Noord - 23 september 2019

Page 1

Amsterdam

Jaargang 6 nummer 6

09|2019

Uitgave van de gemeente Amsterdam

editie Noord

Voor de klas Ook bovenbouwleerkracht Marco Felix (basisschool Het Wespennest) is weer begonnen aan het nieuwe schooljaar | Foto Tom Feenstra

Eerste schooldag ‘'t Is weer voorbij die mooie zomer’, zingt Gerard Cox elk jaar opnieuw. En voor de meeste mensen is niet alleen de zomer voorbij, maar ook de vakantie. De eerste schooldag is voor Amsterdamse leerlingen alweer een paar weken oud. ’s Morgens vroeg rammelt in veel slaapkamers de wekker weer om het begin van een nieuwe schooldag aan te kondigen. Uitslapen is er niet meer bij. In deze krant daarom aandacht voor onderwijs.

Mannen gezocht Amsterdam heeft ruim 200 basisscholen, waarop meer dan 62.000 kinderen hun eerste stappen in het onderwijs zetten. Al die basisschoolleerlingen krijgen les van 5.555 onderwijzers.

Meedenken, meepraten, meedoen Inspraak U kunt op verschillende manieren meedenken en meepraten over onderwerpen in de stad. Bijvoorbeeld door een lid van de gemeenteraad te bellen, mailen of om een afspraak te vragen. U kunt inspreken tijdens een raadscommissie of een burgerinitiatief indienen. Kijk op de website bij: Invloed uitoefenen op de gemeenteraad. www.amsterdam.nl/gemeenteraad

Het stadsdeelbestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en de stadsdeelcommissie. De stadsdeelcommissie adviseert het dagelijks bestuur en het bestuur van de stad. Dit is een zwaarwegend advies. Om tot een goed advies te komen praat de stadsdeelcommissie met bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Kijk bij uw stadsdeel voor contactinformatie. www.amsterdam.nl/stadsdelen

Hiervan is maar 16 procent man. Lees meer over het lerarentekort op pagina 7. Internationaal Vanaf de eerste les tot het promoveren aan 1 van de universiteiten, het kan in onze stad. Het percentage buitenlandse

studenten is de afgelopen 10 jaar meer dan verdubbeld. Dat komt onder meer doordat steeds meer opleidingen in het Engels worden aangeboden. Meer onderwijscijfers vindt u terug op pagina 8 en 9 van deze krant.

Werk aan de IJpleinpont Uitbreiden In september is het werk begonnen bij de IJpleinpont. De aannemer maakt de aankomstplaats beter geschikt voor de huidige ponten. 1 van de aankomstplaatsen (fuiken) op het IJplein is nog steeds geschikt voor autoponten. Deze autoponten zijn echter sinds 2007 uit de vaart. GVB gaat nu beide fuiken aanpassen aan de bestaande veren. Na de verbouwing kan GVB de dienstregeling uitbreiden, afhankelijk van de beschikbare ponten. Daardoor kan de drukte op de verbinding Buiksloterweg-Centraal Station verminderen. Wat u ervan merkt Het werk is naar verwachting klaar in

Foto Alphons Nieuwenhuis december 2019. De aannemer werkt vooral vanaf het water. Hij zorgt voor allerlei geluidwerende maatregelen, zoals doeken op de bouwhekken. Voor vragen kunt u terecht bij de projectcoördinator Jordi van der Vlist, 0183 501 122.

Trouwen in een boekhandel, museum of op de camping

Bomen in de Buiksloterham

30 jaar Stadspas: Kookboek met 152 goedkope recepten

4

11

12


2 Amsterdam | september 2019

Wonen

Vraag op tijd een vergunning aan voor kamerverhuur Voorstel Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels voor kamerverhuur. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders voorgesteld. Als de gemeenteraad hiermee instemt, komt er per wijk een maximum aantal vergunningen. Vanaf 2020 wordt geloot als er te veel vergunningen in een wijk worden aangevraagd. Vraag dus op tijd uw vergunning aan. Er zijn meer wijzigingen: n Voor een betere balans tussen onzelfstandige en zelfstandige woonruimten geldt ook een maximum aantal vergunningen per gebouw. n Om ervoor te zorgen dat een woning niet wordt verhuurd aan te veel mensen, mag er 1 persoon per kamer wonen. n Elke huurder krijgt een eigen huurcontract. Zo hebben huurders meer rechtsbescherming. En kunnen zij een te hoge huur aanvechten bij de Huurcommissie.

n

Als u dit jaar een vergunning aanvraagt voor 4 kamers krijgt u langer de tijd om de vereiste geluidsisolatie aan te brengen. Namelijk tot 1 juli 2022. En voor vergunningen tot 3 kamers zijn de eisen voor geluidsisolatie vervallen.

Regels Vereniging van Eigenaren (VvE) Met een vergunning voor kamerverhuur geeft de gemeente toestemming voor kamerverhuur. Het kan zijn dat ook de andere eigenaren in de VvE toestemming moeten geven of dat kamerverhuur in uw VvE verboden is. Vergunning aanvragen Om kamers te verhuren, is een vergunning nodig. Kijk hiervoor én voor meer informatie op www.amsterdam.nl/woningdelen Huisvestingsverordening De gemeente bepaalt op basis van de Huisvestingswet hoe schaarse huur-

Foto Edwin van Eis woningen worden verdeeld. En hoe bestaande woningen mogen worden gebruikt of gewijzigd. Dat gebeurt met een huisvestingsverordening. Amsterdam heeft op die manier invloed op een eerlijke verdeling van de woonruimte en op de samenstelling van de woningvoor-

Per wijk een maximum aantal vergunningen raad. In de Huisvestigingsverordening voor 2020 staan nieuwe regels over kamerverhuur, verhuur aan toeristen, de verdeling van gereguleerde middenhuurwoningen én voorrangsregels voor onderwijs- en zorgpersoneel. www.amsterdam.nl/wonen

Werk

‘Ik wil hier graag blijven werken’ Werkbrigade Mehari Ademasso vluchtte uit Eritrea en kwam in 2011 in Nederland aan. Hij was 5 jaar asielzoeker. In 2017 ging hij aan de slag bij de Werkbrigade van de gemeente. Daar kunnen mensen uit de bijstand maximaal 2 jaar tegen minimumloon meehelpen om de stad schoner en veiliger te maken. Ademasso is de honderdste Werkbrigadist die een gewone baan heeft gevonden. Sinds mei werkt hij met veel plezier bij Van der Tol om de stad groener te maken. Elke dag fietst Ademasso van zijn woning in Noord naar zijn werk in West. Dat doet hij maar al te graag, hij is allang blij dat hij een baan heeft.

terreinen aan met tuin. Soms hebben we een plek voor mensen met wat meer afstand tot de arbeidsmarkt. Af en toe komt er dan een pareltje naar boven. Mehari is daar een goed voorbeeld van: hij is heel leergierig. De andere jongens moeten hem zelfs af en toe afremmen. Dat is fantastisch om te zien.”

‘Soms komen er pareltjes naar boven’ Van der Tol neemt mensen aan van de Werkbrigade. Olivier Copijn, directeur van Van der Tol: “Wij doen gewoon onze maatschappelijke plicht. We leggen

Afwisselend werk Ademasso is blij met zijn baan. “Ik heb fijne collega’s. Ik werk niet altijd met dezelfde groep, dat maakt het afwisselend. Ik wil hier heel graag blijven. Als ze me

Olivier Copijn (l): ‘Soms komen er pareltjes naar boven’ | Foto Sander Foederer willen hebben natuurlijk.” Copijn: “Die kans is best aanwezig. Voorlopig blijft hij via het uitzendbureau werken. Daarna

gaan we evalueren hoe het gaat en nemen we een beslissing. www.amsterdam.nl/werkbrigade

Sport

‘Noord beweegt’ brengt sportaanbod samen Samenwerken Al het laagdrempelige sport- en beweegaanbod voor kinderen en jongeren staat sinds deze maand op www.noordbeweegt.nl. Op deze manier zijn de activiteiten makkelijker te vinden. Hopelijk gaan zo nog meer kinderen en jongeren sporten of bewegen. “In Noord proberen we zo veel mogelijk mensen in beweging te krijgen”, vertelt Claire Jansen (Sportstimulering). “Vooral kinderen en jongeren. Gelukkig is er een

Pleinregels Om ‘Noord beweegt’ onder de aandacht te brengen, heeft het stadsdeel in september op 3 pleintjes openingsfeestjes gehouden. Daarbij zijn ook de nieuwe pleinregels gepresenteerd, de ‘gouden regels’. Dat zijn bijvoorbeeld ‘elkaar groeten’, ‘gezond eten en drinken’ en ‘de omgeving schoonhouden’. Claire Jansen: “Goed om te laten zien wat we samen afspreken om alle activiteiten goed te laten verlopen.”

groot aanbod, maar dat is best wel versnipperd. Met ‘Noord beweegt’ brengen we alle activiteiten bij elkaar. De website is gekoppeld aan www.sterrenmakers.nl, omdat veel organisaties van Samen Noord daarin al samenwerken. In de toekomst komt hopelijk ook het sporten voor andere doelgroepen op ‘Noord beweegt’ te staan.” Tijdens en na school Op www.noordbeweegt.nl staan in elk geval alle activiteiten van organisaties die tijdens of na school kinderen en jongeren willen laten sporten. Ook de stichting Wijsneus (naschoolse activiteiten) doet er aan mee. Directeur Ger Jager: “Van ons vind je op de site bijvoorbeeld de

Ook op het Breedveld geeft 'Noord beweegt' een openingsfeestje dans- en yogalessen. Bij ‘Noord beweegt’ gaat het er niet om de eigen organisatie te promoten, maar om samen zo veel mogelijk kinderen aan het sporten en bewe-

gen te krijgen. Gelukkig doen alle organisaties mee. Ik hoop dat we ook bij het organiseren van evenementen steeds meer gaan samenwerken.”


3 Amsterdam | september 2019

Actueel

‘Laat hun namen voortleven’ Monument Meer dan 70 jaar na afloop van de Tweede Wereldoorlog komt in de Weesperstraat een Nationaal Holocaustmonument. Hierop komen de namen van 102.000 Joden en 230 Roma en Sinti die in de oorlog zijn omgekomen en geen graf hebben.

neren, maar juist ook voor hun kinderen. En voor hun kleinkinderen en de volgende generaties. Ook draagt het monument bij aan het historisch besef van waar oorlogen toe kunnen leiden. Het monument nodigt uit om na te denken én meer te willen weten over de Tweede Wereldoorlog.”

