Page 1

amsterdam.nl • 22 augustus 2013 • 1

Blijf je op school of wil je weer terug? 2

Grachten of Groen: In Amsterdam is genoeg te doen! 4 + 5

Aanbiedingen Stadspas 7

Amsterdam.nl ‘t Is weer voorbij die mooie zomer... Deze week zijn de basisschoolkinderen weer begonnen; komende week volgen de scholieren en studenten van het vervolgonderwijs.

Weer naar school Week van de alfabetisering Beter lezen en schrijven 70.000 tot 100.000 Amsterdammers hebben moeite met lezen en schrijven. De gemeente wil daar wat aan doen. In de Week van de Alfabetisering (8-15 september) zijn er in West, Noord en Oost Taalfestivals met informatie over taaltrainingen en taalcoaches. Ook zijn er activiteiten in de bibliotheek. Kijk voor alle activiteiten en meer informatie op www.amsterdam.nl/ weekvandealfabetisering

Edwin van Eis

Colofon

De ochtendspits komt uit haar zomerslaap. Op de doorgaande wegen wordt het weer druk met fietsende studenten en scholieren. Vooral voor de brugklassers en hun ouders is dit heel spannend. Fiets een paar keer de route met uw kind. Niet er naast, maar op gepaste afstand. Een paar tips om uw kind met een gerust(er) hart op pad te sturen: • Probeer de drukte te vermijden. Zoek een veilige fietsroute met de routeplanner van de Fietsersbond op http://routeplanner.fietsersbond.nl • Zorg dat je in het donker opvalt met je fiets en koop toch maar die extra lampjes. Wist je dat er ook gekleurde fietsbanden zijn? • Laat je telefoon op de fiets met rust • Bestemming bereikt? Zet je fiets in stalling of rek: fout geparkeerde fietsen worden eerder weggehaald.

Veilig naar school Ouders zijn in principe verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van hun kinderen, maar de gemeente heeft ook een rol. De gemeente maakt kruispunten veiliger en biedt lesprogramma’s aan op basisscholen, zoals Tussen School en Thuis. Daarnaast stimuleert de gemeente de betrokkenheid van ouders. Ouders die willen meehelpen de verkeersveiligheid rond scholen te vergroten kunnen zich als ‘verkeersouder’ aanmelden. Meer informatie staat op pagina 2. Kijk ook op www.amsterdam.nl/ verkeersveiligheid.

Veilig op school

Amsterdam doet er veel aan om jongeren zo lang mogelijk op school te houden. Dit begint bij het voorkomen van spijbelen en voortijdig schoolverlaten. De leerplichtambtenaren houden toezicht op het verzuim.

I’m In is de naam van de gemeentelijke campagne tegen schooluitval. Het team van I’m In helpt mboleerlingen die twijfelen of stoppen met school bij het vinden van een passende opleiding. Het team benadert ze persoonlijk en biedt alle mogelijke hulp. Lees meer over I’m In op pagina 2 van Amsterdam.nl.

Scholierenvergoeding

De kosten voor schoolspullen, sportclubs, sportkleding, muziek­ lessen en excursies kunnen flink oplopen. De gemeente biedt een oplossing voor ouders met een laag inkomen: de Scholierenver­ goeding. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.amsterdam.nl/voorzieningen > Scholieren­vergoeding en op pagina 7 van Amsterdam.nl

Jaargang 15, nummer 8, 22 augustus 2013 • Amsterdam.nl is een uitgave van de directie ­Communicatie, afdeling Media en Concerncom­municatie • Amstel 1 • Postbus 202 • 1000 AE Amsterdam. • E-mail: magazine@amsterdam.nl. • Internet: www.amsterdam.nl • Telefoon: 14 020 • Hoofdredactie: Mark Plekker • Beeldredactie: Edwin van Eis • Redactioneel coördinator: Djoe Lan Tan • Aan dit nummer werkten mee: Willemijn van der Kolk (Movement) Koos van den Berg • Vormgeving: Wonderworks, Heemstede • Productie: Movement (Amsterdam) • Druk: Vorsselmans • Verspreiding: Post NL • In nieuws­magazine Amsterdam.nl staan voorlichtings­artikelen en publiekscampagnes van gemeente Amsterdam. Deze krant is een samenwerkings­productie van de stadsdelen en de gemeente Amsterdam. Aan de inhoud van de krant kunnen geen rechten worden ontleend. • De volgende editie van Amsterdam.nl wordt 19 september huis-aan-huis verspreid • Klachten over de bezorging? Bel Post NL via 0900 0990 (€0.10 per minuut)

Dit product is gedrukt op FSC-papier.

Vragen over Stadspas(aanbiedingen)? Bel ma t/m vr 10.00-12.00 uur tel. 020 251 8251 www.stadspas.nl


2 • amsterdam.nl • 22 augustus 2013

Blijf je op school, of wil je weer terug? I’m In helpt De meeste leerlingen gaan zorgeloos de zomervakantie in en weten welke opleiding ze daarna gaan doen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het team van I’m In, de gemeentelijke campagne tegen schooluitval, helpt mbo-leerlingen die twijfelen of stoppen met school bij het vinden van een passende opleiding.

Ans Posch is projectleider van I’m In. “We doen dit nu voor het derde jaar”, vertelt ze. “We hebben dus de nodige ervaring. We werken goed samen met het voortgezet onderwijs en de mbo-opleidingen in de stad. Daardoor hebben we steeds beter in kaart waar de potentiële uitvallers zitten. Die jongeren zoeken wij op. We rijden deze zomer ook weer met onze knalrode I’m In caravan door de stad langs pleinen en markten. Er zijn leerplichtambtenaren bij voor advies en om vragen te beantwoorden.”

