Page 1

amsterdam.nl • 20 februari 2014 • 1

Nieuwe kwaliteitswijzer voor basisscholen 3

Groene enveloppen: gemeentebelastingen 6

Aanbiedingen Stadspas 7

Amsterdam.nl Alle stemgerechtigde Amsterdammers mogen op 19 maart stemmen voor de gemeenteraad en/of de bestuurscommissies van de stadsdelen. Vier van hen vertellen nu al waarom ze straks zeker van hun stemrecht gebruik zullen maken. “De kans om mijn stem te laten horen, wil ik niet verloren laten gaan.”

Edwin van Eis

Amsterdam kiest een nieuwe gemeenteraad

Roos Entius

StemWijzer gebruiken Voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor de bestuurscommissies kunt u gebruik maken van de Amsterdamse Stem­ Wijzer. Met deze stemhulp ziet u wat er te kiezen valt en welke partijen het beste passen bij uw eigen standpunten: www.amsterdam.nl/stemwijzer. De StemWijzer voor de gemeenteraad en de bestuurscommissies verschijnt dit jaar in Amsterdam voor het eerst ook in app-vorm. In de app kunt u ook zien waar u bij u in de buurt kunt stemmen.

“Stemmen is een recht dat ik heb en daar wil ik gebruik van maken”, zegt Roos Entius (19) met overtuiging. “Ik stem dus ook voor de gemeenteraad. Nu ik rechten studeer, weet ik beter welke invloed de gemeente heeft op ons leven. Door te stemmen, kan ik laten horen wat ik zelf belangrijk vind voor mijn buurt en mijn stad. Veiligheid en cultuur zijn voor mij belangrijke thema’s. Gelukkig is het in Oost de afgelopen jaren al veel veiliger worden, door meer toezicht op straat. De sfeer is goed, ik voel me niet onveilig. Ook ben ik blij dat er nog steeds culturele evenementen worden gehouden, zoals laatst een Marokkaans dansfestival. Dat soort dingen hoort bij de stad. De partij die cultuur én veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, krijgt mijn stem.” Ondernemer Martijn van den Dobbelsteen stemt ook ‘op inhoud’. “Ik voel me betrokken bij mijn eigen leefomgeving en door te stemmen kan ik indirect invloed uitoefenen. Ik hou zelf niet zo van bureaucratie en regels, maar ik vind wel dat de gemeente strenger moet optreden tegen hondenpoep en troep op straat. Een grote ergernis van veel mensen. In Napels hebben ze zelfs het DNA van alle honden vastge-

Frans Soetermans

Martijn van den Dobbelsteen

legd, zodat ze hondeneigenaren makkelijker kunnen beboeten. Je kunt dus leren van ervaringen in andere steden. Verder ben ik erg voor een verbinding met een draagvleugelboot tussen Almere en Haveneiland IJburg. Bij zo’n aanlegsteiger ontstaat heel veel reuring, met nieuwe kansen voor ondernemers. Ik hoop dat een van de partijen dit idee oppakt.” Voor pedagogisch medewerker Frans Soetermans (AmsterdamWest) is stemmen iets wat hij van huis uit heeft meegekregen. “Mijn ouders hebben de oorlog meegemaakt. In de oorlogsjaren moest je je mening voor je houden, omdat de consequenties heel groot konden zijn. Voor hen was het een gevoel van vrijheid om na de oorlog weer te mogen stemmen. Dat je je stemrecht altijd moet gebruiken, hebben ze ook op mij overgedragen. Het blijft lastig om een keus te maken, maar dat ik niet ga stemmen is voor mij ondenkbaar. De

gemeenteraadsverkiezingen zijn zeker belangrijk, omdat ze daadwerkelijk effect kunnen hebben op de wijk waar je woont.” De Iraans-Amsterdamse Shahnaz Shahbazi (Amsterdam-Noord) is ook zeer gemotiveerd om op 19 maart naar de stembus te gaan. “Vanaf het moment dat ik mocht stemmen, heb ik dat altijd gedaan. Het hoort bij mijn leven in Nederland. Door te stemmen kun je mee bepalen wie ons bestuurt. Mijn stem gaat naar de partij die me het gevoel geeft dat iedereen erbij hoort, waar hij of zij ook vandaan komt. Met mijn stichting Andishe laat ik mensen kennismaken met de Iraanse muziek, keuken en taal. Het lukt ons aardig om in deze buurt mensen bij elkaar te brengen, iedereen werkt hier vanuit het hart.” Meer over de verkiezing van de gemeenteraad en de bestuurs­ commissies voor de stadsdelen leest u op pagina 2.

Bijna 650.000 kiezers • In 1918 waren er voor het eerst gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam • Amsterdammers kunnen stemmen in stembureaus op 367 locaties • In de hoofdstad zijn bijna 650.000 kiesgerechtigden

Shahnaz Shahbazi

Colofon Jaargang 16, nummer 2, 20 februari 2014 • Amsterdam.nl is een uitgave van de directie ­Communicatie, afdeling Media en Concerncom­municatie • Amstel 1 • Postbus 202 • 1000 AE Amsterdam. • E-mail: magazine@amsterdam.nl. • Internet: www.amsterdam.nl • Telefoon: 14 020 • Hoofdredactie: Mark Plekker • Beeldredactie: Edwin van Eis • Redactioneel coördinator: Djoe Lan Tan • Aan dit nummer werkten mee: Evelien van Dijk, Juultje Joosten, Jeroen Kleijne, Willemijn van der Kolk (Movement) • Vormgeving: Wonderworks, Heemstede • Productie: Movement (Amsterdam) • Druk: Vorsselmans • Verspreiding: Post NL • In nieuws­magazine Amsterdam.nl staan voorlichtings­artikelen en publiekscampagnes van de Gemeente Amsterdam. Deze krant is een samenwerkings­productie van de stadsdelen en de Gemeente Amsterdam. Aan de inhoud van de krant kunnen geen rechten worden ontleend. • De volgende editie van Amsterdam.nl wordt 20 maart huis-aan-huis verspreid • Klachten over de bezorging? Bel Post NL via 0900 0990 (€0.10 per minuut)

Dit product is gedrukt op FSC-papier.

Vragen over Stadspas(aanbiedingen)? Bel ma t/m vr 09.00-17.00 uur tel. 020 251 8251 www.stadspas.nl


2 • amsterdam.nl • 20 februari 2014

Stemmen voor gemeenteraad én bestuurscommissie Alle stemgerechtigde Amsterdammers mogen op 19 maart stemmen voor de gemeenteraad en/of voor de bestuurscommissie van hun eigen stadsdeel. In het nieuwe bestuurlijk stelsel bepaalt de gemeenteraad voor heel Amsterdam het beleid; de bestuurscommissies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.

Bestuurscommissies In Centrum, Noord en Zuidoost

bestaan de bestuurscommissies uit dertien leden. De bestuurscommissies in West, Nieuw-West, Oost en Zuid bestaan uit vijftien leden. De bestuurscommissies kunnen bij de uitvoerig van het beleid hun accenten leggen, aansluitend op de behoeften van de eigen bewoners. De bestuurscommissies zijn daarnaast in elk stadsdeel de ‘ogen en oren’ van de gemeente. Zij informeren het college van burgemeester en wethouders over belangrijke ontwikkelingen in straten en buurten.

