Page 1

Stadsdeel Centrum

Foto Hes va n

Gemeente Amsterdam

Huizen

Lentespecial

18 03 2010

De lente in de binnenstad kan niet mooier worden verbeeld dan met dit broedende meerkoetje in de gracht.

Dieren en groen? Daar kunt u iets voor doen

IN DEZE BIJLAGE VAN STADSDEELNIEUWS:

2

De lente is in aantocht, dat merk je aan alles. De zon wordt steeds warmer, vogels beginnen 's ochtends weer te fluiten en planten steken hun kopjes weer boven het maaiveld uit. Ook de typische lentegeur hangt weer in de lucht. Tijd dus om de winter met veel sneeuw en kou af te schudden en buiten lekker aan de slag te gaan. In deze special leest u wat u allemaal in de binnenstad kunt beleven en hoe u het planten en dieren zo goed mogelijk naar de zin kunt maken.

Gierzwaluw: bode van de zomer — Geef de lente kleur met een geveltuin

3 Termietenheuvel voor de miereneters — De mus is een levendige vogel

Voor het leven in de stad is groen van essentieel belang, dat kon u al lezen in de groenspecial van oktober 2009. In deze lentespecial staan groen, maar vooral dieren centraal.

4 Dierenbescherming waakt over welzijn van dieren — Dierenboerderij op Bickerseiland

Dieren Dieren zijn in de stad vaak afhankelijk van de mens. Gelukkig zijn er

veel kleine en grote dingen die u als bewoner kunt doen om gunstige leefomstandigheden voor deze dieren te creëren. Met de juiste planten en struiken wordt uw tuin of balkon bijvoorbeeld een paradijs voor vogels. En met een speciale nestkast aan de zijkant of achterkant van uw woning doet u gierzwaluwen, mussen en

vleermuizen een groot plezier. Het is goed dat er in Amsterdam veel organisaties en vrijwilligers zijn die zich inzetten voor dieren. Niet alle organisaties hebben een plek gekregen in deze special, maar veel organisaties staan met telefoonnummers en websites op pagina 4 van deze krant. Stadsdeel Centrum helpt de dieren ook een handje. De extra aandacht voor groen en dieren begint langzamerhand zijn vruchten af te werpen. Wie er oog voor heeft, kan op onverwachte plaatsen bijzondere dieren tegenkomen. Wat te denken van de vele zwanen, de binnenstadszwanen en hun soortgenoten van buiten de stad, die deze winter de warmere binnenstad opzochten. Het pleidooi van de Dierenbescherming is dan ook: houd rekening met de dieren. Je krijgt er veel voor terug. Groen Als u in het voorjaar door de stad fietst, vindt u op steeds meer beeldbepalende plekken prachtige bloemen en planten. Wilt u ook uw straat of buurt groener maken, dan kunt u een beroep doen op stadsdeel Centrum. Zo subsidieert het stadsdeel onder meer de aanleg van gevel-

tuinen. U maakt zelf uw straat groener, het stadsdeel regelt de aanleg van de geveltuin. De binnenstad heeft meer dan 4.500 geveltuinen en ook meer dan 100 zelfbeheerprojecten die samen de binnenstad zichtbaar groener maken. Als u samen met medebewoners een eigen stuk groen in beheer wilt nemen, kunt u aanspraak maken op het zelfbeheerbudget. Elders in deze krant kunt u lezen hoe dat in zijn werk gaat. Website Natuurlijk heeft u soms behoefte om gewoon op uw gemak van het aanwezige groen in Amsterdam te genieten. Op de nieuwe website www.groeninamsterdam.nl komt alles bij elkaar. Het gaat over recreëren in het groen, maar ook kunt u hier zien welke bijzondere planten en dieren in uw straat en buurt leven. Van bijzondere en beschermde muurplanten langs de grachten tot vleermuizen, mussen en rugstreeppadden: de Amsterdamse binnenstad heeft veel te bieden op het gebied van groen en dieren. U kunt het zelf beleven en er aan bijdragen om dat zo te houden. Lees deze krant en zie wat u zelf kunt doen.

