Page 1

Centrum.

Gemeente Amsterdam

Jaargang 10 Nummer 6

20| 03|14

amsterdam.nl

In deze editie o.a. ■ Regelingen voor schone bedrijfsauto’s ■ Tijd voor het vignet op uw bootje ■ Stem op uw Mandela-locatie ■ Investeer in je toekomst

Achterin deze krant

25 jaar

Inhoud 2 ■ Foto: Richard Mouw

Een tuin om te delen Bootrichtlijnen en Nota Welstand op het water De Groene Menukaart

3 Aan de nieuwe binnentuin wordt nog hard gewerkt.

■ ■ ■

Groene oase in hartje centrum

4 ■

betaalde de toegang aan de Weesperstraat en een groot deel van de nieuwe poort. Via de tuin loop je nu door de poort van de Hermitage en de centrale hal, via het Ossepoortje naar de Amstel.

Het centrum krijgt er vlakbij het Waterlooplein een mooi stukje openbaar groen bij. Het gaat om Amstelhoven, een prachtige binnentuin tussen Nieuwe Herengracht en Nieuwe Keizersgracht, direct achter de Hermitage. De tuin is begin april klaar: met een sierlijke toegangspoort vanaf de Weesperstraat zodat je in één keer kan doorlopen naar de Amstel. Maar je kunt halverwege ook even stoppen, om iets te nuttigen in het nieuwe theehuis. Amstelhoven, de binnentuin uit 1681, was vroeger een boomgaard die de rondom gelegen verzorgingshuizen van fruit voorzag. Later werd het een siertuin. Vorig jaar herfst is de Diaconie hier begonnen met de bouw van theehuis de Hoftuin. Het theehuis wordt op 1 april geopend. De tuinen moeten een oase van rust in de

huis eind 17de eeuw werden steeds meer gebouwen bijgebouwd. Anno 2014 biedt de Diaconie onderdak en begeleiding aan dak- en thuislozen, migranten en vluchtelingen. Ook is er een woongroep gevestigd, met begeleid wonen voor jongeren. Wat wel veranderd is, is de functie van het Oude Vrouwenhuis, het grootste gebouw. De Diaconie verkocht het jaren geleden aan de gemeente. Nu is er de Hermitage gevestigd. Met het geld uit de verkoop heeft de Diaconie de resterende complexen opgeknapt.

Veilig en warm Amstelhoven is omgeven door de monumentale gebouwen van de Protestantse Diaconie. Die zit hier al sinds de 17de eeuw. ‘Barmhartigheid’ was altijd een kernwaarde voor de Diaconie. Op deze plek vonden al eeuwen geleden armen, ouderen en weeskinderen een veilig en warm Meer informatie onderkomen. Na het Oude Vrouwen- Zie: www.hoftuin.com

drukke binnenstad worden. Toch wordt het ook een plek waar van alles gaat gebeuren. 'We willen de tuin openstellen voor heel Amsterdam. Op deze plek en in de zalen van de omliggende gebouwen gaan we van alles organiseren: evenementen, festivals en conferenties', aldus een medewerker van de Diaconie. Het stadsdeel

De Open Toren Dag wordt op zaterdag om 10.00 uur officieel geopend met het trekken aan de klepel van de klok bovenop de Beurs van Berlage. Na deze opening luiden ook de klokken van de Ransdorpertoren en

Foto: Marcus Koppen

Op zaterdag 29 maart 2014 vindt de tweede Open Toren Dag in Amsterdam plaats. Op deze dag openen negentien historische en hedendaagse torens tussen 10.00 uur en 16.00 uur hun deuren. De torens kunnen worden bezichtigd en/of beklommen. Ook zijn er die dag vele activiteiten voor alle leeftijden in én rondom de torens. bewonderen. Nieuw dit jaar is de deelname van de Zuidas met de openstelling van de VU Kapel en het ABN Amro kantoor.

■ ■ ■

Oproep cultuurbudget Nieuwe aanpak fietsenoverlast Fietspunt Paradiso tijdelijk gesloten Presentatie brochure

5/6 ■

Bekendmakingen

7 ■

Terugblik raadsvoorzitter Yellie Alkema

8 ■ ■

Groeten van de raad Vergaderingen van de bestuurscommissie Hoe ziet de nieuwe bestuursvorm eruit?

Nieuwe krant: Amsterdam

Open Toren Dag

Aan de Open Toren Dag doen onder andere de bekende historische torens zoals de Westertoren, de Zuider-kerkstoren, de Oudekerkstoren, de toren van de Beurs van Berlage en de vuurtoren op Het Rode Lichtschip aan de NDSM werf mee. Maar ook de hedendaagse torens van het Mövenpick Hotel Amsterdam Centre en het Fletcher Hotel Amsterdam zijn dan te

Burgerjaarverslag 2013 Buurtaanpak Oostelijke Eilanden Markant zoekt netwerkcoaches

Het ABN Amro kantoor heeft het hoogste uitzicht van Amsterdam.

speelt het carillon van de VU kapel. In 2013 werd de eerste Open Toren Dag Amsterdam met veel succes georganiseerd. Meer dan 3500 bezoekers bezochten de toen twaalf deelnemende torens.

Meer informatie Alle informatie over de Open Toren Dag Amsterdam 2014 is te vinden op: www.opentorendag.nl en op www.fb.com/opentorendag29maar t2014.

De gemeente Amsterdam brengt in het vervolg een nieuwe maandelijkse informatiekrant met de titel ‘Amsterdam’ in zeven verschillende stadsdeeledities uit. De huidige tweewekelijkse stadsdeelkrant Centrum verschijnt niet meer in deze vorm, maar gaat op in Amsterdam, editie Centrum. De eerste nieuwe krant valt op vrijdag 18 april bij u in de bus. Bekendmakingen vindt u zoals u van ons gewend bent op www.centrum.amsterdam.nl/bekendmakingen en eens in de twee weken in Stadsblad de Echo. Volg ons ook via www.centrum.amsterdam.nl/nieuwsbrief, op Twitter via @020centrum of via Facebook Stadsdeel Centrum Amsterdam.


2

centrum.amsterdam.nl

20 maart 2014

Een tuin om te delen Stadsdeel Centrum heeft ongeveer honderd zelfbeheertuinen: tuinen die in de openbare ruimte liggen en waar de buurt het onderhoud verzorgt. Het stadsdeel ondersteunt bewoners met een kleine financiële startbijdrage voor het kopen van planten of tuingereedschap. Olga legde de zelfbeheertuin zo’n dertig jaar geleden met tien anderen aan met toestemming van de gemeente. Olga onderhoudt de planten en houdt de stoep schoon, de gemeente maait het gras. Vrolijke boel In de zomer is het een vrolijke boel op het Nieuwe-Hoofdhof. Soms is het schipperen in de tuin. Kinderen willen immers weer andere dingen dan

studenten en oudere bewoners. ‘Maar doorgaans is het heel gezellig’, vertelt Olga. ‘De grote stenen gebruiken we als tafel. En af en toe bedenken we een gek evenement. De tuin is een broedplaats voor heel veel ideeën. Voor vogels is het een prima nestplek, al worden er veel oorlogen uitgevochten tussen de spechten, kraaien en parkieten.’ Olga zit boordevol energie: ‘Ik brand de kaars altijd aan twee kanten op. Het is veel werk en snoeien lukt niet meer zo goed. Ik zou best wat hulp kunnen gebruiken.’

Foto: Wim Salis

Zeggen dat Olga Meijer hart heeft voor haar zelfbeheertuin op het Nieuwe-Hoofdhof, is een understatement: zij ís de tuin die verborgen ligt achter het Kattenburgerplein. Het is er heerlijk stil en al verrassend groen. Olga Meijer leidt ons rond. Iedereen die langsloopt, begroet haar met een enthousiast ‘hé Olga!’of steekt een hand op.

Net als Olga een zelfbeheertuin verzorgen? Meld u aan!

Ook zelfbeheren? Een zelfbeheertuin is een leuke manier om met buurtgenoten te zorgen voor een deel van een straat of

plein. Soms worden er ook buurtactiviteiten georganiseerd. Bewoners en stadsdeel leggen de afspraken

over het onderhoud vast in een contract. Wilt u net als Olga zich samen met anderen uit de buurt ontfermen

De Groene Menukaart

Bootrichtlijnen en Nota Welstand op het water vastgesteld

Op 13 maart lanceerde voormalig astronaut Wubbo Ockels ‘De Groene Menukaart’. Het is een online tool die laat zien hoe je een eeuwenoud pand energiezuiniger kan maken. De menukaart is voor alle Amsterdammers. 'Want als het hier op de grachten kan, dan kan het overal!', aldus Ockels. Veel mensen weten niet hoe zij hun oude pand goed kunnen isoleren, dat je zelf in een windmolen kunt investeren of dat je je huis ook kunt verwarmen met warmte uit duurzame bronnen zoals de lucht, zon of water. De Groene Menukaart geeft antwoord op belangrijke vragen zoals: wat betekenen de tientallen duurzame mogelijkheden voor het comfort, hoe groen zijn ze en hoe zit het met

Zie: centrum.amsterdam.nl/beleid.

Stichting de Groene Grachten ‘Amsterdam vierde 400 jaar grachten en ik moest denken aan de komende 400 jaar. De enige toekomst is een duurzame toekomst’,

Meer informatie Zie: www.degroenemenukaart.nl.

Foto: Stadsdeel Centrum

Nota Welstand De deelraad heeft op 18 januari 2014 de Nota Welstand op het water vastgesteld. In deze nota staan criteria genoemd waaraan de Commissie voor Welstand en Monumenten ver-

bouw- en vervangingsaanvragen van boten gaat toetsen. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde komen zijn: vorm, romp, dakopbouw, materiaal- en kleurgebruik. In de nota staan ook de criteria voor steigers en op- en afstapvoorzieningen. De criteria voor het water lijken veel op de welstandscriteria zoals die ook op de wal gelden. Tot slot heeft de deelraad een Overdrachtsdocument Welstand op het water vastgesteld. Hierin zijn wensen voor andere regels opgesomd, die niet op korte termijn konden worden opgenomen. Er is onder andere aandacht besteed aan de Initiatiefnota Historische botenbeleid (concept) op 19 november 2013 ingediend door de SP, PvdA en VVD.

financiering en regelgeving? Met behulp van een ‘wensenlijstje’ kan de bezoeker in een oogopslag zien hoe hij zijn pand naar eigen wens duurzaam kan maken.

aldus Wubbo Ockels. Met die visie richtte hij in 2012 Stichting De Groene Grachten op, samen met de gemeente Amsterdam, Search BV, Liander, Philips, Stadsherstel Amsterdam, VMW Taxand en Raedthuys. Ingenieursbureaus, architecten en aannemers sloten aan om de kennispuzzel compleet te maken. Gezamenlijk realiseerden zij een doorbraak, die nu met de gratis Groene Menukaart beschikbaar is voor iedereen met een historisch pand.

Amsterdamse Tulpen Dagen

Op 21 januari 2014 heeft het dagelijks bestuur de nadere regels voor vervanging en verbouwing van woonboten en bedrijfsvaartuigen vastgesteld. Deze gaan onder andere over definities en categorieën van boten, de maatvoering, en het vervangen en/of verbouwen van boten. De regels zijn te vergelijken met regels voor gebouwen en bouwwerken, zoals omschreven in de Woningwet, het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Bootrichtlijnen In de Bootrichtlijnen 2014 zijn soepelere beoordelingsmogelijkheden van toevoegingen aan schepen opgenomen. De lichte verbouwvergunning is geschrapt. Er is nu rekening gehouden met een maximale hoogtemaat voor zonnepanelen. Tot slot is de opheffing van de Commissie historische schepen verwerkt in de regelingen. De Commissie voor Welstand en Monumenten adviseert het dagelijks bestuur over vervangingen en verbouwingen van woonboten en bedrijfsvaartuigen.

over een stuk in de openbare ruimte? Zie: www.centrum.amsterdam.nl/ uweigengroen.