Tot nog toe kent Nederland geen monument waar elk slachtoffer van de Holocaust met naam en toenaam wordt genoemd. Voor nabestaanden is zo’n monument van grote waarde. Er is immers geen graf waar zij heen kunnen om hun familie te gedenken.

Weesperstraat Het Holocaust Namenmonument komt te staan in de Weesperstraat, ter hoogte van de Hermitage en de Hoftuin. De geschiedenis van deze buurt is sterk verbonden met de geschiedenis van het Amsterdamse Jodendom. De Weesperstraat was voor de Tweede Wereldoorlog bijna voor 100 procent bewoond door Joden. Naar verwachting is de bouw van het Namenmonument in 2021 klaar.

Volgende generaties Jacques Grishaver, initiatiefnemer en voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité: “Herdenken is niet alleen voor mensen die zich de oorlog kunnen herin-

www.holocaustnamenmonument.nl

Beeld van het Holocaust Namenmonument

Sociaal

Week tegen de Eenzaamheid 1 tot en met 8 oktober Eenzaamheid is een groeiend probleem. Ongeveer 80.000 Amsterdammers voelen zich ernstig eenzaam. Dat is 1 op de 8 volwassenen. Nog eens 220.000 Amsterdammers voelen zich een beetje eenzaam. Eenzaamheid is niet alleen vervelend voor de persoon zelf. Het is een probleem van ons allemaal. Het heeft invloed op de mate waarin mensen meedoen in de samenleving. Het verminderen van eenzaamheid vraagt om inzet van veel organisaties en mensen. Om de krachten te bundelen heeft de gemeente een netwerk samengesteld: www.amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl Activiteiten In de Week tegen de Eenzaamheid worden verschillende activiteiten georganiseerd. Eenzame Amsterdammers kunnen zo in contact komen met nog onbekende anderen. Een paar voorbeelden:

Andere jongeren ontmoeten ‘You ontmoeten’ is een platform waar (eenzame) jongeren met elkaar in contact worden gebracht. Ze organiseren wandelingen en uitjes tegen lage kosten. www.you-ontmoeten.nl Koken voor uw buren Stichting Thuisafgehaald roept op om 1 of meerdere keren voor uw buren te koken. Genieten van een lekkere, verse maaltijd én contact met uw (eenzame) buren. www.kookvoorjebuur.nl Dansen voor alle leeftijden Ga met uw vriend, opa, moeder of buur-

Homeservice helpt mensen met klussen in huis | Foto De Regenboog vrouw dansen in het Danspaleis. Iedereen is welkom. Gratis toegang, soms een kleine bijdrage. Bekijk de agenda op de website. www.hetdanspaleis.com Klussenhulp Homeservice helpt mensen met psychische problemen met klussen in en om het huis. Steek een handje toe en ondersteun iemand die even niemand anders

heeft die kan helpen. www.deregenboog.org/homeservice Maatje of Buddy Bezoek iemand thuis die weinig contact heeft met anderen. Bijvoorbeeld door een psychisch probleem of schulden. U ontmoet mensen waarvoor u echt een verschil kunt maken. www.deregenboog.org/vrijwilligerswerkamsterdam

Hulp

‘Met iets kleins kun je veel voor iemand doen’ Alleen In Amsterdam Noord heeft 1 op de 10 mensen weinig contact met anderen. Er is veel behoefte aan vrijwilligers zoals Anneke. Een jaar lang sprak ze elke week af met haar buurtgenote Noura.

Gappie gezocht In Amsterdam is een groot tekort aan gappies, buddy’s en maatjes. Mensen die bijvoorbeeld iets willen doen voor een eenzame oudere, een nieuwkomer of iemand met een lichte verstandelijke beperking. En die zo bijdragen aan een leefbare stad. Daarom heeft de Vrijwilligers Centrale Amsterdam in september de campagne ‘Gappie gezocht’ gelanceerd. Als u zelf vrijwilliger wilt worden, vindt u op www.vca.nu/gappie zeker een maatjesproject dat bij u past. Met een paar uur per maand kunt u al veel voor iemand betekenen.

Noura was 22 toen ze in 2001 vanuit Marokko naar Nederland kwam. Ze trouwde, haalde haar inburgeringsexamen en werkte als schoonmaker. Maar door problemen strandde in 2014 haar huwelijk en kwam ze alleen te staan. Ze werd depressief en durfde de deur niet meer uit. Via Doras maakte ze kennis met Anneke en het klikte meteen. Ze dronken samen elke week koffie. Ook ging Anneke mee naar instanties of hielp met lastige telefoontjes. De vrijwilliger: “Voor mij is het iets kleins, maar voor de ander is het heel veel.” Een heel andere vrouw Na een jaar is er veel veranderd. Noura: “Ik durf weer met mensen te praten. Ik sport en zit niet meer de hele dag achter de tv. Ik volg een computercursus en hoop straks weer werk te vinden.” Anneke: “Het geeft voldoening om te zien wat we hebben bereikt. Ik heb haar ge-

Anneke en Noura | Foto Anna Poll holpen en ik ben blij dat ze weer verder kan gaan met haar leven.”

Achternamen zijn bekend bij de reactie.


4 Amsterdam | september 2019

Trouwlocaties

Verliefd, verloofd, getrouwd Ja-woord Juni, augustus én september zijn in Amsterdam de populairste maanden om te trouwen. Bruidsparen kunnen kiezen uit 283 trouwlocaties, verspreid over alle stadsdelen. Vorig jaar gaven meer dan 4.000 stellen elkaar het ja-woord in Amsterdam. Ruim driekwart van hen maakte gebruik van een van de trouwzalen bij de Stadsloketten. Trouwen bij een Stadsloket kost 779 euro, inclusief een trouwboekje naar keuze. Ditzelfde tarief geldt ook voor het registreren van een partnerschap. Budgethuwelijk In Amsterdam kunnen bruidsparen ook kiezen voor een budgethuwelijk. Ze trouwen dan niet in 1 van de zalen, maar in een spreekkamer. Zonder gasten, fotograaf of toespraken. Een budgethuwelijk duurt maximaal 10 minuten en kost 166 euro. Gratis huwelijk Ongeveer 700 bruidsparen kozen in 2018 voor een gratis huwelijk. Ook zo’n huwelijk duurt maximaal 10 minuten. Een gratis huwelijk vindt wel plaats in een trouwzaal en er mogen maximaal 20 gasten bij zijn (plus de getuigen). De huwelijken zijn altijd op dinsdagochtend. Voor de gratis huwelijken bestaat een wachtlijst, in de meeste stadsdelen is dat op dit moment 4 of 5 maanden.

Robin Kleijne & Bob van Wensem trouwden bij Boergondineren | Foto Ilse Naafs Officiële trouwlocaties Op dit moment zijn er in Amsterdam 283 officiële trouwlocaties. Daar zitten hele bijzonder plekken bij. Zoals de ADAM Toren, Artis, De taart van mijn tante of De Roode Bioscoop. Alle informatie over trouwen en alle trouwlocaties in Amsterdam zijn te vinden op www.amsterdam.nl/trouwen.

7 bruidsparen vertellen op deze pagina waarom zij voor een bepaalde trouwlocatie hebben gekozen. Boergondineren Robin Kleijne en Bob van Wensem trouwden bij Boergondineren in Ransdorp. “We wilden een festivalachtige locatie. Deze boerderij kwam het dichtst in

de buurt. Vanwege een flinke bui konden we uiteindelijk niet buiten trouwen, maar binnen zag het er eigenlijk veel mooier uit. En met de verrijdbare muren was er een perfecte dansvloer gecreëerd. Iedereen heeft heerlijk gedanst. Missie geslaagd.” www.boergondineren.nl

... meer trouwlocaties in Amsterdam

Foto Theo Lammers

Foto Luc Keltjens

Molen van Sloten

Tassenmuseum

Camping Zeeburg

Nieuw-West Jan en Ilonka Vogel gaven elkaar het jawoord in de Molen van Sloten. “We wonen zelf in West. Als we langs de molen komen, blijven we altijd even stil staan. Het stond meteen vast dat we daar wilden trouwen. Tijdens de plechtigheid stond de molen in de ‘vreugdestand’. En daarna zetten we de molen zelf weer in beweging. Uniek.” www.molenvansloten.nl

Centrum Nadine Hillebrand en Marcel Oei hielden hun burgerlijk huwelijk in het Tassenmuseum. “We zochten een geschikte zaal voor 20 mensen. Deze ruimte vonden we meteen prachtig. Met fraaie ornamenten en schilderijen en natuurlijk het uitzicht op de gracht. Als extra kregen we met zijn allen nog een rondleiding door het museum. Ik kijk er met veel plezier op terug.” www.tassenmuseum.nl

Oost André Neumann en Sylvie Thues trouwden op Camping Zeeburg. “Vrienden en familie uit Duitsland konden op de camping slapen. Voor ons was de bruidssuite prachtig versierd. Mijn vader goochelt als hobby en heeft de ringen tevoorschijn getoverd. We hebben er een heerlijk weekend van gemaakt. Als we 5 jaar getrouwd zijn, doen we het graag nog een keer over.” www.campingzeeburg.nl

Foto Jim Gregory

Foto Martijn Buskermolen

Nieuwe Boekhandel

Botanische Tuin Zuidas

Planetarium Amsterdam

West Sarah Ketel en Jeremy Akers kozen voor de Nieuwe Boekhandel. “Een hele persoonlijke plek. Ik zit zelf al van jongs af met mijn neus in de boeken. Heel bijzonder om in de winkel te trouwen, met een groepje goede vrienden en familieleden. Iedereen mocht een boek uitzoeken, als aandenken. Met een persoonlijke boodschap van ons. Een gastenboek, maar dan anders.” www.denieuweboekhandel.nl

Zuid Mayén en Romana Lagos trouwden in de Botanische Tuin Zuidas. “We vonden het een romantisch idee om buiten te trouwen. Vanwege de regen zijn we uiteindelijk uitgeweken naar de grote kas. Alles stond prachtig in bloei en de sfeer was heel intiem. Bij binnenkomst speelde ‘The very thought of you’ van Billie Holiday. Een ontroerend moment op een supermooie dag.” www.botanischetuinzuidas.nl

