Page 1

#74

Magaz van en vine oor

DE VLAA BRABAN MSDER

Over brouwers en kroegen  p.14 Biermaand Leuven Vlaams-Brabant

Gezonde bodem, mooie tuin  p.22 Tuincampagne ‘Leve de tuin!’

De week van Europa  p.28 Van 8 tot 13 mei 2017

Zoek het mooie leven niet te ver Ploeteren door de modder van het Pajottenland met Roland Liboton


14 OVER

17 HEERLIJKE MODDER

Een nieuwe lente Beste Vlaams-Brabanders,

Dit nieuwe nummer van ons magazine voor alle Vlaams-Brabanders verschijnt op 25 maart. Dat is bijna dag op dag één jaar na de afschuwelijke aanslagen op de luchthaven van Zaventem en op het metrostation van Maalbeek. We laten deze dag niet voorbijgaan zonder stil te staan bij het leed van de slachtoffers en bij de inzet en de moed die de hulpdiensten toen toonden. Maar de maand maart is ook het begin van een nieuwe lente. Dit is een goed moment om nieuwe initiatieven te lanceren, allemaal bedoeld om de kwaliteit van wonen en leven in Vlaams-Brabant te verbeteren.

BROUWERS EN KROEGEN

van het Pajottenland

Wat kan u in dit magazine allemaal lezen? Hoe we ook in VlaamsBrabant meer schone energie willen opwekken: meer windmolens plaatsen is de belangrijkste uitdaging. Hoe we de woningen nog meer en beter willen beschermen tegen wateroverlast en overstromingen. Hoe we meer ruimte willen maken voor veilige fietsverplaatsingen, onder meer door fietssnelwegen aan te leggen. Hoe we mensen willen aanmoedigen om hun tuinen zo natuurlijk mogelijk aan te leggen en te onderhouden. Hoe we blijven ijveren om open en fraaie landschappen te behouden, waar de bewoners zich kunnen ontspannen en genieten van de buitenlucht. Hoe we met de steun van Europa meer kansen willen scheppen voor vernieuwende, toekomstgerichte ondernemingen.

24

DE FIETSSNELWEG

U merkt dat het provinciebestuur volop actief blijft, op veel gebieden. We blijven ijveren voor een provincie waar het goed is om wonen, met een sterke dynamiek voor economie en werk, en met een gezond leefmilieu.

Ons eigen

20

SPEELPARADIJS Provinciedomein Kessel-Lo

18

Lodewijk De Witte Provinciegouverneur

Vlms-Brbnt kort p.4

Week van de

PROVINCIEDOMEINEN

Bloesems in het Hagenland p.12 Kalender p.13 Energiekansenkaarten p.26

Gezonde bodem

MOOIE TUIN

28

De week van

EUROPA

Tie Roefs, Ann Schevenels, Walter Zelderloo, Lodewijk De Witte, Marc Collier, Marc Florquin, Monique Swinnen, Tom Dehaene

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

8.05 – 13.05 2017

Een station waar je graag komt p.27

32

WATERBEHEER

Vraag van de lezer p.35 Fotowedstrijd p.36

22

34

REGIONALE LANDSCHAPPEN

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

REALISATIE Absoluut | FOTOGRAFIE Lander Loeckx, Marco Mertens, Kristel Van Loock, Sepp van Dun, Peter Maris VU Provincie Vlaams-Brabant, ­­ Provincieplein 1, 3010 Leuven | REDACTIEADRES Provincie Vlaams-Brabant, communicatiedienst, Provincieplein 1, 3010 Leuven CONTACT 016 26 70 00 info@vlaamsbrabant.be www.vlaamsbrabant.be facebook.com/VlaamsBrabant @vlaams_brabant | De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


VLMS-BRBNT KORT - 5

“Niet iedereen neemt zomaar eventjes de wagen. Voor hen is er de Mobiliteitsentrale Vlaams-Brabant.”

Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant De Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant is sinds dit jaar een nieuwe provin­ ciale dienst. Elke Vlaamse provincie heeft nu een eigen informatiepunt waar mensen terechtkunnen met hun vragen over aangepast vervoer. Voor wie een mobiliteitsbeperking heeft om welke reden ook, is het immers niet altijd evident om zich te verplaatsen. Rolstoelgebruikers worden vervoerd aan verminderd tarief.

“Curling is een heel toegankelijke wintersport.”

Je bereikt de Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant via: mobiliteitscentrale@ vlaamsbrabant.be www.vlaamsbrabant.be/ mobiliteitscentrale 0800-26 990 (GRATIS)

Zemst wordt centrum van de curlingsport De allereerste curlinghal van het land staat in de steigers in Zemst. Het initiatief kwam van de Curling Club Zemst, dat met een crowdfundingcampagne een flink startkapitaal verzamelde. Curling is een heel toegankelijke Olympische Wintersport waarbij zware stenen over het ijs worden geschoven onder begeleiding van twee vegers die het pad effenen. Het is de meest toegankelijke ijssport, ook voor recreanten en rolstoelgebruikers. Daarom steunt de provincie Vlaams-Brabant de bouw van de nieuwe hal met een subsidie van 100.000 euro.

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

Sporthal PIVO in gebruik

Digitale facturatie De provincie Vlaams-Brabant is de eerste overheid in ons land die inkomende facturen volledig digitaal verwerkt. Leveranciers sturen hun factuur via e-mail, doorgaans in pdf-formaat. De mailbox wordt automatisch uitgelezen en verwerkt door gespecialiseerde factuurverwerkingssoftware. Een primeur, dus.

Een kleurtje voor elke zaalsport

De nieuwe sporthal op de PIVO-site in Asse is klaar. De sporthal wordt overdag gebruikt door de politieschool, het opleidingscentrum van de brandweer en een aantal gemeentelijke scholen. ‘s Avonds staat de sporthal ter beschikking van de sportclubs van Asse. Zo wordt de infrastructuur optimaal benut.

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017


VLMS-BRBNT KORT - 7

Nieuws van de provincieraad

SUPERKORT Klimaatplannen 36 gemeenten goedgekeurd door Europa. 20.000ste bezoeker voor Belevingscentrum ’14-’18 in Tildonk.

Wijzigingen in het functioneel fietsnetwerk

Rocktalent? Schrijf je in voor Rockvonk!

Opwijk actualiseert ruimtelijk structuurplan.

De nieuwe editie van de provinciale muziekwedstrijd Rockvonk komt eraan. Wie wordt de opvolger van VZW Abudhabi? Inschrijven kan vanaf 1 mei 2017.

€ 54.000 voor natuur op school.

www.rockvonk.be

Meer dan half miljoen € voor voorzieningen voor personen met handicap. € 381.000 voor nieuwe fietspaden in Herne.

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde e ­ nkele wijzigingen goed aan het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk. Dat netwerk telt liefst 2400 kilometer fietsroutes en fietssnelwegen die de kernen van ­wonen, werken, onderwijs en winkelen verbinden. De fietsroute Opwijk – Merchtem – Asse werd als fietssnelweg F221 opgenomen in het fietsnetwerk. In Diest werden enkele wijzigingen aangebracht aan het traject van de fietssnelweg F26 Aarschot-Diest en aan de stukjes fietsroute die op de fietssnelweg aansluiten. In Sint-Genesius-Rode en Beersel werd het netwerk verplaatst van de Rodestraat naar de Vanderveldenlaan.

