Page 1

MOE | Lysdesign


Vi kaster lys over designet Et godt optisk indeklima er af største vigtighed, når bygninger skal designes optimalt. Hos MOE sætter vi fokus på den positive indflydelse, som dagslys og belysning har på menneskers velvære samt på vores oplevelse af arkitekturen. En ekstra dimension

Understøtter og fremhæver arkitekturen

I vores tætte samarbejde med arkitekter på alle stadier af designprocessen, bliver lysdesignet en ekstra dimension i arkitekturen.

Vi kombinerer vores ekspertviden med de nyeste tendenser inden for lysdesign, og bruger det i vores samarbejde med de andre former for rådgivning og projektering, som MOE tilbyder. I stedet for at virke som en forstyrrende faktor vil lysdesignet således understøtte og fremhæve arkitekturen ved at virke som et bindeled mellem teknik og æstetik.

Med det rigtige lysdesign samt udnyttelse af dagslyset opnås samtidig energibesparelser i byggeriet.

Nåleøjet i Måløv

| Særbelysning | Bjørn Nørgaard | Ligro

MOE Domicil

| Visualisering af trappebelysning | SHL


Holbæk Bymidte

| Visualisering af vejbelysning | Holbæk Kommune

Amager Ressourcecenter | Visualisering af belysning i kedelrum

| ARC | BIG

Balance mellem flere parametre

Lysberegninger og simuleringer

For at opnå det bedst mulige optiske indeklima og størst mulige energibesparelser, skal de valg, der tages i designprocessen balanceres imellem tre parametre: Optimal dagslystilførsel til rummene, god solafskærmning samt en effektiv lavenergibelysning med automatisk lysstyring.

Alle vore designløsninger, både indendørs og udendørs, bliver understøttet med lysberegninger, energiberegninger og computersimuleringer til at visualisere og beregne lysniveau og energiforbrug. Dagslysberegninger udføres i nært samarbejde med arkitekten.

Integreret i designprocessen

Alle former for projektdesign

Når lysdesign indgår som en integreret del af designprocessen, skabes de bedste og mest optimale løsninger uden at man går på kompromis med arkitekturen.

Vi udfører alle former for projektdesign, lige fra traditionel rådgivning, projektering og planlægning af belysningssystemer til sparring ved mere utraditionelle og projektspecifikke opgaver.

Skodsborg Sundhedscenter

| Henning Larsen Architects


Kontakt

Morten Schou Jensen Afdelingsleder T: 2540 0052 E: msj@moe.dk

Anni Høy Lysdesigner T: 2540 0281 E: aho@moe.dk

Stine Holst Pedersen Lysdesigner T: 2540 0330 E: spe@moe.dk

www.moe.dk

MOE | Lysdesign  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you