Page 1

#75

Magaz van en vine oor

DE VLAA BRABAN MSDER

Tour de Crème  p.32 IJs van de boerderij

De ochtendzwemmers  p.20 In provinciedomein Halve Maan

Een propere Getevalei p.30 Samenwerken voor ons landschap

Met goesting aan de slag Jeroen Meus over leren en werken


24 TOUR DE

Voor onze veiligheid

CRÈME

Beste Vlaams-Brabanders,

10

Het hoofdartikel in dit nummer gaat over de Vlaams-Brabantse school voor politie, brandweer en ambulanciers. Daar zorgen we voor een goede opleiding voor de mensen die zich inzetten voor onze veiligheid. Veiligheid moet je plaatsen bij het klavertje vier van waarden die essentieel zijn voor een goed leven en een goede samenleving: welvaart creëren en rechtvaardig verdelen; vrijheid en de mogelijkheid tot persoonlijke ontplooiing; zorgen voor elkaar; met zijn allen samen werken aan wat ons gemeenschappelijk bindt; en veiligheid. De aandacht voor veiligheid is de voorbije tijd sterk gestegen. Niet omdat het aantal moorden of het aantal diefstallen zou zijn toegenomen. Dat is niet zo, zeker de jongste jaren daalt het aantal misdrijven in Vlaams-Brabant sterk.

VEILIGHEID begint in het PIVO

De ongerustheid komt wel voort uit de dreiging dat iedereen slachtoffer kan worden van een aanslag of van een ramp. De nietsontziende terroristische aanslag in de luchthaven van Zaventem en het verschrikkelijke treinongeval in Buizingen tonen dat aan. Voor ieder van ons kan het leven plots dramatisch veranderen. Ook de verkeersveiligheid blijft een grote zorg. Terecht, ook al zijn we er in geslaagd om, ten opzichte van het jaar 2000, het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer met twee derden terug te dringen. We hebben de hulp- en veiligheidsdiensten hard nodig. We hebben nood aan voldoende capaciteit, genoeg mensen. Dat vormt een probleem. Er is een gebrek aan voldoende man- of vrouwkracht bij verschillende operationele korpsen in Vlaams-Brabant. De burgemeesters en ikzelf kaarten geregeld de nood aan versterking aan bij de federale overheid. Het personeel dat er is zijn mensen die zich willen inzetten. Ze hebben recht op een goede opleiding. Daar investeren we veel in als provinciebestuur.

18 Jeroen Meus over

In het bad met de

OCHTENDZWEMMERS van Provinciedomein Halve Maan

30

22

LEREN & WERKEN

LEVENS REDDEN

in de ziekenhuizen van Congo

Lodewijk De Witte Provinciegouverneur

Vlms-Brbnt kort p.4

12 Het valrisico testen met een

BALANCE BOARD

28

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

Vraag van de lezer p.32 Fotowedstrijd p.36

20

Een propere

Tie Roefs, Walter Zelderloo, Ann Schevenels, Lodewijk De Witte, Marc Collier, Tom Dehaene, Monique Swinnen, Marc Florquin

Kalender p.9

PIVO IN JOUW STRAAT

GETEVALEI

33 RUIMTELIJKE ORDENING

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

REALISATIE Absoluut | FOTOGRAFIE Lander Loeckx, Marco ­­ Provincieplein 1, Mertens | VU Provincie Vlaams-Brabant, 3010 Leuven | REDACTIEADRES Provincie Vlaams-Brabant, communicatiedienst, Provincieplein 1, 3010 Leuven CONTACT 016 26 70 00 info@vlaamsbrabant.be www.vlaamsbrabant.be facebook.com/VlaamsBrabant @vlaams_brabant | De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


VLMS-BRBNT KORT - 5

“Dankjewel voor je warme zorgen”

Europa keurt gemeentelijke klimaatplannen goed Rocktalent? Schrijf je in voor Rockvonk! De nieuwe editie van de provinciale muziekwedstrijd Rockvonk loopt. Wie wordt de opvolger van Abudhabi VZW? Inschrijven kan nog tot 1 juli 2017. www.rockvonk.be

Bedank je mantelzorger met een kaartje In Vlaams-Brabant zorgen duizenden mensen voor hun zorgbehoevende ouders, partner, of kinderen. Deze mantelzorgers doen dit met veel liefde en toewijding, en zouden het niet anders willen. Maar soms is het ook best zwaar. Heb jij ook een mantelzorger en wil je hem of haar laten zien hoe je alle hulp waardeert? Zet het dan eens op papier! Bestel één of meerdere van onze vijf verschillende gratis postkaartjes en verras je mantelzorger met een persoonlijke boodschap. Bestel je postkaartje(s) via www.vlaamsbrabant.be/bedankkaartjes

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

Voor het eerst naar school? Wat moet je weten als je kind naar de kleuter- of lagere school gaat in Vlaams-Brabant? In de infogids ‘Voor het eerst naar school’ geeft de provincie anderstalige ouders duidelijke antwoorden, in eenvoudig Nederlands. Ben je zelf een anderstalige ouder? Of ken je anderstalige ouders waarvan het kindje voor het eerst naar school gaat? De brochure wordt verdeeld via Kind en G ­ ezin, Huizen van het Kind, i­ntegratiediensten, OCMW’s, bibliotheken, scholen en gemeenten. Of vraag je gratis brochure via vlaamskarakter@vlaamsbrabant.be

3 september Gordelfestival Op zondag 3 september landt het Gordelfestival weer in de Groene Gordel. In het Provinciedomein Huizingen slaan vzw de Rand, Sport.vlaanderen en de ­provincie Vlaams-Brabant de handen in elkaar voor een bruisend en sportief festival­programma. Meer dan 15 sportfederaties stellen hun sport voor, je kan proeven op de streekproductenmarkt, genieten van het straattheater en de kinderanimatie, of de streek v­ erkennen met een wandel- of fi ­ etsroute. Kapitein Winokio brengt de kinderen aan het zingen. Wie de hoofdact wordt, blijft nog even een geheim. De focusgemeente dit jaar is Sint-Pieters-Leeuw. www.gordelfestival.be

Al 36 Vlaams-Brabantse gemeenten kregen een officiële goedkeuring van Europa voor hun klimaatplan. Zo’n klimaatplan bevat acties die gemeenten samen met hun inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen opzetten om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten. Deze doelstelling is een engagement uit het Burgemeestersconvenant,

60 gemeenten uit Vlaams-Brabant hebben dit convenant ondertekend. Dit succes is onder meer te danken aan de provincie die de gemeenten helpt bij elke stap: van de onderstekening van het convenant tot het maken en uitvoeren van het klimaatplan. www.vlaamsbrabant.be/ klimaatneutraal


VLMS -BRBNT KORT - 7

/2017

17:28

:11

Nieuws van de provincieraad 20/04

Olivier Joris nieuw provincieraadslid SUPERKORT Nieuw masterplan voor kleinstedelijk gebied Asse

Olivier Joris (UF) uit Kraainem legde de eed af in de provincieraad van Vlaams-Brabant. Hij vervangt er zijn partijgenoot François van Hoobrouck d’Aspre uit Wezembeek-Oppem die ontslag nam.

7 17:28:12

20/04/201

106 mensen vinden werk via arbeidszorg

made in

n.indd

-postkaarte

vlaanderen

2

-postka

arten

.indd

1

Vlaams-Brabanders zaaien 67,5 hectare bloemen voor bijen in vla

De infogids en de kaart kosten samen 9 euro. De kaart apart kost 6 euro. Bestellen kan via

LELAND

300 KM

WANDE LPLEZIER

NL

Groene ONTD

www.toerismevlaamsbrabant.be.

