Nebáncs mesék

Page 1

MESEKULCS Nebáncs - mesék


Szerkesztette, a meséket átdolgozta és rajzolta: Mayer Mónika Borítókép: Kitzinger Krisztina

További információ: www.mesekulcs.hu Készült a Cri Du Chat Baráti Társaság Mesehíd 2.0. – „Nebáncs” projektje keretében, az NFSZK és az EMMI támogatásával.

A program módszertani ajánlásokat is tartalmazó kiadványa a mesekulcs@gmail.com e­mail címen igényelhető.

Kiadja a Cri Du Chat Baráti Társaság www.criduchat.hu Budapest, 2020

ISBN 978­615­00­8212­7


Az első mese címe: KERMOMIÉTI. Benedek Elek meséje alapján.

Honnan és hova visz a híd?

Rajzold meg a kétpartot!

Képzeld el, hogy éppen átmész a hídon!

Mielőtt elolvasod rajzolj és színezz!

1


Volt egyszer egy öregasszonynak egy kislány unokája. Az öregasszony minden reggel elküldte a kislányt fáért. Télen a hidegben is mennie kellett fáért az erdőbe. Ha nem hozott fát a kislány, nem kapott enni. A kislány már nagyon szomorú és fáradt volt. Egyszer az erdőben leült egy fa alá és sírva fakadt. Odament hozzá egy öregember és megkérdezte miért sír. A kislány elmondta, hogy fázik és éhes. Azt is mondta, hogy nem kap enni, amíg nem visz haza fát. Az öregember megígérte, hogy ad neki enni, ha vele megy. A kislány el is ment az öregemberrel. Sokat gyalogoltak és egy város szélére értek. Volt ott egy patak. Az öregember megfürdette a patakban a kislányt. A lány a fürdőtől még sokkal szebb lett, pedig előtte is szép volt. Bement a városba az öregember és a lány. Sok finom ételt és italt vett az öregember és megetette a lányt. Meghallották, hogy a királyfi feleséget keres magának. A királyi udvarba hívták a szép lányokat, hogy a királyfi a legszebbet feleségül vegye.

2


Az öregember elvitte a lányt a királyi udvarba. Mielőtt elbúcsúzott tőle, megmondta a nevét. Kermomiétinek hívták. Azt mondta a lánynak, hogy tudja: a királyfii őt fogja választani. Az öregember azt ígérte, hogy két év múlva visszajön. Ha akkor a lány nem fogja tudni a nevét, akkor magával viszi. A lány azután bement az udvarba a többi szép lány közé. A királyfi nézegette a lányokat. Tetszettek neki, de egyiket se tudta kiválasztani feleségnek. Akkor meglátta az öregember által odavitt lányt. Odament hozzá, megfogta a kezét és kérte, hogy legyen a felesége. Gyorsan meg is tartották a lakodalmat. A lány a királyfi felesége lett és boldogan éltek. De ahogy eltelt egy év, a királyné egyre szomorúbb lett. Senki nem tudta felvidítani a királynét. A király mindennel próbálkozott, de nem tudták megnevettetni. Sokat kérdezgette a király, hogy mitől szomorú. De a királyné nem mondta meg. Azért volt szomorú, mert elfelejtette az öregember nevét. A király kihirdette, hogy aki meg tudja nevettetni a királynét hat szekér aranyat kap.

3


Volt az országban egy ember, Bolond Miska volt a neve. Miska is bement a királynéhoz és próbálta megnevettetni. Hiába próbálkozott, a királyné nem nevette el magát. A királyné adott neki egy aranyat és elküldte a kocsmába inni egyet. Miska ivott egy jót, aztán kiment az erdőbe. Az erdőben lefeküdt egy fa alá és elaludt. Arra ébredt, hogy egy öregember ugrál egy tűz körül a közelében. Az öregember azt mondogatta, hogy milyen jó, hogy a királyné nem tudja, hogy Kermomiéti a neve. Miska gyorsan felírta az öregember nevét egy papírra. Visszament a királyhoz és mondta, hogy még egyszer megpróbálja megnevettetni a királynét. Ha nem sikerül, a fejét is veheti a király. A király beleegyezett és nagy jutalmat ígért, ha sikerül. Miska bement a királynéhoz. A királyné meg se akarta hallgatni, el akarta küldeni. De Miska megmutatta a papírt, amire felírta az öregember nevét. A királyné elolvasta a nevet és hatalmasat nevetett örömében. A király is oda szaladt, amikor meghallotta a nevetést. Nagyon örült és Miskának oda is adta a nagy jutalmát.

