Page 1

Modulen TF:s nationstidning

FIF-iga studier s. 10

Skitkul med Charlotta

Tema: Studier & jobb

s. 14

Bli tillfredsställd på rekryteringsmässan s. 16

Har det gått åt

πpan?

s. 26

1/2010


» INNEHÅLL

HUVUDSTORY

s. 26

s. 10

s. 14

s. 16

INNEHÅLL Chefredaktören öppnar sig

s. 4

Phuxflicka träffar DI

s. 13

Humpsvakars nya skiva

s. 28

Ordförandes visa ord

s. 5

Tre nyanser av brunt

s. 14

Maskinisternas nördhörna

s. 28

StÄlM-sida

s. 6

Mästerliga mässbesök

s. 16

Phuxsida

s. 29

Modulens mässtarkap

s. 17

Georgs kluriga

s. 30

Hänt uppå TF

s. 30

ÅSIKTER

Modulen tipsar:

Förbannade Teknologer

s.7

MAT s.8

TEMA: STUDIER & JOBB Tjena grabben!

s. 17

TF

Hej, och tack för fisken

Kjempegrejt!

Såhär gör du en or dentlig CV

StipK informerar

s. 31

Mingel & Vingel

s. 18

Polytekarna informerar

s. 32

TF:s Taxipojkar (del 1)

s. 20

Aalto-universitetet

s. 32

Teknologföreningens styrelse s.10

s. 11

INFO

LÄTT UNDERHÅLLNING

2010 “Byxmyndigheten presenteras

s. 24

Fråga fysikern

s. 33

π-bastun nyrenoverad

s. 26

Challes Charmiga Chorsord

s. 36

1/2010 MODULEN 3


» LEDARE

MODULEN Utges av

CHEFREDAKTÖREN ÖPPNAR SIG Om Rumpenissar och nyårslöften

Teknologföreningen vid Aalto-universitetet Ansvarig utgivare Raoul Udd Chefredaktör Christina Nybergh chefred@teknologforeningen.fi Sidbrytning & Layout Martin French Redaktion Anna af Hällström Charlott Hurmerinta Elina Rundell Felix Nyberg Julia Petterson Hakava Pauliina Dravantti Ville Lindholm Fotografer Antonia Högnäsbacka Eric Roselius

Adress

P

Otsvängen 22 02150 ESBO

Grafiker Michelle Vandy

å nyårsdagen satt jag, efter

och var glad att du får vara med istället!

att ha brutit alla mina nyårslöften, och tittade på en av

En vis man gjorde ett vist nyårslöfte (inte

mina favoritscener ur filmen Ronja

för att påstå att nyårslöften är speciellt

Rövardotter: Vafö, vafö, vafö gör hon

visa): Han lovade sig själv att sluta med

på detta viset? undrar Rumpenissar-

skitsnacket, och gå rakt på sak istället.

na när Ronja råkar göra fel och stiger

Nu talar jag inte om mannens flörtteknik,

E-post

igenom nissarnas tak. Jag kom på att

utan om hans beslut om att konfrontera

chefred@teknologforeningen.fi

Rumpenissar inte endast är sagofi-

folk och säga rakt ut vad han tycker och

modulen@teknologforeningen.fi

gurer som bor i skogen, utan även

tänker. Det hjälper inte att joma om vik-

hittas på TF.

tiga saker vid Nya Gamla Mötesbordet el-

Upplaga 1540

ler i Ölkken på morgonnatten. Väggar har Ofta hör man utryck som: ”Varför har

varken öron eller mun, ditt budskap kom-

de gjort såhär?”, ”Varför är det på detta

mer inte fram via dem. Om det är något

Tryck

sätt?” eller ”Vitsi det här är skit!”. På en

som du faktiskt tycker är dåligt gjort och

Multiprint Espoo

sitz (ibland t.o.m. en gratis sitz) pekas di-

du vill ha din åsikt hörd, så ”strap on a

rekt alla små fel eller brister ut. Det ord-

pair” och konfrontera personen/gruppen

nas ett trevligt program, och det gnälls.

i fråga.

Någon utför ett projekt som skall underlätta vår vardag på TF, och det suckas

Ina

och stönas över att borrandet för oljud

Chefredaktör

och att stegarna står i vägen. Jag ber er,

4 MODULEN 1/2010

kära Rumpenissar, gnäll inte om onödiga

P.S. Tack alla ni som svarat på Modulen

småsaker. Världen går inte under om det

gallup 2010. Ni har nu rätt att gnälla, ifall

endast bjuds på salmiakgodis, fast du

tidningen inte är i er smak. Men gör det

tycker bättre om fruktkarameller. Var tyst

åt mig!


» ORDFÖRANDE

Ordförandes visa ord ning på Finlandiahuset. AUS firade även

otrolig fördel som vi borde komma ihåg

sin födelse med fest på Design Fac-

att värdesätta. Det är viktigt att värna

tory och till vår stora glädje efterfest i

om fastigheten och sköta den så bra

vårt kära nationshus. Det är glädjande

som vi kan. Flera av dessa projekt, både

att studentkåren visar intresse för TF.

gällande nationen och huset, behöver engagerade nationsmedlemmar liksom

Samarbetet med andra studentorganisa-

Dagsen också behöver teknologarbetare.

tioner fungerar också bra, vilket syns bl.a. på att Valentinsitsen blev slutsåld, men

Nationen behöver sina medlemmar. Var

det finns alltid saker som kan förbättras.

därför aktiva så att vi tillsammans kan

TF riskerar att bli bortglömd på grund av

se TFs vision om att år 2015 vara den

vår status som den enda svenskspråkiga

livskraftigaste

organisationen inom Aalto. För att ha ett

Svenskfinland gå i uppfyllelse.

studentorganisationen

i

gott samarbete krävs det intresse och engagemang från båda parter. Det är därför

David Hellander

viktigt att alla nationsmedlemmar ser det

Styrelseordförande

betydelsefulla i att knyta kontakter och att visa en bra bild av TF för alla som inte är medlemmar. I år är det flera stora pro-

K

ära

nationsmedlemmar,

stora

som

små,

jekt på gång. Aaltos språkstrategi skall

gröna

skrivas och rektor Tuula Teeri har visat

som grå och andra också.

sig vara väldigt välvilligt inställd till TF och det svenska språket. TFs reglemen-

Klockan slog och vi var inne på ett nytt

ten och arbetsordningar skall skrivas om

decennium. En ny styrelse tar sina första

som en följd av stadgerevideringen och

stapplande steg och ser sig förundrat om-

en miljöplan skall fastslås. Under året

kring i den stora världen. Alla har mycket

skall Urdsgjallars skick kollas och köket

att lära sig på sin nya post och intres-

samt nedre våningen kommer att ge-

set är stort, man får göra något man ald-

nomgå en ytrenovering. Jussi Valtonen,

rig gjort förut, nämligen sitta i TFS 10.

AUS styrelseordförande, sade att ”Urdsgjallar är precis som ett studentkårshus

Vad har då hänt under den gångna

borde vara, ett ställe där medlemmarna

månaden?

händel-

kan samlas, ha olika aktiviteter och tri-

invig-

vas”. Att nationen har ett eget hus är en

serna

var

En

av

de

större

Aalto-universitetets

1/2010 MODULEN 5


» STÄLMAR

Bästa StÄlMar, ökas, vilket redan förverkligats bl.a. genom mer gemensamma kurser mellan de olika skolorna och det har också bildats sk. factories som skall fungera som ” inlärnings-, undervisnings-, forskningsoch samarbetsmiljöer, där akademiska grupper och projekt samt företag eller offentliga samfund arbetar tillsammans”. Efter ett skönt jullov har våra medlemmar åter i allt större grad börjar synas på vårt kära Urdsgjallar. Programverksamheten har därmed också rullat igång, sakta men säkert. Januari präglades bl.a. av olika byten, mindre tillställningar och Det nya året har kommit igång och

funkisarna fick också sin skolning. Ef-

det medför en ny styrelse på TF.

tersom teknologer ibland kan ha det lite

TFS10 har fått namnet Byxmyndighe-

svårt att vakna ur sin ”lovfiilis”, börjar

ten vilket uppkom som en blandning

vårens program på allvar först i februari.

av de två populäraste idéerna, vår

Det kommer att ordnas allt från Valentin-

relativt unga ålder och vårt introduk-

sitz och Ylonz till Runebergstäphla och

tionsspex’ tema regeringen. I årets

Fastlagstisdag för att inte glömma vår

styrelse fungerar jag som StÄlM- och

hejdundrande årsfest, så ingen TFare blir

kontaktansvarig och skall se till att

utan sysselsättning.

kontakten till såväl er StÄlMar som till olika företag fungerar bra.

Om ni råkade missa Chalmersspexet på hösten och/eller Kårspexet nu på våren

Det nya året har också medfört den vän-

så kan ni lugna er med tanken att vi i

tade

Tekniska

år också får besök av Vera spexet, Chal-

Kauppakorkea-

mers’ damspex. Spexet ordnas 24.4 och

koulu och Taideteollinen Korkeakoulu till

dit är ni alla hjärtligt välkomna. Närmare

det nya Aalto-universitetet. Förändringar

information samt biljetter fås av Char-

har gjorts och förändringar kommer att

lotta Lund, tel. 050 494 2020 och epost

ske, men mycket håller sig också likt från

alund@cc.hut.fi. Det kommer också att

förut. Tvärvetenskapligheten kommer att

ordnas en Lördagslunch i samband med

sammanslagningen

Högskolan,

Helsingin

6 MODULEN 1/2010

av

spexet med Aalto-universitetet och vad det för med sig som tema. På hösten informerades det också om att det finns planer på att grunda en StÄlMförening på TF. Nu har arbetet framskridit till det skede att det hittats StÄlMar med intresse att jobba med denna sak. Med i denna grupp kommer jag också att sitta. Arbetet med föreningen fortsätter under våren så tveka ej att fråga om det är något Ni undrar över. Jag vill ännu ta tillfället i akt och informera om en ny fond som kommer att grundas. Fondens donationer kommer att gå till renoveringen av Urdsgjallar som kommer att ske inom en snar framtid. Ifall någon har svårigheter med att hitta på en bemärkelsedagspresent är denna fond en ypperlig idé, släktingar och vänner kan på detta sätt glädja både födelsedagsbarnet och nationen. Vid alla frågor gällande StÄlM-verksamheten kan Ni gärna vara i kontakt med mig. God fortsättning på våren! Med vänliga hälsningar, Monica Sandberg StÄlM- och kontaktansvarig TFS10 – Byxmyndigheten 040 7709288 kontaktansvarig@teknolog.fi


» ÅSIKTER

Förbannade Teknologer Text & foto: Charlott Hurmerinta

N

ågot som är otroligt irrite-

inte om du är en 50-60 årig farbror, och

rande är bristen på trafik-

damen som passerar har en sådan körstil

vett i simhallen. Några vik-

att man lätt ser in genom bakrutan, om

tiga trafikregler som tycks glömmas

du förstår vad jag menar. Att annars bara

bort både här och där är följande:

tjura över att en ung brud i en liten, snär-

Modulen ger även annat löst folk en chans att ge utlopp för lite aggressioner. Vad irriterar DIG just nu?

tig och grön mundering tar sig förbi är Håll till höger.

heller inget att sura över. Du har antagligen mera hästkrafter, men hon är bättre

Vissa filer är bara till för professionella.

på att växla upp.

