen tot half drie. Het is een school voor het leven.

■ ■ ■

Donderdag 2 februari 2012 van 19.00 tot 22.00 uur: Open avond voor ouders en leerlingen Zaterdag 4 februari 2012 van 10.00 tot 13.00 uur: Open dag voor ouders en leerlingen Woensdag 8 februari 2012 van 13.45 tot 15.30 uur: Open lesmiddag voor leerlingen

Soorten onderwijs Brugklassen

gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

6 27 1


106

3

Scholen voortgezet onderwijs

Waterlant Beroepsopleidingen IJdoorn Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Rode Kruisstraat 14, 1025 KN Amsterdam Noord 020 630 1900 info@waterlant.nl www.waterlant.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding. De mentor houdt contact met de ouders. Het eerste en tweede rapport halen de ouders verplicht af bij de mentor. Decanaat De decaan begeleidt de leerlingen van de bovenbouw naar vervolgonderwijs. In de onderbouw wordt het vak LoopbaanOriëntatie en Begeleiding gegeven. Opvang bij lesuitval Tussenuren worden waar mo-

gelijk opgevuld. De school heeft een invaldocent. De brugklassen hebben daarbij voorrang. Extra begeleiding Bijles Onderbouwklassen hebben minstens één uur per week training in studievaardigheden en een zorguur. In de bovenbouw is er zonodig bijles. Huiswerkbegeleiding In de onderbouw is er huiswerkbegeleiding van de mentor. Begeleiding bij dyslexie De school beschikt over een dyslexiehandelingsplan. Extra taalondersteuning Alle klassen krijgen extra lessen Nederlands. Aan het begin van klas één doen alle leerlingen het PI-dictee. Daarmee worden de indivi-

Schoolprofiel

Bestuur Contactpersoon brugklas Teammanager Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Amarantis Onderwijsgroep mw. M. Hansen dhr. M. van der Woude interconfessioneel 360 bus 336, 32, 33, 37, 38 en Arriva bus 105, 109

duele spellingsproblemen in kaart gebracht. Dit is het startpunt voor het werk van de Taalcoach. Begeleiding bij faalangst Voor faalangstige leerlingen maken we een handelingsplan. Een externe instantie geeft faalangsttraining. Anders Alle leerlingen krijgen (elk jaar) training in sociale vaardigheden volgens de methode van de Kanjertraining.

Kosten 1e leerjaar € 35 : reiskosten excursies en activiteitendagen

Zittenblijven We helpen elk kind zijn mogelijkheden optimaal te benutten. Bij elk vak krijgt de leerling een cijfer voor prestatie, een voor inzet en een voor gedrag. De school levert hulp op maat om de leerling de schoolloopbaan te laten vervolgen.

Bijzonderheden Huisvesting Waterlant Beroepsopleidingen – het vmbo was

voorheen bekend als IJdoorn – biedt opleidingen van vmbo t/m mbo. Door onze speciale aanpak is de totale studieduur van vmbo tot en met mbo te verkorten. Veiligheid Het vmbo heeft een eigen gedeelte van het gebouw met een eigen ingang. Er is regelmatig kluisjescontrole. De school neemt deel aan het convenant Veilig in en om de school. Computers Alle lokalen hebben computers. Er is een computerlokaal voor lessen tekstverwerken en ICT. De school heeft een Open Leercentrum waar leerlingen onder toezicht kunnen werken. Buitenschoolse activiteiten Er is een Wenweek in de brugklas, excursies naar musea, sportactiviteiten en aan het eind van het schooljaar een dagje pretpark voor de onderbouw. Ouderbetrokkenheid Ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een uitnodiging om te assisteren bij de organisatie van feesten of bijzondere activiteiten.

Open dagen schoolwebsite ■ Woensdag 25 januari 2012 van 19.30 tot 21.00 uur: Kinderen en ouders maken via een rondleiding kennis met de school en met de manier waarop wij werken

schoolvo.nl

De school is klein en overzichtelijk. In de onderbouw ligt het accent op LEREN leren, het vergroten van de zelfwerkzaamheid en sociale vaardigheden. In de bovenbouw ligt de nadruk op beroepscompetenties. De brugklassen krijgen les van een klein team van docenten. Alle leerlingen krijgen extra taal- en rekenlessen. Er is begeleiding op het gebied van sociaal-emotionele- of gedragsproblematiek. Er is regelmatig onderwijs in projectvorm. De school biedt VM2: leerlingen met een diploma in de basisberoepsgerichte leerweg kunnen in één jaar een beroepskwalificatie op mbo niveau 2 halen. De school gebruikt in de Brugperiode het CITO LeerlingVolgSysteem. Wij beschikken over een zorgcoördinator en een verzuimcoördinator.

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b + lwoo vmbo-b met en zonder lwoo vmbo-b-k + lwoo vmbo-b-k met en zonder lwoo vmbo-k met en zonder lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren

1 1 1 1 1

vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn

17 20 17 20 20

2 2 2 2 2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

107

Wellantcollege Linnaeus Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website Bestuur

Archimedesplantsoen 87, 1098 JZ Amsterdam Oost 020 692 9060 linnaeus@wellant.nl www.wellant.nl Stichting Wellant

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding wordt geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke groep heeft zijn eigen mentor. Die houdt samen met de leerling in de gaten of de studie goed verloopt. De leerling spreekt hem of haar regelmatig. Met vragen of problemen kun je bij de mentor terecht. Tijdens de mentorlessen is er naast persoonlijke aandacht ook tijd voor studievaardigheden. De mentor is de eerste contactpersoon voor ouders. Opvang bij lesuitval Waar mogelijk voorkomen we lesuitval door een schaduw- rooster met invaldocenten.

Extra begeleiding Bijles Motorische remedial teaching helpt kinderen als dat nodig is bij hun lichamelijke ontwikkeling. Huiswerkbegeleiding Op vmbo steunlessen Nederlands, Engels en rekenen. Aan het eind van iedere schooldag huiswerkbegeleiding. Begeleiding bij dyslexie Leerlingen met een dyslexieverklaring ontwikkelen bij de remedial teacher een dyslexiekaart. Er is zorg op maat. Bijvoorbeeld extra tijd, groot letters of de tekst via een koptelefoon. Bij twijfel of een leerling dyslexie heeft, kan de remedial teacher onderzoek doen. De school heeft een dyslexieprotocol. Extra taalondersteuning De school gebruikt RT-

Schoolprofiel

Zorgcoördinator Directeur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

programma’s bij taalonderwijs, zoals Ambrasoft. Begeleiding bij faalangst Trainingen via de schoolmaatschappelijkwerker en ook andere vormen van directe hulp. Anders De docenten hanteren klassenmanagement. De eerstejaars leren door een pestproject elkaar te respecteren.

Kosten 1e leerjaar € 70 : ouderbijdrage € 125 : werkweek 1e jaar

Zittenblijven Er zijn doorlopende leerlijnen. Daardoor is zittenblijven een hoge uitzondering.

Bijzonderheden Huisvesting Het gebouw is overzichtelijk. Een deel is aangepast aan de huidige norm van ons onderwijs en is opnieuw ingericht. Veiligheid Wellantcollege Linnaeus is een kleine en veilige school.

mw. B. Roepert dhr. L.S.P. Admiraal algemeen bijzonder 290 bus: 15, 40, 41, 136, 152 en 15, tram: lijn 9, trein: station Sciencepark

De leerlingen blijven de hele lesdag op het besloten terrein van de school. De school doet actief mee aan veiligheidsprojecten. Mentoren en vakdocenten werken aan een prettig klassenklimaat. Computers Er is een open leercentrum en een computerlokaal. Er wordt gewerkt met smartboards en de lokalen hebben computers. Buitenschoolse activiteiten Er is samenwerking met TopScore (sportproject). Leerlingen kunnen binnen en buiten de school op vrijwillige basis meedoen aan tal van sporten. Leerlingen gaan naar theater, film of musea. Er is veel aandacht voor kunst en cultuur. Reizen De eerste klas heeft een kennismakingsweek. Ouderbetrokkenheid Er is een actieve ouderraad. Drie keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief voor ouders. Eén keer per jaar is er een thematische ouderavond.

Open dagen schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Wellantcollege Linnaeus is een kleine en overzichtelijke school met 300 leerlingen op het vmbo en praktijkonderwijs. De school is gericht op de groene sector. Niet alle leerlingen worden dierenverzorger, hovenier of bloemist. Net als bij andere vmbo-en praktijkonderwijsscholen kunnen leerlingen na deze school alle kanten op zoals naar het ROC economie, techniek of verzorging of een groene opleiding bij een AOC. Veel leerlingen vinden het prettig op het Wellantcollege, omdat ze actief zijn en al doende leren. In de onderbouw ligt de nadruk op persoonlijke vorming. Je leert om zo actief en zelfstandig mogelijk te leren. Je kunt vanaf schooljaar 2012-2013 kiezen voor de kookklas.

■ Woensdag 25 januari 2012 van 14.00 tot 17.00 uur: en van 19.00 tot 21.00 uur ■ Woensdag 15 februari 2012 van 14.00 tot 17.00 uur: en van 19.00 tot 21.00 uur ■ Woensdag 7 maart 2012 van 18.30 tot 20.30 uur: Inloopavond/inschrijfavond

Soorten onderwijs Brugklassen

praktijkonderwijs vmbo-b-k + lwoo vmbo-b-k vmbo-sector: landbouw

Klassen Leerlingen Brugjaren

3 12 – 2 16 – 2 26 –


108

3

Scholen voortgezet onderwijs

Wellantcollege VMBO Sloten Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Jan van Zutphenstraat 60 1069 RS Amsterdam Nieuw-West 020 619 0255 sloten@wellant.nl www.wellant.nl

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor alle niveaus.

Brugperiode Mentoraat De leerlingbegeleiding geschiedt door docenten en mentoren. De mentor is het centrale aanspreekpunt voor ouders en leerling. Decanaat Loopbaanbegeleiding geldt voor alle leerjaren. Opvang bij lesuitval

Door het werken met kernteams is lesuitval minimaal. Extra begeleiding Bijles Op de steunlesuren krijgt een leerling hulp bij de vakken die hij moeilijk vindt. Begeleiding bij dyslexie Kinderen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiepas. Docenten kunnen deze leerlingen begeleiden in hun lessen. Extra taalondersteuning Onze remedial teacher coacht docenten in het begeleiden van dyslectische leerlingen. Begeleiding bij faalangst De zorgcoördinatoren orga-

Schoolprofiel

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het onderwijs op Wellantcollege Sloten biedt een veilige leeromgeving waar je actief bezig bent met het verwerven van kennis, vaardigheden en het ontwikkelen van competenties. Dit doe je binnen zowel theoretische lessen als praktische lessen. In de praktijklessen kom je in aanraking met competenties, zoals: plannen en organiseren, overleggen, samenwerken, enz. Daarnaast volg je in een klein groepje reflectielessen waarin je leert naar jezelf te kijken, te ontdekken waar je goed in bent en wat je moet verbeteren. Eind klas 4 doe je examen in de theorievakken en je doet een praktisch examen. Ook worden dan je competenties beoordeeld. Drie keer per jaar is er een projectweek. Dan leer je dingen van vakken die in het normale lesprogramma niet voorkomen. Ook ben je bezig met andere (buitenschoolse) activiteiten. Wellantcollege is een kleine school met aandacht voor iedere leerling. Het onderwijs op Wellantcollege zorgt ervoor dat leerlingen goed voorbereid zijn op vervolgonderwijs en hun plaats in de samenleving.

