ECHT - Zakelijke magazine Achterhoek Toerisme

Page 1

// Informatief magazine over toerisme in de Achterhoek

nr. 02 | 2019

Perspectief 2030 Een nieuwe visie op bestemming Nederland

WinVred Interactieve gids op je smartphone

En verder: Interview met foodspecialist Maurits Steverink | Herstel kerkenpaden | Update vanaf het Kennisplein | Achterhoek maakt werk van gastvrijheid | Gelderse streken | Nieuws uit de regio


Wild eten

in de Achterhoek Met de campagne Wild eten in de Achterhoek wordt door de bundeling van krachten met deze culinaire traditie een unieke positie ingenomen. De Achterhoek is dé regio waar je in het najaar naartoe moet om culinair te genieten, maar ook om te wandelen of een van de topmusea te bezoeken. Middels een uitgebreide marketingcampagne brengt Achterhoek Toerisme “Wild eten in de Achterhoek” onder de aandacht.

Meer informatie of aanmelden? Neemt u dan contact op met Carina de Groot, c.degroot@achterhoek.nl of 0545-250380.


ECHT WELKOM

Inhoud blz.

Interviews

04 | Een nieuwe visie op bestemming Nederland – Conrad van Tiggelen 14 | Trots op onze lokale producten – Maurits Steverink 18 | Digitale gids op je smartphone – Bert Roeterdink, Karin Otto en Imke te Selle

PROFITEREN VAN GROEI Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen verwacht dat het aantal toeristen dat Nederland ontvangt tegen 2030 een recordhoogte zal bereiken. De hoeveelheid internationale toeristen groeit mogelijk zelfs met vijftig procent! Natuurlijk hoeven die niet allemaal naar de Achterhoek te komen, liever niet zelfs. Maar zou het niet geweldig zijn als de bewoners en bedrijven in onze regio wel van deze groei kunnen profiteren? Conrad van Tiggelen, directeur Strategie & Branding bij het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, deelt zijn visie hierover in het interview op pagina 4-5. Ook interessant: het onderzoek naar ‘food tourism’ dat Trends & Tourism heeft verricht voor onze regio. Voor ruim 85 procent van de Nederlanders is eten en drinken (zeer) belangrijk tijdens vakanties. Meer cijfers vindt u op pagina 13. Gelukkig hebben we als Achterhoek heel wat te bieden als het gaat om goed en lekker eten. Lees het interview met Maurits Steverink op pagina 14 maar. Ik denk dat hij zeker een punt heeft als hij zegt dat we wel met wat meer trots naar onze eigen producten mogen kijken. Met het interview met Conrad in gedachten: het is een van de aspecten waarmee we ons als Achterhoek onderscheiden van andere bestemmingen in Nederland. Hopelijk leest u deze editie met veel interesse.

Campagnes & samenwerkingen 08 | Samen sterker 20 | Veel te doen in de Gelderse streken

Nieuws uit de regio

06 | Achterhoek maakt werk van gastvrijheid 10 | Herstel kerkenpaden 12 | Update vanaf het Kennisplein 15 | Snellere weg naar local food 16 | Nieuws uit de regio 22 | In de media

//Colofon Redactie: Achterhoek Toerisme Frieda Zieleman - tekst & redactie Fotografie: Sven Scholten Photography, Annette Piek, Stan Bouman, e.a.

Directeur Achterhoek Toerisme Creatie: Studio Nieuwe Weide STICHTING

ECHT nr. 02

Druk: Drukkerij Tesink

3


INTERVIEW • CONRAD VAN TIGGELEN

Een nieuwe visie op bestemming Nederland In oktober lanceerde NBTC Holland Marketing Perspectief 2030, een nieuwe visie op de bestemming Nederland. Wij spraken met Conrad van Tiggelen, directeur Strategie & Branding bij NBTC.

Nederland verwacht richting 2030 een groei van vijftig procent van het aantal internationale toeristen. De komende tien jaar vragen daarom om een andere aanpak dan de afgelopen tien jaar. Tot nu toe is er vooral ingezet op het

4

aantrekken van meer bezoekers, maar inmiddels is duidelijk dat meer niet altijd beter is. Met name in steden en op iconische locaties kan door overbelasting een druk op de leefbaarheid ontstaan, terwijl andere plaatsen in

Nederland nog onvoldoende profiteren van de kansen en economische impuls die toerisme kan bieden. Door nu actie te ondernemen, wil NBTC bereiken dat in 2030 elke Nederlander profijt heeft van toerisme.

ECHT nr. 02


INTERVIEW • CONRAD VAN TIGGELEN

WAT ZIJN DE OORZAKEN VAN DIE STERKE GROEI IN HET TOERISME? Conrad: “Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Wereldwijd krijgen we steeds meer vrije tijd en gaan we vaker op vakantie. Daarnaast krijgen landen met een grote bevolking, zoals India en China, een steeds welvarender middenklasse. Maar de groei komt niet alleen van ver weg. Nu, en ook in de toekomst, komt het grootste aantal bezoekers uit de regio’s die aan Nederland grenzen. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid zullen toeristen steeds vaker kiezen voor een bestemming waarvoor je niet hoeft te vliegen. Dat levert dus een toename van bezoekers uit bijvoorbeeld Duitsland en België op.”

IN PERSPECTIEF 2030 STAAT: ‘IN PLAATS VAN BESTEMMINGSPROMOTIE IS HET TIJD VOOR BESTEMMINGSMANAGEMENT’. WAAROM? “Op bepaalde plekken – denk aan Amsterdam, Giethoorn, de Zaanse Schans – is het nu al druk, vaak té druk. Dat vraagt om ingrijpende maatregelen en management van bezoekersstromen. Andere plekken kunnen juist nog bezoekers gebruiken. Alleen promotie van deze plekken is niet genoeg. Om andere bezoekers te trekken, moet je deze minder bekende bestemmingen duurzaam onderscheidend ontwikkelen met lokale ondernemers. Zo werk je aan sterke regionale merken. Alleen dan zorg je voor meer spreiding.”

MAAR LATEN TOERISTEN ZICH WEL SPREIDEN? “Een terechte vraag en een groot misverstand. Een toerist die de Eiffeltoren wil zien, kun je moeilijk overtuigen om, ik noem maar wat, Calais te bezoeken. Je zult natuurlijk altijd ‘bucketlistbezoekers’ houden die gewoon alle highlights willen afvinken. Dat geldt ook voor Nederland. Dus we moeten ons niet richten op de bezoeker die het Rijksmuseum bezoekt om alleen een selfie te maken bij de Nachtwacht. Wat je wel kunt doen, is aan de

ECHT nr. 02

bezoeker die geïnteresseerd is in cultureel erfgoed het verhaal te vertellen van bijvoorbeeld onze Hanzesteden. Je neemt de passie van een bezoeker als uitgangspunt en stelt minder bekend, maar daarom niet minder aantrekkelijk, aanbod voor.”

HOE PAK JE DAT DAN AAN? “Het is belangrijk om eerst te bepalen wat het DNA van je regio is, dat moet het vertrekpunt zijn bij alles wat je doet. Dus: wat maakt ons anders dan anderen? Dit moet vanuit de bewoners en bedrijven komen, zodat het authentiek is. Vervolgens zorg je ervoor dat je dat unieke DNA overal laat doorklinken. Allereerst bij het ontwikkelen van je bestemming. Als je bijvoorbeeld zegt dat ‘inventiviteit’ in je DNA zit, dan moet dat doorklinken in je horeca-aanbod. Vervolgens heeft je DNA ook invloed op hoe je een marketingcampagne opzet, welke media je inzet, voor welke beelden je kiest en hoe je die beelden gebruikt.”

Daarbij hoef je overigens de ‘traditionele bezoeker’ die komt voor rust en ruimte zeker niet af te schrikken. Het kan heel goed naast elkaar bestaan.”

WAT ZIJN NU DE VERVOLGSTAPPEN? “Perspectief 2030 is een visie op de bestemming Nederland als geheel. We organiseren nu sessies met de verschillende regio’s om te bespreken hoe dit voor elke regio kan worden doorvertaald. Ook met Achterhoek Toerisme hebben we al om tafel gezeten. Het is nu aan de regio’s om dit verder in te vullen en een actie-agenda op te stellen. Op basis van de regionale initiatieven wordt een landelijke actie- en investeringsagenda samengesteld die tijdens de Landelijke Toerismetop in oktober gepresenteerd wordt aan staatssecretaris Mona Keijzer. Dat zal een mooi uitgangspunt vormen op weg naar 2030.”

WELKE KANSEN LIGGEN HIER VOOR DE ACHTERHOEK? “Toerisme is geen doel op zich, maar een middel om een bijdrage te leveren aan regionale opgaves. Denk aan vergroting van de leefbaarheid en sociale cohesie of het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. In krimpregio’s vallen faciliteiten en OV-voorzieningen vaak weg. Komen er meer bezoekers, dan kunnen die basisvoorzieningen of dat leuke buurtwinkeltje misschien wél blijven bestaan. De uitdagingen waar je als regio mee wordt geconfronteerd, moeten het uitgangspunt zijn. Voor de Achterhoek kan dat bijvoorbeeld het aantrekken van jong talent zijn, met een focus op smart industry. Hoe zorg je dat je regio aantrekkelijk wordt voor dat jonge talent, maar tegelijkertijd voor bezoekers? Wat voor slimme vervoersmogelijkheden wil je aanbieden? Wat voor aanbod en faciliteiten missen er nog? Welk type bezoeker past hierbij?

Perspectief 2030 kan worden gedownload via de website van NBTC Holland Marketing: nbtc.nl

5


GASTHEERSCHAP

Achterhoek maakt werk van gastvrijheid De gast van vandaag de dag heeft niet meer genoeg aan een foldertje, maar wil beleving en interactie. Dit vraagt om een nieuwe manier van informatievoorziening. Ook de behoeften van andere stakeholders van de VVV, zoals gemeenten en ondernemers, veranderen. Om alle doelgroepen beter te bedienen, gaan de VVV’s, TIP’s en Achterhoek Toerisme intensiever samenwerken. De intensievere samenwerking krijgt op verschillende manieren vorm. Zo stellen de partijen een gezamenlijke coördinator aan. Ook wordt er samen een opleidings- en productaanbod ontwikkeld. Daarnaast zullen de partijen intensief aan kennisuitwisseling doen en worden de VVV’s vernieuwd. Dat er behoefte is aan de samenwerking, blijkt wel uit het feit dat nagenoeg alle toeristische organisaties in de Achterhoek deelnemen.

NOG BETER GIDSEN “Door deze samenwerking willen we met elkaar de kwaliteit van de dienstverlening nog beter laten aansluiten op de behoefte van de gast.

6

Ook willen we kijken hoe we de exploitatie kunnen versterken en VVV-locaties kunnen vernieuwen”, aldus Manuel Hezeman, directeur van Achterhoek Toerisme. “We willen de gasten en bewoners in de Achterhoek zo gastvrij mogelijk ontvangen in onze VVV’s en nog beter gidsen door het brede aanbod van onze mooie regio. Daartoe investeren we in gastheerschap, opleidingen en de ontwikkeling van gezamenlijk merchandise-aanbod. Ook komt er een coördinator die de VVV’s actief gaat helpen bij de doorontwikkeling van de dienstverlening.”

ONTWIKKELING INSPIRATIEPUNTEN Een ander speerpunt in de samenwerking is de vernieuwing van het fysiek gastheerschap. Voor vier VVV’s worden momenteel ontwerpen gemaakt voor een eigentijds VVV Inspiratiepunt. Het doel is om in deze VVV’s de verhalen van de omgeving op een interactieve manier zichtbaar te maken.