Rond 15 april steken op tien plekken in het centrum van Amsterdam weer verschillende tulpensoorten de kop op. Op 3 en 4 mei organiseert Museum van Loon, samen met tuinarchitect Saskia Albrecht, weer de openstelling van een vijftiental tuinen waar veel tulpen zijn te bewonderen. Zie voor meer informatie en een overzichtskaartje met de tulpenlocaties en soorten: www.centrum.amsterdam.nl/tulpendagen.


centrum.amsterdam.nl

3

20 maart 2014

Burgerjaarverslag 2013 In het burgerjaarverslag legt stadsdeel Centrum verantwoording af over de communicatie, participatie en dienstverlening aan bewoners en ondernemers. In onderstaand artikel staan de belangrijkste punten. Het volledige burgerjaarverslag 2013 leest u op www.centrum.amsterdam.nl/burgerjaarverslag. Buurtplatforms In 2013 hebben we voor het eerst samen met buurtplatforms, bestaande uit bewoners, ondernemers, jaarplannen en gebiedsvisies gemaakt. De buurtplatforms zijn actief in vijf gebieden; gebied 1011, 1012, Oost, West en Zuid. In de gebieden 1011, 1012 en West is er één platform ingericht, in Oost en Zuid zijn dat er twee. De gebiedsvisies en de jaarplannen 2014 zijn door het dagelijks bestuur vastgesteld en worden nu uitgevoerd. De manier waarop we samen werkten met de buurtplatforms blijkt nog wel voor verbetering vatbaar. Zo ervaren de deelne-

Facebookpagina waarop nieuws en ontwikkelingen uit het gebied te vinden zijn.

Inspraak Naast de buurtplatforms organiseermers het ‘gebied’ als (te) groot en zou den we tientallen inspraak- en conhet beter zijn om op per buurt te sultatiebijeenkomsten. Grote projecoverleggen. Ook zou er meer samen- ten waarover bewoners en ondernehang moeten komen tussen de vermers meepraatten waren onder schillende bijeenkomsten waar bur- andere de Eilandenboulevard, de gers hun mening kunnen geven over plannen voor Oosterburgereiland en plannen of beleid. Naast de gesprek- de nieuwe inrichting van het ken over de jaarplannen zijn er Leidseplein. immers ook nog andere inspraakbij- Daarnaast hebben we geëxperimeneenkomsten over plannen en projec- teerd we met online manieren om ten in het centrum. Ook vonden de nieuwe ideeën en plannen te verzadeelnemers hun rol en speelruimte melen. We verzamelden via een niet duidelijk genoeg en hebben zij interactieve webpagina ideeën voor het stadsdeel gevraag om meer nieu- een nieuwe bestemming van de we (digitale) communicatiemiddelen Oosterkerk, en startten een online te gebruiken. Elke buurt heeft wedstrijd om praktische oplossingen inmiddels een eigen web- en te verzamelen voor het fietsparkeerprobleem onder de openbare bibliotheek. Dit jaar gaan we kijken of we meer thema’s op deze manier kunnen aanpakken.

van de gevallen gelukt. We proberen klachten over onze dienstverlening of bezwaren tegen besluiten zoveel mogelijk via persoonlijk contact op te lossen. Dit betekent dat we eerst bellen en kijken of we in overleg met de indiener tot een andere oplossing kunnen komen. Als dat niet lukt, volgen we de formele weg. Deze aanpak lijkt goed te werken, steeds vaker kunnen we, tot een voor alle partijen, prettige oplossing komen zonder de formele weg te bewandelen. Loketten In 2013 ontvingen we ruim 124.000 bezoekers aan onze loketten. Om ervoor te zorgen dat de wachttijden niet teveel oplopen, hebben we extra personeel ingezet. Dit heeft succes gehad. Het percentage mensen dat

we binnen de 20 minuten konden helpen is in 2013 72%, dat is veel meer dan in 2012 (58%). Het cijfer voor klanttevredenheid is gestegen van 7,8 in 2012 naar 8,2. Meldingen openbare ruimte In 2013 kwamen circa 13.000 meldingen over de openbare ruimte binnen, vooral via onze website en telefoonnummer 14 020. Dit aantal wijkt niet veel af van 2012. Bewoners en ondernemers meldden onder meer over kapotte straatverlichting, afval dat niet is opgehaald, of loszittende stoeptegels. In de zomer zijn we gestart met een nieuwe webapplicatie, die ervoor zorgt dat de melder via ook bericht krijgt als het probleem verholpen is. Deze extra dienst leidt tot minder klachten en misverstanden over de afhandeling van de gemelde zaken.

Buurtaanpak Oostelijke Eilanden Op de Eilanden in het oostelijke deel van het centrum is het prettig wonen, maar er spelen ook problemen. Het stadsdeel nam een aantal maatregelen: het alcoholverbod op en rond het Wittenburgerplein wordt verlengd tot 1 maart 2015 en jongerenoverlast wordt breed aangepakt. Maar er moet nog meer gebeuren. Fatima Jozefzoon Outelli gaat namens het stadsdeel de buurt in om te horen wat er leeft en waar de oplossingen liggen. Uit onderzoek en gesprekken met bewoners en ondernemers blijkt dat, behalve de genoemde overlast van jongeren en alcoholisten, er ook minder zichtbare problemen zijn. Zo zijn er gezinnen die van weinig geld moeten rondkomen, mensen die moeilijk werk kunnen vinden en ouderen die ondersteuning nodig hebben. ‘We willen daar samen met de bewoners wat aan doen,’ aldus Fatima. ‘Ik vind het belangrijk om in gesprek te gaan én te blijven met bewoners en pro-

fessionals. Wat ziet u? Wat speelt er? Wat gaat goed? Wat kan beter? We willen allemaal een veilige, leefbare en zelfredzame buurt. Heb je ideeën of plannen of wil je iets onder de aandacht brengen? Neem dan contact met mij op of spreek mij aan als ik in de buurt ben!' Fatima Jozefzoon Outelli is bereikbaar via email op foutelli@centrumamsterdam.nl of op tel. 06 23 46 47 42.

Communicatie Het stadsdeel heeft ook in 2013 veel verschillende communicatiemiddelen ingezet om bewoners, ondernemers en instellingen zo goed mogelijk te informeren. Dit doen we op papier en digitaal, stadsdeelbreed en buurtgericht. Bureau O&S heeft in opdracht van het stadsdeel onderzoek gedaan naar de waardering en het gebruik van onze middelen. 64 procent van de Amsterdammers is (zeer) tevreden over de communicatiemiddelen van de gemeente. Zij worden het liefst geïnformeerd met een bewonersbrief (59%), de stadsdeelkrant (50%) en via de website (40%). Hierbij hoort wel een opmerking: een bewonersbrief gaat per definitief over de eigen straat of buurt en kan daarom zo al op meer belangstelling rekenen. De waardering is al jaren min of meer hetzelfde. Klachten en bezwaren Vorig jaar kwamen er ruim 400 klachten binnen. We proberen om de klachten binnen twee weken af te handelen, in plaats van de officiële termijn van zes weken. Dit is in 70%

Markant zoekt netwerkcoaches Markant, Centrum voor Mantelzorg, wil vrijwilligers als netwerkcoach inzetten. Een netwerkcoach helpt een mantelzorger die weinig sociale contacten heeft, om het persoonlijke netwerk te versterken en weer activiteiten voor zichzelf te ondernemen. twee weken beschikbaar voor maximaal negen maanden? Ben je bereid een training van drie avonden te volgen en maandelijks een intervisiebijeenkomst bij te wonen? Neem dan contact op met Markant. Naast scholing en professionele begeleiding ontvang je een onkostenvergoeding, een vrijwilligersverzekering en na Netwerkcoach worden? Kun je goed luisteren, ben je flexibel beëindiging een certificaat van en communicatief en een dagdeel per Markant. Een Verklaring Omtrent

Foto: Wim Salis

Een goed sociaal netwerk is voor iedereen belangrijk. Een kring van mensen om je heen geeft niet alleen plezier en het gevoel dat je ergens bij hoort, maar heeft ook een praktische functie, zoals elkaar hulp bieden en steunen.

Fatima komt graag met u in contact.

Gedrag (VOG) maakt deel uit van de aannameprocedure. Aanmelden Bel met Karin Kos of Sietske Hintzen op tel. 020 886 88 00 of mail naar info@markant.org. Kijk ook eens op www.markant.org/vrijwilligers.


4

centrum.amsterdam.nl

20 maart 2014

Stadsdeel Centrum krijgt veel klachten van bewoners over fietsen die lange tijd ongebruikt in fietsenrekken in de straat staan. Daarom heeft het stadsdeel samen met bewoners een nieuwe aanpak bedacht: langdurig ongebruikte fietsen stickeren met bewoners en ondernemers. Vanaf maart 2014 wordt hiermee in verschillende buurten gestart. Nieuwe aanpak Tot nu toe werden alleen fietswrakken en fietsen met één of twee gebreken door het stadsdeel weggehaald. Daar wordt nu een nieuwe categorie fiets aan toegevoegd: de langdurig ongebruikte fiets. In de nieuwe aanpak voorzien buurtbewoners en ondernemers samen met een medewerker van het stadsdeel ongebruikte fietsen in de eigen straat van een groene waarschuwingssticker. Deze groen gestickerde fietsen krijgen na drie weken een rode verwijderingssticker. Twee weken later verwijdert het fietsenknipteam van stadsdeel Centrum de fiets en gaan de fietsen naar het Fietsdepot van de gemeente Amsterdam. Daar kan de fiets nog dertien weken lang worden opgehaald.

Interesse en meer informatie In de planning vindt u een overzicht van de gebieden waar wij tot aan de zomer van dit jaar aan de slag gaan.

Woont u in één van deze buurten en heeft u interesse om mee te helpen? Stuur dan een e-mail naar stadsdeel@centrum.amsterdam.nl onder vermelding van ‘meer ruimte voor uw fiets in de straat’ en vermeld daarbij de straat waar u woont. Voor meer informatie zie: www.centrum.amsterdam.nl/fiets of bel met het Meldpunt openbare ruimte op tel 020 256 3555.

Planning gebieden tot de zomer 2014 Locatie Maart

April

wk 12

17 - 21 maart

Negen straatjes

wk 13

24 - 28 maart

Burgwallen en Nieuwmarktbuurt

wk 15

7 - 11 april

wk 17

21 - 25 april

Kerkstraat Funenpark + omgeving Czaar Peterstraat

Mei Juni

wk 21

19 - 23 mei

wk 23

2 - 6 juni

wk 25

16 - 20 juni

Haarlemmerbuurt Weteringbuurt Burgwallen en Nieuwmarktbuurt

Presentatie brochure ‘Dam-, Oude Doelenen Hoogstraten - verbindende winkelstraten’ Op dinsdag 18 maart werd in de kleine zaal van de Zuiderkerk de brochure ‘Dam-, Oude Doelen- en Hoogstraten. Verbindende winkelstraten’ aangeboden aan ondernemer Dick Eberhard door de directeur van Project 1012, Pierre van Rossum. In de brochure worden de toekomstmogelijkheden voor deze veelzijdige buurt gepresenteerd. De Damstraat, Oude Doelenstraat en Hoogstraten zijn de verbindende

straten tussen de Dam en de route naar de oostelijke binnenstad. Van

Oproep cultuurbudget Wilt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage uit het Cultuurbudget 2014? Dien dan uiterlijk 27 april een projectvoorstel in met vernieuwende initiatieven op het gebied van cultuur, creatieve economie en/of evenementen binnen en buiten in de openbare ruimte. Zie: www.centrum.amsterdam.nl/cultuurbudget.

oudsher zijn het winkelstraten, gemengd met horeca. De diversiteit en de kwaliteit van ondernemingen in deze buurt verbeteren zienderogen. Ook door aanpassingen in de openbare ruimte wordt de verblijfskwaliteit verbeterd. Op basis van een straatvisie en intensieve gesprekken met ondernemers en de buurtbewoners, is de brochure over de Dam-, Oude Doelen- en Hoogstraten samengesteld. Deze buurt heeft veel mogelijkheden voor de toekomst. Van groot belang hierbij is een stevige ondernemersvereniging die voor de gemeente een belangrijke partner is om de 1012 doelen te realiseren.

Foto: Wim Salis

Nieuwe aanpak fietsenoverlast

Een feestelijke opening voor ouders en kinderen op 4 maart.

Feestelijk geopend: eerste IKC in de binnenstad Op 4 maart werden op feestelijke wijze de sleutels overhandigd aan de nieuwe bewoners van Noorderstraat 6: basisschool De Kleine Reus, het kinderdagverblijf De Kleinste Reus en de Naschoolse opvang van De Brede Reus. Alle opvang onder één dak in een nieuw gebouw en daarmee de start van een nieuwe organisatievorm, het Integraal Kindercentrum (IKC). Begin maart 2013 is opdracht gegeven om de Noorderstraat 6 (voorheen een kantoorgebouw van de ABN Amro) te verbouwen tot basisschool. Samen met het oude pand aan de Nieuwe Looierstraat 9, dat ook is verbouwd, is er nu een prachtige onderwijsvoorziening gekomen die het predicaat Integraal Kindercentrum ten volle verdiend. Het is het eerste IKC in de binnenstad. De organisaties die er onder de

vlag van stichting De Brede Reus samenwerken, leveren alles wat op het gebied van opvang en onderwijs aan kinderen van 0-13 jaar nodig is. Kinderopvang, een peuterspeelzaal, voorschoolse opvang, overblijven, naschoolse opvang en natuurlijk een basisschool. Meer informatie: zie www.dekleinereus.org/algemene-informatie en www.centrum.amsterdam.nl/projecten-Vijzelhof.

