Page 1

Centrum.

Gemeente Amsterdam

Jaargang 8 nummer 21

amsterdam.nl

18| 10|12

Achterin deze krant Stadspas

2012

Stadspas: Kijk verderop in deze krant.

Inhoud

Foto Wim Salis

2

Terug van weggeweest: de Bandenboot, een kunstwerk van wijlen Robert Jasper Grootveld. De renovatie van het complex Oostenburg is vorige week feestelijk gevierd, met als hoogtepunt de begroeting van

Haarlemmerdijk en Haarlemmerstraat beter toegankelijk

Kunstproject bij Burgerzaken

Kandidaten Vrijwilligersprijs gezocht

‘een oude bekende’, zoals de Bandenboot op Oostenburg liefdevol wordt genoemd. Zie ook pagina 3.

3

Duurzaam hout en papier in stadsdeel Centrum Stadsdeel Centrum gaat steeds meer duurzaam hout toepassen, bijvoorbeeld voor steigers. Alle stadsdelen hebben hierover afspraken gemaakt met FSC Nederland, de organisatie achter het bekende FSC-keurmerk. Samen met FSC Nederland zet Amsterdam de komende jaren concrete stappen om de toepassing van verantwoord hout en papier succesvoller

uit te voeren. Alle stadsdelen en de centrale stad van Amsterdam ondertekenden daartoe samen met FSC Nederland op vrijdag 28 september

een convenant. De ondertekening vond plaats op FSC Friday; de dag waarop wereldwijd activiteiten rond het keurmerk van de Forest Stewardship

Foto: Richard Mouw

Council plaatsvonden. Stadsdeel Centrum doet al veel op het gebied van verantwoord hout en papier; zo heeft al het papier dat wordt gebruikt inmiddels al het FSC-keurmerk.

Stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren (r.) en FSC-directeur Liesbeth Gort met het zojuist ondertekende convenant voor meer duuzaam hout in de binnenstad.

Altijd als eerste op de hoogte? Volg stadsdeel Centrum op Twitter via @020centrum en

klik op 'Vind ik leuk' op onze Facebook-pagina: Stadsdeel Centrum Amsterdam

Al het hout Er is nog ruimte voor ambitie. Zo zal in de toekomst ook al het hout dat door het stadsdeel wordt gebruikt, voldoen aan het FSC-keurmerk. Bijvoorbeeld voor de steiger op de foto, die volgend jaar wordt vervangen. Stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren: “We willen als stadsdeel zo duurzaam mogelijk zijn. Het heeft in alles onze aandacht. Met de ondertekening van het convenant willen we dat onderstrepen.” Inmiddels hebben 67 gemeenten dit convenant afgesloten en daarmee gebruik van verantwoord hout in hun beleid vastgelegd. “We zijn als FSC Nederland heel blij met dit convenant”, zegt Liesbeth Gort, directeur van FSC Nederland, “want als we willen dat FSC-hout en -papier vanzelfsprekend wordt, is de rol van grote opdrachtgevers cruciaal.” Kijk voor meer informatie op www.fsc.nl.

Groot onderhoud Spiegelgracht

Oostenburg monumentaal gerenoveerd

Meld uw favoriete kunstwerk aan

4 ■

Herfstvakantie: gratis activiteiten voor kinderen

Praat mee over de Wmo

Agenda

Tentoonstelling 'Brand!' in Stadsarchief, zie Agenda.

5/6 Bekendmakingen

7 De raad van stadsdeel Centrum

8 ■

Vragen en voorstellen van de raad

Commissie- en raadsvergaderingen

Krant niet ontvangen? www.postnl.nl > Klantenservice > Ik heb een klacht. Of bel: tel. 0900 0990 (€ 0,10/pm).

Krant ook op internet Dit nummer en alle eerder verschenen edities (inclusief specials) kunt u vinden op www.centrum.amsterdam.nl.


2

centrum.amsterdam.nl

18 oktober 2012

Nieuws

Haarlemmerdijk en Haarlemmerstraat beter toegankelijk dankzij drempelplaten

Kunstproject bij Burgerzaken: de InspreekTelefoon

De InspreekTelefoon is een tijdelijke interactieve geluidsinstallatie over (mis)communicatie tussen burger en lokale overheid. Deze was al eerder te zien (en te horen) in stadsdeel West en zal nog meerdere stadsdelen aandoen. De installatie bestaat uit een telefoon op een salontafeltje en wordt in de publiekshal van het stadsdeelkantoor geplaatst. Als een bezoeker langs loopt rinkelt de telefoon uitnodigend. De bezoeker neemt op en krijgt De Aanspraak Ambtenaar aan de lijn. Vervolgens ontspint zich een gesprek. De Aanspraak Ambtenaar stelt zich in De InspreekTelefoon persoonlijk en kwetsbaar op en laat emoties blijken.

De kunstinstallatie is een lichtvoetige manier om wederzijds begrip te kweken, de communicatie te verbeteren en de ambtenaar in een ander licht te tonen. Het project is uniek omdat het kunstwerk pas ontstaat met en door het deelnemende publiek. Geanonimiseerd De InspreekTelefoon reist langs stadsdeelkantoren en andere openbare plekken in Amsterdam en is bedoeld voor burgers en ambtenaren. Na afloop wordt door kunstenaar en initiatiefneemster van het project Karien van Assendelft een boek samengesteld, getiteld ‘Handboek Miscommuniceren kun je leren’. Dit zal worden aangeboden aan de ambtenaren van het stadsdeel. In het handboek worden geanalyseerde uitkomsten van de gesprekken anoniem gepresenteerd en staan tips voor afwijkende communicatietechnieken. De InspreekTelefoon is onderdeel van een stadsbreed kunstproject getiteld De Communicatie Makelaar. Tot en met 16 november, publiekshal bij Burgerzaken, meer informatie: www.communicatiemakelaar.info.

Heeft u een kandidaat voor de Vrijwilligersprijs? Wie verdient de Vrijwilligersprijs stadsdeel Centrum 2012? Als u iemand in gedachten heeft die zich op bijzondere wijze inzet: meld hem of haar aan! Nomineren kan tot uiterlijk 1 november. Amsterdam zonder vrijwilligers is ondenkbaar. Zij zijn de stille kracht van onze buurten en helpen mee om kwetsbare mensen in onze samenleving erbij te laten horen. Sommige mensen redden het nu eenmaal niet zonder een extra steuntje in de rug. In opdracht van stadsdeel Centrum organiseert de Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA) jaarlijks de Vrijwilligersprijs. Kandidaten Waar moet de kandidaat aan voldoen? Om de inzet van alle vrijwilligers te waarderen wordt de vrijwilligersprijs uitgereikt aan drie personen die zich op bijzondere wijze vrijwillig inzetten. Kent u iemand die deze prijs verdient? Nomineer hem of haar vóór 1 november 2012. Er gelden wel een paar eisen waar deze man of vrouw aan moet voldoen: ■ het moet een persoon zijn (er mogen geen organisaties genomineerd worden); ■ de persoon moet vrijwilligerswerk doen in stadsdeel Centrum; ■ het vrijwilligerswerk mag niet incidenteel zijn geweest maar werd minstens gedurende drie maanden uitgevoerd;

de kandidaat doet het vrijwilligerswerk belangeloos; de kandidaat moet op de hoogte zijn van en akkoord gaan met de nominatie.

Aanmelden Heeft u iemand in gedachten die de prijs volgens u absoluut verdient? Meld uw kandidaat dan snel aan. U gebruikt daarvoor het aanmeldformulier dat u kunt downloaden via de website van stadsdeel Centrum (op de homepage vindt u een artikeltje over de Vrijwilligersprijs met daarin een link). Stuur dit vóór 1 november 2012 op naar het mailadres vrijwilligersprijs@vca.nu of per post naar Vrijwilligerscentrale Amsterdam, Antwoordnummer 10665, 1000 RA Amsterdam (een postzegel is niet nodig). Prijsuitreiking Uit alle aanmeldingen wordt door een onafhankelijke jury een top drie aan winnaars uitgekozen. De eerste prijs bedraagt € 250, de tweede prijs € 200 en de derde prijs € 150. De uitreiking vindt plaats op zaterdag 24 november tijdens een feestelijke bijeenkomst van 16.00 tot 19.00 uur. Begin november ontvangt u hiervoor een uitnodiging. De VCA organiseert de uitreiking van de ‘Vrijwilligersprijs stadsdeel Centrum 2012’ in opdracht van stadsdeel Centrum. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de VCA: tel. 020 530 1220. Kijk ook op www.centrum.amsterdam.nl.

Foto Wim Salis

Sinds 1 oktober kan het zijn dat u, lopend of zittend in de wachtruimte van Burgerzaken, ineens een telefoon hoort overgaan. Indien het niet om het mobieltje van uw buurman blijkt te gaan is de kans groot dat het de InspreekTelefoon is – die u uitnodigt de hoorn op te nemen. Dit kunstproject, dat de communicatie tussen ambtenaren en burgers op ludieke manier aan de kaak wil stellen, zal hier tot 16 november te zien zijn.

Promotor Winkeltoegankelijkheid Gerdie de Gunt (rechts) samen met een winkelier in de Haarlemmerstraat.

Vorige maand zijn zo'n zestig winkels in de Haarlemmerstraat en op de Haarlemmerdijk voorzien van drempelplaten. Hiermee vormen hoge drempels voor mindervaliden niet langer een belemmering. Van chocoladewinkel tot speelgoedzaak, van boekenwinkel tot kapsalon, van optiek, kaaswinkel tot modezaak: veel winkeliers hebben een toegankelijker winkel gekregen. Nu is het voor iedereen mogelijk in een van de gezelligste winkelstraten van Amsterdam ongehinderd te winkelen en boodschappen te doen. De drempelplaten zijn het laatste onderdeel van een looproute voor ouderen en mindervaliden door de Jordaan-Westerdok. Deze route loopt van de Vinkenstraat 185 (Rietvinck) via het Haarlemmerplein en Haarlemmerstraat/dijk naar het Westerdok. Looproute In september paste het stadsdeel de openbare ruimte aan. Zo zijn de stoepen bij oversteekpunten verlaagd en zijn er voldoende rustpunten langs de route. Bij de brug aan het Westerdok is een leuning geplaatst. Ook is er een alternatieve route voor mensen die geen gebruik van de brug kunnen of willen maken. Langs de looproute liggen verschillende voorzieningen waar ouderen en mensen met een beperking gebruik van maken. Denk hierbij aan verzorgingstehuis De Rietvinck in de Vinkenstraat, aan ontmoetingsruimte en zorgsteunpunt Westerdokspoint van de Osiragroep, maar ook aan de plaatselijke supermarkt. Dit is dan ook de reden waarom voor dit traject is gekozen. Verder is in het West Indisch Huis – vrij aan het begin van de Haarlemmerstraat, gezien vanaf het Centraal Station – een rolstoeltoegankelijk toilet. Aan het einde van de Haarlemmerdijk (vlakbij het Haarlemmerplein) ligt zorgcentrum de Rietvinck. Ook daar is een rolstoeltoilet (Vinkenstraat).