WNW_Zuid-

Dijleland-01

6.indd

1

EK DE

¤9

Gordel VLAA

MS-B

RABA

NT

20/12/2016

14:53:34

made

De provincie legt overstromingsgebieden en bufferbekkens aan, maar dat is niet voldoende in de strijd tegen wateroverlast. Daarom keurde de provincieraad van Vlaams-Brabant een nieuw reglement goed waarbij gemeenten subsidies kunnen krijgen voor de opmaak van een hemelwaterplan.

Meer informatie over het project Made in Vlaams Brabant vind je op www.erfgoedplus.be/zwerfgoed2017 zwerfgoed@vlaamsbrabant.be

Groepsaankoop zonnepanelen, dak- en zoldervloerisolatie

Met zulk plan onderzoekt de gemeente hoe het hemelwater kan ter plaatse gehouden worden en infiltreren of vertraagd kan worden afgevoerd. Een gemeente die een hemelwaterplan opstelt, kan nu 6 euro per hectare plangebied subsidie ontvangen, met een maximum van 90% van de totale studiekost voor de opmaak van het plan. Met deze subsidie wil de provincie de opmaak van hemelwaterplannen versnellen.

016 26 79 51

20/04/

2017

17:28: 14

Wek je eigen energie op en krijg weer controle over je energie­factuur. Hoe? Met zonnepanelen. Als je intekent op de groepsaankoop van de provincie Vlaams-Brabant ben je zeker van een scherpe prijs, de beste kwaliteit en een vlotte opvolging. Bovendien kies je voor een totaalaanpak: er wordt gecontroleerd of je dak voldoende geïsoleerd is en of zonnepanelen wel ­rendabel zijn op jouw dak. Door te werken met lokale vakmannen en bedrijven, zorgt de groepsaankoop voor lokale tewerkstelling. Ook voor dak-of zoldervloerisolatie kan je deelnemen aan een provinciale groepsaankoop. Meer weten? Kom naar een infosessie. www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

De provincieraad van Vlaams-Brabant geeft een gunstig advies voor het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Brabantnet – sneltram A12’. Dit ontwerp omvat het tracé voor een sneltram langs de A12 dat loopt van het Fort van Breendonk tot aan de grens met het Brussels Gewest, door de gemeenten Willebroek, Londerzeel, Kapelle-opden-Bos, Meise en Grimbergen. De tramverbinding maakt deel uit van het zogenaamde Brabantnet, een netwerk van te realiseren tram- en busverbindingen rond Brussel.

Subsidies voor hemelwaterplannen

rten.in dd 5

Eerste Solar bench in Vlaams-Brabant op provincieplein

WANDE LN VLAAMS- ETWERK BRABAN T ZUID-D IJ

Heb jij nog een oude Ludo-fiets? Een blikje van Marie Thumas? Een koekendoos van Delacre? Een oude catalogus van Tubax-meubelen? Of een ander verrassend product, toestel of verpakking van voor 1980 en geproduceerd in Vlaams-Brabant? Maak er dan een digitale foto van en mail die voor 30 september 2017 naar zwerfgoed@vlaamsbrabant.be. De dienst erfgoed van de provincie wil dit verrassend veelzijdige maar grotendeels verdwenen productengamma in de kijker zetten. Met jouw hulp.

ostkaa

Leerlingen PISO leggen blotevoeten­ pad aan

Het wandelnetwerk Zuid-Dijleland is weer helemaal up-todate, met extra trajecten, meer uitgestippelde wandelingen en meer aandacht voor toegankelijke routes. De kaart en het handige wandelgidsje dateren van 2011 en waren stilaan aan een hernieuwing toe. Het Wandelnetwerk volgt de Dijle door het zuiden van het Dijleland, de streek van het Meerdaalwoud en Heverleebos, van het Warandepark van Tervuren en de natuur van de Doode Bemde. Met knappe kastelen en intrigerende verhalen.

nder en-p

Bedrijventerrein Aarschot krijgt nieuw uitzicht met investering van € 7 miljoen

in vlaa

145.000 € voor handelskernversterking

Gezocht: made in Vlaams-Brabant!

Nog meer wandelen in Zuid-Dijleland

made

2.140 haagplantjes voor rond de Abdij van het Park

anderen

188.940 € voor nieuwe fietspaden in Roosdaal

Gunstig advies voor sneltram langs A12


VLMS -BRBNT KORT - 9

2017 25 jaar Monumentenwacht 25/6

Sinds 1992 springt Monumentenwacht Vlaams-Brabant in de bres voor ons erfgoed. Al 25 jaar dus, en dat wordt gevierd in Aarschot op 25 juni. Slaag jij erin om te ontsnappen uit de escaperoom? Samen met andere deelnemers los je raadsels, puzzels en codes op die je door verborgen kamers leiden. Of geniet van de optredens, de activiteiten voor jong en oud, de foodtrucks en meer.

Helden van de Zorg Werken in de zorg, dat is werken met je hoofd, handen en hart. Toch kiezen vandaag te weinig mensen voor een zorgjob terwijl de nood aan zorgkrachten net toeneemt door de vergrijzing. De provincie Vlaams-Brabant maakte samen met ROB-tv de reeks ‘Helden van de Zorg’ waarin enkele zorgkrachten vertellen over de veelzijdigheid van hun job. Zoals een gezinsbegeleidster, een begeleidster van kinderen met een handicap, een kok in een rusthuis, een kraamhulp, een coördinator uit de arbeidszorg, een verzorgende…. Neem een kijkje en overtuig jezelf van de troeven van een zorgjob.

www.vlaamsbrabant.be/ 25jaarmonumentenwacht

De wielerwedstrijd Dwars door het Hageland doorkruist 205 kilometer lang de landschappen, heuvels en holle wegen van de streek. Vorig jaar won Niki Terpstra deze klassieker in wording, wie wordt het dit jaar? Ga de uitdaging aan en verken het parcours zelf op zondag.

Duitse Negatieven 24/6 - 15/9 In de zomer van 1917 trokken Duitse fotografen van dorp naar dorp, van stad naar stad. Ze maakten duizenden foto’s. Ze zijn het onderwerp van een indrukwekkende en unieke tentoonstelling in de tuin van het Belevingscentrum ’14-’18 in Tildonk.

www.vlaamsbrabant.be/ zorgberoepen

www.dwarsdoorhethageland.be

www.vlaamsbrabant14-18.be

Ondernemerschap stimuleren Drie projecten die het ondernemerschap stimuleren, krijgen daarvoor een subsidie van de provincie. Het gaat om de projecten Freelanceforum en Wake up call van Unizo, en de pop-up stores voor (jonge) ondernemers van UC Leuven-Limburg. Samen krijgen ze 67.869 euro.

Met de steun wil de provincie het ondernemerschap, de economische activiteit en de welvaart in onze innovatieve kennisregio stimuleren en versterken. Ondernemersorganisaties, sectororganisaties, organisaties die rond ondernemerschap werken en onderwijs- en kennisinstellingen kunnen jaarlijks een aanvraag indienen voor projecten rond ondernemingsvorming. Zoals vormingsreeksen of begeleidings­ trajecten voor ondernemers. De subsidie bedraagt maximum 50% van de kosten voor een bedrag tussen 5.000 en 25.000 euro. Vooral projecten die het meest inspelen op een knelpunt, specifieke nood of toekomstige trend in de economie van onze regio komen in aanmerking. De uiterlijke datum voor een subsidieaanvraag is 1 november. www.vlaamsbrabant.be/subsidies

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

Toerisme Vlaams-Brabant zoekt enquêteurs

Dwars door het Hageland 5/8 Toertocht 6/8

(H)op Smaak 27/8 - 17/9

September is de hoppemaand in de streek van Affligem, Asse, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Opwijk en Aalst. Dit is vanouds de grootste en oudste hopregio van Vlaanderen en dat wordt gevierd met pluksessies, bierproeverijen, dorpsfeesten, fietstochten en veel meer.