Waar stemmen? Voor de gemeenteraad kunt u stemmen in alle Amsterdamse stembureaus, voor de bestuurscommissies alleen in een stembureau in uw eigen stadsdeel. Edwin van Eis

Op 19 maart kiezen alle stemgerechtige Amsterdammers de 45 leden van de nieuwe gemeenteraad. Amsterdam heeft na de verkiezingen een nieuw bestuurlijk stelsel, waarin de gemeenteraad een grotere rol krijgt dan voorheen. In alle stadsdelen worden de stadsdeelraden vervangen door bestuurscommissies. In de nieuwe situatie bepaalt de gemeenteraad het beleid voor heel Amsterdam; in alle stadsdelen gelden dezelfde regels en beleidskaders. De gemeenteraad kan suggesties en ideeën van de bestuurscommissies gebruiken bij het opstellen van beleid.

Let op uw brievenbus, want: n Tussen 24 en 28 februari ontvangt u uw stempas in de brievenbus. Zonder stempas en geldig identiteitsbewijs (mag max. vijf jaar verlopen zijn) kunt u niet stemmen. n Rond 6 maart ontvangt u de speciale verkiezingseditie van de stadsdeelkrant in de bus. Hierin vindt u ook alle kandidatenlijsten en stemlocaties.

Meer informatie

www.amsterdam.nl/verkiezingen www.amsterdam.nl/stemwijzer twitter: @AmsterdamNL #020stemt

Edwin van Eis

Gemeenteraad


amsterdam.nl • 20 februari 2014 • 3

Winter in Amsterdam

De winter in Amsterdam lijkt op dit moment het meest voelbaar rondom het Stadionplein. Van alle kanten komen kinderen aangefietst met schaatsen om de nek. Er hangt een geur van warme chocolade en het is gezellig zoals we dat zo graag zien in de winter. Want koud of niet: schaatsen zullen we, dan maar op de kunstbaan in het Olympisch Stadion. Ook een bijzonder gezicht, misschien heeft u het wel gezien, is het Olympisch vuur vanuit het Olympisch Stadion. Want de Winterspelen zijn bezig, en bij elke Nederlandse zege wordt een vlam ontstoken bij het stadion. Het Olympisch vuur is bedacht door de Nederlandse architect Jan Wils. Hij was verantwoordelijk voor de bouw van het Olympisch Stadion in Amsterdam, de plek waar in 1928 de Olympische Spelen werden gehouden. Jan Wils bouwde voor het stadion een toren die boven de stad uit stak. Zo kon iedereen in Amsterdam het vuur zien.

Schaatsen

Friday Night Skate

Sneeuw en ijs zien we voorlopig alleen op televisie, maar schaatsen kunt u toch volop in Amsterdam:

Ook zonder ijs kunt u schaatsen. Het hele jaar door vertrekt op vrijdag rond 20.00 uur een stoet skaters en rolschaatsers vanuit het Vondelpark. Iedereen mag gratis meedoen, voorwaarde is wel dat u goed kunt skaten. Alleen bij droog wegdek. www.fridaynightskate.com

De coolste baan van Nederland t/m 2 maart €7,50 tot €10,Olympisch Stadion www.decoolstebaanvannederland.nl

Jaap Eden IJsbaan t/m 23 maart €4,- tot €6,60 Radioweg 64 www.jaapeden.nl

5. Een uur voordat u gaat slapen de thermostaat op 15 graden: € 20,per jaar. 6. Stook op 19 in plaats van 20 graden: € 80,-. Deze besparingen gelden voor een gemiddeld huishouden in een gemiddelde woning. Bron: Milieucentraal.

Warm binnen

Subsidie woning isoleren

Genoeg energie kwijt na al het schaatsen? Nu is het tijd voor energie besparen. Want hoewel het niet heel koud is buiten, loeit de verwarming toch flink in deze tijd van het jaar. Met deze bespaartips kunt u gemakkelijk besparen, en dat merkt u straks in de portemonnee.

Op www.amsterdam.nl/energie vindt u informatie over energie

besparen. Zoals de regelingen die er zijn voor Amsterdamse woningeigenaren om hun huizen beter te isoleren. Veel gebouwen zijn slecht geïsoleerd. Warmte ontsnapt via ramen, muren, dak en vloer. Door betere isolatie blijft warmte binnen en hoeft de verwarming minder hard te stoken. Dat betekent: een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Met de Subsidie Woningisolatie stimuleert de gemeente woningeigenaren om hun eigen woning te isoleren.

Edwin van Eis

Met zes simpele maatregelen kunt u gemiddeld bijna € 600,- per jaar besparen. 1. Zet de thermostaat ‘s nachts op 15 graden: € 80,- per jaar. 2. Zet de thermostaat overdag als u weg bent op 15 graden: € 140.- per jaar. 3. Ruimtes waar u niet bent, niet verwarmen en tussendeuren sluiten: € 200,- per jaar. 4. slaapkamer niet verwarmen: € 70,- per jaar.

Shutterstock

Tips energierekening verlagen

Meer weten over uw basisschool? Gebruik de kwaliteitswijzer! Heeft u schoolgaande kinderen, of bent u bezig een school te kiezen? Dan weet u hoe lastig het is om een goede school te kiezen. Een fijne plek, niet te ver weg, met vriendelijke leraren en een prettige sfeer. Maar bovenal is belangrijk: de kwaliteit. Nieuw: leerwinst

Daarom heeft de gemeente samen met de Amsterdamse schoolbesturen de online kwaliteitswijzer voor basisscholen gelanceerd: Amsterdam.nl/kwaliteitswijzer. De website is zowel bedoeld voor ouders die een basisschool kiezen, als voor ouders met schoolgaande kinderen.

Dit jaar is voor het eerst de ‘leerwinst’ van scholen berekend. Per school werd de groei in rekenen en taal van een groep bekeken. Door de leerwinst af te zetten tegen het Amsterdamse gemiddelde kunt u zien of een school het op bepaalde onderdelen (minder) goed doet. Tip! De leerwinst is een goede graadmeter om scholen te vergelijken. Hoe meer pijltjes omhoog, hoe beter de school het doet.

Meestal kunt u zich wel een beeld vormen van een school. Op basis van de Scholengids bijvoorbeeld, of door ervaringen van andere ouders. Om erachter te komen of een school ook goed onderwijs biedt, kunt u op de Kwaliteitswijzer terecht voor een objectief beeld, met resultaten en nuttige informatie over Amsterdamse scholen. Zo wordt het niveau van de vakken aangegeven, kunt u zien naar welk niveau Voortgezet Onderwijs-

Shutterstock

Objectief scholen vergelijken

scholen de kinderen gaan en ziet u de verwachte Citoscores van de school. U kunt de scholen selecteren op soort en er zijn foto’s van de scholen opgenomen. Zo kunt u vanuit huis vast een kijkje nemen.

Zit uw kind al op de basisschool? Tip! De verwachte Citoscores zijn op de Kwaliteitswijzer aangegeven met lichtblauwe boogjes. Is het donkerblauwe boogje langer dan het lichtblauwe boogje, dan doet de school het beter dan verwacht.

Hoe doet de school het volgens de Kwaliteitswijzer? Neem de gegevens mee in de gesprekken die u heeft op

school. Dit maakt het makkelijker om gerichte vragen te stellen over de voortgang van uw kind. Kinderen hebben betere leerresultaten als ouders betrokken zijn bij de school en de prestaties van hun kind. Tip! Stel uw vragen over de leerresultaten van de school en uw kind aan de leerkracht of directeur.