VVV-LICENTIE Op 2 april ondertekenden Achterhoek Toerisme, mede namens de lokale VVV’s, de samenwerkingsovereenkomst met VVV Nederland. Kees van Wijk, algemeen directeur van VVV Nederland, is verheugd met deze stap: “VVV Nederland is er van meet af aan intensief bij betrokken om het gastheerschap in de Achterhoek gezamenlijk op te pakken en onder regie van Achterhoek Toerisme te komen tot verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering. En het mooie is, dat er door de nieuwe samenwerking zelfs een nieuwe VVV bij komt in de Achterhoek: VVV Borculo.”

ECHT nr. 02


GASTHEERSCHAP

Op verkenning in eigen regio

ACHTERHOEK INSPIRATIEDAG Op 16 mei maakten medewerkers van VVV’s en TIP’s en het beursteam van Achterhoek Toerisme een inspiratietocht door de Achterhoek. Dit keer stonden Aalten en Winterswijk centraal. De deelnemers brachten een bezoek aan Partycentrum ’t Noorden in Aalten, het stadje Bredevoort, Strandlodge Winterswijk, Synagoge Winterswijk en Het Onderduikmuseum in Aalten. Na deze dag zijn de deelnemers nóg betere ambassadeurs van de regio!

SAVE THE DATE: 8 OKTOBER 2019 Op 8 oktober staat de Achterhoek Inspiratiedag voor partners van Achterhoek Toerisme gepland. Een mooie gelegenheid om uw collega’s én bijzondere plekjes in de Achterhoek beter te leren kennen. Het programma wordt te zijner tijd bekendgemaakt. Aanmelden is al wel mogelijk via: zakelijk.achterhoek.nl

ECHT nr. 02

7


MARKETINGCAMPAGNES

Samen sterker De zomer komt eraan – en dat betekent volop reuring in de Achterhoek! Festivals organiseren zit in het DNA van de Achterhoekers, dus traditiegetrouw staan er veel festivals op het programma. En ook het kampeerseizoen draait op volle toeren.

PROEF HET VOORJAAR Half april zijn we weer gestart met de promotiecampagne ‘Proef het voorjaar’. In deze culinaire voorjaarscampagne slaan streekproducenten, wijnbouwers en restaurants de handen ineen. De opening vond plaats bij Landhotel de Greune Weide in Eibergen. Topsommelier Edwin Raben maakte hier bekend dat de Walz Cuvée Merzling Solaris van Wijngoed Montferland de titel ‘Achterhoekse voorjaarswijn 2019’ mag dragen. Zowel online als offline is er volop aandacht voor de voorjaarscampagne. Zo waren er via Gelderse streken radiocommercials van Proef het voorjaar te horen, is er een socialmediacampagne van start gegaan en zijn er inspirerende blogs te lezen. De campagne kreeg verder aandacht in Fietsactief en op alle voorpagina’s van Achterhoek Nieuws. De brochure met arrangementen en routes is onder andere meegenomen naar de fietscampagne van Gelderse Streken in Rotterdam, Haarlem en Den Haag. proefhetvoorjaar.nl

CULTUURZOMER ACHTERHOEK Onder het motto: ‘De Achterhoekse zomer zit boordevol cultuur en erfgoed!’ rollen we de promotionele campagne Cultuurzomer Achterhoek uit. In de campagne wordt een selectie van Achterhoekse evenementen in de zomer met elkaar samengebracht, verbonden en gepromoot. Zo profileren we de regio en bereiken we een breder publiek. In het magazine, op de website en op de Facebookpagina van Cultuurzomer Achterhoek vind je genoeg informatie en inspiratie voor een zomer boordevol cultureel vermaak. Beleef de Achterhoek Festival Roots! Dit jaar zetten we de Achterhoekse festivals in het zonnetje. Veel Achterhoekse festivals worden met hulp van vrienden, buren of familie georganiseerd. Soms kleinschalig, maar enkele zijn inmiddels uitgegroeid tot landelijke publiekstrekkers, zoals de Zwarte Cross. Het thema is ook een knipoog naar Woodstock. Dit jaar is het vijftig jaar

8

geleden dat het legendarische hippiefestival Woodstock plaatsvond in het Amerikaanse Bethel. Maar wat velen niet weten, is dat er in 1968 al popgeschiedenis werd geschreven in de Achterhoek. Op Hemelvaartsdag 23 mei 1968 organiseerden de Lochemse broers Joost en Paulus Carlier het allereerste openluchtpopfestival in Nederland. Daarmee waren ze een heel vroege voorloper van de vele zomerse festivals van nu. Vijftig jaar later bruist het als nooit tevoren in de Achterhoek, met vele zomerse evenementen en festivals. Een breed scala aan kleinere en grote evenementen zorgt ervoor dat je jezelf niet hoeft te vervelen - of je nu houdt van klassieke muziek of popmuziek, historie, kunst, theater, dans of spektakel. De vele openluchttheaters hebben een geweldig gevarieerd programma. Stuk voor stuk dragen ze bij aan het veelzijdige cultuuraanbod in deze regio. cultuurzomerachterhoek.nl

ECHT nr. 02


DEELNEMERSBIJEENKOMST MUSEA IN DE ACHTERHOEK

KAMPEREN IN DE ACHTERHOEK Het kampeerseizoen is gestart! Met de campagne Kamperen in de Achterhoek vragen we via verschillende media aandacht voor de Achterhoekse campings. Go Camping van de ANWB besteedde maar liefst vier redactionele pagina’s aan de Achterhoek als kampeerbestemming. Met de lancering van het concept ‘Koken met sterren op de camping’ laten we Kamperen in de Achterhoek ook op een andere manier beleven. We tonen aan dat je met Achterhoekse streekpro-

ducten de heerlijkste gerechten kunt maken, gewoon op je pitje voor de tent, caravan of camper. Hiervoor heeft Mike Vrijdag van sterrenrestaurant Strandlodge een recept samengesteld dat verkrijgbaar is bij de kampeerbedrijven. Op 17 mei vond de jaarlijkse excursie plaats met alle deelnemende kampeerbedrijven. Dit jaar waren we te gast in Hanzestad Doesburg, bij Kasteel & Landgoed Camping Jena en bij Camping Kom-Es-An. kamperenindeachterhoek.nl

KIDSGELUK In de marketingcampagne ‘Kidsgeluk in de Achterhoek’ wordt de Achterhoek onder de aandacht gebracht als een aantrekkelijke regio waar gezinnen met kinderen één of meerdere dagen ontspannen kunnen verblijven. De afgelopen periode hebben we weer een aantal deelnemers mogen toevoegen aan de campagne. Doordat de campagne groeit, krijgen we meer slagkracht. Hierdoor hebben we onlangs de Kidsgeluk-plattegrond kunnen uitbreiden en een display in de vorm van een van de dierfiguren (de gezichten van de campagne) ontwikkeld. Zo brengen we de dagattracties die leuk zijn voor kinderen onder de aandacht van de (verblijfs)toerist in de Achterhoek. kidsgeluk.nl

HOTELS IN DE ACHTERHOEK Binnen de samenwerking ‘Hotels in de Achterhoek’ bundelen Achterhoekse hotelondernemers en Achterhoek Toerisme middelen om gezamenlijk een groter publiek te bereiken. Voor de komende periode is de AdWords-campagne geoptimaliseerd en is de website hotelsindeachterhoek.nl gekoppeld met

ECHT nr. 02

achterhoek.nl. Hierdoor generen we meer bezoekers en kunnen die bezoekers snel de juiste informatie vinden. Voor de 50PlusBeurs in september gaan we een speciale flyer ontwikkelen om de arrangementen bij deze doelgroep onder de aandacht te brengen. hotelsindeachterhoek.nl

Het STAAL Museum in Almen was donderdag 21 maart de locatie voor de jaarlijkse deelnemersbijeenkomst van de campagne Musea Achterhoek. Een kleine dertig enthousiaste deelnemers kwamen bijeen voor een update over de campagne en een aantal leerzame presentaties. Marieke van der Donk en Christine Schering van MuseumTV presenteerden hun onderzoek naar de customer journey van de Nederlandse museumbezoeker. Ellen van Slagmaat van Museum MORE gaf de aanwezigen tips op het gebied van online marketing en social media. Uiteraard konden de deelnemers ook rondkijken in het STAAL Museum. musea-achterhoek.nl

NIEUWE BROCHURE KARAKTERISTIEK OVERNACHTEN Vanuit de campagne Karakteristiek Achterhoek hebben we een nieuwe brochure uitgebracht waarin het aanbod kleine campings en karakteristieke overnachtingsadressen in de Achterhoek wordt gepresenteerd: van boerencampings tot monumentale B&B’s, sfeervolle vakantiewoningen en landelijk gelegen groepsaccommodaties. De brochure wordt in een oplage van 10.000 stuks verspreid naar de VVV’s in de Achterhoek, campagnedeelnemers en partners van Achterhoek Toerisme. Daarnaast wordt de brochure dit jaar meegenomen naar de 50PlusBeurs en in 2020 naar de Vakantiebeurs en Fiets en Wandelbeurs. achterhoek.nl/karakteristiek

9


ROUTEBUREAU

Herstel kerkenpaden: natuurschoon met een rijke historie Overal in de Achterhoek vind je ze: kerkenpaden. Over deze rustige weggetjes tussen weilanden, langs slootjes en door bossen is het heerlijk fietsen en wandelen. Het herstel van oude paden maakt de regio nog aantrekkelijker voor de toerist.

Gelovigen gingen vroeger vooral lopend naar de kerk. Daarbij kozen ze de kortste route, dwars door velden en akkers. Zo zijn overal in de Achterhoek kerkenpaden ontstaan. Vrijwilligers zetten zich nu in om deze prachtige paden in de natuur zoveel mogelijk te herstellen. In de jaren negentig zijn vrijwilligers in Zieuwent hiermee begonnen. Dit initiatief heeft in veel Achterhoekse dorpen navolging gekregen. Er is inmiddels ruim 45 kilometer aan paden aangelegd, in onder meer Zieuwent, Harreveld, Beltrum, Lievelde, Mariënvelde, Meddo-Zwolle, Sinderen, De Heurne en Halle-Heide.

VRIJWILLIGERS Bij de aanleg zijn plaatselijke stichtingen betrokken, die volledig draaien op vrijwilligers. De stichtingen zijn zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de deelprojecten in hun eigen

10

plaats, het regelen van toestemmingen, de uiteindelijke uitvoering en het onderhoud van de kerkenpaden. Achterhoek Toerisme fungeert als regionale projectcoördinator. We hebben overleg met de provincie en de stichtingen, regelen de financiële afwikkeling voor de stichtingen en verzorgen de promotie en marketing. We hebben een prachtige brochure gemaakt en een

afzonderlijke website, die inmiddels geïntegreerd is in onze eigen website achterhoek.nl.

HOGE WAARDERING Bij het project gaat het niet alleen om de aanleg van paden, maar ook om natuurherstel en landschapsontwikkeling. Daarnaast wordt de saamhorigheid in kleine kernen vergroot, doordat er

ECHT nr. 02


//DE HISTORIE VAN KERKENPADEN Aan het eind van de zestiende eeuw waren de Spanjaarden uit de Achterhoek verdwenen en werd het gebied grotendeels protestant. Maar onder invloed van de Heer van Borculo bleef een katholieke enclave bestaan ten oosten van Borculo. Kerkgangers gingen te voet naar de grote kerken in Groenlo, Zieuwent, Borculo, Lichtenvoorde, Beltrum, Mariënvelde en Harreveld. Het was een nat gebied. Om de voeten droog te houden, onderhield men een fijnmazig net van paden en voetwegen.

De kerkenpaden worden door toeristen erg gewaardeerd

zijn en niet helemaal verhard, wordt niet als een bezwaar gezien. Er is geen snel fietsverkeer (zoals racefietsers en speed pedelecs), dus er ontstaan geen onveilige situaties.