4


Közben eljött az idő és az öregember elment a királynéhoz. Bekopogott éjjel az ablakán és megkérdezte tudja­e a nevét. A királyné először nem válaszolt semmit. Kérdezte az öregember újból, hogy tudja­e a nevét. A királyné rákiabált, hogy ő az ördög. Az öregember harmadszor is megkérdezte, hogy mi a neve. A királyné háromszor is kiáltotta, hogy Kermomiéti a neve. Az öregember nagyon meglepődött. Dühében nagy vihart kavart és eltűnt örökre. Visszament a pokolba, mert ő volt valóban az ördög. A királyné soha többé nem volt szomorú. Sokat nevetett és boldogan éltek a királlyal. Így volt, mese volt.

5


A mese után színezz még egy kicsit!

6


Következő mesénk A KIS GYUFAÁRUS LÁNY lesz, H. C. Andersen meséje Rajzold be a gyertya lángját! Szinezd ki a képet! Képzeld el a meleget, amit a gyertya lángja ad!

7


Hideg tél volt és esett a hó. Szilveszter este volt. Néhány napja volt karácsony. Cipő és kabát nélkül járkált egy kislány a sötét utcákon. Az anyukája régi papucsában indult el otthonról. Útközben leesett a lábáról és elveszett a papucs. Nagyon fázott a lába. Egy gyufásdoboz volt a kezében. Ruhája zsebei is tele voltak gyufásdobozokkal. Nagyon éhes volt és nagyon fázott. A házak ablakain át belátott a szobákba. A szobákban világos volt. Ünnepi vacsoránál ültek a családok. A kislány is szeretett volna bent lenni egy ilyen meleg szobában. Nem mehetett be. Leült az utcán, de még jobban fázott. Nem adott el egy gyufát sem. Nem kapott pénzt senkitől. Pénz nélkül nem mert hazamenni. Tudta, hogy az apja megverné. Nagyon fázott a keze.

8


Arra gondolt, hogy egy gyufa lángjával megmelegíthetné. Meggyújtott egy szál gyufát. A láng melegítette a kezét. A kislány azt képzelte, hogy egy meleg kályha mellett ül. A lábát is szerette volna megmelegíteni. De a gyufa lángja hamar kialudt. A kislány továbbra is nagyon fázott. Meggyújtott egy másik gyufát is. A gyufa átvilágított a ház falán. Látta a szobában a sok finom ételt az asztalon. Azt képzelte, hogy a sült hús az övé lehet. De a gyufa lángja kialudt. A kislány éhes maradt. Meggyújtott még egy gyufát. Elképzelt egy szép karácsonyfát. Meg akarta fogni a díszeket rajta. A gyufa lángja elaludt. A karácsonyfa gyertyái csillagokká változtak az égen. Az egyik csillag lehullott az égről. A kislány arra gondolt, hogy valaki meghalt. A nagymamája mondta neki, hogy a hullócsillag azt jelenti. A nagymamájára gondolt, aki szerette és jó volt hozzá. A nagymama már régen meghalt.

9


Meggyújtott még egy gyufát. A nagymamáját képzelte oda a fényébe. A nagymama kedvesen nézett rá. A kislány kérte, hogy vigye magával. Félt, hogy nem fogja látni, ha elalszik a gyufa lángja. Meggyújtotta az összes gyufát. Világos lett a sok gyufa lángjától. Újra a nagymamáját képzelte oda. Átölelte a kislányt. Felemelte és magával vitte az Égbe. Reggel járókelők találták meg az utcán a kislányt. Megfagyott a hidegben. Mosolygott, de már nem élt. Körülötte sok elégett gyufa volt a földön. Az emberek azt gondolták, hogy melegedni akart. Senki nem tudta, hogy sok szépet látott a gyufák lángjában. Boldog volt, hogy láthatta a nagymamáját. Nem éhezett és fázott soha többé.

10


Színezz és rajzolj a mese után! Te mit látsz a gyufalángban?

11


Az ÉNEKLŐ ZSÁK című spanyol népmese következik. Rajzold a kincsedet a dobozba! Egészítsd ki, szinezd ki a rajzot!