Zuidoost Sabine Veen en Wouter Verleur vierden hun bruiloft in Planetarium Amsterdam. “Ik zag een foto van die koepel en ik was meteen verkocht. Het gebouw ligt prachtig aan het Gaasperpark. Het was een zonnige, zomerse dag. Een onvergetelijk moment was de aankomst, in een Excalibur. Al die gezichten van onze gasten… ik voelde me wel een beetje een filmster, ja.” www.planetariumamsterdam.nl


5 Amsterdam | september 2019

Verkeer

Veranderingen voor voetgangers en fietsers Vanaf 30 september Over 5 jaar ziet de centrumkant van Amsterdam Centraal er anders uit. Ook nu wordt er al hard gewerkt. Tussen eind september en half november zijn er ingrijpende werkzaamheden. Fiets- en looproutes worden gewijzigd en trams rijden dan een andere route. Het is verstandig uw reis goed te plannen. Volg de borden of kijk voor andere routes op www.amsterdam.nl/deentree. Kijk voor informatie over gewijzigde tramroutes op www.gvb.nl. ‘Voetgangers op het fietspad’ Guus Thijssen (zie foto) woont in de Jordaan en fietst regelmatig over de Prins Hendrikkade naar Oost. Thijssen: “Dit is de snelste route, maar ook de meest stressvolle. Het is er altijd druk en er is weinig plek. Zeker nu met alle wegwerkzaamheden. Op de kruispunten steken veel voetgangers over of lopen op het

fietspad. Ik heb respect voor de mensen die zorgen dat het veilig blijft tijdens de werkzaamheden.” Hij fietst nu al vaak achter het station langs. “Ik fiets liever langs het IJ, ook al duurt het 2 minuten langer. Er zijn veel minder voetgangers en het is een doorgaande fietsroute. Eigenlijk vind ik het niet erg dat de Prins Hendrikkade een paar weken afgesloten is en ik langs het IJ moet fietsen. Het is een goede reden om comfort te kiezen boven snelheid.” Wat er gaat gebeuren Van 30 september tot en met 22 november is de voetgangersoversteek tussen het station en het Damrak afgesloten. Van 20 oktober tot en met 14 november is het gebied rond het kruispunt Prins Hendrikkade-Martelaarsgracht volledig afgesloten. En er zijn omleidingen voor voetgangers, fietsers en auto’s. Trams rijden via het Damrak en stoppen bij het station alleen aan de kant van het NoordZuid Hollandsch Koffiehuis.

Foto’s Edwin van Eis

Tussen eind september en half

november zijn er ingrijpende werkzaamheden

Laag inkomen

Hulp bij kosten voor school, sport, muziek of schoolreisje Aanvragen De scholen zijn weer begonnen. Voor ouders met schoolgaande kinderen tot 18 jaar betekent dat ook allerlei kosten. Bijvoorbeeld voor school, sport en muziek of dans- en tekenles. Als er thuis weinig geld is, kan de gemeente helpen met het betalen van deze kosten. U komt hiervoor in aanmerking als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt. Soms zijn er nog meer voorwaarden. Alle regelingen en voorwaarden staan op www.amsterdam.nl/pakjekans. Vraag aan, u hebt er recht op Op dezelfde website kunt u, met uw DigiG, een aanvraagformulier invullen. U kunt het aanvraagformulier ook uitprinten en opsturen. Het adres staat op het formulier. Of bel naar 020 252 6000, dan wordt het formulier naar u toegestuurd. U kunt ook op de school van uw kind vragen naar meer informatie. Zij weten wie u kan helpen met het aanvragen. Gratis naar Artis Chantal van Vianen is alleenstaande moeder en heeft een minimuminkomen. Ze heeft 2 kinderen, een zoon van 12 en een dochter van 4. Ze maakt dankbaar gebruik van een aantal voorzieningen. Haar zoon heeft een laptop gekregen toen hij 10 werd. Van Vianen: “Hij zit nu in de eerste klas van het gymnasium. Ik moest allerlei dure schoolspullen aanschaffen, zoals een stevige rugtas en een speciale rekenmachine. Zonder de Scholierenvergoeding had ik dat niet voor hem kunnen kopen. En in de zomervakantie konden we met de Stadspas allerlei leuke dingen doen. We zijn bijvoorbeeld naar de film The Lion King geweest en gratis naar Artis. Die toegangskaartjes zijn zonder de Stadspas voor mij niet te betalen.” Voor

Dochter van Chantal oefent haar balletsprong | Foto Roos Trommelen

haar dochtertje van 4 krijgt ze een bijdrage voor balletles en zwemles. Alle extra’s op een rij: n Met de Scholierenvergoeding betaalt u bijvoorbeeld kosten voor school. En koopt u spullen voor school, sport, muziek-en dansles. n Voor scholieren van 10 tot 18 jaar kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen. n Met de Stadspas kunt u leuke dingen doen en sporten. Bijvoorbeeld met korting naar het zwembad of de bioscoop. n Voor kinderen die met het OV ver moeten reizen naar de middelbare school, is er de Reiskostenvergoeding. n Het Jongerencultuurfonds kan u helpen met de kosten voor dansles, muziekles of tekenles. n De Stadspas en het Jeugdfonds Sport werken samen om u te helpen met de

n

kosten als uw kind op een sportclub wil. U krijgt het geld niet zelf. Het gaat naar de bankrekening van de sportclub. En vanaf dit schooljaar kunt u op bijna alle basisscholen de vrijwillige ouder-

bijdrage betalen met de Stadspas. Met deze bijdrage organiseert de school bijvoorbeeld het schoolreisje, sportdag of sinterklaasfeest. Vraag hiernaar op de school van uw kind.

Archeologie

Nationale Archeologiedagen Op 13 oktober doet Amsterdam mee aan de Nationale Archeologiedagen. Kom naar de (nieuwe) werkplaats van de archeologen op het Marineterrein en zie wat een archeoloog doet. Voor elke leeftijd is er iets te doen. Zo kunt u helpen om scherven te sorteren en aan elkaar te passen. Kijk voor het programma op www.amsterdam.nl/erfgoed.

Foto Monumenten en Archeologie, Amsterdam


6 Amsterdam | september 2019

Interview

‘Mensen kunnen hier een nieuw leven opbouwen’ Nieuwe kansen Elke maandagmiddag wordt in het stadhuis een indrukwekkende ceremonie gehouden: nieuwe Amsterdammers krijgen de Nederlandse nationaliteit. Alvaro Solano is sinds 3 jaar een van de ceremoniemeesters. “Zelf kom ik oorspronkelijk uit Costa Rica”, vertelt Alvaro Solano, werkzaam bij Burgerzaken. “In december 2000 werd ik Nederlander, maar deze ceremonie bestond toen nog niet. Voor mij was het heel bijzonder om in het leven een nieuwe kans te krijgen. Zonder de ceremonie kon ik het jammer genoeg niet echt vieren. Toen ik de vacature voor ceremoniemeester zag, dacht ik: die is voor mij. Dit is dé manier om te compenseren dat ik zelf geen ceremonie heb meegemaakt en anderen een feestelijk moment te geven.” Kleurige jurken De Boekmanzaal in het stadhuis is deze maandagmiddag goed gevuld. Kleurige jurken en mooie pakken hebben de overhand. Op de hoek van het podium hangen 3 Amsterdamse vlaggen. Het scherm toont sfeerbeelden van de hoofdstad. De onvermijdelijke molen, een zandkasteel op een stadsstrand en fietsen, heel veel fietsen. 46 mensen uit alle windstreken zijn vandaag met hun familieleden naar het stadhuis gekomen. Ze worden vandaag Nederlander en vieren de afsluiting van hun inburgeringstraject. Alle leeftijden en veel nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. Van Ethiopisch tot Taiwanees, van Australisch tot Brits. Op de voorste rij zit de van oorsprong Syrische Anas Attalah, met zijn dochtertje van 2. Hij is heel blij dat ze vandaag allebei officieel de Nederlandse nationaliteit krijgen. “Dit is een bijzonder moment voor mij. Ik vind het heel jammer dat mijn ouders er niet bij kunnen zijn, maar verder is dit een echte feestdag.” Stad van kansen Even na 3 uur neemt Solano in zijn witte kostuum plaats achter het spreekgestoelte. Vol enthousiasme richt hij zich tot de zaal. “Vandaag wordt u Nederlander.

Foto’s Tom Feenstra

Amsterdam is een stad van kansen, van diversiteit. Waar je de vrijheid hebt om te zijn wie je bent.” Aan het eind van zijn openingswoord laat hij nog een korte film zien, waarin alle soorten Amsterdammers voorbijkomen. “Deze stad is gebouwd op palen, maar staat op mensen.” 1 voor 1 zweren de nieuwe Nederlanders daarna trouw aan de grondwet. Soms plechtig, dan weer schuchter, maar steeds vol overtuiging. Daarna krijgen ze het bewijs van Nederlanderschap (Verklaring van Verbondenheid), waarmee ze ook een paspoort kunnen aanvragen. Als 1 van de eersten neemt Anas Attalah plaats achter de microfoon: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” Aan het eind van de ceremonie staat de Syrische Amsterdammer net als alle andere nieuwe Nederlanders op om - nog een beetje aarzelend - het eerste couplet van het Wilhelmus te zingen.

‘Deze stad is gebouwd op palen, maar staat op mensen’

Alvaro Solano: ‘In Amsterdam heb je de vrijheid om te zijn wie je bent’ Lange weg Alvaro Solano speelt gemiddeld eens in de 4 weken de rol van ceremoniemeester, vertelt hij na afloop. De andere keren leidt 1 van zijn 3 collega’s de naturalisatieceremonie. “Het raakt me nog steeds om al die mensen te zien die een nieuwe kans krijgen. En die vaak een ingewikkeld leven achter zich laten. Sommigen hebben een lange weg afgelegd om hier te komen. Nu kunnen ze een nieuw leven opbouwen met hun geliefde of met hun kinderen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal.” Geschenk uit de hemel Hij herinnert zich bijvoorbeeld een vluchteling die in zijn thuisland gemarteld werd vanwege zijn seksuele geaardheid. “Terugkeren was voor hem echt niet mogelijk. Dankzij het Nederlanderschap kan hij hier blijven en gewoon zijn wie hij is. Anderen hebben mensen verloren tijdens de lange weg naar Nederland en dat zie je natuurlijk als ze hier op het podium staan. Dat is heel ontroerend.”