Toerisme Vlaams-Brabant voert een onderzoek uit naar de tevredenheid en het profiel van de wandelaars op het wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Ben jij een enthousiaste wandelaar die enquêtes wil afnemen op het wandelnetwerk? • je wordt ingeschreven als vrijwilliger

3 WIJNWEEKENDS 19.08 - 03.09.2017

(SP)RANKELEND

HAGELAND

www.toerismevlaamsbrabant.be/hop

• je krijgt een vergoeding van 16 euro/4 uur • je bent gratis verzekerd • de beste enquêteur wordt nog eens extra in de bloemetjes gezet • het onderzoek loopt 1 jaar vanaf april 2017 • je mag op stap gaan in Aarschot, Bekkevoort, Holsbeek, Kortenaken, Leuven, Lubbeek, Rotselaar en Tielt-Winge. Geïnteresseerd? Mail dan je naam, telefoonnummer en de gemeente van je keuze naar toerismecijfers@vlaamsbrabant.be

(Sp)rankelend Hageland 19/8 - 3/9

Druiventro(t)s 1/8 - 15/10 De sappige tafeldruif is op zijn top in augustus en september. Redenen te over om te komen wandelen, fietsen en feesten in de Druivenstreek, maar vooral om te proeven van deze ware delicatesse.

Werp een blik achter de schermen van de Hagelandse wijndomeinen, luister naar de verhalen van de wijnboeren en proef een fris, zomers glas Hagelandse wijn.

www.toerismevlaamsbrabant.be/druif

www.toerismevlaamsbrabant.be/wijn

016 26 76 45.

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017


10 - DOSSIER

DOSSIER - 11

Kennis

Jouw veiligheid begint in het PIVO

Klaar voor het echte werk Een brandweerman die van de Brandweerschool afzwaait, aarzelt niet om een brandend huis in te stormen en levens te redden. Tijdens zijn opleiding in het PIVO leerde hij in het vuurhuis koelbloedig te blijven bij de hoogste temperaturen. Een politieagent krijg je niet gemakkelijk van zijn stuk en hij weet van aanpakken, na een cursus van de Politieschool. De ambulanciers en urgentiearts die komen aangesneld, weten hoe ze je leven kunnen redden. En de ambtenaren en medewerkers van jouw gemeente of stad zijn helemaal mee dankzij de opleidingen van de Bestuursschool.

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

Gedeputeerden Marc Florquin en Tom Dehaene in het PIVO

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

De scholen van het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding dragen bij aan jouw veiligheid en levenskwaliteit. Hoe? Door onze hulpdiensten, onze lokale besturen en private organisaties de beste multidisciplinaire opleidingen, trainingen en vormingen te bieden. De cursisten zijn klaar voor het echte werk, en maar goed ook. Het PIVO, dat is onderwijs dat levens redt!


12 - DOSSIER

DOSSIER - 13

Kennis

209.997

opleidings­uren van de Politie­school in 2016.

92

1

aspirant politie­agenten

Veilig de baan op.

13

Het PIVO in jouw straat

wijkpolitie­agenten

19

Je hoeft het PIVO nooit ver te zoeken. Op straat in elk dorp en elke stad vind je voorbeelden bij de vleet. 1

3

De gemachtigde opzichter helpt kinderen veilig de straat over aan de schoolpoort. Hij volgde een gratis opleiding aan de Politieschool. Na een theoretische opleiding en een praktijkcursus van een halve dag, stelt de burgemeester de gemachtigde opzichter officieel aan. 2

5

Veilig de straat over

Een heer in het verkeer

Het PIVO en de VDAB organiseren samen rijopleidingen op de site in Asse. Niet alleen aan cursisten van de Vlaams-Brabantse Politie-, Brandweer- en Dringende Geneeskundige Hulpschool, maar ook aan de lokale besturen en de klanten van de VDAB.

5

slachtoffer­ bejegenaars

18

diefstalpreventie ambtenaren

Stevig op twee wielen

Die stoere politieman op de motor weet echt wel wat hij doet na een doorgedreven cursus rijvaardigheden. Een noodstop? Een achtervolging? Een wielerwedstrijd begeleiden? Geen enkel probleem. 6

Snel en veilig

Met luide sirenes baant een brandweerwagen zich door het verkeer. Niet eenvoudig, maar de brandweerman aan het stuur heeft een groot verkeersinzicht en rijdt anticiperend en risicobewust. Dat leerde hij tijdens de rijvaardigheidstraining.

12

specialisten geweld­­beheersing

Op school bij de agenten van morgen.

Geboeid door de politie In slechts enkele seconden werkt Erin (24) haar belager tegen de grond, boeit ze hem en voert ze hem af.

7

3

8

Jouw boorddocumenten, alstublieft!

Is het je al opgevallen hoe snel en efficiënt een wegcontrole door de verkeerspolitie verloopt? In de Politieschool leren de agenten hoe ze dat het best organiseren en welke documenten je in je wagen moet hebben. Geen smoesjes, dus. 4

Volg de omleiding

Werken in je straat? De technische dienst van je gemeente tekent een signalisatieplan uit en plaatst de juiste verkeersborden. Het gemeentepersoneel leert hoe dit moet op de Bestuursschool.

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

7

Met de hulp van de gemeenschapswacht

De gemeenschapswacht kijkt toe op de veiligheid in jouw dorp of stad. Hij helpt waar mogelijk en signaleert problemen aan de bevoegde diensten. Zijn opleiding kreeg hij aan de Bestuursschool. 8

Dringende hulp

De toegesnelde hulpverlener-ambulanciers, urgentieverpleegkundigen en urgentieartsen weten van aanpakken. Zij krijgen opleidingen op het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulp.

Geweldbeheersing en stressbeheer is een onderdeel van haar basisopleiding aspirant-inspecteur, en Erin Steenackers staat haar mannetje. Ze is één van de 170 politieagenten in spe van de Politieschool van het PIVO. ‘Voor mij geen kantoorjob’, lacht ze. ‘Geef mij maar wat variatie, tussen de mensen.’ De Politieschool biedt drie basisopleidingen aan: aspirant-agent, aspirant-inspecteur en aspirant-hoofdinspecteur. Daarnaast is er nog een rits functionele en voortgezette opleidingen en specialisaties, zoals opleidingen

tot wijkagent, patrouillehondbegeleider, verdachtenverhoor, prioritair rijden en alles wat nuttig is voor een agent.’ Opleidingen waar Erin ook graag van gebruik zal maken.

Recherche Over enkele maanden gaat ze aan de slag in de politiezone KLM: Kapelleop-den-Bos, Londerzeel, Meise. ‘Ik wil doorgroeien tot de lokale recherche’, zegt ze. Het masterdiploma arabistiek en islamkunde dat ze al op zak heeft, maakt haar een gegeerde kandidate.

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

‘Maar eerst de basisopleiding tot een goed einde brengen. Fysieke proeven zijn uitdagend, maar het is vooral de theorie die niet te onderschatten is. De wet op het politieambt, de wegcode, maatschappelijke oriëntering, deontologie, het hoort er allemaal bij. Tijdens het werkplekleren - een stage bij de echte politie, zeg maar - komt al die theorie samen in één situatie. Maar zo zal het ook zijn tijdens het werk.’


14 - DOSSIER

DOSSIER - 15

Kennis

87.761

lesuren ­organiseerde de Brandweer­ school. Daarmee was 2016 een ­absoluut topjaar.

13

sergeants brandweer

Als elke seconde telt.

79

Helden in de praktijk

gediplomeerde brandweer­ mannen

79

Met theorie alleen red je geen leven. In het PIVO doen de toekomstige helden flink wat praktijkervaring op. Spektakel gegarandeerd!

9.291

Redding uit een brandend wrak

Met loeiende sirenes

Een geknelde bestuurder in een brandend autowrak? De brandweerlui in het PIVO oefenen volgens heel realistische scenario’s. De taakverdeling, het wrak doven, knipen spreidtechnieken om de bestuurder te ontzetten … elke brandweerman weet van aanpakken want elke seconde is van levensbelang.