Jag vet att de är stöddiga och otrevliga och gör livet trångt och surt för oss an-

Om du råkar få lite vattenstänk på dig är

dra, men såhär är det.

det inget att tjura över. Ibland blir man våt här, förstår du. Vissa har dock en så-

Välj rätt fil enligt vilken hastighet du upp-

dan stil att största delen av deras energi

når och håll rätt hastighet. Tanterna som

går åt till att skvätta upp vatten. Detta

envisas

att

hålla

60% av tillåten hastighet, och 15-åringarna som yrar omkring hur som helst och var som helst får

Du har antagligen mera hästkrafter, men hon är bättre på att växla upp.

ser bara oproffsigt ut, i motsats till intentionerna. Dessutom är det störande. Detta är alltså tra-

man titta argt på. Alternativt skrika eller

fikregler som gäller i simhallen. Om du

visa internationella tecken åt.

känner dig träffad av något ovan, känn

TUBA tycker att det är helt ofattbart störande med datorers välkomstljud i föreläsningssalar. Aaaaargh!

dig inte förkrossad. Skärp dig helt enkelt. Låt andra ta sig förbi. Om du är så lång-

Eller sluta besöka allmänna simhallar.

sam att det bildas kö bakom dig (en

Speciellt Hagalunds simhall måndagar kl.

person uppfyller kravet för kö i det här

19-20. Tack.

fallet), bör du stanna vid bästa möjliga ställe. Här finns inga undantag, DU. MÅSTE. STANNA. Gasa inte upp om nån vill ta sig förbi. Häng inte heller efter i baken. Speciellt LEEVI tycker att den här snön börjar

16.3.2010 Studia teknika :

va lite gammal juttu. Det räcker redan!

Risk Management

• Ti 16.3: Allmän översikt begrepp, alternativa sätt att kategorisera risker, formella krav på RM, organisation och ansvar, metodik • Ti 23.3: Fördjupad genomgång av temat skaderisker • Ti 30.3: Fördjupad genomgång av temat finansiella riskert • Ti 13.4: Fördjupad genomgång av två teman: strategiska risker och operativa risker • • • •

Plats: Maskinavdelningen, K150 Tidpunkt: kl. 14-16 Föreläsare: DI Henrik Diesen Kursen motsvarar 2 sp.

VÄISKI tycker att det suger att maten hinner bli kall medan man äter, oberoende hur snabbt man får den nerslängd. Bittert!

1/2010 MODULEN 7


» MAT

Hej, och tack för fisken Text: Felix Nyberg

Foto: Charlott Hurmerinta

I denhär kolumnen besöker vi bekanta ansikten från TF och rotar igenom deras skafferi. Utöver vad de har hemma får 10 euro användas för inköp. Med dessa ingredienser tillreds sedan en tre rätters måltid för två personer. Ifall du är intresserad av att öppna din kylskåpsdörr åt Modulen, skicka en ansökan till felix.nyberg@tkk.fi

D

å jag anlände hos Kona möttes jag av doften av mat. Någon hade varit vänlig och

fyllt det gemensamma köket med resterna av djupfrysta grandiosor och en massa disk som vi fick börja med att röja igenom. Sedan gick vi tillsammans igenom skafferiet, som faktiskt var ganska välutrustat för en studerande, även om öl som väntat också var välrepresenterat i kylskåpet. Vi bestämde oss för en italienskt inspirerad meny med lite tropisk efterrätt.

Offer

“Flambera aldrig under en spisfläkt, filtret brukar vara ganska oljigt och kan åstadkomma ganska mycket skada på en kort tid om man tuttar eld på det.”

Vem? Johan “Kona” Kondratjeff 21 år Phuxmästare Telekommunikationsteknik Matvanor? Äter mest malet kött och broiler. Lagar mat hemma 3-5 ggr i veckan. Favorit köksredskap? Vitlökspressen. På morgonen sätter jag på brödet... ...metwurst eller pepparoxe.

8 MODULEN 1/2010

I butiken konstaterade jag att min 10 eu-

Tillbaka i Konas cell satte jag igång med

ros budget inte skulle räcka till (eftersom

att tina upp räkorna och marinera dem

delar av redaktionen bestämde sig för att

medan Kona bjöd på te. Då bruschettor-

delta i ätandet av maten) så jag tillät en

na gick i ugnen anlände Ina och Challe,

2 euros överskridning. Ur butiken gick jag

och snart satte vi igång med att äta. Till

med

huvudrätten plockade Kona fram österri-

- en limefrukt

kiskt Tafelwein som enligt kartongen var

- två bananer

en blandning av ”blandade druvsorter

- tre tomater

från flere EU-länder”. Sedan lyckades jag

- två påsar räkor

flambera bananerna utan att tända eld

- vaniljglass

på köket. (Flambera aldrig under en spis-

- sweet chili-sås

fläkt, filtret brukar vara ganska oljigt och

- ost

kan åstadkomma ganska mycket skada

- det billigaste franskbrödet jag kunde

på en kort tid om man tuttar eld på det.)

hitta

Efter desserten var det dags att diska

- en buske basilika som sett bättre dagar.

medan Ina packade en doggybag åt sig.


» MAT

Bruschetta

Räkpasta

Flamberad banan

2 pers

2 pers

2 pers

4 skivor

bröd

1 påse (180g)

djupfrysta räkor

1 st

banan

1 klyfta

vitlök

1 st

lime

4 cl

romm, brandy eller

olivolja

3 msk

sweet chili-sås

cognac

2 st

tomater

2 dl

matlagningsgrädde

1 tsk

kakaopulver

50g

ost

½ buske

färsk basilika

vaniljglass

svartpeppar

2 msk

honung

1 msk

smör

salt

1 tsk

oregano

färsk basilika

1 tsk

senap

Skär av bananen på mitten, och halvera

1-2 tsk

svartpeppar

sedan bitarna på längden. Stek bananbi-

Rosta brödskivorna. Gnid vitlöken i brö-

olivolja till stekning

tarna i smöret. Ta fram ett lock som täck-

det, och sprätta olivolja på dem. Skär

200 g

pasta

er hela stekpannan. Se till att du har ut-

tomaterna i 1cm tjocka skivor. Stek to-

50g

ost

rymme ovanför pannan, flambera absolut

matskivorna i olja, krydda med salt och

Tina upp räkorna, och marinera dem i

inte under spisfläkten. Häll rommen eller

peppar. Lyft tomaterna på brödskivorna.

sweet chili-såsen och saften ur halva li-

brandyn i pannan, och tänd på det. Släck

Grädda i 200°C tills osten smultit. Gar-

men i minst 10 minuter. Täck bottnet av

efter ca 10-15 sekunder. Servera med va-

nera med färsk basilika och svartpeppar.

en stekpanna med oljan, och hetta upp

niljglass, garnera med lite kakopulver.

den. Stek räkorna i oljan, och lyft dem i en skål, samt häll bort överlopps olja. Ifall oljan inte är tillräkligt het blir räkorna sega. Häll gräddet i pannan, och tillsätt den hackade basilikan, resten av limesaften, honungen och kryddorna. Servera med pasta, garnera med ost och basilika.

1/2010 MODULEN 9


» TEMA: STUDIER & JOBB

Kjempegrejt! Text: Mikael Arhippainen

Den 2. januari bar det iväg. Två da-

och mindre fett). Utöver detta rörde vi

över, något som jag själv var orolig för då

gar och 1160km senare, efter 11 hö-

oss med abonnerade bussar som främsta

jag som N:te årets studerande inte kunde

gersvängar och 7 vänstersvängar,

färdmedel.

söka vissa stipendier:

stannade den fullpackade bilen vid

- Är det inte dyrt där?

Frode Rinnans Veg i Trondheim. So-

Den andra veckan började sedan under-

- Visst e det de!

len sken och temperaturen var den-

visningen och där kom kanske den första

- Men... Är allt dyrt?

samma som i Finland när vi åkte, dvs

riktiga kulturshocken; antalet elever per

- Nej...

lite kallare än -20 grader. Även om

föreläsare... Längs veckan varierade för-

Du får fortfarande dit LACK-bord från

det känndes som om ett litet äventyr

hållandet från 12-3 till 5-1, men på freda-

Ikea för 39NOK (=4,70€), dina 400g fisk-

var över, så känndes det samtidigt

gen stod vinnaren klar; 1-1. Detta gjorde

som om ett mycket större äventyr

att jag tappade koncentrationen aningen

just hade börjat.

då jag började fundera vem det egentligen är som betalar för att denna profes-

Om man skall beskriva den första veckan

sor ger mig privatundervisning. En halv

i Trondheim med ett ord, tror jag att det

timme senare kom det dock ytterligare

korrekta ordet för det skulle vara ”smärt-

en deltagare till föreläsningen vilket fick

fritt”. Så lätt var det att få allt fixat med

min koncentration att återgå till ämnet.

bostad och andra grundläggande grejer att det enda man fann att klaga på var

Ställer då inte språket till med problem?

den ena timmen man var tvungen att köa

”Problemet” med att snacka finlands-

för att få sitt studiekort.

svenska i Norge är att alla förstår till 99% vad du säger, och efter några veckor

Förutom att allt var väl organiserat var

förstår du också 99% av vad alla säger.

andra första intrycket att ”i Norge finns

Detta betyder i praktiken att du inte ens

det fyrk”. Jag är fortfarande inte helt sä-

behöver försöka lära dig tala språket för

ker vem som bjöd på kalaset, men under

att klara dig, vilket ju kan vara både en

”orientation-days” bjöds alla utbytesstu-

bra eller en mindre bra sak.

denter på en vistelse i Pirbadet (stadens spa, typ) samt Vitensenteret (lokalt Heur-

Och sedan känner jag mig förpliktad att

eka) och en ät-så-mycket-du-orkar mid-

skriva någonting om frågan som kanske

dag på Egon’s (som Rax, men mer smak

de flesta som läst såhär långt undrar

10 MODULEN 1/2010

Huvudbyggnaden. Vid infot för nya studenter kallades denna ”The Harry Potter-castle”.


» TEMA: STUDIER & JOBB MICKES KARRIKERADE TOP 10 EMPIRISKA FAKTA ÖVER NORGE 1. Alla i Norge bor i egnahemshus, parhus eller radhus. 2. Alla i Norge har gardiner, men ingen har dem fördragna. 3. Alla i Norge har en enorm TV. 4. Alla bilister i Norge stannar för fotgängare. 5. 50% av norrmännen har en norsk flagga någonstans på sin klädsel, 75% av utbytesstudentterna har det.

Moholt allé. För den som kommer från Otnäs verkar studentbyn (en av dem) direkt väldigt bekant.

6. Alla norrmän skidar på söndagar, och varannan norrman skidar oftare

pinnar för 7NOK (=0,85€) och din Arn:

finns det ibland ovänliga människor på

Tempelriddaren – pocket på norska för

bussen och i centrum finns det iaf ett po-

99NOK (=12,05€). Å andra sidan kostar

tientiellt fyllo. Summa sumarum har det

7. Hur du klär dig på stan har inte så

bensinen 1,50€/l, två pizzor med dricka

dock varit kjempegøy, och jag har ingen

stor skillnad, men hur du klär dig i

från fel ställe, 50€ (fast dom var ganska

orsak att tro att det inte skulle vara det i

skidspåret har.

maffiga) och el, 1€/kWh (ifall det är kallt

fortsättningen!

8. Norrmän tror att alla finnar kan tala

och man bor i norra Norge).

än 5 dagar i veckan.

svenska. Språktest: ”Hvis du forstår dette, forstår

Även om det har känts som om allting är

du norsk. Og hvis du ikke forstår, kan du

större, finare, vackrare och dyrare här i

alltid snakke svensk”

Norge har man nu efter en månad börjat komma ner tillbaka på jorden. Även här

9. Norrmän äter en smörgås mitt på dagen och påstår att de har ätit lunch. 10. I Norge är det oftast roligt på gravgården!

Tjena grabben! Text: Mikko Heikkilä ”Ni

ska

ju

kommer

vara från

fulla,

ni

Finland!”

Är detta positivt? Svårt att säga. Men med dessa ord släppte en svensk dörrvakt

en

grupp

glada Tekno-

loger in på nattklubben i Stockholm. Najs! (Krogen var dock inte på Stureplan, läs vidare och lär.) Jag studerade vårterminen 2009 på KTH i Stockholm, och denna korta berättelse är en samling av roliga sammanträffande som hände mig och andra FIFare under vårt gemensamma utbyte. Före utbytet trodde vi alla att Sverige är ett lätt och säkert val för utbytesstudier. Vi har ju samma modersmål. Så sägs det, men nu är jag inte mera lika säker. Vi har sverigebåten medan dom har finlandsfärjan, vi har Tervetuloa –grilli och dom har varm korv med bröd för 20 spänn.

