Page 1

Centrum.

Gemeente Amsterdam

Jaargang 10 Nummer 3

06| 02|14

amsterdam.nl

Stadsdeelreferendum Elandsgracht Op 19 maart 2014 wordt in stadsdeel Centrum het referendum Herinrichting Elandsgracht gehouden. Informatie hierover vindt u in de ‘Referendumkrant Elandsgracht’ in het hart van deze stadsdeelkrant. Lees ook meer over het referendum op www.centrum. amsterdam.nl/referendum.

Inhoud 2 Shortstay-vergunningen MuseumJeugdUniversiteit Stadsdorpen

■ ■ ■

3 Fietschip bewoners Leidseplein Help, mijn bootje verzuipt Dialoog bijeenkomst Stadswerf Oostenburg Kraan Entrepotdok Werkzaamheden Call for Concepts

■ ■ ■ ■ ■ ■

4/5/6 Bekendmakingen

Foto: Wim Salis

7 Begroting 2014

8 Op locatie Nieuw bestuurlijk stelsel ■ Agenda commissie- en raadsvergaderingen

De lente in uw bol

Heeft u al de lente in uw bol? Dit kindje vast wel. Zij kocht boompjes op de wekelijkse bloemenmarkt op het Amstelveld.

Een nieuwe stadsdichter F. Starik, Mustafa Stitou, Robert Anker, Adriaan Jaeggi en Menno Wigman gingen haar voor. De in 2008 overleden Jaeggi was de eerste

Amsterdamse stadsdichter. De stadsdichter is door het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum aangesteld, maar werkt onafhankelijk.

De stad herboren Liggend ontwerpt hij het stadsdak, prent het patroon van bladloze takken tegen fel blauw in zijn brein, dat bloemkooltje, leeg nog en klein. Waakzaam ontvangt hij licht en lawaai, zonder oordeel. Honden, motoren, een boor. Ik duw zijn wagen en merk ik hoe hij schift, niet meer schrikt, scheidt wat hem boeit en wat niet. Hij verovert de woorden, hij groeit en zit voor op mijn fiets. Hij vult zijn stad in met herrie en troep, wil stil bij de vuilnis, de veegwagen, roept de lantaarns aan, verstomt bij de rijzende brug, wacht verheugd. In anderhalf jaar ben ik om, heb ik hekel en haat laten gaan, is er dankzij zijn geestdrift een heldere lusthof ontstaan. In het park gaan wij liggen op doodmoe gras, in de verte murmelt de stad. We kijken tevreden omhoog, hij en ik, door de takken van de plataan. Anna Enquist, eerste stadsgedicht, januari 2014

Poule des Doods Enquist zal jaarlijks minimaal zeven gedichten schrijven waarvan een ‘Eenzame uitvaart’. Voormalig stadsdichter F. Starik is initiatiefnemer van ‘De eenzame uitvaart’. Hij richtte in 2012 de ‘Poule des Doods’ op, een groep dichters die bij toerbeurt een uitvaart bijwonen van een onbekende, in volledige eenzaamheid gestorven Amsterdammer. Met de komst van de nieuwe stadsdichter nemen we afscheid van Menno Wigman. Wigman gaf bedachtzaam poëtisch commentaar. Zijn gedichten hadden een filmische beeldspraak en een uitgekiende

spanningsopbouw. Wigman schreef in totaal negentien gedichten over wat hem opviel, raakte of ontroerde in Amsterdam. Bijzondere functie Anna Enquist (1945) studeerde piano en psychologie. Zij is werkzaam als psychoanalytica. Relatief laat debuteerde Enquist als dichter (1991, Soldatenliederen) en schrijver (1994, Het meesterstuk). Haar werk wordt veel gelezen in zowel binnen- als buitenland en is onderscheiden met onder meer de C. Buddingh-prijs voor nieuwe Nederlandse poëzie, de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs,

Kunstvisie Rode Loper Voor de Rode Loper - de entree van de stad die loopt via het Damrak en Rokin en de Munt naar de Vijzelstraat en Ferdinand Bolstraat, bovenop het tracé van de Noord/Zuidlijn - is een kunstvisie opgesteld. Deze visie gaat over kunst op de Rode Loper. Hoe kan kunst hier nóg meer tot haar recht kan komen, is er behoefte aan nieuwe kunst en welke bijdrage levert kunst eigenlijk aan de openbare ruimte? De gemeente Amsterdam gaat op woensdagavond 19 februari over deze vragen graag in debat met bewoners, ondernemers en kunstenaars. De kunstvisie wordt gepresenteerd door de opsteller Henk de Vroom. Het debat wordt geleid door Susanne Heering, panelleden zijn onder andere kunstenaar en publicist Hans van Houwelingen, stedenbouwkundige Ton Schaap,

Willen Koster, de voorzitter van ondernemersvereniging Rokin en Amsterdam City en een vertegenwoordiger van de stichting Beelden en Fonteinen langs de Rode Loper. Ook wethouder Freek Ossel en stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren nemen deel aan het debat. Wilt u komen en ook meepraten? Meld u dan aan via www.amsterdam.nl/rodeloper.

Foto: Bianca Sistermans

Anna Enquist is de nieuwe stadsdichter van Amsterdam. Twee jaar lang becommentarieert zij belangrijke gebeurtenissen in de stad. Poëzie dichter bij de Amsterdammer brengen: dat is het doel. Enquist is de zesde stadsdichter.

de Debutantenprijs en de Trouw Publieksprijs. In 2013 schreef Anna Enquist het geschenk voor de eerste Poëzieweek. Dit jaar zal haar nieuwe roman bij De Arbeiderspers verschijnen. De benoeming van Enquist als stadsdichter is voor twee jaar, zodat zij voldoende ruimte krijgt om zichzelf in deze bijzondere functie te profileren.

Krant niet ontvangen? Ga naar www.post.nl > klantenservice > ‘heeft u een klacht’ of bel met 0900 0990 (€ 0,10/pm). Wij ontvangen graag een afschrift van uw melding op communicatie@centrum. amsterdam.nl Dit nummer en alle voorgaande kranten zijn ook te vinden op www.centrum.amsterdam.nl/ stadsdeelkrant.


2

centrum.amsterdam.nl

6 februari 2014

MuseumJeugdUniversiteit

Shortstay-vergunningen in de binnenstad

Leefbaarheid Shortstayvergunningen worden alleen verleend voor woningen met een huur boven de huurgrens. In goedkopere woningen is deze vorm veer 200 extra stortstayvergunninvan verhuur verboden om zo volgen verleend en zijn de opgehoogde doende goedkope huurwoningen limieten nagenoeg bereikt. voor Amsterdammers te houden. In het grootste gedeelte van het Shortstay mag bovendien niet ten stadsdeel staan de bestemmingskoste gaan van de leefbaarheid van plannen shortstay echter niet toe. Daar heeft de verhuurder een omge- de buurt. De verhuurder moet de vingsvergunning nodig om te mogen directe omgeving inlichten over de shortstayverhuur. afwijken van het bestemmingsplan. Als het stadsdeel de shortstayverEvaluatie shortstaybeleid gunning heeft verleend, dan wordt Het stedelijk shortstaybeleid is eind ook de omgevingsvergunning ver2013 geëvalueerd. De evaluatie is op leend. 29 januari 2014 besproken in de Publicatie raadscommissie Bouwen Wonen en Omgevingsvergunningen worden Klimaat van de gemeente Amstergepubliceerd in de stadsdeelkrant en dam. De gemeenteraad neemt hierop www.centrum.amsterdam.nl/ over op 12 februari een besluit. bekendmakingen. Voor de circa 200 Overlast? verleende shortstayvergunningen zijn de bijbehorende omgevingsver- Heeft u overlast van shortstay of vergunningen inmiddels van rechtswe- moedt u dat er een illegaal hotel in ge verleend. Het stadsdeel publiceert uw buurt is? Meld het ons via het meldpunt Zoeklicht, www.amsterdeze omgevingsvergunningen in deze stadsdeelkrant op pagina 4, 5 en dam.nl/zoeklicht, tel. 14 020.

Foto: Monique Kooijmans

6. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie bezwaar indienen.

Net als in veel andere Europese steden kunnen mensen die tijdelijk in Amsterdam werken of verblijven een shortstaywoning huren. Shortstay is de verhuur van vrije sector huurwoningen voor een korte periode van minimaal vijf nachten. Omdat de huurwoning dan niet meer beschikbaar is voor Amsterdammers, moet de verhuurder een shortstayvergunning aanvragen. Het stadsdeel geeft de vergunningen voor shortstay af. De gemeente Amsterdam heeft in verschillende gebieden een limiet voor shortstay vastgesteld. Op 1 november 2012 heeft de gemeente die limieten opgehoogd. Daardoor konden meer verhuurders aanspraak maken op een shortstayvergunning. Hierdoor heeft het stadsdeel onge-

Kinderen bekijken de maquette van Gizeh in het Allard Pierson Museum.

Tussen de acht en tien jaar oud en héél nieuwsgierig? Verschillende musea in Nederland organiseren speciaal voor kinderen een reeks maandelijkse colleges, oftewel de MuseumJeugdUniversiteit. De colleges duren een uur en hebben altijd een leuk en bijzonder onderwerp dat betrekking heeft op het collectiegebied van het museum. Hemd van het lijf De sprekers zijn wetenschappelijk medewerkers van het museum of experts uit het vakgebied. Kinderen kunnen hen tijdens de colleges het hemd van het lijf vragen. Bij de eer-

ste lezing krijgen ze een collegekaart die telkens afgestempeld wordt. Wie bij voldoende colleges is geweest, krijgt een diploma. In Amsterdam beginnen in maart 2014 collegereeksen in het archeologisch Allard Pierson Museum en in de Hermitage Amsterdam. Meer informatie www.museumjeugduniversiteit.nl

Voor elkaar

Stadsdorpen: zelfstandig dankzij netwerk Een Stadsdorp: een dorp in de stad waar je lang zelfstandig kunt blijven wonen, want de buren en de bewoners kennen én helpen elkaar. Inmiddels zijn er meerdere Stadsdorpen opgezet in Amsterdam. Een gesprek met Ada Wildekamp en Angelie Weber, twee van de initiatiefnemers van Stadsdorp Centrum Oost.

Samen Angelie, sociaal werker in centrum oost, gaat 1 maart met pensioen. Tegenwoordig willen mensen het liefst zolang mogelijk thuis blijven wonen, in hun eigen, vertrouwde omgeving. “Een fysiek en digitaal netwerk in de buurt geeft je het gevoel dat je niet alleen bent en zorgt ervoor dat dat kan. Je hoeft overigens niet hulpbehoevend te zijn om lid te worden, iedereen kan hulp vragen en je kunt anderen ook iets te bieden hebben.”

Angelie vindt het leuk om te zien hoeveel power in mensen verborgen zit. “Ik wil die kracht van verschillende mensen graag verbinden.” Digitale bundeling Stadsdorp Centrum Oost is nog in oprichting. Het is de bedoeling dat het per 1 maart 2014 als vereniging van start gaat, met een lidmaatschap van € 5,- per maand. “Die bijdrage is noodzakelijk omdat we als vereniging onafhankelijk willen zijn”, zegt Ada. “Maar we willen wel dat het Stadsdorp voor iedereen toegankelijk is. Dus als € 5,- voor sommigen teveel blijkt, zoeken we naar oplossingen.” De website is al in de lucht en wordt verfijnd. Straks moeten aanbod en vragen uit de buurt hierop digitaal gebundeld zijn. Van klusjes, oppassen en samen eten tot aankondiging van de maandelijkse themabijeenkomsten bijvoorbeeld over veranderingen in de zorg of in de buurt. Daar kunnen mensen kennismaken met elkaar en tips uitwisselen.” Studenten Plannen zijn er te over. Per straat of blok wil het Stadsdorp een achterwacht aanstellen. Dat is iemand die de buurt goed kent en weet waar je

Foto: Wim Salis

“Naarmate ik ouder word, maak ik me weleens zorgen: kan ik nog wel veilig en vertrouwd in mijn eigen buurtje blijven wonen?”, zegt Ada, oud-bestuurder in Amsterdam en nu gepensioneerd. “Door zorg en ondersteuning met elkaar in de buurt te organiseren, is die kans groter.” De bezuinigingen en veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning hebben haar motivatie om een Stadsdorp op te zetten aangewakkerd. “Allerlei hulp die nu nog aan ouderen wordt geboden, stopt. En lang niet iedereen is in staat zijn eigen zaakjes te (blijven) regelen. Vandaar het Stadsdorp, waar zich nu al 140 mensen van divers pluimage bij aangesloten hebben.”

