Inspirats per la natura 2013

Page 1

Other titles of the collection may be purchased on www.montphoto.com 2011

2012

INSPIRATS PER LA NATURA

Muchos son los congéneres que dedican su vida a proteger la biodiversidad. Personas procedentes de un sinfín de especialidades profesionales consagran su talento a la conservación. Científicos, gestores, técnicos, voluntarios, escritores y por supuesto, fotógrafos. Hombres y mujeres que, ocultos tras su objetivo, buscan por todo el mundo imágenes que despiertan estímulos que las palabras no pueden alcanzar. El Concurso Internacional de Fotografía de la Naturaleza MontPhoto es un buen ejemplo de ello. Miren, observen, sientan lo que todos estos fabulosos cazadores de imágenes les están queriendo decir. Y actúen en consecuencia. Al fin y al cabo, es por la causa más fabulosa que podamos imaginar. Many of our fellow humans dedicate their life to protect biodiversity. People from a wide range of professions dedicate their talent to conservation. Scientists, managers, technicians, volunteers, writers and of course, photographers. Men and women who, behind the lens search the world for images that stimulate what words can not reach. The MontPhoto International Nature Photography Contest is a good example of this. Look, observe, feel what all these fabulous image hunters are trying to say. And act accordingly. After all, it is for the most fabulous imaginable cause. Eva van den Berg

Imatges seleccionades pel seu mèrit artístic i originalitat, representant temàtiques tan variades en la diversitat natural com el paisatge, el món animal o vegetal, fotomacrografia o subaquàtiques entre moltes altres. Una col·lecció gràfica a través de tècniques i estils que reflecteixen una fantàstica mostra de la vida a la Terra.

Inspirats per la natura 2013

Otros títulos de la colección, que pueden adquirirse en www.montphoto.com

INSPIRATS PER LA NATURA

Altres títols de la col·lecció, que poden adquirir-se a www.montphoto.com

Són moltes les persones que dediquen la seva vida a protegir la biodiversitat. Procedents de diferents especialitats professionals, consagren el seu talent a la conservació del medi ambient. Científics, gestors, tècnics, voluntaris, escriptors i per descomptat, fotògrafs. Homes i dones que, de darrere l’objectiu estant, busquen per tot el món imatges que desperten estímuls que les paraules no poden aconseguir. El Concurs Internacional de Fotografia de Natura MontPhoto n’és un bon exemple. Mirin, observin, sentin el que tots aquests fabulosos caçadors d’imatges els estan volent dir. I actuïn en conseqüència. Al cap i a la fi, és per la causa més fabulosa que puguem imaginar.

Inspirats per la natura és una col·lecció de llibres de fotografia fruit de la selecció de les obres presentades al concurs internacional de fotografia de natura MontPhoto.

3

Inspirados por la naturaleza es una colección de libros de fotografía fruto de la selección de las obras presentadas al concurso internacional de fotografía de naturaleza MontPhoto. Imágenes seleccionadas por su mérito artístico y originalidad, representando temáticas tan variadas en la diversidad natural como el paisaje, el mundo animal o vegetal, fotomacrografía o subacuáticas entre muchas otras. Una colección gráfica a través de técnicas y estilos que reflejan una fantástica muestra de la vida en la Tierra.

INSPIRATS PER LA NATURA INSPIRADOS POR LA NATURALEZA

INSPIRED BY NATURE

Inspired by nature is a collection of photography books fruit of the selection of the works presented to the MontPhoto international nature photography contest. Images selected for their artistic merit and originality, representing broad topics in the natural diversity such as the landscape, the animal and vegetal world, macro photography and underwater photography among many others. A graphic collection through techniques and styles which reflect an extraordinary sample of life on Earth.INSPIRATS PER LA NATURA INSPIRADOS POR LA NATURALEZA

INSPIRED BY NATURE

2013 Les millors fotografies de natura de l’any


Introducció Dies enrera l’arc de Sant Martí es deixava veure després d’una tormenta d’estiu, el seu braç s’extenia tímidament abraçant la blanca masia d’un poble a la vora del Mediterrani. Per guardar la singularitat del moment no vaig dubtar en agafar el meu telèfon mòbil en busca de la seva càmera. Concentrada en acaparar l’arc perfecte que per moments es feia més nítid entre la terra i el mar, encenent-se amb intensitat, no vaig adonar-me que la majoria de les persones que estaven al meu voltant procedien de la mateixa manera. El més paradoxal del moment ja no va ser la bellesa del fenòmen atmosfèric sinó que cap de nosaltres disposàvem d’una càmera, tot i que buscàvem amb afany l’enfocament adequat per plasmar l’instant en una imatge, amb més o menys fortuna, i l’ajuda fotogràfica dels nostres telèfons. Al dia següent, en veure la immediatesa d’una d’aquelles fotos anònimes a la televisió, acompanyant les notícies del temps, no vaig poder menys que pensar en els fotògrafs de natura i les seves llargues hores de camp, amb les seves motxilles i trípodes recorrent, inaccessibles al descoratjament, les sendes naturals i les muntanyes més abruptes. Llavors vaig començar a escriure aquesta introducció per a tots aquells que són capaços de mostrar-nos les seves reflexions sobre la natura i la necessitat de la seva conservació només amb les seves imatges. Tot i que les meves fotos, com el lector haurà pressuposat a aquestes alçades, no posseeixen l’art de qui sap observar pel visor d’una càmera, he compartit amb aquesta raça especial que són els fotògrafs de natura, enriquida per professionals i cada vegada per més aficionats, molts senders i encreuaments naturals. Doncs ambdòs estem entossudits en mostrar la natura i així buscar la seva conservació, ells mitjançant les seves imatges, jo amb les paraules. I cregueu-me que són sempre una font inesgotable d’inspiració. No només perquè estant prop d’ells es pot “copiar” el seu enquadrament, sinó perquè són infalibles per a llegir el paisatge i interpretar els seus indicis, preveure el comportament dels animals o apostar fins que l’últim raig de sol desaparegui a l’horitzó i, fent ús de la seva paciència, observar el moment més fabulós del capvespre tot i que la tarda nuvolosa no ho augurés. Això si arriba a passar, perquè en moltes ocasions l’aposta és fallida, però això no els desanima. Al dia següent, amb les forces ja recuperades, i quan el dia encara ni tan sols despunta, reinicien la seva fal·lera una vegada més, enfilant el sender més remot de qualsevol racó natural. I encara que no conegui les seves tècniques em sento privilegiada per seguir de prop els seus rituals d’ajustos, moviments de lents, mesuraments i reflexions fins que premen el botó, perquè això implica un procés mental emocionant i una decisió essencial, la de saber el que formarà part de la seva imatge i el que deixaran fora de la mateixa.