Praktische tips

Foto Ron Zwagemaker

Deze krant staat vol praktische tips over groen en dieren in de binnenstad. Hoe vraagt u bijvoorbeeld een gratis geveltuin of nestkast voor gierzwaluwen aan? Waar kunt u melden als u een mussenkolonie in uw binnentuin heeft? Na het lezen van de krant weet u ook wanneer jonge dieren op het Bickerseiland worden geboren én waarom het vlees voor de jaguar in Artis aan een elastiek hangt. De binnenstad van Amsterdam is groener dan u denkt.

Alle informatie over groen, dieren (en meer) uit deze special is te vinden op de website van het stadsdeel: www.centrum.amsterdam.nl > Wonen > Groen en dieren. Zwanen in de binnenstad.


2

Lentespecial

Gierzwaluwen slapen in de lucht

Nestkasten Het aantal gierzwaluwen in Amsterdam is in honderd jaar gedaald van tweehonderdvijftigduizend naar maximaal vijftigduizend - vooral door het slopen en renoveren van oude gebouwen. Gelukkig is de zwaluwenwerkgroep erin geslaagd op veel plaatsen nieuwe nestgelegenheden te realiseren, ook in de binnenstad. Met subsidie van het stadsdeel zijn er tientallen

“De gierzwaluw is een bijzondere vogel”, vertelt Gerard Schuitemaker van de werkgroep. “Ze blijven hun hele leven in de lucht, behalve als ze broeden. Ook vanuit het nest blijven ze meteen twee jaar vliegen. Gierzwaluwen slápen zelfs in de lucht, op drie kilometer hoogte. Dankzij de thermiek blijven ze zweven.” Medewerkgroeplid Margriet de Hooge: “Drie-

nestkasten ingemetseld, zoals 54 neststenen in een nieuwbouwproject aan de Lijnbaansgracht en 22 kasten in het middeleeuwse Blaauwlakenblok (Oudezijds Voorburgwal). Gerard: “Het kan vijf tot tien jaar duren voordat de gierzwaluwen die nieuwe nesten vinden, maar uiteindelijk gebeurt het bijna altijd.” Zelf een nestkast ophangen? Als bewoner kunt u ook zelf een nestkast voor gierzwaluwen ophangen. Voor de monumentale binnenstad gelden echter wel regels. Deze nestkasten kunnen ook worden ingezet voor vleermuizen en mussen (zie pagina 3). U kunt u laten adviseren door de vrijwilligers van de gierzwaluwwerkgroep. Een of meerdere nestkasten kunt u aanvragen bij de gierzwaluwwerkgroep via Gerard Schuitemaker. Stuurt u hiervoor een e-mail naar: gangbaar-37@hetnet.nl.

Foto Henk Post

kwart van de huidige populatie heeft geen nest, dus de vogels zijn altijd op zoek naar een plek om te broeden. Met de gierzwaluwwerkgroep proberen we zo veel mogelijk nestgelegenheid te creëren, vaak in samenwerking met woningbouwcorporaties of bewoners. Wat ik het leuke vind van de gierzwaluw: als je hem ziet, weet je dat het zomer wordt. Iets om naar uit te kijken dus.”

De gierzwaluwwerkgroep zet zich al jaren in voor uitbreiding van het aantal gierzwaluwen in Amsterdam. Op steeds meer plekken realiseert deze vrijwilligersorganisatie nestgelegenheden, in samenwerking met woningbouwcorporaties en bewoners. In het centrum van Amsterdam organiseert de werkgroep zelfs wandelingen om de gierzwaluwkolonies in de binnenstad te spotten.

De gierzwaluw is bruin/zwart met een lichte vlek op de keel.

Houd voor de gierzwaluwwandelingen de buurtkranten of de website van stadsdeel Centrum in de gaten.

Geef de binnenstad kleur met een geveltuin Op steeds meer plekken fleurt de binnenstad op door de aanleg van geveltuinen. Tot 31 maart 2010 kunt u zelf ook een geveltuin aanvragen bij uw wijkcentrum. Het stadsdeel legt de tuin gratis aan. Op de verschillende geveltuinendagen in de binnenstad kunt u voor weinig geld geschikte planten kopen.

