Page 1

MOE | kompetencer Manual – rediger & eksporter dit CV 2014


Udarbejdet af:

Rikke Thøgersen Bøttker

Kontrolleret af:

Anders Dyrholm, Secoya

Godkendt af:

Morten Andersson

Dato:

11.6.2014

Version:

03

Projekt nr.:

3000-430

MOE A/S Buddingevej 272 DK-2860 Søborg T: +45 4457 6000 CVR nr.: 64 04 56 28 www.moe.dk


INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Kom godt i gang med MOE | Kompetencer .................................................................. 4

2 2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  2.6  2.7  2.8  2.9  2.10  2.11 

Rediger dit CV ........................................................................................................ 4 Arbejdsredskaberne ................................................................................................ 5  Log på hjemmefra ................................................................................................... 5  Stamdata på dit CV ................................................................................................. 6  Sprog .................................................................................................................... 6  Personlige kompetencer ........................................................................................... 7  Kvalifikationer – Intern vidensdeling .......................................................................... 7  Uddannelser, kurser og certificeringer ........................................................................ 8  Publikationer og medlemskaber ................................................................................. 9  Ansættelser............................................................................................................ 9  Projekterfaring fra tidligere ansættelser.................................................................... 10  Projekterfaring ..................................................................................................... 10 

3 3.1  3.2  3.3  3.4 

Eksporter dit CV.................................................................................................... 11 Eksportkurven ...................................................................................................... 11  Arbejdsredskaberne i eksportkurven ........................................................................ 12  Layoutmulighederne i eksport ................................................................................. 12  Vælg referencer til eksport ..................................................................................... 15 

4

Superbrugere i MOE | kompetencer ......................................................................... 16

Side 3 af 16


1

Kom godt i gang med MOE | Kompetencer

Hermed en lille guide til hvordan du kommer i gang med at redigere og vedligeholde dit CV. Du er selv ansvarlig for, at dit CV altid er opdateret. Du kan få hjælp hos din divisionssekretær der er superbruger, eller alternativt i udviklingsafdelingen. MOE | Kompetencer er udviklet til Chrome, men kan uden problemer bruges i Internet Eksplorer. Bemærk dog venligst at du som minimum skal have versionen 10 IE eller en nyere version for at kunne bruge MOE | Kompetencer. Felter markeret med * er obligatoriske og skal derfor udfyldes. Hvis ikke alle obligatoriske felter er udfyldt, vil der fremkomme følgende fejl når du prøver at gemme:

Start med at gå ind på siden http://showcase.moe.dk/ Får du følgende meddelelse: ’Kære Bruger, for at kunne benytte CV- og referencesystemet er det nødvendigt at opdatere din browser til en nyere version. Orbit CV- og referencestyring understøtter Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, samt Internet Explorer i version 10 eller nyere. Hvis du har brug for hjælp bedes du kontakte din IT-afdeling.’ Du skal blot installere en nyere version af din browser (minimum version 10) eller tage kontakt til HelpDesk for at komme videre. Forsiden af MOE | kompetencer ser ud som nedenfor:

2

Rediger dit CV

Gå til fanebladet CV øverst på siden. Her fremkommer dit eget CV, som du har rettighed til at redigere.

Side 4 af 16


Derfor, klik på knappen REDIGÉR.

2.1

Arbejdsredskaberne

I øverst højre hjørne fremkommer der 4 knapper du kan bruge i din redigering.

1

2

1. 2. 3. 4. 2.2

3

4

Den første knap er en scroll down, der bruges til at vise en preview af de 3 forskellige eksport muligheder, man har med sit CV Den næste knap bruges til at vise/skjule alle de aktuelle overskrifter Annullér hvis du fortryder din redigering Gem hvis du ønsker at gemme dine ændringer Log på hjemmefra

Ønsker du at logge på hjemmefra, skal du først oprette en adgangskode manuelt i systemet. Tryk på Profil i øverste højre hjørne.

Side 5 af 16


Nu fremkommer nedenstående boks.

Indtast en adgangskode og gem. Når du fremover tilgår MOE| Kompetencer hjemmefra taster du blot din MOE mail og den valgte adgangskode. Når du tilgår MOE| Kompetencer på normal vis fra et MOE kontor, får du automatisk adgang uden at skulle taste en adgangskode. 2.3

Stamdata på dit CV

Først fremkommer dine stamdata, samt dit medarbejderbillede der bliver hentet fra AD’et (Active Directory). Her kan du kun rette din fødselsdag. Har du yderligere rettelser til dine stamdata så kontakt udviklingsafdelingen.

2.4

Sprog

Indsæt op til 3 sprog. Indsæt kun dansk, hvis du har et andet modersmål end dansk. Vælg mellem niavuerne: Avanceret og Bruger. Man kan flytte rundt på rækkefølgen af de valgte sprog ved at trække i kasserne. Rækkefølgen bibeholdes, når CV’et eksporteres.