Een bewuste keuze vergroot kans op succes Bram Kok is leerplichtambtenaar in Nieuw West en zit ook bij het Jongerenloket van DWI. Bram spreekt geregeld jongeren die twijfels hebben over een vervolgop-

leiding. “Soms blijkt dat een jongere niet genoeg heeft nagedacht over een keuze”, vertelt hij. “Hij of zij begint dan met iets dat wel leuk lijkt, tja, blijkt het in de loop van het jaar de verkeerde keuze.” Wat kan een leerplichtambtenaar in zo’n geval doen? “Veel!”, zegt Bram. “Met gesprekken probeer ik uit te vinden waar nu precies de interesse ligt. Geregeld neem ik een beroepskeuzetest af. Of ik verwijs een jongere door naar een leerwerktraject.”

Persoonlijk contact werkt “In Noord staan we regelmatig met de I’m In caravan op het Buikslotermeerplein.” Aan het woord is leerplichtambtenaar Mimoun Baghal van Bureau Leerplicht Plus. “Vergeet niet, dat persoonlijk contact met een jongere heel belangrijk is. En de huisbezoeken die wij afleggen, voegen echt

Eveline Hagenbeek

Dreigende uitvallers in beeld

iets toe. In Noord hadden we jarenlang veel voortijdige schoolverlaters. Dat is nu fors verminderd. We zijn daar met elkaar heel trots op. Alle Amsterdamse leerplichtambtenaren hebben hun steentje bijgedragen. Het gaat ten slotte om de toekomst van alle Amsterdamse jongeren. Iedereen moet mee kunnen doen.”

Informatie Heb jij vragen over een vervolgopleiding? Weet je nog niet wat jij na de zomervakantie gaat doen? Heeft u een zoon of dochter die het nog niet weet? Neem voor meer informatie over het zomeroffensief I’m In contact op met Bureau Leerplicht Plus: e-mail: bureauleerplichtplus@amsterdam.nl

telefoon 020 251 80 70 website www.amsterdam.nl/ ookopschool.

Kinderen veilig in het verkeer In het drukke Amsterdam is de veiligheid van kinderen in het verkeer heel belangrijk. Ouders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kind, maar de gemeente heeft ook een rol. Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken biedt de gemeente op alle Amsterdamse scholen verkeerslessen aan. De scholen bepalen zelf welke lesprogramma’s zij willen Edwin van Eis

gebruiken. Daarnaast stimuleert de gemeente de betrokkenheid van ouders. Na een jarenlange daling neemt het aantal ernstige verkeersongevallen de laatste tijd weer toe, vooral onder fietsers. De gemeente maakt kruispunten veiliger en past de wegen en fietspaden aan, waardoor veel ongevallen worden voorkomen. Maar je veilig leren verplaatsen in het verkeer is minstens zo belangrijk. De gemeente biedt daarom verschillende lesprogramma’s aan op alle scholen.

Lesprogramma´s Een voorbeeld is het lesprogramma Tussen School en Thuis voor leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 van de basisschool. In dit programma leren ze de belangrijkste verkeersregels aan de hand van (gevaarlijke) verkeerssituaties rond hun school. Een ander voorbeeld is het lesprogramma Op weg naar het VO. Kinderen uit groep 8 die zijn geslaagd voor het praktisch verkeers-

examen, fietsen met vrijwilligers hun nieuwe route naar het voortgezet onderwijs (VO). Ze leren daarbij ook via de wat minder veilige routes naar hun nieuwe school te fietsen. Zo zet de gemeente in op het moment dat kinderen kwetsbaar zijn in het verkeer, zoals de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Met een combinatie van educatie en praktijkervaring bevorderen we zo de verkeersveiligheid.

Verkeersouder: iets voor u?

Ook betrokken zijn?

Samen met Veilig Verkeer Nederland stimuleert de gemeente de inzet van verkeersouders. Dat zijn ouders die meehelpen de verkeersveiligheid rond scholen te vergroten. Zij zijn een belangrijke schakel in het netwerk van ouders, de school, politie en de gemeente. Via verschillende activiteiten zorgen zij dat verkeersveiligheid hoog op de agenda staat. Misschien iets voor u?

Wilt u verkeersouder worden en zelf de verkeersveiligheid voor kinderen verbeteren? Uw inzet is van grote waarde. Kijk voor aanmelden op de website www.amsterdam.nl/ verkeersveiligheid. Daar staat ook meer informatie over de lesprogramma’s.


amsterdam.nl • 22 augustus 2013 • 3

Marathon Amsterdam Op zondag 20 oktober 2013 wordt de TCS Amsterdam Marathon gelopen. Voor meer informatie over o.a. de bereikbaarheid van de stad, kijk op www.amsterdam.nl/marathon.

Gemeente Amsterdam, DRO

Twitter #AM13

Fotowedstrijd: Zoek de zonnepanelen op Ziet u deze zomer een slimme, originele toepassing van zonnepanelen in binnen- of buitenland? Doe mee aan onze fotoprijsvraag! Stuur uw foto vóór 15 september naar zonopdekaart@dro.amsterdam.nl en wie weet maakt u kans op een bijdrage van € 500 voor een zonnesysteem. Op www.amsterdam.nl/zon kunt u op de Amsterdamse Zonatlas zien of uw huis geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook vindt u er een stappenplan voor de aanleg van zonnepanelen waarmee u direct aan de slag kunt.