Zondag 25 april 2010 Groenmiddag en plantenmarkt De werkgroep Meer groen in de Jordaan en Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael houden een informatie- en plantenmarkt. Vanaf 12.00 uur kunt u terecht in de Laurierhof voor het ruilen van planten en zaden. Een ‘plantendokter’ geeft gratis advies over

Een flink deel van de bewoners van de binnenstad kan nog tot 31 maart 2010 een geveltuin aanvragen.

zieke tuin- of kamerplanten. De markt duurt tot 16.00 uur. Zaterdag 8 mei 2010

Wees er snel bij Bewoners uit de Nieuwmarktbuurt, Groot Waterloo, de Burgwallen, Leidsebuurt, Weteringbuurt en de grachtengordel kunnen een geveltuin aanvragen bij Wijkcentrum d’Oude Stadt, contactpersoon Veronika Esser, tel. 020 638 2205, e-mail: wijkcentrum@ oudestadt.nl, www.oudestadt.nl. Bewoners van de Oostelijke Eilanden,

Geveltuinendag Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad en stadsdeel Centrum houden een geveltuinendag voor bewoners van de Oostelijke Eilanden, Kadijken en Plantage-/Weesperbuurt. Veel instellingen op het gebied van groen en milieu zijn die dag aanwezig. Voor nieuwe bezitters van geveltuinen is er een starterspakket, tegen een bescheiden bijdrage. De

Kadijken en Plantage-/Weesperbuurt moeten zich melden bij Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad, contactpersoon Naïma Chekhchar, tel. 020 622 3808, e-mail: wijkcentrum@ wcob.nl, www.wcob.nl. Let op: de inschrijving voor de geveltuinen van Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael voor 2010 is al gesloten. U kunt al wel een aanvraag doen voor het voorjaar van 2011. Ook kunt u deelnemen aan de groenmiddag, de plantenmarkt en de diverse cursussen die door het wijkcentrum worden georganiseerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael, contactpersoon Marc Hansenne, tel. 020 622 0504, e-mail: info@jordaangoudenreael.nl, www.jordaangoudenreael.nl. Aanleg Alle geveltuintjes worden aangelegd voorafgaand aan de geveltuinendagen en worden meteen voorzien van bemeste tuinaarde. Als u zelf

Foto Welmoed Koekebakker

Groenagenda

Deze geveltuin in de Nieuwmarktbuurt won in 2009 de Auke Bijlsma geveltuinenprijs.

een geveltuin wilt aanvragen, moet u er wel rekening mee houden dat op de stoep een loop ruimte moet overblijven van minimaal anderhalve meter breed. Verder gelden er spelregels over de beplanting en het (verplichte) onderhoud van een geveltuin.

Meer informatie over o.a. de spelregels vindt u op de website van het stadsdeel.

Wijkcentra kiezen hun mooiste zelfbeheerproject

geveltuinendag wordt gehouden op het Wittenburgerplein (achter de Oosterkerk) en duurt van 12.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 15 mei 2010 Geveltuinendag Wijkcentrum d’Oude Stadt en stadsdeel

Waterloo, de Burgwallen, Leidsebuurt, Weteringbuurt en de grachtengordel. Op de geveltuinendag kunt u voor weinig geld planten kopen voor uw geveltuin. Het stadsdeel deelt zelfs gratis planten uit. Een ‘plantendokter’ geeft gratis advies over zieke tuin- of kamerplanten. De geveltuinendag

Foto Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad

bewoners van Nieuwmarktbuurt, Groot

Foto Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael

Centrum houden een geveltuinendag voor

Lommerrijk leugenbankje aan het Van Goolterrein op het Prinseneiland in de westelijke binnenstad.

De zelfbeheertuin aan de Nieuwe Hoofdhof in de oostelijke binnenstad.

wordt gehouden op het J.W. Siebbeleshof (achter ouderencentrum De Flesseman) en duurt van 11.00 tot 16.00 uur. Op beide geveltuinendagen zijn allerlei activiteiten voor kinderen en is er gezellige muziek. Meer groenactiviteiten, cursussen en bewonerswerkgroepen die zich bezighouden met groen en dieren, zijn te vinden op de websites van de wijkcentra. Zie elders op deze pagina.