Mar Ramírez

Quelcom exacte i que sembla senzill una vegada contemplada la imatge, però que resulta inabastable per a tots els que gaudim de la natura en el seu sentit més ampli. Aquesta imatge que desperta sensacions i entusiasma els nostres sentits ajudant-nos a veure una història, que fins i tot passa desapercebuda per a la majoria dels observadors, és el seu repte i el nostre plaer com observadors. Per aquesta mateixa raó aquells que saben llegir l’ordre entre el caos d’informació que pugui aportar la natura, com els organitzadors del premi MontPhoto, i amb això emfatitzar els aspectes més rellevants i que sintetitzen senzillament les experiències viscudes a la natura, mereixen la meva més sincera admiració. Pocs recursos i molta il·lusió des dels seus orígens han sigut el motor que els ha situat entre els certàmens més prestigiosos del panorama fotogràfic europeu. I jo, que em reconec partidària dels llibres amb molt per llegir, confesso que tots els anys espero amb il·lusió veure aquest grapat d’imatges que han arribat als últims estadis del MontPhoto. També enyoro les que permaneixen anònimes, doncs segur que moltes altres visions mereixen una mirada atenta, però no hi tenen cabuda tots entre els guardonats. Admiro sense diferències a tots aquests esperits capaços d’impulsar la conservació de la natura amb les seves llums, les seves línies i tanta força creativa que, tot i que només compta amb dues dimensions, és capaç d’arrossegar-nos amb les seves visions delicades i precises a reconèixer que la conservació d’aquest patrimoni no només ha de quedar reflexada en la foto sinó en l’entorn natural del que procedeix i que això és tasca de tots. Gràcies MontPhoto i fotògrafs de natura per ajudar-nos a caminar per la natura més a poc a poc, aturar-nos a observar una mica més i deixar-nos veure el més bell del món que ens envolta amb la vostra mirada. L’Autora Mar Ramírez, impulsada per la idea de que divulgar i comunicar són eines essencials per a que els valors de la natura arribin a tothom, ha aprofitat la seva formació universitària en Biologia especialitzada en Medi Ambient per a difondre, mitjançant les paraules, tota la vàlua que suposa la natura i els seus habitants salvatges i com un aprofitament sostenible de la mateixa és el millor vehicle que l’ésser humà posseeix per a viure en harmonia amb el seu entorn natural. Col·labora amb mitjans de comunicació nacionals, com diaris i revistes, i és autora de guies de turisme ecològic i de rutes naturals. A més ha coordinat la comunicació de diversos esdeveniments mundials, entre ells Wild Wonders of Europe, projecte basat en el poderós missatge comunicatiu de la fotografia, i el 10è Congrés Mundial de Terres Silvestres, WILD10, del que ha sigut directora de comunicació.

Introducció

_7


Introducción Días atrás el arco iris surgía después de una tormenta estival, su brazo se extendía tímidamente abrazando el blanco caserío de un pueblo a orillas del Mediterráneo. Para guardar la singularidad del momento no dudé en coger mi teléfono móvil en busca de su cámara. Concentrada en acaparar el arco perfecto que por momentos se hacía más nítido entre la tierra y el mar, encendiéndose en intensidad, no me di cuenta de que la mayoría de las personas que estaban a mi alrededor procedían de igual manera. Lo más paradójico del momento ya no fue la belleza del fenómeno atmosférico sino que ninguno de nosotros disponíamos de una cámara, aunque buscábamos con ahínco el enfoque adecuado para plasmar el instante en una imagen, con mayor o menor fortuna, y la ayuda fotográfica de nuestros teléfonos. Al día siguiente, al ver la inmediatez de una de aquellas fotos anónimas en la televisión, acompañando las noticias del tiempo, no pude menos que pensar en los fotógrafos de naturaleza y sus largas horas de campo, con sus mochilas y trípodes recorriendo, inaccesibles al desaliento, las sendas naturales y las más abruptas montañas. Y empecé a escribir esta introducción para todos aquellos que son capaces de mostrarnos sus reflexiones sobre la naturaleza y la necesidad de su conservación sólo con sus imágenes. Aunque mis fotos, como el lector habrá presupuesto a estas alturas, no poseen el arte de quien sabe observar a través del visor de una cámara, he compartido con esa raza especial que son los fotógrafos de naturaleza, enriquecida por profesionales y cada vez por más aficionados, muchos senderos y encrucijadas naturales. Pues ambos nos empeñamos en mostrar la naturaleza y con ello buscar su conservación, aquellos a través de sus imágenes, yo con las palabras. Y créanme que son siempre una fuente inagotable de inspiración. No sólo porque estando cerca se puede “copiar” su encuadre, sino porque son infalibles para leer el paisaje e interpretar sus indicios, prever el comportamiento de los animales o apostar hasta que el último rayo de sol desaparezca en el horizonte y, apoyándose en su paciencia, observar el momento más fabuloso del atardecer aunque la tarde nublada no lo augurase. Eso si llega a ocurrir, porque en muchas ocasiones la apuesta es fallida, pero eso no les desalienta. Al día siguiente, con las fuerzas ya recuperadas, y cuando el día todavía ni siquiera asoma en el cielo, reinician su empeño una vez más, enfilando el sendero más remoto de cualquier rincón natural. Y aunque no conozca sus técnicas me siento privilegiada por seguir de cerca sus rituales de ajustes, movimientos de lentes, mediciones y reflexiones hasta que aprietan el botón, porque ello implica un proceso mental emocionante y una decisión esencial, la de saber qué formará parte de su imagen y qué dejarán fuera de la misma.

