Page 1

Jaargang 2, nummer 12

Evenementen

20|03|12 heeft, voor rietgroei. Loogman: “We gebruiken tractoren, die we gaan vervangen door vaste pompen, om de waterstand in de sawa’s te regelen. We experimenteren volop met stekken, wortelstokken, planten en rietmaaisel om de rietontwikkeling op gang te brengen. Als dat goed op gang komt begroeien alle sawa’s met riet. De rietmatten geven op den duur veenmos, veenpluis en zonnedauw een kans, kenmerkende planten voor nieuw hoogveen, een natuurlijke afdeklaag tussen gif en natuur.”

21 t/m 27 maart Lunchconcert > 21 maart Om 12.30 uur spelen Benjamin Konrad (viool) en Asako Kanazawa (cello) in het stadsdeelhuis o.a. Beethoven en Bach. Toegang: gratis. noord.amsterdam.nl

www.volgermeerpolder.nl

Klean > 24 maart Help vanaf 12.00 uur om de noordelijke IJ-oever te ontdoen van zwerfvuil. Daarna drankje en hapje. Verzamelpunt: Sirius (NDSM). www.kleanworldwide.nl Poppenbeurs > 24 + 25 maart In de IJ-hallen vind je een verzameling van poppenhuizen, miniaturen en oud speelgoed. Toegang: € 4 / € 1,50 (tot 12 jaar). www.ij-hallen.nl Noorderparkkamer > 25 maart ‘Meezing Matthäus Passion’: iedereen zingt mee. Zondag 25 maart en 1 april repeteren van 11.00-13.00 uur. 8 april om 15.00 uur uitvoering in de Noorderparkkamer. Toegang: gratis. inschrijven via www.noorderparkkamer.nl Wandeling Vogeldorp > 25 maart Rondleiding om 13.30 uur met gids door het oudste tuindorp. Kosten: € 5. Aanmelden via de telefoon: 06 3097 5602 of e-mail: hjcras@ gmail.com Opening EYE Nog …. dagen te gaan. www.eyefilm.nl

Een vlucht ganzen boven de Volgermeer (foto Emiel van Lint)

Achterin deze krant

De Volgermeerpolder een jaar na de voltooiing In de Volgermeer dient de lente zich aan. Bloeiend klein hoefblad, kieviten, eenden in paren, nestelende dwergmuizen en véél ganzen. Wandelaars, fietsers en ruiters genieten van de natuur. Maar de natuur krijgt hulp. Daarvan getuigen bergen kleigrond, experimenten met riet, nieuwe overlopen én hekken om de broedvogels te beschermen Op dit moment vind je in de polder kieviten, eenden, kuifeenden en heel veel watersnippen in en rondom het water van de kleine meertjes, de sawa’s. En als je goed luistert hoor je de eerste grutto’s. Er zijn kwartels, zwanen en de kleine karekiet en de rietzanger die in de rietmoerassen broeden. Maar, niet zoveel als een jaar geleden. Minder vogels Sinds de opening constateren omwonenden van de Volgermeerpolder dat het aantal vogels minder wordt. Ecoloog Piet-Jan Westendorp: “Je verwacht tijdens de bouwfase weinig vogels. Gek genoeg was het tegendeel het geval. Vogels schrikken eerst van de zware machines, maar snel is duidelijk dat die geen bedreiging vormen.” Nu hebben fietsers, ruiters en wan-

delaars de polder in bezit genomen. Sommigen met loslopende honden en die verstoren de broedvogels. Westendorp: “Er is een duidelijk verschil met de passantvogels. De passant heeft minder last van verstoring. Voor de broedvogels is dat desastreus. De vogel durft niet op zijn nest terug te keren met gevolg dat zijn jongen dood gaan. Daarom plaatsen we hekken. We sluiten in de broedperiode tijdelijk een deel van de polder af, zo’n 30 ha. Wandelaars kunnen het overstapje in het hek gebruiken. Honden zijn in het broedseizoen niet welkom op dit deel. Maar, er blijven nog 70 ha over om je hond uit te laten, wel aangelijnd graag.” Kale vlakte De polder oogt kaal in het vroege voorjaar, hoewel het klein hoefblad hard zijn best doet.