Overstromingsgebied Nekkerbos breidt uit Het overstromingsgebied Nekkerbos in ­Grimbergen wordt uitgebreid met een extra buffercapaciteit van 10.000 m³. Dat heeft de provincieraad van Vlaams-Brabant beslist. Voor de uitbreiding wordt een deel van de voormalige stortplaats afgegraven en het ecologisch minst waardevolle deel van de natuurzone Nekkerwei mee ingeschakeld als tijdelijk overstroombaar gebied. De maatregel moet de kans op overstromingen in de Bruinborrebeekvallei beperken. De kostprijs wordt geraamd op 135.000 euro. De werken starten vermoedelijk eind 2017.

Doortrekkersterrein in Asse Op de PIVO-site in Asse opende de provincie een doortrekkers­terrein voor woonwagenbewoners. Zij mogen er drie weken verblijven en betalen standgeld en hun verbruik van elektriciteit en water. Een terreinopzichter leidt alles in goede banen. Het is na Huizingen het tweede doortrekkersterrein in Vlaams-Brabant.

Exclusief dineren in de Smaakhoeve Wat dacht je van een exclusief diner in een authentieke hoeve van het Dijleland? Bereid met heerlijke hoeveproducten door een topchef uit de streek? Reserveer dan snel je plaatsje in de Smaakhoeve, een initiatief voor Dijlenaars van Streekproducten Vlaams-Brabant. www.straffestreek.be

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

Proefcentrum Pamel groeit Proefcentrum Pamel groeit uit tot een volwaardig plattelandscentrum. Tot vorig jaar maakten tuinbouwscholen gebruik van de site. Nu voert de provincie gesprekken met nieuwe partners uit de landbouw- en plattelandssector om de vrijgekomen ruimte te benutten. Liefst voor biologische teelten. Onderzoek naar de biologische teelt van aardbeien en kleinfruit blijft een prioriteit. De nieuwe partners dragen daartoe bij met hun expertise en kennis. Een transitieteam van de provincie begeleidt het hele proces.


VLMS -BRBNT KORT - 9

Budget 2017

VLAAMS-BRABANT KLEINSTE BUDGET VAN VLAANDEREN Drie nieuwe strategische projecten

De provincieraad keurde het Vlaams-Brabants budget voor 2017 goed. Voor 177 miljoen euro wil Vlaams-Brabant zich vanuit haar gunstige ligging verder ontwikkelen als een economisch sterke, internationaal gerichte en duurzame regio, waar het goed leven is. Onze provincie heeft de laagste belastingsdruk, de laagste schuldgraad, het budget is in evenwicht en de opcentiemen werden niet meer verhoogd sinds 2002.

De Vlaamse overheid keurde drie voorstellen van ‘strategische projecten’ goed in Vlaams-Brabant. Dat zijn projecten die onze ruimtelijke ordening verbeteren en daarvoor op Vlaamse subsidies kunnen rekenen. De provincie diende samen met enkele partners twee voorstellen in: een masterplan voor de Getestreek, en het project Horizon+ voor onthaalzones en groen beekvalleien in het Zoniënwoud. Daarnaast stapte de provincie mee in het project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ dat het groengebied in Affligem, Asse en Opwijk wil versterken en uitbouwen als toeristische aantrekkingspool. De voorbereiding van deze projecten gaat dit jaar van start.

4,5 miljoen economie

7,2 miljoen

fietssnelwegen en functionele routes

1,5 miljoen

klimaat & duurzaamheid

8,5 miljoen

1425 km waterlopen

475.000 5,3 miljoen

17,7 miljoen

www.vlaamsbrabant.be/ ruimtelijkeordening

sport

wonen

onderwijs

De Gete in Linter

Eenvoudiger met de omgevingsvergunning Voortaan heb je niet langer een stedenbouwkundige en een milieuvergunning ­nodig voor je vergunningsplichtig project. Deze twee vergunningen zijn opgegaan in één omgevingsvergunning. Een omgevingsdossier indienen kan ook digitaal. De provincie Vlaams-Brabant is onder meer bevoegd voor de aanvragen voor een omgevingsvergunning van klasse 1-inrichtingen en projecten die op het grondgebied van twee gemeenten liggen. De omgevingsvergunning ging van start op 23 februari 2017. Gemeenten die nog niet helemaal klaar zijn met de procedure, konden uitstel vragen tot 1 juni.

7,9 miljoen

3,1 miljoen

Provinciedomeinen

natuur

1,8 miljoen toerisme

1,3 miljoen jeugd

uitleen

1,8 miljoen

gelijke kansen en Noord-Zuid

3,3 miljoen welzijn

www.omgevingsloket.be

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

485.000

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017


10 - LEVENSKWALITEIT

LEVENSKWALITEIT - 11

“Nergens voel je het lentegevoel meer dan tussen de bloesems van het Hageland.”

DICHTBIJ GENIETEN

Waar geniet jij het meest van? Van een lentewandeling door een kleurenzee van prachtige lentebloesems in het Hageland, of een mountainbiketocht over de heuvels van het Pajottenland? Van een schuimend streekbiertje met een verhaal, of je kinderen zien ravotten in het provinciedomein? Er valt zoveel te beleven en te doen op die vrije momenten die we allemaal koesteren. Ga niet te ver op zoek, hier dichtbij huis is het heerlijk ontspannen.

Zoek niet te ver naar het mooie leven

‘Gedeputeerde Monique Swinnen tussen de bloesems in Kortenaken

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017


12 - LEVENSKWALITEIT

LEVENSKWALITEIT - 13

26/4 | 27/4 | 28/4 | 29/4 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 PROVINCIEHUIS VLAAMS-BRAB ANT

Provinciaal koortornooi 26/3

EXPO EINDWERKEN KSO DE WIJNPERS

Iedereen is welkom op de laatste dag van het provinciale koortornooi voor Vlaams-Brabantse volwassen-, jeugd- en kinderkoren. In het vormingscentrum Don Bosco in Oud-Heverlee. www.vlaamsbrabant.be/koortornooien

Kunst in de Wijnpers

Daar is de lente

29/4 - 5/5

Een jaar lang hebben ze er naartoe gewerkt. Nu hun artistieke eindwerken helemaal klaar zijn, tonen de leerlingen van het zesde jaar ‘Toegepaste beeldende kunst’ en ‘Artistieke Opleiding’’ van de provinciale secundaire school De Wijnpers ze graag aan de wereld. Het thema waarrond ze werkten, is ‘OPEN’.

Bloesems in het Hageland Als de bloesemknopjes op de eindeloze rijen fruitbomen in het Hageland openbarsten, ontrolt zich een prachtig schouwspel vol witte en roze tinten dat het kale winterlandschap snel doet vergeten. Bijen strekken hun vleugeltjes, vogels tsjirpen, vlinders fladderen. Jawel, de lente is er eindelijk! Hoog tijd om die wintervermoeidheid van je af te schudden. Volop genieten dus van dit prachtige natuurtafereel, en Toerisme Vlaams-Brabant en de bloesemgemeenten helpen je daarbij. Twee weken lang gonst het van de bloesemactiviteiten in het Hageland. Volg het ontluiken van de eerste bloesemknopjes vanop de eerste rij dankzij de bloesemmeter.

een adembenemend vuurlandschap. Feeërieke nocturnewandelingen leiden je langs dansende schaduwen en ontelbare bloesems. Verwarm je aan de watervuurschaal en bewonder de installatie van bewegende brandende cirkels die de boomgaard van Het Vinne doet zweven, of zo lijkt het toch. Helemaal in de ban van de lente? Blijf dan een nachtje kamperen onder de bloesems.

Vuurlandschap 14 & 15 april

Picknick 22 & 23 april

In De Beemden in Landen, de fruitplantages van Healthy Fruit en Provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw wacht je

Het picknickkleed in de weide van Fruitbedrijf Vanhellemont in Meensel-Kiezegem is je uitvalsbasis voor een hele dag tussen de bloesems. Een dauwtrip, een bloesemwandeling, een picknick ..., je hebt je lentedag maar uit te stippelen zoals je zelf wilt. En schrik niet als het picknickkleed plots begint te zingen. Het is niet alleen het grootste, maar ook het enige sprekende picknickkleed van het land.

