Page 1

ECHT // KERNCIJFERS ‘17 ACHTERHOEK TOERISME

Verblijven en recreëren in de Achterhoek

En verder: Groei toeristische overnachtingen | Verblijfsgasten uit het buitenland | Dagtoerisme in de lift | Wist u dat? Economische betekenis R&T-sector Achterhoek


VERBLIJFSRECREATIE

DAGRECREATIE

Ruimte voor vernieuwing om in de toekomst te groeien Dagtoerisme in de lift

De Achterhoek zit in de lift. Om de positieve ontwikkeling voort te zetten is het van belang dat we de kwaliteit en vitaliteit van de sector bewaken. We moeten ruimte bieden aan bijzondere en vernieuwende concepten om te zorgen dat de aantrekkelijkheid van de regio als toeristische bestemming niet onder druk komt te staan. Daarnaast zou de Achterhoek qua dagtoerisme nog een andere bovenregionale trekker kunnen gebruiken die jaarrond de identiteit van de regio versterkt en verdere groei kan bevorderen.

2013 2.733.600

2015 2.861.900

2017 3.040.700

Figuur 1. Ontwikkeling aantal toeristische overnachtingen Achterhoek, 2013-2017

De traditionele kampeersector staat licht onder druk in de Achterhoek. Het aantal overnachtingen is licht gedaald op zowel reguliere als mini-campings. Dit is in lijn

MEER DAN 20% VAN DE VERBLIJFS­ GASTEN KOMT UIT HET BUITENLAND Steeds meer buitenlandse gasten weten de Achterhoek te vinden. Het aandeel buitenlandse gasten is toegenomen van 12% in 2015 naar 22% in 2017. Duitsland is de grootste herkomstmarkt. Duitsers verblijven in de Achterhoek het liefst in bungalows en op campings. Regio Nederland Duitsland Belgie Overig buitenland

2015 88% 7% 2% 3%

2017 79% 14% 4% 4%

Figuur 3. Herkomst verblijfsrecreanten Achterhoek

is tussen 2013 en 2017 flink toegenomen; +14%.

//9

//10 Uitgaan

//8

Saunabezoek

//7

­nomen in de Achterhoek. Het aantal dagbezoeken

Bezoek musea

//6

Wandelen

//5

Bezoek monument / bezienswaardigheid

//4

Bezoek natuurgebied

//3

Fietsen

//2

Winkelen voor plezier

//1

Uit eten gaan

Het totaal aantal toeristische over­nach­ tingen in de Achterhoek is ten opzichte van 2013 met ruim 11% gegroeid tot ruim 3 miljoen. De meeste overnachtingen vinden plaats in de gemeenten Oost Gelre, Winterswijk en Lochem. Met name de overnachtingen in bungalowparken en hotels zijn sterk toegenomen. De groei van het aantal hotelovernachtingen komt deels voor rekening van de opening van nieuwe hotels en deels door verbetering van de bezettingsgraden van bestaande hotels.

met de landelijke trend. De vraag naar verhuuraccommodaties (bijv. glamping, safaritenten of stacaravans) ontwikkelt zich wel positief. De wens van de gast verandert. Er is een groeiende vraag naar luxe en comfort.

Wandelen

GROEI TOERISTISCHE OVERNACHTINGEN

In 2017 werden bijna 5,9 miljoen dagbezoeken onder-

Figuur 4. Top 10 activiteiten Nederlandse verblijfstoerist in de Achterhoek, 2017

2013 5.139.600

Lochem 16% Zutphen 3%

2015 5.454.800

//1

Bronckhorst 10%

//2

Oost Gelre 19%

Oude IJsselstreek 3%

De gemeenten Zutphen en Winterswijk zijn respectievelijk de nummer 1 en 2 gemeenten die de meeste dagbezoeken trekken. Doesburg en Aalten trekken de minste dag­bezoeken.

//3

Winterswijk 16%

Doetinchem 2% Montferland 13%

2017 5.844.300

Figuur 6. Ontwikkeling aantal dagrecreatieve bezoeken in de Achterhoek, 2013-2017

Berkelland 11%

Doesburg 3%

M

et name het museumbezoek groeide in de afgelopen jaren fors. Op totaal­ niveau is het aantal museumbezoeken met 67% toegenomen tussen 2015 en 2017. De komst van Museum MORE in Gorssel en Ruurlo heeft hier voor een groot deel aan bijgedragen, maar ook diverse kleine en middelgrote musea signaleren hogere bezoekcijfers onder andere door deelname aan de Museumkaart. Het bezoek aan attracties is eveneens fors gegroeid. Investeringen in voorzieningen en marketing heeft hieraan bijgedragen.

918 931 924

Wandelen

390

436

484

250 60 Hotels

69

249 249 265

231 217

73

Bed & Breakfasts

14 Bungalowparken en solitaire bungalows

Campings (incl. verhuuracc. en campers)

13631367 1204

853

Minicampings

14

14

Jachthavens (passantenplaatsen)

Figuur 2. Ontwikkeling aantal toeristische overnachtingen per logiesvorm, 2013-2017 (x 1.000)

Groepsaccommodaties

• Ongeveer de helft van de vakanties in de Achterhoek een verblijfsduur heeft van 2 tot 4 dagen? • 10% van de binnenlandse toeristische vakanties in de Achterhoek kan worden getypeerd als ‘op natuur gericht’? • De Achterhoek hoort bij de top 5 bekendste regio’s van Nederland. 80% van de Nederlanders is bekend met de regio Achterhoek?