Onkruid bestrijden met beleid Het stadsdeel bestrijdt onkruid in de binnenstad met beleid. Echter, zoals iedereen weet is onkruid heel hardnekkig. Het stadsdeel doet dan ook een oproep om een handje mee te helpen. Onkruidbestrijding op wegen, stoepen en pleinen is een lastig proces, vooral omdat onkruid en zaailingen altijd weer de kop opsteken. Tijdens warme zomers is bestrijding extra moeilijk. Zo heeft de groeiperiode vorig jaar zo’n twee maanden langer geduurd vanwege

het warme weer, met alle gevolgen van dien. Duurzaam onkruidbeheer Voor de bestrijding van onkruid heeft stadsdeel Centrum gekozen voor de DOB-methode, ontwikkeld door de Universiteit Wageningen. DOB staat voor ‘duurzaam onkruidbeheer’ en is een combinatie van verschillende manieren van onkruidbestrijding. In het centrum gebeurt dat met maaiers én selectief gericht spuiten – op een manier en met middelen die voldoen aan gestelde milieueisen.

Steentje bijdragen Het verwijderen van onkruid is niet altijd even makkelijk. Er mag bijvoorbeeld niet gespoten worden binnen 1 meter van de wallenkant, zodat er geen bestrijdingsmiddel in het water komt. Ook zorgen fietsenrekken en auto’s er vaak voor dat de groenmedewerkers niet overal bij kunnen. Vooral de hoeken en de gaten vormen dus een probleem. Als u zelf uw steentje wilt bijdragen met het verwijderen van onkruid op dat soort plaatsen, is die hulp natuurlijk zeer welkom.


3

2010

Wilt u met meerdere bewoners een stuk openbaar groen in beheer nemen, dan kunt u dit verzoek neerleggen bij de afdeling Gebiedsbeheer van stadsdeel Centrum. Houdt u er rekening mee dat het budget beperkt is. Meer info op de website: www.centrum.amsterdam.nl > Wonen > Groen en dieren > Uw groen in de binnenstad. Een kaartje met alle zelfbeheerprojecten in de binnenstad vindt u op: www.centrum.amsterdam.nl > Wonen > Groen en dieren > Zelfbeheerprojecten.

Als zelfbeheerder bent u verantwoordelijk voor goed onderhoud van het 'eigen' groen. Maakt u echter geen gebruik meer van uw geveltuin, dan kunt u deze laten verwijderen door het stadsdeel. De stoep wordt dan weer in oude staat hersteld. Ook voor het verwijderen van grote zaailingen, kunt u eventueel een beroep op het stadsdeel doen. U kunt uw meldingen online doorgeven via: www.centrum.amsterdam.nl rechterkolom: Loketten > Meldingen openbare ruimte.

Termietenheuvel voor de miereneters Dieren in dierentuinen kunnen niet altijd het gedrag vertonen dat ze in het wild laten zien. Artis doet er daarom alles aan om de dieren zo veel mogelijk te stimuleren om verschillende soorten natuurlijk gedrag te vertonen. Met autobanden voor de wisenten, ballen voor de olifanten en een termietenheuvel voor de miereneters. Stadsdeel Centrum subsidieert deze gedragsverrijking. Als je met gedragsverrijkingscoördinator Nicolette Snijders door Artis loopt, kijk je ineens met andere ogen naar de dierentuin. Overal zie je de gedragsverrijkende maatregelen die Artis heeft genomen. Zo hebben de chimpansees een boomstam met gaatjes waar ze hun voer uit moeten peuteren. Bij de wisenten hangen autobanden waar graag mee gespeeld wordt. De olifanten hebben onder andere grote ballen om tegenaan te trappen, bovenop te staan en achteraan te rennen. “Het zijn slimme dieren, dus we moeten ze continu blijven prikkelen met nieuwe dingen.” Bij de giraffen hangen onder meer voerbollen, zodat ze hun tong moeten gebruiken om hun eten te bemachtigen. En de jaguar moet zijn ribstuk zelf van een groot elastiek af zien te trekken. “Hij vindt het leuk om voor zijn eten in actie te komen”, zegt Nicolette.

Aanschaf nieuwe materialen Stadsdeel Centrum heeft de gedragsverrijking de afgelopen jaren met subsidie ondersteund. Het geld gaat onder andere naar de aanschaf van nieuwe materialen. Volgens Nicolette hebben de maatregelen zeker effect. “Je kunt het ze niet vragen, maar mijn indruk is dat veel dieren zich beter voelen. Zoiets motiveert mij om samen met mijn collega’s te blijven zoeken naar creatieve manieren om natuurlijk gedrag te stimuleren.”

