Page 1

Trafiksikkerhed Trafiksikkerhed vedrører os alle på både et menneskeligt og et samfundsmæssigt plan. Med planlægning og rådgivning kan mange trafikulykker forhindres. MOE har mange års erfaring med at rådgive vejbestyrelser og private bygherrer omkring trafiksikkerhed.

Antallet af dræbte og tilskadekomne er nu det laveste i mange år - antallet er halveret siden 2001. Resultatet er opnået ved at vejbestyrelser har arbejdet målrettet frem mod dette. Færdelssikkerhedskommissionen har udarbejdet en ny handlingsplan frem til 2020.

Her er målet, at der maksimalt skal være 120 trafikdræbte og maksimalt 1000 alvorligt og 1000 lettere tilskadekomne. Dette opnås blandt andet ved forbedringer af vejnettet, trafiksikkerhedsrevisioner samt påvirkning af adfærd via kampagner.

www.moe.dk


Kompetencer og referencer I MOE har vi 4 eksaminerede trafiksikkerhedsrevisorer, der alle har stor erfaring med at rådgive omkring trafiksikkerhed lige fra planlægningsstadiet og frem til det endelige projekt er udført i marken.

I MOE har vi stor erfaring med at rådgive vejbestyrelser og andre bygherrer indenfor: • • • • •

Trafiksikkerhedsplaner Hastighedsplaner Skolevejsanalyser Kortlægning af ulykker Sortpletanalyser og grå strækningsanalyser

• Evaluering af trafiksikkerhedsmæssige effekt af vejombygninger • Trafiksikkerhedsrevisioner • Geometrisk udformning af trafiksikre vejanlæg • Trafiksikkerhedskampagner

Trafiksikkerhedsplan | Nordfyns Kommune

Udvikling af ny metode for strækningsanalyser | Vejdirektoratet

Find mere information om Vej & Trafik samt vores andre ydelser og referencer på www.moe.dk

Udvalgte referencer: • Trafiksikkerhedsvurdering og strategi for tung trafik, Københavns Kommune • Trafiksikkerhedsplan, Nordfyns Kommune • Trafiksikkerhedsplan, Viborg Kommune • Trafiksikkerhedsplan, Frederiksberg Kommune • Trafiksikkerhedsforberedende tiltag i 4 kryds, Silkeborg kommune • Uheldsanalyse Cordozavej / Tåstrupvej, Solrød Kommune

• Uheldsanalyse af Hovedvejen gennem Osted, Vejdirektoratet • Udvikling af ny metode for strækningsanalyser, Vejdirektoratet • Forbedring af skoleveje, Frederiksberg Kommune • Vurdering af 40 km/t hastighedszone i hele København • Projektledelse i forbindelse med julespritkampagne, Vejdirektoratet

Kontakt Morten Fabrin Afdelingsleder Trafik & Mobilitet | Bro & Bane T: 2540 0294 E: mfa@moe.dk

www.moe.dk

Trafiksikkerhed  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you