Page 1


Huvudsamarbetspartner

2


Varmt välkommen till ALARM 2008! Inspirationsföreläsningar Mässguide CV Guide Personligt brev

Entréplan

AstraZeneca TFS Trial Form Support Swedish National Association of Pharmaceutical Students Medicinska föreningen i Göteborg Mentorskapsgruppen Studentstudievägledningen Koordinator Apotekarprogrammet Är du intresserad av att göra ditt Examensarbete utomlands?  Utlandsstudier – en merit för livet! Avdelningen för klinisk prövning och entreprenörskap Avdelningen för Klinisk Prövning och Entreprenörskap Doktorandrådet, Sahlgrenska akademin Karriärcentrum Magisterprogrammet i Klinisk Farmaci 40p Uppsala Universitet  NMCT AB GöteborgBIO Scandinavian Regulatory Services AB Vitusapotek AS BioPix AB Sveriges Farmacevtförbund PeakSearch Farmacevter utan Gränser (FuG) Sahlgrenska Science Park Hyron BioMedical AB ratiopharm

Övre Plan

Läkemedelsindustriföreningen LIF Biognos Drivhuset Apotekarsocieteten  Galenica AB Vårdförbundet Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL  SEB Klinisk fysiologi  Laboratoriemedicin Eli Lilly Sweden AB Naturvetareförbundet Apoteket AB Adecco Helse A/S ProStrakan AB A+ Science AB Orifarm Farmaciförbundet QPharma Alliance Apotek AS Proffice Life Science Mandly Urval & Utveckling Västra Götalandsregionen Apotek1 Actavis Har du en affärsidé?

Schema alarm Entréplan

Innehåll

4 6 9 10 11

13 14 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 36 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

64 65

3


Varmt välkommen till ALARM 2008! ALARM fortsätter på frammarsch för fjärde året i rad och det är en förmån för mig som projektledare att få leda vidare denna nyetablerade tradition. ALARM är en arbetsmarknadsdag, ett forum där studenter och doktorander, representanter från arbetslivet och andra organisationer möts. På detta sätt kan vi få en bild av de olika möjligheter som finns, både under studietiden men framförallt efter examen. Likaså kan prospektiva arbetsgivare få kontakt med blivande arbetstagare. Till er snart utexaminerade studenter finns den exklusiva möjligheten till enskilda kontaktsamtal. Till er som är i början av utbildningen ta chansen att etablera kontakter för eventuella sommarjobb och examensprojekt. Dessutom finns det stipendier att söka för att dryga ut studentkassan. ALARM är en dag av information! Besök de olika montrarna för att på nära håll få se de olika utbud och lära känna arbetsmarknaden inom vårt yrkesområde. Lyssna till presentationer från arbetsgivare och fackföreningar. Låt oss fyllas av inspiration och få insikt om vår framtid genom intressanta föreläsningar från personer med gedigen erfarenhet i branschen. Kom ihåg att ALARM 2008 invigs onsdagen 12 mars kl. 11.55. För att få ut så mycket som möjligt av mässan är det bra att vara förberedd. Läs igenom mässboken innan ditt besök för att på bästa sätt planera Din ALARM-dag. Låt oss umgås, knyta nya kontakter och njut av omgivningen! Jag önskar er alla en berikande alarm-dag!

MaryGrace Olsson Projektledare för alarm 2008 Medicinska föreningen i Göteborg (MFG) är studentkåren för studenter på apotekar-, logoped- och läkarprogrammen samt majoriteten av doktoranderna vid Sahlgrenska akademin. Som ordförande i MFG är jag stolt över att ALARM ingår i MFG och att vi därmed kan erbjuda våra medlemmar en bra start på livet efter studierna. När ALARM nu går av stapeln för fjärde gången märks det att det har blivit ett etablerat evenemang. För första gången har potentiella utställare hört av sig frågat

4


efter alarm och om de kan delta. När vi ringer företag eller möter dem ute på mässor är det många som har hört talas om alarm och redan planerat in det i agendan. Detta tack vare alla de studenter som har arbetat ideellt med alarm tidigare år och lagt grunden för årets mässa. I år slår alarm alla rekord vad gäller antalet utställare och vi har gnuggat våra geniknölar för att alla ska få plats. Jag vill i detta sammanhang också passa på att rikta ett stort tack till alla som arbetat med alarm 2008, vid sidan av sina studier och gjort årets mässa möjlig. I år kommer MFG att ha en monter under alarm alldeles bredvid informationsdisken. Så kom gärna förbi och prata med oss om vad MFG kan erbjuda dig under din studietid, utöver alarm. Slutligen önskar jag dig en givande dag och jag hoppas att just du hittar din framtida arbetsgivare eller får den inspiration du behöver för att klara av nästa tenta.

Emelie Hultberg Ordförande Medicinska föreningen i Göteborg Porten till den vetenskapliga verkstaden Studietiden här hos oss på Sahlgrenska akademin hoppas vi ska bli en trevlig tid i livet men framförallt hoppas vi att den ska leda till ett utvecklande och spännande yrkesliv för dig som student. Med en examen från vår fakultet som siktar på att vara ledande i hälsovetenskap kan du komma långt. Men det är också viktigt att redan under studietiden knyta värdefulla kontakter för kommande anställningar inom hälsooch sjukvård, industrin eller forskningsinstitutioner. Ett vanligt sätt att göra detta är under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen men arbetsmarknadsdagen ALARM är också en utmärkt kontaktväg. Medicinska föreningens initiativ är mycket glädjande och Sahlgrenska akademin rekommenderar dig att ta tillfället i akt och låta arbetsmarknadsdagen bli en källa till inspiration, nya kunskaper och kontakter. Kanske ses vi igen någonstans i den vetenskapliga verkstad som Sahlgrenska akademin har tillsammans med Västra Götalandsregionen. Lycka till! Olle Larkö Dekanus Sahlgrenska akademien

5


Inspirationsföreläsningar kliniska prövningar med inriktining mot studieläkemedel samt Regulatory Affairs exempel på vad du kan jobba med inom läkemedelsindustrin Lunch föredraget hålls av Åsa Johansson (Supply Chain Manager) och Anna Aurell (Regulatory Affairs Manager). Föredraget handlar bland annat om kliniska prövningar med inriktining mot studieläkemedel samt Regulatory Affairs - exempel på vad du kan jobba med inom läkemedelsindustrin.

Utvecklingen av apotekaryrket - vad blir framtiden?

Det händer mycket, och förändringarna är snabba inom läkemedelsområdet. Det går att göra en rimlig omvärldsanalys baserad på två år, men min avsikt är att presentera några tankar om läget 2020, vilket givetvis blir ganska spekulativt. Min utgångspunkt är dagens studenter, som om 15 år kommer att verka inom ledande poster i branschen, vilka värderingar har ni, hur påverkar det framtiden!? Jag kommer att belysa hälso- och sjukvården, apoteksverksamhet och läkemedelsindustri. Förändringar inom dessa områden kommer också att ställa krav på den farmacevtiska utbildningen och leda till motsvarande krav på utveckling och förändringar. Andreas Furängen

Apotekare i vårdteam

Grundutbildningen till apotekare är till stor del teoretisk när det kommer till farmakoterapi. Nya kurser i form av klinikorienterad farmaci där en del av undervisningen sker i vårdmiljö liksom längre påbyggnadsutbildningar i form av magisterprogram i klinisk farmaci är därför nödvändiga. Tidigare fanns möjligheten att läsa 20 poäng sjukhusfarmaci och senare en treårig specialistutbilding i sjukvårdsfarmaci. Jag jobbar nu på en neonatal intensivvårdsavdelning och har innan dess genomgått specialistutbildningen med fokus på pediatrisk farmaci och ser nu ett behov av nya kliniska utbildningar som är integrerade i yrkeslivet. Liksom AT/ST-utbildningar bör apotekare få möjlighet att få handledning och fortbildning i det yrke som sträcker sig utanför apoteket. I en ny struktur där de enskilda sjukhusen tar en mer aktiv roll från läkemedelsförsörjning till hantering och användning så behövs en tydligt kombinerad yrkes- och utbildningsväg för de apotekare som ska arbeta med läkemedel och patientsäkerhetsfrågor i framtidens multiprofessionella vårdteam. Per Nydert, Apotekare M Sc Pharm, Spec Helth Care Pharmacy Karolinska University Hospital E-mail: per.nydert@karolinska.se

6


Biomedicinsk analytiker – Bredd, möjlighet, ansvar inom laboratoriemedicin Laboratoriemedicin svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, forskning, utveckling och utbildning i nära samarbete med Göteborgs universitet. Laboratorierna kännetecknas av hög kompetens och kvalitet med uppdrag att möta kundernas specifika krav inom ett flertal medicinska specialområden. Transfusionsmedicin samlar in blod och förser sjukhuset med blod/blodkomponenter vid operationer, transplantationer och cancerbehandling. Den kliniska kemins uppgift är att förse den patientansvarige läkaren med ett kemiskt, molekylärt och cellulärt underlag för utredning, diagnos och behandling av sjukdom. Inom patologisk-cytologisk diagnostik utreds sjukdomsprocesser på cellulär och molekylär nivå. Inom klinisk bakteriologi är nya diagnostiska metoder och antibiotikaresistenta bakterier exempel på aktuella utvecklingsområden. Immunologiska laboratoriet erbjuder ett stort antal analyser för att kunna diagnostisera defekter i immunsystemet. Laboratoriemedicin strävar efter att upprätthålla en kunskapsnivå som motsvarar forskningsfronten och kraven från den högspecialiserade vården vid universitetssjukhuset. T.ex. bedrivs vid kliniska laboratoriet aktiv forskning inom områden som hormonella sjukdomar, glykobiologi, xenotransplantation, metabola sjukdomar, mitokondriefunktion, broskvävnadsregeneration, hematologiska sjukdomar, neurodegenerativa sjukdomar, DNA reparation och molekylär tumörbiologi. Kunskapsexpansionen inom medicinen kommer i framtiden att ställa ökade krav på alla delar av vår verksamhet. Den biomedicinska analytikern har en nyckelfunktion inom vår verksamhet och har efter viss vidareutbildning möjlighet att gå vidare till licentiat- och doktorsexamen. Annika Lekman Enhetschef Neurokemi, Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

