Page 1

WATERBOUWWERKEN IN UW BUURT Puttengracht thv spoorlijn

MERCHTEM EN OPWIJK Maatregelen tegen wateroverlast in het stroomgebied van de Grote Molenbeek en de Stambeek

Stambeek thv Langeveldweg

Puttenbeek thv Mansteen

Trappenhoeve Ichelgemstraat Trappenhoeve Neerkamstraat

Smidsestraat

INFORMATIE OVER DE UITVOERING EN DE TIMING VAN DE WERKEN ir. Marijke Van Hoorick | tel. 016-26 75 39 marijke.vanhoorick@vlaamsbrabant.be

DAGELIJKSE TOEZICHT René Maes | tel. 0476-32 69 29 | rene.maes@vlaamsbrabant.be

OPDRACHTGEVEND BESTUUR Provincie Vlaams-Brabant directie ruimte - dienst waterlopen | Provincieplein 1 - 3010 Leuven

BELEIDSVERANTWOORDELIJKE gedeputeerde Monique Swinnen | tel. 016-26 70 57 kabinet.swinnen@vlaamsbrabant.be

KOSTPRIJS 260.246,80 euro incl. BTW

AANNEMER A.Cocquyt bvba Toleindestraat 115 9080 Beervelde tel. 09-355 70 99


WATEROVERLAST IN HET STROOMGEBIED VAN DE GROTE MOLENBEEK EN DE STAMBEEK Het centrum van Merchtem is gevoelig voor wateroverlast. De omgeving van de Maurits Sacréstraat en de wijk Gasthuis ondervinden regelmatig schade door overstroming van de Grote Molenbeek en de Stambeek. Ook de omgeving van de Molenbeekstraat en Klei in Opwijk kampt geregeld met overstromingen vanuit de Stambeek.

Welke werken heeft de provincie Vlaams-Brabant al uitgevoerd? In 2013 legde de provincie 3 gecontroleerde overstromingsgebieden aan in de vallei van de Grote Molenbeek met een totale buffercapaciteit van ongeveer 38.000 kubieke meter. In 2015 werd het overstromingsgebied Langeveldweg gerealiseerd ter hoogte van de monding van de Regenwortelbeek in de Stambeek te Opwijk. Dit gebied heeft een buffercapaciteit van 8.000 kubieke meter.

Wateroverlast in de Gasthuisstraat te Merchtem

Wat staat er nu te gebeuren? Tijdens de felle regenbuien van 8 januari 2015 bleek dat de reeds gerealiseerde buffercapaciteit niet volstaat om het centrum van Merchtem voldoende te beschermen. De overstromingsgebieden Smidsestaat en Trappenhoeve liepen toen over met wateroverlast in Merchtem tot gevolg. De provincie wil daarom extra buffercapaciteit creëren. Om de Stambeek te ontlasten zal er water gebufferd worden in een gecontroleerd overstromingsgebied op de Puttenbeek in Mansteen. Het bestaande buffergebied Smidsestraat op de Grote Molenbeek wordt dan weer vergroot. De werken worden samen uitgevoerd: de uitgegraven grond van het ene gebied kan op die manier gebruikt worden voor de aanleg van dijken in het andere gebied. Dit drukt de kostprijs. De werken starten in de loop van september 2016. De uitvoeringstermijn bedraagt 60 werkdagen.

OVERSTROMINGSGEBIED MANSTEEN TE OPWIJK Het overstromingsgebied Mansteen op de Puttenbeek ligt ten westen van de bestaande verbinding tussen de Puttenbeek en de Puttengracht. Het wordt stroomopwaarts begrensd door het gehucht Mansteen. Het overstroombare gebied bevindt zich hoofdzakelijk op de rechteroever van de Puttenbeek. Het buffervolume bedraagt 16.000 kubieke meter. De inrichtingswerken blijven beperkt tot het aanleggen van een dwarsdijk in de vallei. Twee uitstroomconstructies met handbediende schuif regelen de hoeveelheid water die wordt doorgelaten naar de Stambeek. Een verlaagde zone in de dijk zorgt ervoor dat het water op een veilige manier kan overstorten als het buffergebied volledig gevuld is. Een langsdijk op de linkeroever van de Puttenbeek houdt de achterliggende akker droog. De kruinhoogte van de dijken varieert van 0,90 meter tot 1,20 meter hoogte. Een bijkomende constructie verdeelt het water over de Puttenbeek en de Puttengracht zodat het achterliggende natuurgebied ‘De Putten’ ook bij droog weer voldoende water krijgt. Bovendien verzekert deze constructie een correcte verdeling van het water over de twee waterlopen tijdens de vulling en lediging van het overstromingsgebied.

Het overstromingsgebied Smidsestraat loopt op een gecontroleerde manier over via de noodoverlaat.

OVERSTROMINGSGEBIED SMIDSESTRAAT TE MERCHTEM Via uitgraven van een aangrenzend perceel wordt het bestaande overstromingsgebied Smidsestraat uitgebreid. Op deze manier verdubbelt de huidige buffercapaciteit van 12.000 kubieke meter zonder het maximale vulpeil van het gebied te wijzigen. Hierdoor is er geen bijkomende opstuwing stroomopwaarts en is er geen nadelig effect voor de percelen op de linkeroevervan de waterloop. De werkzaamheden blijven beperkt tot uitgravingen. Er wordt gebruikt gemaakt van de eerder gebouwde uitstroomconstructie en noodoverlaat. Ook de bestaande dijk naast de Smidsestraat blijft ongewijzigd. De uitgraving gebeurt met een flauwe helling en begint op meer dan 5 meter van de straat, zodat ze niet of nauwelijks zichtbaar is vanop de straat.

Waterbouwwerken merchtem en opwijk a5 016  

de infobrochure over de werken voor de omwonenden.

Waterbouwwerken merchtem en opwijk a5 016  

de infobrochure over de werken voor de omwonenden.

Advertisement