AANEENGESLOTEN NETWERK intensief wordt samengewerkt binnen de groep vrijwilligers. En ook de toerist profiteert. In 2017 hebben vrijwilligers van de Fietsersbond een onderzoek uitgevoerd naar toeristische fietsroutes in de Achterhoek. Hieruit blijkt dat de kerkenpaden erg gewaardeerd worden. De paden worden als rustig en veilig beoordeeld. De vrijwilligers schreven onder andere: ‘De kerkenpaden zijn zichtbaar opgeknapt, schoon en netjes’ en: ‘Een uniek, kostbaar bezit: zo behouden, mooi veel bankjes, prachtige natuur’. Het feit dat de paden vaak smal

ECHT nr. 02

De afgelopen jaren is er een aaneengesloten en omvangrijk netwerk ontstaan van vrijliggende kerkenpaden. Dit is mogelijk gemaakt dankzij financiering van onder andere de Europese Unie, Provincie Gelderland, de betrokken gemeenten en Achterhoek Toerisme. De komende jaren willen we het herstel van de paden verder voortzetten en het bestaande netwerk uitbreiden. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de verbetering van het landelijk gebied en maken we de regio nog aantrekkelijker voor de toerist.

11


KENNISPLEIN

Update vanaf het Kennisplein In maart lanceerden we het Kennisplein, een interactief platform waar toeristische ondernemers alle informatie vinden die ze nodig hebben. Het Kennisplein biedt kennisprogramma’s, e-learning, feiten & cijfers en advies op maat. In dit magazine geven we regelmatig een update over de verschillende onderdelen.

// LEREN VANUIT JE LUIE STOEL Het Kennisplein beschikt ook over een e-learning omgeving. Er staan verschillende e-trainingen in, bijvoorbeeld over de Achterhoek, doelgroepen en de Duitse gast. Dankzij de interactieve werkvorm spijkert u op een toegankelijke en prettige manier uw kennis bij. Tijdens de training krijgt u diverse oefenvragen en aan het eind wordt uw kennis getest met een toets. Als u deze toets goed aflegt, ontvangt u een deelnamecertificaat.

//EERSTE KENNISPROGRAMMA VAN START Op 27 mei is het eerste kennis programma voor partners van Achterhoek Toerisme van start gegaan. Het thema is: ‘Ontvang meer Duitse gasten’. Ter voorbereiding hebben de deelnemers diverse e-learning trainingen afgerond. Ook hebben ze twee workshops gevolgd over de Duitse markt en hoe ze de Duitse gast het beste kunnen bereiken. In september zal het programma worden afgerond met een bedrijfsbezoek en de uitreiking van de certificaten. Programma voor het najaar In het najaar bieden we nog twee meerdaagse kennisprogramma’s aan

voor (medewerkers) van partners van Achterhoek Toerisme: - ‘Wie is uw gast? Inzicht in doelgroepen en leefstijlen’ met workshops en bedrijfsbezoeken op 7, 18 en 28 november. - ‘Ontvang meer Duitse gasten’ met workshops en bedrijfsbezoeken op 29 oktober, 11 en 21 november Voor (medewerkers) van VVV’s, TIP’s en het beursteam van Achterhoek Toerisme is er het kennisprogramma ‘Wie is de Duitse gast?’ met een workshop op 12 november en een bedrijfsbezoek op 25 november.

Er worden regelmatig nieuwe e-trainingen toegevoegd. Wilt u ook in uw eigen tijd belangrijke kennis over de sector opdoen? Maak dan snel een persoonlijk account aan en start direct! zakelijk.achterhoek.nl/e-learning

Kijk voor meer informatie en aanmelden op zakelijk.achterhoek.nl/kennisprogrammas

12

ECHT nr. 02


KENNISPLEIN

k hecht meer waarde aan 36% Ieten en drinken tijdens vakanties dan vijf jaar geleden.

// FOOD TOURISM Hoe belangrijk is eten en drinken tijdens vakantie? En wat is het culinaire imago van de Achterhoek eigenlijk? Trends & Tourism heeft voor onze regio onderzoek naar ‘food tourism’ gedaan. We delen hier graag de belangrijkste resultaten met u. Voor ruim 85 procent van de Nederlanders is eten en drinken (zeer) belangrijk tijdens vakanties. Voor millennials (18-34 jaar) en voor hoogopgeleiden ligt dit percentage nog hoger (91 procent). Voor 43 procent van de Nederlandse bevolking is het een van de aspecten om op te letten bij het kiezen van een bestemming. Voor 16 procent van de Nederlanders bepaalt ‘eten en drinken’ zelfs in belangrijk mate de keuze van de vakantiebestemming. Van alle culinaire activiteiten die tijdens een vakantie

ECHT nr. 02

ondernomen kunnen worden, wordt het eten van streekgerechten in een restaurant en een bezoek aan een lokale markt met streekproducten als meest aantrekkelijk gezien. Culinair imago Achterhoek Circa 45% van de Nederlanders weet een associatie te noemen bij eten en drinken in de Achterhoek. De meest genoemde associaties zijn: bier, wild, vlees, kaas en pannenkoeken. Blijvende herinnering Eten en drinken kunnen niet alleen de keuze van de bestemming bepalen, maar ook een blijvende herinnering koppelen aan een bepaalde bestemming. Denk aan het heerlijke glas wijn in die prachtige wijngaard of het streekgerecht op dat gezellige terras.

45%

I k vind het leuk om iets te leren over eten en drinken tijdens vakanties en dagjes uit.

40%

Thuis maak ik weleens gerechten die ik op vakantie voor het eerst ontdekte.

56%

Ervaringen rond eten en

drinken dragen bij aan een blijvende herinnering aan een bestemming.

op vakantie ben, 39% Akiesls ikikergens in een restaurant vrijwel altijd voor lokale streekgerechten. (percentage van de Nederlandse bevolking dat het meer dan gemiddeld (helemaal) eens is met de stellingen)

Wilt u de volledige factsheet inzien, kijk dan op zakelijk.achterhoek.nl/ feiten-en-cijfers

13


INTERVIEW • MAURITS STEVERINK OVER FOOD BOEKEN

‘Een kaasplank vol buitenlandse kazen? Kijk eerst eens wat we in de Achterhoek hebben!’ Molenaars, tuinders, bakkers, slagers, veehouders: in de Achterhoek hadden en hebben we bevlogen vakmensen. Vanuit zijn Smaakacademie Achterhoek zet foodspecialist Maurits Steverink zich in om kennis over smaak, duurzaamheid en regionale voedselcultuur breder beschikbaar te maken. Twee prachtige Smaakboeken zijn het nieuwste wapenfeit.

De boeken ‘Alles van de grond’ en ‘Alles van het dier’ combineren informatie over tradities en ambacht met reportages over vakmensen, recepten en prachtige fotografie. Ze zijn gemaakt in samenwerking met leerlingen van Graafschap College en Zone College. Maurits: “In het onderwijs is nog weinig aandacht voor duurzaamheid en lokaal eten. Vanuit de Smaakacademie wil ik de toekomstige generatie koks en gastheren en –vrouwen ermee in aanraking brengen. Het draait om kennis: wat is duurzaam en wat niet? Maar het draait ook om trots, identiteit en cultuur.”

14

ITALIAANSE BRIL

NIET HETZELFDE ALS THUIS

Maurits vervolgt: “Als ik zie hoe trots de Italianen zijn op hun parmaham, dan denk ik: in de Achterhoek hebben we Schink, een gedroogde ham die daar zeker niet voor onderdoet, en natuurlijk Naegelholt van het rund. Misschien moeten we wat meer met een Italiaanse bril kijken naar onze eigen producten. Een kaasplank vol buitenlandse kazen? Nergens voor nodig! Kijk eerst eens welke topkazen er in de Achterhoek worden gemaakt.”

De boeken zijn gemaakt voor foodliefhebbers en –professionals. Elk hoofdstuk sluit af met tips om anders te werken. Maurits: “Het is natuurlijk het makkelijkst om alles bij de groothandel te halen. Maar daarmee ondersteun je de lokale economie niet en ben je niet onderscheidend. Bovendien: gasten willen iets bijzonders. Vakantiegangers die bij je komen eten, willen iets anders op de kaart zien staan dan thuis. Zorg dus voor beleving en zorg dat die beleving klopt.”

ECHT nr. 02


LUST VOOR HET OOG Wat we eten, is ook van grote invloed op hoe het landschap eruitziet, benadrukt Maurits. “78 procent van het grondgebied van de Achterhoek wordt gebruikt voor landbouw. Graanvelden, bijvoorbeeld in de buurt van Kilder en Zeddam, zijn in de zomer een lust voor het oog. Vooral met die bloemrijke akkerranden erlangs, die ook nog eens heel goed zijn voor de biodiversiteit. Als je als restauranteigenaar hart voor je streek hebt, is lokaal graan gebruiken wel het minste wat je kunt doen. Het meel is verkrijgbaar via topmolenaar George Pijnappel van De Vier Winden in Vragender.”

De boeken ‘Alles van de grond’ en ‘Alles van het dier’ zijn verkrijgbaar via nelles.nl, Boekhandel Rutgers in Varsseveld, Boekhandel Raadgreep & Berrevoets in Doetinchem en ECAL in Doetinchem.

//OVER MAURITS

Maurits Steverink is geneticus en marketeer en heeft ruime ervaring met onderzoek en praktijk van foodketens. Zijn bedrijf True Foods is gespecialiseerd in ketenmanagement. Daarnaast is hij eigenaar van kenniscentrum Nelles en initiatiefnemer van Smaakacademie Achterhoek. Voor LEADER Achterhoek is Maurits coördinator voor Heerlijckheid Achterhoek, het onderdeel voor voedselprojecten.

ECHT nr. 02

COMBIGRO / EET REGIONAAL / BIERTAFEL

Snellere weg naar local food Goed nieuws voor koks die geïnspireerd zijn geraakt door het verhaal van Maurits (zie hiernaast). Ze kunnen nu op één adres terecht voor de beste ingrediënten uit eigen regio. Twintig streekproducenten uit de Achterhoek en omgeving bieden hun producten sinds kort namelijk aan via Groothandel Combigro in Zutphen. De samenwerking met de groothandel is een initiatief van Coöperatie Eet Regionaal. Eet Regionaal is in 2018 opgericht door de leden van de Vereniging Streekproducten Achterhoek en gericht op afzet van producten via korte ketens in de regio. Tot nog toe ontbrak het aan een goede logistiek en distributie, vertelt Annerie van Bommel, voorzitter van Eet Regionaal. Vaak brengen producenten zelf hun producten naar de restaurants of moeten restauranthouders het zelf halen. “Dan kan het dus zijn dat ze in vijf verschillende busjes achter elkaar aanrijden.” “We zijn trots op de samenwerking’’, zegt Anton van der Kamp, directeur van Combigro. “De vraag naar streekproducten is groot en wij springen daar op in. De consument hecht steeds meer waarde aan informatie over de herkomst van producten en de wijze waarop het geproduceerd is. En zo is er ook minder transport, dus het is beter voor het milieu.”

Chiel Dohmen, eigenaar van restaurant By Chiel in Zutphen, is erg positief over de samenwerking. “Dit gaat werken, want het betekent dat regionale producten makkelijker te krijgen zijn. Je kunt ze nu gewoon bestellen en ze worden gebracht.” Niet alleen restauranthouders, ook cateraars, kantines van bedrijven, instellingen en verenigingen kunnen bij Combigro terecht. Voor meer informatie: eetregionaal.com en combigro.nl

INTERNATIONALE ERKENNING VOOR ACHTERHOEKS BIER Er vallen regelmatig Achterhoekse streekproducten in de prijzen, zowel in eigen land als in het buitenland. Zo is Hackfort Donker Bier onlangs bekroond met een bronzen medaille in de London Beer Competition 2019. Aan de internationale biercompetitie, die ieder jaar wordt gehouden in Londen, deden honderden bieren mee uit de hele wereld. Dit is dan ook een prachtige erkenning voor het donkere bier uit de Achterhoek! Hackfort Donker is een volmoutsbier dat wordt gebrouwen met mout uit de Achterhoek. Hackfort Bier is verkrijgbaar bij verschillende slijters en horecabedrijven en kan ook online worden besteld via debiertafel.nl.