7


Att göra akademisk karriär efter apotekarexamen – vad innebär det? ”Vad innebär det att göra akademisk karriär efter en apotekarexamen?”, ”Vad krävs för att få börja doktorera?”, ”Måste jag doktorera för att få ett bra jobb inom industrin?”, ”Finns det något jag kan göra som student för att förbättra mina chanser att få en doktorandplats när jag är färdig med apotekarutbildningen?”, är några exempel på frågor som jag med jämna mellanrum får från studenter. Att fortsätta med en forskarutbildning efter sin grundexamen ger möjligheter att få fokusera på det område som man är mest intresserad av. Den som gör det av genuint intresse lyckas oftast göra ett bra arbete vilket öppnar möjligheter att kunna välja olika vägar vidare i karriären. Jag fick den chansen och har stegvis tagit mig till den professorstjänst jag har idag, en väg som varit både utmanande och krävande men också otroligt givande. Att få ägna sitt yrkesverksamma liv åt det som man anser vara det mest spännande och mest fascinerande är en ynnest. Att få göra det tillsammans med andra människor som också har ett brinnande intresse och en strävan framåt gör det extra inspirerande. Jag ska ge en inblick i vad det innebär att vandra den akademiska vägen, både i med- och motgång. Kristina Luthman Hur ser arbetsmarknaden ut för biomedicinska analytiker? Vad kan man jobba med som biomedicinsk analytiker? Vilka arbetsgivare finns det? Vad får man i lön? Naturvetareförbundets ombudsman Elba Rubilar-Abreu är specialiserad på biomedicinska analytiker och berättar tillsammans med en av förbundets studentombudsmän om arbetsmarknaden för biomedicinska analytiker. Du får även information om vad Naturvetareförbundet kan göra för dig som är student och hur du kan förbereda dig på livet efter examen.

8


Mässguide Tips för ett lyckat mässbesök: Är du osäker på vad som kommer hända i framtiden? Söker du kanske sommarjobb eller vill du bara veta vad du har för möjligheter som ny student eller snart utexaminerad? Genom att besöka alarm kommer du att få svar på många av dina frågor och kanske mer därtill. För att du skall kunna utnyttja tiden på mässan på bästa sätt har vi satt ihop denna lilla mässguide. När du träder in på mässan så kan det vara bra att se på utställarna som potentiella framtida arbetsgivare. Ta reda på vad du kan ha för roll i deras företag och vad de har att erbjuda dig. På mässan finns rekryteringsföretag som gärna informerar dig om vad de söker för människor och vilka slags projekt och vilka länder de rekryterar till. Se även utställarna som en källa till information. du kan ta reda på vad du har för karriärmöjligheter eller kanske hur det egentligen är att vara doktorand? Det finns även en utmärkt möjlighet att få ditt CV granskat av Karriärcentrum. På alarm finns utställare från många olika områden inom läkemedelsvärlden: apotek/forskning/entreprenörskap/intresseorganisationer och de är där av en anledning – att få prata med dig. Det är begränsade platser till lunchföreläsningarna och företagspresentationerna så det är först till kvarn som gäller! Förbered ditt besök på mässan genom att läsa igenom mässbroschyren. Under mässan finns alarms informationsdisk där du är välkommen att ställa frågor. Glöm inte att gå tipsrundan som har jättefina priser! Fråga i infodisken om svarsformulär. Lycka till med ditt mässbesök! ALARM 2009 För att alarm ska bli ännu bättre nästa år behövs nya friska tag av entusiastiska studenter till en ny alarmgrupp! Har ni funderingar angående ALARM gällande förslag kring mässans utformning inför kommande år och vill engagera er, hör i så fall av er till informationsdisken under ALARM-dagen eller via mail: alarm@mfg.gu.se

9


CV Guide Namn och personuppgifter Förnamn Efternamn Adress Telefonnummer (hem, mobiltelefon) E-mailadress (tänk på att ange en seriös och neutral mail) Födelsedatum Utbildning: samtliga akademiska utbildningar och gymnasieutbildning. Börja med pågående eller senast avslutat utbildning. Tidsperiod

Utbildning

Skola

Ort

Arbetslivserfarenhet: Beskriv kortfattat dina arbetsuppgifter och ansvar. Tidsperiod

Befattning

Företagsnamn Ort

Förtroendeuppdrag/engagemang/ideellt arbete: kan tex vara inom studentföreningar, idrott eller politiskt engagemang. Berätta kort vad du lärt dig och vad det inneburit. Tidsperiod

Funktion

Föreningsnamn Ort

Egna rubriker Lägg till egna rubriker som du vill lyfta fram, tex. stipendier/utmärkelser, språkkunskaper, certifikat/diplom, körkort, övriga utbildningar och kurser. Övrigt Övriga intressanta uppgifter men som kanske inte är de mest relevanta för det jobb du söker samlar du här. Referenser För att arbetsgivaren ska kunna få en bättre bild av dig kan de vilja ha en referens. Ange en person som känner dig väl, tex tidigare chefer eller arbetskamrater, och som kan beskriva dig som person, din samarbetsförmåga och hur du skött dina arbetsuppgifter. Det kan även vara en mentor, handledare eller någon annan förtroendeingivande person. Referensen kan lämnas direkt eller på begäran. Fördelen med att lämna referens på begäran är att du kan förbereda din referensperson på att någon kommer att ringa.

10


Personligt brev Namn och personuppgifter Förnamn Efternamn Adress Telefonnummer (hem, mobiltelefon) E-mailadress (tänk på att ange en seriös och neutral mail) Födelsedatum

Ort och datum

Företagsnamn och kontaktperson Postadress Tydlig rubrik, vilken tjänst söker du Det personliga brevet är en viktig del i din ansökan. Det är här du ska övertyga arbetsgivaren om varför företaget ska anställa just dig. Det är viktigt att tidigt fånga läsarens intresse! Var ärlig och personlig och använd inga ”standardformuleringar”, typ ”jag gillar nya utmaningar och är inte rädd för att ta i när det behövs”. Du kan tex dela upp brevet i tre stycken, börja med det viktigaste. Varför söker du jobbet Motivera varför du är intresserad av företaget/tjänsten. Vilka är dina ambitioner inom företaget? Nämn hur du kommit i kontakt med företaget/tjänsten, tex annons, möte eller mässa. Vad söker företagaren och vad har du att erbjuda Berätta om viktiga tidigare erfarenheter som är intressanta för tjänsten. Beskriv din ansvarsnivå och vad du lärt dig, du kan använda exempel från tidigare arbetssituationer. Motivera vilka personliga egenskaper som gör att just du är en stark kandidat. Ta gärna med en erfarenhet utifrån din utbildning/studietid som du kan applicera i arbetslivet. Vem är du utanför jobbet Som avslut är det bra att ta med något som kort beskriver vem du är utanför jobbet. Det kan även vara intressant att ta med dina personliga mål och ambitioner inför framtiden. Med vänlig hälsning

Underskrift Förnamn Efternamn

11


EntrĂŠplan

12


AstraZeneca http://www.astrazeneca.se

AstraZeneca är ett av världens främsta läkemedelsföretag. Vi strävar efter att använda vår ledande position inom många viktiga områden till att höja livskvaliteten både för patienter och för den personal inom hälsovården som behandlar dem. Målet för AstraZeneca är att vara först med nya idéer och nyskapande inom alla koncernens verksamhetsområden för att skapa värde för kunder, medarbetare och samhället i stort. Vi satsar dagligen mer än 16 miljoner USD på att identifiera och utveckla nya läkemedel. Antal anställda

i Sverige: 12 500 i Världen 65 000

13


TFS Trial Form Support http://www.trialformsupport.com

Trial Form Support grundades 1996 i Lund och företagsidén var att producera och distribuera klinisk dokumentation (CRF, dagböcker m m) åt läkemedelsindustrin. TFS flyttade 1997 till Helsingborg och registrerades som aktiebolag. Sedan dess har vi breddat utbudet och utvecklat våra tjänster inom klinisk kontraktsforskning. I och med förvärvet av Clinical Data Care in Lund AB flyttades år 2006 huvudkontoret för moderbolaget (TFS Trial Form Support International AB) och det svenska bolaget (TFS Trial Form Support AB) till Lund. Idag är TFS ett heltäckande kontraktsforskningsbolag(CRO) verksamt i norra och östra Europa samt Sydeuropa. Våra kunder är främst internationella och nationella forskningsbolag med fokus på läkemedels-, bioteknik-, medicinteknisk och diagnostisk forskning och utveckling. Vi kan erbjuda våra kunder en totallösning inom klinisk prövningsverksamhet - från tidiga explorativa fas I-studier till registreringsstudier i fas II och III samt marknadsstudier i fas IV. Med välutbildad, serviceinriktad personal och med kontor i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Baltikum, Ryssland, Spanien, Portugal och Italien kan vi erbjuda våra kunder expertkompetens och en hög grad av lokal tillgänglighet. Vi är numera också representerade i Indien och Japan. För att skapa mervärden åt våra kunder ska vi alltid säkerställa att vi erbjuder rätt kompetens för uppdraget, att vi levererar i rätt tid, samt håller hög kvalitet i planeringsarbetet, genomförandet och uppföljningen av projekt. Våra ledord är självklara: Tillgänglighet, Flexibilitet och Service!