8 _ Inspirats per la natura

Algo exacto y que parece sencillo una vez contemplada la imagen, pero que resulta inabarcable para todos aquellos que gozamos de la naturaleza en su más pleno sentido. Esa imagen que despierta sensaciones y entusiasma a nuestros sentidos ayudándonos a ver una historia, que incluso pasa desapercibida para la mayoría de los observadores, es su reto y nuestro placer como observadores. Por esa misma razón aquellos que saben leer el orden entre el caos de información que puede aportar la naturaleza, como los organizadores del premio MontPhoto, y con ello enfatizar los aspectos más relevantes y que sintetizan sencillamente las vivencias en la naturaleza, merecen mi más sincera admiración. Pocos recursos y mucha ilusión desde sus orígenes han sido el motor que los ha situado entre los certámenes más reputados del panorama fotográfico europeo. Y yo, que me reconozco partidaria de los libros con mucho que leer, confieso que todos los años espero con ilusión ver ese puñado de imágenes que han llegado a los últimos estadios del MontPhoto. También añoro las que permanecen anónimas, pues seguro que otras muchas visiones merecen una mirada atenta, pero no caben todos entre los galardonados. Admiro sin diferencias a todos estos espíritus capaces de impulsar la conservación de la naturaleza con sus luces, sus líneas y tanta fuerza creativa que, aunque sólo cuenta con dos dimensiones, es capaz de arrastrarnos con sus visiones delicadas y precisas a reconocer que la conservación de ese patrimonio no sólo debe quedar reflejada en la foto sino en el entorno natural del que procede y que eso es tarea de todos. Gracias MontPhoto y fotógrafos de naturaleza por ayudarnos a caminar por la naturaleza más despacio, detenernos a observar un poco más y dejarnos ver lo más hermoso del mundo que nos rodea con vuestra mirada. La Autora Mar Ramírez, impulsada por la idea de que divulgar y comunicar son herramientas esenciales para que los valores de la naturaleza lleguen a todo el mundo, ha aprovechado su formación universitaria en Biología especializada en Medio Ambiente para contar, mediante las palabras, todo lo valioso que supone la naturaleza y sus habitantes salvajes y como un aprovechamiento sostenible de la misma es el mejor vehículo que el ser humano posee para vivir en armonía con su entorno natural. Colabora con medios de comunicación nacionales, como periódicos y revistas, y es autora de guías de ecoturismo y de rutas naturales. Además ha coordinado la comunicación de diversos eventos mundiales, entre ellos Wild Wonders of Europe, proyecto basado en el poderoso mensaje comunicativo de la fotografía, y el 10º Congreso Mundial de Tierras Silvestres, WILD10, del que ha sido directora de comunicación.


El concurs / El concurso / The contest La millor comissió de suport Una de les novetats més importants del concurs MontPhoto 2013 és la col·laboració d’una comissió tècnica que, sense poder de decisió sobre el veredicte final del jurat, supervisa que tot el procés de selecció vagi bé i ajuda en les primeres fases de selecció. Són persones vinculades amb el món de la fotografia i són especialistes en diferents àmbits. Han estat seleccionades per la seva experiència i proximitat a MontPhoto. Naturalment no són participants i la seva ajuda és totalment desinteressada. La seva aportació, sense ser vinculant si és determinant perquè l’organització tingui criteris més valuosos i contrastats sobre la veracitat i tot tipus de qüestions sobre el material presentat, així com nous criteris del desenvolupament del certamen en el futur. Aquesta comissió de suport i col·laboració en l’edició 2013 està formada per: Francesc Muntada, Tato Roses, Fran Trabalón, Joaquim Reberté, Rafael López-Monné, Pere Rubio, Roger Eritja, Mertxe Alarcón, Jordi Gallego, Román Montull i Maria Rosa Vila. I com sempre, comptem amb els ja habituals companys de viatge Tino Soriano, Hugo Rodríguez, José B. Ruiz, Manuel Pijuan i Albert Masó.

La mejor comisión de soporte

veracidad y todo tipo de cuestiones del material presentado, así como nuevos criterios del desarrollo del certamen en el futuro. Esta comisión de soporte y colaboración en la edición 2013 está formada por: Francesc Muntada, Tato Roses, Fran Trabalón, Joaquim Reberté, Rafael López-Monné, Pere Rubio, Roger Eritja, Mertxe Alarcón, Jordi Gallego, Román Montull y Maria Rosa Vila. Y como siempre, contamos con los ya habituales compañeros de viaje Tino Soriano, Hugo Rodríguez, José B. Ruiz, Manuel Pijuan y Albert Masó.

The best support commission One of the most important novelties of the MontPhoto 2013 contest is the collaboration of a technical commission which, without decision-making power over the jury’s final verdict, supervises the selection process assuring it develop smoothly and helps in all the previous stages. These are people related to the photography world and specialists in different fields. They have been chosen for their experience and closeness to MontPhoto. Naturally they are not participants and their help is totally selfless. Their contribution, without being binding, is determinant for the organisation to have more valuable and reliable criteria on the veracity and all kind of matters related to the material presented, as well as new criteria for the development of the contest in the future.

Una de las novedades más importantes del concurso MontPhoto 2013 es la colaboración de una comisión técnica que, sin poder de decisión sobre el veredicto final del jurado, supervisa que todo el proceso de selección vaya bien y ayuda en las fases previas. Son personas vinculadas con el mundo de la fotografía y son especialistas en diferentes ámbitos. Han sido seleccionadas por su experiencia y proximidad a MontPhoto. Naturalmente no son participantes y su ayuda es totalmente desinteresada.

This support and collaboration commission in the 2013 edition is made up by: Francesc Muntada, Tato Roses, Fran Trabalón, Joaquim Reberté, Rafael López-Monné, Pere Rubio, Roger Eritja, Mertxe Alarcón, Jordi Gallego, Román Montull and Maria Rosa Vila.

Su aportación, sin ser vinculante si es determinante para que la organización tenga criterios más valiosos y contrastados sobre la

And as always, we have our usual companions Tino Soriano, Hugo Rodríguez, José B. Ruiz, Manuel Pijuan and Albert Masó.