15


REGIOCOÖRDINATIE

Nieuws uit de regio Vanuit Achterhoek Toerisme werken regiocoördinatoren om lokale activiteiten te ondersteunen, samenwerkingen te versterken en de zichtbaarheid van de stad of het dorp te vergroten. Een update vanuit de diverse gemeenten.

//AALTEN

EVEN VOORSTELLEN

Sinds 6 mei werkt Herlinda ter Maat bij Achterhoek Toerisme als regiocoördinator voor de gemeente Aalten. De afgelopen jaren is ze werkzaam geweest als verhuurmakelaar bij een woningcorporatie. Hier heeft ze zich met alle facetten van wonen en verblijven beziggehouden. Herlinda: “Bij Achterhoek Toerisme zie ik overeenkomsten in

het zorgdragen voor een fijn verblijf. Ik kijk er naar uit om de gemeente Aalten voor de toerist nog zichtbaarder te maken. Zelf ben ik hier zestien jaar geleden komen wonen. Ik ben verliefd geworden op deze prachtige en gastvrije gemeenschap en geef graag iedereen een kans om dit te ervaren.”

//OUDE IJSSELSTREEK

LANCERING KLEURRIJKE KUNSTROUTE

In het gebied langs de Oude IJssel is het werk van kunstenaar Alexander Schabracq niet te missen. Kleurrijke, exotische lichtmasten en bankjes gemaakt van gietijzer staan verspreid in het landschap. Oude IJsselstreek heeft ze cadeau gekregen van Amsterdam, waar ze jarenlang op het Rokin en het Damrak hebben gestaan. Er is nu een kleurrijke kunstroute langs deze ornamenten. Op vrijdag 12 april werd het eerste exemplaar van de nieuwe fietsroute overhandigd aan ontwerper Alexander Schabracq. Op vvvoudeijsselstreek.nl is de route te downloaden en kun je de bijbehorende video bekijken.

16

//BRONCKHORST

IVN GASTHEREN ORGANISEREN BELEEFWEEKEND

In april is de derde bijeenkomst IVN Gastheer van het Landschap in Bronckhorst afgerond. Inmiddels zijn er zestig toeristische ondernemers opgeleid tot gastheer of gastvrouw. Zij kunnen hun gasten voorzien van informatie over de ontstaansgeschiedenis van het landschap, de landschapstypen, kenmerkende flora en fauna en recreatieve mogelijkheden. Vanuit de opgeleide ondernemers, IVN, de gemeente Bronckhorst en Achterhoek Toerisme is de wens ontstaan

om een vervolgstap te maken na de succesvolle cursussen: het organiseren van een Beleefweekend (eind september). Tijdens dit weekend organiseren de deelnemende ondernemers gezamenlijke (natuur)activiteiten om bewoners en bezoekers kennis te laten maken met de mooiste parels van de gemeente Bronckhorst. De regiocoördinator houdt zich in samenwerking met IVN en de gemeente Bronckhorst bezig met de coördinatie van dit weekend.

ECHT nr. 02


//BERKELLAND

WANDELEN EN BELEVEN

//DOESBURG

WANDELROUTE LANGS FOTOGENIEKE PLEKKEN

Bezoekers aan Doesburg mogen hun smartphone, tablet of camera niet vergeten. De Hanzestad staat bekend om tal van fotogenieke plekken: van pittoreske straatjes tot unieke gebouwen en vele kunstwerken. Speciaal voor liefhebbers van fotografie heeft regiocoördinator Niels Weijers een fotoroute gecreëerd. Deze wandelroute van ongeveer twee kilometer brengt de bezoekers op twaalf fotogenieke locaties in de historische binnenstad. Bezoekers kunnen hun eigen foto’s delen of die van andere fotografen bekijken via de hashtags #bezoekdoesburg en #fotoroutedoesburg op Instagram. bezoek-doesburg.nl

Om de historie van Ruurlo beleefbaar te maken, hebben Historische Vereniging Old Reurle, Stichting Activiteiten Ruurlo (STAR), VVV Ruurlo en Achterhoek Toerisme het wandelboekje ‘Wandel door het heden en verleden van Ruurlo’ ontwikkeld. De bijbehorende route van 3,5 kilometer voert langs historische fototegels, die in en rond het centrum te vinden zijn. Het wandelboekje is verkrijgbaar bij VVV Ruurlo. Begin dit jaar is regiocoördinator Harry van den Broek het socialmediaplatform ‘Beleef Berkelland’ gestart op Facebook en Instagram. Het dient als inspiratie voor zowel inwoners als (potentiële) bezoekers van de gemeente. Met de eerste 1500 volgers op Instagram is er intussen al een mooie mijlpaal bereikt!

//OOST GELRE

NIEUWE GIDS EN NIEUWE ROUTE

Op 8 mei werd in de gemeente Oost Gelre de nieuwe toeristische Geluksgids gepresenteerd door Peter Konings van Idee media en de informatrices van de VVV Oost Gelre. Wethouder Marieke Frank mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Maar er is nog meer nieuws in Oost Gelre: in april werd in Zieuwent de Droebelroute geopend. Deze wandelroute van twaalf kilometer leidt je langs veertien verschillende droebels in het

Zieuwentse landschap. Een droebel is een groepje van twee, drie, hooguit vier vlak bij elkaar gelegen boerderijen. Het initiatief van de route lag bij de Oudheidkundige Vereniging Zuwent en is met medewerking van de gemeente Oost Gelre en Stichting Achterhoek Toerisme tot stand gekomen. Er is een folder met de route voor € 1,95 verkrijgbaar bij de VVV-agentschappen in Oost Gelre.

//MONTFERLAND

EVEN VOORSTELLEN

Per 1 april is bij Achterhoek Toerisme de nieuwe regiocoördinator Montferland gestart: Jeffrey van Zwam. Jeffrey is jarenlang werkzaam geweest voor Landal GreenParks en TopParken. Als regiocoördinator gaat hij Mooi Montferland nog meer op de kaart zetten. Jeffrey: “Ik wil zoveel mogelijk in het werkveld zijn, om goed contact te houden met de diverse ondernemers.

ECHT nr. 02

Ik sta er altijd voor open om te sparren over het toerisme in Montferland of mooie verhalen te horen. De komende tijd ga ik me buigen over vragen als: hoe gaan we meer toeristen naar Montferland halen, hoe zetten we Montferland in de markt en hoe creëren we – ook lokaal - meer betrokkenheid?”

17


WINVRED APP

Extra beleving voor recreant in Winterswijk en Vreden

Recreanten in de regio WinterswijkVreden hebben sinds kort de beschikking over een eigen gids op hun smartphone: WinVred.Deze gratis app vertelt de verhalen van de regio op een interactieve manier.

18

ECHT nr. 02


WINVRED APP

Het grensgebied tussen Winterswijk en Vreden herbergt vele boeiende verhalen. Over het leven en werk van Piet Mondriaan, over de geschiedenis van de steengroeve, maar ook over flamingo’s in het Zwillbrocker Venn en vogels in het Ellewicker Feld. Bert Roeterdink, beleidsambtenaar Economie bij de gemeente Winterswijk: “Die verhalen kun je natuurlijk op papier of op een website vertellen, maar wij wilden dat recreanten het verhaal echt kunnen beleven op de plek waar het speelt of speelde. Een app is daar heel geschikt voor. Daarmee kun je bijvoorbeeld ervaren hoe een plek er vroeger uitzag. En als je onderaan de Jacobskerk staat, laat de app je zien hoe het uitzicht vanaf de toren is.”

GRENSOVERSCHRIJDEND Een van de doelen van de app was, om het verkeer over de grens te stimuleren. Daarom zijn alle verhalen zowel in het Nederlands als het Duits beschikbaar en gaan veel verhalen over grensoverschrijdende thema’s. Karin Otto van Vreden Stadtmarketing: “Voor bezoekers van Winterswijk is Vreden en omgeving immers ook heel interessant – en andersom geldt dat net zo goed. Beide plaatsen werken al langer samen: er is een gezamenlijke ondernemersvereniging en we hebben een aantal toeristische projecten gedaan. Zo’n intensief project als dit is nieuw, maar de samenwerking verloopt geweldig. Het is heel goed voor de onderlinge contacten.”

HEEL PROCES De app is sinds kort beschikbaar, maar het voortraject heeft wel een paar jaar geduurd. Imke te Selle van 100% Winterswijk: “We hadden al snel een lijstje verhalen en thema’s, maar van idee tot eindresultaat is een heel proces. Vooral het toevoegen van interactieve onderdelen was in het begin lastig. Elk verhaal in de app moet je stimuleren om daadwerkelijk naar een

ECHT nr. 02

plek toe te gaan. Verder wilden we ook dat de app er heel gaaf uit zou zien, echt dat je zegt ‘wow’! Ik denk dat dat wel gelukt is.”

MOOIE AANVULLING WinVred is in oktober live gegaan en in april officieel gelanceerd met zes verhalen. Sinds april is de app ruim 2600 keer gebruikt. Imke: “Een mooi resultaat, aangezien het toeristisch seizoen nog moet beginnen. Vanaf nu gaan we intensiever promoten. We vragen ook onze toeristische partners om WinVred te vermelden in de boekingsbevestiging aan hun gasten. Dan kunnen toeristen thuis alvast kijken wat er te doen is.” Bert vult aan: “We krijgen veel enthousiaste reacties van ondernemers. Ze kunnen hun gasten nu echt een gids aanbieden waar ze de omgeving mee kunnen verkennen. Dat is een mooie aanvulling op hun dienstverlening.”

NIEUWE VERHALEN Sinds de app live is, komen er ook steeds meer verhalen los. “En dat is precies de bedoeling”, benadrukt Karin. “We willen dat de toerist bij elk herhaalbezoek weer nieuwe verhalen in de app kan openen.” Imke: “Iedereen mag ideeën aandragen, maar het is wel de bedoeling dat je er dan ook zelf mee aan de slag gaat. Het verhaal over de steengroeve is bijvoorbeeld geschreven door de directeur van Sibelco, het bedrijf dat de steengroeve ontgint. Wij geven een briefing en verzorgen voor elk verhaal de eindredactie.”

Augmented Reality aan de app toegevoegd. Karin: “Dan begint het schilderij ‘Op de Lappenbrink’ van Mondriaan opeens tegen je te praten, of gaan de flamingo’s uit het Zwillbrocker Venn gezellig met je op de foto. Dat maakt de beleving nog groter.”

DEZELFDE GIDS De app is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van LEADER Achterhoek. “Het is een unieke app waar we veel in hebben geïnvesteerd. We vinden het van groot belang dat de app gratis beschikbaar is en blijft, want anders gaan mensen hem niet gebruiken”, vertelt Bert. “Op dit moment zijn we in gesprek met de provincie en de regio om te kijken of we kunnen opschalen naar andere regio’s. De achterkant is dan hetzelfde, maar iedere stad of regio kan de app een eigen uitstraling geven. Dat zou voor de bezoeker ook heel interessant zijn, want dan heb je op meerdere plekken in de Achterhoek of Gelderland een interactieve gids die je de mooiste verhalen vertelt.”

AUGMENTED REALITY Bert vult aan: “Ook bepalen wij uiteindelijk of een verhaal geschikt is of niet. Daarbij nemen we altijd de recreant als uitgangspunt, het is niet de bedoeling dat er commerciële belangen meespelen. In elk verhaal worden altijd meerdere locaties met elkaar verbonden.” Er zitten alweer nieuwe verhalen in de pijplijn. Daarnaast wordt er dit jaar

De app WinVred is gratis te downloaden in App Store of Google Play.