Ook voor Solano zelf is het Nederlanderschap na al die jaren nog steeds een geschenk uit de hemel. “Voor mij betekent het stabiliteit. Een vaste plek om te groeien. Ik kan nog steeds de geur ruiken van de koffie van de markt waar ik met mijn moeder naartoe ging. Die herinnering blijft altijd bij me. Maar ik weet ook dat ik hier kansen heb gekregen die ik in Costa Rica nooit zou hebben gehad. Daar ben ik dankbaar voor.” Vanaf de eerste dag Anas Attalah, zijn broer en gezin staan in een hoekje van de zaal nog na te genieten. “Het is een heerlijk gevoel. Ik wilde dit al vanaf de eerste dag dat ik hier kwam. Vanaf nu wil ik de taal nog beter leren en nog meer deel worden van de Nederlandse maatschappij. Ik voel echt de verantwoordelijkheid om dat te doen.”


7 Amsterdam | september 2019

Onderwijs

Groot tekort aan leraren Liever voor de klas Amsterdam wil dat iedere klas een goede leraar heeft. Daarom werkt de gemeente samen met het onderwijs om het lerarentekort terug te dringen. In 2023 moeten er 500 nieuwe leraren bijgekomen zijn. Met het programma ‘Liever voor de klas’ investeert de gemeente de komende jaren 23 miljoen euro in het onderwijs. Om lesgeven in Amsterdam

aantrekkelijker te maken. Zo zijn er beurzen om lerarenteams te versterken. En worden jongerenwoningen en middendure huurwoningen met voorrang

beschikbaar gesteld voor Amsterdamse leraren. Te weinig mannen Amsterdam wil dat de leraren een afspiegeling zijn van de stad. Er zijn nu te weinig mannen en mensen met een bi-culturele achtergrond. Verder doet de gemeente haar best om zij-instromers aan te trekken. Dit zijn professionals van

buiten het onderwijs die een overstap willen maken. Zij kunnen met goede begeleiding meteen voor de klas. Scholen krijgen extra geld voor deze begeleiding. Het afgelopen jaar zijn er maar liefst 241 zij-instromers bijgekomen. 3 Amsterdamse leraren vertellen hun ervaringen. Zelf ook leraar worden? Kijk op www.lievervoordeklas.nl.

Melek Orhan “Hier kun je de kinderen écht in beweging brengen.” Melek Orhan van basisschool Samenspel vertelt met een aanstekelijk enthousiasme. Ze gaat haar klaslokaal van groep 7 door en wijst verschillende projecten aan. Uit alles klinkt een voorliefde voor haar vak en de leerlingen. Beurs van de gemeente “Je moet misschien stevig in je schoenen staan, maar er valt zoveel eer te behalen. Kinderen zijn hier graag.” Met behulp van een beurs van de gemeente volgde ze de opleiding Pedagogisch Tact. “Als je hier lesgeeft moet je veel tijd investeren in een relatie met de leerlingen.” Ze is trots op haar school, die als ‘goed’ wordt beoordeeld door de inspectie. Ze komt er elke dag speciaal voor uit Haarlem.

Hechte groep Voor haar is een klas een hechte groep die elkaar helpt. Aan de muur hangt daarom de tekst ‘Ook al is iedereen anders, toch horen wij bij elkaar.’ Het lerarentekort is voelbaar. “Je kunt plekken opvullen, maar het gaat altijd ten koste van iets anders. Een onderwijsassistent die invalt heeft geen tijd meer voor individuele begeleiding. Maar het belangrijkste is dat het onderwijs altijd doorgaat.”

‘Je moet misschien stevig in je schoenen staan, maar er valt zoveel eer te behalen’

Foto Annette van de Merwe

Foto Renata Chede

Ruud van der Heyde Ruud van der Heyde kwam als zij-instromer in het onderwijs. Meester was hij al, maar dan in de rechten. En zijn carrière in de filmindustrie gaf hem geen voldoening meer. Hij is erg enthousiast over zijn nieuwe rol als meester. Nu in de bovenbouw van montessorischool De Eilanden. “Ik heb via het Schoolbureau meegedaan aan een ‘crash course’, een snelle cursus. Dat is een geweldige manier om het onderwijs in korte tijd te ervaren”, vertelt hij. De crash course doorliep ik op de Amsterdam International Community School. Met veel kinderen van expats.

Foto Tom Feenstra

Allemaal heel rustig en gehoorzaam. Dat is op deze school wel anders. Maar zo’n klas, dat is fantastisch! Elke dag beleef je weer wat anders.” 'Gewoon doen!' Zijn advies voor mensen die eraan denken om leraar te worden: “Gewoon doen! Die crash course is een geweldige manier om uit te vinden of het wat voor je is. En kies een school die bij je past, waar het mee klikt. Daar staat of valt het mee. En een goede leermeester is cruciaal. Ik heb het enorm getroffen met het team hier.”

Guido Laurijsen “Ik ga al 30 jaar met plezier naar school”, zegt Guido Laurijsen. De leraar van groep 1/2 van basisschool Overhoeks houdt van zijn vak. De school werkt volgens het International Primary Curriculum. Met deze lesmethode wordt er lesgegeven rond verschillende thema’s. “Het eerste thema dit jaar is ‘de lucht in’. We onderzoeken alles wat te maken heeft met de ruimte en het heelal. We beginnen met het blazen van bellen en straks bouwen we samen een raket.” Hij glimlacht als hij hierover vertelt. Laurijsen is druk met het ontwikkelen van lessen rond dit thema. Hij heeft lang de

bovenbouw lesgegeven, maar de kleuterklassen vindt hij ook fantastisch. “Je ziet kinderen als schuchtere peuters binnenkomen, maar 2 jaar later gaan ze als sociaal vaardige kinderen weg.” Een prachtig vak Toen hij begon met lesgeven, was het nog moeilijk om een baan te vinden. “Je ging van invalbaan naar invalbaan. Nu is dat wel anders. Zij-instromers zijn hard nodig, maar we moeten er ook voor zorgen dat het vak niet aan kwaliteit verliest. Het is een prachtig vak dat respect en een fatsoenlijke beloning verdient.”


8 Amsterdam | september 2019

Onderwijs in cijfers

Leergierige stad Amsterdam heeft ruim 200 basisscholen, met meer dan 62.000 kinderen. Al die basisschoolleerlingen krijgen les van 5.555 onderwijzers. Hiervan is maar 16 procent man. Het aantal buitenlandse studenten is de afgelopen 10 jaar meer dan verdubbeld. Onder meer doordat steeds meer opleidingen in het Engels worden aangeboden. Deze en nog meer cijfers vindt u in de statistieken op deze pagina.

Scholen in Amsterdam 2018 - 2019

Amsterdamse leerlingen/studenten 2018 - 2019 Totaal aantal leerlingen/studenten

256.530

hogeschool en universiteit 108.500

voortgezet onderwijs 42.200

basisonderwijs 62.130 mbo 39.300

speciaal onderwijs 4.400

bron: DUO, bewerking OIS

basisscholen scholen voor speciaal onderwijs middelbare scholen

Amsterdamse scholen/locaties 2018 - 2019 Totaal aantal scholen/locaties

333

Verhouding mannelijke en vrouwelijke docenten basis- + speciaal, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs

middelbare scholen 72 16% man

hogescholen en universiteiten 6

basisscholen 207

scholen voor speciaal onderwijs 44 bron: DUO, bewerking OIS

mbo-scholen 4

84% vrouw

5.555 docenten basis + speciaal onderwijs 2016

55% vrouw

45% man

3.770 docenten voortgezet onderwijs 2016

60 vro

91 middelbaa

bron: CBS/D


0% ouw

9 Amsterdam | september 2019

Schooladviezen Amsterdamse basisschoolleerlingen 2011 - 2012 en 2017 - 2018 inclusief speciaal basisonderwijs 2017 - 2018

25

22

27

24

2016 - 2017

25

22

27

24

1

23

1

2015 - 2016

27

23

2014 - 2015

27

24

2013 - 2014

24

2012 - 2013

26

25

25

2011 - 2012

26

29

26

24

0

20 praktijkonderwijs + vmbo-b en/of k

22

1

22

1

22

27

26

2

21

29

40

60

vmbo-g/t + vmbo-t/havo

80

havo + havo/vwo

100%

vwo

onbekend

bron: CBS, bewerking OIS

Internationale studenten op de twee Amsterdamse universiteiten, 2010 - 2018 aantallen, *voorlopige cijfers 6.000

5.000

2.826

4.000 2.437

master

3.000

bachelor

2.340 2.000 1.979 1.000

1.370

1.340

2.737

1.642

1.431

1.482

386

510

654

2013

2014

2015

2.084 1.136

0

277

273

349

2010

2011

2012

2016

2017

2018*

bron: Vereniging van Universiteiten, bewerking OIS

Studenten naar onderwijsniveau per stadsdeel 2018 - 2019 Noord 1.825 2.340 2.835

West 4.495 3.535 2.210

bron: OIS

Centrum 3.850 1.935 540

Nieuw-West 3.695 4.915 4.395

Zuid 5.850 2.980 1.145

DUO, bewerking OIS

Zuidoost 2.085 3.065 3.775

40% man

10 docenten ar beroepsonderwijs 2017

Oost 6.485 3.805 2.500

Totaal 28.285 wo 22.570 hbo 17.405 mbo bron: CBS, bewerking OIS


10 Amsterdam | september 2019

Stadsbestuur

Meepraten over de toekomst van de stad

Benaissa Hallich

Foto Olivier Middendorp

Uitnodiging In de ambtswoning van de burgemeester gaan Amsterdammers in gesprek met het stadsbestuur. Over hun ervaringen, zorgen en wensen. Deelnemers worden gekozen door loting en persoonlijk uitgenodigd. Het zou zomaar kunnen gebeuren: op uw deurmat valt een envelop met een uitnodiging om te komen dineren in de ambtswoning aan de Herengracht. Per keer schuiven namelijk 35 Amsterdammers aan. Zij komen uit alle delen van de stad, en uit alle lagen van de bevolking. Meer betrokkenheid De avonden worden georganiseerd omdat het stadsbestuur de Amsterdammer meer wil betrekken bij de besluiten die het bestuur neemt. Om zo de afstand tussen de mensen in de stad en het bestuur te verkleinen. Daarnaast is het een ideale gelegenheid om te horen

wat er speelt in de stad. Hoe bevalt het wonen in Amsterdam? Waar maakt men zich zorgen om? Wat gaat goed en wat kan beter? Tijdens elk ambtswoninggesprek is steeds een wethouder aanwezig. De deelnemers beginnen met een diner, waarna ze met een ervaren gespreksleider een aantal thema’s bespreken. De mening van elke Amsterdammer telt Iedereen die deelneemt aan een ambtswoninggesprek wordt uitgenodigd om zijn eigen verhaal te delen. Dat kunnen zorgen zijn, maar ook ideeën over hoe de Amsterdammer meer zeggenschap kan krijgen over zijn omgeving. Dat is het unieke van deze avond: deelnemers hoeven niet actief te zijn bij een vereniging of een stichting om te kunnen meepraten. De mening van elke Amsterdammer telt hier. De wethouder luistert aandachtig mee en zal de uitkomsten van de avond delen met het college van burgemeester en wethou-

ders. Bij concrete problemen zoekt de gemeente, waar mogelijk, naar een passende oplossing. Hiernaast kunt u het verhaal lezen van Benaissa Hallich, die meepraatte tijdens het eerste ambtswoninggesprek op 1 juli. Meer aanmeldingen dan plekken Er zijn al 3 ambtswoninggesprekken geweest. De avonden zijn populair. Er kwamen zelfs meer aanmeldingen binnen dan er plekken zijn. Mensen praten namelijk graag mee over de stad waar ze wonen. Op 26 september is het vierde ambtswoninggesprek. 140 Amsterdammers geven dan hun mening. Democratisering is een belangrijk thema van dit college. Er zullen dan ook steeds nieuwe manieren worden onderzocht hoe de ‘gewone’ Amsterdammer meer betrokken kan worden bij de stad. Want wie kan meebeslissen over zijn omgeving, zal zich meer verbonden voelen met de stad. En die stad is van alle Amsterdammers samen.