Ada en Angelie met elkaar in gesprek over Stadsdorp Centrum Oost.

moet zijn met vragen. Ook kan de achterwacht ouderen helpen die niet goed met de computer kunnen omgaan. En Stadsdorp Centrum Oost wil straks ook jonge mensen en studenten aan zich binden en contact leggen met professionele organisaties. Bijvoorbeeld om te overleggen hoe het Stadsdorp ouderen kan helpen. “Verder hebben we contact met bestaande ini-

tiatieven in de buurt zoals Burenhulp vanuit het Huis van de Buurt en de SOOP (ontmoetings-

plek voor ouderen, red.). Zodat we elkaar aanvullen en niet overlappen.”

Nieuwsgierig naar een stadsdorp in uw buurt? Iedereen heeft wel iets te geven én te ontvangen, van concrete vaardigheden en deskundigheid tot gezelschap. Er zijn momenteel zo'n achttien stadsdorpen in Amsterdam. Meer informatie over Stadsdorpen in stadsdeel Centrum op www.centrum.amsterdam.nl.


centrum.amsterdam.nl

3

6 februari 2014

Een chip die aangeeft hoelang je fiets staat geparkeerd? Dat is straks mogelijk voor bewoners die wonen rondom het Leidseplein. Stadsdeel Centrum start op verzoek van de deelraad dit voorjaar met een proef om fietsen van bewoners te identificeren door middel van een chip die in de fiets wordt bevestigd. Dit om de bewoners tegemoet te komen aan de hinder die zij dagelijks ondervinden van het strenge handhavingsbeleid rondom het Leidseplein. Sinds 2012 gelden er strenge regels voor het parkeren van je fiets voor zowel bezoekers als bewoners rondom het Leidseplein. Zo wordt een fiets van een bewoner die ‘netjes’ in een parkeervoorziening staat, net als die van een bezoeker, na zeven dagen verwijderd door handhavers van het stadsdeel. Vervelend als je als bewoner op vakantie gaat en je geen mogelijkheid hebt om je fiets bijvoorbeeld binnen te parkeren. Het dagelijks bestuur staat bewoners straks toe hun fiets vier weken achtereen aan een nietje, rek of binnen een vak te parkeren.

coulanter omgaan met de regels die nu gelden voor bewoners. Zij wonen in het drukste uitgaansgebied van Amsterdam en willen hun fiets best netjes parkeren, maar er is hier simpelweg gewoon te weinig plek. Dagelijks je parkeerduur in de gaten houden zodat je fiets niet wordt verwijderd vergt nogal veel van bewoners. Ervaringen met een identificatiesysteem voor fietsen hebben we nog niet in ons stadsdeel. Als een chip in de praktijk goed blijkt te werken biedt dat perspectief voor de toekomst.” Hoe werkt de fietschip? Bewoners kunnen straks vrijwillig deelnemen aan deze proef. Alle bewoners die wonen in het zoge-

Drukste uitgaansgebied Jeanine van Pinxteren, stadsdeelvoorzitter: “We willen graag wat

noemde ‘aanwijzingsgebied’, het gebied rondom het Leidseplein waar fietsparkeerregels gelden, worden per brief uitgenodigd om hun fiets gratis te laten chippen. De chip bevat informatie (foto, merk, framenummer) over de eigenaar van de fiets. Een bewoner heeft zelf de keuze om hier bijvoorbeeld ook een e-mailadres aan te koppelen. Handhavers kunnen vervolgens als ‘extra service’ een waarschuwingsbericht sturen wanneer de fiets verkeerd staat geparkeerd. Ook kan een mindervalide bewoner dit laten registeren in de chip. Handhavers van het stadsdeel werken op dit moment al met geavanceerde uitleesapparatuur en software voor geparkeerde fietsen. Het chippen wordt hieraan toegevoegd. Fietsen van bewoners, mits juist geparkeerd in een voorziening, worden straks tijdens de dagelijkse controle via de chip uitgelezen. Pas als een fiets langer dan vier weken onafgebroken staat geparkeerd, wordt deze verwijderd.

Help, mijn bootje verzuipt In de zomer gaan we er massaal mee de grachten op, in de winter kijken we er nauwelijks meer naar om: ons bootje. Het beschermende dekzeil is er inmiddels afgewaaid, regen heeft vrij spel, eenden en meerkoetjes hebben het half gezonken scheepje in bezit genomen...

Schade Eerst wordt de boot voorzien van een waarschuwingslabel. Als het jaarvignet nog zichtbaar is, schrijft Waternet de eigenaar aan. Op www.waternet.nl/actueel/kennisgevingen is te zien om welke wrakken het gaat. De eigenaar krijgt dan nog twee weken de tijd om de boot

Structurele aanpak De chipproef start dit voorjaar en duurt drie jaar. Voor het Leidseplein is onlangs een nieuw ontwerp vastgesteld dat ook voorziet in meer fietsparkeerplaatsen. Er komen voldoende en gespreide fietsparkeervoorzieningen in combinatie met handhavers. In het definitief ontwerp zijn in totaal 3.260 plekken voor fietsen en 360 plekken voor

Wees lief voor je bootje.

te hozen of te verwijderen. De helft van de booteigenaren doet dat zelf of laat dat doen door een gespecialiseerd bedrijf. Helaas blijft nog een groot deel liggen. Waternet licht deze boten alsnog en laat deze vernietigen. Melding doen van een gezonken boot Boten die er slecht onderhouden of

was vertaald in wijzigingen van het stedenbouwkundig plan. Ook werd er meer inzicht geboden in de systematiek van het bestemmingsplan voor de Stadswerf Oostenburg: een zogenaamd globaal bestemmingsplan met uitwerkingsplicht.

Input Na de pauze volgde een presentatie van de Buurtgroep Eilandenoverleg. De buurtgroep gaf haar mening over het proces en gaf suggesties voor het Het stadsdeel liet zien of en hoe de stedenbouwkundig plan. Vervolgens inbreng van de vorige bijeenkomsten ontspon zich een dialoog tussen de

bromfietsen opgenomen. Er komt een ondergrondse fietsenstalling die plek biedt aan 2000 plekken onder het Kleine-Gartmanplantsoen. De proef met de fietschip loopt totdat de herinrichting van het Leidseplein vanaf 2015 gefaseerd van start gaat. Meer informatie: www.centrum.amsterdam.nl/fiets en www.amsterdam.nl/leidseplein

Onderhoud en restauratie kraan Entrepotdok werkzaamheden op maandag 10 februari 2014 en duren naar verwachting drie tot vier maanden. Tijdens de uitvoering is de Entrepotdok op verschillende momenten tijdelijk afgesloten voor het doorgaand verkeer. De tijden van de afsluiting staan vermeld op borden die minimaal een week voor de start van de werkzaamheden geplaatst worden.

Uitvoering werkzaamheden Groenburgwal en de ’s-Gravelandse Veer vies uitzien mogen niet worden verwijderd. Pas als een boot geen drijfvermogen meer heeft, kan Waternet in actie komen. U kunt een zinkend vaartuig melden via www.waternet.nl/klantenservice/meldingen-storingen/overlastop-het-water/gezonken-boot/ De totale procedure, van melden tot eventuele lichting neemt vier tot zes weken in beslag.

Levendige dialoog bijeenkomst Stadswerf Oostenburg Zo’n zeventig mensen bezochten op 23 januari 2014 de vierde bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg. Bewoners, vertegenwoordigers van buurtorganisaties, Stadgenoot en RVOB, vakinhoudelijk betrokkenen en potentiële investeerders wisselden inspirerende gedachten uit. Het stadsdeel neemt de uitkomsten van de discussie mee in het vervolgtraject.

Fietsen op het Leidseplein

In Amsterdam staat op het Entrepotdok een oude havenkraan. De kraan is gebouwd in 1951 door Figee uit Haarlem en waarschijnlijk in 1985 op een nieuwe fundering gezet. Aan de kraan en de fundering wordt binnenkort groot onderhoud uitgevoerd. De kraan wordt gedemonteerd en naar een werkplaats vervoerd voor schoonmaak en restauratie. Volgens planning starten de Foto: Edwin van Eis

Per jaar zinken er zo’n 700 bootjes. Een groot deel van de wrakjes bevindt zich in het water van de binnenstad. Bootwrakken kunnen schade veroorzaken aan walmuren en woonboten en liggen in de weg voor mensen die een boot wil aanmeren. De nautisch toezichthouders van Waternet vissen de bootjes uit het water.

Foto: Edwin van Eis

Fietschip voor bewoners rondom Leidseplein

aanwezigen en een panel met medewerkers van het stadsdeel en Urhahn Urban Design. Op basis van de verzamelde input stelt het stadsdeel een concept-ontwerp bestemmingsplan op. In de eerste helft van 2014 kunt u hierop inspreken. Hierna ligt het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage. In de tweede helft van 2014 stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Meer informatie Zie www.centrum.amsterdam.nl/ oostenburg

Stadsdeel Centrum is medio september 2013 gestart met de herinrichting van de Zwanenburgwal, Staalkade en de Groenburgwal. Begin februari 2014 zijn de werkzaamheden op dit deel afgerond en beginnen de werkzaamheden voor de herinrichting van de 3e fase. Op maandag 3 februari 2014 startte het werk in fase 3 aan de Groenburgwal en de ’s-Gravelandse Veer. Vanaf de Staalstraat wordt de Groenburgwal ter hoogte van huisnummer 46 t/m 58 (even zijde) en de ’s-Gravelandse Veer opgebroken. Hier wordt gelijktijdig gewerkt aan de herinrichting van de straat en aan de vernieuwing van de gasleiding en het riool. De werkzaamheden duren vol-

gens planning tot en met maart 2014. In deze fase blijven de straten bereikbaar voor voetgangers en fietsers en is dit gebied beperkt toegankelijk voor autoverkeer. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar door de loopschotten en/of rijplaten. Meer informatie www.centrum.amsterdam.nl> projecten

Call for concepts Het Amsterdam Light Festival roept kunstenaars, ontwerpers, architecten en ingenieurs op een voorstel in te dienen voor kunstwerken op het festival. De derde editie van het Amsterdam Light Festival wordt gehouden in december 2014 en januari 2015 in de binnenstad van Amsterdam. De deadline voor inzending is 1 maart 2014. Het thema

voor het aankomende festival is ‘A Bright City’. Amsterdam Light Festival zal een ode zijn aan het leven in de metropool en een onverwachtse kijk bieden op cultuur, intellect, ondernemerschap, innovatie en kunst. Meer informatie www.amsterdamlightfestival.com


4

centrum.amsterdam.nl

6 februari 2014

Bekendmakingen

Stadsdeel Centrum publiceert elke donderdag haar bekendmakingen op www.centrum.amsterdam.nl/bekendmakingen. In deze krant vindt u het grootste deel van de bekendmakingen van de afgelopen twee weken. In de week dat er geen krant verschijnt, kunt u de bekendmakingen inzien bij een van de drie wijkcentra. Omgevingsvergunningen kunt u inzien bij de receptie, ma, di, woe, vrij 8.30-16.00, do 13.00-20.00.