14


Swedish National Association of Pharmaceutical Students www.snaps-online.se

Kom och träffa SNAPS, föreningen för Sveriges farmacisstudenter!! Vi består av apotekar- och receptariestudenter från Umeå, Göteborg och Uppsala och vi arbetar både med nationella och internationella frågor, som t.ex. sommarskola utomlands, att få åka på kongress och för ett ökat sammarbetet mellan våra studieorter. En av våra aktiviteter är SNAPS-weekend, som anordnas varje höst, antingen i Göteborg eller Uppsala, där studenter får chansen att träffas, lyssna på intressanta föreläsare, delta i olika workshops, och sist men inte minst, festa tillsammans och lära känna varandra! Vill du veta mer, gå in på vår hemsida snaps-online.se eller besök vår monter på alarm!

15


Medicinska föreningen i Göteborg www.mfg.gu.se MFG är studentkåren för studenter på apotekar-, logoped-, och läkarstudenter liksom doktorander inom medicinskt kunskapsområde vid Sahlgrenska akademin. MFG omfattar ungefär 2200 medlemmar. Inom MFG finns fyra råd som bevakar utvecklingen inom respektive utbildning och ständigt arbetar för att den ska bli bättre. Inom MFG finns också utskott som sysslar med mer studiesociala verksamheter som vårt Internationella utskott, Sexmästeriet och Programutskottet. Även alarm hör till MFG. Som studentkår arbetar vi också med att våra medlemmars studiemiljö och arbetsmiljö ska blir bättre. Ett sätt att göra detta är genom avvikelserapporter. Upplever du problem med lokalers utformning och deras tillgänglighet eller känner att du har blivit dåligt behandlad kan du fylla i en avvikelserapport. De är anonyma på så sätt att MFG aldrig kommer att lämna ut vem som lämnat in en rapport. MFG äger ett hus, Villa Medici som vi hoppas att du som medlem i MFG utnyttjar. Villan står öppen för alla medlemmar. Du kan t.ex. sitta och plugga i vårt nyinredda pluggrum, samla dina kursare och se på film eller gå på fredagspubarna. Kom gärna förbi oss i vår monter under alarm så svarar vi gärna på frågor och funderingar om MFG! Mentorskapsgruppen Mentorskapsgruppen är en studentgrupp inom MFG som har som mål att skapa värdefulla kontakter med erfarna och kunniga personer inom apoteks- och läkemedelsvärlden. Under ALARM-dagen kommer två av våra mentorer att finnas på plats vid vår monter: Nina Hedner som är klinisk prövningsledare på Organon och Tomas Mattsson som gick ut från apotekarprogrammet förra året och nu jobbar på ApoDos. Varmt välkomna till mentorskapsgruppens monter! mentorskap@mfg.gu.se

16


Studentstudievägledningen Studentstudievägledningen för apotekarprogrammet är en del av utbildningsavdelningen vid Sahlgrenska akademins kansli. Vår uppgift är att vara en länk mellan studenterna på programmet och studievägledarna. Som studentstudievägledare kan vi ge tips och råd till medstudenter och presumtiva studenter med den ämneskompetens vi har då vi själva studerar på programmet. Vi har även en del administrativa uppgifter som utskrift av studieintyg, granskning av tillgodoräknande m.m. Studentstudievägledarna har även sedan år 2006 gjort en uppföljning av de studenter som utexamineras från utbildningen. Vi sitter på studentexpeditionen på tisdagar och torsdagar mellan 16-18. Man kan också nå oss per telefon 786 30 36 eller e-mail: apotekarstudent@sahlgrenska.gu.se Har ni frågor och funderingar, kom och prata med oss! Frida Strobel Wallin T8 och Kim Stockfelt T6 Koordinator Apotekarprogrammet Känner du dig osäker på din yrkesroll som Apotekare? Funderar du på var just du kan passa in i arbetslivet? Kanske kan jag hjälpa dig på vägen! Jag är sedan 2006 anställd av programkommittén som koordinator och utvecklingsansvarig för apotekarprogrammet och i detta ingår bland annat att vara en form av ‘yrkes-coach’ för er studenter. Jag är själv legitimerad apotekare och har efter studierna i Uppsala arbetat några år inom Apoteket AB, både inom öppenvårdsfarmacin och kliniskt. Kontakta gärna mig om du har funderingar runt dina möjligheter i arbetslivet: maila till hanna. gyllensten@pharm.gu.se eller kom och prata med mig på ALARM eller längre fram i vår. Onsdagar 12-13 finns jag oftast på MFG’s expedition i “Längan”, men annars har jag ett rum på farmakologen. Vi ses på ALARM /Hanna

17


Är du intresserad av att göra ditt Examensarbete utomlands? Då ska du ta dig en sväng förbi det bord där Gunnar Tobin, Michael Andersson och Patrik Aronsson står. Gunnar jobbar på Farmakologen, och Michael och Patrik är doktorander i hans grupp. Alla tre svarar gärna på frågor för dig som är intresserad av att göra ditt examensarbete utomlands. De bistår med råd för hur man går till väga när man vill söka projekt utomlands, och hjälper till att knyta kontakter med handledare utomlands. Tveka inte att dyka upp och ställa frågor till dem under ALARM-dagen, eller maila Michael eller Patrik på: michael.andersson@pharm.gu.se patrik.aronsson@pharm.gu.se Utlandsstudier – en merit för livet! Genom att studera utomlands får du ett internationellt perspektiv på din utbildning och kunskaper som är anpassade till en allt mer globaliserad värld. Internationellt utbyte ger dig också sociala och kulturella erfarenheter som är svåra att få på annat sätt. Kom och träffa de internationella koordinatorerna Karin Dejke och Annelie Hyllner och ställ alla frågor kring dina möjligheter att studera utomlands inom ditt program! Vi berättar kort om: Utbytesstudier, utländska partneruniversitet, studiefinansiering, försäkring, internationalisering på hemmaplan, tillgodoräknande, visum och allt annat du behöver veta inför ditt utbyte eller ex-jobb!! Vi står i samma monter som ex-jobb utomlands.

18


Avdelningen för klinisk prövning och entreprenörskap Centrum för klinisk prövning - CTC, ett kliniskt prövningscentrum. CTC erbjuder forskare, läkemedels, - och CRO-företag service med: • Kliniska prövningstjänster från fas I till fas IV • Patientrekrytering • Utbildning/kompetensutveckling Tillsammans med samarbetspartners: • Regulatoriska tjänster • Biostatistik • Medical Writing • Läkemedelssäkerhet/biverkningsarbete CTC verkar i samarbete med ledande forskare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och med ett brett prövarnätverk inom Västra Götalandsregionen. Kompetenser: • Läkare • Sjuksköterskor • Dietister • Undersköterskor • Biomedicinska analytiker • Röntgensjuksköterskor • Civilingenjörer • Läkarsekreterare • Ekonomer • Administrativ personal Intresserad av att diskutera läkemedelsstudier kontakta: Forskningssjuksköterska Margareta Sandberg margareta.sandberg@pharm.gu.se 031-342 8486 Verksamhetsansvariga är; Med dr Kaj Stenlöf kaj.stenlof@medfak.gu.se 031-342 7096 Professor Thomas Hedner thomas.hedner@pharm.gu.se 031-342 8524

19


Avdelningen för Klinisk Prövning och Entreprenörskap CENTRUM FÖR ENTREPRENÖRSKAP, SAHLGRENSKA AKADEMIN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Huvuduppgiften för Centrum för entreprenörskap är undervisning, forskning och informations- och samordningsfunktion inom medicinskt entreprenörskap. En ny akademisk utbildning inom ämnet Biomedicinsk entreprenörskap är etablerad vid Sahlgrenska akademin. Centrum för entreprenörskap erbjuder kompetensutvecklingsprogram inom entreprenörskap relaterat till biomedicin, läkemedel, medicinteknik samt klinisk prövning. Målsättningen är att vara en viktig aktör inom clusterbildningar inom det medicinska entreprenörsområdet i Göteborg i syfte att stimulera utveckling av nya företag och verksamheter i regionen. Ytterligare information: Thomas Hedner, Professor thomas.hedner@pharm.gu.se 031-342 8524 Lena Nyström, Projektansvarig lena.nystrom@pharm.gu.se 031- 342 8525 Doktorandrådet, Sahlgrenska akademin Doktorandrådet på Sahlgrenska Akademin är ett råd under Medicinska Föreningen (MFG). Vi bevakar och påverkar doktorandernas situation på de institutioner som ligger under MFG d.v.s. institutionen för biomedicin, kliniska vetenskaper, medicin och neurovetenskap och fysiologi. Doktorandrådet fungerar som opartisk ombudsman för doktorander och vi har representanter i styrelserna för de institutioner MFG tillhör, styrelsen för Sahlgrenska akademin och i de råd som bereder frågor för Sahlgrenska akademins styrelse. Har du som doktorand på Sahlgrenska akademin frågor kring din situation eller är intresserad av att påbörja en forskarutbildning så är du välkommen att kontakta oss på dor@mfg.gu.se. I samband med ALARM kommer även forskarutbildningens studierektor, Magnus Braide, att vara på plats för eventuella frågor.