Bestuur Teamleider Contactpersoon brugklas Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

niseren een weerbaarheidstraining voor faalangstige leerlingen. Anders Mentoren verzorgen de lessen in sociale vaardigheden.

Kosten 1e leerjaar € 51 : ouderbijdrage € 160 : werkweek 1e jaar € 25 : kluiskosten, eenmalig

Zittenblijven Beleid is dat leerlingen niet blijven zitten. School, ouders en leerling zetten zich hiervoor in.

Bijzonderheden Huisvesting Wij beschikken over een modern gebouw met goede faciliteiten. Veiligheid Het kernwoord is: respect. De school heeft duidelijke school- en leefregels, vertrouwenspersonen en er is een anti-pest-beleid. Computers Op het Wellantcollege Sloten leer je in alle lessen werken met computers. Buitenschoolse activiteiten Leerlingen gaan voor projecten en opdrachten

Stichting Wellant dhr. H Tossijn mw. K. Verbruggen mw. R. de Waal algemeen bijzonder 410 tram 1, bus 68, 192

bijvoorbeeld naar Artis, het Concertgebouw en het theater. Ook maken zij kennis met verschillende sporten. Reizen Klassen 1 en 3 gaan op werkweek. In de afgelopen jaren zijn ze naar Heino, Texel, Ardennen of op ponykamp geweest. Ouderbetrokkenheid Samenwerking met ouders is noodzakelijk. Met ouders wordt altijd het rapport besproken. De school organiseert thema- avonden en ouderavonden. Er is een actieve ouderraad. Ouders ontvangen 4 keer per jaar een Nieuwsbrief. Verder Er kan een kookklas gevolgd worden (max.14 ll). Een deel van de praktijkvakken wordt ingeruild voor kookles om leerlingen voor te bereiden op een MBO-opleiding in de voedingssector. Middels selectiegesprekken worden alleen leerlingen met een specifieke interesse voor de voedingssector geplaatst. Bij overaanmelding kan worden geloot. Aan de kookklas zijn extra kosten verbonden (75 euro per leerjaar).

Open dagen ■ Woensdag 25 januari 2012 van 14.30 tot 21.00 uur Let op! Tussentijds is de school gesloten tussen 17.00 uur en 18.30 uur

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b + lwoo vmbo-b-k + lwoo vmbo-b-k vmbo-k-g vmbo-sector: landbouw

Klassen Leerlingen Brugjaren

2 14 2 1 16 2 2 19 2 1 19 2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

109

Westburg College – VOvA Adres Schipluidenlaan 14, 1062 HE Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Telefoon 020 579 7250 E-mail vmbo-amsterdam@rocva.nl Website www.checkhetwestburgcollege.nl www.westburgcollege.nl Bestuur Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)

Ondernemen & Administratie, Sport & Veiligheid, Media & Cultuur

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft zijn eigen mentor en mentoruren met aandacht voor studievaardigheden, het maken en nakomen van afspraken en voorbereiden van activiteiten. Decanaat De docenten Loopbaanoriëntatie (LOB) helpen de leerling bij het kiezen van een studierichting. De doorstroom-coördinator doet dat voor vierdejaars bij het kiezen van een vervolgopleiding.

Schoolprofiel

Schoolleider Contactpersoon brugklas Contactpersoon brugklas Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

mw. B. Smits mw. H. Filius mw. J.A. del Prado algemeen bijzonder 185 tram 1, bus 17 en metro 50 Naast station Lelylaan

Opvang bij lesuitval Bij lesuitval vangt een collega de groep op. Extra begeleiding Huiswerkbegeleiding Soms zal de mentor advies geven om op huiswerkbegeleiding te gaan. Die lessen zijn op school en gratis. Extra taalondersteuning Taal en rekenen zijn erg belangrijk. Veel leerlingen vinden taal en/of rekenen juist moeilijk. Daarom krijgen brugklasleerlingen bij ons extra taal- of rekenles. Begeleiding bij faalangst De school biedt faalangstreductietrainingen aan. Alle eerstejaars krijgen een training sociale vaardigheden. Anders Voorkomen van verzuim is een van onze aandachtspunten.

Kosten 1e leerjaar € 100 : Introductiedagen (incl. kamp), festiviteiten en uitstapjes

Zittenblijven Leerlingen blijven in principe niet zitten.

schoolwebsite

schoolvo.nl

Wij bieden een veilige, zorgzame en stimulerende leeromgeving. Er wordt veel aandacht besteed aan: het opdoen van de noodzakelijke basiskennis, het leren samenwerken, zelfstandig werken, organiseren en plannen, presenteren en loopbaanoriëntatie. Ons moderne onderwijs sluit aan op de mogelijkheden van de leerlingen. Dit bereiken we door een sfeer te creëren van onderling vertrouwen en respect voor ieders meningen. Wij hechten sterk aan omgangsvormen en duidelijke regels. Wij stimuleren ouders om met ons mee te denken in de opvoeding van hun kind. Daarom is er regelmatig contact met thuis. Ons docententeam is – net als de leerlingen – multicultureel. Met het introduceren van het intersectorale programma (sinds schooljaar 2010-2011) waarbij alle leerlingen het diploma Commercie & Dienstverlening krijgen, bieden wij een nog betere mogelijkheid tot doorstroming naar het mbo én kansen voor de toekomst. Doorstroom naar mbo-opleidingen van het ROCvA is gegarandeerd. Het Westburg College maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA).

Bijzonderheden Veiligheid We onderschrijven de code van de veilige school. Onze medewerkers hebben de zorg voor leerlingen voorop staan. Uit de leerlingenenquête van 2010 bleek dat de leerlingen onze school als ‘veilig’ ervaren. Buitenschoolse activiteiten Excursies zoals museabezoek en film, schoolfeesten, sportdagen en een griezelavond. Reizen Eerste en derdejaars leerlingen gaan op kamp. Verder Bij ons kun je kiezen uit drie profielen: Ondernemen & Administratie, Sport & Veiligheid en Media & Cultuur. Een aantal uren per week worden verschillende thema’s behandeld. Hierbij wordt er niet alleen op gelet of een leerling goed kan leren, maar vooral ook wat een leerling kan: welke competenties hij heeft? Kun je bijvoorbeeld goed organiseren? Ben je klantvriendelijk? Kun je goed samenwerken? Dit zijn kwaliteiten die straks op het mbo en tijdens je stages en werk heel belangrijk zijn.

Open dagen ■ ■ ■

Zaterdag 28 januari 2012 van 11.00 tot 14.00 uur Dinsdag 6 maart 2012 van 18.30 tot 20.30 uur Dinsdag 10 april 2012 van 14.00 tot 18.00 uur: Inloopmiddag. Voor inlopen op een ander moment kunt u een afspraak maken

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k met en zonder lwoo vmbo-sector: economie

Klassen Leerlingen Brugjaren

2

15

2


110

3

Scholen voortgezet onderwijs

De Wissel / Nova College Amsterdam Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Herman Poortstraat 17, 1064 BR Amsterdam West 020 585 4854 info@nova.espritscholen.nl www.nova.espritscholen.nl

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Als wij een aanmelding in behandeling nemen, krijgt de leerling een plaats op onze school aangeboden of spannen wij ons tot het uiterste in te bemiddelen naar een andere school. Bij overaanmelding wordt geloot.

Mentoraat De mentor speelt op De Wissel een centrale rol bij de begeleiding en geeft zoveel mogelijk les aan de groep. Opvang bij lesuitval De leerlingen worden opgevangen bij lesuitval door bekende docenten of een ondersteuner van de groep. Bij niet vervangbare lesuitval wordt er naar huis gebeld.

Schoolprofiel

Bestuur Directeur Kerndirectie Zorgcoördinator Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Extra begeleiding Bijles Er worden hulplessen gegeven (remediale hulp). Begeleiding bij dyslexie Er is veel aandacht voor leerlingen met dyslexie. Extra taalondersteuning Er is intensieve begeleiding op het gebied van taalverwerving en spelling. Anders Naast de schoolse vaardigheden wordt er veel aandacht gegeven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit gebeurt door middel van trainingen.

Kosten 1e leerjaar € 75 : Boekenfonds

Zittenblijven Wij laten leerlingen zo min mogelijk zitten.

Bijzonderheden

schoolwebsite

De Wissel kent een uitgebreide zorgstructuur. De school en behandelaars stellen samen een handelingsplan op dat regelmatig wordt besproken binnen Het Zorg Advies Team, bestaande uit de zorgcoördinator, ambulant begeleider, schoolpsycholoog en een medewerker van de Bascule. De leerlingen worden gekenmerkt door een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), te denken aan PDD-NOS, Asperger en een comorbiditeit met een gedragsstoornis, bijvoorbeeld ODD, MCDD, etcetera. Op onze locatie wordt aan vijf groepen onderwijs geboden voor kwetsbare leerlingen met een Cluster 4 beschikking. Voor een bezoek maakt u een afspraak met de zorgcoördinator mw. Berg. 020 589 3030. Ook kunt u met haar contact opnemen als uw kind in het profiel van De Wissel past, maar geen vmbo-advies heeft. De leerstof op de Wissel wordt aangeboden in samenhangende delen. Persoonlijke ontwikkeling, kennis en vaardigheden komen als een geheel aan bod. Leerlingen worden uitgedaagd om actief te leren en samen te werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het portfolio-programma ‘E&A Match’. Een vaste groep docenten (kernteam) begeleidt de leerlingen bij het maken van hun opdrachten. Onze school hecht veel belang aan doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen, van basisschool tot vervolgopleiding.

Huisvesting De ASS-afdeling is gevestigd in een modern gebouw met alle voorzieningen. Veiligheid Er is veel aandacht voor een veilige leeromgeving.

Onderwijsstichting Esprit dhr. R. Hanson mw. A.A.C.M. Brummelhuis mw. M. Berg algemeen bijzonder 110 tram 13, metro 50 en bus 64

Computers Binnen ons lesmodel zijn de computers volledig geïntegreerd. Per klas zijn werkstations beschikbaar en onze school heeft een modern informaticalokaal. Buitenschoolse activiteiten Er zijn veel en uiteenlopende activiteiten. Neem eens een kijkje op de website van het NOVA College Amsterdam en klik op ‘A.S.S.’ Ouderbetrokkenheid Ouders worden betrokken bij de opleiding van hun kind en de school heeft een ouderraad. Verder Voor plaatsing is een RECbeschikking (rugzakje) verplicht. Waar mogelijk leiden we op voor een Diploma. Als dat niet mogelijk is werken we naar een afsluitend programma toe. Stagebegeleiding om tot passend werk te komen is daarbij het uitgangspunt. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze schoolgids.