Zoekt u een bassisschool? Zoek en vergelijk verschillende scholen met behulp van de kwaliteitswijzer en bezoek de scholen vooral ook zelf. Tip! Neemt u de gevonden informatie mee en praat erover op de school. www.amsterdam.nl/kwaliteitswijzer

Inspectieoordelen voor de Amsterdamse basisscholen Oordelen in 2011

Oordelen in 2012

Oordelen in 2013

Beter onderwijs voor Amsterdamse kinderen In 2009 telde Amsterdam 44 zwakke en zeer zwakke basisscholen. Een van de maatregelen om dit aan te pakken was transparantie in resultaten met de Kwaliteitswijzer. Nu zijn er nog vier ‘zwakke’ scholen en geen enkele ‘zeer zwakke’ school meer. In Amsterdam Zuidoost, dat eerder een relatief hoog aantal zwakke scholen telde, krijgen nu alle scholen een voldoende van de onderwijsinspectie.

91.7% Basis (187 scholen) 7.8% Zwak (16 scholen) 0.5% Zeer zwak (1 scholen)

93.7% Basis (192 scholen) 5.4% Zwak (11 scholen) 1% Zeer zwak (2 scholen)

98.1% Basis (203 scholen) 1.9% Zwak (4 scholen) 0% Zeer zwak (0 scholen)


4 • amsterdam.nl • 20 februari 2014

Nieuwe regels P+R en P+R RAI open Op 12 februari zijn nieuwe regels voor P+R (Parkeren en Reizen) in Amsterdam ingegaan. De belangrijkste zijn: n Parkeren na 10.00 uur en in het weekend kost € 1,- per 24 uur. n Parkeren vóór 10.00 uur kost € 8,- voor de eerste 24 uur en daarna € 1,- per 24 uur. Op de P+R-terreinen zijn losse P+R GVB-kaarten te koop met korting, of gebruikers kunnen hun eigen OV-chipkaart gebruiken. Belangrijke voorwaarde voor het voordelige P+R-parkeertarief is een bezoek aan het centrumgebied. Het P+R-centrumgebied bestaat uit stadsdeel Centrum en delen van Oost, Zuid en West. De betaalautomaat controleert bij het afrekenen van het parkeertarief of de laatste check-in van de terugreis, in het centrumgebied heeft plaatsgevonden. Alleen dan komen gebruikers in aanmerking voor het voordelige P+R-parkeertarief. Op www.amsterdam.nl/penr is hierover meer informatie te vinden.

Studio Zwaan

Het P+R-Centrumgebied: In dit gebied dient u op de terugreis naar de P+R als laatste in te checken in het OV om recht te hebben op het voordelige P+R-parkeertarief

P+R RAI nieuwe locatie P+R-gebruikers kunnen sinds 12 februari ook gebruik maken van de nieuwe P+R bij de RAI, die plaats biedt aan circa 700 auto’s. In de loop van 2014 openen meer P+R-locaties, waaronder Villa Arena met ruim 1000 plaatsen. De nieuwe P+R-plekken zorgen voor meer spreiding en keuzemogelijkheid voor gebruikers.

Nieuwe aanpak P+R De maatregelen zijn het gevolg van de nieuwe aanpak voor P+R. Met deze nieuwe aanpak wordt P+R in Amsterdam de komende jaren uitgebreid met maximaal 6.600 grotendeels bestaande parkeerplekken. Door P+R te automatiseren en het (dubbel) gebruik van al bestaande parkeerplekken, wordt bespaard op de exploitatie van P+R. Het daltarief moet zorgen voor een betere spreiding van verkeer en extra bezoekers naar de stad.

Dynamische bewegwijzering Om bezoekers van de P+Rterreinen beter te faciliteren komt er een dynamisch bewegwijzeringsysteem op de snelwegen rond de stad. Met dit systeem krijgen gebruikers al op de snelweg informatie over de beschikbaarheid van P+R-plekken. Het systeem helpt wachtrijen en zoekverkeer voorkomen en gaat gefaseerd in werking voor alle P+R-locaties.

P+R World Fashion Centre dicht De introductie van de nieuwe maatregelen heeft als gevolg dat er

ook een P+R-locatie is gesloten. P+R World Fashion Centre is op 12 februari dichtgegaan. De plekken die hier vervallen worden opgevangen door de nieuwe plekken, die er dit jaar bij komen.

Wat is P+R? P+R staat voor Parkeren en Reizen. In Amsterdam betekent het dat bezoekers die met de auto komen voordelig en snel aan de rand van de stad parkeren en doorreizen naar het centrum met het openbaar vervoer. Het is een goed alternatief voor parkeren in het centrum waar het druk is en de parkeertarieven hoog zijn. Door

P+R blijft de binnenstad bereikbaar en aantrekkelijk. P+R-terreinen liggen dicht bij de snelweg en het openbaar vervoer. P+R is erg populair: jaarlijks parkeren meer dan 600.000 automobilisten hun auto op een van de bestaande P+R-locaties. In totaal zijn er met het ingaan van de nieuwe maatregelen zeven P+R-locaties in de stad: Arena, Zeeburg (I en II), Olympisch Stadion, Sloterdijk, Bos en Lommer, VUmc en RAI (nieuw).

Meer informatie Alle nieuwe regels en voorwaarden van P+R kunt u vinden op: www.amsterdam.nl/penr


amsterdam.nl • 20 februari 2014 • 5

Uitzonderlijk drukke spits tijdens nucleaire top Op maandag 24 en dinsdag 25 maart vindt in Den Haag de Nuclear Security Summit (NSS) 2014 plaats. De NSS is de grootste top die ooit in Nederland is georganiseerd: 58 wereldleiders, 5.000 delegatieleden en 3.000 journalisten zijn dan in ons land. Tijdens de top moet u rekening houden met uitzonderlijke drukte op de weg. Druk in en rond Amsterdam Deze top over nucleaire beveiliging vindt plaats in Den Haag, maar ook in en rond Amsterdam wordt het drukker dan gewoonlijk. In onze stad worden namelijk minimaal twee side-events georganiseerd, een aantal buitenlandse delegaties verblijft in Amsterdamse hotels en veel regeringstoestellen met wereldleiders landen op Schiphol. Dat betekent dat de gemeente en de politie zich uitgebreid voorbereiden op de wereldtop en veiligheidsen verkeersmaatregelen nemen om alles goed te laten verlopen.

Ernstige verkeershinder De gemeente wil dat het normale leven in de stad zo veel mogelijk doorgaat en wil overlast zo veel mogelijk beperken. Toch zult u niet ontkomen aan ernstige verkeershinder tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam op maandagochtend en dinsdagavond. Tijdelijke afsluiting van rijstroken van snelwegen zullen leiden tot lange files en misschien tot een ‘dubbele’ spits. Ook de straten van en naar de snelwegen toe, dus ook in Amsterdam, zullen dan mogelijk vol lopen.