Drempelplaten Winkelend publiek met een rolstoel of wandelwagen kon tot voor kort (nog) niet bij alle winkels naar binnen. In de meeste gevallen kan dat nu wel. Het afgelopen jaar heeft het Team Winkeltoegankelijkheid, onder leiding van Marlies van St Annaland en Gerdie de Grunt, zich ingezet om de drempelplaten aan de man te brengen. En met succes. Circa zestig winkels zijn inmiddels voorzien van op maat gemaakte (mobiele) platen. Het stadsdeel heeft de platen betaald; de ondernemers zelf zorgen voor het beheer van de platen en de toegankelijkheid tot – en in – hun winkel. De drempelplaat hoort dus bij de inventaris van de winkel. Met de

WAT DOE

platen voor de deur kunnen ouderen en mensen met een handicap zo veel mogelijk zelfstandig winkelen en boodschappen doen. De Haarlemmerdijk en -straat zijn niet de enige straten waar ondernemers hun winkeltoegankelijkheid hebben verbeterd: ondernemers in ‘de 9 straatjes’ en de Rozengracht gingen hen reeds voor. Doet u ook mee? Hulp van ondernemers en bewoners blijft hard nodig bij het succes van de looproute. Als u uw terras buiten zet, kijk dan ook of mensen met een rolstoel of kinderwagen er nog langs kunnen. En denk er als bewoner aan dat u uw fiets zo neerzet dat ook de (buur)man met zijn rollator er nog langs kan. Alle beetjes helpen! Kijk voor meer informatie over winkeltoegankelijkheid op www.allemaalwinkelen.blogspot.nl. Informatie over wonen met zorg: www.amsterdam.nl > Gezondheid zorg en welzijn > Zorg voor ouderen.

JIJ

BIJ BRAND?

Daar moet je nu over nadenken! Als er brand uitbreekt… a. Pak ik mijn dierbaarste foto’s en sieraden. b. Bel ik de brandweer en wacht rustig af. c. Pak ik de sleutel en vlucht het huis uit.

Doe de test op www.watdoejijbijbrand.nl


centrum.amsterdam.nl

3

18 oktober 2012

Nieuws

Stadsdeel Centrum werkt hard aan een betere bereikbaarheid. Stadsdeel Centrum heeft de eigen organisatie vernieuwd, met als voornaamste doel u nog beter van dienst te kunnen zijn. We hebben gemerkt dat het stadsdeel de afgelopen tijd minder goed bereikbaar was. Het stadsdeel doet er alles aan om zo snel mogelijk weer goed bereikbaar te zijn. Bel of mail Heeft u vragen, dan kunt u altijd

terecht bij het gemeentelijk informatienummer 14 020 (zonder netnummer of ander nummer ervoor, ook vanaf uw mobiele telefoon), of mail naar stadsdeel@centrum.amsterdam.nl. Uw vraag wordt dan zo snel mogelijk door de juiste persoon behandeld. Op onze website vindt u ook belangrijke informatie over onze bereikbaarheid. Kijk voor meer informatie over de bereikbaarheid van stadsdeel Centrum op www.centrum.amsterdam.nl.

Groot onderhoud Spiegelgracht Stadsdeel Centrum wil in het voorjaar van 2013 groot onderhoud uitvoeren op de Spiegelgracht. Op donderdag 1 november is er een informatieavond. Het werkgebied bevindt zich tussen de Weteringschans en de Prinsengracht. Door de slechte staat van onderhoud moet de Spiegelgracht opnieuw bestraat worden. De werkzaamheden worden afgestemd met Alliander Gas (Liander Elektra) en Waternet, die eveneens groot onderhoud uitvoeren en nieuwe leidingen en kabels aanleggen. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en duren naar verwachting drie maanden. Afhankelijk van de planning van Alliander Gas en Waternet, staat de uitvoering van de werkzaamheden

gepland in de periode van begin januari tot 1 april 2013. Informatieavond Voor belanghebbenden organiseert het stadsdeel op donderdag 1 november een informatieavond. Deze vindt plaats van 18.30 tot 21.30 uur op het Stadhuis (De Mirandazaal). Het gehele project bestrijkt het gebied vanaf de Museumbrug tot aan de Prinsengracht. Op de avond wordt u geïnformeerd over de werkzaamheden van groot onderhoud aan de Spiegelgracht en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Meer informatie: www.centrum.amsterdam.nl > Projecten openbare ruimte > Spiegelgracht, groot onderhoud.

Grofvuil niet op straat maar meteen naar het Afvalpunt.

De Alliantie Amsterdam heeft het complex Oostenburg in de Oostelijke Binnenstad ingrijpend gerenoveerd. Zaterdag 6 oktober is Oostenburg opgeleverd; het werd een feestje met de bewoners. Daarbij heeft de bekende ‘Bandenboot’ een vaste plek in het water gekregen. De Alliantie Amsterdam heeft het complex Oostenburg in de Oostelijke Binnenstad monumentaal gerestaureerd. De panden verkeerden technisch in ‘zeer slechte staat’. Funderingsonderzoek wees uit dat de palen waren aangetast. Het merendeel van de panden is gemeentelijk monument. In nauw overleg met actieve bewoners is een omvangrijk renovatieplan opgesteld. Ruim 83 huurders kozen ervoor om na de renovatie naar Oostenburg terug te gaan. Initiatief stadsdeel In de jaren ’70 zijn aan de Oostenburgerdwarsstraat twee koppanden gesloopt. Door stadsdeel Centrum is geopperd deze ‘koppen’ van het complex Oostenburg af te ronden met nieuwbouw. Het stadsdeel heeft in 2010 voor de nieuwbouw een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) vastgesteld, dat is opgenomen in het bestemmingsplan Oostelijke Eilanden. Bij de besluitvorming hierover is een motie aangenomen. In deze motie vroeg de deelraad aan het dagelijks bestuur om na te gaan in hoeverre de nieuwbouw van de koppen deels of geheel geschrapt kon worden. Het dagelijks bestuur heeft dit uitgezocht en op 21 maart 2012 besloten om vast te houden aan het op 18 februari 2010 vastgestelde SPvE, waarbij de gesloop-

Gratis grofvuil brengen voor bewoners Maandag tot en met zaterdag geopend van 8-17 uur Goed gescheiden grofvuil wordt maximaal hergebruikt Kijk voor het dichtstbijzijnde Afvalpunt op www.afval.amsterdam.nl

Samen houden we de buurt schoon.

Op 6 oktober vierde de buurt feest vanwege de oplevering van het gerenoveerde complex Oostenburg.

te koppanden van de monumentale woningblokken in een nieuwe vorm worden teruggebouwd. Openbare ruimte Door de nieuwbouw gaan twee recreatieplekken die op die plek waren ontstaan, verloren. Het is echter de bedoeling om dichtbij die locaties nieuwe recreatieplekken aan te brengen. Een volledig plan voor herinrichting van de openbare ruimte wordt te zijner tijd opgesteld. Er zal gelegenheid zijn om op het inrichtingsplan in te spreken. Tegen die tijd leest u hier meer over in deze krant. Bandenboot De ‘Bandenboot’ heeft met de oplevering van de renovatie een nieuwe, definitieve plek gekregen. Het is een ontwerp van de overleden kunstenaar Robert Jasper Grootveld. Formeel was

het een speelobject, maar het voldeed daarvoor niet aan de hygiëne- en veiligheidseisen. Ook lag het in de weg, vanwege de restauratiewerkzaamheden aan complex Oostenburg. Daarom ging het stadsdeel samen met de vertegenwoordigers van Robert Jasper Grootveld op zoek naar een nieuwe ligplaats voor de Bandenboot, en die is gevonden in de Wittenburgervaart. Met het vaststellen van een krediet door de deelraad op 26 maart 2009 is verplaatsing mogelijk gemaakt. De Bandenboot werd gedurende de restauratie opgeslagen. Daarbij zijn zo veel mogelijk originele materialen behouden. Kijk ook op www.centrum.amsterdam.nl > Bouwprojecten > Nieuwe Oostenburgerstraat. Voor meer informatie over de maker van de Bandenboot: www.robertjaspergrootveld.nl.

Meld uw favoriete kunstwerk aan voor project buitenkunst Bent u helemaal weg van een bepaald kunstwerk in de openbare ruimte? Meld dit object dan aan voor het project ‘De Broertjes Buiten Beeld’. Op ludieke wijze vragen ‘De Broertjes’ aandacht voor kunst op straat – en zij hopen dat zo veel mogelijk bewoners en ondernemers met hen meedoen.

Dacht ‘t niet.

Buurtmannetje

Oostenburg monumentaal gerenoveerd

Foto Wim Salis

Stadsdeel Centrum wordt beter bereikbaar

De Broertjes (Gijs en Ruud van de Wint) gaan tot half november op bezoek bij Amsterdamse buitenkunstwerken. Wélke kunstwerken dat zijn, dat bepaalt het Amsterdamse publiek. Via de speciale Facebookpagina ‘De Broertjes Buiten Beeld’ kunnen ‘likes’ gegeven worden aan een bepaald kunstwerk. Ook kunt u aangeven wat u van een kunstwerk vindt. Hoe meer reacties, des te groter de kans dat De Broertjes daar poolshoogte gaan nemen. In de eerste aflevering was het de beurt aan Het Lieverdje op het Spui.