1/2010 MODULEN 11


» TEMA: STUDIER & JOBB I geddit, och språket är ju samma. Nej. Du talar ju jätte bra svenska. Hur kom-

Äntligen inne! Så klart med Sveriges största kändis Pandora!

mer det sig? Denna fras fick vi höra överallt mellan skolan och krogen, men ändå så bytte vännen i väst gärna diskussionsspråket

till

engelska.

Ordby-

te på svenska kan ju leda till följande (så klart fullständigt fiktiva) situation: Solen skiner och två törstiga Teknologer söker sig till ett café på Norrmalms torg. -

Har

ni

en

ningen?

terrass

frågar

i

andra

vå-

Teknologerna.

-? Det krävs tre servitriser och en hel del förundrade blickar för att konstatera, att frågan är fullständigt obegriplig (?). Svar får Teknologerna inte, men en varsin mycket god stor och stark. Skål! För

att

komma

in

en

natt-

klubb på Stureplan, så måste man: a) vara välklädd. Check, backslick, snus och en runda via NK. Det kan vi med! b) vara nykter. Ok, men lite svårare blir det när man bor i en studentby fylld med utbyteselever som för fösta gången flyttat bort hemifrån! (DVS, bra att ICA bara säljer lättöl. Smakar sk*t, men du kommer på fest efteråt.) Check. c) Vara medlem på krogens Facebook grupp. Kom igen? För att komma in på Stureplans krogar gäller inte bara stil och nyktert tillstånd. Nej! Man måste även få sitt namn på listan. Hur gör man

detta?

Via

Facebook,

FIF - Framtidens Industriföretag - är ett tvärvetenskapligt huvudämne för alla som studerar på KON, TUTA, AS, EST/TLT eller TIK. Studera vårterminen i Sverige eller Norge och höstterminen vid TKK (sammanlagt 60 sp och fyller A3, B2 och C modulerna i DI examen) Undervisningsspråk är svenska och engelska

såklart!

För att lära sig allt detta tog en god stund av försök och misstag, men slutligen hittade sig FIF 2009 också bland den svenska fest-eliten, den ökända stekaren. Roligt var det, och jag rekommenderar er alla varmt att söka till FIF 2011! Ja, och KTH är faktiskt en bra skola också!   Tack och hej!

12 MODULEN 1/2010

Sök nu till FIF 2011, DL den 31.3.2010! Mera information: www.tkk.fi/~fif fif@tkk.fi pia.rydestedt@tkk.fi


» TEMA: STUDIER & JOBB

Phuxflicka träffar Diplomingenjör Text: Pauliina Dravantti

Rasmus Diesen planerar och implementerar Business Intelligence Software på Nokia Siemens Networks samt saknar spaghettiluncher på TF.

J

ag, höstens phux, har bestämt

grupp. Om jag hade gjort det redan tidi-

mig att ta reda på vad jag har

gare, skulle jag ha fått studerat mycket

framför mig. Vad händer när

effektivare och ändå lärt mig lika mycket.

man har examensbetyget i handen och studiestödet byts till lön? Väcker

Hur kändes det att bli färdig?

integrering varma känslor ännu efter

- Det var nog en stor dag. Lite måste man

sista tenten? Är det slut med det ro-

fira det. Dippan i sig var sist och slutligen

liga? Diplomingenjör Rasmus ”Ras-

inte en så stor grej, bara en bok i hyllan.

se” Diesen vet svaren.

Det lönar inte sig att stressa för den.

Vad var ditt drömyrke som barn? Vad

Du blev färdig nyligen och fick genast

sket sig när du ändå hittade dig till

ett jobb du ville ha. Hur lyckades det?

TKK?

- Jag gjorde mitt diplomarbete till Nokia

- Jag ville bli pilot. Senare blev det bara

Siemens Networks. Jag hade alltid vetat

TKK i pappas och brorsans fotspår. Rätta

att jag vill jobba på NSN och fick halv-

huvudämnet hittade jag med uteslut-

tidsjobb där på hösten 2008. Jag jobbade

ningsmetoden. Telekommunikation var

sen ett halvt år och började skriva dip-

ett ganska pop ämne då när jag sökte och

lomarbetet på sommaren 2009. Efter det

det kändes som ett bra val.

fick jag heltidsjobb.

Vilken kurs orsakar fortfarande mar-

Hur har ditt liv ändrats efter studie-

drömmar? Vilka kurser gav valuta för

tiden?

pengarna under studierna?

- Kraven är nu betydligt högre. Man kan

- Programmering. Det var svårt. Fördju-

inte längre försova sig eller missa dead-

pade huvudämneskurser i slutskedet av

lines. Jag har jobbat halvtid sedan 2007

studierna var däremot intressanta. Sist

och hade en viss bild av arbetslivet men

och slutligen tycker jag att utbildnings-

jag har märkt att förväntningsnivån har

programmet i sin helhet var uppbyggt

ökat exponentiellt nu när jag jobbar hel-

ganska bra, men man förstår det först

tid.

efter att man har blivit färdig. Jag tycker också att matematik har varit nyttigt

Saknar du någonting i studietiden?

även om det ibland har känts onödigt.

- Jag saknar nog det att man inte längre

Jag behöver väl inte sitta och integrera på

kan komma till TF och äta spaghetti på

jobbet, men matta har lärt mig ett visst

onsdagarna. Tidigare såg man alltid vän-

tankesätt och gett kunskap att lösa pro-

ner på TF. Nuförtiden träffar jag dem inte

blem. Jag skulle ha gärna lärt mig mera

längre dagligen och det är nog en sak

businesskunskap samt att hålla tal och

som jag verkligen saknar.

presentationer. Sådant fanns inte på TKK. Sedan några frågor om det helt konDu har både studerat snabbt och

kreta arbetslivet… Hurdana kvinnor

hunnit vara med i nationsverksam-

har ni på jobbet? Är utbudet bättre

het. Vad har du avstått från? Har du

än på TKK?

tips till phuxar hur man kan få stu-

- Utbudet är tyvärr inte mycket bättre än

diepoäng effektivt?

på TKK. Branschen är ganska mansbeto-

- Det kräver bara lite koordinering. Inte

nad och åldersstrukturen är ganska gam-

behöver man avstå från något. Jag har

mal. Samma personer som började där

aldrig hamnat fara tidigare hem från fes-

under IT-boomen på 90-talet sitter fort-

ter på grund av studierna. Som tips kan

farande kvar. Jätte trevliga är dock alla.

jag säga att det lönar sig att studera i

Diplomingenjör och styrelseveteran Rasmus Diesen, 26, har utexaminerat från telekommunikation i december 2009, jobbar nuförtiden på Nokia Siemens Networks och har inte ännu under sin karriär fått gratis sprit. Utöver att studera snabbt har grankullabon hunnit sitta med bland annat i Teknologföreningens styrelse 2007, Stipendiekommittén,

KonRad

samt

varit aktierepresentant för Täffä AB. På fritiden satsar han på att idrotta och att ta det lugnt med kompisar och flickvännen.

Vad betyder följande ord till diplomingenjör Rasse? TKK: Skola TF: Roligt Ölkken: Ännu roligare Xqrr: Roligast Assistent: Flitiga Chefen: Sporrande Kostym: Ibland Dator: Alltid Excel: Ännu mera Söndag: Borde vara en fri dag Kopieringsmaskin: Är bra att ha ibland Kvinnor: Är jees!

1/2010 MODULEN 13


» TEMA: STUDIER & JOBB Du har nu börjat få riktig lön. Vad gör

Hur mycket kaffe dricker du dagligen

Har du redan lärt dig att det inte lö-

du med alla de där pengarna? Har du

på jobbet?

nar sig att dricka all gratis sprit man

slutat äta nudlar?

- Jag dricker inte alls kaffe. Jag dricker

får?

- Min levnadsstandard har inte höjts

vatten i stället. Jag har till och med slutat

- Nej, jag har inte ännu fått möjligheter

hemskt mycket. Jag sätter pengarna på

att dricka Red Bull som jag drack i ganska

att lära mig det. Vi kan återkomma till

banken och köper något roligt snart, hus

stora mängder under studietiden. Det är

frågan om ett år...

eller något. Lite jobbkläder hamnar man

jag faktiskt ganska stolt över!

också köpa. Dessutom har jag aldrig varit

Skribenten är lantmäteriphux som

någon stor nudelvän så det har inte änd-

glömmer deadlines, dricker Jallucola

rats mycket.

och ville bli blomsterhandlare.

Tre nyanser av brunt Text & foto: Elina Rundell jordiga. – Det fina är att man inte behöver duscha på morgonen innan man går till jobbet. Egentligen inte på kvällarna heller, konstaterar Charlotta glatt. Rötning – en gammal metod med många fördelar Charlotta krossar alla inre bilder man kan tänkas ha av en ung högutbildad kvinna, på tröskeln till sin yrkeskarriär. Inga byxdräkter här inte. Däremot ett ovanligt meningsfullt diplomarbetsämne. Charlottas diplomarbete går ut på att optimera processen där biogas framställs ur slam. Tekniken erbjuder ett hållbart sätt att producera bränsle och löser dessutom en del av det avfallsproblem som slam utgör.

Slam

är

en

restprodukt

från

reningsverk, en trögflytande brun-svart sörja som uppstår då utfällda föroreningar och biomassa i avloppsvattnet sjunker till bottnen av sedimenteringsbassängerna.

Charlotta och det

O

Metoden att i syrefria förhållanden jäsa

orötade slammet m

man,

som

jag,

tycker

Mycket

riktigt

det är svårt att hitta fram

i

tältliknande

till

miljöcentrals

Finno

reningsverk

i

en

hittar

slam så att det bildas biogas kallas

jag

Charlotta

rötning. Biogasen består till största delen

hall,

Finlands

av metan, vilket går att använda till

forskningsstation,

inne

exempel som motorbränsle.

Esbo kan man antingen ta sikte

på reningsverksområdet i Finno. Hon

på skorstenen som tornar upp sig

tar emot mig en februarimorgon, iförd

Det är inte en tillfällighet att rötning blivit

bakom trädtopparna, eller helt enkelt

gummistövlar och svarta hängselbyxor

ett intressant forskningsämne samtidigt

låta luktsinnet leda en rätt. Fåglarna

(tänk

gammal

har sjungit att teknolog Charlotta

fiskargubbe).

Inne

Lund sitter i ett tält ute i Finno och

experimenthallen

kokar bajs om dagarna. Detta vill

stanken, om möjligt,

jag förstås se med egna ögon och

ännu

mera

bjuder in mig och Modulens läsare till

men

ganska

hennes arbetsplats.

vänjer man sig. Smått

14 MODULEN 1/2010

i är

påtaglig snabbt

Smått lättad inser jag att det luktar avlopp, inte avföring.

som

oljetillgångarna

har

börjat

tryta.

Charlotta berättar att rötning

tillämpades

redan år 1895 i en indisk

spetälskekoloni

där man ville göra sig av

lättad inser jag att det luktar avlopp,

med avföringen. I Tyskland var tekniken

inte avföring. Aromerna är liksom mera

välutvecklad efter andra världskriget då


» TEMA: STUDIER & JOBB man inte hade tillgång till olja. Billig olja har genom tiderna varit det största

hotet

mot

rötningsteknikens

utveckling men nu är situationen alltså en annan. Rötning är en koldioxidneutral process, då den koldioxid som frigörs tidigare bundits ur luften. Vid rötning är man

massareduktionen komposterar

större

slammet.