Open dagen ■ ■

Zaterdag 21 januari 2012 van 11.00 tot 15.00 uur: Burg. Hogguerstraat 2 Woensdag 14 maart 2012 van 13.00 tot 16.00 uur: Herman Poortstraat 17

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-schakel + lwoo

Klassen Leerlingen Brugjaren

1

10

2


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

111

Zuiderlicht College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Rustenburgerstraat 436, 1072 HK Amsterdam Zuid 020 662 0011 zuiderlicht@zuiderlicht-.org www.zuiderlicht.org

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen. Voor plaatsing in een dansklas wordt auditie gedaan; leerlingen die al les hebben bij de Dansacademie Lucia Marthas hebben hierbij voorrang. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een klassenmentor, die extra zorg biedt, contact onderhoudt met de ouders en wekelijks twee mentorlessen geeft, waarin gewerkt wordt met de methode Leefstijl.

Decanaat De schooldecaan geeft in de tweede klassen, samen met de mentoren, voorlichting over de sectoren binnen het vmbo, adviseert leerlingen bij de sectorkeuze en begeleidt leerlingen naar de bovenbouw. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval is er in de onderbouw opvang door een andere docent, in de bovenbouw zoveel mogelijk. Extra begeleiding Bijles In de lessen Nederlands en wiskunde komt er een onderwijsassistent in de klas om leerlingen te ondersteunen bij hun leerachterstanden. Huiswerkbegeleiding Op school is wekelijks de gelegenheid om huiswerk te maken. Begeleiding bij dyslexie Alle leerlingen in de eerste

Schoolprofiel

Bestuur Directeur Contactpersoon brugtijd Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Amarantis Onderwijsgroep dhr. C.P. Dol mw. A.M.C. Stevens interconfessioneel 356 tram 3, 4, 12, 16, 24, 25

klas worden gescreend; we werken met een dyslexieprotocol. Begeleiding bij faalangst De school verzorgt faalangstreductietrainingen en sociale vaardigheidstrainingen voor leerlingen die dat nodig hebben.

Kosten 1e leerjaar € 120 : ouderbijdrage € 130 : werkweek 1e jaar

Zittenblijven In de eerste klas wordt niet gedoubleerd, met uitzondering van zeer bijzondere omstandigheden.

Bijzonderheden Huisvesting De school is gevestigd in twee gebouwen: klas 3+4 in de Rustenburgerstraat 436, klas 1+2 in de Karel du Jardinstraat 54. Het gebouw in de Karel du Jardinstraat is gerenoveerd en heeft een eigen gymzaal. Veiligheid Er is een veiligheidscoördinator, camerabewaking, vol-

doende toezicht in de hele school en een goed contact met de politie. Er worden veiligheidsprojecten – bijvoorbeeld pestproject – in de klas uitgevoerd. Computers De meeste lokalen hebben vier tot zes pc’s, met internetaansluiting. Buitenschoolse activiteiten De school besteedt veel aandacht aan kunst (theater, museum, fotoproject) en sport (bowlen, schaatsen, zwemmen). Ook organiseren we spetterende schoolfeesten! Reizen De brugklassen gaan in het voorjaar een week op schoolkamp, de vierde klassen in het najaar. Ouderbetrokkenheid Ouders kunnen zitting nemen in de ouderraad van de school. Verder Sinds augustus 2009 bestaat er een talentenklas i.s.m. Lucia Marthas, bedoeld voor bijzondere talenten. Voor plaatsing in deze klas moet auditie gedaan worden.

Open dagen ■ ■

schoolwebsite

schoolvo.nl

Het Zuiderlicht College is een kleine, veilige school waar iedereen elkaar kent. We besteden veel aandacht aan zorg, kunst en cultuur en natuurlijk aan goed en modern onderwijs. We hebben een speciale dansklas (extra danslessen), maar ook de andere leerlingen krijgen dansles, die worden gegeven door de Dansacademie Lucia Marthas. Vanaf augustus 2009 zijn we gestart met een vmbo-k/t klas met een uitgebreid dans- en kunstprogramma, waar leerlingen voorbereid worden op mbo-dans. In de bovenbouw volgen de leerlingen het intrasectorale programma zorg & welzijn breed.

Vrijdag 27 januari 2012 van 19.00 tot 22.00 uur: Open huis met demonstratielessen. Locatie: Karel du Jardinstraat 54 Zaterdag 18 februari 2012 van 10.30 tot 13.30 uur: Open huis met demonstratielessen. Locatie: Karel du Jardinstraat 54

Soorten onderwijs Brugklassen

vmbo-b-k + lwoo vmbo-b-k met en zonder lwoo vmbo-b-k-g-t vmbo-sector: zorg & welzijn

Klassen Leerlingen Brugjaren

1 15 2 3 21 2 1 21 2


In dit hoofdstuk staan alle Amsterdamse scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen zijn gespecialiseerd in het les geven aan kinderen met een bepaalde handicap.

4

Scholen voortgezet speciaal onderwijs

School voortgezet speciaal onderwijs

REC 1

REC 2

REC 3

Alphons Laudyschool VSO

REC 4

Altra College

regio

pag.

zuid 114 centrum 115

O.G. Heldringschool

n. west

Orion College Noord en Zuidoost

noord 117

Orion College West

Orion College Zuid Visio Onderwijs Amsterdam

n. west

116 118

zuid 119

n. west 120

Voortgezet speciaal onderwijs In deze keuzegids zijn alle Amsterdamse scholen voor voortgezet speciaal onderwijs opgenomen. Speciaal onderwijs is voor kinderen met een handicap (lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk) of een stoornis. Een school voor speciaal onderwijs heeft alle voorzieningen en deskundigheid in huis om uw kind goed op te vangen en te begeleiden. Er zijn ook nadelen: uw kind mist het contact met niet-gehandicapte leeftijdgenoten en bovendien moet uw kind naar alle waarschijnlijkheid extra reizen van en naar school. Meer hierover kunt u lezen op de website van de samenwerkende Amsterdamse VO-scholen: W www.swvadam.nl. U vindt hier informatie over leerlingenzorg in het Amsterdamse voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, lwoo, het rugzakje en het speciaal onderwijs. Hebt u nog vragen dan kunt u bellen met tel. 020 480 1702.

Speciaal onderwijs of extra hulp: het rugzakje In de wet staat dat ouders met een kind voor het speciaal onderwijs zelf kunnen kiezen welk onderwijs hen het beste lijkt voor hun kind: een school voor speciaal onderwijs of een gewone school. Als een kind wordt toegelaten op een gewone school, dan krijgt die school extra geld voor meer leerkrachten, extra hulpmiddelen of ambulante begeleiding. Dit kind krijgt zogezegd ‘een rugzakje mee’. Heeft uw kind een rugzakje en wilt u hem/haar aanmelden op een gewone school dan kan dat alleen als uw kind van de basisschool een advies heeft gekregen voor die opleiding. De school waar u uw kind aanmeldt beoordeelt dan of uw kind plaatsbaar is op de opleiding en of ze uw kind de zorg en begeleiding kunnen bieden die uw kind nodig heeft.


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Eerst een indicatie

REC 3 kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap en langdurig zieke kinderen REC Noord-Holland tel. 020 346 0663 W www.recnoordholland.nl

REC 4 kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen REC BovenAmstel tel. 020 555 8333 W www.recbovenamstel.nl

In beide gevallen (speciaal onderwijs of ‘een rugzakje’) moet wel eerst bekeken worden of uw kind in aanmerking komt voor het gekozen onderwijs. Ouders moeten hiervoor een toelatingsbeslissing (indicatie) aanvragen bij een onafhankelijke Commissie voor Indicatiestelling (CvI). Deze commissie beoordeelt aan de hand van landelijke regels of uw kind een indicatie krijgt. De scholen voor speciaal onderwijs zijn verdeeld in vier clusters, de Regionale Expertise Centra (REC’s). Elk REC heeft een Commissie voor Indicatiestelling. Daar moet u dus zijn voor het aanvragen van een indicatie. De gegevens van de REC’s ziet u hieronder:

Regionale Expertise Centra (REC’s) ■

REC 1 blinde en slechtziende kinderen tel. 035 577 3300 W www.visioweb.org

REC 2 dove en slechthorende kinderen en kinderen met spraak- en/of taalproblemen REC Noord-Holland en Flevoland tel. 020 346 0662 W www.rec2holland-flevoland.nl

113


114

3

Scholen voortgezet speciaal onderwijs

Alphons Laudyschool VSO Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Zuidelijke Wandelweg 30, 1079 RK Amsterdam Zuid 020 644 5684 nijenrode@alphonslaudy.nl www.alphonslaudy.nl

Aanmeldingsprocedure Voor meer informatie over aanmelding op het voortgezet speciaal onderwijs kunt

u terecht bij het betreffende REC-cluster (p. 112 -113).

Schoolprofiel

Bestuur Directeur Locatiedirecteur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Stichting Kolom mw. F. Knol dhr. B. Vloedbeld oecumenisch 171 de school is gelegen nabij het NS RAI station

Mentoraat

Kosten per jaar

Iedere groep heeft een mentor, de groepsleerkracht. Daarnaast is er voor iedere groep een co-mentor, dit is een vakleerkracht of leraarondersteuner.

€ 40 : ouderbijdrage € 55 : werkweek 1e jaar

Opvang bij lesuitval Bij afwezigheid of ziekte van een leerkracht wordt deze vervangen door vaste invallers. Mocht dit niet lukken, dan wordt het rooster voor die dag aangepast en zijn vakleerkrachten inzetbaar op de hele groep.

Bijzonderheden Huisvesting De school is in verband met nieuwbouw op de Van Nijenrodeweg, tijdelijk gehuisvest op de Zuidelijke Wandelweg. Buitenschoolse activiteiten Op zes vrijdagavonden worden activiteiten voor de leerlingen georganiseerd waaronder disco’s. Ook zijn er kampweken.