Stadsdeelbestuur

'Nu is het moment om iets te doen voor de buurt' Iets doen De komende jaren verandert er veel in Banne-Noord. De wijk krijgt nieuwe woningen, meer groen en meer voorzieningen. Bovendien worden de woningen op termijn aardgasvrij. Bewoners praten in verschillende werkgroepen mee over de vernieuwing. “Ik ben in deze buurt geboren en getogen”, zegt Hamza Belhadj. “Voor mijn gevoel staat het hier al een hele tijd stil. Nu is het aangewezen moment om op te staan en iets te doen voor de buurt. Wat echt ontbreekt, is een ontmoetingsplek voor jongeren. Ze moeten zich vermaken op straat. Samen met anderen bepleit ik de komst van een nieuw sociaal-cultureel centrum. Zowel voor de moskee als voor activiteiten voor verschillende groepen in de buurt.” Op de hoogte Ook Patricia Bolten denkt mee over de vernieuwing van de buurt. “Ik vind het belangrijk om op de hoogte te blijven. Ik praat vooral mee over duurzaamheid. Bijvoorbeeld over de alternatieven voor aardgas en de mogelijkheden voor zonnepanelen. We hebben verder zelf onderzoek laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat er ook veel winst te behalen is door het vervangen van de ramen én de mechanische

Foto Edwin van Eis ventilatie. Dus daar gaan we ons hard voor maken.” Serieus genomen Beide bewoners hebben zeker het gevoel dat hun inbreng serieus wordt genomen.

Bolten: “Er wordt goed naar ons geluisterd en we worden meegenomen in alle plannen.” Belhadj: “De gemeente staat open voor het idee van een sociaal-cultureel centrum. Ik reken in de toekomst op een goede samenwerking.”

Zelf meepraten Volgens de huidige planning worden de plannen voor de Banne-Noord in 2020 uitgewerkt. In 2021 neemt de gemeente een besluit over de aanpak. Bewoners die zelf nog willen meepraten, kunnen een mail sturen naar banne@amsterdam.nl. www.amsterdam.nl/bannenoord

Amsterdammer Benaissa Hallich was aanwezig tijdens het eerste ambtswoninggesprek. Hij ging vooral om aandacht te vragen voor de zorg van zijn broer, van wie hij mantelzorger en wettelijk vertegenwoordiger is. De broer van Hallich woont in een zorginstelling in Slotervaart. “Het was een interessante avond”, vertelt hij. “De ambtswoning is een statig gebouw en je zag ook echt dat sommige mensen kwamen om eens rond te kijken of voor de gezelligheid. Anderen kwamen vanuit een zorg of wens, bijvoorbeeld over veiligheid of de hoeveelheid groen in de stad. Er was een goede mix van mensen. Sommigen jong en nog lekker onbezorgd, anderen wat ouder en met flink veel levenservaring.” Zorg “Ik wilde vooral aandacht vragen voor de zorg en vertellen over de situatie van mijn broer. Hij heeft door zijn beperkingen en aandoeningen veel zorg nodig. Vaak maak ik me zorgen over de wisselingen in het personeel. Mijn broer heeft te maken met te veel verschillende medewerkers. Hij kan al die mensen niet goed onthouden. Ook de persoonlijke verzorging van mijn broer schiet tekort. Dat is erg pijnlijk om als familielid te moeten zien. Het is fijn om deze zaken te kunnen bespreken. “ Gesprek “In de ambtswoning was een buffet en er waren statafels waaraan je met andere deelnemers kon praten. Wethouder Rutger Groot Wassink was namens het bestuur aanwezig. De organisatie had ook goed nagedacht over de gespreksstructuur. Mensen konden letterlijk stemmen met hun voeten, door een stap vooruit te zetten als ze het ergens over eens waren. Zo werd snel duidelijk hoe mensen dachten over bepaalde zaken.” Verdiepen “Ik vond dat er goed werd geluisterd naar de deelnemers. Het gevaar van zo’n avond is dat thema’s oppervlakkig worden behandeld, maar ik ben al uitgenodigd voor een vervolggesprek. Ik vind het namelijk belangrijk dieper in te gaan op de onderwerpen.”


11 Amsterdam | september 2019

Groen

Meer bomen in de Buiksloterham Leefomgeving In de Buiksloterham komen in totaal mogelijk 8.400 woningen. Het is daarom belangrijk dat er ook veel aandacht is voor groen in de wijk. Bewoners en gemeente hebben de afgelopen maanden intensief samengewerkt aan een groenvisie voor het gebied. “Groen is van groot belang voor onze leefomgeving”, stelt Saskia Müller, toekomstig bewoner van de Buiksloterham. “Groen draagt bij aan onze gezondheid en ons welbevinden. Bovendien hebben we het hard nodig om de groeiende hoeveelheid regenwater op te vangen.” Ondernemer Jan Dittmar (Dittmar Architecten): “Groen is een verbindende kracht voor de hele buurt. Door mee te praten over de groenvisie draag je bij aan het fundament van deze wijk.” Parkjes en geveltuintjes Bewoners en ondernemers konden de afgelopen maanden in 5 themasessies meepraten over het groen. Dittmar heeft zich vooral sterk gemaakt voor een netwerk van groen door de hele buurt heen. “Het vervlechten van stenen en groen, op alle niveaus. Van parkjes tot geveltuintjes.” Ook Müller heeft gepleit voor een goede spreiding van het groen. “Als je alleen een groot park aanlegt, profiteert slechts een kleine groep daarvan. En graag substantieel groen: goede bomen in plaats van alleen struiken.”

Foto Marjolijn Pokorny

Spannend Beiden zien de suggesties van bewoners en ondernemers zeker terug in de plannen. Müller: “In elk geval voor een groot deel. Er zijn veel groene verbindingszones ingetekend tussen het water en de parallelstraten. Mijn tevredenheid hangt straks natuurlijk wel af van de uitwerking van de tekeningen. En is er genoeg groen voor al die 8.400 woningen?” Dittmar:

“Het blijft een ‘work in progress’. Er volgen de komende jaren nog meer beslismomenten. Goed als de gemeente de wijsheid van de buurt blijft benutten.” Inspraak De groenvisie is onderdeel van het nieuwe investeringsbesluit voor de Buiksloterham. Dat besluit gaat rond 1 oktober de inspraak in. Omgevingsma-

nager Elianne in het Veld benadrukt dat de inbreng van bewoners en ondernemers echt belangrijk is geweest. “Als je de gebruiker betrekt, worden de plannen daar altijd beter van. Zeker als je bedenkt dat er veel deskundigheid in de buurt aanwezig is. Bovendien vindt de gemeente democratisering en participatie steeds belangrijker.” www.amsterdam.nl/buiksloterham

Buurten

Buurtconciërge gaat aan de slag Direct contact In de Banne Buiksloot is sinds kort buurtconciërge Quincy van der Bosch actief. Hij ziet erop toe dat straten en pleinen goed schoon blijven. De buurtconciërge heeft direct contact met afvalinzamelaars, reinigers en handhavers. Zij kunnen snel handelen wanneer iets opgeruimd of schoongemaakt moet worden. Informatie De buurtconciërge is goed zichtbaar in de

buurt. Hij geeft informatie aan bewoners en ondernemers en spreekt hen ook aan wanneer ze afval verkeerd aanbieden. Tips voor een schone buurt De buurtconciërge hoort graag uw tips of oplossingen voor een schone buurt. De buurtconciërge is bereikbaar via Quincy van der Bosch, telefoon 06 1057 9864. Melding openbare ruimte Het kan ook zijn dat u op straat of in een park iets ziet dat gemaakt of juist weggehaald moet worden. Bel dan 14 020 of doe een digitale melding via www.amsterdam.nl/mor.

Buurtconciërge Quincy van der Bosch

Contact met gebiedsmakelaars Als u een goed idee hebt voor de buurt of als u iets wilt organiseren, neem dan contact op met de gebiedsmakelaar van de buurt.

Vliegenbos/Nieuwendammerdijk: Jozua Ros, jozua.ros@amsterdam.nl, tel. 06 2285 6502

CAN-gebied /Elzenhagen: Mario Hollander, M.Hollander@amsterdam.nl, tel. 06 1294 1747

Landelijk Noord: Martijn Nieveen, m.nieveen@amsterdam.nl, tel. 06 2838 0800

Noord Oost Oud Noord ■

Van der Pekbuurt/Volewijck: Thijs Bonten, t.bonten@amsterdam.nl, 06 2838 0821

IJplein/Vogelbuurt: Remco de Graaff, r.de.graaff@amsterdam.nl, tel. 06 3005 7415

NDSM en Buiksloterham, Overhoeks: Nico Lammers, n.lammers@amsterdam.nl, tel. 06 2120 1638

Tuindorp Buiksloot/Tuindorp Nieuwendam/

Waterlandpleinbuurt: Joke van Geel, j.van.Geel@amsterdam.nl, tel.06 5392 0491 Buikslotermeer: de Rode Kruisbuurt, het Breed (met Plan van Gool), Loenermark, Kleine Wereld en Buikslotermeer: Ingrid Viskil, i.viskil@amsterdam.nl tel. 06 1269 4375 Buikslotermeerplein: Inge Maass, I.Maass@amsterdam.nl, tel. 06 1298 6865

Noord West ■

Banne Buiksloot: Anita Jansen, anita.jansen@amsterdam.nl, tel. 06 1929 8019

Tuindorp Oostzaan: Sven Maureau, s.maureau@amsterdam.nl, tel. 06 3091 9435

Kadoelen/Oostzanerwerf: Gerrit Stegehuis, g.stegehuis@amsterdam.nl, tel. 06 2260 8123

Cornelis Douwesterrein, Melkweg, Noorder IJplas: Harry Kraan, hkraan@amsterdam.nl, tel. 06 2838 0284

Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/buurten.