Contactinformatie Stadsdeel Centrum Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Postbus 202, 1000 AE Amsterdam Tel. 14 020 op werkdagen 08.00-18.00 E-mail: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl Internet: www.centrum.amsterdam.nl Twitter: @020centrum Facebook: Stadsdeel Centrum Amsterdam Burgerzaken Op afspraak: www.amsterdam.nl/veelgevraagd of tel. 14 020 Inloop: ma, di, do, vrij: 8.30-15.00, do. 13-19.00 Vergunningen Op afspraak: www.amsterdam.nl/veelgevraagd of tel. 14 020 Inloop: ma, di, woe, vrij 8.30-15.00, do. 13.00-19.00 Sociaal Loket Op afspraak: tel. 020 256 4800 of sociaalloket@centrum.amsterdam.nl Inloop: Ma, di, wo, vrij 08.30 – 15.00 uur, do 13.00– 19.00 uur (locatie Amstel 1) Receptie Inzage in raadstukken en omgevingsvergunningen Inloop: ma, di, woe, vrij 8.30-16.00, do 13.00-20.00 Reiniging, bestrating en groenvoorziening Tel. 020 256 3555 ma t/m vrij 7.00-18.00 Loket Marktzaken Inloop: ma, di, wo en vrij 10.00-13.00 Do 13.00-16.00 uur Horeca-overlast Tel. 020 421 4567, 24 uur per dag Overlast te water Tel. 0900-9394, 24 uur per dag

Bestuur Jeanine van Pinxteren, voorzitter (GroenLinks) ■ Boudewijn Oranje (D66) ■ Roeland Rengelink (PvdA) ■ Suze Duinkerke (stadsdeelsecretaris) Spreekuur ma 17.30-18.30, aanmelden via tel. 14 020, de receptie of stadsdeel@centrum.amsterdam.nl ■

Colofon Uitgave en redactie: stadsdeel Centrum, afdeling Communicatie Eindredactie: afdeling Communicatie Realisatie: Movement Vormgeving: Floppy Design Druk: Dijkman Offset, Diemen Frequentie: tweewekelijks Verspreiding: PostNL Oplage: 73.500 Kopij: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl of via: Stadsdeel Centrum, kamer 2374, t.a.v. redactie stadsdeelkrant Krant niet ontvangen? Bel PostNL, tel. 0900 0990 of ga naar www.postnl.nl > klantenservice> ik heb een klacht. Meld uw klacht ook bij communicatie@centrum.amsterdam.nl. Lees de krant op www.centrum.amsterdam.nl/stadsdeelkrant.

Onttrekking aan het openbaar verkeer van een stuk grond tussen Rokin en Nes genaamd Sint Pieterspoort en het bestemmen tot openbare weg van een nieuw te realiseren steeg. Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum maakt bekend dat de deelraad bij besluit van 28 januari 2014 heeft ingestemd met het onttrekken van de huidige onderdoorgang aan het openbaar verkeer en de nieuw te realiseren steeg te bestemmen tot openbare weg en dit in werking te laten treden bij de aanvang van sloopwerkzaamheden aan het pand Rokin 55, met een door het dagelijks bestuur verleende omgevingsvergunning activiteit sloop. Emmes Group heeft namens de eigenaren Rokin 21 B.V. en Rokin 49 B.V. plannen ontwikkeld om het huidige pand Rokin 55 te herontwikkelen. Het huidige opstal zal gesloopt worden tot op het maaiveld en op de plek van het huidige pand zullen twee nieuwe panden worden gerealiseerd van circa 6.000m2 per stuk. De Sint Pieterspoort, in de huidige vorm een over- en onderbouwde doorgang richting de Nes zal worden verplaatst in noordelijke richting. De nieuwe steeg zal in het verlengde van de huidige Sint Pieterspoortsteeg komen te liggen en zal nog wel onderbouwd zijn, maar niet meer overbouwd, waardoor het van een doorgang verandert in een volwaardige steeg. De bestaande Sint Pieterspoort is aan te merken als een openbare weg in de zin van artikel 4 Wegenwet. Om de plannen te kunnen realiseren is daarom een besluit nodig waarin de onderdoorgang aan het openbaar verkeer wordt onttrokken (artikel 9.1 Wegenwet). De nieuwe steeg zal juist openbaar moeten worden in de zin van artikel 4 van de Wegenwet. Op 4 september 2013 is door Emmes Group namens Rokin 21 B.V. en Rokin 49 B.V., eigenaren van het pand Rokin 55 het verzoek ingediend om de huidige Sint Pieterspoort aan het openbaar verkeer te onttrekken (artikel 9.1 Wegenwet). Tevens is verzocht medewerking te verlenen aan het bestemmen tot openbare weg van de nieuw te realiseren steeg (artikel 5.1 Wegenwet). Deze verzoeken houden verband met een aanvraag voor een omgevingsvergunning eerste fase (geregistreerd onder nummer OLO 701291) voor genoemd adres. Het vaststellingsbesluit tot wegonttrekking en bestemmen tot openbare weg en de tekening waarop het te onttrekken weggedeelte en de nieuw te realiseren steeg zijn aangegeven, liggen van 7 februari t/m 20 maart 2014 ter inzage bij de receptie van het stadhuis.. Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur, dan wel belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het dagelijks bestuur kenbaar te maken, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Beroepschriften kunnen ook digitaal worden ingediend. Dat kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Amsterdam, 6 februari 2014, Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum Vaststelling 4e wijziging bestemmingsplan Nieuwmarkt 2004 Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum maakt bekend, dat het bij besluit van 28 januari 2014, de 4e wijziging van het bestemmingsplan Nieuwmarkt 2004 heeft vastgesteld. Gebruikmakend van de wijzigingsbevoegdheid van artikel 3, lid 9 van de planvoorschriften van het bestemmingsplan Nieuwmarkt 2004 wordt de nadere regeling opgenomen voor detailhandelsvestigingen en voorzieningen ten behoeve van consumentverzorgende dienstverlening, dat souvenirwinkels, waarin al dan niet de verkoop van andere producten, waaronder tickets voor evenementen, rondvaarten, musea, enz., ook plaats heeft, minisupermarkten, headshops, seedshops en massagesalons in hun huidige aantal en op hun

huidige locatie worden vastgelegd. Vestiging van nieuwe souvenirwinkels, minisupermarkten, headshops, seedshops, growshops en massagesalons is niet langer toegestaan. Het wijzigingsbesluit, de additionele voorschriften en de toelichting liggen van 7 februari tot en met 20 maart 2014 bij ter inzage bij de receptie van het stadhuis en op www.centrum.amsterdam.nl. Zij die tijdig een zienswijze bij het dagelijks bestuur hebben ingediend, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij het dagelijks bestuur kenbaar te maken, kunnen gedurende de termijn van terinzageligging tegen het besluit tot vaststelling van de 4e wijziging van het bestemmingsplan Nieuwmarkt 2004, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het wijzigingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Indien echter bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het wijzigingsbesluit pas in werking wanneer op het verzoek is beslist. Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking, Rokin 55 (Fortis) Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum maakt bekend dat met ingang van 7 februari 2014 tot en met 20 maart 2014 de ontwerpomgevingsvergunning 1e fase voor het adres Rokin 55 voor een ieder ter inzage zal liggen. De omgevingsvergunning 1e fase betreft het, in strijd met het vigerende bestemmingsplan, dichtzetten van een overbouwde doorgang, maken van een nieuwe steeg, en overschrijden van de toegestane goothoogte, ten behoeve van de bouw van twee winkelgebouwen, na gedeeltelijke sloop van het gebouw Rokin 55. Voor deze strijdigheden wordt een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan gevolgd als genoemd in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wabo. Ter inzage De ontwerpomgevingsvergunning ligt vanaf 7 februari 2014 tot en met 20 maart 2014 ter inzage bij de receptie van het stadsdeel. Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het stadsdeel Centrum, Directie Dienstverlening, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van: ‘Zienswijze ontwerpomgevingsvergunning Rokin 55 (Fortis)’. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen een afspraak maken via telefoonnummer (020) 2564416. Een telefonische afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzageligging te worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken. Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking, Sarphatistraat 102104, Spinozastraat 51-55 (voormalig Emma Kinderziekenhuis). Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum maakt bekend dat met ingang van 7 februari 2014 tot en met 20 maart 2014 de ontwerpomgevingsvergunning voor het adres Sarphatistraat 102-104, Spinozastraat 51-55 (voormalig Emma Kinderziekenhuis) voor een ieder ter inzage zal liggen. De omgevingsvergunning is aangevraagd voor het oprichten van een hotel met een ondergrondse parkeergarage voor 40 auto’s. De gronden waarop het bouwplan is gesitueerd hebben in het vigerende bestemmingsplan ‘Oostelijke binnenstad’ al een hotelbestemming. De ondergrondse parkeergarage, met overkapte entree, en de bouwhoogte van de hoofdbebouwing is in strijd met dit bestemmingsplan. Voor deze strijdigheden wordt een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan gevolgd als genoemd in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wabo. Ter inzage De ontwerpomgevingsvergunning ligt vanaf 7 februari 2014 tot en met 20 maart

2014 ter inzage bij de receptie van het stadsdeel. Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het stadsdeel Centrum, Directie Dienstverlening, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van: ‘Zienswijze ontwerpomgevingsvergunning ‘Emma kinderziekenhuis’. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen een afspraak maken via telefoonnummer (020) 2564416. Een telefonische afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzageligging te worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Verkeersbesluiten Laad- en Losplaats Elandsgracht 118 Ekoplaza Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum, Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, tevens gelet op het mandaatsbesluit van het dagelijks Bestuur van 4 september 2012. Overwegende ■ Dat bij de bestaande laad- en losplaats ter hoogte van de Elandsgracht 118 een aanpassing van de lengte van het vak noodzakelijk is gebleken. Het bestaande verkeersbesluit dateert van 14 oktober 2013; ■ dat deze aanpassing betekent, dat de lengte van de laad- en losplaats wordt verkleind naar Elandsgracht 118 tot en met 120A waar alleen maar geladen en gelost mag worden; ■ dat hiervoor een verkeersbesluit genomen dient te worden; ■ dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990; ■ dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam; ■ dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam. Besluit Door het verplaatsen van het bestaande bord “Laden en lossen” (E7) plus onderbord met daarop de tijden “maandag t/m vrijdag 06.00 – 09.00 uur” en door het aanpasssen van de bakstenen markeringen wordt de laad- en losplaats verkleind naar Elandsgracht 118 tot en met 120A; Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum, namens deze, P.Kleijn, Directeur Schoon en Heel Stadsdeel Centrum Verkeersbesluit Vinkenstraat 157 Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het mandaatsbesluit van het dagelijks Bestuur van 4 september 2012, Overwegende: ■ dat de aanvrager de heer F.J. Tang met kenteken 6-TBH-44 is het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart “bestuurder”; ■ dat er geen garage of oprit aanwezig is en dat er in de directe omgeving sprake is van een hoge parkeerdruk; ■ dat de aanvrager slecht ter been is en dat een parkeerplaats moet worden toegekend zo dicht mogelijk bij de woning met een maximum van 100 meter van de woning van de aanvrager; ■ dat er bij langdurige afwezigheid van de invalide door middel van een zak over het bord de parkeerplaats tijdelijk aan het normale parkeerareaal wordt teruggegeven; ■ dat de aanvrager woonachtig is op het adres genoemd in de aanvraag; ■ dat hiervoor een verkeersbesluit genomen dient te worden; ■ dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam; ■ dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990; ■ dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen het stadsdeel Centrum;

