Page 1

Centrum.

Gemeente Amsterdam

Jaargang 7 nummer 3

amsterdam.nl

10| 02|11 Inhoud

Voorjaarsvakantie: activiteiten voor kinderen, zie pagina 5

2 Bekendmakingen

Expositie Open Atelierroutes In de doorgang van het Muziektheater naar het Stadhuis, tegenover de kassa’s, is tot en met 5 maart een foto-expositie te zien over de vijf verschillende Open Atelierroutes die elk jaar in stadsdeel Centrum worden georganiseerd. Behalve foto’s die een impressie geven van de diversiteit van kunstenaars in de binnenstad wordt bij de expositie ook informatie gegeven over de historie van de vijf verschillende buurten en het hoe en waarom van de Atelierroutes. Op de foto kunstenares Fardou Keuning, te zien tijdens de eerstvolgende Atelierroute, op 19 en 20 maart in de Plantage- en Weesperbuurt (www.openateliersplantageweesper.nl). Daarna volgen nog routes in de buurten Westelijke Eilanden, Nieuwmarkt, Centrum-Oost en de Jordaan.

Inspraak herprofilering Leidsestraatjes

Werk brug Elandsgracht in volle gang

Foto Klaas Fopma

Foto Janneke van Loon

4

5 Herinrichting openbare ruimte

De Nederlandsche Bank Bouw Haarlemmerplein weer

van start

Praat mee over de Rode Loper De ‘Rode Loper’ is het gebied tussen de Prins Hendrikkade en het Weteringcircuit: voor veel mensen de belangrijkste en eerste entree tot Amsterdam. Dit deel van de binnenstad, het visitekaartje van de stad, wordt opnieuw ingericht. Stadsdeel Centrum organiseert hiervoor diverse inspraakavonden. Noord/Zuidlijn zal de Rode Loper duizenden passanten meer te verwerken krijgen. In 2009 zijn de uitgangspunten voor de herinrichting van de Rode Loper vastgesteld. Op 3 februari

Beeld Trazar 3D Visualisatie

De openbare ruimte van het Damrak tot het Weteringcircuit vormt een belangrijke entree tot de stad. Deze ‘Rode Loper’ is het visitekaartje van Amsterdam. Met de komst van de

De 'Rode Loper' zoals hij er volgens het ontwerp uit gaat zien; hier de Vijzelgracht.

2011 start de inspraak over het (voorlopig) ontwerp. Inspraakbijeenkomsten De inspraakperiode loopt van 3 februari tot en met 17 maart 2011. Belanghebbenden langs het tracé en andere belangstellenden worden geïnformeerd op drie inspraakavonden en krijgen de kans om hun mening te geven over de plannen. Ook u bent hiervoor van harte

6 Groot project Prinsengracht bij

uitgenodigd. De volgende bijeenkomsten staan gepland: ■ Voor Damrak en omgeving: Dinsdag 15 februari, 19.00 - 21.30 uur. Locatie: De Industrieele Groote Club, Dam 27. ■ Voor Vijzelstraat, Vijzelgracht en Nieuwe Vijzelstraat en omgeving: Woensdag 16 februari, 19.00 - 21.30 uur. Locatie: De Bazel, Vijzelstraat 32. ■ Voor Rokin en omgeving: Maandag 28 februari, 19.00 - 21.30 uur. Locatie: De Industrieele Groote Club, Dam 27.

Anne Frankhuis Bewoners gezocht voor panel

jongerenoverlast

7 Even voorstellen:

raadslid Hans Mensink (VVD) Nieuws uit de raad van 25 januari

8 ■

Vragen en voorstellen van de raad

Commissie- en raadsvergaderingen

Vanaf 3 februari liggen de stukken ter inzage bij het Voorlichtingsloket in de binnenstraat van het Stadhuis. Ook is er een boekje gemaakt van de plannen: dit boekje getiteld ‘Ontwerp Rode Loper’ is te downloaden via de website van het stadsdeel (zie onder). U kunt ook een gedrukte versie opvragen door een email te sturen naar: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. In de onderwerpregel vermeldt u: ‘Informatie Rode Loper’. Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 020 en vragen naar mevrouw M. Breeman.

Krant ook op internet

Meer informatie vindt u op www.centrum.amsterdam.nl > Projecten > Grote projecten > Rode Loper.

Dit nummer en alle eerder verschenen edities (inclusief specials) kunt u vinden op www.centrum.amsterdam.nl.

Krant niet ontvangen? www.tntpost.nl > Klantenservice > 'Heeft u een klacht' Of bel: tel. 0900 0990 (€ 0,10/pm).


2

centrum.amsterdam.nl

10 februari 2011

Bekendmakingen

Bekendmakingen deels terug in de krant Sinds 1 januari staan de bekendmakingen voor het overgrote deel uitsluitend nog online. Een deel van de bekendmakingen vindt u nog wel in deze krant terug, omdat deze verplicht op papier moeten worden gepubliceerd. Per deze krant worden de bouw- en omgevingsvergunningen (die niet verplicht op papier hoeven te worden gepubliceerd) daar weer tijdelijk aan toegevoegd. Dit naar aanleiding van raadsvragen die werden gesteld over het ontbreken van deze gegevens in de stadsdeelkrant Centrum. In antwoord hierop en bij wijze van service aan de lezers heeft het dagelijks bestuur besloten deze bouwvergunningen voorlopig weer te vermel-

Informatie Adres: Amstel 1, 1011 PN Amsterdam tel. 14 020 • fax 020 552 4433 e-mail stadsdeel@centrum.amsterdam.nl Postadres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam Openingstijden: ■ Burgerzaken: ma t/m vr 8.30 - 15.30 uur, do 12.00 - 19.00 uur ■ Voorlichtingsloket (inzien van bouwplannen, raadsstukken e.d.): ma t/m vr 8.30 - 16.00 uur ■ Bouwloket: Alleen op afspraak:* ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur ■ Horecaloket: Alleen op afspraak:* ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur Het stadsdeel is 24 uur per dag digitaal bereikbaar, zie www.loket.amsterdam.nl * Een afspraak kan tot twee werkdagen

van tevoren worden gemaakt. Bel hiervoor met het gemeentelijke informatienummer 14 020 of stuur een e-mail aan: vergunningenbouw@centrum.amsterdam.nl, resp. horecavergunningen@centrum.amsterdam.nl. Meldnummers: ■ Reiniging, bestrating en groenvoorziening, tel. 020 551 9555 (7.00 - 18.00 uur) ■ Horeca-overlast, tel. 020 421 4567 (24 uur per dag) ■ Overlast te water, tel. 0900 9394 (24 uur per dag) ■ Zorg en Overlast, tel. 020 552 4442 (9.00 - 17.00 uur)

Bestuur Jeanine van Pinxteren, voorzitter (GroenLinks) Boudewijn Oranje (D66) Roeland Rengelink (PvdA) Stadsdeelsecretaris: Anneke Eurelings, tel. 14 020 Spreekuur dagelijks bestuur: Maandag 17.30 - 18.30 uur. Aanmelden bij het Voorlichtingsloket, tel. 14 020 e-mail: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl

Colofon Uitgave en redactie: afdeling Communicatie van stadsdeel Centrum Realisatie: Movement Vormgeving: Floppy Design Druk: Drukkerij Dijkman Verspreiding: TNT Post Oplage: 65.500 Suggesties, tips of andere reacties: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl of via: stadsdeel Centrum, t.a.v. redactie stadsdeelkrant Centrum. Stadhuis, kamer 3346, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Stadsdeelkrant gemist? Alle verschenen edities vindt u op: www.centrum.amsterdam.nl/stadsdeelkrant.

den op deze pagina’s. Het betreft nadrukkelijk een tijdelijke maatregel; later dit jaar zal e.e.a. worden geëvalueerd. Vanwege de tweewekelijkse verschijning van deze krant en de wekelijkse publicatie van nieuwe aanvragen op internet bestaan de bouwvergunningen in de krant uit twee delen. Gezien de omvang van de bekendmakingen in de krant (die nu immers twee weken bestrijken), is besloten de krant tijdelijk uit te breiden van 4 naar 8 pagina’s. Op internet vindt u het complete overzicht van alle bekendmakingen, zoals die vroeger op deze pagina werden vermeld. Kijk op www.centrum.amsterdam.nl > Bekendmakingen vergunningen.

KENNISGEVING EERSTE WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN WESTELIJKE EILANDEN (BICKERSGRACHT 1) Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum maakt bekend, dat de eerste wijziging van het bestemmingsplan Westelijke Eilanden met ingang van 24 december 2010 onherroepelijk is geworden. Het betreft hier een wijziging voor de realisatie van acht inpandige parkeerplaatsen in het pand Bickersgracht 1 in het kader van het oprichten van een gebouw op het na sloop vrijgekomen terrein met de bestemming daarvan tot bedrijfsgebouw voor acht lichte industriefuncties, acht parkeerplaatsen en een fietsenstalling. Het besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum van 9 november 2010 heeft van 19 november 2010 tot en met 23 december 2010 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn van terinzagelegging kon tegen dit besluit beroep en/of een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Raad van State. Aangezien niemand gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, is de eerste wijziging van het bestemmingsplan Westelijke Eilanden na afloop van de beroepstermijn in werking getreden. De eerste wijziging van het bestemmingsplan Westelijke Eilanden is in te zien op: ■ het Stadhuis, Amstel 1, Bouwloket, zie voor openingstijden links op deze pagina onder 'Informatie'; ■ en is te raadplegen op www.centrum.amsterdam.nl.