Win een luchtavontuur Neem tijdens de bloesemweekends deel aan één of meerdere bloesem­ activiteiten, vul het wedstrijdformulier in en win een unieke beleving in de lucht. www.toerismevlaamsbrabant.be/ bloesems

Culinaire bloesemtochten 29 en 30 april De mooiste fiets- en wandeltochten brengen je naar bloeiende boomgaarden en toffe fruitactiviteiten. Volg de Bloesemsnelweg, dat is de snelste en kortste weg naar alle bloesemgemeenten. Onderweg kan je volop relaxen en genieten. In de bloesemlounge in Geetbets bijvoorbeeld, met hangmatten en zitzakken in bonte kleuren. Of vlei je neer op een loungebank onder een bloemenhemel in roze en witte tinten tussen de appel- en perenbomen van fruitbedrijf Reynaerts in Tienen. Of verwen jezelf en je voeten met een zalig warm voetbad in Drieslinter.

www.dewijnpers.be

Iedereen Toerist 11/6 Picknicken onder de bloesems Het grootste pcinickkleed van het land, en het praat.

www.toerismevlaamsbrabant.be/ iedereentoerist

Opendeur PISO 6/5 Ontdek met enkele boeiende demonstraties en coole workshops welke opleidingen je kan volgen in het PISO in Tienen. De school nodigt iedereen uit op haar opendeurdag. www.piso.be

Opendeur Wijnpers

Het volledige programma, de bloesemmeter of nog meer bloesemroutes?

20/5-21/5

Ontdek de studiemogelijkheden in de provinciale secundaire school de wijnpers in Leuven.

toerismevlaamsbrabant.be/ bloesems Beleidsverantwoordelijke Monique Swinnen

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

Een dag vol beleving en heel toegankelijke activiteiten en workshops in het Sportimonium en het Domein Hofstade. Toerisme Vlaams-Brabant en vier vrijetijdsorganisaties - Gehandicapten & Solidariteit, Indivo, KVG Vlaams-Brabant en het Balanske - zetten hun programma voor mensen met en zonder beperking in de kijker. Want iedereen kan toch toerist zijn in Vlaams-Brabant?

Feeërieke bloesemwandelingen

www.dewijnpers.be

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

Lokale Helden 28/4 Organiseer je eigen Lokale Helden-evenement. Alles kan, als er maar muziek aan te pas komt! Kies je voor jong Vlaams-Brabants talent? Dan geeft de jeugddienst van de provincie je misschien wel een financieel duwtje in de rug. Materiële ondersteuning vind je bij de provinciale uitleendienst. www.lokalehelden.be www.vlaamsbrabant.be/ uitleendienst


14 - LEVENSKWALITEIT

LEVENSKWALITEIT - 15 29 KAPELLE-OPDEN-BOS

25 62

61

27

26

28

30

START

Deze fietslus is 43 km lang en volgt de fietsknooppunten 61, 25, 62, 26, 27, 28, 29, 28, 30, 31, 32, 35, 43, 38, 39, 40, 41, 56, 60, 70, 69, 61. Je vindt alle informatie op de website.

STEENHUFFEL

toerismevlaamsbrabant.be/bier

Over brouwers en kroegen

31 32 69 70

Biermaand Leuven Vlaams-Brabant Van 21 april tot 5 juni

Kom naar de Biermaand en geniet van wandelingen vol bierverhalen, proeverijen tussen de bierketels en fietstochten van brouwerij naar brouwerij. De B&B’s en hotels tappen je bierarrangementen en de cafés, bruine k­ roegen en hippe bars pakken uit met originele bierformules. De Biermaand trapt op 22 en 23 april af met het Zythos Bierfestival in de Brabanthal, het grootste bierproef­festival van Belgische bieren in Europa. En tijdens het laatste bierweekend is het innovatie troef op het Innovation Beer Festival in De Hoorn in Leuven, met kleinschalige maar innovatieve brouwers uit heel de wereld.

60

“ Brabantse trekpaarden als amberkleurtige ode aan het beroemde bier Palm.”

56 38 40

43 GRIMBERGEN

39

MEISE

Plan je bierbezoek op www.toerismevlaamsbrabant.be/bier

Voor Brouwerij Palm in ­Steenhuffel begon het allemaal in 1686 toen Theodoor Cornet, de rentmeester van kasteel ­Diepensteyn, een bier ontwikkelde voor de kasteel­ heren. Vandaag draven B rabantse trekpaarden van ­ stoeterij Diepensteyn door de weiden rond het kasteel, als een amberkleurige ode aan het beroemde bier Palm. Niet heel veel verder hou je halt aan het stationnetje ‘t L­ eireken, nu een super­gezellige bistro met flink wat streekbieren op de kaart. Of trap nog wat door tot aan het gelegenheids­ café van microbrouwerij Den Triest in K ­ apelle-op-den-Bos. ­Bewonder de collectie bier­ etiketten van brouwer Marc Struyf, het is de grootste collectie van het land.

35

In het hart van bierland België brouwen ze de lekkerste bieren. Zachte geuze, troebel witbier, parelende pils of donker abdijbier, het aanbod is even rijk als de traditie.

BIERBROUWSELS VAN DE KOUTERS

41

In Grimbergen bewijst de kok van het Fenikshof je maar al te graag dat een ­b ruine ­G rimbergen heerlijk is in stoofvlees. Je volgende halte is de Plantentuin Meise, waar je in de oranjerie een Meiseke kan proeven met een bierplank erbij. Het zijn maar enkele verrassingen op je weg, want tijdens de Biermaand vallen er nog veel meer bier­t apas en gelegenheids­brouwsels te proeven.

Plantentuin Meise

Microbrouwerij Den Triest

Kasteel Grimbergen

Brouwerij Palm


16 - LEVENSKWALITEIT

LEVENSKWALITEIT - 17

Met een vaart vliegt Roland een modderige helling op in Affligem. Zestig is hij intussen, maar angst om onderuit te gaan heeft hij niet. ‘Je maakt de meeste fouten door te voorzichtig te zijn’, vertelt hij terwijl hij even op adem komt. ‘Als je te hard remt in een afdaling, lig je er. Remmen, lossen, remmen, lossen, het is een gevoelsmatig spel. Maar durf je vooral te laten gaan.’

“Durf los te laten op die Pajotse hellingen”

Verdwijnen in het groen Roland Liboton weet waarover hij spreekt. In 1978 werd hij voor het eerst wereldkampioen veldrijden bij de amateurs. Als profrenner volgden er nog vier overwinningen op het wereldkampioenschap. Van 1980 tot 1989 werd hij tien opeenvolgende keren Belgisch kampioen. Een ongeëvenaard record. ‘Veldrijden of mountainbiken verleer je niet zomaar’, zegt de voormalige kampioen. Daarom bedwingt hij nog graag de heuvels, bossen en veldwegen van het Pajottenland. Het gevoel van modder in het gezicht, de euforie als je de top bereikt, het groene landschap waar je helemaal in verdwijnt. Hij houdt ervan.

Mountainbikers zijn berggeiten

De heerlijke modder van het Pajottenland Met Roland Liboton op het nieuwe Mountainbikenetwerk Pajottenland

Bestel de kaart Bestel het pakket met drie mountainbikekaarten (10 euro) bij de gemeentelijke sportdiensten van het Pajottenland of via de website. www.sportvlaanderen.be

Veldrijden was voor hem een topsport, mountainbiken is recreatie. ‘Het zijn twee heel verschillende sporten. Toen ik in 1992 stopte met veldrijden, dacht ik dat ik nog wel mee kon met het mountainbiken. Niet dus. Mountainbikers zijn berggeiten. Ze geven alles om een berg op te geraken in een kleine versnelling, om dan te recupereren in een afdaling die technisch heel moeilijk is. Een veldrijder is een werker, die een uur lang alles geeft.