Besluiten ■ door het wijzigen van het onderbord van

(oud) 3-KSZ-82) in (nieuw) 6-TBH-44 behorende bij het bord model E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, ten behoeve van de bestaande gehandicaptenparkeerplaats aan de Vinkenstraat 157 uitsluitend bestemd voor het door de heer Tang in gebruik zijnde motorvoertuig met kentekennummer 6-TBH-44 ■ dat dit besluit in werking treedt zodra het bord onder 1 geplaatst is; Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum, namens deze, P.Kleijn, Directeur Schoon en Heel Stadsdeel Centrum Prinsengracht 779 B Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het mandaatsbesluit van het dagelijks Bestuur van 4 september 2012, Overwegende: ■ dat de aanvrager mevrouw E. de Vreeede met kenteken 8-SHZ-06 is het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart “bestuurder”; ■ dat er geen garage of oprit aanwezig is en dat er in de directe omgeving sprake is van een hoge parkeerdruk; ■ dat de aanvrager slecht ter been is en dat een parkeerplaats moet worden toegekend zo dicht mogelijk bij de woning met een maximum van 100 meter van de woning van de aanvrager; ■ dat er bij langdurige afwezigheid van de invalide door middel van een zak over het bord de parkeerplaats tijdelijk aan het normale parkeerareaal wordt teruggegeven; ■ dat de aanvrager woonachtig is op het adres genoemd in de aanvraag; ■ dat hiervoor een verkeersbesluit genomen dient te worden; ■ dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het ■ wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam; ■ dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden genoemd conform artikel 96 van het RVV 1990; ■ dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen het Stadsdeel Centrum Besluiten ■ door het wijzigen van het onderbord van

(oud) 59-PN-TN in (nieuw) 8-SZH-06 behorende bij het bord model E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, ten behoeve van de bestaande gehandicaptenparkeerplaats in aan de Prinsengracht 779 B uitsluitend bestemd voor het door mevrouw E. de Vreede in gebruik zijnde motorvoertuig met kentekennummer 8-SHZ-06 ■ dat dit besluit in werking treedt zodra het bord onder 1 geplaatst is; Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum, namens deze, P.Kleijn, Directeur Schoon en Heel Stadsdeel Centrum Bezwaar verkeersbesluiten Op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u, als uw belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, directie Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. In spoedeisende gevallen kunt u bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, nadat u bezwaar heeft gemaakt, bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U betaalt hiervoor griffierechten. Omgevingsvergunningen V. Aanvragen om omgevingsvergunning Kennisgeving nieuw ingediende reguliere aanvragen 30 januari 2014 De volgende aanvragen zijn ontvangen: - 1e Leeghwaterstraat 9 - aanvraag 1128193 - ingediend op 6 januari 2014 - kappen van


centrum.amsterdam.nl

5

6 februari 2014

Bekendmakingen vijf bomen van het soort Robinia pseudoacacia ter hoogte van het adres. - Amstel 30 - aanvraag 1127565 - ingediend op 6 januari 2014 - bouwen in afwijking van de omgevingsvergunning met kenmerk 531849, waarbij de wijzigingen bestaan uit het veranderen van de indeling van het gebouw met de bestemming daarvan tot hotel met 15 kamers. - Geldersekade 120 - aanvraag 1131475 ingediend op 8 januari 2014 - plaatsen van een afvoerpijp op het dak van het gebouw. - Herengracht 466 - aanvraag 1139341 ingediend op 15 januari 2014 - maken van een entree ten behoeve van een beter exploitatie van de begane grond van het gebouw. - Kalverstraat 228 - aanvraag 1132961 ingediend op 9 januari 2014 - wijzigen van de verlichte gevelreclame van het gebouwgedeelte ten behoeve van de winkelfunctie. - Keizersgracht 461 - aanvraag 1127701 ingediend op 6 januari 2014 - kappen van een Tilia x europaea (zwarte Linde) tegenover het adres. - Keizersgracht 510 - aanvraag 1127993 ingediend op 6 januari 2014 - kappen van een Tilia x europaea (zwarte Linde) tegenover het adres. - Langebrugsteeg 2 - aanvraag 1122545 ingediend op 26 december 2013 - aanbrengen van gevelreclame aan het gebouw. - Langestraat 50 - aanvraag 1127835 - ingediend op 6 januari 2014 - kappen van een boom van het soort Ulmus minor (Iep), ter hoogte van het adres. - Leidsegracht 10 - aanvraag 1127757 ingediend op 6 januari 2014 - kappen van een boom, soort Ulmus hollandica 'Vegeta' (Iep) met boomnummer 5172 ter hoogte van het adres. - Leidsekade 102 - aanvraag 1146635 ingediend op 20 januari 2014 - plaatsen van een hek in de steeg tussen Hirschpassage 4 en Leidsekade 103-107. - Maarten JanszoonKosterstraat 14 - aanvraag 1149265 - ingediend op 22 januari 2014 - kappen van een illegale aanplant boom, soort Prunus avium met boomnummer 3076 ter hoogte van het adres. - Marnixstraat 100 - aanvraag 1146147 ingediend op 20 januari 2014 - intern veranderen en het wijzigen van de zijgevel van het gebouw met behoud van de bestemming daarvan tot een winkel en drie woningen. - Nieuwe Achtergracht 100 - aanvraag 1103493 - ingediend op 10 december 2013 plaatsen van tijdelijke bouwwerk op het binnenterrein voor de huisvesting voor de GGD. - Nieuwe Ridderstraat 15 - aanvraag 1120577 - ingediend op 7 januari 2014 - veranderen van het gebouw, de voormalige tandwielenfabriek, met bestemming daarvan tot bedrijfsgebouw met 12 bedrijfseenheden. - Nieuwendijk 33A - aanvraag 1083987 ingediend op 16 januari 2014 - aanbrengen van reclame aan de onderpui van de voorgevel van het pand. - Nieuwendijk 69/71 - aanvraag 1114163 ingediend op 18 december 2013 - vervangen van reclame elementen en raam beplakking aan de voorgevel van het gebouw. - Plantage Muidergracht 6A - aanvraag 1133717 - ingediend op 9 januari 2014 intern wijzigen van het souterrain waarbij de vloer wordt verlaagd en de begane grond, het maken van 2 kozijnen in de achtergevel en één in de voorgevel ter hoogte van het souterrain, het vergroten van een buitentrap naar het souterrain en het wijzigen van het terras in de tuin van het gebouwgedeelte. - Prinsengracht 1077 - aanvraag 1123631 ingediend op 29 december 2013 - veranderen van een gedeelte van de begane grond van het gebouw met bestemming daarvan tot één woning. - Prinsengracht 1123 G - aanvraag 1144615 - ingediend op 18 januari 2014 - aanbrengen van een dakraam in het dakvlak van het gebouw. - Prinsengracht 96 - aanvraag 1131561 ingediend op 10 januari 2014 - veranderen en vergroten van de 3e en kapverdieping van het gebouw met bestemming daarvan tot één woning. - Reguliersbreestraat 19 - aanvraag 1139531 - ingediend op 15 januari 2014 afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van horeca in een gedeelte van de winkelruimte. - Reguliersdwarsstraat 39 - aanvraag 1121895 - ingediend op 24 december 2013 plaatsen van een zonwering aan het gebouw

ten behoeve van de winkel. - Roetersstraat 15 - aanvraag 1136437 ingediend op 13 januari 2014 - wijzigen van de nooduitgang van de Sarphatistraat naar de Roetersstraat voor het onderwijsgebouw (UvA). - Rozengracht 214B - aanvraag 1130681 ingediend op 8 januari 2014 - plaatsen van 2 airco-units en afvoerkanaal op het platte dak van de uitbouw, wijziging op omgevingsvergunning BWT 369153. - Sarphatistraat 2 A - aanvraag 1143807 ingediend op 19 december 2013 - plaatsen van een buitenunit ten behoeve van airconditioning ten behoeve van het gebouwgedeelte. - Sarphatistraat 620 - aanvraag 1136713 ingediend op 13 januari 2014 - kappen van 2 dode bomen, soort Alnus (Els) met boomnummer 50339 en Crataegus (Meidoorn) met boomnummer 50100 tegenover het adres - Vijzelstraat 103 - aanvraag 1141859 ingediend op 16 januari 2014 - veranderen en renoveren van de voorgevel van het gebouw. - Westermarkt 3D - aanvraag 1125633 ingediend op 2 januari 2014 - plaatsen van gevelreclame aan het gebouw. - Weteringstraat 21 - aanvraag 1101755 ingediend op 9 december 2013 – wijzigen en vergroten van het gebouw - Zwanenburgwal 15 - aanvraag 1110019 ingediend op 16 december 2013 - aanbrengen van gevelreclame aan het gebouw. 6 februari 2014 De volgende aanvragen zijn ontvangen: - Amstel 1 - aanvraag 1151369 - ingediend op 23 januari 2014 - aanbrengen van een tijdelijk bouwwerk in de openbare ruimte ter plaatse van de Blauwbrug voor het gebouw. - Conradstraat 4/6/8A-G/Czaar Peterstraat 21 - aanvraag 1150909 - ingediend op 23 januari 2014 - 2e fase (strijd bestemmingsplan, welstand en bouw) voor het veranderen van de begane grond verdieping van het gebouw Conradstraat 4/6/8AG/Czaar Peterstraat 21 met bestemming daarvan tot restaurant, het maken van een afvoerkanaal en het maken van een luifel. - Herengracht t/o 86 - aanvraag 1151139 ingediend op 23 januari 2014 - vervangen van een trafozuil (type Alfen) in de openbare ruimte op de locatie t/o Herengracht 86. - Maarten Jansz. Kosterstr 14 - aanvraag 1149265 - ingediend op 22 januari 2014 kappen van een illegale aanplant boom, soort Prunus avium met boomnummer 3076 ter hoogte van het adres. - Prinseneiland 59 - aanvraag 1154111 ingediend op 24 januari 2014 - veranderen van de voorgevel van het gebouw ten behoeve van de woonfunctie. - Singel 72D - aanvraag 1153147 - ingediend op 24 januari 2014 - maken van 2 velux dakramen en een nieuw kozijn in de gevelwand van de kapverdieping van het gebouw. - Singel 72D - aanvraag 1153649 - ingediend op 24 januari 2014 - maken van 2 kozijnen in de achtergevel van het gebouw. - Spuistraat 61 - aanvraag 1148289 - ingediend op 21 januari 2014 - gedeeltelijk wijzigen van de indeling van het gebouw met behoud van bestemming tot een woning. Deze ontvangen aanvragen zijn, met uitzondering van de aanvragen met betrekking tot bomen, niet in te zien bij de receptie van stadsdeel Centrum. Dit is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). U kunt reageren op een aanvraag in de periode na het bekendmaken van het uiteindelijke besluit met een bezwaarschrift. Vergunningaanvragen over bomen zijn wel in te zien. Over deze aanvragen kunt u tot 2 weken na de publicatiedatum een zienswijze indienen. Richt uw zienswijze aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Directie Dienstverlening, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden. VI. Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunningen 6 februari 2014 Aanvragen, uitgebreide procedure De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 7 februari 2014 tot en met 20 maart 2014: - Damrak 49- 50 - aanvraag 217001 - bouwen in afwijking van de verleende aanvraag onder BWT 81-10-0177, voor het veranderen van de gebouwen Damrak 49/50/51