Extra begeleiding

schoolwebsite

De school heeft twee locaties: één voor speciaal onderwijs in Osdorp en één voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) in Buitenveldert. Speerpunten binnen de vso-locatie zijn zelfredzaamheid en arbeidstoeleiding (middels interne en externe stage). De school is bezig met een veranderingsen vernieuwingsproces waarin het opzetten van meer gestructureerd lesaanbod centraal staat. Voor de cognitieve vakken wordt gebruik gemaakt van nieuwe leerlijnen die binnen de hele school ingevoerd zijn. De nadruk ligt op de uitstroomrichtingen: Koken, Tuin en dier, Huishouding en verzorging en Kunst. Iedere groep heeft een groepsleerkracht (tevens mentor) en een co-mentor. De groepsleerkracht geeft de algemeen vormende vakken zoals rekenen, lezen en schrijven, wereldoriÎntatie en lichaamsverzorging. Daarnaast geven vakdocenten les in verschillende vakken als koken, keramiek, tekenen en handvaardigheid, techniek en fietstechniek, tuin en textiel. Op de vso-locatie krijgen ongeveer 171 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar onderwijs. Opbouw van het onderwijs: onderbouw (12 t/m 14 jaar), middenbouw (15 t/m 17 jaar) en bovenbouw (18 t/m 20 jaar). In de onderbouw krijgen de leerlingen een breed pakket aan vakken aangeboden. In de middenbouw richt het onderwijs zich op meer specifieke vakken. De leerlingen in de middenbouw lopen interne en externe groepsstages. Het onderwijs in de bovenbouw richt zich meer op de individuele leerling en bestaat voor een groot deel uit het lopen van externe stage. De stagecoördinator is binnen de school verantwoordelijk voor de contacten met de stageadressen en zorgt ervoor dat iedere leerling op een voor hem of haar passende stageplaats terecht komt. De docenten begeleiden de leerlingen tijdens de stages. Er zijn jaarlijks kunstprojecten. Hierin wordt samengewerkt met verschillende kunstenaars.

Aan de school zijn een logopedist, een psycholoog, schoolmaatschappelijk werker en een schoolarts verbonden.

Kennismaken Wanneer u meer informatie wilt over de school of een nadere kennismaking, dan kunt u hiervoor de school bellen en met één van de directieleden een afspraak maken.

Soorten onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs REC 3 Aanvullende informatie De Alphons Laudyschool is een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen in Amsterdam: kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling en moeilijkheden met leren. Naast de reguliere groepen zijn er twee groepen voor leerlingen met een intensieve zorg- en/ of onderwijsvraag. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de stages. Leerlingen lopen vanaf hun vijftiende jaar zowel groepsgewijs als individueel stage. In de lessen wordt toegewerkt naar de landelijk genormeerde KPC-certificaten.


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

115

Altra College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Stationsplein 63, 1012 AB Amsterdam Centrum 020 555 8333 directie@altracollege.nl www.altracollege.nl

Bestuur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure

Mentoraat

Extra begeleiding

Voor meer informatie over aanmelding op het voortgezet speciaal onderwijs kunt u terecht bij het betreffende REC-cluster (p. 112 -113).

Altra College werkt in kleine groepen, waardoor de leerkrachten veel persoonlijke aandacht aan de leerlingen kunnen geven. Iedere leerling heeft een vaste mentor.

Indien gewenst kunnen ouders ondersteuning bij de opvoeding krijgen. De leerlingen kunnen extra begeleiding op school krijgen, bijvoorbeeld een training sociale vaardigheden.

Opvang bij lesuitval Bij lesuitval blijven de leerlingen op school.

Schoolprofiel

Ambulante begeleiding Leerlingen ontvangen na hun vertrek naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs of MBO (ROC) minimaal een jaar ambulante begeleiding.

Bijzonderheden

Het Altra College is een school voor kinderen die door gedrags- en/of psychiatrische problemen niet kunnen deelnemen aan het gewone voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen die op het Altra College zitten hebben eerder op een andere school gezeten. Op het Altra College krijgen ze een nieuwe kans, zodat ze weer terug kunnen naar de school die het beste past bij hun mogelijkheden. Als dat niet lukt, proberen we hen voor te bereiden op een baan. Er wordt gewerkt in kleine groepen (zeven tot veertien leerlingen) waardoor veel individuele aandacht kan worden gegeven. Net als in het gewone voortgezet onderwijs krijgen de leerlingen les in zowel therorie- als in praktijkvakken. Ongeveer 40% haalt jaarlijks ÈÈn of meerdere deelcertificaten op vmbo-niveau. Ook zijn er leerlingen die een IVIO-deelcertificaat behalen (individueel onderwijs). Het Altra College is onderdeel van de Stichting Altra, een instelling voor jeugdzorg en speciaal onderwijs.

schoolwebsite

Het Altra College heeft vijf afdelingen in Amsterdam: ■ Centrum/Oud-West, Konijnenstraat 7, tel. 020 788 2211 ■ Noord, Purmerweg 116, tel. 020 632 8090 ■ Zuidoost, Kortvoort 60, tel. 020 690 6629 ■ West, Louis Couperusstraat 131, tel. 020 611 7087 ■ Bascule Extern (havo/vwo), Stadhouderskade 60, tel. 020 627 7721

Huisvesting We vinden het belangrijk dat leerlingen dicht bij huis, in eigen buurt of wijk, naar school kunnen gaan. Daarom heeft het Altra College afdelingen in alle delen van de stad. Bijna al deze afdelingen zijn gehuisvest in nieuwe of onlangs vernieuwde schoolgebouwen. De adressen van de afdelingen staan onder Schoolprofiel op deze pagina.

Stichting Altra algemeen bijzonder 800 openbaar vervoer

Veiligheid De kleinschalige aanpak van het onderwijs zorgt voor een persoonlijke en veilige sfeer op school. Daarnaast gelden strenge regels om de veiligheid van leerlingen te waarborgen. Computers Altra College heeft één computer per vier leerlingen beschikbaar. Buitenschoolse activiteiten Altra College organiseert buitenschoolse activiteiten met name gericht op arbeidstoeleiding. Ouderbetrokkenheid Goed contact met ouders of verzorgers is voor het Altra College erg belangrijk. Als we de problemen goed willen aanpakken, hebben we elkaar immers hard nodig. We houden ouders dan ook zo goed mogelijk op de hoogte van wat er op school gebeurt en van de vorderingen die de leerlingen maken. Daarom voeren we jaarlijks een aantal gesprekken met de ouders.

Kennismaken Ouders en leerlingen kunnen kennismaken met de school door telefonisch een afspraak te maken met de teamleider van de betreffende afdeling. Zie voor adressen en telefoonnummers onder Schoolprofiel.

Soorten onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs REC 4 Aanvullende informatie Voortgezet onderwijs aan leerlingen met gedrags- en/of psychiatrische problemen.


116

3

Scholen voortgezet speciaal onderwijs

O.G. Heldringschool Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Burgemeester Eliasstraat 20, 1063 EW Amsterdam Nieuw-West 020 447 3583 info@deheldringschool.nl www.deheldringschool.nl

Bestuur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Stichting Kolom oecumenisch 156 tram 7, 14 en bus 21, 64 en 80

Aanmeldingsprocedure

Mentoraat

Opvang bij lesuitval

Ambulante begeleiding

Voor meer informatie over aanmelding op het voortgezet speciaal onderwijs kunt u terecht bij het betreffende REC-cluster (p. 112 -113).

Alle leerlingen zijn ingedeeld in een groep met een klassenonderwijzer.

In de meeste gevallen worden de leerlingen opgevangen en verdeeld over de andere groepen.

De school biedt ambulante begeleiding aan leerlingen met een verstandelijke handicap in het reguliere en voortgezet onderwijs. De begeleiding is gericht op ondersteuning en advisering van de leerkracht, het schoolteam en de ouders, zodat de leerling een verantwoorde, geïntegreerde plaats in de schoolgemeenschap heeft. De ambulant begeleiders van de school werken samen met collega’s van andere cluster 3 scholen in de dienst ambulante begeleiding van het REC.

Schoolprofiel

Extra begeleiding Creatieve therapie: de doelstellingen voor creatieve therapie hebben meestal te maken met het vergroten van het zelfvertrouwen, het versterken van de identiteit, het verminderen van angst en het leren omgaan met gevoelens. Logopedie: de communicatieve vaardigheden van de leerling en het niveau van de spraak/ taalontwikkeling worden bekeken.

Het onderwijs op de Heldringschool is voornamelijk toekomstgericht. Dat wil zeggen dat de leergebieden anticiperen op de situatie van de leerlingen na de schooltijd. De centrale thema’s zijn wonen, werken en vrije tijd. Het onderhouden en ontwikkelen van taal en rekenen blijven vanzelfsprekend onderdelen van het leergebied.

schoolwebsite

Stage Vanaf zeventien jaar lopen alle leerlingen stage. Rond het vijftiende jaar wordt bij elke leerling een assessment afgenomen. Binnen de school zijn er mogelijkheden om een opleiding te volgen. Leerlingen kunnen deelnemen aan de volgende opleidingen: Schoonmaak in de Groothuishouding, Groenvoorziening, Horeca, Detailhandel, Textiel, Magazijn en Werken in de Kinderopvang. Er kan een officieel certificaat behaald worden voor alle opleidingen. De WRA-groep (Werkvoorziening Regio Amsterdam) heeft ook diverse mogelijkheden: in kassen werken, post verwerken, schilder- en timmerklussen en op de werkplaats Pantar met uitvoerend werk (inpakwerk, uitzendwerk en werkzaamheden in drukkerij en magazijn). Verder kunnen leerlingen stage lopen in het vrije bedrijf. Het creatieve zijde-atelier Zij aan Zij (van Stichting Philadelphia) biedt ook stageplekken. Leerlingen kunnen verschillende stages lopen om een zo breed mogelijke werkervaring op te doen. We werken met stagecontracten en maken een evaluatie. Op deze manier bereiden wij de leerlingen goed voor op een toekomst met al dan niet betaald werk.

Kennismaken Na een telefonische afspraak bent u welkom om de school te bezoeken.

Soorten onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs REC 3 Aanvullende informatie De Heldringschool is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk).


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

117

Orion College Noord en Zuidoost Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Beijerlandstraat 2, 1025 NN Amsterdam Noord en Zuidoost 020 636 2487 orioncollegenoord@orion-college.nl www.orioncollegeamsterdam.nl

Bestuur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Stichting Orion openbaar 300 zie onze website

Aanmeldingsprocedure

Mentoraat

Extra begeleiding

Bijzonderheden

Voor meer informatie over aanmelding op het voortgezet speciaal onderwijs kunt u terecht bij het betreffende REC-cluster (p. 112 -113).

In de onderbouw hebben de leerlingen een vaste leerkracht. In de bovenbouw hebben de leerlingen een vaste mentor. Het stagebureau ondersteunt bij stages en verdere arbeidstoeleiding.

Er is op elke locatie een zorgstructuur. De zorgcoördinator werkt samen met de orthopedagoog,de psycholoog, de schoolarts t.b.v. de begeleiding van leerlingen en docenten. Er wordt intensief samengewerkt met de Bascule en Cordaan.

Veiligheid Het schoolteam heeft agressieregulatietraining gevolgd. Voor de leerlingen worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd (Loverboys, drugsgebruik, e.d.). Computers De school hanteert een leerlingvolgsysteem. Er zijn computers en digiborden op alle locaties. Ouderbetrokkenheid Ouders zijn belangrijke gesprekspartners voor ons. Er is een ouderraad die het beheer voert over de ouderbijdragen. Enkele ouders zitten in de medezeggenschapsraad.

