Page 1

Centrum.

Gemeente Amsterdam

Jaargang 9 Nummer 14

11| 07|13

amsterdam.nl

Inhoud 2 Zonatlas: Is uw dak geschikt voor

zonne-energie? Jelske Miedema werkt aan een

snelle service van burgerzaken

3 ■

Inspraak Ontwerp Leidseplein

Wmo Platform zoekt nieuwe leden

4 ■

Strenge aanpak overlast terrassen

Uit in de binnenstad

5/6 Bekendmakingen

7 ■

Bekendmakingen

Raad bespreekt richting van

Foto: Wim Salis

begroting 2014

8

Waterpret op het Haarlemmerplein Op het Haarlemmerplein kan de zomer beginnen. Vorige week is de fontein onthuld met maar liefst 42 spuiters. De nieuwe fontein is onderdeel van de herinrichting van het plein. Eind 2013 is het project klaar.

Bijenverblijven in de binnenstad

Enthousiasme plannen C&A gebouw

Inspraak ontwerp Leidseplein van start Het Leidseplein wordt vernieuwd. Deze zomer is er inspraak op het Voorlopig Ontwerp. In de nieuwe plannen wordt het plein autovrij en heeft de voetganger alle ruimte. De toeristische trekpleister krijgt weer internationale allure. Het Leidseplein is hét uitgaansplein van Nederland. Maar de uitstraling is rommelig: overal los geparkeerde fietsen, een veelheid van paaltjes, objecten en materialen. Verder is er veel verkeer. Voetgangers hebben te weinig ruimte om er rond te lopen en aangenaam te verblijven. Het intensieve gebruik geeft het plein karakter. Maar het kan nog zoveel mooier. Het plein wordt daarom helemaal autovrij, met minder obstakels en ingericht met duurzame materialen. De taxistandplaats gaat naar de Leidsebrug en er komt een ondergrondse fietsenstalling onder het Kleine-Gartmanplantsoen.

Meer zonlicht De verlichting op het plein wordt gecombineerd met de trammasten. De haltes worden toegankelijker voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Naast de nieuwe bestrating komt er om het hele plein een stenen plint, waarmee het gebied als het ware wordt ingelijst. Het carré van bomen wordt uitgedund, voor meer zonlicht op het plein. Elke boom krijgt groeiruimte, zodat het grote, weelderige bomen worden. Ontmoetingsplek Het Kleine-Gartmanplantsoen wordt een echte ontmoetingsplek. Er komt meer ruimte, omdat de

Aankondiging inspraak Museumbrug Het verlengde van de Spiegelgracht, bij de kruising Weteringschans met de Museumbrug, wordt opnieuw ingericht (inclusief brugdek). Hiervoor is een Voorlopig Ontwerp gemaakt dat uitgaat van éénrichtingsverkeer (stad uit) op de Museumbrug. Over dit ontwerp wordt inspraak georganiseerd, de inspraakperiode loopt van 8 augustus t/m 19 september. De inspraakavond is op: ■ donderdag 22 augustus van 20.00 - 22.00 uur ■ Raadzaal (zaal 1101), Stadhuis, Amstel 1 U kunt ook schriftelijk reageren, door een brief te sturen naar Stadsdeel Centrum, Directie Omgevingsmanagement, afd. Projecten, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam of via e-mail: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl, o.v.v. T. Vreeswijk/ herinrichting Museumbrug. Meer informatie, waaronder het Voorlopig Ontwerp en de inspraakprocedure, vindt u vanaf 8 augustus op www.centrum.amsterdam.nl.

taxistandplaats weggaat en de rijweg wordt opgeheven. Aan beide kanten van het nieuwe plein komen grote, lange natuurstenen banken. Het huidige ontoegankelijke plantsoen komt niet meer terug, de hagedissen wel. Onder de huidige groenstrook komt een fietsenstalling. Daardoor moeten de bomen verdwijnen, maar er komen nieuwe bomen voor terug. Taxi’s De taxistandplaats wordt verplaatst naar de Leidsebrug. Op de standplaats kunnen negen taxi’s staan. Op de opstelstrook op de Stadhouderskade, ter hoogte van het Leidsebosje, is plek voor achttien auto’s. De taxi’s kunnen niet uit de rij. Taxichauffeurs kunnen hun klanten aan de rand van het autovrije gebied afzetten.

Het ontwerp voor het Kleine-Gartmanplantsoen.

De Leidsebrug wordt eerst gerenoveerd. Het brugdek en de fundering worden vervangen, het monumentale aanzicht van de brug blijft.

Leidseplein; geef uw mening Het Voorlopig Ontwerp wordt nu vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt van 11 juli t/m 11 september, drie weken langer dan de gebruikelijke zes weken. Dat komt vanwege de overlap met de schoolvakantie. Ook organiseert het stadsdeel twee dezelfde inspraakavonden waar u tussen kunt kiezen. U kunt op verschillende manieren uw mening geven: Digitaal: Ga naar de inspraakpagina op amsterdam.nl/leidseplein of mail uw reactie naar: ProjectLeidseplein@centrum.amsterdam.nl. ■ Mondeling: Tijdens de inspraakavonden op 18 juli en 28 augustus. Beide avonden zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur in De Balie, Grote Zaal, Kleine-Gartmanplantsoen 10. ■ Schriftelijk: Stuur uw reactie naar: stadsdeel Centrum, t.a.v. projectbureau Leidseplein, o.v.v. inspraakreactie vernieuwing Leidseplein, Antwoordnummer 10066, 1000 PA Amsterdam. ■

Zomerstop stadsdeelkrant Op 25 juli en 8 augustus verschijnt er geen stadsdeelkrant. Wij zullen de bekendmakingen in deze weken publiceren in Stadsblad de Echo. U kunt ze ook vinden op www.centrum.amsterdam.nl/bekendmakingen. Op 22 augustus verschijnt de krant weer.

Altijd als eerste op de hoogte? Volg stadsdeel Centrum op Twitter via @020centrum en klik op 'Vind ik leuk' op onze Facebook-pagina: Stadsdeel Centrum Amsterdam. Of ontvang wekelijks onze nieuwsbrief via www.centrum.amsterdam.n/ nieuwwsbrief.


2

centrum.amsterdam.nl

Meer gemak bij meldingen openbare ruimte

Geen straatartiesten rondom Centraal Station

verholpen dan het andere. Een fietswrak kan niet snel worden weggehaald. Mensen krijgen namelijk eerst , via een sticker op de fiets, twee weken de tijd om zelf hun fiets weg te halen. Een melding doen kan op veel manie- Een klemmende afvalcontainer kan wel binnen drie werkdagen verholpen ren. Aan de balie, telefonisch, via e-mail, smartphone of de website van worden. Sommige zaken kosten echt meer tijd, stadsdeel Centrum. Dit laatste is nu makkelijker geworden. Het meldings- dit zijn klussen die ingepland moeten worden. Bijvoorbeeld het verwijdeformulier is prettiger in te vullen en ren van boomwortels, maaien en na uw melding wordt u per e-mail werkzaamheden aan de straat die of sms op de hoogte gehouden wat kunnen wachten op al geplande er met uw melding is gebeurd en onderhoudsklussen. Als dit het geval wanneer het is opgelost. Het stadsdeel werkt bij de afhandeling is, krijgt u binnen vijf werkdagen bericht over de stand van zaken. met drie termijnen; drie werkdagen, drie werkweken of afhandeling langer www.centrum.amsterdam.nl> dan drie weken. Het ene probleem is natuurlijk sneller meldingen openbare ruimte

Met ingang van 11 juli mogen straatartiesten niet meer optreden op het Stationseiland, het gebied dat wordt begrensd door het IJ, de Oostertoegang, de Prins Hendrikkade en de Westertoegang. Het is de eerste keer dat het Stationseiland wordt aangewezen als gebied waar straatartiesten en muzikanten niet mogen optreden.

Losliggende tegels, zwerfvuil, fietswrakken… Per jaar ontvangt het stadsdeel zo’n 75.000 meldingen over de openbare ruimte.

De reden voor het verbod is de beperkte ruimte voor reizigers door de bouwwerkzaamheden voor de NoordZuidlijn. Het Stationseiland is een doorgangsgebied, en geen plek om te blijven staan. Als mensen blijven kijken naar straatartiesten, wordt de beperkte doorgang nog

11 juli 2013

kleiner. In combinatie met de grote aantallen reizigers die hier elke dag langs komen, kunnen er dan gevaarlijke situaties ontstaan. Meer informatie: www.centrum.amsterdam/vrijetijd/ kunstencultuur/straatartiesten

Zonatlas: is uw dak geschikt voor zonne-energie? Denkt u erover om zonnepanelen aan te schaffen maar twijfelt u of dat kan op uw dak? Op www.zonatlas.nl kunt u dit heel eenvoudig nagaan. U typt uw adres in en ziet direct of uw dak geschikt is voor zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie.

Gebiedsteams op Facebook

heel wat zonnepanelen bijkomen. Dit najaar organiseert de gemeente in alle stadsdelen speciale informatiebijeenkomsten waar u alles over het plaatsen van zonnepanelen te weten kunt komen.

doel is om in 2020 maar liefst 45.000 Ook is er een digitale kaart waarop u kunt bekijken waar al zonnepanelen in huishoudens van zonne-energie te www.zonatlas.nl/amsterdam Amsterdam liggen en uw zonnepaneel voorzien. Daarvoor moeten er nog toevoegen. Op de website kunt u bovendien snel uitrekenen wat een Fotowedstrijd: zoek de zonnepanelen op! investering in zonnepanelen u eventueel kan opleveren. Door op uw dak Ziet u deze zomer slimme of originele toepassingen van zonnepanelen te klikken kunt de standaardberekein binnen- of buitenland? Laat het ons weten! Stuur uw foto voor ningen aanpassen aan uw eigen situa1 september naar: zonopdekaart@dro.amsterdam.nl en wie weet maakt tie en stroomverbruik. u kans op een bijdrage van € 500 voor een zonnesysteem. Alle foto’s Amsterdam wil het gebruik van plaatsen we op onze website www.amsterdam.nl/zon. zonne-energie flink stimuleren. Het

De vijf gebiedsteams van het stadsdeel zijn sinds kort ook actief op Facebook. Elk team heeft zijn eigen pagina waarop nieuws en informatie over de buurt wordt gedeeld. U vindt er aankondigingen van bijeenkomsten, maar ook informatie over werk aan de weg, schoonmaakacties en nieuwe plannen. Kortom, alles wat handig is om te weten over uw eigen buurt. Uiteraard kunt u ook zelf vragen en opmerkingen op de Facebookpagina posten. De pagina’s staan onder de naam stadsdeel Centrum met daarachter de betreffende gebiedsnaam: gebied 1011/ gebied 1012/ gebied Oost/gebied Zuid/gebied West. Bent u niet actief op Facebook? U vindt de informatie ook op onze gebiedspagina’s op www.centrum.amsterdam.nl, het belangrijkste nieuws staat ook in deze stadsdeelkrant en in onze email-nieuwsbrief.

Medewerker aan het woord: Jelske Miedema

Als adviseur Dienstverlening werkt Jelske Miedema aan een snelle en goede service van de afdeling Burgerzaken.

De afdeling Burgerzaken zorgt ervoor dat alle inwoners van stadsdeel Centrum op de juiste manier staan geregistreerd. Op verzoek verstrekken zij de benodigde documenten hiervan. Elke dag worden gemiddeld 450 bezoekers

"Soms kunnen afdelingen slimmer samenwerken." geholpen aan de verschillende loketten; van het aangeven van een geboorte tot het regelen van een geregistreerd partnerschap. Blokkades Hoge aantallen dus, die de laatste jaren ook nog eens toenemen. Jelske Miedema zorgt er op de achtergrond voor dat iedereen zo goed mogelijk wordt geholpen. “Als adviseur Dienstverlening houd ik mij vooral bezig met het verbeteren van de processen. Ook

analyseer ik informatie, zoals het aantal klanten, de wachttijden en telefonische bereikbaarheid. Als ik bepaalde blokkades in het werkproces weg kan nemen, kunnen de medewerkers hun werk makkelijker doen en worden burgers sneller en beter geholpen. Denk aan een ICTsysteem dat niet goed werkt of de samenwerking tussen verschillende afdelingen die slimmer kan. Dat vind ik het leuke aan dit werk; me vastbijten in de dingen waar de burger tegenaan loopt en er voor zorgen dat die worden opgelost.” In één keer goed Sinds vorig jaar moeten alle bezoekers zich ook eerst melden bij de receptie. Jelske: “Voordeel hiervan is dat de medewerkers dan eerst kunnen controleren of iemand wel de goede documenten bij zich heeft. Zo zorgen we ervoor dat de burger in één keer goed wordt geholpen aan de juiste balie.” Jelske houdt zich op dit moment bezig met het terugbrengen van de wachttijden. “We zien sinds vorig jaar een enorme toename in het aantal bezoekers dat naar ons stadsdeelkantoor komt. Ook dit jaar verwachten wij drukke periodes. De Dienst Basisinformatie, die sinds vorig jaar op de Stopera zit, zorgt voor extra klanten. Maar we zien ook een toename van bewoners uit andere stadsdelen die hier hun documenten aanvragen.”

Foto: Richard Mouw

De afdeling Burgerzaken is misschien wel de bekendste afdeling van het stadsdeel. Iedereen is er wel eens geweest. In 2012 verstrekte de afdeling ruim 70.000 paspoorten en 27.500 rijbewijzen. Jelske Miedema zorgt ervoor dat dit zo makkelijk en snel mogelijk verloopt.