Serie: Winkelstraatmanagers Winkelstraatmanagers informeren ondernemers over zaken als huurprijzen, wegwerkzaamheden en beleid. Ze ondersteunen de winkeliersvereniging bij het organi­ seren van acties en zijn de link tussen gemeente en winkeliers. Elke maand is hier een winkelstraatmanager aan het woord. Deze keer: Marciano Braam.

Winkelcentrum Osdorp: een uniek winkelgebied “De aantrekkelijkheid van dit gebied is de mix van lokale ondernemers en landelijke ketens.

De H&M en de WE naast boetiekjes met unieke kleding. En de Shoperade: alsof je in een buitenlands winkelcentrum bent. Dat geeft een extra beleving aan het winkelen die je niet in de binnenstad vindt. Je komt hier niet alleen voor je dagelijkse boodschappen, maar ook om te shoppen.”

Het nieuwe winkelen “Er is gelukkig weinig leegstand, maar ook hier wordt de crisis gevoeld. Als winkelstraatmanager adviseer ik en laat mogelijkheden zien. Zo gaan we kijken naar het nieuwe winkelen: een manier van winkelen waarbij online shoppen wordt gecombineerd met fysieke winkels. Je ziet al dat webshops een fysieke locatie openen omdat zij inzien dat klanten het product willen ervaren. De winkels hier moeten juist internet meer gaan gebruiken. Dat kan een webshop zijn, inzet van social media of een online spaarsysteem voor klanten. Binnenkort starten wij met een pilot.”

Edwin van Eis

“Mijn doel is altijd om het winkelgebied beter op de kaart te zetten; het moet nog leuker worden om er te winkelen. Dat is goed voor de buurt en de lokale economie. Voor winkelcentrum Osdorp geldt een extra uitdaging. Het heeft veel te bieden, ook voor mensen buiten de wijk. De kunst is om samen met de ondernemers, vastgoedpartijen en het stadsdeelbestuur, bezoekers uit de hele regio te trekken.” Marciano Braam is nu vier jaar winkelstraatmanager in Osdorp en aanspreekpunt voor vijf winkelgebieden. “Ik verdeel mijn dag over de verschillende gebieden, maar het grootste deel ben ik met Osdorp-Centrum bezig. Ik zorg er bijvoorbeeld voor dat de winkelier en het stadsdeel elkaar beter begrijpen en daardoor goed samenwerken.”

Marciano Braam

Samenwerking “In het gebied wordt goed samengewerkt tussen de vastgoedeigenaren, de winkeliersverenigingen, de politie en het stadsdeel. We

hebben elkaar nodig voor een schoon, heel en veilig winkelcentrum. Ik ga proberen de samenwerking verder te verbeteren. Nu is 60% van de ondernemers lid van de

winkeliersvereniging. Die overige 40% zouden we ook graag willen betrekken.” Meer informatie: www.amsterdam.nl/ondernemen


4 • amsterdam.nl • 22 augustus 2013

De Amsterdamse grachten zijn jarig! Al 400 jaar vormen zij een van de schatten van Amsterdam. En ook dat wordt gevierd in het feestjaar Amsterdam 2013.

Edwin van Eis

Langs de Amsterdamse grachten

Grachtenjaar

Edwin van Eis

De verjaardag van de grachten wordt in stijl gevierd. Een van de hoogtepunten is het bijzondere jubileumconcert van het 125-jarige Koninklijk Concertgebouworkest tijdens het Prinsengrachtconcert op 24 augustus. Op sportief gebied wordt het grachtenjaar gevierd met een City Swim, waarbij dappere zwemmers 2013 meter afleggen door de grachten. Vorig jaar sprong (toen nog prinses) Máxima in de gracht. Wie zal dit jaar de sprong wagen? Aanmelden kan niet meer, aanmoedigen wel!

Uitmarkt

Ook de Open Monumentendagen staan in het teken van de grachten met het thema ‘Macht en Pracht’. De pracht die de politieke, economische, rechterlijke of kerkelijke macht met zich meebracht is overal langs de grachtengordel te zien. Op 14 en 15 september zijn monumenten die meedoen tussen 10.0017.30 uur gratis te bezoeken.

Selectie van de evenementen: Augustus • 23-25: Grachtenfestival Het Grachtenfestival duurt nog tot en met zondag 25 augustus. Met klassieke muziek op bijzondere locaties. Veel concerten zijn gratis of tegen een lage prijs toegankelijk. www.grachtenfestival.nl • 24: Prinsengrachtconcert Prinsengrachtconcert met het Koninklijk Concertgebouworkest in volledige bezetting. • 31: Flame Games Amsterdam Op zaterdag 31 augustus biedt het Olympisch Stadion atletiek op topsportniveau, muziek en entertainment. www.flamegamesamsterdam.com

Edwin van Eis

De bekendheid van de zeventiendeeeuwse grachten reikt al eeuwen tot ver buiten de stadsgrenzen. Meer dan terecht kreeg de Amsterdamse grachtengordel in 2010 een plaats op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het is de internationale erkenning van het bijzondere karakter van dit deel van de historische binnenstad. Het onderstreept wat iedere Amsterdammer al wist: de grachtengordel is een monument van wereld­formaat: www.amsterdam. nl/werelderfgoed.