PREMIS AEFONA

10 _ Inspirats per la natura

A1

B1

B2

B3


Consolidar un concurs en plena crisi MontPhoto 2013 ha comptat amb una àmplia participació que ha permès cobrir les despeses mínimes per a realitzar una nova edició del certamen. En quan al format del concurs, les novetats més importants han estat la introducció d’una nova secció, Art en la natura, així com l’increment de premis en la categoria jove.

A los reconocimientos que concede la Federación Catalana de Fotografía y la Confederación Española de Fotografía, también como novedad, este año AEFONA concederá sus premios a los seis socios mejor clasificados en cada categoría. Una gran iniciativa que ayuda a fortalecer los vínculos de colaboración entre MontPhoto y la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza.

L’edició 2013 ha comptat amb 4.442 fotografies de 489 fotògrafs de 32 països diferents.

Consolidating a contest in the middle of a crisis

Entre totes les obres rebudes, 103 imatges han estat les fotografies finalistes que conformen l’exposició oficial de MontPhoto 2013.

MontPhoto 2013 has benefited from broad participation which has enabled covering the minimum expenses to conduct the new edition of the contest.

Als reconeixements que concedeix la Federació Catalana de Fotografia i la Confederación Española de Fotografía, també com a novetat, enguany AEFONA concedirà els seus premis als sis socis millor classificats en cada categoria.

With regard to the format of the contest, the most outstanding novelties are the introduction of the new section Art in nature, and the increase of awards in the youth category.

Una gran iniciativa que ajuda a enfortir els vincles de col.laboració entre MontPhoto i l’Associació Espanyola de Fotògrafs de Natura.

The 2013 edition has 4,442 photos of 489 photographers from 32 different countries.

Consolidar un concurso en plena crisis

A total of 103 pictures have been selected as finalist photos among all the works received, which will comprise the official MontPhoto 2013 exhibition.

MontPhoto 2013 ha contado con una amplia participación que ha permitido cubrir los gastos mínimos para realizar una nueva edición del certamen. En cuanto al formato del concurso, las novedades más importantes han sido la introducción de una nueva sección, Arte en la naturaleza, así como el incremento de premios en la categoría joven. La edición 2013 ha contado con 4.442 fotografías de 489 fotógrafos de 32 países distintos.

In addition to the awards granted by the Catalan Photography Federation and the Spanish Photography Confederation, also as a novelty this year, AEFONA (Spanish Association of Nature Photographers) shall grant three prizes to the six best-rated classified members in each category. A great initiative that will contribute to strengthen the cooperation links between MontPhoto and the Spanish Association of Nature Photographers.

Entre todas las obras recibidas, 103 imágenes han sido las fotografías finalistas que conforman la exposición oficial de MontPhoto 2013. B4

B5

B6

D

El concurs

_ 11


L’obra: DESHIELO de Andrés Miguel Domínguez Romero DESGLAÇ Començant pel desenvolupament natural i meteorològic del lloc on va ser presa la imatge, dir que en prats naturals de la serra gaditana, quan plou amb abundància a l’hivern, degut a vents de sud-oest es formen multitud de bassals poc profunds que amb el temps dóna lloc a l’eutrofització, creixent en elles algues filamentoses. Quan la component canvia a nord, els bassals es glacen formant-se capes de gel de fins a més d’un centímetre de gruix. Recordo que havia estat quasi quatre hores des de la sortida del sol a uns -5ºC en el hide esperant tords ala-roig que menjaven en un espí blanc congelat, en una zona del parc natural Sierra de Grazalema. En acabar, em vaig adonar que encara quedaven bassals congelats i vaig decidir col·locar el macro i endinsar-me en aquest món que no veiem fins que

16 _ Inspirats per la natura

no ens apropem a uns 30 centímetres. Com si estigués en un altre context natural diferent del que havia gaudit hores abans, vaig començar a deixar anar la imaginació, apareixent davant meu composicions molt atractives. El que eren fulles i algues sota una placa de gel van començar a convertir-se en una escena que canviava contínuament degut a les línies que tallaven la imatge per l’augment de la temperatura. La vora rogenca de la fulla d’aquest minúscul gerani silvestre (Geranium molle) contrastava amb els verds predominants a la imatge, a més les línies producte de la descongelació tallaven bombolles donant lloc a formes que m’atreien com poques vegades m’havia passat fent macrofotografia. Una vegada es va descongelar la placa de gel tot aquest món es va esvair.


La obra: DESHIELO de Andrés Miguel Domínguez Romero DESHIELO Comenzando por el desarrollo natural y meteorológico del lugar donde fue tomada la imagen, decir que en prados naturales de la sierra gaditana, cuando llueve abundantemente en invierno, debido a vientos de suroeste se forman multitud de charcas poco profundas que con el tiempo se eutrofizan creciendo en ellas algas filamentosas. Cuando la componente cambia a norte, las charcas se hielan formándose capas de hielo incluso de más de un centímetro de espesor. Recuerdo que había estado casi cuatro horas desde el amanecer a unos -5ºC en el hide esperando zorzales alirrojos que comían en un majuelo congelado, en una zona del parque natural Sierra de Grazalema. Al terminar, me di cuenta que todavía quedaban charcas congeladas y decidí colocar el macro y adentrarme en ese mundo que no vemos hasta que

no nos acercamos a unos 30 centímetros. Como si estuviera en otro contexto natural distinto al que había disfrutado horas antes, comencé a dar rienda suelta a la imaginación apareciendo ante mí composiciones muy atractivas. Lo que eran hojas y algas debajo de una placa de hielo empezó a convertirse en una escena que cambiaba continuamente debido a las líneas que cortaban la imagen por el aumento de la temperatura. El rojizo borde de la hoja de este minúsculo geranio silvestre (Geranium molle) contrastaba con los verdes predominantes en la imagen, además las líneas producto de la descongelación cortaban burbujas dando lugar a formas que me atraían como pocas veces me había pasado haciendo macrofotografía. Una vez se descongeló la placa de hielo todo ese mundo se apagó.