met bestemming daarvan tot hotel, waarbij de afwijking bestaat het inpandig en extern wijzigen van het gebouw, vergroten van het gebouw en aanvraag brandveilig gebruik voor het gebouw Damrak 49/50/51. - Kloveniersburgwal 131 - aanvraag 1022811 - intern wijzigen van de 1e, 2e en 3e verdieping van het gebouw met bestemming daarvan tot drie woningen. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde kennisgevingen van de ontwerpbesluiten kan een ieder, binnen de termijn van terinzagelegging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, te richten aan: Stadsdeel Centrum, Directie Dienstverlening, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. VII. Kennisgeving verlengen beslistermijn 30 januari 2014 De volgende aanvragen zijn verlengd met een beslistermijn van 6 weken: - Haarlemmerplein 48 - aanvraag 1075737 - voor oprichten van een gebouw op het terrein behorende bij het gebouw met bestemming daarvan tot woonruimte behorende bij de woning op de verdiepingen. - Haarlemmerstraat 107A - aanvraag 1087511 - aanbrengen van een lift in het gebouw. - Kalverstraat 102 - aanvraag 1090875 plaatsen van een stalen trap van de begane grond naar de 1e verdieping in het gebouw - Keizersgracht 477A - aanvraag 1084235 maken van een binnentrap tussen de begane grond en 1e verdieping van het gebouwgedeelte ten behoeve van een kantoor. - Nieuwe Looiersstraat 12 - aanvraag 1093679 - maken van een dakterras en het intern veranderen van het gebouw met bestemming daarvan tot twee woningen. - Oudezijds Achterburgwal 38 - aanvraag 1088513 - bouwen in afwijken van de verleende vergunning onder BWT 337269, waarbij de afwijking bestaat op het intern anders indelen van het gebouw, het maken van een eigen achtergevel en het wijzigen van een schoorsteen van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot prostitutie en wonen. - Oudezijds Voorburgwal 252 - aanvraag 1089761 - maken van een dakopbouw en dakterras op het gebouw ten behoeve van de woning. - Pieter Pauwstraat 12 - aanvraag 1049925 - vervangen van een kozijn naar openslaande deuren en het plaatsen van een tuintrap aan de achterzijde van het gebouw. - Rusland 29 - aanvraag 1091765 - uitvoeren van funderingsherstel. - Spuistraat 61 - aanvraag 1086411 - veranderen en vernieuwen van de buitentrap en een stoepgedeelte aan de voorgevel van het gebouw. - Utrechtsestraat 32 - aanvraag 1028807 herstellen van de fundering en het veranderen indeling van het gebouw, met bestemming daarvan tot restaurant (horeca 4) en een zelfstandige woning. 6 februari 2014 De volgende aanvragen zijn verlengd met een beslistermijn van 6 weken: - Amstel 1 - aanvraag 1107455 - aanbrengen van diverse gevelreclames aan het gebouw (de Stopera). - Haarlemmerdijk 61 - aanvraag 1096795 veranderen van de 1e, 2e en zolderverdieping van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot hotel. - Kalverstraat 102 - aanvraag 1125077 – voor het plaatsen van gevelreclame aan het gebouw. - Kalverstraat 147 - aanvraag 1100979 vergroten van de trap en vergroten van de uitbouw aan de achterzijde van het gebouw met behoud van de bestemming daarvan tot winkel. - Langestraat 45A - aanvraag 1063021 vernieuwen van 2 kozijnen op de begane grond en 1e verdieping van het gebouw. - Leliegracht 17A - aanvraag 1072299 - uitvoeren van funderingsherstel en versterken van de vloer van de bel-etage van het gebouw. - Nieuwendijk 183 - aanvraag 1102805 vergroten van de winkel door het maken van een doorbraak in de zijgevel van het pand naar de nieuwe doorgang van het pand Damrak 70 zoals vergund in BWT 931305. - Openbare ruimte t/o Leidsekade 97 -

aanvraag 1095305 - volledig vernieuwen/ vervangen van een bestaand kassahuisje tegenover het gebouw. - Singel 481 - aanvraag 1137729 - ambtshalve afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van short stay voor het adres. - Spuistraat 125 - aanvraag 1057589 - veranderen en het wijzigen van het gebruik van de 2e en 3e verdieping van het gebouw van berging en één woning, naar 2 woningen. - Warmoesstraat 70 - aanvraag 1044805 uitvoeren van funderingsherstel en het veranderen van de verdiepingen van het gebouw met bestemming daarvan tot horeca en vier woningen. - Weteringstraat 21 - aanvraag 1101755 voor renovatie, wijziging plattegrondindeling, samenvoeging zolder bij woning en het realisatie dakterras in het gebouw. - Wittenburgergracht 241 - aanvraag 1093439 - voor uitvoeren van funderingsherstel van het gebouw. U kunt geen bezwaar indienen tegen de hierboven genoemde kennisgevingen van verlengen beslistermijn. Dit is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). VIII. Kennisgeving ingetrokken aanvragen 6 februari 2014 De volgende aanvragen zijn ingetrokken door de aanvrager: - Damrak 66 - aanvraag 1114357 -voor het aanbrengen van reclame op de gevel van het gebouw. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen van ingetrokken aanvragen kan er geen bezwaar worden ingediend. Is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). X. Kennisgeving besluiten, reguliere procedure Verleende omgevingsvergunningen 30 januari 2014 De volgende besluiten zijn in te zien van 31 januari 2014 tot en met 13 maart 2014: Op 15 januari 2014 is verleend: - Weteringschans 16 - aanvraag 1085307 kappen van één boom vanwege rotting t.h.v.. Op 15 januari 2014 is verleend: - 1e Passeerdersdwarsstr 70 - aanvraag 1087765 - plaatsen van een kozijn op de begane grond van het gebouw. Op 15 januari 2014 is verleend: - Palmgracht 52 - aanvraag 1085403 - kappen van één boom (Iep) vanwege rotting in stamvoet t.h.v. het adres. Op 16 januari 2014 is verleend: - Damstraat 44 - aanvraag 1134041 - plaatsen van reclame aan de gevel van het gebouw. Op 16 januari 2014 is verleend: - Rozengracht 62 en 80 - aanvraag 1085553 - kappen van twee bomen (Iepen) vanwege rotting in stamvoet t.h.v. het adres. Op 17 januari 2014 is verleend: - Reguliersdwarsstraat 21 - aanvraag 931193 - plaatsen van gevelreclame en een zonnescherm. Op 17 januari 2014 is verleend: - Prinsengracht 815 - aanvraag 1117001 renoveren van de gevel van de aanbouw aan de achterzijde van het gebouw. Op 17 januari 2014 is verleend: - Oudezijds Voorburgwal 222 - aanvraag 1053309 - aanbrengen van gevelreclame aan het gebouw. Op 17 januari 2014 is verleend: - Leidseplein 8 - aanvraag 971785 - plaatsen van een 2e reclame-uiting voor het gebouw. Op 17 januari 2014 is verleend: - Keizersgracht 271 - aanvraag 1079855 kappen van 4 bomen, soort 2 x Piceas, 1x Prunus en 1x Juglans, in de tuin van de percelen aan de Keizersgracht 271-287. Op 17 januari 2014 is verleend: - Frederiksplein 21 - aanvraag 875345 aanbrengen van 2 dakkapellen en 6 dakramen en het wijzigen van een gedeelte van de dakbedekking van de kap van het gebouw. Op 17 januari 2014 is verleend: - Koningsplein 10 - aanvraag 1016831 - veranderen van de voorgevel van het gebouw. Op 17 januari 2014 is verleend: - Wolvenstraat 1 - aanvraag 1115671 - schilderen van de voorgevelpui in de kleur RAL7016 (blauwgrijs) van het gebouw. Op 20 januari 2014 is verleend: - Lijnbaansgracht 162C - aanvraag 1115875

- plaatsen van een balkon aan de achtergevel op de 2e verdieping. Op 20 januari 2014 is verleend: - Reguliersbreestraat 45 - aanvraag 1120599 - vervangen van de ramen en kozijnen inclusief het plaatsen van isolatieglas in de voorgevel van het gebouw. Op 20 januari 2014 is verleend: - Herengracht 625 - aanvraag 1092409 vervangen van de kozijnen in de voorgevel van het gebouw. Op 20 januari 2014 is verleend: - Nieuwendijk 57 - aanvraag 1077153 - vervangen van de gevelreclame aan het gebouw. Op 20 januari 2014 is verleend: - Nieuwe Keizersgracht 22 - aanvraag 1051525 - voor herinrichting van de 1e verdieping van het gebouw. Op 20 januari 2014 is verleend: - Warmoesstraat 35/37 - aanvraag 1002391 - maken van een kelder onder het gebouw Warmoesstraat 37 en het weer openmaken van een 2e doorbraak op de begane grond met het gebouw met bestemming daarvan tot restaurant. Betreft tevens bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning onder kenmerknummer 905813. Op 21 januari 2014 is verleend: - Damrak 28-30 - aanvraag 1103533 - plaatsen van reclame op het gebouw. Op 21 januari 2014 is verleend: - Foeliestraat 18/30 - aanvraag 1103651 maken van een doorbraak tussen de gebouwen. Op 21 januari 2014 is verleend: - Plantage Kerklaan 38 - aanvraag 1090413 - slopen van diverse opstallen t.b.v. het creëren van het Artisplein gelegen op het terrein behorende bij het gebouw. Op 22 januari 2014 is verleend: - Vijzelstraat 79A - aanvraag 1083609 plaatsen van een geluidscherm om de technische installaties op het dak van het gebouw. Geweigerde omgevingsvergunningen 30 januari 2014 Op 17 januari 2014 is geweigerd: - Laurierstraat 188 - aanvraag 1088933 maken van een dakterras op het gebouw ten behoeve van de woning. Op 20 januari 2014 is geweigerd: - Marnixstraat 100 - aanvraag 940387 maken van een kelder en het uitvoeren van funderingsherstel, plaatsen van dakramen, vervangen van de kozijnen van de verdiepingen en intern veranderen van het gebouw met bestemming daarvan tot winkelruimte en 4 woningen. Op 21 januari 2014 is geweigerd: - Kalverstraat 66-72 - aanvraag 1042315 plaatsen van een trafo op de begane grond en in de kelder van het gebouw. Op 22 januari 2014 is geweigerd: - Zeedijk 119 - aanvraag 1010409 - dichtmaken van bovenlichten, plaatsen markies, plaatsen reclame en schilderwerk aan de gevel van het gebouw Op 22 januari 2014 is geweigerd: - Damstraat 22 - aanvraag 1091005 - plaatsen van een zonnescherm aan het gebouw. Belanghebbenden kunnen tegen de hierboven genoemde mededelingen van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, Directie Bedrijfsvoering, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden. IX. Buiten behandeling laten van de omgevingsvergunning 30 januari 2014 De volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn buiten behandeling gelaten: Op 15 januari 2014: - Handboogstraat 11 - aanvraag 1043555 veranderen van het kozijn met ramen aan de voorgevel van de begane grond. Op 17 januari 2014: - Leidseplein 10 - aanvraag 1093319 maken van een reclamebord aan de voorgevel van het gebouw. Op 17 januari 2014: - Nieuwendijk 109 - aanvraag 1033397 aanbrengen van reclame aan het gebouw. Op 20 januari 2014: - Molensteeg 15 - aanvraag 1073983 - verplaatsen van het zonnescherm en het aanbrengen van een verlichte uitsteekreclame aan de voorgevel van het gebouw ten behoeve van de winkelfunctie.