Ambulante begeleiding De Ambulante begeleiding wordt uitgevoerd door de dienst AB cluster 3 Amsterdam, Zekeringstraat 45, 1014 BP Amsterdam.

Schoolprofiel

Kennismaken

Het Orion College biedt op de locaties Noord en Zuidoost onderwijs waarbij het accent ligt op de praktische vorming. We stemmen het onderwijs optimaal af op de individuele leerling. We richten ons daarbij op het begeleiden van de leerlingen naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de toekomst. Veel van onze vakken zijn dan ook direct gericht op het aanleren van vaardigheden die in de dagelijkse praktijk toepasbaar zijn. Er is een groot netwerk van stagebedrijven waar leerlingen groepsgewijs en individueel, vanaf hun 16e jaar, werkervaring opdoen. Daarnaast participeert de school in een aantal leerwerkbedrijven. Het is het streven om jongeren op hun 12e jaar vast te pakken en pas los te laten op het moment dat zij een plek op de arbeidsmarkt hebben gevonden. schoolwebsite

Gegevens locaties: ■ Orion College Noord Beijerlandstraat 2, 1025 NN Amsterdam, tel. 020 636 2487 ■ Orion College Noord Wognumerplantsoen 2_4, 1023 EP Amsterdam, tel. 020 636 3393 ■ Orion College Zuidoost, Frankemaheerd 12, 1102 AN Amsterdam, tel. 020 368 1071

Voor een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met: ■ Orion College Noord, Beijerlandstraat, Dhr. H.Verheijen, tel. 020 636 2487 ■ Orion College Noord, Wognumerplantsoen, Dhr. J. van Grieken, tel. 020 636 3393 ■ Orion College Zuidoost, Mw.I.Brul, tel. 020 368 1071

Soorten onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs REC 3 Aanvullende informatie Het Orion College is een openbare school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Op de locaties Noord en Zuidoost wordt onderwijs gegeven aan moeilijk lerende kinderen. Zij hebben een achterstand in hun ontwikkeling en moeilijkheden met leren. Er zitten ongeveer 250 leerlingen in totaal op de drie scholen in de leeftijd van twaalf tot twintig jaar. Ze zijn afkomstig uit Amsterdam en omgeving. De school kent ook een aantal groepen voor leerlingen die naast hun verstandelijke beperking gedragsproblemen hebben.


118

3

Scholen voortgezet speciaal onderwijs

Orion College West Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Burgemeester Eliasstraat 76, 1014 BP Amsterdam Nieuw-West 020 611 1213 agbell@orion.nl www.agbell.nl

Aanmeldingsprocedure

Opvang bij lesuitval

Voor het aanmelden van een leerling kunt u contact opnemen met de trajectbegeleider cluster 2 of de trajectbegeleider cluster 3/4 via het telefoonnummer van de school. Voor meer informatie over aanmelding op het voortgezet speciaal onderwijs kunt u terecht bij het betreffende REC-cluster (p. 112 -113).

Bij ziekte van een docent worden leerlingen verdeeld.

Mentoraat Iedere klas heeft een mentor. Deze is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor houdt de voortgang van de leerlingen in de gaten en houdt zich ook bezig met de keuzebegeleiding.

Extra begeleiding Het zorgteam van het Orion College West bestaat uit intern begeleiders, fysiotherapeuten, psychologen, ortho-pedagogen, maatschappelijk werkers en indien nodig een (revalidatie)arts. Bij de begeleiding van de leerlingen zijn verder de mentor, de logopedist, een akoepedist en een taalkundige betrokken. De school verzorgt sociale vaardigheidstrainingen. Ook is er een huiswerkklas.

Ambulante begeleiding Het Orion College West biedt ambulante begeleiding voor leerlingen die op

Schoolprofiel

Bestuur Locatiedirecteur Richting

reguliere scholen hun lessen volgen. Hiervoor is ook een beschikking (clusterindicatie) nodig.

Kosten per jaar € 30 : ouderbijdrage

Bijzonderheden Huisvesting Het Orion College West heeft twee locaties. Op beide locaties is klassenaparatuur ten behoeve van de leerlingen met een auditieve beperking aanwezig. Verder hebben de meeste lokalen de beschikking over Vocalight-apparatuur (deze apparatuur versterkt de stem van de docent in geringe mate met een heel rustgevend effect) en een Smartboard. In beide locaties zijn liften. Veiligheid Het Orion College West heeft een veiligheidsbeleid,

Stichting Orion dhr. R. Hoogervorst openbaar

er is een werkgroep die permanent aan de slag is om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. De school heeft een convenant met de politie, regelmatig worden kluiscontroles uitgevoerd. Computers In alle lokalen zijn computers. Buitenschoolse activiteiten Excursies, cursussen na schooltijd , activiteiten in samenwerking met andere scholen en sportdagen. Reizen Indien nodig kan speciaal vervoer (taxi) geregeld worden. De gemeente van herkomst vergoedt over het algemeen de kosten voor openbaar vervoer. Ouderbetrokkenheid Er is een ouderraad en een medezeggenschapsraad. Verder... Het Orion College West participeert in Mocca, het expertisenetwerk cultuureducatie.

Kennismaken Via het telefoonnummer van de school. Verder is er in januari 2012 een open dag, verdere info via de website van de school.

Soorten onderwijs

schoolwebsite

De school heeft twee locaties, in de Burg. Eliasstraat zijn de schakelafdeling en de onderbouw VMBO/HAVO gevestigd, op de Zekeringstraat de praktijkschool en de bovenbouw VMBO/HAVO. De visie van de school is leerlingen met een beperking ‘normale’ leerstromen te bieden in een speciale setting, waardoor zij naar wens en aanleg een opleiding kunnen volgen en zo volwaardig en zelfstandig mogelijk hun plaats in de maatschappij kunnen vinden. De missie van het Orion College is ‘Onderwijs op maat’. De school heeft een uitgebreide zorgstructuur. Het Orion College West heeft een dienst Ambulante Begeleiding. De medewerkers verzorgen begeleiding voor leerlingen van de doelgroep die het regulier onderwijs bezoeken.

Voortgezet speciaal onderwijs REC 2 praktijkonderwijs vmbo-basis vmbo-kader vmbo-theoretisch of mavo havo vmbo-sectoren: economie, landbouw, techniek en zorg & welzijn Aanvullende informatie Voortgezet (speciaal) onderwijs aan leerlingen met een auditieve beperking, een ernstige taal-spraakstoornis, een langdurige ziekte, een lichamelijke beperking of een (niet externaliserende) gedragsproblematiek.


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

119

Orion College Zuid Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Gaasterlandstraat 7, 1079 RH Amsterdam Zuid 020 644 2232 orioncollegezuid@orion.nl www.orioncollegeamsterdam.nl

Aanmeldingsprocedure

Opvang bij lesuitval

Voor meer informatie over aanmelding op het voortgezet speciaal onderwijs kunt u terecht bij het betreffende REC-cluster (p. 112 -113).

Het streven is om lesuitval op onze school tot een minimum te beperken. Bij ziekte van de groepsleerkracht wordt de groep overgenomen. Schoolverzuim wordt strikt geregistreerd en er wordt direct contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

Mentoraat De sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerontwikkeling van de leerlingen worden nauwlettend gevolgd. Stappen in deze ontwikkeling worden beschreven in de individuele handelingsplanning (IHP). Het IHP wordt twee maal per jaar besproken op een leerlingbespreking.

Extra begeleiding De school werkt met een gedegen zorgstructuur. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan: een onderwijs- & zorgcoördinator, een schoolmaatschappelijk werker, twee bouwcoördinatoren, een orthopedagoog, onderwijsassistenten en verschillende vakleerkrachten. Het doel van deze zorgstructuur is om leerlingen optimaal te laten profiteren van ons onderwijsaanbod.

Schoolprofiel

Bestuur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Daarnaast bieden wij tijdelijk onderwijs aan niet geïndiceerde leerlingen via het onderwijs-schakelloket.

Ambulante begeleiding Leerlingen die via ons een andere vorm van onderwijs gaan volgen, houden regelmatig contact met een ambulante begeleider.

Kosten per jaar € 75 : vrijwillige ouderbijdrage

Bijzonderheden Huisvesting We hebben praktijklokalen voor techniek, ICT, koken en verzorging. Veiligheid Wij streven er naar om op een eigentijdse en uitdagende wijze te zorgen voor rust, zekerheid en veiligheid zodanig dat de leerlingen adequaat en op hun eigen niveau op vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt worden voorbereid.

Stichting Orion openbaar 135 tram 4, bus 8, 15, 173 en metro 50, 51

Computers De school beschikt over een goed uitgerust computerlokaal. Buitenschoolse activiteiten De school organiseert jaarlijks een activiteitenweek en een sportdag. Op vrijdagmiddag zijn er culturele en sportieve activiteiten. Reizen Via school kunnen de leerlingen die in Amsterdam wonen een abonnement voor het openbaar vervoer aanvragen. Ouderbetrokkenheid Er worden diverse ouderavonden georganiseerd en een aantal ouders hebben zitting in de medezeggenschapsraad.

Kennismaken Kennismaken kan het gehele schooljaar door middel van een persoonlijke afspraak.

Soorten onderwijs

schoolwebsite

Het Orion College Zuid biedt onderwijs aan leerlingen van 12-18 jaar die meer ondersteuning nodig hebben op het gebied van leren en gedrag. De school onderscheidt zich door: 1. Een krachtig pedagogisch klimaat. 2. Een leeraanbod dat is afgestemd op individuele leerlingen. 3. Een zorgaanbod dat leerlingen optimaal laat profiteren van ons onderwijs.

Voortgezet speciaal onderwijs REC 4 praktijkonderwijs vmbo + lwoo vmbo-basis vmbo-kader vmbo-theoretisch of mavo vmbo-sectoren: economie, techniek en zorg & welzijn Aanvullende informatie Onze school is bestemd voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die een cluster 4 indicatie hebben en onderwijs op maat behoeven.


120

3

Scholen voortgezet speciaal onderwijs

Visio Onderwijs Amsterdam Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Website

Slotermeerlaan 103, 1063 JN Amsterdam Nieuw-West 088 585 6000 onderwijsamsterdam@visi-o.org www.visio.org

Bestuur Visio Landelijke Stichting Onderwijs Slechtzienden Blinden Richting algemeen bijzonder Aantal leerlingen 50 Bereikbaar met bus 19, tram 7 en 14 halte Lodewijk van Deysselstraat

Aanmeldingsprocedure

Opvang bij lesuitval

Ambulante begeleiding

Bijzonderheden

Aanmelden kan het hele jaar door. Voor meer informatie over aanmelding op het voortgezet speciaal onderwijs kunt u terecht bij het betreffende REC-cluster (p. 112 -113).