Bereikbaarheid De gemeente raadt automobilisten het volgende aan: • Maak geen gebruik van de snelwegen tussen Amsterdam Schiphol - Den Haag op maandag 24 en dinsdag 25 maart als dit niet

per se nodig is. Ga bijvoorbeeld elders of thuis werken. • Als u tóch in Den Haag of op Schiphol en omgeving moet zijn, reis dan zoveel mogelijk buiten de spits. • Schiphol is met name op maandagochtend 24 maart en dinsdagmiddag 25 maart lastig bereikbaar. Het advies is daarom om met de trein naar de luchthaven te reizen. • Als u tóch tijdens de spits met de auto de weg op gaat, moet u rekening houden met lange files en dus langere reistijden. • Een goede voorbereiding is belangrijk. Raadpleeg daarom de website VanAnaarBeter.nl voordat u vertrekt, houd de actuele verkeersinformatie in de gaten en volg de omleidingroutes die worden aangegeven op de informatieborden boven en langs de weg. Op maandag 24 en dinsdag 25 maart zetten de Nederlandse Spoorwegen tijdens de spits verlengde intercity-treinen in tussen Amsterdam, Schiphol, Leiden en Den Haag. Toch zal het heel druk zijn in het openbaar vervoer.

Actuele informatie Het programma van de Nuclear Security Summit 2014 kan nog veranderen. Hierdoor neemt de overlast voor Amsterdammers mogelijk toe. Actuele informatie vindt u op www.amsterdam.nl.

wie wat waar Stadsdelen

Wonen, zorg en welzijn

Centrum

Dienst Basisinformatie

Amstel 1 tel. 14 020 www.centrum.amsterdam.nl

Immigratie en nationaliteiten bij Loket Stadsdeel Centrum Amstel 1 tel. 14 020 www.amsterdam.nl/dbi

Nieuw-West Osdorpplein 1000 Voor vergunningen, Burgerzaken, Sociaal Loket en Cition. tel. 14 020 www.nieuwwest.amsterdam.nl

Noord Stadsdeelhuis: Buikslotermeerplein 2000 tel. 14 020 www.noord.amsterdam.nl

Oost Stadsdeelhuis: Oranje-Vrijstaatplein 2 tel. 14 020 www.oost.amsterdam.nl

West n Bos en Lommerplein 250

(Stadsdeelkantoor) n Baarsjesweg 224 (burgerzaken en publieksinformatie) tel. 14 020 www.west.amsterdam.nl

Zuid Stadsdeelkantoor: n President Kennedylaan 923 n Loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301. Voor Burgerzaken kunt u naar beide locaties; voor vergunningen gaat u naar loket Tripolis. tel. 14 020 www.zuid.amsterdam.nl

Zuidoost Anton de Komplein 150 tel. 14 020 www.zuidoost.amsterdam.nl

Verkeer en Vervoer Binnenwaterbeheer Amsterdam Binnenwaterbeheer valt onder Waternet. Zie: Wonen.

Bureau Stadsregie Nieuwe Uilenburgerstraat 59 tel. 020 556 5358 www.werkaandeweg.amster­­­dam.nl

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Jodenbreestraat 25 www.amsterdam.nl/dmo

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (voorheen Dienst Milieu en Bouwtoezicht) Ebbehout 31, Zaandam 023 567 4959 www.odnzkg.nl

Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Jodenbreestraat 25 tel. 14 020 www.wzs.amsterdam.nl

Geneeskundige en Gezondheidsdienst Nieuwe Achtergracht 100 tel. 14 020 www.gezond.amsterdam.nl

Waternet Korte Ouderkerkerdijk 7 tel. 0900 9394 (lokaal tarief) www.waternet.nl

Werk en bedrijvigheid Dienst Werk en Inkomen Weesperstraat 113 tel. 020 346 3636 www.amsterdam.nl/werk-inkomen Werkpleinen n Noord: Klaprozenweg 91 n Centrum/Oost: Weesperstraat 117 n Zuid/West en Nieuw-West: Jan van Galenstraat 323 n Zuidoost: Flierbosdreef 2-12

Economische zaken Weesperstraat 89 tel. 14 020 www.amsterdam.nl/ez

Cition (parkeerzaken)

Geld

tel. 14 020 www.cition.nl

Dienst Belastingen

Servicepunten Cition Burgerweeshuispad 301 (Tripolis) Bos en Lommerplein 250 Oranje-Vrijstaatplein 2 Osdorpplein 1000 Amstel 1 (Stopera) Buikslotermeerplein 2000 Anton de Komplein 150

Herikerbergweg 290 tel. 020 255 4800 www.amsterdam.nl/belastingen

Stadsbank van Lening Oudezijds Voorburgwal 300 tel. 14 020 www.sbl.nl

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer

Overig

Nieuwe Vaart 5-9 tel. 14 020 www.ivv.amsterdam.nl

Vijzelstraat 32 tel. 020 251 1511 www.stadsarchief.amsterdam.nl

Stadsarchief Amsterdam

Dienst Metro Informatiecentrum: Stationsplein 7 tel. 020 344 5070 www.noordzuidlijn.amsterdam.nl

Bel voor vragen aan

Haven Amsterdam

de gemeente

Edwin van Eis

De Ruijterkade 7 tel. 020 523 4500 www.portofamsterdam.nl

GVB Servicenummer: 0900 8011 www.gvb.nl

14 020 of ga naar www.amsterdam.nl


6 • amsterdam.nl • 20 februari 2014

Gemeentebelastingen: ook in 2014 Met uw belastingbetalingen draagt u bij aan het welzijn, de leefbaarheid en de voor­ zieningen die onze stad zo prettig maken om in te wonen, werken en recreëren. Via dit katern over gemeentebelastingen informeert de Dienst Belastingen u - als inwoner of ondernemer - over de verschillende gemeentebelastingen die u betaalt in 2014. U krijgt als inwoner en ondernemer op verschillende momenten te maken met diverse gemeentelijke belastingen. Belastingen in allerlei soorten met uiteenlopende tarieven. Voor 2014 zijn er wat kleine wijzigingen en een aantal tarieven blijft gelijk aan die van 2013.

In deze uitgave van Amsterdam.nl zijn praktische informatie en tips over gemeentebelastingen opgenomen die op u van toepassing kunnen zijn. We vertrouwen erop dat de Gemeente Amsterdam u met deze informatie van dienst is.

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen (zie p. 9). Het is van belang dat u niet met uw vragen blijft zitten. Wij helpen u graag.

Edwin van Eis

Met de belastingopbrengsten kan de gemeente Amsterdam een groot aantal voorzieningen financieren die een stad zijn inwoners en ondernemers moet bieden: een goed werkend riool, ophalen van het afval, wegen- en plantsoenenonderhoud, onderwijs, cultuur, sport, onderwijs etcetera.