Jelske Miedema: Ik vind het leuk me vast te bijten in dingen waar burgers tegenaan lopen.

Drukke zomer Nu de zomervakantie er aan komt, wordt het nog drukker. Veel mensen vragen voor de zomervakantie nog snel een nieuw paspoort aan. Hierdoor lopen de wachttijden op. “We proberen dit op verschillende manieren terug te dringen. Er is extra personeel, en we wijzen burgers er op dat ze steeds meer zaken zelf online kunnnen regelen. Daarnaast experimenteren we met andere manieren van werken om te kijken welk effect dit op de wachttijd heeft. Zo starten we binnenkort

met een proef waarbij mensen een adreswijziging bij de receptie kun-

nen doorgeven, in plaats van bij de loketten van Burgerzaken.”

Tips van de afdeling Burgerzaken U kunt vooraf een afspraak maken om producten aan te vragen, dan bent u direct aan de beurt en hoeft u niet wachten. Dit kan via www.amsterdam.nl/afspraak of telefonisch via 14 020. Sommige producten, zoals een afschrift burgerlijke stand, zijn zelfs direct online aan te vragen via www.centrum.amsterdam.nl> veel gevraagd. U kunt bij alle stadsdeelkantoren terecht. Houd er wel rekening mee dat u producten afhaalt op dezelfde locatie als waar u het heeft aangevraagd. Komt u iets afhalen of aanvragen op het stadhuis? Meldt u zich eerst bij de receptie, zij verwijzen u naar het juiste loket.


centrum.amsterdam.nl

3

11 juli 2013

Inspraak ontwerp Leidseplein van start

(vervolg)

Marnixstraat Ook het stuk Marnixstraat tussen de Leidsekade en het plein wordt autovrij. De bussen blijven hier wel rijden, over de trambaan. Door het opheffen van de rijbaan komt er een bredere stoep aan de kant van het DeLaMar Theater. In het ontwerp zijn nieuwe bomen opgenomen met daarnaast een vrijliggend, breder fietspad. De Leidsekade krijgt (bij de kruising met de Marnixstraat) een verzinkbare paal (vezip). Deze is bedoeld om sluipverkeer tegen te gaan, als gevolg van het opheffen van de rijbaan op de Marnixstraat. Ook moet het overlast van taxi’s in de avond en nacht tegengaan. Bewoners van de Leidsekade en andere belanghebbenden krijgen toegang met een pasje. De hotels en culturele instellingen in het gebied kunnen de vezip’s 24/7 vanaf de balie bedienen. De Nieuwe Passeerdersstraat (tussen Leidsekade en Marnixstraat) wordt tweerichtingsverkeer. Zo kunnen auto’s op de Marnixstraat richting het Leidseplein afslaan richting de Nassaukade. Zieseniskade Omdat er geen auto’s meer over het Leidseplein mogen, wordt de rijrichting van de Zieseniskade omgedraaid. Aan het begin van de Zieseniskade komt een verzinkbare paal (vezip) om ongewenst taxiverkeer ’s nachts tegen te houden. Bewoners en belanghebbenden krijgen een pasje en hebben altijd toegang. Fietsers Een autovrij Leidseplein is ook veiliger voor fietsers. De fietspaden worden bijna overal verbreed naar

Het Leidseplein wordt zonder obstakels mooier en overzichtelijker

2,5 meter. Bromfietsers (gele kentekenplaat) mogen niet meer over het Leidseplein rijden, snorfietsen (blauwe kentekenplaat) nog wel, maar alleen over de fietspaden. In de Marnixstraat is straks ruimte voor een vrijliggend fietspad aan de kant van het DeLaMar Theater.

(brom-) fietsparkeerplekken. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties; fietsen blokkeren nooduitgangen en nood- en hulpdiensten hebben soms last van de kriskras geplaatste fietsen. Bovendien zorgt de chaos van fietsen voor een rommelige sfeer.

Fietsparkeren Op dit moment is er ‘s avonds en ’s nachts veel te weinig plek voor

In het ontwerp worden vier extra locaties voorgesteld om de fiets te parkeren:

De Marnixstraat wordt tot de Leidsekade autovrij.

■ ■

Een ondergrondse stalling voor 2.000 fietsen onder het Kleine-Gartmanplantsoen; Pontons met één verdieping bij de Melkweg en achter het Barlaeus (beide voor 300 fietsen); 660 fietsplekken op straat; 360 bromfietsplaatsen (Raamplein, Leidsegracht en Zieseniskade).

Tram De trammasten worden waar moge-

lijk gecombineerd met lichtmasten. Verder komen er nieuwe perrons. Deze komen deels op dezelfde hoogte als de tramdeur, waardoor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten, makkelijk instappen. De sporen worden zodanig uit elkaar gelegd, dat het laad- en losverkeer – dat ook gebruik maakt van de trambanen – elkaar kan passeren. www.amsterdam.nl/leidseplein.

De taxistandplaats wordt verplaatst naar de Leidsebrug.

Wmo Platform zoekt nieuwe leden Het Wmo Platform is een officieel adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het dagelijks bestuur over de uitvoering van de Wmo. Het bestaat uit inwoners van stadsdeel Centrum die door hun persoonlijke situatie of werkervaring goed op de hoogte zijn van de zorg en welzijn in de binnenstad. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt Amsterdammers om mee te doen in de samenleving, ongeacht hun beperkingen. De wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Als dat niet lukt, kan iedereen bij de gemeente terecht voor maatschappelijke ondersteuning.

Schakel De leden doen mee op persoonlijke titel; ze zijn adviseur, netwerker en specialist tegelijk. Het platform is een schakel tussen de dagelijkse praktijk en het bestuur. De leden praten met bewoners die zorg en hulp nodig hebben en leggen hun oor te luister bij zorg- en welzijnsinstellingen. Krijgen de mensen die de zorg het hardst

nodig hebben deze ook? Wat kan er anders of beter geregeld worden? Over zulke vragen adviseren de leden het bestuur. Het gaat hierbij altijd om de grote lijnen, het Platform kan niet bemiddelen voor individuele gevallen. Advies Het afgelopen jaar is er meegedacht over de manier waarop mantelzorgers in hun zware taak ondersteund kunnen worden. Daarnaast zijn de leden bezig geweest met de inrichting van de openbare ruimte in de binnenstad. Is deze zo ingericht dat mensen die

slecht ter been zijn vrij en veilig rond kunnen lopen? Zijn er geen obstakels op de weg of stoep? Hierbij hebben ze ook het aanbod van openbaar vervoer in het centrum, zoals de Opstapper, beoordeeld. Tijdsbesteding Er zijn nu zeven leden, er is plek voor maximaal vijf nieuwe mensen. Het Platform zoekt bij voorkeur mensen die ervaring hebben met zorg en welzijn voor jongeren of kwetsbare groepen. Er wordt ongeveer tien keer per jaar, overdag, vergaderd. Daarnaast kost de

voorbereiding van de vergaderingen, werkgroepen en bezoeken afleggen ongeveer een dagdeel per maand. Leden ontvangen een beperkte vergoeding. Heeft u interesse? Graag ontvangen wij een brief met daarin een toelichting op uw achtergrond en motivatie. Vervolgens kunt u worden uitgenodigd voor een gesprek. Meer informatie over het platform vindt u op http://centrum.wmoadviesraadamsterdam.nl of www.centrum.amsterdam.nl>zorg-en-welzijn/wmoplatform.


4

centrum.amsterdam.nl

Terrassen die onaangenaam verrassen

De kunstenaar vertelt, Stadsarchief, t/m 25 augustus De tentoonstelling Tekenen voor Amsterdam geeft een levendig en gevarieerd beeld van Amsterdam. Meer dan 50 kunstenaars tonen hun kijk op de stad met tekeningen, aquarellen, etsen en lino’s; hedendaagse topografische tekenkunst van een dynamische stad. Als aanvulling op de expositie vertellen kunstenaars elke zondagmiddag over hun werk en artistieke kijk op de stad en gaan zij hierover met bezoekers in gesprek. Tekenen voor Amsterdam, 14 juni t/m 25 augustus. De kunstenaar vertelt, elke zondagmiddag om 15.00 uur. www.stadsarchief.amsterdam.nl/tekenen

Foto: Edwin van Eis

Cinemum, met je baby naar de bios, hele zomer Voor kersverse ouders lijkt het leven alleen om de kleine te draaien. Een avondje uit is er niet meer bij. Maar nu is er Cinemum, een filmvoorstelling voor ouders met baby’s. De bioscoop is ingericht om het de moeders en kinderen optimaal naar de zin te maken: het geluid staat zachter dan normaal en het licht in de zaal is gedimd. Bovendien zijn er faciliteiten om je baby te voeden. Oh ja, Cinemum is er ook voor cinedads. The Movies: vrijdag 14.30 uur en zaterdag 11.00 uur, Kriterion: vrijdag 11.00 uur, 16cc: zondag 14.00 uur. De toegang voor de baby is gratis. Meer informatie www.cinemum.nl

Heeft u klachten over een terras bij u in de buurt? Komt u er niet uit met de ondernemer? U kunt bellen met 14 020 of met de horeca-overlasttelefoon, tel 421 4567. De horecaoverlasttelefoon is 24 uur per dag bereikbaar. U kunt ook het formulier horecaoverlast invullen op de horecapagina van www.centrum.amsterdam.nl

Open Monumentendag, 14 juli Het programma voor de derde editie van Open Monumentendag Amsterdam dit jaar staat in het teken van de negentiende eeuw en de opkomst van luxe en comfort. Een periode waarin grachtenpanden van alle gemakken werden voorzien, zoals elektriciteit en verwarming. Maar ook de decoratielust was ongekend. Naast de openstelling van de huizen worden er ook allerlei andere activiteiten georganiseerd. U vindt het programma op www.amsterdam.nl/monumentendag. De toegang is gratis.

Opvoedpoli Centrum is verhuisd

Het oor Het was een droom, zoveel stond vast, en in het gras zag ik het lapje oor van Van Gogh. Half twee. Wit licht. Ik boog me naar de grond, draaide het om en opende mijn mond: wie dwong je om zo scherp het licht te lezen? Waar stond die ladder naar een hoger leven?

tot het er stond en alles was bewezen. Menno Wigman is de stadsdichter van Amsterdam. Dit gedicht heeft hij gemaakt voor het 40-jarig bestaan van het Van Gogh Museum. Het verscheen eerder in het Parool. Meer gedichten van Menno Wigman zijn te vinden op www.centrum.amsterdam.nl/vrijetijd

Grachtenfestival: Das Rheingold, 16-18 juli In samenwerking met Rheingold op de Rijn presenteert het Grachtenfestival in juli drie unieke concerten in het ruim van het grootste binnenvaartschip van Europa: Mnozil Brass op 16 juli, 'The Wagner Experience' op 17 juli en de opera 'Das Rheingold' op 18 juli. Voor de voorstellingen is een enorme Rijnaak verbouwd tot varend muziektheater. De opera 'Das Rheingold' wordt uitgevoerd door een topcast van veertien zangers van internationale allure. De cast wordt begeleid door het 90-koppige symfonieorkest USConcert. De Rijnaak ligt van 16 t/m 18 juli bij de Passenger Terminal Amsterdam. Meer informatie en kaartverkoop www.rheingold2013.com

Foto: Wim Salis

Een streven, blind en woest, een tasten, stug en stevig als een godvergeten vloek

11 juli 2013

Uit in de binnenstad

Lekker op een terrasje zitten in de zon, daar heeft bijna iedereen plezier in. Bijna, want soms kan een terras overlast veroorzaken voor buurtbewoners. De gemeente treedt streng op tegen horecaondernemers die zich niet aan de regels houden. Een horecaondernemer moet altijd een vergunning aanvragen voor een terras. In deze vergunning staan de afmetingen van het terras en de toegestane openingstijden. Ondanks deze afspraken kunnen omwonenden toch last hebben van een terras; omdat het teveel ruimte op de stoep inneemt, bezoekers lawaai maken of te lang na sluitingstijd doorgaan. De meeste ondernemers zijn bereid om rekening te houden met de buurtbewoners. Als u klachten heeft, kunt u deze daarom het beste eerst zelf met de horecaondernemer bespreken. Als u er niet uitkomt, kan het stadsdeel eventueel bemiddelen. Voor ondernemers die regelmatig in overtreding zijn, hanteert het stadsdeel een stappenplan. Het komt erop neer dat na drie overtredingen het terras, of zelfs de zaak, moet sluiten. Deze ingrijpende maatregel is al bij enkele horecabedrijven toegepast. De overlast moet wel ter plekke geconstateerd worden door de handhavers openbare ruimte van stadsdeel Centrum, een klacht hoeft namelijk niet gelijk een overtreding te zijn.

De opvoedpoli Centrum is verhuisd naar de Houtmankade. Het nieuwe gebouw, waar ook het moederkantoor is gevestigd, werd vorige week feestelijk geopend. De opvoedpoli biedt hulp en advies aan ouders en kinderen met specifieke vragen of problemen over de opvoeding en gedrag. De poli’s werken nauw samen met de Ouder&Kind Centra, waar ouders en kinderen terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeding en opgroeien.