323 kilometer De provincie Vlaams-Brabant en Sport Vlaanderen verbonden alle bestaande gemeentelijke lussen tot één groot netwerk. Goed voor 323 kilometer bewegwijzerde routes door Affligem, Bever, Galmaarden, Gooik, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal en Ternat. ‘Daar krijg je nooit genoeg van’, zegt Roland. ‘Tof om er met een groep sportieve vrienden een hele dag op uit te trekken.’ Aan de startplaatsen vind je doorgaans douches, een spuitinstallatie en parking. Een gezellig café of een terrasje om na te genieten is nooit veraf.

Roland Liboton is nog altijd niet bang van een pittige helling en een spat modder. Op zijn mountainbike door het Pajottenland herbeleeft de tienvoudig Belgisch kampioen veldrijden zijn gloriedagen.

www.sportvlaanderen.be Beleidsverantwoordelijke gedeputeerde Marc Florquin

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017


18 - LEVENSKWALITEIT

LEVENSKWALITEIT - 19

Een frisse duik? Neem vanaf mei een duik in het openlucht zwembad van het Provinciedomein Kessel-Lo. Telefoneer eerst even of check de Facebookpagina als je er zeker van wil zijn dat het bad open is. www.facebook.com/ ProvinciedomeinKessello 016 25 13 92

Ons eigen speelparadijs Met Tille (12) en Fien (10) naar Provinciedomein Kessel-Lo Bijna paasvakantie! ­Eindelijk, want dan komen de vier provincie­ domeinen helemaal uit hun winter­slaap en ­kunnen we weer volop klauteren, r­ acen, ­bootje varen, klimmen en r­ avotten. Maar daar ­wachten de zussen Tille (12) en Fien (10) niet op om de nieuwig­heden in ­Provinciedomein Kessel-Lo te ontdekken.

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

De onthaalzone aan de parking langs de Beemdenstraat werd helemaal vernieuwd, met megagrote zitstenen en een houten schuilzone. Fien en Tille hebben er amper oog voor. Hun fietsen staan nog maar net in de stalling of ze hollen al naar de vlonderpaden. ‘Opletten, dat is echt moeras daaronder’, roept papa Joris nog na. Joris en Inge hadden hun dochters een namiddagje in het provincie-

domein beloofd. ‘Altijd een geslaagde uitstap. We wonen in Herent, dus het provinciedomein is zowat ons eigen speelparadijsje vlakbij.’

“En de volgende keer plonsen we in het openluchtbad” Tillie en de zeven geitjes Het gemekker van de geitjes in de dierenweide trekt de aandacht van de twee zussen. Ook de drie ezels ontsnappen niet aan de knuffelkunsten

van de enthousiaste meisjes. ‘Jou noem ik Tillie’, zegt Tille tegen een gitzwarte ezel met warrig stekelhaar. ‘Dat zijn Jimmy en Filloeke’, wijst Fien naar de andere twee. En de geitjes? ‘Dat zijn gewoon de zeven geitjes.’

Picknick op de molensteen De roeiboten dobberen nog niet op de grote vijver van het domein, daarvoor is het nog net te vroeg op het jaar. Maar een wandeling rond de vijver zien ze allemaal wel zitten op deze frisse lentedag. Halverwege komen ze aan een bij-

zondere picknickplek. Het lijkt wel een paddenstoelenhuisje, gebouwd rond een indrukwekkende molensteen. ‘Die steen ligt hier al zeker dertig jaar’, weet Joris. ‘Van toen ik hier zelf als kind kwam ravotten. Toen was er een fontein, nu een mooie schuilhut.’ Geknipt voor een lunch in open lucht met zicht op de vijver. Een reiger maakt zich sierlijk los van het water en twee eendjes komen kwakend aangepeddeld.

Naar de speeltuin! Na de boterhammen en appels, hebben de meisjes genoeg gewandeld. ‘Komaan,

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

papa. Naar de speeltuin! De speeltuin!’ De speeltuin, verscholen tussen de bomen aan het openluchtbad, werd helemaal vernieuwd. Met een superlange glijbaan en houten klautertuigen. ‘Jammer dat het zwembad niet open is’, vindt Fien. ‘Maar dan komen we toch gewoon in mei nog eens terug’, zegt Inge. ‘Afgesproken!’ Beleidsverantwoordelijke Walter Zelderloo


20 - LEVENSKWALITEIT

LEVENSKWALITEIT - 21

VIER DOMEINEN VOL PLEZIER Het volledige programma en meer informatie? weekvandeprovinciedomeinen.be

Provinciedomein Halve Maan Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest www.provinciedomeinhalvemaan.be

“Deze paasvakantie verveel je je geen moment in de provinciedomeinen”

Provinciedomein Kessel-Lo Gemeenteplein 5, 3010 Leuven www.provinciedomeinkessello.be

Provinciedomein Huizingen Torleylaan 100, 1654 Beersel www.provinciedomeinhuizingen.be

Provinciedomein Het Vinne Ossenwegstraat 70, 3440 Zoutleeuw www.provinciedomeinhetvinne.be

Provinciedomein Het Vinne Provinciedomein Kessel-Lo

Provinciedomein Halve Maan

Vervelen in de paasvakantie? Dan trek je toch een dagje naar een provinciedomein. Tijdens de Week van de Provinciedomeinen van 10 tot 17 april gonst het van de zoektochten, muziek, vuurspektakel, animatie en veel meer toffe activiteiten. En je hoeft niet te kiezen uit de vier provinciedomeinen in VlaamsBrabant, je kan ze gewoon alle vier bezoeken want er is altijd wel iets te beleven.

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

Provinciedomein Huizingen

Maandag 10 april

Vrijdag 14 april

Zondag 16 april

Trek met je gps-toestel in de aanslag op speurtocht door het Provinciedomein Kessel-Lo, of volg een initiatie oriëntatie. Er vallen spannende activiteiten te vinden. In Het Vinne in Zoutleeuw neemt een gids je mee op een geurende bloesemwandeling rond het meer. Hij laat je zien, ruiken, voelen en misschien ook proeven.

Vlei je neer en geniet van een spannende film in het bos van het Provinciedomein Huizingen.

Zoek met een gps-toestel je weg door het Webbekoms Broek, aan Provinciedomein Halve Maan in Diest. Nadien wacht je een paaseierenraap.

Woensdag 12 april Beleef toffe erfgoedactiviteiten in Provincie­ domein Huizingen, met een familiezoektocht, huifkarrentocht en een demonstratie pure kracht van de Brabantse trekpaarden. Het Vinne in Zoutleeuw beleef je in geuren en kleuren. Met workshops voor iedereen met een neus. En in Provinciedomein Kessel-Lo gonst het van de belevenissen voor jong en oud.

Zaterdag 15 april Kinderen baas in Provinciedomein Halve Maan in Diest, met springkastelen, gocarts, theater, kinderdisco, de circusschool en veel meer. In Zoutleeuw wacht je een vurige avond in de hoogstamboomgaard van Het Vinne, met een spectaculaire vuuract, een sfeervolle avondwandeling en muziek. Wie wil, kan in zijn eigen tentje overnachten onder de bloesems. In Provinciedomein Huizingen komt de paashaas langs.