KENNISGEVING VOORLOPIG ONTWERP OPENBARE RUIMTE DNB Het stadsdeel heeft het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de inrichting van de openbare ruimte bij de Nederlandsche Bank (DNB) en het zuidelijk deel van het Frederiksplein vrijgegeven voor inspraak. De verbouwing van DNB is aanleiding om de openbare ruimte rondom de bank opnieuw in te richten. De inspraakbijeenkomst over het ‘Voorlopig ontwerp DNB’ is op woensdag 2 maart 2011, Bezoekerscentrum DNB, Achtergracht 4. Start van de bijeenkomst is 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Het voorlopig ontwerp ligt vanaf 11 februari tot 25 maart 2011 ter inzage bij het Voorlichtingsloket in het Stadhuis, Amstel 1, geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur. Daarnaast kunt u het voorlopig ontwerp en bijlagen ook bekijken en/of downloaden op www.centrum.amsterdam.nl > Projecten > Projecten openbare ruimte > De Nederlandsche Bank, herinrichting. Een schriftelijke inspraakreactie kunt u tot uiterlijk 25 maart 2011 o.v.v. ‘Voorlopig Ontwerp DNB’ sturen naar: stadsdeel Centrum, Sector Openbare Ruimte, t.a.v. dhr. F. Kerkhoff, projectmanager, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, of mailen naar stadsdeel@centrum.amsterdam.nl, t.a.v. F. Kerkhoff o.v.v. ‘Voorlopig Ontwerp DNB’.

BOUWVERGUNNINGEN (PUBLICATIEDATUM 3 FEBRUARI 2011) De hier gepubliceerde ontwerpbesluiten en verzoeken om ontheffing van het bestemmingsplan zijn ter inzage gelegd op het Voorlichtingsloket van stadsdeel Centrum, Amstel 1, geopend op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. II Ontwerpbesluiten Bouwaanvragen, die mede zijn aangemerkt als een verzoek om ontheffing van het bestemmingsplan (art 3.22 Wro) De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 4 februari 2011 tot en met 17 maart 2011: - Plantage Muidergracht 14 - aanvraag 8110-0031 - voor het vervangen van de banier aan de voorgevel van het gebouw Plantage Muidergracht 14-16. Rijksmonumenten De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 4 februari 2011 tot en met 17 maart 2011: - Kerkstraat 139 - aanvraag 03-10-0369 voor het plaatsen van een dakraam in het dak van het gebouw Kerkstraat 139. - Binnenkant 21 - aanvraag 03-10-0387 voor het veranderen en vergroten van het gebouw Binnenkant 21. - Plantage Parklaan 14 - aanvraag 03-100321 - voor het inpandige veranderen van de eerste en tweede verdieping van het gebouw Plantage Parklaan 14. - Utrechtsedwarsstraat 110 - aanvraag 0310-0232 - voor het plaatsen van een stalen balk aan de binnenzijde van de voorgevel van het gebouw . - Oudekerksplein 38 /Warmoesstraat 95 aanvraag 03-10-0219 - voor het uitvoeren van funderingsherstel van het gebouw Warmoesstraat 95 / Oudekerksplein 38 ten behoeve van wonen en bedrijfsruimte. - Vredenburgersteeg 1 - aanvraag 03-100323 - voor het aanbrengen van een beeld in een nis in de voorgevel van het gebouw Vredenburgersteeg 1 t/m 35. - Keizersgracht 740 - aanvraag 03-10-0184 voor het aanbrengen van een tuinhuis aan de achterzijde van het gebouw Keizersgracht 740. - Prinsengracht 672 - aanvraag 03-10-0114 voor het stabiliseren van de fundering, het inpandig veranderen van de indeling en het wijzigen van de voor- en achtergevel van het gebouw Prinsengracht 672. - Prinsengracht 466/468 - aanvraag 03-100392 - voor het bouwen in afwijking van de bij beschikking van d.d. 17 mei 2010 onder BWT 81-09-0751 verleende vergunning waarbij de afwijking bestaat uit het veranderen van de lichtkoepels/daklichten op de achteruitbouw van het gebouw Prinsengracht 466/468/470. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen en ontwerpbesluiten kan eenieder, binnen de termijn van ter inzage legging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, te richten aan: stadsdeel Centrum, sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Met het oog op correspondentie hierover, duidelijk uw naam en adres vermelden, bij voorkeur in blokletters. III Ontwerpbesluiten Bouwaanvragen, die mede zijn aangemerkt als een verzoek om ontheffing van het bestemmingsplan (art. 3.6 Wro) Op 21 januari 2011 is verleend: - Boomstraat 12 - aanvraag 81-10-0123 - voor het veranderen van het gebouw Boomstraat 12 (hs, 1 en 2) en het samenvoegen van de woningen Boomstraat 12-1 hoog en 12-2 hoog, met bestemming tot bedrijfsruimte en één woning en het maken van een dakterras aan de achterzijde op de uitbouw van de begane grond ten behoeve van de woning. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde (verleende) vergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van

het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Rijksmonumenten Op 21 januari 2011 is verleend: - Oudeschans 83-85 - aanvraag 03-10-0234 voor het veranderen en vergroten van de gebouwen Oudeschans 83 en 85. Op 21 januari 2011 is verleend: - Nieuwezijds Voorburgwal 357 / 359 - aanvraag 03-10-0358 - voor het veranderen van de entree en indeling van het gebouw. Op 25 januari 2011 is verleend: - Weteringschans 6/8 - aanvraag 03-100393 - voor het veranderen van de noordwestgevel en zuidoostgevel (terugbrengen naar oorspronkelijke situatie) van het gebouw Weteringschans 6/8. Op 25 januari 2011 is verleend: - Keizersgracht 72-74 - aanvraag 03-10-0283 - voor veranderen van de achteraanbouw van het gebouwgedeelte Keizersgracht 74. Op 25 januari 2011 is verleend: - Lange Niezel 25 - aanvraag 03-10-0280 voor het veranderen en herstellen van het gebouw. Op 26 januari 2011 is verleend: - Oudeschans 69A-G/71 - aanvraag 03-100366 - voor het vernieuwen van de fundering van het gebouw. Op 26 januari 2011 is verleend: - Prinsengracht 466/468/470 - aanvraag 03-10-0392 - voor het bouwen in afwijking van de bij beschikking van d.d. 17 mei 2010 onder BWT 81-09-0751 verleende vergunning waarbij de afwijking bestaat uit het veranderen van de lichtkoepels/daklichten op de achteruitbouw van het gebouw Prinsengracht 466/468/470. Op 26 januari 2011 is verleend: Splitsingsaanvraag ’s Gravenhekje 3 - aanvraag 07-09-0138 voor het splitsen van het recht op het gebouw ‘s Gravenhekje 3 in twee appartementsrechten, die elk de bevoegdheid omvatten tot het gebruik van een deel van het gebouw als afzonderlijke woning. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde verleende of geweigerde vergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit beroep instellen bij de Rechtbank te Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AM Amsterdam. IV Overige bekendmakingen Rijksmonumenten Tegen de volgende ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend: - Oudeschans 83-85 - aanvraag 03-10-0234 voor het veranderen en vergroten van de gebouwen Oudeschans 83 en 85. - Nieuwezijds Voorburgwal 357 / 359 - aanvraag 03-10-0358 - voor het veranderen van de entree en indeling van het gebouw. - Keizersgracht 72-74 - aanvraag 03-10-0283 - voor veranderen van de achteraanbouw van het gebouwgedeelte Keizersgracht 74. - Weteringschans 6/8 - aanvraag 03-100393 - voor het veranderen van de noordwestgevel en zuidoostgevel (terugbrengen naar oorspronkelijke situatie) van het gebouw Weteringschans 6/8. - Lange Niezel 25 - aanvraag 03-10-0280 voor het veranderen en herstellen van het gebouw. - Singel 132 - aanvraag 03-10-0272 - voor het veranderen van het gebouw. - Prinsengracht 466/468/470 - aanvraag 03-10-0392 - voor het bouwen in afwijking van de bij beschikking van d.d. 17 mei 2010 onder BWT 81-09-0751 verleende vergunning waarbij de afwijking bestaat uit het veranderen van de lichtkoepels/daklichten op de achteruitbouw van het gebouw Prinsengracht 466/468/470. - Oudeschans 69A-G/71 - aanvraag 03-100366 - voor het vernieuwen van de fundering van het gebouw. - Rokin 107 - aanvraag 03-10-0244 - voor het uitvoeren van funderingsherstel van het gebouw Rokin 107. - Prins Hendrikkade 130 / 131 - aanvraag 0310-0204 - voor het veranderen en vergroten van de gebouwen Prins Hendrikkade 130 / 131.