Gereed voor de zomer De Amstelstraat ziet er weer piekfijn uit. In april was gestart met het groot onderhoud aan de rijweg en voetpaden tussen het Rembrandtplein en de Amstel. Ook een aantal andere projecten zijn onlangs afgerond. Zo is de herinrichting Lauriergracht even zijde, gestart in september 2012, klaar. Er zijn bestratingswerkzaamheden uitgevoerd en de walmuur is met drie tot vier metselstenen opgehoogd. Het groot onderhoud van de Sarphatistraat, tussen Amstel en Weesperplein, was al in december vorig jaar klaar. In mei vonden de laatste werkzaamheden plaats voor de vernieuwing Brug Hogesluis/

herinrichting Sarphatistraat. De Spiegelgracht, tussen de Prinsengracht en de Lijnbaansgracht, werd in februari, door de slechte staat van de rijweg en het trottoir aan de evenzijde, heringericht. Er is nieuwe bestrating aangebracht, twee bomen zijn vervangen, de gasleiding is vernieuwd en de fundering is aangebracht. Om het Oudekerksplein en de Oude Kerk - het oudste gebouw van Amsterdam - weer haar oorspronkelijke allure te geven, startte het stadsdeel in oktober 2012 met de herinrichting van het plein. Ook dit werk is afgerond. Naast de nieuwe bestrating, zijn er nieuwe lichtmasten aangebracht en is de aanlichting van de Oude Kerk verbeterd. Van maart tot en met mei is er gewerkt aan vijf bruggen; de brug Leidsegracht/Herengracht, brug Amstel/ Herengracht, brug Lauriergracht/2e Laurierdwarsstraat, brug Amstel/Nieuwe Prinsengracht en brug Keizersbrug/Oudeschans. Het werk is volgens planning afgerond.

Door in de bouwvakvakantie Van de lopende onderhoudsprojecten zijn er een paar die een vakantiestop houden, maar de eventuele wegomleidingen blijven wel gehandhaafd. Er zijn ook projecten die tijdens de zomer gewoon doorgaan: ■ De herinrichting van de Bloemstraat (B-kant, huisnrs. 103 t/m 208), Akoleienstraat en 2e Bloemdwarsstraat. ■ De herinrichting Kloveniersburgwal (tussen Staalstraat en de Halvemaansbrug), 's Gravelandseveer, Staalkade, Groenburgwal en Zwanenburgwal wordt in vijf fasen uitgevoerd. Het werk in de eerste fase, aan de Zwanenburgwal, gaat ook tijdens de bouwvak door. ■ Het onderhoud aan de Oudezijds Achterburgwal is ook weer opgepakt, tijdens de werkzaamheden blijft de straat bereikbaar voor voetgangers en verkeer. ■ Op het gedeelte Prinsengracht ter hoogte van Prinsensluis tot Egelantiersgracht, werken Waternet en Liander. Daarna kan voor

Foto: Klaas Fopma

Werken aan de weg

dit gedeelte gestart worden met de herinrichting. Op de Prinsengracht, tussen Leidsegracht en Spiegelgracht even zijde (zuidzijde), werkt Waternet door aan het vervangen van het riool. De herinrichting van de Leidsestraatjes; er wordt doorgewerkt aan de Lange Leidsedwarsstraat.

De werkzaamheden voor het vernieuwen van de brug over de Singel (tussen Raamsteeg en Oude Spiegelstraat), gaan ook door. Naast de brug ligt een noodbrug voor voetgangers en fietsers. Meer informatie op www.centrum.amsterdam.nl/ projecten


centrum.amsterdam.nl

5

11 juli 2013

Bekendmakingen

Stadsdeel Centrum publiceert elke donderdag haar bekendmakingen op www.centrum.amsterdam.nl/bekendmakingen. In deze krant vindt u het grootste deel van de bekendmakingen van de afgelopen twee weken. In de week dat er geen krant verschijnt, kunt u de bekendmakingen inzien bij een van de drie wijkcentra. Omgevingsvergunningen kunt u inzien bij de receptie, ma, di, woe, vrij 8.30-16.00, do 13.00-20.00.

Contactinformatie Stadsdeel Centrum Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Postbus 202, 1000 AE Amsterdam Tel. 14 020 op werkdagen 08.00-18.00 E-mail: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl Internet: www.centrum.amsterdam.nl Twitter: @020centrum Facebook: Stadsdeel Centrum Amsterdam Burgerzaken Op afspraak: www.amsterdam.nl/veelgevraagd of tel. 14 020 Inloop: ma, di, do, vrij: 8.30-15.00, do. 13-19.00 Vergunningen Op afspraak: www.amsterdam.nl/veelgevraagd of tel. 14 020 Inloop: ma, di, woe, vrij 8.30-15.00, do. 13.00-19.00 Sociaal Loket Op afspraak: tel. 020 256 4800 of sociaalloket@centrum.amsterdam.nl Inloop: ma, vrij. 9.00-12.00 en 13.00-16.00, di, wo. 9.00-12.00, do. 13.00-16.00 Receptie Inzage in raadstukken en omgevingsvergunningen Inloop: ma, di, woe, vrij 8.30-16.00, do 13.00-20.00 Reiniging, bestrating en groenvoorziening Tel. 020 256 3555 ma t/m vrij 7.00-18.00 Loket Marktzaken Inloop: ma, di, wo en vrij 10.00-13.00 Do 13.00-16.00 uur Horeca-overlast Tel. 020 421 4567, 24 uur per dag Overlast te water Tel. 0900-9394, 24 uur per dag

Bestuur Jeanine van Pinxteren, voorzitter (GroenLinks) ■ Boudewijn Oranje (D66) ■ Roeland Rengelink (PvdA) ■ Anneke Eurelings (stadsdeelsecretaris) Spreekuur ma 17.30-18.30, aanmelden via tel. 14 020, de receptie of stadsdeel@centrum.amsterdam.nl ■

Colofon Uitgave en redactie: stadsdeel Centrum, afdeling Communicatie Eindredactie: afdeling Communicatie Realisatie: Movement Vormgeving: Floppy Design Druk: Dijkman Offset, Diemen Frequentie: tweewekelijks Verspreiding: PostNL Oplage: 73.500 Kopij: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl of via: Stadsdeel Centrum, kamer 2374, t.a.v. redactie stadsdeelkrant Krant niet ontvangen? Bel PostNL, tel. 0900 0990 of ga naar www.postnl.nl > klantenservice> ik heb een klacht. Meld uw klacht ook bij communicatie@ centrum.amsterdam.nl. Lees de krant op www.centrum.amsterdam.nl/stadsdeelkrant.

De bekendmakingen van horeca- en evenementenvergunningen en van Waternet vindt u op onze site.

Zomerstop stadsdeelkrant Op 25 juli en 8 augustus verschijnt er geen stadsdeelkrant. Wij zullen de bekendmakingen in deze weken publiceren in Stadsblad de Echo. U kunt ze ook vinden op www.centrum.amsterdam.nl/bekendmakingen. Als u zich abonneert op onze enieuwsbrief, krijgt u wekelijks een overzicht van het belangrijkste nieuws en een link naar de bekendmakingen van die week. Zo hoeft u niets te missen. Verkeersbesluit Verkeersbesluit Keizersgracht Dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, en gelet op het mandaatsbesluit van het dagelijks bestuur van 4 september 2012. Overwegende: ■ dat op de Keizersgracht 287 een nieuwe supermarkt wordt gevestigd; ■ dat aan de overzijde van de percelen 287 en 289, om in de behoefte te voorzien van een gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen, speciaal daartoe aangelegde parkeerhavens worden aangebracht; ■ dat de doorstroming van het verkeer kan worden bevorderd en gevaarlijke situaties kunnen worden voorkomen, door deze parkeerhavens aan te wijzen als een gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen; ■ dat voor het parkeren van fietsen twee parkeerplaatsen gelegen tegenover de percelen 307/311 worden ingericht als fietsparkeerplaats; ■ dat een van deze parkeerplaatsen nu is aangewezen als laad- en losplaats; ■ dat deze laad- en losgelegenheid hierdoor komt te vervallen en dit verkeersbesluit kan worden ingetrokken; ■ dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de Dienst Controle, Infrastructuur, Verkeer, afdeling Verkeer, die is gemandateerd namens de korpschef van het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland; ■ dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregelen genomen worden: - om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren; - ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers; - om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen; - ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade; ■ dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen Stadsdeel Centrum; Besluit door het verwijderen van verkeersborden conform model E7 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 in te trekken de destijds ingestelde gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen: ■ de Keizersgracht, het speciaal daartoe aangelegde weggedeelte gelegen aan de walkant tegenover de perceel 307; ■ door het plaatsen van verkeersborden conform model E7 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 in te stellen een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen: ■ de Keizersgracht, de speciaal daartoe aangelegde weggedeelte gelegen aan de walkant tegenover de percelen 285 en 287, 4 plaatsen waarvan 3 plaatsen geldend van 09.00 tot 11.00 uur en 1 plaats geldend van 09.00 – 16.00 uur;

De omgevingsvergunning ligt vanaf 12 juli t/m 22 augustus ter inzage bij het Stadhuis, receptie, Amstel 1. Van 13 juli t/m 23 augustus kunnen: ■ belanghebbenden die tegen de ontwerpomgevingsvergunning een zienswijze hebben kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur, dan wel ■ belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het dagelijks bestuur kenbaar te maken, alsmede ■ belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van de ontwerpomgevingsvergunning, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Beroepschriften kunnen ook digitaal worden ingediend. Dat kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Ter inzage De ontwerpomgevingsvergunning ligt vanaf 12 juli t/m 22 augustus ter inzage bij het Stadhuis, receptie, Amstel 1. Tijdens deze termijn kan iedereen mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken aan het dagelijks bestuur. Een schriftelijke zienswijze richt u aan stadsdeel Centrum, afdeling Realisatie Fysiek, t.a.v. mevr. A. Kenter, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van: ‘Zienswijze ontwerpomgevingsvergunning Spuistraat 199, 215-217/Wijdesteeg 4-20/ Keizerrijk 3-11 (Tabak 2)’.

Ontwerpomgevingsvergunning eerste fase Prinsengracht 691-693 Het dagelijks bestuur maakt bekend dat met ingang van 12 juli 2013 voor een termijn van zes weken de ontwerpomgevingsvergunning eerste fase ex. artikel 2.5 Wabo voor het pand Prinsengracht 691-693 ter inzage ligt. Het betreft het veranderen van het gebruik van deze panden van kantoren naar wonen en het bouwen van één tuinhuis, een droogloop en twee buitentrappen op het binnenterrein. De woonfunctie en een gedeelte van de tuinbebouwing zijn in strijd met het bestemmingsplan Zuidelijke Binnenstad. Voor deze strijdigheden wordt een procedure eerste fase tot afwijking van het bestemmingsplan gevolgd als genoemd in artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wabo.

Omgevingsvergunning met projectafwijking C&A Damrak Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum maakt bekend dat de omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van de panden Damrak 80/81, 70, Beurspassage 2 tot en met 14 en Nieuwendijk 185 tot en met 189 (Damrak 70) is verleend. De verleende vergunning wijkt af van de ontwerpomgevingsvergunning. De afwijking bestaat eruit dat waar de nieuwe Beurspassage een dubbel hoog en getoogd plafond heeft, bij de vergunningverlening de passage vanwege de boogconstructie een rechtere lijn heeft gekregen in plaats van de oorspronkelijke rondingen. Dit was nodig om de symmetrie in de passage te verbeteren en om de beoogde kwaliteit technisch te kunnen realiseren. Hierdoor zijn de contouren van de passage enkele decimeters verschoven. De activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd betreffen: bouwen, het wijzigen van (rijks)monumenten en strijdig gebruik met de bouwvoorschriften van het bestemmingsplan. De omgevingsvergunning heeft betrekking op activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a en c, alsmede in artikel 2.2 lid 1 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is op enkele punten in strijd met het vigerende bestemmingsplan Nieuwendijk-Kalverstraat e.o. De strijdigheden betreffen: Het ten behoeve van de verplaatsing van de passage dichtzetten van de huidige passage (Beurspassage), het overschrijden van de bestemmingsgrenzen door de erkers, het dichtbouwen van een patio, waardoor de maximaal toegestane bouwhoogte wordt overschreden, het overschrijden van de toegestane bouwhoogte door het stedenbouwkundig accent in de vorm van een ‘torentje’, het op een enkele plek overschrijden van de maximaal toegestane bouwhoogte door de erkers en de vestiging van horeca in de eerste bouwlaag van het pand Damrak 80-81. Voor deze strijdigheid is een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan gevolgd als genoemd in artikel 2.12, lid 1, onder a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Ter inzage De ontwerpomgevingsvergunning ligt vanaf 12 juli t/m 22 augustus ter inzage bij: het Stadhuis, receptie, Amstel 1. Tijdens deze termijn kan iedereen mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het stadsdeel Centrum, afdeling Realisatie Fysiek, t.a.v. mevr. A. Kenter, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van: ‘Zienswijze ontwerpomgevingsvergunning, Prinsengracht 691-693’. Voor een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen een afspraak maken via tel. 552 4416. Een telefonische afspraak moet uiterlijk één week voor het einde van de termijn worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken. Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking Amstel 30 Het dagelijks bestuur maakt bekend dat m.i.v. 12 juli t/m 22 augustus de ontwerpomgevingsvergunning voor het gebouw Amstel 30 ter inzage ligt. De activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd betreft het realiseren van een hotel met 16 kamers en een receptie/ontbijtruimte/lounge in het bestaande pand. Het gebruik van hotel is niet toegestaan in het vigerende bestemmingsplan Zuidelijke Binnenstad. Vanwege deze strijdigheid wordt een procedure tot afwijking van het bestemmingplan gevolgd als genoemd in artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wabo. Ter inzage De ontwerpomgevingsvergunning ligt vanaf 12 juli t/m 22 augustus ter inzage in het stadhuis, receptie, Amstel 1. Tijdens deze periode kan iedereen mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het stadsdeel Centrum, afdeling Realisatie Fysiek, t.a.v. mevr. M. Langenhoff, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van: ‘Zienswijze ontwerpomgevingsvergunning Amstel 30. Voor een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen een afspraak maken via tel.256 4416. Een telefonische afspraak moet uiterlijk één week voor het einde van de termijn worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen een afspraak maken via tel. 552 4416. Een telefonische afspraak moet uiterlijk één week voor het einde van de termijn worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Ter inzage De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 12 juli t/m 22 augustus bij de receptie, in het Stadhuis, Amstel 1. Van 13 juli t/m 23 augustus kunnen ■ belanghebbenden die tegen de ontwerpomgevingsvergunning een zienswijze hebben kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur, dan wel ■ belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het dagelijks bestuur kenbaar te maken, alsmede ■ belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van de ontwerpomgevingsvergunning, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Beroepschriften kunnen ook digitaal worden ingediend. Dat kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Ontwerpomgevingsvergunning Hortusplantsoen 1-3 Het dagelijks bestuur maakt bekend dat van 12 juli t/m 22 augustus de ontwerpomgevingsvergunning voor de panden aan het Hortusplantsoen 1-3 ter inzage liggen. De Academie voor Beeldende Vorming, die in het gebouw huist, is uit zijn jasje gegroeid. Door een verbouwing is het mogelijk om de opleiding hier voort te zetten. De verbouwing bestaat uit het restaureren van de buitenzijde, het aanpassen en optimaliseren van het interieur en het realiseren van een uitbreiding door het ophogen van de achteraanbouwen van beide panden. Voor deze strijdigheden wordt een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan gevolgd als genoemd in artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wabo