Afgelopen zomer kon je genieten van wat de ecoloog ‘pioniers’ noemt: “Klaprozen en koolzaad groeien op kale grond, maar op den duur nemen de grassen het over. Later in het jaar hebben we heel veel verschillende klavers en de zulte met mooie paarse bloemen. Die is uit het niets opgedoken.” Er liggen grote hopen kleigrond. Cees Loogman van Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam. “Als het stormt heb je behoorlijke golven en die beschadigden de dijkjes tussen de sawa’s. Die worden hersteld. We zitten nog in een proefperiode van een aantal jaar om de kinderziektes uit de polder te halen. Zo hebben we stuwen geplaatst aan het einde van de centrale waterloop om het peil in de doorgaande watergang gelijk te brengen met de nu nog hoge grondwaterstand.” Toekomst: hoogveen terug in de polder De sawa’s vangen het regenwater op. De ene helft dient als buffer, de andere helft, die een soort plas-drasnatuur

Stadspas

Stadspas: Kijk verderop in deze krant.

Inhoud Pagina 2 n n

n n

Uitbreiding betaald parkeren Elektrisch parkeren niet meer gratis Agenda raad 28 maart Burgeravond ‘Yes YOUth can’ op 23 maart

Pagina 3 (achter Amsterdam.nl) n

Bekendmakingen n Service-informatie n Ophaaldagen grofvuil

Geef me de 5 Voor het stadsdeelhuis verscheen afgelopen week een nieuw breed voetpad met levensgroot geschilderde wandelaars. Het pad leidt naar straten met wereldnamen rondom een kleurig gebouw. 5 vragen aan Patrick Winkel, projectleider namens Noordwaarts. 1. Waar is die geschilderde zone met die levensgrote poppen voor het stadsdeelhuis voor? Je kunt nu duidelijk zien dat het een voetpad is. De pictogrammen van de figuren zijn dezelfde die je ook op de borden ziet. Het is een zes meter brede veilige zone voor de voetganger. Je ziet dat het pad aan de zijde van de

school precies aansluit op de stoep. 2. Is dat nodig? Ja, de hekken rondom het nieuwe het ROC-gebouw, het Community College Noord, zijn weggehaald. En omdat er gewerkt wordt aan een nieuwe kademuur voor de onderdoorgang van de IJdoornlaan, is een gedeelte van het fietspad gesloten. Fietsers en brommers die over Termini en Kings Cross komen, fietsen nu via Gare du Nord langs de achterkant van het stadsdeelhuis. 3. Termini, Kings Cross, Gare du Nord ??? Dat zijn de nieuwe namen van de straten rondom het ROC. We hebben

2012

gekozen voor namen van metrostations in grote wereldsteden in aanloop naar ons eigen metrostation, dat net twee weken geleden heel toepasselijk ‘Noord’ is gedoopt. 4. Het gaat nu wel heel snel? Dat moet ook, want na de voorjaarsvakantie, op 8 mei komen de eerste nieuwe leerlingen in het Community College. De school gaat sneller open dan verwacht en daarom zorgen we ervoor dat de leerlingen veilig naar de bus kunnen. Het wordt hier nog gezellig druk.

Patrick Winkel voor ‘Kings Cross’ (foto Emiel van Lint)

5. Is het tijd voor champagne? Ja. Als je het hebt over de ontsluiting

van het ROC in het stationsgebied, kan de eerste fles champagne open.

www.noordwaarts.nl


2

20 maart 2012

Uitbreiding betaald parkeren Met ingang van 2 april geldt een uitbreiding van het gebied voor betaald parkeren in de omgeving van het Buikslotermeerplein. Het gaat om de straten Savelsbos, Spelderholt, Houdringe, J. Drijverweg, Bosplaat en de Th. Weeversweg. Het betaald parkeren hier is ingevoerd op verzoek van bewoners die overlast hadden van parkerende bezoekers van het winkelcentrum.

Betaald parkeren geldt van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur. Het parkeertarief is € 1,10 per uur. Bewoners van Amsterdam-Noord die wonen binnen het betaald parkeren-gebied, kunnen maximaal twee parkeervergunningen aanvragen als zij niet over een garage beschikken. Een bewonersparkeervergunning kost € 12,- per 6 maanden dit jaar.