- Haarlemmerdijk 154 - aanvraag 03-100183 - voor het uitvoeren van funderingsherstel aan het gebouw Haarlemmerdijk 154. - Nieuwe Kerkstraat 26 - aanvraag 03-100053 - voor het veranderen en vergroten van het gebouwgedeelte Nieuwe Kerkstraat 26. - Palmgracht 59 - aanvraag 03-10-0374 voor het vervangen van de kozijnen op de bel-etage in de voor- en achtergevel van het gebouw Palmgracht 59. - Nieuwe Kerkstraat 22/26/28 - aanvraag 03-10-0054 - voor het maken van een kelder onder het gebouw Nieuwe Kerkstraat 22/26/28. Omgevingsvergunningen (Wabo) Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving in werking getreden. Hiermee is de wijze van publicatie ook iets anders geworden: bouwvergunningen, monumentenvergunningen, sloopvergunningen enz. zitten nu als deelaspecten onder één vergunning, de omgevingsvergunning. Onderstaande nieuwe aanvragen, kennisgevingen en mededelingen zijn van de na 1 oktober 2010 ingediende omgevingsvergunningen. Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning, kennisgeving van de ontwerpbesluiten en mededelingen van de besluiten zijn ter inzage gelegd op het Voorlichtingsloket van stadsdeel Centrum, Amstel 1, geopend op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. Nieuw ingediende aanvragen Omgevingsvergunningen De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 4 februari 2011 tot en met 17 februari 2011: - Achtergracht 25 - aanvraag 32717 - het veranderen van het gebouw Achtergracht 25 met behoud van bestemming daarvan tot een woning. - Elandsgracht 59 - aanvraag 57320 - plaatsen van een porto-cabin bij het gebouw Elandsgracht 59. - Diverse locaties in Rayon Oost - aanvraag 39344 - aanvraag kapvergunning rayon Oost, stadsdeel Centrum. - Diverse locaties in Rayon Stadshart - aanvraag 56095 - aanvraag kapvergunning rayon Stadshart, Centrum. - Diverse locaties in Rayon West - aanvraag 56035 - aanvraag kapvergunning rayon West, Centrum. - Diverse locaties in Rayon Zuid - aanvraag 56065 - aanvraag kapvergunning rayon Zuid, Centrum. - Eerste Leliedwarsstraat 2 - aanvraag 48475 – veranderen, vergroten en maken van dakterras. - Egelantiersgracht 410 - aanvraag 49784 – voor het veranderen en vergroten van het gebouw Egelantiersgracht 410 met behoud van bestemming daarvan tot woningen. - Haarlemmerplein 2 - aanvraag 48426 verwijderen van asbesthoudende materialen in het gebouw Haarlemmerplein 2. - Hollandse Tuin t.h.v. de Touwslagerstraat - aanvraag 59642 - plaatsen van een standbeeld. - Kalverstraat 105 - aanvraag 60884 - wijziging toegangsdeur (zie ook BWT 81-100137). - Krom Boomssloot 51 - aanvraag 59579 gebruik van de bewonersgarage gelegen in de begane grond van perceel Krom Boomssloot 51 voor 9 stallingplaatsen. - Lauriergracht 4-6 - aanvraag 59848 - kapvergunning. - Leidsekade 58-B - aanvraag 55878 - keuken. - Nederland - aanvraag 27796 - kapaanvraag Keizersgracht 256. - Nieuwe Kerkstraat 50 - aanvraag 44925 vernieuwen van de bestaande achteruitbouw van het gebouw Nieuwe Kerkstraat 50. - Nieuwe Spiegelstraat 65 - aanvraag 59429 - funderingsherstel. - Oudezijds Voorburgwal 125 - aanvraag 47764 - voor het verwijderen van asbesthoudende materialen in het gebouw Oudezijds Voorburgwal 125. - Plantage Muidergracht 31 en 33/35 - aanvraag 51619 - het plaatsen van zes buitenlan-


centrum.amsterdam.nl

3

10 februari 2011

Nieuws taarns, vier camera’s en drie toegangshekken aan de gebouwen Plantage Muidergracht 31 en 33/35 ten behoeve van het hotel. - Prinsengracht 300 - aanvraag 60088 - voor het verwijderen van asbest. - Prinsengracht 465 - aanvraag 45044 - wijzigen voorgevel en vervangen alle schuiframen. - Prinsengracht 487A - aanvraag 48107 maken dakterras. - Reguliersbreestraat 9 - aanvraag 40273 zonnescherm en hijsbalk. - Singel 136 - aanvraag 58116 - kapvergunning boom. - Spuistraat 260 - aanvraag 59887 - reclame. - Vijzelgracht 27 A-E - aanvraag 57677 kozijnen. - Vijzelstraat 81 - aanvraag 17664 - antenneinstallatie. - Weteringschans 130 - aanvraag 25124 interne verbouwing. - Zeedijk 97 - aanvraag 57157 - voor het intern veranderen van café naar restaurant (zie ook BWT 81-10-0181). Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunningen (Wabo) Aanvragen, uitgebreide procedure De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 4 februari 2011 tot en met 17 maart 2011: - Prinsengracht 507 - aanvraag 23643 - voor het intern veranderen van het gebouw Prinsengracht 507 met behoud van de bestemming daarvan tot wonen. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen en kennisgevingen van de ontwerpbesluiten kan een belanghebbende, binnen de termijn van ter inzage legging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, te richten aan: stadsdeel Centrum, sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres in blokletters en dit duidelijk vermelden in verband met correspondentie over uw ingediende zienswijze. Kennisgeving verlengen beslistermijn De volgende aanvragen zijn verlengd met een beslistermijn van 6 weken: - Plantage Middenlaan 32 - aanvraag 37183 voor het veranderen van de achtergevel en het maken van drie dakterrassen op het gebouw Plantage Middenlaan 32 ten behoeve van de woningen. - Utrechtsestraat 4 - aanvraag 34911 - verbouwing. - Weteringschans 130 - aanvraag 25124 interne verbouwing. - Nieuwe Spiegelstraat 14 - aanvraag 27087. - Prinsengracht 465-467 - aanvraag 49445 dakopbouw. - Kerkstraat 153 - aanvraag 22244 - sloopaanvraag Kerkstraat 153 BWT 81-10-0410. - Elandsgracht 103 - aanvraag 42858 - vervangen van een bestaand reclamebord (een plat bord tegen een blinde gevel). - Kerkstraat 347 A-E - aanvraag 21275 - verbouwing. - Rozengracht 114 - aanvraag 28009 - aanbrengen van gevelreclame aan het gebouw Rozengracht 114. - Waterlooplein 3-B - aanvraag 37418 - deur in kozijn plaatsen in bestaand kozijn ter plaatse van de achtergevel woning. - Prinsengracht 487A - aanvraag 48107 maken dakterras Prinsengracht 487 A. - Rapenburgerplein 57 - aanvraag 24763 voor het plaatsen van zonnepanelen op het platte dak van het gebouwgedeelte Rapenburgerplein 57. - Looiersgracht 40 - aanvraag 13248 - voor gewijzigd uitvoeren van funderingsherstel ten opzichte van vergunning BWT 81-090199 en het veranderen van het gebouw Looiersgracht 40 met behoud van de bestemming daarvan tot galerie en woningen. De hierboven genoemde kennisgeving(en) van verlengen beslistermijn is/zijn uitsluitend bedoeld ter kennisneming voor belanghebbende(n). Er kan geen bezwaar worden ingediend.

Mededeling besluiten Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure De volgende besluiten zijn in te zien van 4 februari 2011 tot en met 17 maart 2011: Op 18 januari 2011 is verleend: - Palmgracht 7 - aanvraag 42513 - voor het bouwen in afwijking van de bouwvergunning van 18 december 2009 onder kenmerknummer BWT 81-09-0676, waarbij de afwijking bestaat uit het veranderen van de indeling van de derde en zolderverdieping met behoud van bestemming daarvan tot woning. Op 21 januari 2011 is verleend: - Oudezijds Achterburgwal 48 - aanvraag 34805 - voor het veranderen van de voorgevel van het gebouw Oudezijds Achterburgwal 48. Op 26 januari 2011 is verleend: - Waterlooplein 369 - aanvraag 32000 voor sloopwerkzaamheden Waterlooplein 369. - Nieuwe Achtergracht 134/138 - aanvraag 33676 - voor het verwijderen van de vluchttrap en het veranderen van de achtergevel van het gebouw Nieuwe Achtergracht 134/138. Ten aanzien van de hierboven genoemde mededelingen van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Graag uw naam en adres in blokletters en dit duidelijk vermelden in verband met correspondentie over uw ingediende bezwaar.

BOUWVERGUNNINGEN (PUBLICATIEDATUM 10 FEBRUARI 2011) De hier gepubliceerde ontwerpbesluiten en verzoeken om ontheffing van het bestemmingsplan zijn ter inzage gelegd op het Voorlichtingsloket van stadsdeel Centrum, Amstel 1, geopend op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. I Aanvragen Tegen deze bouwaanvraag kan men zienswijzen indienen: Deze bouwaanvraag BWT 81-10-0271 heeft eerder ter inzage gelegen bij het Voorlichtingsloket. Tweede ter inzage legging in verband met gewijzigd plan (ter inzage t/m 25 februari 2011). - Roetersstraat 15 - aanvraag BWT 81-100271 - voor het veranderen en renoveren van de gebouwen met behoud van bestemming daarvan tot onderwijs van de gebouwen Roetersstraat 15 / Nieuwe Achtergracht 127. II Ontwerpbesluiten Bouwaanvragen, die mede zijn aangemerkt als een verzoek om ontheffing van het bestemmingsplan (art 3.23 Wro) De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 11 februari 2011 tot en met 24 maart 2011: - Nieuwe Achtergracht 69 - aanvraag 81-100092 - voor het aanbrengen van een dakterras op het dak van het gebouw Nieuwe Achtergracht 69. Rijksmonumenten De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 11 februari 2011 tot en met 24 maart 2011: - Keizersgracht 478 - aanvraag 03-10-0275 voor het veranderen van het souterrain, beletage en eerste verdieping van het achterhuis van het gebouw Keizersgracht 478. - Kerkstraat 435 - aanvraag 03-10-0346 voor het vergroten van de kelder en uitvoeren van funderingsherstel aan het gebouw Kerkstraat 435. - Koggestraat 5 - aanvraag 03-09-0292 voor het veranderen van de begane grond van het gebouwgedeelte Koggestraat 5 (achterzijde Teerketelsteeg).

Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen en ontwerpbesluiten kan eenieder, binnen de termijn van ter inzage legging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, te richten aan: stadsdeel Centrum, sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Met het oog op correspondentie hierover, duidelijk uw naam en adres vermelden, bij voorkeur in blokletters. III Besluiten Op 27 januari 2010 is verleend: - Nieuwe Kerkstraat 26 - aanvraag 03-100053 - voor het veranderen en vergroten van het gebouwgedeelte Nieuwe Kerkstraat 26. Op 27 januari 2010 is verleend: - Nieuwe Kerkstraat 22/26/28 - aanvraag 03-10-0054 - voor het maken van een kelder onder het gebouw Nieuwe Kerkstraat 22/26/28. Op 28 januari 2010 is verleend: - Palmgracht 59 03-10-0374 - aanvraag 0310-0374 - voor het vervangen van de kozijnen op de bel-etage in de voor- en achtergevel van het gebouw Palmgracht 59. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde (verleende) vergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Rijksmonumenten Op 27 januari 2011 is verleend: - Prins Hendrikkade 130 / 131 - aanvraag 0310-0204 - voor het veranderen en vergroten van de gebouwen Prins Hendrikkade 130 / 131. Op 27 januari 2011 is verleend: - Keizersgracht 245 A-H - aanvraag 03-100249 - voor het vergroten van het gebouw. Op 28 januari 2011 is verleend: - Palmgracht 59 - aanvraag 03-10-0374 voor het vervangen van de kozijnen op de bel-etage in de voor- en achtergevel van het gebouw Palmgracht 59. Op 1 februari 2011 is verleend: - Singel 132 - aanvraag 03-10-0272 - voor het veranderen van het gebouw. Op 2 februari 2011 is verleend: - Geldersekade 57 - aanvraag 03-10-0266 voor het veranderen en vergroten van het gebouw Geldersekade 57. Op 2 februari 2011 is verleend: - Warmoesstraat 77 A-D - aanvraag 03-100363 - voor het veranderen van de eerste t/m derde verdieping van het gebouw Warmoesstraat 77 A-D. Op 2 februari 2011 is geweigerd: - Goudsbloemstraat 42 - aanvraag 03-100377 - voor het maken van een achteruitbouw aan het gebouw Goudsbloemstraat 42. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde verleende of geweigerde vergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit beroep instellen bij de Rechtbank te Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AM Amsterdam. IV Overige bekendmakingen Rijksmonumenten Tegen de volgende ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend: - Geldersekade 57 - aanvraag 03-10-0266 voor het veranderen en vergroten van het gebouw Geldersekade 57. - Goudsbloemstraat 42 - aanvraag 03-100377 - voor het maken van een achteruitbouw aan het gebouw Goudsbloemstraat 42. - Keizersgracht 760 - aanvraag 03-10-0399 voor het maken van een dakterras op de achteruitbouw ter hoogte van de bel-etage van het gebouw Keizersgracht 760 . - Koggestraat 5 - aanvraag 03-09-0292 voor het veranderen van de begane grond van het gebouwgedeelte Koggestraat 5 (achterzijde Teerketelsteeg). - Leliegracht 16 - aanvraag 03-10-0304 voor het veranderen en vergroten van de achteruitbouw van het gebouw Leliegracht 16.

- Warmoesstraat 77 A-D - aanvraag 03-100363 - voor het veranderen van de eerste t/m derde verdieping van het gebouw Warmoesstraat 77 A-D. Omgevingsvergunningen (Wabo) Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving in werking getreden. Hiermee is de wijze van publicatie ook iets anders geworden: bouwvergunningen, monumentenvergunningen, sloopvergunningen enz. zitten nu als deelaspecten onder één vergunning, de omgevingsvergunning. Onderstaande nieuwe aanvragen, kennisgevingen en mededelingen zijn van de na 1 oktober 2010 ingediende omgevingsvergunningen. Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning, kennisgeving van de ontwerpbesluiten en mededelingen van de besluiten zijn ter inzage gelegd op het Voorlichtingsloket van stadsdeel Centrum, Amstel 1, geopend op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. Nieuw ingediende aanvragen Omgevingsvergunningen (Wabo) De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 11 februari 2011 tot en met 24 februari 2011: - Amstel 1 - aanvraag 48082 - intern verbouwen van een deel van de begane grond, eerste en vijfde verdieping van het gebouw op het adres Amstel 1 (Stadhuis). - Anjeliersstraat 31 D - aanvraag 50908 aanvraag dakterras Anjelierstraat 31D. - Blankenstraat 95 - aanvraag 51854 - verbouwing Blankenstraat 95 met bestemming daarvan tot twee woningen en een kantoorruimte. - Brouwersgracht 163 - aanvraag 57032 samenvoegen zolder met woning. - Damrak 53 - aanvraag 59514 - veranderen van de eerste, tweede en derde verdieping van het gebouw Damrak 53 met behoud van bestemming tot drie woningen. - Damrak 58 - aanvraag 52963 Amsterdam/Damrak 58 deel 2/JvP. - Entrepodok 219 - aanvraag 51057 – het maken van tussenvloer en sparing. - Haarlemmerstraat 116 t/m 120 - aanvraag 58094 - het bouwen in afwijking van de eerder verleende bouwvergunning BWT 81-090214 voor het veranderen van het gebouw met bestemming daarvan tot hotel en woningen waarbij de afwijking bestaat uit het veranderen van de kap. - Herengracht 121-A - aanvraag 59317 - kapvergunning. - Herengracht 339 - aanvraag 65447 - calamiteit/asbest. - Kattenburgergracht 35 - aanvraag 52151 dakkapel. - Kromme Waal 36 H - aanvraag 63265 gebruik van de bewonersgarage gelegen op de begane grond van perceel Kromme Waal 36 voor 4 stallingplaatsen. - Lange Leidsedwarsstraat 210 - aanvraag 63710 - uitbouw. - Lange Leidsedwarsstraat 210 - aanvraag 8706 - funderingsherstel. - Lange Niezel 20-H - aanvraag 41587 - voor het aanvraag van gevelreclame. - Leidsegracht 33 - aanvraag 37941 - funderingsherstel. - Lijnbaansgracht 203 - aanvraag 37395 daktuin. - Marnixstraat 170 - aanvraag 56867 gebruik van de bedrijfsgarage gelegen in de begane grond van perceel Marnixstraat 170 alsmede het open erf achter het gebouw inrit 3e Marnixdwarsstraat voor 15 stallingplaatsen. - Nieuwe Teertuinen 25 A-C - aanvraag 55834 - het gebruik van de bedrijfsgarage gelegen op het open terrein van perceel Nieuwe Teertuinen 25 A-C voor 10 stallingplaatsen. - Oudeschans 69A-G/71 - aanvraag 60575 uitvoeren van sloopwerkzaamheden ten behoeve van aanvraag om bouwvergunning BWT 81-10-0500. - Oudezijds Voorburgwal 185-187 - aanvraag 63854 - sloopwerkzaamheden behorende bij de eerder verleende bouwvergunning onder BWT 81-10-0325 voor het gebouw Oudezijds Voorburgwal 185-187. - Palmstraat 24 - aanvraag 66375 – het

maken van een dakterras op het gebouw Palmstraat 24 ten behoeve van de woning. - Prins Hendrikkade 145 - aanvraag 48456 kap 3 x conifeer Prins Hendrikkade 145. - Prinsengracht 300 - aanvraag 60088 - voor het verwijderen van asbest. - Rapenburg 105 / Rapenburgerplein 9 aanvraag 57411 - sloopwerkzaamheden (TBV BWT 81-10-0069). - Schippersgracht 12A/B - aanvraag 30187 het veranderen en vergroten van het gebouw Schippersstraat 12A/B met behoud van bestemming daarvan tot horeca en een woning. - Utrechtsestraat 47 - aanvraag 65525 ASBESTVERGUNNING. - Valkenburgerstraat 194-T - aanvraag 60087 - verbouwing. Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunningen (Wabo) Aanvragen, uitgebreide procedure De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 11 februari 2011 tot en met 24 maart 2011: - Laurierstraat 46 - aanvraag 37744 - voor het bouwen in afwijking van de eerder verleende bouw- en monumentenvergunning (BWT 81-07-0729 en 03-07-0461) van het gebouw Laurierstraat 46, waarbij de afwijking bestaat uit het plaatsen van een trap, het plaatsen van een drietal lichtkoepels en het maken van een scheepsluik in het dak met behoud van de bestemming daarvan tot wonen. - Raamstraat 9 A-D - aanvraag 29401 - voor het bouwen in afwijking van eerder verleende bouw- en monumentenvergunning (BWT 81-09-0479 en 03-09-0336) van het gebouw Raamstraat 9 A-D. - Sarphatistraat 370 - aanvraag 48924 - tijdelijke terreininrichting Sarphatistraat 370. Mededeling besluiten Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure (Wabo) De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 11 februari 2011 tot en met 24 maart 2011: Op 28 januari 2011 is verleend: - Kalverstraat 105 - aanvraag 60884 - wijziging toegangsdeur (zie ook BWT 81-100137). Op 1 februari 2011 is verleend: - Keizersgracht 256 - aanvraag 27796 - voor het kappen van 1 esdoorn vanwege standplaats tegen de gevel en mogelijke schade. Op 1 februari 2011 is verleend: - Bloemgracht 250 - aanvraag 27796 - voor het kappen van 1 acacia vanwege mogelijke instabiliteit en steunt op gevel naastgelegen gebouw. Geweigerde omgevingsvergunningen, reguliere procedure (Wabo) Op 31 januari 2011 is geweigerd: - Hoogte Kadijk 45 A-C - aanvraag 36103 voor het kappen van 1 krulwilg is geweigerd vanwege waarde voor het stadsschoon. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen en kennisgevingen van de ontwerpbesluiten kan een belanghebbende, binnen de termijn van ter inzage legging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, te richten aan: stadsdeel Centrum, sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres in blokletters en dit duidelijk vermelden in verband met correspondentie over uw ingediende zienswijze.

Voorlichtingsloket Het Voorlichtingsloket vindt u in de binnenstraat van het Stadhuis, Amstel 1. Geopend maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur. Telefoon 14 020.

Alle bekendmakingen staan op www.centrum.amsterdam.nl > Bekendmakingen vergunningen.


4

centrum.amsterdam.nl

10 februari 2011

Nieuws

Afname overlast schepen door walstroom

Inspraak herprofilering Leidsestraatjes

De Korte Leidsedwarsstraat, een van de straatjes die worden opgeknapt.

...en zo wordt het. De straatjes komen er uit te zien zoals hier, de Herenstraat (Jordaan).

Stadsdeel Centrum wil binnenkort de Korte Leidsedwars-, Lange Leidsedwars- en Leidsekruisstraat én de Leidsegracht (oneven zijde, tussen de Lijnbaansgracht en Prinsengracht) voorzien van nieuwe bestrating (herprofilering). Op 10 maart wordt over deze plannen een inspraakavond georganiseerd.

de ‘rijweg’. Dit komt ook omdat de vergunde terrassen mogen worden uitgezet over de breedte van de voetpaden tot aan de Amsterdammertjes. De straatjes en het stukje Leidsegracht zijn op één niveau met lange rijen Amsterdammertjes tussen rijweg en trottoir. De materialen zijn voornamelijk van beton.