19


GELDERSE STREKEN

Veel te doen in de Gelderse streken Van een korte campagne over fietsen in Gelderland tot een grootschalige campagne rondom 75 jaar bevrijding: de Gelderse streken zetten zichzelf goed op de kaart.

SPRING OP DE FIETS IN DE GELDERSE STREKEN! Dat je heerlijk kunt fietsen in de Gelderse streken, dat weten veel mensen wel. Ook bij inwoners van Den Haag, Rotterdam en Haarlem is dat inmiddels bekend, want zij hebben dit zelf kunnen ervaren. Op 11 mei is op het Plein in Den Haag de campagne ‘Spring op de fiets in de Gelderse streken’ geopend door Jochem van Gelder. In een glazen paviljoen konden de inwoners van de drie steden de

20

ECHT nr. 02


GELDERSE STREKEN Gelderse streken virtueel per fiets verkennen. Met een Virtual Reality-bril op, leek het net alsof je echt door de Gelderse streken fietste. Zo ontdekten de deelnemers onder andere de talrijke kastelen en buitenplaatsen van de Achterhoek.

Als teaser voor deze campagne zijn er in de binnenstad van Den Haag borden geplaatst om te waarschuwen voor overstekend Gelders wild. Via de website geldersestreken.nl/fietsen was ook een weekendje weg in de Gelderse streken te winnen.

BUDGET VOOR PRODUCTONTWIKKELING RONDOM HANZE

GELDERLAND HERDENKT – 75 JAAR VRIJHEID In 2019-2020 herdenken en vieren we 75 jaar bevrijding, vrijheid en vrede. De focus ligt hierbij niet alleen op het verleden, maar ook op het heden en de toekomst. Van 24 augustus 2019 tot en met 31 mei 2020 houden de Gelderse streken een campagne, met als doel het WOII-erfgoed in Gelderland beter te ontsluiten voor bezoekers en inwoners van de provincie Gelderland. Niet alleen voor de herdenkingsjaren 2019 en 2020, maar ook voor de jaren daarna. De campagne wordt uitgevoerd in opdracht van Provincie Gelderland. We inspireren en informeren de bezoekers aan de hand van verschillende onderscheidende verhaallijnen, zoals Operatie Market Garden en De Bevrijding. Op de website gelderlandherdenkt.nl worden alle herdenkingen en andere evenementen gepresenteerd. Er is ook een app, met een interactieve kaart, belevingsroutes en verhalen. Om jongeren te bereiken wordt er een influencer marketing campagne opgezet. Daarnaast benaderen we de internationale reisindustrie om in hun programma’s opgenomen te worden.

ECHT nr. 02

Om verblijf in de regio te stimuleren, willen wij graag verblijfs- en dagarrangementen presenteren die een relatie hebben met de activiteiten rond Gelderland Herdenkt. Zo prikkelen we de consument om de toeristische locaties in onze provincie tijdens de herdenkingsperiode te bezoeken. De dagarrangementen kunnen het karakter hebben van een programma voor een gezin met kinderen, maar ook een groepsarrangement rondom een evenement. Verblijfsarrangementen gericht op buitenlandse bezoekers (we verwachten met name interesse vanuit de Britse en Amerikaanse markt) en binnenlandse vakantiegangers krijgen ook een belangrijke plek op de site. Meedoen aan Gelderland Herdenkt? Wilt u een dag- of meerdaags arrangement aanbieden? Publicatie is gratis, maar wel voorbehouden aan toeristische ondernemers met een zakelijke relatie met (een van de) Gelderse streken. Als het arrangement passend is voor Europe Remembers, kan het worden doorgeplaatst op europeremembers.com. Neem voor meer informatie contact op met Liesbeth Schepers l.schepers@achterhoek.nl

Veertien Hanzesteden in de DuitsNederlandse grensregio hebben woensdag 27 maart in Doesburg symbolisch hun steentje bijgedragen aan het project ‘Grensoverschrijdende Samenwerking: Hanzesteden – toen en nu’. De komende drie jaar gaan zij samenwerken om de Hanzehistorie te laten herleven. Ondernemers krijgen de kans om Hanzeproducten of –arrangementen te ontwikkelen en zo bij te dragen aan meer Hanzebeleving in en rondom de steden. Ook voor Achterhoekse ondernemers biedt dit mogelijkheden. Regiocoördinator Niels Weijers: “Een prachtige kans om onze rijke Hanzehandelshistorie te verbinden met vernieuwende handel anno nu. Door inzet op productontwikkeling wordt de Hanzegeschiedenis beleefbaar gemaakt.” In aanloop naar het openingsmoment van het project ontwikkelde Kitty de Wolf van HANS-Ouderwets Lekker! uit Doesburg een Hanzebrood, waarin de specerijen uit de Middeleeuwen terugkomen. De Wolf: “Het brood is gevuld met rozijnen en kenmerkt zich door de vele smaaktonen van specerijen. Ik heb ook een mooie verpakking ontworpen, zodat het een leuk Doesburgs presentje is om te geven aan vrienden of familie. Op deze manier dragen we bij aan de promotie van onze mooie Hanzestad.” Hebt u ook een goed idee voor een Hanzeproduct of –arrangement? Neem dan contact op met regiocoördinator Niels Weijers n.weijers@achterhoek.nl

21


Musea

IN DE MEDIA

in de

Achterhoek van (inter)nationale grootmeesters tot spannende geschiedenis

De Achterhoek in de media

Advertorial NRC Piet Mondriaan, Carel Willink, wereldberoemde glaskunst, bijzondere archeologische vondsten, prachtige kastelen, zomaar een greep uit de schatten die de Achterhoek te bieden heeft op het gebied van kunst en cultuur. En er is nog veel meer! Geniet van prachtige kunstwerken, luister naar boeiende verhalen en leer meer over de cultuur en de geschiedenis van de regio.

Marie-Antoinette, Beethoven en een verborgen kapel Bezoek het sfeervolle Geelvinck Muziek Museum in de Zutphense binnenstad. Droom weg bij de piano van koningin Marie-Antoinette. Krijg antwoord op de vraag of Beethoven echt in Zutphen is geboren. Verbaas je over het in het oog springende design en de wondere techniek van weleer. Dit museum is leuk voor jong en oud. Er worden regelmatig recitals gehouden op de achttiende- en negentiende-eeuwse fortepiano’s. geelvinck.nl

Monumentaal thuis Carel Willink Ontdek het leven en werk van grootmeester Carel Willink in Kasteel Ruurlo waar kunst, historie, architectuur en natuur samenkomen. Het rijksmonument is een van de mooiste kastelen van de omgeving en wordt omringd door een prachtige en levendige Engelse landschapstuin. museummore-kasteelruurlo.nl

Begin van Piet Mondriaans carrière Piet Mondriaan (1872-1944) verwierf wereldfaam in Parijs en New York, maar begon zijn schilderscarrière in Winterswijk. Hier ontdekte hij zijn passie voor schilderen en tekenen. Sinds 2013 is museum Villa Mondriaan gevestigd in het voormalige woonhuis van de familie Mondriaan. villamondriaan.nl

Advertorial Kunstkrant

Zutphense schatten en moderne kunst De Musea Zutphen - het Stedelijk Museum Zutphen en Museum Henriette Polak – zijn gehuisvest in het zeventiende-eeuwse stadspaleis het Hof van Heeckeren. Geschiedenis, cultuurhistorie, beeldende kunst en actualiteit komen hier op verrassende wijze samen. museazutphen.nl

(Over)leven in gewone en ongewone tijden In het Nationaal Onderduikmuseum te Aalten, gevestigd in drie met elkaar verbonden rijksmonumentale panden, wordt een beeld gegeven van het dagelijks leven van burgers in de bezettingsjaren 1940-1945. Ervaar hier interactief ‘de oorlog onder één dak’ met de verhalen van de toenmalige bewoners tijdens de Tweede Wereldoorlog. nationaalonderduikmuseum.nl

René Lalique, de Da Vinci van de juwelen en glaskunst Het Lalique Museum in Doesburg heeft een internationale collectie kunst uit de periode van de art nouveau. Ontdek ‘geheime’ details in de juwelen en de glaskunst van René Lalique. Hij werd in 1900 internationaal gezien als dé ontwerper van het moderne sieraad. musee-lalique.nl

Op deze pagina’s een selectie van onlangs verschenen publicaties.

Tweehonderd Nederlandse topwerken Museum MORE in Gorssel is het grootste museum voor Modern Realisme. In het adembenemende gebouw zijn ruim tweehonderd Nederlandse topwerken uit de afgelopen eeuw te zien, van grootmeesters als Carel Willink, Pyke Koch, Jan Mankes en Charley Toorop. museummore.nl

Terug naar de middeleeuwen Huis Bergh in ’s-Heerenberg is een van de grootste kastelen van Nederland. Met zijn prachtige uitstraling en laatmiddeleeuwse kunstcollectie is het een echte toeristische trekpleister. Je ziet er onder andere vroegItaliaanse schilderijen, middeleeuwse handschriften en belangrijke werken uit de Duitse kunst van de zestiende eeuw. huisbergh.nl

achterhoek.nl musea-achterhoek.nl

ANWB SAMEN MET DE ACHTERHO EK

Campings in de Achte rhoek

Op kamperenindeach terhoek.nl vind je uitgebreide informati waar je naast heerlijk e over de camping kamperen in tent, s in de Achterhoek, caravan of chalets, gastronomisch kookpak lodges en mobilhom ket terecht kunt. Deze es, ook nog voor campings bieden het je ook een Camping en waarmee je korting Card Achterhoek krijgt op diverse attracties en natuurlijk campings.

1

IJsselstrand, Doesburg Pal aan het water en vlak bij de charmante vestingstad Doesburg ligt Camping

Van kaas- tot jam maken: met al die mooie, verse producten van het land kán het niet anders dan een smulkampeervakantie worden. Drie boerderijen voor (aanstormende) smulpapen op een rijtje. Wedden dat de kinderen opeens veel meer lusten na deze vakantie?

8

De Goldberg, Vorden Paardenliefhebbers opgelet. Camping De Goldberg in het kastelenplaatsje Vorden heeft een heuse stalhouder ij. De eigenaar van deze gemoedelijke camping organiseert ook tochten met een huifkar. Een unieke manier om te omgeving te verkennen

3

Jena, Humelo Ruime, zonnige staanplaats en, veel groen en een gemoedeli jke sfeer. Voor kinderen zijn er leuke speelplekken en er is een groot speelen sportveld maar ook een water/zand speelplaats. ’s Zomers gezellig brood bakken rondom het kampvuur

4

5

Slootermeer, Etten Feestje voor kinderen met bad, kinderbad, zandstrand en natuuren speelweide. Er is zelfs een speel- en hobbyruim te en ’s zomers leuke animatie. Faciliteiten zijn top, overal is aan gedacht

11

Tamaring, Ruurlo Op camping Tamaring staat de ouderwetse gastvrijheid centraal. De eigenaars Rob en Katinka geven je een warm welkom en zorgen er met hun persoonlijke aanpak voor dat het je als vakantieganger aan niets ontbreekt. Er zijn diverse speelvoorz ieningen vooral voor kinderen tot een jaar of 12

16

‘t Eibernest, Eibergen Lekker in de natuur, ruim opgezet en er zijn hartstikke leuke dingen te doen voor kinderen. Veel entertainment, mooi zwembad, speelfacilit eiten. Je kunt er ook bungalows huren en, lekker makkelijk, brood afhalen, snel snacken of uitgebreid tafelen

12

17

Ten Hagen, Winterswij k Heel fijn is dat de camping naast een grote recreatiepl as ligt waar watersport mogelijk is. Je kunt er ook lekker op het gras liggen. Aan de overkant is een zandstrand met speeltoest ellen. Bij de camping is een klompenma kerij!