Nieuws Vakantieverhuur particulieren Het is in Amsterdam mogelijk om af en toe en onder voorwaarden uw woning waar u hoofdbewoner van bent te verhuren aan toeristen. Deze vorm van incidentele verhuur wordt “vakantieverhuur” genoemd. Ondanks dat u niet bedrijfsmatig verhuurt moet u toch over de inkomsten uit logies van vakantieverhuur toeristenbelasting betalen. Meer informatie en het aanmeldingsformulier toeristenbelasting kunt u vinden op www.amsterdam.nl /vakantieverhuur

Bedrijfsmatig vermaak op water Als u tegen betaling bedrijfsmatig vermaak op het water aanbiedt dient u vermakelijkhedenretributie te betalen. In 2014 zal hier scherp op gecontroleerd worden. Heeft u een sloep of ander varend of drijvend voertuig waarmee u bezoekers/passagiers op het water binnen Amsterdam tegen betaling vermaak biedt, dan dient u zich via het speciale formulier op onze website aan te melden.


amsterdam.nl • 20 februari 2014 • 7

onroerende-zaakbelastingen

reclamebelasting

hondenbelasting

afvalstoffenheffing

reinigingsrecht parkeerbelasting

Het jaarlijkse aanslagbiljet Op dit biljet staan maximaal vier belastingsoorten: n Onroerende-zaakbelastingen (OZB) n Roerende ruimtenbelasting (RRB) n Rioolheffing (RIOE) n Afvalstoffenheffing (AFV) Niet iedereen wordt aangeslagen voor alle bovenstaande belastingsoorten. Voor welke belastingsoorten u wel wordt aangeslagen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie: bent u huurder of eigenaar, is het een woning of bedrijfsruimte, etc.

vermakelijkhedenretributie precariobelasting

Waarom betaalt u gemeentelijke belastingen? Niemand vindt belasting betalen echt leuk, maar tegelijkertijd is vrijwel iedereen er van doordrongen dat het moet. Via de gemeentelijke belastingen dragen bewoners en ondernemers van Amsterdam in letterlijke zin bij aan het welzijn, de leefbaarheid en de voorzieningen van onze stad. Voorzieningen die er voor zorgen dat Amsterdam een levendige en leefbare stad is èn blijft. Zonder deze bijdragen kan onze stad nu eenmaal niet functioneren zoals wij dat met zijn allen graag zien. Een deel van de belastinginkomsten heeft een directe bestemming, zoals de riool- en afvalstoffenheffing. Het andere deel van de inkomsten, zoals uit de heffing van de onroerende-zaakbelastingen, gaat naar de algemene middelen van de gemeente Amsterdam. Al is belasting betalen dus niet altijd even plezierig, het komt u en alle Amsterdammers ten goede.

rioolheffing

Wat gebeurt er als u niet heeft betaald? Als u geen belasting betaalt en daardoor uw wettelijke verplichtingen niet nakomt, dan neemt de Gemeente Amsterdam maatregelen om het bedrag alsnog te innen. Wanneer u zich niet houdt aan de gestelde betalingstermijn, dan zal het invorderingstraject in werking treden. Als u niet op tijd betaalt, krijgt u te maken met hoge invorderingskosten: De aanmaningskosten bedragen minimaal € 7,-. De dwangbevelkosten bedragen minimaal € 39,-. In het uiterste geval kan de Dienst Belastingen beslag leggen op uw loon/inkomen of op uw roerende of onroerende zaken (auto’s en huis, inboedel). Als wanbetalers na inbeslagname van hun auto of andere spullen hun belastingschuld uiteindelijk nog niet hebben betaald, wordt o.a. overgegaan tot executoriale verkoop via www.amsterdam.nl/belastingen. Voorkom onnodige kosten en laat het niet zover komen. Bel 020 255 4800 als iets onduidelijk is.

Edwin van Eis

Edwin van Eis

Als u een hond heeft, ontvangt u een aparte aanslag hondenbelasting. Indien u binnenhavengeld pleziervaart verschuldigd bent, dient u daar zelf aangifte voor te doen.

toeristenbelasting

roerende ruimtenbelastingen

WOZ & OZB De eigenaren van onroerende zaken (woning of bedrijfspand) en gebruikers van bedrijfspanden krijgen jaarlijks te maken met de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de onroerendezaakbelastingen (OZB). In de Wet WOZ is vastgelegd hoe de gemeente de waarde van woning of bedrijfspand bepaalt. De OZB worden berekend op basis van deze waarde. De Wet WOZ schrijft voor dat de gemeente de waarde van alle onroerende zaken vaststelt en bepaalt dat alle belanghebbenden – dat zijn de eigenaren en in bepaalde gevallen de gebruikers van onroerende zaken – op de

hoogte worden gesteld van deze waarde. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld. In 2014 geldt een nieuwe waarde voor uw woning of bedrijfspand, gebaseerd op de marktomstandigheden op de waardepeildatum 1 januari 2013. Deze waarde vormt de basis voor een aantal lokale heffingen en een aantal rijksbelastingen. De WOZwaarde voor 2014 die van toepassing is voor uw woning(en) of bedrijfspand(en) staat vermeld in de beschikking op uw aanslagbiljet.

Waarde-ontwikkeling gemiddelde WOZ-waarde De gemiddelde WOZ-waarde van alle woningen in Amsterdam is ten opzichte van de vorige waardepeil-

datum - dat was 1 januari 2012 - gedaald met 5,0%. Net als in voorgaande jaren zal de stijging of daling van de WOZwaarden niet leiden tot een verandering van de belastingopbrengsten omdat de waardestijging of -daling wordt gecompenseerd door een aanpassing van de tarieven.

Relatie WOZ-waarde en tarieven OZB De waardeontwikkeling van uw woning heeft slechts een beperkte invloed op de hoogte van uw aanslag OZB. Dat heeft te maken met de wijze waarop de gemeente de hoogte van de OZB-tarieven bepaalt. De hoogte van de tarieven

is veelal afhankelijk van de gemeentelijke financiële begroting voor het komende jaar. De gebruikelijke praktijk van de afgelopen jaren is dat bij een stijgende WOZ-waarde de OZB-tarieven worden verlaagd. Maar bij een dalende WOZ-waarde stijgen de OZB-tarieven.

Onroerende-zaakbelastingen: (OZBE en OZBG) Wie: eigenaren van woningen en be­drijfspanden (OZBE) en huurders/ gebruikers van bedrijfspanden (OZBG). Waarvoor: komt ten goede aan de algemene middelen van de stad Amsterdam. De onroerende-zaakbelastingen zijn belastingen voor de eigenaar van

een woning of bedrijfspand en voor de huurder/gebruiker van een bedrijfspand. De situatie op 1 januari 2014 bepaalt wie waarvoor wordt aangeslagen. Als een object in de loop van het jaar van eigenaar of gebruiker wisselt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over 2014. De WOZ-waarde voor 2014 van uw woning(en) of bedrijfspand staat op uw aanslagbiljet. De hoogte van de OZBE en OZBG is een percentage van de WOZwaarde.

Tarieven OZB en RRB 0,06309% (eigenaar woning), 0,15926% (gebruiker niet-woning) 0,19921% (eigenaar niet-woning)


8 • amsterdam.nl • 20 februari 2014

Hondenbelasting Wie: elke inwoner van Amsterdam die één of meerdere honden houdt. Hoeveel: jaarlijks € 103,18 per hond; kenneltarief (vanaf 6 honden of meer) € 392,28. Waarvoor: komt ten goede aan de algemene middelen van de stad Amsterdam. Hoe: u krijgt voor de hondenbelasting een aparte aanslag.

Edwin van Eis

Ieder jaar moet u voor uw hond(en) hondenbelasting betalen. Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening bent u verplicht ervoor te zorgen dat uw hond de penning zichtbaar draagt. Heeft u nog geen aangifte gedaan en de hondenbelasting voor dit jaar nog niet betaald, doe dan nu snel aangifte. Dit kan via de website www.baasjebraaf.nl maar ook telefonisch via tel. 020 255 4808.

Rioolheffing Wie: eigenaren van woningen, woonboten en bedrijfspanden, die direct of indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering of over een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie beschikken. Hoeveel: € 149,41 per zelfstandige woning, woonboot of bedrijfspand, ongeacht grootte. Het tarief voor 2014 is hetzelfde als in 2013. Waarvoor: onderhoud en vernieuwing van de gemeentelijke riolering.