De Leidsebuurt is één van de meest intensief gebruikte stukjes grond in Amsterdam. De mix van wonen, werken en recreëren zorgt niet alleen voor een levendig en afwisselend karakter, maar trekt ook een zware wissel op het gebruik van de openbare ruimte.

Leidsestraatjes De plannen voor herprofilering van het deel bestaande uit de Leidsestraatjes zijn als volgt. De straten en gracht worden volgens het vastgestelde profiel uitgevoerd, zoals beschreven in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte. Er komen verhoogde voetpaden van rode gebakken klinkers van minimaal één meter breed en waar mogelijk breder. In het midden is een ‘rijloper’ van 3,25 meter breed. Dit is een combinatie van rijweg en loopstrook. Op de ‘rijloper’ vindt overdag het laden en lossen plaats en ’s avonds het wandelen. Het niveauverschil tussen ‘rijloper’ en trottoir is, afhankelijk van de plek, 5 tot 8 centimeter hoger.

Bestaande situatie Het te herprofileren deel behoort grotendeels tot het horecaconcentratiegebied rondom het Leidseplein. Overdag heerst er in de straatjes relatieve rust, op laad- en losverkeer na. In de namiddag, avond en nachtelijke uren (vooral in het weekend) loopt het gebied vol met bezoekers. In de Leidsestraatjes lopen veel voetgangers op

Foto Klaas Fopma

Werk brug Elandsgracht in volle gang

De brug die via de Elandsgracht toegang geeft tot de Zuid-Jordaan, ‘brug 107’, wordt in zijn geheel vernieuwd. De werkzaamheden zijn al enige tijd in volle gang. Sinds 11 januari is de brug (de kruising tussen de Elandsgracht en de Lijnbaansgracht) afgesloten voor al het verkeer. Even verderop ligt wel een noodbrug voor fietsers en voetgangers; autoverkeer wordt

omgeleid via de Rozengracht. Begin maart wordt de brug gesloopt en opnieuw opgebouwd. Als het weer het toelaat en het werk voorspoedig verloopt, is de renovatie van de brug voor december 2011 voltooid. www.centrum.amsterdam.nl > Projecten > Openbare ruimte > Brug Lijnbaansgracht bij Elandsgracht.

Dit is hoog genoeg om niet te struikelen en laag genoeg als verbinding met de ‘rijloper’. Het onderscheid tussen trottoir en ‘rijloper’ wordt gemarkeerd met een rij natuurstenen banden. Alle Amsterdammertjes verdwijnen. De aan spandraden opgehangen verlichting wordt vernieuwd. Leidsegracht Ook het deel van de Leidsegracht (tussen de Lijnbaansgracht en de Prinsengracht) wordt vrij van Amsterdammertjes. En net zoals in de straatjes komt er een verhoogd voetpad van rode klinkers, afgezet met banden van natuursteen en wordt de rijweg voorzien van rode klinkers. De gracht wordt verlicht door nieuwe kroonlantaarns. Van de huidige tien langsparkeerplaatsen vervalt er één (te klein) vak. In het ontwerp is een aantal voorzieningen opgenomen om fietsen te parkeren. Alle bomen kunnen blijven staan. Inspraak Over bovengenoemde herinrichtingsvoorstellen van de Leidsestraatjes en genoemd stuk Leidsegracht organiseert stadsdeel Centrum op donderdag 10 maart een inspraakavond (zie onder). U kunt tot en met 25 maart ook schriftelijk reageren o.v.v. Voorlopig Ontwerp Leidsestraatjes/Leidsegracht, en deze zenden naar: stadsdeel Centrum, Sector Openbare Ruimte, afdeling Projecten, t.a.v. de heer R. Schreuders, Postbus 2020, 1000 AE Amsterdam. Of mail uw reactie naar stadsdeel@centrum.amsterdam.nl t.a.v. de heer R. Schreuders o.v.v. Voorlopig Ontwerp Leidsestraatjes/ Leidsegracht. Voor vragen of suggesties kunt u bellen met de heer Ron Schreuders, Projectmanager Openbare Ruimte, tel. 020 552 4337. Donderdag 10 maart, De Balie (Kleine zaal), Kleine Gartmanplantsoen 10, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Het Voorlopig Ontwerp ligt van 9 februari t/m 25 maart ter inzage op het Voorlichtingsloket in het Stadhuis en/of is te downloaden via www.centrum.amsterdam.nl > Projecten > Projecten Openbare Ruimte > Leidsebuurt > Herprofilering Leidsedwarsstraatjes en gedeelte Leidsegracht.

Generatorverbod Waar walstroom is ingevoerd, geldt een generatorverbod. Schippers die toch hun generator aanzetten, riskeren een proces-verbaal.

Doordat de motoren van schepen op de ligplaatsen niet meer draaien, verdwijnt de geluidsoverlast en zal er minder uitstoot zijn van stofdeeltjes, stikstofoxide en CO2. Walstroom draagt dus bij aan een schoner milieu. Duurzame haven Haven Amsterdam wil in 2020 een van de meest duurzame havens van Europa zijn. Eén van de projecten om dit te bereiken is het aanleggen van walstroom bij de ligplaatsen voor binnenvaart en riviercruise. Op het Javaeiland is walstroom in augustus 2010 ingevoerd. Sindsdien is het aantal klachten drastisch afgenomen. En op 3 februari jl. werd de eerste walstroomvoorziening op de Oostelijke Handelskade feestelijk in gebruik genomen. Kijk voor meer informatie op www.portofamsterdam.nl/omwonendenIJ. Heeft u klachten? Bel naar 020 523 4666.

Foto Cris Toala Olivares

Zo is het nu...

Riviercruiseschepen zetten vaak hun generator aan om energie op te wekken voor zaken zoals verwarming en verlichting. Haven Amsterdam voert in het hele havengebied walstroom in om schepen te voorzien van (groene) stroom, zonder dat hun generator daarvoor aan hoeft. Aan de Westerdoksdijk zijn ligplaatsen voor maximaal drie grote riviercruiseschepen. Het streven is dat (afhankelijk van de weersomstandigheden) vanaf begin maart 2011 de walstroomaansluitingen in werking zijn.

Odebrug in gebruik De Odebrug, de nieuwe verbinding tussen de Geldersekade en de Oostertoegang boven het water van het Open Havenfront, is sinds begin januari open en – met enkele beperkingen – in gebruik. Fietsers en voetgangers kunnen in beide richtingen over de brug. Bussen rijden alleen in de richting vanaf CS naar de Prins Hendrikkade, auto’s voorlopig alleen vanaf de Prins Hendrikkade, richting IJ. Later dit jaar gaat de brug open voor autoverkeer in beide richtingen. Afrondende werkzaamheden Rondom de Odebrug wordt in februari verder gewerkt aan de inrichting van de straat en de kade. De omleidings-

Foto Klaas Fopma

Foto’s stadsdeel Centrum

Vanaf komend voorjaar krijgen de ligplaatsen voor riviercruiseschepen aan de Westerdoksdijk walstroom. Dit betekent een einde aan het lawaai en de stank van de schepen.

De Odebrug toen deze nog in aanbouw was.

routes blijven van kracht. De definitieve fiets- en voetgangersbrug tussen het Stationseiland en de Odebrug wordt naar verwachting in maart in gebruik genomen. In april komen óp de Odebrug tijdelijke bushaltes. In een van de volgende edities van deze krant zullen wij u informeren welke gevolgen dit zal hebben voor de bereikbaarheid. Meer informatie: www.stationseiland.amsterdam.nl.


centrum.amsterdam.nl

5

10 februari 2011

Nieuws

Bouw Haarlemmerplein weer van start

Herinrichting openbare ruimte De Nederlandsche Bank De openbare ruimte rondom De Nederlandsche Bank en het zuidelijk deel van het Frederiksplein wordt opnieuw ingericht. Stadsdeel Centrum heeft hiervoor in samenspraak met de bank een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt.

aanbrengen van nieuwe onderbeplanting. De geplande start van de uitvoering is in het vierde kwartaal van 2011 en zal inclusief de ondergrondse werkzaamheden ongeveer vier maanden in beslag nemen.

Het stadsdeel wil dit ontwerp graag aan de buurt presenteren en organiseert op woensdag 2 maart een inspraakbijeenkomst. Tevens wil de bank informatie geven over haar grootschalige verbouwingswerkzaamheden.

Inspraak Over bovengenoemde plannen heeft stadsdeel Centrum een inspraakbijeenkomst georganiseerd op woensdag 2 maart (zie onder). Bij deze bijeenkomst zal ook De Nederlandsche Bank een presentatie geven van de verbouwingswerkzaamheden. Bewoners, belanghebbenden en belangstellenden worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Het Voorlopig Ontwerp en de bijlagen kunt u inzien en downloaden op de website van stadsdeel Centrum (zie onder). Ook liggen de stukken vanaf 11 februari tot en met 25 maart 2011 ter inzage bij het Voorlichtingsloket in het Stadhuis. U kunt tot en met 25 maart ook schriftelijk reageren o.v.v. Voorlopig Ontwerp DNB en deze zenden naar stadsdeel Centrum, Sector Openbare Ruimte, afdeling Projecten, t.a.v. de heer F. Kerkhoff, projectmanager, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. U kunt uw reactie ook mailen naar stadsdeel@centrum.amsterdam.nl t.a.v. F. Kerkhoff, onder vermelding van Voorlopig Ontwerp DNB.