De aanpak van De Broertjes wisselt per locatie. Soms pakken De Broertjes een kunstwerk in en vragen zij aan voorbijgangers of ze weten wat er onder het doek zit. Of ze vragen mensen eerlijk hun mening te geven over het kunstwerk waar ze op dat moment voor staan. Amsterdammers worden van harte uitgenodigd zelf kunstwerken aan te melden voor het project. Stichting Straatkunst De Broertjes Buiten Beeld is een project van de Stichting Straatkunst. Deze stichting wil publiek meer betrekken bij buitenkunst. Amsterdam heeft een prachtige collectie bijzondere kunstwerken in de openbare ruimte staan; zij maken van Amsterdam een mooie en inspirerende stad. De Stichting Straatkunst wil zo veel mogelijk mensen laten kijken naar de kunstwerken, die op allerlei plekken in hun omgeving staan. Want dán pas krijgen ze

betekenis en waarde in het publieke domein. Dus meld uw favoriet aan, als u vindt dat meer mensen daar hun oog eens op zouden moeten laten vallen! Lees meer op de Facebookpagina ‘De Broertjes Buiten Beeld’.


4

centrum.amsterdam.nl

18 oktober 2012

Nieuws

Herfstvakantie: gratis activiteiten voor kinderen

Agenda Er gebeurt nog meer in de binnenstad.

Het Marnix (Marnixplein 1) en Sporthal Oostenburg (Oostenburgergracht

51) zijn in de herfstvakantie weer volgeboekt met heel veel activiteiten voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Tijdens de instuiven is er sport en spel en is er in de creatieve hoek van alles te doen voor Crea Bea’s. Kom sporten, springen op het luchtkussen, klimmen, dansen, creatief doen met kastanjes, een spinnenweb maken, voetballen in de panna kooi, laat je schminken of doe mee met de vele andere activiteiten! Deze activiteiten vinden plaats op twee locaties:

Dag van de mantelzorg 10 november Op zaterdag 10 november is het de Landelijke Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers in stadsdeel Centrum worden van harte uitgenodigd voor een feestelijke dag in zalencentrum Akantes aan de Nieuwe Herengracht. Het thema dit jaar is ‘Nu even niet’. In het hele land worden op deze dag activiteiten georganiseerd om mensen die langdurig voor een naaste zorgen in het zonnetje te zetten. In een ontspannen sfeer ontmoet u andere mantelzorgers en kunt u genieten van een heerlijke lunch, een spannende quiz, mooie muziek en een verrassing. Het programma duurt van 11.00 tot 16.00 uur, inloop

vanaf 10.30 uur. Stadsdeel Centrum organiseert deze dag samen met Markant, Centrum voor Mantelzorg. Aanmelden U kunt zich tot 8 november aanmelden bij Markant, tel. 020 886 8800; of mail naar info@markant.org (onder vermelding van Dag van de Mantelzorg Centrum, uw naam, adres en telefoonnummer). U krijgt het programma dan thuisgestuurd. Wacht niet te lang en geef u snel op. U bent van harte welkom! Zaterdag 10 november, 11.00 - 16.00 uur, zalencentrum Akantes, Nieuwe Herengracht 95.

maandag 22 en dinsdag 23 oktober, 13.00 – 16.00 uur: Het Marnix; donderdag 25 en vrijdag 26 oktober, 13.00 – 16.00 uur: Sporthal Oostenburg.

Voetballen en zwemmen Verder is er op woensdag 24 oktober zowel in Sporthal Oostenburg als Het Marnix een hele leuke voetbalactiviteit, waarbij we alleen maar partijtjes spelen. Meedoen is uiteraard gratis! Kinderen van 6 t/m 12 jaar voetballen van 13.00 tot 15.00 uur. Ook kan er volop worden gezwommen: op maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober zijn er tussen 13.00 en 15.00 uur voor de jeugd t/m 12 jaar (met en zonder diploma) extra activiteiten in het zwembad. (NB De allerkleinsten mogen onder begeleiding van een ouder ook komen spelen, maar alleen in het ondiepe bad.) De zwemactiviteiten zijn niet gratis; iedereen ouder dan 4 jaar betaalt € 3,90 entree. Ouder en een kind tot 4 jaar betalen samen € 5,60; voor een extra kind onder de 4 jaar € 2,40. (Per ouder maximaal twee kinderen.) Meer informatie en het complete programma is te lezen op www.hetmarnix.nl, www.ijsterk.nl en www.sciandri.com. Bel voor meer informatie met Joost van der Hulst van SCIANDRI Sportmanagement, tel. 06 2157 1059.

Herinrichting Prinsengracht: werkzaamheden gestart Deze week is het stadsdeel gestart met de herinrichting van de Prinsengracht. Het gaat om het deel tussen Egelantiersgracht en Brouwersgracht. Aanleiding voor de herinrichting is de staat van onderhoud van de straat en de werkzaamheden van Waternet

Afvalwater, dat een bovenriool aanlegt om de opvangcapaciteit van het hemelwater te vergroten. Voor deze werkzaamheden gaat de hele straat open op het gedeelte tussen Egelantiersgracht en Westerstraat. Het werk is in twee hoofdfasen opgedeeld; fase 1, vanaf de Brouwersgracht tot de Westerstraat, staat ingepland voor de

periode 15 oktober tot eind januari 2013. Fase 2, vanaf de Westerstraat tot de Egelantiergracht, duurt van begin februari 2013 tot eind juli 2013. Kijk op www.centrum.amsterdam.nl > Projecten openbare ruimte > Prinsengracht tussen Egelantiersgracht en Westerstraat.

Praat mee over de Wmo Op donderdag 8 november organiseert het Wmo-platform van stadsdeel Centrum een bijeenkomst over de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wat kan beter? Laat het ons weten en praat mee! Het Wmo-platform van stadsdeel Centrum is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij geven gevraagd maar ook ongevraagd advies aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum. Op donderdag 8 november organiseren de leden van het Wmo-platorm een bijeenkomst voor bewoners van stadsdeel Centrum. De bijeenkomst gaat over het beleid van stadsdeel Centrum met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wat gaat volgens u goed, en wat kan beter? Ideeën? Heeft u ideeën en opvattingen over kansen en verbeterpunten rond de Wmo? Kom dan 8 november naar deze bijeenkomst en meld u aan via wmoplatformca@gmail.com. Mocht u speciale opvang nodig hebben, bijvoorbeeld adl-hulp of voor uw rolstoel, dan verzoeken wij u vriendelijk dit bij uw aanmelding aan te geven. De bijeenkomst duurt van 13.00 tot 17.00 uur, met vanaf 13.30 uur inleidingen over Buurtzorg, Omgevingsmanagement en Burgerinitiatief. Daarna volgen gesprekken in kleinere groepen, een samenvatting van deze gesprek-

ken door de dagvoorzitter en een reactie hierop door wethouder Roeland Rengelink. De dag wordt om 16.00 uur afgesloten met aansluitend een borrel tot 17.00 uur. Donderdag 8 november, 13.00 - 17.00 uur, Boekmanzaal, Stadhuis (Amstel 1). Aanmelden: wmoplatformca@ gmail.com. Voor al uw persoonlijke vragen over de Wmo (b.v. over hulp bij het huishouden, vragen over vervoer, aanvraag scootmobiel, etc.) kunt u terecht bij het Sociaal Loket: www.centrum.amsterdam.nl > Openingstijden loketten > Sociaal Loket. Meer over het platform vindt u op www.centrum.wmo-adviesraadamsterdam.nl.

Amsterdam in Gesprek 21 oktober Elke eerste en derde zondag van de maand in het Stadsarchief: de succesvolle interviewreeks ‘Amsterdam in Gesprek’, met spraakmakende gastsprekers die boeiende onderwerpen aandragen uit de roemruchte Amsterdamse geschiedenis, of actuele onderwerpen in historisch perspectief bespreken. Op zondag 21 oktober spreekt Jerzy Gawronski, stadsarcheoloog van Amsterdam, over het Amsterdam in de 13de eeuw. Stadsarchief, Vijzelstraat 32. Aanvang 15.00 uur, de toegang is gratis. www.stadsarchief.amsterdam.nl

André Kuipers in Artis 4 november Op zondag 4 november komt niemand minder dan onze beroemde astronaut André Kuipers in het Planetarium van Artis om te vertellen over zijn ruimtereis. Samen met Artis de Marsis was hij zes maanden lang in het ruimtestation ISS (International Space Station). Er zijn speciale voorstellingen voor zowel kinderen als volwassenen, waarin hij vertelt hoe de aarde eruit ziet vanuit de ruimte en wat hij voor werk deed in het ISS. Ook zal hij onthullen waar Artis de Marsis zich nu bevindt. Het publiek kan vragen stellen en André Kuipers zal zijn boek signeren. Kijk voor het programma op www.artis.nl.

Foto: vicspacewalker / Shutterstock.com

Maandag begint de herfstvakantie. Kinderen hoeven zich in het centrum niet te vervelen: ook nu zijn er weer heel veel gratis evenementen van SCIANDRI Sportmanagement, Stichting IJsterk en Stichting SpACe. Zo worden onder de noemer ‘DOEDAM’ diverse gratis sport- en spelactiviteiten georganiseerd in sporthal Oostenburg en sportcomplex Het Marnix.

Pride Photo Award in Oude Kerk en Rembrandtplein Zowel in de Oude Kerk als op het Rembrandtplein kunt u t/m 28 oktober foto’s zien uit de jaarlijkse internationale fotowedstrijd ‘Pride Photo Award 2012’, over seksuele en genderdiversiteit. De fototentoonstelling met alle winnende foto’s uit verschillende landen en met diverse thema’s is te bezichtigen in de Oude Kerk. Enkele van de winnende foto’s zijn ook te zien op het Rembrandtplein. Deze foto’s roepen ongetwijfeld verschillende reacties op; jongeren interviewen voorbijgangers over de beelden. De interviews worden gefilmd en gebruikt bij debatten met jongeren in de buurt. Meer informatie op www.pridephotoaward.org.