20


Gothenburg International Bioscience Business School www.gibbs.cip.chalmers.se

GIBBS is a transdisciplinary entrepreneurship school and preincubator integrating bioscience-related competence and management with law and economics in order to provide students with an up-to-date tool box to master the challenges of creating value for the firm in the knowledge-based economy. The education offered at GIBBS is provided as part of the master’s level Business Design Program provided by CIP, the joint development center for knowledge based business under Chalmers University of Technology and GÜteborg University. The core of GIBBS focuses on real venture creation, and students are matched with key scientists/innovators in bioscience in order to form a dynamic team driving the commercialization of an innovation sprung from medical and biotechnical research. The education is closely aligned with the real business challenges that students encounter. There will be course sessions providing the skills and knowledge needed in the different phases of the business creation process.

21


Karriärcentrum www.karriarcentrum.adm.gu.se

Karriärcentrum är Göteborgs universitets arbetslivscenter. Vi hjälper dig som är student eller nyutexaminerad akademiker, max två år efter examen, på din väg ut i arbetslivet. Detta vill vi göra genom coachande aktiviteter och genom att skapa mötesplatser där arbetsgivare och akademisk kompetens kan träffas. Karriärcentrum erbjuder individuell karriärvägledning, CV-granskning, träningsintervjuer, workshop i karriärplanering, jobbseminarium och arbetsgivarträffar.

22


Magisterprogrammet i Klinisk Farmaci 40p Uppsala Universitet www.uu.se

Klinisk farmaci växer snabbt och efterfrågan på välutbildade farmaceuter i vården är på vissa håll större än tillgången. Magisterprogrammet i klinisk farmaci är en klinisk utbildning med ca 20 veckor teori, 10 veckor praktik i slutenvården och 10 veckor forskningsprojekt. Det går att läsa på hel- eller halvfart (ett eller två år) och praktikorter finns runt om i landet där det finns erfarna handledare som arbetar kliniskt. Förlagan är MSc in Clinical Pharmacy, University of Strathclyde, Scotland, och skottska lärare medverkar även som föreläsare under vissa delmoment. Första kullen består av 18 studenter som går programmet (12 heltid, 6 deltid). Välkommen att diskutera mer om utbildningen, antagning och behörighet med oss i montern!

23


NMCT AB http://www.nmct.com/

Många faktorer bidrar till att en klinisk studie blir framgångsrik. En av de mer kritiska är patientrekrytering. NMCT är specialister på att rekrytera rätt patient i rätt tid. NMCT (Nordic Management of Clinical Trials) planerar och genomför patientrekryteringar till kliniska studier. Genom att kombinera medicinsk och teknisk kompetens kan vi arbeta på ett effektivt och processinriktat sätt. Våra uppdragsgivare är läkemedelsföretag och andra organisationer som bedriver kliniska studier på vetenskaplig grund. Vi samarbetar också med ett stort antal kliniker och vårdcentraler över hela Sverige. Att etablera samarbete med olika kliniker - och bistå dem med att starta upp det kliniska arbetet - är en viktig del av vår verksamhet. Uppdragen kan vara studier där ett stort antal patienter ska rekryteras men också mindre studier där ett fåtal patienter behövs. Det viktiga är att göra det på ett kontrollerat sätt inom givna tidsramar. NMCT startades 1999 och har i Sverige ett trettiotal anställda med kompetenser inom bland annat medicin, teknik och administration. Huvudkontoret finns i Göteborg och dotterbolag finns etablerade i USA och Polen. NMCT har under vissa perioder hög arbetsbelastning och då kan det finnas möjlighet att erbjuda kortare anställningar. I dagsläget är två personer projektanställda hos oss, de har apotekarexamen respektive examen inom biomedicin.

24


GöteborgBIO www.goteborgbio.se

GöteborgBIO har som uppdrag att skapa en bra grund för långsiktig tillväxt inom det biomedicinska området i Göteborgsregionen genom att förädla den akademiska spetsforskningen till innovationer i näringslivet och tillämpningar inom sjukvården. GöteborgBIO fokuserar på att: • Stärka den kommersiella utväxlingen av forskning och utveckling inom regionens två starka profilområden: – biomaterial och cellterapi – kardiovaskulära och metabola sjukdomar • Utbilda framtida ledare för avancerad affärsutveckling inom det biomedicinska området vid Göteborg InternationalBioscience Business School (GIBBS). • Förstärka och utveckla infrastrukturen för kommersialisering inom det biomedicinska området. • Attrahera kvalificerad kompetens och kapital till biomedicin i regionen.

25


Scandinavian Regulatory Services AB www.srs.se

Scandinavian Regulatory Services AB (SRS) är ett konsultföretag inom Regulatory Affairs. SRS grundades 1992 och arbetar med läkemedel, naturläkemedel, bioteknik, kosmetika och medicintekniska produkter. Vi arbetar internationellt men med fokus på EU. Vi hjälper företag med bland annat: - ansökan för godkännande, variationer (via nationell, ömsesidig, central eller decentraliserad procedur) - läsbarhetstester av bipacksedlar - översättningar: engelska och nordiska språk - prekliniska studier i samarbete med CERB - pris och förmånsansökningar - GMP-, GLP- och GCP-audits - utvecklingsprojekt inklusive initiala kliniska studier. Vår affärsidé är att erbjuda rätt kompetens för varje uppdrag, vilket leder till snabba, flexibla och kostnadseffektiva lösningar för kunden. Regulatory Affairs är professionen som tolkar regelverk och blir bryggan mellan företagens forskning/utveckling och kontrollmyndigheten. Utbildningsbakgrund är vanligtvis farmaceutisk, medicinsk eller kemisk/biologisk grundutbildning även juridisk utbildning förekommer. Är du intresserad av att arbeta hos oss, kontakta nedanstående kontaktpersoner: Eva Flock 08 544 76 796 eva.flock@srs.se Lars Janson 08 544 76 791 lars.janson@srs.se Se mer på vår hemsida www.srs.se

26


Vitusapotek AS www.vitusapotek.no

Vil du bli med å bygge Norges ledende apotekkjede? Vitusapotek har i dag 152 apotek og ca 1500 medarbeidere. Selskapet er en del av Norsk Medisinaldepot AS, som driver distribusjon og detaljistvirksomhet i apotekmarkedet. I en tid med store endringer skal vi bygge Norges ledende apotekkjede - en attraktiv bedrift for våre medarbeidere, kunder, eiere og leverandører. Vi samarbeider med kundene og hjelper dem til en friskere hverdag ved å ta ansvar for egen helse - enten det dreier seg om å bidra til å lege sykdom, å forebygge helseproblemer eller å øke det personlige velværet. Frem til i dag har kvalitets- og personalsystemer stått i fokus sammen med kommunikasjonstrening og relasjonsbygging til primærhelsetjenesten. Fundamentet i Vitusapotek sin unge organisasjon har dermed blitt satt. Kundene som besøker våre apotek kommer mer og mer i fokus, og Vitusapotek skal bli best på kundeoppfølging. Sammen med våre ansatte har vi arbeidet oss frem til vårt verdigrunnlag. KUNNSKAPSRIK, IMØTEKOMMENDE og MODIG verdibegrep vi i Vitusapotek ønsker å assosiere oss med. Vitusapotek mulighetene for deg! Om du ønsker en sommerjobb eller bare er nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Vitusapotek, så kan både korte og lengre engasjement avtales. Vår ambulerende tjeneste har blitt veldig populær blant norske studenter og er en tjeneste som gir en rask læringsutvikling. Sammen med våre eiere, Celesio AG, følger vi i spenning med på utviklingen i Sverige i forbindelse med vurderingene rundt en liberalisering av det svenske apotekmarkedet. Snakk med oss om dine muligheter både i Norge og i Sverige. Vi ser frem til å møte deg på vår stand og ønsker å gi deg mer informasjon om hvordan du kan bli med på laget. Lars Jørgen Landsem Rekrutteringssjef Norsk Medisinaldepot AS og Vitusapotek

27


BioPix AB www.biopix.se

BioPix AB utvecklar och säljer mjukvara för att snabbt och objektivt göra mätningar på stora biologiska bildmaterial. Mikroskopsbilder på infärgad vävnad eller celler analyseras lätt med hjälp av automatiska hjälpmedel där användaren direkt får återkoppling på inställningar och urval. Antal objekt, storleksdistribution, intensitet, ytstorlekar och graden samlokalisering mellan två infärgningar är exempel på utdata som på några sekunder levereras av företagets mjukvarusystem BioPix iQ 2.0. Systemet som bygger på patenterade algoritmer har utvecklats i nära samarbete med ledande forskare inom ett flertal områden och används i publikationer såsom Nature Cell Biology och ATVB.

28


Sveriges Farmacevtförbund www.farmacevtforbundet.se

Sveriges farmacevtförbund har drygt 7500 medlemmar, vilket motsvarar cirka 80 % av alla yrkesverksamma farmacevter. Vi är både ett fackförbund och ett professionsförbund vilket innebär att förbundet förutom traditionellt fackliga frågor även driver frågor som ökar farmacevternas möjligheter och status. Till exempel vill vi att farmacevterna ska ha fler arbetsgivare att välja bland och att fler farmacevter ska arbeta inom vården. Varför ska man vara studentmedlem? • • •

Vi har en aktiv studentverksamhet som man har möjlighet att aktivera sig i vilket ger många bra kontakter inom branschen Sveriges Farmacevtförbund sammanställer statistik för arbetslöshet, löner och sommarjobbslöner. Som medlem kan man få tips och råd inför CV-skrivning, anställningsintervju och vilken lön man bör begära Man hålls uppdaterad om vad som är aktuellt inom branschen dels genom medlemstidningen Farmacevtisk revy, och dels genom veckobrev på mailen.