Kijk voor meer informatie ook op: www.artis.nl

“De mus is een levendige vogel” Het aantal mussen in Amsterdam is sinds de jaren negentig gedaald van ongeveer veertigduizend naar ruim vijfduizend paar. Een gemis voor de stad, want de mus is een hele levendige vogel. “De Amsterdamse mussenpopulatie lijkt zich iets te stabiliseren, maar in de binnenstad zijn

Het voornemen is om op het dak van een pand in de Warmoesstraat twee nieuwe duiventillen te plaatsen. Het doel van de duiventillen is tweeledig. Enerzijds moet de duivenoverlast voor de omgeving verminderd worden. Anderzijds is het de bedoeling dat de duiventillen leiden tot een kleinere, constante, beheersbare en gezondere duivenpopulatie.

Slaap- en broedplaats “Elke stad heeft duiven, dat hoort er nu eenmaal bij”, stelt Marleen Drijgers van de landelijke werkgroep. “Het beste wat je kunt doen om overlast tegen te gaan is het plaatsen van duiventillen. De duiven die daar in de omge-

moeten ze het voer uit die bakjes halen. Een deel van de heuvel is doorzichtig, zo kun je als bezoeker precies zien hoe de miereneter te werk gaat.”

Naast de eigen dieren verwelkomt Artis met grote regelmaat gevleugelde gasten: vogels die voor korte of langere tijd neerstrijken in de dierentuin. In de winterperiode waren dat onder meer de oehoe, het vuurgoudhaantje, de grote zilverreiger en de roerdomp. Artis probeert ook voor deze dieren een goede gastheer te zijn, vertelt dierverzorger Hugo Abrahams. “Als we voerresten hebben, strooien we die regelmatig voor de vogels. En de komende tijd houden we een grote nestkastenactie. We hangen een flink aantal nieuwe kasten op, voor allerlei soorten vogels. Bezoekers kunnen ook dit voorjaar een hoop verschillende vogels zien en horen in het groen van Artis. Zoals staartmezen, boomklevers, boomkruipers, putters, groenlingen en met een beetje mazzel zelfs een ijsvogel.”

Twee duiventillen in de Warmoesstraat

De duiventil wordt door vrijwilligers beheerd. In de duiventil worden duiven gehuisvest, die daar hun eieren leggen. In het kader van geboortebeperking kunnen vrijwilligers deze eieren vervangen door kalkeieren. De duivenmest wordt verzameld in en om de til en wordt opgeruimd. Dit gebeurt in samenwerking met de landelijke werkgroep duivenoverlast.

Gedragsverrijking Door onder andere het aanpassen van de leefomgeving of het gebruik van andere voermethodes probeert Artis zo dicht mogelijk het natuurlijke gedrag van de dieren te benaderen, legt Nicolette uit. “Als je die maatregelen niet neemt, kan het gebeuren dat dieren gestresst raken en afwijkend gedrag gaan vertonen. In Artis besteden we daarom steeds meer aandacht aan gedragsverrijking. ” Sommige van de gedragsverrijkende maatregelen zijn goed zichtbaar voor bezoekers. Dat geldt niet alleen voor de training van de zeeleeuwen en de olifanten, maar ook voor allerlei verschillende verrijkingsmaterialen. “Voor de miereneters hebben we bijvoorbeeld een termietenheuvel laten maken met daarin bakjes voor hun voer. Met hun lange, kleverige tong

Gevleugelde gasten

Oproep: wat leeft er in de binnentuinen? Er is weinig bekend over diersoorten die leven in de gesloten bouwblokken van de stad. Vandaar deze oproep aan u. Wat gebeurt er in de keurtuinen van de grachtengordel en in de binnentuinen van de Jordaan en de Plantagebuurt? Kijk deze lente wat er in uw binnentuin leeft. Welke vogelsoorten hoort of ziet u? Mezen, merels, misschien zelfs een specht? Zitten er salamanders in uw vijvertje? Of vliegen vreemde vlinders rond? U kunt uw waarnemingen per e-mail sturen aan Auke Brouwer van de Dienst Ruimtelijke Ordening. Ze worden dan gebruikt om het beeld van de Amsterdamse stadsnatuur nog completer te krijgen. E-mail: a.brouwer@dro.amsterdam.nl.