• 30-31 + 1: Uitmarkt In het laatste weekend van augustus is de 36e Uitmarkt op en rond het Museumplein en het Leidseplein. Meer dan 400 optredens: theater, cabaret, muziek, literatuur, dans, musical en film. Zondagavond is de afsluiting met de traditionele Musical Sing-a-Long op het Museumplein. www.uitmarkt.nl

September • 7-8: 24H West 24H AMSTERDAM is een evenement waarbij u 24 uur lang een deel van Amsterdam kunt (her)ontdekken. De vierde editie zet de pareltjes van West, Nieuw-West en Westpoort in de spotlights. Tussen zaterdag 12.00 en zondag 12.00 uur doen organisaties en bedrijven hun deuren open en hebben zij verrassingen in petto. • 8: Amsterdam City Swim Op zondag 8 september is de tweede editie van de Amsterdam City Swim. De opbrengst is bestemd voor onderzoek naar de ongeneeslijke zenuw- en spierziekte ALS. www.amsterdamcityswim.nl

Open Monumentendagen

• 13, 14 en 15: Made in Amsterdam - Ode aan de stad In de Duif geeft Mathilde Santing een eigentijds klassiek concert. www.madeinamsterdam2013.nl • 14-15: Open Monumenten­ dagen: Macht & Pracht Bij sommige monumenten moet u zich eerst inschrijven via www. amsterdam.nl/openmonumentendag. Het centrale informatiecentrum is in De Bazel/Stadsarchief, Vijzelstraat 32. • 15: Groene Grachten Een initiatief van ruimtevaarder Wubbo Ockels om in de grachtengordel groene energie op te wekken en energie te besparen. In de Amstelkerk kunt u zien hoe. www.degroenegrachten.nl. • 22: Dam tot Damloop Ruim vijftigduizend deelnemers rennen zondag 22 september de traditionele 10 Engelse mijl (16,1 km) vanaf de Prins Hendrikkade naar Zaandam. Vooral in Noord zorgen toeschouwers en muziekgroepen voor een unieke sfeer langs het parcours. www.damloop.nl • Naast rennend kunt u ook wandelend meedoen aan de Dam tot Dam op zaterdag 21 september. De tocht start bij het Paleis op de Dam. De finish is in Zaandam. www.damtotdamwandeltocht.nl • De zevende Dam tot Dam FietsClassic, op zondag 22 september, begint en eindigt op de Dam. Zowel snelle renners als mensen op een stadsfiets zijn welkom. www.damtotdamfietsclassic.nl • 26-29: Unseen Photo Fairsecond edition Unseen is een internationale fotobeurs gericht op onontdekt fotografietalent en nog ongezien werk van gevestigde fotografen. In de Westergasfabriek. www.unseenamsterdam.com • 14 Tien jaar Straatpastoraat Het Straatpastoraat zet zich al tien jaar in voor dak- en thuislozen met persoonlijke aandacht, belangenbehartiging en sociale activiteiten. Dat wordt zaterdag 14 september gevierd op het Beursplein met een optreden van daklozenkoor ‘de Straatklinkers’ en andere muziekgroepen. Van 16.30 tot 18.30 uur. www.facebook.com/ Straatpastoraat

Kijk voor meer evenementen op www.iamsterdam.com/2013


amsterdam.nl • 22 augustus 2013 • 5

De Lonely Planet weet het, het bedrijfsleven weet het, maar eigenlijk vinden we het toch allemaal? Amsterdam is een vijfsterrenstad om in te wonen, te werken en te zijn. De komende maanden vertellen Amsterdammers wat zij de grootste kwaliteiten van de stad vinden. Medewerkers van de ruimtelijke en economische sector van de gemeente leggen uit wat hun werk bijdraagt aan de ontwikkeling van Amsterdam.

Amsterdam: groene stad Ook deze maand is het vaak prima weer voor een picknick in het park, een fietstochtje langs de Amstel of gewoon genieten van al het groen in de stad. Waar je ook woont, je zit zo in het groen. En er komen steeds meer groene initiatieven bij, zoals groene daken en moestuinen. Ina de Jong verbouwt voedsel op het IJplein: “Dit is toch een fantastische plek!” Het ziet er wat onwerkelijk uit. Een stuk of tien mensen schoffelen tussen de bramenstruiken, aardappelplanten en kroppen sla. Op de achtergrond zie je een gigantisch cruiseschip en in de verte het Centraal Station. Dit voorjaar opende op het IJplein in Noord de Voedseltuin; een stuk grond waar buurtbewoners samen voedsel verbouwen. Dat is goed voor de onderlinge contacten en ook gezond. De oogst wordt verdeeld onder de vrijwilligers, de Voedselbank en Resto van Harte, een betaalbaar restaurant aan de Meeuwenlaan. “Dit is toch een fantastische plek!” stelt buurtbewoner Ina de Jong, “Ik vind het heerlijk om hier aan het werk te zijn. En dat we nu eten wat we in het voorjaar hebben geplant.”