Het Amsterdam van Sal Meijer Sal Meijer (1877-1965) is bekend om zijn schilderijen en etsen van Amsterdamse grachten, Gooische boerderijen en typische katten. In het Joods Historisch Museum is nu de grote overzichtstentoonstelling ‘Het Amsterdam van Sal Meijer’ te zien. Werken uit de eigen collectie – sommige nooit eerder getoond aan het publiek – worden gecombineerd met bruiklenen uit particuliere en museale collecties, waardoor een mooi overzicht ontstaat van Meijers oeuvre. Tot en met 17 maart 2013 te zien in het Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, www.jhm.nl.

Tweedehands kinderkleding TunFun 21 oktober Ouders van kinderen tot ongeveer 8 jaar die nog kleding voor de winter nodig hebben kunnen op zondag 21 oktober aanstaande langskomen bij TunFun (Mr. Visserplein). Om 12.00 uur start de verkoop van tweedehands kinderkleding. Toegang voor volwassenen is gratis. Heeft u zelf kleding over die u zou willen verkopen, neem dan contact op met TunFun. Meer informatie: www.tunfun.nl.

Brand! Tentoonstelling in Stadsarchief In het Stadsarchief (Vijzelstraat 32) is tot begin januari de tentoonstelling ‘Brand!’ te zien, naar aanleiding van het gelijknamige boek dat onlangs verscheen. Drie fotografen (Anoek Steketee, Henk Wilschut en Martin Luijendijk) brengen een verborgen wereld in beeld: wat vuur kan aanrichten en hoe brandweerlieden in de nacht paraat zijn. De tentoonstelling, in de centrale hal, is gemaakt in samenwerking met Brandweer Amsterdam-Amstelland en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Meer informatie: www.stadsarchief.amsterdam.nl.

Expositie Petsalon: hoeden en petten In het Claverhuis is nu de expositie ‘Petsalon’ te zien. Het Huis van de Buurt Jordaan & Gouden Reael organiseert met regelmaat tentoonstellingen met foto’s uit de Jordaan die tijdsbeelden vastleggen. Ans Wesseling runde 25 jaar lang de Petsalon in de Hazenstraat; een hoedenatelier met talloze bijzondere en originele hoeden en petten. Haar etalage liep je nooit voorbij zonder even opzij te kijken. De winkel gaat eind dit jaar sluiten. Daarmee verdwijnen een fenomeen en een ambacht uit de buurt. De expositie omvat niet alleen foto’s maar laat ook proefstukjes en petversies zien uit het hoedenatelier. Tot en met 15 januari in het Huis van de Buurt Jordaan & Gouden Reael (Claverhuis, Elandsgracht 70). Meer informatie: www.amsterdamwebkrant.nl.


centrum.amsterdam.nl

5

18 oktober 2012

Bekendmakingen

Nieuwe bekendmakingen wekelijks online Elke week zijn er nieuwe bekendmakingen. Deze worden iedere donderdag online gepubliceerd op de website van het stadsdeel. Ook bekendmakingen die niet meer verplicht op papier hoeven te worden afgedrukt (zoals evenementen) vindt u online terug. In deze krant, die niet wekelijks maar eens in de 14 dagen verschijnt, vindt u het grootste deel van de bekendmakingen van de afgelopen twee weken. Alle actuele bekendmakingen staan op www.centrum.amsterdam.nl > Bekendmakingen. In de weken dat er géén krant verschijnt zijn de meest recente bekendmakingen op papier in te zien bij een van de drie wijkentra van stadsdeel Centrum.

Stadsdeel Centrum Adres: Amstel 1, 1011 PN Amsterdam tel. 14 020* stadsdeel@centrum.amsterdam.nl www.centrum.amsterdam.nl t @020centrum f Stadsdeel Centrum Amsterdam E-nieuwsbrief: www.centrum.amsterdam.nl * Indien bellen met 14 020 niet lukt: zie www.centrum.amsterdam.nl > Contactinformatie

Postadres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam Loket stadsdeel Centrum: ■ Burgerzaken / Burgerlijke Stand: kijk op www.centrum.amsterdam.nl > Digitaal Loket Centrum of bel 14 020. ■ Voorlichtingsloket (inzien van bouwplannen, raadsstukken e.d.): ma, di, wo, vr 8.30 – 16.00 uur do. 13.00 – 20.00 uur ■ Bouwloket: maak een afspraak via tel. 14 020 of vergunningenbouw@ centrum.amsterdam.nl ■ Horecaloket: maak een afspraak via tel. 14 020 of horecavergunningen@ centrum.amsterdam.nl ■ Vergunningen Openbare Ruimte: tel. 14 020 ■ Sociaal Loket: tel. 020 256 4800 (9.00 – 17.00 uur), sociaalloket@centrum.amsterdam.nl Meldnummers: ■ Reiniging, bestrating en groenvoorziening: tel. 020 551 9555 (7.00 – 18.00 uur) ■ Horeca-overlast: tel. 020 421 4567 (24 uur per dag) ■ Overlast te water: tel. 0900 9394 (24 uur per dag)

Bestuur Jeanine van Pinxteren, voorzitter (GroenLinks) Boudewijn Oranje (D66) Roeland Rengelink (PvdA) Stadsdeelsecretaris: Anneke Eurelings Spreekuur dagelijks bestuur: Maandag 17.30 – 18.30 uur. Aanmelden via tel. 14 020, stadsdeel@centrum.amsterdam.nl of bij het Voorlichtingsloket.

Colofon Uitgave en redactie: stadsdeel Centrum, afdeling Communicatie Eindredactie: Saskia van Loenen Realisatie: Movement Vormgeving: Floppy Design Druk: Dijkman Offset, Diemen Verspreiding: PostNL Oplage: 73.500 Suggesties, tips of andere reacties: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl of via: stadsdeel Centrum, t.a.v. redactie stadsdeelkrant Centrum, Stadhuis, kamer 2357, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Stadsdeelkrant gemist? Alle verschenen edities vindt u op: www.centrum.amsterdam.nl/stadsdeelkrant.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN (PUBLICATIEDATUM 11 OKTOBER 2012) Bij onderstaande kennisgevingen is per onderdeel aangegeven welke rechtsmogelijkheden er zijn en of deze ter inzage zijn gelegd op het Voorlichtingsloket van stadsdeel Centrum, Amstel 1, geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur en donderdag van 13.00 tot 20.00 uur. V. Aanvragen om omgevingsvergunning Kennisgeving nieuw ingediende reguliere aanvragen Deze kennisgeving is mede bedoeld als kennisgeving van het voornemen tot het nemen van een besluit zoals bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De volgende aanvragen zijn ontvangen: - 2e Goudsbloemdwarsstraat 20 - aanvraag 576273 - ingediend op 25 september 2012 - het plaatsen van reclame aan de gevel van het gebouw 2e Goudsbloemdwarsstraat 20. - Bloemgracht 128 - aanvraag 583201 - ingediend op 1 oktober 2012 - het veranderen van de kozijnen in de voorgevel van het gebouw Bloemgracht 128 met behoud van bestemming wonen. - Brouwersgracht 183 - aanvraag 575175 ingediend op 24 september 2012 - het maken van nieuwe ramen in de voorgevel van het gebouwgedeelte Brouwersgracht 183. - Damrak 28 - aanvraag 567359 - ingediend op 17 september 2012 – het realiseren van een winkelfunctie. - Goudsbloemstraat 112 - aanvraag 573373 ingediend op 21 september 2012 - het wijzigen van de bergruimte op de 4e etage in een zelfstandige woonruimte van het gebouw Goudsbloemstraat 112. - Hazenstraat 39 - aanvraag 582377 - ingediend op 27 september 2012 - het maken van een dakterras aan de achterzijde van de woning. - Kalverstraat 115 - aanvraag 582271 - ingediend op 1 oktober 2012 – het vervangen van de gevelreclame aan de voorgevel en het overschilderen van de gevel van het gebouw Kalverstraat 115. - Keizersgracht 170 - aanvraag 582709 ingediend op 17 september 2012 - het aanpassen van een kozijn in de voorgevel van het gebouw Keizersgracht 170. - Lauriergracht 30 - aanvraag 582603 ingediend op 18 september 2012 - het aanbrengen van een rookgasafvoerkanaal aan de zijgevel van het gebouw Lauriergracht 30. - Lijnbaansgracht 61 - aanvraag 576897 ingediend op 25 september 2012 - het restaureren, intern wijzigen en verdiepen van het gebouw Lijnbaansgracht 61 met bestemming daarvan tot bedrijfsruimte (begane grond) en woning (eerste verdieping). - Marnixkade 90 - aanvraag 547241 - ingediend op 31 augustus 2012 - het vernieuwen van de fundering van het gebouw Marnixkade 90 met behoud van bestemming daarvan tot vier woningen. - Nieuwendijk 224 - aanvraag 581175 ingediend op 28 september 2012 – het plaatsen van gevelreclame en veranderen van de voorgevel ten behoeve van de winkel. - Plantage Middenlaan 35 - aanvraag 558199 - ingediend op 17 september 2012 het wijzigen van de indeling van de gebouwen Plantage Middenlaan 33 en Plantagemiddenlaan 35 met wijziging van bestemming daarvan tot appartementenhotel met 21 kamers, het bestaande kinderdagverblijf blijft gehandhaafd. - Spuistraat 10 - aanvraag 579737 - ingediend op 24 september 2012 - het plaatsen van een uithangbord aan de voorgevel van het gebouwgedeelte Spuistraat 10. - Spuistraat 93A - aanvraag 575933 - ingediend op 25 september 2012 – het vernieuwen van de ramen en kozijnen aan de vooren achtergevel van het gebouw Spuistraat 93. Deze ontvangen aanvragen zijn niet in te zien bij het Voorlichtingsloket van stadsdeel Centrum. Dit is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). Wanneer u wilt reageren op een aanvraag kan dit in de periode na het bekendmaken van het uitein-