Ontwerpomgevingsvergunning Oudezijds Voorburgwal 38 Het dagelijks bestuur maakt bekend dat m.i.v. 12 juli t/m 22 augustus de ontwerpomgevingsvergunning voor het pand aan de Oudezijds Voorburgwal 38 ter inzage ligt. Ons’ Lieve Heer op Solder wil het pand gaan gebruiken als bezoekersentree voor het museum. Om dit mogelijk te maken is op 22 december 2010 een bouwvergunning verleend. In afwijking op deze vergunning is men voornemens om het orde 2 pand Oudezijds Voorburgwal 38 te demonteren en te herbouwen.De demontage en herbouw van de gevels is strijdig met de Orde 2 bepalingen van het bestemmingsplan. Voor deze strijdigheden wordt een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan gevolgd als genoemd in artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wabo.

Ter inzage De ontwerpomgevingsvergunning ligt vanaf 12 juli t/m 22 augustus ter inzage bij het stadhuis, receptie, Amstel 1.Tijdens deze termijn kan iedereen mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het stadsdeel Centrum, afdeling Realisatie Fysiek, t.a.v. mevr. A. Kenter, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van: ‘Zienswijze ontwerpomgevingsvergunning Hortusplantsoen 1-3’.

Ter inzage De ontwerpomgevingsvergunning ligt vanaf 12 juli t/m 22 augustus ter inzage bij het Stadhuis, receptie, Amstel 1. Tijdens deze termijn kan iedereen mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het stadsdeel Centrum, afdeling Realisatie Fysiek, t.a.v. M. Langenhoff, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van: ‘Zienswijze ontwerpomgevingsvergunning Oudezijds Voorburgwal 38.

Kennisgevingen

Voor een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen een afspraak maken via tel. 552 4416. Een telefonische afspraak moet uiterlijk één week voor het einde van de termiijn worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen een afspraak maken via tel.552 4416. Een telefonische afspraak moet uiterlijk één week voor het einde van de termijn worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Omgevingsvergunning met projectafwijking Keizersgracht 285 en 287 Het dagelijks bestuur maakt bekend dat een omgevingsvergunning voor bovengenoemde gebouwen is verleend. De verleende vergunning wijkt af van de ontwerpomgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is verleend voor: ■ het veranderen en afsplitsen van een gedeelte van de eerste bouwlaag en de kelder van het gebouwgedeelte Keizersgracht 287 met bestemming tot winkel, opslag winkel en fietsparkeren: ■ het samenvoegen van een gedeelte van de eerste bouwlaag van Keizersgracht 285 met Keizersgracht 287 met bestemming tot kantoor t.b.v. de winkel; ■ het veranderen van een gedeelte van de kelder van gebouwgedeelte Keizersgracht 287 met bestemming tot opslag voor kantoor en fietsparkeren; ■ het aanbrengen van een luchtbehandelingskast en een condensor op het dak voor de winkel; ■ het verwijderen van de fietsenstalling op het binnenterrein van het gebouwgedeelte; zoals ingediend bij gewijzigd plan 12 juni 2013.

Ontwerpomgevingsvergunning Spuistraat 199, 215-217/Wijdesteeg 4-20/ Keizerrijk 3-11 (Tabak 2) Het dagelijks bestuur maakt bekend dat van 12 juli t/m 22 augustus de ontwerpomgevingsvergunning voor bovengenoemde panden ter inzage liggen.Het betreft het verbouwen en renoveren van Spuistraat 199 en 217 en nieuwbouw op de percelen Spuistraat 215/Wijdesteeg 4-20/Keizerrijk 3-11 met bestemming tot wonen, bedrijfsruimten en ateliers en het maken van een ondergrondse parkeergarage. De aanvraag is op een aantal punten in strijd met het bestemmingsplan Spuistraat e.o, te weten: ■ de bestemming Gemengde doeleinden voor wat betreft de functie parkeren; ■ de maximale goothoogte aan de Spuistraat (adres Spuistraat 215); ■ de maximale bouwhoogte op het binnenterrein van het bouwblok; ■ de maximale goot- en bouwhoogte aan het Keizerrijk. Voor deze strijdigheden wordt een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan gevolgd als genoemd in artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wabo

Dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, namens deze, P. Kleijn, Directeur Schoon en Heel Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze. De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum, Directie Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken,, Stadhuis Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In spoedeisende gevallen kan bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening worden gevraagd. Hieraan zijn griffierechten verbonden. Verzoeken tot voorlopige voorziening dienen, na het indienen van een bezwaarschrift, te worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Onttrekking aan het openbaar verkeer van het stuk grond tussen Damrak en Nieuwendijk, genaamd Beurspassage. Het dagelijks bestuur maakt bekend dat de deelraad bij besluit van 25 juni 2013 de huidige Beurspassage aan het openbaar verkeer heeft onttrokken. Ook heeft de deelraad bij dit besluit haar medewerking verleend aan de bestemming tot openbare weg door de rechthebbende van de toekomstige Beurspassage. Het complex met de panden Damrak 80/81 en 70, Beurspassage 2 t/m 4 en Nieuwendijk 185 t/m 189 voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom zijn plannen ontwikkeld om het complex en de passage te herontwikkelen. Om de noodzakelijke kwaliteitsslag te realiseren worden de gevels en de indeling van het gebouw aangepast. De plannen voorzien in een meerlaags winkelgebouw met zowel aan de zijde van de Nieuwendijk als aan de zijde van het Damrak een uitnodigend nieuw winkelfront. De bestaande passage wordt in noordelijke richting verplaatst, zodat deze op de huidige noordelijke kavelgrens van het gebouw komt te liggen. Alhoewel de Beurspassage op privégrond ligt, is de

bestaande Beurspassage aan te merken als een openbare weg in de zin van artikel 4 Wegenwet. Om de plannen te kunnen realiseren is daarom een besluit nodig waarin de passage aan het openbaar verkeer wordt onttrokken. Namens de eigenaresse van de panden, Bouwinvest Dutch Institutional Retail Fund N.V. is op 24 januari 2013 het verzoek gedaan om de bestaande Beurspassage aan het openbaar verkeer te onttrekken (artikel 9.1 Wegenwet). Tevens is verzocht medewerking te verlenen aan het bestemmen tot openbare weg van de nieuwe passage door de eigenaresse opdat de nieuwe passage eveneens openbaar in de zin van artikel 4 van de Wegenwet wordt. Gelijktijdig met deze verzoeken is een aanvraag voor een omgevingsvergunning eerste fase ingediend (geregistreerd onder nummer OLO 700679) voor genoemde panden. Het vaststellingsbesluit tot wegonttrekking en de tekening, waarop het te onttrekken weggedeelte is aangegeven, ligt met ingang van 12 juli t/m 22 augustus ter inzage bij de receptie op het stadhuis, Amstel 1. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit tot onttrekking een zienswijze hebben kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur, dan wel belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het dagelijks bestuur kenbaar te maken, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Beroepschriften kunnen ook digitaal worden ingediend. Dat kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Ontwerpomgevingsvergunning Oostenburgergracht 73-75 Het dagelijks bestuur maakt bekend dat m.i.v. 12 juli de ontwerpomgevingsvergunning voor bovengenoemde panden ter inzage liggen.De omgevingsvergunning is aangevraagd voor een hotel met 41 kamers in het pan.Het plan is in strijd met het bestemmingsplan Oostelijke Eilanden voor wat betreft de bestemming van het pand en de bouwhoogte. Het middendeel van het pand met de waardering ‘orde -1’ wordt opgehoogd. Voor deze strijdigheden wordt een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan gevolgd als genoemd in artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wabo Ter inzage De ontwerpomgevingsvergunning ligt vanaf 12 juli t/m 22 augustus ter inzage bij het stadhuis, receptie, Amstel 1.Tijdens deze termijn kan iedereen mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het stadsdeel Centrum, afdeling Realisatie Fysiek, t.a.v. mevr. M. Langenhoff, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpomgevingsvergunning Oostenburgergracht 73-75. Voor een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen een afspraak maken via tel. 552 4416. Een telefonische afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de termijn worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken. Amsterdam, 11 juli 2013, het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum Vaststelling bestemmingsplan Vijzelstraat 66-80 (Duintjer) Het dagelijks bestuur maakt bekend, dat de deelraad van stadsdeel Centrum bij besluit van 25 juni 2013 het bestemmingsplan Vijzelstraat 66-80 (Duintjer) heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan wijkt af van het ontwerpplan zoals dat ter inzage heeft gelegen. Het besluit van de stadsdeelraad, de regels, de toelichting en de plankaart liggen van 12 juli t/m 22 augustus 2013 ter inzage bij het Stadhuis, receptie, Amstel 1, of zijn in te zien op www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl en ruimtelijke plannen. De bronbestanden van het bestemmingsplan en bijbehorende stukken worden digitaal beschikbaar gesteld op de index. Bestemmingsplan In het bestemmingsplan worden globaal de contouren van het huidige gebouw vastgelegd. Het gebouw behoudt zijn gemengde bestemming waarbij voor een deel ook wonen is toegestaan. Twee horecavestigingen (niet op de hoeken met de Kerkstraat) worden mogelijk gemaakt. Ook wordt de arcade ter plaatse van de entree versmald. Beroep Van 13 juli t/m 23 augustus kan beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door: ■ Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht; ■ Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig een zienswijze in te dienen; ■ Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die door de deelraad ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift kunt u zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak met het oog op onverwijlde spoed, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Vaststelling bestemmingsplan Oostenburg Noord 2013 Het dagelijks bestuur maakt bekend, dat de deelraad op 25 juni jl. het bestemmingsplan Oostenburg Noord 2013 heeft vastgesteld. Het besluit van de stadsdeelraad, de regels, de toelichting en de plankaart liggen van 12 juli t/m 22 augustus 2013 ter inzage bij de receptie op het stadhuis, Amstel 1. U kunt het bestemmingsplan ook raadplegen op www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden van het bestemmingsplan en bijbehorende stukken worden digitaal beschikbaar gesteld op de index. Plangebied Het plangebied wordt globaal begrensd door de Conradstraat, de Oostenburgervaart, de Oostenburgerdwarsstraat, de Wittenburgervaart en de spoordijk.


6

centrum.amsterdam.nl

11 juli 2013

Bekendmakingen Bestemmingsplan Het bestemmingsplan Oostenburg Noord 2013 regelt alleen wat het vorige bestemmingsplan voor Oostenburg Noord regelt, plus de tot nu toe verleende vrijstellingen, ontheffingen en afwijkingen van dat bestemmingsplan. Dit betreft onder meer de bouw van het INIT en de horecavestiging Rosa en Rita aan de Conradstraat. Daarnaast is, conform de gewijzigde wetgeving op het gebied van archeologische monumentenzorg, de regeling voor de bescherming van aanwezige archeologisch waarden toegevoegd. Ook zijn de panden gebouwd voor 1970 voorzien van een ordewaardering. Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Beroep Van 13 juli t/m 23 augustus kan beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door: ■ Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht; ■ Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig een zienswijze in te dienen. Het beroepschrift kunt u sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak met het oog op onverwijlde spoed, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

III. Besluiten Bouwaanvragen, die mede zijn aangemerkt als een verzoek om ontheffing van het bestemmingsplan (art. Projectbesluit) Op 27 juni 2013 is verleend: - Prins Hendrikkade 124 - aanvraag 81-10-0104 - voor het veranderen van het gebouwgedeelte met bestemming daarvan tot vijf woningen en twee short-stay appartementen. Voor hierboven gepubliceerde (verleende) vergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, Directie Bedrijfsvoering, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het desbetreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk en in blokletters vermelden, in verband met correspondentie.