Maarten van Casteren van het Amsterdams Investeringsfonds: “Amsterdam investeert in duurzaamheid” Toen Amsterdam Nuon verkocht, besloot de gemeente een deel van de opbrengst te bestemmen voor duurzaamheid. Maarten van Casteren legt uit hoe: “We financieren allerlei initiatieven die bijdragen aan minder energieverbruik. Zo kunnen huiseigenaren goedkoop geld lenen voor zonnepanelen, driedubbele beglazing of een hoge rendementsketel.” Projecten van huurders kunnen ook voordelige financiering krijgen. Maarten: “We willen bijvoorbeeld een project steunen voor zonnepanelen op het dak van de Praxis naast een wooncomplex. De opgewekte energie gaan de bewoners zelf gebruiken.” Ook duurzame initiatieven van bedrijven krijgen hulp. “Zo wil de Amsterdam ArenA graag het veld verwarmen met restwarmte van de energiecentrale van Nuon.” De tijd van subsidie geven is volgens Maarten voorbij: “Duurzame projecten leveren vaak geld op. Die hebben geen subsidie nodig, maar wel een financiële impuls. Door te lenen en het geld weer terug te vragen, blijft het fonds gevuld en kunnen we als gemeente veel meer duurzame initiatieven een zetje geven.” Kijk voor informatie op www.amsterdam.nl/aif.

Arthur doet aan bootcamptraining: Zweten in het Oosterpark

! 4gxroen

zo

350.000

bomen in de straten van Amsterdam

6,72 m

90.000

straatbomen binnen de périphérique van Parijs

duurzame stroom voor

222.000 huish

De dikste boom van Amsterdam is één van de platanen in het Leidsebosje

oudens per jaar

78,5%

134 MW Oplaadpunt

In het Oosterpark hangt de geur van geroosterd vlees. AmsterdamOost geniet van de zomerzon. Terwijl moeders met wandelwagens voorbij schuifelen en een groepje studenten zich neervlijt met een bak pastasalade, drukt Arthur zich twintig keer op. Relaxen is er voor hem niet bij. Arthur werkt zich in het zweet bij de bootcamptraining, een combinatie van fitness en hardloopoefeningen in de buitenlucht. Je traint meestal in een groepje. “Kom op! Nog 1 minuut!” roept de instructeur enthousiast. Zo’n twintig sportievelingen doen lunges, crunches, push-ups en jumps. Een hond snuffelt tussen ze door. Achter de sporters huppelen twee meisjes vrolijk mee. “Bootcamp in het park is heerlijk.” verzekert Arthur, “Je traint samen en bent lekker buiten. We krijgen vaak leuke reacties.” Een man op een bankje levert het bewijs. Onderuitgezakt, met een biertje in zijn hand, moedigt hij aan: “Eén, twee, drie, vier!”

in juni is het

60dp0unte oplaa geplaatst

20%

1,5%

9 MW

523 MW

doe

lste ll zon ing op w n 202 estroo ekken 204 0: 160 m: 0: 1 MW .000 MW

afval

mei 2013:

1.030

elektrische rijders die

416.77’s 8 schone km laadden

25,1% 24,8%

50,1%

= 23x

300

+

groene daken, oppervlakte: 113.000 m2

10.000 m2

groen dak cadeau aan de binnenstad ter ere van ‘400 jaar Amsterdamse grachten’

40

meer dan parken

Edwin van Eis

Anneke Shepers

De schooltuinen in Amsterdam bestaan bijna honderd jaar. Zo’n 7.000 kinderen krijgen er praktisch natuuronderwijs. Ze verbouwen in hun eigen tuintje groenten, kruiden en bloemen. Wim heeft vandaag groep 7 van basisschool de Knotwilg in Zuidoost op bezoek. Met veel geduld en soms een beetje streng, legt hij uit wat ze gaan doen: “Jael, goed luisteren. Vorige week heb je het niet helemaal goed gedaan. Je moet de prei met de wortel naar beneden planten, anders groeit-ie niet.” Iljassou (11 jaar) vindt het leuk in de schooltuin: “Ik leer hoe je planten moet verzorgen en zo. En ik mag het eten mee naar huis nemen. De spinazie was het lekkerst. Maar mijn bietjes zijn mislukt. Die zijn opgegeten door een haas.”

Edwin van Eis

Wim Hilderink, schooltuinmeester: “Je moet prei wel met de wortel naar beneden planten”

72

stadsmoestuinen

5.395 volkstuintjes

10.000

dieren- en plantensoorten

Meer verhalen lezen? Kijk op www.amsterdam.nl/vijfsterrenstad


6 • amsterdam.nl • 22 augustus 2013

De Scholierenvergoeding is een bedrag voor schoolgaande kinderen van Amsterdammers met een laag inkomen. U kunt de vergoeding nu aanvragen!

Extra geld voor uw kinderen

Hebt u kinderen onder de 18 jaar? Dan weet u hoeveel schoolspullen, sportclubs, muzieklessen of andere hobby’s kosten. Met een laag inkomen kunt u dat misschien niet zomaar betalen. De Scholieren­ vergoeding is dan een oplossing. U krijgt per kind in het basisonderwijs € 225 en per kind in het voortgezet onderwijs € 350 om die kosten te betalen. U kunt de vergoeding voor het schooljaar 2013/2014 tot en met 31 mei 2014 aanvragen.

Hoe vraag ik de vergoeding aan? U kunt de Scholierenvergoeding snel en makkelijk online aanvragen via www.amsterdam.nl/voorzieningen > Scholierenvergoeding. Klik op ‘Aanvraagformulier Scholierenvergoeding’. U logt in met uw DigiD en u hoeft dan geen bewijsstukken mee te sturen. Hebt u geen DigiD? Ga dan naar www.digid.nl en vraag gratis uw DigiD aan. Kunt u of wilt u de vergoeding niet online aanvragen? Ga dan naar

Talent Event

Kom naar het Talent Event, een scholen- en banenmarkt die DWI voor jongeren heeft georganiseerd. Het Talent Event is op 30 augustus 2013 van 10.00 tot 14.00 uur.