än

om

Slam

är

en resurs som vi finländare kan bli bättre på att utnyttja. Miljöcentralens forskningsprojekt TERMOS går ut på att ta reda på hur man kan hantera slammet så energieffektivt och miljövänligt som möjligt. Runtom i Finland finns några rötanläggningar som förhoppningsvis blir både fler och effektivare i framtiden. Lagom stora och varma portioner Pedagogiskt

förklarar

Charlotta

att

rötning är samma process som den som pågår inne i en kos mage. - En rötningsreaktor måste behandlas som en ko. Man måste mata ”kon” lagom mycket. Matar man in för mycket eller för lite slam klarar inte bakterierna av att effektivt producera biogas. Dessutom spelar temperaturen en viktig roll. En varmare, termofil rötningsprocess är mycket snabbare än en den mesofila

Det mesofilt och termofilt rötade

svalare varianten. I dagens läge är nästan

slammet har både trevligare lukt

alla rötningsanläggningar i Finland av den

och konsistens än obehandlat slam

senare nämnda sorten. och slamprovtagning. När labbanalyserna

som jobbar på reningsverk kan dock

Charlotta studerar kemisk teknik med

är gjorda är det dags för lite grovjobb.

räkna med diarré någong gång under

inriktning på fabriksplanering. Om allt går

Slam skall hämtas från reningsverket,

yrkeskarriären.

som planerat kan hon i sommar titulera

i stora tunnor, för att sedan pumpas in

Undertecknad kniper ihop läpparna och

sig

i reaktorerna. I slutet av dagen finns

undrar om folk i reningsbranschen har

diplomingenjör.

Tack

vare

både

personligt huvud- och biämne kommer

det tid att skriva på

hon att vara en rätt unik diplomingenjör

diplomarbetet.

med sitt

vatten-

och

trumfkort.

avloppsteknik

som

Inriktningen

går

Under

mitt

besök

är

mycket bra ihop med miljöcentralens

det dags att flytta över

rötningsforskning.

dagens

Charlotta

kan

inte

slamskörd

Man ska inte stå och gapa så det strittar in i munnen

andra egenheter. - I detta arbete är det nog bra att ha humor, funderar I

den

Charlotta. här

miljön

diskussionerna

är inte

tänka sig något intressantare projekt att

närmare 150 liter till nya behållare.

så finkänsliga men gemenskapen och

jobba med. Arbetet innebär mycket eget

Pumpen drar igång och jag håller mig på

hjärtligheten desto större. Vid kaffebordet

ansvar och hennes mätningar producerar

tryggt avstånd. Just detta arbetsmoment,

kan det bli en del skitsnack, om man

användbar information.

avslöjar Charlotta, är hon lite extra

säger så. ”Paskan jauhaminen” är något

förtjust i. Samtidigt som det är ganska

vi sysslar med både muntligt och fysiskt!

Skitjobb

häftigt då pumpen sörplar i sig slam är

Dagarna på forskningsstationen ser lite

det också här man bör vara lite försiktig.

olika ut beroende på vad som skall göras.

Slam innehåller patogena bakterier.

En mätningsdag börjar med granskning

- Man ska inte stå och gapa så det strittar

av reaktorerna, mätning av gasmängd

in i munnen, upplyser Charlotta. Alla

1/2010 MODULEN 15


» TEMA: STUDIER & JOBB

Mästerliga mässbesök Text: Ville Lindholm & Charlott Hurmerinta Foto: Charlott Hurmerinta

P

sig att besöka åtminstone en rekry-

mest, helt enkelt? Först måste vi frå-

teringsmässa per år för att fylla på

ga oss vad vi egentligen är ute efter

pennförråden. Samtidigt finns det

då vi besöker rekryteringsmässan.

ypperliga möjligheter för din blod-

Svaret på den frågan är naturligtvis:

sockernivå att åka berg- och dalba-

godis och pennor. Och övrigt krims-

na. Här följer några tips för hur man

krams.

ennan är starkare än svärdet och godiset är godare än maten. Därför lönar det

S

å vilka företag lönar det sig att besöka på rekryteringmässan? Vilka stånd ger dig

bäst klarar sig på mässor: Var inte rädd att gå fram till de stånd som intresserar dig. Om självförtroen-

SWECO ville påminna om deras arbete med hållbar utveckling genom att erbjuda sina mässbesökare gratis hårklippning. Detta stående besöktes flitigt av mången fattig student. Dessutom fick man med sig schampo och dylikt hem i små, knappast lika miljövänliga, plastbehållare...

det tryter, stig bara fram och säg hej, man brukar inte behöva säga många ord ändå. Det kan vara bra att öva sig hos några mindre intressanta bolag, så får man

METRO måste få ett tack för kassen de gav direkt vid ingången. Utan denna skulle alla andra grejer varit förgäves.

lite upp farten när det gäller att tala bajs om sig själv. Även om du talar bajs om dig själv, ljug inte allt för mycket. Man brukar hitta kassar att bära sakerna man blir överöst av, men det kan vara bra att ha med en egen för säkerhets skull.

SUOMEN PANKKI hade tänkt lite, lite vidare från konceptet Marianne karameller, och resultatet var: Marshmallows!

HELSINGIN SANOMAT bjöd sin vana trogen på blyertspennor. Visserligen har även de en funktion på mötesbordet en korsordsfredag, men frågan är om en ynklig penna är värd all den antastning man fick utstå av försäljarna. Är man dock en sann broschyrsamlare kan man glädja sig över att få hemskickat en massa prenumerationserbjudanden en lång tid framöver.

Det är inte tabu att stjäla bra grejer från ett företag utan att tala med representanterna, men man kan ju vara lite diskret. Stjäl bara pennor som verkar vara av hög kvalitet, dussinpennorna brukar inte ens fungera. Som tumregel, om du kan välja mellan en attraktiv blondin och en skäggig gub-

LEMMINKÄINEN. Undertecknades personliga favorit var Lemminkäinens fusion av en skyddshjälm, nyckelring och korköppnare. Kreativt, vackert och användbart. Vi tackar, tar emot och går vidare.

MONSTER.FI bjöd på… Ett monster! Ett levande ett i full storlek. Tyvärr fick man inte plocka det med sig hem, men man kunde åtminstone få en kram och ett fult leende.

be när du pratar med representanter, ta gubben. Han är troligen där för sin kunskap och inte för sina mjölkkörtlar. Försök att inte fnittra när du talar om stånd i detta sammanhang (undertecknad misslyckades totalt med detta i den första punkten).

16 MODULEN 1/2010

ÅLANDSBANKEN. Efter allt snask kan det vara på sin plats att fräscha upp sig lite. Då står Ålandsbanken till tjänst med Ålandsbanken-tuggummi. Hur praktiskt som helst.

AKAVA/TEK/SEFE hade definitivt digrast utbud. Förutom godis och pennor, delades bl.a. halarmärken, vatten och väggkalendrar ut.


Modulens mässtarkap

» TEMA: STUDIER & JOBB

Text: Charlott Hurmerinta Foto: Ville Lindholm

Modulen tipsar:

Såhär gör du en ordentlig CV Text & bild: Christina Nybergh

“Ge inte upp med sommarjobbssökandet förrän i juni” Sari Taukojärvi, TEK “Det viktigaste är att CV:n är klar och enkel att läsa” Contact Forum, tant på CV-klinik

1/2010 MODULEN 17


» TF

18 MODULEN 1/2010


» TF

1/2010 MODULEN 19


» TF MODULEN NOTERAR 9.2.2010 Även Urdsgjallar offer för Google Street View - Naken betong fotograferats utan tillstånd. Cantina (Keltsu) har nu även öppet på lördagar kl. 14-24. Det lönar sig speciellt att besöka Keltsu på vardagar kl. 17-18 och lördagar 14-16! Modulenlåda Det finns nu en låda vid nya ga mla mötesbordet s bokhylla där man kan göra sig hö rd för modulens redaktion. Där kan man berätt a vad man vill fö r redaktionen, t.ex. kan man lämna in insändare, frågor till fysik ern eller bra cit at man hört på TF .

13.3.2010 Fuusio 63, fysikergillet firar einsteins födelsedag (och har årsfest). 14.3.2010 Internationella pidagen, för att datumet är 3.14 i amerika, juh! Tredje torsdagen i april (15.4. i år) : National High Five day.

TF:s Taxipojkar TF:s Taxipojkar är en fyradelad serie, i vilken vi får läsa om några TFares erfarenheter av att köra taxi. Historierna baserar sig på sanna händelser.

D

et sägs att kvinnor är dåliga

Nåja, man skall ju ge god kundservice så

chaufförer; de kan varken

jag kliver ut ur bilen och öppnar dörrarna

parkera,

eller

åt fröknarna, som sedan snällt själv sti-

gruppera. Istället för att hålla ögo-

accelerera

ger in i bilen för att inleda eskapaden mot

nen

på vägen, koncentrerar de

fröknarnas leveransadress. Det hela ver-

sig på att applicera både läppstift och

kar som en normal “fylle-keikka” med lite

mascara, SMS:a eller tala i telefon

ropande och högljudda konversationer,

samtidigt som de klär på sig sina nya

men ack vad skenet kan bedra.

stövlar med 12 centimeters klack. Om detta faktiskt stämmer, vet ing-

Jag hade redan lyckats sluta ut omgiv-

en. Hurdana är kvinnor då som pas-

ningen, tills jag råkar se i backspegeln

sagerare? TF:s Taxipojkar berättar.

och får syn på ett par nakna bröst. Just det bröst, kvinnobröst, inte något särdeles vackra bröst, men bröst i alla fall.

Bröst

När jag sedan kikar över axeln för att

Det sägs att taxichaufförer får se och

bekräfta det jag just sett i spegeln, visar

höra det mesta i sitt jobb. Även jag har

det sig att fröken som sitter i mitten på

fått beskåda väldigt konstiga och absurda

baksätet har kommit på att det är en bra

saker under min relativt korta karriär.

idé att byta kläder under taxifärden. Så

Denna story utspelar sig i början av min

där sitter hon, spritt språngande naken

karriär och det hela börjar en lördag kväll

och visar hela ”kiosken”, om man vill ut-

vid Åggelbys taxistolpe.

trycka det så. (Som tur var hon inte direkt

Kvällen hade fram till nu varit väldigt tyst, förutom några av de normala

“mummu-

keikkona”, och jag satt redan och vän-

Just det bröst, kvinnobröst, inte något särdeles vackra bröst, men bröst i alla fall.

tade på att körturen

näs Snömassor i Ot t ovanligt mycke Det har snöat ari början på febru denna vinter. I ing kr om rsdrivorna mätte helsingfo . Några snöflin 60 centimeter ers tid a innan all gor saknas ännu Då 1941 spräcks. rekord från år k kle joc tera en snöt kunde man no i. eter i Kajsaniem på 109 centim

20 MODULEN 1/2010

snygg, annars skulle det i detta skede ha kunnat uppstå vissa komplikationer med manövreringen

av

taxin.) När jag sedan läm-

skulle ta slut. Men mitt i mitt slumrande

nat av fröknarna i Berghäll (alla påklädda

hörs det glada pipandet från dataappa-

vid detta skede) vid den specificerade

raten, då den meddelar om att jag fått

adressen, kunde jag ju inte annat än fun-

en keikka. Medan jag kör mot adressen

dera över vad jag egentligen gett mig in

för att plocka upp kunden hinner jag ju

på när jag valt att börja köra taxi. Efter

såklart hoppas på att det skulle vara en

denna kvälls eskapader har det också

bra keikka och att det inte skulle vara en

skett en massa andra mer eller mindre

besvärlig kund. När jag sedan svänger in

lustiga ting, men mer om dessa får ni

på gården för att plocka upp kunden, in-

höra om en annan gång.

ser jag dock att min önskan inte gick i

422

uppfyllelse. Blöta kyssar På gården står fyra unga fröknar, gissar

Kvällen hade börjat bra och ja var på väg

på ca 18 år, och de passar helt klart in

att lämna av en kund i Nordsjö. Efter att

under kategorin ”pissisar”. Det syns re-

kunden steg ut ur bilen och jag skulle

dan på långt håll att de är helt skapligt

köra iväg från gården, knackade en sa-

förfriskade och de äckligt söta ciderbur-

longsberusad kvinna i sina bästa år (läs:

karna rent av lyser i fröknarnas händer.

ca 40-45 åring äcklig tant med typ 1,5 -


4 1/ el D

2,5 promille i blodet) på fönstret och frå-

jag en beställning till en adress i Herman-

till min chef på efterhand.

gade: Varför i helvete plockar ingen upp

stads lagerområde. Vid adressen, på en

19

oss när vi har stått här i regnet i över en

lastningsbrygga till ett magasin, stod en

halv timme?

blond kvinna i in 30-årsåldern som såg ut

Med middagen i hand (UJ!)