13

De Waterjuffer, Harfsen Leuke camping, prachtig gelegen op de grens van Gelderland en Overijssel. Kleinschalig en bij restaurant ’t Proathuus kun je terecht voor lekker eten of zomaar een kop koffie

10

14

De Vrolijk, Laren Deze natuurcamp ing bestaat uit een trekkersveld, staanplaatsen tussen de bomen en op een open veld. Er is een zwem- en vismeertje en er zijn fietsen te huur. Het sanitair is eenvoudig en netjes. Gasten kunnen ook de voorzieningen van de grote camping gebruiken

15

Marveld Recreatie, Groenlo Marveld Recreatie in de Gelderse Achterhoek is een dorp op zich. Dit veelzijdige vakantiepa rk bestaat uit een hotel, bungalowpark, camping en heeft alle faciliteiten en voorziening en in huis voor een geslaagde (gezins)vak antie

De Meibeek, Ruurlo De drukte van de Randstad laat je meteen achter je zodra je over het zandpad de camping bereikt. Gastvrijheid , gezellig terras, mooie kampeerplaatsen en lekker luxe: privé-sanit air te huur. Kinderboerderij, speeltuin en verwarmd buitenzwembad Den Blanken, Neede Kamperen met kinderen, luxe kamperen in safaritenten en een speciaal veld voor vijftigpluss ers. Van jong tot oud: iedereen vindt zijn stek. Tal van sport-, spel- en speelfacilit eiten. Zwembad, animatie en fijne horeca

9

De Graafschap, Hummelo

Luxe parkcampin g en een prachtig uitgangspunt voor fietsen- en wandelen in de Achterhoek. Lekkere ruime staanplaatsen en ook het sanitair laat niets te wensen over.

drie

ZELF DOEN

MAAK JE NIET TE (S)APPEL

Op Groot Antink is de jammakerij tot ambachtelijke kunst verheven. Ze telen verschillende soorten zacht fruit en verwerken dit in jams, sauzen en chutneys. Verser krijg je het niet en heel veel dichter bij de term ‘zo van het land’ kom je ook niet. Maar je kunt er zélf ook aan de slag, tussen mei en september valt er altijd wel iets te plukken. Bramen eind augustus, frambozen in juli en allerlei soorten bessen in juni en juli, om maar wat voorbeelden te noemen. Je neemt het geplukte fruit mee naar huis en maakt er lekkere jam van. Tenminste, als het fruit het haalt tot thuis. Grote kans dat het lekkers onderweg naar de camping al in een paar kindermagen is verdwenen. Grootantink.nl, Groenlo

Sterrenchef Mike Vrijdag van Strandlodge Winterswijk ontwikkelde een toprecept, eenvoudig op je campingpitje te bereiden, met ingrediënten uit de streek. De producten en recept, haal je bij deelnemende streekbedrijven. Het beste van de Achterhoek, voor je eigen tent of caravan. i achterhoek.nl/streekproducten

’t Meulenbrugge, Vorden In het hart van de Achterhoek aan de rand van een bosrijke omgeving ligt camping ’t Meulenbru gge. Deze camping is voor kampeerders zonder kinderen.

18

Sevink Molen, Winterswij k Meddo Camping geschikt voor jong en oud. Ligt aan het Hilgelomee r. Er is voldoende vermaak bij mooi, maar ook bij slecht weer. In de vakanties is er een animatieteam voor de kinderen. Omgeving: prachtig! Wandelen, fietsen en leuke dagtochtjes

Den Borg, Rekken Op een kilometer van de Duitse grens gelegen, in het bos, met mooie, ruime kampeerplaatsen. Het zwembad wordt door zonne-ene rgie verwarmd en kinderen gaan vooral genieten van de superglijbaan, midgetgolf , speeltuin en sportveld

19

’t Hilgelomeer, Winterswij k Familiecamping, slechts door een wandelpad gescheiden van het Hilgelo-

32

een ZO WORD JE EEN STERRENKOK

7

KAMPEREN IN NEDERLAND

SAY CHEESE

Als de kinderen eenmaal in de geitenstal en het kleindierenverblijf zijn en een ‘knuffel-alle-dieren-die-ikzie-aanval’ krijgen, is het bijna onmogelijk om ze nog te interesseren voor de geitenwandeling. Alhoewel, als je ze vertelt dat ze een geit aan een touw mogen ‘uitlaten’, lopen ze die drieënhalve kilometer door een prachtig stuk natuur zonder morren. Als je daaraan toevoegt dat ze kunnen kijken en helpen bij het geitenmelken, komt het helemaal goed. De Geitenkaasboerderij (en camping) De Brömmels heeft zo’n 100 melkgeiten en 20 lammeren. De kaas die ze maken kun je in de winkel kopen, er is een aantal bijzondere soorten bij. Je kunt er ook van alles proeven en na zoveel indrukken is een drankje op het terras een prima plek om te relaxen. Brommels.nl, Winterswijk Woold

Het boerenvakantieleven in de Achterhoek

Kom-Es-An, Hengelo Kindvriendelijke rustig gelegen camping met op elk veld een speeltuin, speeltoestellen of een volleybalveld. Zwembad: helemaal goed.

2

Het Zwarte Schaar, Doesburg Aan een zijtak van de IJssel, met een breed zand- en grasstrand , ligt deze familiecamping. Voor de animatie wordt moeite niet gespaard en de camping heeft prima faciliteiten

twee

Helemaal van (deze) streek

6

IJsselstrand. Deze grote en levendige familiecamping is een feest voor gezinnen en biedt vermaak voor jong en oud

WANDELEN OF FIETSEN?

Struinen door de boomgaard, dat kan bij Fruitbedrijf Horstink. Elke woensdag in juni en juli kun je met je gezin tussen de 45.000 appel-, peren-, pruimenen kersenbomen wandelen. Pak de wandeling van twee kilometer om daarna een lekker stuk appeltaart te verorberen. En vanuit de winkel neem je wat vers fruit mee naar de camping. Willen jullie zelf plukken? Dat kan. Elk jaar zijn er appelplukdagen in september, zo verleng je je kampeerzomer met een weekendje weg. Voor de vroege campinggangers: eind april staan de meeste bomen in bloei en is de bewegwijzerde route voorzien van informatie over fruitteelt. Fruitbedrijfhorstink.nl, Rha/ Steenderen

meer. De camping richt zich op senioren, maar de kleinkindere n zijn natuurlijk welkom en kunnen zich vermaken met wat speeltoestellen. Groot strand op 500 meter

20

Het Wieskamp, Winterswij k Op dit vakantiepa rk kun je huuraccommodatie huren of je eigen kampeermiddel meenemen ! Er is dan ook van alles te doen voor kinderen én volwassenen. Goede sfeer, goede faciliteiten

21

Het Winkel, Winterswij k Brinkheurne In het centrum van de camping liggen de meeste faciliteiten, zoals restaurant, zwembaden, kinderboer derij, voetbalveld en speeltuin. Luxe: privé-sanit air bij de staanplaats huren!

22

Vreehorst, Winterswij k De camping richt zich op gezinnen met jongere kinderen (binnen- en buitenspeeltuin, animatie), maar senioren zullen zich hier ook prima vermaken. Er is een leuk strandje aan een vijver, waar je kunt zwemmen en vissen.

23

’t Walfort, Aalten Gezellige familiecamp ing met speeltoestellen en sportveld. Voor de kleintjes een zwembad, voor de ouderen kun je bij recreatieplas de Slingeplas of overdekt bij zwembad ’t Walfort terecht. Vissen: ook in de buurt. Camping in het groen, ook huuraccommodatie beschikbaar

KAMPEREN IN NEDERLAND

(CCA)SAMEN aan, dieMET ANWB DE ACHTERHOEK je gratis verkrijgt

24

Lansbulten, Aalten Kinderen vervelen zich hier niet. Zwembad, springkuss en en trampoline, tafeltennis of gewoon een potje voetballen met campingvri enden. En ’s zomers? Broodbakken, knutselen, schminken of een huifkartocht. Feest, dus

25

De Twee Bruggen, Winterswijk Miste Tegen de grens met Duitsland, achter Arnhem en Doetinchem : daar ligt Vakantiepark De Twee Bruggen. Hier geniet je van het buitenleven , de prachtige natuur en de leuke uitjes in de buurt. Comfortabel kamperen en luxe faciliteiten. Topcamping voor kinderen

26

De Italiaanse Meren, Winterswijk Kotten

In het buitengebi ed van Winterswijk ligt deze familiecamp ing en recreatiece ntrum. Kinderen vermaken zich hier uitstekend, ouders komen bij van het drukke bestaan. Veel comfort is heel normaal op deze camping

27

Goorzicht, Aalten In de bosrijke omgeving van het natuurreservaat “het Goor” in de Gelderse Achterhoek ligt camping Goorzicht. Een gezellige familiecamp ing waar zowel wandelaars, fietsers als visliefhebbers zich prima kunnen vermaken. Speeltuin en animatie, sportvelden en fietsverhuur.

33

Op achterhoekseroutes.nl staan allerhande wandel- en fietsroutes. Of je nu van bossen houdt, leuke dorpjes, mooie herenhuizen of oude kastelen: je komt sowieso aan je trekken. Voor kinderen is er, behalve boerderijvertier, genoeg te doen. Kijk op kidsgeluk.nl voor attracties en speciale kinderroutes.

GoCamping

KAMPEREN IN DE ACHTERHOEK?

Kijk op pagina 32 en 33 voor een overzicht van 27 campings

30

31

Nieuwsblad Vlaanderen

FietsActief Gelderse streken special

route

Achterhoek

HET GOEDE LEVEN ACHTER DE COULISSEN Al fietsend door het coulisselandschap van de Achterhoek vind je allerlei leuke redenen om af te stappen: van (thee)tuinen tot wijndomeinen en winkels vol verse streekproducten.

Overnachten in hartje Doesburg

16

Kasteel Vorden is eveneens een bezichtiging waard, met haar prachtige gewelven, torens en geheime gangen. In Steenderen kun je de Bronkhorstermolen uit 1844 bezichtigen. Stedelingen waren tot 1795 verplicht om hier hun koren te laten malen.