Lovisa Zander, Studentombundsman

lovisa.zander@farmacevtforbundet.se

29


PeakSearch www.peaksearch.se

PeakSearch är ett rekryteringsföretag med fokus på värderekrytering. Vår rekryteringsmodell är utvecklad för rekrytering med toppkvalitet. Företaget rekryterar till roller inom medicin, klinisk prövning, försäljning och marknadsföring. Vi samarbetar med ett flertal framgångsrika företag inom Lifescience och Läkemedel. Konsulterna på PeakSearch har en gedigen erfarenhet från Läkemedelsbranschen och är certifierade i några av marknadens bästa urvalsinstrument. För mer information, intresseanmälan och lediga tjänster se vår hemsida.

30


Farmacevter utan Gränser (FuG) www.fug.se

Syftet med FuGs verksamhet är att bidra till hälsa för alla, främst genom en god läkemedelsförsörjning. Vi verkar inom Sverige för att öka medvetenheten om farmaci i låginkomstländer och med stödinsatser internationellt. Under 2007 sjösattes den svenska organisationens första ”egna” projekt, i södra Uganda, då två av våra medlemmar åkte dit för att utbilda och stötta med kunskaper om HIV-behandling. Det här projektet genomfördes tillsammans med Lutheran World Federation, som sedan mitten av 90-talet arbetar med samhällsutveckling och HIV-förebyggande insatser. Under 2008 kommer detta projekt att följas upp med ytterligare insatser. Sedan tidigare har FuG både en Uppsala- och en Göteborgsgrupp och nu startar också en Stockholmsgrupp. Tillsammans med styrelsen arbetar grupperna med projektutveckling, marknadsföring, medlemskontakter samt föreläsningar runt om i landet för att sprida kunskapen om FuG och hjälpinsatser i låginkomstländer. Under 2008 kommer FuG att fortsätta med föreläsningar i samarbete med studenter samt Apotekarsocieteten och fackförbunden. Du stödjer FuGs arbete genom att bli medlem och/eller ge en gåva. Medlemsavgift 250 kr/år (endast 100 kr/år för studenter) – betalas in på Plusgiro 25 71 99-0, glöm ej ange namn, e-post och postadress. Tack för ditt stöd! Vill du dessutom engagera dig aktivt? Kontakta oss på info@fug.se så berättar vi mer! Vill du veta mer om FuG? Gå in på vår hemsida www.fug.se

31


Sahlgrenska Science Park www.sahlgrenskasciencepark.se

Sahlgrenska Science Park constitutes an integrated part of the region’s biomedical innovation system. Our mission is to promote the commercialisation process for research based innovations to contribute to the development of a prosperous biomedical business sector in the region. We provide business counselling, expertise, professional training, access to networks and other services in specially-designed office and laboratory facilities with a well adapted infrastructure.

Hyron BioMedical AB Hyron BioMedical arbetar med att utveckla läkemedel för att behandla osteoartrit, vilket är ett stort medicinskt problem hos både hästar och människor. Läkemedlen, baserade på hyaluronsyra, kommer att erbjuda nya effektivare alternativ till att behandla osteoartrit än vad som finns på marknaden idag. Idag har Hyron BioMedical fokus på veterinärmarknaden men på längre sikt kommer produkterna även att överföras till humanmarknaden. Hyron BioMedical är ett start-up företag med kontor på Sahlgrenska Science Park, nära laboratoriet på Sahlgrenska universitetssjukhus. Företaget arbetar idag i preklinisk fas i labooratoriet med verifikation av produkterna för att i slutet av 2008 fortsätta med kliniska tester på häst. Kristina Henricson, VD, samt Anna Nilton, FoUansvarig, arbetar heltid i företaget. Från och med 25 mars kommer även Emilia Svala att vara anställd på heltid i laboratoriet. Efter sommaren 2008 kan det finnas möjlighet att handleda ett examensarbete eller projektarbete men det är svårt att uttala sig mer specifikt om detta i dagsläget.

32


ratiopharm www.ratiopharm.se

1974 grundades ratiopharm som den första tyska generika-tillverkaren. Men egentligen går våra rötter så lång tillbaka som 1881, då Adolf Merckle grundade sin firma i Böhmen. Än idag driver familjen ratiopharm. ratiopharm AB i Sverige grundades 1998 och har en kraftig tillväxt. Kontoret finns i Helsingborg, granne med den vackra Mariakyrkan och bara ett stenkast från Kärnans gamla befästningstorn. Genom att på ett rationellt och seriöst sätt ta vid när patenten för originalpreparat gått ut har verksamheten vuxit till att bli en av världens ledande och hjälpt till att minska läkemedelsnotan i många länder. Tack vare erfarenhet, långsiktighet och en rationell tillverkning har vi utvecklats till att bli ett av världens största generikaföretag. Vi har representanter runt om i Sverige för att kunna erbjuda bästa möjliga service. Det betyder att vi träffar våra kunder från norr till söder och kan lyssna till vilka behov, önskemål och eventuella problem som finns. Detta ger oss ett bra underlag till vårt arbete med att förbättra vårt produktsortiment. Vi är idag 10 anställda i Sverige, varav tre KAM.

33


*AGVILLHA UTMANINGAR

WWWSTUDENTWEBBENNU 34


Övre Plan

35


Läkemedelsindustriföreningen LIF http://www.lif.se

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, är branschföreningen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF har omkring 70 medlemsföretag vilka står som tillverkare för ca 90 % av alla läkemedel som säljs i Sverige. LIF företräder sina medlemmar i gemensamma frågor gentemot för branschen viktiga myndigheter, organisationer och beslutsfattare för att kunna föra en gemensam talan. Frågor som LIF driver kan vara kring apoteksmarknaden, läkemedlens finansiering eller säkerställande av ett gott forskarklimat som är av högsta vikt för att läkemedelsbranschen skall fortsätta utvecklas och ta fram nya produkter. LIF är även en serviceorganisation för medlemmarna och informerar medlemsföretagen om utvecklingen inom områden som kan påverka förutsättningar och arbetsförhållanden för deras verksamhet i Sverige. LIF är ansvariga för utgivningen av Fass för läkare, veterinärer, studerande och allmänhet. Läkemedelsportalen Fass.se är idag en av Sveriges mest välbesökta Internetsidor med uppemot 5 miljoner besök per månad. Numera kan man också få miljöinformation om läkemedel på Fass.se. LIF har även kontakt med olika handikappförbund och erbjuder bland annat medicinska grundutbildningar

36


Biognos www.biognos.se

Biognos is a spin-off company from Gรถteborg University founded in 2003 by PerGeorg and Nina Nyholm. Biognos is focused on virtual screening and provides services in this field to pharmaceutical companies. Using in-house developed software as well as commercial software we provide screening of libraries of small molecules. From its history Biognos has a special competence in conformational analysis of carbohydrates but we now work with ligands from all the major chemical vendors. The output is a ranking list from which the best hits can be selected for wet lab tests. We also carry out development of new scoring functions to be used in virtual screening. Biognos has collaboration with Gรถteborg University regarding the conformational analysis of bacterial polysaccharides to facilitate the design of glycoconjugatebased vaccines. Biognos has also collaborated with some academic groups in Sweden regarding the computational design of inhibitors of virus-host interactions. Biognos is family-owned with Nina Nyholm as chairman and CFO and PG Nyholm as CEO. Biognos is financially stable due to investments from an established business in western Sweden. Biognos currently has five employees. Biognos has its office in Gรถteborg on the west coast of Sweden. Contact information: Per-Georg Nyholm, PhD, MD, per-georg.nyholm@biognos.se Nina Nyholm, MBA, nina.nyholm@biognos.se

37


Drivhuset http://www.drivhuset.se/

Drivhuset vill skapa fler entreprenörer genom att få till stånd en kultur- och attitydförändring bland alla studenter. Drivhuset vill inspirera till kreativt tänkande och till att få studenter att tro på sina idéer genom bland annat föreläsningar, utbildning och kampanjer. Genom bland annat praktisk rådgivning, utbildning och kontakter inom Drivhusets nätverk hjälper vi Dig att gå vidare i processen från idéförverkligande till företagsamhet. Drivhusets erbjudande är helt kostnadsfritt för alla studenter.Välkommen in och låt Dig inspireras!

38


Apotekarsocieteten www.swepharm.se

APOTEKARSOCIETETEN SWEDISH ACADEMY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

Läkemedelsintresserad? Apotekarsocieteten är nätverket för dig. Apotekarsocieteten är en ung organisation men med rötter tillbaka till 1600-talet. Föreningen bildades 1971 för att genom utbildnings- och symposieverksamhet, bokoch tidningsutgivning samt stipendier höja kunskapsnivån inom läkemedelsområdet i Sverige. Apotekarsocieteten består av 11 lokalföreningar (kretsar) som arrangerar kurser, studiebesök och sociala aktiviteter på mer än 40 platser i Sverige, samt 13 Specialistföreningar (sektioner) som följer den vetenskapliga och yrkesmässiga utvecklingen inom respektive ämnesområde. Det är i dessa nätverk, som forskningsfronter följs och idéer till aktiviteter tar form. I Apotekarsocietetens nätverk möter du andra medlemmar, med dem kan du förmedla egna idéer, diskutera, lära och påverka. Bli medlem du också!