Vergaderingen

Ga toch scheiden

Op woensdag 28 maart vergadert de deelraad van Amsterdam-Noord. De vergadering is in de raadzaal van het stadsdeelhuis, Buikslotermeerplein 2000, en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende punten: Vaststellen vergaderschema

n

noord.amsterdam.nl/parkeren

Elektrisch parkeren niet meer gratis Kleine elektrische apparaten lever je meteen in bij de winkel als je een nieuwe koopt. Afval scheiden werkt! Haal er uit wat er in zit. www.afval.amsterdam.nl

Ook elektrische auto’s betalen parkeerplek (foto Fieke van Wengerden)

Stadsdeel Noord op Facebook

Per 1 april 2012 moeten elektrische auto’s betalen voor parkeren, ook bij de oplaadplekken. Voor betaald parkeren met een elektrisch voertuig

Naast Twitter, Youtube en de website noord.amsterdam.nl is het stadsdeel Amsterdam-Noord ook online te volgen op Facebook

!

gelden dezelfde regels als voor reguliere voertuigen. Meer weten? www.amsterdam.nl/ elektrischparkeren

!

Log in op www.facebook.com, zoek op ‘Stadsdeel Amsterdam-Noord’, klik op ‘Vind ik leuk’ en blijf op de hoogte.

!

raad en raadscommissies april t/m december 2012 n Vaststellen thema’s burgeravonden 2012 n Meerjarenplanning openbare ruimte 2012-2016 n Basisinfrastructuur welzijn en zorg en hervormingsagenda 2010-2014, domein volwassenen n Het veranderen van de bedrijfsruimte aan de Liergouw 81 in een woning n Projectbesluit realisatie nieuw jongerencentrum & JIP in Amsterdam-Noord n Wegonttrekking de Bongerd n Registratie en toezicht voorscholen en peuterspeelzalen n Oprichten van 6 woningen op het terrein van de te slopen manege aan de Broekergouw 1 n Welstandsvrij verklaren kavels 5 en 21 in Buiksloterham Voor de volledige agenda en stukken zie: noord.amsterdam.nl/ deelraad. Wilt u inspreken, dan kan dat uitsluitend over de onderwerpen die op de agenda staan. Aanmelden: uiterlijk 24 uur van tevoren bij de raadsgriffie, tel. 020 634 9924.


Noord.amsterdam.nl

20 maart 2012

Bekendmakingen Vaststelling bestemmingsplan 5e wijziging bestemmingsplan Oud Noord – Van der Pekstraat 2, 101, 114-116, 117 en Van der Pekplein 11 Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord maakt, ingevolge de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord heeft bij besluit van 13 maart 2012, nummer 5071-A, de 5e wijziging bestemmingsplan Oud Noord – Van der Pekstraat 2, 114-116, 117 en Van der Pekplein 11 gewijzigd, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, vastgesteld. De 5e wijziging bestemmingsplan Oud Noord – Van der Pekstraat 2, 114-116, 117 en Van der Pekplein 11 ligt met ingang van 21 maart 2012 t/m 2 mei 2012 ter inzage op het volgende adres: de balie Vergunningen van stadsdeel Amsterdam-Noord, Buik-slotermeerplein 2000. Geopend maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur en donderdag van 12.00 tot 19.00 uur. Een digitale versie van het bestemmingsplan staat op www.noord.amsterdam. nl. De vindplaats is rubriek Projecten/ Bestemmingsplannen. Bestemmingsplan De wijziging houdt in dat de plankaart voor wat betreft de Van der Pekstraat 101, 114-116 en 117 wordt aangevuld met het aanduidingsvlak ‘dh1’, zodat in de eerste bouwlaag detailhandel en/of dienstverlening is toegestaan en voor wat betreft de van der Pekstraat 2 en Van der Pekplein 11 wordt aangevuld met het aanduidingsvlak ‘dh2’, zodat in de eerste bouwlaag detailhandel en/of dienstverlening en/of horeca is toegestaan. Beroep Van 22 maart t/m 2 mei 2012 kan een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het dagelijks bestuur van stadsdeel AmsterdamNoord naar voren heeft gebracht, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van de 5e wijziging bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Daarnaast kan een belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling door de deelraad van stadsdeel Noord in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Inwerkingtreding Het besluit tot vaststelling van de 5e wijziging treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voorlopige voorziening Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Amsterdam-Noord, 20 maart 2012. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord, Mevr. mr. drs. H.B.P. Elbers, secretaris, drs. R. Post, voorzitter. Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Nieuwendam-Zuid II Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord

maakt, ingevolge de Inspraakverordening van stadsdeel Noord 2007 het volgende bekend: Het voorontwerpbestemmingsplan Nieuwendam-Zuid II ligt met ingang van 21 maart 2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij het servicecentrum, afdeling Vergunningen van stadsdeel Noord, Buikslotermeerplein 2000. Geopend maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur en donderdag van 12.00 tot 19.00 uur. Een digitale versie van het voorontwerpbestemmingsplan Nieuwendam-Zuid II staat op www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op de eerstgenoemde site kunt u het voorontwerpbestemmingsplan ook downloaden. Het identificatienummer van het voorontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0363.N1001BPSTDVO04. Het plangebied van bestemmingsplan Nieuwendam-Zuid II wordt globaal begrensd aan de oostzijde door de oostgrens van het terrein van de Oranjewerf, aan de noordzijde door de Nieuwendammerdijk (+ gebied begrensd door Grote, Kleine Die en Tiengemetenstraat) aan de westzijde door de Meeuwenlaan en aan de zuidzijde door de Vogelkade – vm. Joh. van HasseltkanaalOost (met uitzondering van het ‘Neusterrrein’) en het IJ. Het voorontwerpbestemmingsplan maakt woonwerkeenheden mogelijk op het bedrijventerrein NieuwendammerkadePereboomsloot en legt voor het overige de huidige situatie vast. Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kan een ieder zijn zienswijze over het voorontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingebracht bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord, onder vermelding van zienswijze voorontwerpbestemmingsplan NieuwendamZuid II, ter attentie van mevrouw P. Vrijman, Postbus 37608, 1030 BB, Amsterdam. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met mevrouw P. Vrijman, telefoonnummer 020 634 9426. Amsterdam-Noord, 20 maart 2012. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord, mevr. mr. drs. H.B.P. Elbers, secretaris, drs. R. Post, voorzitter. RECTIFICATIE: Hogere grenswaarden adelaarsweg Het dagelijks bestuur van stadsdeel Amsterdam-Noord heeft op 21 februari 2012 besloten: n 5027-A / Z12-41544 Geluidswerende voorziening op - afrit Nieuwe Leeuwarderweg / Adelaarsweg. De ontwerpbeschikking tot vaststelling van de hogere grenswaarden voor het verkeerslawaai en toekomstig railverkeerslawaai voor 48 woningen ter plaatse van de Adelaarsweg vrij te geven voor tervisielegging conform artikel 100 a,lid 3 van de Wet Geluidshinder. De besluiten liggen ter inzage tot zes weken na publicatie. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, binnen zes weken na bekendmaking van het besluit, een zienswijze indienen bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Noord, Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam. Het indienen van een zienswijze heeft geen schorsende werking. Hiervoor moet u een verzoek richten -naast het indienen van een zienswijze- tot de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Melding noodkap/dunning Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord maakt bekend dat er noodkap/dunning plaatsvindt zoals onderstaand omschreven. Er wordt zo spoedig mogelijk begonnen met de werkzaamheden c.q. sommige bomen zijn al gekapt in verband met besmettelijkheid. Dollarplein/heemtuin, 3 dennen, dunning Tegen de melding dunning en noodkap kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord maakt bekend dat zij de volgende aanvragen heeft ontvangen voor een omgevingsvergunning: n OLO-311695 - terrein Nieuwe Gouw, 1027, het aanleggen van bruggen en veranderen van weiland naar water met drasoevers. Bouwen. Uitvoeren werk of werkzaamheden. Ontvangen 26 januari 2012. n OLO-336473 - Van Zeggelaarstraat 20, 1035VD, verbreden bestaande dakkapel en plaatsen nieuw dakkapel, beide op het achterdakvlak woning. Bouwen. Ontvangen 20 februari 2012. n OLO-346337 - Van der Pekstraat 114, 1031EH, aanbrengen kozijn in voorgevel en wijzigen gebruik. Bouwen. Ontvangen 24 februari 2012. n OLO-346387 - Van der Pekstraat 101, 1031CV, aanbrengen kozijn in voorgevel en wijzigen indeling en gebruik. Bouwen. Slopen. Ontvangen 24 februari 2012. n OLO-346561 - Duinluststraat 20, 1024VK, vervangen bestaand kozijn. Bouwen. Ontvangen 24 februari 2012. n OLO-355291 - Dorpsweg Ransdorp 30, 1028BP, plaatsen zonnepanelen in het rechter zijdakvlak. Bouwen. Ontvangen 8 maart 2012. Ingediende aanvragen liggen formeel niet ter inzage. U kunt de aanvraag wel inzien bij de afdeling Vergunningen in het servicecentrum op het stadsdeelhuis. Vriendelijk verzoek uw bezoek vooraf telefonisch te melden. Aanvragen waarvoor de behandeling is gestaakt De behandeling van de volgende aanvraag is gestaakt omdat er geen vergunningplicht is: n OLO-336473 – Van Zeggelaarstraat 20, 1035VD, plaatsen dakkapel. Bouwen. Datum beschikking verzonden 15 maart 2012. Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag na bekendmaking. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel Noord. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift (met een afschrift van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt) dient te worden gezonden aan: het dagelijks bestuur van Stadsdeel Noord, Gemeente Amsterdam, Postbus 37608, 1030 BB. Amsterdam. Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten voor de volgende aanvraag