ACHTERHOEK TOERISME kerncijfers ’17

Bronckhorst 8% Doesburg 5%

Oost Gelre 11% Winterswijk 13%

Doetinchem 9% Montferland 12%

Oude IJsselstreek 7%

Aalten 5%

//WIST U DAT?

Figuur 5. Procentuele verdeling toeristische overnachtingen per gemeente, 2017

//WIST U DAT?

1064

Berkelland 11%

//5

Fietsen

Uit eten gaan

Zwemmen

Winkelen

Figuur 7. Top 5 meest populaire dagactiviteiten in de Achterhoek

932

Zutphen 13%

Figuur 9. Procentuele verdeling aantal dagrecreatieve bezoeken per gemeente, 2017

//4

Aalten 4%

Lochem 8%

12781312 1212

640

684

747 615 607 637

605

276

362

409 398 415

308 321 326

234 234 257 134 134 136 40 40 42

Evenementen

Route gebonden buitenrecreatie

Attracties

Oeverrecreatie

Musea

Theaters

Sportieve leisure

Zakelijk dagbezoek

Golfbanen

Figuur 8 Ontwikkeling aantal dagrecreatieve bezoeken in de Achterhoek per categorie, 2013-2017 (x 1.000)

ACHTERHOEK TOERISME kerncijfers ’17

Rondvaarten

• 85% van de dagbezoeken in de Achterhoek worden onder­nomen door eigen inwoners? • Met name de musea en evenementen bezoekers uit de rest van Nederland trekken? • De Zwarte Cross het Achterhoekse evenement is met de meeste bezoekers? • De Zwarte Cross in de top-50 van sterkste, nationale evenementen­ merken op de 15e positie staat? • Er 336 aanbieders van dagactiviteiten in de Achterhoek zijn gevestigd? • Er sinds 2015 zes nieuwe musea zijn geopend in de Achterhoek?


ECONOMISCHE BETEKENIS

De economische betekenis van de vrijetijdssector is tussen 2013 en 2017 met 14% toegenomen tot circa 265,2 miljoen.

R

edenen voor de sterke groei van de vrijetijdssector in de regio Achterhoek zijn met name: • Het economisch herstel dat in Nederland sinds 2015 is ingezet. • Ontwikkelingen in de museale sector. • Versteviging van het verblijfsrecreatief aanbod, onder andere in de bungalow­ sector en de hotelsector. De gemeenten met de grootste econo­ mische betekenis in de Achterhoek (in termen van bestedingen) waren in 2017 Lochem, Oost Gelre en Winterswijk. Qua dagtoerisme genereren de evenementen de meeste bestedingen. 2017 € 265,2

Werkgelegenheid

Absoluut 2017 11.310 173.500

Aantal banen, R&T-sector Aantal banen, totaal

Ontwikkeling 2013-2017 14% Figuur 10. Ontwikkeling economische betekenis Achterhoek totaal, 2013-2017 (x miljoen)

Het aandeel van de R&T-sector in de totale werkgelegenheid, dat het relatieve belang van de R&T-sector in een gebied weergeeft, is in de Achterhoek (6,5%, zie figuur 12) nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde (6,8%). De gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek beschikken over relatief weinig werkgelegenheid in de R&Tsector, de gemeenten Doesburg en Winterswijk over relatief veel werkgelegenheid.

Figuur 12. Werkgelegenheid totaal en R&T-sector in de Achterhoek, 2017

Lochem 16% 8,0%

9,2%

6,5%

6,4%

Gelderland

6,6%

6,8%

4,5%

4,6%

Aalten

Oude IJsselstreek

Figuur 11. Procentuele verdeling aandeel economische betekenis (in bestedingen) per gemeente, 2017

Nederland

Winterswijk

Montferland

Lochem

Bronckhorst

Berkelland

Aalten 4%

Doetinchem

Winterswijk 14%

Doetinchem 5% Oude IJsselstreek 7%

8,8%

5,2% Oost Gelre 16%

Montferland 11%

6,5%

Zutphen

6,1%

Bronckhorst 10% Doesburg 4%

8,4%

7,4%

Berkelland 11%

Oost-Gelre

Zutphen 7%

Achterhoek Ontwikkeling 2015-2017 2,3% 1,1%

Achterhoek

2015 € 241,7

De totale werkgelegenheid in de R&Tsector in de Achterhoek bedroeg in 2017 11.310 banen. Daarmee was de werkgelegenheid in 2017 2,3% hoger dan in 2015. De werkgelegenheid in de R&T-sector groeide sneller dan de totale werkgelegenheid in de Achterhoek (1,1%). Echter was de landelijke groei van de werkgelegenheid in de R&T-sector sterker dan in de Achterhoek. Het internationaal toerisme naar Amsterdam en andere gebieden in de Randstad speelde hierin een belangrijke rol.

Doesburg

2013 € 232,7

//11.310 BANEN IN DE R&T-SECTOR

Figuur 13. Aandeel R&T-sector in totale werkgelegenheid, 2017

Bronvermelding Steden- streken en merkenonderzoek, Hendrik Beerda, 2017 | ZKA Monitor Achterhoek, 2017 | CVO, NBTC-NIPO Research, 2017 | CVTO, NBTC-NIPO Research, 2015 Copyright 2018 © Stichting Achterhoek Toerisme, Marktstraat 1, 7271 AX Borculo, 0545 250 380, info@achterhoek.nl, www.achterhoek.nl Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met het Bureau Economisch Onderzoek van de provincie Gelderland. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aan dit product kunnen geen rechten worden ontleend.

Profile for Achterhoek

Factsheet 2017 Achterhoek Toerisme  

Factsheet 2017 Achterhoek Toerisme  

Advertisement