Fietspunt Paradiso tijdelijk gesloten

Vanaf 24 maart tot en met 16 april is het Fietspunt Paradiso gesloten in verband met werkzaamheden aan de trap. Vanaf 17 april is het Fietspunt weer open. Het Fietspunt wordt opgeknapt om het beter nodig omgeleid. Ook laad- en losver- toegankelijk te maken. Goedkeuring plannen Proefstroken natuursteen keer wordt op een aantal momenten vernieuwing Leidseplein Leidseplein omgeleid. Zie voor meer informatie: Tijdens de werkzaamheden is de is, gebruik van te maken. U kunt uw De Amsterdamse gemeenteraad Vanaf 14 april worden op het www.amsterdam.nl/leidseplein. fiets ook bij een aantal onbewaakte heeft op 12 maart ingestemd met de Leidseplein proefstroken aangelegd stalling gesloten. Wij adviseren u punten parkeren, zoals op de fietsplannen voor de vernieuwing van waarmee, vooruitlopend op de toeom de fiets uit de stalling te verwijponton aan de Zieseniskade, fietshet Leidseplein en omgeving. komstige vernieuwing van het plein, Werkzaamheden deren voordat de werkzaamheden parkeerplekken bij het Raamplein of Uitgangspunt: meer ruimte voor de het natuursteen wordt getest. De Kloveniersburgwal oneven zijde beginnen. Met een Fietspunt-abonvoetganger, goede oplossingen voor proefstroken komen op het KleineVanaf 1 april 2014 start de uitvoering nement kunt u uw fiets in een ander op de fietsponton bij de Melkweg. geparkeerde fietsen en een betere Gartmanplantsoen bij het fiets/voet- van de werkzaamheden aan de bewaakt Fietspunt parkeren, bijinrichting van het plein. De deelraad pad boven de trambaan en op het voorbeeld bij Pathé de Munt of bij Kloveniersburgwal oneven zijde, Strenge regels van stadsdeel Centrum stemde hier- voetgangersgebied op de hoek vanaf huisnummer 121 t/m 143. Hier het BG-terrein. Tijdens de werkHoud er rekening mee dat er in de mee al in op 18 februari . Leidseplein/Korte Leidsedwarszaamheden kunt u wel uw fiets laten omgeving van het Leidseplein strenwordt gelijktijdig aan de herinrichstraat. Het aanleggen van de proefstaan, maar níet uit de stalling verting van de straat, gewerkt aan de ge regels gelden voor het parkeren stroken gebeurt op het Kleine wijderen. Als u de fiets laat staan, vernieuwing van de gasleiding en van uw fiets. Fietsen mogen daar Gartmanplantsoen tussen 14 april en het riool. De werkzaamheden duren worden er kosten in rekening alléén in een parkeervoorziening 25 april inclusief maximaal twee gebracht volgens de stallingsvoorvolgens de planning tot en met juni staan, maximaal zeven dagen aannachten, en op de hoek Leidseplein waarden. Tijdens de werkzaamhe2014. De straten blijven bereikbaar eengesloten. Fietsen die buiten een tussen 6 mei en 23 mei. Er wordt op den worden er tijdelijk ongeveer voor voetgangers en fietsers. Het parkeervoorziening staan, of langer werkdagen gewerkt tussen 7 en 16 honderd bewaakte fietsparkeerplek- dan zeven dagen aaneengesloten in autoverkeer wordt omgeleid. uur. De proefstrooklocaties worden ken gecreëerd op het dak van de hui- een parkeervoorziening, worden Woningen en bedrijven blijven tijdens het aanleggen afgezet, fietbereikbaar door loopschotten en/of dige stalling (tussen de Mac Bike en door het stadsdeel afgevoerd naar het sers en voetgangers worden waar Paradiso). Omdat het aantal plekken Fietsdepot. rijplaten. beperkt is, verzoeken wij u hier Meer informatie zie: www.amsterMeer informatie op www.centrum.amsterdam.nl/projecten. alleen indien dit echt noodzakelijk dam./fiets.

Werken aan de weg


centrum.amsterdam.nl

5

20 maart 2014

Bekendmakingen Nieuwe krant: Amsterdam De gemeente Amsterdam brengt in het vervolg een nieuwe maandelijkse informatiekrant met de titel ‘Amsterdam’ in zeven verschillende stadsdeeledities uit. De huidige tweewekelijkse stadsdeelkrant Centrum verschijnt niet meer in deze vorm, maar gaat op in Amsterdam, editie Centrum. De eerste nieuwe krant valt op vrijdag 18 april bij u in de bus. Bekendmakingen vindt u zoals u van ons gewend bent opwww.centrum.amsterdam.nl/bekendmakingen en eens in de twee weken in Stadsblad de Echo. Volg ons ook via www.centrum.amsterdam.nl/nieuwsbrief, op Twitter via @020centrum of via Facebook Stadsdeel Centrum Amsterdam.

Contactinformatie Stadsdeel Centrum Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Postbus 202, 1000 AE Amsterdam Tel. 14 020 op werkdagen 08.00-18.00 E-mail: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl Internet: www.centrum.amsterdam.nl Twitter: @020centrum Facebook: Stadsdeel Centrum Amsterdam Burgerzaken Op afspraak: www.amsterdam.nl/veelgevraagd of tel. 14 020 Inloop: ma, di, do, vrij: 8.30-15.00, do. 13-19.00 Vergunningen Op afspraak: www.amsterdam.nl/veelgevraagd of tel. 14 020 Inloop: ma, di, woe, vrij 8.30-15.00, do. 13.00-19.00 Sociaal Loket Op afspraak: tel. 020 256 4800 of sociaalloket@centrum.amsterdam.nl Inloop: Ma, di, wo, vrij 08.30 – 15.00 uur, do 13.00– 19.00 uur (locatie Amstel 1) Receptie Inzage in raadstukken en omgevingsvergunningen Inloop: ma, di, woe, vrij 8.30-16.00, do 13.00-20.00 Reiniging, bestrating en groenvoorziening Tel. 020 256 3555 ma t/m vrij 7.00-18.00 Loket Marktzaken Inloop: ma, di, wo en vrij 10.00-13.00 Do 13.00-16.00 uur Horeca-overlast Tel. 020 421 4567, 24 uur per dag Overlast te water Tel. 0900-9394, 24 uur per dag

Bestuur Jeanine van Pinxteren, voorzitter (GroenLinks) ■ Boudewijn Oranje (D66) ■ Roeland Rengelink (PvdA) ■ Suze Duinkerke (stadsdeelsecretaris) Spreekuur ma 17.30-18.30, aanmelden via tel. 14 020, de receptie of stadsdeel@centrum.amsterdam.nl ■

Colofon Uitgave en redactie: stadsdeel Centrum, afdeling Communicatie Eindredactie: afdeling Communicatie Realisatie: Movement Vormgeving: Floppy Design Druk: Dijkman Offset, Diemen Frequentie: tweewekelijks Verspreiding: PostNL Oplage: 73.500 Kopij: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl of via: Stadsdeel Centrum, kamer 2374, t.a.v. redactie stadsdeelkrant Krant niet ontvangen? Bel PostNL, tel. 0900 0990 of ga naar www.postnl.nl > klantenservice> ik heb een klacht. Meld uw klacht ook bij communicatie@centrum.amsterdam.nl. Lees de krant op www.centrum.amsterdam.nl/stadsdeelkrant.

Beëindiging exploitatie kinderopvangvoorziening en verwijdering uit Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De exploitatie van de volgende kinderopvangvoorziening wordt beëindigd: ■ kinderdagverblijf Klavier B.V. op de locatie Grote Wittenburgerstraat 7 Deze voorziening wordt met ingang van 1 april 2014 verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Het LRKP is in te zien op: http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/. INWERKINGTREDEN BOOTRICHTLIJNEN 2014 Het dagelijks bestuur maakt bekend, dat het op 21 januari 2014 de Nadere eisen voor het vervangen en verbouwen van woonboten en bedrijfsvaartuigen (Bootrichtlijnen 2014) heeft vastgesteld. Op 24 maart 2014 treden deze nadere regels in werking. De stadsdeelraad heeft op 18 januari 2014 de Nota Welstand op het water 2014 vastgesteld. Met deze regels kunnen vervangings- en verbouwingsvergunningen van woonboten en bedrijfsvaartuigen worden getoetst. De welstandsnota geeft criteria waaraan de Commissie voor Welstand en Monumenten het uiterlijk van boten toetst. Het besluit is ter inzage gelegd bij de receptie van de gemeente Amsterdam, het stadsdeel Centrum, Amstel 1 en is beschikbaar op www.centrum.amsterdam.nl Ontwerpbestemmingsplan Haarlemmerbuurt/Westelijke eilanden en ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder wordt het volgende bekend gemaakt: Het dagelijks bestuur heeft bij besluit van 11 maart 2014 het ontwerpbestemmingsplan Haarlemmerbuurt/Westelijke eilanden en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden, zoals bedoeld in de Wet Geluidhinder vrijgegeven voor terinzagelegging. Bestemmingsplan In het gebied liggen de Haarlemmerbuurt, de Planciusbuurt, het Prinseneiland, het Bickerseiland, het Realeneiland en het Westerdokseiland (deel tussen de Westerdoksdijk en het Westerdok). Het bestemmingsplangebied wordt globaal begrensd door de Brouwersgracht in het zuiden, door het Singel en de Westerdoksdijk in het oosten, in het noorden door de Zoutkeetsgracht en in het westen door het Westerkanaal. Behoudens een klein deel van het Singel is het water buiten het plangebied gehouden. Voor het water in stadsdeel Centrum heeft de stadsdeelraad in juni 2013 een apart bestemmingsplan vastgesteld. Ook de spoordijk is niet in het plangebied opgenomen. Hogere waarden De voorkeurswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder worden langs een aantal wegen in het plangebied overschreden. Omdat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere geluidwaarden vast te stellen. Terinzageligging Het ontwerpbestemmingsplan Haarlemmerbuurt/Westelijke eilanden en het hierbij behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder, liggen met de daarbij behorende stukken met ingang van 21 maart tot en met 1 mei 2014 op papier ter inzage op het stadhuis, receptie, Amstel 1. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk onder ‘contact’ op www.centrum.amsterdam.nl Het ontwerpbestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.A1202BPSTD-OW01. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder is digitaal in te zien via www.centrum.amsterdam.nl.(via “bekendmakingen” en vervolgens “kennisgevingen bestemmingsplannen”). Zienswijzen Gedurende bovengenoemde termijn van de terinzageligging kan een ieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden verstuurd naar het volgende adres: De directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening t.a.v. Stadsdeel Centrum Directie Omgevingsmanagement, afdeling Realisatie Fysiek mevr. I. Klarenbeek Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam Mondelinge zienswijzen Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kunt u op werkdagen een afspraak maken met de afdeling Realisatie Fysiek van stadsdeel Centrum, telefoonnummer (020) 256 4416. Een telefonische afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzage-ligging te worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken. Uitnodiging informatie- en inspraakbijeenkomst concept-ontwerpbestemmingsplan Stadswerf Oostenburg Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum maakt volgens het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor Oostenburg-Noord. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Wittenburgergracht in het westen, de Dijksgracht (spoortalud) in het noorden, de Conradstraat en de Oostenburgervaart in het oosten en de Oostenburgerdwarsvaart in het zuiden. Het bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg maakt de transformatie mogelijk van Oostenburg-Noord van werkgebied tot gemengd woon- en werkgebied. In mei 2013 heeft de stadsdeelraad hiertoe het ruimtelijk kader vastgesteld. Dit is vervolgens in vier participatiebijeenkomsten uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan, hetgeen de basis vormt voor dit nieuwe bestemmingsplan. Op 4 maart 2014 heeft het dagelijks bestuur het conceptontwerpbestemmingsplan Stadswerf Oostenburg vrijgegeven voor inspraak. Het stadsdeel nodigt u daarom uit voor een informatie- en inspraakbijeenkomst op: ■ woensdag 26 maart 2014, in het Werkteater, Oostenburgergracht 75, vanaf 20.00 uur. Op deze avond kunt u tussen 20.00 en 20.45 uur binnenlopen om vragen te stellen over de inhoud van het plan en de procedure. Na een korte toelichting om 20.45 uur heeft u van 21.00 tot 22.00 uur de mogelijkheid om officieel in te spreken. Vanaf 11 maart 2014 ligt het concept van het ontwerpbestemmingsplan Stadswerf Oostenburg ter inzage op: het Stadhuis, Amstel 1, Voorlichtingsloket (Burgerzaken). Bel voor openingstijden met telefoonnummer 14 020 of kijk onder ‘contact’ op www.centrum.amsterdam.nl . het concept-ontwerpbestemmingsplan Stadswerf Oostenburg is digitaal beschikbaar via: www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Zuidelijke Bínnenstad’. Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Centrum maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Centrum heeft bij