6

centrum.amsterdam.nl

6 februari 2014

Bekendmakingen 6 februari 2014 De volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn buiten behandeling gelaten: Op 23 januari 2014: - Haarlemmerplein 50 t/m 82 - aanvraag 892375 - voor veranderen en vergroten van het gebouw met bestemming daarvan tot horeca, bedrijfsruimte en zes woningen. Op 28 januari 2014: - Warmoesstraat 33 en 35 - aanvraag 1057239 - aanbrengen van gevelreclame aan de gebouwen. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen van buiten behandeling gelaten omgevingsvergunningen kan geen bezwaar worden ingediend. Dit is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). X. Kennisgeving besluiten, reguliere procedure 6 februari 2014 De volgende besluiten zijn in te zien van 7 februari 2014 tot en met 20 maart 2014: Verleende omgevingsvergunningen Op 23 januari 2014 is verleend: - Koningsstraat 24 - aanvraag 1094373 kappen van drie bomen, soort 1x Chamasyparis, 1x Crataegus en 1x Acer en het snoeien van de Iepen op het perceel. - Korte Koningsstraat 17 - aanvraag 1094469 - kappen van een boom, soort Fraxinus, op het perceel. - Nieuwendijk 69/71 - aanvraag 1114163 vervangen van reclame elementen en raambeplakking aan de voorgevel van het gebouw. - Westermarkt 3D - aanvraag 1125633 plaatsen van gevelreclame aan het gebouw. Op 24 januari 2014 is verleend: - Keizersgracht 517R - aanvraag 1112473 vervangen van de ventilatieroosters in de bestaande raamopeningen op de 4e verdieping van het gebouw. Op 27 januari 2014 is verleend: - Elandsgracht 36 - aanvraag 1133815 plaatsen van een uithangbord aan het gebouw. - Nieuwendijk 224 - aanvraag 931261 - verbreden van een gevelopening tussen de 2 panden, het maken van een doorbraak op de 2e verdieping en het vergroten van het appartement op de 2e verdieping met de 2e en 3e verdieping van het kleine pand, het wijzigen van de entree aan de Eggertstraat, het aanpassen van de trap begane grond-1e verdieping Eggertstraat, het verbreden van een dakkapel op de 3e verdieping. - Reguliersdwarsstraat 30 - aanvraag 1110143 - voor plaatsen van reclame aan de gevel van het gebouw. - Thorbeckeplein 16 - aanvraag 1006613 aanbrengen van terrasverwarmers aan de voorgevel van. - Westerstraat 216 - aanvraag 1104939 legaliseren van een woning op de bel-etage en 1e verdieping van het gebouw. - Weteringschans 171 - aanvraag 1034633 intern verbouwen van de 1e en 2e verdieping, realiseren van een uitbouw aan de achtergevel op de 1e verdieping en het maken van een dakterras op de uitbouw in het gebouw met behoud van de bestemming daarvan tot 2 woningen. - Zwanenburgwal 15 - aanvraag 1110019 aanbrengen van gevelreclame aan het gebouw. Op 28 januari 2014 is verleend: - Dam 9 - aanvraag 1096327 - vernieuwen van de fundering en het aanpassen van de constructie en de kolommenstructuur op de verdiepingen van het gedeelte Central Kras en La Volière Audubon van het pand (hotel Krasnapolsky). - Korte Prinsengracht 11 - aanvraag 1035249 - vervangen en veranderen van ramen in de voorgevel van het gebouw. - Marnixstraat 257 - aanvraag 1136919 bouwkundig samenvoegen van de voor- en achterwoning op de 1e verdieping van het gebouw. - Reguliersbreestraat 42 - aanvraag 1058471 - verbouwen van de bovenverdiepingen van het gebouw met behoud van de bestemming daarvan tot drie woningen. - Westermarkt 25 - aanvraag 1039255 aanbrengen van gevelreclame aan het gebouw. - Winthontstraat 62 - aanvraag 1095073 vergroten van het dakterras van het gebouwgedeelte Winthontstraat 62 ten behoeve van de woonfunctie. Op 29 januari 2014 is verleend: - Nieuwe Achtergracht 100 - aanvraag 1103493 - plaatsen van een tijdelijke bouwwerk op het binnenterrein voor de huisvesting voor de GGD. - Rembrandtplein 44 - aanvraag 1123865 veranderen van reclame aan de voorgevel van het pand.

Geweigerde omgevingsvergunningen Op 24 januari 2014 is geweigerd: - Zandhoek 10 - aanvraag 1094793 - aanbrengen van een gevelsteen in de voorgevel van het gebouw (legalisatie). Op 27 januari 2014 is geweigerd: - Jacob Bontiusplaats 9 - aanvraag 1105913 - voor lichtreclame uiting Heijmans B.V. op de gevel van het INIT gebouw. Belanghebbenden kunnen tegen de hierboven genoemde mededelingen van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, Directie Bedrijfsvoering, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden. XI. Kennisgeving besluiten, uitgebreide procedure 30 januari 2014 De volgende besluiten zijn in te zien van 31 januari 2014 tot en met 13 maart 2014: Verleende omgevingsvergunningen Op 20 januari 2014 is verleend: - Martelaarsgracht 10 - aanvraag 1010235 aanvragen van een wijziging t.o.v. de bestaande gebruiksvergunning voor Hotel Ibis Styles Amsterdam Centraal Station. 6 februari 2014 De volgende besluiten zijn in te zien van 7 februari 2014 tot en met 20 maart 2014: Verleende omgevingsvergunningen Op 27 januari 2014 is verleend: - Damrak 70-79/Beurspassage 1-4t/m 14 - aanvraag 931305 - soort: 2e fase uitgebreid verkort - voor 2e fase in samenhang met de omgevingsvergunning 1e fase OLO 700679 voor het veranderen en vergroten van het gebouw met bestemming daarvan tot 2 winkels. Op 28 januari 2014 is verleend: - Keizersgracht 713 - aanvraag 841035 gedeeltelijke inpandige veranderen en vernieuwen van het gebouw Keizersgracht 713 t.b.v. van een uitbreiding naar 36 kamers, met behoud van bestemming daarvan tot hotel (Armada Hotel). - Prins Hendrikkade 130-131 - aanvraag 927173 - voor een gebruiksvergunning voor het logiesgebouw. - Warmoesstraat 40-42 - aanvraag 1010231 - voor gebruiksvergunning voor het logiesgebouw voor 160 personen in Hotel CC in het gebouw. Geweigerde omgevingsvergunningen Op 28 januari 2014 is geweigerd: - Haarlemmerdijk 182 - aanvraag 182303 voor aanbrengen van uitsteekreclame aan het gebouw. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking; degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Belanghebbenden kunnen tegen de kennisgeving van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen binnen 6 weken na de datum van het besluit beroep indienen bij Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden. De bovenstaande omgevingsvergunningen staan ook gepubliceerd in de Staatscourant. XII. Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen 6 februari 2014 De volgende besluiten zijn in te zien van 7 februari 2014 tot en met 20 maart 2014: Het ambtshalve afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van shortstay voor de volgende adressen: 2e Weteringdwarsstraat 36-1 - aanvraag 1056161 2e Weteringdwarsstraat 63 A-1 – aanvraag 1153193 Amstel 54-1 - aanvraag 1128529 Amstel 188-3 - aanvraag 1075363 Amstelveld 3-H - aanvraag 1074951 Anjeliersstraat 48-A - aanvraag 1116073 Berenstraat 5-B - aanvraag 1142027

Brouwersgracht 49-1-V - aanvraag 1141867 Brouwersgracht 893 - aanvraag 1005779 Eerste Lindendwarsstraat 7-B - aanvraag 1133247 Egelantiersstraat 170-A - aanvraag 1112349 Egelantiersstraat 170-B - aanvraag 1112307 Egelantiersstraat 3 - aanvraag 1112425 Egelantiersstraat 49-1 - aanvraag 1136819 Egelantiersstraat 49-2 - aanvraag 1136843 Egelantiersstraat 49-3 - aanvraag 1136871 Elandsgracht 8-C - aanvraag 1128497 Falckstraat 43 - aanvraag 1034773 Falckstraat 47-C Foeliedwarsstraat 60-A - aanvraag 1077613 Foeliedwarsstraat 60-B - aanvraag 1077637 Frederiksplein 33 - aanvraag 1052051 Gasthuismolensteeg 4-B - aanvraag 1029209 Geldersekade 95-2 - aanvraag 1029021 Goudsbloemstraat 159-HS - aanvraag 1089347 Goudsbloemstraat 159-1 - aanvraag 1089367 Goudsbloemstraat 159-2 - aanvraag 1089393 Haarlemmerdijk 136-1 - aanvraag 1031919 Haarlemmerdijk 136-2 - aanvraag 1083709 Haarlemmerdijk 136-3 - aanvraag 1083773 Haarlemmerdijk 140-1 - aanvraag 1132589 Haarlemmerdijk 140-2 - aanvraag 1132627 Haarlemmerdijk 140-3 - aanvraag 1132607 Haarlemmerstraat 58-1 - aanvraag 1083665 Haarlemmerstraat 58-2 - aanvraag 1129819 Hartenstraat 15-1 - aanvraag 1133495 Hartenstraat 24-2 - aanvraag 1129359 Hazenstraat 10-1 - aanvraag 1128471 Herengracht 158-D - aanvraag 1058069 Herengracht 311 - aanvraag 1129925 Herengracht 326-3 - aanvraag 1145855 Herengracht 401-1 - aanvraag 1127909 Herengracht 401-2 - aanvraag 1127953 Herengracht 401-3 - aanvraag 1127989 Herengracht 401-4 - aanvraag 1128017 Herengracht 455-G - aanvraag 1074909 Herenstraat 16-1 - aanvraag 1076375 Keizersgracht 137-1 - aanvraag 1153341 Keizersgracht 137-2 - aanvraag 1153301 Keizersgracht 138-A - aanvraag 1137781 Keizersgracht 158-1 - aanvraag 1133427 Keizersgracht 139-1A - aanvraag 1153355 Keizersgracht 139-2A - aanvraag 1153381 Keizersgracht 139-3A - aanvraag 1153415 Keizersgracht 158-HS - aanvraag 1133395 Keizersgracht 158-1 - aanvraag 1133427 Keizersgracht 296-D - aanvraag 1099007 Keizersgracht 296-E - aanvraag 1099081 Keizersgracht 296-F - aanvraag 1099109 Keizersgracht 337-H - aanvraag 1137863 Keizersgracht 391-C - aanvraag 1153051 Keizersgracht 391-D - aanvraag 1153095 Keizersgracht 391-E - aanvraag 1153155 Keizersgracht 4-H - aanvraag 1093185 Keizersgracht 818-A - aanvraag 1132825 Keizersgracht 818-C - aanvraag 1132863 Keizersgracht 818-E - aanvraag 1132881 Keizersgracht 818-F - aanvraag 1132913 Kerkstraat 214 - aanvraag 1088843 Kerkstraat 417A - aanvraag 1088863 Konijnenstraat 1-1 - aanvraag 1132727 Korte Koningsdwarsstraat 9-H - aanvraag 1085269 Korte Koningsdwarsstraat 9-1 - aanvraag 1136037 Korte Leidsedwarsstraat 60-A - aanvraag 1136149 Korte Leidsedwarsstraat 60B - aanvraag 1136233 Korte Leidsedwarsstraat 60-C - aanvraag 1136361 Korte Leidsedwarsstraat 60-D - aanvraag 1136379 Korte Leidsedwarsstraat 60-E - aanvraag 1136405 Korte Leidsedwarsstraat 60-F - aanvraag 1136427 Korte leidsedwarsstraat 60-G - aanvraag 1136445 Korte Leidsedwarsstraat 60-K - aanvraag 1136469 Korte Leidsedwarsstraat 72 - aanvraag 1052219 Korte Leidsedwarsstraat 197 - aanvraag 1145511 Korte Leidsedwarsstraat 199-HS - aanvraag 1145479 Korte Prinsengracht 2-3 - aanvraag 1083569 Korte Prinsengracht 2-1 - aanvraag 1083539 Korte Prinsengracht 2-H - aanvraag 1083503 Lange Leidsedwarsstraat 136-hs - aanvraag 1141945 Lange Leidsedwarsstraat 136-3 - aanvraag 1141971