Het is helemaal niet zo eenvoudig om met een mastodont van een brandweerwagen snel ter plaatse te zijn. Voor de rijopleiding maakt de Brandweerschool gebruik van het hoogtechnologische ADRASsysteem. ADRAS staat voor Advances Drive Registration & Analysing System. Acht camera’s op de vrachtwagen en nog eens twaalf op de aanhangwagen leggen alle bewegingen vast. De beelden worden nadien geanalyseerd en besproken door cursisten en docent.

korporaals brandweer

attesten

Welkom in het vuurhuis In het vuurhuis van de Brandweerschool kan de temperatuur oplopen tot 400° Celsius. Een appartementsbrand of gasbrand in de keuken? Een redding op drie verdiepingen hoog? Een liftschacht in vuur? Daarmee afrekenen leren ze hier.

FIGUUR #1

FIGUUR #2

Bestuursschool

42 8 13 3.166

DHG: Dringende Geneeskundige Hulp

56

GASvaststellers

hulpverlenersambulanciers

sanction­erende ambtenaren gemeenschaps­ wachten

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

“ Verschroeiende hitte en een verstikkende rook in het vuurhuis.”

2.339

gemachtigde opzichters

EHBO attesten

204 hulpverleners

16

operatoren alarmcentrale

Een bloeding stoppen

EHBO op het werk

Hoe stelp je een ernstige bloeding? Met de cursus Bleeding Control leren hulpverlener-ambulanciers op de school voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening doortastend en correct op te treden bij levensbedreigend bloedverlies.

Een EHBO-cursus op school? Een bijscholing voor de medische dienst van jouw bedrijf? Het PIVO-opleidingscentrum voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening is er bevoegd voor en heeft een programma op maat klaar.

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

Ook bedrijven, organisaties en overheden doen beroep op de opleidingen van het PIVO. Zoals beveiligingsfirma G4S, de stad Antwerpen, De Europese Commissie, Telenet, Procter & Gamble, EANDIS enzoverder.


16 - DOSSIER

DOSSIER - 17

Kennis

“Ontwerpen, programmeren, bedenken. Het echte werk.” Go! atheneum in Tienen en Siemens samen aan de ontwerptafel

PLUS-PROJECTEN HELPEN KLOOF DICHTEN

Als leerlingen en ingenieurs elkaar vinden

Het initiatief van het Go! atheneum in Tienen is één van de initiatieven die door de provincie VlaamsBrabant werd gelauwerd als PLUS-project. Met deze PLUSprojecten wil de provincie de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt helpen dichten. Met een jaarlijkse wedstrijd zetten zij projecten in de kijker die als inspiratie kunnen dienen voor andere scholen en bedrijven. Er hangt een geldprijs van 1.000 euro aan vast.

Zet de leerlingen van het vijfde jaar wetenschappen-wiskunde van het Go! atheneum in Tienen samen met de ingenieurs van Siemens, en je krijgt een knetterende samenwerking.

Het zijn gretige leerlingen, die van het vijfde jaar wetenschappen-wiskunde, maar weten ze hoe het er in een bedrijf aan toe gaat? Nu wel. Om hen te laten proeven van het echte werk, ging leraar Andy Reniers aankloppen bij de afdeling van Siemens PLM Software in Haasrode, zijn oude werkgever. Het bedrijf ontving de jongeren met open armen want technisch talent is schaars op de arbeidsmarkt. Samen met de ingenieurs ontwikkelden de leerlingen een automatisch badgesysteem voor de hele school.

Groen of rood Het prototype staat op een ereplaats in de klas. ‘Elke leerling krijgt een badge met daarop een QR-code’, legt leerling Kwinten Coudenys uit. ‘Een elektrisch oog scant de code. Gaat het groen licht aan, dan betekent dat dat de leerling toelating heeft om de school tijdens de middagpauze te verlaten. Een rood licht, betekent dat hij of zij geen toelating heeft. Op het scherm verschijnt de foto van de leerling, dus de badge kan niet zomaar uitgewisseld worden.’

Het lijkt eenvoudig, maar een blik onder de staander toont een ingewikkeld systeem van draden en apparatuur. Het systeem is verbonden aan de schooldatabase en wordt gestuurd door een PLC - een ‘Programmable Logic Controller’ die de leerlingen zelf geprogrammeerd hebben.

De overige winnaars Het bedrijf Siemens voor de ondersteuning van STEM-richtingen.

Leren uit de praktijk Terwijl de ene groep leerlingen aan het programmeren sloeg, kreeg de andere een opleiding 3D CAD-ontwerpen van Siemens. Ze tekenden met de hulp van een computerprogramma het ontwerp uit. ‘Het prototype bracht schoonheidsfoutjes aan het licht’, zegt leraar Andy Reniers. ‘Maar zo leren ze het, uit de praktijk.’

Zorg Leuven met workshops rond thuis- en ouderenzorg. Colruyt Group met hun traject ‘praktijkles op verplaatsing’. Leraar Andy Reniers

Technisch atheneum Halle voor hun samenwerking met BMW.

Volgend schooljaar wil de school het systeem in gebruik nemen. Gedaan met papieren toelatingskaartjes namaken of doorgeven van de ene leerling aan de andere. ‘Tenzij je in de database kan’, grapt Kwinten met een knipoog. Beleidsverantwoordelijke Marc Florquin

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

CLW Castor Vilvoorde met Klustor, een klusjesdienst voor en door leerlingen. Met jouw school of bedrijf deelnemen aan de wedstrijd voor Plus-projecten? Kwinten demonstreert

Drukken, scannen, klaar

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

www.vlaamsbrabant.be/ plusprojecten


18 - DOSSIER

DOSSIER - 19

Kennis helemaal niet te scoren. De grootste truc? Stilte laten vallen tijdens een interview. Tot het ongemakkelijk voelt. Wie dan als eerste praat, die verliest.’

Een dagelijks kookprogramma, een eigen televisiereeks, kookboeken. Heb je de discipline om dat allemaal te combineren? ‘Er is maar één manier om iets te bereiken en dat is door hard te werken. Door jezelf en je product constant in vraag te stellen en discipline te tonen. Als mens heb ik totaal geen discipline maar in mijn werk wel. Mijn raad voor wie afstudeert en er wil komen: keihard werken en blijven werken. Nooit tevreden zijn.’ JM

Jeroen Meus over leren en werken

Een beetje discipline, alstublieft. ‘Ik startte aan de hotelschool omdat mijn ouders dachten: wat gaat er van dat ventje worden?’, vertelt Jeroen Meus. ‘Ik had die discipline nodig en ik werkte hard. Op school, maar vooral tijdens de vakanties en weekends. Toen ik afstudeerde, voelde ik me er helemaal klaar voor.’ Werkplekleren, stages, bedrijfsbezoeken. Het helpt allemaal om het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, zodat jongeren de juiste job vinden en bedrijven het juiste personeel. Voor Vlaanderens bekendste televisiekok was de ervaring die hij opdeed tijdens zijn studies, onbetaalbaar.