Omgevingsvergunningen V. Aanvragen om omgevingsvergunning Kennisgeving nieuw ingediende reguliere aanvragen 04-07-2013 Deze kennisgeving is mede bedoeld als kennisgeving van het voornemen tot het nemen van een besluit zoals bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De volgende aanvragen zijn ontvangen: - Egelantiersstraat 2/4/6 - aanvraag 890433 - ingediend op 18 juni 2013 - het vervangen van de kozijnen in de voorgevel van de gebouwen - Elandsgracht 53 - aanvraag 878081 - ingediend op 7 juni 2013 - het wijzigen van de voorgevelpui van het gebouw - Haarlemmerstraat 123 - aanvraag 861063 - ingediend op 27 mei 2013 - het plaatsen van reclame aan de voorgevel van het gebouw. - Haarlemmerstraat 123 - aanvraag 861191 - ingediend op 27 mei 2013 - het plaatsen van een uithangbord aan de voorgevel van het gebouw - Heiligeweg 9 - aanvraag 868885 - ingediend op 31 mei 2013 - het wijzigen van de voorgevel en de reclame van het gebouw. - Hoogte Kadijk 401 - aanvraag 875615 - ingediend op 6 juni 2013 - het kappen van zeven bomen in verband met bodemsanering. - Kalverstraat 122 - aanvraag 893603 - ingediend op 20 juni 2013 - het wijzigen van de pui van de Kalverstraat 122 met behoud van de bestemming winkel. - Kalverstraat 66-72 - aanvraag 874555 - ingediend op 5 juni 2013 - het veranderen van het gebouw Kalverstraat 66-72 met behoud van bestemming winkelgebouw. - Keizersgracht 287 - aanvraag 883607 - ingediend op 13 juni 2013 - het aanbrengen van reclame aan de gevels van de Keizersgracht en Wolvenstraat ten behoeve van de winkel in het gebouwgedeelte Keizersgracht 285 . - Korte Amstelstraat 12A - aanvraag 878771 - ingediend op 9 juni 2013 – het maken van twee balkons ter plaatse van de derde verdieping en het maken van twee dakterrassen op de uitbouw, van het gebouw. - Marnixkade 35-H - aanvraag 899689 - ingediend op 25 juni 2013 - het realiseren van een dakterras op de aanbouw van het voor de woning. - Marnixkade 36-H - aanvraag 899727 - ingediend op 25 juni 2013 - het realiseren van een dakterras op de aanbouw voor de woning. - Marnixkade 78 - aanvraag 853071 - ingediend op 17 juni 2013 - het maken van een dakterras op de uitbouw aan de achterzijde. - Oudekerksplein 17 - aanvraag 889603 - ingediend op 17 juni 2013 – het intern wijzigen van het pand met bestemming tot één winkel op de begane grond en één woning op de eerste tot en met de tweede verdieping. - Prinsengracht t/o 175 openbare ruimte - aanvraag 873513 - ingediend op 5 juni 2013 - het verwijderen van een stalen trafozuil . - Rozengracht 59 - aanvraag 891837 - ingediend op 19 juni 2013 - Het verwijderen, conform de APV 5.10 iepziekte, van een dode iep - Sarphatistraat 500 - aanvraag 890067 - ingediend op 18 juni 2013 - het kappen van een boom, conifeer (Taxus Baccata), in de openbare ruimte - Scharrebiersluis, to Rapenburgerplein 1 - aanvraag 879785 - ingediend op 24 mei 2013 - het herbestemmen van het brugwachtershuisje tot hotelkamer. - Singelgracht achter Haarlemmerplein 50-82 - aanvraag 877247 - ingediend op 7 juni 2013 - het realiseren van een drijvende steiger met trapopgang in de Singelgracht achter het gebouw Haarlemmerplein. - Utrechtsedwarsstraat 85A - aanvraag 878919 - ingediend op 10 juni 2013 - het uitvoeren van funderingsherstel, het plaatsen van een stabiliteitsportaal en het herstellen van de balklagen van het pand. - Utrechtsestraat 114 - aanvraag 805221 - ingediend op 17 juni 2013 - het intern wijzigen van het gebouw voor het horecagedeelte.

- Westerdoksbrug - aanvraag 874265 - ingediend op 24 mei 2013 – het herbestemmen van het brugwachtershuisje met bestemming tot hotel suite. 11 juli 2013 De volgende aanvragen zijn ontvangen: - Binnen Dommersstraat 21 - aanvraag 905429 ingediend op 2 juli 2013 - het uitvoeren van funderingsherstel voor het pand - Dam 1 - aanvraag 874291 - ingediend op 12 juni 2013 het restaureren en vervangen van balusters aan de buitenzijde van het gebouw - Damstraat 20 - aanvraag 899245 - ingediend op 14 juni 2013 - het veranderen van de reclame en gevels van het gebouw voor de winkelfunctie. - Haarlemmerstraat 123 - aanvraag 861123 - ingediend op 27 mei 2013 - het plaatsen van verlichte gevelreclame aan het gebouw voor de winkel. - Heiligeweg 49 - aanvraag 895515 - ingediend op 21 juni 2013 – het verwijderen van twee tussen vloeren en herstellen originele 1e verdiepingsvloer van het gebouw - Herengracht 256G- aanvraag 892535 - ingediend op 19 juni 2013 - het maken van een daklicht en dakterras op het pand met behoud bestemming wonen. - Kalverstraat 110 - aanvraag 901105 - ingediend op 26 juni 2013 - het gewijzigd uitvoeren van de gevelreclame waarvoor op 28 januari 2013 onder nummer 707607 vergunning is verleend. - Keizersgracht 529 - aanvraag 906241 - ingediend op 28 juni 2013 - het veranderen van de indeling en het gebruik van de zolder en het plaatsen van dakramen. - Kromme Waal 35 - aanvraag 884669 - ingediend op 13 juni 2013 - het maken van een verdieping op het achterhuis ter hoogte van de tweede verdieping van het gebouw met bestemming verblijfsruimte. - Lange Leidsedwarsstraat 129 - aanvraag 891325 ingediend op 18 juni 2013 - het vernieuwen van de fundering met het aanbrengen van een verdiepte kelderbak, het veranderen van het gebruik van het souterrain naar verblijfsruimte, het verbouwen en veranderen van het gebruik van bedrijfspand met bovenwoning naar volledige woonbestemming en, het aanbrengen van een dakterras op de uitbouw - Lange Leidsedwarsstraat 91 - aanvraag 899065 ingediend op 25 juni 2013 - het kappen van een dode boom, soort Robinia, in verband met de veiligheid. Er ia een herplant in het plantseizoen 2013-2014. - Lauriergracht 12 - aanvraag 890825 - ingediend op 21 juni 2013 - het kandalaberen van twee bomen en het kappen van één boom, soort Esdoorn, langs de gevel. - Leidsestraat 103 - aanvraag 893401 - ingediend op 18 juni 2013 - het veranderen van de gevel. - Maarten Jansz.Kosterstr 12 - aanvraag 891921 - ingediend op 22 juni 2013 - het kappen van drie bomen en verwijderen van een boomstronk, soort 2x Conifeer en 1 x Taxus, - Nieuwezijds Voorburgwal 42 - aanvraag 891423 ingediend op 18 juni 2013 - het verdiepen van de kelder en het uitvoeren van funderingsherstel - Oude Hoogstraat 23 - aanvraag 885317 - ingediend op 13 juni 2013 - het aanbrengen van reclame aan de voorgevel - Oudekerksplein 15 - aanvraag 882763 - ingediend op 13 juni 2013 - het veranderen van de toreningang van de Oude Kerk, - Oudezijds Achterburgwal 65 - aanvraag 891019 ingediend op 18 juni 2013 - het renoveren als gevolg van een aanschrijving en het vergroten met een dakkapel met behoud van bestemming daarvan tot een bedrijfsruimte met daarboven twee woningen. - Oudezijds Voorburgwal 183 - aanvraag 880019 ingediend op 10 juni 2013 - het vervangen van het voegwerk van de voorgevel. - Rembrandtplein 31 t/m 45 - aanvraag 890927 ingediend op 18 juni 2013 - het plaatsen van een straatkast en het monteren van een kabelgoot aan het voor de antenne-installatie op het dak - Rozengracht 24 - aanvraag 862627 - ingediend op 28 mei 2013 - het gedeeltelijk herstellen van de fundering en cascoverbouwing op de begane grond, met behoud van bestemming horeca. - Sarphatistraat 197 - aanvraag 895251 - ingediend op 18 juni 2013 - het kappen van twee bomen - Sarphatistraat 91 - aanvraag 894093 - ingediend op 20 juni 2013 - het plaatsen van een balkon met trap naar de tuin aan de achterzijde - Singel 72E - aanvraag 883801 - ingediend op 12 juni 2013 - het veranderen en vergroten zolderverdieping en derde verdieping van het gebouw met bestemming tot woning. - Sint Antoniesbreestraat 46 - aanvraag 902965 ingediend op 27 juni 2013 - het veranderen van de voorgevel voor de kantoorfunctie. - Spuistraat 100 - aanvraag 888665 - ingediend op 13 juni 2013 - het aanbrengen van een kunstwerk aan de zijgevel - Tuinstraat 16 - aanvraag 883783 - ingediend op 12 juni 2013 - het wijzigen van de indeling van de 1e verdieping van het gebouw en het aanbrengen van een draai/kiepraam in de zijgevel. - Warmoesstraat 35 en 37 - aanvraag 905813 - ingediend op 29 juni 2013 - het samenvoegen van de begane grond van de gebouwen met bestemming restaurant (horeca 4). - Warmoesstraat 9 - aanvraag 888727 - ingediend op 17 juni 2013 - het plaatsen van dubbelzijdige uitsteekreklame aan het gebouw - Weteringschans 129 - aanvraag 893267 - ingediend op 22 juni 2013 - Het veranderen van de garagedeur aan de voorgevel, het veranderen van de achtergevel en het maken van een dakterras en aanlegsteiger - Weteringschans 253 - aanvraag 898501 - ingediend op 24 juni 2013 - Het bouwen in afwijking van verleende vergunning, de wijziging betreft het veranderen van de indeling van het gebouw - Zeeburgerpad 1 - aanvraag 899321 - ingediend op 25 juni 2013 - het maken van een koffiebranderij en het schilderen van de gevel van het gebouw Zeeburgerpad 1. - Zeeburgerpad 1 - aanvraag 902853 - ingediend op 27 juni 2013 - het veranderen van de bestemming van het gebouw Zeeburgerpad 1 zodat een ondersteunende horecafunctie voor de koffiebranderij mogelijk is. - Zieseniskade 19 - aanvraag 887461 - ingediend op 15 juni 2013 - het vervangen van een aantal ramen in de voorgevel. Deze ontvangen aanvragen zijn, met uitzondering van de aanvragen met betrekking tot bomen, niet in te zien bij de receptie van stadsdeel Centrum. Dit is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). U kunt reageren op een aanvraag in de periode na het bekendmaken van het uiteindelijke besluit met een bezwaarschrift. Vergunningaanvragen over bomen zijn wel in te zien. Over deze aanvragen kunt u tot twee weken na de publicatiedatum een zienswijze indienen. Richt uw zienswijze aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Directie Dienstverlening, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden. VI. Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunningen 04-07-2013 Aanvragen, uitgebreide procedure