12


Élt egyszer egy szép kislány, aki feledékeny volt. Kapott a szüleitől egy szép aranygyűrűt a születésnapjára. Egy nap a kislány vízért ment a folyóra. Letette a gyűrűt egy kőre, nehogy a vízbe essen. Hazament és a gyűrűt a folyó partján felejtette. Amikor észrevette mi történt, vissza futott a folyóhoz. A gyűrűt már nem találta a kövön, ahova tette. Sírni kezdett, de észrevett egy embert a folyó partján. Megkérdezte, hogy nem látta­e a gyűrűjét. Az ember azt mondta, hogy megtalálta és betette a zsákba, ami nála volt. A kislány bemászott a zsákba, hogy megkeresse benne a gyűrűjét. Az ember gyorsan bekötötte a zsákot és elindult vele. A kislány könyörgött, hogy engedje ki a zsákból. De az ember csak nevetett és nem engedte ki a zsákból. Megfenyegette, hogy ha nem azt csinálja amit mond, megveri és nem ad neki enni.. Azt mondta, hogy a kislánynak énekelnie kell a zsákban. Akkor majd az emberek pénzt adtak a mutatványért.

13


Amíg beértek az első faluba, a kislány kitalált egy szomorú dalt. Elmondta benne a történetet, hogy segítséget kérjen. De az emberek csak a mutatványt csodálták. Még sose láttak éneklő zsákot, ezért azt hitték varázslatot látnak. Azt hitték a zsákos ember hasbeszélő. Megtapsolták és pénzt adtak neki. Az ember összeszedte a pénzt és tovább mentek a szomszéd faluba. Sok faluban jártak. A kislány mindenhol énekelt a zsákban. Az emberek sehol nem értették meg a dal szövegét. A zsákos ember sok pénzt keresett a mutatvánnyal. Egy nap a kislány otthonához közeli faluba értek. Itt is előadták a mutatványt. A kislány elénekelte a dalt. De a közönségben ott volt a kislány apja is, aki a vásárra jött. Megismerte a kislány hangját és megértette a dal szövegét. Félt, hogy a zsákos ember bántaná a kislányt, ezért nem támadt rá. Megvárta az estét. A kocsmában addig itatta a zsákos embert, amíg az berúgott és elaludt. A kislányt kiszabadította a zsákból az apukája. A zsákba betettek egy kutyát és egy macskát. Reggel a zsákos ember nem vette észre a cserét. Elkezdte a mutatványt, de a zsák nem énekelt.

14


A falu népe megverte és elkergette, mivel nem sikerült a mutatvány. Az ember már messze járt, kinyitotta a zsákot, hogy megbüntesse a kislányt. A zsákból kiugrottak a dühös kutya és a macska. Összekarmolták és megharapták a zsákos ember arcát. A kislány gyűrűje nem került elő. De a kislány boldogan élt az apjával. Szép nagylány lett belőle és már nem annyira feledékeny.

15


Színezd ki a meséhez kapcsolódó képet is!

16


A CSUPASZŐR című népmese következik Díszítsd fel a királylány ruháját és koronáját! Tervezd meg az álom ruhád! Ha van kedved, a virágkoszorút is kiszínezheted.

17


Élt egy király és volt egy nagyon szép felesége. Egyszer a királyné nagyon beteg lett. Azt kívánta, hogy ha ő meghal, a király csak egy olyan szép nőt vegyen feleségül, mint ő. A királyné nemsokára meghalt. A király nagyon szomorú volt és nem akart másik feleséget. Sokan azt mondták, hogy meg kell újból nősülnie. A király végül beleegyezett, hogy új feleséget keres. A királynak volt egy lánya. Amikor a lány felnőtt olyan szép lett, amilyen a királyné volt. A királynak nagyon megtetszett a lánya és szerelmes lett belé. A király a saját lányát akarta feleségül venni. Ezen mindenki meglepődött és felháborodott. A királylány nem akart a király felesége lenni. A királylány azt mondta, hogy előbb teljesítse három kérését. Remélte, hogy a király meggondolja magát. Kért egy arany ruhát, ami olyan, mint a Nap. Kért egy ezüst ruhát, ami olyan, mint a Hold. Kért egy fényes ruhát, ami úgy ragyog, mint a csillagok. Kért egy szőrme köpenyt, ami az ország állatainak bundájából van. A királylány remélte, hogy a király nem tudja teljesíteni a kéréseit.