Wat is er te doen? Er zijn verschillende scholen en heel interessante werkgevers aanwezig uit Amsterdam en de regio. Verder kun je gratis een beroepskeuzetest doen en deelnemen aan verschillende workshops. Als je je cv meeneemt, dan kan onze cv-dokter ernaar kijken en jou tips geven over hoe je je cv kunt verbeteren. Daarnaast komen dj 5star en rapper Makkie optreden, dat wil je niet missen!

Waar is het? De locatie voor het Talent Event is

het Praktijkcentrum van DWI, Laarderhoogtweg 51 in Amsterdam Zuidoost. Bij metrostation Bullewijk en Station Bijlmer rijden groene pendelbusjes die jou naar het Talent Event en terug naar de stations kunnen brengen. Je herkent ze ook aan de posters die op de ramen van de busjes geplakt zijn. Op het Talent Event is professionele kinderopvang aanwezig. Kijk op amsterdam.nl/hoezowerkloos en hou #hoezowerkloos op facebook en twitter in de gaten voor meer informatie. Tot op het Talent Event!

www.amsterdam.nl/voorzieningen > Scholierenvergoeding of bel met DWI via 020 346 3684 om een formulier thuis te laten sturen. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Wanneer wordt de vergoeding uitbetaald? U krijgt de Scholierenvergoeding uitbetaald als u een bedrag declareert, dat betekent dat u kosten terugvraagt. Ga naar www.amsterdam.nl/voorzieningen

> Scholierenvergoeding > Wanneer wordt de Scholierenvergoeding uitbetaald? Hier vindt u het digitale declaratieformulier en kunt u inloggen met uw DigiD en direct alles declareren. Als u online declareert, hebt u binnen 5 werkdagen uw geld.

Voorzieningen Kijk op www.amsterdam.nl/ voorzieningen of u misschien ook gebruik kunt maken van de overige voorzieningen van DWI.

Gratis OV voor ouderen Hebt u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? En zou u graag eens wat vaker gebruikmaken van het openbaar vervoer (OV) maar is dit voor u te duur? Vraag dan de voorziening Gratis OV voor ouderen aan. Deze voorziening bestaat uit een abonnement op uw persoonlijke OV-chipkaart. Met dit abonnement reist u gratis met de trams, bussen en metro’s van het GVB van maandag tot en met vrijdag na 9.00 uur en in het weekend de hele dag. U kunt het aanvragen als u AOW, een minimuminkomen en weinig vermogen hebt.

Hoe vraag ik de voorziening aan? Als DWI weet dat u recht hebt op deze voorziening, krijgt u automatisch een aanvraagformulier

thuisgestuurd. Hebt u geen aanvraagformulier gekregen? Kijk dan op www.amsterdam.nl/ voorzieningen voor een digitaal invulbaar formulier. Die moet u nog wel zelf uitprinten en opsturen. Als u de aanvraag niet digitaal kunt doen, dan kunt u bellen met team Voorzieningen van DWI op 020 346 3684. Wij sturen u dan een formulier toe.


September aanbiedingen

wie wat waar Stadsdelen

Wonen, zorg en welzijn

Centrum

Dienst Basisinformatie

Amstel 1 tel. 14 020 www.centrum.amsterdam.nl

Immigratie en nationaliteiten bij Loket Stadsdeel Centrum Amstel 1 tel. 14 020 www.amsterdam.nl/dbi

Nieuw-West Locaties n Pieter Calandlaan 1 n Osdorpplein 1000 n Plein ’40-’45 nr. 1 Voor Burgerzaken kunt u op alle locaties terecht. Voor vergunningen: loket Osdorpplein 1000. tel. 14 020 www.nieuwwest.amsterdam.nl

Noord Stadsdeelhuis: Buikslotermeerplein 2000 tel. 14 020 www.noord.amsterdam.nl

Oost Stadsdeelhuis: Oranje-Vrijstaatplein 2 tel. 14 020 www.oost.amsterdam.nl

West n Bos en Lommerplein 250 (Stadsdeelkantoor) n Baarsjesweg 224 (burgerzaken en publieksinformatie) tel 14 020 www.west.amsterdam.nl

Zuid Stadsdeelkantoor: n President Kennedylaan 923 n Loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301. Voor Burgerzaken kunt u naar beide locaties; voor vergunningen gaat u naar loket Tripolis. tel. 14 020 www.zuid.amsterdam.nl

Zuidoost Anton de Komplein 150 tel. 14 020 www.zuidoost.amsterdam.nl

Verkeer en Vervoer Binnenwaterbeheer Amsterdam Binnenwaterbeheer valt onder Waternet. Zie: Wonen.