de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: n OLO-213657 - Kadoelenweg 171, 1035NE, uitbreiden woonhuis gebouw. Bouwen, datum verdagingsbesluit 1 maart 2012. n OLO-298133 - Kadoelenweg 115, 1 0 3 5 N C , uitbreiden achtergevel gebouw. Bouwen, datum verdagingsbesluit 13 maart 2012. n OLO-307817 - Meeuwenlaan 132 (Vliegenbos), 1022AM, plaatsen kolommen (als decoratie) en een kabelbaan (speelobject) te plaatsen. Bouwen, datum verdagingsbesluit 15 maart 2012. Tegen een besluit om de beslistermijn te verlengen kan geen bezwaar worden gemaakt. Geheel of gedeeltelijk verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord maakt bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk heeft verleend: n OLO-175594 - Balgzandstraat 109, 1024HT, oprichten brede basisschool met o.a. ruimte voor gym. Kinderopvang en voorschool. Bouwen. Vergunning verzonden 12 maart 2012. Niet gefaseerd. n OLO-275989 - Varenweg 5, 1031CB, verbouwen en uitbreiden woning. Bouwen. Vergunning verzonden 12 maart 2012. Niet gefaseerd. n OLO-302355 - Diopter 86, 1025MS, vervangen en vergroten (zeem)balkon. Bouwen. Vergunning verzonden 12 maart 2012. Niet gefaseerd. n OLO-185248 - Buikslotermeerplein 72, 1025EW, verwijderen van asbest. Slopen. Vergunning verzonden 15 maart 2012. Niet gefaseerd. n OLO-291473 - Buikslotermeerplein 1, 1025ES, sloop deel vleugelmuur Waddenweg viaduct nabij Waddenweg rotonde. Slopen. Bouwen. Vergunning verzonden 15 maart 2012. Niet gefaseerd. n OLO-299963 - Statenjachtstraat 598, 1034GA, veranderen gevels restaurant/ café. Bouwen. Vergunning verzonden 15 maart 2012. Niet gefaseerd. n OLO-314717 Asterweg 41, 1031HM, kappen 6 populieren. Kappen. Vergunning verzonden 15 maart 2012. Niet gefaseerd. n OLO-325073 - Weegbreestraat 27, 1032GM, kappen 1 iep. Kappen. Vergunning verzonden 15 maart 2012. Niet gefaseerd. RECTIFICATIE: Weigering omgevingsvergunning n OLO-306839 - Roemer 17, 1035KE, vervangen houten raamkozijn bovenste etage door kunststof raamkozijn en andere indeling. Bouwen. Weigering verzonden 9 maart 2012. Niet gefaseerd. Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van het besluit worden ingediend bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam, ter attentie van de afdeling Juridisch Bestuurlijke Zaken, Postbus 37608, 1030 BB te Amsterdam. Deze bezwaarschriften hebben geen schorsende werking: het project kan (ondanks een ingediend bezwaarschrift) worden uitgevoerd, tenzij de vergunning door de voorzieningenrechter is geschorst. Inwerkingtreding: Besluiten die (mede) betrekking hebben