Side 6 af 16


2.5

Personlige kompetencer

Udfyld feltet ’Karriere og erfaring’ med en beskrivelse af dig selv. Du har 800 anslag. Udfyld derefter felterne ’Nøglekvalifikationer’ med de faglige nøglekvalifikationer du ønsker fremhævet på dit CV. Du kan max have 6 nøglekvalifikationer på dit CV og de bliver i eksporten på dit CV sat op som bullets. Du kan flytte rundt på rækkefølgen af de valgte nøglekompetencer ved at trække i kasserne. Rækkefølgen bibeholdes, når CV’et eksporteres.

2.6

Kvalifikationer – Intern vidensdeling

Til ’Kvalifikationer - intern vidensdeling’, kan du indsætte alle dine forskellige kvalifikationer på de 3 niveauer, Ekspertniveau – Meget rutineret – Godt kendskab. Der er allerede foruddefineret en del kvalifikationer, men felterne er fritekstfelter, så man kan skrive præcis det man vil.

Side 7 af 16


Kvalifikationerne som du tilføjer her, kan dine kollegaer bruge til at fremsøge dit CV, når de leder efter medarbejdere med specielle kompetencer. Denne funktion erstatter de tidligere kompetenceskemaer. 2.7

Uddannelser, kurser og certificeringer

Indsæt nu dine uddannelser, kurser og certificeringer. Der kan tilføjes uendeligt ved at bruge knappen

Det er muligt at opdele sine kurser under MOE Akademi og eksterne kurser. Bemærk at det kun er de eksterne kurser, der kommer med ud på CV’et. MOE Akademi bruges primært internt. Under MOE Akademi er kurserne allerede oprettet, og du skal blot vælge det på listen som du har deltaget i.

Side 8 af 16


Under punktet certificeringer er det også muligt at indsætte aktuelle vaccinationer.

2.8

Publikationer og medlemskaber

Her har du mulighed for at lægge information om dine publikationer, dine medlemskaber og eventuelle tillidshverv. Publikationer kommer ikke med ud på dit CV, medlemskaber og tillidshverv bliver eksporteret med ud på det fulde CV.

2.9

Ansættelser

Indsæt dine ansættelser ved at bruge knappen Bemærk at det kun er titel, årstal og ansættelsessted der kommer med ud på CV’et.

Side 9 af 16


2.10

Projekterfaring fra tidligere ansættelser

Hvis der i dit CV er tekst i boksen ’Øvrige informationer fra det gamle system’, skal du tilføje disse projekter, en af gangen, ved at klikke på og indtaste informationerne om din projekterfaring fra tidligere ansættelser. Derved kan du få disse referencer med ud på dit CV ark.

Står der ikke noget tekst i boksen ’Øvrige informationer fra det gamle system’ er det fordi at du er ny, ikke har været oprettet i vores gamle CV database eller, at der ikke var lagt information fra dine tidligere ansættelser ind på dit CV tidligere. Du skal blot lægge dine projekterfaringer fra tidligere ansættelser ind i vilkårlig rækkefølge. Systemet sorterer projekterne efter slutdatoen. Denne sortering fremkommer også når CV’et eksporteres. 2.11

Projekterfaring

Her fremkommer alle de projekter (Projekter der er oprettet referencer på) du har arbejdet på i MOE. Hvis du syntes, at der mangler en reference på dit CV, så bed din divisionssekretær om hjælp til at lægge referencen på dit CV. Måske har projektlederen ikke oprettet en reference på projektet, og det vil der så skulle tages stilling til, om der skal gøres. PL’erne tildeler dig en rolle i projektet ved oprettelse af referencen, denne kan du ændre i dit CV og den vil efterfølgende blive opdateret på referencen.

Side 10 af 16


3

Eksporter dit CV

Gå til fanebladet CV øverst på siden. Her fremkommer dit eget CV. klik på knappen Eksporter.

3.1

Eksportkurven

I højre side fremkommer nu en eksport oversigt, hvori i dit CV nu ligger. Du kan nu vælge at eksporterer dit CV til Word, eller du kan gå i ’SØG’ og fremfinde flere CV’er til din eksport. Skulle du vælge at redigere dit CV inden du eksporterer det helt ud i Word, vil eksportkurven automatisk blive opdateret med de seneste ændringer.

Side 11 af 16


3.2

Arbejdsredskaberne i eksportkurven

Der findes til en start 3 knapper i eksport funktionen.

2

1

1. 2. 3.

3

Gem den aktuelle søgning, så enten du selv eller andre kan hente eksporten frem igen. Ryd kurv for at fjerne alt der er lagt i eksportkurven. Eksportér for at gå videre til eksport mulighederne.