Ungefär 100 meter från bilen stod tre an-

som om hon skulle ha kommit ur en natt-

Det snöade en aning och klockan var ef-

dra minst lika fulla och högljudda damer

klubb: uppklädd, sprängd och berusad.

ter midnatt och jag visste det kommer

som blev väldigt glada då de såg att jag

att bli bråttom ännu i natt. Jag höll på

hade kommit. Jag bestämde mig för att

Hon steg in i bilen och satt tyst hela vä-

att köra in mot centrum vid Brändö bro,

vara snäll och skjutsa damerna till puben,

gen till Malmgård, och när vi kom fram in-

då körsystemet pep till; att kvittera, el-

fastän jag inte tagit emot keikkan”

formerade hon mig om att hon var pank,

ler inte? Jag bestämde mig att kvittera

och försvarade sitt beslut att stiga in i en

keikkan, fastän adressen var obekant. Till

Då damerna äntligen, efter en hel del

taxi utan pengar med att “hon måste ju

näst följde tilläggsinformation om platsen

problem, lyckades stiga in i bilen, började

komma hem!”, varvid jag informerade

kunden fanns på. Helt tydligt någon sorts

jag ångra mitt val och svor tyst över att

henne om att polisen får ta hand om hen-

företagstillställning. Vad bra, tänkte jag.

min mamma uppfostrat mig så bra. Kvin-

ne om hon inte trollar fram mina 30 €

nan på framsätet tryckte och vred på alla

mycket snabbt.

knappar hittade

tills en

hon radio-

kanal som spelade humppa och vred upp volymen. Samtidigt som jag lade i

Jag svängde in och körde upp för en

...händerna sökte sig sakta mot både mitt bröst och höger lår.

ettan, lyfte på kopplingen och lade foten

backe till en liten lokal. Utanför stod en Tydligen pengar

fanns ingenstans

kvinna i kanske 40-årsåldern. - Du har beställt taxi? frågade jag. Jovisst

att få, men efter-

hade hon det och satte sig på baksätet.

som ingen rör sig

- Oaphljajkuja, sluddrade kvinnan.

någonstans

- Ursäkta, vart?

den

här tiden på veckan tänkte jag att jag

Efter några om och men uppfattade jag

på gasen, kände jag kalla händer först på

kan lika bra vänta på polisen med mä-

adressen och färden kunde fortsätta.

min nacke, sedan mina axlar och armar.

taren på. Vad jag inte väntade mig var

Haga är bra, man kommer lämpligt till

Min kropp blev någon slags leksak som

att hela den halva timme som polisen tog

centrum därifrån, tänkte jag…

alla fyra ville tafsa på. Tanten som satt

på sig att komma, för att jag inte var i

bakom mig kom allt närmare hela tiden,

nöd, måste jag lyssna på kärringen gråta

Inget hade hörts från baksätet på en

tog i min nacke och sade med ”söt” röst:

om hur jag är en hemsk människa då jag

lång stund. En blick bakåt avslöjade att

Kyss mig. Du är så härlig och go´ så ja

“skickar en oskyldig kvinna till butkan av

kunden sov. Eller så var hon avslocknad.

kunde äta upp dig. Pusspusspusspuss…

ren elakhet” och att jag nog är en bitter

Kanske det senare, men det är bara någ-

individ utan vänner när jag beter mig så

ra hundra meter kvar tills vi är framme.

Tafsandet, klämmandet och de mindre

här.

lockande erbjudanden pågick i några mi-

... på en lastningsbrygga till ett magasin, stod en blond kvinna i in 30-årsåldern som såg ut som om hon skulle ha kommit ur en nattklubb: uppklädd, sprängd och berusad.

– STOPP!! Vad? Jag svänger

nuter samtidigt som händerna sökte sig

Efter att jag till

sakta mot både mitt bröst och höger lår.

slut stigit ur bi-

Vid detta skede glömde jag allt som he-

len för att inte

ter hövlighet och allt jag lärt mig om vett

behöva

och etikett. Jag steg på bromspedalen så

på kvinnan kom

att bilen stannade med ilande däck och

poliserna,

röt till åt kvinnorna att ta det lugnt och

började

lägga på sig säkerhetsbältet. Det blev

förhöra

tyst i bilen och damerna lydde fint i typ

gråtande

två minuter. Efter att bilen fått upp farten

nan i äkta good

igen, började damen bakom mig massera

cop/bad cop-stil

mina axlar samt min rygg. Måste medge

(varför vet jag inte). Efter att ha låtit

jag samtidigt som jag sträcker mig och

att det kändes helt skönt, men massören

poliserna leka sin fruktlösa lek en stund

skjuter upp bakdörren för henne. Efter

”var inte riktigt i min smak” (försöker låta

nämnde jag till den lugnare av herrarna

en kort inspektion av sätet samtidigt som

politiskt korrekt). Som tur var resan kort

att jag gärna skulle ge mig iväg, så de

kunden gnider sina händer i snön kan de

och jag fick dessutom en rejäl summa i

tog upp hennes kontaktuppgifter, skällde

sista hundra metrarna avläggas. Ingen-

dricks.

ut henne en gång till och skickade hem

dera sade något.

1163

henne, varefter jag körde till garaget för

Framme sträcker hon tyst fram sitt kort.

att avsluta min på kvällen påbörjade tur

Då jag vänder mig för ta kortet, märker

Gratis skjuts, bästa skjuts?

alldeles för sent igen.

jag att hon fortfarande har en del av sin

Klockan 8 på en lördag morgon i juli fick

Pengarna lär hon dock ha betalat snällt

måltid på kinden. (USCH!)

lyssna och direkt den kvin-

huvudet

medan

jag bromsar in. Damen på baksätet sitter med måltiden hand!

i

Eller

minstone

sin åtden

delen som inte är

hennes

kläder. Men för helvete,

tänker

1/2010 MODULEN 21


» TF - Bank eller visa?

hade.

- Bank.

När mannen stod bakom bilen upplevde

- Knäpp in koden här tack. Hon tänker ta

jag en av de mest komiska dialogerna i

betalningsterminalen i sin hand.

mitt liv:

- Rör INGET, knäpp bara in koden.

- Kör kusk, kör! ropade kvinnan.

Före det blir tack och godnatt tar jag en närmare titt på bänken. Det syns ett par fläckar där kunden satt. Jag

I backspegeln såg jag mannen bli kvar på gatan med en minst lika förbryllad min som jag.

-

Vah?

Alltså…

Vart?!? - Kör nu bara! Inte vill jag till honom… Women, a

what

backstabbing

breed, tänkte jag

för ansiktet lite närmare och luktar; det

medan jag trampade gasen i botten. I

luktar som ja gissade, URK!

backspegeln såg jag mannen bli kvar på

– Får ja be om dina kontaktuppgifter?

gatan med en minst lika förbryllad min

Ifall ägaren måste tvätta bänken…

som jag. Jag tyckte lite synd om mannen

Hon gav lappen med kontaktuppgifterna

hunk-svakar

men var ändå ytterst road av det hela.

och jag gasade iväg.

Jag frågade vart vi var på väg och fick

403

höra att jag skulle köra till Vanda, Korso Namn:

mer exakt. Kör kusk, kör!

Christian “Chrisu” Arrhenius

Det var en trevlig sommarlördag, klockan

Resan till Korso var normal. Lite onödig

närmade sig midnatt. Det hade varit gan-

small talk. Vilket fint väder... studerar

Linje o studieår:

ska lugnt hela kvällen, folket var ut på

du något?... Har det varit trevliga kun-

Phux på Produktionsekonomi

stan men det var så fint väder så de gick

der?... Blaa blaa blaa... När vi närmade

hellre... Jag satt och väntade på kunder

oss adressen sade kvinnan att hon inte

Bor i:

vid stolpe nummer 4, Norra Esplanaden.

har pengar på sig men hon undrar om vi

Hels.. Nä, ja har ju faktiskt flyttat till

Det var inte det bästa valet, men jag var

kunde sköta betalande på något annat

Esbo

nöjd, jag orkade helt enkelt inte köra

vis. Via backspegeln såg jag hur hon tit-

östra Helsingfors fyllon just då. Jag hade

tade mig djupt in i ögonen.

Hobbyer:

bestämt att min nästa kund inte skulle

- Min man är på resa denhär veckan, sade

Whiskydrickande, skytte och allmänt

pissa på sig.

hon. Jag frågade vad hon menade, jag

yrande..

kunde ju ha missförstått vad hon sa. Då plingade datorn, Mikaelsgatan 4 -

- Du vet nog vad jag menar... svarade

Favoritkurs:

Restaurant König, nice! Jag kom snabbt

hon.

Itsensä tunteminen ja johtaminen :)

till adressen, det var ju bara några hund-

Jag kollade på mätaren - den visade un-

ra meter. Jag parkerade bilen framför ter-

gefär 40 €. Hon är absolut inte ful men

Motto:

rassen och kort där efter steg kunderna

come on, jag är på arbete nu, tänkte jag.

“It’s nice to be important, but it’s

ut ur restaurangen. Det var ett par, unge-

- OK, om du dessutom ger mig 30 €, så

more important to be nice”

fär 30 år gamla antog jag. Det kan hända

har du en deal, sa jag samtidigt som jag

att mannen var närmare 40, but who cares

about

him...

Han bodde i Ulrikasborg och undrade om kvinnan ville komma

Före det blir tack och godnatt tar jag en närmare titt på bänken.

stannade vid adres-

Till en öde ö skulle jag ta med:

sen hon hade gett.

Ööh.. Visa Electron, dom sa i banken

- Nå, ja har ju nog

att den fungerar överallt..

det här, sade hon generat och gav ett kreditkort

till

mig.

på kaffe hem till honom (jag antar att

Jag önskade henne god natt när hon steg

alla, förutom Mumindalens befolkning,

ur bilen, men det ända jag fick tillbaka

vet vad det betyder...) Kvinnan sade att

var en arg blick.

det lät trevligt och tackade ja. Vi kom fram till mannens lägenhet, han betalade

På vägen tillbaka in till stan skrattade jag

resan och steg ut för att öppna dörren

för mig själv en god stund om hur mycket

till sin date, helt som en gentleman gör.

det kan hända under en skjuts...

Ingenting speciellt med den här skjutsen,

291

tänkte jag. Om jag bara vetat hur fel jag

22 MODULEN 1/2010


1/2010 MODULEN 23


» TF

Teknologföreningens styrelse 2010 Bild: Michelle Vandy

Janne Janne fixar då andra festar, men han ser ändå nöjd ut. Han har redan skapat en ypperlig programkommitté och har bevisligen alla fester under kontroll fast han har femtioelva saker i huvudet samtidigt. Dessutom är han snäll och hjälpsam och tar gärna en whisky nu och då. Janne är kanske den lugnaste och vettigaste i hela styrelsen. Vidare kan tilläggas att han var en av de få i PK09 som visste hur kökets diskmaskin plockades ihop

Kona

Monica

Här har vi den som tar hand om de små,

Monica är lugn, men samtidigt sprallig och

dvs. Phuxarna. Kona gjorde som alla slu-

har en tendens att somna mitt i sitsen. På

ga arbetstagare, han tog en två veckor

dagarna är hon styrelsens solstråle och

lång semester nästan direkt efter att ar-

alltid på gott humör. Monica sitter lagom

betet hade börjat. Nu är han tillbaka och

tyst i sitt hörn, men lever upp till sin titel

är snabbt med i arbetet igen. Han pas-

som styrelsens snuskhummer. Hon älskar

sar i kostym och beter sig ofta som ett

choklad. På riktigt.

ADHD-barn. Kona känner typ alla i Otnäs. De han inte känner, känner han snart.

Linus Linus gömmer sig ofta i sitt hörn i styrelserummet och ger ifrån sig menande smil eller sluga kommentarer. Annars kan man se honom runt omkring i huset med väl valt verktyg i hand. Väska har han aldrig med sig, men pipon är alltid på huvudet. Han kan ibland muttra över höga värmekostnader i vinterkylan men behåller sitt lugn fastän taket skulle rasa.