18


De a király megszerzett mindent, amit a királylány kért. Odaadta a ruhákat és mondta, hogy holnap megtartják az esküvőt. A királylány elhatározta, hogy megszökik. A három szép ruhát elcsomagolta, a szőrme köpenybe belebújt. Arcát és kezét összepiszkolta, hogy szegény lánynak lássák. Elfutott és addig ment, amíg csak el nem ért egy másik országba. A királylány fáradtan elaludt egy erdőben egy farönkön. A másik ország királyfija az erdőben vadászott és vadászai megtalálták a lányt. A királylány azt mondta, hogy ő csak egy szegény lány. A szőrme ruhás piszkos lányt elvitték cselédnek a királyi udvarba. Csupaszőrnek nevezték el. A lány ezután a konyhát takarította és mosogatott. Egy nap a királyfi bált rendezett. Csupaszőr megmosakodott, felvette az arany ruháját és elment a bálba. A királyfi táncolt vele és nagyon megtetszett neki az arany ruhás lány. A bál végén a lány eltűnt és a királyfi sehol nem találta. Visszament a konyhára dolgozni. Főzött egy finom levest a királyfinak és beletette az egyik arany gyűrűjét. A királyfi megtalálta a gyűrűt és magához hívatta a lányt. A királylány piszkosan ment elé, így a királyfi nem ismerte meg. Csak egy szegény lányt látott és visszaküldte a konyhára. A következő bálra is elment a királylány az ezüst ruhájában.

19


A királyfi csak az ezüst ruhás lánnyal táncolt. A bál végén a lány eltűnt, a királyfi sehol sem találta. A királylány visszament a konyhába és főzött újból egy finom levest a királyfinak. A királyfi felhívta a konyháról, de rongyos ruhában nem ismerte meg a királylányt. A királyfi visszaküldte a lányt a konyhába. A harmadik bálra a fényes csillag ruhát vette fel a királylány. Sokat táncolt a királyfival, aki titokban egy gyűrűt húzott az ujjára. A tánc végén a lány ismét eltűnt, visszament a konyhába. Újból megfőzte a levest és ment a királyfihoz, amikor hívta. Nem volt ideje átöltözni és az ujján maradt a gyűrű. A szőrme köpeny alatt a fényes csillag ruha volt rajta. A királyfi észrevette a gyűrűt és levette a királylány köpenyét. Meglátta a fényes ruháját és a gyönyörű haját. Így már megismerte a szép királylányt. A királylány elmondta történetét a királyfinak. Nagyon megszerették egymást és összeházasodtak. Boldogan élnek ma is, ha meg nem haltak.

20


Színezd ki a meséhez tartozó kifestőt is!

21


A következő mese egy beszélő madárról szól majd.

Egy gyönyörű madár elhullott tollát látod itt! Színezd ki amilyenre szeretnéd! Meséld el milyennek képzeled el a madarat!

22


Élt egyszer egy gazdag király. A királynak volt egy szép lánya. A királylányt sok királyfi feleségül akarta venni és eljött látogatóba. Jött három királyfi is, akik testvérek voltak. A legkisebb királyfinak megtetszett a királylány. A királylánynak is tetszett a királyfi. A három királyfi az erdőben lakott egy csodálatos kastélyban. A legnagyobb kincsük egy beszélő madár volt. A legkisebb királyfi hívta a csodás kastélyukba a királylányt. A királylány megígérte, hogy legközelebb vele megy a kastélyba. A három királyfi vidáman hazament. A királylány nagyon kíváncsi volt. Meg akarta nézni a kincseket és a beszélő madarat. Szegény lánynak öltözött és elszökött otthonról. Sokat gyalogolt az erdőben. Már nagyon fáradt és éhes volt amikor végre megtalálta a kastélyt. A kastély üres volt. Senkit nem talált benne. Egy hang azt mondta forduljon vissza, mert bajba kerül. A királylány nem látott senkit. Gondolkodott mit csináljon. Nagyon kíváncsi volt, ezért tovább ment.