Lange Leidsedwarsstraat 5-A - aanvraag 1041809 Lange Leidsedwarsstraat 5-B - aanvraag 1041959 Lange Leidsedwarsstraat 5-C - aanvraag 1042051 Lange Leidsedwars-straat 5-D - aanvraag 1042083 Lange Leidsedwarstraat 88-A - aanvraag 1129455 Lauriergracht 73-1 - aanvraag 1034291 Laurierstraat 46-1 - aanvraag 1049219 Laurierstraat 50A - aanvraag 1048535 Laurierstraat 50B - aanvraag 1048555 Laurierstraat 50-C - aanvraag 1048609 Laurierstraat 50-D - aanvraag 1048641 Laurierstraat 52 - aanvraag 1048953 Leidsegracht 94-A2 - aanvraag 1034127 Leidsekruisstraat 32-3 - aanvraag 1138371 Leidsekruis-straat 35-A - aanvraag 1138443 Leidse-kruisstraat 35-B - aanvraag 1138453 Leidsekruisstraat 35-C - aanvraag 1138491 Leidseplein 13-B - aanvraag 1043739 Leidseplein 13-A - aanvraag 1043603 Leidseplein 13 - C - aanvraag 1043775 Leidseplein 17-A - aanvraag 1046479 Leidseplein 17-B - aanvraag 1046557 Leidseplein 17-C - aanvraag 1046639 Leidseplein 17-D - aanvraag 1046769 Lindengracht 152-1 - aanvraag 1077211 Lindengracht 152-4 - aanvraag 1077251 Looiersgracht 34 - aanvraag 1038179 Marnixkade 65-D - aanvraag 1141143 Marnixkade 65-F - aanvraag 1141167 Marnixkade 66-H - aanvraag 1031823 Marnixkade 66-2 - aanvraag 1133171 Marnixkade 66-3 - aanvraag 1133201 Marnixkade 69-3 - aanvraag 1116607 Marnixkade 79-1 - aanvraag 1135983 Marnixkade 79-2 - aanvraag 1135987 Marnixkade 79-3 - aanvraag 1136009 Marnixkade 79-HS - aanvraag 1135973 Marnixstraat 235-A - aanvraag 1128221 Marnixstraat 358-2 - aanvraag 1115659 Marnixstraat 358-3 - aanvraag 1115751 Marnixstraat 390-B - aanvraag 1110567 Marnixstraat 390-C - aanvraag 1110621 Marnixstraat 390-D - aanvraag 1110653 Marnixstraat 390-E - aanvraag 1110673 Marnixstraat 401 - aanvraag 1146267 Nieuwe Leliestraat 142-3 - aanvraag 1077273 Nieuwe Spiegelstraat 46-1 - aanvraag 1074845 Nieuwe Spiegel-straat 48-1 - aanvraag 1088817 Nieuwe Uilenburgerstraat 17-N - aanvraag 1088885 Nieuwe Uilenburgerstraat 19-K - aanvraag 1085341 Nieuwe Uilenburgerstraat 19-M - aanvraag 1089325 Nieuwegrachtje 5-HS - aanvraag 1138059 Noorderdwarsstraat 20 - aanvraag 1152899 Noordermarkt 30-H - aanvraag 1133297 Noordermarkt 30-1 - aanvraag 1133333 Noordermarkt 6-3 - aanvraag 1038391 Oude Looiers-straat 83 - aanvraag 1115773 Oude Spiegelstraat 5-2 - aanvraag 1136941 Prins Hendrikkade 171-A - aanvraag 1142165 Prins Hendrikkade 171-C - aanvraag 1142287 Prins Hendrikkade 171-E - aanvraag 1142309 Prins Hendrikkade 171-G - aanvraag 1142341 Prinsengracht 217-A - aanvraag 1076571 Prinsengracht 232-2 - aanvraag 1116057 Prinsengracht 357-D - aanvraag 1153231 Prinsengracht 460-O - aanvraag 1141765 Prinsengracht 489-1-A - aanvraag 1137823 Prinsengracht 489-2-A - aanvraag 1137653 Prinsengracht 540-1 - aanvraag 1041645 Prinsengracht 540-2 - aanvraag 1041711 Prinsen-gracht 542-2 - aanvraag 1038585 Prinsengracht 542-3 - aanvraag 1041471 Prinsengracht 762-2 - aanvraag 1138283 Prinsengracht 864-1 - aanvraag 1052135 Reestraat 25-1 - aanvraag 1129977 Reguliersdwarsstraat 72-2 - aanvraag 1075285 Reguliersdwars-straat 72-1 - aanvraag 1075327 Reguliersdwarsstraat 82-1 - aanvraag 1086061 Reguliersgracht 83 - aanvraag 1038489 Rembrandtplein 18-D - aanvraag 1085985 Rembrandtplein 18-F - aanvraag 1086011 Rozenstraat 183-1 - aanvraag 1032723 Rozenstraat 183-2 - aanvraag 1032999 Rozenstraat 2 - aanvraag 1023513 Schippersstraat 7-3 - aanvraag 1138631 Schipperstraat 19 - aanvraag 1141571 Schipperstraat 21 - aanvraag 1141605 Singel 122-C - aanvraag 1152967 Singel 240-2 - aanvraag 1141501

singel 304-B - aanvraag 1056215 Singel 481 - aanvraag 1137729 Singel 486-1 - aanvraag 1153515 Staalstraat 10-B - aanvraag 1129255 Staalstraat 10-C - aanvraag 1129277 Staalstraat 10-D - aanvraag 1129291 Staalstraat 10-E - aanvraag 1129315 Staalstraat 10-F - aanvraag 1129341 Staalstraat 10-G - aanvraag 1129233 Tweede Leliedwars-straat 7-H - aanvraag 1141743 Utrechtsedwarsstraat 21-2 - aanvraag 1034595 Vijzelstraat 3-C - aanvraag 1086089 Westerdok 354 - aanvraag 1153257 Westerstraat 34-3 - aanvraag 1136761 Weteringschans 69-B - aanvraag 1084271 Weteringschans 69-C - aanvraag 1084247 Weteringschans 99-2 - aanvraag 1137887 Willemsstraat 20-1 - aanvraag 1129533 Willemsstraat 20-2 - aanvraag 1129561 Willemsstraat 20-3 - aanvraag 1129583 Willemsstraat 108 - aanvraag 1145731 Wolvenstraat 18-2 - aanvraag 1141453 Wolvenstraat 26-1 - aanvraag 1129877 Wolvenstraat 6-3 - aanvraag 1076515 Wolvenstraat 6-2 - aanvraag 1076539 Zandstraat 16-B - aanvraag 1128601 Zandstraat 16-A - aanvraag 1128565 Zandstraat 18 - aanvraag 1128679 Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgeving van rechtswege verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, Directie Bedrijfsvoering, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. XIII. Aanvragen om splitsingsvergunning Aanvragen 30 januari 2014 De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 31 januari 2014 tot en met 13 februari 2014: - Goudsbloemstraat 20 - aanvraag 07-130086 - ingediend op 20 december 2013 splitsen van het gebouw in een tweetal appartementsrechten. 6 februari 2014 De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 7 februari 2014 tot en met 20 februari 2014: - Marnixstraat 54 - aanvraag 07-13-0085 ingediend op 20 december 2013 - splitsen van het gebouw in zes appartementsrechten. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen kan eenieder, binnen de termijn van terinzagelegging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, te richten aan: stadsdeel Centrum, Directie Dienstverlening, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. Besluiten 30 januari 2014 Op 16 januari 2014 is verleend: - Leidsekruisstraat 19 - aanvraag 07-130071 - splitsen van het bestaande recht op de 1e t/m de zolderverdieping van het gebouw in 4 appartementsrechten. 6 februari 2014 Op 27 januari 2014 is verleend: - Vijzelstraat 97 - aanvraag 07-12-0012 voor splitsen van het gebouw in twee appartementsrechten. Op 29 januari 2014 is verleend: - Kazernestraat 14 A-E - aanvraag 07-130041 - splitsen van het gebouw E in vijf appartementsrechten. Op 24 januari 2014 is geweigerd: - Marnixstraat 200 - 220 - aanvraag 07-130088 - splitsen volgens convenant van de gebouwen in vierenvijftig appartementsrechten. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen tegen de hierboven gepubliceerde (verleende dan wel geweigerde) vergunningen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Directie Bedrijfsvoering, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam onder vermelding van het betreffende adres een aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden.


centrum.amsterdam.nl

Raadspagina

7

6 februari 2014 De stadsdeelraad van stadsdeel Centrum bestaat uit 29 raadsleden. De stadsdeelraad stelt beleid vast, controleert het dagelijks bestuur op de uitvoering van beleid en stuurt waar nodig bij. Dit gebeurt in commissies en raadsvergaderingen.

Begroting 2014 Mogelijk een app voor meldingen openbare ruimte

Verder nam de raad een motie aan om de luchtkwaliteit rond de Weesperstraat te verbeteren. GroenLinks, D66 en PvdA kregen steun voor hun idee te investeren in meer groen bij de straat en het plaatsen van digitale snelheidsmeters.

Zijn er mogelijkheden om een app te ontwikkelen waarmee meldingen kunnen worden gedaan van gebreken in de openbare ruimte? Die vraag wilde de raad graag beantwoord zien en nam daarom hierover een motie aan van de VVD.

GroenLinks stemde tegen de motie. Volgens Marie-Anne van Reijen is de ambitie van de VVD goed, maar zijn er al verschillende apps in het centrum, zoals ‘Verbeter je buurt’. Voor Van Kraaij niet goed genoeg: “Je moet niet verschillende apps hebben maar één app.”

Dit laatste kreeg veel tegengas van de VVD. Raadslid Van Kraaij stelde dat de groene golf in Nes cultuurstraat, hier De Brakke Grond. de straat al zorgt dat mensen zich houden aan de maximum snelheid. Voor een meerderheid Raad stimuleert in de raad was dit geen reden. Nelly Duijncultuurstraat Nes dam(SP) voegde toe dat er al jaren geleden toeProfilering als cultuurstraat, mooie verlichgezegd is dat er afleesbare luchtkwaliteitsmeting van de cultuurhuizen, herinrichting van ters zouden worden geplaatst. De stadsdeelde straat en afdwingen van venstertijden voorzitter zegde toe hiernaar te kijken. voor auto- en vrachtverkeer. Dat wil de Snel aanpak fietsroutes raad om cultuurstraat Nes te ondersteunen.

Foto: Edwin van Eis

Indiener Rapaël van Kraaij (VVD): “De mogelijkheden om nieuwe media in te zetten bij het beheer van de openbare ruimte zijn onderzocht, maar er zijn nog geen applicaties beschikbaar om meldingen te doen.” Marlies Katy Smit (VVD) stelt dat bewoners meer dan voorheen betrokken zijn bij de verzorging van de openbare ruimte en dat met zo’n app mogelijk efficiencywinst is te behalen.

Raad wil meer stegen open. Dit is de Boomsteeg.

Openstellen Elleboogsteeg en Wijngaardsteeg

De raad wil snel voorstellen zien voor de ontbrekende fietsverbinding tussen het Oosterdokseiland, het NEMO-eiland en de Oostelijke Eilanden. Net als voor de fietsroute van de Leidsestraat, via de Leidsegracht richting stadsdeel West. Een motie van deze strekking, ingediend door D66fractievoorzitter Brunink en raadslid Kramer (GroenLinks) kreeg steun van alle fracties in de raad. “Begin er in elk geval eens aan”, aldus Gerrit Brunink.

Er komt overleg met de buurt en de politie om de Elleboogsteeg en de Wijngaardsteeg overdag open te stellen. Dit heeft de raad besloten naar aanleiding van een motie van Bruno van Moerkerken (D66) en Hans Mensink (VVD). “Stegen horen gewoon open. En dan zijn we weer een paar stegen verder”, aldus Van Moerkerken.

Raad wil huiswerkbegeleiding Haarlemmerbuurt en Jordaan Zorg dat er ook in de Haarlemmerbuurt en Jordaan meer huiswerkbegeleiding komt. Dat initiatief, van SP en PvdA, ter waarde van een bedrag van € 25.000,- werd door de raad aangenomen.

“Deze fietsroutes zijn van bijzonder belang gelet op toenemende drukte en daarmee samenhangende verkeersveiligheid van met name voetgangers en fietsers en de raad heeft hier meermalen op aangedrongen”, aldus Gerrit Brunink.

Volgens Van Moerkerken en Mensink ligt openstelling van de Elleboogsteeg voor de hand omdat in de plannen van het Chinese hotel daar ingangen in de steeg worden gecreëerd. De Wijngaardsteeg zou een welkome toevoeging zijn aan de straatjes in de buurt; de steeg verbindt twee drukke straten en aanliggende bedrijven kunnen meer aanloop krijgen.

De raad wil snel een aantal aanpassingen doen om de NEMO-fietsroute mogelijk te maken en nam een raadsbrede motie aan, gemaakt op initiatief van Bruno van Moerkerken (D66). “We willen al sinds 2009 een verbetering van de fietsroute van de oostelijke binnenstad naar het Oosterdokseiland en willen niet meer wachten.”

Herinrichten Weesperstraat

Verwacht wordt dat er een brug komt vanaf het huidige Marineterrein, maar dit duurt nog lang. De raad wil een aantal kortetermijnaanpassingen zoals hellingbanen bij de Prins Hendrikkade en het NEMO zelf. Bedoeling is in 2014 te beginnen.