24 MODULEN 1/2010


“Byxmyndigheten” presenteras

» TF

David David är styrelsens snabbaste diskare. Han försöker klä sig som en chef och tycker om att styra. Oftast beter han sig dessutom ganska sakligt. David har säkert förundrat sig över varför han valde den styrelse han valde, men samhörigheten har han lyckats fixa till topp. Han är beroende av whisky och sin stressboll, samt lite maktkåt, men det lyckas han oftast dölja. Dessutom gillar han att representera och knyta kontakter utåt. Han blir röd i ansiktet av sprit.

Malin

Berry

Malin bakar styrelsens bästa fastlagsbul-

Berry är en tuff fysiker och trevlig pam-

lar och gör dessutom en himmelsk mo-

pes (han talar mest dialekt av alla i sty-

rotskaka. Hon är sekreteraren som hårt

relsen). På TF bollar han med Excel och

försöker få oss att hålla deadlines, men

springer av och an mellan Dagsen och

blir dock inte arg fastän de oftast inte

styrelserummet. Han arbetar hårt för att

hålls. Hon koordinerar allt vi bör anmäla

Dagsen skall uppnå bättre resultat. Siff-

oss till och försöker få rätt person på rätt

rorna stämmer i och med Berrys gångna

ställe. Alla tycker att hon är jättesnäll.

karriär som fysikstuderande. Berry håller

Malin är innehavaren av de sötaste innes-

sig oftast ganska lugn.

korna på TF. Saxarna finns ännu på plats.

Raoul

Natte

Raoul får höga sympatipoäng, lite som

När andra sover sportar Natte. Natte är

en igelkott? I alla fall är han ett nattdjur.

manlig och förstår manlig humor. Hon sit-

Han använder både sin egen och TFs

ter för det mesta och övervakar att vi får

Mac, men klagar ständigt på dem. Man

studera på svenska. Däremellan sköter

kan gärna fråga honom om allt som har

hon om David genom att skriva som lap-

med datorer att göra och han sköter sitt

par som påminner honom om att äta och

arbete I tysthet, men snabbt. Han kläcker

om andra väsentliga saker i livet. Hon är

ur sig roliga och träffande kommentarer

inte rädd för att säga vad hon tycker. Nat-

och är bra på att fejka hundögon. Raoul

te utgör den bättre hälften av fysikerna i

är snygg så helvete.

styrelsen. Precis som David skapar hon gärna kontakter utanför TF.

1/2010 MODULEN 25


» TF

π-bastun nyrenoverad Bastuvän eller inte, så garanteras en oförglömlig upplevelse för den som badar i π-bastun, så sitt ner, luta bakåt och njut! Foto: Kim Blomqvist

S

ommarlov, sommarjobb och TALKO! Jep, det var igen dags att ruska till ett rum på Urdsgjallar, nämligen π-bastun. Under våren fastställdes en bastuarbets-lednings-lem, BALL, vars första uppgift var att gå igenom möjliga renoveringsmöjligheter för π-bastun, duschrummet och Loungen. Till arbetsgruppen hörde Kim Blomqvist, Marcus Granér, Rasmus Kiihamäki, Alexander Franck och Jakob Grönroos.

Bastulaven – för din rumpa Text: Rasmus Kiihamäki Till de mest akuta fallen hörde bastula-

Emellanåt visste ingen vad som skedde

ven, vars plankor steg upp när man steg

på bakgården till Urds, ibland ylade cir-

på fel ställe av dem och vars undre sida

keln (vilket förvånansvärt nog lät bättre

hade påbörjat sin egen förmultningspro-

än Humpsövningen i Stavans), ibland

cess. Endast ett krav lades på den nya

fanns det ett enormt moln av damm och

laven; att den är lätt att ta loss för att

sliprester i luften, ibland bara grillmat och

kunna tvätta golvet.

öl. En särskild detalj är att bastulaven är

Arbetet jades

påbörmed

att

gruppen försökte skaffa möjliga materialsponso-

Sedan fick man igen leka med en sticksåg och slipa kanterna runda.

gjord

av

klibbal.

π-laven började få sin verkliga form i början av augusti, varefter det var enkelt att få resten att

reringar. I själva bastun börjades projek-

passa in. Sedan fick man igen leka med

tet genom att hela den gamla konstruk-

en sticksåg och slipa kanterna runda.

tionen revs och slängdes ut på backen. Efter rivningen städades och tvättades

Efter 10 veckors hårt arbete och flera lå-

hela bastun för att undvika möjliga mö-

dor öl senare stod laven äntligen klar och

gelfall inom de närmaste åren. Sedan var

invigdes högtidligt strax före phuxarna

det dags för det grova arbetet; alla sitt-

anlände till Otnäs. Ett projekt som esti-

plankor måste sågas och slipas i rätt vin-

merades till 4 veckor drog ut i tid till 10

kel så att bastulaven får sin runda form

veckor; med andra ord var det en lyckad

och så att de söta rumporna inte skulle få

projektplanering.

en sticka i sig.

26 MODULEN 1/2010

Ibland fick man ligga och jobba.


» TF Duschrummet – spacklat och klart Text: Jakob Grönroos Under den gångna höstens lopp har det

byta ut det (köket i Loungen revs i far-

skett märkliga saker i nedre våningen

ten), gjuta nytt golv, jämna ut väggarna,

på Urdsgjallar, närmare sagt i π-bastuns

isolera rummet mot fukt och vatten, läg-

duschrum. Teknologer har kunnat höra

ga golvvärmen på plats, kakla (Karis yr-

πkmaskinens brummande, isande ljud av

kesskola ställde upp som proffs) och sπka

kakel som slås i bitar, borrmaskinen som

fast takpanelen (JEJE och Jüppe, tack

blandar alla sorters soppor samt vissa

skall ni ha). Till slut beundrade vi (det

mindre eller minst lämpliga ord.

nästan slutliga) slutresultatet.

Målet med renoveringen var att förbättra

Arbetsmödan som lades ner på projektet

den dåvarande fukttålighet samt att frä-

var, när allt kommer till kritan, ganska

scha upp utrymmet som hade varit i flitig

stor och det behövdes ett antal sämre

användning de senaste 10 åren. Under

(sämst) mående lördags samt söndags

renoveringens lopp dök det dock upp fler

morgnar och kvällar. Vill man tala om

saker att förnya. En av de största sakerna

blod, svett och tårar så anser jag det vara

var avloppsröret i golvet vilket hade ros-

enklare att mäta det i mått av drucken öl,

tat sönder.

dvs. fatvis.

Hela

renove-

ringsprojektet började

med

att

bort

πka

Till slut beundrade vi (det nästan slutliga) slutresultatet.

Måtte det nya duschrummet rena er bättre så att framtida

allt kakel från golv samt väggar. Följande

handukar inte skall behöva lida så mycket

steg var att πka fram avloppsröret och

på nationen.

Jacke pi-kar upp avloppsröret

Den nya WC:n – ett skitjobb Text: Alexander Franck Då man funderade igenom olika förbätt-

hade man fått en ny fullt fungerande WC

ringsmöjligheter för bastun som helhet

med all utrustning.

kom man fram att

till det

fanns

ett

stort

be-

hov

av

i det här fallet var visserligen största delen av skulden entreprenörens

Lite senare, då duschrumsrenoveringen framskred, visade det sig att duschrummets avloppsrör, dit WC:n kopplades, hade för låg lut-

en WC närmare bastun än Näckens och

ning och ena ändan måste höjas. Detta

Nymphens WC:n, då man inte får gå till

ledde i sin tur till att WC-stolen måste

Bananen och Persikan från bastun. Efter

monteras bort igen, nytt golv måste gju-

att ha funderat igenom en del alternativ

tas för att höja nivån i WC:n, varefter

kom vi fram till att det troligen är mest

WC-skålen igen kunde monteras fast.

praktiskt att bygga en WC in i Stavans städskrubb, eftersom det redan gick

Detta var ett ganska typiskt exempel på

både vatten- och avloppsrör igenom ut-

hur renoveringsprojekt lätt går på TF då

rymmet. Så mycket som möjligt ville vi

vi gör största delen själva. P.g.a. brist på

förstås göra själv, men allt rörarbete lät

kompetens görs en del fel i början (i det

vi proffs göra.

här fallet var visserligen största delen av skulden entreprenörens) vilket upptäcks

Alexander

fixar

tröskeln

duschrummet och bastun.

mellan

Först spacklades alla tiotals gamla plugg-

senare och man måste ta ett steg till-

hål igen, varefter alla ytor tvättades och

baka. Slutresultatet var dock fullt fung-

målades. Sedan installerades WC-skålen

erande och nationsmedlemmarna verkar

och lavoaren och rören kopplades. Snart

vara mycket nöjda med den nya WC:n.

1/2010 MODULEN 27


» TF

Humpsvakars nya skiva

D

en tokroliga teknologorkes-

tionen om hur den nya skivan ser ut. De

tern Humpsvakar har inves-

flesta är överens om att det är fråga om

terat i en ny skiva. Inskaf-

en hård skiva.

fandet av skivan har redan länge övervägts och i och med att nån pantade dom där kaljaflaskorna som låg direkt till vänster när man

“Vi har inte gått igenom miljoner år av evolution för att äta insekter”

Under kräftsäsongen hoppas man att skivan också kommer

att

fungera

som

underlag

för

kräftor, dvs. som en

går in i Humpsskrubben har man nu

så kallad kräft-skiva. Många är dock oro-

kunnat genomföra inköpet.

liga över detta alternativa användningsändamål. “Vi har inte gått igenom miljo-

Skivan kommer att placeras i skrub-

ner år av evolution för att äta insekter”

ben och användas som förvaringshylla

kommenterade en smart faija muntert

för orkesterns övningsmat. Det är dock

med glimten i örat. Humpsvakars balett

ännu oklart exakt vad som kommer att

RumpSkakar har bidragit med SKivHakar

förvaras på skivan. Skivan tros bli en för-

för att fästa skivan i väggen.

varingsskiva för antingen ost, gurka eller bröd; det vill säga en ost-, gurk- eller

Dessutom kommer Humpsvakar att ge ut

brödskiva. Det har spekulerats vilt på na-

sitt tolfte album den 17. april!

Emppu är förtjust i orkesterns nya skiva

Maskinisternas nördhörna

N

u har maskinisterna äntli-

motstånd som skulle begränsa strömmen

gen fått chansen att komma

till lysdioden), en godtycklig bit ”jesus-

ut från sin lilla koppi och nu

tejp” samt öl och absint i passlig kvantitet

2.75. Och den fjärde här.

vishet.

Gör på följande vis:

3. Dra ytterligare ett varv tejp runt bat-

Det är ju så att vi till en stor del är ett

0. Ta och öppna första ölen och drick en

lugubert gäng och därmed trivs i mörk-

eller flera rejäla klunkar.

2.5. Inmundiga tredje öl här.

tänkte vi dela med oss av vår stora teriet och du är färdig. 4. Konstatera att du gjort ett mer eller

ret. Men även vi behöver en del hjälpmedel ibland då vi ska pynja med saker i

diverse

mörka

och möjligtvis fuktiga hålor... Därför tänkte vi dela med

mindre bra jobb och ta dig ett glas absint

...vi ska pynja med saker i diverse mörka och möjligtvis fuktiga hålor...

oss en stor vishet om hur man överkom-

1. Koppla anoden

eller två.

(+) till den positiva polen av batteriet

Ifall ni undrar att varifrån vi brukar få idé-

(se

lysdioden

er till våra olika projekt så ska ni surfa in

uppifrån så är det

på www.instructables.com/tech och kolla

benet på den sidan

in på alla fina gör-det-själv projekt de har

som inte är slipat platt).

på sin sida.

elektronik. En del av er äger en sådan och

1.5. Konstatera att ölen är god och att du

Niklas Haglund

resten borde definitivt äga en. Vi talar nu

tänker ta en till. Efter det tar du en till.