De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 5 juli t/m 15 augustus 2013: - Raamplein 1 - soort: uitgebreid - aanvraag 452369 voor het wijzigen en gedeeltelijk slopen van het gebouw op het terrein behorende bij het gebouw Raamplein 1 met bestemming tot bedrijfsrestaurant voor het kantoorgebouw met bedrijfsruimten. - Warmoesstraat 104 A en 104 B - soort: uitgebreid aanvraag 741207 - voor het brandveilig gebruiken van Warmoesstraat 104 A en 104 B met gebruik tot hotel. 11 juli 2013 Aanvragen, uitgebreide procedure De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 12 juli t/m 22 augustus: - Lindengracht 83, 85 - soort: uitgebreid - aanvraag 850565 - voor brandveilig gebruiken van het gebouw ten behoeve van basisschool, naschoolse opvang en peuterspeelzaal met een maximum van 135 personen die gelijktijdig in het gebouw aanwezig zullen zijn. - Marnixstraat 200 - 220 - soort: uitgebreid - aanvraag 612382 - voor het veranderen en vergroten van de gebouwen met bestemming daarvan tot 52 woningen en een bedrijfsruimte. - Raamplein 1 - soort: uitgebreid - aanvraag 776271 voor het plaatsen van een tijdelijk hekwerk op de erfgrens aan de Raamstraat gedeeltelijk ter plaatse van de te slopen aanbouw van de gymzaal met een inrit naar het parkeerterrein, voor maximaal 5 jaar. - Westeinde 1 - soort: uitgebreid - aanvraag 616046 voor het veranderen van de milieuruimte van de Nederlandsche Bank. - Willemsstraat 14 - soort: uitgebreid - aanvraag 755411 - voor het veranderen van de begane grond verdiepingen van de gebouwen Willemsstraat 14 en 16 met bestemming daarvan tot restaurant en het aanbrengen van een dampafvoer aan de achtergevel van Willemstraat 14 (na sloop van twee afvoeren aan achter en zijgevel). Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde kennisgevingen van de ontwerpbesluiten kunt u binnen de termijn van terinzagelegging uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum,Directie Dienstverlening, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden. VII. Kennisgeving verlengen beslistermijn 04-07-2013 De volgende aanvragen zijn verlengd met een beslistermijn van 6 weken: - 2e Weteringdwarsstraat 12 - aanvraag 758475 - voor het wijzigen van het gebouw met behoud van bestemming woningen. - Blankenstraat 258-350/Eerste Leeghwaterstraat 5 -7/Tweede Leeghwaterstraat 2-4 - aanvraag 826987 voor het renoveren, het intern wijzigen en het uitbreiden aan de achterzijde van het gebouw met behoud bestemming woongebouw. - Blankenstraat 95 - aanvraag 798557 - voor het intern wijzigen en het wijzigen van het gebruik van de eerste verdieping van bedrijfsruimte naar woning, het vergroten van een dakkapel en het bijplaatsen van een extra dakkapel van het gebouw - Czaar Peterstraat 112 - aanvraag 845853 - voor het uitvoeren van funderingsherstel, het aanbrengen van een souterrain, het vernieuwen van de uitbouw, het aanpassen van de gevelpuien in de voor- en achtergevel, het maken van een dakterras, het intern wijzigen en het uitvoeren van onderhoud aan de gevels - Kalverstraat 132 - aanvraag 813489 - voor het intern wijzigen van alle verdiepingen van het pand met bestemming tot één winkel. - Keizersgracht 387B - aanvraag 832037 - voor het intern wijzigen van de bel-étage van het achterhuis van het pand met behoud van bestemming tot kantoor. - Kloveniersburgwal 133 - aanvraag 807147 - voor het aanbrengen van een dakterras op het dak van het trappenhuis van het gebouw. - Lange Leidsedwarsstraat 129 - aanvraag 867777 voor het renoveren van de woningen - Lindengracht 235 - aanvraag 834623 - voor het intern wijzigenvan de eerste tot en met vierde verdieping van het en het samenvoegen van de woningen op de tweede en derde verdieping tot één zelfstandige woning. - Nieuwmarkt 30 - aanvraag 761695 - voor het wijzigen van de bestemming van winkel naar horeca. - Oudebrugsteeg 25 - aanvraag 846545 - voor het intern wijzigen van het gebouw - Prinsenstraat 18 - aanvraag 790351 – voor het uitvoeren van funderingsherstel aan het achterhuis - Vijzelstraat 113-117 - aanvraag 822895 - voor het intern wijzigen van het gebouw met behoud van bestemming winkel. 11 juli 2013 De volgende aanvragen zijn verlengd met een beslistermijn van 6 weken: - Amstel 182C - aanvraag 848439 - voor het veranderen van ramen en deuren aan de voorgevel - blok N43, Czaar Peterstraat/ Blankenstraat - aanvraag 823951 - voor het gewijzigd uitvoeren van het project "Katharina" waarvoor vergunning is verleend op 21 juni 2012 onder nummer BWT 359757, voor het oprichten van een gebouw met bestemming daarvan tot ondergrondse parkeergarage, commerciële ruimten, horeca en 132 woningen op de hoek van de Cruquiuskade en de Czaar Peterstraat. - Haarlemmerstraat 123 - aanvraag 861063 - voor het maken van een gevelreclame aan de voorgevel. - Haarlemmerstraat 123 - aanvraag 861191 - voor het plaatsen van een uithangbord aan de voorgevel - Heiligeweg 21 - aanvraag 851679 - voor het restaureren en schilderen van de Heiligewegpoort - Keizersgracht 345 t/m 349 - aanvraag 801123 - voor het herstellen en vernieuwen van het voeg- en schilderwerk van het gebouw - Keizersgracht 788 - aanvraag 841111 - voor het bouwen in afwijking van de omgevingsvergunning met kenmerk 608700, waarbij de afwijking bestaat uit interne veranderingen in het gebouw met behoud van de bestemming tot één woning. - Kloveniersburgwal 23 - aanvraag 831021 - voor het uitvoeren van funderingsherstel en het uitdiepen van de kelder - Laurierstraat 109 - aanvraag 831803 - voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden . - Nes 75 - aanvraag 859425 - voor het aanbrengen van een extra glazen akoestisch schil boven authentiek sheddak constructie van het gebouw - Nieuwe Batavierstraat 3 - aanvraag 837217 - voor het aanbrengen van een dakterras ter plaatse van de achtergevel van het gebouw - Nieuwe Hoogstraat 27 t/m 35 - aanvraag 843357 voor het bouwen in afwijking van de bij beschikking van 10 maart 2008 verleende bouwvergunning met kenmerk BWT 81-07-0301, waarbij de afwijking bestaat uit het veranderen van de indeling, gevels en daken en het maken van een extra dakterras aan de achterzijde van het gebouwgedeelte - Plantage Muidergracht 4 - aanvraag 869125 - voor het veranderen van het gebouw tot een zelfstandige eengezinswoning.

- Prinsengracht 711F - aanvraag 840451 - voor het maken van een dakterras op het dak van het gebouwgedeelte - Singel 35 - aanvraag 873837 - voor het aanbrengen van reclame aan de voorgevel - Utrechtsestraat 82 - aanvraag 861007 - voor het maken van een gevelreclame aan de voorgevel U kunt geen bezwaar indienen tegen de hierboven genoemde kennisgevingen van verlengen beslistermijn. Dit is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). VIII. Kennisgeving ingetrokken aanvragen 04-07-2013 De volgende aanvragen zijn ingetrokken door de aanvrager: - Keizersgracht 425 - aanvraag 416871 -voor het plaatsen van een lift in het gebouw met bestemming daarvan tot één woning. - Raadhuisstraat 6 - aanvraag 778607 -voor het veranderen van de reclame aan de gevel van het gebouw Tegen deze kennisgevingen van ingetrokken aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Dit is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). IX. Buiten behandeling laten van de omgevingsvergunning 04-07-2013 De volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn buiten behandeling gelaten: Op 19 juni 2013: - Oosteinde 11 - aanvraag 774429 - soort: regulier voor het aanbrengen van uitsteekreclame aan de voorgevel van het gebouwgedeelte 11 juli 2013 De volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn buiten behandeling gelaten: Op 27 juni 2013: - Frederiksplein 25 - aanvraag 850009 - soort: regulier - voor het bouwen van een serre. Tegen deze kennisgevingen van buiten behandeling gelaten omgevingsvergunningen kan geen bezwaar worden ingediend. Dit is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). X. Kennisgeving besluiten, reguliere procedure 04-07-2013 De volgende besluiten zijn in te zien van 5 juli t/m 15 augustus 2013: Verleende omgevingsvergunningen Op 19 juni 2013 is verleend: - Keizersgracht 552 - aanvraag 768719 - soort: regulier - voor het uitvoeren van funderingsherstel van het pand - Molenpad 11 - aanvraag 812489 - soort: regulier - voor het uitvoeren van funderingsherstel, het aanbrengen van een dakterras aan de achterzijde ter plaatse van de eerste verdieping en het wijzigen van het trappenhuis - Nieuwe Achtergracht 100 - aanvraag 758075 - soort: regulier - voor het intern wijzigen van de begane grond, de eerste en derde verdieping en het maken van een aantal muurdoorbraken op de eerste verdieping van bouwdeel A van het gebouw met behoud van bestemming kantoorruimtes met spreekkamers. - Oude Doelenstraat 2 - aanvraag 876767 - soort: regulier - voor het vervangen van de reclame en het schilderen van het gebouw Op 20 juni 2013 is verleend: - Kalkmarkt 9 - aanvraag 770989 - soort: regulier voor het intern wijzigen van het souterrain, de beletage en het achterhuis van het gebouw waarbij zes woningen worden gerealiseerd. - Reguliersdwarsstraat 5 - aanvraag 821541 - soort: regulier - voor het intern wijzigen van de eerste tot en met de zolderverdieping van het gebouwgedeelte met behoud van bestemming daarvan tot één woning. - Roetersstraat 152 - aanvraag 876267 - soort: regulier voor het vervangen van een erker op het adres Roetersstraat 138, 140, 144, 156 en 164 . Op 21 juni 2013 is verleend: - Brouwersgracht 134 - aanvraag 773265 - soort: regulier - voor het intern wijzigen van de begane grond en eerste verdieping van het gebouw met behoud van bestemming kantoor. - Kalverstraat 122 - aanvraag 893603 - soort: regulier voor het aanpassen van de pui van de met behoud van de bestemming winkel. - Nieuwezijds Voorburgwal 5 - aanvraag 793205 soort: regulier - voor het plaatsen van extra deuren in de glaspui van het gebouw met behoud van bestemming hotel (Crowne Plaza Hotel). - Oudekerksplein 4A - aanvraag 765125 - soort: regulier - voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het wijzigen van de bestemming van het gebouw tot horeca IV op de begane en eerste verdieping en kantoor op de tweede en zolder verdieping. Op 24 juni 2013 is verleend: - openbare ruimte Kattenburgerplein - aanvraag 879885 - soort: regulier - voor het bouwen in afwijking van de verleende vergunning 81-10-0352 waarbij de afwijking bestaat uit de wijziging van het plaatsen van de putdeksels in de openbare ruimte. Op 25 juni 2013 is verleend: - Blankenstraat 378B - aanvraag 787727 - soort: regulier - voor het aanbrengen van een balkon aan achtergevel - Egelantiersstraat 2/4/6 - aanvraag 890433 - soort: regulier - voor het vervangen van de kozijnen in de voorgevel - Geldersekade 108 - aanvraag 728155 - soort: regulier voor het bouwen in afwijking van de verleende vergunning BWT 01-02-0261, voor het wijzigen en vergroten van het gebouw met bestemming daarvan tot bedrijfsruimte en vier woningen, waarbij de afwijking bestaat uit het veranderen van vier naar drie woningen, het wijzigen van de onderpui en het maken van een trap in de stoep naar de kelder. - Herengracht 573 - aanvraag 707191 - soort: regulier voor het geven van een afwijking van het bestemmingsplan om horeca 6, culturele horeca, te exploiteren in het gebouw (Tassenmuseum Hendrikje). - Kraijenhoffstraat 10 - aanvraag 775575 - soort: regulier - voor het vergroten van het gebouw (Basisschool Oostelijke Eilanden) met behoud van de bestemming basisschool. - Nieuwezijds Voorburgwal 152 - aanvraag 807769 soort: regulier - voor het wijzigen van de ontluchtingspijp aan de achterzijde van het gebouw - Oudezijds Voorburgwal 189C - aanvraag 839707 soort: regulier - voor het voegen van de voorgevel van het gebouw - Prins Hendrikkade 33 - aanvraag 667591 - soort: regulier - voor het aanbrengen van reclame hoog aan de gevel van het gebouw voor het hotel. - Sint Jacobsdwarsstraat 1 - aanvraag 707857 - soort: regulier – voor het legaliseren van de bestemming van de begane grond en eerste verdieping daarvan tot vier woningen.