besluit van 4 maart 2014 het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Zuidelijke Binnenstad’ vrijgegeven voor terinzagelegging. Bestemmingsplan De directe aanleiding voor deze herziening ligt in de uitspraak van de Raad van State op de beroepschriften (uitspraak van 9 januari 2013, zaak 201205781/1/R1), welke waren ingediend tegen het vastgestelde bestemmingsplan ‘Zuidelijke Binnenstad’. Daarnaast zijn er sinds de inwerkingtreding van het bestemmingsplan een aantal onjuistheden in het plan geconstateerd. De feitelijke, vergunde situatie van een aantal percelen was niet juist opgenomen in het bestemmingsplan Zuidelijke binnenstad. Met deze herziening worden deze onjuistheden gecorrigeerd. De herziening maakt geen nieuwe functies of nieuwe bouwmogelijkheden mogelijk. De herziening betreft de volgende adressen: Korte Leidsedwarsstraat 195-201, tuin achter Lijnbaansgracht 274, Leidsestraat 32, Amstelstraat 2-12, Lange Leidsedwarsstraat 214-216, Prinsengracht 512, Utrechtsedwarsstraat 67, Thorbeckeplein 3, Reguliersdwarsstraat 17-19, Reguliersbreestraat 4-6 en Vijzelstraat 109-111. Terinzagelegging Het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Zuidelijke Binnenstad’ met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 21 maart 2014 tot en met 1 mei 2014 op papier ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk onder ‘contact’ op www.centrum.amsterdam.nl. Het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Zuidelijke Binnenstad’ met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.A1401BPSTD-OW01. Zienswijzen Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, t.a.v. Stadsdeel Centrum, Omgevingsmanagement, afdeling Realisatie Fysiek, t.a.v. mevr. I. Klarenbeek, postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Mondelinge zienswijzen Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunt u op werkdagen een afspraak maken met de afdeling Realisatie Fysiek van stadsdeel Centrum, telefoonnummer (020) 256 4416. Een telefonische afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzageligging te worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken. Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Oostelijke Eilanden’. Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Centrum maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Centrum heeft bij besluit van 4 maart 2014 het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Oostelijke Eilanden’ vrijgegeven voor terinzagelegging. Bestemmingsplan Met deze eerste herziening van het bestemmingsplan Oostelijke Eilanden worden de goot- en de bouwhoogten van de panden in de Nieuwe Oostenburgerstraat 1 en 2 vergroot naar 12,5, respectievelijk 16,6 meter, zodat de herbouw van de panden mogelijk is conform het eerder opgestelde ‘Stedebouwkundig Programma van Eisen Nieuwe Oostenburgerstraat e.o.’ (SpvE). Het SpvE is erop gericht dat de beide koppanden aan de Nieuwe Oostenburgerstraat 1 en 2 weer ontwikkeld worden en schrijft voor dat ‘de goothoogte en dakvorm van de nieuwbouw dienen aan te sluiten bij die van de bestaande bebouwing. Hierbij gelden de bestaande goot- en nokhoogte (van de aangrenzende panden) als maximale bouwhoogtes'. Op 1 juli 2010 heeft de deelraad van stadsdeel Centrum (gemeente Amsterdam) het bestemmingsplan ‘Oostelijke Eilanden' vastgesteld. In het bestemmingsplan ‘Oostelijke Eilanden’ is een goot- en een bouwhoogte opgenomen van 11, respectievelijk 14 meter. Voor de herbouw van de twee panden, zoals voorgeschreven in het stedenbouwkundige programma van eisen, is daarmee een aanpassing van het bestemminnsplan ‘Oostelijke Eilanden’ nodig. Terinzagelegging Het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Oostelijke Eilanden’ met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 21 maart 2014 tot en met 1 mei 2014 op papier ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk onder ‘contact’ op www.centrum.amsterdam.nl. Het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Oostelijke Eilanden’ met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.A1402BPSTD-OW01. Zienswijzen Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, t.a.v. Stadsdeel Centrum, Directie Omgevingsmanagement, afdeling Realisatie Fysiek, t.a.v. mevr. E. Mulder, postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Mondelinge zienswijzen Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunt u op werkdagen een afspraak maken met de afdeling Realisatie Fysiek van stadsdeel Centrum, telefoonnummer (020) 256 4416. Een telefonische afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzageligging te worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken. Ontwerpwijzigingsplan 1e wijziging bestemmingsplan Water Ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening wordt het volgende bekend gemaakt. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum heeft bij besluit van 11 maart 2014 het ontwerpwijzigingsplan eerste wijziging van het bestemmingsplan Water vrijgegeven voor terinzagelegging. Wijzigingsplan Aanleiding voor het opstellen van de eerste wijziging van het bestemmingsplan Water zijn enkele voorgenomen verplaatsingen van woonboten naar een andere ligplaats binnen het bestemmingsplangebied. Terinzageligging Het ontwerpwijzigingsplan eerste wijziging van het bestemmingsplan Water, ligt met ingang van 21 maart tot en met 1 mei 2014 op papier ter inzage op het stadhuis, receptie, Amstel 1. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk onder ‘contact’ op www.centrum.amsterdam.nl Het ontwerpwijzigingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl De bronbestanden van het ontwerpwijzigingsplan worden digitaal beschikbaar gesteld op de index ruimtelijke plannen Zienswijzen Gedurende bovengenoemde termijn van de terinzageligging kan een belanghebbende een zienswijze over het ont-

werpwijzigingsplan naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden verstuurd naar het volgende adres: De directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening t.a.v. stadsdeel Centrum Directie Omgevingsmanagement, afdeling Realisatie Fysiek Dhr. A. Peters Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan kunt u op werkdagen een afspraak maken met de afdeling Realisatie Fysiek van stadsdeel Centrum, telefoonnummer (020) 256 4416. Een telefonische afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzageligging te worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken. Anterieure overeenkomst over grondexploitatie over de gronden aan de Valkenburgerstraat 72-106 Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum maakt ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat er een anterieure exploitatie vereenkomst is gesloten tussen de gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum enerzijds, en Hotel Falcon Plaza BV, Cheung Yun Onroerend Goed BV en Blue Spaces Development BV anderzijds. Deze overeenkomst betreft het exploitatiegebied Valkenburgerstraat 72-106. In de overeenkomst is het kostenverhaal voor de ontwikkeling van twee hotels en zes woningen zekergesteld. Vanaf 21 maart 2014 is een zakelijke beschrijving van de inhoud digitaal te raadplegen op www.centrum.amsterdam.nl. De zakelijke beschrijving ligt tevens ter inzage op het volgende adres: ■ het Stadhuis, receptie, Amstel 1 Over deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking, Passeerdersgracht 27 Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum maakt bekend dat met ingang van 21 maart 2014 tot en met 1 mei 2014 de ontwerpomgevingsvergunning voor het adres Passeerdersgracht 27 voor een ieder ter inzage zal liggen. De omgevingsvergunning is aangevraagd voor het veranderen en vergroten van het gebouw Passeerdersgracht 27 met de bestemming daarvan tot woning. Dit plan wijkt af van de bepalingen in bestemmingsplan Westelijke Binnenstad (wonen niet toegestaan). Voor deze strijdigheden wordt een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan gevolgd als genoemd in artikel 2.12, lid 1, onder a van de Wabo. Ter inzage De ontwerpomgevingsvergunning ligt vanaf 21 maart 2014 tot en met 1 mei 2014 ter inzage bij: het stadhuis, receptie Amstel 1, Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het stadsdeel Centrum, Directie Dienstverlening, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van: ‘Zienswijze ontwerpomgevingsvergunning Passeerdersgracht 27’. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen een afspraak maken via telefoonnummer (020) 2564416. Een telefonische afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzageligging te worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken. Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking Damrak 35-36/Nieuwendijk 123-125. Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum maakt bekend dat met ingang van 21 maart 2014 tot en met 1 mei 2014 de ontwerpomgevingsvergunning voor de panden Damrak 35-36/Nieuwendijk 123-125 voor een ieder ter inzage zal liggen bij het stadhuis, receptie Amstel 1, Het betreft hier een aanvraag omgevingsvergunning voor bebouwing van de steeg tussen Damrak 35 en Damrak 34 en voor het verplaatsen van horeca op de tweede bouwlaag van de panden aan de Nieuwendijk naar de panden aan het Damrak. Dit plan wijkt af van de bepalingen van het bestemmingsplan Postcodegebied 1012. Voor deze strijdigheden wordt een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan gevolgd als genoemd in artikel 2.12, lid 1, onder a. van de Wabo. Ter inzage De ontwerpomgevingsvergunning ligt vanaf 21 maart 2014 tot en met 1 mei 2014 ter inzage bij: het stadhuis, receptie Amstel 1, Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het stadsdeel Centrum, Directie Dienstverlening, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van: ‘Zienswijze ontwerpomgevingsvergunning Passeerdersgracht 27’. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen een afspraak maken via telefoonnummer (020) 2564416. Een telefonische afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzageligging te worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken. Verkeersbesluiten Egelantiersstraat 89 Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het mandaatsbesluit van het dagelijks Bestuur van 4 september 2012, Overwegende: ■ Dat er in de Egelantiersstraat ter hoogte van nummer 89 parkeerplekken zijn gevestigd die de toegang tot de woning bemoeilijken; ■ Dat het stadsdeel dit een onwenselijke situatie vindt; ■ Dat de deelraden Centrum (29 januari 2013) en West (26 maart 2013) een kredietbesluit hebben genomen voor de bouw van de Singelgrachtgarage ten behoeve van bewonersparkeren; ■ Dat in verband met de realisatie van de Singelgrachtgarage (800 parkeerplaatsen) er 400 plaatsen in de Jordaan opgeheven zullen worden; ■ Dat in dit kader een plan van aanpak wordt opgesteld met als doel dat het opheffen van parkeerplaatsen leidt tot een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte; ■ Dat het stadsdeel heeft besloten om vooruitlopend op het opheffingsplan alvast parkeerplaatsen op te heffen die de toegang tot woningen bemoeilijken en dat deze parkeerplaatsen worden meegenomen bij de tellingen van het totaal op te heffen parkeerplaatsen; ■ Dat deze op te heffen parkeerplaats als zodanig wordt beschouwd; ■ Dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam; ■ Dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990; ■ Dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen het stadsdeel Centrum; Besluiten ■ Door plaatsen van het bord model E7 (gelegenheid onmiddelijk laden en lossen van goederen, Aanvullende betekenis: hier mag alleen geparkeerd worden om te laden of te lossen) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en aanbrengen van ondersteunende markeringen (RVV 1990), het autoparke-

ren voor perceel Egelantiersstraat 89 niet meer mogelijk maakt. dat dit besluit in werking treedt zodra het bord onder 1 geplaatst is

Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum, namens deze, P.Kleijn, Directeur Schoon en Heel Stadsdeel Centrum Bloemstraat 103 Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het mandaatsbesluit van het dagelijks Bestuur van 4 september 2012, Overwegende: ■ dat de aanvrager de heer O.P Smout, woonachtig aan de Tweede Bloemdwarsstraat 20 te Amsterdam, met kenteken 66-GT-RZ in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart “bestuurder”; ■ dat er geen garage of oprit aanwezig is en dat er in de directe omgeving sprake is van een hoge parkeerdruk; ■ dat de aanvrager slecht ter been is en dat een parkeerplaats moet worden toegekend zo dicht mogelijk bij de woning met een maximum van 100 meter van de woning van de aanvrager; ■ dat er bij langdurige afwezigheid van de invalide door middel van een zak over het bord de parkeerplaats tijdelijk aan het normale parkeerareaal wordt teruggegeven; ■ dat de aanvrager woonachtig is op het adres genoemd in de aanvraag; ■ dat hiervoor een verkeersbesluit genomen dient te worden; ■ dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam; ■ dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990; ■ dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beher zijn van en gelegen binnen het stadsdeel Centrum Besluiten ■ door plaatsen van het bord model E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van onderbord en aanbrengen van ondersteunende markeringen (RVV 1990) een gehandicaptenparkeerplaats in te richten aan de Bloemstraat 103 uitsluitend bestemd door de heer O.P.Smout in gebruik zijnde motorvoertuig met kentekennummer 66-GT-RZ; ■ dat dit besluit in werking treedt zodra het bord onder 1 geplaatst is; Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum, namens deze, P.Kleijn, Directeur Schoon en Heel Stadsdeel Centrum Looiersgracht 126 Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het mandaatsbesluit van het dagelijks Bestuur van 4 september 2012, Overwegende: ■ dat de gehandicaptenparkeerplaats aan de Looiersgracht 126 in verband met het overlijden van de heer A. Heimers moet worden opgegeven; ■ dat hiervoor een verkeersbesluit genomen dient te worden; ■ dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam; ■ dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990; ■ dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen het stadsdeel Centrum Besluiten ■ door het verwijderen van het bord model E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van onderbord en het verwijderen van ondersteunende markeringen (RVV 1990) de gehandicaptenparkeerplaats aan de Looiersgracht 126 ingericht voor de heer Heimens met kenteken 41-ZL-NG op te heffen; ■ dat dit besluit in werking treedt zodra het bord en onderbord alsmede de markeringen zijn verwijderd; ■ dat de aan de heer Heimens vergunde gehandicaptenparkeerplaats aan de Looiersgracht 126 als zodanig zal worden verwijderd en zal worden toegevoegd aan het reguliere parkeerareaal; Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum, namens deze, P.Kleijn, Directeur Schoon en Heel Stadsdeel Centrum Geldersekade 9 Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het mandaatsbesluit van het dagelijks Bestuur van 4 september 2012, Overwegende: ■ dat de gehandicaptenparkeerplaats aan de Geldersekade 9 in verband met het overlijden van de echtgenoot (bestuurder van de auto 07-FD-ZK) van mevrouw G. Brugman e/v Homburg moet worden opgegeven; ■ dat hiervoor een verkeersbesluit genomen dient te worden; ■ dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam; ■ dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990; ■ dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen het stadsdeel Centrum; Besluiten ■ door het verwijderen van het bord model E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van onderbord en het verwijderen van ondersteunende markeringen (RVV 1990) de gehandicaptenparkeerplaats aan de Geldersekade 9 ingericht voor mevrouw G. Brugman e/v Homburg met kenteken 07-FD-ZK op te heffen; ■ dat dit besluit in werking treedt zodra het bord en onderbord alsmede de markeringen zijn verwijderd; ■ dat de aan mevrouw G. Brugman vergunde gehandicaptenparkeerplaats aan de Geldersekade 9 als zodanig zal worden verwijderd en zal worden toegevoegd aan het reguliere parkeerareaal; Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum, namens deze, P.Kleijn, Directeur Schoon en Heel Stadsdeel Centrum Raadhuisstraat tussen Singel en Keizersgracht Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het mandaatsbesluit van het dagelijks Bestuur van 4 september 2012, Overwegende: ■ Dat GVB vanaf 12 Mei 2014 ingrijpende werkzaamheden zal uitvoeren aan de tramrails ter hoogte van de Rozengracht, Westermarkt en de Raadhuisstrat; ■ Dat door de werkzaamheden van het GVB de Rozengracht vanaf hoek Marnixstraat richting Westermarkt niet toegankelijk zal zijn voor motorvoertuigen met uitzondering van nood- en hulpdiensten in de periode van 12 mei tot en met 28 november 2014; ■ Dat door deze werkzaamheden er geen gebruik gemaakt


6

centrum.amsterdam.nl

2- maart 2014

Bekendmakingen ■ ■

■ ■ ■

■ ■

kan worden van de touringcarhalte nabij de Westermarkt; Dat er een nieuwe tijdelijke locatie aangewezen dient te worden als Touringcarhalte; Dat in overleg met Dienst Infrastuctuur Verkeer en Vervoer, de betreffende stadsdelen en de GVB er een voorkeur is voor een alternatieve halteplek in de Raadhuisstraat ter hoogte van nummer 36 tot en met 50; Dat in de Raadhuisstraat aan beide zijden tussen de Keizersgracht en de Singel reeds een verbod geld stil te staan van maandag tot en met vrijdag van 07.00- 09.00 uur. Dat het stopverbod voor de duur van de werkzaamheden moet worden opgeven om de alternatieve parkeerplek mogelijk te maken. Dat er een halteplek wordt ingericht ter hoogte van de huisnummers 36-50. Dat hiervoor een verkeersbesluit genomen dient te worden; dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam; dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990; dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen het stadsdeel Centrum

Besluiten door het verwijderen van de borden model E02 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van onderbord en het verwijderen van ondersteunende markeringen (RVV 1990) door in te trekken de op 25 april 1995 gedane instelling van een verbod stil te staan van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur – 09.00 uur aan de even zijde van de Raadhuisstraat tussen de Singel en de Keizersgracht. Door plaatsen van de borden model E08d en aanbrengen van de parkeervakken voor de Touringcars dit besluit in werking treedt. Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum, namens deze, P.Kleijn, Directeur Schoon en Heel Stadsdeel Centrum Boomstraat 79 Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het mandaatsbesluit van het dagelijks Bestuur van 4 september 2012, Overwegende: ■ Dat er in de Boomstraat ter hoogte van nummer 77-79 parkeerplekken zijn gevestigd die de toegang tot het trappenhuis bemoeilijken; ■ Dat het stadsdeel dit een onwenselijke situatie vindt; ■ Dat de deelraden Centrum (29 januari 2013) en West (26 maart 2013) een kredietbesluit hebben genomen voor de bouw van de Singelgrachtgarage ten behoeve van bewonersparkeren; ■ Dat in verband met de realisatie van de Singelgrachtgarage (800 parkeerplaatsen) er 400 plaatsen in de Jordaan opgeheven zullen worden; ■ Dat in dit kader een plan van aanpak wordt opgesteld met als doel dat het opheffen van parkeerplaatsen leidt tot een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte; ■ Dat het stadsdeel heeft besloten om vooruitlopend op het opheffingsplan alvast parkeerplaatsen op te heffen die de toegang tot woningen bemoeilijken en dat deze parkeerplaatsen worden meegenomen bij de tellingen van het totaal op te heffen parkeerplaatsen; ■ Dat deze op te heffen parkeerplaats als zodanig wordt beschouwd; ■ Dat in de Jordaan er een grote behoefte is aan fietsparkeergelegenheden; ■ Dat op de opgeheven parkeerplaatsen een fietsparkeergelegenheid kan worden gerealiseerd; ■ Dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam; ■ Dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990; ■ Dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen het stadsdeel Centrum; Besluiten ■ Door plaatsen van het bord model E7 (gelegenheid onmiddelijk laden en lossen van goederen, Aanvullende betekenis: hier mag alleen geparkeerd worden om te laden of te lossen) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en aanbrengen van ondersteunende markeringen (RVV 1990), het autoparkeren voor perceel Boomstraat 79 niet meer mogelijk maakt. ■ Dat plaatsen van fietsnietjes of een fietsenrek of het realiseren van een fietsvak, in het parkeervak ter hoogte van Boomstraat 79, er een fietsparkeergelegenheid wordt gerealiseerd. ■ dat dit besluit in werking treedt zodra het bord onder 1 geplaatst is; Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum, namens deze, P.Kleijn, Directeur Schoon en Heel Stadsdeel Centrum Omgevingsvergunningen V. Aanvragen om omgevingsvergunning Kennisgeving van de ontwerpbesluiten en mededelingen van de besluiten zijn ter inzage gelegd op het Voorlichtingsloket van Stadsdeel Centrum, Amstel 1, geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08:30 tot 16:00 uur en donderdag van 13:00 tot 20:00 uur. Kennisgeving nieuw ingediende reguliere aanvragen 13-03-2014 Deze kennisgeving is mede bedoeld als kennisgeving van het voornemen tot het nemen van een besluit zoals bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De volgende aanvragen zijn ontvangen: - Amstel 232/Keizersgracht 767 - aanvraag 1203833 ingediend op 28 februari 2014 - uitvoeren van schilderwerkzaamheden aan de gevels van het gebouw. - Bloemgracht 21 - aanvraag 1196041 - ingediend op 26 februari 2014 - uitvoeren van funderingsherstel in het gebouw als wijziging op de omgevingsvergunning BWT 302865. - Bloemgracht 94 - aanvraag 1167337 - ingediend op 4 februari 2014 - plaatsen van nieuwe doorvalbeveiliging aan de voorgevel van het gebouw. - Buiten Dommersstraat 14 - aanvraag 1185359 - ingediend op 17 februari 2014 - vervangen van dakhout en dakpannen in het gebouw. - Dam 17-21 - aanvraag 1200621 - ingediend op 27 februari 2014 - renoveren / restaureren van de gevels van het gebouw, gebouw Instantia met behoud van bestemming daarvan tot winkel en kantoor. - Damrak 66 - aanvraag 1159633 - ingediend op 29 januari 2014 - aanbrengen van een haakse signing alsmede een led doosletter signing op de gevel van het gebouw. - Elandsstraat 182A - aanvraag 1185927 - ingediend op 17 februari 2014 - plaatsen van drie luifels op het binnenterrein van het gebouw. - Goudsbloemstraat 165 - aanvraag 1159239 - ingediend op 29 januari 2014 - omzetten van de 4e etage naar verblijfruimte en plaatsen van een badkamer. - Kerkstraat 140 - aanvraag 1186545 - ingediend op 17 februari 2014 - uitvoeren van funderingsherstel, plaatsen van een dakopbouw, aanbrengen van balkons aan de achtergevel, vernieuwen van de kozijnen in de voorgevel en intern verbouwen van het gebouw met bestemming daarvan tot bedrijfsruimte en 2 woningen. - Kerkstraat 389 - aanvraag 1202451 - ingediend op 3 maart 2014 - aanbrengen van een dakkapel op het linkerzijdakvlak