“Ik wilde werken, ik doe dat gewoon super graag” ‘Ik ben pas vanaf het derde middelbaar naar de hotelschool gegaan en ik ben meteen beginnen werken tijdens de kerstvakantie. Tot het einde van mijn studies was ik elk weekend, elke vrije dag, elke vakantie aan de slag in keukens. Toen ik afstudeerde, had ik het gevoel dat ik er helemaal klaar voor was. Ik wilde werken, ik doe dat gewoon super graag.’ JEROEN MEUS

In de hotelschool leren ze je geen televisie­programma’s maken. Dat heb je nadien toch nog moeten leren? ‘De allereerste Dagelijkse Kost is lachen geblazen omdat het zo houterig en stuntelig verloopt. Maar vandaag zie ik die camera gewoon niet meer. Ik kom uit een onderwijsfamilie: mijn grootouders en mijn ouders stonden voor de klas. Dat zit een beetje in mij, want Dagelijkse Kost is ook een les die ik geef. Ik sta voor het bord mijn keuken - en ik toon iets. Dat heb ik verfijnd door me te omringen door mensen die het beter kunnen dan ik en van hen te leren. De regisseur van Goed Volk is Kat Steppe, een enorm talent. Zij leerde me de trucjes van het interview.’ JM

Trucjes? ‘Ik ben geen journalist, maar een kok. En dat komt me goed uit: ik ben een ‘fly on the wall’ en hoef mezelf niet in de kijker te zetten. Dagelijkse Kost is mijn ‘personality show’, bij Goed Volk hoef ik JM

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

Je bent streng voor jezelf. Kan iedereen een portie arbeidsattitude en discipline gebruiken? ‘Ik alleszins wel. Ik startte aan de hotelschool omdat mijn ouders dachten: wat gaat er van dat ventje worden? Ze zagen potentieel maar ik had de discipline, het geloof en het zelfvertrouwen niet. Ik kwam JM

“Ik ben pas vanaf het derde middelbaar naar de hotelschool gegaan.”

“Op je tanden bijten, dan kom je ver” terecht in een strakke, elitaire structuur. Hoe vaak heb ik niet het fornuis afgeschuurd met mijn duim en een velletje schuurpapier, omdat de chef het wilde? Ik stelde me daar geen vragen bij, ik deed dat gewoon. Als iemand me het juiste voorbeeld gaf en me inspireerde, kon die me veel vragen. Als je op je tanden bijt, je ogen opendoet en af en toe incasseert, dan kom je er. Het mag echter nooit onrechtvaardig worden. Daar kan ik helemaal niet tegen.’

Hard maar correct, de beste leerschool? JM ‘Ik klink nu als Van der Neffe, de onsympathieke buurman van Kiekeboe, maar een beetje discipline is echt wel nodig. Discipline heeft me alles gebracht. Ik heb op school leren doorzetten en niet afwijken van wat ik wil. Je hoeft dat niet te bereiken door streng en nors te zijn. Dat kan ook door te communiceren en lief en sociaal te zijn. Zelf toon ik de mensen waarmee ik werk waar ik naartoe wil. Management by example, dat is mijn motto.’


20 - PLATTELAND

PLATTELAND - 21

“Er zijn zoveel mogelijkheden waar iedereen bij wint, de mensen én de natuur.”

Samenwerken met het Loket Onderhoud Buitengebied

DE GETEVALLEI LEEFT OP

Hagendorser

Meer weten?

LOB Getevallei is gefinancierd binnen het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling.

NAAR EEN DYNAMISCH PLATTELAND

De wandelpaden in de Getevallei liggen er mooi bij. De groenploeg van sociale onderneming De Winning levert niet alleen goed werk bij het maaien van de bermen, ze doet het ook op een ecologisch doordachte manier. Door samenwerking leeft de hele vallei op. De Getevallei is een mooie, groene streek in het oosten van onze provincie. Een wandelgebied met bossen, holle wegen, haagkanten, velden, fruitboomgaarden en daartussen verrassend mooie dorpen. Een streek om te koesteren. De gemeenten Hoegaarden, Geetbets, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw delen dezelfde

visie. Daarom startte de provincie Vlaams-Brabant samen met het Regionaal Landschap ZuidHageland en Agrobeheergroep ECO² het Loket Onderhoud Buitengebied Getevallei. ‘Onze taak? Eerst een grondige inventarisatie maken van alle hagen, heggen, houtkanten, waterlopen en recreatieve wandelpaden op openbaar

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

domein’, legt projectmedewerker Maarten Vanderhallen uit. ‘We brengen in kaart wie wat beheert, met welke technieken en machines. Dan bekijken we de uitdagingen. Wat kan beter of anders? Hoe kunnen we elkaar versterken?’

Slim onderhoud Zoals hier in Linter, waar een ploeg van de sociale onderneming De Winning de bermen van enkele wandelpaden van het Wandelnetwerk Getevallei maait. Een bekroond wandelnetwerk trouwens, het werd in 2016 verkozen tot beste Belgische wandelroute. ‘Met 250 kilometer aan wandelwegen. Dat is te veel om allemaal door de gemeentelijke

Ons platteland is kwetsbaar in onze dichtbevolkte provincie. Zowel ruimtelijk als sociaaleconomisch staat het onder druk. Het provinciale plattelandsbeleidsplan zet in op het behoud en de verdere ontwikkeling van het platteland. Het dient als leidraad voor succesvolle projecten, zoals het Loket Onderhoud Buitengebied Getevallei. Met niet alleen aandacht voor landbouw, maar ook voor recreatie en plattelandstoerisme, handel, historisch erfgoed, cultuur en ecologie. De subsidies vanuit de provincie, Vlaanderen en Europa zijn hiervoor een erg belangrijke hefboom.

www.vlaamsbrabant.be/platteland

technische diensten te laten onderhouden. Daarom helpt de groenploeg van De Winning. De medewerkers werden opgeleid om volgens de regels van de kunst te werken: ze houden rekening met de ecologische waarden en de maaitijdstippen, en ze beperken de overlast voor de omwonenden.’ De groenwerkers werden ook opgeleid voor de bestrijding van bacterievuur. ‘Met de juiste aanpak kunnen we de infectiehaarden flink inperken.’ Partner Agrobeheergroep ECO² zet landbouwers in bij het beheer van hagen en andere kleine landschapselementen. ‘Met een hagendorser aan een tractor kunnen lokale landbouwers snel en eenvoudig lange

hagen scheren. Dat gebeurt pas na een opleiding en met overleg. Zo gebeurt het

“Snoeien gebeurt op een doordachte manier.” snoeiwerk doordacht en op een duurzame manier.’

Samenwerking loont Maarten ziet nog veel meer kansen in samenwerking. De houtsnippers na een snoeibeurt kunnen misschien wel dienen als brandstof of als meststof op de akkers. En waarom zouden de gemeentelijke hagen of knotbomen niet kunnen gesnoeid worden door vrijwilligers, in ruil

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

voor het brandhout? ‘Er zijn zoveel kansen en mogelijkheden waar iedereen bij wint, de mensen én de natuur’, meent Maarten. ‘Maar iemand moet dat stimuleren en het overzicht bewaren. En daar geeft de provincie ons nu ruimte voor.’ Beleidsverantwoordelijke Monique Swinnen Het Loket Onderhoud Buitengebied Getevallei kan rekenen op Europese steun binnen het Europese Fonds voor Plattelandsontwikkeling.

Vlaanderen is open ruimte


22 - PROVINCIEDOMEIN

PROVINCIEDOMEIN - 23

“96 jaar. Zwemmen is gezond, zegt mijn dokter. Goed voor het hart.”

Het bad in met de ochtendzwemmers van Provinciedomein Halve Maan

KLAAR VOOR DE ZOMER! Meer info? De provinciedomeinen zijn helemaal klaar voor de zomer. Jij ook? Plan dan alvast je volgende uitstap op

De kilte hangt nog in de lentelucht, maar de Diestse ochtendzwemmers laten zich niet afschrikken. Vanaf mei tot half september verzamelen ze elke ochtend aan het openluchtbad van Provinciedomein Halve Maan om hun baantjes te trekken. Een bonte bende vrolijke senioren. Gust Clement is de oudste van de groep. ‘Ik zwem hier al elke ochtend van toen het domein en de vijver nog deel uitmaakten van de vesten, de verdedigingsgordel rond de stad’, vertelt hij met een guitige glimlach. Hoe oud is hij dan wel? ‘96 jaar. Zwemmen is gezond, zegt mijn dokter. Goed voor het hart.’