På siden af eksportkurven er der 4 faneblade. Se forklaring nedenfor:

Her ses CV’er og referencer der ligge klar til at blive eksporteret. Her ses eksportpakker som kun er gemt på min profil. Andre kan ikke se eller bruge disse. Her ses eksportpakker som er gemt offentligt og som alle derfor kan se og bruge. Her ses mine seneste uploads af billeder til Galleriet. 3.3

Layoutmulighederne i eksport

Tryk på Eksportér, for at komme videre til layout valgmulighederne.

Side 12 af 16


Start med at vælge ’Eksporttype’. Der kan vælges mellem Reference og CV.

Vælg herefter ’Eksport layout’ hvor du har 3 valgmuligheder: CV ark CV énsidet – vælg kun 3 referencer CV liste

Under hver Eksport layout, er der mulighed for at til- og fravælge nogle valgfrie felter. Se beskrivelserne af de valgfrie felter, under hvert enkelt eksport layout, i oversigten på næste side.

Side 13 af 16


CV ark – Her får man det fulde CV med alle MOE referencer og projekterfaring fra tidligere ansættelser. I eksporten kan man vælge nedenstående i Valgfrie felter:  ’Rolle i projekt’ der bruges til at definerer medarbejderens rolle i det projekt man er ved at give tilbud på. Udfyldes manuelt efter eksporten.  ’Projekterfaring - Rolle i projekt’ der bruges til at definerer medarbejderens rolle i projektet på de forskellige MOE referencer.  ’Projekterfaring fra tidligere ansættelser’

Énsidet CV–vælg kun 3 referencer Her får man sit CV ud på kun en side. Relevant uddannelse og kurser kommer ikke med i eksporten og man skal aktivt vælge de 3 MOE referencer der skal med på eksporten. Se mere om tilvalg af relevante referencer under punkt 3.4 Vælg reference til eksport. I eksporten kan man vælge nedenstående i Valgfrie felter:  ’Rolle i projekt’ der bruges til at definerer medarbejderens rolle i det projekt man er ved at give tilbud på. Udfyldes manuelt efter eksporten.  ’Projekterfaring - Rolle i projekt’ der bruges til at definerer medarbejderens rolle i projektet på de forskellige MOE referencer.

CV liste – Her får man mulighed for at eksporterer en liste over de valgte medarbejdere, med ganske får informationer om hver enkelt. I eksporten af CV liste, får man ikke mulighed for at vælge nogle felter.

Side 14 af 16


3.4

Vælg referencer til eksport

I eksport af CV ark eller CV énsidet, kan man selv administrerer hvilke referencer der skal med ud på CV’et. Dette gøres i ’Vælg referencer’ – efter at man har valgt hvilket Eksport layout man ønsker at benytte.

Her kan man vælge mellem følgende:    

Kryds af i 10 nyeste referencer, eller Indtaste en projektperiode for referencerne, eller Vælge et fagområde ved at bruge  i feltet hvor der står Vælg, eller Foretag en blanding af de ovenstående

Tryk på næste for at se resultatet af din filtrering. Her kan referencer evt. fravælges ved at klikke på X’et. Referencerne kan nemt indsættes igen ved at taste projektnummeret eller projektnavnet.

Man kan også undlade at vælge nogle af ovenstående muligheder og blot trykke næste. Så vil alle de referencer man er tilknyttet fremkomme og man kan nu manuelt fjerne dem der ikke skal med ud på eksporten af CV’et. Her kan referencer også fravælges ved at klikke på X’et. Referencerne kan ligeledes nemt indsættes igen ved at taste projektnummeret eller projektnavnet. Bemærk at der er mulighed for at tilføje alle referencer eller ryd alle referencer.

Side 15 af 16


4

Superbrugere i MOE | kompetencer

Der er uddannet en række superbruger i MOE| kompetencer rundt om i koncernen. Find din lokale superbruger på listen nedenfor hvis du har brug for hjælp. København:

Jeanette Kos Busk Laila Fosbo Irene Bold June Larsen

jkb@moe.dk glf@moe.dk ibo@moe.dk jvl@moe.dk

Vordingborg:

Hanne Christensen Alice Rusbjerg Anne-Marie Olsen Nils Berthelsen

hac@moe.dk atr@moe.dk amo@moe.dk nbe@moe.dk

Aarhus:

Jannie J. Hjerrild Susanne B. Vandborg

jjs@moe.dk sba@moe.dk

Aalborg:

Vibeke Leegaard

vle@moe.dk

Fredericia:

Laila Hansen

ljh@moe.dk

Side 16 af 16

Manual rediger og eksporter dit cv  
Manual rediger og eksporter dit cv