12 Amsterdam | september 2019

Onderwijs

Voorschool: hoe eerder hoe beter Inschrijven Als uw kind 2 jaar is kan hij of zij naar de voorschool. Dat is kinderopvang met een speciaal programma. Alle kinderen kunnen 16 uur per week naar de voorschool, meer uren mag ook. Als u een Stadspas hebt en uw kind gaat 16 uur per week naar de voorschool, betaalt u niet meer dan 17 euro per maand. Op de voorschool doen kinderen taalspelletjes, ze tekenen, zingen, bewegen en er wordt voorgelezen. Ze leren vriendjes maken, samen spelen én ze ontwikkelen zich met elkaar. Inschrijven kan al vanaf 1 jaar.

‘Ik merk echt het verschil in ontwikkeling’ Laura Kruger ziet echt de voordelen van de voorschool. Haar tweeling gaat 3 dagen per week naar de voorschool. Kruger: “Ik merk echt het verschil in hun ontwikkeling. Ze spelen met kindjes van hun eigen leeftijd. En ze leren meteen al veel meer. De laatste tijd werd het thema vakantie gebruikt in spelletjes en verhaaltjes. Hierdoor begrijpen mijn peuters nu beter wat vakantie is.” Soms zit de voorschool in hetzelfde gebouw als de basisschool. De overgang naar de basisschool is dan makkelijker en kinderen houden dezelfde vriendjes. www.amsterdam.nl/voorschool

Foto Foto Edwin van Eis

Stadspas

Kookboek ‘Amsterdam aan Tafel’ 152 recepten De Stadspas bestaat 30 jaar. Om dit te vieren is een Amsterdams kookboek gemaakt. Met 152 recepten om voor weinig geld lekker eten op tafel te zetten. Te maken in een doorsneekeuken zonder al te veel poespas. Stadspashouders kunnen tot en met 31 oktober het kookboek ‘Amsterdam aan Tafel’ gratis afhalen. De kookboeken liggen - zolang de voorraad strekt - in elke vestiging van de OBA. Zonder Stadspas kunt u het boek ook kopen voor 19,99 euro. De winkels staan op www.amsterdam.nl/stadspaskookboek. Groenten van de Voedselbank De basis voor dit kookboek zijn de groenten van de Voedselbank. De Voedselbank krijgt regelmatig vragen over wat je met bepaalde groente kunt doen. Stadspas plaatste vorig jaar een oproep voor lekkere en gezonde recepten. Bekende Amsterdammers, stadspashouders, koks van sociale initiatieven, het Rijksmuseum, Kesbeke, Febo en de OBA stuurden recepten in.

4.000 kookboeken Stadspashouder Manal Stroo- Shahin uit Zuidoost kende met haar 4.000 kookboeken genoeg recepten om het hele kookboek te vullen. “In 1986 is mijn interesse voor koken ontstaan. Ik heb toen een paar klassieke kookboeken gekocht en zo begon het. Inmiddels weet iedereen dat ik er weg van ben. Doen vrienden kookboeken weg, dan komen ze bij mij.” Haar lekkerste recept is een heerlijk fris bloemkooltussendoortje in een kruidig jasje. Komiek André van Duin eet veel buiten de deur, maar als hij thuis is, houdt hij het simpel. Hij stuurde zijn recept van een smakelijke spruitjesstamppot. “Gewoon de ouderwetse Hollandse pot.” Manal Stroo- Shahin met haar lekkerste snack | Foto Huub Zeeman

Wonen

Een echte Amsterdammer staat ingeschreven Nieuw studiejaar Veel studenten moesten lang zoeken naar een kamer of een huis. Als ze dan eindelijk woonruimte gevonden hebben, moeten ze zich inschrijven bij de gemeente. Net als iedereen. Want een echte Amsterdammer staat goed ingeschreven bij de gemeente. U kunt uw verhuizing al 4 weken van tevoren doorgeven. Het moet uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing aan de gemeente zijn doorgegeven. Niet alleen studenten moeten zich inschrijven. Het geldt voor iedere Amsterdammer. Een inschrijving bij de gemeente is snel geregeld. Aan het loket, maar het kan ook online. Daar hebt u uw DigiD voor nodig. Op www.amsterdam.nl/verhuizen staat alle informatie die u daarvoor nodig hebt. Wettelijke verplichting Elke Amsterdammer moet goed staan ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP). U bent dus verplicht een

nieuw adres aan de gemeente door te geven. Voor een goede dienstverlening is het belangrijk dat de overheid altijd op de hoogte is van uw laatste gegevens. U mag niemand op uw adres laten inschrijven die daar niet woont. Loop geen studiefinanciering mis De gemeente kan u beter helpen als u goed staat ingeschreven. Ook de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst gebruiken de gegevens van de gemeente. Zo loopt u geen huurtoeslag of studiefinanciering mis. Voor drinkwater moet u zelf uw verhuizing doorgeven aan Waternet. Dat kan op de website www.waternet.nl/verhuizen.

Echte Amsterdammer Midas Plekker staat goed ingeschreven | Foto Edwin van Eis Boete kan oplopen tot 325 euro Als de gemeente denkt dat een inschrijving niet klopt, komt er een adresonderzoek. Uw toeslagen, vergunningen en subsidies worden dan misschien stopgeFoto Alphons Nieuwenhuis zet. En u riskeert een boete. Die boete

kan oplopen tot 325 euro. Geef daarom een nieuw adres altijd meteen door. Zelfs als de situatie maar tijdelijk is. Tijdelijk is vanaf 3 maanden. www.amsterdam.nl/verhuizen


13 Amsterdam | september 2019

Zorg

‘Toegankelijkheid hoort standaard te zijn, geen gunst’ Help mee Voor mensen met een beperking is Amsterdam vaak een onneembare vesting. De Week van de Toegankelijkheid vraagt aandacht voor een toegankelijke stad. Voor iedereen. Naomi Doevendans (23) spreekt uit principe alleen af bij gelegenheden die rolstoeltoegankelijk zijn, zoals in het café in de Waag. “Dat zou iedereen moeten doen, ook als je zelf geen gebruik maakt van een rolstoel. Dan pas gaan eigenaren het voelen”, zegt ze. Strijdbaar Doevendans is activist en geeft trainingen over hoe de maatschappij omgaat met mensen met een beperking. Maar ook in het dagelijks leven is ze strijdbaar: “Ik blijf rustig met mijn rolstoel voor een winkel staan zonder drempelhulp, totdat ze er ongemakkelijk van worden.” Geen gunst “Ook kan ik boos worden als de gemeente vergunningen verleent voor evenementen die niet toegankelijk zijn. Of dat er podia gebouwd worden op een blindengeleidestrook. Toegankelijkheid hoort standaard te zijn, geen gunst. Met ontoegankelijkheid discrimineer je mensen met een beperking. Je sluit hen uit.” Sociaal Het gesprek met haar mag niet over haar ziekte gaan. Integendeel. “Toegankelijkheid gaat over dat iedereen gelijk mee

Foto Olivier Middendorp

kan doen, niet over wat we mankeren.” Ontoegankelijkheid is niet alleen een fysieke kwestie, vertelt Doevendans, maar ook een sociale: “Het gaat bijvoorbeeld ook over hoe mensen op je reageren. Soms zijn ze neerbuigend of willen ze steeds maar weer over je ziekte praten. Mensen met een beperking willen ge-

'Niet alleen een fysieke kwestie, maar ook een sociale' woon net als alle andere mensen hun leven leiden.” Help mee Amsterdammers kunnen helpen de stad toegankelijk te houden. Bijvoorbeeld door te zorgen dat de stoepen vrij begaanbaar zijn. “Dus geen vuilniszakken

en fietsen, ook niet op de blindengeleiderelingen. Mensen met een beperking willen zich ook gewoon vrij kunnen bewegen.” Kijk op de website voor meer informatie over de Week van de Toegankelijkheid. www.amsterdam.nl/iedereendoetmee

Dienstverlening

Stadsloket West voor al uw andere vragen Extra Voor het regelen van verschillende gemeentelijke zaken gaat u naar 1 van de Stadsloketten. Maar bij het Stadsloket in West kunt u nu ook terecht als uw vraag niet voor de gemeente, maar voor een andere instantie is. Verschillende organisaties werken samen en staan u op 1 plek te woord. De samenwerkende instanties zijn de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Centraal Administratiekantoor (CAK) de Belastingdienst en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Met of zonder afspraak U kunt elke woensdag van 9.00 tot 17.00 uur langskomen op het Bos en Lommerplein 250. Als u geen afspraak hebt gemaakt, kan het zijn dat u even moet wachten voordat u geholpen wordt. Als u liever wel een afspraak maakt, kunt u bellen met het algemene telefoonnummer van Combiwel op 020 723 1150. Voor bijzondere vragen U kunt uw zaken met de overheid uiteraard digitaal regelen. Maar soms is een situatie ingewikkeld. Of u hebt een vraag waar een uitgebreid antwoord voor nodig is. En soms hebt u met zoveel verschillende organisaties te maken dat u niet meer weet waar u moet zijn. Kom dan naar het Stadsloket West. In een persoonlijk gesprek wordt u geholpen.