39


Galenica AB http://www.galenica.se Galenica erbjuder tjänster inom verksamhetsområdet Galenisk Farmaci. Vi arbetar inom formulering, utveckling, tillverkning och kvalitetskontroll av läkemedel och läkemedelsnära produkter. Galenica arbetar med alltifrån korta punktuppdrag till stora, omfattande projektengagemang. Detta kan inbegripa hela kedjan i utvecklingsarbetet - från idé till färdig produkt i storskalig produktion. Vi har en gedigen erfarenhet inom industriell läkemedelsutveckling och produktion och arbetar med i princip alla beredningsformer inom läkemedelstillverkning. Galenica startade sin verksamhet 1999 och har idag ca 30 medarbetare. Våra lokaler ligger i Medeon Science Park i Malmö. Som Research Scientist på Galenica arbetar man i huvudsak med utvecklingsprojekt som drivs på uppdrag av extern kund. För mer information om Galenica AB gå in på www.galenica.se

40


Vårdförbundet www.vardforbundet.se

Vårdförbundet organiserar dig som är eller studerar till biomedicinsk analytiker, barnmorska, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska. Totalt har Vårdförbundet cirka 112 000 medlemmar, varav cirka 4 800 är studenter i grundutbildning. Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för ständig utveckling av god vård med utgångspunkt i individen. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för våra medlemmar att utveckla yrket, påverka sin situation på arbetsplatsen och förbättra vården. Genom ett medlemskap i Vårdförbundet tillhör du en professionell gemenskap och tillsammans har vi större möjligheter att åstadkomma förändringar. Vårdförbundet ger dig ökad trygghet i form av kunskap och juridiskt stöd. Som medlem i Vårdförbundet får du tidningen Vårdfacket med 11 nummer per år och du får även ta del av förmånliga erbjudanden på exempelvis försäkringar, el, bensin och resor. Medlemskapet som student kostar 150 kronor för hela studietiden. Kom till Vårdförbundets monter på alarm 2008, så berättar vi mer om Vårdförbundet och vad som ingår i ditt medlemskap! Läs mer på www.vardforbundet.se Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL www.ibl-inst.se

Som biomedicinsk analytikerstudent kan du även vara medlem i IBL. IBL är en självständig yrkesorganisation för biomedicinska analytiker som bildades 1995 för att stärka kunskapsområdet och utveckla professionens huvudämne: biomedicinsk laboratorievetenskap. IBL har ca 8 000 medlemmar och är därmed Sveriges största sammanslutning av biomedicinska analytiker. IBL:s olika kommittéer och råd jobbar bland annat med omvärldsbevakning av utbildning och kompetensutbildning. IBL delar regelbundet ut studerandestipendier, resestipendier, utbildningsbidrag m.m. Medlemsavgiften i IBL för studenter är gratis.

41


SEB www.seb.se/student

SEB:s affärsidé är att tillhandahålla finansiella råd samt hantera finansiella risker och transaktioner för företag och privatpersoner på ett sådant sätt att våra kunder blir nöjda, våra aktieägare får en konkurrenskraftig avkastning och vi anses vara goda samhällsmedborgare. SEB:s vision är att vara den ledande nordeuropeiska banken, baserad på långsiktiga kundrelationer, kompetens och teknologi. Målen ska nås med hjälp av motiverade medarbetare samt genom samarbete mellan olika verksamheter inom SEB. Vi finns på Sahlgrenska kontoret, Gröna Stråket 11. Våra öppettider är mån, tis, ons & fre 10-15, tors 10-17.30. Det är också möjligt att boka ett personligt möte med någon av våra kunniga rådgivare för att i lugn och ro få professionella tips och råd som hjälper dig på vägen mot en bättre privatekonomi. Kontaktperson: Telefon: Kundcenter: Kontoret Sahlgrenska:

42

Per Nordström, studentmarknadsansvarig Region Väst, per.nordstrom@seb.se 0736-407375 031-60 73 75 0771-365 365 031- 772 93 80


Klinisk fysiologi

Fysiologi är läran om de normala livsföreteelserna dvs hur kroppen och dess organ fungerar. Inom klinisk fysiologi används fysiologiska kunskaper och metoder för att ställa diagnos, fastställa graden av sjukdom eller följa effekten av behandling. Utbildning: Biomedicinsk analytikerprogrammet, inriktning fysiologi. Sommarvikarier: Det finns möjlighet till sommarvikariat inom SU och ute i regionen. God tillgång på examensarbete inom klinisk fysiologi. Just nu finns det fler examensarbeten än studenter. • • • • • • • •

EKG i vila och arbete Ultraljudsundersökningar - ultraljudsteknik inom klinisk fysiologi används främst till undersökningar av hjärta, blodkärl och njurar. Perifer cirkulation - blodtrycksmätning i fingrar, tår och på anklarna Spirometri - undersökning av lungfunktion Gastrointestinala undersökningar - mag- och tarmundersökningar Nuklearmedicinska undersökningar - nuklearmedicin är den disciplin, där man använder radionuklider, dvs. radioaktiva isotoper, i diagnostiskt och terapeutiskt syfte. Inom klinisk fysiologi handlar det om diagnostik av kroppens samtliga organ Cystometriundersökningar – urinblåsans funktion. Neurofysiologiska undersökningar – undersökning av hjärnans funktion.

Kontakt: Vårdenhetschef Monica Eriksson, SU/Sahlgrenska Bitr vårdenhetschef Annette Hjelm, SU/Sahlgrenska, Vårdenhetschef Paula Jonsson, SU/Östra, Vårdenhetschef Ulrika Wallander, Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus Bitr vårdenhetschef Gunilla Steen, Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus

tel 342 8005 tel 342 8007 tel 343 4916 tel 343 4318 tel 343 4779

43


Laboratoriemedicin

Verksamhetsidé Laboratoriemedicin - ett sammanhållet biomedicinskt centrum för: • Diagnostik, konsultation och laborativ service • Experimentell basal och tillämpad forskning och utveckling • Utbildning, kompetens- och teknikutveckling • Behandling och terapiuppföljning • Laboratoriemedicin ingår i område Medicinsk diagnostik och teknik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och utgör en av sjukhusets kärnverksamheter. Av Laboratoriemedicins 900 medarbetare är ungefär hälften biomedicinska analytiker. Laboratoriemedicin är indelat i fem verksamheter • Klinisk Bakteriologi • Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin • Klinisk Kemi • Klinisk Patologi och Cytologi • Klinisk Virologi Välkommen att kontakta oss personalsekreterare när det gäller information om att arbeta inom Laboratoriemedicin: Marianne Lönn, marianne.lonn@vgregion.se tel 031-3424910 Krister Karlberg, krister karlberg@vgregion.se tel 031-3424579 Yvonne Hallberg, yvonne.m.hallberg@vgregion.se tel 031-3424072

44


Eli Lilly Sweden AB http://www.lilly.se/ Kontaktperson Kajsa Lindberg rekrytering@lilly.com 08-737 88 00 Eli Lilly and Company (Lilly) grundades 1876 och är idag ett av världens största läkemedelsföretag. Företaget, som har sitt huvudkontor i Indianapolis, USA, har idag 42000 anställda. Lilly tillhandahåller receptbelagda läkemedel inom en lång rad terapiområden, som gör väsentlig nytta inom områden där behoven av framsteg är stora. Varje år återinvesteras ca 20% av omsättningen i forskning och utveckling av nya läkemedel som förlänger och förbättrar människors liv. Lilly har en stark pipeline och ser ljust på framtiden. Eli Lilly Sweden AB etablerades 1971 och är idag ett marknadsbolag med ca 130 anställda, fördelat på följande avdelningar: marknad och försäljning, kliniska prövningar, information och hälsoekonomi, personal och utveckling samt ekonomi och administration. Omsättningen 2007 var ca 670 MSEK. Kontoret ligger i Solna. När Great Place to Work® Institute nyligen korade Sveriges bästa arbetsplatser hamnade Lilly på 2:a plats i listan över medelstora organisationer. Kompetenser vi söker är apotekare, biomed., ekonomer eller bakgrund från sjukvården. Att ha en positiv inställning till livets utmaningar värdesätter vi högt. I dagsläget jobbar vi begränsat med examensjobb och praktikplatser men ser det som en framtida möjlighet. På Lilly anställs du mer till en karriär än ett jobb.

45


Naturvetareförbundet http://www.naturvetareforbundet.se/

Skaffa dig försprånget ut på arbetsmarknaden – bli medlem idag Boka in dig för ett samtal där vi snackar om hur du bäst förbereder dig för att söka jobb som naturvetare. Vi ger feedback på din cv och det personliga brevet eller genomför en träningsintervju. Som studerandemedlem får du inbjudningar direkt till din e-post. På din studieort ger vi seminarier till studenter om att söka jobb, planera för karriären och förhandla lön. Naturvetareförbundet har alltid fokus på naturvetare. Med vår erfarenhet om din framtida yrkesroll gör vi allt för att stärka dig genom studietiden och under hela din karriär. Medlemskapet är gratis första året Därefter betalar du 120 kronor per år och då ingår olycksfallsförsäkring under resten av din studietid. Ansök direkt i vår monter på mässan. Studentombudsmännen är dina kontakter under studietiden och inför första jobbet. Du når oss på: student@ naturvetareforbundet.se eller 08-466 24 80 Växer snabbt Allt fler naturvetare inser fördelarna av att vara med i en organisation som är specialiserad på att företräda och stödja just dem oavsett var de befinner sig i sin karriär och oavsett var de arbetar. Förbundet samlar 21 000 naturvetare. 25 procent är forskarutbildade. Medlemmarna finns över hela arbetsmarknaden, men vanliga arbetsområden är bioteknik och läkemedel, IT & telekom, skog samt miljö. 20 procent har en chefsbefattning medan andra arbetar som specialister.

