Page 1

Etablering af faskiner Øget nedbør som følge af klimaændringer giver behov for alternativer til at aflede regnvand til det offentlige kloaksystem. En oplagt mulighed er nedsivning af regnvand i faskiner. Udover at brugen af faskiner aflaster det offentlige system, bidrager de til at danne grundvand. Faskiner kan således betragtes

Etablering

som en både bæredygtig og fremtidssikret metode til at håndtere regnvand. MOE | Afløbsteknik har stor viden omkring etablering af faskiner, og kan derfor tilbyde kvalificeret rådgivning på dette område.

rivat ejendom af faskine | P

Sikring af forhold for placering af faskine

Etablering af klimabrønd

Faskiner skal dimensioneres, så kapaciteten passer til de aktuelle forhold. Grundvandsspejlets placering og jordens evne til at nedsive vand er vigtige parametre i denne sammenhæng. Inden der etableres faskiner, bliver der derfor udført en infiltrationstest, hvor jordens nedsivningsevne undersøges. Desuden udføres grundvandspejling for at bestemme, hvor grundvandsspejlet er placeret. Ved at tage højde for både jordens infiltrationsevne og den mængde vand, der vil nedsive, sikres det, at faskinen fungerer tilfredsstillende under de aktuelle forhold.

Funktionen af traditionelle faskiner, som ikke har afløb, er en udfordring i områder med ringe nedsivningsevne eller højtliggende grundvandsspejl. Det højtliggende grundvandsspejl forringer faskinens funktion, da grundvand kan trænge ind i faskinen og mindske dens kapacitet. For at afhjælpe dette, kan man etablere et afløb fra faskinen til det offentlige kloaksystem via en klimabrønd. Klimabrønden er en skelbrønd med speciel vandbremse, som kun tillader afledning af vand fra faskinen med en specifik, begrænset vandføring. På den måde sikrer klimabrønden det offentlige system imod overbelastning, samtidig med at der opretholdes en tilfredsstillende funktion af faskinen.

www.moe.dk


Kompetencer og referencer I MOE har vi et team med afløbsingeniører. Tilsammen har vi alle nødvendige kompetencer til at yde rådgivning om alle aspekter i forbindelse med etablering af faskiner.

I MOE tilbyder vi følgende ydelser i forbindelse med etablering af faskiner: • • • • • •

Infiltrationstest Pejleboringer Nedsivningstilladelse Dimensionering af faskiner Etablering af faskiner Klimabrønde

Klimabrønd | Ishøj Strand

Find mere information om etablering af faskiner samt vores andre ydelser og referencer på www.moe.dk

Plastkasette til faskine

Udvalgte referencer: • • • •

Parcelhuskvarter, Ishøj Strand-området Andelsboligforeningen Søpassagen Søndersø Vandværk Tennisskoven, Hjallerup

Kontakt Lene Bisballe Afdelingsleder Afløbsteknik København T: 25 40 02 22 E: lbi@moe.dk

Benny W. Jepsen Afdelingsleder Anlæg Aalborg T: 25 40 01 00 E: bje@moe.dk

Bjarke Rasmussen Afdelingsleder Anlæg Vordingborg T: 25 28 18 46 E: bjr@moe.dk

www.moe.dk

MOE | Afløbsteknik | Nyanlæg  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you