Maskinistchef 2010

2. Dra ett eller flera varv jesustejp runt

I nästa modul kommer ni att få höra om

mer detta dilemma genom lite simpel

om en liten apparat som utger ljus d.v.s. en lysdiodslampa.

hela batteriet och skär en liten lucka i

raggningsrepliker och dylikt som fungerar

För detta projekt behövs ett stycke 3V

tejpen på den negativa polen (så att man

på oss maskar.

litium-batteri (t.ex. CR2032), ett eller

sedan kan trycka katoden fast i batteriet

flera stycken 5mm effektlysdioder med

då man vill ha lite ljus i sitt liv eller annars

en tröskelspänning som är mer än 3V (på

bara vill blända en kompis).

detta vis behöver man inte löda fast ett

28 MODULEN 1/2010


» TF

Phuxsida Text: Christina Nybergh

Hurdan TFare är du? 1. Hur ofta äter du på TF?

5. Hur många TFare är du Facebook

7. På hur många fester har du varit

a) Jag missar aldrig onsdagsspaghettin.

kompis med?

på TF?

b) 5-10 gånger. Det händer ofta att jag

a) ALLA. Vare sig de vill eller inte.

a) Har inte missat en endaste fest. Inte

tycker maten är så god att jag måste få

b) Ingen. Antingen har jag inte en FB-

ens då jag hade 40 graders feber.

en till portion.

konto eller så vill jag inte ha någon kon-

b) Brukar gå på de flesta festerna, för-

c) 0,25 gånger. Äter på TF då jag orkar

takt med TFare.

utom då det kommer någon bra film på

dra mig till Otnäs.

c) Typ 10. Jag väljer noggrant ut vem

TV.

jag är kompis med.

c) Tja... Brukar gå på Inledande sitzen

2. Hur många gånger har du sovit

och någon Storphest. Tycker inte så

på TF?

6. På vilken sida finns Teknologvi-

mycket om fester, sitter hellre hemma

a) Aldrig. Jag ser till att jag är hemma

san i TF:s röda sångbok?

och läser en bok.

kl. 22, då det är läggdags.

a) På sidan 16, juh! Men det är inte så

b) Kommer inte ihåg. Brukar bli kvar

viktigt, orden kan jag utantill.

10. Hur många Nationsmöten har du

efter fester på en soffa, fastän jag bor i

b) Någonstans mellan pärmarna. Brukar

varit på?

JMT 1.

läsa orden från sångbladet.

a) Inga. Det låter tråkigt.

c) Händer väl ibland. Oftast för att jag

c) Äger ingen sångbok.

b) På de flesta. Det är viktigt att närvara och få vara med och bestämma.

3. Hur många funkkisposter har du/

fest?

kommittéer är du med i?

a) I taket i Ölkken.

a) Funkkis? Va e de???

b) TF har inte än firat sin 135:e årsfest.

b) Jag är med i en kommitté, man får

c) På väggen i trappan som leder till

phuxpoäng för det...

Hyllan.

c) Två.

9. a) 5 b) 1 c) -1

9. Var finns logon för TF:s 135:e års-

10. a) -7 b) 7 c) 0

har bra sällskap.

c) Jag har två funkkisposter och sitter

6. a) 4 b) 4-e c) -4

a) När sitzen är slut. Efter det är det

7. a) 0,33 b) -0,33 c) 3,33

8. När brukar du gå hem från fester?

aktiv i fria föreningar.

8.a) 1/75 b) 1,75 c) 0,75

med i 3 kommittéer. Dessutom är jag

inget roligt mera.

på typ vart femte foto.

skor och glasögon. Ser alltid till att jag

b) Jag syns på några foton.

är den sista på plats.

1. a) 1 b) 3 c) 0

c) Nästa dag efter att jag hittat mina

2. a) -3 b) 1 c) 2

tören.

a) Under min studietid har jag varit med

3. a) 0,001 b) 1,25 c) π

TF:s fotoalbum?

4. a) 2 b) 1 c) 0

b) På morgonnatten, dock före Kabinet-

5. a) √5 b) 0 c) 1,2

4. Hur många foton är du med på i

c) När fotografen tar fram kameran, så gömmer jag mig.

-15,31566667...0,942109100 poäng

0,942109101...17,19988486 poäng

17,19988487...33,45766063 poäng

Dåligt, värre, DU! Kom igen, skärp dig!

Hmm... Det finns potential men du kunde

Go’ faija! Du är nog en riktig TFare! Du

TF är ett ställe där du lär dig känna folk,

försöka lite mer. Ta en titt runt huset så

vet det mesta, är med på det mesta och

lär dig saker och får pröva dina talanger.

kommer du redan långt. Det finns många

tycker om de flesta! Fortsätt! Vad blir ditt

Varifrån har du riktigt hittat den här tid-

hålor som gömmer sig bakom hörnen.

nästa steg? Styrelsen kanske? Kom ihåg,

ningen. Verkar inte precis som om den

nu när man vet allt har man goda möj-

skulle falla in genom din postlucka. Häng

ligheter att göra saker ännu bättre och

med nästa gång så kanske du hittar din

roligare!

väg i Urdsgjallar också!

1/2010 MODULEN 29


» TF

Georgs kluriga

D blemen,

S1

R

enna gång är det plan geo-

minimera punschmängden för att han är

metri och optimering som

snål. Han vill bara inte, att hans vänner

spökar i bakgrunden till pro-

skall få onödigt många kalorier.)

gymnasiekunskaperna

torde vara fullt tillräckliga för att

S1

R

Georg Metsalo

kunna lösa dem! 1) Svakar tänkte klippa ut tre identiska kvadrater ur en cirkelskiva med radien R. Han placerade kvadraterna som i den övre figuren. Hur stor blir sidläng den s1 hos kvadraterna?

S2

2) Svatta menade på att Svakar nog kunde få större kvadrater, om han utnyttjade symmetrin på ett effektivare sätt som i den mittersta figuren. Hur stor blir sid-

R

S2

R

längden s2 hos kvadraterna maximalt med Svattas placering? Är den större än

S2

s1? 3) Hankeiten Pelle har fått ett dussin

R

r

martini-glas i födelsedagspresent av sin pappa, som är direktör och kör BMW. Han

r

har bjudit några vänner på middag och tänker bjuda på vaniljglass med punsch

H

till efterrätt. Pelle tycker, att martini-glasen passar bra också som glass-skålar. De är räta cirkulära koner med höjden H och halva toppvinkeln fi (se den nedre figuren). Pelle har tänkt lägga en glasskula med radien r i glaset och sedan fylla på med punsch till brädden. Hjälp Pelle med att räkna ut vilket värde på r som minimerar punschens volym. (Svaret beror naturligtvis på H och fi. Studera i synnerhet fallet då halva toppvinkeln fi = pi/4, så konens radie är lika med dess höjd, men lös också det allmänna fallet, då 0 < fi < pi/2.) (Liten anmärkning: Pelle försöker inte

30 MODULEN 1/2010

H

ϕ

ϕ


» INFO

StipK Informerar

Beslut gjorda på TFs Nationsmöte i februari

Utdelningsprinciperna för verksamhetsstipendier förnyas

- Ingemar ”Ingo” Jansson beviljades

U

- Arbetsgruppen Grupp för Revide-

nder våren 2009 arbetade

fattar beslut om utdelande av stipendier.

en grupp (STAG) med att ut-

rätt att bära Teknologföreningens nationsband. ringen av Arbetsordningar och Reglementen (GRevARe) tillsattes med Kim

veckla nationens belönings-

Genom att förnya utdelningsprinciper-

system. En del av arbetet gick ut på

na i enlighet med andan i donations-

att

stipendieutdelningen.

breven, önskar StipK, i enlighet med

Meningen med verksamhetsstipen-

STAG arbetets resultat, höja statusen

dier är att premiera nationsmed-

på stipendierna och samtidigt sporra

lemmar, som utöver den normala

medlemskåren till att utveckla och för-

nationsverksamheten

förtjänstfullt

bättra verksamheten på nationen. Per-

arbetat för nationen och/eller varit

soner och grupperingar som gjort nå-

med och utvecklat nationsverksam-

got utöver den normala verksamheten

heten, enskilda sektorer, verksam-

kommer att premieras i första hand.

hetsformer eller funktionärsposter

Normalt

på nationen. STAG arbetet har fått

närskap bör belönas även i fortsätt-

Ärade Ständigt Äldre Medlem, en

fortsättning och planen är att vi

ningen, men det är en uppgift för den

StÄlM-förening skall grundas på

under våren 2010 skall presentera

operativa ledningen på nationen. Hur

TF!

nya utdelningsprinciper samt en ny

denna belöning ser ut ligger inom led-

Föreningens mål är att sammanföra

stipendiestadga, som fullföljer de

ningens kompetensområde och ansvar.

TF:s StÄlMar, att skapa kontakt mel-

granska

kommittéarbete

och

Blomqvist som ordförande. - Bill-kontots limit ändras den 1.3.2010 från -25 € till 0 €. Påbörjad bastuuppvärmning eller printningsjobb avbryts inte fastän kontot går över limit. - LAN- föreningen TäfLAN skrivs in i TF:s föreningsförteckning.

STÄLM, SE HIT!

funktio-

lan StÄlMar och teknologer, ordna

behov nationen har för premiering

program riktade till StÄlMar och att

idag, samt tar i beaktande de för-

Sättet på vilket verksamhetsstipendierna

ändrade förhållandena kring natio-

utdelas kommer även att förnyas. Det har

allmänt främja medlemmarnas sam-

nen, bl.a. i och med Aalto universi-

kommit signaler från årsfest publiken, att

hälleliga, ideella, sociala och yrkes-

tetets

Vid

solenna akten tar på tok för lång tid. Re-

mässiga strävanden.

premiering av goda prestationer och

presentanter från vännationer, student-

Låter detta intressant? Vill du bli med-

initiativ kommer även ansvar, tra-

kårer och andra korporationer tvingas

lem eller rentav vara med och utforma

dition och kontinuitet att beaktas.

följa med när nationen premierar sina

föreningen?

egna i tid och otid. Solenna akten skall

Anmäl

Ett stipendium skall uppfattas av sti-

vara ett tillfälle där man i främsta hand

nom att skicka e-post till adressen

pendiaten som en hedersbetygelse och

framför hälsningar. Endast de större sti-

stalmforening@teknolog.fi.

sporra till vidare arbete för nationen och

pendierna kommer i framtiden att delas

teknologerna.

har

ut på årsfesten och/eller solenna akten.

uppmärksammats på att det i dagsläget

Övriga stipendiater informeras om erhåll-

råder en viss inflation på utdelningen av

na stipendier antingen på nationsmötet,

våra verksamhetsstipendier. En del av de

personligen och/eller genom informa-

Går du omkring torr och tråkig?

stipendier som delas ut idag tjänar nöd-

tion på nationens officiella anslagstavla.

Har du rostiga rör och knut på

påbörjade

verksamhet.

Stipendiekommittén

isåfall

ditt

intresse

ge-

HAR DU KNUT PÅ SLANGEN?

slangarna? Vill du lära dig mer om

vändigtvis inte det syfte donatorerna har haft. Ett innehav av ett förtroendeuppdrag

Är det något du undrar över när det

användningen av silikon? BEHÖ-

skall inte automatiskt betyda att man er-

gäller förnyandet av stipendieutdel-

VER DU EN NY KLANGMASKIN?

håller ett stipendium. Vad man gör med

ningen kan du vara i kontakt med

den post, det uppdrag man innehar skall

nationens kurator och/eller med sti-

Ingen fara, den efterlängtade grund-

tas i beaktande då stipendiekommittén

pendiekommittén.

kursen i applicerad fluidomekanik är

StÄlMar och ordinarie medlemmar:

här igen! För att kunna delta i vårens kurs behöver du bara surfa in på www.

Kom på Lördagslunch tillsammans med Veraspexet 24.4.2010 kl. 12.00 på

humpsvakar.fi/qlang och följa instruk-

Urdsgjallar

tionerna på sidan! Endast genom att

Lunchen föregås av en presentation av Aalto-universitetet

delta i kursen kan du garantera dig

Anmälning och mer information fås av kontaktansvariga Monica, kontaktansvarig@

själv en personlig och välfungerande

teknolog.fi 040 7709288

klangmaskin lagom till vappen.