Licht, ruimte en groen Na de verbouwing willen stadsdeel Centrum en de bank de openbare ruimte rondom de bank opnieuw inrichten. Uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp zijn: ■ nieuwe bestrating en groene inrichting; ■ meer licht, meer ruimte, en meer kleur. In samenspraak met de bank is een ontwerp gemaakt. Enkele kenmerken uit het ontwerp zijn: ■ verbetering van de groenstroken en nieuw tegelwerk rondom de bank; ■ rotsblokken (tegen bedreigende voertuigen) in de groenstroken; ■ aanleg van een laad- en loshaven voor de hoofdingang van de bank; ■ verplaatsen van het beeld van Zadkine naast de hoofdingang van de bank; ■ verwijderen van bomen met een (zeer) slechte toekomstverwachting en nieuw planten van bomen;

Inspraakavond woensdag 2 maart, Bezoekerscentrum DNB (Achtergracht 4), 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met de heer F. Kerkhoff, Projectmanager Openbare Ruimte van stadsdeel Centrum, telefoon 020 552 4127 of stadsdeel@centrum.amsterdam.nl t.a.v. F. Kerkhoff. Meer informatie: www.centrum.amsterdam.nl > Projecten > Openbare ruimte > De Nederlandsche Bank, herinrichting. Informatie over de verbouwingswerkzaamheen staat op www.dnb.nl > Over DNB > Verbouwing pand Westeinde.

Foto Henk Rougoor

De Nederlandsche Bank is bezig met de laatste fase van een grote interne verbouwing. Vanuit veiligheidsoogpunt zijn er ook wijzigingen in de openbare ruimte rondom het gebouw nodig, zoals het aanpassen van de entrees, verbetering van het cameratoezicht en het plaatsen van objecten rondom de bank. Het stadsdeel heeft eerder aangegeven medewerking te willen verlenen aan de plannen van de bank.

Maandag 31 januari gaven dagelijks bestuurder van stadsdeel Centrum Boudewijn Oranje en Maarten van Duijn, directeur Heijmans Vastgoed, het officiële startsein voor de hervatting van de bouw op het Haarlemmerplein. De bouw van de ondergrondse parkeergarage was al gestart in het najaar van 2006. In juli 2008 laste Heijmans een bouwpauze in vanwege een uitspraak

van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Deze oordeelde dat het bouwproject niet voldoende paste in het destijds geldende bestemmingsplan. Alle bezwaren zijn inmiddels weggenomen en de bouw is weer hervat. Bouwplan Het gebouw is ontworpen door de Amsterdamse architect Dick van Gameren en bestaat uit 69 woningen, waaronder 22 Wibowoningen (Wonen

in beschermde omgeving). Op de begane grond (de plint) komen winkeltjes en sociaal-culturele instellingen met uitstraling naar het plein. De ondergrondse parkeergarage biedt plaats aan ongeveer tweehonderd auto’s. De geplande oplevering van het gebouw is begin 2012. www.centrum.amsterdam.nl > Projecten > Bouwprojecten > Haarlemmerplein.

Voorjaarsvakantie: activiteiten voor kinderen Het is alweer bijna voorjaarsvakantie en natuurlijk zijn er dan voor kinderen en jongeren in het centrum weer diverse sportieve evenementen van SCIANDRI. Op het zwemmen na zijn alle activiteiten gratis. Kinderen hoeven zich deze vakantie dus bepaald niet te vervelen. En het is nog gezond ook! Het Marnix Het Marnix is van maandag 21 t/m woensdag 23 februari het toneel voor de Lentespelen, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Dit evenement wordt georganiseerd door SCIANDRI in samenwerking met SpACe. Op de Lentespelen is er een survivalbaan, speurtocht, springkussen en zijn er nog veel meer sporten en spelletjes. De activiteiten zijn iedere dag van 13.00 tot 15.30 uur. Ook kun je de hele week van 13.00 tot 17.00 uur weer lekker zwemmen. Voor € 3,70 (met Stadspas € 2,80) mag iedereen zich uitleven op de haaienboot of spelen met opblaaskikkers en zwembanden. Op vrijdag 25 februari is er discozwemmen van 20.00 tot 21.00 uur. Tot 14 jaar is een zwemdiploma verplicht. Kosten voor het discozwemmen zijn € 3,70 (met Stadspas € 2,80).

Sporthal Oostenburg In Sporthal Oostenburg is de altijd gezellige Sport- & Funtoer voor kinderen van 6 t/m 12 jaar! Deze S&F toer is van dinsdag 22 t/m vrijdag 25 februari, van 12.00 tot 16.00 uur. Tijdens de Sport- & Funtoer kunnen de kinderen voetballen in de pannakooi, tafeltennissen, lasersquashen, bikkelen in de fitnessstudio, hockeyen, gamen op de Wii en rijden op de kamelen-rodeo.

Ook zijn er iedere dag op de Sport- & Funtoer clinic onderdelen. Zo is er op dinsdag een judo- en basketbalclinic, op woensdag een american football- en schermenclinic, op donderdag een korfbal- en volleybalclinic en op vrijdag een boks- en volleybalclinic. Het Marnix, Marnixplein 1; Sporthal Oostenburg, Oostenburgergracht 1. Meer informatie: www.sciandri.com.


6

centrum.amsterdam.nl

10 februari 2011

Nieuws

Groot project Prinsengracht bij Anne Frankhuis

Agenda Er gebeurt nog meer in de binnenstad.

Foto Klaas Fopma

Muzikale wandelingen ■ Zondag 13 en 27 februari ■ 15.00 uur ■ Stadsarchief (Vijzelstraat 32), Koningszaal ‘Amsterdam, een muzikale wandeling’ is een vijf kwartier durend liedjesprogramma over Amsterdam, uitgevoerd door de jonge zangeres Jetta Starreveld, de oude rot in het vak Fred Florusse ( ex- Don Quishocking) en de befaamde pianist Eelco Menkveld. Zij zingen allerlei bekende en minder bekende nummers van troubadours die onze prachtige stad hebben bezongen. Vanaf 13 februari tweewekelijks op 5 zondagmiddagen 27 februari, 13 en 27 maart en 10 april). in de prachtige Koningszaal van het Stadsarchief. Kaarten € 12 (€ 10 voor 65+, Vrienden van het Stadsarchief, Stadspas en CJP). Meer informatie en kaartverkoop: tel. 020 251 1511 of www.stadsarchief.amsterdam.nl.

Een paar weken geleden is een groot project van start gegaan nabij het Anne Frankhuis. Op deze bijzondere locatie met veel toeristische trekpleisters wordt niet alleen de walmuur van de Prinsengracht vervangen, maar vindt ook een herprofilering plaats. Naar verwachting is het project in januari 2012 helemaal afgerond. Het project betreft de vervanging van de in slechte staat verkerende walmuur aan de Prinsengracht (oneven zijde), tussen de Westermarkt en de Leliegracht. In combinatie met alle constructieve werkzaamheden vindt er een herprofilering plaats. Tevens worden de brugdekken van brug 61 en 62 ingericht volgens het Nieuwe Standaard GrachtenProfiel. De aanwezigheid van toeristische trekpleisters als het Anne Frank Museum, de Westermarkt en Westerkerk maken dit project heel bijzonder.

Bezoekers Met de bereikbaarheid van het Anne Frank Museum wordt tijdens de werkzaamheden rekening gehouden. De bereikbaarheid kan echter niet altijd worden gegarandeerd. De bevoorrading kan plaatsvinden via de Westermarkt. Tevens wordt de rij bezoekers die buiten staat opgesteld door middel van afzettingen richting de Westermarkt geleid. Ook de bereikbaarheid van de Westerkerk is tijdens de werkzaamheden verminderd. Om de leefbaarheid zoveel mogelijk in stand te houden kunnen trouwerijen en andere dien-

Bewoners gezocht voor panel jongerenoverlast Voor het bewonerspanel jongerenoverlast worden extra leden gezocht. Het panel is twee jaar geleden opgestart door stadsdeel Centrum. Doel is om met bewoners van wijken waar straatcoaches ingezet worden, in gesprek te gaan over overlast van jongeren. Bij het overleg is ook een buurtregisseur aanwezig. De huidige panelleden ervaren het als heel positief om zo bij elkaar te zitten en informatie uit te wisselen. Met signalen uit het panel kunnen

sommige vormen van overlast door jongeren snel opgepakt worden. Met de suggesties die de bewoners doen om de situatie te verbeteren gaat het stadsdeel voor zover mogelijk direct aan de slag. De bijeenkomsten worden eens in de drie maanden gehouden in de avonduren. Daarbij wordt rekening gehouden met de agenda’s van de panelleden. Aanmelden kan door een mail te sturen naar stadsdeel@centrum.amsterdam.nl, o.v.v. ‘bewonerspanel jongerenoverlast’.

sten van de Westerkerk zoveel mogelijk doorgang vinden. De aannemer gebruikt tijdens uitvoeringswerkzaamheden geluiddempend materieel. Stofvorming wordt waar mogelijk beperkt door maatregelen als nathouden en vegen. Verkeer De ruimte voor de werkzaamheden aan de Prinsengracht is beperkt. Tijdens de werkzaamheden is het autoverkeer gestremd. Parkeren nabij of voor het werkterrein is niet mogelijk en hierop wordt streng gecontroleerd. Fietsers worden omgeleid. Voor voetgangers blijven de woonhuizen en ondernemingen aan de Prinsengracht te allen tijde bereikbaar. Na de werkzaamheden aan de gasleiding en overige kabels wordt tijdelijke bestrating aangebracht. De gracht wordt voor het scheepvaartverkeer incidenteel gestremd in verband met de veiligheid tijdens de werkzaamheden aan de walmuur. De waterfietsenverhuur van Canal Bike is tijdelijk verplaatst naar de Prinsengracht (oneven zijde) tussen de Westermarkt en de Reestraat. Na de werkzaamheden komen deze op de oude plek terug. Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om met uw boot aan te leggen op de Prinsengracht tussen de Leliegracht en de Westermarkt. Voor de bezoekers van het gebied is een alternatieve open afstapvoorziening beschikbaar op de Keizersgracht tussen het Homomonument en de Leliegracht aan de zijde van de Westermarkt. Na de werkzaamheden wordt deze voorziening verwijderd. Bel voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden met de opzichter, de heer Peter Oosterhoff, tel. 06 5368 0272. Meer informatie kunt u vinden op www.centrum.amsterdam.nl > Projecten > Openbare ruimte > Prinsengracht oez tussen Westermarkt en Leliegracht.