23


A kastély olyan szép volt, amilyet még nem látott. Újból mondta a hang, hogy forduljon vissza, mert bajba kerül. A királylány nem látott senkit. Az egyik szobában talált egy arany kalitkát. A kalitkában egy szép madár volt. A madár ismét beszélt hozzá. Azt mondta forduljon vissza a királylány, mert bajba kerül. A királylány nem hitt a madárnak. Bízott a legkisebb királyfiban. Tetszett neki a szép kastély. Nagyon sok szobában járt. Egyik szebb volt, mint a másik. A legutolsó szoba egy nagyon egyszerű szoba volt. Csak egy ágy volt benne és néhány szék. Tovább akart menni, de nem találta az ajtót. Keresés közben véletlenül megnyomott egy gombot. Kinyílt a fal és egy nagyon mély kutat látott. A kútban éles kaszák voltak. Aki bele esik nem marad életben. Nagyon megijedt és tapogatózva elment onnan. El akart indulni hazafelé. Akkor bejött a kastélyba a három királyfi és egy gazdag hercegkisasszony.

24


A kíváncsi királylány gyorsan bebújt az ágy alá. A madár a hercegkisasszonynak is mondta, hogy forduljon vissza. A hercegkisasszony el akart futni, de a három királyfi megfogta. A királyfik átváltoztak rablókká. Lefogták a hercegkisasszonyt és még meg is verték. Berángatták a mély kút szobájába. Hiába kérte a hercegkisasszony, hogy engedjék el. A három rabló királyfi kinevette. Elmondták, hogy a kastély kincseit a becsapott lányoktól vették el. Elvették mindenüket és belökték őket a kútba. A rabló királyfik elvették a hercegkisasszony ékszereit is. Őt is belökték a kútba. Az ágy alól a királylány mindent látott és hallott. A hercegkisasszony egyik gyűrűje begurult az ágy alá. Az ágy alatt a királylány nagyon félt. Eltette a hercegkisasszony gyűrűjét. A három királyfi nem vette őt észre. Amikor a királyfik elmentek a királylány előbújt és futott hazáig. Amikor hazaért a királylány bezáratta a királyi vár kapuit. Katonákat állított a kapuk elé. Késő este megérkezett a három királyfi a királylányért. Királylány úgy tett, mintha semmit nem tudna. Megölelte a legkisebb királyfit.

25


A királylány parancsára katonák jöttek elő és megkötözték a rabló királyfiakat. Akkor a királylány elővette a gyűrűt. A gazdag hercegkisasszony gyűrűje volt. A három királyfi azt hazudta sose látta. A királylány mondta, hogy hazudik, ahogy a rablók szoktak. A királylány elvitte a királyfiakat az erdei kastélyba. Bevitette őket a mély kút szobájába és belökte a kútba. Apjának, a királynak elmondta, hogy rablók voltak és a kútba lökték a gazdag lányokat. Többé már nem tudtak bántani senkit. Az erdei kastély és a csodálatos madár a királylányé lett. A madár ezután mindig azt mondta, hogy legyél boldog királylány. A királylány kis idő múlva találkozott egy legénnyel. Egymásba szerettek és összeházasodtak. Nagy esküvőt rendeztek. Boldogan élnek talán még ma is.

26


27


Mit tehetsz, ha bántanak? Tudd, hogy senki nem tehet ilyet! Beszélj valakivel, akiben megbízol! Őszintén mondd el mi történt, de ne túlozd el! Nyugodtan kérj segítséget! Ne hibáztasd magad! Nem a te bűnöd, ha mások durván bánnak veled. Ne kezdj el verekedni, mert a végén még téged büntetnek meg! Telefonon vagy e­mailben is kérhetsz segítséget:

Országos Kríziskezelő Információs Szolgálat

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány

www.bantalmazas.hu

www.kek­vonal.hu

06­80­20­55­20

116­111

éjjel­nappal

116000@kek­vonal.hu info@kek­vonal.hu

NANE www.nane.hu

PATENT EGYESÜLET

Hétfő, kedd, csütörtök

http://www.patent.org.hu

és péntek este 18 és 22 óra

Szerda 16 és 18 óra és

és szerda 12­14 óra között

csütörtök 10 és 12 óra

06­80­505­101

06 70 252 5254

info@nane.hu

06 70 277 6522

este 18­22

jog@patent.org.hu

28Ha az elkészült rajzodat szívesen megmutatnád másoknak is, feltöltheted a Nebáncs – mesék facebook oldalra. Várjuk!

ISBN 978­615­00­8212­7


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.