Bureau Stadsregie Nieuwe Uilenburgerstraat 59 tel. 020 556 5358 www.werkaandeweg.amster­­­dam.nl

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Weesperstraat 101 tel. 14 020 www.amsterdam.nl/dmo

Dienst Milieu en Bouwtoezicht Nieuwe naam:

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Herikerbergweg 290 tel. 14 020 www.amsterdam.nl/dmb

Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Jodenbreestraat 25 tel. 14 020 www.wzs.amsterdam.nl

Geneeskundige en Gezondheidsdienst Nieuwe Achtergracht 100 tel. 14 020 www.gezond.amsterdam.nl

Waternet Korte Ouderkerkerdijk 7 tel. 0900 9394 (lokaal tarief) www.waternet.nl

Economische Zaken Weesperstraat 89 tel. 14 020 www.amsterdam.nl/ez

Dienst Belastingen Bijlmerplein 395 tel. 14 020 www.amsterdam.nl/belastingen

Stadsbank van Lening Oudezijds Voorburgwal 300 tel. 14 020 www.sbl.nl

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer

Overig

Nieuwe Vaart 5-9 tel. 14 020 www.ivv.amsterdam.nl

Vijzelstraat 32 tel. 020 - 251 1511 www.stadsarchief.amsterdam.nl

Stadsarchief Amsterdam

Dienst Metro Informatiecentrum: Stationsplein 7 tel: 020 344 5070 www.noordzuidlijn.amsterdam.nl

De Ruijterkade 7 tel. 020 523 4500 www.portofamsterdam.nl

GVB Servicenummer: 0900 8011 www.gvb.nl

€5

In Amsterdam EXPO ontdekt u de wereld van Pixar, de makers van tekenfilms als Toy Story, Finding Nemo, Wall-E en Up. U ontdekt hoe een tekenfilm tot stand komt. Het begint, verrassend genoeg, simpelweg met pen en papier. Meer dan 500 kunstwerken bieden een kijkje in dit creatieve proces: originele modellen, schetsen, pentekeningen, schilderijen, pastellen en kleifiguren. Kijkplezier voor jong en oud!

Weesperstraat 113 tel. 020 346 3636 www.amsterdam.nl/werk-inkomen Werkpleinen n Noord: Klaprozenweg 91 n Centrum/Oost: Weesperstraat 117 n Zuid/West en Nieuw-West: Jan van Galenstraat 323 n Zuidoost: Flierbosdreef 2-12

Geld

Haven Amsterdam

met de septemberbon

Pixar: 25 Years of Animation

Dienst Werk en Inkomen

tel. 14 020 www.cition.nl

Burgerweeshuispad 301 (Tripolis) Bos en Lommerplein 250 Oranje-Vrijstaatplein 2 Osdorpplein 1000 Amstel 1 (Stopera) Buikslotermeerplein 2000 Anton de Komplein 150

Solid Ground is de eerste hiphopschool van Amsterdam. Solid is actief sinds 2004 en beheerst de hiphopdanstechnieken tot in de puntjes. De hiphopskills worden op een begrijpelijke en simpele manier overdragen. Solid biedt een 10-lessen-kaart aan. Deze is geldig tot en met juni 2014. 6 tot 12 jarigen dansen elke woensdag, 13 tot 23 jarigen elke dinsdag en vrijdag.

Werk en bedrijvigheid

Cition (parkeerzaken)

Servicepunten Cition

Hiphop danslessen

Actie: 1 t/m 30 september Prijs: € 5 met de septemberbon (normale prijs € 25) Reserveren: publiciteit@solidgroundmovement.nl Kaartverkoop: www.solidgroundmovement.nl Adres: 6 – 12 jarigen Buurthuis De Valk, IJplein 3 13 – 23 jarigen Podium Mozaïek, Bos en Lommerweg Meer info: www.solidgroundmovement.nl of 020 612 13 87

Bel voor vragen aan de gemeente 14 020 of ga naar www.amsterdam.nl

EYE rolt de rode loper uit voor Stadspas Film Fashion Fabulous tovert het witte doek om in een ‘catwalk’ waarover stijliconen als Audrey Hepburn, John Travolta en Madonna paraderen. In twintig films maak je een droomreis langs de sterren uit film, fashion, tv en popmuziek die het straatbeeld de afgelopen honderd jaar hebben bepaald. EYE legt de rode loper uit voor iedereen met killer heels, schoudervullingen en big hair.

Data: 7 t/m 25 september Prijs: gratis met de septemberbon, € 8,50 met de Stadspas, (normale prijs € 10) Reserveren: niet mogelijk Kaartverkoop: online via eyefilm.nl of aan de kassa Adres: IJpromenade 1 Meer info: eyefilm.nl/fashion met de septemberbon

gratis

Data: 1 t/m 30 september Prijs: € 5 met de septemberbon aan de kassa. Met Stadspas € 14 online en € 16 aan de kassa. (Normale prijs € 16 online en € 18 aan de kassa). Alle bedragen zijn exclusief € 1 servicekosten Kaartverkoop: www.amsterdamexpo.nl/tickets Online kaartverkoop niet mogelijk met de septemberbon Adres: Gustav Mahlerlaan 24 Meer info: www.amsterdamexpo.nl met de septemberbon (excl. € 1 servicekosten)

€5

lees verder op pagina 8


September aanbiedingen

Gemeente Amsterdam Stadspas

Aan de slag met Studio Werk!

www.amsterdam.nl/stadspas www.facebook.com/stadspasamsterdam

Het is tijd voor FATU

Hoe vind je werk, hoe solliciteer je effectief? Met een gratis open inloop, diverse workshops en inspirerende presentaties verwelkomt Studio Werk iedereen met vragen over werk vinden. Stadspashouders krijgen naast gratis toegang ook hun reiskosten met het OV vergoed voor de volgende cursussen: 1. Ontdek je vrijwilligersplek 2. Sollicitatietips & trucs

Data en tijden: cursus 1: ma 9, 16 en 23 september van 13.00 tot 15.00 uur. Cursus 2: ma 9, 16 en 23 september van 19.00 tot 21.00 uur Prijs: gratis, reiskostenvergoeding OV in Amsterdam tegen inlevering van de septemberbon Aanmelden: ma 2 september bij Cybersoek of meld je online aan via de link op de website: studio-werk.nl/workshops/september-cursussen-stadspas Adres: Cybersoek, Timorplein 22 Meer info: www.studio-werk.nl