Maandag 17 april Pluis de braakbal van een uil uit, ga op nestkastenzoektocht, leer vogels observeren en timmer zelf een nestkastje. In en rond het Ecocentrum in het Provinciedomein Kessel-Lo beleef je de tofste workshops over vogels. Gratis en inschrijven is niet nodig. Beleidsverantwoordelijke gedeputeerde Walter Zelderloo

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

Live in Het Vinne Kom op woensdag 12 april naar Provinciedomein Het Vinne en je wordt getrakteerd op een live uitzending van Radio 2 en zoveel meer.


22 - LANDSCHAP

LANDSCHAP 23

“Dankzij de bodemanalyse weet ik welke planten het best groeien in mijn tuin.”

Tuincampagne ‘Leve de tuin!’

GEZONDE BODEM, MOOIE TUIN

Infosessies tuinen Tuinexperten geven antwoord op alle tuinvragen. Kom naar één van de infosessies en maak kans op een gratis grondanalyse. • Dinsdag 25 april om 19.30 uur, Halve Maan Diest • Donderdag 27 april om 19.30 uur, Provinciehuis Leuven • Donderdag 4 mei om 19.30 uur, Het Vinne Zoutleeuw • Maandag 8 mei om 19.30 uur, Hanenbos, Beersel • Dinsdag 9 mei om 19.30 uur, PIVO Asse

Sanne Vanautgaerden verhuisde met haar zoon van een stadshuisje in hartje Leuven naar Wilsele. Naar een huis met een stevige tuin. ‘Maar waarom groeien de planten niet zo goed als ik het dacht? En hoe hou ik mijn tuin gezond zonder pesticiden?’

Een mooie tuin begint met een gezonde bodem. Daarom zocht de provincie 75 tuinverkenners: mensen die graag tuinieren en bereid zijn om minstens één tuintip uit te voeren. Daarvoor moesten ze wel eerst, op kosten van de provincie, een bodemstaal van hun tuin nemen. De Bodemkundige Dienst van België zorgde voor een grondige analyse. ‘In mijn stadstuintje had ik gewoon te weinig plaats om te tuinieren’, vertelt Sanne, die zich meteen kandidaat stelde als tuinverkenner. ‘Maar nu we een tuin van acht are groot hebben, wil ik die op een zo gezond mogelijke manier inrichten.

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

Zonder pesticiden en met ruimte voor de natuur. Een moestuintje aanleggen was het eerste wat ik deed. Maar de struiken en planten die ik aanplantte, deden het niet zo goed als ik had gehoopt.’

Een kalkrijke bodem Sanne nam een bodemstaal, deed dat in het tuindoosje van de provincie en verzond het voor analyse. Samen met de resultaten kreeg ze heel nuttige tuintips. ‘De zuurtegraad van de leembodem, typisch voor de regio, bleek nogal hoog. Extra kalk toevoegen is dus zeker niet nodig. Zuurminnende bomen en struiken doen

Laat je bodem analyseren De tuin van Sanne had geen extra kalk nodig, bleek uit het bodemstaal. En dat geldt voor veel tuinen. In de meeste gevallen maakt extra kalk het probleem net erger. Wil je weten wat jouw tuin­bodem nodig heeft? Laat dan ook je bodem analyseren. vlaamsbrabant.be/levedetuin www.facebook.com/levedetuin

met de typische eigenschappen van mijn tuinbodem, kan ik jarenlang onbezorgd genieten van een weelderige beplanting.’ Dit voorjaar gaat Sanne met de tips aan de slag. Ze wil een tuin vol leven en struiken, en een moestuin vol groentjes. ‘Ik wil zelf groenten telen en die de hele zomer - en misschien ook in de winter - oogsten.’

Inspiratie voor jouw tuin het hier niet goed, maar gelukkig zijn er genoeg planten die wel prima gedijen in mijn tuin. Zoals linde en haagbeuk, hazelaar en meidoorn, anjer en iris. Om er maar enkele te noemen. Als ik rekening hou

De 75 tuinverkenners van Vlaams-Brabant houden een tuindagboek bij, wisselen tips uit, en hebben zelfs hun eigen Facebookgroep. Hun ervaringen zijn een inspiratie voor elke tuinier, en dat is net de bedoeling

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

van de provinciale tuinencampagne ‘Leve de tuin. Volop genieten van jouw stukje groen’. Onze tuinen zijn kostbaarder dan je misschien wel denkt. Liefst 86% van de Vlaams-Brabanders heeft immers een tuin, en 8 tot 9% van Vlaams-Brabant bestaat uit tuinen. Dat is bijna evenveel als er bossen zijn. Jouw tuin vormt samen met al die andere tuinen een groot groen lint. Beleidsverantwoordelijke Tie Roefs


24 - MOBILITEIT

MOBILITEIT - 25

Gerealiseerde fietssnelwegen, soms lokaal nog verbeteringswerken bezig.

Investeren in de fietssnelweg

DE FIETSSNELWEG

Nog niet (volledig) gerealiseerde fietssnelwegen, studie/aanleg is bezig. Niet gerealiseerde fietssnelwegen, geen projecten opgestart.

ANTWER PEN LI ER

Verbindingen in onderzoek naar wenselijkheid/haalbaar– heid van een fietssnelweg.

HER ENTA LS

F

MECHELEN

F

104

106 LONDER ZEEL

F

DENDER MONDE

F

44

26

F

F 28

27

F

MEISE

F1

F

ZEMST

221 A ALST

LI EDEKE R KE

DI LB EE K

F

TI ELT-WINGE

22 LEUVEN

F

F 209

210

F

F

F 208 HALL E

F

27

F

OVER I JSE

200

205 HOEIL A AR T SINTGENESIUSR ODE

F 207 F

206

21 TIENEN

204

20

F

24

29 TER VUR EN

ZOUTLEEUW

F

F

BR USSEL

Partners: gemeente Kortenberg, NMBS Uitvoering: tweede helft 2017

Een fietsbrug over de Ring (R0) verbindt de fietssnelweg met de kantorenzones in Diegem en Zaventem. Partners: Vlaams Gewest (bouwheer), gemeente Machelen, gemeente Zaventem Uitvoering: 2018-2020

Partners: BAC Uitvoering: 2018-2019

NA MEN

Mechelen Brussel

Een jaagpad aan de linkeroever van de Zenne in Eppegem met een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug.

F

F3 F2

Fietstunnels zorgen voor meer verkeersveiligheid, comfort en tijdswinst.

F1

F 213

F 212

F

212

25

F8

VILVOOR DE

WEMMEL A SSE

HA SSELT

BOOR TMEER BEEK

Leuven Brussel

Een fietsweg loodst fietsers rechtstreeks van de F3 naar de luchthaven en de bedrijvenzone.

DIEST

A AR SCHOT

23

OPWI JK

F3

SINT-TR UIDEN

Partners: Waterwegen en Zeekanaal nv (bouwheer), gemeente Zemst, Vlaams gewest Uitvoering: oktober 2016-2017

Een brug ter hoogte van de Heidestraat in Zemst. Een breder en verhard jaagpad tussen Eppegem en Zemst. Partners: Waterwegen en Zeekanaal nv (bouwheer), gemeente Zemst, Vlaams gewest Uitvoering: 2017

WATER LOO

Het netwerk van fietssnelwegen - vlotte en comfortabele fietsverbindingen met een eigen logo en huisstijl - staat hoog op de agenda van het provinciebestuur. Deze legislatuur heeft de provincie nog 10 miljoen euro klaarstaan om nieuwe fietssnelwegen aan te leggen, blinde vlekken weg te werken en gevaarlijke situaties aan te pakken. Dat doet ze zelf, of ze stimuleert gemeenten door de aanleg- en studiekosten flink te subsidiëren. Een overzicht.

