Page 1

ARCHITECTURE

MONIKA MARKOVÁ


PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Komplex výroby, služeb a obchodu, Únor – Květen 2012 (komplex výroby, služeb a obchodu na nově vznikajícím dopravním okruhu města Znojma, vypracovaní studie) ●

Hudební festival Znojmo, červen a červenec 2009; červenec 2008, 2007, 2006, 2005 (organizace týmu a návrh výzdoby sálu pro operu, realizace a aranžmá divadelních kulis pro operu, výpomoc při degustacích a koncertech vážné hudby) ●

OSOBNÍ ÚDAJE Jméno: Monika Marková Tel. číslo: + 420 775 410 369 ● E-mail: monika_markova@volny.cz ● ●

VZDĚLÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury : 2009 – dosud ●

Střední uměleckoprůmyslová škola, Uherské Hradiště, 2005 – 2009 (Obor: Tvarování průmyslových výrobků, průmyslový design)

Worshop: v rámci Fakulty architektury VUT v Brně ÚN5 : Pivovar ve měste, město v pivovaru, Znojmo 5 / 2010 ●

JAZYKOVÉ ZKUŠENOSTI Angličtina: mírně pokročilý(B1), maturitní zkouška Němčina: začátečník Čeština: rodný jazyk


OSTATNÍ ZNALOSTI Technické znalosti: čtení a zpracování výkresové dokumentace pro stavební projekt ●

Umělecké znalosti a znalosti v grafické činnosti: návrh a realizace designových výrobků; tvorba modelů k navrženým výrobkům či stavbám; návrh a realizace kulis pro divadelní apod. představení, výzdoba i návrh interiérů; malba; kresba; tvorba webových prezentací; grafický návrh billboardů ●

Počítače: MS WINDOWS, Graphisoft ArchiCAD, Autodesk AutoCAD, Cinema 4D, Rhinoceros, OpenOffice, MS Office, MS Office SharePoint Designer, Corel DRAW, Photoshop ●

Řidičský průkaz: skupina B ●

Organizační schopnosti: organizace skupiny studentů při výzdobě sálu, pořádaní a organizace výstav ●

Výstavy: r. 2005 výstava vlastní tvorby a spolupráce na prezentaci Základní školy nám. Republiky ve Znojmě ●

r. 2008 „ Čas, prostor a myšlenka “ - výstava vlastní tvorby, Svatováclavská kaple ve Znojmě r. 2009 „ Prolínání “ - výstava vlastní tvorby spolu se dvěma znojemskými výtvarnicemi Soutěže: r. 2007 účast v soutěži Mladý obal 2007 ●

r. 2008 účast v soutěži Mladý obal 2008 r. 2012 Viladům v intravilánu obce „POROTHERM 2012“ r. 2013 Beton a architektura; interní soutež FA VUT Brno


Půdorys objektu bytového domu je ve tvaru písmene S, a to z důvodu variability objektu pro možnost umístění v různých situačních podmínkách a z důvodu vyhovění požadavkům na oslunění místností. Dále pak je jeho výhodou možnost dělení zahradní části na část klidovou, kterou je možné oplotit neprůhledným oplocením a část uliční, která má oplocení průhledné. Není tak narušován pocit soukromí v zahradní části a z pohledu chodce jdoucího po ulici, není objekt obehnán pouze zdí, čímž chodec nemá pocit stísněnosti a izolovanosti. Z architektonického hlediska se jeví zajímavým prvkem použití tradičního stínícího systému v podobě posuvných vnějších dřevěných okenic, které vytvářejí dynamický vzhled fasády. Objekt je dvoupodlažní bez podsklepení. Objekt bude sloužit k dlouhodobému bydlení. Hlavní vstup je ze západní strany objektu. Garážová stání a parkoviště jsou přístupná přímo z ulice. Objekt disponuje garažovým stáním pro tělesně postižené osoby.


Navrhovaný viladům je situován v zeleni na kopci nad městem Brno s krásným výhledem na jeho panorama. Jedná se o luxusní objekt viladomu ve velice lukrativní brněnské lokalitě – Žlutý kopec. Příjezdová komunikace je ze severní strany objektu. Zde slouží k parkování vozidel čtyři prostorné garáže. Směrem na jih je fasáda objektu opatřena velkými skleněnými plochami z důvodu zisku skluněční energie. Směrem na sever jsou okna menších rozměrů. Viladům má čtyři byty – dva mezonetové byty a dva byty ve 2.NP s prostornou terasou. Spodní část objektu je částečně podsklepena. V této části jsou navrženy klidové prostory mezonetového bytu s přímým přístupem na zahradu a také společný vnitřní bazén se šatnou.


-1.PP

1.NP

2.NP


Jedná se o stavbu komlexu výroby, služeb a obchodu na nově budovaném obchvatu města Znojma. Požadavkem bylo navrhnout území s velice dobře vyřešenou dopravní infrastrukturou a výborným dopravním napojením na již vznikající obchvat města. Byl brát zřetel na možnou variabilitu navrhovaných budov s možnou obměnou jejich funkcí. V budoucnu se počítá s kompletní zástavbou území, tudíž při návrhu jsem musela počítat i s tímto hlediskem a dopravní komunikace navrhovat i s myšlenkou možného růstu areálu v budoucnosti. Investorem požadovaná funce budov byla plně akceptována. Byla požadována budova čerpací stanice, rychloobčerstvení, samoobslužná restaurace, farmářské trhy, hotel s luxusní restaurací, variabilní hala/ sál a zázemí pro kamionovou dopravu, která bude stěžejní pro tento komplex.