46


Apoteket AB www.apoteket.se

Apoteket – en arbetsgivare för dig? Apoteket ansvarar för läkemedelsförsörjningen i Sverige. Vi erbjuder, till våra kunder och som en del av vården, kunskap och produkter som bidrar till att människor mår bättre. Vi bedriver ett brett folkhälsoarbete genom Hälsotorg, kampanjer och teman för ett aktivt liv. Apotekets olika arbetsplatser Den vanligaste arbetsplatsen är på något av de 900 apoteken runt om i landet. Rådgivning är den vanligaste rollen inom Apoteket. Det är en roll där vi har mycket kundkontakt och där vi bidrar till att kunderna använder både receptbelagda läkemedel och egenvårdsprodukter på rätt sätt. Försäljning är en annan roll. Den är omväxlande och kräver en kombination av läkemedels- och säljkunskap. En annan arbetsplats är en av Apotekets fyra tillverkningsanläggningar. Apotekets tillverkning omfattar bland annat skräddarsydda läkemedel och läkemedel med kort hållbarhet. Dessutom har vi fyra distansapotek och tolv anläggningar för att dosförpacka läkemedel till enskild kund och två stora kundcentra som svarar på allmänhetens frågor om läkemedel dygnet runt. Välkommen till Apoteket! I samarbete med universitet, högskolor och andra utbildningsanordnare ställer vi praktikplatser till studenters förfogande under de olika utbildningarnas gång. Vi ser gärna att studenter arbetar hos oss som semestervikarier under somrarna. För aktuell information om arbete besök gärna vår hemsida, www.apoteket.se under fliken om oss/ jobba hos oss/lediga arbeten. Apoteket AB direkt@apoteket.se Birgitta Liljerup-Enkvist, 08-466 10 00, birgitta.liljerup-enkvist@apoteket.se

47


Adecco Helse A/S http://www.adecco.no

Adecco er Norges største bemanningsselskap. Vi har over 70 kontorer og avdelinger, og hver dag går over 10.000 personer til en jobb formidlet av Adecco. Science er en del av Adecco Helse - Norges ledende aktør innen utleie og bemanning av alle typer helsepersonell. Science er spesialisert på rekruttering av personell med spisskompetanse til apotek og legemiddelindustri, og er rustet til å finne kandidater med rett kompetanse og innstilling gjennom spesialisering og lokalkunnskap om markedet.

48


ProStrakan AB http://www.prostrakan.com/

ProStrakan är ett internationellt läkemedelsbolag som bildades år 2004 då Strakan och Proskelia fusionerades.Huvudkontoret ligger i Galashiels i Skottland. Företagets läkemedel återfinns framför allt inom området för skelettsjukdomar, kvinnosjukdomar samt sjukdomar som vanligtvis drabbar åldrande män. ProStrakans läkemedel finns i stora delar av Europa. ProStrakan består av en bred forsknings- och utvecklingsorganisation som är länkad till en expanderande europeisk försäljnings- och marknadsföringsavdelning. Sedan 2005 finns ett dotterbolag i Norden med bas i Malmö. Verksamheten här är framförallt inriktad på marknadsföring av de läkemedelsom är registrerade i de nordiska länderna. • • •

Dridol vid behandling av PONV (postoperativt illamående och kräkningar) Tostrex en testosterongel vid behandling av hypogonadism Rectogesic vid behandling av kroniska analfissurer

49


A+ Science AB http://www.a-plusscience.se/

A+ Science är ett av Sveriges största konsultföretag inom kliniska prövningar med ett komplett utbud av kompetens för genomförande av läkemedelsstudier i fas IIII samt för medicintekniska produkter. Idag är vi drygt 80 medarbetare med kontor i Göteborg, Stockholm, Umeå och Lund. Våra kunder är i huvudsak läkemedels-, bioteknik- och medicinteknisk industri, men också enskilda akademiska forskargrupper och sjukvården i Nordeuropa. A+ Science vill gärna samarbeta med studenter i olika projekt. Vi vill att du som är intresserad har en väl formulerad idé/projekt att presentera för oss som ligger i linje med A+ Science verksamhet. Vi ser fram emot att träffa dig!

50


Orifarm http://www.orifarm.se/ Orifarm är en snabbt växande leverantör av parallellimporterade och generiska läkemedel och 2006 var vi det 5:e största läkemedelsföretaget i Sverige. Vår ambition är att tillhandahålla högkvalitativa läkemedel till låg kostnad, vilket skapar stora besparingar för samhälle och patienter. Med andra ord: Vi ger människor och samhälle mer hälsa för sina pengar – Att välja Orifarm är ett klokt val! Försöker alltid att utvecklas Orifarm grundades i Danmark år 1994 av Birgitte och Hans Bøgh-Sørensen. 1998 startade Orifarm med parallellimport i Sverige och 2002 släpptes de första generiska läkemedlen. Resultaten talar för sig själva – idag är Orifarm-gruppen den tredje största leverantören av parallellimporterade läkemedel i Europa och vi har en stark närvaro på de generiska marknaderna i Norden. Vi har blivit ett internationellt företag som är verksamma i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Schweiz och Tjeckien.

51


Farmaciförbundet www.farmaciforbundet.se

Farmaciförbundet –en helhetssyn på farmacibranschen! Vi kämpar för att du som receptarie eller apotekare skall känna trygghet och utvecklas i ditt arbetsliv. Vi försäkrar dig under studietiden och i arbetslivet! I studerandemedlemskapet ingår gratis gruppliv- och olycksfallsförsäkring. Som yrkesverksam medlem ingår en inkomstförsäkring som ger dig mer än a-kassan. Idag väljer du själv vilken a-kassa du vill tillhöra. Vi håller dig uppdaterad! Möjligheterna är många för dig som receptarie eller apotekare! Detta får du som studerandemedlem för 25 kr/per termin • Personlig rådgivning t.ex. hjälp med CV-granskning samt arbetsmarknadsfrågor/ lönefrågor • Försäkringar en gratis gruppliv- och olycksfallsförsäkring • Stipendier - Vi har flera stipendier för fördjupningar utomlands och i Sverige • Semesterstugor till förmånliga priser • Medlemstidningen Farmacifacket • Nyhetsbrevet Farmacibulletinen för dig som student • Kontaktnät i arbetslivet - i Europa och Sverige • Tillgång till webben, du får bl.a. tillgång till lönestatistik • Idéforum där studenter och unga i arbetslivet möts Välkommen! Elsa Saboonchi, studerandeombudsman elsa.saboonchi@farmaciforbundet.se 08-34 09 76 070-399 09 76

52


QPharma www.qpharma.se

High quality pharmaceutical development and commercial production QPharma, founded early in 1999, combine impressive experience in both the development and the manufacture of pharmaceutical products. The key to this lies with the QPharma staff of pharmacists, chemists, engineers, analysts and operators, all with substantial knowledge and experience of initiating and managing development projects from pre-clinical development all the way through to commercial production. Pharmaceutical development From lab,scale to commercial production, QPharma staff has unique experience of pharmaceutical development, including formulation, analytical methods, stability studies and pilot plant testing. Expertise QPharma is a full-service company in pharmaceutical development and commercial production. The staff has vast experience of developing pharmaceuticals from active substances to full-scale production. Q for Quality The Q in QPharma’s name signifies the high quality of the equipment, facilities and control procedures, QPharma is an FDA-approved manufacturer and amongst the customers list, you’ll find major international companies as well as small R&D-intensive companies. Commercial production QPharma produces solid dosage forms, although also has the experience and ability to offer liquid and other formulations as well. QPharma packaging division can offer an equally impressive array of services: everything from small volumes in glass jars to millions of tablets blister packed.

53


Alliance Apotek AS www.allianceapotek.no

– for hele deg

VILL DU VARA MED OCH SKAPA FRAMTIDENS APOTEK I NORGE? Alliance apotek är en norsk apotekskedja med 140 apotek, bandagistapotek och bandagister. Apotekskedjan ägs av AllianceBoots, som är Europas ledande aktör inom hälsa och egenvård. Alliance apotek satsar på den unika kompetens du som farmaceut har. Vi skräddarsyr din tjänst, antingen du är intresserad av specialfunktioner och utvidgat ansvar i apoteket, eller om du ser framför dig en framtid som apotekschef. Ett jobb hos oss kan ge dig möjlighet att jobba internationellt, till exempel i England. Exempel på specialfunktioner i apoteket är tjänstesäljansvarig och varusäljansvarig. Som tjänstesäljansvarig får du bl.a. ansvaret för att sälja och vidareutveckla farmaceutiska tjänster i apoteket. Detta kan vara farmaceutisk tillsyn, LAR, multidose eller att hålla kurs för vårdpersonal i den kommunala hälsotjänsten. Som varusäljansvarig får du ett speciellt ansvar för apotekets produktförsäljning. Du kommer jobba med utveckling av kundrelationer, skapa en hög servicenivå och kundtillfredställelse. I tillägg får du ansvaret för information, undervisning och fortlöpande intern kompetensutveckling på apoteket. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor samt kurser och träningsprogram som griper direkt in i arbetsvardagen på apoteket. Se översikten över våra ledige tjänster på www.allianceapotek.no eller kontakta: Cornelia Madsen rekryteringschef +4723250741 +4799524051 e-mail: c.madsen@allianceapotek.no