Foto’s Artis

Samen beheren van groene plekken

ving leven, komen eerst op het voer af dat je strooit. Vervolgens nemen ze de duiventil in gebruik als slaap- en broedplaats. Je lokt ze dus weg van plaatsen waar je ze niet wil hebben. Bovendien kun je in de duiventil hun eieren vervangen door kalkeieren. Natuurlijk verdwijnen hiermee niet alle duiven, maar deze tillen bieden samen plaats aan zo’n driehonderd duiven. Jaarlijks verwisselen de vrijwilligers in totaal zeshonderd eieren en scheppen ze zeshonderd kilo poep weg. In de omgeving ga je daar zeker iets van merken.”

Meer informatie of tips? Ga naar www.duivenoverlast.nl of stuur een e-mail naar info@duivenoverlast.nl

het er nog steeds heel weinig. Er zijn alleen wat groepjes mussen bij het Centraal Station, bij de Nieuwezijds Voorburgwal, in de Jordaan en rondom Artis. Bij de renovatie van een pand aan de Oudezijds Voorburgwal hebben we net een hele bijzondere populatie ontdekt van enkele tientallen mussen, die stadsdeel Centrum nu probeert te redden. Ik hoop echt dat dat lukt. In elk geval zijn de nestplaatsen van de vogel nu het jaar rond beschermd verklaard”, aldus de Amsterdamse stadsecoloog Martin Melchers. “Ik ben blij dat het stadsdeel zich inzet voor behoud van de kolonie op de Oudezijds Voorburgwal. Het is goud wat de binnenstad in handen heeft.”

Kolonies Volgens Melchers is het zeker een gemis dat de mus grotendeels uit de binnenstad verdwenen is. “Vroeger zat de stad er vol mee. Ik herinner me hoe ik als kind gefascineerd werd door het baden en de wilde achtervolgingspartijen van mannetjes die achter een vrouwtje aan zaten. De mus is een hele levendige vogel, die in kleine en grote kolonies leeft. Het hele jaar verrast deze nuttige insecteneter je met zijn gezellige getjilp. Ik denk zelf dat de vogel de afgelopen jaren vooral te veel vijanden heeft gehad, van reigers en kraaien tot het verkeer en het afsluiten van de ruimte onder de dakpannen.” Zelf de mus helpen? U kunt de mus zelf helpen door het planten van musvriendelijke heesters en klimplanten en door in de buurt van de kolonies wat vogelzaad of broodkruimels te strooien. Om te nestelen kan de mus gebruikmaken van dezelfde kasten voor gierzwaluwen of van de speciale mussenkasten.

Tips Op de website van de vogelbescherming staan heel veel tips hoe u van uw tuin een echte vogeltuin kunt maken, zelfs in de kleinste tuin of balkon. Via deze site kunt u ook de gratis brochure ‘Meer vogels in de tuin’ bestellen. www.vogelbescherming.nl/tuinvogel.


4

Lentespecial

Dierenbescherming waakt over welzijn van dieren

“Soms zie je dat de belangen van dieren in de binnenstad in het gedrang komen”, zegt Alma Louman, coördinator bij de Dierenbescherming Amsterdam. “In de werkgroep dierenwelzijn van het stadsdeel, die binnenkort weer van start gaat, hebben wij ons bijvoorbeeld sterk gemaakt voor meer samenwerking met de politie en met het Meldpunt Zorg en Overlast bij het bestrijden van verwaarlozing en mishandeling van dieren. Ook pleiten wij voor voldoende bewegingsruimte voor honden. We zijn blij met de proef met het losloopgebied voor honden in het Oostenburgerpark, maar er zijn nog veel meer honden. Je moet dus creatief blijven zoeken naar andere oplossingen.” Opvoeden Daarnaast komen er bij de Dierenbescherming elk jaar zo’n driehonderd meldingen binnen over verwaarlozing en mishandeling van dieren, afkomstig uit alle delen van de stad. “Soms hebben mensen gewoon problemen met het opvoeden van hun huisdier. Ze realiseren zich bijvoorbeeld onvol-