Theaterlunch marionetten ■ Zondag 13 februari ■ 12.30 uur ■ Nieuwe Jonkerstraat 8 (bij de Nieuwmarkt) Het Amsterdams Marionetten Theater combineert een bijzondere voorstelling met een lunch. De tafels zijn feestelijk gedekt, de zaal is met kaarslicht verlicht, u geniet van een lunch en tussendoor voeren de klassieke lindenhouten marionetten, in hun kostuums van zijde en fluweel ‘De wonderbaarlijke reis van Doctor Faust’ voor u op. Voor volwassenen en kinderen vanaf 9 jaar. Entree € 29,50 incl. lunch. Graag vooraf reserveren via tel. 020 620 8027 of info@marionettentheater.nl. Kijk op www.marionettentheater.nl voor meer informatie. Olifanten en de liefde ■ Zondag 13 en woensdag 16 februari ■ 13.00 uur ■ Collegezaal in De Volharding (Artis) In februari is het Valentijnsdag, zo ook in Artis. Hoe zit het met het liefdesspel en het paargedrag van de olifanten? Tweemaal een lezing hierover door Artis-biologe Charlotte Vermeulen. Vanaf 10 jaar. Meer informatie op www.artis.nl.

Gratis WIFI in wachtruimte Burgerzaken In de wachtruimte van Burgerzaken bij stadsdeel Centrum in het Stadhuis kunnen bezoekers sinds begin dit jaar gebruik maken van een gratis wifi netwerk. Als extra service kan iedereen nu tijdens de openingstijden van Burgerzaken met een mobiel apparaat met wifi inloggen. Het stadsdeel zorgt er voor dat er binnen de ruimte een signaal

aanwezig is om het internet op te gaan met een meegebrachte laptop of een smartphone.


centrum.amsterdam.nl

7

10 februari 2011

Raadspagina

Stadsdeelraad De stadsdeelraad (29 raadsleden) en het dagelijks bestuur (stadsdeelvoorzitter en twee stadsdeelwethouders) hebben ieder eigen taken. De raad stelt beleid vast en het dagelijks bestuur voert dit uit. De raad controleert vervolgens de uitvoering door het dagelijks bestuur en stuurt eventueel bij. Dit gebeurt in de commissies en in de raadsvergaderingen. Op deze en de volgende pagina staat wat uw raad zoal bezighoudt.

In de rubriek ‘Even voorstellen’ maakt u kennis met de raadsleden van het stadsdeel. In deze aflevering stellen wij raadslid Hans Mensink van de VVD aan u voor.

is. Dan krijg je gemopper. En die voorzieningen zijn ook heel belangrijk voor ouderen.”

Hans Mensink:

Buurtjes “Het stadsdeel bestaat uit allemaal verschillende buurtjes. Of je nu in de Jordaan bent of in De 9 Straatjes, de Keizersgracht of de Weteringbuurt. Het is overal anders. De een is niet gezelliger dan de ander. Maar ze hebben wel heel verschillende karakters. Dat is iets om trots op te zijn.”

“Je moet niet zeuren over dingen die je niet hebt. Dan blijf je aan de gang. Er is zoveel dat je wel hebt.” terrassen, wel overlastbezorgers aanpakken. Ik wil stimuleren dat horeca en omwonenden het met elkaar eens worden over het gebruik van terrassen zonder de nachtrustproblematiek.”

Luisteren “Het is belangrijk om goed contact te hebben met bewoners en ondernemers. Want door goed te luisteren weet je wat er leeft in de stad. Mede omdat ik zelf ondernemer in het centrum ben geweest, heb ik gelukkig al veel contacten gelegd. Verder doe ik mijn boodschappen zoveel mogelijk bij de middenstand en houd ik op deze manier ook contact met de ondernemer.”

Middenstand “Heeft het moeilijk. Die moeten we zo min mogelijk lastenverzwaring geven. De kleine middenstand is de economische motor van de binnenstad. Je moet er niet aan denken dat die er niet meer

Handhaven “Natuurlijk moet er gehandhaafd worden. Maar verdiep je als handhaver ook in de problematiek en probeer samen met de bewoner of ondernemer een oplossing te vinden hoe iets wel zou kunnen of mogen. Meedenken wordt over het algemeen als zeer positief ervaren en mensen voelen zich serieus genomen.”

Foto Jessie Hillebrand

Even voorstellen

Optimist “Ik ben positief, tevreden, duidelijk en toegankelijk. Van mij kun je geen parlementaire taal verwachten. Ik ben geen mopperpot, juist een optimist. Je moet niet zeuren over dingen die je niet hebt. Dan blijf je aan de gang. Er is zoveel dat je wel hebt.”

Peukenproblematiek “Het is behoorlijk schoon op straat, maar we hebben nog wel de peukenproblematiek. Die mogen we niet onderschatten. Ik denk dat veel rokers zich niet realiseren wat ze doen als ze hun peuk op de grond gooien. Bewoners, ondernemers en horeca moeten samen zoeken naar een oplossing.”

Bootje “Al dertig jaar. Ik heb het dak eraf gehaald. Ik vaar toch alleen met mooi weer. Heerlijk! Door de grachten,

Foto Wim Salis

Horeca = samenhang “Horeca is goed voor de samenhang in de buurt. Cafés zijn een ontmoetingsplaats. Niet beperken dus, ook niet de

Hobby’s “Ik ga graag uit. Naar cafés en restaurants, maar ook naar amateurtoneel, amateurmuziek en amateurvoetbal. Amateurs zijn enthousiast en gedreven.”

maar ook buiten: het Nieuwe Meer, de Amstel en het IJ.” Zwoel en mistig “De Pastoorsbrug waar de Brouwersgracht en de Keizersgracht elkaar kruisen. Vooral in het heel vroege voorjaar ’s avonds. Met de woonboten en achter je de puntjes van de Posthoornkerk. Prachtig!” Ieders belangen “De VVD komt op voor de belangen van iedereen en maakt geen onderscheid in afkomst, herkomst, geslacht, huidskleur, levensbeschouwing, seksuele voorkeur of arm of rijk. Iets wat ik heel belangrijk vind.”

Pastoorsbrug.

Nieuws uit de raad

Gekapte boom Nieuwe Keizersgracht

Bekendmakingen in stadsdeelkrant

Wel of geen kapvergunning nodig, dat was de discussie. Het stadsdeel gaat met de betrokkene bekijken of er ergens een nieuwe boom kan komen nu een boom ‘die niemand in de weg stond en goed werd onderhouden’ aan de Nieuwe Keizersgracht is gekapt. De boom kan niet terugkomen op de plek waar hij stond. Nelly Duijndam (fractievoorzitter SP) vroeg het dagelijks bestuur voortaan niets te kappen zonder kapvergunning. Maar dat kon het dagelijks bestuur niet toezeggen. In de praktijk wordt voor het kappen van bomen die dunner zijn dan 10 centimeter geen vergunning gevraagd, zo ook in dit geval. Verder zijn er ook zaailingen: spontaan gegroeide bomen of struiken. Deze ‘zijn geen lang leven beschoren’, aldus het dagelijks bestuur, omdat ze ook vaak in de weg staan.

Het dagelijks bestuur gaat kijken of het mogelijk is om in de stadsdeelkrant voorlopig de adressen te publiceren waar omgevingsvergunningen voor zijn aangevraagd. Dit naar aanleiding van vragen en een motie (verzoek) van Wanneke Sabatino (fractievoorzitter PvdA). Door de bezuinigingen (de krant ging per 1 januari van wekelijks naar eens in de twee weken) staan niet meer alle aanvragen voor vergunningen in de stadsdeelkrant. Een aantal is alleen te vinden op internet. “Dit wordt als gemis gezien en ik vind het jammer dat we transparante besluitvorming niet verder faciliteren”, aldus Sabatino. De raad was het met haar eens. SP en GroenLinks hebben over het verdwijnen van de publicaties schriftelijke vragen gesteld. Afgesproken is dat de schriftelijke vragen versneld

worden beantwoord en in de commissie Algemene Zaken van 8 februari worden besproken. Ondertussen kijkt het bestuur naar de mogelijkheid om voorlopig adressen waarvoor een vergunning is aangevraagd in de stadsdeelkrant Centrum te publiceren.

(VVD): “Zorg dat het een plein wordt waar Amsterdam blij mee kan zijn.” Sint Annenkwartier Sabatino: “Wel moet de visie op het Sint Annenkwartier verder worden uitgewerkt. Als we een gebied moeten aanpakken is het dit wel.” Het Sint Annenkwartier is ingewikkeld omdat het bijzonder ‘propperig en hokkerig’ is. De SP vond dat de horeca een te groot stempel gaat drukken op het gebied.

Visie Oudekerksplein “Het oudste en misschien wel mooiste stukje van Amsterdam is te weinig van Amsterdammers.” Daarmee ondersteunde Gerrit Brunink (fractievoorzitter D66) de visie op het Oudekerksplein. “De monocultuur moet hier worden doorbroken. Door extra diversiteit wordt de buurt ook interessanter voor bezoekers en bewoners. We blijven de ontwikkelingen kritisch volgen”, aldus Brunink. De raad was unaniem: de ideeën voor het Oudekerksplein zijn goed. “Laten we nu overgaan naar daden”, aldus Wanneke Sabatino. “Een visie is alleen maar een idee en kan een kader scheppen. Het komt nu aan op concrete invulling. Om bedrijven te stimuleren iets te gaan doen in het Wallengebied. Bijvoorbeeld via subsidies.” Ze kreeg daarbij steun van Hans Mensink

Foto Wim Salis

In de raad van dinsdag 25 januari kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: de visie op het Oudekerksplein en het vlot in het Singel. Tijdens het punt actualiteiten aan het begin van de vergadering werden de gekapte boom aan de Nieuwe Keizersgracht en de bekendmakingen in de stadsdeelkrant Centrum besproken.

Sint Annendwarsstraat.

