Page 1

ZÁKONÍK REPUBLIKY MORAVSKOSLEZSKÉ Ročník 2020 Vyhlášeno: 24. 11. 2019 Obsah dokumentu je právně závazný. 2 ZÁKON ze dne 24. listopadu 2019 o územním a správním uspořádání Moravskoslezské republiky Spolkové shromáždění Moravskoslezské republiky se usneslo na tomto zákoně: HLAVA PRVNÍ Územní uspořádání §1 (1) Samosprávnými územními celky Moravskoslezské republiky jsou obce a vyšší územní celky. (2) Územní obvod vyššího územního celku je shodný jen s územím oblasti; postavení, působnost a orgány vyššího územního celku stanoví zvláštní zákon. (3) Vojenský obvod zřízený podle zvláštního zákona není součástí obce ani vyššího územního celku. HLAVA DRUHÁ Správní uspořádání §2 (1) Správními celky Moravskoslezské republiky jsou oblasti a župy. Oblasti se člení na župy. Územní obvod oblasti a územní obvod župy jsou územními obvody na výkon působnosti orgánů státu, pokud zákon nestanoví jinak. (2) Správními celky jsou obce a vojenské obvody, pokud podle zvláštních zákonů vykonávají státní správu. §3 (1) Zřizují se tyto oblasti: a) Brněnská oblast; b) Jihlavská oblast; c) Ostravská oblast; d) Olomoucká oblast; e) Těšínská oblast;


f) Uherskohradišťská oblast. (2) Město, podle kterého je oblast pojmenována, je sídlem orgánu státu, který působí v územním obvodu oblasti, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. (3) Vláda vydá osvědčení o určení města za sídlo oblasti. §4 (1) V Brněnské oblasti se zřizují tyto župy: a) župa Boskovice, b) župa Brno-město, c) župa Brno-venkov, d) župa Moravská Třebová, e) župa Tišnov, f) župa Vyškov. (2) V Jihlavské oblasti se zřizují tyto župy: a) župa Dačice, b) župa Jihlava, c) župa Mikulov, d) župa Moravské Budějovice, e) župa Moravský Krumlov, f) župa Nové Město, g) župa Třebíč, h) župa Velké Meziříčí, i) župa Znojmo. (3) V Ostravské oblasti se zřizují tyto župy: a) župa Bílovec, b) župa Hlučín, c) župa Hranice, d) župa Krnov, e) župa Nový Jičín, f) župa Opava-město, g) župa Opava-venkov, h) župa Ostrava-město, i) župa Ostrava-venkov, j) župa Valašské Meziříčí, k) župa Vsetín. (4) V Olomoucké oblasti se zřizují tyto župy: a) župa Bruntál, b) župa Holešov, c) župa Jeseník, d) župa Kroměříž, e) župa Litovel, f) župa Moravský Beroun, g) župa Olomouc-město, h) župa Olomouc-venkov, i) župa Prostějov, j) župa Přerov, k) župa Rýmařov, l) župa Šternberk, m) župa Šumperk, n) župa Zábřeh. (5) V Těšínské oblasti se zřizují tyto župy: a) župa Frýdek-Místek,


b) župa Karviná, c) župa Těšín. (6) V Uherskohradišťské oblasti se zřizují tyto župy: a) župa Hodonín, b) župa Hustopeče, c) župa Kyjov, d) župa Uherské Hradiště, e) župa Uherský Brod, f) župa Zlín. (7) Město, podle něhož je župa pojmenována, je sídlem orgánů státu, které působí v jeho územním obvodě, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. (8) Vláda vydá osvědčení o určení města za sídlo župy. §5 Seznam obcí a vojenských obvodů tvořících jednotlivé župy stanoví vláda nařízením vlády. §6 Zrušuje se zákon č. 17/2019 ZRM, o územním členění Moravské země, a zákon č. 24/2019 ZRM, o územním členění Slezské země. §7 Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Šťasten v. r.

Profile for Moravskoslezská republika

Zákon o územním a správním uspořádání Moravskoslezské republiky (2/2019 ZRM)  

Zákon o územním a správním uspořádání Moravskoslezské republiky (2/2019 ZRM)  

Advertisement