SAMOOBSLUŽNÁ RESTAURACE, FARMÁŘSKÉ TRHY

HOTEL S LUXUSNÍ RESTAURACÍ

ČERPACÍ STANICE PH

RYCHLOOBČERSTVENÍ , ZÁZEMÍ PRO NA/OA

PARKOVÁNÍ NA

ČERPACÍ STANICE PH


dopravní komunikace statická doprava zeleň pěší komunikace hotel, restaurace, víceúčelový sál farmářské trhy, samoobslužná restaurace Čerpací stanice ČS PHN rychloobčerstvení, zázemí NA/OA restaurační kuchyně (pod terénem) rybník návrh cyklostezky ochranné pásmo hranice řešeného území

N


Liduprázdná ulička Pivovarská ve městě Vyškov byla pro mne velkou výzvou. Snaha o zpřístupnění a zkvalitnění této části města mne vedla k nápadu znovuobnovení některých původních gotických průjezdů a tím vznikla síť uliček, která lidem dává možnost usednout v tajuplném zíkoutí na lavičku či procházet městem jako ve starých francouzských uličkách. S tím souvisí i navržení řady malých obchůdků v parterech domů pro drobné obchodníky a prostorů pro služby. Převážně by se mělo jednat o prostory s malovýrobou a prodej vlastních výrobků či výrobků vyráběných převážně v České republice. Dále pak byla usměrněna doprava ostrůvky se zelení, pochozími a odpočinkovými plochami. V původních dvorech bytových domů jsou navrženy plochy garážového parkování pod terénem vyvýšeného prostoru s vysázenou zelení.


současný stav

zástavba nevhodnázástavba

zeleň

zpevněná plocha dvorů stromy/ keře

zpevněná plocha ulice


návrh

zástavba

zeleň

nově navržená zástavba

pěší zóna

zpevněná plocha ulice

zklidnění dopravy

kryté parkování OA


Dům vhodný k rekonstrukci se nachází v dezolátním stavu, je obýván a potřebuje kompletní přestavbu. V okamžiku, když jsem se do této zakázky pouštěla, věděla jsem, že je to úkol zajímavý, i když těžký. Bylo potřeba navrhnout splaškovou kanalizaci, přívod vody, zhodnotit místosti a navrhnout jejich lepší využití s ohledem na umístění dle světových stran a možností přístupu na dvůr. Objekt byl původně využíván jako jedna bytová jednotka, návrh zohledňuje možnost bydlení více generací, díky zbudování druhé bytové jednotky s vlastním vstupem.


před rekonstrukcí

po rekonstrukci


Tématem bakalářského projektu byla Galerie architektury, designu a současného umění navržená na nárožní parcele s křížením ulic M. Horákové a Koliště v Brně. V mém návrhu je jasně patrná snaha o zdůraznění dominantního prvku nároží pomocí prosklené plochy oblouku. Chtěla jsem, aby bydova nejenže byla zajimavá z hlediska architektonické stránky, ale aby byla funkční, měla zajimavé detaily i prvky. Důležité pro mne také bylo dobré zvládnutí situování objektu do stávající zástavby. Co se týče funkčního využití, kromě prostorů galerijních je zde navržen i prostor interaktivní; přednáškový a konferenční sál; architektonické, designérské či vývarné ateliéry; obchody; kavárna; parkování a další.


Jedná se o sérii prvků, které byly vytvořeny na základě zadání úkolu ve formě názvů (Romeo a Julie, 6x6x6x6) a vlastní představě o nich v návaznosti na možnost být teoreticky inovativním prostředkem ve tvorbě architektonického prostoru.


6X6X6X6 6X6X6X6 6X6X6X6 6X6X6X6


ROMEO ROMEO ROMEO ROMEO ROMEO

AND AND AND AND AND

JULIET JULIET JULIET JULIET JULIET


Mou zálibou je také tvorba a návrh průmyslových výrobků. Díky tomu, že jsem vystudovala na Střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti obor průmyslový design, získala jsem bohaté zkušenosti s různými druhy materiálů, rozvinula jsem tvarovou a prostorovou představivost a znalost postupu návrhu. Jedním z mých nespočetných návrhů je židle, která slouží jak k sezení jednotlivců, tak i, při spojení více židlí dohromady pružnou sponou, většímu počtu lidí. Je možné ji využít v domácnosti i ve veřejných prostorech. Konstrukcí je ohýbaný ocelový profil s přízovým vypletáním.


Ráda kreslím i maluji. Je mi jedno, zda se jedná o přírodu, architekturu či její prvky, různé předměty, figurální kresbu či portréty, které mám asi v oblibě nejvíce. V nich nevyjadřuji pouze formu hmoty, ale více zajímám o pocity a povahu dané osoby, která jde na kresbě či malbě portrétu velice dobře vyjádřit.


MARKOVA portfolio 2013 CZ  

Architektonické portfolio

Advertisement