en het vergroten van het zolderraam in de achtergevel van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot wonen. - Korte Reguliersdwarsstr 12 - aanvraag 1170201 - ingediend op 5 februari 2014 - plaatsen van een markies aan de gevel van het gebouw. - Lange Leidsedwarsstraat 104 - aanvraag 1161161 - ingediend op 30 januari 2014 - veranderen van de reclame aan het gebouw. - Marnixkade 109 - aanvraag 1177961 - ingediend op 25 februari 2014 - aanbrengen van drie balkons en een frans balkon en aanbrengen van ramen in de achtergevel van het gebouw. - Nicolaas Witsenkade 9 - aanvraag 1175237 - ingediend op 9 februari 2014 - vervangen van een trap aan de achtergevel van het gebouw. - Nieuwe Achtergracht 105 - aanvraag 1188567 - ingediend op 21 februari 2014 - maken van een dakterras, plaatsen van twee daklichten en plaatsen van vier balkons aan de achtergevel van het gebouw. - Nieuwe Herengracht 181 - aanvraag 1199077 - ingediend op 25 februari 2014 - het kappen van één boom (Plataan) in de achtererf van het pand. - Nieuwe Spiegelstraat 14 - aanvraag 1207347 - ingediend op 3 maart 2014 - vervangen van een kozijn en deur van de hoofdingang van Nieuwe Spiegelstraat 14. - Nieuwendijk 46 - aanvraag 1168525 - ingediend op 4 februari 2014 - plaatsen van een stalen portaal en het vernieuwen van de voorgevel pui op de begane grond van het gebouw. - Nieuwezijds Voorburgwal 178/ Spuistraat 129 - aanvraag 1178227 - ingediend op 11 februari 2014 - vervangen van de gevelkozijnen aan de kant van de Spuistraat van het gebouw Spuistraat 135/133/Nieuwezijds Voorburgwal 178/180 en plaatsen van een voorzetraam op de begane grond van het gebouw Spuistraat 129/131 (Die port van Cleve). - Nieuwmarkt 26 - aanvraag 1161871 - ingediend op 31 januari 2014 - veranderen en vergroten, het slopen en vernieuwen van het metselwerk en aanbrengen van een stalen portaalconstructie in de achtergevel en Nieuwmarkt 26. - Nieuwmarkt 26 - aanvraag 1203545 - ingediend op 28 februari 2014 - aanbrengen van een zonwering, gevelreclame en terrasverwarming aan de onderpui van het pand Nieuwmarkt 26. - Oudezijds Achterburgwal 151 - aanvraag 1186843 - ingediend op 17 februari 2014 - wijzigen van indeling van de bovenwoning in het gebouw. - Plantage Kerklaan 61A - aanvraag 1194993 - ingediend op 26 februari 2014 - aanbrengen van een banier aan de voorgevel van het gebouw. - Prinsengracht 995 - aanvraag 1163803 - ingediend op 31 januari 2014 - veranderen en vernieuwen van twee dakkapellen op het gebouw. - Reguliersdwarsstraat 20 - aanvraag 1162955 - ingediend op 31 januari 2014 - plaatsen van verlichte doosletters en een dubbelzijdige uitsteekbak aan het gebouw. - Roetersstraat 13 - aanvraag 1204457 - ingediend op 28 februari 2014 - de aanpassing van de brandcompartimentering van het gebouw. - Rosmarijnsteeg 4 - aanvraag 1192503 - ingediend op 20 februari 2014 - vervangen van de onderpui en wijzigen van de indeling op de begane grond van het gebouw. - Rozengracht 247 - aanvraag 1174229 - ingediend op 7 februari 2014 - het bouwkundig splitsen naar 6 woningen, het vergroten van het souterrain en plaatsen van een dakterras in het gebouw. - Vijzelstraat 32 - aanvraag 1194759 - ingediend op 25 februari 2014 - aanbrengen van een tweetal banieren aan de voorgevel van het gebouw. - Warmoesstraat 60 - aanvraag 1188651 - ingediend op 18 februari 2014 - het vergroten van de uitbouw aan de achterzijde van 3 woningen in het gebouw. - Weteringschans 121H - aanvraag 1187301 - ingediend op 19 februari 2014 - plaatsen van een aanbouw aan de woning met een dakterras en plaatsen van een buitentrap aan het gebouw. 20-03-2014 De volgende aanvragen zijn ontvangen: - 1e Leeghwaterstraat 7 - aanvraag 1213533 - ingediend op 7 maart 2014 - het vernieuwen van de fundering en wijzigen van de voor- en achtergevel van de begane grond van het gebouw. - 2e Laurierdwarsstraat 54 - aanvraag 1161969 - ingediend op 31 januari 2014 - veranderen en vergroten en funderingsherstel van het gebouw met bestemming daarvan tot één woning. - Anjeliersstraat 396 - aanvraag 1196287 - ingediend op 24 februari 2014 - vervangen van de pui in de voorgevel op de begane grond. - Bloemgracht 33 - aanvraag 1199129 - ingediend op 27 februari 2014 - plaatsen van drie dakkapellen en intern wijzigen van de zolderverdieping van het gebouw met bestemming daarvan tot woning. - Bloemstraat 83 - aanvraag 1194549 - ingediend op 22 februari 2014 - veranderen en vergroten van het gebouw met behoud van de bestemming daarvan tot woning. - Damrak 8 - aanvraag 1212363 - ingediend op 6 maart 2014 - het geheel renoveren van de voorgevel van met behoud van bestemming van McDonalds en hotel. - Herengracht 255 - aanvraag 1156607 - ingediend op 21 februari 2014 - het verbouwing en renoveren van de gebouwen Herengracht 255/Singel 294/292/290/288 (Rembrandt Classic Hotel). - Korte Prinsengracht 46B - aanvraag 1200577 - ingediend op 26 februari 2014 - het uitbreiden van het bestaande dakterras op het gebouw. - Nes 96 - aanvraag 1170221 - ingediend op 5 februari 2014 plaatsen van een lift aan/in het gebouw Rokin 81/83 met behoud van de bestemming. - Nicolaas Witsenkade 26 - aanvraag 1202235 - ingediend op 27 februari 2014 - plaatsen van een dakterras op het gebouw. - Nieuwe Keizersgracht 43 - aanvraag 891223 - ingediend op 3 maart 2014 - vervangen van de bitumen dakbedekking, aanbrengen van isolatie en vervangen van de daklichten van het gebouw. - Nieuwendijk 229 - aanvraag 1204191 - ingediend op 25 februari 2014 - plaatsen van reclame aan de gevel van het gebouw ten behoeve van de winkelfunctie. - Plantage Kerklaan 35 - aanvraag 1184743 - ingediend op 17 februari 2014 - wijzigen van de bestemming van de begane grond verdieping van het gebouw van bedrijfsruimte naar ijssalon (horeca IV). - Plantage Muidergracht 6A - aanvraag 1184157 - ingediend op 14 februari 2014 - intern wijzigen, het verdiepen van het souterrain, wijzigen van de buitentrap naar het souterrain, maken van één kozijn in de voorgevel en twee in de achtergevel en wijzigen van het bestaande houten terras van het gebouwgedeelte. - Plantage Parklaan 7 - aanvraag 1192893 - ingediend op 21 februari 2014 - uitvoeren van funderingsherstel (incl.uitdiepen) en veranderen en vergroten van het gebouw met bestemming daarvan tot vier woningen. - Realengracht 156 - aanvraag 1215113 - ingediend op 10 maart 2014 - bouwen in afwijking van de verleende bouwvergunning met kenmerk BWT 01-99-0252 van het gebouwgedeelte waarbij de afwijking bestaat uit veranderen van de toegang naar het dakterras. - Recht Boomssloot 30 - aanvraag 1187065 - ingediend op 19 februari 2014 - uitvoeren van funderingsherstel en intern verbouwen van het souterrain in het gebouw. - Rokin 15 - aanvraag 1208771 - ingediend op 4 maart 2014 intern en extern wijzigen van het gebouw Rokin 9-15 met bestemming daarvan tot kantoor en winkel. - Singel 526 - aanvraag 1192591 - ingediend op 20 februari 2014 – wijzigen van de voorgevel en aanbrengen van verlichte reclame aan het gebouw. - Westerstraat 72 - aanvraag 1194057 - ingediend op 21 februari 2014 - het vergroten van het achterhuis, maken van twee dakterrassen, plaatsen van twee dakkapellen en intern wijzigen van het gebouw. - Weteringschans 171 - aanvraag 1171129 - ingediend op 6 februari 2014 - aanbrengen van een zonnescherm op de begane grond van het gebouw. - Weteringschans 171 - aanvraag 1191317 - ingediend op 20

februari 2014 – plaatsen van gevelreclame aan het gebouw. - Weteringstraat 22B - aanvraag 1183731 - ingediend op 14 februari 2014 – aanbrengen dakterras met toegang.

kan geen bezwaar worden ingediend. Dit is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). X. Kennisgeving besluiten, reguliere procedure

Deze ontvangen aanvragen zijn, met uitzondering van de aanvragen met betrekking tot bomen, niet in te zien bij de receptie van stadsdeel Centrum. Dit is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). U kunt reageren op een aanvraag in de periode na het bekendmaken van het uiteindelijke besluit met een bezwaarschrift. Vergunningaanvragen over bomen zijn wel in te zien. Over deze aanvragen kunt u tot twee weken na de publicatiedatum een zienswijze indienen. Richt uw zienswijze aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Directie Dienstverlening, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden. VI. Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunningen 13-03-2014 Aanvragen, uitgebreide procedure De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 14 maart 2014 tot en met 24 april 2014: - Damrak 34 - soort: uitgebreid - aanvraag 1190659 - brandveilig gebruiken van de logiesfunctie voor 60 personen van hotel Van Gelder in het gebouw Damrak 34. - Herengracht 203 – soort: uitgebreid – aanvraag 583083 – uitvoeren van funderingsherstel en veranderen en vergroten van het gebouw Herengracht 203 met bestemming daarvan tot vier woningen. 20-03-2014 Aanvragen, uitgebreide procedure De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 21 maart 2014 tot en met 1 mei 2014: - Valkenburgerstraat 130 - soort: uitgebreid - aanvraag 1035569 - planologische veranderen van het gebruik van woon- naar shortstayfunctie gebouw Valkenburgerstraat 130, 132, 134, 1-46, 146A en 176, in afwijking van de vergunning BWT-83-10-0008. - Valkenburgerstraat 130 - soort: uitgebreid - aanvraag 1035633 - planologische veranderen van het gebruik van woonfunctie tot hotel-en/of logies appartementen gebouw Valkenburgerstraat 130, 132, 134, 1-46, 146A en 176, in afwijking van de vergunning BWT 83-10-0008. - Vijzelstraat 73 - soort: uitgebreid - aanvraag 1155853 – voor een gebruiksvergunning hotel aan de Vijzelstraat 73-75 te Amsterdam (zie BWT 916477). Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde kennisgevingen van de ontwerpbesluiten kunt u binnen de termijn van terinzagelegging uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum,Directie Dienstverlening, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden. VII. Kennisgeving verlengen beslistermijn 13-03-2014 De volgende aanvragen zijn verlengd met een beslistermijn van 6 weken: - Dijkstraat 47 en 49 - aanvraag 1134267 - uitvoeren van funderingsherstel, het restaureren en intern wijzigen van de gebouwen met behoud van bestemming daarvan tot wonen. - Keizersgracht 114 - aanvraag 1106161 - voor intern wijzigen van het souterrain en de beletage van het gebouw met wijziging van kantoor naar woning. - Warmoesstraat 102 - aanvraag 1129781 - voor plaatsen van een stabiliteitsportaal achter de voorgevel van het gebouw. 20-03-2014 De volgende aanvragen zijn verlengd met een beslistermijn van 6 weken: - Kerkstraat 93 - aanvraag 1100263 - voor veranderen van de voor- en achtergevel en intern veranderen van de begane grond van het gebouw met behoud van de bestemming daarvan als woning. - Kloveniersburgwal 45 - aanvraag 1098491 - uitvoeren van funderingsherstel, renoveren van het gebouw en wijzigen naar zeven appartementen in het gebouw. - Koningsplein 5-7 - aanvraag 1131971 - voor wijzigen van de gevel, plaatsen zonwering van nr. 5 en 7 en constructiewijziging in nr. 7 in het gebouw Koningsplein 5, 7 met behoud van de bestemming daarvan tot winkel. - Nieuwe Herengracht 181 - aanvraag 1140787 - restaureren van de voor- en achtergevel en intern wijzigen van het gehele gebouw met bestemming daarvan tot vijf woningen. - Plantage Kerklaan 38/40 - aanvraag 1098787 - gewijzigd uitvoeren van vergunning OLO370563 voor de ledenlokalen, gelegen op het terrein behorende bij het gebouw Plantage Middenlaan 38-40 (Artis). - Prinsengracht 77 - aanvraag 1142235 - bouwen in afwijking van de verleende vergunning BWT 731661 waarbij de afwijking bestaat uit plaatsen van vijf dakramen en het verplaatsen en hergebruiken van een trap tussen de bel-etage en eerste verdieping van het gebouw. - Roetersstraat 15 - aanvraag 1138377 - verplaatsen van de horeca 4 van gebouw H naar A van het onderwijsgebouw. 20-03-2014 De volgende aanvragen zijn ingetrokken door de aanvrager: - Rozengracht 42 - aanvraag 1189389 -voor wijzigen van de voorgevel op de begane grond van het gebouw. U kunt geen bezwaar indienen tegen de hierboven genoemde kennisgevingen van verlengen beslistermijn. Dit is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). VIII. Kennisgeving ingetrokken aanvragen 13-03-2014 De volgende aanvragen zijn ingetrokken door de aanvrager: - Amstel 1 - aanvraag 1107455 -aanbrengen van diverse gevelreclames aan het gebouw (de Stopera). - t/o Keizersgracht 510 - aanvraag 1127613 - kappen van een risicoboom, Tilia x europaea (zwarte Linde), tegenover Keizersgracht nr. 510. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen van ingetrokken aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Dit is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). IX. Buiten behandeling laten van de omgevingsvergunning 13-03-2014 De volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn buiten behandeling gelaten: Op 14 februari 2014: - Keizersgracht 529 - aanvraag 1103381 - soort: regulier voor veranderen van daklichten en een brandtrap, het vernieuwen van een kozijn en wijzigen van de indeling van de zolder, van het gebouw. Op 27 februari 2014: - Rozengracht 204 - aanvraag 1110825 - soort: regulier voor vervangen van het aluminium kozijn door een houten kozijn in de voorgevel van het pand. Op 27 februari 2014: - Prins Hendrikkade 57 - aanvraag 1120297 - soort: regulier - aanbrengen van een zonwering met terrasverwarming aan de voorgevel van de Prins Hendrikkade 57A. Op 4 maart 2014: - Keizersgracht 607 - aanvraag 232447 - soort: uitgebreid voor omzetten van de huidige winkelruimte naar woonruimte en deze samenvoegen met de woonruimte van de Keizersgracht 607-A. Op 4 maart 2014: - Prinsengracht 1123 G - aanvraag 1144615 - soort: regulier - aanbrengen van een dakraam in het dakvlak van het gebouw. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen van buiten behandeling gelaten omgevingsvergunningen