op de activiteiten “het uitvoeren van een werk of werkzaamheden”, “sloop” (tenzij de activiteit sloop uitsluitend betrekking heeft op het verwijderen van asbest), “handelingen met gevolgen voor monumenten” en/of “kappen”, treden in werking na afloop van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift, tenzij gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam. De overige besluiten treden in werking op de dag na verzending van het besluit. Indien een vergunning in fasen wordt verleend, treden de besluiten voor de eerste en tweede fase in werking op de laatste van de dagen waarop de afzonderlijke besluiten in werking zouden treden. Voorlopige voorziening: Als tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gezonden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Aan de voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffiegeld). Van rechtswege verleende vergunning Dat de volgende omgevingsvergunning van rechtswege is verleend: n OLO-277963 - Zuideinde 342b, 1035PP, plaatsen bijgebouw op voorerf. Bouwen. Vergunning verzonden 12 maart 2012. Niet gefaseerd. n OLO-277993 - Zuideinde 344a, 1035PP, plaatsen bijgebouw op voorerf. Bouwen. Vergunning verzonden 12 maart 2012. Niet gefaseerd. Bezwaar: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum waarop de vergunning van rechtswege is verleend (als die termijn is verstreken, binnen twee weken na deze kennisgeving) worden ingediend bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam, ter attentie van de afdeling Juridisch Bestuurlijke Zaken, Postbus 37608, 1030 BB te Amsterdam. Inwerkingtreding: De besluiten treden inwerking na afloop van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift of, als bezwaar is gemaakt, nadat op het bezwaar is beslist. Als de vergunninghouder een verzoek om opheffing van de schorsing heeft gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, treedt de vergunning in werking als dit verzoek is toegewezen. Vergaderingen commissie voor welstand en monumenten wo. 28 maart 13.00 uur Weesperplein 8 do. 5 april 9.30 uur Stadsdeelhuis wo. 18 april 13.00 uur Weesperplein 8 do. 26 april 9.30 uur Stadsdeelhuis Voor meer informatie en de agenda van de vergaderingen kunt u terecht op www. welstand.amsterdam.nl en bij de coördinator welstand van de afdeling Vergunningen, team Bouw. Zij is bereikbaar op woensdag van 13.00-17.30 uur, donderdag van 9.0017.30 uur en op vrijdag van 9.00-12.00 uur op telefoonnummer 020 634 9384 Voor het raadplegen van de welstandsnota zie: www. welstandsnota.amsterdam.nl

Service-informatie Digitaal zaken regelen? Ga naar noord.amsterdam.nl/ dienstverlening.

Stadsdeel Noord Buikslotermeerplein 2000 Postbus 37608 1030 BB Amsterdam Telefoonnummer: 14 020 Website: noord.amsterdam.nl E-mail: info@noord.amsterdam.nl

Burgerzaken n Openingstijden: vrije inloop Alle werkdagen, behalve donderdag, 8.30-12.00 uur. Donderdag 12.00-15.00 uur. n Openingstijden: op afspraak Alle werkdagen, behalve donderdag, 8.30-15.30 uur. Donderdag 12.00-19.00 uur. n Afspraak maken met Burgerzaken. Online via noord.amsterdam.nl/ afspraak of bel op werkdagen tel.14 020.

n Afhalen eerder aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen Tijdens de openingstijden de hele dag zonder afspraak. n Geboorte- en overlijdensaangifte Tijdens de openingstijden de hele dag zonder afspraak, behalve donderdag. Donderdag 12.00-15.30 uur. n Ondertrouw, alleen mogelijk op afspraak. Openingstijden Vergunningen, Publieksvoorlichting en Ondernemersloket Alle werkdagen, behalve donderdag, 8.3015.30 uur. Donderdag 12.00-19.00 uur.

Vergunningen: Bouwloket Een medewerker beantwoordt al uw vragen over bouwen, verbouwen en vrijstelling van een bestemmingsplan. Alle werkdagen, behalve donderdag 8.30 -12.00 uur. Donderdag 13.00-16.30 uur. Uw vragen over de gemeente Bel het informatienummer: telefoonnummer 14 020 (5-cijferig nummer, geen 020 gebruiken) voor al uw vragen over de gemeente Amsterdam (elke werkdag van 8.00-18.00 uur). Ophaaldagen grofvuil Het grofvuil in Noord wordt éénmaal in de maand opgehaald. De wijken

van deze week zijn: dinsdag 20 maart IJplein, Vogeldorp, (deel van de) Nieuwendammerdijk n woensdag 21 maart Tuindorp Buiksloot, omgeving Rode Kruisstraat n donderdag 22 maart Nieuwendam Noordwest n vrijdag 23 maart Schellingwoude en Landelijk Noord n maandag 26 maart Tuindorp Nieuwendam, (deel van de) Nieuwendammerdijk n dinsdag 27 maart Omgeving Waterlandplein, Werengouw Als u op een andere dag grofvuil kwijt wilt, kunt u het naar het Afvalpunt Papaverweg brengen.

n

stadsdeelkrant noord  

Amsterdam stadsdeelkrant Noord

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you