Page 1


Den Blå Planet – Danmarks Akvarium Ingeniør: MOE Arkitekt: 3XN


MOE Rådgivende Ingeniører

Kompetent og engasjert tverrfaglig rådgivning MOE Rådgivende Ingeniører er en multidisiplinær ingeniørvirksomhet med kontorer i Asker. Vi har sterk kompetanse samt lang erfaring innenfor alle ingeniørfag. Vår rådgivning tar utgangspunkt i solide faglige miljøer og kan også tilbys som flerfaglig koordinert rådgivning. Vi bistår bl.a. med rådgiving og prosjektering i konstruksjonsteknikk, bygningsfysikk, VVS-teknikk, VA-teknikk og elektroteknikk og er med i alle faser i et byggeprosjekt. Vi er en attraktiv arbeidsplass med positive og ambisiøse medarbeidere. Siden vi er en del av det nordiske konsernet Moe, kan vi hente ytterligere spesialkompetanse hos til sammen 500 ingeniører.


Faglige løsninger

K O

UKS

Vi leverer og yter god faglig rådgivning innenfor hvert enkelt fag eller for alle ingeniørfagene samlet. Våre tverrfaglige prosjektledere leder et engasjert og disiplinert ingeniørteam, som leverer et godt gjennomarbeidet og koordinert prosjekt. Oppdragsgiver trenger derfor ikke bekymre seg over potensielle konflikter mellom byggets konstruksjoner, de store ventilasjonskanalene og de lange og brede kabelbruer. Det betyr også at oppdragsgiver kun trenger å forholde seg til én person, nemlig prosjektleder. Vår erfaring tilsier at dette en god arbeidsmetode som også gjenspeiles både underveis i byggeprosjektet og ved overlevering av bygget til byggherre.

ELEKTRO

JON

VVS &

TR

VA

NS

Tverrfaglig prosjektstyring/ byggeledelse


Våre kompetanser

AKUSTIKK

ANLEGG

BÆREKRAFTIGHET

BYGGHERRERÅDGIVNING

FJERNVARME

TEKNISK BYGGELEDELSE

INFRASTRUKTUR

KLIMATILPASNING

MILJØ

FDV

BRANN

GEOTEKNIKK

BELYSNING

LABORATORIER

BASSENGTEKNIKK


Vi er MOE


Prosjektorganisasjon

Nøkkelpersoner

Kunde Kunde Tverrfaglige Tverrfaglige oppgaveoppgaveløsninger løsninger

Jon Gulbrandsen Prosjektsjef VVS T: +47 9199 2003 E: jgu@moe-as.no

Tverrfaglig prosjektledelse Tverrfaglig prosjektledelse

Torje Øvergaard Avdelingsleder VVS & VA T: +47 9154 8180 E: tov@moe-as.no

Per Erik Gärtner Avdelingsleder Elektro T: +47 9012 1022 E: peg@moe-as.no

Solfried Skailand Avdelingsleder Konstrusjon & Anleeg T: +47 9505 8226 E: ssk@moe-as.no

Sune Wendelboe Daglig leder Ansvarlig øvrige fag T: +47 9073 1073 E: swe@moe-as.no

Akustik Akustik

Elektro Elektro

VVS VVS

Konstruksjon Konstruksjon

Faglige Faglige avdelinger avdelinger

RIB: 160

RIV: 90

RIE: 50

I alt: 475

Med 20 dyktige rådgivende ingeniører i Asker, setter vi sammen det rette prosjektteamet til små og store oppdrag. Oppdragene kan både være enkeltfaglige og tverrfaglige. Med totalt 500 ingeniører i Moekonsernet, har vi spesialkompetanse i alle fag til å utføre alle typer prosjekt, uansett kompleksitet.


MOE RÅDGIVENDE INGENIØRER AS

ASKER

KØBENHAVN

AARHUS

AALBORG

FREDERICIA

VORDINGBORG

ORG nr. : 992 426 829

Solbråveien 23

Buddingevej 272

Åboulevarden 22

Gasværksvej 24

Strevelinsvej 10

Næstvedvej 1

info@moe-as.no

N-1383 Asker

DK-2860 Søborg

DK-8000 Aarhus C

DK-9000 Aalborg

DK-7000 Fredericia

DK-4760 Vordingborg

www.moe-as.no

T: +47 6698 9510

T: +45 4457 6000

T: +45 8750 8700

T: +45 9812 1911

T: +45 7593 5030

T: +45 5537 1600

MOE Norge | Firmaprofil  

MOE er en selvstendig rådgivende ingeniørvirksomhet med 16 års erfaring med tverrfaglig prosjektering innenfor bygg og anlegg. Vår rådgivni...

MOE Norge | Firmaprofil  

MOE er en selvstendig rådgivende ingeniørvirksomhet med 16 års erfaring med tverrfaglig prosjektering innenfor bygg og anlegg. Vår rådgivni...