The work: DESHIELO by Andrés Miguel Domínguez Romero THAW Starting with the natural and meteorological development of the place where the photo was taken, it is to be said that in the natural meadows of the mountains in Cadiz, when it rains heavily in the winter due to the southwest winds, many shallow pools appear which with time become eutrophicate and grow filamentous algae. When night falls, these pools freeze, and layers of ice of more than one centimetre thick form on top. I remember I spent almost four hours from sunrise at approximately -5ºC at the hide waiting for the Redwings which were eating at an iced hawthorn in an area of the Sierra de Grazalema natural park. When I had finished, I realised there were still a few frozen pools and I decided to place the frame and enter into the world that we can not

see until we approach it at approximately 30 centimetres. As if I were in a different natural context to which I had been enjoying a few hours before, I started to give free rein to my imagination allowing very attractive compositions to appear before me. Leaves and algae beneath a sheet of ice started to turn into a continuously-changing scene because of the lines cutting the image due to the temperature increase. The reddish edge of the leaf of this tiny wild geranium (Geranium molle) contrasted with the predominant greens in the picture, also the lines caused by the thawing cut the bubbles giving rise to shapes that attracted me as rarely happened when I was doing microphotography. Once this sheet of ice melted all this world disappeared.

Premi MontPhoto 2013

_ 17


_ 19 La montaña Arcoiris

Hugo Estévez Martín (Madrid) Lloc: Jujuy. Argentina

Primer premi Muntanya

A la preserralada dels Andes, a 4.000 metres d’altitud, es localitza la Serra d’Hornocal, un món format per sorrenques de tots els colors. Una finestra de llum em va permetre captar la diversitat de formes i colors de l’anomenada muntanya “arc de Sant Martí”.

Located in the Andean foothills, at an altitude of 4.000 metres, is the mountain range Sierra de Hornocal, a world formed by sandstones of all colours. A window of light allowed me to capture the diversity of shapes and colours of the so called “Rainbow” mountain.

Dentro de la precordillera andina, a 4.000 metros de altitud, se localiza la Sierra de Hornocal, un mundo formado por areniscas de todos los colores. Una ventana de luz me permitió captar la diversidad de formas y colores de la denominada montaña “Arco iris”.

_ Canon EOS 40D, EF 100-400 4.5-5.6 L IS USD, 105 mm, f7.0, 1/160s, ISO 250


_ 29 Ventisca

Xabier Mata Moya (Guipúscoa) Lloc: Luz-Szint-Sauveur. Pays Toy. França Neu, fred, vent... no minen l’ànim d’aquests intrèpids muntanyencs, abans de ser envoltats per la borrufada, en un fred matí d’hivern. En memòria d’Andoni Areizaga, director de la prova d’esquí Open Alti Toy.

Primer premi Activitat de muntanya

Nieve, frío, viento... no minan el ánimo de estos intrépidos montañeros, antes de ser envueltos por la ventisca, en una fría mañana de invierno. En memoria de Andoni Areizaga, director de la prueba de esquí Open AltiToy.

Snow, cold, wind... do not undermine the spirit of these intrepid mountaineers, before being caught up by the blizzard, on a cold winter morning. In memory of Andoni Areizaga, director of the Open AltiToy ski test.

_Canon EOS 5D Mark II, EF 100-400mm f4.5-5.6L IS USM,

1/1600s, f9, ISO 400, focal 400


Primer Premi Premi votació popular Món animal

Espejo de agua

Mario Cea Sanchez (Salamanca) Lloc: Salamanca Fotografia realitzada mitjançant la tècnica d’alta velocitat en un estanc construït especialment per a aconseguir fotografies amb reflexos. Il·luminació artificial mitjançant quatre flaixos. Cuereta torrentera (Motacilla cinerea). Fotografía realizada mediante la técnica de alta velocidad en un estanque construido especialmente para conseguir fotografías con reflejos. Iluminación artificial mediante cuatro flashes. Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea). Photograph taken with the high speed technique on a lake made specially to take photographs with reflections. Artificial lighting through four flashes. Grey Wagtail (Motacilla cinerea). _Canon EOS 7D, Canon 180mm macro, f5.6, 1/200s, ISO 250, hide fijo, 4 flashes, trípode Benro, ròtula Benro, disparador a distància


_ 41 Pose primaveral

Rubén García González (Salamanca) Lloc: Santo Tome de Rozados. Salamanca

Menció d’honor Món animal

Tots els anys moltes puputs recorren centenars de quilòmetres per a situar-se en el lloc perfecte per a passar part de la primavera i tot l’estiu. Durant aquest temps cacen àgilment pels prats més poblats de flors i vegetació, allà on s’acumulen les seves preses.

Every year many hoopoes travel hundreds of kilometres to find the perfect spot to spend part of spring and all the summer season. During this time they swiftly hunt round the prairies full of flowers and vegetation, where their preys are.

Todos los años muchas abubillas recorren cientos de kilómetros para situarse en el sitio perfecto para pasar parte de la primavera y todo el verano. Durante este tiempo cazan ágilmente por las praderas más pobladas de flores y vegetación, allí donde se acumulan sus presas.

_Canon 600D, Sigma 120-300, f7.1, ISO 400, 1/320s, 232mm


_ 49 Deshielo

Andrés Miguel Domínguez Romero (Càdis) Lloc: Grazalema. Càdis. Espanya Fulles de Geranium molle sota el gel en un bassal congelat. Aquests es formen amb pluges prolongades a les planúries de muntanya. Poden romandre així durant vàries setmanes creixent en elles algues filamentoses. Quan glaça, es formen preciosos mosaics de colors de fulles caigudes. Les línies són fruit de la descongelació en anar augmentant la temperatura del matí.

Primer Premi Premi MontPhoto 2013 Món vegetal

Hojas de Geranium molle bajo el hielo en una charca congelada. Éstas se forman con lluvias prolongadas en llanuras de montaña. Pueden permanecer así durante varias semanas creciendo en ellas algas filamentosas. Cuando hiela, se forman bonitos mosaicos de colores

de hojas caídas. Las líneas son fruto de la descongelación al ir aumentando la temperatura de la mañana. Geranium molle leafs under the ice of a frozen pond. These are formed with prolonged rainfalls in mountain plains. Filamentous algae can grow in them for several weeks. When it freezes, pretty colourful mosaic of fallen leafs form. The lines are fruit of the thawing as the morning temperature increases.