Gelderse streken special

Theetuinen Onderweg kom je langs allerlei leuke theetuinen, zoals Um D’n Olden Smid. De tuin ligt ingeklemd tussen twee wijngaarden. Niet zo gek dus dat je hier naast thee, koffie en lekkers ook natuurwijnen en likeuren kunt krijgen. In het hart van achtkastelendorp Vorden vind je Galerie De Burgerij, met eigen thee- en koffieschenkerij. Bij mooi weer zit je hier leuk in de bloemrijke beeldentuin. Proeven: Javaanse koffie, gebrand in de Achterhoek!

tips

AFSTAND: 47 km KNOOPPUNTEN: 93-6254-26-27-31-25-99-9 558-0750-90-91-87-88-89-9 3 NIET VERGETEN Gratis routeboekje verkrijgbaar bij de Achterhoekse VVV’s, en check de openingstijde n van de

FietsActief MEI 2019

HISTORISCH STEKJE Een ruim honde rd jaar oude maalderij en bakker ij zijn de basis van Theetu in akker, net ten zuiden Viervan Zutphen. Rondo m is een uitgestrekte tuin aangelegd, met ruim duizen d soorten MUSEUMSTADJE bomen, struike n, vaste De route doorkr planten, varens uist ook en grassen Bronkhorst, de uit alle werelddelen. kleinste stad van Nederl theetuinvierakker.nl and. Het kerkje, de woning en en de boerderijen uit HARTESTEIJN DOESB de 18e en URG 19e eeuw zijn stuk Logeren in hartje voor stuk Doesburg. gerestaureerd. Een stijlvolle B&B Het is hier in een net een klein openlu chtmuseum. mooistedorpjes.nl Vorden 87

IJs se

Brummen

91 90

89

start/ finish 93

Wichmond

Baak

Bronkhorst

62

7

N316

N314

Steenderen

88

l

50

Toldijk 99

54

98

55

Hengelo 25

31

Keijenborg 26

N3 14 27

Hummelo N330

22

Zelhem © Cartographics.nl

18

FietsAct ief MEI 2019

monumentaal herenh uis. hartesteijn.nl VOL VINTAGE Bij Caliture Home & Garden vind je vintage en retro woonartikelen: luiken, oude originele gerest aureerde industrielampen en zelfs een boot met oude zeiljachtkatrollen. Inspire rend! caliture.nl

HEILIGE HUISJE S Vlakbij Vorden vind je Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg-Vorden, in de 19e-eeuwse H. Antonius van Paduakerk. Dit is de oudst bewaa rd gebleven kerk van architect P.J.H. Cuypers, bekend van onder andere het Rijksmuseum. Naast kruisbeelden vind je in de vaste tentoo nstelling ook de expo ‘Cuypers op de Kranenburg’. musea-achterhoek. nl

Huis Verwolde is het bezoeken waard

Vlinderhoeve: lekker centraal

Leuke afstappers Proef het voorja

ar

De Achterhoekse restaurants serveren deze lente smakelijke gerech ten waar je tijdens een arrang ement van kunt geniete n. De ultieme combin atie. Want van fietsen krijg je trek! Voor beide ben je in de Achterhoek op de juiste plek. Stap op en smul onderweg van een ambac htelijk boerenijsje of een glas uit een lokale wijnga wijn ard. Vervolg je tocht en stop bij een van de gezelli ge restaurants. Geniet er tongstrelende gerech van ten, maar ook van de bekende Achterhoekse gastvr ijheid. proefhetvoorjaar.nl Landgoed Verwol de Haak op 26 juni 2019 spontaan aan bij een dwaaltocht over Landgoed Verwolde bij het Gelderse Laren. glk.nl Galerie 1880 Aanrader: Galerie

1880 in

Stan Bouman

START EN FINISH : TOP den, De Horsterkamp Vor/ De Bleek (nabij knoopp unt 89)

Karakteristiek voor de Achterhoek Nog veel meer theetuinen vind je op achterhoek.nl/karakteristiek. Ook vakantiehuizen, B&B’s en kleine campings staan hier vermeld. Favorieten: De Weeversborch bij Aalten, NatuurlijkBUITEN bij Sinderen, De Wandhorst in Gaanderen en Domein Groot Besselink, pal aan de Berkel bij Almen.

verschillende adresje s: wijngaardumde noldensmid.nl achterhoek.nl/landg oedhackfort deburgerij-vorden.nl

Robert de Jong

Route Natuurschoon & Historie in Bronckhorst

Keukengemaal, Jaap Lotstra

De Route Natuurschoon & Historie in Bronckhorst leidt je door de buitengebieden van de Achterhoekse gemeente, langs dorpjes en stadjes, kastelen en (water)molens. Bossen en landerijen wisselen elkaar af. Op het landgoed Hackfort van Natuurmonumenten vind je nog eeuwenoude door houtwallen omgeven akkers, hakhoutbosjes, poelen en historische boerderijen. Een lust voor het oog zijn de bloementapijten, met stinzenplanten in het voorjaar. Ook Hof van Hackfort mag je zeker niet overslaan. Deze prachtige tuin ligt achter het authentieke koetshuis. Hierin vind je de Keuken van Hackfort, waar je allerlei lekkers kunt proeven gemaakt met ingrediënten ‘uit eigen Hof’.

De Bonte Hond in Doesburg

in de omgeving

een 19e-eeuws kerkje in Laag-Keppel. Open op donderdag tot en met zaterdag. kunstofart.nl Vlinderhoeve Een nieuw Landal -park op fietsaf stand (15 kilometer) van Zutphen en Deventer. Het knusse Gorsse l is nog dichterbij. landal. nl De Kruisbrink Doen: een proeve rij bij de boerderijwinkel de Kruisbrink in Toldijk. In het Achterhoeks. Kun je het niet volgen? Dan schake len ze over op Nederlands. dekruisbrink.nl ’t Heekenbroek Wijnboerderij ’t Heeken

-

B&B Hartesteijn

broek ligt op een prachtig plekje, tegen de bosrand van Landgoed De Ulenpas. Met fijn wijngaardterr as. heekenbroek.nl

Hanzestad Doesbu rg In Doesburg is zo veel te ontdekken. Wist je dat je hier het oudste restaurant van het land vindt, Stadsbierhuys De Waag? Neem ook meteen een kijkje in het Lalique Museum. En smul bij De Bonte Hond van echte Doesburgse Moster dsoep. De fietsroute Rondje Liemers (50 km) komt langs Doesburg en voert je door de stille regio de Liemers tussen Arnhem en Duitsland. bezoek-doesb urg.nl Landgoed De Wierss e Een parel met 16 hectare aan historische tuinen. Haak aan bij de wekelijkse rondleiding, om 10.30 uur op donderdag en zaterd ag. Ook open met Hemel vaart en Pinksteren. dewier sse.com

MEI 2019

FietsAct ief

ECHT nr. 02 19


Bijzonder overnachten

IN DE MEDIA

Tekst en fotografie: Achterhoek Toerisme

Volledig duurzaam !

Naober De Vetweide Kleinschalig en gemoedelijk Niet alles moet groot, groter grootst. Zeker niet in de Achterhoek en al helemaal niet op minicamping De Vetweide in Almen. Groot worden door klein te blijven, dat zou hún motto kunnen zijn. Dit jaar viert de familie Wiltink haar 25-jarig jubileum. Hun kracht? Volgens Coby is dat simpel: “We wonen heel mooi en dat kunnen we op deze manier delen.” Eenvoud, daar draait het om hier in de Noordoosthoek van de Achterhoek. Het ouderlijk huis van Coby’s man Henk was ooit een agrarisch bedrijf met kippen en koeien, maar dat werd afgestoten en omgebouwd tot minicamping. De kleinschaligheid is overduidelijk te zien: een veld met plaats voor 15 mensen. “Mensen moeten zelf alle spullen meenemen en kinderen moeten zich hier echt zelf vermaken. Heerlijk terug naar de natuur!”

ek

Ontdek de Achterho

Eén met de natuur Als er één ding is waar de Achterhoek in uitblinkt, dan is het wel het kleinschalige, authentieke karakter. Het coulisselandschap vol afwisseling vormt het perfecte decor voor vele sfeervolle overnachtingsadressen, intieme terrassen, prachtig aangelegde theetuinen, romantische wijndomeinen en charmante boerderijwinkeltjes vol verse streekproducten.

46

I

Ezeltochten: Superleuk & ontspannen

O

m alles uit de regio te halen zijn er verschillende mogelijkheden om te overnachten. Kies bijvoorbeeld voor een verblijf op een idyllische kleine camping, gelegen midden in de natuur. Als je houdt van wat meer comfort kun je ook overnachten in een B&B of vakantiewoning. Proef de historie in een monumentaal pand of een karakteristieke, verbouwde boerderij. Met uitzicht op de boomgaard en een paar grazende koeien begint je vakantie meteen goed. Er meteen op uit? Fietsroutes zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke VVV.

Dat trekt een mix van gasten. Vijftigplussers die voor het eerst zonder kinderen op vakantie gaan, gezinnen met kleine kinderen. Duitsers, Belgen, alles komt langs. Volgens Coby hebben de gasten één ding gemeen: “Het zijn rustzoekers.” Naast de camping heeft Henk een houtbewerkingsbedrijf en sinds een jaar of vijftien jaar verzorgen Coby en hij ezeltochten. De omgeving leent er zich uitstekend voor om op de rug van een ezel een tochtje te maken. Met picknickmand door het coulisselandschap. Over de Lochemse Berg en langs de Berkel.

Voor een overzicht van karakteristieke overnachtingsadressen, theetuinen en wijngaarden kijk op www.achterhoek.nl/karakteristiek

Minicamping De Vetweide ligt daar prima: midden in de ‘gouden driehoek’ van Zutphen, Lochem en Vorden.

naober ErOpUit 2019

De Wandhorst

Walking Magazine Vlaanderen

Pionier in de Bed & Breakfast-wereld De laatste tien jaar schieten de B&B’s uit de grond, zeker in de Achterhoek. Maar in 2002 was het fenomeen nog niet zo bekend. Op dat moment startte Truus Veldkamp met haar Bed & Breakfast De Wandhorst in Gaanderen. “Een pionier, zo kun je ons wel noemen ja. We waren toen met twee kamers nog heel klein en onbekend. Toch zaten we continu vol, omdat er ook steeds meer fietsroutenetwerken kwamen.” Een gat in de markt in een tijd waarin het toerisme in de Achterhoek nog in de kinderschoenen stond. Dat betekende ook behoorlijk wat hobbels toen De Wandhorst wilde uitbreiden. “De gemeente was nog niet zo ver. Vergunningen duurden eindeloos. Nu is dat stukken beter geregeld.”

WANDELEN | NEDERLAND

ErOpUit-tips van Truus Veldkamp  Landgoed Slangenburg, tussen Doetinchem en Varsseveld.  Huis Bergh in ’s-Heerenberg.  Schloss Anholt, net over de grens bij Megchelen. ErOpUit 2019 naober

I

De Achterhoek het ultieme geluk van Nederland

47

© 100% Winterswijk

Langs de kronkelende Boven-Slinge in oerbos Bekendelle

Gelderland, de grootste provincie van Nederland, is al jaren de topbestemming voor de Nederlanders. De groene, stille Achterhoek is een van de streken van de provincie, waarvan natuurliefhebbers het al langer weten: hier kan je heerlijk onthaasten tijdens een wandeling langs uitgestrekte weilanden. Pittoreske dorpen nodigen uit voor een verkenningstocht. Een mix van natuur, cultuur en geschiedenis zorgt voor veel variatie. Wandelen én ontdekken, wat wil je nog meer? Tekst & foto’s: Ingrid Heene

GELDERSE STREKEN

De provincie Gelderland situeert zich in het midden en het oosten van Nederland en omvat 5 grote regio’s: de Veluwe, Regio Arnhem, het Rijk van Nijmegen, Rivierenland en de Achterhoek. In het meest oostelijke deel van de provincie Gelderland vind je de Achterhoek, ook wel bekend als De Graafschap, verwijzend naar het oude graafschap Zutphen. Het gebied wordt begrensd door de streken Salland en Twente (provincie Overijssel) in het noorden, door de grens met Duitsland in het oosten en zuidoosten, door de Oude IJssel in het zuidwesten en door de IJssel in het westen. Plaatsnamen als Doetinchem, Zutphen en Winterswijk doen zeker een belletje rinkelen. Karakteristiek voor de Achterhoek zijn de uitgestrekte weilanden met houtwallen. Je hoort hier vaak de benaming

coulisselandschap vallen: door de uitgestrektheid en het slingerende karakter verdwijnen bepaalde landschapselementen even uit je gezichtsbeeld om dan na een bocht weer op te duiken. Het is alsof je door de verschillende decors van een toneel loopt.

OERBOS BEKENDELLE

Na een succulente lunch in de Strandlodge in Winterswijk zijn we al meteen klaar voor een prachtige wandeling. De hevige regen is geen domper op ons enthousiasme om de streek te leren kennen. Aan de Berenschot Watermolen neemt gids Jan ons op sleeptouw voor een wandeling langs het kabbelende water van de sterk meanderende Boven-Slinge door het natuurgebied Bekendelle, een beschermd oerbos. Rust en stilte voeren de boventoon.