Lesuitval wordt zo veel mogelijk opgevangen door de leerlingen over de andere docenten te verdelen of een invaller de lessen te laten overnemen.

Mentoraat

Extra hulp bij problemen met de Nederlandse taal wordt geboden. Aan de school zijn ergotherapeuten, fysiotherapeuten en een logopedist verbonden.

Leerlingen met een visuele beperking in het reguliere onderwijs kunnen een beroep doen op ambulante begeleiding. Zij kunnen speciale training krijgen bij zaken die verband houden met hun beperking. De docenten kunnen voorlichting krijgen over de aard van de beperking en de gevolgen daarvan. Oplossingen worden waar mogelijk geboden.

Veiligheid De school is aangesloten bij het VIOS. Computers Er wordt computerles gegeven als dat nodig is. Veel lessen volgen leerlingen met behulp van een computer, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van vergrotingen, spraak en brailleleesregel. Reizen In de onderbouw worden leerlingen met busjes vervoerd. In de bovenbouw worden lessen aangeboden om leerlingen zelfstandig te leren reizen met OV.

Iedere leerling heeft een mentor. In alle leerjaren worden mentorlessen gegeven.

Extra begeleiding

Kosten per jaar â‚Ź 40 : ouderbijdrage

Schoolprofiel

Kennismaken Kennismaken is het hele jaar door mogelijk. Het is verstandig telefonisch een afspraak te maken.

Soorten onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs REC 1 vmbo-basis vmbo-kader vmbo-gemengd vmbo-theoretisch of mavo havo schoolwebsite

Het onderwijs is geheel individueel bepaald. Het lesrooster wordt aangepast aan de individuele behoefte van een leerling. Indien nodig worden bijvoorbeeld lessen mobiliteit of lessen sociale vaardigheden toegevoegd aan de normale vakken van het vmbo. De groepen zijn klein, gemiddeld ongeveer zes leerlingen. Dit geeft de mogelijkheid om optimale resultaten te behalen.

vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn Aanvullende informatie Voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen met een visuele beperking. Aangeboden wordt vmbo op meerdere niveaus en havo.


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Fleur: Spannend hè, zo’n kennismakingsdag! Veel plezier.

En dan eindelijk in juni…

121


Sommige kinderen gaan naar een particuliere school, een internationale school of een school buiten Amsterdam. Voor leerlingen die het Nederlands nog niet goed beheersen is er de Kopklas. Verder leest u in dit hoofdstuk meer over de wettelijke leerplicht, schoolvakanties en schoolgeld.

5

Bijzondere voorzieningen

Kopklas Kan uw kind eigenlijk naar het vmbo-theoretisch, havo of vwo, maar is het Nederlands daarvoor nog niet helemaal voldoende? Dan kan hij naar een kopklas. Dat is een extra jaar basisonderwijs voor meertalige kinderen. De kopklas zit in het gebouw van een VO-school. Het duurt één jaar en het belangrijkste vak is de Nederlandse taal. De andere vakken van groep 8 worden bijgehouden. Als je de kopklas goed hebt doorlopen, krijg je daarna een advies voor vmbo-t, havo of vwo. In de kopklas is Nederlands het belangrijkste vak.

Scholen met een kopklas ■

Bredero Lyceum Hervormd Lyceum West ■ Pieter Nieuwland College ■ Scholengemeenschap Reigersbos ■

Meer informatie kunt u lezen op de scholenpagina van de Kopklas.

Opvangklas voor nieuwkomers Is een kind net in Nederland en heeft hij of zij nog geen Nederlands onderwijs gevolgd, of alleen een klein beetje? Dan kan hij naar een speciale opvangklas voor nieuwkomers. Die is er op het Berlage Lyceum, Montessori College Oost en Nova College. Afhankelijk van de opleiding in het land waar iemand vandaan komt

en zijn/haar mogelijkheden, wordt hij op een van deze scholen geplaatst. Na de opvangklas kan hij door naar het gewone onderwijs. Voor meer informatie over de opvangklassen voor nieuwkomers kunt u het beste even bellen naar deze scholen.

Extra taalonderwijs Tweetalig onderwijs (tto) Tweetalig onderwijs (tto) houdt in dat bij zaakvakken als bijvoorbeeld geschiedenis en biologie een andere taal dan het Nederlands wordt gebruikt als instructie- en communicatietaal. In een tweetalige klas spreken docenten en leerlingen in principe dus geen Nederlands, maar de vreemde taal. Tto heeft twee belangrijke doelen: het vergroten van de taalbeheersing van leerlingen en het verkrijgen van een internationale oriëntatie. In Nederland bestaat deze onderwijsvorm sinds 1989 en gaat het meestal om tweetalig EngelsNederlands. De Inspectie voor het Onderwijs en het Ministerie van OCW hebben formele criteria opgesteld voor tweetalig onderwijs. Er is een maximum gesteld aan het totaal aantal lessen dat in het Engels mag worden gegeven. Verder moet het Nederlandse lesprogramma worden gevolgd en mag het niet ten koste gaan van de ontwikkeling van taalvaardigheid Nederlands.


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Het Europees Platform heeft in samenwerking met de scholen een standaard voor tweetalig onderwijs opgesteld, waar elke school zijn eigen invulling aan geeft. Kinderen die tweetalig onderwijs hebben gevolgd, doen Nederlandstalig eindexamen en krijgen een regulier vwo-, havo- of vmbodiploma. Voor het Engels kunnen aanvullende certificaten worden behaald. U kunt ook kijken op de website W www.tweetaligonderwijs.nl. Informatie over tweetalig onderwijs kunt u bij de school zelf opvragen.

Scholen met tweetalig onderwijs ■

Het Berlage Lyceum ■ Hervormd Lyceum West ■ Hubertus Vakschool ■ Scholengemeenschap Reigersbos

Versterkt talenonderwijs (vto) Versterkt talenonderwijs betekent dat er extra lesuren taalonderwijs bovenop de verplichte aantal uren komen. Er is geen koppeling van talen aan andere vakken zoals bij tweetalig onderwijs. Onder meer het 4e Gymnasium, Het Amsterdams Lyceum en IJburg College bieden versterkt talenonderwijs aan. Meer informatie kunt u krijgen bij de scholen zelf.

Internationaal onderwijs In Amsterdam wordt op een aantal scholen internationaal onderwijs gegeven. De vorm waarin dit wordt gegeven verschilt: op sommige scholen worden alle zaakvakken in het Engels gegeven (tweetalig onderwijs); andere scholen hebben het normale lesprogramma en bieden daarnaast meer dan het verplichte aantal uren taalonderwijs (versterkt taalonderwijs). En op andere scholen is het hele lesprogramma internationaal georiënteerd (internationaal onderwijs). Internationaal onderwijs heeft een ander lesprogramma dan Nederlandse scholen: het basisonderwijs heeft het International Primary Curricu-

lum (IPC), het voortgezet onderwijs heeft het International Baccalaureat (IB) programma. Het Internationaal Baccalaureaat (IB-diploma) geeft toegang tot hogescholen en universiteiten in alle werelddelen. Internationaal onderwijs richt zich vooral op kinderen van expatriates (expats), niet- Nederlanders die tijdelijk in Nederland wonen, en op kinderen van Nederlanders die uit het buitenland zijn teruggekeerd (impats). Amsterdam heeft vijf internationale scholen. Vier van deze scholen zijn particuliere scholen. Eén ervan wordt door de overheid betaald: de openbare Amsterdam International Community School (AICS).

Amsterdam International Community School (AICS) De AICS is gestart in 2003. De school biedt een internationaal georiënteerd onderwijsprogramma voor leerlingen van 4 tot 18 jaar. Het onderwijs op de AICS wordt geheel in het Engels gegeven, volgens het curriculum van het InternationaalBaccalaureaat. Daarnaast is voor alle leerlingen het vak Nederlands verplicht. Internationaal onderwijs is kostbaar. Dat komt onder andere door de kleine klassen, de hogere personele kosten (vanwege werving en scholing in het buitenland) en de examen- en licentiekosten van de IB-organisatie. Het is daarom normaal dat voor internationale scholen een ‘schoolfee’ gevraagd wordt. De AICS is een van de negen Dutch International Schools die door het Ministerie van OCW zijn aangewezen (en extra gesubsidieerd) om internationaal onderwijs te bieden. Voor de AICS bedraagt de ‘schoolfee’ voor het IB Diploma Programme (all in) € 6.100 voor het schooljaar 2011-2012. De hoogte van het schoolgeld voor 2012-2013 moet nog worden vastgesteld. Voor de ongesubsidieerde internationale scholen liggen die ‘fees’ tussen de € 15.000 en de € 20.000 per jaar. Om het IB-Diploma programma voor meer Amsterdamse leerlingen bereikbaar te maken is een fonds opgericht die afhankelijk van het inkomen 50% van de kosten vergoed. De AICS wil nadrukkelijk een ‘community school’ zijn voor alle Amsterdamse leerlingen die de ambitie hebben internationaal onderwijs te volgen. Met ingang van het schooljaar 2008-2009 mag de AICS (als een van vijf scholen

123


124

5

Bijzondere voorzieningen

Mika: Kom op, we zien elkaar nog vaak en we kunnen ieder jaar een re端nie geven.

Afscheid van je oude klas


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

in Nederland) ook twintig gewone (niet-expat) Nederlandse leerlingen toelaten tot het Diploma Programme van het IB. De AICS gaat dit onderwijsaanbod integreren in de bovenbouw. Om het IB-Diploma Programme ook echt voor alle Amsterdamse leerlingen bereikbaar te maken, onderzoekt het AICS de mogelijkheden om een fonds in te stellen waaruit op basis van draagkracht studiebeurzen kunnen worden gefinancierd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de school zelf: ■

Amsterdam International Community School (AICS) Prinses Irenestraat 59 1077 WV Amsterdam tel. 020 577 1240 info@aics.eu W www.aics.eu

Amsterdam heeft vier particuliere internationale scholen ■

British School of Amsterdam Anthonie van Dijckstraat 1 1077 ME Amsterdam tel. 020 679 7840 W www.britams.nl

Franse School Uiterwaardenstraat 60a 1079 CB Amsterdam tel. 020 644 6507 W www.lyceevangogh.nl

Japanese School of Amsterdam Karel Klinkenbergstraat 137 1061 AL Amsterdam tel. 020 611 8136 amsterdam@jsa.nl W www.jsa.nl

International School of Amsterdam Sportlaan 45 1185 TB Amstelveen tel. 020 347 1111 info@isa.nl W www.isa.nl

Leerplicht en schoolkosten Alle jongens en meisjes van 5 -16 jaar moeten volgens de Nederlandse wettelijke leerplicht naar school. Maar welke regels gelden er nog meer? En wie controleert of iedereen zich aan de regels houdt? Hoe zit het met schoolvakanties en schoolgeld?