Fatu is het stand-up comedy programma van het Bijlmer Parktheater waarin vaste MC en host Jeffrey Spalburg drie collega-comedians ontvangt die ieder op eigen wijze hun gepeperde en hilarische blik op de actualiteit verkondigen. Het volledige programma staat vanaf half september online!

met de septemberbon

vergoeding OV Amsterdam

Amsterdam Museum viert feestje

Datum: zo 29 september om 15.00 uur Prijs: € 2,50 met de septemberbon, € 11 met de Stadspas (normale prijs € 13,50) Reserveren: kassa@bijlmerparktheater.nl ov.v. Stadspas Adres: Anton de Komplein 240 Meer info: www.bijlmerparktheater.nl met de septemberbon

€ 2,50

Frascati try out abonnement Do 26 en vr 27 september Ten LiefdeMaren.E. Bjørseth / Frascati producties Do 28 en vr 29 november Bloedbruiloft - Julie Van den Berghe in coproductie met Toneelgroep Amsterdam en Frascati Producties. Wo 5 en do 6 februari Hollandse Luchten –Sadettin Kirmiziyüz / Trouble man in coproductie met Frascati Producties Di 18 en wo 19 maart Botox Angels – Dood Paard

De stad viert dit jaar z’n verjaardag in het Amsterdam Museum en Stadspas feest mee. Op 27 oktober is het speciaal voor alle kinderen met een Stadspas feest. Theater, muziek, sjoelen, koekhappen, spijkerpoepen, een lekker stuk taart eten en nog veel meer mag en kan op die dag in het Amsterdam Museum. Noteert u deze datum alvast in uw agenda? Let op de kidsmailing van de herfstvakantie! Voor meer informatie kijk op www.amsterdammuseum.nl

Data en openingstijden: 1 t/m 30 september, di t/m zo 10.00 – 17.00 uur Prijs: gratis met de Stadspas (normale prijs € 12) Adres: Harteveltstraat 1, Den Haag Meer info: www.beeldenaanzee.nl met de Stadspas

gratis

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in de Nederlandse koloniën werd afgeschaft. Met de tentoonstelling De Zwarte Bladzijde besteedt Het Scheepvaartmuseum aandacht aan de slavenhandel. Maak kennis met verschillende mensen aan boord van slavenschip Leusden en ontdek hun kant van het verhaal. Op 7 september is de Clipper Stad Amsterdam ook te bezoeken, en toegankelijk via ons terrasponton.

Data: 1 t/m 30 september Prijs: gratis met de septemberbon, € 7,50 met de Stadspas (normale prijs € 15) Kaartverkoop: kassa van Het Scheepvaartmuseum Adres: Kattenburgerplein 1 Meer info: www.hetscheepvaartmuseum.nl met de septemberbon

gratis

Ontdek de 4e haven van Europa

Gratis naar het Scheveningse Beelden aan Zee Aan de boulevard van Scheveningen ligt het prachtige museum Beelden aan Zee met de openbare beeldentuin SprookjesBeelden aan Zee. In de zomer van 2013 is het beeldhouwspektakel Russia XXI, een overzicht van hedendaagse beeldhouwkunst uit Rusland, te zien in het museum én op het Lange Voorhout. Daarnaast is de vaste collectie van Beelden aan Zee nu te zien in de OBA!

De Zwarte Bladzijde

Tankers gevuld met benzine uit de golfstaten, nieuwe auto’s uit Japan, zeecruises zo groot als flatgebouwen. De haven staat in verbinding met alle werelddelen. Wilt u dat van dichtbij beleven? Maak dan een havenrondvaart van twee uur onder begeleiding van een professionele gids. Actie e: 1 t//m 25 septe ember Data a en tiijden: 26 sep ptember 2013 t/m 19 maart 2014. Aanva angstijden worden bij aan nkoop p bekend ge emaakt Priijs: € 24 mett de septemberbon, (no ormale e prijss € 48)) Ka aartve erkoop p: tott 25 september aan de ka assa va an Fra ascati Adres: Frasccati 1 en 2, Nes 63 Meer info: 020 62 26 68 66 of www.frrascatitheatter.nl met de septemberbon

€ 24

Data en tijden: zo 1, zo 15 en zo 29 september om 14.00 uur, 15 minuten voor vertrek aan boord stappen. Prijs: € 5 met septemberbon, (normale prijs € 16,40) Vertrekpunt: steiger 14, De Ruijterkade (achter het CS, bij Connexxion draagvleugelboot) Reserveren en info: reserveren verplicht, via www.havenrondvaarten.nl met de septemberbon

€5

Meer Stadspas aanbiedingen zie vorige pagina

Stadspas, Postbus 1650, 1000 BR Amsterdam • Telefoon: 251 82 51 (van 10.00-12.00 uur). E-mail: info@stadspas.nl • Wie komt in aanmerking voor de gratis Stadspas? • Cliënten DWI • Cliënten UWV met toeslag volgens Toeslagenwet • Wajong-gerechtigden • Kwijtschelding Dienst Belastingen • 65-plussers • Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend • Wijzigingen voorbehouden • Voor bereikbaarheid kijk op: www.toegankelijkamsterdam.nl Foto’s: Beelden aan Zee; Piet Gispen: Pixar; Rutger Raymakers

Amsterdam0813(1)