- Warmoesstraat 129 - aanvraag 826617 - soort: regulier - voor het vernieuwen van de reclame aan de gevel (Hostel). Geweigerde omgevingsvergunningen Op 20 juni 2013 is geweigerd: - Kalverstraat 196 - aanvraag 885107 - soort: regulier voor het verplaatsen van de bestaande reclame aan de gevel met behoud van bestemming tot winkel. - Vijzelstraat 95 - aanvraag 838285 - soort: regulier voor het intern wijzigen van de zolderverdieping en het ophogen van het achterhuis met bestemming tot één woning. Op 21 juni 2013 is geweigerd: - Fokke Simonszstraat 37 - aanvraag 765999 - soort: regulier - voor het samenvoegen van de begane grond en eerste verdieping en het vergroten met een achteruitbouw van het gebouw met bestemming tot één woning. - Noordermarkt 6 - aanvraag 760129 - soort: regulier voor het vergroten van het Op 25 juni 2013 is geweigerd: - Oudezijds Voorburgwal 143 - aanvraag 844893 soort: regulier - voor het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v een avondwinkel, een supermarkt of een alcoholschenkend horecabedrijf - Prinsengracht 390 - aanvraag 837771 - soort: regulier - voor het vervangen van het glas en het aanbrengen van twee dakramen aan de voorgevel, het maken van een dakterras en het intern wijzigen van de derde en de zolderverdieping van het gebouw met behoud van bestemming één woning. 11 juli 2013 De volgende besluiten zijn in te zien van 12 juli t/m 22 augustus: Verleende omgevingsvergunningen Op 26 juni 2013 is verleend: - Nieuwe Kerkstraat 28 - aanvraag 844133 - soort: regulier - voor bouwen in afwijking van eerder verleende bouwvergunningen onder kenmerknummers BWT 81-10-0077 t/m BWT 81-10-0080, waarbij de afwijking bestaat uit in plaats van het maken van een parkeergarage over te gaan tot funderingsherstel van de gebouwen Nieuwe Kerkstraat 22, 26 en 28. Op 26 juni 2013 is verleend: - Bloemstraat t/o 100 openbare ruimte - aanvraag 817459 - soort: regulier - voor het verwijderen van een stalen trafozuil en plaatsen van een AKA compactstation Op 27 juni 2013 is verleend: - Marnixkade 96 - aanvraag 848953 - soort: regulier voor het wijzigen van de kozijnen in de voorgevel - Singel 447A - aanvraag 840573 - soort: regulier - voor het aanbrengen van een afvoerkanaal in het lichthof van het gebouw - Weteringschans 195 - aanvraag 887453 - soort: regulier - voor het aanbrengen van onverlichte reclameletters op afstandhouders aan de voorgevel - Egelantiersgracht 49 - aanvraag 715301 - soort: regulier - voor het verdiepen en vergroten van het souterrain het uitvoeren van funderingsherstel het intern wijzigen en het maken van een dakkapel en dakterras met bestemming 2 woningen. - Martelaarsgracht 20 - aanvraag 636110 - soort: regulier - voor het aanbrengen van terras verwarmers aan het gebouw t.b.v. Café de Ster. Op 28 juni 2013 is verleend: - Oudezijds Voorburgwal 38 - aanvraag 772709 soort: regulier - voor bouwen in afwijking van vergunning d.d. 22 oktober 2010 BWT 81-09-0742 voor het veranderen en vergroten van de gebouwen Oudezijds Voorburgwal 38, Oudezijds Voorburgwal 40 en Heintje Hoekssteeg 33 met bestemming daarvan tot museum waarbij de afwijking bestaat uit het verkleinen van de kelder. - Groenmarktkade 10 - aanvraag 848063 - soort: regulier - voor het samenvoegen van de 3e verdieping met de 4e verdieping (zolder) en het aanleggen van een dakterras - Keizersgracht 672 - aanvraag 648065 - soort: regulier - voor ontheffing van het bestemmingsplan om horeca 6, culturele horeca, te exploiteren in het gebouw (museum van Loon). - Kerkstraat 17 - aanvraag 861499 - soort: regulier voor het plaatsen van zonnepanelen op het platte dak Op 28 juni 2013 is verleend: - Vijzelstraat 95 - aanvraag 838309 - soort: regulier voor het maken van een dakterras in het lichthof ter hoogte van de tweede verdieping van het gebouw t.b.v. de woonbestemming. Op 1 juli 2013 is verleend: - Prinsengracht t/o 175 openbare ruimte - aanvraag 873513 - soort: regulier - voor het verwijderen van een stalen trafozuil - Nieuwendijk 205 - aanvraag 872995 - soort: regulier - voor het aanbrengen van reclame-uitingen aan de gevel - Prinsengracht 279 - aanvraag 843759 - soort: regulier - voor het aanbrengen van een gesloten bronnensysteem t.b.v. verwarming van de kerk in de openbare ruimte Westermarkt aan de zuidzijde van de Westerkerk, de daarbij behorende leidingen aan de oost- en noordzijde van de Westerkerk en het wijzigen van de technische ruimte van de kerk. - Kalverstraat 155 - aanvraag 788539 - soort: regulier voor het veranderen van de gevelpui met het aanbrengen van reclameborden van/aan het gebouw met behoud bestemming winkel. - Damrak 85 - aanvraag 586985 - soort: regulier - voor het veranderen van de eerste t/m zolderverdieping van het gebouw met bestemming tot één woning. Op 2 juli 2013 is verleend: - Kalverstraat 110 - aanvraag 901105 - soort: regulier voor het gewijzigd uitvoeren van de gevelreclame waarvoor op 28 januari 2013 onder nummer 707607 vergunning is verleend. - Warmoesstraat 9 - aanvraag 888727 - soort: regulier - voor het plaatsen van dubbelzijdige uitsteekreclame - Rapenburg 95 - aanvraag 838739 - soort: regulier voor het bouwen in afwijking van de eerder verleende omgevingsvergunning onder BWT 87997, dd. 10-082012 en wijziging verleende omgevingsvergunning, dd. 26-03-2013 waarbij de afwijking betreft het maken van een balkon op eerste verdieping.. - Vijzelstraat 113-117 - aanvraag 822895 - soort: regulier - voor het wijzigen van de indeling van het gebouw met behoud bestemming winkel. - Passeerdersgracht 21A - aanvraag 814251 - soort: regulier - voor het vergroten van de bestaande dakkapel en het plaatsen van een nieuwe dakkapel en lichtstraat op het gebouw Op 2 juli 2013 is verleend: - Damstraat 8 - aanvraag 855273 - soort: regulier - voor het plaatsen reclameletters en een reclamebord haaks op de gevel voor het gebouw. - Nieuwe Achtergracht 93 - aanvraag 779483 - soort: regulier - voor vernieuwen van de fundering en veranderen van het souterrain en bel-etage van het gebouw tot één woning. Op 3 juli 2013 is verleend: - Zieseniskade 19 - aanvraag 887461 - soort: regulier voor het vervangen van een aantal ramen in de voorgevel - Marnixkade 35 - aanvraag 899689 - soort: regulier voor het realiseren van een dakterras op de aanbouw


centrum.amsterdam.nl

7

11 juli 2013

Bekendmakingen t.b.v. de woning. - Marnixkade 36-H - aanvraag 899727 - soort: regulier - voor een dakterras op de aanbouw van t.b.v de woning. Geweigerde omgevingsvergunningen Op 2 juli 2013 is geweigerd: - Singel 395 - aanvraag 789805 - soort: regulier - voor het intern veranderen van de tweede en derde verdieping met bestemming tot 2 woningen. Belanghebbenden kunnen tegen de hierboven genoemde mededelingen van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, Directie Bedrijfsvoering, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden.

Raadspagina

De stadsdeelraad van stadsdeel Centrum bestaat uit 29 raadsleden. De stadsdeelraad stelt beleid vast, controleert het dagelijks bestuur op de uitvoering van beleid en stuurt waar nodig bij. Dit gebeurt in commissies en raadsvergaderingen.

Raad bespreekt richting begroting 2014

XI. Kennisgeving besluiten, uitgebreide procedure

Op dinsdag 25 juni sprak de raad uitgebreid over de richting die ze wil geven aan de begroting voor 2014. Dit deed ze naar aanleiding van de zogenaamde perspectiefnota. Ook besloot de raad o.a. over de verbouwing van het C&A-pand aan het Damrak en de verbouwing van de Boomsspijker.

04-07-2013 De volgende besluiten zijn in te zien van 5 juli t/m 15 augustus:

Besluitenlijst raadsvergadering 25 juni 2013

Verleende omgevingsvergunningen Op 21 juni 2013 is verleend: - Amstel 91 - aanvraag 269665 - soort: uitgebreid - voor het intern wijzigen en vergroten van het gebouw met bestemming tot woningen en met behoud van de bestemming parkeergarage op de begane grond. Op 24 juni 2013 is verleend: - Amstel 107 - aanvraag 184310 - soort: uitgebreid - voor het brandveilig gebruiken van het gebouw met het gebruik daarvan tot hotel met 46 kamers en maximaal 116 personen. 11 juli 2013 De volgende besluiten zijn in te zien van 12 juli t/m 22 augustus: Verleende omgevingsvergunningen Op 28 juni 2013 is verleend: - Kalverstraat 2/4 en Paleisstraat 3 - aanvraag 251177 - soort: uitgebreid - voor het veranderen en samenvoegen van de kelder, begane grond en entresol van de gebouwgedeelten Kalverstraat 2/4 en Paleisstraat 3 met bestemming winkel. Op 2 juli 2013 is verleend: - Warmoesstraat 23 - aanvraag 662493 - soort: uitgebreid - voor het brandveilig gebruiken van het Hotel Old Harbour Op 3 juli 2013 is verleend: - Nieuwe Prinsengracht 89 - aanvraag 183534 - soort: uitgebreid voor een melding brandveilig gebruik Geweigerde omgevingsvergunningen Op 28 juni 2013 is geweigerd: - Haarlemmerstraat 102 - aanvraag 54379 - soort: uitgebreid - voor vervangen van de bestaande afvoerleidingen door een nieuwe luchtbehandelinginstallatie ter plaatse van de achtergevel Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door ■ degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; ■ e adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking; ■ belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking; ■ degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Belanghebbenden kunnen tegen de kennisgeving van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen binnen 6 weken na de datum van het besluit beroep indienen bij Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden. De bovenstaande omgevingsvergunningen staan ook gepubliceerd in de Staatscourant.

Handhaving illegale hotels blijft op agenda

Overzicht raadsbesluiten

Agendapunt

Inhoud

Voor

4

Perspectiefnota 2014

GL, D66, VVD, PvdA, SP, FA

Motie 1a (GL, PvdA)

Handhaving illegale hotels en illegale shortstay

GL, D66, PvdA, SP, FA

VVD

Aangenomen

Motie 2a (GL, PvdA)

Langzaam verkeer route Dijksgracht-Oost

GL, D66, PvdA, SP, FA

VVD

Aangenomen

Motie 3 (GL)

Gescheiden inzameling kleine elektrische apparaten

Ingetrokken

Motie 4a (GL)

Expertise welstandsnota inzetten voor welstand op voor het water

Ingetrokken

Motie 5a (GL)

Koppeling groene en sociale instellingen versterken

Motie 6 (GL)

Gesprekken over mogelijkheden van fijnstofmeetpunten

Motie 7 (GL)

Breed overleg over elkaar faciliteren bij groene initiatieven

Motie 8a (GL)

Waar mogelijk plaatsen borden ‘Rechtsaf voor fietsers vrij’

Ingetrokken

Motie 9 (D66, GL, VVD)

Verbetering van de NEMO-fietsroute

Ingetrokken

Motie 10 (FA)

Verruimen openingstijden afdeling Burgerzaken

Ingetrokken

Motie 11 (FA)

Vermindering wachttijden afdeling Burgerzaken

FA

GL, D66, VVD, PvdA, SP

Verworpen

Motie 12a (PvdA)

Gratis wifi in en rond stadsdeelkantoor

PvdA, SP, FA

GL, D66, VVD

Verworpen

Motie 13a (D66, GL, FA)

Bespreken in commissie en eventueel geld voor uitvoeringsstrategie van de gebiedsvisie Nes

Motie 14a (D66)

Starten van een publiekprivaat programma voor openbare toiletten

Motie 15 (D66, FA)

Verbeteren van de jeugd (buiten)sportmogelijkheden voor sportverenigingen

Ingetrokken

Motie 16 (PvdA)

Aanscherping convenanten veiligheid uitgaanspleinen

Ingetrokken

Motie 17 (PvdA)

Convenant leefbaarheid Wallengebied

Ingetrokken

Motie 18 (GL, PvdA)

Aanwijzen locaties voor bijenverblijven

Alle fracties

Aangenomen

5

Verbouwing Boomsspijker

Alle fracties

Aangenomen

6

Ontwerpverklaring geen bedenkingen Tabakspanden

Uitgesteld naar raadsvergadering 2 juli

7

Ontwerpbestemmingsplan Alle fracties Vijzelstraat 66-80 (gebouw Duintjer)

Vastgesteld

Amendement 1 (SP, VVD)

Geluidswerende maatregelen bij koelinstallaties

Alle fracties

Aangenomen

Amendement 2 (GL, PvdA, SP)

Over functiemengen wonen /werken

Alle fracties

Aangenomen

8

Welstandsnota ‘De schoonheid van Amsterdam’

Alle fracties

Vastgesteld

9

Herontwikkeling C&A-pand Damrak Verklaring geen bedenkingen Alle fracties Verplaatsen Beurspassage Alle fracties

GL, PvdA, SP

Tegen

Besluit Aangenomen

D66, VVD, FA

"Geef aan hoeveel geld er nodig is om ook in 2014 goed te kunnen handhaven op illegale hotels en illegale shortstay." Die oproep deed de raad aan het dagelijks bestuur tijdens bespreking van de perspectiefnota 2014.

Aangenomen

Volgens initiatiefnemers GroenLinks en PvdA, en medestanders D66, SP en FA, is het voor de leefbaarheid, brandveiligheid en eerlijke concurrentie belangrijk dat illegale hotels en illegale shortstay worden aangepakt. Het lopende handhavingsproject voor illegale hotels wordt aan het eind van dit jaar geëvalueerd. Volgens een meerderheid van de raad is niet uitgesloten dat de aanpak breder of intensiever moet. Daarvoor is geld nodig, ook in de begroting van 2014. De raadsleden willen dit vast reserveren.

Ingetrokken GL, D66, PvdA, FA

VVD, SP

Aangenomen

Mogelijk schot in NEMO-route

Ingetrokken

D66, FA

GL, VVD, PvdA, SP

Verworpen

11 juli 2013 De volgende besluiten zijn in te zien van 12 juli t/m 22 augustus Op 2 juli 2013 is van rechtswege verleend: - Valckenierstraat 29H - aanvraag 758681 - voor het verwijderen van een boom, soort Acer (esdoorn) Tegen de hierboven genoemde kennisgeving van rechtswege verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, Directie Bedrijfsvoering, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. XIII. Aanvragen om splitsingsvergunning 04-07-2013 Aanvragen De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 5 juli t/m 18 juli: - Bloemgracht 142 - aanvraag 07-13-0050 - ingediend op 17 juni 2013 - voor het splitsen van het gebouw in vier appartementsrechten. 11 juli 2013 Aanvragen De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 12 juli t/m 25 juli - Blankenstraat 95 - aanvraag 07-13-0047 - ingediend op 22 mei 2013 - voor het splitsen van het gebouw in 3 appartementsrechten. - Weteringstraat 37 - aanvraag 07-13-0051 - ingediend op 26 juni 2013 - voor het splitsen van het gebouw in 2 appartementsrechten. - Hoogte Kadijk 59/61/63 - aanvraag 07-12-0087 - ingediend op 26 november 2012 - voor het splitsen van het gebouw in zes appartementsrechten. U kunt reageren op een aanvraag met een zienswijze in de periode dat een ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd en gepubliceerd in de stadsdeelkrant. Richt uw zienswijze aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Directie Dienstverlening, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden. Besluiten 04-07-2013 Op 18 juni 2013 is verleend: - Laurierstraat 185 - aanvraag 07-13-0037 - voor het splitsen, volgens convenant, van het gebouw in twee appartementsrechten. Op 21 juni 2013 is verleend: - Leidsekade 92-93 - aanvraag 07-13-0037 - voor het splitsen, volgens convenant, van het in acht appartementsrechten. Op 24 juni 2013 is verleend: - Houtmankade 63, 65, 67, 73, 83, 93, 97, 99, 101 - aanvraag 07-130044 - voor het splitsen, volgens convenant, in zesendertig appartementsrechten. Op 25 juni 2013 is verleend: - Keizersgracht 768 - aanvraag 07-12-0032 - voor splitsen van het gebouw in twee appartementsrechten. 11 juli 2013 Op 3 juli 2013 is verleend: - Hoogte Kadijk 59/61/63 - aanvraag 07-12-0087 - voor het splitsen van het gebouw in zes appartementsrechten. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen tegen de hierboven gepubliceerde (verleende dan wel geweigerde) vergunningen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Directie Bedrijfsvoering, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam onder vermelding van het betreffende adres een aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden.