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

Reken op het fietsfonds De provincie Vlaams-Brabant investeerde vorig jaar 2.193.177 euro in nieuwe fietspaden via het Fietsfonds. Goed voor bijna 20 kilometer fietsinfrastructuur in 17 gemeenten: Aarschot, Affligem, D ­ ilbeek, Galmaarden, Haacht, ­Herne, Hoegaarden, Keerbergen, Leuven, Machelen, Meise, ­Merchtem, Oud-Heverlee, Sint-Pieters-Leeuw, Wemmel, Zaventem en Zoutleeuw. www.vlaamsbrabant.be/fiets

Brussel Asse

Een herkenbare fietssnelweg

Een nieuwe fietsweg tussen de Oude Merchtemsebaan in Zellik en Ganshoren, onder de R0 door.

De fietssnelweg herken je aan het logo: de blauwe driehoek met de F en het nummer van de snelweg.

Partners: gemeente Asse, Infrabel Uitvoering: maart 2017-2018 F

20

www.fietssnelwegen.be

Halle-Brussel (Kanaalroute)

Een studie om de knelpunten zoals kruispunten en verlichting aan te pakken. En een voorontwerp voor een fietsroute van Halle station tot de Colruyt-industriezone. Partners: betrokken gemeenten, Waterwegen en Zeekanaal nv, Vlaams gewest, Fietsersbond en Haviland Uitvoering: september 2016 - najaar 2017 F

27

Dendermonde Londerzeel Kapelle-op-den-Bos

Studie naar de optimalisatie van deze fietssnelweg, ook gekend als de Leirekensroute. Partners: Betrokken gemeenten, provincie Oost-Vlaanderen Uitvoering: februari 2017- eind 2017 F

209

F2

Brussel Denderleeuw en Brussel-Gent

Studie naar de tracés van beide fietssnelwegen. Voor een stuk van de F2 - van Brussel tot SintMartens-Bodegem - worden ontwerpplannen gemaakt. Partners: Betrokken gemeenten, provincie Oost-Vlaanderen, Brussels gewest, Infrabel, Haviland Uitvoering: zomer 2017- eind 2018 F

25

Aarschot Leuven

Studie over het definitieve tracé van de fietssnelweg. Voor het stuk tussen Holsbeek en Wilsele worden ontwerpplannen opgemaakt. Partners: Betrokken gemeenten, Infrabel, Vlaams Gewest Uitvoering: maart 2016-2019

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

F

24

Leuven Tienen

Aanleg van twee deeltrajecten tussen Leuven en Vertrijk. Partners: gemeente Bierbeek, gemeente Boutersem, stad Leuven Uitvoering: vanaf 2019

Fietstunnel onder de Tiensesteenweg (N3) en een fietsweg langs de spoorberm. Partners: stad Leuven, EFRO, Vlaanderen Uitvoering: tot 2019

Een studie naar het tracé tussen Vertrijk en Tienen. Partners: gemeente Boutersem, stad Tienen Uitvoering: 2017

R0

Fietssnelwegring rond Brussel

Het Sint-StevensWoluwewegje vormt een belangrijke verbinding in de toekomstige FR0. Partners: VLM (bouwheer), Brussels Gewest, Vlaams Gewest, gemeente Machelen Uitvoering: tot februari 2017

Beleidsverantwoordelijke Tom Dehaene


26 - ENERGIE LENTES GENIETEN

STADSVERNIEUWING - 27

Online energiekansen Benieuwd naar de mogelijkheden voor hernieuwbare energie in jouw buurt? Neem een kijkje op de energiekansenkaarten. vlaamsbrabant.be/ energiekansenkaart

De energiekansenkaarten

Station Haacht

PLAATS VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE?

EEN STATION WAAR JE GRAAG KOMT

Waar is er plaats voor windenergie in Vlaams-Brabant? Waar is het zinvol om te investeren in geothermie of zonne-energie? Waar is restwarmte een optie? Dat weten we nu dankzij de energiekansenkaarten.

Een nieuwe pendelparking en overdekte fietsstallingen. Een comfortabel plein voor de treinreiziger. Een brug of tunnel over of onder de sporen. Zo ziet de toekomst van de stationsomgeving van Haacht eruit.

De provincie Vlaams-Brabant gaf aan VITO - de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek - en Terra Energy de opdracht energiekansenkaarten te maken. Op deze kaarten zie je waar de beste mogelijkheden zijn voor zonne-energie, windenergie, energie uit biomassa, waterkracht, diepe en ondiepe geothermie, restwarmte en riothermie. Wat blijkt? De meeste hernieuwbare energie in Vlaams-Brabant valt te rapen bij zonnepanelen en ondiepe geothermie (warmte uit de bodem). Voor windenergie liggen de meeste kansen in het Pajottenland en in het noordoosten van de provincie. En op onze bedrijvenzones valt er restwarmte te recupereren.

Warmtenet in Aarschot Maar hoe rendabel zijn warmtenetten met restwarmte? Samen met VITO onderzoekt de provincie het nut van een warmtenet op het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven in Aarschot. Dat verouderde bedrijventerrein moet worden vernieuwd. Een mooie kans waar de provincie gebruik wil van maken. Welke mogelijkheden zijn er? Kan de restwarmte van het ene bedrijf het andere verwarmen? En misschien ook de woningen in de stadskern van Aarschot? Dat zal het onderzoek duidelijk maken. Beleidsverantwoordelijke Ann Schevenels

Met een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan legt de provincie de toekomst van de stationsomgeving van Haacht vast. Het plan maakt een flinke vernieuwing mogelijk. De NMBS investeert op korte termijn in de vernieuwing van de stationsparking en in meer fietsstallingen. Eén derde van de reizigers komt immers met de fiets naar het station. Het pleintje aan café Den Ast wordt heringericht als een aangename en comfortabele toegangszone voor de reizigers. De provincie voorziet daarvoor alvast 200.000 euro.

Oplossing verkeersproblemen Op langere termijn volgen er nog meer ingrijpende maatregelen. Om de verkeersproblemen aan te pakken, schuift het provinciaal ruimtelijk uit-

voeringsplan een ongelijke kruising van de spoorlijn en de Provinciesteenweg naar voor. Een spoorwegbrug of een tunnel dus. Het is wachten op Vlaanderen om deze plannen ook in realiteit om te zetten.

“Zekerheid voor Brouwerij Haacht”

Meer fietsstallingen

“Een toegangszone die de treinreigier welkom heet” Brouwerij Haacht Het PRUP geeft Brouwerij Haacht meer zekerheid. Een bestemmingsruil tussen woonzone en bedrijvenzone zorgt ervoor dat de brouwerij haar activiteiten op lange termijn kan voortzetten. Beleidsverantwoordelijke Ann Schevenels Vlotter op de Provinciesteenweg

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017


28 - WEEK VAN EUROPA

WEEK VAN EUROPA - 29

PROVINCIEHUIS

H2

Wordt nog gephotoshopt

CASE #1

STERK ONDERNEMEN VLAAMS-BRABANT 8.5 - 13.5.2017

PROGRAMMA 9 MEI EUROPEES ONDERNEMER­SCHAP SPREEKT

8-12 MEI FABLAB OP TOUR

11 MEI WORKSHOPS VOOR JONGEREN

13 MEI EUROPA ONDERNEEMT

Een avond voor ondernemers, overheid en het middenveld over ondernemen in Europa. Waar? De Met - Vilvoorde

Fablab Junior bezoekt de Vlaams-Brabantse scholen met een koffer vol technische snufjes. Keuze uit zes workshops zoals 3D printen, lasercutten en mobiele apps maken.

Drie jonge internatio­ nale ondernemers, echte changemakers, vertellen over hun rol bij de ontplooiing van de aanwezige jongerencultuur in hun stad.