1/2010 MODULEN 31


» INFO

Polytekarna informerar Polytekarna är en partipolitiskt obunden delegationsgruppering som jobbar för en starkt enhetlig trespråkig studentkår där alla tas i beaktande.

A

alto-universitetet har hun-

18 januari hölls möte 1/2010 där följande

mars kommer budgeten att komma upp

nit bli några månader och så

saker diskuterades och beslutades;

till behandling, tills vidare skulle man

även dess studentkår (AUS).

Reija Väätäinen valdes till ekonomidi-

kunna säga att studentkåren egentligen

Men arbetet i studentkårens delega-

rektör för studentkåren.

Hon kommer

inte har någon budget den följer utan att

tion (AUSD) har redan varit i gång

att inleda arbetet måndagen den 15 ja-

ansvaret ligger hos styrelsen och gene-

i över ett halvår, med möten och

nuari 2010. Väätäinen har tidigare jobbat

ralsekreteraren.

kvällsskolor sedan augusti 2009. De-

på Fortum. Styrelsens arvoden förde även den

legationen, bestående av 45 delegater, är det högsta beslutande organet

Livliga diskussioner fördes om hur vida

med sig diskussioner, men slutligen gick

i studentkåren.

I denna återkom-

möteskallelserna i framtiden ska skick-

grundförslaget igenom med höjda arvo-

mande kolumn kommer ni att få en

as ut i pappersformat eller inte. Beslutet

den från höstens gjorda budget.

liten inblick i vad som sker i delega-

blev möteskallelserna under 2010 skickas

tionen och på dess möten. Kom ihåg

ut till delegationens medlemmar via e-

Under mötet godkändes även två kläm-

att även du kan påverka studentkå-

post och endast till de egentliga delega-

förslag: styrelsen ombeds gå till botten

ren, genom att tala med någon av

terna i pappersformat.

med oklarheterna gällande förflyttningen

oss polytekare. Så vad vill du att studentkåren ska göra för dig?!

av KY:s egendom och ekonomirådet omEn hel del diskussionen fördes även om

beds rapportera till delegationen om stu-

studentkårens budget. Detta på grund

dentkårens egendoms mängd och vad

I detta skrivande skede har delegationen

av att man hittat flera tekniska och andra

den består av.

bara hållit ett möte sedan årsskiftet. Den

allvarliga fel i den. På delegationsmötet i

Aalto-universitetet

A

alto-universitetet

öppnade

mensstuderande.

Programmet

in-

Universitetssport

erbjuds

åt

alla

sina dörrar i januari 2010.

riktar sig på hållbar design och har

Aalto-studerande för det förmånliga

Trots fina tal och stora ord

systemvetenskap som vetenskaplig

priset 85e/året fram till 31.8 2010.

på invigningsfesten återstår ännu

grund.

Det är osäkert huruvida samarbetet

att se hur sammanslagningen av de

ness

tre skolorna påverkar studerandes

ett biämne som detta år utvidgas till

vardag. Vissa konkreta förändringar

ett magisterprogram, programmet

samt projekt har redan kört igång.

har globalt och affärsinriktat inne-

Förutom allt detta har AUS beslutit om

håll. 2011 kommer IDBM att utvid-

flera andra projekt som kommer att så

gas till ett doktorsprogram.

småningom startas eller som redan har

Design Factory, Media Factory och

International Design BusiManagement-programmet

är

Service Factory är några av Aaltouniversitetets första gemensamma

kommer att fortsätta efter augustimånad.

påbörjats. Som exempel kan nämnas att Som en produkt av en idétävling vå-

det står i AUS verksamhetsplan att de

projekt. Tanken bakom alla tre fac-

ren 2009 föddes ett antal så kallade

skall ordna mångsidigt kulturprogram

tories är att erbjuda en miljö där

Aalto-kurser. Dessa är öppna för alla

som sammanför Aaltos studenter samt

studerande, forskare, industrin samt

studerande, tyngdpunkten ligger på

att de kommer att ordna ett så oerhört

den offentliga sektorn kan mötas för

aktuella samt tvärvetenskapliga äm-

megalomaniskt projekt att man talar om

att lösa problem och skapa något

nen. Kursernas undervisningsspråk

det ännu efter 100 år. Andra saker som

nytt. Factoryna skall även fungera

är till största delen engelska.

kan beröra Aaltos teknologer är t.ex. att

för inlärnings- och utbildningssyften. Nyckelordet för alla tre är tvärvetenskaplighet.

AUS kommer att utreda möjligheten att •

Mobilitet-kurser (liikuvuus) är kur-

bygga bostäder på gamla polisskolans

ser som en högskola erbjuder de

tomt.

två övriga högskolornas studerande. •

Två gemensamma program erbjuds

Det är mest frågan om olika grund-

Studiechef Natalie Segercrantz

för alla Aalto-studerande. Creative

kurser men HSE erbjuder exempel-

Phuxmästare Johan Kondratjeff

Sustainability startade hösten 2009

vis en biämnesmodul i redovisning.

och är ett biämne för grundexa-

32 MODULEN 1/2010


Fråga fysikern

» LÄTT UNDERHÅLLNING Aalto = rött och bubbligt? Text & bild: Julia Pettersson Hakava

Bästa herr [förmodar jag] Fysiker!

vatten kan det leda till en repa i tid-rymd-

Jag har länge funderat på varför cirk-

kontinuiteten.*

F

lar är runda medan kvadrater är fyr-

* Före nån frågar, så stämmer det inte

Factory. Men öppningsceremonin

kantiga. Beror det på deras inbördes

EGENTLIGEN att spolvatten roterar olika

i början av januari betydde efter-

kriser som orsakas av de vassa hör-

beroende på geografin.

fest. Med var även en grupp tek-

Fråga fysikern om allt (förutom SEX). Frågor kan skickas till fragafysikern@teknolog.fi

ör en vanlig teknolog säger Aalto-universitet idag kanske inte mer än under-

ligt grafiskt utseende och Design

nologer som inte hade något annat

nen som gör ont i cirkelns mjuka yta?

att göra.

Svar: Bästa [förmodar jag] person! En

Varför får man fråga fysikern?

cirkel kan betraktas ettdera som en figur

Svar: Fysiker vet som bekant allting. Vet

Då äldre festdeltagare fick höra att

utan hörn eller som en liksidig polygon

vi inte svaret integrerar vi, och fungerar

man var teknolog tog det inte länge

med oändligt många hörn. På grund av

inte det är frågan olösbar (eller en opti-

förrän drycker började flöda, sponso-

detta dubbelmoraliska beteende är cir-

meringsuppgift).

rerat av DI-löner, vilket ju är kul att höra då det tydligen blir dyrare att

keln mera benägen för kriminalitet, vilket Vad blir 5*SEX?

festa när klockan slår 23... Iallafall om

Svar: Om vi ersätter bokstäverna med

man kört med Aalto-drinkar hela kväl-

Varför får man inte fråga fysikern om

deras motsvarande siffror (A=1, B=2,

len.

sex?

etc) och utför multiplikationen skilt för

Så teknologerna var i alla fall på

Svar: Det är en allmän stereotyp att fy-

varje tal (modulo 29) får vi HYD. Nu vet

plats, även professorer och lärare.

siker inte vet nånting om sex. I verklig-

du det.

Men var fanns stereotypierna? Så vitt

vi också ser i uttryck som ”smugglarring”.

jag vet skulle hela baren ha kunnat

heten är det dock så, att redan år 628 Anmälde jag mig till RKBS?

vara full med bara teknologer. Vi ville

masputha Siddhanta”, eller ”The Opening

Svar: Nej, du är en glömsk och misslyck-

ju se alla ljusröda pikéskjortor och en

of the Universe”. Av titeln att döma är bo-

ad människa. Men det är aldrig för sent

och annan basker. Några Dalí-musta-

ken av en sexuell natur, och författaren

att försöka.

scher skulle ha varit pricken på i-et.

publicerades det indiska verket ”Brah-

Lite mer hade jag nog förväntat mig.

Brahmagupta (en tidig förfader till den moderna fysikern) uppfinner i detta verk

Vem lämnar pizzakanterna?

Här har man hört hur olika vi är men

talet noll, som antagligen beskriver hans

Svar: Detta är ett problem som på eng-

ändå märker jag ingenting. Kanske det

förhållande till sexuell aktivitet.

elska heter ”boundary value problem”,

bara är Aalto-drinkarna som pratar.

d.v.s. problemet om vem som värderar

På tal om Aalto-drinkarna tycker jag

Fråga: Om man tar vatten från Ber-

kanterna högst. I regel finner man en god

också att Aalto-universitet skall vara

mudatriangeln och häller det i toa-

korrelation mellan andelen uppäten pizza

försiktig med att ge sitt namn till drin-

lettstolen, eliminerar det då behovet

och midjemåttet, men undantag finns.

kar förrän de själv smakat på den. Om

av att spola?

vi en gång skall vara ett innovationsu-

Svar: Nej, den som har satt sådana över-

Hur ryms nyhetsläsarna in i de smala

niversitet så skulle man väl kunnat

naturliga griller i huvudet på dig borde

moderna televisionerna?

hitta på en drink som passat i temat

piskas. Däremot är det absolut förbjudet

Svar: De lämnar pizzakanterna.

och inte nöjt sig bara med en vodkacranberry. Var var koldioxidisen, fär-

att pröva ovanstående idé om man bor på södra halvklotet. Vattnet från Bermuda-

Hur vet den lilla orkestern i radion

ger, tomtebloss, vågmaskiner och allt

triangeln, som befinner sig på norra halv-

vad man vill höra på?

annat coolt? Om vi kan leka med det

klotet, roterar motsols när man spolar. På

Svar: Den köper dina innersta drömmar

grafiska utseendet borde man väl lika

södra halvklotet roterar spolvattnet med-

av Facebook, Inc.

gärna kunna producera mindblowing

sols, så om man försöker spola fel sorts

drinkar också.

1/2010 MODULEN 33


RESERVERAT FÖR TÄFFÄ


Challes Charmiga

Chorsord TJEJ FÖRR

ÄR PUNSCHEN

FÖRST

DIET

DÅ A+A+B=180

CH

PÅ IS MED RESON

VANLIGT ORD PINNE

NÖJD MED EN

GRÖN STYRKA FINNS I GASEN ÄR TIDEN

BLIR DJUR

SNUSKORDET BETA KINES

VERBSLUT I

FAR BOLT

SLANG

NR 10

FÅR

INTE VI

TAXIPOJKARNA

ÄR EN BRA FRONT ORANGE FETMA VAR TILL NYTTA SFP I SKOLAN

AGGRESSIV

ENGELSK

HÄLSNING

VAGN

HELIUM

../FY

BSB:ARE SMÅTT OCH INTE C ELLER F

BUSKEN

WEBKOMIK

GOTT

S DUBBELKOL

SPRÄNGANDE

I A

ENERGI BÖR MAN SOM

VÄNNER I ÖST

MISS

HOTFULLT

ÄR CAROLA

EFTER KORPO

TILLTAL

TVEKSAMT

A

JUDISK KILLE

A

H

TIDNING

HUGGRESULTAT

HALV GLÄDJE? SKJUTEN

ÄR 2,68 KG

SVENNE POTENTIAL

TVÅVÄRD

SKILLNAD BLIR MAN PÅ VÅT KUNG

SOMMAREN JAG FATTAR

0, 1, 2, ... PÅ GRÖTEN KANSKE

DESTRUKTIV

ENGELSKA

ARBETARE

PANGMEDEL

I MITTEN AV

HAR FLYT

HISTORIEN SKALL

ÖLSTÄLLE

ETT KEX

KÄND TÖS PÅ

NÄSTAN

STRAND

SVÄLJA

MATEMATISKA

5+16+5

FORMER

FÖRE IMMA

ÅTDRAGEN

IBLAND

FÅR MAN INTE UTAN LOV

KASSDJUR OCKSÅ VIKTIGT MITTEMELLAN

RANDOM

KAN MAN FAST

STÄLLE

BOKSTÄVER

EN BOV

2010 modulen1  
2010 modulen1  
Advertisement