22

Startpunt FietsActief

WR 1

12.05.19 12. MAI 2019 :BELICHTERFREIGABE: -ZEIT: FARBE: BELICHTER:

Proef het in de Ach voorjaar terhoek

WSMS-RVP1

De Achte rh voorjaarsg oekse restaurants serv er daags) arra echten waar je tijde eren dit voorjaar sm ng ns een aa ntrekkelijk akelijke binatie: fie ement van kan ge ni ts (m lekkere tr en en culinair geni eten. Het is de ultie eerek! Toeval eten. Wan me comof t van fiets op de juis en krijg je te plek. St niet: voor beide be ap dus op n je in de op een am je fie Achterhoe ba k een Achte chtelijk gemaakt bo ts en trakteer jez elf rh er een van de oekse wijngaard. Ve enijsje of een glas onderweg wijn uit rvolg je fie vele gezelli van tongst tstocht en ge restaura re stop bij terhoekse lende gerechten, m nts. Hier geniet je ni gastvrijhei aa d. In het vo r ook van de beke et alleen nog eens extra moo nd or e ja Achar is de Ach i. Frisgroen kleurschak terhoe e bl er zijn karakt ingen omlijsten he aadjes en bloesem k ook s in rijke eristieke bo t afwissele nde landsc erderijen, derachtig historische kastelen hap met e st op de fiets adjes. Alle reden om en schilte juist nu te genieten stappen en met al je van deze heerlijke zintuigen regio.

ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG

ROTTERDAM

Rotterdams Architektur ist in mancher Hinsicht die zu Stein gewordene Antithese zum Rest der Niederlande. Keine Windmühlen, keine Klappbrücken – dafür eine kühne Hochhaus-Skyline als weithin sichtbares Kennzeichen der Stadt und spektakulär-verrückte Bauwerke, die Architekturfans weltweit anlocken. Da ist etwa die erst 2014 eingeweihte Markthalle, ein monumentaler hufeisenförmiger Bogen, der den Marktplatz überspannt – und der gleichzeitig ein Parkhaus ist und Wohnraum bietet. Auch das futuristische Bahnhofsgebäude ist eines des neuen Wahrzeichen Rotterdams. Ein beliebter Fotospot ist die 390 Meter lange Luchtsingel, eine komplex konstruierte Holzbrücke, die das Stadtzentrum seit 2015 mit dem Norden Rotterdams verbindet. Auf eine längere Geschichte blicken die berühmten KubusHäuser des Architekten Pielt Blom zurück. Der wollte Ende der 1970er Jahre eine Art Dorf mitten in der Stadt erschaffen. Seinen Häusern gab Blom die Gestalt eines auf einer Ecke stehenden Würfels – drei Seiten blicken zum Himmel, drei auf den darunter fließenden Stadtverkehr. Ein Kubus-Haus ist heute Museum. Dass Rotterdam ein einzigartiges Puzzle unterschiedlicher Architekturstile der letzten Jahrzehnte darstellt, ist das Resultat der Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg. Die Innenstadt wurde beim deutschen Luftangriff vom 14. Mai 1940 und den darauf folgenden Bränden fast vollständig zerstört. Auch der Hafen erlitt im Krieg beträchtliche Schäden. Nur einige historische Gebäude überstanden das Desaster. Zu den wenigen erhaltenen Bauwerken gehört das Van Nelle-Fabrikgebäude. Das zwischen 1927 und 1930 errichtete Bauwerk ist das prominenteste Beispiel niederländischer Industriearchitektur. Die seit 2014 zum Weltkulturerbe zählende ehemalige Fabrik ist ein klassisches Beispiel für die „Nieuwe Bouwen school“, die niederländische Bauhaus-Architektur. Auch die mittelalter-

ARCHITEKTUR

ÜBER DEN DÄCHERN VON ROTTERDAM

Eines der Kubus-Häuser kann besichtigt werden (o.). Neues Wahrzeichen: die Markthalle von 2014 (M.). Von den Dächern der Stadt hat man beste Aussicht auf die Skyline (u.)

IRIS VAN DEN BROEK, OSSIP VAN DUIVENBODE, FLEUR BEERTHUIS

Die zweitgrößte Stadt der Niederlande punktet mit spektakulären Bauwerken. Besucher können beim Architekturmonat auch ungewöhnliche Aussichten genießen.

Entdecken Sie Holland abseits der Nordsee oder der Grachtenstadt Amsterdam: Innovative Architektur gibt es in Rotterdam zu besichtigen. Mit Rad oder Boot kann man wildwüchsige Nationalparks erkunden. Auf der Fahrt durch Brabant ist Vincent van Gogh eine Inspiration.

liche Laurenskirche und das 45 Meter hohe “Weiße Haus” von 1898 – Europas erstes Bürohochhaus sind sichtbare Zeugnisse der Vergangenheit. Beim Wiederaufbau der mit rund 630.000 Einwohnern zweitgrößten Stadt der Niederlande waren und sind noch immer innovative Architekten und Stadtplaner am Werk. Um diesen kulturellen Reichtum zu zeigen, zelebriert die Stadt vom 24. Mai bis zum 16. Juni den Rotterdamer Architekturmonat mit einer Fülle von Veranstaltungen. Im Zentrum der Veranstaltung steht in diesem Jahr das frühere Postgebäude an der Coolsingel. Während des Architekturmonats finden dort abendliche Events statt. Es ist die vorerst letzte Möglichkeit, das eindrucksvolle Gebäude zu besuchen – danach wird das seit langem leerstehende Bauwerk geschlossen und umgestaltet. Auch das Museum Boijmans Van Beuningen im Museumpark wird wegen einer Generalrenovierung bald für mehrere Jahre seine Pforten schließen. Vorher steigt dort am 24. Mai noch ein Fest zum 100-jährigen Bauhaus-Jubiläum. Bei der Bauhausparty können die Besucher im Museum tanzen und feiern und die Ikonen der Ausstellung „netherlands ↔ bauhaus – pioneers of a new world“ ansehen. Um ein „echtes“ Bauhaus-Ambiente zu schaffen, werden sich auch Tänzer in den legendären Bühnenkostümen Oskar Schlemmers unter das Feiervolk mischen. Hoch hinaus führen die Rotterdamer Dachtage. Vom 31. Mai bis zum 2. Juni sind mehr als 50 Dächer für Publikumsverkehr geöffnet. Manche befinden sich auf öffentlichen Gebäuden, manche sind private, unbekannte Orte. Kleine Konzerte, Kopfhörer-Discos, eine Filmnacht, Veranstaltungen für Kinder – und natürlich atemberaubende Ausblicke belohnen die Dachbesucher an diesem Wochenende. Ein besonderer Tipp ist das Dach des Parkhauses am World Trade Center, dort findet sich ein riesiges Labyrinth aus Bambus. Besonders Wagemutige können von dem Dach aus an einer Zipline über die Coolsingel gleiten. www.rotterdamarchitectuurmaand.nl www.rotterdamsedakendagen.nl

NORTH SEA JAZZ FESTIVAL

MARITIME MUSIK-METROPOLE Jazz gehört zu Rotterdam wie der riesige Seehafen und die spektakuläre Architektur. Zum legendären North Sea Jazz Festival kommen rund 1500 Musiker aus der ganzen Welt.

nische Künstler landeten damals nach der Überfahrt über den Atlantik zuerst im Hafen von Rotterdam – und brachten ihre Musik mit in die Klubs und Tanzlokale der Stadt. Gerade wurde dazu im Museum Rotterdam die Ausstellung „100 Jahre Jazz in Rotterdam“ eröffnet, sie ist noch bis zum 8. September zu sehen. An drei Wochenenden vor dem Start des großen Festivals North Sea Jazz gibt es zum „Aufwärmen“ insgesamt 365 Auftritte an 125 unterschiedlichen Orten in der Stadt. Die meisten Shows der North Sea Round Town sind sogar kostenlos. Rund 120.000 Besucher werden zu den Konzerten erwartet. Das erste Wochenende am 27. und 28. Juni steht im Zeichen des Network-Events „inJazz“, bei dem sich junge Musiker tagsüber miteinander vernet-

Vom 12. bis zum 14. Juli zeigen sie ihr Können bei fast 200 Gigs auf 13 Bühnen in der Konzerthalle Ahoy. Es ist das größte Jazzfestival der Welt, das unter einem Dach stattfindet. Das Spektrum reicht vom New-Orleans-Jazz über Swing, Bop, Free Jazz und Fusion bis hin zu Avantgarde und Electronic Jazz. Auch Blues, Gospel, Funk und Soul, Hiphop, R&B, World Beat und Latin-Konzerte stehen auf dem Programm. Man darf in Rotterdam legendäre Altmeister erleben, wie den 91-jährigen Komponisten Burt Bacharach, die Starpianisten Abdullah Ibrahim und Chick Corea, LatinIkone Chucho Valdés oder Sänger Bobby McFerrin, der seit seinem Hit „Don’t worry, be happy“ nicht nur Jazzfans ein Begriff sein dürfte. Wie es sich für ein „Klassentreffen“ der weltbesten Jazzmusiker gehört, werden in ei- Konzert im „Bird“: Rotterdam gilt als die nigen Sessions die Jazzhauptstadt der Niederlande gängigen Grenzen zwischen den Genres über- zen und abends fürs Publikum schritten. So lädt etwa Makaya aufspielen. McCraven besondere Gäste in Ein Leckerbissen für mobile seine Gruppe Universal Beings Jazzliebhaber ist der Jazz Night ein, der Pianist Michel Camilo Express, der am 28. Juni spielt mit den New Cool Col- abends in Rotterdam auf die lective Horns, der Trompeter Schienen geht und nach Berlin Ambrose Akinmusire musiziert fährt. An Bord gibt es drei Jazzmit dem Mivos String Quartett. bühnen, ein Restaurant und Kleiner Wermutstropfen: Viele verschiedene Bars. Von Berlin Ticketkategorien sind bereits geht es dann einen Tag später ausverkauft. wieder zurück. Die leidenschaftliche Affäre Im Süden Rotterdams kann Rotterdams mit der Jazzmusik man die musikalischen Einflüsbegann vor genau 100 Jahren. se, die Generationen von ZuIm Mai 1919 spielte das John wanderern mitgebracht haben, Streletskie Orchester im Casi- bei der „Jazz by Bike“-Tour am no Variete auf der Coolsingel, 7. Juli erleben. Und am Wodas populäre Tanzpaar Maddy chenende darauf werden auch und Willy Encla tanzte zu den U-Bahnen und Bahnhöfe in damals ungewohnten Klängen. Rotterdam zur Bühne. Für Jazzliebhaber ist dieses Ereignis die Geburtsstunde Rot- www.northseajazz.com terdams als niederländische www.northsearoundtown.nl Jazzmetropole. Viele amerika- www.museumrotterdam.nl MARC HEEMAN

REISE IN DIE NIEDERLANDE

Routes lang s streekprod restaurants, uc wijnbouw enten en ers

Op de web site proefh vind je ta l van resta etvoorjaar.nl uran producen ten en wijn ts, streekbouwers je kunt ge w nieten va n al het he aar dat de Ac erlijk hter zijn de fiet hoek rijk is. Extra leu s sroutes di e je niet all k langs al he een t lekkers, maa eens door het mooie r ook nog landschap ren. Dat is toch optim vo aal geniet een?

Kijk op w ww of neem de .proefhetvoorjaar .nl br verkrijgbaa ochure mee die r is bij de deelnemen bedrijven of VVV ka de ntoren. Kom

en proe de Achterh f het voorjaar in oek!

NRW ST Niederlande Welt am Sonntag

??/WAMS/WSMS-RVP1 12.05.19/1/WSMS-RVP1-001 CCI

ECHT nr. 02

Abgezeichnet von:

Abgezeichnet von:

Abgezeichnet von:

Abgezeichnet von:

Chef vom Dienst

Artdirector

Textchef

Chefredaktion

Noaber 5%

25%

50%

75%

95%

23