Vera Alexandrova (SP): “Maak woningen van de panden die vrijkomen na het wegbestemmen van prostitutie.” Niet-criminogeen Het dagelijks bestuur gaf aan dat er waarschijnlijk een subsidieregeling komt voor ondernemers om iets ‘passends’ in de buurt te starten: “Er kan veel in het gebied als het maar niet criminogeen is.” Lees verder op pagina 8.


8

centrum.amsterdam.nl

Raadspagina Vervolg van pagina 7.

te laten geven wanneer er nieuwe fusies van welzijnsinstellingen aan de orde zijn.

Aanbevelingen Rekenkamer welzijnssubsidies Eensgezindheid bij de fracties: alle aanbevelingen van de Rekenkamer over de relatie met welzijnsinstellingen moeten worden overgenomen. De aanbevelingen, gedaan naar aanleiding van het faillissement van IJsterk, gaan onder andere over de manier van samenwerken met de instellingen, de doelstellingen en de manier van financieren. De SP-fractie in de raad uitte haar zorg of de aanbevelingen wel op tijd zouden worden overgenomen. “Sommige moeten echt 1 juli af zijn omdat de instellingen dan hun subsidieaanvragen moeten doen”, aldus Nelly Duijndam (fractievoorzitter SP). Volgens het dagelijks bestuur is dit niet per se nodig, maar een aantal aanbevelingen kan binnen redelijke termijn worden uitgevoerd. Portefeuillehouder Rengelink: “We zijn in permanent overleg met de instellingen.”

Vinger aan de pols De VVD vroeg extra aandacht voor de juridische en financiële kennis en kunde van de ambtenaren. “Daar willen we klaarheid over hebben.” Het dagelijks bestuur gaf aan het met deze aanbeveling van de Rekenkamer - te werken aan de kwaliteit van de ambtenaren - niet eens te zijn. Rengelink: “Ik vind dat op basis van het Rekenkamerrapport niet geoordeeld kan worden dat de kennis tekort schiet.” Rengelink komt hier nog op terug.

GroenLinks (GL) T: 020 552 4532 E: groenlinks@centrum.amsterdam.nl D66 T: 020 552 4726 E: d66@centrum.amsterdam.nl VVD T: 020 552 4560 E: vvd@centrum.amsterdam.nl PvdA T: 020 552 4564 E: pvda@centrum.amsterdam.nl SP T: 020 552 4584 E: sp@centrum.amsterdam.nl

Griffie De raadsgriffie en raadsleden werken mee aan deze raadspagina. De hoofdredactie van de krant berust bij de afdeling Communicatie. Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering, of heeft u vragen over de raad, de commissies of een artikel op deze pagina, dan kunt u de griffie bellen of mailen: T: 020 552 4366 E: raadsgriffie@centrum.amsterdam.nl www.centrum.amsterdam.nl/raad Stukken en besluiten vindt u op www.centrum.amsterdam.nl/raad; ook liggen ze ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadsdeel. Het loket vindt u in het Stadhuis, Amstel 1. Geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

10 februari 2011

Stadsdeelraad De stadsdeelraad (29 raadsleden) en het dagelijks bestuur (stadsdeelvoorzitter en twee stadsdeelwethouders) hebben ieder eigen taken. De raad stelt beleid vast en het dagelijks bestuur voert dit uit. De raad controleert vervolgens de uitvoering door het dagelijks bestuur en stuurt eventueel bij. Dit gebeurt in de commissies en in de raadsvergaderingen. Op deze en de vorige pagina staat wat uw raad zoal bezighoudt.

Ook wil Eric de Marez Oyens (VVD) graag dat de opdrachtverlening aan de welzijnsinstellingen ‘gelijke tred houdt’ met het nieuwe beleid.

Vlot “We kunnen geen openbare ruimte weggeven. Daar moeten we aan vasthouden, want anders doen we anderen tekort.” Zo verwoordde Hans Mensink (VVD) de mening van de meerderheid van de raad over het illegale ‘vlot in het Singel’. Het moet echt worden weggehaald. “Zijn we dienstbaar en bewegen we mee, of zijn we star.” Dat was volgens Thijs Kleinpaste (D66) de centrale

vraag. “Regels mogen nooit meer waard zijn dan gezond verstand”, zei Kleinpaste. Volgens D66 veroorzaakt het vlot geen overlast, is het goed onderhouden en heeft het een belangrijke buurtfunctie. Niet toe-eigenen Jorrit Nuijens (fractievoorzitter GroenLinks) vond niet de dienstbare overheid de belangrijkste vraag. “De vraag die hier voor ligt is: ben je voor of tegen privatisering van de openbare ruimte.” Met hem gaven VVD en SP aan dat de openbare ruimte van iedereen is en dat mensen zich geen openbare ruimte mogen ‘toe-eigenen’. Iets wat volgens de meerderheid in de raad nu wel het geval is. Regels evalueren en dan oordelen Kleinpaste stelde voor om de regels voor de vlotten in 2011 te evalueren en dan te bekijken of het vlot wel of niet kan blijven liggen. Volgens de meeste andere fracties lijkt dit redelijk, maar

is het dat niet. Er zijn al veel vlotten, vaak vrijwillig en soms na dwang, weggehaald. Jorrit Nuijens: “Burgers hebben recht op een betrouwbare overheid.” “Hoor ik u nu pleiten voor willekeur?”, vroeg Joop Lahaise (PvdA) aan Kleinpaste. De PvdA steunde D66. Rogier Noyon: “Het is niet eenvoudig. Er zitten meer kanten aan. Ook wij zijn tegen privatisering van de openbare ruimte. Maar er zijn zoveel signalen dat het beleid wringt, dat we het beleid tegen het licht willen houden. Maar dit is zeker geen toezegging dat wij vinden dat dit vlot moet blijven! Dat hangt af van de evaluatie.” Beleid is goed Volgens een meerderheid in de raad is er ‘al vier keer’ over het beleid op het water gesproken en gaat het voortschrijdend inzicht voortdurend dezelfde kant op: ‘het beleid is goed’. Er liggen nog tien vlotten die volgens het beleid weg zouden moeten. Tien andere zijn inmiddels weggehaald.

Invloed uitoefenen

Oordeel gevraagd “De raad zou meer afstand moeten nemen tot de instellingen die de uitvoering doen. Ik zal u betrekken, maar toestemming vragen aan de raad kan niet. Ik zal wel uw oordeel vragen.” Hiermee reageerde Rengelink op de SP die verzocht om de raad goedkeuring

U kunt op verschillende manieren invloed uitoefenen op de besluiten die genomen worden: ■ door het direct benaderen van fracties; ■ in te spreken tijdens een commissievergadering; ■ het schrijven van een brief; ■ het indienen van een petitie; ■ het spreekuur van het dagelijks bestuur; ■ het bezoeken van inspraakavonden; ■ het nemen van een burgerinitiatief.

Foto Edwin van Eis

Fracties raad

Hoe dit allemaal precies in zijn werk gaat kunt u lezen op de website: www.centrum.amsterdam.nl/raad. Of bel met de raadsgriffie op 020 552 4366. Mailen kan ook, naar raadsgriffie@centrum.amsterdam.nl.

Oosterkerk: Huis van de buurt Oostelijke binnenstad.

Vragen en voorstellen van de raad Regelmatig doen raadsleden voorstellen om zaken aan te pakken. Ook worden er schriftelijke vragen ingediend bij het dagelijks bestuur. Welke voorstellen en vragen waren er de afgelopen weken? Vragen ■ Van D66 over vlotten in de Realengracht. ■ Van de PvdA over de toppositie van Amsterdam Centrum op lijst ‘Dirtiest hotels in Europe’. ■ Van de VVD over illegale hotels.

Zowel de voorstellen als de schriftelijke vragen en de antwoorden hierop zijn te vinden op www.centrum.amsterdam.nl/raad.

Commissie Begrotingsinrichting en Verantwoording Op dinsdag 15 februari is er weer een commissie Begrotingsinrichting en Verantwoording (BIV). Deze commissie onderzoekt onder meer de duidelijkheid en de inzichtelijkheid van de begroting en de jaarrekening (overzicht stand van zaken gestelde doelen) van het stadsdeel. De vergadering van deze commissie is openbaar. Omdat de vergadering niet plaatsvindt in het vergadercentrum van het Stadhuis, moet u zich van tevoren aanmelden bij de raadsgriffie.

Commissie- en raadsvergaderingen Vergadering

Datum en tijd

Locatie

Op de agenda onder andere

Commissie Begrotingsinrichting Dinsdag 15 februari, 20.00 uur Stadhuis, bij de raadsgriffie - Programma van Eisen Accountantscontrole 2011 en Verantwoording (kamer 4375) - Afronden prioriteiten 2010 in 2011 Let op! Voor deze vergadering moet u zich aanmelden. Ze vindt namelijk niet plaats in het (openbare) vergadercentrum maar op de raadsgriffie zelf. Reces

Van 21 t/m 27 februari zijn er geen vergaderingen.

Raad

Dinsdag 1 maart, 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur

Stadhuis, Raadzaal

- Agenda nog niet bekend

Zowel de raads- als de commissievergaderingen zijn op de dinsdagen en beginnen met een INLOOP. Tussen 19.45 en 20.00 uur bent u welkom om informeel met de raadsleden of aanwezige ambtenaren van gedachten te wisselen. Om 20.00 uur begint de reguliere vergadering, met in de commissies 45 minuten voor insprekers. De pauzes voor de commissievergaderingen zijn gelijk: van 21.15 tot 21.30 uur. Voor zover de vergaderingen plaatsvinden in de raadzaal, de De Rooszaal (0239) en de De Mirandazaal (0235) op het Stadhuis kunt u deze zowel live als achteraf bekijken via de website: www.centrum.amsterdam.nl > Raad in Beeld. Meer informatie, zoals vergaderdata, agenda’s, stukken en adresgegevens vindt u op: www.centrum.amsterdam.nl/raad. Ook kunt u contact opnemen met de raadsgriffie op tel. 020 552 4366 of via e-mail: raadsgriffie@centrum.amsterdam.nl.

Amsterdam.nl 10/02  

Amsterdam.nl 10/02/11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you