Page 1

Vej- og stiprojektering MOE har mange års erfaring med at projektere vej- og stianlæg. Vi projekterer alle typer af færdselsarealer – lige fra den indledende idéudvikling til færdige projekter. Vi samarbejder med arkitekter, landskabsarkitekter og en række specialister for at levere de bedste løsninger med fokus på kundens ønsker.

Vores ydelser inden for projektering dækker bredt — og vi rådgiver både offentlige og private kunder. Vi projekterer vej- og stianlæg i åbent land og i byområder, terminaler, parkeringsarealer, torve og pladser. Vi arbejder med nyanlæg og med ombygning og fornyelse af eksisterende færdselsarealer.

Rådgivningen strækker sig fra planlægning og programmering af projektet til udarbejdelse af projektforslag, hovedprojekt og udbudsmateriale samt byggeledelse og tilsyn. Vi dimensionerer anlæg med udgangspunkt i bl.a. vejregler, hvor vi sikrer at udformningen tilgodeser trafiksikkerheden og giver god tilgængelighed for alle. Vi udarbejder anlægsoverslag og udfører risikoanalyser i samarbejde med bygherre.

www.moe.dk


Kompetencer og referencer MOE rådgiver inden for vej- og stiprojektering med udgangspunkt i vores kontorer i København, Fredericia, Aarhus og Aalborg. Vi samarbejder på tværs af landet og tværfagligt i virksomheden for at skabe helhedsorienterede løsninger.

I MOE har vi et bredt erfaringsgrundlag inden for vej- og stiprojektering: • Udformning af veje, stier, pladser og terminaler • Krydsombygninger, signalanlæg og rundkørsler • Parkeringsanlæg, Parkér & Samkør pladser og rastepladser • Byggemodninger

Ombygning af Prags Boulevard | Københavns Kommune

Find mere information om Vej & Trafik samt vores andre ydelser og referencer på www.moe.dk

• Belægninger, vejudstyr, belysningsanlæg, skilte og afmærkning • Udbudsmateriale og anlægsoverslag • Byggeledelse og tilsyn • Bygherrerådgivning og rådgivning om borgerprocesser i forbindelse med projektering

Udformning af Herlev Stationsforplads | Herlev Kommune

Udvalgte referencer: • Vejdirektoratet – bygennemfart i Osted, rundkørsel ved Snoldelev, Parkér & Samkørpladser (4 lokaliteter) og signalanlæg (2 lokaliteter) • Københavns Kommune – ombygning af Øresundsvej, kryds på Vejlands Allé ved Bella Center, Trianglen/Blegdamsvej, Enghavevej og Valby Langgade/Søndre Allé, ombygning af Prags Boulevard, etablering af rundkørsel og dispositionsforslag for ombygning af Østre Allé • Helsingør Kommune – ombygning af Gefionsparken og krydset Hornbækvej/Kellerisvej, trafiksanering i Kvistgårdområdet og ombygning af Esrumvej

• Ballerup Kommune – byggemodning og vej- og pladsarealer ved Ballerup Idrætsby, byggemodning og industriveje i Søndergårdsområdet, ombygning af Lundebjerggårdsvej • Udformning af Herlev Stationsforplads med busterminal, cykelarealer og p-pladser og anlægsarbejder ved Høje Taastrup Transportcenter • Private kunder – Nedco Ejendomme A/S, Sundhedscenter Tårnby – Skanska Øresund, Neoport i Ørestad City, Gyngemosepark, Copenhagen Markets og Københavns Lufthavn

Kontakt Torben A. Vognsen Afdelingsleder Veje, Stier & Pladser T: 2429 4901 E: tav@moe.dk

www.moe.dk

Vej- og stiprojekstering  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you