doende dat ze een jonge hond niet de hele dag alleen thuis kunnen laten, dus dan help je ze met een cursus of met goede informatie. Maar als er echt sprake is van mishandeling of verwaarlozing is dat strafbaar en schakelen we de politie in.” Er is een afspraak met het Meldpunt Zorg en Overlast in de binnenstad dat het de dierenbescherming inseint bij mishandeling van dieren. Ondanks het feit dat de Dierenbescherming veel misstanden aantreft, gaat het over het algemeen wel wat beter met het dierenwelzijn in Amsterdam. Het grootste succes? “Dierenwelzijn staat steeds meer op de politieke agenda, met stadsdeel Centrum, met toch beperkte mogelijkheden, als voorloper. Je bent er niet met alleen een paar nota’s, maar ik zie wel dat de politiek steeds meer oog heeft voor de plaats van dieren in de openbare ruimte. Als Dierenbescherming hebben we zeker bijgedragen aan deze ontwikkeling.”

Dierenbescherming Amsterdam Tel. 020 470 5000 www.amsterdam.dierenbescherming.nl

GG & GD, Dierplaagbeheersing Tel. 020 555 5600 www.gezond.amsterdam.nl > Dierplaagbeheersing

Dierenkwijtlijn Tel. 020 470 5000 www.amsterdam.dierenbescherming.nl/ huisdiervermist

Dierenambulance Tel. 020 626 2121 www.dierenambulance-amsterdam.nl

Dierenasiel Amsterdam-Noord/Oostzaan (asiel voor katten) Tel. 020 633 5400 www.stichting-dierenleed.nl

De Poezenboot Tel. 020 625 8794 www.poezenboot.nl

Kijk op: www.dierenbescherming.nl

Dierenopvangcentrum Amsterdam Osdorp (asiel voor honden en katten) Tel. 0900 200 7207 www.dierenasielamsterdam.nl

Zaterdagmiddagactiviteiten (12.00-15.00 uur): 20 maart: Dierenmaskers maken 3 april: Thema Pasen 24 april: Lentefeest 22 mei: Schapen scheren

De Toevlucht (opvang van vrij levende dieren, vooral vogels en egels) Tel. 020 600 1144 www.detoevlucht.nl

Stichting Dieren Onder Dak, opvang van katten, konijnen en knaagdieren Tel. 0294 431 600 www.stichtingdierenonderdak.nl

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten Tel. 020 619 0357 www.zwerfkattenamsterdam.nl

Meldpunt botulisme Dode vissen of vogels in het water? Bel Waternet: tel. 0900 9394

Foto Edwin van Eis

De Amsterdamse afdeling van de Dierenbescherming vraagt voortdurend aandacht voor het welzijn van de dieren in de hoofdstad. De Dierenbescherming probeert onder meer verwaarlozing en mishandeling van dieren tegen te gaan en voert een lobby bij de politiek voor het belang van dieren.

Dierenorganisaties in Amsterdam

ning met de dieren én leer iets over dieren. Er staat veel informatie over alle aspecten van het dierenwelzijn op onze website. Mensen kunnen ons ook altijd bellen met vragen. Hoe meer oog je hebt voor dieren, hoe meer je ervan kunt genieten.”

Watervogels in de knel Toch is er wat Alma Louman betreft zeker nog wat te verbeteren aan de behandeling van dieren. “Denk maar eens aan alle bootjes op Koninginnedag, waardoor watervogels in de knel komen. Of aan de nesten die sommige eigenaren overboord kieperen als ze hun boot weer in gebruik nemen na de winter. Dat is gewoon verboden. Daar zou best wat strenger op gehandhaafd mogen worden. Tegen bewoners zou ik willen zeggen: houd reke-

Goed zorgen voor uw huisdier Net een nieuw huisdier? Of weet u soms niet goed hoe u voor uw huisdier moet zorgen? Op de website van de Dierenbescherming staat onder andere veel nuttige informatie over de zorg voor de meest voorkomende huisdieren.

Lente op het Bickerseiland De Dierencapel is de enige kinderboerderij in het centrum van Amsterdam. Schapen, varkens, konijnen en andere dieren wonen daar gewoon tussen de huizen en het water van het verkeersluwe Bickerseiland. “Nu de lente in aantocht is, komt de kinderboerderij steeds meer tot leven”, vertelt vrijwilliger

Pascale enthousiast. “Eind maart of begin april worden onze jonge geitjes geboren. Verder hopen we dat de kippen weer kuikentjes krijgen. Bij ons kun je bijna alle dieren vasthouden en aaien. Je kunt niet alleen met een konijn of cavia op schoot zitten, maar je kunt zelfs de varkens aaien – als je dat durft. Dat is de charme van onze kinderboerderij.”