Print, pitch of repair jouw idee. Ga zelf aan de slag met een 3D printer of lasercutter. Bezoek ons repair café, de brouwerij of de stoeterij. Geniet van een optreden van Lenny en de Wespen. Waar? Brouwerij Palm - Steenhuffel

Met Europese steun realiseren ondernemers in Vlaams-Brabant hun dromen en ideeën. Met begeleiding, kapitaalversterking, voorzieningen in infrastructuur… biedt Europa een helpende hand voor een sterk ondernemerschap. Onze provincie staat bekend voor haar universiteit, hogescholen en innovatieve kennisondernemingen. Wanneer ze expertise uitwisselen, maken ze elkaar sterker. Europa en de provincie investeren dan ook graag in deze kruisbestuiving. Een sterke economie is immers goed voor ons allemaal.

Een gewrichtsimplantaat uit de printer Een gewrichtsimplantaat dat perfect past? Dat rolt in de toekomst gewoon uit de 3D-printer. Eerst een scan voor de juiste maat. Dan wordt het gewricht gereconstrueerd in innovatief materiaal dat infecties tegengaat, ontstekingen voorkomt en nieuwe botgroei stimuleert. Met minder complicaties herstellen de patiën­ ten sneller en de implantaten gaan langer mee. De KU Leuven, UZ ­Leuven, 3D Systems Leuven, Medanex en Antleron nemen deel aan dit interna­ ­ tionale samenwerkingsproject.

CIJFERS Projectkost: 4,5 miljoen euro Subsidiebedrag: 2,3 miljoen euro Projectverantwoordelijke: Universiteit Maastricht Programma: Interreg Vlaanderen-Nederland

Meer weten over dit programma? Of inschrijven? Ga naar www.vlaamsbrabant.be/europaweek Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017


30 - WEEK VAN EUROPA

WEEK VAN EUROPA - 31

CIJFERS Project Pop-up een hoeve: Projectkost: 225.426 euro

Project Hoeveproducten in het Dijleland:

Subsidiebedrag: 73.263 euro

Projectkost: 217.936 euro

Projectverantwoordelijke: vzw Streekproducten Vlaams-Brabant

Projectverantwoordelijke: KVLV-Steunpunt Hoeveproducten

Subsidiebedrag: 70.829 euro

Programma: plattelandsontwikkeling

CASE #4

Shaken, not spilled Veel tremorpatiënten durven niet meer op restaurant of op de koffie bij vrienden te gaan. Door hun tremor trillen ze ongecontroleerd. De bestaande oplossing, een tuimelbeker, is vaak stigmatiserend. Een multidisciplinair studententeam van de KU Leuven werkte aan een oplossing. Hun prototype heet NoSpill. Het is een eenvoudig hulpmiddeltje dat je in het glas plaatst. Dit zorgt ervoor dat je bijna niet meer morst. Een opvallende tuimelbeker is dan niet meer nodig. Een schot in de roos: dankzij het Europees project CrossCare komt het ontwerp ook echt op de markt.

CASE #2

Een stimulans voor jonge ondernemers

Vijf culinaire ambassadeurs toveren vijf lenteweekends lang vijf hoeves van het Dijleland om tot een tijdelijk belevingsrestaurant. Met het project ‘Pop-up een hoeve’ gaan ze aan de slag met lekkere en verse boerderijproducten. Het project ‘­Hoeveproducten in het Dijleland’ promoot korte-ketenproducten, onder meer op boerenmarkten. Een initiatief van het Steunpunt Hoeve­­producten en 16 gemeen­ ten in het­Dijleland.

Hoe zet je als jongere jouw prille ideeën om in een onderneming? Het project Leuvens ­Ecosysteem opent drie meeting points voor jongeren en studenten. Een stimulerende omgeving met werkruimte, ontmoetingen tussen creatieve jongeren en events met partners uit het werkveld. Een coach moedigt de jongeren aan verder te gaan en hun ideeën uit te proberen.

Met de Nederlandse provincie Noord-Brabant en de driehoek

Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsontwikkeling en Europe Direct

Eindhoven-Leuven-Aken werken we al jaren met veel succes samen. In 2016 ondertekende onze provincie een intentieverklaring met Noord-Brabant en een samenwerkingsovereenkomst met de regio Rhein-Neckar. Deze Zuid-Duitse regio met de steden Mannheim, Ludwigshafen en Heidelberg is één van de meest innovatieve en economisch succesvolle regio’s in Europa. Ook met Öresund, de combinatie van de provincie Skåne in Zuid-Zweden en de regio Kopenhagen in Denemarken onderhouden we goede relaties. Van het platteland tot in de stedelijke omgeving zet de provincie in op Europese projecten die ons sterker maken. Tijdens de Week van Europa - van 8 tot 13 mei 2017 - ontdek je wat Europa betekent voor onze economie en ondernemerschap in Vlaams-Brabant.

Tom Dehaene, gedeputeerde voor internationalisering

Marc Florquin, gedeputeerde voor EFRO-programma’s

CIJFERS Projectkost voor alle CrossCare projecten: € 10.418.706,35 Subsidiebedrag: € 4.999.353,17

CIJFERS

Projectverantwoordelijke: Welzijnszorg Kempen

Projectkost: 559.281 euro

Programma: Interreg Vlaanderen-Nederland

Subsidiebedrag: 200.000 euro Projectverantwoordelijke: Stad Leuven Programma: EFRO Vlaanderen

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

Je ziet het niet meteen, maar Europa investeert in heel con­ crete projecten in onze provincie. Wil je weten of jouw projectidee in aanmerking komt voor een Europese subsidie? Dienst Europa helpt je op de goede weg. Heb je vragen over de Europese Unie en haar instellingen? Dan biedt ons informatiecentrum Europe Direct een antwoord. Onze provincie werkt samen met enkele focusregio’s die de troeven van Vlaams-Brabant aanvullen en versterken. Het zijn kennisregio’s die net als Vlaams-Brabant koplopers zijn in de gezondheidssector, life sciences, ICT, slimme logistiek en cleantech.

CASE #3

Vers uit het Dijleland

SAMEN MET EUROPA

© KU Leuven – Rob Stevens

Info en projectadvies? Dienst Europa  |  016-26 74 13 |  europa@vlaamsbrabant.be Vragen over Europa? Europe Direct Vlaams-Brabant  |  016-26 74 16  |  europedirect@vlaamsbrabant.be


32 -WATERBEHEER

WATERBEHEER - 33

Vereende krachten tegen wateroverlast

WATERPROOF WONEN

INITIATIEVEN TEGEN WATERSCHADE Overstromings­gebieden en buffer­ bekkens zullen nooit alle risico op een overstroming wegnemen. Daarom zijn er ook preventieve maatregelen nodig om overlast of schade te vermijden of te ­beperken. De provincie werkt ­verschillende initiatieven uit.

Als de Kesterbeek in Lot uit haar oevers treedt, is het huis van Kris Verhelst het eerste wat ze op haar weg vindt. Hoe houdt hij de voeten droog? van het risico op overstroming toen hij het huis in 2015 kocht. ‘Daarom wilde ik mijn huis wapenen.’

1

Gemeenten en steden die werken aan een hemel­ waterplan, krijgen daarvoor financiële ondersteuning.

2

Ondersteuning aan particu­ lieren voor preventieve maatregelen tegen water­ellende voor bestaande woningen.

3

Demonstratiewoningen tonen verkavelaars, archi­ tecten en ­particulieren hoe te bouwen in overstromingsgevoelig woongebied.

4

Samen met de verzekerings­ maat­schappijen kijken we naar preven­tieve maatregelen om waterschade te vermijden.