_Canon 5D Mark II, Canon MACRO 100 2.8, f16, 1.6s, 1/3, ISO 160, polaritzador circular BW


50 _ La joya

Diego López Álvarez (Sevilla) Lloc: Sierra de Montellano. Sevilla

Menció d’honor Premi votació popular Món vegetal

Una joia amagada en el subsòl sobreviu a l’escandalós incendi que arrasava aquest bosc durant l’estiu. Després de les pluges de la tardor i amb l’arribada del fred, una orquídia (Orchis italica) ressorgeix brillant entre esquelets de pins.

A jewel hidden in the subsoil survives the terrifying fire that devasted this forest during the summer. After the autumn rains and with the arrival of the cold weather, an orchid (Orchis italica) re-emerges bright among the pine trees skeletons.

Una joya oculta en el subsuelo sobrevive al pavoroso incendio que azotó este bosque durante el verano. Tras las lluvias del otoño y con la llegada del frío, una orquídea (Orchis italica) resurge brillante entre esqueletos de pinos.

_Nikon D800E, 70-200mm, 200mm, 1/10s, f2.8, ISO 100


_ 59

Tiralíneas

Pere Soler Isern (Girona) Lloc: Cingles de Tavertet. Barcelona Un fred matí d’hivern la natura ens va regalar amb aquestes línies naturals que mai habia vist abans amb tanta definició i contrast. Va ser un moment efímer però que va quedar gravat en el més profund dels meus records.

Primer premi Paisatge

Una fría mañana de invierno la naturaleza nos regaló con estas líneas naturales que nunca antes había visto con tanta definición y contaste. Fue un momento efí-

mero pero que quedo grabado en lo más profundo de mis recuerdos. On a cold winter morning nature provided us with these natural lines which I had never seen before so defined and contrasted. It was a fleeting moment yet it remained recorded deep down in my memory. _Canon 5D, 70-200mm, Extender x1,4 a 210mm f22, 1.6s, ISO 50


_ 69 Parental Bonds

Cristobal Serrano (Alacant) Lloc: Florida. Estats Units

Primer Premi Premi votació popular Món subaquàtic

Aquesta mare i la cria de manatí antilà o del Carib (Trichechus manatus) van arribar a aquest màgic racó buscant una zona d’aigües més temperades. Aquest és l’hàbitat natural d’una delmada població de sirenis que per desgràcia es troben en gran perill d’extinció des de fa ja algunes dècades. Esta madre y cría de manatí antillano o del Caribe (Trichechus manathus) llegaron a este mágico rincón en busca de una zona de aguas más templadas. Este es el hábitat natural de una diezmada población de siréni-

dos que por desgracia se hallan gravemente amenazados desde hace ya varias décadas. The mother and baby West Indian Manatee (Trichechus manatus) reached this magic corner searching for warmer water. This is the natural habitat of a depleting population of sirenians which have unfortunately been seriously threatened for decades. _Canon EOS 5D Mark II, Canon EF 16-35mm f2,8 L II USM, f5, 1/80s, ISO 400, 18mm, carcassa Seacam


80 _

Forest of Puzzlegrass

Radomir Jakubowski (Alemanya) Lloc: Herbitzheim. Alemanya L’aspreta (Equisetum hyemale) es troba amb freqüència en pantans. En una de les zones que visito regularment per a fotografiar orquídies, hi ha un petit pantà on l’he contemplat vàries vegades. Buscant una inspiració per a trobar una bona manera de composar aquestes estructures en escena, sempre seguia mancant quelcom especial. Fins que una nit d’estiu el motiu va aparèixer per pura casualitat: una brillant papallona al bell mig dels brots de color verd fosc.

Menció d’honor Premi votació popular Macro

La cola de caballo (Equisetum hyemale) se encuentra con frecuencia en pantanos. En una de las zonas que visito regularmente para fotografiar orquídeas, hay un pequeño pantano donde la he contemplado varias veces. Buscando una inspiración para encontrar una buena forma de

poner estas estructuras en escena, siempre seguía faltando algo esencial. Hasta que una noche de verano el motivo apareció por pura casualidad: una brillante mariposa en medio de los brotes de color verde oscuro. Rough Horsetail (Equisetum hyemale) is often found in wetlands. In one oft he areas I regularly visit to photograph orchids, there is a little swamp, where I’ve pondered over the Rough Horsetail many a time, looking for an inspiration for a good way to‚ stage these structures. All the pictures in my mind’s eye kept lacking something crucial. One summer evening, my motive had appeared by sheer chance: a bright butterfly amidst dark green shoots. _Canon EOS 5D Mark II, EF 100mm f2.8L Macro IS USM, 100 mm, 1/125s, f2.8, ISO 200


_ 89

Troncos de arena

Arturo Lasso Pérez (Las Palmas de Gran Canaria) Lloc: Tenerife. Espanya Tot un univers de textures i formes s’amaguen sota els nostres peus. Una baixamar va ajudar-me a trobar aquests troncs de sorra. Todo un universo de texturas y formas se esconden bajo nuestros pies. Una bajamar me ayudó a encontrar estos troncos de arena.

Primer premi Art en la natura

A whole universe of textures and shapes are hidden under our feet. A low tide helped me find these trunks of sand. _Canon 5D, EF 17-40, f4L USM, 40 mm, 1/2s, f16, ISO 100


_ 109 Manos

Juan Moreiras Barreiro (Pontevedra) Lloc: Ol Pejeta. Norte de Kenia Un ximpanzé (Pan troglodytes) saluda al seu cuidador en el Santuari de Sweetwaters, fundat per Jane Goodall a Ol Pejeta, Kenia. Aquest exemplar va ser recuperat de mans de caçadors furtius a l’aeroport de Nairobi, amb malnutrició severa, deshidratació i psicològicament en molt mal estat, i es recupera en el santuari. Mai tornarà a viure en llibertat.