Foto De Dierencapel

Verjaardagsfeestje De kinderboerderij aan de Bickersgracht 207 is geopend van dinsdag tot en met zondag van negen tot vijf. Vooral bij mooi weer weten ouders en kinderen De Dierencapel goed te vinden. “Ook onze zaterdagmiddagactiviteiten worden goed bezocht. Kinderen kunnen bijvoorbeeld kijken naar het jaarlijkse schapen scheren en een paar weken later knutselen met de wol die van de schapen af komt. En steeds meer ouders huren onze activiteitenruimte voor verjaardagsfeestjes. Wat is er nou leuker dan je verjaardag vieren tussen de dieren?”

Vrijwilligers gevraagd! De vaste beheerder van De Dierencapel is wegens ziekte minder inzetbaar. De Dierencapel is daarom op zoek naar mensen die zich een of meer dagen willen inzetten als vrijwilliger. Pascale: “Het is heel leuk werk, lekker buiten tussen de dieren. Van schoonmaken en dieren voeren tot wat kantoorwerk - heel afwisselend dus.”

Bent u geïnteresseerd? Neem dan voor meer informatie contact op met kinderboerderij De Dierencapel, 020 420 6855 en vraag naar Pascale.

Honden in de binnenstad

Veel mensen genieten van een hond als gezelschapsdier. Het stadsdeel vindt daarom dat ook in de binnenstad plek moet zijn voor honden. Portefeuillehouder dierenwelzijn Erik Koldenhof: "Om honden meer ruimte te geven in de binnenstad is het stadsdeel een proef gestart met een losloopgebied in het Oostenburgerpark. Hondeneigenaren spelen een belangrijke rol bij het slagen van deze proef.” Aan de proef zitten enkele spelregels: zo moeten hondenbezitters in het losloopgebied zelf de poep van hun hond opruimen en in het park een opruimmiddel bij zich hebben. Daar-

naast is het belangrijk dat ze er op letten dat loslopende honden niet zorgen voor onveilige situaties. Losloopplek De proef met het losloopgebied loopt door tot 7 april 2010. Er wordt gekeken of loslopende honden niet hebben gezorgd voor extra vervuiling of onveilige situaties in het park. Als de evaluatie positief uitvalt, is het mogelijk dat deze hondenlosloopplek blijft en dat het stadsdeel meer plaatsen in de binnenstad aan zal wijzen als losloopgebied. Wat kunt u zelf doen? Gelukkig is de overlast door hondenpoep de laatste jaren in de binnenstad afgenomen. Echter de parken en plantsoenen blijven belangrijke aandachtspunten. Zo blijkt ook uit de eerste resultaten van de proef in het Oostenburgerpark. Dat is jammer omdat dit de weinige plekken zijn waar

COLOFON Foto Ingrid de Groot

Ondanks de beperkte ruimte in de binnenstad streeft stadsdeel Centrum ernaar om honden meer ruimte te geven. Voor het welzijn van de honden is het belangrijk dat ze regelmatig vrij kunnen rondlopen. In december 2009 is in het Oostenburgerpark een proef gestart met een losloopgebied voor honden.

In december 2009 opende dagelijks bestuurder Erik Koldenhof het nieuwe losloopgebied voor honden.

in de binnenstad in het groen gerecreëerd kan worden. Als hondenbezitter bent u echt de enige die hier wat aan kan doen door de poep zelf op te ruimen. Dat scheelt een hoop irritatie en drukt bovendien de schoonmaak- en handhavingskosten. Een kleine moeite dus met grote effecten.

Uitgave en redactie: Afdeling Communicatie stadsdeel Centrum Tekst: Loket 5, Jeroen Kleijne Eindredactie: afdeling Communicatie stadsdeel Centrum en Movement Realisatie: Movement Vormgeving: Floppy Design Druk: Drukkerij Dijkman Verspreiding: TNT Post Oplage: 65.500 Maart 2010

Stadsdeelnieuws Centrum  

Lentespecial