13-03-2014 De volgende besluiten zijn in te zien van 14 maart 2014 tot en met 24 april 2014: Verleende omgevingsvergunningen Op 26 februari 2014 is verleend: - Vinkenstraat 63 - aanvraag 1014615 - soort: regulier voor wijzigen van de zolderverdieping van het gebouw met bestemming daarvan tot verblijfsruimte behorende bij de bovenwoning. Op 26 februari 2014 is verleend: - Haarlemmerstraat 28 - aanvraag 1078653 - soort: regulier - uitvoeren van funderingsherstel, het uitdiepen van de kelder en plaatsen van een stabiliteitsportaal ten behoeve van de winkel en woningen. Op 26 februari 2014 is verleend: - Keizersgracht 510 - aanvraag 1127993 - soort: regulier kappen van een Tilia x europaea (zwarte Linde). Op 26 februari 2014 is verleend: - Rozengracht 160 - aanvraag 1141367 - soort: regulier - uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan het dak en de buitentrap van het gebouw. Op 26 februari 2014 is verleend: - Maarten Jansz.Kosterstrraat t/o 10 - aanvraag 1133277 soort: regulier - kappen van twee bomen en twee struikjes aan de achterzijde van het pand. Op 26 februari 2014 is verleend: - Zieseniskade 7 - aanvraag 1176815 - soort: regulier - voor intern wijzigen van de derde en zolderverdieping van het gebouw Zieseniskade 7 met bestemming daarvan tot één woning. Op 26 februari 2014 is verleend: - Leidsegracht 10 - aanvraag 1127757 - soort: regulier - kappen van een boom, soort Ulmus hollandica 'Vegeta' (Iep) met boomnummer 5172. Op 27 februari 2014 is verleend: - Rokin 73 - aanvraag 1061351 - soort: regulier - voor wijzigen van de bestemming van het gebouw Rokin 71/73, van ontbijtzaal naar restaurant, hotel blijft ongewijzigd. Op 27 februari 2014 is verleend: - Nieuwe Kerkstraat 60A - aanvraag 1129069 - soort: regulier - verwijderen middels een noodkapprocedure van een boom, soort Cercis siliquastrum in de binnentuin van de adressen Nieuwe Kerkstraat 60-76. Op 27 februari 2014 is verleend: - Plantage Kerklaan 40 - aanvraag 1136003 - soort: regulier - kappen van een boom, soort Aesculus hippocastanum en het herplanten van zes bomen op het voorplein van Artis aan de. Op 27 februari 2014 is verleend: - Sarphatistraat 620 - aanvraag 1136713 - soort: regulier kappen van twee dode bomen, soort Alnus (Els) met boomnummer 50339 en Crataegus (Meidoorn) met boomnummer 50100. Op 27 februari 2014 is verleend: - Rapenburg 45 - aanvraag 1136635 - soort: regulier - kappen van een gevelboom, soort Acer pseudoplatanus (Esdoorn. Op 28 februari 2014 is verleend: - 2e Bloemdwarsstraat 11 - aanvraag 1052959 - soort: regulier - uitvoeren van funderingsherstel, renoveren van het gebouw en plaatsen dakkapellen en dakterrassen in het gebouw. Op 28 februari 2014 is verleend: - Roeterseiland 15 - aanvraag 1172477 - soort: regulier voor plaatsen van een hek en overkapping rondom de afvalcontainers op het terrein bij het gebouw (UvA). Op 28 februari 2014 is verleend: - Vijzelstraat 66-80 - aanvraag 1188369 - soort: regulier voor plaatsen van reclame aan het gebouw. Op 28 februari 2014 is verleend: - Plantage Badlaan 7 - aanvraag 1098227 - soort: regulier uitvoeren van funderingsherstel aan het gebouw. Op 3 maart 2014 is verleend: - Lange Niezel 4A - aanvraag 1148389 - soort: regulier voor veranderen van de gevelreclame aan het gebouw. Op 3 maart 2014 is verleend: - Reguliersbreestraat 47 - aanvraag 1148503 - soort: regulier - voor renoveren van de gevel en aanbrengen van gevelreclame aan het gebouw. Op 3 maart 2014 is verleend: - Reguliersdwarsstraat 7/9 - aanvraag 1161215 - soort: regulier - voor veranderen van de gevelreclame aan de gebouwen. Op 4 maart 2014 is verleend: - Lange Leidsedwarsstraat 104 - aanvraag 1161161 - soort: regulier - voor veranderen van de reclame aan het gebouw. Op 4 maart 2014 is verleend: - Oudezijds Achterburgwal 38 - aanvraag 1088513 - soort: regulier - bouwen in afwijken van de verleende vergunning onder BWT 337269, waarbij de afwijking bestaat op intern anders indelen van het gebouw, maken van een eigen achtergevel en wijzigen van een schoorsteen van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot prostitutie en wonen. Op 4 maart 2014 is verleend: - Nieuwe Looiersstraat 48 - aanvraag 1128597 - soort: regulier - voor wijzigen van de voorgevel, plaatsen van een daklichtkoepel, maken van een binnenplaats en het verbouwen van het gebouwgedeelte Nieuwe Looiersstraat 48 H met de bestemming daarvan tot woning met garage. Op 4 maart 2014 is verleend: - Spuistraat 61 - aanvraag 1086411 - soort: regulier - voor veranderen en vernieuwen van de buitentrap en een stoepgedeelte aan de voorgevel van het gebouw. Op 4 maart 2014 is verleend: - Vijzelstraat 32 - aanvraag 1194759 - soort: regulier - aanbrengen van een tweetal banieren aan de voorgevel van het gebouw Vijzelstraat 32. Op 4 maart 2014 is verleend: - Plantage Kerklaan 61A - aanvraag 1194993 - soort: regulier - aanbrengen van een banier aan de voorgevel van het gebouw. Op 4 maart 2014 is verleend: - Waterlooplein 239 - aanvraag 1124957 - soort: regulier voor wijzigen van de voorgevelindeling van het gebouwgedeelte Waterlooplein 239 ten behoeve van het restaurant. Op 5 maart 2014 is verleend: - 2e Weteringdwarsstraat 58 - aanvraag 992125 - soort: regulier - voor plaatsen van een dakterras op het dak van het gebouw. Op 4 maart 2014 is verleend: - Kerkstraat 297 - aanvraag 1173855 - soort: regulier - voor veranderen van het gebruik van de begane grond van het gebouw met bestemming daarvan tot garage stallen van maximaal zes motorvoertuigen. Op 5 maart 2014 is verleend: - Amstel 30 - aanvraag 1127565 - soort: regulier - bouwen in afwijking van de omgevingsvergunning met kenmerk 531849, waarbij de wijzigingen bestaan uit veranderen van de indeling van het gebouw met de bestemming daarvan tot hotel met 15 kamers. Geweigerde omgevingsvergunningen Op 27 februari 2014 is geweigerd: - Reguliersbreestraat 19 - aanvraag 1139531 - soort: regulier - afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van horeca in een gedeelte van de winkelruimte. Op 4 maart 2014 is geweigerd: - Brouwersgracht 278 - aanvraag 1135969 - soort: regulier voor plaatsen van veertien zonnepanelen op het dak aan de voorzijde van het gebouw. Op 4 maart 2014 is geweigerd: - Roetersstraat 15 - aanvraag 1053917 - soort: regulier - voor plaatsen van een luchtbehandelingskast ten behoeve van de centrale energievoorziening Roeterseilandcampus. 20-03-2014 De volgende besluiten zijn in te zien van 21 maart 2014 tot en met 1 mei 2014: Verleende omgevingsvergunningen Op 28 februari 2014 is verleend: - Goudsbloemstraat 165 - aanvraag 1159239 - soort: regu-

lier - voor omzetten van de vierde etage naar verblijfruimte en plaatsen van een badkamer. Op 5 maart 2014 is verleend: - Muntplein 1 - aanvraag 1006047 - soort: regulier - voor wijzigen van de bestaande reclame-uiting. Op 6 maart 2014 is verleend: - Marnixstraat 28 - aanvraag 989241 - soort: regulier - voor veranderen van de indeling het gebruik van berging naar verblijfsruimte van de derde- en zolderverdieping en plaatsen van dakkapellen van/op de gebouwen Marnixstraat 28, 30, 32 en 70. - Rokin 55 - aanvraag 723529 - soort: regulier - slopen van het gebouw vanaf de begane grond. - Utrechtsestraat 60 - aanvraag 1033425 - soort: regulier vernieuwen van een dakterras op het achterhuis, maken van een dakkapel, aanbrengen van een dakraam en intern wijzigen van de tweede en zolderverdieping van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot één woning. Op 10 maart 2014 is verleend: - Prinsengracht 96 - aanvraag 1131561 - soort: regulier voor veranderen en vergroten van de derde en kapverdieping van het gebouw met bestemming daarvan tot één woning. - Vijzelstraat 73 - aanvraag 916477 - soort: regulier - inpandige veranderen van de gebouwen Vijzelstraat 73-75, met bestemming daarvan tot hotel met twaalf kamers. Op 11 maart 2014 is verleend: - Goudsbloemstraat 20 - aanvraag 1186929 - soort: regulier - voor maken (legaliseren) van een dakterras op de uitbouw ter hoogte van de tweede verdieping van het gebouw. - Kalverstraat 66-72 - aanvraag 1042315 - soort: regulier toevoegen van een trafo op de begane grond en in de kelder van het gebouw. - Keizersgracht 141A - aanvraag 1041615 - soort: regulier voor intern verbouwen van het gebouw Keizersgracht 141 tot twee woningen en kantoor, maken van een nieuw trappenhuis en entree, het aanpassen van het bestaande trappenhuis en, bouwen van een tuinhuis. - Singel 624 - aanvraag 1094369 - soort: regulier - vernieuwen van de bloemenwinkel op de ligplaats. Op 12 maart 2014 is verleend: - Kalverstraat 204 - aanvraag 1183885 - soort: regulier voor plaatsen van een gevelreclame en uithangbord aan de gevel. Geweigerde omgevingsvergunningen Op 6 maart 2014 is geweigerd: - Oudezijds Voorburgwal 252 - aanvraag 1089761 - soort: regulier - voor maken van een dakopbouw en dakterras op het gebouw ten behoeve van de woning. Op 7 maart 2014 is geweigerd: - Elandsgracht 117 - aanvraag 1139445 - soort: regulier voor maken van een dakterras en plaatsen van een luifel op het gebouw ten behoeve van het politiebureau. Belanghebbenden kunnen tegen de hierboven genoemde mededelingen van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, Directie Bedrijfsvoering, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden. XI. Kennisgeving besluiten, uitgebreide procedure 13-03-2014 De volgende besluiten zijn in te zien van 14 maart 2014 tot en met 24 april 2014: Verleende omgevingsvergunningen Op 3 maart 2014 is verleend: - Herengracht 374 - aanvraag 557689 - soort: uitgebreid voor veranderen de tweede t/m vierde verdieping van het gebouwgedeelte met bestemming daarvan tot kantoor. Op 3 maart 2014 is verleend: - Keizersgracht 302 - aanvraag 1041041 - soort: uitgebreid brandveilig gebruiken van een hotel met 18 hotelappartementen en 46 personen in het gebouw Keizersgracht 302-304. 20-03-2014 De volgende besluiten zijn in te zien van 21 maart 2014 tot en met 1 mei 2014: Verleende omgevingsvergunningen Op 11 maart 2014 is verleend: - Prins Hendrikkade 123 - aanvraag 1115359 - soort: uitgebreid - voor een gebruiksvergunning voor hotel Amsterdam Mansion. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking; degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Belanghebbenden kunnen tegen de kennisgeving van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen binnen 6 weken na de datum van het besluit beroep indienen bij Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden. De bovenstaande omgevingsvergunningen staan ook gepubliceerd in de Staatscourant. XIII. Aanvragen om splitsingsvergunning Aanvragen 13-03-2014 De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 14 maart 2014 tot en met 27 maart 2014: - Bloemgracht 146-148-150 - aanvraag 07-14-0007 - ingediend op 9 januari 2014 - splitsen van het gebouw in zes appartementsrechten. - Keizersgracht 18 en 18 A - aanvraag 07-14-0016 - ingediend op 26 februari 2014 - ondersplitsen van de gebouwgedeelten Keizersgracht 18 -1, 18 -2, 18 A -1 en 18 A -2 in vier appartementsrechten. 20-03-2014 De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 21 maart 2014 tot en met 3 april 2014: - Rozengracht 247 - aanvraag 07-14-0006 - ingediend op 14 januari 2014 - splitsen van het gebouw in twee appartementsrechten. U kunt reageren op een aanvraag met een zienswijze in de periode dat een ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd en gepubliceerd in de stadsdeelkrant. Richt uw zienswijze aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Directie Dienstverlening, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden. Besluiten 13-03-2014 Op 27 februari 2014 is verleend: - Runstraat 8 - aanvraag 07-12-0037 - splitsen van het gebouw in twee appartementsrechten, waarvan één bedrijfsruimte. 20-03-2014 Op 23 januari 2014 is verleend: - Buiten Bantammerstraat 9 - aanvraag 07-11-0054 - voor splitsen van het gebouw in twee appartementsrechten. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen tegen de hierboven gepubliceerde (verleende dan wel geweigerde) vergunningen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Directie Bedrijfsvoering, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam onder vermelding van het betreffende adres een aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden.


centrum.amsterdam.nl

Raadspagina

7

20 maart 2014 De stadsdeelraad van stadsdeel Centrum bestaat uit 29 raadsleden. De stadsdeelraad stelt beleid vast, controleert het dagelijks bestuur op de uitvoering van beleid en stuurt waar nodig bij. Dit gebeurt in commissies en raadsvergaderingen.