Wettelijke leerplicht In Nederland is er een wettelijke leerplicht. Dit houdt in dat alle jongens en meisjes van 5 tot en met 16 jaar naar school moeten. Als uw kind op zijn/haar 16e verjaardag nog geen diploma heeft voor mbo-2, mbo-3 of mbo-4, of voor havo of vwo, dan moet hij/zij doorleren tot zijn/haar 18e verjaardag. Het is belangrijk om een diploma te halen, want zonder afgeronde opleiding is de kans op werk klein. U als ouder moet ervoor zorgen dat uw kinderen naar school gaan. De school stelt elk jaar de lestijden vast. Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kind dan op school is. Ouders die kinderen thuishouden zijn strafbaar. Bij de stadsdelen in Amsterdam werken leerplichtambtenaren. Zij letten erop dat alle leerplichtige kinderen naar school gaan. Als een leerling niet naar school gaat, geeft de school dat door aan de leerplichtambtenaar. Die onderzoekt waarom de leerling niet naar school gaat en bekijkt wat er nodig is om de leerling weer naar school te laten gaan. Als er sprake is van onwil kunnen leerplichtambtenaren een procesverbaal opmaken. Op W www.leerplichtplus.amsterdam.nl vindt u meer informatie over leerplicht.

Schoolvakanties In het voortgezet onderwijs heeft elk schooljaar maximaal zestig vakantiedagen. De minister van OCW stelt elk jaar de data voor de zomervakantie vast. De andere vakanties, zoals de herfst-, kerst, voorjaars- en meivakantie, mogen de scholen zelf vaststellen. De minister geeft daar wel een advies over. Die adviesdata zijn zo gekozen, dat leerlingen meestal na zeven of acht weken les weer een week vakantie krijgen.

125


126

5

Bijzondere voorzieningen

Op W www.onderwijs.amsterdam.nl staan de vakanties van de Amsterdamse scholen. Invloed van ouders en leerlingen op de school Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Hierin zitten ouders/leerlingen en mensen van de school. In de medezeggenschapsraad kunnen ouders advies geven en meebeslissen over belangrijke zaken op school. Elke medezeggenschapsraad heeft een reglement. Hierin staat wat de raad kan en mag doen. Naast een medezeggenschapsraad hebben de meeste scholen een ouderraad en een leerlingenraad. Deze raden brengen advies uit aan de medezeggenschapsraad of aan de schooldirectie.

Landelijke tegemoetkoming schoolkosten De overheid betaalt het onderwijs. Sinds vorig schooljaar hoeven ouders ook geen schoolboeken meer te betalen. Andere schoolkosten moeten ouders zelf betalen. U kunt hiervoor een tegemoetkoming schoolkosten aanvragen. Deze landelijke regeling geldt voor kinderen tot 18 jaar. Of u de tegemoetkoming ontvangt, hangt af van de hoogte van uw inkomen. U kunt het aanvraagformulier tegemoetkoming ouders halen bij elke school voor voortgezet onderwijs, of bij het Servicekantoor Studiefinanciering, Ottho Heldringstraat 5, in Amsterdam. Ook kunt u het formulier bestellen via tel. 050 599 7755, of via de website van de Informatie Beheer Groep W www.ib-groep.nl. Zijn jongeren eenmaal 18 jaar of ouder, dan hebben zij recht op studiefinanciering.

Particuliere scholen Bijna alle kinderen gaan naar een school die geld krijgt van de overheid. Maar je kunt ook naar een school die niet door de overheid wordt betaald: een particuliere school. Het onderwijs op deze scholen is wel veel duurder dan op andere scholen. Ook een particuliere school moet zich houden aan de wetten en regels van de overheid. Sommige particuliere scholen geven een versnelde opleiding of zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met leerproblemen. Hier volgen vier particuliere VO-scholen in Amsterdam. ■

De Amsterdamsche School vmbo-t, havo, vwo Kosten eerste leerjaar: ongeveer € 18.500 Nieuwezijds Voorburgwal 68-70 1012 SE Amsterdam tel. 020 625 4690 info@amsterdamscheschool.nl W www.amsterdamscheschool.nl

Luzac Lyceum Amsterdam vmbo-t, havo, vwo Kosten eerste leerjaar: ongeveer € 13.000 Uiterwaardenstraat 263 1079 CR Amsterdam tel. 020 671 4004 W www.luzac.nl

Stebo Junior College vmbo-t, havo, vwo Kosten eerste leerjaar: vanaf ongeveer € 23.800 Speerstraat 6 1076 XN Amsterdam tel. 020 573 6020 info@stebo-amsterdam.nl W www.stebo.nl

Stichting de Nieuwe School alleen staatsexamen vmbo-t, havo, vwo Herengracht 274 1016 BW Amsterdam tel. 020 623 4809 info@denieuweschool.com W www.denieuweschool.com

Amsterdamse tegemoetkoming schoolkosten Woont u in Amsterdam en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u via de Dienst Werk en Inkomen (DWI) misschien een gratis computer en een scholierenvergoeding krijgen. Moet uw kind drie of meer zones met het openbaar vervoer reizen om op school te komen, dan kunt u ook een extra reiskostenvergoeding aanvragen. Als u denkt dat u hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met DWI: tel. 020 346 3684 W www.dwi.amsterdam.nl.


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Scholen rondom Amsterdam

Zaanstad ■

Pascal College / Pascal Zuid vmbo, havo, vwo, gymnasium tel. 075 616 7355 / 616 7900 infopascalstraat@pascalcollege.org W www.pascalcollege.nl W www.pascalzuid.nl

Het Zaanlands Lyceum havo, vwo, gymnasium tel. 075 617 0055 infozl@zaanlands.nl W www.zaanlands.nl

Sommige Amsterdamse kinderen gaan naar een VO-school buiten Amsterdam. Hieronder staan er een paar:

Amstelveen ■

Amstelveen College vmbo-t, havo, vwo, gymnasium tel. 020 503 2266 / 503 2299 info@amstelveencollege.nl W www.amstelveencollege.nl

Hermann Wesselink College vmbo-t, havo, vwo, tweetalig vwo, gymnasium tel. 020 645 9751 school@hermannwesselinkcollege.nl W www.hermannwesselinkcollege.nl

Keizer Karel College havo, vwo, technasium, gymnasium tel. 020 641 5700 kkc@keizerkarelcollege.nl W www.keizerkarelcollege.nl

Waterland Bernard Nieuwentijt College Monnickendam mavo, havo, vwo tel. 0299 658 383 info@bernardnieuwentijt.nl W www.bn-college.nl

Weesp ■

Casparuscollege vmbo-beroeps (basis en kader) tel. 0294 460 200 info@cc.gsf.nl W www.casparuscollege.nl

Vechtstede College vmbo-t, havo, vwo, tweetalig vwo tel. 0294 410 796 info@vsc.gsf.nl W www.vechtstedecollege.nl

127


128

6

Belangrijke adressen

Judith: Hoi, is je tas zwaar. In welke klas zit jij?

Eerste dag van het nieuwe schooljaar


Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs zijn behalve de scholen ook allerlei andere organisaties betrokken. In dit hoofdstuk vind je alle belangrijke adressen en plattegronden met alle VO en VSO-scholen.

6

Belangrijke adressen

Schoolbesturen

Calandlyceum, Stichting tel. 020 667 5353 W www.calandlyceum.nl Calandlyceum

Ceder Groep, Stichting tel. 020 545 6910 W www.cedergroep.nl Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert – Hervormd Lyceum West – Hervormd Lyceum Zuid

Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs, Stichting tel. 088 337 2727 W www.passie.net De Passie Amsterdam

Voortgezet Onderwijs ■

Agrarisch Opleidingen Centrum Clusius College tel. 072 514 7666 Clusius College Amsterdam AMOS 1, Stichting tel. 020 410 6810 W www.amosonderwijs.nl Kopklas Amarantis Onderwijsgroep tel. 020 504 2400 W www.amarantis.nl De Apollo – Augustinus College – Calvijn met Junior College – College De Meer – Comenius Lyceum Amsterdam - Cygnus Gymnasium – Damstede – Gerrit van der Veen College – Hogelant – Huygens College – Iedersland College – Meridiaan College – Over-Y College – Pieter Nieuwland College – Rosa Beroepscollege – Sweelinck College – Waterlant Beroepsopleidingen IJdoorn – Zuiderlicht College Amsterdams Lyceum, Het tel. 020 574 7744 W www.amsterdamslyceum.nl Het Amsterdams Lyceum

■ Islamitisch Voortgezet Onderwijs Amsterdam en Omstreken (IVO), Stichting tel. 020 717 1794 W www.islamitischcollegeamsterdam.nl Islamitisch College Amsterdam ■

Joodse Kindergemeenschap Cheider Amsterdam, Stichting tel. 020 646 5564 W www.cheider.nl Cheider

Joodse Scholengemeenschap JBO, Stichting tel. 020 644 4191 W www.jbo.nl Joodse Scholengemeenschap Maimonides ■


130

6

Belangrijke adressen

Vervolg Schoolbesturen ■

Kolom, Stichting tel. 020 514 8080 W www.kolom.net De Atlant – De Dreef – Kolom praktijkCollege Noord – Praktijkcollege Het Plein Media Amsterdam, Stichting tel. 020 850 9500 W www.gla.nl Mediacollege Amsterdam Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, Stichting tel. 020 597 9888 W www.msa.nl Amstellyceum – Cosmicus Montessori Lyceum – IVKO – Montessori College Oost – Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) Onderwijsstichting Esprit tel. 020 585 4811 W www.esprit-sg.nl Het 4e Gymnasium – Amsterdam International Community School – Berlage Lyceum – Cartesius Lyceum – Marcanti College – NOVA College Amsterdam – De Wissel

Spinozalyceum Amsterdam, Stichting tel. 020 577 7444 W www.spinozalyceum.nl Spinoza Lyceum

SSvABVOIJ tel. 020 344 3000 W www.ijburgcollege.nl IJburg College

■ Voortgezet Onderwijs Amstelveen, Stichting tel. 020 503 2121 W www.sgpantarhei.nl Panta Rhei ■

Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia tel. 023 551 7147 Barlaeus Gymnasium – Vossius Gymnasium ■

Open Schoolgemeenschap Bijlmer tel. 020 690 9050 W www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl Open Schoolgemeenschap Bijlmer

■ Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) tel. 020 579 7100 W www.rocva.nl/vmbo De Berkhoff – Bredero Beroepscollege – Bredero Lyceum / Bredero mavo – Hubertus Vakschool – Praktijkonderwijs LUCA – Stelle College – Tobiasschool – Westburg College ■

Scholengemeenschap Reigersbos, Openbare Stichting tel. 020 563 3050 W www.sgreigersbos.nl Scholengemeenschap Reigersbos - Exellion

Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid, Stichting tel. 020 673 5591 Fons Vitae Lyceum – Ignatiusgymnasium – St. Nicolaaslyceum Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord- Holland, Stichting tel. 020 671 4753 W www.ggca.nl Geert Groote College Amsterdam Wellant, Stichting tel. 030 634 5100 W www.wellant.nl Wellantcollege Linnaeus – Wellantcollege VMBO Sloten


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Voortgezet Speciaal Onderwijs ■

Altra, Stichting tel. 020 555 8333 W www.altra.nl Altra College Kolom, Stichting tel. 020 514 8080 W www.kolom.net Alphons Laudyschool VSO – Heldringschool Orion, Stichting tel. 020 346 0340 W www.orion.nl Orion College Noord, West, Zuid, Zuidoost Visio Landelijke Stichting Onderwijs Slechtzienden Blinden tel. 035 698 5711 W www.visio.org Visio Onderwijs Amsterdam

Amsterdam, overheid en organisaties Amsterdam ■

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), afdeling onderwijs Postbus 1840 1000 BV Amsterdam tel. 020 251 8030 W www.onderwijs.amsterdam.nl

DMO, Informatiepunt Kernprocedure maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tel. 020 251 8151 kernprocedure@dmo.amsterdam.nl

DMO, Meldpunt Onderadvisering maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tel. 020 251 8151 kernprocedure@dmo.amsterdam.nl

DMO, Adviescommissie Kernprocedure maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tel. 020 251 8151 kernprocedure@dmo.amsterdam.nl

■ Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) tel. 020 330 6320 W www.onderwijsconsument.nl ■

Gemeente Amsterdam Antwoord één nummer voor al uw vragen tel. 14 020

Landelijke overheid ■

Landelijk Informatiecentrum onderwijs tel. 0800 5010 (gratis) 10.00 - 15.00 uur W www.50tien.nl

■ Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tel. 0800 8051 (Postbus 51, gratis) 8.00 - 20.00 uur W www.rijksoverheid.nl/ocw

131


132

6

Belangrijke adressen

Onderwijsinspectie tel. 0800 8051 (Postbus 51, gratis) W www.onderwijsinspectie.nl

■ Centraal meldpunt vertrouwens inspecteurs voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig lichamelijk of geestelijk geweld, discriminatie, extremisme en pesten tel. 0900 111 3111 (lokaal tarief)

Tegemoetkoming schoolkosten ■

Dienst Werk en Inkomen tel. 020 346 3684 W www.dwi.amsterdam.nl

Informatie Beheer Groep tel. 050 599 7755 W www.ib-groep.nl

Advies en informatie ■

Pestweb informatie en advies bij pesten en geweld tel. 0800 282 8280 (gratis) met mobiel: 0900 282 8280 (lokaal tarief) 13.00 - 17.00 uur W www.pestweb.nl

Balans informatie over leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen tel. 0900 2020 065 (25 ct p/min.) 9.30 - 13.00 uur bij dyslexie: tel. 0800 5010 (gratis) 10.00 - 15.00 uur W www.balansdigitaal.nl

Landelijke ouderorganisaties ■

Algemeen bijzonder onderwijs Landelijke vereniging LOBO Laan van N.O. Indië 277-b 2593 BS Den Haag tel. 070 385 0866 W www.lobo.nl

Katholiek onderwijs Landelijke vereniging NKO Postbus 97805 2509 GE Den Haag tel. 070 328 2882 W www.nko.nl

Openbaar onderwijs Landelijke vereniging VOO Postbus 60182, 1320 AE Almere tel. 036 533 1500 W www.voo.nl

Platform Allochtone Ouders en Onderwijs Forum informatie voor allochtone ouders over het onderwijs Postbus 201 3500 AE Utrecht tel. 030 297 4321 W www.forum.nl

Cito informatie over o.a. de eindtoets basisonderwijs tel. 026 352 1111 W www.cito.nl

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs informatie over zorg in het voortgezet onderwijs in Amsterdam tel. 020 480 1702 info@swvadam.nl W www.swvadam.nl ■

Het ABC advies en begeleiding basisonderwijs tel. 020 799 0010 W www.hetabc.nl

ABC Atlas Onderzoek, advies en begeleiding Voortgezet- en Beroepsonderwijs tel. 020 625 7586 W www.hetabc.nl

Kennisnet, internetorganisatie voor het onderwijs informatie over schoolkeuze, leerlingzorg en ouders in de school W www.ouders.kennisnet.nl


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Protestants-christelijk onderwijs Landelijke vereniging OUDERS & COO Postbus 125 3970 AC Driebergen tel. 0343 513 434 W www.ouders.net

Meer informatie over het onderwijs ■

Dalton Vereniging, Nederlandse Bezuidenhoutseweg 251 - 253 2594 AM Den Haag tel. 070 331 5281 W www.dalton.nl

Montessori Vereniging, Nederlandse Bezuidenhoutseweg 251 - 253 2594 AM Den Haag tel. 070 331 5282 W www.montessori.nl

Turks Onderwijscentrum STOC Johan Huizingalaan 80 1065 JD Amsterdam tel. 020 669 9079 / 06 5539 4698 W www.turksonderwijscentrum.nl

Vrijescholen, vereniging van Hoofdstraat 14-b 3972 LA Driebergen tel. 0343 536 060 W www.vrijescholen.nl

Jeugdzorg ■

Bureau Jeugdzorg Amsterdam (BJAA) advies, informatie en aanmelding tel. 0900 200 3004 (lokaal tarief) W www.bjaa.nl

Mentrum gespecialiseerde ambulante jeugdpsychiatrie informatie dagelijks, 10.00 - 11.30 uur Postbus 75848 1070 AV Amsterdam tel. 020 590 5000 W www.mentrum.nl

Altra jeugdzorg en onderwijs Stationsplein 63 1012 AB, Amsterdam tel. 020 555 8333 W www.altrajeugdzorg.nl

133


134

6

Belangrijke adressen

Fleur: Ik moet nu echt m’n best doen bij de sportlessen, er zitten een paar echte atleten in m’n klas.

Mika: Wij doen ook aan sport hoor. Al die trappen op en af sjouwen... Ik heb nog nooit zo’n goede conditie gehad.

Een paar maanden later…


Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Plattegronden Voortgezet onderwijs Centrum ...................................................................... p. 136 Noord ......................................................................... p. 137 Oost ............................................................................ p. 138 West ............................................................................ p. 139 Zuid ............................................................................. p. 140 Zuidoost ..................................................................... p. 141 Voortgezet speciaal onderwijs .............................. p. 142

Noord

Centrum West

Oost

Zuid

Zuidoost

135


7

6

5

4

3

2

1

e 4 Gymnasium Barlaeus Gymnasium Cartesius Lyceum De Amsterdamsche School Marcanti College Passie Amsterdam Stichting de Nieuwe School

p. 44 p. 49 p. 58 p. 126 p. 84 p. 94 p. 126

Voortgezet Onderwijs

6

= voortgezet onderwijs = particulier onderwijs

Centrum

136

Belangrijke adressen


Bredero Beroepscollege Bredero Lyceum 3 Bredero Mavo 4 Clusius College Amsterdam 5 Damstede 6 Hogelant 7 Hyperion 8 Kolom praktijkCollege Noord 9 Over-Y College 10 Rosa Beroepscollege 11 Waterlant Beroepsopleidingen IJdoorn 2

1

p. 106

p. 53 p. 54 p. 55 p. 61 p. 66 p. 73 p. 76 p. 81 p. 92 p. 99

Voortgezet Onderwijs

= voortgezet onderwijs

Noord

Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012 137


Amstellyceum Berkhoff 3 College De Meer 4 Cosmicus Montessori Lyceum 5 Cygnus Gymnasium 6 IJburg College 7 Kopklas 8 Montessori College Oost 9 Pieter Nieuwland College 10 Praktijkonderwijs LUCA 11 Stelle College 12 Wellantcollege Linnaeus 2

1

p. 45 p. 50 p. 62 p. 64 p. 65 p. 79 p. 82 p. 88 p. 95 p. 97 p. 102 p. 107

Voortgezet Onderwijs

6

= voortgezet onderwijs

Oost

138

Belangrijke adressen


Calandlyceum Calvijn met Junior College 3 Comenius Lyceum Amsterdam 4 Hervormd Lyceum West 5 Hubertus Vakschool 6 Huygens College 7 Iedersland College 8 Meridiaan College 9 NOVA College Amsterdam 10 Plein 11 Wellantcollege VMBO Sloten 12 Westburg College 13 Wissel 2

1

p. 56 p. 57 p. 63 p. 71 p. 74 p. 75 p. 77 p. 87 p. 90 p. 96 p. 108 p. 109 p. 110

Voortgezet Onderwijs

= voortgezet onderwijs

West

© 2011 © 2007 DP

Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012 139


1

Amsterdam International Community School (AICS) 2 Amsterdams Lyceum 3 Apollo 4 Atlant 5 Berlage Lyceum 6 Cheider 7 Christelijke Scholengemeen schap Buitenveldert 8 Fons Vitae Lyceum 9 Geert Groote College Amsterdam 10 Gerrit van der Veen College 11 Hervormd Lyceum Zuid 12 Ignatiusgymnasium 13 IVKO 14 Joodse Scholengemeenschap Maimonides 15 Luzac Lyceum Amsterdam 16 Mediacollege Amsterdam 17 Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) 18 St. Nicolaaslyceum 19 Spinoza Lyceum 20 Stebo Junior College 21 Sweelinck College 22 Tobiasschool 23 Vossius Gymnasium 24 Zuiderlicht College

p. 89 p. 101 p. 100 p. 126 p. 103 p. 104 p. 105 p. 111

p. 83 p. 126 p. 86

p. 69 p. 70 p. 72 p. 78 p. 80

p. 60 p. 68

p. 126 p. 46 p. 47 p. 48 p. 50 p. 59

Voortgezet Onderwijs

6

= voortgezet onderwijs = particulier onderwijs = internationaal onderwijs

Zuid

140

Belangrijke adressen


4

3

2

1

Bindelmeer College De Dreef Open Schoolgemeenschap Bijlmer Reigersbos

p. 91 p. 98

p. 52 p. 67

Voortgezet Onderwijs

= voortgezet onderwijs

Zuidoost

Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012 141


7

6

5

4

3

2

1

p. 118 Orion College West Alphons Laudyschool VSO p. 114 p. 115 Altra College O.G. Heldringschool p. 116 Orion College Noord en Zuidoost p. 117 p. 120 Visio Onderwijs Amsterdam p. 119 Orion College Zuid

6

Voortgezet speciaal onderwijs

142

Belangrijke adressen


© 2011 © 2007 DPG, Unit Geo-inform

Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2012

Aantekeningen ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................

143


144

Fleur en Mika: Succes op je nieuwe school!


www.onderwijs.amsterdam.nl

Scholengids Voortgezet Onderwijs 2012  
Scholengids Voortgezet Onderwijs 2012  

Keuzegids voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2012