“De vrouwen keuvelen nu eenmaal liever over andere dingen.” Ook voor het dertigtal andere leden van de groep is het ochtendzwemmen een vast ritueel. Regen of wind houdt hen niet tegen. ‘Maar een storm trotseren we liever niet’, lacht zwemmer Carl. Vreemd om te zien: de vrouwen verzamelen zich aan de linkse

kant van het bad, de mannen rechts. ‘Zij zwemmen daardoor iets eerder in de zon. Waarom apart? Je weet hoe het gaat: de vrouwen keuvelen nu eenmaal liever over andere dingen dan mannen.’

Nieuwe waterspeelplaats Het openluchtbad ziet er dit jaar een beetje anders uit. Het wat onderkomen zonneterras ruimde plaats voor een kleurrijke waterspeelplaats. Met een zone voor de kleinste kinderen met een zachte polysoftvloer en waterspeeltuigen die ze zelf kunnen aan- en uitzetten. Daarnaast is er een overgangszone met sproeiers en fonteinen, en dan een heuse activiteitenzone voor grotere kinderen met speeltuigen met namen als de crystal dome en de twin tipper buckets. ‘Niet echt speelterrein voor ons’,

www.vlaamsbrabant.be/ provinciedomeinen

lacht Carl. ‘Maar het ziet er supertof uit voor de kinderen.’

Avontuur ahoy! Dat is het ook, net als de avonturenzone van het Provinciedomein Halve Maan. De klimparcours werden uitgebreid met een speels waterlint door het domein. Je volgt een riviertje langs avontuurlijke stapstenen, houten wiebelende pontons en een vlot. Hou jij de voeten droog? En dan heb je natuurlijk nog de vertrouwde speeltuinen en boerderijdieren, de roeivijver en minigolf, de rust van natuurgebied Webbekoms Broek en de hengelvijver. Jawel, Provinciedomein Halve Maan is helemaal klaar voor een hele zomer vol avontuur en water- en zwemplezier voor jong en oud. Beleidsverantwoordelijke Walter Zelderloo

Ochtendzwemmers Carl en Gust.

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017


24 - STREEKPRODUCT

STREEKPRODUCT - 25

“Vanmorgen gemolken, ‘s middags vers ijs”

EVEN STOPPEN VOOR EEN HEERLIJK HOEVE-IJSJE

van een zeldzaam ras, het Belgisch melkschaap. Ze zijn met uitsterven bedreigd.’ Dat zou je niet zeggen als je de blatende bende schapen in de wei en de stallen ziet. De moederschapen worden twee keer per dag gemolken. Daar is Geert telkens enkele uren zoet mee. Dan is het de beurt aan Cindy om de romige melk om te toveren in yoghurt, kaas en ijs in alle smaken. Op een zonnige zomerzondag is het aanschuiven in het hoevewinkeltje voor een bolletje echt hoeve-ijs. Hoeve-ijs is een beschermde naam, uitsluitend weggelegd voor ijs dat op de boerderij wordt gemaakt met melk van eigen koeien, schapen of andere dieren.

Geert Verhoogen tussen zijn schapen.

Meer info Ook een lekkere halte inlassen tijdens je tocht door Vlaams-Brabant? Vind een melkboerderij op www.vlaamsbrabant.be/ tourdecreme

Tour de Crème

‘Dat zijn er een heleboel!’, roept Anna (5) dolenthousiast. Ze wordt omringd door wel twintig nieuwsgierige lammetjes op schapenboerderij ‘t Galgenveld in ErpsKwerps en allemaal hebben ze het op haar ijsje gemunt. Wist je dat je op veel melkboerderijen in Vlaams-Brabant lekker hoeve-ijs kan smullen? De perfecte stop tijdens een fietstocht of wandeling, toch?

Verser dan dit kan niet. ‘s Ochtends heeft Geert Verhoogen de schapen gemolken en tegen de middag heeft Cindy Hermans er lekker schepijs van gemaakt. De eerste bezoekers vandaag zijn een levendige groep kinderen: Anna, Mathijs, Thor, Nette, Cas, Isa en Luca waren meteen gewonnen voor het idee om een fietstocht te maken naar de schapenboerderij waar de lammetjes de show stelen. ‘Deze twee zijn gisteren geboren’, zegt Geert, met twee frêle lammetjes op zijn arm. ‘Een tweeling’, lacht Isa (6).

Vijftig namen Dit jaar kwamen er al vijftig lammetjes ter wereld op de boerderij. Geen lachertje om vijftig namen te zoeken die met de letter ‘j’ beginnen. ‘Dat moet, want ze hebben een stamboom’, legt Cindy uit. ‘De dieren zijn

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

IJsjes met melk recht van bij de boer? Dat promoot de provincie Vlaams-Brabant graag met Tour de Crème. Schapenboerderij ‘t Galgenveld is één van de bedrijven en (hoeve)winkels waar de boer of boerin zelf je met veel plezier een bolletje vers hoeve-ijs schept. ‘t Galgenveld is een beetje een buitenbeentje, want meestal wordt het ijs op de boerderij gemaakt met verse melk van de koe. ‘Bezoekers reageren vaak afwachtend. Ze bestellen een enkel bolletje om te proeven, maar al snel bestellen ze er een tweede of derde’, lacht Geert. ‘Schapenmelk heeft niet de scherpe smaak van geitenmelk. Integendeel, het is zacht en romig. En ideaal voor mensen met een koemelkallergie.’ Beleidsverantwoordelijke Monique Swinnen

Dagverse melk

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

Smullen maar


26 - STREEKPRODUCT

STREEKPRODUCT - 27

Kasteel de Ribaucourt

Vliegtuigspotten

Haal je fiets buiten en volg de knooppunten van het Fietsnetwerk Vlaams-Brabant voor een mooie ontdekkingstocht door het groene Dijleland. Onderweg stop je toch gewoon voor een lekker, vers hoeve-ijsje! Meer fietsen? Bestel de fietskaart via

“Een heerlijke halte tijdens een zondagstochtje”

  www.toerismevlaamsbrabant.be

‘t Witlofboerke

Brabants centrum voor Muziektradities

KAMPENHOUT

5

PERK

BUKEN

56 56

De kracht van de korte keten

6

98

Hellebos

Vliegtuigspotten

NEDEROKKERZEEL Heersemmolen

39

‘t Galgenveld Rechtestraat 38 3071 Kortenberg

STEENOKKERZEEL

Win 50 euro aan lekkere hoeveproducten! Post een foto van jou en je favoriete hoeve-ijsje bij een deelnemend bedrijf op instagram en gebruik #ikenmijnijsje.

Silsombos ERPS-KWERPS

VELTEM-BEISEM

12

37 35

De leukste, gekste, mooiste of meest originele foto maakt kans op een bon van 50 euro voor lekkere hoeveproducten. En dat elke maand, tot en met september 2017.

34

94

36

Een ijsje op de boerderij, met verse melk? Dat is een mooi voorbeeld van korte keten. Steeds meer mensen doen hun boodschappen niet langer uitsluitend in de supermarkt of de winkel. Denk maar aan de knapperige seizoensgroenten in de hoevewinkel, de appels en peren van bij de fruitboer, het hoevevlees en de tafeldruiven, het bier van de lokale brouwer of de Hagelandse wijn. Er gaat niets boven een gezond en lekker product, recht van de boer of een streek­ producent in de buurt. Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf bepalen. Met zo'n transparant systeem is hij niet enkel een ambassadeur voor zijn product maar voor de hele korte keten. Als consument krijg je in ruil verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer. Zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval. En bovendien ondersteun je de lokale economie. Een hoeve- of streekproducent in jouw buurt? Die vind je hier: www.straffestreek.be www.rechtvanbijdeboer.be.

www.vlaamsbrabant.be/ tourdecreme

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017


28 - INNOVATIE

INNOVATIE - 29

Bewoners woonzorgcentrum testen technologische innovaties uit

INGENIEURS IN HET WOONZORGCENTRUM

”Wat is je valrisico? Veertig seconden op dit bord en we weten het.”