Foto: Edwin van Eis

XII. Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen

De Raad wil voortmaken met NEMO-fietsroute

Aangenomen Aangenomen

10

Herbevestiging plan van aanpak Czaar Peterbuurt

D66, VVD, PvdA, FA

GL, SP

Aangenomen

11

Afwijking bestemmingsplan Hortusplantsoen 1-3

Alle fracties

12

Ontwerp-bestemmingsplan Oostenburg-Noord

GL, D66, PvdA, SP, FA

VVD

Vastgesteld

13

Samenwerkingsproject Leidseplein

GL, D66, VVD, PvdA, FA

SP

Aangenomen

14

Uitbreiding primair onderwijs

Alle fracties

Aangenomen

15

Benoeming leden RvT Stichting Openbaar Onderwijs a/d Amstel

Alle fracties

Aangenomen

16

Eerste tussentijdse rapportage 2013

GL, D66, VVD, PvdA, FA

17 18

Vastgesteld

SP

Aangenomen

Actualisatie Handboek en reserves GL, D66, PvdA, FA

VVD, SP

Aangenomen

Krediet aankoop Lange Niezel 18

VVD, SP

Aangenomen

GL, D66, PvdA, FA

Er komt een gesprek tussen het stadsdeel en NEMO over een fietsroute naar het Oosterdok. Die toezegging kreeg de raad van het dagelijks bestuur naar aanleiding van een motie van D66 en GroenLinks. Deze partijen vinden het veel te lang duren voordat de fietsroute er is.

In dit overzicht staan de voorstellen en onderwerpen waarover de aanwezige partijen hebben gestemd en de daarbij ingediende moties en amendementen. Alle voorstellen, besluiten en verordeningen liggen ter inzage bij de receptie van het stadsdeel. U vindt ze ook op www.centrum.amsterdam.nl/bestuur.

Het dagelijks bestuur gaat NEMO een keus voorleggen: “of u ziet af van uw bezwaren tegen de route achter NEMO langs of u krijgt fietsers door uw bezoekers die aan de westkant lopen.” Volgens Bruno van Moerkerken (D66) heeft de raad al in 2010 gevraagd om verbetering van de fietsroutes van de oostelijke binnenstad naar het Oosterdokseiland. Van Moerkerken stelt dat er “steeds mooie woorden en voornemens zijn, maar er niets gebeurt. Het is jammer, maar helaas. Kennelijk zijn dit soort opjutmoties nodig” aldus het raadslid. De SP stemde tegen omdat een eerdere motie, om al voor de zomer met plannen te komen voor de NEMOroute, hiermee teniet gedaan werd.


8

centrum.amsterdam.nl

11 juli 2013

Raadspagina

Boomsspijker verbouwd

Enthousiasme plannen C&A-gebouw

De verbouwing van buurtcentrum de Boomsspijker kan beginnen. De raad is akkoord gegaan met de plannen die als doel hebben verschillende welzijnsinstellingen onder één dak te brengen. Welzijnsinstellingen CentraM en IJsterk maken onder meer gebruik van het centrum.

Een winkelgebouw met verschillende verdiepingen en met nieuwe gevels aan de kant van het Damrak en de Nieuwendijk. Als het aan de raad ligt, komt het er. “Het is een prachtig plan. Misschien wel een monument van de toekomst”, aldus VVD-fractievoorzitter Jan Sebastian van Lissum.

“De relatie met wijkcentrum d’Oude Stadt gaat substantieel veranderen. Het is daarom niet langer zinvol het wijkcentrum te vragen te werken aan versterking van de sociale infrastructuur”, aldus het dagelijks bestuur. “Er wordt een andere instelling gezocht die dit wel gaat doen, deze gaat werken vanuit de Boomsspijker.” Nieuwe Doelenstraat De locatie aan de Nieuwe Doelenstraat zou na verbouwing van de

Fracties raad GroenLinks (GL) T: 020 256 4532 E: groenlinks@centrum.amsterdam.nl D66 T: 020 256 4726 E: d66@centrum.amsterdam.nl VVD T: 020 256 4560 E: vvd@centrum.amsterdam.nl PvdA T: 020 256 4564 E: pvda@centrum.amsterdam.nl SP T: 020 256 4584 E: sp@centrum.amsterdam.nl Fractie Alexandrova (FA) T: 06 2457 3302 E: valexandrova@centrum.amsterdam.nl

Griffie Raadsgriffie stadsdeel Centrum T: 14 020 E: raadsgriffie@centrum.amsterdam.nl.

Vergaderingen Vergaderdata, agenda’s, besluiten en stukken vindt u op www.centrum.amsterdam.nl/ bestuur of bij de receptie van stadsdeel Centrum. De openingstijden van de receptie vindt u op pagina 5. U kunt ook contact opnemen met de raadsgriffie van stadsdeel Centrum. Het kan voorkomen dat de agenda, het tijdstip of de locatie wijzigt na publicatie van deze krant. Kijk daarom voor de meest actuele gegevens op de website of bel of mail de raadsgriffie van stadsdeel Centrum.

Inspreken Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering of heeft u vragen over de raad, de commissies of een artikel op de raadspagina, bel of mail dan de raadsgriffie van stadsdeel Centrum. Uw aanmelding moet uiterlijk om 16.00 uur op de dag vóór de desbetreffende vergadering binnen zijn. U krijgt een bevestiging van uw aanmelding. Raadpleeg de informatie op www.centrum.amsterdam.nl/bestuur.

Colofon De raadspagina komt tot stand met medewerking van de raadsgriffie en raadsleden. De hoofd- en eindredactie berust bij de afdeling Communicatie van stadsdeel Centrum.

Boomsspijker verdwijnen. Maar vooralsnog blijft deze locatie open. Een meerderheid van de raad gaat het dagelijks bestuur wel houden aan de geplande bezuinigingen. “Er blijft een lege huls over in de Nieuwe Doelenstraat. Wij zullen bij de begroting voor 2014 kritisch kijken of de bezuinigingsdoelen en de doelen voor het welzijn nieuwe stijl worden gehaald”, zei Sven Meijer (VVD). Tineke Koopman (PvdA): “Het beleid van ‘opnieuw kiezen’ en burgerparticipatie moeten doorgaan vanuit de Boomsspijker. In de Doelenstraat worden minder taken uitgevoerd. Daarover zullen we ons in de begroting buigen.” Micha Mos (GroenLinks) was teleurgesteld. “We zagen in de Boomsspijker dat alle partijen een mooie plek konden krijgen. Dit zou de samenwerking versterken.” Mos zegt zich te beraden over wat er nu gaat gebeuren met de locatie aan de Nieuwe Doelenstraat. Oplossing Fractievoorzitters Nelly Duijndam (SP) en Gerrit Brunink (D66) waren tevreden. Duijndam: “Er is een praktische oplossing gevonden om de huidige centrale ligging te behouden en de nieuwe locatie te benutten. Onze bezwaren tegen ruimtegebrek in de Boomsspijker zijn hiermee weggenomen.” Duijdam betreurt dat het opbouwwerk van het wijkcentrum geen eigen plek meer heeft en nu opgaat in IJsterk. “Daarmee raken we een belangrijke voorziening in het centrum kwijt.”

Ook andere partijen waren lovend. Nelly Duijndam (SP) noemde de ontwikkelaar bereid om wensen van bewoners in te willigen en de Beurspassage veilig te maken. Fred Kramer (GroenLinks) roemde de aanpak: “In twee weken tijd is het

plan in een stroomversnelling gekomen tussen ontwikkelaar, bewoners, ondernemers en politiek.” Wel heeft Kramer, net als de VVD, zorg over een monumentaal pand dat ook in de plannen is opgenomen en dat mogelijk wordt aangetast.

“We tillen zwaar aan het behoud van monumenten. Maar hier telt ook het belang van een veilige en prettige passage. Die belangen willen we tegen de tijd dat er een concreet voorstel ligt afwegen.” In het verlengde daarvan ziet de SP graag dat de mogelijkheid om ramen in de zijgevel te maken, open gehouden wordt. “Het komt de veiligheid ten goede en het brengt symmetrie in de passage.”

Bijenverblijven in de binnenstad

sterfte. “Verschillende factoren spelen hierbij een rol, zoals bestrijdingsmiddelen, gebrek aan stuifmeel en voedseldiversiteit en de achteruitgang van de biodiversiteit.” In de stad zouden bijen beter overleven rol,” aldus Marie Anne van Reijen. dan op het platteland omdat er beteVan Reijen en Noyon noemen de re omstandigheden zijn. Dit zou nog voedselproductie voor een groot deel verder verbeterd kunnen worden als afhankelijk van bijen en maken zich het groenbeheer meer op bijen wordt zorgen over de toenemende bijenafgestemd.

Uiterlijk april 2014 heeft het stadsdeel een aantal locaties aangewezen voor bijenverblijven. Ook wordt onderzocht hoe de manier van beheer van het groen de leefomstandigheden voor bijen kan verbeteren. Marie-Anne van Reijen (GL) en Rogier Noyon (PvdA) kregen unanieme steun in de raad voor hun motie hierover. Het stadsdeel kan alleen plekken aanwijzen, het gaat niet zelf bijenkorven beheren. “De daadwerkelijke realisatie moet bij de imkers liggen. Het stadsdeel heeft wel een trekkers-

Vragen en voorstellen van de raad Regelmatig doen raadsleden voorstellen om zaken aan te pakken. Ook dienen raadsleden schriftelijke vragen in bij het dagelijks bestuur. Welke voorstellen en vragen waren er de afgelopen tijd? En welke zijn er beantwoord? Beantwoorde schriftelijke vragen ■ Van de VVD over de gevolgen voor stadsdeel Centrum van het faillissement van Stadsgoed

Zowel de voorstellen als de schriftelijke vragen en de antwoorden hierop zijn te vinden op www.centrum.amsterdam.nl/bestuur.

Commissie- en raadsvergaderingen Soms worden agenda’s, tijden of locaties gewijzigd. Kijk daarom voor de actuele tijden en agenda’s op de bestuurskalender op www.centrum.amsterdam.nl. Reces Van maandag 8 juli tot en met vrijdag 30 augustus is het politiek reces. De raad en de raadscommissies vergaderen dan niet. Ook de stadsdeelkrant houdt een korte zomerstop. De eerstvolgende krant verschijnt op 22 augustus. In die editie is er op de raadspagina’s aandacht voor het jaarverslag 2012.

Kennis wonen op het water borgen De raad van stadsdeel Centrum heeft op 2 juli ingestemd met plannen om de Tabakspanden aan de Spuistraat te herontwikkelen. Ook wil de raad de kennis borgen die er in het stadsdeel is over wonen op het water. Deze besluiten werden genomen in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, 2 juli.

Besluitenlijst raadsvergadering 2 juli 2013 Agendapunt

Inhoud

Voor

Tegen

Besluit

2

Tabakspanden

GL, D66, VVD, PvdA

SP

Vastgesteld

Motie 1 (GL, PvdA)

Behoud broedplaatsen

GL, VVD, PvdA, SP

D66

Aangenomen

3

Welstand te water en bootrichtlijnen

n.v.t.

Motie 2 Borging kennis over welstand te water (GL, VVD, PvdA)

Alle fracties

Aangenomen

Motie 3 Speciale maatvoering bij nieuwbouwboten (SP, VVD, PvdA)

Alle fracties

Aangenomen

Motie 4 (SP, VVD)

Op korte termijn formuleren historisch schepenbeleid

Motie 5 Meenemen authenticiteit koekoeken (SP, PvdA, VVD) bestaande schepen Motie 6 (PvdA)

Opnemen doelstelling bescherming drijvend erfgoed

Motie 7 (PvdA)

Onafhankelijk advies bij benoemen van soort waterwoning

Motie 8 Overdrachtsdocument met nog (GL, VVD, PvdA) uit te werken onderwerpen

Ingetrokken Alle fracties

Aangenomen Ingetrokken

Alle fracties

Aangenomen

Alle fracties

Aangenomen

In dit overzicht staan de voorstellen en onderwerpen waarover door de aanwezige partijen is gestemd en de daarbij ingediende moties en amendementen. Alle bovenstaande voorstellen en besluiten/verordeningen liggen ter inzage bij de receptie op het stadhuis. Ook worden ze gepubliceerd op internet. Ze zijn te vinden in het bestuursarchief en via de bestuurskalender bij de raadsvergadering waarin ze zijn behandeld. Raadsleden Alkema (D66), Van Lissum (VVD) en Alexandrova (FA) waren niet aanwezig.

Stadsdeelkrant Centrum #juli  

11 juli 2013

Stadsdeelkrant Centrum #juli  

11 juli 2013