5

Sterke begroeiing op oevers en in beken kan de waterafvoer belemmeren. Voor 15 juni kan onder bepaalde voorwaarden wel reeds gemaaid worden.

Doorlichting

herstelde oevers en nieuwe koker

waterdichte muur

waterdichte schotten en cementlaag

Nog geen vijf jaar geleden stond het modderige water van de Kesterbeek tientallen centimeters hoog in de woning aan de Donderveldstraat. Er volgden maatregelen: de provincie herstelde de oevers van de beek. De gemeente en

Aquafin vervingen de te kleine buis onder de straat door een aangepaste koker die het water vlotter afvoert. ‘Veel meer kan er niet gebeuren, maar het is geen garantie dat de beek nooit meer buiten haar oevers treedt’, zegt Kris, die niets wist

N a d e o v e r s t ro m i n g e n van 2012 organiseerde de ­Vlaamse ­Milieumaatschappij een doorlichting van de woningen in risicogebied in ­Sint-Genesius-Rode en ­Beersel. Het diagnoserapport reikte heel concrete maatregelen aan waarmee Kris aan de slag ging. ‘Zie je dit?’, vraagt hij, terwijl hij naar de waterdichte cementlaag tegen zijn gevel wijst. ‘Zeventig centimeter hoog. Waterdichte schotten aan de deuren en de poort houden ook daar het water buiten. En achter de woning zorgt een waterdichte muur voor zekerheid.’ Er kwamen ook afwateringsroosters voor het huis en een terugslagklep op de beerput. ‘In totaal besteedde ik ongeveer 20.000 euro aan deze werken. Is mijn huis dan 100% waterproof? Hopelijk wel.’

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

“De provincie herstelde de oevers, ik wapende mijn huis.” Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

www.vlaamsbrabant.be/water Beleidsverantwoordelijke Monique Swinnen


34 -RUIMTE

LEZERSVRAAG - 35

DOELEN 2017-2019

VRAAG VAN DE LEZER

100.000 Vlaams-Brabanders warm maken voor biodiversiteit en het klimaat

Stel jouw vraag aan de provincie

125 tuinen met een inheemse haag, houtkant, fruitboom, klimplant, poel, bloemenweide, takkenwal, insectenhotel …

Heb jij ook een prangende vraag waarbij de provincie je kan helpen? Contacteer ons dan via: info@vlaamsbrabant.be Provincie Vlaams-Brabant, Communicatiedienst Provincieplein 1, 3010 Leuven

75 terreinprojecten voor de ­koester­buur en zijn leefgebied. Koester­buren zijn plant- en dier­ soorten die kenmerkend zijn voor onze provincie en ­prioritaire soorten voor het in stand ­houden van de biodiversiteit.

15

projecten voor herwaardering van klein historisch erfgoed

65

biodiverse en klimaatbestendige scholen

15

biodiverse en klimaatbestendige bedrijven, zorginstellingen en jeugdverenigingen

Een taak voor de regionale landschappen

ONZE NATUUR, ONS LANDSCHAP GEREALISEERD IN 2016

26.485 lopende meter hagen, heggen en houtkanten

820

78

knotbomen en solitaire bomen

hoogstam­ boomgaarden

54

poelen

De provincie Vlaams-Brabant sloot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af met de regionale landschappen. Regionale landschappen werken aan de uitbouw van de streek op vlak van ­natuur, landschap en natuurgerichte recreatie. Onze provincie telt er vijf: Dijleland, Noord-Hageland, Groene Corridor, Pajottenland & Zennevallei en Zuid-Hageland. De overeenkomst geldt van 2017 tot en met 2019 en legt heel concrete doelen op die onze tuinen, scholen, bedrijven, zorginstellingen, jeugd­verenigingen, begraafplaatsen en natuur een stuk groener en biodiverser ­maken en het historisch erfgoed en landschap herwaarderen. Wil je meehelpen? Contacteer jouw regionaal landschap: Noord-Hageland: www.rlnh.be | Zuid-Hageland: www.rlzh.be Pajottenland & Zennevallei: www.pajot-zenne.be Groene Corridor: www.rlgc.be | Dijleland: www.rld.be

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

Provinciehuis Leuven

ANTWOORD “Ik wil graag solliciteren voor een vacature bij de provincie. Maar is dat wel een goed idee, nu de provincie enkele bevoegdheden verliest?” Marie, 36 jaar, Halle

Het klopt dat de Vlaamse provincies vanaf 2018 enkele bevoegdheden doorgeven aan Vlaanderen. Het gaat om persoonsgebonden bevoegdheden zoals sport, jeugd, welzijn en cultuur. Dat werd zo vastgelegd in het Vlaamse regeerakkoord met de bedoeling het bestuurlijke landschap in Vlaanderen te vereenvoudigen. Maar deze bevoegdheden vormen slechts een klein deel van wat de provincie Vlaams-Brabant betekent. Voor haar andere grondgebonden taken zoals toerisme, milieu, economie en landbouw, waterlopen, mobiliteit, de provinciedomeinen, erfgoed, ruimtelijke ordening en meer, zoekt de provincie geregeld nieuwe medewerkers. Interesse? Aarzel niet om te

Mag. Vlaams-Brabant Lente 2017

solliciteren. Je komt in een ploeg van toffe collega’s terecht die graag inzetten om het leven, wonen en werken in Vlaams-Brabant aangenamer te maken voor iedereen. Dus wil jij meebouwen aan klimaatdoelstellingen? De toeristische troeven van Vlaams-Brabant ondersteunen? De handen uit de mouwen steken in de provinciedomeinen? Onze kenniseconomie versterken? Hou dan de vacatures in de gaten. Of beter, schrijf je in in de databank en blijf automatisch op de hoogte van nieuwe vacatures. Ontdek de aantrekkelijke werkvoorwaarden en tal van voordelen op www.vlaamsbrabant.be/vacatures. Beleidsverantwoordelijke Ann Schevenels


FOTOWEDSTRIJD Stuur jouw origineelste klasfoto door en win een toffe klasuitstap in Vlaams-Brabant. 1

Leg je klas vast op foto. Zo origineel mogelijk en in een staand beeld.

2

Stuur door via vlaamsbrabant.be/ fotowedstrijd.

Win een klasuitstap Laat de schoolbanken een dagje voor wat ze zijn en trek met de hele klas op een toffe uitstap naar keuze in Vlaams-Brabant. Inspiratie vind je op: www.toerismevlaamsbrabant.be

Proficiat Dieter! Het was een ijskoude winterochtend toen Dieter Mellaerts uit Bunsbeek deze foto maakte in Provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw. Een dunne ijslaag bedekte het water, de knuppelpaadjes kleurden wit van de vorst. ‘Ik heb lang moeten wachten op de oranje gloed in de lucht, vertelt de hobbyfotograaf. ‘Maar na enkele vroege ochtenden tevergeefs uit bed te komen, kon ik deze foto maken. Ik hou ervan om voor dag en dauw op pad te gaan om het landschap te fotograferen. De stilte, het landschap dat ontwaakt, de kleuren in de lucht. Prachtig gewoon.’ De wedstrijd werd een nek-aan-nekrace tussen de foto van Dieter en die van fotograaf Tom Piessens. Hij fotografeerde danseres Sabine Vanelderen balancerend op een houten vlonderpad in Provinciedomein Kessel-Lo. Dieter wint een culinair arrangement voor 4 personen in B&B Luttelkolen in Nieuwrode.

400

Mag vlaams brabant #74 maart 2017  

De provincie communiceert Fotowedstrijd MAG.Vlaams-Brabant Animatiefilm Ode aan Vlaams-Brabant Fotoreportages op Flickr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you