54


Proffice Life Science www.proffice.se

Proffice Life Science startades 1999 och har sedan dess utvecklats till ett eget Nordiskt bolag inom Proffices verksamhet. Vi arbetar med uthyrning och rekrytering av personal inom alla segment av Life Science som Forskning & Utveckling, produktion, kliniska prövningar, Kvalitet och Kvalitetskontroll, Medicin, Regulatory och Marknad & Försäljning. Vi hyr ut medarbetare på kort eller lång sikt och genomför rekryteringar till hela läkemedels- och biotech-industrin. Vi erbjuder konsulter för rutinuppdrag men även för mer kvalificerade uppdrag där det behövs mångårig arbetslivserfarenhet eller en specifik akademisk kompetens. I vår kandidatbank finns flera hundra kvalificerade personer. Vi kan därför snabbt hitta kompetenta och erfarna medarbetare inom hela Life Science området. Proffices konsulter är nyfikna och intresserade av att pröva nya saker, kunniga och socialt kompetenta. Proffices ansvar för konsulten innebär bl.a. att vi både före, under och efter uppdraget utvärderar arbetsuppgifter och resultat. En Profficekonsult är alltid mån om att göra ett bra jobb! Söker ni jobb? Vill ni hyra personal? Välkommen in på www.proffice.se

55


Mandly Urval & Utveckling www.mandly.se

Specialister på rekrytering av Läkemedelskonsulenter Mandly Urval & Utveckling arbetar med rekrytering inom försäljning och marknadsföring i sektorerna läkemedel och medicinsk teknik. Vi arbetar med uppdrag i hela Sverige. Bland våra uppdragsgivare återfinns flera av de framstående företagen i dessa branscher. Mandly söker kontinuerligt utbildade apotekare och biomedicinare med intresse och talang för försäljning till tjänster som Läkemedelskonsulent, Produktspecialist och motsvarande. Du som är utbildad apotekare eller biomedicinare, är intresserad av försäljning av läkemedel och känner att du passar i ett utåtriktat arbete med ett högt tempo och mycket goda utvecklingsmöjligheter, kontakta oss och skicka in intresseanmälan och CV.

56


Västra Götalandsregionen Läkemedelsenheten Västra Götalandsregionen ansvarar för sjukvården till drygt 1,5 miljoner invånare i 49 kommuner i Västra Götalands län. Vi bedriver en omfattande verksamhet med bl.a. 17 sjukhus och ca 140 vårdcentraler. Läkemedelsbehandling är en av de viktigaste metoderna för att vi skall kunna fullgöra vårt uppdrag, att ge invånarna i Västra Götaland en god vård. Läkemedlen har tidigare finansierats av staten och Apoteket AB har stått för både läkemedelsförsörjningen och den kompetens sjukvården har behövt. Sedan 2002 har regionen också ansvaret för läkemedelskostnaderna och har köpt tjänster från Apoteket AB för att fullfölja sitt nya ansvar. Apoteksmarknaden kommer att förändras, bl.a. kommer läkemedelsförsörjningen till vården att få nya förutsättningar. Västra Götalandsregionen har därför behov av att bygga upp egen farmacevtisk kompetens. Regionen har idag ett tiotal apotekare anställda. Vår bedömning är att regionen kommer att behöva anställa fler farmacevter. Arbetsmarknaden för farmacevter i vården kommer att växa och Västra Götalandsregionen hoppas kunna erbjuda flera intressanta arbetsområden. Idag arbetar våra apotekare i huvudsak med regionens övergripande system för läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning eller i läkemedelskommittéernas arbete med riktlinjer och rekommendationer. Men även primärvården och våra sjukhus kommer att behöva knyta till sig egen farmacevtisk kompetens för bl.a. klinisk farmaci.

57


Apotek1 www.apotek1.no

Apotek 1 er Norges ledende apotekkjede. Vi er Norges største farmasøytiske arbeidsgiver med 2500 kompetente medarbeidere fordelt på 220 apotek. Markedet i Norge er avmonopolisert, slik at alle, også private farmasøyter og apotekkjeder, kan eie apotek. Vi tror dette også vil bli situasjonen i Sverige hvis apotekmarkedet blir avmonopolisert. Mange av våre svenske farmasøyter ser på jobben i Apotek 1 som en mulighet til å samle viktige erfaringer fra et apotekmarked med store forandringer. Dersom du ønsker en uforpliktende samtale med oss om dine jobbmuligheter i Apotek 1, er det bare å ta kontakt med oss på telefon: +47 21611000. Send inn din CV til: jobb@apotek1.no Mer informasjon om våre ledige stillinger finner du på våre nettsider

58


Actavis http://www.actavis.se/

Actavis är ett isländskt läkemedelsföretag med fokus på tillverkning, distribution och marknadsföring av generika på den globala läkemedelsmarknaden. Actavis har 11 000 anställda i 40 länder och tillhör de största generikaföretagen i världen med en årlig försäljning på cirka 1,6 miljarder EUR. I Sverige har Actavis 17 anställda, med ett kontor i Stockholm. Företaget har en mycket bred produktportfölj. Välkända originalpreparat som Antabus® (behandling av alkoholism), Stesolid® (lugnande) och Nitromex® (mot kärlkramp) kompletteras med ett stort antal generiska produkter såsom simvastatin, felodipin, metformin, finasterid, clozapine m.fl. Dessutom marknadsförs ett antal OTC-läkemedel som Fludent® sugtabletter med fluor mot karies och Xerodent® sugtabletter mot muntorrhet. En ny produkt som fått mycket uppmärksamhet är Flux® – en fluorsköljvätska med hög fluorhalt som säljs både på apotek och på tandläkarkliniker. Arbetsuppgifterna på Actavis varierar mycket. De flesta arbetar med marknadsföring som produktchefer eller säljare, andra arbetar med regulatory & medical affairs, logistik, kundservice mm. Några av våra viktigaste kunder är apotek, tandläkarkliniker, läkemedelskommittéer, sjukhusapotek samt dosapotek. Under de kommande åren kommer Actavis att växa kraftigt och lansera flera produkter inom alla tre produktområden. Besök oss gärna på www.actavis.se

59


Har du en affärsidé? www.venturecup.se

Venture Cup är en organisation som kostnadsfritt hjälper människor att utveckla och förverkliga sina affärsidéer. Genom Venture Cups affärsplanstävling får du tillgång till professionell handledning, omfattande feedback från en erfaren jury, en poänggivande kurs, inspirerande evenemang och ett värdefullt kontaktnät. Venture Cup stöds av Sveriges samtliga stora högskolor och universitet och drivs i samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Mer info på www.venturecup.se/vast Niklas Delersjö Marknads & Pressansvarig 031-764 71 21 Venture Cup Väst Lindholmspiren 5 Box 8077 402 78 Göteborg

Venture Cup - utvecklar dig och din affärsidé

60


Konferenscentrum Wallenberg är Göteborgs universitets högteknologiska konferenscentrum är miljöcertifierat och med förstklassig service vad gäller mat och teknik . Det är beläget på Medicinareberget i nära anslutning till goda parkeringsmöjligheter och kommunala transporter . För detaljer se vår hemsida www.konferensbokning.gu.se

61


Tack Till:

4-Gott / 4 Frukt & Grönt / ACO Hud

Med reservationer för ändringar (C) 2008 62


Anteckningar:

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ 63


Schema alarm

Hörsal Arvid Carlsson - Inspirationsföreläsningar 12:05 – 12:50

AstraZeneca bjuder på baguett under sin lunchföreläsning där vi för information om arbetet inom industrin Åsa Johansson, Supply Chain Manager Anna Aurell, Regulatory Affairs Manager

13:00 – 13:25

Bredd Möjlighet Ansvar inom Laboratoriemedicin Laboratoriemedicin

13:35 – 14:00

Apotekare i vårdteam

14:05 – 14:25 14:35 – 14:55

Akademisk karriär efter examen, vad innebär det? Professor Kristina Luthman

Per Nydert, Barnapotekare

Hur ser arbetsmarknaden ut för biomedicinskanalytiker? Naturvetarförbundet

15:05 – 15:30 Utvecklingen av apotekaryrket - vad blir framtiden? Andreas Furängen Sal Curt Weibull - Företagspresentationer 13:00 – 13:20 13:35 – 13:55 14:05 – 14:25 14:35 – 14:55 15:35 – 15:55

Alliance Apotek 1 Adecco Helse Vitus Sveriges Farmacevtförbund

Sal Stina Stenhagen Hela Dagen Karriärcentrum Mässan stänger 16.30

64

presentation med fika presentation med fika presentation med fika presentation med fika


Entréplan

AstraZeneca Avdelningen för klinisk prövning och entreprenörskap Biopix software CIP & GIBBS Doktorandrådet Examensarbete och Utlandsstudier Farmaceuter utan gränser Göteborg BIO Karriärcentrum Koordinator APEX Magisterprogrammet i Klinisk Farmaci (UU) Medicinska föreningen i Göteborg Mentorskapsgruppen NMCT AB Peak Search Ratiopharm Sahlgrenska Science Park Scandinavian Regulatory Services SNAPS Studentstudievägledare Sveriges farmacevtförbund Trial Form Support Vitus

65


Övre Plan

A+ Science AB Actavis Adecco Helse AS Adecco Sverige Alliance Apotek Apotek 1 Apotekarsocieteten Apoteket AB Biognos AB Eli Lilly Sweden AB Farmaciförbundet Galenica AB IBL och Vårdförbundet Klinisk Fysiologi, SU Laboratoriemedicin SU/S Läkemedelsenheten - Västra Götalandsregionen Läkemedelsindustriföreningen Mandly Naturvetareförbundet Orifarm Generics AB Proffice Sverige AB ProStrakan AB QPharma AB SEB Stiftelsen Drivhuset Venturecup

66


K책rsponsor


Mässboken_korr  

student, alarm, mfg, jobb

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you