delijke besluit middels een bezwaarschrift. Ingediende aanvragen welke de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgen Wanneer u wilt reageren op een aanvraag kan dit in de periode dat een ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd en gepubliceerd in de stadsdeelkrant, middels een zienswijze. VII. Kennisgeving verlengen beslistermijn De volgende aanvragen zijn verlengd met een beslistermijn van 6 weken: - 2e Anjeliersdwarsstraat 7-9 - aanvraag 503473 - het wijzigen van de voorgevel kozijnen op de begane grond en aan de achtergevel raam en kozijn toevoegen op de 1e verdieping van het gebouw 2e Anjeliersdwarsstraat 7-9. - Amstel 282 - aanvraag 521347 - het renoveren van de gevels, dakramen en dakbedekking van het gebouw Amstel 282. - Brouwersgracht 39/41 - aanvraag 545207 - het bouwen in afwijking van de bij beschikking van 3 november 2011 verleende bouwvergunning voor het veranderen van de gebouwgedeelten Brouwersgracht 39 en 41 met bestemming daarvan tot vier woningen en drie (kantoor)bedrijfsruimten, waarbij de afwijking bestaat uit het veranderen van de indeling en het plaatsen van een plateaulift. - Herengracht 337/339 - aanvraag 510039 het uitvoeren van funderingsherstel aan de gebouwen Herengracht 337 en 339. - Leidseplein 14 - aanvraag 507379 - het verdiepen van de kelder en het uitvoeren van funderingsherstel aan het gebouw Leidseplein 14 met behoud van bestemming horeca. - Leidsestraat 20 - aanvraag 512849 - het plaatsen van installaties t.b.v. de winkel Leidsestraat 20. - Marnixkade 22 - aanvraag 546783 - het kappen van een berk in de achtertuin van het gebouw Marnixkade 22. - Nieuwe Prinsengracht 130 - aanvraag 569187 - het kappen van acht bomen in de binnentuin van de Nieuwe Prinsengracht 130. - Nieuwendijk 206 - aanvraag 490599 - het uitvoeren van funderingsherstel, het maken van een kelder en het wijzigen van de onderpui. - Prinsengracht 405 - aanvraag 507993 het intern veranderen en het maken van een dakterras op het Prinsengracht 405 met wijziging van bestemming naar wonen. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen van verlengen beslistermijn kan er geen bezwaar worden ingediend. Is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). VIII. Kennisgeving ingetrokken aanvragen De volgende aanvragen zijn ingetrokken door de aanvrager: - IJdok 33 - aanvraag 567119 - het in gebruik nemen van een parkeergarage, op de locatie IJdok 33. - Pieter Jacobszstraat 19 - aanvraag 412419 - het intern verbouwen van de 2e verdieping, vliering en zolder en het maken van een loggia in het linker daklvlak van het gebouw Pieter Jacobszstraat 19 met behoud van bestemming tot wonen. - Prinsengracht 417-D - aanvraag 478913 interne veranderingen en het plaatsen van een schotelantenne. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen van ingetrokken aanvragen kan er geen bezwaar worden ingediend. Is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). X. Kennisgeving besluiten, reguliere procedure De volgende besluiten zijn in te zien van 12 oktober 2012 tot en met 22 november 2012: Verleende omgevingsvergunningen Op 20 september 2012 is verleend: - openbare ruimte Weteringschans,

Spiegelgracht, Kerkstraat - aanvraag 490673 - soort: regulier - het aanbrengen van een rode draad als onderdeel van het kunstobject ‘Van Gogh Mile’, het plaatsen van enkele hulpconstructies in openbare ruimte en het aanbrengen van luidsprekers op een aantal locaties in een deel van stadsdeel centrum voor een periode van acht maanden. Op 26 september 2012 is verleend: - Brug 203 t/o Oudezijds Voorburgwal 199 - aanvraag 416831 - soort: regulier - het vernieuwen van de voetgangersbrug nr. 203, (Lommertbrug) t/o het gebouw Oudezijds Voorburgwal 199. - Nieuwe Herengracht 29 - aanvraag 470025 - soort: regulier - het intern wijzigen van het trappenhuis en het plaatsen van een dakterras op het gebouw Nieuwe Herengracht 29. - Oudezijds Achterburgwal 35 - aanvraag 553763 - soort: regulier - het intern verbouwen van de eerste, tweede en derde verdieping van het gebouw Oudezijds Achterburgwal 35 met behoud van bestemming daarvan tot twee woningen. Op 27 september 2012 is verleend: - Elandsstraat 22 - aanvraag 556227 - soort: regulier - het plaatsen van een erfafscheiding op de erfgrens in de achtertuin van Elandsstraat 22. - Lijnbaansgracht 164 - aanvraag 475479 soort: regulier - het maken van een dakterras op het gebouw Lijnbaansgracht 164. - Oudezijds Achterburgwal 65 - aanvraag 486051 - soort: regulier - het herstellen van de fundering van het gebouw Oudezijds Achterburgwal 65. - Oudezijds Achterburgwal 67 - aanvraag 473789 - soort: regulier - het herstellen van de fundering van het gebouw Oudezijds Achterburgwal 67. - Plantage Muidergracht 85A-C - aanvraag 501277 - soort: regulier - het vervangen van de ramen en vervangen van een aantal ramen door deuren in de achtergevel en het maken van een frans balkon op de 1e verdieping en het vervangen van de buitentrap van het gebouw Plantage Muidergracht 85A-C. - Rokin 66 - aanvraag 481627 - soort: regulier - het uitvoeren van funderingsherstel en het verbouwen van het gebouw Rokin 66 met behoud van de bestemming daarvan tot winkel en 3 woningen. - Utrechtsestraat 42 A - aanvraag 551621 soort: regulier - het plaatsen van gevelreclame aan het gebouw Utrechtsestraat 42A. Op 28 september 2012 is verleend: - Damstraat 28 - aanvraag 525955 - soort: regulier - het vernieuwen van de voorgevelpui van het gebouw Damstraat 28. - Keizersgracht 148 - 152 - aanvraag 511445 - soort: regulier - het aanbrengen van koelunits op het dakterras en het plaatsen van een dampafvoerkanaal in het lichthof van het gebouw Keizersgracht 152. - Marnixkade 90 - aanvraag 547241 - soort: regulier - het vernieuwen van de fundering van het gebouw Marnixkade 90 met behoud van bestemming daarvan tot vier woningen. Op 1 oktober 2012 is verleend: - Gasthuismolensteeg 4 - aanvraag 520911 - soort: regulier - het uitvoeren van funderingsherstel, wijzigen van de trapindeling en een vergunningsvrije aanbouw. - Keizersgracht 329 - aanvraag 560495 soort: regulier - het vervangen van bestaande houten ramen en deuren door nieuwe houten ramen en deuren op de begane grond, 2e, 3e, 4e verdieping en zolder.De ramen en deuren zullen worden uitgevoerd volgens oorspronkeljke detaillering en indeling. - Leidsestraat 20 - aanvraag 513147 - soort: regulier - het plaatsen van gevelreclame aan het pand Leidsestraat 20 te Amsterdam met behoud van bestemming winkel. - Maarten Janszoon Kosterstraat 14 - aanvraag 568911 - soort: regulier - het maken van een raam in de achtergevel van de uitbouw van het pand Maarten Janszoon Kosterstraat 14 met behoud van bestemming wonen. - Nieuwe Achtergracht 101 - aanvraag 562693 - soort: regulier - het vervangen van de kozijnen van het souterrain en de beletage van het pand Nieuwe Achtergracht 101. - Weteringschans 84A - aanvraag 383547 soort: regulier - het uitvoeren van funderingsherstel en het uitbreiden van de

bestaande kelder van het gebouw Weteringschans 84. Op 2 oktober 2012 is verleend: - Heisteeg 2 - aanvraag 493257 - soort: regulier - het vernieuwen van dakkapellen en dakbedekking en het isoleren van de kap van het gebouw Heisteeg 2. - Hekelveld 1 / Nieuwendijk 50 - aanvraag 499131 - soort: regulier - het maken van een koof en het aanbrengen van verlichte gevelreclame aan het gebouw Hekelveld 1 / Nieuwendijk 50 met behoud van de bestemming daarvan tot horeca- en woonfunctie. - Reguliersbreestraat 30 - aanvraag 523555 - soort: regulier - het wijzigen van de voorgevel, het aanbrengen van uithangborden en het intern verbouwen van het gebouw Reguliersbreestraat 30. - Singel 447 E - aanvraag 506439 - soort: regulier - het plaatsen van een dakterras op het gebouw Singel 447. - Spuistraat 93A - aanvraag 575933 - soort: regulier - het vernieuwen van de ramen en kozijnen aan de voor en achtergevel van het gebouw Spuistraat 93. Op 3 oktober 2012 is verleend: - Damrak 28 - aanvraag 567359 - soort: regulier - het realiseren van een winkelfunctie. - Kalverstraat 39 - aanvraag 518361 - soort: regulier - het wijzigen van de gevel, het intern wijzigen en het plaatsen van reclame op het gebouw Kalverstraat 39. - Nieuwendijk 160 - aanvraag 559285 soort: regulier - het vervangen van de lichtbak voor losse reclameletters aan de voorgevel van het gebouw Nieuwendijk 160. - Oostenburgervoorstraat 181 - aanvraag 513545 - soort: regulier - het casco herstellen van de gevels en het dak van hal 1 van de Van Gendthallen. - Prins Hendrikkade 10 - aanvraag 463153 soort: regulier - het uitvoeren van funderingsherstel van het gebouw Prins Hendrikkade 10. Geweigerde omgevingsvergunningen Op 27 september 2012 is geweigerd: - Plantage Kerklaan 1 - aanvraag 542361 soort: regulier - het plaatsen van een RVS gevelkleprooster 125x125 mm in kleur van de voorgevel op de tweede etage tussen de ramen aan het gebouw Plantage Kerklaan 12hg. Op 28 september 2012 is geweigerd: - 2e Egelantiersdwarsstraat 10 - aanvraag 478271 - soort: regulier - het vervangen van een schuur voor een tuinhuis op het perceel van de Tweede Egelantiersdwarsstraat 10. - Keizersgracht 71 - aanvraag 540771 soort: regulier - het vervangen van de kozijnen aan de voorzijde van de derde verdieping van het gebouw Keizersgracht 71. Op 1 oktober 2012 is geweigerd: - Runstraat 17 A-D - aanvraag 492401 soort: regulier - het wijzigen van de bestaande bebouwing van het gebouw Runstraat 17. Op 2 oktober 2012 is geweigerd: - Hekelveld 4 - aanvraag 566381 - soort: regulier - het veranderen van de derde en zolderverdieping van het gebouw Hekelveld 4 en het plaatsen van extra dakramen. - Keizersgracht 71 - aanvraag 455295 soort: regulier - het vernieuwen van 4 kozijnen aan de achtergevelzijde van het gebouw Keizersgracht 71. Ten aanzien van de hierboven genoemde mededelingen van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Directie Bedrijfsvoering, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. XI. Kennisgeving besluiten, uitgebreide procedure De volgende besluiten zijn in te zien van 12 oktober 2012 tot en met 22 november 2012: Verleende omgevingsvergunningen Op 28 september 2012 is verleend: - Nieuwendijk 151 - aanvraag 193892 -