Hier, in het woonzorgcentrum Edouard Remy in Leuven, werken ingenieurs samen met bewoners en verzorgers aan technologische innovaties om de zorg te verbeteren. De echte noden van de ouderenzorg los je niet op in een labo. Daarvoor moet je naar de ouderen en hun zorgprofessionals zelf. Daarom startte de KU Leuven, Zorg Leuven en zorgproeftuin InnovAge het unieke project ingenieurs@WZC, of ingenieurs in het woonzorgcentrum. Dat is heel letterlijk te nemen: ingenieurs gingen aan de slag in het woonzorgcentrum

Meer info? Om onze kennisregio te versterken, steunt de provincie innovatieve projecten zoals ingenieurs@WZC. Meer weten? www.vlaamsbrabant.be/innovatie

“Een val voorkomen kan hen veel ellende besparen.” Edouard Remy en betrokken iedereen bij hun onderzoek: de bewoners en hun familie, de zorgprofessionals en mantelzorgers, alle diensten van

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

Mia (97 jaar) houdt zich kranig staande op het Wii Balance Board. Veertig seconden moet ze het volhouden, waarna het algoritme ontwikkeld door ingenieur Greet Baldewijns haar valrisico kan inschatten. het woonzorgcentrum en bedrijven. Het is geen toeval dat het allereerste ingenieurslabo in een woonzorgcentrum in Vlaams-Brabant werd opgestart. Onze provincie is erg sterk in zorg en onze kenniseconomie heeft de knapste koppen.

Slimme weegschaal De samenwerking levert mooie resultaten op. Als er straks een weegschaal in de winkels ligt die je risico op vallen analyseert, is dat hier in Leuven uitgewerkt. ‘Het risico op vallen is een reëel probleem bij onze bewoners’, vertelt kinesist Steve Eembeeck van het woonzorgcentrum Edouard Remy. ‘Een val voorkomen

kan hen veel ellende besparen. Als we weten dat er een verhoogd risico is, kunnen we op zoek naar oorzaken en een eventuele behandeling starten met medicijnen of aangepaste kinesitherapie.’ ‘Met de hulp van een Wii Balance Board hebben we een toepassing ontwikkeld die het risico kan inschatten’, legt ingenieur Greet Baldewijns van de KU Leuven uit. ‘Terwijl de senior op het bord staat, meten sensoren de stabiliteit. We hebben onze toepassing hier in Leuven uitgebreid kunnen testen en op punt zetten.’ Samen met Imec Taiwan ontwikkelen de ingenieurs nu een

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

prototype van een ‘slimme’ weegschaal die niet alleen het gewicht maar ook het valrisico weergeeft.

Valdetectie Maar wat als een senior toch valt? Dan weet de zorgverlener dat maar beter zo snel mogelijk. Greet en haar collega’s testten zes bestaande valdetectiesystemen. ‘Geen enkel systeem blijkt feilloos’, zegt Greet. ‘Systemen met camera’s geven vaak valse alarmen. Een apparaatje met een accelerometer detecteert versnellingen. Handig, maar de senior moet het dan wel altijd bij zich hebben. Eén bewoonster stak het toestelletje altijd in de zak van haar rolstoel, zo werkt het natuurlijk niet.’ Met de resultaten kunnen de ingenieurs nu een systeem ontwikkelen dat wel zekerheid kan bieden. Beleidsverantwoordelijke Marc Florquin


30 - NOORD-ZUID

NOORD-ZUID - 31

Augustin Ntambwe Projectcoördinator vzw Artsen Zonder Vakantie.

in het Institut Fundi Maendeleo (ITFM) in Bukavu gestart met hun opleiding. Uit de technici die slaagden in hun basisopleiding, werden er twintig geselecteerd voor een gespecialiseerde vervolgopleiding. Met hun opgedane kennis kunnen ze levens redden.’

Vlaams-Brabants project redt levens in ziekenhuizen van Congo

Standaardlijst

JENGA MAARIFA Technici in opleiding voor de Congolese ziekenhuizen

Meer info?

Een elektriciteitspanne tijdens een keizersnede. Kinderen die sterven omdat het beademingsapparaat niet naar behoren werkt. Arts Augustin Ntambwe weet uit eerste hand wat verouderd ziekenhuismateriaal, slecht onderhoud en slechte arbeidsomstandigheden in de Congolese ziekenhuizen aanrichten. Met het project Jenga Maarifa willen de provincie Vlaams­­ Brabant en de vzw Artsen Zonder Vakantie hieraan verhelpen. Voor hij projectcoördinator werd bij de vzw Artsen Zonder Vakantie, werkte arts Augustin Ntambwe in Burundese en Congolese ziekenhuizen. De werkomstandigheden kunnen we ons hier maar moeilijk voorstellen. In gebieden als Zuid-Kivu zijn zelfs drinkbaar water en elektriciteit helemaal niet vanzelfsprekend. ‘Er zijn regelmatig elektriciteitsonderbrekingen’, vertelt de arts. ‘Soms zelfs terwijl de patiënt op de operatietafel ligt. Ik herinner me dat we een keizersnede moesten uitvoeren bij het licht van zaklampen.’

De arbeidsomstandigheden zijn er moeilijk en ziekenhuizen zijn onderbemand, terwijl de regio geteisterd wordt door AIDS, malaria, tuberculose en oorlogen die nooit eindigen. Onaangepast en slecht onderhouden medisch materiaal brengt er elke dag levens in gevaar. ‘Wat heb je aan echografie of radiologie als de resultaten onbetrouwbaar zijn? Het maakt de juiste diagnose stellen heel moeilijk’, zegt Augustin Ntambwe. ‘Ik heb kinderen met ademhalingsproblemen zien sterven, omdat het beademingstoestel niet de juiste zuurstofconcentratie toediende. Het apparaat was niet onderhouden of correct afgesteld. Daar was het personeel gewoon niet voor opgeleid.’

Jenga Maarifa is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met de ngo Artsen Zonder Vakantie. Meer weten? www.facebook.com/ jengamaarifa

“Zonder het juiste materiaal, lukt het niet.”

‘Kennis opbouwen’ Het onderhoud van de medische apparatuur is al te vaak een taak van elektriciens, loodgieters, zelfs chauffeurs, zonder gespecialiseerde opleiding. De provincie Vlaams-Brabant nam de vzw Artsen Zonder Vakantie onder de arm om hieraan te verhelpen. Het project Jenga Maarifa - Kiswahili voor ‘kennis opbouwen’ - richt zich naar de onderhoudstechnici van de ziekenhuizen in Zuid-Kivu. Met een praktijkgerichte opleiding krijgen ze een betere theoretische kennis over medische apparatuur en energievoorziening, en inzicht in het onderhoud en de herstelling van medische apparatuur. ‘Veertig ziekenhuistechnici zijn

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

Maar zonder het juiste materiaal, lukt het niet. ‘90% van de ziekenhuisapparatuur komt van goedbedoelde giften’, schetst de arts. ‘Dat materiaal komt van heel verschillende organisaties. Daardoor bestaat de apparatuur uit veel verschillende types, oud en nieuw, al dan niet aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. Als er iets stuk gaat, vinden we geen reserveonderdelen.’

Daarom maakt de provincie Vlaams-Brabant samen met actoren uit de medische sector in Noord en Zuid werk van een standaardlijst voor medische apparatuur. Die lijst dient als leidraad voor wie medische apparatuur naar het Zuiden wil sturen. Op die manier wil ze de bewustwording vergroten van het belang van degelijk en aangepast materiaal, en verzekert ze dat er in de toekomst enkel materiaal wordt verzonden dat ook effectief wordt gebruikt.

Praktijkervaring … … en theorie.