Primer premi Premi votació popular Denúncia ecològica

Un chimpancé (Pan troglodytes) saluda a su cuidador en el Santuario de Sweetwaters, fundado por Jane Goodall en Ol Pejeta, Kenia. Este ejemplar fue recuperado de manos de cazadores furtivos en el aeropuerto de Nairobi, con malnutrición severa, deshidratación y psi-

cológicamente en muy mal estado, y se recupera en el santuario. Nunca volverá a vivir en libertad. A Chimpanzee (Pan troglodytes) greets his keeper at the Sweetwaters Sanctuary, founded by Jane Goodall at Ol Pejeta, Kenya. This specimen was recovered from the hands of poachers at the airport in Nairobi, with severe malnutrition, dehydration and psychologically in very bad condition, and is recovering at the sanctuary. He will never live in the wild again. _Nikon D3, 70-200mm f 2.8, 125mm, 1/200s, f 14, ISO 400


GRÀCIES / GRACIAS / THANKS Les aportacions dels mecenes relacionats, han fet possible l’elaboració d’aquest llibre. Tot l’equip de MontPhoto i tots els que han col·laborat a l’edició agraïm la il·lusió i l’interès per contribuir al desenvolupament del projecte. Las aportaciones abajo indicadas, han hecho posible la elaboración de este libro. Todo el equipo de MontPhoto y todos los que han colaborado en la edición agradecemos la ilusión e interés por contribuir en el desarrollo de este proyecto. The contributions listed below have made the edition of this book possible. The MontPhoto team and everyone who has collaborated in this edition would like to thank them for their interest in contributing to the development of this project. Agrupación Fotográfica de Guadalajara, Alba Sala Vilaseca, Albert Adroer Fortuny, Albert Masó, Albert Ollé i Callau, Albert Torras, Alberto Cordero Barrios, Alberto Tormo Pastor, Alfredo Miguel León Pérez, Allemand David, Ana Retamero Olmos, Andoni Lamborena Barreras, Andrés Miguel Domínguez Romero, Angel de la Torre Hernández, Angel Fernández Ujaque, Angel Hernández, Angel Perez Rodrigo, Antoni Illa, Antonio Fernández Gómez, Antonio Forma, Antonio Hernández Robles, Arturo Lasso Pérez, Asier Azarola Lizarralde, Asier Castro de la Fuente, Aurelio J. Fernández Gil, Benito Cantero Capez, Bruno Almón Pazos, Carles Canellas Crusellas, Carlos Pérez Naval, Carlos González de la Peña, Carlos González Pérez, Carlos Orduna Portus, Carmina Vandellos, Carol Pujalte, César Cobo Ikazategui, Coro Hernández, Cristiana Damiano, Cristina Pavón Rodríguez, Cristobal Serrano, Daniel Jara, David Antoja Mas, David Barrio, David Cantillo Orozco, David Gaona Maroto, David Monje González, David Moya Núñez, Diego López Álvarez, Diego Pérez García, Domingo Sánchez Sevilla, Domingo Sosa de la Fuente, Eduard Crispi, Egoitz Ikaza Gonzalez, Emili V. López Álvarez, Emilia Vallés Tovar, Emilio Romanos Castiñeira, Enric Fontdeglòria, Enrique de la Montaña Andrés, Enrique López-Tapia de Inés, Esther Bahí, Esther Inglada Pallarés, Estrella Cruzado Rodriguez , Estudio Grafica.mente, Eva van den Berg, F. Xavier Sole Guimerà, Familia Garcia - Marlès, Francisco Javier Casado, Felipe Foncueva, Fernando Ruiz Tomé, Ferran Munsó, Fran Trabalon, Francesc Balaguer Burillo, Francesc Fontanals Villazón, Francesc Muntada, Francesc Nonó Ortega, Francisco Javier Bru Gorraiz, Francisco Javier Mas Ferrá, Francisco Javier Preciado Valle, Foto Ruano Pro, Francisco Moreno Soriano, Francisco Murcia Requena, Gerard Barnaus Gamisans, Gioia Engel Mordoh, Glòria Sánchez, Gorka Barreras Alday, Gracià Sánchez Font, Hugo Estévez Martín, Iban Pagalday Ruiz de Eguino, Iker Aizkorbe Agirre, Imanol Mujika Urrutikoetxea, Iñaki González, Iñaki Ikaza, Iñigo Bernedo Belar, Iosu Garai Ibabe, Isabel Casellas Pla, J. Vázquez, Isabel Garrido, Jaime García Domínguez, Jari Peltomaki, Jaume Llorens i Bach, Jaume Ventura Nualart, Javier Alonso Torre, Javier Camacho Gimeno, Javier Castellanas Sans, Javier Herranz Casellas, Javier Puertas, Jep Cunill, Jesús Bravo Matías, Jesús del Río Rodríguez, Jesús Varillas Dorado, Joan Abella Escuer, Joan Astor Vignau, Joan Bobet Calet, Joan Buixareu Garbaccio, Joan Gil Raga, Joan Manel Puig Sentañes, Joan Marqués Faner, Joan Mas Domenech, Joan Masdeu Viñas, Joan Pau Cassez Collignon, Joanna Clegg, Joaquim Reberté, Jon Ander Rabadan Lezana, Jonathan Gascó Ochoa, Jordi Bas Casas, Jordi Bellmunt Morera, Jordi Ferré Gicquel, Jordi Gallego, Jordi Junyent Viñas, Jordi Ribot, Jordi Sala Vila, Jorge D. Martín, Jorge Ruiz del Olmo, José Agustín Gurruchaga Garagarza, José B. Ruiz Limiñana, Jose C. Landrove, José Carlos González Castro, José Juan Hernández Martínez, José Lara Fernández, Jose Luís Llopis, José Luís López Sánchez, José Luís Martín Mendoza, José Manuel Carreira Jaunsolo, José Miguel Pérez García, José-Angel Sáez-Díez González, Joseba Zabala Urrutikoetxea, Josep Carreras Viella, Josep de C. Carreras, Josep Lluís del Val Gonzalez, Josep Lluís Soucheiron, Josep López Garcia, Josep Mª Abadia i Palau, Josep Maria Genís de Arana, Josep Ribas i Pallisera, Juan Ángel Regaña Guerrero, Juan Antonio Tovar Pardo, Juan Carlos López Chaos, Juan Francisco Martínez Tapia, Juan José López Azurmendi, Juan Luís Duran Guinot, Juan Miguel Ortuño Martínez, Juan Moreiras Barreiro, Juan Tapia, Juan Tejero Gómez, Juanma Orta, Juli Bover Romero, Julia Silva Gonzalez, Kirsi MacKenzie, Klinger Philip, Koldo Badillo, Lluís Ibañez Melia, Lluís Masdevall, Lluís Pujolàs Ripoll, Luís Alberto Domínguez, Luís Francisco Llavori, Luís Villar Alaminos, Luís Zapico Iglesias, Manel Benavente Ibars, Manolo Alonso, Manuel Daneri, Manuel Lupión Manzano, Manuel Pijuan, Marc Albiac Vilas, Marc Casanovas Felix, Maria Rosa Vila, Mariano Belmar Torrecilla, Maribel Ochoa, Mario Cea Sanchez, Marjan Artnak, Marta Bretó , Marta Goula, Martí Fradera Bohera, Mer Diez, Mercè Royo i Capella, Mertxe Alarcon, Miguel Angel Peña Estévez, Miguel García Torres, Miquel Angel Artús Illana, Miquel Pons Bassas, Mireia Calvet Navarro, Mònica Busquets, Nerea Rapp Arrarás, Néstor García Arcos, Niall Benvie, Nica Mares, Núria del Pozo, Oradea Photographer, Òscar Arregui Hernàndez, Oscar Castelao Gorgé, Oscar Miralpeix Biosca, Oscar Vidal Salazar, Pablo Bou Mira, Pablo Roa Ros, Paco Costa Cervera, Pancho R. Eguiagaray, Paolo Bovo, Patxi Badiola Akarregi, Pedro Javier Pascual Hernández, Pedro José Fernández Martínez, Pere Rubio, Pere Soler Isern, Pere Soler Rius, Pere Vila i Oró, Photo&Speleo, Pierluigi Rizzato, Quim Dasquens, Radomir Jakubowski, Rafael Gaona Maroto, Rafel López-Monné, Raul Saez Ruiz, Ricard Ribas (magmussol), Roberto García Saenz, Rodrigo Pérez Grijalvo, Roger Eritja, Roman Montull, Rosa Cabiscol, Rosa Relat, Roser Gruart, Rubén García González, Sadie Quarrier, Salvo Orlando, Santiago Bedoya Romero, Sebastián Alvaro, Sergi Boixader i Catot, Sergi García Fernández, Sridhar Sankar, Susana Giménez Parra, Tato Roses, Teodoro J. Martínez, Tino Soriano, Toni Fernández Cuenca, Toni Gordon Cañizares, Toni Sanchís Gancedo, Tossa Gestió SL, Uge Fuertes Sanz, Urtzi Vera Rodríguez, Vicenç Gimeno Rivero, Vicent Pellicer Ollés, Victoria Gràcia, Xabier Mata Moya, Xavier Albiac, Xavier Xaubet, Yass Amrani
Other titles of the collection may be purchased on www.montphoto.com 2011