6

centrum.amsterdam.nl

18 oktober 2012

Bekendmakingen soort: uitgebreid - het plaatsen van gevelbelettering en het plaatsen van een nieuw kozijn aan het gebouw Nieuwendijk 151. - Plantage Kerklaan 36-38 - aanvraag 370563 - soort: uitgebreid - het renoveren van de twee zijpaviljoenen en het vergroten en renoveren van het middengedeelte van het gebouw ‘de ledenlokalen’ en tevens het vernieuwen van de fundering van het gehele gebouw, op het terrein van Artis, Plantage Kerklaan 38-40 met bestemming daarvan tot expositieruimte, bar/bistro en studio. Op 2 oktober 2012 is verleend: - Oudezijds Voorburgwal 39 - aanvraag 185537 - soort: uitgebreid - het veranderen en vergroten van de 2e t/m de 4e verdieping van het gebouw Oudezijds Voorburgwal 39 met bestemming daarvan tot 3 woningen. Geweigerde omgevingsvergunningen Op 28 september 2012 is geweigerd: - Koningsplein 1 en 3 - aanvraag 221455 soort: uitgebreid - het maken van twee muurdoorbraken en het intern verbouwen van de gebouwen Koningsplein 1 en 3 met behoud van bestemmnig daarvan tot kantoor. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: ■ degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking; ■ de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking; ■ belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking; ■ degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgeving van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit beroep indienen bij Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. De bovenstaande omgevingsvergunningen staan ook gepubliceerd in de Staatscourant. XIII. Aanvragen om splitsingsvergunning Aanvragen De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 12 oktober 2012 tot en met 25 oktober 2012: - Brandewijnsteeg 1-47, Koningsstraat 21 A-C, 23 A-D, 27 A-D, Recht Boomsloot 16 A-B, 18 A-R, 20 A-D, 22 A-D, 24 A-C, Zakslootje 18 - aanvraag 07-12-0055 - ingediend op 3 oktober 2012 - voor het splitsen van het pand Brandewijnsteeg 1-47, Koningsstraat 21 A-C, 23 A-D, 27 A-D, Recht Boomsloot 16 A-B, 18 A-R, 20 A-D, 22 A-D, 24 A-C, Zakslootje 18 in 68 appartementsrechten. - Elandsgracht 68 - aanvraag 07-12-0052 ingediend op 17 september 2012 – het ondersplitsen van het pand Elandsgracht 68 in 2 appartementsrechten. - Marnixkade 49 - aanvraag 07-12-0053 ingediend op 3 oktober 2012 - het splitsen van het pand Marnixkade 49 in 4 appartementsrechten. - Nieuwe Prinsengracht 81 - aanvraag 0712-0050 - ingediend op 4 september 2012 het splitsen van het gebouw Nieuwe Prinsengracht 81 in 5 appartementsrechten. - Noordermarkt 39-40 - aanvraag 07-120021 - ingediend op 12 april 2012 - het splitsen van het gebouw in 4 appartementsrechten waarvan 1 bestemd voor bedrijfsruimte . Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen kan eenieder, binnen de termijn van terinzagelegging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, te richten aan: stadsdeel Centrum, Directie Dienstverlening, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN (PUBLICATIEDATUM 18 OKTOBER 2012)

Bij onderstaande kennisgevingen is per onderdeel aangegeven welke rechtsmogelijkheden er zijn en of deze ter inzage zijn gelegd op het Voorlichtingsloket van stadsdeel Centrum, Amstel 1, geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur en donderdag van 13.00 tot 20.00 uur. III. Besluiten Bouwaanvragen, die mede zijn aangemerkt als een verzoek om ontheffing van het bestemmingsplan (art. 3.23 Wro) Op 5 oktober 2012 is verleend: - Max Euweplein 60 - aanvraag 82-10-0072 - het veranderen van de begane grond en eerste verdieping van het gebouw Max Euweplein 60 met bestemming daarvan tot lunchroom (Horeca IV). Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde (verleende) vergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Directie Bedrijfsvoering, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het desbetreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk en in blokletters vermelden, in verband met correspondentie. V. Aanvragen om omgevingsvergunning Kennisgeving nieuw ingediende reguliere aanvragen Deze kennisgeving is mede bedoeld als kennisgeving van het voornemen tot het nemen van een besluit zoals bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De volgende aanvragen zijn ontvangen: - 3e Wittenburgerdwarsstraat 1 - aanvraag 586185 - ingediend op 3 oktober 2012 het aanleggen van een vegetatiedak op een gedeelte van het platte dak van het gebouw 3e Wittenburgerdwarsstraat 1. - Amstelstraat 24 - aanvraag 581575 - ingediend op 21 september 2012 - het kappen van drie bomen op het achtererf van Amstelstraat 24. - Bergstraat 7A - aanvraag 576079 - ingediend op 25 september 2012 - het wijzigen van de voorgevel op de begane grond, het wijzigen van de achtergevel op de 3de verdieping en het plaatsen van een buitenspa op het dakterras van het gebouw Bergstraat 7 met behoud van de bestemming daarvan tot wonen. - Damrak 28 - aanvraag 573299 - ingediend op 21 september 2012 - het plaatsen van handelsreclame aan het gebouw Damrak 28/ Karnemelksteeg 3. - Egelantiersgracht 85 - aanvraag 578569 ingediend op 1 oktober 2012 - het realiseren van twee dakterrassen en het veranderen van de zolderverdieping van het gebouw Egelantiersgracht 85 met bestemming daarvan tot woning. - Elandsgracht 37 - aanvraag 586623 - ingediend op 3 oktober 2012 - het aanbrengen van een vegetatiedak op een deel van de aanbouw van het gebouw Elandsgracht 37. - Herenmarkt 6 - aanvraag 578909 - ingediend op 26 september 2012 – het herstellen van het voegwerk in de voorgevel van het gebouw Herenmarkt 6. - Kalverstraat 226 - aanvraag 592277 - ingediend op 8 oktober 2012 - het aanbrengen van een uitsteekbord en verlichte gevelreclame op het gebouwgedeelte Kalverstraat 226. - Keizersgracht 455 - aanvraag 588413 ingediend op 4 oktober 2012 - het bouwen in afwijking van vergunning BWT 413969, waarbij de afwijking bestaat uit het maken van een vide, met behoud van bestemming winkel. - Leidsegracht 33 - aanvraag 586501 - ingediend op 3 oktober 2012 - het realiseren van een dakterras op het gebouw Leidsegracht 33 ten behoeve van de woning. - Leidseplein 1 - aanvraag 571537 - ingediend op 26 september 2012 - het vervangen van de reclame op het gebouw Leidseplein 1. - Marnixkade 21 - aanvraag 552623 - ingediend op 4 september 2012 - het kappen van een boom in de achtertuin aan de Marnixkade 24-hs.

- Nieuwe Kerkstraat 32C - aanvraag 575603 - ingediend op 24 september 2012 het maken van nieuwe ramen d.m.v. inhaakkozijnen aan de voorgevel van het gebouwgedeelte Nieuwe Kerkstraat 32C. - Nieuwezijds Voorburgwal 74 /Spuistraat 37A - aanvraag 586589 - ingediend op 3 oktober 2012 - het vernieuwen van de fundering van het gebouw Nieuwezijds Voorburgwal 74 /Spuistraat 37A. - Nieuwezijds Voorburgwal 74 /Spuistraat 37A - aanvraag 586473 - ingediend op 3 oktober 2012 - het vernieuwen van de fundering van het gebouw Nieuwezijds Voorburgwal 74 /Spuistraat 37A. - openbaar water Nieuwe Vaart - aanvraag 566509 - ingediend op 17 september 2012 - het slopen van de spoorbrug over de Nieuwe Vaart. - Oudezijds Voorburgwal 197 - aanvraag 582465 - ingediend op 1 oktober 2012 - het maken van een luifel in de binnentuin van Oudezijds Voorburgwal 197 ten behoeve van het hotel. - Prinseneiland 111-113 - aanvraag 591467 ingediend op 5 oktober 2012 - het slopen van het gebouw Prinseneiland 111-113 om nieuwbouw mogelijk te maken. - Prinsengracht 732 - aanvraag 561157 ingediend op 13 september 2012 - het aanleggen van een groendak op het gebouw Prinsengracht 732. - Rembrandtplein 35 - aanvraag 589267 ingediend op 5 oktober 2012 - het plaatsen van een mobiel KPN opstelpunt op het dak van het pand Rembrandtplein 35. - Rokin 75 - aanvraag 573939 - ingediend op 24 september 2012 - het veranderen van de kelder van het gebouw Rokin 75 met bestemming daarvan tot bijeenkomstenruimte. - Rokin 84 - aanvraag 563799 - ingediend op 8 oktober 2012 - het maken van een gevelreclame aan de voor- en zijgevel van het gebouwgedeelte Rokin 84. - Singel 259 - aanvraag 554033 - ingediend op 5 september 2012 - het verwijderen van een boom, soort Ulmus minor (boomnummer 3998), in de openbare ruimte ter hoogte van Singel 259. - Singel 422 E - aanvraag 585319 - ingediend op 2 oktober 2012 - het vervangen van 8 luiken van het gebouwgedeelte Singel 422 A-K. - Spuistraat 320 / Singel 373 - aanvraag 583937 - ingediend op 1 oktober 2012 - het maken van vensters in de zijgevel van het gebouw Spuistraat 320 / Singel 373. - Utrechtsestraat 104 - aanvraag 575305 ingediend op 24 september 2012 - het plaatsen van twee dubbelzijdige en een enkelzijdige lichtbak aan de gevel van het gebouwgedeelte Utrechtsestraat 104. - Vijzelgracht 37 - aanvraag 548669 - ingediend op 28 augustus 2012 - het wijzigen van de bestemming van winkel naar horeca (IV) van het gebouw Vijzelgracht 37h en het maken van een terras ten behoeve van de horeca. - Westerstraat 250 - aanvraag 574483 ingediend op 24 september 2012 - het wijzigen van het daklicht aan de achterzijde en het wijziging van de indeling van de 3e en 4e verdieping van het gebouw Westerstraat 250 met bestemmnig daarvan tot één woning. Deze ontvangen aanvragen zijn niet in te zien bij het Voorlichtingsloket van stadsdeel Centrum. Dit is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). Wanneer u wilt reageren op een aanvraag kan dit in de periode na het bekendmaken van het uiteindelijke besluit middels een bezwaarschrift. Ingediende aanvragen welke de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgen Wanneer u wilt reageren op een aanvraag kan dit in de periode dat een ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd en gepubliceerd in de Stadsdeelkrant, middels een zienswijze. VII. Kennisgeving verlengen beslistermijn De volgende aanvragen zijn verlengd met een beslistermijn van 6 weken: - 1e Weteringdwarsstraat 75/77/79 aanvraag 247399 - het aanbrengen van dakterrassen met dakopbouwen op de gebouwen Eerste Weteringdwarsstraat 75, 77 en 79. - Singel 72 - aanvraag 498367 - het bouwen in afwijking van de bouwvergunning van de indeling achterhuis.