Edwin van Eis

De rioolheffing is een heffing die eigenaren van woningen, woonboten en bedrijfspanden betalen voor de directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering of voor een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie. Men betaalt rioolheffing voor het onderhoud en de vernieuwing van de gemeentelijke riolering. Rioolheffing wordt geheven per zelfstandige woning, woonboot of bedrijfspand (object). Hierbij maakt het niet uit of dat object groot of klein is; per jaar wordt een vast tarief berekend voor elk object.

Afvalstoffenheffing Wie: elk huishouden. Hoeveel: afhankelijk van het aantal bewoners per adres en het stadsdeel waar u woont. Waarvoor: voor het ophalen en verwerken van uw huishoudelijk afval. De kosten voor de afvalverwerking en tarieven van de afvalstoffenheffing variëren per stadsdeel. U betaalt afvalstoffenheffing (AFV) voor het inzamelen en verwerken van uw huishoudelijke afval. De kosten en tarieven hiervoor worden jaarlijks vastgesteld door het stadsdeel waarin u woont en variëren dus per stadsdeel. Bent u ondernemer? Dan betaalt u reinigingsrecht voor het ophalen en verwerken van het bedrijfsvuil.

stadsdeel/gebied Centrum * Noord Oost Nieuw-West West Westpoort Zuid Zuidoost

meerpersoons tarief (per jaar)

eenpersoons tarief (per jaar)

€ 328,32 € 367,30 € 328,80 € 334,75 € 335,49 € 271,92 € 329,00 € 351,96

€ 246,48 € 275,47 € 246,60 € 251,06 € 251,62 € 204,12 € 246,75 € 264,00

Edwin van Eis

Overzicht tarieven stadsdelen afvalstoffenheffing 2014


Edwin van Eis

amsterdam.nl • 20 februari 2014 • 9

Kwijtschelding

Belastingen voor ondernemers*

Niet iedere Amsterdammer heeft voldoende geld om belasting te betalen. Sommige Amsterdammers komen daarom in aanmerking voor kwijtschelding.

De volgende belastingen zijn alleen voor ondernemers:

Wie: Amsterdammers die onvoldoende geld hebben om de lokale heffingen te betalen, kunnen recht hebben op kwijtschelding. De rijksoverheid heeft hiervoor normen opgesteld: inkomen op bijstandsniveau en geen vermogen. Waarvoor: Afvalstoffenheffing (Gemeente Amsterdam/stadsdeel); de waterschapsheffingen Watersysteem Ingezetenen, Zuiveringsheffing/ Verontreinigingsheffing (waterschap/Waternet). Voor andere belastingsoorten op uw biljet is het niet mogelijk kwijtschelding te vragen. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding van lokale belastingen? Dan komt u waarschijnlijk ook in aanmerking voor andere gemeentelijke voorzieningen bij een laag inkomen. Meer informatie: www.amsterdam.nl/voorzieningen of bel met DWI: 020-346 3636.

n Reinigingsrecht bedrijfsvuil: voor het inzamelen en verwerken van bedrijfsafval. n Precariobelasting: voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de gemeentegrond. n Vermakelijkhedenretributie: voor het tegen betaling bedrijfsmatig aanbieden van amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaak op het water. n Reclamebelasting: voor openbare aankondigingen (verlicht of onverlicht) die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. n Toeristenbelasting: iedereen die binnen Amsterdam tegen betaling overnachting biedt aan mensen die niet in Amsterdam wonen, betaalt toeristenbelasting. Dat geldt ook voor ‘short stay’. U krijgt -als ondernemer- voor deze belastingsoorten een aparte aanslag. Meer informatie over bovengenoemde belastingsoorten en de tarieven vindt u op onze website. * Met uitzondering van de toeristenbelasting: zie ook onder het kopje Nieuws op p. 6.

Kwijtschelding aanvragen? U kunt hiervoor het kwijtscheldingsformulier gebruiken dat bij uw aanslag zit. Het is wel raadzaam eerst de voorwaarden op de website goed door te lezen.

Online dienstverlening via onze website: makkelijk en snel Voor het regelen van een aantal zaken op het gebied van gemeentebelastingen hoeft u uw stoel nu niet meer uit. Via de online formulieren op onze website kunt u snel en efficiënt zaken regelen zoals uw aanmelding hondenbelasting of toeristenbelasting, bezwaar maken of uw taxatierapport opvragen.

Meer informatie over gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding aanvragen kan niet online. Kijk op www.amsterdam.nl/ belastingen voor meer informatie.

Wij staan graag voor u klaar

Inloggen met DigiD Om gebruik te maken van het online bezwaarformulier en bij het opvragen van uw taxatie­verslag hebt u uw DigiD nodig. Hebt u geen DigiD, dan kunt u deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl.

In deze Amsterdam.nl zijn niet alle belastingen voor particulieren en ondernemers behandeld. Meer informatie over deze belastingen en andere zaken vindt u op onze website: www.amsterdam.nl/ belastingen.

Met de medewerkers van onze dienst heeft u, als u op kantoor langskomt, het eerste contact. We maken het graag gemakkelijk voor u en streven ernaar om u op een snelle en eenvoudige wijze antwoord te geven en u behulpzaam te zijn. Suggesties voor verbetering zijn uiteraard altijd welkom.

Dit katern is een uitgave van de Dienst Belastingen van de Gemeente Amsterdam. Het geeft de wettelijke regels eenvoudig weer. Bij twijfel is de officiële tekst van de wet en/of de verordening doorslaggevend. Amsterdam, februari 2014.

Langskomen: Alleen op afspraak, van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur en op donderdagavond tot 20.00 uur. Bezoekadres: Let op nieuw adres: Herikerbergweg 290, 1101 CT Amsterdam Bellen: 020-255 4800 Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. U kunt via dit nummer ook een afspraak maken. Schrijven: Postbus 23475 1100 DZ Amsterdam Mailen: algemeen@dbga.amsterdam.nl. Internet: www.amsterdam.nl/belastingen


Wim Salis

10 • amsterdam.nl • 20 februari 2014

Rosina

Ook 2013 was economisch gezien een moeilijk jaar. De werkloosheid in de regio Amsterdam steeg opnieuw. Gelukkig vonden 4.156 Amsterdammers werk.

Dienst Werk en Inkomen in 2013 Werk en inburgering In totaal gingen in 2013 4.156 mensen aan het werk. Dat zijn er 156 meer dan de doelstelling van DWI. En met 6.174 gestarte taal- en inburgeringstrajecten zat de Dienst Werk en Inkomen (DWI) boven de doelstelling van 5.500. Pamela uit Kenia kwam naar Nederland. Na haar studie werkte ze voor veel verschillende internationale organisaties in Amsterdam en in het buitenland. Haar Nederlands bleef hierdoor jammer genoeg beperkt. Pamela: “Doordat het solliciteren plotseling zo moeizaam ging, bedacht ik me dat ik mijn veld moest verbreden en dus ook mijn Nederlands beter moest beheersen. Ik heb bij DWI aangeklopt.

Daar bleek een mogelijkheid te zijn voor een taalcursus, ook voor mensen die geen recht hebben op een uitkering. Na het afronden van de taalcursus merkte ik dat gesprekken voeren makkelijker ging en dat mijn woordenschat is uitgebreid.”