Terugblik raadsvoorzitter Yellie Alkema ‘Kijk wat belangrijk is voor burgers, ondersteun ze en waardeer ze in wat ze aan het doen zijn.’

Raadsvoorzitter Yellie Alkema (D66) is het langst zittende raadslid van stadsdeel Centrum. Zij is erbij geweest vanaf het begin en blikt nu terug op de periode dat de stadsdeelraad bestond.

Relletjes Gedoe over wie de gay pride mocht organiseren, over het weghalen van vlaggen van Krasnapolsky, kerstbomen op de Dam en gedoe in fracties. Ja, de eerste periode waren er veel relletjes. Iedereen moest wennen aan die nieuwe raadsleden. En raadsleden dachten: ‘daar hebben we nou deelraden voor’, maar vergaten dat gelijk hebben volgens de regels, iets anders is dan de werkelijkheid in de buurt. Niet terug in de tijd Voor de stadsdeelraad er was, besteedde het college een uur per week aan de binnenstad. Wanneer je een gesprek met een wethouder wilde, moest je drie maanden wachten en kreeg je 10 minuten. En overal werd ‘nee’ op gezegd. Daar moeten we niet naar terug. We zijn er voor de stad en de mensen. Het is goed dat we nog een dagelijks bestuur houden voor het stadsdeel. En ik hoop dat de bestuurscommissie als opvolger van de deelraad net zo toegankelijk blijft als wij waren. Weet wat er speelt Wat speciaal voor mij geldt: ga de stad in, kijk wat belangrijk is voor de burger, ondersteun ze en waardeer ze in wat ze aan het doen zijn. Ik luister, bemiddel, stimuleer en breng mensen bij elkaar. Niet dat betuttelen. Ik begin altijd met de vraag: “Waarom los je het zelf niet op?” Zo’n volksvertegenwoordiger ben ik dus. Straatmanagement Ik bracht dit idee in bij de eerste coalitieonderhandelingen. Ze zijn ogen, oren en actie van de straat. Wat betreft veiligheid en rotzooi, maar ook wat betreft winkelaanbod en andere dingen die in een straat spelen in samenwerking met de bewoners. En zie hier: we hebben er nu

Zomertocht veiligheid

24 en onze aanpak wordt over de hele stad uitgerold. Fietsparkeren is de laatste tijd een belangrijk onderwerp. Ik ben trots op onze straatmariniers zoals Kees Kroese en Peter Mattie. Les Ga per fiets of per boot of wandel en kijk wat er aan de hand is en neem nooit een beslissing voordat je op locatie bent gaan kijken en daar met belanghebbenden gesproken hebt. Dat is een belangrijke les voor bestuurscommissieleden. Organiseer werkbezoeken en zomertochten door de buurt. Als raadsvoorzitter heb ik bijvoorbeeld de fietstochten ingesteld ter voorbereiding op bestemmingsplannen. En we zijn ook met de boot langs ‘bestemmingsplan water’ gegaan om te kijken hoe de boel erbij lag. Het werkt! Zomertochten Ook als er niets aan de hand is, vind ik dat je de buurt in moet. Daarom organiseerde ik als raadsvoorzitter zomertochten. Kijken bij de universiteitspanden, naar historische grachtenpanden, religie op de wallen, Joods cultureel erfgoed, toeristische infrastructuur en de Noord/Zuidlijn. Niet omdat die onderwerpen op onze agenda stonden, maar gewoon omdat we in de buurt moeten zitten en weten wat er speelt. Veel bereikt Zelf heb ik door de werkbezoeken heel veel voor de binnenstad bereikt. Ik schreef dan een notitie en vroeg daarna bij de eerstvolgende begroting een budget aan voor deze zaak. Voor de hofjes, de fonteinen, kunst in de openbare ruimte, buurtbeheer, stegen en poortjes, Oostelijke eilanden, Westerdok, Kalverstraat, Wallen, noem maar op. Er is allemaal extra geld naar toe gegaan en beleid voor gemaakt. Trots Ik ben ook trots op mijn rol bij het instellen van de vrijwilligersdag, dat de Dam ook bij

Foto: Mark van der Veer

Vanaf de start Ik was erbij vanaf het begin van de deelraad. Ik zat ervoor al in de gemeenteraad en met partijgenoot Rick ten Have was ik twaalf jaar geleden de enige met ervaring in de raad. Verder wist niemand hoe het moest.

evenementen waardig is, dat Chinatown aandacht kreeg, dat er autovrije straatjes zijn in de Jordaan, dat kinderen op weg naar de middelbare school worden uitgeblazen op het marineterrein en dat er geen schotelantennes meer zijn in de binnenstad.

Nu? Ik heb al veel aanbiedingen gehad om in besturen te gaan zitten, maar ik wil een jaar lang geen verplichtingen aangaan. Wil wel eens weten hoe het zwarte gat eruit ziet. En meer tijd hebben voor mijn kleinkinderen.

Vervolg besluitenlijst raadsvergadering 18 februari 2014

Raad hield laatste vergadering In de vorige stadsdeelkrant was niet genoeg ruimte voor de complete besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 februari. Daarom dit keer het tweede, en laatste, deel.

Besluitenlijst raadsvergadering 18 februari 2014 (deel 2) Agendapunt

Inhoud

Voor

Tegen

Besluit

10

Eerste wijziging Legesverordening GL, D66, VVD, stadsdeel Centrum 2014 PvdA, FA

SP

Aangenomen

11

Daghoreca postcodegebied 1012

GL, D66, VVD, FA PvdA, SP

Aangenomen

12

Ontwerpbestemmingsplan Haarlemmerplein 48

Alle fracties

Aangenomen

13

Project steiger Haarlemmerpoort

Alle fracties

Aangenomen

14

Project Herengracht 132

Alle fracties

Aangenomen

15

Project Utrechtsestraat 81-85

Alle fracties

Aangenomen

Motie 17 (GroenLinks bij pt. 13, 14, 15)

Aanpassen toelichting geen gebruik maken van VVGB-procedure

GL, VVD, PvdA, SP, FA

16

Brief evenementen in een geluidgevoelige omgeving

n.v.t.

Motie 18 (SP, PvdA)

Onmogelijk maken gelijktijdige geluid- en sluitingstijdontheffing

Ingetrokken

17

Verantwoording fractiesubsidies 2013

Alle fracties

Aangenomen

18

Opheffen geheimhouding op stukken

Alle fracties

Aangenomen

19

Antennes Lindengracht

Motie 19 (SP)

Betrekken bewoners bij plaatsen 4G-antennes

VVD, SP PvdA, FA

20

Advies Bezwaarschriftencommissie over Boomsspijker

Alle fracties

21

Raadsadres patisserie Kuyt

Motie 20 (VVD, SP)

Mogelijk maken doorgang tussen twee panden

22

Falcon Plaza

Motie 21 (SP, PvdA)

D66

GL, D66,

Aangenomen

Verworpen Aangenomen n.v.t.

GL, D66, VVD, PvdA, SP, FA

Lid Van Oostveen (GL)

Aangenomen

Geen woningonttrekking voor hotelkamers

PvdA, SP

GL, D66, VVD, FA

Verworpen

23

Preadvies op raadsvoorstel Terrassenbeleid van D66

GL, PvdA, SP, FA

D66, VVD

Aangenomen

Motie 22 (D66, VVD)

Getoetst toestaan van terrassen op brugvleugels

Ingetrokken

In dit overzicht staan de voorstellen en onderwerpen waarover door de aanwezige partijen is gestemd en de daarbij ingediende moties en amendementen. Alle bovenstaande voorstellen en besluiten/verordeningen liggen ter inzage bij het Voorlichtingsloket. Ook worden ze gepubliceerd op internet. Ze zijn te vinden in het bestuursarchief en via de bestuurskalender bij de raadsvergadering waarin ze zijn behandeld. Raadslid Jan van der Grift (GroenLinks) was niet aanwezig.


8

centrum.amsterdam.nl

20 maart 2014

Raadspagina

Foto: Wim Salis

Groeten van de raad

Pas morgen is de officiële uitslag van de verkiezingen bekend, dus wie er allemaal in de bestuurscommissie Centrum komen, is nog niet duidelijk. Wel zeker is dat de stadsdeelraad in haar oude vorm ophoudt. De stadsdeelraad bedankt iedereen voor de samenwerking de afgelopen vier jaar en wenst de bestuurscommissie veel succes in haar werk.

Vergaderingen Vergaderdata, agenda’s, besluiten en stukken vindt u op www.centrum.amsterdam.nl/ bestuur of bij de receptie van stadsdeel Centrum. De openingstijden van de receptie vindt u op pagina 5. U kunt ook contact opnemen met de raadsgriffie van stadsdeel Centrum. Het kan voorkomen dat de agenda, het tijdstip of de locatie wijzigt na publicatie van deze krant. Kijk daarom voor de meest actuele gegevens op de website of bel of mail de raadsgriffie van stadsdeel Centrum.

Colofon De raadspagina komt tot stand met medewerking van de raadsgriffie en raadsleden. De hoofd- en eindredactie berust bij de afdeling Communicatie van stadsdeel Centrum.

Vergaderingen van de bestuurscommissie Soms worden agenda’s, tijden of locaties gewijzigd. Kijk daarom voor de actuele tijden en agenda’s op www.centrum.amsterdam.nl/bestuur. Algemeen bestuur ■ Donderdag 27 maart, 20.00 uur, stadhuis, De Rooszaal (0239). ■ O.a. vaststellen regelement van orde en benoeming tijdelijk voorzitter van de bestuurscommissie

Algemeen bestuur ■ Dinsdag 7 april, 20.00 uur, stadhuis, De Plaza. Let op voor deze vergadering moet u zich aanmelden. ■ O.a. Benoeming voorzitter van de bestuurscommissie en benoeming dagelijks bestuur

Hoe ziet de nieuwe bestuursvorm eruit? Vanaf 19 maart heeft Amsterdam een nieuwe bestuursvorm. Stadsdeelraden maken plaats voor bestuurscommissies. Dit geldt ook voor stadsdeel Centrum. Met onderstaande afbeelding krijgt u een indruk van wat er verandert.

Bestuur Amsterdam 2014 Burgemeester en Wethouders Gemeenteraad

Beleidskaders voor de stad Ogen en oren van de buurt Parken en plantsoenen Straten en pleinen Schoon en veilig in de buurt Vergunningen en evenementen

of

bestuursleden

waarvan

dagelijks bestuur

Voorbereiding bestemmingsplannen Paspoorten en rijbewijzen Buurthuizen

7

Bestuurscommissies

voorbeelden

Verantwoordelijkheden

vormgeving: Paul van Elk (2013)

13 15 3

Centrum 14 06 internet  

stadsdeelkrant centrum

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you