- Waalsteeg 15 - aanvraag 535473 - het vervangen en aanbrengen van dakkapellen en dakramen in de zijdakvlakken van het gebouw Waalsteeg 15. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen van verlengen beslistermijn kan er geen bezwaar worden ingediend. Is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). IX. Buiten behandeling laten van de omgevingsvergunning De volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn buiten behandeling gelaten: Op 9 oktober 2012: - Marnixstraat 429 - aanvraag 545907 soort: regulier - het aanbrengen van een uitsteekbord aan de gevel van het gebouwgedeelte Marnixstraat 429. - Warmoesstraat 137 - aanvraag 560593 soort: regulier - het plaatsen van een markies aan de voorgevel van het gebouw Warmoesstraat 137. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgeving van een buiten behandeling gelaten omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Directie Bedrijfsvoering, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. X. Kennisgeving besluiten, reguliere procedure De volgende besluiten zijn in te zien van 19 oktober 2012 tot en met 29 november 2012: Verleende omgevingsvergunningen Op 3 oktober 2012 is verleend: - Prins Hendrikkade 9 - aanvraag 463461 soort: regulier - funderingsherstel van het gebouw Prins Hendrikkade 9. Op 4 oktober 2012 is verleend: - Damrak 53 - aanvraag 468647 - soort: regulier - het verbouwen van het achterhuis op het adres Damrak 53 met bestemming daarvan tot 5 appartementen. - Goudsbloemstraat 112 - aanvraag 573373 soort: regulier - het wijzigen van de bergruimte op de 4e etage in een zelfstandige woonruimte van het gebouw Goudsbloemstraat 112. - Herengracht 570-C - aanvraag 490517 soort: regulier - het uitbreiden van een inloopkast in het gebouw Herengracht 570C. - Korte Leidsedwarsstraat 89 - aanvraag 511733 - soort: regulier - het plaatsen van reclame aan de gevel. - Leidsekade 55 - aanvraag 537509 - soort: regulier - het maken van een balkon aan de achtergevel van het gebouw Leidsekade 55. Op 5 oktober 2012 is verleend: - Lange Niezel 23 - aanvraag 472339 - soort: regulier - het aanbrengen van gevelreclame aan het gebouw Lange Niezel 23. Op 8 oktober 2012 is verleend: - Lijnbaansgracht 150-152 - aanvraag 513237 - soort: regulier - het wijzigen van de entree van het gebouw Lijnbaansgracht 150 t/m 152. - Lijnbaansgracht 210-F - aanvraag 540563 - soort: regulier - aanleg van een dakterras. - Nieuwe Prinsengracht 8 - 16 - aanvraag 548461 - soort: regulier - aanleg van een groendak op de gebouwen Nieuwe Prinsengracht 8 t/m 16. - Prinseneiland 111-113 - aanvraag 591467 soort: regulier - het slopen van het gebouw Prinseneiland 111-113 om nieuwbouw mogelijk te maken. - Prinsengracht 684 - aanvraag 494869 soort: regulier - het veranderen van het gebouw Prinsengracht 684 met bestemming daarvan tot één woning. - Westerstraat 250 - aanvraag 574483 soort: regulier - het wijzigen van het daklicht aan de achterzijde en het wijziging van de indeling van de 3e en 4e verdieping van het gebouw Westerstraat 250 met bestemmnig daarvan tot één woning. Op 9 oktober 2012 is verleend: - Keizersgracht 105 - aanvraag 572061 -

soort: regulier - het vernieuwen van aluminium kozijnen in de achtergevel en de gevels rondom de lichthof van het gebouw Keizersgracht 105. - Prinsengracht 672 - aanvraag 508391 soort: regulier - het plaatsen van een nieuwe pui in de achtergevel t.h.v. het souterrain en bel-etage en een nieuw raam t.h.v. de eerste verdieping van het gebouw Prinsengracht 672. Geweigerde omgevingsvergunningen Op 4 oktober 2012 is geweigerd: - Prins Hendrikkade 143E - aanvraag 457017 - soort: regulier - het maken van kozijnen in de zijgevel van de achteraanbouw in het souterrain en de begane grond van het gebouw Prins Hendrikkade 143. Op 10 oktober 2012 is geweigerd: - Oudezijds Achterburgwal 45 - aanvraag 507163 - soort: regulier - het maken van een extra nooduitgang en een stalen noodtrap ten behoeve van een tweede vluchtweg op de begane grond van het gebouw Oudezijds Achterburgwal 45 met behoud van bestemming daarvan het Leger des Heils. Ten aanzien van de hierboven genoemde mededelingen van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Directie Bedrijfsvoering, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. XIII. Aanvragen om splitsingsvergunning Aanvragen De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 19 oktober 2012 tot en met 1 november 2012: - Westerstraat 158 - aanvraag 07-11-0038 ingediend op 6 juli 2011 - splitsen in 3 appartementsrechten. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen kan eenieder, binnen de termijn van terinzagelegging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, te richten aan: stadsdeel Centrum, Directie Dienstverlening, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. Besluiten Op 22 augustus 2012 is verleend: - Westerstraat 158 - aanvraag 07-11-0038 splitsen in 3 appartementsrechten. Op 12 september 2012 is verleend: - Kazernestraat 22 - aanvraag 07-12-0006 het splitsen van het gebouw Kazernestraat 22 in vijf appartementsrechten. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde (verleende danwel geweigerde) vergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Directie Bedrijfsvoering, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres een aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie.

Voorlichtingsloket Het Voorlichtingsloket vindt u in de binnenstraat van het Stadhuis, Amstel 1. Geopend maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur; op donderdag van 13.00 tot 20.00 uur. Telefoon 14 020.


centrum.amsterdam.nl

7

18 oktober 2012

Raadspagina

Stadsdeelraad De stadsdeelraad (29 raadsleden) en het dagelijks bestuur (stadsdeelvoorzitter en twee stadsdeelwethouders) hebben ieder eigen taken. De raad stelt beleid vast en het dagelijks bestuur voert dit uit. De raad controleert vervolgens de uitvoering door het dagelijks bestuur en stuurt eventueel bij. Dit gebeurt in de commissies en in de raadsvergaderingen. Op deze en de volgende pagina staat wat de raad zoal voor u doet.

Nieuws uit de raad

Foto Wim Salis

De raad van stadsdeel Centrum

In de raad van stadsdeel Centrum zijn diverse wisselingen van de wacht geweest. Een aantal raadsleden nam afscheid en een aantal nieuwe raadsleden is gekomen. Daarom dit keer in de stadsdeelkrant een nieuwe foto van de raadsleden van het stadsdeel.

V.l.n.r. Joop Lahaise (PvdA), Frans Icke (SP), Ido Verhagen (PvdA), Olga de Meij (VVD), Nelly Duijndam (SP), Tineke Koopman (PvdA), Rogier Noyon (PvdA), Allard Zuithoff (VVD), Marie-Anne van Reijen (GL), boven Gerrit Brunink (D66), onder Jorrit Nuijens (GL), Sven Meijer (VVD), Yellie Alkema (D66), Micha Mos (GL), Hugo van Heemstra (D66), Esther van Schagen (GL), Egbert Bouwhuis (GL), Hans Mensink (VVD), André van Oostveen (GL), Mark van der Veer (D66), Thijs Kleinpaste (D66), Marlies Katy Smit (VVD), Jan-Sebastian van Lissum (VVD), Vera Alexandra (FA), Mascha ten Bruggencate (D66), boven Rick ten Have (D66), onder Fred Kramer (GL), Alexander Versteeg (PvdA), Liesbeth Reurts (GL), Rietje Dujardin (raadsgriffier).

Raad wil impuls kortlopende initiatieven Sint Annenkwartier Er komt meer stimulans voor kortlopende en tijdelijke initiatieven in het Sint Annenkwartier (1012). Dat heeft de raad in haar vergadering van 25 september besloten. Het stadsdeel wil in het 1012-gebied nieuwe, niet-criminogene bedrijfjes stimuleren. Een voorwaarde om subsidie te kunnen krijgen is dat een bedrijf ten minste drie jaar na ontvangst van de subsidie nog op hetzelfde adres zit. “Deze termijn is vrij

lang, omdat we met kortlopende, tijdelijke functies het Sint Annenkwar tier willen ontwikkelen”, aldus het voorstel van het dagelijks bestuur. De raad heeft daarom besloten dat het dagelijks bestuur gebieden mag aanwijzen waar een kortere termijn geldt dan die drie jaar. Vervolgens kan het dagelijks bestuur het Sint Annenkwartier hiervoor aanwijzen. GroenLinks, D66, PvdA en FA stem-

Uitwerking Horecabeleid De raad wil nog dit jaar een uitwerking van het Horecabeleid

den voor. De VVD ook, maar fractievoorzitter Jan Sebastian van Lissum had zijn bedenkingen: “Het Sint Annenkwartier is heel belangrijk, maar we missen een visie op het gebied. We willen het project een steuntje in de rug geven en stemmen dus voor.” De SP stemde tegen. Fractievoorzitter Nelly Duijndam wil dat er “meer geld gaat naar woningen en kleine winkels”.