Inkomen DWI voorziet Amsterdammers die zelf niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien van een tijdelijk (aanvullend) inkomen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering in Amsterdam is in 2013 met 5,93% gestegen. Van 36.392 in 2012 naar 38.550 in 2013. Een belangrijke oorzaak is de toename van het aantal mensen met een WWuitkering, maar het komt ook doordat meer zzp-ers een beroep doen op de bijstand.

Alleenstaande moeder Rosina (36) deed werkervaring op als administratief medewerker bij een zorgbemiddelingsbureau en heeft nu een vast contract. Rosina: “Ik raad niemand aan om binnen te blijven zitten. Je leert niets van die vier muren! Het is belangrijk om naar buiten te stappen en jezelf te blijven ontwikkelen. Durf, en ga er zelf achter aan. De mogelijkheden en hulp zijn er. De klantmanager gaat het niet voor je doen. Je moet zelf het initiatief nemen.”

Dienstverlening DWI vindt een goede dienstverlening belangrijk en werkt continu aan de verbetering ervan. Naar de resultaten kijkt DWI dan ook. Een belangrijke indicator van goede dienstverlening zijn de behandeltermijnen. Zo mogen klanten van DWI verwachten dat zij snel een besluit op hun aanvragen krijgen en dat klachten binnen zes weken worden afgehandeld. Uiteraard streeft DWI ernaar om dat sneller te doen.

Voorzieningen DWI biedt een aantal voorzieningen voor mensen met een laag inkomen. In 2013 ontvingen 27.587 Amsterdammers een Langdurigheidstoeslag. De Plusvoorziening werd aan 10.647 mensen verstrekt, en 1.354 mensen kregen een pc-voorziening. Aan het einde van het schooljaar werd aan 19.591 leerlingen de Scholierenvergoeding toegekend. De Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten ging naar 8.185 mensen.

Handhaving DWI zorgt ervoor dat alleen de Amsterdammers die recht hebben op een uitkering er een krijgen. Dat is de dienst verplicht aan zijn klanten en aan Amsterdam. Ten opzichte van 2012 is het aantal afwijzingen op de aanvragen voor een bijstandsuitkering nagenoeg gelijk gebleven, 40,5% in 2012 en 40,8% in 2013. Het aantal uitkeringen dat door DWI werd beëindigd in 2013 is 41,5%, in 2012 was dit 42,7%.

Doelstelling 2013

doel

gehaald

1 Aantal aanvragen WWB Levensonderhoud dat wordt afgehandeld binnen 4 weken.

90%

88,5%

2 Aantal aanvragen WWB Levensonderhoud dat wordt afgehandeld binnen de wettelijke termijn van 8 weken.

100%

99,4%

3 Aantal aanvragen Bijzondere Bijstand dat wordt afgehandeld binnen 5 weken.

90%

90,0%

4 Aantal klachten dat wordt afgehandeld binnen de wettelijke termijn van 6 weken.

99%

92,6%


Februari aanbiedingen

25 jaar

Eigen Werk Gizan Ezra (27) had een idee voor een eigen bedrijf en ging naar de voorlichtingsbijeen­komst van Eigen Werk van de Dienst Werk en Inkomen (DWI). “Daar werd ik heel erg enthousiast van. Ik hoorde daar over de mogelijkheden om vanuit de uit­kering een eigen onderneming op te zetten.” Gizan heeft een bachelor Sociale Weten­schappen en een master Gedragseconomie op zak. Toch kon hij geen baan vinden. Via DWI deed hij werkervaring op bij een reclamebureau. Gizan: “Ik heb toen veel ge­leerd. Daarna ben ik gaan solliciteren, maar het was moeilijk om een baan te vinden in de reclamewereld.”

Traject volgen “Ik was in mijn vrije tijd al bezig een webshop op te zetten en wilde daar graag mee verder. Na de voorlichtingsbijeenkomst mocht ik bij DWI het traject volgen om een eigen bedrijf op te zetten. Ik deed mee aan verschillende trainingen, zoals een cursus boekhouden en ik werd goed begeleid. Als ik een vraag had, dan was er altijd een coach die me hielp en advies gaf. Het hele traject helpt om de zwakke punten uit je ondernemingsplan te halen.”

Marktonderzoek “In eerste instantie wilde ik een webshop be­ginnen, maar tijdens het traject ben ik op het idee

gekomen van een thuisbezorgservice voor de was. In samenwerking met een was­serette leveren we schone was binnen 24 uur. Om erachter te komen hoeveel vraag er naar is, heb ik eerst in AmsterdamZuid markton­derzoek gedaan.”

In praktijk brengen “Ik ben inmiddels begonnen mijn onderne­mingsplan in de praktijk te brengen, de web­site is al klaar: www.freshfolds.nl. Ik hoop de komende maanden een naam op te bouwen in Amsterdam-Zuid en mijn concept zo snel mogelijk uit te brei­den naar andere wijken van Amster­dam. Het lijkt mij geweldig om mijn FreshFolds-waszakken bij verschil­lende wasserettes te zien staan.”

Informatiebijeenkomst Iedere dinsdagmiddag, van 14.15 tot 15.30 uur, is er een informatiebijeenkomst voor startende ondernemers bij het team Zelfstandigen. Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/eigenwerk > aanmelding-deelname.

Flying Solo Festival in MC Theater MC.nu presenteert de tweede editie van het internationale Flying Solo Festival in samenwerking met Contact Theatre (Manchester) in het MC Theater. In dit festival staat het werk van de solo performer centraal; van dichter tot danser, van muzikant tot acteur uit binnen- en buitenland. Met voorstellingen, concerten, performances van Nick Mulvey, Greg Wohead, Hanneke Kuijpers, Michelle de Bruijn, Smoota, Frank Wijdenbosch, The Venus Bushfires, I love Vinyl.

Cameretten Finalistentournee in Theater De Omval De finalistentour van Cameretten brengt altijd het grootste talent op het gebied van cabaret en stand-up comedy. Denk aan vroegere winnaars als Hans Teeuwen, Ronald Goedemondt en Theo Maassen. Ook dit jaar is stand-up, en dan in bijzonder de Comedytrain van Toomler, vertegenwoordigd met de winnaar van zowel de jury- als de publieksprijs Patrick Laureij. Overige finalisten zijn Rundfunk (“beeldend, fysiek en absurdistisch”) en Fuad Hassen (“een ontwapenend verhaal“).

Datum en aanvangstijd: za 29 maart om 20.30 uur Prijs: gratis met de maartbon, met de Stadspas € 12,50 (normale prijs € 14) Reserveren & kaartverkoop: 020 600 18 97 op ma t/m vrij 10.00 – 15.00 uur of op de avond zelf aan de kassa Adres: Ouddiemerlaan 104, Diemen Meer info: www.theaterdeomval.nl

Wim Salis

met de maartbon

Gizan Ezra

gratis

Data: 27 februari t/m 1 maart Prijs: € 2,50 voor een dagticket met februari en/of maartbon (normale prijs: € 15) Reserveren: kassa@mconline.nl Kaartverkoop: www.mctheater.nl Adres: Polonceaukade 5 Meer info: www.mctheater.nl met de februari en/of maartbon €

2,50

Golfen in Sportpark Sloten Golfbaan Sloten is een 9 holes baan in het prachtige Sportpark Sloten. Mooie strakke grasvelden vormen de fairway. De bomen en sloten zijn de natuurlijke obstakels en de greens liggen omringd door bunkers verspreid over het park. In maart biedt Golfclub Sloten u een beginnerscursus van acht lessen van één uur, in groepen van maximaal 10 personen inclusief materiaal voor € 40 per persoon!