Herinrichting van het Weesperplein kan niet langer wachten volgens Joop Lahaise en Alexander Versteeg (PvdA). De oplevering van de studentencampus Roeterseiland en die van de HvA brengt ‘duizenden studenten’ extra met zich mee en het Weesperplein is een kruispunt van twee belangrijke en steeds drukker wordende fietsroutes. “Het Weesperplein met zijn dubbele rijbanen is niet ingericht op zoveel langzaam verkeer.”

Doel is om kinderen die een grotere kans hebben om te stoppen met voortgezet onderwijs extra hulp te geven. “Zij zijn bijna kansloos op de arbeidsmarkt”, aldus Nelly Duijndam (SPfractievoorzitter), Frans Icke (SP) en Tineke Koopman (PvdA). Scholen zouden steeds zwaardere toelatingscriteria hanteren om hoger op ranglijsten van goede scholen te komen, waardoor hogere eisen aan kinderen worden gesteld en meer kinderen zijn aangewezen op huiswerkbegeleiding. Nelly Duijndam: “Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de kinderen De raad nam een motie aan om in overleg met het verwachte niveau niet haalt. Het gaat vooral de UvA, de gemeente, huurders en omwonenden overeenstemming te vinden over de nieuom kinderen uit kansarme gezinnen.” we inrichting van het Weesperplein. UitCommerciële huiswerkbegeleiding is niet voor gangspunten daarbij voor de raad zijn onder iedereen betaalbaar, daarom ziet de raad een andere dat voetganger en fietser zoveel mogerol voor het stadsdeel in het actief stimuleren lijk voorrang krijgen boven de auto, stoepen van huiswerkbegeleiding. De raad ziet ook een vrij blijven van fietsen, duidelijke routeberol voor bewoners. Initiatieven van bewoners- schrijvingen vanuit de metro naar de HvA, groepen op gebied van huiswerkbegeleiding UvA, Amstel en het centrum. Ook wordt en leerondersteuning kunnen in aanmerking gekeken of het plein levendiger kan worden komen voor financiële ondersteuning. gemaakt.

Mark van der Veer (D66), indiener van een motie hierover: “In 2010 besloten we dat het culturele karakter van de Nes versterkt moest worden. De praktijk laat echter een zorgelijke achteruitgang zien, zoals de opheffing van de Engelenbak.” Dit soort straten draagt volgens Van der Veer bij aan een divers aanbod van cultuur in het centrum. Door bezuinigingen moeten theaters zich nog meer richten op inkomsten uit de markt. “Het stadsdeel kan helpen de Nes zich optimaal aan het publiek te presenteren”, aldus Van der Veer.

Aanpak black spot Prins Hendrikkade Ze hoort ‘evident bij de gevaarlijkste oversteekplaatsen van Amsterdam’: de kruising Prins Hendrikkade/Oosterdokskade. Joop Lahaise en Alexander Versteeg (PvdA) vroegen het dagelijks bestuur om overleg voor een veilige oplossing. “Er zijn de afgelopen zes jaar twee doden gevallen.” Lahaise en Versteeg willen bijvoorbeeld een teller waarop fietsers kunnen zien hoe lang het licht nog op rood en op groen is. Ook vragen ze om een andere afstelling van de verkeerslichten. “De wachttijd is bijzonder lang, wat als ergerlijk wordt ervaren, waardoor fietsers en voetgangers geneigd zijn het stoplicht te negeren.”

Geld voor talentontwikkeling basisscholen Elke basisschool in stadsdeel Centrum krijgt extra geld voor talentontwikkeling van leerlingen. Dit besloot de raad op initiatief van raadsleden Mos (GroenLinks), Brunink (fractievoorzitter D66) en Koopman (PvdA). Schoolbesturen hebben weinig extra geld om initiatieven voor bovengemiddeld presterende basisschoolleerlingen te ondersteunen en stimuleren.

Foto: Edwin van Eis

Foto: Edwin van Eis

“De buurt wil graag afgesloten stegen weer open laten stellen. Er wordt overdag met openstelling grote winst gehaald. Eerder opengestelde stegen zoals Spooksteeg en Waterpoortsteeg zijn een toeristisch hoogtepunt geworden.”

Raad wil app om gebreken in de openbare ruimte te melden.

Foto: Edwin van Eis

In deze stadsdeelkrant meer berichten over de begroting voor 2014. De raad nam allerlei voorstellen aan, via moties en amendementen, voor 2014. Variërend van huiswerkbegeleiding tot herinrichting van het Weesperplein.

Raad wil veiliger Weesperstraat.

Hoewel de verantwoordelijkheid hiervoor volgens het dagelijks bestuur bij de centrale stad ligt, vindt de raad dat het stadsdeel een rol heeft bij het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen. Volgens Mos, Brunink en Koopman zou bijvoorbeeld het initiatief Day a Week School, opgezet door basisscholen, extra ingezet kunnen worden.


8

centrum.amsterdam.nl

6 februari 2014

Raadspagina Nieuws uit de stadsdeelraad Op locatie Raadsleden gaan regelmatig de buurt in. Ze ontmoeten daar bewoners, ondernemers, mensen met ideeën. Deze ontmoetingen, bijeenkomsten, werkbezoeken en rondleidingen zijn een belangrijk onderdeel van het raadswerk. Ze zijn bron van informatie voor de raad.

Nieuwjaarsborrel VVAB Wie: Yellie Alkema Wat: Nieuwjaarsborrel Vereniging Vrienden Amsterdamse Binnenstad Waar: Café Heffer Gehoord: De rechtbank van Amsterdam heeft de bouw van een zwembad in een keurtuin stilgelegd.

GroenLinks (GL) T: 020 256 4532 E: groenlinks@centrum.amsterdam.nl D66 T: 020 256 4726 E: d66@centrum.amsterdam.nl VVD T: 020 256 4560 E: vvd@centrum.amsterdam.nl PvdA T: 020 256 4564 E: pvda@centrum.amsterdam.nl SP T: 020 256 4584 E: sp@centrum.amsterdam.nl Fractie Alexandrova (FA) T: 06 2457 3302 E: valexandrova@centrum.amsterdam.nl

Griffie Raadsgriffie stadsdeel Centrum T: 14 020 E: raadsgriffie@centrum.amsterdam.nl.

Vergaderingen Vergaderdata, agenda’s, besluiten en stukken vindt u op www.centrum.amsterdam.nl/ bestuur of bij de receptie van stadsdeel Centrum. De openingstijden van de receptie vindt u op pagina 5. U kunt ook contact opnemen met de raadsgriffie van stadsdeel Centrum. Het kan voorkomen dat de agenda, het tijdstip of de locatie wijzigt na publicatie van deze krant. Kijk daarom voor de meest actuele gegevens op de website of bel of mail de raadsgriffie van stadsdeel Centrum.

Inspreken Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering of heeft u vragen over de raad, de commissies of een artikel op de raadspagina, bel of mail dan de raadsgriffie van stadsdeel Centrum. Uw aanmelding moet uiterlijk om 16.00 uur op de dag vóór de desbetreffende vergadering binnen zijn. U krijgt een bevestiging van uw aanmelding. Raadpleeg de informatie op www.centrum.amsterdam.nl/bestuur.

Colofon De raadspagina komt tot stand met medewerking van de raadsgriffie en raadsleden. De hoofd- en eindredactie berust bij de afdeling Communicatie van stadsdeel Centrum.

“Dit is een belangrijke vereniging voor het stadsdeel. Ze spelen een grote rol in het behoud van de historische binnenstad. Het was een goede borrel. Veel mensen ontmoet. Op de nieuwjaarsreceptie werd veel gesproken over dat de bouw van een zwembad, -of is het een tuinhuis-, in een binnentuin aan een van de grachten is stilgelegd. Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad had hier samen met een groep bewoners om gevraagd, omdat ze het een aantasting vinden van de binnenstad. Nu ligt de bouw stil tot de rechtbank een definitieve uitspraak doet.”

In maart zijn er verkiezingen. U kiest dan een nieuwe gemeenteraad en leden van de bestuurscommissie. De stadsdeelraad wordt dan opgeheven en opgevolgd door een bestuurscommissie. Via de afbeelding krijg u een indruk van wat dit betekent.

Bestuur Amsterdam 2014 Burgemeester en Wethouders Gemeenteraad

Beleidskaders voor de stad Ogen en oren van de buurt Parken en plantsoenen Straten en pleinen Schoon en veilig in de buurt Vergunningen en evenementen

13 15 3 of

bestuursleden

waarvan

dagelijks bestuur

Voorbereiding bestemmingsplannen Paspoorten en rijbewijzen Buurthuizen

7

Op locatie

voorbeelden

Stadsdorp Nieuwmarkt aanwinst voor de buurt Wie: Micha Mos, Yellie Alkema Wat: bijeenkomst Stadsdorp Nieuwmarkt Waar: Gebouw Splendor Gehoord: Buurtgenoten ruilen onderling diensten en activiteiten, muziek van Splendor-musici. Stadsdorp Nieuwmarkt is opgezet om de voordelen van een dorp te verbin-

den aan de stadse Nieuwmarktbuurt. Buurtgenoten leren elkaar er beter kennen en bieden elkaar diensten, activiteiten en hulp. Ze bepalen zelf wat zij belangrijk vinden of nodig hebben als zij ouder worden en organiseren dat (bron: www.stadsdorpnieuwmarkt.nl). Yellie Alkema: “Dit zijn twee aanwinsten voor de buurt. Zowel het stadsdorp als Splendor.”

Agenda commissie- en raadsvergaderingen Commissie Algemene Zaken Dinsdag 11 februari, 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur, stadhuis, De Mirandazaal (0235) ■ Eindevaluatie Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) ■ Voortgang 1012 ■ Voorstel D66 terrassenbeleid Commissie Bouwen & Wonen Dinsdag 11 februari, 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur, stadhuis, De Rooszaal (0239) ■ Voorstel daghoreca ■ Stand van zaken Tabakspanden ■ zie de bestuurskalender voor de agenda Commissie begrotingsinrichting & verantwoording woensdag 19 februari, 20.00 uur. stadhuis, kamer 2395. Voor deze vergadering moet u zich aanmelden bij de raadsgriffie. Initiatief- en Referendumcommissie Donderdag 13 februari, 17.00 uur, stadhuis (2395). Let op: Voor deze vergadering moet u zich aanmelden bij de raadsgriffie. ■ zie de bestuurskalender voor de agenda ■

Raad Dinsdag 18 februari, 20.00 uur, inloop vanaf 19:45, stadhuis Raadzaal. ■ zie de bestuurskalender voor de agenda ■ Let op: bij een volle agenda begint de vergadering eerder. Soms worden agenda’s, tijden of locaties gewijzigd. Kijk daarom voor de actuele tijden en agenda’s op www.centrum.amsterdam.nl/bestuur.

Foto: Wim Salis

Fracties raad

Nieuw bestuurlijk stelsel

Alkema:"Twee aanwinsten voor de buurt: gebouw Splendor en het stadsdorp."

Op locatie

“Over een generatie geen sociale woningen meer” Wie: Nelly Duindam Wat: “De huurders aan het woord”; bewonersbijeenkomst Oostelijke Eilanden Waar: De Witte Boei Gehoord: Het is goed dat bewoners hun ideeën bespreken en op tafel leggen over sociale woningen zodat de politiek daar rekening mee kan houden Zeventig mensen kwamen bij elkaar in de Witte Boei om te praten over wat er moet gebeuren om de Oostelijke Eilanden en de Kadijken voor iedereen toegankelijk te houden. Nelly Duijndam: “Een paar corporaties hebben aangegeven alle

sociale woningen bij verhuizing te willen verkopen of de huren op te trekken in de vrije sector. Dit houdt in dat er voor de volgende generatie geen sociale woningen meer zullen zijn. Dit is niet wat we met een ongedeelde stad verstaan.”

Centrum 06 02  
Centrum 06 02