“Kom al in 2012 met een uitwerking op hoofdlijnen voor het horecabeleid zodat we al begin 2013 vorm kunnen geven aan concrete uitvoering. We willen snel merkbare verbeteringen voor bewoners en bedrijven.” Die oproep deed de raad aan het dagelijks bestuur in de vergadering van 25 september.

Foto Edwin van Eis

Onkruidbestrijdingsmiddel Roundup kan leiden tot gezondheidsproblemen. Dat stelde Frans Icke (SP) in zijn mondelinge vragen aan het dagelijks bestuur.

Het Sint Annenkwartier.

Icke: “Waarom zijn we nog niet gestopt met het gebruik hiervan?” Het antwoord luidde dat er op dit moment geen Roundup meer wordt gebruikt. “De laatste ronde is geweest.”

Het dagelijks bestuur benadrukte dat Roundup niet op grote schaal, maar wel volgens landelijke richtlijnen, werd toegepast – en bijvoorbeeld niet op plekken als kinderspeelplaatsen. “De gezondheid van onze bewoners is niet in het geding. We willen in 2013 overgaan op een andere manier van bestrijden. Een alternatief middel is duurder en we vinden dat de raad nog akkoord moet gaan met de kostenverhoging.”

Foto Edwin van Eis

Stadsdeel stopt met bestrijdingsmiddel Roundup

”Tempo met uitwerking horecabeleid”.

De motie werd al in juni door de PvdA ingediend, maar toen staakten de stemmen. Nu kon de raad wel besluiten. PvdA-fractievoorzitter Rogier Noyon: “Het dagelijks bestuur stelt voor om in 2013 het nieuwe horecabeleid verder te ontwikkelen. Pas dan kan extra toezicht en ontwikkeling van de bonus/malusregeling worden geregeld. Dat vinden we aan de late kant.”


8

centrum.amsterdam.nl

De stadsdeelraad (29 raadsleden) en het dagelijks bestuur (stadsdeelvoorzitter en twee stadsdeelwethouders) hebben ieder eigen taken. De raad stelt beleid vast en het dagelijks bestuur voert dit uit. De raad controleert vervolgens de uitvoering door het dagelijks bestuur en stuurt eventueel bij. Dit gebeurt in de commissies en in de raadsvergaderingen. Op deze en de vorige pagina staat wat de raad zoal voor u doet.

Geen acute problemen kinderdagverblijven waarom de twee kinderdagverblijven in het stadsdeel die een negatief advies van de GGD hebben gekregen, niet zijn gesloten. Duijndam: “Het stadsdeel moet handhaven.”

“Daar waar kindveiligheid in het geding is, zouden we onmiddellijk sluiten. Nu hebben we ervoor gekozen om ouders niet voor het acute probleem te stellen nieuwe opvang te vinden of geen vergoeding meer te krijgen.” Dat was het antwoord van het dagelijks bestuur op vragen van SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam. Zij vroeg zich af

Niet in verhouding Het stadsdeel gaat over de exploitatievergunning van twee kinderdagverblijven waar de GGD tekortkomingen bij constateerde. Er was onder andere sprake van ongediplomeerd personeel en onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling.

Vragen en voorstellen van de raad Regelmatig doen raadsleden voorstellen om zaken aan te pakken. Ook worden er schriftelijke vragen ingediend bij het dagelijks bestuur. Welke voorstellen en vragen waren er de afgelopen tijd? En welke zijn er beantwoord?

“Gegeven de constateringen van de GGD vonden we het niet geven van een exploitatievergunning niet in verhouding staan. We hebben besloten die te geven, maar starten onmiddellijk een handhavingstraject op de constateringen van de GGD. Dat doet recht aan het advies van de GGD. Dit betekent dat de kinderdagverblijven open kunnen blijven, maar wel verbeteringen moeten doorvoeren.”

Schriftelijke vragen ■ Van de PvdA over overlast op de Nieuwe Houttuinen. ■ Van D66 over een kraakpand in de Czaar Peterstraat. Beantwoorde schriftelijke vragen ■ Van de VVD over een uitspraak van de rechtbank Amsterdam inzake ‘beschermen woonfunctie’. ■ Van de SP over 30% sociale zelfstandige woningen in het nieuwe Bernardus. ■ Van de SP over het niet handhaven van de exploitatievergunning van Hannekes Boom. ■ Van de VVD over een uitblijvende oplossing voor het toenemende probleem van zwerfafval in Centrum. ■ Van de VVD over de gasontploffing aan de Oude Schans op donderdag 28 juni.

Mogelijk meer geld naar reiniging in 2013 gen van het huisvuil en afval weer terug te draaien naar de oude situatie van voor 1 januari. Dit heeft de raad geconcludeerd in haar laatste vergadering voor de zomer. Hans Mensink (VVD) en Vera Alexandrova (FA) verzochten de raad toen de ophaaltijden aan te passen: “Er is de laatste tijd veel overtollig zwerfafval waar te nemen in de binnenstad. Het is een ontzettende bende.”

“Het begint gewoon steeds smeriger te worden.” Daarmee begon Hans Mensink (VVD) zijn mondelinge vragen aan het dagelijks bestuur. Strekking: hoe komen we tot een schone binnenstad? Antwoord: het werk van de vliegende brigade wordt verlengd van 1 oktober tot 1 januari en het dagelijks bestuur komt met voorstellen in de begroting voor 2013.

18 oktober 2012

Stadsdeelraad

Raadspagina Twee kinderdagverblijven die een negatief advies van de GGD kregen, blijven voorlopig open.

Voorstellen ■ Van het presidium over bekrachtiging van geheimhouding stukken t.a.v. kredietbesluit Singelgrachtgarage Marnix.

Het dagelijks bestuur komt bij de begroting opnieuw met nieuwe voorstellen om het probleem aan te pakken. “Daarbij zullen we een aantal bezuinigingen terug moeten draaien.” Jeanine van Pinxteren (stadsdeelvoorzitter): “We proberen er met man en macht tegen op te treden. Het gaat hier om asociaal gedrag dat zich concentreert rond een aantal uitgaanspleinen.”

Zowel de voorstellen als de schriftelijke vragen en de antwoorden hierop zijn te vinden op www.centrum.amsterdam.nl/raad.

De raad volgt de schoonheid van de straten in het centrum kritisch, maar ziet nog geen reden om de ophaalda-

Fracties raad GroenLinks (GL) T: 020 256 4532 E: groenlinks@centrum.amsterdam.nl

PvdA T: 020 256 4564 E: pvda@centrum.amsterdam.nl SP T: 020 256 4584 E: sp@centrum.amsterdam.nl Fractie Alexandrova (FA) T: 06 2457 3302 E: valexandrova@centrum.amsterdam.nl

Griffie De raadsgriffie en raadsleden werken mee aan deze raadspagina. De hoofdredactie van de krant berust bij de afdeling Communicatie. Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering, of heeft u vragen over de raad, de commissies of een artikel op de raadspagina's, dan kunt u de griffie mailen: raadsgriffie@centrum.amsterdam.nl of bellen via het gemeentelijk informatienummer 14 020 (vraag daarbij naar de raadsgriffie van stadsdeel Centrum). Bespreekstukken en besluiten vindt u op www.centrum.amsterdam.nl/raad; ook liggen ze ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadsdeel. Hier vindt u ook de ‘ter kennisname stukken’. Het loket vindt u in het Stadhuis, Amstel 1. Geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Foto Edwin van Eis

VVD T: 020 256 4560 E: vvd@centrum.amsterdam.nl

Foto Edwin van Eis

D66 T: 020 256 4726 E: d66@centrum.amsterdam.nl

“Met man en macht optreden tegen afval”.

De VVD stelde vragen over de gastontploffing aan de Oude Schans op 28 juni.

Commissie- en raadsvergaderingen Vergadering

Datum en tijd

Locatie

Op de agenda onder andere

Raad

Dinsdag 30 oktober, 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Stadhuis, Raadzaal

- Begroting 2013

De gebruikelijke inloop van 19.45 uur is vervroegd naar 19.30 uur om bewoners/ondernemers de gelegenheid te bieden met raadsleden te spreken over de begroting 2013. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffie. Commissie Openbare Ruimte

Dinsdag 6 november, 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur

Stadhuis, De Rooszaal (0239)

Agenda volgt

Let op! de commissievergaderingen Bouwen en Wonen en Openbare Ruimte beginnen voortaan om 19.30 uur in plaats van 20.00 uur. Commissie Welzijn & Onderwijs

Dinsdag 6 november, 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur

Let op! Dit is in ‘De Tweede Uitleg’, Nieuwe Looiersstraat 29

- Wonen met Zorg

Commissie Begrotingsinrichting en verantwoording

Woensdag 7 november, 20.00 uur, LET OP: voor deze vergadering moet u zich aanmelden.

Stadhuis, kamer 2395

Agenda volgt

Commissie Bouwen & Wonen

Dinsdag 13 november, 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur

Stadhuis, De Rooszaal (0239)

Agenda volgt

Let op! de commissievergaderingen Bouwen en Wonen en Openbare Ruimte beginnen voortaan om 19.30 uur in plaats van 20.00 uur. Commissie Algemene Zaken

Dinsdag 13 november, 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur

Stadhuis, De Mirandazaal (0235)

Agenda volgt

Let op! de commissievergaderingen Bouwen en Wonen en Openbare Ruimte beginnen voortaan om 19.30 uur in plaats van 20.00 uur. Informatie, zoals vergaderdata, de actuele agenda's, stukken en adresgegevens vindt u op: www.centrum.amsterdam.nl/raad. Ook kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via het gemeentelijk informatienummer 14 020 (vraag naar de raadsgriffie van stadsdeel Centrum) of via e-mail: raadsgriffie@centrum.amsterdam.nl.

Stadsdeelkrant Centrum  

Stadsdeelkrant Centrum 18 oktober

Stadsdeelkrant Centrum  

Stadsdeelkrant Centrum 18 oktober