2012

INSPIRATS PER LA NATURA

Muchos son los congéneres que dedican su vida a proteger la biodiversidad. Personas procedentes de un sinfín de especialidades profesionales consagran su talento a la conservación. Científicos, gestores, técnicos, voluntarios, escritores y por supuesto, fotógrafos. Hombres y mujeres que, ocultos tras su objetivo, buscan por todo el mundo imágenes que despiertan estímulos que las palabras no pueden alcanzar. El Concurso Internacional de Fotografía de la Naturaleza MontPhoto es un buen ejemplo de ello. Miren, observen, sientan lo que todos estos fabulosos cazadores de imágenes les están queriendo decir. Y actúen en consecuencia. Al fin y al cabo, es por la causa más fabulosa que podamos imaginar. Many of our fellow humans dedicate their life to protect biodiversity. People from a wide range of professions dedicate their talent to conservation. Scientists, managers, technicians, volunteers, writers and of course, photographers. Men and women who, behind the lens search the world for images that stimulate what words can not reach. The MontPhoto International Nature Photography Contest is a good example of this. Look, observe, feel what all these fabulous image hunters are trying to say. And act accordingly. After all, it is for the most fabulous imaginable cause. Eva van den Berg

Imatges seleccionades pel seu mèrit artístic i originalitat, representant temàtiques tan variades en la diversitat natural com el paisatge, el món animal o vegetal, fotomacrografia o subaquàtiques entre moltes altres. Una col·lecció gràfica a través de tècniques i estils que reflecteixen una fantàstica mostra de la vida a la Terra.

Inspirats per la natura 2013

Otros títulos de la colección, que pueden adquirirse en www.montphoto.com

INSPIRATS PER LA NATURA

Altres títols de la col·lecció, que poden adquirir-se a www.montphoto.com

Són moltes les persones que dediquen la seva vida a protegir la biodiversitat. Procedents de diferents especialitats professionals, consagren el seu talent a la conservació del medi ambient. Científics, gestors, tècnics, voluntaris, escriptors i per descomptat, fotògrafs. Homes i dones que, de darrere l’objectiu estant, busquen per tot el món imatges que desperten estímuls que les paraules no poden aconseguir. El Concurs Internacional de Fotografia de Natura MontPhoto n’és un bon exemple. Mirin, observin, sentin el que tots aquests fabulosos caçadors d’imatges els estan volent dir. I actuïn en conseqüència. Al cap i a la fi, és per la causa més fabulosa que puguem imaginar.

Inspirats per la natura és una col·lecció de llibres de fotografia fruit de la selecció de les obres presentades al concurs internacional de fotografia de natura MontPhoto.

3

Inspirados por la naturaleza es una colección de libros de fotografía fruto de la selección de las obras presentadas al concurso internacional de fotografía de naturaleza MontPhoto. Imágenes seleccionadas por su mérito artístico y originalidad, representando temáticas tan variadas en la diversidad natural como el paisaje, el mundo animal o vegetal, fotomacrografía o subacuáticas entre muchas otras. Una colección gráfica a través de técnicas y estilos que reflejan una fantástica muestra de la vida en la Tierra.

INSPIRATS PER LA NATURA INSPIRADOS POR LA NATURALEZA

INSPIRED BY NATURE

Inspired by nature is a collection of photography books fruit of the selection of the works presented to the MontPhoto international nature photography contest. Images selected for their artistic merit and originality, representing broad topics in the natural diversity such as the landscape, the animal and vegetal world, macro photography and underwater photography among many others. A graphic collection through techniques and styles which reflect an extraordinary sample of life on Earth.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.