Data en aanvang: start cursussen ma 10 maart van 11.00-12.00 uur of do 13 maart van 10.00-11.00 uur of van 11.00-12.00 uur of vrijdag 14 maart van 14.00-15.00 uur. Vrijdag 7 maart op vertoon van Stadspas gratis proefles van 14.00-15.30 uur Prijs: € 40 met de Stadspas (normale prijs € 140) Aanmelden en reserveren: 020 6142402 of golfbaan87@hetnet.nl Adres: Golfclub Sloten, Sportpark Sloten, Sloterweg 1045 Meer info: www.golfbaansloten.nl met de Stadspas

€ 40

lees verder op pagina 8


maart aanbiedingen

Gemeente Amsterdam Stadspas

www.amsterdam.nl/stadspas www.facebook.com/stadspasamsterdam

25 jaar Soundos in het Bijlmer Parktheater De geheimen van Soundos. Die zij nooit vertelde omdat zij niet graag klaagt en een slachtofferrol haar niet past. Deze voorstelling wordt de eerste en enige waarin zij haar geheimen gaat delen. Geheel op haar eigen wijze: eerlijk, energiek en niet onbelangrijk, met een lach! Het is Soundos eerste en laatste kans om het u te vertellen. Want eerlijk gezegd: Er is geen plan B.

Datum: 13 maart om 20.30 uur Prijs: € 6 (inclusief € 1 voor het Carré restauratiefonds en eventuele reserveringskosten) met de maartbon op rang 4 en rang 5 (normale prijs € 26 en € 40). Op de overige voorstellingen tot en met zondag 16 maart € 10 korting met de Stadspas Kaartverkoop: alleen aan de kassa van Carré (dagelijks geopend van 12.00 – 18.00 uur) Adres: Amstel 115-125 Meer info: www.carre.nl

Première Ballet for Life in Carré Nog maar zelden heeft een ballet Carré zo op zijn kop gezet als Ballet for Life. Dit geniale ballet is Béjart’s ode aan Freddie Mercury van Queen, Mozart en kostuumontwerper Gianni Versace. Een optimistisch ballet, dat wordt uitgevoerd door vakkundige dansers en danseressen, die er uitzien als topmodellen. Op de imponerende muziek van Queen en Mozart flitst het ballet met de snelheid van een hedendaagse videoclip voorbij.

met de maartbon

Heineken’s Amsterdam in het Stadsarchief

Datum en aanvangstijd: za 1 maart om 20.00 uur Prijs: € 2 met de maartbon (normale prijs € 16) Reserveren: kassa@bijlmerparktheater.nl of via 020 311 39 33 Adres: Anton de Komplein 240 Meer info: www.bijlmerparktheater.nl met de maartbon

Gerard Heineken neemt in 1864 de oude brouwerij De Hooiberg in Amsterdam over. Met het bouwen van een nieuwe brouwerij aan de Stadhouderskade legt hij de basis voor het huidige wereldwijde Heineken concern én wordt hij een van de belangrijke grondleggers van het moderne Amsterdam. In de tentoonstelling is te zien hoe Amsterdam en Heineken met elkaar verbonden zijn.

Met Triomf tours naar Frankrijk Triomf tours biedt speciaal voor Stadspashouders een vierdaagse voorjaarsreis aan naar Lille in Nord-Pas-De-Calais in Frankrijk. Er is een boeiend excursieprogramma samengesteld en voor het verblijf is het comfortabele Campanile Hotel geselecteerd.

met de Stadspas

€ 189

Vier lentes in de Hortus

Chocoa 2014 in het Scheepvaartmuseum

Al vier eeuwen lang is de Hortus Botanicus een prachtige botanische tuin met een bloeiende collectie. Vandaag de dag is de tuin een oase van rust midden in het drukke stadsleven. Tot 16 maart is de beeldententoonstelling Wintergasten te zien. Een mooie voorjaarstentoonstelling met divers beeldhouwwerk, dat samengaat met de ontluikende tuin. Iedere zondagmiddag is er ook een gratis rondleiding door de tuin en kassen.

Chocoa is hét evenement rondom goede cacao en duurzame chocolade in Amsterdam. Tijdens het festival komen liefhebbers naar het Scheepvaartmuseum om te leren over de herkomst en te proeven van de kwaliteit van duurzame chocolade. Patissiers en chocolaterieën uit binnen- en buitenland presenteren een keur aan goede chocolade in vele variaties en exotische smaken, en bieden deze te koop aan. Er zijn workshops, proeverijen, presentaties en tal van andere activiteiten.

€2

Vertrekdata 7 x: do 3, ma 7, do 10, ma 14, do 24, ma 28 april en do 1 mei. Prijs: € 189 met de Stadspas, toeslag één-persoonskamer € 75 (normale prijs € 225). Prijs is incl. vervoer in luxe touringcar, 3 overnachtingen met ontbijt en diner, excursiedagtochten. Exclusief: entreekosten attracties en lunches Reserveren: 0343 591158, ma t/m vrij van 09.00 – 17.00 uur Meer info: www.triomftours.nl of info@triomftours.nl

€6

Data: 1 t/m 31 maart. Di t/m vr geopend van 10.00-17.00 uur. Za en zo geopend van 12.00-17.00 uur. Ma gesloten Prijs: gratis met de maartbon, € 4 met de Stadspas (normale prijs € 6) Kaartverkoop: ingang tentoonstellingsruimte in het Stadsarchief Adres: Vijzelstraat 32 Meer info: www.stadsarchief.amsterdam.nl met de maartbon

gratis

Data en aanvang: 29 en 30 maart van 9.00 – 17.00 uur Prijs: gratis met de maartbon (normale prijs € 7,50) Reserveren: vooraf per mail via marika@chocoa.nl, onder vermelding van Stadspasaanbieding. Reserveer tijdig want vol=vol! Zonder tegenbericht bent u aangemeld Adres: Kattenburgerplein 1 Meer info: www.chocoa.nl met de maartbon

gratis

Data en aanvang: 1 t/m 31 maart Prijs entree: gratis met de maartbon, € 4,50 met de Stadpas (normale prijs € 8,50) Rondleidingen: iedere zondag gratis. Aanvang: 14.00 uur. Reserveren niet mogelijk, maar wees op tijd, want vol=vol. Adres: Plantage Middenlaan 2a Meer info: www.dehortus.nl met de maartbon

gratis

Meer Stadspas aanbiedingen zie vorige pagina

Stadspas, Postbus 1650, 1000 BR Amsterdam • Telefoon: 251 82 51 (van 8.30-17.00 uur). E-mail: stadspas@amsterdam.nl • Wie komt in aanmerking voor de gratis Stadspas? • Cliënten DWI • Cliënten UWV met toeslag volgens Toeslagenwet • 65-plussers Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend • Wijzigingen voorbehouden • Voor bereikbaarheid kijk op: www.toegankelijkamsterdam.nl Beeld: Cameretten; Erk Richters

Amsterdam.nl 14-02  

Amsterdam.nl 2

Amsterdam.nl 14-02  

Amsterdam.nl 2