Foto George Maas

Met deze vragen kunt u terecht Bij de SVB kunt u terecht met vragen over uw AOW, Kinderbijslagwet, Algemene Inkomensvoorziening Ouderen, Algemene nabestaandenwet of uw Persoonsgebonden Budget. Als u een achterstand hebt in de betaling van uw zorgverzekering, helpt het CAK u met de ‘wanbeta-

lersregeling’. Combiwel ondersteunt u bij vragen over geldzaken (toeslagen, beslagvrije voet, armoedevoorzieningen), budgetadvies (inkomsten en uitgaven), schulden, maar geeft ook sociaal-juridisch advies. Het UWV is er voor vragen over WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Maar ook voor een Beoordeling Ar-

beidsvermogen, Aanvraag Wajong 2015, Aanvraag Indicatie Banenafspraak of Aanvraag Advies Beschut Werk. www.amsterdam.nl/stadsloketwestextra U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met het Sociaal Loket: www.amsterdam.nl/sociaalloket


14 Amsterdam | september 2019

Uit in Amsterdam ‘Amsterdam aan tafel’

Gratis

De Stadspas bestaat 30 jaar en geeft een kookboek weg. Een Amsterdams kookboek met 152 lekkere recepten, supergroenten en tips van bekende Amsterdammers en sociale initiatieven. Geldig: tot en met 31 oktober Stadspasprijs: gratis (normale prijs € 19,99) Afhalen: de vestigingen van de OBA in Meer info: Let op:

Amsterdam en Diemen www.amsterdam.nl/stadspas, daar staat ook waar u het kookboek kunt kopen beperkt aantal beschikbaar, op = op

De Grote Suriname-tentoonstelling

HardlopenAmsterdam

HardlopenAmsterdam start in het najaar met hardloopcursussen. Data: De eerste cursus is al gestart. Cursus 2 start in week 45 en duurt tot en met week 50 Stadspasprijs: € 6,- per cursus van 6 weken (normale prijs € 60,-) Inschrijven: www.hardlopenamsterdam.nl (kies voor >aanbiedingen, dan voor >hardlopen met uw Stadspas) Meer info: info@hardlopenamsterdam.nl Let op: beperkt aantal plekken beschikbaar, op = op

€1,-

Eugen Klein Buku Bibliotheca Surinamica

€1,-

Nederland in vogelvlucht

Neem iemand mee naar THIS IS HOLLAND. Geldig: 1 tot en met 31 oktober Stadspasprijs: € 1,- per persoon (normale prijs €17,50 Kaartverkoop: Adres: Open: Meer info: Let op:

/ €10,-) aan de kassa Overhoeksplein 51 dagelijks van 10.00 tot 19.00 uur www.thisisholland.com zwangere vrouwen en bezoekers onder de 100 cm of jonger dan 4 jaar mogen niet plaatsnemen in de Flight Experience

Bijlmer Parktheater

€2,-

Foto Kamerich & Budwilowitz

In november 2020 is Suriname 45 jaar onafhankelijk. In De Nieuwe Kerk kunt u een grote tentoonstelling over Suriname bekijken. Geldig: 5 oktober tot en met 30 november Vanaf: kinderen tot en met 11 jaar gratis entree Stadspasprijs: € 1,- (normale prijs € 18,-) Kaartverkoop: aan de kassa van De Nieuwe Kerk Adres: Dam Meer info: www.nieuwekerk.nl

Moco Museum

€6,-

Gratis

The Movies

Genoeg te zien in het Bijlmer Parktheater dit najaar. Geldig: tot en met 31 oktober Stadspasprijs: € 2,- voor een voorstelling naar keuze (normale prijzen variëren van € 7,- tot € 21,-) Kaartverkoop: aan de kassa Adres: Anton de Komplein 240 Meer info: www.bijlmerparktheater.nl Let op: beperkt aantal plekken beschikbaar, op = op

€1,-

Aanbiedingen Stadspas Op uw pas en bij de aanbieding staat een groene stip of blauwe ruit. U ziet zo snel welke aanbiedingen voor u zijn. Uitleg over de stip en de ruit staat op www.amsterdam.nl/stadspas. Aanbiedingen kiezen Per kalendermaand kunt u 2 aanbiedingen kiezen. Let op: de geldigheidsperiode van elke aanbieding verschilt.

Foto Steven de Cuba In het Moco Museum vindt u de mooiste moderne en hedendaagse kunst. Van street art (Banksy) tot Dali. Geldig: het hele jaar door Openingstijden: zo tot en met do 9.00-19.00 uur en vr en za 9.00-20.00 uur Stadspasprijs: gratis (normale prijs € 15,-) Kaartverkoop: aan de kassa Adres: Honthorststraat 20 Meer info: www.mocomuseum.nl

Foto The Movies Geniet in de oudste bioscoop van Amsterdam van de mooiste nieuwe films en documentaires. The Movies heeft 4 zalen in art deco-stijl. Geldig: 1 tot en met 31 oktober Stadspasprijs: € 1,- (normale prijs € 11,50) Kaartverkoop: aan de kassa Reserveren: kassa@themovies.nl of 020 638 6016 Adres: Haarlemmerdijk 161 Meer info: www.themovies.nl

Betalen Meestal betaalt u aan de kassa, soms online. Het 19-cijferige nummer van uw Stadspas staat op de achterkant van uw pas. Laat altijd uw Stadspas bij de kassa scannen. Kunt u niet alle informatie vinden? Of wilt u vóór uw bezoek controleren of een locatie toegankelijk is voor gehandicapten? Kijk dan op de website van de aanbieder. Uitleg over de voorwaarden van de Stadspasaanbiedingen staan op www.amsterdam.nl/stadspas.


15 Amsterdam | september 2019

Geschiedenis

‘Internationale vliegshow ELTA trok 500.000 bezoekers’ Grote hangars 100 jaar geleden was in Noord de ELTA, de Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam. Waar nu de Buiksloterham is. In Museum Amsterdam Noord is daarom de tentoonstelling Noord Vliegt. Samensteller Paul Vonk. “Weinig mensen weten dat ze op een vliegveld wonen.” “De ELTA was op een terrein in de Buiksloterham, ten noorden van het Johan van Hasseltkanaal”, legt Paul Vonk uit. “Amsterdam had in 1913 al de ENTOS georganiseerd, de wereldtentoonstelling over scheepvaart, met 1 miljoen bezoekers. En de stad wilde graag nog zoiets organiseren. De ELTA bestond uit grote hangars en zelfs een echt vliegveld. Bedenker van de internationale vliegshow was luchtvaartpionier Albert Plesman. Er pronkten 51 vliegtuigen, watervliegtuigen en zeppelins, van vliegtuigbouwers uit de hele wereld. 500.000 mensen kwamen kijken.” Fokker Na de ELTA nam de burgerluchtvaart in Noord een vlucht. “Anthony Fokker verbouwde de hangars tot de Nederlandsche Vliegtuigenfabriek. De toestellen wer-

den op dekschuiten naar Schiphol vervoerd. Pas in 1951 verhuisde Fokker naar de luchthaven. In Noord kwamen op deze plek nieuwe wijken.” Noord Vliegt De tentoonstelling Noord Vliegt in Museum Amsterdam Noord gaat over de ELTA en over de gloriedagen van de Fokkerfabriek in Noord. Met wandgrote luchtfoto’s, papieren documenten, 8 mm-filmbeelden en 3D-animaties. In een vitrine staan schaalmodellen van Fokkervliegtuigen opgesteld. Zoals de Fokker D21 die in de Tweede Wereldoorlog vanaf vliegveld Buiksloot vloog. “Verzamelaar Henk Wilkens leende ons originele en zeldzame originele ELTA-voorwerpen.” Lezingen en excursies Paul Vonk: “Behalve de fraaie tentoon-

Paul Vonk: ‘De ELTA had zelfs een echt vliegveld’ | Foto Edwin van Eis stelling organiseren we excursies langs de plekken van de ELTA en de Fokkerhallen. En lezingen op locaties in de buurt. Op 3 plekken staan foto’s die 100 jaar geleden precies op die plek zijn gemaakt. Dat zijn hotel NH Amsterdam Noord, OBA Van der Pek en Afvalpunt Noord. Mensen zien op de foto’s de vliegvelden en het ELTA-terrein, en ook Disteldorp

en de eerste woonblokken van de Van der Pekbuurt. Bij het Afvalpunt Noord aan de Papaverweg kunnen mensen via een QR-code filmpjes bekijken.” Museum Amsterdam Noord, Zamenhofstraat 28A. Open donderdag tot en met zondag 13.00-17.00 uur. www.museumamsterdamnoord.nl

Ondernemen

Creatieven laten van zich horen in het Hamerkwartier Bijdragen Kunstenaars en andere creatieve makers van het Hamerkwartier hebben zich sinds kort verenigd in de werkgroep Makers aan het IJ. Met een groep van 100 kleine bedrijfjes vragen ze aandacht voor de leefbaarheid van het Hamerkwartier. Nu en in de toekomst. “Als kunstenaars en andere makers willen we graag bijdragen aan het karakter van Amsterdam en het Hamerkwartier”, zegt Sigrid van Essel, 1 van de oprichters van Makers aan het IJ. “Met alle plannen die er liggen, is het nog lang niet zeker dat we hier kunnen blijven. We willen de creatieve, ambachtelijke cultuur die hier ontstaan is graag inzetten voor de ontwikkeling van dit gebied. En ervoor zor-

gen dat de stad niet wordt overgenomen door het grote geld.” Verbinden bewonersgroepen In het Hamerkwartier komen in totaal zo’n 6.700 woningen. Van Essel is ervan overtuigd dat de ‘Makers aan het IJ’ een belangrijke rol kunnen spelen in het verbinden van verschillende bewonersgroepen. “Bijvoorbeeld door ateliers en werkplaatsen open te stellen voor bewoners en cursussen te geven. En door creatief mee te denken over oplossingen voor problemen in de buurt. Eind van dit jaar presenteert het projectbureau de plannen voor het Hamerkwartier aan de wethouder. Tegelijkertijd willen wij dan ons manifest presenteren met onze ideeën voor het gebied.”

De Makers aan het IJ, van links naar rechts Monique Rietbroek, Sigrid van Essel, Silvia Russel en Jérôme Gommers | Foto Henk Rougoor

Colofon

Stadsdeel Noord - contact en openingstijden Stadsdeel Noord Buikslotermeerplein 2000 Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam Telefoon 14 020 info@noord.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/noord www.facebook.com/stadsdeel.amsterdam.no ord Twitter: @noord020 Stadsloket Buikslotermeerplein 2000 Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur en op donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur. Telefoon 14 020, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur Voor burgerzaken, vergunningen, parkeren, sociaal loket en meer. Voor het inzien van stukken graag melden bij de receptie. www.amsterdam.nl/contact Afspraak maken www.amsterdam.nl/afspraak Voor huwelijk, inzage documenten, voorbespreken vergunning.