De juiste medische apparatuur

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

Beleidsverantwoordelijke Tie Roefs


32 - LEZERSVRAAG

RUIMTE - 33

VRAAG VAN DE LEZER

Ruimtelijke ordening

Stel jouw vraag aan de provincie Heb jij ook een prangende vraag waarbij de provincie je kan helpen? Contacteer ons dan via: info@vlaamsbrabant.be Provincie Vlaams-Brabant, Communicatiedienst Provincieplein 1, 3010 Leuven

Wonen, werken en leven aan vervoersknooppunten Door wonen, werken en voorzieningen te bundelen aan knooppunten van (openbaar) vervoer en fietsverbindingen, trachten we bijkomende files te vermijden. De beschikbare ruimte is beperkt, dus wordt er maar beter zo zuinig en efficiënt mogelijk gebruik van gemaakt.

Sterke dorpen De provincie gelooft in de versterking van onze dorpskernen, met plaats voor woningen en voorzieningen. Dat is een genuanceerder standpunt dan dat van de Vlaamse overheid, dat recent nog een kaart publiceerde met locaties waar geen groei meer gewenst zou zijn.

Leefbare luchthaven

Uitdagingen voor onze ruimte.

ANTWOORD “We willen de jaarlijkse quiz van onze vereniging professioneler aanpakken, met het juiste materiaal. Wie kan ons helpen?” Steven, 46 jaar, Bekkevoort

Bij de uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant kunnen verenigingen gratis materiaal lenen voor het goed organiseren van een quiz. Hiervoor heb je alvast een beamer nodig. Eentje die voldoende lumen produceert, want de zaal wordt meestal niet verduisterd. Retroprojectie - met de beamer achter het scherm - is de beste methode. Bij frontprojectie moet je de beamer in de zaal zetten en kunnen er mensen voor het beeld lopen of struikelen over de kabels. Je hebt ook luidsprekers nodig, zowel vooraan als halverwege de zaal. Dat spreidt het geluid zodat je het volume niet te hoog hoeft te zetten. Denk ook aan een mengpaneel, micro’s en een cinch-minijack om de verbinding te maken tussen de hoofdtelefoonuitgang van je computer en het mengpaneel. Gebruik je meer dan

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

één computer of laptop, denk dan ook aan een VGA-switch zodat je het beeld vloeiend kan laten wisselen tussen de verschillende laptops. Wil je met meerdere schermen werken? Dat kan, maar dan heb je VGA-splitters of HDMI-splitters en al de bijhorende kabels nodig. Je ziet, bij een quiz komt veel materiaal kijken waar je misschien zelf nog niet aan gedacht had. Maar bij de uitleendienst van de provincie helpen ze je graag verder. En wist je dat ze er zelfs een heuse quiz-set hebben? Met 24 afdrukknoppen en een bord dat toont wie de snelste was? Haal je materiaal aan één van de drie uitleenbalies in Leuven, Asse en Bekkevoort. www.vlaamsbrabant.be/uitleendienst Beleidsverantwoordelijke Walter Zelderloo

EEN PLAATS OM TE WONEN, WERKEN, LEVEN Onze uitdagingen op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, recreatie, klimaat en open ruimte veranderen. Daarom werkt de provincie aan een hernieuwing van het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Ze legde de ruimtelijke uitdagingen en kernprincipes vast in duidelijke krachtlijnen.

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

De provincie Vlaams-Brabant vraagt dat de Vlaamse overheid haar verantwoordelijkheid opneemt voor de ontwikkeling van de luchthaven en de omliggende regio. Ze streeft naar een visie waarin zowel rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de luchthaven zelf als met de omliggende woongebieden en bedrijvenzones. Ook een doordachte strategie voor de vele leegstaande kantoren en een integrale mobiliteitsvisie voor de regio dringt zich op. De deputatie heeft de krachtlijnen van de visienota goedgekeurd. Deze nota zal de basis vormen voor de herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan.


34 - RUIMTE

RUIMTE - 35

Ruimtelijke ordening

Stationsomgeving Tienen: een voorproefje van een toffe buurt

1

4 2

Meer info? 5

3

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan legt de krachtlijnen vast van de stationsontwikkeling in Tienen. Benieuwd naar hoe de stationsomgeving er morgen zal uitzien? www.vlaamsbrabant.be/stationspark-tienen

Grootse plannen in Tienen: de stationsomgeving ondergaat de volgende jaren een metamorfose tot een levendig stationspark. De tijdelijke inrichting van het Stationsplein is een vrolijk en aangenaam voorproefje van hoe het kan worden.

Het stationsgebouw staat er vandaag nog wat grauw bij, en het voormalige postgebouw ernaast is helemaal verkommerd. Maar daar komt verandering in. De provincie bracht de stad Tienen, NMBS, De Lijn en Infrabel samen en werkte al in 2015 een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de stationsomgeving uit. Wat verandert er en wanneer? 1

Postgebouw

Een projectontwikkelaar pakt vanaf 2018 het voormalige en verkommerde postgebouw

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

aan. Er is ruimte voor kleinere kantoren of openbare functies. Op het aangrenzende terrein realiseert de ontwikkelaar een nieuwbouwproject. Er komen ook 800 fietsstallingen. 2

worden door de burgerbeweging OpgewekTienen als plek van en voor de verenigingen en burgerinitiatieven van de stad. Tijdens de werkzaamheden kunnen de reizigers terecht in een tijdelijk station op het plein.

Stationsgebouw

In 2019 start de NMBS met de renovatie van het stations­ gebouw. Onder de sporen komt er een nieuwe voetgangerstunnel die tot op het Stationsplein wordt doorgetrokken. Er wordt nog bekeken of het oude stations­buffet tot de aanvang van de werken kan gebruikt

3

Stationsplein

Het Stationsplein wordt het sluitstuk van de hele metamorfose en wordt na 2020 ingericht als een levendige en aangename ontmoetingsruimte. Maar zo lang hoeven ze in Tienen niet te wachten. Al in het voorjaar van 2018 wordt

het plein tijdelijk verfraaid en ingericht met toffe zitplekken en speelse elementen. Het ontwerp breekt het klassieke denken over de publieke ruimte open en toont de pendelaars en inwoners van Tienen welke mogelijkheden dit plein heeft. En de ontwerpers krijgen extra tijd om na te denken over de definitieve aanleg die echt inspeelt op wat deze omgeving nodig heeft. 4

Parking achterzijde

Op lange termijn wordt ook de pendelparking aan de

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2017

achterzijde van het station heraangelegd. Ook een parkeergebouw is een mogelijkheid. In de tussentijd werd er alvast een tijdelijke parking aan de Viaductstraat ingericht om aan de parkeerproblematiek tegemoet te komen. 5

Perrons

Infrabel werkt momenteel aan de vernieuwing van de perrons. Deze werken duren nog tot 2020. Beleidsverantwoordelijke Ann Schevenels


WINNAAR FOTOWEDSTRIJD Proficiat 3de leerjaar van De Suikerspin! Juf Katrien Vits van basisschool De Suikerspin in Tienen is een ijzersterke juf. Ze houdt met gemak de 28 kinderen van het derde leerjaar boven haar hoofd. Een fraai stukje gezichtsbedrog uiteraard, dat flink wat acrobatie vergde van leraar Gerry Donvil. ‘Die stond op een wel heel hoge ladder en hing over de balken van ons afdak’, vertelt juf Katrien. ‘De foto symboliseert de relatie tussen de juf en de kinderen. De juf draagt de klas, ze tilt de kinderen naar een hoger niveau. En de kinderen ondersteunen elkaar daarbij.’ De klas van juf Katrien wint een klasuitstap in Vlaams-Brabant ter waarde van 400 euro. ‘Misschien wordt dat wel provinciedomein Halve Maan in Diest’, zegt de juf. ‘Daar kunnen de kinderen volop ravotten.’ De fotowedstrijd werd een nekaan-nekrace tussen de foto van De Suikerspin en die van het tweede leerjaar van basisschool Hupsakee in Geetbets.

MAG. #75 "Met goesting aan de slag"  

"Met goesting aan de slag".

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you