Online regelen Veel zaken kunnen online geregeld worden. www.amsterdam.nl/veelgevraagd

Bekendmakingen Voor bekendmakingen en kennisgevingen van de laatste 8 weken. Over bijvoorbeeld vergunningen en ontheffingen, mededelingen of mogelijkheden voor inspraak. www.amsterdam.nl/bekendmakingen Nieuws Nieuws: www.amsterdam.nl/actueel Altijd op de hoogte zijn van het Amsterdamse nieuws? Ontvang de nieuwsbrief. Ga naar www.amsterdam.nl/nieuwsbrief

n

n

n

n

Melden en hulp vragen n Meldingen openbare ruimte: bel 14 020 of ga naar www.amsterdam.nl/mor n Overlast van horeca, overlast op het water of milieuklachten: bel 14 020 - 24 uur per dag n Veilig Thuis: meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Advies en hulp. Bel 0800 2000. n Zorg en woonoverlast: bel 020 255 2914, op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur. Of ga naar www.amsterdam.nl/ zorgenwoonoverlast Sociaal Loket Voor vragen over zorg, welzijn, wonen, urgentieverklaring, kwijtschelding, geldproblemen en regelingen voor minima. Telefoon 020 255 2916, op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur. www.amsterdam.nl/sociaalloket

n

Stadsloket Noord Buikslotermeerplein 2000 maandag t/m vrijdag 09.00-16.30 uur, op afspraak Hoofdkantoor Doras Hagedoornplein 1c insdag en woensdag 09.00-12.00 uur, inloop Gezondheidscentrum Waterlandplein Beverwijkstraat 9d woensdag en vrijdag 13.30-16.30 uur, inloop Wijkcentrum Kadoelerbreek Banne Buikslootlaan 135 vrijdag 09.00-12.00 uur, inloop Huis van de Wijk De Evenaar Kometensingel 189 donderdagmiddag van 13.30-16.30 uur, inloop

Afvalpunten Papaverweg, ingang Struisgrasstraat. Open maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur www.amsterdam.nl/afval Voor informatie over buurten, ga naar pagina 11, onderaan.

Jaargang 6, nummer 6, september 2019 ■ Amsterdam is een uitgave van de gemeente Amsterdam ■ Amstel 1 ■ Postbus 202, 1000 AE Amsterdam ■ E-mail: redactiekrant@amsterdam.nl ■ Internet: www.amsterdam.nl ■ Telefoon: 14 020 (Ingesprektoon of geen toon? Bel 020 624 1111) ■ Vormgeving: Floppy Design (Amsterdam) ■ Productie: Movement (Amsterdam) ■ Druk: Koninklijke Drukkerij Vorsselmans BV

Zundert ■ Verspreiding: Door Verspreidingen ■ Verspreiding vindt plaats van maandag t/m vrijdag ■ In deze krant staat informatie van de gemeente

Amsterdam ■ De volgende editie van Amsterdam verschijnt in november ■ De krant wordt huis aan huis verspreid, ook bij brievenbussen met een JA- of NEE-NEE omdat het om overheidsinformatie gaat ■ Krant niet ontvangen? Als u voor maandag 12.00 uur (na de week van verspreiding) uw klacht doorgeeft, ontvangt u de krant op dinsdag via nabezorging ■ Klachten over de bezorging? Bel 020 261 2675 of bezorging@amsterdam.nl ■ U mag teksten en informatie van de gemeente hergebruiken mits u ze voorziet van een duidelijke bronvermelding en datum. Op beeldmateriaal, logo’s, campagnemateriaal en slogans zijn beperkingen van toepassing. Deze mag u daarom niet zonder toestemming hergebruiken. Toestemming vraagt u aan via redactiekrant@amsterdam.nl


16 Amsterdam | september 2019

Bijzondere Noorderling

‘Met zo’n bankje versterk je het buurtgevoel’ Nieuwendam De geboren Friezin Greet Hettinga (86) verhuisde in 1982 naar Nieuwendam. Al meer dan 20 jaar is ze vrijwilliger bij het Over het IJ Festival. Voor haar zeventigste verjaardag schonk ze de buurt een heel bijzondere bank. “Ik ontdekte deze plek door de verhuizing van Club Zeezeilers Twellegea van Uitwellingerga naar Nieuwendam. Deze haven ligt namelijk een stuk dichter bij de zee. Ik was toen voor een studiereis net een jaar in Amerika geweest. De plek en het water trokken me meteen aan. Zoals mijn Friese familie zei: het is net Grou, Greet.” Roeiboot “1 jaar na mijn komst kreeg ik voor mijn vijftigste verjaardag een roeiboot en die heet natuurlijk Sarah. Sindsdien roei ik bijna elke dag in de haven en door het zijkanaal. Buurtkinderen vonden het leuk om mee te roeien en zo leerde ik steeds meer mensen kennen. Ook via ons café, de jaarlijkse dijklunch en door regelmatig op te passen. Ik voel me echt thuis in dit dorpje.” Over het IJ festival “Als cultuurliefhebber ben ik al vanaf het begin vrijwilliger bij het Over het IJ Festival. Vooral het zeecontainerprogramma vind ik heel bijzonder, omdat jonge makers de kans krijgen om hun eigen ideeën te ontwikkelen. Je moet altijd ondersteu-

Greet Hettinga heeft in de cirkelbank 4 namen laten graveren die zijn verbonden met de historie van de buurt: Gedenkt te sterven, Vereniging Ons Belang, de Scheepmakers en café ’t Sluisje | Foto Marlise Steeman nen wat vanuit de mensen zelf komt. Dat geldt ook voor de leefbaarheid van buurten en wijken.” Bronzen cirkelbank “Voor mijn zeventigste verjaardag heb ik door buurtgenote Marianne Meinema een kunstwerk laten maken. Zij ontwierp een 5-delige, bronzen cirkelbank, in de vorm van een reddingsboei. Ik wilde dat eigenlijk pas na mijn dood laten regelen, maar mijn broer zei: dat doe je maar als je nog leeft. Toevallig vierde het roemruchte begrafenisfonds Gedenkt te Sterven dat jaar

het 175-jarig bestaan. Zo kwam ik op het idee om op de bank de namen te zetten van 4 bekende organisaties voor de buurt. Het vijfde deel, waar ‘Greet’ op staat, komt na mijn dood bij mijn graf te staan in Bolsward. De bank wordt dan een hoefijzer: geluk voor de buurt.” Coöperatie ’t Sluisje “Toen café ’t Sluisje in 2017 in handen kwam van een coöperatie van bewoners leek het me logisch dat de coöperatie ook eigenaar werd van de cirkelbank. Dus dat is nu officieel geregeld. Ik heb mijn aan-

deel terug verkocht. Van dat geld kunnen ze na mijn overlijden een buurtfeest geven. Gelukkig heeft de coöperatie mij wel tot erelid benoemt en daar ben ik heel blij mee.” Navolging “Ik hoop nog steeds dat mijn idee van een bankje voor de buurt navolging vindt. In Engeland zie je overal banken staan die mensen hebben nagelaten aan de gemeenschap. Dat is toch mooi? Om iets achter te laten waar mensen echt plezier van hebben? Zo versterk je het buurtgevoel.”

Uit in Noord

Foto Marlise Steeman

Foto Wouter Plaatsman

Wandelgroepen in Noord

Ontdek de wereld van bacteriën

Buurtsoap De Wasserette

Iedere laatste week van de maand Ga mee wandelen (of joggen) met de wandelgroep. Koffie of thee na afloop. Maandag 28 oktober, 13.00-14.00 uur: Banne Buiksloot, Gezondheidscentrum, Parlevinker 7. Dinsdag 29 oktober, 9.30-10.30 uur: Nieuwendam, Gezondheidscentrum, Beverwijkstraat 9. Woensdag 30 oktober, 10.30-11.30 uur: Tuindorp Oostzaan, De Evenaar, Kometensingel 189. Informatie bij beweegcoach Janine Drewes, telefoon 06 1311 8509. www.doras.nl

Zondag 6 oktober Het is Weekend van de Wetenschap. Bij Winclove Probiotics krijgen volwassenen en kinderen een rondleiding. Ook is er een lezing over bacteriën. De bezoekers kunnen proefjes doen. Zij komen meer te weten over de bacteriën in hun eigen lijf. Tijden: 10.00, 12.30 en 15.00 uur. Duur: 2 uur. Winclove Probiotics, Hulstweg 11. Toegang: gratis. Aanmelden nodig. www.weekendvandewetenschap.nl

Zondag 6 oktober tot en met dinsdag 12 november In deze live theatersoap van het Volksoperahuis volgt u het echtpaar Koos en Yfon, bastaardhond Tarzan en hun vaste wasseretteklanten. De voorstelling wordt gespeeld in het Zonnehuis én café De Bult. Aanvang: 20.30 uur. Toegang 6 euro / 3 euro (korting met stadspas) per aflevering of 75 strippenkaart 25 euro / 12,50 euro (korting). www.volksoperahuis.nl

Gender Monologues

Workshop: Het stuur van Tuur

Lunchconcert stadsdeelkantoor

Tot en met zondag 6 oktober Fotograaf en beeldend kunstenaar Diane Blok maakte 12 levensgrote videoportretten van internationale en nationale acteurs en actrices die hun droompersonage van het andere geslacht spelen. De bezoeker ontdekt een onbekend gezicht in een welbekende rol. Nieuw Dakota, Ms. van Riemsdijkweg 41b. Toegang: gratis. www.nieuwdakota.com

Woensdag 9 oktober Het is Kinderboekenweek van 2 tot en met 13 oktober. Het thema is: reis mee! Kinderen kunnen in de workshop hun eigen drakenvoertuig namaken uit het boek ‘Het stuur van Tuur’. En het op magische wijze in beweging brengen. Tijd: van 15.30 tot 16.30 uur. OBA Waterlandplein, Waterlandplein 302. Toegang: 5 euro / gratis met OBA-pas. www.oba.nl/kinderboekenweek

Woensdag 16 oktober In oktober start weer de reeks lunchconcerten in het stadsdeelkantoor. Iedere derde woensdag van de maand kunt u kijken en luisteren naar klassieke muziek. Laat u verrassen door een nieuw programma. Inloop 12.00 uur met (gratis) koffie en thee. Aanvang concerten: 12.30 uur, einde: 13.15 uur. Toegang gratis. Stadsloket Noord, Burgerzaal, Buikslotermeerplein 2000.

Foto Diana Blok


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.